Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-3040

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-3040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3455694"

Transkriptio

1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KYOCERA KM Löydät kysymyksiisi vastaukset KYOCERA KM-3040 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje KYOCERA KM-3040 Käyttöohjeet KYOCERA KM-3040 Käyttäjän opas KYOCERA KM-3040 Omistajan käsikirja KYOCERA KM-3040 Käyttöopas KYOCERA KM-3040 Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-3040

2 Käsikirjan tiivistelmä Tekstissä annetaan ainoastaan amerikkalaista mallia koskevat viestit, kun mallit eroavat toisistaan ainoastaan ison kirjaimen käytössä. Jos viestin sisältö eroaa hieman, tiedot annetaan ensin amerikkalaiselle mallille ja sitten hakasulkeissa eurooppalaiselle mallille. Mukana toimitettavat oppaat Seuraavat oppaat toimitetaan koneen mukana. Eri tilanteita koskevia lisätietoja on soveltuvassa oppaassa. Käyttöopas (tämä opas) Paperin asetusta, kopioinnin perustoimintoja ja vianetsintää koskevat ohjeet. Advanced Operation Guide Kopiointitoimintojen ja oletusasetusten tarkat kuvaukset. Pikakäynnistysopas Luettelee ja kuvailee koneen kopiointitoiminnot lyhyesti. Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Lue tämä käyttöopas ennen koneen käyttöä. Pidä se aina helposti saatavilla koneen lähettyvillä. Tässä oppaassa ja koneessa on symbolein merkittyjä varoituksia, joiden tarkoituksena on suojata käyttäjiä ja lähiympäristöä sekä varmistaa koneen oikea ja turvallinen käyttö. Symbolit ja niiden merkitykset esitetään seuraavassa. VAARA: Varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman, jos ohjeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin. VAROITUS: Varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen tai konevaurion, jos ohjeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin. Symbolit Symboli osoittaa, että kyseiseen oppaan osaan sisältyy turvallisuusvaroituksia. Symboli sisältää merkinnän varoituksen kohteesta.... [Yleinen varoitus].... [Varoitus sähköiskun vaarasta]... [Varoitus korkeasta lämpötilasta] Symboli on merkkinä kohdasta, joka sisältää tietoja kielletyistä toimista. Symboli sisältää merkinnän kielletystä toimesta..... [Varoitus kielletystä toimesta]... [Purkaminen kielletty] Symboli on merkkinä kohdasta, joka sisältää tietoja pakollisista toimista. Symboli sisältää merkinnän pakollisesta toimesta..... [Ilmoitus pakollisesta toimesta].... [Irrota virtajohto pistorasiasta].... [Kytke kone aina maadoitettuun pistorasiaan] Tilaa huoltopalvelusta uusi opas, jos tämän oppaan turvallisuusvaroitukset ovat lukukelvottomia tai opas on hävinnyt (maksullinen). i Sisältö Oikeusasiaa ja esitystavat viii 1 Osien nimet. 1-1 Kone Ohjauspaneeli..

3 1-5 Kosketusnäyttö 1-6 Valmistelu ennen käyttöä Paperin asetus. 2-2 Kaseteissa ja monikäyttölokerossa käytettävän tulostusmateriaalin ja paperikoon määritys Originaalien asetus Kieli...

4 Peruskäyttö Kopioinnin perustoimet. 3-2 Kuvan laadun valinta. 3-4 Tummuuden säätö Zoomaus Kaksipuolinen tila...

5 Jakotila Lajittelutila Keskeytyskopiointi Virransäästötila Lepotila..

6 Lisävarusteet Lisävarusteiden yleiskatsaus Originaalien syöttölaite Paperinsyöttölaite Sisäänrakennettu viimeistelijä Viimeistelijä..

7 Töiden erotin Näppäinlaskuri Tulostin Faksi Huolto

8 5-1 Puhdistus Väriainesäiliön ja jäteväriainesäiliön vaihto Vianetsintä Toimintahäiriöiden selvitys Virheviestien edellyttämät toimet Paperitukosten selvitys...

9 Liite Merkkien syöttö kosketusnäyttöön Paperi Tekniset tiedot Hakemisto..

10 Hakemisto ii Varoitus/vaaratarrat Koneeseen on turvallisuussyistä kiinnitetty varoitustarroja seuraaviin paikkoihin. Varo mahdollista tulipaloa tai sähköiskua, kun poistat paperitukosta tai vaihdat väriainetta. Koneen sisäosat ovat kuumia. Palovamman vaara. Älä koske tämän alueen osiin. Koneen sisäosat ovat kuumia. Palovamman vaara. Älä koske tämän alueen osiin. Älä koske originaalien syöttölaitteen tukeen, etteivät sormesi tai muut esineet tartu kiinni tai jää väliin. Loukkaantumisvaara. Älä hävitä väriainetta ja väriainesäiliötä polttamalla. Kipinät voivat aiheuttaa palovammoja. Tarra tulostimen sisällä (varoitus lasersäteilystä) Sisällä on liikkuvia osia. Loukkaantumisvaara. Älä kosketa liikkuvia osia. Huomautus Älä irrota näitä tarroja. iii Asennuksen varotoimet Ympäristö Varoitus Vältä sijoittamasta konetta epävakaalle tai kaltevalle pinnalle. Kone voi pudota tai kaatua ja vaurioitua tai aiheuttaa loukkaantumisen. Vältä kosteita, pölyisiä tai likaisia sijoituspaikkoja. Jos pistotulppaan tarttuu pölyä tai likaa, puhdista se tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi. Vältä tulipalovaara sijoittamalla kone riittävän kauas pattereista, lämmittimistä ja muista lämmönlähteistä ja herkästi syttyvistä aineista. Jätä koneen ympärille riittävästi tilaa ilmanvaihtoa ja huoltotoimia varten. Tilantarve on osoitettu alla olevassa kuvassa. Jätä erityisesti takalevyn ympärille riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee vaihtumaan koneessa. 10 cm 40 cm 30 cm 100 cm Muut varotoimet Ympäröivät käyttöolosuhteet ovat seuraavat: Lämpötila: 10-32,5 C Kosteus: % Huonot ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa kuvanlaatuun. Ota huomioon seuraavat seikat koneen sijoituspaikkaa valitessasi. Vältä sijoittamasta konetta ikkunan lähelle tai suoraan auringonvaloon. Vältä tärinälle alttiita paikkoja. Vältä sijoituspaikkoja, joissa lämpötila vaihtelee jyrkästi. Vältä paikkoja, joissa kone altistuu suoraan kuumalle tai kylmälle ilmalle. Vältä paikkoja, jossa on huono ilmanvaihto. iv Kopioimisen aikana vapautuu pieniä määriä otsonia ja kemikaaleja. Määrät ovat kuitenkin niin pieniä, että ne eivät ole terveydelle haitallisia. Jos konetta kuitenkin käytetään pitkän aikaa huonosti ilmastoidussa huoneessa tai kopioita tehdään erittäin paljon, haju voi muodostua epämiellyttäväksi. Huolehdi kopiointihuoneen hyvästä ilmanvaihdosta, jotta työympäristö säilyy asianmukaisena. Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-3040

11 Älä sijoita tätä konetta lähelle loistevalaisimia. Loistevalaisimet voivat estää originaalin tunnistamisen oikein. Virtalähde / koneen maadoitus Varoitus Käytä vain virtalähdettä, jonka jännite vastaa koneen teknisiä tietoja. Vältä useiden laitteiden kytkemistä samaan pistorasiaan. Vaarana on tulipalo tai sähköisku. Työnnä pistotulppa tiukasti pistorasiaan. Jos metalliesineet joutuvat kosketuksiin pistotulpan piikkien kanssa, vaarana on tulipalo tai sähköisku. Kytke kone aina maadoitettuun pistorasiaan oikosulun aiheuttaman tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi. Jos maadoitettu kytkentä ei ole mahdollinen, ota yhteys huoltoteknikkoon. Muut varotoimet Kytke virtajohto mahdollisimman lähellä olevaan pistorasiaan. Muovipussien käsittely Varoitus Pidä koneen käyttöön liittyvät muovipussit poissa lasten ulottuvilta. Muovi voi painua nenää ja suuta vasten ja aiheuttaa tukehtumisen. v Käytön varotoimet Koneen käyttöä koskevat varoitukset Varoitus Älä aseta metalliesineitä tai vettä sisältäviä astioita (esimerkiksi kukkamaljakoita, kukkaruukkuja tai kuppeja) koneen päälle tai lähelle. Esineiden putoaminen tai veden valuminen koneen sisään muodostaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran. Älä irrota koneen suojalevyjä. Niiden takana olevat jännitteiset osat muodostavat sähköiskuvaaran. Älä vahingoita, riko tai yritä korjata virtajohtoa. Älä aseta johdon päälle raskaita esineitä tai vedä tai taivuta johtoa tarpeettomasti tai vahingoita johtoa millään tavoin. Vaarana on tulipalo tai sähköisku. Älä koskaan yritä korjata tai purkaa konetta tai sen osia. Vaarana on tulipalo, sähköisku tai laseryksikön vaurioituminen. Jos lasersäde vuotaa ulos, se voi aiheuttaa näkövammoja. Jos kone kuumenee voimakkaasti, siitä tulee savua tai outoa hajua tai havaitsriin. Jos väriainetta joutuu iholle, pese se saippualla ja vedellä. Älä yritä avata tai rikkoa väriaine- tai jäteväriainesäiliötä. Muut varotoimet Noudata käytetyn väriaine- ja jäteväriainesäiliön hävityksessä aina paikallisia sääntöjä ja määräyksiä. Jos kone on pitkään käyttämättömänä, ota kaikki paperi pois kasetista ja monikäyttölokerosta ja sulje paperi alkuperäiseen, kosteudelta suojaavaan pakkaukseen. Älä säilytä konetta paikassa, jossa se joutuu alttiiksi suoralle auringonvalolle korkeille tai nopeasti muuttuville lämpötiloille tai kosteudelle (maksimilämpötila: 40 C) vii Oikeusasiaa ja esitystavat Tutustu seuraaviin tietoihin ennen koneen käyttöä. Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita: Oikeusasiaa Tietoja tuotenimistä Energiansäästön ohjaustoiminto Automaattinen kaksipuolinen kopiointi Kierrätyspaperi Energy Star (ENERGY STAR ) -ohjelma Tietoja tästä käyttöoppaasta Oppaassa käytetyt esitystavat Originaalit ja paperikoot ix ix x x x x xvi xvi xvii viii Oikeusasiaa Huomautus: Valmistaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän oppaaseen niistä erikseen ilmoittamatta. Tuleviin painoksiin voidaan lisätä sivuja. Pahoittelemme mahdollisia teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä tässä painoksessa. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, joita mahdollisesti aiheutuu käyttäjän noudattaessa tämän oppaan ohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa virheistä koneen laiteohjelmistossa (vain luku -muistin sisällöstä). Tämä opas sekä kaikki tekijänoikeussuojan alainen aineisto, joka myydään tai toimitetaan tämän koneen myynnin yhteydessä, ovat tekijänoikeuksilla suojattuja. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan tai sen osien ja kaiken tekijänoikeuksin suojatun aineiston kopiointi tai muu jäljennös ilman ennakkoon hankittua Kyocera Mita Corporationin kirjallista lupaa on kielletty. Kaikkien tästä oppaasta tai sen osasta tai mistä tahansa tekijänoikeussuojan alaisesta aineistosta tehtyjen kopioiden on sisällettävä samat tekijänoikeustiedot kuin alkuperäisen aineiston. Kopioinnin oikeudelliset rajoitukset Tekijänoikeussuojan alaisen aineiston kopiointi ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa voi olla kiellettyä. Koti- ja ulkomaisten seteleiden kopiointi on kaikissa oloissa kiellettyä. Muiden asiakirjojen kopiointi voi olla kiellettyä. Tietoja tuotenimistä PRESCRIBE ja ECOSYS ovat Kyocera Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. KPDL on Kyocera Corporationin tavaramerkki. Windows ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Windows NT on Microsoft Corporationin tavaramerkki. PCL ja PJL ovat Hewlett-Packard Companyn rekisteröityjä tavaramerkkejä. Adobe, Adobe Acrobat ja Adobe Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. PowerPC on International Business Machines Corporationin tavaramerkki. CompactFlash on SanDisk Corporationin tavaramerkki. Kaikki muut merkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Symboleita TM ja ei käytetä tässä käyttöoppaassa. ix Energiansäästön ohjaustoiminto Kone on varustettu virransäästötilalla, jossa energiankulutus pienenee tietyn ajan kuluttua, kun kone on ollut käyttämättömänä. Koneessa on myös Pois päältä -tila, jossa koneen virta katkeaa automaattisesti, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan. Jos koneessa on tulostin ja faksi, se on varustettu virransäästötilalla, jossa tulostus- ja faksitoiminnot ovat valmiustilassa, mutta energiankulutus pienenee tietyn ajan kuluttua, kun kone on ollut käyttämättömänä. Koneessa on myös lepotila, jossa tulostus- ja faksitoiminnot ovat valmiustilassa, mutta energiankulutus pienenee minimiin, kun kone on ollut käyttämättömänä tietyn ajan. Virransäästötila Kone siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, kun se on ollut käyttämättömänä 1 minuuttia. Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-3040

12 Tätä aikaa voidaan pidentää. Lisätietoja on kohdassa Virransäästötila sivulla Pois päältä -tila Kone siirtyy automaattisesti Pois päältä -tilaan, kun se on ollut käyttämättömänä 9 minuuttia. Tätä aikaa voidaan pidentää. Lisätietoja on kohdassa Lepotila sivulla Lepotila (jos koneessa on tulostus- ja/tai faksitoiminto) Kone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä 9 minuuttia. Tätä aikaa voidaan pidentää. Lisätietoja on kohdassa Lepotila sivulla Automaattinen kaksipuolinen kopiointi Tässä koneessa on kaksipuolinen kopiointi vakiotoimintona. Kun kaksi 1-puolista originaalia kopioidaan yhdelle arkille 2-puolisena kopiona, paperin kulutus vähenee. Lisätietoja on kohdassa Kaksipuolinen tila sivulla Kierrätyspaperi Koneessa voidaan käyttää kierrätettyä paperia. Se vähentää ympäristön kuormitusta. Myyjä tai huoltoteknikko antaa tietoja suositeltavista paperityypeistä. Energy Star (ENERGY STAR ) -ohjelma International Energy Star Program -yhteistyökumppanina Kyocera Mita Corporation ilmoittaa, että tämä tuote vastaa International Energy Star Program -ohjeistoa. x Laserturvallisuus (Eurooppa) Lasersäteily voi olla terveydelle haitallista. Siksi lasersäteet on suojattu ilmatiiviillä kotelolla ja erillisellä ulkokuorella. Normaalissa käytössä koneesta ei pääse vuotamaan säteilyä. Tämä kone on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi IEC standardin mukaan. Varoitus: muiden kuin tässä oppaassa selostettujen toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen altistumiseen säteilylle. Nämä tarrat on kiinnitetty koneen sisällä olevalle skannausalueelle, johon käyttäjällä ei ole pääsyä. Alla näkyvä tarra on kiinnitetty koneen oikeaan sivuun. xi Virran katkaisuun liittyvät turvaohjeet Varoitus: Virtajohto toimii koneen päävirtakatkaisimena. Koneen muut kytkimet ovat vain toiminnallisia eivätkä eristä konetta virtalähteestä. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: 2004/108/EY, 2006/95/ETY, 93/68/ETY ja 1995/5/EY Otamme täyden vastuun siitä, että tuote, jota tämä vakuutus koskee, täyttää seuraavien standardien vaatimukset. EN EN Luokka B EN EN EN EN EN EN Radiotaajuuslähetin Tämä kone sisältää lähetinmoduulin. Valmistajana takaamme, että kone täyttää direktiivin 1999/5/EY keskeiset vaatimukset ja muut asiaan kuuluvat määräykset. Radiotunnistetekniikka Joissakin maissa tässä koneessa väriainesäiliön tunnistukseen käytettävän radiotunnistetekniikan käyttö voi olla luvanvaraista ja sitä voidaan rajoittaa. xii SAFETY OF LASER BEAM (USA) 1. Safety of laser beam This machine has been certified by the manufacturer to Class 1 level under the radiation performance standards established by the U.S.DHHS (Department of Health and Human Services) in This indicates that the product is safe to use during normal operation and maintenance. The laser optical system, enclosed in a protective housing and sealed within the external covers, never permits the laser beam to escape. 2. The CDRH Act A laser-product-related act was implemented on Aug. 2, 1976, by the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration (FDA). This act prohibits the sale of laser products in the U.S. without certification, and applies to laser products manufactured after Aug. 1, The label shown below indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States. On this machine, the label is on the right. 3. Optical unit When checking the optical unit, avoid direct exposure to the laser beam, which is invisible. Shown at below is the label located on the cover of the optical unit. 4. Maintenance For safety of the service personnel, follow the maintenance instructions in the other section of this manual. 5. Safety switch The power to the laser unit is cut off when the front cover is opened. xiii Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power Caution: The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only functional switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source. Attention: Le débranchement de la fiche secteur est le seul moyen de mettre l'appareil hors tension. Les interrupteurs sur l'appareil ne sont que des interrupteurs de fonctionnement: ils ne mettent pas l'appareil hors tension. WARNING This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. The use of a non-shielded interface cable with the referenced device is prohibited. CAUTION -- The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions; (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. * The above warning is valid only in the United States of America. Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-3040

13 Radio Tag Technology In some countries the radio tag technology used in this equipment to identify the toner container may be subject to authorization and the use of this equipment may consequently be restricted. MERCURY WARNING THE LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. xiv Warranty (USA) KM-2540 / KM-3040 MULTIFUNCTIONAL PRODUCT LIMITED WARRANTY Kyocera Mita America, Inc. and Kyocera Mita Canada, Ltd. (both referred to as "Kyocera") warrant the Customer's new Multifunctional Product (referred to as "MFP"), and the new accessories installed with the initial installation of the MFP, against any defects in material and workmanship for a period of one (1) year, or 300,000 copies/prints from date of installation, whichever first occurs. In the event the MFP or an accessory is found to be defective within the warranty period, Kyocera's only obligation and the Customer's exclusive remedy shall be replacement of any defective parts. Kyocera shall have no obligation to furnish labor. This warranty is valid only for the original retail purchaser (referred to as the "Customer") of a new Kyocera MFP in the United States of America or Canada, based upon the country of purchase. In order to obtain performance of this warranty, the Customer must immediately notify the Authorized Kyocera Dealer from whom the product was purchased. If the Kyocera Dealer is not able to provide service, write to Kyocera at the address below for the name and address of the Authorized Kyocera Dealer in your area or check Kyocera's Website at This warranty does not cover MFP's or accessories which: (a) have become damaged due to operator negligence, misuse, accidents, improper storage or unusual physical or electrical stress, (b) have used parts or supplies which are not genuine Kyocera brand parts or supplies, (c) have been installed or serviced by a technician not employed by Kyocera or an Authorized Kyocera Dealer, or (d) have had the serial number modified, altered, or removed. This warranty does not cover Maintenance Kits or the components of Maintenance Kits, which consist of the drum unit, the fixing unit, and the developing unit which have separate warranties. This warranty gives the Customer specific legal rights. The Customer may also have other rights, which vary from state to state, or province to province. Neither the seller, nor any other person, is authorized to extend the time period or expand this warranty on behalf of Kyocera. THIS WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, AND KYOCERA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO, AND KYOCERA SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHICH MAY ARISE OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE MFP. xv Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämä käyttöopas sisältää seuraavat luvut: 1 Osien nimet Koneen osien ja ohjauspaneelin näppäinten kuvaukset. 2 Valmistelu ennen käyttöä Paperin lisäämistä, originaalin asettamista, koneen liitäntöjä ja ennen ensimmäistä käyttökertaa tehtäviä määrityksiä koskevat ohjeet. 3 Peruskäyttö Kopioinnin perustoimet. 4 Lisävarusteet Koneen käyttömukavuutta parantavien lisävarusteiden esittely. 5 Huolto Puhdistusta ja väriainesäiliön vaihtoa koskevat ohjeet. 6 Vianetsintä Virheviestejä, paperitukoksia ja muita ongelmia koskevat toimintaohjeet. 7 Liite Tekstin syöttöohjeet, koneen tekniset tiedot ja tulostusmateriaalit, joita voidaan käyttää koneessa. Oppaassa käytetyt esitystavat Oppaassa käytetään seuraavia esitystapoja kuvauksen sisällön mukaan. Esitystapa Lihavoitu [Normaali] Kursiivi Huomautus Kuvaus Esimerkki TÄRKEÄÄ Viittaa ohjauspaneelin näppäimiin. Viittaa kosketusnäytön näppäimiin. Viittaa kosketusnäytön viesteihin. Viittaa lisätietoihin tai muihin aiheeseen liittyviin toimintoihin. Viittaa tarvittaviin tai kiellettyihin toimenpiteisiin. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ongelmia. Paina Start-näppäintä. Paina [Perustila]. Näyttöön tulee viesti Valmis kopiointiin. Huomautus - TÄRKEÄÄ - xvi Originaalit ja paperikoot Tässä osassa kuvataan ne merkintätavat, joita käytetään tässä oppaassa viitattaessa originaalien kokoihin tai paperikokoihin. Sellaisten paperilaatujen yhteydessä, joita voidaan käyttää joko pystytai vaakasuuntaisina (esimerkiksi A4 ja B5), originaalin tai paperin vaakasuuntaisuus ilmaistaan R-kirjaimen avulla. Määritetty suunta Pystysuunta Kokomerkintä a B A A B A4, B5, A5, B6, A6, 16K Originaali Koko A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 16K-R Originaalin tai paperin mitta A on pitempi kuin B. Vaakasuunta B A A B Originaali a. Koko Originaalin tai paperin mitta A on lyhyempi kuin B. Käytettävissä olevat originaalien koot tai paperikoot vaihtelevat käytettävän toiminnon ja lähdelokeron mukaan. Lisätietoja on kyseistä toimintoa tai lähdelokeroa käsittelevällä sivulla. xvii xviii 1 Osien nimet Tässä luvussa kuvataan koneen osat ja ohjauspaneelin näppäimet. Kone Ohjauspaneeli Kosketusnäyttö Osien nimet 1-1 Kone Valotuskansi (lisävaruste) Valotuslasi Originaalin kohdistusohjaimet Vasen kansi 1 Vasemman kannen 1 vipu Vasen kansi 2 Liitinastia Ohjauspaneeli Kasetti 1 Kasetti Osien nimet Väriainesäiliö Väriainesäiliön salpa Päälatausyksikkö Jäteväriainesäiliö Puhdistusharja Vihreä nuppi (A1) Paperinsyöttölaite (A2) Paperinsyöttölaitteen kansi (A3) Osien nimet Etukansi Paperin leveysohjain Paperin leveyssäädin Paperin pituusohjain Kuljetuskahvat Ylälokero Paperin pysäytin Paperin leveysohjain Päävirtakytkin Monikäyttölokero (MK-lokero) 1-4 Osien nimet Ohjauspaneeli Valmis kopiointiin A4 Tavalli. A3 Väri A4 Tavalli. A4 Tavalli. Perustila Käyt.valinta APS MK-lok. Tavalli. Autom. % 100% Pienennä/ suurenna Toiminto Autom. valotus Valotustila Ohjelma Paperikoko A4 100% Aseta 4:stä 1 Marginaali Vasen Reunan poisto 17 Ei käyt. Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-3040

14 Niittaus Vasen ylä Niitti Kirkkauden säädin Copy-näppäin/merkkivalo (Kopiokone) Printnäppäin/merkkivalo (Tulostin) FAX-näppäin/merkkivalo (Faksi) System Menu/Counter -näppäin (Päävalikko/laskuri) Print Management -näppäin/merkkivalo (Tulostuksen hallinta) Repeat Copy -näppäin/merkkivalo (Toistokopiointi) Job Build -näppäin/merkkivalo (Työn koonti) Mixed Sized Originals -näppäin/merkkivalo (Autom. valinta) Logout-näppäin (Uloskirjautuminen) Interrupt-näppäin/merkkivalo (Keskeytys) Energy Saver -näppäin/merkkivalo (Energiansäästö) Power-näppäin/merkkivalo (Virta) Virran merkkivalo Kosketusnäyttö Numeronäppäimet Reset-näppäin (Nollaus) Stop/Clear-näppäin (Pysäytys/poisto) Start-näppäin/merkkivalo (Käynnistys) Osien nimet 1-5 Kosketusnäyttö Näyttö tulee näkyviin, kun painat Copy-näppäintä. Saat näkyviin erilaisia kopiointiin liittyviä näyttöjä valitsemalla 1, 2, 3 tai 4. 1 [Perustila]-näyttö Paperikoko A4 100% Aseta Valmis kopiointiin A4 Tavalli. A3 Väri A4 Tavalli. A4 Tavalli. Perustila 4:stä 1 Marginaali Vasen Reunan poisto APS MK-lok. Tavalli. Autom. % 100% Pienennä/ suurenna Autom. valotus Valotustila Ohjelma Ei käyt. Niittaus Vasen ylä Niitti Käyt.valinta Toiminto 1 2 [Käyt. valinta]-näyttö Valmis kopiointiin 3 4 Paperikoko A4 100% Aseta 2 4:stä 1 2-puol./ jaettu Kuvan laatu Lajittelu/ ryhmä Marg./kuv. siirto Poistotila Marginaali Vasen Reunan poisto Yhd. kopio Perustila Sivu numerointi Käyt.valinta Vihko Toiminto Kansitila Ohjelma Valitse orig. koko 3 [Toiminto]-näyttö Valmis kopiointiin Valitse paperi Valotustila Kuvan laatu Lajittelu/ ryhmä Perustila 2-puol./ jaettu Pienennä/ suurenna Marg./kuv. siirto Poistotila Käyt. valinta Valitse orig. koko Autom. valinta Sivu numerointi Kansitila Toiminto Vihko Ohjelma Yhd. kopio Jatkuva skannaus Ylös Alas Paperikoko A4 100% Aseta 4:stä 1 Marginaali Vasen Reunan poisto 4 [Ohjelma]-näyttö Valmis kopiointiin Uud.valinta abc list a list b list c Perustila Käyt. valinta file 1 file 2 Toiminto Ohjelma Poista Vaihda nimi list d Paperikoko A4 100% Rek./poista Rekisteri Aseta 4:stä 1 Marginaali Vasen Reunan poisto 1-6 Osien nimet 2 Valmistelu ennen käyttöä Tässä luvussa kerrotaan koneen ensimmäistä käyttöä edeltävistä valmisteluista. Paperin asetus 2-2 Ennen paperin asetusta Paperin asetus kasettiin 1 ja Paperin asetus monikäyttölokeroon 2-5 Kirjekuorien asetus. 2-7 Kaseteissa ja monikäyttölokerossa käytettävän tulostusmateriaalin ja paperikoon määritys 2-8 Kaseteissa käytettävän paperikoon määrittely Kaseteissa käytettävän tulostusmateriaalin määrittely Monikäyttölokeron paperikoon määrittely Monikäyttölokerossa käytettävän tulostusmateriaalin määrittely 2-14 Originaalien asetus 2-15 Originaalien asetus valotuslasille...

15 Originaalien asetus syöttölaitteeseen (lisävaruste) Kieli 2-19 Valmistelu ennen käyttöä 2-1 Paperin asetus Vakiomallisessa koneessa paperia voidaan asettaa kahteen kasettiin ja monikäyttölokeroon. Saatavilla on myös lisävarusteena saatava paperinsyöttölaite. (Lisätietoja on luvussa 4 Lisävarusteet.) Ennen paperin asetusta Kun avaat uuden paperipakkauksen, leyhyttele arkkeja hieman, jotta ne irtoavat toisistaan, ennen kuin asetat ne koneeseen Taivuta arkkinippua siten, että se pullistuu keskeltä. Pidä nipun päistä kiinni ja jännitä sitä siten, että alaosa on tasainen ja yläosa pullistuu. Nosta ja laske vasenta ja oikeaa kättäsi vuorotellen, jotta nipun arkkien väliin pääsee ilmaa. Suorista nipun reunat tasaisella alustalla. Jos paperi on käpristynyt tai taittunut, suorista se, ennen kuin asetat nipun koneeseen. Käpristynyt tai taittunut paperi voi aiheuttaa tukoksen. TÄRKEÄÄ Jos kopioit käytetylle paperille (paperille, jolle on jo kopioitu), varmista, ettei paperia ole nidottu tai liitetty yhteen paperiliittimellä. Kone voi vaurioitua tai kuvalaatu heiketä. Huomautus Jos tulosteet ovat käpristyneitä tai huonosti nidottuja, käännä kasetissa oleva nippu ylösalaisin. Avattua paperipakkausta ei tule säilyttää korkeissa lämpötiloissa tai kosteassa ympäristössä, sillä kosteus voi aiheuttaa ongelmia. Sulje ylimääräiset paperit monikäyttölokeron tai kasettien täyttämisen jälkeen paperinsäilytyspussiin. Jos konetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paperit kaseteista ja aseta ne paperinsäilytyspussiin, jotta ne pysyvät kosteudelta suojattuina. Huomautus Erikoispaperin, kuten kirjelomakkeiden, rei'itettyjen paperien tai esimerkiksi logolla tai yrityksen nimellä varustettujen esipainettujen papereiden käytöstä on lisätietoja Advanced Operation Guide -oppaassa. 2-2 Valmistelu ennen käyttöä Paperin asetus kasettiin 1 ja 2 Tavallista paperia (80 g/m²) tai värillistä paperia (80 g/m²) voidaan asettaa maks. 500 arkkia kumpaankin vakiomalliseen kasettiin. Tuetut paperikoot: 11 17", 8 1/2 14", /2", 8 1/2 11", 5 1/2 8 1/2", 8 1/2 13" (Oficio II), 8 1/2 13 1/2", A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 8K, 16K ja 16K-R. TÄRKEÄÄ Jos käytät tulostusmateriaalina muuta kuin tavallista paperia (kuten kierrätettyä tai värillistä paperia), määrittele aina tulostusmateriaali. (Katso Kaseteissa käytettävän tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-9.) Kasetteihin mahtuu g/m² paperia. Jos käytät paperia 120 g/m², määritä Kaseteissa käytettävän tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-9 -kohdassa [Paksua paperia]. Jos tulostusmateriaalin asetus on väärä, seurauksena saattaa olla paperitukoksia ja kopiointilaadun heikkeneminen. 1 Vedä kasettia ulos itseäsi kohti, kunnes se pysähtyy. Huomautus Vedä vain yksi kasetti kerrallaan ulos. 2 Pidä kiinni paperin leveyssäätimestä ja siirrä paperin leveysohjaimet paperikoon mukaiseksi. Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-3040

Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset

Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Tämä käyttöopas on tarkoitettu mallille KM-2540 ja KM-3040. Tässä oppaassa KM-2540 tarkoittaa 25 cpm (kopiota minuutissa) -mallia ja KM- 3040 30 cpm -mallia. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Käyttöopas

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Käyttöopas KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E ja KM-C4035E. Tässä oppaassa KM-C2525E tarkoittaa 25/25 ppm (tulostetta minuutissa)

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 TASKalfa 420i/520i FS-1300D Johdanto Kiitos TASKalfa 420i/520i -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

Mukana toimitettavat oppaat

Mukana toimitettavat oppaat Johdanto Kiitos TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan tarvittaessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille FS-2020D, FS-3920DN ja FS-4020DN. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Tämä käyttöopas koskee malleja FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP, FS-1320MFP ja FS-1325MFP. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D Sisällys Oikeus- ja turvallisuusasiaa 1 Koneen osat Tulostimen etuosat... 1-2 Tulostimen vasemman puolen osat... 1-2 Sisäosat... 1-3 Tulostimen takaosat... 1-3 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS Sisällys Oikeus- ja turvallisuusasiaa 1 Koneen osat Tulostimen etuosat... 1-2 Tulostimen vasemman puolen osat... 1-2 Sisäosat... 1-3 Tulostimen takaosat... 1-3 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Johdanto Kiitos FS-3540MFP/FS-3640MFP-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN

KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN Johdanto Kiitos FS-C8600DN/FS-C8650DN-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Johdanto Kiitos FS-C5150DN/FS-C5250DN-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci KÄYTTÖOPAS

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci KÄYTTÖOPAS q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos laitteen TASKalfa 66ci. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoja ja

Lisätiedot

Johdanto Kiitos ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein,

Johdanto Kiitos ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, PRINT KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D KÄYTTÖOPAS TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Johdanto Kiitos TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin KÄYTTÖOPAS d-copia3500mf/4500mf/5500mf FIN Code: 566005fin JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Kaikki oikeudet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Johdanto Kiitos FS-3040MFP/FS-3140MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Johdanto Kiitos FS-C2026MFP/FS-C2126MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN KÄYTTÖOPAS ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN KÄYTTÖOPAS ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS M2035dn/ECOSYS M2535dn-koneen

Lisätiedot

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Johdanto Kiitos FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci KÄYTTÖOPAS TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci > Aluksi Aluksi Kiitos TASKalfa 6551ci/TASKalfa 7551ci -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P4040dn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P4040dn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P4040dn KÄYTTÖOPAS Aluksi Kiitos ECOSYS P4040dn -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltotoimia ja suorittamaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6501i TASKalfa 8001i

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6501i TASKalfa 8001i KÄYTTÖOPAS TASKalfa 650i TASKalfa 800i > Aluksi Aluksi Kiitos TASKalfa 650i/TASKalfa 800i -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltotoimia

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P6035cdn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P6035cdn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P6035cdn KÄYTTÖOPAS > Aluksi Aluksi Kiitos ECOSYS P6035cdn-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltotoimia

Lisätiedot

LBP-800-laserkirjoitin

LBP-800-laserkirjoitin LBP-800-laserkirjoitin Käyttöopas TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Käytä tätä käyttöopasta, kun tarvitset pikaohjeita. Tekijänoikeudet Copyright 1999 Canon Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Kaikki

Lisätiedot

LBP-1210-laserkirjoitin

LBP-1210-laserkirjoitin LBP-1210-laserkirjoitin Käyttöopas TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Käytä tätä käyttöopasta, kun tarvitset pikaohjeita. Tekijänoikeudet Copyright 2002 Canon Inc. Kaikki tämän käyttöoppaan tiedot

Lisätiedot

d-color d-color Code: 571001

d-color d-color Code: 571001 d-color MF652/d-COLOR MF752 Code: 571001 JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Kaikki oikeudet pidätetään Tämä tuotteeseen

Lisätiedot

d-color MF 2 Code: 57

d-color MF 2 Code: 57 d-color MF 2 d-color MF2 2/d-COLOR MF 2 d-color MF452/d-COLOR MF552 Code: 57 Tärkeää! Käyttöliittymän määritysmuutoksista johtuen käyttöoppaiden sisältämät käyttöliittymän kuvat voivat hieman poiketa

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6535cidn FAKSIN KÄYTTÖOPAS

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6535cidn FAKSIN KÄYTTÖOPAS q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6535cidn FAKSIN KÄYTTÖOPAS Sisällys Sisällys...i Aluksi... iii Tietoja faksin käyttöoppaasta (tämä opas)... iii Oppaan rakenne... iii Oppaassa käytetyt esitystavat...iv

Lisätiedot

WorkCentre C226. Käyttöopas

WorkCentre C226. Käyttöopas WorkCentre C226 Käyttöopas Takuusitoumus Olemme pyrkineet parhaamme mukaan tekemään tästä asiakirjasta niin täsmällisen ja hyödyllisen kuin mahdollista, Xerox Corporation ei kuitenkaan takaa sen sisältöä

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540dn FAKSIN KÄYTTÖOPAS

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540dn FAKSIN KÄYTTÖOPAS q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540dn FAKSIN KÄYTTÖOPAS Sisällys Sisällys...i Aluksi... iii Tietoja faksin käyttöoppaasta (tämä opas)... iii Oppaan rakenne... iii Oppaassa käytetyt esitystavat...iv

Lisätiedot