Monitieteinen työelämäprojekti työelämävalmiuksia ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monitieteinen työelämäprojekti työelämävalmiuksia ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta"

Transkriptio

1 Monitieteinen työelämäprojekti työelämävalmiuksia ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta Mikko Vesisenaho (JY / Agora Center), Juho Heikkinen (JY / Agora Center & TTL) & Ville Isomöttönen (JY /TTL)

2 Mistä on kyse? URAA001 Monitieteinen työelämäprojekti, 5-7 op on Jyväskylän yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille avoin opintojakso Kesästä 2014 alkaen myös JAMK:in opiskelijat ovat voineet hakea kurssille Kurssilla monitieteiset 4-5 hengen opiskelijatiimit toteuttavat projektin organisaatiolle tai yritykselle avoimen toimeksiannon pohjalta Opiskelijat voivat harjoitella yleisiä työelämätaitoja realistisessa ympäristössä Yritykset saavat apua oman toimintansa kehittämiseen

3 Historia Jyväskylän yliopiston monitieteinen tutkimuslaitos Agora Center toteutti Keski-Suomen innovaatiomarkkinapaikka hankkeen ESRrahoituksella vuosina Hankkeen tavoitteena oli kehittää paikallisten yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä Hankkeen alkuvaiheen kokemusten perusteella Monitieteinen työelämäprojekti pilotoitiin kesällä 2011 yhteistyössä ITtiedekunnan kanssa Hyvien kokemusten perusteella kurssia jatkettiin Vuodet Jyväskylän yliopiston omalla kehittämisrahoituksella Rehtorin päätöksellä kurssi vakinaistettiin osaksi kesäopintotarjontaa vuodesta 2016 alkaen

4 Nykytila Kurssin koordinoinnista vastaa Agora Center yhteistyössä Jyväskylän yliopiston työelämäpalveluiden kanssa 2 ohjaajaa; monitieteinen opiskelu- ja työtausta Vastasivat myös kurssin kehittämisestä alusta alkaen Kurssi järjestettiin kesällä 2015 kahdeksatta kertaa Vuodesta 2011 alkaen joka kesä (toukokuu-elokuu) Kokeiltu myös kolme kertaa talvi/kevätkurssina Kurssin on suorittanut 212 opiskelijaa Asiakkaita on ollut 60; pääasiassa paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä

5

6 Osallitujaopiskelijat Kurssin suorittaneet opiskelijat JY:n opiskelijoiden tiedekuntajakauma Tiedekunta f % Tiedekunta f % Humanistinen 51 24,1 Humanistinen ,5 Informaatioteknologian 53 25,0 Informaatioteknologian ,3 Kasvatustieteiden 10 4,7 Kasvatustieteiden ,0 Liikuntatieteellinen 20 9,4 Liikuntatieteellinen ,0 Matemaattis-luonnontieteellinen Matemaattis-luonnontieteellinen 19 9, ,3 Kauppakorkeakoulu 25 11,8 Kauppakorkeakoulu ,3 Yhteiskuntatieteellinen 28 13,2 Yhteiskuntatieteellinen ,6 JAMK 6 2,8 Yhteensä ,0 Yhteensä ,0 Sukupuoli f % Mies 76 35,8 Nainen ,2 Yhteensä ,0

7 Oppimistavoitteet Kurssilla on neljä oppimistavoitetta. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa oman osaamisensa projekti- ja tiimityössä hyödyntää (oman alan) osaamistaan monipuolisesti, erilaisissa työtehtävissä asettaa projektille tavoitteita, laatia projektisuunnitelman, arvioida ajankäyttöä ja tehtävien työmääriä, toteuttaa projektin monitieteisessä tiimissä ja esitellä projektin tulokset asiakkaalle ja vertaisryhmälle toimia vastuullisesti osana projektitiimiä sekä yhteistyössä asiakkaan kanssa

8 Tiimiyttäminen Opiskelijat hakevat kurssille vapaamuotoisella hakemuksella Kurssin ohjaajat muodostavat tiimit hakemusten ja tarjolla olevien projektiaiheiden perusteella Opiskelijat eivät voi valita tiimiään tai asiakastaan Tietoinen valinta: kuvaa nykypäivän työelämää Tiimiyttäminen vie paljon aikaan, n. 2-3 työpäivää Jokaisella kerralla joudutaan jättämään pois opiskelijoita ja asiakkaita; tarkoitus on pitää tiimit ja projektiaiheet järkevinä Tiimi on monitieteinen, siitä löytyy osaamista asiakkaan projektin toteuttamiseen ja jokaiselle tiimiläiselle löytyy järkevää tekemistä

9 Suorittaminen Kurssin laajuus on 5-7 op 1 op aloitusluennoista, joilla käydään läpi perusteet projektityöstä, tiimityöstä, asiakastyöskentelystä jne 4-6 op projektista (30 h = 1op) : 1 op = n. 27 työtuntia Laajuus siis yhteensä 120h - 180h; opiskelijat pitävät kirjaa työajastaan Kurssin suorittamiseen kuuluu aloitusluennot, projektin toteuttaminen, projektin loppuraportti ja henkilökohtainen kirjoitustehtävä Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty Opiskelijat saava projektitodistuksen, jota he voivat hyödyntää esim. työnhaussa (vrt. työtodistus)

10 Kurssin rakenne Milloin Kuka Mitä tapahtuu Viikko 1 Ohjaajat, opiskelijat Aloitusluennot Viikko 2 Ohjaajat, opiskelijat Asiakkaan ja alustavan toimeksiannon esittely Viikko 2 Opiskelijat, asiakkaat Projektaiheesta sopiminen Viikko 2 Opiskelijat Projektisuunnitelman tekeminen Viikko 3 Ohjaajat, opiskelijat Projektisuunnitelman ohjaus Viikko 4 Ohjaajat, opiskelijat Projektisuunnitelma valmis Viikko 5 Opiskelijat Projektin toteuttaminen Viikko 7 Ohjaajat, opiskelijat Projektipäälliköiden tapaaminen Viikko 8 Ohjaajat, opiskelijat Koko kurssin yhteinen tapaaminen Viikko 9 Opiskelijat Väliraportti Viikot Ohjaajat, opiskelijat, asiakkaat Projektin esittely Viikko 15 Ohjaajat, opiskelijat Loppuseminaari Projektin jälkeen Opiskelijat Projektiraportti, henkilökohtainen kirjoitustehtävä

11 Ohjausprosessi Kurssilla on käytössä kevyt ohjausprosessi, joka painottaa opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä ja vastuunottoa Työelämässäkään esimies ei ole jatkuvasti kurkkimassa olan yli Ohjausta ja tukea saa pyydettäessä Kurssin ohjaajat vastaavat projekti- ja tiimityöhön liittyvästä ohjauksesta, asiakkaan projektien sisällöllisestä ohjauksesta Alkuvaiheessa jokaisen tiimin kanssa keskustellaan projektisuunnitelmasta Lisäksi projektipäälliköille ohjattu tapaaminen, samoin koko kurssille

12 Kurssin ohjaajat Kurssin ohjaajien (huom. ei opettajien) vastuulla on kaiken toiminnan pyörittäminen Ennen kurssia: Aikataulun suunnittelu Asiakashankinta: myyntityö, asiakastapaamiset, alustavan toimeksiannon muotoilu Opiskelijahakemusten käsittely Tiimien muodostaminen Aloitusluennot Kurssin aikana projektien seuranta taustalta ja ohjaus tarvittaessa, lisäksi yrityksessä tapahtuva ohjaus

13 Projektien aiheet Projektiaiheita ei ole käytännössä rajattu mitenkään Oltava monitieteinen ja mahdollista toteuttaa aikarajojen puitteissa Jyväskylän yliopiston opetustarjonta rajoittaa aiheita jossain määrin: ei oikeustieteellistä tai lääketieteellistä tiedekuntaa Projektien tuotoksen vaihtelevat paljon Hyvin konkreettisia tuloksia, kuten verkkosivuja ja tuotteiden markkinointimateriaalia Myös tutkimuspainotteisia, kuten kansainvälistymisselvityksiä ja esim. suunniteltu ja toteutettu henkilökuntakoulutuksia Esimerkki tuloksista: https://www.youtube.com/watch?v=_zjjhqnqrlo Lisää projektikuvauksia:

14 Monitieteisyys ja oppiminen -tutkimus Tutkimus aloitettiin kolmannen kurssikerran jälkeen Aineisto vuosilta Opiskelijoilta kysyttiin sähköpostilla tutkimusluvat oppimisraporttien käyttämiseen 66 / 88 myöntävää vastausta Menetelmänä Grounded Theory: alkuvaiheen jälkeen tutkimus fokusoitui monitieteisyyden vaikutukseen opiskelijoiden oppimiskokemuksiin

15 Tulokset tiivistettynä I

16 Tulokset tiivistettynä II

17 Tulokset tiivistettynä III

18 Muita tuloksia Opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä kurssiin Paras kurssi opintojeni aikana Tämä tosin on tyypillistä projektikursseille: opiskelijat ovat käytännössä aina tyytyväisiä kun pääsevät hyödyntämään omaa osaamistaan käytännön tehtävissä Asiakaspalaute on ollut erittäin hyvää Asiakkailta kerätään kirjallista palautetta 5-portaisella likertillä (9 kysymystä) Vastausten keskiarvo

19 Vahvuudet & haasteet + Opetus järjestetään tiedekuntien ulkopuolella, joten kurssi voidaan toteuttaa aidosti monitieteisenä: minkään tieteenalan opiskelijoiden etua ei tarvitse korostaa (http://agoracenter.jyu.fi/) + (hallitusohjelmassakin korostettu) Kesälukukauden hyödyntäminen: opiskelijat saavat kesätyöpaikkaa vastaavan kokemuksen asiantuntijatyöstä sekä edistävät samalla opintojaan + Yliopisto-, yritys- ja AMK-yhteistyö + tutkimus vahvasti mukana kehittämisessä - Joidenkin alojen opetussuunnitelmaan saattaa olla vaikea sijoittaa

20 Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä esimerkiksi tutkimuksen tai kurssikonseptin kehittämisen suhteen, ota yhteyttä Projektitutkija Juho Heikkinen, Jyväskylän yliopisto Tutkimuksellista lisätietoa mm. Heikkinen, J. & Isomöttönen, V. (2015). Learning mechanisms in multidisciplinary teamwork with real customers and open-ended problems. European Journal of Engineering Education.

Innovaatiot ja yrittäjyys osana yliopisto-opintoja Opiskelijakyselyn tulokset

Innovaatiot ja yrittäjyys osana yliopisto-opintoja Opiskelijakyselyn tulokset Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 9/2014 Markus Hemminki, Päivi Kinnunen, Laura Mononen, Pekka Neittaanmäki Innovaatiot ja yrittäjyys osana yliopisto-opintoja Opiskelijakyselyn tulokset

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK)

KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK) KULTTUURITUOTANTO (YLEMPI AMK) 2010-2011 OPINTO-OHJE OPISKELIJAN OPAS 2010-2011 Kulttuurituotanto (YAMK) Hyvä opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa! Olet aloittamassa

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN

TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ SUMMARY 1 JOHDANTO...4 1.1 Projektin lähtötilanne...4 1.2 Tutkimuspaja-menetelmä...6 1.3 Teoreettinen viitekehys...8

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli,

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TAUSTAA

1 TUTKIMUKSEN TAUSTAA JOUKO LEHTONEN & HELI KANERVA-LEHTO & JENNI KOIVISTO TUTKIMUSPAJA MAHDOLLISUUTENA YHDISTÄÄ OPETUS JA T&K TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 24 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2006 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia!

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! Niitä vastaanottaa AHOT korkeakouluissa -hankkeen projektipäällikkö Tiina Anttila, s-posti tiina.anttila@utu.fi.

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL i Työelämätaitojen painoarvo nousee Yliopistojen

Lisätiedot

Työpajasta on hyötyä opiskelijoille, opettajille ja oppilaitoksille

Työpajasta on hyötyä opiskelijoille, opettajille ja oppilaitoksille NUORTEN OMA KEHITTÄMISESITYS -TYÖPAJA Niina Salmi Työpajasta on hyötyä opiskelijoille, opettajille ja oppilaitoksille Nuorten oma kehittämisesitys -työpaja (NOKE) tarjoaa oppilaitoksille ja opettajille

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

University of Joensuu 2002 Opetusteknologiakeskuksen selosteita Bulletins of Educational Technology Centre Esko Kähkönen (toim.) Projektina verkko-oppiminen Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot