TIETEESSÄ TAPAHTUU. Hakemisto Sisällys. Alkusanat (Jan Rydman) Pääkirjoitukset Artikkelit Katsauksia...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETEESSÄ TAPAHTUU. Hakemisto 1983-2000. Sisällys. Alkusanat (Jan Rydman)... 3. Pääkirjoitukset... 5. Artikkelit... 6. Katsauksia..."

Transkriptio

1 akemisto

2 akemisto ieteessä tapahtuu äätoimittaja: Jan Rydman aitto: iina Kaarela lkoasu: eikki Kalliomaa oimitus: Mariankatu 5, elsinki uh. (09) Fax (09) ähköposti: ilaukset ja osoitteenmuutokset: irjo Mäenpää, puh. (09) ähköposti: Julkaisija: ieteellisten seurain valtuuskunta lmestyy 8 kertaa vuodessa erustettu 1983 Lehdestä ilmestyy myös verkkoversio: isällys lkusanat (Jan Rydman) ääkirjoitukset rtikkelit Katsauksia Keskustelua sitelmätiivistelmät Lyhyesti Kirja-arviot ja -esittelyt ieteelliset seurat ieteessä tapahtuu akemisto ainos 2000 akemisto myös verkossa: Kannen valokuva: irjo Mäenpää N Yliopistopaino, elsinki 2001

3 lkusanat Jan Rydman ieteessä tapahtuu -lehti on viime vuosina saavuttanut keskeisen aseman suomalaisena yleistiedelehtenä, eri tieteenalat ylittävänä kokoavana foorumina ajankohtaisille yleistajuisille tiedeartikkeleille ja keskustelulle. Kirjoitukset ulottuvat humanistisista tieteistä luonnontieteisiin, tieteenfilosofiasta tiedepolitiikkaan. Lehteä julkaisee maamme tieteelliset seurat ja tiedeakatemiat kokoava ieteellisten seurain valtuuskunta. ieteessä tapahtuu ei varsinaisesti kilpaile minkään olemassa olevan lehden kanssa, se pikemminkin täyttää lehtikentässä muuten olevaa tiede- ja kulttuurilehtivajetta. * Kun ieteellisten seurain valtuuskunta keväällä 1983 ryhtyi julkaisemaan ieteessä tapahtuu -tiedotetta, kirjoitti silloinen juuri valittu toiminnanjohtaja, dosentti er-dvin ersson päivätyn lehden saatesanoissa, että ieteellisten seurain valtuuskunta on kokeilun luonteisesti ryhtynyt kokoamaan jäsenseuroiltaan tietoja niiden toiminnasta, tarkoituksenaan 1) tiedottaa tiedotusvälineille ieteellisten seurain valtuuskunnan ja seurojen tapahtumista sekä 2) tiedottaa seuroille ieteellisten seurain valtuuskunnan ja muiden seurojen toiminnasta sekä ajankohtaisista tiedepoliittisista kysymyksistä. ersson totesi lisäksi, että tarkoituksena olisi toteuttaa kuukausittain ilmestyvä tiedote. tse asiassa jo valtuuskunnan perustamisen yhteydessä 1899 oli ehdotettu, että valtuuskunta ryhtyisi julkaisemaan erityistä tieteellistä katsausjulkaisua. illoinen valtuuskunnan hallitus ei kuitenkaan vielä lämmennyt ajatukselle. erustamisensa jälkeen ieteessä tapahtuu -lehti on kokenut muutaman olennaisen uudelleen ajattelun, jotka ovat suunnanneet lehteä uusille teille. iis muutama vakaasti harkittu aie ja teko. nsimmäiset viisi vuotta ( ) lehti sisälsi lähinnä kalenteritietoja tieteellisten seurojen tulevista ja menneistä kokouksista ja tapahtumista sekä sivun mittaisen V toimii VD verkar -alkusanat valtuuskunnan ajankohtaisista kuulumisista. Käännekohta tapahtui vuosien aikana. uosta lähtien tiedotetta saattoi perustellummin ryhtyä kutsumaan lehdeksi. iihen alkoi tulla myös sisältöjä; ryhdyttiin mm. julkaisemaan esitelmätiivistelmiä tieteellisten seurojen tilaisuuksista (ensimmäisenä niteessä 2/88 ollut rik llardtin osiaalinen rakennemuutos, joka perustui esitelmään uomalaisessa iedeakatemiassa) sekä esiteltiin tieteellisiä seuroja ja niiden uutuusjulkaisuja. iedeuutiset-palsta, nykyinen Lyhyesti-palsta, aloitettiin 1988 (palstaa on lähes alusta lähtien harkitusti leimannut ehdottoman vakava kepeys ja kepeä vakavuus). Myös pääkirjoituskäytäntö sekä uutuuskirjojen esittelyt aloitettiin ääkirjoituksia ryhdyttiin vuoden 1990 alusta lähtien pyytämään säännöllisesti eri alojen keskeisiltä tiedevaikuttajilta. Lyhyet kirja-esittelyt muuttuivat vähitellen laajemmiksi kirja-arvioiksi. räänlaista rajapyykkiä pienlehden huomioarvon kannalta merkitsee epäilemättä sekin, että valtakunnallinen tiedotusväline noteeraa sen: esimerkiksi elsingin anomat viittasi ieteessä tapahtuu -lehden (5/1991) erääseen artikkeliin jopa pääkirjoituksessaan Lehden nykyisyyden kannalta vuosi 1994 merkitsi lopullista käännekohtaa: lehteä oli 3

4 4 edellisenä vuonna päätetty oikein tosissaan ryhtyä kehittämään keskeiseksi kotimaiseksi tiedefoorumiksi, yleistiedelehdeksi. austalla oli ieteessä tapahtuu -lehdessä 7/1992 esiin nostettu ajatus valtakunnallisen yleistiedelehden tarpeesta (Rydman: arvitseeko tiedeyhteisö uuden keskustelufoorumin? ). tse asiassa jo lehdessä 1/1990 haikailtiin laaja-alaisen kulttuurilehden perään, sellaisen jossa niin tiede kuin jopa taide sulassa sovussa voisivat esiintyä rinnan, limittäin ja lomittain esikuvanaan osin uomas nhavan päätoimittama lukujen arnasso. Muutos näkyi selkeästi niin lehden sivumäärän ja julkaistujen artikkelien kuin painoksen voimakkaana kasvuna. Lehden kasvu on jatkunut johdonmukaisesti 1980-luvun lopulta lähtien. Kun painos vuonna 1987 oli 500, oli se vuoden 1994 alussa jo 1800 ja vuoden 2000 lopussa Lehden vuotuiset sivumäärät em. vuosina olivat vastaavasti 149 (v. 1987), 306 (v. 1994) ja 695 (v. 2000). Lehti on perustamisestaan lähtien ilmestynyt kahdeksan kertaa vuodessa, nykyisin kukin nide keskimäärin sivuisena. Vuoden 1994 alusta lähtien esitelmätiivistelmät korvautuivat täyspitkillä artikkeleilla, lyhyet kirjaesittelyt laajemmilla arvioilla. Lehden runkona toimivat tieteellisten seurojen ja niiden yhteiselinten järjestämien tapahtumien pohjalta syntyneet kirjoitukset, mutta vuosi vuodelta enenevästi lehti on laajentunut eri alojen yleiseksi, kokoavaksi keskustelufoorumiksi. * Lehden merkityksen kasvu on näkynyt myös huomattavana tarjottujen kirjoitusten lisääntymisenä ja kääntöpuolena myös hylättyjen käsikirjoitusten kasvuna. Onko lehti sitten puhdas tiedelehti vai tieteen tuloksia tunnetuksi tekevä lehti? anoisin: sekä että ja siltä väliltä. Lehti on osittainen refereejulkaisu. Mutkat suoristavaan kansanomaistamiseen, popularisoimiseen sanan ikävässä merkityksessä, lehti ei pyri: kirjoitusten tarkoitus on olla täysipainoisia, sellaisia, että esitettävä asia välittyy olennaisena mutta myös siis eri alojen lukijoille. Kirjoitukset saattavat olla toisinaan aiheesta riippuen vaikeitakin, mutta lehti luottaa lukijain ymmärrykseen ja lukutaitoon, uteliaisuuteen itselle outojakin asioita kohtaan. Kirjoittajien omaan ääneen ei puututa, kirjoitusten laajuudetkin vaihtelevat. Yleisenä linjana on: kirjoitus saa olla sen mittainen, kun asian olennainen esittäminen vaatii. i ieteessä tapahtuu -lehti uomen suurin tiedelehti ole, mutta ehkei sen tarvitse ollakaan. i se pieninkään ole, kohtuullisen iso alallaan sentään. Merkitykseltään lehti ei myöskään liene enää aivan vähäinen. e ei ole värikäs kuvalehti, vaikka sisällöltään ehkä värikäs onkin. Kirjoittajia lehdellä on näiden vuosien aikana ollut noin 500, pääasiassa viimeisten 5-6 vuoden niteissä vuonna 2000 esimerkiksi noin 90 eri kirjoittajaa. Lehden kirjoittajina ovat olleet niin akateemikot ja professorit kuin nuoremmatkin tutkijat. Ja myös tiedepoliittiset päätöksentekijät pääministereistä alkaen. Lehden tausta, tieteelliset seurat ja tiedeakatemiat, edustavat käytännössä koko maan tieteenharjoitusta, kaikkia aloja. ämä tausta tarjoaa lehdelle lujan perustan toimia koko tiedemaailmamme yleislehtenä. Viimeisin lehden ulkoasua koskenut uudistus tehtiin vuonna Lehdestä ilmestyy myös verkkoversio; vanhoja numeroita on luettavissa numerosta 1/1998 alkaen osoitteessa * ähän ieteessä tapahtuu -lehden hakemistoon on koottu lehden kaikkien tähänastisten vuosikertojen sisällöt: erikseen pääkirjoitukset, artikkelit, katsaustyyppiset kirjoitukset, keskustelupuheenvuorot, esitelmätiivistelmät (joita lehden alkuaikoina julkaistiin), kirja-arvostelut ja -esittelyt, kirjoitukset tieteellisistä seuroista sekä myös Lyhyesti-palstan keskeiset teemat. li kirjoittajat saattavat siis esiintyä useammankin eri otsikon alla. Jatkossa lehti julkaisee aina kunkin vuoden viimeisessä niteessä kuluneen vuoden sisältöja kirjoittajahakemiston. Jan Rydman äätoimittaja 1986-

5 ieteessä tapahtuu ääkirjoitukset honen, irkka:utkijat kansalaisyhteiskunnan talkoisiin (7/98, 3-4) lestalo, Marja: sineellistetty älymystö (8/93, 1-2) Ystävät ja viholliset (6/95, 3-4) llardt, rik: inekohtainen syventyminen ja tieteiden välinen yhteistyö (5/91, 1-2) Onko tiede jakamaton? (3-4, 2/99) ndersson, Claes: ieteen ja taiteen totuus (7/97, 3) nkvist, Nils rik: iedeakatemiat ja nykypäivä (7/92, 1-3) ri tieteenalojen arvoperusteista (5/97, 3-4) rwe, Marjatta: rkkitehdin ajassa ja ajatuksissa (6/94, 3-4) Fogelberg, aul: Jokainen tutkija on myös tiedottaja (4/91, 1-2) Kohti uudistettua väitösviestintää (5/94, 3-5) aavio-mannila, lina: uloksellisuus ja turvallisuus yliopistossa (4/95, 3-4) attula, Jorma: utkimuksen arvioinnista (6/96, 3-4) eikkilä, annu: Kokoustilat turvattava! (6/ 87, 1) Mistä tilat tieteelle? (6/88, 3) Yhteinen tulevaisuutemme ja ympäristötutkimus (7/88, 3) ieteelliset toimikunnat (1/89, 3) Mistä rahat julkaisutoimintaan? (2/89, 3) Vuosikokouksen päätöksiä (3/89, 3-4) eureka on avattu! (4/89, 3) Miksi V uudistuu? (7/89, 3) Valtuuskunnan vuosikokous: osa ieteen juhlavuoden ohjelmaa (3/90, 1-2) ieteellistä kulttuuria elsingissä (4/90, 1) Muistioita ja mietintöjä: Löysää puhetta tieteen tekemisestä (5/90, 1) uomio tieteestä tiedottamiseen (2/92, 1-2) ieteelliset seurat ja tieteen tulosten tunnetuksi tekeminen (2/94, 3-4) Kouluopetusta kehitettävä (5/96, 3-4) iedettä europolitiikan varjossa (6/97, 3-4) iedevalistukseen panostettava (2/98, 3-4) ieteelliset seurat riippumattomia tieteen edistäjiä (7/99, 3-4) einonen, Olli-ekka: uomi ja :n tutkimustoiminta (4/96, 3-4) Kohti tiedon urooppaa (4/98, 3-4) elander, lisabeth: Vapaaehtoinenkin yhteistyö kohottaa tutkimuksen tasoa (5/93, 1-3) irvi, Vilho: iedeyhteisö kulttuurivoimana (2/95, 3-4) onkapohja, eppo: iede, julkisuus ja politiikka (6/00, 3-4) uldén, Lars: Kampen om Bergom eller Några rön om lärda samfund som skogsägare (8/91, 1-2) hamuotila, Risto: iede ja innovaatiot (7/96, 3-4) Jauho, ekka: ekniikan opetus koulutusjärjestelmässämme lapsipuolen asemassa (3/99, 3-4) Jouppila, Riitta: Lamasta kasvuun koulutuksella ja tutkimuksella (7/91, 1-2) Kaila, Kai Kuismanen, sa: Nykybiologian maailmankuva (8/99, 3-4) Kaimio, Maarit: Väitös vai kirja? (3/91, 1-2) Karjalainen, akari: utkimusvilppi tulee oletko valmis? (3/98, 3-4) Keinonen, Juhani: Koulutusta tarvitaan (1/91, 1-2) Korhonen, Mikko: Vieläkin äätytalosta (2/91, 1-2) Korkman, ixten: iede ja talouspolitiikka (6/92, 1-2) Kuismanen, sa Kaila, Kai: Nykybiologian maailmankuva (8/99, 3-4) Laaksonen, ekka: ieteen hiljaiset taustavoimat (3/94, 3-4) Lahtinen, atos: kylla ja Kharybdis (7/93, 1-3) Lehti, Raimo: ieteen vuosisatoja ja vuosijuhlia (1/93, 1-2) Lehto, Olli: Matematiikka ja yhteiskunta (8/96, 3-4) Leikola, nto: ksellenssi (4/92, 1-2) 5

6 6 Lilius, enrik: Demokraattinen oikeus kulttuuriperintöön (2/97, 3-4) Lipponen, aavo: uteen tasapainoon (5/95, 3-4) Markkanen, apio: äästöt ja korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (4/93, 1-3) yödäänkö siemenperunat? (4/00, 3-4) Michelsen, Karl-rik (Kalle): istorian itsetutkistelu (5/98, 3-4) Mickwitz, Gösta: Multidisciplinaritet och statsunderstöd (7/90, 1-2) Mustajoki, rto: iede ja media (1/98, 3-4) Neittaanmäki, ekka: uomen tutkimuspanostus nousee maailman huipulle (4/97, 3-4) Nenola, ili: Mitä tapahtuu yliopistotutkimukselle? (7/00, 3-4) Nevala, Marja-Liisa: Kuka puolustaa tiedettä ja taidetta? (6/93, 1-2) Niiniluoto, lkka: iede kulttuurin ahjona (3/93, 1-2) Kannattavatko tutkimuksen tietokannat? (5/00, 3-4) Nikula, aavo: utkijat ja päätöksentekijät (4/99, 3-5) aunio, Keijo: ieteen etiikka ja byrokratia (1/92, 1-2) utkimuksen laatu rakentuu hyvään peruskoulutukseen (1/00, 3-4) elkonen, Risto: utkittua tietoa (2/96, 3-4) ersson, er-dvin: arvennushakkuut julkaisuviidakossa (2/92, 1-2) Rydman, Jan: Miksi tiedottaa tieteestä? (8/88, 3) Miten tieteestä saa tiedottaa? (1/90, 3-4) äätytalo takaisin tieteelle (6/90, 1-2) ieteen päivät huviksi ja hyödyksi (8/94, 3-4) iedevalistuksella menee hyvin mutta menköön! (1/97, 3-4) Maailmassa on paljon tärkeitä, ihmeellisiä ja kummallisia asioita (8/98, 3-4) aarnisto, Matti: :n tutkimusohjelmien kritiikkiä (3/00, 3-4) alo, Jukka: utkijat ja ympäristösopimukset (1/96, 3-4) axén, Lauri: Riittämättömät tutkijaresurssit (4/94, 3-4) uomen tieteen tila ja taso ja tulevaisuus (6/98, 3-4) uomen tiede maailmalla (8/00, 3-5) etälä, äivi: ieteen juhlavuosi on tärkeä (2/90, 1) utkijat, tieteelliset seurat ja maailman muutos (8/92, 1-2) Kansainvälistä yhteistyötä Roomassa (7/95, 3-4) iede on kulttuuria (5/99, 3-4) anskanen, ntti: Kuka päättää uroopan tiedepolitiikasta? (7/94, 3-4) hesleff, rma: Voitaisiinko kaikki yliopistojen tutkijat kytkeä opetukseen? (8/97, 3-5) ommila, äiviö: Yhteistyötä tarvitaan tieteellisessä julkaisutoiminnassa (8/89, 3-4) ieteelliset seurat tarvitsevat äätytalon takaisin (8/90, 1-2) Jatkuvaa laadunarviointia (3/92, 1-2) arvitaan itsenäisen uomen tieteenhistoriaa (1/94, 3) Menestynyt tieteemme katselmus (1/95, 3-4) iede ja taide ovat iloisia asioita (3/96, 3-4) Väitöskirja ja sen puolustus (4/97, 3-4) Vaihtoehtojen ja toiveiden historiaa (1/99, 3-4) Riekonmarjoja ja tutkimusetiikkaa (6/99, 3-4) Kahtiajakoja (2/00, 3-4) unkelo, ino: iede- ja teknologiapoliittisia linjauksia (3/95, 3-5) osukainen, Riitta: Varmaa on vain muutos (6/91, 1-2) Väyrynen, Raimo: Kansainvälinen tiedeyhteisyö (5/92, 1-3) Zetterberg, eppo: Viron muisti pätkii (8/95, 3-4) rtikkelit ho, sko: ieteen edellytyksistä kannettava huolta taloudellisesta tilanteesta riippumatta (1/92, 9-11) iede- ja korkeakoulupolitiikka uuden kynnyksellä (3/93, 9-14) ho, Kalevi: Miltä kuulosti 1900-luku? Länsimaisen taidemusiikin kehityksen suuntaviivoja (7/99, 18-24) ho, uomo: Leviathan filosofian hauskimpia suurklassikoita (3/99, 33-37) honen, irkka: istorian suuret ja pienet kertomukset (1/97, 24-27) istoriallinen identiteetti tutkimuskohteena (2/99, 33-35) htiainen, ekka ervonen, lkka: istoriankirjoitus Kansakunnan kompassi vai politiikan tuuliviiri (8/96, 18-24) lapuro, Risto: Kulttuurieroista suomalaisten ja venäläisten välillä (5/95, 15-19) Ylioppilasliike ja sosiologia 60-luvulla eli miten sosiologia auttoi opiskelijoi-

7 ta löytämään kansandemokraattisen liikkeen (4/97, 7-10) lhonen, entti: Väinö uer ulimaan tietäjä (7/97, 23-27) llardt, rik: Kansallinen innovaatiojärjestelmä teknologiapolitiikan ystävänä ja tiedepolitiikan haittana (4/95, 5-9) Yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksen arvioinnista (3/96, 10-15) utkimustraditiot tieteessä (8/97, 6-9) ieteelliset seurat tieteessä ja yhteiskunnassa (7/99, 55-57) Kahden kulttuurin probleemi siis kolmas kulttuuri? Kolmas kulttuuri: hedelmällistä tiedemiesten mystiikkaa? (2/00, 16-18) lm, Jukka: Kasvihuonekaasut, soiden näkymättömät vaikuttajat (2/98, 14-18) nhava, Jaakko: Minne kielet kadonneet? (3/99, 26-32) nttonen, Veikko: Mitä tutkimista pyhässä? (7/96, 13-16) Bacon, enry: Kapitalismin henki ja nais-ikiihanne Goethen Faustissa (6/00, 13-25) Bonsdorff, auline von: rkkitehtuurin ja rakennusperinnön suhde (6/94, 11-14) Dasgupta, artha: aloudellinen kehitys ja sosiaalisen pääoman käsite (7/98, 50-52) Drake, Knut: Finlands inträde i medeltidens europeiska kulturgemenskap (5/96, 14-16) ngman, Marja: lma öderhjelm Ranskan historian tutkija (7/96, 21-25) nqvist, Kari: Kokonaisuus on vähemmän kuin osiensa summa (7/98, 8-11) Kahden kulttuurin probleemi siis kolmas kulttuuri? Onko kolmas kulttuuri olemassa? (2/00, 6-11) nvall, Markku: Mika Waltarin tie inuheen ja historialliseen romaaniin (3/95, 14-15) riksson, Jarl-hure: Oksat pois tiedon puusta (4/00, 12-17) Fogelberg, aul: ieteellisen toimitustyön muuttuva luonne (5/95, 9-10) Fortelius, Mikael: Julkaisu- ja kirjastotoiminta tieteellisenä laitteena (6/93, 22-25) hmisen lajikehitys eli Kaamean, karvaisen apinateorian paluu (1/97, 20-23) Fortelius, Walter: Kaksituhatta vuotta yksisarvisia (6/99, 35-42) Frösén, Jaakko: Muinainen gypti ja Kreikka utta tietoa kohukaivauksista (8/92, 7-10) ako gyptistä aronin jäljillä etrassa (8/97, 11-15) leksandrian kirjastot (8/99, 28-38) Obodianoksen testamentin tarina (1/00, 34-38) Granö, Olavi: uhdas maantiede aikansa kuvastimessa (4/98, 46-50) aapala, ertti: istoria opettaa (5/96, 7-10) arvitaanko kansallista historiaa? (5/98, 18-20) aaparanta, Leila: ivistys ja muutos (3/99, 5-10) aila, Yrjö: Yhteiskunnallinen murros, tieteen asema ja tiedepolitiikka (1/97, 9-12) utkimuksen arvoperusteet: ekologia (5/97, 26-29) Käyttäytyminen: geenit vai ympäristö? isäisten ja ulkoisten tekijöiden erottaminen mielivaltaista (2/00, 23-26) akala, etra: Björn Kurtén iedemies, ihminen, kirjailija (1/95, 18-20) akkarainen, Mika: Kadonneen Bysantin etsintä (6/97, 13-18) akulinen, uli: Kielioppi apuna kielestä puhuttaessa esimerkkinä äidinkielenopetus (1/97, 28-31) ari, Riitta: hmisen aivokuoritoiminnot: neuromagneettisia tutkimustuloksia (6/96, 24-26) arju, Jorma: ähtipöly ja elämän reunaehdot (3/98, 31-36) aukioja, rkki: kosysteemit kestävän kehityksen malleina (1/96, 5-8) avas, aavo: Kasvihuoneilmiö biologin näkökulmasta (8/92, 13-15) eikkilä, annu: Lisan koulusta ieteiden taloksi (7/97, 43-52) eininen, imo: Jalopeurukaisen jäljillä gricolan raamatunsuomennoksesta (5/00, 44-48) einonen, Visa: Nälkämaasta moderniksi kulutusyhteiskunnaksi (6/00, 30-34) einämaa, ara: Voiko koneella olla tietoisuutta. Filosofisia huomautuksia nykyisen mielenfilosofian ongelmista (7/95, 8-14) odellisuus: sosiaalinen konstruktio vai totista totta? DN:sta sammakoihin ja vapaaseen tahtoon. uomautuksia luonnontieteiden ja ihmistieteiden yhteyksistä (2/00, 60-63) elander, Vilhelm: Vanhat arvot vai uudet vaatimukset ieteiden talon suunnittelusta (7/97, 32-42) nohtaako kulttuuripääkaupunki kaupunkikulttuurin? (8/99, 39-46) ellsten, irkku: John Rawlsin hyvinvointiliberalismi: metodologista vai moraalista 7

8 8 individualismia (8/97, 27-35) elo, ri: hmisoikeudet ja kansakunta erään orjanomistajan tasavallassa (1/95, 11-13) Moraalista ja historiallisesta ajattelusta oistaako se historia itseään vai ei? (1/00, 45-49) entilä, eppo: istorian julkinen käyttö (5/98, 5-9) erlin, lkka: Kustaa Vilkuna ieteen ja politiikan yhdistäjä (7/97, 28-31) istoriantutkimus kansallisten tieteiden järjestelmässä Lisiä itseymmärrykseen (8/98, 20-22) iede ja kansallinen tiede 1800-luvun uomessa (6/00, 26-29) ietala, Marjatta: istoriantutkimus ja aikamme haasteet (6/97, 33-36) jerppe, Riitta: Kansainväliset vertailut historiantutkimuksessa hyödyllisiä mutta vaativia (5/98, 21-27) offman, Kai: kuinen energiakysymys (4/99, 24-27) onkapohja, eppo: Makroteorian mullistukset viimeisten 60 vuoden kuluessa (8/96, 9-13) onko, Lauri: uomen tieteellisen julkaisutoiminnan kansainvälistäminen ja tehostaminen (6/92, 10-14) Kalevala ja suulliset eepokset (8/95, 5-10) Vapauttakaamme lias Lönnrot (3/98, 16-21) uldén, Lars: Den vida kände danske prinsens mindre kända monolog (7/99, 50) Laajalti tunnetun anskan prinssin vähemmän tunnettu monologi (7/99, 51) uumo, Katja: istorioitsijoiden itseymmärrystä etsimässä (1/00, 50-52) äkkinen, Kaisa: Jalopeuran jäljillä (7/00, 36-41) äkli, sko: utkimuksen ja korkeakouluopetuksen tiedonsaannin turvaaminen: Kokoelmat ja kokoelmapolitiikka uomen korkeakoulukirjastoissa (1/97, 13-19) ämäläinen, irkka: ienhaarassa (3/95, 8-13) äyry, eta: ieto ja vastuu (2/96, 15-19) äyry, eta Lehto, uija: Oppineita naisia (1/98, 11-15) lonen, Juha: Valta, voima ja kunnia. Kaupungin purkaminen ja rakentaminen sukupolven ja arvojen murroksessa (4/96, 11-13) tkonen, sa: Maailman kielten yhtäläisyydet ja niiden suhde ajatteluun (1/95, 5-7) olkappiyam: tamilkielen ja -kulttuurin perusteos (6/98, 35-42) Janhunen, Juha: Fennougristiikan suhde naapuritieteisiin (7/96, 8-12) ltaistiikka suomalaisen asian-tutkimuksen kentässä (5/99, 25-28) Jussila, Raimo: Kansakunnan muistia elvyttävää synergiaa (8/98, 32-34) Kahlos, Maijastina: ugustinuksen kaksi valtakuntaa (7/00, 29-35) Kaila, Kai: Neurobiologia ilta fysiikasta psykologiaan (6/98, 10-12) Kajantie, Keijo: Kosmologia uusi täsmätiede (3/98, 27-30) Kakkuri, Juhani: Gravitaation absorptio tarua vai totta? (3/00, 41-43) Kalha, arri: stetiikasta etiikkaan, kulttuurista politiikkaan: Muotoilun kultakausi uusin silmin (5/98, 39-42) Kallinen, Maija: Filosofia teologian palvelustyttö (4/96, 14-17) Kallio-amminen, arja: avaitsijan asema kvanttimekaniikan kööpenhaminalaisessa tulkinnassa (5/00, 27-34) Kamppinen, Matti: Kulttuurintutkimuksen tulevaisuus ei hyvältä näytä (6/99, 7-11) ähtien sota ja biotieteiden maailmankuva Voima on veressä (8/99, 14-17) ivotoiminta: psykologista vai neuraalista selittämistä? mergenssin asema universumissa (2/00, 36-40) Navigointia epävarmuuden maailmassa tieteentekijän ja päättäjän erilaiset vastuut (4/00, 33-36) Kanninen, Markku: lmakehämuutokset ja niiden tutkimus uomessa (4/93, 15-17) Karhunen, Jonna Nummi, etri: Muukalaisia Maa-planeetalta (4/99, 14-15) Karjalainen, auli apani: Maantiedettä paikasta toiseen (6/95, 19-21) Karjalainen, akari: utkimuseettisen neuvottelukunnan uudistetut ohjeet (4/98, 37-42) Karkama, ertti: Kirjallisuushistorian tutkimuksesta (5/95, 11-14) Karlsson, Fred: pråkens öde? (8/97, 43-46) Karttunen, annu: hka taivaalta (7/98, 13-15) Karttunen, Klaus: isällissodan repimässä maassa on kaikki uhattuna (6/97, 9-12) Buddhalaisuus intialaisessa kulttuurissa (4/00, 23-26) Karttunen, Krister: liöiden nimet ristoteleesta K-aikaan (2/94, 5-8) Karttunen, eppo: Fuusioenergian ratkaisu näköpiirissä (5/94, 14-16)

9 Fuusio voi olla tulevan vuosituhannen energiaratkaisu (5/99, 22-24) Kasvio, ntti: Ystävä vai vihollinen? nnovaatiojärjestelmäajattelu vahvistaa perustutkimuksen asemaa (3/96, 16-19) Kaukonen, rkki: uippukunto vai hyvä peruskunto? uden tiedepolitiikan arviointia (3/94, 6-9) Keinonen, Juhani: Fysiikan jättitapahtuma Yhdysvalloissa (4/99, 40-42) Kemiläinen, ira: hmisoikeudet ja rodullinen eriarvoisuus (7/94, 8-12) Nationalismi ja universaalinen nationalismi eli lähetystehtäväajatus muutostekijänä historiassa (2/99, 5-10) Kere, Juha: Käyttäytyminen: geenit vai ympäristö? elitykset monimutkaisia (2/00, 27-28) Keskinen, Raimo: varuuden ja ajan aaltoilua (2/95, 16-17) Yleisen suhteellisuusteorian synty (5/96, 25-26) Gunnar Nordström uomen instein (7/97, 17-19) Kettunen, auli: Kansallinen me ja historia globalisoituvassa maailmassa (5/98, 10-17) Kieseppä,..: opper, tiede ja epätiede (8/95, 22-25) Kivinen, Osmo Nurmi, annu: Valkoinen elefantti yliopiston rahoitusviidakossa (4/99, 36-39) Kivinen,. lbert: Descartes ja hänen dualisminsa (5/96, 27-30) Onttinen kommunismi terveen järjen universaaliteoria (2/97, 32-35) Reiät ja paikat: johdatusta deskriptiiviseen metafysiikkaan (4/99, 28-32) Knapas, Rainer: jankohtainen rmfelt (2/98, 24-28) Kirjallisuus ja historia Finlands svenska litteraturhistoria -teosta lukiessa (2/99, 36-38) Knuuttila, imo: ika ja ajattomuus (1/00, 8-13) Koistinen, ero: Maailmanyliopiston matkassa (6/98, 21-26) Kojo, lpo: Näkemisen tutkimus ja tietoisuus (7/95, 5-7) Korhola, tte: Kirpulla menneisyyteen järvien pohjakerrostumat kertovat uomen ilmaston kehityksen (6/98, 5-9) Koskela, rkki: Julkisen sektorin laajuus taloustieteellisestä näkökulmasta (5/94, 11-13) Koukkunen, Kalevi: Warokaa perunakuoriaista! (7/99, 42-46) Krötzl, Christian: Keskiajan tutkimus: avain eurooppalaisuuteen (6/96, 12-14) Kuitunen, Jorma: ieteen eetos, tutkijan sosiaalieettinen vastuu ja arvojen kritiikki (8/95, 26-30) uro-välimeri-kumppanuus laajentaa mahdollisuuksia kansainväliseen tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön (4/97, 16-19) Kukkonen, aneli: 800 vuotta bn Rushdin kuolemasta 800 vuotta verroës ta (5/98, 43-49) lhambran yhteinen perintö (6/00, 41-45) Kupiainen, ntti: iede rvona (5/97, 5-9) odellisuus: sosiaalinen konstruktio vai totista totta? Voiko luonnonlakia potkia? (2/00, 45-52) Kuusisto, sko: Luomisen uudet vaatteet (1/94, 13-14) Kääriäinen, elena: erveyttä genomitutkimuksesta? (8/99, 23-27) Laaksonen, ekka: e pyörii sittenkin uomalaisia keksijäoriginelleja (8/97, 37-42) Lagerspetz, erik: iedon kasvu ja tulevaisuuden ennustaminen (2/96, 8-14) Lagerspetz, Kari: ino Kaila Kahden kulttuurin sillanrakentaja (7/97, 20-22) arkoituksenmukaisuus elävässä luonnossa ja sen selitykset (8/98, 38-42) Lagerspetz, Kirsti: Naisen aggressio (7/98, 34-40) ivotoiminta: psykologista vai neuraalista selittämistä? ivotutkimuksen merkitys psykologialle (2/00, 41-44) Lagerspetz, Olli: Miksi värit eivät redusoidu? (6/99, 12-18) Laitinen, Lea: Kansankieli kansallinen kieli (4/97, 12-17) Lehti, Raimo: ieteen objektiivisuus: esimerkkinä havaitseva tähtitiede (8/95, 11-21) Minun historiankuvani (6/96, 5-11) Lumihiutaleet ja maailmankuvat havaintoja ja spekulaatioita 1600-luvulta (7/98, 23-33) ieteen substanssi ja sen historia (5/99, 5-14) Kuka keksi kaukoputken ja kuka silmälasit? (7/99, 29-41) odellisuus: sosiaalinen konstruktio vai totista totta? Karkea ja korkea todellisuus (2/00, 64-72) 9

10 10 Matematiikan ja sen opetuksen asema kulttuurissamme (3/00, 11-23) aikka suhteellisuusteoriassa ja kosmologiassa (5/00, 14-26) Vaikuttaako havainto kohteeseensa? (6/00, 5-10) Lehto, Olli: iede ja politiikka (4/98, 24-27) Lehto, uija äyry, eta: Oppineita naisia (1/98, 11-15) Lehtonen, uomas M..: nhimillisen toiminnan teoria ja sydänkeskiajan historiallinen ajattelu (5/96, 11-13) Lehväslaiho, eikki: Geenejä ja ihmisiä (3/96, 36-37) Leikola, nto: Ritari de La Marck biologian isä? (6/94, 15-16) Lavoisier puhuttaa yhä (3/95, 20-21) aiteilija, tiede ja yliopisto (8/96, 37-38) Robert igerstedt Fysiologian viimeinen yleisnero (7/97, 10-11) Carl Gustaf Mannerheim, kovakuoriaiskreivi (8/98, 23-27) utkimuksen menneisyys ja tulevaisuus? (5/00, 40-43) Leikola, Matti: o ave and ave Not uippuyksiköitä valikoivan ja tukevan tutkimuspolitiikan tarkastelua (3/94, 10-12) Leino, entti: Miten pitkälle kieltä voidaan normittaa? (2/96, 31-36) Liinamaa, Matti: ieteen keskustoimikunnan oudot ohjeet (5/92, 8-10) Lilius, enrik: Villa Lante renessanssihuvilana (4/94, 5-8) Lindeman, Marjaana: lämysperäinen ja rationaalinen ajattelu (5/97, 30-33) Lindgren, nna-riitta: Kveenien ja saamelaisten kieli modernisoituvassa maailmassa (7/95, 15-20) Lipponen, aavo: erustutkimuksen edellytyksistä huolehdittava (1/99, 10-12) Litzen, Veikko: Myöhäisantiikki puhuttelee nykyaikaa (4/94, 14-19) Kaikella on aikansa (5/99, 29-32) Londen, tig-olof: Värderingar inom matematiken (5/97, 18-22) Lummaa, Virpi: Luonnonvalinnan vai kulttuurin tuotteita? Kirkonkirjat kertovat suomalaisten lisääntymismenestyksestä 200 vuotta sitten (3/00, 37-40) Manninen, Juha: Vanha ja uusi tieteenhistoria avain homas. Kuhnin ymmärtämiseen (2/98, 19-23) Mihin aate- ja oppihistoriaa tarvitaan? (8/98, 6-19) Manninen, Ohto: tsenäistymisen vuodet Kuinka se oikein tapahtui? (7/92, 12-16) Markkanen, apio: Liekkien loimu vai ikijää loppukuvan hahmottelua (7/98, 16-22) Markkula, Martti: ieteelliselle julkaisutoiminnalle asetettavat tavoitteet (4/91, 6-8) Martikainen, eva: Fysiikka, filosofia ja teologia kosmologisten haasteiden edessä (7/00, 16-22) Martio, Olli: arvitaanko viikatetta suomalaisessa tiedepolitiikassa? (4/96, 5-10) Mattila, Markku: uomalainen rotuhygienia (8/97, 20-26) Meinander, enrik: Nykyhistorian tutkimus: journalistiikkaa vai tiedettä? (1/00, 39-44) Merisalo, Outi: Virkamiehiä, agentteja ja taiteilijoita: Medicien omaisuuden selvittelyä Firenzessä 1495 (5/00, 10-13) Michelsen, Kalle: Ympäristö tieteen objekti (1/96, 9-11) odellisuus: sosiaalinen konstruktio vai totista totta? skotko todellisuuteen? (2/00, 53-59) Mikkeli, eikki: uroopan muisti (3/95, 16-19) Muuttuvat terveyden määrittelyt länsimaisessa kulttuurihistoriassa (3/96, 32-35) Moisala, irkko: Ääni vaiennetulle musiikille Musiikin naistutkimuksesta sukupuolistavaan musiikintutkimukseen (8/94, 10-12) Muinonen, Karri: örmäilevät asteroidit (7/99, 25-28) Murtomäki, Veijo: ibelius-tutkimuksen nykytila (1/99, 30-35) Mustakallio, Katariina: Naiset antiikin Roomassa (7/95, 21-22) Myllyntaus, imo: Vertaileva tutkimus yhteiskunnan peili (1/95, 8-10) Mäkelä, Janne: ähti on syttynyt. Kuuluisuuden varhaishistoriaa populaarimusiikissa (8/98, 49-54) Mäkelä, Klaus: ääntö, muuntelu ja kielenhuolto (2/96, 20-24) Nevanlinna, eikki: urinko ja ilmaston lämpeneminen (6/00, 11-12) Niemelä, Jari: Kovakuoriaiset ja luonnon monimuotoisuus (6/96, 15-17) Niemi, Åke: lämää jäässä ja jään tuntumassa (2/98, 34-37) Niiniluoto, lkka: Onko järkee vai ei? (1/94, 10-12) Voidaanko tulevaisuudesta tietää?

11 (1/99, 5-9) jan lyhyt filosofia (1/00, 5-7) Kahden kulttuurin probleemi siis kolmas kulttuuri? Kulttuuri: yksi, kaksi vai kolme? (2/00, 12-15) Nikinmaa, Mikko: appi solujen toimintojen säätelijänä (8/00, 27-31) Nikula, Riitta: Rakennussuojelu ja arvot (3/96, 25-31) Nirkko, Juha: Joulun suuria kertomuksia (8/94, 13-15) Nordenstreng, Kaarle: ananvapaus etsii itseään (8/96, 25-27) Nummela, lkka: uloeroista keskiajalla (5/96, 17-18) Nummi, etri Karhunen, Jonna: Muukalaisia Maa-planeetalta (4/99, 14-15) Nuolijärvi, irkko: uomen kielitilanne luvulla (1/99, 22-29) Nuorteva, Jussi: urooppalainen aateliskulttuuri ja sen välittyminen uomeen ja 1600-luvuilla (8/94, 16-19) arjoitusmestarilaitos Liikuntatieteiden, taide-aineiden ja modernien kielten juuret (1/98, 23-26) Nuorteva, ekka: ieteellisten julkaisujen transformointi kulttuuritehtävä suomalaisille (4/97, 9-11) utkimuspolitiikka hyönteisten, saasteiden ja metsäkuolemien pyörteissä (2/99, 11-22) Nurmi, annu Kivinen, Osmo: Valkoinen elefantti yliopiston rahoitusviidakossa (4/99, 36-39) Näre, ari: utkijan rooli julkisuuden intimisoituessa (7/99, 47-49) Oittinen, Vesa: Kant, artman ja uomi valistusajattelun uusi vaihe (4/96, 18-21) Oksala, eivas: Goethe lyyrikko Jumalan armosta (1/00, 14-24) Oja, rkki: Neurolaskenta voiko kone oppia? (4/97, 18-20) aalanen, Mikko: Nanotieteessä pieni on kaunista (2/98, 9-13) akkala, imo iainen, Juha Vuorisalo, imo: Kaupunkien linnusto tutkimuskohteena (5/94, 17-19) akkanen, apani: allohiilestä nanotekniikkaan (5/95, 24-26) alola, ri-ekka: Yliopisto-opiskelua keskiajalla Olavi Maununpoika ariisissa (3/98, 9-15) alva, apio: Kasvien molekyyligenetiikka laboratorioista ruokapöytään (7/97, 7-9) arpola, imo: Länsimaisen kulttuurin mesopotamialainen sielu (6/95, 14-18) aunio, Keijo: utkijan sosiaalinen vastuu (4/98, 34-36) aunonen, eikki: uomen kielen ohjailun myytit ja stereotypiat (2/96, 25-29) ekkanen, Martti: iede hyöty tekniikka (3/00, 24-33) ekkanen, uomo: Latinan opetus uomessa (4/97, 27-28) ekkarinen, Jukka: uomen talouspolitiikan pitkää linjaa etsimässä (5/93, 8-15) John Maynard Keynes: kansantaloustieteen uudistaja Cambridgesta (5/94, 6-10) ekonen, Kyösti: uomi poikkeuksena? usi radikaali oikeisto uroopassa ja uomessa (5/99, 15-18) ekonen, Osmo: Onko maailmankaikkeus kaksivaippainen? (5/95, 20-23) M-teoria: mitä? missä? milloin? (4/99, 6-13) Kahden kulttuurin probleemi siis kolmas kulttuuri? Kolmas kulttuuri julkisuusprojektina (2/00, 19-22) Miljoonan dollarin ongelmat (6/00, 35-40) Gerbert urillacilainen: matemaatikko ja paavi tuhannen vuoden takaa (7/00, 23-28) elkonen, Risto: Nykyaikainen tutkimus sadan vuoden takaa (5/92, 19-21) Lääketieteen monta maailmaa: molekyylit ja me (8/99, 18-22) erko, apani: ikatietä aikakoneella (3/96, 22-24) ersson, er-dvin: iedevalistus ja tiedekeskukset (3/99, 38-40) ietarinen, Juhani: utkijan vastuu (2/95, 6-8) dvard Westermarck Moraalifilosofian dinosauri (7/97, 12-16) ietikäinen, etteri: litajunta ja evoluutio huomioita syvyyspsykologian biologisista lähtökohdista (7/98, 41-45) sykokulttuurin kritiikki (8/00, 6-14) ihlström, ami: Ympäristökeskustelun mahdollisuudesta (4/98, 19-23) dealismin paluu? (4/00, 5-11) irinen, anna: Luterilaisen kirkkointeriöörin muotoutuminen uomessa (7/96, 17-20) ortin, etter: erinnöllisyystieteen vuosisata (3/00, 34-36) Mihin perustui Mendelin onnistuminen ja miksi hänet unohdettiin perinnöllisyyslakien löytäjänä? (8/00, 24-26) 11

12 12 oso, ira: finkseistä meillä ja muualla (6/95, 5-12) Mestauspäivän aatto homas Moren viimeinen kirje (8/98, 35-37) urhonen, aula: ämän päivän arkeologi muinaisen ihmisen maailmankuvaa etsimässä (2/97, 8-13) uku käski suolle viedä... Mitä tapahtui ei-toivotuille lapsille? (3/99, 17-20) yysiäinen, lkka: skonnollisen ajattelun alkuperä (2/99, 28-32) ääjoki, arja: pämukava taide (7/99, 9-16) Raatikainen, anu: Onko ihmisestä riippumatonta todellisuutta olemassa? (5/00, 35-39) Relander, Jukka: lkomainen totuus ja sisäinen kokemus taistolaisessa opiskelijaliikkeessä (4/97, 11-15) Remes, auliina: pikuroksen ystävyyden uutarha (2/97, 25-31) arvitseeko onnellisuudestaan olla tietoinen voidakseen olla onnellinen? lotinos ja sisäinen minä (6/99, 30-34) Riikonen,. K.: Kirjallisuudentutkimus ja antiikin traditio (8/98, 28-31) orthanin kootut teokset ikuisuusprojektin antia (6/99, 19-21) Rikala, Mia: Ramses ja pojat Kuninkaiden laaksossa (2/98, 29-33) Rikkinen, Kalevi: Maailman ensimmäinen kansalliskartasto uomi-kuvan rakentajana (3/99, 11-15) Roinila, Markku: nternet-lähteisiin viittaaminen (4/96, 22-24) Roos, Matts: Värdegrunderna i olika vetenskaper partikelfysik (5/97, 23-25) Rossi, Matti J.: Laavavirrat tuhon tuojia ja maankamaran rakentajia (6/97, 39-44) Rousi, rne: elastuuko viljelykasvien monimuotoisuus? (3/98, 22-26) Routti, Jorma: urooppalaisen tutkimuksen haasteet (1/97, 5-8) Ruoff, eva: avupuiden ja kalliorantojen kauneus. Kiinalaisia vaikutteita varhaisissa suomalaisissa maisemapuutarhoissa (8/00, 32-41) Ruoslahti, rkki: yöpäkasvaimen verenkierto: syövän akilleenkantapää (7/98, 5-7) Ruotsala, ntti: Marco olo: nojatuolimatkaaja vai Kubilai-Kaanin korkea-arvoinen virkamies? (6/97, 19-22) Rydman, Jan: Mariankatu 5 Borgströmin talosta tieteen tilaksi (5/88, 11-14) V 90 vuotta. Välähdyksiä tieteellisten seurojen ja valtuuskunnan vaiheista (5/89, 14-18) ieteelliset seurat valistuksen eturintamassa (4/91, 11-15) Kohtaavatko tieteenharjoittaja ja päätöksentekijä toisensa? utkijoiden neuvonannon kysynnän ja tarjonnan mutkalliset polut (5/91, 9-12) Mitä tehdä tieteelliselle julkaisutoiminnalle? (6/91, 12-15) Mitä miehiä olivat Galileit? (2/92, 15-18) Brittien valistunut tiedevalistus voisimmeko oppia jotakin? (6/92, 17-21) iedettä kansalle dinburghin tapaan (4/93, 10-14) aidehistorian inventaari: Lontoon ir John oane -museo (4/94, 20-25) aarnilehto, ri: utkijan oikeudet (4/98, 43-45) aastamoinen, Kari: Olemmeko me kaikki nyt liberalisteja? (7/99, 5-8) almi, annu: tämeri musiikkiympäristönä (4/97, 30-33) Kuviteltu menneisyys (5/98, 28-32) Juna saapuu raiteelle 2. Odottamisen historiaa (8/98, 43-48) almi, lpo V.: avaintoja muinaisen gyptin tähtitieteestä (1/94, 5-9) Mitä kello on, kysyi farao? Muinaisten egyptiläisten ajanmäärityksestä ja kelloista (4/97, 34-38) almenkivi: rja: Muumioita ja muotokuvia Berliinissä (6/97, 23-28) alo, Jukka: Biodiversiteettisopimus uusi ekologinen järjestys? (2/94, 9-12) appinen, Jorma: QWRY (1/98, 37-39) eliteoria ja liikennetavat (4/99, 33-35) arasti-wilenius: Raija: De peregrinatione Näkökulmia ulkomaan matkailuun uomen latinankielisissä lähteissä 1600-luvulla (1/98, 16-22) aukkonen, Juhana Weissenberg, anne von: Qumranin kirjasto. Fragmenttien palapelistä valoa juutalaisuuden historiaan. (4/00, 18-22) avunen, Liisa: Valtaa ja rakkautta näkökulmia antiikin naisen elämään ompejissa (4/94, 9-13) axén, Lauri: ieteellinen vilppi (3/96, 5-9) Biologisen tutkimuksemme haasteet (7/96, 5-7) uoli maapallon huomisesta (1/98, 32-34) ämmennyksen aika biolääketieteessä

13 (4/98, 13-17) ieteen kuva joukkoviestimissä: pelisääntöjä ja sudenkuoppia (1/99, 13-16) Biologian kehitystä ja kehityksen biologiaa (8/99, 10-13) chulman, arry: Muoto, funktio ja hyvä tahto maantieteellisessä ajattelussa (2/94, 13-16) eppä, eikki: Kasvillisuuden pitkäaikaiset muutokset. nnusteita ja menneisyyden oppitunteja (5/96, 19-24) etälä, äivi: Oliko naisilla renessanssia renessanssin aikana? (5/00, 5-9) ihvola, Juha: yveen oppiminen (1/98, 5-10) iili, ero: Kohti punaista planeettaa (1/98, 27-31) iiriäinen, ri: nkat ja mazonia eli uusia löytöjä ja rahanpuutetta (8/00, 19-23) intonen, Matti: iedon biologinen selittäminen (2/96, 5-7) hminen, tiede, luonto Maailmankuva ja maailmankatsomus (8/99, 5-9) Käyttäytyminen: geenit vai ympäristö? Keenit kohalleen! (2/00, 29-32) meds, Kerstin: Missä uomen sielu on asuva uomi maailmannäyttelyissä viime vuosisadan lopulla (2/97, 14-20) oikkanen, annu: ieteen etiikka ja yhteiskunnallinen vallankäyttö (2/95, 11-12) teinby, Margareta: Rooma on aina Rooma (5/99, 33-36) trömholm, tig: kademierna mångvetenskaplighet, friheten och oberoendet (4/98, 28-32) undman, Mikael: Kerrostumat ympäristön laatuna kulttuurihistorialliset kohteet kaupunkisuunnittelussa (6/94, 5-10) undström, Liselotte: Muurahaisyhdyskuntien sosiaalinen evoluutio (8/97, 16-19) uominen, Juha: tlas Florae uropaeae uroopan kasvikartasto (7/94, 13-16) uurpää, Lauri: onaalisen musiikin analyysi: historiaa ja lähtökohtia (1/99, 36-41) yväoja, annu: Luonnon politisointi autonomian ajan kaunokirjallisuudessa (5/98, 34-38) akalo, Leo: utkimus tavoittamassa salaperäiset blazaarit (5/99, 19-21) ammekann, eva-maija: Vaihtotoiminnan tulevaisuus (8/91, 11-14) ammisalo, Osmo: mootiot ja evoluutio (6/98, 13-15) arinvalinnan evoluutiopsykologiaa seksuaalisia vihjeitä ja kognitiivisia sopeutumia (6/99, 22-29) anskanen, ntti: iedepolitiikkaa talouspolitiikan varjossa (3/95, 6-7) ervonen, lkka htiainen, ekka: istoriankirjoitus Kansakunnan kompassi vai politiikan tuuliviiri (8/96, 18-24) hesleff, rma: linten kehityksen geneettinen säätely (2/98, 5-8) iainen, Juha Vuorisalo, imo akkala, imo: Kaupunkien linnusto tutkimuskohteena (5/94, 17-19) iihonen, eppo: iede ja yhteiskunnalliset käytännöt (4/95, 14-19) iitinen, lpo: eologiset väitöskirjat (5/97, 52-54) iitta, llan: armaakiven maa, Zacharias opelius ja uomen maantiede (8/94, 5-9) uomen karttakuvan kehitys (4/99, 16-23) ikkanen, ero: hkaavatko Kuolan saastepäästöt Lapin metsiä? (6/96, 18-21) ikkanen, Matti: iedemies ellaakoski (6/93, 10-15) oivanen, anna-riitta: tä ja länsi kohtasivat Bysantissa ja bysantin tutkijat Kööpenhaminassa (8/96, 32-36) Konstantinopolilaiset vaikutteet keskibysanttilaisessa kirkkoarkkitehtuurissa (6/98, 27-34) Kypros ja Bysantti. rkeologiaa jaetulla saarella (4/00, 27-32) ommila, äiviö: armaan eminenssin muisti eli historiantutkimuksen sidonnaisuudet (4/97, 5-6) ata vuotta tieteellisten seurain yhteistoimintaa (7/99, 52-53) iedeyliopiston tulo uomeen (3/00, 5-10) uomala, Matti: uloerot kasvavat uomessa (7/00, 9-15) uomi, imo: Bysanttilainen arkkitehtuuri valtakunnan laidalla. Venetsian Markuksen kirkko suomalaisten ja ruotsalaisten 1800-luvun kirjoittajien tulkitsemana (8/96, 28-31) uomisto, Jouko: Julkisuden hyödyt, haitat ja etiikka: ympäristö ja terveys (1/95, 14-17) uori, Kaarlo: Oikeuden kahdet kasvot (6/98, 16-20) ähtinen, Leena: ikamatkailu tieteellisenä ongelmana (8/00, 15-18) Valkola, Jarmo: aide ja visuaalisuus (1/00, 25-33) Vihko, Reijo: Yhteiskunta etsii yliopistojaan ieteellinen tutkimus taloudellisen kas- 13

14 14 vun avaintekijänä (8/96, 5-8) utkimustyön ammattimaistumista edistettävä (4/97, 5-8) Viitanen, eva-maria: Modernin arkeologian anti antiikintutkimukselle (4/97, 29-30) Virtanen, Keijo: iede aineen, mutta myös hengen asialla (3/94, 13-15) aasteena lkomaalaisen näköiset ihmiset (1/96, 12-16) Yliopistot ja yhteinen hyvä (6/97, 5-8) Mistä tohtoreita tehdään? (3/98, 5-8) Kasvavat odotukset yliopistoja haastamassa (7/98, 46-49) Yliopisto mielikuvina ja merkityksinä (8/99, 47-49) Luottamus ja vastuu tiedeyhteisön elinehtona (7/00, 5-8) Visakorpi, Jarmo: iedeakatemiat suomalaisessa tiedepolitiikassa (3/99, 42-46) Vuorinen, Jyri: Ja sana tuli lihaksi ajatus taideteoksesta kuvallisena merkkinä (2/97, 21-23) Vuorio, ero: Geeniterapian oikeutuksesta (2/97, 5-7) Vuorisalo, imo iainen, Juha akkala, imo: Kaupunkien linnusto tutkimuskohteena (5/94, 17-19) Vuorisalo, imo: yöveli ympäristönsuojelijana (2/99, 23-27) Käyttäytyminen: geenit vai ympäristö? Genotyyppi, fenotyyppi ja kulttuuri: onko kulttuuri osa ihmisen fenotyyppiä? (2/00, 33-35) Väliverronen, sa: Julkinen tiede (4/95, 10-13) Wahlström, rik: iedotusvälineiden suhde tieteeseen (1/99, 17-21) Wallgren, homas: Vetenskap och etik efter framstegets kris (5/97, 10-17) Weissenberg, anne von aukkonen, Juhana: Qumranin kirjasto. Fragmenttien palapelistä valoa juutalaisuuden historiaan. (4/00, 18-22) Wiberg, Matti: Millaista julkaisutoimintaa tulisi palkita? (4/97, 21-24) Wiik, Kalevi: uomalais-ugrilaista ääntämistä germaanisissa kielissä (4/97, 25-29) Olisiko kantagermaanissa sittenkin suomalais-ugrilaista ääntämistä? (1/98, 40-44) aistelu germaanien sieluista (5/98, 50-53) uomalaisten alkuperävaihtoehdot (3/99, 21-25) Wrede, Johan: Forskning och utbildning: n fjärde statsmakt? (2/95, 13-15) Wright. Georg enrik von: ielu, aivot ja käyttäytyminen (4/98, 5-12) Äystö, Juha: tomin ydin tutkimuksen kohteena Kova pähkinä purtavaksi? (6/97, 29-32) Östman, Jan-Ola: Kielitieteilijä maailmanparantajana (6/99, 43-48) Katsauksia alto, eva-liisa: uomalaiset tutkijat ja brittiläinen kustannusmaailma (8/91, 20) Miten viittaan sähköisiin dokumentteihin? (5/98, 60-61) honiemi, nnu: asa-arvoa NCOn maailmanperintölistalle (1/97, 32-34) lestalo, Matti: Vertailevan hyvinvointivaltiotutkimuksen uudet haasteet (6/97, 37-38) ndén, Rauno: Kansainvälisen julkaisemisen arkirealismi (6/95, 22-23) Leipzigin kirjamessuista Frankfurtin haastaja (4/97, 51-52) Forselles-Riska, Cecilia af: erra Cognita näyttely eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstämme (6/00, 46-47) eikkilä, annu: V perustamassa aksaan uomi-instituuttia (6/91, 3-4) Vaihtotoiminta tieteellisten seurojen työssä (8/91, 9-10) Väitöskirjat ja tieteelliset seurat (1/93, 9-10) ieteellisten seurojen kuukausikokoukset hiipuva perinne? (8/98, 5) onko, Lauri: so Karhu suomalais-ugrilaisten kansojen kivijalka (8/93, 12-14) Karhuvirta, iina: Young cientist -kilpailu 1993 (7/93, 20-22) Lahtinen, atos: uroscience toimintaa tieteen puolesta (6/97, 46-48) Leikola, nto: Gradus ad arnassum (1/98, 35-36) Markkula, Martti: Kestävän kehityksen tutkimusohjelma valmisteilla (2/90, 15) Kestävän kehityksen tutkimusohjelma (6/90, 10) Oksala, eivas: oratius 2000 vuotta (8/92, 16-17) ärssinen, Martti: uomen Madridin instituutti (5/99, 37) öyhönen, iina: Kuva kertoo enemmän vai kertooko? (8/88, 4) Rauhala, irjo: uomalaiselle tiedekirjallisuudelle uusi markkinointi- ja myyntikanava (5/98, 59-60)

15 Roinila, Markku: G. W. Leibnizin teokset julkaistaan ennen pitkää... (6/00, 54-55) Rydman, Jan: rofessori ero olopainen hminen ja kasvihuoneilmiö (4/89, 4-5) Dosentti eppo Zetterberg: Viron uusi historiankirjoitus vanhat tabut nurin! (6/89, 3-4) ksponentiaalifunktio tieteen kiusana (6/89, 14-15) Valtio otti äätytalon itselleen. ieteellisille seuroille uudet kokoustilat (6/91, 11-12) Kaipaako korkeakoulujen biologianopetus remonttia? (7/91, 19-20) Rakentavaa keskustelua uusista julkaisuohjeista (6/92, 15-16) ieteessä tapahtuu 10 vuotta (1/93, 11) iedelehtiä kehitetään (1/94, 4) ieteen siunaukset ja uhkat (2/95, 5) uippuyksiköitä vai julkisuuden myyttejä Kuopion kultavasikat kritiikin hampaissa (5/95, 7-8) ieteen päivien avajaiset: Mikä mies oli William erschel? (8/96, 43) ieteessä tapahtuu -lehti 15 vuotta (4/98, 51-52) Kolmas kulttuuri. ieteessä tapahtuu -lehden teemanumero (2/00, 5) almi, annu: iedekeskusten maailmankonferenssi eurekassa (1/96, 21-22) almi-niklander, Kirsti: ietokirjallisuuden käännöstarpeet kartoitettu (4/91, 9-10) chwanck, ris: uomen Ranskan instituutti (5/99, 38) utela, ytti: uroopan tiedeviikko (7/93, 17-18) ammisalo, Osmo: ajamielinen professori heikoilla jäillä (6/98, 47-48) ommila, äiviö: i uutta uringon alla (7/99, 54) orkko, ari: usi tuttavuus gricultural cience in Finland (8/92, 24-25) * Julkaisukeskus toimii! (3/88, 4) Kansalaissota ja tiede (5/93, 16-19) Keskiajan kivikirkoista opeliukseen (3/95, 29) Mitä on? Ontologia nousussa (2/97, 37-38) Opetusministeriö tukee kansainvälisiä tieteellisiä kongresseja (1/93, 21-22) uomalainen sosiaaliturva oli hyvä ja halpa (8/96, 15-17) uomen molekyylibiologian ja biotekniikan tutkimus arvioidaan (4/96, 32) apahtui vuonna 1989 (3/90, 11-13) apahtui vuonna 1990 (3/91, 6-9) iedekustantajien liitto perustettu (1/94, 33) iedekustantajille oma liitto (8/93, 22) iedonjulkistamisen valtionpalkinnot jaettu (4/93, 18-19) ieteellisten julkaisujen ja tieteellisten seurojen toiminnan tukemiselle uudet ohjeet. iukan rahan aika alkaa (4/92, 7-10) ieteellisten seurain valtuuskunnan vuosikokous: usia seuroja, tiukkoja kannanottoja (3/91, 3-4) ieteen kuninkaat ja kerjäläiset (3/94, 5) ieteen päivät 87 (7/86, 17-18) ieteen päivät 1992 uusien maailmojen kimpussa (5/91, 6-7) ieteen päivät 95: utkimuksen etulinjassa (1/94, 32) oiminnan vuosi 1988 (3/89, 4-7) V:n toiminnasta (5/90, 2) utki, kokeile, kehitä kilpailu tieteen ja tekniikan harrastajille (7/93, 19) ytti sohookana-sunmaa: Yhteistyön tiivistäminen urooppaan koituu kansallisen kulttuurin hyväksi (3/94, 18-19) udistuksia uomen ja Neuvostoliiton väliseen biologian yhteistyöhön (7/91, 21) Valtuuskunnan vuosikokouksesta (3/93, 17-18) Vetoomus uomen valtiolle (3/91, 4-5) Viimeinen dinosauri aro ellaakoski 100 vuotta (6/93, 16) Vuoden tiedekirjat valittu (4/89, 17) Vuoden tiedekirjat 1990 (3/91, 18) Vuoden tiedekirjat valittu (3/92, 21-22) Vuoden tiedekirjat 1992 (3/93, 15-16) Vuoden tiedekirjat: kansanrunoutta, tähtitiedettä ja rotuteorioita (3/94, 20-21) Vuoden iedekirja palkinto Maija Kalliselle (3/96, 38-39) Vuoden iedekirja palkinto Kerstin medsille (1/97, 47) Vuoden iedekirja palkinto uomen luonnon sata vuotta -teokselle (3/98, 53-54) Vuoden tiedekirja palkinto Raimo Lehdelle (3/00, 58) Vuosikokouksen aikaan (3/92, 9-11) Yhteiskuntatieteilijät keskustelevat menetelmistään (5/92, 15) Yliopistojen autonomisuus ja tutkimuksen vapaus vaarassa (5/96, 5-6) Keskustelua chren, lla Vainikainen, uula eppä- 15

16 16 Lassila, äivi: äätoimittajalle: Messujippoja ja tiukkoja pipoja? (8/96, 45) hlbeck, Jari: urinko ja ilmaston lämpeneminen (7/00, 50) hmavaara, Yrjö: Oikaisu Matti Virtaselle (8/98, 66) iede ja länsimainen sivistys (1/99, 46-50) lanen, entti: Mikä on totta? (6/00, 50) la-nissilä, apio: Fysiikan reunaehdot emergenssille (3/99, 47-49) nhava, Jaakko: Kieli, valta ja todellisuus (8/97, 52-54) Kuinka geneettisesti eriseuraisia me olemme? (8/98, 65-66) Björnberg, Mikael: utkijan vastuusta (4/95, 20-22) utkijan vastuusta vielä kerran (6/95, 26-28) äyryn tiedekäsityksestä (5/96, 33-34) Blom, Raimo yöriä, asi: ietoyhteiskunta merkitsee työelämälle uutta riskiprofiilia (5/99, 52-53) nqvist, Kari: Kommentti ihlströmille (2/99, 45) Vielä kerran emergenssistä (3/99, 53-56) Forsius, rno: Lisäys uomen karttakuvan kehitykseen (5/99, 54) arisalo, Risto: Liberalismi: ilisen jäänne vai huomisen mahdollisuus? (1/00, 53-55) eikkilä, annu: uheenjohtajan valinta tiedeyhteisölle (1/92, 7-8) Yhteispohjoismaisten sarjojen merkitys ja ongelmat(4/92, 11-12) Voittaako tiede vai valtio? (8/92, 5-6) utkimuksen rahoitus ja edistäminen (4/94, 26-28) uomen tiede koordinoinnin tarpeessa (7/94, 5-6) uomen katemian uudet toimikunnat (7/94, 7) -tutkimusprojektien laadusta huolehdittava (5/95, 5-6) eikkinen, Olavi: Voiko arvostettu tutkija kirjoittaa populaaristi? (6/96, 27-28) eininen, imo: ieteellistä yhteistyötä? (8/00, 42) erlin, lkka: ieteen korpisotaa (4/00, 40-41) onko, Lauri: Vastaus sa tkoselle (2/96, 37) uhtamies, Mikko: Vastine Kalle Michelsenin arvosteluun (5/97, 37) äkkinen, Kaisa: Vastaus imo einiselle (8/00, 42) tkonen, sa: Kommentti Lauri ongolle (1/96, 23) ieteentutkimus kriisissä? (8/97, 55-56) Kielihistorian rintamat : perusteeton näkemys (3/98, 44) Kielitiede ja totuus (7/99, 60) Javanainen, Markku: Fyysikko huutaa: omolla ei ole vaatteita (5/96, 31-33) Kaila, Kai: uhakaiselle (7/98, 59-61) Kallio, etri Koivulehto, Jorma arpola, sko: Kantagermaanin suomalais-ugrilainen substraatti : perusteeton hypoteesi (8/97, 47-51) Kantagermaanin suomalais-ugrilainen substraatti : edelleen perusteeton hypoteesi (3/98, 45-48) Kamppinen, Matti: Reduktio ja ihmistieteet filosofisen metafysiikan puolustus (2/99, 41-44) Kun fysiikka ja metafysiikka kohtaavat... (4/99, 48-52) Kauranen, entti: Onko uomessa tiedettä? räiden yllättävien väitteiden jatkopohdintaa (7/96, 29) Kekkonen, imo: :n tutkimuspolitiikan muotoutuminen (6/95, 24-25) Kivinen,. lbert: mergenssistä ja reduktiosta loppumietteitä (5/99, 44) Varoittava esimerkki (3/00, 52) Realistin mietteitä ami ihlströmin kirjoituksen johdosta (5/00, 50-51) Koivula, Risto: Moraalisäännöt eivät voi olla geeneissä (5/99, 47-49) mergenssi merkitsee, että luonnonlait evoluoituvat (7/99, 61-62) Koivulehto, Jorma Kallio, etri arpola, sko: Kantagermaanin suomalais-ugrilainen substraatti : perusteeton hypoteesi (8/97, 47-51) Kantagermaanin suomalais-ugrilainen substraatti : edelleen perusteeton hypoteesi (3/98, 45-48) Künnap, go: Mikä substraatti pohjoisindoeurooppalaisissa kielissä? (3/98, 41-43) Löytyykö oikealla metodilla ehdottomasti totuus? (7/99, 58-60) Lagerspetz, Kari: ynapsit ja emergenssi (5/99, 39-40) Lagerspetz, Kari ortin, etter: Vaikuttaako havainto kohteeseensa biologiassa? (7/00, 45-47) Lagerspetz, Kirsti: Vastaus Koivulalle (5/99, 51) Lehti, Raimo: yhäinhäväistyksen täsmennys (7/00, 49) Linkola, entti: Retiisi ja ihminen (8/00, 43) Lounasmaa, Olli: rvioinnit, verkottuminen,

17 säätiöt ja nobelit (5/00, 49-50) Luomanen, Jari Räsänen, ekka: ystemaattisuudesta kvalitatiivisessa sosiaalitutkimuksessa (1/00, 55-58) Manninen, Juha: ieteenhistorian luonteesta ja järjestelyistä (6/99, 49-54) Markkula, Martti: ieteelliset seurat mukaan Luonnonsuojeluvuoteen ja Vihervuoteen (8/94, 20) Michelsen, Kalle: ingviini vastaa (6/96, 30) lan okal ja tieteentutkimuksen identiteettikriisi (7/97, 4-6) Kiitokset. lbert Kivinen (4/00, 42) Miettinen, Jorma K.: Latvian tiede-elämä pulan kourissa (1/92, 17-18) Mikone, va: otuus ja metodi (6/99, 55-58) Määttänen, Jukka: elikutsu painovoimalle (4/99, 53-54) yhäinhäväistyksen pakko? (7/00, 48) Nevanlinna, eikki: Vastaus hlbeckille (7/00, 50-51) Ollikainen, auli: Oikaisu: Kuperia vai koveria linssejä? (3/00, 53) Onttonen, iina: Vielä mahla- ja banaanikärpäsistä (2/00, 77) arpola, sko Kallio, etri Koivulehto, Jorma: Kantagermaanin suomalaisugrilainen substraatti : perusteeton hypoteesi (8/97, 47-51) Kantagermaanin suomalais-ugrilainen substraatti : edelleen perusteeton hypoteesi (3/98, 45-48) ekonen: egel vai erder Keskustelua uomen nstituutista (8/95, 31-32) ietilä, ilkka: rvoisa päätoimittaja Jan Rydman (2/96, 37-38) ietilä-castrén, Leena: Klassillisen arkeologian asema kehno (4/97, 31-32) ietarinen, Juhani: Vastine Björnbergille (4/95, 23-24) ihlström, ami: mergenssistä (1/99, 42-46) mergenssistä jälleen kerran (4/99, 46-47) Kommentti. lbert Kiviselle (5/00, 52) ortin, etter: hminen biologisena ja kulttuuriolentona (2/99, 46-47) Genetiikka ja ihmisen eksistenssi (5/99, 45-46) Genotyypistä, fenotyypistä ja geenin käsitteestä (3/00, 50-51) ortin, etter Lagerspetz, Kari: Vaikuttaako havainto kohteeseensa biologiassa? (7/00, 45-47) uhakainen, Jyri: Filosofista terapiaa aivotutkimuksen suuruudenhulluuteen (7/98, 59) uippututkija Kailalle (8/98, 62-64) yysiäinen, lkka: Biologia, kulttuuri ja uskonnon tutkimus (4/00, 36-39) yöriä, asi: nformaatioyhteiskunta ja mediafilosofia (1/97, 35-37) yöriä, asi Blom, Raimo: ietoyhteiskunta merkitsee työelämälle uutta riskiprofiilia (5/99, 52-53) Raatikainen, anu: Realismi ei horju Raatikainen vastaa (6/00, 52-53) Rainio, Kullervo: Olemisen porteilla vaiko portinpielessä? (3/99, 50-53) nqvistille cclesistä (4/99, 47-48) Rauhala, Lauri: mergenssi hyppäyksenä merkitystasolle (5/99, 40-44) Medikalisaatio ja psyykkiset häiriöt (3/00, 44-47) Roos, Matts: Det fysikaliska tidsbegreppet (3/00, 48-50) Filosoferna och verkligheten (6/00, 48-49) Rydman, Jan: ieteellisten seurojen tiivistettävä yhteistyötään (5/92, 12-14) arvitseeko tiedeyhteisö uuden keskustelufoorumin? (7/92, 17-19) iedeakatemioiden ja tieteellisten seurojen roolia terävöitettävä (7/95, 23-27) yvä ilkka ietilä (2/96, 38-39) iukkapipo vastaa (8/96, 45-46) Kommentti ntti Vihiselle (2/98, 39) Kommentti ekka oivaselle (4/98, 54) Vielä uhakaiselle (8/98, 64-65) Räsänen, ekka Luomanen, Jari: ystemaattisuudesta kvalitatiivisessa sosiaalitutkimuksessa (1/00, 55-58) almi, annu: ingviini kansalaisfoorumilla (6/96, 29-30) axén, Lauri: Kilo, sanoi mustapartainen, punajuuria (4/98, 18) eppä-lassila, äivi Vainikainen, uula chren, lla: äätoimittajalle: Messujippoja ja tiukkoja pipoja? (8/96, 45) ihvola, Juha: Mihin on suomalainen antiikintutkimus menossa? (4/97, 24-26) arjatulta ketunhäntä kainalossa vai tieteenhistorian metodologiaa? Kommentti Kalle Michelsenille (5/97, 34-36) olin, eikki: ntiikintutkimuksella edessään totuuden hetki (4/97, 21-23) onninen, Veikko: Väärän tekijän syndrooma? (4/98, 53) eräs, lkka: Lopetetaanko uomen biologiset sarjat? (6/93, 17-21) 17

18 18 oivanen, ekka: äätoimittajalle (4/98, 53-54) ommila, äiviö: iedeyhteisön huolet ja ilot (3/93, 7-8) ieteellisen julkaisutoiminnan tila (3/94, 16-17) ommila, äiviö eikkilä, annu: ieteellisen julkaisutoiminnan tehtävät Julkilausuma (5/89, 3-6) unkelo, ino: iede ja tutkijat poliittisten päätöksentekijöiden apuna (1/97, 37-38) Vainikainen, uula & chren, lla & eppä- Lassila, äivi: äätoimittajalle: Messujippoja ja tiukkoja pipoja? (8/96, 45) Vasari, Yrjö: uomalainen kasvitieteellinen julkaisutoiminta uhanalainen (5/92, 11) Vihinen, ntti: äätoimittajalle (2/98, 39) Virtanen, Matti: uomautus Martiolle ja hmavaaralle (7/98, 62) Väisälä, Olli: dealismista ja realismista (6/00, 51) Wiik, Kalevi: Äänteenmuutosten aikajärjestys (8/00, 44-45) sitelmätiivistelmät llardt, rik: osiaalinen rakennemuutos (2/88, 14-15) nttila, Veikko: uomalainen kansatiede aikansa ilmiönä (7/88, 16) lkana, Yehuda: Onko meillä oikeat käsitteet eli valistuksen perintö on ajateltava uudelleen (7/97, 53-54) Grmek, Mirko D.: Käsitykset perinnöllisyydestä kreikkalaisessa ja roomalaisessa antiikissa. Jaakko uolahti -luento (1/88, 9-10) intikka, Jaakko: odistiko Gödel matematiikan tarpeettomaksi? (5/88, 10) onko, Lauri: Kertomus ja identiteetti (4/89, 14-15) Jyränki, ntero: äätyjen lakivaliokunnasta eduskunnan perustuslakivaliokuntaan (1/91, 9) Jäppinen, arri: Älykäs kone? (2/89, 13) Kuusterä, ntti: Lama vaiko jäykkäkouristus? (1/93, 19-20) Litzen, Veikko: Vanhat merkit uudet merkitykset (8/88, 12-13) istoriankirjoitus elää! (4/89, 13-14) Mannerkoski, Markku: iede ja innovaatiot (1/92, 12-14), Miettinen, Jorma K.: Riskit nyky-yhteiskunnassa (4/88, 10) Myrberg, Lauri: opologia eräs nykymatematiikan perusrakenne (4/90, 17) Niiniluoto, lkka: Yhteiskunnan rakennemuutos ja ihminen (7/88, 14-16) aunonen, eikki: uomen mieli oikea kieli (8/92, 11-12) ellinen, Risto: Revontulitutkimuksen nykynäkymistä (1/92, 15-16) ietarinen, Juhani: lämisen oikeus: onko ihmislaji erityistapaus? (1/90, 13-14) Rantala, Veikko: Onko tieteellä historiaa? (5/91, 8-9) Rikkinen, Kalevi: Yliopistolaitoksen kehittämisessä unohdettava keskus- ja reviiriajattelu (1/90, 12) Rissanen, Matti: Kielihistorioitsija ja tietokone (1/89, 11-12) alavuo, Kari: osiaalipolitiikka syntipukki, painolasti, muinaisjäänne? (1/93, 18) alo, nto: Kokemäenjoen asutustarinat ja niiden arkeologinen tausta (6/89, 16) eppänen, aavo: Yhteiskunnan arvot työmotivaation perustana (8/89, 13) impura, Jussi: Onko maallamme malttia kurjistua? (1/93, 16-17) igerstedt,. M..: uulajien alkuperäkokeet ja ilmastomuutokset (7/90, 11-12) ommila, äiviö: V 90 vuotta (7/89, 15-16) Venkula, Jaana: ieteentutkimuksen opetus välttämätöntä (3/92, 12-14) Zetterberg, entti: uulustoajoitus historian tutkimuksen apuna (3/88, 15-16) ristoteles ja se, mikä miehellä on ja naisella ei Juha ihvola (1/93, 12-15) Blomstedt: Valtion turvattava tieteellisille seuroille riittävät toimitilat (3/88, 2-3) Geenitekniikka ja -tutkimus: yvän ja pahan tiedon puu? Matti arvas (2/95, 9-10) olkeri Valtuuskunnan vuosikokouksessa: Lisää rahaa tutkimukseen (3/88, 2) ndus-kirjoituksen synnystä uusi hypoteesi sko arpola (2/92, 13-14) Kansainvälinen julkaisutoiminta aavo Castrén (7/89, 18-19) Kirkko ja sen yhteiskunnallinen tehtävä Risto Lehtonen (8/89, 14-15) Korkeakouluopetuksen on voitava olla tieteellinen meriitti. Ministeri Riitta osukainen valtuuskunnan vuosikokouksessa (3/92, 7-8) Mitä oikein on tapahtumassa? Jussi impura (4/93, 20-21) Musiikki ja totuus Kalevi ho (7/93, 11-16) Onko työttömyys olemassa? uomo ho (8/93, 8-11) uhuvatko tutkijat ja toimittajat samaa kieltä?

19 ertti esonen (3/90, 13-14) ugwash-toimintaa uomessa 20 vuotta Jorma K. Miettinen (5/90, 12) uomen kielen indoeurooppalaiset lainasanat ja indoeurooppalais-uralilainen alkusukuongelma Jorma Koivulehto (2/93, 13-14) uomen tiede saa kiittää maineestaan tieteellisiä seuroja Jaakko Numminen (7/89, Lyhyesti alstaa julkaistu niteestä 4/1988 alkaen. iheina mm: 4/88: Mitä Newton etsi alkemiasta? * 5/88: ieteelliset seurat ja yhteinen tulevaisuutemme / Naistutkimuslehti tulee! * 6/88: iedekirjasta tieteen kohtauspaikka / Jäsenseurat kunnostautuneet * 8/88: uroaika mikä aika? / Laurikainen ja luonnonfilosofia 1/89: V 90-vuotias / eikkilälle avain iedekeskukseen / Mannerheimin hissi * 2/89: ieteellä menee hyvin vai meneekö? / Kansallisia myyttejä nurin * 3/89: Onko kolmenkympin jälkeen elämää? * 4/89: ommilasta V:n puheenjohtaja / eurat ja katemia; kirjoittelu jatkuu / Käsityötiede ja siivoustiede? * 5/89: Linja-autot pois tiede tilalle / Julkaisuasiat kuntoon / Laskeutukaa torneistanne tutkijaprofessorit! / Kouluopetus tukahduttaa lukuhalun? * 6/89: Outoja tieteenaloja ja professuureja / Markkinatalous vakavan tutkimuksen kohteeksi / aloustieteilijän etiikka * 7/89: ieteenharjoittajan luonnollinen vihollinen löytynyt? / uomessa ei vehkeilty keväällä 1948 / ieteelliset seurat rohkeampaan kustannustoimintaan * 8/89: umanistisen alan julkaisutoiminta / uomi ja Wittgenstein / Julkinen hyvä ja hallintotieteellinen maailmankuva 1/90: Kuka ryhtyisi julkaisemaan Kulttuurilehteä aikuiseen makuun? / utkija tiedotusvälineissä / Metsäntutkimus puhuttaa / Miksi ekonomistit vaikenevat? * 2/90: lmansaasteet pienentävät perhosia / ntropologia ja avoin keskustelu / residentin ministeri muistelmat, elämäkerta, tutkimus? / Keskoset puhuttavat * 3/90: uomen kieltä kehittämässä / itäisikö Newtonin painovoimalakia muuttaa? / hakki askarruttaa * 4/90: katemian avustukset puhuttavat jälleen / alousongelmat kenen syy? / Kasvihuoneilmiö ja ydinvoima * 5/90: Nyt niitä sitten on, taidetohtoreita / Dosentin ihmelääke * 6/90: nglanninkielisiä julkaisuja vain suomalaisia varten? / Kenestä uomen paksupäisin väittelijä? * 7/90: äätytalo tieteelle / keptikko jäänne valistuksen ajalta? / Kirjastot ja liiketoiminta / Montako kirjaa tarvitaan? * 8/90: umanistit hevoskuurille. 1/91: ibelius ja elsingin yliopisto * 2/91: uomen katemiaa kehitetään * 4/91: äätytalo sittenkin takaisin tieteelle? * 5/91: ir John Maynard Keynesin paluu? / Miksi tutkia asteroideja / Neutriinon massa ja septimisointuinen virne * 6/91: Maailman alku vaikeuksissa / ieteen suurimman oivallukset / oidon rajat * 7/91: Naistutkimus puhuttaa: to be or not to be? * 8/91: äätytalon käyttö sujuu / istorioitsijat housut kintuissa? 1/92: iedettä kansalle / Mitä on tieteen hampaattomuus? / Ketkä puhuvat ieteen päivillä? / Kolumbus ja musiikki * 2/92: yvä vastaan huono uutinen? * 3/92: ho perää tutkimusrahoille tuottoa / äätytalosta * 4/92: Jarruttaako työttömyys palkkojen nousua? / aloustiede: biologiaa vai fysiikkaa? * 5/92: iedekirjan myyntipiste eurekaan * 6/92: Luonnonhistoriallinen uomi / Ja vielä kerran Kolumbus-musiikista * 7/92: Y matkalla tuntemattomaan * 8/92: Kuka haluaisi lukea tieteestä? 1/93: 450 vuotta sitten oli hyvä kirjavuosi / Yhteiskunnat hajoavat, meillä tutkitaan merkityksiä / Mitä taloustieteen professorit oikein sanoivat / Merkkivuosiaan viettävät* 2/93: Mikä on tiedevalistuksen tila, puhutaanko oikeista asioista? / On muitakin vaihtoehtoja kuin irrationalismi * 3/93: Joka vanhoja kaivaa, sitä tikulla silmään? laskivi vs. Lassila * 4/93: istoria: vain akateemista viihdettä? * 5/93: Viinaa ei saa enää ydinvoimalaoissa! / Onko kritiikki syntiä? * 6/93: Kuvin kevennetyt ja pahennetut? / hdistuksen syvin olemus * 7/93: Näy julkisuudessa tai tu- 19

20 20 houdu / Mitä keskustelua naistutkijat käyvät * 8/93: Olennaisen äärellä: parranajotoimitus. 1/94: ähtitieteilijät katsovat menneisyyteen / Oppihistoriallisia tiedonantoja * 2/94: vohakkuut terminologinen ongelma? / Linnut ja dinosaurukset * 3/94: ulevaisuudentutkijain imagossa parantamisen varaa? / uroopan nioni: koulutuspolitiikkaa ilman direktiivejä / iukkaa taistelua V:n jäsenyydestä * 4/94: Naiset nousevat / Kansantaloustieteen laitokset tehokkuusvertailussa * 5/94: Yliopistojen kustannettava väitöskirjansa / Opetusministeriö mahtilaitos * 6/94: Darwinismi ja demokratia / yvinvointi tylsää, kurjuus vaihtelevaa ja rikasta / osiologia olennaisen äärellä? * 7/94: kologisen tutkimuksen laadussa parantamisen varaa / Valtio-oppineiden sukupuolisota? * 8/94: Biologit yhteiskunnasta vieraantunutta maiharijengiä? / Kohti ammattimaista tutkimustyötä / Oppihistoriallisia tiedonantoja vuodelle /95: ieteen päivät yleisömenestys * 2/95: utkijat erimielisinä: vanhan katemian lakkauttaminen kahden kovakalloisen ja -sanaisen miehen välirikon seuraus? / uurten kertomusten loppu tyhjänpäiväisen hokeman loppu? * 3/95: utkijat menevät kouluihin / alouspolitiikan ongelmana tiedon, taidon vai tahdon puute? * 4/95: aako huuhaan levittämistä paheksua? / uomen metsätalous maailman ympäristöystävällisintä aina ja iankaikkisesti? / foristi Koivisto * 5/95: ieteellisten seurojen hakuteos tekeillä / Maantiede sosialismin kaltaisessa keinotodellisuudessa? / aloustieteilijä mallimaailman liukkaalla parketilla / Väittely ilman väitöskirjaa? * 6/95: iede- ja talouspolitiikan koordinoinnin vaikeus / Lystikästä tiedekeskustelua / Mistä kenkä puristaa historian laitoksella? / Lystikästä tiedekeskustelua / Mikä on tiedeuutinen? / Ovatko koulutuserot kasvaneet vai supistuneet? * 7/95: Vuoropuhelua tutkijoiden ja päättäjien välillä lisättävä / iede ja koulut / Luonnonvarojen käyttö ja talouskasvu / Kaupunki sivilisaation keskittymisen korkein aste * 8/95: Venäjäntutkijoiden kielitaito huolettaa / Oppihistoriallisia tiedonantoja vuodelle /96: rvovapaa tiede uhattuna / iede uhattuna? / Onko sosiologeilla ollut sanottavaa? / alaavatko taloustieteilijät lakki kourassa makrotaloudellisten kysymysten pariin? / utkijat jääneet tutkijakoulujen jalkoihin? * 2/96: Naiset ja matematiikka / Outoja käsityksiä vanhoista kunnon neandertalilaisista / Vuoden rimanalitus tutkimuksen kaavussa * 3/96: uomalaiset solidaarisia / Yrjö Kallisen paluu? * 4/96: Kaikella on hintansa? / Miten dinosauri menetti munansa eli miten tarinat ovat tarinoita ja tosiot tosioita * 5/96: Yliopistollinen lintututkimus kelvotonta? / Kesäkirjoja: ieteessä tapahtuu -lehti suosittelee / emiotiikka, semeiotiikka, semiologia * 6/96: Verkkojulkaisemisen huolettomuudesta huolia / Vertaisarvioinnissakin pulmia / Mitä kasvatustieteilijämme oikein tekevät? * 7/96: Mikä ihmeen tietoyhteiskunta? / osiologialehti perusasioiden kimppuun / Oppihistoriallisia tiedonantoja ynnä tilannetajun puutetta * 8/96: Löytyykö totuus vain hallinnosta? / Matemaattis-luonnontieteellistä sivistystä kehittämään / Oppihistoriallisia tiedonantoja vuodelle 1997 * 1/97: joituskysymykset puhuttavat edelleen / Ne soijapavut, ne soijapavut * 2/97: Molekyylibiologian ja bioteknologian tutkimus mallikasta uomessa / Miksi ja miten pitää arvioida * 3/97: Lääketieteellistä sivistystä kaikille / Korjataanko rakennukset kuoliaaksi? / liedustusprofessuurit? / osiologia tutkii tilansa? * 4/97: ieteen rajat / uomen ensimmäinen naistohtori onkin esemann / utonomian ajan oppihistoria etenee / ainovoima ja sosiaalinen konstruktio puhuttavat / Kaikkien aikojen tutkijat arvioitu * 5/97: Klooni- Dollyn todellinen merkitys / Onko kuilu ns. kahden kulttuurin välillä levenemässä * 6/97: nsimmäinen luonnontieteellinen väitöskirja löytyi / Kuinka tutkintotehdasta pyöritetään / Creutzfeldt-Jacobin taudin uusi muunnos huolettaa / Outo juttu : Oliko dison varas ja murhamies? * 7/97: Kovaa peliä Viikissä / Jyväskylän yliopistossa viestejä henkimaailmasta? / Yhdeksän-

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 10.11.2011 1 Onko koko todellisuus ainetta? 10.11.2011 2 Todellisuus on se, mikä on totta. Että jos vaikka uskoo, että mörköjä on olemassa, niin

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Puheiden lähteet Turun yliopisto

Puheiden lähteet Turun yliopisto Puheiden lähteet Turun yliopisto Puheet Rehtori vuosi na 1922-1924 Virkkunen, A.H. 1925-1928 Kosken-niemi, V. A. 1929 Puheiden nimet Lähde Turun yliopiston lukuvuoden avajaiset 5. IX.1929. Rehtorin avajaispuhe.

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET

VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET Suomen Akatemia & TEKES seminaari 12.10.2005 VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET Arto Mustajoki Helsingin yliopisto Suomen Akatemia Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (Esityksen alkuosassa on

Lisätiedot

KIRJALLISUUTTA 1. Tieteen etiikka KIRJALLISUUTTA 3 KIRJALLISUUTTA 2 KIRJALLISUUTTA 4 KIRJALLISUUTTA 5

KIRJALLISUUTTA 1. Tieteen etiikka KIRJALLISUUTTA 3 KIRJALLISUUTTA 2 KIRJALLISUUTTA 4 KIRJALLISUUTTA 5 KIRJALLISUUTTA 1 Tieteen etiikka 11 Tieteellinen maailmankatsomus I: maailmankatsomusten aineksia Clarkeburn, Henriikka ja Arto Mustajoki, Tutkijan arkipäivän etiikka, Vastapaino, Tampere 2007. Hallamaa,

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

RELATIIVISUUDEN YLISTYS

RELATIIVISUUDEN YLISTYS RELATIIVISUUDEN YLISTYS RELATIIVISUUDEN YLISTYS KIRJOITUKSIA TIETEEN JA TIETEIDEN HISTORIASTA Toimittaneet Leila Koivunen ja Janne Tunturi Histories 3 Yleinen historia Turun yliopisto MAAILMAN HAHMOTTAMINEN:

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

K.V. Laurikainen. The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years Luonnofilosofian seura 25 vuotta

K.V. Laurikainen. The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years Luonnofilosofian seura 25 vuotta K.V. Laurikainen The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years Luonnofilosofian seura 25 vuotta PUBLICATIONS OF THE FINNISH SOCIETY FOR NATURAL PHILOSOPHY K.V. Laurikainen The Finnish Society for

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Toisen vuosiluokan uuden opetussuunnitelman kaikkien kurssien oppikirjat eivät ole vielä välttämättä valmiina. Opettaja tiedottaa asiasta.

Toisen vuosiluokan uuden opetussuunnitelman kaikkien kurssien oppikirjat eivät ole vielä välttämättä valmiina. Opettaja tiedottaa asiasta. NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 12.6.2017 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017 2018 Ensimmäinen ja toinen vuosiluokka opiskelevat uuden, syksyllä 2016 käyttöön

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS Esityksen pääkohdat Yliopistot kustantajina Helsingin yliopisto Väitöskirjan julkaisuprosessi Tampereen yliopistossa Verkkojulkaiseminen ja väitöskirjan myynti Yliopistot kustantajina Kustantamisen perinteinen

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

8. Skolastiikan kritiikki

8. Skolastiikan kritiikki 8. Skolastiikan kritiikki luterilaisen ja katolisen reformaation ristiriidat kehittyivät Lutherin myöhäiskeskiajan teologiaan kohdistuvan kritiikin pohjalta reformoitu traditio omaksui suuren osan luterilaista

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää myös vastaavaa sähköistä oppikirjaa. Äidinkieli kurssit 1 3 Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssivihot

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO

Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA HELSINKI Sisällys Alkusanat Kotiseudun ja Hiidenkiven

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Kivi leivässä vai manteli puurossa?

Kivi leivässä vai manteli puurossa? Kivi leivässä vai manteli puurossa? Itseoppineet perinteenkerääjät arkiston keruuideologian haastajina FT tutkijatohtori Kati Mikkola Helsingin yliopisto / SKS:n tutkimusosasto Esityksen kuvat: SKS ja

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Alhaalta ylöspäin Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi. Sisältö, tekijät ja budjetti. Avoin haku verkossa:

Lisätiedot

Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit. Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1. Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2. Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3

Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit. Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1. Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2. Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3 RANTASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018 I lk Äidinkieli Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1 Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2 Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3 A1-Englanti

Lisätiedot

MYYTIT Totta vai tarua?

MYYTIT Totta vai tarua? MYYTIT Totta vai tarua? MYYTTI ON TARINA Arkikielessä myytti merkitsee usein epätotta, satua, juttua vain. Tämä on myytin todellisen olemuksen sivuuttamista ja vähättelyä! Maailmassa on muitakin totuuksia

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Miltä tiede näyttää fiktiossa?

Miltä tiede näyttää fiktiossa? Miltä tiede näyttää fiktiossa? Fiktio tiedeviestinnän alustana Tiina Raevaara 2.3.2016 Tiedeviestinnän tehtävä: tiedonvälitys? Taiteen tehtävä: viihdyttäminen? Voiko tehtäviä vaihtaa? Lajityyppien sekoittuminen:

Lisätiedot

OPPIKIRJAT OPS 2016 Syksyllä 2016 aloittaneet opiskelijat

OPPIKIRJAT OPS 2016 Syksyllä 2016 aloittaneet opiskelijat OPPIKIRJAT OPS 2016 Syksyllä 2016 aloittaneet opiskelijat Jokainen opiskelija tarvitsee kannettavan päätelaitteen: osa oppimateriaalista on sähköistä ja ylioppilaskokeiden sähköiset kokeet tehdään omalla

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Suomen kulttuurivähemmistöt

Suomen kulttuurivähemmistöt Suomen kulttuurivähemmistöt Toimittajat: Marja Hiltunen SUB Göttingen 211 698 288 2000 A 30295 Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja No 72 Helsinki 1997 Esipuhe 7 1. Suomi kulttuurialueena 11 1.1. Uralilainen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Miten kirjasto voi tukea tutkijoita ja tutkijaryhmiä.

Miten kirjasto voi tukea tutkijoita ja tutkijaryhmiä. Miten kirjasto voi tukea tutkijoita ja tutkijaryhmiä juha.himanka@helsinki.fi Tausta Käytäntö Tilanne Platon 2 Menon 84E 1 2 85A 4 3 Tutkimus: uuden tiedon löytämistä (totuus) mitä sitten on tieto? "ne

Lisätiedot

KESKUSTELEVA PSYKOLOGIA

KESKUSTELEVA PSYKOLOGIA KESKUSTELEVA PSYKOLOGIA Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Tulevaisuuden Ystävät ry. - Framtidens Vänner rf. c/o Ismo Järvinen Kustaankatu 8 a A 23 00500 Helsinki Puh. (09) 773 2217 s-posti:

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HUOM:

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HUOM: kirjalista 1 / 5 n lukio OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017 2018 HUOM: Kaikista kirjoista uusin painos ja suositellaan ehdottomasti hankkimaan e-kirja! Aine, tekijät, kirjan nimi (kustantaja) Äidinkieli Särmä

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus - tutkimuskavalkadi. J.P. Roosin Suomalainen elämä (1987)

Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus - tutkimuskavalkadi. J.P. Roosin Suomalainen elämä (1987) Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi 8.11.2016 Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus - tutkimuskavalkadi J.P. Roosin Suomalainen elämä (1987) toi sukupolvet suomalaiseen yhteiskuntatutkimukseen Aineistona

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 5/3/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen historiankirjoitus

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää myös vastaavaa sähköistä oppikirjaa. Äidinkieli Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssivihot 1 3 (SanomaPro)

Lisätiedot

9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen

9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen 9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha asenne

Lisätiedot

Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille

Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille Jos on riittävästi aikaa, rahaa ja onnea, voi kaiken tehdä yksin. Mutta kenellä niitä on tarpeeksi? Leila Kontkanen 1.10.2013 1 Oliver E. Williamson, taloustieteen

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 2000 Yleisteokset 193 12 19 224 Filosofia, psykologia 234 3 18 255 Uskonto 258 13 19 290 Sosiologia, tilastotiede 137 6 31 174 Politiikka, kansantalous 474 22 183 679

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

LAUANTAI Päivän tiedepostimerkki Luentosali 5 Akateemikko Olli Lehto: Kylmän sodan matemaatikkokongressi

LAUANTAI Päivän tiedepostimerkki Luentosali 5 Akateemikko Olli Lehto: Kylmän sodan matemaatikkokongressi Ä 14.00 14.45 Päivän tiedepostimerkki Prof. emer. Anto Leikola: Hyödyn ajan merkkimiehiä: Kalm, Gadd, Forsskål 15.00 18.00 Yleisradio ja kulttuuritehtävä Keskustelutilaisuus 15.15 17.15 Kansalliskielet

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti Kysely pyrki selvittämään, miten humanistit ja toisaalta muut näkevät humanistisen tieteen ja humanistit osana yliopistoyhteisöä,

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2017-2018 oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio

Lisätiedot

KIRJALLISUUTTA 1 TIETEEN ETIIKKA KIRJALLISUUTTA 3 KIRJALLISUUTTA 2 KIRJALLISUUTTA 4 KIRJALLISUUTTA

KIRJALLISUUTTA 1 TIETEEN ETIIKKA KIRJALLISUUTTA 3 KIRJALLISUUTTA 2 KIRJALLISUUTTA 4 KIRJALLISUUTTA IEEEN EIIKKA 12 ieteellinen maailmankatsomus II: epäily, usko ja taikausko 2 KIRJALLIUUA 1 Clarkeburn, Henriikka ja Arto Mustajoki, utkijan arkipäivän etiikka, Vastapaino, ampere 2007. Hallamaa, Jaana,

Lisätiedot

Lempäälän lukion oppikirjat , 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1

Lempäälän lukion oppikirjat , 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1 Lempäälän lukion oppikirjat 2017-2018, 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SANOMA PRO Jukola Tekstioppi ÄI (kaikilla kursseilla) 978-952-63-0386-4 SANOMA PRO Jukola 1 ÄI01

Lisätiedot

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Elämänkatsomustieto Satu Honkala, Antti Tukonen ja Ritva Tuominen Sisällys Opettajalle...4 Oppilaalle...5 Työtavoista...6 Elämänkatsomustieto oppiaineena...6 1. HYVÄ ELÄMÄ...8

Lisätiedot

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Toimituskunta Lassi Karivalo Pirjo-Liisa Sillgren Merja Karivalo Tanja Nieminen Jyväskylä 2014 Jyväskylän Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, 2014 Toimituskunta:

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

SUOMEN ARKKITEHTUURIOHJELMA

SUOMEN ARKKITEHTUURIOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTUURIOHJELMA Oulu, kaupunkisuunnitteluseminaari Oulun imago raikas vai tunkkainen? 7.10.2015 Leena Rossi Suomen arkkitehtiliitto SAFA, puheenjohtaja Kuka tai mikä on Oulun pahin kilpailija?

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO Oppikirjaluettelo lukuvuodelle 2016-2017 Vuosikurssi 1 Vuosikurssi 2 Vuosikurssi 3 ENGLANTI A-kieli Karsten-Davies-Kae-Myller jne Ikonen-Mäkelä jne: Ikonen-Mäkelä jne: On Track

Lisätiedot

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2004 Olari Miehet H21

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2004 Olari Miehet H21 H21 1 Hannu Numminen Espoon Kunto 47.32 2 Esa Karjalainen TietoEnator 48.07 3 Niko Torvela Espoon Kunto 48.21 4 Risto Vilkki Espoon Kunto 53.20 5 Markku Syrjälä TietoEnator 55.16 6 Janne Mörsky Tekla 143.49

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI06: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

RAKENNUSTAITEEN SEURA

RAKENNUSTAITEEN SEURA RAKENNUSTAITEEN SEURA JÄSENTIEDOTE 3:2003 R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A Arvoisa vastaanottaja Professori Riitta Nikula täyttää 60 vuotta maaliskuun 15. päivänä vuonna 2004. Tunnemme Riitta Nikulan

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Koordinaattori Otto Auranen, TSV Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi seminaari Helsinki

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2010-8

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Miten tutkimusta pitäisi suunnata vastaamaan metsäalan haasteisiin?

Miten tutkimusta pitäisi suunnata vastaamaan metsäalan haasteisiin? Miten tutkimusta pitäisi suunnata vastaamaan metsäalan haasteisiin? Risto Seppälä Metsämiesten Säätiö: Ihminen ja metsä seminaari Säätytalo 2.12.2013 Esityksen jäsentely Metsäalan määritelmä Selvityksen

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

EUROOPAN OMATUNTO -KONFERENSSI

EUROOPAN OMATUNTO -KONFERENSSI KONFERENSSIOHJELMA Ohjelman muutokset mahdollisia EUROOPAN OMATUNTO -KONFERENSSI Eduskunnan Pikkuparlamentti, auditorio Helsinki 18. 19.3.2014 TI 18.3.2014 09.00 Rekisteröityminen konferenssiin 10.00 Tervetuliaissanat

Lisätiedot

U FI02 Argumentti 2, Etiikka Sanoma Pro U FF03 Argumentti 3, Yhteiskuntafilosofia Sanoma Pro

U FI02 Argumentti 2, Etiikka Sanoma Pro U FF03 Argumentti 3, Yhteiskuntafilosofia Sanoma Pro KERTTLIN LKION OPPIKIRJAT L. 2017-18 uusi ops / vanha ops oppiaine kirjan nimi kustantaja ÄIDINKIELI HOM! uden opsin mukaiset oppikirjat kursseilla ÄI01 Ä106 Haapala ym. Särmä-tekstikirja (joko paperi-

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 1/11/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää myös vastaavaa sähköistä oppikirjaa. Äidinkieli kurssit 1 3 Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssivihot

Lisätiedot

KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI

KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI Tutkimusohjelman suunnittelun taustaa Voimaa taiteesta -seminaari 27.9.2012 Anu Laukkanen projektitutkija ESITYKSEN RAKENNE I Tutkimusohjelman suunnittelun taustaa II

Lisätiedot

Hakemisto Tieteessä tapahtuu 1-8/2003

Hakemisto Tieteessä tapahtuu 1-8/2003 . ibelius Runeberg klo 17 Runeberg-luento 4 Ä L. ja en katu ja pianisti 36 Mika g-luento nioninkatu 2 36 17 Runeberg-luento 1 86 rofessori eivas Oksala: Runeberg tänään sitelmän jälkeen keskustelua kysymyksestä:

Lisätiedot

KULTAKIVI XXVII (6.-7.06.2015) Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 finaali

KULTAKIVI XXVII (6.-7.06.2015) Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 finaali Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 1 Maija Keränen 01:13,0 10 01:13,0 2 Laura Iltanen 01:20,0 10 01:20,0 3 Anita Patala 01:32,0 10 01:32,0 4 Säilä Marjo 02:09,0 10 02:09,0 5 Marina Lindqvist 02:14,0 10 02:14,0

Lisätiedot

Miten teknologia muuttaa maailmaa ja maailmankuvaamme? Vesa Lepistö näyttelytuottaja Tiedekeskus Heureka

Miten teknologia muuttaa maailmaa ja maailmankuvaamme? Vesa Lepistö näyttelytuottaja Tiedekeskus Heureka Miten teknologia muuttaa maailmaa ja maailmankuvaamme? Vesa Lepistö näyttelytuottaja Tiedekeskus Heureka Esityksen sisältö 1. Teknologian ominaispiirteitä 2. Teknologian ennakointia - karkaako mopo käsistä?

Lisätiedot

KURSSIKIRJAT 2015-2016

KURSSIKIRJAT 2015-2016 KURSSIKIRJAT 2015-2016 Sähköistä oppimateriaalia ilmestyy koko ajan lisää, joten eri oppiaineiden opettajat tiedottavat mahdollisista vaihtoehdoista lukuvuoden aikana. Ei siis kannata hankkia koko lukuvuoden

Lisätiedot