Käännös alkuperäisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käännös alkuperäisestä"

Transkriptio

1 Käännös alkuperäisestä AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli

2

3 Julkaisupäivä: 10. CE-painos: 10/2011 Versio 1: 13/10/11 Valmistaja: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej Hillerød, Tanska P: F: E: I: Myynti ja huolto: Australia Avanti Wind Systems PTY LTD P: +61 (0) Kiina Avanti Wind Systems P: Tanska Avanti Wind Systems A/S P: Saksa Avanti Wind Systems GmbH P: +49 (0) Espanja Avanti Wind Systems SL P: UK Avanti Wind Systems Limited P: USA Avanti Wind Systems,Inc P: +1 (262) Intia Avanti Wind Systems,PL P:

4 Vain koulutetut henkilöt saavat käyttää tätä hissiä. Tämän käyttöoppaan on oltava henkilökunnan käytettävissä aina asennuksen ja käytön aikana. Lisäkopioita voidaan tilata valmistajalta. Kaikki toimenpiteet ovat ainoastaan viitteellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman ilmoitusta. Sisältö Sivu Käyttöopas 1. Rajoitettu takuu Tässä oppaassa käytettyjen symbolien selitykset Varoitukset Laitteiston kuvaus Käyttötarkoitus Toiminta Huoltohissimallit Lämpötila Lisävarusteet Komponentit Hissikorin tiedot Hissikori, jossa on tarttumislaite, nostolaite, kytkentäkaappi ja käsiohjauslaite Huoltohissien M, L ja XL tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä, tarttumislaite ja ohjauslaitteet Käyttövaijeri, turvavaijeri ja ohjausvaijeri Hissikorin turvalaitteet Turvajarru Hätäpysäytys Kiinteä hätäpysäytys (lisävaruste) Automaattinen käyttökytkin Mekaaninen nostovoiman rajoitin Tarttumislaite Turvapuomi (lisävaruste) Keltainen vilkkuvalo (lisävaruste) Hätävalo (lisävaruste) Oven pysäytyskytkin Liukuovi: Kaksoisovi: Puolirullaovi: Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmä (lisävaruste): Rajapysäytyskytkin Ylärajan pysäytyskytkin Ylärajan hätäpysäytyskytkin Pohjan turvapysäytys Yläosan turvapysäytys (lisävaruste) Ovellisten suoja-aitojen turvalaitteet Suojalukkojärjestelmä Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmä Valvojan suorittama päivittäinen tarkastus Huoltohissi Käyttöalue Ohjaustoiminnot Automaattinen käyttötesti Kauko-ohjaus Tarttumislaite Vaijerit ja kiinnitys Käyttö - hissin kuljetus Sisään- ja uloskäynti Seis/Hätäpysäytys Normaali käyttö Automaatti Kauko-ohjaus AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

5 6.6 Nostovoiman rajoitin Manuaalinen käyttö Hätälaskeutuminen Manuaalinen nousu Toimintaohjeet, jos tarttumislaite aktivoituu Korjaus vian ilmetessä Hissi epäkunnossa Vaijerien poistaminen vaihtoa varten Huoltohissin pysäköiminen Vaijerin päät Nostovaijerin poistaminen Turvavaijerin poistaminen Kunnossapito Vuositarkastus Nostolaite Turvajarru Huoltohissi Kiinnitys/vaijerit/kaapeli Ylikuormarajoitin / tiedotusmerkit Korjaukset Varaosatilaukset Teräsvaijeri Moottori ja jarru Sähköinen ohjausjärjestelmä Turvajarru Arvokilvet ja tiedotusmerkit Asennusopas 1. SHARK-hissikorin asennus Osaluettelo - Shark L/XL liukuovella Osaluettelo - Shark L/XL kaksoisovella Osaluettelo - Shark L/XL puolirullaovella Osaluettelo - SHARK M Osaluettelo - SHARK M rullaovella Vaijerien kiinnitys Tornin yläosa Vaijerin asemointimitat Ohjausvaijerin kiinnityksen varmistus - maataso Menetelmä 1: Kiila-ankkuri Menetelmä 2: Kolmijalkatuki Menetelmä 3: Teräspalkki Ohjausvaijerien Ø12 mm kiristys Sähköliitännät Virtalähde Syöttöjohto Virtaliitäntä Käyttö- ja turvavaijerin asennus hissiin Käyttövaijerin asennus Turvavaijerin asennus Käyttö- ja turvavaijerin varmistus Käyttövaijerin vastapaino Turvavaijerin menetelmä 1: Kiila-ankkuri ja jousi Turvavaijerimenetelmä 2: Työntöjousi Turvavaijerimenetelmä 3: Teräspalkki ja jousi Vaijerin kiinnittimen kohdistus Turvavyöhykelevyjen säätö Yläpysäytyslevyn säätö Vaaravyöhyke! -tarra Purkaus Tarkastus ennen ensimmäistä käyttöä Liite A: Ylikuormarajoittimen säätö Liite B: Vuositarkastuksen testiraportti Liite C: Vikaraportti Käyttöopas 5

6 1. Rajoitettu takuu Avanti Wind Systems A/S takaa asiakkaalle toimituspäivästä alkaen 365 päivän ajaksi tai Avantin myöntämässä takuussa määritetyksi ajaksi, että tässä oppaassa kuvatussa Avantihuoltohississä ("tuote") ei esiinny materiaali- tai valmistusvirheitä normaalin käytön ja huollon yhteydessä, mikäli se on asennettu ja sitä käytetään tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle käyttäjälle. Avantin ainoa korjaava toimenpide ja velvoite tämän rajoitetun takuun puitteissa on Avantin omalla päätöksellä tuotteen vaihtaminen (mukaan lukien asiakkaan maksamat sivu- ja rahtikustannukset) samanlaiseen uuteen tai kunnostettuun samanarvoiseen tuotteeseen tai tuotteen ostohinnan palauttaminen, jos tuote palautetaan Avantille rahti ja vakuutus ennaltamaksettuina. Avantin velvollisuuksista on nimenomaisesti säädelty tuotteen palautuksen osalta Avantin palautuskäytäntöjen mukaisesti. Tämä takuu ei ole voimassa, jos (i) tuotetta on muutettu ilman Avantin tai sen valtuutetun edustajan lupaa; (ii) tuotetta ei ole asennettu, käytetty, korjattu tai huollettu tämän käyttöoppaan tai Avantin muiden ohjeiden mukaisesti; (III) tuote on vaurioitunut huolimattomuuden, laiminlyönnin, väärinkäytön tai onnettomuuden seurauksena; (iv) Avanti on toimittanut tuotteen asiakkaalle maksutta; tai (v) tuote on myyty "AS-IS"-sopimukseen perustuen. Jos tässä rajoitetussa takuussa ei ole erityisesti muuta mainittu, KAIKKI VÄLITTÖMÄT JA VÄLILLISET EHDOT, KUVAUKSET JA TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA KAIKKI VÄLILLISET TAKUUT TAI SÄÄDÖKSET KOSKI- EN KAUPPAKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SOPIMUKSEN RIKKOMATTOMUUTTA, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, KAUPPATAPAA, LAKIA, KÄYTTÖÄ TAI KAUPPAKÄYTÄNTÖÄ ON TÄTEN POISSUL- JETTU LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA JA NIMENOMAISESTI AVANTIN KIELTÄMIÄ. JOS SOVELLETTAVAN LAIN RAJOISSA SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ VÄLILLISTÄ TAKUUTA EI VOIDA POISSULKEA TÄSSÄ RAJOITETUSSA TAKUUSSA MAINITULLA TAVALLA, VÄLILLI- NEN TAKUU RAJOITTUU AJALLISESTI EDEL- LÄ MAINITUN VÄLITTÖMÄN TAKUUN KES- TOON. KOSKA JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA VÄLILLISTEN TAKUIDEN VOIMASSA- OLON RAJOITUKSIA, TÄMÄ EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA. TÄMÄ RAJOI- TETTU TAKUU ANTAA ASIAKKAALLE TIETTY- JÄ LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA, JA ASIAK- KAALLA SAATTAA OLLA MUITA LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA SOVELLETTAVIEN LAKIEN NOJALLA. Tämä vastuuvapauslauseke pätee myös siinä tapauksessa, että välitön takuu ei ole voimassa. Riitatapauksissa pätee englanninkielinen alkuperäinen asiakirja. 6 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

7 2. Tässä oppaassa käytettyjen symbolien selitykset Symboli Huomiosana Merkitys Noudattamatta jättäminen voi johtaa tapaturmaan Turvallisuusohjeet STOP VAARA! Välitön tai mahdollisesti uhkaava vaara: Kuolema tai vakava loukkaantuminen! VAARA! Välitön tai mahdollisesti uhkaava vaarallisen jännitteen aiheuttama vaara: Kuolema tai vakava loukkaantuminen! VARO! Mahdollisesti vaarallinen tilanne: Lievä tapaturma tai aineellinen vahinko. Lisäohjeita! Varoitus! Mahdollisesti vaarallinen tilanne: Laitteiston tai työskentelypaikan vaurioituminen Tärkeää! Hyödyllisiä vinkkejä optimaalisista työskentelytavoista Ei Tilaus Viittaus kirjalliseen spesifikaatioon/dokumentaatioon Käyttöopas 7

8 3. Varoitus! STOP VAARA! Älä käytä hissiä tulipalon sattuessa. STOP 8 VARO! Vältä tapaturmat noudata kaikkia ohjeita! a) Huoltohissin ja sen kiinnittimien asennuksen ja/tai huollon ja/tai käytön saa suorittaa vain pätevä henkilöstö, jonka laitteen haltija on työhön erityisesti valtuuttanut. b) Henkilökunnan vähimmäisikä on 18 vuotta. Henkilökunnan on tunnettava asianmukaiset tapaturmantorjuntamääräykset, ja heillä on oltava aiheesta riittävä koulutus. c) Henkilökunnan on luettava ja ymmärrettävä tämä käyttöopas. d) Henkilökunnalle on annettava kopio käyttöoppaasta, jonka on aina oltava henkilökunnan käytettävissä. e) Jos edellä mainittuihin tehtäviin on valtuutettu useampi kuin yksi henkilö, työnantajan on määrättävä toimenpiteen vastuuhenkilö. VAARA! f) Jos asennustoimenpiteissä tai nousuun tai laskuun liittyy putoamisvaara, vaara-alueella olevien henkilöiden on käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (rakennukseen kiinnitetty turvajärjestelmä), jotka estävät putoamisen. g) Toimenpiteissä saa käyttää ainoastaan viattomia kiinnityslaitteita, hissikorin komponentteja, nostolaitteen varusteita, jarrulaitteita, alkuperäisiä nostolaitteen vaijereita ja pysäytyslaitteita. h) Järjestelmän sähköliitännät on tehtävä standardin EN mukaisesti. i) Kaikkien osien moitteettomuus ja täydellinen toiminnallisuus on tarkistettava ennen asennusta. j) Poikkeuksetta on käytettävä itselukittuvia muttereita, ja aina on noudatettava seuraavia ohjeita: - Ruuvin on työnnyttävä mutterista vähintään puolella kierteen halkaisijasta. - Mutteria ei saa käyttää, jos sen löysääminen käsin on mahdollista! k) Varmista ennen kiinnitysjärjestelmän asentamista, että kiinnitykseen käytettävät rakennuksen osat kestävät suunnitellun kuorman. AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille l) Jos käytön aikana todetaan vikoja tai vaurioita tai jos ilmenee muita turvallisuuden mahdollisesti vaarantavia seikkoja: Keskeytä työskentely välittömästi ja ilmoita valvojalle tai esimiehelle! m) Vain pätevät sähköalan ammattilaiset saavat tarkistaa ja korjata sähköjärjestelmiä. n) Vain pätevät asentajat saavat korjata nostolaitetta, jarrulaitetta ja järjestelmän tukiosia. o) Jos tukiosia korjataan tai vaihdetaan, asiantuntijan on tarkistettava ja vahvistettava järjestelmän käyttöturvallisuus. p) Muiden kuin alkuperäisten osien ja erityisesti muun kuin alkuperäisen nostolaitteen vaijerin käyttö johtaa valmistajan myöntämän takuun ja CE-sertifioinnin raukeamiseen. q) Huoltohissin muuttaminen, laajentaminen tai uudelleenrakentaminen ei ole sallittua ilman valmistajan kirjallista suostumusta. r) Takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen uudelleenrakentamisesta tai muuttamisesta tai muiden kuin valmistajan hyväksymien alkuperäisten osien käytöstä. s) Valtuutetun turvallisuusjärjestön edustajan on tarkistettava hissi ennen käyttöä. t) AVANTIn kouluttaman asiantuntijan on tarkastettava hissi vähintään kerran vuodessa. Nostolaite ja turvajarru on huollettava valtuutetun huoltoliikkeen toimesta ja varustettava uudella sertifikaatilla 250 käyttötunnin välein. u) Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaiset henkilöt eivät saa käyttää huoltohissiä, sillä tämä voi vaarantaa työturvallisuuden. Tornin haltijan on varmistettava kolmannen osapuolen tekemien huoltohissin tarkastusten tarve ja noudatettava määritettyjä standardeja. VARO! Huoltohissiä saa käyttää vain silloin, kun haltija ja Avanti ovat määrittäneet tuulen enimmäisnopeuden, jolloin huoltohissin käyttäminen on turvallista. Tuulen enimmäisnopeus riippuu tuuliturbiinin generaattorin mallista.

9 4. Laitteiston kuvaus 4.1 Käyttötarkoitus Tässä käyttöoppaassa kuvattu huoltohissi on tarkoitettu seuraaviin käyttötarkoituksiin: - henkilökunnan ja materiaalin kuljetus tuuliturbiinijärjestelmissä, tuuliturbiinien ristikkotorneissa ja telekommunikaation tukiasemien mastoissa. - kuljetus asennus-, tarkastus- ja korjaustoimenpiteitä varten. Huoltohissiä voidaan käyttää kahden henkilön sekä heidän työvälineiden ja laitteiden kuljetukseen tornissa työskentelyyn tarvittavaan korkeuteen. Huoltohissi on tarkoitettu pysyvään asennukseen yhdessä määritetyssä tornissa. Hissiä ei ole tarkoitettu käyttöön - siiloissa - poraus- ja kairauspaikoissa - pysyvästi asennettuna julkisivuhissinä - nosturihissinä - räjähdysvaarallisessa ympäristössä. 4.2 Toiminta Huoltohissin nostamiseen ja laskemiseen käytetään nostolaitetta ja rakennukseen kiinnitettyä vaijeria. Kaksi turvajarrun tarttumislaitetta varmistavat huoltohissin turvallisen kiinnityksen erilliseen turvavaijeriin. Hissin liikkumista ylös- ja alaspäin voidaan ohjata huoltohissin sisältä manuaalisessa käyttötilassa, kauko-ohjaimen lähettimellä kauko-ohjauksen käyttötilassa (lisävaruste) tai hissin ulkopuolelta automaattisessa käyttötilassa (lisävaruste). Nostovoiman rajoitin estää hissin liikkumisen ylöspäin, jos nostolaitteen kuorma on liian suuri. Huoltohissin kummallakin puolella olevat kaksi ohjainvaijeria estävät hissin pyörimisen ja kallistumisen. 4.3 Huoltohissimallit Tässä käyttö- ja asennusoppaassa kuvataan seuraavat mallit: SHARK M liukuovella - nostokapasiteetti 240 kg SHARK L liuku-/kaksoisovella/4-ovinen - nostokapasiteetti 240/320 kg SHARK XL liukuovella - nostokapasiteetti 320 kg 4.4. Lämpötila Käyttölämpötila -15 ºC ºC Selviytymislämpötila -25 ºC ºC. Saatavana on myös matalan lämpötilan sarja. Matalan lämpötilan sarjan käyttölämpötila -25 ºC ºC. 4.5 Lisävarusteet Tärkeiden työterveys- ja työturvallisuusmääräysten täyttämiseksi on tuuliturbiinin ja sen komponenttien mallin kanssa käytettävä huoltohissin mukana toimitettuja turvallisuusjärjestelmiä, jotka tekevät koko laitteistosta turvallisen kokonaisuuden. Tärkeiden työterveys- ja työturvallisuusmääräysten toteutuminen ja riskit on arvioitava huolellisesti. Avanti vahvistaa kyseisten määräysten noudattamisen ennen asennusta. Huoltohissejä täydentäviä järjestelmiä ovat: Suoja-aidat ja suojukset Huoltohissin aukon on oltava riittävästi suojattu, jotta vältetään putoaminen tai huoltohissin liikkumisesta aiheutuvat tapaturmat. Suoja-aidan ja suojusten on oltava asianmukaisten standardien ja paikallisten määräysten mukaisia Tason sisäänkäyntiovien turvallisuusjärjestelmä Huoltohissin aukon on oltava riittävästi suojattu putoamisen välttämiseksi. Kun huoltohissi ei ole tasolla, käyntiovet eivät saa olla auki. Tämä varmistetaan käyttämällä käyntiovissa lukitusjärjestelmiä, joiden toiminta riippuu huoltohissin asennosta. Käyttöopas 9

10 4.6 Osat Hissikori Kuva 1a SHARK L liukuovella Kuva 1b SHARK L kaksoisovella Hissikori 2 Liukuovi 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 1 Hissikori 2 Kaksoisovi 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 10 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

11 Kuva 1c SHARK L 4-ovinen malli Kuva 1d SHARK M liukuovella Hissikori 2 4-ovinen 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 1 Hissikori 2 Liukuovi 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) Käyttöopas 11

12 Kuva 1e SHARK L puolirullaovella Kuva 1f SHARK M rullaovella Hissikori 2 Rullaovi 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 1 Hissikori 2 Rullaovi 3 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 12 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

13 4.6.2 Hissikori, jossa on tarttumislaite, nostolaite, sähkökytkentärasia ja käsiohjauslaite Kuva Hissikori 2 Nostolaite 3 Sähkökytkentärasia 4 Ankkuripiste 5 Turvajarrun tarttumislaite 6 Kaapeliliitäntä (hissin takana) 7 Kiinteä hätäpysäytyspainike (lisävaruste, hissikorin sisällä) 8 Käsiohjauslaite 9 Automaattitilan ohituskytkin (lisävaruste) 10 Oven pysäytyskytkin 11 Pohjan pysäytyskytkin 12 Kiinnitysrengas 13 Hätärajapysäytyskytkin 14 Käytön rajapysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 15-19) Käyttöopas 13

14 4.6.3 Huoltohissien M, L ja XL tekniset tiedot Kuva 3a Liukuoven mitat Shark M:n nostokapasiteetti: Moottori X402P 240 kg Moottori M kg (enintään 1 henkilöä) Shark L:n nostokapasiteetti: Moottori X402P 240 kg Moottori M kg (enintään 2 henkilöä) Moottori L502P 320 kg Moottori M kg (enintään 2 henkilöä) H Shark XL:n nostokapasiteetti: Moottori X402P 240 kg Moottori M kg (enintään 2 henkilöä) Moottori L502P 320 kg Moottori M kg (enintään 3 henkilöä) B F Hissin paino: M: kg 90 L: kg 110 XL: kg 120 Virtakaapelin paino on lisättävä hissin painoon (noin 0,23 kg/m). D C A Korkeus: Harjan alapuolella: mm Nostolaitteen alapuolella: 2100 mm E N G Liukuoven aukko: M: 500 mm X - XL: 550 mm Mitat (mm): Melutaso synnyttämä: max. 75 db (A). Shark A B C D E F G 1) N H M / L / XL / ) Vakio vaijerin ohjain / kapea vaijerin ohjain. (Lisätietoja sivulla 52). 14 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

15 Kuva 3b Kaksoisoven mitat Nostokapasiteetti: Moottori X402P 240 kg Moottori M kg (enintään 2 henkilöä) Moottori L502P 320 kg Moottori M kg (enintään 3 henkilöä) M Hissin paino: L: kg 115 XL: kg 125 Virtakaapelin paino on lisättävä hissin painoon (noin 0,23 kg/m). Korkeus: Harjan alapuolella: mm Nostolaitteen alapuolella: mm B D Aita C A E N G Mitat (mm): Shark A B C D E G 1) M N L / ) Vakio vaijerin ohjain / kapea vaijerin ohjain. (Lisätietoja sivulla 52). Käyttöopas 15

16 4.6.4 Käyttöjärjestelmä, tarttumislaite ja ohjauslaitteet Kuva 4 Nostolaite X402P M Jarruvivun kiinnityskohta 2 Moottori 3 Vaijerinosto, varustettu ylikuormasuojauksella 4 Käyttöjärjestelmä/ vaihdelaatikko Kuva 5 Turvajarru BSO 504E OSL Ohjauskahva/ jarruvipu 6 Turvajarrun pysäytyspainike 7 Liitäntäjohto 8 Ikkuna 9 Vaijeri Kuva 6 Sähkökytkentärasia X402P M Alarajan ohituksen pysäytyskytkin 11 Valmis-valo 12 KÄSI/AUTOM. Kuva 7a Käsiohjauslaite 13 Kuva 7b Kauko-ohjauslaite 13 Hätäpysäytyspainike 14 Ylös 15 Alas Taulukko 1. Nostolaite Nostolaite Nosto- Vaijerinopeus Vaikutus Nimellisvirta Nostolaitteen vaijerin Ø Laitteen paino noin Mitat a b c Nostolaitteen tyyppi kg m/min kw A mm kg mm mm mm X402P/400V X402P/690V L502P/400V L502P/690V M500/400V M500/690V Taulukko 2. Turvajarru Tarttumislaite Nostokapasiteetti Maks. vaijerinopeuteen Nostolaite vaijeri Ø Laitteen paino noin Mitat a b c Turvajarrun tyyppi kg m/min mm kg mm mm mm BSO 504 E BSO 1004 E 1) OSL ) Moottori L502P on asennettava BSO 1004 E:n kanssa Taulukko 3. Käyttövaijeri, turvavaijeri ja ohjausvaijeri Vaijerin tyyppi X402P / BSO504 E L502P / BSO1004 E Vaijerin halkaisija 8 mm, 4x26 tai 5x19 Pintakäsittely Galvanoitu 16 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille Merkki/ ominaisuus 1 punainen naru / nyöri Min. jarruvastus Ohjainvaijeri 12mm Galvanoitu - 55 kn M500 / OSL500 8,3 mm, 5x19 Kiinnitetty Ankkurointi Kiristä kohtaan 55 kn 2 t - - Väh. joka 35 m 2-4 kn Galvanoitu Ei 51,5 kn 2 t - -

17 4.7 Hissikorin turvalaitteet Turvajarru Sähkömagneettinen jousijarru, joka kytkeytyy automaattisesti vapautettaessa ylös-/alas-painike ja sähkökatkoksen jälkeen Hätäpysäytys Kun punaista hätäpysäytyskytkintä (käsiohjauslaite) painetaan hätätapauksessa, kaikki ohjaustoiminnot keskeytyvät. Vian poiston jälkeen ohjaus aktivoidaan kääntämällä kytkintä myötäpäivään, kunnes kytkin ponnahtaa ylös Kiinteä hätäpysäytys (lisävaruste) Vain huoltohisseissä, joihin on asennettu automaattitoiminto. Käsiohjauslaitteen hätäpysäytyskytkimen varmistuskytkin sijaitsee yhdessä sivupaneeleista hissin sisällä. Lisätietoja toiminnosta on edellä (kuva 9) Automaattinen käyttökytkin Kytkin sijaitsee käsiohjauslaitteen pidikkeen sisällä. Se estää hissin ohjauksen sisältä käsin, kun ohjauslaite on automaattitilassa Mekaaninen nostovoiman rajoitin Nostovoiman rajoitin on asennettu vaijerinostojärjestelmään, ja se estää hissin liikkumisen ylöspäin kuorman ollessa liian suuri. Rajoitin antaa varoitussignaalin (äänimerkin), joka sammuu vasta liian suuren kuorman poistamisen jälkeen. Rajoitin saattaa aktivoitua seuraavista syistä: - huoltohissi on ylikuormittunut, tai - huoltohissi kohtaa esteen liikkuessaan ylöspäin. Käyttäjän toimenpide: - vähennä kuormaa ylikuormarajan alapuolelle, tai - laske hissiä, kunnes se ei kosketa estettä, ja poista este ennen hissin käynnistämistä uudelleen Tarttumislaite Nostettavassa henkilökuljetuslaitteessa on oltava 2 tarttumislaitetta, jotka estävät kuorman putoamisen. Turvajarru, tyyppi BSO + OSL Turvajarru BSO ja tarttumislaite OSL avataan manuaalisesti (kuva 8). Laitteen läpi kulkevan turvavaijerin nopeutta valvotaan keskeytyksettä, ja sulkuleuat sulkeutuvat automaattisesti, jos nopeus kiihtyy äkillisesti.tämä suojaa hissiä a) nostovaijerin katkeamiselta ja b) nostolaitteen vikaantumiselta. Tarttumislaite voidaan aktivoida myös manuaalisesti hätätilanteessa painamalla hätäpysäytyspainiketta. Ikkunaa käytetään keskipakovoiman mekanismin toiminnan seurantaan käytön aikana. Tarkempia tietoja tarvittavista toimenpiteistä tarttumislaitteen aktivoiduttua on kappaleessa 8 sivulla 24. Kuva 8 Turvajarru BSO Ikkuna OSL500 Pysäytys- ON/lukittu painike OFF/auki Turvapuomi (lisävaruste) Turvapuomi voidaan asentaa liukuovilla varustettuihin hisseihin. Se suojaa tahattomalta putoamiselta, kun ovi on auki työskenneltäessä työskentelytasojen välissä. Turvapuomi pysyy suljettuna sulkusalvan avulla. Turvapuomi avataan avaamalla sulkusalpa ja nostamalla turvapuomia hieman. (Kuva 9c) Lisätietoja liukuoven avaamisesta työskentelytasojen välissä on kohdassa Suojalukkokytkin. Kuva 9a Kuva 9b Kuva 9c Keltainen vilkkuvalo (lisävaruste) Hissin yläosaan ja perustaan voidaan asentaa lisävarusteena saatava vilkkuvalosarja. Valot vilkkuvat hissin liikkuessa (kuva 9a). Käyttöopas 17 Kuva 9 Hätäpysäytysja pohjan pysäytyskytkin Kiinteä hätäpysäytyspainike Automaatti- nen käyttö- kytkin

18 4.7.9 Hätävalo (lisävaruste) Hätävalo voidaan asentaa valaisemaan hissin sisäosa sähkövirrasta riippumatta. Käyttötilat voidaan valita kytkimellä. (Kuva 9b) Oven pysäytyskytkin Liukuovi: Liukuovi suljetaan painamalla toimilaite oven suojalukkokytkimeen. (Kuva 15) Kytkimen lukko avataan painamalla vihreää painiketta, jos hissikori sijaitsee työskentelytasoa vastaavassa korkeudessa. Jos hissikorissa olevat henkilöt on evakuoitava työskentelytasojen välissä, lukko avataan painamalla punaista hätävapautuspainiketta hissikorin ulkopuolella sekä käyttämällä kolmionmuotoista M5-avainta hissikorin sisäpuolella Kaksoisovi: Kytkin (kuva 12) keskeyttää ohjauksen, jos ovea ei ole suljettu kunnolla Puolirullaovi: Kytkin keskeyttää ohjauksen, jos ovea ei ole suljettu kunnolla Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmä (lisävaruste): Ohjaus keskeytetään kääntämällä lukittuva kytkentäavain OFF (pois) -asentoon, minkä jälkeen avain voidaan irrottaa lukosta. Avaimen avulla käyttäjä voi avata työskentelytason suoja-aidan ovet. Katso lisätietoja lukittuvan kytkentäavaimen Kuva 15 1 Vihreä painike 1 2 Punainen lukon hätäavauspainike 3 Kolmionmuotoinen lukon hätäavain M5 lukkojärjestelmän käyttöoppaasta Rajapysäytyskytkin Ylärajan pysäytyskytkin Kun hissikorin rungon yläosassa oleva ylärajan pysäytyskytkin aktivoituu, se pysäyttää liikkeen ylöspäin (kuva 10). Liike alaspäin on edelleen mahdollista. Nostovaijerin kiinnityksen alapuolelle on asennettu yläpysäytyslevy, joka aktivoi ylärajan pysäytyskytkimen. (Kuva 5 asennusoppaan kappaleessa 2) HUOMAUTUS!! Kun ylärajan pysäytyskytkin aktivoituu, paina alas-kytkintä, kunnes ylärajan pysäytyskytkin vapautuu Ylärajan hätäpysäytyskytkin Kytkin sammuttaa ohjauksen, jos ylärajan pysäytyskytkin vioittuu (kuva 10). Alaspäin suuntautuvan liikkeen aktivoiminen manuaalisesti on mahdollista. VARO! Älä käytä huoltohissiä, kunnes ylärajan pysäytyskytkimen vika on korjattu Pohjan pysäytyskytkin Pohjan pysäytyskytkin (kuva 11a tai kuva 11b, jossa näkyy valinnainen konfigurointi) pysäyttää alaspäin suuntautuvan liikkeen, kun huoltohissi kohtaa esteen tai koskettaa maanpintaa. Ylöspäin suuntautuva liike on mahdollinen esimerkiksi esteen poistamiseksi. Huoltohissin palauttamiseksi maahan voidaan ohjauslevyn käyttö ohittaa ohjausrasiassa olevalla avainkytkimellä. Jos huoltohissin alle on mahdollista päästä, on asennettava kaksoispainikkeella toimiva turvapysäytystoiminto (katso asennusoppaan 1. osa) Yläosan pysäytyskytkin (lisävaruste) Yläosan pysäytyskytkin pysäyttää huoltohissin liikkeen ylöspäin, jos hissi: - tyyppi 1: kohtaa esteen (kuva 13). - tyyppi 2: Lisäksi kytkin toimii yläosan rajapysäytyskytkimenä. Yläosan rajapysäytyspalkki on asennettu ohjausvaijerin kiinnityksen alapuolelle, ja se aktivoi yläosan turvallisen pysähtymisen. Tässä tapauksessa yläosan rajapysäytyspalkki korvaa yläosan pysäytyslevyn (kuva 14). Alaspäin suuntautuva liike on mahdollinen esimerkiksi esteen poistamiseksi. 4.8 Ovellisten suoja-aitojen turvalaitteet Suoja-aitojen turvalaitteet estävät pääsyn huoltohissin alueelle, jos huoltohissi ei ole turvallisessa käyttötilassa. Lisäksi laitteet varmistavat, että huoltohissi ei liiku, jos suoja-aidan ovet ovat auki. Suoja-aitojen turvalaitteita on kahdentyyppisiä: Suojalukkojärjestelmä Suojalukkojärjestelmässä käytetään suoja-aitoihin asennettua turvalukkokytkinten järjestelmää. Toinen asemakytkin tunnistaa huoltohissin oikean asennon työskentelytasolla. Huoltohissiä voidaan käyttää vain silloin, kun kaikki suoja-aidat ovat suljettuja ja lukittuja. Suoja-aidat pysyvät suljettuina ja lukittuina, kunnes huoltohissi on pysähtynyt oikeaan paikkaan työskentelytasolla, ja työskentelytason asemakytkin on aktivoitunut. Tässä asennossa suojalukko voidaan avata painamalla vihreää valopainiketta. Lisätietoja on AVANTI-suojalukkojärjestelmän käyttöoppaassa. Lukkokytkin Vihreä valopainike Suoja-aidan sulkusalpa ja toimilaite Asemakytkin 18 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli

Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli Julkaisupäivä: 9. CE-painos: heinäkuu 2010 Versio 3: 17/9/10 Valmistaja: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej 19 3400 Hillerød, Tanska P: +45 4824

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Malli(t) - SSV10 ANSI 3122463 July 6, 2005 Finnish - Operators & Safety OSA - JOHDANTO JOHDANTO Tämä käyttöohje on tärkeä apuväline! Pidä

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310

Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Finnish - Operator s & Safety Manual 31210036 October 24, 2007 JOHDANTO JOHDANTO Tämä opaskirja on hyvin tärkeä työväline! Pidä se aina mukana koneessa.

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Käyttöohjeet s 50428254 09.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Käyttöohjeet s 51206542 02.14 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

Käyttöopas Z-80 60. ja huoltotiedot. Fourth Edition First Printing Part No. 133094FI

Käyttöopas Z-80 60. ja huoltotiedot. Fourth Edition First Printing Part No. 133094FI Z-80 60 CE ja huoltotiedot Fourth Edition First Printing Part No. 133094FI Tärkeää Lue huolellisesti nämä turvallisuusmääräykset ja käyttöohjeet ennen koneen käyttämistä ja noudata niitä. Ainoastaan koulutetut

Lisätiedot

Hakemisto ASENNUSOSA OMISTAJAN OSA

Hakemisto ASENNUSOSA OMISTAJAN OSA Hakemisto ASENNUSOSA 3 TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET 3 KUVAUS 3 KÄYTTÖOHJAIMET 4 ASENNUSOHJEET 5 LIITÄNTÖJEN KUVAUS 8 YKSIKÖN OHJELMOINTI 8 AUKI/SULJETTU ASENNON ASETUS 9 SÄÄDÖT 9 TOIMINTOTILAT 9 ITSE-OPPIVA

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE KÄYTTÖ- JA HUO L T O - O HJE E T ITSEKULKE VAT HENKILÖNOSTIMET HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! 04 77 29 24 24 - Fax 04 77 31 28 11 EMail : Haulotte @ haulotte.com

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Form No. 3378-830 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE KÄYTTÖ- JA HUO L T O - O HJE E T ITSEKULKE VAT HENKILÖNOSTIMET HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! 04 77 29 24 24 - Fax 04 77 31 28 11 EMail : Haulotte @ haulotte.com

Lisätiedot

AUTOMATION, INC. RAJOITETUN TAKUUN TODISTUS

AUTOMATION, INC. RAJOITETUN TAKUUN TODISTUS Haas AUTOMATION, INC. RAJOITETUN TAKUUN TODISTUS Koskee Haas Automation, Inc. -yhtiön CNC-laitteistoja Voimassa 1. syyskuuta, 2010 alkaen Haas Automation Inc. ("Haas" tai "Valmistaja") antaa rajoitetun

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Käyttöohjeet 51151502 11.11 s EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot