kouluvalaistus Valo auttaa oppimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kouluvalaistus Valo auttaa oppimaan"

Transkriptio

1 kouluvalaistus Valo auttaa oppimaan

2

3 Vanhentuneita käsityksiä on hyvä välillä oikaista, varsinkin koulumaailmassa. Fagerhultille valo on täsmällistä tiedettä. Sitä voidaan mitata, laskea ja ohjata. Hyvin suunniteltu valaistus luokkahuoneissa helpottaa näkemistä, auttaa pysymään virkeänä ja osallistumaan opetukseen. Uuden tekniikan avulla voidaan luoda toiminnallista, energia- tehokasta ja ergonomista valaistusta, eikä sen tarvitse olla kallista tai monimutkaista. Uusi, innovatiivinen wireless e-sense Connect on älykäs valonohjausjärjestelmä, jonka käyttäminen on helppoa. Nopean asennustavan ansiosta oppimisympäristö muuttuu paremmaksi ja luovemmaksi käden käänteessä.

4 Luovuuden puolesta Koulu on monien työpaikka. Oppilaiden ja opettajien lisäksi sielä työskentelevät myös vahtimestarit, siivoojat ja huoltomiehet. Tutustu luokkahuoneeseen, jossa työnteko on helppoa kaikille. Valaistu kattopinta Kattoon suunnattu epäsuora valaistus (300 lx) tuo luokkaan lisää ympäröivää valoa, joka saa oppilaat pysymään vireämpinä ja työskentelemään tehokkaammin. Tauluvalaistus Hyvä, tarkoitukseen suunniteltu tauluvalaistus, 500 lx. Radio-ohjattu himmennys Fagerhultin wireless e-sense Connect ohjausjärjestelmällä varustetut valaisimet voi asentaa vaikka hyppytunnin aikana. Ne eivät vaadi lisäkaapelointia, ja alakatto säilyy ehjänä. Kaikki yhdessä paikassa Fagerhultin wireless e-sense Connect ratkaisun avulla kaikki valonohjaukseen liittyvät toiminnot sijaitsevat luokkahuoneessa. Erillisiä toimilaitteita huoltotiloissa tai sähkökeskuksissa ei tarvita. Kätevä Valoja sytytetään ja sammutetaan sekä ohjataan helposti kierrettävän potentiometrin avulla. 4

5 Useita valaisinjonoja Valaisinjonojen määrä riippuu luokkahuoneen koosta. Valoa seinille Seinäpintojen vertikaalivalaistus (250 lx) tuo luokkaan lisää ympäröivää valoa, joka saa oppilaat pysymään vireämpinä ja työskentelemään tehokkaammin. Valaisimeen integroidut sensorit Jokaiseen valaisinjonoon integroidut päivänvalosensorit ja läsnäolotunnistimet pitävät valaistustason sopivana luokkahuoneen kaikissa osissa. Kun luokassa ei ole ketään, valot sammuvat automaattisesti, ja järjestelmä palautuu lähtötilanteeseen. Esitystilanne Esitystilanteita varten valmiiksi ohjelmoitu valaistustilanne on kätevin. Se saadaan tilaan yksinkertaisesti ja nopeasti vain yhtä nappia painamalla. Työskentelytasot Valaisimien tuottama suora valaistus työskentelytasoille on aina 500 lx. 5

6 Enemmän ympäröivää valoa + päivänvalo-ohjaus = parempia arvosanoja Yleisesti tunnettu tosiasia on, että valo saa ihmiset voimaan paremmin. Visuaalisten tekijöiden lisäksi valolla on myös biologisia ja emotionaalisia vaikutuksia. Tutkimusten mukaan hyvä valaistus todella parantaa opiskelun tehokkuutta kouluissa. Fagerhultin tutkimuspäällikkö Tommy Govèn kertoo lisää. Kuinka valaistuksella voidaan vaikuttaa oppimistuloksiin? Tutkimuksemme osoittavat, että oppilaat ovat vireämpiä ja hyväntuulisempia luokkahuoneissa, joissa ympäröivää valoa on lisätty heijastamalla epäsuoraa valoa katon kautta seinäpinnoille. Oppilaat saavuttivat tutkimuksen aikana parempia oppimistuloksia myös vuoden pimeimpään aikaan. Tämän tyyppisen valaistuksen luominen on hyvin helppoa, eikä se välttämättä maksa yhtään enempää kuin perinteisemmät valaistusrarkaisut. Suuremman valaistustehon tarve kompensoidaan käyttämällä laadukkaita valaisimia, joissa on päivänvalo- ja läsnäolotunnistimet. Miten valon ja hyvinvoinnin yhteys on voitu todistaa? Valon hyvää tekevä vaikutus ei ole uusi asia. Tunnemme sen kehossamme vaistomaisesti. Valoisissa olosuhteissa olemme vireämpiä, iloisempia ja valppaampia. Erityisesti Pohjoismaissa ymmärretään, kuinka valon puute tai sen runsas määrä vaikuttavat mielialaan ja jaksamiseen. Uutta on se, että nyt pystymme mittaamaan myös keinovalon vaikutusta ihmisiin tieteellisesti. Vuonna 2002 Yhdysvalloissa Brownin yliopiston tutkija David Berson löysi silmästä aiemmin tunnettujen tappi- ja sauvasolujen lisäksi kolmannen tyyppisiä aistinsoluja. Ne eivät välitä visuaalista informaatiota, vaan vaikuttavat hormonituotantoon ja vuorokausirytmin säätelyyn. Tämä löytö osoittaa, että valonsaannin ja hormonitasapainon välillä on selkeä yhteys. Valon määrä vaikuttaa tätä kautta terveyteemme ja hyvinvointiimme. Mikä on VBE? Olemme kehittäneet tutkimustemme tueksi ihmisläh- 6

7 Voidakseen hyvin ihminen tarvitsee valoa! töisyyteen perustuvan valaistusratkaisun laadunarviointimallin, jota kutsutaan VBE-indeksiksi. Lyhenne VBE tulee sanoista visuaalinen, biologinen ja emotionaalinen. VBE-indeksillä pyritään kuvaamaan subjektiivista valaistusvaikutelmaa näiden kolmen eri osatekijän avulla. Visuaaliset tekijät liittyvät näkötehtävään. Tarvitsemme valoa näkemiseen ja työskentelyyn. Biologisilla tekijöillä tarkoitetaan valon vaikutusta hormonituotantoon ja siihen, kuinka väsyneiksi tai vireiksi tunnemme itsemme. Emotionaalinen tekijä kuvaa valon vaikutuksia ihmiseen puhtaasti tunnetasolla. Miksi Fagerhultin tutkimus on ainutlaatuinen? Seurasimme keinovalon todellisia biologisia vaikutuksia koko lukuvuoden ajan mittaamalla oppilaiden kortisoli- ja melatoniinitasoja. Se antoi tutkimukselle varmempia tuloksia kuin pelkästään subjektiiviset, senhetkiseen tilanteeseen perustuvat arviointihaastattelut. Lisäksi tutkimukseen sisältyi oppilaiden tuntemusten arviointia useaan kertaan kouluvuoden aikana. Miten tutkimukset jatkuvat? Tukimuksen seuraava projektikohde on ruotsalainen lukio. Tarkoituksena on luoda kunnille malli kouluvalaistuksen energiatehokkuuden lisäämiseksi. Tutkimme led-valaistuksen vaikutuksia oppilaiden suorituskykyyn, vireyteen ja hyvinvointiin kouluvuoden aikana. Projektissa käytetään mm. erityisesti tätä tarkoitusta varten kehitettyä valaisinta. Tutkimuksen tekee mielenkiintoiseksi myös se, että tällä kertaa oppilaat ovat vanhempia ja elävät hormonaalisesti tasapainottomampaa elämänvaihetta. Miksi ledit ovat mukana tutkimuksessa? Uusimmat tutkimustuloksemme osoittavat, että led-tekniikalla tuotettu valo koetaan valoisammaksi ja paremmaksi verrattuna T5-loistelamppujen tuottamaan valoon, vaikka luksimittarin lukemat ovat samat. Tämä avaa aivan uusia mahdollisuuksia luoda kouluihin parempaa valaistusta ja samalla saavuttaa säästöjä energiakustannuksissa. 7

8 Neljä tutkimusprojektia: tutkittua tietoa ympäröivän valon vaikutuksista. Uskominen on yksi asia ja tietäminen on toinen. Fagerhultilla on aina korostettu sitä, että pelkkä työtasolle suunnattu suora valaistus ei yksin riitä. Siksi olemme jo pitkään yhdistäneet suoraan valaistukseen epäsuoraa, kattoon ja seinäpinnoille heijastuvaa valaistusta. Viimeisten kymmenen vuoden aikana tehdyt neljä eri tutkimusta vahvistavat tätä käsitystä. katto ja seinäpinnat (vertikaalinen valaistus), koettiin parhaimmaksi. 1. Optimaalinen työvalaistus. Yhteistyössä Jönköpingin korkeakoulun kanssa, Minkälainen valonjako koetaan miellyttävimmäksi työtilanteessa? Tutkimus tehtiin Jönköpingin korkeakoulussa ja sen tarkoituksena oli selvittää, minkälainen valonjako oli testihenkilöiden mielestä miellyttävin näkötehtävään liittyvien visuaalisten tekijöiden sekä tunteisiin liittyvien emotionaalisten tekijöiden kannalta. Päivänvalo elimoitiin kokokaan ja valo tuli pelkästään tutkimuksessa käytettävistä valaisimista. Tulokset vahvistivat, että suoran ja epäsuoran valaistuksen yhdistelmä, jossa valaistaan 2. Ympäröivän valon vaikutus vireystilaan ja hyvinvointiin. Yhteistyössä Lundin teknisen korkeakoulun kanssa, Åhus Kuinka ympäröivä valo vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin? Projektissa tutkittiin miten kolmessa eri tilassa ympäröivän valon määrä ja eri värilämpötilat vaikuttivat siellä työskenteleviin ihmisiin. Edellisen tutkimuksen tapaan myös tässä tutkimuksessa eliminoitiin päivänvalo. Tutkimuksessa kirjattiin koehenkilöiden visuaaliset, biologiset ja emotionaaliset reaktiot haastattelujen avulla sekä mitattiin heidän kortisoli- ja melatoniinitasot. Tulokset osoittivat, että ympäröivä valo vaikuttaa huomattavasti sekä näkötehtävään että tunne- ja vireystilaan. Positiivisimmat reaktiot saatiin tilasta, jonka ympäröivän valon taso oli 100 cd/m 2 ja värilämpötila K. 8

9 3. Ympäröivän valon merkitys oppimiseen. Yhteistyössä Lundin teknisen korkeakoulun ja University College Londonin kanssa, Lontoo Tutkimus tehtiin ala-asteen koulussa Lontoossa ja siinä tutkittiin, miten oppilaisiin vaikutti työskentely luokkahuoneessa, jonka seiniä ja kattoa valaistiin tavanomaista voimakkaammin. Luokkaan tuli päivänväloa, mutta sen lisäksi valaisimiin asennettiin päivänvalo- ja läsnäolotunnistimet energiankulutuksen optimoimiseksi. Oppilaiden suorituksia, vireyttä ja hyvinvointia (visuaalista, biologista ja emotionaalista) seurattiin koko vuoden ajan haaastattelujen ja kortisolimittausten avulla. Sen jälkeen tuloksia verrattiin oppilaisiin, jotka olivat työskennelleet saman lukujärjestyksen mukaan luokkahuoneessa, jossa oli perinteiset, tavallisilla valaistustasoilla varustetut valaisimet. Tutkimus osoitti, että testiluokassa, jossa oli enemmän ympäröivää valoa, oppilaat olivat aamuisin vireämpiä, voivat paremmin ja saavuttivat parempia tuloksia matematiikassa, lukemisessa ja kirjoittamisessa varsinkin vuoden pimeimpänä aikana. 4. Ledien tarjoamat energiansäästömahdollisuudet. Yhteistyössä Lundin teknisen korkeakoulun kanssa, Åhus Tarkoituksena oli tutkia, kuinka työskentely led-valaistuksessa vaikuttaa ihmiseen. Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa visuaalisia, biologisia ja emontionaalisia tekijöitä mitattiin haastattelujen ja hormonimittausten avulla. Tulokset vahvistivat myös ne jo aiemmissa tutkimuksissa todetut positiiviset vaikutukset, jotka saavutetaan voimakkaammalla ympäröivän valon määrällä. Tutkimus osoitti myös, että koehenkilöt pitivät ledien avulla tuotettua valaistusta kirkkaampana verrattuna T5-loistelamppuihin. Tämä tulee merkitsemään energiansäästöjä tulevaisuudessa. Siksi Fagerhult on käynnistämässä uutta tutkimusta, jolla pyritään selvittämään ledien valaistustasojen optimiarvot. Tutkimus tullaan toteuttamaan ruotsalaisessa koulussa vuoden 2012 aikana. 9

10 Valaistustilanne Lontoo-tutkimuksen vertailuluokassa. Valaistustilanne Lontoo-tutkimuksen koeluokassa. Riko rajat. Valaise tehokkaammin! EU-mailla on ollut yhteinen työpaikkojen valaistusta koskeva standardi (EN :2011, revisio 2) vuodesta 2003 lähtien. Standardissa määritellään mm. työtasoilla, näyttöpäätetyötiloissa sekä työpisteen välittömässä läheisyydessä vaadittavan valaistuksen määrä ja laatu. Uusien ympäröivästä valosta saatujen tietojen perusteella standardia on uudistettu, ja se sisältää nyt myös vaatimukset seinien ja kattojen minimivalaistusvoimakkuuksista. Lisäksi standardi edellyttää luokkahuoneisiin ja auditorioihin ohjattavaa valaistusta sekä standardin EN 15193:2007 mukaisten energiamääräysten täyttymistä. Standardin määrittämät valaistustasot ovat hyvä lähtökohta. Fagerhultin mielestä valon positiivisten vaikutusten täysimittainen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin voimakkaampia valaistustasoja. Työtasojen valaistus Standardi vaati työalueelle 500 lx valaistustason. Kattojen epäsuora valaistus (ympäröivä valo) Standardin alhaisimmaksi tasoksi määritellään 30 lx ja suositellaan vähintään 50 lx. Tutkimuksissa todettujen positiivisten vaikutusten saavuttamiseksi Fagerhult suosittelee valaistustusvoimakkuudeksi n. 300 lx. Pystypintojen valaistus (ympäröivä valo seinillä) Standardin alhaisimmaksi tasoksi määritellään 50 lx ja suositellaan vähintään 75 lx. Tutkimuksissa todettujen positiivisten vaikutusten saavuttamiseksi Fagerhult suosittelee valaistusvoimakkuudeksi n. 300 lx. 10

11 Sylinterivalaistusvoimakkuus (tiloissa, joissa vaatimuksena on mahdollisuus hyvään visuaaliseen viestintään) Sylinterivalaistusvoimakkuus vaikuttaa ennen kaikkea visuaaliseen viestintään, mahdollisuuteen tulkita kasvoja, tapahtumia ja kohteita. Standardi määrittää sylinterivalaistusvoimakkuuden minimiarvoksi 150 lx. Tauluvalaistus Jotta luokan edessä olevalla taululla esitettävät tiedot olisivat helposti luettavissa, standardi määrittää tauluvalaistuksen vähimmäistasoksi 500 lx. Myös tauluvalaistuksen tulisi olla ohjattava. 11

12 Parempaa valoa ilman lisäkulutusta Luokkahuoneen hyvä ympäröivä valo lisää hyvinvointia ja parantaa oppimistuloksia energiankulutusta lisäämättä. Uudet ratkaisut päivänvalo- ja läsnäolotunnistimilla optimoivat energiankäytön ja kompensoivat voimakkaamman ympäröivän valon aiheuttaman kulutuksen. Lontoossa tehdyn tutkimuksen lisäksi (kts. sivu 9) Fagerhult on tutkinut myös energiankulutusta. Tässä tutkimuksessa verrattiin kahden samanlaisen luokkahuoneen valaistuksen energiankulutusta. Toiseen luokkaan oli asennettu uusi päivänvalo- ja läsnäolotunnistimilla varustettu valaistusjärjestelmä ja toisessa oli perinteiset, manuaalisilla kytkimillä käytettävät valaisimet. Tulokset osoittivat, että koeluokan valon laatua ja määrää voitiin selvästi parantaa tehokkaan ohjausjärjestelmän avulla. Vaikka ympäröivän valon määrää nostettiin, energiankulutus väheni yli 30 %. Samaan aikaan työtasoille suunnatun suoran valaistuksen voimakkuus säilyi tasaisena. 12

13 Energiankulutuksen tietoinen optimointi on myös ympäristöteko sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Ympäristönäkökulma tee kuten opetat Päätös älykkään, päivänvalo- ja läsnäolotunnistukseen perustuvan valaistusjärjestelmän käyttämisestä ei perustu pelkästään ihmisten terveyteen ja taloudellisiin seikkoihin. Energiankulutuksen tietoinen optimointi on myös ympäristöteko, niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Valaistuksen suurin ympäristövaikutus liittyy aina järjestelmän energiatehokkuuteen. Nykyään myös opetuksessa painotetaan enenevässä määrin ympäristötietoisuutta. Oikean valaistuksen käyttäminen vie sanoista tekoihin. 13

14 14

15 15

16 Nopein tie muutokseen: wireless e-sense Connect, langaton valonohjausjärjestelmä Valaistuksen merkitys oppimisympäristöjen parantamisessa ja energian säästämisessä on jo tunnettu asia. Etujen hyödyntämiseksi tarvitaan myös hyvä valonohjausjärjestelmä. Fagerhultin ainutlaatuinen wireless e-sense Connect tarjoaa innovatiivisen ja uudenlaisen ratkaisun. Asennus sujuu nopeasti ja yksinkertaisesti, sillä järjestelmään kuuluu vain uudet valaisimet ja kauko-ohjain. Kun näin päästään eroon aikaa vievistä ja monimutkaisista kaapeloinneista, oikeiden päätösten tekeminen on yksinkertaista. Fagerhultin wireless e-sense Connect on älykäs valonohjausjärjestelmä. Päivänvalo- ja läsnäolotunnistimet on integroitu valaisimiin ja ne kommunikoivat keskenään langattomassa verkossa radioaaltojen välityksellä. Perinteisistä ohjausjärjestelmistä poiketen wireless e-sense Connect ei tarvitse katossa kulkevia ohjauskaapeleita. Siksi järjestelmän asentaminen on nopeaa ja vaivatonta. Wireless e-sense Connect on yksinkertainen ja kätevä tapa säästää energiaa kaikentyyppisissä luokkahuoneissa. Nopea ja yksinkertainen asennus Fagerhultin wireless e-sense Connect rakentuu sensoreilla varustetuista valaisimista, jotka asennetaan useaan jonoon. Valaisimet voidaan liittää sähköverkkoon vaikka pistotulpalla. Langattoman tunnistinjärjestelmän ansiosta mitään muita johtoja tai kaapeleita ei tarvita. Ohjelmointi ja ryhmittely tapahtuu nopeasti ja yksinkertaisesti kaukoohjaimella, joka suunnataan erikseen jokaiseen valaisimeen. Asennusaika on tehokas ja lyhyt. Helppo ylläpito Kaikki ohjausjärjestelmään liittyvät komponentit sijaitsevat samassa huoneessa. Niitä varten ei tarvita ulkoisia ohjausyksiköitä, eikä käyttäjän tarvitse perehtyä monimutkaisiin ohjelmointiohjelmiin. Kiinteistön omistajan näkökulmasta positiivista on myös se, että sisäkatot jäävät ehjiksi ja puhtaiksi. Mikäli joku valaisimista tarvitsee huoltoa, sen voi kytkeä irti ilman, että muu järjestelmä häiriintyy. 16

17 Fagerhultin wireless e-sense Connect muodostuu sensoreilla varustetuista valaisimista, jotka asennetaan luokkahuoneeseen useaan jonoon. Intuitiivinen järjestelmä Fagerhultin wireless e-sense Connect on looginen käyttää. Valot sytytetään manuaalisesti, ja sen jälkeen järjestelmä ohjaa itse itseään. Järjestelmää voidaan ohjata myös kierrettävän potentiometrin avulla. Siinä on painikkeet, joiden avulla voidaan valita enintään neljä etukäteen ohjelmoitua valaistustilannetta esimerkiksi tauluvalaistusta tai esitystilanteita varten. Koko järjestelmä sammuu ja palautuu läsnäolotunnistimien liikehavaintojen perusteella. Tavallisesta ohjausjärjestelmästä poiketen valaisimet eivät jää stand by tilaan. Tämä tuo mahdollisuuksia energiankulutuksen lisäsäästöihin. Valot sytytetään manuaalisesti ja voidaan myös sammuttaa manuaalisesti painamalla kierrettävää potentiometriä. 17

18 Kaikki järjestelmän asennus- ja käyttöominaisuudet on suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää erilaisissa opetustiloissa. Tekniikka Fagerhultin wireless e-sense Connect -järjestelmä on kehitetty ammattimaiseen valonohjaukseen opetustiloissa ja pienissä toimistoissa. Järjestelmän toiminnot on suunniteltu optimoimaan energiansäästöt sekä luomaan mahdollisimman hyvälaatuista valaistusta. Sekä asennuksessa että käyttötoiminnoissa on ajateltu yksinkertaisuutta. Ajatus on toteutettu kaikkein pisimmälle kehitettyjen valonohjausratkaisujen avulla. Ne helpottavat asentamista, ylläpitoa sekä mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa. Osa valaisimista on aina varustettu tunnistimilla ja yleensä jokaiseen valaisinjonoon asennetaan yksi tällainen valaisin. Läsnäolo-ohjaus Sensorissa on PIR-moduuli (Passive Infra Red), jonka infrapunavalo reagoi lämpimän kehon liikkeeseen. Tunnistusta täydentää aikaviive niin, että järjestelmä ei sammuta valoja heti, vaikka liikettä ei olisi havaittavissa (esimerkiksi kun istutaan ja työskennellään hiljaa paikallaan). Päivänvalo-ohjaus Wireless e-sense Connect on aktiivinen järjestelmä, joka mukauttaa keinovalon määrän ulkoa tulevan päivänvalon mukaan. Valaisimien sensorit työskentelevät yhdessä niin, että valaistustasot säilyvät koko tilassa aina tasaisina. Järjestelmä pystyy ottamaan huomioon sisään tulevan auringonvalon vyöhykkeittäin sen mukaan, paistaako aurinko korkealta tai matalalta. Tämä takaa aina oikean määrän valoa kaikissa tilanteissa. Näin järjestelmä tarjoaa merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia tiettyinä vuodenaikoina. Valaisimen RF-yksikkö Käyttöpaneeli Jokaisessa valaisimessa on RF-yksikkö, joka valvoo ja ohjaa liitäntälaitetta. Tiedonsiirto radiotaajuuksilla on kaksisuuntaista ja perustuu uusimpaan CRMXtekniikkaan, jossa data siirtyy luotettavasti parhaalla mahdollisella tavalla. Markkinoilla on saatavana paljon rakenteeltaan ja toiminnoiltaan erilaisia katkaisijoita, käyttöpaneeleita ja painikkeita. Toimintojen tunnistaminen ja looginen muotoilu ja käyttö ovat kuitenkin ominaisuuksia, joita olisi ajateltava käyttöpaneelin valinnassa. Wireless e-sense Connect on suunniteltu käytettäväksi sähkökalustevalmistajien tavallisten kalustesarjojen kanssa. Järjestelmässä voidaan käyttää kierrettävää 1 10 V:n peruspotentiometriä (jossa painamalla toimiva on/off-kytkin) ja verkko- tai pienjännitteelle tarkoitettuja painikkeita merkkivaloilmaisimilla tai ilman. 18

19 Ohjausyksikkö Järjestelmän keskeinen koje on ohjausyksikkö, joka toimii linkkinä valaisimien ja ohjaustoimintojen välillä. Ohjausyksikkö lähettää dataa 2,4 GHz taajuusalueella. RF-yksiköissa käytetään CRMX-tekniikkaa (Cognitive Radio MultipleXer). Se merkitsee käytännössä tiedonsiirron turvaamista aina mahdollisimman hyvin perillepääsyn turvaamiseksi. Jos samaa kaistaleveyttä käyttää jokin muu järjestelmä, CRMX siirtää signaalin vapaammalle taajuudelle. Ohjausyksikön ja valaisinten RF-yksiköiden välisen langattoman radiotiedonsiirron lisäksi ohjausyksikössä on kiinteä liitäntä tarpeiden mukaisesti mukautettuun käyttöpaneeliin. Kauko-ohjain, ohjelmointityökalu Toimivan järjestelmän tiedonsiirto tapahtuu valaisimien RF-yksiköiden ja ohjausyksikön välillä. Kaukoohjainta käytetään apuna järjestelmän käyttöönottovaiheessa. Muutaman perustoiminnon avulla järjestelmästä saadaan erittäin energiatehokas ja miellyttävä valaistusratkaisu. Koska kauko-ohjain käyttää IR-signaalin sijaan RF-signaaleja, se on suunnattava valaisimia kohti vain ensimmäistä ryhmitystä tehtäessä. 19

20 Luokkahuoneiden valaistus Hyvin suunniteltu luokkahuoneen valaistus syntyy yhdistelmästä, jossa on sekä työtasoille suuntautuvaa suoraa valoa että kattoon ja seinäpinnoille suuntautuvaa epäsuoraa valoa eli ympäröivää valoa. Valaisimissa on oltava hyvät heijastimet, joiden avulla valo leviää tasaisesti ja häikäisemättä. Luokkahuoneisiin suositellaan useampia valaisinjonoja, jotta saavutetaan riittävä valaistustaso. Jokaiseen jonoon asennetaan yksi päivänvalotunnistimella varustettu valaisin. Näin jokaiselle oppilaalle saadaan riittävästi valoa, ja valonohjauksen avulla säästetään myös energiaa. Luokan edessä olevalle taululle asennetaan oma valaisin, ja järjestelmälle voidaan etukäteen ohjelmoida valaistustilanteita erilaisia opetustilanteita varten. Luokkahuoneen valaistuksen minimitasot on määritelty äskettäin uudistetussa standardissa EN Fagerhult suosittelee voimakkaamman valaistuksen käyttämistä. Lue lisää sivuilta Ota huomioon Vanhemmat ihmiset tarvitsevat enemmän valoa kuin nuoret. Iän karttuessa myös häikäisyherkkyys kasvaa. Teknisten töiden, kuvaamataidon, fysiikan ja kemian luokissa voidaan tarvita erikoisvalaistusta. Valonlähteen värintoistokyky on tärkeää, kun opetuksessa käyteteen muotoja ja värejä. Normaalisti käytetty värintoistoindeksi on Ra 80, mutta kuvaamataidon luokassa se voi olla jopa yli Ra 90. ATK-luokissa tarvitaan valaistusta, joka ei muodosta kiusahäikäisyä tai varjoja näytölle. Valonohjausjärjestelmän valinta Ensisijaisesti suosittelemme luokkahuoneiden valonohjaukseen Fagerhultin wireless e-sense Connect -järjestelmää. Muita hyviä vaihtoehtoja ovat e-sense ActiLume sekä perinteisemmät, kehittyneet DALI-järjestelmät. 20

21 Valaisinvaihtoehto DTI DTI on tehokas ja edullinen yleisvalaistukseen tarkoitettu valaisin, jonka suora/epäsuora valonjako luo vaihtelevan valaistusympäristön. Valaisin tuottaa tehokkaasti valoa sekä työtasoille että niitä ympäröiville katto- ja seinäpinnoille. DTIvalaisimeen voidaan asentaa Fagerhultin wireless e-sense Connect -ohjausjärjestelmä. Valaisinvaihtoehto Lento Lento on moderni tauluvalaisin. Sen onnistunut valonjako on prismahäikäisysuojan ansiota. Se vähentää heijastuksia taulun pinnalla sekä häikäisy riskiä opettajan ja oppilaiden suuntaan. Lentoon voidaan asentaa Fagerhultin wireless e-sense Connect -ohjausjärjestelmä.

22 Luentosalien ja auditorioiden valaistus Luentosaleja ja auditorioita käytetään moniin eri tarkoituksiin. Siksi niihin tarvitaan monipuolisesti säädettävä valaistusjärjestelmä. Porrastettu lattiarakenne ja korkealla sijaitseva katto vaativat tehokasta ja hyvin häikäisysuojattua valaistusta. Valaistuksen minimitaso on määritelty EU-standardissa Näissä tiloissa seinäpintojen vertikaalinen valaistus on aivan yhtä tärkeää kuin luokkahuoneissa. Valaisinvaihtoehto Pleiad Comfort G3 Pleiad Comfort G3 on energiatehokas, led-tekniikalla toteutettu downlight-valaisin, joka toimii hyvin myös suurissa ja korkeissa tiloissa. Valaisimen innovatiivinen heijastintekniikka pystyy hyödyntämään ledien täyden valotehon heikentämättä valaistusergonomiaa. Pitkäikäinen led-valonlähde sopii erityisen hyvin tämäntyyppisiin tiloihin. Ota huomioon Valmiiksi ohjelmoidut valaistustilanteet video- ja kuvaesityksiä, esitelmiä, tenttejä ja konsertteja varten helpottavat tilan käyttöä eri tarkoituksiin. Valonohjausjärjestelmän valinta Näissä tiloissa toimii parhaiten pitkälle kehittynyt, reitittimien kautta toimiva DALI-järjestelmä. 22 Valaisinvaihtoehto Pleiad LED Wallwasher Pleiad LED Wallwasher -valaisimessa käytetään hyväksi led-tekniikkaa optimaalisella tavalla. Valaisin tuottaa tasaisen ja miellyttävän valonjaon ja tarjoaa vaihtelevaa ja dynaamista valaistusta. Myös tämän valaisimen etuna on ledien tarjoama erittäin pitkä käyttöikä sekä vähäinen huollon tarve.

23 Liikuntasalien valaistus Liikuntasalien valaistuksen minimitaso on määritelty EUstandardissa EN Näissä tiloissa tarvitaan häikäisemätöntä ja tasaista valaistusta, jossa nopeasti liikkuvat ihmiset ja pelivälineet on havaittava tehokkaasti. Tasainen valaistus ehkäisee visuaalisia häiriöitä ja katse pystyy keskittymään kentän tapahtumiin. Maalialueita voidaan vielä korostaa lisävalaistuksella. Seinäpintojen vertikaalinen valaistus auttaa tilan hahmottamisessa. Ota huomioon Liikuntasalien valaisimien on oltava rakenteeltaan vankkoja ja niiden häikäisysuojien on oltava kestäviä. Päivänvalo- ja läsnäolotunnistimet auttavat säästämään energiaa, koska toiminta näissä tiloissa on epäsäännöllistä. Suunnittelussa on otettava huomioon tiloissa mahdollisesti käytettävät tilapäiset väliseinät. Valaisinvaihtoehto Excis Excis on erityisesti liikuntatiloihin suunniteltu valaisin. Siinä on standardin VDE 0710 mukainen pallosuojaus. Valaisimet ovat tehokkaita, joten ne voidaan asentaa myös korkeisiin tiloihin. Epäsymmetrisen valonjaon ansiosta Excis valaisee hyvin myös pystypintoja. Valonohjausjärjestelmän valinta Tilan rakenteesta riippuen paras valinta liikuntasaleihin on joko perinteinen tai pidemmälle kehittynyt DALI-järjestelmä.

24 Kohtaamistilojen valaistus Kouluissa käytävät ja aulat eivät ole pelkästään kulkureittejä paikasta toiseen. Ne ovat myös kohtaamistiloja, joissa pysähdytään keskustelemaan, tehdään ryhmätöitä, luetaan ja työskennellään tietokoneella. Siksi on täkeää, että nämä toiminnot otetaan huomioon myös valaistuksessa. Suora, lattiaan kohdistettava valo opastaa hyvin kulkijoita, mutta muita toimintoja varten tarvitaan lisää valoa myös kalustetuille alueille rajaamaan tilaa ja helpottamaan eri näkötehtäviä. Riittävä ympäröivän valon määrä sekä katossa että seinäpinnoilla auttaa tilan hahmottamisessa sekä vastaantulijoiden havainnoinnissa. Valaistuksen minimitaso on määritetty EU-standardissa EN Ota huomioon Yli 3,5 m leveään käytävään tarvitaan usein enemmän kuin yksi rivi valaisimia. Vaihtoehtoina voidaan käyttää esimerkiksi wallwasher-tyyppistä downlight-valaistusta tai erityisesti käytävävalaistukseen suunniteltuja valaisimia, kuten Fagerhultin Vidiä. Valaisimien asentaminen kattoon vähentää niihin kohdistuvaa kulumista ja ilkivaltaa tiloissa, joissa liikku paljon ihmisiä. Valonohjausjärjestelmän valinta Koulujen kohtaamistiloihin sopii yleensä parhaiten perinteinen DALI-ohjausjärjestelmä. Porraskäytäviin sopii hyvin Fagerhultin e-sense Move.

25 Valaisinvaihtoehto Pleiad Comfort G3 Pleiad Comfort G3 on energiatehokas led-tekniikalla toteutettu downlight-valaisin, jonka innovatiivinen heijastintekniikka pystyy hyödyntämään ledien täyden valotehon heikentämättä valaistus- ergonomiaa. Led-valonlähde sopii erityisen hyvin tämäntyyppisiin tiloihin. Sen etuna on erittäin pitkä käyttöikä sekä vähäinen huollon tarve. Valaisinvaihtoehto Vidi Vidi on innovatiivinen käytävävalaisin. Siinä on tavallista suurempi määrä seinille ja kattoon heijastuvaa valoa, joka luo vaihtelevan ja selkeän tilavaikutelman. Vidin valaistusergonomia täyttää valaistusvaatimukset katto- ja seinäpintojen valaistusvoimakkuustasoista. Kattoon ja seinän ja katon väliseen kulmaan asennettavien valaisimien perusajatuksena on ehkäistä häikäisyä mahdollisimman tehokkaasti ja valaista tilaa ilman käytävämäistä tunnelmaa.

26 26

27 27

28 Kahvioiden ja ruokasalien valaistus Rauhallista seurustelua tai itsenäistä opiskelua tukeva valaistus on helppo toteuttaa kahden erilaisen valaistustavan avulla. Kattoon asennutut valaisimet luovat hyvää yleisvalaistusta, josta osa heijastuu myös seinäpinnoille. Pöytien yläpuolelle ripustetut valaisimet valaisevat pöytäpintoja ja jakavat tilaa saarekkeisiin. Ota huomioon Palvelutiskin ja kassa-alueen voi erottaa muusta tilasta esimerkiksi downlight-valaisimien avulla. Led-valaisimet osana valaistusjärjestelmää tuovat tilaan uusia ulottuvuuksia. Valonohjausjärjestelmän valinta Perinteinen DALI-järjestelmä luo tilaan vaihtelevuutta, kun siihen ohjelmoidaan etukäteen erilaisia valaistustilanteita. Valaisinvaihtoehto Pozzo Pozzo-sarjan valaisimien suuri opaalikupu valaisee tasaisesti ja häikäisemättä luoden valoa myös seinäpinnoille. Samanaikaisesti valaisimen muoto ja valaistusominaisuudet vaikuttavat tilan visuaaliseen ilmeeseen. 28

29 Kirjastojen valaistus Kirjastoissa on paljon erilaisia toimintoja. Siellä liikutaan, luetaan, kohdataan ja etsitään. Siksi tilan yleisvalaistuksen on oltava hyvä. Suoraa valoa kannattaa täydentää myös ympäröivällä valolla seinä- ja kattopinnoille. Kirjojen etsimistä helpottavat pystysuoraa valaistusta tuottavat hyllyvalaisimet. Ota huomioon Yleisvalaistusta kannattaa täydentää pystysuoraa valoa tuottavilla hyllyvalaisimilla, joiden valaistusvoimakkuus on lx. Valaisinvaihtoehto Liverti Liverti-sarjan suunnittelun lähtökohtana on ollut pystysuoraan asennettu loistelamppu, joten Liverti valaisee erityisen hyvin myös pystypintoja. Liverti-malliston järjestelmäajattelu ja yhtenäinen muotokieli tarjoavat mahdollisuuden yhtenäisten visuaalisten ympäristöjen suunnitteluun. Valonohjausjärjestelmän valinta Tilan muodosta ja käyttötavasta riippuen paras vaihtoehto on usein perinteinen DALI-valonohjausjärjestelmä. Valaisinvaihtoehto Libraline Libraline on suunniteltu erityisesti kirjahyllyjen valaistukseen. Tehokkuutensa ansiosta Libraline valaisee hyvin myös alimmat hyllyt. Lähes symmetrinen valonjako luo valoa myös hyllyjen väliseen tilaan. 29

30 Ulkoalueiden valaistus Kun koulun piha-alueet on hyvin valaistu, siellä on turvallista ja mukavaa kulkea myös koulun jälkeen. Eri korkeudelle asennettujen valaisimien avulla pihan toimintoja voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin ja valoa riittää koko alueelle. Pylväsvalaisimet luovat hyvää yleisvalaistusta ja pollarit näyttävät kulkureitit ja kohtaamisalueet. Julkisivuvalaistuksen avulla voidaan pehmentää sisä- ja ulkotilojen välistä kontrastia. Seinä- ja kattovalaisimet luovat miellyttävää valaistusta sisäänkäyteihin ja erilaisille pystypinnoille. Ota huomioon Led-tekniikka on optimiratkaisu ulkovalaistukseen, ja niiden käyttö näissä valaistusratkaisuissa on sekä käytännöllinen että taloudellinen vaihtoehto. Ledit hyötyvät viileistä lämpötiloista. Niiden valovirta nousee, elinikä pitenee, eikä niitä tarvitse juuri huoltaa käyttöaikanaan. Koulun pihalla valaisimet ovat alttiina vahingoille. Siksi sinne kannattaa valita mahdollisimman kestäviä valaisimia. Kaikkein parhaiten suojattujen valaisimien mekaaninen suojausluokka on IK10. 30

toimistot uudessa valossa Kestävät led-ratkaisut pitkälle tulevaisuuteen

toimistot uudessa valossa Kestävät led-ratkaisut pitkälle tulevaisuuteen toimistot uudessa valossa Kestävät led-ratkaisut pitkälle tulevaisuuteen Joustava toimisto Tervetuloa joustavaan toimistoon. Siellä jokaiselle toiminnolle on oma paikkansa, jossa valaistus on suunniteltu

Lisätiedot

toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin

toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin Toimisto - haastava suunnittelukohde Toimistotiloille asetettavat vaatimukset ovat muuttuneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Työ on muuuttunut

Lisätiedot

luova toimistovalaistus Tiedämme kuinka luodaan inspiroivia toimistoympäristöjä

luova toimistovalaistus Tiedämme kuinka luodaan inspiroivia toimistoympäristöjä luova toimistovalaistus Tiedämme kuinka luodaan inspiroivia toimistoympäristöjä Tervetuloa luovaan toimistoon! Yhä useammat yritykset ymmärtävät luovuuden merkityksen toimistotilojen suunnittelusssa. Tietotyön

Lisätiedot

itrack Älykäs kosketinkiskojärjestelmä

itrack Älykäs kosketinkiskojärjestelmä itrack Älykäs kosketinkiskojärjestelmä Älykäs Kosketinkiskojärjestelmä on ehdottomasti järkevä valinta kaikenlaisiin tiloihin, joissa monien erilaisten valaisimien on toimittava yhdessä muuttuvan ympäristön

Lisätiedot

Toimisto oikeassa valossa

Toimisto oikeassa valossa Toimisto oikeassa valossa Hyvän toimistovalaistusratkaisun merkitys Esimerkkiratkaisuja! Hyvä toimistovalaistus on olennaisen tärkeää Toimistoympäristö voidaan valaista monella eri tavalla. Olemme suunnitelleet

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUOPAS VALO JA VALONLÄHTEET. Valonlähteet. Valonlähteen värilämpötila. Loistelamput. Valonlähteen värintoistoindeksi

VALAISTUSSUUNNITTELUOPAS VALO JA VALONLÄHTEET. Valonlähteet. Valonlähteen värilämpötila. Loistelamput. Valonlähteen värintoistoindeksi Valaistussuunnitteluopas 2014 VALAISTUSSUUNNITTELUOPAS VALO JA VALONLÄHTEET Valolle voidaan antaa kaksi eri määritelmää: Se on aistittavaa valoa. Valo määritellään myös osaksi sähkömagneettista säteilyä,

Lisätiedot

GLAMOX Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen. Glamox kouluvalaistusratkaisuja

GLAMOX Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen. Glamox kouluvalaistusratkaisuja GLAMOX Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen Glamox kouluvalaistusratkaisuja Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen Oppiminen on ymmärtämiseen, valitsemiseen, tulkitsemiseen ja tiedon tallentamiseen

Lisätiedot

tievalaistus Tiedämme kuinka teistä luodaan turvallisempia

tievalaistus Tiedämme kuinka teistä luodaan turvallisempia tievalaistus Tiedämme kuinka teistä luodaan turvallisempia Turvallista matkaa Tievalaistuksen tarkoituksena on auttaa tienkäyttäjiä ja jalankulkijoita havaitsemaan vaarat ja arvioimaan riskit riittävän

Lisätiedot

pleiad g2 Uuden sukupolven downlight-valaisimet

pleiad g2 Uuden sukupolven downlight-valaisimet pleiad g2 Uuden sukupolven downlight-valaisimet pleiad g2 Kehitys Pleiad on valaistusta, muotoilua, tuoteperheajattelua ja teknistä osaamista taitavasti yhdistävien valaisinsarjojen edelläkävijä. Se on

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari VALAISTUKSEN ENERGIANSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET LOVIISAN VOIMALAITOKSELLA LIGHTNING

Lisätiedot

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas Valaistus Suunnittelu Rakentaminen Energiatehokkuus Jokakodin valaistusopas 12/2010 Sisältö Sisältö...1 1 Johdanto...3 2 Valaistussuunnittelun perusteita...4 2.1 Luonnonvalo osana kodin valaistusta...4

Lisätiedot

LFV Arlanda Kuva: Daniel Asplund

LFV Arlanda Kuva: Daniel Asplund valaistus Building Technology FV Arlanda Kuva: Daniel Asplund 1 Enstolta ratkaisut KOdin JA iikerakennuksen sähköistämiseen Enston ratkaisuvalikoimasta löytyvät tuotteet ja järjestelmät kodin ja liikerakennuksen

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KOTIVALAISTUS

IKÄÄNTYNEIDEN KOTIVALAISTUS Teknillinen korkeakoulu Valaistuslaboratorio IKÄÄNTYNEIDEN KOTIVALAISTUS TeTT-tutkimusraportti Jorma Lehtovaara Mikko Hyvärinen Alkulause Tämä raportti sisältää TeTT - Esteettömyys asuinrakennuksissa -projektin

Lisätiedot

Kodin. valaistusopas. Ilkka Pekanheimo

Kodin. valaistusopas. Ilkka Pekanheimo Kodin valaistusopas Ilkka Pekanheimo Ilkka Pekanheimo ja AD-Lux Oy 12. uudistettu painos ISBN 978-952-5851-07-6 ISBN 978-952-5851-08-3 (PDF) Turku, heinäkuu 2012 www.adlux.fi Kodin valaistusopas AD-Lux

Lisätiedot

TUOTTAVAN TOIMISTOTYÖN VALAISTUS

TUOTTAVAN TOIMISTOTYÖN VALAISTUS Teknillinen korkeakoulu, Valaistuslaboratorio Raportti 33 Espoo 2003 TUOTTAVAN TOIMISTOTYÖN VALAISTUS Raportti 1 Liisa Halonen Pirkko Oittinen Jorma Lehtovaara Viorel Gligor Mikko Hyvärinen Jopi Penttilä

Lisätiedot

KAUPPAKIINTEISTÖN VALAISTUKSEN TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN ENERGIAN SÄÄSTÖTAVOITTEET HUOMIOON OTTAEN Kohde Mikkelin Prisma

KAUPPAKIINTEISTÖN VALAISTUKSEN TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN ENERGIAN SÄÄSTÖTAVOITTEET HUOMIOON OTTAEN Kohde Mikkelin Prisma Krister Steurs KAUPPAKIINTEISTÖN VALAISTUKSEN TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN ENERGIAN SÄÄSTÖTAVOITTEET HUOMIOON OTTAEN Kohde Mikkelin Prisma Opinnäytetyö Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2012 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

RAKENNA JA REMONTOI. Rakentajan valo-opas. AIRAM Rakenna ja remontoi 1

RAKENNA JA REMONTOI. Rakentajan valo-opas. AIRAM Rakenna ja remontoi 1 RAKENNA JA REMONTOI Rakentajan valo-opas AIRAM Rakenna ja remontoi 1 SIVU VALAISIMEN VALINTA Valaistussuunnittelijan ajatuksia ja kokemuksia valaistuksesta 4 Valaisimien määrän valinta 8 Asennusolosuhteet

Lisätiedot

KODIN VALAISTUSOPAS. Ilkka Pekanheimo

KODIN VALAISTUSOPAS. Ilkka Pekanheimo KODIN VALAISTUSOPAS Ilkka Pekanheimo Vaasan asuntomessut 2008, Jämerä-Kivitalo Funktio. Kuvassa Lokki-valaisin (700 mm, 32 W Viva-Lite), Jasmina-valaisin (800 mm, 2x55 W Viva-Lite), epäsuora, himmennettävä

Lisätiedot

LUONNONVALON HYÖDYNTÄMINEN VALAISTUKSESSA JA ENERGIATEHOKKUUS

LUONNONVALON HYÖDYNTÄMINEN VALAISTUKSESSA JA ENERGIATEHOKKUUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Ympäristötekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö LUONNONVALON HYÖDYNTÄMINEN VALAISTUKSESSA JA ENERGIATEHOKKUUS Utilizing natural light

Lisätiedot

Elektroniikkatuotteet. Tuoteluettelo 2015

Elektroniikkatuotteet. Tuoteluettelo 2015 Elektroniikkatuotteet Tuoteluettelo 2015 Valonsäätimet sivu 6 iike- ja läsnäolotunnistimet sivu 18 Termostaatit sivu 34 Ajastimet sivu 38 angaton Connect sivu 40 Acti9 elektroniikkatuotteet sivu 52 Elektroniikkatuotteet

Lisätiedot

WWW.LIMENTE.COM. Valaisimet Pistorasiat Virtalähteet Valaistuksen ohjaus. Tuoteluettelo/hinnasto 1.2.2015 LIMENTE

WWW.LIMENTE.COM. Valaisimet Pistorasiat Virtalähteet Valaistuksen ohjaus. Tuoteluettelo/hinnasto 1.2.2015 LIMENTE WWW..COM Valaisimet Pistorasiat Virtalähteet Valaistuksen ohjaus Tuoteluettelo/hinnasto 1.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLTÖ RIIPPUVALAISIMET RUSKA, S. 9 KAJO, S. 10 PYRY, S. 11 ISOPYRY, S. 12 KUURA, S. 13

Lisätiedot

R&M-tietoverkko Seinäjoen Framiin LED-kovettaminen on Coolia! Vantaan kaupungintaloon energiatehokkuutta Uusi kaapelointijärjestelmä markkinoille

R&M-tietoverkko Seinäjoen Framiin LED-kovettaminen on Coolia! Vantaan kaupungintaloon energiatehokkuutta Uusi kaapelointijärjestelmä markkinoille NYLUNDIN ASIAKASLEHTI Kesäkuu 2013 R&M-tietoverkko Seinäjoen Framiin LED-kovettaminen on Coolia! Vantaan kaupungintaloon energiatehokkuutta Uusi kaapelointijärjestelmä markkinoille Entistä laajempi LED-ulkovalaisinsarja

Lisätiedot

Älykäs valojärjestelmä

Älykäs valojärjestelmä AJAN TASALLA OLEVAA TIETOA autoalan innovaatioista tekee uudesta teknologiasta läpinäkyvää 2 tässä numerossa Auton valaistus: LEDja Xenon-teknologia 1 Julkaisu 02 Huhtikuu 2013 Älykäs valojärjestelmä Valo

Lisätiedot

työympäristö Peruskorjauksella parempi SISÄLTÖ Pääkirjoitus s. 2 Toimitaloremontti on valmis! s. 2 Turvatekniikan taidonnäyte s. 4

työympäristö Peruskorjauksella parempi SISÄLTÖ Pääkirjoitus s. 2 Toimitaloremontti on valmis! s. 2 Turvatekniikan taidonnäyte s. 4 Suoraa postia Hedengreniltä Nro: 40 joulukuu 2013 Peruskorjauksella parempi työympäristö SISÄLTÖ Pääkirjoitus s. 2 Toimitaloremontti on valmis! s. 2 Turvatekniikan taidonnäyte s. 4 Valaistus vastaa tulevaisuuden

Lisätiedot

KNX. Kiinteistöautomaatioratkaisuja kaikenlaisiin rakennuksiin

KNX. Kiinteistöautomaatioratkaisuja kaikenlaisiin rakennuksiin KNX Kiinteistöautomaatioratkaisuja kaikenlaisiin rakennuksiin 1 Uudenaikainen rakennus vähentää automaattisesti valaistusta ja lämmitystä huoneissa, joita ei käytetä. Se sytyttää valot henkilön astuessa

Lisätiedot

Tapahtumalehti. Helsingin messukeskus 12.-13. lokakuuta 2011. Suomen suurin puhtaasti sähköasennusalan ammattitapahtuma. vierailla tapahtumassa

Tapahtumalehti. Helsingin messukeskus 12.-13. lokakuuta 2011. Suomen suurin puhtaasti sähköasennusalan ammattitapahtuma. vierailla tapahtumassa KAIKKI TÄYSIN MAKSUTTA Tapahtumalehti Helsingin messukeskus 12.-13. lokakuuta 2011 SÄHKÖ 2011 SÄHKÖ TELE DATA VALAISTUS Suomen suurin puhtaasti sähköasennusalan ammattitapahtuma VUODEN SÄHKÖ- TAPAHTUMA

Lisätiedot

GLAMOX C50 LOPUTTOMASTI RATKAISUJA. Yksittäin-, jono- ja järjestelmäasennettava sisustusvalaisin

GLAMOX C50 LOPUTTOMASTI RATKAISUJA. Yksittäin-, jono- ja järjestelmäasennettava sisustusvalaisin GAMOX 50 OPUTTOMASTI RATKAISUJA Yksittäin-, jono- ja järjestelmäasennettava sisustusvalaisin Glamox 50 loputtomasti ratkaisuja Glamox 50 loputtomasti ratkaisuja Vakioratkaisu! Onko valaistuksessa olemassa

Lisätiedot

HINTA 9,20 EUR 3 / 2008. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden tilat

HINTA 9,20 EUR 3 / 2008. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden tilat AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI HINTA 9,20 EUR 3 / 2008 Terveys- ja hyvinvointipalveluiden tilat 100 Kuulutko sadan kärkeen? Tuhannet viestit, tuhannet tavat puhutella. Aidosti kaunis,

Lisätiedot

Valaistus. Tähtäimessä miellyttävä ja. energiatehokas. valaistus. Tutustu kohteisiin!

Valaistus. Tähtäimessä miellyttävä ja. energiatehokas. valaistus. Tutustu kohteisiin! Valaistus Tähtäimessä miellyttävä ja energiatehokas valaistus Tutustu kohteisiin! Ympäristöystävällistä valaistusta Philips panostaa kestävään kehitykseen kaikessa toiminnassaan. Yrityksen tavoitteet

Lisätiedot

Jakelutiemuutoksella. hyötyä koko toimitusketjuun

Jakelutiemuutoksella. hyötyä koko toimitusketjuun NYLUNDIN ASIAKASLEHTI Tammikuu 2014 Jakelutiemuutoksella hyötyä koko toimitusketjuun Monikäyttöiset Dymaxin liimat Meyerin valaisinten yksinmyyntioikeus Nylundille Ääntä ja kuvaa digitaalisesti ja luotettavasti

Lisätiedot