SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALA"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Koulutus Julkaisut Tapahtumat Kontaktit 2008 Syksy SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN HÖSTEN 2008 KOULUTUS Eerikkilän Urheiluopisto Hämeen Kesäyliopisto Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Jyväskylän kristillinen opisto Kansanterveyslaitos KH FIN Oy Kuopion kesäyliopisto Mannerheimin lastensuojeluliitto Metropolia Ammattikorkeakoulu Myllyhoitoyhdistys Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu ProMama ry Psyko-Team Koulutus Oy Satakunnan Ammattikorkeakoulu Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry Suomen Mielenterveysseuran koulutuskeskus Suomen ryhmäpsykoterapia ry Tampereen kesäyliopisto Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus JULKAISUT Liikunnan ammattilainen -lehti Psykologien Kustannus Oy Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto TAPAHTUMAT Lastensuojelun keskusliitto Mielenterveyden keskusliitto / Mielenterveysmessut Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry KONTAKTITIEDOT Elämäntapaliitto ry Innofocus Itä-Suomen liikuntaopisto Koulutuskeskus Tavastia Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Mikkelin Ammattikorkeakoulu Raittiuden Ystävät ry Sosiaalipedagogiikan säätiö STAL-Palvelut Oy

2

3 w w w. s o s t e r k o u l u t u s. f i SOSIAALI- JA TERVEYSALA Koulutus Julkaisut Tapahtumat Kontaktit 2008 Syksy UTBILDNINGEN I SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN VÅREN 2008 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN HÖSTEN 2008 Sosiaali- ja terveysala -opas syksy 2008 ja Hyvä Ikä messuopas käyttöösi, ole hyvä! Hyvä lukija, Suositun Koulutus Sosiaali- ja terveysalalla -oppaan nimi muuttuu. Uusi nimi kuvaa entistä paremmin oppaan monipuolista, alan ammattilaisia palvelevaa sisältöä. Syksystä 2008 alkaen oppaan nimi on ytimekkäästi: SOSIAALI- JA TERVEYSALA Koulutus Julkaisut Tapahtumat - Kontaktit Tämä syksyn 2008 numero tarjoaa alan ammattilaisille ja asiantuntijoille ajantasaista hyötytietoa. Se on helppo ja kätevä tapa löytää erilaisiin tarpeisiin parhaiten sopiva koulutustilaisuus, tapahtuma tai julkaisu. Oppaamme avulla tutustut yhteistyökumppaniemme monipuoliseen tarjontaan. Sosiaali- ja terveysalan koulutustilaisuudet, julkaisut, tapahtumat sekä alan organisaatiot on ryhmitelty omiksi kokonaisuuksikseen. SOSIAALI- JA TERVEYSALA -julkaisun uudistunut internetpalvelu antaa lisäinformaatiota ilmoittajiemme kotisivuille olevien kontaktilinkkien avulla. Tämän oppaan yhteydessä on myös Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa pidettävän Hyvä Ikä 2008 Ikääntymisen ja vanhustyön erikoismessut ja seminaarit - tapahtuman virallinen messuopas. Hyvä Ikä 2008 on vanhustyön monipuolisin tapahtuma, jossa luodaan katsaus alan tulevaisuuteen ja palvelu tarjontaan. Messuilta saat uudet ratkaisut, tuoreimman tiedon ja viimeisimmät tuotteet ikäihmisten, heidän omaistensa ja alan ammattilaisten parhaaksi. Tule mukaan! Rekisteröidy veloituksetta Hyvä Ikä messukävijäksi tapahtuman internetsivuilla Tervetuloa Hyvä Ikä -messuille! Koulutus- ja messuterveisin, Jarmo Myllysilta toimitussihteeri Osoite: PL 395, Helsinki puh/fax: , gsm: vastaava toimittaja: Jarmo Myllysilta / Suomen AMT Oy ISSN Savion Kirjapaino Oy, Kerava 2007

4 kevät 2009 Sosiaali- ja terveysala KEVÄT oppaan ilmoittajille Sosiaali- ja terveysala kevät opas ilmestyy tammikuun 26. päivä. Sosiaali- ja terveysalan KEVÄT oppaan PAINOS on kpl. Postitus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille kpl Kevään 2009-oppaan ilmoitusten tulee olla taittajalla viimeistään 15. joulukuuta Ilmoitushinnat Sosiaali- ja terveysala kevät 2009 opas mv 2-väri 4-väri 2/ e 1/ e 1/ e kansi 1450 e takakansi 1650 e Kontaktitiedot yrityshakemistoon 4-v logolla 245 e Alv 22 % lisätään hintoihin. Tämä opas postitetaan veloituksettaseuraaviin paikkoihin: A-killat ja -klinikat Ammattikorkeakoulut Erityis- ja harjaantumiskoulut Erityishuoltopiirit ja keskuslaitokset Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Kansalais- ja työväenopistot Kansanopistot Kansaneläkelaitosten toimistot Kasvatus- ja perheneuvolat Kesäyliopistot Koulukodit Kriminaalihuoltoyhdistykset Kunnan- ja kaupunginjohtajat Lasten- ja nuorisokodit Lääkäriasemat Lääninhallitukset Mielenterveysyksiköt ja -toimistot Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset Päihdehuollon asumis- ja kuntoutusyksiköt Pääkirjastot Sairaalat Sairaanhoitopiirit Seurakunnat Sosiaalialan osaamiskeskukset Sosiaali- ja terveysalan julkaisut Sosiaalitoimistot Terveyskeskukset TE-keskusten työvoima- ja yritysosastot Terveyslautakuntien sihteerit Työvoimapiirit Vammaisneuvostot Vanhainkodit Vanhusten kotipalvelut Vankilat Varusmiestoimikunnat Vastaanottokeskukset Kokous- ja kongressipaikat näytteilleasettajat: MielenterveysMessut Hyvä Ikä 08, Terve-Sos Levikki yhteensä kpl Oppaan ilmoitukset löytyvät myös -sivuilta Materiaalien toimitusosoite: Suomen AMT Oy PL Helsinki fax (09) Lisätiedot Jarmo Myllysilta Suomen AMT Oy PL Helsinki gsm: fax:

5 s i s ä l l y s KOULUTUS Eerikkilän Urheiluopisto... 6 Hämeen Kesäyliopisto... 6 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu... 7 Jyväskylän kristillinen opisto... 8 Kansanterveyslaitos... 8 KH FIN OY... 9 Kuopion kesäyliopisto Mannerheimin lastensuojeluliitto... 7 Metropolia Ammattikorkeakoulu Myllyhoitoyhdistys Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu ProMama ry Psyko-Team Koulutus Oy Satakunnan Ammattikorkeakoulu... 2 Suomen AMT Oy Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry Suomen Mielenterveysseuran koulutuskeskus Suomen ryhmäpsykoterapia ry Tampereen kesäyliopisto Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus JULKAISUT Liikunnan ammattilainen -lehti... 9, 15 Psykologien Kustannus Oy Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto TAPAHTUMAT Lastensuojelun keskusliitto Mielenterveyden keskusliitto / Mielenterveysmessut Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry...21 KONTAKTITIEDOT Elämäntapaliitto ry Innofocus Itä-Suomen liikuntaopisto Koulutuskeskus Tavastia Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Mikkelin Ammattikorkeakoulu Raittiuden Ystävät ry Sosiaalipedagogiikan säätiö STAL-Palvelut Oy WWW-kontaktitiedot muista: www. sosterkoulutus.fi 5

6 KOULUTUS E E R I K K I L Ä N U R H E I L U O P I S T O H Ä M E E N K E S Ä Y L I O P I S T O 6

7 J Y V Ä S K Y L Ä N A M M AT T I K O R K E A K O U L U M A N N E R H E I M I N L A S T E N S U O J E L U L I I T T O Osaaminen kilpailukyvyksi Laajenna osaamistasi täydennyskoulutuksilla KunnonHoitaja , hinta 140 euroa Työttömän terveystarkastus terveyden edistämisen osaamisalueena, 5 op , hinta 520 euroa Moniaistillisuus asiakastyössä, 8 op , 700 euroa Voimavara- ja ratkaisukeskeinen ohjaaminen hoitotyössä -verkkokurssi, 5 op , hinta 280 euroa Lantionpohjan toiminta ja toimintahäiriöiden hoito, 3 op ja , hinta 550 euroa Ryhmänohjaustaidot, 5 op /2009 Turvaa lapsen ja nuoren elämään, 3 op ja , 300 euroa Potilassiirrot hoitotyössä - osa työhyvinvointia, 3 op , hinta 300 euroa VanhusValmentaja , hinta 140 euroa Työnohjaajakoulutus, 60 op syksy 2008 syksy 2010 i KOULUTUS teemapäivät Hinta 90 euroa/päivä Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmät (40 euroa) Kun kuulo ja näkö heikkenevät - miten tukea ikäihmistä? Avoin dialogisuus asiakastyössä Parisuhde- ja seksuaalineuvonnan haasteita ammatilliset erikoistumisopinnot Haku tammikuussa 2009 alkaviin sosiaali- ja terveysalan ammatillisiin erikoistumisopintoihin alkaa lokakuussa. Seuraa www-sivujamme! Lisätietoja i 7

8 J Y V Ä S K Y L Ä N K R I S T I L L I N E N O P I S T O K A N S A N T E R V E Y S L A I T O S KOULUTUS Syvennä osaamistasi päivitä ammattitaitoasi Ammatillisia tutkintoja Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lasten ja nuorten erityisohjaaja Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Perhepäivähoitaja Koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto Vapaan sivistystyön koulutusohjelmat Kasvatus- ja opetustyön linja Teatteri-ilmaisun linja Kipinä -käsillä käteväksi Graafinen suunnittelu Perusopetuksen lisäopetus Maahanmuuttajakoulutusta Lyhytkursseja mm Paikat siistiksi ja kukat kukoistamaan Vauhtia vanhustyöhön Kirkkotekstiilien ja arvoesineiden hoito Lapsilähtöinen työskentely välineitä ja menetelmiä ilmaisukasvatukseen Erityistä tukea tarvitseva lapsi ryhmässä Sururyhmien ohjaajille työnohjauksellinen koulutus ja tietojen päivitys Monikulttuurinen vuorovaikutus haaste vai mahdollisuus? Tarmoa työhön Kuinka kesytän rasavillin? Joulupaja Sulkulantie 28, Jyväskylä P. (014) Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet Valtakunnallinen ikäihmisten kaatumisten ehkäisy -koulutus Iäkkään henkilön kaatumisriski voidaan tunnistaa ja kaatumisia ennaltaehkäistä Kansanterveyslaitoksen koti- ja vapaa-ajantapaturmien ehkäisyn yksikkö järjestää sosiaali- ja terveysalan opettajille ja kouluttajille maksuttoman koulutuksen, joka pohjautuu materiaaliin: Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat Opas kaatumisten ja murtumien ehkäisyyn (IKINÄ-opas) Aika Torstai , klo Koulutuspaikka Kansanterveyslaitos, Mannerheimintie 166, Helsinki Ilmoittautuminen mennessä Kansanterveyslaitos, Ritva Salmela, p tai sähköpostitse Ota yhteyttä tai käy nettisivuillamme jos haluat lisää tietoa koulutuksistamme. Seuraava ikinä-koulutus järjestetään KTL, Koti- ja vapaa-ajantapaturmien ehkäisyn yksikkö Opas on oiva materiaali opetuksessa! 8

9 4/08 SLA:n kannanotto kansalliseen liikuntaohjelmaan: l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w w. s l a - r y. f i VIIKARIHANKE etenee Esimies on puun ja kuoren välissä Sisältää messuoppaan: Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA Ry K H F I N N O Y L I I K U N N A N A M M AT T I L A I N E N KOULUTUS a m m a t t i l a i n e n liikunnan 1/08 l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w. s l a - r y. f i liikunnan 2/08 a m m a t t i l a i n e n liikunnan & Konkretiaa ennaltaehkäisevään työhön a m m a t t i l a i n e n l e h t i l i k u j a l e j a l i k u t a j a l e w w. s l a - r y. f i ARENA08 liikun 4/08 4/08 Jäähalli ammattilaisen työpaikka YRITTÄJYYS VAATII INTOA JA USKALLUSTA liikunnan liikunnanliikunnan liikunnan SLA:n kannanotto kansalliseen liikuntaohjelmaan: Konkretiaa ennalta- ehkäisevään työhön a m m a t t i l a i n e n l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w. s l a - r y. f i VIIKARIHANKE etenee Esimies on puun ja kuoren välissä ARENA08 TEKONURMET tulivat jäädäkseen Urheiluopistot tähtäävät tulevaisuuteen l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w. s l a - r y. f i 4/08 Sisältää messuoppaan: 3/08 Hyvät esimiehet KANSALAISOPISTOT liikuntatoimijoina Kevät tulee avojaloin onko heitä? a m m a t t i l a i n e n Toimi heti! Tule Liikunnan Ammattilainen -lehden lukijaksi ja/tai Liikunnan Ammattilainen SLA ry:n jäseneksi. Palauta kuponki täytettynä messualueella oleviin laatikoihin, tai lähetä tilauksesi postitse, olemme maksaneet postimaksun puolestasi! Voit myös tilata Liikunnan Ammattilaisen tutustumistarjouksella tilaajapalvelustamme puh. (03) , fax (03) , TILAA LIIKUNNAN AMMATTILAINEN TUTUSTUMISTARJOUKSENA: LOPPUVUODEN 3 NUMEROA JA LIIKUNNAN PALVELUOPAS KAUPANPÄÄLLE, ETU 45 EUROA! Kyllä kiitos, Tilaan Liikunnan Ammattilaisen vuodeksi 2009 hintaan 50 euroa / 6 numeroa. Kaupanpäälle saan loppuvuoden numeroa ja Liikunnan Palveluopas 2009, joka toimitetaan minulle joulukuun lehden yhteydessä. Haluan liittyä Liikunnan Ammattilaiset SLA ry:n jäseneksi: Perusjäsen, jäsenmaksu 30 euroa / vuosi Opiskelijajäsen, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi Eläkeläinen, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi Työtön, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi Ainaisjäsen (yli 60 v), jäsenmaksu 160 euroa Nimi: Osoite: Postinro. ja postitoimipaikka: Puhelinnumero: Sähköposti: Ammatti/koulutus: l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w. s l a - r y. f i SEURATOIMINTA tarvitsee päätoimisia tekijöitä Opinnäytetöiden parhaimmistoa HYVÄ JOHTAJA tunnistaa heikkoudet ja vahvuudet KESÄ Tampereen Laserma Liikunnan Ammattilainen Tunnus Tampere liikuttaa kaikkia Liikunnan Ammattilainen maksaa postimaksun Tilaukset: Asiakaspalvelu, puh (03) , TILAA Liikunnan Ammattilainen vuodeksi 2009, loppuvuoden 3 numeroa kaupan päälle! Tilaajalle veloituksetta Liikunnan Palveluopas 2009, arvo 20 euroa! Tai liity Liikunnan Ammattilaiset ry:n jäseneksi! 45! TUTUSTUMISETU 9

10 K U O P I O N K E S Ä Y L I O P I S T O KOULUTUS Kuopion toimipaikka puh , Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset koulussa - opetushallinnon perusteet ja käytännöt 19.9., 75 e Synnynnäinen yksilöllisyys 25.9., 43 e Intialaisen päähieronnan peruskurssi , 180 e Ääniterapian uudet tuulet 1.10., 88 e Lasten havainnointi ja dokumentointi päivähoidon kasvatuksen ja opetuksen arjessa 3.10., 40 e Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) peruskurssi , 200 e Yhteistoiminnallinen oppiminen 8.10., 35 e Lapsen kielellisen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa 9.10., 70 e Lapsen elatus , 84 e Aggressiokasvatus ja vahvojen tunteiden kesyttäminen , 70 e Saattohoitoseminaari , 140 e Lukivaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen varhaiskasvatuksessa , 70 e Mielenterveys- ja käyttäytymisongelmat kehitysvammaisilla , 80 e Sykkiikö rytmi ja soiko musiikki? , 70 e Oppimistyyleistä apua eriyttämiseen 5.11., 35 e Vaativat asiakkaat 6.11., 74 e Ryhmätheraplayn peruskurssi ja , 340 e Ihmisen oman äänen kuuleminen - Narratiivinen lähestymistapa , 145 e Missä pettää, jos ääni jättää? , 40 e Puheterapia etenevissä aikuisneurologisissa sairauksissa , 84 e Pelottava vanhemmuus - lasten kaltoinkohtelu, lapsen ja perheen auttaminen , 78 e Vieraan kielen oppimisvaikeuksien kartoittaminen ja kuntouttaminen - Diagnoosista täsmähoitoon , 78 e Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) jatkokurssi , 200 e Psyykkinen traumatisoituminen ja sen hoito 24.2., 78 e Vanhusten kaltoinkohtelu ja itsensä laiminlyönti iäkkäänä 10.3., 95 e Avointa yliopisto-opetusta lukuvuonna Kuopiossa Aikuiskasvatuksen perus- ja aineopinnot (JoY) Erityispedagogiikan perusopinnot (JoY) Draamakasvatus perus- ja aineopinnot (JY) Hallinto-oikeuden perusopinnot (JoY) Henkilöstöjohtamisen perus- ja aineopinnot (JY) Kasvatustieteen perus-, aine- ja syventävät opinnot (JoY) Nuorisotutkimuksen perusopinnot (JoY) Psykologian aineopinnot (JY) Suomen kielen perus- ja aineopinnot (JY) Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot (JY) Tasa-arvo-oikeus (JoY) Työ- ja organisaatiopsykologian perus- ja aineopinnot (JoY) Yhteisöviestinnän perusopinnot (JY) Iisalmen toimipaikka puh. (017) , Varkauden toimipaikka puh Kielikurssit Yleissivistävä koulutus Ikääntyvien yliopisto Yleisöluennot Lisätiedot, ilmoittautumiset ja koko kurssivalikoima internetissä Kaikille avointa ympäri vuoden Mielenterveyden ensiapu I ja 27.9., 100 e Huolen puheeksiottaminen 1.10., 70 e Kiusaamisen vastavoimat koulussa, kotona ja päivähoidossa 7.10., 95 e Kuolinpesä, leski ja perilliset , 64 e Lapsen elatus , 84 e Mielenterveyden ensiapu II ,100 e Sykkiikö rytmi ja soiko musiikki? tutustumismatka musiikkikasvatukseen , 70 e Jämäkkä asiantuntija pärjää! , 70 e Vastarinnasta vastarannalle - miten tehdä yhdessä muutoksesta mahdollisuus ,70 e Vaativat asiakkaat 7.11., 74 e Soveltuvuusarviointi ja rekrytointi , 60 e Haastava ihminen esimiehen kuormitustekijänä 3.2., 85 e Työsukupolvien kohtaaminen 24.2., 73 e Vanhusten kaltoinkohtelu ja itsensä laiminlyönti iäkkäänä 11.3., 95 e Erityispedagogiikan aineopinnot (JY) Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (JY) Kasvatustieteen aineopinnot (JY) Psykologian perusopinnot (KY) ja aineopinnot (JY) Sosiaalityön perusopinnot (KY) Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset koulussa - opetushallinnon perusteet ja käytännöt 24.9., 75 e Motivoiva johtaminen 8.10., 60 e Huolen puheeksiottaminen , 58 e Lapsi ja nuori sosiaalityön asiakkaana , 75 e Soveltuvuusarviointi ja rekrytointi , 88 e Tasa-arvon edistäminen tavoitteellisesti käytännön tasa-arvosuunnittelu , 80 e Sosiaali- ja terveyshallinto luottamushenkilökoulutus , 75 e Kouluhallintoa luottamushenkilöille , 75 e Ikääntyvien alkoholin käyttö työntekijän haasteena , 60 e Erityispedagogiikan perusopinnot (JY) Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (JY) Sosiaalihallintotieteen perusopinnot (KY) Terveyshallintotieteen perusopinnot (KY) Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (JoY) 10

11 M E T R O P O L I A A M M AT T I K O R K E A K O U L U P I R K A N M A A N A M M AT T I K O R K E A K O U L U Vahvista osaamistasi Metropoliassa. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja EVTEKammattikorkeakoulu yhdistyivät elokuun alussa Metropolia Ammattikorkeakouluksi. Metropolia tarjoaa aikuisopiskelijoille monipuolisia ja joustavia korkeakouluopintoja oman ammattitaidon kehittämiseksi kulttuurin alalla, liiketaloudessa, sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikassa. Sosiaali- ja terveysalan opinnot Metropoliassa keväällä 2009 Suorita AMK-tutkinto työn ohessa Sairaanhoitaja (AMK) 180 opintopistettä (op) Toimintaterapeutti (AMK) 180 op KOULUTUS Täydennä tutkintosi AMK-tutkinnoksi Terveydenhoitaja (AMK) 90 op Kyky jättää jälkensä Kehitä itseäsi erikoistumisopinnoissa Johtaminen ja kehittämistyö 60 op Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op Haavanhoito 30 op Kuulontutkijan erikoistumisopinnot 30 op Ultraäänihoitaja 30 op Seksologia 30 op Hakuaika Lisätietoja Kulttuuri Liiketalous Sosiaali- ja terveysala Tekniikka ja liikenne Lisä- ja täydennyskoulutusta syksyllä _Metropolia_Aikuisk_Sosiaali_140x110.indd :14:34 Nivelten tuho - tekonivelpotilaan Tekonivelpotilaan hoitoketjuun liittyvien prosessien kudospatofysiologiaa kehittäminen ja Verenkuvavalmisteen visuaalinen tarkastelu Kokonaisvaltainen haavanhoito 12.9., 3.10., , Tahaton lapsettomuus tutkimukset ja ja (5 op) hoitomahdollisuudet Lisätiedot ja ilmoittautumiset: koulutussihteeri Pirja Fagerlund, p. (03) Voit ilmoittautua myös sähköisellä lomakkeella osoitteessa Ammatillisia erikoistumisopintoja keväällä 2009 Diabeteksen ehkäisy ja hoito, 30 op Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, 30op Lastensuojelu ja perhetyö, 30 op Avointa ammattikorkeakouluopetusta syksyllä 2008 Sydänpotilaan hoitotyö, 30 op Työnohjaajakoulutus, 60 op* Työterveyshuollon erikoistumisopinnot, 30 op Hakuaika koulutuksiin on päättyen kello Koulutusten hinta on 168 (*60 op 336 ). Toteutus Tampereella. Lisätietoja: koulutuskoordinaattori Anne Kivelä, p. (03) , Suru-, luopuminen ja kuolema hoitotyön haasteina Potilaan siirtyminen ja siirtäminen teorioista tekoihin Monikulttuurinen mentorointi I ja II Väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen Johdantokurssi Basic Body Awareness terapiaan Verkko-opinnot: Lääkehoidon erityiskysymyksiä Tietoa ja taitoa hoitajille diabeetikon hoidosta ja ohjauksesta Kehityspsykologia Tartuntataudit, niiden ennaltaehkäisy ja hoito Väestön terveys, terveydenhoitotyötä sosionomeille Globaali terveys E-lomake työvälineenä Microsoft Office Visio perusteet Lisätiedot ja ilmoittautumiset: tai toimistosihteeri Hannele Erkkilä p. (03) Kaikista koulutuksista lisätietoja 11

12 M Y L LY H O I T O Y H D I S T Y S KOULUTUS Päihderiippuvuuden psykologiaa Päihderiippuvuus tietoisuuden ongelmana järjestetään tilauksesta, 1300 Luentopäivä on suunnattu päihdeongelmaisia kohtaaville sosiaali- ja terveydenhuollon ja työvoimahallinnon edustajille sekä viranomaistahoille ja tukipalveluiden tuottajille. Realiteettiterapian perusteet yksilön kasvun ja kehityksen tueksi , 550 Realiteettiterapia auttaa ihmistä selventämään, kuinka hän voi parhaiten täyttää tarpeensa. Koulutuksesta saat toimivat työvälineet niin oman elämän hallintaan kuin asiakkaidenkin ohjaukseen. Työnohjausta Toteutamme työnohjausta erityisesti työssään päihdehaittoja ja -ongelmaisia kohtaaville. Kuntomylly-kurssi , , ja , 1150 Kuntomyllyn tavoitteena on osallistujan päihdetilanteen tutkiminen, henkilökohtaisen jatkosuunnitelman laatiminen, fyysisen kunnon tilannekartoitus ja suositus perusliikuntaohjelmaksi sekä elämäntapojen suuntaaminen työkyvyn säilymistä edesauttavin tuloksin. Lisätietoja: puh. (03) , Olemme ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön asiantuntijajärjestö. Tiedotamme ja koulutamme sekä kehitämme uusia interventiomalleja ja hoitotyötä. Teemme tunnetuksi myllyhoidollista työotetta ja elämäntapaa. Kohderyhminämme ovat yritykset, yhteisöt ja yksilöt, joille tarjoamme toimivat ratkaisut päihdehaittoihin ja -ongelmiin. Myllyhoitoyhdistys ry PL 94 (Neulomotie 5) ORIMATTILA puh. (03) fax. (03) vuotta päihdetyön saralla Jane E. Smith Robert J. Meyers Kuinka motivoida PÄIHDEONGELMAINEN HOITOON läheisten avulla Asiantuntijoille ja ammattilaisille suunnattu menetelmäopas päihdeperheiden riippuvuutta ylläpitävästä yhteisödynamiikasta irrottautumiseen ja perheen jäsenten voimaannuttamiseen. 422 sivua, 28,00. Robert J. Meyers Brenda L. Wolfe Rakkaasta RAITIS vaihtoehtoja nalkuttamiselle, anelulle ja uhkailulle Keinoja päihdeperheen vuorovaikutuskuvioiden tunnistamiseen ja riippuvuudesta irrottautumiseen. Soveltuu hyvin läheisille ja kaikille läheisten kanssa työskenteleville. 240 sivua, 21,90. Anne Kujasalo Hannele Nykänen Viinin viemää, Nainen alkoholin ansassa 180 sivua, 20,00. Raisa Kettunen Airi Leppänen Myllyhoito, Alkoholismista päihteettömään elämäntapaan 164 sivua, 15,00. 12

13 P R O M A M A RY P S Y K O - T E A M K O U L U T U S O Y ProMama ry ProMama rf Koulutusta ja opastusta rintasyövän varhaistoteamisen edistämiseen ProMama ry toimii rintojen terveyden ja rintasyövän varhaistoteamisen edistämiseksi. Yhdistys opastaa naisia rintojen säännölliseen omatarkkailuun ja kouluttaa ohjaajia. Ohjaajakoulutus sisältää mm.: rinnan anatomia, terveet rinnat rintasyöpä: taustatekijät, esiintyvyys varhaistoteamismenetelmät rintojen omatarkkailu omatarkkailu rintasyöpähoidon jälkeen Ei osallistumismaksua. Aineistomaksu: Ohjaajakoulutuksen aineisto on maksullista. Siihen kuuluvat: Terveet rinnat rintasyöpä kirja, nippu tarkkailukortteja, rintojen tutkimisen opetustaulu, esitteitä, julisteita ja luentomonisteita. Hinta 50,00 euroa. Aineisto on saatavissa osittain myös ruotsiksi. PSYKO-TEAM KOULUTUS OY järjestää Helsingissä, Finlandia-talossa seminaarin MIKÄ PSYKOTERAPEUTTISESSA VUOROVAIKUTUKSESSA PARANTAA? Tiedot ja ohjelma kokonaisuudessaan: Tiedustelut ja ohjelmatilaukset: Maija Leinonen, puh. (09) Ilmoittautuminen mennessä. KOULUTUS Omatarkkailun opastus Opastus yli 10 h naisryhmille suomeksi tai ruotsiksi on maksuton. Alle 20 h ryhmille tilaisuus voidaan järjestää myös ProMaman toimistossa. Kysy koulutusta tai opastusta Räätälöimme kunkin naisryhmän ja/tai työyhteisön tarpeisiin sopivan kokonaisuuden. RAY tukee rintasyövän varhaistoteamisen edistämistä. Tiedotamme tilaisuuksista kotisivuillamme. Seuraa www-sivujamme Tilaa omatarkkailua tukevaa aineistoa Aineiston tilauslomake löytyy kotisivuiltamme. ProMama ry, Tilkankatu 7A, Helsinki puh: ma-ti klo faksi: s-posti: Muista myös 13

14 SUOMEN KASVATUS- JA PERHENEUVONTALIITTO RY SUOMEN MIELENTERVEYSSEURAN KOULUTUSKESKUS KOULUTUS 14

15 SLA:n kannanotto l e h t i l i i k k u j a l l e j a l i i k u t t a j a l l e w w w. s l a - r y. f i Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA Ry SUOMEN RYHMÄPSYKOTERAPIA RY liikunnan a m m a t t i l a i n e n Suomen ryhmäpsykoterapia ry Gruppsykoterapi & 4/08 VIIKARIHANKE i Finland rf etenee Esimies on puun ja kuoren välissä kansalliseen liikuntaohjelmaan: Konkretiaa ennaltaehkäisevään työhön Sisältää messuoppaan: ARENA08 VAATIVAN ERITYISTASON (VET) RYHMÄPSYKOANALYYTIKKOKOULUTUS Koulutuksen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2009 alussa. Hakuaika päättyy Tiedustelut: koulutusryhmäpsykoanalyytikko Kaj J. Davidkin fax (03) , puh Toimi heti! Tule Liikunnan Ammattilainen -lehden lukijaksi ja/tai Liikunnan Ammattilainen SLA ry:n jäseneksi. Palauta kuponki täytettynä messualueella oleviin laatikoihin, tai lähetä tilauksesi postitse, olemme maksaneet postimaksun puolestasi! Voit myös tilata Liikunnan Ammattilaisen tutustumistarjouksella tilaajapalvelustamme puh. (03) , Ammatti/koulutus: Sähköposti: Puhelinnumero: Postinro. ja postitoimipaikka: Osoite: Nimi: Ainaisjäsen (yli 60 v), jäsenmaksu 160 euroa Työtön, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi Eläkeläinen, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi KOLMIVUOTINEN ERITYISTASON (ET) RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS Koulutus on suunniteltu alkavaksi kevätkaudella 2009 Hakuaika päättyy Tiedustelut: koulutusryhmäpsykoanalyytikko Toini Juselius puh. (09) (k), (09) (t) VIIKONLOPPUSEMINAARI Miten kuulisimme olennaista -ryhmätransferenssin kuuleminen Lisätiedot ilmoittautumisohjeineen Koulutuksien esittelyt ja tarkemmat tiedot Tampereen Laserma Liikunnan Ammattilainen Tunnus Tampere Opiskelijajäsen, jäsenmaksu 15 euroa / vuosi Perusjäsen, jäsenmaksu 30 euroa / vuosi Haluan liittyä Liikunnan Ammattilaiset SLA ry:n jäseneksi: YHDISTYKSEN OSOITE: Mannerheimintie 40 A 42, Helsinki Kyllä kiitos, Tilaan Liikunnan Ammattilaisen vuodeksi 2009 hintaan 50 euroa / 6 numeroa. Kaupanpäälle saan loppuvuoden numeroa ja Liikunnan Palveluopas 2009, joka toimitetaan minulle joulukuun lehden yhteydessä. Liikunnan Ammattilainen maksaa postimaksun TILAA LIIKUNNAN AMMATTILAINEN TUTUSTUMISTARJOUKSENA: LOPPUVUODEN 3 NUMEROA JA LIIKUNNAN PALVELUOPAS KAUPANPÄÄLLE, ETU 45 EUROA! liikun 4/08 TILAA Liikunnan Ammattilainen vuodeksi 2009, loppuvuoden 3 numeroa kaupan päälle! Tilaajalle veloituksetta Liikunnan Palveluopas 2009, arvo 20 euroa! Tai liity Liikunnan Ammattilaiset ry:n jäseneksi! 45! TUTUSTUMISETU Tilaukset: Asiakaspalvelu, puh (03) , KOULUTUS 15

16 KOULUTUS TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO 16

17 VUOROVAIKUTUSPROSESSIEN KOULUTUSKESKUS Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskuksen KOULUTUSOHJELMAT lähitulevaisuudessa KOULUTUS KOULUTETTUJEN PERHETERAPEUTTIEN OMAN PERHETAUSTATYÖSKENTELYN JATKORYHMÄ. Alkaa vuoden 2008 aikana. 1-VUOTINEN PARITERAPIAKOULUTUS KOULUTETUILLE PERHETERAPEUTEILLE alkaa vuoden 2009 alussa Helsingissä. 1-VUOTINEN TYÖNOHJAAJAKOULUTUS KOULUTETUILLE PERHE- TERAPEUTEILLE alkaa vuoden 2009 alussa. ERITYISTASON PERHETERAPIAKOULUTUS alkaa vuoden 2009 alussa Helsingissä. 1-VUOTINEN YKSILÖTERAPIAKOULUTUS KOULUTETUILLE PERHETERAPEUTEILLE alkaa vuoden 2009 syksyllä Helsingissä. VAATIVAN ERITYISTASON PERHETERAPIAKOULUTUS alkaa vuoden 2009 keväällä Helsingissä. ERITYISTASON PERHETERAPIAKOULUTUS NUORTEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE alkaa vuoden 2009 syksyllä Helsingissä. 2-VUOTINEN PERHETERAPEUTTISEN PERHETYÖN JA PSYKOTERAPIAN PERUSTAITOJEN KOULUTUS alkaa vuoden 2009 syksyllä Helsingissä. I-VUOTINEN SUKUTERAPIAKOULUTUS KOULUTETUILLE PERHETERAPEUTEILLE alkaa vuoden 2009 syksyllä Helsingissä. ERITYISTASON PERHE- JA PARITERAPIAKOULUTUS alkaa vuoden 2009 syksyllä Hämeenlinnassa. SOLVEIG-TERAPIAKOULUTUS MENNEISYYSMATKAILUMALLIN MUKAAN järjestetään tilauksesta sopimuksen mukaan. Olemme monelle eri taholle järjestäneet ja järjestämme jatkossakin perustason 2-vuotisia perheterapia- tai perhetyökoulutuksia. KIRJA: Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskuksen julkaisema kirja: Vuorovaikutuskuvioita tilattavissa hintaan 18,16 + toim.kulut 5,05 yhteensä 23,21 (hinnat sis. 8% alv) KOULUTTAJINA toimivat vaativan erityistason perheterapeutit Helena Lounavaara-Rintala, Jan-Christer Wahlbeck, ja Pirjo Vuornos, useassa Pekka Holm sekä muut alojensa erityisasiantuntijat. TIEDUSTELUT: Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus, Jarmo Lilja puh (klo 10-13), fax tai sähköposti: 17

18 P S Y K O L O G I A I N S T I T U U T T I S U O M E N A M T O Y JULKAISUT Koulutusta syksyllä 2008 ja alkuvuodesta 2009 Psykopatia pintaa syvemmältä , Hki Ilmoittautuminen viimeistään Pienen lapsen (8 18 kk) sosiaalisten kykyjen arvio , Hki Ilmoittautuminen viimeistään MIM-menetelmäkoulutus 16., 23. ja 30.1.; , Hki Ilmoittautuminen viimeistään Lisätiedot ja ilmoittautuminen p. (09) Uusia kirjoja ja materiaaleja T. Holm, T. Turunen, E. Isoniemi (kuv.) Minun suruni á 20 Aikuisen opas. Surutyökirja lapsille ja varhaisnuorille. 2. uusittu painos Saara Salo, Kirsi Tuomi ilmestyy Hoivaa ja leiki - lokakuussa! vauvan ja vanhemman vuorovaikutus Kati Kivisaari, Henriikka Seppänen Väkivalta, tunteet ja turvallisuus -sarja Kuinka ottaa väkivalta puheeksi Lisätiedot ja tilaukset p. (09) Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA Ry Kannet 08.indd :29:26 Tilaa Liikunnan palveluopas 2008 puh. (03)

KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA 2008 kevät

KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA 2008 kevät KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA 2008 kevät UTBILDNINGEN I SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN VÅREN 2008 KOULUTUS Eerikkilän Urheiluopisto FCG Efeko Oy Hämeen Kesäyliopisto Ikäinstituutti Jyväskylän kristillinen

Lisätiedot

Etelä-Suomen läänin. Marraskuu 6/2014 SISÄLLÄ: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1. Mielenterveyden keskusliitto, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka

Etelä-Suomen läänin. Marraskuu 6/2014 SISÄLLÄ: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1. Mielenterveyden keskusliitto, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka Etelä-Suomen läänin SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Mielenterveyden keskusliitto, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka SISÄLLÄ: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, säätiön johtaja

Lisätiedot

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011 1 Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa II Lapset ja perheet Kaste -hankkeessa tehtävä työ etenee hyvää vauhtia. Ehkäisevän

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

SOSIAALI- JA TERVEYSALA O P P I M A T E R I A A L I T SOSIAALI- JA TERVEYSALA 2015 YHTEYSTIEDOT Ammatillisten oppimateriaalien markkinointi ja toimitus Sisällysluettelo Myynti ja markkinointi Monika Lahtinen markkinointiassistentti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4

SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4 SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN Tervetuloa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin! 2 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4 Yliopisto-opintojen peruskäsitteitä 5 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus

KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus KOULUTUS OHJELMA 2013 ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus 2 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Esittelemme tässä koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 1 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Kesäyliopistossa on kaikilla, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta, mahdollisuus osallistua

Lisätiedot

Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa

Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa Sisällysluettelo 1. Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot... 4 1.1 Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto... 4 1.2 Harjun oppimiskeskus... 8 1.3 Kotkan aikuislukio...10 1.4 Kouvolan

Lisätiedot

XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE

XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE PÄIVÄT 16. 17.9.2008 KUOPIO, KUOPION MUSIIKKIKESKUS Inhimilliset ihanteet rutisevat rakenteet Rakenteellista voimaa Viimeisen puolentoista vuoden aikana maassamme on työstetty

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

HOIDA VIESTI VÄLITÄ KUUNTELE VIRTAA VANHUSTYÖHÖN. Yhteisöllisyyden voimavarat käyttöön Vanhuus marginaalissa

HOIDA VIESTI VÄLITÄ KUUNTELE VIRTAA VANHUSTYÖHÖN. Yhteisöllisyyden voimavarat käyttöön Vanhuus marginaalissa 1 07 DIAKTORI HOIDA VIESTI VÄLITÄ KUUNTELE D i a k o n i a - a m m a t t i k o r k e a k o u l u n s i d o s r y h m ä l e h t i VIRTAA VANHUSTYÖHÖN Yhteisöllisyyden voimavarat käyttöön Vanhuus marginaalissa

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KOULUTUSTIETOJA 2015

KESÄYLIOPISTOJEN KOULUTUSTIETOJA 2015 KESÄYLIOPISTOJEN KOULUTUSTIETOJA 2015 Perhehoitoliitto ry Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki 050 431 7072 info(at)epky.fi www.epky.fi Levoton Tuhkimo vaiko Sunnuntai-Lumikki,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, 15101 Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007

VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007 VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007 VÄESTÖLIITTO RY VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus Yleistä Perhetoiminnot Seksuaaliterveysklinikka Kansainvälisen kehityksen yksikkö Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle!

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! JÄSENKIRJE 1/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 17.4.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! Keväinen tervehdys.

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ

YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ 1 18.2.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ JATKUU julkaistiin Educassa SIVULLA 12> Edustajakokous lähestyy EHYT ry pitää

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2011 Tampereella maaliskuussa 2011 Koonnut tiedottaja Jaana Teräväinen jaana.teravainen@kvtl.fi Lämmin juhlavuoden tervehdys Tampereelta! Hyvä jäsenyhdistys, talvi alkaa olla voiton puolella

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2012 Tampereella huhtikuussa 2012 Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 11.4.2012 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Arvoisa yhdistysaktiivi, hyvä kumppani Tässä

Lisätiedot

Metropolian täydennyskoulutustarjonta. Syksy 2014

Metropolian täydennyskoulutustarjonta. Syksy 2014 Metropolian täydennyskoulutustarjonta Syksy 2014 Suurempaa taitoa saa hakea Henkilöstön koulutus on yrityksille ja yhteisöille niiden toiminnan kehittämisen edellytys. Ammatillisen osaamisen ylläpito ja

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen KOULUTUSKALENTERI 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen Sisällys sisällys SINULLE JA TYÖYHTEISÖLLESI koulutuksen laajuus ja vaativuus KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT yhteys- ja hintatiedot KASVATUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 VUOSIKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS Toimintakertomus 1 Toimitusjohtajan katsaus 1 Perhetoiminnot 4 Seksuaaliterveysklinikka 18 Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 Perinnöllisyysklinikka 27 Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2006 Lastensuojelun sosiaalityöntekijän on arvioitava, toteutuuko lapsen etu vankilassa Pelko ei kuulu toimenkuvaan Pitääkö kuljetuspalveluita järjestää, vaikka

Lisätiedot

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry 2012 Vuosikertomus Kalliolan Kannatusyhdistys ry SISÄLLYS 1. Johdanto Ihmisistä hyvä tulee 4 Kalliolan arvot 5 Kalliolan toiminta-ajatus 6 Setlementtiliike 7 Toiminnanjohtajan katsaus 8 Yhdessä ihmisten

Lisätiedot

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus 4. 2013 Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus Teema: koulutus Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Vanhustyön erikoisammatti - tutkinto uudistetaan 6 Merkonomista sosionomiksi

Lisätiedot

Mies- ja poikatyön kartoitus Koonnut Lotta Nybergh Sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvoyksikkö

Mies- ja poikatyön kartoitus Koonnut Lotta Nybergh Sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvoyksikkö Mies- ja poikatyön kartoitus Koonnut Lotta Nybergh Sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvoyksikkö Kartoitus mies- ja poikatyötä tekevistä tahoista Suomessa Viimeksi päivitetty 15.08.2007 Esittely 1.

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä:

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä: Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni Sisällä: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 s. 2-3 Lastensuojelu s. 4-10 Vanhustyö s. 10-13 Erityisryhmät s. 14-21 Päihdehuolto/ Mielenterveys s. 22-28 Koulut ym. palvelut Helmikuu

Lisätiedot