SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009

2 Syyskuussa 2009 käynnistyvät ammatilliset erikoistumisopinnot SOSIAALI- JA TERVEYSALA sivu Akuuttihoitotyö 60 op 4 Autismin kirjo 30 op 6 Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 30 op 8 Lasten ja nuorten mielenterveystyö 30 op 10 Lääkehoito 30 op 12 Perhetyö 30 op 14 Perioperatiivinen hoitotyö 60 op 16 Työterveysala 30 op 18 Perjantain Huiput -seminaarit 20 Ennakkotietoa vuoden 2010 erikoistumisopinnoista 22 Ammatilliset erikoistumisopinnot muilla aloilla 23 HAKUAIKA Lisätietoja ja hakulomake osoitteessa: Tämän jälkeen mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja tai peruutuspaikkoja koskevat tiedot löytyvät osoitteesta 2

3 Ammatilliset erikoistumisopinnot Mitä erikoistumisopinnot ovat? Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat laajoja täydennyskoulutusohjelmia, joiden avulla voit laajentaa tai syventää ammattitaitoasi tai suuntautua kiinnostuksesi mukaan kokonaan uudelle alueelle. Erikoistumisopintojen laajuus on 30 tai 60 opintopistettä ja ne kestävät ohjelmasta riippuen 1-2 vuotta. Opiskelua työn ohessa Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opiskelu on sivutoimista ja monimuotoista, koostuen lähiopetuksesta, ohjatusta etäopiskelusta ja itsenäisestä opiskelusta. Erikoistumisopinnoissa hyödynnetään aktiivisesti verkkooppimisympäristöä. Se toimii ohjauksen tukena sekä opintojen infokanavana ja materiaalipankkina. Erikoistumisopinnot kehittävät ammatillisen osaamisen lisäksi myös opiskelijoiden verkko-opiskelutaitoja. Osallistumismaksu Opiskelu erikoistumisopinnoissa on edullista. Ammattikorkeakoulun vahvistama lukukausimaksu vuonna 2009 on 80 euroa lukukaudelta. Lisäksi opiskelijalle saattaa tulla jonkin verran materiaali- ja monistuskustannuksia sekä opintojen aikana mahdollisesti tehtävien opintomatkojen kustannukset. Hakuaika Erikoistumisopintojen hakuaika on Tämän jälkeen mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja tai peruutuspaikkoja koskevat tiedot löytyvät osoitteesta Hakeminen Opintoihin hakeminen tapahtuu täyttämällä hakulomake verkkosivuillamme osoitteessa Hakemukseen tulee liittää jäljennös tutkintotodistuksesta (ei muita todistuksia) sekä ansioluettelo tai nimikirjanote. Mainitut liitteet tulee toimittaa hakuaikana osoitteeseen: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutuskeskus Maamiehenkatu 10, Pori Valintaperusteet Pohjakoulutusvaatimuksena erikoistumisopintoihin on ammattikorkeakoulututkinto, muu korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto. Yleiset valintaperusteet ovat: 1) Hakijan tutkinnon soveltuvuus ko. erikoistumisopintoihin, max 6 pistettä 2) Tutkinnon suorittamisen jälkeinen työkokemus, max 9 pistettä 3) Hakijan motivaatio ja soveltuvuus koulutukseen (hakulomakkeeseen kirjatut perustelut), max 10 pistettä. 3

4 Akuuttihoitotyö 60 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Saat valmiuksia toimia akuuttihoitotyön, erityisesti ensihoidon sekä teho- ja polikliinisen hoitotyön alueella. Valitsemalla erikoistumisopintojen vaihtoehtoisen opintojakson Ensihoito sairaalan ulkopuolella perehdyt hoitotason ensihoitoon ja sinulla on mahdollisuus suorittaa hoitotason ensihoidon taitokoe. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään erilaisissa akuutti- ja ensihoitoyksiköissä, kuten sairaankuljetus-, poliklinikka- tai tehohoitoyksikössä - joka haluat kehittää akuuttihoitotyötä ja toimia alan asiantuntijana KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltaisin, perjantaisin ja lauantaisin 3 4 viikon välein. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Erikoistumisopinnot toteutuvat opintojaksoina, joiden tavoitteena on eri tiedonalojen integroituminen akuuttihoitotyön asiantuntijuudeksi. Lähiopetuspäivien opetusmenetelmiä ovat luennot, oppimiskeskustelut ja ensihoidon harjoitustunnit. Opinnoissa hyödynnetään kattavasti verkko-oppimisympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Erikoistumisopintojen arvioinnin lähtökohtana on tukea opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä sekä tarjota välineitä itsearviointiin. Akuuttihoitotyön erikoistumisopinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa oman oppimisensa tavoitteisiin henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla. VASTUUOPETTAJA TtT Tarja Heino, SAMK 4

5 SISÄLTÖ Ensihoito 18 op - äkillisesti sairastuneen potilaan hoitopolku ensihoidossa, ihmisen anatomia ja fysiologia, kliininen fysiologia, patofysiologia, perustason ensihoito erilaisissa äkillisissä henkeä uhkaavissa tilanteissa, neste- ja lääkehoidon toteuttaminen ensihoidossa, lasten ensihoito, ensihoidon teknologia ja laitteet, ensihoidon dokumentointi Teho- ja polikliininen hoitotyö 12 op - hyvän hoidon kriteerit teho- ja polikliinisessa hoitotyössä, vaikeasti sairastuneen potilaan hoitopolku sairaalassa, keskeiset hoitotoimenpiteet ja hoitoteknologia, potilaan ohjaus ja dokumentointi Vaihtoehtoinen opintojakso 10 op (sisältää hopsin perusteella harjoittelua): A. Ensihoito sairaalan ulkopuolella: hoitotason ensihoito ja taitokoe, ensihoitotilanteissa harjaantuminen B. Polikliininen hoitotyö: hoitotason ensihoito, vastaanottotoiminta ja puhelinneuvonta, asiakastyytyväisyys C. Tehohoitotyö: hoitotason ensihoito, tehohoitotyön menetelmät, toimenpiteet ja teknologia, kivunhoito Akuuttihoitotyön erityiskysymykset 5 op - erilaisten asiakasryhmien ja ongelmatilanteiden kohtaaminen ja hoitaminen, debriefing ja defusing Akuuttihoitotyön kehittäminen 15 op: Asiantuntijuuden kehittyminen (3 op) - hoitotyön asiantuntijuus, itseohjautuva ja tutkiva oppiminen Näyttöön perustuva toiminta (3 op) - näyttöön perustuva hoitotyö, tiedonhaku ja -tulkinta Kehittämisprojekti (9 op) - projektityön menetelmät ja tutkimusmenetelmät, työelämälähtöinen kehittämistehtävä akuuttihoitotyön erikoistumisopinnot ovat kehittäneet valmiuksiani erityisesti potilaan tutkimiseen ja kliinisen statuksen tekemiseen. opintojen myötä olen oppinut ymmärtämään eri sairauksien syntymekanismeja ja kykenen huomioimaan ja hoitamaan potilasta aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin, kertoo seinäjoen terveyskeskuksen ensihoitoyksikön sairaankuljetuksessa työskentelevä mikko heiniluoma. mikon työtehtäviin kuuluvat hoitotasoinen ensihoito ja lääkintäesimiehenä toimiminen kahdessa hoitoyksikössä. mikko valitsi akuuttihoitotyön erikoistumisopinnoissa vaihtoehtoiseksi opintojaksoksi ensihoito sairaalan ulkopuolella. opintojen parasta antia ovat mielestäni olleet simulaatiot sekä asiantuntevat opettajat, jotka omaavat vankan käytännön kokemuksen. voin suositella erikoistumisopintoja kaikille, jotka tuntevat kiinnostusta akuuttihoitotyön tehtäviin tai haluavat päivittää tietojaan akuuttihoitotyön saralla, työskentelipä sitten vanhainkodissa, terveyskeskuksessa, sairaalassa tai kentällä. 5

6 Autismin kirjo 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Kasvatat ammatillista osaamistasi autismin kirjon monimuotoisuudesta ja siihen liittyvistä haasteista. Syvennät tietämystäsi autismikuntoutuksen menetelmistä ja toimintamalleista. Kehität valmiuksiasi toimia verkostoissa ja moniammatillisissa tiimeissä. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään henkilöiden kanssa, joilla on autismin kirjon diagnoosi tai samankaltaisia erityispiirteitä - joka haluat kehittää autismin kirjon kuntoutusta ja toimia alan asiantuntijana KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti perjantai-iltaisin ja lauantaisin päivällä 2 3 viikon välein. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Opinnoissa painotetaan opiskelijan itseohjautuvuutta ja tiedon syvällistä pohdintaa. Oppimisessa korostuu opiskelijoiden välinen vuorovaikutus, jossa on keskeistä aikaisempien kokemusten reflektointi turvallisessa, ymmärtävässä ja kannustavassa ilmapiirissä. Autismin kirjon erikoistumisopinnoissa opiskelijaa ohjataan käyttämään opintojensa tukena toisia opiskelijoita, jolloin muodostuu samankaltaisessa tilanteessa olevien ammattilaisten verkosto. Opiskelijaa tuetaan oppimistarpeidensa määrittelyssä, kun hän pohtii omia oppimistavoitteitaan sekä kehittämisalueitaan. KOULUTTAJAT Tuutorina toimii KM Hanna Nieminen ja keskeisinä kouluttajina KM Birgit Vuori-Metsämäki sekä neuropsykologi Janne Sihvonen 6

7 SISÄLTÖ Autismin kirjo ja sen ilmeneminen 5 op - autismin kirjon erityispiirteet, mielenteoria, aistijärjestelmän poikkeava toiminta, kommunikointi ja haastava käyttäytyminen eri-ikäisillä henkilöillä Kuntoutuksen menetelmä- ja toimintamallit 10 op - kuntoutuksen strukturointi, yksilölliset suunnitelmat, erilaiset menetelmät ja toimintamallit ja niiden systemaattinen käyttäminen Autismikuntoutuksen palvelujärjestelmä 5 op - autismin kirjon palvelut, alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö ja verkostoituminen, asiakaslähtöisten ja perheitä tukevien palveluiden arviointi ja kehittäminen Autismikuntoutuksen kehittäminen 10 op - kehittävä työote, luotettava tiedonhaku ja -tulkinta, projektityön tunnuspiirteet ja menetelmät, työelämälähtöinen kehittämisprojekti tarja siltaniemi työskentelee psykiatrisena sairaanhoitajana ja ohjaajana porin kaupungin ylläpitämässä mielenterveyskuntoutujien tuetussa asumispalveluyksikössä, taiteilijankodissa. tarja hakeutui syksyllä 2008 alkaneisiin autismin kirjon erikoistumisopintoihin, sillä työssään hän kohtaa enenevästi henkilöitä, joilla on diagnosoitu mm. aspergerin syndrooma. olen ollut todella innostunut autismin kirjon kokonaisuudesta. olen nauttinut uuden oppimisesta ja vuorovaikutteisesta tavasta käydä asioita läpi. olen saanut laaja-alaista opetusta autismin kirjon monimuotoisuudesta ja kuntoutuksen mahdollisuuksista. luennoitsijoiden paneutuneisuus ja innostus asiaan on ollut tarttuvaa. omaa opiskelumotivaatiota ovat ylläpitäneet sekä opinnot itsessään että saman kiinnostuksen jakavat opiskelukaverit. moniammatillisten näkemysten ja kokemusten jakaminen opiskelukavereiden kanssa on ollut tärkeä osa opintoja. opinnot ovat olleet hyvin käytännönläheiset ja ohjausta ja neuvontaa on saanut aina tarpeen vaatiessa, tarja kertoo. 7

8 Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Kasvatat valmiuksia toimia sosiaali- ja terveydenhuollon esimiestehtävissä sekä erilaisissa kehittämisprojekteissa. Perehdyt työyhteisöjen toimivuuteen ja hyvinvointiin. Lisäät ymmärrystäsi taloudellisten tekijöiden merkityksestä esimiestyössä. Laajennat näkemystäsi toimivan vuorovaikutuksen ja viestinnän edellytyksistä. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään esimiestehtävissä ja omaat vähintään kahden vuoden työkokemuksen soveltuvalta alalta - joka haluat saada varmuutta esimiehenä toimimiseen ja olet valmis kehittymään esimiehenä - joka haluat kehittää organisaatiosi toiminnan laatua ja työyhteisön hyvinvointia KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot on joustavasti toteutettu kokonaisuus, joka soveltuu hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti perjantai-iltaisin ja lauantaisin päivällä 2 4 viikon välein. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme fi/erikoistumisopinnot. Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Johtamisen ja kehittämisen erikoistumisopinnoissa on keskeistä tulevaisuuden asiantuntijuus, jonka kehittymistä tuetaan monialaisen tiedon ja kriittisen pohdinnan avulla. Opiskelijakeskeisten opetusmenetelmien avulla tuetaan opiskelijan aktiivisuutta, itseohjautuvuutta sekä kykyä itsenäiseen tiedon hankintaan ja käsittelyyn. Opintojen keskeisenä tavoitteena on turvallinen ja kannustava ilmapiiri. Erikoistumisopintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden itsereflektiota keskittymällä pohtivan ja ymmärtävän näkemyksen esilletuomiseen opiskeltavista sisällöistä. tuutori KM Hanna Nieminen, SAMK 8

9 SISÄLTÖ Johtamisen toimintaympäristö 10 op - hyvinvointipoliittiset linjaukset, strategisen johtamisen mallit, toiminta- ja talousarvioprosessit, asiakaslähtöinen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Henkilöstövoimavarojen johtaminen 10 op - henkilöstövoimavarojen johtamisen osa-alueet, työyhteisön hyvinvointi, esimies osaamisen kehittäjänä, esimiehen vastuut ja velvollisuudet, ryhmädynamiikka ja tiimityöskentely Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen 10 op - itsensä johtaminen, oppimisen arviointi, kehittävä työote, projektiosaaminen, työelämälähtöinen kehittämistehtävä sanna kulhan tuoreessa pro gradu -tutkielmassa selvitettiinn johtamisen erikoistumisopintojen vaikuttavuutta opiskelijoiden näkökulmasta. tutkimuksessa keskityttiinn satakunnan ammattikorkeakoulussa toteutettuihin opintoihin. tutkimustulosten mukaan johtamisen erikoistumisopinnoissa opiskelleiden esimiesten johtamistaidot olivat kehittyneet ja rooli johtajana selkiytynyt. koulutus oli tutkittavien mukaan antanut uusia näkökulmia ja johtanut uusiin toimintatapoihin. osa haastatelluista myös koki, että oma työmotivaatio oli koulutuksen johdosta entisestään kasvanut. kokonaisuudessaan koulutus oli antanut eväitä nykyisiin ja tuleviin työhaasteisiin. 9

10 Lasten ja nuorten mielenterveystyö 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Kehität ammatillista osaamistasi lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi. Syvennät tietämystäsi erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöistä, erilaisista hoitomahdollisuuksista sekä työmenetelmistä. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään lasten tai nuorten hoitoyksiköissä sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla - joka haluat kehittää osaamistasi lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi - joka olet kiinnostunut kehittämään oman työyksikkösi toiminnan laatua KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kerran kuussa, torstaisin ja perjantaisin päivällä. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Lasten ja nuorten mielenterveystyön erikoistumisopinnoissa oppimisen lähtökohtana toimii konstruktiivinen oppimiskäsitys, jossa oppija hyödyntää jo olemassa olevia tietojaan. Entisen tiedon päälle rakentuvaa uutta tietoa muodostetaan vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden oppijoiden kanssa. Ryhmän opiskelijat tuovat oman asiantuntemuksensa kaikkien osallistujien käyttöön arvostaen samalla erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä. Näin rakentuu arvostava, ymmärtävä ja kannustava oppimisympäristö, jossa jokaisen on turvallista opiskella. Hyvin toimiva yhteistyöverkosto koostuu moniammatillisesta osaamisesta, jonka muodostamista lasten ja nuorten mielenterveystyön erikoistumisopinnoissa tuetaan mm. erilaisten opintokäyntien avulla. VASTUUOPETTAJA Lehtori, KT, psykoterapeutti Marja Flinck, SAMK 10

11 SISÄLTÖ Asiantuntijuus lasten ja nuorten mielenterveystyössä 19 op Lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen (5 op) - vanhemmuus, perhe ja perhetyö, lastensuojelu ja yhteiskunnalliset tukitoimet, psyyken synty ja kehitys Lapsen kehitys ja mielenterveystyö (7 op) - lapsen psykologinen tutkimus, lastenpsykiatria, lasten mielenterveyshäiriöt ja hoito, lasten mielenterveystyön käytännöt ja uudet työmuodot Nuoruuden kehitystehtävät ja mielenterveystyö (7 op) - nuoruus kehitysprosessina, nuorisopsykiatria, nuoruusiän kehityspysähtymät ja hoito, nuorten mielenterveystyön käytännöt ja uudet työmuodot Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen 11 op Projektityö (8 op) - työelämälähtöinen kehittämisprojekti, tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä laadunhallinta Ammatillinen kasvu (3 op) - työnohjaus, näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveystyön erikoistumisopintojen vastuuopettajana toimiva marja flinck painottaa opintojen ajankohtaisuutta. lasten ja nuorten pahoinvointi on noussut esille yleisessä keskustelussa. mielenterveyden häiriöt lasten ja nuorten keskuudessa ovat jatkuvasti lisääntyneet ja vaikeutuneet. mielenterveyteen kulutetaan enemmän hoitopäiviä kuin muihin diagnosoituihin sairauksiin. lasten syrjäytymisriskin taustalla on yleensä vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmia, perheväkivaltaa ja lasten hoidon laiminlyöntejä, marja kertoo. onneksi tähän kaikkeen voidaan vaikuttaa, sillä jo yksikin turvallinen ihmissuhde voi riittää. lasten ja nuorten mielenterveystyössä toimivat asiantuntijat tarvitsevatkin ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta voidakseen edistää ja turvata lasten ja nuorten hyvinvoinnin erityispalveluiden järjestämisen, muistuttaa marja. 11

12 Lääkehoito 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Syvennät ja laajennat ammatillista osaamistasi lääkehoidon eri osa-alueilla. Perehdyt lääkehoidon kehittämiseen uusimpiin tutkimustuloksiin perustuen. Kehität valmiuksiasi edistää lääkitysturvallisuutta moniammatillisena yhteistyönä. Saat mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa. SINULLE - joka tarvitset työssäsi lääkehoitoon liittyvää erityisosaamista - joka haluat kehittää lääkehoidon turvallisuutta ja omaa työtäsi lääkehoidon asiantuntijana hoitotyössä KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kahtena arki-iltana viikossa, 2 3 viikon välein. Lisäksi opetusta on jonkin verran lauantaisin päivällä. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Lääkehoidon erikoistumisopinnoissa korostetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta, itseohjautuvuutta, reflektoivaa ajattelua ja yhteistyötaitoja. Oppiminen perustuu oma-aloitteiseen ja kriittiseen tiedon hankintaan ja käsittelyyn. Oppimisessa korostuu opiskelijoiden välinen vuorovaikutus, jossa on keskeistä aikaisempien kokemusten jakaminen sekä niiden reflektointi ja arviointi ymmärtävässä ja kannustavassa ilmapiirissä. Lääkehoidon erikoistumisopintojen tavoitteena on tietojen ja taitojen integroituminen laadukkaaksi ammatilliseksi osaamiseksi, jossa keskeistä on kyky toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja vastuullisesti moniammatillisena yhteistyönä. VASTUUOPETTAJA THM Outi-Kaisa Keppola, SAMK 12

13 SISÄLTÖ Lääkehoidon asiantuntijuus hoitotyössä 20 op Lääkehoidon eettiset ja juridiset kysymykset (4 op) - hoitohenkilöstön, potilaan ja omaisten oikeudet, vastuut ja velvollisuudet, lääkehoitoa koskeva lainsäädäntö, valtakunnallinen lääkepolitiikka Farmakologinen osaaminen (7 op) - lääkehoito biologisena prosessina, lääkelaskenta, erilaiset lääkeaineet ja lääkeaineryhmät, lääkkeiden yhteis-, sivu- ja haittavaikutukset ja niiden ennaltaehkäisy, lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi, lääkehoidon seuranta- ja palautejärjestelmät Lääkehoito hoitotyössä (9 op) - lääkehoitoprosessi, lääkehuolto, turvallisuus lääkehoidossa, lääkehoidon toteutukseen liittyvät riskit ja niiden ennaltaehkäisy, lääkehoitosuunnitelma, lääkityspoikkeamat, dokumentointi, opetus ja ohjaus Lääkehoidon kehittäminen 10 op Näyttöön perustuva lääkehoito (2 op) - tutkiva ja kehittävä oppiminen, luotettava tiedonhaku ja tiedon hyödyntäminen, näyttöön perustuva toiminta lääkehoidossa Kehittämisprojekti (8 op) - projektityön tunnuspiirteet ja vaiheet, työelämälähtöinen ja ammatillisen osaamisen syventämiseen perustuva kehittämisprojekti odotin innolla lääkehoidon erikoistumisopintojen alkamista. erikoistumisopinnot tuovat mukavaa vaihtelua työelämään ja erityisesti työssä jaksamiseen. koin opiskeluajan työntäyteiseksi, mutta erittäin antoisaksi ja mielenkiintoiseksi, kuvailee sairaanhoitajana satakunnan keskussairaalassa työskentelevä elvi hannula. elvi valmistui lääkehoidon erikoistumisopinnoista joulukuussa elvi toimii osastonsa toisena lääkevastaavana. lääkehoitoon liittyvän osaamisen kehittäminen näkyy työyhteisöissä esimerkiksi parempana lääkitysturvallisuutena. lääkehoidon osaamisen kehittymisen myötä on mahdollista yhtenäistää käytäntöjä, jolloin potilaat saavat oikein toteutettua ja turvallista lääkehoitoa. voin suositella lämpimästi opintoja jokaiselle lääkevastaavalle sekä kaikille muille, jotka ovat kiinnostuneita lääkehoidosta ja haluavat kehittää lääkehoidon osaamistaan. 13

14 Perhetyö 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Ymmärrät perhekäsitteen monimuotoisuuden ja sen aiheuttamat haasteet perhetyölle. Syvennät perhekeskeistä lähestymistapaa työssäsi sekä laajennat perhetyön toiminta- ja yhteistyömallien tuntemusta. Opit vastaamaan perheiden tuen tarpeeseen perheiden voimavaroja vahvistaen. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään perheiden parissa - joka haluat kehittää perhetyötä ja syventää osaamistasi erilaisista perhetyön toteuttamismahdollisuuksista KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti perjantai-iltaisin ja lauantaisin päivällä 2 3 viikon välein. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Perhetyön opinnoissa hyödynnetään kokemuksellisen oppimisen periaatteita. Kokemuksellinen oppiminen on jatkuva prosessi, joka perustuu oppijan kokemuksiin ja niiden reflektointiin. Keskeistä on yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus. Oppiminen etenee syklisesti ja onnistunut oppimisprosessi tuottaa aina uusia tietoja ja kokemuksia, joita voidaan reflektoida. Perhetyön erikoistumisopinnoissa kokemuksellisen oppimisen kehittymistä tukee moniammatillinen opiskeluryhmä, joka mahdollistaa erillisten reflektioryhmien hyödyntämisen. Opiskelussa korostuu perhekeskeisyys, monitieteinen näkemys perheistä sekä vuorovaikutuksellinen näkökulma. VASTUUOPETTAJA Lehtori Kari Rajaniemi, SAMK 14

15 SISÄLTÖ Perhetyön erityisosaaminen 20 op Lapset ja vanhemmat perhesuhteiden muutoksessa (10 op) - perheen käsite, lapsi- ja perhetutkimus, vanhemmuus ja perheroolit osana yhteiskunnan kehittymistä Perhekeskeinen työ (10 op) - perhettä tukevat ja vahvistavat työ- ja toimintamallit, vuorovaikutuksellinen, systeeminen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa Perhekeskeisen työotteen kehittäminen 10 op - opiskeluvalmiudet, kokemuksellinen oppiminen, kehittävä työote, perhetyön kehittäminen ja työelämälähtöinen kehittämistehtävä outi veijonaho toimii turvakotiohjaajana porin ensi- ja turvakotiyhdistyksessä, jossa paneudutaan perheväkivaltaan ja kriisistä selviytymiseen. turvakotityön ensisijainen tavoite on perheen eheyttäminen. olennaista on, että työntekijä on puolueeton ja ajaa ensisijassa lapsen etua. perhetyön haasteena outi näkee perheiden ongelmien moninaistumisen. yhteen perheeseen saattaa mahtua mielenterveys- ja päihdeongelmaa sekä arjenhallintataitojen puutteellisuutta. myös lastenkasvatus elää murroksessa, jossa haetaan tasapainoa vapauden ja kontrollin välille. tietoa on tarjolla paljon, mutta sitä ei ole helppo suodattaa eikä valita omaan perheeseen sopivia toimintatapoja. perhetyötä tekevällä pitääkin olla laaja tietopohja eri ongelma-alueista sekä sosiaali- ja terveysalan palvelutarjonnasta. lisäksi perhetyössä on hallittava lapsen normaali kasvu ja kehitys, jotta voi ohjata lasten kasvatusta oikeaan suuntaan, outi tiivistää. perhetyö on kuitenkin todella palkitsevaa ja monimuotoista. on hienoa tehdä perheen kanssa pitkäjänteistä työtä, kun kaikilla on yhteinen päämäärä. saan auttaa vanhempia rakentamaan lapsilleen turvallisen lapsuuden, outi kertoo. 15

16 Perioperatiivinen hoitotyö 60 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Kehityt perioperatiivisen hoitotyön asiantuntijana. Kykenet potilaan yksilölliseen hoitoon nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Syvennät valmiuksiasi työskennellä perioperatiivisen hoitotyön alueella moniammatillisissa työryhmissä. Laajennat tietojasi ja taitojasi käytettävissä olevista leikkausja anestesiamenetelmistä sekä leikkauspotilaan kivun hoidosta. SINULLE - joka toimit tai olet kiinnostunut toimimaan perioperatiivisessa hoitotyössä ja haluat kehittää omaa työtäsi - joka haluat syventää leikkauspotilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä potilaan ohjausta PEDAGOGISET RATKAISUT Erikoistumisopinnoissa korostetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja reflektoivaa ajattelua. Keskeistä on kriittisen ajattelun ja päätöksentekotaitojen vahvistuminen sekä oppimisen yhteisöllinen luonne. Opintojen tavoitteena on laajojen asiakokonaisuuksien hallinta. Opettajuudessa painotetaan sisällöllistä asiantuntijuutta, opetuksen kokonaisuuden hahmottamista sekä kykyä huomioida oppijan ja ryhmän kehitysvaiheet. VASTUUOPETTAJA TtT Tarja Heino, SAMK KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetusjaksot järjestetään torstai-iltaisin, perjantaisin ja lauantaisin 2 4 viikon välein. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu

17 SISÄLTÖ Asiantuntijuus leikkauspotilaan hoitotyössä 30 op (Sisältää hopsin perusteella harjoittelua) Pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö (20 op) - perus- ja erityisleikkaukset, perioperatiivinen hoitoympäristö, aseptinen toiminta, potilaan valmistaminen leikkaukseen/ toimenpiteeseen, leikkauksen aikainen hoito ja tarkkailu, postoperatiivinen hoito, kotiutuminen, potilasturvallisuus ja työturvallisuus Leikkauspotilaan ohjaus (5 op) - leikkauspotilaan ohjauksen tavoitteellisuus ja suunnittelu, vuorovaikutus ja moniammatillisuus ohjaustyössä, erilaiset ohjausmenetelmät, ohjausta edistävät ja vaikeuttavat tekijät, ohjauksen dokumentointi Lääketieteelliset opinnot (5 op) - anatomia ja fysiologia, kliininen fysiologia, patofysiologia, kirurgia Asiantuntijuus anestesiahoitotyössä 20 op (Sisältää hopsin perusteella harjoittelua) Anestesiahoitotyö (12 op) - peruselintoimintojen tunteminen ja hoitaminen, potilaan valmistaminen anestesiaan, nukutetun ja puudutetun potilaan tarkkailu ja hoito Anestesiateknologia ja -menetelmät (4 op) - erilaiset anestesiamuodot ja -toimenpiteet, keskeisten anestesialaitteiden käyttö ja turvallisuus, tavalliset anesteetit, lääke- ja nestehoidon toteutus, defibrillointi, lämpötalouden ylläpito Potilaan postoperatiivinen hoito (4 op) - vitaalitoimintojen hoito ja tarkkailu, heräämöhoitotyö, postoperatiivinen kivunhoito Perioperatiivisen hoitotyön kehittäminen 10 op - näyttöön perustuva toiminta, tutkiva oppiminen, luotettava tiedonhaku ja -tulkinta, projektiosaaminen, työelämälähtöinen kehittämistehtävä ylihoitaja riitta mikkonen satakunnan sairaanhoitopiiristä näkee, että oman ammattitaidon kehittäminen on yhteydessä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin. kun henkilö voi paremmin ja on motivoitunut työssään, hän saa mahdollisesti haastavampia tehtäviä, riitta pohtii. suoritetuilla erikoistumisopinnoilla on ilman muuta merkitystä työnhakutilanteessa. suoritetut opinnot antavat sisällöllistä osaamista sekä kertovat hakijan kiinnostuksesta kyseistä alaa kohtaan. on kuitenkin muistettava, että täydennyskoulutuksen ohella työntekijän oma panostus vaikuttaa ratkaisevasti työntekijän omaan urakehitykseen, riitta jatkaa. 17

18 Työterveysala 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Kehität valmiuksiasi tunnistaa ja arvioida työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn liittyviä tekijöitä. Syvennät ammatillista osaamistasi työntekijän, työn, terveyden ja työympäristön yhteensovittamisesta. Laajennat ymmärrystäsi työterveyshuollosta osana muuttuvaa työelämää. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään työterveyshuollon tehtävissä, työterveyshoitajana tai työfysioterapeuttina - joka haluat kehittää laadukasta ja turvallista työympäristöä ja toimia alan asiantuntijana KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Työterveysalan erikoistumisopinnoissa korostetaan laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa sekä tietojen ja taitojen integroitumista ammatilliseksi osaamiseksi. Opiskelijan työelämäkokemusta käytetään hyväksi uusien asioiden oppimisessa ja työkäytäntöjen arvioinnissa. Erikoistumisopintojen tavoitteiden ja opiskelijan omien tavoitteiden yhteensovittaminen on opiskelun lähtökohtana. Oppimisen sosiaalisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta tehostetaan opiskelumuodoilla, joihin sisältyy keskustelua, erilaisten tulkintojen esittämistä ja argumentointia. Opiskelussa korostuvat itseohjautuvuus, reflektoiva ajattelu ja yhteistyötaidot. KOULUTTAJAT Vastuuopettajina yliopettaja Eeva-Maija Salminen ja työterveyshoitaja Jussi Konttinen, keskeisenä kouluttajana mm. fysioterapian lehtori Sirpa Jaakkola-Hesso 18

19 SISÄLTÖ Asiantuntijuus työterveysalalla 17 op Työterveys moniammatillisena yhteistyönä (3 op) - vuorovaikutus, moniammatillisuus ja asiakaslähtöisyys, ohjaava lainsäädäntö, kansalliset ja kansainväliset kehittämislinjat, yrittäjyys ja projektinhallinta työterveyshuollossa, esiintymis- ja yhteistyötaidot Työympäristön haasteiden tunnistaminen, arviointi ja ehkäisy (5 op) - työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät, kuormituksen arviointi ja mittaaminen, työpaikkaselvitykset, kehittämistoimenpiteet Työntekijän terveyden ja työkyvyn edellytykset (5 op) - työkyky, toimintakyvyn ja työhyvinvoinnin edellytykset ja arviointi, työkykyä ja työnhyvinvointia ylläpitävä toiminta, varhaisinterventiot, ammatillinen kuntoutus Työyhteisöjen toimivuuteen vaikuttavat tekijät (4 op) - työyhteisön toimivuuden edellytykset, työturvallisuus ja siihen liittyvät riskit, työelämän tasa-arvokysymykset, työn ja perheen yhteensovittaminen Työterveysalan kehittäminen 13 op Näyttöön perustuva toiminta (3 op) - näyttöön perustuva toiminta, tutkiva oppiminen, luotettava tiedonhaku ja -tulkinta Kehittämisprojekti (10 op) - työterveysalaan liittyvä tutkimustieto, tutkimus- ja kehittämismenetelmät, työelämälähtöinen kehittämisprojekti työterveyshoitajan työtehtävissä kohtaa erilaisia haasteita liittyen esimerkiksi omaan työyhteisöön tai työntekijään itseensä. oli hienoa huomata, että työterveysalan erikoistumisopintojen kautta sain valmiuksia kohdata näitäkin haasteita, kuvailee työterveyshoitajana satakunnan keskussairaalan työterveysasemalla toimiva tiia nieminen. tiia suoritti työterveysalan erikoistumisopinnot vuonna koska olen vasta urani alussa ja juuri aloittelemassa varsinaista työterveyshoitajan työtä, koin opintojen antaneen runsaasti toimintamalleja oman persoonallisen työtavan toteuttamiseen. opettajat kannustivat rohkeasti etsimään omaa tyyliä tehdä asioita. voin suositella opintoja kaikille, jotka haluavat kehittää itseään ja omaa työtään, vakuuttaa tiia. 19

20 Perjantain Huiput -seminaarit KEVÄT klo Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointi työyhteisöjen ja yksilön haasteena - Työhyvinvoinnin perusta - Työssä jaksamisen ongelmat: mihin työntekijä uupuu? - Mikä työssä kannattelee ja tekee siitä mielekkään? - Mitä on työn imu? - Työn vaatimusten ja voimavarojen yhteensovittaminen - Työn imua ja motivaatiota kuormittavissakin olosuhteissa? - Kohti myönteisiä voimavarakehiä työn arjessa Vanhempi tutkija, sosiaalipsykologian dosentti Jari Hakanen, Työterveyslaitos klo (maanantai) Terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjako - tehtäväsiirrot terveydenhuollossa - Lainsäädännön nykytila - oikeudet, velvollisuudet ja vastuun jako - Tulevaisuuden muutostarpeet ja lainsäädännön muutokset - Tehtäväsiirrot ja palkkaus Irma Pahlman, OTT, VT, MBA (UK), Hyvinvointialan tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto klo Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantotalous - Palvelutuotantojärjestelmien erityispiirteet - Palvelutuotantojärjestelmien tuottavuus, laatu ja vaikuttavuus - Tuotteistus Professori, laadunohjaus ja palvelutuotanto Paul Lillrank, Tuotantotalouden laitos, TKK 20

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala OPINTO-OPAS 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot 30 op Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Fysioterapian,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINNON KEHITTYMINEN MIKSI KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO? TUTKINNON PERUSTEET VALMISTUIVAT 2011 TUTKINNON SUORITTAMISEN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

Ensihoidon kenttäjohtaja

Ensihoidon kenttäjohtaja PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Työpaikkailmoituksia, dokumentti sisältää kahdeksan sivua. Työpaikkailmoitus kopioitu sivulta: http://www.kuntarekry.fi/avoimettyopaikat/sivut/jobs.aspx?jobid=phsotey-07-26-

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen Pedagogisten johtajien koulutus 30.10.2006 Pedagoginen johtaminen Opetustoiminnan tukeminen Yhteisöllisyyden muodostumisen tukeminen Tavoite I Tavoite II Oppimisen edistäminen Laadukas

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet?

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opettajankoulutusfoorumin tehtävät 1. Laaditaan

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen VeTe päätösseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Heiskanen, Marjut. Kliinisen hoitotyön opettaja, tiimivastaava KYS. Taam-Ukkonen, Minna. Ylihoitaja. KYS.

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Fysioterapian ammattikohtaiset

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK)

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Vuorovaikutuksen Menetelmien Prosessien turvallisuus turvallisuus turvallisuus Paula, Poikela & Paula Yliniemi 1 Kompetenssiperusteinen

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot