SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALA"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Koulutus Julkaisut Tapahtumat Kontaktit 2008 Syksy SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN HÖSTEN 2008 KOULUTUS Eerikkilän Urheiluopisto Hämeen Kesäyliopisto Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Jyväskylän kristillinen opisto Kansanterveyslaitos KH FIN Oy Kuopion kesäyliopisto Mannerheimin lastensuojeluliitto Metropolia Ammattikorkeakoulu Myllyhoitoyhdistys Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu ProMama ry Psyko-Team Koulutus Oy Satakunnan Ammattikorkeakoulu Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry Suomen Mielenterveysseuran koulutuskeskus Suomen ryhmäpsykoterapia ry Tampereen kesäyliopisto Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus JULKAISUT Liikunnan ammattilainen -lehti Psykologien Kustannus Oy Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto TAPAHTUMAT Lastensuojelun keskusliitto Mielenterveyden keskusliitto / Mielenterveysmessut Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry KONTAKTITIEDOT Elämäntapaliitto ry Innofocus Itä-Suomen liikuntaopisto Koulutuskeskus Tavastia Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Mikkelin Ammattikorkeakoulu Raittiuden Ystävät ry Sosiaalipedagogiikan säätiö STAL-Palvelut Oy

2

3 w w w. s o s t e r k o u l u t u s. f i SOSIAALI- JA TERVEYSALA Koulutus Julkaisut Tapahtumat Kontaktit 2008 Syksy UTBILDNINGEN I SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN VÅREN 2008 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN HÖSTEN 2008 Sosiaali- ja terveysala -opas syksy 2008 ja Hyvä Ikä messuopas käyttöösi, ole hyvä! Hyvä lukija, Suositun Koulutus Sosiaali- ja terveysalalla -oppaan nimi muuttuu. Uusi nimi kuvaa entistä paremmin oppaan monipuolista, alan ammattilaisia palvelevaa sisältöä. Syksystä 2008 alkaen oppaan nimi on ytimekkäästi: SOSIAALI- JA TERVEYSALA Koulutus Julkaisut Tapahtumat - Kontaktit Tämä syksyn 2008 numero tarjoaa alan ammattilaisille ja asiantuntijoille ajantasaista hyötytietoa. Se on helppo ja kätevä tapa löytää erilaisiin tarpeisiin parhaiten sopiva koulutustilaisuus, tapahtuma tai julkaisu. Oppaamme avulla tutustut yhteistyökumppaniemme monipuoliseen tarjontaan. Sosiaali- ja terveysalan koulutustilaisuudet, julkaisut, tapahtumat sekä alan organisaatiot on ryhmitelty omiksi kokonaisuuksikseen. SOSIAALI- JA TERVEYSALA -julkaisun uudistunut internetpalvelu antaa lisäinformaatiota ilmoittajiemme kotisivuille olevien kontaktilinkkien avulla. Tämän oppaan yhteydessä on myös Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa pidettävän Hyvä Ikä 2008 Ikääntymisen ja vanhustyön erikoismessut ja seminaarit - tapahtuman virallinen messuopas. Hyvä Ikä 2008 on vanhustyön monipuolisin tapahtuma, jossa luodaan katsaus alan tulevaisuuteen ja palvelu tarjontaan. Messuilta saat uudet ratkaisut, tuoreimman tiedon ja viimeisimmät tuotteet ikäihmisten, heidän omaistensa ja alan ammattilaisten parhaaksi. Tule mukaan! Rekisteröidy veloituksetta Hyvä Ikä messukävijäksi tapahtuman internetsivuilla Tervetuloa Hyvä Ikä -messuille! Koulutus- ja messuterveisin, Jarmo Myllysilta toimitussihteeri Osoite: PL 395, Helsinki puh/fax: , gsm: vastaava toimittaja: Jarmo Myllysilta / Suomen AMT Oy ISSN Savion Kirjapaino Oy, Kerava 2007

4 kevät 2009 Sosiaali- ja terveysala KEVÄT oppaan ilmoittajille Sosiaali- ja terveysala kevät opas ilmestyy tammikuun 26. päivä. Sosiaali- ja terveysalan KEVÄT oppaan PAINOS on kpl. Postitus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille kpl Kevään 2009-oppaan ilmoitusten tulee olla taittajalla viimeistään 15. joulukuuta Ilmoitushinnat Sosiaali- ja terveysala kevät 2009 opas mv 2-väri 4-väri 2/ e 1/ e 1/ e kansi 1450 e takakansi 1650 e Kontaktitiedot yrityshakemistoon 4-v logolla 245 e Alv 22 % lisätään hintoihin. Tämä opas postitetaan veloituksettaseuraaviin paikkoihin: A-killat ja -klinikat Ammattikorkeakoulut Erityis- ja harjaantumiskoulut Erityishuoltopiirit ja keskuslaitokset Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Kansalais- ja työväenopistot Kansanopistot Kansaneläkelaitosten toimistot Kasvatus- ja perheneuvolat Kesäyliopistot Koulukodit Kriminaalihuoltoyhdistykset Kunnan- ja kaupunginjohtajat Lasten- ja nuorisokodit Lääkäriasemat Lääninhallitukset Mielenterveysyksiköt ja -toimistot Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset Päihdehuollon asumis- ja kuntoutusyksiköt Pääkirjastot Sairaalat Sairaanhoitopiirit Seurakunnat Sosiaalialan osaamiskeskukset Sosiaali- ja terveysalan julkaisut Sosiaalitoimistot Terveyskeskukset TE-keskusten työvoima- ja yritysosastot Terveyslautakuntien sihteerit Työvoimapiirit Vammaisneuvostot Vanhainkodit Vanhusten kotipalvelut Vankilat Varusmiestoimikunnat Vastaanottokeskukset Kokous- ja kongressipaikat näytteilleasettajat: MielenterveysMessut Hyvä Ikä 08, Terve-Sos Levikki yhteensä kpl Oppaan ilmoitukset löytyvät myös -sivuilta Materiaalien toimitusosoite: Suomen AMT Oy PL Helsinki fax (09) Lisätiedot Jarmo Myllysilta Suomen AMT Oy PL Helsinki gsm: fax:

5 s i s ä l l y s KOULUTUS Eerikkilän Urheiluopisto... 6 Hämeen Kesäyliopisto... 6 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu... 7 Jyväskylän kristillinen opisto... 8 Kansanterveyslaitos... 8 KH FIN OY... 9 Kuopion kesäyliopisto Mannerheimin lastensuojeluliitto... 7 Metropolia Ammattikorkeakoulu Myllyhoitoyhdistys Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu ProMama ry Psyko-Team Koulutus Oy Satakunnan Ammattikorkeakoulu... 2 Suomen AMT Oy Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry Suomen Mielenterveysseuran koulutuskeskus Suomen ryhmäpsykoterapia ry Tampereen kesäyliopisto Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus JULKAISUT Liikunnan ammattilainen -lehti... 9, 15 Psykologien Kustannus Oy Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto TAPAHTUMAT Lastensuojelun keskusliitto Mielenterveyden keskusliitto / Mielenterveysmessut Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry...21 KONTAKTITIEDOT Elämäntapaliitto ry Innofocus Itä-Suomen liikuntaopisto Koulutuskeskus Tavastia Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Mikkelin Ammattikorkeakoulu Raittiuden Ystävät ry Sosiaalipedagogiikan säätiö STAL-Palvelut Oy WWW-kontaktitiedot muista: www. sosterkoulutus.fi 5

6 KOULUTUS E E R I K K I L Ä N U R H E I L U O P I S T O H Ä M E E N K E S Ä Y L I O P I S T O 6

7 J Y V Ä S K Y L Ä N A M M AT T I K O R K E A K O U L U M A N N E R H E I M I N L A S T E N S U O J E L U L I I T T O Osaaminen kilpailukyvyksi Laajenna osaamistasi täydennyskoulutuksilla KunnonHoitaja , hinta 140 euroa Työttömän terveystarkastus terveyden edistämisen osaamisalueena, 5 op , hinta 520 euroa Moniaistillisuus asiakastyössä, 8 op , 700 euroa Voimavara- ja ratkaisukeskeinen ohjaaminen hoitotyössä -verkkokurssi, 5 op , hinta 280 euroa Lantionpohjan toiminta ja toimintahäiriöiden hoito, 3 op ja , hinta 550 euroa Ryhmänohjaustaidot, 5 op /2009 Turvaa lapsen ja nuoren elämään, 3 op ja , 300 euroa Potilassiirrot hoitotyössä - osa työhyvinvointia, 3 op , hinta 300 euroa VanhusValmentaja , hinta 140 euroa Työnohjaajakoulutus, 60 op syksy 2008 syksy 2010 i KOULUTUS teemapäivät Hinta 90 euroa/päivä Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmät (40 euroa) Kun kuulo ja näkö heikkenevät - miten tukea ikäihmistä? Avoin dialogisuus asiakastyössä Parisuhde- ja seksuaalineuvonnan haasteita ammatilliset erikoistumisopinnot Haku tammikuussa 2009 alkaviin sosiaali- ja terveysalan ammatillisiin erikoistumisopintoihin alkaa lokakuussa. Seuraa www-sivujamme! Lisätietoja i 7

8 J Y V Ä S K Y L Ä N K R I S T I L L I N E N O P I S T O K A N S A N T E R V E Y S L A I T O S KOULUTUS Syvennä osaamistasi päivitä ammattitaitoasi Ammatillisia tutkintoja Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lasten ja nuorten erityisohjaaja Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Perhepäivähoitaja Koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto Vapaan sivistystyön koulutusohjelmat Kasvatus- ja opetustyön linja Teatteri-ilmaisun linja Kipinä -käsillä käteväksi Graafinen suunnittelu Perusopetuksen lisäopetus Maahanmuuttajakoulutusta Lyhytkursseja mm Paikat siistiksi ja kukat kukoistamaan Vauhtia vanhustyöhön Kirkkotekstiilien ja arvoesineiden hoito Lapsilähtöinen työskentely välineitä ja menetelmiä ilmaisukasvatukseen Erityistä tukea tarvitseva lapsi ryhmässä Sururyhmien ohjaajille työnohjauksellinen koulutus ja tietojen päivitys Monikulttuurinen vuorovaikutus haaste vai mahdollisuus? Tarmoa työhön Kuinka kesytän rasavillin? Joulupaja Sulkulantie 28, Jyväskylä P. (014) Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet Valtakunnallinen ikäihmisten kaatumisten ehkäisy -koulutus Iäkkään henkilön kaatumisriski voidaan tunnistaa ja kaatumisia ennaltaehkäistä Kansanterveyslaitoksen koti- ja vapaa-ajantapaturmien ehkäisyn yksikkö järjestää sosiaali- ja terveysalan opettajille ja kouluttajille maksuttoman koulutuksen, joka pohjautuu materiaaliin: Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat Opas kaatumisten ja murtumien ehkäisyyn (IKINÄ-opas) Aika Torstai , klo Koulutuspaikka Kansanterveyslaitos, Mannerheimintie 166, Helsinki Ilmoittautuminen mennessä Kansanterveyslaitos, Ritva Salmela, p tai sähköpostitse Ota yhteyttä tai käy nettisivuillamme jos haluat lisää tietoa koulutuksistamme. Seuraava ikinä-koulutus järjestetään KTL, Koti- ja vapaa-ajantapaturmien ehkäisyn yksikkö Opas on oiva materiaali opetuksessa! 8

9 4/08 SLA:n kannanotto kansalliseen liikuntaohjelmaan: l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w w. s l a - r y. f i VIIKARIHANKE etenee Esimies on puun ja kuoren välissä Sisältää messuoppaan: Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA Ry K H F I N N O Y L I I K U N N A N A M M AT T I L A I N E N KOULUTUS a m m a t t i l a i n e n liikunnan 1/08 l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w. s l a - r y. f i liikunnan 2/08 a m m a t t i l a i n e n liikunnan & Konkretiaa ennaltaehkäisevään työhön a m m a t t i l a i n e n l e h t i l i k u j a l e j a l i k u t a j a l e w w. s l a - r y. f i ARENA08 liikun 4/08 4/08 Jäähalli ammattilaisen työpaikka YRITTÄJYYS VAATII INTOA JA USKALLUSTA liikunnan liikunnanliikunnan liikunnan SLA:n kannanotto kansalliseen liikuntaohjelmaan: Konkretiaa ennalta- ehkäisevään työhön a m m a t t i l a i n e n l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w. s l a - r y. f i VIIKARIHANKE etenee Esimies on puun ja kuoren välissä ARENA08 TEKONURMET tulivat jäädäkseen Urheiluopistot tähtäävät tulevaisuuteen l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w. s l a - r y. f i 4/08 Sisältää messuoppaan: 3/08 Hyvät esimiehet KANSALAISOPISTOT liikuntatoimijoina Kevät tulee avojaloin onko heitä? a m m a t t i l a i n e n Toimi heti! Tule Liikunnan Ammattilainen -lehden lukijaksi ja/tai Liikunnan Ammattilainen SLA ry:n jäseneksi. Palauta kuponki täytettynä messualueella oleviin laatikoihin, tai lähetä tilauksesi postitse, olemme maksaneet postimaksun puolestasi! Voit myös tilata Liikunnan Ammattilaisen tutustumistarjouksella tilaajapalvelustamme puh. (03) , fax (03) , TILAA LIIKUNNAN AMMATTILAINEN TUTUSTUMISTARJOUKSENA: LOPPUVUODEN 3 NUMEROA JA LIIKUNNAN PALVELUOPAS KAUPANPÄÄLLE, ETU 45 EUROA! Kyllä kiitos, Tilaan Liikunnan Ammattilaisen vuodeksi 2009 hintaan 50 euroa / 6 numeroa. Kaupanpäälle saan loppuvuoden numeroa ja Liikunnan Palveluopas 2009, joka toimitetaan minulle joulukuun lehden yhteydessä. Haluan liittyä Liikunnan Ammattilaiset SLA ry:n jäseneksi: Perusjäsen, jäsenmaksu 30 euroa / vuosi Opiskelijajäsen, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi Eläkeläinen, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi Työtön, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi Ainaisjäsen (yli 60 v), jäsenmaksu 160 euroa Nimi: Osoite: Postinro. ja postitoimipaikka: Puhelinnumero: Sähköposti: Ammatti/koulutus: l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w. s l a - r y. f i SEURATOIMINTA tarvitsee päätoimisia tekijöitä Opinnäytetöiden parhaimmistoa HYVÄ JOHTAJA tunnistaa heikkoudet ja vahvuudet KESÄ Tampereen Laserma Liikunnan Ammattilainen Tunnus Tampere liikuttaa kaikkia Liikunnan Ammattilainen maksaa postimaksun Tilaukset: Asiakaspalvelu, puh (03) , TILAA Liikunnan Ammattilainen vuodeksi 2009, loppuvuoden 3 numeroa kaupan päälle! Tilaajalle veloituksetta Liikunnan Palveluopas 2009, arvo 20 euroa! Tai liity Liikunnan Ammattilaiset ry:n jäseneksi! 45! TUTUSTUMISETU 9

10 K U O P I O N K E S Ä Y L I O P I S T O KOULUTUS Kuopion toimipaikka puh , Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset koulussa - opetushallinnon perusteet ja käytännöt 19.9., 75 e Synnynnäinen yksilöllisyys 25.9., 43 e Intialaisen päähieronnan peruskurssi , 180 e Ääniterapian uudet tuulet 1.10., 88 e Lasten havainnointi ja dokumentointi päivähoidon kasvatuksen ja opetuksen arjessa 3.10., 40 e Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) peruskurssi , 200 e Yhteistoiminnallinen oppiminen 8.10., 35 e Lapsen kielellisen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa 9.10., 70 e Lapsen elatus , 84 e Aggressiokasvatus ja vahvojen tunteiden kesyttäminen , 70 e Saattohoitoseminaari , 140 e Lukivaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen varhaiskasvatuksessa , 70 e Mielenterveys- ja käyttäytymisongelmat kehitysvammaisilla , 80 e Sykkiikö rytmi ja soiko musiikki? , 70 e Oppimistyyleistä apua eriyttämiseen 5.11., 35 e Vaativat asiakkaat 6.11., 74 e Ryhmätheraplayn peruskurssi ja , 340 e Ihmisen oman äänen kuuleminen - Narratiivinen lähestymistapa , 145 e Missä pettää, jos ääni jättää? , 40 e Puheterapia etenevissä aikuisneurologisissa sairauksissa , 84 e Pelottava vanhemmuus - lasten kaltoinkohtelu, lapsen ja perheen auttaminen , 78 e Vieraan kielen oppimisvaikeuksien kartoittaminen ja kuntouttaminen - Diagnoosista täsmähoitoon , 78 e Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) jatkokurssi , 200 e Psyykkinen traumatisoituminen ja sen hoito 24.2., 78 e Vanhusten kaltoinkohtelu ja itsensä laiminlyönti iäkkäänä 10.3., 95 e Avointa yliopisto-opetusta lukuvuonna Kuopiossa Aikuiskasvatuksen perus- ja aineopinnot (JoY) Erityispedagogiikan perusopinnot (JoY) Draamakasvatus perus- ja aineopinnot (JY) Hallinto-oikeuden perusopinnot (JoY) Henkilöstöjohtamisen perus- ja aineopinnot (JY) Kasvatustieteen perus-, aine- ja syventävät opinnot (JoY) Nuorisotutkimuksen perusopinnot (JoY) Psykologian aineopinnot (JY) Suomen kielen perus- ja aineopinnot (JY) Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot (JY) Tasa-arvo-oikeus (JoY) Työ- ja organisaatiopsykologian perus- ja aineopinnot (JoY) Yhteisöviestinnän perusopinnot (JY) Iisalmen toimipaikka puh. (017) , Varkauden toimipaikka puh Kielikurssit Yleissivistävä koulutus Ikääntyvien yliopisto Yleisöluennot Lisätiedot, ilmoittautumiset ja koko kurssivalikoima internetissä Kaikille avointa ympäri vuoden Mielenterveyden ensiapu I ja 27.9., 100 e Huolen puheeksiottaminen 1.10., 70 e Kiusaamisen vastavoimat koulussa, kotona ja päivähoidossa 7.10., 95 e Kuolinpesä, leski ja perilliset , 64 e Lapsen elatus , 84 e Mielenterveyden ensiapu II ,100 e Sykkiikö rytmi ja soiko musiikki? tutustumismatka musiikkikasvatukseen , 70 e Jämäkkä asiantuntija pärjää! , 70 e Vastarinnasta vastarannalle - miten tehdä yhdessä muutoksesta mahdollisuus ,70 e Vaativat asiakkaat 7.11., 74 e Soveltuvuusarviointi ja rekrytointi , 60 e Haastava ihminen esimiehen kuormitustekijänä 3.2., 85 e Työsukupolvien kohtaaminen 24.2., 73 e Vanhusten kaltoinkohtelu ja itsensä laiminlyönti iäkkäänä 11.3., 95 e Erityispedagogiikan aineopinnot (JY) Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (JY) Kasvatustieteen aineopinnot (JY) Psykologian perusopinnot (KY) ja aineopinnot (JY) Sosiaalityön perusopinnot (KY) Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset koulussa - opetushallinnon perusteet ja käytännöt 24.9., 75 e Motivoiva johtaminen 8.10., 60 e Huolen puheeksiottaminen , 58 e Lapsi ja nuori sosiaalityön asiakkaana , 75 e Soveltuvuusarviointi ja rekrytointi , 88 e Tasa-arvon edistäminen tavoitteellisesti käytännön tasa-arvosuunnittelu , 80 e Sosiaali- ja terveyshallinto luottamushenkilökoulutus , 75 e Kouluhallintoa luottamushenkilöille , 75 e Ikääntyvien alkoholin käyttö työntekijän haasteena , 60 e Erityispedagogiikan perusopinnot (JY) Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (JY) Sosiaalihallintotieteen perusopinnot (KY) Terveyshallintotieteen perusopinnot (KY) Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (JoY) 10

11 M E T R O P O L I A A M M AT T I K O R K E A K O U L U P I R K A N M A A N A M M AT T I K O R K E A K O U L U Vahvista osaamistasi Metropoliassa. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja EVTEKammattikorkeakoulu yhdistyivät elokuun alussa Metropolia Ammattikorkeakouluksi. Metropolia tarjoaa aikuisopiskelijoille monipuolisia ja joustavia korkeakouluopintoja oman ammattitaidon kehittämiseksi kulttuurin alalla, liiketaloudessa, sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikassa. Sosiaali- ja terveysalan opinnot Metropoliassa keväällä 2009 Suorita AMK-tutkinto työn ohessa Sairaanhoitaja (AMK) 180 opintopistettä (op) Toimintaterapeutti (AMK) 180 op KOULUTUS Täydennä tutkintosi AMK-tutkinnoksi Terveydenhoitaja (AMK) 90 op Kyky jättää jälkensä Kehitä itseäsi erikoistumisopinnoissa Johtaminen ja kehittämistyö 60 op Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op Haavanhoito 30 op Kuulontutkijan erikoistumisopinnot 30 op Ultraäänihoitaja 30 op Seksologia 30 op Hakuaika Lisätietoja Kulttuuri Liiketalous Sosiaali- ja terveysala Tekniikka ja liikenne Lisä- ja täydennyskoulutusta syksyllä _Metropolia_Aikuisk_Sosiaali_140x110.indd :14:34 Nivelten tuho - tekonivelpotilaan Tekonivelpotilaan hoitoketjuun liittyvien prosessien kudospatofysiologiaa kehittäminen ja Verenkuvavalmisteen visuaalinen tarkastelu Kokonaisvaltainen haavanhoito 12.9., 3.10., , Tahaton lapsettomuus tutkimukset ja ja (5 op) hoitomahdollisuudet Lisätiedot ja ilmoittautumiset: koulutussihteeri Pirja Fagerlund, p. (03) Voit ilmoittautua myös sähköisellä lomakkeella osoitteessa Ammatillisia erikoistumisopintoja keväällä 2009 Diabeteksen ehkäisy ja hoito, 30 op Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, 30op Lastensuojelu ja perhetyö, 30 op Avointa ammattikorkeakouluopetusta syksyllä 2008 Sydänpotilaan hoitotyö, 30 op Työnohjaajakoulutus, 60 op* Työterveyshuollon erikoistumisopinnot, 30 op Hakuaika koulutuksiin on päättyen kello Koulutusten hinta on 168 (*60 op 336 ). Toteutus Tampereella. Lisätietoja: koulutuskoordinaattori Anne Kivelä, p. (03) , Suru-, luopuminen ja kuolema hoitotyön haasteina Potilaan siirtyminen ja siirtäminen teorioista tekoihin Monikulttuurinen mentorointi I ja II Väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen Johdantokurssi Basic Body Awareness terapiaan Verkko-opinnot: Lääkehoidon erityiskysymyksiä Tietoa ja taitoa hoitajille diabeetikon hoidosta ja ohjauksesta Kehityspsykologia Tartuntataudit, niiden ennaltaehkäisy ja hoito Väestön terveys, terveydenhoitotyötä sosionomeille Globaali terveys E-lomake työvälineenä Microsoft Office Visio perusteet Lisätiedot ja ilmoittautumiset: tai toimistosihteeri Hannele Erkkilä p. (03) Kaikista koulutuksista lisätietoja 11

12 M Y L LY H O I T O Y H D I S T Y S KOULUTUS Päihderiippuvuuden psykologiaa Päihderiippuvuus tietoisuuden ongelmana järjestetään tilauksesta, 1300 Luentopäivä on suunnattu päihdeongelmaisia kohtaaville sosiaali- ja terveydenhuollon ja työvoimahallinnon edustajille sekä viranomaistahoille ja tukipalveluiden tuottajille. Realiteettiterapian perusteet yksilön kasvun ja kehityksen tueksi , 550 Realiteettiterapia auttaa ihmistä selventämään, kuinka hän voi parhaiten täyttää tarpeensa. Koulutuksesta saat toimivat työvälineet niin oman elämän hallintaan kuin asiakkaidenkin ohjaukseen. Työnohjausta Toteutamme työnohjausta erityisesti työssään päihdehaittoja ja -ongelmaisia kohtaaville. Kuntomylly-kurssi , , ja , 1150 Kuntomyllyn tavoitteena on osallistujan päihdetilanteen tutkiminen, henkilökohtaisen jatkosuunnitelman laatiminen, fyysisen kunnon tilannekartoitus ja suositus perusliikuntaohjelmaksi sekä elämäntapojen suuntaaminen työkyvyn säilymistä edesauttavin tuloksin. Lisätietoja: puh. (03) , Olemme ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön asiantuntijajärjestö. Tiedotamme ja koulutamme sekä kehitämme uusia interventiomalleja ja hoitotyötä. Teemme tunnetuksi myllyhoidollista työotetta ja elämäntapaa. Kohderyhminämme ovat yritykset, yhteisöt ja yksilöt, joille tarjoamme toimivat ratkaisut päihdehaittoihin ja -ongelmiin. Myllyhoitoyhdistys ry PL 94 (Neulomotie 5) ORIMATTILA puh. (03) fax. (03) vuotta päihdetyön saralla Jane E. Smith Robert J. Meyers Kuinka motivoida PÄIHDEONGELMAINEN HOITOON läheisten avulla Asiantuntijoille ja ammattilaisille suunnattu menetelmäopas päihdeperheiden riippuvuutta ylläpitävästä yhteisödynamiikasta irrottautumiseen ja perheen jäsenten voimaannuttamiseen. 422 sivua, 28,00. Robert J. Meyers Brenda L. Wolfe Rakkaasta RAITIS vaihtoehtoja nalkuttamiselle, anelulle ja uhkailulle Keinoja päihdeperheen vuorovaikutuskuvioiden tunnistamiseen ja riippuvuudesta irrottautumiseen. Soveltuu hyvin läheisille ja kaikille läheisten kanssa työskenteleville. 240 sivua, 21,90. Anne Kujasalo Hannele Nykänen Viinin viemää, Nainen alkoholin ansassa 180 sivua, 20,00. Raisa Kettunen Airi Leppänen Myllyhoito, Alkoholismista päihteettömään elämäntapaan 164 sivua, 15,00. 12

13 P R O M A M A RY P S Y K O - T E A M K O U L U T U S O Y ProMama ry ProMama rf Koulutusta ja opastusta rintasyövän varhaistoteamisen edistämiseen ProMama ry toimii rintojen terveyden ja rintasyövän varhaistoteamisen edistämiseksi. Yhdistys opastaa naisia rintojen säännölliseen omatarkkailuun ja kouluttaa ohjaajia. Ohjaajakoulutus sisältää mm.: rinnan anatomia, terveet rinnat rintasyöpä: taustatekijät, esiintyvyys varhaistoteamismenetelmät rintojen omatarkkailu omatarkkailu rintasyöpähoidon jälkeen Ei osallistumismaksua. Aineistomaksu: Ohjaajakoulutuksen aineisto on maksullista. Siihen kuuluvat: Terveet rinnat rintasyöpä kirja, nippu tarkkailukortteja, rintojen tutkimisen opetustaulu, esitteitä, julisteita ja luentomonisteita. Hinta 50,00 euroa. Aineisto on saatavissa osittain myös ruotsiksi. PSYKO-TEAM KOULUTUS OY järjestää Helsingissä, Finlandia-talossa seminaarin MIKÄ PSYKOTERAPEUTTISESSA VUOROVAIKUTUKSESSA PARANTAA? Tiedot ja ohjelma kokonaisuudessaan: Tiedustelut ja ohjelmatilaukset: Maija Leinonen, puh. (09) Ilmoittautuminen mennessä. KOULUTUS Omatarkkailun opastus Opastus yli 10 h naisryhmille suomeksi tai ruotsiksi on maksuton. Alle 20 h ryhmille tilaisuus voidaan järjestää myös ProMaman toimistossa. Kysy koulutusta tai opastusta Räätälöimme kunkin naisryhmän ja/tai työyhteisön tarpeisiin sopivan kokonaisuuden. RAY tukee rintasyövän varhaistoteamisen edistämistä. Tiedotamme tilaisuuksista kotisivuillamme. Seuraa www-sivujamme Tilaa omatarkkailua tukevaa aineistoa Aineiston tilauslomake löytyy kotisivuiltamme. ProMama ry, Tilkankatu 7A, Helsinki puh: ma-ti klo faksi: s-posti: Muista myös 13

14 SUOMEN KASVATUS- JA PERHENEUVONTALIITTO RY SUOMEN MIELENTERVEYSSEURAN KOULUTUSKESKUS KOULUTUS 14

15 SLA:n kannanotto l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w w. s l a - r y. f i Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA Ry SUOMEN RYHMÄPSYKOTERAPIA RY liikunnan a m m a t t i l a i n e n Suomen ryhmäpsykoterapia ry Gruppsykoterapi & 4/08 VIIKARIHANKE i Finland rf etenee Esimies on puun ja kuoren välissä kansalliseen liikuntaohjelmaan: Konkretiaa ennaltaehkäisevään työhön Sisältää messuoppaan: ARENA08 VAATIVAN ERITYISTASON (VET) RYHMÄPSYKOANALYYTIKKOKOULUTUS Koulutuksen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2009 alussa. Hakuaika päättyy Tiedustelut: koulutusryhmäpsykoanalyytikko Kaj J. Davidkin fax (03) , puh Toimi heti! Tule Liikunnan Ammattilainen -lehden lukijaksi ja/tai Liikunnan Ammattilainen SLA ry:n jäseneksi. Palauta kuponki täytettynä messualueella oleviin laatikoihin, tai lähetä tilauksesi postitse, olemme maksaneet postimaksun puolestasi! Voit myös tilata Liikunnan Ammattilaisen tutustumistarjouksella tilaajapalvelustamme puh. (03) , Ammatti/koulutus: Sähköposti: Puhelinnumero: Postinro. ja postitoimipaikka: Osoite: Nimi: Ainaisjäsen (yli 60 v), jäsenmaksu 160 euroa Työtön, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi Eläkeläinen, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi KOLMIVUOTINEN ERITYISTASON (ET) RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS Koulutus on suunniteltu alkavaksi kevätkaudella 2009 Hakuaika päättyy Tiedustelut: koulutusryhmäpsykoanalyytikko Toini Juselius puh. (09) (k), (09) (t) VIIKONLOPPUSEMINAARI Miten kuulisimme olennaista -ryhmätransferenssin kuuleminen Lisätiedot ilmoittautumisohjeineen Koulutuksien esittelyt ja tarkemmat tiedot Tampereen Laserma Liikunnan Ammattilainen Tunnus Tampere Opiskelijajäsen, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi Perusjäsen, jäsenmaksu 30 euroa / vuosi Haluan liittyä Liikunnan Ammattilaiset SLA ry:n jäseneksi: YHDISTYKSEN OSOITE: Mannerheimintie 40 A 42, Helsinki Kyllä kiitos, Tilaan Liikunnan Ammattilaisen vuodeksi 2009 hintaan 50 euroa / 6 numeroa. Kaupanpäälle saan loppuvuoden numeroa ja Liikunnan Palveluopas 2009, joka toimitetaan minulle joulukuun lehden yhteydessä. Liikunnan Ammattilainen maksaa postimaksun TILAA LIIKUNNAN AMMATTILAINEN TUTUSTUMISTARJOUKSENA: LOPPUVUODEN 3 NUMEROA JA LIIKUNNAN PALVELUOPAS KAUPANPÄÄLLE, ETU 45 EUROA! liikun 4/08 TILAA Liikunnan Ammattilainen vuodeksi 2009, loppuvuoden 3 numeroa kaupan päälle! Tilaajalle veloituksetta Liikunnan Palveluopas 2009, arvo 20 euroa! Tai liity Liikunnan Ammattilaiset ry:n jäseneksi! 45! TUTUSTUMISETU Tilaukset: Asiakaspalvelu, puh (03) , KOULUTUS 15

16 KOULUTUS TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO 16

17 VUOROVAIKUTUSPROSESSIEN KOULUTUSKESKUS Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskuksen KOULUTUSOHJELMAT lähitulevaisuudessa KOULUTUS KOULUTETTUJEN PERHETERAPEUTTIEN OMAN PERHETAUSTATYÖSKENTELYN JATKORYHMÄ. Alkaa vuoden 2008 aikana. 1-VUOTINEN PARITERAPIAKOULUTUS KOULUTETUILLE PERHETERAPEUTEILLE alkaa vuoden 2009 alussa Helsingissä. 1-VUOTINEN TYÖNOHJAAJAKOULUTUS KOULUTETUILLE PERHE- TERAPEUTEILLE alkaa vuoden 2009 alussa. ERITYISTASON PERHETERAPIAKOULUTUS alkaa vuoden 2009 alussa Helsingissä. 1-VUOTINEN YKSILÖTERAPIAKOULUTUS KOULUTETUILLE PERHETERAPEUTEILLE alkaa vuoden 2009 syksyllä Helsingissä. VAATIVAN ERITYISTASON PERHETERAPIAKOULUTUS alkaa vuoden 2009 keväällä Helsingissä. ERITYISTASON PERHETERAPIAKOULUTUS NUORTEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE alkaa vuoden 2009 syksyllä Helsingissä. 2-VUOTINEN PERHETERAPEUTTISEN PERHETYÖN JA PSYKOTERAPIAN PERUSTAITOJEN KOULUTUS alkaa vuoden 2009 syksyllä Helsingissä. I-VUOTINEN SUKUTERAPIAKOULUTUS KOULUTETUILLE PERHETERAPEUTEILLE alkaa vuoden 2009 syksyllä Helsingissä. ERITYISTASON PERHE- JA PARITERAPIAKOULUTUS alkaa vuoden 2009 syksyllä Hämeenlinnassa. SOLVEIG-TERAPIAKOULUTUS MENNEISYYSMATKAILUMALLIN MUKAAN järjestetään tilauksesta sopimuksen mukaan. Olemme monelle eri taholle järjestäneet ja järjestämme jatkossakin perustason 2-vuotisia perheterapia- tai perhetyökoulutuksia. KIRJA: Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskuksen julkaisema kirja: Vuorovaikutuskuvioita tilattavissa hintaan 18,16 + toim.kulut 5,05 yhteensä 23,21 (hinnat sis. 8% alv) KOULUTTAJINA toimivat vaativan erityistason perheterapeutit Helena Lounavaara-Rintala, Jan-Christer Wahlbeck, ja Pirjo Vuornos, useassa Pekka Holm sekä muut alojensa erityisasiantuntijat. TIEDUSTELUT: Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus, Jarmo Lilja puh (klo 10-13), fax tai sähköposti: 17

18 P S Y K O L O G I A I N S T I T U U T T I S U O M E N A M T O Y JULKAISUT Koulutusta syksyllä 2008 ja alkuvuodesta 2009 Psykopatia pintaa syvemmältä , Hki Ilmoittautuminen viimeistään Pienen lapsen (8 18 kk) sosiaalisten kykyjen arvio , Hki Ilmoittautuminen viimeistään MIM-menetelmäkoulutus 16., 23. ja 30.1.; , Hki Ilmoittautuminen viimeistään Lisätiedot ja ilmoittautuminen p. (09) Uusia kirjoja ja materiaaleja T. Holm, T. Turunen, E. Isoniemi (kuv.) Minun suruni á 20 Aikuisen opas. Surutyökirja lapsille ja varhaisnuorille. 2. uusittu painos Saara Salo, Kirsi Tuomi ilmestyy Hoivaa ja leiki - lokakuussa! vauvan ja vanhemman vuorovaikutus Kati Kivisaari, Henriikka Seppänen Väkivalta, tunteet ja turvallisuus -sarja Kuinka ottaa väkivalta puheeksi Lisätiedot ja tilaukset p. (09) Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA Ry Kannet 08.indd :29:26 Tilaa Liikunnan palveluopas 2008 puh. (03)

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke ROVANIEMI OULU Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen henkilöstölle

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Ammattilaisille/Täydennyskoulutus/Koulutuskalenteri Koulutuksiin ilmoittautuminen:

Lisätiedot

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. TerveysInfo Arjen aapinen Julkaisu muistuttaa yksinkertaisista keinoista, joilla jokainen voi huolehtia mielensä hyvinvoinnista ja jaksamisestaan. 2005 maksuton, 17,6 x 17,6 cm : 24 s. :piirr. : 2 vär.

Lisätiedot

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. TerveysInfo Arjen aapinen Julkaisu muistuttaa yksinkertaisista keinoista, joilla jokainen voi huolehtia mielensä hyvinvoinnista ja jaksamisestaan. 2005 maksuton, 17,6 x 17,6 cm : 24 s. :piirr. : 2 vär.

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö 1 A-klinikkasäätiö Tampereen koulutusosasto Sumeliuksenkatu 13 A 2, 33100 Tampere Jukka Oksanen 045-65 789 67 toimisto: 03-253 9647, 03-253 9655 e-mail: koulutus.tampere@a-klinikka.fi A-KLINIKKASÄÄTIÖ

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 20.9.2016 ilkka.jokinen@vaalijala.fi 1 Teemat 1. Kohderyhmä 2. Liikkuvat kuntoutuspalvelut 3. Kokonaiskuntoutus 4. Osaamis- ja tukikeskukset 5. Vaalijalan

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Sosionomi (AMK) osaaminen alan työkentillä -hanke

Sosionomi (AMK) osaaminen alan työkentillä -hanke Sosionomi (AMK) osaaminen alan työkentillä -hanke Hankkeen tavoitteet On määritellä sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen tuottama työmarkkinoiden tulevaisuuden tarpeita vastaava osaaminen. Projektissa

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Esityksen aihe 9.10.2014

Esityksen aihe 9.10.2014 Tunne ja turvataidot osaamiseksi hankkeen satoa Helsinki Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen, Sirpa Valkama & Riitta Ala Luhtala 2 TUNNE JA TURVATAIDOT OSAAMISEKSI TUTA HANKE (2012 2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

ristön terveysriskien ehkäisy

ristön terveysriskien ehkäisy Kylmän n ja kuuman ympärist ristön terveysriskien ehkäisy yksikön johtaja Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden edistäminen Projektin tarkoitus Projektin päämäärä on estää ja vähentää

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

TerveysInfo. Depression orsakar muntorrhet. Depis Kirjasen tarkoitus on auttaa lukijaa tunnistamaan masennus ja hoitamaan sitä.

TerveysInfo. Depression orsakar muntorrhet. Depis Kirjasen tarkoitus on auttaa lukijaa tunnistamaan masennus ja hoitamaan sitä. TerveysInfo masennus Depis Kirjasen tarkoitus on auttaa lukijaa tunnistamaan masennus ja hoitamaan sitä. Duodecim 2009 6, 11 x 17,8 cm : 120 s. : mv. Hakusanat: hoito, ennaltaehkäisy, oireet, masennus

Lisätiedot

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö TerveysInfo 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä Vastaamalla tähän testiin, saat omaan käyttöösi tiedon, miten alkoholinkäyttösi sinuun vaikuttaa, ja miten suuria riskejä se tuottaa. 100 kpl/nippu

Lisätiedot

TerveysInfo. Babykunnande Vauvataitoa lehtinen ruotsinkielisenä.

TerveysInfo. Babykunnande Vauvataitoa lehtinen ruotsinkielisenä. TerveysInfo äidit 10 askelta onnistuneeseen imetykseen Julisteessa piirros imettävästä äidistä sekä suositus imetyksen suojelemisesta, edistämisestä ja tukemisesta. Suomen Kätilöliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

VAKAVASTI SAIRASTUNEEN

VAKAVASTI SAIRASTUNEEN KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO KOUVOLANKATU 24 45100 KOUVOLA 041-5181181 VAKAVASTI SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKEMINEN TÄYDENNYSKOULUTUS 2017 VAKAVASTI SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKEMINEN Tieto

Lisätiedot

Thesis-kilpailun opinnäytetyöt

Thesis-kilpailun opinnäytetyöt OAMK sosiaali- ja terveysalan yksikkö 2005 1 Thesis-kilpailun opinnäytetyöt Lea Rissanen yliopettaja, TtT 9.6.2005 Sosiaali-, terveys ja liikunta sekä humanistisen ja kasvatusalan opinnäytetyöt 2 Suomessa

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Mielenterveyshankkeiden tilannekatsaus ja jatkosuunnitelmat

Mielenterveyshankkeiden tilannekatsaus ja jatkosuunnitelmat Mielenterveyshankkeiden tilannekatsaus ja jatkosuunnitelmat Johtavien lääkäreiden Pohtimolampiseminaari 8.6.2007 Jorma Posio 1 Hankkeet ja hankkeiden hierarkia ja toiminnan painopisteet Strategiat Koulutus

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Maa Tutkinto Koulu Pituus. Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta. Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta

Maa Tutkinto Koulu Pituus. Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta. Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta Liite 1/1 Sosionomi (AMK)- tutkintoa vastaavat tutkinnot Euroopassa Maa Tutkinto Koulu Pituus Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta 210 ECTS Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta 210

Lisätiedot

TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA

TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA TAITEESTA JA KULTTUURISTA HYVINVOINTIA Eeva Mäkinen FT, projektijohtaja Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala Kuopion konservatorio Takuulla! Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10.

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10. Kaupunginhallitus 31 02.02.2015 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen vuonna 2015 189/01.01.00.00/2015 Kaupunginhallitus 02.02.2015 31 Valmistelijat: terveyspalveluiden päällikkö Sara Sarjakoski-Peltola,

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Tietopankki/Koulutus ja opetus Koulutuksiin ilmoittautuminen: Satakunnan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO

KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO HAKULOMAKE 1/6 KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO Hakuaika päättyy 14.2.2014 klo 15.45. Hakemus ja sen liitteet jätetään 3 kappaleena

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Hoitotyön haasteet Kainuussa Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Missä mennään sosiaali- ja terveydenhuollossa? valtakunnallinen kehitys Pohjois-Suomen erva-alue maakunnallinen / paikallinen

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Luottamusmieskoulutus Tehy 18.1.-20.1. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/05) Tehy 26.-28.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (1/05)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus koskien Stadin aikuisopiston hoitotyön opettajan virkasuhteen täyttämistä HEL 2015-012221 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

LUUSTOASIALLA YHDESSÄ -koulutus- ja verkostoitumispäivä Tampere

LUUSTOASIALLA YHDESSÄ -koulutus- ja verkostoitumispäivä Tampere LUUSTOASIALLA YHDESSÄ -koulutus- ja verkostoitumispäivä 19.5.2015 Tampere AJANKOHTAISET TERVEISET LUUSTOLIITOSTA Luustoliitto Ammattilaisille hyödynnettäväksi Ajankohtaista Pauliina Tamminen Luustoneuvoja-projektipäällikkö

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

omallepolulle Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun KORKEAKOULUUN

omallepolulle Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun KORKEAKOULUUN omallepolulle KORKEAKOULUUN Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun Osallistu Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun tarjoamille

Lisätiedot

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Tehy 14.-16.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (3/07) Tehy 4.-6.2. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/08)

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Maksutonta koulutusta!

Maksutonta koulutusta! Maksutonta koulutusta! Liikuntaa järjestävien yhdistysten toimihenkilöille, ohjaajille ja valmentajille Syksy 2011 Kevät 2012 Turun seudun kunnat tarjoavat yhdessä Sinulle - ohjaaja, valmentaja tai seuran

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Kriisit ja selviytymisen tukeminen Psykologi,

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) 3.10.2013 Marika Nevala, Merja Turpeinen, Eva Tuominen, Anne Salmi, Lea Henriksson, Jaana Laitinen 2.10.2013 M Turpeinen,

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

KUTSU: DRPRESSIOKOULUN OHJAAJAKOULUTUKSEEN ja ALOITUSSEMINAARIIN

KUTSU: DRPRESSIOKOULUN OHJAAJAKOULUTUKSEEN ja ALOITUSSEMINAARIIN KUTSU: DRPRESSIOKOULUN OHJAAJAKOULUTUKSEEN ja ALOITUSSEMINAARIIN Aika : Avoin aloitusseminaari 1.8.2007 (ks. ohjelmaliite 1) Depressiokoulun ohjaajakoulutus, erillinen ohjelma (ks. liite 2) Paikka : Kohderyhmä

Lisätiedot