PERUSOPETUKSEN TUTKIMUSLUPAPANKKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSOPETUKSEN TUTKIMUSLUPAPANKKI 2011-2014"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI Sivistyspalvelut, perusopetus Päivitetty Tuotanto Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Päätös Yhteyshenkilö Arvioitu valmistumisaika Opetussuunnitelmapilotti Linnainmaan yhtenäiskoulussa PERUSOPETUKSEN TUTKIMUSLUPAPANKKI Tampereen kaupunki, Museopalvelut/TAITE Tero Suni, Linnainmaan koulu, Pia Kola- Torvinen, Suomalaisten arki ja unelmat - lasten kertomuksia arjestaan postmodernissa yhteiskunnassa YTM. sosiaalityön koulutusohjelma Annala, Karosen toimipiste, Amuri, Linnainmaa, Rudolf-Steiner, Peltolammi/ ko. koulujen rehtorit huhtikuu 2011 Mikä nuorta liikuttaa? Tapaustutkimus motivaation merkityksestä nuorten liikunnalliseen käyttäytymiseen. Nuoren, liikunnanopettajan ja nuorisotyöntekijän näkökulma Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot Tesoma, Lielahti/ ko.koulujen rehtorit joulukuu 2011 Eurooppalainen koululaistutkimus nuorten päihteiden käytöstä ( kysely osa kansainvälistä ESPAD tutkimusta) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Alkoholi ja huumeet Pia Kola-Torvinen, kevät 2012 Tutkimus Tampereen peruskoulujen 7-9-luokkien oppilaiden välisestä koulukiusaamisesta Tampereen Ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi (AMK) Pia Kola-Torvinen, huhti-toukokuu 2011

2 Tutkimuksen tavoitteena on Sosiaalityön tarkastella koulun sosiaalityötä ja tutkimuksen laitos, YTM, sitä, miten koulukuraattorin työn sosiaalityö rajat määrittyvät opettajien näkökulmasta Leena Salonen, syksy 2011 Väkivaltaisuuteen liittyvät kognitiiviset ja persoonallisuuteen liittyvät taustatekijät tytöillä Neurokognitiivinen suoriutuminen alakouluikäisillä lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus (dysfasia) Jatkoopinnot, lääketieteellinen tiedekunta Yhteiskuntakulttuuritieteiden Klassillinen, Tesoma/ ko.koulujen rehtorit v Tammela, Pispala/ ko.koulujen rehtorit Koulutapaturmat Tampereen perusopetuksessa vuonna 2010 lääketieteen, Lääketieteen koulutusohjelma Pia Kola-Torvinen, joulukuu 2011 Kasiluokkalaiset liikkeelle! Koulumatka- ja liikuntakysely Tampereella UKK-instituutti Pia Kola-Torvinen, kesäkuu 2012 School leadership entroute to grand leap Tampereen yliopisto Pia Kola-Torvinen, v Subjektiiviset kokemukset ja elämykset oppimisen taustalla Jyväskylän yliopisto Soile Ruusunko, Kanjonin koulu 2016 (Lielahden koulu) Matematiikan opetusmenetelmän kehitys kasvatustieteiden Marjaana Jämsä, Lielahden koulu ei tietoa Idiomit ja niiden ymmärtäminen tietyissä ikäryhmissä Tampereen yliopisto Pia Kola-Torvinen, 2012

3 Opettajan moraalinen Helsingin yliopisto Pia Kola-Torvinen, 2012 kompetenssi kulttuurien välisissä kohtaamisissa Taidelähtöisten menetelmien Jyväskylän yliopisto Pia Kola-Torvinen, vaikutus koululuokassa Nuorisorikollisuuskysely 2012 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Amuri, Etelä-Hervanta, Lentävänniemi, Rahola, Lielahti, Pyynikki, Linnainmaa / ko. koulujen rehtorit joulukuu 2012 (13-17 v. tytöt) Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Esiopetus Kaksikulttuuriset nuoret EUROPBS (Positive Behaviour Support) Opettajien vertaistuen merkitys uusien pedagogisten mallien levittämisessä. Tieto- ja viestintätekniikan hyvien opetuskäytänteiden jakaminen Epun mediareppu -hankkeessa Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kesäyliopisto Kasvatustieteiden, Kasvatustieteen tohtorin ja maisterin (opettajan)koulutus Kasvatustieteiden, Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen ko Pia Kola-Torvinen, Pia Kola-Torvinen,, Jorma Suonio, tuotantojohtaja Minna Haasio, perusopetus/opetusteknologia syyslukukausi Narratiivisen identiteetin kehittyminen perusopetuksessa: narratiivinen opetus identiteetin tukena Kasvatustieteiden, Kasvatustieteen tohtorin ja maisterin (opettajan)koulutus Pia Kola-Torvinen, v Lasten ja nuorten poliittinen sosialisaatio perheissä Maahanmuuttajaoppilaiden vaikutus luokassa natiivioppiliden kielenkäyttöön Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura, Hki) & Nuoret ja Pia Kola-Torvinen,, Kaarila, Kaukajärvi, Klassillinen, Lielahti, sukupolvet -tutkimusohjelma Tesoma / ko. koulujen rehtorit 2012 joulukuu 2012 Turun yliopisto Katja Simonen, syyskuu 2013

4 Erityisopetuksen järjestäminen perusopetuslakimuutoksen jälkeen Jyväkylän yliopisto Pia Kola-Torvinen, Toukokuu 2012 Vuorovaikutteisen taulun käyttö yhteisöllisessä oppimisessa Tampereen yliopisto Pertti Lindgren/Leinolan koulu, Sari Halonen/Koiviston koulu, Jaana Mettälä/Messukylän koulu kesäkuu 2012 Tampereella elämänkatsomustietoa opettavien opettajien koulutus kyseisen aineen opettamiseen Tampereen yliopisto Pia Kola-Torvinen, Kasit liikkelle!-tutkimus/3.osa UKK-instituutti Pia Kola-Torvinen, joulukuu 2012 v Nuorten mielenterveys- Muutos ajassa Opettajan ja oppilasryhmän vuorovaikutus terveystiedon tunnilla lääketieteen ja terveystieteen yksiköt Yhteiskunta-kulttuuritieteiden Pia Kola-Torvinen, Pia Kola-Torvinen, v v Aktiiviset oppimistilaprojekti/opettajien käyttökokemukset digitaalisista ja fyysisista opetusvälineistä Esi-ja alkuopetuksen tulevaisuus:kohti yhteistä ja yhteisöllistä oppimista, kasvatusta ja opetusta. Yhteisen tiedon rakentamisen prosessit. Oulun yliopisto, tietotekniikan osasto Pia Kola-Torvinen, Tampereen yliopisto Pekka Jokela/Kämmenniemen koulu, Satuleena Kojola/Härmälän koulu kesäkuu 2016

5 Osallistavan oppimisen malli ja osallistavan oppimisen oppimisympäristöt lasten ja nuorten elämänkaarimallin mukaisten palvelujen järjestämisessä kasvatustieteen laitos Pia Kola-Torvinen, pro gradu v. 2013, väitös v SILNE, projekti, joka tähtää sosioekonomisten terveyserojen vähentämiseen liittyen tupakointiin Euroopassa Perusopetuksen rehtoreiden alueellinen, kollegiaalinen yhteistyö aluerehtoreiden kokemana 6.luokkalaisten oppilaiden pelot ja odotukset 7.luokalle siirryttäessä terveystieteiden kasvatustieteiden kasvatustieteiden Pia Kola-Torvinen, syksy Riitta Juusenaho. KOHa/TIRY kevät Jyrki Havas, Aleksanterin koulu ja Ilona Pasma Atalan koulu kevät 2013 Prosessidraama elämänkatsomustiedon opetusmenetelmänä alkuopetuksessa Rauman opettajankoulutuslaitos Annalan koulu, Atalan koulu, Härmälän koulu, Juhannuskylän koulu, Kaukajärven koulu, Lentävänniemen koulu, Lielahden koulu, Messukylän koulu, Tammelan koulu, FISTA / ko. koulujen rehtorit marraskuu 2013

6 Tutkimus yhtenäisessä peruskoulussa perusopetusta antavan opettajan kasvatusnäkemyksistä Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos Pia Kola-Torvinen, elokuu 2013 Englannin kieli kulttuurisena pääomana peruskoulun alaasteen opetuksessa Suomessa Itä-Suomen yliopisto, Englannin kieli ja kulttuuri Pia Mikkola, FISTA ja Paula Kangas, Tammelan koulu Vanhempien käsitykset ortodoksisen uskonnon opetuksesta koulussa kasvatustieteiden Tuomas Salminen, Tammelan koulu ja Paula Kangas, Tammelan koulu joulukuu 2013 Vaikuttava sirkus -hankkeen vaikuttavuustutkimus Sosiaalikehitys Oy Pia Kola-Torvinen, joulukuu 2013 Childhood growth environment and genetic factors as determinants of body size and disordered eating Folkhälsanin tutkimuskeskus Pia Kola-Torvinen, v Hämäläisten käsityksiä lounaismurteesta Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden Virva Karvonen, Linnainmaan koulu ja Susanna Luoma-aho-Nyman, Tesoman koulu syksy 2013/ kevät 2014 Comparative research about Mathematical learning between Spain and Finland University of Cadiz Riitta Mäkinen, Tammelan koulu, Anna-Maija Tiira, Tammelan koulu ja Hanna Rahkiala-Partanen sekä Salla Lindqvist, Liisanpuiston koulu joulukuu 2014

7 Yhteisön ja ilmapiirin merkitys opettajan työssä luokanopettajan koulutus Pia Kola-Torvinen, joulukuu 2013 Kyselytutkimus lapsiin kohdistuvasta väkivallasta Poliisiammattikorkeakoulu Otokseen valikoituneiden koulujen rehtorit tammikuu 2014 Suomi toisena kielenä - opetus oppilaan näkökulmasta ja oppilaan suomen kielen taidon merkitys koulunkäynnille Päiväkotihoito, esiopetus, aamuja iltapäivähoito, perusopetus, työväenopistopal velut Kasvatusta kestävään elämäntapaan Vuoreksessa Aluejohtajan toimenkuvan tuoma lisäarvo ja tuki perusopetuksen rehtoreiden työhön kasvatustieteiden Tampereen yliopisto/kasvatus ja yhteiskunta, tohtoriopinnot Tampereen yliopisti/kasvatustustieteiden Liisi Vesikko, Etelä-Hervannan koulu ja Heli Piilonen, Kaukajärven koulu Päivi Laukkanen, Sari Salomaa- Niemi, Matti Saari lokakuu 2013 Vuosi Riitta Juusenaho. KOHa/TIRY kevät 2014 Kilpailullisuuden yhteys Jyväskylän motivaatioilmastoon yläkouluu yliopisto/liikuntatieteiden laitos liikuntatunnilla Pekka Pyykkönen Kaukajärven koulu Maria Klaavu Pohjois- Hervannan koulu kesä 2014

8 Tampereen kaupunkiseudun yläluokkien oppilaiden nuorisokysely Tampereen yliopisto/nuorisotyön ja - tutkimuksen koulutusohjelma Pia Kola-Torvinen syksy 2014 Emootioiden kehollisuus ja emootioiden säätely Tampereen yliopisto Markku Kokko, Kaisa Järvinen, Marketta Kannisto vuoden 2015 aikana Matematiikan oppimismahdollisuudet teknologiakilpailussa Tampereen teknillinen yliopisto Päivi Laukkanen kesä 2014 Opetustoimen johtaminen muutoksessa koulutasolla Rehtori-instituutti, Jyväskylä Päivi Laukkanen toukokuu 2014 Musiikkiminä koulun musiikinopetuksessa Tampereen yliopisto Satu-Maaria Lagerkrantz, Tomi Pelli joulukuu 2014 Rehtorina lähikoulussa Tampereen yliopisto Pia Kola-Torvinen syksy 2014

9 , esiopetus Esikouluopettajan ja 1.luokan opettajan työtyytyväisyys Jyväskylän yliopisto Aila Salminen, Merja Lehtonen kevät 2015

PERUSOPETUKSEN TUTKIMUSLUPAPANKKI 2011-2012

PERUSOPETUKSEN TUTKIMUSLUPAPANKKI 2011-2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Sivistyspalvelut, perusopetus Päivitetty 12022013 Tuotanto Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Päätös Yhteyshenkilö Arvioitu valmistumisaika Suomalaisten arki ja unelmat - lasten kertomuksia

Lisätiedot

Opas tuleville 7. luokkalaisille

Opas tuleville 7. luokkalaisille Opas tuleville 7. luokkalaisille Siirtyminen 7. Luokalle Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia,

Lisätiedot

Koulupolut. Siirtyminen 7. luokalle. 7.luokalle ilmoittautuminen. http://ops.tampere.fi/perusopetuksenops/ops/2/4/perusopetuksen-koulupolut/

Koulupolut. Siirtyminen 7. luokalle. 7.luokalle ilmoittautuminen. http://ops.tampere.fi/perusopetuksenops/ops/2/4/perusopetuksen-koulupolut/ Siirtyminen 7. luokalle Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia, uusia ystäviä ja useimmille

Lisätiedot

Opas tuleville 7. luokkalaisille

Opas tuleville 7. luokkalaisille Opas tuleville 7. luokkalaisille Siirtyminen 7. Luokalle Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia,

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylä 2005 Toimitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa Vastaava toimittaja opintoasiainpäällikkö Riitta Kesonen ISSN 0357-4806

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN VUODEN 2015 KOULUTUSHANKKEET AIKUISKOULUTUKSEEN LIITTYVÄ HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSHALLITUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN VUODEN 2015 KOULUTUSHANKKEET AIKUISKOULUTUKSEEN LIITTYVÄ HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSHALLITUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN VUODEN 2015 KOULUTUSHANKKEET 30.3.2015 AIKUISKOULUTUKSEEN LIITTYVÄ HENKILÖSTÖKOULUTUS Koulutushanke / organisaatio / yhdyshenkilö / sähköpostiosoite Examensmästarutbildning

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2013

MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2013 MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2013 Hakija Tutkimuksen aihe Tutkimuspaikka Myönnetty Aartolahti Eeva Terveystieteidenmaisteri Ohjattuun kuntosaliharjoitteluun osallistumista ja liikkumiskykyä määrittävät

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa

Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa OPStuki 2016, koulutuskoordinaattori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-1898959 OPStuki 2016 työpajan 3 sisällöt Tulevaisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2011... 3 1.1 Tutkimustoiminnan painopistealueet... 3 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu... 4 1.3 Organisaatiouudistus

Lisätiedot

Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi

Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi Esityslistan kohta 4b. Tehdyt opinnäytetyöt Tohtorin väitöskirjat HELSINGIN YLIOPISTO Kasvatustieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Eija Asikainen (toim.)

Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Eija Asikainen (toim.) Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Eija Asikainen (toim.) Joensuun yliopisto 2006 Kustantajan yhteystiedot: Joensuun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta PL

Lisätiedot

MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2014

MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2014 MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2014 Hakija Tutkimuksen aihe Tutkimuspaikka Myönnetty Alasaari Jukka Filosofian Borodulin Katja ja dosentti Engberg Elina Eronen Johanna Haapala Eero Haapala Henna ja Hakanen

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 S i v u 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. ORGANISAATIO... 4 2.1 Hallitus... 4 2.2 Henkilöstö, toimitilat ja työhyvinvointi...

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006

Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006 1 Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006 Selvitys opettajaksi opiskelevien kokemuksista ja näkemyksistä kansainvälisyyskasvatuksen toteutumisesta opettajankoulutuksessa. Suomen Opettajaksi

Lisätiedot

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts Konferenssiabstraktit The Conference Abstracts Yrittäjyyskasvatuspäivät Seinäjoella 25.9. 26.9.2014 Yrittäjyyskasvatus 2.0 Entrepreneurship Education Conference in Seinäjoki, Finland 25.9. 26.9.2014 Entrepreneurship

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA kooste

HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA kooste HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA kooste KERÄTTY JOULUKUUSSA 2010 VALTION TAIDEMUSEOSSA, KEHYKSESSÄ. TOIMITTAJAT: HELKA KETONEN, TEEMAPÄIVÄT 2011 AURA LINNAPUOMI, KULTTUURIA KAIKILLE PALVELU SISÄLLYS

Lisätiedot

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa 2 Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Pirkanmaan liitto Julkaisu B 110 3 Pirkanmaan liitto Tampere 2009 Sarja B julkaisu nro 110 ISSN

Lisätiedot

Yliopistopedagogiikka, peruskurssi 10 op (pedagogiikkaan painottuva opintokokonaisuus)

Yliopistopedagogiikka, peruskurssi 10 op (pedagogiikkaan painottuva opintokokonaisuus) CURRICULUM VITAE HANNA VILKKA, synt. 1966 TYÖELÄMÄNTAITONI Ongelmanratkaisukyky, systemaattinen ajattelu ja sisällöntuotanto, tutkimus- ja kehittämismenetelmät, taito oppia uutta, taito tulla toimeen hyvin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

SISÄLLYS. Selvitys opetuksen järjestämisestä

SISÄLLYS. Selvitys opetuksen järjestämisestä SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 2. HALLINTO 3. TALOUS 4. OPPILASMÄÄRÄN KEHITYS 4.1 Oppilasmäärän kehitys 1 2 4.2 Oppilasmäärän kasvu lähivuosina 5. KOULUTILAT 5.1 Nykyiset tilat 5.2 Tuleva tilaratkaisu 6. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot