BETONIN KORJAUS BETONIN KORJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BETONIN KORJAUS BETONIN KORJAUS"

Transkriptio

1 BETONIN KORJAUS 1 BETONIN KORJAUS

2 RESCON MAPEIN KEHITYS 1976 RESCON perustetaan, ja yritys käynnistää kovamuovin, betonin lisäaineiden ja erikoislaastien tuotannon RESCON perustaa RESCONSULT tytäryhtiön RESCONIN uuden laastitehtaan tuotanto käynnistyy MAPEI ostaa RESCONIN ja yhtiö saa - 00 uuden nimen RESCON MAPEI RESCON MAPEI avaa Pohjolan ja Baltian markkinoita palvelevan uuden jakelukeskuksen Sagstuassa RESCON MAPEI investoi voimakka asti uusiin tuotantotiloihin Sagstuassa Norges Forskningsråd nimeää Concrete Innovation Center:in (COIN) tutkimuspohjaisen innovaation keskukseksi, Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI). RESCON MAPEI on mukana keskuksessa, joka saa vuosittain 10 miljoonaa kruunua tutkimustukea. Keskuksen päätavoitteena on tulla Euroopan johtavaksi betonin tutkimuksessa RESCON MAPEI avaa uuden tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen sekä uuden tehtaan lisäainetuotantoon. MAPEIN KEHITYS Mapei perustettiin Milanossa, Italiassa vuonna Mapeilla on 57 tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa. Yksi Mapei-ryhmän 10:stä tutkimuslaboratoriosta on Rescon Mapei Nord-Odalissa Norjassa. Mapein liikevaihto on lähes 1,7 miljardia euroa ja yhtiöllä on n työntekijää joista 830 työskentelee 10:ssä tutkimus- ja tuotekehityskeskuksessa. TUOTERYHMIÄ Lattioiden tasoitukseen ja pinnoitukseen tarkoitetut tuotteet Erikoislaastit betoninkorjaukseen Betonin pintakäsittelytuotteet Betonin ja laastin lisäaineet Tuotteet tiivistyksiin, injektointiin ja suojaukseen Äänieriste- ja märkätilatuotteet Tunneli- ja kalliorakentamisen tuotteet Kiinnityslaastit ja liimat keraamisille laatoille ja luonnonkiville Liimat kaikentyyppisille lattia- ja seinäpäällysteille Epoksi- ja polyuretaanituotteet injektointiin, liimaukseen ja suojaukseen Sementin apujauhatustuotteet Tuotejärjestelmät öljy- ja kaasulaitosten rakentamiseen 2010 RESCON MAPEI avaa uuden testikeskuksen, STC:n (Shotcrete Test Center) joka mahdollistaa ruiskubetonin kaikenkattavan testaamiseen. Islanti RESCON MAPEI POHJOLASSA JA BALTIASSA Pääkonttori, tuotanto, jakelu sekä tutkimus- ja tuotekehitys Norja Ruotsi Suomi Pääkonttori Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Aluekonttori Tytäryhtiö Viro Yhteistyökumppani Latvia Tanska

3 H I S T O R I A 3 HISTORIA Ajan hammas Ajan saatossa betoniin kohdistuu erilaisia sitä heikentäviä ja vaurioittavia tekijöitä. Betoni tarvitsee tämän takia säännöllistä kunnossapitoa ja valvontaa. Monet tänä päivänä näkemistämme betonivaurioista ovat seurausta kokemattomuudesta ja tiedon puutteesta koskien erilaisia ympäristövaikutuksia. Käsitys betonista ikuisena materiaalina on vaikuttanut osaltaan huonoon suunnitteluun ja toteutukseen. Rescon Mapeilla on tuotteita ja menetelmiä betonin kunnostamiseen ja suojaamiseen. Tuotevalintaa, suunnittelua ja toteutusmenetelmiä koskevat ohjeet on kuvattu tarkasti normeissa ja voimassa olevissa standardeissa.

4 V A U R I O I D E N S Y Y T 4 AIKA BETONIN KARBONATISOITUMINEN UUSI BETONI ph 13 Teräksen oksidikerros on täysin ehjä ja raudoituksessa ei ole korroosiota VAURIOIDEN SYYT Korroosio Hyvässa betonissa raudoitus on suojattu korroosiolta. Raudoitus säilyy hyvänä betonin korkean ph-arvon, n. ph 13 takia. Valetun raudoituksen päälle syntyy oksidikerros, joka puolestaan estää ruosteen kehittymistä. Tämä tilanne muuttuu kun ph-arvo laskee alle 9:ään (karbonatisoituminen) tai kun klorideja pääsee tunkeutumaan rakenteen sisään. Kloridien tunkeutuminen Kloridien sisään tunkeutumisesta johtuva korroosio on vakavampi asia kuin karbonatisoituminen, sillä korroosio tapahtuu paikallisesti (anodi/katodi) ja siksi myös suuremmalla nopeudella. Tällä tavalla raudoitukseen tulee kuoppamaista syöpymistä. Karbonatisoituminen Karbonatisoituminen on luonnollinen kemiallinen prosessi, jolloin ympäröivässä ilmassa oleva CO 2 tunkeutuu betoniin ja reagoi kalsiumhydroksidin kanssa. Kalsiumhydroksidi muuttuu kalsiumkarbonatiksi, joka lisää lujuutta mutta laskee ph:ta alas ph 8:aan. Raudoitus menettää oksidikerroksensa, ja raudoituksen ympärillä oleva betoni ei enää suojaa sitä korroosiolta. PH-indikaattorilla (fenoliftaleenia) voidaan mitata onko betoni karbonatisoitunutta vai ei. Pakkanen Vesi laajenee jäätyessään n. 9 %. Tämä johtaa suureen laajenemisreaktioon, jossa betonin lisääntynyt huokoisuus tekee siitä avonaisempaa. Tämän seurauksena kosteus sekä vahingolliset kaasut ja/tai nesteet voivat tunkeutua helpommin betonin sisään. Lisäksi voi syntyä vaurioita, jotka ovat seurausta alkaalireaktioista sekä kemiallisista/biologisista tai mekaanisista rasituksista. CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 ph 8,5 ph 13 Karbonatisoitumisrintama Teräksen oksidikerros menee rikki ja raudoitus ruostuu ph 8,5 ph 13 Tilavuudenkasvu raudoituksessa ruosteen seurauksena

5 K U N T O K A R T O I T U S 5 KUNTOKARTOITUS Kuntokartoituksen tarkoituksena on kartoittaa vahingon laajuus ja syyt. Kartoituksen yhteydessä on suoritettava vähintään mittauksia raudoituksen suojaetäisyydestä, karbonatisoitumisen syvyydestä, kloridipitoisuudesta ja betonin laadusta. Raudoituksen suojaetäisyys Raudoituksen suojaetäisyys kontrolloidaan cover-mittarilla, jolla mitataan betonipinnan etäisyys raudoitusteräksestä. Betonin laatu Betonin laadun mittaus suoritetaan tarkoituksemukaisimmin porausnäytteellä. Sitä käytetään lujuusarvojen (puristus-, veto- jne.) kartoitukseen. Karbonatisoituminen Karbonatisoitumisen syvyyden mittaukseen käytetään fenoliftaleeniliuosta, jolla saadaan esille betonin ph-arvo. Tarkastus suoritetaan tuoreelta murtopinnalta tai poratusta näytteestä. Kloridipitoisuus Betonin kloridipitoisuuden mittaus voidaan tehdä monella eri tavalla. Tavallisinta on ottaa betonin porauspölyä. Kloriditestit on suoritettava laboratoriossa tarkkojen arvojen saamiseksi. On olemassa enimmäisarvoja sille kuinka paljon klorideja betoni voi sisältää ennen korroosion alkamista. Näiden tarkastusmenetelmien lisäksi on suoritettava betonin visuaalinen tarkastus (naarmut, halkeamat jne). Raudoituksen korroosiota epäiltäessä tämä voidaan mitata potentiaalimittauksissa.

6 K O R J A U S M E N E T E L M Ä T 6 KORJAUSMENETELMÄT Esikäsittely Huolellinen puhdistus on ratkaisevan tärkeää betonin korjauksessa hyviin tuloksiin pääsemiseksi. Välineistön tulee olla oikean kokoista suhteessa suoritettavaan työtehtävään. Valmiiksi esikäsitellyn pinnan tulee antaa riittävä tartunta jatkokäsittelylle. Ohjeet on annettu NS 3420 luvussa L8. Käsin suoritettava levitys Tuotteet: Mapefer/Redisit, Mapegrout T40/Redirep 45 RSF Käsittelyssä tärkeää on se, että raudoitukseen levitetään korroosionestosuoja, sillä täydellistä kontaktia raudan ja laastin välillä on vaikea varmentaa. Lisäksi levitetään sementtipohjainen tartuntalaasti vauriokohdan pintaan. Korjauslaastin valinnassa ovat tärkeitä sen ominaisuudet suhteessa alla olevaan betoniin. Korjauslaastia levitetään tarpeen mukaan useita kerroksia. Kerrospaksuus ei saa kuitenkaan ylittää mm. Korjauslaastia on jälkihoidettava liian nopean kuivumisen estämiseksi. Valu Tuotteet: Confix, Støpemørtel B30 Mikäli vaurio on luonteeltaan sellainen, tai niin suuri ettei sitä ole järkevää käsitellä käsin, on harkittava perinteistä muottiin valamista. Kun valu on suoritettu, on tärkeää estää valulaastin liian nopea kuivuminen. Kun muotti on poistettu, on harkittava huokosten täyttämisen ja pintakäsittelyn tarvetta. Kuivaruiskutus Tuotteet: DS, DS-RSF, DS-KB Kuivaruiskutus on erittäin hyvä tapa korjata suurempia vauriokohtia. Menetelmä soveltuu erinomaisesti myös suuriin rakenteisiin, joissa on useita vaurioita ja vaatimukset suuria, esimerkiksi laituri-, pato- ja siltakorjauksiin. Kuivaruiskutus on tehokas, sillä oikein suoritettuna se tarjoaa täydellisen täytön, hyvän tartuntapohjan ja suuren lujuuden sekä vähäisen hukkaroiskeen ja pölyämisen. Kuivaruiskutus ei vaadi tartuntalaastin levittämistä, mutta raudoitus on silti käsiteltävä mikäli puhdistuksen ja ruiskutuksen välillä kuluu useita päiviä. Ruiskutetut pinnat voidaan hioa ja viimeistellä kuten muutkin korjauslaastipinnat. Valmiiksi käsitellyille pinnoille levitetään välittömästi jälkihoitoaine (Cur-Imp/Mapecure MH). MUITA BETONIN KORJAUSMENETELMIÄ: Betonin korjaamiseen on olemassa myös sähkökemiallisia menetelmiä. Jälleenalkalisointi Jälleenalkaloinnissa johdetaan tasavirtajännite ulkopuolisen teräsverkon ja olemassa olevan raudoituksen väliin, yhdessä erittäin korkean alkalitason omaavan kuitumassan kanssa. Jännite ohjaa alkalit betonin sisään, mikä aiheuttaa betonin ph-arvon nousun. Näin raudoitukseen palautetaan suojaava oksidikerros. Kloridien poisto Kloridien poisto suoritetaan myös tasavirtajännitteellä ja kuitumassalla. Nyt pyrkimyksenä on ohjata kloridit ulos betonista ja vangita ne kuitumassaan. Katodinen suojaus Raudoitukseen asennetaan jännite tasasuuntaajasta. Asentamalla ns. uhrianodi syntyy anodi-/katodijärjestelmä jossa uhrianodi syöpyy ja raudoitus säilyy. Tämä järjestelmä on riippuvainen jatkuvasta huollosta ja anodien vaihdosta toimiakseen.

7 P I N T A K Ä S I T T E L Y 7 PINTAKÄSITTELY Tarjolla on useita menetelmiä sen varmistamiseksi, että betoni saavuttaa odotetun kestoiän. Näiden menetelmien pääasiallisena tarkoituksena on betonin suojaaminen sen kohtaamia päivittäisiä altistuksia vastaan. Tällaisia altistuksia ovat muun muassa veden, CO 2 :n ja kloridien tunkeutuminen rakenteeseen. Valittaessa tuotteita betonin suojaamiseen on painotettava tuotteiden yhteensopivuutta ja ympäristöolosuhteita kysymyksessä olevalla alueella. Huokosten täyttö/halkeamien sulkeminen Tuotteet: Monofinish, Fasademørtel SI, Elastocolor Rasante SF Mikäli pintakäsittelyn tarkoituksena on muodostaa jatkuvasti suojaava kalvo, betonipinnan huokoset ja halkeamat on täytettävä. Maalaus tai pinnoitus ei täytä huokosia tyydyttävässä määrin. Betonipinnassa voi olla jopa 70 % huokosia ja betonipinnan murtuminen alkaa näistä. Impregnointi Tuotteet: Silimp 100, Cl-brems, Cur-Imp Vettä hylkivän, lähes näkymättömän kalvon aikaansaaminen auttaa huomattavasti betonipinnan kestoiän pidentämisessä. Monet nykyään ilmenevät pintavauriot olisi voitu estää, jos pinnat olisi impregnoitu rakentamisen yhteydessä. Tämäntyyppisessä käsittelyssä ei vaadita betonipinnan huokosten täyttämistä ennen käsittelyä. Maalaus Tuotteet: Elastocolor Maalauksella on kaksi tarkoitusta: betonin suojaaminen ympäristön siihen kohdistamia altistuksia vastaan sekä betonipinnan esteettisen arvon nostaminen. Tämä tehtävä on erityisen vaativa pohjoismaissa, jossa esiintyy äärimmäisiä kosteuden ja lämpötilan vaihteluja. Rescon Mapei on kehittänyt maaleja, huomioiden betonin tarpeet kaikkina vuodenaikoina. Jotta tuotteista saataisiin täysi hyöty, huokoset ja halkeamat on täytettävä ennen sitä. Pinnoitteet Tuotteet: Cem-Elastic, Mapelastic, Epoflex Pinnoite on usein paksumpi kalvo, joka saa aikaan maalia paremman suojausasteen. Jotta tuotteista saataisiin täysi hyöty, huokoset ja halkeamat on täytettävä ennen sitä. FRP Hiilikuituvahvistus Rescon Mapeilla on oma järjestelmä betonin hiilikuituvahvistuksiin. Järjestelmä käsittää epoksisideaineen, hiilikuitulaatat sekä eri vahvuisia ja kokoisia kankaita sekä laminointiepoksin. Katso lisätietoja erillisestä tiedotteesta.

8 L A A S T I T 8 DS DS-RSF DS-KB Kuivaruiskutuslaasti DS on kuivalaasti, joka on tarkoitettu kuivaruiskutukseen korjattaessa betonirakenteita, kuten esimerkiksi pilareita ja kansia, laitureita, patoja, siltoja ym. Laastilla on pieni kutistuma sekä vähäinen pölynmuodostus. Laasti on dokumentoitu vesitiiviiksi ja pakkasenkestäväksi. DS levitetään sopivalla kuivaruiskutuslaitteistolla. Ruiskutuspaksuus voi olla < 100 mm. Laastia voi työstää muuraustyökaluilla heti ruiskutuksen jälkeen. D max : 4,0 mm Puristuslujuus, ruiskutettu: n. 55 N/mm 2 E-moduuli: Mpa 22 kg/m 2 /1 cm täyttö 25 kg säkki kg suursäkki Kutistumiskompensoitu laasti kuivaruiskutukseen DS-RSF on kuivalaasti, joka on tarkoitettu kuivaruiskutukseen betonirakenteita korjattaessa. Se on nopeasti sitoutuva sementtilaasti jolla on erittäin pieni plastinen jousto- ja kuivumiskutistuma sekä vähäinen pölynmuodostus ja hukkaroiske. Laasti levitetään kuivaruiskutuskalustolla esimerkiksi pilareiden, laiturien, patojen, siltojen ym. betonirakenteiden korjauksessa sekä myös kalliolujitustöiden yhteydessä. Laasti on dokumentoitu vesitiiviiksi ja pakkasenkestäväksi. DS-RSF ruiskutetaan sopivalla kuivaruiskutuskalustolla. Ruiskutuspaksuus voi olla < 100 mm. Laastia voidaan työstää muuraustyökaluilla heti ruiskutuksen jälkeen. D max : 4,0 mm Puristuslujuus, ruiskutettu: n. 50 N/mm 2 E-moduuli: Mpa 22 kg/m 2 /1 cm täyttö 25 kg säkki kg suursäkki Diffuusioavoin kuivaruiskutuslaasti DS-KB on avoin erikoiskuivalaasti, jota käytetään katodisen suojauksen ja jälleenalkaloinnin yhteydessä. Tuote on erityisesti suunniteltu kuivaruiskutukseen. Laasti levitetään kuivaruiskutuskalustolla esimerkiksi pilareiden, laiturien, patojen, siltojen ym. betonirakenteiden korjauksessa. Laastilla on pieni kutistuma sekä vähäinen pölynmuodostus. Laasti on dokumentoitu vesitiiviiksi ja pakkasenkestäväksi. DS-KB ruiskutetaan sopivalla kuivaruiskutuskalustolla ja sen ruiskutuspaksuus voi olla < 100 mm. Laastia voidaan työstää muuraustyökaluilla heti ruiskutuksen jälkeen. D max : 4,0 mm Puristuslujuus, ruiskutettu: n. 25 N/mm 2 E-moduuli: Mpa 22 kg/m 2 /1 cm täyttö 25 kg säkki kg suursäkki

9 L A A S T I T 9 Redirep 45 RSF Mapegrout T40 Redisit Kuituvahvisteinen, tixotrooppinen, kutistumaton korjauslaasti Redirep 45 RSF on tarkoitettu pysty- ja vaakasuorien betonipintojen vaurioiden korjaukseen. Tyypillisiä käyttöalueita ovat pylväät ja katokset asuinrakennuksissa, laiturit, padot, sillat ja muut betonirakenteet. Redirep 45 RSF on pakkasenkestävä ja sillä on erittäin hyvät tartuntaominaisuudet betonialustaan. Muita ominaisuuksia: Kutistumiskompensoitu Nopea lujuudenkehitys - mahdollistaa nopean jatkokäsittelyn Sulfaatinkestävä - hyvä vastustuskyky meriympäristössä Alhainen vedenläpäisevyyskerroin Valumaton esim. pystysuorilla pinnoilla Redirep 45 RSF ei sisällä aineosia, jotka voisivat aiheuttaa alkalireaktioita. Kuituvahvisteinen, tixotrooppinen, kutistumaton korjauslaasti Mapegrout T40 soveltuu pystysuorien ja vaakasuorien betonipintojen korjaukseen, kuten: Vauriokohtiin, joissa betoni on vaurioitunut, esim. pylväiden kulmiin ja ulokkeisiin Parvekkeisiin, joissa on raudoituksen syöpymistä Korjauksissa mukaan luettuna muotitustyön mahdollisesti aiheuttamat vauriot ym Puhdistuslaitoksiin, vedenkäsittelylaitoksiin ym. Patorakennelmiin, laitureihin, siltoihin ym. Mapegrout T40 laasti työstetään muuraustyökaluilla tai ruiskulla kerrospaksuuteen max. 35 mm. D max : 2,5 mm Puristuslujuus, ruiskutettu: 40 N/mm 2 E-moduuli: Mpa Sementtipohjainen tartuntalaasti ja raudoituksen korroosiosuoja Redisit koostuu sementtisideaineesta ja korroosionsuoja-aineesta. Tuotetta käytetään ehkäisemään raudoituksen ruostumista. Redisit ja korjauslaasti lisätään märkää märälle. Tyypillisiä käyttöalueita: Raudoituksen ruosteenesto Tartuntalaasti korjauslaasteille tai vanhan ja uuden betonin väliin Laasti levitetään puhdistetun raudoituksen päälle harjalla tai ruiskulla. n. 2 kg/m 2 n. 150 g metrille, Ø 10 mm raudoitukseen 20 kg säkki 4 kg astia Laasti työstetään muuraustyökaluilla tai ruiskutetaan paksuuteen < 50 mm kerros. D max : 1,0 mm Puristuslujuus, ruiskutettu: n. 45 N/mm 2 E-moduuli: Mpa 18,5 kg/m 2 /1 cm täyttö 25 kg säkki 18 kg/m 2 /1 cm täyttö 25 kg säkki

10 L A A S T I T 10 Mapefer Monofinish Korroosiolta suojaava sementtilaasti raudoituksen käsittelyyn Mapefer on kaksikomponenttijärjestelmä, joka perustuu vesidispersiossa oleviin polymeereihin, sementtisideaineisiin ja korroosiota estäviin aineisiin; se sivellään raudoitukseen ruostumisen ehkäisemiseksi. Ehkäisee korroosiota ja palauttaa raudoituksen ympärillä olevan alkalipitoisuuden. Mapefer toimitetaan komponenttina A (jauhe) ja komponenttina B (neste). Komponentit sekoitetaan keskenään ennen käyttöä. Jatkokäsittely voidaan tehdä sen jälkeen, kun Mapefer on kuivunut (n. 4 tunnin kuluttua). Tyypillisiä käyttöalueita: Raudoitusten ruosteenesto Erikoisominaisuuksia: Sininen väri helpottaa havaitsemaan onko raudoitus käsitelty kauttaaltaan Sisältää korroosionestoainetta Laasti levitetään puhdistetun raudoituksen pinnalle siveltimellä. 150 g metrille, Ø 10 mm raudoitus 2 kg purkki Viimeistelylaasti betonialustoille ja sementtipohjaisille pinnoille Monofinishiä käytetään pääasiassa huokosten täyttämiseen ja betonipintojen tasoitukseen sekä loppuviimeistelyyn. Tyypillisiä käyttöalueita: Pintahuokosten tasoitus ennen maalausta Betonin korjaustyön jälkeinen tasoitus Epätasaisten, hyvän mekaanisen kestävyyden omaavien sementtipohjaisten pintojen tasoitus Muita ominaisuuksia: Joustava pastamainen koostumus Erittäin hyvä tarttuvuus alustaan Hyvä tarttuvuus akryylimaalattuihin pintoihin Saa aikaan tiiviin ja vahvan pintakerroksen Laasti levitetään muuraustyökaluilla, kerrospaksuuden ollessa 1-3 mm. Viimeistelty/hieno pinta saadaan muurauslastan tai sienen avulla. D max : 0,3 mm Puristuslujuus: > 20 N/mm 2 E-moduuli: < MPa 14 kg/m 2 /1 cm täyttö 22 kg säkki

11 L A A S T I T 11 Fasademørtel SI Støpemørtel B30 Confix Ruiskutettava ohutrappauslaasti Fasademørtel SI on rappauslaasti betonille ja muuratuille pinnoille sekä Blu-Clad-levyille. Käytetään myös koristekivien liimaamiseen betonialustaan. Laasti kuuluu osana myös Mapetherm Nordic -järjestelmään (rapatut, tuulettuvat lämpöeristetyt julkisivut). Saatavana tumman- ja vaaleaharmaana ja valkoisena. Alhaisissa lämpötiloissa käytetään Fasademørtel SI FF versiota. Fasademørtel SI voidaan käyttää paisuvan polyeteenin (Isopor, Jackopor, Styrofoam, Sundolit ym.) viimeistelypintana, usein yhdessä Mapetherm Netin, alkalia kestävän lasikuituverkon kanssa. Muita ominaisuuksia: Erittäin hyvä tartunta alustaan Hyvä työstettävyys Hyvä joustavuus Voidaan käyttää sekä ulko- että sisärakenteissa Laastia levitetään muuraustyökaluilla tai ruiskuttaen 6-8 mm suutinaukolla. Kerrospaksuudet 1,5. 8 mm. D max : 1,0 mm Puristuslujuus, ruiskutettuna: n. 30 Mpa 19 kg/m 2 /1 cm täyttö 25 kg säkki Valulaasti pienehköihin valutöihin Laasti täyttää NS 3120:n vaatimukset. Muita ominaisuuksia: Hyvät valuominaisuudet Pakkasenkestävä Hyvä työstettävyys Laastia käytetään tavallisilla muuraus ja valutyökaluilla. D max : 4,0 mm Ilmasisältö: 6-10% Puristuslujuus: n. 35 Mpa 20 kg/m 2 /1 cm täyttö 25 kg säkki Korjaus- ja valulaasti, jonka lujuudekehitys on nopeaa ja kutistuminen vähäistä Confix on kuivalaasti, joka on tarkoitettu erityisesti valuihin, korjauksiin, vahvistuksiin ja tasoituksiin betonipinnoille, kun ratkaiseva tekijä on lujuus, pakkasenkestävyys, pieni kutistuminen ja tiiviys. Laastia käytetään myös tunnelityön varmistuksissa; ruiskulaastina märkämenetelmällä. Vaihtoehdot: Confix m/kuitu, johon on lisätty 18 mm EE teräskuitua, joka voi toimia perinteisenä kutistumisraudoituksena suurehkojen pintojen ja paksuhkojen kerrosten ollessa kysymyksessä. Confix m/pp-kuitu, johon on teräskuidun sijasta lisätty polypropyleenikuitua Confix Fin on variaatio, jonka Dmax = 1,2 mm Muita ominaisuuksia: Hyvät valuominaisuudet Hyvä pumpattavuus Hyvä työstettävyys Kehitetty erityisesti rakentavaa liimausta varten (Mapepoxy L-LR) Laasteja levitetään tavallisilla muuraustyökaluilla tai ruiskuttaen. D max : 4,0 mm Puristuslujuus: n. 60 Mpa E-moduuli: n Mpa 20 kg/m 2 /1 cm täyttö 25 kg säkki kg suursäkki

12 P I N N O I T T E E T 12 Mapelastic Cem-Elastic Joustava sementtipohjainen vesieriste Mapelastic on joustava kaksikomponenttinen sementtipinnoite ja vesieriste. Mapelastic toimitetaan komponenttina A (jauhe) ja komponenttina B (neste). Komponentit sekoitetaan ennen käyttöä keskenään. Tyypillisiä käyttöalueita ovat betonirakenteiden, kellareiden, parvekkeiden, terassien, uima-altaiden ja juomavesialtaiden vesieristykset. Mapelastic sopii hyvin käytettäväksi vesitiiviinä pinnoitteena laattojen ja levyjen alla, sekä ulko- että sisäpuolella (kylpyhuoneet, suihkut, parvekkeet ja terassit). Mapelastic käytetään usein yhdessä alkalia kestävän lasikuituverkon, Mapetherm Netin kanssa. Ominaisuudet: Hyvä tartunta alustaan Muodostaa joustavan suojan CO 2 :ta, SO 2 :ta, klorideja ja sulfaatteja vastaan Pakkasenkestävä Mapelastic levitetään ruiskuttamalla tai lastalla, 2-4 kerrosta, kertapaksuus korkeintaan 2 mm/levityskerta. 1,7 kg/m 2 /1 mm täyttö 32 kg pakkaus (komp. A 24 kg, komp. B 8 kg) Joustava sementtipinnoite Cem-Elastic on joustava, kaksikomponenttinen sementtipinnoite. Tuote on halkeamia silloittava, diffuusioavoin ja pakkasenkestävä. Cem-Elastic toimitetaan komponenttina A (jauhe) ja komponenttina B (neste). Komponentit sekoitetaan ennen käyttöä keskenään. Tyypillisiä käyttöalueita ovat betonirakenteet, sillat, laiturit jne., jotka ovat alttiina suolan kuormitukselle, ympäristön kuormituksille ja rakenteiden liikkeille. Muita ominaisuuksia: Säilyttää hyvin joustavuutensa -20 o C lämpötiloihin saakka UV-kestävä Toimitetaan valkoisena ja kahtena harmaan sävynä Hyvä tarttuvuus alustaan Sietää kevyttä kävelyliikennettä Klorideja jarruttava Karbonatisoitumista hidastava Kestää pakkasen/sulamisen vaihteluja Voidaan päällemaalata Elastocolor maalilla Cem-Elastic levitetään harjalla, telalla tai ruiskulla 2-4 kerrosta. 1,8 kg/m 2 /1 mm täyttö 35 kg pakkaus (komp. A 25 kg, komp. B 10 kg)

13 E P O K S I T 13 Mapepoxy L Mapepoxy BI-Imp Mapeprimer W Kaksikomponenttinen epoksiliima tuoreen betonin tai korjauslaastin liimaamiseen vanhalle alustalle Mapepoxy L soveltuu muun muassa Confixin tai Støpemørtel B30 liimaamiseen vanhaan betoniin. Tuore laasti levitetään märkää märälle Mapepoxy L:än päälle, näin saadaan aikaan yhtenäinen liimaus. Mapepoxy L:ää käytetään muun muassa: Teollisuuslattioihin Portaisiin Ulko- ja sisälattioihin Palkkeihin ja pylväisiin Mapepoxy L levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Mapepoxy L on nopeasti kovettuva ja sen käyttöaika on +20 C lämpötilassa noin 20 min. 0,5-1,5 kg/m 2 1,25 kg / 4,5 kg / 9 kg Kaksikomponenttinen, epoksipohjainen imeytysaine betonin lujittamiseen ja injektointiin Mapepoxy BI-Imp soveltuu muun muassa sellaisten rakojen ja halkeamien liimaukseen/täyttöön, joita on syntynyt betoniin siirtymien, kutistumisen ym. vuoksi. Alhaisen viskositeettinsa vuoksi Mapepoxy BI-Imp tunkeutuu helposti syvälle rakoon ja tiivistää raot. Mapepoxy BI-Impiä voi käyttää: Parvekkeisiin Portaisiin Lattioihin/seiniin Palkkeihin ja pylväisiin Mapepoxy BI-Imp toimitetaan muovipullossa, varustettuna imeytyskorkilla, joka helpottaa imeyttämistä vaakasuoriin rakoihin. Pystysuorien rakojen kohdalla on tarkoituksenmukaista käyttää injektointivälineitä. Mapepoxy BI-Impin käyttöaika +20 C lämpötilassa on noin 40 min. 1,1 kg/m 2 /1 mm täyttö 1 kg muovipullo Vesipohjainen, kaksikomponenttinen epoksipohjuste sisä- ja ulkotiloihin Mapeprimer W on matalaviskoosinen kirkas pohjuste, jolla on hyvä tunkeutumiskyky betoniin. Mapeprimer W:llä saadaan hyvä tarttuvuus alustaan jatkokäsittelyä varten. On tärkeää, että pohjustus tehdään siten, että se muodostaa yhtenäisen kalvon käsiteltävään pintaan. Mapeprimer W sopii: Parvekkeisiin ja käytäviin Portaisiin Ulko- ja sisälattioihin Pystysuoriin pintoihin Mapeprimer W levitetään puhdistetulle, kovettuneelle betonipinnalle. Mapeprimer W:tä ei voi käyttää hiekkasiroitteen kanssa. Mapeprimer W:tä levitetään telalla, siveltimellä tai ruiskulla. 0,2-0,3 kg/m 2 Ominaispaino: 1,04 g/cm 3 3 kg / 10 kg pakkaus

14 E P O K S I T 14 Mapepoxy Cem-S Epoflex Vesipohjainen,kolmekomponenttinen epoksilaasti sisäja ulkotiloihin Mapepoxy Cem-S on epoksilaasti, joka sopii erityisesti huokosten täyttöön ja betonipintojen halkeamien ja epätasaisuuksien korjaukseen. Komponentit A ja B sekoitetaan huolellisesti ennen komponentin C lisäämistä. Mapepoxy Cem-S sopii hyvin Epoflexin ja muiden Rescon Mapein epoksipinnoitteiden alustaksi. Mapepoxy Cem-S:ää käytetään seuraavien kohteiden korjauksiin: Parvekkeet ja hallikäytävät Portaat Ulko- ja sisälattiat Altaat ja säiliöt Mapepoxy Cem-S levitetään lastalla tai ruiskulla. Ominaispaino: 1,90 g/cm 3 10,65 kg pakkaus Joustava, kaksikomponenttinen, epoksipinnoite betonirakenteille Epoflex muodostaa joustavan, vesitiiviin pinnoitteen, jota käytetään ulko- ja sisätiloissa. Hyvän murtovenymän ja pitkäikäisyyden ansiosta Epoflex sopii: Parvekkeisiin Lattioihin ulkotiloissa Teknisiin tiloihin Epoflexiä levitetään 1-3 kerroksena puhdistetulle, kovettuneelle betonille, jonka pohjusteena käytetään Mapeprimer W:tä. Vaihtoehtoisesti betoni pohjustetaan Mapecoat Universal (täytyy hiekoittaa) tai Mapecoat L-L (höyrysulku) pohjusteella. Epoflexiä voi levittää telalla, siveltimellä tai hammaslastalla. Vesitiiviin pinnoitteen vähimmäispaksuus on 1,5 mm. Mikäli tarvitaan liukastumisturvaa, keskikerrokseen ripotellaan kuivattua kvartsihiekkaa. 1,3 kg/m 2 /1mm täyttö 10 kg pakkaus

15 M A A L I T 15 Malech Elastocolor Mikronoitu, akryylipohjainen pohjuste vesidispersiona Malech on pohjuste alustoille, jotka maalataan Elastocolor-sarjan tuotteilla. Malech tasoittaa alustan imevyyttä ja lisää tartuntaa seuraavia työvaiheita ajatellen. Mikronointiprosessin vuoksi Malechilla saadaan aikaan parempi alustaan imeytyminen kuin muilla akryylipohjamaaleilla. Malech:a voi käyttää seuraaviin kohteisiin: Käsittelemätön betoni Sementtirappaus Akryylimaalilla aikaisemmin maalattu alusta Malech levitetään kuivalle ja puhdistetulle alustalle telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Jos Elastocolor levitetään 12 tunnin, mutta viimeistään 24 tunnin kuluttua, syntyy pohjamaalin ja maalin välille lisäksi kemiallinen tartunta. Malech on käyttövalmis tuote, mutta sitä voi ohentaa 50% vedellä, riippuen alustan imevyydestä. Alhaisin käyttölämpötila: +10 C. Suojaava ja joustava maali, joka perustuu akryylisideaineeseen vesidispersiona Elastocolor on julkisivumaali, joka suojaa betonipintoja ilmaston epäpuhtauksilta. Lopullisena pintana Elastocolor saa aikaan joustavan kalvon, joka on vettä hylkivä, mutta sallii alustan hengittää. Elastocolor antaa hyvän suojan CO 2 vastaan. Elastocolor on joustava joten sitä voidaan käyttää alustan hiushalkeamien sulkemiseen. Ennen Elastocolorin käyttöä suositellaan pohjamaalausta Malechilla, riippuen alustan imevyydestä. Elastocolor levitetään 2 tai 3 kerroksena, telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Elastocolor maalia on saatavana useina NCS-järjestelmän väreinä. Diffuusiovastus sd : 0,109 m Diffuusivastuskerroin μ: g/m 2 / levityskerta 20 kg astia g/m 2 10 kg kannu

16 M A A L I T 16 Elastocolor Rasante Elastocolor Rasante SF Yksikomponenttinen, kuituvahvistettu ja joustava pasta, joka perustuu akryylisideaineeseen vesidispersiona Elastocolor Rasante on maalimainen pasta, joka sopii sementti- ja betonialustojen huokosten ja rakojen ylitasoitukseen ja koriste pinnoitukseen. Elastocolor Rasante on vahvistettavissa Elastocolor Kuituverkolla. Ennen Elastocolor Rasanten käyttöä suositellaan pohjamaalausta Malechilla, riippuen alustan imevyydestä. Elastocolor Rasanteen voi lisätä max. 30% kuivattua 0,1-0,3 mm kvartsihiekkaa. Elastocolor Rasante levitetään puhdistetulle alustalle teräslastalla, kumilastalla tai ruiskulla. Saatavana useina NCS-järjestelmän väreinä. Diffuusiovastus sd : 0,672 Diffuusiovastuskerroin μ: g/m 2 / levityskerta 20 kg astia Yksikomponenttinen, kuituvahvistettu ja joustava pasta, joka perustuu akryylisideaineelle vesidispersiona Elastocolor Rasante SF on maalimainen pasta, johon on lisätty kvartsihiekkaa ja joka sopii sementti- ja betonialustojen huokosten ja rakojen ylitasoitukseen ja koriste pinnoitukseen. Elastocolor Rasante SF on vahvistettavissa Elastocolor Kuituverkolla. Levitettäessä useita kerroksia, kunkin kerroksen on annettava kuivua vähintään 24 tuntia. Ennen Elastocolor Rasante SF:n käyttöä suositellaan pohjamaalausta Malechilla, riippuen alustan imevyydestä. Elastocolor Rasante SF levitetään puhdistetulle alustalle teräs- tai kumilastalla tai ruiskulla. Käytön jälkeen pinnan voi viimeistellä kostealla sienellä. Elastocolor Rasante SF:ää on saatavana useina NCS-järjestelmän väreinä sekä ColorMap-systeemin väreinä. Diffuusiovastus sd : 0,134 Diffuusiovastuskerroin μ: g/m 2 /levityskerta 20 kg astia

17 I M P R E G N O I N T I 17 Cur-Imp Cl-Brems Silimp 100 Karbonatisoitumista hidastava jälkihoito- ja impregnointiaine Cur-Imp on kirkas metakryylipohjainen neste, joka levitetään jälkihoitoaineena korjauslaastin päälle välittömästi laastin levityksen jälkeen estämään laastin liian nopea kuivuminen. Cur-Imp saa aikaan kalvon, joka voidaan pinnoittaa jälkeenpäin Cem-Elasticilla. Cur-Imp voidaan käyttää myös impregnointiin vanhan käsittelemättömän betonin päälle. Cur-Imp jarruttaa CO 2 :n ja SO 2 :n tunkeutumista. Cur-Imp levitetään heikosti imevälle alustalle siveltimellä, telalla tai matalapaineisella ruiskulla g/m 2 18 kg astia Klorideja jarruttava silaanipohjainen impregnointiaine betonipinnoille Cl-Brems on väritön, vettä hylkivä, liuotinvapaa impregnointiaine käsittelemättömälle betonille, etenkin estämään kloridien tunkeutumista. Cl-Brems on diffuusioavoin eikä se saa aikaan pintakalvoa. Cl-Brems on Norjan Valtion tielaitoksen, tiedirektoraatin hyväksymä betonisiltojen impregnointiaine. Cl-Brems sopii myös seuraaviin käyttökohteisiin: Laiturirakenteet Betonijulkisivut Paljaat betonipinnat Parkkihallit Cl-Brems levitetään puhdistetulle ja kuivalle pinnalle siveltimellä, telalla tai matalapaineisella ruiskulla. Parhaaseen tulokseen päästään kahdella levityskerralla. Toinen levityskerta tehdään heti sen jälkeen, kun ensimmäinen on imeytynyt. Molekyylikoko: 5-10 Ångströmiä Ominaispaino: 0,95 kg/litra Viskositeetti: 0,90 MPa s g/m 2 (2 levitystä) 20 kg astia Erittäin notkea silaaniimpregnointiaine betonipinnoille Silimp 100 on väritön, vettä hylkivä, liuotinvapaa impregnointiaine käsittelemättömälle betonille ja muille mineraalipohjaisille alustoille. Silimp 100 on diffuusioavoin eikä muodosta pintakalvoa. Silimp 100 on klorideja/ karbonatisoitumista hidastava ja se vähentää pakkausvaurioiden vaaraa. Silimp 100 soveltuu seuraaviin käyttökohteisiin: Silta- ja laiturirakenteet Betonijulkisivut Paljaat betonipinnat Sementtirappaukset Mineraalialustat Silimp 100 levitetään puhdistetulle ja kuivalle pinnalle siveltimellä, telalla tai matalapaineruiskulla. Parhaaseen tulokseen päästään kahdella levityskerralla. Toinen levityskerta tehdään heti sen jälkeen, kun ensimmäinen on imeytynyt. Molekyylikoko: 5-10 Ångströmiä Ominaispaino: 0,88 kg/litra Viskositeetti: 0,85 MPa s. 300 g/m 2 (2 levitystä) 18 kg astia

18 18 M U I S T I I N P A N O J A

19 EFFETTO GOCCIA SERTIFIOITUA LAATUA JA YMPÄRISTÖÖN PANEUTUMISTA UMISTA MAPEI TAKAA, ETTÄ SILLÄ ON OHJAUSJÄRJESTELMÄ, JOKA HUOLEHTII LAADUSTA, YMPÄRISTÖSTÄ JA TURVALLISUUDESTA NOUDATTAEN STANDARDEJA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS JA EMAS Rescon Mapei AS:n ohjausjärjestelmällä on todistus standardien NS EN ISO 9001, NS ISO 10002, NS EN ISO 14001, OHSAS noudattamisesta ja EMAS on hyväksynyt sen LIIMA- JA SAUMAMASSOILLA KERAAMISIA LAATTOJA VARTEN, BETONIN KORJAAMISEEN TARKOITETUT VALMISLAASTIT, ECO -LIIMALLA JA BETONIN LISÄAINEILLA ON CE-MERKINTÄ SEKÄ TODISTUS EUROOPAN STANDARDIEN NOUDATTAMISESTA LIIMA- JA SAUMAMASSAT KERAAMISIA LAATTOJA VARTEN Kaikki keraamisia laattoja ja luonnonkiviä varten tarkoitetut laattaliimat noudattavat standardin EN vaatimuksia Kaikki keraamisia laattoja ja luonnonkiviä varten tarkoitetut saumalaastit noudattavat standardin EN vaatimuksia Kaikissa Mapein laattaliimoissa on CE-merkintä ja ne ovat sopusoinnussa standardin EN liitteen ZA kanssa GE EMICODE EV IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS LIIMAT JOUSTAVILLE LATTIAMATERIAALEILLE, MATTOJA, PARKETTIA, TAPETTEJA JA KERAAMISIA LAATTOJA VARTEN Eco-tuotteissa on merkki EMICODE EC-1, erittäin vähän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, kuten GEV-liitto esittää VALMIIKSI SEKOITETTUJA VALULAASTEJA JA TASOITUSMASSOJA Valmiiksi sekoitetut valulaastit ja tasoitusmassat noudattavat EN 13813:n vaatimuksia ja niissä on CE-merkintä sopusoinnussa standardin EN liitteen ZA kanssa EN VALMISLAASTI BETONIN KORJAAMISTA VARTEN Valmiiksi sekoitettuja korjauslaasteja, joissa on CE-merkintä ja jotka ovat sopusoinnussa EN 1504 vaatimusten kanssa BETONIN LISÄAINEET Plastisoivat ja superplastisoivat lisäaineet laastia ja betonia varten, CE-merkintä. Ne ovat sopusoinnussa standardien EN ja EN kanssa MAPEI-TUOTTEET PERUSTUVAT KAIKKEIN INNOVATIIVISIMPAAN TEKNIIKKAAN YMPÄRISTÖN JA IHMISTEN PARHAAKSI BioBlock Tämä tekniikka estää eri tyyppisten homeiden kehittymisen ja leviämisen kosteissa olosuhteissa Low Dust Tälle tuotteelle ominainen, innovatiivinen Low Dust-teknologia vähentää huomattavassa määrin sekoittamisen aikana syntyviä pölypäästöjä tehden siten asentajan työn helpommaksi ja terveellisemmäksi Drop Effect DropEffect Erityiseen vettä hylkivien lisäaineiden käyttöön perustuvan Mapei-tekniikan avulla saadaan aikaan vettä hylkivä pinta, joka on tavallista vähemmän altis likaantumiselle ja jolla on erinomaiset kulutuksenkesto ominaisuudet Green Innovation (Vihreä innovointi) Mukana on yli 150 tuotetta, jotka tuovat meille arvokkaita pisteitä LEED-sertifioiduissa hankkeissa LEED Leadership in Energy and Environmental Design US Green Building Councilin kehittämä sertifiointi, joka tunnustetaan USA:ssa ja Kanadassa ympäristöystävällisten rakenteiden suunnittelun ja rakentamisen todistuksena

20 BETONIN KORJAUS YHTEYSTIEDOT Rescon Mapei Oy Tillinmäentie Espoo Puh: Fax: Rescon Mapei A/S:n tuotanto, laatuja ympäristöjärjestelmä on sertifioitu NS EN ISO 9001, NS ISO 10002, NS EN ISO 14001, OHSAS standardien mukaisesti ja on EMAS:in hyväksymä. (FIN) 03/11 Rescon Mapei Nordic Marketing Team ex.

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

Itsetasoittuva epoksipinnoite

Itsetasoittuva epoksipinnoite IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SL HD SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4-Bfl-s1 Itsetasoittuva epoksipinnoite IN COMPLIANCE

Lisätiedot

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tulostettu 25.6.2016 1 / 32 09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tartuntalaasti TL 2 Valumaton täyttölaasti VTL 5 Korjauslaasti KL 1,2 7 Korjauslaasti KL 3,0 10 Korrogard R 3,0 mm 13 Korjauslaasti KL 40

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Diessner. Betoninkorjausjärjestelmät

Diessner. Betoninkorjausjärjestelmät Diessner Yksikomponenttinen PCC- järjestelmä Yksikomponenttinen betoninkorjausjärjestelmä 1. Mineraalipohjainen korroosionsuoja- ja tartun talaasti K&H 2. Täyttölaasti PCC 2 3. Hienotasauslaasti PCC 05

Lisätiedot

BETONISANEERAUS. Kivira Oy Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09 774 2720 info@kivira.fi 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 www.kivira.fi

BETONISANEERAUS. Kivira Oy Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09 774 2720 info@kivira.fi 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 www.kivira.fi Kivira Oy Puh. 09 774 2720 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 Vaurioiden kuvaus, tyyppi 1 Betoninpinta näyttää vahingoittuneelta. Varoitussignaali, jos suuremmat vahingot halutaan välttää. Suojabetonin paksuus

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

sidosaineet ja liimat

sidosaineet ja liimat sidosaineet ja liimat AIR-ONE Ultra kevyt, korkean hyötysuhteen ja -polymeroitumisasteen omaava yksi komponenttinen kiinnityslaasti keraamisille laatoille. Ominaisuudet o korkea tehokkuus o yksikomponenttinen

Lisätiedot

KATRIINAN SAIRAALA: JULKISIVUN JA SISÄÄNKÄYNTIKATOKSEN BETONIPINTOJEN KUNNOSTUS

KATRIINAN SAIRAALA: JULKISIVUN JA SISÄÄNKÄYNTIKATOKSEN BETONIPINTOJEN KUNNOSTUS päiv. 13.11.01 KATRIINAN SAIRAALA: JULKISIVUN JA SISÄÄNKÄYNTIKATOKSEN BETONIPINTOJEN KUNNOSTUS (Rajatorpantie 8 A, Vantaa) 1/1 päiv. 13.11.01 KORJAUKSEN TAUSTA Rakennus on julkisivurakenteiltaan pääosin

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima

Lisätiedot

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN COOLDRY REFLECTIVE Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN 71640 Ludwigsburg GERMANY E info@sistec-coatings.de I www.sistec-coatings.de TUOTEKATSAUS 1 COOLDRY / FLEXDRY KATTOMAALIT

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS Tuotekehityksen kuulumisia 17.9.2015, Tikkurila Oyj, Vantaa Jenni Järvinen & Juha Nikkola Sisältö Yleistä vesiohenteisista epokseista Tikkurilan Fontefloor EP tuotteet

Lisätiedot

3-komponenttinen epoksimodifioitu sementtipohjainen pinnoitus- ja tiivistyslaasti. * Katso kohta Rajoitukset

3-komponenttinen epoksimodifioitu sementtipohjainen pinnoitus- ja tiivistyslaasti. * Katso kohta Rajoitukset Tuotetietoesite Versio 14/06/2012 Tunniste: 02 03 02 01 002 0 000002 Sikagard -720 EpoCem Sikagard -720 EpoCem 3-komponenttinen epoksimodifioitu sementtipohjainen pinnoitus- ja tiivistyslaasti Construction

Lisätiedot

MasterSeal 560 KUVAUS KÄYTTÖTARKOITUS OMINAISUUDET JA EDUT

MasterSeal 560 KUVAUS KÄYTTÖTARKOITUS OMINAISUUDET JA EDUT KUVAUS MasterSeal 560 on kaksikomponenttinen, sementtipohjainen, elastinen ja joustava kevyt kalvo. MasterSeal 560 mahdollistaa betonirakenteiden nopean palauttamisen käyttöön. Ne voidaan upottaa veteen

Lisätiedot

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE Kun teet lattia- ja seinäpintoja mikrosementillä, on tärkeää noudattaa näitä käyttöohjeita, jotka sisältävät tarkat ohjeet työvaiheille: 1. Puhdista ja esivalmistele (mm. tasoitus)

Lisätiedot

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 SikaBond Q-180 Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima Tuotekuvaus SikaBond Q-180 on nopeasti kuivuva, puolirakenteellinen 2- komponenttinen

Lisätiedot

Toukokuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Epoksi täytepohjamaali

Toukokuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Epoksi täytepohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Toukokuu 2008 Epoksi täytepohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS on VOC yhteensopiva, hiottava, 2K epoksi täytepohjamaali. Helppokäyttöinen, hyvin hiottavissa ja erinomaiset tartuntaominaisuudet

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoCryl V 200

Tekninen tietolehti StoCryl V 200 Pinnoite, peittävä, himmeä Ominaisuudet Käyttöalue Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia ulko- ja sisäkäyttöön ei elastisena, värillisenä suojapinnoitteena kantavilla betonirakenteilla

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI MORDAX horminkorjausmassa VALMISTAJA/EDUSTAJA EsKon Oy Finnoonniitty 3 FIN 02270 ESPOO TUOTEKUVAUS MORDAX horminkorjausmassa

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Pohjatyöt ja vaatimukset Pohjusteaineen (primer) käyttö Mikrosementti Käsittelyaineen käyttö - Liukkaudenestoaine Sivu 2 3 4-5 6 1 Ohjeistukset

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoPur BA 2000

Tekninen tietolehti StoPur BA 2000 Ruiskutettava PUR-pinnoite Ominaista Käyttö Ominaisuudet Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia vedeneristyspinnoituksena asfalttipäällysteiden alla esim. silloilla ja pihakansilla pysyvästi elastinen halkeamia

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 08. RAPPAUSLAASTIT Rappauslaasti KS 10/90 2 Rappauslaasti KS 35/65 4 Rappauslaasti KS 50/50 6 Rappauslaasti KS 65/35 8 Rappauslaasti KS 35/65 kuitu 10 Pohjanoikaisulaasti 13

Lisätiedot

Sisältö: Yleistä. Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja. Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys

Sisältö: Yleistä. Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja. Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys Puulattiat Sisältö: Yleistä Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja 13.2.2014 2 Yleistä Alan nykytila Käsiteltäviä puuvalmiita pintoja entistä

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoCryl V 400

Tekninen tietolehti StoCryl V 400 Pinnoite, kuultava, himmeä Ominaisuudet Käyttö ei elastisena, värillisenä suojapinnoitteena kantavilla betonirakenteilla (betoni ja teräsbetoni) Ominaisuudet estää veden ja vesiliukoisten haitallisten

Lisätiedot

TERVETULOA. TIKKURILAN UUDET BETONINKORJAUSJÄRJESTELMÄT Suunnittelijat. Mikko Auer, Tikkurila Oyj

TERVETULOA. TIKKURILAN UUDET BETONINKORJAUSJÄRJESTELMÄT Suunnittelijat. Mikko Auer, Tikkurila Oyj TERVETULOA TIKKURILAN UUDET BETONINKORJAUSJÄRJESTELMÄT Suunnittelijat Mikko Auer, Tikkurila Oyj 7.11.2016 Ohjelma 7.11.2016 8.45-9.15 Aamukahvi 9.15-10-15 Betonin vaurioituminen ja korjaussuunnittelu 10.15-10.30

Lisätiedot

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. ALOITUSPALAVERI 2. BETONIMASSAN VALINTA 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. Aloituspalaveri Ennen jokaisen lattiatyön aloitusta tulee järjestää kaikkien osapuolten (mm. rakennuttaja, suunnittelija, pääurakoitsija,

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02283-09 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2009 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (9) Raportin nimi Betonin korjausaineiden SILKO-kokeet 2009 Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Lisätiedot

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015 DI Seppo Petrow Ruiskubetoni Ruiskubetoni terminä tarkoittaa käytännössä rakentamistapaa, joka sisältää seuraavat osa-alueet: ruiskubetoni materiaalina ruiskubetonointi

Lisätiedot

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää Finnforest Kesto _ kun puun pitää kestää KUN PUUN PITÄÄ KESTÄÄ Finnforest Kesto Sääolosuhteet Suomessa asettavat puurakenteille suuret vaatimukset. Puun joutuessa kosketukseen veden, kosteuden, betonin

Lisätiedot

3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat

3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat 3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat täydellinen vaihtoehto liuotinohenteisille liimoille Monien mielestä vesiohenteisten liimojen kuivumisajat ovat pitkät. 3M Fast Tack 1000NF ja 3M Scotch-Weld 49 Eristeliima

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

Laastin halkeamien korjaus

Laastin halkeamien korjaus Laastin halkeamien korjaus Kun remontoimme julkisivua, törmäämme usein laastin halkeamiin. Moni ei kuitenkaan tiedä oikeata tapaa korjata halkeamia, eikä korjaukseen käytettäviä materiaaleja. Siitä syystä

Lisätiedot

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn.

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn. GLOBAL REFINISH SYSTEM Joulukuu 2007 D8718 / D8719 ohenteella D8077 Valkoinen 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8078 Harmaa 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8237 HS Express Kovete D8238 HS Nopea Kovete

Lisätiedot

Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA SERTIFIKAATTI Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Kiilto Oy PL 250 FI 33101 Tampere TUOTEKUVAUS Nro VTT-C-690-06 Myönnetty 18.8.2006 Päivitetty 7.11.2011 Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä

Lisätiedot

atelier diessner effetto metallo

atelier diessner effetto metallo Ainutlaatuista, miten metallinen kiilto todellakin hyväilee silmiä, miten puhtaan ferro-oksidin ulkonäkö voikaan muuttua niin monipuolisesti. Ollen välillä hopeisen näköinen tai vaihtuen sitten kullankiiltoiseksi.

Lisätiedot

Betonikoulutus 28.11.2013

Betonikoulutus 28.11.2013 Betonikoulutus 28.11.2013 Betonin kosteuden ja kuivumisen hallinta Ilman kosteus 1 Ulkoilman keskimääräinen vuotuinen suhteellinen kosteus RH (%) ja vesihöyrypitoisuus (g/m³) Suomessa ULKOILMAN SEKÄ AS.

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

05. SEINÄTASOITTEET. Tulostettu / 21

05. SEINÄTASOITTEET. Tulostettu / 21 Tulostettu 5.7.2016 1 / 21 05. SEINÄTASOITTEET Silote SF 2 Pohjatasoite LF 4 Pintatasoite LRF 6 Tiilitasoite TTF 8 Pohjatasoite VF 10 Pintatasoite VHF 12 Märkätilatasoite WTT 14 Täyttölaasti TLR 16 Sisärappauslaasti

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoPox WG 100

Tekninen tietolehti StoPox WG 100 EP-pohjuste, vesiohenteinen, matalapäästöinen Ominaista Käyttö Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia sisä- ja ulkokäyttöön lattiapinnoilla sementtiperustaisille alustoille kuten betonilattioilla

Lisätiedot

Kiinnityslaastit, jotka muuntautuvat tarpeen mukaan.

Kiinnityslaastit, jotka muuntautuvat tarpeen mukaan. Z E R T I F I Z I E R T E S M A N A G E M E N T S Y S T E M Reg. Nr. 3116-02»Haluatko saavuttaa enemmän helpommalla?«tee työskentelystäsi tehokkaampaa SCHÖNOX Q-Sarja: yksinkertaistettu suunnittelu ja

Lisätiedot

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2008 Vesiohenteinen epoksipohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS vesiohenteinen pohjamaali tarjoaa erinomaiset eristysominaisuudet maalikalvoille jotka ovat herkkiä liuotinpohjaisille

Lisätiedot

muotti- ja hydrauliöljyt muotti- ja hydrauliöljyt

muotti- ja hydrauliöljyt muotti- ja hydrauliöljyt V U O T T A muotti- ja hydrauliöljyt muotti- ja hydrauliöljyt Puhelin (03) 780 2363 GREEN LINE SIVU 2 www.solmaster.fi Kestävän kehityksen puolesta Perinteinen perheyhtiö Solmaster Oy on Pohjoismaiden

Lisätiedot

Mapefloor PU Flex. Itsetasoittuva, elastinen polyuretaanipinnoite

Mapefloor PU Flex. Itsetasoittuva, elastinen polyuretaanipinnoite IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS Itsetasoittuva, elastinen

Lisätiedot

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA UUSI! PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA Panssari Akva - uusien sinkittyjen peltikattojen suojaamiseen. Soveltuu vanhan, ehjän alkydimaalin päälle ilman pohjamaalausta sekä maalipinnoitettujen / muovipinnoitettujen

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden materiaalivaatimukset

Betonin korjausaineiden materiaalivaatimukset Betonin korjausaineiden materiaalivaatimukset Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Muussa maassa valmistettu tuote 3 Tuoteryhmien koeohjelmat... 3 4 Väri- ja tummuusmääritys... 7 4.1 Periaate... 7 4.2 Koemenettely...

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto N : 850 58 02 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 2 (07/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje Julkisivusaumaus Konsernin Construction-osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO TEKNISET TIEDOT

RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO TEKNISET TIEDOT MARRASKUU 2010 Korvaa RT 425 P-esitteen joulukuu 2002 RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO R OMINAISUUDET enofloor RT 425 P on stryreeni - akrylaattipohjainen polymeeridispersio, jolla varmistetaan Renofloor

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Betonin halkeamien injektointiaineiden,

Betonin halkeamien injektointiaineiden, TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06016-09 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2009 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (8) Raportin nimi Betonin halkeamien injektointiaineiden,

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Kivitalon sisärappaus

Kivitalon sisärappaus Tervettä Asumista Kivitalon sisärappaus Parempi sisäilma Sopii kaikille alustoille Sisäpintojen rappaus- ja tasoitetyöt Baumit tuotteilla - Betonielementti - Betoni - Baumit ProContact - Baumit HM 50 -

Lisätiedot

kaksi komponenttiset epoksilattiasysteemit

kaksi komponenttiset epoksilattiasysteemit kaksi komponenttiset epoksilattiasysteemit en ominaisuudet, ja tekniset tiedot Epokate SL lattiasysteemi Epokate KRUNT tuotetta käytetään pohjustukseen ennen kuin asennetaan EPOKATE SL itsestäänsiliävä

Lisätiedot

Conplan Eco. Itsesiliävä lattiatasoite

Conplan Eco. Itsesiliävä lattiatasoite Itsesiliävä lattiatasoite TUOTEKUVAUS Conplan on sementtipohjainen, pumpattava itsesiliävä tasoite betonialustoille. Conplan on kuivatuote, joka sekoitetaan veden kanssa. Tuote voidaan asentaa 3-25 mm

Lisätiedot

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari Bitumipaanu K+ punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari 3 m2/pkt lavalla 42 pkt Lisätiedot: bitumipaanukate 1:5 tai sitä jyrkemmille katoille, naulaus 25-35 x 2,8

Lisätiedot

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan.

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2014 Tuotetiedote 2K GREYMATIC UHS PRIMA (UHS KOVETE - D8302) D8018 Valkoinen D8019 Tummanharmaa D8024 Keskiharmaa TUOTEKUVAUS 2K GreyMatic UHS Prima on 2K pohjamaalien sarja,

Lisätiedot

HiQ - Bayosanin uusin saneerauslaastien sukupolvi

HiQ - Bayosanin uusin saneerauslaastien sukupolvi Luonnollinen kehitys HiQ - Bayosanin uusin saneerauslaastien sukupolvi Laastipioneerien tehokas suoja Ongelma: 1) vesi tunkeutuu seinään 2) vaakaesto puuttuu tai on vahingoittunut 3) vesi ja suola pääsevät

Lisätiedot

siivous- ja puhdistuskemikaalit siivous- ja puhdistuskemikaalit

siivous- ja puhdistuskemikaalit siivous- ja puhdistuskemikaalit siivous- ja puhdistuskemikaalit siivous- ja puhdistuskemikaalit 2009 2 Kestävän kehityksen puolesta Solmaster Oy on Pohjoismaiden johtava teollisuuskemikaalien ja pinnotteiden valmistaja. Solmaster -tuotteet

Lisätiedot

weber.floor CASA Designlattia

weber.floor CASA Designlattia weber.floor CASA Designlattia Työohje 8-28 / 1.10.2013 www.e-weber.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO TYÖOHJE 1. YLEISTÄ ALUSRAKENTEESTA... 2 2. ALUSTAN KÄSITTELY... 3 2.1 Betoni- ja tasoitealustat... 3 2.2 Klinkkerialustat...

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

Restore Julkisivun korjausmenetelmä

Restore Julkisivun korjausmenetelmä Restore Julkisivun korjausmenetelmä Microbe Control Finland Oy Jouko Leppänen, p. +35 40 900 9856 jouko.leppanen@microbecontrol.fi TaloTerveys Lajunen Oy Raimo Lajunen, p. +358 45 314 3433 raimo.lajunen@taloterveys.fi

Lisätiedot

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia Maalaustyökalut Maalaustyökalut Hyvä ja pitkäikäinen lopputulos edellyttää hyviä työkaluja. Oikea sivellin on erityisen tärkeä niille, jotka eivät ole kovin harjaantuneita maalaajia. Tässä osiossa kerrotaan

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist Eristelevykiinnike eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä upotettuun asennukseen Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Alusta Vaatimukset Esikäsittely ulkokäyttöön

Lisätiedot

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet Bakteerit, hiivat Homeet, levät, sienet Mitä Hygieniapaketti on ja miten se toimii? MCF Hygieniapaketti on käsittely- ja tuotekokonaisuus, jonka avulla hyvän hygienian ylläpito on taloudellista ja tehokasta!

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoSilent Board MW 100

Tekninen tietolehti StoSilent Board MW 100 Kivivillasta valmistettu pinnoitettu akustiikkalevy Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Tekniset tiedot sisätiloissa kiinnitys liimaamalla tasaisille pinnoille

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SEINÄT 1. Mittaa ja katkaise vuota (lattiasta kattoon) ja lisää 5 cm kääntövara lattialle. 2. Mittaa 95 cm kulmasta ja tee merkintä. Vuota

Lisätiedot

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Tuotetiedote Lokakuu 2014

Tuotetiedote Lokakuu 2014 Premium Surfacer P565-5701, P565-5705 & P565-5707 H5620V Tuotetiedote Lokakuu 2014 TUOTTEET VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN H5672V Premium Pohjamaali P565-5701, P565-5705 & P565-5707 (P210-8815 HS+ Kovetteella) Tuote

Lisätiedot

Sakret rappausjärjestelmät

Sakret rappausjärjestelmät Sakret rappausjärjestelmät PARAS VALINTA OHUTRAPPAUS Kuituvahvistettu 2-kerrosrappausjärjestelmä Sakret kuitulaastirappausjärjestelmä sisältää Suomen sääolosuhteisiin erittäin hyvin soveltuvan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA

BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA FRAME Tutkimuksen päätösseminaari TTY Tietotalo 8.11.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA Betonijulkisivujen toiminta Sisältö: - Tutkimusaineisto

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE Silko_ohje_2.252 21.6.2004 12:53 Sivu 1 BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 04 2.252 1 VAURIO Toistuva jäätyminen ja sulaminen pyrkii

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Valmistasoitteet. Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin.

Valmistasoitteet. Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin. Valmistasoitteet Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin. VIIMEISTELYSILOTE Kiilto Fine HIENO, KEVYTTÄYTTEINEN VALKOINEN VIIMEISTELYTASOITE KUIVIIN

Lisätiedot

Tuotevalikoima. Laastit, pohjusteet, lisätarvikkeet, työkalut, listat, lattiatuotteet, lattiatuotteiden lisätarvikkeet, PFT-koneet ja -tarvikkeet

Tuotevalikoima. Laastit, pohjusteet, lisätarvikkeet, työkalut, listat, lattiatuotteet, lattiatuotteiden lisätarvikkeet, PFT-koneet ja -tarvikkeet Tuotevalikoima sivut 21-35 Laastit, pohjusteet, lisätarvikkeet, työkalut, listat, lattiatuotteet, lattiatuottden lisätarvikkeet, PFT-koneet ja -tarvikkeet 21 Laastit Knauf MP 75 L - konekipsilaasti sisäkäyttöön

Lisätiedot

Puhdasta ympäristön ehdoilla. Soledo Green -erikoispuhdistusaineet ratkaisevat rakennusjäämien puhdistushaasteet ympäristöystävällisesti.

Puhdasta ympäristön ehdoilla. Soledo Green -erikoispuhdistusaineet ratkaisevat rakennusjäämien puhdistushaasteet ympäristöystävällisesti. Puhdasta ympäristön ehdoilla Soledo Green -erikoispuhdistusaineet ratkaisevat rakennusjäämien puhdistushaasteet ympäristöystävällisesti. Betonijäämistä eroon ilman happoja Me Soledolla valmistamme, kehitämme

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

PESUKARHU SUIHKUPUTKET

PESUKARHU SUIHKUPUTKET Pesukarhu suihkuputket ovat tunnettuja laadukkaista materiaaleistaan ja harkitusta muotoilustaan. Suihkuputkiamme käytetään yli kahdessakymmenessä maassa ympäri maapallon. PESUKARHU Suihkuputki - malli

Lisätiedot

GREMMLER 1403 Tiivistysepoksi

GREMMLER 1403 Tiivistysepoksi TEKNINEN TUOTEKORTTI GREMMLER 1403 Tiivistysepoksi Vedeneriste teräskansille ja betonipinnoille sillanrakennuksessa Liuotteeton Kovettuu alhaisissa lämpötiloissa aina 5 C saakka Nopea kovettuminen Kuumuuden

Lisätiedot

Kohdassa 9 taulukossa 1 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Kohdassa 9 taulukossa 1 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet SERTIFIKAATTI Nro 149/01 Myönnetty 2.5.2001 Päivitetty 11.4.2011 TUOTTEEN NIMI. Kahi-kylpyhuonejärjestelmä VALMISTAJA Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja 2 (PL 70) FI-00381 Helsinki TUOTEKUVAUS Kahi-kylpyhuonejärjestelmä

Lisätiedot

Epoksimodifioitu sementtipohjainen tartuntalaasti ja betoniterästen korroosionestolaasti

Epoksimodifioitu sementtipohjainen tartuntalaasti ja betoniterästen korroosionestolaasti Tuotetietoesite Versio 09/2010 Tunnus KT: 02 03 02 01 001 0 000001 SikaTop Armatec-110 EpoCem SikaTop Armatec-110 EpoCem Epoksimodifioitu sementtipohjainen tartuntalaasti ja betoniterästen korroosionestolaasti

Lisätiedot

07. LAATOITUSLAASTIT JA VEDENERISTYSTUOTTEET

07. LAATOITUSLAASTIT JA VEDENERISTYSTUOTTEET Tulostettu 5.7.2016 1 / 40 07. LAATOITUSLAASTIT JA VEDENERISTYSTUOTTEET Saneerauslaasti SL 2 Saneerauslaasti ILL 5 Saneerauslaasti VSL 8 Tartuntapohjuste 11 Vedeneriste 13 Saniteettisilikoni 16 Laattasaumalaasti

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot