TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Puhe 1 (5) Kehittämisosasto/HSi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Puhe 1 (5) Kehittämisosasto/HSi 1.5.2013"

Transkriptio

1 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Puhe 1 (5) TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton kehittämispäällikkö Hannu Siltalan puhe SAK:n Anjalankosken ja Kouvolan paikallisjärjestöjen vappujuhlasta Inkeroisten torilla Kouvolassa Hyvät toverit ja ystävät, arvoisat työväen vapun juhlijat Kiitän mahdollisuudesta tuoda SAK:n hallituksen ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton tervehdyksen vappujuhlaanne. Entisenä valkealalaisena ja Vuohijärven teollisuuskylän kupeessa kasvaneena ja vaneritehtaalla kesätöitä tehneenä on näille kulmille aina mieluisaa tulla. Harvemmin näissä merkeissä, mutta kaikki pidemmät vapaat tulee mökillä Jaalassa tai kotikylässä vietettyä. Teollisuusliiton edustajana kannan erityistä huolta teollisten työpaikkojen säilymisestä maassamme. Teollisuusaloilta katoaa kiihtyvää tahtia tuhansia työpaikkoja vuodessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on menetetty yli teollista työpaikkaa. Tämä on koetellut näitä alueita erityisen raskaalla kädellä. Välillä tuntuu siltä, että Suomessa eivät kaikki tahot tahdo ymmärtää teollisuustyöpaikkojen merkitystä maamme elinkeinoelämälle, hyvinvoinnille ja työpaikoille. Suomi pienenä maana elää vientiteollisuudesta. Toisiamme palvelemalla ei pitkälle pötkitä, eikä aivan heti matkailubisneskään aukkoa paikkaa. Yhden teollisuustyöpaikan menetys kertautuu helposti kolminkertaisesti muille aloille. On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta pystymme säilyttämään teolliset työpaikat Suomessa ja että saamme nuoret hakeutumaan opiskelemaan teollisuusaloille. Tarvitaan entistä enemmän panostuksia tulevaisuudentutkimukseen, innovaatioiden edistämiseen ja ammatillisen koulutusten kehittämiseen, joka pystyy vastaamaan näihin haasteisiin. Jos pääministeri Jyrki Kataisen filosofi Pekka Himaselta tilaama kohututkimus, vastaa edes joltain osin näihinkin haasteisiin, on se hintansa väärti. Sitä ei voi kuitenkaan hyväksyä, että tutkimukset, joihin käytetään veronmaksajien rahoja, tilataan kaveriperiaatteella ilman, että niitä kilpailutetaan asianmukaisella tavalla. Kepinnokkaan seivästetty ja ylisuuren kohun nostattanut Himas-tutkimus on vain yksi pisara lukuisten olevien tutkimusten ja selvitysten meressä, joita on parhaillaan menossa matalammalla profiililla. Vanhojen alojen hiipuessa, olisi mahdollisuuksien avaruudesta löydettävä ne lähitulevaisuuden tuotannonalat ja tuotantoteknologiat, joihin kannattaisi satsata, ottaen huomioon kaukainen sijaintimme Euroopan laidalla. On pystyttävä kääntämään tiukkenevat ympäristömääräykset ja logistiikkakustannukset eduksemme. Suuri haaste on tällä hetkellä esimerkiksi uusien opiskelijoiden saaminen prosessiteollisuuden aloille. Alan maine ja vetovoima on kärsinyt lukuisista alan tuotantolaitosten alasajoista. Sama ongelma koskettaa myös graafista alaa, josta työpaikkoja lähtee kiihtyvällä vauhdilla. Tästä kehityksestä voi osan laittaa hallituksen piikkiin, joka

2 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Puhe 2 (5) jääräpäisesti alan vastustuksesta huolimatta nosti tilattujen lehtien arvonlisäveron 10 prosenttiin. Valtiovallan toimet työllisyyden edistämiseksi eivät ole muutenkaan olleet kehuttavalla tasolla. Työssään autoa paljon käyttävien kilometrikorvauksia supistettiin ja kuvitelmalla, että se toisi valtion kassaan lisätuloja. Loppupeleissä vaan käy niin, että työnantajalle kuuluvia kustannuksia siirretään työntekijöiden maksettavaksi. Kaiken päättämättömyyden huippuna oli Ranskaan menetetyt loistoristeilijätilaukset, kun ei uskallettu tehdä riittäviä tukipäätöksiä. Meiltä puuttuu Suomesta rohkeutta ja tilannetajua. Suomalainen virkamies noudattaa sääntöjä kuin Viipurin valtauksen aikana ammusvaraston hoitaja, joka ei suostunut antamaan ammuksia, kun ei tarpeellista lupalappua ollut vaikka vihollinen kolkutteli jo lähikortteleissa. Paperiteollisuudesta kaikki tiedämme, että usein hyvää tulosta tekevä laitos on pantu pakettiin vain sen vuoksi, että voitaisiin nostattaa tuotteiden hintoja niukkenevan tuotannon avulla ja kasvattaa kapitalistien voittoja. Pääoma ei tunne rajoja eikä sillä ole isänmaata puhumattakaan yhteiskuntavastuusta. Jos vapaaehtoista yhteiskuntavastuuta ei synny, on sellaisten irtisanomisten, joilla pyritään voittojen maksimointiin, hinta nostettava niin korkeaksi, että yritykset harkitsevat kaksi kertaa ennen kuin irtisanovat henkilöstöään. Irtisanomistuoja on saatettava keskeisten kilpailijamaiden tasolle. Esimerkiksi Saksa jossa korvaukset irtisanomisista ovat moninkertaiset Suomeen nähden. Paras työllistäjä uskon tulevaisuudessakin olevan pien- ja keskisuuren teollisuuden, joiden omistajillakin on jalat tukevasti tämän maan kamarassa kiinni ja isänmaallisuuttakin löytyy muutenkin kuin korkeilla yritysjohtajilla reservinupseerin ylennyksiä odotellessa. Arvoisat kuulijat Parhaillaan menossa olevassa Opetushallituksen kemian-paperin ja puun prosessiteollisuuden koulutustoimikunnan tulevaisuustutkimushankkeessa on havaittu ongelmaksi sekin, että nuorten saaminen työharjoitteluun alan tuotantolaitoksiin on usein vaikeaa. Alle 18-vuotiasta opiskelijaa ei liian tiukkojen työturvallisuusmääräysten vuoksi uskalleta ottaa ammattiin valmistumiselle välttämättömään työharjoitteluun. Sama asia on todettu suunniteltaessa toimia nuorten työllistämisen helpottamiseksi kemianaloilla. Asialle olisi pystyttävä tekemään jotain ja järkevällä tavalla luotava sellaiset ohjausjärjestelmät ja työnopastustoiminta työpaikoille, että ammattiin opiskelu ei työturvallisuusmääräysten vuoksi tarpeettomasti vaikeudu. Toinen merkittävä asia, jolla nuoria voitaisiin houkutella teollisuuden aloille, on oppisopimuksen yhdistäminen kouluissa tapahtuvaan

3 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Puhe 3 (5) opetukseen. Lisämotivaatiota opiskeluun antaa se, että käytännön opiskelun lisäksi oppisopimuksen ajalta opiskelijalle maksetaan alan työehtosopimusten mukainen oppisopimuspalkka. Tässä mallissa opiskelu on kuitenkin toteutettava niin, että ei vaaranneta opiskelijoiden jatko-opintomahdollisuuksia ylempiin opintoihin tai myöhempään työuran varrella tapahtuvaan ammatinvaihtoon liian vähäisellä teoreettisten opintojen osuudella. Paras malli voisi olla kaksi vuotta koulussa ja vuosi oppisopimuksessa. Vanhoja aikoja on joskus hyvä muistella, jolloin oli luontevaa, että paikkakunnan tehtaat ja muut yrittäjät palkkasivat kylän vähintään 15- vuotiaat kesätöihin. Näin saivat isännät varmistettua työvoiman saannin ja koululaiset tuntuman oikeaan työelämää ja tietysti omalla työllä ansaittua rahaa. Toivoisin nykytyönantajien ottavan kopin tästä, vaikka tuotannolliset laskelmat eivät lyhyellä tähtäimellä osoittaisikaan välitöntä kannattavuutta satsauksessa kesätyöntekijöiden palkkaukseen. Hyvät kuulijat, Suomi elää vielä pitkään työstä Olen huolestuneena pannut merkille, että omassa puolueessani Vasemmistoliitossa on Vihreiden lisäksi yhä kiivaammin alettu ajaa kansalaispalkkaan verrattavaa jokaiselle kansalaiselle maksettavaa perustuloa. Perustulossa taattaisiin kaikille pysyvästi Suomessa asuville vastikkeetta noin 700 euron tulo, josta noin 3000 euroa ansaitsevat alkaisivat maksaa takaisin korotettuina veroina. Ajatus kääntää päälaelleen työn merkityksen hyvinvoinnin ensisijaisena synnyttäjänä ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisen perustana. Lähtökohdiltaan ajatus purkaa ja yksinkertaistaa nykyisen sosiaaliturvan byrokratiaviidakkoa ja parantaa heikko-osaisimpien toimeentuloa on oikea, mutta monilta osiltaan perustulo-ohjelmaa voi pitää eräänlaisena onnela- utopiana. Utopioita ja visioita pitää tietysti aina olla, ilman niitä ei kehitystä tapahdu, mutta jalat olisi silti pidettävä maassa ja tässä ajassa. Täytyy löytää muita keinoja köyhyysloukkujen purkamiseksi ja työnteon kannattavaksi tekemiseksi. Ihmisten luukuttamisesta on päästävä ja jokaiselle, jolla on oikeus sosiaalietuuksiin on oltava niihin tosiasiasilliset mahdollisuudet päästä osalliseksi. Minun päähäni ei kuitenkaan mahdu ajatus, että sellaisillekin maksetaan vastikkeetonta perustuloa maailman tappiin pelkästä kansalaisuudesta niillekin, jotka eivät sitä tosiasiallisesti tarvitse. Näen erityisen suurena ongelmana perustulossa sen, että se hyvistä ajatuksistaan huolimatta johtaa pahimmillaan sukupolvelta toiseen periytyvään eriarvoistumiseen vähän samalla tavalla kuten passivoitumiseen ja syrjäytymiseen johtava pitkäaikaistyöttömyys. Kun opitaan vuodesta toiseen elämään pienillä juuri ja juuri toimeentulon rajoilla olevilla tuloilla, ei sieltä helposti nousta tai välitetä perheissä positiivista asennetta ammatillista opiskelua ja työntekoa kohtaan.

4 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Puhe 4 (5) Ideologia, joka paistaa osin perustulon takaa, pitää palkkatyötä alistavana ja ihmisen henkilökohtaisia vapauksia ja luovuutta rajoittavana. Kuitenkin näitä vapauksia haluavien perustoimeentulon maksaisivat käytännössä toiset palkansaajat. Ajatus on pohjimmiltaan ristiriitainen: tee sinä duunia, minä voin keskittyä luovaan olemiseen. On sinisilmäistä kuvitella, että perustulon rahoitettaisiin suhteellisen pienillä huipputuloisten joukolla, joita ei kuitenkaan ole riittävästi potin maksamiseen. Suurimman taakan loppupeleissä kantaisi keskituloinen palkansaaja. Yritykset ja pääomatuloilla elävät pystyvät verosuunnittelulla varmasti väistämään vastuunsa perustulon maksajina. Lisäksi markkinat pitäisivät huolen siitä, että yleinen hintataso lähtisi nousuun ja se nakertaisi perustulon ostovoiman nopeasti ja hätiin tarvittaisiin entiseen malliin lisäksi harkinnanvaraista toimeentulotukea. Ammattiyhdistysliikkeen ja yleissitovien työehtosopimusten näkökulmasta perustulo on riski. On vaarana, että porvarit tarttuvat Vasemmistoliiton ja Vihreiden esittämään perustuloon, kun sen perään tarpeeksi kauan huudetaan. Työnantajat ja oikeisto näkee tässä mahdollisuuden lyödä ay-liike polvilleen ja päästä irti työehtosopimuksista. Porvarin kannattaa maksaa perustulon hinta, kun sen tuloksena voidaan romuttaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja saada lähellä ay-liikettä olevat työttömyyskassat purettua. Järjestäytymisaste romahtaa ja ammattiliittojen resurssit edunvalvontaa sen mukana heikkenevät. Työnantajat käyttävät tilannetta hyväksi, eihän palkkoja tarvitse maksaa niin paljon kuin aikaisemmin, kun pohjalla on yhteiskunnan maksama potti. Sopimusyhteiskunta romuttuu, kun kolmikannan yksi kulma on poistettu. Enää ei työnantajien tarvitse yhdessä neuvotella ay-liikkeen ja valtiovallan kanssa eläkkeistä, sosiaalipolitiikasta, koulutusasioista eikä muustakaan. Ay-liikkeestä jää jäljelle jää pieni ja radikalisoituva barrikadeilla meteliä pitävä ja Ranskan -mallinen ay-liike tai Viron mallinen passivoitunut liike, jolla ei ole mitään käytännön merkitystä työntekijöiden etujen ajajana. Hyvät toverit Meno suomen politiikassa on viime kuukausina ollut yhtä hullunmyllyä. Toiveet suurella vaivalla aikaansaatuun kuuden puolueen hallitukseen, johon molemmat työväenpuolueet tulivat mukaan, olivat korkealla. Yritystä on hallituskauden aikana ollut, siitä ei voi hallitusta syyttää, mutta väärinarvioinnit osinkoverotussotkuissa ja yhteisöveron neljän prosentin alennukset ovat suosineet hyvätuloisia. Yhteisöveron alennus piti olla kädenojennus Elinkeinoelämän keskusliitolle (EK:lle), jotta olisi päästy keskitettyyn tulosopimukseen. Hommassa taisi vain käydä niin, että EK sai tiedon etukäteen varman tiedon veron alennuksesta ja siihen loppui halu keskitetyn sopimuksen solmimiseen.

5 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Puhe 5 (5) Palkansaajakeskusjärjestöt vedätettiin jo aiemmin käytännössä luopumaan farssiksi muodostuneesta raamisopimuksessa sovitusta kolmenpäivän koulutusoikeuden vaatimuksista. Lopulta saatiin tynkä osaamisen kehittämisen yhteistoimintalakia henkilöstökoulutusta täydentävä malli. Mallissa ei ole tosiasiallista subjektiivista oikeutta kolmen päivän koulutukseen. Mitään sanktioita työnantajille ei koidu vaikka lain sisältöä ei toteutettaisikaan. Käytännössä ainut, joka voi innostaa työnantajia satsaamaan koulutuksiin, on siitä saatava verohelpotukset. Yhteisöveronalennus piti olla keino parantaa yritysten mahdollisuuksia investointeihin ja työpaikkojen luomiseen tai edes säilyttämiseen. Meno on vain alennuspäätöksen jälkeen työmarkkinoilla kiihtynyt: uusia ytneuvotteluja, irtisanomisia ja lomautuksia syntyy kuin sieniä sateella. Missä menee hallituksen sietokyky kumarrella työnantajia ja pääomapiirejä kohtaan antamalla lisää verohelpotuksia vailla todellista vastinetta lupauksille. Viimeisten ylen mielipidetiedustelujen mukaan kansalaisten sietokyky on alkanut muuttua. Päähallituspuolueiden kannatuslukemat ovat kovassa laskussa. Hyvät kuulijat Aivan lopuksi haluan sanoa muutaman sanan syksyllä alkavasta työehtosopimuskierroksesta. Keskitetty kaatui enkä usko enää, että keskitettyyn ratkaisuun päästäisiin, vaikka sellaisia odotuksia saattaisi joillain ollakin. Se on varma, että liittokierroksillakaan ei sopimuksia nollalla synny vaikka saataisiin höysteeksi virtuaalinen paikallinen nollaerä perälaudalla. Olisi siinä neuvottelijoilla tekemistä soveltamisohjeiden kanssa. Se on myös varmaa, että liittokierros tulee työnantajille kalliimmaksi kuin keskitetty ratkaisu. Palkansaajien ostovoima on säilytettävä ja mieluummin parannettava. Rahaa ja laatua on löytävä pöytään riittävästi, jotta sopimus syntyy. Kaikille on saatava yleiskorotukset ja hyvin tuottavilla aloilla on pystyttävä mittaamaan ulos tuottavuuden nousun mukaiset osuudet. Jos paikallisia eriä halutaan, niihin on tehtävä täydet perälaudat työnantajien mielivallan estämiseksi. Palkankorotukset voidaan toteuttaa sekalinjalla prosentteina tai sentteinä. Solidaarista palkkapolitiikkaa ei pidä unohtaa; korotuksissa pitää matalapalkka-aloille sopia senttimääräiset korotukset, jotta taataan oikeudenmukaisen ansiotason nosto. Syksystä voi tulla rauhaton. Helppoa siitä ei ainakaan tule, mutta ei työväestön ja palkansaajien etujen ajaminen koskaan ole helppoa ollutkaan. Laitetaan punaliput liehumaan muutenkin kuin vappuna. Kiitokset ja hyvää vapun päivän jatkoa kai

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Rauta KOURA 7 4 VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Elämme edelleen vientiteollisuudesta 2 RAUTAKOURA 74 OMISSA NIMISSÄ RAUTAKOURA 74 Julkaisija Valmetin metallityöväen

Lisätiedot

1 Johdanto Ajatus kirjan kirjoittamisesta on itänyt minulla pitkään. Aina se on kuitenkin kaatunut siihen, että kansanedustajan työltä ei ole löytynyt riittävästi aikaa. Eräs hyvä ystäväni tapasi sanoa,

Lisätiedot

Metallista muutosvoimia eduskuntaan

Metallista muutosvoimia eduskuntaan VAASAN JA KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg...4 Työpaikan muutoksia

Lisätiedot

TEK-paneelin 1/2011 tulokset

TEK-paneelin 1/2011 tulokset TEK-paneelin 1/2011 tulokset KAIKKI VASTAAJAT... 2 1. Tunnetko TEKin tavoitteet liittyen seuraavaan hallitusohjelmaan (Viisaat valinnat)?... 2 2. Mikä on mielestäsi sopiva vanhuuseläkkeen alaikäraja?...

Lisätiedot

Metallissa ei alistuta alennusmyyntiin

Metallissa ei alistuta alennusmyyntiin HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2013 Tässä lehdessä mm: Liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Metallin vasemmistoryhmän vetäjä Turja Lehtonen...5 Omistajien tulokierroksesta kirjoittaa Paavo

Lisätiedot

merkitsee tuotannolliseen toimintaan melkoisia uudistuksia. Nykyisten näkymien mukaan se merkitsee miltei poikkeuksetta työpaikkojen menetyksiä.

merkitsee tuotannolliseen toimintaan melkoisia uudistuksia. Nykyisten näkymien mukaan se merkitsee miltei poikkeuksetta työpaikkojen menetyksiä. tukset ovat tavallisesti julkisen sektorin henkilöstön ja yleisemminkin työllisyyden kannalta kielteisiä. Tässä taannoin runnottiin kokoon yhdenasianliike, jonka piti hoitaa työllisyys kuntoon. Vaikka

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2012 Tässä lehdessä mm: Uudet tuulet Metallin Vaikuttajaryhmässä...2 Turja Lehtosen linjauksia..3 Juha Kapiainen eurooppalaisessa junassa...4 Valtion

Lisätiedot

Painaminen katoaa Suomesta sivu 4

Painaminen katoaa Suomesta sivu 4 Numero 5 (1/2013) Painaminen katoaa Suomesta sivu 4 Tallin punainen perintö sivu 20 Äärioikeisto nousee sivu 27 Hannu Siltala Otetaan oppia kapitalistista Ammattiliitojen tärkeimpänä tehtävä pidetään työehtosopimusten

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kenttäväki. Työväenhenkiset iltamat. No: 1/2015. Uusi päätoimittaja. Samaan aikaan sattui ja tapahtui -->

Sisällysluettelo. Kenttäväki. Työväenhenkiset iltamat. No: 1/2015. Uusi päätoimittaja. Samaan aikaan sattui ja tapahtui --> Uusi päätoimittaja Sisällysluettelo Lehden lyhyet...02 Pääkirjoitus...03 Kevätkokouskutsu...04 Operaatio Vakiduuni...05 Innostu äänestämään!...06 Kansanedustajaehdokkaiden sivut...08 Vappujuhla...20 Työväenhenkiset

Lisätiedot

Tampereen Metallityöväen Ammattiosasto ry N:o 7

Tampereen Metallityöväen Ammattiosasto ry N:o 7 Tampereen Metallityöväen Ammattiosasto ry N:o 7 Metalli7 JÄSENLEHTI "Every man for himself?" Suomen Yrittäjät ovat laatineet keskusteluasiakirjan, jonka tarkoituksena on löytää keinot kilpailukyvyn parantamiseksi

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Numero 8 (2/2014) Kirjaltajat kierroksella Kalliossa. sivu 22. Aidon liittooravan. hokemat. Työntekijän oikeus ahneuteen. sivu 8.

Numero 8 (2/2014) Kirjaltajat kierroksella Kalliossa. sivu 22. Aidon liittooravan. hokemat. Työntekijän oikeus ahneuteen. sivu 8. Numero 8 (2/2014) Kirjaltajat kierroksella Kalliossa sivu 22 Aidon liittooravan hokemat sivu 8 Työntekijän oikeus ahneuteen sivu 32 Hannu Siltala Vasen kaista Taas saatiin tuhti paketti ammattiyhdistysasiaa

Lisätiedot

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti Toukokuu 2014 TYÖVÄEN VAPPUUN KUULUI PERINTEISEEN TAPAAN MYÖS VAPPUMARSSI AMMATTIOSASTON TOIMISTON AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ: SULJETTU 21.5. - 8.6. AVOINNA

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2/2009 1 Syksy 2009 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta METALLIN VAALIT Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Komennusmiesehdokkaat Asiaa liittokokouksesta s. 32-35 Tässä numerossa mm: Liittosihteeri Matti Mäkelän haastattelu Majoitusasiaa: Vihdoinkin

Lisätiedot

Vaikuttajat ehdolla eduskuntavaaleissa,

Vaikuttajat ehdolla eduskuntavaaleissa, METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI UUSIMAA 1 / 2015 Tässä lehdessä: Pääkirjoitus: Nyt jos koskaan on tärkeää äänestää...2 Ilpo Haaja: Solidaarinen ay-liike yli liittorajojen...3 Raija-Riitta Luiro-Piippo

Lisätiedot

Lakeuden tähden. Meri juttelee viittoen s. 3 Kuljetusyrittäjällä. on paljon pelissä s. 5 Anne töihin eduskuntaan s. 8-9

Lakeuden tähden. Meri juttelee viittoen s. 3 Kuljetusyrittäjällä. on paljon pelissä s. 5 Anne töihin eduskuntaan s. 8-9 Lakeuden tähden Meri juttelee viittoen s. 3 Kuljetusyrittäjällä on paljon pelissä s. 5 Anne töihin eduskuntaan s. 8-9 60 2 Lakeuden tähden Anne eduskuntaan Lukijalle Vaalityö on nyt juuri kuumimmillaan.

Lisätiedot

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan 3/2013 Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista Työelämä muuttuu koko ajan 22 28 43 sisältö 3.5. numero 3/2013 Kannen kuvassa: Kalle Kiili ja Bari Beshar. Mobira Talkman -puhelin Tekniikan museosta.

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti 1 Saatesanat Työryhmän jäsenet: Sampo Terho, MEP, talousvaliokunnan jäsen Pekka Sinisalo, kotimaanavustaja Jannica Jääskeläinen,

Lisätiedot

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla Akavalainen 4 2009 Ministerit Anni Sinnemäki ja Henna Virkkunen: kasvua etsittävä uusilta aloilta Akava haluaa lisää onnistuneita työvuosia Masennus vie asiantuntijoita eläkkeelle Ratkaisun avaimet työurien

Lisätiedot

Liikunta edesauttaa työssä jaksamista

Liikunta edesauttaa työssä jaksamista KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2009 Tässä lehdessä: Työsuojeluvaalit ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät...3 Järjestösihteerin säkeet...4 Liittosihteeri Matti Mäkelä ja liiton haasteet...5

Lisätiedot

Pian työehtosopimusneuvottelujen. Puolustusvoimissa myllertää. Luottamusmies kannustaa nuoria yhteydenottoon

Pian työehtosopimusneuvottelujen. Puolustusvoimissa myllertää. Luottamusmies kannustaa nuoria yhteydenottoon 4/2013 Pian työehtosopimusneuvottelujen vuoro Puolustusvoimissa myllertää Luottamusmies kannustaa nuoria yhteydenottoon 10 32 43 13.6. numero 4/2013 Kansi: Kimmo Brandt Luottamus työnantajaan tallella...10

Lisätiedot

MAKSUJA PITÄÄ NOSTAA.

MAKSUJA PITÄÄ NOSTAA. 2 2015 TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK:N LEHTI Filosofin neuvo: Ahneita ei kannata kadehtia. Sivu 10-11. Työelämän pelisääntöneuvotteluissa ei päästy maaliin. Sivut 12-13. Ikääntyvä työtön turvautuu ammatin

Lisätiedot

Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6

Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 2.5.2006 NRO 2 Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6 2 S I S Ä L L Y S 2/06 4 Globalisaatiolla on myös myönteinen puolensa 6 Ay-toiminta tarvitsee

Lisätiedot

Puheenjohtaja Lauri Salomaa: Kiitoksia. Seuraava Risto Kuisma, SAK:n hallitus ja valmistautuu Heikki Mäkinen, Metalliliitto.

Puheenjohtaja Lauri Salomaa: Kiitoksia. Seuraava Risto Kuisma, SAK:n hallitus ja valmistautuu Heikki Mäkinen, Metalliliitto. keliiton ja Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liiton osa-aikatyötä koskevaan esitykseen, että edustajakokous velvoittaisi SAK:n hallitusta ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin osa-aikatyön

Lisätiedot

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali 1 2011 HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 2 Päätoimittajalta Inhimillistä järkeä Tulotilastojen yläpään parempiosaiset

Lisätiedot

Metallialan arvostusta tulee lisätä

Metallialan arvostusta tulee lisätä KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2011 Tässä lehdessä: Miten työympäristöön voi vaikuttaa...3 Liittokokousvaaleissa on kyse liiton linjasta...4 Matti Mäkelä arvioi työehtosopimusta......5

Lisätiedot