Kehittynyt Koneiden käyttökunnon seuranta [Analysaattori A30 ja Condmaster Pro]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehittynyt Koneiden käyttökunnon seuranta [Analysaattori A30 ja Condmaster Pro]"

Transkriptio

1 Kehittynyt Koneiden käyttökunnon seuranta [Analysaattori A30 ja Condmaster Pro]

2 Suunnitelmallinen kunnonvalvonta kustannukset kuriin Vältä suunnittelemattomat seisokit Valvo kriittiset laitteet Aikainen varoitus parantaa kannattavuutta

3 Tehokas ja kannattava tuotanto [huolehdi siitä!] Analysaattori A30 on käsimittauslaite koneiden säännölliseen käyttökunnon seurantaan. Sitä käyttävät johtavat teollisuusyritykset ympäri maailman ennakoivaan vaurioseurantaan, tuotantohävikkien minimoimiseen suunnittelemattomien seisokkien kautta ja kunnossapidon kokonaiskustannuksien vähentämiseen. Analysaattori A30 käyttää kaikkia kolmea johtavaa kunnonseurantamenetelmää. Jokaisesta koneesta voit valita juuri niiden menetelmien yhdistelmän joka parhaiten vastaa teknisiä vaatimuksiasi: Vierintälaakereiden iskusysäysmittaus antaa tietoa alkavista laakerivaurioista, voitelun toimivuudesta sekä linjauksen ja kuorman vaikutuksesta käyttökuntoon. Monessa sovellutuksessa ovat laakerit ainoat koneosat, jotka vaativat seurantaa. Tärinän kokonaistason mittaus on ISO:n suosittelema menetelmä koneiden yleiseen käyttökunnon seurantaan. Sillä havaitaan yleisimmät mekaaniset viat, kuten epätasapaino, rakenteen heikkous ja löystyneet osat. Tärinämittaus FFT-analyysilla auttaa havaitsemaan yksittäiset vikaoireet ja saat konekohtaisen käyttökunnon arvion. Analysaattorin A30 ainutlaatuinen ominaisuus on sen kyky mitata vierintälaakerin voitelun tilaa. Laakerin käyttöikä on riippuvainen voitelukalvon paksuudesta vierintäelementtien kosketuskohdassa. A30 antaa tästä arvon ja ohjelma laskee laakerin käyttöiän ja mahdollisuudet parantaa voitelua toisilla voiteluaineilla. Voit käyttää mittauslaitetta yksittäisiin tarkastuksiin, laajoihin kartoituksiin ja jatkuvaan mittaukseen yksittäisessä ongelmakohteessa. Mittauslaitetta on saatavana kolme eri versiota: Basic, Logger ja Expert. Kaikilla tasoilla mittaustulokset arvioidaan automaattisesti ja tulos näytetään vihreä - keltainen - punainen käyttökuntoasteikolla, näin tulevat ongelmakohdat erottuvat selvästi. Kalibroimalla ja asettamalla raja-arvoja voit säätää automaattisen arvioinnin tarkasti ja saat heti luotettavan diagnoosin. Basic versio edellyttää mittaustulosten kirjaamista käsin. Logger ja Expert ovat sarjaliikenneyhteydessä SPM Condmaster Pro ohjelman kanssa. Tämä viidennen sukupolven ohjelma siirtää mittausreitit A30:een ja lukee mittaustulokset arviointia ja trendinäyttöä varten.

4 Mitä sinun tarvitsee tietää? [Yksi mittauslaite, monta vastausta] Käyttökunnon seuranta säästää rahaa ja on usein tarpeellinen käyttöturvallisuuden varmistaja. Tavoitteena on havaita alkavat viat ennen kuin ne muodostuvat ongelmiksi. Tämä tulee vielä tärkeämmäksi kun tuotannon tahti kiihtyy ja miehittämättömät toiminnot tulevat yhä yleisimmiksi. Viimeisin työtä säästävä tekniikka: kosketukseton tunnistesiru, siirrät mittauslaitteeseen kaikki mittauspistetiedot ja tallennat mittaustulokset siihen. RF transponderin antenni on valmiina A30 Logger ja Expert versioissa. Signaalit joita käytetään koneiden käyttökunnon arvioimiseen ovat iskusysäykset ja tärinä. Näitä signaaleja voidaan käsitellä eri tavoin. Värähtelyanalyysi on näistä monimutkaisin ja työntäyteisin, tekniikkana se on liian monimutkainen yleisille kunnonvalvontatehtäville ja huonompi kuin iskusysäysmittaus useimmille laakereille. A30 antaa sinulle kaikki vaihtoehdot.voit tehdä strategisen päätöksen ja käyttää kustannustehokkainta menetelmää joka antaa oikean käyttökuntoarvion tiettyyn tekniseen sovellutukseen. Erilliset iskusysäys- ja tärinäanturit varmistavat tarkat mittaustulokset. Mittauspisteet, joihin ei päästä käsiksi normaalin käynnin aikana, varustetaan kiinteillä antureilla ja mittausterminaaleilla. EVAM menetelmässämme sinulla on tarvittaessa tehokas työkalu värähtelyanalyysiin. Mittaamalla tärinää ISO:n mukaan voit helposti havaita tavalliset koneviat paitsi laakerivauriot joita varten sinulla on iskusysäysmenetelmä mikä on edelleen lyömätön tarkkuudessaan ja luotettavuudessaan. Analysaattorilla A30 on monta lisätoimintoa. Voit mitata pyörintä- ja kehänopeutta. Voit mitata lämpötilaa pinnoista tai nesteistä. Voit tallentaa osoittimien ja näyttöjen lukemat. Voit tallentaa kirjoitettuja kommentteja A30:een ja liittää ne mittaustuloksiin. Voit tallentaa jopa 50 tuntia iskusysäys- nopeus- ja tärinämittaustuloksia yhdestä mittauspisteestä. Voit asentaa muistisirut mittauskohtiin, tallentaa niihin kaikki mittaustiedot ja edellisen mittaustuloksen. Pyörimisnopeustietoa tarvitaan käyttökunnon arvioimiseen. Koneen lämpötilaseuranta antaa usein arvokasta tietoa. A30 käyttää pinta- ja uppolämpötila-antureita pinnolle ja nesteille. Nopeus mitataan kosketuksella tai optisesti turvallisen välimatkan päästä. Saat valmiiksi arvioidut mittaustulokset heti. Nuoli näytössä osoittaa kuntoasteikon vihreää - keltaista - punaista kenttää. Jos väri on vihreä tallennat rutiini mittaustuloksen. Jos mittaustulos on korkea, säästät aikaa ja rahaa selvittämällä syyn korkeaan mittaustulokseen heti paikan päällä.

5 Hanki vakuutus se kannattaa LCD näyttö, 4 x 16 merkkiä, automaattinen taustavalaistus Kosketukseton mittauspistetunnistus CondID TM tunnistesiruilla Valmis arviointi mittaustuloksesta vihreä - keltainen - punainen asteikolla Muisti 500:lle tavalliselle mittauspisteelle Voitelukalvon paksuus ja voitelun tila Iskusysäyksien, tärinän ja nopeuden tai lämpötilan jatkuva mittaus jopa 50 tunnin ajan Nopea tiedonsiirto: lataa mittausreitti, siirrä mittaustulokset PC:hen Tallentaa jopa 12 mittaustulosta per mittauspiste, 400 spektriviivaa ja kommentit Suljettu kalvokytkin näppäimistö ohjelmointia ja valintoja varten Paristojen kesto 5000 mittausta EX-hyväksytty versio saatavana Iskusysäysanturit: käsikoetin, pikaliitinanturi, kiinteästi asennetut anturit Lämpötila- ja nopeusanturit. Liitäntä PC:hen Tärinäanturit: käsikoetin, magneetti kiinnitys, kiinteät anturit. Kattavat mittaustoiminnot Nopea ja helppo käyttää Valmis käyttökunnon arviointi

6 Luotettavat tiedot pysyt huipulla Erinomainen yleiskuva johon voit liittää omia kuvia Hälytykset merkitty helposti ymmärrettävillä värikoodeilla Konekohtainen arviointi värähtelysignaaleista

7 Täydellinen hallinta reaaliaikaisilla käyttökuntotiedoilla [paras ohjelma] Condmaster Pro on SPM:n kattava käyttökunnonvalvontaohjelma, sitä käytetään käsimittauslaitteille sekä jatkuvasti mittaaville kiinteille järjestelmille. Se toimii kaikkien 32- bittisten Windows versioiden alaisuudessa ja käyttää SQL Serveriä tietokantakäsittelijänä. Puhtaasti hallinnolliset tiedot pidetään minimissään - voit luoda yhdelle mittauspisteelle jopa 9 eri seuranta tehtävää, joista kaksi on vapaata tietoa käyttäjän määrittelemästä mittaustoiminnasta. Työskentelet tutuilla konepaikka tunnisteilla ja asetat Condmaster Pro:n käyttämään nimi- ja numerointiformaattejasi. Asiantuntijatieto, jota tarvitaan koneiden käyttökunnon arvioimiseen, sisältyy ohjelmaan: laaja laakerirekisteri, voiteluainetiedot, SPM arviointisäännöt, ISO:n koneluokkien raja-arvot, matemaattiset mallit värähtelyanalyysiin ja vikaoireiden tunnistus sekä paljon muuta. Osiossa Lubmaster voit laskea laakerin mahdollisen käyttöikäparannuksen jonka voit saavuttaa vaihtoehtoisilla voiteluaineilla. Condmaster Pro:n graafiset toiminnot helpottavat käyttökunnon kehityksen seurantaa. Vertailemalla eri mittausmenetelmien tuloksia diagrammit osoittavat vikojen syyt. Voit arvioida korjausten kiirreellisyyden ja voit suorittaa korjaukset tehokkaasti suunniteltujen seisokkien aikana. Määrittelet hälytysrajat ja luot mittausreitit ja mittausvälit. Ohjelma tukee ajan käytön suunnittelua ja muita hallinnollisia tehtäviä jotka liittyvät mittauksiin, voiteluun ja kunnossapitotöihin. Aktivoit vain ne mittaustoiminnot joita tarvitset ja muut jäävät automaattisesti pois näkyvistä. Täten voit työskennellä yksinomaan käsimittauslaitteilla tai yhdistää nämä käyttökuntoa jatkuvasti mittaavaan CMS-järjestelmään. Hälytyslista saadaan automaattisesti asetettujen arviointisääntöjen mukaan. Näitä voit muuttaa asettamalla omia hälytysrajoja. Kun mittausreitti on mitattu voit siirtää mittauslaitteeseen hälyttävät mittauspisteet ja suorittaa tarkastusmittaukset kaikista niistä mittauspisteistä joilla on korkeat mittausarvot. Erinomainen työkalu tehokkaaseen kunnossapitoon Tarvittaville tiedoille saat opastavat valikot, oletusarvot ja aputekstit. Voit käyttää toimintoja kopiointi ja muuta ajan säästämiseksi kun luot laite- ja mittauspisterekisterejä. Tehokkain osa on EVAM Evaluated Vibration Analysis Method. Se on paljon enemmän kuin tavallinen värähtelyanalyysi. 5 yleisen kuntoparametrin lisäksi voit valita vikaoireet yksittäisten vikojen tunnistamiseen ja voit luoda konekohtaiset arviointikriteerit. Kuten aina, SPM painottaa teollisen kunnonseurannan päävaatimusta: nopea ja helppo viantunnistus automaattisen mittaustulosten arvioinnin kautta. Evam spektrissä vikaoireet näytetään nopeusarvoineen suhteessa koneen kokonaistärinätasoon

8 Muutamia tosiasioita Käyttökunnon seuranta vaatii muutakin kuin älykkäät mittauslaitteet ja tietokoneohjelmat. Sinun täytyy työskennellä teollisuusympäristössä ja selviytyä lämmöstä, melusta, öljystä ja kemikaaleista sillä koneita ei ole rakennettu tai sijoitettu niin, että niitä olisi helppo mitata. SPM on ratkaissut nämä ympäristöongelmat kaikilla teollisuuden aloilla. Meiltä saat kaikki tarvittavat laitteet, kiinteistä mittauspisteistä käsimittauslaitteita varten, laajoihin jatkuvasti mittaaviin järjestelmiin sekä maailmanlaajuisen teknisen tuen ja huollon. Tekniset tiedot Analysaattori A30 Iskusysäys (SPM LR/HR) Mittausalue: dbsv Erottelukyky: 1 dbsv Tarkkuus: ± 1 dbsv Tärinän kokonaistaso (ISO 10816) Mittausalue: mm/s RMS Erottelukyky: 0.1 mm/s Tarkkuus: ± (0.2 mm/s + 2% lukemasta) Taajuusalue: Hz Värähtelyanalyysi (EVAM ) Ikkunointi: Hanning Näytteiden määrä: 1024 / 2048 FFT tulos: 400 / 800 spektriviivaa Taajuusalue: Hz Näytetyt viivat: 15 korkeinta, vaihto Hz / cpm Tallennetut viivat: korkeinta Nopeusmittaus Mittausalue: Mittausetäisyys: Erottelukyky: Tarkkuus: rpm optinen enint. 0.6 m 1 rpm ± (1 kierr % lukemasta) Lämpötilamittaus Mittausalue: C Erottelukyky: 1 C Mittauslaitteen tekniset tiedot Lämpötila-alue: C Virransyöttö: 6 x 1.5 V LR6 alkaalikennoa Pariston kesto: lepotilassa 1 vuosi, tai 5000 mittausta, tai 50 tuntia jatkuvaa mittausta Koko: 255 x 105 x 60 mm Paino: 0.85 kg Kotelo/ suoja: ABS / polyuretaani Näppäimistö: suljettu kalvokytkin Näyttö: LCD, 4x16 merkkiä, LED taustavalo Muisti: tavallisesti 500, enint. 999 mittauspistettä Muistin/kellon varmistus: noin 24 tuntia Se kasvaa tehtävien mukaan... Enemmän perustoimintoja kuin koskaan ja useampia lisätoimintoja. Valitse mitä sinä tarvitset. Voit jättää mittaustoimintoja pois valitsemalla vain ne tarvikkeet joita haluat käyttää. Voit helposti päivittää, milloin tahansa. Mittaustekniikat ja muut ominaisuudet Iskusysäys, LR/HR Voitelukalvon paksuus Tärinän kokonaistaso, ISO Lämpötilamittaus Nopeusmittaus, kosketus ja optinen Jatkuva mittaus Anturilinjatesti Paristotesti Ajan ja pvm:n näyttö Version ID näyttö Kielisyyden valinta Automaattinen taustavalo Automaattinen lepotila, virta pois Ex-hyväksytty malli saatavana Tiedonsiirto Condmaster Pro ohjelmalla Mittauspistetunnistus Pitkäaikainen tallennus Vapaan lukeman tallennus Kommenttien tallennus Tarkastuspiste muistutus Värähtelyspektri EVAM, värähtelyanalyysin arviointi Analysaattori A30 Basic Logger Expert SPM, EVAM ja Condmaster ovat SPM Instrument AB:n rekisteröidyt tuotemerkit. Windows on Microsoft, Inc.rekisteröity tuotemerkki. SPM Instrument Oy Pihkatie Helsinki Finland Puh Fax I Copyright SPM Instrument AB ISO 9001 sertifioitu. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennkkoilmoitusta.

POR TA BLE EFFICIENC Y

POR TA BLE EFFICIENC Y PORTABLE EFFICIENCY condition monitoring in a league of its own em er ald \ em(ə)rəld\ Member of the beryll family of minerals and the most famous and valuable green gemstone. The name Leonova Emerald

Lisätiedot

Reliability Systems Uutiset

Reliability Systems Uutiset 2011 Reliability Systems Uutiset Voitelutoiminta hallintaan s. 5 Kestääkö seuraavan seisokkiin? s. 9 SKF Etävalvontapalvelut s. 13 Reliability Systems Uutisten julkaisija: Oy SKF Ab Linnoitustie 11, 02600

Lisätiedot

Käyttöohje. Vibration Meter

Käyttöohje. Vibration Meter 805 Vibration Meter Käyttöohje May 2012 (Finnish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective

Lisätiedot

FAG ProCheck Nykyaikainen kunnonvalvonta maksimoi käyttövarmuuden. Tekniset tuotetiedot

FAG ProCheck Nykyaikainen kunnonvalvonta maksimoi käyttövarmuuden. Tekniset tuotetiedot FAG ProCheck Nykyaikainen kunnonvalvonta maksimoi käyttövarmuuden Tekniset tuotetiedot Edut Käyttökohteet FAG ProCheck Koneiden käyttöasteen parantaminen suunnittelemattomia seisokkeja vähentämällä on

Lisätiedot

bearing monitoring as you have never seen it

bearing monitoring as you have never seen it bearing monitoring as you have never seen it Laakereiden käyttökunnon mittausmenetelmien uusi sukupolvi SPM Instrument oli jo 40 vuotta sitten mittaavan ennakkohuollon edelläkävijä. Sittemmin SPM -menetelmää

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy:n Martinlaakson voimalaitoksen turbiinien ja generaattoreiden mekaaniset erikoismittaukset

Vantaan Energia Oy:n Martinlaakson voimalaitoksen turbiinien ja generaattoreiden mekaaniset erikoismittaukset Niklas Weckström Vantaan Energia Oy:n Martinlaakson voimalaitoksen turbiinien ja generaattoreiden mekaaniset erikoismittaukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Automaatiotekniikka Insinöörityö

Lisätiedot

Mittauslaiteluettelo. Digitaaliset yleismittarit Pihtimittarit Testerit Eristysvastusmittarit Maadoitusvastustesterit Asennustesterit

Mittauslaiteluettelo. Digitaaliset yleismittarit Pihtimittarit Testerit Eristysvastusmittarit Maadoitusvastustesterit Asennustesterit Mittauslaiteluettelo 2012 2013 Digitaaliset yleismittarit Pihtimittarit Testerit Eristysvastusmittarit Maadoitusvastustesterit Asennustesterit Kannettavat testerit Digitaaliset lämpömittarit Lämpökamerat

Lisätiedot

Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone.

Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone. Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone. Lady-Comp Onnittelumme henkilökohtaisen Lady-Comphedelmällisyystietokoneen valinnasta. Lady-Comp- ja Lady-Comp baby -laitteiden valmistajalla on yli 25 vuoden

Lisätiedot

Leica TPS1200+ Erittäin suorituskykyinen takymetri

Leica TPS1200+ Erittäin suorituskykyinen takymetri Leica TPS1200+ Erittäin suorituskykyinen takymetri Leica TPS1200+ Takymetri Varustettu uusilla, kiinnostavilla ominaisuuksilla, suunniteltu nopeaksi, tarkaksi, helppokäyttöiseksi ja luotettavaksi. Leica

Lisätiedot

Elkome laajentaa teollisuuden sähköistyspalvelujen tarjontaa s.3

Elkome laajentaa teollisuuden sähköistyspalvelujen tarjontaa s.3 News Elkome Systems Oy:n asiakaslehti 2/2010 Elkome laajentaa teollisuuden sähköistyspalvelujen tarjontaa s.3 Testausjärjestelmien toteutus suunnittelusta käyttöönottoon s.4 PC-pohjaisten järjestelmien

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus KÄYTTÖOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus KÄYTTÖOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Versio 1.00 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma KÄYTTÖOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA SATEL 1 VAROITUS Välttääksesi keskuksen toiminnalliset ongelmat on suositeltavaa tutustua tähän käyttöohjeeseen huolellisesti

Lisätiedot

Reliability Systems Uutiset

Reliability Systems Uutiset 2012 Reliability Systems Uutiset Tiivisteet valukoneissa Case Rautaruukki s. 3 Kunnonvalvontaa vesivoimalaitoksilla Case Pato s. 13 Reliability Systems Uutisten julkaisija: Oy SKF Ab Linnoitustie 11, 02600

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

KUITUOPTISET ANTURIT SILTARAKENTEIDEN MITTAUKSISSA

KUITUOPTISET ANTURIT SILTARAKENTEIDEN MITTAUKSISSA KUITUOPTISET ANTURIT SILTARAKENTEIDEN MITTAUKSISSA Marja Englund*, Asko Mitrunen*, Pasi Lehtiniemi*, Ari Ipatti** *, Contesta Oy** CMC-3929 Raportti 1 (36) CM / Marja Englund 27.2. CMC-3929 SISÄLTÖ KUITUOPTISET

Lisätiedot

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje Käyttöohje Nimike: Tulostettu: 26-Sep-2013 13:22 Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje 2 Sisältö 1 6 2 Päivittäinen käyttö 7 2.1 Käynnistäminen ja sammuttaminen 7 2.2 Käyttäjän valinta 7 2.3

Lisätiedot

Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01

Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01 Käyttöohje PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01 9 1 2 10 3 11 4 5! Print 12 13 6 7 Store Menu 14 15 16 8 2 GOSSEN-METRAWATT GMBH 1 Paperirulla 2 Värinauha 3 RS232-liitin 4 Paperin ulostulo terävällä

Lisätiedot

Mittausjärjestelmiä ja vaakoja terveydenhuollon käyttöön jo vuodesta 1840

Mittausjärjestelmiä ja vaakoja terveydenhuollon käyttöön jo vuodesta 1840 Kuvasto 2013/2014 terveydenhuollon tuotteet + Mittausjärjestelmiä ja vaakoja terveydenhuollon käyttöön jo vuodesta 1840 Suomi seca finland oy Linnoitustie 4 B 02600 Espoo ٠ Suomi Puhelin 09 87 80 00 00

Lisätiedot

«Jotta paloriskit jättäisivät sinut rauhaan.» SecuriFire redundantti modulaarinen paloilmoitinjärjestelmä varustettuna SpiderNet teknologialla

«Jotta paloriskit jättäisivät sinut rauhaan.» SecuriFire redundantti modulaarinen paloilmoitinjärjestelmä varustettuna SpiderNet teknologialla «Jotta paloriskit jättäisivät sinut rauhaan.» SecuriFire redundantti modulaarinen paloilmoitinjärjestelmä varustettuna SpiderNet teknologialla «Kaksinkertainen suunnittelu, kaksinkertainen turvallisuus»

Lisätiedot

Aukotonta turvallisuutta

Aukotonta turvallisuutta Aukotonta turvallisuutta Sinteso paloilmoitusjärjestelmä Building Technologies 2 Uusi tuoteperhe palonilmaisuun, ohjauksiin ja hallintaan: Sinteso Sinteso -paloilmoitusjärjestelmä täyttää kaikki paloturvallisuusvaatimukset

Lisätiedot

EMERSONEXCHANGE VAIHDA AJATUKSIA, LUO RATKAISUJA

EMERSONEXCHANGE VAIHDA AJATUKSIA, LUO RATKAISUJA 1 EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIAKASTAPAHTUMIA 2011 Työskentelet missä tahansa, sinulle on vuoden 2011 aikana useita mahdollisuuksia tutustua siihen, millä tavoin Emersonin laaja tuote- ja palveluvalikoima

Lisätiedot

säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis.

säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis. Mukavuutta, TURVALLISUUTTA ja energiansäästöä taustalla säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis. On yleinen fakta, että energian säästäminen säästää myös rahaa etenkin kun energian hinta

Lisätiedot

Turvaa toimintasi kannalta kriittiset IT-laitteesi fyysisiltä uhkatekijöiltä etänä

Turvaa toimintasi kannalta kriittiset IT-laitteesi fyysisiltä uhkatekijöiltä etänä Olosuhteiden valvonta Turvaa toimintasi kannalta kriittiset IT-laitteesi fyysisiltä uhkatekijöiltä etänä Valvoo lämpötilaa, kosteutta, vesivuotoja, ilman virtausta liikettä ja paljon muuta. Ilmoittaa äänihälytyksellä,

Lisätiedot

AK30 KANNETTAVA PINTAKOSTEUSMITTARI TEOLLISUUDEN JA LABORATORIOIDEN SOVELLUKSIIN SOPII MYÖS AK40 RATAKOSTEUSMITTARIN KÄYTTÖOHJEEKSI KÄYTTÄJÄN OHJE

AK30 KANNETTAVA PINTAKOSTEUSMITTARI TEOLLISUUDEN JA LABORATORIOIDEN SOVELLUKSIIN SOPII MYÖS AK40 RATAKOSTEUSMITTARIN KÄYTTÖOHJEEKSI KÄYTTÄJÄN OHJE Kannettava infrapunakosteusmittari AK30 KANNETTAVA PINTAKOSTEUSMITTARI TEOLLISUUDEN JA LABORATORIOIDEN SOVELLUKSIIN SOPII MYÖS AK40 RATAKOSTEUSMITTARIN EKSI KÄYTTÄJÄN OHJE Yksilökohtaisia tietoja: Malli:

Lisätiedot

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Käyttöohje February 2012, Rev.1, 2/13 (Finnish) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change

Lisätiedot

Mendor Balance Personal Käyttöopas

Mendor Balance Personal Käyttöopas Mendor Balance Personal Käyttöopas Sähköpostituki: support.balance@mendor.com Puhelintuki: +358 45 145 1200 2015 Mendor Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mikä on Mendor Balance? Mendor Balance Personal on

Lisätiedot

SUUNTO AMBIT 2.5 Käyttöopas

SUUNTO AMBIT 2.5 Käyttöopas SUUNTO AMBIT 2.5 Käyttöopas fi 1 VARO-OHJEET................................................................ 7 2 Tervetuloa.................................................................... 9 3 Näytön

Lisätiedot

Monitoiminen savukaasuanalysaattori. Tel: +44-(0)1235-557700 www.telegangas.co.uk. V300EG03072 V7.1 i2.

Monitoiminen savukaasuanalysaattori. Tel: +44-(0)1235-557700 www.telegangas.co.uk. <your company name> <your Tel number here> V300EG03072 V7.1 i2. Monitoiminen savukaasuanalysaattori Tel: +44-(0)1235-557700 www.telegangas.co.uk V300EG03072 V7.1 i2.00 Käyttöohjekirja INS 29635 Maaliskuu 2009 Numero 1 Näyttökuvakkeet

Lisätiedot

ÄLYKÄS työskentely ei ole vaihtoehto se on välttämätöntä

ÄLYKÄS työskentely ei ole vaihtoehto se on välttämätöntä PC Extender -ratkaisut ÄLYKÄS työskentely ei ole vaihtoehto se on välttämätöntä Video Ethernetin läpi 21. vuosisadan videosiirtoa DVI-kytkentä Kytkeydy digitaaliseen maailmaan Matriisikytkentä ServSwitchit

Lisätiedot

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Käyttöohje WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä koskee erityisesti oikeutta tämän käyttöohjekirjan monistamiseen, jakeluun ja kääntämiseen. Ohjekirjan osittainenkin

Lisätiedot

Asiakkaiden ensikokemuksia Fluke Connect TM -sovelluksesta

Asiakkaiden ensikokemuksia Fluke Connect TM -sovelluksesta Tekniikan tarjoaa Asiakkaiden ensikokemuksia Fluke Connect TM -sovelluksesta ShareLive TM -videoyhteys Tallenna ja jaa mittaukset tiimisi kanssa suoraan kentältä missä ja milloin tahansa. Laitoksen kunnossapito-

Lisätiedot