SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009

2 Syyskuussa 2009 käynnistyvät ammatilliset erikoistumisopinnot SOSIAALI- JA TERVEYSALA sivu Akuuttihoitotyö 60 op 4 Autismin kirjo 30 op 6 Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 30 op 8 Lasten ja nuorten mielenterveystyö 30 op 10 Lääkehoito 30 op 12 Perhetyö 30 op 14 Perioperatiivinen hoitotyö 60 op 16 Työterveysala 30 op 18 Perjantain Huiput -seminaarit 20 Ennakkotietoa vuoden 2010 erikoistumisopinnoista 22 Ammatilliset erikoistumisopinnot muilla aloilla 23 HAKUAIKA Lisätietoja ja hakulomake osoitteessa: Tämän jälkeen mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja tai peruutuspaikkoja koskevat tiedot löytyvät osoitteesta 2

3 Ammatilliset erikoistumisopinnot Mitä erikoistumisopinnot ovat? Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat laajoja täydennyskoulutusohjelmia, joiden avulla voit laajentaa tai syventää ammattitaitoasi tai suuntautua kiinnostuksesi mukaan kokonaan uudelle alueelle. Erikoistumisopintojen laajuus on 30 tai 60 opintopistettä ja ne kestävät ohjelmasta riippuen 1-2 vuotta. Opiskelua työn ohessa Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opiskelu on sivutoimista ja monimuotoista, koostuen lähiopetuksesta, ohjatusta etäopiskelusta ja itsenäisestä opiskelusta. Erikoistumisopinnoissa hyödynnetään aktiivisesti verkkooppimisympäristöä. Se toimii ohjauksen tukena sekä opintojen infokanavana ja materiaalipankkina. Erikoistumisopinnot kehittävät ammatillisen osaamisen lisäksi myös opiskelijoiden verkko-opiskelutaitoja. Osallistumismaksu Opiskelu erikoistumisopinnoissa on edullista. Ammattikorkeakoulun vahvistama lukukausimaksu vuonna 2009 on 80 euroa lukukaudelta. Lisäksi opiskelijalle saattaa tulla jonkin verran materiaali- ja monistuskustannuksia sekä opintojen aikana mahdollisesti tehtävien opintomatkojen kustannukset. Hakuaika Erikoistumisopintojen hakuaika on Tämän jälkeen mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja tai peruutuspaikkoja koskevat tiedot löytyvät osoitteesta Hakeminen Opintoihin hakeminen tapahtuu täyttämällä hakulomake verkkosivuillamme osoitteessa Hakemukseen tulee liittää jäljennös tutkintotodistuksesta (ei muita todistuksia) sekä ansioluettelo tai nimikirjanote. Mainitut liitteet tulee toimittaa hakuaikana osoitteeseen: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutuskeskus Maamiehenkatu 10, Pori Valintaperusteet Pohjakoulutusvaatimuksena erikoistumisopintoihin on ammattikorkeakoulututkinto, muu korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto. Yleiset valintaperusteet ovat: 1) Hakijan tutkinnon soveltuvuus ko. erikoistumisopintoihin, max 6 pistettä 2) Tutkinnon suorittamisen jälkeinen työkokemus, max 9 pistettä 3) Hakijan motivaatio ja soveltuvuus koulutukseen (hakulomakkeeseen kirjatut perustelut), max 10 pistettä. 3

4 Akuuttihoitotyö 60 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Saat valmiuksia toimia akuuttihoitotyön, erityisesti ensihoidon sekä teho- ja polikliinisen hoitotyön alueella. Valitsemalla erikoistumisopintojen vaihtoehtoisen opintojakson Ensihoito sairaalan ulkopuolella perehdyt hoitotason ensihoitoon ja sinulla on mahdollisuus suorittaa hoitotason ensihoidon taitokoe. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään erilaisissa akuutti- ja ensihoitoyksiköissä, kuten sairaankuljetus-, poliklinikka- tai tehohoitoyksikössä - joka haluat kehittää akuuttihoitotyötä ja toimia alan asiantuntijana KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltaisin, perjantaisin ja lauantaisin 3 4 viikon välein. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Erikoistumisopinnot toteutuvat opintojaksoina, joiden tavoitteena on eri tiedonalojen integroituminen akuuttihoitotyön asiantuntijuudeksi. Lähiopetuspäivien opetusmenetelmiä ovat luennot, oppimiskeskustelut ja ensihoidon harjoitustunnit. Opinnoissa hyödynnetään kattavasti verkko-oppimisympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Erikoistumisopintojen arvioinnin lähtökohtana on tukea opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä sekä tarjota välineitä itsearviointiin. Akuuttihoitotyön erikoistumisopinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa oman oppimisensa tavoitteisiin henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla. VASTUUOPETTAJA TtT Tarja Heino, SAMK 4

5 SISÄLTÖ Ensihoito 18 op - äkillisesti sairastuneen potilaan hoitopolku ensihoidossa, ihmisen anatomia ja fysiologia, kliininen fysiologia, patofysiologia, perustason ensihoito erilaisissa äkillisissä henkeä uhkaavissa tilanteissa, neste- ja lääkehoidon toteuttaminen ensihoidossa, lasten ensihoito, ensihoidon teknologia ja laitteet, ensihoidon dokumentointi Teho- ja polikliininen hoitotyö 12 op - hyvän hoidon kriteerit teho- ja polikliinisessa hoitotyössä, vaikeasti sairastuneen potilaan hoitopolku sairaalassa, keskeiset hoitotoimenpiteet ja hoitoteknologia, potilaan ohjaus ja dokumentointi Vaihtoehtoinen opintojakso 10 op (sisältää hopsin perusteella harjoittelua): A. Ensihoito sairaalan ulkopuolella: hoitotason ensihoito ja taitokoe, ensihoitotilanteissa harjaantuminen B. Polikliininen hoitotyö: hoitotason ensihoito, vastaanottotoiminta ja puhelinneuvonta, asiakastyytyväisyys C. Tehohoitotyö: hoitotason ensihoito, tehohoitotyön menetelmät, toimenpiteet ja teknologia, kivunhoito Akuuttihoitotyön erityiskysymykset 5 op - erilaisten asiakasryhmien ja ongelmatilanteiden kohtaaminen ja hoitaminen, debriefing ja defusing Akuuttihoitotyön kehittäminen 15 op: Asiantuntijuuden kehittyminen (3 op) - hoitotyön asiantuntijuus, itseohjautuva ja tutkiva oppiminen Näyttöön perustuva toiminta (3 op) - näyttöön perustuva hoitotyö, tiedonhaku ja -tulkinta Kehittämisprojekti (9 op) - projektityön menetelmät ja tutkimusmenetelmät, työelämälähtöinen kehittämistehtävä akuuttihoitotyön erikoistumisopinnot ovat kehittäneet valmiuksiani erityisesti potilaan tutkimiseen ja kliinisen statuksen tekemiseen. opintojen myötä olen oppinut ymmärtämään eri sairauksien syntymekanismeja ja kykenen huomioimaan ja hoitamaan potilasta aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin, kertoo seinäjoen terveyskeskuksen ensihoitoyksikön sairaankuljetuksessa työskentelevä mikko heiniluoma. mikon työtehtäviin kuuluvat hoitotasoinen ensihoito ja lääkintäesimiehenä toimiminen kahdessa hoitoyksikössä. mikko valitsi akuuttihoitotyön erikoistumisopinnoissa vaihtoehtoiseksi opintojaksoksi ensihoito sairaalan ulkopuolella. opintojen parasta antia ovat mielestäni olleet simulaatiot sekä asiantuntevat opettajat, jotka omaavat vankan käytännön kokemuksen. voin suositella erikoistumisopintoja kaikille, jotka tuntevat kiinnostusta akuuttihoitotyön tehtäviin tai haluavat päivittää tietojaan akuuttihoitotyön saralla, työskentelipä sitten vanhainkodissa, terveyskeskuksessa, sairaalassa tai kentällä. 5

6 Autismin kirjo 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Kasvatat ammatillista osaamistasi autismin kirjon monimuotoisuudesta ja siihen liittyvistä haasteista. Syvennät tietämystäsi autismikuntoutuksen menetelmistä ja toimintamalleista. Kehität valmiuksiasi toimia verkostoissa ja moniammatillisissa tiimeissä. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään henkilöiden kanssa, joilla on autismin kirjon diagnoosi tai samankaltaisia erityispiirteitä - joka haluat kehittää autismin kirjon kuntoutusta ja toimia alan asiantuntijana KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti perjantai-iltaisin ja lauantaisin päivällä 2 3 viikon välein. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Opinnoissa painotetaan opiskelijan itseohjautuvuutta ja tiedon syvällistä pohdintaa. Oppimisessa korostuu opiskelijoiden välinen vuorovaikutus, jossa on keskeistä aikaisempien kokemusten reflektointi turvallisessa, ymmärtävässä ja kannustavassa ilmapiirissä. Autismin kirjon erikoistumisopinnoissa opiskelijaa ohjataan käyttämään opintojensa tukena toisia opiskelijoita, jolloin muodostuu samankaltaisessa tilanteessa olevien ammattilaisten verkosto. Opiskelijaa tuetaan oppimistarpeidensa määrittelyssä, kun hän pohtii omia oppimistavoitteitaan sekä kehittämisalueitaan. KOULUTTAJAT Tuutorina toimii KM Hanna Nieminen ja keskeisinä kouluttajina KM Birgit Vuori-Metsämäki sekä neuropsykologi Janne Sihvonen 6

7 SISÄLTÖ Autismin kirjo ja sen ilmeneminen 5 op - autismin kirjon erityispiirteet, mielenteoria, aistijärjestelmän poikkeava toiminta, kommunikointi ja haastava käyttäytyminen eri-ikäisillä henkilöillä Kuntoutuksen menetelmä- ja toimintamallit 10 op - kuntoutuksen strukturointi, yksilölliset suunnitelmat, erilaiset menetelmät ja toimintamallit ja niiden systemaattinen käyttäminen Autismikuntoutuksen palvelujärjestelmä 5 op - autismin kirjon palvelut, alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö ja verkostoituminen, asiakaslähtöisten ja perheitä tukevien palveluiden arviointi ja kehittäminen Autismikuntoutuksen kehittäminen 10 op - kehittävä työote, luotettava tiedonhaku ja -tulkinta, projektityön tunnuspiirteet ja menetelmät, työelämälähtöinen kehittämisprojekti tarja siltaniemi työskentelee psykiatrisena sairaanhoitajana ja ohjaajana porin kaupungin ylläpitämässä mielenterveyskuntoutujien tuetussa asumispalveluyksikössä, taiteilijankodissa. tarja hakeutui syksyllä 2008 alkaneisiin autismin kirjon erikoistumisopintoihin, sillä työssään hän kohtaa enenevästi henkilöitä, joilla on diagnosoitu mm. aspergerin syndrooma. olen ollut todella innostunut autismin kirjon kokonaisuudesta. olen nauttinut uuden oppimisesta ja vuorovaikutteisesta tavasta käydä asioita läpi. olen saanut laaja-alaista opetusta autismin kirjon monimuotoisuudesta ja kuntoutuksen mahdollisuuksista. luennoitsijoiden paneutuneisuus ja innostus asiaan on ollut tarttuvaa. omaa opiskelumotivaatiota ovat ylläpitäneet sekä opinnot itsessään että saman kiinnostuksen jakavat opiskelukaverit. moniammatillisten näkemysten ja kokemusten jakaminen opiskelukavereiden kanssa on ollut tärkeä osa opintoja. opinnot ovat olleet hyvin käytännönläheiset ja ohjausta ja neuvontaa on saanut aina tarpeen vaatiessa, tarja kertoo. 7

8 Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Kasvatat valmiuksia toimia sosiaali- ja terveydenhuollon esimiestehtävissä sekä erilaisissa kehittämisprojekteissa. Perehdyt työyhteisöjen toimivuuteen ja hyvinvointiin. Lisäät ymmärrystäsi taloudellisten tekijöiden merkityksestä esimiestyössä. Laajennat näkemystäsi toimivan vuorovaikutuksen ja viestinnän edellytyksistä. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään esimiestehtävissä ja omaat vähintään kahden vuoden työkokemuksen soveltuvalta alalta - joka haluat saada varmuutta esimiehenä toimimiseen ja olet valmis kehittymään esimiehenä - joka haluat kehittää organisaatiosi toiminnan laatua ja työyhteisön hyvinvointia KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot on joustavasti toteutettu kokonaisuus, joka soveltuu hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti perjantai-iltaisin ja lauantaisin päivällä 2 4 viikon välein. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme fi/erikoistumisopinnot. Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Johtamisen ja kehittämisen erikoistumisopinnoissa on keskeistä tulevaisuuden asiantuntijuus, jonka kehittymistä tuetaan monialaisen tiedon ja kriittisen pohdinnan avulla. Opiskelijakeskeisten opetusmenetelmien avulla tuetaan opiskelijan aktiivisuutta, itseohjautuvuutta sekä kykyä itsenäiseen tiedon hankintaan ja käsittelyyn. Opintojen keskeisenä tavoitteena on turvallinen ja kannustava ilmapiiri. Erikoistumisopintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden itsereflektiota keskittymällä pohtivan ja ymmärtävän näkemyksen esilletuomiseen opiskeltavista sisällöistä. tuutori KM Hanna Nieminen, SAMK 8

9 SISÄLTÖ Johtamisen toimintaympäristö 10 op - hyvinvointipoliittiset linjaukset, strategisen johtamisen mallit, toiminta- ja talousarvioprosessit, asiakaslähtöinen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Henkilöstövoimavarojen johtaminen 10 op - henkilöstövoimavarojen johtamisen osa-alueet, työyhteisön hyvinvointi, esimies osaamisen kehittäjänä, esimiehen vastuut ja velvollisuudet, ryhmädynamiikka ja tiimityöskentely Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen 10 op - itsensä johtaminen, oppimisen arviointi, kehittävä työote, projektiosaaminen, työelämälähtöinen kehittämistehtävä sanna kulhan tuoreessa pro gradu -tutkielmassa selvitettiinn johtamisen erikoistumisopintojen vaikuttavuutta opiskelijoiden näkökulmasta. tutkimuksessa keskityttiinn satakunnan ammattikorkeakoulussa toteutettuihin opintoihin. tutkimustulosten mukaan johtamisen erikoistumisopinnoissa opiskelleiden esimiesten johtamistaidot olivat kehittyneet ja rooli johtajana selkiytynyt. koulutus oli tutkittavien mukaan antanut uusia näkökulmia ja johtanut uusiin toimintatapoihin. osa haastatelluista myös koki, että oma työmotivaatio oli koulutuksen johdosta entisestään kasvanut. kokonaisuudessaan koulutus oli antanut eväitä nykyisiin ja tuleviin työhaasteisiin. 9

10 Lasten ja nuorten mielenterveystyö 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Kehität ammatillista osaamistasi lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi. Syvennät tietämystäsi erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöistä, erilaisista hoitomahdollisuuksista sekä työmenetelmistä. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään lasten tai nuorten hoitoyksiköissä sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla - joka haluat kehittää osaamistasi lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi - joka olet kiinnostunut kehittämään oman työyksikkösi toiminnan laatua KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kerran kuussa, torstaisin ja perjantaisin päivällä. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Lasten ja nuorten mielenterveystyön erikoistumisopinnoissa oppimisen lähtökohtana toimii konstruktiivinen oppimiskäsitys, jossa oppija hyödyntää jo olemassa olevia tietojaan. Entisen tiedon päälle rakentuvaa uutta tietoa muodostetaan vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden oppijoiden kanssa. Ryhmän opiskelijat tuovat oman asiantuntemuksensa kaikkien osallistujien käyttöön arvostaen samalla erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä. Näin rakentuu arvostava, ymmärtävä ja kannustava oppimisympäristö, jossa jokaisen on turvallista opiskella. Hyvin toimiva yhteistyöverkosto koostuu moniammatillisesta osaamisesta, jonka muodostamista lasten ja nuorten mielenterveystyön erikoistumisopinnoissa tuetaan mm. erilaisten opintokäyntien avulla. VASTUUOPETTAJA Lehtori, KT, psykoterapeutti Marja Flinck, SAMK 10

11 SISÄLTÖ Asiantuntijuus lasten ja nuorten mielenterveystyössä 19 op Lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen (5 op) - vanhemmuus, perhe ja perhetyö, lastensuojelu ja yhteiskunnalliset tukitoimet, psyyken synty ja kehitys Lapsen kehitys ja mielenterveystyö (7 op) - lapsen psykologinen tutkimus, lastenpsykiatria, lasten mielenterveyshäiriöt ja hoito, lasten mielenterveystyön käytännöt ja uudet työmuodot Nuoruuden kehitystehtävät ja mielenterveystyö (7 op) - nuoruus kehitysprosessina, nuorisopsykiatria, nuoruusiän kehityspysähtymät ja hoito, nuorten mielenterveystyön käytännöt ja uudet työmuodot Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen 11 op Projektityö (8 op) - työelämälähtöinen kehittämisprojekti, tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä laadunhallinta Ammatillinen kasvu (3 op) - työnohjaus, näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveystyön erikoistumisopintojen vastuuopettajana toimiva marja flinck painottaa opintojen ajankohtaisuutta. lasten ja nuorten pahoinvointi on noussut esille yleisessä keskustelussa. mielenterveyden häiriöt lasten ja nuorten keskuudessa ovat jatkuvasti lisääntyneet ja vaikeutuneet. mielenterveyteen kulutetaan enemmän hoitopäiviä kuin muihin diagnosoituihin sairauksiin. lasten syrjäytymisriskin taustalla on yleensä vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmia, perheväkivaltaa ja lasten hoidon laiminlyöntejä, marja kertoo. onneksi tähän kaikkeen voidaan vaikuttaa, sillä jo yksikin turvallinen ihmissuhde voi riittää. lasten ja nuorten mielenterveystyössä toimivat asiantuntijat tarvitsevatkin ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta voidakseen edistää ja turvata lasten ja nuorten hyvinvoinnin erityispalveluiden järjestämisen, muistuttaa marja. 11

12 Lääkehoito 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Syvennät ja laajennat ammatillista osaamistasi lääkehoidon eri osa-alueilla. Perehdyt lääkehoidon kehittämiseen uusimpiin tutkimustuloksiin perustuen. Kehität valmiuksiasi edistää lääkitysturvallisuutta moniammatillisena yhteistyönä. Saat mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa. SINULLE - joka tarvitset työssäsi lääkehoitoon liittyvää erityisosaamista - joka haluat kehittää lääkehoidon turvallisuutta ja omaa työtäsi lääkehoidon asiantuntijana hoitotyössä KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kahtena arki-iltana viikossa, 2 3 viikon välein. Lisäksi opetusta on jonkin verran lauantaisin päivällä. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Lääkehoidon erikoistumisopinnoissa korostetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta, itseohjautuvuutta, reflektoivaa ajattelua ja yhteistyötaitoja. Oppiminen perustuu oma-aloitteiseen ja kriittiseen tiedon hankintaan ja käsittelyyn. Oppimisessa korostuu opiskelijoiden välinen vuorovaikutus, jossa on keskeistä aikaisempien kokemusten jakaminen sekä niiden reflektointi ja arviointi ymmärtävässä ja kannustavassa ilmapiirissä. Lääkehoidon erikoistumisopintojen tavoitteena on tietojen ja taitojen integroituminen laadukkaaksi ammatilliseksi osaamiseksi, jossa keskeistä on kyky toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja vastuullisesti moniammatillisena yhteistyönä. VASTUUOPETTAJA THM Outi-Kaisa Keppola, SAMK 12

13 SISÄLTÖ Lääkehoidon asiantuntijuus hoitotyössä 20 op Lääkehoidon eettiset ja juridiset kysymykset (4 op) - hoitohenkilöstön, potilaan ja omaisten oikeudet, vastuut ja velvollisuudet, lääkehoitoa koskeva lainsäädäntö, valtakunnallinen lääkepolitiikka Farmakologinen osaaminen (7 op) - lääkehoito biologisena prosessina, lääkelaskenta, erilaiset lääkeaineet ja lääkeaineryhmät, lääkkeiden yhteis-, sivu- ja haittavaikutukset ja niiden ennaltaehkäisy, lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi, lääkehoidon seuranta- ja palautejärjestelmät Lääkehoito hoitotyössä (9 op) - lääkehoitoprosessi, lääkehuolto, turvallisuus lääkehoidossa, lääkehoidon toteutukseen liittyvät riskit ja niiden ennaltaehkäisy, lääkehoitosuunnitelma, lääkityspoikkeamat, dokumentointi, opetus ja ohjaus Lääkehoidon kehittäminen 10 op Näyttöön perustuva lääkehoito (2 op) - tutkiva ja kehittävä oppiminen, luotettava tiedonhaku ja tiedon hyödyntäminen, näyttöön perustuva toiminta lääkehoidossa Kehittämisprojekti (8 op) - projektityön tunnuspiirteet ja vaiheet, työelämälähtöinen ja ammatillisen osaamisen syventämiseen perustuva kehittämisprojekti odotin innolla lääkehoidon erikoistumisopintojen alkamista. erikoistumisopinnot tuovat mukavaa vaihtelua työelämään ja erityisesti työssä jaksamiseen. koin opiskeluajan työntäyteiseksi, mutta erittäin antoisaksi ja mielenkiintoiseksi, kuvailee sairaanhoitajana satakunnan keskussairaalassa työskentelevä elvi hannula. elvi valmistui lääkehoidon erikoistumisopinnoista joulukuussa elvi toimii osastonsa toisena lääkevastaavana. lääkehoitoon liittyvän osaamisen kehittäminen näkyy työyhteisöissä esimerkiksi parempana lääkitysturvallisuutena. lääkehoidon osaamisen kehittymisen myötä on mahdollista yhtenäistää käytäntöjä, jolloin potilaat saavat oikein toteutettua ja turvallista lääkehoitoa. voin suositella lämpimästi opintoja jokaiselle lääkevastaavalle sekä kaikille muille, jotka ovat kiinnostuneita lääkehoidosta ja haluavat kehittää lääkehoidon osaamistaan. 13

14 Perhetyö 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Ymmärrät perhekäsitteen monimuotoisuuden ja sen aiheuttamat haasteet perhetyölle. Syvennät perhekeskeistä lähestymistapaa työssäsi sekä laajennat perhetyön toiminta- ja yhteistyömallien tuntemusta. Opit vastaamaan perheiden tuen tarpeeseen perheiden voimavaroja vahvistaen. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään perheiden parissa - joka haluat kehittää perhetyötä ja syventää osaamistasi erilaisista perhetyön toteuttamismahdollisuuksista KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti perjantai-iltaisin ja lauantaisin päivällä 2 3 viikon välein. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Perhetyön opinnoissa hyödynnetään kokemuksellisen oppimisen periaatteita. Kokemuksellinen oppiminen on jatkuva prosessi, joka perustuu oppijan kokemuksiin ja niiden reflektointiin. Keskeistä on yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus. Oppiminen etenee syklisesti ja onnistunut oppimisprosessi tuottaa aina uusia tietoja ja kokemuksia, joita voidaan reflektoida. Perhetyön erikoistumisopinnoissa kokemuksellisen oppimisen kehittymistä tukee moniammatillinen opiskeluryhmä, joka mahdollistaa erillisten reflektioryhmien hyödyntämisen. Opiskelussa korostuu perhekeskeisyys, monitieteinen näkemys perheistä sekä vuorovaikutuksellinen näkökulma. VASTUUOPETTAJA Lehtori Kari Rajaniemi, SAMK 14

15 SISÄLTÖ Perhetyön erityisosaaminen 20 op Lapset ja vanhemmat perhesuhteiden muutoksessa (10 op) - perheen käsite, lapsi- ja perhetutkimus, vanhemmuus ja perheroolit osana yhteiskunnan kehittymistä Perhekeskeinen työ (10 op) - perhettä tukevat ja vahvistavat työ- ja toimintamallit, vuorovaikutuksellinen, systeeminen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa Perhekeskeisen työotteen kehittäminen 10 op - opiskeluvalmiudet, kokemuksellinen oppiminen, kehittävä työote, perhetyön kehittäminen ja työelämälähtöinen kehittämistehtävä outi veijonaho toimii turvakotiohjaajana porin ensi- ja turvakotiyhdistyksessä, jossa paneudutaan perheväkivaltaan ja kriisistä selviytymiseen. turvakotityön ensisijainen tavoite on perheen eheyttäminen. olennaista on, että työntekijä on puolueeton ja ajaa ensisijassa lapsen etua. perhetyön haasteena outi näkee perheiden ongelmien moninaistumisen. yhteen perheeseen saattaa mahtua mielenterveys- ja päihdeongelmaa sekä arjenhallintataitojen puutteellisuutta. myös lastenkasvatus elää murroksessa, jossa haetaan tasapainoa vapauden ja kontrollin välille. tietoa on tarjolla paljon, mutta sitä ei ole helppo suodattaa eikä valita omaan perheeseen sopivia toimintatapoja. perhetyötä tekevällä pitääkin olla laaja tietopohja eri ongelma-alueista sekä sosiaali- ja terveysalan palvelutarjonnasta. lisäksi perhetyössä on hallittava lapsen normaali kasvu ja kehitys, jotta voi ohjata lasten kasvatusta oikeaan suuntaan, outi tiivistää. perhetyö on kuitenkin todella palkitsevaa ja monimuotoista. on hienoa tehdä perheen kanssa pitkäjänteistä työtä, kun kaikilla on yhteinen päämäärä. saan auttaa vanhempia rakentamaan lapsilleen turvallisen lapsuuden, outi kertoo. 15

16 Perioperatiivinen hoitotyö 60 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Kehityt perioperatiivisen hoitotyön asiantuntijana. Kykenet potilaan yksilölliseen hoitoon nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Syvennät valmiuksiasi työskennellä perioperatiivisen hoitotyön alueella moniammatillisissa työryhmissä. Laajennat tietojasi ja taitojasi käytettävissä olevista leikkausja anestesiamenetelmistä sekä leikkauspotilaan kivun hoidosta. SINULLE - joka toimit tai olet kiinnostunut toimimaan perioperatiivisessa hoitotyössä ja haluat kehittää omaa työtäsi - joka haluat syventää leikkauspotilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä potilaan ohjausta PEDAGOGISET RATKAISUT Erikoistumisopinnoissa korostetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja reflektoivaa ajattelua. Keskeistä on kriittisen ajattelun ja päätöksentekotaitojen vahvistuminen sekä oppimisen yhteisöllinen luonne. Opintojen tavoitteena on laajojen asiakokonaisuuksien hallinta. Opettajuudessa painotetaan sisällöllistä asiantuntijuutta, opetuksen kokonaisuuden hahmottamista sekä kykyä huomioida oppijan ja ryhmän kehitysvaiheet. VASTUUOPETTAJA TtT Tarja Heino, SAMK KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetusjaksot järjestetään torstai-iltaisin, perjantaisin ja lauantaisin 2 4 viikon välein. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu

17 SISÄLTÖ Asiantuntijuus leikkauspotilaan hoitotyössä 30 op (Sisältää hopsin perusteella harjoittelua) Pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö (20 op) - perus- ja erityisleikkaukset, perioperatiivinen hoitoympäristö, aseptinen toiminta, potilaan valmistaminen leikkaukseen/ toimenpiteeseen, leikkauksen aikainen hoito ja tarkkailu, postoperatiivinen hoito, kotiutuminen, potilasturvallisuus ja työturvallisuus Leikkauspotilaan ohjaus (5 op) - leikkauspotilaan ohjauksen tavoitteellisuus ja suunnittelu, vuorovaikutus ja moniammatillisuus ohjaustyössä, erilaiset ohjausmenetelmät, ohjausta edistävät ja vaikeuttavat tekijät, ohjauksen dokumentointi Lääketieteelliset opinnot (5 op) - anatomia ja fysiologia, kliininen fysiologia, patofysiologia, kirurgia Asiantuntijuus anestesiahoitotyössä 20 op (Sisältää hopsin perusteella harjoittelua) Anestesiahoitotyö (12 op) - peruselintoimintojen tunteminen ja hoitaminen, potilaan valmistaminen anestesiaan, nukutetun ja puudutetun potilaan tarkkailu ja hoito Anestesiateknologia ja -menetelmät (4 op) - erilaiset anestesiamuodot ja -toimenpiteet, keskeisten anestesialaitteiden käyttö ja turvallisuus, tavalliset anesteetit, lääke- ja nestehoidon toteutus, defibrillointi, lämpötalouden ylläpito Potilaan postoperatiivinen hoito (4 op) - vitaalitoimintojen hoito ja tarkkailu, heräämöhoitotyö, postoperatiivinen kivunhoito Perioperatiivisen hoitotyön kehittäminen 10 op - näyttöön perustuva toiminta, tutkiva oppiminen, luotettava tiedonhaku ja -tulkinta, projektiosaaminen, työelämälähtöinen kehittämistehtävä ylihoitaja riitta mikkonen satakunnan sairaanhoitopiiristä näkee, että oman ammattitaidon kehittäminen on yhteydessä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin. kun henkilö voi paremmin ja on motivoitunut työssään, hän saa mahdollisesti haastavampia tehtäviä, riitta pohtii. suoritetuilla erikoistumisopinnoilla on ilman muuta merkitystä työnhakutilanteessa. suoritetut opinnot antavat sisällöllistä osaamista sekä kertovat hakijan kiinnostuksesta kyseistä alaa kohtaan. on kuitenkin muistettava, että täydennyskoulutuksen ohella työntekijän oma panostus vaikuttaa ratkaisevasti työntekijän omaan urakehitykseen, riitta jatkaa. 17

18 Työterveysala 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Kehität valmiuksiasi tunnistaa ja arvioida työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn liittyviä tekijöitä. Syvennät ammatillista osaamistasi työntekijän, työn, terveyden ja työympäristön yhteensovittamisesta. Laajennat ymmärrystäsi työterveyshuollosta osana muuttuvaa työelämää. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään työterveyshuollon tehtävissä, työterveyshoitajana tai työfysioterapeuttina - joka haluat kehittää laadukasta ja turvallista työympäristöä ja toimia alan asiantuntijana KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Työterveysalan erikoistumisopinnoissa korostetaan laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa sekä tietojen ja taitojen integroitumista ammatilliseksi osaamiseksi. Opiskelijan työelämäkokemusta käytetään hyväksi uusien asioiden oppimisessa ja työkäytäntöjen arvioinnissa. Erikoistumisopintojen tavoitteiden ja opiskelijan omien tavoitteiden yhteensovittaminen on opiskelun lähtökohtana. Oppimisen sosiaalisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta tehostetaan opiskelumuodoilla, joihin sisältyy keskustelua, erilaisten tulkintojen esittämistä ja argumentointia. Opiskelussa korostuvat itseohjautuvuus, reflektoiva ajattelu ja yhteistyötaidot. KOULUTTAJAT Vastuuopettajina yliopettaja Eeva-Maija Salminen ja työterveyshoitaja Jussi Konttinen, keskeisenä kouluttajana mm. fysioterapian lehtori Sirpa Jaakkola-Hesso 18

19 SISÄLTÖ Asiantuntijuus työterveysalalla 17 op Työterveys moniammatillisena yhteistyönä (3 op) - vuorovaikutus, moniammatillisuus ja asiakaslähtöisyys, ohjaava lainsäädäntö, kansalliset ja kansainväliset kehittämislinjat, yrittäjyys ja projektinhallinta työterveyshuollossa, esiintymis- ja yhteistyötaidot Työympäristön haasteiden tunnistaminen, arviointi ja ehkäisy (5 op) - työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät, kuormituksen arviointi ja mittaaminen, työpaikkaselvitykset, kehittämistoimenpiteet Työntekijän terveyden ja työkyvyn edellytykset (5 op) - työkyky, toimintakyvyn ja työhyvinvoinnin edellytykset ja arviointi, työkykyä ja työnhyvinvointia ylläpitävä toiminta, varhaisinterventiot, ammatillinen kuntoutus Työyhteisöjen toimivuuteen vaikuttavat tekijät (4 op) - työyhteisön toimivuuden edellytykset, työturvallisuus ja siihen liittyvät riskit, työelämän tasa-arvokysymykset, työn ja perheen yhteensovittaminen Työterveysalan kehittäminen 13 op Näyttöön perustuva toiminta (3 op) - näyttöön perustuva toiminta, tutkiva oppiminen, luotettava tiedonhaku ja -tulkinta Kehittämisprojekti (10 op) - työterveysalaan liittyvä tutkimustieto, tutkimus- ja kehittämismenetelmät, työelämälähtöinen kehittämisprojekti työterveyshoitajan työtehtävissä kohtaa erilaisia haasteita liittyen esimerkiksi omaan työyhteisöön tai työntekijään itseensä. oli hienoa huomata, että työterveysalan erikoistumisopintojen kautta sain valmiuksia kohdata näitäkin haasteita, kuvailee työterveyshoitajana satakunnan keskussairaalan työterveysasemalla toimiva tiia nieminen. tiia suoritti työterveysalan erikoistumisopinnot vuonna koska olen vasta urani alussa ja juuri aloittelemassa varsinaista työterveyshoitajan työtä, koin opintojen antaneen runsaasti toimintamalleja oman persoonallisen työtavan toteuttamiseen. opettajat kannustivat rohkeasti etsimään omaa tyyliä tehdä asioita. voin suositella opintoja kaikille, jotka haluavat kehittää itseään ja omaa työtään, vakuuttaa tiia. 19

20 Perjantain Huiput -seminaarit KEVÄT klo Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointi työyhteisöjen ja yksilön haasteena - Työhyvinvoinnin perusta - Työssä jaksamisen ongelmat: mihin työntekijä uupuu? - Mikä työssä kannattelee ja tekee siitä mielekkään? - Mitä on työn imu? - Työn vaatimusten ja voimavarojen yhteensovittaminen - Työn imua ja motivaatiota kuormittavissakin olosuhteissa? - Kohti myönteisiä voimavarakehiä työn arjessa Vanhempi tutkija, sosiaalipsykologian dosentti Jari Hakanen, Työterveyslaitos klo (maanantai) Terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjako - tehtäväsiirrot terveydenhuollossa - Lainsäädännön nykytila - oikeudet, velvollisuudet ja vastuun jako - Tulevaisuuden muutostarpeet ja lainsäädännön muutokset - Tehtäväsiirrot ja palkkaus Irma Pahlman, OTT, VT, MBA (UK), Hyvinvointialan tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto klo Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantotalous - Palvelutuotantojärjestelmien erityispiirteet - Palvelutuotantojärjestelmien tuottavuus, laatu ja vaikuttavuus - Tuotteistus Professori, laadunohjaus ja palvelutuotanto Paul Lillrank, Tuotantotalouden laitos, TKK 20

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

ANESTESIAHOITOTYÖN UUDISTUVA ASIANTUNTIJUUS JA KOULUTUKSEN NYKYTILA

ANESTESIAHOITOTYÖN UUDISTUVA ASIANTUNTIJUUS JA KOULUTUKSEN NYKYTILA ANESTESIAHOITOTYÖN UUDISTUVA ASIANTUNTIJUUS JA KOULUTUKSEN NYKYTILA Ann-Nina Maksimainen, LAMK, TtM, Työelämäpalvelut; vastaava lehtori Maria Tuominen, LAMK, TtM, Hoitotyö: vastaava lehtori Mistä löytyy

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Opinpolulla verkostoissa mistä SaWe-projektissa oli kyse?

Opinpolulla verkostoissa mistä SaWe-projektissa oli kyse? Opinpolulla verkostoissa mistä SaWe-projektissa oli kyse? Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöstä SaWe-projektin loppuseminaari 3.5.2013 Pirkko Jokinen yliopettaja Savonia-ammattikorkeakoulu SaWe Sairaanhoitajaksi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3.

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3. Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt 11.3.2014 Päivi Haarala Terveydenhoitajan ja kätilön ammatillinen osaaminen 11.3.2019 Terveydenhoitaja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala OPINTO-OPAS 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot 30 op Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Fysioterapian,

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

CASE- harjoittelusta simulaatio-oppimiseen. Juhani Seppälä Lehtori (ensihoito) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

CASE- harjoittelusta simulaatio-oppimiseen. Juhani Seppälä Lehtori (ensihoito) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu CASE- harjoittelusta simulaatio-oppimiseen Juhani Seppälä Lehtori (ensihoito) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu CASE harjoittelu, hyvä pohja uuden opetusmenetelmän käyttöön ottamiseen Jos toimit aina

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia 6.6.2010 ESR / Futurex: Kokemuksia oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta 7/6/11 Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutus muutoksessa Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutustarjonta ammattikorkeakouluissa Täydennyskoulutustarjonta Ammattikorkeakoulujen bioanalyytikoille suunnattu täydennyskoulutustarjonta vähäistä

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE 2016 Vastausprosentti: 50 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 42,4 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet 1. Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Fysioterapian osasto Osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnittelua Varkauden kaupunki 2012 Suunnittelu ja tarpeiden kartoitus/

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Oppimisen ja koulun käynnin tuki

Oppimisen ja koulun käynnin tuki Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri / Valteri-koulu Oppimisen ja koulun käynnin tuki Erityisasiantuntemus: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, kuuleminen, näkeminen, liikkuminen

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus Risto Puutio (lehtori/jy) Anna-Liisa Elo (professori/uta) Erikoispsykologi on oman sovellusalansa käytäntöjen kehittäjä, joka hyödyntää alansa tieteellistä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

CASE: Lumipalloefekti:

CASE: Lumipalloefekti: CASE: Lumipalloefekti: Korkea-asteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus terveysalalla Marja-Anneli Hynynen Projektisuunnittelija, lehtori Savonia-ammattikorkeakoulu 14.11.2012 Taustaa Diabeetikon hoidon

Lisätiedot

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (90 op) Tradenomi (ylempi AMK) 2.3.2011 Liiketalous Kuopio 2 Koulutuksen lähtökohdat Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Tulevaisuuden tarvittavaa osaamista, tässä ydinosaamis- ja erityiskompetensseja voidaan tarkastella

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot