SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALA"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Koulutus Julkaisut Tapahtumat Kontaktit 2008 Syksy SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN HÖSTEN 2008 KOULUTUS Eerikkilän Urheiluopisto Hämeen Kesäyliopisto Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Jyväskylän kristillinen opisto Kansanterveyslaitos KH FIN Oy Kuopion kesäyliopisto Mannerheimin lastensuojeluliitto Metropolia Ammattikorkeakoulu Myllyhoitoyhdistys Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu ProMama ry Psyko-Team Koulutus Oy Satakunnan Ammattikorkeakoulu Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry Suomen Mielenterveysseuran koulutuskeskus Suomen ryhmäpsykoterapia ry Tampereen kesäyliopisto Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus JULKAISUT Liikunnan ammattilainen -lehti Psykologien Kustannus Oy Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto TAPAHTUMAT Lastensuojelun keskusliitto Mielenterveyden keskusliitto / Mielenterveysmessut Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry KONTAKTITIEDOT Elämäntapaliitto ry Innofocus Itä-Suomen liikuntaopisto Koulutuskeskus Tavastia Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Mikkelin Ammattikorkeakoulu Raittiuden Ystävät ry Sosiaalipedagogiikan säätiö STAL-Palvelut Oy

2

3 w w w. s o s t e r k o u l u t u s. f i SOSIAALI- JA TERVEYSALA Koulutus Julkaisut Tapahtumat Kontaktit 2008 Syksy UTBILDNINGEN I SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN VÅREN 2008 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN HÖSTEN 2008 Sosiaali- ja terveysala -opas syksy 2008 ja Hyvä Ikä messuopas käyttöösi, ole hyvä! Hyvä lukija, Suositun Koulutus Sosiaali- ja terveysalalla -oppaan nimi muuttuu. Uusi nimi kuvaa entistä paremmin oppaan monipuolista, alan ammattilaisia palvelevaa sisältöä. Syksystä 2008 alkaen oppaan nimi on ytimekkäästi: SOSIAALI- JA TERVEYSALA Koulutus Julkaisut Tapahtumat - Kontaktit Tämä syksyn 2008 numero tarjoaa alan ammattilaisille ja asiantuntijoille ajantasaista hyötytietoa. Se on helppo ja kätevä tapa löytää erilaisiin tarpeisiin parhaiten sopiva koulutustilaisuus, tapahtuma tai julkaisu. Oppaamme avulla tutustut yhteistyökumppaniemme monipuoliseen tarjontaan. Sosiaali- ja terveysalan koulutustilaisuudet, julkaisut, tapahtumat sekä alan organisaatiot on ryhmitelty omiksi kokonaisuuksikseen. SOSIAALI- JA TERVEYSALA -julkaisun uudistunut internetpalvelu antaa lisäinformaatiota ilmoittajiemme kotisivuille olevien kontaktilinkkien avulla. Tämän oppaan yhteydessä on myös Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa pidettävän Hyvä Ikä 2008 Ikääntymisen ja vanhustyön erikoismessut ja seminaarit - tapahtuman virallinen messuopas. Hyvä Ikä 2008 on vanhustyön monipuolisin tapahtuma, jossa luodaan katsaus alan tulevaisuuteen ja palvelu tarjontaan. Messuilta saat uudet ratkaisut, tuoreimman tiedon ja viimeisimmät tuotteet ikäihmisten, heidän omaistensa ja alan ammattilaisten parhaaksi. Tule mukaan! Rekisteröidy veloituksetta Hyvä Ikä messukävijäksi tapahtuman internetsivuilla Tervetuloa Hyvä Ikä -messuille! Koulutus- ja messuterveisin, Jarmo Myllysilta toimitussihteeri Osoite: PL 395, Helsinki puh/fax: , gsm: vastaava toimittaja: Jarmo Myllysilta / Suomen AMT Oy ISSN Savion Kirjapaino Oy, Kerava 2007

4 kevät 2009 Sosiaali- ja terveysala KEVÄT oppaan ilmoittajille Sosiaali- ja terveysala kevät opas ilmestyy tammikuun 26. päivä. Sosiaali- ja terveysalan KEVÄT oppaan PAINOS on kpl. Postitus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille kpl Kevään 2009-oppaan ilmoitusten tulee olla taittajalla viimeistään 15. joulukuuta Ilmoitushinnat Sosiaali- ja terveysala kevät 2009 opas mv 2-väri 4-väri 2/ e 1/ e 1/ e kansi 1450 e takakansi 1650 e Kontaktitiedot yrityshakemistoon 4-v logolla 245 e Alv 22 % lisätään hintoihin. Tämä opas postitetaan veloituksettaseuraaviin paikkoihin: A-killat ja -klinikat Ammattikorkeakoulut Erityis- ja harjaantumiskoulut Erityishuoltopiirit ja keskuslaitokset Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Kansalais- ja työväenopistot Kansanopistot Kansaneläkelaitosten toimistot Kasvatus- ja perheneuvolat Kesäyliopistot Koulukodit Kriminaalihuoltoyhdistykset Kunnan- ja kaupunginjohtajat Lasten- ja nuorisokodit Lääkäriasemat Lääninhallitukset Mielenterveysyksiköt ja -toimistot Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset Päihdehuollon asumis- ja kuntoutusyksiköt Pääkirjastot Sairaalat Sairaanhoitopiirit Seurakunnat Sosiaalialan osaamiskeskukset Sosiaali- ja terveysalan julkaisut Sosiaalitoimistot Terveyskeskukset TE-keskusten työvoima- ja yritysosastot Terveyslautakuntien sihteerit Työvoimapiirit Vammaisneuvostot Vanhainkodit Vanhusten kotipalvelut Vankilat Varusmiestoimikunnat Vastaanottokeskukset Kokous- ja kongressipaikat näytteilleasettajat: MielenterveysMessut Hyvä Ikä 08, Terve-Sos Levikki yhteensä kpl Oppaan ilmoitukset löytyvät myös -sivuilta Materiaalien toimitusosoite: Suomen AMT Oy PL Helsinki fax (09) Lisätiedot Jarmo Myllysilta Suomen AMT Oy PL Helsinki gsm: fax:

5 s i s ä l l y s KOULUTUS Eerikkilän Urheiluopisto... 6 Hämeen Kesäyliopisto... 6 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu... 7 Jyväskylän kristillinen opisto... 8 Kansanterveyslaitos... 8 KH FIN OY... 9 Kuopion kesäyliopisto Mannerheimin lastensuojeluliitto... 7 Metropolia Ammattikorkeakoulu Myllyhoitoyhdistys Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu ProMama ry Psyko-Team Koulutus Oy Satakunnan Ammattikorkeakoulu... 2 Suomen AMT Oy Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry Suomen Mielenterveysseuran koulutuskeskus Suomen ryhmäpsykoterapia ry Tampereen kesäyliopisto Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus JULKAISUT Liikunnan ammattilainen -lehti... 9, 15 Psykologien Kustannus Oy Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto TAPAHTUMAT Lastensuojelun keskusliitto Mielenterveyden keskusliitto / Mielenterveysmessut Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry...21 KONTAKTITIEDOT Elämäntapaliitto ry Innofocus Itä-Suomen liikuntaopisto Koulutuskeskus Tavastia Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Mikkelin Ammattikorkeakoulu Raittiuden Ystävät ry Sosiaalipedagogiikan säätiö STAL-Palvelut Oy WWW-kontaktitiedot muista: www. sosterkoulutus.fi 5

6 KOULUTUS E E R I K K I L Ä N U R H E I L U O P I S T O H Ä M E E N K E S Ä Y L I O P I S T O 6

7 J Y V Ä S K Y L Ä N A M M AT T I K O R K E A K O U L U M A N N E R H E I M I N L A S T E N S U O J E L U L I I T T O Osaaminen kilpailukyvyksi Laajenna osaamistasi täydennyskoulutuksilla KunnonHoitaja , hinta 140 euroa Työttömän terveystarkastus terveyden edistämisen osaamisalueena, 5 op , hinta 520 euroa Moniaistillisuus asiakastyössä, 8 op , 700 euroa Voimavara- ja ratkaisukeskeinen ohjaaminen hoitotyössä -verkkokurssi, 5 op , hinta 280 euroa Lantionpohjan toiminta ja toimintahäiriöiden hoito, 3 op ja , hinta 550 euroa Ryhmänohjaustaidot, 5 op /2009 Turvaa lapsen ja nuoren elämään, 3 op ja , 300 euroa Potilassiirrot hoitotyössä - osa työhyvinvointia, 3 op , hinta 300 euroa VanhusValmentaja , hinta 140 euroa Työnohjaajakoulutus, 60 op syksy 2008 syksy 2010 i KOULUTUS teemapäivät Hinta 90 euroa/päivä Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmät (40 euroa) Kun kuulo ja näkö heikkenevät - miten tukea ikäihmistä? Avoin dialogisuus asiakastyössä Parisuhde- ja seksuaalineuvonnan haasteita ammatilliset erikoistumisopinnot Haku tammikuussa 2009 alkaviin sosiaali- ja terveysalan ammatillisiin erikoistumisopintoihin alkaa lokakuussa. Seuraa www-sivujamme! Lisätietoja i 7

8 J Y V Ä S K Y L Ä N K R I S T I L L I N E N O P I S T O K A N S A N T E R V E Y S L A I T O S KOULUTUS Syvennä osaamistasi päivitä ammattitaitoasi Ammatillisia tutkintoja Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lasten ja nuorten erityisohjaaja Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Perhepäivähoitaja Koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto Vapaan sivistystyön koulutusohjelmat Kasvatus- ja opetustyön linja Teatteri-ilmaisun linja Kipinä -käsillä käteväksi Graafinen suunnittelu Perusopetuksen lisäopetus Maahanmuuttajakoulutusta Lyhytkursseja mm Paikat siistiksi ja kukat kukoistamaan Vauhtia vanhustyöhön Kirkkotekstiilien ja arvoesineiden hoito Lapsilähtöinen työskentely välineitä ja menetelmiä ilmaisukasvatukseen Erityistä tukea tarvitseva lapsi ryhmässä Sururyhmien ohjaajille työnohjauksellinen koulutus ja tietojen päivitys Monikulttuurinen vuorovaikutus haaste vai mahdollisuus? Tarmoa työhön Kuinka kesytän rasavillin? Joulupaja Sulkulantie 28, Jyväskylä P. (014) Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet Valtakunnallinen ikäihmisten kaatumisten ehkäisy -koulutus Iäkkään henkilön kaatumisriski voidaan tunnistaa ja kaatumisia ennaltaehkäistä Kansanterveyslaitoksen koti- ja vapaa-ajantapaturmien ehkäisyn yksikkö järjestää sosiaali- ja terveysalan opettajille ja kouluttajille maksuttoman koulutuksen, joka pohjautuu materiaaliin: Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat Opas kaatumisten ja murtumien ehkäisyyn (IKINÄ-opas) Aika Torstai , klo Koulutuspaikka Kansanterveyslaitos, Mannerheimintie 166, Helsinki Ilmoittautuminen mennessä Kansanterveyslaitos, Ritva Salmela, p tai sähköpostitse Ota yhteyttä tai käy nettisivuillamme jos haluat lisää tietoa koulutuksistamme. Seuraava ikinä-koulutus järjestetään KTL, Koti- ja vapaa-ajantapaturmien ehkäisyn yksikkö Opas on oiva materiaali opetuksessa! 8

9 4/08 SLA:n kannanotto kansalliseen liikuntaohjelmaan: l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w w. s l a - r y. f i VIIKARIHANKE etenee Esimies on puun ja kuoren välissä Sisältää messuoppaan: Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA Ry K H F I N N O Y L I I K U N N A N A M M AT T I L A I N E N KOULUTUS a m m a t t i l a i n e n liikunnan 1/08 l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w. s l a - r y. f i liikunnan 2/08 a m m a t t i l a i n e n liikunnan & Konkretiaa ennaltaehkäisevään työhön a m m a t t i l a i n e n l e h t i l i k u j a l e j a l i k u t a j a l e w w. s l a - r y. f i ARENA08 liikun 4/08 4/08 Jäähalli ammattilaisen työpaikka YRITTÄJYYS VAATII INTOA JA USKALLUSTA liikunnan liikunnanliikunnan liikunnan SLA:n kannanotto kansalliseen liikuntaohjelmaan: Konkretiaa ennalta- ehkäisevään työhön a m m a t t i l a i n e n l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w. s l a - r y. f i VIIKARIHANKE etenee Esimies on puun ja kuoren välissä ARENA08 TEKONURMET tulivat jäädäkseen Urheiluopistot tähtäävät tulevaisuuteen l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w. s l a - r y. f i 4/08 Sisältää messuoppaan: 3/08 Hyvät esimiehet KANSALAISOPISTOT liikuntatoimijoina Kevät tulee avojaloin onko heitä? a m m a t t i l a i n e n Toimi heti! Tule Liikunnan Ammattilainen -lehden lukijaksi ja/tai Liikunnan Ammattilainen SLA ry:n jäseneksi. Palauta kuponki täytettynä messualueella oleviin laatikoihin, tai lähetä tilauksesi postitse, olemme maksaneet postimaksun puolestasi! Voit myös tilata Liikunnan Ammattilaisen tutustumistarjouksella tilaajapalvelustamme puh. (03) , fax (03) , TILAA LIIKUNNAN AMMATTILAINEN TUTUSTUMISTARJOUKSENA: LOPPUVUODEN 3 NUMEROA JA LIIKUNNAN PALVELUOPAS KAUPANPÄÄLLE, ETU 45 EUROA! Kyllä kiitos, Tilaan Liikunnan Ammattilaisen vuodeksi 2009 hintaan 50 euroa / 6 numeroa. Kaupanpäälle saan loppuvuoden numeroa ja Liikunnan Palveluopas 2009, joka toimitetaan minulle joulukuun lehden yhteydessä. Haluan liittyä Liikunnan Ammattilaiset SLA ry:n jäseneksi: Perusjäsen, jäsenmaksu 30 euroa / vuosi Opiskelijajäsen, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi Eläkeläinen, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi Työtön, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi Ainaisjäsen (yli 60 v), jäsenmaksu 160 euroa Nimi: Osoite: Postinro. ja postitoimipaikka: Puhelinnumero: Sähköposti: Ammatti/koulutus: l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w. s l a - r y. f i SEURATOIMINTA tarvitsee päätoimisia tekijöitä Opinnäytetöiden parhaimmistoa HYVÄ JOHTAJA tunnistaa heikkoudet ja vahvuudet KESÄ Tampereen Laserma Liikunnan Ammattilainen Tunnus Tampere liikuttaa kaikkia Liikunnan Ammattilainen maksaa postimaksun Tilaukset: Asiakaspalvelu, puh (03) , TILAA Liikunnan Ammattilainen vuodeksi 2009, loppuvuoden 3 numeroa kaupan päälle! Tilaajalle veloituksetta Liikunnan Palveluopas 2009, arvo 20 euroa! Tai liity Liikunnan Ammattilaiset ry:n jäseneksi! 45! TUTUSTUMISETU 9

10 K U O P I O N K E S Ä Y L I O P I S T O KOULUTUS Kuopion toimipaikka puh , Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset koulussa - opetushallinnon perusteet ja käytännöt 19.9., 75 e Synnynnäinen yksilöllisyys 25.9., 43 e Intialaisen päähieronnan peruskurssi , 180 e Ääniterapian uudet tuulet 1.10., 88 e Lasten havainnointi ja dokumentointi päivähoidon kasvatuksen ja opetuksen arjessa 3.10., 40 e Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) peruskurssi , 200 e Yhteistoiminnallinen oppiminen 8.10., 35 e Lapsen kielellisen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa 9.10., 70 e Lapsen elatus , 84 e Aggressiokasvatus ja vahvojen tunteiden kesyttäminen , 70 e Saattohoitoseminaari , 140 e Lukivaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen varhaiskasvatuksessa , 70 e Mielenterveys- ja käyttäytymisongelmat kehitysvammaisilla , 80 e Sykkiikö rytmi ja soiko musiikki? , 70 e Oppimistyyleistä apua eriyttämiseen 5.11., 35 e Vaativat asiakkaat 6.11., 74 e Ryhmätheraplayn peruskurssi ja , 340 e Ihmisen oman äänen kuuleminen - Narratiivinen lähestymistapa , 145 e Missä pettää, jos ääni jättää? , 40 e Puheterapia etenevissä aikuisneurologisissa sairauksissa , 84 e Pelottava vanhemmuus - lasten kaltoinkohtelu, lapsen ja perheen auttaminen , 78 e Vieraan kielen oppimisvaikeuksien kartoittaminen ja kuntouttaminen - Diagnoosista täsmähoitoon , 78 e Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) jatkokurssi , 200 e Psyykkinen traumatisoituminen ja sen hoito 24.2., 78 e Vanhusten kaltoinkohtelu ja itsensä laiminlyönti iäkkäänä 10.3., 95 e Avointa yliopisto-opetusta lukuvuonna Kuopiossa Aikuiskasvatuksen perus- ja aineopinnot (JoY) Erityispedagogiikan perusopinnot (JoY) Draamakasvatus perus- ja aineopinnot (JY) Hallinto-oikeuden perusopinnot (JoY) Henkilöstöjohtamisen perus- ja aineopinnot (JY) Kasvatustieteen perus-, aine- ja syventävät opinnot (JoY) Nuorisotutkimuksen perusopinnot (JoY) Psykologian aineopinnot (JY) Suomen kielen perus- ja aineopinnot (JY) Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot (JY) Tasa-arvo-oikeus (JoY) Työ- ja organisaatiopsykologian perus- ja aineopinnot (JoY) Yhteisöviestinnän perusopinnot (JY) Iisalmen toimipaikka puh. (017) , Varkauden toimipaikka puh Kielikurssit Yleissivistävä koulutus Ikääntyvien yliopisto Yleisöluennot Lisätiedot, ilmoittautumiset ja koko kurssivalikoima internetissä Kaikille avointa ympäri vuoden Mielenterveyden ensiapu I ja 27.9., 100 e Huolen puheeksiottaminen 1.10., 70 e Kiusaamisen vastavoimat koulussa, kotona ja päivähoidossa 7.10., 95 e Kuolinpesä, leski ja perilliset , 64 e Lapsen elatus , 84 e Mielenterveyden ensiapu II ,100 e Sykkiikö rytmi ja soiko musiikki? tutustumismatka musiikkikasvatukseen , 70 e Jämäkkä asiantuntija pärjää! , 70 e Vastarinnasta vastarannalle - miten tehdä yhdessä muutoksesta mahdollisuus ,70 e Vaativat asiakkaat 7.11., 74 e Soveltuvuusarviointi ja rekrytointi , 60 e Haastava ihminen esimiehen kuormitustekijänä 3.2., 85 e Työsukupolvien kohtaaminen 24.2., 73 e Vanhusten kaltoinkohtelu ja itsensä laiminlyönti iäkkäänä 11.3., 95 e Erityispedagogiikan aineopinnot (JY) Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (JY) Kasvatustieteen aineopinnot (JY) Psykologian perusopinnot (KY) ja aineopinnot (JY) Sosiaalityön perusopinnot (KY) Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset koulussa - opetushallinnon perusteet ja käytännöt 24.9., 75 e Motivoiva johtaminen 8.10., 60 e Huolen puheeksiottaminen , 58 e Lapsi ja nuori sosiaalityön asiakkaana , 75 e Soveltuvuusarviointi ja rekrytointi , 88 e Tasa-arvon edistäminen tavoitteellisesti käytännön tasa-arvosuunnittelu , 80 e Sosiaali- ja terveyshallinto luottamushenkilökoulutus , 75 e Kouluhallintoa luottamushenkilöille , 75 e Ikääntyvien alkoholin käyttö työntekijän haasteena , 60 e Erityispedagogiikan perusopinnot (JY) Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (JY) Sosiaalihallintotieteen perusopinnot (KY) Terveyshallintotieteen perusopinnot (KY) Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (JoY) 10

11 M E T R O P O L I A A M M AT T I K O R K E A K O U L U P I R K A N M A A N A M M AT T I K O R K E A K O U L U Vahvista osaamistasi Metropoliassa. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja EVTEKammattikorkeakoulu yhdistyivät elokuun alussa Metropolia Ammattikorkeakouluksi. Metropolia tarjoaa aikuisopiskelijoille monipuolisia ja joustavia korkeakouluopintoja oman ammattitaidon kehittämiseksi kulttuurin alalla, liiketaloudessa, sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikassa. Sosiaali- ja terveysalan opinnot Metropoliassa keväällä 2009 Suorita AMK-tutkinto työn ohessa Sairaanhoitaja (AMK) 180 opintopistettä (op) Toimintaterapeutti (AMK) 180 op KOULUTUS Täydennä tutkintosi AMK-tutkinnoksi Terveydenhoitaja (AMK) 90 op Kyky jättää jälkensä Kehitä itseäsi erikoistumisopinnoissa Johtaminen ja kehittämistyö 60 op Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op Haavanhoito 30 op Kuulontutkijan erikoistumisopinnot 30 op Ultraäänihoitaja 30 op Seksologia 30 op Hakuaika Lisätietoja Kulttuuri Liiketalous Sosiaali- ja terveysala Tekniikka ja liikenne Lisä- ja täydennyskoulutusta syksyllä _Metropolia_Aikuisk_Sosiaali_140x110.indd :14:34 Nivelten tuho - tekonivelpotilaan Tekonivelpotilaan hoitoketjuun liittyvien prosessien kudospatofysiologiaa kehittäminen ja Verenkuvavalmisteen visuaalinen tarkastelu Kokonaisvaltainen haavanhoito 12.9., 3.10., , Tahaton lapsettomuus tutkimukset ja ja (5 op) hoitomahdollisuudet Lisätiedot ja ilmoittautumiset: koulutussihteeri Pirja Fagerlund, p. (03) Voit ilmoittautua myös sähköisellä lomakkeella osoitteessa Ammatillisia erikoistumisopintoja keväällä 2009 Diabeteksen ehkäisy ja hoito, 30 op Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, 30op Lastensuojelu ja perhetyö, 30 op Avointa ammattikorkeakouluopetusta syksyllä 2008 Sydänpotilaan hoitotyö, 30 op Työnohjaajakoulutus, 60 op* Työterveyshuollon erikoistumisopinnot, 30 op Hakuaika koulutuksiin on päättyen kello Koulutusten hinta on 168 (*60 op 336 ). Toteutus Tampereella. Lisätietoja: koulutuskoordinaattori Anne Kivelä, p. (03) , Suru-, luopuminen ja kuolema hoitotyön haasteina Potilaan siirtyminen ja siirtäminen teorioista tekoihin Monikulttuurinen mentorointi I ja II Väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen Johdantokurssi Basic Body Awareness terapiaan Verkko-opinnot: Lääkehoidon erityiskysymyksiä Tietoa ja taitoa hoitajille diabeetikon hoidosta ja ohjauksesta Kehityspsykologia Tartuntataudit, niiden ennaltaehkäisy ja hoito Väestön terveys, terveydenhoitotyötä sosionomeille Globaali terveys E-lomake työvälineenä Microsoft Office Visio perusteet Lisätiedot ja ilmoittautumiset: tai toimistosihteeri Hannele Erkkilä p. (03) Kaikista koulutuksista lisätietoja 11

12 M Y L LY H O I T O Y H D I S T Y S KOULUTUS Päihderiippuvuuden psykologiaa Päihderiippuvuus tietoisuuden ongelmana järjestetään tilauksesta, 1300 Luentopäivä on suunnattu päihdeongelmaisia kohtaaville sosiaali- ja terveydenhuollon ja työvoimahallinnon edustajille sekä viranomaistahoille ja tukipalveluiden tuottajille. Realiteettiterapian perusteet yksilön kasvun ja kehityksen tueksi , 550 Realiteettiterapia auttaa ihmistä selventämään, kuinka hän voi parhaiten täyttää tarpeensa. Koulutuksesta saat toimivat työvälineet niin oman elämän hallintaan kuin asiakkaidenkin ohjaukseen. Työnohjausta Toteutamme työnohjausta erityisesti työssään päihdehaittoja ja -ongelmaisia kohtaaville. Kuntomylly-kurssi , , ja , 1150 Kuntomyllyn tavoitteena on osallistujan päihdetilanteen tutkiminen, henkilökohtaisen jatkosuunnitelman laatiminen, fyysisen kunnon tilannekartoitus ja suositus perusliikuntaohjelmaksi sekä elämäntapojen suuntaaminen työkyvyn säilymistä edesauttavin tuloksin. Lisätietoja: puh. (03) , Olemme ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön asiantuntijajärjestö. Tiedotamme ja koulutamme sekä kehitämme uusia interventiomalleja ja hoitotyötä. Teemme tunnetuksi myllyhoidollista työotetta ja elämäntapaa. Kohderyhminämme ovat yritykset, yhteisöt ja yksilöt, joille tarjoamme toimivat ratkaisut päihdehaittoihin ja -ongelmiin. Myllyhoitoyhdistys ry PL 94 (Neulomotie 5) ORIMATTILA puh. (03) fax. (03) vuotta päihdetyön saralla Jane E. Smith Robert J. Meyers Kuinka motivoida PÄIHDEONGELMAINEN HOITOON läheisten avulla Asiantuntijoille ja ammattilaisille suunnattu menetelmäopas päihdeperheiden riippuvuutta ylläpitävästä yhteisödynamiikasta irrottautumiseen ja perheen jäsenten voimaannuttamiseen. 422 sivua, 28,00. Robert J. Meyers Brenda L. Wolfe Rakkaasta RAITIS vaihtoehtoja nalkuttamiselle, anelulle ja uhkailulle Keinoja päihdeperheen vuorovaikutuskuvioiden tunnistamiseen ja riippuvuudesta irrottautumiseen. Soveltuu hyvin läheisille ja kaikille läheisten kanssa työskenteleville. 240 sivua, 21,90. Anne Kujasalo Hannele Nykänen Viinin viemää, Nainen alkoholin ansassa 180 sivua, 20,00. Raisa Kettunen Airi Leppänen Myllyhoito, Alkoholismista päihteettömään elämäntapaan 164 sivua, 15,00. 12

13 P R O M A M A RY P S Y K O - T E A M K O U L U T U S O Y ProMama ry ProMama rf Koulutusta ja opastusta rintasyövän varhaistoteamisen edistämiseen ProMama ry toimii rintojen terveyden ja rintasyövän varhaistoteamisen edistämiseksi. Yhdistys opastaa naisia rintojen säännölliseen omatarkkailuun ja kouluttaa ohjaajia. Ohjaajakoulutus sisältää mm.: rinnan anatomia, terveet rinnat rintasyöpä: taustatekijät, esiintyvyys varhaistoteamismenetelmät rintojen omatarkkailu omatarkkailu rintasyöpähoidon jälkeen Ei osallistumismaksua. Aineistomaksu: Ohjaajakoulutuksen aineisto on maksullista. Siihen kuuluvat: Terveet rinnat rintasyöpä kirja, nippu tarkkailukortteja, rintojen tutkimisen opetustaulu, esitteitä, julisteita ja luentomonisteita. Hinta 50,00 euroa. Aineisto on saatavissa osittain myös ruotsiksi. PSYKO-TEAM KOULUTUS OY järjestää Helsingissä, Finlandia-talossa seminaarin MIKÄ PSYKOTERAPEUTTISESSA VUOROVAIKUTUKSESSA PARANTAA? Tiedot ja ohjelma kokonaisuudessaan: Tiedustelut ja ohjelmatilaukset: Maija Leinonen, puh. (09) Ilmoittautuminen mennessä. KOULUTUS Omatarkkailun opastus Opastus yli 10 h naisryhmille suomeksi tai ruotsiksi on maksuton. Alle 20 h ryhmille tilaisuus voidaan järjestää myös ProMaman toimistossa. Kysy koulutusta tai opastusta Räätälöimme kunkin naisryhmän ja/tai työyhteisön tarpeisiin sopivan kokonaisuuden. RAY tukee rintasyövän varhaistoteamisen edistämistä. Tiedotamme tilaisuuksista kotisivuillamme. Seuraa www-sivujamme Tilaa omatarkkailua tukevaa aineistoa Aineiston tilauslomake löytyy kotisivuiltamme. ProMama ry, Tilkankatu 7A, Helsinki puh: ma-ti klo faksi: s-posti: Muista myös 13

14 SUOMEN KASVATUS- JA PERHENEUVONTALIITTO RY SUOMEN MIELENTERVEYSSEURAN KOULUTUSKESKUS KOULUTUS 14

15 SLA:n kannanotto l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w w. s l a - r y. f i Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA Ry SUOMEN RYHMÄPSYKOTERAPIA RY liikunnan a m m a t t i l a i n e n Suomen ryhmäpsykoterapia ry Gruppsykoterapi & 4/08 VIIKARIHANKE i Finland rf etenee Esimies on puun ja kuoren välissä kansalliseen liikuntaohjelmaan: Konkretiaa ennaltaehkäisevään työhön Sisältää messuoppaan: ARENA08 VAATIVAN ERITYISTASON (VET) RYHMÄPSYKOANALYYTIKKOKOULUTUS Koulutuksen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2009 alussa. Hakuaika päättyy Tiedustelut: koulutusryhmäpsykoanalyytikko Kaj J. Davidkin fax (03) , puh Toimi heti! Tule Liikunnan Ammattilainen -lehden lukijaksi ja/tai Liikunnan Ammattilainen SLA ry:n jäseneksi. Palauta kuponki täytettynä messualueella oleviin laatikoihin, tai lähetä tilauksesi postitse, olemme maksaneet postimaksun puolestasi! Voit myös tilata Liikunnan Ammattilaisen tutustumistarjouksella tilaajapalvelustamme puh. (03) , Ammatti/koulutus: Sähköposti: Puhelinnumero: Postinro. ja postitoimipaikka: Osoite: Nimi: Ainaisjäsen (yli 60 v), jäsenmaksu 160 euroa Työtön, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi Eläkeläinen, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi KOLMIVUOTINEN ERITYISTASON (ET) RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS Koulutus on suunniteltu alkavaksi kevätkaudella 2009 Hakuaika päättyy Tiedustelut: koulutusryhmäpsykoanalyytikko Toini Juselius puh. (09) (k), (09) (t) VIIKONLOPPUSEMINAARI Miten kuulisimme olennaista -ryhmätransferenssin kuuleminen Lisätiedot ilmoittautumisohjeineen Koulutuksien esittelyt ja tarkemmat tiedot Tampereen Laserma Liikunnan Ammattilainen Tunnus Tampere Opiskelijajäsen, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi Perusjäsen, jäsenmaksu 30 euroa / vuosi Haluan liittyä Liikunnan Ammattilaiset SLA ry:n jäseneksi: YHDISTYKSEN OSOITE: Mannerheimintie 40 A 42, Helsinki Kyllä kiitos, Tilaan Liikunnan Ammattilaisen vuodeksi 2009 hintaan 50 euroa / 6 numeroa. Kaupanpäälle saan loppuvuoden numeroa ja Liikunnan Palveluopas 2009, joka toimitetaan minulle joulukuun lehden yhteydessä. Liikunnan Ammattilainen maksaa postimaksun TILAA LIIKUNNAN AMMATTILAINEN TUTUSTUMISTARJOUKSENA: LOPPUVUODEN 3 NUMEROA JA LIIKUNNAN PALVELUOPAS KAUPANPÄÄLLE, ETU 45 EUROA! liikun 4/08 TILAA Liikunnan Ammattilainen vuodeksi 2009, loppuvuoden 3 numeroa kaupan päälle! Tilaajalle veloituksetta Liikunnan Palveluopas 2009, arvo 20 euroa! Tai liity Liikunnan Ammattilaiset ry:n jäseneksi! 45! TUTUSTUMISETU Tilaukset: Asiakaspalvelu, puh (03) , KOULUTUS 15

16 KOULUTUS TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO 16

17 VUOROVAIKUTUSPROSESSIEN KOULUTUSKESKUS Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskuksen KOULUTUSOHJELMAT lähitulevaisuudessa KOULUTUS KOULUTETTUJEN PERHETERAPEUTTIEN OMAN PERHETAUSTATYÖSKENTELYN JATKORYHMÄ. Alkaa vuoden 2008 aikana. 1-VUOTINEN PARITERAPIAKOULUTUS KOULUTETUILLE PERHETERAPEUTEILLE alkaa vuoden 2009 alussa Helsingissä. 1-VUOTINEN TYÖNOHJAAJAKOULUTUS KOULUTETUILLE PERHE- TERAPEUTEILLE alkaa vuoden 2009 alussa. ERITYISTASON PERHETERAPIAKOULUTUS alkaa vuoden 2009 alussa Helsingissä. 1-VUOTINEN YKSILÖTERAPIAKOULUTUS KOULUTETUILLE PERHETERAPEUTEILLE alkaa vuoden 2009 syksyllä Helsingissä. VAATIVAN ERITYISTASON PERHETERAPIAKOULUTUS alkaa vuoden 2009 keväällä Helsingissä. ERITYISTASON PERHETERAPIAKOULUTUS NUORTEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE alkaa vuoden 2009 syksyllä Helsingissä. 2-VUOTINEN PERHETERAPEUTTISEN PERHETYÖN JA PSYKOTERAPIAN PERUSTAITOJEN KOULUTUS alkaa vuoden 2009 syksyllä Helsingissä. I-VUOTINEN SUKUTERAPIAKOULUTUS KOULUTETUILLE PERHETERAPEUTEILLE alkaa vuoden 2009 syksyllä Helsingissä. ERITYISTASON PERHE- JA PARITERAPIAKOULUTUS alkaa vuoden 2009 syksyllä Hämeenlinnassa. SOLVEIG-TERAPIAKOULUTUS MENNEISYYSMATKAILUMALLIN MUKAAN järjestetään tilauksesta sopimuksen mukaan. Olemme monelle eri taholle järjestäneet ja järjestämme jatkossakin perustason 2-vuotisia perheterapia- tai perhetyökoulutuksia. KIRJA: Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskuksen julkaisema kirja: Vuorovaikutuskuvioita tilattavissa hintaan 18,16 + toim.kulut 5,05 yhteensä 23,21 (hinnat sis. 8% alv) KOULUTTAJINA toimivat vaativan erityistason perheterapeutit Helena Lounavaara-Rintala, Jan-Christer Wahlbeck, ja Pirjo Vuornos, useassa Pekka Holm sekä muut alojensa erityisasiantuntijat. TIEDUSTELUT: Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus, Jarmo Lilja puh (klo 10-13), fax tai sähköposti: 17

18 P S Y K O L O G I A I N S T I T U U T T I S U O M E N A M T O Y JULKAISUT Koulutusta syksyllä 2008 ja alkuvuodesta 2009 Psykopatia pintaa syvemmältä , Hki Ilmoittautuminen viimeistään Pienen lapsen (8 18 kk) sosiaalisten kykyjen arvio , Hki Ilmoittautuminen viimeistään MIM-menetelmäkoulutus 16., 23. ja 30.1.; , Hki Ilmoittautuminen viimeistään Lisätiedot ja ilmoittautuminen p. (09) Uusia kirjoja ja materiaaleja T. Holm, T. Turunen, E. Isoniemi (kuv.) Minun suruni á 20 Aikuisen opas. Surutyökirja lapsille ja varhaisnuorille. 2. uusittu painos Saara Salo, Kirsi Tuomi ilmestyy Hoivaa ja leiki - lokakuussa! vauvan ja vanhemman vuorovaikutus Kati Kivisaari, Henriikka Seppänen Väkivalta, tunteet ja turvallisuus -sarja Kuinka ottaa väkivalta puheeksi Lisätiedot ja tilaukset p. (09) Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA Ry Kannet 08.indd :29:26 Tilaa Liikunnan palveluopas 2008 puh. (03)

KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA 2008 kevät

KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA 2008 kevät KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA 2008 kevät UTBILDNINGEN I SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN VÅREN 2008 KOULUTUS Eerikkilän Urheiluopisto FCG Efeko Oy Hämeen Kesäyliopisto Ikäinstituutti Jyväskylän kristillinen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja (AMK) Nuorisokoulutuksessa opintojen kesto on

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Ajankohtaiset koulutukset, kurssit ja hakuohjeet: www.oulundiakoniaopisto.fi keho ja mieli Monien mahdollisuuksien opisto Ammattikoulutus

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen kehittämispäivä 16.2.2011 Erja Parviainen 10/2/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Esityksen sisältö: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke ROVANIEMI OULU Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen henkilöstölle

Lisätiedot

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia

Lisätiedot

Tsemppaaminen intohimona

Tsemppaaminen intohimona Vetrea Tsemppi Eläköön elämä! Me Vetreassa uskomme, että jokaisella ihmisellä on oikeus ja vapaus nauttia elämästä kaikissa elämänsä vaiheissa. Vetrea Tsemppi on aktiivisen ja turvatun elämän mahdollistava

Lisätiedot

ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA SEKSUAALISUUDEN SUUNTAUTUMINEN, 90 OP AIKA JA PAIKKA 22.10.2009 joulukuu 2012, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 3 / Keskussairaalantie

Lisätiedot

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. TerveysInfo Arjen aapinen Julkaisu muistuttaa yksinkertaisista keinoista, joilla jokainen voi huolehtia mielensä hyvinvoinnista ja jaksamisestaan. 2005 maksuton, 17,6 x 17,6 cm : 24 s. :piirr. : 2 vär.

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Ensihoitaja (AMK) Opinnot kestävät neljä vuotta, ja ne koostuvat 240

Lisätiedot

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. TerveysInfo Arjen aapinen Julkaisu muistuttaa yksinkertaisista keinoista, joilla jokainen voi huolehtia mielensä hyvinvoinnista ja jaksamisestaan. 2005 maksuton, 17,6 x 17,6 cm : 24 s. :piirr. : 2 vär.

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

TOT-hankkeen 28.1.2014 pidetyn AC-kokouksen muistio

TOT-hankkeen 28.1.2014 pidetyn AC-kokouksen muistio Muistio 1 (5) TOT-hankkeen pidetyn AC-kokouksen muistio Läsnä: Oulun seudun ammattiopisto: Sari Veijola (Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö), puheenjohtaja Seija Rannikko (Oulun seudun ammattiopisto,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutus muutoksessa Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutustarjonta ammattikorkeakouluissa Täydennyskoulutustarjonta Ammattikorkeakoulujen bioanalyytikoille suunnattu täydennyskoulutustarjonta vähäistä

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Ammattilaisille/Täydennyskoulutus/Koulutuskalenteri Koulutuksiin ilmoittautuminen:

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi

PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi Näkövammaisten liiton alueellinen oikeuksienvalvonta sinun asiallasi kohti toimivaa sosiaaliturvaa Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ovat sosiaalialan

Lisätiedot

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Missä JHL:n jäsen kohtaa vapaaehtoisen? Kotityöpalvelu Kiinteistönhoito

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA SUHTEESSA OY SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKEMINEN

TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA SUHTEESSA OY SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKEMINEN VAKAVASTI SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKEMINEN VAKAVASTI SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKEMINEN Tieto vakavasta, etenevästä tai parantumattomasta sairaudesta, mullistaa sairastuneen ja hänen läheisensä

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

VAKAVASTI SAIRASTUNEEN

VAKAVASTI SAIRASTUNEEN VAKAVASTI SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKI VAKAVASTI SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKI Tieto vakavasta, etenevästä tai parantumattomasta sairaudesta, mullistaa sairastuneen ja hänen läheisensä elämän.

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö 1 A-klinikkasäätiö Tampereen koulutusosasto Sumeliuksenkatu 13 A 2, 33100 Tampere Jukka Oksanen 045-65 789 67 toimisto: 03-253 9647, 03-253 9655 e-mail: koulutus.tampere@a-klinikka.fi A-KLINIKKASÄÄTIÖ

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi

PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi Näkövammaisten liiton alueellinen oikeuksienvalvonta sinun asiallasi kohti toimivaa sosiaaliturvaa Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ovat sosiaalialan

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Sininen Kolmio Oy järjestää psyko-ja sosiodraamamenetelmien koulutusta vuonna 2013-14. Koulutuskokonaisuus käsittää 1. Perusvalmiudet psyko-

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus kevät 2015

Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus kevät 2015 Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus kevät 2015 Muistihoitajakoulutus 15 ov Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja kahden vuoden työkokemus vanhustyöstä.

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Varhaisiän musiikinopettajat ry Småbarns musiklärare rf. Hanna Untala 17.10.2011

Varhaisiän musiikinopettajat ry Småbarns musiklärare rf. Hanna Untala 17.10.2011 Varhaisiän musiikinopettajat ry Småbarns musiklärare rf Hanna Untala 17.10.2011 Muskari - alle kouluikäisten lasten suosituin harrastus Suomessa muskarilaisia on eri järjestäjätahojen alla arviomme mukaan

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 YHTEISTYÖKUMPPANIT SEKÄ VARHAISKASVATUSPÄIVIEN SUUNNITTELURYHMÄ

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

-koulutus Edupolissa. Eija Saarinko-Weidemann Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaasiantuntijoiden. Kuopio, 8.6.2012

-koulutus Edupolissa. Eija Saarinko-Weidemann Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaasiantuntijoiden. Kuopio, 8.6.2012 -koulutus Edupolissa Eija Saarinko-Weidemann Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaasiantuntijoiden työseminaari Kuopio, 8.6.2012 Faktoja Edupolista Edupoli on kunnallinen liikelaitos, se on perustettu

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Hoitotieteen aineopinnot, todistus 2012, aloitus vuonna 2008, 60 op, Kuopion yliopisto, Mikkelin kesäyliopisto

Hoitotieteen aineopinnot, todistus 2012, aloitus vuonna 2008, 60 op, Kuopion yliopisto, Mikkelin kesäyliopisto 1 Koulutukset ja työkokemukseni, CV Nimi: Liisa Kilvensalmi Syntymäaika: 1955 Osoite: Akkavuorenkatu 1 50100 Mikkeli Puhelin: 044-0362742 s-posti: liisa.kilvensalmi@dialogius.fi Peruskoulutus: Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansanopistojen tarjoamat mahdollisuudet urapolun eri vaiheissa Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut 24.3.2017 kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansaopistoista

Lisätiedot

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 20.9.2016 ilkka.jokinen@vaalijala.fi 1 Teemat 1. Kohderyhmä 2. Liikkuvat kuntoutuspalvelut 3. Kokonaiskuntoutus 4. Osaamis- ja tukikeskukset 5. Vaalijalan

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA

RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA Solution Focused Art -kuvataideterapian koulutusohjelma 60 op RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA Ratkaisukeskeinen taideterapiakoulutus on aikuiskoulutusta, joka on tarkoitettu terveys-, sosiaali-, kasvatus-,

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto Tampereen kesäyliopisto Avoin kaikille 11 Yhteistyökorkeakoulua 10 000 opintopistettä 5000 opiskelijaa 26 oppiainetta Miksi opiskella avoimia yliopisto-opintoja voit hyödyntää välivuoden pääset elämässä

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

IV Hyvä Elämä Foorumi

IV Hyvä Elämä Foorumi IV Hyvä Elämä Foorumi 10.12.2014 Marita Koskinen Pirkanmaan aluekoordinaattori ESITTELYVIDEO Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi MIELENTERVEYSTALO KATTAA KESÄÄN 2015 MENNESSÄ

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus: Sairaanhoitajan tutkinto 1977, Savonlinnan sairaanhoito-oppilaitos

Ammatillinen koulutus: Sairaanhoitajan tutkinto 1977, Savonlinnan sairaanhoito-oppilaitos 1 DIALOGIUS OY Y-tunnus 2510129-7 www.dialogius.fi CV Nimi: Liisa Kilvensalmi, ent Liukkonen, Ammatti: Toimitusjohtaja, STOry työnohjaaja, johdon ja esimiesten valmentaja Syntymäaika: 1955 Osoite: Akkavuorenkatu

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS Osaamistarvekartoitus rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa Pelipilotti - alueella (Kokkola, Keski-Pohjanmaa, Vaasa) 5.9.2013 Pelipilotti 2013-2015

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

Osaamisryhmän käsitys nykytilanteesta JA SIITÄ MITÄ TAVOITELLAAN OSAAMISEN NÄKÖKULMASTA

Osaamisryhmän käsitys nykytilanteesta JA SIITÄ MITÄ TAVOITELLAAN OSAAMISEN NÄKÖKULMASTA Osaamisryhmän käsitys nykytilanteesta JA SIITÄ MITÄ TAVOITELLAAN OSAAMISEN NÄKÖKULMASTA Koulutusta antavat yksiköt LitM-koulutus: Jyväskylän yliopisto, Liikuntakasvatuksen laitos: yksi vapaasti valittava

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot