Lahden seudun rakennusvalvonta. Lahden seudun ympäristöpalvelut, ympäristöneuvonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden seudun rakennusvalvonta. Lahden seudun ympäristöpalvelut, ympäristöneuvonta"

Transkriptio

1 Lajiteltu Käyttäjä Juha Hertsi Kokonaisbudjetti Rahoituksen tarve Kirjausaika TL Hankkeen nimi Lyhyt kuvaus hankkeesta Vastuutoteuttaja Yhteyshenkilö Toteutusaika Tukirahoittaja ,1 Green City Ohjelman tavoite on nostaa Lahti kansalliseksi kestävän Lahden kaupunki Santtu von Bruun PHL, EAKR kehityksen pilottikaupungiksi ja edelläkävijäalueeksi kansallisen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamisessa. Hanke koostuu GC ohjelmakokonaisuuden koordinoinnista sekä useista pilottihankkeista ja uusien toimenpideaihioiden kehittämisestä ,1 Uusien ohjeus-, kannustus- ja neuvontakeinojen kehittäminen uudis- ja korjausrakentamiskohteiden energiatehokkuuden parantamiseksi, osa GreenCity-hanketta vuonna 2011 Rakennusten osuus energiankulutuksesta Suomessa - ja myös Lahden seudulla - on noin 40 % ja tästä noin 28 % kuluu lämmitykseen. Lämmitys vaikuttaa suoraan kasvihuonepäästöihin, joita Lahti on päättänyt vähentää 50 % vuoteen 2025 mennessä. Lahden seudun rakennusvalvonta panostaa rakentajien neuvota- ja ohjaustyössä aluksi uudisrakennusten ja jatkossa myös korjausrakentamisen energiatehokkuuteen. GreenCity -hankkeessa kehitetään uudenlaisia ohjaus- ja kannustustapoja rakentamisen energiatehokkuuden lisäämiseksi. Hanke on saanut GreenCity - hankkeesta rahoitusta vuodelle ,1 Kuluttajien energianeuvonta Päijät-Hämeessä Kuluttajille tarjotaan puolueetonta ja ajantasaista energianeuvontaa Päijät-Hämeen alueella. Tarve tulee ilmastonmuutoksen hillinnän, energiatehokkuuden lisäämisen sekä uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämisen kansainvälisistä, kansallisista, alueellisista ja paikallisista tavoitteista. Taustalla on myös työ- ja elinkeinoministeriön tuki maakuntakeskuksille energianeuvonnan järjestämiseksi. Lahti on Päijät-Hämeen maakuntakeskus. Lahden seudun rakennusvalvonta Lahden seudun ympäristöpalvelut, ympäristöneuvonta Raimo Luukka PHL Päivi Sieppi /v TEM tuki 50 %, Muita mahdollisia rahoittajia: alueen energiayhtiöt (Lahti Energia Oy, Mäntsälän Sähkö Oy ja Kymenlaakson Sähkö Oy) ALDIGA, Algae from Waste for Combined Tuotetaan biopolttoainetta kasvattamalla leväbiomassaa valolla Helsingin Martin Romantschuk Tekes Biodiesel and Biogas Production ja jätevedellä öljyn ja metaanin tuotto varten ,1 ALGIND, Algae Business Opportunities in India ALDIGAN leväbiopolttoainetuotteiden kaupallistaminen Intiassa Helsingin Martin Romantschuk Tekes ,1 for Finnish Companies. ja muualla ,2 Lahden tavaraterminaalin siirto Nostavalle Esiselvitystyö Lahden kaupungin kanssa Hollola, Lahti Heikki Salonsaari ,2 Lahden kaupungin henkilöskuljetusten organisointi (jatko) Vuonna 2012 tehdyn selvitystyön pohjalta edetään seudullisten henkilökuljetusten logistiikkakeskuksen organisointivaiheeseen. Tavoitteena on henkilö- ja tavarakuljetusten järjestämisen ja hankinnan keskittäminen koko Päijät-Hämeen tasolla. Lahden kaupunki Jose Valanta Tekes, PHL ,2 Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen esi- ja peruskouluissa Päijät-Hämeen alueella Kaikkien tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liittyvien osaalueiden kehittäminen määrätietoisesti kaikissa Päijät-Hämeen Lahden kaupunki kunnissa yhteisesti hyväksytyn tvt-strategian pohjalta laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Lahden kaupunki, seudullinen tietopalveluyksikkö yhdessä sivistystoimialan kanssa (pedagoginen näkemys). Jukka Manninen, Rauno K Kurki, Marko Monni VM, OPH, Tekes, PHL ,2 Teknisen ja ympäristösektorin sähköisten palveluiden uudet toimintatavat Teknisen ja ympäristösektorin yhteistyötä edistetään yhtenäistämällä toimintatapoja ja tietojärjestelmiä. Lisäksi dokumenttien hallintajärjestelmää kehitetään osana monipuolisia asiakaslähtöisiä sähköisiä palveluita. Sektorin tuottavuutta parannetaan myös kehittämällä yhdyskuntateknistä tilaamista. Lahden kaupunki, hallinto Jouko Seppälä PHL Sivu 1

2 ,2 Verkkoviestinnän professuuri Helsingin n viestinnän laitokselle perustettiin vuonna 2003 Viestinnän, erityisesti verkkoviestinnän professuuri. Professuurin työ painottuu Lahden alueelle. Professuuria on hoitanut sen perustamisesta saakka VTT Pekka Aula. Palmenia Minna-Maija Salomaa EU, kunnat ,2 Social media for equal access to learning process Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa, demokratia - Palmenia Minna-Maija Salomaa Nordforsk näkökulma ,2 Orimattilan nopea laajakaistahanke (100 megaa) Laajakaistayhteyksien kehittäminen Orimattila Kimmo Kuparinen, tekninen toimi, kylät, operaattorit LVM, ELY-keskus, operaattorit, kylät, kaupunki ,2 Seudullinen kirjasto- ja tietopalveluyhteistyö Seudullinen kirjasto- ja tietopalveluyhteistyö Nastolan kunta Nastola 2013 OKM ,3 Kujalan liittymän alue Liittymä parantaa uuden logistiikkakeskuksen ja Pippon teollisuusalueen saavutettavuutta. Lisäksi se parantaisi nykyisten Lotilan ja Hartwallin alueiden sekä muiden eteläisen Lahden logistista tilannetta ,3 Kujalan logistiikkakeskus Hankkeen tavoitteena on saada uusia logistiikan ja siihen liittyviä lisäarvopalvelujen työpaikkoja sekä parantaa yritysten kilpailuedellytyksiä ,3 Matkakeskus Lahteen Lahteen on suunniteltu junaliikenteen ja bussiliikenteen yhdistävää matkakeskusta. Linja-autotoimintojen siirtyminen alueelle edellyttää uuden terminaalin rakentamista sekä lähialueen katuverkon sekä pysäkkien uudelleenjärjestelyjä. Matkakeskusalueesta on tarkoitus järjestää myös kansainvälinen suunnittelukilpailu. Suunnitelmat ovat nyt ideatasolla, mutta ratkaisut vaativat vielä runsaasti suunnittelua. Lahden kaupunki, Lahden kaupunki, Lahden kaupunki, Mika Lastikka Uudenmaan ELYkeskus Mika Lastikka PHL Matti Hoikkanen PHL, Uudenmaan ELY ,3 Pennalan teollisuus- ja työpaikka-alueen Logistiikkakeskuksen muodostaminen ja alueen liikenneverkon Orimattila Tuukka Tuomala ELY-keskus, Lakes kehittäminen sekä liikennejärjestelyt kehittäminen ,3 Loviisa-rata Loviisa-radan käytön tehostaminen Orimattila Tuukka Tuomala LVM, ELY-keskus ,3 Valtatie 12 turvallisuutta edistävät hankkeet Valtatie 12 turvallisuutta edistävät hankkeet Nastolan kunta Nastola 2013 ELY-keskus ,3 Joukkoliikenteen kehittämistoimet Joukkoliikenteen kehittämistoimet Nastolan kunta Nastola 2013 ELY-keskus ,4 Biosfääriohjelman toteutus Päijät-Hämeessä Lahden seudun ympäristöpalvelut sekä Hämeen Ely-keskus ovat Lahden seudun Kari Porra yhteistyössä Keski-Suomen Elykeskuksen kanssa selvittäneet ympäristöpalvelut ,4 Hanke pohjavesialueiden suojelun, kunnostuksen Hollolan, Lahden ja Nastolan alueelle laaditaan kattava Lahden seudun Ismo Malin PHL ja maankäytön yhteensovittamiseksi pohjavesimalli päivittämällä jo mallinnetun alueen tiedot ja ympäristöpalvelut laajentamalla alue kattamaan koko Salpausselän ja Renkomäen pohjavesialueet. Tehdään hydrogeologisia selvityksiä pohjavesialueille, joilta ne puuttuvat. Selvitetään pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä kuten lähteitä, lähdepuroja, jokia ja järviä. Selvitetään yritystoiminnan sijoittumismahdollisuuksia alueella pohjavesiolosuhteet huomioiden. Pohjavesien tarkkailua lisätään ja tehostetaan luomalla pohjavesien velvoitetarkkailuun yhteistarkkailu. Laaditaan yksityiskohtaisia kunnostussuunnitelmia kemiallisen tilan parantamiseksi. PHL, Keski-Suomen liitto, EAKR ,4 Hollolan, Lahden ja Nastolan lintuvesien kunnostushanke Hollola, Lahti, Nastola alueella yhtenäisenä toteutettava ilmanlaadun seuranta, luontotietojen kartoitus sekä Lahden seudun ympäristöpalvelut Ismo Malin PHL, ELY, Interregohjelmat Sivu 2

3 ,4 Hollolan, Lahden ja Nastolan vesistöjen kunnostushanke Perustetaan vesistökunnostusfoorumi: kootaan kansallinen Lahden seudun vesistökunnostusosaaminen yhteen sähköiseen palveluun, ympäristöpalvelut järjestetään järvikunnostusten parissa toimiville tahoille mahdollisuus säännöllisiin tapaamisiin ja kokemusten vaihtoon. Osahankkeen tavoitteena on luoda Internet-pohjainen vesistökunnostus-sivusto, josta löytyy kaikki olennainen kunnostushankkeen aloittamiseen ja läpivientiin tarvittava tieto. Henkilökohtaista neuvontaa varten luodaan verkosto, jonka yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta, ja joka auttaa tarvittaessa. Toteutetaan vesistökunnostuspilotteja, esimerkiksi sedimenttien kunnostuksia. Lahden uuden hulevesiohjelman pohjalta räätälöidään Hollolan ja Nastolan kunnille omat hulevesiohjelmat. Rakennetaan uudenaikaisia, avoimia, luonnonmukaisia ja hajautettuja hulevesien käsittelyjärjestelmiä. Vesijärveen laskeviin kahteen suurimpaan hulevesiviemäriin rakennetaan jatkuvatoimiset vedenlaatu/virtaamanmittausasemat todellisen vesistökuormituksen selvittämiseksi. Ismo Malin PHL ,4 Hulevesiohjelman toteutus HoLaNa alueelle Ilmastonmuutos on vahvistanut ilmaston ääri-ilmiöitä. Runsaat Lahden seudun sateet lisäävät järviin kulkeutuvaa kuormitusta. Hulevesiä ei saisi ympäristöpalvelut johtaa suoraan vesistöihin. Valmisteilla olevaa hulevesiohjelmaa on tarkennettava, koko kaupunkiseudulla on priorisoitava hulevesien käsittelyä vaativat kohteet. Mallihankkeita tulee toteuttaa. Ismo Malin PHL, ELY ,4 Hartolan arvokkaat luontokohteet ja perinnemaisemat ,4 Haja-asutuksen vesihuoltohankkeet: Luhtikylä, Pakaa, Heinämaa ja Henna Hankkeessa kohotetaan luontotietoisuutta, tuetaan retkeilyreittejä, luontomatkailua ja luonnon monimuotoisuuden arvostamista Hartaolan alueella valmistellaan Art & Science Lab luovien alojen innovaatioverkoston toimintamalli ja pohjustetaan toimenpiteet, joiden avulla rakennetaan kulttuurinen hautomo, jossa yhdistyvät esteettinen ja analyyttinen ajattelu Vesi- ja viemärilinjojen rakentaminen kohteista keskuspuhdistamolle, puhdistamon peruskorjaus ja vedensaannin turvaaminen ,4 Lisähyvinvointia metsistä Projektin tavoitteena on parantaa metsien hoitoa ja tuottavuutta ja luoda näin lisää rahavirtoja ja työpaikkoja osallistuvien kuntien alueelle. Esimerkiksi Padasjoella se voisi merkitä enimmillään lisätuloja puutavaran myynnistä, korjuusta ja kuljetuksesta sekä metsäenergian toimittamisesta 22 miljoonaa vuodessa. Välittömiä lisätyöpaikkoja muodostuisi tällöin 45-60, kokonaisvaikutus alueelle olisi työpaikkaa. Hankkeen aikana otetaan yhteyttä, neuvotaan ja koulutetaan varsinkin muualla kuin tilallaan asuvia metsänomistajia. Tavoitteena on että omistajat tuntisivat metsänsä ja hyödyntäisivät niitä kestävällä tavalla, jolloin taloudelliset, ekologiset sekä sosiaaliset arvot otettaisiin huomioon. Metsissä on huomattavia määriä kertyneitä hakkuusäästöjä, jotka olisi korjattava. Uudistamisella hakkuukypsiä talousmetsiä saadaan alueelle lisähyvinvointia ja samalla varmistetaan niiden tuottoja hyödyntämismahdollisuudet myös tuleville metsänomistajasukupolville. Samoin nuorten metsien hoitotoimenpiteitä tulisi lisätä. Hakkuutähteistä, kannoista ja nuorista metsistä voidaan saada lisää bioenergiaa. Maakunnassa sekä sen lähialueella sijaitsee monien jalostusyritysten yksiköitä sekä energialitoksia, joiden toimintaa hanke myös tukee. Osallistuvat kunnat: Padasjoki, Asikkala ja mahdollisesti myös muut Oiva-Kunnat sekä Kuhmoinen Palmenia Anja Kuhalampi EAKR Orimattila Orimattilan vesi ELY-keskus Padasjoki/yhteishanke Pekka Salonen, Petri Jalkanen ELY-keskus Sivu 3

4 AKVA Kaupungistuneiden valuma-alueiden maankäytön vaikutukset HY Heikki Setälä Suomen Akatemia ,4 valunnan laatuun ja määrään VETCombo, osahanke Vesiekosysteemitiedosta käyttäjälähtöinen palvelujärjestelmä Timo Kairesalo Tekes ,4 1,4 PACE Havumetsävyöhykkeen fotosynteettisen hiilen kulkeutuminen Helsingin Anne Ojala Suomen Akatemia valuma-alueelta jokisuistoihin ,4 Suopellon kevyen liikenteen väylän investointihanke Noin viiden kilometrin pituisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen keskustasta Suopeltoon, Parantaa asukkaiden turvallisuutta mutkaisella asfalttitiellä. Energiankulutus vähenee siirryttäessä yksityisautoilusta päästöttömiin etenemismuotoihin ,4 Huitilanjoen kunnostushanke Kunnostetaan umpeenkasvun uhkaama Huitilanjoki virkistyskäyttöön ,4 Sysmä-Heinola siirtolinja Kuntien vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn toimintavarmuuden parantaminen ,4 Alueellisen jätevedenpuhdistuksen investointihanke Seudulliseen jätevesien käsittelyratkaisun toteutukseen osallistuminen. Sysmän kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Selvityksen alla on Sysmän ja Hartolan jätevesien johtaminen Heinolaan alueelliseen jätevedenpuhdistamoon käsiteltäviksi. Tavoitteena on Kirkkolahden, Majutveden ja Päijänteen tilan parantaminen ja alapuoliseen vesistöön johdettavan jätevesikuormituksen vähentäminen seudullisesti Hartola- Heinola-Sysmä alueella. Sysmän kunnan ratkaisumalli seudulliseen jätevesien käsittelyn toteutukseen ja pääkaupunkiseudun vesiaitan, Päijänteen, veden puhtauden ja laadun turvaamiseksi, on investointi alueelliseen Heinolan seudun puhdistamoon, jolloin aiheutuvat siirtoviemärikustannukset sekä Heinolan seudullisen puhdistamon investointikustannukset, yhteensä noin 25 milj. euroa. Sysmän kunta Harri Hoffren % Sysmän kunta Suvi Nirkko % Sysmän kunta Sysmän kunta ,4 Sysmän kunnan hulevesiselvitys Viemäriverkoston kunnon kartoitus, sekävesiviemäreiden karoitus ja hulevesien hallinnan suunnittelu kestävästi ilmastonmuutoksen tuomat haasteen huomioon ottaen Sysmän kunta Harri Hoffren % ,4 Lapakisto (Uusi-Koiskala) luonnonsuojelualueen Lapakisto (Uusi-Koiskala) luonnonsuojelualueen kehittäminen Nastolan kunta Nastola 2013 ELY-keskus kehittäminen ,4 Sport Healt Feeling SHF-hanke Terveysliikunnan edistäminen (EAKR toimintalinja 5) Päijät-Hämeen liitto Tuula Loikkainen % PHL ,5 Lahden innovaatiokeskittymä Lahteen maan viidenneksi suurimmalle kaupunkiseudulle - Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Juha Määttä EU/valtio luodaan kansallisesti merkittävä innovaatiokeskittymä. Innovaatiokeskittymä rakentuu elinkeinostrategian mukaisesti käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan mallialueeksi. Lahden innovaatiokeskittymässä on mukana koko innovaatioketju: akateeminen tutkimus, soveltava tutkimus, living labit, kaupallisesti hyödyntävä yritystoiminta. Innovaatiokeskittymän volyymien kannalta merkittävimmäksi toimijaksi sitoutuu LAMK. Lisäksi sieltä löytyvät alueen toimijat. Innovaatiokeskittymä rakentuu LUT:n innovaatiotutkimukseen pohjautuvaksi käytännön sovellukseksi. Fyysinen keskittymä sijoittuu Niemen alueelle, johon LAMK:lle hahmotetaan Innovaatiokeskittymään moderni nykyaikainen oppimisympäristö. Innovaatiokeskittymä toimii sekä toimintakonseptiltaan että tilaratkaisultaan tiiviissä yhteistyössä yrityselämän kanssa, jossa rajapinnat on häivytetty mahdollisimman tehokkaasti. Innovaatiokeskittymä toimii Lahden alueen kasvun moottorina ,1 Hollolan kunnan strateginen yleiskaava Hollola Katariina Tuloisela Sivu 4

5 ,1 WDC2012 Lahti Helsinki on maailman muotoilupääkaupunki vuonna 2012 yhdessä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kanssa. Muotoilupääkaupungin asema antaa järjestävälle kaupungille näkyvyyttä luovana ja innovatiivisena keskuksena, edistää kaupungin kansainvälistä mainetta ja verkostoitumista muotoilun alueella sekä vahvistaa taloudellista kehitystä. Lahti hyödyntää muotoilupääkaupunkivuoden täysipainoisesti ja vahvistaa alueen asemaa teollisen muotoilun keskuksena ja edistää kaupungin kansainvälistymistä Lahden kaupunki Jose Valanta PHL, EAKR ,1 IDEAL, International Design and Event Arena Hankkeen tavoitteena on Lahden ja Lahden seudun vetovoimaisuuden lisääminen. Tavoitteena on houkutella alueelle uusia tapahtumia, matkailijoita ja luovan alan toimijoita. Tähän tavoitteeseen hanke pyrkii IDEAL-palvelukonseptin avulla, joka yhdistää tapahtumajärjestämisen, muotoilun, puuosaamisen ja kulttuuriverkoston yhdeksi palveluksi. Näin aikaansaadaan elämyksellisempi ja kilpailukykyisempi alusta tapahtumajärjestämiselle. Alueen luovan alan toimijat ja uudet alan yritykset hyötyvät tapahtumien synnyttämistä toimeksiannoista. Toimenpiteinä ovat tapahtumajärjestämisen kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi palvelumuotoilun avulla ja kulttuuriverkoston tehokkaampi hyödyntäminen osana tapahtumajärjestelmistä. Lahden kaupunki Tommi Lanki PHL ,1 Lahden kaupunkikeskustan kehittäminen Keväällä 2011 on laadittu Lahden kaupunkikeskustan kehittämisen periaatteet, joiden perusteella on tarkoitus lähteä laatimaan tarkempia suunnitelmia niin liikenteen järjestelyjen kun katuympäristön kehittämisen osalta. Kävelyalueen ja torin suunnittelu toteutetaan kansalaisideointina järjestäen erilaisia seminaareja ja tapahtumia. Tavoitteena on saada Lahden kaupungin keskustasta kaikkia kohderyhmiä hyvin palveleva viihtyisä koko maakunnan keskus. Lahden kaupunki, ,1 IDEAL, Tapahtumayksikkö Lisää Lahden alueen vetovoimaisuutta keskittämällä tapahtumien järjestämiseen liittyvä osaaminen yhden luukun ammattimaiseksi palveluksi. Palvelukonsepti luo tapahtumiin kansallisesti ja kansainvälisesti muita elämyksellisemmän ja kilpailukykyisemmän viitekehyksen erityisesti muotoilun, tehokkaiden aputyökalujen ja vahvan yhteistyömallin avulla. Matti Hoikkanen PHL Inkeri Määttä ,00 % PHL EAKR ,1 MAINE Markkinointi ja viestintä maineen rakentamisen tukena Maine-hankkeella toteutetaan (makera-rahoitus osa kokonaisrahoitusta) TV-näkyvyys. Yhteisten markkinointitoimenpiteiden kautta tuodaan esiin Lahden seudun vahvuuksia ja osaamisen kärkiä sekä korostetaan elämisen laatua, jota Lahti ja ympäristö voi tarjota suhteessa pääkaupunkiseutuun. Markkinointiviestinnässä kohderyhmänä on suuri yleisö pääkaupunkiseudulla ja siinä tavoitteena on asukkaiden, matkailijoiden ja opiskelijoiden hakeutuminen Lahden alueelle sekä myönteisen mielikuvan vahvistaminen. Tarja Pellinen ,00 % PHL, makera ,1 Kujala Hankkeen tavoitteena on lisätä Lahden alueen ja erityisesti Kujalan logistiikka-alueen houkuttavuutta kansainvälisten logistiikkayritysten sijoittumispaikkana. Koska kotimaan logistiikkasektori on pääosin tietoinen Kujalan logistiikkaalueesta on tarkoituksen mukaista lähteä etsimään toimijoita kansainvälisiltä markkinoilta. Tähän työhön tarvitaan vahvaa kansainvälistä osaamista ja verkostoa. Hanke mahdollistaa tällaisten resurssien käyttämisen. Miika Laakso ,00 % ELY, Lakes, Lahden kaupunki Sivu 5

6 ,1 Trans Baltic -jatko Projektin avulla jatketaan Vuosaaren ja LAhden valise yhteyen logistiikan kehittämistä kohti toimivia satamapalveluja ja toimintoja maanteitse sekä rautateitse, työ käsittää sekä toiminnan suunnittelutöitä että logistiikkainfrastruktuurin suunnittelu- ja kehittämistöitä Petri Jalkanen ,50 % EU Baltic Sea Region Programme, TEM ,1 Innovatiiviset toimintamallit ja työkalut kaupunkiseudun strategisten kehittämiskohteiden suunnitteluun ja toteutukseen Rakennetaan Lahden kaupunkiseudulle strategisten kehittämiskohteiden (esim. yritys- ja innovaatioympäristöt, teollisuus- ja logistiikka-alueet) suunnittelun ja toteutuksen, sijoittumismarkkinoinnin ja -palvelun yhdistävä toimintamalli yhteistyössä elinkeinoelämän kärkitoimijoiden kanssa. Työ sisältää mm. alueiden ja toimintakonseptien suunnitteluun ja rahoitusmalleihin liittyviä prosesseja, markkina- ja kannattavuusanalyysejä, markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä sekä myyntityökalujen rakentamista uutta teknologiaa hyödyntäen. Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten sijoittumista ja uusien työpaikkojen syntymistä Lahden seudulle. Miika Laakso ,1 Alueen ja maakunnan vetovoiman kasvattaminen - aluemarkkinointi; tuotekehitys, tuotteistus ja markkinointi Maakunnan vahvuuksiin perustuvan vetovoiman kasvattaminen. Projektin tavoitteena on alueellisiin vetovoimatekijöihin perustuva tuotetason markkinointi (mm. vesistö ja tapahtumat) ja sen markkinointi tukemaan maakunnallista bränditason markkinointiviestintintää. Projektin kautta edistetään samalla matkailun toimijoiden verkostoitumista sekä edistetään toimijoiden välisen uuden yhteistoimintamallin syntymistä. Keskeinen rooli sisäisessä markkinoinnissa, PR-viestinnässä, maakunnan messunäkyväisyys vetovoiman lisäämistä tukevilla messuilla sekä sähköisten viestintävälineiden käytössä. Raija Forsman PHL, ELY- makera. EAKR ,1 MUHVI Muotoilua, hyvinvointia, viestintää ja innovaatioita yhdistävä Senja Jouttimäki tutkimusohjelma ,1 Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Aalto- Ari Jolma ,1 InnoBrokerit Innobroker -toimintatavan kehittäminen Palmenia Minna-Maija Salomaa ESR ,1 Innovaatioita toiminnan rajapinnoilta - tiedon sekä osaamisen tuottamisen ja välittämisen foorumit Päijät-Hämeessä Projektin tavoitteena on kehittää työkaluja, jotka edistävät tutkimuksen ja käytännön rajapinnoilla tapahtuvien innovaatioiden syntymistä luomalla uudenlaisia tapoja tuottaa ja välittää tietoa ja osaamista. Palmenia Raisa Valve EU, kunnat ,1 Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Aalto- Heikki Setälä EAKR ,1 LIMES Limits of microbial evolution in soil -tutkimus Helsingin Martin Romantschuk Suomen Akatemia ,2 Kimolan kanavan vaikutukset Heinolan ja Päijät- Hämeen ranta- ja vesialueiden kehittämiselle ja matkailuelinkeinolle Hanke tulee toimimaan merkittävänä kehitysväylänä matkailuelinkeinon kehittämisessä Heinolan ja Päijänteen alueella. Hankkeen hyötyjen selvittämiseksi käynnistetään hanke, jossa selvitetään vesialueille sijoittuvien kuntien kanssa vesiväylän mukanaan tuomat kehittämismahdollisuudet. Heinola Timo Kaattari PHL ,2 Heinolan seudun matkailun kasvuohjelma: Heinola Resort Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Heinolan seudun profiilia vetovoimaisena matkailu- ja vapaa-ajanpalveluiden alueena. Heinola Sari Paljakka Hämeen ELYkeskus ,2 Heinola resort Hanke on osa Heinolan seudun matkailun kasvuohjelmaa. Heinola Sari Paljakka, Timo EAKR Kaattari ,2 Vierumäen liikenneasema, maankäyttösopimus Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ja ,2 Heikkimäki, kaavoitus virkatyönä, Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ,2 Lakeasuontien jk/pp, suunnittelu ja Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi rakentaminen ,2 Entisen Helsingin sahan alueen siistiminen Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ,2 Opinkangas III, asemakaavoitus, virkatyönä, Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi kunnallistekniikke ,2 Vuolenkoskentien pohjoispuoli, Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ,2 Tommolanrannan suunnittelukilpailu Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Sivu 6 Heinola Tekninen toimi

7 ,2 Heikkimäki, kaavoitus virkatyönä, Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ,2 Lakeasuoentien jk/pp, suunnittelu ja Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi rakentaminen ,2 Savontien saneeraus Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ,2 Vuolenkoskentien pohjoispuoli, Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ,2 Heikkimäki, kaavoitus virkatyönä, Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ,2 Lakeasuoentien jk/pp, suunnittelu ja Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi rakentaminen ,2 Vuolenkoskentien pohjoispuoli, Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ,2 Lahden seudun kasvusopimus Lahti solmii keväällä 2013 kasvusopimuksen. Siinä määritellään Lahden kaupunkiseudun kuntien (Lahti, Nastola, Hollola, Orimattila), valtion, maakuntaliiton, alueen korkeakoulujen ja elinkeinokehitysyhtiöiden yhteinen tahtotila kaupunkiseudun kehittämiseksi sekä yhdessä toteutettavat kehittämistoimet. Kasvusopimus rakentuu neljän painopisteen ympärille. Kunkin alla on useampia kärkihankkeita tai toimenpiteitä: 1) elinkeinorakenteen osaamis- ja innovaatiolähtöinen uudistaminen, 2) seudun kehittäminen kansainvälisen tason, ympäristöön ja muotoiluun erikoistuneena osaamis- ja innovaatiokeskittymänä 3) kilpailukykyä edistävät infrastruktuuri- ja liikenneratkaisut sekä houkuttelevan, ympäristö- ja energiatehokkaan kaupunkiympäristön kehittäminen 4) sosiaalisen koheesion edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Lahden kaupunki Jyrki Myllyvirta TEM, OKM, ELY,TEKES, LVM, YM, STM ,2 Lakkautettavat varuskuntaseudut (Äkillisen rakennemuutoksen alue) ,2 Lahden kaupungin palvelukonseptin toimenpiteiden toteuttaminen (jatko) Lahden kaupunki esittänyt elokuussa 2012 TEMille, että kaupunki tulisi nimetyksi äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Kaupungin tavoitteena on, että valtio osoittaisi erityisiä, yhdessä ministeriön, työvoimaviranomaisten ja Lahden kaupungin eri toimijoiden kanssa sovittavia erityisiä varoja ja toimenpiteitä, joilla haetaan uutta kasvua ja helpotetaan Lahden kaupungin vaikeana säilynyttä ja vaikeutuvaa työllisyystilannetta myöhemmin yhdessä sovittavien tavoitteiden pohjalta. Lahden kaupunki Jyrki Myllyvirta TEM Hankkeen tavoitteena on Lahden kaupungin palvelukonseptin linjausten mukaisen keskitetyn asiakaspalvelumallin, keskustan palvelupisteen sekä kaupunginosien monitoimipisteiden kehittäminen ja suunnittelu. Lahden kaupunki Jose Valanta PHL, Tekes ,2 Lahden kaupungin kansainvälisen toiminnan toimintaohjelma Lahden kaupungin kansainvälisen toiminnan toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen. Toimenpiteet kohdistuvat elinkeinopolitiikkaan, viestintään, yhteistyöhön ja verkostoihin, kansalliseen yhteistyöhön KV asioissa sekä kaupunkiorganisaation kehittämiseen. Lahden kaupunki Jose Valanta PHL ,2 Yritystoiminta-alueiden uudet maankäyttöratkaisut Niemen, Sopenkorven, Holman ja radanvarren alueiden yritystoiminnan kehitykseen liittyvän sekoittuneen maankäytön toiminnallisen ja energiataloudellisen muutoksen edistäminen yhteistyössä alueiden maanomistajien ja kiinteistökehittäjien kanssa. Kehitystyö pohjautuu Lahden yleiskaavan 2025 valmistelun yhteydessä tehtyihin alustaviin selvityksiin. Lahden kaupunki, maankäyttö Anne Karvinen- Jussilainen PHL, TEM, ym ,2 SOTE toimenpidesuunnitelma Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenneuudistuksen tehtävänä on parantaa asiakaspalvelua, lisätä saatavuutta ja parantaa tuottavuutta. Keskeisinä kehittämiskohteina ovat toiminnan rakenteelliset muutokset, johtamisjärjestelmä sekä sähköinen asiointi. Lahden kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Mikko Komulainen Tekes, STM ,2 Jalkarannan ja Liipolan monitoimitalot Kaupungin palvelukonseptia toteuttavien monitoimitalojen (koulu, päiväkoti, kirjasto) rakentaminen vanhojen huonokuntoisten rakennusten tilalle Lahden kaupunki, tilakeskus Leena Pirttilä, Tomi Tenhunen ,00 % OKM Sivu 7

8 ,2 Koulujen muutostyöt ja perusparannukset Lahden kaupunki, tilakeskus Tomi Tenhunen, Hannu Toukola ,2 Yritysystävällisyys Lahden kaupunkiseudun menestystekijänä Parannetaan Lahden alueen yritysystävällisyyttä ja edistetään kilpailukyky- ja elinkeinostrategian visiota siitä, että Lahden alue olisi vuonna 2015 Suomen yritysystävällisin alue. Hankkeella tuetaan kuntia vuonna 2012 laadittujen kuntakohtaisten toimintasuunnitelmien konkretisoinnissa sekä edistetään yritysystävällisen toimintakulttuurin leviämistä kuntien omistamiin tuottajaorganisaatioihin. Alueen yritysten ja kuntatoimijoiden päätöksenteon ja toiminnan tueksi organisoidaan malli, joka edesauttaa yritysystävällisyyden edistämistä ympäristönsuojelu- ja pohjavesiasioissa. Alueen kasvuyritysten tarpeiden kartoittamiseksi ja yritysystävällisen toimintatavan luomiseksi toteutetaan koko hankeajan kestävää yritystarvekartoitusta ,00 % OKM Sari Hänninen % PHL, makera/ely, EAKR ,2 Ekologia, ekosysteemipalvelut ja ekotehokkaat järjestelmät kaupunkiympäristössä Senja Jouttimäki ,2 Clean Design maineen rakentaminen Yrityksen mainetta kannattaa rakentaa. Jos sitä ei tietoisesti rakenna, se rakentuu itsestään yksittäisten sattumien Palmenia Minna-Maija Salomaa EU, yritykset, kunnat ohjaamana. Maine syntyy siitä, mitä yritys tekee ja miten se toimii. Viestintä tekee tämän näkyväksi keskeisimmille sidosryhmille ,2 Kaupunkiekosysteemin ekotehokkuuden Palmenia Juha-Pekka Liljander sosiaalaliset ja kulttuuriset muuttujat ja niiden mittaaminen ,2 Hennan kehittäminen Henkilöliikenteelle asema, teollisuudelle pistoraiteet, alueen Orimattila Tuukka Tuomala, Pirkko kehittäminen ekologisena asuinalueena, "Vihreä pikkukaupunki Henna", Tuuliharjan liittymäjärjestelyt ja työpaikka- sekä palvelualueen kehittäminen, keskustan ja Hennan välisen liikenneyhteyden parantaminen Leena Jakonen ,2 Orimattilan keskustan kehittäminen Keskustan yleissuunnitelman päivitys ja toteutus Orimattila Tuukka Tuomala ELY-keskus ,2 Maakunnallinen matkailun edistäminen ja markkinointiyhteistyö Hankkeen tarkoituksena on edistää maaseutu- ja järvimatkailua Päijänteen ympäryskunnissa. Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat: Rengasmatkailu Päijänteen ympäri, olemassa olevan tiekannan parantaminen, mm. VT 24, matkailukuntien välisen yhteistyön lisääminen ja yhteisen matkailumateriaalin tuottaminen, Etelä-Päijänne-brändin luominen ja markkinointi, yhteisen reitistön ja opastusten parantaminen, mm. patikointi-, pyöräily- ja veneilyreitit. Toteutus: Asikkala, Padasjoki ja Sysmä ja muut mahdolliset rengaskunnat. Asikkala Juri Nieminen, Isa Maunula ,2 Leirintäalueen ja sen lähialueiden majoituspalveluiden kehityshanke Leirintäalueen toimintaympäristön ja -edellytyksien kehittäminen yritysvetoisesti. Hankkeen toteuttajana tai osatoteuttajana on yksityinen toiminnanharjoittaja. Panostetaan talviaikaisten majoituspalveluiden kehittämiseen Sysmän kunta Suvi Nirkko % 2,2 Kuntayhteistyön tuki - hanke Hallitusohjelman kuntayhteistyön tehostaminen maakunnassa Päijät-Hämeen liitto Maija Väkeväinen % PHL ,3 KORA - Korjausrakentamisen osamiskeskus Heinolaan Projektin keskeinen tehtävä on luoda korjausrakentamista (KORA) koskeva toimintamalli, jossa suunnitellaan 1)korjausrakentamisen osaamis- ja neuvontakeskus -konsepti ja 2) korjaus-rakentamiseen tarvittavaan erityisosaamiseen keskittyvä koulutus ,3 Maankäytön tehostaminen Heinolan kaupunki on toteuttanut Päijät-Hämeen liiton rahoittaman Maankäytön tehostaminen - EAKRhankekokonaisuuden. Hanke jakaantui kolmeen Heinola Timo Kaattari Hämeen ELYkeskus Heinola Ritva-Maija Kuuskoski PHL Sivu 8

9 ,3 Päijät-Hämeen seudullinen kirjasto- ja tietopalveluyhteistyö Maakunnallisen kirjasto- ja tietopalveluyhteistyön myötä luodaan yhtenäinen seudullinen kirjastojärjestelmä, yhdistetään tietokannat, hankitaan yhteinen verkkokirjasto ja suunnitellaan ja toteutetaan kirjastojen verkkosivut. Luodaan yhteinen toimintaympäristö käyttösääntöjen, maksujen ja luettelointisekä hankintakäytäntöjen osalta. Lahden kaupunki Anjariitta Carlson OKM ,3 Ranta-Kartanon alue ja Kisapuisto Hankkeen tavoitteena on selkeyttää alueen liikennejärjestelyjä ja Lahden kaupunki, Mika Lastikka YM ,3 Ahtialan, Riihelän ja Etelä-Lahden päiväkodit rakentaa tärkeä kaupunkitila maakuntakeskuksen arvoiseksi ja kehittää Kisapuiston aluetta. (Kadut, kevyen liikenteen väylät, Kahden uuden päiväkodin rakentaminen kaupungin Lahden kaupunki, tilakeskus Tom Holmlund ,00 % STM kasvualueille ja yhden huonokuntoisen päiväkotirakennuksen korvaaminen uudella ,3 Päiväkotien perusparannukset Lahden kaupunki, tilakeskus Tom Holmlund ,00 % STM ,3 Hallittu autioitumisen arkkitehtuuri Palmenia Raisa Valve ,3 Sysmän taajaman investoinnit Asumisen ja palvelujen järjestäminen taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella. Kyseessä investointihanke tärkeille uusille asuinalueille keskustan läheisyyteen (Talasniemi, Jyrtinlampi, Museonmäki) ja keskustan sataman tuntumaan. Kirkonkylän sataman kahvila- ja venepalvelurakennuksen uusimisilla parannetaan taajamaan tulevien veneilijöiden ja muiden matkailijoiden palveluita. Vesiyhteyden parantaminen Ala-Vehkajärveltä Päijänteen Majutvedelle Otamonportin alueelta kaava-alueen kiinnostavuuden lisäämiseksi ja alueen virkistyskäyttöedellytysten parantamiseksi. Edesauttaa asutuksen tiivistymistä palvelujen läheisyydessä, lisää ostovoimaa ja työpaikkoja. Sysmän kunta Suvi Nirkko % ,4 Uusvanha kyläyhteisö Hankkeessa rakennetaan P4-lähestymistavalla (public-privatepeople partnership) lähipalveluita Lahden alueelle ns. vertaistuotantomallilla. Vertaistuotantokohteet ovat vanhusten täydentävä kotipalvelu, lasten onnistunut iltapäivä sekä ateriatuotanto ytimenään tuteutetun lähiruokainfrastruktuurin edelleen kehitys. Toimijat: Lahti ja Lysin kylä Heinolasta. Jari Eskola ,00 % Sitra ,4 Kestävä kylä - avaimia muutoksiin Kestävä kylä avaimia muutoksiin on uudenlaisen paikallistoiminnan, kansalaisvaikuttamisen ja paikallisten palvelujen kehittämishanke, jonka toiminta-alueena on Kanta- Häme, Päijät-Häme ja Etelä-Savo. Hankkeen tavoitteet vahvistavat kylät-yhdistykset -kunta yhteistyötä sekä kansalaisyhteiskuntaa. Kussakin maakunnassa hanke koordinoi ja jalkauttaa maakunnallisen paikallisuutta vahvistavan kehittämisohjelman toteuttamista. Kestävä kehitys, yhteisöllisyys ja kumppanuus kulkevat mukana kun hanke ohjaa kyliä ja paikallisyhteisöjä määrittelemään tulevaisuuden tavoitteitaan sekä löytämään ratkaisuja palvelujen turvaamiseksi. Vertaisverkostoissa toimiminen on hankkeen keskeinen toimintatapa, jolla innostetaan ja autetaan löytämään uudenlaisia ratkaisua paikalliseen toimintaan. Hämeen kylät ry Liisa Helanto Maaseuturahasto Sivu 9

10 ,4 Matkailusta elinvoimaa Lomamökkien vuokraus on matkailun suurin toiminto. Arvio Padasjoki/yhteishanke mökkien kokonaismäärästä kpl (ammattimaisesti, jatkuvasti myynnissä olevien) Kokonaisliikevaihdoksi muodostuu pv vuokrausasteella /mökki /v ja noin 1 milj Padasjoelle. Asiointi kaupoissa, huoltoasemilla ja muiden palvelujen tarve on vaikeampi arvioida, haarukka 0,5-1 milj,? -> MAHD. KUNTIEN (Padasjoki, Asikkala, Hämeenkoski) YHTEISHANKE, jolloin hanke nähtiin mökkivuokrausta laajempana sis. tapahtumien hyödyntämisen.) Matkailun kehittämishanke, johon Padasjoki voinee lähteä mukaan on Lahti Taravelin Päijänne-teemaan ja Venäjä- logistinen läheisyys vetovoimatekijänäyhteishankkeseen (hankkeisiin jos niiden sisältö vastaa yritysten tarpeisiin ,4 Yhteiskoulun ja Väihkylän koulun rakennusten Rakennusten energiatalous parantuu mm. ulkovaipan Sysmän kunta Harri Hoffren % korjaukset - energiataloudellinen investointi korjauksen myötä. Toimintaympäristön muutosten aiheuttamat korjaustarpeet ja muutostyöt ,4 Loma-Ilola-Päijätsalon tiivis infrastruktuuri Järjestetään elinvoimainen, luonnon läheinen asuminen ja vapaa-sysmäajan kunta Suvi Nirkko % vietto keskeisellä kehittämisalueella yhdyskuntateknisen huollon ja palveluiden piirissä kestävillä ratkaisuilla. Investointien kohdealueena Ilolan vapaa-ajan alueen välittömässä läheisyydessä olevat kehitteillä olevat Loma-Ilolan, Päijätsalon sekä Suopellon lahden alue. Päijänteen puhtaaseen vesistöön, satamapalveluihin ja luontoon hyvin tukeutuvat harrastusmahdollisuudet, matkailuelinkeinot, sekä kaupallisten palvelujen lisääntyminen tiiviissä kylämiljöössä lisäävät alueen vetovoimaisuutta ja työpaikkojen syntymistä ,1 Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu Lahden kaupunki yhdessä seudun kuntien kanssa on valittu kokeilukunnaksi pitkäaikaistyöttömyyttä vähentävään kokeiluun, jossa työllisyydenhoidon päävastuu siirretään kunnille pitkäaikaistyöttömien osalta. Kokeilun aikana kohdejoukon työllisyysmahdollisuudet kartoitetaan ja edistymistä seurataan aktiivisesti. Samalla etsitään uusia keinoja aktivoida vaikeasti työllistyviä avoimille työmarkkinoille. Lahden kaupunki Sami Kuikka TEM ,1 Oppimaan oppimisen taitojen edistaminen varhaiskavastuksesta lukioon (uusi) Oppimaan oppimisen toimintamallien testaaminen ja käytännön toteutus Lahdessa ja muissa Päijät-Hämeen kunnissa Lahden kaupunki Heikki Turunen OPH ,1 Kariston palvelukeskus 2. vaihe Ensimmäisessä vaiheessa valmistuneiden päivädin ja alaluokkien Lahden kaupunki, tilakeskus Hannu Toukola ,00 % OKM tilojen täydentäminen 3-6 luokkien osalta ,1 Elite 2 ELITE 2 Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa tukevan Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Tomi Tura EU/valtio tutkimustoiminnan edistäminen hanke on sateenvarjohanke Päijät-Hämeen maakuntaohjelman ja Lahden alueen elinkeinostrategian kannalta keskeisten kärkialojen tasoisen osaamisen vahvistamiseksi Lahden alueella. Hankkeen avulla vahvistetaan merkittävästi Lahden alueen ,1 UrbanEnviro kilpailukyky- ja elinkeinostrategian kolmea osaamiskärkeä Lahdessa toimivien korkeakoulujen yhteinen Lahden keskuksen Eira Rosberg koulutuskokonaisuus tukipalveluineen koordinaatioyksikkö ,1 ASKE - Asumisen kehittämisen koulutusohjelma Lahdessa toimivien jen yhteinen suunniteltava LUT Lahti School of Innovation Timo Pihkala, Senja koulutuskokonaisuus - suunnitteluprojekti Jouttimäki ,1 Citizen Science -toimintakonseptin luominen Tuodaan kansalaisnäkökulmaa tutkimukseen, Living Lab Lahden keskuksen Senja Jouttimäki ajattelua hyödyntäen, käytäntölähtöisyys huomioiden, tutkimusulottuvuuden liittäminen avoimeen opetukseen koordinaatioyksikkö ,1 EUBIC (European University-Business Innovation EUVIC-hanke edistää jen ja yrityselämän välistä Palmenia Anja Kuhalampi ESR Cooperation yhteistyötä ,1 Oppimisen iloa Hankkeen tavoitteena on tuoda ja juurruttaa kouluihin Reading OCI-aistipohjainen luki- ja oppimishäitiön hoitomenetelmä Palmenia Anja Kuhalampi THL ,1 Urban Enviro - kansainvälinen koulutuskokonaisuus Lahdessa toimivien jen yhteinen koulutuskokonaisuus Sivu 10 Heidi Passila Hämeen ELY

11 ,1 Osaamisen johtamisen muutos - reflektiosta innovatiivisuutta ja suoritukykyä Hanke yhdistää Lahden, Turun ja Tampereen toimijoita uudella tavalla Juhani Ukko Tekes ,1 Sosiaali- ja terveyssektorin henkilöstön ja kuntapäättäjien yhteistyön kehittäminen soveltavan teatterin keinoin ,1 UrbanEnviro, osaprojekti Innovaatiotyökalujen soveltaminen palvelusektorille kansallisesti erittäin mielenkiintoista ,1 ASKE - Asumisen kehittämisen koulutusohjelma Lahtelaisen toiminnan yhteinen suunniteltava koulutuskokonaisuus Lahden innovaatiokeskittymä, osahanke HY:n, Aallon ja LAMK:n yhteisen laboratoriomallin luominen, selvitetään mahdollisuudet ja luodaan käytännöt HY:n laboratoriofasiliteettien hyödyntämiseksi muiden korkeakoulujen ja yritysten toiminnassa , ,2 Teollisuuden uudet toimialat Heinolan seudun rakennemuutoksessa - Uuden liiketoiminnan synnyttäminen ja yritysten kilpailukyvyn parantaminen Kv-koulutuskokonaisuus, osahankkeessa tuotetaan ja vakiinnutetaan MURE - englanninkielinen kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma Lahteen Projektilla jatketaan Heinolan seudun teollisuuden rakennemuutoksen hoitoa ja tehostetaan elinkeinoelämän tervehtymisen prosessia sekä luodaan paikkakunnalle uutta ja alueelle asettuvaa elinkelpoista liiketoimintaa. Lea Hennala Työsuojelurahasto PHL/EAKR Jukka Pellinen EAKR HY Timo Kairesalo ESR Heinola Lasse Lyijynen Hämeen ELYkeskus ,2 BENCH Tukee ja edistää pienten -ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia hyötyä Kiinan kasvavista markkinoista Östergötlandissa Ruotsissa, Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Virossa ,2 Lahden alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO ,2 Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa Lahden alueen KOKO-ohjelma keskittyy: yritystoiminnan uudistumista ja kilpailukykyä tukevan käytäntöläheisen innovaatioympäristön vahvistamiseen ja kasvavan ja elinvoimaisen hyvinvointialan yritystoiminnan ja palvelumarkkinoiden kehittämiseen. Viljaklusterin osaamiskysynnän valtakunnallinen ennakointi. Maakunnallisen kohtaannon parantaminen; Päijät-Häme. Pekka Komu ,70 % Central Baltic Interreg IV A Sari Hänninen ,00 % TEM, PHL Jari Eskola ,00 % OPH ,2 Russia House II Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa Lahden alueen yritysten Venäjän kauppaa ja liiketoimintaa sekä rohaista venäläisiä yrityksiä investoimaan ja sijoittumaan Lahden alueelle. Hankkeessa kehitetään alueen Venäjä-toimintaa (1. Aluemarkkinointi, 2. Toimintaympäristön kehtiys, 3. Yhteistyöverkoston kehitys, 4. Yrityspalvelut, 5. Sijoittumiset ja investoinnit) kaikilla toiminnan tasoilla hyödyntäen tehokkaasti Lahden alueen elinkeinotoimijoiden olemassa olevia Venäjäresursseja ,2 Uusia liiketoimintamalleja liikunta- ja hyvinvointiyrittäjyyteen sekä julkisen sektorin yhteistyöhön - LIIKETTÄ Lakes toimii konsortiohankkeen hallinnoijana. Hankkeessa toteutetaan Päijät-Hämeen liikunta-apteekin pilotointi, joka toteutetaan yhteistyössä aluetoimijoiden kanssa (Lahden kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, liikuntatoimi, Peruspalvelukeskus Oiva, Nastolan kunta, PHLU, LUT sekä alueen liikunta- ja hyvinvointialan yritystoimijoiden kanssa. Tarkoituksena on saada aikaan myös muihin maakuntiin levitettävä systemaattinen liikunta-apteekki-toimintamalli, joka tarvitsee toimiakseen sähköisen järjestelmä, yrittäjien sertifiointi- ja laadunvarmistusjärjestelmän sekä yksityisten palvelutuottajien osallistumisen liikuntalähetekäytäntöön. Lisäksi hankkeella vahvistetaan yks., julk, ja 3. sektorin toimijoiden yhteistyötä sekä yritysten liiketoimintamahdollisuuksia myös kansainvälisillä markkinoilla. Denis Mustonen ,00 % ELY Heidi Freundlich ,00 % Etelä-Suomen maakuntien liittouma, EAKR ,2 VIHI, Verkostoitunut innovaatiotoimintaa hyödyntävä toimintamalli Tavoitteena tuoda innovaatiotyökalut ja -menetelmät mekatroniikkayritysten tietoisuuteen ja hyödynnettäväksi, sekä klusterin yritysten yhteistyön, vertaisoppimisen ja verkostoitumisen lisääminen. Lopullisena tavoitteena luoda alueelle verkostoitunut innovaatiotyökaluja hyödyntävä toimintamalli. Yhteishanke Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n kanssa. Sivu 11 Jari Tikkainen ,30 %

12 ,2 Erikoistuneilla uusilla tuotteilla kansainvälistä kasvua alueen pk-yrityksille Tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten tuotekehitystä ja toimintaa kansainvälisillä markkinoilla, erityisesti uusilla kehittyvillä markkinoilla, kuten Venäjällä, Kiinassa, Intiassa, Brasiliassa ja Indonesiassa (BRIC+I) sekä merkittävillä Keski- Europaan markkinoilla. Projektin keskiössä on yritysverkostojen kansainvälistäminen, asiakaslähtöinen suunnittelu, tuotteen kaupallistaminen ja palveluliiketoiminnan kehitys kansainvälistymisen näkökulmasta. Lahden alueen osaamiskärkiä cleantech, muotoilu, innovaatiot, hyvinvointi ja mekatroniikka hyödyntämällä syvennytään tuotekehitys- ja innovaatioprosesseihin ja kansainvälistymiseen sekä tulevaisuuden analysoitiin hiljaisten signaalien kautta. Projekti jakautuu kahteen linjaan. A) Pk-yrityksen kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen (huomioidaan mm. tuotteen hintamäärittelyn (raaka-aineen hankinta logistiikka ym.), tuottavuuden ja tuotekehityksen vaikutus yrityksen kvkilpailukyvyn muodostumiseen uusilla kv-markkinoilla). B) Valmiin tuotteen pääsyynmm. korostuvat kv-yritysverkostot ja elinkeinoelämän suhteet). Pekka Komu Partnerit Suomesta tai EU:sta ,2 Cleantech-edelläkävijämarkkina Cleantech-edelläkävijämarkkina hanke kytkeytyy suoraan Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Mika Sulkinoja/Esa EU/valtio TEM:n Cleantechin strategiseen ohjelmaan ja erityisesti sen Ekholm ,2 Cleantech-kasvuyritykset ja uudet markkinat Cleantech-kasvuyritykset ja uudet markkinat hanke kytkeytyy Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Mika Sulkinoja EU/valtio suoraan TEM:n Cleantechin strategiseen ohjelmaan ja erityisesti ,2 Cleantech-perusteista kilpailukykyä ja Hanke kytkeytyy Lahden alueen kilpailukyky- ja Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Esa Ekholm EU/valtio liiketoimintaa elinkeinostrategian keskeiseen tavoitteeseen vastata käynnissä olevaan rajuun teollisuuden rakennemuutokseen ja tarpeeseen ,2 Tiimipohjainen uusien kasvuyritysten kehittämis- Hankkeen keskeisenä tarkoituksena on lisätä olennaisesti start Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Risto Mauno EU/valtio ja kiihdyttämömalli up -yritysten volyymiä Lahden seudulla. Hankkeessa ,2 Kansainvälistä kilpailukykyä muotoilustrategialla Hankkeella kehitetään yritysten muotoilustrategista osaamista ja Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Riikka Salokannel EU/valtio ,2 TAIKA II Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä ,2 Sosiaaligerontologian professuuri Sosiaaligerontologian professuurihanke on jatkoa professori Antti Kariston vuosina hoitamalle sosiaaligerontologian viisivuotiselle professuurille. Projektin tarkoituksena on aiemman professuurin jatkaminen ja muuttaminen Päijät-Häme -painotteiseksi. Projektin tavoitteeksi on asetettu alueella tapahtuvan huippututkimuksen kehittäminen sekä edellytysten luominen monipuoliselle koulutukselle ja tutkimukselle ,2 Viestinnällä potkua luomu- ja lähiruokaan Luomu- ja lähiruokatuottajayrittäjien viestintätaitojen kehittäminen ,2 Aesthetics of Everyday Hankkeessa perehdytään monialaisesti ja monitieteisesti arjen estetiikan ilmöihin ,2 Stranger-hanke Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen laajentaminen ja syventäminen narratiivisten metodien avulla ,2 Taiteen refleksiiviset menetelmät Nouseva kansallisen ja kansainvälisen tutkimuksen teema - käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa innovaatiokärki pilotoidaan poikkitoiminnollisen tuotemuotoilun prosessia TAIKA II -hanke edistää taidelähtöisten menetelmien Palmenia Anja Kuhalampi EU, kunnat hyödyntämistä työelämässä, erityisesti esimiestyössä ja johtamisessa. Taidelähtöinen työskentely voi luovuutta vahvistamalla palvella laajasti työelämän laadun ja työyhteisöjen innovaatiokyvykkyyden kehittämistä. Palmenia Raisa Valve EU, maakunnat Palmenia Minna-Maija Salomaa Maaseuturahasto Palmenia Anja Kuhalampi Suomen Akatemia Palmenia Anja Kuhalampi CIMO Tuija Oikarinen Tekes ,2 Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi Maakunnallinen kärkihanke innovaatiotoiminnan osalta Helinä Melkas PHL/EAKR ,2 Simulointi sekä asiakas ja henkilöstö - Simukas Innovaatiotyökalujen soveltaminen palvelusektorille kansallisesti erittäin mielenkiintoista ,2 FRESH - Forwarding Regional Sustainable Kansainvälinen merkittävä kestävän kehityksen työkaluhanke Environmental Hierarchies ,2 Elite2 - innovaatiotutkimuksen (erityisesti Alueelle merkittävä toiminta-alusta -hanke palveluinnovaatiot) -professuuri Sivu 12 Martti Mäkimatti Lahden kaupunki Tuomo Uotila Interreg IV C Helinä Melkas PHL/EAKR

13 ,2 Käytäntölähtöisen innovatiotoiminnan toimintamallien analyysi (moodi2a) ,2 Duiduilusta talousfaktaa käytäntölähtöisessa innovaatiotoiminnassa Kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeä hanke - Stanfordin -yhteistyö Nouseva kansallisen ja kansainvälisen tutkimuksen teema - innovaatiokärki Tuija Oikarinen Tekes Sanna Pekkola Tekes ,2 Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit Nouseva kansallisen ja kansainvälisen tutkimuksen teema - innovaatiokärki ,2 Lahden innovaatiokeskittymä, LUT osaprojekti Alueelle merkittävä toiminta-alusta -hanke ,2 REDI - when regions support enterpreneurs and Yhdistää merkittävällä tavalla innovaatio- ja desifners to innovate muotoilunäkökulmia - knowledge transfer! ,3 Luovan yritystoiminnan kasvuohjelma Tarkoituksena on tukea Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen perustamista ja varmistaa keskuksen toiminnan käynnistyminen mahdollisimman tehokkaasti ,3 Päijät-Hämeen kunnallisten sivistyspalveluiden laadunhallinta osana kuntien tuottavuustoimia Kunnallisen sivistyspalvelutuotannon ulkoinen ja sisäinen arviointitoiminta. Tavoitteena kehittää sivistystyspalveluiden tuotantoa systemaattisen arvioinnin kautta. Maakunnan kunnat tuottavat sivistyspalveluiden arviointitietoa (sisäistä ja ulkoista) yhteisesti sovitulla tavalla vuoden aikana. Tavoitteena palvelutuotannon prosessien tunnistaminen ja parantaminen ,3 Yritysystävällisyys Parantaa Lahden alueen yritysystävällisyyttä ja edistää kilpailukyky- ja elinkeinostrategian visiota siitä, että Lahden alue olisi vuonna 2015 Suomen yritysystävällisin alue. Juhani Ukko Tekes Tuomo Uotila PHL/EAKR Sivu Konsti-Laakso EU-komissio Heinola Henri Saari Hämeen ELYkeskus Lahden kaupunki Anjariitta Carlson OKM Johan Winberg ,00 % PHL, makera ,3 ESYLEP, Eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistäminen Pietarisa/Luotei-Venäjällä Edistää venäläisiä ympäristö -ja energiatehokkuusalan ivestointeja Etelä-Suomessa; vaatii aikaisempaa tiivimpää ja parempaa yhteistyötä eteläsuomalaisten toimijoiden kesken. Pekka Komu ,00 % PHL, EAKR ,3 Teolliset kunnossapitopalvelut uudistuvassa yritysverkostossa: Tunnista, mallinna ja johda Linkittää LUTin Lappeenrannan ja Lahden toimintoja uudella tavalla ,3 Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen esi- ja perusopetuksessa Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen esi- ja perusopetuksessa ,4 Pikijärven ampumaradan kehittämishanke Heinolan ampujat ry:n ja Heinolan kaupungin hanke Pikijärven ampuradan kehittämiseksi MM- ja EM-tasoiseksi ,4 Ikääntyvien terveysliikunnasta maakunnallinen kilpailuareenaksi. Silhuettiammunnan Saatetaan Päijät-Hämeen liiton johdolla laadittu maakunnallinen pysyvä käytäntö terveysliikunta-strategia käytäntöön siten, että luodaan ,4 Lahden kaupunginsairaalan osastojen perusparannukset, muutostyöt sekä laajennuksen suunnittelu Salla Marttonen Tekes Nastolan kunta Nastola 2013 TEKES Heinola Matti Nieminen OPM Lahden kaupunki Heidi Freundlich, Laura Packalen-Vehko PHL ikääntyvien liikuntaneuvonnasta ja terveysliikuntaryhmistä Kaupungin pääterveysaseman siirtäminen kaupunginsairaalan Lahden kaupunki, tilakeskus Leena Pirttilä, Tero Harju ,00 % STM yhteyteen, sairaalan modernisointi Sote 2015 vision mukaiseksi sekä osastojen normaalit perusparannustyöt ,4 Urheilukeskuksen kisarakenteet Hankkeen tavoitteena on urheilukeskuksen kisarakenteiden saattaminen FIS:n vaatimalle tasolla 2017 MM-kisajärjestelyja varten (hyppyrimäet, hiihdon ja mäkihypyn huoltorakenteet, ,4 Liikunta-apteekki -konseptin kehittäminen ja kansainvälistäminen Päijät-Hämeen liikunta-apteekki konseptin laajentaminen asiakasrajapintaan ja laajentaminen kansainvälisten, mm. Tallinnan ja Luganon, yhteistyökumppaneiden kanssa kansainvälisille markkinoille Lahden kaupunki, tilakeskus Hannu Toukola/Tommi Lanki OKM Sari Hänninen % PHL/ELY/Tekes - rakennennerahast ot ,4 Hyvinvointitoimialan ja terveysliikunnan liiketoiminnan kehittäminen ja kansainvälistäminen Hankkeella vastataan elinkeinostrategian painopisteisiin liiketoiminnan ja tuottavuuden kehittämiseen. Hankkeessa vahvistetaan alueen hyvinvointialan kasvuyrityksiä, keskittyen erityisesti terveysliikunta- alan liiketoimintaan sekä kehitetään liiketoimintamahdollisuuksia eri yritys- ja toimijaverkostoissa ja tuetaan kansainvälistymisponnistuksissa erityisesti Venäjän, Euroopan ja yritysten liiketoiminnan kannalta katsottuna merkittävillä markkina-alueilla. Sari Hänninen % PHL/ELY/Tekes - rakennennerahast ot ,4 Hyvinvoinnin innovaatio-ohjelma Senja Jouttimäki ,4 Terveysviestinnän kehittäminen (Liikettä! - Uusia liiketoimintamalleja liikunta- ja hyvinvointiyrittäjyyteen Palmenia Minna-Maija Salomaa EU, maakunnat hankkeen osaprojekti) sekä julkisen sektorin yhteistyöhön Sivu 13

14 ,4 Ikihyvä Päijät-Häme, tutkimus- ja kehittämishanke Ikihyvä Päijät-Häme -hankkeen tavoitteena on ikääntyvän väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kunnissa. Se koostuu seurantatutkimuksesta ja sen ympärille rakentuvista kehittämistoimista. Palmenia Raisa Valve EU, kunnat ,4 Ikihyvä Päijät-Häme jatko Palmenia Raisa Valve EAKR? ,4 Lasten ikihyvä Lasten Ikihyvä-hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jossa tutkitaan 8-12 vuotiaiden lasten hyvinvointia. Lasten hyvinvointia lähestytään hankkeessa lasten oman toimijuuden ja kokemusten kautta. Lapset nähdään ensisijaisesti lapsina, yksilöinä ja toimijoina omassa arjessaan ilman aikuisen asettamaa huolen ja arvioinnin kehystä. Palmenia Raisa Valve Tekes ,4 Tikutus, innovatiivisia, aktivoivia palvelusisältöjä ikääntyville Tikutus-projektin tavoitteena on kehittää palvelusisältöjä, jotka tukevat omaehtoista terveyden edistämistä ja hyvinvoinnista huolehtimista sekä järkevöittävät palvelukontakteja. Projektissa kehitetään terveystikkua ja muistelutikkua. Palmenia Raisa Valve EU, kunnat ,4 Viva - Terveysliikunnan tutkijayhteistyö Viva-projektissa vahvistetaan terveysliikunnan tutkijayhteisöä Päijät-Hämeessä toteuttamassa tohtorivalmennusohjelma ja yleisölle suunnattuja seminaareja. Palmenia Raisa Valve EU, kunnat ,4 Health Communication -tutkijaverkottuminen EU:n terveysviestinnän tutkijoiden verkottumishanke Palmenia Minna-Maija Salomaa EU ,4 Health Communication Terveysviestinnän tutkimushanke Palmenia Minna-Maija Salomaa Tekes ,4 Nuorten ikihyvä Palmenia Raisa Valve ESR ,4 Tikutus, innovatiivisia, aktivoivia palvelusisältöjä Hyvin toimivaa käytäntölähtöistä yhteistyötä Hyn ja LUTin välillä Satu Pekkarinen PHL/EAKR ikääntyville ,4 Liikettä-hankekokonaisuus, LUT: Päijät-Hämeen Terveysliikuntakärjen keskeisiä osia Satu Parjanen PHL/EAKR terveysliikunnan innovaatioalusta ,4 Viva - Terveysliikunnan tutkijayhteistyö Terveysliikuntakärjen keskeisiä osia Satu Parjanen Hämeen ELY ,4 Yksityisten senioripalveluiden luominen Hankkeen tarkoituksena on kehittää ikäihmisten avohoidon ja ennaltaehkäisevän toiminnan muotoja ja menetelmiä. Tavoitteena on lisätä ikäihmisille suunnattua palveluyrittäjyyttä palveluasumisen, hoivapalvelujen ja niiden ympärille rakennettavien oheispalvelujen muodossa. Hanke luo yrittäjälle tuottavan toimintamallin, joka parantaa senioripalvelujen laatua, edesauttaa senioriväestön henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja pyrkii alentamaan terveydenhoitopalveluiden kustannuksia. Toteutus: Asikkalan kunta yhteistyössä paikallisen yrityksen tai yhdistyksen kanssa. Asikkala Isa Maunula. Petri Jalkanen tammi ART&Science Lab, esiselvityshanke Hankkeessa valmistellaan Art & Science Lab luovien alojen innovaatioverkoston toimintamalli ja pohjustetaan toimenpiteet, joiden avulla rakennetaan kulttuurinen hautomo, jossa yhdistyvät esteettinen ja analyyttinen ajattelu Palmenia Anja Kuhalampi ESR UrbanEnviro Palmenia Minna-Maija Salomaa ESR Sivu 14

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 1 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 Tunnusluvut 2011 lyhyesti Vuosibudjetti 12 M Päätoimista henkilökuntaa 179 Maisteri- ja

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 1 STRATEGISET VALINNAT 2014-2017 Uusimaa-ohjelman strategiset valinnat vuosille 2014-2017 ovat Kasvun mahdollisuudet, Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous.

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella.

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella. Osakeyhtiön perustajaosapuolet pitävät mahdollisena, että seudun elinkeinoyhtiö LADEC Oy, Lahden Teollisuusseura ry tai alueella toimivat yritykset voivat liittyä ammattikorkeakouluyhtiön omistajiksi.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014

Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014 Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014 2 Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014 Pirkanmaan liitto Julkaisu E 21 Pirkanmaan liitto Tampere

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 KAUPUNKIPOLITIIKAN PERIAATEPÄÄTÖS 2009-2011 1 Johdanto Valtioneuvoston lokakuussa 2008 hyväksymän alueellisen koheesio- ja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 19.10.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Asialista: 61 Kokouksen

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot