KUNNANVALTUUSTON JA HALLITUKSEN KOKOONPANO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANVALTUUSTON JA HALLITUKSEN KOKOONPANO"

Transkriptio

1

2 TÖYSÄ Töysän kunta on perustettu v Kunnan kokonaispinta-ala on 310 km 2, josta vesipinta-alaa 11,52 km 2 Lääni Länsi-Suomen lääni Maakunta Etelä-Pohjanmaa Työvoima- ja elinkeinokeskus Etelä-Pohjanmaa Seutukunta Kalleusluokka 2 Taajama-aste % (2000) 50,6 Asukasluku Asukastiheys as/km 2 10,7 Kuusiokuntien Asukasluku v v v v v v v v v Elinkeinorakenne (alueella asuva työllinen työvoima toimialan mukaan) , ennakkotieto Työlliset maa-ja jalostus palvelut tuntematon lkm metsät. % % % % Töysä ,9 25,2 56 2,9 E-Pohjanmaa 11,7 29,6 56,3 2,5 Koko maa 4,5 26,2 67,3 1,9 Keskimääräinen työttömyysaste (ennakkotieto) 12,8 %. Työpaikkaomavaraisuus % (ennakkotieto ) 118,9 % Lähde: Tilastokeskus KUNNANVALTUUSTON JA HALLITUKSEN KOKOONPANO Valtuusto 21 jäsentä Jussi Suni, kesk. Pj. Kari Keisala, kesk. Arvo Uusimäki, kesk. 1. vpj. Eila Haakana, kesk. Erkki Vainionpää, kesk. 2. vpj. Olli Ahtola, kok. Mauno Vainionpää, kesk jäsenet Rauni Akonniemi, kesk. Tarja Ylimäki, sdp Tapani Ala-Mutka, kesk. Reino Elomaa, kok. Kunnanhallitus 8 jäsentä Timo Harju, kesk. pj. Erkki Vainionpää, kesk. Risto Heinämäki, kesk. vpj. Riitta Sissala, kesk. Kyösti Jauhiainen, sdp jäsenet Rauni Akonniemi, kesk. Tellervo Järvinen, kesk. Reino Elomaa, kok. Heimo Lamminaho, kesk. Risto Heinämäki, kesk. Liisa Levelä-Pohjala, kesk. Jaana Mäkelä, kesk. Sami Pennala, kesk. Sami Pennala, kesk. Liisa Pykälämäki, kok. Tarja Ylimäki, sdp Mika Saarimäki, kesk. Riitta Sissala, kesk. Etukannen taustakuva: Suomenselän karting ry:n suurhanke, Töysän karting-rata, sai pikipinnan loppukesällä 2002 ja avajaiskisat olivat heinäkuussa Kuva: Kari Kallioniemi. 1

3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Kunnan uusien kehittämisstrategioiden määrittely aloitetiin keväällä 2002 todenteolla mm. valtuustoseminaarityöskentelyllä. Vuoden mittaan ne kypsyivät siten, että ne voitiin kirjata vuoden 2003 talousarvioon. Jatkossa on tavoitteena niiden edelleen työstäminen ja näkyminen käytännön toteutuksessa ottamalla prosessiin mukaan mahdollisimman laajasti myös henkilöstö. Vuosi 2002 oli elinkeinoelämän kannalta varsin positiivinen. Tuurin kauppakylän voimakas laajeneminen jatkui. Keskisen 1,3 ha:n uudisrakennus mahdollisti Suomen suurimman jouluosaston käyttöönoton. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan myös tulevat suurlaajennukset, kuten n. 1 ha:n elintarvikeosaston rakentaminen. Rakennusoikeus nousi yhteensä 7,7 hehtaariin. Miljoona- ym. tapahtumat ja tempaukset nostivat yrityksiä julkisuuteen ja samalla koko paikkakunnan tunnettavuus lisääntyi. Hyvällä syyllä voitiin ottaa käyttöön myös kunnan uusi slogan: Töysä Hyvän Tuurin kunta. Vuoden 2002 merkittävimpiä hankkeita oli kirkonkylä Tuuri välisen kevyenliikenteen väylän valmistuminen, joka parantaa huomattavasti liikenneturvallisuutta tällä vilkkaalla tieosuudella. Kunnan osuus hankkeesta oli Kunnan visioon sisältyvää kirkonkylän ja Tuurin yhteen rakentamista vauhditti myös alueen yleiskaavan valmistuminen. Kirkonkylän Tuurin välille sijoittuu uusi n. 50 ha:n asuntoalue, josta kunta voi tarjota moneen makuun soveltuvia varsin suurikokoisiakin omakotitontteja, joille tavanomaisen kunnallistekniikan lisäksi tarjoutuu mahdollisuus todelliseen laajakaistaan valokaapeliyhteydellä. Kauan esillä ollut yläasteen ja kauppaoppilaitoksen toimitilojen peruskorjaus saatiin syksyllä käyntiin. Nettokustannukset tulevat olemaan valtuuston päättämässä laajuudessa peräti n. 2,5 M. Sen rasittaa kunnallistaloutta enemmän kuin muut aikaisemmat kunnan suurinvestoinnit, koska investointiin ei saatu euroakaan valtionosuutta. Sosiaali- ja terveystoimen käyttömenojen kasvu oli yllättävän rajua jo toisena vuonna peräkkäin. Talousarvioon nähden nettomenojen ylitys oli Toki suhteessa muihin kuntiin tunnuslukumme ovat tälläkin sektorilla olleet varsin vertailukelpoiset. Budjettiylityksiä paikkasi varsin hyvin verotulojen kasvu talousarvioon nähden. Näin ollen vuosikate jäi edelleenkin positiiviseksi, mutta kokonaistulos oli edellisen vuoden tasoa miinuksella. Ottaen huomioon kunnan velkamäärän alhaisuuden ja rahoitusvarallisuuden Töysä sijoittuu taseellaan edelleen maan kärkikuntien joukkoon. Isot investoinnit kuitenkin nostavat velka-astetta. Paineita tuo myös käyttötalous ellei kustannuskehitystä saada kuriin. Joka tapauksessa Töysän kunnalla on mennyt meikein millä tahansa mittarilla mitattuna kohtalaisen hyvin. Elinkeinoelämä kukoistaa hyvien yrittäjien myötä ja kunnalliset palvelut ovat laadukkaita. Meillä jokainen lapsi ja vanhus saa tarvitsemansa hoidon. Kiitos kunnan päättäjille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille vuodesta Te kaikki olette tehneet hienoa työtä. Tästä on hyvä jatkaa kotikuntamme Töysän kehittämistä. Arto Lamminmäki kunnanjohtaja 2

4 VALTUUSTON JA HALLITUKSEN TOIMINNASTA Kunnanvaltuusto kokoontui vuoden 2002 aikana 6 kertaa käsitellen kaikkiaan 59 asiaa. Vuoden 2002 aikana valtuusto päätti mm. - uudesta rakennusjärjestyksestä - Töysä-Bonuksen myöntämisestä rakentajille - äänestysaluejaon muuttamisesta siten, että koko kunta yhdistettiin yhdeksi äänestysalueeksi - Kuusiokuntien seutuverkon toteutukseen osallistumisesta - eron myöntämisestä Antti Muhoselle teknisen johtajan virasta ja Ismo Koivusalon valitsemisesta tekniseksi johtajaksi - määrärahan myöntämisestä yläasteen peruskorjausta varten - Etelä- Pohjanmaan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksesta ja Etelä-Pohjanmaan aluepelastuslaitoksen johtosäännön hyväksymisestä - entisen kuntoutuskodin myymisestä Pekka Kaukoselle - takauksen myöntämisestä Kiinteistö Oy Töysän Tapiolalle asuntolainojen uudelleenjärjestelyyn Kunnanhallitus on kokoontunut vuoden 2002 aikana 21 kertaa ja pykäliä kertyi 211. Kuva Heimo Harju Syyskuussa kunnanhallitus oli pääkaupunkiseudun töysäläisten vieraana. Vierailun organisoijana toimi Mikko Paavola ja iltaa isännöi Suomen Hypoteekkiyhdistyksen arvokkaissa tiloissa yhdistyksen toimitusjohtaja Matti Inha ( Hypoteekkiyhdistyksen I toimitusjohtaja on ollut itse J.V. Snellman ). Kuvassa kunnanjohtajan esitystä kuuntelemassa Paavolan ja Inhan lisäksi mm. Mikko Hautala, Kaisu Juusela, Arja Ingus ja Ritva Viitamäki. 3

5 ON HELPOMPI LÖYTÄÄ PERILLE KUN TIETÄÄ MIHIN ON MENOSSA Vuonna 2002 kunnanhallituksen- ja valtuuston jäsenet hieroivat aivonystyröitään kunnan strategiatyön kimpussa. Strategiatyön keskeiset käsitteet Juha Näsi on määritellyt seuraavasti: Strategia on organisaation toiminnan punainen lanka, se on tie kohti määriteltyä tavoitetta. Toimintaympäristö on se maasto johon tie on rakennettava. Visio on se päämäärä, jota kohti ollaan kulkemassa. Voimavarat ovat ne eväät, jotka tätä matkaa varten ovat olemassa. Strategiatyö on valintojen tekemistä, niiden perustelua ja niihin sitoutumista. Kuva. Strategioita pohdittiin mm. valtuustoseminaarissa toukokuussa Kuva: Arto Lamminmäki Kunnan kehittämisen suuntaviivat ovat valtuuston ja hallituksen strategiatyöskentelyn tuloksena muodostuneet seuraavanlaisiksi: Visio eli päämäärä, johon kunta toiminnassaan pyrkii Töysä vuonna 2012 Yrittäjyyteen, asumisviihtyisyyteen sekä lapsiin ja nuoriin panostava kasvava edelläkävijäkunta, jonka ydin on kuntakeskus ja sen kanssa yhteen rakentuva Suomenselän monipuolinen palvelu- ja ostosmatkailukeskus Tuuri. Kunnan elinvoimaisuuden perusta on kehityshakuiset yrittäjät, osaava työvoima ja omatoimiset asukkaat. Töysän kunnan kaksi tärkeintä tavoitetta ovat kiteytettyinä: hyvinvoiva asukas ja tyytyväinen asiakas. Strategiat eli tiet kohti päämäärää! Menestyvä ja monipuolinen elinkeinoelämä! Osaaminen kehittämisen tukena! Vetovoimainen asuinkunta! Voimavarojen turvaaminen Strategiatyö ei ole koskaan valmis, vaan se on jatkuva prosessi, jota jatketaan pyrkimyksenä ottaa myös strategioiden keskeinen toteuttaja, kunnan henkilöstö, laajemmin prosessiin mukaan. 4

6 TÖYSÄ-BONUKSELLA VAUHTIA RAKENTAMISEEN Kunta on vuosien ajan satsannut voimakkaasti riittävän vuokra-asuntotuotannon ylläpitämiseksi, mutta tämän ohella kunnanvaltuusto päätti antaa lisäpotkua omistusasuntojen rakentamiselle Töysä-Bonuksen muodossa. Töysä-Bonuksen uskotaan olevan lisäkannustin monipuolisen tontti-tarjonnan sekä edullisten ja toimivien palveluiden ohella rakentaa Töysään. 120 %:a hipova työpaikkaomavaraisuus osoittaa, että potentiaalisia rakentajia löytyy. Ensimmäinen Töysä-Bonus luovutettiin Miia ja Sami Mäelle lokakuussa 2002 Kuva: Terttu Liesmäki Töysä-Bonuksen ehdoiksi valtuusto hyväksyi: Tuki 30 /huoneistoneliö ( asuinneliö) uudisrakentamiseen ja perusparantamiseen. rakennushankkeen aloitus ( aloituksessa sama määrittely kuin rakennustarkastuksessa) vakituiseen asumiseen. uudisrakennus tai laajennus väh. 60 m2. Perusparannuksen lisäehdot asuinrakennus on ollut tyhjillään tai käyttämättä vakituisena asuntona ennen perusparannuksen aloittamista yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuotta. perusparannuskustannukset ovat vähintään Asuntorahaston hyväksymien enimmäiskustannusten mukaan ja kustannuserittely toimitetaan Asuntorahaston lomakkeella YM 32a.(tai vast.) tukea myönnetään ainoastaan peruskorjattujen ja vakituiseen asumiskäyttöön otettujen tilojen osalta. tukea myönnetään myös asuinrakennuksen osaan tai muuhun rakennukseen tai sen osaan, jos tällaiseen peruskorjattava tai rakennettava asunto täyttää em. muut ehdot. tilojen tulee korjauksen jälkeen täyttää Asuntorahaston vaatimukset. Hakeminen ja myöntäminen myönnetään kun käyttöönottokatsemus on suoritettu ja rakennus otettu vakituiseen asuinkäyttöön myönnetään hänelle, joka myöntämishetkellä on omistaja, ellei myyntitilaisuudessa ole toisin kirjallisesti sovittu asunto voidaan ottaa omaan käyttöön, vuokrata tai myydä Bonus annetaan lahjakirjalla Kunnanvaltuusto tekee päätöksen bonusjärjestelmän jatkosta syksyllä

7 KESÄDUUNIA NUORILLE Vuonna 2002 kunnan kesätyöllistämistuki edesauttoi n. 200:n vuotiaan töysäläisnuoren kesätyönsaantia. Kesätyöllistämistukea maksettiin n. 70:lle eri työnantajalle euroa ja lisäksi kunta itse työllisti kesäksi nuoria :lla eurolla. Tiedossa ei ole, että mikään muu kunta tukisi näin merkittävästi (suhteessa asukaslukuun ) nuorisoaan työnsaannissa. Kesätöissä nuoret saavat mielekästä tekemistä ja arvokasta työkokemusta eikä palkan merkitystä voi myöskään vähätellä. Lisäksi monet pienyrittäjät ovat kokeneet tukirahan tärkeäksi myös yritystoimintansa kannalta, koska se on mahdollistanut lisätyövoiman palkkauksen. Kunnan kesätyöllistämistukisysteemi on voimassa myös v ja jatkunee ainakin jossain muodossa tulevinakin vuosina. JOKA TUPAANKO LAAJAKAISTA? Seutukunnan laajakaista-asioita vietiin vuonna 2002 eteenpäin kahden eri hankkeen puitteissa. Valtuusto hyväksyi n :n määrärahan, jolla katetaan Töysän osuus Kuusiokuntien ylläpitämän aluetietoverkon laajentamisesta laajakaistaiseksi. Koko hankkeen kustannusarvio on lähes 1,7 milj. :a, josta TE-keskuksen avustus kattaa 45 % ja loput ovat siis kuntien osuuksia. Laajakaistainen seutuverkko luo mahdollisuuksia mm. kuntien palvelujen parantamiselle ja palvelutuotannon yhteistyölle. Lisäksi hyvät tietoliikenneyhteydet ovat vetovoimatekijä, jonka uskotaan houkuttelevan myös uusia asukkaita ja yrityksiä seutukunnalle. Seutuverkon rakennustyöt alkoivat käytännössä keväällä Kuntien seutuverkkohankkeesta erillisenä on viety eteenpäin kyläverkkohanketta, jota varten perustettiin Hakojärven kylätalolla Verkko-osuuskunta Kuuskaista. Töysän kunta on tehnyt periaatepäätöksen kuntaosuuden maksamisesta kaikkien niiden kyläverkkojen osalta, joiden muu rahoitus on järjestynyt (omarahoitus ja EU-rahoitus). Ensimmäisenä on toteutumassa Hakojärven kyläverkko. Tuija Riukulehto oli kyläillassa Ylipään nuorisoseuralla kertomassa kyläverkkoasioista. Paikalla oli noin kolmekymmentä asiasta kiinnostunutta Kuva: Terttu Liesmäki 6

8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT LÄHELLÄ KUNTALAISTA Sosiaali- ja terveystoimen tuottamien palvelujen kanssa ovat vuoden mittaan tekemisissä lähes kaikki kuntalaiset. Vastaahan toimiala mm. lasten päivähoidosta ja vanhustenhuollosta sekä kuntayhtymien kautta terveydenhuoltopalveluista. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot ovatkin n. 63 % kunnan toimintamenoista, joten tämän sektorin menokehityksestä riippuu hyvin paljon koko kunnallistalouden suunta. Kuva Viiskunta Perhepäivähoito on vuosittain järjestänyt vauvajuhlan edellisenä vuonna syntyneille täysäläisvauvoille. Vuoden 2002 juhlassa olivat paikalla lähes kaikki 41:stä kutsutusta vauvasta perheineen. Töysän eläkeläisneuvottelukunta järjesti yhdessä kunnan vapaa-aikaja sosiaalitoimen sekä terveyskeskuksen kanssa Iivarissa ikäihmisten liikuntailtapäivän. Ohjelmaan kuului rentouttavaa yhdessäoloa, tietoa terveydestä ja liikuntaa, mm. kävelytesti. Fysioterapeutti Arto Kailajärvi lähettää matkaan Maire Julkun ja Elo Pienimäki odottaa vuoroaan. Kuva: Seppo Harju 7

9 YLÄASTEEN SANEERAUS JÄTTISATSAUS PERUSOPETUKSEEN Syksyllä 2002 pääsi toden teolla käyntiin pitkään vireillä ollut yläasteen saneeraus, jonka kustannusarvio on n :a. Koska saneeraukseen ei saatu valtionapua, hankkeesta muodostuu kallein kunnan täysin omin varoin maksettava investointi kautta aikojen. Saneerauksella saadaan kuitenkin vuosikymmeniksi eteenpäin asianmukaiset tilat sekä koululaisille että koulun henkilökunnalle ja kauppaopetukselle. Saneerauksen ajan, lukuvuoden , yläaste on toiminut hajallaan useassa eri pisteessä. Kuva: Heikki Nikkola Oppilasmääräennusteen perusteella voidaan todeta, että käyttöä koulutiloille riittää myös tulevaisuudessa. Monista maaseutukunnista poiketen Töysässä oppilasmäärä näyttää säilyvän esiopetus lk.t lk.t Ajanmukaisten opetustilojen uskotaan auttavan myös pätevän opetushenkilöstön saannissa kun rekrytointitarpeet tulevina vuosina eläköitymisen vuoksi lisääntyvät. Yläasteen syyslukukausi 2003 pääsee päärakennuksen osalta alkamaan jo uusituissa tiloissa. Käsityösiipi valmistuu mennessä. Rehtori Heikki Nikkola voi jo remontin osalta vähitellen huokaista helpotuksesta. Kuva Juha Aho-Pynttär/Viiskunta 8

10 ELINKEINOPUOLELLA VILKASTA Jokainen Tuurin kauppakylässä kävijä voi todeta, että kehitys menee siellä vauhdilla eteenpäin ja töysäläiset voivatkin nauttia kaupunkitason kaupallisista palveluista. Kuva:Taisto Järvinen/Ykköset! Uutena palvelumuotona avattiin toukokuussa 2002 Kuusiokuntien ostosmatkailuprojektin organisoimana matkailuneuvonta Keskisen kauppakadulla. Neuvonnasta saa tietoa seutukunnan matkailupalveluista ja siellä tehdään myös majoitusvarauksia seutukunnan majoitusliikkeisiin. Matkailuneuvonnan toiminta on saanut kiitosta sekä matkailijoilta, että alueen matkailuyrittäjiltä. Matkailuneuvonnassa palvelivat kesällä 2002 mm. Maaria Niemelä, Seija Luosa ja Essi Vuorio. Kaupallisten palvelujen kehityksen ohella Töysän yritykset ovat laajentaneet muillakin rintamilla. Töysässä käynnistettiin mm. yhdeksän teollisuushallin uudisrakentamis- tai laajennushankkeet. Yritystoiminnan vilkkaudesta kertoo myös alla oleva tilasto TE-keskuksen maaseutuosaston myöntämistä pienyritystuista, jossa Töysä on seutukunnan kärjessä. Alma-yritystuet v , /as Kuusiokuntien seutukunta, tilanne Lähde TE-keskus Ähtäri Töysä Soini Lehtimäki Kuortane Alavus

11 Kuva: Taisto Järvinen/ Ykköset! Töysän Vuoden Yrittäjäksi v valittiin Keijo Anttila ja vuoden nuoreksi yrittäjäksi Tapani Takamäki. Kuvassa vasemmalta Töysän yrittäjien hallituksen pj. Jari Latvala, sihteeri Terttu Kortesmäki, Keijo Anttila, Tapani Takamäki, Taina Takamäki, kunnanjohtaja Arto Lamminmäki ja elinkeinoasiamies Juhani Ketola. MAATALOUDESSA EPÄVARMUUTTA Perinteisessä maataloudessa EU-tukipolitiikan jatkuvat muutokset aiheuttavat epävarmuutta. Investointeja, tuotannon laajentamista ja muutoksia ei uskalleta toteuttaa, koska tukiehdot ovat taas muuttumassa. Tilaluku vähenee joka vuosi, mutta suurelta lopettamisbuumilta on toistaiseksi vältytty. Sukupolvenvaihdoksia vuonna 2002 tehtiin ennätykselliset viisi kappaletta, mikä johtui osaksi Jatkuvuutta Kuusiokuntien Maatalouteen hankkeessa tehdystä ansiokkaasta neuvonta- ja tiedotustyöstä Toimivat maatilat ja kunnan kautta maksetut maataloustuet Toimivat maatilat Viljelyksessä oleva peltoala, ha Peltoala/tila, ha 19,7 21,5 23,1 24,2 24,6 Kunnan kautta maks.tuet yht Tukea/ tila,

12 TAPAHTUMIA TÖPINÖISTÄ HUKKAROKKIIN Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi vastasivat kesäkuussa pidettyjen Töysän Töpinöiden järjestelystä. Töpinöiden ohjelmasta löytyi jokaiselle jotakin mielenkiintoista ja kävijöitä olikin kiitettävästi. Kuva: Arto Lamminmäki Töpinöiden juhlapuhujana oli töysäläisyntyinen Rakennusliike Skanskan toimitusjohtaja Mauri Niemi (toinen oik.). Vuoden 2002 Tohnisen Äijäksi valittiin toimitusjohtaja Vesa Keskinen (oik.). Töpinöillä oli esillä myös töysäläisyntyisen valokuvaaja Heimo Harjun (vas ) kuvia Töysästä vuosikymmenien takaa. Pääkaupunkiseudun töysäläisä Töpinöillä edusti Mikko Paavola. Töysäläinen elämänmeno olisi paljon harmaanpaa mikäli oltaisiin vain verovaroin tuotettujen kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen varassa. Onneksi meillä on toimeliaita yhdistyksiä ja idearikkaita ihmisiä, joiden ansiosta säpinää riittää. Ilmaisfestivaali Hukkarock on uusia omaperäisiä töysäläistapahtumia. Kuvassa Kuollu Etana esiintymis lavalla kesän 2002 Hukkarockissa. Kuva: Kai Lavila 11

13 PALJON MUUTAKIN TAPAHTUI Kaukolämpöverkko valmistui käyttökuntoon heti alkuvuodesta Energia ostetaan Akonkosken Saha Oy:ltä, jossa se tuotetaan kotimaisella polttoaineella, lähinnä puunkuorella. Verkkoon on liitetty kunnan kiinteistöt ydinkeskustassa, rivitaloja ja joitakin liike- ja pientaloja. Kuva: Tapani Uurinmäki Kesällä 2002 valmistui kirkonkylän ja Tuurin välinen kevyenliikenteenväylä ja tievalaistus EU:n, tiepiirin ja kunnan rahoituksella. Kunnan osuus hankkeesta oli n. 25 % eli Kuva: Terttu Liesmäki Kunnan ympäristötoimikunta tekee työtä viihtyisän asuinympäristön puolesta. Toimikunnan toimesta mm. perustettiin Koskimaan alueelle puulajipuisto, jonka istutustalkoista syksyltä 2002 viereinen kuva. Kuva: Eino Kuokkanen 12

14 Toimintakulut kululajeittain % 0% 44 % 6% 42 % henkilöstökulut palvelujen ostot aineet ja tarvikkeet avustukset vuokrat ja muut oimintakulut Toimintakulujen jakautuminen hallinnonaloittain % 1% 2% 1% 8% 63 % 1% hallintotoimi maaseututoimi sos.- ja terveystoimi sivistystoimi vapaaaikatoimi tekninen toimi yksityistietoim i 13

15 14

16 * 15

17 16

18 17

19 KUNNAN HENKILÖSTÖ Kunnan palveluksessa oli vuoden 2002 lopulla 146 henkilöä ja työllistetyt mukaan lukien 150. Kaikkiaan kunta työllisti valtion työllistämistuella vuoden aikana 17 henkilöä, yleisin työllistämisjakso kesti 6 kk. Vakituisesta henkilöstöstä poistui vuoden 2002 aikana 6, joista eläkkeelle siirtyi 4 ja irtisanoutui 2. Osaaikaeläkkeelle jäi 1 henkilö. Vastaavasti uusia henkilöitä palkattiin 4. Kunnan henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2002 lopussa 45 v. 2 kk ( se oli 43 v. 4 kk. ). Kunnan rekrytointitarpeet lisääntyvät merkittävästi ensi vuosikymmenellä. Henkilöstökulujen yhteismäärä oli euroa. OSALLISTU KILPAILUUN Kuva: Arto Lamminmäki Kerro meille mitä juttelivat Miss Miljoona Marianne Harjula ja elinkeinoasiamies Juhani Ketola vuoden 2002 matkailumessuilla. Lähetä vastauksesi mennessä Os. Töysän kunta, Rantatie 2, Töysä tai sähköpostilla Parhaat palkitaan. 18

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2006 Sosiaalilautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2006 Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 13.02.2006 KOKOUSAIKA 13.02.2006 klo 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 16 SEUDULLINEN SOSIAALITOIMEN ATK-PROJEKTI 18 17 VARPUNEN- HANKKEEN JATKOHANKE

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Vuoden 2015 hoitokuluista laskutettu yhteisöosakkaiden maksuosuus oli ,86, alv 0 %.

Vuoden 2015 hoitokuluista laskutettu yhteisöosakkaiden maksuosuus oli ,86, alv 0 %. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 134 27.09.2016 Yksityisteiden avustaminen Sotkamon kunnassa 1.1.2017 lähtien YMPTEKLT 134 Suunnitteluinsinööri Sotkamon kunta on avustanut ja pitänyt kunnossapitosopimuksin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA TIETOA LYHYESTI. Perustamisvuosi 1865. (Ilmajoen kappeliseurakunta KUNNAN HALLINTO. Kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä.

ILMAJOEN KUNTA TIETOA LYHYESTI. Perustamisvuosi 1865. (Ilmajoen kappeliseurakunta KUNNAN HALLINTO. Kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä. ILMAJOEN KUNTA TIETOA LYHYESTI Perustamisvuosi 1865 (Ilmajoen kappeliseurakunta 1516) KUNNAN HALLINTO Kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä. Kunnanvaltuuston paikkajakauma vv. 2013-2016 kunnallisvaaleissa:

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 6/2010 Kunnanvaltuusto

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 6/2010 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 12.10.2010 KOKOUSAIKA 12.10.2010 klo 19.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 38 KOSKIMAAN RANTAPUISTOKAISTAN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN 73 39 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 31.3.2016 31.3.2016 1 Uudistuksessa valmisteltava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki järjestämislain

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2014 KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 92 93 94 95 96 97 46 98 99

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2010 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2010 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 11.10.2010 KOKOUSAIKA 11.10.2010 klo 17.00-18.13 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 31 OSALLISTUMINEN KASPERI II HANKKEESEEN 49 32 ILMOITUSASIAT 50 33 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Elinkeinojaos 17.9.2015. Kunnanvirasto

Elinkeinojaos 17.9.2015. Kunnanvirasto ENONKOSKEN KUNTA Elinkeinojaos KOKOUSKUTSU 17.9.2015 Kokousaika 25.9.2015 klo 10.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 4/2011 Kunnanhallitus

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 4/2011 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 25.02.2011 KOKOUSAIKA 25.02.2011 klo 16.00-16.15 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 23 TALASNIITYN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 126-129 2 24 KAAVOITUSKATSAUS 2010

Lisätiedot

JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto KOKO ohjelman hakemus ja rahoitus...

JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto KOKO ohjelman hakemus ja rahoitus... JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto 18.6.2009 75 38 KOKO ohjelman hakemus ja rahoitus... 77 Aluekehitysjaosto 18.6.2009 76 KOKOUSAIKA Torstai 18.6.2009 klo 10.00

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus 27.1.2014 valtion määrärahaosuus/ Tamp.osuus 2011 / 90 milj. / 3.96 milj. 2012 / 56,3 milj. / 1.86 milj. 2013 / 50,5 milj. / 1.38 milj. 2014

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2010 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2010 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 08.11.2010 KOKOUSAIKA 08.11.2010 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 38 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 39 MLL TUKIPERHEET 3 40 MLL:N ILMOITUS

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

TERVETULOA JOENSUUHUN!

TERVETULOA JOENSUUHUN! TERVETULOA JOENSUUHUN! JOENSUUN AJANKOHTAISET HANKKEET Kuntatekniikanpäivät 2010 Tekninen johtaja Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 72704 (1.1.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu +

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken TL kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 83-89 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Maaseutulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Maaseutulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Maaseutulautakunta sivu 1 Kokousaika 27.9.2011, kello 19.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoen kunnan entisen virastotalon kokoushuone(vanha käräjäsali)

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Saastamoinen Liisa. ystävällisin terveisin, Susanna Kaitanen, pj. Myllylammen vesiosuuskunta. 3L elokuuta 2015 13:21. Saastamoinen. =!

Saastamoinen Liisa. ystävällisin terveisin, Susanna Kaitanen, pj. Myllylammen vesiosuuskunta. 3L elokuuta 2015 13:21. Saastamoinen. =! Saastamoinen Liisa Lähettäjä: Lähetetty: Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Liitteet: Setälä Kari 3L elokuuta 2015 13:21 Saastamoinen Liisa Luukkanen Antti; Nummela Hannu ; Lankinen Tapio; Napari Salme VL: Myllylammen

Lisätiedot

Tilastotietoja Sipoosta

Tilastotietoja Sipoosta Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2010 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2010 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 10.05.2010 KOKOUSAIKA 10.05.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 11 TÖYSÄN KUNNAN ESITYKSET SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ 18 12

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun maakuntatilaisuus

Kainuun maakuntatilaisuus Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Kainuun maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 7.4.2016 Keski-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Keski-Pohjanmaan maakuntatalous

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

VIHANNIN KUNTA 104 Sivistyslautakunta 15.11.2011 9/2011

VIHANNIN KUNTA 104 Sivistyslautakunta 15.11.2011 9/2011 VIHANNIN KUNTA 104 Tiistai 15.11.2011 klo 17.00 18.45 Ukonkantti, kokoushuone Mänttäri Jyrki, pj. (x) Jurmu Jouni () Borén Markku, vpj. (x) Väisänen Esa () Isokoski Eija (x) Lumiaho Kaisa () Junttila Maria

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V. 2008 JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTA-ALAN TALOUS- JA RAHOITUSFOORUMI 11.2.2009 TIEDOTUSTILAISUUS TOIMITUSJOHTAJA RISTO PARJANNE SUOMEN KUNTALIITTO Tietoja kuntien taloudesta

Lisätiedot