Lahden seudun rakennusvalvonta. Lahden seudun ympäristöpalvelut, ympäristöneuvonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden seudun rakennusvalvonta. Lahden seudun ympäristöpalvelut, ympäristöneuvonta"

Transkriptio

1 Lajiteltu Käyttäjä Juha Hertsi Kokonaisbudjetti Rahoituksen tarve Kirjausaika TL Hankkeen nimi Lyhyt kuvaus hankkeesta Vastuutoteuttaja Yhteyshenkilö Toteutusaika Tukirahoittaja ,1 Green City Ohjelman tavoite on nostaa Lahti kansalliseksi kestävän Lahden kaupunki Santtu von Bruun PHL, EAKR kehityksen pilottikaupungiksi ja edelläkävijäalueeksi kansallisen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamisessa. Hanke koostuu GC ohjelmakokonaisuuden koordinoinnista sekä useista pilottihankkeista ja uusien toimenpideaihioiden kehittämisestä ,1 Uusien ohjeus-, kannustus- ja neuvontakeinojen kehittäminen uudis- ja korjausrakentamiskohteiden energiatehokkuuden parantamiseksi, osa GreenCity-hanketta vuonna 2011 Rakennusten osuus energiankulutuksesta Suomessa - ja myös Lahden seudulla - on noin 40 % ja tästä noin 28 % kuluu lämmitykseen. Lämmitys vaikuttaa suoraan kasvihuonepäästöihin, joita Lahti on päättänyt vähentää 50 % vuoteen 2025 mennessä. Lahden seudun rakennusvalvonta panostaa rakentajien neuvota- ja ohjaustyössä aluksi uudisrakennusten ja jatkossa myös korjausrakentamisen energiatehokkuuteen. GreenCity -hankkeessa kehitetään uudenlaisia ohjaus- ja kannustustapoja rakentamisen energiatehokkuuden lisäämiseksi. Hanke on saanut GreenCity - hankkeesta rahoitusta vuodelle ,1 Kuluttajien energianeuvonta Päijät-Hämeessä Kuluttajille tarjotaan puolueetonta ja ajantasaista energianeuvontaa Päijät-Hämeen alueella. Tarve tulee ilmastonmuutoksen hillinnän, energiatehokkuuden lisäämisen sekä uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämisen kansainvälisistä, kansallisista, alueellisista ja paikallisista tavoitteista. Taustalla on myös työ- ja elinkeinoministeriön tuki maakuntakeskuksille energianeuvonnan järjestämiseksi. Lahti on Päijät-Hämeen maakuntakeskus. Lahden seudun rakennusvalvonta Lahden seudun ympäristöpalvelut, ympäristöneuvonta Raimo Luukka PHL Päivi Sieppi /v TEM tuki 50 %, Muita mahdollisia rahoittajia: alueen energiayhtiöt (Lahti Energia Oy, Mäntsälän Sähkö Oy ja Kymenlaakson Sähkö Oy) ALDIGA, Algae from Waste for Combined Tuotetaan biopolttoainetta kasvattamalla leväbiomassaa valolla Helsingin Martin Romantschuk Tekes Biodiesel and Biogas Production ja jätevedellä öljyn ja metaanin tuotto varten ,1 ALGIND, Algae Business Opportunities in India ALDIGAN leväbiopolttoainetuotteiden kaupallistaminen Intiassa Helsingin Martin Romantschuk Tekes ,1 for Finnish Companies. ja muualla ,2 Lahden tavaraterminaalin siirto Nostavalle Esiselvitystyö Lahden kaupungin kanssa Hollola, Lahti Heikki Salonsaari ,2 Lahden kaupungin henkilöskuljetusten organisointi (jatko) Vuonna 2012 tehdyn selvitystyön pohjalta edetään seudullisten henkilökuljetusten logistiikkakeskuksen organisointivaiheeseen. Tavoitteena on henkilö- ja tavarakuljetusten järjestämisen ja hankinnan keskittäminen koko Päijät-Hämeen tasolla. Lahden kaupunki Jose Valanta Tekes, PHL ,2 Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen esi- ja peruskouluissa Päijät-Hämeen alueella Kaikkien tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liittyvien osaalueiden kehittäminen määrätietoisesti kaikissa Päijät-Hämeen Lahden kaupunki kunnissa yhteisesti hyväksytyn tvt-strategian pohjalta laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Lahden kaupunki, seudullinen tietopalveluyksikkö yhdessä sivistystoimialan kanssa (pedagoginen näkemys). Jukka Manninen, Rauno K Kurki, Marko Monni VM, OPH, Tekes, PHL ,2 Teknisen ja ympäristösektorin sähköisten palveluiden uudet toimintatavat Teknisen ja ympäristösektorin yhteistyötä edistetään yhtenäistämällä toimintatapoja ja tietojärjestelmiä. Lisäksi dokumenttien hallintajärjestelmää kehitetään osana monipuolisia asiakaslähtöisiä sähköisiä palveluita. Sektorin tuottavuutta parannetaan myös kehittämällä yhdyskuntateknistä tilaamista. Lahden kaupunki, hallinto Jouko Seppälä PHL Sivu 1

2 ,2 Verkkoviestinnän professuuri Helsingin n viestinnän laitokselle perustettiin vuonna 2003 Viestinnän, erityisesti verkkoviestinnän professuuri. Professuurin työ painottuu Lahden alueelle. Professuuria on hoitanut sen perustamisesta saakka VTT Pekka Aula. Palmenia Minna-Maija Salomaa EU, kunnat ,2 Social media for equal access to learning process Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa, demokratia - Palmenia Minna-Maija Salomaa Nordforsk näkökulma ,2 Orimattilan nopea laajakaistahanke (100 megaa) Laajakaistayhteyksien kehittäminen Orimattila Kimmo Kuparinen, tekninen toimi, kylät, operaattorit LVM, ELY-keskus, operaattorit, kylät, kaupunki ,2 Seudullinen kirjasto- ja tietopalveluyhteistyö Seudullinen kirjasto- ja tietopalveluyhteistyö Nastolan kunta Nastola 2013 OKM ,3 Kujalan liittymän alue Liittymä parantaa uuden logistiikkakeskuksen ja Pippon teollisuusalueen saavutettavuutta. Lisäksi se parantaisi nykyisten Lotilan ja Hartwallin alueiden sekä muiden eteläisen Lahden logistista tilannetta ,3 Kujalan logistiikkakeskus Hankkeen tavoitteena on saada uusia logistiikan ja siihen liittyviä lisäarvopalvelujen työpaikkoja sekä parantaa yritysten kilpailuedellytyksiä ,3 Matkakeskus Lahteen Lahteen on suunniteltu junaliikenteen ja bussiliikenteen yhdistävää matkakeskusta. Linja-autotoimintojen siirtyminen alueelle edellyttää uuden terminaalin rakentamista sekä lähialueen katuverkon sekä pysäkkien uudelleenjärjestelyjä. Matkakeskusalueesta on tarkoitus järjestää myös kansainvälinen suunnittelukilpailu. Suunnitelmat ovat nyt ideatasolla, mutta ratkaisut vaativat vielä runsaasti suunnittelua. Lahden kaupunki, Lahden kaupunki, Lahden kaupunki, Mika Lastikka Uudenmaan ELYkeskus Mika Lastikka PHL Matti Hoikkanen PHL, Uudenmaan ELY ,3 Pennalan teollisuus- ja työpaikka-alueen Logistiikkakeskuksen muodostaminen ja alueen liikenneverkon Orimattila Tuukka Tuomala ELY-keskus, Lakes kehittäminen sekä liikennejärjestelyt kehittäminen ,3 Loviisa-rata Loviisa-radan käytön tehostaminen Orimattila Tuukka Tuomala LVM, ELY-keskus ,3 Valtatie 12 turvallisuutta edistävät hankkeet Valtatie 12 turvallisuutta edistävät hankkeet Nastolan kunta Nastola 2013 ELY-keskus ,3 Joukkoliikenteen kehittämistoimet Joukkoliikenteen kehittämistoimet Nastolan kunta Nastola 2013 ELY-keskus ,4 Biosfääriohjelman toteutus Päijät-Hämeessä Lahden seudun ympäristöpalvelut sekä Hämeen Ely-keskus ovat Lahden seudun Kari Porra yhteistyössä Keski-Suomen Elykeskuksen kanssa selvittäneet ympäristöpalvelut ,4 Hanke pohjavesialueiden suojelun, kunnostuksen Hollolan, Lahden ja Nastolan alueelle laaditaan kattava Lahden seudun Ismo Malin PHL ja maankäytön yhteensovittamiseksi pohjavesimalli päivittämällä jo mallinnetun alueen tiedot ja ympäristöpalvelut laajentamalla alue kattamaan koko Salpausselän ja Renkomäen pohjavesialueet. Tehdään hydrogeologisia selvityksiä pohjavesialueille, joilta ne puuttuvat. Selvitetään pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä kuten lähteitä, lähdepuroja, jokia ja järviä. Selvitetään yritystoiminnan sijoittumismahdollisuuksia alueella pohjavesiolosuhteet huomioiden. Pohjavesien tarkkailua lisätään ja tehostetaan luomalla pohjavesien velvoitetarkkailuun yhteistarkkailu. Laaditaan yksityiskohtaisia kunnostussuunnitelmia kemiallisen tilan parantamiseksi. PHL, Keski-Suomen liitto, EAKR ,4 Hollolan, Lahden ja Nastolan lintuvesien kunnostushanke Hollola, Lahti, Nastola alueella yhtenäisenä toteutettava ilmanlaadun seuranta, luontotietojen kartoitus sekä Lahden seudun ympäristöpalvelut Ismo Malin PHL, ELY, Interregohjelmat Sivu 2

3 ,4 Hollolan, Lahden ja Nastolan vesistöjen kunnostushanke Perustetaan vesistökunnostusfoorumi: kootaan kansallinen Lahden seudun vesistökunnostusosaaminen yhteen sähköiseen palveluun, ympäristöpalvelut järjestetään järvikunnostusten parissa toimiville tahoille mahdollisuus säännöllisiin tapaamisiin ja kokemusten vaihtoon. Osahankkeen tavoitteena on luoda Internet-pohjainen vesistökunnostus-sivusto, josta löytyy kaikki olennainen kunnostushankkeen aloittamiseen ja läpivientiin tarvittava tieto. Henkilökohtaista neuvontaa varten luodaan verkosto, jonka yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta, ja joka auttaa tarvittaessa. Toteutetaan vesistökunnostuspilotteja, esimerkiksi sedimenttien kunnostuksia. Lahden uuden hulevesiohjelman pohjalta räätälöidään Hollolan ja Nastolan kunnille omat hulevesiohjelmat. Rakennetaan uudenaikaisia, avoimia, luonnonmukaisia ja hajautettuja hulevesien käsittelyjärjestelmiä. Vesijärveen laskeviin kahteen suurimpaan hulevesiviemäriin rakennetaan jatkuvatoimiset vedenlaatu/virtaamanmittausasemat todellisen vesistökuormituksen selvittämiseksi. Ismo Malin PHL ,4 Hulevesiohjelman toteutus HoLaNa alueelle Ilmastonmuutos on vahvistanut ilmaston ääri-ilmiöitä. Runsaat Lahden seudun sateet lisäävät järviin kulkeutuvaa kuormitusta. Hulevesiä ei saisi ympäristöpalvelut johtaa suoraan vesistöihin. Valmisteilla olevaa hulevesiohjelmaa on tarkennettava, koko kaupunkiseudulla on priorisoitava hulevesien käsittelyä vaativat kohteet. Mallihankkeita tulee toteuttaa. Ismo Malin PHL, ELY ,4 Hartolan arvokkaat luontokohteet ja perinnemaisemat ,4 Haja-asutuksen vesihuoltohankkeet: Luhtikylä, Pakaa, Heinämaa ja Henna Hankkeessa kohotetaan luontotietoisuutta, tuetaan retkeilyreittejä, luontomatkailua ja luonnon monimuotoisuuden arvostamista Hartaolan alueella valmistellaan Art & Science Lab luovien alojen innovaatioverkoston toimintamalli ja pohjustetaan toimenpiteet, joiden avulla rakennetaan kulttuurinen hautomo, jossa yhdistyvät esteettinen ja analyyttinen ajattelu Vesi- ja viemärilinjojen rakentaminen kohteista keskuspuhdistamolle, puhdistamon peruskorjaus ja vedensaannin turvaaminen ,4 Lisähyvinvointia metsistä Projektin tavoitteena on parantaa metsien hoitoa ja tuottavuutta ja luoda näin lisää rahavirtoja ja työpaikkoja osallistuvien kuntien alueelle. Esimerkiksi Padasjoella se voisi merkitä enimmillään lisätuloja puutavaran myynnistä, korjuusta ja kuljetuksesta sekä metsäenergian toimittamisesta 22 miljoonaa vuodessa. Välittömiä lisätyöpaikkoja muodostuisi tällöin 45-60, kokonaisvaikutus alueelle olisi työpaikkaa. Hankkeen aikana otetaan yhteyttä, neuvotaan ja koulutetaan varsinkin muualla kuin tilallaan asuvia metsänomistajia. Tavoitteena on että omistajat tuntisivat metsänsä ja hyödyntäisivät niitä kestävällä tavalla, jolloin taloudelliset, ekologiset sekä sosiaaliset arvot otettaisiin huomioon. Metsissä on huomattavia määriä kertyneitä hakkuusäästöjä, jotka olisi korjattava. Uudistamisella hakkuukypsiä talousmetsiä saadaan alueelle lisähyvinvointia ja samalla varmistetaan niiden tuottoja hyödyntämismahdollisuudet myös tuleville metsänomistajasukupolville. Samoin nuorten metsien hoitotoimenpiteitä tulisi lisätä. Hakkuutähteistä, kannoista ja nuorista metsistä voidaan saada lisää bioenergiaa. Maakunnassa sekä sen lähialueella sijaitsee monien jalostusyritysten yksiköitä sekä energialitoksia, joiden toimintaa hanke myös tukee. Osallistuvat kunnat: Padasjoki, Asikkala ja mahdollisesti myös muut Oiva-Kunnat sekä Kuhmoinen Palmenia Anja Kuhalampi EAKR Orimattila Orimattilan vesi ELY-keskus Padasjoki/yhteishanke Pekka Salonen, Petri Jalkanen ELY-keskus Sivu 3

4 AKVA Kaupungistuneiden valuma-alueiden maankäytön vaikutukset HY Heikki Setälä Suomen Akatemia ,4 valunnan laatuun ja määrään VETCombo, osahanke Vesiekosysteemitiedosta käyttäjälähtöinen palvelujärjestelmä Timo Kairesalo Tekes ,4 1,4 PACE Havumetsävyöhykkeen fotosynteettisen hiilen kulkeutuminen Helsingin Anne Ojala Suomen Akatemia valuma-alueelta jokisuistoihin ,4 Suopellon kevyen liikenteen väylän investointihanke Noin viiden kilometrin pituisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen keskustasta Suopeltoon, Parantaa asukkaiden turvallisuutta mutkaisella asfalttitiellä. Energiankulutus vähenee siirryttäessä yksityisautoilusta päästöttömiin etenemismuotoihin ,4 Huitilanjoen kunnostushanke Kunnostetaan umpeenkasvun uhkaama Huitilanjoki virkistyskäyttöön ,4 Sysmä-Heinola siirtolinja Kuntien vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn toimintavarmuuden parantaminen ,4 Alueellisen jätevedenpuhdistuksen investointihanke Seudulliseen jätevesien käsittelyratkaisun toteutukseen osallistuminen. Sysmän kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Selvityksen alla on Sysmän ja Hartolan jätevesien johtaminen Heinolaan alueelliseen jätevedenpuhdistamoon käsiteltäviksi. Tavoitteena on Kirkkolahden, Majutveden ja Päijänteen tilan parantaminen ja alapuoliseen vesistöön johdettavan jätevesikuormituksen vähentäminen seudullisesti Hartola- Heinola-Sysmä alueella. Sysmän kunnan ratkaisumalli seudulliseen jätevesien käsittelyn toteutukseen ja pääkaupunkiseudun vesiaitan, Päijänteen, veden puhtauden ja laadun turvaamiseksi, on investointi alueelliseen Heinolan seudun puhdistamoon, jolloin aiheutuvat siirtoviemärikustannukset sekä Heinolan seudullisen puhdistamon investointikustannukset, yhteensä noin 25 milj. euroa. Sysmän kunta Harri Hoffren % Sysmän kunta Suvi Nirkko % Sysmän kunta Sysmän kunta ,4 Sysmän kunnan hulevesiselvitys Viemäriverkoston kunnon kartoitus, sekävesiviemäreiden karoitus ja hulevesien hallinnan suunnittelu kestävästi ilmastonmuutoksen tuomat haasteen huomioon ottaen Sysmän kunta Harri Hoffren % ,4 Lapakisto (Uusi-Koiskala) luonnonsuojelualueen Lapakisto (Uusi-Koiskala) luonnonsuojelualueen kehittäminen Nastolan kunta Nastola 2013 ELY-keskus kehittäminen ,4 Sport Healt Feeling SHF-hanke Terveysliikunnan edistäminen (EAKR toimintalinja 5) Päijät-Hämeen liitto Tuula Loikkainen % PHL ,5 Lahden innovaatiokeskittymä Lahteen maan viidenneksi suurimmalle kaupunkiseudulle - Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Juha Määttä EU/valtio luodaan kansallisesti merkittävä innovaatiokeskittymä. Innovaatiokeskittymä rakentuu elinkeinostrategian mukaisesti käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan mallialueeksi. Lahden innovaatiokeskittymässä on mukana koko innovaatioketju: akateeminen tutkimus, soveltava tutkimus, living labit, kaupallisesti hyödyntävä yritystoiminta. Innovaatiokeskittymän volyymien kannalta merkittävimmäksi toimijaksi sitoutuu LAMK. Lisäksi sieltä löytyvät alueen toimijat. Innovaatiokeskittymä rakentuu LUT:n innovaatiotutkimukseen pohjautuvaksi käytännön sovellukseksi. Fyysinen keskittymä sijoittuu Niemen alueelle, johon LAMK:lle hahmotetaan Innovaatiokeskittymään moderni nykyaikainen oppimisympäristö. Innovaatiokeskittymä toimii sekä toimintakonseptiltaan että tilaratkaisultaan tiiviissä yhteistyössä yrityselämän kanssa, jossa rajapinnat on häivytetty mahdollisimman tehokkaasti. Innovaatiokeskittymä toimii Lahden alueen kasvun moottorina ,1 Hollolan kunnan strateginen yleiskaava Hollola Katariina Tuloisela Sivu 4

5 ,1 WDC2012 Lahti Helsinki on maailman muotoilupääkaupunki vuonna 2012 yhdessä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kanssa. Muotoilupääkaupungin asema antaa järjestävälle kaupungille näkyvyyttä luovana ja innovatiivisena keskuksena, edistää kaupungin kansainvälistä mainetta ja verkostoitumista muotoilun alueella sekä vahvistaa taloudellista kehitystä. Lahti hyödyntää muotoilupääkaupunkivuoden täysipainoisesti ja vahvistaa alueen asemaa teollisen muotoilun keskuksena ja edistää kaupungin kansainvälistymistä Lahden kaupunki Jose Valanta PHL, EAKR ,1 IDEAL, International Design and Event Arena Hankkeen tavoitteena on Lahden ja Lahden seudun vetovoimaisuuden lisääminen. Tavoitteena on houkutella alueelle uusia tapahtumia, matkailijoita ja luovan alan toimijoita. Tähän tavoitteeseen hanke pyrkii IDEAL-palvelukonseptin avulla, joka yhdistää tapahtumajärjestämisen, muotoilun, puuosaamisen ja kulttuuriverkoston yhdeksi palveluksi. Näin aikaansaadaan elämyksellisempi ja kilpailukykyisempi alusta tapahtumajärjestämiselle. Alueen luovan alan toimijat ja uudet alan yritykset hyötyvät tapahtumien synnyttämistä toimeksiannoista. Toimenpiteinä ovat tapahtumajärjestämisen kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi palvelumuotoilun avulla ja kulttuuriverkoston tehokkaampi hyödyntäminen osana tapahtumajärjestelmistä. Lahden kaupunki Tommi Lanki PHL ,1 Lahden kaupunkikeskustan kehittäminen Keväällä 2011 on laadittu Lahden kaupunkikeskustan kehittämisen periaatteet, joiden perusteella on tarkoitus lähteä laatimaan tarkempia suunnitelmia niin liikenteen järjestelyjen kun katuympäristön kehittämisen osalta. Kävelyalueen ja torin suunnittelu toteutetaan kansalaisideointina järjestäen erilaisia seminaareja ja tapahtumia. Tavoitteena on saada Lahden kaupungin keskustasta kaikkia kohderyhmiä hyvin palveleva viihtyisä koko maakunnan keskus. Lahden kaupunki, ,1 IDEAL, Tapahtumayksikkö Lisää Lahden alueen vetovoimaisuutta keskittämällä tapahtumien järjestämiseen liittyvä osaaminen yhden luukun ammattimaiseksi palveluksi. Palvelukonsepti luo tapahtumiin kansallisesti ja kansainvälisesti muita elämyksellisemmän ja kilpailukykyisemmän viitekehyksen erityisesti muotoilun, tehokkaiden aputyökalujen ja vahvan yhteistyömallin avulla. Matti Hoikkanen PHL Inkeri Määttä ,00 % PHL EAKR ,1 MAINE Markkinointi ja viestintä maineen rakentamisen tukena Maine-hankkeella toteutetaan (makera-rahoitus osa kokonaisrahoitusta) TV-näkyvyys. Yhteisten markkinointitoimenpiteiden kautta tuodaan esiin Lahden seudun vahvuuksia ja osaamisen kärkiä sekä korostetaan elämisen laatua, jota Lahti ja ympäristö voi tarjota suhteessa pääkaupunkiseutuun. Markkinointiviestinnässä kohderyhmänä on suuri yleisö pääkaupunkiseudulla ja siinä tavoitteena on asukkaiden, matkailijoiden ja opiskelijoiden hakeutuminen Lahden alueelle sekä myönteisen mielikuvan vahvistaminen. Tarja Pellinen ,00 % PHL, makera ,1 Kujala Hankkeen tavoitteena on lisätä Lahden alueen ja erityisesti Kujalan logistiikka-alueen houkuttavuutta kansainvälisten logistiikkayritysten sijoittumispaikkana. Koska kotimaan logistiikkasektori on pääosin tietoinen Kujalan logistiikkaalueesta on tarkoituksen mukaista lähteä etsimään toimijoita kansainvälisiltä markkinoilta. Tähän työhön tarvitaan vahvaa kansainvälistä osaamista ja verkostoa. Hanke mahdollistaa tällaisten resurssien käyttämisen. Miika Laakso ,00 % ELY, Lakes, Lahden kaupunki Sivu 5

6 ,1 Trans Baltic -jatko Projektin avulla jatketaan Vuosaaren ja LAhden valise yhteyen logistiikan kehittämistä kohti toimivia satamapalveluja ja toimintoja maanteitse sekä rautateitse, työ käsittää sekä toiminnan suunnittelutöitä että logistiikkainfrastruktuurin suunnittelu- ja kehittämistöitä Petri Jalkanen ,50 % EU Baltic Sea Region Programme, TEM ,1 Innovatiiviset toimintamallit ja työkalut kaupunkiseudun strategisten kehittämiskohteiden suunnitteluun ja toteutukseen Rakennetaan Lahden kaupunkiseudulle strategisten kehittämiskohteiden (esim. yritys- ja innovaatioympäristöt, teollisuus- ja logistiikka-alueet) suunnittelun ja toteutuksen, sijoittumismarkkinoinnin ja -palvelun yhdistävä toimintamalli yhteistyössä elinkeinoelämän kärkitoimijoiden kanssa. Työ sisältää mm. alueiden ja toimintakonseptien suunnitteluun ja rahoitusmalleihin liittyviä prosesseja, markkina- ja kannattavuusanalyysejä, markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä sekä myyntityökalujen rakentamista uutta teknologiaa hyödyntäen. Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten sijoittumista ja uusien työpaikkojen syntymistä Lahden seudulle. Miika Laakso ,1 Alueen ja maakunnan vetovoiman kasvattaminen - aluemarkkinointi; tuotekehitys, tuotteistus ja markkinointi Maakunnan vahvuuksiin perustuvan vetovoiman kasvattaminen. Projektin tavoitteena on alueellisiin vetovoimatekijöihin perustuva tuotetason markkinointi (mm. vesistö ja tapahtumat) ja sen markkinointi tukemaan maakunnallista bränditason markkinointiviestintintää. Projektin kautta edistetään samalla matkailun toimijoiden verkostoitumista sekä edistetään toimijoiden välisen uuden yhteistoimintamallin syntymistä. Keskeinen rooli sisäisessä markkinoinnissa, PR-viestinnässä, maakunnan messunäkyväisyys vetovoiman lisäämistä tukevilla messuilla sekä sähköisten viestintävälineiden käytössä. Raija Forsman PHL, ELY- makera. EAKR ,1 MUHVI Muotoilua, hyvinvointia, viestintää ja innovaatioita yhdistävä Senja Jouttimäki tutkimusohjelma ,1 Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Aalto- Ari Jolma ,1 InnoBrokerit Innobroker -toimintatavan kehittäminen Palmenia Minna-Maija Salomaa ESR ,1 Innovaatioita toiminnan rajapinnoilta - tiedon sekä osaamisen tuottamisen ja välittämisen foorumit Päijät-Hämeessä Projektin tavoitteena on kehittää työkaluja, jotka edistävät tutkimuksen ja käytännön rajapinnoilla tapahtuvien innovaatioiden syntymistä luomalla uudenlaisia tapoja tuottaa ja välittää tietoa ja osaamista. Palmenia Raisa Valve EU, kunnat ,1 Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Aalto- Heikki Setälä EAKR ,1 LIMES Limits of microbial evolution in soil -tutkimus Helsingin Martin Romantschuk Suomen Akatemia ,2 Kimolan kanavan vaikutukset Heinolan ja Päijät- Hämeen ranta- ja vesialueiden kehittämiselle ja matkailuelinkeinolle Hanke tulee toimimaan merkittävänä kehitysväylänä matkailuelinkeinon kehittämisessä Heinolan ja Päijänteen alueella. Hankkeen hyötyjen selvittämiseksi käynnistetään hanke, jossa selvitetään vesialueille sijoittuvien kuntien kanssa vesiväylän mukanaan tuomat kehittämismahdollisuudet. Heinola Timo Kaattari PHL ,2 Heinolan seudun matkailun kasvuohjelma: Heinola Resort Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Heinolan seudun profiilia vetovoimaisena matkailu- ja vapaa-ajanpalveluiden alueena. Heinola Sari Paljakka Hämeen ELYkeskus ,2 Heinola resort Hanke on osa Heinolan seudun matkailun kasvuohjelmaa. Heinola Sari Paljakka, Timo EAKR Kaattari ,2 Vierumäen liikenneasema, maankäyttösopimus Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ja ,2 Heikkimäki, kaavoitus virkatyönä, Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ,2 Lakeasuontien jk/pp, suunnittelu ja Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi rakentaminen ,2 Entisen Helsingin sahan alueen siistiminen Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ,2 Opinkangas III, asemakaavoitus, virkatyönä, Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi kunnallistekniikke ,2 Vuolenkoskentien pohjoispuoli, Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ,2 Tommolanrannan suunnittelukilpailu Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Sivu 6 Heinola Tekninen toimi

7 ,2 Heikkimäki, kaavoitus virkatyönä, Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ,2 Lakeasuoentien jk/pp, suunnittelu ja Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi rakentaminen ,2 Savontien saneeraus Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ,2 Vuolenkoskentien pohjoispuoli, Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ,2 Heikkimäki, kaavoitus virkatyönä, Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ,2 Lakeasuoentien jk/pp, suunnittelu ja Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi rakentaminen ,2 Vuolenkoskentien pohjoispuoli, Sisältyy maankäytön toimenpideohjelmaan Heinola Tekninen toimi ,2 Lahden seudun kasvusopimus Lahti solmii keväällä 2013 kasvusopimuksen. Siinä määritellään Lahden kaupunkiseudun kuntien (Lahti, Nastola, Hollola, Orimattila), valtion, maakuntaliiton, alueen korkeakoulujen ja elinkeinokehitysyhtiöiden yhteinen tahtotila kaupunkiseudun kehittämiseksi sekä yhdessä toteutettavat kehittämistoimet. Kasvusopimus rakentuu neljän painopisteen ympärille. Kunkin alla on useampia kärkihankkeita tai toimenpiteitä: 1) elinkeinorakenteen osaamis- ja innovaatiolähtöinen uudistaminen, 2) seudun kehittäminen kansainvälisen tason, ympäristöön ja muotoiluun erikoistuneena osaamis- ja innovaatiokeskittymänä 3) kilpailukykyä edistävät infrastruktuuri- ja liikenneratkaisut sekä houkuttelevan, ympäristö- ja energiatehokkaan kaupunkiympäristön kehittäminen 4) sosiaalisen koheesion edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Lahden kaupunki Jyrki Myllyvirta TEM, OKM, ELY,TEKES, LVM, YM, STM ,2 Lakkautettavat varuskuntaseudut (Äkillisen rakennemuutoksen alue) ,2 Lahden kaupungin palvelukonseptin toimenpiteiden toteuttaminen (jatko) Lahden kaupunki esittänyt elokuussa 2012 TEMille, että kaupunki tulisi nimetyksi äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Kaupungin tavoitteena on, että valtio osoittaisi erityisiä, yhdessä ministeriön, työvoimaviranomaisten ja Lahden kaupungin eri toimijoiden kanssa sovittavia erityisiä varoja ja toimenpiteitä, joilla haetaan uutta kasvua ja helpotetaan Lahden kaupungin vaikeana säilynyttä ja vaikeutuvaa työllisyystilannetta myöhemmin yhdessä sovittavien tavoitteiden pohjalta. Lahden kaupunki Jyrki Myllyvirta TEM Hankkeen tavoitteena on Lahden kaupungin palvelukonseptin linjausten mukaisen keskitetyn asiakaspalvelumallin, keskustan palvelupisteen sekä kaupunginosien monitoimipisteiden kehittäminen ja suunnittelu. Lahden kaupunki Jose Valanta PHL, Tekes ,2 Lahden kaupungin kansainvälisen toiminnan toimintaohjelma Lahden kaupungin kansainvälisen toiminnan toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen. Toimenpiteet kohdistuvat elinkeinopolitiikkaan, viestintään, yhteistyöhön ja verkostoihin, kansalliseen yhteistyöhön KV asioissa sekä kaupunkiorganisaation kehittämiseen. Lahden kaupunki Jose Valanta PHL ,2 Yritystoiminta-alueiden uudet maankäyttöratkaisut Niemen, Sopenkorven, Holman ja radanvarren alueiden yritystoiminnan kehitykseen liittyvän sekoittuneen maankäytön toiminnallisen ja energiataloudellisen muutoksen edistäminen yhteistyössä alueiden maanomistajien ja kiinteistökehittäjien kanssa. Kehitystyö pohjautuu Lahden yleiskaavan 2025 valmistelun yhteydessä tehtyihin alustaviin selvityksiin. Lahden kaupunki, maankäyttö Anne Karvinen- Jussilainen PHL, TEM, ym ,2 SOTE toimenpidesuunnitelma Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenneuudistuksen tehtävänä on parantaa asiakaspalvelua, lisätä saatavuutta ja parantaa tuottavuutta. Keskeisinä kehittämiskohteina ovat toiminnan rakenteelliset muutokset, johtamisjärjestelmä sekä sähköinen asiointi. Lahden kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Mikko Komulainen Tekes, STM ,2 Jalkarannan ja Liipolan monitoimitalot Kaupungin palvelukonseptia toteuttavien monitoimitalojen (koulu, päiväkoti, kirjasto) rakentaminen vanhojen huonokuntoisten rakennusten tilalle Lahden kaupunki, tilakeskus Leena Pirttilä, Tomi Tenhunen ,00 % OKM Sivu 7

8 ,2 Koulujen muutostyöt ja perusparannukset Lahden kaupunki, tilakeskus Tomi Tenhunen, Hannu Toukola ,2 Yritysystävällisyys Lahden kaupunkiseudun menestystekijänä Parannetaan Lahden alueen yritysystävällisyyttä ja edistetään kilpailukyky- ja elinkeinostrategian visiota siitä, että Lahden alue olisi vuonna 2015 Suomen yritysystävällisin alue. Hankkeella tuetaan kuntia vuonna 2012 laadittujen kuntakohtaisten toimintasuunnitelmien konkretisoinnissa sekä edistetään yritysystävällisen toimintakulttuurin leviämistä kuntien omistamiin tuottajaorganisaatioihin. Alueen yritysten ja kuntatoimijoiden päätöksenteon ja toiminnan tueksi organisoidaan malli, joka edesauttaa yritysystävällisyyden edistämistä ympäristönsuojelu- ja pohjavesiasioissa. Alueen kasvuyritysten tarpeiden kartoittamiseksi ja yritysystävällisen toimintatavan luomiseksi toteutetaan koko hankeajan kestävää yritystarvekartoitusta ,00 % OKM Sari Hänninen % PHL, makera/ely, EAKR ,2 Ekologia, ekosysteemipalvelut ja ekotehokkaat järjestelmät kaupunkiympäristössä Senja Jouttimäki ,2 Clean Design maineen rakentaminen Yrityksen mainetta kannattaa rakentaa. Jos sitä ei tietoisesti rakenna, se rakentuu itsestään yksittäisten sattumien Palmenia Minna-Maija Salomaa EU, yritykset, kunnat ohjaamana. Maine syntyy siitä, mitä yritys tekee ja miten se toimii. Viestintä tekee tämän näkyväksi keskeisimmille sidosryhmille ,2 Kaupunkiekosysteemin ekotehokkuuden Palmenia Juha-Pekka Liljander sosiaalaliset ja kulttuuriset muuttujat ja niiden mittaaminen ,2 Hennan kehittäminen Henkilöliikenteelle asema, teollisuudelle pistoraiteet, alueen Orimattila Tuukka Tuomala, Pirkko kehittäminen ekologisena asuinalueena, "Vihreä pikkukaupunki Henna", Tuuliharjan liittymäjärjestelyt ja työpaikka- sekä palvelualueen kehittäminen, keskustan ja Hennan välisen liikenneyhteyden parantaminen Leena Jakonen ,2 Orimattilan keskustan kehittäminen Keskustan yleissuunnitelman päivitys ja toteutus Orimattila Tuukka Tuomala ELY-keskus ,2 Maakunnallinen matkailun edistäminen ja markkinointiyhteistyö Hankkeen tarkoituksena on edistää maaseutu- ja järvimatkailua Päijänteen ympäryskunnissa. Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat: Rengasmatkailu Päijänteen ympäri, olemassa olevan tiekannan parantaminen, mm. VT 24, matkailukuntien välisen yhteistyön lisääminen ja yhteisen matkailumateriaalin tuottaminen, Etelä-Päijänne-brändin luominen ja markkinointi, yhteisen reitistön ja opastusten parantaminen, mm. patikointi-, pyöräily- ja veneilyreitit. Toteutus: Asikkala, Padasjoki ja Sysmä ja muut mahdolliset rengaskunnat. Asikkala Juri Nieminen, Isa Maunula ,2 Leirintäalueen ja sen lähialueiden majoituspalveluiden kehityshanke Leirintäalueen toimintaympäristön ja -edellytyksien kehittäminen yritysvetoisesti. Hankkeen toteuttajana tai osatoteuttajana on yksityinen toiminnanharjoittaja. Panostetaan talviaikaisten majoituspalveluiden kehittämiseen Sysmän kunta Suvi Nirkko % 2,2 Kuntayhteistyön tuki - hanke Hallitusohjelman kuntayhteistyön tehostaminen maakunnassa Päijät-Hämeen liitto Maija Väkeväinen % PHL ,3 KORA - Korjausrakentamisen osamiskeskus Heinolaan Projektin keskeinen tehtävä on luoda korjausrakentamista (KORA) koskeva toimintamalli, jossa suunnitellaan 1)korjausrakentamisen osaamis- ja neuvontakeskus -konsepti ja 2) korjaus-rakentamiseen tarvittavaan erityisosaamiseen keskittyvä koulutus ,3 Maankäytön tehostaminen Heinolan kaupunki on toteuttanut Päijät-Hämeen liiton rahoittaman Maankäytön tehostaminen - EAKRhankekokonaisuuden. Hanke jakaantui kolmeen Heinola Timo Kaattari Hämeen ELYkeskus Heinola Ritva-Maija Kuuskoski PHL Sivu 8

9 ,3 Päijät-Hämeen seudullinen kirjasto- ja tietopalveluyhteistyö Maakunnallisen kirjasto- ja tietopalveluyhteistyön myötä luodaan yhtenäinen seudullinen kirjastojärjestelmä, yhdistetään tietokannat, hankitaan yhteinen verkkokirjasto ja suunnitellaan ja toteutetaan kirjastojen verkkosivut. Luodaan yhteinen toimintaympäristö käyttösääntöjen, maksujen ja luettelointisekä hankintakäytäntöjen osalta. Lahden kaupunki Anjariitta Carlson OKM ,3 Ranta-Kartanon alue ja Kisapuisto Hankkeen tavoitteena on selkeyttää alueen liikennejärjestelyjä ja Lahden kaupunki, Mika Lastikka YM ,3 Ahtialan, Riihelän ja Etelä-Lahden päiväkodit rakentaa tärkeä kaupunkitila maakuntakeskuksen arvoiseksi ja kehittää Kisapuiston aluetta. (Kadut, kevyen liikenteen väylät, Kahden uuden päiväkodin rakentaminen kaupungin Lahden kaupunki, tilakeskus Tom Holmlund ,00 % STM kasvualueille ja yhden huonokuntoisen päiväkotirakennuksen korvaaminen uudella ,3 Päiväkotien perusparannukset Lahden kaupunki, tilakeskus Tom Holmlund ,00 % STM ,3 Hallittu autioitumisen arkkitehtuuri Palmenia Raisa Valve ,3 Sysmän taajaman investoinnit Asumisen ja palvelujen järjestäminen taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella. Kyseessä investointihanke tärkeille uusille asuinalueille keskustan läheisyyteen (Talasniemi, Jyrtinlampi, Museonmäki) ja keskustan sataman tuntumaan. Kirkonkylän sataman kahvila- ja venepalvelurakennuksen uusimisilla parannetaan taajamaan tulevien veneilijöiden ja muiden matkailijoiden palveluita. Vesiyhteyden parantaminen Ala-Vehkajärveltä Päijänteen Majutvedelle Otamonportin alueelta kaava-alueen kiinnostavuuden lisäämiseksi ja alueen virkistyskäyttöedellytysten parantamiseksi. Edesauttaa asutuksen tiivistymistä palvelujen läheisyydessä, lisää ostovoimaa ja työpaikkoja. Sysmän kunta Suvi Nirkko % ,4 Uusvanha kyläyhteisö Hankkeessa rakennetaan P4-lähestymistavalla (public-privatepeople partnership) lähipalveluita Lahden alueelle ns. vertaistuotantomallilla. Vertaistuotantokohteet ovat vanhusten täydentävä kotipalvelu, lasten onnistunut iltapäivä sekä ateriatuotanto ytimenään tuteutetun lähiruokainfrastruktuurin edelleen kehitys. Toimijat: Lahti ja Lysin kylä Heinolasta. Jari Eskola ,00 % Sitra ,4 Kestävä kylä - avaimia muutoksiin Kestävä kylä avaimia muutoksiin on uudenlaisen paikallistoiminnan, kansalaisvaikuttamisen ja paikallisten palvelujen kehittämishanke, jonka toiminta-alueena on Kanta- Häme, Päijät-Häme ja Etelä-Savo. Hankkeen tavoitteet vahvistavat kylät-yhdistykset -kunta yhteistyötä sekä kansalaisyhteiskuntaa. Kussakin maakunnassa hanke koordinoi ja jalkauttaa maakunnallisen paikallisuutta vahvistavan kehittämisohjelman toteuttamista. Kestävä kehitys, yhteisöllisyys ja kumppanuus kulkevat mukana kun hanke ohjaa kyliä ja paikallisyhteisöjä määrittelemään tulevaisuuden tavoitteitaan sekä löytämään ratkaisuja palvelujen turvaamiseksi. Vertaisverkostoissa toimiminen on hankkeen keskeinen toimintatapa, jolla innostetaan ja autetaan löytämään uudenlaisia ratkaisua paikalliseen toimintaan. Hämeen kylät ry Liisa Helanto Maaseuturahasto Sivu 9

10 ,4 Matkailusta elinvoimaa Lomamökkien vuokraus on matkailun suurin toiminto. Arvio Padasjoki/yhteishanke mökkien kokonaismäärästä kpl (ammattimaisesti, jatkuvasti myynnissä olevien) Kokonaisliikevaihdoksi muodostuu pv vuokrausasteella /mökki /v ja noin 1 milj Padasjoelle. Asiointi kaupoissa, huoltoasemilla ja muiden palvelujen tarve on vaikeampi arvioida, haarukka 0,5-1 milj,? -> MAHD. KUNTIEN (Padasjoki, Asikkala, Hämeenkoski) YHTEISHANKE, jolloin hanke nähtiin mökkivuokrausta laajempana sis. tapahtumien hyödyntämisen.) Matkailun kehittämishanke, johon Padasjoki voinee lähteä mukaan on Lahti Taravelin Päijänne-teemaan ja Venäjä- logistinen läheisyys vetovoimatekijänäyhteishankkeseen (hankkeisiin jos niiden sisältö vastaa yritysten tarpeisiin ,4 Yhteiskoulun ja Väihkylän koulun rakennusten Rakennusten energiatalous parantuu mm. ulkovaipan Sysmän kunta Harri Hoffren % korjaukset - energiataloudellinen investointi korjauksen myötä. Toimintaympäristön muutosten aiheuttamat korjaustarpeet ja muutostyöt ,4 Loma-Ilola-Päijätsalon tiivis infrastruktuuri Järjestetään elinvoimainen, luonnon läheinen asuminen ja vapaa-sysmäajan kunta Suvi Nirkko % vietto keskeisellä kehittämisalueella yhdyskuntateknisen huollon ja palveluiden piirissä kestävillä ratkaisuilla. Investointien kohdealueena Ilolan vapaa-ajan alueen välittömässä läheisyydessä olevat kehitteillä olevat Loma-Ilolan, Päijätsalon sekä Suopellon lahden alue. Päijänteen puhtaaseen vesistöön, satamapalveluihin ja luontoon hyvin tukeutuvat harrastusmahdollisuudet, matkailuelinkeinot, sekä kaupallisten palvelujen lisääntyminen tiiviissä kylämiljöössä lisäävät alueen vetovoimaisuutta ja työpaikkojen syntymistä ,1 Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu Lahden kaupunki yhdessä seudun kuntien kanssa on valittu kokeilukunnaksi pitkäaikaistyöttömyyttä vähentävään kokeiluun, jossa työllisyydenhoidon päävastuu siirretään kunnille pitkäaikaistyöttömien osalta. Kokeilun aikana kohdejoukon työllisyysmahdollisuudet kartoitetaan ja edistymistä seurataan aktiivisesti. Samalla etsitään uusia keinoja aktivoida vaikeasti työllistyviä avoimille työmarkkinoille. Lahden kaupunki Sami Kuikka TEM ,1 Oppimaan oppimisen taitojen edistaminen varhaiskavastuksesta lukioon (uusi) Oppimaan oppimisen toimintamallien testaaminen ja käytännön toteutus Lahdessa ja muissa Päijät-Hämeen kunnissa Lahden kaupunki Heikki Turunen OPH ,1 Kariston palvelukeskus 2. vaihe Ensimmäisessä vaiheessa valmistuneiden päivädin ja alaluokkien Lahden kaupunki, tilakeskus Hannu Toukola ,00 % OKM tilojen täydentäminen 3-6 luokkien osalta ,1 Elite 2 ELITE 2 Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa tukevan Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Tomi Tura EU/valtio tutkimustoiminnan edistäminen hanke on sateenvarjohanke Päijät-Hämeen maakuntaohjelman ja Lahden alueen elinkeinostrategian kannalta keskeisten kärkialojen tasoisen osaamisen vahvistamiseksi Lahden alueella. Hankkeen avulla vahvistetaan merkittävästi Lahden alueen ,1 UrbanEnviro kilpailukyky- ja elinkeinostrategian kolmea osaamiskärkeä Lahdessa toimivien korkeakoulujen yhteinen Lahden keskuksen Eira Rosberg koulutuskokonaisuus tukipalveluineen koordinaatioyksikkö ,1 ASKE - Asumisen kehittämisen koulutusohjelma Lahdessa toimivien jen yhteinen suunniteltava LUT Lahti School of Innovation Timo Pihkala, Senja koulutuskokonaisuus - suunnitteluprojekti Jouttimäki ,1 Citizen Science -toimintakonseptin luominen Tuodaan kansalaisnäkökulmaa tutkimukseen, Living Lab Lahden keskuksen Senja Jouttimäki ajattelua hyödyntäen, käytäntölähtöisyys huomioiden, tutkimusulottuvuuden liittäminen avoimeen opetukseen koordinaatioyksikkö ,1 EUBIC (European University-Business Innovation EUVIC-hanke edistää jen ja yrityselämän välistä Palmenia Anja Kuhalampi ESR Cooperation yhteistyötä ,1 Oppimisen iloa Hankkeen tavoitteena on tuoda ja juurruttaa kouluihin Reading OCI-aistipohjainen luki- ja oppimishäitiön hoitomenetelmä Palmenia Anja Kuhalampi THL ,1 Urban Enviro - kansainvälinen koulutuskokonaisuus Lahdessa toimivien jen yhteinen koulutuskokonaisuus Sivu 10 Heidi Passila Hämeen ELY

11 ,1 Osaamisen johtamisen muutos - reflektiosta innovatiivisuutta ja suoritukykyä Hanke yhdistää Lahden, Turun ja Tampereen toimijoita uudella tavalla Juhani Ukko Tekes ,1 Sosiaali- ja terveyssektorin henkilöstön ja kuntapäättäjien yhteistyön kehittäminen soveltavan teatterin keinoin ,1 UrbanEnviro, osaprojekti Innovaatiotyökalujen soveltaminen palvelusektorille kansallisesti erittäin mielenkiintoista ,1 ASKE - Asumisen kehittämisen koulutusohjelma Lahtelaisen toiminnan yhteinen suunniteltava koulutuskokonaisuus Lahden innovaatiokeskittymä, osahanke HY:n, Aallon ja LAMK:n yhteisen laboratoriomallin luominen, selvitetään mahdollisuudet ja luodaan käytännöt HY:n laboratoriofasiliteettien hyödyntämiseksi muiden korkeakoulujen ja yritysten toiminnassa , ,2 Teollisuuden uudet toimialat Heinolan seudun rakennemuutoksessa - Uuden liiketoiminnan synnyttäminen ja yritysten kilpailukyvyn parantaminen Kv-koulutuskokonaisuus, osahankkeessa tuotetaan ja vakiinnutetaan MURE - englanninkielinen kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma Lahteen Projektilla jatketaan Heinolan seudun teollisuuden rakennemuutoksen hoitoa ja tehostetaan elinkeinoelämän tervehtymisen prosessia sekä luodaan paikkakunnalle uutta ja alueelle asettuvaa elinkelpoista liiketoimintaa. Lea Hennala Työsuojelurahasto PHL/EAKR Jukka Pellinen EAKR HY Timo Kairesalo ESR Heinola Lasse Lyijynen Hämeen ELYkeskus ,2 BENCH Tukee ja edistää pienten -ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia hyötyä Kiinan kasvavista markkinoista Östergötlandissa Ruotsissa, Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Virossa ,2 Lahden alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO ,2 Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa Lahden alueen KOKO-ohjelma keskittyy: yritystoiminnan uudistumista ja kilpailukykyä tukevan käytäntöläheisen innovaatioympäristön vahvistamiseen ja kasvavan ja elinvoimaisen hyvinvointialan yritystoiminnan ja palvelumarkkinoiden kehittämiseen. Viljaklusterin osaamiskysynnän valtakunnallinen ennakointi. Maakunnallisen kohtaannon parantaminen; Päijät-Häme. Pekka Komu ,70 % Central Baltic Interreg IV A Sari Hänninen ,00 % TEM, PHL Jari Eskola ,00 % OPH ,2 Russia House II Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa Lahden alueen yritysten Venäjän kauppaa ja liiketoimintaa sekä rohaista venäläisiä yrityksiä investoimaan ja sijoittumaan Lahden alueelle. Hankkeessa kehitetään alueen Venäjä-toimintaa (1. Aluemarkkinointi, 2. Toimintaympäristön kehtiys, 3. Yhteistyöverkoston kehitys, 4. Yrityspalvelut, 5. Sijoittumiset ja investoinnit) kaikilla toiminnan tasoilla hyödyntäen tehokkaasti Lahden alueen elinkeinotoimijoiden olemassa olevia Venäjäresursseja ,2 Uusia liiketoimintamalleja liikunta- ja hyvinvointiyrittäjyyteen sekä julkisen sektorin yhteistyöhön - LIIKETTÄ Lakes toimii konsortiohankkeen hallinnoijana. Hankkeessa toteutetaan Päijät-Hämeen liikunta-apteekin pilotointi, joka toteutetaan yhteistyössä aluetoimijoiden kanssa (Lahden kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, liikuntatoimi, Peruspalvelukeskus Oiva, Nastolan kunta, PHLU, LUT sekä alueen liikunta- ja hyvinvointialan yritystoimijoiden kanssa. Tarkoituksena on saada aikaan myös muihin maakuntiin levitettävä systemaattinen liikunta-apteekki-toimintamalli, joka tarvitsee toimiakseen sähköisen järjestelmä, yrittäjien sertifiointi- ja laadunvarmistusjärjestelmän sekä yksityisten palvelutuottajien osallistumisen liikuntalähetekäytäntöön. Lisäksi hankkeella vahvistetaan yks., julk, ja 3. sektorin toimijoiden yhteistyötä sekä yritysten liiketoimintamahdollisuuksia myös kansainvälisillä markkinoilla. Denis Mustonen ,00 % ELY Heidi Freundlich ,00 % Etelä-Suomen maakuntien liittouma, EAKR ,2 VIHI, Verkostoitunut innovaatiotoimintaa hyödyntävä toimintamalli Tavoitteena tuoda innovaatiotyökalut ja -menetelmät mekatroniikkayritysten tietoisuuteen ja hyödynnettäväksi, sekä klusterin yritysten yhteistyön, vertaisoppimisen ja verkostoitumisen lisääminen. Lopullisena tavoitteena luoda alueelle verkostoitunut innovaatiotyökaluja hyödyntävä toimintamalli. Yhteishanke Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n kanssa. Sivu 11 Jari Tikkainen ,30 %

12 ,2 Erikoistuneilla uusilla tuotteilla kansainvälistä kasvua alueen pk-yrityksille Tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten tuotekehitystä ja toimintaa kansainvälisillä markkinoilla, erityisesti uusilla kehittyvillä markkinoilla, kuten Venäjällä, Kiinassa, Intiassa, Brasiliassa ja Indonesiassa (BRIC+I) sekä merkittävillä Keski- Europaan markkinoilla. Projektin keskiössä on yritysverkostojen kansainvälistäminen, asiakaslähtöinen suunnittelu, tuotteen kaupallistaminen ja palveluliiketoiminnan kehitys kansainvälistymisen näkökulmasta. Lahden alueen osaamiskärkiä cleantech, muotoilu, innovaatiot, hyvinvointi ja mekatroniikka hyödyntämällä syvennytään tuotekehitys- ja innovaatioprosesseihin ja kansainvälistymiseen sekä tulevaisuuden analysoitiin hiljaisten signaalien kautta. Projekti jakautuu kahteen linjaan. A) Pk-yrityksen kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen (huomioidaan mm. tuotteen hintamäärittelyn (raaka-aineen hankinta logistiikka ym.), tuottavuuden ja tuotekehityksen vaikutus yrityksen kvkilpailukyvyn muodostumiseen uusilla kv-markkinoilla). B) Valmiin tuotteen pääsyynmm. korostuvat kv-yritysverkostot ja elinkeinoelämän suhteet). Pekka Komu Partnerit Suomesta tai EU:sta ,2 Cleantech-edelläkävijämarkkina Cleantech-edelläkävijämarkkina hanke kytkeytyy suoraan Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Mika Sulkinoja/Esa EU/valtio TEM:n Cleantechin strategiseen ohjelmaan ja erityisesti sen Ekholm ,2 Cleantech-kasvuyritykset ja uudet markkinat Cleantech-kasvuyritykset ja uudet markkinat hanke kytkeytyy Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Mika Sulkinoja EU/valtio suoraan TEM:n Cleantechin strategiseen ohjelmaan ja erityisesti ,2 Cleantech-perusteista kilpailukykyä ja Hanke kytkeytyy Lahden alueen kilpailukyky- ja Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Esa Ekholm EU/valtio liiketoimintaa elinkeinostrategian keskeiseen tavoitteeseen vastata käynnissä olevaan rajuun teollisuuden rakennemuutokseen ja tarpeeseen ,2 Tiimipohjainen uusien kasvuyritysten kehittämis- Hankkeen keskeisenä tarkoituksena on lisätä olennaisesti start Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Risto Mauno EU/valtio ja kiihdyttämömalli up -yritysten volyymiä Lahden seudulla. Hankkeessa ,2 Kansainvälistä kilpailukykyä muotoilustrategialla Hankkeella kehitetään yritysten muotoilustrategista osaamista ja Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Riikka Salokannel EU/valtio ,2 TAIKA II Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä ,2 Sosiaaligerontologian professuuri Sosiaaligerontologian professuurihanke on jatkoa professori Antti Kariston vuosina hoitamalle sosiaaligerontologian viisivuotiselle professuurille. Projektin tarkoituksena on aiemman professuurin jatkaminen ja muuttaminen Päijät-Häme -painotteiseksi. Projektin tavoitteeksi on asetettu alueella tapahtuvan huippututkimuksen kehittäminen sekä edellytysten luominen monipuoliselle koulutukselle ja tutkimukselle ,2 Viestinnällä potkua luomu- ja lähiruokaan Luomu- ja lähiruokatuottajayrittäjien viestintätaitojen kehittäminen ,2 Aesthetics of Everyday Hankkeessa perehdytään monialaisesti ja monitieteisesti arjen estetiikan ilmöihin ,2 Stranger-hanke Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen laajentaminen ja syventäminen narratiivisten metodien avulla ,2 Taiteen refleksiiviset menetelmät Nouseva kansallisen ja kansainvälisen tutkimuksen teema - käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa innovaatiokärki pilotoidaan poikkitoiminnollisen tuotemuotoilun prosessia TAIKA II -hanke edistää taidelähtöisten menetelmien Palmenia Anja Kuhalampi EU, kunnat hyödyntämistä työelämässä, erityisesti esimiestyössä ja johtamisessa. Taidelähtöinen työskentely voi luovuutta vahvistamalla palvella laajasti työelämän laadun ja työyhteisöjen innovaatiokyvykkyyden kehittämistä. Palmenia Raisa Valve EU, maakunnat Palmenia Minna-Maija Salomaa Maaseuturahasto Palmenia Anja Kuhalampi Suomen Akatemia Palmenia Anja Kuhalampi CIMO Tuija Oikarinen Tekes ,2 Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi Maakunnallinen kärkihanke innovaatiotoiminnan osalta Helinä Melkas PHL/EAKR ,2 Simulointi sekä asiakas ja henkilöstö - Simukas Innovaatiotyökalujen soveltaminen palvelusektorille kansallisesti erittäin mielenkiintoista ,2 FRESH - Forwarding Regional Sustainable Kansainvälinen merkittävä kestävän kehityksen työkaluhanke Environmental Hierarchies ,2 Elite2 - innovaatiotutkimuksen (erityisesti Alueelle merkittävä toiminta-alusta -hanke palveluinnovaatiot) -professuuri Sivu 12 Martti Mäkimatti Lahden kaupunki Tuomo Uotila Interreg IV C Helinä Melkas PHL/EAKR

13 ,2 Käytäntölähtöisen innovatiotoiminnan toimintamallien analyysi (moodi2a) ,2 Duiduilusta talousfaktaa käytäntölähtöisessa innovaatiotoiminnassa Kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeä hanke - Stanfordin -yhteistyö Nouseva kansallisen ja kansainvälisen tutkimuksen teema - innovaatiokärki Tuija Oikarinen Tekes Sanna Pekkola Tekes ,2 Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit Nouseva kansallisen ja kansainvälisen tutkimuksen teema - innovaatiokärki ,2 Lahden innovaatiokeskittymä, LUT osaprojekti Alueelle merkittävä toiminta-alusta -hanke ,2 REDI - when regions support enterpreneurs and Yhdistää merkittävällä tavalla innovaatio- ja desifners to innovate muotoilunäkökulmia - knowledge transfer! ,3 Luovan yritystoiminnan kasvuohjelma Tarkoituksena on tukea Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen perustamista ja varmistaa keskuksen toiminnan käynnistyminen mahdollisimman tehokkaasti ,3 Päijät-Hämeen kunnallisten sivistyspalveluiden laadunhallinta osana kuntien tuottavuustoimia Kunnallisen sivistyspalvelutuotannon ulkoinen ja sisäinen arviointitoiminta. Tavoitteena kehittää sivistystyspalveluiden tuotantoa systemaattisen arvioinnin kautta. Maakunnan kunnat tuottavat sivistyspalveluiden arviointitietoa (sisäistä ja ulkoista) yhteisesti sovitulla tavalla vuoden aikana. Tavoitteena palvelutuotannon prosessien tunnistaminen ja parantaminen ,3 Yritysystävällisyys Parantaa Lahden alueen yritysystävällisyyttä ja edistää kilpailukyky- ja elinkeinostrategian visiota siitä, että Lahden alue olisi vuonna 2015 Suomen yritysystävällisin alue. Juhani Ukko Tekes Tuomo Uotila PHL/EAKR Sivu Konsti-Laakso EU-komissio Heinola Henri Saari Hämeen ELYkeskus Lahden kaupunki Anjariitta Carlson OKM Johan Winberg ,00 % PHL, makera ,3 ESYLEP, Eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistäminen Pietarisa/Luotei-Venäjällä Edistää venäläisiä ympäristö -ja energiatehokkuusalan ivestointeja Etelä-Suomessa; vaatii aikaisempaa tiivimpää ja parempaa yhteistyötä eteläsuomalaisten toimijoiden kesken. Pekka Komu ,00 % PHL, EAKR ,3 Teolliset kunnossapitopalvelut uudistuvassa yritysverkostossa: Tunnista, mallinna ja johda Linkittää LUTin Lappeenrannan ja Lahden toimintoja uudella tavalla ,3 Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen esi- ja perusopetuksessa Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen esi- ja perusopetuksessa ,4 Pikijärven ampumaradan kehittämishanke Heinolan ampujat ry:n ja Heinolan kaupungin hanke Pikijärven ampuradan kehittämiseksi MM- ja EM-tasoiseksi ,4 Ikääntyvien terveysliikunnasta maakunnallinen kilpailuareenaksi. Silhuettiammunnan Saatetaan Päijät-Hämeen liiton johdolla laadittu maakunnallinen pysyvä käytäntö terveysliikunta-strategia käytäntöön siten, että luodaan ,4 Lahden kaupunginsairaalan osastojen perusparannukset, muutostyöt sekä laajennuksen suunnittelu Salla Marttonen Tekes Nastolan kunta Nastola 2013 TEKES Heinola Matti Nieminen OPM Lahden kaupunki Heidi Freundlich, Laura Packalen-Vehko PHL ikääntyvien liikuntaneuvonnasta ja terveysliikuntaryhmistä Kaupungin pääterveysaseman siirtäminen kaupunginsairaalan Lahden kaupunki, tilakeskus Leena Pirttilä, Tero Harju ,00 % STM yhteyteen, sairaalan modernisointi Sote 2015 vision mukaiseksi sekä osastojen normaalit perusparannustyöt ,4 Urheilukeskuksen kisarakenteet Hankkeen tavoitteena on urheilukeskuksen kisarakenteiden saattaminen FIS:n vaatimalle tasolla 2017 MM-kisajärjestelyja varten (hyppyrimäet, hiihdon ja mäkihypyn huoltorakenteet, ,4 Liikunta-apteekki -konseptin kehittäminen ja kansainvälistäminen Päijät-Hämeen liikunta-apteekki konseptin laajentaminen asiakasrajapintaan ja laajentaminen kansainvälisten, mm. Tallinnan ja Luganon, yhteistyökumppaneiden kanssa kansainvälisille markkinoille Lahden kaupunki, tilakeskus Hannu Toukola/Tommi Lanki OKM Sari Hänninen % PHL/ELY/Tekes - rakennennerahast ot ,4 Hyvinvointitoimialan ja terveysliikunnan liiketoiminnan kehittäminen ja kansainvälistäminen Hankkeella vastataan elinkeinostrategian painopisteisiin liiketoiminnan ja tuottavuuden kehittämiseen. Hankkeessa vahvistetaan alueen hyvinvointialan kasvuyrityksiä, keskittyen erityisesti terveysliikunta- alan liiketoimintaan sekä kehitetään liiketoimintamahdollisuuksia eri yritys- ja toimijaverkostoissa ja tuetaan kansainvälistymisponnistuksissa erityisesti Venäjän, Euroopan ja yritysten liiketoiminnan kannalta katsottuna merkittävillä markkina-alueilla. Sari Hänninen % PHL/ELY/Tekes - rakennennerahast ot ,4 Hyvinvoinnin innovaatio-ohjelma Senja Jouttimäki ,4 Terveysviestinnän kehittäminen (Liikettä! - Uusia liiketoimintamalleja liikunta- ja hyvinvointiyrittäjyyteen Palmenia Minna-Maija Salomaa EU, maakunnat hankkeen osaprojekti) sekä julkisen sektorin yhteistyöhön Sivu 13

14 ,4 Ikihyvä Päijät-Häme, tutkimus- ja kehittämishanke Ikihyvä Päijät-Häme -hankkeen tavoitteena on ikääntyvän väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kunnissa. Se koostuu seurantatutkimuksesta ja sen ympärille rakentuvista kehittämistoimista. Palmenia Raisa Valve EU, kunnat ,4 Ikihyvä Päijät-Häme jatko Palmenia Raisa Valve EAKR? ,4 Lasten ikihyvä Lasten Ikihyvä-hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jossa tutkitaan 8-12 vuotiaiden lasten hyvinvointia. Lasten hyvinvointia lähestytään hankkeessa lasten oman toimijuuden ja kokemusten kautta. Lapset nähdään ensisijaisesti lapsina, yksilöinä ja toimijoina omassa arjessaan ilman aikuisen asettamaa huolen ja arvioinnin kehystä. Palmenia Raisa Valve Tekes ,4 Tikutus, innovatiivisia, aktivoivia palvelusisältöjä ikääntyville Tikutus-projektin tavoitteena on kehittää palvelusisältöjä, jotka tukevat omaehtoista terveyden edistämistä ja hyvinvoinnista huolehtimista sekä järkevöittävät palvelukontakteja. Projektissa kehitetään terveystikkua ja muistelutikkua. Palmenia Raisa Valve EU, kunnat ,4 Viva - Terveysliikunnan tutkijayhteistyö Viva-projektissa vahvistetaan terveysliikunnan tutkijayhteisöä Päijät-Hämeessä toteuttamassa tohtorivalmennusohjelma ja yleisölle suunnattuja seminaareja. Palmenia Raisa Valve EU, kunnat ,4 Health Communication -tutkijaverkottuminen EU:n terveysviestinnän tutkijoiden verkottumishanke Palmenia Minna-Maija Salomaa EU ,4 Health Communication Terveysviestinnän tutkimushanke Palmenia Minna-Maija Salomaa Tekes ,4 Nuorten ikihyvä Palmenia Raisa Valve ESR ,4 Tikutus, innovatiivisia, aktivoivia palvelusisältöjä Hyvin toimivaa käytäntölähtöistä yhteistyötä Hyn ja LUTin välillä Satu Pekkarinen PHL/EAKR ikääntyville ,4 Liikettä-hankekokonaisuus, LUT: Päijät-Hämeen Terveysliikuntakärjen keskeisiä osia Satu Parjanen PHL/EAKR terveysliikunnan innovaatioalusta ,4 Viva - Terveysliikunnan tutkijayhteistyö Terveysliikuntakärjen keskeisiä osia Satu Parjanen Hämeen ELY ,4 Yksityisten senioripalveluiden luominen Hankkeen tarkoituksena on kehittää ikäihmisten avohoidon ja ennaltaehkäisevän toiminnan muotoja ja menetelmiä. Tavoitteena on lisätä ikäihmisille suunnattua palveluyrittäjyyttä palveluasumisen, hoivapalvelujen ja niiden ympärille rakennettavien oheispalvelujen muodossa. Hanke luo yrittäjälle tuottavan toimintamallin, joka parantaa senioripalvelujen laatua, edesauttaa senioriväestön henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja pyrkii alentamaan terveydenhoitopalveluiden kustannuksia. Toteutus: Asikkalan kunta yhteistyössä paikallisen yrityksen tai yhdistyksen kanssa. Asikkala Isa Maunula. Petri Jalkanen tammi ART&Science Lab, esiselvityshanke Hankkeessa valmistellaan Art & Science Lab luovien alojen innovaatioverkoston toimintamalli ja pohjustetaan toimenpiteet, joiden avulla rakennetaan kulttuurinen hautomo, jossa yhdistyvät esteettinen ja analyyttinen ajattelu Palmenia Anja Kuhalampi ESR UrbanEnviro Palmenia Minna-Maija Salomaa ESR Sivu 14

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ESITYKSET MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN

HEINOLAN KAUPUNGIN ESITYKSET MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN 1 ~ HEINOLAN KAUPUNGIN ESITYKSET MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN VUOSILLE 2014-2015 HEINOLA RESORT 2012-2014 Hanke on osa Heinolan seudun matkailun kasvuohjelmaa ja sisältää seuraavat osa-alueet:

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Sari Hänninen 4.11.2009 Hyvinvointitoimialan kehittämisen alkutaival Päijät-Hämeessä LUT School of Innovation Alueelliset kehittäjäorganisaatiot

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Yritysympäristöllä on merkitystä Lahti Business Region Kari Salmi

Yritysympäristöllä on merkitystä Lahti Business Region Kari Salmi Yritysympäristöllä on merkitystä Lahti Business Region Kari Salmi Hallituksen puheenjohtaja, Ladec Oy Johtaja, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus LADEC Oy Syntyi vuoden 2013 alussa Lahden tiede- ja

Lisätiedot

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Linkki esityksiin lähetetään osallistujille seminaarin jälkeen WLAN Sibeliustalo Käyttäjätunnus: Salasana: Vähähiilinen maankäyttö

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti. Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä

MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti. Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Alueellisen kilpailukyvyn arviointimalli (Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004:6) Kainuun maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017. Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013

Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017. Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013 Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017 Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013 Uusmaalaisten toimijoiden saama rahoitus ja ennuste ohjelmakaudelle

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Olli T. Alho Alueosasto 16.4.2013 Tausta ja tavoitteet Suurten kaupunkiseutujen kansainvälisen kilpailukyvyn ja veturiroolin vahvistaminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Seutukaupunkipilotit, yleistä: Pilottimenettely perustuu Kaupunkipoliittisen toimenpideohjelman

Lisätiedot

LYHYT KATSAUS ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN POLKUUN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen maakuntahallitusten yhteiskokous 9.

LYHYT KATSAUS ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN POLKUUN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen maakuntahallitusten yhteiskokous 9. 1 LYHYT KATSAUS ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN POLKUUN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen maakuntahallitusten yhteiskokous 9.10 Juha Hertsi 2 LYHYT KATSAUS OSAAMISKESKUSOHJELMA 1999 2006 Ohjelmakausi

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys 1.2.2011 Anne Korhonen Toteutus etsittiin viitteitä Green Care -malliin soveltuvista palvelutarpeista palvelustrategiat, palvelutarve- ja väestöselvitykset,

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriö, HYVÄ hanke Helsinki 26.11.2009 Miksi TEM:n linjauksia hyvinvointialalle? Sosiaali-

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus 8.10.2009 Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus OHJELMA Avaussanat, Toimitusketjujen hallinnan KT-keskuksen johtaja Heikki Ruohomaa HAMKin Forssan yksikön logistiikan ja toimitusketjujen

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020. Aiehaku. Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013

INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020. Aiehaku. Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013 INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020 Aiehaku Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatuksena on synnyttää osaamislähtöistä

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421 Jäsenkunnat Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630 Väkiluku 35421 Seudullinen terveydenhuolto n. 580 työntekijää käyttötalous 57,7 milj. toimipisteet 5 kunnassa hajautetut lähipalvelut

Lisätiedot

Lahti uusiutuu energiatehokkaaksi Omistajarooli ja muut roolit 101 665 asukasta (2012), kasvuvauhti 0.7 % Pinta-ala 154,6 km 2 Tärkeimmät työllistäjät: palvelut, koulutus, puunjalostusteollisuus, mekatroniikka,

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄÄ HYÖDYTTÄVÄ TEOLLISEN MUOTOILUN STRATEGIA LAHDESTA

ELINKEINOELÄMÄÄ HYÖDYTTÄVÄ TEOLLISEN MUOTOILUN STRATEGIA LAHDESTA ELINKEINOELÄMÄÄ HYÖDYTTÄVÄ TEOLLISEN MUOTOILUN STRATEGIA LAHDESTA ELINKEINOELÄMÄÄ HYÖDYTTÄVÄ TEOLLISEN MUOTOILUN STRATEGIA LAHDESTA LAHTI ON SUOMEN KIINNOSTAVIN JA KANSAINVÄLISESTI KASVUHAKUINEN DESIGNEKOSYSTEEMI

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET HÄMEESSÄ OHJELMAKAUDELLA 2014-2020

MAASEUDUN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET HÄMEESSÄ OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 MAASEUDUN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET HÄMEESSÄ OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 Biotalous Päijät-Hämeen maakunnan kehittämisessä ja rakennerahastot (EAKR ja ESR) rahoittajana 19.3.2015 aluekehityspäällikkö Juha

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus Luova Suomi Creative Industries Finland Silja Suntola Luova talous ja kulttuuri Projektijohtaja alueiden voimana Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus VERKOSTO Tietoa ja

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014. Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014. Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014 Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015 Maakuntakaava Valtuustokausi 2009-2012 Valtuustokausi 2013-2016 Valtuustokausi 2017-2020 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Maakuntaohjelma. sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet,

Maakuntaohjelma. sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet, muut olennaiset toimenpiteet

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 12/2009 PÖYTÄKRIJA Aika: Keskiviikko klo 12.55 14.15 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot