Oppilaiden liikkuminen kenen ongelma? Vastuun siirtämisestä kohti yhteistä vastuuta Havaintoja pilottivaiheen kokonaisarvioinnista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaiden liikkuminen kenen ongelma? Vastuun siirtämisestä kohti yhteistä vastuuta Havaintoja pilottivaiheen kokonaisarvioinnista"

Transkriptio

1 Oppilaiden liikkuminen kenen ongelma? Vastuun siirtämisestä kohti yhteistä vastuuta Havaintoja pilottivaiheen kokonaisarvioinnista Tapio Kuure Dosentti, tutkija Liikkuva koulu-seminaari, Helsinki, Katajanokka

2 Ulkoisen arvioinnin tehtävästä Ulkoisen arvioinnin tehtävä on tuottaa tietoa Liikkuva koulu-ohjelman pilottivaiheen hallinnoinnista, organisoitumisesta ja johtamisesta. Käytetty aineisto: suunnittelu- ja raportointiasiakirjat, kahdeksan avainhenkilön haastattelua, seminaarinaineistot ja seminaareista. Arvioinnin teoreettisena viitekehyksenä toimii julkisen hallinnon verkostoitunut toimintatapa

3 Julkisen hallinnon verkostoitunut toimintatapa uusi julkinen hallintatapa korostaa asiakaslähtöisyyttä, läpinäkyvyyttä ja tietoon perustuvaa johtamista tämän näkökulman mukaisesti pitäisi pystyä jatkuvaan dialogiin asianosaisten, eksperttien, politiikan ja hallinnon välillä

4 Ylisektoraalisesta näkökulmasta kohti monialaista yhteistyötä (sektorsövergripande, gränsöverskridande) the actors of governance are not only states and public authorities, but spread also outside the government. The actors of society, individuals, public and private institutions, markets and market actors should participate actively in modern governance. (Tiihonen, Seppo, From Governing to Governance, 2008)

5 Woodrow Wilson: En käytä ainoastaan omia aivojani vaan kaikkia niitä, joita voin lainata. (EU:n komissio 2002 ja 2005; White Paper on Governance 2001)

6 Byrokraattinen administraatio Julkinen markkinalähtöinen Verkostoitunut hallinnointi (governance) Lisää demokratiaa autoritaarisesta liberaaliin hallintoon? (Tiihonen 2008) Vai sotkeeko hallinnon ja politiikan keskenään? (Sameita vesiä, Muddy Waters-projekti, Marja Keränen, Jyväskylä, SA) Verkostoitunut toimintatapa vaatii hyvää kommunikointikykyä Key words: collaboration, communication networks, interpersonal relationships, social interaction, technologically mediated communication, virtual teams (Annaleena Aira, 2012)

7 Liikkuvan koulun pilottivaiheen Toimintalogiikat Pilotista ohjelmaksi arviointia Ohjelma verkostoituneen hallintatavan tekniikkana ja työkaluna Ohjelmat toiveiden tynnyreitä? Ohjelmat ja toimeenpano toimeenpanokuilu? Kansalaisjärjestövetoisesta koululaisten liikunnan kehittämisestä kohti keskusvirastokeskeistä kehittämistä OPH vastaa kehittämistyön ydinprosesseista koulun sisällä Muut toimijat sisällön tuottajina ja tukirakenteena ELY - Kunta Koulu Bottom up top down Paikallinen sitouttaminen keskushallinnon normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus

8 Pilottivaiheen ydinprosessit ja prosessien omistajuudet Prosessien omistajuudet määriteltiin paikallistasolla Koko pilotin tasolla ei määritelty ydinprosesseja Prosessijohtamisen näkökulmasta kokonaisuudesta on hahmotettavissa kolme prosessia 1. Hankkeen koordinointi ja toteutus (Likes) 2. Hankkeeseen liittyvä täydennyskoulutus (Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylä) 3. Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä (Liikuntaja terveystieteiden tiedekunta, Jyväskylä)

9 Ongelmia pilottivaiheen toteuttamisessa Kolmen prosessin (koordinointi ja paikallinen toteutus, täydennyskoulutus, FTS) synkronointi oli ongelmallista Aikataulutuksen ongelma Taustalla pilotin nopea käynnistyminen Vuoden 2009 maaliskuussanpolitiikkariihi Vuoden 2010 kesäkuussa päätös kokeiluavustusten saajista

10 Johtopäätöksiä Pilotista ohjelmaksi toimintalogiikka on onnistunut Pilotti on kehittänyt yhteistä tahtotilaa ja vahvistanut näkemystä monialaisen yhteistyön tarpeellisuudesta Ohjelmavaiheessa tulisi kiinnittää vielä enemmän huomiota nuorten asianosaisuuteen ja osallisuuteen lisää nuorisokulttuurista sensitiivisyyttä Miten kansalaisjärjestöjen asiantuntemus ja vanhempien asianosaisuus saataisiin paremmin esille? Kehittämistyön tulokset olisi paremmin nähtävä innovaatioina innovaatioiden skaalaus ohjelmavaiheessa

11 Monialaisessa yhteistyössä toistuvasti esiintyvät haasteet (Per-Uno Frank, Ungdomsstyrelsen, 2011) kätketyt motiivit eri yhteistyön osapuolilla kaikkien täytyy voittaa, miten toteutetaan vaatii aikaa ja tapaamisia vaatii erilaisia yhteistyöfoorumeja vaatii kärsivällisyyttä vaatii jatkuvuutta henkilösuhteissa jatkuva henkilöiden vaihtuvuus ei toimi kieliongelmia ei saa väheksyä mukana olevien henkilöiden mandaatti toimia poliittisen päättäjät osoittavat prioriteetit ja vaikuttavat tahtotilaan institutionaalinen tuki hankkeelle oleellinen, ei voi toimia yksin hanke ei voi olla saareke, tulosten juurruttaminen mietittävä jo käynnistyvaiheessa yhteistyön osapuolien on tunnistettava oma roolinsa ja pitäydyttävä siinä

12 Lähdekirjallisuus Aira, Annaleena:Toimiva yhteistyö - työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2012, 182 p. (Jyväskylä Studies in Humanities) EU:n komissio: Communication from the Commissio , 713 final; Impact Assessment Guidelines, , 791; White Paper on Governance 2001, raportti hallintotavasta Frank, Per-Uno: Samarbete svårt. Esitelmä Ungdomsstyrelsenissä, Kuure, Tapio: Nuorisopolitiikka Euroopan Unionissa, teoksessa Tommi Hoikkala ja Anna Sell, toim. Nuorisotyötä on tehtävä. Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 76, 2008 Tiihonen, Seppo: From Governing to Governance. A process of change. Tampere University Press, 2008

Kaikki kymmenen tikkua laudalla! ONNISTUVAT OPIT -JUURRUTTA- MISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Kaikki kymmenen tikkua laudalla! ONNISTUVAT OPIT -JUURRUTTA- MISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:21 Tapio Kuure, Tom Tarvainen, Antti Pelto-Huikko, Maija Säkäjärvi Kaikki kymmenen tikkua laudalla! ONNISTUVAT OPIT -JUURRUTTA- MISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta VIRPI JUPPO Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta ACTA WASAENSIA NO 235 JULKISJOHTAMINEN 15 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Seppo Hölttä

Lisätiedot

Vaikuttavaa tutkimusta

Vaikuttavaa tutkimusta ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2332 Pirjo Kutinlahti, Kaisa Lähteenmäki Smith & Jari Konttinen Vaikuttavaa tutkimusta Arviointikäytäntöjä julkisissa tutkimusorganisaatioissa: Helia ja SAMK VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot

Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot Jari Stenvall, Jenni Airaksinen Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot Acta nro 211 Jari Stenvall, Jenni Airaksinen Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot

Lisätiedot

Monialaisen yhteistyön kehittämisen haasteet

Monialaisen yhteistyön kehittämisen haasteet Monialaisen yhteistyön kehittämisen haasteet Seinäjoki 8.11.2012 Tom Tarvainen Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy www.ajatustalo.fi Taustat ja esityksen rakenne Havaintoja monialaisen yhteistyön haasteista

Lisätiedot

Yritysten innovaatioympäristöt

Yritysten innovaatioympäristöt Yritysten innovaatioympäristöt Pirkanmaa ja Keski-Suomi Mika Kautonen, Jari Kolehmainen, Pasi Koski Teknologiakatsaus 120/2002 Yritysten innovaatioympäristöt Tutkimus yritysten innovaatiotoiminnasta ja

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Deliberatiivisen demokratian T&K-päivä 30.10.2014 ABSTRAKTIT

Deliberatiivisen demokratian T&K-päivä 30.10.2014 ABSTRAKTIT Deliberatiivisen demokratian T&K-päivä 30.10.2014 ABSTRAKTIT TYÖRYHMÄ 1. Lähidemokratia ja osallisuuden johtaminen Työryhmän vetäjä Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto Osallisuuden johtaminen työelämässä:

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Erikoistumisopintojen akkreditointi

Erikoistumisopintojen akkreditointi 1 Vähäpassi, A. (toim.) Erikoistumisopintojen akkreditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 3:2001 2 ISBN 951-37-3401-3 ISSN 1457-3121 Pikseri Julkaisupalvelut Helsinki 2001 3 Esipuhe Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

KAARINA TANTTU Palveluketjujen hallinta julkisessa terveydenhuollossa

KAARINA TANTTU Palveluketjujen hallinta julkisessa terveydenhuollossa KAARINA TANTTU Palveluketjujen hallinta julkisessa terveydenhuollossa Prosessilähtöisen toiminnan hallinta koordinoinnin näkökulmasta ACTA WASAENSIA No 176 Sosiaali- ja terveyshallintotiede 2 UNIVERSITAS

Lisätiedot

ACTA MONIASIANTUNTIJUUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERHETYÖSSÄ MONITAHOARVIOINTI Q-METODOLOGIALLA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1239.

ACTA MONIASIANTUNTIJUUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERHETYÖSSÄ MONITAHOARVIOINTI Q-METODOLOGIALLA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1239. OULU 2014 D 1239 ACTA Ritva Kuorilehto UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA MONIASIANTUNTIJUUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERHETYÖSSÄ MONITAHOARVIOINTI Q-METODOLOGIALLA OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN

Lisätiedot

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä Päivikki Kahranaho Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 179. Annaleena Aira. Toimiva yhteistyö. Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 179. Annaleena Aira. Toimiva yhteistyö. Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 179 Annaleena Aira Toimiva yhteistyö Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 179 Annaleena Aira Toimiva yhteistyö Työelämän vuorovaikutussuhteet,

Lisätiedot

Johdon näkemys terveyden edistämisestä erikoissairaanhoidossa

Johdon näkemys terveyden edistämisestä erikoissairaanhoidossa i Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Johdon näkemys terveyden edistämisestä erikoissairaanhoidossa Pro gradu -tutkielma Sirpa Kotisaari Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Kesäkuu 2010 ii

Lisätiedot

Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE?

Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? Ammatilliseen koulutukseen aktivointi ja koulutuksen keskeyttämisen vähentämisen projektit ammatillisissa oppilaitoksissa ESR-projektien kehittämien

Lisätiedot

likes_loppuraporttikansi.indd 1 27.8.2012 19.44

likes_loppuraporttikansi.indd 1 27.8.2012 19.44 Toimittajat Kirjoittajat Julkaisija Taitto Paino Tuija Tammelin, Kaarlo Laine, Salla Turpeinen Annaleena Aira, Henna Haapala, Matti Hakamäki, Katariina Kämppi, Kaarlo Laine, Katja Rajala, Tuija Tammelin,

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

Sosiaalinen vahvistaminen

Sosiaalinen vahvistaminen Sosiaalinen vahvistaminen käsitteenä ja palveluina Sosiaalisen vahvistamisen kehittämistoiminnan tuloksia VA LTA K U N N A L L I N E N T Y Ö PA JAY H D I S T YS R Y 1 Sosiaalinen vahvistaminen käsitteenä

Lisätiedot

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa Kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön-hanke Sisällys Johdanto...3 Tämän artikkelin tarkoituksena on...4 Mitä monialaisella yhteistyöllä

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010. Raportti

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010. Raportti 0 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010 Raportti 0 1 SISÄLLYS 1. Alkusanat... 1 2. Seminaarin avaus: Sosiaaliset verkot ja hankepyydykset... 2 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Strategic environmental assessmentin arviointi

Strategic environmental assessmentin arviointi Strategic environmental assessmentin arviointi Ghanalaisen Hon kaupungin Strategic environmental assessmentin arviointi Itä-Suomen yliopisto Ympäristöpolitiikka ja -oikeus Kandidaatin tutkielma ja seminaari

Lisätiedot

Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä

Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 19/2009 Satu tolonen Aluekehittämisverkostot

Lisätiedot

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Yritysten vastuullisuuden edistäminen Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 39/2008 Marjatta Jutila

Lisätiedot

Heidi Mukkala. Ikäihminen kehittäjänä mallin ja ennaltaehkäisevän työn juurtuminen

Heidi Mukkala. Ikäihminen kehittäjänä mallin ja ennaltaehkäisevän työn juurtuminen Heidi Mukkala Ikäihminen kehittäjänä mallin ja ennaltaehkäisevän työn juurtuminen Aijjoos -hankkeen tulokset ja ideat järjestöjen, seurakunnan ja yksityisen sektorin toimijoiden arvioimana Opinnäytetyö

Lisätiedot

Selvitys. Toimintaohjelma yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi

Selvitys. Toimintaohjelma yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi Selvitys Toimintaohjelma yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi Valtiontalouden tarkastusviraston selvitykset 2/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys 2/2014 Selvitys Toimintaohjelma

Lisätiedot

Inklusiivisen arvioinnin toteutus

Inklusiivisen arvioinnin toteutus Inklusiivisen arvioinnin toteutus Kehittämiskeskuksen Assessment in Inclusive Settings hankkeen (Arviointi inklusiivisissa oppimisympäristöissä) ensimmäisen vaiheen päätteeksi käytiin keskustelua inklusiivisesta

Lisätiedot