OHJEITA LUKIJALLE TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1."

Transkriptio

1 1 OHJEITA LUKIJALLE TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS Insinööristä diplomi-insinööriksi koulutus Jatko-opinnot Avoin yliopisto-opetus PORIN TIEDEKIRJASTO Kokoelmat Lainaus Kaukopalvelu Työskentelytilat ja laitteet Opastus ja opetus Aukioloajat ja yhteystiedot OPISKELU Opiskelijanumero Personoitu opiskelijaportaali POP Ilmoittautuminen yliopistoon Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen Opintojaan jatkavien opiskelijoiden ilmoittautuminen Ylioppilaskunnan jäsenmaksut Ilmoittautumisen myöhästyminen ja laiminlyönti Opintoaikojen rajoitus Opintojaksoille ilmoittautuminen Lukuvuoden luentokaudet ja tenttiviikot Lukujärjestykset Tentit Tentti-ilmoittautuminen Tentti-ilmoittautumisen peruminen Tenttitilaisuus Tentin arvostelu ja arvosteluasteikko Tulosten julkaiseminen Opintosuoritusten tallennus ja ote suorituksista Palautteet Yleinen palaute Opintojaksopalaute Muuta opiskeluun ja yliopistoon liittyvää Palvelukeskus Yliopiston hallintoelimet TTY:llä Tampereella OPINTONEUVONTA JA -ETUUDET Opintohallinto... 19

2 Opintoneuvonta Henkilökohtainen opintosuunnitelma Opintososiaaliset asiat Opintotuki Aikuiskoulutustuki TUTKINTOVAATIMUKSET Kieliopinnot Kielten opintojaksojen korvaavuudet Toinen kotimainen kieli Korvaavuudet Yksittäinen opintojakso Sivuaineopinnot Insinööritutkintohyvitykset Ristiinopiskelu Valmistuminen TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Osaamistavoitteet Tutkinnon rakenne Täydentävät opinnot insinööreille Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot Ohjelmistotekniikka Ohjelmistotekniikan aineopinnot Ohjelmistotekniikan syventävät opinnot Signaalinkäsittely Signaalinkäsittelyn aineopinnot Signaalinkäsittelyn syventävät opinnot Signaalinkäsittely, elektroniikan prosessit Tietoliikennetekniikka Tietoliikennetekniikan aineopinnot Tietoliikennetekniikan syventävät opinnot Tietoturva Paikkatietoanalyysi Muut aineopintovaihtoehdot Vapaasti valittavat opinnot Tietotekniikan diplomityö Tietotekniikan aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Osaamistavoitteet Tutkinnon rakenne Täydentävät opinnot Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot... 42

3 Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet Elektroniikan materiaalit Elektroniikka ja signaalinkäsittely Vapaasti valittavat opinnot Sähkötekniikan diplomityö Elektroniikan materiaalien aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Osaamistavoitteet Tutkinnon rakenne Täydentävät opinnot Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet Tuotantotalouden koulutusohjelman syventävät opinnot Vapaasti valittavat opinnot Tuotantotalouden diplomityö Tuotantotalouden aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille Palvelutuotanto AMMATTIAINEET MATEMATIIKKA KIELET ELEKTRONIIKKA OHJELMISTOTEKNIIKKA SIGNAALINKÄSITTELY TIETOLIIKENNETEKNIIKKA TEOLLISUUSTALOUS JATKO-OPINNOT OPINTOJAKSOT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ YHTEYSTIEDOT

4 4 OHJEITA LUKIJALLE Tämä opinto-opas sisältää Porin diplomi-insinöörikoulutuksen koulutusohjelmien rakenteet ja tutkintovaatimukset. Oppaassa on yleisiä ohjeita opiskelusta esim. yliopistoon ilmoittautuminen, tenttikäytännöt sekä tietoa opiskelusta. Oppaasta löydät kuvaukset aineopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuuksista. Niistä muodostuvat tutkintojesi pääja sivuaineet. Lisäksi oppaassa on opintojaksojen kuvaukset suoritusvaatimuksineen sekä vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Porin DI-koulutuksen opinto-opas löytyy myös Internetistä: > Opetus > Opinto-opas. Tämän oppaan tiedot ovat voimaan tulleen uuden tutkintorakenteen ja siihen perustuvan marraskuussa 2010 hyväksytyn tutkintosäännön mukaisia. Opetusjärjestelyihin sekä opintojaksojen kuvauksiin saattaa tulla muutoksia oppaan toimittamisen jälkeen. Opintojaksojen viimeisimmät kuvaukset löytyvät POPista (www.tut.fi/pop). Tiina Suominen opintosihteeri

5 5 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin yksikkö järjestää yliopistollista tutkintokoulutusta (perus- ja jatkotutkinnot), tutkimusta sekä täydennyskoulutusta teknistieteellisellä alalla. TTY:n Porin yksikössä voi suorittaa perustutkintona diplomi-insinöörin (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnon sekä jatkotutkintoina on mahdollista suorittaa tekniikan lisensiaatin sekä tekniikan ja filosofian tohtorin tutkintoja. Porissa järjestettävä tutkintokoulutus insinööristä diplomi-insinööriksi aloitettiin vuonna Porissa järjestettävä tutkimustoiminta perustuu Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön koulutusaloihin: tietotekniikka, elektroniikan materiaalit ja teollisuustalous. Tutkimusyhteistyötä tehdään yritysten, yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa myös kansainvälisissä projekteissa. Täydennyskoulutuksesta vastaa Porissa Edupoint (www.tut.fi/pori >Edupoint), joka on TTY:n Porin yksikön täydennyskoulutuskeskus. Edupoint tuottaa yleisesti suunnattuja tai räätälöityjä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja yhteisöille liiketoiminnan ja teknologian aloilla. Tampereen teknillinen yliopiston tarjoamaa täydennyskoulutusta Porissa on ollut jo vuodesta 1983 lähtien. TTY:n Porin yksikön johtajana toimii professori Tarmo Lipping ja varajohtajana professori Juha Tanttu. TTY:n Porin yksikkö toimii Porin yliopistokeskuksessa (www.ucpori.fi). Yliopistokeskuksessa toimii neljä yliopistoa ja viisi tieteenalaa. Yliopistot ovat Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

6 6 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS Tutkinnoista säädetään asetuksella yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Uusi tutkintorakenne astui voimaan alkaen. Tekniikan alalla alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus järjestetään koulutusohjelmina. Alemman, eli tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja ylemmän, eli diplomiinsinöörin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Porin yksikössä koulutus on keskittynyt ylempään korkeakoulututkintoon (diplomi-insinöörin tutkintoon) Insinööristä diplomi-insinööriksi koulutus Insinööripohjaisessa koulutuksessa opiskelijat saavat suoraan opinto-oikeuden diplomiinsinööritutkinnon suorittamiseen. Opiskelijan pitää lisäksi suorittaa erikseen määriteltävät täydentävät opinnot. Koulutukseen valituilla tulee olla insinöörin tutkinto. Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus insinööreille on 120 op + täydentävät opinnot. Täydentävät opinnot (ns. siltaopinnot) määräytyvät pääaineen sekä aikaisemmin suoritetun insinööritutkinnon perusteella. Täydentävien opintojen laajuus on noin yhden lukuvuoden opintoja vastaava määrä. Porissa diplomi-insinöörikoulutusta järjestetään tietotekniikan, tuotantotalouden ja sähkötekniikan aloilla. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden asemaa työelämässä vahvistamalla aiempaa tutkintoa sekä tarjoamalla uudenlaista osaamista uusilla aloilla. Tietotekniikan koulutus käynnistyi syksyllä Koulutus suuntautuu ohjelmistotekniikkaan, signaalinkäsittelyyn ja tietoliikennetekniikkaan. Koulutuksen vastuuyksikkö on TTY:n tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvosto. Tuotantotalouden koulutus aloitettiin keväällä Siinä opintojen painopiste on teollisuustaloudessa. Koulutuksen järjestelyistä vastaa TTY:n teknis-taloudellinen tiedekuntaneuvosto. Sähkötekniikan koulutus aloitettiin syksyllä Koulutus suuntautuu peruselektroniikan opintojen jälkeen elektroniikan materiaaleihin ja/tai signaalinkäsittelyyn. Koulutuksen vastuuyksikkö on TTY:n tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvosto. Koulutus toteutetaan kokopäiväisenä opiskeluna noin kolmen vuoden aikana sisältäen yrityksissä tehtävän diplomityön.

7 Jatko-opinnot Perustutkinnon ohella Porissa voi suorittaa jatko-opintoja tietotekniikan, tuotantotalouden ja sähkötekniikan aloilla. Jatko-opintojen laajuus on yhteensä 60 opintopistettä. Opinnot rakentuvat pääaineesta (vähintään 35 op), tieteellisistä yleisopinnoista (vähintään 5 op) ja mahdollisista täydentävistä opinnoista. Tekniikan lisensiaatin (TkL) tutkintoon kuuluu opintojen lisäksi lisensiaatin tutkimus. Tekniikan ja filosofian tohtorin (TkT ja FT) tutkintoon kuuluu opintojen lisäksi julkisesti puolustettava väitöskirja. Jatko-opintoja suunnittelevan tulee ensin ottaa yhteyttä opintojensa pääaineen professoriin. Käytyjen keskustelujen perusteella opiskelija täyttää jatko-opiskeluhakemuksen, tekee opinto- ja tutkimussuunnitelman, josta ilmenee myös opintojen suunniteltu aikataulu sekä kirjoittaa motivaatiokirjeen. Lisäksi tarvitaan vielä opintoja ohjaavan professorin suosituskirje. Jatko-opiskeluoikeutta anotaan tiedekuntaneuvostolta. Jatko-opiskeluun liittyviä asioita hoitaa osastosihteeri Ulla Nevanranta puhelin , sähköposti: 2.3. Avoin yliopisto-opetus TTY:n Porin yksikkö järjestää myös avointa yliopisto-opetusta. Avoimen yliopiston opetus on aikuisille tarkoitettua yliopistotasoista opetusta, jonka tavoitteena on yleissivistävä itsensä kehittäminen ja ammatillinen pätevöityminen. Avoimen opetus on opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja se järjestetään osittain yhteisinä opintoina tutkintokoulutuksen kanssa ja osittain erikseen järjestettynä opetuksena arki-iltaisin. Avoimeen yliopistoopetukseen voivat osallistua myös varsinaiset tutkinto-opiskelijat. Lisätietoja Porissa järjestettävästä avoimen yliopiston opetustarjonnasta saa Porin yksikön www-sivuilta > Edupoint > Avoin yliopisto sekä sähköpostitse

8 8 3. PORIN TIEDEKIRJASTO Porin tiedekirjasto tuottaa laadukasta kirjasto- ja tietopalvelua sekä järjestää tiedonhaun opetusta opiskelijoille Kokoelmat Tiedekirjaston kokoelmat painottuvat tekniikkaan, taloustieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin. Kirjaston kokoelmat koostuvat sekä elektronisesta että painetusta aineistosta. TTY:n elektroniset aineistot sisältävät kymmeniä tuhansia verkkokirjoja ja yli verkkolehteä. Aineistot toimivat TTY:n verkossa ja niitä pääsee käyttämään Nelliportaalin (http://www.nelliportaali.fi) tai kirjaston www-sivujen tiedonhaun linkkien kautta. Verkkoaineistojen käyttöehdot ovat luettavissa kirjaston www-sivuilla. Painetut kokoelmat koostuvat n kirjasta ja n. 130 lehdestä, myös tärkeimmät kotimaiset sanomalehdet on tilattu kirjastoon. Kokoelmiin kuuluvat myös TTY:n, TuKKK:n ja TaY:n Porin yksiköiden kurssikirjat ja opinnäytteet. Kirjaston painetut aineistot ovat haettavissa Tutcat-tietokannasta (http://tutcat.linneanet.fi). Käyttöohjeet ja linkki tietokantaan ovat kirjaston wwwsivuilla Lainaus Lainaoikeus on jokaisella kirjaston käyttäjäksi ilmoittautuneella. Kirjastokortin saamisen ehtona on henkilöllisyyden todistaminen. Lainaus onnistuu asioimalla joko kirjaston lainaustiskillä tai itsepalveluautomaatilla. Kurssikirjojen, lehtien ja opinnäytteiden laina-aika on 2 viikkoa, muun aineiston 4 viikkoa. Käsikirjastoaineisto on saatavissa yö- ja viikonloppulainaksi. Lainat voi uusia itse Tutcat-tietokannassa, tai henkilökuntaa voi pyytää uusimaan lainat puhelimitse, sähköpostilla tai kirjastossa asioidessa. Lainassa olevan aineiston varaaminen on ilmaista. Varauksen voi tehdä itse Tutcat-tietokannassa, mutta myös henkilökuntaa voi pyytää tekemään varauksen. Aineiston saapumisesta ilmoitetaan erikseen ja sitä pidetään varattuna yksi viikko kirjan palautumisesta Kaukopalvelu Kirjaston kautta voi kaukolainata muiden kotimaisten ja ulkomaisten kirjastojen aineistoa. Kaukopalvelu on maksullista toimintaa, jonka hinnasto on esillä kirjaston www-sivuilla. Kaukopalvelun sähköpostiosoite on 3.4. Työskentelytilat ja laitteet Kirjastossa asiakkaiden käytössä on hiljainen lukusali, ryhmätyötila sekä tietokoneita, joilta voi tulostaa. Kirjastossa on myös kopiokone.

9 Opastus ja opetus Kirjasto antaa opiskelijoille tiedonhaun koulutusta. Opintojen alussa pidetään kaikille opiskelijoille kirjastoinfo, ja opetusta on myöhemmin lisää hieman koulutusohjelmasta riippuen. Kirjasto pitää viikoittain tietoiskuja kirjaston palveluista, verkkoaineistoista ja tiedonhausta. Tietoiskusta ilmoitetaan erikseen sähköpostitse opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kirjaston henkilökunta opastaa ja neuvoo asiakkaita kirjaston käytössä Aukioloajat ja yhteystiedot Kirjasto on avoinna lukukausien aikana ma, ti ja to klo 9 16 ke klo 9 18 pe (ja aattopäivinä) klo 9 14 Poikkeavista aukioloajoista ilmoitetaan kirjaston ovessa, kirjaston www-sivuilla ja yliopistokeskuksen info-tv:ssä. Www-sivut: > Porin tiedekirjasto (Tutcat-tietokanta, hinnastot ym.) Sähköposti: Puhelin: Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 C, 1. krs. Postiosoite: PL 136, PORI

10 10 4. OPISKELU Porin DI-koulutus on kokopäivätoimista opiskelua. Opetus toteutetaan vuosikurssi- ja opintosuuntakohtaisesti. Kaikille pakolliset perusopintojen opintojaksot luennoidaan yhteisopetuksena. Opintojaksojen nimet tai niiden sisällöt voivat muuttua, jolloin ne luennoidaan aina uusimman opinto-oppaan mukaisesti ja opintojaksojen sisällöstä vastaa ko. opintojakson opettaja Opiskelijanumero Ensimmäistä kertaa ilmoittauduttaessa yliopistoon opiskelijalle annetaan opiskelijarekisteristä opiskelijanumero, joka identifioi opiskelijan ja numero pysyy samana koko opiskeluajan. Opiskelijanumeroa tarvitaan mm. tenteissä sekä opintotoimistossa asioitaessa Personoitu opiskelijaportaali POP TTY:llä on käytössä personoitu opiskelijaportaali POP. POPista löytyy yhden järjestelmän kautta opiskeluun ja yliopistoelämään liittyvät välineet ja tiedot. POP on myös työkalu omien opintojen ja ajan hallintaan. Siinä integroituu opintojen suunnittelu ja seuranta, henkilökohtainen kalenteri, opintojaksokohtainen ja yleinen viestintä sekä keskustelumahdollisuudet. POPin kautta hoidetaan myös ilmoittautumiset opintojaksoille sekä tentteihin. POPin löydät osoitteesta ja sen käyttö vaatii TTY:n intranet-tunnuksen ja salasanan Ilmoittautuminen yliopistoon Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava lukuvuosittain yliopistoon joko läsnä tai poissaolevaksi. Ilmoittautuminen on tärkeää, koska muutoin menettää opiskeluoikeuden. Määräajan päätyttyä ilmoittautuvilta peritään uudelleenkirjaantumismaksu. Ilmoittautumisensa kokonaan laiminlyöneet poistetaan TTY:n kirjoilta. Läsnä olevaksi ilmoittautuu opiskelija, joka aikoo seurata opetusta, osallistua harjoituksiin ja/tai tentteihin. Myös valmistuvan opiskelijan täytyy olla läsnä oleva. Läsnäoloilmoitus edellyttää ylioppilaskunnan maksun suorittamista. Pelkästään syksyksi voi ilmoittautua, jos on todennäköistä, että valmistuu syyslukukauden aikana. Ilmoittautumisen voi muuttaa kevätlukukauden osalta välisenä aikana. Poissaolevaksi ilmoittautuu opiskelija, joka ei aio osallistua opetukseen. Poissaolevalla opiskelijalla ei ole opiskelu- ja tenttioikeutta, eikä hänelle voida kirjata opintosuorituksia. Poissaolevaksi ilmoittautuva opiskelija ei maksa ylioppilaskunnan maksua.

11 Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen Uusi opiskelija ottaa ensimmäistä kertaa yliopistoon ilmoittautuessaan vastaan opiskelupaikkaansa. Uusien opiskelijoiden on palautettava lomake opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään mennessä. Ilmoittautumislomakkeella hoidetaan läsnä- tai poissaoloilmoitukset koko lukuvuodelle Opintojaan jatkavien opiskelijoiden ilmoittautuminen Ilmoittautuminen lukuvuodelle on tehtävä mennessä. Tällöin myös ylioppilaskunnalle suoritettava jäsenmaksu pitää olla maksettuna. Vanha opiskelija voi tehdä ilmoittautumisensa lukuvuodelle personoidun opiskelijaportaalin POPin kautta maksaen samalla kirjautumisella yo-kuntamaksunsa verkkopankin kautta Ylioppilaskunnan jäsenmaksut Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) jäsenmaksu on pakollinen kaikille läsnä oleville perustutkintoa suorittaville. Jatko-opiskelijoille jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Maksu koostuu kahdesta osasta, ylioppilaskunnalle jäävästä jäsenmaksun osasta sekä YTHS-maksusta. YTHS-maksu on pakollinen, eikä sitä voida erottaa ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Jäsenmaksulla opiskelija saa käyttöönsä kaikki ylioppilaskunnan palvelut ja opiskelijaalennukset (erilaiset perus- ja jatko-opiskelijoilla) sekä mahdollisuuden osallistua tutkintoopetukseen, ylioppilaskunnan ja Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n toimintaan. Maksutiedot löytyvät ylioppilaskunnan www-sivuilta (www.tut.fi/ttyy) Ilmoittautumisen myöhästyminen ja laiminlyönti Määräajan päätyttyä ilmoittautuvilta peritään uudelleenkirjaantumismaksu. Ilmoittautumisensa ja siihen liittyvän maksunsa hoitamatta jättänyt opiskelija menettää opiskeluoikeutensa. Mikäli opiskelija haluaa jatkaa opintojaan, hänen on haettava kirjallisesti yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi Opintoaikojen rajoitus Ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (Yliopistolaki 558/2009) eli 4 vuodessa. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa kyseiseen tutkintoon johtavan opiskelupaikan yliopistossa. Tutkinnot suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu varusmiespalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai siviilipalvelun suorittamisesta, tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tutkintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa. Opiskeluaikaan sisältyvä ei-kirjoilla -oloaika katsotaan poissaoloksi. Lisätietoja opinto-

12 12 aikojen rajoituksesta löytyy TTY:n tutkintosäännöstä (www.tut.fi/pop > Opiskelu > Lait ja säännökset) Opintojaksoille ilmoittautuminen Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua POPin kautta. Opintojaksoilmoittautumiset ovat sitovia ja ilmoittautumalla opiskelija saa oikeuden osallistua annettavaan opetukseen sekä opintojakson tentteihin. Ilmoittautumiset kunkin periodin opintojaksoille on tehtävä kahta viikkoa ennen kuin kyseinen opetusperiodi alkaa. Poikkeuksena on ensimmäinen periodi, jolloin ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona Lisätietoja ilmoittautumisesta löydät POPin Opiskelu-osiosta Lukuvuoden luentokaudet ja tenttiviikot Syyslukukausi 1. periodi (viikot 35 41) 2. periodi (viikot 43 49) Kevätlukukausi 3. periodi (viikot 2 9) 4. periodi (viikot 11 18) Tenttiviikot Syyslukukausi ja (viikot 42 ja 50) Kevätlukukausi ja (viikot 10 ja 20 21) Lomat Joululoma (viikot ja viikko 1) Pääsiäisloma (to-ke, viikot 14-15) Tenttejä on sijoitettuna koko lukuvuodelle lähinnä perjantaipäiviin yllä mainittujen tenttiviikkojen lisäksi. Tenttiviikoilla saattaa olla myös opetusta Lukujärjestykset Lukujärjestyksiä tehdään koulutusohjelmittain sekä ammattiaineittain. Lukujärjestykset löytyvät Porin yksikön sivuilta > Opetus > Lukujärjestykset. Opintojaksojen aikataulut ovat myös POPissa. POPissa olevat aikataulut eivät päivity automaattisesti ja sieltä puuttuvat opetustilatiedot. Lukujärjestyksistä ilmenee opetettavan opintojakson nimi, opettaja ja opetustilan numero sekä mahdolliset ryhmäjaot ja huomautukset. Eri ryhmillä voi olla eri opintojaksojen opetusta tai harjoituksia samaan aikaan.

13 13 Lukujärjestyksiä ja opintojaksojen aikatauluja päivitetään lukuvuoden aikana. Lukujärjestyksiin tulevista viime hetken muutoksista tiedotetaan vain opintojaksolle ilmoittautuneille joko sähköpostitse ja/tai POPin kautta sekä tarvittaessa ilmoitustaululla. Opintojakson ensimmäinen tentti pyritään sijoittamaan niin, että se ei mene päällekkäin pakollisten luento-opetusten kanssa. Uusintatenttien sijoittelussa ei huomioida opetustunteja. Lukujärjestyksistä ja tenttipäivien sijoittamisesta vastaa opintosihteeri Tiina Suominen Tentit Opintojaksoon mahdollisesti kuuluva tentti järjestetään kolme kertaa. Ensimmäinen tentti on opetuksen päätyttyä ja sen lisäksi järjestetään kaksi uusintatenttiä. Kaikki tenttikerrat ovat samanarvoisia. Opiskelijan käyttämättömät tenttikerrat eivät siirry automaattisesti seuraavalle opintojakson toteutuskerralle, koska suoritusvaatimukset ovat voineet muuttua. Opiskelijan pitää selvittää, voiko osallistua suoraan tentteihin vai vaatiko opintojakson suorittaminen lisäksi joitain muita osasuorituksia. DI-koulutuksen tenttilista on luettavissa ja tulostettavissa opetuksen www-sivuilta (www.tut.fi/pori > Opetus > Lukujärjestykset > Tentit). Tenttilista on esillä myös opintotoimiston ilmoitustaululla. Tenttilistoihin tulee lukuvuoden aikana muutoksia ja niitä päivitetään aina tarvittaessa. Tenttipäivät löytyvät myös POPista. TTY:n Porin yksikön järjestämien opintojaksojen tentit pidetään pääsääntöisesti perjantaisin sekä tenttiviikkoina klo Opiskelija voi suorittaa myös ristiinopiskelun kautta Porin yliopistokeskuksessa muiden yliopistojen opintojaksoja. Näiden opintojaksojen tenttikäytännöistä saa lisätietoa opetuksen järjestävästä yliopistosta Tentti-ilmoittautuminen Tentteihin ilmoittaudutaan POPin kautta (www.tut.fi/pop) vähintään 7 vuorokautta ennen tenttitilaisuutta (tenttipäivää ei lasketa näihin päiviin). Esim. perjantain tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään edellisen viikon perjantaina klo mennessä. Tentteihin voi ilmoittautua aikaisintaan kuukautta ennen tenttipäivää. Tentti-ilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta opiskelijalle voidaan varata paikka ja tehtäväpaperi tenttisalissa. Valvojalla on oikeus poistaa ne opiskelijat, joiden nimeä ei löydy ilmoittautuneiden luettelosta. Opiskelija voi ilmoittautua POPin kautta vain yhteen samana tenttipäivänä olevaan tenttiin. Jos opiskelija haluaa tenttiä useamman samana päivänä järjestettävän tentin, tulee siitä ilmoittaa vielä vähintään viikkoa ennen tenttipäivää sähköpostitse -osoitteeseen. Ilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot: oma nimi, opiskelijanumero, tenttipäivä,

14 14 mihin tenttiin on jo ilmoittautunut ja mihin ei (opintotoimisto lisää puuttuvan ilmoittautumisen järjestelmään). Opiskelijalle varataan tenttisaliin henkilökohtainen nimellä varustettu tenttikirjekuori, josta löytyy molempien tenttien kysymykset. Tentti-ilmoittautumisjärjestelmä laskee kaikki opiskelijan käyttämät tenttikerrat opintojaksoittain. Mikäli opiskelija on ilmoittautunut opintojakson tenttiin 3 kertaa vuosien aikana, hän ei pysty enää tekemään tentti-ilmoittautumista POPin kautta. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan pitää ottaa yhteyttä väh. viikkoa ennen tenttipäivää -osoitteeseen, jotta hänelle voidaan lisätä tenttikertoja opintojaksolle Tentti-ilmoittautumisen peruminen Opiskelijan katsotaan osallistuneen tenttiin, mikäli hän ei peru ilmoittautumistaan ajoissa. Tentti-ilmoittautumisen peruminen on tehtävä viimeistään kolme arkipäivää ennen tenttitilaisuutta POPin kautta. Esim. perjantaina pidettävä tentti pitää perua viimeistään saman viikon tiistaina. Katso tarkemmat ohjeet POPista Tenttitilaisuus Tenttipaikan (yleensä auditoriot 126 tai 125) ja tentin nimen voi varmentaa ennen tenttitilaisuutta tenttiopasteesta (pääaulassa 1. krs sekä tenttisalin ovessa). Tentistä saa myöhästyä enintään puoli tuntia tentin alkamisesta lukien. Vältä kuitenkin turhia myöhästymisiä, sillä saatat häiritä muiden tenttijöiden keskittymistä. Tenttisalin ovi avataan noin 5 minuuttia ennen tentin alkua. Tenttisalissa Mukana saa olla vain kirjoitusvälineet ja erikseen sovittu tenttikohtainen varustus. Kännykkä pitää ehdottomasti sulkea ja sitä ei saa tuoda tenttipaikalle mukana. Laukut, päällysvaatteet ja muu ylimääräinen tavara jätetään joko salin ulkopuolelle naulakkoon tai tenttisalin seinustalle. Eri opintojaksojen tentit ovat merkitty erivärisin väripaperein. Istumapaikka valitaan tenttipaikoille jaettujen väripaperien mukaan. Paikkaa ei voi vaihtaa, eikä tenttipapereita saa siirtää paikasta toiseen. Papereihin saa koskea vasta sitten, kun valvoja antaa luvan tentin aloittamiseen. Tenttiaika on 3 tuntia. Tentissä on oltava vähintään puoli tuntia. Tentin aikana ei saa vilkuilla toisten papereita, lainata toisten tavaroita eikä olla missään kanssakäymisessä muiden tenttijöiden kanssa. Tenttivilppi johtaa suorituksen hylkäämiseen ja mahdollisen kurinpidolliseen toimenpiteeseen. Vastauspaperin palautus Jokaisessa vastauspaperissa pitää olla oma nimi, opiskelijanumero, vuosikurssi (esim.tite09) ja opintojakson nimi. Nimellä varustettu vastauspaperi on jätettävä valvojalle, vaikka paperi olisi tyhjä. Kaikki vastauspaperit, myös irralliset konseptipaperit, on palautettava. Jos kysymyksissä pyydetään vastaamaan kysymykset eri vastauspapereille, pitää jokainen vastauspaperi palauttaa erikseen nimellä varustettuna.

15 15 Opiskelijakortti (tai muu kuvallinen henkilökortti) näytetään aina tentinvalvojalle vastauspapereiden palautuksen yhteydessä henkilöllisyyden varmentamiseksi. Opiskelija odottaa sen aikaa, että valvoja merkkaa vastauspaperien palautusmerkinnän ilmoittautumislistaan. Tentinvalvojan pöydällä on lista, johon opiskelija kuittaa tenttiin osallistumisensa poistuessaan tentistä. Listaan merkitään tentin nimi, opiskelijanumero ja allekirjoitus. Tenttikäytännöistä on erillinen tenttiohjesääntö www-sivuillamme Tentin arvostelu ja arvosteluasteikko Opettajan on arvosteltava opintojaksoon kuuluvat suoritukset ja osasuoritukset 30 päivän kuluessa tentistä. Arvosanat julkaistaan POPissa. Opintosuoritukset arvostellaan asteikolla kiitettävä (5) erittäin hyvä (4) hyvä (3) erittäin tyydyttävä (2) tyydyttävä (1) hylätty (0). Opintojakso voidaan arvostella myös asteikolla hyväksytty (6), hylätty (0). Arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä suullisen tai kirjallisen oikaisupyynnön opettajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon arvostelusta. Tarkempia tietoja oikaisumenettelystä löytyy TTY:n tutkintosäännön kohdista. Opiskelija voi saada omalla kustannuksellaan jäljennöksen koepaperistaan. Opintosuoritusten vastauspapereita säilytetään 6 kuukautta tulosten julkaisemisesta. Tentissä kolmasti hylätyn opiskelijan tulee neuvotella opintojakson suorittamisesta opettajan kanssa. Opintojaksosta saa kokonaissuorituksen sitten, kun kaikki opintojakson tutkintovaatimuksissa määritellyt osasuoritukset ovat tehtynä (esim. hyväksytysti suoritettu tentti ja vaadittavat harjoitukset). Virallisessa opintorekisteriotteessa näkyvät vain kokonaissuoritukset. Opintojakso voi koostua erilaisista osasuorituksista. Tällaisia osasuorituksia ovat esim. tentti, harjoitustyö, harjoitukset, caset, seminaarityö, laboratoriot jne. Osasuoritukset ovat voimassa vain opettajan erikseen määrittelemän ajan tai siihen saakka kunnes opintojakso järjestetään seuraavan kerran Tulosten julkaiseminen Opiskelija voi seurata POPin kautta saamiaan arvosanoja. POPista opiskelija näkee kaikki saamansa kokonaissuoritukset sekä myös hylätyt suoritukset (arvosana 0). Tulokset ovat myös esillä opintotoimiston edessä olevassa tenttituloskansiossa vähintään kuukauden ajan. Tenttituloskansiossa suoritukset ilmoitetaan opiskelijanumerolla.

16 Opintosuoritusten tallennus ja ote suorituksista Opintosuoritukset tallennetaan TTY:n opintosuoritusrekisteriin. Opiskelija voi tilata otteen POPista. Virallisen leimalla varustetun otteen saa opintotoimistosta. Tulostetussa opintorekisteriotteessa näkyvät vain hyväksytysti suoritetut opintojaksot ja opintojaksosta aina paras suoritus, suorituspäivämäärä sekä luennoitsijan nimi. Otteen voi saada suomeksi sekä englanniksi. Opintotoimistosta saa pyynnöstä opiskelijatodistuksen eli todistuksen kirjoilla olosta yliopistossa. Se on saatavissa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi Palautteet Järjestetyistä opintojaksoista voi antaa palautetta palautelomakkeella tai POPissa olevan kurssipalautejärjestelmän Kaikun kautta. Annettuja palautteita käytetään hyväksi opetuksen kehittämisessä. Palautetta kannattaa aina antaa Yleinen palaute Opintotoimiston esitehyllyssä on palautelomakkeita, joita voi täyttää ja palauttaa nimettömänä opintotoimiston postilaatikkoon (luokan 104 oven vieressä). Palautetta voi antaa yksittäisestä opintojaksosta, suuremmista kokonaisuuksista sekä myös yleisistä asioista. Kaikki annetut palautteet käsitellään Opintojaksopalaute Yliopisto pyrkii kehittämään tarjoamaansa opetusta. POPin ja HOPSin kautta voit käydä antamassa palautetta opintojaksoista. On oman etusi mukaista, että arvoit jokaisen opintojakson, jolla olet mukana Muuta opiskeluun ja yliopistoon liittyvää Palvelukeskus Porin yliopistokeskuksen pääaulassa (1. krs) sijaitsee Palvelukeskuksen infopiste, joka on arkisin auki klo Palvelukeskus toimii yliopistokeskuksessa toimivien yliopistoyksiköiden tilojen vuokranantajana ja tukipalveluorganisaationa. Palvelukeskuksen opiskelijapalveluihin kuuluu mm. kulkuavaimien jakaminen uusille opiskelijoille.

17 Yliopiston hallintoelimet TTY:llä Tampereella Rehtorit rehtori Markku Kivikoski 1. vararehtori Paul H. Andersson 2. vararehtori Matti Pentti Säätiön hallitus TTY-säätiön hallitus on uuden yliopistolain mukaisesti säätiöyliopiston ylin päättävä elin. Tietyissä opetukseen ja tutkimukseen liittyvissä asioissa ylin päätösvalta on kuitenkin konsistorilla, joka on koko yliopistoyhteisön yhteinen monijäseninen hallintoelin. Hallitus päättää säätiön strategiasta, säätiön toimintaa ja taloutta koskevista asioista sekä muista laajakantoisista suunnitelmista. Hallitus valitsee rehtorin johtamaan säätiön ja sen muodostaman tiede- ja taideyhteisön toimintaa. Konsistori Konsistori on uuden yliopistolain tarkoittama koko yliopistoyhteisön monijäseninen toimielin. Konsistorin alaisuudessa on kaksi pysyvää toimielintä, opetusneuvosto ja tieteellinen neuvosto, jotka valmistelevat asioita konsistorin päätettäväksi. Opetusneuvosto (ON) Opetusneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä: viisi professoria ja viisi muun opetushenkilökunnan edustajaa sekä kolme opiskelijoiden edustajaa. Opetusneuvoston tehtävänä on mm. valmistella konsistorille opetukseen liittyvät yleiset säännöt sekä tutkintotavoitteisen ja muun koulutuksen yhtenäiset periaatteet ja ohjeistus sekä edistää koulutusohjelmien yhteistyötä valmistella konsistorille koulutuksen johtamiseen, kehittämiseen ja laatuun liittyvät asiat tehdä konsistorille esityksiä opetuksen painopistealuista toimia oikaisulautakuntana ja käsitellä muut sen tehtäväksi annetut asiat. Tieteellinen neuvosto Tieteellisen neuvoston tehtävänä on vaalia ja arvioida yliopiston tutkimuksen ja väistökirjojen tieteellistä laatua ja tehdä konsistorille esityksiä niiden kehittämiseksi tehdä konsistorille esityksiä tutkimuksen painopistealueista käsitellä muut sen tehtäväksi annetut asiat. Tiedekuntaneuvostot TTY:llä on 5 tiedekuntaneuvostoa. Ne ovat Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Rakennetun ympäristön tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Teknis-taloudellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

18 18 Tiedekuntaneuvostojen tehtävänä on mm. kehittää ja valvoa koulutusohjelmien toimintaa ja laatua sekä edistää koulutusohjelmien välistä yhtenäisyyttä ja yhteistyötä perusopetuksessa hyväksyä koulutusohjelmien tavoitteet ja sisällöt sekä opintokokonaisuuksien ja -jaksojen tavoitteet, sisällöt, laajuudet ja nimet koulutusohjelmien johtoryhmien esityksistä määrätä väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä lisensiaatin tutkimusten ja diplomitöiden tarkastajat sekä arvostella nämä opinnäytteet.

19 19 5. OPINTONEUVONTA JA -ETUUDET TTY:n opiskelijoiden POPista eli Personoidusta opiskelijaportaalista löytyy vastaus yllättävän moneen kysymykseen. Tarvittaessa sinua opastaa opintohallinnon henkilökunta ja opiskelijayhdistyksen opiskelijasihteeri sekä opetushenkilökunta Opintohallinto Opintotoimistossa hoituvat mm. lukuvuosi-ilmoittautuminen, nimen- ja osoitteenmuutokset sekä erilaiset opiskeluun liittyvät asiat. Toimistosta saat myös erilaisia lomakkeita, virallisia opiskelutodistuksia sekä otteita opintorekisteristä. DI-koulutuksen opintotoimisto on avoinna arkisin klo Muina aikoina opintotoimiston henkilökunta on tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostitse tai erikseen ajan varaamalla. Henkilökohtaisten sähköpostiosoitteiden lisäksi käytössä ovat - (opiskeluun ja opintoihin liittyvät asiat) ja -osoitteet (tentti-ilmoittautumiset, muut tentteihin liittyvät asiat). Opintohallinnon henkilökunta Opintotoimisto, huone 122, 1. krs opintosihteeri Marja Karttunen puh Opiskelijaksi ilmoittautuminen Opintosuoritusten rekisteröinti Yleinen opintoneuvonta Tenttijärjestelyt opintosihteeri Tiina Suominen puh Lukujärjestykset Opinto-opas Yleinen opintoneuvonta Ristiinopiskelu Huone 229, 2. krs opetuksen suunnittelija Susanna Honko puh HOPS Opintoneuvonta Opetuksen suunnittelu Opintosuoritusten korvaaminen Huone 350, 3. krs osastosihteeri Ulla Nevanranta puh Tutkintoon valmistuminen Jatko-opiskelijat Porin tohtorikoulu

20 Opintoneuvonta Opintojen alkuvaiheessa opiskelijoille järjestetään opintojen ohjausta, jossa koulutusohjelmien vastuuopettajat opastavat opiskelijoita opintojen suuntaamisessa sekä kerrotaan opintojen käytännön toteuttamiseen liittyvistä asioista. Lisäksi ensimmäisellä viikolla kerrotaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisestä (HOPS). Henkilökohtaista opintoneuvontaa antaa opetuksen suunnittelija Susanna Honko. Opintoneuvontaan kannattaa varata aika etukäteen. Oppiainekohtaista neuvontaa antavat opintojaksojen opettajat sekä ammattiaineista vastuussa olevat opettajat ja professorit. Opetushenkilökunta on parhaiten tavoitettavissa sähköpostitse tai erikseen ajan varaamalla. Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n opiskelijasihteeri hoitaa opintososiaalisiin asioihin liittyvää neuvontaa sekä tutortoiminnan organisoinnin Henkilökohtainen opintosuunnitelma Kaikkien jälkeen opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden on tehtävä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opintosuunnitelman teossa auttaa opetuksen suunnittelija Susanna Honko sekä opetuksesta vastaavat opettajat. HOPS tehdään koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti TTY:n omalla HOPS -työkalulla, johon löytyy linkki POPin Opinnot -kohdasta. Lisätietoja HOPSin tekemisestä saa Susanna Hongolta. Opintosuunnitelmaa voi päivittää koulutuksen edetessä ja se toimii pohjana opiskelijan opintojaksoilmoittautumisille Opintososiaaliset asiat Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n palveluksessa toimii opiskelijasihteeri. Hänen tehtäviään ovat opiskelijan oppaan toimittaminen tutortoiminnan organisointi ja seuranta opiskelijakorttitilaukset lukuvuositarrojen jakaminen yhteydenpito emoylioppilaskuntiin kopiokorttien myynti Pointer ry:n järjestämien liikunta- ja vapaa-aikatapahtumien järjestelytehtävät opiskelijaterveyspalveluista tiedottaminen uusien opiskelijoiden asumiseen liittyvät asiat. Opiskelijasihteerin löytää huoneesta 173 (1. krs). Puhelin , sähköposti

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1. 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

OPINTO-OPAS 1. 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset OPINTO-OPAS 1 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2012 2013 Luentokaudet: I periodi viikot 35 41 27.08.2012 14.10.2012 II periodi viikot 43 49 22.10.2012 09.12.2012

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1. 2011-2012 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

OPINTO-OPAS 1. 2011-2012 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset OPINTO-OPAS 1 2011-2012 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2011 2012 Luentokaudet: Syyslukukausi Kevätlukukausi 1. periodi viikot 35 41 29.08.2011 16.10.2011 2. periodi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1 2007 2008

OPINTO-OPAS 1 2007 2008 Arkkitehtuuri TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 1 2007 2008 ISSN 1459-3769 Graafinen suunnittelu ja taitto: BIT & PAGE OY, Teija Harju Tampere Painatus ja sidonta: KARISTO OY Hämeenlinna 2007

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

OPINTO-OPUS 2014 2015

OPINTO-OPUS 2014 2015 OPINTO-OPUS 2014 2015 Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat kesäkuun 2014 tietoihin (julkaistu 21.8.2014, punaisella sen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 OPINTO-OPAS 2007-2008 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot