Liikkeessä olen olemassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikkeessä olen olemassa"

Transkriptio

1 Liikkeessä olen olemassa Leikkiä ja hyötyä, elämyksiä ja ystäviä liikkeessä Yle & Slu 2010 Raimo Lång / Asia ja Kulttuuri YLE

2 Liikkeessä olen olemassa Miksi? - ei siksi että instituutioiden kuuluu tehdä valistustyökampanjoita.. Yhteiskunnallisia tutkimushavaintoja: Suomessa yli 50v. miesten poistuma työelämästä on katastrofaalisella tasolla verrattuna muihin pohjoismaihin, taustalla monia tekijöitä Sama trendi on kasvussa yli 40v. naisilla, pääsyynä elämänhallinnan menettäminen Alle 10-vuotiaiden pääkaupunkiseutulaislasten joukossa kasvaa liikkuumattomuuden elämäntapa, jonka äärimerkki on se että kun lapsi kaatuu, hän ei pääse ylös maasta seisoalteen ilman apua. Motoriikkaa eikä voimia ole Yhteisöllisyys???

3 Liikkeessä olen olemassa Miten osallistua vapaaehtoisen kehonsa rasittamisen kulttuurin rakentamiseen? Yleisradio kampanjapartnerina EI vastaa kulttuuris-yhteiskunnalliseen haasteeseen liikuntatietoviestinnällä, opettamalla tai SLU:n toimintaa esittelemällä Päämotiivi on näyttää mallia: yksilöllisen ja yhteisöllisen liikunnallisen elämäntavan persoonat, esimerkit, lajit, neuvot, fiilis.. Tavoitteena life-style ohjelmisto, joka innostavasti ja kiinnostavasti näyttää miten eri tavoin elämäntapaan ja elämännautintoon liittyy kehollisuus ja liikunta, kalliokiipeilystä metsänraivuuseen, tanssista urbaaniin 10-otteluun

4 Liikkeessä olen olemassa ASIAKKUUSSUUNNITELMA 4.0 Tavoite: liikunnan määrän ja laadun lisääminen ns. keltaisen liikuntasuhteen suomalaisten keskuudessa tämän tavoitteen saavuttamisessa on otettava huomioon suomalaisten liikuntasuhteen erot brandivahvistus: samalla osoittaa että Yle ja Slu ovat aiheessa 2000-luvun ketteriä ei-institutionaalisia toimijoita Toiminta-ajatus: Perusajatuksena on kohdistaa kampanja viiden erilaisen osahankkeen kokonaisuudeksi, joiden kokonaisvaikutus on mahdollisimman kattava ns. keltaisten liikkujien alueella. Osahankkeiden asiakkuusajattelun erilaistaminen on tavoittavuuden keskeinen keino, samalla osahankkeet toimivat yhteisen kampanjasateenvarjon alla Asiakkuussuunnitelma perustuu erilaisten liikunnan motivaatioiden, mentaliteettien, merkityssisältöjen, toteutustapojen ja liikuntanautinnon muotojen huomioonottamiseen ja se ohjaa tapahtuma/ohjelmatarjonnan suunnittelua

5 OSAHANKKEIDEN PROFIILIT Asiakkuussuunnitelma ohjaa kunkin osahankkeen profilointia ja tuotekehittämistä mm. seuraavilla alueilla: liikunta-ajattelun laajentaminen: urheilu, hyötyliikunta, elämysliikunta, leikkiliikunta jokaiselle on jotakin! motivaatio: liikunnan mentaliteetti, motivaatio ja nautinto identiteetti: liikunnan merkitys ja viitekehys tavoitteellisuus ja oppiminen: liikuntamuodon valinta ja itselle/meille sopivimman löytäminen sosiaalisuus: liikunnan erilaiset yhteisöllisyydet, liikunnallisuuden mahdollistaja-ajattelu kampanjan mediataktiikka: mediaväline ja kanava, ohjelmistokokonaisuus kampanjan tapahtumataktiikka: tapahtumajärjestämisen kirjo

6 HUOLEHTIJALIIKKUJAT Perinne-Suomi, vastuulliseen ja yhteisvastuulliseen elämänajatteluun nojautuva ajattelutapa ja elämäntapa. Turvallisuushakuinen suhteessa uusiin ilmiöihin. Suurin ryhmä suomalaisissa, erityisesti 45+v. Hyvä, turvallinen ja tunnollinen arki keskeistä! VÄLITTÄMINEN MUUTOS PYSYVYYS NAUTINTO Työelämän keltaiset, joilla ei tarpeeksi aikaa (motivaatiota) liikkua. Vastuu omasta kehosta halutaan hoitaa mukavalla, käytännöllisellä ja turvallisella tavalla. Ei erottautumisen tai seikkailun tarvetta liikkumisessa. Tunnollisuus ja sen mahdollistaminen tuottavat mielihyvää, vaivannäkö on ok kun sen tuloksena on valmiin normin mukaan itselle annettu palkinto. Tai ystäväryhmän palkinto. Haluaa välittää onnellisen ja liikunnallisen arjen käytännöt myös lapsilleen. Liikunnallinen nostalgia voi motivoida, suhteessa itseen tai suhteessa lasten liikuttamiseen Ryhmää tulee lähestyä ja ymmärtää heidän oman elämäntilanteensa kautta, tavoitteena elämäntapaliikkumisen aloittaminen / vahvistaminen Perinne-Suomen asennemaailmaa ei pidä kyseenalaistaa. Liikunnan antimotiivi-motiivipareja: en jaksaisi => pidän huolta kropastani, olen hyvä kansalainen tekee kipeää => oman kropan tunteminen, itsen tunteminen aloittamisen vaikeus => vapautuminen ei sopivia olosuhteita => vuodenaikoihin sisäänmeno epä-älyllisyys => arjen tekemisen suunnittelu

7 LÖYTÖRETKEILYLIIKKUJAT Innostujat, muutoksen etsiminen ja kokeileminen on keskeistä hyvän elämän saavuttamisessa. Pieni mutta erittäin vaikutusvaltainen joukko suunnannäyttäjiä. Kaikenikäisiä. Hyvä seikkaileminen tärkeää! VÄLITTÄMINEN MUUTOS PYSYVYYS NAUTINTO Ne, joiden mielestä liikkumisesta on kadonnut inhimillinen nautinto: ei tieteellisesti vaan spontaanisti/arkisesti liikuntaan suhtautuvat tai kulttuuri/alakulttuuriliikkujat. Löytöretkeilymotiivi sekä maailmaan että omaan itseen ja kehoon oleellista liikunnassa. Liikkuminen sekä yksin että pienissä erikoistuneissa ryhmissä. Liikunnan antimotiivi-motiivipareja: Tulostavoitteen paine => tutkimisen intohimo ja suloinen halu liikkua en osaa => flow-kokemus pitää mitata => temput, isot teot ja kokemukset pakonomaisuus => ruohonleikkaajien liitto vapaa verkottuminen urheilu on sairautta => kehon osien löytäminen, äärimmäinen itsenäisyys Aikataulut, en ehdi => pyhiinvaellus

8 HYÖTY/ELÄMYSLIIKKUJAT Mukavuus-Suomi: konkretia, fyysisyys, nautinto, yksilösankaruus, testosteroni, vastuu, omanarvontunto Näkemys-Suomi: fyysinen teko kokonaisuuden, estetiikan, hyvinvoinnin, kokonaisuuksien rakentamisen lähteenä ja nautinto siitä Sama konkreettinen liikunta palvelee molempien intressejä VÄLITTÄMINEN MUUTOS PYSYVYYS NAUTINTO Hyötyliikunta, elämysliikunta tai Gestalt-liikunta = ajatuksellinen ja fyysinen totaaliliikunta. Antiteesi urheiluliikunnalle. Liikunta on hyötyä, jonkin suuremman rakentamista, atavistisia iloja, esteettistä kokonaisuutta tai vastaavaa varten, ei itseisarvo. Liikunta suuntautuu johonkin konkreettiseen, omalla FYYSISYYDELLÄ, TYÖKALULLA tai INSTRUMENTILLA merkittävä rooli. (moottorisaha, rakennustyökalut, kalastuslaitteet, hevonen, puutarhavälineet jne.) Oman kehon, eläimen toiminnan, työkalujen toiminnan ja kokonaistuloksen hallinnan tunne ja tavoittelu oleellista! Hallinnan ja tuloksellisuuden tai elämyksellisyyden toteutuminen on tärkeää. Myös pitkäjänteinen osaamisen ja tehdyn työn kasautuminen joksikin suuremmaksi on tärkeää ja osaa liikunnan motivoitumista (esim. metsän kaunistuminen vähitellen, hevosen kouluttamisen kehitys, kalavesituntemuksen kasvu) Samanmielisten kanssa verkostoituminen on tärkeää, tämän tukeminen ja mahdollistaminen tulee sisällyttää tapahtumiiin ja/tai ohjelmiiin Liikunnan antimotiivi-motiivipareja: haluttomuus vaivata itseä => arkitekemisen suunnittelu ja toimeenpano nautintona epä-älyllisuus => funktionaalinen liikunta itsemotivoivana tekemisenä

9 EROTTAUTUJALIIKKUJAT Ilmiö-Suomi, nopealiikkeiset, itsestään ja toimintaympäristöstään hyvin tietoiset yksilökeskeiset toimijat, joille ajassa kiinni tai siitä edellä olemisen kokemus on keskeistä. Hyvin muutosorientoituneita ja yksilösuoritukseen keskittyviä etsijöitä, saattavat vaihtaa liikuntamuotoa. Kaikenikäisiä, alle 40v. painottuvat. VÄLITTÄMINEN MUUTOS PYSYVYYS NAUTINTO Liikkumiseen liitetään nautinto, sekä fyysinen nautinto että sosiaalinen oman liikuntaidentiteetin ja statuksen nautinto. Liikunnalta halutaan erottautumista, oman identiteetin hyviä rakennusaineksia tai sosiaalista statusta jos sitä ei ole tarjolla ei liikuntakaan kiinnosta. Liikunnallinen osa/alakulttuuri, oma ryhmä/heimo/joukkue tärkeää se tarjoaa sekä viiteryhmän että taustan oman identiteetin ja yksilöllisyyden esiintuonnille. Tähän liittyy elämäntapa! Taituruus pienessä tai suuressa mittakaavassa on tärkeää. Oppimestari kisälliajattelu on tässä ryhmässä kiinnostava mahdollisuus oppia jotakin uutta Perusliikunnan tavallisuutta on oleellista välttää. Tälle ryhmälle liikunta on erityistä, ainutlaatuista ja elämän merkityksiä kasvattavaa toimintaa, mahdollisimman kaukana arjen tavallisuudesta tai rutiineista. Liikunnan antimotiivi-motiivipareja epä-älyllisyys => oman kehonosien löytäminen häpeä, en ole tyylikäs muille => oma ryhmä, oman ryhmän oma tyyli, oma elämäntapa en ole tyylikäs itselle => lihaksen lämpö ja elastisuus liikunnan kipu ja väsymys => näytän hyvältä :

10 JÄNNITYS/TULOSHAKUISET LIIKKUJAT Mukavuus- ja tyytyväisyyshakuiset suomalaiset. Elämän selkeys, työ, harmittomuus, turva ja nautinnot ovat tärkeässä roolissa. Ryhmää motivoi henkilökohtainen kiinnostus ja innostus, joka suuntautuu liikunnan ulkopuoliseen kohteeseen. VÄLITTÄMINEN MUUTOS PYSYVYYS NAUTINTO Liikunta ei ole ryhmälle itseisarvo eikä velvollisuus. Liikunnan motivointi tulisi perustua ennemmin positiivisiin mielikuviin, mahdollisuuksiin ja roolimalleihin, ei vastuuttamiseen. Ryhmä on tottunut etsimään harmaaseen arkeen jännittävyyttä ja vahvoja mielikuvia tietotekniikan avulla. Liikunnan tulisi hakea mielikuvayhteyksiä tähän suuntaan. Play station kriteerit = liikunta vetoaa jännitykseen ja nopeat tilannevaihtelut tai emotionaalinen kokemuksellisuus oleellista. Oma status pitää tietää verrattuna muihin! Mielikuvamotivoinnin keinoja tulee kehittää, jotta tämä ryhmä voi innostua liikkumisesta. Aikuisten ja lasten motivointi erikseen ja yhdessä. Liikunnan hyötynäkökohta tulee osata pehmeästi tuoda esille: näin paljon enemmän habaa => näin paljon enemmän itseluottamusta lähes kaavamaisia nyrkkisääntöjä Liikunnan antimotiivi-motiivipareja häpeä => temput pitää mitata => hyvä pallo en viitsi, en jaksa => fyysisen ja sosiaalisen statuksen hankinta ei tästä ole mitään hyötyä => mittaaminen: olen edistynyt STATUSKRITEERIT OVAT OHJELMISSA KESKEISIÄ, SISÄLTÄVÄT ARVOT KONKREETTISELLA TASOLLA

11 JÄNNITYS/TULOSHAKUISET LIIKKUJAT Olisiko sinusta avaruuteen? Mitä kaikkea ihmisessä voi testata? Miten meitä voi testata? Miten säilyttää toimintakyky? G-voimat, ylä-, ali- ja syvyyspainekammiot, henkinen suorituspaine yksilönä ja ryhmässä, väsymys, hapettomuus, lämpötilavaihtelut, hermot, muisti Missä kulkevat suoritus- ja sietokyvyn rajat? Finnautti on kuusiosainen ohjelmasarja TV1:ssä syksyllä 2010, joka tekee tutkimusseikkailun ihmiskehon toimintaan ja kehon ominaisuuksien testaamiseen. Julkisella haulla valittua Finnauttimiehistöä (viisi henkilöä) testataan niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin asiantuntijoiden opastuksella. Tavoitteena on ymmärtää ihmiskehon manuaalia ja suorituskykyä äärimmäisissäkin olosuhteissa.

12 Seikkailu ihmiskehon kokonaisuuteen Ihmiskeho on uskomaton palapeli! Keho, mieli sekä sosiaaliset taidot joutuvat paineessa ja hankalissa olosuhteissa koville. Minkälaisia ominaisuuksia sitten vaaditaan avaruuskelpoiselta? Miten kestävyyttä ja kykyjä voi testata? Miten tunnistaa persoonallisuus, yhteistyökyky tai vaikkapa löytää oman henkilökohtaiset fysiologiset ominaisuudet ja niiden rajat? Finnautti tekee tutkimusseikkailun ihmiskehon toimintaan ja kehon ominaisuuksien testaamiseen. Ohjelman myötä pääsemme seuraamaan alan parhaita testejä, tapaamaan suomalaisia kehoinstrumentin huippuasiantuntijoita ja sekä avaamme avaruusteknologian kiehtovaa maailmaa. Finnautti-miehistön on oltava tasapainoinen, hyväkuntoinen ja suorituskyvyltään sekä ominaisuuksiltaan mahdollisimman sopiva toimimaan avaruuden äärimmäisissä olosuhteissa. Ohjelmasarja seuraa ja tulkitsee miehistön testaamista Suomen parhaiden asiantuntijoiden opastuksella. Tutkimusseikkailun edetessä Finnautti-asiantuntijat arvioivat miehistön suorituksia. Samalla he avaavat testien merkityksiä ja tavoitteita, syitä ja seurauksia ihmiskehon suorituskyvyn kokonaisuutta.

13 Aikataulu Haku Valintatestit Pasilassa 7.4. missä asiantuntijat valitsevat 15 ehdokkaas viisihenkisen miehistön Kuvaukset touko-kesäkuu Lähetykset TV alkaen to klo 19 (?) Tilanne trailerit pyörivät parhaillaan verkkosivulla n.1700 käyntiä päivässä tähän mennessä 43 hakemusta joukkueeseen sisällä

14 Yhteistyökumppanit SLU European Space Agency Maanpuolustuskorkeakoulun käyttäytymistieteen laitos Sotilaslääketieteen keskus Suomen Aeromedical Centre (Ilmailulääketieteen keskus) Sukelluslääketieteen keskus Liikuntatieteellinen seura Liikuntalääketieteen keskukset (Helsinki, Kuopio, Jyväskylä, Oulu, Turku ja Tampere) Helsingin Urheilulääkäriasema/Urheilulääketieteen säätiö Suomen Mensa ry. umpulan Avaruuskeskus/Ilmatieteen laitos, HY Fysiikan laitos eriturva Oy MJG Univers

15 HUOLEHTIJALIIKKUJAT VOIMAKAKSIKKO

16 KONSEPTI Voimakaksikko on YLE Radio Suomen maakuntaradioissa, TV2:lla ja nettikampanjana käytävä leikkimielinen parikilpailu, jonka tarkoituksena on kannustaa suomalaisia liikkumaan. Kukin YLEn maakuntaradio haastaa helmi-maaliskuun aikana kolme paria kohottamaan kuntoaan. Ideana on se, että joku ihminen pyytää/haastaa läheisensä kohottamaan kuntoaan. Läheisellä tarkoitetaan esimerkiksi puolisoa, sukulaista tai ystävää. YLEn maakuntaradioita on yhteensä 20. Kilpailijoita on yhteensä 120. Maakunnallisen kisan ohella valtakunnallisessa julkisuudessa nähdään tavis-julkkiskaksikko pyytäjinä. Eniten maaliskuusta kesäkuuhun kuntoaan lisännyt kaksikko pääsee seitsemän kaksikon loppufinaaliin, Työpaikkaliikunnan festivaalille Helsinkiin Palkintona parhaalle kaksikolle kisamatka Lontoon olympialaisiin (?) tms.

17 KERRONTA Roolitus Ohjelman kisaajat ovat pääosin ns. tuulipukukansaa, johon kuulija helposti samaistuu. Keskimääräinen kilpailija on samanlainen kuin keskimääräinen Radio Suomen kuuntelija. Lähetyksen aikana kuullaan esimerkiksi avioparin yhteistä laihdutusprojektia, työkavereiden kuntoiluinnostuksen alkua ja isän ja pojan yhteistä treenaamista ja yhdessäoloa. Kerrontaprosessi Ohjelmassa on sekoitus Amazing Race ohjelmaa ja Suurinta pudottajaa. Kuntoilijoillle asetetaan tavoite: pääpalkinto on oman itsensä voittaminen ja parempi kunto. Kunnon kehittymistä ja kuntoiluinnostuksen kasvamista seurataan haastatteluin. Kisasuoritukset ovat enemmänkin efektinomaisia pätkiä. Jokainen kisaaja haastatellaan syvemmin ainakin kerran. Parhaimmillaan juontaja on mukana treenissä, eli hänestä tulee sparraaja.

18 MUOTO Kokonaisuus rakentuu ensisijaisesti maakuntaradiokampanjan ja kattavan nettikokonaisuuden varaan. 6-minuuttinen radio-ohjelma tulee maakuntaradiosta kerran viikossa. Ohjelmassa on paljon puhetta liikkumisesta ja sen aloittamisesta. Erilaisten lajien tekniset hienoudet jätetään sivummalle. Tärkeintä on saada osallistujien kuntoiluprojektin onnistumisen ja epäonnistumisenkin hetket kerrottua. 3-4 TV-inserttiä TV2:n Akuutti-ohjelmassa kevään kuluessa. Ohjelma seuraa kahden tunnetun voimakaksikon harjoittelua, esittelee liikuntarastit ja tarjoaa verrokin kampanjaan osallistujille. 40-minuuttinen finaalilähetys TV2 elokuussa 2010.

19 VOIMAKAKSIKKO-KAMPANJAN AIKATAULU 2010 Radio Suomi: maakuntakampanja helmikuu-kesäkuu Radio Suomi: kesäseuranta heinä-elokuu TV2 seurantainsertit maalis-toukokuu TV2 Finaali elokuu SLU/YLE-nettikampanja helmi-joulukuu

20 Kysymyksiä / kommentteja

21 Hankkeen vaikuttavuusarvionti, esisuunnitelma Vaikuttavuuden arvioinnin osa-alueet Määrällinen arviointi - tapahtumien, verkkopalvelujen ja ohjelmien tavoittavuus, toteutunut asiakkuus Mediakäsittelyn ja julkisen / yhteisökeskustelun arviointi - mediajulkisuuden, ja yhteisöjulkisuuden määrä ja laatu, yleisöpalaute Liikuntasuhteen muutosten laadullinen vaikuttavuusarviointi - liikuntatutkijoiden pitkittäistutkimus hankkeen asennevaikuttavuudesta (vireillä) - liikunnan ja liikuntatoiminnan määrän muutokset määrässä/laadussa Kampanja osahankkeiden tavoitteidenmukaisuus, sisällönarviointi - tapahtumien ja ohjelmien/verkkopalveluiden brandi, sisällön/muodon arviointia

22 Hankkeen vaikuttavuusarvionti, esisuunnitelma Vaikuttavuuden arvioinnin osa-alueet Määrällinen arviointi - tapahtumien, verkkopalvelujen ja ohjelmien tavoittavuus, toteutunut asiakkuus Mediakäsittelyn ja julkisen / yhteisökeskustelun arviointi - mediajulkisuuden, ja yhteisöjulkisuuden määrä ja laatu, yleisöpalaute Liikuntasuhteen muutosten laadullinen vaikuttavuusarviointi - liikuntatutkijoiden pitkittäistutkimus hankkeen asennevaikuttavuudesta (vireillä) - liikunnan ja liikuntatoiminnan määrän muutokset määrässä/laadussa Kampanja osahankkeiden tavoitteidenmukaisuus, sisällönarviointi - tapahtumien ja ohjelmien/verkkopalveluiden brandi, sisällön/muodon arviointia

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan Ratsastuksen seurakehittäjän ABC opas seurakehittämisen maailmaan 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mitä ihmettä on seurakehittäminen? 4 3. Seurakehittämisen periaatteet, seurakehittäjän rooli 5 4. Vapaaehtoisuus

Lisätiedot

Elämyspedagoginen kurssi: Kokemuksellisuuksien tasot ja niiden hyödyntäminen ryhmänohjauksessa. Eleonora Barco Toni Tuulari

Elämyspedagoginen kurssi: Kokemuksellisuuksien tasot ja niiden hyödyntäminen ryhmänohjauksessa. Eleonora Barco Toni Tuulari Elämyspedagoginen kurssi: Kokemuksellisuuksien tasot ja niiden hyödyntäminen ryhmänohjauksessa Eleonora Barco Toni Tuulari Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Kevät 2015

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 2 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 4 1. Lapsen ja nuoren

Lisätiedot

TIEDAV2 Viestinnän projekti Lukion terveystiedon mediapaketti Emmi Sairanen ja Suvi Törrönen

TIEDAV2 Viestinnän projekti Lukion terveystiedon mediapaketti Emmi Sairanen ja Suvi Törrönen 1 TIEDAV2 Viestinnän projekti Lukion terveystiedon mediapaketti Emmi Sairanen ja Suvi Törrönen 2 Lukion terveystiedon mediapaketti Sisällysluettelo Johdanto Teoria Terveystiedon mediakasvatuspaketin käytöstä

Lisätiedot

Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ

Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ 1 Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ Perustutkinto Ammatillinen toiminta ja kehittäminen järjestötyön toimintaympäristössä 30 op Opintojaksovastaava Reijo Viitanen Sanna Laine & Piia

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET

ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET Versio 1.1 päivitetty 08.09.2009 ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET Alkusanat Taitolajien parissa työskentelevät ihmiset ovat jo pitkään etsineet ratkaisua, joka automaattisesti takaisi nousun lajin huipulle.

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS

FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS ASIANTUNTIJAT Sanna Malinen Sanna Malinen on 27-vuotias viittä vaille valmis lääkäri. Sanna on harrastanut liikuntaa pikkutytöstä lähtien, ja urheilulajeista hänen sydäntään lähellä

Lisätiedot

Katri Lehtonen Piharakenteluleikki. 52 sivua + 2 liitettä 6.1.2014. Lehtori Anita Alhstrand

Katri Lehtonen Piharakenteluleikki. 52 sivua + 2 liitettä 6.1.2014. Lehtori Anita Alhstrand Katri Lehtonen Piharakenteluleikki Psykomotorinen näkökulma päiväkodin pihatoimintaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena Kehittämistyö 6.1.2014 Päivämäärä

Lisätiedot

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F5-6 valmennussuunnitelma Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F5-6 VALMENNUSSUUNNITELMA SUOMEN PALLOLIITTO Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Lukijalle... 6 Harjoituskirjan käyttöohje...

Lisätiedot

SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA

SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA SISÄLLYS Lukijalle NUORI SUOMI SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 1. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta...

Lisätiedot

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA GOLFvanhempien opas Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA 1. Golf harrastuksena 1. GOLF HARRASTUKSENA Golf on usein koko perheen yhteinen harrastus, mutta enenevässä määrin lapset ja nuoret innostuvat lajista

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU. Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI. Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU. Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI. Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008 1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 NIKINHARJU TYÖYKSIKKÖNÄ...4 2.1 Työyksikön

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Innostunut ja hyvinvoiva työyhteisö syntyy joustavasta johtajuudesta

Innostunut ja hyvinvoiva työyhteisö syntyy joustavasta johtajuudesta Innostunut ja hyvinvoiva työyhteisö syntyy joustavasta johtajuudesta Tapaustutkimus organisaatiokulttuurin rakentumisesta luovilla toimialoilla Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2011 Taidehallinnon maisteriohjelma

Lisätiedot

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi!

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi! Tuumasta toimeen Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015 voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Sisällys Tuumasta toimeen -ryhmäohjausmallin tausta... 4 Kohderyhmä... 5 Tavoitteet...

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen 1 OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen Niina Seppänen Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI

HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI 1/2015 HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI Sisältö Pääkirjoitus...3 Harjoittele ja liiku...4 Innostu ja innosta...6 Motivaatio syntyy tunteesta...7 Monipuolinen taitoharjoittelu edistää nuorten oppimista...8

Lisätiedot

Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA

Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Nyrkkeilyn käsikirja 2012 1 LASTEN JA NUORTEN NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Sisällysluettelo 3 Johdanto NYRKKEILYURHEILU 4 Nyrkkeily lasten ja nuorten

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014 Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta POIMI JULISTE SoveLI 2014 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö 1 2014 Soveli-lehti ISSN-L 1795-2255

Lisätiedot

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto 22 OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy Johdanto Kuvaan tekstissä omaa käsitystäni osallisuudesta ja sitä tukevasta dialogisesta vuorovaikutuksesta.

Lisätiedot

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille

Lisätiedot

kqwr tpln onml Impulssi Liikuntakynnyksen yli ohjelmista ihmisen kohtaamiseen nro 28 Liikuntatieteellisen Seuran

kqwr tpln onml Impulssi Liikuntakynnyksen yli ohjelmista ihmisen kohtaamiseen nro 28 Liikuntatieteellisen Seuran kqwr Esa Rovio Anita Saaranen-Kauppinen Teijo Pyykkönen Liikuntakynnyksen yli ohjelmista ihmisen kohtaamiseen tpln Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi onml nro 28 2 Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot