BETONIN KORJAUS BETONIN KORJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BETONIN KORJAUS BETONIN KORJAUS"

Transkriptio

1 BETONIN KORJAUS 1 BETONIN KORJAUS

2 RESCON MAPEIN KEHITYS 1976 RESCON perustetaan, ja yritys käynnistää kovamuovin, betonin lisäaineiden ja erikoislaastien tuotannon RESCON perustaa RESCONSULT tytäryhtiön RESCONIN uuden laastitehtaan tuotanto käynnistyy MAPEI ostaa RESCONIN ja yhtiö saa - 00 uuden nimen RESCON MAPEI RESCON MAPEI avaa Pohjolan ja Baltian markkinoita palvelevan uuden jakelukeskuksen Sagstuassa RESCON MAPEI investoi voimakka asti uusiin tuotantotiloihin Sagstuassa Norges Forskningsråd nimeää Concrete Innovation Center:in (COIN) tutkimuspohjaisen innovaation keskukseksi, Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI). RESCON MAPEI on mukana keskuksessa, joka saa vuosittain 10 miljoonaa kruunua tutkimustukea. Keskuksen päätavoitteena on tulla Euroopan johtavaksi betonin tutkimuksessa RESCON MAPEI avaa uuden tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen sekä uuden tehtaan lisäainetuotantoon. MAPEIN KEHITYS Mapei perustettiin Milanossa, Italiassa vuonna Mapeilla on 57 tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa. Yksi Mapei-ryhmän 10:stä tutkimuslaboratoriosta on Rescon Mapei Nord-Odalissa Norjassa. Mapein liikevaihto on lähes 1,7 miljardia euroa ja yhtiöllä on n työntekijää joista 830 työskentelee 10:ssä tutkimus- ja tuotekehityskeskuksessa. TUOTERYHMIÄ Lattioiden tasoitukseen ja pinnoitukseen tarkoitetut tuotteet Erikoislaastit betoninkorjaukseen Betonin pintakäsittelytuotteet Betonin ja laastin lisäaineet Tuotteet tiivistyksiin, injektointiin ja suojaukseen Äänieriste- ja märkätilatuotteet Tunneli- ja kalliorakentamisen tuotteet Kiinnityslaastit ja liimat keraamisille laatoille ja luonnonkiville Liimat kaikentyyppisille lattia- ja seinäpäällysteille Epoksi- ja polyuretaanituotteet injektointiin, liimaukseen ja suojaukseen Sementin apujauhatustuotteet Tuotejärjestelmät öljy- ja kaasulaitosten rakentamiseen 2010 RESCON MAPEI avaa uuden testikeskuksen, STC:n (Shotcrete Test Center) joka mahdollistaa ruiskubetonin kaikenkattavan testaamiseen. Islanti RESCON MAPEI POHJOLASSA JA BALTIASSA Pääkonttori, tuotanto, jakelu sekä tutkimus- ja tuotekehitys Norja Ruotsi Suomi Pääkonttori Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Aluekonttori Tytäryhtiö Viro Yhteistyökumppani Latvia Tanska

3 H I S T O R I A 3 HISTORIA Ajan hammas Ajan saatossa betoniin kohdistuu erilaisia sitä heikentäviä ja vaurioittavia tekijöitä. Betoni tarvitsee tämän takia säännöllistä kunnossapitoa ja valvontaa. Monet tänä päivänä näkemistämme betonivaurioista ovat seurausta kokemattomuudesta ja tiedon puutteesta koskien erilaisia ympäristövaikutuksia. Käsitys betonista ikuisena materiaalina on vaikuttanut osaltaan huonoon suunnitteluun ja toteutukseen. Rescon Mapeilla on tuotteita ja menetelmiä betonin kunnostamiseen ja suojaamiseen. Tuotevalintaa, suunnittelua ja toteutusmenetelmiä koskevat ohjeet on kuvattu tarkasti normeissa ja voimassa olevissa standardeissa.

4 V A U R I O I D E N S Y Y T 4 AIKA BETONIN KARBONATISOITUMINEN UUSI BETONI ph 13 Teräksen oksidikerros on täysin ehjä ja raudoituksessa ei ole korroosiota VAURIOIDEN SYYT Korroosio Hyvässa betonissa raudoitus on suojattu korroosiolta. Raudoitus säilyy hyvänä betonin korkean ph-arvon, n. ph 13 takia. Valetun raudoituksen päälle syntyy oksidikerros, joka puolestaan estää ruosteen kehittymistä. Tämä tilanne muuttuu kun ph-arvo laskee alle 9:ään (karbonatisoituminen) tai kun klorideja pääsee tunkeutumaan rakenteen sisään. Kloridien tunkeutuminen Kloridien sisään tunkeutumisesta johtuva korroosio on vakavampi asia kuin karbonatisoituminen, sillä korroosio tapahtuu paikallisesti (anodi/katodi) ja siksi myös suuremmalla nopeudella. Tällä tavalla raudoitukseen tulee kuoppamaista syöpymistä. Karbonatisoituminen Karbonatisoituminen on luonnollinen kemiallinen prosessi, jolloin ympäröivässä ilmassa oleva CO 2 tunkeutuu betoniin ja reagoi kalsiumhydroksidin kanssa. Kalsiumhydroksidi muuttuu kalsiumkarbonatiksi, joka lisää lujuutta mutta laskee ph:ta alas ph 8:aan. Raudoitus menettää oksidikerroksensa, ja raudoituksen ympärillä oleva betoni ei enää suojaa sitä korroosiolta. PH-indikaattorilla (fenoliftaleenia) voidaan mitata onko betoni karbonatisoitunutta vai ei. Pakkanen Vesi laajenee jäätyessään n. 9 %. Tämä johtaa suureen laajenemisreaktioon, jossa betonin lisääntynyt huokoisuus tekee siitä avonaisempaa. Tämän seurauksena kosteus sekä vahingolliset kaasut ja/tai nesteet voivat tunkeutua helpommin betonin sisään. Lisäksi voi syntyä vaurioita, jotka ovat seurausta alkaalireaktioista sekä kemiallisista/biologisista tai mekaanisista rasituksista. CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 ph 8,5 ph 13 Karbonatisoitumisrintama Teräksen oksidikerros menee rikki ja raudoitus ruostuu ph 8,5 ph 13 Tilavuudenkasvu raudoituksessa ruosteen seurauksena

5 K U N T O K A R T O I T U S 5 KUNTOKARTOITUS Kuntokartoituksen tarkoituksena on kartoittaa vahingon laajuus ja syyt. Kartoituksen yhteydessä on suoritettava vähintään mittauksia raudoituksen suojaetäisyydestä, karbonatisoitumisen syvyydestä, kloridipitoisuudesta ja betonin laadusta. Raudoituksen suojaetäisyys Raudoituksen suojaetäisyys kontrolloidaan cover-mittarilla, jolla mitataan betonipinnan etäisyys raudoitusteräksestä. Betonin laatu Betonin laadun mittaus suoritetaan tarkoituksemukaisimmin porausnäytteellä. Sitä käytetään lujuusarvojen (puristus-, veto- jne.) kartoitukseen. Karbonatisoituminen Karbonatisoitumisen syvyyden mittaukseen käytetään fenoliftaleeniliuosta, jolla saadaan esille betonin ph-arvo. Tarkastus suoritetaan tuoreelta murtopinnalta tai poratusta näytteestä. Kloridipitoisuus Betonin kloridipitoisuuden mittaus voidaan tehdä monella eri tavalla. Tavallisinta on ottaa betonin porauspölyä. Kloriditestit on suoritettava laboratoriossa tarkkojen arvojen saamiseksi. On olemassa enimmäisarvoja sille kuinka paljon klorideja betoni voi sisältää ennen korroosion alkamista. Näiden tarkastusmenetelmien lisäksi on suoritettava betonin visuaalinen tarkastus (naarmut, halkeamat jne). Raudoituksen korroosiota epäiltäessä tämä voidaan mitata potentiaalimittauksissa.

6 K O R J A U S M E N E T E L M Ä T 6 KORJAUSMENETELMÄT Esikäsittely Huolellinen puhdistus on ratkaisevan tärkeää betonin korjauksessa hyviin tuloksiin pääsemiseksi. Välineistön tulee olla oikean kokoista suhteessa suoritettavaan työtehtävään. Valmiiksi esikäsitellyn pinnan tulee antaa riittävä tartunta jatkokäsittelylle. Ohjeet on annettu NS 3420 luvussa L8. Käsin suoritettava levitys Tuotteet: Mapefer/Redisit, Mapegrout T40/Redirep 45 RSF Käsittelyssä tärkeää on se, että raudoitukseen levitetään korroosionestosuoja, sillä täydellistä kontaktia raudan ja laastin välillä on vaikea varmentaa. Lisäksi levitetään sementtipohjainen tartuntalaasti vauriokohdan pintaan. Korjauslaastin valinnassa ovat tärkeitä sen ominaisuudet suhteessa alla olevaan betoniin. Korjauslaastia levitetään tarpeen mukaan useita kerroksia. Kerrospaksuus ei saa kuitenkaan ylittää mm. Korjauslaastia on jälkihoidettava liian nopean kuivumisen estämiseksi. Valu Tuotteet: Confix, Støpemørtel B30 Mikäli vaurio on luonteeltaan sellainen, tai niin suuri ettei sitä ole järkevää käsitellä käsin, on harkittava perinteistä muottiin valamista. Kun valu on suoritettu, on tärkeää estää valulaastin liian nopea kuivuminen. Kun muotti on poistettu, on harkittava huokosten täyttämisen ja pintakäsittelyn tarvetta. Kuivaruiskutus Tuotteet: DS, DS-RSF, DS-KB Kuivaruiskutus on erittäin hyvä tapa korjata suurempia vauriokohtia. Menetelmä soveltuu erinomaisesti myös suuriin rakenteisiin, joissa on useita vaurioita ja vaatimukset suuria, esimerkiksi laituri-, pato- ja siltakorjauksiin. Kuivaruiskutus on tehokas, sillä oikein suoritettuna se tarjoaa täydellisen täytön, hyvän tartuntapohjan ja suuren lujuuden sekä vähäisen hukkaroiskeen ja pölyämisen. Kuivaruiskutus ei vaadi tartuntalaastin levittämistä, mutta raudoitus on silti käsiteltävä mikäli puhdistuksen ja ruiskutuksen välillä kuluu useita päiviä. Ruiskutetut pinnat voidaan hioa ja viimeistellä kuten muutkin korjauslaastipinnat. Valmiiksi käsitellyille pinnoille levitetään välittömästi jälkihoitoaine (Cur-Imp/Mapecure MH). MUITA BETONIN KORJAUSMENETELMIÄ: Betonin korjaamiseen on olemassa myös sähkökemiallisia menetelmiä. Jälleenalkalisointi Jälleenalkaloinnissa johdetaan tasavirtajännite ulkopuolisen teräsverkon ja olemassa olevan raudoituksen väliin, yhdessä erittäin korkean alkalitason omaavan kuitumassan kanssa. Jännite ohjaa alkalit betonin sisään, mikä aiheuttaa betonin ph-arvon nousun. Näin raudoitukseen palautetaan suojaava oksidikerros. Kloridien poisto Kloridien poisto suoritetaan myös tasavirtajännitteellä ja kuitumassalla. Nyt pyrkimyksenä on ohjata kloridit ulos betonista ja vangita ne kuitumassaan. Katodinen suojaus Raudoitukseen asennetaan jännite tasasuuntaajasta. Asentamalla ns. uhrianodi syntyy anodi-/katodijärjestelmä jossa uhrianodi syöpyy ja raudoitus säilyy. Tämä järjestelmä on riippuvainen jatkuvasta huollosta ja anodien vaihdosta toimiakseen.

7 P I N T A K Ä S I T T E L Y 7 PINTAKÄSITTELY Tarjolla on useita menetelmiä sen varmistamiseksi, että betoni saavuttaa odotetun kestoiän. Näiden menetelmien pääasiallisena tarkoituksena on betonin suojaaminen sen kohtaamia päivittäisiä altistuksia vastaan. Tällaisia altistuksia ovat muun muassa veden, CO 2 :n ja kloridien tunkeutuminen rakenteeseen. Valittaessa tuotteita betonin suojaamiseen on painotettava tuotteiden yhteensopivuutta ja ympäristöolosuhteita kysymyksessä olevalla alueella. Huokosten täyttö/halkeamien sulkeminen Tuotteet: Monofinish, Fasademørtel SI, Elastocolor Rasante SF Mikäli pintakäsittelyn tarkoituksena on muodostaa jatkuvasti suojaava kalvo, betonipinnan huokoset ja halkeamat on täytettävä. Maalaus tai pinnoitus ei täytä huokosia tyydyttävässä määrin. Betonipinnassa voi olla jopa 70 % huokosia ja betonipinnan murtuminen alkaa näistä. Impregnointi Tuotteet: Silimp 100, Cl-brems, Cur-Imp Vettä hylkivän, lähes näkymättömän kalvon aikaansaaminen auttaa huomattavasti betonipinnan kestoiän pidentämisessä. Monet nykyään ilmenevät pintavauriot olisi voitu estää, jos pinnat olisi impregnoitu rakentamisen yhteydessä. Tämäntyyppisessä käsittelyssä ei vaadita betonipinnan huokosten täyttämistä ennen käsittelyä. Maalaus Tuotteet: Elastocolor Maalauksella on kaksi tarkoitusta: betonin suojaaminen ympäristön siihen kohdistamia altistuksia vastaan sekä betonipinnan esteettisen arvon nostaminen. Tämä tehtävä on erityisen vaativa pohjoismaissa, jossa esiintyy äärimmäisiä kosteuden ja lämpötilan vaihteluja. Rescon Mapei on kehittänyt maaleja, huomioiden betonin tarpeet kaikkina vuodenaikoina. Jotta tuotteista saataisiin täysi hyöty, huokoset ja halkeamat on täytettävä ennen sitä. Pinnoitteet Tuotteet: Cem-Elastic, Mapelastic, Epoflex Pinnoite on usein paksumpi kalvo, joka saa aikaan maalia paremman suojausasteen. Jotta tuotteista saataisiin täysi hyöty, huokoset ja halkeamat on täytettävä ennen sitä. FRP Hiilikuituvahvistus Rescon Mapeilla on oma järjestelmä betonin hiilikuituvahvistuksiin. Järjestelmä käsittää epoksisideaineen, hiilikuitulaatat sekä eri vahvuisia ja kokoisia kankaita sekä laminointiepoksin. Katso lisätietoja erillisestä tiedotteesta.

8 L A A S T I T 8 DS DS-RSF DS-KB Kuivaruiskutuslaasti DS on kuivalaasti, joka on tarkoitettu kuivaruiskutukseen korjattaessa betonirakenteita, kuten esimerkiksi pilareita ja kansia, laitureita, patoja, siltoja ym. Laastilla on pieni kutistuma sekä vähäinen pölynmuodostus. Laasti on dokumentoitu vesitiiviiksi ja pakkasenkestäväksi. DS levitetään sopivalla kuivaruiskutuslaitteistolla. Ruiskutuspaksuus voi olla < 100 mm. Laastia voi työstää muuraustyökaluilla heti ruiskutuksen jälkeen. D max : 4,0 mm Puristuslujuus, ruiskutettu: n. 55 N/mm 2 E-moduuli: Mpa 22 kg/m 2 /1 cm täyttö 25 kg säkki kg suursäkki Kutistumiskompensoitu laasti kuivaruiskutukseen DS-RSF on kuivalaasti, joka on tarkoitettu kuivaruiskutukseen betonirakenteita korjattaessa. Se on nopeasti sitoutuva sementtilaasti jolla on erittäin pieni plastinen jousto- ja kuivumiskutistuma sekä vähäinen pölynmuodostus ja hukkaroiske. Laasti levitetään kuivaruiskutuskalustolla esimerkiksi pilareiden, laiturien, patojen, siltojen ym. betonirakenteiden korjauksessa sekä myös kalliolujitustöiden yhteydessä. Laasti on dokumentoitu vesitiiviiksi ja pakkasenkestäväksi. DS-RSF ruiskutetaan sopivalla kuivaruiskutuskalustolla. Ruiskutuspaksuus voi olla < 100 mm. Laastia voidaan työstää muuraustyökaluilla heti ruiskutuksen jälkeen. D max : 4,0 mm Puristuslujuus, ruiskutettu: n. 50 N/mm 2 E-moduuli: Mpa 22 kg/m 2 /1 cm täyttö 25 kg säkki kg suursäkki Diffuusioavoin kuivaruiskutuslaasti DS-KB on avoin erikoiskuivalaasti, jota käytetään katodisen suojauksen ja jälleenalkaloinnin yhteydessä. Tuote on erityisesti suunniteltu kuivaruiskutukseen. Laasti levitetään kuivaruiskutuskalustolla esimerkiksi pilareiden, laiturien, patojen, siltojen ym. betonirakenteiden korjauksessa. Laastilla on pieni kutistuma sekä vähäinen pölynmuodostus. Laasti on dokumentoitu vesitiiviiksi ja pakkasenkestäväksi. DS-KB ruiskutetaan sopivalla kuivaruiskutuskalustolla ja sen ruiskutuspaksuus voi olla < 100 mm. Laastia voidaan työstää muuraustyökaluilla heti ruiskutuksen jälkeen. D max : 4,0 mm Puristuslujuus, ruiskutettu: n. 25 N/mm 2 E-moduuli: Mpa 22 kg/m 2 /1 cm täyttö 25 kg säkki kg suursäkki

9 L A A S T I T 9 Redirep 45 RSF Mapegrout T40 Redisit Kuituvahvisteinen, tixotrooppinen, kutistumaton korjauslaasti Redirep 45 RSF on tarkoitettu pysty- ja vaakasuorien betonipintojen vaurioiden korjaukseen. Tyypillisiä käyttöalueita ovat pylväät ja katokset asuinrakennuksissa, laiturit, padot, sillat ja muut betonirakenteet. Redirep 45 RSF on pakkasenkestävä ja sillä on erittäin hyvät tartuntaominaisuudet betonialustaan. Muita ominaisuuksia: Kutistumiskompensoitu Nopea lujuudenkehitys - mahdollistaa nopean jatkokäsittelyn Sulfaatinkestävä - hyvä vastustuskyky meriympäristössä Alhainen vedenläpäisevyyskerroin Valumaton esim. pystysuorilla pinnoilla Redirep 45 RSF ei sisällä aineosia, jotka voisivat aiheuttaa alkalireaktioita. Kuituvahvisteinen, tixotrooppinen, kutistumaton korjauslaasti Mapegrout T40 soveltuu pystysuorien ja vaakasuorien betonipintojen korjaukseen, kuten: Vauriokohtiin, joissa betoni on vaurioitunut, esim. pylväiden kulmiin ja ulokkeisiin Parvekkeisiin, joissa on raudoituksen syöpymistä Korjauksissa mukaan luettuna muotitustyön mahdollisesti aiheuttamat vauriot ym Puhdistuslaitoksiin, vedenkäsittelylaitoksiin ym. Patorakennelmiin, laitureihin, siltoihin ym. Mapegrout T40 laasti työstetään muuraustyökaluilla tai ruiskulla kerrospaksuuteen max. 35 mm. D max : 2,5 mm Puristuslujuus, ruiskutettu: 40 N/mm 2 E-moduuli: Mpa Sementtipohjainen tartuntalaasti ja raudoituksen korroosiosuoja Redisit koostuu sementtisideaineesta ja korroosionsuoja-aineesta. Tuotetta käytetään ehkäisemään raudoituksen ruostumista. Redisit ja korjauslaasti lisätään märkää märälle. Tyypillisiä käyttöalueita: Raudoituksen ruosteenesto Tartuntalaasti korjauslaasteille tai vanhan ja uuden betonin väliin Laasti levitetään puhdistetun raudoituksen päälle harjalla tai ruiskulla. n. 2 kg/m 2 n. 150 g metrille, Ø 10 mm raudoitukseen 20 kg säkki 4 kg astia Laasti työstetään muuraustyökaluilla tai ruiskutetaan paksuuteen < 50 mm kerros. D max : 1,0 mm Puristuslujuus, ruiskutettu: n. 45 N/mm 2 E-moduuli: Mpa 18,5 kg/m 2 /1 cm täyttö 25 kg säkki 18 kg/m 2 /1 cm täyttö 25 kg säkki

10 L A A S T I T 10 Mapefer Monofinish Korroosiolta suojaava sementtilaasti raudoituksen käsittelyyn Mapefer on kaksikomponenttijärjestelmä, joka perustuu vesidispersiossa oleviin polymeereihin, sementtisideaineisiin ja korroosiota estäviin aineisiin; se sivellään raudoitukseen ruostumisen ehkäisemiseksi. Ehkäisee korroosiota ja palauttaa raudoituksen ympärillä olevan alkalipitoisuuden. Mapefer toimitetaan komponenttina A (jauhe) ja komponenttina B (neste). Komponentit sekoitetaan keskenään ennen käyttöä. Jatkokäsittely voidaan tehdä sen jälkeen, kun Mapefer on kuivunut (n. 4 tunnin kuluttua). Tyypillisiä käyttöalueita: Raudoitusten ruosteenesto Erikoisominaisuuksia: Sininen väri helpottaa havaitsemaan onko raudoitus käsitelty kauttaaltaan Sisältää korroosionestoainetta Laasti levitetään puhdistetun raudoituksen pinnalle siveltimellä. 150 g metrille, Ø 10 mm raudoitus 2 kg purkki Viimeistelylaasti betonialustoille ja sementtipohjaisille pinnoille Monofinishiä käytetään pääasiassa huokosten täyttämiseen ja betonipintojen tasoitukseen sekä loppuviimeistelyyn. Tyypillisiä käyttöalueita: Pintahuokosten tasoitus ennen maalausta Betonin korjaustyön jälkeinen tasoitus Epätasaisten, hyvän mekaanisen kestävyyden omaavien sementtipohjaisten pintojen tasoitus Muita ominaisuuksia: Joustava pastamainen koostumus Erittäin hyvä tarttuvuus alustaan Hyvä tarttuvuus akryylimaalattuihin pintoihin Saa aikaan tiiviin ja vahvan pintakerroksen Laasti levitetään muuraustyökaluilla, kerrospaksuuden ollessa 1-3 mm. Viimeistelty/hieno pinta saadaan muurauslastan tai sienen avulla. D max : 0,3 mm Puristuslujuus: > 20 N/mm 2 E-moduuli: < MPa 14 kg/m 2 /1 cm täyttö 22 kg säkki

11 L A A S T I T 11 Fasademørtel SI Støpemørtel B30 Confix Ruiskutettava ohutrappauslaasti Fasademørtel SI on rappauslaasti betonille ja muuratuille pinnoille sekä Blu-Clad-levyille. Käytetään myös koristekivien liimaamiseen betonialustaan. Laasti kuuluu osana myös Mapetherm Nordic -järjestelmään (rapatut, tuulettuvat lämpöeristetyt julkisivut). Saatavana tumman- ja vaaleaharmaana ja valkoisena. Alhaisissa lämpötiloissa käytetään Fasademørtel SI FF versiota. Fasademørtel SI voidaan käyttää paisuvan polyeteenin (Isopor, Jackopor, Styrofoam, Sundolit ym.) viimeistelypintana, usein yhdessä Mapetherm Netin, alkalia kestävän lasikuituverkon kanssa. Muita ominaisuuksia: Erittäin hyvä tartunta alustaan Hyvä työstettävyys Hyvä joustavuus Voidaan käyttää sekä ulko- että sisärakenteissa Laastia levitetään muuraustyökaluilla tai ruiskuttaen 6-8 mm suutinaukolla. Kerrospaksuudet 1,5. 8 mm. D max : 1,0 mm Puristuslujuus, ruiskutettuna: n. 30 Mpa 19 kg/m 2 /1 cm täyttö 25 kg säkki Valulaasti pienehköihin valutöihin Laasti täyttää NS 3120:n vaatimukset. Muita ominaisuuksia: Hyvät valuominaisuudet Pakkasenkestävä Hyvä työstettävyys Laastia käytetään tavallisilla muuraus ja valutyökaluilla. D max : 4,0 mm Ilmasisältö: 6-10% Puristuslujuus: n. 35 Mpa 20 kg/m 2 /1 cm täyttö 25 kg säkki Korjaus- ja valulaasti, jonka lujuudekehitys on nopeaa ja kutistuminen vähäistä Confix on kuivalaasti, joka on tarkoitettu erityisesti valuihin, korjauksiin, vahvistuksiin ja tasoituksiin betonipinnoille, kun ratkaiseva tekijä on lujuus, pakkasenkestävyys, pieni kutistuminen ja tiiviys. Laastia käytetään myös tunnelityön varmistuksissa; ruiskulaastina märkämenetelmällä. Vaihtoehdot: Confix m/kuitu, johon on lisätty 18 mm EE teräskuitua, joka voi toimia perinteisenä kutistumisraudoituksena suurehkojen pintojen ja paksuhkojen kerrosten ollessa kysymyksessä. Confix m/pp-kuitu, johon on teräskuidun sijasta lisätty polypropyleenikuitua Confix Fin on variaatio, jonka Dmax = 1,2 mm Muita ominaisuuksia: Hyvät valuominaisuudet Hyvä pumpattavuus Hyvä työstettävyys Kehitetty erityisesti rakentavaa liimausta varten (Mapepoxy L-LR) Laasteja levitetään tavallisilla muuraustyökaluilla tai ruiskuttaen. D max : 4,0 mm Puristuslujuus: n. 60 Mpa E-moduuli: n Mpa 20 kg/m 2 /1 cm täyttö 25 kg säkki kg suursäkki

12 P I N N O I T T E E T 12 Mapelastic Cem-Elastic Joustava sementtipohjainen vesieriste Mapelastic on joustava kaksikomponenttinen sementtipinnoite ja vesieriste. Mapelastic toimitetaan komponenttina A (jauhe) ja komponenttina B (neste). Komponentit sekoitetaan ennen käyttöä keskenään. Tyypillisiä käyttöalueita ovat betonirakenteiden, kellareiden, parvekkeiden, terassien, uima-altaiden ja juomavesialtaiden vesieristykset. Mapelastic sopii hyvin käytettäväksi vesitiiviinä pinnoitteena laattojen ja levyjen alla, sekä ulko- että sisäpuolella (kylpyhuoneet, suihkut, parvekkeet ja terassit). Mapelastic käytetään usein yhdessä alkalia kestävän lasikuituverkon, Mapetherm Netin kanssa. Ominaisuudet: Hyvä tartunta alustaan Muodostaa joustavan suojan CO 2 :ta, SO 2 :ta, klorideja ja sulfaatteja vastaan Pakkasenkestävä Mapelastic levitetään ruiskuttamalla tai lastalla, 2-4 kerrosta, kertapaksuus korkeintaan 2 mm/levityskerta. 1,7 kg/m 2 /1 mm täyttö 32 kg pakkaus (komp. A 24 kg, komp. B 8 kg) Joustava sementtipinnoite Cem-Elastic on joustava, kaksikomponenttinen sementtipinnoite. Tuote on halkeamia silloittava, diffuusioavoin ja pakkasenkestävä. Cem-Elastic toimitetaan komponenttina A (jauhe) ja komponenttina B (neste). Komponentit sekoitetaan ennen käyttöä keskenään. Tyypillisiä käyttöalueita ovat betonirakenteet, sillat, laiturit jne., jotka ovat alttiina suolan kuormitukselle, ympäristön kuormituksille ja rakenteiden liikkeille. Muita ominaisuuksia: Säilyttää hyvin joustavuutensa -20 o C lämpötiloihin saakka UV-kestävä Toimitetaan valkoisena ja kahtena harmaan sävynä Hyvä tarttuvuus alustaan Sietää kevyttä kävelyliikennettä Klorideja jarruttava Karbonatisoitumista hidastava Kestää pakkasen/sulamisen vaihteluja Voidaan päällemaalata Elastocolor maalilla Cem-Elastic levitetään harjalla, telalla tai ruiskulla 2-4 kerrosta. 1,8 kg/m 2 /1 mm täyttö 35 kg pakkaus (komp. A 25 kg, komp. B 10 kg)

13 E P O K S I T 13 Mapepoxy L Mapepoxy BI-Imp Mapeprimer W Kaksikomponenttinen epoksiliima tuoreen betonin tai korjauslaastin liimaamiseen vanhalle alustalle Mapepoxy L soveltuu muun muassa Confixin tai Støpemørtel B30 liimaamiseen vanhaan betoniin. Tuore laasti levitetään märkää märälle Mapepoxy L:än päälle, näin saadaan aikaan yhtenäinen liimaus. Mapepoxy L:ää käytetään muun muassa: Teollisuuslattioihin Portaisiin Ulko- ja sisälattioihin Palkkeihin ja pylväisiin Mapepoxy L levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Mapepoxy L on nopeasti kovettuva ja sen käyttöaika on +20 C lämpötilassa noin 20 min. 0,5-1,5 kg/m 2 1,25 kg / 4,5 kg / 9 kg Kaksikomponenttinen, epoksipohjainen imeytysaine betonin lujittamiseen ja injektointiin Mapepoxy BI-Imp soveltuu muun muassa sellaisten rakojen ja halkeamien liimaukseen/täyttöön, joita on syntynyt betoniin siirtymien, kutistumisen ym. vuoksi. Alhaisen viskositeettinsa vuoksi Mapepoxy BI-Imp tunkeutuu helposti syvälle rakoon ja tiivistää raot. Mapepoxy BI-Impiä voi käyttää: Parvekkeisiin Portaisiin Lattioihin/seiniin Palkkeihin ja pylväisiin Mapepoxy BI-Imp toimitetaan muovipullossa, varustettuna imeytyskorkilla, joka helpottaa imeyttämistä vaakasuoriin rakoihin. Pystysuorien rakojen kohdalla on tarkoituksenmukaista käyttää injektointivälineitä. Mapepoxy BI-Impin käyttöaika +20 C lämpötilassa on noin 40 min. 1,1 kg/m 2 /1 mm täyttö 1 kg muovipullo Vesipohjainen, kaksikomponenttinen epoksipohjuste sisä- ja ulkotiloihin Mapeprimer W on matalaviskoosinen kirkas pohjuste, jolla on hyvä tunkeutumiskyky betoniin. Mapeprimer W:llä saadaan hyvä tarttuvuus alustaan jatkokäsittelyä varten. On tärkeää, että pohjustus tehdään siten, että se muodostaa yhtenäisen kalvon käsiteltävään pintaan. Mapeprimer W sopii: Parvekkeisiin ja käytäviin Portaisiin Ulko- ja sisälattioihin Pystysuoriin pintoihin Mapeprimer W levitetään puhdistetulle, kovettuneelle betonipinnalle. Mapeprimer W:tä ei voi käyttää hiekkasiroitteen kanssa. Mapeprimer W:tä levitetään telalla, siveltimellä tai ruiskulla. 0,2-0,3 kg/m 2 Ominaispaino: 1,04 g/cm 3 3 kg / 10 kg pakkaus

14 E P O K S I T 14 Mapepoxy Cem-S Epoflex Vesipohjainen,kolmekomponenttinen epoksilaasti sisäja ulkotiloihin Mapepoxy Cem-S on epoksilaasti, joka sopii erityisesti huokosten täyttöön ja betonipintojen halkeamien ja epätasaisuuksien korjaukseen. Komponentit A ja B sekoitetaan huolellisesti ennen komponentin C lisäämistä. Mapepoxy Cem-S sopii hyvin Epoflexin ja muiden Rescon Mapein epoksipinnoitteiden alustaksi. Mapepoxy Cem-S:ää käytetään seuraavien kohteiden korjauksiin: Parvekkeet ja hallikäytävät Portaat Ulko- ja sisälattiat Altaat ja säiliöt Mapepoxy Cem-S levitetään lastalla tai ruiskulla. Ominaispaino: 1,90 g/cm 3 10,65 kg pakkaus Joustava, kaksikomponenttinen, epoksipinnoite betonirakenteille Epoflex muodostaa joustavan, vesitiiviin pinnoitteen, jota käytetään ulko- ja sisätiloissa. Hyvän murtovenymän ja pitkäikäisyyden ansiosta Epoflex sopii: Parvekkeisiin Lattioihin ulkotiloissa Teknisiin tiloihin Epoflexiä levitetään 1-3 kerroksena puhdistetulle, kovettuneelle betonille, jonka pohjusteena käytetään Mapeprimer W:tä. Vaihtoehtoisesti betoni pohjustetaan Mapecoat Universal (täytyy hiekoittaa) tai Mapecoat L-L (höyrysulku) pohjusteella. Epoflexiä voi levittää telalla, siveltimellä tai hammaslastalla. Vesitiiviin pinnoitteen vähimmäispaksuus on 1,5 mm. Mikäli tarvitaan liukastumisturvaa, keskikerrokseen ripotellaan kuivattua kvartsihiekkaa. 1,3 kg/m 2 /1mm täyttö 10 kg pakkaus

15 M A A L I T 15 Malech Elastocolor Mikronoitu, akryylipohjainen pohjuste vesidispersiona Malech on pohjuste alustoille, jotka maalataan Elastocolor-sarjan tuotteilla. Malech tasoittaa alustan imevyyttä ja lisää tartuntaa seuraavia työvaiheita ajatellen. Mikronointiprosessin vuoksi Malechilla saadaan aikaan parempi alustaan imeytyminen kuin muilla akryylipohjamaaleilla. Malech:a voi käyttää seuraaviin kohteisiin: Käsittelemätön betoni Sementtirappaus Akryylimaalilla aikaisemmin maalattu alusta Malech levitetään kuivalle ja puhdistetulle alustalle telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Jos Elastocolor levitetään 12 tunnin, mutta viimeistään 24 tunnin kuluttua, syntyy pohjamaalin ja maalin välille lisäksi kemiallinen tartunta. Malech on käyttövalmis tuote, mutta sitä voi ohentaa 50% vedellä, riippuen alustan imevyydestä. Alhaisin käyttölämpötila: +10 C. Suojaava ja joustava maali, joka perustuu akryylisideaineeseen vesidispersiona Elastocolor on julkisivumaali, joka suojaa betonipintoja ilmaston epäpuhtauksilta. Lopullisena pintana Elastocolor saa aikaan joustavan kalvon, joka on vettä hylkivä, mutta sallii alustan hengittää. Elastocolor antaa hyvän suojan CO 2 vastaan. Elastocolor on joustava joten sitä voidaan käyttää alustan hiushalkeamien sulkemiseen. Ennen Elastocolorin käyttöä suositellaan pohjamaalausta Malechilla, riippuen alustan imevyydestä. Elastocolor levitetään 2 tai 3 kerroksena, telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Elastocolor maalia on saatavana useina NCS-järjestelmän väreinä. Diffuusiovastus sd : 0,109 m Diffuusivastuskerroin μ: g/m 2 / levityskerta 20 kg astia g/m 2 10 kg kannu

16 M A A L I T 16 Elastocolor Rasante Elastocolor Rasante SF Yksikomponenttinen, kuituvahvistettu ja joustava pasta, joka perustuu akryylisideaineeseen vesidispersiona Elastocolor Rasante on maalimainen pasta, joka sopii sementti- ja betonialustojen huokosten ja rakojen ylitasoitukseen ja koriste pinnoitukseen. Elastocolor Rasante on vahvistettavissa Elastocolor Kuituverkolla. Ennen Elastocolor Rasanten käyttöä suositellaan pohjamaalausta Malechilla, riippuen alustan imevyydestä. Elastocolor Rasanteen voi lisätä max. 30% kuivattua 0,1-0,3 mm kvartsihiekkaa. Elastocolor Rasante levitetään puhdistetulle alustalle teräslastalla, kumilastalla tai ruiskulla. Saatavana useina NCS-järjestelmän väreinä. Diffuusiovastus sd : 0,672 Diffuusiovastuskerroin μ: g/m 2 / levityskerta 20 kg astia Yksikomponenttinen, kuituvahvistettu ja joustava pasta, joka perustuu akryylisideaineelle vesidispersiona Elastocolor Rasante SF on maalimainen pasta, johon on lisätty kvartsihiekkaa ja joka sopii sementti- ja betonialustojen huokosten ja rakojen ylitasoitukseen ja koriste pinnoitukseen. Elastocolor Rasante SF on vahvistettavissa Elastocolor Kuituverkolla. Levitettäessä useita kerroksia, kunkin kerroksen on annettava kuivua vähintään 24 tuntia. Ennen Elastocolor Rasante SF:n käyttöä suositellaan pohjamaalausta Malechilla, riippuen alustan imevyydestä. Elastocolor Rasante SF levitetään puhdistetulle alustalle teräs- tai kumilastalla tai ruiskulla. Käytön jälkeen pinnan voi viimeistellä kostealla sienellä. Elastocolor Rasante SF:ää on saatavana useina NCS-järjestelmän väreinä sekä ColorMap-systeemin väreinä. Diffuusiovastus sd : 0,134 Diffuusiovastuskerroin μ: g/m 2 /levityskerta 20 kg astia

17 I M P R E G N O I N T I 17 Cur-Imp Cl-Brems Silimp 100 Karbonatisoitumista hidastava jälkihoito- ja impregnointiaine Cur-Imp on kirkas metakryylipohjainen neste, joka levitetään jälkihoitoaineena korjauslaastin päälle välittömästi laastin levityksen jälkeen estämään laastin liian nopea kuivuminen. Cur-Imp saa aikaan kalvon, joka voidaan pinnoittaa jälkeenpäin Cem-Elasticilla. Cur-Imp voidaan käyttää myös impregnointiin vanhan käsittelemättömän betonin päälle. Cur-Imp jarruttaa CO 2 :n ja SO 2 :n tunkeutumista. Cur-Imp levitetään heikosti imevälle alustalle siveltimellä, telalla tai matalapaineisella ruiskulla g/m 2 18 kg astia Klorideja jarruttava silaanipohjainen impregnointiaine betonipinnoille Cl-Brems on väritön, vettä hylkivä, liuotinvapaa impregnointiaine käsittelemättömälle betonille, etenkin estämään kloridien tunkeutumista. Cl-Brems on diffuusioavoin eikä se saa aikaan pintakalvoa. Cl-Brems on Norjan Valtion tielaitoksen, tiedirektoraatin hyväksymä betonisiltojen impregnointiaine. Cl-Brems sopii myös seuraaviin käyttökohteisiin: Laiturirakenteet Betonijulkisivut Paljaat betonipinnat Parkkihallit Cl-Brems levitetään puhdistetulle ja kuivalle pinnalle siveltimellä, telalla tai matalapaineisella ruiskulla. Parhaaseen tulokseen päästään kahdella levityskerralla. Toinen levityskerta tehdään heti sen jälkeen, kun ensimmäinen on imeytynyt. Molekyylikoko: 5-10 Ångströmiä Ominaispaino: 0,95 kg/litra Viskositeetti: 0,90 MPa s g/m 2 (2 levitystä) 20 kg astia Erittäin notkea silaaniimpregnointiaine betonipinnoille Silimp 100 on väritön, vettä hylkivä, liuotinvapaa impregnointiaine käsittelemättömälle betonille ja muille mineraalipohjaisille alustoille. Silimp 100 on diffuusioavoin eikä muodosta pintakalvoa. Silimp 100 on klorideja/ karbonatisoitumista hidastava ja se vähentää pakkausvaurioiden vaaraa. Silimp 100 soveltuu seuraaviin käyttökohteisiin: Silta- ja laiturirakenteet Betonijulkisivut Paljaat betonipinnat Sementtirappaukset Mineraalialustat Silimp 100 levitetään puhdistetulle ja kuivalle pinnalle siveltimellä, telalla tai matalapaineruiskulla. Parhaaseen tulokseen päästään kahdella levityskerralla. Toinen levityskerta tehdään heti sen jälkeen, kun ensimmäinen on imeytynyt. Molekyylikoko: 5-10 Ångströmiä Ominaispaino: 0,88 kg/litra Viskositeetti: 0,85 MPa s. 300 g/m 2 (2 levitystä) 18 kg astia

18 18 M U I S T I I N P A N O J A

19 EFFETTO GOCCIA SERTIFIOITUA LAATUA JA YMPÄRISTÖÖN PANEUTUMISTA UMISTA MAPEI TAKAA, ETTÄ SILLÄ ON OHJAUSJÄRJESTELMÄ, JOKA HUOLEHTII LAADUSTA, YMPÄRISTÖSTÄ JA TURVALLISUUDESTA NOUDATTAEN STANDARDEJA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS JA EMAS Rescon Mapei AS:n ohjausjärjestelmällä on todistus standardien NS EN ISO 9001, NS ISO 10002, NS EN ISO 14001, OHSAS noudattamisesta ja EMAS on hyväksynyt sen LIIMA- JA SAUMAMASSOILLA KERAAMISIA LAATTOJA VARTEN, BETONIN KORJAAMISEEN TARKOITETUT VALMISLAASTIT, ECO -LIIMALLA JA BETONIN LISÄAINEILLA ON CE-MERKINTÄ SEKÄ TODISTUS EUROOPAN STANDARDIEN NOUDATTAMISESTA LIIMA- JA SAUMAMASSAT KERAAMISIA LAATTOJA VARTEN Kaikki keraamisia laattoja ja luonnonkiviä varten tarkoitetut laattaliimat noudattavat standardin EN vaatimuksia Kaikki keraamisia laattoja ja luonnonkiviä varten tarkoitetut saumalaastit noudattavat standardin EN vaatimuksia Kaikissa Mapein laattaliimoissa on CE-merkintä ja ne ovat sopusoinnussa standardin EN liitteen ZA kanssa GE EMICODE EV IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS LIIMAT JOUSTAVILLE LATTIAMATERIAALEILLE, MATTOJA, PARKETTIA, TAPETTEJA JA KERAAMISIA LAATTOJA VARTEN Eco-tuotteissa on merkki EMICODE EC-1, erittäin vähän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, kuten GEV-liitto esittää VALMIIKSI SEKOITETTUJA VALULAASTEJA JA TASOITUSMASSOJA Valmiiksi sekoitetut valulaastit ja tasoitusmassat noudattavat EN 13813:n vaatimuksia ja niissä on CE-merkintä sopusoinnussa standardin EN liitteen ZA kanssa EN VALMISLAASTI BETONIN KORJAAMISTA VARTEN Valmiiksi sekoitettuja korjauslaasteja, joissa on CE-merkintä ja jotka ovat sopusoinnussa EN 1504 vaatimusten kanssa BETONIN LISÄAINEET Plastisoivat ja superplastisoivat lisäaineet laastia ja betonia varten, CE-merkintä. Ne ovat sopusoinnussa standardien EN ja EN kanssa MAPEI-TUOTTEET PERUSTUVAT KAIKKEIN INNOVATIIVISIMPAAN TEKNIIKKAAN YMPÄRISTÖN JA IHMISTEN PARHAAKSI BioBlock Tämä tekniikka estää eri tyyppisten homeiden kehittymisen ja leviämisen kosteissa olosuhteissa Low Dust Tälle tuotteelle ominainen, innovatiivinen Low Dust-teknologia vähentää huomattavassa määrin sekoittamisen aikana syntyviä pölypäästöjä tehden siten asentajan työn helpommaksi ja terveellisemmäksi Drop Effect DropEffect Erityiseen vettä hylkivien lisäaineiden käyttöön perustuvan Mapei-tekniikan avulla saadaan aikaan vettä hylkivä pinta, joka on tavallista vähemmän altis likaantumiselle ja jolla on erinomaiset kulutuksenkesto ominaisuudet Green Innovation (Vihreä innovointi) Mukana on yli 150 tuotetta, jotka tuovat meille arvokkaita pisteitä LEED-sertifioiduissa hankkeissa LEED Leadership in Energy and Environmental Design US Green Building Councilin kehittämä sertifiointi, joka tunnustetaan USA:ssa ja Kanadassa ympäristöystävällisten rakenteiden suunnittelun ja rakentamisen todistuksena

20 BETONIN KORJAUS YHTEYSTIEDOT Rescon Mapei Oy Tillinmäentie Espoo Puh: Fax: Rescon Mapei A/S:n tuotanto, laatuja ympäristöjärjestelmä on sertifioitu NS EN ISO 9001, NS ISO 10002, NS EN ISO 14001, OHSAS standardien mukaisesti ja on EMAS:in hyväksymä. (FIN) 03/11 Rescon Mapei Nordic Marketing Team ex.

J U L K I S I V U J E N K O R J A U S

J U L K I S I V U J E N K O R J A U S J U L K I S I V U J E N K O R J A U S Julkisivujen korjaus Julkisivujen korjaus RESCON MAPEIN KEHITYS 1976 RESCON perustetaan ja yritys käynnistää kovamuovin, betonin lisäaineiden ja erikoislaastien tuotannon.

Lisätiedot

KUUSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA

KUUSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA TUOTEKUVASTO KUUSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA Sika on sitoutunut kestävään kehitykseen ja kantamaan vastuuta kestävän kehityksen mukaisista ratkaisuista parantamalla materiaali- vesi- ja energiatehokkuutta

Lisätiedot

Kiviainespintojen maalauskäsittelyt

Kiviainespintojen maalauskäsittelyt Kimmo Sandberg, insinööri Tuoteryhmäpäällikkö, Tikkurila Paints Oy kimmo.sandberg@tikkurila.fi 1 Yleistä 1.1 Maali suojaa kiviainespintoja Seinärakenne ja siihen tuleva pinnoite muodostavat kokonaisuuden,

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT

BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT JO VUODESTA 1992 SL Premium VAP I 06 Primeri VAP I 2000 Photo courtesy of billwisserphoto.com Sisältö Sisältö 1 Johdanto Betonilattioiden kosteudenhallintajärjestelmät

Lisätiedot

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas Kiviainespintojen käsittely Tikkurila auttaa sinua onnistumaan Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä suojaamis- että väritystarkoituksessa. Seinärakenne,

Lisätiedot

rappaus- ja betonipintojen maalaus

rappaus- ja betonipintojen maalaus rappaus- ja betonipintojen maalaus Rappauspinnat Rappauspintaiset julkisivut ovat yleisempiä ennen 1960- lukua rakennetuissa taloissa ja rakenteissa. Useimmiten rappauksen alta löytyy massiivitiilirunko.

Lisätiedot

BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET

BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET siltojen korjaus BETONIRAKENTEET BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö 11/2012 (korvaa ohjeen 9/98) 1.251 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. SUOJAUSTYÖN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

KELLARIN ULKOPUOLINEN VEDENERISTÄMINEN

KELLARIN ULKOPUOLINEN VEDENERISTÄMINEN KELLARIN ULKOPUOLINEN VEDENERISTÄMINEN Kellarin ulkopuolinen vedeneristäminen 1 1 Sisältö Kellarin ulkopuolinen vedeneristäminen Sisältö 2 Ulkoinen kellarin vedeneristäminen 3 Mitä on positiivisen puolen

Lisätiedot

StoCretec BETONIRAKENTEIDEN KORJAUS- JA PINNOITUSOHJEET

StoCretec BETONIRAKENTEIDEN KORJAUS- JA PINNOITUSOHJEET StoCretec BETONIRAKENTEIDEN KORJAUS- JA PINNOITUSOHJEET TYÖOHJE Sivu 1. TUOTTEET 2 2. ALUSTAN ESIKÄSITTELYT 2 3. BETONITERÄSTEN PUHDISTUS JA KÄSITTELYT 2 4. ALUSTAN ESIKASTELU 3 5. VALUKORJAUKSET 3 6.

Lisätiedot

KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely

KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely OPAS GUIDE KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely Ideoi, innostu ja onnistu yhdessä Tikkurilan kanssa Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä väritys- että suojaamistarkoituksessa.

Lisätiedot

Laatoitustuotteet ja -ratkaisut. Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet

Laatoitustuotteet ja -ratkaisut. Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet Laatoitustuotteet ja -ratkaisut Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet Helsinki 9/2010 Copyright Kaakelikeskus Helsinki Oy Sisällysluettelo Johdanto 5 Yleisimmin käytettyjen tuotteiden tekniset

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Parvekkeet Säilyttävät korjaukset - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen

Lisätiedot

ARDEX DS 40 ASKELÄÄNENVAIMENNUS KERAAMISEN LAATAN ALLE

ARDEX DS 40 ASKELÄÄNENVAIMENNUS KERAAMISEN LAATAN ALLE ARDEX DS 40 ASKELÄÄNENVAIMENNUS KERAAMISEN LAATAN ALLE TUOTELUETTELO 2012/1 TUTUSTU JÄRJESTELMÄESITTEESEEN SIVULLA 11 2 ARDEX-TEKNINEN NEUVONTA Tulosta työselosteet www.ardex.fi suunnittelijasivuilta 3

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ ULKOTILOJEN LAATOITUSTEN KESTÄVYYS

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ ULKOTILOJEN LAATOITUSTEN KESTÄVYYS TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ ULKOTILOJEN LAATOITUSTEN KESTÄVYYS Työn tekijä: Tuomas Väisänen Työn valvoja: Matti Leppä Työn ohjaaja: Jukka Huttunen

Lisätiedot

www.concretefloor.com

www.concretefloor.com www.concretefloor.com OMAN TUOTANTOMME ANSIOSTA VOIMME LUVATA PARASTA LAATUA KILPAILUKYKYISEEN HINTAAN! Asennettu yli 45 000 000 m 2 KUIVASIROTE HERKULIT TOP Herkulit Top on käyttövalmis kuivasirote, joka

Lisätiedot

TUOTTEIDEN KÄYTTÖKOHTEET

TUOTTEIDEN KÄYTTÖKOHTEET TUOTTEIDEN KÄYTTÖKOHTEET Tunnelit Tunnelien tiivistys Paisuva kuitukangas Tunnelien vedenpoisto Saumojen tiivistys Pintainjektointi Peitettävät tunnelirakenteet Tunnelien tiivistys Tunnelien vedenpoisto

Lisätiedot

Knauf laastit. Knauf Kipsirappaustekniikka Painos 06/03

Knauf laastit. Knauf Kipsirappaustekniikka Painos 06/03 Knauf laastit Knauf Kipsirappaustekniikka Painos 06/03 Kipsi on ihanteellinen, helppokäyttöinen sisärappauslaasti, joka soveltuu miltei kaikille alustoille. Se on osoittautunut erinomaiseksi materiaaliksi

Lisätiedot

8.9.2010. PROOFEX veden- ja kaasuneristys

8.9.2010. PROOFEX veden- ja kaasuneristys 8.9.2010 PROOFEX veden- ja kaasuneristys SISÄLLYSLUETTELO PROOFEX ENGAGE POLYETEENIKERMI... 1 PROOFEX LM... 4 PROOFEX WG... 7 SUPERCAST PVC TYÖSAUMANAUHAT... 10 PROOFEX 3000 KERMI VEDENERISTYKSEEN... 15

Lisätiedot

Raudoitetun betonin korjaus ja suojaus Sika -tuotteilla Eurooppalaisen standardin EN 1504 mukaisesti

Raudoitetun betonin korjaus ja suojaus Sika -tuotteilla Eurooppalaisen standardin EN 1504 mukaisesti Raudoitetun betonin korus suous Sika -tuotteilla Eurooppalaisen standardin EN 1504 mukaisesti EN 1504-9 periaate 2: Kosteuden säätely (MC) Betoninsisäisen kosteustason säätely säilytys Joissain tilanteissa,

Lisätiedot

Pukkila Erikoissauma. Tammikuu 2009 1(2) PUKKILAN ERIKOISSAUMA. Tekniset tiedot: Väri:

Pukkila Erikoissauma. Tammikuu 2009 1(2) PUKKILAN ERIKOISSAUMA. Tekniset tiedot: Väri: PUKKILAN ERIKOISSAUMA Tammikuu 2009 1(2) Pukkila Erikoissauma Sementtipohjainen hienojakoinen valkoinen saumauslaasti erityisesti kapeiden tai matalien saumojen saumaukseen sisätiloissa. Kaakeli- ja klinkkerilaattojen

Lisätiedot

Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja Apuväline arkkitehdeille, suunnittelijoille, rakennustarkastajille ja tilaajille SAKRET 2011 / 1 PARAS VALINTA Luettelo on

Lisätiedot

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 Oy Ab Oy Ab on Pohjoismaiden ainoa keraamisia laattoja valmistava yritys. Yrityksen tarina alkoi jo vuonna 1874, jolloin perustettiin kaakeliuuneja valmistava Turun Kaakelitehdas

Lisätiedot

HALKEAMIEN KORJAUS SEKÄ INJEKTOINTIMENETELMÄT

HALKEAMIEN KORJAUS SEKÄ INJEKTOINTIMENETELMÄT HALKEAMIEN KORJAUS SEKÄ INJEKTOINTIMENETELMÄT Miksi halkeamat tulee korjata? Yleisesti halkeamien injektoinnilla voi olla kolme tavoitetta: Esteettinen korjaus Mikäli halkeamat ovat ainoastaan vähäpätöinen

Lisätiedot

Saneerausta pitkäaikaisella varmuudella. Enken nestemäiset muovit. Enken nestemäiset muovit nopeaan, varmaan ja taloudelliseen tiivistykseen

Saneerausta pitkäaikaisella varmuudella. Enken nestemäiset muovit. Enken nestemäiset muovit nopeaan, varmaan ja taloudelliseen tiivistykseen FIN Saneerausta pitkäaikaisella varmuudella...koska laatu kannattaa! Enken nestemäiset muovit nopeaan, varmaan ja taloudelliseen tiivistykseen Enken nestemäiset muovit nopeaan, varmaan ja taloudelliseen

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tervetuloa älykkääseen maailmaamme 4 VEDENERISTYS JA LAATOITUS. Kiinnityslaasti 6 Kaakeli- ja klinkkerisaumalaastit 8

Sisällysluettelo. Tervetuloa älykkääseen maailmaamme 4 VEDENERISTYS JA LAATOITUS. Kiinnityslaasti 6 Kaakeli- ja klinkkerisaumalaastit 8 Tuoteluettelo 2 Sisällysluettelo Tervetuloa älykkääseen maailmaamme 4 VEDENERISTYS JA LAATOITUS Kiinnityslaasti 6 Kaakeli- ja klinkkerisaumalaastit 8 VEDENERISTYS Vedeneristysjärjestelmät 10 Kosteussulut

Lisätiedot

LAAT LAA OITTAJ OITT AN KÄSIKIRJA

LAAT LAA OITTAJ OITT AN KÄSIKIRJA LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA Esipuhe Oikeat rakenneratkaisut ovat merkittävä osa rakentamisen laatua. Märkätilat ovat toiminnallisesti rakennuksen vaativimmat ja märkätilojen suunnittelussa tai toteutuksessa

Lisätiedot

Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet

Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet Laatoitusopas Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 11/2002 Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 2 Johdanto Asentajan laatoitusopas on tarkoitettu ohjeeksi sellaisten pintojen päällystämiseen luonnonkivilaatoilla

Lisätiedot

Yleistä KNAUF LAASTIT JA LATTIAMASSAT

Yleistä KNAUF LAASTIT JA LATTIAMASSAT Yleistä KNAUF LAASTIT JA LATTIAMASSAT 3 Sisältö Alkusanat Yleistä Knauf laastit ja lattiamassat- manuaali tarjoaa sinulle tehokkaasti ja monipuolisesti tietoa laasti- ja lattiatuotteista sekä niiden käytöstä.

Lisätiedot

Betonointi. Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla

Betonointi. Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla Pekka Vuorinen, Petri Mannonen, Seppo Petrow Betonointi Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla BetoPlus on betonitöiden suunnitteluun kehitetty Windowspohjainen tietokoneohjelma, jolla voidaan arvioida

Lisätiedot