Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon."

Transkriptio

1 Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Hels i ngissä lii ton toimi stossa 2 p ;nä syyskuuta 1935 pidetyn (37) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (25), Laherma (26), Leskinen(32), Jääskeläinen (28), Erjama (19), Vainio (35), Heiskanen (29), Lehto (32), Kalervo (29), Vuori (29), Katajisto(34), ja sihteeri Kostiainen., 1. (\(t"j edellisen 26/8 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '~. Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon. 3 {yönnettiin seuraava t kilpai luluva t : 17.9 seuraottelu jalkapalloilussa Kotkan TP- Porvoon Veikot, 1/9 " " Tamper~en PV- Porin Pallotoverit, 1/9 " " Tampereen Visa-Rauman Työv.Urheil ijat, 1/9 " " Taalintehtaan Jäntevä-H: gin Teräs, 8'/9 " " Porvoon Veikot-Tampereen KT 1 ja II, 29/9 " "."" -Kotkan TP 1 ja I I, 8/9 kansalliset pesäpallokilpailut Hämeenlinnan Kisa, 7-8/9 kansainväliset yleisurheilukilpailut Turun Toverit (siirto 2-3/9), 8/9 seuraottelu yleisurheilussa Porin Pyrintö-Tampereen Kilpaveljet, 12/9 kansalliset yleisurheilukilpailut Kymin Veikot, 29,/9 seuraottelu yleisurheilussa Turun Toveri t - T:reen KT- H:linnan Kisa, 12-13/10 kansalliset p a inikilp~ut Imatran Voima, 2-3/11 kansalliset painikilpailut Kajaanin Kuohu, 9-10/11 " " JYVäSkylän Veikot, 9-10'/11 " " Napialan PyrkiVä, 16-17/11 " " Varkauden Tarmo (si irto 2-3/11 ), 7-8/12 " " Kuusankosken P1i.hti, 5-6'/12 kan sa invälise t " Turun Voima. 4 '. Kuultiin Yleisurheilujaoston laaaunto Ruotsin AIU:n ehdottamasta k i r jeenvaihto-ottelusta yleisurheilussa neljän POhjoismaan kesken ja päätettiin asian alkuunpanija lie ehdottaa ottelun siirtämistä ensi vuoteen ja samalla pyytää tarkempia tietoja järjestelysuunnii elmasta. 5 Kuultiin selostus venäläisten kanssa pidetyistä neuvotteluissa jalkapallo- ja uintikilpailuihin osanotosta HelsingisSä läpikulkumatkalla Ruo~sta Neuvostoliittoon. Palloilujoukkue tulee olemaan Vesan ja Ponnistuksen vieraana. Koska palloilujoukkueen mukana seuraavalle 7-menkiselle uimarijoukkueelle ei paikallinen uimaseura ole ollut halukas järjestämään kilpailua tavallisin ehdoin, päätettiin Uintijaoston ehdotukaesta, ett ä kilpailun järjestää liitto. Käytännölliset toimenpmteet annettiin Uintijaostol~ Venäläistä jalkapallojoukkuetta on pyytänyt myöskin Talikkalan Toverit kilpailemaan Viipurissa läpikulkumatkalla. 6 '. Kuultiin turkulaisen V.Säilän antama lausunto Korvensuun Keihään talon kunnosta ja arvosta. Päätettiin ostaa talo lopullisesti liitolle ja koettaa tunkiä hinta niin alas kuin mahdollista. 7 '. Kuultiin tshekkiläisen toveriliiton kirjelmä, jossa lausuttiin kiitokset naisvoimistelijain Pajulahdessa saamasta kouluutuksesta. 8 ~. Kuultiin Eestin toveriliiton kirjelmä, jossa liitto 1/ kiittää TUL :a eestiläisille naisvoimistelijoille Pajulahdessa annetusta kouluutuksesta, 2/ toivoo saada Suomeen yhden parhaan painijansa ja nyrkkeilijänsä joksikin aikaa oppiin sekä suoma laisen painin- ja nyrkke ilynneuvojan Tallinnaan 3 viikoksi opastamaan painia ja nyrkkeilyä. Tämän asian valmistelu annettiin toimiston tehtäväksi; 3/ haluaa, että maaottelu painissa järjestettäisiin tnä vuonna Helsingissä. Tämä asia annettiin Painijaoston valmisteltavaksi; 4/ haluaa otella Porvoon Veikkojen kanssa jalkapalloilussa 15/9. Por-

2 voon Veikot oikeutettiin järjestämään kyseessäoleva ottelu. 9 '. Kuultiin Yleisurheilujaoston venäläisten urheilijain huoltoa koskeva kirjelmä. Päätettiin, että kukin jaosto määrätkäön kyseessäoleviin tilaisuuksiin edustajansa. 10 TUL :n seurojen kilpailu-uutisten radiomisasia lykätiin talous ~a liokunnan harkittavaksi. 11. Päätettiin ryhtyä mainostamaan 1937 työläisolympialais ia. Päätettiin 12. L'tn.J ottaa selkoa Soini Anderssi{nin liittoonhyväksymisasiasta. Vakuudeksi:

3 Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton Helsingissä liiton toimistossa 9 p;nä syyskuuta 1935 idetyn (38) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula, 26), Laherma 27, Jääskeläinen (29), Leskinen (33), Vainio (36), Heiskanen (30), Lehto (33), Kalervo (30), uori (30), Katajisto (35), taloudenhoita a J"aukinen ja sihteeri Kostia inen. 1 ;. Cefn) edellisen 2/9 pidetyn kokouksen Pöytäkirja. 2 r. lavi Laihon Turun Voimaan jäseneksiottamisasia pantiin Yleisurheilujaostoon lausunnon antamista varten. 3. uran Viesti Varsinaissuomen piirikunnasta, 9 jäsentä, hyväksyttiin liittoon. 4. lw.önnettiin seuraavat kilpailuluvat; 8/.9 jalkapalloystävyysottelu Kaarinan Vesa- ispalan Tarmo, 81.9 " T:reen alloveikot-helsingin Ponnistus, 8/9 " orin yrintö-tam ereen Kilpaveljet, 15/9 " Helsingin älervo- Tampereen Yri tys, 29/9 " Tam ereen alloveikot-turun Toverit, seuraottelu yleisurheilussa Voikaan Viesti-Lappeenrannan Työv.Urh., pesäpalloystävyysottelu Napialan yrkivä-turun Toverit, " Tainionkosken Tähti-Talikkalan Toverit, kansallis et pesäpallokilpailut Turun overi t, 22/9 kansalliset pyöräilykilpailut Enson oitto. ~"\'" ~'~~", kansalliset Ylei;UrheilukilPa ilut 15/9 pääte ttiin nöstä muuttaa kansainvälisiksi. Osanotta aksi tulee norjalainen sija Asbjörn Jansgård. pyyn juok- 6 (0 Skandinaviassa vierailevan venäläisen jalkapalloilu- ja uimarijoukkueen Helsingissä kilpailumahdollisuusasia pantiin pöydälle toimiston valmisteltavaksi siinä mielessä, ettei kilpailuista tule tappiota liitolle. 7 Norjan toveriliiton pyymtö saada juoksija Jansgård sijoitetuksi Helsinkiin 2-3 viikon ajaksi voidakseen tutustua suomalaiseen urheiluun ja harjoitusmenetelmiin, jätettiin toimiston harkittavaksi ja järjestettäväksi siten, ettei siitä tule kuluja liitolle. 8 Liiton entisen taloudenhoitajan J.Klamin aikana vireille pannun opetuselokuvan hankinnan suhteen päätettiin pysyä edelleen sillä kannalla, että elokuva hankitaan itse siinä tapauksessa että opetusministeriö myöntää tarkoitukseen pyydetyn summan. 9 ~. Koska valtion urheilulautakunnal la ilmoitettiin olevan käyttämättömiä varoja, päätettiin näistä varoista pyytää 15,000 mk liiton yleisurheiluelokuvan täydennysos~en valmistamista varten. 10 '. {'1C"f1,.\ Valittiin komitea: Kalervo, Heiskaneb, ikhto, taloudenhoitaja ja sihteeri hoitamaan liiton puolustusta sanomalehdistössä porvarien hyökkäyksiä vastaan. Vakuudeksi:

4 Työväen Urheiluli~ton liittotoimi~unnan Helsingissä liiton toimistossa 16 p:nä syyslrumta 1935 pidetyn (39) kokouksen pöytäkirja. Läsnä o~ivat Vilppula (27), Laherma (28.), Leskinen (34), Jääs läinen (30), ~jama (20) Vainio (37), Heiskanen (31) J Lehto (34), KaI ervo (310 ~v'tl41\,('sl) Katajisto \.36), taloudenhoitaja Kauk"l.nen, jaostosihteeri Helenius ja sihteeri Kostiainen. 1 (498). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 9/9 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 ;. Turun Voiman esitys Olavi Laihon jäseneksi ottamisesta hyljättiin 4 äänellä 3 vastaan. Seuralle päätettiin antaa huomautus sen johdosta, että seura on valinnut Laihon edustajakseen yleisurheilunohjaajain kursseille, vaikkei Laiho vielä ollut liittoon hyväksytty. Piiri toimikunnalle päätettiin huomauttaa, että se koettaisi välttää tällaisten tap.austen uusiintumista. 3 ~ ~önnettiin seuraavat kilpailuluvat: 15/9 pesäpallomarkkinat Tampereen Kisatoverit, 15/9 kansalliset yleisurheilukilpailut LOhjan Louhi muutetaan kansainvälisiksi, osanottajana norjalainen A.Jansgård, 5-6/10 kansalliset painikilpailut Inhan Taimi, 12-13/10" " Kymintehtaan Kisa, 12-13/.10" " Joensuun Yri tys, 12-13/'10" " Isokyrön Voitto, 12-13/.10" " Suolahden Urho, 19-20/.10" " lapuan Työväen Urheilija t, 19-20/10" " Sortavalan Ponnistus, 2-3/11" " Äänekosken Huima, 16-17/11" " Voikaan Viesti. Toimisto oikeutettiin järjestämään Jansgårdin osanotto hänen ma assa viipymisensä aikana toimeenpantaviin kilpailuihin ja myöntämään muutos kansallisista kansainvälisiksi. 4 Kem ~n Vedon selostus kilpailumatkoista Ruotsin puolelle pantiin Painijaostoon. 5 Kuultiin tilitys liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen A-sarjan kilpa iluista 20-21/7 /Turun Toveri t-maarian Pyrki Vä/ tappio 203; ~. Kuultiin selostus taloudenhoitajan ja Vesa-Ponnistus yhtymän kesken käydyist.ä neuvotteluista venä1äiskilpai lujen järjestelyn suhteen. Yhtymä on suunnitellut, että venäläiset kilpailisivat Turussa 25/9, Tampereella 27/9 ja Helsingissä 29/9. Sama yhtymä järjestäisi myöskin uintikilpailut ja vastais i kaikista koko joukkueesta aiheutuvista kuluista paitsi liitolle suoritett ~vaa päivärahaa. Venäläisten oleskelu ja matkat on järjestettävd. liitosta käsin. HKT:lle leusutaan toivomus, että se alka~ i SS:n maratonjuoksukilpailunsa klo 12 päivällä, pa110i1uottelu alettaisiin klo 16 ja uintikilpailut klo Kuultiin Nyrkkeily jaoston esitys neuvojan hankkimisesta Eestin liitolle. Neuvoja on mahdollista saada 1ähetetyksi, jos eestiläiset suorittavat matkat, täyshoidon ja 2 Ekr päivältä. Eesti1äisen nyrkkeilijän Suomeen tilaaminen jätettiin seurojen teht äväksi jaoston suunnitelman mukaan. 8 ~. Kuultiin ja hyväksyttiin Painijaoston esitys paininneuvojan hankkimisesta eestiläisille. Neuvojaksi on lupautunut matkustamaan t. Nyman matkakuluja ja täyshoitoa vastaan. Samoin järjestyy eestmläisen painijan ottaminen tänne. 9 '. Painimaaottelu Eesti-Suomi päätettiin toimeenpanna Helsingissä 27/10. Y~y tännölliset toimenpiteet jätettiin jaoston huoleksi.

5 Ehdot ovat samat kuin suomalaisella joukkueella Eestissä käydessään. majoitus ja ruoka ja 9 Ekr miestä kohti. 10 Kuultiin ja hyväksyttiin lehtivaliokunnan esitys vuosilirjan julkaisusuunnitelmasta. ~ irjasta otetaan 3000 kpl pa mos. 11 '. Lehtivaliokunnan esitys yhteisen joulunumeron julkaisemisesta pantiin Naistoimikuntaan lausunnon antamista varten. 12 ~. Kuultiin selostus SUI:n toimiston kokouksesta 4-5-6/8 Prahassa. Koska internationaalin toimisto suunnittelee liittojen edustajain neuvottelukokouksen koolle kutaumista Prahaan lähikuukausina kannan määrittelyä varten SVI:n ja PUI:n kesken käytävissä neuvotteluissa, päätettiin kansainväliselle puhemmehistölle ilmoittaa, ettei kokouksen järjestämistä mainittua tarkoitusta varten pidetä tarpeellisena, koska toimistolla on tiedossaan liittojen kanta mainitussa kysymyksessä keväällä suoritetun kirjallisen tiedustelun perusteella. Samassa yhteydessä kuultiin myöskin SUI:n ja PUI:n yhteinen julistus Berliinin olympialais ia vastaan. ~erki ttiin, että lii tto ei ole myötävaikuttanut julistuksen syntymiseen, eikä sitä julkaista liiton äänenkannattajissa. 13 (SIO) liqipliit tiir, Q ttä ~ ui\ih1qipliir i~ 8rJ8:~5'tt,. Iii tt8 88 Ii/ 4,,~. Vakuudeksi:

6 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 23 p~nä syyskuuta 1935 pidetyn (40) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (28), Laherma (29), Leskinen (35), Jääs keläinen (31), Vainio (38), Heiskanen (32), Lehto (35), Xialervo (32), Vuori (32), Katajisto (37), naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja Kaukinen, ja03tosihteeri Helenius ja sihteeri Kostiainen. 1 '. (510). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 16/9 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '. Tampereen Kilpaveljet oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Arvo Järvisen 3 kuukauden kilpailu- ja toimitmijakelvottomuudella. 3 ~. 1.l1j7önne t ti in seura a v at kilpa iluluva t : 5-6/10 liiton pyöräilymestaruuskilpailut Toukolan Teräs,Vauhtiveikot, 22/9 ystävyysottelu jalkapalloilussa Helsingin Ponnistus-T:reen PV, kansalliset jalkapallokilpailut Tampereen Yritys,-H;gin Tarmo 1&11, ystävyysottelu jalka- ja ~ säpalloilussa Pispalan Tammo, 29/9 kansalliset pyöräilykilpailut Enson Koitto (siirto 22/9), 6/10 kansalliset ~~Eräi~itpatiEt painikilpailut Karhulan Venkot, 19-20/10 kansainväliset painikilpailut Kemin Veto, 2-3/11 kansalliset painikilpailut Uuraan Vilpas, 9-10/11 8 "Sippolan Toverit (4 ä Onellä 1 vastaan), 23-24/11 " "Enson Koitto, 24-25/11 " "Jämsän Tarmo, 30/11-1/12 " "Pyhtaän Voima, 5-6/12 " "Joutsendm Kataja. 4 J. Suomen Nyrkkeilyliiton kirjelmä koskeva ammatlilaiskilpailujen valvomisen järjestämistä pantiin Nyrkkeilyjaostoon lausunnon antamista varten. 5 0)' Työväen elokuvakeskuksen aikaansaamiskysymys pantiin pöydälle. 6,, ' Kuultiin ja hyväksyttiin Painijaoston ja Palloilujaoston esitys Kemin Vedolle kilpailutoiminnasta ruotsalaisten kanssa. 7 ~. Hyväksyttiin talousvaliokunnan esitys, että liiton toimitsijaopas on valmist ettava lokakuun kuluessa. 8 ;j. 0 Hyljä ttiin Ka rlaihan ja Pohjanmaan piir ikuntien apurahahakertukse t, kos< a tarkoitukseen ei ole varattu määrärahaa liiton men oarviossa. 9 J ' Kuultiin selostus venäläisten kanssa käyqyistä kilpailuneuvotteluista. 10 Liittotoimikunnan määräämät tilintarkastajat Vilppula ja Leskinen ;a ilmoittivat 21/9 tarkastaneensa tulotodist~et N ja menotodisteet N sekä kassan, joka oli mainittuna päivänä 4,752:88. l~uistutuksiin ei ollut aihetta. 11 ~. lerkittiin, että opetusministeriö on 14/9 tekemällään päätöksellä myöntänyt liiton talviurheilujuhlien tappion peittämiseen 15,000 mk. 12 ;. Opetuselokuvan aikaansaamista varten päätettiin valtiolta pyytää avustusta. Kustannuslaskelman tekeminen elokuvan hankkimisesta jätettiin taloudenhoi ta jan huoleksi. 13 $. (nl) Sihteerin kirjoituksista TUL-lehdessä nogtettu kysymys ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Vakuudeksi: 7JJ~'

7 Työväen Urheiluliiton lii t to te, imikunnan Helsingissä liiton toimistossa 30 p:nä syyskuuta 1935 pidetyn (41) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (29), Laherma (30), Leskinen (36), Jääskeläinen (3t), Erjama (21), Vainio (39), Heiskanen (33), Lehto (36), Kalervo (33), Vuori (33), Katajisto (38), naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja Kaukinen ja sihteeri Kostiainen. 1 ;. (523). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 23/9 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 ~. Paimion Isku Varsinaissuomen piirikunnasta hyväksyttiin jäseneksi liittoon. 3 Helsingin Tarmo oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Yrjö Kukkosen i kuukauden kilpakelvottomuudella, Helsingin Vesa Reino Savonheimon 3 kuu~ kauden kilpakelvottomuudella ja Lahden Kaleva Onni Virtasen ehdoitta. 4 ii' Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 21/9 jalkapalloystävyysott elp: Valkeakosken Roskenpojat-.Tampereen Visa, 28/9 " Tampereen Visa-Valkeakosken Koskenpojat, 29/9 pesäpalloystävyysottelu Lahden Ka leva-käpylän Kunto, 17/ 11 painottelu 'orvoon Veikot-Pyhtään Voima-Hamarin Elo, 7-9/12 kansainväliset painikilpailut Helsingin Tarmo. Samalla myönnettiin Tarmolle oikeus tilata kilpailuihinsa norjalaisia painijoita. 5.s. Kuulti in Vi ipurin ~ overien pyymtö saada leningradilainen jalkapallojoukkue Viipuriin ottelemaan 6 tai 13/10. Pyyntöön suostuttiin ja päätettiin tehdä tilaus. 6 ~. Kuultiin Nyrkkeily jaoston esitys venäläisen nyrkkeily joukkueen kilpailusuunnitelmaksi liitto-ottelun jälkeen. Läätettiin 4 äanellä 2 vastaan, että nyrkkeilijät on liitto-ottelun jälkeen annettava ensin maaseudulle ja viimeksi Helsinkiin. Asia palautettiin takaisin jaostoon. 7 ". ~erkittiin, että Painijaoston esityksestä on tilattu 7 venäläistä painijaa kilpailemaan Suomeen joulukuussa. 8 '. Kuulti in Painijaoston esitys Eesti-Suomi painiottelun järjestämisestä maaseudulle, koska Helsingissä ei silloin voi äaada huoneustoa. Pää te t ti in na ini t tu ottelu pide t tä väksi. Kotka ss aja annetti in käytännölliset toimenpiteet Jaoston huoleksi. 9. Yleisurheilujaoston ehdotus Norja-Suomi maaottelupäivistä pantiin pöydälle. 1 ~. nnettiin eri jaostojen tehtäväksi laatia kilpa ilujen toimeenpanosuunnitelma ensi vuotta varten, huomioonottaen maaottelut, mestaruuskilpailut ja kansainväliset kilpailut. 11 '. Päätettiin esittää ~SFK :lle, että se lähettäisi nyrkkeily joukkueen mukana pari johtomiestään neuvottelemaan 25/1-35 solmmtun kilpailusopimuksffi täydentämisestä. Neuvottelussa tulisi käsiteltäväksi kilpailijain päivärahakysymys, ohimatkakilpailujen taloudellinen puoli, ensi vuoden kilpailuohjelma ja ulkomaisten kilpailijain kustantamiskysymys. 12 ~. Hyväksyttiin Voimistelujaoston esitys telinevoimisteluneuvoja Olli Lehtisen neuvontamatkaohjelmaks i. 13 l). Käsiteltiin Pajulahden vastaisen toiminnan järjestämistä ja voimistelu-

8 hallin rakennussuunnitelmaa ja asetettiin komitea: 3 miestä ja 3 naista tekemään asiasta esitys liittotoimikunnalle. Komiteaan valittiin Laherma, Vainio, Heiskanen, Naistoimikunnan tehtäväksi annettiin valita komiteaan naiseäsenet. Komitean puheenjohtajaksi määrättiin puhemies Vilppula. 14 ' Kuultiin taloudenhoitajan esitys arpajaistoiminnan nykyisestä vaiheesta, mikä näyttää varsin ilahduttavalta. 15 Kuultiin ja hyväksyttiin Kasvatusjaoston esitys opintopäivien toimeenpanosta kuluvan vuoden aikana Tapanilassa, Lohjalla, Helsingissä, Tampereella, Hyvinkäällä ja Viipurissa. Opintopä ivistä aiheutuvat kustannulset jakautuvat siten, että toimeenpammjat suorittavat paikallisluontoiset kulut, Työväen Sivistysliitto l ähettämäinsä alustajain kulut ja TUL omien toimihenkilöidensä kulut. Kasvatusjaosto oikeutettiin käyttämään alustajina sihteerin tilalle myös kin ulkopuolisia he:r kilöi tä. 16 s. Kuntoisuusmerkkikomitea valtuutettiin tarkistamaan l opullisesti kuntoisuusmerkkisuunnitelman. 17 (S"..3~ Kuul t iin SUI:n kansainvälisiä uutisia. K nsainvälinen konferenssi on aikomus pitää marraskuun lopulla tai jo lukuun alussa. Vakuudeksi :

9 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan HelsingisSä liiton toimistossa 7 p:nä lokakuuta 1935 pidetyn (42) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (30t, Laherma (31), Jääskeläinen (33), Vainio (40), Heiskanen (34), Lehto (37), Vuori (34), Katajisto (39), naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja Kaukinen, jaatosihteeri Helenius ja sihteeri... ostiainen. 1. (539) Luettiin ja hyväksyttiin 30/9 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Himangan Roima Pohjanmaan piirikunnasta 20 jäs. ja Vehmaan Veto Varsinaissuomen piirikunnasta hyväkkyttiin jäseniksi liittoon. 3 Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 2-3/11 kansalliset painikilpailut Suojärven Toverit, 9-10/11 "nyrkkeilykilpailut Lappeen~nan Työväen Urheilijat, 30/11-1/12 " painikilpailut Kuopion Lisaveikot, 8/12 "nyrkke ilykilpai lut J;y.,Yäskylän Veikot, kilpailulupaa ei kuitenkaan lähetetä ennen kuin seura v 4 0pullisesti selvittänyt painimestaruuskilpailujen tilityksen. 4 Neuvostoliiton WSFK:n uimaritilaua pantiin pöydälle ja asia uintijaostoon ja talousvaliokuutaan. 5 ;'. Kuultiin Nyrk~ilyjaoston la~sunto Suomen Nyrkkeilyliiton kirjelmän johdosta koskeva ammati l aisnyrkkeilyn valvontaa. Päätettiin, ettei edustalia yhteisiin neuvott eluihin valita. 6 >. Liiton edus~ajaksi opetusministeriön retkeilylautakunnan järjestämään neuvottelukokoukseen 12/10 määrättiin sihteeri ostiainen. 7 Ent. Korvensuun Keihään talo W~ämäen Korvensuussa päätettiin ostaa liitolle 3500 mk:n hinnasta. Samalla päätettiin, että talo voidaan myydä sopivassa tilassa 6000 markm hinnasta. 8 '. Porin Pyrinnön tiedusteluun koskeva mahdollista kanteen nostamisw Satakunnan Kansaa vastaan puulaakiott eluista kirjoit~lun johdosta päätettiin seuraa neuvoa olemaan nostamatta kannetta. 9 ~. Talousvaliokunnan esitykaestä päätettiin antaa Eesti-Suomi painimaaottelun järjestäminen j "c3 9 Qt j;je i JH!Cl Kotkan Kisailijoille. Liitto takaa seuralle kilpailuista 2000 markan puhtaan tulon korvaukseksi siitä, että seuran täytyy tämän kilpailun takia luopua omista kilpailuistaan. 10 Tålousvaliokunnan esityksestä päätettiin urheilu-uutisten yleisradioon antaminen järjestää siten, että se annetaan erikoisen henkilön tehtäväksi 150 mark an kuukausipalkkiosw. Tehtävä annettiin tov.e.k.kalervolle. 11 ~. Talousvaliokunnan esityksestä päätettiin voimistelujaosto oikeut t aa laadituttamaan 2 sauva- ja vapaaliikeohjelmaa, jotka tulevat maksamaan yhteensä 1000 mk. Ohjelmat tu1f2a~. lf ~J r?an Ahtio ja Hyytinen. Lii ton edustajaksi Tainonkosken Tähden 25-vuotis- Vakuudeksi' juhlaan 27/10 määrättiin tov.y.eehto.. 7.7~

10 Las k e 1 m a ================= E e s t i - Suo m i painimaaottelun järjestämisestä 27/10-35 Kotkassa. Matkat: M eno t: Eestiläisen joukkueen matka H:kiin 7K 8 miestä å 112/50 Sn H:ki - Kotka å72/- 900:- 576:- Liittojoukkueen matkat 7 miestä Päivärahat: Palkintotuomareiksl 2 miestä å 72/-.144:- 650:- Liittojoukkueen jäsenille 7 miestä a 2 pv.=i4 pv.å 50/- Palkintotuomarit 2 miestä'å-2 pv.= 700:- 4 pv. å 50/- 200:- Ma.1oitus: Kilpailupaikkakunnalla 17 henk.å 10/- Mainostus: Pylväsilmoitteet 300:- Sanomalehti-ilme 300:- Vuokrat: Kilpailupaikan vuokra Välineiden vuokra 700:- 100:- 1,476:- 794:- 900:- 170:- 600:- 800:- Lääkäri ja lääketarpeet 200:- Kotkan Kisailijoille korvausta 2,000:- Sekalaisia kuluja 200:- T u 1 0 t: ============ M k. 7,140:- =================== Pääsylipuista 200 kpl:tta å 10/- 2,000:- ~,, "- "8/- 2,400:- -" ,,- "6/- 600:- 5,00.0:- T a p p i 0 2,140:- M k. 7,140:- =================== 7 p:nä 1935.

11 ~Ö ttkirja li~tto-ja naistoimik~nl~n erlustajien PajuL.l nen tuleva toiillinta a suuunitteleij'1n j )~rton kokouksesta,joka pidjttiin liiton toi~istossa 11/10.jJ. U..l. r u'rilla ol~'.c:it puheenjohta, jana T.H. Vil~Dula ja jäseninä VoLaherma,V.Vainio, Terttu Lentonen ja Elina Jä~skeläinen se- kä asianharlastajina E.Kaukinen ja allekirjoittanut/joka mä1rättiin kirjoittamann pöytäkirja. 1 (. ~;:-J. \'':;"vl n kirjallisesti-edellisen kokouksen pyynnöstä naistoimikunnan t~kemå päätös Pajulahden rak ent~ mis~slassa.kirje liitteenä. Kun kirjelmässä ei ollut selvästi esitetty naistoimikunnan päätöstä slitä onko naistoimikunta sitä mieltä,että Pajulahdesta rakennetaan liiton yhteinen kurssitulojselittivät Jä'E keläinen ;a Lehtonen asia~ suullisesti ja ilmoi~tivatlettä naistoimikunta on päättänyt,että asia siltä kohdalta jä~etään liittokokouksen ratkaistavaksi. Kun liittotoimikunnan puolesta oli selvitet~j.jettä Pajulahteel ~uden rakennuksen t~t~ämi~en.on sitten jä~ettävå liitto~okou~ en Jälkeen tapahtuvaks1~11molttlvat na1sto1mlkunnan edustajat yhtyvänsä siihen,että H!lJlulahdesta muodostetaan liiton yhte1nen kurssitalo,koska he pitivät välttämättömänä saada nämän talven aikana Fajula~teen kauan suunnitellun uuden rakennuksen o Kun oli pät;.sty.,ikiville sii tä, että naistoimikunnal1a ei ole vastaan sitå,ettå Pajulahdesta ryhdytään muodostamaan liiton nail ;a miesiäsenllle Y1teistä ohiaajakurssitaloa,päätettiin yksimieiisestiue~dottaa liittotoimiiunnalle,että Pajul~hteen ryhdyttäi-. siin heti rakentamaan uutta taloa. i I, ') N Pajula~den uusi rakennus ahdotetaan seuraavanlaiseksi: Talo r~kellfletaan siten,että sitä voidaan käytti1ä knrssi+ n ; minta~n mvn~ talv lla.( Rakennetaan keskuslämmitys ja sä kövalaist uslai tteet) Koko talo rakennetaan yksikerrokslnen; ') Voijistelusalin suuruus m, el1 247 m N ; Asuntoja rakennetaan 60 ~enkilölle.hlloneiaen ninta -a18a lns~ kettaessa otetaan huomioon kaksinkertainen sänkvjärje3telm8,pai~ si ko+m~en opett~j9.hu9fl.. es~en..!~s~n~ertain~n;'" V01ffi1stelusallln llsaksl n~yttamo,jotj volda~n k~yutaa ~uentosalina.näyttämön alle varhsto'l'lone ja pecu'i-juone, jota t ~s.toid a~ käyt t &ä ~i Ii tys? uone eila.: Näy tt ämö~? ~1Ur~;;s 5+6 m e Ii ~O m'2; J. d.lon V'1htl:!l8starllle kesa3.~unto k1vllqlk~kerro kseen,1å.m~ ~ityshuoneen yhteyteen. U 1 1'../t t.=. ~ '- iin rr tää rakennus:nestari l.j~ )J3..-qista suorit H:TIr-1"n Ijaan.,.Jul!ui t ul:~enu oj j8. val:ni str"n'lan punni t 1..S -korkeus-ja -p 0 jakr r- t: tan. Ou3et pl~rustukset tuloon pv~j8tijin viel~ rpkan.~:nest ri..jaopa18iselta Js'.1i.:lsingin kaupu"l;3in arkkitehti askisel ta. HalCeuaus:nestari l.jaj?palainen JTroetalin hoit::t!!1r"'n l~i ton luoje sta 9- ra.cf~...&3e!f v~.1).vo;~ll~td. ~rujulah essa. Arkkitehti askiselle eslttaa asian v. ~a.ermao... åt.tettiin ptt"i julkisuuteen. L1 C' ± ~. tli~än jaoston pä~ täksist~ anm ta tietoj2 Val-::u:..r3 eks i

12 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa /~ p:nä lokakuuta 1935 pidetyn (43) kokouksen pöytäkirja. Lasnä olivat Vilppula (31), Laherma (32), Leskinen (37), Jääskeläinen (34), Erjama (22), Vainio (41), Heiskanen (35), Lehto (38), Ka lervo (34), Vuori (35), naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenh~itaja Kaukinen, jaostosihteeri Helenius ja sihteeri Kos tia inen. 1. (551). Luettiin ja hyvaksyttiin edellisen 7/10 pidetyn kokouksen Pöytäkirja. 2 n. " Pölläkkälän Sisu Viipurin piirikunnasta ja Ykspihlajan Reinto Pohjanmaan piirikunnasta hyväksyttiin jäseniksi liittoon. Edellisessä on 41 jälkimäisessä 10 jäsentä. 3 Käpylän Kunto oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Gabriel Jakovlevin 3 kuukauden kilpakelvottomuudella 1/10 lähtien. 4 <J. ~yönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 29/9 jalkapalloystävyysottelu Porin Pallotoverit-Tampereen Yritys, 30/11-1/12 kansal l~et painikilpailut Porin Pyrintö (siirto 15-16/6). 5 ~'. LiittojOukkueeseen painissa Eesti-Suomi valittiin Painijaoston ja valintako itean ehdotuksesta seuraavat: 53 k~ U.Suvanto Porvoon Veikot, varalle T.Lahikainen Tainionkosken Tähti, 58 V.Salakka Vuoksenniskan Vesa," T.Lempinen Tiutisen Pyrintö, 62 " M.Skytt Tampereen Kilpaveljet," M.Teerioja Lappilan Nousu, 67! " V.Lempinen Tiutisen Pyrintö, " O. Tanskanen Vuoksenniskan Vesa, 75 " ~,r.haajanen Enson Koitto, "K.Rönn Helsj,ngin Kotkat, 82i " E.Härmä Helsingin Isku, "L.Ruusala Jyväskylän Veikot, " "V.Lindgvist Helsingin Visa, " U. Koskinen I,.,otkan Yisailijat, Liiton edustajiksi kilpailuun määrättiin A.Tuhkunen 'a K.A.Vuori. luistoksi ottelusta päätettiin Eestin joukkueelle lahjoittaa liiton lippu ja kumpaisenkin joukkueen painijoille liiton merkki. 6 Kyminlaakson piirikunta oikeutettiin järjestämään liitto-mttelun Eesti Suomi yhteydessä ottelun Eesti-~minlaakso ja Vuoksenniskan Vesa ottelun Eeati-Vuoksenniskan Vesa 29/10. 7 "S. Talousvaliokunnan esityksestä päätettiin, että Neuvostoliittoon kilpailumatkalle lähetetään vain 6-henkinen uimarijoukkue, mihin lukuun sisältyy myöskin joukkueen johtaja. Tämän jälkeen valittiin Joukkueeseen Uintijaoston ja valintakomitean ehdotuksen perusteella seuraavat uimarit: vapaauimari T.Saarinen Turun ~öväen Uimareista, iintauimari V.LeSkinen HelSingin Työväen Uimareista, vapaauimari E.Hämäläinen Viipurin Työväen Uimareista, vapaauimari Mila Leskinen Viipurin Työväen Uimareista, rintauimari Raaha Pulkkinen Kotkan Kisailijoista, miehille varamie~eksi E. Jokinen" Helsingin Työväen Uimareista ja naisille l~rgit Hietamäki Vaasan Työväen Uimareista. Joukkueen johtajaksi valittiin 5 äänellä 2 vastaan Pentti Vihervaara Turusta ja varalle jaoston ehdokas Huugo Nieminen Helsingistä. Helsingin Työväen. Uimarien ehdotus karsintojen toimeenpanemisesta vapaauimareille ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 8 Venäläisen nyrkkeily joukkueen kilpailuohjelma liitto-ottelun jälkeen hyväksyttiin jaoston ehdotuksen perusteella seuraavaksi: 19-20/11 Helsingin Työväen Nyrkkeilijät ehdolla, että mainos ym valmistelut tapahtuvat sopusoinnussa liiton kanssa, Helsingissä tulee kilpailemaan venäläinen joukkue kokonaisuudessaan. Jos joukkue jakaantuu kahteen osaan,tulevat kilpailut pidettäviksi 22-23/11 Kymin Veikkojen toimesta ja 24-25/11 Turun Toverien toimesta, mutta jos joukkue jakaantuu kolmeen osaan, tulee lisäksi 24-25/11 Tampereen Kilpaveljet. Jos Viipurin Toverit haluaa, saa se osan venäläisestä joukkueesta Helsingin Työväen Nyrkkeilijöiltä 19-20/11. Eri jaosto~en 9 esitykset kansainvälisten kilpailujen toimeenpanosuunni-

13 telmaksi pantiin pöydälle, jotta jäsenille jää aikaa tutustua ehdotukseen. 10 Puhujan hankkiminen Voikaan Viestin 25-vuotisjuhlaan 27/10 jätettiin toimiston huoleksi. 11 Kuultiin selostus retkeilyneuvottelukokouksesta opetusministeriössä. 12 Helsingin Vesan ja jääpalloiluerotuomatikurssin järjestämisestä pantiin Palloilujaastoon. 13 Talousvaliokunnan esityksestä pää t ettiin Viipurin piirikunnan voimistelunohjaajakurssit siirtää myöhemmäksi. 14 '. Tampereen piirikunnan tekemän tilitiksen mukaan, jonka Hiihtojaosto ja talousvaliokunta ovat tarkastaneet, päätettiin talousvaliokunnan esityksestä suorittaa 962 mk. tarkoitukseen varatusta tuhannesta markasta. 15 Talousvaliokunna esityksestä hyljättiin Helsingin Työväen Voimistelijain pyyntö saada apuraha mainitun seuran jäsenelll e T. Hakkoselle osanottamista varten Nuortenohjaajakursseille. 16 erkitt iin, että Nuortenohjaajain kurssin menoarviota -(10000 mk) on ylitetty 746:80. Tämä summa otetaan suullisen ja kirjallisen valistustyön tililtä. 17 Lehtivaliokunnan esityksestä määrättiin TUL:n joulun hinnaksi 7 mk. 18. Ty.öläisnaisten Urheilulehden tilaushinnaksi v:lle 1936 määrättiin 171 vk 20 mk, ~ vk 12 mk, yksityisnumerot 2 mk. Levit täjille 20 %. 19 Lehtivaliokunnan esityksestä päätettiin TUL-lehti painattaa ensi vuonna Helsingissä Kansanvallan kirjapainossa puolisanomalehtimuotoisena. 20 '. Pajulahden rakentamiskysymys. Sekakomitean esityksestä päätettiin, että Pajulahteen ryhdytään heti rakentamaan Voimistelusali- ja oppilasasuntorakennusta siinä mielessä, että si*iaavoidaan toimeenpanna kursseja kautta vuoden ei ainoastaan na isille, vaan myöskin miehille ja nuorille. Pajulahden tila päätettiin punnituttaa ja tilata råkennuspiirustukset rakennusmestari Lappalaiselta ja arkkitehti Vaskiselta. Rakennus tulee yksikerroksinen,talvikäyttöönkin sopiva, ja voimistelusalin koko 13 x 19 m. Yksityiskohtåsemman ehdotuksen laatiminen rakennusasioism annettiin edelleen aikaisemmin valitulle sekakomitealle. Vakuudeksi:

14 T i 1 i t Y s =============== Pajulahdessa järjestettyjen poikainohjaajakurssien 25/8-7/ menoista ja tuloista: M eno t : Kurssilaisille myönnetyt apurahat Kurssilaisille annettu kirjallisuutta Urheiluvälineitä Voimistelu-ja urheiluvälineiden kuljetus Opettajain ja luennoitsijain palkkiot : Y. Ahtio 1,150: R.Kaatonen 500 : V.Laherma 360:- 0. Helenius ~2~1~7~:_-_ Opettajain ruoka Yhteensä M k. 1,220: - 174: 80 6, 300:- 250:- 2,227: : - 10, 746 : 80 T u 1 0 t: Valtionavustusta Suulliselta ja kirjalliselta valistustililtä ylitys Yhteensä M k. 10,000: : 80 10, 746 : 80 Helsingissä,lokakuun 14 p :nä 1935.

15 K u s t ann u s 1 a s k e 1 m a == ============= == == ====== = ~== == === == T U L -lehden julkaisemisesta v. T936 aikana puojisan08alehtimuotoisen&. Laskelma perustuu Hameen ~(ansan Kir j apaino Oy:n j a :\:ustai.lrmsosakeyhtid Kansanvallan j ättämiin tarjoul\:sii!). Lehtival iolnmta esittää lii ttotoi:jixunnan hyvalcsytt.ive.ksi TUL-lehden kustannusarvion l(ustannusosakeyhtid =<:o.nsanvall an t ar j ouksebn perustuvan a. ~~ eno t! :Seimeen 2Cansa l(ansan- valta. Leh~en pa~natus (?_~ ~ _ 8 ~ ~v. a 5 ~ 000 lcpl :tta) Hameen l\ansan ll.lrjc... pa1110 Oy. a 1, 850: - 94, 350:- KustannusosakeyhtL:i Y.:ansanvalta Ii 1,849 :- TUL:n Joulu 48 siv.ja 4 kansisivua. Painos 7,500 kpl :tta. 3-väripainos kansissa. 15,00C :- Postitus kirjapainosta I(ir.i oi tus;)al kldot I<:uvi tuskustannu1cset Lehden kuljetusmaksut(postissa ) Toimistotarpeita Postimaksut kir j eenvaihdosta JCäannöstyöt Puhe] inmal{suja Tlmoituskulut Kokouspalkldot Osotteiden painatus j a hoito Vuokrasiirto Palkkasiirto Kesäloman sijaiselle Asiamies alkinnot!vlatkakulut Koivula y.m.) 1,.1 k ~ 50 : - 94, 299: - 15,000: - T u 1 0 t: Tilausmaksuja 4,000 vsk. a 36/- 1rtonumerois t a netto 0,900 :- 35,000:- 25,000 :- 1 2,OO O~ - 3,500:- 5,000: - 1,000:- 4, 500! - 2,00U!- 500:- 3,700:- 6,00 0 ~- 58,800:- 3,000 : - 5,000:- 8,000:- 144,000:- 15,000:- 9,690:- 35, Oc. O ~- 25,000:- 12,000:- 3,500: 5,OGO: - 1,000 :-=- 4,500: ij, 0(,0: :'- 2, 250:- 6,000 : - ' 58,800:- 3,000: - 5,000: - -:- 28f:,539:- 144,000:- 15,000 :- Tl i1l oitukset~ Seutat Liilc';{eet 80, OO O ~- 70,0 00~ - 90,O OO ~- 90,000 :- T a p p i 0 3 7, 2 50~- 30,539~- ~~ k. 286, 250:- 882,539:- Hel singis sä, l okdkuun 14 p :na TUL ' ~n l ehti vaj iokunnan :psta Ser o Kau ~: ine n

16 o IMISTELUKOT IKOMITEA.LIE. TULn naisten vo1m.istelu- ja urheilukoti PAJULAHDEN voimisteluhalli-ja oppilasasuntorakennuksen rakentamiskysymyksen johdosta TULn naistoimikunta esittää voimisteluhallirakennuskomitean kautta liittotoimikunnalle seuraavaa: 1. että Pajulahteen suunnitellun voimisteluhallija oppilasasuntorakennuksen rakennustyöt päätettäisiin panna alulle kiireellisesti; 2. että koe rakennussuunnitelma tehdään 60 oppilasmäärää silmälläpitäen; 3. että vuoden liiton kurssitoiminta suunniteltaisiin pidettäväksi Pajulahdessa siten, että Pajulahti varataan kesä-heinäkuun ajaksi naisten kurssi toimintaa varten; 4. että Pajulahti-kysymys esitetään, kurssitoiminna~a saatujen kokemusten pohjalla ja aikanaan lähemmin laadittavan kurssitoimintasuunnitelman puitteissa ensiksi pidettävän liittokokouksen lopullisesti päätettäväksi; sekä 5. että miesten kurssikotikysymys edellämainittujen toimenpiteiden perusteella siirrettäisiin seuraavaan liittokokoukseen saakka. Helsingissä 10. p:nä lokak TULn naistoimikunnan puolesta:

17 ~yöväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 21 p:nä lokakuuta 1935 pidetyn (44) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (32), Leskinen (3~), J aäskel~inen (35), Vainio (42), Heiskanen (36), Lehto (39), Kalervo (35), Vuori (36), Katajisto (40), naissih-. tee~i Helmi Paasonen, jaostosihteeri Eelenius, taloudenhoitaja Kaukinen ja sihteeri Kostia inen. 1.:s' (571). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 14/10 pidetyn kokouksen pöytakirja. 2.:i' Hyrynsalmen Tempaus 27 jäsentä ja Kuopion Työväen Urheilijat 34 jasentä, molemmat ohjoissavon ja Yainuun piirikunnasta hyväksyttiin jäseniksi liittoon. 3 ~. Helsingin piirikunnalle myönnettiin lupa toimeenpanna nyrk~ilyottelu Eyminla"lks on piir ikunnan kanssa 27/10 ja Vuoksenniskan Vesalle toimeenpanna kansalliset nyrkkeilykilpailut 7-8/12. 4 u. I:uultiin taloudenhoitajan selostus 20/10 ppjulahteen tehdystä tarkastusmatkasta rakennusasiantuntija in kanssa.. ~önnettiin 4000 mk luonnospiirustusten tilaamiseen arkkitehti Vaskiselta. Tal oudenho~tajan tehtäväksi jätettiin ottaa selkoa s~hkölinjan vetämiskustannuksista Ruuhijärven Sähköosuuskunnan muuntajasta ja ryhtyä neuvotteluihin linjan varrella olevien 1_ikanderin ja Ylösen talojen kanssa siitä, kuinka suurella summalla he ottaisivat osaa kustannuksiin. 5 ~. Kuultiin Neuvostoliiton WSFK:n ilmoitus, ettei se voi lähettää painijoita kilpailumatkalle Suomeen ensi joulukuussa. 6.:i. Jätettiin toi~iston tehtäväksi kansainvälisen kilpailusuunnitelman tarkistus, minkä jälkeen se joutuu talousvaliokunnan käsiteltäväksi, mikä tekee siitä ehdotuksensa liittotmimikunnalle. 7 u. Liiton edustajaksi Sos.dem. Naisliiton edustajakokoukseen määrättiin Naistaimikunnan jäsen Terttu Lehtonen. 8' Puhujan toimittaminen Littoisiin 3/11 ja Loviisan Riennon 25-juhlaan 16/11 jätettiin toimiston huoleksi. 9 ~. uolalaisen toveriliiton pyyntö saada Suomesta voimisteluneuvoja muutamiksi kuukaasiksi pantiin Voi~istelujaostoon lausunnon amtamista varten. 10 u. SUI:n kutsu jäsooliittojen edustajain konferenssiin rahassa 30/11-1/12-35 pantii~ pöydälle. 11,).!erkittiin, että valtionavun viimeinen erä mk on nostettavissa. 12.JO Kuultiin ja hyväksyttiin Nokialla 2 _-31/7-35 pidettyjen yleisurheilujohtajekurssien tilit. Menoja on kursseista ollut 21,012: Kuultiin ja hyväksyttiin liiton jalkapallomestaruuskilpailujen tilitys. Samalla päätettiin, että ensi liittomeuvoston kokoukselle tehdään esitys, että kilpailusääntöjen määräystä 25 % nettovoiton suorittamisesta liitolle sovellutettaisiin myös jalkapallomestaruuskilpailuihin. 14 ~. Talikkalan Toverien taitovoimistelujoukkueen ammattimaisen esiintymisen jmhdosta jätettiin Voimistelujaoston tehtäväksi käsitellä asiaa ja ottaa selkoa mm. Talmkkalanm Tovereilta joukkueen suhteesta seuraan. TUL-lehden NQ 15.:s' 42 pääkirjoituksen johdosta merkittiin, ettei liittotoi~ikunta

18 ta. Nokian yleisurhei unohjaajakurssien t i 1 i Kurssilaisten matka- Kurssilaisten ruoka ja apurahat : :- opettajain ja 1uennoitsijain palkkiot : V. Laherma A. Vals t a Hugo Lah t illan Bärlund, Nupp o1a ja 11 a»te1ius U. inna :- 500:- 800: :- 335: :- Asunnot: SiivouS opettajien kurssi1ais ten pat jojen vuokra, täyttäjllinen, kuljetus y. m. Valokuvia, albumi y. m. Matkakuluja E. Kaukise11e Lääkäri Urheiluvälineitä Sidetarpei ta ja V. vainio11e Puhelllilllaksuja ja todlistotarpeita Postih aksuja l?esuvateja 605:- 200: : : 75 30: :- 230:- 290:- 112:- 460:- 385:- 79 : :- Mk : 60 =============== Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1935.

19 T U L n suu r s a r jan t i 1 i v ====== = = = = = = - - = = ~ = = = = = = T u 1 0 t a. Tilit;tkset sarjarahastoon. b. Ottelusta Kotlcassa RTP - Vesa Tampereella TKT - Ponnistus Turussa TID - TPV Tampereella TPV - TKT Tampereella TPV - HTP 7, Tampereella TKT - HTP Helsingissä HTP - Ponnistus Tampereella TKT - TT Helsingissä Ponnistus... TPV Vii~)urisBa VR - KTP Vii},)uris sa VR - VT Helsingi ssä.i.[ullervo - Vesa 16~ Kotkassa KTP - VT Helsingissä Vesa - VT Tampereella T1.."T - Vesa 22 6., 9 ~ Tampereella TKT - TPV Hels ingi ssä V8 sa - ICrP Kotkassa lct P - Th"T ~9. Hel s ingi ssä Ve sa - TPV Tilit;tserotukset sar jatahastoile. Ottelusta Tam;>erGella. HTP :n asunto, li1kaosuus (puolet TKT :lle) Helsingissä Kullervo - ATP RTP per inyt 1 ii kaa ma t kalcul u j a (lasku 500:-, p.o. 432:-) Tampereella TPV - RTP TPV:ltä tilittämätön voitto 464: :30 141: :15 843:25 33:- 18:20 279:80 248:- 3:- 13:- 503:30 602:50 122:- 889!-' :- 38:50 321: :60 40 : : o:~o 1.406:70 c. Tilisaatavat niistä otteluista joiden pääsflnaksutulot eivät ole täyttäneet sa.r jasääntö j en 800 mar kan v äh intä tulomäärää. Ottelusta Hels ingissä NTP - Ponnistus tulot 421:-,maksetut menot 396: POilllistukselta 3 : : 50 samoin voitto HTP:ltä Helsingissä Ponnistus - TPV tulot 617:- Ponnis tuksel ta Helsingissä HTP - TT tulot 725:- HTP:ltä Viipurissa V11. - VT tulot 390 :-,ffienot 352: VR voitto 12: : VT s amoin i Helsingissä Kullervo - VR tulot 532 :- Kullcrvolta 193:40 193:40 217: : 50 68:- 183:- 75:- 268: :50 Sarjarahasto saatavinuen Mk.14.1?4:60 =============

20 M 6 n 0 t a. Tappiot R..hyv1:.ty.!<:SGt:. ~: Ottelusta Turussa TT - P. ToverGillo ; T ~imp G roo 11a TIeT-RTP TKT: Ilo Helsingissä P - TPV Ponnist Helsingissä HTP ~ TT HTP : l lo (VähGllnGtään 214 :- KanE anvalta) 17; 7.7. Viipurissa Vesa - VR Ryhdilla He l sing i ssä I~ P - KullGrvollo He l singissä VR - KullGrvolla 238:- 20:- 739;- 530:- 112; ;";" 930: :- b. Mat kakulpj.en korvaukset paluumo. tkoi s ta; Korvataan yhtqissummasta 75 ~ '6, VGsallo Kotkaan 7.7. Viip uriin TampJroGlla Ponnistuksel1o 26.5, TampGrco Turkuun T~lpe~eon Pallovcikoillo 30.5; 'r urkuun 30;6; H.:;lsinkiin 2~. 9. Helsinkiin Helsingin Ty5väoll Palloilijoille 10. G. Tampereel l e TampcroGlle Turun Tovon> illo Tamper oclle 4.8~ Helsinkiin Helsingin KullervoIlo Viipuri in Kotkan Työv ågn Palloilijoill0 2 6,. Vii puri in 7.7. Helsinlciin 8.9. Helsinkiin Tamper eell e Viipurin Toveroil1e Kotkaan Helsinkiin Viipurin Ryhdillo Hel sinkiin Tamper e en Ki satovgre illg Kotkaan 432:- 864:- A2~:- 564:- 588 : - 504: :- 426 :- 56 4;- 564:- 864 :- 504 :- 588:- 528:- 43 2:- 432:.:- 603 :- 864; - 500:- 864:- 603:- OlIatkakulut.)Tht oonsä ;-, j osta korvataan 9.206:25. ) : :- 1~152; : :- 864: :- 1,364:- 864:- 603 :-' : :25 864:-. 846:- 819:- 648: ;- 648:- 652:25. } c. Liiton kulut. ljigs t aruu smi tali t Kuvalaatat ja matriisit Påäsyl1put (painatuskulut ) Pääsylipi?ujcn lähetys :I'.m. postija puheli nl{ulut 277;- 881: : :35 Sa r,jarah aston menot :60 ======;::~======

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO SUOMEN VOIMISTELU* JA URHEILULIITTO HELSINKI 1929 OLYMPIALAISEN VIISI* JA KYMMENOTTELUN PISTETAULUKKO I SUOMEN VOIMISTELU» JA URHEILULIITTO HELSINKI

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri JOENSUU Joensuun kaupunki AVUSTUSHAKEMUS 2015 Kulttuuri palvelut Tarkoi 1 Kohdeavustus Taiteilijan työskentelyavustus /i ranomai sen tus IJ Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus merkintäjä (hdistys

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001 URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/2001 10.9.2001 Diaarinro 1/2001 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Suomen Nyrkkeilyliitto r.y:n johtokunnan 15.5.2001 tekemä päätös, jolla Karl Helenius on

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA. matkasuunnitelmia. 1925. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia

RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA. matkasuunnitelmia. 1925. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia Imatra Savonlinna Punkaharju SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia matkasuunnitelmia. RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA 1925. Allaviitotut matkasuunnitelmat ovat aiotut ohjeiksi kesämatkoja suunniteltaessa ja voidaan

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON

SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON SM-VIESTIT 11.6.2016 KANGASALA KUNTO-PIRKAT ja KANGASALAN URHEILIJAT 68 M30 4 x 100 m 1 Jyväskylän Kenttäurheilijat 3 LahtiSport 35+ M30 4 x 400 m 3 LahtiSport 35+ M30 4

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot