kouluvalaistus Valo auttaa oppimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kouluvalaistus Valo auttaa oppimaan"

Transkriptio

1 kouluvalaistus Valo auttaa oppimaan

2

3 Vanhentuneita käsityksiä on hyvä välillä oikaista, varsinkin koulumaailmassa. Fagerhultille valo on täsmällistä tiedettä. Sitä voidaan mitata, laskea ja ohjata. Hyvin suunniteltu valaistus luokkahuoneissa helpottaa näkemistä, auttaa pysymään virkeänä ja osallistumaan opetukseen. Uuden tekniikan avulla voidaan luoda toiminnallista, energia- tehokasta ja ergonomista valaistusta, eikä sen tarvitse olla kallista tai monimutkaista. Uusi, innovatiivinen wireless e-sense Connect on älykäs valonohjausjärjestelmä, jonka käyttäminen on helppoa. Nopean asennustavan ansiosta oppimisympäristö muuttuu paremmaksi ja luovemmaksi käden käänteessä.

4 Luovuuden puolesta Koulu on monien työpaikka. Oppilaiden ja opettajien lisäksi sielä työskentelevät myös vahtimestarit, siivoojat ja huoltomiehet. Tutustu luokkahuoneeseen, jossa työnteko on helppoa kaikille. Valaistu kattopinta Kattoon suunnattu epäsuora valaistus (300 lx) tuo luokkaan lisää ympäröivää valoa, joka saa oppilaat pysymään vireämpinä ja työskentelemään tehokkaammin. Tauluvalaistus Hyvä, tarkoitukseen suunniteltu tauluvalaistus, 500 lx. Radio-ohjattu himmennys Fagerhultin wireless e-sense Connect ohjausjärjestelmällä varustetut valaisimet voi asentaa vaikka hyppytunnin aikana. Ne eivät vaadi lisäkaapelointia, ja alakatto säilyy ehjänä. Kaikki yhdessä paikassa Fagerhultin wireless e-sense Connect ratkaisun avulla kaikki valonohjaukseen liittyvät toiminnot sijaitsevat luokkahuoneessa. Erillisiä toimilaitteita huoltotiloissa tai sähkökeskuksissa ei tarvita. Kätevä Valoja sytytetään ja sammutetaan sekä ohjataan helposti kierrettävän potentiometrin avulla. 4

5 Useita valaisinjonoja Valaisinjonojen määrä riippuu luokkahuoneen koosta. Valoa seinille Seinäpintojen vertikaalivalaistus (250 lx) tuo luokkaan lisää ympäröivää valoa, joka saa oppilaat pysymään vireämpinä ja työskentelemään tehokkaammin. Valaisimeen integroidut sensorit Jokaiseen valaisinjonoon integroidut päivänvalosensorit ja läsnäolotunnistimet pitävät valaistustason sopivana luokkahuoneen kaikissa osissa. Kun luokassa ei ole ketään, valot sammuvat automaattisesti, ja järjestelmä palautuu lähtötilanteeseen. Esitystilanne Esitystilanteita varten valmiiksi ohjelmoitu valaistustilanne on kätevin. Se saadaan tilaan yksinkertaisesti ja nopeasti vain yhtä nappia painamalla. Työskentelytasot Valaisimien tuottama suora valaistus työskentelytasoille on aina 500 lx. 5

6 Enemmän ympäröivää valoa + päivänvalo-ohjaus = parempia arvosanoja Yleisesti tunnettu tosiasia on, että valo saa ihmiset voimaan paremmin. Visuaalisten tekijöiden lisäksi valolla on myös biologisia ja emotionaalisia vaikutuksia. Tutkimusten mukaan hyvä valaistus todella parantaa opiskelun tehokkuutta kouluissa. Fagerhultin tutkimuspäällikkö Tommy Govèn kertoo lisää. Kuinka valaistuksella voidaan vaikuttaa oppimistuloksiin? Tutkimuksemme osoittavat, että oppilaat ovat vireämpiä ja hyväntuulisempia luokkahuoneissa, joissa ympäröivää valoa on lisätty heijastamalla epäsuoraa valoa katon kautta seinäpinnoille. Oppilaat saavuttivat tutkimuksen aikana parempia oppimistuloksia myös vuoden pimeimpään aikaan. Tämän tyyppisen valaistuksen luominen on hyvin helppoa, eikä se välttämättä maksa yhtään enempää kuin perinteisemmät valaistusrarkaisut. Suuremman valaistustehon tarve kompensoidaan käyttämällä laadukkaita valaisimia, joissa on päivänvalo- ja läsnäolotunnistimet. Miten valon ja hyvinvoinnin yhteys on voitu todistaa? Valon hyvää tekevä vaikutus ei ole uusi asia. Tunnemme sen kehossamme vaistomaisesti. Valoisissa olosuhteissa olemme vireämpiä, iloisempia ja valppaampia. Erityisesti Pohjoismaissa ymmärretään, kuinka valon puute tai sen runsas määrä vaikuttavat mielialaan ja jaksamiseen. Uutta on se, että nyt pystymme mittaamaan myös keinovalon vaikutusta ihmisiin tieteellisesti. Vuonna 2002 Yhdysvalloissa Brownin yliopiston tutkija David Berson löysi silmästä aiemmin tunnettujen tappi- ja sauvasolujen lisäksi kolmannen tyyppisiä aistinsoluja. Ne eivät välitä visuaalista informaatiota, vaan vaikuttavat hormonituotantoon ja vuorokausirytmin säätelyyn. Tämä löytö osoittaa, että valonsaannin ja hormonitasapainon välillä on selkeä yhteys. Valon määrä vaikuttaa tätä kautta terveyteemme ja hyvinvointiimme. Mikä on VBE? Olemme kehittäneet tutkimustemme tueksi ihmisläh- 6

7 Voidakseen hyvin ihminen tarvitsee valoa! töisyyteen perustuvan valaistusratkaisun laadunarviointimallin, jota kutsutaan VBE-indeksiksi. Lyhenne VBE tulee sanoista visuaalinen, biologinen ja emotionaalinen. VBE-indeksillä pyritään kuvaamaan subjektiivista valaistusvaikutelmaa näiden kolmen eri osatekijän avulla. Visuaaliset tekijät liittyvät näkötehtävään. Tarvitsemme valoa näkemiseen ja työskentelyyn. Biologisilla tekijöillä tarkoitetaan valon vaikutusta hormonituotantoon ja siihen, kuinka väsyneiksi tai vireiksi tunnemme itsemme. Emotionaalinen tekijä kuvaa valon vaikutuksia ihmiseen puhtaasti tunnetasolla. Miksi Fagerhultin tutkimus on ainutlaatuinen? Seurasimme keinovalon todellisia biologisia vaikutuksia koko lukuvuoden ajan mittaamalla oppilaiden kortisoli- ja melatoniinitasoja. Se antoi tutkimukselle varmempia tuloksia kuin pelkästään subjektiiviset, senhetkiseen tilanteeseen perustuvat arviointihaastattelut. Lisäksi tutkimukseen sisältyi oppilaiden tuntemusten arviointia useaan kertaan kouluvuoden aikana. Miten tutkimukset jatkuvat? Tukimuksen seuraava projektikohde on ruotsalainen lukio. Tarkoituksena on luoda kunnille malli kouluvalaistuksen energiatehokkuuden lisäämiseksi. Tutkimme led-valaistuksen vaikutuksia oppilaiden suorituskykyyn, vireyteen ja hyvinvointiin kouluvuoden aikana. Projektissa käytetään mm. erityisesti tätä tarkoitusta varten kehitettyä valaisinta. Tutkimuksen tekee mielenkiintoiseksi myös se, että tällä kertaa oppilaat ovat vanhempia ja elävät hormonaalisesti tasapainottomampaa elämänvaihetta. Miksi ledit ovat mukana tutkimuksessa? Uusimmat tutkimustuloksemme osoittavat, että led-tekniikalla tuotettu valo koetaan valoisammaksi ja paremmaksi verrattuna T5-loistelamppujen tuottamaan valoon, vaikka luksimittarin lukemat ovat samat. Tämä avaa aivan uusia mahdollisuuksia luoda kouluihin parempaa valaistusta ja samalla saavuttaa säästöjä energiakustannuksissa. 7

8 Neljä tutkimusprojektia: tutkittua tietoa ympäröivän valon vaikutuksista. Uskominen on yksi asia ja tietäminen on toinen. Fagerhultilla on aina korostettu sitä, että pelkkä työtasolle suunnattu suora valaistus ei yksin riitä. Siksi olemme jo pitkään yhdistäneet suoraan valaistukseen epäsuoraa, kattoon ja seinäpinnoille heijastuvaa valaistusta. Viimeisten kymmenen vuoden aikana tehdyt neljä eri tutkimusta vahvistavat tätä käsitystä. katto ja seinäpinnat (vertikaalinen valaistus), koettiin parhaimmaksi. 1. Optimaalinen työvalaistus. Yhteistyössä Jönköpingin korkeakoulun kanssa, Minkälainen valonjako koetaan miellyttävimmäksi työtilanteessa? Tutkimus tehtiin Jönköpingin korkeakoulussa ja sen tarkoituksena oli selvittää, minkälainen valonjako oli testihenkilöiden mielestä miellyttävin näkötehtävään liittyvien visuaalisten tekijöiden sekä tunteisiin liittyvien emotionaalisten tekijöiden kannalta. Päivänvalo elimoitiin kokokaan ja valo tuli pelkästään tutkimuksessa käytettävistä valaisimista. Tulokset vahvistivat, että suoran ja epäsuoran valaistuksen yhdistelmä, jossa valaistaan 2. Ympäröivän valon vaikutus vireystilaan ja hyvinvointiin. Yhteistyössä Lundin teknisen korkeakoulun kanssa, Åhus Kuinka ympäröivä valo vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin? Projektissa tutkittiin miten kolmessa eri tilassa ympäröivän valon määrä ja eri värilämpötilat vaikuttivat siellä työskenteleviin ihmisiin. Edellisen tutkimuksen tapaan myös tässä tutkimuksessa eliminoitiin päivänvalo. Tutkimuksessa kirjattiin koehenkilöiden visuaaliset, biologiset ja emotionaaliset reaktiot haastattelujen avulla sekä mitattiin heidän kortisoli- ja melatoniinitasot. Tulokset osoittivat, että ympäröivä valo vaikuttaa huomattavasti sekä näkötehtävään että tunne- ja vireystilaan. Positiivisimmat reaktiot saatiin tilasta, jonka ympäröivän valon taso oli 100 cd/m 2 ja värilämpötila K. 8

9 3. Ympäröivän valon merkitys oppimiseen. Yhteistyössä Lundin teknisen korkeakoulun ja University College Londonin kanssa, Lontoo Tutkimus tehtiin ala-asteen koulussa Lontoossa ja siinä tutkittiin, miten oppilaisiin vaikutti työskentely luokkahuoneessa, jonka seiniä ja kattoa valaistiin tavanomaista voimakkaammin. Luokkaan tuli päivänväloa, mutta sen lisäksi valaisimiin asennettiin päivänvalo- ja läsnäolotunnistimet energiankulutuksen optimoimiseksi. Oppilaiden suorituksia, vireyttä ja hyvinvointia (visuaalista, biologista ja emotionaalista) seurattiin koko vuoden ajan haaastattelujen ja kortisolimittausten avulla. Sen jälkeen tuloksia verrattiin oppilaisiin, jotka olivat työskennelleet saman lukujärjestyksen mukaan luokkahuoneessa, jossa oli perinteiset, tavallisilla valaistustasoilla varustetut valaisimet. Tutkimus osoitti, että testiluokassa, jossa oli enemmän ympäröivää valoa, oppilaat olivat aamuisin vireämpiä, voivat paremmin ja saavuttivat parempia tuloksia matematiikassa, lukemisessa ja kirjoittamisessa varsinkin vuoden pimeimpänä aikana. 4. Ledien tarjoamat energiansäästömahdollisuudet. Yhteistyössä Lundin teknisen korkeakoulun kanssa, Åhus Tarkoituksena oli tutkia, kuinka työskentely led-valaistuksessa vaikuttaa ihmiseen. Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa visuaalisia, biologisia ja emontionaalisia tekijöitä mitattiin haastattelujen ja hormonimittausten avulla. Tulokset vahvistivat myös ne jo aiemmissa tutkimuksissa todetut positiiviset vaikutukset, jotka saavutetaan voimakkaammalla ympäröivän valon määrällä. Tutkimus osoitti myös, että koehenkilöt pitivät ledien avulla tuotettua valaistusta kirkkaampana verrattuna T5-loistelamppuihin. Tämä tulee merkitsemään energiansäästöjä tulevaisuudessa. Siksi Fagerhult on käynnistämässä uutta tutkimusta, jolla pyritään selvittämään ledien valaistustasojen optimiarvot. Tutkimus tullaan toteuttamaan ruotsalaisessa koulussa vuoden 2012 aikana. 9

10 Valaistustilanne Lontoo-tutkimuksen vertailuluokassa. Valaistustilanne Lontoo-tutkimuksen koeluokassa. Riko rajat. Valaise tehokkaammin! EU-mailla on ollut yhteinen työpaikkojen valaistusta koskeva standardi (EN :2011, revisio 2) vuodesta 2003 lähtien. Standardissa määritellään mm. työtasoilla, näyttöpäätetyötiloissa sekä työpisteen välittömässä läheisyydessä vaadittavan valaistuksen määrä ja laatu. Uusien ympäröivästä valosta saatujen tietojen perusteella standardia on uudistettu, ja se sisältää nyt myös vaatimukset seinien ja kattojen minimivalaistusvoimakkuuksista. Lisäksi standardi edellyttää luokkahuoneisiin ja auditorioihin ohjattavaa valaistusta sekä standardin EN 15193:2007 mukaisten energiamääräysten täyttymistä. Standardin määrittämät valaistustasot ovat hyvä lähtökohta. Fagerhultin mielestä valon positiivisten vaikutusten täysimittainen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin voimakkaampia valaistustasoja. Työtasojen valaistus Standardi vaati työalueelle 500 lx valaistustason. Kattojen epäsuora valaistus (ympäröivä valo) Standardin alhaisimmaksi tasoksi määritellään 30 lx ja suositellaan vähintään 50 lx. Tutkimuksissa todettujen positiivisten vaikutusten saavuttamiseksi Fagerhult suosittelee valaistustusvoimakkuudeksi n. 300 lx. Pystypintojen valaistus (ympäröivä valo seinillä) Standardin alhaisimmaksi tasoksi määritellään 50 lx ja suositellaan vähintään 75 lx. Tutkimuksissa todettujen positiivisten vaikutusten saavuttamiseksi Fagerhult suosittelee valaistusvoimakkuudeksi n. 300 lx. 10

11 Sylinterivalaistusvoimakkuus (tiloissa, joissa vaatimuksena on mahdollisuus hyvään visuaaliseen viestintään) Sylinterivalaistusvoimakkuus vaikuttaa ennen kaikkea visuaaliseen viestintään, mahdollisuuteen tulkita kasvoja, tapahtumia ja kohteita. Standardi määrittää sylinterivalaistusvoimakkuuden minimiarvoksi 150 lx. Tauluvalaistus Jotta luokan edessä olevalla taululla esitettävät tiedot olisivat helposti luettavissa, standardi määrittää tauluvalaistuksen vähimmäistasoksi 500 lx. Myös tauluvalaistuksen tulisi olla ohjattava. 11

12 Parempaa valoa ilman lisäkulutusta Luokkahuoneen hyvä ympäröivä valo lisää hyvinvointia ja parantaa oppimistuloksia energiankulutusta lisäämättä. Uudet ratkaisut päivänvalo- ja läsnäolotunnistimilla optimoivat energiankäytön ja kompensoivat voimakkaamman ympäröivän valon aiheuttaman kulutuksen. Lontoossa tehdyn tutkimuksen lisäksi (kts. sivu 9) Fagerhult on tutkinut myös energiankulutusta. Tässä tutkimuksessa verrattiin kahden samanlaisen luokkahuoneen valaistuksen energiankulutusta. Toiseen luokkaan oli asennettu uusi päivänvalo- ja läsnäolotunnistimilla varustettu valaistusjärjestelmä ja toisessa oli perinteiset, manuaalisilla kytkimillä käytettävät valaisimet. Tulokset osoittivat, että koeluokan valon laatua ja määrää voitiin selvästi parantaa tehokkaan ohjausjärjestelmän avulla. Vaikka ympäröivän valon määrää nostettiin, energiankulutus väheni yli 30 %. Samaan aikaan työtasoille suunnatun suoran valaistuksen voimakkuus säilyi tasaisena. 12

13 Energiankulutuksen tietoinen optimointi on myös ympäristöteko sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Ympäristönäkökulma tee kuten opetat Päätös älykkään, päivänvalo- ja läsnäolotunnistukseen perustuvan valaistusjärjestelmän käyttämisestä ei perustu pelkästään ihmisten terveyteen ja taloudellisiin seikkoihin. Energiankulutuksen tietoinen optimointi on myös ympäristöteko, niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Valaistuksen suurin ympäristövaikutus liittyy aina järjestelmän energiatehokkuuteen. Nykyään myös opetuksessa painotetaan enenevässä määrin ympäristötietoisuutta. Oikean valaistuksen käyttäminen vie sanoista tekoihin. 13

14 14

15 15

16 Nopein tie muutokseen: wireless e-sense Connect, langaton valonohjausjärjestelmä Valaistuksen merkitys oppimisympäristöjen parantamisessa ja energian säästämisessä on jo tunnettu asia. Etujen hyödyntämiseksi tarvitaan myös hyvä valonohjausjärjestelmä. Fagerhultin ainutlaatuinen wireless e-sense Connect tarjoaa innovatiivisen ja uudenlaisen ratkaisun. Asennus sujuu nopeasti ja yksinkertaisesti, sillä järjestelmään kuuluu vain uudet valaisimet ja kauko-ohjain. Kun näin päästään eroon aikaa vievistä ja monimutkaisista kaapeloinneista, oikeiden päätösten tekeminen on yksinkertaista. Fagerhultin wireless e-sense Connect on älykäs valonohjausjärjestelmä. Päivänvalo- ja läsnäolotunnistimet on integroitu valaisimiin ja ne kommunikoivat keskenään langattomassa verkossa radioaaltojen välityksellä. Perinteisistä ohjausjärjestelmistä poiketen wireless e-sense Connect ei tarvitse katossa kulkevia ohjauskaapeleita. Siksi järjestelmän asentaminen on nopeaa ja vaivatonta. Wireless e-sense Connect on yksinkertainen ja kätevä tapa säästää energiaa kaikentyyppisissä luokkahuoneissa. Nopea ja yksinkertainen asennus Fagerhultin wireless e-sense Connect rakentuu sensoreilla varustetuista valaisimista, jotka asennetaan useaan jonoon. Valaisimet voidaan liittää sähköverkkoon vaikka pistotulpalla. Langattoman tunnistinjärjestelmän ansiosta mitään muita johtoja tai kaapeleita ei tarvita. Ohjelmointi ja ryhmittely tapahtuu nopeasti ja yksinkertaisesti kaukoohjaimella, joka suunnataan erikseen jokaiseen valaisimeen. Asennusaika on tehokas ja lyhyt. Helppo ylläpito Kaikki ohjausjärjestelmään liittyvät komponentit sijaitsevat samassa huoneessa. Niitä varten ei tarvita ulkoisia ohjausyksiköitä, eikä käyttäjän tarvitse perehtyä monimutkaisiin ohjelmointiohjelmiin. Kiinteistön omistajan näkökulmasta positiivista on myös se, että sisäkatot jäävät ehjiksi ja puhtaiksi. Mikäli joku valaisimista tarvitsee huoltoa, sen voi kytkeä irti ilman, että muu järjestelmä häiriintyy. 16

17 Fagerhultin wireless e-sense Connect muodostuu sensoreilla varustetuista valaisimista, jotka asennetaan luokkahuoneeseen useaan jonoon. Intuitiivinen järjestelmä Fagerhultin wireless e-sense Connect on looginen käyttää. Valot sytytetään manuaalisesti, ja sen jälkeen järjestelmä ohjaa itse itseään. Järjestelmää voidaan ohjata myös kierrettävän potentiometrin avulla. Siinä on painikkeet, joiden avulla voidaan valita enintään neljä etukäteen ohjelmoitua valaistustilannetta esimerkiksi tauluvalaistusta tai esitystilanteita varten. Koko järjestelmä sammuu ja palautuu läsnäolotunnistimien liikehavaintojen perusteella. Tavallisesta ohjausjärjestelmästä poiketen valaisimet eivät jää stand by tilaan. Tämä tuo mahdollisuuksia energiankulutuksen lisäsäästöihin. Valot sytytetään manuaalisesti ja voidaan myös sammuttaa manuaalisesti painamalla kierrettävää potentiometriä. 17

18 Kaikki järjestelmän asennus- ja käyttöominaisuudet on suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää erilaisissa opetustiloissa. Tekniikka Fagerhultin wireless e-sense Connect -järjestelmä on kehitetty ammattimaiseen valonohjaukseen opetustiloissa ja pienissä toimistoissa. Järjestelmän toiminnot on suunniteltu optimoimaan energiansäästöt sekä luomaan mahdollisimman hyvälaatuista valaistusta. Sekä asennuksessa että käyttötoiminnoissa on ajateltu yksinkertaisuutta. Ajatus on toteutettu kaikkein pisimmälle kehitettyjen valonohjausratkaisujen avulla. Ne helpottavat asentamista, ylläpitoa sekä mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa. Osa valaisimista on aina varustettu tunnistimilla ja yleensä jokaiseen valaisinjonoon asennetaan yksi tällainen valaisin. Läsnäolo-ohjaus Sensorissa on PIR-moduuli (Passive Infra Red), jonka infrapunavalo reagoi lämpimän kehon liikkeeseen. Tunnistusta täydentää aikaviive niin, että järjestelmä ei sammuta valoja heti, vaikka liikettä ei olisi havaittavissa (esimerkiksi kun istutaan ja työskennellään hiljaa paikallaan). Päivänvalo-ohjaus Wireless e-sense Connect on aktiivinen järjestelmä, joka mukauttaa keinovalon määrän ulkoa tulevan päivänvalon mukaan. Valaisimien sensorit työskentelevät yhdessä niin, että valaistustasot säilyvät koko tilassa aina tasaisina. Järjestelmä pystyy ottamaan huomioon sisään tulevan auringonvalon vyöhykkeittäin sen mukaan, paistaako aurinko korkealta tai matalalta. Tämä takaa aina oikean määrän valoa kaikissa tilanteissa. Näin järjestelmä tarjoaa merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia tiettyinä vuodenaikoina. Valaisimen RF-yksikkö Käyttöpaneeli Jokaisessa valaisimessa on RF-yksikkö, joka valvoo ja ohjaa liitäntälaitetta. Tiedonsiirto radiotaajuuksilla on kaksisuuntaista ja perustuu uusimpaan CRMXtekniikkaan, jossa data siirtyy luotettavasti parhaalla mahdollisella tavalla. Markkinoilla on saatavana paljon rakenteeltaan ja toiminnoiltaan erilaisia katkaisijoita, käyttöpaneeleita ja painikkeita. Toimintojen tunnistaminen ja looginen muotoilu ja käyttö ovat kuitenkin ominaisuuksia, joita olisi ajateltava käyttöpaneelin valinnassa. Wireless e-sense Connect on suunniteltu käytettäväksi sähkökalustevalmistajien tavallisten kalustesarjojen kanssa. Järjestelmässä voidaan käyttää kierrettävää 1 10 V:n peruspotentiometriä (jossa painamalla toimiva on/off-kytkin) ja verkko- tai pienjännitteelle tarkoitettuja painikkeita merkkivaloilmaisimilla tai ilman. 18

19 Ohjausyksikkö Järjestelmän keskeinen koje on ohjausyksikkö, joka toimii linkkinä valaisimien ja ohjaustoimintojen välillä. Ohjausyksikkö lähettää dataa 2,4 GHz taajuusalueella. RF-yksiköissa käytetään CRMX-tekniikkaa (Cognitive Radio MultipleXer). Se merkitsee käytännössä tiedonsiirron turvaamista aina mahdollisimman hyvin perillepääsyn turvaamiseksi. Jos samaa kaistaleveyttä käyttää jokin muu järjestelmä, CRMX siirtää signaalin vapaammalle taajuudelle. Ohjausyksikön ja valaisinten RF-yksiköiden välisen langattoman radiotiedonsiirron lisäksi ohjausyksikössä on kiinteä liitäntä tarpeiden mukaisesti mukautettuun käyttöpaneeliin. Kauko-ohjain, ohjelmointityökalu Toimivan järjestelmän tiedonsiirto tapahtuu valaisimien RF-yksiköiden ja ohjausyksikön välillä. Kaukoohjainta käytetään apuna järjestelmän käyttöönottovaiheessa. Muutaman perustoiminnon avulla järjestelmästä saadaan erittäin energiatehokas ja miellyttävä valaistusratkaisu. Koska kauko-ohjain käyttää IR-signaalin sijaan RF-signaaleja, se on suunnattava valaisimia kohti vain ensimmäistä ryhmitystä tehtäessä. 19

20 Luokkahuoneiden valaistus Hyvin suunniteltu luokkahuoneen valaistus syntyy yhdistelmästä, jossa on sekä työtasoille suuntautuvaa suoraa valoa että kattoon ja seinäpinnoille suuntautuvaa epäsuoraa valoa eli ympäröivää valoa. Valaisimissa on oltava hyvät heijastimet, joiden avulla valo leviää tasaisesti ja häikäisemättä. Luokkahuoneisiin suositellaan useampia valaisinjonoja, jotta saavutetaan riittävä valaistustaso. Jokaiseen jonoon asennetaan yksi päivänvalotunnistimella varustettu valaisin. Näin jokaiselle oppilaalle saadaan riittävästi valoa, ja valonohjauksen avulla säästetään myös energiaa. Luokan edessä olevalle taululle asennetaan oma valaisin, ja järjestelmälle voidaan etukäteen ohjelmoida valaistustilanteita erilaisia opetustilanteita varten. Luokkahuoneen valaistuksen minimitasot on määritelty äskettäin uudistetussa standardissa EN Fagerhult suosittelee voimakkaamman valaistuksen käyttämistä. Lue lisää sivuilta Ota huomioon Vanhemmat ihmiset tarvitsevat enemmän valoa kuin nuoret. Iän karttuessa myös häikäisyherkkyys kasvaa. Teknisten töiden, kuvaamataidon, fysiikan ja kemian luokissa voidaan tarvita erikoisvalaistusta. Valonlähteen värintoistokyky on tärkeää, kun opetuksessa käyteteen muotoja ja värejä. Normaalisti käytetty värintoistoindeksi on Ra 80, mutta kuvaamataidon luokassa se voi olla jopa yli Ra 90. ATK-luokissa tarvitaan valaistusta, joka ei muodosta kiusahäikäisyä tai varjoja näytölle. Valonohjausjärjestelmän valinta Ensisijaisesti suosittelemme luokkahuoneiden valonohjaukseen Fagerhultin wireless e-sense Connect -järjestelmää. Muita hyviä vaihtoehtoja ovat e-sense ActiLume sekä perinteisemmät, kehittyneet DALI-järjestelmät. 20

21 Valaisinvaihtoehto DTI DTI on tehokas ja edullinen yleisvalaistukseen tarkoitettu valaisin, jonka suora/epäsuora valonjako luo vaihtelevan valaistusympäristön. Valaisin tuottaa tehokkaasti valoa sekä työtasoille että niitä ympäröiville katto- ja seinäpinnoille. DTIvalaisimeen voidaan asentaa Fagerhultin wireless e-sense Connect -ohjausjärjestelmä. Valaisinvaihtoehto Lento Lento on moderni tauluvalaisin. Sen onnistunut valonjako on prismahäikäisysuojan ansiota. Se vähentää heijastuksia taulun pinnalla sekä häikäisy riskiä opettajan ja oppilaiden suuntaan. Lentoon voidaan asentaa Fagerhultin wireless e-sense Connect -ohjausjärjestelmä.

22 Luentosalien ja auditorioiden valaistus Luentosaleja ja auditorioita käytetään moniin eri tarkoituksiin. Siksi niihin tarvitaan monipuolisesti säädettävä valaistusjärjestelmä. Porrastettu lattiarakenne ja korkealla sijaitseva katto vaativat tehokasta ja hyvin häikäisysuojattua valaistusta. Valaistuksen minimitaso on määritelty EU-standardissa Näissä tiloissa seinäpintojen vertikaalinen valaistus on aivan yhtä tärkeää kuin luokkahuoneissa. Valaisinvaihtoehto Pleiad Comfort G3 Pleiad Comfort G3 on energiatehokas, led-tekniikalla toteutettu downlight-valaisin, joka toimii hyvin myös suurissa ja korkeissa tiloissa. Valaisimen innovatiivinen heijastintekniikka pystyy hyödyntämään ledien täyden valotehon heikentämättä valaistusergonomiaa. Pitkäikäinen led-valonlähde sopii erityisen hyvin tämäntyyppisiin tiloihin. Ota huomioon Valmiiksi ohjelmoidut valaistustilanteet video- ja kuvaesityksiä, esitelmiä, tenttejä ja konsertteja varten helpottavat tilan käyttöä eri tarkoituksiin. Valonohjausjärjestelmän valinta Näissä tiloissa toimii parhaiten pitkälle kehittynyt, reitittimien kautta toimiva DALI-järjestelmä. 22 Valaisinvaihtoehto Pleiad LED Wallwasher Pleiad LED Wallwasher -valaisimessa käytetään hyväksi led-tekniikkaa optimaalisella tavalla. Valaisin tuottaa tasaisen ja miellyttävän valonjaon ja tarjoaa vaihtelevaa ja dynaamista valaistusta. Myös tämän valaisimen etuna on ledien tarjoama erittäin pitkä käyttöikä sekä vähäinen huollon tarve.

23 Liikuntasalien valaistus Liikuntasalien valaistuksen minimitaso on määritelty EUstandardissa EN Näissä tiloissa tarvitaan häikäisemätöntä ja tasaista valaistusta, jossa nopeasti liikkuvat ihmiset ja pelivälineet on havaittava tehokkaasti. Tasainen valaistus ehkäisee visuaalisia häiriöitä ja katse pystyy keskittymään kentän tapahtumiin. Maalialueita voidaan vielä korostaa lisävalaistuksella. Seinäpintojen vertikaalinen valaistus auttaa tilan hahmottamisessa. Ota huomioon Liikuntasalien valaisimien on oltava rakenteeltaan vankkoja ja niiden häikäisysuojien on oltava kestäviä. Päivänvalo- ja läsnäolotunnistimet auttavat säästämään energiaa, koska toiminta näissä tiloissa on epäsäännöllistä. Suunnittelussa on otettava huomioon tiloissa mahdollisesti käytettävät tilapäiset väliseinät. Valaisinvaihtoehto Excis Excis on erityisesti liikuntatiloihin suunniteltu valaisin. Siinä on standardin VDE 0710 mukainen pallosuojaus. Valaisimet ovat tehokkaita, joten ne voidaan asentaa myös korkeisiin tiloihin. Epäsymmetrisen valonjaon ansiosta Excis valaisee hyvin myös pystypintoja. Valonohjausjärjestelmän valinta Tilan rakenteesta riippuen paras valinta liikuntasaleihin on joko perinteinen tai pidemmälle kehittynyt DALI-järjestelmä.

24 Kohtaamistilojen valaistus Kouluissa käytävät ja aulat eivät ole pelkästään kulkureittejä paikasta toiseen. Ne ovat myös kohtaamistiloja, joissa pysähdytään keskustelemaan, tehdään ryhmätöitä, luetaan ja työskennellään tietokoneella. Siksi on täkeää, että nämä toiminnot otetaan huomioon myös valaistuksessa. Suora, lattiaan kohdistettava valo opastaa hyvin kulkijoita, mutta muita toimintoja varten tarvitaan lisää valoa myös kalustetuille alueille rajaamaan tilaa ja helpottamaan eri näkötehtäviä. Riittävä ympäröivän valon määrä sekä katossa että seinäpinnoilla auttaa tilan hahmottamisessa sekä vastaantulijoiden havainnoinnissa. Valaistuksen minimitaso on määritetty EU-standardissa EN Ota huomioon Yli 3,5 m leveään käytävään tarvitaan usein enemmän kuin yksi rivi valaisimia. Vaihtoehtoina voidaan käyttää esimerkiksi wallwasher-tyyppistä downlight-valaistusta tai erityisesti käytävävalaistukseen suunniteltuja valaisimia, kuten Fagerhultin Vidiä. Valaisimien asentaminen kattoon vähentää niihin kohdistuvaa kulumista ja ilkivaltaa tiloissa, joissa liikku paljon ihmisiä. Valonohjausjärjestelmän valinta Koulujen kohtaamistiloihin sopii yleensä parhaiten perinteinen DALI-ohjausjärjestelmä. Porraskäytäviin sopii hyvin Fagerhultin e-sense Move.

25 Valaisinvaihtoehto Pleiad Comfort G3 Pleiad Comfort G3 on energiatehokas led-tekniikalla toteutettu downlight-valaisin, jonka innovatiivinen heijastintekniikka pystyy hyödyntämään ledien täyden valotehon heikentämättä valaistus- ergonomiaa. Led-valonlähde sopii erityisen hyvin tämäntyyppisiin tiloihin. Sen etuna on erittäin pitkä käyttöikä sekä vähäinen huollon tarve. Valaisinvaihtoehto Vidi Vidi on innovatiivinen käytävävalaisin. Siinä on tavallista suurempi määrä seinille ja kattoon heijastuvaa valoa, joka luo vaihtelevan ja selkeän tilavaikutelman. Vidin valaistusergonomia täyttää valaistusvaatimukset katto- ja seinäpintojen valaistusvoimakkuustasoista. Kattoon ja seinän ja katon väliseen kulmaan asennettavien valaisimien perusajatuksena on ehkäistä häikäisyä mahdollisimman tehokkaasti ja valaista tilaa ilman käytävämäistä tunnelmaa.

26 26

27 27

28 Kahvioiden ja ruokasalien valaistus Rauhallista seurustelua tai itsenäistä opiskelua tukeva valaistus on helppo toteuttaa kahden erilaisen valaistustavan avulla. Kattoon asennutut valaisimet luovat hyvää yleisvalaistusta, josta osa heijastuu myös seinäpinnoille. Pöytien yläpuolelle ripustetut valaisimet valaisevat pöytäpintoja ja jakavat tilaa saarekkeisiin. Ota huomioon Palvelutiskin ja kassa-alueen voi erottaa muusta tilasta esimerkiksi downlight-valaisimien avulla. Led-valaisimet osana valaistusjärjestelmää tuovat tilaan uusia ulottuvuuksia. Valonohjausjärjestelmän valinta Perinteinen DALI-järjestelmä luo tilaan vaihtelevuutta, kun siihen ohjelmoidaan etukäteen erilaisia valaistustilanteita. Valaisinvaihtoehto Pozzo Pozzo-sarjan valaisimien suuri opaalikupu valaisee tasaisesti ja häikäisemättä luoden valoa myös seinäpinnoille. Samanaikaisesti valaisimen muoto ja valaistusominaisuudet vaikuttavat tilan visuaaliseen ilmeeseen. 28

29 Kirjastojen valaistus Kirjastoissa on paljon erilaisia toimintoja. Siellä liikutaan, luetaan, kohdataan ja etsitään. Siksi tilan yleisvalaistuksen on oltava hyvä. Suoraa valoa kannattaa täydentää myös ympäröivällä valolla seinä- ja kattopinnoille. Kirjojen etsimistä helpottavat pystysuoraa valaistusta tuottavat hyllyvalaisimet. Ota huomioon Yleisvalaistusta kannattaa täydentää pystysuoraa valoa tuottavilla hyllyvalaisimilla, joiden valaistusvoimakkuus on lx. Valaisinvaihtoehto Liverti Liverti-sarjan suunnittelun lähtökohtana on ollut pystysuoraan asennettu loistelamppu, joten Liverti valaisee erityisen hyvin myös pystypintoja. Liverti-malliston järjestelmäajattelu ja yhtenäinen muotokieli tarjoavat mahdollisuuden yhtenäisten visuaalisten ympäristöjen suunnitteluun. Valonohjausjärjestelmän valinta Tilan muodosta ja käyttötavasta riippuen paras vaihtoehto on usein perinteinen DALI-valonohjausjärjestelmä. Valaisinvaihtoehto Libraline Libraline on suunniteltu erityisesti kirjahyllyjen valaistukseen. Tehokkuutensa ansiosta Libraline valaisee hyvin myös alimmat hyllyt. Lähes symmetrinen valonjako luo valoa myös hyllyjen väliseen tilaan. 29

30 Ulkoalueiden valaistus Kun koulun piha-alueet on hyvin valaistu, siellä on turvallista ja mukavaa kulkea myös koulun jälkeen. Eri korkeudelle asennettujen valaisimien avulla pihan toimintoja voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin ja valoa riittää koko alueelle. Pylväsvalaisimet luovat hyvää yleisvalaistusta ja pollarit näyttävät kulkureitit ja kohtaamisalueet. Julkisivuvalaistuksen avulla voidaan pehmentää sisä- ja ulkotilojen välistä kontrastia. Seinä- ja kattovalaisimet luovat miellyttävää valaistusta sisäänkäyteihin ja erilaisille pystypinnoille. Ota huomioon Led-tekniikka on optimiratkaisu ulkovalaistukseen, ja niiden käyttö näissä valaistusratkaisuissa on sekä käytännöllinen että taloudellinen vaihtoehto. Ledit hyötyvät viileistä lämpötiloista. Niiden valovirta nousee, elinikä pitenee, eikä niitä tarvitse juuri huoltaa käyttöaikanaan. Koulun pihalla valaisimet ovat alttiina vahingoille. Siksi sinne kannattaa valita mahdollisimman kestäviä valaisimia. Kaikkein parhaiten suojattujen valaisimien mekaaninen suojausluokka on IK10. 30

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen

luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen Luonnollinen valo Fagerhult-standardi Ihminen on asuttanut maapalloa lähes kaksi miljoonaa vuotta, ja lajimme on kehittynyt luonnonvalon

Lisätiedot

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet Monien mahdollisuuksien valonheittimet PoleLITE ja Keen ovat led-valonheittimiä, jotka voidaan asentaa yhtä hyvin uusiin, kuin vanhoihinkin, jo käytössä

Lisätiedot

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun itza Kestää aikaa Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun Itza kestää aikaa. Led-tekniikalle suunnitellun ja uusimmalla häikäisysuojatekniikalla ja optimoidulla rakenteella varustetun Itzan käyttöikä

Lisätiedot

Piirrä oma valolinjasi

Piirrä oma valolinjasi Freedom Valo on yksi arkkitehtuurin peruselementtejä. Ilman valoa tilan linjat ja yhteydet katoavat. Päivänvalo on suunnittelun itsestään selvä lähtökohta, ja keinovalo jatkaa siitä mihin luonnonvalo

Lisätiedot

Vain kaksi valonlähdettä

Vain kaksi valonlähdettä DECOLINE Vain kaksi valonlähdettä Halogeenivapaa Decoline, tulevaisuuden valaisin. Nykypäivän toimistovalaisimissa on useimmiten 3 loisteputkea. Perinteisessä ylä- ja alavalollisessa toimistovalaisimessa

Lisätiedot

iskunkestävät valaisimet Iskunkestävät Robust-valaisimet tavanomaista vaativampiin ympäristöihin

iskunkestävät valaisimet Iskunkestävät Robust-valaisimet tavanomaista vaativampiin ympäristöihin iskunkestävät valaisimet Iskunkestävät Robust-valaisimet tavanomaista vaativampiin ympäristöihin Robust pitää minkä lupaa Hyvä valaistus lisää turvallisuudentunnetta. Se on kokemus, jonka helposti hahmotettavat

Lisätiedot

evolume Tehokasta ja teknistä valaistusta

evolume Tehokasta ja teknistä valaistusta evolume Tehokasta ja teknistä valaistusta Teknistä valaistusta kaduille ja teille Evolumessa yhdistyvät erinomaiset valaistusominaisuudet sekä visuaalinen näkömukavuus. Tyylikäs pylväsvalaisin mukautuu

Lisätiedot

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus Tunable White Henkilökohtainen valaistus Ihmiskeskeinen valaistus Valaistus joka keskittyy tarpeisiisi Valo vaikuttaa siihen mitä tunnemme ja miten toimimme. Valolla on myös suuri vaikutus tunteisiimme

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella 10 2009 5005 Kun uusin tekniikka ja optimaalinen lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

vialume Visuaalista näkömukavuutta kaikkiin projekteihin

vialume Visuaalista näkömukavuutta kaikkiin projekteihin vialume Visuaalista näkömukavuutta kaikkiin projekteihin Pohjoismaista muotoilua moniin ympäristöihin Vialume 1 -pylväsvalaisin syntyi kauniin pohjoismaisen valon innoittamana. Fagerhultin valmistama pylväsvalaisin

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Lighting Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Metronomis LED Torch Metronomis LED on ensimmäinen valaisinsarja, joka tarjoaa laajan valikoiman erityisesti ulkovalaistukseen tarkoitettuja valaistustehosteita.

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

LINEAR S LINEAR SR LINEAR P LINEAR M LINEAR L LINEAR-VALAISIMET ENERGIATEHOKAS VALINTA JOKA KOHTEESEEN

LINEAR S LINEAR SR LINEAR P LINEAR M LINEAR L LINEAR-VALAISIMET ENERGIATEHOKAS VALINTA JOKA KOHTEESEEN LINER S LINER SR LINER P LINER M LINER L LINER-VLISIMET ENERGITEHOKS VLINT JOK KOHTEESEEN SNEP-valaistus TYYLIKÄS. ÄLYKÄS. VLOVOIMINEN. SNEP-valaistusjärjestelmä on kokonaisedullinen, tyylikäs, energiatehokas

Lisätiedot

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Pimeät kohdat valaisinrivien välissä Kirkkaat kohdat valaisinrivien kohdissa Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Muutos B, 11.02.2014, s. 5 lisätty, s. 7 työvaihekuvaus E42 NYKYTILANNE

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

Käyttöohje. Järjestelmä on helppo ohjelmoida ilman työkaluja. Sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat asunnot ja muut pienet asennukset.

Käyttöohje. Järjestelmä on helppo ohjelmoida ilman työkaluja. Sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat asunnot ja muut pienet asennukset. N94, Rev..0, 5..07, K.H. Käyttöohje ELKO Wireless on johdoton valaistuksen ohjausjärjestelmä. Sen tuotteet kommunikoivat radiosignaaleilla, myös seinien läpi, joten näköyhteyttä tuotteiden välillä ei vaadita.

Lisätiedot

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla LED Systems Yleisvalaistusta LEDtuotteilla Valo: sähkömagenettisen spektrin ihmissilmällä nähtävä osa (aallonpituus n 350 700 nanometriä) Näkyvää valoa Spektrijakauma Halogeenilamppu Pienoisloistelamppu

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1)

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1) S-118.3218 VALAISTUSTEKNIIKKA II LASKUHARJOITUS 2 HÄIKÄISY Tehtävä 4 Laske oheisen yhtälön avulla UGR (Unified Glare Rating) -arvo kuvan 4a tilanteessa, kun havaitsija istuu kohdassa A katsoen suoraan

Lisätiedot

Fagerhult The Art of Light

Fagerhult The Art of Light The Art of Gaudi Useat taiteen lajit perustuvat valon kautta saatavaan elämykseen. Näin on esimerkiksi elokuvassa, valokuvauksessa, maalaustaiteessa ja kuvanveistossa. Valo ei pelkästään auta meitä voimaan

Lisätiedot

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin.

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin. Geberit urinaalijärjestelmät Sopii kaikkiin tarpeisiin. Kaikki hyödyt yhdestä lähteestä. Joustavuus on Geberit-urinaalijärjestelmän tavaramerkki järjestelmä on täydellinen ratkaisu kaikkiin tarpeisiin

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT. KT Marko Kuuskorpi rehtori, tutkija

TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT. KT Marko Kuuskorpi rehtori, tutkija TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT KT Marko Kuuskorpi rehtori, tutkija JOHDANTO OPETUSTILAN KEHITYS 1950-2000 FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ OPETUSTILAN TASOLLA Tukee opettajajohtoisuutta Tukee yksilötyöskentelyä

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE TOIMISTO

SOVELLUSOHJE TOIMISTO SOVELLUSOHJE TOIMISTO Tehokkaasti toimistossa oikeassa valossa < Älykkyys ohjauksessa. Toimistorakennuksissa on tärkeää, että ohjauksen hyödyt tiedetään ja energiansäästöä voidaan seurata. Älykkäällä ohjauksella

Lisätiedot

LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle. Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi

LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle. Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi Valaistus: Valaistus yleiskuvaus toiminnasta Luokkatilojen valaisimet verkkokaton päällä,

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö kaikille < Älykkyys ohjauksessa. Valaistuksen järkevällä ohjauksella saadaan maksimaaliset energiansäästöt ja tarpeenmukainen valaistus.

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 www.heating.danfoss.com Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 Käyttöesimerkkejä

Lisätiedot

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Aiheita Valaistukseen liittyviä peruskäsitteitä Eri lampputyyppien ominaisuuksia Led-lampuissa huomioitavaa Valaistuksen mitoittaminen ja led valaistuksen mahdollisuudet

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö kaikille Aluevalaistuksen tärkein tehtävä on turvallisuuden tunteen luominen. Aluevalaistuksessa on huomioitava valaisimien sijoittelu

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

Valo on intohimomme Ammattilaisilta ammattilaisille: tehokkaita led-ratkaisuja

Valo on intohimomme Ammattilaisilta ammattilaisille: tehokkaita led-ratkaisuja www.rexel.fi/osram Valo on intohimomme Ammattilaisilta ammattilaisille: tehokkaita led-ratkaisuja Koska meille kelpaa vain paras Light is OSRAM Kampanjapartneri OSRAM ja Rexel yhteistyössä eduksesi Kaltaisesi

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia.

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia. Tuotetiedot Mekaaniset Suojausluokka Kotelointiluokka IK-luokka Käyttöympäristön lämpötila [ C] Runkorakenne / muut tekniset tiedot Yleiskuvaus / tuotekuvaus Häikäisysuoja / optiikka Asennustapa I IP44/IP65

Lisätiedot

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 2 LED on pieni ja tehokas valonlähde, joka muuttaa valaistuksen maailman Valkoinen

Lisätiedot

TUOTEKORTTI LED SLIM STYLE

TUOTEKORTTI LED SLIM STYLE LED alasvalot TUOTEKORTTI LED SLIM STYLE Upea monivuotinen suosikki yleisvalaisin erittäin laadukkailla LEDeillä varustettuna. Tasainen valaistus, joka on himmennettävissä. Valaisimessa helppo kytkentä

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN FIN TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN 2 TANEO MONIPUOLINEN VALAISIN IHANTEELLISEEN VALAISTUKSEEN. Tinkimätön valaistusratkaisu on välttämätön aina kun silmäsi ovat koetuksella. Oli työtehtävänä

Lisätiedot

Ledifaktoja Valomessut Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus

Ledifaktoja Valomessut Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus Ledifaktoja Valomessut 2009 Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus Kolme trendiä, kolme mahdollisuutta Perinteisistä valonlähteistä Led-valaistusratkaisuihin Komponenteista ja tuotteista sovelluksiin ja

Lisätiedot

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi Valaistus Teollisuus Case study Carlo Casagrande Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi CoreLine Highbay Taustaa Vuonna 1959 perustettu Carlo Casagrande & Co Oy on kotimainen maahantuontiin

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Muinaisista kivipaaseista moderniin valaisimeen.

Muinaisista kivipaaseista moderniin valaisimeen. BLOCKS Muinaisista kivipaaseista moderniin valaisimeen. Stonehengen kivipaasirakennelma pystytettiin jo 1200 e.kr. Rakentajan tarkoitusperät ovat jääneet hämärän peittoon. Tavoitteena on voinut olla temppeli,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Taloyhtiöiden energiailta , Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ

Taloyhtiöiden energiailta , Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ Taloyhtiöiden energiailta, Jyväskylä Aatoksenkatu 6 ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ Valaistussuunnittelija, Valon kaupunki hankkeen koordinaattori ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN

Lisätiedot

Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet

Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Turvavalaisimet Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Led Turvavaloja Eltek -mallisto Honeywell Life Safety on käyttänyt paljon aikaa ja resursseja uuden Eltek turvavalomalliston kehittämiseen. Uudessa mallistossamme

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

2016 K AT T O / S E I N Ä

2016 K AT T O / S E I N Ä 2016 KATTO/SEINÄ 3 KATTO/SEINÄ Katto- ja seinävalaisinten avulla luot toimivan ja tehostavan valaistuksen niin yksityisissä kuin julkisissa tiloissa. Korostusvalaistus seinässä näyttää reitin ja on hauska

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA PURMO SÄHKÖLÄMMITYS

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA PURMO SÄHKÖLÄMMITYS Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita 10 HYVÄÄ SYYTÄ VALITA PURMO SÄHKÖLÄMMITYS 1 1. TURVALLINEN Purmo sähkölämmittimet ovat suljetun rakenteensa ansiosta lapsi- ja paloturvallisia. Lämmittimien ja

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Tiedonsiirtokykyiset merkinantovalot

Tiedonsiirtokykyiset merkinantovalot Tiedonsiirtokykyiset merkinantovalot PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 03.11.2016 hppt://www.phoenixcontact.fi

Lisätiedot

Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta

Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta AUTOTALLIN GARĀŽU VĀRTI OVET Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta un drošības M.K. International autotallin ovet yllättävät sinua kehittyneellä suunnittelulla, täydellisellä mukavuudella

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

Spot A1. Valovoimaista A-ryhmää

Spot A1. Valovoimaista A-ryhmää Spot A1 Valovoimaista A-ryhmää Valokeilassa Spot A1 Korkeatasoinen ja edistyksellinen Spot A1 on älykkään ja modulaarisen SNEP-valaistusjärjestelmän uusi kohdevalaisin. Kustannustehokas, turvallinen ja

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Suunnitelman laatija Lilli Viljakainen

Suunnitelman laatija Lilli Viljakainen Suunnitelman laatija 6.6.2016 Lilli Viljakainen Valaistussuunnitelma Sipoon kunta: Monitoimihalli Sisällysluettelo: 1. Nykytilanne 2. Standardit 3. Suunnitelma 4. Referenssit 5. Greenled Liitteet: 1. Kannattavuuslaskelma

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

SÄHKÖTERASSILÄMMITTIMET

SÄHKÖTERASSILÄMMITTIMET TERASSILÄMMITTIMET 2016-2017 SÄHKÖTERASSILÄMMITTIMET REBEL HANG TERASSILÄMMITIN Kattoon asennettava helppokäyttöinen terassilämmitin! Lämmitin on ihanteellinen lämmönlähde pöytäryhmän päälle katetuille

Lisätiedot

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign. Optyma Plus New Generation

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign.  Optyma Plus New Generation Optyma Plus New Generation Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. Laajennettu tuotesarja: 0.6-16.5 kw MBP-sovelluksiin 0.7-9.6 kw LBP-sovelluksiin 50% lyhyempi aika tarvitaan

Lisätiedot

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä Järjestelmä jota on helppo laajentaa ja modifioida BEST IQ on intensiivinen järjestelmä, jossa riittää potentiaalia pieniin, keskisuuriin ja suurin

Lisätiedot

Vaihtamalla säästöjä

Vaihtamalla säästöjä Ulko- ja teollisuusvalaistus MASTERColour CDM MW eco Vaihtamalla säästöjä Uudet MASTERColour CDM MW eco -lamput voi vaihtaa kätevästi suoraan HPL- tai HPS-liitäntälaitetta käyttävien kvartsilasisten monimetallilamppujen

Lisätiedot

92% Hyvin suunniteltu valaistus on keskeinen osa asiakaskokemusta. asiakkaistamme suosittelee varauksetta Greenlediä.

92% Hyvin suunniteltu valaistus on keskeinen osa asiakaskokemusta. asiakkaistamme suosittelee varauksetta Greenlediä. SOVELLUSOHJE KAUPPA Hyvin suunniteltu valaistus on keskeinen osa asiakaskokemusta < Älykkyys ohjauksessa. Jos ulkona on hämärää, saa kaupan sisääntulossakin laskea valaistuksen tehoa. Ja vastaavasti kirkkaasta

Lisätiedot

UUSI SUKUPOLVI JOKA MULLISTAA SÄHKÖLÄMMITYKSEN

UUSI SUKUPOLVI JOKA MULLISTAA SÄHKÖLÄMMITYKSEN UUSI SUKUPOLVI JOKA MULLISTAA SÄHKÖLÄMMITYKSEN LIDKÖPINGS VÄRMELEDNINGSINDUSTRI LIDKÖPINGS VÄRMELEDNINGSINDUSTRI VUODESTA 1922 LÄHTIEN 2 LIDKÖPINGS VÄRMELEDNINGSINDUSTRI LVI on erittäin arvostettu tuotemerkki

Lisätiedot

Valaistusjärjestelmien sovellukset. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Valaistusjärjestelmien sovellukset. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s järjestelmiä ohjausta energiansäästöä Valaistusjärjestelmien sovellukset P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Valaistussovellukset Helvar on 1921 perustettu kansainvälinen perheyritys, joka

Lisätiedot

92% Millainen valaistus, sellainen koulu. asiakkaistamme suosittelee varauksetta Greenlediä.

92% Millainen valaistus, sellainen koulu. asiakkaistamme suosittelee varauksetta Greenlediä. SOVELLUSOHJE KOULU Millainen valaistus, sellainen koulu < Älykkyys ohjauksessa. Koulurakennuksessa on tärkeää, että ohjauksen hyödyt tiedetään ja energiansäästöä voidaan seurata. Älykkäällä ohjauksella

Lisätiedot

Somfy kesäterassille Nautiskelua kaikissa tilanteissa. www.somfy.fi

Somfy kesäterassille Nautiskelua kaikissa tilanteissa. www.somfy.fi Somfy kesäterassille Nautiskelua kaikissa tilanteissa www.somfy.fi Somfyn avulla terassistasi tulee ihana "ulkotila", jota voidaan käyttää varhaiskeväästä myöhäissyksyyn. Somfyn avulla voit nauttia markiisistasi

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Jarno Hellman Valoa seminaari 24.11.2016 Valmistus Suomessa Yhtiö aloittanut toimintansa vuonna 2009 Suomalainen omistus Sisävalaistuksen rinnalle ulkovalaistus vuonna

Lisätiedot

2016 KO H D E VA L O T

2016 KO H D E VA L O T 2016 KOHDEVALOT 2 KOHDEVALOT Suuntaa valo kohteeseen, jota haluat korostaa. Hyvästä työvalaistuksesta viihtyisään tunnelmavalaistukseen ja kaikkeen siltä väliltä. Kiskoon tai kattopintaan asennetuilla

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

.eu. Luokkansa pienin. SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin. pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus

.eu. Luokkansa pienin. SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin. pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus .eu V E NT I LATO R E N Luokkansa pienin SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus Luo tilaa Nauti hiljaisuudesta SLIGHTLINE - Seuraava sukupolvi SLIGHTLINE luo tilaa

Lisätiedot

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje www.flaktwoods.fi Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje Yleiskuvaus Käsikäyttö Järjestelmän ohjaus Ilmavirran voimakkuus mukautetaan asennuspaikan ja ilmaston olosuhteisiin Ilmavirran asetus 5-vaiheisesti 0FF

Lisätiedot

Leica LINO TM L2. Täydellinen linjaustyökalu. SWISS Technology by Leica Geosystems

Leica LINO TM L2. Täydellinen linjaustyökalu. SWISS Technology by Leica Geosystems Leica LINO TM L2 Täydellinen linjaustyökalu SWISS Technology by Leica Geosystems 959290_fi_Lino-Folder.indd 1 2.4.2007 13:54:19 Uhr Yksinkertaisesti täydellinen kaikissa vaiheissa! Leica LINO L2:n avulla

Lisätiedot

LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA

LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA Spandeckkävelysillat ja -työtasojärjestelmät LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA SPANDECK Spandeck on kevyt, alumiinista valmistettu kävelysilta, työtaso ja telinejärjestelmä, kaikki samassa tuotteessa.

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

TUNNISTIMET.

TUNNISTIMET. TUNNISTIMET www.gycom.fi Theben tunnistinvalikoima Oikea tunnistin oikeaan kohteeseen. Valinta ei ole aina helppo. Olemme koonneet ohjeet helpottamaan oikean tunnistimen valintaa. Liiketunnistimet Liiketunnistimia

Lisätiedot

DUO. Ulkovalaisin suunnattavalla ylävalolla

DUO. Ulkovalaisin suunnattavalla ylävalolla DUO Ulkovalaisin suunnattavalla ylävalolla DUO luo uusia mahdollisuuksia Olemme hyvin ylpeitä voidessamme esitellä DUO:n täysin uudenlaisen ulkovalaisimen, joka sopii niin kaupunki- kuin puistoympäristöön.

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

Tehosta valaistustoimintaasi

Tehosta valaistustoimintaasi Tehosta valaistustoimintaasi CityTouch workflow application Valaistusinfrastruktuurin hallinta CityTouch workflow application / OMAISUUDENHOITO 3 workflow application 04 Yksinkertaisuus 06 Läpinäkyvyys

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

SUOMEN VALON KAUPUNKI

SUOMEN VALON KAUPUNKI SUOMEN VALON KAUPUNKI ANNUKKALARSEN, valaistussuunnittelijaamk Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenne, Liikenne- ja viheralueet Jyväskylä 7.6.2016 Metsä- ja viherpäivät, Laajavuori

Lisätiedot