SISÄLLYS. N:o 307. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 307. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 307 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun sosiaalija terveysministeriön päätöksen liitteen 9 muuttamisesta Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta Oikeusministeriön asetus opintososiaalisista eduista vankeinhoitoalan ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa N:o 307 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen liitteen 9 muuttamisesta Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti lisätään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (sosiaali- ja terveysministeriön määräyskokoelma 1994:66) liitteeseen 9, sellaisena kuin kyseinen liite on asetuksessa 770/2003, kohtaan 4 uusi alakohta seuraavasti: Liite 9 LUOKITUKSESSA KÄYTETTÄVÄT PERUSTEET 4. Erityiset säännöt 6. Sääntö 19 Poiketen siitä, mitä muilla säännöillä määrätään, lonkka-, polvi- ja olkanivelimplantit kuuluvat III tuoteluokkaan. Tässä säännössä lonkka-, polvi- ja olkanivelimplantilla tarkoitetaan implantoitavaa, eri komponenteista muodostuvaa kokoproteesia, jonka tarkoituksena on luonnollinen lonkka-, polvi- tai olkaniveltä vastaava toiminto, ei kuitenkaan lisälaitteita kuten ruuveja, kiiloja, levyjä tai instrumentteja. Tämä asetus tulee voimaan l päivänä syyskuuta Tässä asetuksessa tarkoitettujen lonkka-, polvi- ja olkanivelimplanttien, jotka on saatettu markkinoille ennen tämän asetuksen voimaantuloa noudattaen tuoteluokan IIb vaatimuksia, vaatimustenmukaisuus on arvioitava tuoteluokan III vaatimuksia noudattaen seuraavasti: 1) kun tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa on sovellettu sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 29 päivänä joulukuuta 1994 antaman päätöksen 7 :n 1 kohdan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä, a. menettelyä täydennetään päätöksen liitteen 2 kohdassa 4 tarkoitetulla menettelyllä tai b. vaatimustenmukaisuus osoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 5 :n 2 kohdan mukaisesti taikka

2 968 N:o 307 2) kun tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa on sovellettu sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 29 päivänä joulukuuta 1994 antaman päätöksen 7 :n 2 kohdan mukaista EY -tyyppitarkastusta koskevaa menettelyä yhdessä päätöksen liitteessä 6 tarkoitetun EY -vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevan menettelyn kanssa, a. vaatimustenmukaisuuden arviointi tehdään sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 5 :n 2 kohdan mukaisesti tai b. vaatimustenmukaisuus osoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 5 :n 1 kohdan mukaisesti. Tämän asetuksen voimaan tullessa markkinoilla oleva lonkka-, polvi- ja olkanivelimplantti, jonka vaatimustenmukaisuus on arvioitu terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun sosiaalija terveysministeriön päätöksen 7 :n 1 kohdan mukaisesti, saa olla markkinoilla ja voidaan ottaa käyttöön 1 päivään syyskuuta 2009 saakka. Kun tämän asetuksen voimaan tullessa markkinoilla olevan lonkka-, polvi- ja olkanivelimplantin vaatimustenmukaisuus on arvioitu edellä tarkoitetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 7 :n 2 momentin mukaisesti, implantti saa olla markkinoilla 1 päivään syyskuuta 2010 saakka. Tällainen implantti voidaan ottaa käyttöön myös edellä mainitun ajankohdan jälkeen. Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä Neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo Komission direktiivi 2005/50/EY (32005L0050); EUVL N:o L 210, , s. 41

3 969 N:o 308 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2007 Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista 29 päivänä syyskuuta 2006 annetun asetuksen (854/2006) liitteet 1 ja 3 8 seuraavasti: Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2007 Ministeri Erkki Tuomioja Osastopäällikkö Ulla Väistö

4 970 N:o 308 Liite 1 Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa Virkanimike tai tehtävä Perusarvo euroa vuodessa Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) Edustuston päällikkö (vaativuustasot 4-7) Väliaikainen asiainhoitaja, yhteystoimiston päällikkö (Pristina, Ramallah), II-virkamies isossa edustustossa (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- ja COPSsuurlähettiläs (EU-edustusto) Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos Ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Avustaja, hallinnollinen avustaja Osastosihteeri Muut

5 N:o Liite 3 ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN Asemapaikka Kerroin Oslo 1,400 Reykjavik 1,350 Soul Tokio 1,300 Moskova Kööpenhamina 1,250 Bern 1,200 Geneve Murmansk Petroskoi Pietari Abuja 1,150 Lontoo Berliini 1,100 Göteborg New York Ottawa Pariisi Rooma Strasbourg Tukholma Wien Ankara 1,050 Bryssel Dublin Haag Hampuri Hongkong Los Angeles Luxemburg Washington Ateena 1,000 Brasiilia Canberra Kiova

6 972 N:o 308 Lissabon Lusaka Madrid Peking Rabat Ramallah Shanghai Sydney Tel Aviv Zagreb Beograd 0,950 Bukarest Jakarta Kabul Kanton Las Palmas Mexico Nikosia Praha Pristina Singapore Tallinna Abu Dhabi 0,900 Alger Bangkok Bratislava Budapest Damaskus Lima Ljubljana Maputo Nairobi Riika Santiago de Chile Sofia Teheran Varsova Vilna Addis Abeba 0,850 Caracas Riad Tunis Windhoek Hanoi 0,800 Kairo

7 N:o Katmandu Kuala Lumpur Managua Manila New Delhi Pretoria Buenos Aires 0,750 Dar es Salaam Islamabad Abidjan 1,100 Bagdad 0,750 Khartum 1,050 Mostar 0,900 Sarajevo 0,900 Lilongwe 0,850 Gaborone 0,750 Maseru 0,750

8 974 N:o 308 Liite 4 Varustautumiskorvausten määrät Virkanimike tai tehtävä Varustautumiskorvaus euroa Edustuston päällikkö Väliaikainen asiainhoitaja, yhteystoimiston päällikkö (Pristina, Ramallah), II-virkamies isossa edustustossa (Berliini, NATOedustusto, Geneve, Lontoo, Moskova, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- ja Copssuulähettiläs (EU-edustusto) Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvontaasiantuntija ja lehdistövirkamies Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri ja IV - VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvontaasiantuntija ja lehdistövirkamies Muut 4 460

9 N:o Muuttokuutioiden enimmäismäärät Liite 5 Virkanimike tai tehtävä Muuttokuutioiden enimmäismäärä m³ Edustuston päällikkö 30 Väliaikainen asiainhoitaja, yhteystoimiston päällikkö (Pristina, Ramallah), II-virkamies isoissa edustustoissa (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- ja Copssuurlähettiläs (EU-edustusto) 40 Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 35 Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 30 Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri, IV-VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 25 Muut 20

10 976 N:o 308 Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit Liite 6 Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan Muuttokorvaus reittiryhmittäin Muutto-oikeus m3 A B C D E F Muuttoreitit Mistä Mihin Luokka Poikkeavat korvaukset Kaakkois-Eurooppa alueen sisäiset ja naapurimaat (< 500 km) A ja Länsi-Balkan (Beograd, Bukarest, alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi- Ljubljana, Pristina, Eurooppa B Sofia, Zagreb) Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri C Aasia, Australia, Helsinki, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Afrikka, Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles) Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keskija Etelä-Amerikka, Los Angeles Reykjavik, Venäjä ja Ukraina D E

11 N:o Liite 7 Edustuskorvausten yksikköhinnat Kotiedustuksen yksikköhinnat Asemapaikka Lounas Brunssi, Päivällinen Buffet Normaali Vaativlounava Kevyt- Normaali Vaati- Seisova Istuva Vastaanotto Aamiainen, kahvitarjoilu Pristina

12 978 N:o 308 Liite 8 Olosuhdeluokitus ja korvausmäärät Olosuhdeluokitus: Abu Dhabi Los Angeles Buenos Aires Ankara Bangkok Las Palmas Ottawa Canberra Beograd Kiova Rabat New York Hongkong Bukarest Kuala Lumpur Reykjavik Tokio Pietari Moskova Pretoria Tunis Washington Singapore Sofia Soul Sydney Tel Aviv Windhoek Brasiilia Hanoi Dar es Salaam Addis Abeba Abuja Caracas Managua Jakarta Islamabad Kabul Damaskus Manila Katmandu Maputo Teheran Kairo Murmansk Lusaka New Delhi Kanton Pristina Ramallah Riad Lima Mexico Nairobi Peking Petroskoi Santiago Shanghai

13 979 N:o 309 Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2007 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä toukokuuta 2005 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (351/2005) 15 :n 1 momentin 13 ja 14 kohta, 22 :n 4 momentti ja 39 sekä lisätään 15 :n 1 momenttiin uusi 15 kohta sekä 23 :ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti: 15 Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston tehtävät Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat: 13) alue- ja paikallishallinnon sähköisen asioinnin yleistä kehittämistä; 14) valtionhallinnon ja kunnallishallinnon välistä tietohallintoyhteistyötä; sekä 15) kuntasektorin verkostomaista tietohallintoyhteistyötä. 22 Ministeriön hallintoyksikön tehtävät Tietohallintoryhmä ohjaa ja kehittää kansliapäällikön apuna ministeriön ja hallinnonalan yhteistä tietohallintoa, tietojenkäsittelyä, tietoliikennettä, tietoturvallisuutta sekä sähköistä asiointia. Tietohallintoryhmä huolehtii lisäksi ministeriön keskitetystä tietotekniikkatuesta. Tietohallintoryhmä osallistuu ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavien tietojenkäsittelyä ja tietoliikennepalveluita koskevien hankinta-asioiden valmisteluun yhdessä ministeriön ja hallinnonalan tietohallinnon ohjausryhmän kanssa. 23 Ministeriön talousyksikön tehtävät Hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmä vastaa toimeksiantona saatujen ministeriön hankintojen osalta julkisia hankintoja koskevien menettelyjen noudattamisesta sekä erityisesti kilpailuttamisesta siten kuin ministeriön sisäisessä määräyksessä tarkemmin määrätään. Hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmä huolehtii lisäksi hallinnonalan hankintoja koskevan yhtenäisen sopimustenhallinnan järjestämisestä sekä ministeriön hankintoja koskevan sopimustenhallinnan sisältöosuuden ylläpidosta. 39 Hankinta-asioiden valmistelu Ministeriön osastoja ja erillisiä yksiköitä

14 980 N:o 309 koskevat hankinnat valmistellaan yhteistyössä ministeriön talousyksikön hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmän kanssa sille tehtävän toimeksiannon mukaisesti. Ministeriön osastojen ja erillisten yksiköiden tulee huolehtia siitä, että toimeksiannon edellyttämä toimialan asiantuntemus ja osaaminen on käytettävissä hankintaprosessin aikana. Mitä edellä 1 momentissa on sanottu, ei koske hankintoja, jotka kilpailutetaan toimeksiannon perusteella hallinnonalan muissa virastoissa. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2007 Sisäasiainministeri Kari Rajamäki Kansliapäällikkö Ritva Viljanen

15 981 N:o 310 Oikeusministeriön asetus opintososiaalisista eduista vankeinhoitoalan ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2007 Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1316/2006) 13 :n 2 momentin nojalla: 1 Päiväraha, palkkaus ja matkakustannukset Rikosseuraamusalan koulutuskeskus maksaa vankeinhoitoalan ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevalle opiskelijalle 4,5 euron suuruista kurssipäivärahaa jokaiselta opetus- ja harjoittelupäivältä, jolta opiskelijalle ei makseta palkkaa. Koulutuskeskus maksaa siihen virkasuhteessa olevalle opiskelijalle uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta rikosseuraamusalalla tehdyssä tarkentavassa virkaehtosopimuksessa tarkoitetun vaativuustason 1 mukaista tehtäväkohtaista palkkaa. Koulutuskeskus korvaa opiskelijalle opiskeluun kuuluvien matkojen matkustamiskustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti työharjoittelujaksoja lukuun ottamatta. Työharjoittelujaksojen palkkauksesta säädetään Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain (1316/2006) 18 :n 2 momentissa. 2 Majoitus ja ruoka Koulutuskeskus järjestää tarvittaessa virkasuhdetta vailla olevalle opiskelijalle maksuttoman majoituksen siten, että etusijalla ovat opiskelijat, joiden vakituinen asunto on koulutuskeskuksen sijaintipaikan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 :ssä säädetyn työssäkäyntialueen ulkopuolella. Koulutuskeskus järjestää virkasuhdetta vailla olevalle opiskelijalle opetuspäivinä maksuttoman ruokailun, johon sisältyy aamiainen ja lämmin lounas. 3 Virkapuku Koulutuskeskus hankkii opiskelijalle virkapuvun. Virkapuvun hankinnasta aiheutuneiden kustannusten jaossa opiskelijan ja koulutuskeskuksen välillä noudatetaan valtion virkapukuavustuksista annettua asetusta (850/1969). 4 Terveydenhuolto Virkasuhdetta vailla olevan opiskelijan terveydenhuolto järjestetään kansanterveyslain (66/1972) 14 :n 1 momentin 6 kohdan mukaisesti. Koulutuskeskus maksaa opiskelijan

16 982 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 310 terveyskeskusmaksut. Virkasuhteessa oleva opiskelija kuuluu työterveyshuollon piiriin. Lisäksi noudatetaan, mitä opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetussa laissa (1318/2002) säädetään. 5 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2007 Oikeusministeri Leena Luhtanen Suunnittelija Juho Martikainen JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2007 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

SISÄLLYS. N:o 853. Laki. ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 853. Laki. ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 N:o 853 854 SISÄLLYS N:o Sivu 853 Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta... 2437 854 Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1047. Laki. palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 1047. Laki. palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1047 1048 SISÄLLYS N:o Sivu 1047 Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta... 1048 Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011. 278/2011 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011. 278/2011 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMN SÄÄDÖSKOKOLMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

C Bukarest, Haag, Kiova, Ljubljana, Luxemburg, Minsk, Murmansk, Praha, Sofia, Varsova, Zagreb Abu Dhabi, Alger, Ankara, Ateena, Bangkok,

C Bukarest, Haag, Kiova, Ljubljana, Luxemburg, Minsk, Murmansk, Praha, Sofia, Varsova, Zagreb Abu Dhabi, Alger, Ankara, Ateena, Bangkok, 4 278/2011 Liite 6 Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan: Muuttokorvaus reittiryhmittäin Muuttooikeus m 3 A 60-7 369 10 376 11 928 13 667 16 363 18 320

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 462. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 462. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 462 466 SISÄLLYS N:o Sivu 462 Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879 SISÄLLYS N:o Sivu 872 Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta... 2485 873 Valtioneuvoston asetus lastensuojeluasetuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 808. Laki. rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 808. Laki. rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2007 N:o 808 817 SISÄLLYS N:o Sivu 808 Laki rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta... 3723 809 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 48. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 48. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2010 N:o 48 58 SISÄLLYS N:o Sivu 48 Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004 N:o 982 989 SISÄLLYS N:o Sivu 982 Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1187 1194 SISÄLLYS N:o Sivu 1187 Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta... 3203 1188 Laki valtion virkamieslain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevissa asioissa... 560

SISÄLLYS. koskevissa asioissa... 560 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010 N:o 94 105 SISÄLLYS N:o Sivu 94 Tasavallan presidentin asetus WIPOn tekijänoikeussopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1237 1242. Laki. N:o 1237. hedelmöityshoidoista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1237 1242. Laki. N:o 1237. hedelmöityshoidoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1237 1242 SISÄLLYS N:o Sivu 1237 Laki hedelmöityshoidoista... 3617 1238 Laki isyyslain muuttamisesta... 3626 1239 Laki valtion

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 81. Tasavallan presidentin asetus. Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 81. Tasavallan presidentin asetus. Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2004 N:o 81 87 SISÄLLYS N:o Sivu 81 Tasavallan presidentin asetus Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta...

Lisätiedot

Eurooppalainen kulttuurimaakunta

Eurooppalainen kulttuurimaakunta Eurooppalainen kulttuurimaakunta Etelä-Pohjanmaan kulttuurin kansainvälistymisohjelma päivitys vuosille 2013-2016 A:36 Etelä-Pohjanmaan kulttuurin kansainvälistymisohjelman päivitys Julkaisunumero A:41

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 624 628 SISÄLLYS N:o Sivu 624 Laki kotikuntalain muuttamisesta... 1767 625 Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725 SISÄLLYS N:o Sivu 717 Laki Eduskunnan kirjastosta... 1877 718 Laki arkistolain 1 :n muuttamisesta... 1879 719 Laki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2006 N:o 764 769. Laki. N:o 764. Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2006 N:o 764 769. Laki. N:o 764. Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2006 N:o 764 769 SISÄLLYS N:o Sivu 764 Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta... 2297 765 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2010 N:o 352 361 SISÄLLYS N:o Sivu 352 Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 928. Laki. rikoslain 50 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 928. Laki. rikoslain 50 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2006 N:o 928 931 SISÄLLYS N:o Sivu 928 Laki rikoslain 50 luvun muuttamisesta... 2597 929 Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1427 1432 SISÄLLYS N:o Sivu 1427 Laki opintotukilain muuttamisesta... 3941 1428 Laki sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1122. Ulkoasiainministeriön asetus. ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 1122. Ulkoasiainministeriön asetus. ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1122 1124 SISÄLLYS N:o Sivu 1122 Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta... 4571

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1065 1075 SISÄLLYS N:o Sivu 1065 Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta... 5181 1066 Laki mielenterveyslain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 797. Laki. asumistukilain 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 797. Laki. asumistukilain 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2004 N:o 797 807 SISÄLLYS N:o Sivu 797 Laki asumistukilain 15 :n muuttamisesta... 2231 798 Tasavallan presidentin asetus Eurooppa-koulujen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 465/2012 Verohallinnon työjärjestys

SÄÄDÖSKOKOELMA. 465/2012 Verohallinnon työjärjestys SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2012 465/2012 Verohallinnon työjärjestys Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2012 Verohallinnosta 11 päivänä kesäkuuta 2010 annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1468 1475 SISÄLLYS N:o Sivu 1468 Laki päästökauppalain muuttamisesta... 5671 1469 Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista...

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallintouudistuksen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan työryhmän raportti 30.11.2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot