Luovien alojen kehittämissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luovien alojen kehittämissuunnitelma"

Transkriptio

1 Keski-Pohjanmaan liiton ja Kaustisen Seutukunnan yhteisselvitys luovien alojen kehittämistoimenpiteistä Antti Huntus Veli-Matti Koljonen vahvuudet ja verkostot Luovien alojen kehittämissuunnitelma

2 Johdanto Kulttuurimaakunnasta luovuuden maakunta? Luovien alojen yrittäjyyden kehittäminen on noussut viime vuosina yhä tärkeämpään rooliin useissa kehittämisorganisaatioissa. Työ- ja elinkeinoministeriö on kuluvan vuonna aloittanut luovia aloja koskevan luovan talouden kehittämishankkeen ja vuonna 2010 ministeriön alaisuudessa aloittaa toimintansa luovien alojen kansallinen verkosto. Opetusministeriö puolestaan hallinnoi nykyisellä ohjelmakaudella resurseiltaan hyvin merkittävää valtakunnallista luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa. Keski-Suomen TE-keskus puolestaan on vakiinnuttamassa luovien alojen liiketoimintaosaamiseen keskittyvää Jalostamo-palvelua osaksi toimintaansa. Keski-Pohjanmaalla luovien alojen kehittäminen on sulautettu osaksi maakunnan liiton strategiatyötä. Luovien alojen kehittämissuunnitelma vuosille on toteutettu yhteistyössä Kaustisen seutukunnan maaseutuohjelman (AMO) kanssa. Seutukunta on valinnut luovien alojen kehittämisen yhdeksi aluekehittämisen tulevaisuuden painopistealoista ja tulevassa koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa se huolehtii luovien alojen valtakunnallisen verkoston koordinaatiosta maaseutu- ja erityisalueiden osalta. Yleisesti ottaen kehittämisen suurimmat haasteet ovat Keski-Pohjanmaalla samat kuin koko valtakunnassa. Luovien alojen yritystoimintaa vaivaa yritysten pienuus, vaatimaton edustus elinkeinorakenteessa ja heikko liiketoimintaosaaminen. Lisäksi yritykset toimivat hajallaan ja ovat huonosti tai vain kohtuullisesti verkostoituneita. Poikkeuksen muodostaa vahva kirjapainokonserni ja musiikkialan valtakunnalliset toimijat. Luovien alojen kehittämisessä yleinen linjaus on, että alan vaikuttavuutta kansantaloudelle tarkastellaan kolmen vaikuttavuustekijän kautta: o Luovan osaamisen perustalle syntyy uutta itsenäistä liiketoimintaa o Luova osaaminen auttaa muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan (erityisesti mainonta, muotoilu ja viestintä) o Luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää koko Suomen kilpailukykyä Tässä Keski-Pohjanmaan luovien alojen kehittämissuunnitelmassa nostetaan esiin maakunnalliset vahvuudet luovien alojen tilastotietojen valossa, pohditaan alan koulutuksen tulevaisuutta sekä esitetään toimenpide-ehdotukset luovien alojen kehittämisresurssien suuntaamiselle. Valituilla näkökulmilla halutaan ennen kaikkea kohdistaa maakunnallista suunnittelua ja ohjelmatyötä tukemaan luovien alojen yritystoiminnan kasvua ja liiketoimintaosaamisen kehittymistä. Luovien alojen kehittämissuunnitelman tarkoitus on ohjata ohjelmakaudella käytettävissä olevia rakennerahastojen (EAKR, ESR) resursseja luovien alojen osalta ja antaa arvokasta taustatietoa päätöksenteon pohjaksi. Kaustisella Antti Huntus 2

3 Sisällys Tausta-aineisto Tunnusluvut 4 SWOT 6 Koulutustarvearviointi 7 Kehittämissuunnitelma Näkökulmat ja päämäärät 12 Tavoitteet 13 Toimenpide-ehdotukset 14 Yhteenveto ja loppusanat 14 Aineistot ja haastattelut 15 3

4 Tunnusluvut Tilastokeskuksen toimialaluokitusten mukaisesti Keski-Pohjanmaalla toimi vuonna 2006 yhteensä 168 luovien alojen yritystä. Määrä on pysynyt jokseenkin vakiona tarkasteluvälillä (kappalemääräinen vaihtelu ). Luovilla aloilla työskentelevän henkilöstön osuus työllisestä työvoimasta oli vertailuvuonna 1,9%. Tilastokeskuksen toimialaluokitus eroaa hieman työ- ja elinkeinoministeriön luovien alojen määrittelystä. Yritystoiminnan tilastolliset tunnusluvut ovat Keski- Pohjanmaalla seuraavat: Toimipaikat 2006 Arkkitehtipalvelut ja taideteollinen suunnittelu 13 Taide- ja antiikkiliikkeet; antikvariaatit 4 Taiteilijatoiminta; näyttämö ja konserttitoiminta 14 Kirjojen tuotanto ja jakelu 13 Sanoma- ja aikakauslehtien tuotanto ja jakelu, uutistoiminta 19 Mainonta 22 Valokuvaus 13 Radio- ja tv-toiminta; kodinkoneet ja viihde-elektroniikka 20 Elokuvien ja videoiden tuotanto ja jakelu 7 Musiikin ja äänitteiden tuotanto ja jakelu 11 Huvipuistot; pelit; muu viihde ja virkistys 14 Kulttuurin / Viihteen tukipalvelut, koulutus, messut ja kongr. 18 YHTEENSÄ 168 Henkilöstö Arkkitehtipalvelut ja taideteollinen suunnittelu 15 Taide- ja antiikkiliikkeet; antikvariaatit 2 Taiteilijatoiminta; näyttämö ja konserttitoiminta 8 Kirjojen tuotanto ja jakelu 18 Sanoma- ja aikakauslehtien tuotanto ja jakelu, uutistoiminta 202 Mainonta 19 Valokuvaus 16 Radio- ja tv-toiminta; kodinkoneet ja viihde-elektroniikka 70 Elokuvien ja videoiden tuotanto ja jakelu 11 Musiikin ja äänitteiden tuotanto ja jakelu 6 Huvipuistot; pelit; muu viihde ja virkistys 29 Kulttuurin / Viihteen tukipalvelut, koulutus, messut ja kongr. 173 YHTEENSÄ 569 (kasvua 11% vrt.2001) 4

5 Liikevaihto Arkkitehtipalvelut ja taideteollinen suunnittelu 0,9 Taide- ja antiikkiliikkeet; antikvariaatit 0,2 Taiteilijatoiminta; näyttämö ja konserttitoiminta 0,6 Kirjojen tuotanto ja jakelu 2,8 Sanoma- ja aikakauslehtien tuotanto ja jakelu, uutistoiminta 22,1 Mainonta 2,0 Valokuvaus 1,5 Radio- ja tv-toiminta; kodinkoneet ja viihde-elektroniikka 18,2 Elokuvien ja videoiden tuotanto ja jakelu 0,8 Musiikin ja äänitteiden tuotanto ja jakelu 1,0 Huvipuistot; pelit; muu viihde ja virkistys 3,0 Kulttuurin / Viihteen tukipalvelut, koulutus, messut ja kongr. 11,9 YHTEENSÄ 54,6 Meur (laskua 16,4% vrt.2001) Keski-Pohjanmaan tunnuslukuja leimaa viestintäalan vahva asema, joka perustuu suureen kirjapainokonserniin ja alueelliseen yleisradiotoimintaan. Sama ilmiö on nähtävissä kulttuurialan koulutuksen vaikutuksena kulttuurin tukipalvelujen osuudessa. Maakunnallisten vahvuuksien tarkastelu pelkästään toimipaikkojen, henkilöstön tai liikevaihdon perusteella on kuitenkin ongelmallista johtuen tilastokeskuksen toimialaluokituksista, jotka pitävät sisällään esimerkiksi kodinkoneita- ja viihde-elektroniikkaa myyvät vähittäiskaupat 1. Yleisellä tasolla luonnehtien maakunnan luovien alojen yritykset ovat tasaisesti hajallaan ja toimijat pieniä. Tunnusluvut koonneen yliaktuaari Erkki Niemen mukaan huomio tulisikin toimialaluokitusten sijaan kääntää luovien alojen tuoteprosesseihin ja tuotteisiin. Alla olevan kuvan avulla voidaan hahmottaa luovien alojen tuoteprosesseja aina luovasta pääomasta (ihmisten luovuus) valmiiden tuotteiden myyntiin ja jakeluun. Etenkin hanketyöllä on mahdollisuus vaikuttaa luovien alojen liiketoimintaketjun toimivuuteen ja etsiä mahdollisia aukkopaikkoja prosessista (mm. alueelta puuttuvaa yritystoimintaa tai osaamista). Luovien alojen kehittämisohjelma Palvelupolut Verkostot Ympäristö Tuotteistaminen Markkinointi & Myynti Luova pääoma Yritysneuvonta, rahoitus Asiantuntijuus, koulutus Tilat, välineet, kumppanit Tuote Jakelukanavat Yrittäjän polku Kuva 1. Luovien alojen liiketoimintaprosessit. Kuvassa ylätasolla kulkevat kehittämishankkeiden teemat. Kuvaa voidaaan käyttää arvioitaessa luovien alojen yrittäjyyden kehittämistä kiinnittämällä huomio kulloinkin kyseessä olevan toimialan prosessien sujuvuuteen. Kuva: Huntus & Koljonen 5 1 Turun kauppakorkeakoulun teettämän tutkimuksen mukaan liiketalouden perustunnuslukuihin perustuva tilastointikäytäntö ei myöskään nykyisellään tue luovien alojen yritystoiminnan analysointia.

6 SWOT-analyysi Luovien alojen maakunnallinen SWOT-analyysi perustuu kyselyyn, jonka maakunnan liitto lähetti luovien alojen toimijoille ja kehittäjille. SWOT-analyysi on täydentynyt ja jäsentynyt haastattelukierroksien myötä. Analyysiä käytetään myöhemmin pohjana tässä dokumentissa esitetyille toimenpide-ehdotuksille. Vahvuudet Immateriaaliset tekijät (perinne, henkinen ilmapiiri) Luovat alat huomioitu hyvin kehittämis- ja strategiatyössä Valtakunnallisesti merkittävää musiikkitoimintaa (FMF, KPKO, Ooppera) Hyvät verkostot ja mm. pohjoismaiset yhteydet Vahva koulutustarjonta (musiikki & viestintä) Runsaasti yhdistystoimijoita ja osaajia Toimialan yrityksillä on erittäin hyvä substanssiosaaminen Vetovoimatekijä alueelle muuttaville Heikkoudet Pieni maakunta pienet markkinat Liiketoimintaosaaminen ei samalla tasolla substanssiosaamisen kanssa Yritykset pieniä ja osa sivutoimisia (kehittämisresurssien puute) Maakunta ei usko alan mahdollisuuksiin Vähäinen t&k -toiminta Myöhäisherännäisyys innovaatiivisilla aloilla (mm. digitaalinen sisällöntuotanto, peliala) Luovat alat rajattu kovin kapeaksi, itseriittoiseksi ja rajoittuneeksi Toimijaryhmät pieniä, uusien toimijoiden mukaan saaminen haasteellista Kapea-alaisuus (muutama vahva ala) Lyhytkestoiset rahoitukset Globaalien- ja vientiyritysten puute Harrastuspainotteisuus, bisnesajattelun puute Koulutuksen ja ek:n vähäinen yhteys Tuotekehityksen ja markkinoinnin puutteet Mahdollisuudet Luovat alat mukana uudessa ohjelmatyössä Suomen kasvuodotukset luovissa aloissa Luovien alojen verkostoituminen perinteisten toimialojen kanssa (palvelukokonaisuudet) Työllistävä toimiala Ennakkoluulottomuus alojen yhdistelyssä, sektorirajojen ylittäminen Hyvinvointi ja kulttuuri ymmärretään kokonaisuutena Imagotekijät ja paluumuutto Tietoympäristö Luovat tilat ja olemassa olevat verkostot 6

7 Uhat Luovien alojen yritysten toiminnan alkuvaiheen innvointitoiminnan rahoitusmahdollisuudet huonot Osaamiskeskittymän puute Kannustuksen ja resurssien vähäisyys Ei ymmärretä voimien yhdistämisestä saatavia hyötyjä Miten pitää elävä musiikki ja kulttuuri helposti saatavilla (vrt. digitaalinen saatavuus parempaa) Ohjelmat ja strategiat eivät jalkaudu Toimialan keskittyminen liian suurten yritysten varaan Näköalattomuus, käpertyminen menneisiin menestyksiin ja niihin juuttuminen Asioiden henkilöityminen Julkinen tuki vähenee (luova pääoma) Kulttuuriteollisuus keskittyy muualle Epäonnistumiset -> huono maine Koulutustarvearviointi Luovien alojen koulutustarvearviointi toteutettiin lokakuussa Selvityksen tavoitteena oli: 1) kuvata maakunnan luovien alojen koulutuksen nykytilaa: koulutustarjonta, hakijamäärät, oppilasmäärät, suoritetut tutkinnot ja tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen 2 2) tehdä yhteenveto näkemyksistä maakunnan luovien alojen koulutustarpeista ja kehittämisnäkemyksistä Toimeksiannon mukaisesti tässä selvityksessä luovat alat käsittivät: Luovat osaamisalat, kuten arkkitehtuuri, teollinen suunnittelu ja mainonta Kulttuurialat, kuten kustantaminen, tv ja radio, elokuvat ja video, musiikki, peliala Perinteiset taidealat, kuten kuvataiteet ja esittävät taiteet Mukaan on otettu myös aloja, jotka Työ- ja elinkeinoministeriö määrittelee luoviin aloihin kuuluviksi. Tässä selvityksessä ei käsitelty taiteen perusopetuksen lain mukaista koulutustarjontaa konservatoriossa ja kunnissa, koska ne ovat selkeästi harrastustoimintaa tukevia. Selvitys koskee hallinnollisen Keski-Pohjanmaan alueella toteutettavaa luovien alojen koulutusta. Pääpaino on nuorten ja aikuisten tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Koulutus on jaoteltu seuraavasti: 1) toisen asteen ammatillinen koulutus, jota antavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän aikuisopisto, kulttuuriopisto (Kälviä), maaseutuopisto (Toholampi) ja Keski-Pohjanmaan konservatorio 2) korkea-asteen koulutus, jota antavat Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Oy ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 3) muu luovien alojen koulutus, jota antavat Keski-Pohjanmaan Kulttuuriopisto (Kälviä), Pohjoismainen Taidekoulu ja Kaustisen evankelinen opisto 7 2Koulutustarvearviointi löytyy kokonaisuudessaan Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta. Tässä kehittämissuunnitelmassa on kuvattuna arviointiraportin kehitysnäkymät oppilaitosten osalta sekä yhteenveto luovien alojen koulutuspaikoista.

8 LUOVIEN ALOJEN KOULUTUKSEN KEHITYSNÄKYMÄT 1. Valtakunnalliset kehitysnäkymät Opetushallitus on julkaissut raportin, jossa arvioidaan työvoiman ja koulutuksen aloituspaikkatarpeet (Opetushallitus 2009). Varsinkin kulttuuri- ja käsityöalalle arvio esittää suuria muutoksia nykyisiin aloituspaikkamääriin. Raportin mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden sijoittuminen on vähäisintä kulttuuri-, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksessa. Myös ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista kulttuurialalla ovat sijoittuneet työelämään muita vähemmin. Yleensä kulttuuriala on ollut vetovoimainen ja sen tarjonta on lisääntynyt huomattavasti luvulta lähtien. Koulutustarjonta ei enää vastaa kaikilta osiltaan työvoimatarpeita. Perusteena on mm. se, että ammatillisen perustutkinnon ja ammattikorkeakoulun suorittaneet ovat selvästi keskimääräistä nuorempia ja poistuma työelämästä on pienempää. Koko kulttuurialan ammatillista peruskoulutusta on jo rajoitettu 2003 lähtien, jolloin koulutuksen laajentamiseen on tarvittu järjestämislupa. Raportin mukaan vähentämistarve kohdistuu kulttuurialan peruskoulutukseen, jossa vähentämistarve aloituspaikoissa on n. 60% vuoden 2006 tasosta, ammattikorkeakoulutukseen, jossa se on samoin n. 60%:a. Yliopistollisessa koulutuksessa vähentämistarve on pienempi eli n. 25%:a. Aloituspaikkatarpeiden vähentyminen ei välttämättä merkitse sitä, että kokonaisuudessaan työllistyminen olisi heikkoa. Aloituspaikkoja tarvitaan ennusteen mukaan vähemmän , koska toimialoille on siihen mennessä tullut paljon nuoria tutkinnonsuorittaneita. Opetushallituksen työvoiman tarve-ennusteiden mukaan ajanjaksolla alalla työskentelevien määrä nousee henkilöstä henkilöön (kaikista toimialoista työllistämisosuus nousee 1,2 %:sta 2,2 %:iin). Kulttuuritoiminnan suurimpia ammattiryhmiä ovat 2010 talouden ja hallinnon johto- ja asiantuntijatyöt, toimittaja- ja viestintätyö, musiikki-, kuvataide ja muu taiteellinen työ sekä julkisen ja yksityisen sektorin johtotyö. (Opetushallitus 1999). Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmia kehitetään siten, että uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään Uusissa opetussuunnitelmissa korostetaan joustavuutta ja laajaa osaamista, että opiskelijat voivat valmistuttuaan siirtyä joustavasti työpaikasta toiseen. Tutkintojen tulee turvata laaja ammatillinen osaaminen ja parempi sijoittuminen jatko-opintoihin. Koulutuksessa on myös mahdollistettava useammalta koulutusalalta tutkintojen osien ottamisen siten, että ne vastaavat työelämässä tarvittavaa ammattiosaamista. Lisäksi kaikkiin ammatillisiin koulutuksiin lisätään yrittäjyysosio. 2. Alueellisia näkökulmia koulutuksen nykytilaan ja kehittämiseen Koulutusyhtymä yleensä Luovien alojen koulutuksen mitoitus on tällä hetkellä oikea. Suurempia muutoksia esim. koulutustarjonnan supistamista tai laajentamista ei ole tarvetta tehdä. Aikuisopiston viestintäalan koulutus työllistää kolmanneksi parhaiten koko Suomessa. Kulttuuriopisto on suuruudeltaan valtakunnan suurin. Ammatillisen koulutuksen uudet opetussuunnitelmat muuttavat koulutusta sisällöllisesti mahdollistaen tutkintojen laajentamisen. Luovilla aloilla se merkitsee ammatillisen osaamisen lisäämistä, taiteen tekemisen tukevien verkostojen laajentamista ja yrittäjyyskoulutuksen lisäämistä. Koulutusyhtymässä käynnistyvä väylähanke parantaa perustutkintokoulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen yhteenniveltämistä. 8

9 Kulttuuriopisto Koulutukseen haetaan hyvillä todistuksilla. Koulutuksella pyritään tarjoamaan mahdollisuus luoville nuorille. Ylioppilaiden määrä on vähäinen ja kaksoistutkintoja suoritetaan vähän. Mediaassistentti-koulutus ei ole vielä tunnettu työelämässä. Suunnitelmissa on että, tutkinto liitettäisiin painoviestinnän tutkintoon. Jo nyt usea valmistunut sijoittuu painotaloihin. Lisäksi merkittävä työllistäjä on kaupan ala. Koulutuksen sisältö poikkeaa aikuisopiston saman alan tutkinnosta. Aikuisopisto painottuu video-, elokuva- ja multimedia-aloille. Media-assistentin jatko-opinnoissa on ongelmana, ettei maakunnassa ole jatko-opintokoulutusta. Kulttuuriopisto on linjannut toimintansa niin, ettei se ole perusta toimintaansa hankerahoitukseen. Hanketoimintaa käytetään vain, jos sillä voidaan kehittää koulutuksen osa-alueita esimerkkinä on kansainvälisyyden lisääminen. Tällä hetkellä on käynnistymässä Leader-hanke, jossa maaseutuyrittäjyys liitetään hyvinvointi- ja luoviin aloihin. Tavoitteena on kehittää green care farmkonsepti, jolloin opiston koulutusalueet voisivat olla maatalouden liitännäiselinkeinoja. Maatilojen osaamista kehitetään esimerkiksi dementiahoidoissa ja erityislasten ohjauksessa. Vapaaaikaohjaajan koulutus on selkeästi valtakunnallinen. Erityisen kiinnostava koulutuksessa on erityisryhmien ohjauskoulutus. Tulevaisuudessa opistossa on suunnitelmissa liikunta-alaan liittyvän kansanopistokoulutuksen lisääminen. Artesaaniopisto Artesaanikoulutuksessa erityisesti kehittyviä ovat sisustus-ja hopeasepän alat. Sisustus- ja keraamiika-aloilla on aloitettu aikuisten monimuotokoulutus 2007, koska aikuiskoulutukselle on tarvetta. Opistossa on suunnitteilla sisustusalan ammattitutkinto (näyttötutkinto). Sisustusalalla yhä enemmän työllistää kaupan ala. Sisustusalalla on tehty yhteistyötä kauppaopiston kanssa. Hopeasepän ala tulee kansainvälistymään yhä enemmän. Ala on hyvin tärkeä myös siksi, että Suomessa on vain muutama koulutusta antava oppilaitos. Artesaaniopiston opiskelijoista on n. 2/3 Keski-Pohjanmaan ulkopuolelta. Kaksoistutkintoja suoritetaan opistossa vähän. Ongelmana on pienen ryhmän koulutuksen käytännön toteuttaminen lukiossa. Artesaanialasta ovat kiinnostuneet yhä enemmän aikuisopiskelijat. Koulutuksessa on toteutettu jo yrittäjäkoulutusta. Sen määrä tulee lisääntymään uusien opetussuunnitelmien voimaantulon myötä. Ammattiopisto Ammattiopisto tulee perustutkintokoulutuksessa keskittymään sisältötuotantoon ja avteknologiaan. Aikuiskoulutuksessa ei ole supistamistarvetta. Valmistuneiden työllistyminen on hyvä. Opiskelijoista n. ½ tulee Keski-Pohjanmaalta. Koulutuksessa tullaan lisäämään yrittäjävalmiuksia. Ammattiopisto tulee jatkamaan laajaa hanketoimintaa, jolla rakennetaan pilotteja yritystoiminnan tarpeisiin esim. liikkuvan median oppimiskeskus. Tätä voivat hyödyntää myös eri oppilaitokset, jotka haluavat kehittää opetusta opetusteknologian. Keski-Pohjanmaan konservatorio 9 Konservatorion ammatillisessa perustutkinnossa suoritetaan opetussuunnitelman mukainen ammatillinen tutkinto ja ammattiosaamisen osoittava näyttötutkinto. Musiikin alan ammatillinen tutkintokoulutuksen asema eroaa muusta perustutkintokoulutuksesta siinä, että opiskelijoilla on jo koulutukseen tullessaan jopa 10 vuoden opinnot takanaan. Perustutkinto toimii väylänä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin.

10 Nykyisin tutkinnon suorittaneet käytännössä eivät ole työttömiä. Pop- jazz-koulutuksen suorittaneista osa siirtyy työelämään, mutta klassisella puolella kaikki siirtyvät muihin opintoihin. Tästä johtuen valtakunnallisesti suunnitellut aloituspaikkojen supistamissuunnitelmat voisivat romuttaa koko koulutusjatkumon eli ammattikorkeakoulun ja yliopiston hakijamäärät vähenisivät merkittävästi. Konservatorion ammatilliseen koulutukseen tullaan pääasiassa Keski-Pohjanmaalta. Yliopistokeskus Yliopistokeskuksella ei ole suunnitelmia uusien maisteri-ohjelmien aloittamista luovilla aloilla. Suomen yliopistokeskukset yhdessä toteuttavat täydennyskoulutuksena ALPO-koulutushanketta, joka keskittyy aluepoliittisen osaamisen lisäämiseen. Yliopistokeskus Chydenius toteuttaa koulutuksesta maaseutukulttuuriosion. Ammattikorkeakoulu Musiikkipedagogin koulutus on ollut oikea valinta. Kehittämiskohteena tulisi olla koulutuksen profiloituminen suhteessa konservatorio-opetukseen. Koulutukseen tulee panostaa entistä enemmän. Hakijoita koulutukseen saisi olla enemmän. Ilmaisutaiteessa ammattikorkeakoulu vastaa haasteeseen, johon yliopistot eivät vastaa. Taiteen yksikkö on tavallaan uudisraivaaja. Se on pohjoisin ilmaisutaiteen yksikkö. Valmistuneet sijoittuvat eri puolelle maata. Ongelmana on opettajaresurssit, koska tuntiopettajat ovat Etelä-Suomesta. Koulutuksen tulee verkostoitua eri oppilaitoksiin. Sillä on merkitystä myös opiskelijarekrytoinnin kannalta. Opetuksessa tulee hakea enemmän kumppanuuksia hyvinvointialoille. Koulutuksen yhteistyötä Pohjoismaiden Taidekoulun, taideteollisuuden ja kirjallisuuden tullaan lisäämään. Hakijoita tulisi saada lisää. Erikoistutkintokoulutus aloitettiin, koska teatteri-ilmaisun ohjaajalla ei ole pedagogista koulutusta. Teatteri-ilmaisualalla tarvittaisiin avointa ammattikorkeakouluopetusta. Strategiatasolla Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu painottaa tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimintansa tulevaisuudessa moniammatillisten hyvinvointi- ja kulttuuripalvelujen sekä palveluliiketoimintaosaamiseen. Pohjoismainen Taidekoulu Koulutuksessa tullaan edelleen lisäämään opetuksen kansainvälisyyttä. Koululla on yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Norjan taideyliopistojen kanssa. Alueellisella tasolle yhteistyötä tehdään taidealan kanssa. Tällä hetkellä yhteistyötä tiivistetään Kokkolan Kaupunginteatterin ja taidemuseon kanssa. Kaustisen evankelinen kansanopisto Kansanopiston koulutusta tullaan kehittämään siten, että se vastaa ympäröivän alueen tarpeisiin. Kulttuurialan koulutuksen tavoitteena on tukea ihmisten vapaa-ajan toimintaa. Liikunta- ja terveysalan koulutusta tullaan lisäämään. Kehittäminen edellyttää yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa esimerkiksi nyt järjestetään hieroja-tutkinto ostopalveluna Itä-Suomen urheiluopiston kanssa. 10

11 YHTEENVETO LUOVIEN ALOJEN KOULUTUKSESTA Koulutusalat Aloituspaikat Opiskelijat Tutkinnot Perustutkinto Ammattikorkea Yliopisto Muu Yhteensä Kuva 2. Luovien alojen aloituspaikat, opiskelijamäärät ja tutkinnot Keski-Pohjanmaalla. Aloituspaikat ja tutkinnot ovat vuodelta Tarkemmat oppilaitoskohtaiset tiedot mm. oppilaiden sijoittumisesta löytyvät Luovien alojen koulutus Keski-Pohjanmaan maakunnassa (Koljonen 2009). Vaikka valtakunnalliset mittarit osoittavat kulttuurialan koulutuksen läpikäyneiden sijoittuvan huonosti työelämään, uskotaan alueen oppilaitoksissa koulutuspaikkojen tarpeellisuuteen. Kulttuurialan aloituspaikkojen vähentämistarve on tiedossa, mutta oppilaitokset eivät ymmärrettävistä syistä ole valmiita karsimaan saati luopumaan aloituspaikoistaan. Maakunnallisesti luovien alojen koulutuksen kärkenä toimii aikuisopiston järjestämä viestintäalan koulutus, jonka työllistävä vaikutus on valtakunnan kärkeä. Aikuisopisto myös hallinnoi vuonna 2010 alkavaa mittavaa rakennerahastohanketta (Verkko & Media). Etenkin ammatillisen osaamisen lisääminen, yrittäjäkoulutus ja täydennyskoulutus ovat niitä tekijöitä, jotka nostavat koulutusohjelman arvoa luovien alojen kehittämisen kannalta. Koulutustarvetta arvioitaessa keskeinen näkökulma on niin ikään oppilaitosten kyvyssä hankkia opiskelijoita alueen ulkopuolelta. Maakunnallisiin vahvuuksiin nähden luovien alojen koulutuksellisia ohjelmakokonaisuuksia puuttuu mm. elämys- ja ohjelmapalveluiden, digitaalisen sisällöntuotannon (lähinnä peliala) sekä tapahtumatuotannon aloilta. Näille aloille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia tulisi harkita lisättäväksi koulutustarjontaan. Yleisenä kehittämistarpeena tiedostetaan myös kulttuuriyrittäjien ja kulttuuriyhdistysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen. 11

12 Kehittämissuunnitelma Näkökulmat Luovien alojen yhteiskunnallista ja aluetaloudellista vaikutusta voidaan asemoida jakamalla luovat alat Euroopan komission mallin mukaisesti kolmeen kenttään. Tästä jaottelusta käsin voidaan yritystoiminnan kehittämisen näkökulmaa selkiyttää. Kuva auttaa hahmottamaan esimerkiksi niitä toimialoja, joilla on selkeästi havaittavissa olevat omat markkinat ja joiden tuotteet ovat helposti monistettavissa. Samoin kuvasta erottuvat ne toimialat, joiden tuotteet eivät perustu volyymituotantoon vaan uniikkiuteen. Kuvassa esitetyillä luovien alojen kentillä on maakuntatoimijoiden tasolla erityyppiset haasteet. Perinteiset toimialat Arkkitehtuuri Mainonta Luovat osaamisalat Muotoilu Omat markkinat Elokuva ja video Kustantaminen Kulttuurialat Peliohjelmistot Televisio ja radio Musiikki Kuvataiteet Esittävät taiteet Taidealat Kulttuuriperintö Luova pääoma & Hyvinvointi Teollista toimintaa Ei-julkista tukea Ei-teollista toimintaa Julkisesti tuettua Yritysneuvonnan kannalta taidealat ovat haasteellisin osa-alue. Yritysmäinen toimintatapa ja liiketoimintaosaaminen on näillä aloilla vähäistä. Julkisen tuen väheneminen edellyttää liiketoimintaosaamisen kehittämistä Luovilla osaamisaloilla kehittämistarpeet kohdistuvat perinteisten toimialojen ja luovien alojen kohtaamiseen. Tilastot osoittavat, että maakunnassa tämän alan toimijoita on vähän ja toisaalta myös alueelliseet markkinat ovat heikot Kulttuurialoilla haasteena on markkina-alueen pienuus ja yritysten kyky löytää laajemmat markkinat (huom! myös kulttuurialoilla on vahva kosketuspinta perinteisiin toimialoihin) Pienten ja hajallaan olevien yritysten maakunnallisessa kokonaisuudessa korostuvat rajapinnat. Kilpailuetu voi nykytilanteesa syntyä toimialojen uudenlaisesta ja rohkeasta yhdistämisestä. Yhdistämällä resursseja parannetaan kilpailukykyä laajemmilla markkinoilla 12

13 - - - Ehdotuksia luovien alojen kehittämistoimenpiteiksi on koottu sekä maakunnan liiton järjestämässä kehittäjätapaamisessa että alan toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen kautta. Kehittämistoimenpiteet painottuvat pääsääntöisesti yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, luovien alojen parempaan huomioimiseen ohjelma- ja strategiatyössä, verkostoitumisen lisäämiseen sekä perinteisten toimialojen ja luovien alojen yhteistyön lisäämiseen. Yksittäisiä, organisaatiokohtaisia kehittämistoimenpiteitä dokumentoitiin lisäksi useita (mm. maakunnallinen teatterikuraattoritoiminta, kulttuurintuottajien koulutusohjelma sekä ohjelmatoimistotoiminnan kehittäminen). Luovan pääoman tukemisen kannalta Suomen kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan maakuntarahasto sekä Pohjanmaan Taidetoimikunta ovat keskeisessä asemassa. Rahastot jakavat strategioidensa ja valittujen painopisteidensä mukaan työskentely- ja kohdeapurahoja sekä avustuksia euroa (vuonna 2010). Muun julkisrahoitteisen hanketoiminnan ja rahastojen synkronointi on jo pelkästään aikataulusyistä mahdotonta, mutta esim. kulttuurirahaston säännöissä ei ole teknistä estettä yrittäjyyden tukemiseen. Käytännössä hakemusten maakunnallisuus ja toteuttamiskelpoisuus kuitenkin ohjaavat rahoituspäätöksiä. Rahasto on uuden asiamiehensä johdolla aloittanut keskeisten kulttuuritoimijoiden kokoamisen yhteiseen foorumiin. Pohjanmaan Taidetoimikunnan kehittämishaasteena jäljellä olevalle ohjelmakaudelle on sopeutuminen mahdolliseen päätoimipaikan vaihtumiseen. Vuodelle 2013 kaavailtu siirtyminen Pohjois-Pohjanmaan aluetaidetoimikunnan alaisuuteen luo paineita uskottavan aseman säilyttämiseen uuden toimialueen osana. Opetusministeriön kaavailut lisätä alueellisten taidetoimikuntien päätäntävaltaa alueellisen taiteen ja kulttuurielämän edistämistyössä (mm. kulttuuritapahtumien rahoittamisessa) tuo lisää haasteita muutostyön suunnitteluun. Strategiset alat Maakunnallisten tilastojen, valtakunnallisesti tunnettujen vahvuuksien ja tehtyjen haastattelujen valossa Keski- Pohjanmaan strategiset alat ovat: Viestintä-, AV- ja media-ala Tapahtumatuotanto (erityisesti musiikki) Kansankulttuuri & käden taidot Strategisista aloista kaksi ensimmäistä valintaa perustuvat tilastoihin, koulutustarjontaan ja tunnettuihin valtakunnallisiin kärkituotteisiin. Kolmas painotettu ala - kansankulttuuri ja käden taidot - puolestaan luovan toimialan kulttuurin tukemiseen. Maakuntaan on luotu vahvalla yhdistys- ja harrastustoiminnalla rikas luovan toimialan perusta ja alan toiminnalle on saavutettu laaja yhteiskunnallinen hyväksyntä. Tämän perustilanteen ansiosta on mm. saavutettu pienempi kynnys rakentaa ja kokeilla uutta yritystoimintaa. Omasta kulttuuriidentiteetistä käsin ammennettavat sisällöt ja niiden jalostaminen tuotteiksi on rajapintayhteistyön (kulttuuri - matkailu, kulttuuri - hyvinvointi) keskeinen kilpailuvaltti. Keski-Pohjanmaalle aiemmin laaditun kansankulttuurin osaamiskeskukseen tähtäävän suunnitelman perustana on pidetty maakunnassa elävänä säilyneen perinneja kansankulttuurin potentiaalia. Tätä työtä (jota erällä tavoin tukee myös Chydenius-instituutin maaseutukulttuurin tutkimustoiminta sekä osin koulutusyhtymän ja ammattikorkeakoulun tarjoama koulutus) tulisi edelleen jatkaa. Laajemmin tulisi myös analysoida syitä, jotka tällä hetkellä rajoittavat kansankulttuurin tehokkaampaa hyödyntämistä matkailu-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen sisällöllisenä taustamateriaalina. 13 Toimenpide-ehdotukset

14 Toimenpide-ehdotukset Edellä esitetyn kehittämissuunnitelman tulosten nojalla ohjelmakaudella luovien alojen kehittämiseen varatut resurssit tulisi kohdistaa seuraaviin kehittämiskokonaisuuksiin: 1. Luovien alojen liiketoimintaosaamista edistävät hankkeet mukaan lukien yritysneuvonnan kehittämishankkeet, tuotteistamishankkeet sekä aluerajat ylittävät markkinoinnin ja myynnin kehittämishankkeet 2. Luovia aloja ja perinteisiä toimialoja yhdistävät kehittämishankkeet (innovaatioympäristöjen ja osaamiskeskittymien syntymistä edistävät hankkeet) 3. Luovien alojen pienyritysten verkostoitumista edistävät hankkeet Tuloksellisen ja systemaattisen kehittämis- ja innovaatiotoiminnan mahdollistamiseksi tulisi luoville aloille synnyttää tulevaisuudessa lisäksi yksi maakunnallinen toimija, jonka tehtäviin kuuluisi laajempi kehittämisvastuu, isompien hankekokonaisuuksien koordinointi sekä tilastointivastuu. Esimerkki: Maakunnan liiton käynnistämä selvitystyö luovien alojen yrityshautomon perustamiseksi maakuntaan voi toimia seutukuntien ja koulutusyhtymän yhteisenä ponnistuksena alan kehittämistyölle. Yhteistyössä aikuisopiston ja alueellisen kehittäjäverkoston kanssa viestintäalasta sekä digitaalisten sisältöjen tuottamisesta voitaisiin rakentaa osaamiskeskittymä tukemaan uuden liiketoiminnan kasvua. Hautomon mahdollisuus toimia living-lab periaatteella (jossa vuorovaikutteisuus todellisten käyttäjien ja asiakkaiden kanssa mahdollistuu) palvelisi mm. alueen viestintäkonsernin ja runsaan tapahtumatuotannon tarpeita. Yhteenveto ja loppusanat Luoville aloille on ladattu valtakunnallisesti suuret tulevaisuuden odotukset ja sen odotetaan olevan yksi voimakkaimmin kasvavista teollisuudenaloista. Itse termi on syntynyt tukemaan ja laajentamaan perinteistä kulttuurialan käsitettä ja siihen sisällytetyt, liikevaihdoltaan suuret, toimialat (viestintä, mainonta, arkkitehtuuri) kohottavat luovien alojen arvoa ja asemaa perinteisten teollisuuden toimialojen rinnalla. Toisaalta käsitteen suojissa suurta kasvupotentiaalia omaavat alat (peliala, digitaaliset sisällöt) on voitu hyväksyä uskottavaksi osaksi uudenlaista talouden kenttää, jossa erityisesti aineetonta omaisuutta pyritään hyödyntämään kaupallisesti. Professori Saara L. Taalaksen joulukuussa 2009 valmistuneen selvityksen mukaan luovien alojen kehittämistyössä tarvitaan panostuksia liiketoimintaan, tuotekehitykseen, rahoitukseen, kansainvälistymiseen, tuotteistamiseen, markkinointiin ja jakeluun. Käytännössä siis lähes kaikkiin yritystoiminnan kriittisiin vaiheisiin. Keski-Pohjanmaan kehittämistarpeet ovat lähes yhtäläiset Taalaksen kansallisen tason selvityksen kanssa. Kilpailukyvyn kannalta heikot lähtövalmiutemme luovien alojen kehittämiseen eivät siis ole muita maakuntia huonommat. Lähivuosina menestystarinoita voidaankin odottaa niiltä alueilta, joilla luovat alat on otettu systemaattisen kehittämisen kohteiksi ja joiden kehittämisresurssien riittävyydestä on huolehdittu. 14

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA

LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA 2008-2013 LAPIN LIITTO 2 LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA ALKUSANAT...3 SANANEN PROSESSISTA...4 TIIVISTELMÄ...5 1 LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA... 7 SISÄLLYS 1.1 Visio

Lisätiedot

Itä Suomen korkeakoulujen luovien alojen osaaminen kulttuurimatkailun kehittämisessä

Itä Suomen korkeakoulujen luovien alojen osaaminen kulttuurimatkailun kehittämisessä Spatian raportteja 5/2011 Itä Suomen korkeakoulujen luovien alojen osaaminen kulttuurimatkailun kehittämisessä Seppo Sivonen Alue ja kuntatutkimuskeskus Itä Suomen yliopisto Julkaisija: Alue ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriön julkaisuja 2006:47 Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi

Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi Leena Mäkelä-Marttinen, Sinikka Ruohonen, Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, Sanna Hälvä, Eija Gullman-Kaleva LUOVA KAAKKO Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi Kotka 2012 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009. Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle

ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009. Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009 Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle 1 JOHDANTO 1.1 Luovien alojen ja aluekehityksen yhteydet

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Kainuun kulttuurituotannon kehittämishanke

Kainuun kulttuurituotannon kehittämishanke Kainuun kulttuurituotannon kehittämishanke Tiivistelmä Elias Lönnrot -seura ry 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN KULTTUURITUOTANNON KEHITTÄMISHANKE Johdanto Kainuun kulttuurituotannon kehittämishankkeen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 SELVITYS POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALAN NYKYTILANTEESTA, ALAN TOIMIJOISTA JA VERKOSTOISTA SEKÄ ALUETALOUDELLISESTA VAIKUTTAVUUDESTA Musiikkialan klusteri -hanke (S12279)

Lisätiedot

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma ARVIOINTI Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma: ARVIOINTI 2015 Laatineet: Mervi Rajahonka

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen 4 / 2011 LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Hermia Oy:n julkaisuja ISSN 1799-4292 ISBN 978-952-5376-18-0 (pdf) SISÄLLYSLUETTELO Julkaisun

Lisätiedot

Paula Karhunen - Mikko Niininen. Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys

Paula Karhunen - Mikko Niininen. Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys Paula Karhunen - Mikko Niininen Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys Työpapereita - Working Papers 41 Taiteen keskustoimikunta Tutkimusyksikkö Paula Karhunen, Mikko Niininen ja Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Luovan KEnTÄn yritystoiminta - ELinKELpoisuus ja KEhiTyssuunnaT - Turun KauppaKorKEaKouLu, mediaryhmä

Luovan KEnTÄn yritystoiminta - ELinKELpoisuus ja KEhiTyssuunnaT - Turun KauppaKorKEaKouLu, mediaryhmä Luovan KENTÄN yritystoiminta - Elinkelpoisuus ja kehityssuunnat - turun kauppakorkeakoulu, MEDIAryhmä ESIPUHE Kulttuuria ja luovaa toimintaa ei perinteisesti ole tarkasteltu varteenotettavana osana taloutta.

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Kulttuuriteollisuuden kehittäminen Suomessa : kulttuuriteollisuustyöryhmän loppuraportti

Kulttuuriteollisuuden kehittäminen Suomessa : kulttuuriteollisuustyöryhmän loppuraportti Kulttuuriteollisuuden kehittäminen Suomessa : kulttuuriteollisuustyöryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO KULTTUURITEOLLISUUSTYÖRYHMÄ 1. JOHDANTO 2. TOIMENPIDESUOSITUKSET Sisältö-Suomi Tiivistelmä toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ICT-STRATEGIA

KESKI-SUOMEN ICT-STRATEGIA KESKI-SUOMEN ICT-STRATEGIA TAUSTASELVITYKSET Toim. Pekka Neittaanmäki Marja-Leena Rantalainen Kati Valpe RAPORTTI I: ICT-ALAN KOULUTUS, TYÖLLISTYMINEN, TYÖVOIMAN SIIRTYMINEN, ICT-ALAN TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTIKUVA

Lisätiedot

Luovuudesta kasvua ja uudistumista. Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset

Luovuudesta kasvua ja uudistumista. Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Luovuudesta kasvua ja uudistumista Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 40/2012 Luovuudesta kasvua ja uudistumista Luovaa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU Toim. Henna Liiri, Niina Hattunen ja Maria Kahreman POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU 1 C:48 Julkaisusarja C:48 Vastaava toimittaja Toimittajat Graafinen suunnittelu, sivuntaitto Kansikuva YTT, dos.

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA Kyläkaupassa keskellä maailmaa Vahva ja elävästi verkostoitunut pohjoispohjalainen naisyrittäjyys menestyy ja on arvostettua. ProAgria Oulun Maaseutukeskus, Oulun

Lisätiedot

Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen.

Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen. Jorma Sipilä Kahtena vai yhtenä? Koulutuspoliittinen selvitys Pirkanmaan ja Tampereen ammattikorkeakoulujen yhdistämisestä Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen. Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Luovan Suomen julkaisuja 6 Luova Suomi / Luova Suomi Etelä-Savossa 2012 Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja

Lisätiedot

Suomi osaamisen kasvu-uralle

Suomi osaamisen kasvu-uralle Suomi osaamisen kasvu-uralle Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14 2 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot