kouluvalaistus Valo auttaa oppimaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kouluvalaistus Valo auttaa oppimaan"

Transkriptio

1 kouluvalaistus Valo auttaa oppimaan

2

3 Vanhentuneita käsityksiä on hyvä välillä oikaista, varsinkin koulumaailmassa. Fagerhultille valo on täsmällistä tiedettä. Sitä voidaan mitata, laskea ja ohjata. Hyvin suunniteltu valaistus luokkahuoneissa helpottaa näkemistä, auttaa pysymään virkeänä ja osallistumaan opetukseen. Uuden tekniikan avulla voidaan luoda toiminnallista, energia- tehokasta ja ergonomista valaistusta, eikä sen tarvitse olla kallista tai monimutkaista. Uusi, innovatiivinen wireless e-sense Connect on älykäs valonohjausjärjestelmä, jonka käyttäminen on helppoa. Nopean asennustavan ansiosta oppimisympäristö muuttuu paremmaksi ja luovemmaksi käden käänteessä.

4 Luovuuden puolesta Koulu on monien työpaikka. Oppilaiden ja opettajien lisäksi sielä työskentelevät myös vahtimestarit, siivoojat ja huoltomiehet. Tutustu luokkahuoneeseen, jossa työnteko on helppoa kaikille. Valaistu kattopinta Kattoon suunnattu epäsuora valaistus (300 lx) tuo luokkaan lisää ympäröivää valoa, joka saa oppilaat pysymään vireämpinä ja työskentelemään tehokkaammin. Tauluvalaistus Hyvä, tarkoitukseen suunniteltu tauluvalaistus, 500 lx. Radio-ohjattu himmennys Fagerhultin wireless e-sense Connect ohjausjärjestelmällä varustetut valaisimet voi asentaa vaikka hyppytunnin aikana. Ne eivät vaadi lisäkaapelointia, ja alakatto säilyy ehjänä. Kaikki yhdessä paikassa Fagerhultin wireless e-sense Connect ratkaisun avulla kaikki valonohjaukseen liittyvät toiminnot sijaitsevat luokkahuoneessa. Erillisiä toimilaitteita huoltotiloissa tai sähkökeskuksissa ei tarvita. Kätevä Valoja sytytetään ja sammutetaan sekä ohjataan helposti kierrettävän potentiometrin avulla. 4

5 Useita valaisinjonoja Valaisinjonojen määrä riippuu luokkahuoneen koosta. Valoa seinille Seinäpintojen vertikaalivalaistus (250 lx) tuo luokkaan lisää ympäröivää valoa, joka saa oppilaat pysymään vireämpinä ja työskentelemään tehokkaammin. Valaisimeen integroidut sensorit Jokaiseen valaisinjonoon integroidut päivänvalosensorit ja läsnäolotunnistimet pitävät valaistustason sopivana luokkahuoneen kaikissa osissa. Kun luokassa ei ole ketään, valot sammuvat automaattisesti, ja järjestelmä palautuu lähtötilanteeseen. Esitystilanne Esitystilanteita varten valmiiksi ohjelmoitu valaistustilanne on kätevin. Se saadaan tilaan yksinkertaisesti ja nopeasti vain yhtä nappia painamalla. Työskentelytasot Valaisimien tuottama suora valaistus työskentelytasoille on aina 500 lx. 5

6 Enemmän ympäröivää valoa + päivänvalo-ohjaus = parempia arvosanoja Yleisesti tunnettu tosiasia on, että valo saa ihmiset voimaan paremmin. Visuaalisten tekijöiden lisäksi valolla on myös biologisia ja emotionaalisia vaikutuksia. Tutkimusten mukaan hyvä valaistus todella parantaa opiskelun tehokkuutta kouluissa. Fagerhultin tutkimuspäällikkö Tommy Govèn kertoo lisää. Kuinka valaistuksella voidaan vaikuttaa oppimistuloksiin? Tutkimuksemme osoittavat, että oppilaat ovat vireämpiä ja hyväntuulisempia luokkahuoneissa, joissa ympäröivää valoa on lisätty heijastamalla epäsuoraa valoa katon kautta seinäpinnoille. Oppilaat saavuttivat tutkimuksen aikana parempia oppimistuloksia myös vuoden pimeimpään aikaan. Tämän tyyppisen valaistuksen luominen on hyvin helppoa, eikä se välttämättä maksa yhtään enempää kuin perinteisemmät valaistusrarkaisut. Suuremman valaistustehon tarve kompensoidaan käyttämällä laadukkaita valaisimia, joissa on päivänvalo- ja läsnäolotunnistimet. Miten valon ja hyvinvoinnin yhteys on voitu todistaa? Valon hyvää tekevä vaikutus ei ole uusi asia. Tunnemme sen kehossamme vaistomaisesti. Valoisissa olosuhteissa olemme vireämpiä, iloisempia ja valppaampia. Erityisesti Pohjoismaissa ymmärretään, kuinka valon puute tai sen runsas määrä vaikuttavat mielialaan ja jaksamiseen. Uutta on se, että nyt pystymme mittaamaan myös keinovalon vaikutusta ihmisiin tieteellisesti. Vuonna 2002 Yhdysvalloissa Brownin yliopiston tutkija David Berson löysi silmästä aiemmin tunnettujen tappi- ja sauvasolujen lisäksi kolmannen tyyppisiä aistinsoluja. Ne eivät välitä visuaalista informaatiota, vaan vaikuttavat hormonituotantoon ja vuorokausirytmin säätelyyn. Tämä löytö osoittaa, että valonsaannin ja hormonitasapainon välillä on selkeä yhteys. Valon määrä vaikuttaa tätä kautta terveyteemme ja hyvinvointiimme. Mikä on VBE? Olemme kehittäneet tutkimustemme tueksi ihmisläh- 6

7 Voidakseen hyvin ihminen tarvitsee valoa! töisyyteen perustuvan valaistusratkaisun laadunarviointimallin, jota kutsutaan VBE-indeksiksi. Lyhenne VBE tulee sanoista visuaalinen, biologinen ja emotionaalinen. VBE-indeksillä pyritään kuvaamaan subjektiivista valaistusvaikutelmaa näiden kolmen eri osatekijän avulla. Visuaaliset tekijät liittyvät näkötehtävään. Tarvitsemme valoa näkemiseen ja työskentelyyn. Biologisilla tekijöillä tarkoitetaan valon vaikutusta hormonituotantoon ja siihen, kuinka väsyneiksi tai vireiksi tunnemme itsemme. Emotionaalinen tekijä kuvaa valon vaikutuksia ihmiseen puhtaasti tunnetasolla. Miksi Fagerhultin tutkimus on ainutlaatuinen? Seurasimme keinovalon todellisia biologisia vaikutuksia koko lukuvuoden ajan mittaamalla oppilaiden kortisoli- ja melatoniinitasoja. Se antoi tutkimukselle varmempia tuloksia kuin pelkästään subjektiiviset, senhetkiseen tilanteeseen perustuvat arviointihaastattelut. Lisäksi tutkimukseen sisältyi oppilaiden tuntemusten arviointia useaan kertaan kouluvuoden aikana. Miten tutkimukset jatkuvat? Tukimuksen seuraava projektikohde on ruotsalainen lukio. Tarkoituksena on luoda kunnille malli kouluvalaistuksen energiatehokkuuden lisäämiseksi. Tutkimme led-valaistuksen vaikutuksia oppilaiden suorituskykyyn, vireyteen ja hyvinvointiin kouluvuoden aikana. Projektissa käytetään mm. erityisesti tätä tarkoitusta varten kehitettyä valaisinta. Tutkimuksen tekee mielenkiintoiseksi myös se, että tällä kertaa oppilaat ovat vanhempia ja elävät hormonaalisesti tasapainottomampaa elämänvaihetta. Miksi ledit ovat mukana tutkimuksessa? Uusimmat tutkimustuloksemme osoittavat, että led-tekniikalla tuotettu valo koetaan valoisammaksi ja paremmaksi verrattuna T5-loistelamppujen tuottamaan valoon, vaikka luksimittarin lukemat ovat samat. Tämä avaa aivan uusia mahdollisuuksia luoda kouluihin parempaa valaistusta ja samalla saavuttaa säästöjä energiakustannuksissa. 7

8 Neljä tutkimusprojektia: tutkittua tietoa ympäröivän valon vaikutuksista. Uskominen on yksi asia ja tietäminen on toinen. Fagerhultilla on aina korostettu sitä, että pelkkä työtasolle suunnattu suora valaistus ei yksin riitä. Siksi olemme jo pitkään yhdistäneet suoraan valaistukseen epäsuoraa, kattoon ja seinäpinnoille heijastuvaa valaistusta. Viimeisten kymmenen vuoden aikana tehdyt neljä eri tutkimusta vahvistavat tätä käsitystä. katto ja seinäpinnat (vertikaalinen valaistus), koettiin parhaimmaksi. 1. Optimaalinen työvalaistus. Yhteistyössä Jönköpingin korkeakoulun kanssa, Minkälainen valonjako koetaan miellyttävimmäksi työtilanteessa? Tutkimus tehtiin Jönköpingin korkeakoulussa ja sen tarkoituksena oli selvittää, minkälainen valonjako oli testihenkilöiden mielestä miellyttävin näkötehtävään liittyvien visuaalisten tekijöiden sekä tunteisiin liittyvien emotionaalisten tekijöiden kannalta. Päivänvalo elimoitiin kokokaan ja valo tuli pelkästään tutkimuksessa käytettävistä valaisimista. Tulokset vahvistivat, että suoran ja epäsuoran valaistuksen yhdistelmä, jossa valaistaan 2. Ympäröivän valon vaikutus vireystilaan ja hyvinvointiin. Yhteistyössä Lundin teknisen korkeakoulun kanssa, Åhus Kuinka ympäröivä valo vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin? Projektissa tutkittiin miten kolmessa eri tilassa ympäröivän valon määrä ja eri värilämpötilat vaikuttivat siellä työskenteleviin ihmisiin. Edellisen tutkimuksen tapaan myös tässä tutkimuksessa eliminoitiin päivänvalo. Tutkimuksessa kirjattiin koehenkilöiden visuaaliset, biologiset ja emotionaaliset reaktiot haastattelujen avulla sekä mitattiin heidän kortisoli- ja melatoniinitasot. Tulokset osoittivat, että ympäröivä valo vaikuttaa huomattavasti sekä näkötehtävään että tunne- ja vireystilaan. Positiivisimmat reaktiot saatiin tilasta, jonka ympäröivän valon taso oli 100 cd/m 2 ja värilämpötila K. 8

9 3. Ympäröivän valon merkitys oppimiseen. Yhteistyössä Lundin teknisen korkeakoulun ja University College Londonin kanssa, Lontoo Tutkimus tehtiin ala-asteen koulussa Lontoossa ja siinä tutkittiin, miten oppilaisiin vaikutti työskentely luokkahuoneessa, jonka seiniä ja kattoa valaistiin tavanomaista voimakkaammin. Luokkaan tuli päivänväloa, mutta sen lisäksi valaisimiin asennettiin päivänvalo- ja läsnäolotunnistimet energiankulutuksen optimoimiseksi. Oppilaiden suorituksia, vireyttä ja hyvinvointia (visuaalista, biologista ja emotionaalista) seurattiin koko vuoden ajan haaastattelujen ja kortisolimittausten avulla. Sen jälkeen tuloksia verrattiin oppilaisiin, jotka olivat työskennelleet saman lukujärjestyksen mukaan luokkahuoneessa, jossa oli perinteiset, tavallisilla valaistustasoilla varustetut valaisimet. Tutkimus osoitti, että testiluokassa, jossa oli enemmän ympäröivää valoa, oppilaat olivat aamuisin vireämpiä, voivat paremmin ja saavuttivat parempia tuloksia matematiikassa, lukemisessa ja kirjoittamisessa varsinkin vuoden pimeimpänä aikana. 4. Ledien tarjoamat energiansäästömahdollisuudet. Yhteistyössä Lundin teknisen korkeakoulun kanssa, Åhus Tarkoituksena oli tutkia, kuinka työskentely led-valaistuksessa vaikuttaa ihmiseen. Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa visuaalisia, biologisia ja emontionaalisia tekijöitä mitattiin haastattelujen ja hormonimittausten avulla. Tulokset vahvistivat myös ne jo aiemmissa tutkimuksissa todetut positiiviset vaikutukset, jotka saavutetaan voimakkaammalla ympäröivän valon määrällä. Tutkimus osoitti myös, että koehenkilöt pitivät ledien avulla tuotettua valaistusta kirkkaampana verrattuna T5-loistelamppuihin. Tämä tulee merkitsemään energiansäästöjä tulevaisuudessa. Siksi Fagerhult on käynnistämässä uutta tutkimusta, jolla pyritään selvittämään ledien valaistustasojen optimiarvot. Tutkimus tullaan toteuttamaan ruotsalaisessa koulussa vuoden 2012 aikana. 9

10 Valaistustilanne Lontoo-tutkimuksen vertailuluokassa. Valaistustilanne Lontoo-tutkimuksen koeluokassa. Riko rajat. Valaise tehokkaammin! EU-mailla on ollut yhteinen työpaikkojen valaistusta koskeva standardi (EN :2011, revisio 2) vuodesta 2003 lähtien. Standardissa määritellään mm. työtasoilla, näyttöpäätetyötiloissa sekä työpisteen välittömässä läheisyydessä vaadittavan valaistuksen määrä ja laatu. Uusien ympäröivästä valosta saatujen tietojen perusteella standardia on uudistettu, ja se sisältää nyt myös vaatimukset seinien ja kattojen minimivalaistusvoimakkuuksista. Lisäksi standardi edellyttää luokkahuoneisiin ja auditorioihin ohjattavaa valaistusta sekä standardin EN 15193:2007 mukaisten energiamääräysten täyttymistä. Standardin määrittämät valaistustasot ovat hyvä lähtökohta. Fagerhultin mielestä valon positiivisten vaikutusten täysimittainen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin voimakkaampia valaistustasoja. Työtasojen valaistus Standardi vaati työalueelle 500 lx valaistustason. Kattojen epäsuora valaistus (ympäröivä valo) Standardin alhaisimmaksi tasoksi määritellään 30 lx ja suositellaan vähintään 50 lx. Tutkimuksissa todettujen positiivisten vaikutusten saavuttamiseksi Fagerhult suosittelee valaistustusvoimakkuudeksi n. 300 lx. Pystypintojen valaistus (ympäröivä valo seinillä) Standardin alhaisimmaksi tasoksi määritellään 50 lx ja suositellaan vähintään 75 lx. Tutkimuksissa todettujen positiivisten vaikutusten saavuttamiseksi Fagerhult suosittelee valaistusvoimakkuudeksi n. 300 lx. 10

11 Sylinterivalaistusvoimakkuus (tiloissa, joissa vaatimuksena on mahdollisuus hyvään visuaaliseen viestintään) Sylinterivalaistusvoimakkuus vaikuttaa ennen kaikkea visuaaliseen viestintään, mahdollisuuteen tulkita kasvoja, tapahtumia ja kohteita. Standardi määrittää sylinterivalaistusvoimakkuuden minimiarvoksi 150 lx. Tauluvalaistus Jotta luokan edessä olevalla taululla esitettävät tiedot olisivat helposti luettavissa, standardi määrittää tauluvalaistuksen vähimmäistasoksi 500 lx. Myös tauluvalaistuksen tulisi olla ohjattava. 11

12 Parempaa valoa ilman lisäkulutusta Luokkahuoneen hyvä ympäröivä valo lisää hyvinvointia ja parantaa oppimistuloksia energiankulutusta lisäämättä. Uudet ratkaisut päivänvalo- ja läsnäolotunnistimilla optimoivat energiankäytön ja kompensoivat voimakkaamman ympäröivän valon aiheuttaman kulutuksen. Lontoossa tehdyn tutkimuksen lisäksi (kts. sivu 9) Fagerhult on tutkinut myös energiankulutusta. Tässä tutkimuksessa verrattiin kahden samanlaisen luokkahuoneen valaistuksen energiankulutusta. Toiseen luokkaan oli asennettu uusi päivänvalo- ja läsnäolotunnistimilla varustettu valaistusjärjestelmä ja toisessa oli perinteiset, manuaalisilla kytkimillä käytettävät valaisimet. Tulokset osoittivat, että koeluokan valon laatua ja määrää voitiin selvästi parantaa tehokkaan ohjausjärjestelmän avulla. Vaikka ympäröivän valon määrää nostettiin, energiankulutus väheni yli 30 %. Samaan aikaan työtasoille suunnatun suoran valaistuksen voimakkuus säilyi tasaisena. 12

13 Energiankulutuksen tietoinen optimointi on myös ympäristöteko sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Ympäristönäkökulma tee kuten opetat Päätös älykkään, päivänvalo- ja läsnäolotunnistukseen perustuvan valaistusjärjestelmän käyttämisestä ei perustu pelkästään ihmisten terveyteen ja taloudellisiin seikkoihin. Energiankulutuksen tietoinen optimointi on myös ympäristöteko, niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Valaistuksen suurin ympäristövaikutus liittyy aina järjestelmän energiatehokkuuteen. Nykyään myös opetuksessa painotetaan enenevässä määrin ympäristötietoisuutta. Oikean valaistuksen käyttäminen vie sanoista tekoihin. 13

14 14

15 15

16 Nopein tie muutokseen: wireless e-sense Connect, langaton valonohjausjärjestelmä Valaistuksen merkitys oppimisympäristöjen parantamisessa ja energian säästämisessä on jo tunnettu asia. Etujen hyödyntämiseksi tarvitaan myös hyvä valonohjausjärjestelmä. Fagerhultin ainutlaatuinen wireless e-sense Connect tarjoaa innovatiivisen ja uudenlaisen ratkaisun. Asennus sujuu nopeasti ja yksinkertaisesti, sillä järjestelmään kuuluu vain uudet valaisimet ja kauko-ohjain. Kun näin päästään eroon aikaa vievistä ja monimutkaisista kaapeloinneista, oikeiden päätösten tekeminen on yksinkertaista. Fagerhultin wireless e-sense Connect on älykäs valonohjausjärjestelmä. Päivänvalo- ja läsnäolotunnistimet on integroitu valaisimiin ja ne kommunikoivat keskenään langattomassa verkossa radioaaltojen välityksellä. Perinteisistä ohjausjärjestelmistä poiketen wireless e-sense Connect ei tarvitse katossa kulkevia ohjauskaapeleita. Siksi järjestelmän asentaminen on nopeaa ja vaivatonta. Wireless e-sense Connect on yksinkertainen ja kätevä tapa säästää energiaa kaikentyyppisissä luokkahuoneissa. Nopea ja yksinkertainen asennus Fagerhultin wireless e-sense Connect rakentuu sensoreilla varustetuista valaisimista, jotka asennetaan useaan jonoon. Valaisimet voidaan liittää sähköverkkoon vaikka pistotulpalla. Langattoman tunnistinjärjestelmän ansiosta mitään muita johtoja tai kaapeleita ei tarvita. Ohjelmointi ja ryhmittely tapahtuu nopeasti ja yksinkertaisesti kaukoohjaimella, joka suunnataan erikseen jokaiseen valaisimeen. Asennusaika on tehokas ja lyhyt. Helppo ylläpito Kaikki ohjausjärjestelmään liittyvät komponentit sijaitsevat samassa huoneessa. Niitä varten ei tarvita ulkoisia ohjausyksiköitä, eikä käyttäjän tarvitse perehtyä monimutkaisiin ohjelmointiohjelmiin. Kiinteistön omistajan näkökulmasta positiivista on myös se, että sisäkatot jäävät ehjiksi ja puhtaiksi. Mikäli joku valaisimista tarvitsee huoltoa, sen voi kytkeä irti ilman, että muu järjestelmä häiriintyy. 16

17 Fagerhultin wireless e-sense Connect muodostuu sensoreilla varustetuista valaisimista, jotka asennetaan luokkahuoneeseen useaan jonoon. Intuitiivinen järjestelmä Fagerhultin wireless e-sense Connect on looginen käyttää. Valot sytytetään manuaalisesti, ja sen jälkeen järjestelmä ohjaa itse itseään. Järjestelmää voidaan ohjata myös kierrettävän potentiometrin avulla. Siinä on painikkeet, joiden avulla voidaan valita enintään neljä etukäteen ohjelmoitua valaistustilannetta esimerkiksi tauluvalaistusta tai esitystilanteita varten. Koko järjestelmä sammuu ja palautuu läsnäolotunnistimien liikehavaintojen perusteella. Tavallisesta ohjausjärjestelmästä poiketen valaisimet eivät jää stand by tilaan. Tämä tuo mahdollisuuksia energiankulutuksen lisäsäästöihin. Valot sytytetään manuaalisesti ja voidaan myös sammuttaa manuaalisesti painamalla kierrettävää potentiometriä. 17

18 Kaikki järjestelmän asennus- ja käyttöominaisuudet on suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää erilaisissa opetustiloissa. Tekniikka Fagerhultin wireless e-sense Connect -järjestelmä on kehitetty ammattimaiseen valonohjaukseen opetustiloissa ja pienissä toimistoissa. Järjestelmän toiminnot on suunniteltu optimoimaan energiansäästöt sekä luomaan mahdollisimman hyvälaatuista valaistusta. Sekä asennuksessa että käyttötoiminnoissa on ajateltu yksinkertaisuutta. Ajatus on toteutettu kaikkein pisimmälle kehitettyjen valonohjausratkaisujen avulla. Ne helpottavat asentamista, ylläpitoa sekä mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa. Osa valaisimista on aina varustettu tunnistimilla ja yleensä jokaiseen valaisinjonoon asennetaan yksi tällainen valaisin. Läsnäolo-ohjaus Sensorissa on PIR-moduuli (Passive Infra Red), jonka infrapunavalo reagoi lämpimän kehon liikkeeseen. Tunnistusta täydentää aikaviive niin, että järjestelmä ei sammuta valoja heti, vaikka liikettä ei olisi havaittavissa (esimerkiksi kun istutaan ja työskennellään hiljaa paikallaan). Päivänvalo-ohjaus Wireless e-sense Connect on aktiivinen järjestelmä, joka mukauttaa keinovalon määrän ulkoa tulevan päivänvalon mukaan. Valaisimien sensorit työskentelevät yhdessä niin, että valaistustasot säilyvät koko tilassa aina tasaisina. Järjestelmä pystyy ottamaan huomioon sisään tulevan auringonvalon vyöhykkeittäin sen mukaan, paistaako aurinko korkealta tai matalalta. Tämä takaa aina oikean määrän valoa kaikissa tilanteissa. Näin järjestelmä tarjoaa merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia tiettyinä vuodenaikoina. Valaisimen RF-yksikkö Käyttöpaneeli Jokaisessa valaisimessa on RF-yksikkö, joka valvoo ja ohjaa liitäntälaitetta. Tiedonsiirto radiotaajuuksilla on kaksisuuntaista ja perustuu uusimpaan CRMXtekniikkaan, jossa data siirtyy luotettavasti parhaalla mahdollisella tavalla. Markkinoilla on saatavana paljon rakenteeltaan ja toiminnoiltaan erilaisia katkaisijoita, käyttöpaneeleita ja painikkeita. Toimintojen tunnistaminen ja looginen muotoilu ja käyttö ovat kuitenkin ominaisuuksia, joita olisi ajateltava käyttöpaneelin valinnassa. Wireless e-sense Connect on suunniteltu käytettäväksi sähkökalustevalmistajien tavallisten kalustesarjojen kanssa. Järjestelmässä voidaan käyttää kierrettävää 1 10 V:n peruspotentiometriä (jossa painamalla toimiva on/off-kytkin) ja verkko- tai pienjännitteelle tarkoitettuja painikkeita merkkivaloilmaisimilla tai ilman. 18

19 Ohjausyksikkö Järjestelmän keskeinen koje on ohjausyksikkö, joka toimii linkkinä valaisimien ja ohjaustoimintojen välillä. Ohjausyksikkö lähettää dataa 2,4 GHz taajuusalueella. RF-yksiköissa käytetään CRMX-tekniikkaa (Cognitive Radio MultipleXer). Se merkitsee käytännössä tiedonsiirron turvaamista aina mahdollisimman hyvin perillepääsyn turvaamiseksi. Jos samaa kaistaleveyttä käyttää jokin muu järjestelmä, CRMX siirtää signaalin vapaammalle taajuudelle. Ohjausyksikön ja valaisinten RF-yksiköiden välisen langattoman radiotiedonsiirron lisäksi ohjausyksikössä on kiinteä liitäntä tarpeiden mukaisesti mukautettuun käyttöpaneeliin. Kauko-ohjain, ohjelmointityökalu Toimivan järjestelmän tiedonsiirto tapahtuu valaisimien RF-yksiköiden ja ohjausyksikön välillä. Kaukoohjainta käytetään apuna järjestelmän käyttöönottovaiheessa. Muutaman perustoiminnon avulla järjestelmästä saadaan erittäin energiatehokas ja miellyttävä valaistusratkaisu. Koska kauko-ohjain käyttää IR-signaalin sijaan RF-signaaleja, se on suunnattava valaisimia kohti vain ensimmäistä ryhmitystä tehtäessä. 19

20 Luokkahuoneiden valaistus Hyvin suunniteltu luokkahuoneen valaistus syntyy yhdistelmästä, jossa on sekä työtasoille suuntautuvaa suoraa valoa että kattoon ja seinäpinnoille suuntautuvaa epäsuoraa valoa eli ympäröivää valoa. Valaisimissa on oltava hyvät heijastimet, joiden avulla valo leviää tasaisesti ja häikäisemättä. Luokkahuoneisiin suositellaan useampia valaisinjonoja, jotta saavutetaan riittävä valaistustaso. Jokaiseen jonoon asennetaan yksi päivänvalotunnistimella varustettu valaisin. Näin jokaiselle oppilaalle saadaan riittävästi valoa, ja valonohjauksen avulla säästetään myös energiaa. Luokan edessä olevalle taululle asennetaan oma valaisin, ja järjestelmälle voidaan etukäteen ohjelmoida valaistustilanteita erilaisia opetustilanteita varten. Luokkahuoneen valaistuksen minimitasot on määritelty äskettäin uudistetussa standardissa EN Fagerhult suosittelee voimakkaamman valaistuksen käyttämistä. Lue lisää sivuilta Ota huomioon Vanhemmat ihmiset tarvitsevat enemmän valoa kuin nuoret. Iän karttuessa myös häikäisyherkkyys kasvaa. Teknisten töiden, kuvaamataidon, fysiikan ja kemian luokissa voidaan tarvita erikoisvalaistusta. Valonlähteen värintoistokyky on tärkeää, kun opetuksessa käyteteen muotoja ja värejä. Normaalisti käytetty värintoistoindeksi on Ra 80, mutta kuvaamataidon luokassa se voi olla jopa yli Ra 90. ATK-luokissa tarvitaan valaistusta, joka ei muodosta kiusahäikäisyä tai varjoja näytölle. Valonohjausjärjestelmän valinta Ensisijaisesti suosittelemme luokkahuoneiden valonohjaukseen Fagerhultin wireless e-sense Connect -järjestelmää. Muita hyviä vaihtoehtoja ovat e-sense ActiLume sekä perinteisemmät, kehittyneet DALI-järjestelmät. 20

21 Valaisinvaihtoehto DTI DTI on tehokas ja edullinen yleisvalaistukseen tarkoitettu valaisin, jonka suora/epäsuora valonjako luo vaihtelevan valaistusympäristön. Valaisin tuottaa tehokkaasti valoa sekä työtasoille että niitä ympäröiville katto- ja seinäpinnoille. DTIvalaisimeen voidaan asentaa Fagerhultin wireless e-sense Connect -ohjausjärjestelmä. Valaisinvaihtoehto Lento Lento on moderni tauluvalaisin. Sen onnistunut valonjako on prismahäikäisysuojan ansiota. Se vähentää heijastuksia taulun pinnalla sekä häikäisy riskiä opettajan ja oppilaiden suuntaan. Lentoon voidaan asentaa Fagerhultin wireless e-sense Connect -ohjausjärjestelmä.

22 Luentosalien ja auditorioiden valaistus Luentosaleja ja auditorioita käytetään moniin eri tarkoituksiin. Siksi niihin tarvitaan monipuolisesti säädettävä valaistusjärjestelmä. Porrastettu lattiarakenne ja korkealla sijaitseva katto vaativat tehokasta ja hyvin häikäisysuojattua valaistusta. Valaistuksen minimitaso on määritelty EU-standardissa Näissä tiloissa seinäpintojen vertikaalinen valaistus on aivan yhtä tärkeää kuin luokkahuoneissa. Valaisinvaihtoehto Pleiad Comfort G3 Pleiad Comfort G3 on energiatehokas, led-tekniikalla toteutettu downlight-valaisin, joka toimii hyvin myös suurissa ja korkeissa tiloissa. Valaisimen innovatiivinen heijastintekniikka pystyy hyödyntämään ledien täyden valotehon heikentämättä valaistusergonomiaa. Pitkäikäinen led-valonlähde sopii erityisen hyvin tämäntyyppisiin tiloihin. Ota huomioon Valmiiksi ohjelmoidut valaistustilanteet video- ja kuvaesityksiä, esitelmiä, tenttejä ja konsertteja varten helpottavat tilan käyttöä eri tarkoituksiin. Valonohjausjärjestelmän valinta Näissä tiloissa toimii parhaiten pitkälle kehittynyt, reitittimien kautta toimiva DALI-järjestelmä. 22 Valaisinvaihtoehto Pleiad LED Wallwasher Pleiad LED Wallwasher -valaisimessa käytetään hyväksi led-tekniikkaa optimaalisella tavalla. Valaisin tuottaa tasaisen ja miellyttävän valonjaon ja tarjoaa vaihtelevaa ja dynaamista valaistusta. Myös tämän valaisimen etuna on ledien tarjoama erittäin pitkä käyttöikä sekä vähäinen huollon tarve.

23 Liikuntasalien valaistus Liikuntasalien valaistuksen minimitaso on määritelty EUstandardissa EN Näissä tiloissa tarvitaan häikäisemätöntä ja tasaista valaistusta, jossa nopeasti liikkuvat ihmiset ja pelivälineet on havaittava tehokkaasti. Tasainen valaistus ehkäisee visuaalisia häiriöitä ja katse pystyy keskittymään kentän tapahtumiin. Maalialueita voidaan vielä korostaa lisävalaistuksella. Seinäpintojen vertikaalinen valaistus auttaa tilan hahmottamisessa. Ota huomioon Liikuntasalien valaisimien on oltava rakenteeltaan vankkoja ja niiden häikäisysuojien on oltava kestäviä. Päivänvalo- ja läsnäolotunnistimet auttavat säästämään energiaa, koska toiminta näissä tiloissa on epäsäännöllistä. Suunnittelussa on otettava huomioon tiloissa mahdollisesti käytettävät tilapäiset väliseinät. Valaisinvaihtoehto Excis Excis on erityisesti liikuntatiloihin suunniteltu valaisin. Siinä on standardin VDE 0710 mukainen pallosuojaus. Valaisimet ovat tehokkaita, joten ne voidaan asentaa myös korkeisiin tiloihin. Epäsymmetrisen valonjaon ansiosta Excis valaisee hyvin myös pystypintoja. Valonohjausjärjestelmän valinta Tilan rakenteesta riippuen paras valinta liikuntasaleihin on joko perinteinen tai pidemmälle kehittynyt DALI-järjestelmä.

24 Kohtaamistilojen valaistus Kouluissa käytävät ja aulat eivät ole pelkästään kulkureittejä paikasta toiseen. Ne ovat myös kohtaamistiloja, joissa pysähdytään keskustelemaan, tehdään ryhmätöitä, luetaan ja työskennellään tietokoneella. Siksi on täkeää, että nämä toiminnot otetaan huomioon myös valaistuksessa. Suora, lattiaan kohdistettava valo opastaa hyvin kulkijoita, mutta muita toimintoja varten tarvitaan lisää valoa myös kalustetuille alueille rajaamaan tilaa ja helpottamaan eri näkötehtäviä. Riittävä ympäröivän valon määrä sekä katossa että seinäpinnoilla auttaa tilan hahmottamisessa sekä vastaantulijoiden havainnoinnissa. Valaistuksen minimitaso on määritetty EU-standardissa EN Ota huomioon Yli 3,5 m leveään käytävään tarvitaan usein enemmän kuin yksi rivi valaisimia. Vaihtoehtoina voidaan käyttää esimerkiksi wallwasher-tyyppistä downlight-valaistusta tai erityisesti käytävävalaistukseen suunniteltuja valaisimia, kuten Fagerhultin Vidiä. Valaisimien asentaminen kattoon vähentää niihin kohdistuvaa kulumista ja ilkivaltaa tiloissa, joissa liikku paljon ihmisiä. Valonohjausjärjestelmän valinta Koulujen kohtaamistiloihin sopii yleensä parhaiten perinteinen DALI-ohjausjärjestelmä. Porraskäytäviin sopii hyvin Fagerhultin e-sense Move.

25 Valaisinvaihtoehto Pleiad Comfort G3 Pleiad Comfort G3 on energiatehokas led-tekniikalla toteutettu downlight-valaisin, jonka innovatiivinen heijastintekniikka pystyy hyödyntämään ledien täyden valotehon heikentämättä valaistus- ergonomiaa. Led-valonlähde sopii erityisen hyvin tämäntyyppisiin tiloihin. Sen etuna on erittäin pitkä käyttöikä sekä vähäinen huollon tarve. Valaisinvaihtoehto Vidi Vidi on innovatiivinen käytävävalaisin. Siinä on tavallista suurempi määrä seinille ja kattoon heijastuvaa valoa, joka luo vaihtelevan ja selkeän tilavaikutelman. Vidin valaistusergonomia täyttää valaistusvaatimukset katto- ja seinäpintojen valaistusvoimakkuustasoista. Kattoon ja seinän ja katon väliseen kulmaan asennettavien valaisimien perusajatuksena on ehkäistä häikäisyä mahdollisimman tehokkaasti ja valaista tilaa ilman käytävämäistä tunnelmaa.

26 26

27 27

28 Kahvioiden ja ruokasalien valaistus Rauhallista seurustelua tai itsenäistä opiskelua tukeva valaistus on helppo toteuttaa kahden erilaisen valaistustavan avulla. Kattoon asennutut valaisimet luovat hyvää yleisvalaistusta, josta osa heijastuu myös seinäpinnoille. Pöytien yläpuolelle ripustetut valaisimet valaisevat pöytäpintoja ja jakavat tilaa saarekkeisiin. Ota huomioon Palvelutiskin ja kassa-alueen voi erottaa muusta tilasta esimerkiksi downlight-valaisimien avulla. Led-valaisimet osana valaistusjärjestelmää tuovat tilaan uusia ulottuvuuksia. Valonohjausjärjestelmän valinta Perinteinen DALI-järjestelmä luo tilaan vaihtelevuutta, kun siihen ohjelmoidaan etukäteen erilaisia valaistustilanteita. Valaisinvaihtoehto Pozzo Pozzo-sarjan valaisimien suuri opaalikupu valaisee tasaisesti ja häikäisemättä luoden valoa myös seinäpinnoille. Samanaikaisesti valaisimen muoto ja valaistusominaisuudet vaikuttavat tilan visuaaliseen ilmeeseen. 28

29 Kirjastojen valaistus Kirjastoissa on paljon erilaisia toimintoja. Siellä liikutaan, luetaan, kohdataan ja etsitään. Siksi tilan yleisvalaistuksen on oltava hyvä. Suoraa valoa kannattaa täydentää myös ympäröivällä valolla seinä- ja kattopinnoille. Kirjojen etsimistä helpottavat pystysuoraa valaistusta tuottavat hyllyvalaisimet. Ota huomioon Yleisvalaistusta kannattaa täydentää pystysuoraa valoa tuottavilla hyllyvalaisimilla, joiden valaistusvoimakkuus on lx. Valaisinvaihtoehto Liverti Liverti-sarjan suunnittelun lähtökohtana on ollut pystysuoraan asennettu loistelamppu, joten Liverti valaisee erityisen hyvin myös pystypintoja. Liverti-malliston järjestelmäajattelu ja yhtenäinen muotokieli tarjoavat mahdollisuuden yhtenäisten visuaalisten ympäristöjen suunnitteluun. Valonohjausjärjestelmän valinta Tilan muodosta ja käyttötavasta riippuen paras vaihtoehto on usein perinteinen DALI-valonohjausjärjestelmä. Valaisinvaihtoehto Libraline Libraline on suunniteltu erityisesti kirjahyllyjen valaistukseen. Tehokkuutensa ansiosta Libraline valaisee hyvin myös alimmat hyllyt. Lähes symmetrinen valonjako luo valoa myös hyllyjen väliseen tilaan. 29

30 Ulkoalueiden valaistus Kun koulun piha-alueet on hyvin valaistu, siellä on turvallista ja mukavaa kulkea myös koulun jälkeen. Eri korkeudelle asennettujen valaisimien avulla pihan toimintoja voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin ja valoa riittää koko alueelle. Pylväsvalaisimet luovat hyvää yleisvalaistusta ja pollarit näyttävät kulkureitit ja kohtaamisalueet. Julkisivuvalaistuksen avulla voidaan pehmentää sisä- ja ulkotilojen välistä kontrastia. Seinä- ja kattovalaisimet luovat miellyttävää valaistusta sisäänkäyteihin ja erilaisille pystypinnoille. Ota huomioon Led-tekniikka on optimiratkaisu ulkovalaistukseen, ja niiden käyttö näissä valaistusratkaisuissa on sekä käytännöllinen että taloudellinen vaihtoehto. Ledit hyötyvät viileistä lämpötiloista. Niiden valovirta nousee, elinikä pitenee, eikä niitä tarvitse juuri huoltaa käyttöaikanaan. Koulun pihalla valaisimet ovat alttiina vahingoille. Siksi sinne kannattaa valita mahdollisimman kestäviä valaisimia. Kaikkein parhaiten suojattujen valaisimien mekaaninen suojausluokka on IK10. 30

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun itza Kestää aikaa Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun Itza kestää aikaa. Led-tekniikalle suunnitellun ja uusimmalla häikäisysuojatekniikalla ja optimoidulla rakenteella varustetun Itzan käyttöikä

Lisätiedot

luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen

luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen Luonnollinen valo Fagerhult-standardi Ihminen on asuttanut maapalloa lähes kaksi miljoonaa vuotta, ja lajimme on kehittynyt luonnonvalon

Lisätiedot

Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen

Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen induled Valokone Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen Vaihtaminen led-valaistukseen on investointi tuottavuuteen. Uusi InduLED on todellinen valokone, jonka tehokkuus ja käyttöikä ovat ylivoimaiset.

Lisätiedot

Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen

Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen induled Valokone Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen Vaihtaminen led-valaistukseen on investointi tuottavuuteen. Uusi InduLED on todellinen valokone, jonka tehokkuus ja käyttöikä ovat ylivoimaiset.

Lisätiedot

valoisampia ympäristöja Valaistusratkaisuja ihmisiä varten

valoisampia ympäristöja Valaistusratkaisuja ihmisiä varten valoisampia ympäristöja Valaistusratkaisuja ihmisiä varten Valaistusratkaisut kaikkiin eri ympäristöihin Fagerhult on yksi markkinoiden johtavia valaistusalan yrityksiä, joka on vuodesta 1945 lähtien suunnitellut

Lisätiedot

lunova Valoa liikkuville ihmisille

lunova Valoa liikkuville ihmisille lunova Valoa liikkuville ihmisille Visuaalinen näkömukavuus tarkoittaa inhimillisempää valaistusta Ulkotilojen valaistussuunnittelussa on otettava huomioon inhimilliset näkökohdat eli miten ihmisillä on

Lisätiedot

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet Monien mahdollisuuksien valonheittimet PoleLITE ja Keen ovat led-valonheittimiä, jotka voidaan asentaa yhtä hyvin uusiin, kuin vanhoihinkin, jo käytössä

Lisätiedot

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun itza Kestää aikaa Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun Itza kestää aikaa. Led-tekniikalle suunnitellun ja uusimmalla häikäisysuojatekniikalla ja optimoidulla rakenteella varustetun Itzan käyttöikä

Lisätiedot

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting. SL7 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.com 2 www.performanceinlighting.com www.spittler.de SL7 LED SISÄLLYS

Lisätiedot

vialume 1 Valoa kaduille ja puistoihin

vialume 1 Valoa kaduille ja puistoihin vialume 1 Valoa kaduille ja puistoihin Pohjoismainen klassikko on syntynyt Vialume 1 -valaisimen muotoilussa on selkeä yhteys pohjoismaiseen muotoiluperinteeseen. Se on ajaton, mutta silti moderni. Valaisin

Lisätiedot

henkilökohtaista valoa Dynaaminen valaistus lisää aktiivisuutta ja hyvinvointia

henkilökohtaista valoa Dynaaminen valaistus lisää aktiivisuutta ja hyvinvointia henkilökohtaista valoa Dynaaminen valaistus lisää aktiivisuutta ja hyvinvointia Valitse itsellesi sopiva valo! Pystymme säätämään työpisteessä monia eri asioita, kuten esimerkiksi istuinkorkeutta ja pöydän

Lisätiedot

Piirrä oma valolinjasi

Piirrä oma valolinjasi Freedom Valo on yksi arkkitehtuurin peruselementtejä. Ilman valoa tilan linjat ja yhteydet katoavat. Päivänvalo on suunnittelun itsestään selvä lähtökohta, ja keinovalo jatkaa siitä mihin luonnonvalo

Lisätiedot

e-sense motion Langatonta valonohjausta ulkotiloihin

e-sense motion Langatonta valonohjausta ulkotiloihin e-sense motion Langatonta valonohjausta ulkotiloihin Hyvää valaistusta oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan Vaikka ulkotiloissa tapahtuva valonohjaus ei ole uusi asia, läsnäolotunnistuksen käyttö on vielä

Lisätiedot

toimistot uudessa valossa Kestävät led-ratkaisut pitkälle tulevaisuuteen

toimistot uudessa valossa Kestävät led-ratkaisut pitkälle tulevaisuuteen toimistot uudessa valossa Kestävät led-ratkaisut pitkälle tulevaisuuteen Joustava toimisto Tervetuloa joustavaan toimistoon. Siellä jokaiselle toiminnolle on oma paikkansa, jossa valaistus on suunniteltu

Lisätiedot

iskunkestävät valaisimet Iskunkestävät Robust-valaisimet tavanomaista vaativampiin ympäristöihin

iskunkestävät valaisimet Iskunkestävät Robust-valaisimet tavanomaista vaativampiin ympäristöihin iskunkestävät valaisimet Iskunkestävät Robust-valaisimet tavanomaista vaativampiin ympäristöihin Robust pitää minkä lupaa Hyvä valaistus lisää turvallisuudentunnetta. Se on kokemus, jonka helposti hahmotettavat

Lisätiedot

Vain kaksi valonlähdettä

Vain kaksi valonlähdettä DECOLINE Vain kaksi valonlähdettä Halogeenivapaa Decoline, tulevaisuuden valaisin. Nykypäivän toimistovalaisimissa on useimmiten 3 loisteputkea. Perinteisessä ylä- ja alavalollisessa toimistovalaisimessa

Lisätiedot

valon arkkitehtuuri Käytännön valaistusratkaisuja julkisiin tiloihin

valon arkkitehtuuri Käytännön valaistusratkaisuja julkisiin tiloihin valon arkkitehtuuri Käytännön valaistusratkaisuja julkisiin tiloihin Valo rakennuselementtinä Luonnonvalo on itsestään selvä osa arkkitehtuuria ja yksi niistä peruselementeistä, joista tila rakentuu. Myös

Lisätiedot

fagerhult e-sense Älykäs valaistusjärjestelmä

fagerhult e-sense Älykäs valaistusjärjestelmä fagerhult e-sense Älykäs valaistusjärjestelmä Fagerhult e-sense helppo ja yksinkertainen Älykäs tekniikka ei tee numeroa itsestään, vaan sopeutuu käyttötottumuksiin luontevalla ja helpolla tavalla. Valonohjauksen

Lisätiedot

tievalaistus Tiedämme kuinka teistä luodaan turvallisempia

tievalaistus Tiedämme kuinka teistä luodaan turvallisempia tievalaistus Tiedämme kuinka teistä luodaan turvallisempia Turvallista matkaa Tievalaistuksen tarkoituksena on auttaa tienkäyttäjiä ja jalankulkijoita havaitsemaan vaarat ja arvioimaan riskit riittävän

Lisätiedot

evolume Tehokasta ja teknistä valaistusta

evolume Tehokasta ja teknistä valaistusta evolume Tehokasta ja teknistä valaistusta Teknistä valaistusta kaduille ja teille Evolumessa yhdistyvät erinomaiset valaistusominaisuudet sekä visuaalinen näkömukavuus. Tyylikäs pylväsvalaisin mukautuu

Lisätiedot

Pidä kiinni illuusioistasi. Jos ne katoavat, saatat olla edelleen olemassa, mutta olet lakannut elämästä. Mark Twain

Pidä kiinni illuusioistasi. Jos ne katoavat, saatat olla edelleen olemassa, mutta olet lakannut elämästä. Mark Twain Appareo Pidä kiinni illuusioistasi. Jos ne katoavat, saatat olla edelleen olemassa, mutta olet lakannut elämästä. Mark Twain Appareo on ripustettava led-valaisin, jossa yhdistyvät esteettisyys ja korkeatasoinen

Lisätiedot

kouluvalaistus Valaistusratkaisuja koulutiloihin

kouluvalaistus Valaistusratkaisuja koulutiloihin kouluvalaistus Valaistusratkaisuja koulutiloihin Valaistuksessa on energiansäästömahdollisuuksia! Missä asioissa oppilaitoksissa kannattaa säästää? Kouluruoka ja käytetyt oppikirjat ovat tuttuja puheenaiheita.

Lisätiedot

LEDit ulkovalaistuksessa. Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy

LEDit ulkovalaistuksessa. Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy LEDit ulkovalaistuksessa Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy Liiketoimintamme 24% 2012 41% 35% Philips Healthcare Philips Lighting Philips Consumer Lifestyle 2 2

Lisätiedot

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Ensto-valaistus Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Miksi Ensto-valaistus Laaja valikoima ratkaisuja koteihin ja kiinteistöihin Energiatehokkuus Toimivuus Taloudellisuus Ilkivallan ehkäisy

Lisätiedot

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013 Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen uudistus Älyä ja energiatehokkuutta kiinteistöihin Energiankäyttö aiheuttaa eniten ympäristökuormitusta

Lisätiedot

tervetuloa kotiin Tiedämme kuinka luodaan turvallisia ja viihtyisiä lähiympäristöjä

tervetuloa kotiin Tiedämme kuinka luodaan turvallisia ja viihtyisiä lähiympäristöjä tervetuloa kotiin Tiedämme kuinka luodaan turvallisia ja viihtyisiä lähiympäristöjä www.fagerhult.se Kaupunkikadut Autot ja liikenne ovat osa kaupunkimiljöötä. Hyvän valaistuksen avulla voidaan parantaa

Lisätiedot

VALOA TYÖHÖN. LED VALAISTUS TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN.

VALOA TYÖHÖN. LED VALAISTUS TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN. VALOA TYÖHÖN. LED VALAISTUS TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN. TAUREO MUUTOS JOKA KANNATTAA. Kun tulee aika kunnostaa tuotantohallien, logistiikarakennusten ja varastojen valaistusjärjestelmät, TAUREO LED valaistusjärjestelmä

Lisätiedot

Sisältö. Valaistustekniikan perusteita

Sisältö. Valaistustekniikan perusteita Valaistustekniikan perusteita Toivo Riikola toivo.riikola@fagerhult.fi www.fagerhult.fi Sisältö Valon suureita ja yksiköitä Valonlähteet Valonjakokäyrät Valaistustaso vaatimukset Valaistuslaskenta Valaistuksen

Lisätiedot

Älykkäällä valaistuksella elämyksiä ja silmäniloa

Älykkäällä valaistuksella elämyksiä ja silmäniloa Yli puolet suomalaisista asuu alueilla, jossa ulkovalaistusta ohjataan C2 SmartLight -ratkaisuilla. Älykkäällä valaistuksella elämyksiä ja silmäniloa C2 SmartLight -elämyskonseptit Valo seuraa kulkijaa

Lisätiedot

VALOA TYÖHÖN LED VALAISIMET LABORATORIOIHIN

VALOA TYÖHÖN LED VALAISIMET LABORATORIOIHIN VALOA TYÖHÖN LED VALAISIMET LABORATORIOIHIN TAMETO. MONIPUOLINEN JA LAADUKAS. Laboratoriotyö vaatii valaistukselta korkeaa laatua. Uusi TAMETO valaisinperhe monine valaisinmalleineen tarjoaa laadukkaan

Lisätiedot

Kätevin tapa korvata HPI-, SON- tai HPLlamput LED-lampuilla

Kätevin tapa korvata HPI-, SON- tai HPLlamput LED-lampuilla Teollisuus- ja myymälävalaistus TrueForce LED HPI UUSI! Kätevin tapa korvata HPI-, SON- tai HPLlamput LED-lampuilla Kustannustehokas LED-lamppuvaihtoehto syväsäteilijöihin teollisuus- ja myymälävalaistuksessa

Lisätiedot

Valo on yksinkertaista OSRAMin uudet, entistäkin paremmat Essentials led-valaisimet

Valo on yksinkertaista OSRAMin uudet, entistäkin paremmat Essentials led-valaisimet www.osram.fi/essentials Valo on yksinkertaista OSRAMin uudet, entistäkin paremmat Essentials led-valaisimet Koska meille kelpaa vain paras Light is OSRAM Essentials led-valaisimet Edut Essentials led-valaisimet

Lisätiedot

SISUSTA VALOILLA 8.10.2013 Valoisa keittiö

SISUSTA VALOILLA 8.10.2013 Valoisa keittiö SISUSTA VALOILLA 8.10.2013 Valoisa keittiö Sisustuksellinen valaistussuunnittelu Toimivat valaistusratkaisut koteihin ja yrityksiin Tampereen Valo ja Sisustus Mäntykatu 4, 33200 Tampere p 040 744 7357

Lisätiedot

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin R TaloauT omaat io Jokaiseen kotiin ja budjettiin Zennio tekee kodistasi nykyaikaisen ja mukavan. Samalla säästät nyt ja tulevaisuudessa. Taloautomaatio jokaiseen kotiin ja budjettiin. Oma koti suunnitellaan

Lisätiedot

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus Tunable White Henkilökohtainen valaistus Ihmiskeskeinen valaistus Valaistus joka keskittyy tarpeisiisi Valo vaikuttaa siihen mitä tunnemme ja miten toimimme. Valolla on myös suuri vaikutus tunteisiimme

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

pleiad g3 Tähtitaivas katossa

pleiad g3 Tähtitaivas katossa pleiad g3 Tähtitaivas katossa Tähteä etsimässä Tähdet ovat kiehtoneet ihmisiä kautta aikojen, ja niiden synty on ollut tiedemiesten tutkimusten kohteena vuosisatoja. Tähdet olivat inspiraation lähteenä

Lisätiedot

124 VALONLÄHTEET IP20. » Valaisimen teho: 7W ± 5% (230V)

124 VALONLÄHTEET IP20. » Valaisimen teho: 7W ± 5% (230V) VALON LÄHTEET Nykyään -valojen valontuotto ja värintoisto vastaa sekä halogeenivaloja että energiansäästölamppuja. Diodeja löytyy eri valovirroilla pienitehoisista muutaman lumenin diodeista usean sadan

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

luova toimistovalaistus Tiedämme kuinka luodaan inspiroivia toimistoympäristöjä

luova toimistovalaistus Tiedämme kuinka luodaan inspiroivia toimistoympäristöjä luova toimistovalaistus Tiedämme kuinka luodaan inspiroivia toimistoympäristöjä Tervetuloa luovaan toimistoon! Yhä useammat yritykset ymmärtävät luovuuden merkityksen toimistotilojen suunnittelusssa. Tietotyön

Lisätiedot

Kolme tapaa säästää energiaa omalla parkkipaikalla. - Kokonaisratkaisu, nopearatkaisu vai Long Life-ratkaisu?

Kolme tapaa säästää energiaa omalla parkkipaikalla. - Kokonaisratkaisu, nopearatkaisu vai Long Life-ratkaisu? Kolme tapaa säästää energiaa omalla parkkipaikalla - Kokonaisratkaisu, nopearatkaisu vai Long Life-ratkaisu? Kolme tapaa säästää energiaa omalla parkkipaikalla Tässä on kolme meidän parhainta ratkaisua

Lisätiedot

ENERGIAN SÄÄSTÖ VALAISTUKSEN KEINOIN LÄHTEVÄN TAVARAN VARASTO, HELVAR OY AB

ENERGIAN SÄÄSTÖ VALAISTUKSEN KEINOIN LÄHTEVÄN TAVARAN VARASTO, HELVAR OY AB LÄHTEVÄN TAVARAN VARASTO, HELVAR OY AB liittymällä Elinkeinoelämän 1 SUUNNITTELULLE ASETETUT TAVOITEET - energiatehokkuuden parantaminen - alueen näkötehtävien näköolosuhteiden parantuminen - investoinnin

Lisätiedot

TEVISIO SUURENNUSLASIVALAISIN

TEVISIO SUURENNUSLASIVALAISIN FIN TEVISIO SUURENNUSLASIVALAISIN TEVISIO. LAADUKASTA JA JOUSTAVAA TEHOKKUUTTA. Olipa kyseessä laboratorio, elektroniikka, metalli- tai kelloteollisuus - TEVISIO on olennainen siellä missa silmäsi ovat

Lisätiedot

Fagerhult The Art of Light

Fagerhult The Art of Light The Art of Open Box Fagerhult The Art of Light Useat taiteen lajit perustuvat valon kautta saatavaan elämykseen. Näin on esimerkiksi elokuvassa, valokuvauksessa, maalaustaiteessa ja kuvanveistossa. Valo

Lisätiedot

Älykäs ratkaisu. STEINEL-tunnistimet ja KNX.

Älykäs ratkaisu. STEINEL-tunnistimet ja KNX. Älykäs ratkaisu STEINEL-tunnistimet ja KNX. "STEINEL-tunnistimien täsmällisyys ja toiminnallisuus täydentävät KNX-rakennusautomaation." STEINEL-tunnistimissa on muihin tunnistimiin verrattuna enemmän toimintoja

Lisätiedot

TALOAUTOMAATIO KODIN KESKITETTY SÄHKÖTOIMINTOJEN OHJAUS

TALOAUTOMAATIO KODIN KESKITETTY SÄHKÖTOIMINTOJEN OHJAUS TALOAUTOMAATIO KODIN KESKITETTY SÄHKÖTOIMINTOJEN OHJAUS 2015 Kaikki kodin sähkötoiminnot yhdessä järjestelmässä VALVONTA AUTOTALLIN OVET VERHO-OHJAUS OHJAUSJÄRJESTELMÄ ENERGIANKULUTUS LÄMMITYS VALAISTUS

Lisätiedot

TAMETO JÄRJESTELMÄVALAISIN

TAMETO JÄRJESTELMÄVALAISIN FIN TAMETO JÄRJESTELMÄVALAISIN 2 TAMETO ERGONOMINEN VALAISIN. Oikea valaistus on yksi merkittävimmistä näkökohdista työpaikkojen ergonomisessa muotoilussa. Se on keskeinen tekijä, joka vaikuttaa työntekijöiden

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

Feilo Sylvania ActiveAhead -valonohjausjärjestelmä 24/10/2017 1

Feilo Sylvania ActiveAhead -valonohjausjärjestelmä 24/10/2017 1 Feilo Sylvania ActiveAhead -valonohjausjärjestelmä 24/10/2017 1 ActiveAhead Sylvania-konserni on valinnut kumppanikseen Helvarin ActiveAhead valonohjausjärjestelmän Järjestelmää hyödynnetään lähes kaikissa

Lisätiedot

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä Lighting SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä SmartBalance, suspended SmartBalance-valaisin vastaa sekä toiminnallisuutta että muotoilua koskeviin vaatimuksiin. Entistä paremman energiatehokkuuden

Lisätiedot

Valaistuksen suunnittelu uuteen asuinrakennukseen

Valaistuksen suunnittelu uuteen asuinrakennukseen Valaistuksen suunnittelu uuteen asuinrakennukseen Valaistus on tärkeä osa hyviä asuinolosuhteita - tärkeämpi kuin yleensä osaamme edes kuvitella. Valaistus vaikuttaa monin tavoin ihmisen hyvinvointiin

Lisätiedot

toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin

toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin Toimisto - haastava suunnittelukohde Toimistotiloille asetettavat vaatimukset ovat muuttuneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Työ on muuuttunut

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä Lighting SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä SmartBalance, suspended SmartBalance-valaisin vastaa sekä toiminnallisuutta että muotoilua koskeviin vaatimuksiin. Entistä paremman energiatehokkuuden

Lisätiedot

vialume Visuaalista näkömukavuutta kaikkiin projekteihin

vialume Visuaalista näkömukavuutta kaikkiin projekteihin vialume Visuaalista näkömukavuutta kaikkiin projekteihin Pohjoismaista muotoilua moniin ympäristöihin Vialume 1 -pylväsvalaisin syntyi kauniin pohjoismaisen valon innoittamana. Fagerhultin valmistama pylväsvalaisin

Lisätiedot

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Valaistus Valaistuksen merkitys näkö- ja kuulovammaisille henkilöille Hyvä valaistus on erityisen tärkeä heikkonäköisille henkilöille. Ympäristön hahmottaminen heikon näön avulla riippuu valaistuksen voimakkuudesta

Lisätiedot

Kätevin tapa korvata purkauslamput LED-lampuilla

Kätevin tapa korvata purkauslamput LED-lampuilla LED-lamput TrueForce LED HPL Kätevin tapa korvata purkauslamput LED-lampuilla UUSI! Kustannustehokas LED-lamppuvaihtoehto kaupunki- ja puistovalaistukseen Tärkeimmät ominaisuudet Pieni koko Kevyt vain

Lisätiedot

Mini 300 LED gen2 hallitse valaistusta sovelluksen avulla

Mini 300 LED gen2 hallitse valaistusta sovelluksen avulla Lighting Mini 300 LED gen2 hallitse valaistusta sovelluksen avulla Mini 300 LED gen2 Huoltoasemien katoksiin ja syväsäteilijöihin suunnitellut, tehokkaat jälkiasennettavat Mini 300 LED gen2 -valaisimet

Lisätiedot

Älykkään valaistuksen mahdollisuudet

Älykkään valaistuksen mahdollisuudet Älykkään valaistuksen mahdollisuudet Jaakko Ketomäki Erikoistutkija, Interactive buildings VTT Technical Research Centre of Finland Älykäs valaistus? Tehokas valaistus Valaistustapa Valaisinsijoittelu

Lisätiedot

Julkisten tilojen vihreät valaistusratkaisut. Henri Juslén, Philips Oy

Julkisten tilojen vihreät valaistusratkaisut. Henri Juslén, Philips Oy Julkisten tilojen vihreät valaistusratkaisut Henri Juslén, Philips Oy 2009 Aiheina... Hiukan valosta ja erilaisuudesta Valaistus, energia ja lainsäädäntö Energiatehokasta sisävalaistusta Kaikki lähtee

Lisätiedot

delta Mikroprismahäikäisysuojat

delta Mikroprismahäikäisysuojat delta Mikroprismahäikäisysuojat Tekniikkaa ja estetiikkaa Valaisimien esteettinen ulkonäkö korostuu silloin, kun käytetään mikroprismatekniikalle suunniteltuja valaisimia. Näiden valaisimien tärkeitä ominaisuuksia

Lisätiedot

Linear. Valaisimet. Suora linja tulevaisuuteen

Linear. Valaisimet. Suora linja tulevaisuuteen Linear Valaisimet Suora linja tulevaisuuteen Kohti energiatehokasta huomista Linear-L Korkeatasoiset, kustannustehokkaat ja helposti asennettavat Linear-valaisimet ovat älykkään -valaistusjärjestelmän

Lisätiedot

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa.

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. UUDET living by Danfoss -termostaatit. Harppaus kohti laadukkaampaa asumista. Asenna ja unohda Uudet living by Danfoss termostaatit

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki

Kauniaisten kaupunki Kauniaisten kaupunki Keskusurheilukenttä Valaistuslaskenta RAPORTTI LiCon-AT Oy Matleena Sirkiä Hyvinkää 13.3.2013 Sisällys 1 KÄSITTEET... 1 1.1 Valovirta... 1 1.2 Valovoima... 1 1.3 Valaistusvoimakkuus...

Lisätiedot

SEINÄ/LATTIA LED-VALOT

SEINÄ/LATTIA LED-VALOT SEINÄ/LATTIA -VALOT Seinävalaisimien avulla voi helposti ja nopeasti muuttaa huoneen tyyliä ja tunnelmaa. Meiltä löytyy seinävalaisimia sekä sisä- että ulkokäyttöön ja värilämpötilasta riippuen valaistuksen

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

Edustavaa energiatehokkuutta AVD-valaisinperhe

Edustavaa energiatehokkuutta AVD-valaisinperhe Edustavaa energiatehokkuutta AVD-valaisinperhe Yhdenmukaista tyylikkyyttä kaikkiin tiloihin Tilan, muodon ja valon energiatehokasta laatua. 550 mm 370 mm 2 190 mm AVD190 AVD370 AVD550 Enston AVD-valaisinperhe

Lisätiedot

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta,

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, Valaistus Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, koulurakennuksissa valaistus voi kattaa jopa 40%. Valaistusta tulisi käyttää ainoastaan tarpeeseen ja

Lisätiedot

Suorakulmainen SlimBlend Erinomainen teho, edistynyt hallinta

Suorakulmainen SlimBlend Erinomainen teho, edistynyt hallinta Lighting Suorakulmainen SlimBlend Erinomainen teho, edistynyt hallinta Suorakulmainen SlimBlend, ripustettava Rakennusten omistajat ja vuokraajat haluavat toimistostandardien kanssa yhteensopivaa valaistusta.

Lisätiedot

Picture by: Matti Kolho. 40 vuotta valonohjausta

Picture by: Matti Kolho. 40 vuotta valonohjausta Picture by: Matti Kolho 40 vuotta valonohjausta Energiansäästö Tunnelman luominen Efektivalaistus Helppokäyttöisyys Turvallisuus Valonohjauksen tarpeet Hehkulamppu Yleisin lampputyyppi Helpoin säätää Voidaan

Lisätiedot

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Lighting Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Metronomis LED Torch Metronomis LED on ensimmäinen valaisinsarja, joka tarjoaa laajan valikoiman erityisesti ulkovalaistukseen tarkoitettuja valaistustehosteita.

Lisätiedot

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Pimeät kohdat valaisinrivien välissä Kirkkaat kohdat valaisinrivien kohdissa Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Muutos B, 11.02.2014, s. 5 lisätty, s. 7 työvaihekuvaus E42 NYKYTILANNE

Lisätiedot

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA HUONETYYPIN PERUSTEELLA Huonetilan käyttötarkoituksella on ratkaiseva merkitys luotavalle akustiselle ympäristölle. Huoneissa, joissa puhutaan, kuten luokkahuoneet ja auditoriot, on tärkeää varmistaa hyvä

Lisätiedot

CoreLine Batten kirkas valinta

CoreLine Batten kirkas valinta Lighting CoreLine Batten kirkas valinta CoreLine Batten Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, asiakkaat haluavat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia

Lisätiedot

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella 10 2009 5005 Kun uusin tekniikka ja optimaalinen lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy SMART CITY käytännön kokemuksia VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy ilumination Älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmä Miellyttävä ympäristö Valaistuksen optimointi

Lisätiedot

osaamista ja innovaatioita Tuoteuutuudet, kevät 2017

osaamista ja innovaatioita Tuoteuutuudet, kevät 2017 osaamista ja innovaatioita Tuoteuutuudet, kevät 2017 Älykästä valaistusta Valonohjauksen avulla saadaan aina oikea määrä valoa sinne, missä sitä tarvitaan. Läsnäolon ja luonnonvalon havaitsevat tunnistimet

Lisätiedot

iskunkestävät valaisimet Tiedämme kuinka luodaan turvallisempia ympäristöjä

iskunkestävät valaisimet Tiedämme kuinka luodaan turvallisempia ympäristöjä iskunkestävät valaisimet Tiedämme kuinka luodaan turvallisempia ympäristöjä Uusi ilkivallan kestävä valaisinmallisto Fagerhult tuo markkinoille aivan uuden valaisinmalliston. Tuotteet ovat poikkeuksellisen

Lisätiedot

ClearFlood Large paras ratkaisu perinteisten valonheittimien korvaamiseen

ClearFlood Large paras ratkaisu perinteisten valonheittimien korvaamiseen Lighting ClearFlood Large paras ratkaisu perinteisten valonheittimien korvaamiseen ClearFlood Large ClearFlood Large on suunniteltu vastaamaan erilaisten valonheitinten käyttökohteiden vaatimuksia. Valaisin

Lisätiedot

valoa hoitotyön sankareille Fagerhultin valaistusratkaisut terveydenhuollon eri tiloihin

valoa hoitotyön sankareille Fagerhultin valaistusratkaisut terveydenhuollon eri tiloihin valoa hoitotyön sankareille Fagerhultin valaistusratkaisut terveydenhuollon eri tiloihin Kun tapahtuu onnettomuus, hoitohenkilökunta on valmiina. Heidän tehtävänsä ei ole helppoa, sillä hoitopäätökset

Lisätiedot

Modulivalaisimet. Modulivalaisimet Alasvalot, Led

Modulivalaisimet. Modulivalaisimet Alasvalot, Led Modulivalaisimet Alasvalot Led Modulivalaisimet Alasvalot, Led Galileo Inlight Miranda Corona Capella UltraLed Galileo Alasvalo 19 20 TC-TEL HE TC-TEL Galileo Alasvalo Galileo on uppoasennukseen tarkoitettu

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö kaikille Älykkyys ohjauksessa. Valaistuksen järkevällä ohjauksella saadaan maksimaaliset energiansäästöt ja tarpeenmukainen valaistus.

Lisätiedot

LINEAR S LINEAR SR LINEAR P LINEAR M LINEAR L LINEAR-VALAISIMET ENERGIATEHOKAS VALINTA JOKA KOHTEESEEN

LINEAR S LINEAR SR LINEAR P LINEAR M LINEAR L LINEAR-VALAISIMET ENERGIATEHOKAS VALINTA JOKA KOHTEESEEN LINER S LINER SR LINER P LINER M LINER L LINER-VLISIMET ENERGITEHOKS VLINT JOK KOHTEESEEN SNEP-valaistus TYYLIKÄS. ÄLYKÄS. VLOVOIMINEN. SNEP-valaistusjärjestelmä on kokonaisedullinen, tyylikäs, energiatehokas

Lisätiedot

Pentura Mini LED erittäin ohut runkovalaisin koteihin toimistoihin tai myymälöihin

Pentura Mini LED erittäin ohut runkovalaisin koteihin toimistoihin tai myymälöihin Lighting Pentura Mini LED erittäin ohut runkovalaisin koteihin toimistoihin tai myymälöihin Pentura Mini LED Pentura Mini LED on erittäin ohut runkovalaisin. Sen leditekniikka säästää energiaa ja tuottaa

Lisätiedot

70 vuotta osaamista ja innovaatioita

70 vuotta osaamista ja innovaatioita 70 vuotta osaamista ja innovaatioita Tuoteuutuudet, syksy 2015 Fagerhult 70 vuotta innovaatioita 1996 Ensimmäisen sukupolven Pleiad, jossa on poikittain asennettu pienloistelamppu sekä pyörähdyssymmetrinen

Lisätiedot

LED VALAISTUS. Vinkit ja ideat sinun kotiisi

LED VALAISTUS. Vinkit ja ideat sinun kotiisi LED VALAISTUS Vinkit ja ideat sinun kotiisi LED on lämmintä valoa Nykyään voit valita LED-valaisimet jotka näyttävät halogeeneilta. Lediä voi himmentää Siivous vai illallinen? Voit himmentää valaistusta

Lisätiedot

EFix-toimistovalaisimet. Laadukkaat TL5- valaisimet toimistoon ja julkisiin tiloihin

EFix-toimistovalaisimet. Laadukkaat TL5- valaisimet toimistoon ja julkisiin tiloihin EFix-toimistovalaisimet Laadukkaat TL5- valaisimet toimistoon ja julkisiin tiloihin EFix tuoteperhe parempaan näkemiseen valaistustapa asennustapa valaisin optiikka A C6 D6 M6 M2 P EFix TBS260 EFix TCS260

Lisätiedot

I-VALO PRO UUTTA! VALAISINMALLISTO

I-VALO PRO UUTTA! VALAISINMALLISTO VALAISIN UUTTA! Pro-valaisinsarja sopii muotoilultaan julkisiin rakennuksiin ja koteihin, sekä korkeisiin että mataliin tiloihin. Sarja koostuu erikokoisista riippuvalaisimista, uppovalaisimista sekä katto-

Lisätiedot

Valaistunut ratkaisu Ensto eled

Valaistunut ratkaisu Ensto eled Valaistunut ratkaisu Ensto eled Eko. Looginen. Ensto eled. 1 Loistava, huoleton tulevaisuus. 2 Ensto eled Kymmenkertainen energiatehokkuus Moninkertainen kestoikä Huoltovapaa Laajeneva mallisto uusiin

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Fagerhult The Art of Light

Fagerhult The Art of Light The Art of Liverti Useat taiteen lajit perustuvat valon kautta saatavaan elämykseen. Näin on esimerkiksi elokuvassa, valokuvauksessa, maalaustaiteessa ja kuvanveistossa. Valo ei pelkästään auta meitä

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE TOIMISTO

SOVELLUSOHJE TOIMISTO SOVELLUSOHJE TOIMISTO Tehokkaasti toimistossa oikeassa valossa < Älykkyys ohjauksessa. Toimistorakennuksissa on tärkeää, että ohjauksen hyödyt tiedetään ja energiansäästöä voidaan seurata. Älykkäällä ohjauksella

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Ecophon Square 43 LED

Ecophon Square 43 LED Ecophon Square 43 LED Ecophon Square 43 on täysin integroitu upotettu valaisin Dg-, Ds- ja E-reunaisille levyille, ja joka on kehitetty Akutex FT -pintaisiin Ecophon-akustiikkakattoihin sopivaksi. Valaisin

Lisätiedot

24/7. Käytä ECL Comfortia etänä - tietokoneella tai älypuhelimella. Aina käytössä. www.ecl.portal.danfoss.com

24/7. Käytä ECL Comfortia etänä - tietokoneella tai älypuhelimella. Aina käytössä. www.ecl.portal.danfoss.com Käytä ECL Comfortia etänä - tietokoneella tai älypuhelimella ECL Portal on tietoliikennesovellus, jonka avulla pystyt etäohjaamaan kaukolämmitysjärjestelmääsi. ECL Portalia on helppo käyttää, olit sitten

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUTUUDET 03 2015 SL713 LED SL764 LED SL789 LED. FL LED RECtanGULAR DLSB LED SL740SL LED SL789

SISÄLTÖ UUTUUDET 03 2015 SL713 LED SL764 LED SL789 LED. FL LED RECtanGULAR DLSB LED SL740SL LED SL789 UUTUUDET 3 2015 SPITTLER 2 SISÄLTÖ UUTUUDET 03 2015 SL624 LED 08 SL650 LED 11 SL713 LED 22 14 17 SL764 LED 23 28 30 SL789 LED 32 FL LED RECtanGULAR 38 41 44 50 DLSB LED WL260 LED WL270 LED SL740SL LED

Lisätiedot

CoreLine Waterproof kirkas valinta

CoreLine Waterproof kirkas valinta Lighting CoreLine Waterproof kirkas valinta CoreLine Waterproof Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia

Lisätiedot