OHJEITA LUKIJALLE TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1."

Transkriptio

1 1 OHJEITA LUKIJALLE TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS Insinööristä diplomi-insinööriksi koulutus Jatko-opinnot Avoin yliopisto-opetus PORIN TIEDEKIRJASTO Kokoelmat Lainaus Kaukopalvelu Työskentelytilat ja laitteet Opastus ja opetus Aukioloajat ja yhteystiedot OPISKELU Opiskelijanumero Personoitu opiskelijaportaali POP Ilmoittautuminen yliopistoon Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen Opintojaan jatkavien opiskelijoiden ilmoittautuminen Ylioppilaskunnan jäsenmaksut Ilmoittautumisen myöhästyminen ja laiminlyönti Opintoaikojen rajoitus Opintojaksoille ilmoittautuminen Lukuvuoden luentokaudet ja tenttiviikot Lukujärjestykset Tentit Tentti-ilmoittautuminen Tentti-ilmoittautumisen peruminen Tenttitilaisuus Tentin arvostelu ja arvosteluasteikko Tulosten julkaiseminen Opintosuoritusten tallennus ja ote suorituksista Palautteet Yleinen palaute Opintojaksopalaute Muuta opiskeluun ja yliopistoon liittyvää Palvelukeskus Yliopiston hallintoelimet TTY:llä Tampereella OPINTONEUVONTA JA -ETUUDET Opintohallinto... 19

2 Opintoneuvonta Henkilökohtainen opintosuunnitelma Opintososiaaliset asiat Opintotuki Aikuiskoulutustuki TUTKINTOVAATIMUKSET Kieliopinnot Kielten opintojaksojen korvaavuudet Toinen kotimainen kieli Korvaavuudet Yksittäinen opintojakso Sivuaineopinnot Insinööritutkintohyvitykset Ristiinopiskelu Valmistuminen TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Osaamistavoitteet Tutkinnon rakenne Täydentävät opinnot insinööreille Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot Ohjelmistotekniikka Ohjelmistotekniikan aineopinnot Ohjelmistotekniikan syventävät opinnot Signaalinkäsittely Signaalinkäsittelyn aineopinnot Signaalinkäsittelyn syventävät opinnot Signaalinkäsittely, elektroniikan prosessit Tietoliikennetekniikka Tietoliikennetekniikan aineopinnot Tietoliikennetekniikan syventävät opinnot Tietoturva Paikkatietoanalyysi Muut aineopintovaihtoehdot Vapaasti valittavat opinnot Tietotekniikan diplomityö Tietotekniikan aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Osaamistavoitteet Tutkinnon rakenne Täydentävät opinnot Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot... 42

3 Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet Elektroniikan materiaalit Elektroniikka ja signaalinkäsittely Vapaasti valittavat opinnot Sähkötekniikan diplomityö Elektroniikan materiaalien aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Osaamistavoitteet Tutkinnon rakenne Täydentävät opinnot Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet Tuotantotalouden koulutusohjelman syventävät opinnot Vapaasti valittavat opinnot Tuotantotalouden diplomityö Tuotantotalouden aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille Palvelutuotanto AMMATTIAINEET MATEMATIIKKA KIELET ELEKTRONIIKKA OHJELMISTOTEKNIIKKA SIGNAALINKÄSITTELY TIETOLIIKENNETEKNIIKKA TEOLLISUUSTALOUS JATKO-OPINNOT OPINTOJAKSOT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ YHTEYSTIEDOT

4 4 OHJEITA LUKIJALLE Tämä opinto-opas sisältää Porin diplomi-insinöörikoulutuksen koulutusohjelmien rakenteet ja tutkintovaatimukset. Oppaassa on yleisiä ohjeita opiskelusta esim. yliopistoon ilmoittautuminen, tenttikäytännöt sekä tietoa opiskelusta. Oppaasta löydät kuvaukset aineopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuuksista. Niistä muodostuvat tutkintojesi pääja sivuaineet. Lisäksi oppaassa on opintojaksojen kuvaukset suoritusvaatimuksineen sekä vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Porin DI-koulutuksen opinto-opas löytyy myös Internetistä: > Opetus > Opinto-opas. Tämän oppaan tiedot ovat voimaan tulleen uuden tutkintorakenteen ja siihen perustuvan marraskuussa 2010 hyväksytyn tutkintosäännön mukaisia. Opetusjärjestelyihin sekä opintojaksojen kuvauksiin saattaa tulla muutoksia oppaan toimittamisen jälkeen. Opintojaksojen viimeisimmät kuvaukset löytyvät POPista (www.tut.fi/pop). Tiina Suominen opintosihteeri

5 5 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin yksikkö järjestää yliopistollista tutkintokoulutusta (perus- ja jatkotutkinnot), tutkimusta sekä täydennyskoulutusta teknistieteellisellä alalla. TTY:n Porin yksikössä voi suorittaa perustutkintona diplomi-insinöörin (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnon sekä jatkotutkintoina on mahdollista suorittaa tekniikan lisensiaatin sekä tekniikan ja filosofian tohtorin tutkintoja. Porissa järjestettävä tutkintokoulutus insinööristä diplomi-insinööriksi aloitettiin vuonna Porissa järjestettävä tutkimustoiminta perustuu Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön koulutusaloihin: tietotekniikka, elektroniikan materiaalit ja teollisuustalous. Tutkimusyhteistyötä tehdään yritysten, yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa myös kansainvälisissä projekteissa. Täydennyskoulutuksesta vastaa Porissa Edupoint (www.tut.fi/pori >Edupoint), joka on TTY:n Porin yksikön täydennyskoulutuskeskus. Edupoint tuottaa yleisesti suunnattuja tai räätälöityjä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja yhteisöille liiketoiminnan ja teknologian aloilla. Tampereen teknillinen yliopiston tarjoamaa täydennyskoulutusta Porissa on ollut jo vuodesta 1983 lähtien. TTY:n Porin yksikön johtajana toimii professori Tarmo Lipping ja varajohtajana professori Juha Tanttu. TTY:n Porin yksikkö toimii Porin yliopistokeskuksessa (www.ucpori.fi). Yliopistokeskuksessa toimii neljä yliopistoa ja viisi tieteenalaa. Yliopistot ovat Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

6 6 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS Tutkinnoista säädetään asetuksella yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Uusi tutkintorakenne astui voimaan alkaen. Tekniikan alalla alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus järjestetään koulutusohjelmina. Alemman, eli tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja ylemmän, eli diplomiinsinöörin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Porin yksikössä koulutus on keskittynyt ylempään korkeakoulututkintoon (diplomi-insinöörin tutkintoon) Insinööristä diplomi-insinööriksi koulutus Insinööripohjaisessa koulutuksessa opiskelijat saavat suoraan opinto-oikeuden diplomiinsinööritutkinnon suorittamiseen. Opiskelijan pitää lisäksi suorittaa erikseen määriteltävät täydentävät opinnot. Koulutukseen valituilla tulee olla insinöörin tutkinto. Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus insinööreille on 120 op + täydentävät opinnot. Täydentävät opinnot (ns. siltaopinnot) määräytyvät pääaineen sekä aikaisemmin suoritetun insinööritutkinnon perusteella. Täydentävien opintojen laajuus on noin yhden lukuvuoden opintoja vastaava määrä. Porissa diplomi-insinöörikoulutusta järjestetään tietotekniikan, tuotantotalouden ja sähkötekniikan aloilla. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden asemaa työelämässä vahvistamalla aiempaa tutkintoa sekä tarjoamalla uudenlaista osaamista uusilla aloilla. Tietotekniikan koulutus käynnistyi syksyllä Koulutus suuntautuu ohjelmistotekniikkaan, signaalinkäsittelyyn ja tietoliikennetekniikkaan. Koulutuksen vastuuyksikkö on TTY:n tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvosto. Tuotantotalouden koulutus aloitettiin keväällä Siinä opintojen painopiste on teollisuustaloudessa. Koulutuksen järjestelyistä vastaa TTY:n teknis-taloudellinen tiedekuntaneuvosto. Sähkötekniikan koulutus aloitettiin syksyllä Koulutus suuntautuu peruselektroniikan opintojen jälkeen elektroniikan materiaaleihin ja/tai signaalinkäsittelyyn. Koulutuksen vastuuyksikkö on TTY:n tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvosto. Koulutus toteutetaan kokopäiväisenä opiskeluna noin kolmen vuoden aikana sisältäen yrityksissä tehtävän diplomityön.

7 Jatko-opinnot Perustutkinnon ohella Porissa voi suorittaa jatko-opintoja tietotekniikan, tuotantotalouden ja sähkötekniikan aloilla. Jatko-opintojen laajuus on yhteensä 60 opintopistettä. Opinnot rakentuvat pääaineesta (vähintään 35 op), tieteellisistä yleisopinnoista (vähintään 5 op) ja mahdollisista täydentävistä opinnoista. Tekniikan lisensiaatin (TkL) tutkintoon kuuluu opintojen lisäksi lisensiaatin tutkimus. Tekniikan ja filosofian tohtorin (TkT ja FT) tutkintoon kuuluu opintojen lisäksi julkisesti puolustettava väitöskirja. Jatko-opintoja suunnittelevan tulee ensin ottaa yhteyttä opintojensa pääaineen professoriin. Käytyjen keskustelujen perusteella opiskelija täyttää jatko-opiskeluhakemuksen, tekee opinto- ja tutkimussuunnitelman, josta ilmenee myös opintojen suunniteltu aikataulu sekä kirjoittaa motivaatiokirjeen. Lisäksi tarvitaan vielä opintoja ohjaavan professorin suosituskirje. Jatko-opiskeluoikeutta anotaan tiedekuntaneuvostolta. Jatko-opiskeluun liittyviä asioita hoitaa osastosihteeri Ulla Nevanranta puhelin , sähköposti: 2.3. Avoin yliopisto-opetus TTY:n Porin yksikkö järjestää myös avointa yliopisto-opetusta. Avoimen yliopiston opetus on aikuisille tarkoitettua yliopistotasoista opetusta, jonka tavoitteena on yleissivistävä itsensä kehittäminen ja ammatillinen pätevöityminen. Avoimen opetus on opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja se järjestetään osittain yhteisinä opintoina tutkintokoulutuksen kanssa ja osittain erikseen järjestettynä opetuksena arki-iltaisin. Avoimeen yliopistoopetukseen voivat osallistua myös varsinaiset tutkinto-opiskelijat. Lisätietoja Porissa järjestettävästä avoimen yliopiston opetustarjonnasta saa Porin yksikön www-sivuilta > Edupoint > Avoin yliopisto sekä sähköpostitse

8 8 3. PORIN TIEDEKIRJASTO Porin tiedekirjasto tuottaa laadukasta kirjasto- ja tietopalvelua sekä järjestää tiedonhaun opetusta opiskelijoille Kokoelmat Tiedekirjaston kokoelmat painottuvat tekniikkaan, taloustieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin. Kirjaston kokoelmat koostuvat sekä elektronisesta että painetusta aineistosta. TTY:n elektroniset aineistot sisältävät kymmeniä tuhansia verkkokirjoja ja yli verkkolehteä. Aineistot toimivat TTY:n verkossa ja niitä pääsee käyttämään Nelliportaalin (http://www.nelliportaali.fi) tai kirjaston www-sivujen tiedonhaun linkkien kautta. Verkkoaineistojen käyttöehdot ovat luettavissa kirjaston www-sivuilla. Painetut kokoelmat koostuvat n kirjasta ja n. 130 lehdestä, myös tärkeimmät kotimaiset sanomalehdet on tilattu kirjastoon. Kokoelmiin kuuluvat myös TTY:n, TuKKK:n ja TaY:n Porin yksiköiden kurssikirjat ja opinnäytteet. Kirjaston painetut aineistot ovat haettavissa Tutcat-tietokannasta (http://tutcat.linneanet.fi). Käyttöohjeet ja linkki tietokantaan ovat kirjaston wwwsivuilla Lainaus Lainaoikeus on jokaisella kirjaston käyttäjäksi ilmoittautuneella. Kirjastokortin saamisen ehtona on henkilöllisyyden todistaminen. Lainaus onnistuu asioimalla joko kirjaston lainaustiskillä tai itsepalveluautomaatilla. Kurssikirjojen, lehtien ja opinnäytteiden laina-aika on 2 viikkoa, muun aineiston 4 viikkoa. Käsikirjastoaineisto on saatavissa yö- ja viikonloppulainaksi. Lainat voi uusia itse Tutcat-tietokannassa, tai henkilökuntaa voi pyytää uusimaan lainat puhelimitse, sähköpostilla tai kirjastossa asioidessa. Lainassa olevan aineiston varaaminen on ilmaista. Varauksen voi tehdä itse Tutcat-tietokannassa, mutta myös henkilökuntaa voi pyytää tekemään varauksen. Aineiston saapumisesta ilmoitetaan erikseen ja sitä pidetään varattuna yksi viikko kirjan palautumisesta Kaukopalvelu Kirjaston kautta voi kaukolainata muiden kotimaisten ja ulkomaisten kirjastojen aineistoa. Kaukopalvelu on maksullista toimintaa, jonka hinnasto on esillä kirjaston www-sivuilla. Kaukopalvelun sähköpostiosoite on 3.4. Työskentelytilat ja laitteet Kirjastossa asiakkaiden käytössä on hiljainen lukusali, ryhmätyötila sekä tietokoneita, joilta voi tulostaa. Kirjastossa on myös kopiokone.

9 Opastus ja opetus Kirjasto antaa opiskelijoille tiedonhaun koulutusta. Opintojen alussa pidetään kaikille opiskelijoille kirjastoinfo, ja opetusta on myöhemmin lisää hieman koulutusohjelmasta riippuen. Kirjasto pitää viikoittain tietoiskuja kirjaston palveluista, verkkoaineistoista ja tiedonhausta. Tietoiskusta ilmoitetaan erikseen sähköpostitse opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kirjaston henkilökunta opastaa ja neuvoo asiakkaita kirjaston käytössä Aukioloajat ja yhteystiedot Kirjasto on avoinna lukukausien aikana ma, ti ja to klo 9 16 ke klo 9 18 pe (ja aattopäivinä) klo 9 14 Poikkeavista aukioloajoista ilmoitetaan kirjaston ovessa, kirjaston www-sivuilla ja yliopistokeskuksen info-tv:ssä. Www-sivut: > Porin tiedekirjasto (Tutcat-tietokanta, hinnastot ym.) Sähköposti: Puhelin: Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 C, 1. krs. Postiosoite: PL 136, PORI

10 10 4. OPISKELU Porin DI-koulutus on kokopäivätoimista opiskelua. Opetus toteutetaan vuosikurssi- ja opintosuuntakohtaisesti. Kaikille pakolliset perusopintojen opintojaksot luennoidaan yhteisopetuksena. Opintojaksojen nimet tai niiden sisällöt voivat muuttua, jolloin ne luennoidaan aina uusimman opinto-oppaan mukaisesti ja opintojaksojen sisällöstä vastaa ko. opintojakson opettaja Opiskelijanumero Ensimmäistä kertaa ilmoittauduttaessa yliopistoon opiskelijalle annetaan opiskelijarekisteristä opiskelijanumero, joka identifioi opiskelijan ja numero pysyy samana koko opiskeluajan. Opiskelijanumeroa tarvitaan mm. tenteissä sekä opintotoimistossa asioitaessa Personoitu opiskelijaportaali POP TTY:llä on käytössä personoitu opiskelijaportaali POP. POPista löytyy yhden järjestelmän kautta opiskeluun ja yliopistoelämään liittyvät välineet ja tiedot. POP on myös työkalu omien opintojen ja ajan hallintaan. Siinä integroituu opintojen suunnittelu ja seuranta, henkilökohtainen kalenteri, opintojaksokohtainen ja yleinen viestintä sekä keskustelumahdollisuudet. POPin kautta hoidetaan myös ilmoittautumiset opintojaksoille sekä tentteihin. POPin löydät osoitteesta ja sen käyttö vaatii TTY:n intranet-tunnuksen ja salasanan Ilmoittautuminen yliopistoon Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava lukuvuosittain yliopistoon joko läsnä tai poissaolevaksi. Ilmoittautuminen on tärkeää, koska muutoin menettää opiskeluoikeuden. Määräajan päätyttyä ilmoittautuvilta peritään uudelleenkirjaantumismaksu. Ilmoittautumisensa kokonaan laiminlyöneet poistetaan TTY:n kirjoilta. Läsnä olevaksi ilmoittautuu opiskelija, joka aikoo seurata opetusta, osallistua harjoituksiin ja/tai tentteihin. Myös valmistuvan opiskelijan täytyy olla läsnä oleva. Läsnäoloilmoitus edellyttää ylioppilaskunnan maksun suorittamista. Pelkästään syksyksi voi ilmoittautua, jos on todennäköistä, että valmistuu syyslukukauden aikana. Ilmoittautumisen voi muuttaa kevätlukukauden osalta välisenä aikana. Poissaolevaksi ilmoittautuu opiskelija, joka ei aio osallistua opetukseen. Poissaolevalla opiskelijalla ei ole opiskelu- ja tenttioikeutta, eikä hänelle voida kirjata opintosuorituksia. Poissaolevaksi ilmoittautuva opiskelija ei maksa ylioppilaskunnan maksua.

11 Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen Uusi opiskelija ottaa ensimmäistä kertaa yliopistoon ilmoittautuessaan vastaan opiskelupaikkaansa. Uusien opiskelijoiden on palautettava lomake opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään mennessä. Ilmoittautumislomakkeella hoidetaan läsnä- tai poissaoloilmoitukset koko lukuvuodelle Opintojaan jatkavien opiskelijoiden ilmoittautuminen Ilmoittautuminen lukuvuodelle on tehtävä mennessä. Tällöin myös ylioppilaskunnalle suoritettava jäsenmaksu pitää olla maksettuna. Vanha opiskelija voi tehdä ilmoittautumisensa lukuvuodelle personoidun opiskelijaportaalin POPin kautta maksaen samalla kirjautumisella yo-kuntamaksunsa verkkopankin kautta Ylioppilaskunnan jäsenmaksut Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) jäsenmaksu on pakollinen kaikille läsnä oleville perustutkintoa suorittaville. Jatko-opiskelijoille jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Maksu koostuu kahdesta osasta, ylioppilaskunnalle jäävästä jäsenmaksun osasta sekä YTHS-maksusta. YTHS-maksu on pakollinen, eikä sitä voida erottaa ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Jäsenmaksulla opiskelija saa käyttöönsä kaikki ylioppilaskunnan palvelut ja opiskelijaalennukset (erilaiset perus- ja jatko-opiskelijoilla) sekä mahdollisuuden osallistua tutkintoopetukseen, ylioppilaskunnan ja Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n toimintaan. Maksutiedot löytyvät ylioppilaskunnan www-sivuilta (www.tut.fi/ttyy) Ilmoittautumisen myöhästyminen ja laiminlyönti Määräajan päätyttyä ilmoittautuvilta peritään uudelleenkirjaantumismaksu. Ilmoittautumisensa ja siihen liittyvän maksunsa hoitamatta jättänyt opiskelija menettää opiskeluoikeutensa. Mikäli opiskelija haluaa jatkaa opintojaan, hänen on haettava kirjallisesti yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi Opintoaikojen rajoitus Ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (Yliopistolaki 558/2009) eli 4 vuodessa. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa kyseiseen tutkintoon johtavan opiskelupaikan yliopistossa. Tutkinnot suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu varusmiespalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai siviilipalvelun suorittamisesta, tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tutkintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa. Opiskeluaikaan sisältyvä ei-kirjoilla -oloaika katsotaan poissaoloksi. Lisätietoja opinto-

12 12 aikojen rajoituksesta löytyy TTY:n tutkintosäännöstä (www.tut.fi/pop > Opiskelu > Lait ja säännökset) Opintojaksoille ilmoittautuminen Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua POPin kautta. Opintojaksoilmoittautumiset ovat sitovia ja ilmoittautumalla opiskelija saa oikeuden osallistua annettavaan opetukseen sekä opintojakson tentteihin. Ilmoittautumiset kunkin periodin opintojaksoille on tehtävä kahta viikkoa ennen kuin kyseinen opetusperiodi alkaa. Poikkeuksena on ensimmäinen periodi, jolloin ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona Lisätietoja ilmoittautumisesta löydät POPin Opiskelu-osiosta Lukuvuoden luentokaudet ja tenttiviikot Syyslukukausi 1. periodi (viikot 35 41) 2. periodi (viikot 43 49) Kevätlukukausi 3. periodi (viikot 2 9) 4. periodi (viikot 11 18) Tenttiviikot Syyslukukausi ja (viikot 42 ja 50) Kevätlukukausi ja (viikot 10 ja 20 21) Lomat Joululoma (viikot ja viikko 1) Pääsiäisloma (to-ke, viikot 14-15) Tenttejä on sijoitettuna koko lukuvuodelle lähinnä perjantaipäiviin yllä mainittujen tenttiviikkojen lisäksi. Tenttiviikoilla saattaa olla myös opetusta Lukujärjestykset Lukujärjestyksiä tehdään koulutusohjelmittain sekä ammattiaineittain. Lukujärjestykset löytyvät Porin yksikön sivuilta > Opetus > Lukujärjestykset. Opintojaksojen aikataulut ovat myös POPissa. POPissa olevat aikataulut eivät päivity automaattisesti ja sieltä puuttuvat opetustilatiedot. Lukujärjestyksistä ilmenee opetettavan opintojakson nimi, opettaja ja opetustilan numero sekä mahdolliset ryhmäjaot ja huomautukset. Eri ryhmillä voi olla eri opintojaksojen opetusta tai harjoituksia samaan aikaan.

13 13 Lukujärjestyksiä ja opintojaksojen aikatauluja päivitetään lukuvuoden aikana. Lukujärjestyksiin tulevista viime hetken muutoksista tiedotetaan vain opintojaksolle ilmoittautuneille joko sähköpostitse ja/tai POPin kautta sekä tarvittaessa ilmoitustaululla. Opintojakson ensimmäinen tentti pyritään sijoittamaan niin, että se ei mene päällekkäin pakollisten luento-opetusten kanssa. Uusintatenttien sijoittelussa ei huomioida opetustunteja. Lukujärjestyksistä ja tenttipäivien sijoittamisesta vastaa opintosihteeri Tiina Suominen Tentit Opintojaksoon mahdollisesti kuuluva tentti järjestetään kolme kertaa. Ensimmäinen tentti on opetuksen päätyttyä ja sen lisäksi järjestetään kaksi uusintatenttiä. Kaikki tenttikerrat ovat samanarvoisia. Opiskelijan käyttämättömät tenttikerrat eivät siirry automaattisesti seuraavalle opintojakson toteutuskerralle, koska suoritusvaatimukset ovat voineet muuttua. Opiskelijan pitää selvittää, voiko osallistua suoraan tentteihin vai vaatiko opintojakson suorittaminen lisäksi joitain muita osasuorituksia. DI-koulutuksen tenttilista on luettavissa ja tulostettavissa opetuksen www-sivuilta (www.tut.fi/pori > Opetus > Lukujärjestykset > Tentit). Tenttilista on esillä myös opintotoimiston ilmoitustaululla. Tenttilistoihin tulee lukuvuoden aikana muutoksia ja niitä päivitetään aina tarvittaessa. Tenttipäivät löytyvät myös POPista. TTY:n Porin yksikön järjestämien opintojaksojen tentit pidetään pääsääntöisesti perjantaisin sekä tenttiviikkoina klo Opiskelija voi suorittaa myös ristiinopiskelun kautta Porin yliopistokeskuksessa muiden yliopistojen opintojaksoja. Näiden opintojaksojen tenttikäytännöistä saa lisätietoa opetuksen järjestävästä yliopistosta Tentti-ilmoittautuminen Tentteihin ilmoittaudutaan POPin kautta (www.tut.fi/pop) vähintään 7 vuorokautta ennen tenttitilaisuutta (tenttipäivää ei lasketa näihin päiviin). Esim. perjantain tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään edellisen viikon perjantaina klo mennessä. Tentteihin voi ilmoittautua aikaisintaan kuukautta ennen tenttipäivää. Tentti-ilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta opiskelijalle voidaan varata paikka ja tehtäväpaperi tenttisalissa. Valvojalla on oikeus poistaa ne opiskelijat, joiden nimeä ei löydy ilmoittautuneiden luettelosta. Opiskelija voi ilmoittautua POPin kautta vain yhteen samana tenttipäivänä olevaan tenttiin. Jos opiskelija haluaa tenttiä useamman samana päivänä järjestettävän tentin, tulee siitä ilmoittaa vielä vähintään viikkoa ennen tenttipäivää sähköpostitse -osoitteeseen. Ilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot: oma nimi, opiskelijanumero, tenttipäivä,

14 14 mihin tenttiin on jo ilmoittautunut ja mihin ei (opintotoimisto lisää puuttuvan ilmoittautumisen järjestelmään). Opiskelijalle varataan tenttisaliin henkilökohtainen nimellä varustettu tenttikirjekuori, josta löytyy molempien tenttien kysymykset. Tentti-ilmoittautumisjärjestelmä laskee kaikki opiskelijan käyttämät tenttikerrat opintojaksoittain. Mikäli opiskelija on ilmoittautunut opintojakson tenttiin 3 kertaa vuosien aikana, hän ei pysty enää tekemään tentti-ilmoittautumista POPin kautta. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan pitää ottaa yhteyttä väh. viikkoa ennen tenttipäivää -osoitteeseen, jotta hänelle voidaan lisätä tenttikertoja opintojaksolle Tentti-ilmoittautumisen peruminen Opiskelijan katsotaan osallistuneen tenttiin, mikäli hän ei peru ilmoittautumistaan ajoissa. Tentti-ilmoittautumisen peruminen on tehtävä viimeistään kolme arkipäivää ennen tenttitilaisuutta POPin kautta. Esim. perjantaina pidettävä tentti pitää perua viimeistään saman viikon tiistaina. Katso tarkemmat ohjeet POPista Tenttitilaisuus Tenttipaikan (yleensä auditoriot 126 tai 125) ja tentin nimen voi varmentaa ennen tenttitilaisuutta tenttiopasteesta (pääaulassa 1. krs sekä tenttisalin ovessa). Tentistä saa myöhästyä enintään puoli tuntia tentin alkamisesta lukien. Vältä kuitenkin turhia myöhästymisiä, sillä saatat häiritä muiden tenttijöiden keskittymistä. Tenttisalin ovi avataan noin 5 minuuttia ennen tentin alkua. Tenttisalissa Mukana saa olla vain kirjoitusvälineet ja erikseen sovittu tenttikohtainen varustus. Kännykkä pitää ehdottomasti sulkea ja sitä ei saa tuoda tenttipaikalle mukana. Laukut, päällysvaatteet ja muu ylimääräinen tavara jätetään joko salin ulkopuolelle naulakkoon tai tenttisalin seinustalle. Eri opintojaksojen tentit ovat merkitty erivärisin väripaperein. Istumapaikka valitaan tenttipaikoille jaettujen väripaperien mukaan. Paikkaa ei voi vaihtaa, eikä tenttipapereita saa siirtää paikasta toiseen. Papereihin saa koskea vasta sitten, kun valvoja antaa luvan tentin aloittamiseen. Tenttiaika on 3 tuntia. Tentissä on oltava vähintään puoli tuntia. Tentin aikana ei saa vilkuilla toisten papereita, lainata toisten tavaroita eikä olla missään kanssakäymisessä muiden tenttijöiden kanssa. Tenttivilppi johtaa suorituksen hylkäämiseen ja mahdollisen kurinpidolliseen toimenpiteeseen. Vastauspaperin palautus Jokaisessa vastauspaperissa pitää olla oma nimi, opiskelijanumero, vuosikurssi (esim.tite09) ja opintojakson nimi. Nimellä varustettu vastauspaperi on jätettävä valvojalle, vaikka paperi olisi tyhjä. Kaikki vastauspaperit, myös irralliset konseptipaperit, on palautettava. Jos kysymyksissä pyydetään vastaamaan kysymykset eri vastauspapereille, pitää jokainen vastauspaperi palauttaa erikseen nimellä varustettuna.

15 15 Opiskelijakortti (tai muu kuvallinen henkilökortti) näytetään aina tentinvalvojalle vastauspapereiden palautuksen yhteydessä henkilöllisyyden varmentamiseksi. Opiskelija odottaa sen aikaa, että valvoja merkkaa vastauspaperien palautusmerkinnän ilmoittautumislistaan. Tentinvalvojan pöydällä on lista, johon opiskelija kuittaa tenttiin osallistumisensa poistuessaan tentistä. Listaan merkitään tentin nimi, opiskelijanumero ja allekirjoitus. Tenttikäytännöistä on erillinen tenttiohjesääntö www-sivuillamme Tentin arvostelu ja arvosteluasteikko Opettajan on arvosteltava opintojaksoon kuuluvat suoritukset ja osasuoritukset 30 päivän kuluessa tentistä. Arvosanat julkaistaan POPissa. Opintosuoritukset arvostellaan asteikolla kiitettävä (5) erittäin hyvä (4) hyvä (3) erittäin tyydyttävä (2) tyydyttävä (1) hylätty (0). Opintojakso voidaan arvostella myös asteikolla hyväksytty (6), hylätty (0). Arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä suullisen tai kirjallisen oikaisupyynnön opettajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon arvostelusta. Tarkempia tietoja oikaisumenettelystä löytyy TTY:n tutkintosäännön kohdista. Opiskelija voi saada omalla kustannuksellaan jäljennöksen koepaperistaan. Opintosuoritusten vastauspapereita säilytetään 6 kuukautta tulosten julkaisemisesta. Tentissä kolmasti hylätyn opiskelijan tulee neuvotella opintojakson suorittamisesta opettajan kanssa. Opintojaksosta saa kokonaissuorituksen sitten, kun kaikki opintojakson tutkintovaatimuksissa määritellyt osasuoritukset ovat tehtynä (esim. hyväksytysti suoritettu tentti ja vaadittavat harjoitukset). Virallisessa opintorekisteriotteessa näkyvät vain kokonaissuoritukset. Opintojakso voi koostua erilaisista osasuorituksista. Tällaisia osasuorituksia ovat esim. tentti, harjoitustyö, harjoitukset, caset, seminaarityö, laboratoriot jne. Osasuoritukset ovat voimassa vain opettajan erikseen määrittelemän ajan tai siihen saakka kunnes opintojakso järjestetään seuraavan kerran Tulosten julkaiseminen Opiskelija voi seurata POPin kautta saamiaan arvosanoja. POPista opiskelija näkee kaikki saamansa kokonaissuoritukset sekä myös hylätyt suoritukset (arvosana 0). Tulokset ovat myös esillä opintotoimiston edessä olevassa tenttituloskansiossa vähintään kuukauden ajan. Tenttituloskansiossa suoritukset ilmoitetaan opiskelijanumerolla.

16 Opintosuoritusten tallennus ja ote suorituksista Opintosuoritukset tallennetaan TTY:n opintosuoritusrekisteriin. Opiskelija voi tilata otteen POPista. Virallisen leimalla varustetun otteen saa opintotoimistosta. Tulostetussa opintorekisteriotteessa näkyvät vain hyväksytysti suoritetut opintojaksot ja opintojaksosta aina paras suoritus, suorituspäivämäärä sekä luennoitsijan nimi. Otteen voi saada suomeksi sekä englanniksi. Opintotoimistosta saa pyynnöstä opiskelijatodistuksen eli todistuksen kirjoilla olosta yliopistossa. Se on saatavissa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi Palautteet Järjestetyistä opintojaksoista voi antaa palautetta palautelomakkeella tai POPissa olevan kurssipalautejärjestelmän Kaikun kautta. Annettuja palautteita käytetään hyväksi opetuksen kehittämisessä. Palautetta kannattaa aina antaa Yleinen palaute Opintotoimiston esitehyllyssä on palautelomakkeita, joita voi täyttää ja palauttaa nimettömänä opintotoimiston postilaatikkoon (luokan 104 oven vieressä). Palautetta voi antaa yksittäisestä opintojaksosta, suuremmista kokonaisuuksista sekä myös yleisistä asioista. Kaikki annetut palautteet käsitellään Opintojaksopalaute Yliopisto pyrkii kehittämään tarjoamaansa opetusta. POPin ja HOPSin kautta voit käydä antamassa palautetta opintojaksoista. On oman etusi mukaista, että arvoit jokaisen opintojakson, jolla olet mukana Muuta opiskeluun ja yliopistoon liittyvää Palvelukeskus Porin yliopistokeskuksen pääaulassa (1. krs) sijaitsee Palvelukeskuksen infopiste, joka on arkisin auki klo Palvelukeskus toimii yliopistokeskuksessa toimivien yliopistoyksiköiden tilojen vuokranantajana ja tukipalveluorganisaationa. Palvelukeskuksen opiskelijapalveluihin kuuluu mm. kulkuavaimien jakaminen uusille opiskelijoille.

17 Yliopiston hallintoelimet TTY:llä Tampereella Rehtorit rehtori Markku Kivikoski 1. vararehtori Paul H. Andersson 2. vararehtori Matti Pentti Säätiön hallitus TTY-säätiön hallitus on uuden yliopistolain mukaisesti säätiöyliopiston ylin päättävä elin. Tietyissä opetukseen ja tutkimukseen liittyvissä asioissa ylin päätösvalta on kuitenkin konsistorilla, joka on koko yliopistoyhteisön yhteinen monijäseninen hallintoelin. Hallitus päättää säätiön strategiasta, säätiön toimintaa ja taloutta koskevista asioista sekä muista laajakantoisista suunnitelmista. Hallitus valitsee rehtorin johtamaan säätiön ja sen muodostaman tiede- ja taideyhteisön toimintaa. Konsistori Konsistori on uuden yliopistolain tarkoittama koko yliopistoyhteisön monijäseninen toimielin. Konsistorin alaisuudessa on kaksi pysyvää toimielintä, opetusneuvosto ja tieteellinen neuvosto, jotka valmistelevat asioita konsistorin päätettäväksi. Opetusneuvosto (ON) Opetusneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä: viisi professoria ja viisi muun opetushenkilökunnan edustajaa sekä kolme opiskelijoiden edustajaa. Opetusneuvoston tehtävänä on mm. valmistella konsistorille opetukseen liittyvät yleiset säännöt sekä tutkintotavoitteisen ja muun koulutuksen yhtenäiset periaatteet ja ohjeistus sekä edistää koulutusohjelmien yhteistyötä valmistella konsistorille koulutuksen johtamiseen, kehittämiseen ja laatuun liittyvät asiat tehdä konsistorille esityksiä opetuksen painopistealuista toimia oikaisulautakuntana ja käsitellä muut sen tehtäväksi annetut asiat. Tieteellinen neuvosto Tieteellisen neuvoston tehtävänä on vaalia ja arvioida yliopiston tutkimuksen ja väistökirjojen tieteellistä laatua ja tehdä konsistorille esityksiä niiden kehittämiseksi tehdä konsistorille esityksiä tutkimuksen painopistealueista käsitellä muut sen tehtäväksi annetut asiat. Tiedekuntaneuvostot TTY:llä on 5 tiedekuntaneuvostoa. Ne ovat Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Rakennetun ympäristön tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Teknis-taloudellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

18 18 Tiedekuntaneuvostojen tehtävänä on mm. kehittää ja valvoa koulutusohjelmien toimintaa ja laatua sekä edistää koulutusohjelmien välistä yhtenäisyyttä ja yhteistyötä perusopetuksessa hyväksyä koulutusohjelmien tavoitteet ja sisällöt sekä opintokokonaisuuksien ja -jaksojen tavoitteet, sisällöt, laajuudet ja nimet koulutusohjelmien johtoryhmien esityksistä määrätä väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä lisensiaatin tutkimusten ja diplomitöiden tarkastajat sekä arvostella nämä opinnäytteet.

19 19 5. OPINTONEUVONTA JA -ETUUDET TTY:n opiskelijoiden POPista eli Personoidusta opiskelijaportaalista löytyy vastaus yllättävän moneen kysymykseen. Tarvittaessa sinua opastaa opintohallinnon henkilökunta ja opiskelijayhdistyksen opiskelijasihteeri sekä opetushenkilökunta Opintohallinto Opintotoimistossa hoituvat mm. lukuvuosi-ilmoittautuminen, nimen- ja osoitteenmuutokset sekä erilaiset opiskeluun liittyvät asiat. Toimistosta saat myös erilaisia lomakkeita, virallisia opiskelutodistuksia sekä otteita opintorekisteristä. DI-koulutuksen opintotoimisto on avoinna arkisin klo Muina aikoina opintotoimiston henkilökunta on tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostitse tai erikseen ajan varaamalla. Henkilökohtaisten sähköpostiosoitteiden lisäksi käytössä ovat - (opiskeluun ja opintoihin liittyvät asiat) ja -osoitteet (tentti-ilmoittautumiset, muut tentteihin liittyvät asiat). Opintohallinnon henkilökunta Opintotoimisto, huone 122, 1. krs opintosihteeri Marja Karttunen puh Opiskelijaksi ilmoittautuminen Opintosuoritusten rekisteröinti Yleinen opintoneuvonta Tenttijärjestelyt opintosihteeri Tiina Suominen puh Lukujärjestykset Opinto-opas Yleinen opintoneuvonta Ristiinopiskelu Huone 229, 2. krs opetuksen suunnittelija Susanna Honko puh HOPS Opintoneuvonta Opetuksen suunnittelu Opintosuoritusten korvaaminen Huone 350, 3. krs osastosihteeri Ulla Nevanranta puh Tutkintoon valmistuminen Jatko-opiskelijat Porin tohtorikoulu

20 Opintoneuvonta Opintojen alkuvaiheessa opiskelijoille järjestetään opintojen ohjausta, jossa koulutusohjelmien vastuuopettajat opastavat opiskelijoita opintojen suuntaamisessa sekä kerrotaan opintojen käytännön toteuttamiseen liittyvistä asioista. Lisäksi ensimmäisellä viikolla kerrotaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisestä (HOPS). Henkilökohtaista opintoneuvontaa antaa opetuksen suunnittelija Susanna Honko. Opintoneuvontaan kannattaa varata aika etukäteen. Oppiainekohtaista neuvontaa antavat opintojaksojen opettajat sekä ammattiaineista vastuussa olevat opettajat ja professorit. Opetushenkilökunta on parhaiten tavoitettavissa sähköpostitse tai erikseen ajan varaamalla. Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n opiskelijasihteeri hoitaa opintososiaalisiin asioihin liittyvää neuvontaa sekä tutortoiminnan organisoinnin Henkilökohtainen opintosuunnitelma Kaikkien jälkeen opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden on tehtävä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opintosuunnitelman teossa auttaa opetuksen suunnittelija Susanna Honko sekä opetuksesta vastaavat opettajat. HOPS tehdään koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti TTY:n omalla HOPS -työkalulla, johon löytyy linkki POPin Opinnot -kohdasta. Lisätietoja HOPSin tekemisestä saa Susanna Hongolta. Opintosuunnitelmaa voi päivittää koulutuksen edetessä ja se toimii pohjana opiskelijan opintojaksoilmoittautumisille Opintososiaaliset asiat Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n palveluksessa toimii opiskelijasihteeri. Hänen tehtäviään ovat opiskelijan oppaan toimittaminen tutortoiminnan organisointi ja seuranta opiskelijakorttitilaukset lukuvuositarrojen jakaminen yhteydenpito emoylioppilaskuntiin kopiokorttien myynti Pointer ry:n järjestämien liikunta- ja vapaa-aikatapahtumien järjestelytehtävät opiskelijaterveyspalveluista tiedottaminen uusien opiskelijoiden asumiseen liittyvät asiat. Opiskelijasihteerin löytää huoneesta 173 (1. krs). Puhelin , sähköposti

OHJEITA LUKIJALLE... 4. 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin laitos... 5

OHJEITA LUKIJALLE... 4. 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin laitos... 5 1 OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin laitos... 5 2. OPISKELU... 6 2.1. Opiskelijanumero... 6 2.2. Personoitu opiskelijaportaali POP... 6 2.3. Ilmoittautuminen yliopistoon...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003)

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 243 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 20. TUTKINTOSÄÄNTÖ PERUSTUTKINNOT 1 Arkkitehdin tutkinto suoritetaan arkkitehtuurin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Navigaattori 2015 2016

Navigaattori 2015 2016 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

Porin tiede- kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C

Porin tiede- kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Porin tiedekirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Tietoa kirjastosta Porin tiedekirjasto on kaikille avoin tekniikan, kauppa- ja yhteiskuntatieteiden, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Diplomi-insinöörin tutkinto

Diplomi-insinöörin tutkinto Helena Varmajoki Diplomi-insinöörin tutkinto 31.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät -> Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017

Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 Opintopalveluista Kampusareenan 2. kerroksesta löytyy opintotoimiston, avoimen yliopiston, opintotuen

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot

Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot Eija Heinonen-Özdemir opintopäällikkö 31.8.2015 Vaasan yliopisto Yliopistokollegio Yliopistonhallitus Rehtori ja vararehtori Tiedekunnat ja tiedekuntaneuvosto Yliopistopalvelut

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Navigaattori 2014 2015

Navigaattori 2014 2015 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2014 2015 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2014 2015 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Arkkitehtuurin osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola

Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola AJANKOHTAISTA TURUN YLIOPISTOSSA Abien vanhempien infoilta järjestettiin marraskuussa 2014 toista kertaa. Luentotallenne utu.fi-sivuilla. Opiskelijalähettiläät

Lisätiedot

Navigaattori 2015 2016

Navigaattori 2015 2016 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015 Teknillinen tiedekunta Ohjelmat ja pääaineet Kauppatieteiden kandidaatti Tietotekniikan ja tuotantotalouden ohjelma Pääaine tietotekniikka

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Koulutusrahaston etuudet

Koulutusrahaston etuudet Koulutusrahaston etuudet 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta Etuudet aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Toimintaa

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaattiohjelman sekä maisteriopintojen rakenteet, oppiaineiden esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2012 13. Opetussuunnitelmissa

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto tai ota esite Mitä ovat Tutcat ja Volter? Tutcat sisältää TTY:n,TuKKK:n

Lisätiedot

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE Virve Peltoniemi TAMK, 17.02.2012, Versio 2.0 (muokattu ohjeesta: Laurea-ammattikorkeakoulu/Jori Komulainen) 1 Yleistä 1.1 Uusintatenttikelpoisuus

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

Erikoistumisaluevalinta 2015

Erikoistumisaluevalinta 2015 Erikoistumisaluevalinta 2015 Marja Elonheimo marja.elonheimo@aalto.fi 15.4.2015 Esityksen sisältö Erikoistumisaluevalintaprosessi yleisesti, aikataulu Valintaperusteet, lykkäys ja erikoistumisalueiden

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services

Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services Agora B 331 Käynti Ahlmaninkadun puolelta / Entrance: Ahlmaninkatu Olemme muuttaneet / We have new premises Tervetuloa Agoran B-siiven 3. kerrokseen

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 3.9.2013 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot