KUNNANVALTUUSTON JA HALLITUKSEN KOKOONPANO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANVALTUUSTON JA HALLITUKSEN KOKOONPANO"

Transkriptio

1

2 TÖYSÄ Töysän kunta on perustettu v Kunnan kokonaispinta-ala on 310 km 2, josta vesipinta-alaa 11,52 km 2 Lääni Länsi-Suomen lääni Maakunta Etelä-Pohjanmaa Työvoima- ja elinkeinokeskus Etelä-Pohjanmaa Seutukunta Kalleusluokka 2 Taajama-aste % (2000) 50,6 Asukasluku Asukastiheys as/km 2 10,7 Kuusiokuntien Asukasluku v v v v v v v v v Elinkeinorakenne (alueella asuva työllinen työvoima toimialan mukaan) , ennakkotieto Työlliset maa-ja jalostus palvelut tuntematon lkm metsät. % % % % Töysä ,9 25,2 56 2,9 E-Pohjanmaa 11,7 29,6 56,3 2,5 Koko maa 4,5 26,2 67,3 1,9 Keskimääräinen työttömyysaste (ennakkotieto) 12,8 %. Työpaikkaomavaraisuus % (ennakkotieto ) 118,9 % Lähde: Tilastokeskus KUNNANVALTUUSTON JA HALLITUKSEN KOKOONPANO Valtuusto 21 jäsentä Jussi Suni, kesk. Pj. Kari Keisala, kesk. Arvo Uusimäki, kesk. 1. vpj. Eila Haakana, kesk. Erkki Vainionpää, kesk. 2. vpj. Olli Ahtola, kok. Mauno Vainionpää, kesk jäsenet Rauni Akonniemi, kesk. Tarja Ylimäki, sdp Tapani Ala-Mutka, kesk. Reino Elomaa, kok. Kunnanhallitus 8 jäsentä Timo Harju, kesk. pj. Erkki Vainionpää, kesk. Risto Heinämäki, kesk. vpj. Riitta Sissala, kesk. Kyösti Jauhiainen, sdp jäsenet Rauni Akonniemi, kesk. Tellervo Järvinen, kesk. Reino Elomaa, kok. Heimo Lamminaho, kesk. Risto Heinämäki, kesk. Liisa Levelä-Pohjala, kesk. Jaana Mäkelä, kesk. Sami Pennala, kesk. Sami Pennala, kesk. Liisa Pykälämäki, kok. Tarja Ylimäki, sdp Mika Saarimäki, kesk. Riitta Sissala, kesk. Etukannen taustakuva: Suomenselän karting ry:n suurhanke, Töysän karting-rata, sai pikipinnan loppukesällä 2002 ja avajaiskisat olivat heinäkuussa Kuva: Kari Kallioniemi. 1

3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Kunnan uusien kehittämisstrategioiden määrittely aloitetiin keväällä 2002 todenteolla mm. valtuustoseminaarityöskentelyllä. Vuoden mittaan ne kypsyivät siten, että ne voitiin kirjata vuoden 2003 talousarvioon. Jatkossa on tavoitteena niiden edelleen työstäminen ja näkyminen käytännön toteutuksessa ottamalla prosessiin mukaan mahdollisimman laajasti myös henkilöstö. Vuosi 2002 oli elinkeinoelämän kannalta varsin positiivinen. Tuurin kauppakylän voimakas laajeneminen jatkui. Keskisen 1,3 ha:n uudisrakennus mahdollisti Suomen suurimman jouluosaston käyttöönoton. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan myös tulevat suurlaajennukset, kuten n. 1 ha:n elintarvikeosaston rakentaminen. Rakennusoikeus nousi yhteensä 7,7 hehtaariin. Miljoona- ym. tapahtumat ja tempaukset nostivat yrityksiä julkisuuteen ja samalla koko paikkakunnan tunnettavuus lisääntyi. Hyvällä syyllä voitiin ottaa käyttöön myös kunnan uusi slogan: Töysä Hyvän Tuurin kunta. Vuoden 2002 merkittävimpiä hankkeita oli kirkonkylä Tuuri välisen kevyenliikenteen väylän valmistuminen, joka parantaa huomattavasti liikenneturvallisuutta tällä vilkkaalla tieosuudella. Kunnan osuus hankkeesta oli Kunnan visioon sisältyvää kirkonkylän ja Tuurin yhteen rakentamista vauhditti myös alueen yleiskaavan valmistuminen. Kirkonkylän Tuurin välille sijoittuu uusi n. 50 ha:n asuntoalue, josta kunta voi tarjota moneen makuun soveltuvia varsin suurikokoisiakin omakotitontteja, joille tavanomaisen kunnallistekniikan lisäksi tarjoutuu mahdollisuus todelliseen laajakaistaan valokaapeliyhteydellä. Kauan esillä ollut yläasteen ja kauppaoppilaitoksen toimitilojen peruskorjaus saatiin syksyllä käyntiin. Nettokustannukset tulevat olemaan valtuuston päättämässä laajuudessa peräti n. 2,5 M. Sen rasittaa kunnallistaloutta enemmän kuin muut aikaisemmat kunnan suurinvestoinnit, koska investointiin ei saatu euroakaan valtionosuutta. Sosiaali- ja terveystoimen käyttömenojen kasvu oli yllättävän rajua jo toisena vuonna peräkkäin. Talousarvioon nähden nettomenojen ylitys oli Toki suhteessa muihin kuntiin tunnuslukumme ovat tälläkin sektorilla olleet varsin vertailukelpoiset. Budjettiylityksiä paikkasi varsin hyvin verotulojen kasvu talousarvioon nähden. Näin ollen vuosikate jäi edelleenkin positiiviseksi, mutta kokonaistulos oli edellisen vuoden tasoa miinuksella. Ottaen huomioon kunnan velkamäärän alhaisuuden ja rahoitusvarallisuuden Töysä sijoittuu taseellaan edelleen maan kärkikuntien joukkoon. Isot investoinnit kuitenkin nostavat velka-astetta. Paineita tuo myös käyttötalous ellei kustannuskehitystä saada kuriin. Joka tapauksessa Töysän kunnalla on mennyt meikein millä tahansa mittarilla mitattuna kohtalaisen hyvin. Elinkeinoelämä kukoistaa hyvien yrittäjien myötä ja kunnalliset palvelut ovat laadukkaita. Meillä jokainen lapsi ja vanhus saa tarvitsemansa hoidon. Kiitos kunnan päättäjille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille vuodesta Te kaikki olette tehneet hienoa työtä. Tästä on hyvä jatkaa kotikuntamme Töysän kehittämistä. Arto Lamminmäki kunnanjohtaja 2

4 VALTUUSTON JA HALLITUKSEN TOIMINNASTA Kunnanvaltuusto kokoontui vuoden 2002 aikana 6 kertaa käsitellen kaikkiaan 59 asiaa. Vuoden 2002 aikana valtuusto päätti mm. - uudesta rakennusjärjestyksestä - Töysä-Bonuksen myöntämisestä rakentajille - äänestysaluejaon muuttamisesta siten, että koko kunta yhdistettiin yhdeksi äänestysalueeksi - Kuusiokuntien seutuverkon toteutukseen osallistumisesta - eron myöntämisestä Antti Muhoselle teknisen johtajan virasta ja Ismo Koivusalon valitsemisesta tekniseksi johtajaksi - määrärahan myöntämisestä yläasteen peruskorjausta varten - Etelä- Pohjanmaan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksesta ja Etelä-Pohjanmaan aluepelastuslaitoksen johtosäännön hyväksymisestä - entisen kuntoutuskodin myymisestä Pekka Kaukoselle - takauksen myöntämisestä Kiinteistö Oy Töysän Tapiolalle asuntolainojen uudelleenjärjestelyyn Kunnanhallitus on kokoontunut vuoden 2002 aikana 21 kertaa ja pykäliä kertyi 211. Kuva Heimo Harju Syyskuussa kunnanhallitus oli pääkaupunkiseudun töysäläisten vieraana. Vierailun organisoijana toimi Mikko Paavola ja iltaa isännöi Suomen Hypoteekkiyhdistyksen arvokkaissa tiloissa yhdistyksen toimitusjohtaja Matti Inha ( Hypoteekkiyhdistyksen I toimitusjohtaja on ollut itse J.V. Snellman ). Kuvassa kunnanjohtajan esitystä kuuntelemassa Paavolan ja Inhan lisäksi mm. Mikko Hautala, Kaisu Juusela, Arja Ingus ja Ritva Viitamäki. 3

5 ON HELPOMPI LÖYTÄÄ PERILLE KUN TIETÄÄ MIHIN ON MENOSSA Vuonna 2002 kunnanhallituksen- ja valtuuston jäsenet hieroivat aivonystyröitään kunnan strategiatyön kimpussa. Strategiatyön keskeiset käsitteet Juha Näsi on määritellyt seuraavasti: Strategia on organisaation toiminnan punainen lanka, se on tie kohti määriteltyä tavoitetta. Toimintaympäristö on se maasto johon tie on rakennettava. Visio on se päämäärä, jota kohti ollaan kulkemassa. Voimavarat ovat ne eväät, jotka tätä matkaa varten ovat olemassa. Strategiatyö on valintojen tekemistä, niiden perustelua ja niihin sitoutumista. Kuva. Strategioita pohdittiin mm. valtuustoseminaarissa toukokuussa Kuva: Arto Lamminmäki Kunnan kehittämisen suuntaviivat ovat valtuuston ja hallituksen strategiatyöskentelyn tuloksena muodostuneet seuraavanlaisiksi: Visio eli päämäärä, johon kunta toiminnassaan pyrkii Töysä vuonna 2012 Yrittäjyyteen, asumisviihtyisyyteen sekä lapsiin ja nuoriin panostava kasvava edelläkävijäkunta, jonka ydin on kuntakeskus ja sen kanssa yhteen rakentuva Suomenselän monipuolinen palvelu- ja ostosmatkailukeskus Tuuri. Kunnan elinvoimaisuuden perusta on kehityshakuiset yrittäjät, osaava työvoima ja omatoimiset asukkaat. Töysän kunnan kaksi tärkeintä tavoitetta ovat kiteytettyinä: hyvinvoiva asukas ja tyytyväinen asiakas. Strategiat eli tiet kohti päämäärää! Menestyvä ja monipuolinen elinkeinoelämä! Osaaminen kehittämisen tukena! Vetovoimainen asuinkunta! Voimavarojen turvaaminen Strategiatyö ei ole koskaan valmis, vaan se on jatkuva prosessi, jota jatketaan pyrkimyksenä ottaa myös strategioiden keskeinen toteuttaja, kunnan henkilöstö, laajemmin prosessiin mukaan. 4

6 TÖYSÄ-BONUKSELLA VAUHTIA RAKENTAMISEEN Kunta on vuosien ajan satsannut voimakkaasti riittävän vuokra-asuntotuotannon ylläpitämiseksi, mutta tämän ohella kunnanvaltuusto päätti antaa lisäpotkua omistusasuntojen rakentamiselle Töysä-Bonuksen muodossa. Töysä-Bonuksen uskotaan olevan lisäkannustin monipuolisen tontti-tarjonnan sekä edullisten ja toimivien palveluiden ohella rakentaa Töysään. 120 %:a hipova työpaikkaomavaraisuus osoittaa, että potentiaalisia rakentajia löytyy. Ensimmäinen Töysä-Bonus luovutettiin Miia ja Sami Mäelle lokakuussa 2002 Kuva: Terttu Liesmäki Töysä-Bonuksen ehdoiksi valtuusto hyväksyi: Tuki 30 /huoneistoneliö ( asuinneliö) uudisrakentamiseen ja perusparantamiseen. rakennushankkeen aloitus ( aloituksessa sama määrittely kuin rakennustarkastuksessa) vakituiseen asumiseen. uudisrakennus tai laajennus väh. 60 m2. Perusparannuksen lisäehdot asuinrakennus on ollut tyhjillään tai käyttämättä vakituisena asuntona ennen perusparannuksen aloittamista yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuotta. perusparannuskustannukset ovat vähintään Asuntorahaston hyväksymien enimmäiskustannusten mukaan ja kustannuserittely toimitetaan Asuntorahaston lomakkeella YM 32a.(tai vast.) tukea myönnetään ainoastaan peruskorjattujen ja vakituiseen asumiskäyttöön otettujen tilojen osalta. tukea myönnetään myös asuinrakennuksen osaan tai muuhun rakennukseen tai sen osaan, jos tällaiseen peruskorjattava tai rakennettava asunto täyttää em. muut ehdot. tilojen tulee korjauksen jälkeen täyttää Asuntorahaston vaatimukset. Hakeminen ja myöntäminen myönnetään kun käyttöönottokatsemus on suoritettu ja rakennus otettu vakituiseen asuinkäyttöön myönnetään hänelle, joka myöntämishetkellä on omistaja, ellei myyntitilaisuudessa ole toisin kirjallisesti sovittu asunto voidaan ottaa omaan käyttöön, vuokrata tai myydä Bonus annetaan lahjakirjalla Kunnanvaltuusto tekee päätöksen bonusjärjestelmän jatkosta syksyllä

7 KESÄDUUNIA NUORILLE Vuonna 2002 kunnan kesätyöllistämistuki edesauttoi n. 200:n vuotiaan töysäläisnuoren kesätyönsaantia. Kesätyöllistämistukea maksettiin n. 70:lle eri työnantajalle euroa ja lisäksi kunta itse työllisti kesäksi nuoria :lla eurolla. Tiedossa ei ole, että mikään muu kunta tukisi näin merkittävästi (suhteessa asukaslukuun ) nuorisoaan työnsaannissa. Kesätöissä nuoret saavat mielekästä tekemistä ja arvokasta työkokemusta eikä palkan merkitystä voi myöskään vähätellä. Lisäksi monet pienyrittäjät ovat kokeneet tukirahan tärkeäksi myös yritystoimintansa kannalta, koska se on mahdollistanut lisätyövoiman palkkauksen. Kunnan kesätyöllistämistukisysteemi on voimassa myös v ja jatkunee ainakin jossain muodossa tulevinakin vuosina. JOKA TUPAANKO LAAJAKAISTA? Seutukunnan laajakaista-asioita vietiin vuonna 2002 eteenpäin kahden eri hankkeen puitteissa. Valtuusto hyväksyi n :n määrärahan, jolla katetaan Töysän osuus Kuusiokuntien ylläpitämän aluetietoverkon laajentamisesta laajakaistaiseksi. Koko hankkeen kustannusarvio on lähes 1,7 milj. :a, josta TE-keskuksen avustus kattaa 45 % ja loput ovat siis kuntien osuuksia. Laajakaistainen seutuverkko luo mahdollisuuksia mm. kuntien palvelujen parantamiselle ja palvelutuotannon yhteistyölle. Lisäksi hyvät tietoliikenneyhteydet ovat vetovoimatekijä, jonka uskotaan houkuttelevan myös uusia asukkaita ja yrityksiä seutukunnalle. Seutuverkon rakennustyöt alkoivat käytännössä keväällä Kuntien seutuverkkohankkeesta erillisenä on viety eteenpäin kyläverkkohanketta, jota varten perustettiin Hakojärven kylätalolla Verkko-osuuskunta Kuuskaista. Töysän kunta on tehnyt periaatepäätöksen kuntaosuuden maksamisesta kaikkien niiden kyläverkkojen osalta, joiden muu rahoitus on järjestynyt (omarahoitus ja EU-rahoitus). Ensimmäisenä on toteutumassa Hakojärven kyläverkko. Tuija Riukulehto oli kyläillassa Ylipään nuorisoseuralla kertomassa kyläverkkoasioista. Paikalla oli noin kolmekymmentä asiasta kiinnostunutta Kuva: Terttu Liesmäki 6

8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT LÄHELLÄ KUNTALAISTA Sosiaali- ja terveystoimen tuottamien palvelujen kanssa ovat vuoden mittaan tekemisissä lähes kaikki kuntalaiset. Vastaahan toimiala mm. lasten päivähoidosta ja vanhustenhuollosta sekä kuntayhtymien kautta terveydenhuoltopalveluista. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot ovatkin n. 63 % kunnan toimintamenoista, joten tämän sektorin menokehityksestä riippuu hyvin paljon koko kunnallistalouden suunta. Kuva Viiskunta Perhepäivähoito on vuosittain järjestänyt vauvajuhlan edellisenä vuonna syntyneille täysäläisvauvoille. Vuoden 2002 juhlassa olivat paikalla lähes kaikki 41:stä kutsutusta vauvasta perheineen. Töysän eläkeläisneuvottelukunta järjesti yhdessä kunnan vapaa-aikaja sosiaalitoimen sekä terveyskeskuksen kanssa Iivarissa ikäihmisten liikuntailtapäivän. Ohjelmaan kuului rentouttavaa yhdessäoloa, tietoa terveydestä ja liikuntaa, mm. kävelytesti. Fysioterapeutti Arto Kailajärvi lähettää matkaan Maire Julkun ja Elo Pienimäki odottaa vuoroaan. Kuva: Seppo Harju 7

9 YLÄASTEEN SANEERAUS JÄTTISATSAUS PERUSOPETUKSEEN Syksyllä 2002 pääsi toden teolla käyntiin pitkään vireillä ollut yläasteen saneeraus, jonka kustannusarvio on n :a. Koska saneeraukseen ei saatu valtionapua, hankkeesta muodostuu kallein kunnan täysin omin varoin maksettava investointi kautta aikojen. Saneerauksella saadaan kuitenkin vuosikymmeniksi eteenpäin asianmukaiset tilat sekä koululaisille että koulun henkilökunnalle ja kauppaopetukselle. Saneerauksen ajan, lukuvuoden , yläaste on toiminut hajallaan useassa eri pisteessä. Kuva: Heikki Nikkola Oppilasmääräennusteen perusteella voidaan todeta, että käyttöä koulutiloille riittää myös tulevaisuudessa. Monista maaseutukunnista poiketen Töysässä oppilasmäärä näyttää säilyvän esiopetus lk.t lk.t Ajanmukaisten opetustilojen uskotaan auttavan myös pätevän opetushenkilöstön saannissa kun rekrytointitarpeet tulevina vuosina eläköitymisen vuoksi lisääntyvät. Yläasteen syyslukukausi 2003 pääsee päärakennuksen osalta alkamaan jo uusituissa tiloissa. Käsityösiipi valmistuu mennessä. Rehtori Heikki Nikkola voi jo remontin osalta vähitellen huokaista helpotuksesta. Kuva Juha Aho-Pynttär/Viiskunta 8

10 ELINKEINOPUOLELLA VILKASTA Jokainen Tuurin kauppakylässä kävijä voi todeta, että kehitys menee siellä vauhdilla eteenpäin ja töysäläiset voivatkin nauttia kaupunkitason kaupallisista palveluista. Kuva:Taisto Järvinen/Ykköset! Uutena palvelumuotona avattiin toukokuussa 2002 Kuusiokuntien ostosmatkailuprojektin organisoimana matkailuneuvonta Keskisen kauppakadulla. Neuvonnasta saa tietoa seutukunnan matkailupalveluista ja siellä tehdään myös majoitusvarauksia seutukunnan majoitusliikkeisiin. Matkailuneuvonnan toiminta on saanut kiitosta sekä matkailijoilta, että alueen matkailuyrittäjiltä. Matkailuneuvonnassa palvelivat kesällä 2002 mm. Maaria Niemelä, Seija Luosa ja Essi Vuorio. Kaupallisten palvelujen kehityksen ohella Töysän yritykset ovat laajentaneet muillakin rintamilla. Töysässä käynnistettiin mm. yhdeksän teollisuushallin uudisrakentamis- tai laajennushankkeet. Yritystoiminnan vilkkaudesta kertoo myös alla oleva tilasto TE-keskuksen maaseutuosaston myöntämistä pienyritystuista, jossa Töysä on seutukunnan kärjessä. Alma-yritystuet v , /as Kuusiokuntien seutukunta, tilanne Lähde TE-keskus Ähtäri Töysä Soini Lehtimäki Kuortane Alavus

11 Kuva: Taisto Järvinen/ Ykköset! Töysän Vuoden Yrittäjäksi v valittiin Keijo Anttila ja vuoden nuoreksi yrittäjäksi Tapani Takamäki. Kuvassa vasemmalta Töysän yrittäjien hallituksen pj. Jari Latvala, sihteeri Terttu Kortesmäki, Keijo Anttila, Tapani Takamäki, Taina Takamäki, kunnanjohtaja Arto Lamminmäki ja elinkeinoasiamies Juhani Ketola. MAATALOUDESSA EPÄVARMUUTTA Perinteisessä maataloudessa EU-tukipolitiikan jatkuvat muutokset aiheuttavat epävarmuutta. Investointeja, tuotannon laajentamista ja muutoksia ei uskalleta toteuttaa, koska tukiehdot ovat taas muuttumassa. Tilaluku vähenee joka vuosi, mutta suurelta lopettamisbuumilta on toistaiseksi vältytty. Sukupolvenvaihdoksia vuonna 2002 tehtiin ennätykselliset viisi kappaletta, mikä johtui osaksi Jatkuvuutta Kuusiokuntien Maatalouteen hankkeessa tehdystä ansiokkaasta neuvonta- ja tiedotustyöstä Toimivat maatilat ja kunnan kautta maksetut maataloustuet Toimivat maatilat Viljelyksessä oleva peltoala, ha Peltoala/tila, ha 19,7 21,5 23,1 24,2 24,6 Kunnan kautta maks.tuet yht Tukea/ tila,

12 TAPAHTUMIA TÖPINÖISTÄ HUKKAROKKIIN Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi vastasivat kesäkuussa pidettyjen Töysän Töpinöiden järjestelystä. Töpinöiden ohjelmasta löytyi jokaiselle jotakin mielenkiintoista ja kävijöitä olikin kiitettävästi. Kuva: Arto Lamminmäki Töpinöiden juhlapuhujana oli töysäläisyntyinen Rakennusliike Skanskan toimitusjohtaja Mauri Niemi (toinen oik.). Vuoden 2002 Tohnisen Äijäksi valittiin toimitusjohtaja Vesa Keskinen (oik.). Töpinöillä oli esillä myös töysäläisyntyisen valokuvaaja Heimo Harjun (vas ) kuvia Töysästä vuosikymmenien takaa. Pääkaupunkiseudun töysäläisä Töpinöillä edusti Mikko Paavola. Töysäläinen elämänmeno olisi paljon harmaanpaa mikäli oltaisiin vain verovaroin tuotettujen kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen varassa. Onneksi meillä on toimeliaita yhdistyksiä ja idearikkaita ihmisiä, joiden ansiosta säpinää riittää. Ilmaisfestivaali Hukkarock on uusia omaperäisiä töysäläistapahtumia. Kuvassa Kuollu Etana esiintymis lavalla kesän 2002 Hukkarockissa. Kuva: Kai Lavila 11

13 PALJON MUUTAKIN TAPAHTUI Kaukolämpöverkko valmistui käyttökuntoon heti alkuvuodesta Energia ostetaan Akonkosken Saha Oy:ltä, jossa se tuotetaan kotimaisella polttoaineella, lähinnä puunkuorella. Verkkoon on liitetty kunnan kiinteistöt ydinkeskustassa, rivitaloja ja joitakin liike- ja pientaloja. Kuva: Tapani Uurinmäki Kesällä 2002 valmistui kirkonkylän ja Tuurin välinen kevyenliikenteenväylä ja tievalaistus EU:n, tiepiirin ja kunnan rahoituksella. Kunnan osuus hankkeesta oli n. 25 % eli Kuva: Terttu Liesmäki Kunnan ympäristötoimikunta tekee työtä viihtyisän asuinympäristön puolesta. Toimikunnan toimesta mm. perustettiin Koskimaan alueelle puulajipuisto, jonka istutustalkoista syksyltä 2002 viereinen kuva. Kuva: Eino Kuokkanen 12

14 Toimintakulut kululajeittain % 0% 44 % 6% 42 % henkilöstökulut palvelujen ostot aineet ja tarvikkeet avustukset vuokrat ja muut oimintakulut Toimintakulujen jakautuminen hallinnonaloittain % 1% 2% 1% 8% 63 % 1% hallintotoimi maaseututoimi sos.- ja terveystoimi sivistystoimi vapaaaikatoimi tekninen toimi yksityistietoim i 13

15 14

16 * 15

17 16

18 17

19 KUNNAN HENKILÖSTÖ Kunnan palveluksessa oli vuoden 2002 lopulla 146 henkilöä ja työllistetyt mukaan lukien 150. Kaikkiaan kunta työllisti valtion työllistämistuella vuoden aikana 17 henkilöä, yleisin työllistämisjakso kesti 6 kk. Vakituisesta henkilöstöstä poistui vuoden 2002 aikana 6, joista eläkkeelle siirtyi 4 ja irtisanoutui 2. Osaaikaeläkkeelle jäi 1 henkilö. Vastaavasti uusia henkilöitä palkattiin 4. Kunnan henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2002 lopussa 45 v. 2 kk ( se oli 43 v. 4 kk. ). Kunnan rekrytointitarpeet lisääntyvät merkittävästi ensi vuosikymmenellä. Henkilöstökulujen yhteismäärä oli euroa. OSALLISTU KILPAILUUN Kuva: Arto Lamminmäki Kerro meille mitä juttelivat Miss Miljoona Marianne Harjula ja elinkeinoasiamies Juhani Ketola vuoden 2002 matkailumessuilla. Lähetä vastauksesi mennessä Os. Töysän kunta, Rantatie 2, Töysä tai sähköpostilla Parhaat palkitaan. 18

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille?

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille? IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Uusi kaupunginjohtaja Korhonen hommiin Sivu 3 Nuorisopalvelujen

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

Yhteistyössä on voimaa.

Yhteistyössä on voimaa. Eloa Porvarintielle Yhteisten asioiden puolesta Teuvan Kokoomus lähtee tulevaan kunnallisvaaliin vain ja ainoastaan voitto mielessä. Vaalityöryhmä aloitti työnsä helmikuussa suunnittelukokouksella. Takataskussa

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Paljon on vettä virrannut

Paljon on vettä virrannut Paljon on vettä virrannut 50 vuotta LC Keminmaa 2009 1 Lions Club Keminmaa Juhlapaikka Pohjanrannan tila on paitsi ravintola myös hotelli, tanssipaikka ja leirintäalue. Lisäksi tilan 15 000 marjapensasta

Lisätiedot

Hyvä Elämä. Utajärvellä! Utajärvellä

Hyvä Elämä. Utajärvellä! Utajärvellä 1 YKKÖSOSOITTEETON JOKA TALOUTEEN UTAJÄRVELLÄ, MUHOKSELLA, VAALASSA JA OULUSSA Hyvä Elämä Oululaisille! Utajärveltä terveisinä asumista ja hyvää elämää sisältävä kesäinen lehti. Yrittäjä! Meiltä löytyy

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 1 Eskoossa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tiedotuslehti 2 2014 Sepolla muutto mielessä s. 8 Palvelusvuosista palkittiin s. 12 Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 2 PÄÄKIRJOITUS Mitä Eskoo Kehittää?

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012 Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 4 / 2012 PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle Tässä lehdessä 3 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa 02 2015 Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa vastaa hyväntuulisesti nauraen heinäkuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Markku Kehus, kun häneltä kysytään, millaisia keskusteluja viriää Iistä

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot