Seurakuntalehti 101. vuosikerta No Miehen suru. Studio PSV / Onni Kinnunen Sivut 10 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 18 15.5.2008. Miehen suru. Studio PSV / Onni Kinnunen Sivut 10 11"

Transkriptio

1 Seurakuntalehti 101. vuosikerta No Miehen suru Studio PSV / Onni Kinnunen Sivut 10 11

2 2 Nro Jäsenet ja kirjat uuteen järjestykseen Ensi vuosikymmenen alussa kirkolla on todennäköisesti käytössään uusi kaksiosainen jäsentietojärjestelmä. Karkeasti voisi sanoa, että toiseen tietokantaan syötetään elävät ja toiseen kuolleet ihmiset. Järjestelmä tulee kaikkien seurakuntien käyttöön ja sitä pidetään yllä sekä hallinnoidaan kirkkohallituksesta käsin. Keskitetyllä järjestelmällä on etuja. Se helpottaa monen seurakunnan työntekijän työtä sekä seurakuntalaisten asiointia. Nykyisin seurakunnat ja keskusrekisterit voivat antaa todistuksia ainoastaan omista jäsenistään. Käytännössä esimerkiksi perunkirjoitusta varten tarvittava sukuselvitys pitää hankkia kaikista seurakunnista, joissa kyseinen henkilö on ollut kirjoilla viisitoista vuotta täytettyään. Yhteisellä jäsentietojärjestelmällä tämänkaltaisia tietoja voi hakea nopeasti. Uudistuksen kääntöpuoli on, että järjestelmän luominen voi vaikuttaa työpaikkojen määrään. Rekisteri sisältää yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja. Siksi on erittäin tärkeätä, että järjestelmää rakennettaessa ei säästetä euroakaan tietoturvakustannuksista. Suomessa ja maailmalla on viime aikoina sattunut liian monia tapauksia, jotka ovat heikentäneet luottamusta suuria tietojärjestelmiä kohtaan. Toinen osa uudistusta on hanke, jossa vanhat kirkonkirjat muutetaan sähköiseen muotoon. Se vaatii valtavasti työtä ja rahaa, mutta lopputuloskin on arvokas. Mikrofilmien ja vanhojen rapistuvien kirjojen tonkiminen saa jäädä historiaan. Samat sivut voi lukea kätevämmin tietokoneelta. Samalla turvataan tietojen säilyminen pitemmälle tulevaisuuteen. Aineistot tulevat näillä näkymillä ainakin tutkijoiden käyttöön. Kaikille avointa käyttöliittymää järjestelmään ei ole vielä tehty eikä tarkemmin suunniteltu. Sellaisen tekemistä pitäisi vielä vakavasti harkita. Hankkeen kokonaiskustannuksiin suhteutettuna vanhojen kirkonkirjojen asettaminen Internetin välityksellä kaikkien saataville ei olisi mikään mahdottoman suuri investointi. Kulttuuritekona se olisi vertaansa vailla. Helppo pääsy arkistoihin kotoa käsin saattaisi synnyttää suuren innostuksen sukututkimusharrastukseen. Aatoksia Usko ja korkeakoulu Sivistyneinä pidetyt ihmiset ovat alkaneet vastustaa teologian opettamista yliopistoissa. Julkisin varoin ylläpidettävässä oppilaitoksessa ei saa opettaa uskonnollisuutta, eikä yliopisto saa olla kirkon ammattikoulu. Uskontoa toki pitää tutkia, mutta tieteellisesti. Mitä teologia on? Yliopisto-opetus on julkista, joten jokainen halukas pääsee seuraamaan, minkälaista salatiedettä ja huuhaata opetetaan maamme kolmessa teologisessa tiedekunnassa. Niissä tutkitaan uskontoa, erityisesti kristinuskoa, kaikilla tieteen suomilla keinoilla. Kristinuskoon painotutaan, koska se on eniten länsimaista ihmismieltä muokannut aatesuunta. Sairauden tutkiminen ei tarkoita sairastamista, eikä uskonnon tutkiminen ei tarkoita rukoilemista. Yliopistoissa tutkitaan ja opetetaan esimerkiksi historiaa, filosofiaa, kirjallisuutta ja kieliä. Siis vaikka kommunismin syntyä, Marxin ajatuksia, Punaista viivaa ja voimasanoja. Mutta heti on huono asia, jos tutkitaan kristinuskon ja kirkkojen historiaa, oppeja ja kirjallisuutta, vaikka Raamattua tutkitaan niin kuin mitä hyvänsä kirjaa. Tutkitaanhan yliopistossa satujakin! Tiede tutkii kaikkea, mitä suinkin voi. Jumalaa ei tutkita missään, mutta se johtuu siitä, ettei siihen ole keinojakaan. Tieteessä on tyydyttävä siihen, mihin ihminen yltää. Kun kriitikot vaativat uskonnon tieteellistä tutkimista, mutta teologia ei kelpaa heille, he osoittavat olevansa sivistymättömiä. Jos he ovat itse kouluttautuneet yliopistossa, sitä suurempi häpeä heille. Ja korkeakoululle myös, kun on varustanut heidät niin heikosti. Suomen evankelis-luterilainen kirkko haluaa pappiensa olevan yliopistokoulutettuja maistereita. Humanistisille aloille on tyypillistä, että työtehtävät ovat usein muuta kuin opiskeltu ala. Jos tekee lopputyön toisesta maailmansodasta, lienee selvää, ettei työnkuva koskaan rajoitu sen piiriin. Pääasia opiskelussa onkin oppia hallitsemaan laajoja asiakokonaisuuksia. Emme halua, että terveydenhuolto on ensiapukurssin käyneiden varassa. Uskonto on liian vaikutusvaltainen elämänalue, jotta sen voisi jättää maallikkosaarnaajien tai pappisseminaarilaisten käsiin. Papit ovat tekemisissä ihmiselämän syvimpien ja herkimpien alueiden kanssa. Ei siis ole lainkaan haitaksi, että heiltä vaaditaan akateeminen loppututkinto. Kanttorit ja muut ammattimuusikot valmistuvat Sibelius-Akatemiasta, korkeakoulusta. Jos korkeakoulu ei saa olla ammattikoulu, miksi niissä koulutetaan lääkäreitä ja insinöörejä? Miksi juristeja ja taiteilijoita? Klaus Kuurinmaa-Myllyniemi Opettaja Helsinki Muut lehdet Puolustusvoimilta kannatusta laajemmalle siviilipalvelukselle Puolustusvoimien uutislehti Ruotuväki toteaa pääkirjoituksessaan että siviilipalveluksen kehittäminen vahvistaisi yleistä asevelvollisuutta. Siviilipalveluksen sisällön kehittäminen vahvistaisi yleistä asevelvollisuutta ja hyödyttäisi yhteiskuntaa. Esimerkiksi hoito- tai pelastustehtävissä opitut taidot ovat tärkeitä sekä rauhan että kriisin aikana. Voitaisiinko kehitettyä siviilipalvelusta kutsua kansalaispalvelukseksi? Vai onko kansalaispalveluksen oltava pakollinen molemmille sukupuolille? Ruotuväki Vastarannan Kiiski Hyvä Jumala loi homotkin Siuntion kirkkoherra Ismo Turunen osallistuu Uusi Tie -lehden mielipidepalstalla käytyyn keskusteluun Raamatun ilmoittamaan Jumalan näkemykseen homoseksuaalisuudesta. Mailis Janatuinen pohtii homoseksuaalisuutta Raamatun näkökulmasta UT:n numerossa 17. Paavaliin liittyen hän tulkitsee, mikä on Jumalan käsitys homoudesta. - - Luonnollisin selitys homolle on hyväksyä, että hän on hyvän Jumalan luona niin kuin heterokin. - - Kristinusko ei kuole siihen, että homot ja lesbot hyväksytään sellaisina kuin he ovat, mutta se marginalisoituu edelleen, kun omat heteronormatiiviset roolijärjestelmät selitetään Jumalan luomisjärjestykseksi. Muu elämä ei voi olla muuta kuin sairautta ja syntiä. Onko kysymys totuudesta vai porukan aitaamistarpeesta? Uusi Tie

3 Nro Seurakuntien kirkonkirjat sähköiseen muotoon Pekka Helin Faktaa Kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä tulee käyttöön vuosien aikana. Järjestelmä keskittää kaikki kirkon jäsentiedot samaan valtakunnalliseen rekisteriin, mikä nopeuttaa ja yksinkertaistaa esimerkiksi virkatodistusten ja sukuselvitysten saamista. Uudessa järjestelmässä seurakuntalainen saa jäsentietopalvelut yhdestä seurakunnasta. Nyt esimerkiksi perunkirjoitusta varten tarvitaan virkatodistus jokaisesta seurakunnasta, jossa henkilö on ollut kirjoilla sen jälkeen kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Järjestelmästä isot säästöt Valtava urakka meneillään Jäsentietojärjestelmässä on tietokanta, johon kootaan nykyisten jäsenten tiedot. Toiseen tietokantaan kootaan vanhojen kirkonkirjojen ja arkiston yhden perheen tiedot sisältävien perhelehtien tiedot vuodesta 1860 lähtien. Seurakunnat voivat halutessaan viedä tietokantaan vanhempiakin tietoja. Kirkonkirkoissa on tietoja esimerkiksi kastetuista, vihityistä, kuolleista, muuttaneista, seurakuntaan liittyneistä ja eronneista. Ennen tietokantaan siirtämistä kirkonkirjat ja perhelehdet mikrofilmataan ja digitoidaan. Noin sadassa seurakunnassa urakka on saatu jo päätökseen. Se muodostaa seurakunnis- Jäsentietojärjestelmän investointikustannukset ovat noin viisi miljoonaa euroa. Käyttöönoton jälkeen kehittämiseen ja ylläpitoon kuluu arviolta reilu miljoona euroa vuodessa. Kirkkohallitus kustantaa järjestelmän teknisen rakentamisen ja kehittämisen, seurakunnat maksavat omat laitekustannuksensa. Säästö on kymmenessä vuodessa arviolta 30 miljoonaa euroa. 10 miljoonan säästö kertyy teknisistä kustannuksista ja 20 miljoonan säästö työmäärän vähentymisenä ja helpotuksina toiminnassa. Nykyisin kullakin seurakunnalla on oma tietokanta ja järjestelmä, joita ne joutuvat itse kehittämään ja ylläpitämään. Arvio kustannussäästöstä on suuntaa-antava. Myös tietoturva pystytään järjestämään yhtenäisesti ja keskitetysti, mikä vähentää siihen kohdistuvia riskejä ja kustannuksia. Kirkkolakia on muutettava, sillä nykyisen lainsäädännön mukaan seurakunnat saavat antaa todistuksia ainoastaan omista jäsenistään. Hankkeeseen liittyvät kirkkolainsäädännön muutokset tulevat voimaan ennen järjestelmän käyttöönottoa. Rakentamista ei tehdä nykyisen, vanhaksi jäävän lainsäädännön pohjalta. ta noin viidenneksen. Mikrofilmaus ja digitointi on valtavan iso ja kallis urakka. Yksin Lahden seurakuntayhtymässä joudutaan digitoimaan noin aukeamaa, sivua, lähes puoli miljoonaa perhelehteä ja hakukorttia. Urakan ennakoidaan maksavan euroa. Hallintopäällikkö Mikko Tähkänen kirkkohallituksesta arvioi, että yhden kirkonkirjan aukeaman digitointi maksaa noin senttiä. Tutkijoiden työ helpottuu Digitointi helpottaa huomattavasti esimerkiksi sukututkijoiden työtä. Kirkonkirjat ja perhelehdet ovat tietokannassa eräänlaisina valokuvina. Niitä ei siis muokata uudenaikaisiksi teksteiksi, joista voisi tehdä esimerkiksi sanahakuja. Digitaaliseen aineistoon liitetään kuitenkin niin sanotut metatiedot. Metatietoa on esimerkiksi kirkonkirjan tiedot kuten kirjatyyppi, kirjan alku- ja loppuvuosi tai seurakuntatietona seurakunnan nimi. Hakuavaimilla voi löytää haluamansa tiedon. Enää ei tarvitse käydä läpi valtavaa materiaalia kuten mikrofilmeillä oli usein pakko tehdä. Tähkäsen mukaan historiantutkijoille voidaan myöntää aineistoon käyttöoikeuksia. Seurakuntien resurssit eivät riitä Seurakunnat eivät itse pysty viemään jättiläismäistä digitointia läpi, vaan ne joutuvat turvautumaan alan yrityksiin. Niitä on maassamme vain kourallinen. Köyhät seurakunnat saavat mikrofilmaukseen ja digitoimiseen tukea kirkkohallitukselta. Isommat ja rikkaat seurakunnat maksavat kaiken itse. Seurakunnat voivat ajoittaa hankkeen haluamallaan tavalla. Oulussa digitointi jo alkanut Oulun seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtaja Veijo Koivula kertoo, että Oulun seurakuntayhtymässä digihankkeen hinnaksi arvioitiin euroa, mutta arvio oli liian suuri. Erinäisistä syistä johtuen hankkeen hintaa on vaikea arvioida tarkasti. Kallis se on, Koivula kuitenkin toteaa. Oulussa digitointi aloitettiin vuonna jo vuonna Oulussa digitoidaan kirkonkirjat noin vuodesta 1850 lähtien. Perhelehdet otettiin maamme seurakunnissa käyttöön 1960-luvun alussa. Myös ne digitoidaan. Koivulan mukaan uuden järjestelmän vaikutusta työllisyyteen ei ole pystytty vielä arvioimaan. Esillä on ollut ajatus, että vaativampi työ keskitetään alueellisiin keskusrekistereihin ja perustyö paikallisiin seurakuntiin. Kirkkohallituksessa arvioidaan uuden jäsentietojärjestelmän vaikuttavan välittömästi työllisyyteen, kun seurakunnissa ja keskusrekisterissä tehtävä jäsentietojärjestelmän tekninen ylläpito ja muutostietoliikenteen hoitaminen vähenee. Näin ne voivat aloittaa tai lykätä hanketta taloudellisen tilanteensa mukaan. Mikko Tähkänen kirkkohallituksesta uskoo, että digitointi jatkuu pitkälle 2010-luvulle. Pekka Helin Postia Rauhan Tervehdys PL Oulu Kirjoita auttajasta! Vain harvat kertovat vapaaehtoisesti toisten hyväksi tekemästään työstä. Kerro sinä heidän toiminnastaan! Keräämme tavallisten suomalaisten kokemuksia kirjaan, joka käsittelee toivon kantajia Suomessa. Haluamme kuulla tapauksista, joissa sinua tai jotakuta muuta tuntemaasi ihmistä on autettu tärkeällä tavalla. Auttaminen voi olla lyhytaikaista tai pitkäkestoista, auttaja voi olla tuttava tai muukalainen, ja se voi tapahtua mitä moninaisimmilla tavoilla. Lähetä maksimissaan viiden liuskan pituinen kirjoituksesi sähköpostilla osoitteella mennessä. Kirjoituksia käsitellään luottamuksellisesti. Saat lisätietoa hankkeesta paluuviestinä sähköpostiosoitteesta Lisätietoja hankkeesta saa myös vastuuhenkilöiltä: professori Juho Saari ja dosentti Heikki Hiilamo Heikki Hiilamo Helsinki Postia mielipidepalstalle: Mielipidepalstalla julkaistaan lukijoiden mielipiteitä. Tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla postitse (PL 102, OULU) tai faksilla puh. (08) Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot. Lisää postia takasivulla!

4 4 Nro Kuvat Päivi Martikainen Alkuvirsi 59 Leipää pelloilta maan ruumiin ruoaksi saamme. Nälästä varjele, Herramme, siunaa kylväjät maamme. Leipää taivaasta tuot, meille itsesi annat. Sanasta elämän voimaa jaat, halki kuoleman kannat. Leipää alttarin myös syömme keskellä matkaa. Väsyneet sielumme elpyvät, jälleen jaksamme jatkaa. Leipää merien taa eikö kaikille yllä? Kristityt, Isämme leivästä heille riittäisi kyllä! Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi totesi, että kylvömiehen rukoushetki muistuttaa ihmisiä Luojan töistä. Juha Törmä (vas.) piteli viljakappaa ja Jukka Littow suoritti käsikylvön. Leipää taivaasta jaa, Kristus, lihaksi tullut! Kuuluta kauttamme kaikille: Riemuvuosi on tullut! Temmeksellä kokoonnuttiin siunaamaan kylvöä ja kansaa Maanviljelijä Jukka Littow kylvi ohran vakaalla ammattitaidolla. Temmeksen myllyn kohdalla pellon pientareella vietettiin maanantaina kylvön siunaamisen rukoushetkeä. Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi suoritti kylvön siunaamisen. Tapahtumalla on Temmeksellä pitkät perinteet: kylvö siunattiin nyt jo yhdettätoista kertaa. Rukoushetken järjestivät yhteistyössä Temmeksen maataloustuottajat ja kappeliseurakunta. Koululaisille mielen polkuja Tapahtuma ilmentää hyvin ikuista kiertoa. Maasta ei saada mitään, ellei kylvetä. Ratkaisevaa eivät kuitenkaan ole meidän taitomme ja kykymme, vaan se, että saadaan siunaus, rukoushetkessä mukana ollut Anita Junttila pohti. Viereisen Temmeksen koulun oppilaat ovat aina osallistuneet kylvön siunaamiseen. Tämä on myös hyvää tapakasvatusta ja perinteen esille tuontia. Lapsille jää tästä mieleen polku, Junttila jatkoi. Lapset seurasivat myös keväällä maan kyntämistä, Minna Kangas lisäsi. Monenlaista keliä on ollut, joskus kylvö on siunattu vesisateessa. Kun olemme täällä säiden ja luonnon armoilla ammatissamme, kaikki apu on tervetullutta. Syksyllä järjestetään kirkossa kiitospyhä sadonkorjuun aikoihin. Se sulkee satovuoden, Annikki Oikarinen kertoi. Taivaan isä antaa kasvun Piispa Samuel Salmi totesi, että kylvön siunaaminen muistuttaa meitä Luojan näkymättömästä kädestä, joka ohjaa kaikkea. Mukana on Jumalan siunaus. Ilman sitä emme voi tehdä menestyksellisesti asioita. Tulee myös iloinen mieli, kun asia siunataan Jumalan sanalla: on turvallista tehdä työtä. Kun siemen pannaan multaan, voimme luottaa siihen, että Taivaan isä on kanssamme, ja antaa aikanaan kasvun. Tämä on konkreettinen asia, mutta sama tapahtuu henkisemmälläkin ta- solla, ihmisen sielussa. Kasvu kestää aina aikansa, Salmi kuvaili. Ohraa peltoon vankalla kokemuksella Perinteisen käsikylvön suoritti maanviljelijä Jukka Littow. Maahan kylvettiin tällä kertaa ohraa. Kylvö sujui hyvin, vaikka tuulikin kovasti. Olihan se tuttua puuhaa, olen tehnyt maanviljelystöitä jo 60 vuoden ajan. Hommat ovat muuttuneet siltä osin, että nykyään tehdään työt koneilla. Pellon pientareella esiintyi seurakunnan lapsikuoro Tyrnävän kanttorin Pentti Korkiakosken johdolla. Sävelet kajahtivat komeasti keväisellä lakeudella. Tilaisuuden lopuksi juotiin kahvit ja mehut perinteisen pullakranssin kera. Tyrnävän kirkkoherra Leila Ikonen mietiskeli kahvikupposen äärellä: Lämmin tilaisuus, jossa näkyy kaikenlainen siunaus sekä ihmisen että kylvön. Lapset ovat koko tapahtuman suola. Kasvu ja siunaus kuuluu myös heille. Päivi Martikainen Seurakunnan lapsikuoro esiintyi pellon pientareella Tyrnävän kanttorin Pentti Korkiakosken johdolla. Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry. ISSN Perustettu 1907 Kustantaja: Kotimaa-Yhtiöt Oy Levikki: n , 16 seurakuntaa Aikataulu: Ilmestyy torstaisin, kesällä joka toinen viikko. Päätoimittaja: Janne Kankaala Toimitussihteeri: Elsi Huttunen Toimittaja: Pekka Helin Toimittaja: Satu Lapinlampi Toimisto: Saila Juutilainen Taitto: Mari Lähteenmaa Osoite: PL 102, Oulu, Isokatu 19 B 13 Puhelin: (08) Fax (08) Verkkojulkaisu: Hinnat: Seurakuntatilaus 9,10 e, yksityistilaus 30,00 e Ilmoitusvalmistus/vastaanotto: Kotimaa-Yhtiöt Oy/Sirkka-Liisa Hänninen PL 279, Helsinki Puh , faksi (otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä) Ilmoitusmarkkinointi: Kotimaa-Yhtiöt Oy Sari Havia, puh , Painopaikka: Oulu Kaleva Jakeluhuomautukset: puh

5 Nro Maata Uskonnot kidutusta vastaan Yhdysvalloissa uskontokunnat laidasta laitaan kampanjoivat ahkerasti kidutuksen kieltämiseksi. Tarkoitusta varten on perustettu järjestö The National Religious Campaign Against Torture (NRCAT). Se on toiminut yli kaksi vuotta ja jäseneksi on ehtinyt liittyä jo 130 uskonnollista yhteisöä sekä jokunen ihmisoikeusjärjestö. Mukana on muun muassa eri suuntien kristittyjä, juutalaisia, muslimeja ja buddhalaisia. Jäsenluettelossa on myös The United Methodist Church, jota on pidetty presidentti George W. Bushin hengellisenä kotina. Juuri Bushia vastaan uskonnot liikehtivät. Ne vaativat, että Yhdysvaltain harjoittama kidutus pitää kieltää kokonaan kaikissa oloissa ja ilman poikkeuksia. kiertelemässä Järjestö julistaa, että väkivaltaiset kuulustelumenetelmät ovat vastoin kaikkia Yhdysvaltain vaalimia ihmisoikeusihanteita. Toinen tavoite uskonnollisilla yhteisöillä on moraalisen konsensuksen luominen kansalaisten keskuuteen. Järjestöä ilmeisesti huolestuttavat mielipidekyselyt, joiden / Iris Alejandra Avendan o Acero perusteella huomattava osa amerikkalaisista on valmis hyväksymään kidutuksen, jos siitä arvellaan olevan apua maan turvallisuuden kannalta. Uusia sijaisperheitä kaivataan Oulun lääniin Oulun läänin alueelle tarvitaan sijaisperheitä lapsille, joiden asuminen omassa kodissa on käynyt mahdottomaksi. Osa lapsista tulee perhehoitoon suunnitelmallisesti, osa kriisitilanteesta joko lyhyeksi tai pidemmäksi ajaksi tai osa käy sijaisperheessä esimerkiksi viikonloppuisin. Sijaisperheessä voi olla myös erityishoitoa vaativia lapsia. Sijaisperheet valmennetaan tehtävään. Lisäksi heitä tuetaan lapsen kasvatuksessa, tarjotaan jatkokoulutusta ja työnohjausta. Kehitysvammaisten lasten tilapäinen perhehoito ajoittuu pääasiassa viikonloppuihin ja loma-aikoihin. Tämä mahdollistaa myös työssäkäyvien ja opiskelevien perheiden ryhtymisen perhehoitajaksi. Lisätietoja Anne-Mari Takkula p ja päivystävä sosiaalityöntekijä p Kehitysvammaisten lasten perhehoidosta lisätietoja antaa Merja Meripaasi, p Kirkolliskokous valmistautuu uudistuksiin Uusi kirkolliskokous järjestäytyi viime viikolla Turussa. Piispat ja 96-henkinen edustajakaarti keskustelivat laajasti myös kirkon muutospaineista. Päätöksiä päästään tekemään syksyllä. Kirkolliskokous keskusteli vilkkaasti edustajaaloitteista muun muassa henkilöseurakunnista osana seurakuntarakenteen muutosta sekä vammaisten työllistymisestä kirkolliselle alalle. Lähetekeskusteluja leimasi toive siitä, että kirkkoa uudistettaisiin sen perinteestä ja hengellisestä tehtävästä käsin. Kymmenen edustajaa jätti kirkolliskokoukselle aloitteen kirkkolain seurakuntajaon kehittämiseksi. Aloitteessa esitettiin, että seurakuntajako tehtäisiin kuntajaosta riippumattomaksi. Kirkosta katoaa kaikki sen puoleensa vetävyys ja hengellisyys, jos se toimii kuin terveydenhuollon kuntayhtymä. Tarvitaan sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat kirkon toimimisen hengellisenä yhteisönä, perusteli Lasse Marjokorpi Kemijärveltä. Kirkolliskokouksen edustajissa herätti närää aloitteeseen sisältynyt ehdotus henkilöseurakuntamallista. Siinä nähtiin mahdollisuus luoda esimerkiksi seurakuntia, jotka vastustaisivat naisten pappeutta. Vammaisten työllistyminen käyntiin Kirkolliskokouksen edustajat kaipasivat pikaisia toimenpiteitä, jotta vammaisia kohdeltaisiin kirkollisessa työhönotossa jatkossa yhdenvertaisesti. Jos haluamme välittää viestiä, että kaikki ihmiset ovat Jumalan silmissä samanarvoisia, meidän on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin. Vammaisten on voitava olla toimijoita myös kirkollisissa palvelutehtävissä, totesi Seppo Rissanen edustajaaloitteessaan. Rissasen aloitetta kannatettiin kirkolliskokouksessa laajalti. Useat edustajat painottivat toimenpiteiden kiireellisyyttä. Pappisviran saamisen edellytyksenä olevia teologisen loppututkinnon kielitaitovaatimuksia pidetään kohtuuttomina sellaisille vammaisille, joiden vamma vaikuttaa kielelliseen taitoon. Myös suullinen suomen- ja ruotsinkielen taito on monelle kuurolle työllistymisen esteenä kuurojenpapin virkaa haettaessa. Tulevaisuus yhteiseksi haasteeksi Kirkolliskokouksen edustajat keskustelivat myös tulevaisuusvaliokunnan perustamisesta. Aloite otettiin myönteisesti vastaan. Edustajat kuitenkin korostivat, että tulevaisuuden haasteiden pohtimisen pitäisi koskea kaikkia valiokuntia, eikä vain tulevaisuusvaliokuntaa. Oulun hiippakuntaa kokouksessa edustanut Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä kertoo, että myös kirkkohallituksen laatima, kirkon vuoteen 2015 ulottuva strategia haluttiin myös kirkolliskokouksen kommentoitavaksi. Ensimmäistä kautta kirkolliskokousedustajana toimiva Niemelä suunnittelee myös itse aloitteiden tekoa. Seurakunnissa vallitsevaa kaksipäisen johtamisen mallia on aiottu selkiyttää jo aiemmin. Kysyin kirkolliskokouksessa, missä vaiheessa selkiyttäminen on, mutta kirkkohallituksen kansliapäällikkö Risto Junttilakaan ei osannut kertoa vastausta. Tähän tulen varmaan palaamaan myöhemmin. Toinen Niemelää kiinnostava seikka seurakuntien hallintorakenteen keventäminen niin, että jokaisessa seurakunnassa olisi vain yksi päätöselin. Tällöin seurakuntayhtymän voisivat perustaa myös alle jäsenen seurakunnat. elsi huttunen Lue lisää kokouksen tapahtumista osoitteesta Lähetyslada ja Pentti Arajärvi Kuusisaaressa Oululaiset kansalaisjärjestöt ja yhteisöt esittäytyvät lauantaina 17. toukokuuta kello Mahdollisuuksien torilla. Tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Kuusisaaressa ja tapahtumia on paviljongin lisäksi myös ulkona. Torien valtakunnallisena teemana on kauppa, ja juhlapuhujana paikalla vieraileekin Reilun kaupan lähettiläs, tohtori Pentti Arajärvi. Arajärvi nousee puhujapönttöön kello 12. Teeman mukaan luvassa on myös mahdollisuuksien markkinat, joissa mukana on paikallisia käsityöläisiä, vaatesuunnittelijoita ja elintarviketuottajia. Kello 15 alkavassa muotinäytöksessä esitellään muun muassa Amnestyn Peking mallisto. Oulun seurakuntayhtymä lähetystyö esittäytyy torilla ja sen myötä paikalle kurvaa myös Lähetyslada.

6 6 Nro Paikkoja avoinna Haukiputaan seurakunta hakee LASTENOHJAAJAA laaja-alaiseen lapsi- ja perhetyöhön. Työsuhteen palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen ja sen kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä koulutus. Toimenkuvaan kuuluu päiväja perhekerhotyö, yhteydet päiväkoteihin sekä erilaisten tapahtumien, retkien ja leirien suunnittelu ja toteutus. Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön. Työ alkaa , aluksi päätoimisena osaaikaisena (50%) ja alkaen kokoaikaisena (38,15h /viikko). Hakijan tulee olla ev.lut kirkon jäsen. Ennen työsuhteen vastaanottamista valitun tulee esittää lääkärintodistus sekä RRL:n 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on 4 kk. Tiedustelut lapsityönohjaaja Outi Palokangas puh , Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen osoitetaan kirkkoneuvostolle klo 14 mennessä osoitteella: ILMAINEN NEUVO OY Oikeudellinen puhelinpalvelu puhelun hinta 2,95 min + pvm/mpm Tilavalestiset kengät löytyy meiltä palveleva Merikoskenk. 8, p Auki: ma-pe , la LAAJA MUISTOKIVI- NÄYTTELY KAIVERRUKSET Mallikivet -10% Avoinna Avoinna ma-pe ma-pe 10-17, la Puh Piriläntie 145, Kempele Haukiputaan seurakunta kirkkoneuvosto Kirkkotie HAUKIPUDAS Kuoreen merkintä lastenohjaaja PERUNKIRJOITUKSET ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin. Varatuomari H. Luukkonen, Uusikatu 23 A 4, puh Sisältöä aikuiseen elämään Tarjoamme hyvinvoinnin viikonloppupaketin ilmaiseksi. Tarjolla ykkösartisteja, kansainvälisiä vieraita sekä syvällistä pohdittavaa. Hiljenny hetkeksi tai villiinny koko viikonlopuksi. Katso koko sisältö Oulun net Kukka ja Hautauspalvelu Valtatie 59, Tuira Puh Aki Saija ja Esko Dahlström Liikeajan jälkeen Jasminista juhlaan! Tervetuloa! LASTEN- JA ÄITIYSASUT Stockmann 4. kerros Puh avoinna ma-pe ja la LAKIASIAIN TOIMISTO JORMA HERTTUAINEN varatuomari, ekonomi Kauppurienkatu 23, OULU Puh , testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. kaikki riita-asiat. Puolet halvemmalla Elegalta! Varatuomari Pekka Lahdenperä LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY Kirkkokatu 4 A 12, Oulu puh ja , fax Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit TERVEYDEKSI Myllyojan av. ark. 9-18, la 9-15 Karvarinaukio 7, OULU p Maikkulan av. ark Kangaskontiontie 3, OULU p Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja. Tervetuloa! HELLEHINNAT! Kaikille uusille ilmoittajille -40% Ota yhteyttä! Sari Havia KAAPONTUPA Kodinomaista asumista mielenterveys- ja päihdekuntoutusasiakkaille. UUTTA: avokuntoutuspalvelu. Ota yhteyttä! Takkurannantie 307, KELLO. GSM , Palveluja tarjotaan Koti- ja toimitilasiivoukset edullisesti Tmi Ninal RAHAA HETI KÄTEEN PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS - kultakorut, hopeaesineet, arvokellot - autot, moottoripyörät, moottorikelkat, säilytys lämpimässä hallissa - aseet, turvallinen säilytyspaikka - puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili - pörssi- ja asunto-osakkeet - osaomistus- ja asumisoikeusasunnot - soittimet, elektroniikka, taide, jne Panttilainakonttori Oy KULTAKORUJA HALVALLA JA REHELLISESTI PAINON MUKAAN - uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja - ostetaan kultaa ja muuta irtainta - pariston vaihto 4 - korjataan koruja, tilaustöitä - ostetaan puhelinosakkeita, päivän hintaan, rahat heti puhtaana käteen OULUN KULTA Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) Avoinna ma , ti - pe PARTURI-KAMPAAMO Marja Huhtakangas Nuolihaukantie 4 A 6 puh PANKKIKORTTI EI KÄY. Toiveremontti Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty! (08) Vesalantie 2, Oulu Ilmainen remonttiarvio kotonasi Keittiöt, saunat, kylpyhuoneet, huoneistoremontit Avaimet käteen -kotiremontit luotettavasti Tapahtumat Haluatko olla viemässä evankeliumia lapsille? Tarvitsetko työkaluja? Lasten raamattuopetuksen peruskurssi Oulussa Sopii aloittelijoille, mutta myös kokeneemmat saavat uusia ideoita. Lisätietoja Pekka Siitonen , Katso Järj. Lastenmissio

7 Nro Seurakunta, kaupunki ja Amnesty aktivoituivat Oulussa maahanmuuttajanaisten oikeuksien puolesta omassa kodissa Pakkoavioliittoja käsitellyt uutinen viime viikon Rauhan Tervehdyksessä nosti esiin lisää maahanmuuttajia koskevia ihmisoikeusrikoksia. alinnan vapaus ja itsenäinen elämä ovat vain haaveita osalle maahanmuuttajista. Yleisimmin niistä osattomiksi jäävät naiset. Oulun seurakuntayhtymän kansainvälisen työn pastori Arpád Kovács kertoo, että Oulun seurakuntayhtymä, Oulun kaupunki ja ihmisoikeusjärjestö Amnestyn paikallisosasto ovat ryhtyneet konkreettisiin toimiin tiedon lisäämiseksi. Työn alla on esite, jossa kerrotaan maahanmuuttajille, mitkä ovat heidän oikeutensa suomalaisessa yhteiskunnassa. Esite käännetään useimmille Oulun seudulla puhuttaville kielille, esimerkkinä arabia, venäjä, thai, albaania, serbokroatia, ranska, kiina, dari ja somali. Arpád Kovács huomauttaa, että englanninkielinen esite on tärkeä, koska naisten toimia rajoitetaan väkivallan uhalla myös englanninkielisistä maista tulevien kristittyjen joukossa. Oulun kaupungin kansainvälisten asioiden yhteyspäällikkö Anne Rännäli-Kontturi kertoo, että Oulussa asuu noin kolmetuhatta ulkomaalaistaustaista henkilöä. Näistä suurin osa on virallisesti ulkomaalaisia, eli heillä ei ole vielä Suomen kansalaisuutta. Tilastoissa eivät näy esimerkiksi toisen polven maahanmuuttajat, jotka ovat Suomen kansalaisia, hän huomauttaa. Hekin ovat kuitenkin oman kulttuuriyhteisönsä kasvatteja. Suomalaisetkin alistavat Seurakunnassa kansainvälinen työ on pääasiassa maahanmuuttajien parissa tehtävää auttamista ja sopeuttamista. Työssään Kovács on törmännyt kulttuurieroihin, jotka ilmenevät väkivaltana, henkisenä alistamisena ja vapauden rajoittamisena. / Cherie Wren Faktaa Apua tarjolla useassa paikassa Oulun seurakuntien kansainvälinen työ Toiminta on ilmaista ja aina ehdottoman luottamuksellista. Toimipiste sijaitsee tuomiokirkon viereisessä Öbergin talossa, osoitteessa Kirkkokatu 5. Kansainvälisen työn parissa työskentelevät pastori Arpád Kovács sekä diakoni Salla Tuominen. Heitä voi lähestyä myös puhelimitse ja sähköpostitse. Arpád Kovácsin vastaanottoaika torstaisin kello 10 15, p / Salla Tuominen, p / Oulun ensi- ja turvakoti Tarjoaa palveluja väkivallasta ja muista perheongelmista kärsiville. Talossa on päivystys ympäri vuorokauden ja sinne voi hakeutua suoraan. Neuvontaa on mahdollista saada myös puhelimitse. Turvakoti sijaitsee Tuiran kaupunginosassa, osoitteessa Kangastie 9. Päivystävä puhelin numerossa (08) Maahanmuuttajayhteisöissä, myös kristityissä, painostetaan varsinkin naisia toimimaan halutulla tavalla. Tarvittaessa heitä uhataan fyysisellä väkivallalla. Näissä yhteisöissä ei kuitenkaan koeta, että tehtäisiin väärin. Ihmisoikeuksia rikkovat myös suomalaiset. Suomalaisten miesten kanssa naimisissa olevat ulkomaalaiset naiset saattavat olla erittäin heikossa asemassa, koska heillä ei välttämättä ole lainkaan omaa rahaa, puoliso saattaa rajoittaa heidän tekemisiään ja heille on saatettu uskotella, että Suomessa oikeus on aina miehen puolella. Naiset eivät tiedä, että heillä on samat oikeudet kuin miehilläkin. Usein huonosti kohdellut vaimot ovat aasialaisia, Kovács kertoo. Ihmisoikeudet ennen sääntöjä Arpád Kovács painottaa, että kirkon tehtävä on paikallisestikin muistuttaa ihmisiä siitä, että uskonnolliset syyt eivät koskaan oikeuta henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Ihmisoikeudet ovat kaikkein tärkein asia. Sen jälkeen tulee Suomen laki. Vasta kolmantena tulevat uskonnollisen yhteisön omat arvot ja säännöt. On korostettava, että väkivaltaa ei hyväksytä missään tapauksessa. Ei, vaikka se Raamatun tulkinnan mukaan olisikin hyväksyttävää, kuten lasten kurittaminen. Myöskään kunnian menettämisen uhka ei oikeuta väkivaltaa. Esitteen tekemisellä ei ole tarkoitus kannustaa ihmisiä eroamaan omasta uskonnollisesta yhteisöstä, vaan korostaa, että yhteisön sääntöihin sitoutumisen pitää olla vapaaehtoista. Sääntöjä saa myös noudattaa, jos itse haluaa. On sallittua mennä naimisiin vanhempien valitseman henkilön kanssa, jos haluaa. Mutta niin ei ole pakko tehdä. Elsi Huttunen satu lapinlampi Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Toimintakeskus sijaitsee Heinäpään kaupunginosassa, osoitteessa Kirkkokatu 54. Kansainvälinen kohtaamispaikka, joka tarjoaa muun muassa maahanmuuttajien terveydenhuollon palveluita ja ilmaisia suomen kielen kursseja. Toimintakeskuksessa kokoontuu myös monikulttuuristen naisten ryhmä. Ovet ovat avoimet niin suomalaisille kuin maahanmuuttajille. Avoinna arkisin kello 8 20, lauantaisin kello ja sunnuntaisin kello Pakolaissihteeri Kyllikki Höyhtyä-Pikkarainen p. (08)

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 30 18.9.2008. Vapaalipulla sisään. Sivu 3. Pääsylippu. Hinta 400. Reija Haapalainen

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 30 18.9.2008. Vapaalipulla sisään. Sivu 3. Pääsylippu. Hinta 400. Reija Haapalainen Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 30 18.9.2008 Vapaalipulla sisään Sivu 3 Hinta 400 Pääsylippu Reija Haapalainen 2 Nro 30 18.9.2008 18.9.2008 Tule apuun kirkko! 12 000 euroa ja risat vuodessa on maaginen

Lisätiedot

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 7 21.2.2008. Juha Ruusuvuori: Takaisin kirkkoon? Sivut 10 11

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 7 21.2.2008. Juha Ruusuvuori: Takaisin kirkkoon? Sivut 10 11 Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 7 21.2.2008 Juha Ruusuvuori: Takaisin kirkkoon? Olli Seppälä Sivut 10 11 Nro 7 21.2.2008 21.2.2008 Rahat pois tyhmiltä Jos viime aikoina ilmestyneitä kyselytutkimusten

Lisätiedot

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 39 20.11.2008. Tervaskannot lujilla. Reija Haapalainen, puu: sxc.hu / Erin Landon. Sivut 10 11

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 39 20.11.2008. Tervaskannot lujilla. Reija Haapalainen, puu: sxc.hu / Erin Landon. Sivut 10 11 Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 39 20.11.2008 Reija Haapalainen, puu: sxc.hu / Erin Landon Tervaskannot lujilla Sivut 10 11 2 Nro 39 20.11.2008 20.11.2008 Yhteisöllisyys käytäntöön Strategiaprosessi

Lisätiedot

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 4 29.1.2009. Tosi ystävä. Sivu 7

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 4 29.1.2009. Tosi ystävä. Sivu 7 Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 4 29.1.2009 Tosi ystävä Sivu 7 Jukka - Pekka Moilanen 2 Nro 4 29.1.2009 29.1.2009 Jokaisella syynsä Jäsenten eroamista kirkosta tongitaan kuumeisesti. Syitä etsivät niin

Lisätiedot

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 29 11.9.2008 Kylmä rinki Sivut 10 11

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 29 11.9.2008 Kylmä rinki Sivut 10 11 Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 29 11.9.2008 Kylmä rinki Sivut 10 11 Reija Haapalainen 2 Nro 29 11.9.2008 11.9.2008 Jokilaivatunnelmaa Viihdeteollisuuden ansiosta uhkapelistä on helppo muodostaa myönteisiä

Lisätiedot

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 8 28.2.2008. Sivut 10 11

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 8 28.2.2008. Sivut 10 11 Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 8 28.2.2008 Sivut 10 11 Riikka Rosendahl Nro 8 28.2.2008 28.2.2008 Näennäisen yksinkertainen päätös Helmikuun alussa korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisun valitukseen,

Lisätiedot

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 6 14.2.2008. Tämä puri Joneen Sivut 10 11

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 6 14.2.2008. Tämä puri Joneen Sivut 10 11 Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 6 14.2.2008 Tämä puri Joneen Sivut 10 11 Jaani Föhr Nro 6 14.2.2008 17.1.2008 14.2.2008 Juhlavuosi näkyväksi seurakunnissa Viro juhlii 90-vuotista taivaltaan. Aiheeseen

Lisätiedot

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 35 29.10.2009. Uskomaton vapaus? Sivut 12 13

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 35 29.10.2009. Uskomaton vapaus? Sivut 12 13 Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 35 29.10.2009 Uskomaton vapaus? Sivut 12 13 Reija Haapalainen 2 Nro 35 29.10.2009 29.10.2009 Kun vakaumus on unohtunut Seurakuntien lähimmäispalvelun ansiosta monet vanhukset

Lisätiedot

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 29 17.9.2009. Kaksi totuutta. Sivut 12 13

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 29 17.9.2009. Kaksi totuutta. Sivut 12 13 Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 29 17.9.2009 Elsi Huttunen, kuvankäsittely: Reija Haapalainen Kaksi totuutta Sivut 12 13 2 Nro 29 17.9.2009 17.9.2009 Hallintoa sellun tilalle Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon

Lisätiedot

Seurakuntalehti 103. vuosikerta No 7 25.2.2010. Onnittelut uusiksi. Sivu 3

Seurakuntalehti 103. vuosikerta No 7 25.2.2010. Onnittelut uusiksi. Sivu 3 Seurakuntalehti 103. vuosikerta No 7 25.2.2010 Onnittelut uusiksi Sivu 3 Jaani Föhr 2 Nro 7 25.2.2010 25.2.2010 Banaanivaltiokirkko Mitä yhteistä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkihiippakunnan

Lisätiedot

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 23 3.7.2008. Seurakunta hukassa? Reija Haapalainen, maapallo www.sxc.hu / Barun Patro.

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 23 3.7.2008. Seurakunta hukassa? Reija Haapalainen, maapallo www.sxc.hu / Barun Patro. Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 23 3.7.2008 Reija Haapalainen, maapallo www.sxc.hu / Barun Patro Seurakunta hukassa? Sivut 10 11 2 Nro 23 3.7.2008 3.7.2008 Kouluissa käryää Joskus muinoin lapsi saattoi

Lisätiedot

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 22 19.6.2008. Paha pappi. Studio PSV / Onni Kinnunen. Sivut 10 11

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 22 19.6.2008. Paha pappi. Studio PSV / Onni Kinnunen. Sivut 10 11 Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 22 19.6.2008 Studio PSV / Onni Kinnunen Paha pappi Sivut 10 11 2 Nro 22 19.6.2008 19.6.2008 Painopiste etelässä Kirkkohallitus on valinnut jäseniä asiantuntijaelimiinsä.

Lisätiedot

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 43 23.12.2009

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 43 23.12.2009 Reija Haapalainen Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 43 23.12.2009 2 Nro 43 23.12.2009 Piispan joulutervehdys Jumala näkee hiljaisen odotuksen Lapin erämaavaellusreiteillä ja tuntureitten laelle rakennettujen

Lisätiedot

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 18 14.5.2009. Voita välliin. Sivut 12 13

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 18 14.5.2009. Voita välliin. Sivut 12 13 Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 18 14.5.2009 Voita välliin Sivut 12 13 Reija Haapalainen 2 Nro 18 14.5.2009 14.5.2009 Kiusaajien parhaat kaverit 70- ja 80-lukujen pakkososiaalistamisen aikana oli tavallista,

Lisätiedot

Ei pusikossa puolisalaa

Ei pusikossa puolisalaa Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 31 1.10.2009 Ei pusikossa puolisalaa Sivut 12 13 Karoliina Paatos 2 Nro 31 1.10.2009 1.10.2009 Haavin avulla eduskuntaan? Vanhustenhoito on harvojen huulilla, koska vaaliraha

Lisätiedot

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 1 8.1.2009. Miehen työ. Sivu 3

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 1 8.1.2009. Miehen työ. Sivu 3 Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 1 8.1.2009 Miehen työ Sivu 3 Jaani Föhr 2 Nro 1 8.1.2009 8.1.2009 Muutos tulee väkisin Kuntatalouden asiantuntijoiden keskuudessa on monia, jotka varoittelevat, että

Lisätiedot

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 6 12.2.2009. Lapset loivat kirkon. Sivu 7

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 6 12.2.2009. Lapset loivat kirkon. Sivu 7 Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 6 12.2.2009 Lapset loivat kirkon Sivu 7 2 Nro 6 12.2.2009 12.2.2009 Etumerkit sekaisin Uskonnottomien etua ajavilla on pitkään ollut huoli, että uskonto saattaa näkyä,

Lisätiedot

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 14 9.4.2009. Dalín uhri. Sivut 10 11. G e t t y I mages / A ll O ver P r e s s

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 14 9.4.2009. Dalín uhri. Sivut 10 11. G e t t y I mages / A ll O ver P r e s s Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 14 9.4.2009 Dalín uhri G e t t y I mages / A ll O ver P r e s s Sivut 10 11 2 Nro 14 9.4.2009 9.4.2009 Rauhaa niukkuudesta Ääniä tulossa Talouskriisi on lohduttomuudellaan

Lisätiedot

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 26 20.8.2009. Sana syvyyksistä. Sivut 12 13

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 26 20.8.2009. Sana syvyyksistä. Sivut 12 13 Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 26 20.8.2009 Sana syvyyksistä Sivut 12 13 Reija Haapalainen, Raamatun sivu: www.wikipedia.fi 2 Nro 26 20.8.2009 20.8.2009 Ruokanysse maakuntakierrokselle Tampereella

Lisätiedot

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 12 26.3.2009. Hauska tutustua. Sivut 12 13

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 12 26.3.2009. Hauska tutustua. Sivut 12 13 Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 12 26.3.2009 Hauska tutustua Sivut 12 13 Elsi Huttunen 2 Nro 12 26.3.2009 26.3.2009 Anteeksi, mutta vaadin anteeksipyyntöä Mitä yhteistä on kirkolla, entisellä presidentillä,

Lisätiedot

Seurakuntalehti 103. vuosikerta No 4 4.2.2010. Miehestä mittaa Sivut 12 13

Seurakuntalehti 103. vuosikerta No 4 4.2.2010. Miehestä mittaa Sivut 12 13 Seurakuntalehti 103. vuosikerta No 4 4.2.2010 Miehestä mittaa Sivut 12 13 Anni Kinnunen 2 Nro 4 4.2.2010 4.2.2010 Yhteistyölle ministerin tuki HKuntien ja seurakuntien välinen yhteistyö lisääntyy ja sen

Lisätiedot

Seurakuntalehti 103. vuosikerta No 17 12.5.2010. Vaikenemaan velvoitettu? Sivu 3

Seurakuntalehti 103. vuosikerta No 17 12.5.2010. Vaikenemaan velvoitettu? Sivu 3 Seurakuntalehti 103. vuosikerta No 17 12.5.2010 Vaikenemaan velvoitettu? Riikka Rosendahl Sivu 3 2 Nro 17 12. 20.5.2010 12.5.2010 Rahan antaminen on rauhantyötä Rahalla ei saa onnea, mutta se auttaa luomaan

Lisätiedot

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 23 9.7.2009

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 23 9.7.2009 Logo: Mainostoimisto Ajatus oy Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 23 9.7.2009 2 Nro 23 9.7.2009 9.7.2009 Arkkipiispa pohjoisesta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Jukka Paarma saavuttaa

Lisätiedot

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 40 3.12.2009. Kylä kalenterina. Sivut 12 13

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 40 3.12.2009. Kylä kalenterina. Sivut 12 13 Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 40 3.12.2009 Kylä kalenterina Sivut 12 13 Jaani Föhr 2 Nro 40 3.12.2009 3.12.2009 Unohdetut hoitajat Jos ihminen hoitaa toisen ihmisen asioita olematta samalla tämän

Lisätiedot

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 16 30.4.2009. Jossakin on Joku. Sivut 12 13

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 16 30.4.2009. Jossakin on Joku. Sivut 12 13 Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 16 30.4.2009 Jossakin on Joku Sivut 12 13 Jaani Föhr 2 Nro 16 30.4.2009 30.4.2009 Kunnan kautta kirkkoon Paatista kiinni Kirkkojemme ovet ovat kaikille auki, periaatteessa.

Lisätiedot

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 19 20.5.2009. Ilman paineita. Sivut 12 13

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 19 20.5.2009. Ilman paineita. Sivut 12 13 Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 19 20.5.2009 Ilman paineita Sivut 12 13 Anni Kinnunen 2 Nro 19 20.5.2009 20.5.2009 Housut kinttuihin Erään pohjoissuomalaisen uimahallin miesten pesutiloissa sai jokin

Lisätiedot

Seurakuntalehti 103. vuosikerta No 41 9.12.2010. Lännen lautaset. Sivut 12 13. S ansa

Seurakuntalehti 103. vuosikerta No 41 9.12.2010. Lännen lautaset. Sivut 12 13. S ansa Seurakuntalehti 103. vuosikerta No 41 9.12.2010 Lännen lautaset Sivut 12 13 S ansa 2 Nro 41 9. 16.12.2010 Pääkirjoitus Väärää vallankäyttöä Valta turmelee ja ehdoton valta turmelee ehdottomasti. Näin totesi

Lisätiedot

Maistuuko mamulle namu?

Maistuuko mamulle namu? Seurakuntalehti 103. vuosikerta No 39 25.11. 2.12.11.2010 Maistuuko mamulle namu? Iain Campbell Sivut 12 13 2 Nro 39 25.11 2.12.2010 Pääkirjoitus Kuka pelkää mustaa miestä? Vielä muutaman päivän ajan vietetään

Lisätiedot

Seurakuntalehti 103. vuosikerta No 28 9. 16.9.2010. Hidastelua. Sivut 12 13. Anni Kinnunen

Seurakuntalehti 103. vuosikerta No 28 9. 16.9.2010. Hidastelua. Sivut 12 13. Anni Kinnunen Seurakuntalehti 103. vuosikerta No 28 9. 16.9.2010 Hidastelua Sivut 12 13 Anni Kinnunen 2 Nro 28 9. 16.9.2010 9.9.2010 Kasvoton kirkkomme Tällä kirjoituksella ei ole kasvoja. Niitä ei ole myöskään kirkolla,

Lisätiedot

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 41 10.12.2009. Pyhää puhetta. Sivut 12 13. EPA / O ll O ver P r e s s

Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 41 10.12.2009. Pyhää puhetta. Sivut 12 13. EPA / O ll O ver P r e s s Seurakuntalehti 102. vuosikerta No 41 10.12.2009 Pyhää puhetta Sivut 12 13 EPA / O ll O ver P r e s s 2 Nro 41 10.12.2009 10.12.2009 Vetoa pohjoiseen Seurakuntien virkojen täyttäminen onnistuu yleensä

Lisätiedot