TIETEESSÄ TAPAHTUU. Hakemisto Sisällys. Alkusanat (Jan Rydman) Pääkirjoitukset Artikkelit Katsauksia...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETEESSÄ TAPAHTUU. Hakemisto 1983-2000. Sisällys. Alkusanat (Jan Rydman)... 3. Pääkirjoitukset... 5. Artikkelit... 6. Katsauksia..."

Transkriptio

1 akemisto

2 akemisto ieteessä tapahtuu äätoimittaja: Jan Rydman aitto: iina Kaarela lkoasu: eikki Kalliomaa oimitus: Mariankatu 5, elsinki uh. (09) Fax (09) ähköposti: ilaukset ja osoitteenmuutokset: irjo Mäenpää, puh. (09) ähköposti: Julkaisija: ieteellisten seurain valtuuskunta lmestyy 8 kertaa vuodessa erustettu 1983 Lehdestä ilmestyy myös verkkoversio: isällys lkusanat (Jan Rydman) ääkirjoitukset rtikkelit Katsauksia Keskustelua sitelmätiivistelmät Lyhyesti Kirja-arviot ja -esittelyt ieteelliset seurat ieteessä tapahtuu akemisto ainos 2000 akemisto myös verkossa: Kannen valokuva: irjo Mäenpää N Yliopistopaino, elsinki 2001

3 lkusanat Jan Rydman ieteessä tapahtuu -lehti on viime vuosina saavuttanut keskeisen aseman suomalaisena yleistiedelehtenä, eri tieteenalat ylittävänä kokoavana foorumina ajankohtaisille yleistajuisille tiedeartikkeleille ja keskustelulle. Kirjoitukset ulottuvat humanistisista tieteistä luonnontieteisiin, tieteenfilosofiasta tiedepolitiikkaan. Lehteä julkaisee maamme tieteelliset seurat ja tiedeakatemiat kokoava ieteellisten seurain valtuuskunta. ieteessä tapahtuu ei varsinaisesti kilpaile minkään olemassa olevan lehden kanssa, se pikemminkin täyttää lehtikentässä muuten olevaa tiede- ja kulttuurilehtivajetta. * Kun ieteellisten seurain valtuuskunta keväällä 1983 ryhtyi julkaisemaan ieteessä tapahtuu -tiedotetta, kirjoitti silloinen juuri valittu toiminnanjohtaja, dosentti er-dvin ersson päivätyn lehden saatesanoissa, että ieteellisten seurain valtuuskunta on kokeilun luonteisesti ryhtynyt kokoamaan jäsenseuroiltaan tietoja niiden toiminnasta, tarkoituksenaan 1) tiedottaa tiedotusvälineille ieteellisten seurain valtuuskunnan ja seurojen tapahtumista sekä 2) tiedottaa seuroille ieteellisten seurain valtuuskunnan ja muiden seurojen toiminnasta sekä ajankohtaisista tiedepoliittisista kysymyksistä. ersson totesi lisäksi, että tarkoituksena olisi toteuttaa kuukausittain ilmestyvä tiedote. tse asiassa jo valtuuskunnan perustamisen yhteydessä 1899 oli ehdotettu, että valtuuskunta ryhtyisi julkaisemaan erityistä tieteellistä katsausjulkaisua. illoinen valtuuskunnan hallitus ei kuitenkaan vielä lämmennyt ajatukselle. erustamisensa jälkeen ieteessä tapahtuu -lehti on kokenut muutaman olennaisen uudelleen ajattelun, jotka ovat suunnanneet lehteä uusille teille. iis muutama vakaasti harkittu aie ja teko. nsimmäiset viisi vuotta ( ) lehti sisälsi lähinnä kalenteritietoja tieteellisten seurojen tulevista ja menneistä kokouksista ja tapahtumista sekä sivun mittaisen V toimii VD verkar -alkusanat valtuuskunnan ajankohtaisista kuulumisista. Käännekohta tapahtui vuosien aikana. uosta lähtien tiedotetta saattoi perustellummin ryhtyä kutsumaan lehdeksi. iihen alkoi tulla myös sisältöjä; ryhdyttiin mm. julkaisemaan esitelmätiivistelmiä tieteellisten seurojen tilaisuuksista (ensimmäisenä niteessä 2/88 ollut rik llardtin osiaalinen rakennemuutos, joka perustui esitelmään uomalaisessa iedeakatemiassa) sekä esiteltiin tieteellisiä seuroja ja niiden uutuusjulkaisuja. iedeuutiset-palsta, nykyinen Lyhyesti-palsta, aloitettiin 1988 (palstaa on lähes alusta lähtien harkitusti leimannut ehdottoman vakava kepeys ja kepeä vakavuus). Myös pääkirjoituskäytäntö sekä uutuuskirjojen esittelyt aloitettiin ääkirjoituksia ryhdyttiin vuoden 1990 alusta lähtien pyytämään säännöllisesti eri alojen keskeisiltä tiedevaikuttajilta. Lyhyet kirja-esittelyt muuttuivat vähitellen laajemmiksi kirja-arvioiksi. räänlaista rajapyykkiä pienlehden huomioarvon kannalta merkitsee epäilemättä sekin, että valtakunnallinen tiedotusväline noteeraa sen: esimerkiksi elsingin anomat viittasi ieteessä tapahtuu -lehden (5/1991) erääseen artikkeliin jopa pääkirjoituksessaan Lehden nykyisyyden kannalta vuosi 1994 merkitsi lopullista käännekohtaa: lehteä oli 3

4 4 edellisenä vuonna päätetty oikein tosissaan ryhtyä kehittämään keskeiseksi kotimaiseksi tiedefoorumiksi, yleistiedelehdeksi. austalla oli ieteessä tapahtuu -lehdessä 7/1992 esiin nostettu ajatus valtakunnallisen yleistiedelehden tarpeesta (Rydman: arvitseeko tiedeyhteisö uuden keskustelufoorumin? ). tse asiassa jo lehdessä 1/1990 haikailtiin laaja-alaisen kulttuurilehden perään, sellaisen jossa niin tiede kuin jopa taide sulassa sovussa voisivat esiintyä rinnan, limittäin ja lomittain esikuvanaan osin uomas nhavan päätoimittama lukujen arnasso. Muutos näkyi selkeästi niin lehden sivumäärän ja julkaistujen artikkelien kuin painoksen voimakkaana kasvuna. Lehden kasvu on jatkunut johdonmukaisesti 1980-luvun lopulta lähtien. Kun painos vuonna 1987 oli 500, oli se vuoden 1994 alussa jo 1800 ja vuoden 2000 lopussa Lehden vuotuiset sivumäärät em. vuosina olivat vastaavasti 149 (v. 1987), 306 (v. 1994) ja 695 (v. 2000). Lehti on perustamisestaan lähtien ilmestynyt kahdeksan kertaa vuodessa, nykyisin kukin nide keskimäärin sivuisena. Vuoden 1994 alusta lähtien esitelmätiivistelmät korvautuivat täyspitkillä artikkeleilla, lyhyet kirjaesittelyt laajemmilla arvioilla. Lehden runkona toimivat tieteellisten seurojen ja niiden yhteiselinten järjestämien tapahtumien pohjalta syntyneet kirjoitukset, mutta vuosi vuodelta enenevästi lehti on laajentunut eri alojen yleiseksi, kokoavaksi keskustelufoorumiksi. * Lehden merkityksen kasvu on näkynyt myös huomattavana tarjottujen kirjoitusten lisääntymisenä ja kääntöpuolena myös hylättyjen käsikirjoitusten kasvuna. Onko lehti sitten puhdas tiedelehti vai tieteen tuloksia tunnetuksi tekevä lehti? anoisin: sekä että ja siltä väliltä. Lehti on osittainen refereejulkaisu. Mutkat suoristavaan kansanomaistamiseen, popularisoimiseen sanan ikävässä merkityksessä, lehti ei pyri: kirjoitusten tarkoitus on olla täysipainoisia, sellaisia, että esitettävä asia välittyy olennaisena mutta myös siis eri alojen lukijoille. Kirjoitukset saattavat olla toisinaan aiheesta riippuen vaikeitakin, mutta lehti luottaa lukijain ymmärrykseen ja lukutaitoon, uteliaisuuteen itselle outojakin asioita kohtaan. Kirjoittajien omaan ääneen ei puututa, kirjoitusten laajuudetkin vaihtelevat. Yleisenä linjana on: kirjoitus saa olla sen mittainen, kun asian olennainen esittäminen vaatii. i ieteessä tapahtuu -lehti uomen suurin tiedelehti ole, mutta ehkei sen tarvitse ollakaan. i se pieninkään ole, kohtuullisen iso alallaan sentään. Merkitykseltään lehti ei myöskään liene enää aivan vähäinen. e ei ole värikäs kuvalehti, vaikka sisällöltään ehkä värikäs onkin. Kirjoittajia lehdellä on näiden vuosien aikana ollut noin 500, pääasiassa viimeisten 5-6 vuoden niteissä vuonna 2000 esimerkiksi noin 90 eri kirjoittajaa. Lehden kirjoittajina ovat olleet niin akateemikot ja professorit kuin nuoremmatkin tutkijat. Ja myös tiedepoliittiset päätöksentekijät pääministereistä alkaen. Lehden tausta, tieteelliset seurat ja tiedeakatemiat, edustavat käytännössä koko maan tieteenharjoitusta, kaikkia aloja. ämä tausta tarjoaa lehdelle lujan perustan toimia koko tiedemaailmamme yleislehtenä. Viimeisin lehden ulkoasua koskenut uudistus tehtiin vuonna Lehdestä ilmestyy myös verkkoversio; vanhoja numeroita on luettavissa numerosta 1/1998 alkaen osoitteessa * ähän ieteessä tapahtuu -lehden hakemistoon on koottu lehden kaikkien tähänastisten vuosikertojen sisällöt: erikseen pääkirjoitukset, artikkelit, katsaustyyppiset kirjoitukset, keskustelupuheenvuorot, esitelmätiivistelmät (joita lehden alkuaikoina julkaistiin), kirja-arvostelut ja -esittelyt, kirjoitukset tieteellisistä seuroista sekä myös Lyhyesti-palstan keskeiset teemat. li kirjoittajat saattavat siis esiintyä useammankin eri otsikon alla. Jatkossa lehti julkaisee aina kunkin vuoden viimeisessä niteessä kuluneen vuoden sisältöja kirjoittajahakemiston. Jan Rydman äätoimittaja 1986-

5 ieteessä tapahtuu ääkirjoitukset honen, irkka:utkijat kansalaisyhteiskunnan talkoisiin (7/98, 3-4) lestalo, Marja: sineellistetty älymystö (8/93, 1-2) Ystävät ja viholliset (6/95, 3-4) llardt, rik: inekohtainen syventyminen ja tieteiden välinen yhteistyö (5/91, 1-2) Onko tiede jakamaton? (3-4, 2/99) ndersson, Claes: ieteen ja taiteen totuus (7/97, 3) nkvist, Nils rik: iedeakatemiat ja nykypäivä (7/92, 1-3) ri tieteenalojen arvoperusteista (5/97, 3-4) rwe, Marjatta: rkkitehdin ajassa ja ajatuksissa (6/94, 3-4) Fogelberg, aul: Jokainen tutkija on myös tiedottaja (4/91, 1-2) Kohti uudistettua väitösviestintää (5/94, 3-5) aavio-mannila, lina: uloksellisuus ja turvallisuus yliopistossa (4/95, 3-4) attula, Jorma: utkimuksen arvioinnista (6/96, 3-4) eikkilä, annu: Kokoustilat turvattava! (6/ 87, 1) Mistä tilat tieteelle? (6/88, 3) Yhteinen tulevaisuutemme ja ympäristötutkimus (7/88, 3) ieteelliset toimikunnat (1/89, 3) Mistä rahat julkaisutoimintaan? (2/89, 3) Vuosikokouksen päätöksiä (3/89, 3-4) eureka on avattu! (4/89, 3) Miksi V uudistuu? (7/89, 3) Valtuuskunnan vuosikokous: osa ieteen juhlavuoden ohjelmaa (3/90, 1-2) ieteellistä kulttuuria elsingissä (4/90, 1) Muistioita ja mietintöjä: Löysää puhetta tieteen tekemisestä (5/90, 1) uomio tieteestä tiedottamiseen (2/92, 1-2) ieteelliset seurat ja tieteen tulosten tunnetuksi tekeminen (2/94, 3-4) Kouluopetusta kehitettävä (5/96, 3-4) iedettä europolitiikan varjossa (6/97, 3-4) iedevalistukseen panostettava (2/98, 3-4) ieteelliset seurat riippumattomia tieteen edistäjiä (7/99, 3-4) einonen, Olli-ekka: uomi ja :n tutkimustoiminta (4/96, 3-4) Kohti tiedon urooppaa (4/98, 3-4) elander, lisabeth: Vapaaehtoinenkin yhteistyö kohottaa tutkimuksen tasoa (5/93, 1-3) irvi, Vilho: iedeyhteisö kulttuurivoimana (2/95, 3-4) onkapohja, eppo: iede, julkisuus ja politiikka (6/00, 3-4) uldén, Lars: Kampen om Bergom eller Några rön om lärda samfund som skogsägare (8/91, 1-2) hamuotila, Risto: iede ja innovaatiot (7/96, 3-4) Jauho, ekka: ekniikan opetus koulutusjärjestelmässämme lapsipuolen asemassa (3/99, 3-4) Jouppila, Riitta: Lamasta kasvuun koulutuksella ja tutkimuksella (7/91, 1-2) Kaila, Kai Kuismanen, sa: Nykybiologian maailmankuva (8/99, 3-4) Kaimio, Maarit: Väitös vai kirja? (3/91, 1-2) Karjalainen, akari: utkimusvilppi tulee oletko valmis? (3/98, 3-4) Keinonen, Juhani: Koulutusta tarvitaan (1/91, 1-2) Korhonen, Mikko: Vieläkin äätytalosta (2/91, 1-2) Korkman, ixten: iede ja talouspolitiikka (6/92, 1-2) Kuismanen, sa Kaila, Kai: Nykybiologian maailmankuva (8/99, 3-4) Laaksonen, ekka: ieteen hiljaiset taustavoimat (3/94, 3-4) Lahtinen, atos: kylla ja Kharybdis (7/93, 1-3) Lehti, Raimo: ieteen vuosisatoja ja vuosijuhlia (1/93, 1-2) Lehto, Olli: Matematiikka ja yhteiskunta (8/96, 3-4) Leikola, nto: ksellenssi (4/92, 1-2) 5

6 6 Lilius, enrik: Demokraattinen oikeus kulttuuriperintöön (2/97, 3-4) Lipponen, aavo: uteen tasapainoon (5/95, 3-4) Markkanen, apio: äästöt ja korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (4/93, 1-3) yödäänkö siemenperunat? (4/00, 3-4) Michelsen, Karl-rik (Kalle): istorian itsetutkistelu (5/98, 3-4) Mickwitz, Gösta: Multidisciplinaritet och statsunderstöd (7/90, 1-2) Mustajoki, rto: iede ja media (1/98, 3-4) Neittaanmäki, ekka: uomen tutkimuspanostus nousee maailman huipulle (4/97, 3-4) Nenola, ili: Mitä tapahtuu yliopistotutkimukselle? (7/00, 3-4) Nevala, Marja-Liisa: Kuka puolustaa tiedettä ja taidetta? (6/93, 1-2) Niiniluoto, lkka: iede kulttuurin ahjona (3/93, 1-2) Kannattavatko tutkimuksen tietokannat? (5/00, 3-4) Nikula, aavo: utkijat ja päätöksentekijät (4/99, 3-5) aunio, Keijo: ieteen etiikka ja byrokratia (1/92, 1-2) utkimuksen laatu rakentuu hyvään peruskoulutukseen (1/00, 3-4) elkonen, Risto: utkittua tietoa (2/96, 3-4) ersson, er-dvin: arvennushakkuut julkaisuviidakossa (2/92, 1-2) Rydman, Jan: Miksi tiedottaa tieteestä? (8/88, 3) Miten tieteestä saa tiedottaa? (1/90, 3-4) äätytalo takaisin tieteelle (6/90, 1-2) ieteen päivät huviksi ja hyödyksi (8/94, 3-4) iedevalistuksella menee hyvin mutta menköön! (1/97, 3-4) Maailmassa on paljon tärkeitä, ihmeellisiä ja kummallisia asioita (8/98, 3-4) aarnisto, Matti: :n tutkimusohjelmien kritiikkiä (3/00, 3-4) alo, Jukka: utkijat ja ympäristösopimukset (1/96, 3-4) axén, Lauri: Riittämättömät tutkijaresurssit (4/94, 3-4) uomen tieteen tila ja taso ja tulevaisuus (6/98, 3-4) uomen tiede maailmalla (8/00, 3-5) etälä, äivi: ieteen juhlavuosi on tärkeä (2/90, 1) utkijat, tieteelliset seurat ja maailman muutos (8/92, 1-2) Kansainvälistä yhteistyötä Roomassa (7/95, 3-4) iede on kulttuuria (5/99, 3-4) anskanen, ntti: Kuka päättää uroopan tiedepolitiikasta? (7/94, 3-4) hesleff, rma: Voitaisiinko kaikki yliopistojen tutkijat kytkeä opetukseen? (8/97, 3-5) ommila, äiviö: Yhteistyötä tarvitaan tieteellisessä julkaisutoiminnassa (8/89, 3-4) ieteelliset seurat tarvitsevat äätytalon takaisin (8/90, 1-2) Jatkuvaa laadunarviointia (3/92, 1-2) arvitaan itsenäisen uomen tieteenhistoriaa (1/94, 3) Menestynyt tieteemme katselmus (1/95, 3-4) iede ja taide ovat iloisia asioita (3/96, 3-4) Väitöskirja ja sen puolustus (4/97, 3-4) Vaihtoehtojen ja toiveiden historiaa (1/99, 3-4) Riekonmarjoja ja tutkimusetiikkaa (6/99, 3-4) Kahtiajakoja (2/00, 3-4) unkelo, ino: iede- ja teknologiapoliittisia linjauksia (3/95, 3-5) osukainen, Riitta: Varmaa on vain muutos (6/91, 1-2) Väyrynen, Raimo: Kansainvälinen tiedeyhteisyö (5/92, 1-3) Zetterberg, eppo: Viron muisti pätkii (8/95, 3-4) rtikkelit ho, sko: ieteen edellytyksistä kannettava huolta taloudellisesta tilanteesta riippumatta (1/92, 9-11) iede- ja korkeakoulupolitiikka uuden kynnyksellä (3/93, 9-14) ho, Kalevi: Miltä kuulosti 1900-luku? Länsimaisen taidemusiikin kehityksen suuntaviivoja (7/99, 18-24) ho, uomo: Leviathan filosofian hauskimpia suurklassikoita (3/99, 33-37) honen, irkka: istorian suuret ja pienet kertomukset (1/97, 24-27) istoriallinen identiteetti tutkimuskohteena (2/99, 33-35) htiainen, ekka ervonen, lkka: istoriankirjoitus Kansakunnan kompassi vai politiikan tuuliviiri (8/96, 18-24) lapuro, Risto: Kulttuurieroista suomalaisten ja venäläisten välillä (5/95, 15-19) Ylioppilasliike ja sosiologia 60-luvulla eli miten sosiologia auttoi opiskelijoi-

7 ta löytämään kansandemokraattisen liikkeen (4/97, 7-10) lhonen, entti: Väinö uer ulimaan tietäjä (7/97, 23-27) llardt, rik: Kansallinen innovaatiojärjestelmä teknologiapolitiikan ystävänä ja tiedepolitiikan haittana (4/95, 5-9) Yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksen arvioinnista (3/96, 10-15) utkimustraditiot tieteessä (8/97, 6-9) ieteelliset seurat tieteessä ja yhteiskunnassa (7/99, 55-57) Kahden kulttuurin probleemi siis kolmas kulttuuri? Kolmas kulttuuri: hedelmällistä tiedemiesten mystiikkaa? (2/00, 16-18) lm, Jukka: Kasvihuonekaasut, soiden näkymättömät vaikuttajat (2/98, 14-18) nhava, Jaakko: Minne kielet kadonneet? (3/99, 26-32) nttonen, Veikko: Mitä tutkimista pyhässä? (7/96, 13-16) Bacon, enry: Kapitalismin henki ja nais-ikiihanne Goethen Faustissa (6/00, 13-25) Bonsdorff, auline von: rkkitehtuurin ja rakennusperinnön suhde (6/94, 11-14) Dasgupta, artha: aloudellinen kehitys ja sosiaalisen pääoman käsite (7/98, 50-52) Drake, Knut: Finlands inträde i medeltidens europeiska kulturgemenskap (5/96, 14-16) ngman, Marja: lma öderhjelm Ranskan historian tutkija (7/96, 21-25) nqvist, Kari: Kokonaisuus on vähemmän kuin osiensa summa (7/98, 8-11) Kahden kulttuurin probleemi siis kolmas kulttuuri? Onko kolmas kulttuuri olemassa? (2/00, 6-11) nvall, Markku: Mika Waltarin tie inuheen ja historialliseen romaaniin (3/95, 14-15) riksson, Jarl-hure: Oksat pois tiedon puusta (4/00, 12-17) Fogelberg, aul: ieteellisen toimitustyön muuttuva luonne (5/95, 9-10) Fortelius, Mikael: Julkaisu- ja kirjastotoiminta tieteellisenä laitteena (6/93, 22-25) hmisen lajikehitys eli Kaamean, karvaisen apinateorian paluu (1/97, 20-23) Fortelius, Walter: Kaksituhatta vuotta yksisarvisia (6/99, 35-42) Frösén, Jaakko: Muinainen gypti ja Kreikka utta tietoa kohukaivauksista (8/92, 7-10) ako gyptistä aronin jäljillä etrassa (8/97, 11-15) leksandrian kirjastot (8/99, 28-38) Obodianoksen testamentin tarina (1/00, 34-38) Granö, Olavi: uhdas maantiede aikansa kuvastimessa (4/98, 46-50) aapala, ertti: istoria opettaa (5/96, 7-10) arvitaanko kansallista historiaa? (5/98, 18-20) aaparanta, Leila: ivistys ja muutos (3/99, 5-10) aila, Yrjö: Yhteiskunnallinen murros, tieteen asema ja tiedepolitiikka (1/97, 9-12) utkimuksen arvoperusteet: ekologia (5/97, 26-29) Käyttäytyminen: geenit vai ympäristö? isäisten ja ulkoisten tekijöiden erottaminen mielivaltaista (2/00, 23-26) akala, etra: Björn Kurtén iedemies, ihminen, kirjailija (1/95, 18-20) akkarainen, Mika: Kadonneen Bysantin etsintä (6/97, 13-18) akulinen, uli: Kielioppi apuna kielestä puhuttaessa esimerkkinä äidinkielenopetus (1/97, 28-31) ari, Riitta: hmisen aivokuoritoiminnot: neuromagneettisia tutkimustuloksia (6/96, 24-26) arju, Jorma: ähtipöly ja elämän reunaehdot (3/98, 31-36) aukioja, rkki: kosysteemit kestävän kehityksen malleina (1/96, 5-8) avas, aavo: Kasvihuoneilmiö biologin näkökulmasta (8/92, 13-15) eikkilä, annu: Lisan koulusta ieteiden taloksi (7/97, 43-52) eininen, imo: Jalopeurukaisen jäljillä gricolan raamatunsuomennoksesta (5/00, 44-48) einonen, Visa: Nälkämaasta moderniksi kulutusyhteiskunnaksi (6/00, 30-34) einämaa, ara: Voiko koneella olla tietoisuutta. Filosofisia huomautuksia nykyisen mielenfilosofian ongelmista (7/95, 8-14) odellisuus: sosiaalinen konstruktio vai totista totta? DN:sta sammakoihin ja vapaaseen tahtoon. uomautuksia luonnontieteiden ja ihmistieteiden yhteyksistä (2/00, 60-63) elander, Vilhelm: Vanhat arvot vai uudet vaatimukset ieteiden talon suunnittelusta (7/97, 32-42) nohtaako kulttuuripääkaupunki kaupunkikulttuurin? (8/99, 39-46) ellsten, irkku: John Rawlsin hyvinvointiliberalismi: metodologista vai moraalista 7

8 8 individualismia (8/97, 27-35) elo, ri: hmisoikeudet ja kansakunta erään orjanomistajan tasavallassa (1/95, 11-13) Moraalista ja historiallisesta ajattelusta oistaako se historia itseään vai ei? (1/00, 45-49) entilä, eppo: istorian julkinen käyttö (5/98, 5-9) erlin, lkka: Kustaa Vilkuna ieteen ja politiikan yhdistäjä (7/97, 28-31) istoriantutkimus kansallisten tieteiden järjestelmässä Lisiä itseymmärrykseen (8/98, 20-22) iede ja kansallinen tiede 1800-luvun uomessa (6/00, 26-29) ietala, Marjatta: istoriantutkimus ja aikamme haasteet (6/97, 33-36) jerppe, Riitta: Kansainväliset vertailut historiantutkimuksessa hyödyllisiä mutta vaativia (5/98, 21-27) offman, Kai: kuinen energiakysymys (4/99, 24-27) onkapohja, eppo: Makroteorian mullistukset viimeisten 60 vuoden kuluessa (8/96, 9-13) onko, Lauri: uomen tieteellisen julkaisutoiminnan kansainvälistäminen ja tehostaminen (6/92, 10-14) Kalevala ja suulliset eepokset (8/95, 5-10) Vapauttakaamme lias Lönnrot (3/98, 16-21) uldén, Lars: Den vida kände danske prinsens mindre kända monolog (7/99, 50) Laajalti tunnetun anskan prinssin vähemmän tunnettu monologi (7/99, 51) uumo, Katja: istorioitsijoiden itseymmärrystä etsimässä (1/00, 50-52) äkkinen, Kaisa: Jalopeuran jäljillä (7/00, 36-41) äkli, sko: utkimuksen ja korkeakouluopetuksen tiedonsaannin turvaaminen: Kokoelmat ja kokoelmapolitiikka uomen korkeakoulukirjastoissa (1/97, 13-19) ämäläinen, irkka: ienhaarassa (3/95, 8-13) äyry, eta: ieto ja vastuu (2/96, 15-19) äyry, eta Lehto, uija: Oppineita naisia (1/98, 11-15) lonen, Juha: Valta, voima ja kunnia. Kaupungin purkaminen ja rakentaminen sukupolven ja arvojen murroksessa (4/96, 11-13) tkonen, sa: Maailman kielten yhtäläisyydet ja niiden suhde ajatteluun (1/95, 5-7) olkappiyam: tamilkielen ja -kulttuurin perusteos (6/98, 35-42) Janhunen, Juha: Fennougristiikan suhde naapuritieteisiin (7/96, 8-12) ltaistiikka suomalaisen asian-tutkimuksen kentässä (5/99, 25-28) Jussila, Raimo: Kansakunnan muistia elvyttävää synergiaa (8/98, 32-34) Kahlos, Maijastina: ugustinuksen kaksi valtakuntaa (7/00, 29-35) Kaila, Kai: Neurobiologia ilta fysiikasta psykologiaan (6/98, 10-12) Kajantie, Keijo: Kosmologia uusi täsmätiede (3/98, 27-30) Kakkuri, Juhani: Gravitaation absorptio tarua vai totta? (3/00, 41-43) Kalha, arri: stetiikasta etiikkaan, kulttuurista politiikkaan: Muotoilun kultakausi uusin silmin (5/98, 39-42) Kallinen, Maija: Filosofia teologian palvelustyttö (4/96, 14-17) Kallio-amminen, arja: avaitsijan asema kvanttimekaniikan kööpenhaminalaisessa tulkinnassa (5/00, 27-34) Kamppinen, Matti: Kulttuurintutkimuksen tulevaisuus ei hyvältä näytä (6/99, 7-11) ähtien sota ja biotieteiden maailmankuva Voima on veressä (8/99, 14-17) ivotoiminta: psykologista vai neuraalista selittämistä? mergenssin asema universumissa (2/00, 36-40) Navigointia epävarmuuden maailmassa tieteentekijän ja päättäjän erilaiset vastuut (4/00, 33-36) Kanninen, Markku: lmakehämuutokset ja niiden tutkimus uomessa (4/93, 15-17) Karhunen, Jonna Nummi, etri: Muukalaisia Maa-planeetalta (4/99, 14-15) Karjalainen, auli apani: Maantiedettä paikasta toiseen (6/95, 19-21) Karjalainen, akari: utkimuseettisen neuvottelukunnan uudistetut ohjeet (4/98, 37-42) Karkama, ertti: Kirjallisuushistorian tutkimuksesta (5/95, 11-14) Karlsson, Fred: pråkens öde? (8/97, 43-46) Karttunen, annu: hka taivaalta (7/98, 13-15) Karttunen, Klaus: isällissodan repimässä maassa on kaikki uhattuna (6/97, 9-12) Buddhalaisuus intialaisessa kulttuurissa (4/00, 23-26) Karttunen, Krister: liöiden nimet ristoteleesta K-aikaan (2/94, 5-8) Karttunen, eppo: Fuusioenergian ratkaisu näköpiirissä (5/94, 14-16)

9 Fuusio voi olla tulevan vuosituhannen energiaratkaisu (5/99, 22-24) Kasvio, ntti: Ystävä vai vihollinen? nnovaatiojärjestelmäajattelu vahvistaa perustutkimuksen asemaa (3/96, 16-19) Kaukonen, rkki: uippukunto vai hyvä peruskunto? uden tiedepolitiikan arviointia (3/94, 6-9) Keinonen, Juhani: Fysiikan jättitapahtuma Yhdysvalloissa (4/99, 40-42) Kemiläinen, ira: hmisoikeudet ja rodullinen eriarvoisuus (7/94, 8-12) Nationalismi ja universaalinen nationalismi eli lähetystehtäväajatus muutostekijänä historiassa (2/99, 5-10) Kere, Juha: Käyttäytyminen: geenit vai ympäristö? elitykset monimutkaisia (2/00, 27-28) Keskinen, Raimo: varuuden ja ajan aaltoilua (2/95, 16-17) Yleisen suhteellisuusteorian synty (5/96, 25-26) Gunnar Nordström uomen instein (7/97, 17-19) Kettunen, auli: Kansallinen me ja historia globalisoituvassa maailmassa (5/98, 10-17) Kieseppä,..: opper, tiede ja epätiede (8/95, 22-25) Kivinen, Osmo Nurmi, annu: Valkoinen elefantti yliopiston rahoitusviidakossa (4/99, 36-39) Kivinen,. lbert: Descartes ja hänen dualisminsa (5/96, 27-30) Onttinen kommunismi terveen järjen universaaliteoria (2/97, 32-35) Reiät ja paikat: johdatusta deskriptiiviseen metafysiikkaan (4/99, 28-32) Knapas, Rainer: jankohtainen rmfelt (2/98, 24-28) Kirjallisuus ja historia Finlands svenska litteraturhistoria -teosta lukiessa (2/99, 36-38) Knuuttila, imo: ika ja ajattomuus (1/00, 8-13) Koistinen, ero: Maailmanyliopiston matkassa (6/98, 21-26) Kojo, lpo: Näkemisen tutkimus ja tietoisuus (7/95, 5-7) Korhola, tte: Kirpulla menneisyyteen järvien pohjakerrostumat kertovat uomen ilmaston kehityksen (6/98, 5-9) Koskela, rkki: Julkisen sektorin laajuus taloustieteellisestä näkökulmasta (5/94, 11-13) Koukkunen, Kalevi: Warokaa perunakuoriaista! (7/99, 42-46) Krötzl, Christian: Keskiajan tutkimus: avain eurooppalaisuuteen (6/96, 12-14) Kuitunen, Jorma: ieteen eetos, tutkijan sosiaalieettinen vastuu ja arvojen kritiikki (8/95, 26-30) uro-välimeri-kumppanuus laajentaa mahdollisuuksia kansainväliseen tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön (4/97, 16-19) Kukkonen, aneli: 800 vuotta bn Rushdin kuolemasta 800 vuotta verroës ta (5/98, 43-49) lhambran yhteinen perintö (6/00, 41-45) Kupiainen, ntti: iede rvona (5/97, 5-9) odellisuus: sosiaalinen konstruktio vai totista totta? Voiko luonnonlakia potkia? (2/00, 45-52) Kuusisto, sko: Luomisen uudet vaatteet (1/94, 13-14) Kääriäinen, elena: erveyttä genomitutkimuksesta? (8/99, 23-27) Laaksonen, ekka: e pyörii sittenkin uomalaisia keksijäoriginelleja (8/97, 37-42) Lagerspetz, erik: iedon kasvu ja tulevaisuuden ennustaminen (2/96, 8-14) Lagerspetz, Kari: ino Kaila Kahden kulttuurin sillanrakentaja (7/97, 20-22) arkoituksenmukaisuus elävässä luonnossa ja sen selitykset (8/98, 38-42) Lagerspetz, Kirsti: Naisen aggressio (7/98, 34-40) ivotoiminta: psykologista vai neuraalista selittämistä? ivotutkimuksen merkitys psykologialle (2/00, 41-44) Lagerspetz, Olli: Miksi värit eivät redusoidu? (6/99, 12-18) Laitinen, Lea: Kansankieli kansallinen kieli (4/97, 12-17) Lehti, Raimo: ieteen objektiivisuus: esimerkkinä havaitseva tähtitiede (8/95, 11-21) Minun historiankuvani (6/96, 5-11) Lumihiutaleet ja maailmankuvat havaintoja ja spekulaatioita 1600-luvulta (7/98, 23-33) ieteen substanssi ja sen historia (5/99, 5-14) Kuka keksi kaukoputken ja kuka silmälasit? (7/99, 29-41) odellisuus: sosiaalinen konstruktio vai totista totta? Karkea ja korkea todellisuus (2/00, 64-72) 9

10 10 Matematiikan ja sen opetuksen asema kulttuurissamme (3/00, 11-23) aikka suhteellisuusteoriassa ja kosmologiassa (5/00, 14-26) Vaikuttaako havainto kohteeseensa? (6/00, 5-10) Lehto, Olli: iede ja politiikka (4/98, 24-27) Lehto, uija äyry, eta: Oppineita naisia (1/98, 11-15) Lehtonen, uomas M..: nhimillisen toiminnan teoria ja sydänkeskiajan historiallinen ajattelu (5/96, 11-13) Lehväslaiho, eikki: Geenejä ja ihmisiä (3/96, 36-37) Leikola, nto: Ritari de La Marck biologian isä? (6/94, 15-16) Lavoisier puhuttaa yhä (3/95, 20-21) aiteilija, tiede ja yliopisto (8/96, 37-38) Robert igerstedt Fysiologian viimeinen yleisnero (7/97, 10-11) Carl Gustaf Mannerheim, kovakuoriaiskreivi (8/98, 23-27) utkimuksen menneisyys ja tulevaisuus? (5/00, 40-43) Leikola, Matti: o ave and ave Not uippuyksiköitä valikoivan ja tukevan tutkimuspolitiikan tarkastelua (3/94, 10-12) Leino, entti: Miten pitkälle kieltä voidaan normittaa? (2/96, 31-36) Liinamaa, Matti: ieteen keskustoimikunnan oudot ohjeet (5/92, 8-10) Lilius, enrik: Villa Lante renessanssihuvilana (4/94, 5-8) Lindeman, Marjaana: lämysperäinen ja rationaalinen ajattelu (5/97, 30-33) Lindgren, nna-riitta: Kveenien ja saamelaisten kieli modernisoituvassa maailmassa (7/95, 15-20) Lipponen, aavo: erustutkimuksen edellytyksistä huolehdittava (1/99, 10-12) Litzen, Veikko: Myöhäisantiikki puhuttelee nykyaikaa (4/94, 14-19) Kaikella on aikansa (5/99, 29-32) Londen, tig-olof: Värderingar inom matematiken (5/97, 18-22) Lummaa, Virpi: Luonnonvalinnan vai kulttuurin tuotteita? Kirkonkirjat kertovat suomalaisten lisääntymismenestyksestä 200 vuotta sitten (3/00, 37-40) Manninen, Juha: Vanha ja uusi tieteenhistoria avain homas. Kuhnin ymmärtämiseen (2/98, 19-23) Mihin aate- ja oppihistoriaa tarvitaan? (8/98, 6-19) Manninen, Ohto: tsenäistymisen vuodet Kuinka se oikein tapahtui? (7/92, 12-16) Markkanen, apio: Liekkien loimu vai ikijää loppukuvan hahmottelua (7/98, 16-22) Markkula, Martti: ieteelliselle julkaisutoiminnalle asetettavat tavoitteet (4/91, 6-8) Martikainen, eva: Fysiikka, filosofia ja teologia kosmologisten haasteiden edessä (7/00, 16-22) Martio, Olli: arvitaanko viikatetta suomalaisessa tiedepolitiikassa? (4/96, 5-10) Mattila, Markku: uomalainen rotuhygienia (8/97, 20-26) Meinander, enrik: Nykyhistorian tutkimus: journalistiikkaa vai tiedettä? (1/00, 39-44) Merisalo, Outi: Virkamiehiä, agentteja ja taiteilijoita: Medicien omaisuuden selvittelyä Firenzessä 1495 (5/00, 10-13) Michelsen, Kalle: Ympäristö tieteen objekti (1/96, 9-11) odellisuus: sosiaalinen konstruktio vai totista totta? skotko todellisuuteen? (2/00, 53-59) Mikkeli, eikki: uroopan muisti (3/95, 16-19) Muuttuvat terveyden määrittelyt länsimaisessa kulttuurihistoriassa (3/96, 32-35) Moisala, irkko: Ääni vaiennetulle musiikille Musiikin naistutkimuksesta sukupuolistavaan musiikintutkimukseen (8/94, 10-12) Muinonen, Karri: örmäilevät asteroidit (7/99, 25-28) Murtomäki, Veijo: ibelius-tutkimuksen nykytila (1/99, 30-35) Mustakallio, Katariina: Naiset antiikin Roomassa (7/95, 21-22) Myllyntaus, imo: Vertaileva tutkimus yhteiskunnan peili (1/95, 8-10) Mäkelä, Janne: ähti on syttynyt. Kuuluisuuden varhaishistoriaa populaarimusiikissa (8/98, 49-54) Mäkelä, Klaus: ääntö, muuntelu ja kielenhuolto (2/96, 20-24) Nevanlinna, eikki: urinko ja ilmaston lämpeneminen (6/00, 11-12) Niemelä, Jari: Kovakuoriaiset ja luonnon monimuotoisuus (6/96, 15-17) Niemi, Åke: lämää jäässä ja jään tuntumassa (2/98, 34-37) Niiniluoto, lkka: Onko järkee vai ei? (1/94, 10-12) Voidaanko tulevaisuudesta tietää?

11 (1/99, 5-9) jan lyhyt filosofia (1/00, 5-7) Kahden kulttuurin probleemi siis kolmas kulttuuri? Kulttuuri: yksi, kaksi vai kolme? (2/00, 12-15) Nikinmaa, Mikko: appi solujen toimintojen säätelijänä (8/00, 27-31) Nikula, Riitta: Rakennussuojelu ja arvot (3/96, 25-31) Nirkko, Juha: Joulun suuria kertomuksia (8/94, 13-15) Nordenstreng, Kaarle: ananvapaus etsii itseään (8/96, 25-27) Nummela, lkka: uloeroista keskiajalla (5/96, 17-18) Nummi, etri Karhunen, Jonna: Muukalaisia Maa-planeetalta (4/99, 14-15) Nuolijärvi, irkko: uomen kielitilanne luvulla (1/99, 22-29) Nuorteva, Jussi: urooppalainen aateliskulttuuri ja sen välittyminen uomeen ja 1600-luvuilla (8/94, 16-19) arjoitusmestarilaitos Liikuntatieteiden, taide-aineiden ja modernien kielten juuret (1/98, 23-26) Nuorteva, ekka: ieteellisten julkaisujen transformointi kulttuuritehtävä suomalaisille (4/97, 9-11) utkimuspolitiikka hyönteisten, saasteiden ja metsäkuolemien pyörteissä (2/99, 11-22) Nurmi, annu Kivinen, Osmo: Valkoinen elefantti yliopiston rahoitusviidakossa (4/99, 36-39) Näre, ari: utkijan rooli julkisuuden intimisoituessa (7/99, 47-49) Oittinen, Vesa: Kant, artman ja uomi valistusajattelun uusi vaihe (4/96, 18-21) Oksala, eivas: Goethe lyyrikko Jumalan armosta (1/00, 14-24) Oja, rkki: Neurolaskenta voiko kone oppia? (4/97, 18-20) aalanen, Mikko: Nanotieteessä pieni on kaunista (2/98, 9-13) akkala, imo iainen, Juha Vuorisalo, imo: Kaupunkien linnusto tutkimuskohteena (5/94, 17-19) akkanen, apani: allohiilestä nanotekniikkaan (5/95, 24-26) alola, ri-ekka: Yliopisto-opiskelua keskiajalla Olavi Maununpoika ariisissa (3/98, 9-15) alva, apio: Kasvien molekyyligenetiikka laboratorioista ruokapöytään (7/97, 7-9) arpola, imo: Länsimaisen kulttuurin mesopotamialainen sielu (6/95, 14-18) aunio, Keijo: utkijan sosiaalinen vastuu (4/98, 34-36) aunonen, eikki: uomen kielen ohjailun myytit ja stereotypiat (2/96, 25-29) ekkanen, Martti: iede hyöty tekniikka (3/00, 24-33) ekkanen, uomo: Latinan opetus uomessa (4/97, 27-28) ekkarinen, Jukka: uomen talouspolitiikan pitkää linjaa etsimässä (5/93, 8-15) John Maynard Keynes: kansantaloustieteen uudistaja Cambridgesta (5/94, 6-10) ekonen, Kyösti: uomi poikkeuksena? usi radikaali oikeisto uroopassa ja uomessa (5/99, 15-18) ekonen, Osmo: Onko maailmankaikkeus kaksivaippainen? (5/95, 20-23) M-teoria: mitä? missä? milloin? (4/99, 6-13) Kahden kulttuurin probleemi siis kolmas kulttuuri? Kolmas kulttuuri julkisuusprojektina (2/00, 19-22) Miljoonan dollarin ongelmat (6/00, 35-40) Gerbert urillacilainen: matemaatikko ja paavi tuhannen vuoden takaa (7/00, 23-28) elkonen, Risto: Nykyaikainen tutkimus sadan vuoden takaa (5/92, 19-21) Lääketieteen monta maailmaa: molekyylit ja me (8/99, 18-22) erko, apani: ikatietä aikakoneella (3/96, 22-24) ersson, er-dvin: iedevalistus ja tiedekeskukset (3/99, 38-40) ietarinen, Juhani: utkijan vastuu (2/95, 6-8) dvard Westermarck Moraalifilosofian dinosauri (7/97, 12-16) ietikäinen, etteri: litajunta ja evoluutio huomioita syvyyspsykologian biologisista lähtökohdista (7/98, 41-45) sykokulttuurin kritiikki (8/00, 6-14) ihlström, ami: Ympäristökeskustelun mahdollisuudesta (4/98, 19-23) dealismin paluu? (4/00, 5-11) irinen, anna: Luterilaisen kirkkointeriöörin muotoutuminen uomessa (7/96, 17-20) ortin, etter: erinnöllisyystieteen vuosisata (3/00, 34-36) Mihin perustui Mendelin onnistuminen ja miksi hänet unohdettiin perinnöllisyyslakien löytäjänä? (8/00, 24-26) 11

Tieteen päivät 2007 Rajalla

Tieteen päivät 2007 Rajalla ieteen päivät 2007 Rajalla Keskiviikosta sunnuntaihin 10. 14.1.2007 elsingin yliopiston pää rakennus, Fabianinkatu 33. alit 1, 5 7, 13, pieni juhlasali, aulat 98 KKVKKO 10.1.2007 12.00 14.30 DN RJL- L

Lisätiedot

Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa. jumala, askeesi ja mystiikka yhteinen pohja?. Paikkana Helsingin yliopiston Porthania,

Generalia luentosarjassa Myyttien ja uskomusten semiotiikkaa. jumala, askeesi ja mystiikka yhteinen pohja?. Paikkana Helsingin yliopiston Porthania, ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen 88 sitelmiä, kuukausikokouksia 18.10. klo 18.45 FM sa Korkeamäki esitelmöi uomen yönteistieteellisen euran kokouksessa aiheesta udenkorentopopulaatioiden häviämistodennäköisyys

Lisätiedot

TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena

TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena Tiede ja sattuma TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena on vuonna 2015 sattuma. Nykymuotoisilla Tieteen päivillä on pitkä historia. Nyt jo viidennentoista kerran tuhannet ja taas tuhannet tieteen

Lisätiedot

syksy 2 0 1 4 Tiedon puolella.

syksy 2 0 1 4 Tiedon puolella. Tiedon puolella. syksy 2014 Emme tuki sähköpostilaatikkoasi, kirjeitä tulee korkeintaan kymmenen vuodessa. Uutiskirjeen voit tilata nettisivuiltamme www.gaudeamus.fi tai lähettämällä meille sähköpostia

Lisätiedot

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA Sanomalehtiyliopisto syksy 2010 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 1 JULKAISU No 33 Avoin yliopisto 2 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy

Lisätiedot

TIETEESSÄ TAPAHTUU 63 2014 2015

TIETEESSÄ TAPAHTUU 63 2014 2015 TIETEESSÄ TAPAHTUU 63 2014 2015 Mediajulkisuus valikoi mielitiettynsä Suomi maailman turvallisin maa Akateemisen elämänmuodon ehdot Tieteellinen julkaiseminen Hyvä ihminen ja myötätunto Tiede ennustajana

Lisätiedot

#80 SISÄLTÖ. 32 Risto K. Järvinen. Cowboy mursi intiaanin kirouksen

#80 SISÄLTÖ. 32 Risto K. Järvinen. Cowboy mursi intiaanin kirouksen 1 2009 TAPIO PUOLIMATKA PUOLUSTI HUUHAA-TEESEJÄÄN SISÄLTÖ Julkaisija: PL 483 00101 Helsinki www.skepsis.fi Päätoimittaja: Risto K. Järvinen E-mail: editor@skepsis.fi #80 Toimitus: Närhitie 11 01450 Vantaa

Lisätiedot

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 13/2014 1 Marko Ahvenainen Projektipäällikkö, FM Tulevaisuuden tutkimuskeskus marko.ahvenainen(a)utu.fi

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Mikko Lahtinen, Filosofian merkitys. niin vai näin 5 Erika Ruonakoski, Puhetta ja sanoja: filosofian kääntämisestä

Pääkirjoitus 3 Mikko Lahtinen, Filosofian merkitys. niin vai näin 5 Erika Ruonakoski, Puhetta ja sanoja: filosofian kääntämisestä Pääkirjoitus 3 Mikko Lahtinen, Filosofian merkitys niin vai näin 5 Erika Ruonakoski, Puhetta ja sanoja: filosofian kääntämisestä Filosofia kauppatavarana niin & näin -lehden 50. juhlanumero 9 Voltaire,

Lisätiedot

Kulttuuri kantaa ystävyys antaa SIVUT 6 7

Kulttuuri kantaa ystävyys antaa SIVUT 6 7 10/22 14/20 12.9.2012 21.5.2008 www.tampereenkirkkosanomat.fi REILUSTI KRISTITTY Kaisa Härkisaari Rippikoulupolusta jäi hyvä mieli Eeva-Maria Inkinen luotsasi Isosaarenleiriläisiä Aleksanterin kirkossa.

Lisätiedot

Juhani Kahelin. Aika palaa

Juhani Kahelin. Aika palaa Juhani Kahelin Aika palaa copyright Juhani Kahelin Kirja kerrallaan, Helsinki 2008 Kansi: Erno Reinikainen, Juhani Kahelin ISBN 978-952-92-4066-1 www.essee.net www.essee.wordpress.com 3 TIEDE * GLOBAALI

Lisätiedot

TIETEESSÄ TAPAHTUU 5 2014

TIETEESSÄ TAPAHTUU 5 2014 TIETEESSÄ TAPAHTUU 5 2014 Ihminen avoimena ongelmana Interventioekologiaa Kiinalainen kaunokirjallisuus Suomessa Suuri konteksti Fukuyaman visio Ukrainasta Uskontotiede ja uskonnonfilosofia TIETEESSÄ TAPAHTUU

Lisätiedot

AURORA KIINA LIEKEISSÄ 10 YLIOPISTO AVAUTUI LAPSILLE

AURORA KIINA LIEKEISSÄ 10 YLIOPISTO AVAUTUI LAPSILLE AURORA 2 08 KIINA LIEKEISSÄ 10 YLIOPISTO AVAUTUI LAPSILLE 18 SISÄLLYS 2 08 Kuva: Sari Autio 10 Kuva: Vesa- Matti Väärä 18 7 MAISTUUKO MARJA? AINA AURORASSA 8 POLITIIKKA EVVK! 10 KIINA OLYMPIALAISTEN KOURISSA

Lisätiedot

TOIMITUKSEN OSOITE niin & näin PL 730 33101 Tampere TÄMÄN NUMERON KIRJOITTAJAT

TOIMITUKSEN OSOITE niin & näin PL 730 33101 Tampere TÄMÄN NUMERON KIRJOITTAJAT TOIMITUKSEN OSOITE niin & näin PL 730 33101 Tampere niin & näin INTERNETISSÄ http:// www.netn.fi/ SÄHKÖPOSTI netn@kaapeli.fi TOIMITUSKUNTA Mikko Lahtinen, päätoimittaja puh. (k.) 03-253 4851, sähköposti

Lisätiedot

AGON III. Filosofian hyöty ja hyödyttömyys 2/2003 20.9 POHJOINEN FILOSOFIYHDISTYS WEB-VERSIO. Toivo Salonen

AGON III. Filosofian hyöty ja hyödyttömyys 2/2003 20.9 POHJOINEN FILOSOFIYHDISTYS WEB-VERSIO. Toivo Salonen AGON Toivo Salonen III 2/2003 20.9 POHJOINEN FILOSOFIYHDISTYS Filosofian hyöty ja hyödyttömyys Filosofian harrastukseen kohdistetaan odotuksia. Jos filosofiassa kyetään ylittämään luonnolliset odotukset

Lisätiedot

SYÖPÄ MEDIA JULKISUUS. SATU LIPPONEN (toim.)

SYÖPÄ MEDIA JULKISUUS. SATU LIPPONEN (toim.) SYÖPÄ MEDIA & JULKISUUS SATU LIPPONEN (toim.) SYÖPÄ & MEDIA & JULKISUUS Satu Lipponen (toim.) Teksti on vapaasti lainattavissa kirjoittaja ja lähde mainiten. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro: 77

Lisätiedot

A R S I S 4/08. Vuonna 2008 myönnetyt apurahat, avustukset ja palkinnot Valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat

A R S I S 4/08. Vuonna 2008 myönnetyt apurahat, avustukset ja palkinnot Valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat A R S I S b u l l e t i n 4/08 Vuonna 2008 myönnetyt apurahat, avustukset ja palkinnot Valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat ARSIS 4 2008 1 PÄÄKIRJOITUS 2 AKATEEMIKKO Aki Kaurismäestä

Lisätiedot

Lääketieteen filosofiaa etsimässä

Lääketieteen filosofiaa etsimässä Pekka Louhiala (toim.) Lääketieteen filosofiaa etsimässä Juhlakirja Suomen lääketieteen filosofian seuran täyttäessä 10 vuotta Saatteeksi Lääketieteen juuret ulottuvat pitkälle ihmiskunnan esihistoriaan.

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 2-3 / 2011

J ä s e n l e h t i 2-3 / 2011 J ä s e n l e h t i 2-3 / 2011 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 1-2 / 2007

J ä s e n l e h t i 1-2 / 2007 J ä s e n l e h t i 1-2 / 2007 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 faksi: (09) 228 69 266 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu:

Lisätiedot

LÄHDE 2/2004. historiatieteellinen aikakauskirja. Toiseus

LÄHDE 2/2004. historiatieteellinen aikakauskirja. Toiseus LÄHDE 2/2004 historiatieteellinen aikakauskirja Toiseus 1 2 Toiseus, Lähde 2/2004 Toiseus 3 7 Pääkirjoitus 11 Antero Heikkinen, Historia magistra vitae? 25 Marko Junkkarinen, Antero Heikkinen suomalaisen

Lisätiedot

niin & näin n&n 3/94 F I L O S O F I N E N A I K A K A U S L E H T I Nietzsche 150 vuotta Nihilismi Filosofian oppikirjat Englantilainen filosofia

niin & näin n&n 3/94 F I L O S O F I N E N A I K A K A U S L E H T I Nietzsche 150 vuotta Nihilismi Filosofian oppikirjat Englantilainen filosofia niin & näin F I L O S O F I N E N A I K A K A U S L E H T I Nietzsche 150 vuotta Nihilismi Filosofian oppikirjat Englantilainen filosofia n&n 3/94 niin & näin filosofinen aikakauslehti 3/1994 TOIMITUSKUNTA

Lisätiedot

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 3/ 2001

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 3/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA J ä s e n l e h t i 3/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: 09-228 69 351 faksi: 09-228 69 266 Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

ISBN 978-952-5469-17-2

ISBN 978-952-5469-17-2 2010 ISBN 978-952-5469-17-2 Polkuja filosofiaan Ari Ahokas, Olli Apponen, Harri Peltomaa, Jussi Saarela, Hanna Tuominen, Tapio Turpeinen Kustantaja: Opintoverkko Oy Taitto: Elina Reineck Kannen kuva: Jaakko

Lisätiedot

2/2008. Onko monoteismi välttämättä ehdottomuutta? Jokainen meistä uskottelee itselleen vankkaa perustaa. s.4

2/2008. Onko monoteismi välttämättä ehdottomuutta? Jokainen meistä uskottelee itselleen vankkaa perustaa. s.4 kyyhkynen 2/2008 Jokainen meistä uskottelee itselleen vankkaa perustaa. s.4 Onko monoteismi välttämättä ehdottomuutta? Teologian ylioppilaiden kulttuurilehti 156. vuosikerta kyyhkynen 1/2008 - Teologian

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013-2014

TOIMINTAKERTOMUS 2013-2014 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013-2014 Asema & tehtävät Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin Tukee ja palkitsee tiedon julkistamista Edistää tiedon käyttöä yhteiskunnassa Valtionpalkinnot Myönnetään

Lisätiedot

MIKA PANTZAR Kuinka konsensusta uusinnetaan? MATTI POHJOLA Vain yksin ne kaksi: Suurten teollisuusyhtiöiden hallitsevat omistajaliittoutumat

MIKA PANTZAR Kuinka konsensusta uusinnetaan? MATTI POHJOLA Vain yksin ne kaksi: Suurten teollisuusyhtiöiden hallitsevat omistajaliittoutumat PRKKO LAMM Onko liike-elämällä moraalia? HEKK KOVSTO Pankkitoiminnan nykypiirteitä VSA HENONEN Keskustelu vuoden 1914 viljatullista LKKA KAJASTE Ulkomaankaupan sopeutuminen 1980-luvulla HEKK PALOHEMO Keskitettyjen

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous järjestettiin

Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous järjestettiin Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 6/2014 Syyskokous valitsi hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet Tietopöllö-palkinto myönnettiin Marjut Hjeltille Syksyn apurahoja jaettiin lähes 1,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot