Kurssiopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2008-2009. Kurssiopas"

Transkriptio

1 Kurssiopas Hervannan lukio Opiskelijankatu 31, Tampere

2 Tämä kurssiopas sisältää tiivistetyt kuvaukset Hervannan lukion kursseista. Sisällön lisäksi kursseista on esitetty tärkeitä kurssin suorittamiseen liittyviä tietoja esim. suoritusjärjestyksestä, suoritustavasta ja arvioinnista. Hervannan lukio Opiskelijankatu Tampere Puh Faksi kotisivu: Rehtori Anneli Rantala-Loikkanen puh sähköposti: Opinto-ohjaaja Hilkka Helavuori puh gsm sähköposti: Koulusihteeri Elina Roivas puh Kanslia avoinna ma pe klo 8 15 sähköposti: 2

3 Sisältö BIOLOGIA (BI)... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET)... 5 ENGLANTI A (ENA)... 6 FILOSOFIA (FI)... 7 FYSIIKKA (FY)... 8 HISTORIA (HI) ILMAISUTAITO (IT) KEMIA (KE) KIELET JA KANSAINVÄLISYYS (KV) KUVATAIDE (KU) LIIKUNTA (LI) MAANTIEDE (GE) LYHYT MATEMATIIKKA (MAB) PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA) MUSIIKKI (MU) OPINTO-OHJAUS (OP) PSYKOLOGIA (PS) RANSKA B2 (RAB2) RANSKA B3 (RAB3) RUOTSI B1 (RUB1) SAKSA A (SAA) SAKSA B2 (SAB2) SAKSA B3 (SAB3) SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) TAITEEN OPINTOKOKONAISUUS TERVEYSTIETO (TE) TIETOTEKNIIKKA (AT) USKONTO (EV.LUT)(UE) USKONTO (ISLAM) (UI) USKONTO (ORTODOKSI) (UO) YHTEISKUNTAOPPI (YH) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

4 BIOLOGIA (BI) PAKOLLISET KURSSIT 1. Eliömaailma (BI1) Sisältö: Elävien eliöiden yhteisiä piirteitä, biologia tieteenä, eliöiden monimuotoisuus ja niiden luokittelu, lajinkehitys eli evoluutio. Miten luonto toimii? Suoritusjärjestys: Ensimmäisenä kurssina 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Sisältö: Solut ja niiden toiminnot. Geenit ohjaavat solujen toimintaa. Solujen lisääntyminen, perinnöllisyyden perusteita ja käytännön töitä. Kurssi ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi. Suoritusjärjestys: Ensin BI1 ja KE1 VALTAKUNNALLISET 3. Ympäristöekologia (BI3) Sisältö: Luonnon hienot järjestelmät. Ihmisen toimintojen vaikutukset luonnolle. Ajankohtaista luontobiologiaa. Luokkaopetusta, retkiä sekä tutkimustehtävä. Suoritusjärjestys: BI2:n jälkeen 4. Ihmisen biologia (BI4) Sisältö: Jokamiehen ja naisen biologiatiedot ihmisestä. Lääke-, terveys-, liikunta- ym. ihmistieteistä kiinnostuneille suositeltava kurssi. Elimistön rakenne ja toiminta hieman valikoiden. (Asiat, jotka tällä kurssilla jäävät vähemmälle, opiskellaan BI6:ssa.) Elimistön puolustusmekanismit. Ihmisen evoluutio ja yksilön kehitys. Kurssi sisältää mikroskopointia ja elinten preparointia. Suoritusjärjestys: BI2:n jälkeen 5. Bioteknologia (BI5) Sisältö: Solut, DNA ja geenit tarkemmin. Bakteerien ja virusten metkut. Geenitekniikkaa ja muuta bioteknologiaa sekä siihen liittyvää etiikkaa. Vaativa kurssi tosiharrastajille. Suoritusjärjestys: BI4:n jälkeen KOULUKOHTAISET 6. Toksikologia (BI6) Sisältö: Toksikologiassa tutkitaan myrkyllisten aineiden vaikutuksia luontoon ja ihmiseen. Tästä näkökulmasta kurssilla kerrataan biologian kurssit BI1 BI4. Kurssilla keskitytään varsinkin niihin asioihin, jotka ovat saaneet vähemmän huomiota ihmisbiologian kurssilla. Suoritusjärjestys: BI2:n jälkeen, parempi on jos opiskelija on opiskellut enemmän biologian kursseja. KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 7. Metsävaellus (BI7) Sisältö: Opetellaan retkeilyn ja vaeltamisen perustaitoja mm. varusteiden valintaa, pakkaamista, suunnistusta, maastoruokailua, jokamiehenoikeuksia. Teorian lisäksi tehdään neljä päivää kestävä metsävaellus. Suoritustapa: Pakolliset teoriatunnit ovat syksyn alussa normaalien koulupäivien jälkeen (kurssi ei vie koodia). Kurssin vaellus tehdään viikonloppuna ja yhtenä koulupäivänä. 4

5 Arviointi: Suoritusmerkinnän saa, kun on osallistunut teoriaopetukseen ja vaellukseen. 8. Kurssi lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkiville (KE8 = BI8 = FY14) Kurssin tavoitteena on valmentaa lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin. Käydään läpi lääketieteellisen tiedekunnan kemian, fysiikan ja biologian pääsykoetehtäviä. Kurssi on tarkoitettu abeille ja se sijoittuu viimeisen vuoden kevääseen, ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Kurssi voi olla useammalla koodilla. 9. Biologian YO-kokeeseen valmentava kurssi (BI9) Kurssi tarjotaan seudullisena verkkokurssina. Kurssilla kerrataan biologian reaalikoetta varten keskeisiä asioita. 10. Biologian aloituskurssi (BI10) Kurssi on tarkoitettu lukio-opiskelunsa aloittaville opiskelijoille. Kurssin tavoitteena on totuttaa opiskelijoita lukio-opiskeluun sekä varmistaa, että opiskelijoilla on hyvät lähtötiedot yläkoulun biologiasta. Suoritusjärjestys: Ennen BI1 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) PAKOLLISET KURSSIT 1. Hyvä elämä (ET1) Sisältö: Yksilön elämänkatsomus ja moraali filosofisessa tarkastelussa. 2. Maailmankuva (ET2) Sisältö: Tieteellisen tiedon merkitys elämälle. Tieteellinen maailmankuva ja sen kilpailijat. Suoritusjärjestys: Vapaa 3. Yksilö ja yhteisö (ET3) Sisältö: Yksilön ja yhteisön suhde yhteiskuntafilosofisena ongelmana. Yhteiskunnan merkitys yksilön elämässä 4. Kulttuuriperintö ja identiteetti (ET4) Sisältö: Maailmankansalaisuus ja kansalliset perinteet nykymaailmassa. Käsitellään kansallista identiteettiä, kulttuurieroja ja niiden merkitystä yksilölle. 5. Maailman selittäminen katsomusperinteissä (ET5) Sisältö: Perehdytään eri uskontojen ja muiden katsomusperinteiden tarjoamiin näkemyksiin maailmasta ja ihmisestä. 5

6 ENGLANTI A (ENA) PAKOLLISET KURSSIT 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) Tavoitteena on käsitellä nuoren jokapäiväiseen elämään liittyviä tilanteita ja niihin liittyvää sanastoa. Kerrataan seuraavat kielioppirakenteet: kysymyslauseet, aktiivin yleis- ja kestomuodot, futuuri, konditionaalit, epäsäännölliset verbit, liitekysymykset, sanajärjestys ja persoona- ja refleksiivipronominit. 2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2) Tavoitteena on laajentaa sanaston ja rakenteiden suullista ja kirjallista hallintaa. Kieliopin osalta käydään läpi yksikkö ja monikko, artikkelit, omistaminen, muodollinen subjekti, demonstratiivipronominit ja passiivi. 3. Opiskelu ja työ (ENA3) Tavoitteena on opiskelussa ja työelämässä tarvittavan sanaston laajentaminen. Kieliopista opiskellaan adjektiivit, adverbit, epäsuora esitys ja indefiniittipronominit. 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) Tavoitteena on kielen eri osa-alueiden hallinnan syventäminen. Kieliopin osalta opiskellaan vaillinaiset apuverbit, relatiivipronominit ja relatiiviset lauseenvastikkeet, konjunktiot ja sidesanat, isot alkukirjaimet ja paljoussanat. 5. Kulttuuri (ENA5) Tavoitteena on tutustua kulttuurin eri osa-alueisiin. Kieliopista opiskellaan artikkelien käyttö erisnimien yhteydessä, artikkelin paikka, pilkun käyttö ja lauseenvastikkeet. 6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6) Tavoitteena on tutustua vaativiin tieteellisluonteisiin teksteihin ja aihepiireihin. Kieliopista luetaan numeraalit, prepositiot ajan ilmauksissa, infinitiivi, -ing- muoto ja poikkeuksellisia monikkomuotoja. 7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7) Yo-kirjoituksiin valmistautuville 2. ja 3. vuoden opiskelijoille tarkoitettu syventävä kurssi. Tavoitteena on asiapitoisen ja vaativan tekstin ja puheen ymmärtäminen. Kirjoittamisessa syvennetään omaa ilmaisua. Vahvistetaan myös valmiuksia keskustella vaativista aiheista. Kieliopin osalta kerrataan verbioppia. 8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA8) Yo-kirjoituksiin valmistautuville tarkoitettu syventävä kurssi. Tavoitteena vaativan tekstin ja puheen ymmärtäminen ja tuottaminen. Vahvistetaan kykyä ilmaista ja perustella mielipiteitä. Kieliopista kerrataan artikkelit, yksikkö ja monikko, relatiivi- ja indefiniittipronominit, sanajärjestys, infinitiivi- ja ing-muoto, lauseenvastikkeet ja yhdisteverbit. 6

7 SOVELTAVAT KURSSIT 9. Englannin kielen suullisen kielitaidon kurssi (ENA9) Tavoitteena on kehittää ensisijaisesti suullista ilmaisua, tiedon hankkimis- ja välittämiskykyä ja aktiivista kuuntelua. Harjoitellaan luontevaa keskustelua ja esiintymistä erilaisissa kommunikaatiotilanteissa. Vahvistetaan myös ääntämistä, intonaatiota ja idiomaattisen englannin kielen käyttöä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Suoritusjärjestys: 2. ja 3. vuoden opiskelijoille 10. Kertauskurssi peruskoulun asioista (ENA10) Kurssi on tukiopetuskurssi ja tarkoitettu lukio-opintoja aloittaville. Kurssilla on mahdollisuus kerrata peruskoulun A-englannin tietoja ja taitoja. Suoritusjärjestys: Lähinnä 1. vuoden opiskelijoille 11. Kertausta abeille (ENA11) Kurssilla on mahdollisuus kerrata peruskoulun ja lukion A-englannin tietoja ja taitoja. Kurssi on hyödyllinen varsinkin niille opiskelijoille, joilla on ollut hankaluuksia pakollisten kurssien suorittamisessa. Kurssilla kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita ja harjoitellaan yo-kokeen tehtävätyyppejä. Suoritusjärjestys: Abeille tarkoitettu kertaus- ja tukikurssi FILOSOFIA (FI) PAKOLLINEN KURSSI 1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) Sisältö: Tutustutaan filosofian osa-alueisiin ja länsimaisen filosofian perintöön antiikin Kreikasta nykypäivään. Suoritusjärjestys: Suoritetaan ennen muita filosofian kursseja. 2. Filosofinen etiikka (FI2) Sisältö: Perehdytään filosofisen etiikan eri suuntauksiin ja käsitellään ajankohtaisia moraalisia ongelmia. Suoritusjärjestys: Ensin FI1 3. Tiedon ja todellisuuden filosofia (FI3) Sisältö: Tietoteorian ja tieteenfilosofian perusteet. Käsitellään todellisuutta koskevan tiedon luonnetta ja tieteellisen tutkimuksen periaatteita. Suoritusjärjestys: Ensin FI1 4. Yhteiskuntafilosofia (FI4) Sisältö: Tutustutaan länsimaisen yhteiskuntafilosofian peruskäsitteisiin ja nykyisen yhteiskuntajärjestyksen filosofisiin perusteluihin ja kritiikkiin. Suoritusjärjestys: Ensin FI1 7

8 FYSIIKKA (FY) PAKOLLINEN KURSSI 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) Sisältö: Liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys. Voima liikkeen muutoksen aiheuttajana. Kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi. Energian sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa. Aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset. Fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana. Suoritustapa: Kurssia ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. 2. Lämpö (FY2) Sisältö: Kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen. Paine ja hydrostaattinen paine. Kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia. Mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde. Lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia ja energiavarat. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 3. Aallot (FY3) Sisältö: Harmoninen voima ja värähdysliike. Aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen. Aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen. Heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen. Valo, peilit ja linssit. Ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 4. Liikkeen lait (FY4) Sisältö: Liikkeen mallit ja Newtonin lait. Etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste. Liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate. Liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate. Värähdysliikkeen energia. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 5. Pyöriminen ja gravitaatio(fy5) Sisältö: Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen. Pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike. Pyörimisen liikeyhtälö. Pyörimismäärän säilyminen. Pyörimisliikkeen energia. Ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys. Gravitaatio ja gravitaation alainen liike. Heittoliike ja planeettojen liike. Satelliitit ja niiden käyttö. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 ja FY4 6. Sähkö (FY6) Sisältö: Sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki ja Joulen laki. Vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait. Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä. Kondensaattori, kytkennät ja energia. Sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 ja FY4 7. Sähkömagnetismi (FY7) Sisältö: Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä. Varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä. Induktiolaki ja Lentzin laki. Induktioilmiöitä pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio. Energian siirto sähkövirran avulla. Tehollisen jännitteen ja säh- 8

9 kövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen. Värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus sekä energiateollisuus. Suoritusjärjestys: Ensin FY1, FY4 ja FY6 8. Aine ja säteily (FY8) Sisältö: Sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, mustan kappaleen säteily ja valosähköilmiö. Säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne. Atomimallit, esimerkkinä Bohrin atomimalli. Kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio. Atomiytimen rakenne. Radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus. Massan ja energian ekvivalenssi. Ydinreaktiot ja ydinenergia. Aineen pienimmät osat ja niiden luokittelu. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 ja FY4 10. Lukion fysiikan kokonaiskuva (FY10) Sisältö: Kurssilla kootaan yhteen eri fysiikan osa-alueet ja muodostetaan kokonaiskuva. Syvennetään eri osa-alueiden osaamista laskennallisella tasolla ja harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 - FY8 SOVELTAVAT KURSSIT 9. Kokeellinen fysiikka (FY9) Sisältö: Kurssilla tutkitaan kokeellisesti ilmiöitä fysiikan eri osa-alueilla sekä opetellaan raportoimaan tehty työ ja sen tulokset. Töistä tehdään työselostukset. Kurssi voi sisältää mahdollisuuksien mukaan vierailuja ja ekskursioita erilaisiin tutkimus- ja teollisuuslaitoksiin. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 ja FY2 11. Sähköopin työkurssi (FY11) Sisältö: Kurssilla tutkitaan kokeellisesti sähköisiä ilmiöitä. Kurssilla opetellaan raportoimaan tehty työ ja sen tulokset. Töistä tehdään työselostukset. Suoritusjärjestys: Ensin FY6 12. Tähtitiede (FY12) Sisältö: Kurssilla perehdytään tähtitieteen havaintovälineisiin ja niiden rakenteeseen. Keskeiset sisällöt ovat ajanmittaus, vuorovesi, ilmakehän ilmiöt, Keplerin lait, kuu, kuunpimennys ja tähdenpeitto, tähtien kehitys, kosmologia ja HR-kaavio. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 13. Mekaniikka III (FY13) Sisältö: Gravitaatio, sähkömagneettinen värähtelypiiri, puolijohteet ja diodi, derivaatta fysiikassa sekä fysiikan graafisia YO- tehtäviä. Suoritusjärjestys: Ensin FY1 FY7 14. Kurssi lääketieteellisen tiedekuntaan pyrkiville (FY14=BI8=KE8) Kurssin tavoitteena on valmentaa lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin. Käydään läpi lääketieteellisen tiedekunnan kemian, fysiikan ja biologian pääsykoetehtäviä. Kurssi on tarkoitettu abeille ja se sijoittuu viimeisen kouluvuoden viimeiseen jaksoon. 9

10 HISTORIA (HI) PAKOLLISET KURSSIT 1.Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1) Sisältö: Väestö ja yhteiskuntahistoriaa. Suoritusjärjestys: Suositellaan ensimmäiseksi kurssiksi 2. Eurooppalainen ihminen (HI2) Sisältö: Eurooppalaisen kulttuurihistorian peruskurssi. Suoritusjärjestys: Ensin HI1 3. Kansainväliset suhteet (HI3) Sisältö: ja lukujen poliittinen historia. Suoritusjärjestys: Ensin HI2 4. Suomen historian käännekohtia (HI4) Sisältö: Suomen historian murroskaudet ja 1900 luvuilla. Suoritusjärjestys: Ensin HI3 5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5) Sisältö: Suomen historian keskeiset kehityslinjat ennen vuotta 1809 ja suomalainen kulttuuriperintö. Suoritusjärjestys: Vapaa 6. Kulttuurien kohtaaminen (HI6) Sisältö: Käsitellään Euroopan ulkopuolisia kulttuureja ja niiden historiaa. Suoritusjärjestys: Vapaa SOVELTAVAT KURSSIT 7. Tampere ennen ja nyt (HI7) Sisältö: Tarkastellaan Tampereen historiaa kaupungin perustamisesta nykypäiviin. Suoritusjärjestys: Vapaa 8. Urheilun historia (HI8) Sisältö: Kurssilla tarkastellaan liikunnan ja urheilun historiaa sekä urheilun yhteiskunnallista merkitystä antiikista nykypäivään. 9. Keskiajan historiaa (HI9) Sisältö: Opiskellaan keskiajan ihmisen historiaa taustana yleiseurooppalainen historiankulku ja viikinkiaika. Suoritusjärjestys: Vapaa. Suositus 3. kurssin jälkeen. Soveltuu abivuoden kurssiksi. 10. Abien kertauskurssi (HI10) Sisältö: Historian ja yhteiskuntaopin ylioppilastehtävien käsittelyä ja eri tapahtumasarjoja yhdistävien ilmiöiden tarkastelua. 10

11 Suoritusjärjestys: Soveltuu abivuoden kurssiksi 11. Historia elokuvassa ja elokuva historiassa (HI11) Sisältö: Käydään läpi elokuvan historiaa. Suoritusjärjestys: Vapaa. Suositus 3. kurssin jälkeen ILMAISUTAITO (IT) SOVELTAVAT KURSSIT 1. Ilmaisutaito 1 (IT1) Tavoitteena on kokonaisilmaisun vapautuminen ja omien ilmaisukanavien löytäminen. Sisältö: Kontakti- ja aistiharjoitukset, improvisointi ja draamaharjoitukset. Suoritustapa: Osallistuminen harjoituksiin 2. Ilmaisutaito 2 (IT2) Musiikin ja ilmaisutaidon yhteiskurssi, jossa valmistetaan musiikkipitoinen esitys eri taiteenaloja yhdistäen. Tavoitteena on oppilaiden luovuuden sekä esiintymis-, ilmaisu-, ja musisointitaitojen kehittäminen. Kurssi toteutetaan muutaman vuoden välein. Suoritusjärjestys: Ensin IT1 KEMIA (KE) PAKOLLINEN KURSSI 1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) Keskeiset sisällöt: Orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia. Orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus. Erilaiset seokset, ainemäärä ja pitoisuus. Suoritusjärjestys: Vapaa 2. Kemian mikromaailma (KE2) Keskeiset sisällöt: Alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä. Elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit. Hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava. Kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet. Atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne. Isomeria. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 3. Reaktiot ja energia (KE3) Keskeiset sisällöt: Kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu. Epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia. Stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö. Energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa. Reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät. 11

12 Suoritusjärjestys: Ensin KE1 ja KE2 4. Metallit ja materiaalit (KE4) Keskeiset sisällöt: Sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi. Hapettumis-pelkistymisreaktiot. Metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety- yhdisteet. Bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 ja KE2 5. Reaktiot ja tasapaino (KE5) Keskeiset sisällöt: Reaktiotasapaino. Happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys. Liukoisuus ja liukoisuustasapaino. Tasapainoon liittyvät graafiset esitykset. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 - KE4 SOVELTAVA KURSSI 6. Kokeellinen kemia (KE6) Keskeiset sisällöt: Tehdään erilaisia synteesejä ja analyysejä kemian eri osa-alueilla, tutustutaan erilaisiin tutkimusraportteihin ja laaditaan johdonmukaisia työselostuksia. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan yliopiston, teollisuus- tai tutkimuslaitosten laboratorioihin. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 ja KE2 7. Lukion kemian kokonaiskuva (KE7) Keskeinen sisältö: Muodostetaan kokonaiskuva kemian eri osa-alueista. Kerrataan kurssien keskeisiä oppisisältöjä ja vahvistetaan laskutaitoja. Harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 - KE5 8. Kurssi lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkiville (KE8=BI8=FY14) Kurssin tavoitteena on valmentaa lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin. Käydään läpi lääketieteellisen tiedekunnan kemian, fysiikan ja biologian pääsykoetehtäviä. Kurssi on tarkoitettu abeille ja se sijoittuu viimeisen kouluvuoden viimeiseen jaksoon. 9. Kertausta abeille (KE9) Tavoitteena on kerrata kemian keskeisimmät asiat ja harjoitella niihin liittyviä laskuja. Suoritusjärjestys: Ensin KE1 - KE5 KIELET JA KANSAINVÄLISYYS (KV) Kansainvälisyys (KV1, KV2) Lukiossamme järjestetään vuosittain kansainvälisiä yhteistyöprojekteja. Projektin työn luonteesta riippuen kielistä järjestetään lisäksi projektikohtaisia lisäkursseja. 12

13 KUVATAIDE (KU) PAKOLLISET KURSSIT 1. Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) Tavoitteena on tutustua visuaalisen kulttuurin sisältöihin ja perusteisiin, oman kuvailmaisun kehittämiseen ja kuvataiteen kielen syventämiseen. Sisältö: Eri taidekäsitykset, erilaiset kuvan tekemisen materiaalit ja tekniikat, sommittelu, perusväriopin kertaus, tilan kuvaaminen sekä tehtävien yhteydessä taiteen tuntemus ja kuvan tarkastelu. Suoritustapa: Työkansio ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 6. Suoritusjärjestys: Suositellaan 1. kurssiksi. 2. Ympäristö, paikka ja tila (KU2) Vaihtoehtoinen kurssi MU2:n kanssa. Tavoitteena on opetella muotoilun ja arkkitehtuurin perusteisiin ja ilmaisutapoihin, havainnoida ympäristöämme (luonto, rakennettu ympäristö, esineympäristö, ympäristötaide) ja tutkia sitä kuvallisin keinoin. Sisältö: Tilan, muodon ja sommittelun peruskysymykset liittyen ympäristöön, arkkitehtuuriin ja esinemaailmaan. Tutkitaan eri ympäristöjen muotokieltä, estetiikkaa, materiaaleja, tarkoitusta sekä merkityssisältöjä. Suoritustapa: Työkansio ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 5. Suoritusjärjestys: Vapaa. 3. Media ja kuvien viestit (KU3) Kurssin tavoitteena on vahvistaa monipuolisesti opiskelijan kuvallisia viestintätaitoja, kehittää kuvanlukutaitoa eli valmiuksia eritellä ja arvioida kuvaviestejä sekä auttaa ymmärtämään visuaalista viestintää osana kulttuuriamme ja arkipäiväämme. Sisältö: Monipuolisten yksin ja ryhmissä tehtävien töiden myötä tuotetaan, eritellään, arvioidaan, tutkitaan ja tutustutaan erilaisiin kuvaviestinnän välineisiin sekä niiden keinoihin ja vaikutustapoihin (mm. graafinen viestintä, kuvajournalismi, mainonta, sarjakuva, valokuva, tv, video). Suoritustapa: Työkansio ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 5. Suoritusjärjestys: Vapaa (mielellään ensin KU1) 4. Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4) Tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan oman kuvailmaisun taitoja ja tietoutta eri materiaalien ja työmenetelmien mahdollisuuksista. Kurssi painottuu kuvataiteen historian ja eri kuvakulttuurien tuntemukseen. Sisältö: Kurssilla työskennellään monipuolisesti eri materiaaleilla ja herätellään kysymyksiä mm. kuvataiteen ilmiöistä, merkityksestä ja kauniista/rumasta. Tutustutaan eri taiteilijoihin ja taidesuuntauksiin. Kurssin aikana käydään myös kuvataidenäyttelyssä. Suoritustapa: Työkansio ja aktiivinen osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 6. Suoritusjärjestys: Ensin KU1 5. Nykytaiteen työpaja (KU5) Tavoitteena on opetella ymmärtämään ja käyttämään nykytaiteen keinoja ja eri muotoja omassa ilmaisussa, harjoitella tavoitteellista ja prosessinomaista työskentelytapaa yksin/ryhmässä. 13

14 Sisältö: Nykytaiteen muodot tutuiksi, taiteiden väliset projektit sekä oman produktion toteuttaminen. Suoritusjärjestys: Ensin KU1 ja KU2, mielellään myös KU4 6. Opi piirtämään (KU6) Tavoitteena on oppia ensisijaisesti näkemään ja piirtämään paremmin. Sisältö: Opetellaan piirtämään havainnon pohjalta amerikkalaisen Betty Edwardsin kehittämän menetelmän mukaan. Suoritustapa: Työkansio ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 3. Suoritusjärjestys: Vapaa 7. Savi- ja kipsikurssi (KU7) Tavoitteena on tutustua syvemmin erityisesti saveen, kipsiin ja paperiin käyttö- ja taide-esineiden sekä veistosten materiaalina. Sisältö: Savi- ja kipsityöskentelyn perusmenetelmät. Suoritustapa: Harjoitustyöt ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 8. Suoritusjärjestys: Vapaa SOVELTAVAT KURSSIT 8. Taidegrafiikka (KU8) Kurssin tavoitteena on perehtyä taidegrafiikan eri menetelmiin ja laajentaa oman kuvailmaisun mahdollisuuksia. Osa painopaperista valmistetaan itse kurssin alussa. Sisältö: Kohopainomenetelmistä kokeillaan monotypiaa, linokaiverrusta ja/tai puupiirrosta. Metalligrafiikan menetelmistä tutustutaan kuivaneula- ja carborundum-tekniikoihin. Suoritustapa: Työkansio ja osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 8. Arviointi: Opiskelijan tuotoksiin ja työskentelyyn perustuva arviointi. Suoritusmerkintä. Suoritusjärjestys: Ensin KU1 (mielellään myös KU2 ja KU4) 9. Valokuvaus (KU9) Tavoitteena on tutustua valokuvauksen ilmaisukeinoihin ja sen käyttöön taiteessa. Opiskelija oppii ottamaan parempia kuvia niin teknisesti kuin ilmaisullisesti. Sisältö: Kurssi painottuu mustavalko-valokuvaukseen (tutustutaan esim. erilaisiin filmeihin ja kameroihin, kerrataan kuvan sommittelun perusteet ja kehitetään oma filmi ja valokuvat pimiössä). Tutustutaan myös valokuvan tekemiseen ilman kameraa ja digitaaliseen valokuvaukseen. Suoritustapa: Työkansio ja aktiivinen osallistuminen kurssille. Materiaalimaksu 8. Suoritusjärjestys: Vapaa (mielellään ensin KU1 ja KU3) 10. Kuvataiteen lukiodiplomikurssi (KU10) Tavoitteena on päättötyön suorittaminen. Sisältö: Lukiodiplomikurssilla opiskelija toteuttaa itsenäisesti opettajan valvonnassa taiteellisen lopputyön, johon kuuluu lisäksi työnäytekansio eli portfolio ja kirjallinen tehtävä. Tehtävät ovat valtakunnallisia ja ne laaditaan vuosittain opetushallituksessa. (ks. kuvataiteen lukiodiplomista tarkemmin osoitteesta Arviointi: Arviointiperusteet ovat samat kuin opetushallituksen laatimassa lukiodiplomissa. Lukiodiplomista annetaan oma erillinen todistus. Suoritusjärjestys: Ensin KU1 ja KU2 sekä vähintään kaksi muuta kuvataiteen kurssia 14

15 LIIKUNTA (LI) PAKOLLISET KURSSIT 1. Taitoa ja kuntoa (LI1) Kurssin tavoitteena ovat lajituntemus ja että oppilas ymmärtää monipuolisen fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteet. Sisältö: Monipuolisesti eri liikuntalajeja ja fyysisen kunnon arviointi. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi 1. vuoden syksyllä 2. Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI2) Tavoitteena on lajituntemuksen syventäminen. Sisältö: Monipuolisesti eri liikuntalajeja. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi 1. vuoden keväällä. 3. Virkisty liikunnasta (LI3) Tavoite ja sisältö: Rentouttava ja elämyksellinen liikunta. Kurssisisältö tarkentuu kurssin alussa ryhmän ja opettajan kanssa. 4. Yhdessä liikkuen (LI4) Sisältö: Vanhat tanssit 5. Kuntoliikunta (LI5) Tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen. Sisältö: Henkilökohtainen liikuntasuunnitelma, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi 3. lukuvuoden aikana. SOVELTAVA KURSSI 6. Palloilukurssi (LI6) Tavoitteena on lajituntemuksen syventäminen ja tutustuminen uusiin palloilulajeihin. Sisältö: Eri palloilulajit. 7. Tunnista voimavarasi (LI7) Kurssin tavoitteina on herättää osallistujat pohtimaan oman toiminnan merkitystä vastapuolen käytökseen, kohottaa kuntoa ja liikkuvuutta, antaa osallistujille pieni työkalupakki väkivaltaisen ihmisen kohtaamisen varalle ja kasvattaa osallistujien itseluottamusta oman reviirinsä suojaamista varten. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kuntoa sekä itsepuolustuslajeista tuttuja erilaisista otteista vapautumisia, itsensä suojaamista, väkivaltaisen ihmisen kohtaamista ja turvallisesti tehtävää kaatumista. Osallistujat saavat pohtia yleisimpiä paikkoja ja tilanteita, joissa voi väkivaltaa mahdollisesti kohdata. Osallistujat saavat myös kokeilla turvallisissa lavastetuissa tilanteissa hankalista paikoista selviytymistä ja keskustella syistä, jotka ajoivat kyseisen toimintamallin käyttöön. 15

16 MAANTIEDE (GE) PAKOLLISET KURSSIT 1. Sininen planeetta (GE1) Sisältö: Maantiede ja kartat, Maan liikkeet avaruudessa, tuulet, sateet, sää ja ilmasto, Maapallon rakenne, Maan pinta ja mitä siellä voi tapahtua: vuorten poimutuksista aina vuorten maan tasalle kulumiseen asti. Suoritusjärjestys: Ensimmäisenä kurssina 2. Yhteinen maailma (GE2) Sisältö: Ihmiset ja missä ne asuvat Maan päällä. Kulttuurien maailma. Miten ihmiset hyödyntävät luonnonvaroja? Kaupungit ja mitä niissä tapahtuu sekä kehityksen ohjailu. Suoritusjärjestys: Ensin GE1 VALTAKUNNALLISET 3. Riskien maailma (GE3) Sisältö: Onko maailmassa vaarallista elää? Mitkä ovat suurimmat riskit: avaruuden uhat, ilmastonmuutos, makean veden loppuminen, maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset vai sittenkin ihmisten aiheuttamat uhat? Miten riskeihin voidaan varautua? Uutisten seurantaa. Suoritusjärjestys: Pakollisten kurssien jälkeen 4. Aluetutkimus (GE4) Sisältö: Kartat ja miten ne rakentuvat, paikkatietojärjestelmät ja oma aluetutkimus. Kahden kolmen opiskelijan ryhmissä valitaan alue, jota tutkitaan ja kuvaillaan kartoin, diagrammein, kuvin ja maantieteellisin tekstein. Suoritusjärjestys: Pakollisten jälkeen, mieluiten vasta GE3:n jälkeen. Arviointi: Koe ja tutkielma KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 5. Kertauskurssi (GE5) Sisältö: Kurssin aiheet valitaan pakollisten kurssien aihepiireistä. Rakenne: Kurssi rakentuu viikoittaisten retkien ympärille. Ensin perehdytään luokassa viikon ajan aiheeseen. Retkellä tutustutaan aiheeseen käytännössä. Viikon viimeisellä tunnilla kirjoitetaan retkestä raportti. Retket tehdään jalan tai kaupungin busseilla. Opiskelijat maksavat bussimatkansa itse. Suoritusjärjestys: Pakollisten jälkeen, rajoitettu osallistujamäärä, ei sovellu suoritettavaksi itsenäisesti. LYHYT MATEMATIIKKA (MAB) PAKOLLISET KURSSIT 1. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) Keskeiset sisällöt: Suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen, toisen asteen polynomifunktio sekä toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. 16

17 Suoritusjärjestys: Vapaa 2. Geometria (MAB2) Keskeiset sisällöt: Kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen sekä geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 3. Matemaattisia malleja I (MAB3) Keskeiset sisällöt: Lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen sekä eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 4. Matemaattinen analyysi (MAB4) Keskeiset sisällöt: Polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen sekä graafisia ja numeerisia menetelmiä. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) Keskeiset sisällöt: Jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen. Normaalijakauma sekä sen normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite, todennäköisyyden laskulakien sekä niitä havainnollistavien mallien käyttöä. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 6. Matemaattisia malleja II (MAB6) Keskeiset sisällöt: Kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen, kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen, lineaarinen optimointi sekä lukujono. Aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 ja MAB3 7. Talousmatematiikka (MAB7) Keskeiset sisällöt: Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia. Taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1, MAB3 ja MAB6 8. Matemaattisia malleja III (MAB8) Keskeiset sisällöt: Trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla ja kulmayksikkö radiaani. Tyyppiä f ( x) a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen. Muotoa f ( x) Asin( bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina. Vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet. Koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo. Kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1, MAB2, MAB3 ja MAB6 17

18 KOULUKOHTAISET 9. Kertauskurssi (MAB9) Keskeiset sisällöt: Kurssien MAB1-MAB6 aihepiirien tietojen yhteensovittamista ja sovelluksia. Lasketaan vanhoja YO-tehtäviä. Suoritusjärjestys: Ensin MAB1 MAB6 10. Tilastot ja todennäköisyys II (MAB10) Keskeiset sisällöt: Erilaiset tilastolliset jakaumat, tilastollisia tunnuslukuja sekä todennäköisyysjakaumia. Suoritusjärjestys: Ensin MAB5 PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA) PAKOLLISET KURSSIT 1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) Keskeiset sisällöt: Potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi sekä eksponenttifunktio. Suoritusjärjestys: Vapaa 2. Polynomifunktiot (MAA2) Keskeiset sisällöt: Polynomien tulo, binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin sekä polynomiepäyhtälön ratkaiseminen. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 3. Geometria (MAA3) Keskeiset sisällöt: Kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus sekä sini- ja kosinilause. Ympyrä ja siihen liittyvien suorien geometriaa. Kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pintaalojen sekä tilavuuksien laskeminen. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 4. Analyyttinen geometria (MAA4) Keskeiset sisällöt: Pistejoukon, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt. Itseisarvoyhtälön ja - epäyhtälön ratkaiseminen. Yhtälöryhmän ratkaiseminen. Pisteen etäisyys suorasta. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2 ja MAA3 5. Vektorit (MAA5) Keskeiset sisällöt: Vektoreiden perusominaisuudet. Vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla. Koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo. Suorat ja tasot avaruudessa. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1-MAA4 6. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6) Keskeiset sisällöt: Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma. Jakauman tunnusluvut. Klassinen ja tilastollinen todennäköisyys. Kombinatoriikkaa. Todennäköisyyksien laskusäännöt. Diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma. Diskreetin jakauman odotusarvo. Normaalijakauma. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 ja MAA2 18

19 7. Derivaatta (MAA7) Keskeiset sisällöt: Rationaaliyhtälö ja epäyhtälö. Funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. Polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen. Polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1-MAA4 8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8) Keskeiset sisällöt: Juurifunktiot ja yhtälöt. Eksponenttifunktiot ja yhtälöt. Logaritmifunktiot ja yhtälöt. Yhdistetyn funktion derivaatta. Käänteisfunktio. Juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4 ja MAA7 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9) Keskeiset sisällöt: Suunnattu kulma ja radiaani. Trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen. Trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen. Trigonometristen funktioiden derivaatat. Lukujono. Rekursiivinen lukujono. Aritmeettinen jono ja summa. Geometrinen jono ja summa. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4 ja MAA7 10. Integraalilaskenta (MAA10) Keskeiset sisällöt: Integraalifunktio. Alkeisfunktioiden integraalifunktiot. Määrätty integraali. Pintaalan ja tilavuuden laskeminen. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA7, MAA8 ja MAA9 11. Lukuteoria ja logiikka (MAA11) Keskeiset sisällöt: Lauseen formalisoiminen. Lauseen totuusarvot. Avoin lause. Kvanttorit. Suora, käänteinen ja ristiriitatodistus. Kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö. Eukleideen algoritmi. Alkuluvut. Aritmetiikan peruslause. Kokonaislukujen kongruenssi. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 ja MAA2 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12) Keskeiset sisällöt: Absoluuttinen ja suhteellinen virhe. Newtonin menetelmä ja iterointi. Polynomien jakoalgoritmi. Polynomien jakoyhtälö. Muutosnopeus ja pinta-ala. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4 ja MAA7 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13) Keskeiset sisällöt: Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen. Jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia. Funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä. Epäoleelliset integraalit. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA7, MAA8, MAA9 ja MAA10 KOULUKOHTAISET 14. Kertauskurssi (MAA14) Keskeiset sisällöt: Kurssien MAA1-MAA10 aihepiirien tietojen yhteensovittamista ja sovelluksia. Lasketaan vanhoja YO-tehtäviä. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 MAA10 19

20 15. Analyysi (MAA15) Keskeiset sisällöt: Epäjatkuvien funktioiden integraalifunktio ja määrätyn integraalin derivaatta. Integroimiskeinoista osittaisintegrointi, sijoituskeino ja osamurtokehitelmä. Differentiaaliyhtälöitä. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 MAA Talousmatematiikka (MAA16) Keskeiset sisällöt: Verolaskentaa. Indeksit, valuutat ja lainalaskentaa. Suoritusjärjestys: Vapaa 17. Ammattikorkeakoulumatematiikka (MAA17) Keskeiset sisällöt: Vektoritaso, vektoriavaruus, vektoritulo ja vektorisovellukset. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA5, MAA7 ja MAA9 18. Insinöörimatematiikka 1 (MAA18) Keskeiset sisällöt: TTY:n pakollisen matematiikan 1. tenttialue. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA7 ja MAA9 19. Insinöörimatematiikka 2 (MAA19) Keskeiset sisällöt: TTY:n pakollisen matematiikan 2. tenttialue. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA5 ja MAA 8 ja MAA Differentiaalilaskennan sovelluksia (MAA20) Keskeiset sisällöt: Derivaattaan liittyviä sanallisia sovelluksia. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 MAA9 21. Algebra (MAA21) Keskeiset sisällöt: Ryhmä, rengas ja kunta. Suoritusjärjestys: Vapaa 22. Kompleksiluvut (MAA22) Keskeiset sisällöt: Kompleksitaso, kompleksifunktiot ja kompleksiyhtälöt. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA5, MAA7 ja MAA9 23. Euklidinen geometria (MAA23) Keskeiset sisällöt: Geometrinen piirtäminen harpilla ja viivaimella. Suoritusjärjestys: Vapaa 24. Lineaarialgebra (MAA24) Keskeiset sisällöt: Matriisien laskulait. Lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen matriisien avulla. Vektoriavaruudet ja lineaarikuvaukset sekä normi ja sisätulo. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1 ja MAA5 28. Matematiikka tieteiden kuningatar ja palvelija (MAA28) Keskeiset sisällöt: Kurssi esittelee matematiikan sovellutuksia ja niiden teoreettisia taustoja. Kurssi pyrkii kehittämään matemaattista ajattelukykyä ja täydentämään sekä syventämään aiemmin kursseilla opittuja asioita. Tutustutaan matemaattisiin tietokoneohjelmiin, kuten Octave. Kurssi helpottaa korkeakouluopintojen aloittamista antamalla hyvät perustiedot korkeakoulumatematiikkaan. Ydinsisällöt ovat differentiaalilaskenta työkaluna, matematiikan perusteista, kompleksilukujen joukko sekä matriisit ja niiden sovelluksia. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Suoritusjärjestys: Ensin MAA1-MAA10 20

Biologia. 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Pakolliset kurssit

Biologia. 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Pakolliset kurssit Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) Biologia tieteenä elämän ominaisuudet ja perusedellytykset biologiset tieteet ja tutkimusmenetelmät Luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen ekosysteemien ja

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio Lv. 2015-2016 Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT Äidinkieli Englanti A1 kieli Ruotsi B1 kieli Saksa B2 kieli Matematiikka Fysiikka Kemia Biologia Maantieto Uskonto Evankelis-luterilainen uskonto Ortodoksinen

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSI 1 (ÄI1) KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS PAKOLLINEN: Kirjallisen ja suullisen ilmaisun perusvalmiuksien vahvistaminen. Tekstilajit ja tekstityypit.

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 KURSSISISÄLLÖT: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 6 ENGLANTI (A1) 7 SAKSA SA 9 RUOTSI (B1) 10 SAKSA SAB2 JA SAB3 12 RANSKA RAB2 JA RAB3 14 MATEMATIIKKA

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2013 24.4.2013 KURSSISELOSTEET 2013 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2012 2013 2 SISÄLLYS 1. LUKUVUOSI 2012 2013 4 2. OPETTAJAT 5 3. OPPIAINEET JA KURSSIMÄÄRÄT 6 4. LUKIO 7 5. ARVIOINTI 11 6. AINEIDEN KURSSIKOHTAISET TAVOITTEET 14

Lisätiedot

Ensimmäisen opiskeluvuoden kurssien kurssikuvaukset:

Ensimmäisen opiskeluvuoden kurssien kurssikuvaukset: Kotkan lyseon lukio Ensimmäisen opiskeluvuoden kurssien kurssikuvaukset: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) Pakollinen kurssi Kurssilla käsitellään kielen, tekstin sekä vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tämä kurssiopas sisältää kaikki Ruoveden Yhteiskoulun lukion kurssit. Lisää valittavia kursseja löydät seudulliselta verkkokurssitarjottimelta: www.seututarjotin.fi ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 Kieli,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017 RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus 2 Suomi toisena kielenä S2 3 Ruotsi, B1-kieli 4 Englan, A-kieli 5 Saksa, A-kieli 7 Saksa, B2-kieli 8 Ranska, B2-kieli 9 Saksa, B3-kieli

Lisätiedot