OULU KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULU KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE"

Transkriptio

1 OULU KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Via Pix -matkailuvyöhykkeen

2 Etukannen kuvat: Kiehimänjokisuu, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Toripolliisi (kuvanveistäjä Kaarlo Mikkonen), Oulu (Sampo Kangastalo 2006) Kajaaninlinna, Kajaani (Suvi Korpinen 2005) Takakannen kuva: Vuokatti Naapurinvaaralta katsottuna, Sotkamo (Sampo Kangastalo 2006) Pohjakartat c Genimap Oy, Lupa L6750/06.

3 3 VIA PIX -MATKAILUVYÖHYKE OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Via Pix -matkailuvyöhykkeen Suvi Korpinen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ TIEHALLINTO, OULUN TIEPIIRI Oulun kaupunki Muhoksen kunta Utajärven kunta Kajaanin kaupunki Kuhmon kaupunki Paltamon kunta Vaalan kunta Ristijärven kunta Sotkamon kunta 2006

4 VIA PIX-MATKAILUVYÖHYKE 4

5 5 VIA PIX -MATKAILUVYÖHYKE Lukijalle Ihminen on aina hakenut kulkemiselleen sopivimmat väylät. Vesitiet, polut, maantiet ja ilmasillat ovat ajallista jatkumoa ihmisen liikkumisen reiteille. Jos väylät ovat olleet erityisen käyttökelpoisia ja tarjonneet runsaasti myönteisiä kokemuksia, niistä on tullut tunnettuja ja suosittuja. Hyödyn lisäksi ne ovat tarjonneet myös virkistystä kulkijoilleen. Tämän julkaisun tarkoitus on tehdä tutuksi Via Pix -matkailuvyöhykettä, maisema- ja kulttuuriväylää, joka itä-länsisuuntaisesti yhdistää Oulujoen vesistön varren alueet Perämereltä Suomen itärajalle ja laajemmin valtakuntien rajat ylittäen Atlantin rannikolta Norjan ja Ruotsin kautta Valkealle merelle aina Venäjän Arkangeliin saakka. Esisuunnitelma kuuluu Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeen (OuKa) hankekokonaisuuteen. Hankkeella luodaan edellytyksiä vyöhykkeen suunnitelmalliselle kehittämiselle valittujen painopistealueiden avulla. Via Pix - on osa OuKa -hankkeen liikennekäytävän kehittämistyötä. Sillä on myös yhtymäkohtia alueen matkailua ja maankäyttöä palveleviin kehittämishankkeisiin. Via Pix sijoittuu Oulujoen vesistöalueelle, jota jokien ohella hallitsee suuri Oulujärvi. Luonnon- ja kulttuuriperinnöltään arvokkaan vyöhykkeen osa-alueet ovat vaatineet pitkän ajan kehittyäkseen niiksi monikerroksisiksi ympäristöiksi, joita ne tänä päivänä ovat. Vyöhykkeen kehitys on jatkuvaa. Esisuunnitelma tuo esille alueen kuntien ja kohteiden omaleimaisia piirteitä, jotka ovat tärkeitä vyöhykkeen vetovoimaisuuden ja kehityksen sekä ihmisten elämäntavan ja kulttuurin kuvaajina. Yhdessä ne muodostavat kuvan Via Pix -vyöhykkeestä. Vyöhykkeen latinankielinen nimi Via Pix, Tervan tie, kytkee sen osaksi eurooppalaisia matkailuväyliä ja korostaa vyöhykkeen historiallista merkitystä. Suunnitelmaan sisältyvä Via Pix -visio hahmottelee vyöhykkeen matkailuväylästöä. Se esittelee teemat ja kohteet, joiden varaan matkailuvyöhyke voi toteutua, mukaan lukien matkailuyrittämiseen liittyvät näkökohdat. Liikkumisympäristö esitellään jäsenneltynä toiminnallisesti mielekkäisiin tieosuuksiin, jotka on esitelty myös karttoina. Liikkumisympäristöteemoina tuodaan esiin alueelle ominaisia luonto- ja historiateemoja. Matkailuvyöhykkeelle esitetään jatkotoimenpidesuositukset jäsenneltynä kymmeneen eri toteutusvaiheeseen. Työtä ohjaavaan ryhmään kuuluivat kaupunginarkkitehti Irmeli Hanka (Kajaanin kaupunki), ympäristöpäällikkö Ismo Karhu (Pohjois-Pohjanmaan liitto), suunnittelupäällikkö Risto Leppänen (Tiehallinto), aluearkkitehti Sirpa Lyytinen (Vaala, Paltamo ja Vuolijoki), tieinsinööri Marjo Paavola (Tiehallinto), ja puheenjohtajana toiminut maankäyttöpäällikkö Eija Salmi (Pohjois-Pohjanmaan liitto). Ohjausryhmän kokouksiin osallistuivat kutsuttuina myös projektipäällikkö Sampo Kangastalo (Oulu- Kajaani kehittämisvyöhyke) sekä professori Helka-Liisa Hentilä (Oulun yliopisto). Esisuunnitelman tekijäksi oli ilo saada arkkitehtiylioppilas Suvi Korpinen, joka innostuneesti ja tavoitetietoisesti paneutui suunnittelutehtävään. Julkaisun on toteuttanut visuaalinen suunnittelija Paula Bäckmand (Pohjois- Pohjanmaan liitto). Via Pix -suunnitelma avaa osaltaan silmiämme Oulu-Kajaani -vyöhykkeen mahdollisuuksille toimia ja kehittyä kansainväliset mitat täyttävänä ja alueen perinnettä ja nykypäivää kuvaavana matkailuvyöhykkeenä, jossa on runsaasti kiinnostavia ja arvokkaita kohteita. Toivottavasti tämä julkaisu vie eteenpäin Suomi-neidon vyöksi kietoutuvan maisema- ja kulttuuripainotteisen uuden matkailutien syntymistä ja kehittymistä. Oulussa elokuussa 2006 Eija Salmi maankäyttöpäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto ohjausryhmän puheenjohtaja

6 VIA PIX-MATKAILUVYÖHYKE 6

7 7 VIA PIX -MATKAILUVYÖHYKE Sisällys LUKIJALLE...5 SISÄLLYSLUETTELO LÄHTÖKOHDAT Kehittämisstrategioita Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhyke Hallinnolliset alueet MATKAILU Matkailu Matkailutiet Maisematiet Museotiet ja -sillat Pyöräreitit Matkailuun liittyvät organisaatiot SAAVUTETTAVUUS Tieliikenne Rautatieliikenne Lentoliikenne Vesistöliikenne Kevytliikenne LUONTO Maisemamaakunnat ja -seudut Geologia Oulujoen vesistöalue HISTORIA Esihistoria Asutushistoria Kirkkohistoria Sotahistoria Elinkeinohistoria Kulttuurihistoria VIA PIX -VISIO Via Pix -matkailukohde Liikkumisympäristö Jatkotoimenpidesuositukset...77 LÄHTEET...79

8 VIA PIX-MATKAILUVYÖHYKE 8 1 Lähtökohdat Via Pix -matkailutielle on Oulu - Kajaani kehittämisvyöhykkeellä hyvät suunnitelmalliset edellytykset. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin sijoittuvalle Oulu-Kajaani (OuKa) kehittämisvyöhykkeelle suunnitellaan maisema- ja kulttuuritietä eli Via Pix matkailutietä. Vyöhyke on luonnon- ja kulttuuriperinnöltään arvokas, erityinen kokonaisuus Suomessa. 1.1 Kehittämisstrategioita ja -ohjelmia Via Pix matkailutien suunnitteluun liittyy useita tärkeitä kansainvälisiä, kansallisia sekä alueellisia kehittämisstrategioita ja ohjelmia. EU:n aluepolitiikka EU:n aluepolitiikkaan liittyvät mm. ESDP asiakirja, EU:n tavoiteohjelmat, Euregio Karelia naapuruusohjelma, Leader ohjelmat, Innovatiiviset toimet sekä Barents-yhteistyö. EU:n julkaisemassa Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen suuntaviivat (ESDP) -asiakirjassa korostetaan alueidenkäytön merkitystä reuna-alueiden kehittämisessä. Rautateiden ja vesiliikenteen tehokkaampaa hyödyntämistä pidetään tärkeänä. Luonnon ja kulttuuriperintöä tulee käyttää ja kehittää harkitusti. Tavoitteet huomioidaan alueidenkäytön suunnittelua ohjaavissa valtakunnallisissa alueidenkäytön tavoitteissa. Vuonna 2000 perustettuun Euregio Karelia yhteistyöalueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnat sekä Venäjän Karjalan tasavalta. Tavoitteena on taloudellisen hyvinvoinnin ja rajan ylittävän vuorovaikutuksen lisääminen. Luonto- ja kulttuuriympäristöön tukeutuvaa ryhmämatkailua sekä kansainvälisten matkailureittien tuotteistamista edistetään aluekehittämisen keinoin. Reitteihin liitetään sota-, kirkko- ja esihistoriakohteita. Kansainvälisistä matkailutiehankkeista tärkeimpiin kuuluu Perämeren Hailuodosta Vienanmeren Solovetskiin kulkeva 430 km pituinen Oulu-Kainuu-Karjala maisemaja kulttuuritie. Rautatieverkon matkailu- ja tuotteistamismahdollisuuksia kehitetään; mm. kesän tai uudenvuoden sesonkiaikoina voisi liikennöidä kansainvälinen henkilöjunavuoro. Oulujärvi LEADER -ohjelmaa toteutetaan Tavoitteena on mm. monipuolinen ja tuottava matkailuyrittäminen. Toimialueeseen kuuluvat Paltamon, Puolangan, Vaalan ja Vuolijoen kunnat sekä Kajaanin kaupunki. Ohjelman avulla luodaan Oulujärven matkailun toimintaohjelma

9 9 VIA PIX -MATKAILUVYÖHYKE sekä kehitetään sisävesiliikennettä ja matkailuyritysten yhteistyöverkostoa. Luontomatkailua ja -liikuntaa edistetään Kajaanin melontakeskuksen avulla. Vaalan keskustaan, Manamansaloon, Paltamon Metelinniemeen ja Kontiomäelle rakennetaan Oulujärven infopisteet. Pysyvät ja ympärivuotiset Oulujärvi-aiheiset näyttelyt toteutetaan Kontiomäelle ja Manamansaloon. Kansallisia ohjelmia ja lainsäädäntö Kansallisia ohjelmia ovat mm. valtakunnalliset alueidenkäytön ja kehittämisen tavoitteet, alueiden kehittämislaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kansalliset aluepolitiikan erityisohjelmat, kuten aluekeskus- ja osaamiskeskusohjelmat. Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet (2000) ohjaavat maakuntien suunnittelua. Tavoitteiden mukaan identiteetin, vetovoimaisuuden ja matkailun kehittämisessä tulee huomioida kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö sekä toimivat yhteysverkostot. Matkailukeskusten ja alueiden verkottumista sekä vapaa-ajan käytön vyöhykkeiden kehittämistä tuetaan. Ensisijaisesti tulee kehittää olevia liikenneyhteyksiä. Joukkoliikenteen ja eri liikennemuotojen yhteistyön edellytyksiä tulee parantaa. Erityisesti on huomioitava terminaalien kehittäminen. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määritelty alueidenkäytön suunnittelun yleiset tavoitteet. Toimilla pyritään edistämän mm. rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista, luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnon arvojen säilymistä, liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen toimintaedellytyksiä. Ylimaakunnallisia ja seudullisia ohjelmia Ylimaakunnallisia ja seudullisia ohjelmia ovat mm. Pohjois-Suomi strategia, Itä-Suomi ohjelma, Pohjois-Pohjanmaan 1+3 aluekeskusohjelmayhteistyö, vyöhykekuntien ja seutukuntien kehittämissuunnitelmat ja strategiat, Pohjois- Pohjanmaan Multipolis-yhteistyö sekä Oulujoki-strategia. Pohjois-Suomen Multipolis-verkosto on tieto- ja hyvinvointiteollisuuden osa-alueisiin keskittyneiden osaamiskeskusten muodostama kokonaisuus. Pohjois-Suomen kehittämisstrategiassa keskeisten alueellisten osaamiskeskusten eli polisten kiinteällä yhteistyöllä luodaan yrityksiä ja työpaikkoja sekä kansainvälisesti kilpailukykyisiä huipputekniikan ratkaisuja. Oulujokilaakson kulttuurimaisema ja luontokohteet muodostavat ylimaakunnallisen kokonaisuuden. Jokivarren matkailua kehitetään Oulujoki-strategialla Tervaväylä kuntoon -hankkeeseen kuuluvat mm. lohen nousun mahdollistaminen Oulujokeen sekä voimalaitosympäristöjen sekä tien- ja radanvarsien maisemanhoitotyöt. Oulujokilaakson Tervareitistö hankkeen lähtökohtana on toteuttaa ylikunnalliset pitkittäisreitit Oulusta Oulujärvelle. Kehittäminen perustuu oleviin reitteihin. Tavoitteena on jokivarren yrityselämään ja kulttuuriperinteeseen sekä maisemaan ja luontoon tukeutuvien reittien ja palvelujen moninaiskäyttö. Toimenpiteet toteutetaan luokittain kolmessa jaksossa vuosina Maakunnallisia ohjelmia Maakunnallisia ohjelmia ovat mm. maakuntasuunnitelmat, maakuntakaavat, maakuntaohjelmat toteuttamissuunnitelmineen sekä maakunnalliset ympäristöstrategiat ja kulttuuriympäristöohjelmat, mm. matkailua ja rajaliikennettä koskeva Kainuun Venäjä strategia. Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2020 mukaan kansainvälistymisen haasteisiin tulee vastata luontaisten lähtökohtien avulla. Puhdas luonto, rikas kulttuuriperintö ja edullinen logistinen asema lisäävät maakunnan vetovoimaa. Arvokkaita luontokohteita hyödynnetään osana matkailu- ja virkistyspalveluverkostoa. Kulttuuriperinteen ja perinnön matkailullinen hyödyntäminen on erittäin tärkeää. Kansainvälisten kuljetuskäytävien kehittämisessä panostetaan raja-alueiden liikenneverkkoihin ja rajanylitykseen. Oulun seudun asemaa Perämeren ja Barentsin alueiden leikkauspisteessä hyödynnetään. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa (vahvistettu ) huomioidut valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet koskevat mm. luonnon- ja kulttuuriperintöä sekä yhteysverkostoja. Hailuodon saarelle on osoitettu liikenneyhteyden parantamistarve kiinteällä tai lauttayhteydellä. Muhoksen taajamaan on osoitettu ohikulkutievaraus. Valtatie 22 osuuksia on merkitty parannettavaksi. Maakunnan liikenteellistä asemaa parannetaan nopean junaliikenteen radalla Oulusta etelään. Kaavaan on merkitty arvokkaat maisemaalueet, perinnemaisemat, rakennetut kulttuuriympäristöt, muinaisjäännökset, matkailu- ja virkistyskohteet, vaellus- ja moottorikelkkailureitit sekä veneilyväylät. Luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua edistetään arvokkaista luontokohteista koostuvilla monikäyttöaluekokonaisuuksilla. Historiallisten tielinjojen säilymistä ja hyödyntämistä virkistys- ja matkailureitteinä sekä arkeologisten erityiskohteiden matkailullista kehittämistä edistetään. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman mukaan alueiden vetovoiman sekä liikenteen ja yhdyskuntatekniikan verkostojen toimivuuden kehittäminen ovat tärkeitä. Maa-,

10 VIA PIX-MATKAILUVYÖHYKE 10 meri- ja ilmayhteydet eri liikkumismuotoineen tulee yhdistää toimivaksi verkostoksi. Perämeren meriliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan. Liikenneverkon perustan muodostavan tieverkon ympärivuotinen liikennöitävyys turvataan. Pääliikenneyhteyttä Vt 22 kehitetään. Maakunnan luonnon monimuotoisuutta ilmentävä luontokeskusverkosto on mahdollista tuotteistaa matkailullisesti; OuKa vyöhykkeeltä verkostossa ovat mukana Hailuoto, Oulu ja Rokua. Tavoitteena on matkailun kansainvälistyminen ja sesonkien pidentäminen. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa laaditaan. Kainuun maakuntasuunnitelman 2020 ja 2025 kehittämistavoitteena on ympärivuotinen luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden sekä ulkoilureitistöjen verkosto palvelukokonaisuuksineen. Kainuun geologia, Oulujoen vesistö, lohi, kulttuuriympäristöt ja kalevalaisuus hyödynnetään tapahtumaja vapaa-ajan turismin matkailullisina vetovoimatekijöinä. Lentoliikenteen Helsingin tai Oulun kautta kulkevien ulkomaan yhteyksien parantaminen, kansainvälisen rajaliikenteen ja Vartiuksen rajanylityspaikan sekä TEN-liikenneverkon ja Barentsin euroarktisen liikennealueen kehittäminen ovat kansainvälisen liikenteen kannalta tärkeitä. Henkilöjunaliikenne käynnistetään Kontiomäki-Kostamus välille. Kainuun maakuntakaavan (luonnos ) tavoitteena on edistää luonnon virkistyskäyttöä. Erityistä huomiota kiinnitetään Oulujärven alueen kehittämiseen valtakunnallisesti merkittäväksi järvimatkailualueeksi. Maakuntakaavassa osoitetaan luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kannalta merkittävät ns. hiljaiset alueet. Vetovoimatekijöinä toimivien luonnon- ja kulttuuriperintökohteiden säilymistä edistetään. Vartiuksen raja-asema esitetään Oulu-Kainuu- Arkangel liikennekäytävään liittyvänä kansainvälisenä rajanylityspaikkana. Kehittämistavoitteita ovat matkailu- ja tavaraliikennepalvelujen monipuolistaminen sekä toimintaedellytysten parantaminen. Matkailullista vetovoimaa ja kilpailukykyä kehitetään Kainuun maakuntaohjelman avulla. Luonto, liikunta ja kulttuuri ovat maakunnan matkailun vetovoimatekijöitä. Elämyspalveluiden eli luonto- ja kulttuuripohjaisten aktiviteettien kehittämiseen panostetaan. Luontomatkailun tuotteistaminen ja Suomen lähialueiden hyödyntäminen luontomatkailussa, luonnonsuojelualueiden virkistyskäytön edistäminen sekä ylimaakunnallisten reitistöjen kehittäminen on tärkeää. Kulttuuritarjonnan ympärivuotisuus on tuotteistamisen lähtökohtana; sotahistoria on hyödynnettävissä kulttuurimatkailuun. Tavoitteena on lisätä kansainvälisten matkailijoiden määrää. Kainuun maakuntaohjelmaa laaditaan. Matkailustrategioita Vyöhykkeen kehittämiseen liittyvät mm. valtakunnallinen matkailustrategia, maakunnalliset matkailustrategiat, mm. Rokuan, Oulujärven ja Vuokatin alueelliset ja seudulliset matkailustrategiat, sekä Kainuun Lakeland Finland- ja Pohjois-Pohjanmaan Finwest yhteistyökuviot. Valtakunnallista matkailustrategiaa 2020 laaditaan. Matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä pyritään lisäämään. Potentiaalisten matkailijoiden määrittelyä sekä vetovoimaisten, luonnollisten matkailualueiden kehittämistä pidetään mielenkiintoisina ajatuksina. Strategian toteutus alkaa Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategia on laadittu vuosille Maakunta jakautuu kolmeen erilaiseen matkailukeskukseen. OuKa vyöhykkeelle sijoittuvan Oulun seudun matkailu on yksilö- ja kohdelomailupainotteista. Uutta matkailustrategiaa laaditaan. Kainuun matkailustrategia on laadittu vuosille Kainuun matkailu perustuu luontoon, historiaan, perinteisiin, kulttuuriin, kalevalaisuuteen ja ilmiöihin sekä paikallisiin ihmisiin. Liikennestrategioita ja suunnitelmia Liikennestrategioihin kuuluvat mm. Barents-yhteistyön liikennesuunnitelmat ja hankkeet, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikennestrategia, Oulun ja Kajaanin kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmat sekä Tiehallinnon, Ilmailulaitoksen ja VR:n omat suunnitelmat. OuKa vyöhyke kuuluu kulkuyhteyksien kehittämisessä merkitykselliseen Barentsin euroarktiseen liikennealueeseen. Koko alueen matkailijamääriä lisätään kansainvälisen yhteistyön avulla. Matkailukohteet liittyvät pääosin luontoon. Valtakunnanrajoja ylittävä matkailuliikenne on vähäistä; rajojen yli tehdään lähinnä ostos- ja työmatkoja. Kansainvälisiä joukkoliikenneyhteyksiä on vähän. Barentsin alueen kansalliset matkailureittikriteerit ovat vaihtelevia. Kansainvälisille matkailureiteille yhtenäisine logoineen tai merkkeineen on kysyntää. Virallisten matkailuteiden lukumäärää tulisi markkina-arvon säilymiseksi rajoittaa. Autovuokraamotoiminnan tulisi mahdollistaa kansainvälinen matkailu koko Barentsin alueella; OuKa vyöhykkeellä auton voi tällä hetkellä vuokrata vain Oulusta tai Kajaanista. Itämeren kiertävä Bothnian korridor liikennekäytävä on yleiseurooppalainen hanke. Barentsin alueen ja Keski- Euroopan yhdistävään liikennekäytävään liittyvät mm. nopea rautatieyhteys sekä ympärivuotiset meriliikenteen ja kattavat

11 11 VIA PIX -MATKAILUVYÖHYKE lentoliikenteen yhteydet. Oulu-Kajaani-Arkangel liikennekäytävä risteää Bothnian korridor käytävän kanssa. Via Baltica Nordica Development Zone hankkeen yhteistyöalue ulottuu Norjan Mo i Ranasta Suomen ja Baltian kautta Berliiniin. Tavoitteena on muodostaa vyöhykekokonaisuudesta Euroopan keskeisimpiä matkailureittejä. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään matkailun, kulttuurimaisemien ja rautatieliikenteen parissa. Hanke vaikuttaa suunniteltavan Via Pix matkailutien Via Karelian kanssa yhtenevään osaan Kuhmossa. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikennestrategia on liikenneväylien kehittämistä ja liikenteen hoitamista koskeva sekä maakuntien kehittämistavoitteita tukeva suunnitelma. Liikennejärjestelmän kehittämisessä suositaan liikkumistarpeen vähentämistä ja ympäristöystävällisiä liikkumismuotoja. Alueen valtakunnallisesti merkittäviä tie- ja ratayhteyksiä kehitetään. Käyttäjille tarjotaan taloudellisesti ja toiminnallisesti edullisia, kulkumuotojen järkevään työnjakoon perustuvia matka- ja kuljetusketjuja. Tie- ja katuverkon ensisijaiset investoinnit ovat alueellisesti välttämättömiä, liikennekokonaisuutta tukevia ja yhteiskuntataloudellisesti kannattavia. Megahankkeita Megahankkeisiin kuuluvat mm. Perämerenkaari sekä Oulu- Kajaani kehittämisvyöhyke (OuKa) lukuisine alahankkeineen. OuKa Via Pix matkailutien kannalta keskeisiä alahankkeita ovat matkailuhanke, maankäyttöstrategia, Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma (HELKA), mobiilivyöhykehanke sekä Lohen palauttaminen Oulu- ja Losinkajokiin. Perämerenkaari eli Bothnian Arc kulkee Ruotsin Skellefteåsta Kalajoelle. Kantavia voimia ovat Oulu ja Luulaja. Yhteistyöllä kehitetään Itämeren ja Barentsin alueiden solmukohtaa. Liikenneyhteyksien kehittäminen on tärkeää. Helminauhamaiseen aluerakenteeseen voidaan helposti liittää luontoaktiviteetit ja matkailu. Ylimaakunnallisen Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykehankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä Oulusta Kajaanin kautta Kuhmoon ulottuvan vyöhykkeen suunnitelmalliselle ja määrätietoiselle kehittämiselle. Myönteistä imagoa ja vetovoimaa luovia erillishankkeita valmistellaan osaamisen, yhteistyöalueiden ja toimintaympäristön kehittämisen sekä OuKa liikennekäytävän toimintalinjoilla. Kehittämiskohteita ovat mm. Oulujokivarren ulkoilureitistöjen toteuttaminen sekä voimalaitosten kalatiet ja veneensiirtolaitteet. Raideliikenteen, Oulu-Kajaani tieliikenneyhteyksien sekä Vartiuksen rajaliikenneyhteyksien kehittäminen ovat tärkeitä. OuKa vyöhyke on osa Oulusta Kainuun ja Vienan Karjalan kautta Arkangelin ja Komin alueelle ulottuvaa kansainvälistä kehittämisvyöhykettä. Kehittäminen perustuu vakiintuneeseen yhteistyöhön, luonnon ja kulttuurin resursseihin sekä parantuneiden liikenneyhteyksien luomiin mahdollisuuksiin. Oulu-Kajaani-Arkangel vyöhyke on osa globaalia N.E.W. hanketta, jonka tavoitteena on kehittää toimivat maaliikenneyhteydet Norjan Narvikin satamasta Oulun, Kainuun ja Vartiuksen sekä Venäjän kautta Kaukoitään. Oulu-Kajaani liikennekäytävää kehitetään osana laajempaa Pohjois-Ruotsista ja Norjasta Luoteis-Venäjälle johtavaa kansainvälistä yhteyttä. OuKa -käytävään liittyvät tie-, rata-, lento-, joukko- ja kevytliikenne. Infrastruktuurin tulee olla kysyntää vastaavassa kunnossa, tienvarsipalvelut ja taajamien liitynnät turvallisia ja vesistöjen näkyvyys hyödynnetty. Vt 22 kehittäminen on liikennekäytävän kannalta keskeistä. Kevytliikenteen väylästön kehittäminen tukee Oulujokistrategiaa. OuKa kehittämisvyöhykkeelle laaditaan maankäyttöstrategiaa. Hankkeessa tutkitaan mm. ylimaakunnallisten ja -kunnallisten reittien yhteensovittamista, alueen matkailua sekä Venäjän läheisyyden hyödyntämistä. OuKa-mobiilivyöhyke ssa 2005 alueen matkailuelinkeinon kehittämistä edistetään mobiilipalvelujen avulla. Matkapuhelinverkko- ja satelliittipaikannusta käytetään navigointiin sekä erilaisten palvelujen tarjoamiseen. Vyöhykkeellä liikkuva matkailija saisi ennakkoinformaatiota matkailukohteista ja -tarjonnasta matkapuhelimeensa. OuKa matkailualueen nykytilaselvityksessä 2005 kehittämisvyöhykettä tutkitaan matkailutilastojen avulla. Esiselvityksessä tarkastellaan OuKa vyöhykkeen matkailullisia lähtökohtia, matkailun merkitystä, matkailutoimijoita ja yrityksiä, matkailutarjontaa sekä toteutettua matkailun kehittämistoimintaa sekä määritellään vyöhykkeen matkailijaryhmiä. 1.2 Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhyke OuKa vyöhyke on Suomessa erityinen useiden luonto- ja kulttuurihistoriaan liittyvien tekijöiden ansiosta. Jääkauden aiheuttama hidas maankohoaminen muokkaa edelleen vyöhykkeen maisemaa. Rannikolla paljastuu jatkuvasti uutta vesijättömaata ja Oulujärven vesiallas kallistuu hitaasti itään päin. Hailuodon saari sijaitsee lähellä Perämeren maankohoamisen maksimikeskusta. Kajaanin ja Paltamon alueelta löytyy maailman ainoa tunnettu paikka, jossa muinaista, miljoonaa vuotta sitten syntynyttä kalliota esiintyy paljastuneena.

12 VIA PIX-MATKAILUVYÖHYKE 12 Kainuu kuuluu Suomen vanhimman ihmisasutuksen alueisiin. Kulttuurivaikutus alkoi heti jääkauden jälkeen n vuotta sitten. Asutus on jatkunut katkeamattomana nykypäiviin asti. Vyöhykkeellä on kehittynyt omia keramiikkaryhmiä; varhaismetallikauden Sär 2 keramiikkaa on sanottu jopa parhaaksi tunnetuksi esihistorialliseksi keramiikaksi Suomessa. Valjastamaton Oulujoki tunnettiin tuottoisana lohijokena; maine on säilynyt vesivoimalarakentamisesta huolimatta. Lohi oli aikoinaan myös merkittävä myyntituote. Vyöhykkeen matkailu liittyy perinteisesti luontoon luvun lopulla vesistöalueen lohitalous vaihtui kansainväliseksi kalastusmatkailuksi. OuKa vyöhyke on ollut osa Suomen ensimmäistä matkailureittiä Tervateema liittyi vahvasti matkailuun jo tuolloin; matkailijoita kuljetettiin tervaveneillä alas Oulujoen vesistöalueen koskia. Kainuu oli Euroopan merkittävin hautatervan (pix liquida) tuotantoalue ja Oulu maailman johtava tervanvientisatama luvulla. Lähes kaikki Kainuussa valmistettu terva kuljetettiin Oulujokea pitkin Ouluun. Vesistöalueesta muodostui vilkas, yhtenäinen talousalue. Tervavene on Oulujoen vesistöalueen erikoisuus. Vyöhykkeen tervakulttuuri on edelleen vahva. Yhtenäisten vesireittien laajaan verkostoon kuuluva Oulujoen vesistöalue on ikivanha liikennestrategisesti tärkeä kulkureitti; Laatokalta Pohjanlahdelle päästiin Oulujoen vesistöaluetta pitkin. Vesistöä on käytetty mm. eräretkien kulkureittinä, kauppa- ja sotareittinä, Oulun ja Kajaanin linnojen välisenä liikennereittinä sekä tervankuljetus- ja uittoreittinä. Arkkitehti Aarne Ervin sotien jälkeen suunnittelemat vesivoimalaitokset muodostavat kulttuurihistoriallisesti merkittävän teollisuusympäristöjen kokonaisuuden Oulujokivarteen. Voimalaitoskokonaisuus on Kansainvälisen modernin arkkitehtuurin (DOCOMOMO) listalla. Vyöhyke on suomalaisuuteen kiinteästi liittyvän Kalevalan tärkeimpiä synnyinseutuja; Lönnrot työsti merkittävimmät osat Kalevalaa Kainuussa. Kalevalaan liittyvää kulttuuriperinnettä vaalitaan Kuhmossa. Kainuuta on kutsuttu Jättiläisten maaksi. Jättiläiset liittyvät Oulujärven historiaan ja kalevalaisuuteen suomalaisen kansanrunouden kautta. Euroopan pisimpien miesten sukujuuret johtavat Paltamoon ja Puolangalle. Via Pix OuKa vyöhykkeen tiestöä kehitetään maisema- ja kulttuurireittinä eli Via Pix matkailutienä. Laaja Via Pix matkailuvyöhyke muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Via Pix kuvaa yhteistä kulttuurihistoriaa sekä kykyä muuntautua globaalien muutosten mukana. Via Pix tavaramerkillä ilmennetään Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kanssakäymistä historiallisella, sosiaalisella, taloudellis-toiminnallisella sekä symbolisella tavalla. Latinankielinen sana via tarkoittaa tietä ja pix tervaa sekä pikeä. Suomessa käytettävä hyvätuoksuinen ja terveellinen puuterva on tarkemmin ilmaistuna pix liquida. Kansainvälisesti merkittävä tervakauppa loi perustan Oulun ja Kainuun taloudelliselle vaurastumiselle. Englanninkielen digitekniikan kuvapistettä tarkoittavaa sanaa pixel muistuttava pix ilmentää myös vyöhykkeen vahvan IT-teknologian merkitystä. 1.3 Hallinnolliset alueet OuKa vyöhyke sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin. Keskiajalla Pohjanmaan rantalaakiosta käytetty nimitys Kainuu lienee tarkoittanut alavaa maata; Perämerta kutsuttiin Kainuunmereksi. Rannikkoalueen nimeksi vakiintui Pohjanmaa ja Kainuu-nimitys siirtyi vähitellen sisämaahan päin. Nykyisin Oulujärveä kutsutaan Kainuun mereksi. Oulualkuiset paikannimet perustuvat saamenkielen tulvavettä, alavaa maata tai vesijättömaata tarkoittavaan sanaan. Maakunnat Oikeudellisina hallintoyksikköinä toimineet historialliset maakunnat syntyivät maantieteelliseltä ja asutushistorialliselta pohjalta. Useimmat Ruotsi-Suomen maakunnista saivat vaakunansa luvun lopulla hahmottuneet nykymaakunnat ovat seurausta yhteiskunnan voimakkaasta muutosprosessista. Historiallisesta Pohjanmaan maakunnasta muodostuivat Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan lisäksi Kainuu sekä Peräpohjola. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat muodostavat Oulun läänin. Suomessa on nykyisin 19 maakuntaa. Maakunnalla tarkoitetaan toiminnallisten ja taloudellisten tekijöiden suhteen luonnollisesti muodostunutta aluetta. Aluekehitysviranomaisena toimii maakunnan liitto. Maakuntatunnukset edustavat alueelle ominaista luontoa. Maakunnat jaetaan seutukuntien muodostamiin yksiköihin. Seutukunnat ovat muutaman kunnan aluekokonaisuuksia, joiden muodostamisen perusteena käytetään kuntien välistä yhteistyötä ja työssäkäyntiä.

13 13 VIA PIX -MATKAILUVYÖHYKE Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan maakunta on pinta-alaltaan n km². Kuntia on yhteensä 40. Lisäksi Kainuussa sijaitseva Vaalan kunta kuuluu edunvalvonnan osalta Pohjois-Pohjanmaahan. Maakunnan asukasluku on n ; väestöstä yli puolet asuu Oulun seudulla. Oulun kaupunki sekä Hailuodon ja Muhoksen kunnat kuuluvat Oulun seutukuntaan, Utajärven kunta Oulunkaaren seutukuntaan. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan vaakuna perustuu luvulta peräisin olevaan Pohjanmaan historialliseen vaakunaan. Vaakunaselitys kuuluu: Sinisessä kentässä kuusi juoksevaa hopeista kärppää, joiden hännänpäät mustat, sijoitettuna Pohjois-Pohjanmaan nimikkokivi on harmaana, vihreänä ja mustana esiintyvä liuske. Soiden runsautta kuvastavat nimikkokasvi suopursu (Rhododendron tomentosum) sekä nimikkolintu kurki (Grus grus). Nimikkokalaksi on valittu siika (Coregonus lavaretus) ja -eläimeksi kärppä (Mustela erminea). Kainuun maakunta Kainuu virallistui maakunnan nimeksi Maakunnan pinta-ala on n km². Kainuussa on kymmenen kuntaa. Harvaan asutun maakunnan asukasluku on n ; yli 2/3 asuu taajama-alueilla. Kajaanin seutukuntaan kuuluvat Kajaanin kaupunki sekä Paltamon, Ristijärven, Sotkamon, Vaalan ja Vuolijoen kunnat. Kuhmon kaupunki kuuluu Kehys-Kainuun seutukuntaan. Kainuun vaakuna kuvaa maakunnan vesistöjen runsautta ja metsäelinkeinojen tärkeyttä. Vaakunaselitys kuuluu: Kultakentässä yläreunaltaan kuusikoroinen ja alareunaltaan aalto koroinen vihreä hirsi. Kainuun nimikkokiveksi on valittu vihreäkivi eli vihreäliuske. Nimikkokasvi on kanerva (Calluna vulgaris). Nimikkolintu kuukkeli (Perisoreus infaustus) elää pohjoisissa havumetsissä. Nimikkokala kuore eli norssi (Osmerus eperlanus) on alkuperältään merikala, mutta sitä tavataan jääkauden jäänteenä myös järvissä. Kunnat Via Pix vyöhykkeelle sijoittuu yhteensä 11 kuntaa. Hailuoto sijaitsee Perämeressä. Oulu, Muhos ja Utajärvi sijoittuvat Oulujoen varteen. Oulujärven ympäristökuntia ovat Vaala, Vuolijoki, Paltamo ja Kajaani. Ristijärvi sijoittuu Hyrynsalmen latvareitin ja Sotkamo sekä Kuhmo Sotkamon latvareitin varteen. Kaikille maamme kaupungeille on vahvistettu vaakuna luvulta alkaen. Muiden kuntien vaakunat ovat 1900-luvulta. Hailuoto Perämeren suurin saari, Hailuoto on ollut itsenäinen kunta vuodesta N. 290 km² pinta-alasta sisävesiä on n. 3 km². Asukasluku on vakiintunut alle tuhanteen. Lähes 60 % asukkaista toimii palveluammateissa. Kalastus on muuttunut monille sivuelinkeinoksi. Kunnan vaakunan selitys kuuluu: Sinisessä kentässä hopeinen merihankain. Saaren länsirannalla sijaitseva Marjaniemi on Perämeren keskeisiä kalastussatamia. Aluetta hallitsee 1872 valmistunut, rakennushistoriallisesti arvokas majakka. Marjaniemessä on Oulun yliopiston Perämeren tutkimusasema sekä kolme suurta tuulivoimalaa. Tuulienergialla katetaan yli puolet saaren sähkönkulutuksesta. Luonto ja kulttuuri hou-

MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE. Maankäyttöstrategia 2025

MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE. Maankäyttöstrategia 2025 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Maankäyttöstrategia 2025 Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Rokuan kansallispuisto, Utajärvi (Sampo Kangastalo 2006)

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaava luonnos Kannen kuvat:: - Oulankajoen ja Kitkajoen koskimaisema, Kuusamo (Kaisa Mäkiniemi) - Maakunnallisesti arvokkaan Ruukinkoski ja

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2(42) Julkaisu: B:10 Julkaisija: Kainuun maakunta - kuntayhtymä Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Puhelin/vaihde 08-615541 Fax. 08-61554260

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

Jaana Nevalainen. Matkailun ja tienpidon yhteiset kysym. ykset Kaakk. Esiselvitys. Tiehallinnon selvityksiä 12/2007

Jaana Nevalainen. Matkailun ja tienpidon yhteiset kysym. ykset Kaakk. Esiselvitys. Tiehallinnon selvityksiä 12/2007 Jaana Nevalainen Matkailun ja tienpidon yhteiset kysym ysymykset ykset Kaakk aakkois-suomen tiepiirissä Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 12/2007 Jaana Nevalainen Matkailun ja tienpidon yhteiset kysymykset

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tiedekunta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta

TIIVISTELMÄ. Tiedekunta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta Tiedekunta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta Osasto Arkkitehtuurin osasto Laboratorio Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio Tekijä Mirja Merikari Työn valvoja Helka-Liisa Hentilä, professori Työn nimi

Lisätiedot

2.8 Liikenne. Kittilän kunta. 2.7.4 Julkiset palvelut 53

2.8 Liikenne. Kittilän kunta. 2.7.4 Julkiset palvelut 53 Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 96 2.7.4 Julkiset palvelut 53 Kunnan hallinto-osasto / elinkeinotoimisto hallinnoi mm.. Tunturi-Lapin kehitys ry on seutukunnallinen kehittämisyhdistystä,

Lisätiedot

kehittämissuunnitelma

kehittämissuunnitelma TAHKO 2030 kehittämissuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I Nilsiän kaupunki TAHKO 2030 KEHITTÄMISSUUNNITELMA Raportti FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti II SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SIIKAJOEN KUNTA SISÄLLYS 1. JOHDANTO...5 2. PROSESSI...5 3. LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntakaava Taustaselvitys

Etelä-Karjalan maakuntakaava Taustaselvitys Etelä-Karjalan maakuntakaava Taustaselvitys 2009 Etelä-Karjalan maakuntakaava Taustaselvitys Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupanro 360 / MML / 09 Kansikuvat: Arto

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Anna-Riitta Sulander Pro gradu-tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto 2014 Oulun

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Aluerakennemalli ja toteuttamisohjelma Yhteystiedot Tilaajatahot: Savonlinnan seudun kuntayhtymä (1.1.2013 alkaen Savonlinnan Yrityspalvelut Oy): seutujohtaja /

Lisätiedot

Yhdistyneen Rovaniemen alueiden käytön strategia

Yhdistyneen Rovaniemen alueiden käytön strategia Yhdistyneen Rovaniemen alueiden käytön strategia Perusselvitysraportti 27.04.2006 Sisällys: Yleistä...4 1. Maankäyttö...4 1.1. Yhdyskuntarakenteen kehittyminen yleisesti...4 1.1.1. Mennyt kehitys ja nykytilanne...4

Lisätiedot

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy PERUVESI-VIHANTASALMI MATKAILUN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Peruvesi-Vihantasalmi matkailun Master Plan I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

VIRPINIEMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISPROJEKTI

VIRPINIEMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VIRPI 2007 VIRPINIEMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISPROJEKTI Loppuraportti 1.6. 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIRPI 2007 PROJEKTIN TAUSTAA... 3 1.1. VIRPINIEMEN ALUEEN JA TOIMINTOJEN YLEISKUVAUS... 5 1.2.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN. s u u n n i t e l m a

TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN. s u u n n i t e l m a TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN l i i k e n n e j ä r j e s t e l m ä - s u u n n i t e l m a L I I K E N N E S T R A T E G I A 2 0 2 5 A s k a i n e n L e m u M a s k u M e r i m a s k u M y n ä m ä k i N o

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2009 TIEHALLINTO Oulun

Lisätiedot