Liikkuvan tietoliikenteen tietoturvallisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikkuvan tietoliikenteen tietoturvallisuus"

Transkriptio

1 Liikkuvan tietoliikenteen tietoturvallisuus Seminaariraportti Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos Seminaari, Tietoliikenteen turvallisuus (TLT-3700) Kevätlukukausi 2006 ja 2007 Jukka Koskinen (toim.) versio Copyright (c) 2007 Jukka Koskinen, Cristian Seres, Timo Hirvonen, Antti Kortemaa, Joni Käki, Seppo Heikkinen Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee lisenssi Creative Commons Nimi mainittava-sama lisenssi 1.0 Finland

2 Sisältö 1 Johdanto Seminaari Aiheita seminaarin 1. kierrokselle Alustavia aiheita 2. kierrokselle Raportin sisältö ja kirjoittajat Hyökkääjien ja turvallisuustavoitteiden mallintaminen langattomissa sensoriverkoissa Langattomien sensoriverkkojen ominaispiirteitä Hyökkääjän mallintaminen Hyökkääjän sijainti Hyökkääjän keinot ja tavoitteet Verkon mallintaminen Turvatavoitteen mallintaminen Simulaatiolla aikaansaatu malli Turvallisen reitityksen määritelmä Protokollan analysointi formaalilla mallilla Protokollan mallinnus Hyökkäyksen mallinnus Yhteenveto Lähteet Hyökkäykset, hyökkääjän tunnistaminen ja vastatoimenpiteet Aihepiirin rajaus Sensoriverkon tietoturvatavoitteet Langattomien sensoriverkkojen uhkat Perinteiset tietoturvaprotokollat SPINS TinySec Mallien yhteenveto Hyökkäyksiin mukautuvat tietoturvaprotokollat Hyökkääjän jäljitys traceback Hyökkääjän jäljitys watchdog Yhteenveto Lähteet Optimaalisten MAC-kerroksen hyökkäysten vaikutus verkkokerrokseen langattomassa ad hoc -verkossa Sensori- ja ad hoc -verkkojen turvaongelmia Optimaalisten MAC-kerroksen hyökkäyksten vaikutus verkkokerrokseen Johdanto ja aiemmat tutkimukset MAC-kerroksen väärinkäytökset Uhkamalli Pahimman tapauksen hyökkäyksen johtaminen käyttäen minimaalisen ristientropian periaatetta MAC-kerroksen hyökkäyksen vaikutukset verkkokerrokseen Numeeriset tulokset Artikkelin johtopäätökset Lähteet...21 ii

3 5 Datan turvallinen aggregointi sensoriverkoissa Johdanto Datan aggregointiin kohdistuvat uhat Ratkaisut datan turvalliseen aggregointiin Yhteenveto Lähteet Ajoneuvojen välisten ad hoc -verkkojen turvaaminen VANET-järjestelmä Sovellusalueita Vaatimukset turvaviestien välitysjärjestelmälle Uhka-analyysi Hyökkäysten neljä ulottuvuutta Perushyökkäykset Perushyökkäysten hyökkäysten ulottuvuudet Edistyneet hyökkäykset Edistyneiden hyökkäysten ulottuvuudet VANETin turvaaminen Pareittaiset ja ryhmittäiset avaimet sekä PKI Avaimet ja niiden hallinta Yhteenveto Lähteet Liite 1. Lyhenneluettelo Turvallinen ajan synkronointi sensoriverkoissa Johdanto Ajan synkronoinnin käsitteitä Ajansynkronointiprotokollia sensoriverkoissa Lähettäjä-vastaanottaja -synkronointi Vastaanottaja-vastaanottaja -synkronointi Tulviva ajansynkronointiprotokolla (FTSP) Hyökkäykset Hyökkäykset lähettäjä-vastaanottaja -protokollaa vastaan Hyökkäykset RBS-protokollaa vastaan Hyökkäykset FTSP-protokollaa vastaan Ehdotetut ratkaisut Secure Pairwise Synchronization (SPS) RBS-protokollan kehittäminen FTSP-protokollan kehittäminen Yhteenveto Lähteet Yksityisyyden saavuttaminen mesh-verkoissa Mesh-verkon rakenne Verkko- ja turvallisuusoletukset Hyökkäysmallit ja yksityisyystavoite Tavallinen sipulireititys Redundantti sipulireititys Yksityinen sipulireititys Sisäisten hyökkääjien tunnistaminen Yhteenveto Lähteet...47 iii

4 9 Bluetoothin turvallisuudesta Bluetoothin perusteet Bluetooth-verkko Toimintatilat Yhteydenmuodostaminen Turvallisuusuhkia Paljastumisuhkia Eheysuhkia Palvelunestouhkia Muita turvallisuusuhkia Yhteenveto Lähteet Luottamuksen muodostaminen langattomassa ympäristössä Mitä on luottamus? Mihin luottamusta tarvitaan? Sokea luottamus Luotettu kolmas osapuoli Suora luottamus Maineeseen perustuva luottamus Yhteenveto Sähköinen identiteetti ja HIP Identiteetti ja sen ilmentymät Identiteetin ja lokaattorin erottaminen Identiteetti reitityksessä Yhteenveto Lähteet...67 iv

5 1 Johdanto Tämä dokumentti on editoitu kooste seminaarikirjoitelmista, jotka syntyivät keväällä 2007 Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kurssilla. Mukana on myös kaksi kirjoitelmaa vuotta aikaisemmasta seminaarista, jolla oli sama teema. Tässä luvussa esitellään hieman seminaaria sinänsä, tarjolla olleita aiheita sekä dokumentin sisältöä. 1.1 Seminaari Tietoturvallisuuden opetusohjelmaan TTY:llä kuuluu kaksi seminaaria joka lukuvuoden aikana. Niille valitaan aina jokin rajattu aihe, joka syksyllä alkavassa seminaarissa liittyy tietojenkäsittelyyn ja keväällä tietoliikenteeseen. Tietojenliikenteen tietoturvan seminaarissa kohteena oli kahdella ensimmäisellä kerralla eli vuosina 2004 ja 2005 ensin tunkeutumisen havaitseminen ja sitten palvelunestohyökkäyksen havaitseminen ja torjuminen. Keväällä 2006 tarkoitus oli nousta syövereistä ilmoille, ja aiheeksi luonnosteltiin yksinkertaisesti langaton tietoliikenne ja tietoturvallisuus. Suorittajia oli silloin lopulta vain yksi eikä annettua aihevarastoa kulutettu lainkaan. Nyt käsillä olevaan kevään 2007 seminaariin aineistoa päivitettiin, ja aihe määriteltiin hieman tiukemmin: Liikkuvan tietoliikenteen tietoturvallisuus. Yleisesti tutkintovaatimuksena on kaksi omaa seminaarityötä ja -esitelmää sekä aktiivinen, oppiva osallistuminen seminaari-istuntoihin. Vaikka osallistujia oli vain neljä, seminaari-istunnoista muodostui aktiivisia ja opettavaisia tilaisuuksia ja niihin osallistui muutamia kurssin ulkopuolisiakin. Yhtenä tavoitteena näissä seminaareissa on saada esitelmien avulla mahdollisimman tasapainoinen ja kattava näkemys aihealueeseen, minkä kokoiseksi se sitten muodostuukin osallistujien määrän kautta. Opiskelijoilla on kuitenkin tilaisuus valita aiheita oman kiinnostuksensa mukaan, eikä kattavuutta muutenkaan ole helppo saavuttaa melko lyhyiden ja erikoistuneiden aiheiden pohjalta. Sen vuoksi seuraavassa esitellään seminaaritöille tarjolla olleita aiheita. Alleviivaukset osoittavat hyperlinkkejä artikkeleihin tai verkkosivustoihin. Linkit löytyvät myös kurssin verkkosivulta Aiheita seminaarin 1. kierrokselle Ensimmäisen tutkielman pääaiheena oli referoida jotakin työpajassa Workshop on Security of ad hoc and Sensor Networks ( ) esitettyä tutkimusta. Tarkoitus oli valita aihe siten, että jokaiselta alueelta tulee yksi tutkielma, jossa esitellään myös alue yleisesti. Alla oleva on tiivistelmä sisällysluettelosta, josta on linkki artikkeleihin. Artikkeleihin pääsee TTY:n verkosta. 1. Trust, access control and privacy o Inverting sensor networks and actuating the environment for spatio-temporal access control o Achieving privacy in mesh networks o Robust cooperative trust establishment for MANETs 2. Secure routing o SIGF: a family of configurable, secure routing protocols for wireless sensor networks o Modelling adversaries and security objectives for routing protocols in wireless sensor networks o A resilient packet-forwarding scheme against maliciously packet-dropping nodes in sensor networks 3. Secure data aggregation and transmission o Attack-resilient hierarchical data aggregation in sensor networks o RANBAR: RANSAC-based resilient aggregation in sensor networks 1

6 o Misbehavior resilient multi-path data transmission in mobile ad-hoc networks 4. Attacks and countermeasures o Diversify sensor nodes to improve resilience against node compromise o Autonomous and distributed node recovery in wireless sensor networks o Attacker traceback with cross-layer monitoring in wireless multi-hop networks o Impact of optimal MAC layer attacks on the network layer 5. Broadcast authentication and key management o Seven cardinal properties of sensor network broadcast authentication o Location-aware key predistribution scheme for wide area wireless sensor networks o How public key cryptography influences wireless sensor node lifetime Ad-hoc- ja sensoriverkot ovat teemana myös lehden Journal of Computer Security vuoden 2007 numerossa, josta löytyy vielä yksi aihepiiri ensimmäiselle kierrokselle: 6. VANET-tietoturvallisuus o Securing Vehicular Ad Hoc Networks Lisää VANET-aiheesta löytyy Sevecom-tutkimushankkeesta ja sen julkaisusivulta. Tarpeen vaatiessa voitiin 1. kierrokselle ottaa mukaan myös 7. fyysinen näkökulma, esim. Artikkelista (2006): o Tampering with Motes: Real-World Physical Attacks on Wireless Sensor Networks Edelleen tarpeen mukaan, eli mikäli ensimmäisellä kerralla ei vielä olisi ollut esitelmiä (tai mikäli tämän lukija haluaa taustatietoja), voidaan seminaarin johdantona käyttää esim. seuraavia: On the Feasibility and Meaning of Security in Sensor Networks, An Application-Driven Perspective on Wireless Sensor Network Security, Alustavia aiheita 2. kierrokselle Normaaliin tapaan toisella kierroksella opiskelijan tehtäväkenttä oli laajempi, vaikka aihe olisikin ollut suppeampi: Tuoretta tietoa piti löytää itse useista lähteistä melko kattavasti ja se piti osata yhdistää sujuvasti. Seuraavassa on aiheluonnoksia, joista seminaarin alkupuolen kuluessa täsmennettiin kullekin sopiva aihe. Kolmeen ensimmäiseen oli tarjolla lähtökohtia "täydentävän materiaalin" kohdassa 1, ja kohdasta 3 puolestaan oli mahdollista löytää ajantasaistustehtävä jollekin yleiskatsaukselle. Myös jotain käsittelemättä jäänyttä 1. kierroksen aihetta oli mahdollisuus laajentaa, tai jo käsiteltyyn (mutta ei omaan) saattoi ottaa toisen näkökulman (esim. langattoman ja langallisen hybridi sensoriverkko, hakusanana tälle aiheelle sopii LIGER). 1. paikannus 2. IDS 3. ajan synkronointi 4. satelliitit ja muut pitkän kantaman langattomat viestimet (radio & TV) 5. PAN-systeemit 6. yhteisöverkot 7. protokollat GSM:n ja WLAN:n yhdistämiseen (lähteenä esim. Henry Haverisen väitöskirja TTY:llä 2004) Yksi mahdollinen työkenttä ja työtapa oli "päivittää" sopiva osa vuodelta 2002 peräisin olevasta NIST-ohjeesta Wireless Network Security (NIST-SP ), jonka aiheena ovat , Bluetooth ja 'Handheld Devices'. 2

7 Täydentävää materiaalia Täydennykseksi tarjottiin kevyesti editoitu kopio vuoden 2006 seminaarin lähtökohdiksi annetuista viitteistä, joihin kukaan ei silloin tarttunut. Tässä luetteloa on entisestään tiivistetty. 1. Lehden IEEE Journal on Selected Areas in Communications teemanumeron Security In Wireless Ad Hoc Networks (Feb 2006, Vol 24, Nr 2) artikkelit löytyvät tietokannasta ieeexplore.ieee.org ja yleiskuvan antaa pääkirjoitus sekä artikkelien jaottelu ja nimet (vrt. paperiversion sisällysluettelo): Secure Localization and Application: o Secure Positioning in Wireless Networks o HiRLoc: High-Resolution Robust Localization for Wireless Sensor Networks o Location-Based Compromise-Tolerant Security Mechanisms for Wireless Sensor Networks Intrusion Detection: o SCAN: Self-Organized Network-Layer Security in Mobile Ad Hoc Networks o A Framework for Misuse Detection in Ad Hoc Networks -- Parts I & II Trust Management and Reputation: o Information Theoretic Framework of Trust Modeling and Evaluation for Ad Hoc Networks o On Trust Models and Trust Evaluation Metrics for Ad Hoc Networks Secure Communications: o Security and Cooperation in Clustered Mobile Ad Hoc Networks with Centralized Supervision o Secure Data Communication in Mobile Ad Hoc Networks o Securing Reliable Server Pooling in MANET Against Byzantine Adversaries Attacks and Defenses: o Wormhole Attacks in Wireless Networks o RFID Security and Privacy: A Research Survey (Tämä ei käynyt aiheeksi, koska sitä käsiteltiin syksyn 2005 seminaarissa) o Secure and Resilient Clock Synchronization in Wireless Sensor Networks 2. Langattomien ad hoc -verkkojen arkkitehtuurien turvapiirteiden esittelyä varten oli poimittu tietokannasta seuraavat, joista ensimmäinen on vuodelta 2006, muut vuodelta o INSENS: Intrusion-tolerant routing for wireless sensor networks o Layered security design for mobile ad hoc networks o MuSeQoR: Multi-path failure-tolerant security-aware QoS routing in Ad hoc wireless networks o An efficient secure distributed anonymous routing protocol for mobile and wireless ad hoc networks o Adaptive gossip protocols: Managing security and redundancy in dense ad hoc networks o Secure and efficient key management in mobile ad hoc networks o Facilitating secure ad hoc service discovery in public environments 3. Lähdemateriaalina, joskin osin "päivitettävänä", oli mahdollista käyttää myös seuraavia kirjoja, jotka löytyvät osoitteesta engnetbase.com. Tähän luetteloon on poimittu joitakin seminaarin aiheeseen liittyviä lukuja. Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems,

8 o Ch. 31: Protection in Wireless Sensor Networks o Ch. 32: A Taxonomy for Denial- of- Service Attacks in Wireless Sensor Networks The Handbook of Ad hoc Wireless Networks, 2003 o Ch. 30: Security in Wireless Ad Hoc Networks o Ch. 32: Security Issues in Ad Hoc Networks Mobile Internet: Enabling Technologies and Services, 2004 o Ch. 8: Secure Mobility in Wireless IP Networks o Ch. 9: Security Issues in Wireless IP Networks Wireless Internet Handbook: Technologies, Standards, and Applications, 2003 o Ch. 3: Wireless Internet Security 1.2 Raportin sisältö ja kirjoittajat Raportti koostuu johdantoluvun lisäksi 10 seminaarikirjoitelmasta viideltä kirjoittajalta. Raportin lukujen kirjoittajat ovat Joni Käki luvut 2 ja 3 Timo Hirvonen luvut 4 ja 5 Cristian Seres luvut 6 ja 7 Antti Kortemaa luvut 8 ja 9 Seppo Heikkinen luvut 10 ja 11 Viimeiset kaksi lukua ovat kevään 2006 seminaarista. Vaikka ne eivät perustukaan edellä käsiteltyyn aiheistoon, laajasti tulkiten ne soveltuvat langattoman ja liikkuvankin tietoliikenteen kokonaisuuteen. Toimittaja on muokannut tekstejä lähinnä vain kielen ja asettelun osalta. Raportin esitiedoiksi soveltuu TTY:n Tietoturvallisuuden jatkokurssi, jonka verkkoaineisto löytyy osoitteesta Siellä on käytettävissä aakkosellinen hakemisto, joka nopeuttaa asioiden löytämistä. 4

9 2 Hyökkääjien ja turvallisuustavoitteiden mallintaminen langattomissa sensoriverkoissa Kirjallisuudessa on käsitelty laajasti langattomien sensoriverkkojen reititysprotokollia. Reititys on perustava ominaisuus sensoriverkoissa. Reititysprotokollien turvallisuusnäkökohdat ovat silti suurelti jääneet käsittelemättä. Aikaisemmin reititysprotokollien turvallisuutta on lähdetty mallintamaan listaamalla erilaisia hyökkäyksiä kyseistä protokollaa vastaan ja suunnittelemalla näiden vastatoimenpiteitä. Tämä malli kuitenkin takaa protokollan turvallisuutta vain määriteltyjä hyökkäyksiä vastaan. Lisäksi hyökkäys-vastatoimenpidejaon perusteella on vaikeaa vertailla eri protokollia tai määritellä onko yksittäinen protokolla oikeasti turvallinen. Turvallisuuden määritelmä on täten epäselvä. Tämä seminaariesitys käsittelee formaaleja malleja, joilla pyritään yleisesti analysoimaan eri reititysprotokollien turvallisuutta. Malli pohjautuu simuloimalla saatuihin tuloksiin. Mallia voidaan ajaa esimerkiksi MatLab-ohjelmalla. Tässä seminaariesityksessä mallinnetaan myös hyökkääjää perinteisestä kaikkivoipaa hyökkääjää kuvaavasta Dolev-Yaon hyökkääjämallista poiketen sensoriverkkoihin paremmin soveltuvalla tavalla. Myös turvallisuustavoite poikkeaa langattomien sensoriverkkojen erilaisten ominaispiirteiden takia. 2.1 Langattomien sensoriverkkojen ominaispiirteitä Langattomilla sensoriverkoilla on ominaispiirteitä, jotka poikkeavat muista langattomista verkoista ja nämä luovat erilaisia tarpeita myös reititysprotokollalle. Verkon suunnitteluun vaikuttaa mm., että yleisimmissä langattomien sensoriverkkojen sovelluksissa verkon on toimittava itsenäisesti. Suuri osa prosessoinnista on kerätyn tiedon välittämistä. Suuri osa verkoista on suunniteltu tiettyyn tehtävään. Verkon tarvitsee usein pystyä kalibroitumaan, eli määrittämään lailliset rajat kerätylle tiedolle. Verkot koostuvat yleensä suuresta määrästä solmuja sekä yhdestä tai useammasta tukiasemasta. Reititysprotokollan tavoitteena on luoda kaikki solmut kattava puumainen verkko tukiasemalta kaikille solmuille, kun taas esimerkiksi ad-hoc -verkoissa tavoite on yksittäisten solmujen väliset linkit. Langattomien sensoriverkkojen ominaispiirteitä on myös solmujen rajattu lähetys- ja vastaanottoteho. Myös radiotien avoimuus aiheuttaa omia vaatimuksiaan. Verkon solmujen resurssit ovat myös vähäiset, joten sensoriverkkoja vastaan voidaan toteuttaa hyökkäyksiä yksittäisten solmujen resurssien, yleensä virransyötön loppuun kuluttamiseksi. Resurssien kuluttaminen vaikuttaa verkon elinikään. Elinikä määräytyy siitä, milloin verkon kattavuus putoaa ennalta asetetun rajan alle. Esimerkiksi jos kattavuusraja on 95% ja kunkin solmun lähetystehon kantaman sisällä on yhteensä neljä solmua, niin teoreettinen yläraja eliniälle on 9.8 kertaa yksittäisen solmun elinikä. Muuttujana elinajan funktiossa on siis tavoiteltu kattavuus, jonka arvo riippuu verkon käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi valvontaverkon elinikätavoite saattaa olla 100%, koska on mahdollista, että verkon käyttötavoitteet eivät enää täyty, jos yksikin alue on ilman kattavuutta. Toisaalta lämpötiloja valvova verkko saattaa selvitä vähemmällä, jos tavoitteena on vain saada mahdollisimman paljon informaatiota mahdollisimman monesta mittauspisteestä. [2] 2.2 Hyökkääjän mallintaminen Hyökkääjämalli määrittelee hyökkääjän toiminnan. Yleensä hyökkääjän toimintaa mallintamaan käytetään Dolev-Yaon mallia, jossa hyökkääjällä on rajoittamaton hallinta järjestelmän viestiyhteyksiin. Langattomissa sensoriverkoissa hyökkääjä on kuitenkin itsekin langaton solmu, joten hyökkääjää mallinnettaessa on parempi määritellä hyökkäyksen rajaksi vihamielisen solmun lähetystehon rajaama alue. Hyökkääjää mallinnettaessa on tärkeä ottaa myös huomioon radiotien yleislähetyksen ominaispiirre, jossa kaikki solmut kuulevat kaiken liikenteen oman kantamansa alueella. 5

10 2.2.1 Hyökkääjän sijainti Hyökkääjä voi sijaita laillisiin solmuihin suhteutettuna kahdella tavalla. Ensimmäinen mahdollisuus on välittää viestejä kahden tai useamman eri solmun välissä. Toinen vaihtoehto on, että vihamielisen solmun lähetystehon alueella on kaksi tai useampi solmu, jotka myös kuulevat toisensa Hyökkääjän keinot ja tavoitteet Vihamielinen solmu voi olla esimerkiksi korruptoitu laillinen solmu, joka on kaapattu toimimaan hyökkääjän eduksi, tai laajemmat resurssit omaava kannettavan tietokoneen tasoinen laite. Hyökkääjällä voi lisäksi olla useita vihamielisiä solmuja käytössään ja lisäksi nämä voivat keskustella keskenään omaa viestikanavaa käyttäen. Hyökkääjän tavoitteena voi olla lyhentää verkon elinikää, heikentää pakettien läpimenoa, lisätä hallinnan osuutta kokonaiskapasiteetista tai lisätä verkon viivettä. Osa näistä korreloi keskenään. Hyökkääjän keinoiksi on rajattu tämän seminaarityön puitteissa yksinkertaiset viestien manipulaatiot, kuten tekaistun viestin lähettäminen, viestin poistaminen, olemassa olevan viestin muokkaaminen ja viestien järjestyksen muuttaminen. Oletuksena on, että hyökkääjä ei pysty murtamaan salauksia. Vihamielisen solmun toimiessa välittäjänä viestien manipulaatio on yksinkertaista, mutta mikäli solmut pystyvät kommunikoimaan keskenään, joutuu hyökkääjä käyttämään vaativampia jumiutustekniikoita estämään viestinkulun laillisten solmujen välillä. Seuraavassa kolme esimerkkiä vihamielisten ja laillisten solmujen mahdollisesta sijoittumisesta: Kuva 1. Vihamielinen solmu välittää paketteja kahden verkon välillä Kuva 2. Kaksi vihamielistä solmua häiritsee laillisten solmujen liikennettä Kuva 3. Yksittäinen vihamielinen solmu häiritsee kahta toisensa kuulevaa laillista solmua Verkon mallintaminen Verkkoa mallinnettaessa tämän seminaarityön käsittelemä formaali malli olettaa, että jokaisella laitteella on yksi antenni. Mikäli hyökkääjän laitteessa on useampia, ne käsitellään jokainen erillisenä laitteena. Kaikki verkon solmut oletetaan paikallaan pysyviksi, joten reititys ei muutu solmujen siirtymisen takia. Verkossa oletetaan lisäksi olevan vain yksi tukiasema. Solmujen väliset yhteydet kuvataan yhteysmatriisissa (reachability matrix). Kaikki lailliset solmut on nimetty uniikisti ja nämä uniikit tunnisteet pystytään autentikoimaan jollain tavalla, esimerkiksi symmetrisillä avaimilla. Vihamielisillä soluilla ei ole edellä mainittuja uniikkeja tunnisteita. Verkkoa mallinnettaessa tärkeä muuttuja, joka otetaan huomioon on hinta, jolla kuvataan solmujen väliseen liikennöintiin kuluvaa energiaa. Verkon konfiguraatio koostuu mallissa siis solmuista, uniikeista tunnisteista, yhteysmatriisista ja hinnasta. 6

11 2.3 Turvatavoitteen mallintaminen Erilaiset käyttötarkoitukset aikaansaavat omanlaisiaan vaatimuksia reititysprotokollalle. Esimerkiksi kaukovalvontaverkko saattaa pyrkiä solmujen välisen viiveen minimoimiseen, kun taas havainnointiverkko pyrkii maksimoimaan verkon eliniän. Osa vaatimuksista on ristiriidassa toistensa kanssa. Esimerkiksi lyhyimmän reitin hakeva protokolla ei pysty takaamaan maksimaalista elinikää, koska lyhyimmän reitin varrella olevat solmut tulevat kuormitetuksi enemmän kuin reunat. Erilaisten tarpeiden takia täytyy määritellä tavoitefunktio tapauskohtaisesti. Tätä varten malliin on kehitetty turvatavoitefunktio F, jonka avulla pystytään määrittelemään tapauskohtaisesti, täyttääkö verkko vaatimukset. Esimerkiksi elinikää voidaan mallintaa seuraavalla kaavalla Muokkaamalla funktiota hieman voidaan verkon viivettä mitata samalla turvatavoitefunktiolla: Ylemmässä kaavassa ε = kokonaisenergiankulutus solmulta v i solmulle v 0 eli tukiasemalle. Alemmassa kaavassa M = polun pituus solmusta v i. Kaavassa conf tarkoittaa verkon konfiguraatiota, joka koostuu verkon kaikkien laillisten solmujen v0... vn joukosta (V), nimeämis-funktiosta, jolla solmuille annetaan uniikit tunnisteet (L), yhteysmatriisista (E) joka kuvaa kaikkien laillisten solmujen väliset yhteydet sekä hintafuktiosta (C), jolla tapauksesta riippuen voidaan kuvata hintaa, jolla solmuun saadaan yhteys. Hinta voi olla esimerkiksi solmun jäljellä oleva energia tai hop-countia kuvattaessa vakio 1. Laillisten solmujen reititystiedot, eli verkon topologiamatriisi T CONF = 1, kun laillinen solmu lähettää jokaisen viestinsä lailliselle solmulle, joka kuuluu joukkoon V Simulaatiolla aikaansaatu malli Tässä käsitelty formaali malli on aikaansaatu simuloimalla verkkoa ja sen eri toimijoita. Simulaatiossa toimijat on määritelty formaalisti ja simulaatio on toteutettu interaktiivisten probabilististen Turingin koneiden avulla. Siirtotietä (C), laillisia solmuja (M) ja vihamielisiä solmuja (A) kuvaa jokaista Turingin kone. Näiden sisäänmenot ja ulostulot on kytketty toisiinsa ja koneet siis kommunikoivat kyseisten nauhojen kautta. Jokainen Turingin kone alustetaan halutulla syötetiedolla, joka koostuu esimerkiksi verkon mallintamisessa esitellysta konfiguraatiosta. Mallin ulostulona on laillisten solmujen reititystiedot (Out). Simulaatiolla aikaansaadaan ideaalinen ja reaalimaailmaan perustuvat malli. Molemmat mallit sisältävät tiedon hyökkääjästä, mutta eroavat toisistaan siinä, että reaalimaailman mallissa hyökkääjän ainoana rajoituksena on aika, eli hyökkääjä ei voi palata menneisyyteen. Ideaalisen mallin hyökkääjä taas ei voi tehdä viestien muokkausta tai lisäämistä johtuen ideaalin mallin rakenteesta. Toisin sanoen kaikki hyökkäykset, jotka muokkaavat tai lisäävät viestejä, epäonnistuvat ideaalissa mallissa. Ideaalin mallin hyökkääjä pystyy kuitenkin pudottamaan minkä tahansa viestin ja pystyy suorittamaan jumittamista. Edellä mainitut hyökkäykset ovat mahdottomia tai ainakin erittäin kalliita välttää. Tavoitteena on todistaa, että mille tahansa reaalimaailman mallin mukaiselle hyökkääjälle pystytään mallintamaan ideaalin maailman hyökkääjä. 7

12 Kuva 4. Simulaatiossa käytetyt Turingin koneet Turvallisen reitityksen määritelmä Mallin mukaan turvallinen protokolla on tilastollisesti turvallinen funktion (F) mukaisesti, jos mitä tahansa konfiguraatiota ja reaalimaailman hyökkääjää (A) vastaa ideaalisessa mallissa hyökkääjä (A ). Edellisen lisäksi ideaalisen ja tosielämää kuvaavan mallin ulostulojen (Out) ja (Out ) täytyy olla tilastollisesti yhdenmukaiset. 2.4 Protokollan analysointi formaalilla mallilla Esitellyllä formaalisella mallilla analysoitiin yleisesti käytetyn TinyOS toteuttama yksinkertainen reititysprotokolla. Protokolla on alunperin suunniteltu toimimaan siten, että jokainen solmu saa uniikin tunnisteen. Tukiasema aloittaa reititystietojen päivityksen floodaamalla beacon-pakettia kaikille lähistöllä oleville solmuille. Saadessaan ensikertaa kyseisen kierroksen beacon-paketin solmu merkitsee paketin lähettäjän omaksi vanhemmakseen ja merkitsee beacon-paketin sarjanumeron muistiin myöhemmin uudestaan tulevien kopioiden huomiotta jättämiseksi. Tämän jälkeen solmu korvaa lähettäjän tunnisteen omallaan ja lähettää pakettia eteenpäin. Lopulta näin saadaan luotua puumainen verkko tukiasemalta laidoille. Protokollan laajennetussa versiossa tukiasema käyttää julkisen avaimen salausta beacon-paketin autentikointiin. Solmut tietävät tukiaseman julkisen avaimen ja pystyvät näin autentikoimaan lähetetyt beaconit Protokollan mallinnus Protokolla mallinnetaan siten, että tukiasema (B) luo beaconin, joka koostuu tukiaseman tunnisteesta (id), satunnaisluvusta (rnd) ja allekirjoituksesta (sig b ). Tukiasema lähettää beaconin yleislähetyksenä: Vastaanottava solmu (X) tutkii, onko se aikaisemmin vastaanottanut samalla satunnaisluvulla varustetun beacon-paketin, ja mikäli näin on tapahtunut, paketti pudotetaan. Muutoin solmu suorittaa viestille allekirjoituksen tarkistuksen tallennetulla julkisella avaimella. Tämän onnistuttua solmu asettaa lähettäjän omaksi vanhemmakseen, tallettaa viestin muistiinsa ja uudelleenlähettää beaconin korvattuaan lähettäjän (X) omalla tunnuksellaan. 8

13 2.4.2 Hyökkäyksen mallinnus Yksikertainen turvallisuustavoite on taata verkon reititystietojen oikeellisuus, toisin sanoen on toivottavaa, että solmun n 1 on aina mahdollista tavoittaa solmu n n, mikäli ne kuuluvat samaan joukkoon. ABEM-protokollan turvallisuustavoite funktio on Matriisi E saadaan yhteysmatriisi E:stä, kun E i,j = 1, jos E i,j =, muutoin E i,j = 0. Hyökkäyksen mallinnuksessa käytetään yhden beaconin lähetysväliä ja laskentaprosessia. Alussa tukiasema floodaa beacon-viestin liikenteeseen: Tässä hyökkäyksessä laillinen ja vihamielinen solmu molemmat kuulevat tukiaseman beaconlähetyksen. Kuva 5. Yksinkertainen hyökkäys Laillinen solmu X toimii protokollan mukaan. Se tutkii allekirjoituksen, hyväksyy beaconin ja asettaa B:n vanhemmakseen ja lähettää beaconin eteenpäin. Vihamielinen solu taas korvaa beaconin lähettäjän X:llä itsellään ja lähettää beaconin eteenpäin. Laillinen solmu Y ottaa vastaan msg2 ja asettaa X:n vanhemmakseen. Tämä aiheuttaa verkkoon ristiriidan. 2.5 Yhteenveto Tässä seminaarityössä käsiteltiin formaaleihin menetelmiin perustuvaa mallia langattomien sensoriverkkojen reititysprotokollien turvallisuuden todentamiseen. Aikaisemmin langattomille sensoriverkoille ei ole lähdemateriaalin mukaan ollut formaaleihin menetelmiin perustuvia malleja, joilla protokollia olisi voitu analysoida vaan protokollien analysointi perustui mahdollisten hyökkäysten ennalta listaamiseen ja vastakeinojen kehittelyyn. Tämä kuitenkin aiheutti ongelmia koska tällä tavalla analysoitujen protokollien turvallisuus perustui vain tutkittujen ongelmien paikkaamiseen. 9

14 Protokollien vertailu oli myöskin vaikeaa ellei mahdotonta, koska eri protokollat oli suunniteltu kestämää eri hyökkäyksiä. Mallien käytöstä annettiin esimerkki TinyOS reititysprotokollan analysoinnissa ja lisäksi onnistuneesti mallinnettiin hyökkäys protokollaa kohtaan. Oleellisimpia eroja muihin aikaisemmin julkaistuihin formaaleihin menetelmiin perustuviin malleihin on hyökkääjän mallintaminen langattomille sensoriverkoille tyypillisellä tavalla. Poiketen yleisestä tavasta myös hyökkääjää rajoittavat verkon solmuille tyypilliset ominaispiirteet, kuten että hyökkääjä voi häiritä liikennettä vain oman radion kantamansa alueella. Toinen tärkeä aikaansaannos oli reaalimaailmaa ja ideaalitapausta kuvaavien simuloitujen dynaamisten mallien ulostulon määrittäminen sen sijaan että tutkittaisiin pelkästään reitityksen tilatietoja. Tämän tarkoituksena olisi, että tällä mallilla pystyttäisiin analysoimaan mikä tahansa langattomien sensoriverkkojen reititysprotokolla ja näin saataisiin kattavaa ja vertailukelpoista informaatiota protokollien eroista. 2.6 Lähteet [1] Acs, Buttyan, Vadja., Modeling Adversaries and Security Objectives for Routing Protocols in Wireless Sensor Networks., Laboratory of Cryptography and Systems Security (CrySys)., Department of Telecommunications, Budapest University of Technology and Economics, Hungary., 2006, Saatavissa : ID= &CFTOKEN= [2] Zhang, Hou., On Deriving the Upper Bound of alpha-lifetime for Large Sensor Networks., Dept. of Computer Science., University of Illinois at Urbana-Champaign, 2004, Saatavissa : 10

SANTERI SILTALA KIISTÄMÄTTÖMYYSPROTOKOLLAT

SANTERI SILTALA KIISTÄMÄTTÖMYYSPROTOKOLLAT SANTERI SILTALA KIISTÄMÄTTÖMYYSPROTOKOLLAT Kandidaatintyö Tarkastaja: Pekka Uotila II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma SILTALA,

Lisätiedot

Copyright 2013 Seppo Heikkinen, Jenna Lehtimäki, Joona Kannisto, Mikko Jaatinen, Markku Vajaranta, Arttu Niinimäki

Copyright 2013 Seppo Heikkinen, Jenna Lehtimäki, Joona Kannisto, Mikko Jaatinen, Markku Vajaranta, Arttu Niinimäki KORTTIMAKSAMISEN TURVALLISUUS Tietotekniikan laitos Seminaariraportti, Tietoliikenteen turvallisuus (TLT-3601) Kevätlukukausi 2013 Seppo Heikkinen versio 5 23.5.2013 Copyright 2013 Seppo Heikkinen, Jenna

Lisätiedot

Langattomien laitteiden tietoturva

Langattomien laitteiden tietoturva hyväksymispäivä arvosana arvostelija Langattomien laitteiden tietoturva Tea Silander Helsinki 19.4.2003 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Matemaattis-luonnontieteellinen Tekijä Författare

Lisätiedot

Eemeli Merisalo. Sensoriverkot. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Insinööri (AMK) Tietotekniikka. Insinöörityö

Eemeli Merisalo. Sensoriverkot. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Insinööri (AMK) Tietotekniikka. Insinöörityö Eemeli Merisalo Sensoriverkot Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Insinöörityö 16.4.2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Eemeli Merisalo Sensoriverkot 38 sivua 16.4.2015

Lisätiedot

Langattoman lähiverkon toteutus. Tuire Vähä-Touru. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2007 Työn ohjaaja: Harri Hakonen

Langattoman lähiverkon toteutus. Tuire Vähä-Touru. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2007 Työn ohjaaja: Harri Hakonen T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Langattoman lähiverkon toteutus Tuire Vähä-Touru Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2007 Työn ohjaaja: Harri Hakonen

Lisätiedot

Puheluiden ja viestinnän yksityisyys mobiililaitteissa

Puheluiden ja viestinnän yksityisyys mobiililaitteissa Puheluiden ja viestinnän yksityisyys mobiililaitteissa University of Oulu Department of Information Processing Science Bachelor s Thesis Kimmo Paananen 9.3.2015 2 Tiivistelmä Tutkimuksessa perehdyttiin

Lisätiedot

LANGATTOMAN INTERNET-PUHELUPALVELUN TARJOAMINEN

LANGATTOMAN INTERNET-PUHELUPALVELUN TARJOAMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan laitos LANGATTOMAN INTERNET-PUHELUPALVELUN TARJOAMINEN Työn tarkastajat: Työn ohjaaja: Dosentti Jouni Ikonen Diplomi-insinööri

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

Tietoturvatietoisuuden edistäminen

Tietoturvatietoisuuden edistäminen Tietoturvatietoisuuden edistäminen Seminaariraportti Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos Seminaari, Tietojenkäsittelyn turvallisuus (TLT-3600) Talvilukukausi 2008 2009 Jukka Koskinen

Lisätiedot

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Kandidaatintyö 2. kesäkuuta 2011 Jussi-Pekka Erkkilä Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu

Lisätiedot

Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN

Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 Yksikkö Aika Ylivieskan Yksikkö 02.03.2009 05.05.2009 Koulutusohjelma

Lisätiedot

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS Mika Valonen 27.11.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Internetissä toimivaan sähköiseen kauppapaikkaan kohdistuu useita turvallisuusuhkia,

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Jaakko Kosonen TIETOTURVA PILVIPALVELUISSA

Jaakko Kosonen TIETOTURVA PILVIPALVELUISSA Jaakko Kosonen TIETOTURVA PILVIPALVELUISSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2015 TIIVISTELMÄ Kosonen, Jaakko Tietoturva pilvipalveluissa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2015, 27

Lisätiedot

VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN

VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN Tutkintotyö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

LAITEVERKON KESKEISIMMÄT OHJELMISTOALUSTAT JA NIIDEN MUODOSTAMAT EKOSYSTEEMIT

LAITEVERKON KESKEISIMMÄT OHJELMISTOALUSTAT JA NIIDEN MUODOSTAMAT EKOSYSTEEMIT Vesa Kilpiäinen & Teemu Toivanen LAITEVERKON KESKEISIMMÄT OHJELMISTOALUSTAT JA NIIDEN MUODOSTAMAT EKOSYSTEEMIT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Vesa Kilpiäinen ja

Lisätiedot

Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä. Diplomityö

Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä. Diplomityö Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä Diplomityö Tarkastaja: Antti Valmari Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Ohjelmistojen tietoturvan parantaminen haavoittuvuuksia poistamalla

Ohjelmistojen tietoturvan parantaminen haavoittuvuuksia poistamalla Ohjelmistojen tietoturvan parantaminen haavoittuvuuksia poistamalla Pasi Hiltunen 6.4.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tutkielmassa tarkastellaan yleisimpiä

Lisätiedot

Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa

Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa Julius Stenros, CCNA, GWAPT, ACFE Pasi Koistinen, GXPN, GCWN, CISA, CISSP, CRISC, CISM Sisällys Yhteenveto... 3 Langattoman verkon tietoturvahaasteet...

Lisätiedot

Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen. Teemu Kolari

Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen. Teemu Kolari Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen Teemu Kolari Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Teemu Kolari Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

LANGATON LÄHIVERKKO. Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11. Lasse Seppänen HAMK

LANGATON LÄHIVERKKO. Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11. Lasse Seppänen HAMK LANGATON LÄHIVERKKO Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11 Lasse Seppänen HAMK 1 1. JOHDANTO...4 2. LANGATON LÄHIVERKKO (WIRELESS LOCAL AREA NETWORK, WLAN)...5 2.1. WLAN-ARKKITEHTUURI...5 2.2.

Lisätiedot

Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta

Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta Mikko Takala Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.5.2012.

Lisätiedot

TIETOKANTAKÄYTTÄJÄN AUTENTIKOINNIN JA AUKTORISOINNIN HALLINNOINTI ACTIVE DIRECTORY -YMPÄRISTÖSSÄ

TIETOKANTAKÄYTTÄJÄN AUTENTIKOINNIN JA AUKTORISOINNIN HALLINNOINTI ACTIVE DIRECTORY -YMPÄRISTÖSSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOKANTAKÄYTTÄJÄN AUTENTIKOINNIN JA AUKTORISOINNIN HALLINNOINTI ACTIVE DIRECTORY -YMPÄRISTÖSSÄ Diplomityön aihe on hyväksytty Tietotekniikan

Lisätiedot

Mobiililaitteiden käytettävyys

Mobiililaitteiden käytettävyys Mobiililaitteiden käytettävyys Simo Niiranen 02.06.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro Gradu -tutkielma Tiivistelmä Pienikokoiset, vähän virtaa kuluttavat ja langattomilla verkkoyhteyksillä

Lisätiedot

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä Jussi Saarinen Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 31. heinäkuuta 2014 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tut1x-projektin laajennus

Tut1x-projektin laajennus Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos 83962, Tietoliikennetekniikan projektityö kevät 2005 Tut1x-projektin laajennus Loppuraportti 20.5.2005 Projektin valvoja ja ohjaaja: Jukka

Lisätiedot

ROOLIPOHJAINEN PÄÄSYNHALLINTA. Roolien määrittelymenetelmät

ROOLIPOHJAINEN PÄÄSYNHALLINTA. Roolien määrittelymenetelmät ROOLIPOHJAINEN PÄÄSYNHALLINTA Roolien määrittelymenetelmät Janne Kallunki Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Toukokuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ Diplomityö Aihe ja tarkastaja hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.12.2010

Lisätiedot