KUNNANVALTUUSTON JA HALLITUKSEN KOKOONPANO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANVALTUUSTON JA HALLITUKSEN KOKOONPANO"

Transkriptio

1

2 TÖYSÄ Töysän kunta on perustettu v Kunnan kokonaispinta-ala on 310 km 2, josta vesipinta-alaa 11,52 km 2 Lääni Länsi-Suomen lääni Maakunta Etelä-Pohjanmaa Työvoima- ja elinkeinokeskus Etelä-Pohjanmaa Seutukunta Kalleusluokka 2 Taajama-aste % (2000) 50,6 Asukasluku Asukastiheys as/km 2 10,7 Kuusiokuntien Asukasluku v v v v v v v v v Elinkeinorakenne (alueella asuva työllinen työvoima toimialan mukaan) , ennakkotieto Työlliset maa-ja jalostus palvelut tuntematon lkm metsät. % % % % Töysä ,9 25,2 56 2,9 E-Pohjanmaa 11,7 29,6 56,3 2,5 Koko maa 4,5 26,2 67,3 1,9 Keskimääräinen työttömyysaste (ennakkotieto) 12,8 %. Työpaikkaomavaraisuus % (ennakkotieto ) 118,9 % Lähde: Tilastokeskus KUNNANVALTUUSTON JA HALLITUKSEN KOKOONPANO Valtuusto 21 jäsentä Jussi Suni, kesk. Pj. Kari Keisala, kesk. Arvo Uusimäki, kesk. 1. vpj. Eila Haakana, kesk. Erkki Vainionpää, kesk. 2. vpj. Olli Ahtola, kok. Mauno Vainionpää, kesk jäsenet Rauni Akonniemi, kesk. Tarja Ylimäki, sdp Tapani Ala-Mutka, kesk. Reino Elomaa, kok. Kunnanhallitus 8 jäsentä Timo Harju, kesk. pj. Erkki Vainionpää, kesk. Risto Heinämäki, kesk. vpj. Riitta Sissala, kesk. Kyösti Jauhiainen, sdp jäsenet Rauni Akonniemi, kesk. Tellervo Järvinen, kesk. Reino Elomaa, kok. Heimo Lamminaho, kesk. Risto Heinämäki, kesk. Liisa Levelä-Pohjala, kesk. Jaana Mäkelä, kesk. Sami Pennala, kesk. Sami Pennala, kesk. Liisa Pykälämäki, kok. Tarja Ylimäki, sdp Mika Saarimäki, kesk. Riitta Sissala, kesk. Etukannen taustakuva: Suomenselän karting ry:n suurhanke, Töysän karting-rata, sai pikipinnan loppukesällä 2002 ja avajaiskisat olivat heinäkuussa Kuva: Kari Kallioniemi. 1

3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Kunnan uusien kehittämisstrategioiden määrittely aloitetiin keväällä 2002 todenteolla mm. valtuustoseminaarityöskentelyllä. Vuoden mittaan ne kypsyivät siten, että ne voitiin kirjata vuoden 2003 talousarvioon. Jatkossa on tavoitteena niiden edelleen työstäminen ja näkyminen käytännön toteutuksessa ottamalla prosessiin mukaan mahdollisimman laajasti myös henkilöstö. Vuosi 2002 oli elinkeinoelämän kannalta varsin positiivinen. Tuurin kauppakylän voimakas laajeneminen jatkui. Keskisen 1,3 ha:n uudisrakennus mahdollisti Suomen suurimman jouluosaston käyttöönoton. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan myös tulevat suurlaajennukset, kuten n. 1 ha:n elintarvikeosaston rakentaminen. Rakennusoikeus nousi yhteensä 7,7 hehtaariin. Miljoona- ym. tapahtumat ja tempaukset nostivat yrityksiä julkisuuteen ja samalla koko paikkakunnan tunnettavuus lisääntyi. Hyvällä syyllä voitiin ottaa käyttöön myös kunnan uusi slogan: Töysä Hyvän Tuurin kunta. Vuoden 2002 merkittävimpiä hankkeita oli kirkonkylä Tuuri välisen kevyenliikenteen väylän valmistuminen, joka parantaa huomattavasti liikenneturvallisuutta tällä vilkkaalla tieosuudella. Kunnan osuus hankkeesta oli Kunnan visioon sisältyvää kirkonkylän ja Tuurin yhteen rakentamista vauhditti myös alueen yleiskaavan valmistuminen. Kirkonkylän Tuurin välille sijoittuu uusi n. 50 ha:n asuntoalue, josta kunta voi tarjota moneen makuun soveltuvia varsin suurikokoisiakin omakotitontteja, joille tavanomaisen kunnallistekniikan lisäksi tarjoutuu mahdollisuus todelliseen laajakaistaan valokaapeliyhteydellä. Kauan esillä ollut yläasteen ja kauppaoppilaitoksen toimitilojen peruskorjaus saatiin syksyllä käyntiin. Nettokustannukset tulevat olemaan valtuuston päättämässä laajuudessa peräti n. 2,5 M. Sen rasittaa kunnallistaloutta enemmän kuin muut aikaisemmat kunnan suurinvestoinnit, koska investointiin ei saatu euroakaan valtionosuutta. Sosiaali- ja terveystoimen käyttömenojen kasvu oli yllättävän rajua jo toisena vuonna peräkkäin. Talousarvioon nähden nettomenojen ylitys oli Toki suhteessa muihin kuntiin tunnuslukumme ovat tälläkin sektorilla olleet varsin vertailukelpoiset. Budjettiylityksiä paikkasi varsin hyvin verotulojen kasvu talousarvioon nähden. Näin ollen vuosikate jäi edelleenkin positiiviseksi, mutta kokonaistulos oli edellisen vuoden tasoa miinuksella. Ottaen huomioon kunnan velkamäärän alhaisuuden ja rahoitusvarallisuuden Töysä sijoittuu taseellaan edelleen maan kärkikuntien joukkoon. Isot investoinnit kuitenkin nostavat velka-astetta. Paineita tuo myös käyttötalous ellei kustannuskehitystä saada kuriin. Joka tapauksessa Töysän kunnalla on mennyt meikein millä tahansa mittarilla mitattuna kohtalaisen hyvin. Elinkeinoelämä kukoistaa hyvien yrittäjien myötä ja kunnalliset palvelut ovat laadukkaita. Meillä jokainen lapsi ja vanhus saa tarvitsemansa hoidon. Kiitos kunnan päättäjille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille vuodesta Te kaikki olette tehneet hienoa työtä. Tästä on hyvä jatkaa kotikuntamme Töysän kehittämistä. Arto Lamminmäki kunnanjohtaja 2

4 VALTUUSTON JA HALLITUKSEN TOIMINNASTA Kunnanvaltuusto kokoontui vuoden 2002 aikana 6 kertaa käsitellen kaikkiaan 59 asiaa. Vuoden 2002 aikana valtuusto päätti mm. - uudesta rakennusjärjestyksestä - Töysä-Bonuksen myöntämisestä rakentajille - äänestysaluejaon muuttamisesta siten, että koko kunta yhdistettiin yhdeksi äänestysalueeksi - Kuusiokuntien seutuverkon toteutukseen osallistumisesta - eron myöntämisestä Antti Muhoselle teknisen johtajan virasta ja Ismo Koivusalon valitsemisesta tekniseksi johtajaksi - määrärahan myöntämisestä yläasteen peruskorjausta varten - Etelä- Pohjanmaan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksesta ja Etelä-Pohjanmaan aluepelastuslaitoksen johtosäännön hyväksymisestä - entisen kuntoutuskodin myymisestä Pekka Kaukoselle - takauksen myöntämisestä Kiinteistö Oy Töysän Tapiolalle asuntolainojen uudelleenjärjestelyyn Kunnanhallitus on kokoontunut vuoden 2002 aikana 21 kertaa ja pykäliä kertyi 211. Kuva Heimo Harju Syyskuussa kunnanhallitus oli pääkaupunkiseudun töysäläisten vieraana. Vierailun organisoijana toimi Mikko Paavola ja iltaa isännöi Suomen Hypoteekkiyhdistyksen arvokkaissa tiloissa yhdistyksen toimitusjohtaja Matti Inha ( Hypoteekkiyhdistyksen I toimitusjohtaja on ollut itse J.V. Snellman ). Kuvassa kunnanjohtajan esitystä kuuntelemassa Paavolan ja Inhan lisäksi mm. Mikko Hautala, Kaisu Juusela, Arja Ingus ja Ritva Viitamäki. 3

5 ON HELPOMPI LÖYTÄÄ PERILLE KUN TIETÄÄ MIHIN ON MENOSSA Vuonna 2002 kunnanhallituksen- ja valtuuston jäsenet hieroivat aivonystyröitään kunnan strategiatyön kimpussa. Strategiatyön keskeiset käsitteet Juha Näsi on määritellyt seuraavasti: Strategia on organisaation toiminnan punainen lanka, se on tie kohti määriteltyä tavoitetta. Toimintaympäristö on se maasto johon tie on rakennettava. Visio on se päämäärä, jota kohti ollaan kulkemassa. Voimavarat ovat ne eväät, jotka tätä matkaa varten ovat olemassa. Strategiatyö on valintojen tekemistä, niiden perustelua ja niihin sitoutumista. Kuva. Strategioita pohdittiin mm. valtuustoseminaarissa toukokuussa Kuva: Arto Lamminmäki Kunnan kehittämisen suuntaviivat ovat valtuuston ja hallituksen strategiatyöskentelyn tuloksena muodostuneet seuraavanlaisiksi: Visio eli päämäärä, johon kunta toiminnassaan pyrkii Töysä vuonna 2012 Yrittäjyyteen, asumisviihtyisyyteen sekä lapsiin ja nuoriin panostava kasvava edelläkävijäkunta, jonka ydin on kuntakeskus ja sen kanssa yhteen rakentuva Suomenselän monipuolinen palvelu- ja ostosmatkailukeskus Tuuri. Kunnan elinvoimaisuuden perusta on kehityshakuiset yrittäjät, osaava työvoima ja omatoimiset asukkaat. Töysän kunnan kaksi tärkeintä tavoitetta ovat kiteytettyinä: hyvinvoiva asukas ja tyytyväinen asiakas. Strategiat eli tiet kohti päämäärää! Menestyvä ja monipuolinen elinkeinoelämä! Osaaminen kehittämisen tukena! Vetovoimainen asuinkunta! Voimavarojen turvaaminen Strategiatyö ei ole koskaan valmis, vaan se on jatkuva prosessi, jota jatketaan pyrkimyksenä ottaa myös strategioiden keskeinen toteuttaja, kunnan henkilöstö, laajemmin prosessiin mukaan. 4

6 TÖYSÄ-BONUKSELLA VAUHTIA RAKENTAMISEEN Kunta on vuosien ajan satsannut voimakkaasti riittävän vuokra-asuntotuotannon ylläpitämiseksi, mutta tämän ohella kunnanvaltuusto päätti antaa lisäpotkua omistusasuntojen rakentamiselle Töysä-Bonuksen muodossa. Töysä-Bonuksen uskotaan olevan lisäkannustin monipuolisen tontti-tarjonnan sekä edullisten ja toimivien palveluiden ohella rakentaa Töysään. 120 %:a hipova työpaikkaomavaraisuus osoittaa, että potentiaalisia rakentajia löytyy. Ensimmäinen Töysä-Bonus luovutettiin Miia ja Sami Mäelle lokakuussa 2002 Kuva: Terttu Liesmäki Töysä-Bonuksen ehdoiksi valtuusto hyväksyi: Tuki 30 /huoneistoneliö ( asuinneliö) uudisrakentamiseen ja perusparantamiseen. rakennushankkeen aloitus ( aloituksessa sama määrittely kuin rakennustarkastuksessa) vakituiseen asumiseen. uudisrakennus tai laajennus väh. 60 m2. Perusparannuksen lisäehdot asuinrakennus on ollut tyhjillään tai käyttämättä vakituisena asuntona ennen perusparannuksen aloittamista yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuotta. perusparannuskustannukset ovat vähintään Asuntorahaston hyväksymien enimmäiskustannusten mukaan ja kustannuserittely toimitetaan Asuntorahaston lomakkeella YM 32a.(tai vast.) tukea myönnetään ainoastaan peruskorjattujen ja vakituiseen asumiskäyttöön otettujen tilojen osalta. tukea myönnetään myös asuinrakennuksen osaan tai muuhun rakennukseen tai sen osaan, jos tällaiseen peruskorjattava tai rakennettava asunto täyttää em. muut ehdot. tilojen tulee korjauksen jälkeen täyttää Asuntorahaston vaatimukset. Hakeminen ja myöntäminen myönnetään kun käyttöönottokatsemus on suoritettu ja rakennus otettu vakituiseen asuinkäyttöön myönnetään hänelle, joka myöntämishetkellä on omistaja, ellei myyntitilaisuudessa ole toisin kirjallisesti sovittu asunto voidaan ottaa omaan käyttöön, vuokrata tai myydä Bonus annetaan lahjakirjalla Kunnanvaltuusto tekee päätöksen bonusjärjestelmän jatkosta syksyllä

7 KESÄDUUNIA NUORILLE Vuonna 2002 kunnan kesätyöllistämistuki edesauttoi n. 200:n vuotiaan töysäläisnuoren kesätyönsaantia. Kesätyöllistämistukea maksettiin n. 70:lle eri työnantajalle euroa ja lisäksi kunta itse työllisti kesäksi nuoria :lla eurolla. Tiedossa ei ole, että mikään muu kunta tukisi näin merkittävästi (suhteessa asukaslukuun ) nuorisoaan työnsaannissa. Kesätöissä nuoret saavat mielekästä tekemistä ja arvokasta työkokemusta eikä palkan merkitystä voi myöskään vähätellä. Lisäksi monet pienyrittäjät ovat kokeneet tukirahan tärkeäksi myös yritystoimintansa kannalta, koska se on mahdollistanut lisätyövoiman palkkauksen. Kunnan kesätyöllistämistukisysteemi on voimassa myös v ja jatkunee ainakin jossain muodossa tulevinakin vuosina. JOKA TUPAANKO LAAJAKAISTA? Seutukunnan laajakaista-asioita vietiin vuonna 2002 eteenpäin kahden eri hankkeen puitteissa. Valtuusto hyväksyi n :n määrärahan, jolla katetaan Töysän osuus Kuusiokuntien ylläpitämän aluetietoverkon laajentamisesta laajakaistaiseksi. Koko hankkeen kustannusarvio on lähes 1,7 milj. :a, josta TE-keskuksen avustus kattaa 45 % ja loput ovat siis kuntien osuuksia. Laajakaistainen seutuverkko luo mahdollisuuksia mm. kuntien palvelujen parantamiselle ja palvelutuotannon yhteistyölle. Lisäksi hyvät tietoliikenneyhteydet ovat vetovoimatekijä, jonka uskotaan houkuttelevan myös uusia asukkaita ja yrityksiä seutukunnalle. Seutuverkon rakennustyöt alkoivat käytännössä keväällä Kuntien seutuverkkohankkeesta erillisenä on viety eteenpäin kyläverkkohanketta, jota varten perustettiin Hakojärven kylätalolla Verkko-osuuskunta Kuuskaista. Töysän kunta on tehnyt periaatepäätöksen kuntaosuuden maksamisesta kaikkien niiden kyläverkkojen osalta, joiden muu rahoitus on järjestynyt (omarahoitus ja EU-rahoitus). Ensimmäisenä on toteutumassa Hakojärven kyläverkko. Tuija Riukulehto oli kyläillassa Ylipään nuorisoseuralla kertomassa kyläverkkoasioista. Paikalla oli noin kolmekymmentä asiasta kiinnostunutta Kuva: Terttu Liesmäki 6

8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT LÄHELLÄ KUNTALAISTA Sosiaali- ja terveystoimen tuottamien palvelujen kanssa ovat vuoden mittaan tekemisissä lähes kaikki kuntalaiset. Vastaahan toimiala mm. lasten päivähoidosta ja vanhustenhuollosta sekä kuntayhtymien kautta terveydenhuoltopalveluista. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot ovatkin n. 63 % kunnan toimintamenoista, joten tämän sektorin menokehityksestä riippuu hyvin paljon koko kunnallistalouden suunta. Kuva Viiskunta Perhepäivähoito on vuosittain järjestänyt vauvajuhlan edellisenä vuonna syntyneille täysäläisvauvoille. Vuoden 2002 juhlassa olivat paikalla lähes kaikki 41:stä kutsutusta vauvasta perheineen. Töysän eläkeläisneuvottelukunta järjesti yhdessä kunnan vapaa-aikaja sosiaalitoimen sekä terveyskeskuksen kanssa Iivarissa ikäihmisten liikuntailtapäivän. Ohjelmaan kuului rentouttavaa yhdessäoloa, tietoa terveydestä ja liikuntaa, mm. kävelytesti. Fysioterapeutti Arto Kailajärvi lähettää matkaan Maire Julkun ja Elo Pienimäki odottaa vuoroaan. Kuva: Seppo Harju 7

9 YLÄASTEEN SANEERAUS JÄTTISATSAUS PERUSOPETUKSEEN Syksyllä 2002 pääsi toden teolla käyntiin pitkään vireillä ollut yläasteen saneeraus, jonka kustannusarvio on n :a. Koska saneeraukseen ei saatu valtionapua, hankkeesta muodostuu kallein kunnan täysin omin varoin maksettava investointi kautta aikojen. Saneerauksella saadaan kuitenkin vuosikymmeniksi eteenpäin asianmukaiset tilat sekä koululaisille että koulun henkilökunnalle ja kauppaopetukselle. Saneerauksen ajan, lukuvuoden , yläaste on toiminut hajallaan useassa eri pisteessä. Kuva: Heikki Nikkola Oppilasmääräennusteen perusteella voidaan todeta, että käyttöä koulutiloille riittää myös tulevaisuudessa. Monista maaseutukunnista poiketen Töysässä oppilasmäärä näyttää säilyvän esiopetus lk.t lk.t Ajanmukaisten opetustilojen uskotaan auttavan myös pätevän opetushenkilöstön saannissa kun rekrytointitarpeet tulevina vuosina eläköitymisen vuoksi lisääntyvät. Yläasteen syyslukukausi 2003 pääsee päärakennuksen osalta alkamaan jo uusituissa tiloissa. Käsityösiipi valmistuu mennessä. Rehtori Heikki Nikkola voi jo remontin osalta vähitellen huokaista helpotuksesta. Kuva Juha Aho-Pynttär/Viiskunta 8

10 ELINKEINOPUOLELLA VILKASTA Jokainen Tuurin kauppakylässä kävijä voi todeta, että kehitys menee siellä vauhdilla eteenpäin ja töysäläiset voivatkin nauttia kaupunkitason kaupallisista palveluista. Kuva:Taisto Järvinen/Ykköset! Uutena palvelumuotona avattiin toukokuussa 2002 Kuusiokuntien ostosmatkailuprojektin organisoimana matkailuneuvonta Keskisen kauppakadulla. Neuvonnasta saa tietoa seutukunnan matkailupalveluista ja siellä tehdään myös majoitusvarauksia seutukunnan majoitusliikkeisiin. Matkailuneuvonnan toiminta on saanut kiitosta sekä matkailijoilta, että alueen matkailuyrittäjiltä. Matkailuneuvonnassa palvelivat kesällä 2002 mm. Maaria Niemelä, Seija Luosa ja Essi Vuorio. Kaupallisten palvelujen kehityksen ohella Töysän yritykset ovat laajentaneet muillakin rintamilla. Töysässä käynnistettiin mm. yhdeksän teollisuushallin uudisrakentamis- tai laajennushankkeet. Yritystoiminnan vilkkaudesta kertoo myös alla oleva tilasto TE-keskuksen maaseutuosaston myöntämistä pienyritystuista, jossa Töysä on seutukunnan kärjessä. Alma-yritystuet v , /as Kuusiokuntien seutukunta, tilanne Lähde TE-keskus Ähtäri Töysä Soini Lehtimäki Kuortane Alavus

11 Kuva: Taisto Järvinen/ Ykköset! Töysän Vuoden Yrittäjäksi v valittiin Keijo Anttila ja vuoden nuoreksi yrittäjäksi Tapani Takamäki. Kuvassa vasemmalta Töysän yrittäjien hallituksen pj. Jari Latvala, sihteeri Terttu Kortesmäki, Keijo Anttila, Tapani Takamäki, Taina Takamäki, kunnanjohtaja Arto Lamminmäki ja elinkeinoasiamies Juhani Ketola. MAATALOUDESSA EPÄVARMUUTTA Perinteisessä maataloudessa EU-tukipolitiikan jatkuvat muutokset aiheuttavat epävarmuutta. Investointeja, tuotannon laajentamista ja muutoksia ei uskalleta toteuttaa, koska tukiehdot ovat taas muuttumassa. Tilaluku vähenee joka vuosi, mutta suurelta lopettamisbuumilta on toistaiseksi vältytty. Sukupolvenvaihdoksia vuonna 2002 tehtiin ennätykselliset viisi kappaletta, mikä johtui osaksi Jatkuvuutta Kuusiokuntien Maatalouteen hankkeessa tehdystä ansiokkaasta neuvonta- ja tiedotustyöstä Toimivat maatilat ja kunnan kautta maksetut maataloustuet Toimivat maatilat Viljelyksessä oleva peltoala, ha Peltoala/tila, ha 19,7 21,5 23,1 24,2 24,6 Kunnan kautta maks.tuet yht Tukea/ tila,

12 TAPAHTUMIA TÖPINÖISTÄ HUKKAROKKIIN Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi vastasivat kesäkuussa pidettyjen Töysän Töpinöiden järjestelystä. Töpinöiden ohjelmasta löytyi jokaiselle jotakin mielenkiintoista ja kävijöitä olikin kiitettävästi. Kuva: Arto Lamminmäki Töpinöiden juhlapuhujana oli töysäläisyntyinen Rakennusliike Skanskan toimitusjohtaja Mauri Niemi (toinen oik.). Vuoden 2002 Tohnisen Äijäksi valittiin toimitusjohtaja Vesa Keskinen (oik.). Töpinöillä oli esillä myös töysäläisyntyisen valokuvaaja Heimo Harjun (vas ) kuvia Töysästä vuosikymmenien takaa. Pääkaupunkiseudun töysäläisä Töpinöillä edusti Mikko Paavola. Töysäläinen elämänmeno olisi paljon harmaanpaa mikäli oltaisiin vain verovaroin tuotettujen kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen varassa. Onneksi meillä on toimeliaita yhdistyksiä ja idearikkaita ihmisiä, joiden ansiosta säpinää riittää. Ilmaisfestivaali Hukkarock on uusia omaperäisiä töysäläistapahtumia. Kuvassa Kuollu Etana esiintymis lavalla kesän 2002 Hukkarockissa. Kuva: Kai Lavila 11

13 PALJON MUUTAKIN TAPAHTUI Kaukolämpöverkko valmistui käyttökuntoon heti alkuvuodesta Energia ostetaan Akonkosken Saha Oy:ltä, jossa se tuotetaan kotimaisella polttoaineella, lähinnä puunkuorella. Verkkoon on liitetty kunnan kiinteistöt ydinkeskustassa, rivitaloja ja joitakin liike- ja pientaloja. Kuva: Tapani Uurinmäki Kesällä 2002 valmistui kirkonkylän ja Tuurin välinen kevyenliikenteenväylä ja tievalaistus EU:n, tiepiirin ja kunnan rahoituksella. Kunnan osuus hankkeesta oli n. 25 % eli Kuva: Terttu Liesmäki Kunnan ympäristötoimikunta tekee työtä viihtyisän asuinympäristön puolesta. Toimikunnan toimesta mm. perustettiin Koskimaan alueelle puulajipuisto, jonka istutustalkoista syksyltä 2002 viereinen kuva. Kuva: Eino Kuokkanen 12

14 Toimintakulut kululajeittain % 0% 44 % 6% 42 % henkilöstökulut palvelujen ostot aineet ja tarvikkeet avustukset vuokrat ja muut oimintakulut Toimintakulujen jakautuminen hallinnonaloittain % 1% 2% 1% 8% 63 % 1% hallintotoimi maaseututoimi sos.- ja terveystoimi sivistystoimi vapaaaikatoimi tekninen toimi yksityistietoim i 13

15 14

16 * 15

17 16

18 17

19 KUNNAN HENKILÖSTÖ Kunnan palveluksessa oli vuoden 2002 lopulla 146 henkilöä ja työllistetyt mukaan lukien 150. Kaikkiaan kunta työllisti valtion työllistämistuella vuoden aikana 17 henkilöä, yleisin työllistämisjakso kesti 6 kk. Vakituisesta henkilöstöstä poistui vuoden 2002 aikana 6, joista eläkkeelle siirtyi 4 ja irtisanoutui 2. Osaaikaeläkkeelle jäi 1 henkilö. Vastaavasti uusia henkilöitä palkattiin 4. Kunnan henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2002 lopussa 45 v. 2 kk ( se oli 43 v. 4 kk. ). Kunnan rekrytointitarpeet lisääntyvät merkittävästi ensi vuosikymmenellä. Henkilöstökulujen yhteismäärä oli euroa. OSALLISTU KILPAILUUN Kuva: Arto Lamminmäki Kerro meille mitä juttelivat Miss Miljoona Marianne Harjula ja elinkeinoasiamies Juhani Ketola vuoden 2002 matkailumessuilla. Lähetä vastauksesi mennessä Os. Töysän kunta, Rantatie 2, Töysä tai sähköpostilla Parhaat palkitaan. 18

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2006 Sosiaalilautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2006 Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 13.02.2006 KOKOUSAIKA 13.02.2006 klo 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 16 SEUDULLINEN SOSIAALITOIMEN ATK-PROJEKTI 18 17 VARPUNEN- HANKKEEN JATKOHANKE

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 6/2010 Kunnanvaltuusto

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 6/2010 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 12.10.2010 KOKOUSAIKA 12.10.2010 klo 19.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 38 KOSKIMAAN RANTAPUISTOKAISTAN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN 73 39 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kuntaliitto. Kunnan toiminnot

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kuntaliitto. Kunnan toiminnot Kuntaliitto Kunnan toiminnot Kunnan organisaatio VALTUUSTO Tarkastuslautakunta KUNNANHALLITUS LAUTAKUNNAT Päätehtävät: Opetus ja sivistys Sosiaali- ja terveydenhuolto Ympäristö ja tekninen infrastruktuuri

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2010 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2010 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 11.10.2010 KOKOUSAIKA 11.10.2010 klo 17.00-18.13 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 31 OSALLISTUMINEN KASPERI II HANKKEESEEN 49 32 ILMOITUSASIAT 50 33 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 %

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Maapinta-ala 340 km² Järviä 3 km² Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Sipoo on kasvava, itäuusmaalainen kunta, joka sijaitsee Helsingistä itään.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 4/2011 Kunnanhallitus

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 4/2011 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 25.02.2011 KOKOUSAIKA 25.02.2011 klo 16.00-16.15 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 23 TALASNIITYN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 126-129 2 24 KAAVOITUSKATSAUS 2010

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2015 hoitokuluista laskutettu yhteisöosakkaiden maksuosuus oli ,86, alv 0 %.

Vuoden 2015 hoitokuluista laskutettu yhteisöosakkaiden maksuosuus oli ,86, alv 0 %. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 134 27.09.2016 Yksityisteiden avustaminen Sotkamon kunnassa 1.1.2017 lähtien YMPTEKLT 134 Suunnitteluinsinööri Sotkamon kunta on avustanut ja pitänyt kunnossapitosopimuksin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA TIETOA LYHYESTI. Perustamisvuosi 1865. (Ilmajoen kappeliseurakunta KUNNAN HALLINTO. Kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä.

ILMAJOEN KUNTA TIETOA LYHYESTI. Perustamisvuosi 1865. (Ilmajoen kappeliseurakunta KUNNAN HALLINTO. Kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä. ILMAJOEN KUNTA TIETOA LYHYESTI Perustamisvuosi 1865 (Ilmajoen kappeliseurakunta 1516) KUNNAN HALLINTO Kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä. Kunnanvaltuuston paikkajakauma vv. 2013-2016 kunnallisvaaleissa:

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2010 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2010 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 08.11.2010 KOKOUSAIKA 08.11.2010 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 38 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 39 MLL TUKIPERHEET 3 40 MLL:N ILMOITUS

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 4/2005 Kunnanvaltuusto

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 4/2005 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 26.05.2005 KOKOUSAIKA 26.05.2005 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 39 KUNNAN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 54 40 ARVIOINTIKERTOMUS V. 2004 57 41 TÖYSÄN VESIHUOLLON

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriö, HYVÄ hanke Helsinki 26.11.2009 Miksi TEM:n linjauksia hyvinvointialalle? Sosiaali-

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 31.3.2016 31.3.2016 1 Uudistuksessa valmisteltava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki järjestämislain

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2014 KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 92 93 94 95 96 97 46 98 99

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Talousraportti 10/ Väestö

Talousraportti 10/ Väestö 1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2010 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2010 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 10.05.2010 KOKOUSAIKA 10.05.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 11 TÖYSÄN KUNNAN ESITYKSET SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ 18 12

Lisätiedot

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015)

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Asukkaita 18 717 (31.03.2015) Asukastiheys 227 asukasta / maa-km 2 Kokonaispinta-ala 103,8 km² Pinta-alasta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014. Tilastoliite

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014. Tilastoliite Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Tilastoliite ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Tilastoliite Julkaisu B:68 ISBN 978 951 766 255 0 (nide) ISBN 978 951 766 256 7 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Maaseutulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Maaseutulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Maaseutulautakunta sivu 1 Kokousaika 27.9.2011, kello 19.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoen kunnan entisen virastotalon kokoushuone(vanha käräjäsali)

Lisätiedot

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Kesäkuussa TA-kehys TP2014 taso 54,8 me Syyskuun lopussa esitykset ylittivät raamin 2 me. Menokasvu 3,7% Oltiin tasolla 56,8 me, alijäämää tulisi 4 me

Lisätiedot

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kuudesta aluehallinnon virastosta kaksi uutta Ympäristölupavirasto

Lisätiedot

JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto KOKO ohjelman hakemus ja rahoitus...

JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto KOKO ohjelman hakemus ja rahoitus... JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto 18.6.2009 75 38 KOKO ohjelman hakemus ja rahoitus... 77 Aluekehitysjaosto 18.6.2009 76 KOKOUSAIKA Torstai 18.6.2009 klo 10.00

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Elinkeinojaos 17.9.2015. Kunnanvirasto

Elinkeinojaos 17.9.2015. Kunnanvirasto ENONKOSKEN KUNTA Elinkeinojaos KOKOUSKUTSU 17.9.2015 Kokousaika 25.9.2015 klo 10.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50 KOKOUSAIKA 13.12.2012 klo 17- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Timo Manninen, pj Marko

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kinnula, nuorisokahvila

Kinnula, nuorisokahvila KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Kokousaika Keskiviikko 9.12. klo 17.00 17.34 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, nuorisokahvila Nuosk@ Jäsenet Marketta

Lisätiedot

EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2009 Teemana kunnan- ja kaupungintalot Kankaanpää. äätöksenteon paikat

EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2009 Teemana kunnan- ja kaupungintalot Kankaanpää. äätöksenteon paikat EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2009 Teemana kunnan- ja kaupungintalot Kankaanpää ään n pääp äätöksenteon paikat Näyttelyn kokosi Maija Anttila avustajinaan Teija Kaarnametsä, Marjo Lahtinen ja Margit Mantila

Lisätiedot