Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon."

Transkriptio

1 Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Hels i ngissä lii ton toimi stossa 2 p ;nä syyskuuta 1935 pidetyn (37) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (25), Laherma (26), Leskinen(32), Jääskeläinen (28), Erjama (19), Vainio (35), Heiskanen (29), Lehto (32), Kalervo (29), Vuori (29), Katajisto(34), ja sihteeri Kostiainen., 1. (\(t"j edellisen 26/8 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '~. Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon. 3 {yönnettiin seuraava t kilpai luluva t : 17.9 seuraottelu jalkapalloilussa Kotkan TP- Porvoon Veikot, 1/9 " " Tamper~en PV- Porin Pallotoverit, 1/9 " " Tampereen Visa-Rauman Työv.Urheil ijat, 1/9 " " Taalintehtaan Jäntevä-H: gin Teräs, 8'/9 " " Porvoon Veikot-Tampereen KT 1 ja II, 29/9 " "."" -Kotkan TP 1 ja I I, 8/9 kansalliset pesäpallokilpailut Hämeenlinnan Kisa, 7-8/9 kansainväliset yleisurheilukilpailut Turun Toverit (siirto 2-3/9), 8/9 seuraottelu yleisurheilussa Porin Pyrintö-Tampereen Kilpaveljet, 12/9 kansalliset yleisurheilukilpailut Kymin Veikot, 29,/9 seuraottelu yleisurheilussa Turun Toveri t - T:reen KT- H:linnan Kisa, 12-13/10 kansalliset p a inikilp~ut Imatran Voima, 2-3/11 kansalliset painikilpailut Kajaanin Kuohu, 9-10/11 " " JYVäSkylän Veikot, 9-10'/11 " " Napialan PyrkiVä, 16-17/11 " " Varkauden Tarmo (si irto 2-3/11 ), 7-8/12 " " Kuusankosken P1i.hti, 5-6'/12 kan sa invälise t " Turun Voima. 4 '. Kuultiin Yleisurheilujaoston laaaunto Ruotsin AIU:n ehdottamasta k i r jeenvaihto-ottelusta yleisurheilussa neljän POhjoismaan kesken ja päätettiin asian alkuunpanija lie ehdottaa ottelun siirtämistä ensi vuoteen ja samalla pyytää tarkempia tietoja järjestelysuunnii elmasta. 5 Kuultiin selostus venäläisten kanssa pidetyistä neuvotteluissa jalkapallo- ja uintikilpailuihin osanotosta HelsingisSä läpikulkumatkalla Ruo~sta Neuvostoliittoon. Palloilujoukkue tulee olemaan Vesan ja Ponnistuksen vieraana. Koska palloilujoukkueen mukana seuraavalle 7-menkiselle uimarijoukkueelle ei paikallinen uimaseura ole ollut halukas järjestämään kilpailua tavallisin ehdoin, päätettiin Uintijaoston ehdotukaesta, ett ä kilpailun järjestää liitto. Käytännölliset toimenpmteet annettiin Uintijaostol~ Venäläistä jalkapallojoukkuetta on pyytänyt myöskin Talikkalan Toverit kilpailemaan Viipurissa läpikulkumatkalla. 6 '. Kuultiin turkulaisen V.Säilän antama lausunto Korvensuun Keihään talon kunnosta ja arvosta. Päätettiin ostaa talo lopullisesti liitolle ja koettaa tunkiä hinta niin alas kuin mahdollista. 7 '. Kuultiin tshekkiläisen toveriliiton kirjelmä, jossa lausuttiin kiitokset naisvoimistelijain Pajulahdessa saamasta kouluutuksesta. 8 ~. Kuultiin Eestin toveriliiton kirjelmä, jossa liitto 1/ kiittää TUL :a eestiläisille naisvoimistelijoille Pajulahdessa annetusta kouluutuksesta, 2/ toivoo saada Suomeen yhden parhaan painijansa ja nyrkkeilijänsä joksikin aikaa oppiin sekä suoma laisen painin- ja nyrkke ilynneuvojan Tallinnaan 3 viikoksi opastamaan painia ja nyrkkeilyä. Tämän asian valmistelu annettiin toimiston tehtäväksi; 3/ haluaa, että maaottelu painissa järjestettäisiin tnä vuonna Helsingissä. Tämä asia annettiin Painijaoston valmisteltavaksi; 4/ haluaa otella Porvoon Veikkojen kanssa jalkapalloilussa 15/9. Por-

2 voon Veikot oikeutettiin järjestämään kyseessäoleva ottelu. 9 '. Kuultiin Yleisurheilujaoston venäläisten urheilijain huoltoa koskeva kirjelmä. Päätettiin, että kukin jaosto määrätkäön kyseessäoleviin tilaisuuksiin edustajansa. 10 TUL :n seurojen kilpailu-uutisten radiomisasia lykätiin talous ~a liokunnan harkittavaksi. 11. Päätettiin ryhtyä mainostamaan 1937 työläisolympialais ia. Päätettiin 12. L'tn.J ottaa selkoa Soini Anderssi{nin liittoonhyväksymisasiasta. Vakuudeksi:

3 Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton Helsingissä liiton toimistossa 9 p;nä syyskuuta 1935 idetyn (38) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula, 26), Laherma 27, Jääskeläinen (29), Leskinen (33), Vainio (36), Heiskanen (30), Lehto (33), Kalervo (30), uori (30), Katajisto (35), taloudenhoita a J"aukinen ja sihteeri Kostia inen. 1 ;. Cefn) edellisen 2/9 pidetyn kokouksen Pöytäkirja. 2 r. lavi Laihon Turun Voimaan jäseneksiottamisasia pantiin Yleisurheilujaostoon lausunnon antamista varten. 3. uran Viesti Varsinaissuomen piirikunnasta, 9 jäsentä, hyväksyttiin liittoon. 4. lw.önnettiin seuraavat kilpailuluvat; 8/.9 jalkapalloystävyysottelu Kaarinan Vesa- ispalan Tarmo, 81.9 " T:reen alloveikot-helsingin Ponnistus, 8/9 " orin yrintö-tam ereen Kilpaveljet, 15/9 " Helsingin älervo- Tampereen Yri tys, 29/9 " Tam ereen alloveikot-turun Toverit, seuraottelu yleisurheilussa Voikaan Viesti-Lappeenrannan Työv.Urh., pesäpalloystävyysottelu Napialan yrkivä-turun Toverit, " Tainionkosken Tähti-Talikkalan Toverit, kansallis et pesäpallokilpailut Turun overi t, 22/9 kansalliset pyöräilykilpailut Enson oitto. ~"\'" ~'~~", kansalliset Ylei;UrheilukilPa ilut 15/9 pääte ttiin nöstä muuttaa kansainvälisiksi. Osanotta aksi tulee norjalainen sija Asbjörn Jansgård. pyyn juok- 6 (0 Skandinaviassa vierailevan venäläisen jalkapalloilu- ja uimarijoukkueen Helsingissä kilpailumahdollisuusasia pantiin pöydälle toimiston valmisteltavaksi siinä mielessä, ettei kilpailuista tule tappiota liitolle. 7 Norjan toveriliiton pyymtö saada juoksija Jansgård sijoitetuksi Helsinkiin 2-3 viikon ajaksi voidakseen tutustua suomalaiseen urheiluun ja harjoitusmenetelmiin, jätettiin toimiston harkittavaksi ja järjestettäväksi siten, ettei siitä tule kuluja liitolle. 8 Liiton entisen taloudenhoitajan J.Klamin aikana vireille pannun opetuselokuvan hankinnan suhteen päätettiin pysyä edelleen sillä kannalla, että elokuva hankitaan itse siinä tapauksessa että opetusministeriö myöntää tarkoitukseen pyydetyn summan. 9 ~. Koska valtion urheilulautakunnal la ilmoitettiin olevan käyttämättömiä varoja, päätettiin näistä varoista pyytää 15,000 mk liiton yleisurheiluelokuvan täydennysos~en valmistamista varten. 10 '. {'1C"f1,.\ Valittiin komitea: Kalervo, Heiskaneb, ikhto, taloudenhoitaja ja sihteeri hoitamaan liiton puolustusta sanomalehdistössä porvarien hyökkäyksiä vastaan. Vakuudeksi:

4 Työväen Urheiluli~ton liittotoimi~unnan Helsingissä liiton toimistossa 16 p:nä syyslrumta 1935 pidetyn (39) kokouksen pöytäkirja. Läsnä o~ivat Vilppula (27), Laherma (28.), Leskinen (34), Jääs läinen (30), ~jama (20) Vainio (37), Heiskanen (31) J Lehto (34), KaI ervo (310 ~v'tl41\,('sl) Katajisto \.36), taloudenhoitaja Kauk"l.nen, jaostosihteeri Helenius ja sihteeri Kostiainen. 1 (498). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 9/9 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 ;. Turun Voiman esitys Olavi Laihon jäseneksi ottamisesta hyljättiin 4 äänellä 3 vastaan. Seuralle päätettiin antaa huomautus sen johdosta, että seura on valinnut Laihon edustajakseen yleisurheilunohjaajain kursseille, vaikkei Laiho vielä ollut liittoon hyväksytty. Piiri toimikunnalle päätettiin huomauttaa, että se koettaisi välttää tällaisten tap.austen uusiintumista. 3 ~ ~önnettiin seuraavat kilpailuluvat: 15/9 pesäpallomarkkinat Tampereen Kisatoverit, 15/9 kansalliset yleisurheilukilpailut LOhjan Louhi muutetaan kansainvälisiksi, osanottajana norjalainen A.Jansgård, 5-6/10 kansalliset painikilpailut Inhan Taimi, 12-13/10" " Kymintehtaan Kisa, 12-13/.10" " Joensuun Yri tys, 12-13/'10" " Isokyrön Voitto, 12-13/.10" " Suolahden Urho, 19-20/.10" " lapuan Työväen Urheilija t, 19-20/10" " Sortavalan Ponnistus, 2-3/11" " Äänekosken Huima, 16-17/11" " Voikaan Viesti. Toimisto oikeutettiin järjestämään Jansgårdin osanotto hänen ma assa viipymisensä aikana toimeenpantaviin kilpailuihin ja myöntämään muutos kansallisista kansainvälisiksi. 4 Kem ~n Vedon selostus kilpailumatkoista Ruotsin puolelle pantiin Painijaostoon. 5 Kuultiin tilitys liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen A-sarjan kilpa iluista 20-21/7 /Turun Toveri t-maarian Pyrki Vä/ tappio 203; ~. Kuultiin selostus taloudenhoitajan ja Vesa-Ponnistus yhtymän kesken käydyist.ä neuvotteluista venä1äiskilpai lujen järjestelyn suhteen. Yhtymä on suunnitellut, että venäläiset kilpailisivat Turussa 25/9, Tampereella 27/9 ja Helsingissä 29/9. Sama yhtymä järjestäisi myöskin uintikilpailut ja vastais i kaikista koko joukkueesta aiheutuvista kuluista paitsi liitolle suoritett ~vaa päivärahaa. Venäläisten oleskelu ja matkat on järjestettävd. liitosta käsin. HKT:lle leusutaan toivomus, että se alka~ i SS:n maratonjuoksukilpailunsa klo 12 päivällä, pa110i1uottelu alettaisiin klo 16 ja uintikilpailut klo Kuultiin Nyrkkeily jaoston esitys neuvojan hankkimisesta Eestin liitolle. Neuvoja on mahdollista saada 1ähetetyksi, jos eestiläiset suorittavat matkat, täyshoidon ja 2 Ekr päivältä. Eesti1äisen nyrkkeilijän Suomeen tilaaminen jätettiin seurojen teht äväksi jaoston suunnitelman mukaan. 8 ~. Kuultiin ja hyväksyttiin Painijaoston esitys paininneuvojan hankkimisesta eestiläisille. Neuvojaksi on lupautunut matkustamaan t. Nyman matkakuluja ja täyshoitoa vastaan. Samoin järjestyy eestmläisen painijan ottaminen tänne. 9 '. Painimaaottelu Eesti-Suomi päätettiin toimeenpanna Helsingissä 27/10. Y~y tännölliset toimenpiteet jätettiin jaoston huoleksi.

5 Ehdot ovat samat kuin suomalaisella joukkueella Eestissä käydessään. majoitus ja ruoka ja 9 Ekr miestä kohti. 10 Kuultiin ja hyväksyttiin lehtivaliokunnan esitys vuosilirjan julkaisusuunnitelmasta. ~ irjasta otetaan 3000 kpl pa mos. 11 '. Lehtivaliokunnan esitys yhteisen joulunumeron julkaisemisesta pantiin Naistoimikuntaan lausunnon antamista varten. 12 ~. Kuultiin selostus SUI:n toimiston kokouksesta 4-5-6/8 Prahassa. Koska internationaalin toimisto suunnittelee liittojen edustajain neuvottelukokouksen koolle kutaumista Prahaan lähikuukausina kannan määrittelyä varten SVI:n ja PUI:n kesken käytävissä neuvotteluissa, päätettiin kansainväliselle puhemmehistölle ilmoittaa, ettei kokouksen järjestämistä mainittua tarkoitusta varten pidetä tarpeellisena, koska toimistolla on tiedossaan liittojen kanta mainitussa kysymyksessä keväällä suoritetun kirjallisen tiedustelun perusteella. Samassa yhteydessä kuultiin myöskin SUI:n ja PUI:n yhteinen julistus Berliinin olympialais ia vastaan. ~erki ttiin, että lii tto ei ole myötävaikuttanut julistuksen syntymiseen, eikä sitä julkaista liiton äänenkannattajissa. 13 (SIO) liqipliit tiir, Q ttä ~ ui\ih1qipliir i~ 8rJ8:~5'tt,. Iii tt8 88 Ii/ 4,,~. Vakuudeksi:

6 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 23 p~nä syyskuuta 1935 pidetyn (40) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (28), Laherma (29), Leskinen (35), Jääs keläinen (31), Vainio (38), Heiskanen (32), Lehto (35), Xialervo (32), Vuori (32), Katajisto (37), naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja Kaukinen, ja03tosihteeri Helenius ja sihteeri Kostiainen. 1 '. (510). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 16/9 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '. Tampereen Kilpaveljet oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Arvo Järvisen 3 kuukauden kilpailu- ja toimitmijakelvottomuudella. 3 ~. 1.l1j7önne t ti in seura a v at kilpa iluluva t : 5-6/10 liiton pyöräilymestaruuskilpailut Toukolan Teräs,Vauhtiveikot, 22/9 ystävyysottelu jalkapalloilussa Helsingin Ponnistus-T:reen PV, kansalliset jalkapallokilpailut Tampereen Yritys,-H;gin Tarmo 1&11, ystävyysottelu jalka- ja ~ säpalloilussa Pispalan Tammo, 29/9 kansalliset pyöräilykilpailut Enson Koitto (siirto 22/9), 6/10 kansalliset ~~Eräi~itpatiEt painikilpailut Karhulan Venkot, 19-20/10 kansainväliset painikilpailut Kemin Veto, 2-3/11 kansalliset painikilpailut Uuraan Vilpas, 9-10/11 8 "Sippolan Toverit (4 ä Onellä 1 vastaan), 23-24/11 " "Enson Koitto, 24-25/11 " "Jämsän Tarmo, 30/11-1/12 " "Pyhtaän Voima, 5-6/12 " "Joutsendm Kataja. 4 J. Suomen Nyrkkeilyliiton kirjelmä koskeva ammatlilaiskilpailujen valvomisen järjestämistä pantiin Nyrkkeilyjaostoon lausunnon antamista varten. 5 0)' Työväen elokuvakeskuksen aikaansaamiskysymys pantiin pöydälle. 6,, ' Kuultiin ja hyväksyttiin Painijaoston ja Palloilujaoston esitys Kemin Vedolle kilpailutoiminnasta ruotsalaisten kanssa. 7 ~. Hyväksyttiin talousvaliokunnan esitys, että liiton toimitsijaopas on valmist ettava lokakuun kuluessa. 8 ;j. 0 Hyljä ttiin Ka rlaihan ja Pohjanmaan piir ikuntien apurahahakertukse t, kos< a tarkoitukseen ei ole varattu määrärahaa liiton men oarviossa. 9 J ' Kuultiin selostus venäläisten kanssa käyqyistä kilpailuneuvotteluista. 10 Liittotoimikunnan määräämät tilintarkastajat Vilppula ja Leskinen ;a ilmoittivat 21/9 tarkastaneensa tulotodist~et N ja menotodisteet N sekä kassan, joka oli mainittuna päivänä 4,752:88. l~uistutuksiin ei ollut aihetta. 11 ~. lerkittiin, että opetusministeriö on 14/9 tekemällään päätöksellä myöntänyt liiton talviurheilujuhlien tappion peittämiseen 15,000 mk. 12 ;. Opetuselokuvan aikaansaamista varten päätettiin valtiolta pyytää avustusta. Kustannuslaskelman tekeminen elokuvan hankkimisesta jätettiin taloudenhoi ta jan huoleksi. 13 $. (nl) Sihteerin kirjoituksista TUL-lehdessä nogtettu kysymys ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Vakuudeksi: 7JJ~'

7 Työväen Urheiluliiton lii t to te, imikunnan Helsingissä liiton toimistossa 30 p:nä syyskuuta 1935 pidetyn (41) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (29), Laherma (30), Leskinen (36), Jääskeläinen (3t), Erjama (21), Vainio (39), Heiskanen (33), Lehto (36), Kalervo (33), Vuori (33), Katajisto (38), naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja Kaukinen ja sihteeri Kostiainen. 1 ;. (523). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 23/9 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 ~. Paimion Isku Varsinaissuomen piirikunnasta hyväksyttiin jäseneksi liittoon. 3 Helsingin Tarmo oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Yrjö Kukkosen i kuukauden kilpakelvottomuudella, Helsingin Vesa Reino Savonheimon 3 kuu~ kauden kilpakelvottomuudella ja Lahden Kaleva Onni Virtasen ehdoitta. 4 ii' Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 21/9 jalkapalloystävyysott elp: Valkeakosken Roskenpojat-.Tampereen Visa, 28/9 " Tampereen Visa-Valkeakosken Koskenpojat, 29/9 pesäpalloystävyysottelu Lahden Ka leva-käpylän Kunto, 17/ 11 painottelu 'orvoon Veikot-Pyhtään Voima-Hamarin Elo, 7-9/12 kansainväliset painikilpailut Helsingin Tarmo. Samalla myönnettiin Tarmolle oikeus tilata kilpailuihinsa norjalaisia painijoita. 5.s. Kuulti in Vi ipurin ~ overien pyymtö saada leningradilainen jalkapallojoukkue Viipuriin ottelemaan 6 tai 13/10. Pyyntöön suostuttiin ja päätettiin tehdä tilaus. 6 ~. Kuultiin Nyrkkeily jaoston esitys venäläisen nyrkkeily joukkueen kilpailusuunnitelmaksi liitto-ottelun jälkeen. Läätettiin 4 äanellä 2 vastaan, että nyrkkeilijät on liitto-ottelun jälkeen annettava ensin maaseudulle ja viimeksi Helsinkiin. Asia palautettiin takaisin jaostoon. 7 ". ~erkittiin, että Painijaoston esityksestä on tilattu 7 venäläistä painijaa kilpailemaan Suomeen joulukuussa. 8 '. Kuulti in Painijaoston esitys Eesti-Suomi painiottelun järjestämisestä maaseudulle, koska Helsingissä ei silloin voi äaada huoneustoa. Pää te t ti in na ini t tu ottelu pide t tä väksi. Kotka ss aja annetti in käytännölliset toimenpiteet Jaoston huoleksi. 9. Yleisurheilujaoston ehdotus Norja-Suomi maaottelupäivistä pantiin pöydälle. 1 ~. nnettiin eri jaostojen tehtäväksi laatia kilpa ilujen toimeenpanosuunnitelma ensi vuotta varten, huomioonottaen maaottelut, mestaruuskilpailut ja kansainväliset kilpailut. 11 '. Päätettiin esittää ~SFK :lle, että se lähettäisi nyrkkeily joukkueen mukana pari johtomiestään neuvottelemaan 25/1-35 solmmtun kilpailusopimuksffi täydentämisestä. Neuvottelussa tulisi käsiteltäväksi kilpailijain päivärahakysymys, ohimatkakilpailujen taloudellinen puoli, ensi vuoden kilpailuohjelma ja ulkomaisten kilpailijain kustantamiskysymys. 12 ~. Hyväksyttiin Voimistelujaoston esitys telinevoimisteluneuvoja Olli Lehtisen neuvontamatkaohjelmaks i. 13 l). Käsiteltiin Pajulahden vastaisen toiminnan järjestämistä ja voimistelu-

8 hallin rakennussuunnitelmaa ja asetettiin komitea: 3 miestä ja 3 naista tekemään asiasta esitys liittotoimikunnalle. Komiteaan valittiin Laherma, Vainio, Heiskanen, Naistoimikunnan tehtäväksi annettiin valita komiteaan naiseäsenet. Komitean puheenjohtajaksi määrättiin puhemies Vilppula. 14 ' Kuultiin taloudenhoitajan esitys arpajaistoiminnan nykyisestä vaiheesta, mikä näyttää varsin ilahduttavalta. 15 Kuultiin ja hyväksyttiin Kasvatusjaoston esitys opintopäivien toimeenpanosta kuluvan vuoden aikana Tapanilassa, Lohjalla, Helsingissä, Tampereella, Hyvinkäällä ja Viipurissa. Opintopä ivistä aiheutuvat kustannulset jakautuvat siten, että toimeenpammjat suorittavat paikallisluontoiset kulut, Työväen Sivistysliitto l ähettämäinsä alustajain kulut ja TUL omien toimihenkilöidensä kulut. Kasvatusjaosto oikeutettiin käyttämään alustajina sihteerin tilalle myös kin ulkopuolisia he:r kilöi tä. 16 s. Kuntoisuusmerkkikomitea valtuutettiin tarkistamaan l opullisesti kuntoisuusmerkkisuunnitelman. 17 (S"..3~ Kuul t iin SUI:n kansainvälisiä uutisia. K nsainvälinen konferenssi on aikomus pitää marraskuun lopulla tai jo lukuun alussa. Vakuudeksi :

9 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan HelsingisSä liiton toimistossa 7 p:nä lokakuuta 1935 pidetyn (42) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (30t, Laherma (31), Jääskeläinen (33), Vainio (40), Heiskanen (34), Lehto (37), Vuori (34), Katajisto (39), naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja Kaukinen, jaatosihteeri Helenius ja sihteeri... ostiainen. 1. (539) Luettiin ja hyväksyttiin 30/9 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Himangan Roima Pohjanmaan piirikunnasta 20 jäs. ja Vehmaan Veto Varsinaissuomen piirikunnasta hyväkkyttiin jäseniksi liittoon. 3 Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 2-3/11 kansalliset painikilpailut Suojärven Toverit, 9-10/11 "nyrkkeilykilpailut Lappeen~nan Työväen Urheilijat, 30/11-1/12 " painikilpailut Kuopion Lisaveikot, 8/12 "nyrkke ilykilpai lut J;y.,Yäskylän Veikot, kilpailulupaa ei kuitenkaan lähetetä ennen kuin seura v 4 0pullisesti selvittänyt painimestaruuskilpailujen tilityksen. 4 Neuvostoliiton WSFK:n uimaritilaua pantiin pöydälle ja asia uintijaostoon ja talousvaliokuutaan. 5 ;'. Kuultiin Nyrk~ilyjaoston la~sunto Suomen Nyrkkeilyliiton kirjelmän johdosta koskeva ammati l aisnyrkkeilyn valvontaa. Päätettiin, ettei edustalia yhteisiin neuvott eluihin valita. 6 >. Liiton edus~ajaksi opetusministeriön retkeilylautakunnan järjestämään neuvottelukokoukseen 12/10 määrättiin sihteeri ostiainen. 7 Ent. Korvensuun Keihään talo W~ämäen Korvensuussa päätettiin ostaa liitolle 3500 mk:n hinnasta. Samalla päätettiin, että talo voidaan myydä sopivassa tilassa 6000 markm hinnasta. 8 '. Porin Pyrinnön tiedusteluun koskeva mahdollista kanteen nostamisw Satakunnan Kansaa vastaan puulaakiott eluista kirjoit~lun johdosta päätettiin seuraa neuvoa olemaan nostamatta kannetta. 9 ~. Talousvaliokunnan esitykaestä päätettiin antaa Eesti-Suomi painimaaottelun järjestäminen j "c3 9 Qt j;je i JH!Cl Kotkan Kisailijoille. Liitto takaa seuralle kilpailuista 2000 markan puhtaan tulon korvaukseksi siitä, että seuran täytyy tämän kilpailun takia luopua omista kilpailuistaan. 10 Tålousvaliokunnan esityksestä päätettiin urheilu-uutisten yleisradioon antaminen järjestää siten, että se annetaan erikoisen henkilön tehtäväksi 150 mark an kuukausipalkkiosw. Tehtävä annettiin tov.e.k.kalervolle. 11 ~. Talousvaliokunnan esityksestä päätettiin voimistelujaosto oikeut t aa laadituttamaan 2 sauva- ja vapaaliikeohjelmaa, jotka tulevat maksamaan yhteensä 1000 mk. Ohjelmat tu1f2a~. lf ~J r?an Ahtio ja Hyytinen. Lii ton edustajaksi Tainonkosken Tähden 25-vuotis- Vakuudeksi' juhlaan 27/10 määrättiin tov.y.eehto.. 7.7~

10 Las k e 1 m a ================= E e s t i - Suo m i painimaaottelun järjestämisestä 27/10-35 Kotkassa. Matkat: M eno t: Eestiläisen joukkueen matka H:kiin 7K 8 miestä å 112/50 Sn H:ki - Kotka å72/- 900:- 576:- Liittojoukkueen matkat 7 miestä Päivärahat: Palkintotuomareiksl 2 miestä å 72/-.144:- 650:- Liittojoukkueen jäsenille 7 miestä a 2 pv.=i4 pv.å 50/- Palkintotuomarit 2 miestä'å-2 pv.= 700:- 4 pv. å 50/- 200:- Ma.1oitus: Kilpailupaikkakunnalla 17 henk.å 10/- Mainostus: Pylväsilmoitteet 300:- Sanomalehti-ilme 300:- Vuokrat: Kilpailupaikan vuokra Välineiden vuokra 700:- 100:- 1,476:- 794:- 900:- 170:- 600:- 800:- Lääkäri ja lääketarpeet 200:- Kotkan Kisailijoille korvausta 2,000:- Sekalaisia kuluja 200:- T u 1 0 t: ============ M k. 7,140:- =================== Pääsylipuista 200 kpl:tta å 10/- 2,000:- ~,, "- "8/- 2,400:- -" ,,- "6/- 600:- 5,00.0:- T a p p i 0 2,140:- M k. 7,140:- =================== 7 p:nä 1935.

11 ~Ö ttkirja li~tto-ja naistoimik~nl~n erlustajien PajuL.l nen tuleva toiillinta a suuunitteleij'1n j )~rton kokouksesta,joka pidjttiin liiton toi~istossa 11/10.jJ. U..l. r u'rilla ol~'.c:it puheenjohta, jana T.H. Vil~Dula ja jäseninä VoLaherma,V.Vainio, Terttu Lentonen ja Elina Jä~skeläinen se- kä asianharlastajina E.Kaukinen ja allekirjoittanut/joka mä1rättiin kirjoittamann pöytäkirja. 1 (. ~;:-J. \'':;"vl n kirjallisesti-edellisen kokouksen pyynnöstä naistoimikunnan t~kemå päätös Pajulahden rak ent~ mis~slassa.kirje liitteenä. Kun kirjelmässä ei ollut selvästi esitetty naistoimikunnan päätöstä slitä onko naistoimikunta sitä mieltä,että Pajulahdesta rakennetaan liiton yhteinen kurssitulojselittivät Jä'E keläinen ;a Lehtonen asia~ suullisesti ja ilmoi~tivatlettä naistoimikunta on päättänyt,että asia siltä kohdalta jä~etään liittokokouksen ratkaistavaksi. Kun liittotoimikunnan puolesta oli selvitet~j.jettä Pajulahteel ~uden rakennuksen t~t~ämi~en.on sitten jä~ettävå liitto~okou~ en Jälkeen tapahtuvaks1~11molttlvat na1sto1mlkunnan edustajat yhtyvänsä siihen,että H!lJlulahdesta muodostetaan liiton yhte1nen kurssitalo,koska he pitivät välttämättömänä saada nämän talven aikana Fajula~teen kauan suunnitellun uuden rakennuksen o Kun oli pät;.sty.,ikiville sii tä, että naistoimikunnal1a ei ole vastaan sitå,ettå Pajulahdesta ryhdytään muodostamaan liiton nail ;a miesiäsenllle Y1teistä ohiaajakurssitaloa,päätettiin yksimieiisestiue~dottaa liittotoimiiunnalle,että Pajul~hteen ryhdyttäi-. siin heti rakentamaan uutta taloa. i I, ') N Pajula~den uusi rakennus ahdotetaan seuraavanlaiseksi: Talo r~kellfletaan siten,että sitä voidaan käytti1ä knrssi+ n ; minta~n mvn~ talv lla.( Rakennetaan keskuslämmitys ja sä kövalaist uslai tteet) Koko talo rakennetaan yksikerrokslnen; ') Voijistelusalin suuruus m, el1 247 m N ; Asuntoja rakennetaan 60 ~enkilölle.hlloneiaen ninta -a18a lns~ kettaessa otetaan huomioon kaksinkertainen sänkvjärje3telm8,pai~ si ko+m~en opett~j9.hu9fl.. es~en..!~s~n~ertain~n;'" V01ffi1stelusallln llsaksl n~yttamo,jotj volda~n k~yutaa ~uentosalina.näyttämön alle varhsto'l'lone ja pecu'i-juone, jota t ~s.toid a~ käyt t &ä ~i Ii tys? uone eila.: Näy tt ämö~? ~1Ur~;;s 5+6 m e Ii ~O m'2; J. d.lon V'1htl:!l8starllle kesa3.~unto k1vllqlk~kerro kseen,1å.m~ ~ityshuoneen yhteyteen. U 1 1'../t t.=. ~ '- iin rr tää rakennus:nestari l.j~ )J3..-qista suorit H:TIr-1"n Ijaan.,.Jul!ui t ul:~enu oj j8. val:ni str"n'lan punni t 1..S -korkeus-ja -p 0 jakr r- t: tan. Ou3et pl~rustukset tuloon pv~j8tijin viel~ rpkan.~:nest ri..jaopa18iselta Js'.1i.:lsingin kaupu"l;3in arkkitehti askisel ta. HalCeuaus:nestari l.jaj?palainen JTroetalin hoit::t!!1r"'n l~i ton luoje sta 9- ra.cf~...&3e!f v~.1).vo;~ll~td. ~rujulah essa. Arkkitehti askiselle eslttaa asian v. ~a.ermao... åt.tettiin ptt"i julkisuuteen. L1 C' ± ~. tli~än jaoston pä~ täksist~ anm ta tietoj2 Val-::u:..r3 eks i

12 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa /~ p:nä lokakuuta 1935 pidetyn (43) kokouksen pöytäkirja. Lasnä olivat Vilppula (31), Laherma (32), Leskinen (37), Jääskeläinen (34), Erjama (22), Vainio (41), Heiskanen (35), Lehto (38), Ka lervo (34), Vuori (35), naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenh~itaja Kaukinen, jaostosihteeri Helenius ja sihteeri Kos tia inen. 1. (551). Luettiin ja hyvaksyttiin edellisen 7/10 pidetyn kokouksen Pöytäkirja. 2 n. " Pölläkkälän Sisu Viipurin piirikunnasta ja Ykspihlajan Reinto Pohjanmaan piirikunnasta hyväksyttiin jäseniksi liittoon. Edellisessä on 41 jälkimäisessä 10 jäsentä. 3 Käpylän Kunto oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Gabriel Jakovlevin 3 kuukauden kilpakelvottomuudella 1/10 lähtien. 4 <J. ~yönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 29/9 jalkapalloystävyysottelu Porin Pallotoverit-Tampereen Yritys, 30/11-1/12 kansal l~et painikilpailut Porin Pyrintö (siirto 15-16/6). 5 ~'. LiittojOukkueeseen painissa Eesti-Suomi valittiin Painijaoston ja valintako itean ehdotuksesta seuraavat: 53 k~ U.Suvanto Porvoon Veikot, varalle T.Lahikainen Tainionkosken Tähti, 58 V.Salakka Vuoksenniskan Vesa," T.Lempinen Tiutisen Pyrintö, 62 " M.Skytt Tampereen Kilpaveljet," M.Teerioja Lappilan Nousu, 67! " V.Lempinen Tiutisen Pyrintö, " O. Tanskanen Vuoksenniskan Vesa, 75 " ~,r.haajanen Enson Koitto, "K.Rönn Helsj,ngin Kotkat, 82i " E.Härmä Helsingin Isku, "L.Ruusala Jyväskylän Veikot, " "V.Lindgvist Helsingin Visa, " U. Koskinen I,.,otkan Yisailijat, Liiton edustajiksi kilpailuun määrättiin A.Tuhkunen 'a K.A.Vuori. luistoksi ottelusta päätettiin Eestin joukkueelle lahjoittaa liiton lippu ja kumpaisenkin joukkueen painijoille liiton merkki. 6 Kyminlaakson piirikunta oikeutettiin järjestämään liitto-mttelun Eesti Suomi yhteydessä ottelun Eesti-~minlaakso ja Vuoksenniskan Vesa ottelun Eeati-Vuoksenniskan Vesa 29/10. 7 "S. Talousvaliokunnan esityksestä päätettiin, että Neuvostoliittoon kilpailumatkalle lähetetään vain 6-henkinen uimarijoukkue, mihin lukuun sisältyy myöskin joukkueen johtaja. Tämän jälkeen valittiin Joukkueeseen Uintijaoston ja valintakomitean ehdotuksen perusteella seuraavat uimarit: vapaauimari T.Saarinen Turun ~öväen Uimareista, iintauimari V.LeSkinen HelSingin Työväen Uimareista, vapaauimari E.Hämäläinen Viipurin Työväen Uimareista, vapaauimari Mila Leskinen Viipurin Työväen Uimareista, rintauimari Raaha Pulkkinen Kotkan Kisailijoista, miehille varamie~eksi E. Jokinen" Helsingin Työväen Uimareista ja naisille l~rgit Hietamäki Vaasan Työväen Uimareista. Joukkueen johtajaksi valittiin 5 äänellä 2 vastaan Pentti Vihervaara Turusta ja varalle jaoston ehdokas Huugo Nieminen Helsingistä. Helsingin Työväen. Uimarien ehdotus karsintojen toimeenpanemisesta vapaauimareille ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 8 Venäläisen nyrkkeily joukkueen kilpailuohjelma liitto-ottelun jälkeen hyväksyttiin jaoston ehdotuksen perusteella seuraavaksi: 19-20/11 Helsingin Työväen Nyrkkeilijät ehdolla, että mainos ym valmistelut tapahtuvat sopusoinnussa liiton kanssa, Helsingissä tulee kilpailemaan venäläinen joukkue kokonaisuudessaan. Jos joukkue jakaantuu kahteen osaan,tulevat kilpailut pidettäviksi 22-23/11 Kymin Veikkojen toimesta ja 24-25/11 Turun Toverien toimesta, mutta jos joukkue jakaantuu kolmeen osaan, tulee lisäksi 24-25/11 Tampereen Kilpaveljet. Jos Viipurin Toverit haluaa, saa se osan venäläisestä joukkueesta Helsingin Työväen Nyrkkeilijöiltä 19-20/11. Eri jaosto~en 9 esitykset kansainvälisten kilpailujen toimeenpanosuunni-

13 telmaksi pantiin pöydälle, jotta jäsenille jää aikaa tutustua ehdotukseen. 10 Puhujan hankkiminen Voikaan Viestin 25-vuotisjuhlaan 27/10 jätettiin toimiston huoleksi. 11 Kuultiin selostus retkeilyneuvottelukokouksesta opetusministeriössä. 12 Helsingin Vesan ja jääpalloiluerotuomatikurssin järjestämisestä pantiin Palloilujaastoon. 13 Talousvaliokunnan esityksestä pää t ettiin Viipurin piirikunnan voimistelunohjaajakurssit siirtää myöhemmäksi. 14 '. Tampereen piirikunnan tekemän tilitiksen mukaan, jonka Hiihtojaosto ja talousvaliokunta ovat tarkastaneet, päätettiin talousvaliokunnan esityksestä suorittaa 962 mk. tarkoitukseen varatusta tuhannesta markasta. 15 Talousvaliokunna esityksestä hyljättiin Helsingin Työväen Voimistelijain pyyntö saada apuraha mainitun seuran jäsenelll e T. Hakkoselle osanottamista varten Nuortenohjaajakursseille. 16 erkitt iin, että Nuortenohjaajain kurssin menoarviota -(10000 mk) on ylitetty 746:80. Tämä summa otetaan suullisen ja kirjallisen valistustyön tililtä. 17 Lehtivaliokunnan esityksestä määrättiin TUL:n joulun hinnaksi 7 mk. 18. Ty.öläisnaisten Urheilulehden tilaushinnaksi v:lle 1936 määrättiin 171 vk 20 mk, ~ vk 12 mk, yksityisnumerot 2 mk. Levit täjille 20 %. 19 Lehtivaliokunnan esityksestä päätettiin TUL-lehti painattaa ensi vuonna Helsingissä Kansanvallan kirjapainossa puolisanomalehtimuotoisena. 20 '. Pajulahden rakentamiskysymys. Sekakomitean esityksestä päätettiin, että Pajulahteen ryhdytään heti rakentamaan Voimistelusali- ja oppilasasuntorakennusta siinä mielessä, että si*iaavoidaan toimeenpanna kursseja kautta vuoden ei ainoastaan na isille, vaan myöskin miehille ja nuorille. Pajulahden tila päätettiin punnituttaa ja tilata råkennuspiirustukset rakennusmestari Lappalaiselta ja arkkitehti Vaskiselta. Rakennus tulee yksikerroksinen,talvikäyttöönkin sopiva, ja voimistelusalin koko 13 x 19 m. Yksityiskohtåsemman ehdotuksen laatiminen rakennusasioism annettiin edelleen aikaisemmin valitulle sekakomitealle. Vakuudeksi:

14 T i 1 i t Y s =============== Pajulahdessa järjestettyjen poikainohjaajakurssien 25/8-7/ menoista ja tuloista: M eno t : Kurssilaisille myönnetyt apurahat Kurssilaisille annettu kirjallisuutta Urheiluvälineitä Voimistelu-ja urheiluvälineiden kuljetus Opettajain ja luennoitsijain palkkiot : Y. Ahtio 1,150: R.Kaatonen 500 : V.Laherma 360:- 0. Helenius ~2~1~7~:_-_ Opettajain ruoka Yhteensä M k. 1,220: - 174: 80 6, 300:- 250:- 2,227: : - 10, 746 : 80 T u 1 0 t: Valtionavustusta Suulliselta ja kirjalliselta valistustililtä ylitys Yhteensä M k. 10,000: : 80 10, 746 : 80 Helsingissä,lokakuun 14 p :nä 1935.

15 K u s t ann u s 1 a s k e 1 m a == ============= == == ====== = ~== == === == T U L -lehden julkaisemisesta v. T936 aikana puojisan08alehtimuotoisen&. Laskelma perustuu Hameen ~(ansan Kir j apaino Oy:n j a :\:ustai.lrmsosakeyhtid Kansanvallan j ättämiin tarjoul\:sii!). Lehtival iolnmta esittää lii ttotoi:jixunnan hyvalcsytt.ive.ksi TUL-lehden kustannusarvion l(ustannusosakeyhtid =<:o.nsanvall an t ar j ouksebn perustuvan a. ~~ eno t! :Seimeen 2Cansa l(ansan- valta. Leh~en pa~natus (?_~ ~ _ 8 ~ ~v. a 5 ~ 000 lcpl :tta) Hameen l\ansan ll.lrjc... pa1110 Oy. a 1, 850: - 94, 350:- KustannusosakeyhtL:i Y.:ansanvalta Ii 1,849 :- TUL:n Joulu 48 siv.ja 4 kansisivua. Painos 7,500 kpl :tta. 3-väripainos kansissa. 15,00C :- Postitus kirjapainosta I(ir.i oi tus;)al kldot I<:uvi tuskustannu1cset Lehden kuljetusmaksut(postissa ) Toimistotarpeita Postimaksut kir j eenvaihdosta JCäannöstyöt Puhe] inmal{suja Tlmoituskulut Kokouspalkldot Osotteiden painatus j a hoito Vuokrasiirto Palkkasiirto Kesäloman sijaiselle Asiamies alkinnot!vlatkakulut Koivula y.m.) 1,.1 k ~ 50 : - 94, 299: - 15,000: - T u 1 0 t: Tilausmaksuja 4,000 vsk. a 36/- 1rtonumerois t a netto 0,900 :- 35,000:- 25,000 :- 1 2,OO O~ - 3,500:- 5,000: - 1,000:- 4, 500! - 2,00U!- 500:- 3,700:- 6,00 0 ~- 58,800:- 3,000 : - 5,000:- 8,000:- 144,000:- 15,000:- 9,690:- 35, Oc. O ~- 25,000:- 12,000:- 3,500: 5,OGO: - 1,000 :-=- 4,500: ij, 0(,0: :'- 2, 250:- 6,000 : - ' 58,800:- 3,000: - 5,000: - -:- 28f:,539:- 144,000:- 15,000 :- Tl i1l oitukset~ Seutat Liilc';{eet 80, OO O ~- 70,0 00~ - 90,O OO ~- 90,000 :- T a p p i 0 3 7, 2 50~- 30,539~- ~~ k. 286, 250:- 882,539:- Hel singis sä, l okdkuun 14 p :na TUL ' ~n l ehti vaj iokunnan :psta Ser o Kau ~: ine n

16 o IMISTELUKOT IKOMITEA.LIE. TULn naisten vo1m.istelu- ja urheilukoti PAJULAHDEN voimisteluhalli-ja oppilasasuntorakennuksen rakentamiskysymyksen johdosta TULn naistoimikunta esittää voimisteluhallirakennuskomitean kautta liittotoimikunnalle seuraavaa: 1. että Pajulahteen suunnitellun voimisteluhallija oppilasasuntorakennuksen rakennustyöt päätettäisiin panna alulle kiireellisesti; 2. että koe rakennussuunnitelma tehdään 60 oppilasmäärää silmälläpitäen; 3. että vuoden liiton kurssitoiminta suunniteltaisiin pidettäväksi Pajulahdessa siten, että Pajulahti varataan kesä-heinäkuun ajaksi naisten kurssi toimintaa varten; 4. että Pajulahti-kysymys esitetään, kurssitoiminna~a saatujen kokemusten pohjalla ja aikanaan lähemmin laadittavan kurssitoimintasuunnitelman puitteissa ensiksi pidettävän liittokokouksen lopullisesti päätettäväksi; sekä 5. että miesten kurssikotikysymys edellämainittujen toimenpiteiden perusteella siirrettäisiin seuraavaan liittokokoukseen saakka. Helsingissä 10. p:nä lokak TULn naistoimikunnan puolesta:

17 ~yöväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 21 p:nä lokakuuta 1935 pidetyn (44) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (32), Leskinen (3~), J aäskel~inen (35), Vainio (42), Heiskanen (36), Lehto (39), Kalervo (35), Vuori (36), Katajisto (40), naissih-. tee~i Helmi Paasonen, jaostosihteeri Eelenius, taloudenhoitaja Kaukinen ja sihteeri Kostia inen. 1.:s' (571). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 14/10 pidetyn kokouksen pöytakirja. 2.:i' Hyrynsalmen Tempaus 27 jäsentä ja Kuopion Työväen Urheilijat 34 jasentä, molemmat ohjoissavon ja Yainuun piirikunnasta hyväksyttiin jäseniksi liittoon. 3 ~. Helsingin piirikunnalle myönnettiin lupa toimeenpanna nyrk~ilyottelu Eyminla"lks on piir ikunnan kanssa 27/10 ja Vuoksenniskan Vesalle toimeenpanna kansalliset nyrkkeilykilpailut 7-8/12. 4 u. I:uultiin taloudenhoitajan selostus 20/10 ppjulahteen tehdystä tarkastusmatkasta rakennusasiantuntija in kanssa.. ~önnettiin 4000 mk luonnospiirustusten tilaamiseen arkkitehti Vaskiselta. Tal oudenho~tajan tehtäväksi jätettiin ottaa selkoa s~hkölinjan vetämiskustannuksista Ruuhijärven Sähköosuuskunnan muuntajasta ja ryhtyä neuvotteluihin linjan varrella olevien 1_ikanderin ja Ylösen talojen kanssa siitä, kuinka suurella summalla he ottaisivat osaa kustannuksiin. 5 ~. Kuultiin Neuvostoliiton WSFK:n ilmoitus, ettei se voi lähettää painijoita kilpailumatkalle Suomeen ensi joulukuussa. 6.:i. Jätettiin toi~iston tehtäväksi kansainvälisen kilpailusuunnitelman tarkistus, minkä jälkeen se joutuu talousvaliokunnan käsiteltäväksi, mikä tekee siitä ehdotuksensa liittotmimikunnalle. 7 u. Liiton edustajaksi Sos.dem. Naisliiton edustajakokoukseen määrättiin Naistaimikunnan jäsen Terttu Lehtonen. 8' Puhujan toimittaminen Littoisiin 3/11 ja Loviisan Riennon 25-juhlaan 16/11 jätettiin toimiston huoleksi. 9 ~. uolalaisen toveriliiton pyyntö saada Suomesta voimisteluneuvoja muutamiksi kuukaasiksi pantiin Voi~istelujaostoon lausunnon amtamista varten. 10 u. SUI:n kutsu jäsooliittojen edustajain konferenssiin rahassa 30/11-1/12-35 pantii~ pöydälle. 11,).!erkittiin, että valtionavun viimeinen erä mk on nostettavissa. 12.JO Kuultiin ja hyväksyttiin Nokialla 2 _-31/7-35 pidettyjen yleisurheilujohtajekurssien tilit. Menoja on kursseista ollut 21,012: Kuultiin ja hyväksyttiin liiton jalkapallomestaruuskilpailujen tilitys. Samalla päätettiin, että ensi liittomeuvoston kokoukselle tehdään esitys, että kilpailusääntöjen määräystä 25 % nettovoiton suorittamisesta liitolle sovellutettaisiin myös jalkapallomestaruuskilpailuihin. 14 ~. Talikkalan Toverien taitovoimistelujoukkueen ammattimaisen esiintymisen jmhdosta jätettiin Voimistelujaoston tehtäväksi käsitellä asiaa ja ottaa selkoa mm. Talmkkalanm Tovereilta joukkueen suhteesta seuraan. TUL-lehden NQ 15.:s' 42 pääkirjoituksen johdosta merkittiin, ettei liittotoi~ikunta

18 ta. Nokian yleisurhei unohjaajakurssien t i 1 i Kurssilaisten matka- Kurssilaisten ruoka ja apurahat : :- opettajain ja 1uennoitsijain palkkiot : V. Laherma A. Vals t a Hugo Lah t illan Bärlund, Nupp o1a ja 11 a»te1ius U. inna :- 500:- 800: :- 335: :- Asunnot: SiivouS opettajien kurssi1ais ten pat jojen vuokra, täyttäjllinen, kuljetus y. m. Valokuvia, albumi y. m. Matkakuluja E. Kaukise11e Lääkäri Urheiluvälineitä Sidetarpei ta ja V. vainio11e Puhelllilllaksuja ja todlistotarpeita Postih aksuja l?esuvateja 605:- 200: : : 75 30: :- 230:- 290:- 112:- 460:- 385:- 79 : :- Mk : 60 =============== Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1935.

19 T U L n suu r s a r jan t i 1 i v ====== = = = = = = - - = = ~ = = = = = = T u 1 0 t a. Tilit;tkset sarjarahastoon. b. Ottelusta Kotlcassa RTP - Vesa Tampereella TKT - Ponnistus Turussa TID - TPV Tampereella TPV - TKT Tampereella TPV - HTP 7, Tampereella TKT - HTP Helsingissä HTP - Ponnistus Tampereella TKT - TT Helsingissä Ponnistus... TPV Vii~)urisBa VR - KTP Vii},)uris sa VR - VT Helsingi ssä.i.[ullervo - Vesa 16~ Kotkassa KTP - VT Helsingissä Vesa - VT Tampereella T1.."T - Vesa 22 6., 9 ~ Tampereella TKT - TPV Hels ingi ssä V8 sa - ICrP Kotkassa lct P - Th"T ~9. Hel s ingi ssä Ve sa - TPV Tilit;tserotukset sar jatahastoile. Ottelusta Tam;>erGella. HTP :n asunto, li1kaosuus (puolet TKT :lle) Helsingissä Kullervo - ATP RTP per inyt 1 ii kaa ma t kalcul u j a (lasku 500:-, p.o. 432:-) Tampereella TPV - RTP TPV:ltä tilittämätön voitto 464: :30 141: :15 843:25 33:- 18:20 279:80 248:- 3:- 13:- 503:30 602:50 122:- 889!-' :- 38:50 321: :60 40 : : o:~o 1.406:70 c. Tilisaatavat niistä otteluista joiden pääsflnaksutulot eivät ole täyttäneet sa.r jasääntö j en 800 mar kan v äh intä tulomäärää. Ottelusta Hels ingissä NTP - Ponnistus tulot 421:-,maksetut menot 396: POilllistukselta 3 : : 50 samoin voitto HTP:ltä Helsingissä Ponnistus - TPV tulot 617:- Ponnis tuksel ta Helsingissä HTP - TT tulot 725:- HTP:ltä Viipurissa V11. - VT tulot 390 :-,ffienot 352: VR voitto 12: : VT s amoin i Helsingissä Kullervo - VR tulot 532 :- Kullcrvolta 193:40 193:40 217: : 50 68:- 183:- 75:- 268: :50 Sarjarahasto saatavinuen Mk.14.1?4:60 =============

20 M 6 n 0 t a. Tappiot R..hyv1:.ty.!<:SGt:. ~: Ottelusta Turussa TT - P. ToverGillo ; T ~imp G roo 11a TIeT-RTP TKT: Ilo Helsingissä P - TPV Ponnist Helsingissä HTP ~ TT HTP : l lo (VähGllnGtään 214 :- KanE anvalta) 17; 7.7. Viipurissa Vesa - VR Ryhdilla He l sing i ssä I~ P - KullGrvollo He l singissä VR - KullGrvolla 238:- 20:- 739;- 530:- 112; ;";" 930: :- b. Mat kakulpj.en korvaukset paluumo. tkoi s ta; Korvataan yhtqissummasta 75 ~ '6, VGsallo Kotkaan 7.7. Viip uriin TampJroGlla Ponnistuksel1o 26.5, TampGrco Turkuun T~lpe~eon Pallovcikoillo 30.5; 'r urkuun 30;6; H.:;lsinkiin 2~. 9. Helsinkiin Helsingin Ty5väoll Palloilijoille 10. G. Tampereel l e TampcroGlle Turun Tovon> illo Tamper oclle 4.8~ Helsinkiin Helsingin KullervoIlo Viipuri in Kotkan Työv ågn Palloilijoill0 2 6,. Vii puri in 7.7. Helsinlciin 8.9. Helsinkiin Tamper eell e Viipurin Toveroil1e Kotkaan Helsinkiin Viipurin Ryhdillo Hel sinkiin Tamper e en Ki satovgre illg Kotkaan 432:- 864:- A2~:- 564:- 588 : - 504: :- 426 :- 56 4;- 564:- 864 :- 504 :- 588:- 528:- 43 2:- 432:.:- 603 :- 864; - 500:- 864:- 603:- OlIatkakulut.)Tht oonsä ;-, j osta korvataan 9.206:25. ) : :- 1~152; : :- 864: :- 1,364:- 864:- 603 :-' : :25 864:-. 846:- 819:- 648: ;- 648:- 652:25. } c. Liiton kulut. ljigs t aruu smi tali t Kuvalaatat ja matriisit Påäsyl1put (painatuskulut ) Pääsylipi?ujcn lähetys :I'.m. postija puheli nl{ulut 277;- 881: : :35 Sa r,jarah aston menot :60 ======;::~======

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

1 ~. 3 :i. . ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 5 ~.

1 ~. 3 :i. . ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 5 ~. TUL (c 11- Työväen Urheiluliiton liitto~imikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 p:nä tammikuuta 1936. Läsnä olivat Laherma, Jääskeläinen, Erjama, Vainio, Heiskanen, Lehto, Kalervo, Vuori, Eatajisto,

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Kiertopalkinnot 2010 KIERTOPALKINNOT 2010 Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Piiri Pisteet 2010 Pisteet 2009 Pisteet 2008 1. Pohjois-Pohjanmaa 52 40 14 2. Lahti 47 51 89

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v.

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v. 1(5) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus.

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus. 1(6) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain (seniorisarjat), päivitetty Yhteensä

Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain (seniorisarjat), päivitetty Yhteensä Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain 1898-2016 (seniorisarjat), päivitetty 24.5.2016 Yhteensä KR Seniorit VP Seniorit NP seniorit 1. Ilmajoen Kisailijat 113 80 75 268 61 32 35 128 46 36 36 118 6

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO SUOMEN VOIMISTELU* JA URHEILULIITTO HELSINKI 1929 OLYMPIALAISEN VIISI* JA KYMMENOTTELUN PISTETAULUKKO I SUOMEN VOIMISTELU» JA URHEILULIITTO HELSINKI

Lisätiedot

HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA

HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA 1 / 5 6.3.2009 10:46 HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA Hiihtotapa perinteinen Arvonnassa käytetty kahta arvontaryhmää ( ja ) tulostukseen sopivampi versio >> N16,

Lisätiedot

Ounasvaaran Hiihtoseura

Ounasvaaran Hiihtoseura Kiertopalkinnot 2012 KIERTOPALKINNOT 2012 Pohjola-malja Pohjola-yhtiöiden lahjoittamasta Pohjola-maljasta kilpaillaan vuodesta 1997 alkaen toistaiseksi. Pohjola-maljan saa vuodeksi haltuunsa maastohiihdon

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki.

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki. Paneuropeiska Suomen Paneuropalaisen Yhdistyksen r. y. Föreningen i Finland r. f. Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen Yhdistys r. y. - Paneuropeiska Föreningen i Finland I', f. ja

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

SM-kisojen mitalitilasto seuroittain ( )

SM-kisojen mitalitilasto seuroittain ( ) SM-kisojen mitalitilasto seuroittain 1898-2017 (27.3.2017) Yhteensä KR Seniorit VP Seniorit NP seniorit KR juniorit 1. Ilmajoen Kisailijat 281 210 190 681 61 32 35 128 46 36 36 118 6 13 4 23 47 23 25 95

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITTO Ruusulankatu 3 00260 HELSINKI

SUOMEN KEILAILULIITTO Ruusulankatu 3 00260 HELSINKI SUOMEN KEILAILULIITTO Ruusulankatu 3 00260 HELSINKI 10.8.2005 VALTAKUNNALLINEN SEURA-CUP 2005-2006 Valtakunnallinen seura-cup on kilpailu, joka keilataan Suomen Keilailuliiton alaisena sekä miesten että

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Säätiön nimi on Tampereen Urheilun Edistämissäätiö

Lisätiedot

Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin. liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät

Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin. liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät seninä olevista seuroista. 6. Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät jäsenelcsi vanhana seurana, ehdolla e t tä seura

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

1 ~. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 19/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '.

1 ~. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 19/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '. TUL:n liittotmimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 26/3-~4 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula, Laherma, Leskinen, Jääskeläinen, Edelman, Vainio, Heiskanen, Lehto, Siltanen, Kalervo,

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2015

NAISTEN FINAALIT 2015 NAISTEN FINAALIT 2015 Otteluohjelma la 05.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 06.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 12.09. klo 12.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle

Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2015 Saatteeksi: Kilpailukalenterista on varattu sitovasti viikonloput SM-kilpailuille. Niitä saatetaan pelata joko lyhyempinä tai pidempinä riippuen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle

Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2015 Saatteeksi: Kilpailukalenterista on varattu sitovasti viikonloput SM-kilpailuille. Niitä saatetaan pelata joko lyhyempinä tai pidempinä riippuen

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino D TYOVAEN URHEILULIITTO R,y, TO IMINTAKERTOMUS Helsinki 1')30 Työviien kirjapaino KERTOMUS T YÖVÄEN URHEILULIITON TOIMIN ASTA V. 1929. 1. Johdanto. Tapahtumien lukuisuudessa ja tärkeydessä voittaa v. 1929

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta.

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta. 1(5) SALIBANDY 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton salibandymestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä ( www.salibandy.net ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. :

Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. : » Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Käkisaimi 1923 Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. : suomalaisen Naisliiton "Jaakkiman osasto R. Y. säännöt i Yhdistyksen nimi on Suomalaisen Naisliiton

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri JOENSUU Joensuun kaupunki AVUSTUSHAKEMUS 2015 Kulttuuri palvelut Tarkoi 1 Kohdeavustus Taiteilijan työskentelyavustus /i ranomai sen tus IJ Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus merkintäjä (hdistys

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst. - Esitys N:o 11. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen varain osottamisesta valtiopäiväkustannusten suorittamiseen. Suurivaltaisin, Armollisin

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot