Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon."

Transkriptio

1 Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Hels i ngissä lii ton toimi stossa 2 p ;nä syyskuuta 1935 pidetyn (37) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (25), Laherma (26), Leskinen(32), Jääskeläinen (28), Erjama (19), Vainio (35), Heiskanen (29), Lehto (32), Kalervo (29), Vuori (29), Katajisto(34), ja sihteeri Kostiainen., 1. (\(t"j edellisen 26/8 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '~. Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon. 3 {yönnettiin seuraava t kilpai luluva t : 17.9 seuraottelu jalkapalloilussa Kotkan TP- Porvoon Veikot, 1/9 " " Tamper~en PV- Porin Pallotoverit, 1/9 " " Tampereen Visa-Rauman Työv.Urheil ijat, 1/9 " " Taalintehtaan Jäntevä-H: gin Teräs, 8'/9 " " Porvoon Veikot-Tampereen KT 1 ja II, 29/9 " "."" -Kotkan TP 1 ja I I, 8/9 kansalliset pesäpallokilpailut Hämeenlinnan Kisa, 7-8/9 kansainväliset yleisurheilukilpailut Turun Toverit (siirto 2-3/9), 8/9 seuraottelu yleisurheilussa Porin Pyrintö-Tampereen Kilpaveljet, 12/9 kansalliset yleisurheilukilpailut Kymin Veikot, 29,/9 seuraottelu yleisurheilussa Turun Toveri t - T:reen KT- H:linnan Kisa, 12-13/10 kansalliset p a inikilp~ut Imatran Voima, 2-3/11 kansalliset painikilpailut Kajaanin Kuohu, 9-10/11 " " JYVäSkylän Veikot, 9-10'/11 " " Napialan PyrkiVä, 16-17/11 " " Varkauden Tarmo (si irto 2-3/11 ), 7-8/12 " " Kuusankosken P1i.hti, 5-6'/12 kan sa invälise t " Turun Voima. 4 '. Kuultiin Yleisurheilujaoston laaaunto Ruotsin AIU:n ehdottamasta k i r jeenvaihto-ottelusta yleisurheilussa neljän POhjoismaan kesken ja päätettiin asian alkuunpanija lie ehdottaa ottelun siirtämistä ensi vuoteen ja samalla pyytää tarkempia tietoja järjestelysuunnii elmasta. 5 Kuultiin selostus venäläisten kanssa pidetyistä neuvotteluissa jalkapallo- ja uintikilpailuihin osanotosta HelsingisSä läpikulkumatkalla Ruo~sta Neuvostoliittoon. Palloilujoukkue tulee olemaan Vesan ja Ponnistuksen vieraana. Koska palloilujoukkueen mukana seuraavalle 7-menkiselle uimarijoukkueelle ei paikallinen uimaseura ole ollut halukas järjestämään kilpailua tavallisin ehdoin, päätettiin Uintijaoston ehdotukaesta, ett ä kilpailun järjestää liitto. Käytännölliset toimenpmteet annettiin Uintijaostol~ Venäläistä jalkapallojoukkuetta on pyytänyt myöskin Talikkalan Toverit kilpailemaan Viipurissa läpikulkumatkalla. 6 '. Kuultiin turkulaisen V.Säilän antama lausunto Korvensuun Keihään talon kunnosta ja arvosta. Päätettiin ostaa talo lopullisesti liitolle ja koettaa tunkiä hinta niin alas kuin mahdollista. 7 '. Kuultiin tshekkiläisen toveriliiton kirjelmä, jossa lausuttiin kiitokset naisvoimistelijain Pajulahdessa saamasta kouluutuksesta. 8 ~. Kuultiin Eestin toveriliiton kirjelmä, jossa liitto 1/ kiittää TUL :a eestiläisille naisvoimistelijoille Pajulahdessa annetusta kouluutuksesta, 2/ toivoo saada Suomeen yhden parhaan painijansa ja nyrkkeilijänsä joksikin aikaa oppiin sekä suoma laisen painin- ja nyrkke ilynneuvojan Tallinnaan 3 viikoksi opastamaan painia ja nyrkkeilyä. Tämän asian valmistelu annettiin toimiston tehtäväksi; 3/ haluaa, että maaottelu painissa järjestettäisiin tnä vuonna Helsingissä. Tämä asia annettiin Painijaoston valmisteltavaksi; 4/ haluaa otella Porvoon Veikkojen kanssa jalkapalloilussa 15/9. Por-

2 voon Veikot oikeutettiin järjestämään kyseessäoleva ottelu. 9 '. Kuultiin Yleisurheilujaoston venäläisten urheilijain huoltoa koskeva kirjelmä. Päätettiin, että kukin jaosto määrätkäön kyseessäoleviin tilaisuuksiin edustajansa. 10 TUL :n seurojen kilpailu-uutisten radiomisasia lykätiin talous ~a liokunnan harkittavaksi. 11. Päätettiin ryhtyä mainostamaan 1937 työläisolympialais ia. Päätettiin 12. L'tn.J ottaa selkoa Soini Anderssi{nin liittoonhyväksymisasiasta. Vakuudeksi:

3 Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton Helsingissä liiton toimistossa 9 p;nä syyskuuta 1935 idetyn (38) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula, 26), Laherma 27, Jääskeläinen (29), Leskinen (33), Vainio (36), Heiskanen (30), Lehto (33), Kalervo (30), uori (30), Katajisto (35), taloudenhoita a J"aukinen ja sihteeri Kostia inen. 1 ;. Cefn) edellisen 2/9 pidetyn kokouksen Pöytäkirja. 2 r. lavi Laihon Turun Voimaan jäseneksiottamisasia pantiin Yleisurheilujaostoon lausunnon antamista varten. 3. uran Viesti Varsinaissuomen piirikunnasta, 9 jäsentä, hyväksyttiin liittoon. 4. lw.önnettiin seuraavat kilpailuluvat; 8/.9 jalkapalloystävyysottelu Kaarinan Vesa- ispalan Tarmo, 81.9 " T:reen alloveikot-helsingin Ponnistus, 8/9 " orin yrintö-tam ereen Kilpaveljet, 15/9 " Helsingin älervo- Tampereen Yri tys, 29/9 " Tam ereen alloveikot-turun Toverit, seuraottelu yleisurheilussa Voikaan Viesti-Lappeenrannan Työv.Urh., pesäpalloystävyysottelu Napialan yrkivä-turun Toverit, " Tainionkosken Tähti-Talikkalan Toverit, kansallis et pesäpallokilpailut Turun overi t, 22/9 kansalliset pyöräilykilpailut Enson oitto. ~"\'" ~'~~", kansalliset Ylei;UrheilukilPa ilut 15/9 pääte ttiin nöstä muuttaa kansainvälisiksi. Osanotta aksi tulee norjalainen sija Asbjörn Jansgård. pyyn juok- 6 (0 Skandinaviassa vierailevan venäläisen jalkapalloilu- ja uimarijoukkueen Helsingissä kilpailumahdollisuusasia pantiin pöydälle toimiston valmisteltavaksi siinä mielessä, ettei kilpailuista tule tappiota liitolle. 7 Norjan toveriliiton pyymtö saada juoksija Jansgård sijoitetuksi Helsinkiin 2-3 viikon ajaksi voidakseen tutustua suomalaiseen urheiluun ja harjoitusmenetelmiin, jätettiin toimiston harkittavaksi ja järjestettäväksi siten, ettei siitä tule kuluja liitolle. 8 Liiton entisen taloudenhoitajan J.Klamin aikana vireille pannun opetuselokuvan hankinnan suhteen päätettiin pysyä edelleen sillä kannalla, että elokuva hankitaan itse siinä tapauksessa että opetusministeriö myöntää tarkoitukseen pyydetyn summan. 9 ~. Koska valtion urheilulautakunnal la ilmoitettiin olevan käyttämättömiä varoja, päätettiin näistä varoista pyytää 15,000 mk liiton yleisurheiluelokuvan täydennysos~en valmistamista varten. 10 '. {'1C"f1,.\ Valittiin komitea: Kalervo, Heiskaneb, ikhto, taloudenhoitaja ja sihteeri hoitamaan liiton puolustusta sanomalehdistössä porvarien hyökkäyksiä vastaan. Vakuudeksi:

4 Työväen Urheiluli~ton liittotoimi~unnan Helsingissä liiton toimistossa 16 p:nä syyslrumta 1935 pidetyn (39) kokouksen pöytäkirja. Läsnä o~ivat Vilppula (27), Laherma (28.), Leskinen (34), Jääs läinen (30), ~jama (20) Vainio (37), Heiskanen (31) J Lehto (34), KaI ervo (310 ~v'tl41\,('sl) Katajisto \.36), taloudenhoitaja Kauk"l.nen, jaostosihteeri Helenius ja sihteeri Kostiainen. 1 (498). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 9/9 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 ;. Turun Voiman esitys Olavi Laihon jäseneksi ottamisesta hyljättiin 4 äänellä 3 vastaan. Seuralle päätettiin antaa huomautus sen johdosta, että seura on valinnut Laihon edustajakseen yleisurheilunohjaajain kursseille, vaikkei Laiho vielä ollut liittoon hyväksytty. Piiri toimikunnalle päätettiin huomauttaa, että se koettaisi välttää tällaisten tap.austen uusiintumista. 3 ~ ~önnettiin seuraavat kilpailuluvat: 15/9 pesäpallomarkkinat Tampereen Kisatoverit, 15/9 kansalliset yleisurheilukilpailut LOhjan Louhi muutetaan kansainvälisiksi, osanottajana norjalainen A.Jansgård, 5-6/10 kansalliset painikilpailut Inhan Taimi, 12-13/10" " Kymintehtaan Kisa, 12-13/.10" " Joensuun Yri tys, 12-13/'10" " Isokyrön Voitto, 12-13/.10" " Suolahden Urho, 19-20/.10" " lapuan Työväen Urheilija t, 19-20/10" " Sortavalan Ponnistus, 2-3/11" " Äänekosken Huima, 16-17/11" " Voikaan Viesti. Toimisto oikeutettiin järjestämään Jansgårdin osanotto hänen ma assa viipymisensä aikana toimeenpantaviin kilpailuihin ja myöntämään muutos kansallisista kansainvälisiksi. 4 Kem ~n Vedon selostus kilpailumatkoista Ruotsin puolelle pantiin Painijaostoon. 5 Kuultiin tilitys liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen A-sarjan kilpa iluista 20-21/7 /Turun Toveri t-maarian Pyrki Vä/ tappio 203; ~. Kuultiin selostus taloudenhoitajan ja Vesa-Ponnistus yhtymän kesken käydyist.ä neuvotteluista venä1äiskilpai lujen järjestelyn suhteen. Yhtymä on suunnitellut, että venäläiset kilpailisivat Turussa 25/9, Tampereella 27/9 ja Helsingissä 29/9. Sama yhtymä järjestäisi myöskin uintikilpailut ja vastais i kaikista koko joukkueesta aiheutuvista kuluista paitsi liitolle suoritett ~vaa päivärahaa. Venäläisten oleskelu ja matkat on järjestettävd. liitosta käsin. HKT:lle leusutaan toivomus, että se alka~ i SS:n maratonjuoksukilpailunsa klo 12 päivällä, pa110i1uottelu alettaisiin klo 16 ja uintikilpailut klo Kuultiin Nyrkkeily jaoston esitys neuvojan hankkimisesta Eestin liitolle. Neuvoja on mahdollista saada 1ähetetyksi, jos eestiläiset suorittavat matkat, täyshoidon ja 2 Ekr päivältä. Eesti1äisen nyrkkeilijän Suomeen tilaaminen jätettiin seurojen teht äväksi jaoston suunnitelman mukaan. 8 ~. Kuultiin ja hyväksyttiin Painijaoston esitys paininneuvojan hankkimisesta eestiläisille. Neuvojaksi on lupautunut matkustamaan t. Nyman matkakuluja ja täyshoitoa vastaan. Samoin järjestyy eestmläisen painijan ottaminen tänne. 9 '. Painimaaottelu Eesti-Suomi päätettiin toimeenpanna Helsingissä 27/10. Y~y tännölliset toimenpiteet jätettiin jaoston huoleksi.

5 Ehdot ovat samat kuin suomalaisella joukkueella Eestissä käydessään. majoitus ja ruoka ja 9 Ekr miestä kohti. 10 Kuultiin ja hyväksyttiin lehtivaliokunnan esitys vuosilirjan julkaisusuunnitelmasta. ~ irjasta otetaan 3000 kpl pa mos. 11 '. Lehtivaliokunnan esitys yhteisen joulunumeron julkaisemisesta pantiin Naistoimikuntaan lausunnon antamista varten. 12 ~. Kuultiin selostus SUI:n toimiston kokouksesta 4-5-6/8 Prahassa. Koska internationaalin toimisto suunnittelee liittojen edustajain neuvottelukokouksen koolle kutaumista Prahaan lähikuukausina kannan määrittelyä varten SVI:n ja PUI:n kesken käytävissä neuvotteluissa, päätettiin kansainväliselle puhemmehistölle ilmoittaa, ettei kokouksen järjestämistä mainittua tarkoitusta varten pidetä tarpeellisena, koska toimistolla on tiedossaan liittojen kanta mainitussa kysymyksessä keväällä suoritetun kirjallisen tiedustelun perusteella. Samassa yhteydessä kuultiin myöskin SUI:n ja PUI:n yhteinen julistus Berliinin olympialais ia vastaan. ~erki ttiin, että lii tto ei ole myötävaikuttanut julistuksen syntymiseen, eikä sitä julkaista liiton äänenkannattajissa. 13 (SIO) liqipliit tiir, Q ttä ~ ui\ih1qipliir i~ 8rJ8:~5'tt,. Iii tt8 88 Ii/ 4,,~. Vakuudeksi:

6 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 23 p~nä syyskuuta 1935 pidetyn (40) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (28), Laherma (29), Leskinen (35), Jääs keläinen (31), Vainio (38), Heiskanen (32), Lehto (35), Xialervo (32), Vuori (32), Katajisto (37), naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja Kaukinen, ja03tosihteeri Helenius ja sihteeri Kostiainen. 1 '. (510). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 16/9 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '. Tampereen Kilpaveljet oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Arvo Järvisen 3 kuukauden kilpailu- ja toimitmijakelvottomuudella. 3 ~. 1.l1j7önne t ti in seura a v at kilpa iluluva t : 5-6/10 liiton pyöräilymestaruuskilpailut Toukolan Teräs,Vauhtiveikot, 22/9 ystävyysottelu jalkapalloilussa Helsingin Ponnistus-T:reen PV, kansalliset jalkapallokilpailut Tampereen Yritys,-H;gin Tarmo 1&11, ystävyysottelu jalka- ja ~ säpalloilussa Pispalan Tammo, 29/9 kansalliset pyöräilykilpailut Enson Koitto (siirto 22/9), 6/10 kansalliset ~~Eräi~itpatiEt painikilpailut Karhulan Venkot, 19-20/10 kansainväliset painikilpailut Kemin Veto, 2-3/11 kansalliset painikilpailut Uuraan Vilpas, 9-10/11 8 "Sippolan Toverit (4 ä Onellä 1 vastaan), 23-24/11 " "Enson Koitto, 24-25/11 " "Jämsän Tarmo, 30/11-1/12 " "Pyhtaän Voima, 5-6/12 " "Joutsendm Kataja. 4 J. Suomen Nyrkkeilyliiton kirjelmä koskeva ammatlilaiskilpailujen valvomisen järjestämistä pantiin Nyrkkeilyjaostoon lausunnon antamista varten. 5 0)' Työväen elokuvakeskuksen aikaansaamiskysymys pantiin pöydälle. 6,, ' Kuultiin ja hyväksyttiin Painijaoston ja Palloilujaoston esitys Kemin Vedolle kilpailutoiminnasta ruotsalaisten kanssa. 7 ~. Hyväksyttiin talousvaliokunnan esitys, että liiton toimitsijaopas on valmist ettava lokakuun kuluessa. 8 ;j. 0 Hyljä ttiin Ka rlaihan ja Pohjanmaan piir ikuntien apurahahakertukse t, kos< a tarkoitukseen ei ole varattu määrärahaa liiton men oarviossa. 9 J ' Kuultiin selostus venäläisten kanssa käyqyistä kilpailuneuvotteluista. 10 Liittotoimikunnan määräämät tilintarkastajat Vilppula ja Leskinen ;a ilmoittivat 21/9 tarkastaneensa tulotodist~et N ja menotodisteet N sekä kassan, joka oli mainittuna päivänä 4,752:88. l~uistutuksiin ei ollut aihetta. 11 ~. lerkittiin, että opetusministeriö on 14/9 tekemällään päätöksellä myöntänyt liiton talviurheilujuhlien tappion peittämiseen 15,000 mk. 12 ;. Opetuselokuvan aikaansaamista varten päätettiin valtiolta pyytää avustusta. Kustannuslaskelman tekeminen elokuvan hankkimisesta jätettiin taloudenhoi ta jan huoleksi. 13 $. (nl) Sihteerin kirjoituksista TUL-lehdessä nogtettu kysymys ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Vakuudeksi: 7JJ~'

7 Työväen Urheiluliiton lii t to te, imikunnan Helsingissä liiton toimistossa 30 p:nä syyskuuta 1935 pidetyn (41) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (29), Laherma (30), Leskinen (36), Jääskeläinen (3t), Erjama (21), Vainio (39), Heiskanen (33), Lehto (36), Kalervo (33), Vuori (33), Katajisto (38), naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja Kaukinen ja sihteeri Kostiainen. 1 ;. (523). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 23/9 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 ~. Paimion Isku Varsinaissuomen piirikunnasta hyväksyttiin jäseneksi liittoon. 3 Helsingin Tarmo oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Yrjö Kukkosen i kuukauden kilpakelvottomuudella, Helsingin Vesa Reino Savonheimon 3 kuu~ kauden kilpakelvottomuudella ja Lahden Kaleva Onni Virtasen ehdoitta. 4 ii' Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 21/9 jalkapalloystävyysott elp: Valkeakosken Roskenpojat-.Tampereen Visa, 28/9 " Tampereen Visa-Valkeakosken Koskenpojat, 29/9 pesäpalloystävyysottelu Lahden Ka leva-käpylän Kunto, 17/ 11 painottelu 'orvoon Veikot-Pyhtään Voima-Hamarin Elo, 7-9/12 kansainväliset painikilpailut Helsingin Tarmo. Samalla myönnettiin Tarmolle oikeus tilata kilpailuihinsa norjalaisia painijoita. 5.s. Kuulti in Vi ipurin ~ overien pyymtö saada leningradilainen jalkapallojoukkue Viipuriin ottelemaan 6 tai 13/10. Pyyntöön suostuttiin ja päätettiin tehdä tilaus. 6 ~. Kuultiin Nyrkkeily jaoston esitys venäläisen nyrkkeily joukkueen kilpailusuunnitelmaksi liitto-ottelun jälkeen. Läätettiin 4 äanellä 2 vastaan, että nyrkkeilijät on liitto-ottelun jälkeen annettava ensin maaseudulle ja viimeksi Helsinkiin. Asia palautettiin takaisin jaostoon. 7 ". ~erkittiin, että Painijaoston esityksestä on tilattu 7 venäläistä painijaa kilpailemaan Suomeen joulukuussa. 8 '. Kuulti in Painijaoston esitys Eesti-Suomi painiottelun järjestämisestä maaseudulle, koska Helsingissä ei silloin voi äaada huoneustoa. Pää te t ti in na ini t tu ottelu pide t tä väksi. Kotka ss aja annetti in käytännölliset toimenpiteet Jaoston huoleksi. 9. Yleisurheilujaoston ehdotus Norja-Suomi maaottelupäivistä pantiin pöydälle. 1 ~. nnettiin eri jaostojen tehtäväksi laatia kilpa ilujen toimeenpanosuunnitelma ensi vuotta varten, huomioonottaen maaottelut, mestaruuskilpailut ja kansainväliset kilpailut. 11 '. Päätettiin esittää ~SFK :lle, että se lähettäisi nyrkkeily joukkueen mukana pari johtomiestään neuvottelemaan 25/1-35 solmmtun kilpailusopimuksffi täydentämisestä. Neuvottelussa tulisi käsiteltäväksi kilpailijain päivärahakysymys, ohimatkakilpailujen taloudellinen puoli, ensi vuoden kilpailuohjelma ja ulkomaisten kilpailijain kustantamiskysymys. 12 ~. Hyväksyttiin Voimistelujaoston esitys telinevoimisteluneuvoja Olli Lehtisen neuvontamatkaohjelmaks i. 13 l). Käsiteltiin Pajulahden vastaisen toiminnan järjestämistä ja voimistelu-

8 hallin rakennussuunnitelmaa ja asetettiin komitea: 3 miestä ja 3 naista tekemään asiasta esitys liittotoimikunnalle. Komiteaan valittiin Laherma, Vainio, Heiskanen, Naistoimikunnan tehtäväksi annettiin valita komiteaan naiseäsenet. Komitean puheenjohtajaksi määrättiin puhemies Vilppula. 14 ' Kuultiin taloudenhoitajan esitys arpajaistoiminnan nykyisestä vaiheesta, mikä näyttää varsin ilahduttavalta. 15 Kuultiin ja hyväksyttiin Kasvatusjaoston esitys opintopäivien toimeenpanosta kuluvan vuoden aikana Tapanilassa, Lohjalla, Helsingissä, Tampereella, Hyvinkäällä ja Viipurissa. Opintopä ivistä aiheutuvat kustannulset jakautuvat siten, että toimeenpammjat suorittavat paikallisluontoiset kulut, Työväen Sivistysliitto l ähettämäinsä alustajain kulut ja TUL omien toimihenkilöidensä kulut. Kasvatusjaosto oikeutettiin käyttämään alustajina sihteerin tilalle myös kin ulkopuolisia he:r kilöi tä. 16 s. Kuntoisuusmerkkikomitea valtuutettiin tarkistamaan l opullisesti kuntoisuusmerkkisuunnitelman. 17 (S"..3~ Kuul t iin SUI:n kansainvälisiä uutisia. K nsainvälinen konferenssi on aikomus pitää marraskuun lopulla tai jo lukuun alussa. Vakuudeksi :

9 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan HelsingisSä liiton toimistossa 7 p:nä lokakuuta 1935 pidetyn (42) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (30t, Laherma (31), Jääskeläinen (33), Vainio (40), Heiskanen (34), Lehto (37), Vuori (34), Katajisto (39), naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja Kaukinen, jaatosihteeri Helenius ja sihteeri... ostiainen. 1. (539) Luettiin ja hyväksyttiin 30/9 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Himangan Roima Pohjanmaan piirikunnasta 20 jäs. ja Vehmaan Veto Varsinaissuomen piirikunnasta hyväkkyttiin jäseniksi liittoon. 3 Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 2-3/11 kansalliset painikilpailut Suojärven Toverit, 9-10/11 "nyrkkeilykilpailut Lappeen~nan Työväen Urheilijat, 30/11-1/12 " painikilpailut Kuopion Lisaveikot, 8/12 "nyrkke ilykilpai lut J;y.,Yäskylän Veikot, kilpailulupaa ei kuitenkaan lähetetä ennen kuin seura v 4 0pullisesti selvittänyt painimestaruuskilpailujen tilityksen. 4 Neuvostoliiton WSFK:n uimaritilaua pantiin pöydälle ja asia uintijaostoon ja talousvaliokuutaan. 5 ;'. Kuultiin Nyrk~ilyjaoston la~sunto Suomen Nyrkkeilyliiton kirjelmän johdosta koskeva ammati l aisnyrkkeilyn valvontaa. Päätettiin, ettei edustalia yhteisiin neuvott eluihin valita. 6 >. Liiton edus~ajaksi opetusministeriön retkeilylautakunnan järjestämään neuvottelukokoukseen 12/10 määrättiin sihteeri ostiainen. 7 Ent. Korvensuun Keihään talo W~ämäen Korvensuussa päätettiin ostaa liitolle 3500 mk:n hinnasta. Samalla päätettiin, että talo voidaan myydä sopivassa tilassa 6000 markm hinnasta. 8 '. Porin Pyrinnön tiedusteluun koskeva mahdollista kanteen nostamisw Satakunnan Kansaa vastaan puulaakiott eluista kirjoit~lun johdosta päätettiin seuraa neuvoa olemaan nostamatta kannetta. 9 ~. Talousvaliokunnan esitykaestä päätettiin antaa Eesti-Suomi painimaaottelun järjestäminen j "c3 9 Qt j;je i JH!Cl Kotkan Kisailijoille. Liitto takaa seuralle kilpailuista 2000 markan puhtaan tulon korvaukseksi siitä, että seuran täytyy tämän kilpailun takia luopua omista kilpailuistaan. 10 Tålousvaliokunnan esityksestä päätettiin urheilu-uutisten yleisradioon antaminen järjestää siten, että se annetaan erikoisen henkilön tehtäväksi 150 mark an kuukausipalkkiosw. Tehtävä annettiin tov.e.k.kalervolle. 11 ~. Talousvaliokunnan esityksestä päätettiin voimistelujaosto oikeut t aa laadituttamaan 2 sauva- ja vapaaliikeohjelmaa, jotka tulevat maksamaan yhteensä 1000 mk. Ohjelmat tu1f2a~. lf ~J r?an Ahtio ja Hyytinen. Lii ton edustajaksi Tainonkosken Tähden 25-vuotis- Vakuudeksi' juhlaan 27/10 määrättiin tov.y.eehto.. 7.7~

10 Las k e 1 m a ================= E e s t i - Suo m i painimaaottelun järjestämisestä 27/10-35 Kotkassa. Matkat: M eno t: Eestiläisen joukkueen matka H:kiin 7K 8 miestä å 112/50 Sn H:ki - Kotka å72/- 900:- 576:- Liittojoukkueen matkat 7 miestä Päivärahat: Palkintotuomareiksl 2 miestä å 72/-.144:- 650:- Liittojoukkueen jäsenille 7 miestä a 2 pv.=i4 pv.å 50/- Palkintotuomarit 2 miestä'å-2 pv.= 700:- 4 pv. å 50/- 200:- Ma.1oitus: Kilpailupaikkakunnalla 17 henk.å 10/- Mainostus: Pylväsilmoitteet 300:- Sanomalehti-ilme 300:- Vuokrat: Kilpailupaikan vuokra Välineiden vuokra 700:- 100:- 1,476:- 794:- 900:- 170:- 600:- 800:- Lääkäri ja lääketarpeet 200:- Kotkan Kisailijoille korvausta 2,000:- Sekalaisia kuluja 200:- T u 1 0 t: ============ M k. 7,140:- =================== Pääsylipuista 200 kpl:tta å 10/- 2,000:- ~,, "- "8/- 2,400:- -" ,,- "6/- 600:- 5,00.0:- T a p p i 0 2,140:- M k. 7,140:- =================== 7 p:nä 1935.

11 ~Ö ttkirja li~tto-ja naistoimik~nl~n erlustajien PajuL.l nen tuleva toiillinta a suuunitteleij'1n j )~rton kokouksesta,joka pidjttiin liiton toi~istossa 11/10.jJ. U..l. r u'rilla ol~'.c:it puheenjohta, jana T.H. Vil~Dula ja jäseninä VoLaherma,V.Vainio, Terttu Lentonen ja Elina Jä~skeläinen se- kä asianharlastajina E.Kaukinen ja allekirjoittanut/joka mä1rättiin kirjoittamann pöytäkirja. 1 (. ~;:-J. \'':;"vl n kirjallisesti-edellisen kokouksen pyynnöstä naistoimikunnan t~kemå päätös Pajulahden rak ent~ mis~slassa.kirje liitteenä. Kun kirjelmässä ei ollut selvästi esitetty naistoimikunnan päätöstä slitä onko naistoimikunta sitä mieltä,että Pajulahdesta rakennetaan liiton yhteinen kurssitulojselittivät Jä'E keläinen ;a Lehtonen asia~ suullisesti ja ilmoi~tivatlettä naistoimikunta on päättänyt,että asia siltä kohdalta jä~etään liittokokouksen ratkaistavaksi. Kun liittotoimikunnan puolesta oli selvitet~j.jettä Pajulahteel ~uden rakennuksen t~t~ämi~en.on sitten jä~ettävå liitto~okou~ en Jälkeen tapahtuvaks1~11molttlvat na1sto1mlkunnan edustajat yhtyvänsä siihen,että H!lJlulahdesta muodostetaan liiton yhte1nen kurssitalo,koska he pitivät välttämättömänä saada nämän talven aikana Fajula~teen kauan suunnitellun uuden rakennuksen o Kun oli pät;.sty.,ikiville sii tä, että naistoimikunnal1a ei ole vastaan sitå,ettå Pajulahdesta ryhdytään muodostamaan liiton nail ;a miesiäsenllle Y1teistä ohiaajakurssitaloa,päätettiin yksimieiisestiue~dottaa liittotoimiiunnalle,että Pajul~hteen ryhdyttäi-. siin heti rakentamaan uutta taloa. i I, ') N Pajula~den uusi rakennus ahdotetaan seuraavanlaiseksi: Talo r~kellfletaan siten,että sitä voidaan käytti1ä knrssi+ n ; minta~n mvn~ talv lla.( Rakennetaan keskuslämmitys ja sä kövalaist uslai tteet) Koko talo rakennetaan yksikerrokslnen; ') Voijistelusalin suuruus m, el1 247 m N ; Asuntoja rakennetaan 60 ~enkilölle.hlloneiaen ninta -a18a lns~ kettaessa otetaan huomioon kaksinkertainen sänkvjärje3telm8,pai~ si ko+m~en opett~j9.hu9fl.. es~en..!~s~n~ertain~n;'" V01ffi1stelusallln llsaksl n~yttamo,jotj volda~n k~yutaa ~uentosalina.näyttämön alle varhsto'l'lone ja pecu'i-juone, jota t ~s.toid a~ käyt t &ä ~i Ii tys? uone eila.: Näy tt ämö~? ~1Ur~;;s 5+6 m e Ii ~O m'2; J. d.lon V'1htl:!l8starllle kesa3.~unto k1vllqlk~kerro kseen,1å.m~ ~ityshuoneen yhteyteen. U 1 1'../t t.=. ~ '- iin rr tää rakennus:nestari l.j~ )J3..-qista suorit H:TIr-1"n Ijaan.,.Jul!ui t ul:~enu oj j8. val:ni str"n'lan punni t 1..S -korkeus-ja -p 0 jakr r- t: tan. Ou3et pl~rustukset tuloon pv~j8tijin viel~ rpkan.~:nest ri..jaopa18iselta Js'.1i.:lsingin kaupu"l;3in arkkitehti askisel ta. HalCeuaus:nestari l.jaj?palainen JTroetalin hoit::t!!1r"'n l~i ton luoje sta 9- ra.cf~...&3e!f v~.1).vo;~ll~td. ~rujulah essa. Arkkitehti askiselle eslttaa asian v. ~a.ermao... åt.tettiin ptt"i julkisuuteen. L1 C' ± ~. tli~än jaoston pä~ täksist~ anm ta tietoj2 Val-::u:..r3 eks i

12 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa /~ p:nä lokakuuta 1935 pidetyn (43) kokouksen pöytäkirja. Lasnä olivat Vilppula (31), Laherma (32), Leskinen (37), Jääskeläinen (34), Erjama (22), Vainio (41), Heiskanen (35), Lehto (38), Ka lervo (34), Vuori (35), naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenh~itaja Kaukinen, jaostosihteeri Helenius ja sihteeri Kos tia inen. 1. (551). Luettiin ja hyvaksyttiin edellisen 7/10 pidetyn kokouksen Pöytäkirja. 2 n. " Pölläkkälän Sisu Viipurin piirikunnasta ja Ykspihlajan Reinto Pohjanmaan piirikunnasta hyväksyttiin jäseniksi liittoon. Edellisessä on 41 jälkimäisessä 10 jäsentä. 3 Käpylän Kunto oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Gabriel Jakovlevin 3 kuukauden kilpakelvottomuudella 1/10 lähtien. 4 <J. ~yönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 29/9 jalkapalloystävyysottelu Porin Pallotoverit-Tampereen Yritys, 30/11-1/12 kansal l~et painikilpailut Porin Pyrintö (siirto 15-16/6). 5 ~'. LiittojOukkueeseen painissa Eesti-Suomi valittiin Painijaoston ja valintako itean ehdotuksesta seuraavat: 53 k~ U.Suvanto Porvoon Veikot, varalle T.Lahikainen Tainionkosken Tähti, 58 V.Salakka Vuoksenniskan Vesa," T.Lempinen Tiutisen Pyrintö, 62 " M.Skytt Tampereen Kilpaveljet," M.Teerioja Lappilan Nousu, 67! " V.Lempinen Tiutisen Pyrintö, " O. Tanskanen Vuoksenniskan Vesa, 75 " ~,r.haajanen Enson Koitto, "K.Rönn Helsj,ngin Kotkat, 82i " E.Härmä Helsingin Isku, "L.Ruusala Jyväskylän Veikot, " "V.Lindgvist Helsingin Visa, " U. Koskinen I,.,otkan Yisailijat, Liiton edustajiksi kilpailuun määrättiin A.Tuhkunen 'a K.A.Vuori. luistoksi ottelusta päätettiin Eestin joukkueelle lahjoittaa liiton lippu ja kumpaisenkin joukkueen painijoille liiton merkki. 6 Kyminlaakson piirikunta oikeutettiin järjestämään liitto-mttelun Eesti Suomi yhteydessä ottelun Eesti-~minlaakso ja Vuoksenniskan Vesa ottelun Eeati-Vuoksenniskan Vesa 29/10. 7 "S. Talousvaliokunnan esityksestä päätettiin, että Neuvostoliittoon kilpailumatkalle lähetetään vain 6-henkinen uimarijoukkue, mihin lukuun sisältyy myöskin joukkueen johtaja. Tämän jälkeen valittiin Joukkueeseen Uintijaoston ja valintakomitean ehdotuksen perusteella seuraavat uimarit: vapaauimari T.Saarinen Turun ~öväen Uimareista, iintauimari V.LeSkinen HelSingin Työväen Uimareista, vapaauimari E.Hämäläinen Viipurin Työväen Uimareista, vapaauimari Mila Leskinen Viipurin Työväen Uimareista, rintauimari Raaha Pulkkinen Kotkan Kisailijoista, miehille varamie~eksi E. Jokinen" Helsingin Työväen Uimareista ja naisille l~rgit Hietamäki Vaasan Työväen Uimareista. Joukkueen johtajaksi valittiin 5 äänellä 2 vastaan Pentti Vihervaara Turusta ja varalle jaoston ehdokas Huugo Nieminen Helsingistä. Helsingin Työväen. Uimarien ehdotus karsintojen toimeenpanemisesta vapaauimareille ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 8 Venäläisen nyrkkeily joukkueen kilpailuohjelma liitto-ottelun jälkeen hyväksyttiin jaoston ehdotuksen perusteella seuraavaksi: 19-20/11 Helsingin Työväen Nyrkkeilijät ehdolla, että mainos ym valmistelut tapahtuvat sopusoinnussa liiton kanssa, Helsingissä tulee kilpailemaan venäläinen joukkue kokonaisuudessaan. Jos joukkue jakaantuu kahteen osaan,tulevat kilpailut pidettäviksi 22-23/11 Kymin Veikkojen toimesta ja 24-25/11 Turun Toverien toimesta, mutta jos joukkue jakaantuu kolmeen osaan, tulee lisäksi 24-25/11 Tampereen Kilpaveljet. Jos Viipurin Toverit haluaa, saa se osan venäläisestä joukkueesta Helsingin Työväen Nyrkkeilijöiltä 19-20/11. Eri jaosto~en 9 esitykset kansainvälisten kilpailujen toimeenpanosuunni-

13 telmaksi pantiin pöydälle, jotta jäsenille jää aikaa tutustua ehdotukseen. 10 Puhujan hankkiminen Voikaan Viestin 25-vuotisjuhlaan 27/10 jätettiin toimiston huoleksi. 11 Kuultiin selostus retkeilyneuvottelukokouksesta opetusministeriössä. 12 Helsingin Vesan ja jääpalloiluerotuomatikurssin järjestämisestä pantiin Palloilujaastoon. 13 Talousvaliokunnan esityksestä pää t ettiin Viipurin piirikunnan voimistelunohjaajakurssit siirtää myöhemmäksi. 14 '. Tampereen piirikunnan tekemän tilitiksen mukaan, jonka Hiihtojaosto ja talousvaliokunta ovat tarkastaneet, päätettiin talousvaliokunnan esityksestä suorittaa 962 mk. tarkoitukseen varatusta tuhannesta markasta. 15 Talousvaliokunna esityksestä hyljättiin Helsingin Työväen Voimistelijain pyyntö saada apuraha mainitun seuran jäsenelll e T. Hakkoselle osanottamista varten Nuortenohjaajakursseille. 16 erkitt iin, että Nuortenohjaajain kurssin menoarviota -(10000 mk) on ylitetty 746:80. Tämä summa otetaan suullisen ja kirjallisen valistustyön tililtä. 17 Lehtivaliokunnan esityksestä määrättiin TUL:n joulun hinnaksi 7 mk. 18. Ty.öläisnaisten Urheilulehden tilaushinnaksi v:lle 1936 määrättiin 171 vk 20 mk, ~ vk 12 mk, yksityisnumerot 2 mk. Levit täjille 20 %. 19 Lehtivaliokunnan esityksestä päätettiin TUL-lehti painattaa ensi vuonna Helsingissä Kansanvallan kirjapainossa puolisanomalehtimuotoisena. 20 '. Pajulahden rakentamiskysymys. Sekakomitean esityksestä päätettiin, että Pajulahteen ryhdytään heti rakentamaan Voimistelusali- ja oppilasasuntorakennusta siinä mielessä, että si*iaavoidaan toimeenpanna kursseja kautta vuoden ei ainoastaan na isille, vaan myöskin miehille ja nuorille. Pajulahden tila päätettiin punnituttaa ja tilata råkennuspiirustukset rakennusmestari Lappalaiselta ja arkkitehti Vaskiselta. Rakennus tulee yksikerroksinen,talvikäyttöönkin sopiva, ja voimistelusalin koko 13 x 19 m. Yksityiskohtåsemman ehdotuksen laatiminen rakennusasioism annettiin edelleen aikaisemmin valitulle sekakomitealle. Vakuudeksi:

14 T i 1 i t Y s =============== Pajulahdessa järjestettyjen poikainohjaajakurssien 25/8-7/ menoista ja tuloista: M eno t : Kurssilaisille myönnetyt apurahat Kurssilaisille annettu kirjallisuutta Urheiluvälineitä Voimistelu-ja urheiluvälineiden kuljetus Opettajain ja luennoitsijain palkkiot : Y. Ahtio 1,150: R.Kaatonen 500 : V.Laherma 360:- 0. Helenius ~2~1~7~:_-_ Opettajain ruoka Yhteensä M k. 1,220: - 174: 80 6, 300:- 250:- 2,227: : - 10, 746 : 80 T u 1 0 t: Valtionavustusta Suulliselta ja kirjalliselta valistustililtä ylitys Yhteensä M k. 10,000: : 80 10, 746 : 80 Helsingissä,lokakuun 14 p :nä 1935.

15 K u s t ann u s 1 a s k e 1 m a == ============= == == ====== = ~== == === == T U L -lehden julkaisemisesta v. T936 aikana puojisan08alehtimuotoisen&. Laskelma perustuu Hameen ~(ansan Kir j apaino Oy:n j a :\:ustai.lrmsosakeyhtid Kansanvallan j ättämiin tarjoul\:sii!). Lehtival iolnmta esittää lii ttotoi:jixunnan hyvalcsytt.ive.ksi TUL-lehden kustannusarvion l(ustannusosakeyhtid =<:o.nsanvall an t ar j ouksebn perustuvan a. ~~ eno t! :Seimeen 2Cansa l(ansan- valta. Leh~en pa~natus (?_~ ~ _ 8 ~ ~v. a 5 ~ 000 lcpl :tta) Hameen l\ansan ll.lrjc... pa1110 Oy. a 1, 850: - 94, 350:- KustannusosakeyhtL:i Y.:ansanvalta Ii 1,849 :- TUL:n Joulu 48 siv.ja 4 kansisivua. Painos 7,500 kpl :tta. 3-väripainos kansissa. 15,00C :- Postitus kirjapainosta I(ir.i oi tus;)al kldot I<:uvi tuskustannu1cset Lehden kuljetusmaksut(postissa ) Toimistotarpeita Postimaksut kir j eenvaihdosta JCäannöstyöt Puhe] inmal{suja Tlmoituskulut Kokouspalkldot Osotteiden painatus j a hoito Vuokrasiirto Palkkasiirto Kesäloman sijaiselle Asiamies alkinnot!vlatkakulut Koivula y.m.) 1,.1 k ~ 50 : - 94, 299: - 15,000: - T u 1 0 t: Tilausmaksuja 4,000 vsk. a 36/- 1rtonumerois t a netto 0,900 :- 35,000:- 25,000 :- 1 2,OO O~ - 3,500:- 5,000: - 1,000:- 4, 500! - 2,00U!- 500:- 3,700:- 6,00 0 ~- 58,800:- 3,000 : - 5,000:- 8,000:- 144,000:- 15,000:- 9,690:- 35, Oc. O ~- 25,000:- 12,000:- 3,500: 5,OGO: - 1,000 :-=- 4,500: ij, 0(,0: :'- 2, 250:- 6,000 : - ' 58,800:- 3,000: - 5,000: - -:- 28f:,539:- 144,000:- 15,000 :- Tl i1l oitukset~ Seutat Liilc';{eet 80, OO O ~- 70,0 00~ - 90,O OO ~- 90,000 :- T a p p i 0 3 7, 2 50~- 30,539~- ~~ k. 286, 250:- 882,539:- Hel singis sä, l okdkuun 14 p :na TUL ' ~n l ehti vaj iokunnan :psta Ser o Kau ~: ine n

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten.

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten. Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 :p ;nä tammikuuta 1931. Läsnä olivat V.Lohteinen, U. Rinne~ V.Laherma~ J. Etholen~ Taimi Taisto: Elina Jäå.skeläinen~ U. Salokannel,

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista 28.224:75 68.112:75 10.771:70 Smk. 78.884:45 --------------------------- Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia Kalajoella, elok. 12 p:nä 1939. Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia toimenpiteitänne varten seuraavaa: Seuramme pyysi Kalajoen Urheilukenttälautakunnalta

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen.

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. - - ---- - -- -~ -- - --- - ---- Kokous 23/47-4. vuokra tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. 470. - 8. - Pyöräilijöiden kutsu ltorjaan. Liittotoimikunta

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ - 2 - lehtivat säätiön edustajisto Ja hallitus. rt- Säätiön edustajistoo~ Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ 6. i- ja kuusi (6) varajäsentä,

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen,

Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen, Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen, jonka mukaan Tshekkoslovakiaan lähetettävään hiihtojoukkueeseen

Lisätiedot