SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009

2 Syyskuussa 2009 käynnistyvät ammatilliset erikoistumisopinnot SOSIAALI- JA TERVEYSALA sivu Akuuttihoitotyö 60 op 4 Autismin kirjo 30 op 6 Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 30 op 8 Lasten ja nuorten mielenterveystyö 30 op 10 Lääkehoito 30 op 12 Perhetyö 30 op 14 Perioperatiivinen hoitotyö 60 op 16 Työterveysala 30 op 18 Perjantain Huiput -seminaarit 20 Ennakkotietoa vuoden 2010 erikoistumisopinnoista 22 Ammatilliset erikoistumisopinnot muilla aloilla 23 HAKUAIKA Lisätietoja ja hakulomake osoitteessa: Tämän jälkeen mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja tai peruutuspaikkoja koskevat tiedot löytyvät osoitteesta 2

3 Ammatilliset erikoistumisopinnot Mitä erikoistumisopinnot ovat? Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat laajoja täydennyskoulutusohjelmia, joiden avulla voit laajentaa tai syventää ammattitaitoasi tai suuntautua kiinnostuksesi mukaan kokonaan uudelle alueelle. Erikoistumisopintojen laajuus on 30 tai 60 opintopistettä ja ne kestävät ohjelmasta riippuen 1-2 vuotta. Opiskelua työn ohessa Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opiskelu on sivutoimista ja monimuotoista, koostuen lähiopetuksesta, ohjatusta etäopiskelusta ja itsenäisestä opiskelusta. Erikoistumisopinnoissa hyödynnetään aktiivisesti verkkooppimisympäristöä. Se toimii ohjauksen tukena sekä opintojen infokanavana ja materiaalipankkina. Erikoistumisopinnot kehittävät ammatillisen osaamisen lisäksi myös opiskelijoiden verkko-opiskelutaitoja. Osallistumismaksu Opiskelu erikoistumisopinnoissa on edullista. Ammattikorkeakoulun vahvistama lukukausimaksu vuonna 2009 on 80 euroa lukukaudelta. Lisäksi opiskelijalle saattaa tulla jonkin verran materiaali- ja monistuskustannuksia sekä opintojen aikana mahdollisesti tehtävien opintomatkojen kustannukset. Hakuaika Erikoistumisopintojen hakuaika on Tämän jälkeen mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja tai peruutuspaikkoja koskevat tiedot löytyvät osoitteesta Hakeminen Opintoihin hakeminen tapahtuu täyttämällä hakulomake verkkosivuillamme osoitteessa Hakemukseen tulee liittää jäljennös tutkintotodistuksesta (ei muita todistuksia) sekä ansioluettelo tai nimikirjanote. Mainitut liitteet tulee toimittaa hakuaikana osoitteeseen: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutuskeskus Maamiehenkatu 10, Pori Valintaperusteet Pohjakoulutusvaatimuksena erikoistumisopintoihin on ammattikorkeakoulututkinto, muu korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto. Yleiset valintaperusteet ovat: 1) Hakijan tutkinnon soveltuvuus ko. erikoistumisopintoihin, max 6 pistettä 2) Tutkinnon suorittamisen jälkeinen työkokemus, max 9 pistettä 3) Hakijan motivaatio ja soveltuvuus koulutukseen (hakulomakkeeseen kirjatut perustelut), max 10 pistettä. 3

4 Akuuttihoitotyö 60 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Saat valmiuksia toimia akuuttihoitotyön, erityisesti ensihoidon sekä teho- ja polikliinisen hoitotyön alueella. Valitsemalla erikoistumisopintojen vaihtoehtoisen opintojakson Ensihoito sairaalan ulkopuolella perehdyt hoitotason ensihoitoon ja sinulla on mahdollisuus suorittaa hoitotason ensihoidon taitokoe. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään erilaisissa akuutti- ja ensihoitoyksiköissä, kuten sairaankuljetus-, poliklinikka- tai tehohoitoyksikössä - joka haluat kehittää akuuttihoitotyötä ja toimia alan asiantuntijana KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltaisin, perjantaisin ja lauantaisin 3 4 viikon välein. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Erikoistumisopinnot toteutuvat opintojaksoina, joiden tavoitteena on eri tiedonalojen integroituminen akuuttihoitotyön asiantuntijuudeksi. Lähiopetuspäivien opetusmenetelmiä ovat luennot, oppimiskeskustelut ja ensihoidon harjoitustunnit. Opinnoissa hyödynnetään kattavasti verkko-oppimisympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Erikoistumisopintojen arvioinnin lähtökohtana on tukea opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä sekä tarjota välineitä itsearviointiin. Akuuttihoitotyön erikoistumisopinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa oman oppimisensa tavoitteisiin henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla. VASTUUOPETTAJA TtT Tarja Heino, SAMK 4

5 SISÄLTÖ Ensihoito 18 op - äkillisesti sairastuneen potilaan hoitopolku ensihoidossa, ihmisen anatomia ja fysiologia, kliininen fysiologia, patofysiologia, perustason ensihoito erilaisissa äkillisissä henkeä uhkaavissa tilanteissa, neste- ja lääkehoidon toteuttaminen ensihoidossa, lasten ensihoito, ensihoidon teknologia ja laitteet, ensihoidon dokumentointi Teho- ja polikliininen hoitotyö 12 op - hyvän hoidon kriteerit teho- ja polikliinisessa hoitotyössä, vaikeasti sairastuneen potilaan hoitopolku sairaalassa, keskeiset hoitotoimenpiteet ja hoitoteknologia, potilaan ohjaus ja dokumentointi Vaihtoehtoinen opintojakso 10 op (sisältää hopsin perusteella harjoittelua): A. Ensihoito sairaalan ulkopuolella: hoitotason ensihoito ja taitokoe, ensihoitotilanteissa harjaantuminen B. Polikliininen hoitotyö: hoitotason ensihoito, vastaanottotoiminta ja puhelinneuvonta, asiakastyytyväisyys C. Tehohoitotyö: hoitotason ensihoito, tehohoitotyön menetelmät, toimenpiteet ja teknologia, kivunhoito Akuuttihoitotyön erityiskysymykset 5 op - erilaisten asiakasryhmien ja ongelmatilanteiden kohtaaminen ja hoitaminen, debriefing ja defusing Akuuttihoitotyön kehittäminen 15 op: Asiantuntijuuden kehittyminen (3 op) - hoitotyön asiantuntijuus, itseohjautuva ja tutkiva oppiminen Näyttöön perustuva toiminta (3 op) - näyttöön perustuva hoitotyö, tiedonhaku ja -tulkinta Kehittämisprojekti (9 op) - projektityön menetelmät ja tutkimusmenetelmät, työelämälähtöinen kehittämistehtävä akuuttihoitotyön erikoistumisopinnot ovat kehittäneet valmiuksiani erityisesti potilaan tutkimiseen ja kliinisen statuksen tekemiseen. opintojen myötä olen oppinut ymmärtämään eri sairauksien syntymekanismeja ja kykenen huomioimaan ja hoitamaan potilasta aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin, kertoo seinäjoen terveyskeskuksen ensihoitoyksikön sairaankuljetuksessa työskentelevä mikko heiniluoma. mikon työtehtäviin kuuluvat hoitotasoinen ensihoito ja lääkintäesimiehenä toimiminen kahdessa hoitoyksikössä. mikko valitsi akuuttihoitotyön erikoistumisopinnoissa vaihtoehtoiseksi opintojaksoksi ensihoito sairaalan ulkopuolella. opintojen parasta antia ovat mielestäni olleet simulaatiot sekä asiantuntevat opettajat, jotka omaavat vankan käytännön kokemuksen. voin suositella erikoistumisopintoja kaikille, jotka tuntevat kiinnostusta akuuttihoitotyön tehtäviin tai haluavat päivittää tietojaan akuuttihoitotyön saralla, työskentelipä sitten vanhainkodissa, terveyskeskuksessa, sairaalassa tai kentällä. 5

6 Autismin kirjo 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Kasvatat ammatillista osaamistasi autismin kirjon monimuotoisuudesta ja siihen liittyvistä haasteista. Syvennät tietämystäsi autismikuntoutuksen menetelmistä ja toimintamalleista. Kehität valmiuksiasi toimia verkostoissa ja moniammatillisissa tiimeissä. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään henkilöiden kanssa, joilla on autismin kirjon diagnoosi tai samankaltaisia erityispiirteitä - joka haluat kehittää autismin kirjon kuntoutusta ja toimia alan asiantuntijana KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti perjantai-iltaisin ja lauantaisin päivällä 2 3 viikon välein. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Opinnoissa painotetaan opiskelijan itseohjautuvuutta ja tiedon syvällistä pohdintaa. Oppimisessa korostuu opiskelijoiden välinen vuorovaikutus, jossa on keskeistä aikaisempien kokemusten reflektointi turvallisessa, ymmärtävässä ja kannustavassa ilmapiirissä. Autismin kirjon erikoistumisopinnoissa opiskelijaa ohjataan käyttämään opintojensa tukena toisia opiskelijoita, jolloin muodostuu samankaltaisessa tilanteessa olevien ammattilaisten verkosto. Opiskelijaa tuetaan oppimistarpeidensa määrittelyssä, kun hän pohtii omia oppimistavoitteitaan sekä kehittämisalueitaan. KOULUTTAJAT Tuutorina toimii KM Hanna Nieminen ja keskeisinä kouluttajina KM Birgit Vuori-Metsämäki sekä neuropsykologi Janne Sihvonen 6

7 SISÄLTÖ Autismin kirjo ja sen ilmeneminen 5 op - autismin kirjon erityispiirteet, mielenteoria, aistijärjestelmän poikkeava toiminta, kommunikointi ja haastava käyttäytyminen eri-ikäisillä henkilöillä Kuntoutuksen menetelmä- ja toimintamallit 10 op - kuntoutuksen strukturointi, yksilölliset suunnitelmat, erilaiset menetelmät ja toimintamallit ja niiden systemaattinen käyttäminen Autismikuntoutuksen palvelujärjestelmä 5 op - autismin kirjon palvelut, alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö ja verkostoituminen, asiakaslähtöisten ja perheitä tukevien palveluiden arviointi ja kehittäminen Autismikuntoutuksen kehittäminen 10 op - kehittävä työote, luotettava tiedonhaku ja -tulkinta, projektityön tunnuspiirteet ja menetelmät, työelämälähtöinen kehittämisprojekti tarja siltaniemi työskentelee psykiatrisena sairaanhoitajana ja ohjaajana porin kaupungin ylläpitämässä mielenterveyskuntoutujien tuetussa asumispalveluyksikössä, taiteilijankodissa. tarja hakeutui syksyllä 2008 alkaneisiin autismin kirjon erikoistumisopintoihin, sillä työssään hän kohtaa enenevästi henkilöitä, joilla on diagnosoitu mm. aspergerin syndrooma. olen ollut todella innostunut autismin kirjon kokonaisuudesta. olen nauttinut uuden oppimisesta ja vuorovaikutteisesta tavasta käydä asioita läpi. olen saanut laaja-alaista opetusta autismin kirjon monimuotoisuudesta ja kuntoutuksen mahdollisuuksista. luennoitsijoiden paneutuneisuus ja innostus asiaan on ollut tarttuvaa. omaa opiskelumotivaatiota ovat ylläpitäneet sekä opinnot itsessään että saman kiinnostuksen jakavat opiskelukaverit. moniammatillisten näkemysten ja kokemusten jakaminen opiskelukavereiden kanssa on ollut tärkeä osa opintoja. opinnot ovat olleet hyvin käytännönläheiset ja ohjausta ja neuvontaa on saanut aina tarpeen vaatiessa, tarja kertoo. 7

8 Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Kasvatat valmiuksia toimia sosiaali- ja terveydenhuollon esimiestehtävissä sekä erilaisissa kehittämisprojekteissa. Perehdyt työyhteisöjen toimivuuteen ja hyvinvointiin. Lisäät ymmärrystäsi taloudellisten tekijöiden merkityksestä esimiestyössä. Laajennat näkemystäsi toimivan vuorovaikutuksen ja viestinnän edellytyksistä. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään esimiestehtävissä ja omaat vähintään kahden vuoden työkokemuksen soveltuvalta alalta - joka haluat saada varmuutta esimiehenä toimimiseen ja olet valmis kehittymään esimiehenä - joka haluat kehittää organisaatiosi toiminnan laatua ja työyhteisön hyvinvointia KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot on joustavasti toteutettu kokonaisuus, joka soveltuu hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti perjantai-iltaisin ja lauantaisin päivällä 2 4 viikon välein. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme fi/erikoistumisopinnot. Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Johtamisen ja kehittämisen erikoistumisopinnoissa on keskeistä tulevaisuuden asiantuntijuus, jonka kehittymistä tuetaan monialaisen tiedon ja kriittisen pohdinnan avulla. Opiskelijakeskeisten opetusmenetelmien avulla tuetaan opiskelijan aktiivisuutta, itseohjautuvuutta sekä kykyä itsenäiseen tiedon hankintaan ja käsittelyyn. Opintojen keskeisenä tavoitteena on turvallinen ja kannustava ilmapiiri. Erikoistumisopintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden itsereflektiota keskittymällä pohtivan ja ymmärtävän näkemyksen esilletuomiseen opiskeltavista sisällöistä. tuutori KM Hanna Nieminen, SAMK 8

9 SISÄLTÖ Johtamisen toimintaympäristö 10 op - hyvinvointipoliittiset linjaukset, strategisen johtamisen mallit, toiminta- ja talousarvioprosessit, asiakaslähtöinen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Henkilöstövoimavarojen johtaminen 10 op - henkilöstövoimavarojen johtamisen osa-alueet, työyhteisön hyvinvointi, esimies osaamisen kehittäjänä, esimiehen vastuut ja velvollisuudet, ryhmädynamiikka ja tiimityöskentely Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen 10 op - itsensä johtaminen, oppimisen arviointi, kehittävä työote, projektiosaaminen, työelämälähtöinen kehittämistehtävä sanna kulhan tuoreessa pro gradu -tutkielmassa selvitettiinn johtamisen erikoistumisopintojen vaikuttavuutta opiskelijoiden näkökulmasta. tutkimuksessa keskityttiinn satakunnan ammattikorkeakoulussa toteutettuihin opintoihin. tutkimustulosten mukaan johtamisen erikoistumisopinnoissa opiskelleiden esimiesten johtamistaidot olivat kehittyneet ja rooli johtajana selkiytynyt. koulutus oli tutkittavien mukaan antanut uusia näkökulmia ja johtanut uusiin toimintatapoihin. osa haastatelluista myös koki, että oma työmotivaatio oli koulutuksen johdosta entisestään kasvanut. kokonaisuudessaan koulutus oli antanut eväitä nykyisiin ja tuleviin työhaasteisiin. 9

10 Lasten ja nuorten mielenterveystyö 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Kehität ammatillista osaamistasi lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi. Syvennät tietämystäsi erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöistä, erilaisista hoitomahdollisuuksista sekä työmenetelmistä. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään lasten tai nuorten hoitoyksiköissä sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla - joka haluat kehittää osaamistasi lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi - joka olet kiinnostunut kehittämään oman työyksikkösi toiminnan laatua KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kerran kuussa, torstaisin ja perjantaisin päivällä. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Lasten ja nuorten mielenterveystyön erikoistumisopinnoissa oppimisen lähtökohtana toimii konstruktiivinen oppimiskäsitys, jossa oppija hyödyntää jo olemassa olevia tietojaan. Entisen tiedon päälle rakentuvaa uutta tietoa muodostetaan vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden oppijoiden kanssa. Ryhmän opiskelijat tuovat oman asiantuntemuksensa kaikkien osallistujien käyttöön arvostaen samalla erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä. Näin rakentuu arvostava, ymmärtävä ja kannustava oppimisympäristö, jossa jokaisen on turvallista opiskella. Hyvin toimiva yhteistyöverkosto koostuu moniammatillisesta osaamisesta, jonka muodostamista lasten ja nuorten mielenterveystyön erikoistumisopinnoissa tuetaan mm. erilaisten opintokäyntien avulla. VASTUUOPETTAJA Lehtori, KT, psykoterapeutti Marja Flinck, SAMK 10

11 SISÄLTÖ Asiantuntijuus lasten ja nuorten mielenterveystyössä 19 op Lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen (5 op) - vanhemmuus, perhe ja perhetyö, lastensuojelu ja yhteiskunnalliset tukitoimet, psyyken synty ja kehitys Lapsen kehitys ja mielenterveystyö (7 op) - lapsen psykologinen tutkimus, lastenpsykiatria, lasten mielenterveyshäiriöt ja hoito, lasten mielenterveystyön käytännöt ja uudet työmuodot Nuoruuden kehitystehtävät ja mielenterveystyö (7 op) - nuoruus kehitysprosessina, nuorisopsykiatria, nuoruusiän kehityspysähtymät ja hoito, nuorten mielenterveystyön käytännöt ja uudet työmuodot Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen 11 op Projektityö (8 op) - työelämälähtöinen kehittämisprojekti, tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä laadunhallinta Ammatillinen kasvu (3 op) - työnohjaus, näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveystyön erikoistumisopintojen vastuuopettajana toimiva marja flinck painottaa opintojen ajankohtaisuutta. lasten ja nuorten pahoinvointi on noussut esille yleisessä keskustelussa. mielenterveyden häiriöt lasten ja nuorten keskuudessa ovat jatkuvasti lisääntyneet ja vaikeutuneet. mielenterveyteen kulutetaan enemmän hoitopäiviä kuin muihin diagnosoituihin sairauksiin. lasten syrjäytymisriskin taustalla on yleensä vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmia, perheväkivaltaa ja lasten hoidon laiminlyöntejä, marja kertoo. onneksi tähän kaikkeen voidaan vaikuttaa, sillä jo yksikin turvallinen ihmissuhde voi riittää. lasten ja nuorten mielenterveystyössä toimivat asiantuntijat tarvitsevatkin ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta voidakseen edistää ja turvata lasten ja nuorten hyvinvoinnin erityispalveluiden järjestämisen, muistuttaa marja. 11

12 Lääkehoito 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Syvennät ja laajennat ammatillista osaamistasi lääkehoidon eri osa-alueilla. Perehdyt lääkehoidon kehittämiseen uusimpiin tutkimustuloksiin perustuen. Kehität valmiuksiasi edistää lääkitysturvallisuutta moniammatillisena yhteistyönä. Saat mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa. SINULLE - joka tarvitset työssäsi lääkehoitoon liittyvää erityisosaamista - joka haluat kehittää lääkehoidon turvallisuutta ja omaa työtäsi lääkehoidon asiantuntijana hoitotyössä KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kahtena arki-iltana viikossa, 2 3 viikon välein. Lisäksi opetusta on jonkin verran lauantaisin päivällä. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Lääkehoidon erikoistumisopinnoissa korostetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta, itseohjautuvuutta, reflektoivaa ajattelua ja yhteistyötaitoja. Oppiminen perustuu oma-aloitteiseen ja kriittiseen tiedon hankintaan ja käsittelyyn. Oppimisessa korostuu opiskelijoiden välinen vuorovaikutus, jossa on keskeistä aikaisempien kokemusten jakaminen sekä niiden reflektointi ja arviointi ymmärtävässä ja kannustavassa ilmapiirissä. Lääkehoidon erikoistumisopintojen tavoitteena on tietojen ja taitojen integroituminen laadukkaaksi ammatilliseksi osaamiseksi, jossa keskeistä on kyky toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja vastuullisesti moniammatillisena yhteistyönä. VASTUUOPETTAJA THM Outi-Kaisa Keppola, SAMK 12

13 SISÄLTÖ Lääkehoidon asiantuntijuus hoitotyössä 20 op Lääkehoidon eettiset ja juridiset kysymykset (4 op) - hoitohenkilöstön, potilaan ja omaisten oikeudet, vastuut ja velvollisuudet, lääkehoitoa koskeva lainsäädäntö, valtakunnallinen lääkepolitiikka Farmakologinen osaaminen (7 op) - lääkehoito biologisena prosessina, lääkelaskenta, erilaiset lääkeaineet ja lääkeaineryhmät, lääkkeiden yhteis-, sivu- ja haittavaikutukset ja niiden ennaltaehkäisy, lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi, lääkehoidon seuranta- ja palautejärjestelmät Lääkehoito hoitotyössä (9 op) - lääkehoitoprosessi, lääkehuolto, turvallisuus lääkehoidossa, lääkehoidon toteutukseen liittyvät riskit ja niiden ennaltaehkäisy, lääkehoitosuunnitelma, lääkityspoikkeamat, dokumentointi, opetus ja ohjaus Lääkehoidon kehittäminen 10 op Näyttöön perustuva lääkehoito (2 op) - tutkiva ja kehittävä oppiminen, luotettava tiedonhaku ja tiedon hyödyntäminen, näyttöön perustuva toiminta lääkehoidossa Kehittämisprojekti (8 op) - projektityön tunnuspiirteet ja vaiheet, työelämälähtöinen ja ammatillisen osaamisen syventämiseen perustuva kehittämisprojekti odotin innolla lääkehoidon erikoistumisopintojen alkamista. erikoistumisopinnot tuovat mukavaa vaihtelua työelämään ja erityisesti työssä jaksamiseen. koin opiskeluajan työntäyteiseksi, mutta erittäin antoisaksi ja mielenkiintoiseksi, kuvailee sairaanhoitajana satakunnan keskussairaalassa työskentelevä elvi hannula. elvi valmistui lääkehoidon erikoistumisopinnoista joulukuussa elvi toimii osastonsa toisena lääkevastaavana. lääkehoitoon liittyvän osaamisen kehittäminen näkyy työyhteisöissä esimerkiksi parempana lääkitysturvallisuutena. lääkehoidon osaamisen kehittymisen myötä on mahdollista yhtenäistää käytäntöjä, jolloin potilaat saavat oikein toteutettua ja turvallista lääkehoitoa. voin suositella lämpimästi opintoja jokaiselle lääkevastaavalle sekä kaikille muille, jotka ovat kiinnostuneita lääkehoidosta ja haluavat kehittää lääkehoidon osaamistaan. 13

14 Perhetyö 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Ymmärrät perhekäsitteen monimuotoisuuden ja sen aiheuttamat haasteet perhetyölle. Syvennät perhekeskeistä lähestymistapaa työssäsi sekä laajennat perhetyön toiminta- ja yhteistyömallien tuntemusta. Opit vastaamaan perheiden tuen tarpeeseen perheiden voimavaroja vahvistaen. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään perheiden parissa - joka haluat kehittää perhetyötä ja syventää osaamistasi erilaisista perhetyön toteuttamismahdollisuuksista KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti perjantai-iltaisin ja lauantaisin päivällä 2 3 viikon välein. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Perhetyön opinnoissa hyödynnetään kokemuksellisen oppimisen periaatteita. Kokemuksellinen oppiminen on jatkuva prosessi, joka perustuu oppijan kokemuksiin ja niiden reflektointiin. Keskeistä on yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus. Oppiminen etenee syklisesti ja onnistunut oppimisprosessi tuottaa aina uusia tietoja ja kokemuksia, joita voidaan reflektoida. Perhetyön erikoistumisopinnoissa kokemuksellisen oppimisen kehittymistä tukee moniammatillinen opiskeluryhmä, joka mahdollistaa erillisten reflektioryhmien hyödyntämisen. Opiskelussa korostuu perhekeskeisyys, monitieteinen näkemys perheistä sekä vuorovaikutuksellinen näkökulma. VASTUUOPETTAJA Lehtori Kari Rajaniemi, SAMK 14

15 SISÄLTÖ Perhetyön erityisosaaminen 20 op Lapset ja vanhemmat perhesuhteiden muutoksessa (10 op) - perheen käsite, lapsi- ja perhetutkimus, vanhemmuus ja perheroolit osana yhteiskunnan kehittymistä Perhekeskeinen työ (10 op) - perhettä tukevat ja vahvistavat työ- ja toimintamallit, vuorovaikutuksellinen, systeeminen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa Perhekeskeisen työotteen kehittäminen 10 op - opiskeluvalmiudet, kokemuksellinen oppiminen, kehittävä työote, perhetyön kehittäminen ja työelämälähtöinen kehittämistehtävä outi veijonaho toimii turvakotiohjaajana porin ensi- ja turvakotiyhdistyksessä, jossa paneudutaan perheväkivaltaan ja kriisistä selviytymiseen. turvakotityön ensisijainen tavoite on perheen eheyttäminen. olennaista on, että työntekijä on puolueeton ja ajaa ensisijassa lapsen etua. perhetyön haasteena outi näkee perheiden ongelmien moninaistumisen. yhteen perheeseen saattaa mahtua mielenterveys- ja päihdeongelmaa sekä arjenhallintataitojen puutteellisuutta. myös lastenkasvatus elää murroksessa, jossa haetaan tasapainoa vapauden ja kontrollin välille. tietoa on tarjolla paljon, mutta sitä ei ole helppo suodattaa eikä valita omaan perheeseen sopivia toimintatapoja. perhetyötä tekevällä pitääkin olla laaja tietopohja eri ongelma-alueista sekä sosiaali- ja terveysalan palvelutarjonnasta. lisäksi perhetyössä on hallittava lapsen normaali kasvu ja kehitys, jotta voi ohjata lasten kasvatusta oikeaan suuntaan, outi tiivistää. perhetyö on kuitenkin todella palkitsevaa ja monimuotoista. on hienoa tehdä perheen kanssa pitkäjänteistä työtä, kun kaikilla on yhteinen päämäärä. saan auttaa vanhempia rakentamaan lapsilleen turvallisen lapsuuden, outi kertoo. 15

16 Perioperatiivinen hoitotyö 60 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Kehityt perioperatiivisen hoitotyön asiantuntijana. Kykenet potilaan yksilölliseen hoitoon nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Syvennät valmiuksiasi työskennellä perioperatiivisen hoitotyön alueella moniammatillisissa työryhmissä. Laajennat tietojasi ja taitojasi käytettävissä olevista leikkausja anestesiamenetelmistä sekä leikkauspotilaan kivun hoidosta. SINULLE - joka toimit tai olet kiinnostunut toimimaan perioperatiivisessa hoitotyössä ja haluat kehittää omaa työtäsi - joka haluat syventää leikkauspotilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä potilaan ohjausta PEDAGOGISET RATKAISUT Erikoistumisopinnoissa korostetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja reflektoivaa ajattelua. Keskeistä on kriittisen ajattelun ja päätöksentekotaitojen vahvistuminen sekä oppimisen yhteisöllinen luonne. Opintojen tavoitteena on laajojen asiakokonaisuuksien hallinta. Opettajuudessa painotetaan sisällöllistä asiantuntijuutta, opetuksen kokonaisuuden hahmottamista sekä kykyä huomioida oppijan ja ryhmän kehitysvaiheet. VASTUUOPETTAJA TtT Tarja Heino, SAMK KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetusjaksot järjestetään torstai-iltaisin, perjantaisin ja lauantaisin 2 4 viikon välein. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu

17 SISÄLTÖ Asiantuntijuus leikkauspotilaan hoitotyössä 30 op (Sisältää hopsin perusteella harjoittelua) Pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö (20 op) - perus- ja erityisleikkaukset, perioperatiivinen hoitoympäristö, aseptinen toiminta, potilaan valmistaminen leikkaukseen/ toimenpiteeseen, leikkauksen aikainen hoito ja tarkkailu, postoperatiivinen hoito, kotiutuminen, potilasturvallisuus ja työturvallisuus Leikkauspotilaan ohjaus (5 op) - leikkauspotilaan ohjauksen tavoitteellisuus ja suunnittelu, vuorovaikutus ja moniammatillisuus ohjaustyössä, erilaiset ohjausmenetelmät, ohjausta edistävät ja vaikeuttavat tekijät, ohjauksen dokumentointi Lääketieteelliset opinnot (5 op) - anatomia ja fysiologia, kliininen fysiologia, patofysiologia, kirurgia Asiantuntijuus anestesiahoitotyössä 20 op (Sisältää hopsin perusteella harjoittelua) Anestesiahoitotyö (12 op) - peruselintoimintojen tunteminen ja hoitaminen, potilaan valmistaminen anestesiaan, nukutetun ja puudutetun potilaan tarkkailu ja hoito Anestesiateknologia ja -menetelmät (4 op) - erilaiset anestesiamuodot ja -toimenpiteet, keskeisten anestesialaitteiden käyttö ja turvallisuus, tavalliset anesteetit, lääke- ja nestehoidon toteutus, defibrillointi, lämpötalouden ylläpito Potilaan postoperatiivinen hoito (4 op) - vitaalitoimintojen hoito ja tarkkailu, heräämöhoitotyö, postoperatiivinen kivunhoito Perioperatiivisen hoitotyön kehittäminen 10 op - näyttöön perustuva toiminta, tutkiva oppiminen, luotettava tiedonhaku ja -tulkinta, projektiosaaminen, työelämälähtöinen kehittämistehtävä ylihoitaja riitta mikkonen satakunnan sairaanhoitopiiristä näkee, että oman ammattitaidon kehittäminen on yhteydessä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin. kun henkilö voi paremmin ja on motivoitunut työssään, hän saa mahdollisesti haastavampia tehtäviä, riitta pohtii. suoritetuilla erikoistumisopinnoilla on ilman muuta merkitystä työnhakutilanteessa. suoritetut opinnot antavat sisällöllistä osaamista sekä kertovat hakijan kiinnostuksesta kyseistä alaa kohtaan. on kuitenkin muistettava, että täydennyskoulutuksen ohella työntekijän oma panostus vaikuttaa ratkaisevasti työntekijän omaan urakehitykseen, riitta jatkaa. 17

18 Työterveysala 30 op MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA? Kehität valmiuksiasi tunnistaa ja arvioida työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn liittyviä tekijöitä. Syvennät ammatillista osaamistasi työntekijän, työn, terveyden ja työympäristön yhteensovittamisesta. Laajennat ymmärrystäsi työterveyshuollosta osana muuttuvaa työelämää. SINULLE - joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelemään työterveyshuollon tehtävissä, työterveyshoitajana tai työfysioterapeuttina - joka haluat kehittää laadukasta ja turvallista työympäristöä ja toimia alan asiantuntijana KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Erikoistumisopinnot soveltuvat hyvin työn ohessa opiskeluun. Opinnot alkavat ja päättyvät Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin. Katso tarkemmat lähiopetusajat verkkosivuiltamme Etäopiskelua tuetaan verkko-oppimisympäristöllä. Koulutuspaikkana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Pori, osoitteessa Maamiehenkatu 10. PEDAGOGISET RATKAISUT Työterveysalan erikoistumisopinnoissa korostetaan laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa sekä tietojen ja taitojen integroitumista ammatilliseksi osaamiseksi. Opiskelijan työelämäkokemusta käytetään hyväksi uusien asioiden oppimisessa ja työkäytäntöjen arvioinnissa. Erikoistumisopintojen tavoitteiden ja opiskelijan omien tavoitteiden yhteensovittaminen on opiskelun lähtökohtana. Oppimisen sosiaalisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta tehostetaan opiskelumuodoilla, joihin sisältyy keskustelua, erilaisten tulkintojen esittämistä ja argumentointia. Opiskelussa korostuvat itseohjautuvuus, reflektoiva ajattelu ja yhteistyötaidot. KOULUTTAJAT Vastuuopettajina yliopettaja Eeva-Maija Salminen ja työterveyshoitaja Jussi Konttinen, keskeisenä kouluttajana mm. fysioterapian lehtori Sirpa Jaakkola-Hesso 18

19 SISÄLTÖ Asiantuntijuus työterveysalalla 17 op Työterveys moniammatillisena yhteistyönä (3 op) - vuorovaikutus, moniammatillisuus ja asiakaslähtöisyys, ohjaava lainsäädäntö, kansalliset ja kansainväliset kehittämislinjat, yrittäjyys ja projektinhallinta työterveyshuollossa, esiintymis- ja yhteistyötaidot Työympäristön haasteiden tunnistaminen, arviointi ja ehkäisy (5 op) - työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät, kuormituksen arviointi ja mittaaminen, työpaikkaselvitykset, kehittämistoimenpiteet Työntekijän terveyden ja työkyvyn edellytykset (5 op) - työkyky, toimintakyvyn ja työhyvinvoinnin edellytykset ja arviointi, työkykyä ja työnhyvinvointia ylläpitävä toiminta, varhaisinterventiot, ammatillinen kuntoutus Työyhteisöjen toimivuuteen vaikuttavat tekijät (4 op) - työyhteisön toimivuuden edellytykset, työturvallisuus ja siihen liittyvät riskit, työelämän tasa-arvokysymykset, työn ja perheen yhteensovittaminen Työterveysalan kehittäminen 13 op Näyttöön perustuva toiminta (3 op) - näyttöön perustuva toiminta, tutkiva oppiminen, luotettava tiedonhaku ja -tulkinta Kehittämisprojekti (10 op) - työterveysalaan liittyvä tutkimustieto, tutkimus- ja kehittämismenetelmät, työelämälähtöinen kehittämisprojekti työterveyshoitajan työtehtävissä kohtaa erilaisia haasteita liittyen esimerkiksi omaan työyhteisöön tai työntekijään itseensä. oli hienoa huomata, että työterveysalan erikoistumisopintojen kautta sain valmiuksia kohdata näitäkin haasteita, kuvailee työterveyshoitajana satakunnan keskussairaalan työterveysasemalla toimiva tiia nieminen. tiia suoritti työterveysalan erikoistumisopinnot vuonna koska olen vasta urani alussa ja juuri aloittelemassa varsinaista työterveyshoitajan työtä, koin opintojen antaneen runsaasti toimintamalleja oman persoonallisen työtavan toteuttamiseen. opettajat kannustivat rohkeasti etsimään omaa tyyliä tehdä asioita. voin suositella opintoja kaikille, jotka haluavat kehittää itseään ja omaa työtään, vakuuttaa tiia. 19

20 Perjantain Huiput -seminaarit KEVÄT klo Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointi työyhteisöjen ja yksilön haasteena - Työhyvinvoinnin perusta - Työssä jaksamisen ongelmat: mihin työntekijä uupuu? - Mikä työssä kannattelee ja tekee siitä mielekkään? - Mitä on työn imu? - Työn vaatimusten ja voimavarojen yhteensovittaminen - Työn imua ja motivaatiota kuormittavissakin olosuhteissa? - Kohti myönteisiä voimavarakehiä työn arjessa Vanhempi tutkija, sosiaalipsykologian dosentti Jari Hakanen, Työterveyslaitos klo (maanantai) Terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjako - tehtäväsiirrot terveydenhuollossa - Lainsäädännön nykytila - oikeudet, velvollisuudet ja vastuun jako - Tulevaisuuden muutostarpeet ja lainsäädännön muutokset - Tehtäväsiirrot ja palkkaus Irma Pahlman, OTT, VT, MBA (UK), Hyvinvointialan tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto klo Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantotalous - Palvelutuotantojärjestelmien erityispiirteet - Palvelutuotantojärjestelmien tuottavuus, laatu ja vaikuttavuus - Tuotteistus Professori, laadunohjaus ja palvelutuotanto Paul Lillrank, Tuotantotalouden laitos, TKK 20

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten- ja nuorten hoidon koulutusohjelma,

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9 SARI ASTELJOKI & ELINA KONTIO Yrittäjyyden edistäminen ammattikorkeakoulussa esimerkkejä terveysalalta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 32 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus

KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus KOULUTUS OHJELMA 2013 ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus 2 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Esittelemme tässä koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma

Hoitotyön koulutusohjelma 5.10 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN... 2 1.1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas Tästä oppaasta et löydä mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan opas KEVÄT 2013 Tee urahaaveistasi totta! Unelmista ei pidä tinkiä, mutta keinoja niiden toteuttamiseen on joskus monta,

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työelämä ja oppiminen

Työelämä ja oppiminen 1 Anneli Sarajärvi ja Marianne Roivas (toim.) Työelämä ja oppiminen Näkökulmia terveys- ja hoitoalan koulutukseen ja kehittämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Anneli Sarajärvi ja Marianne

Lisätiedot

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Työssä jaksaminen...2 2.1 Työntekijään liittyvät

Lisätiedot

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Opinnäytetyö (YAMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma 2010 Anne Penttinen MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Turun sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Ammattietiikan opetuksen suunnittelu lähihoitajakoulutukseen oppisopimuksella Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskukseen

Ammattietiikan opetuksen suunnittelu lähihoitajakoulutukseen oppisopimuksella Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskukseen Ammattietiikan opetuksen suunnittelu lähihoitajakoulutukseen oppisopimuksella Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskukseen Lehtonen, Katja 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Ammattietiikan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 22.5.2014

Lisätiedot