Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015"

Transkriptio

1 Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015

2 Kevään 2015 yhteishaku Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika, englanninkielinen koulutus Kevään yhteishaun toinen hakuaika, suomenkielinen koulutus

3 Sisällys Oulun ammattikorkeakoulu Kuka voi hakea? Miten haetaan? Valinnan yleisperiaatteita Aloituspaikat Valintatavat Valintakoepäivämäärät AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Englanninkieliset koulutukset Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Suomenkieliset koulutukset Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 32 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 36 AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 38 Yhteystiedot HAKIJAN OPAS KEVÄT 2015 :: 3

4 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu, noin opiskelijaa henkilöstöä 700, aloituspaikkoja 1 800, lähes ensisijaista hakijaa tutkinto-ohjelmia 33, noin tutkintoa vuodessa Kotkantien kampus Kotkantien kampus sijaitsee Kaukovainion kaupunginosassa, reilun kolmen kilometrin päässä Oulun keskustasta. Täällä voi suorittaa kulttuurialan, luonnonvara-alan ja tekniikan ammattikorkeakoulututkintoja sekä luonnonvara-alan ja tekniikan ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Kampuksella opiskelee noin opiskelijaa. Professorintien kampus Professorintien kampus sijaitsee lähellä Oulun yliopistollista sairaalaa, noin kolmen kilometrin päässä Oulun keskustasta. Kampuksella voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Opiskelijoita kampuksella on hieman yli Teuvo Pakkalan kadun kampus Teuvo Pakkalan kadun kampus sijaitsee Raksilan kaupunginosassa, noin kilometrin päässä Oulun keskustasta. Täällä voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Kampuksella opiskelee noin opiskelijaa. Oulaisten kampus Oulaisten kampus sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Oulusta. Oulaisissa voi opiskella sairaanhoitajaksi tai terveydenhoitajaksi. 4 :: OULUN HAKIJAN AMMATTIKORKEAKOULU OPAS KEVÄT 2015

5 Kuka voi hakea? Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut 1) lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon Laissa ylioppilastutkinnon järjestämisestä 17 todetaan, että International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European Baccalaureate -tutkinnot tuovat samat oikeudet kuin ao. laissa mainitun tutkinnon suorittaminen 2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perus - tutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot (opetussuunnitelmapohjaiset tutkinnot) 3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon (näyttötutkinnot) 4) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Ammattikorkeakouluun voidaan ottaa opiskelijaksi myös muu kuin jonkun edellä mainituista koulutuksista suorittanut henkilö, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten. Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa niin, että tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa viimeistään kello 15 ja syksyn haussa viimeistään kello 15. Tämä koskee myös EU-/ETA-maan kansalaisten tutkintoja sekä kansainvälisiä ylioppilastutkintoja (IB, EB, RP). Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis jo hakuajan loppuun mennessä, jos hakija hakee ulkomailla suoritetulla tutkinnolla eikä hän ole EU- tai ETAmaan kansalainen tai jos hän hakee ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla. Miten haetaan? Korkeakoulujen yhteishaku Korkeakoulujen yhteishaku järjestetään keväisin ja syksyisin. Osa opiskelupaikoista voidaan varata niille, joilla ei vielä ole korkeakoulututkintoa tai kevään 2014 jälkeen alkaneesta koulutuksesta vastaanotettua opiskelupaikkaa korkeakoulussa. Oamk ei käytä opiskelupaikkojen kiintiöintiä kevään 2015 yhteishaussa. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea sekä ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin. Yhdellä kertaa voi hakea korkeintaan kuuteen eri hakukohteeseen. Sähköinen hakemus täytetään hakuaikana osoitteessa opintopolku.fi. Kevään yhteishaussa on kaksi erillistä hakuaikaa, mutta hakutoiveet asetetaan silti yhteen hakemukseen toiveiden mukaiseen järjestykseen. Ensimmäisen hakuajan päätyttyä ei voi enää muuttaa jo valittujen hakukohteiden keski näistä järjestystä eikä poistaa yksittäisiä hakukohteita. Myöhemmän hakuajan hakukohteet voi asetella vapaasti, kunhan ensimmäisenä HAKEMINEN OAMKIIN :: 5

6 hakuaikana mahdollisesti valittujen haku - kohteiden keskinäinen järjestys ei muutu. Hakemuksessa hakukohteet tulee laittaa toiveiden mukaiseen järjestykseen. Järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemukseen merkitään kaikki suoritetut tutkinnot. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen kohdalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon. Hakemuksen lähettämisen jälkeen tulee toimittaa mahdolliset ennakkotehtävät tai muut vaaditut asiakirjat. Oamkin kaikissa hakukohteissa on valintakoe. Hyväksytty valintakoesuoritus on edellytys valinnalle. Tulosten valmistuessa tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa sen mukaan, mikä on hakutoivejärjestyksessä korkeimmalla ja mihin menestys riittää. Valinnan yleisperiaatteita Päivätoteutus Päivätoteutuksessa lähiopinnot toteutetaan pääsääntöisesti päivisin. Opetusmuoto sopii iästä riippumatta kaikille, jotka haluavat suorittaa opintoja päivisin lähiopetuksen tukemana. Monimuotototeutus Käytettäviä opetusmuotoja ovat lähi-, etä- ja verkko-opetus, joita toteutetaan päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Monimuotototeutus soveltuu usein työn ohessa opiskeluun, mutta työpaikka ei ole edellytys opiskelulle eikä koulutukseen edellytetä työkokemusta. Pohjakoulutusvaatimus Kevään 2015 yhteishaussa Oamkin ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen hakukohteissa on pohjakoulutusvaatimuksena ammattikorkeakoululain mukainen hakukelpoisuus (ks. s. 5). Poikkeuksena on ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus, jossa pohjakoulutusvaatimuksena on sairaanhoitaja (opistoaste) tai sairaanhoitaja (AMK). Valintatapa Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuosituksessa on määritelty eri valintatapoja. Korkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitkä valintatavoista ovat käytössä kyseisessä hakukohteessa sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Oamkin käyttämät valintatapajonot aloituspaikkoineen on esitetty sivulla 8. Hakijat ovat mukana käytössä olevissa valintatapajonoissa eikä hakijan tarvitse tätä itse valita. Koulumenestys Koulumenestyspisteet lasketaan valtakunnallisen suosituksen mukaisesti. Taulukot on julkaistu osoitteessa oamk.fi. Mikäli hakijalla on useampi hakukelpoisuuden antava pohjakoulutus, huomioidaan niistä parhaat koulumenestyspisteet tuottava. Valintakoe Kaikissa Oamkin hakukohteissa on maksuton valintakoe. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoja lukuun ottamatta valintakokeisiin hyväksytään kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Lisätietoja valintakokeista osoitteessa oamk.fi. Kielitaitovaatimus Kaikkien EU/ETA-alueen ulkopuolisten kansalaisten on todistettava englannin kielen taitonsa hakiessaan englanninkielisiin koulutuksiin. 6 :: VALINNAN YLEISPERIAATTEITA

7 Työkokemus Työkokemus on osa pisteytystä vain osassa hakukohteista. Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään ja syksyn haussa viimeistään Kaksi kuukautta yleistä työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Poikkeuksena rakennusmestarikoulutus, jolloin työkokemuksen tulee olla rakennusalalta. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkistetaan valituiksi tulleilta. Esteettömyys opiskelijavalinnoissa Mikäli hakija tarvitsee terveydentilansa tai vammansa perusteella erityisjärjestelyä valintakokeessa, hänen tulee tehdä vapaamuotoinen hakemus tarvittavista erityisjärjestelyistä. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen, ja se on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee toimittaa viipymättä hakemuksen lähettämisen jälkeen niiden hakutoiveiden korkeakouluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Valinta tasapistetilanteessa Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 1. hakutoivejärjestys 2. valintakoepisteet 3. kaikkien aineiden keskiarvo siitä todistuksesta, jolla hakija hakee 4. koulumenestyspisteet 5. työkokemuspisteet. Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, Oamk valitsee kaikki kriteereiden jälkeen tasatilanteessa olevat. Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset Opiskelijaksi hakevan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Muutoksenhaku Jos hakija katsoo, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava yhteys ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää siihen kirjallista oikaisua ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten tiedoksisaannista. Haussa käytettyjen todistusten tarkistaminen Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu. Korkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja tai hän ei toimita todistuksia tarkistettavaksi korkeakoulun määräämällä tavalla. VALINNAN YLEISPERIAATTEITA :: 7

8 Aloituspaikat, kevään 2015 yhteishaku Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus PÄIVÄTOTEUTUS MONIMUOTOTOTEUTUS Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Valintatapa 3 Valintatapa 1B Valintatapa 4 Valintatapa 3 Medianomi (AMK) 43 Musiikkipedagogi (AMK) 27 Muusikko (AMK), kirkkomusiikki 8 Tanssiopettaja (AMK) 17 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Valintatapa 1B Valintatapa 3 Valintatapa 4 Valintatapa 3 BBA, Business Information Technology BBA, International Business Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala Tradenomi (AMK), liiketalous Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto Valintatapa 1B Valintatapa 3 Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot 35 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Valintatapa 1A Valintatapa 3 Valintatapa 1A Valintatapa 3 Bioanalyytikko (AMK) 33 3 Ensihoitaja (AMK) Fysioterapeutti (AMK) 25 3 Kätilö (AMK) 30 Optometristi (AMK) 25 3 Röntgenhoitaja (AMK) 30 Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen 28 2 Sairaanhoitaja (AMK), Oulu 70 Sosionomi (AMK) Suuhygienisti (AMK) 22 3 Terveydenhoitaja (AMK) 25 Toimintaterapeutti (AMK) 30 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Valintatapa 1B Valintatapa 3 Valintatapa 3 BEng, Information Technology 30 Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka 44 Insinööri (AMK), konetekniikka Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, infrarakennustekniikka 20 Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatitekniikka Insinööri (AMK), talotekniikka 44 Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka Rakennusarkkitehti (AMK) 30 * Rakennusmestari (AMK) 38 ** *) Lisäksi rakennusarkkitehtikoulutuksen erillinen soveltuvuuskoe **) Lisäksi rakennusalan työkokemus 8 :: HAKIJAN ALOITUSPAIKAT OPAS KEVÄT 2015

9 Valintatavat, kevään 2015 yhteishaku Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus Valintatapa 1A Koulumenestys 30 Valintakoe 70 Yhteensä 100 Valintatapa 1B Koulumenestys 60 Valintakoe 40 Yhteensä 100 Valintatapa 2 Koulumenestys 100 Yhteensä 100 Valintatapa 3 * Valintakoe 100 Yhteensä 100 Valintatapa 4 Valintakoe 70 Työkokemus 30 Yhteensä 100 Poikkeavat valintatavat Rakennusarkkitehti (AMK) Koulumenestys 60 Valintakoe 40 Soveltuvuuskoe 50 Yhteensä 150 Rakennusmestari (AMK) Koulumenestys 60 Valintakoe 40 Työkokemus 30 Yhteensä 130 * Tekniikan monimuotototeutuksessa valintapisteet voivat muodostua valintakoepisteistä, työkokemuksesta, haastattelusta ja niin edelleen saatavista pisteistä. Tarkemmat tiedot koulumenestyksen pisteytyksestä ja valintakokeista oamk.fi. HAKIJAN OPAS VALINTATAVAT KEVÄT 2015 :: 9

10 Valintakoepäivämäärät, kevään 2015 yhteishaku Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Päivätoteutus Monimuotototeutus Medianomi (AMK) 1. vaihe: 18.5., 2. vaihe: Musiikkipedagogi (AMK) Muusikko (AMK), kirkkomusiikki Tanssiopettaja (AMK) Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Päivätoteutus Monimuotototeutus BBA, Business Information Technology BBA, International Business Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala Tradenomi (AMK), liiketalous Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 4.6. Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto Päivätoteutus Monimuotototeutus Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot 3.6. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Päivätoteutus Monimuotototeutus Bioanalyytikko (AMK) Ensihoitaja (AMK) ja Fysioterapeutti (AMK) ja Kätilö (AMK) Optometristi (AMK) Röntgenhoitaja (AMK) Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen Sairaanhoitaja (AMK), Oulu Sosionomi (AMK) Suuhygienisti (AMK) Terveydenhoitaja (AMK) Toimintaterapeutti (AMK) Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Päivätoteutus Monimuotototeutus BEng, Information Technology Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka Insinööri (AMK), konetekniikka Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, infrarakennustekniikka Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatitekniikka Insinööri (AMK), talotekniikka Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka Rakennusarkkitehti (AMK) 28.5., soveltuvuuskoe Rakennusmestari (AMK) :: VALINTAKOEPÄIVÄMÄÄRÄT HAKIJAN OPAS KEVÄT 2015

11 HAKIJAN OPAS KEVÄT 2015 :: 11

12 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Englanninkieliset koulutukset Hakuaika :: LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

13 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Bachelor of Business Administration (BBA), Business Information Technology Laajuus 210 opintopistettä, kesto 3,5 vuotta Englanninkielinen tietojenkäsittelyn tutkintoohjelma kouluttaa kansainvälisiä ohjelmistosuunnittelun, informaatiotekniikan ja liiketalouden asiantuntijoita. Koulutus toteutetaan kokonaan englanniksi, jolloin opiskelijan alakohtainen kielitaito karttuu opintojen edetessä. Koulutus on tarkoitettu sekä suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille, jotka haluavat opiskella monikulttuurisessa ympäristössä ja joiden päämääränä on ura kansainvälisessä yrityksessä Suomessa tai ulkomailla. Opinnot keskittyvät tiedonhallintaan, ohjelmistohallintaan, ohjelmointiin sekä digitaaliseen me - diaan. Opinnoissa painotetaan informaatiojärjestelmien kehittämisen ja hallinnan osaamista. Opinnot sisältävät myös kieliopintoja, matematiikkaa, liiketaloutta, markkinointia ja taloushallintoa. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan opiskelijavaihdossa kumppani - korkeakoulussa Euroopassa, Aasiassa tai Yhdysvalloissa. Myös harjoittelujakso on mahdollista suorittaa ulkomailla. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea suorittamaan kansainvälinen kaksoistutkinto Kaliforniassa sijaitsevassa Northwestern Polytechnic Universityssä tai Saksassa sijaitsevassa Hochschule Neu-Ulm University of Applied Sciencessa. Myös Saksassa opiskellaan englannin kielellä. Valmistuessaan opiskelijat ymmärtävät verkko- ja mobiiliteknologiaa sekä yrittäjyyttä ja kansainvälistä liiketaloutta. Koulutus antaa mahdollisuudet monenlaisiin uravaihtoehtoihin sekä Suomessa että ulkomailla. Valmistuneet saavat valmiudet toimia erilaissa tietojenkäsittelyn tehtävissä, esimerkiksi ohjelmistosuunnittelu, ohjelmistokehitys, ohjelmointi- ja testaustehtävät, www-sivujen suunnittelu ja toteutus ja asiantuntijatehtävät sekä markkinointi- ja myyntitehtävät. Bachelor of Business Administration (BBA), International Business Laajuus 210 opintopistettä, kesto 3,5 vuotta Koulutus on suunniteltu vastaamaan kansainvälisesti suuntautuneiden pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Opetus toteutetaan kokonaisuudessaan englanniksi, jolloin opiskelijan ala - kohtainen sanasto karttuu opintojen edetessä. Koulutus on tarkoitettu niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin opiskelijoille, joiden päämääränä on työllistyä kansainvälisen liiketalouden, myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Opinnot keskittyvät kehittämään kansainvälisessä liiketoiminnassa ja kansainvälisessä työympäristössä tarvittavia taitoja. Opintoihin sisältyy kansainvälisen markkinoinnin hallintaa, minkä johdosta opiskelijat kykenevät tekemään analyysejä, kansainvälisiä markkinatutkimuksia sekä tuottamaan markkinointistrategioita. Opiskelijat oppivat luonnostelemaan kansainvälisiä markkinointisuunnitelmia sekä toteuttamaan, ohjaamaan ja valvomaan kansainvälistä markkinointia ja myyntiä. Kannattavien asiakassuhteiden luominen, kehittäminen ja ylläpitäminen ovat osa opetussuunnitelmaa. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opin noistaan opiskelijavaihdossa kumppani- LIIKETALOUDEN AMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO :: 13

14 korkeakoulussa Euroopassa, Aasiassa tai Yhdysvalloissa. Myös harjoittelujakso on mahdollista suorittaa ulkomailla. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea suorittamaan kansainvälinen kaksoistutkinto Kaliforniassa sijaitsevassa Northwestern Polytechnic Universityssä tai Saksassa sijaitsevassa Hochschule Neu-Ulm University of Applied Sciencessa. Myös Saksassa opiskellaan englannin kielellä. Koulutus antaa valmiudet monipuolisiin uramahdollisuuksiin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Valmistuneet työskentelevät esimerkiksi kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin, kansainvälisen viennin ja tuonnin, asiakaspalvelun sekä henkilöstö- ja taloushallinnon parissa. Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Bachelor of Engineering (BEng), Information Technology Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Tietotekniikka on välttämätön osa lähes jokaisella elämänalueella, ja tarve IT-alan osaajista kasvaa jatkuvasti. Englanninkielinen tietotekniikan insinöörikoulutus on tarkoitettu sekä suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet luomaan uraa kansainvälisissä työyhteisöissä Suomessa tai ulkomailla. Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan englanniksi, jolloin opiskelijoiden alakohtainen sanavarasto kehittyy pikkuhiljaa opintojen etenemisen myötä. Opintoihin sisältyy laaja-alaisesti ohjelmointia, ohjelmistosuunnittelua ja -kehitystä. Myös pelikehityksen opiskelu on mahdollista. Tietotekniikan insinööri tarvitsee työssään tekniikan osaamisen lisäksi myös matematiikan ja fysiikan, viestinnän ja vieraiden kielten sekä yritystalouden perus - teiden tietoja ja taitoja. Koulutus antaa valmiudet myös näihin. Opiskelijoita rohkaistaan suorittamaan osa opinnoistaan ulkomaanvaihdossa kumppanikorkeakoulussa Euroopassa, Aasiassa tai Yhdysvalloissa. Myös harjoittelujakso on mahdollista suorittaa ulkomailla. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet lukemattomiin uramahdollisuuksiin. Valmistunella on laaja ymmärrys ja taidot toimia niin ohjelmistosuunnittelussa, tuotekehittelyssä kuin asiantuntijana tietotekniikan alalla. 14 :: TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

15 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO :: 15

16 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Suomenkieliset koulutukset Hakuaika :: LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

17 Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Koulutamme median asiantuntijatehtäviin ja sisällöntuottamiseen viestinnän ammattilaisia, joiden vahvuutena ovat monipuoliset käytännön taidot, valmius työnsä kehittämiseen ja tekijän asenne. Teemme laajasti yhteistyötä alueen yritysten sekä organisaatioiden kanssa. Koulutus on merkittävässä roolissa Oulun seudun media-alan kehittämisessä. Journalismin opinnoissa korostuvat välineosaamisen lisäksi yhteiskunnallinen osaaminen, median muuttuva toimintaympäristö ja kyky kertoa kiinnostavia tarinoita. Journalismin suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut medianomi voi työskennellä toimittajana printtimediassa, radiossa, televisiossa tai verkkomediassa. Koulutus antaa valmiuksia myös tiedottajan tehtäviin. Visuaalisen suunnittelun opinnoissa menestymisen edellytyksiä ovat hyvä kuvallinen hahmotuskyky, luovuus, ryhmätyötaidot sekä rohkeus tarttua toimeen. Opintoihin kuuluvat tärkeänä osana sähköisissä medioissa julkaiseminen ja internetin visuaalinen sisällöntuotanto. Opinnoissa painottuvat monialagrafiikka, jonka opintoja ovat muun muassa graafinen suunnittelu, web design, valokuvaus, kuvankäsittely, animaatio ja interaktiivinen media. Opintojen aikana opiskelija voi syventää opintojaan eri alustoille suunniteltavissa digitaalisissa julkaisuissa, audiovisuaalisissa tuotannoissa tai peliopinnoissa. Visuaalisen suunnittelun medianomit työllistyvät esimerkiksi mainos- ja viestintätoimistoihin, peli- ja av-alan yrityksiin sekä muiden toimialojen visuaalisen suunnittelun tehtäviin. Musiikkipedagogi (AMK) Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Musiikkipedagogin koulutus painottuu oman instrumentin hallintaan ja pedagogiikkaan. Musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot sekä työelämäläheinen harjoittelu. Instrumenttiopettajan (klassinen tai pop/jazz) pääaineopinnoissa solististen valmiuksien lisäksi kehitetään muun muassa kamarimusiikki-, ensemble- ja/tai orkesterisoiton osaamista. Niillä opiskelijoilla, joiden pääaineena on pop/jazz, opintoihin sisältyy myös Pop/jazz-puolen pääaineopiskelijoilla opintoihin sisältyy myös musiikkiteknologian opintoja. kuoron- ja yhtyejohdon opintojen kautta. Opiskelija voi valita suuntautumisensa joko klassisen musiikin tai rytmimusiikin alalta tai yhdistellä niitä oman kiinnostuksensa ja vahvuuksiensa mukaisesti. Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet voivat toimia musiikin ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön sekä muissa musiikkipedagogista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Musiikkipedagogit voivat hakeutua myös muusikon tehtäviin, esimerkiksi orkesterisoittajiksi. Laaja-alaisen musiikkipedagogin pääaine tähtää monipuoliseen muusikkouteen, joka kehittyy pääja sivuinstrumentin, yhtyesoiton ja -laulun sekä KULTTUURIALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO :: 17

18 Muusikko (AMK), kirkkomusiikki Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Kirkkomusiikin opinnot painottuvat kanttorin käytännön valmiuksiin: monipuoliseen instrumenttien hallintaan pääaineena joko urut, laulu tai kuoronjohto, liturgiseen musiikkiin ja kuorotoimintaan sekä seurakunnallisiin aineisiin. Harjoittelu tapahtuu kanttorin tehtävissä. Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa suoritettu muusikon (AMK) tutkinto antaa kelpoisuuden evankelis-luterilaisen kirkon muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorin virkaan. Tanssinopettaja (AMK), Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Opiskelun aikana opiskelija kehittää tanssitaitoaan päälajiopinnoissa, jotka keskittyvät suuntautumisvaihtoehdon mukaisiin opintoihin. Sivulajiopinnoissa kehitetään tanssitaitoa muissa tanssilajeissa. Pedagogista osaamista kehitetään sekä yleisen pedagogiikan, tanssipedagogiikan että metodiikan näkökulmista. Harjoitteluissa opiskelija voi toimia erilaisissa työelämäyhteyksissä niin tanssinopettajana kuin muissakin tanssialan tehtävissä. Näyttämötyön opintojaksoissa toimitaan tanssijoina, koreografeina tai muissa taiteellisten teosten tekemiseen liittyvissä tehtävissä. Yrittäjyyteen ja työelämään liittyvät opinnot kehittävät kykyä toimia työelämässä ammattilaisena, joka arvostaa omaa asiantuntemustaan ja ammattitaitoaan. Lisäksi kieli-, viestintä-, kulttuuri- ja musiikkiopinnot laajentavat opiskelijan osaamista. Opinnäytetyön tekeminen tiivistää opiskelijan osaamisen opintojen loppuvaiheessa. Tanssinopettaja (AMK) osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää pedagogisesti johdonmukaista tanssinopetusta ja -oppimista ja osaa kehittää ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Tanssinopettaja (AMK) -tutkinto tuottaa kelpoisuuden toimia taiteen perusopetuksen opettajana sekä opettajana tanssialan ammatillisella toisella asteella. Lisäksi tutkinnon suorittaneet voivat toimia freelancereina, tanssialan yrittäjinä ja tanssinopettajina yksityisissä tanssikouluissa tai kunnallisissa tanssioppilaitoksissa, muissa yhteisöissä tai yrityksissä. Kevään 2015 yhteishaussa etusijalla ovat baletin ja showtanssin suuntautumisvaihtoehtoihin hakeutuvat. 18 :: KULTTUURIALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

19 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala Laajuus 210 opintopistettä, kesto 3,5 vuotta Koulutuksessa yhdistyvät ammatillinen ja teoreettinen osaaminen. Opinnoissa painotetaan työssä tarvittavia erityistaitoja, kuten tiedontallennusta ja -hakua sekä kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta, asiakaspalvelu- ja käyttäjäkoulutustaitoja sekä tietoteknisiä taitoja ja kirjastojen tapahtumatuotantoa. Ammatillista osaamista tukevat monipuoliset kieli- ja liiketalouden opinnot. Opintoihin sisältyy myös tiimityötä projekteissa ja työelämälähtöisissä toimeksiannoissa. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneet osaavat toimia kirjaston asiakaspalvelussa, tunnistaa ja auttaa asiakkaita heidän tiedontarpeissaan sekä paikantaa tiedonlähteet. He osaavat myös kuvata, arvioida ja rakentaa kirjaston kokoelmaa ja tuntevat alan keskeiset kuvailustandardit. He käyttävät työssään kirjastoverkkoa ja keskeisiä kansallisia tietojärjestelmiä. Myös kirjastojen historiallisten ja kulttuuristen vaiheiden tunteminen sekä niiden yhteiskunnallisen merkityksen tietäminen kuuluu osaamiseen. Kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomitutkinnon suorittaneella on monipuoliset valmiudet toimia kaupunkien ja kuntien kirjastojen, ammattikorkeakoulujen kirjastojen sekä erilaisten tietopalveluyksiköiden työtehtävissä. Tradenomi (AMK), liiketalous Laajuus 210 opintopistettä, kesto 3,5 vuotta Päivätoteutuksena toteutettavassa koulutuksessa opiskelija kehittää osaamistaan erityisesti yhdellä seuraavista osaamisalueista: myynti ja markki nointi, johtaminen ja HR, oikeus ja hallinto, talous hal - linto tai yrittäjyys. Monimuotototeutuksessa opinnot suuntautuvat johtamiseen ja HR-toimintoihin. Myynnin ja markkinoinnin opinnoissa keskitytään markkinoinnin suunnittelun ja myyntineuvottelutaidon lisäksi digitaaliseen markkinointiin, markkinointiviestintään ja palvelujen markkinointiin. Johtaminen ja HR -opinnoissa opitaan henkilöstötoiminnon tehtäväkenttää, esimiestyön perusteita, palkanlaskentaa ja työoikeutta. Opiskelijat voivat myös suorittaa opintoja yrityshautomossa tai opiskelijayrityksessä. Valmistuvalla opiskelijalla on valmiudet toimia moninaisissa liiketalouden tehtävissä työntekijänä, yrittäjänä ja asiantuntijana niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Yrittäjyyden opinnoissa voi suorittaa pääosan tradenomin tutkinnosta opinnoissa, jotka painottuvat liiketoiminnan luomiseen, kehittämiseen ja harjoittamiseen yrittäjyysakatemiassa. Akatemiassa oppimisympäristönä toimivat opiskelijatiimien perustamat tiimiyritykset. Oikeuden ja hallinnon suuntautumisvaihtoehdon opinnot on suunniteltu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Opintokokonaisuuden suorittaneet saavuttavat monipuolisen osaamisen työelämän kannalta keskeisillä oikeuden aloilla ja harjaantuvat säädösten soveltamiseen käytännön työelämässä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään yritysten ulkoisessa raportoinnissa sekä sisäisessä päätöksenteossa tarvittavan informaation tuottamiseen ja analysoimiseen. Lisäksi opintoihin kuuluu liiketoiminnan kokonaisuuden parempaan ymmärtämiseen tähtääviä opintoja. Valmistuvalla opiskelijalla on laaja-alainen osaaminen sekä ulkoisen että sisäisen laskentatoimen alueelta. LIIKETALOUDEN AMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO :: 19

20 Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely Laajuus 210 opintopistettä, kesto 3,5 vuotta Koulutus valmistaa tietojenkäsittelyn ammattilaisia alan erilaisiin tehtäviin. Kaikki alan tehtävät vaativat loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Tämän lisäksi yhteistyö- ja kommunikointitaidot niin suomeksi kuin usein myös englanniksi ovat tärkeitä. Ammattiopinnot jakautuvat suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti. Web-sovelluskehityksen suuntautumisvaihtoehdossa pääpaino on ohjelmoinnin ja suunnittelun opetuksessa ja harjoittelussa. Opinnoissa toteutetaan erilaisia harjoitustöitä joko yksin tai pienissä ryhmissä. Internetpalveluiden ja digitaalisen median suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään web-sovellusten sisällöntuotantoon (teksti, kuvat, ääni, video, animaatio) ja web-tekniikoihin. Ohjelmoinnissa pääpaino on JavaScript-, HTML- ja CSS-kielissä. Järjestelmäasiantuntemuksen suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään tietoliikenneverkkoihin, infrastruktuuriin ja asiakastukitoimintaan. Keskeistä on myös tietoturva ja palvelinten ylläpito. Opiskelija voi myös erikoistua pelikehitykseen. Koulutuksessa on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto Saksassa Hochschule Neu-Ulmissa. Suuntautumisvaihtoehdosta riippuen valmistuneet saavat valmiudet toimia erilaissa tietojenkäsittelyn tehtävissä, esimerkiksi verkkopalvelun ohjelmistokehitys, käyttöliittymän suunnittelu, ohjelmointi- ja testaustehtävät, www-sivujen suunnittelu ja toteutus, kuvan-, äänen- ja videonkäsittely, pelien suunnittelu ja toteutus, sosiaalisen median sisällöntuotanto ja asiantuntijatehtävät sekä asiakaspalvelu-, markkinointi-, myynti- ja koulutustehtävät. Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Agrologi tuntee alkutuotannon biologiset perusteet ja prosessit. Agrologi pystyy toimimaan itsenäisenä yrittäjänä sekä alan kehittäjänä ja asiantuntijana. Agrologi osaa käyttää erilaisia analysointi- ja suunnittelumenetelmiä maa talousja ympäristöalalla. Koulutuksen keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat kasvituotanto, kotieläintalous, metsätuotanto, bioenergia, ympäristönhoito, yrittäjyys ja johtaminen. Opintojen alussa painotetaan ammatillista perusosaamista. Opintojen edetessä syvennetään osaamista ratkomalla yrityksistä ja työpaikoilta nousevia ongelmia. Projektimainen työskentely kytkee opiskelun luontevasti alan viimeisimpään tietoon ja työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen. Harjoittelu, joka suoritetaan maatiloilla ja maa- seutuyrityksissä sekä muissa agrologin työtehtävissä, täydentää käytännön työtaitoja ja tutustuttaa tuleviin ammattitehtäviin kotimaassa ja ulkomailla. Osaamista täydennetään vapaasti valittavilla opinnoilla, joita voi valita oman tai Oamkin muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta tai muista kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista. Agrologin ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi maanviljelijä, maaseutuyrittäjä, maaseutuasiamies, ympäristöasiamies, maaseutujohtaja, neuvoja tai neuvontajärjestön asiantuntija, maaseutu- ja ympäristöhallinnon tarkastaja tai muu viranomainen, kaupan alan myynti- tai tuotepäällikkö. 20 :: LUONNONVARA-ALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu KOULUTUSTARJONTA JA HAKEMINEN 2017 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä 680 tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin 1 800 aloituspaikkaa tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2017 www.hamk.fi Valintatavat VALINTATAPA 1: VALINTAKOE Valintakoe 40/70/100 pistettä Ammattikorkeakoulut voivat varata osan valintatapa 1:n aloituspaikoista

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu KOULUTUSTARJONTA JA HAKEMINEN 2017 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä 680 tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 Kulttuuriala Medianomi (AMK), 42 23.5. ja 24.5. (2 pv) päivät Valintakokeeseen kutsuttavien määrä yhteistyö Kaikki hakukelpoiset etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat

Lisätiedot

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta OPOPATIO 21.10.2016 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 28.9.2009 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Kevään 2012 yhteishaku Kaikki ammattikorkeakoulut 25 ammattikorkeakoulua 70 979 ensisijaista

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tässä suosituksessa on kuvattu valintaperusteet suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen sekä vieraskieliseen koulutukseen. Kaikki tässä asiakirjassa

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 1.11.2013 Sirkku Mäntyniemi Valintaperusteet Valintaperusteet kevään 2014 yhteishakuun, ei muutoksia vuoden 2013 valintaperusteisiin Syksyn 2014 hakuun uudet valintaperusteet Kuka voi hakea yleinen

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

OPO-INFO 14.11.2014. Sirkku Mäntyniemi

OPO-INFO 14.11.2014. Sirkku Mäntyniemi OPO-INFO 14.11.2014 Sirkku Mäntyniemi Hakeminen Kaksi hakuaikaa: 7.1.-27.1.2015 (englanninkieliset amk-tutkinnot) 17.3. 9.4.2015(suomenkieliset amk-tutkinnot ja englanninkieliset master-ohjelmat) Kalvosarjan

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu

AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Korkeakoulujen yhteishakua koskeva uudistus 2014 Yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saman hakulomakkeen kautta Yhteinen hakuaika 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen, hakijalle tarjotaan

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

2.2!Esteettömyys!opiskelijavalinnoissa... 8 2.3!Valintaperusteet!ylempään!ammattikorkeakoulututkintoon!johtavaan!koulutukseen!

2.2!Esteettömyys!opiskelijavalinnoissa... 8 2.3!Valintaperusteet!ylempään!ammattikorkeakoulututkintoon!johtavaan!koulutukseen! SATAKUNNAN'AMMATTIKORKEAKOULUN'OPISKELIJAVALINNAN' PERUSTEET'KORKEAKOULUJEN'YHTEISHAUISSA'2016 SISÄLLYSLUETTELO 1YLEISOSIO,AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOONJOHTAVAKOULUTUS... 1 1.1Hakukelpoisuusammattikorkeakoulututkintoonjohtaviinopintoihin...

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto tulkki (AMK) yhteisöpedagogi (AMK) Diak Humak Centria Humak esittää luopumista 1

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 1 TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 2 1 HAKEMINEN... 4 2 YLEINEN HAKUKELPOISUUS JA VALINTAPERUSTEET... 5 3 VALINTAKOE... 6 3.1 Valintakokeeseen

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences OPO-INFO 04.11.2011 Sirkku Mäntyniemi 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Hakukelpoisuus Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung-

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala Opoinfo 23.1.2009 23.1.2009 Ritva Liinamaa Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot Apuvälineteknikko (AMK) 210 op 3,5 v Bioanalyytikko (AMK) 210 op 3,5 v. Ensihoitaja (AMK) 240 op. 4

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Valintaperusteet kevään 2017 yhteishaku Anne Koskela Valintaperusteet vuoden 2017 kevään yhteishakuun Savoniaammattikorkeakoulussa

Valintaperusteet kevään 2017 yhteishaku Anne Koskela Valintaperusteet vuoden 2017 kevään yhteishakuun Savoniaammattikorkeakoulussa Valintaperusteet vuoden 2017 kevään yhteishakuun Savoniaammattikorkeakoulussa Noudatamme Arenen valintaperustesuositusta, josta löytyy tarkempia tietoja mm. hakukelpoisuuteen, esteettömyyteen liittyen.

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

TAMKin Opo-info Kevään 2017 haku, AMK-tutkinnot

TAMKin Opo-info Kevään 2017 haku, AMK-tutkinnot TAMKin Opo-info 7.10.2016 Kevään 2017 haku, AMK-tutkinnot HUOM. Materiaalin tiedot laadittu 4.10.2016. Muutokset tämän ovat jälkeen mahdollisia. Viimeisin tieto löytyy Opintopolusta. Päivitetty 7.10.2016

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Haettavana on ammatillisen koulutuksen tuntiopettajan määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä alkaen elokuusta 2016. Kelpoisuusehdot määräytyvät

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot