Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015"

Transkriptio

1 Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015

2 Kevään 2015 yhteishaku Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika, englanninkielinen koulutus Kevään yhteishaun toinen hakuaika, suomenkielinen koulutus

3 Sisällys Oulun ammattikorkeakoulu Kuka voi hakea? Miten haetaan? Valinnan yleisperiaatteita Aloituspaikat Valintatavat Valintakoepäivämäärät AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Englanninkieliset koulutukset Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Suomenkieliset koulutukset Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 32 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 36 AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 38 Yhteystiedot HAKIJAN OPAS KEVÄT 2015 :: 3

4 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu, noin opiskelijaa henkilöstöä 700, aloituspaikkoja 1 800, lähes ensisijaista hakijaa tutkinto-ohjelmia 33, noin tutkintoa vuodessa Kotkantien kampus Kotkantien kampus sijaitsee Kaukovainion kaupunginosassa, reilun kolmen kilometrin päässä Oulun keskustasta. Täällä voi suorittaa kulttuurialan, luonnonvara-alan ja tekniikan ammattikorkeakoulututkintoja sekä luonnonvara-alan ja tekniikan ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Kampuksella opiskelee noin opiskelijaa. Professorintien kampus Professorintien kampus sijaitsee lähellä Oulun yliopistollista sairaalaa, noin kolmen kilometrin päässä Oulun keskustasta. Kampuksella voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Opiskelijoita kampuksella on hieman yli Teuvo Pakkalan kadun kampus Teuvo Pakkalan kadun kampus sijaitsee Raksilan kaupunginosassa, noin kilometrin päässä Oulun keskustasta. Täällä voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Kampuksella opiskelee noin opiskelijaa. Oulaisten kampus Oulaisten kampus sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Oulusta. Oulaisissa voi opiskella sairaanhoitajaksi tai terveydenhoitajaksi. 4 :: OULUN HAKIJAN AMMATTIKORKEAKOULU OPAS KEVÄT 2015

5 Kuka voi hakea? Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut 1) lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon Laissa ylioppilastutkinnon järjestämisestä 17 todetaan, että International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European Baccalaureate -tutkinnot tuovat samat oikeudet kuin ao. laissa mainitun tutkinnon suorittaminen 2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perus - tutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot (opetussuunnitelmapohjaiset tutkinnot) 3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon (näyttötutkinnot) 4) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Ammattikorkeakouluun voidaan ottaa opiskelijaksi myös muu kuin jonkun edellä mainituista koulutuksista suorittanut henkilö, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten. Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa niin, että tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa viimeistään kello 15 ja syksyn haussa viimeistään kello 15. Tämä koskee myös EU-/ETA-maan kansalaisten tutkintoja sekä kansainvälisiä ylioppilastutkintoja (IB, EB, RP). Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis jo hakuajan loppuun mennessä, jos hakija hakee ulkomailla suoritetulla tutkinnolla eikä hän ole EU- tai ETAmaan kansalainen tai jos hän hakee ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla. Miten haetaan? Korkeakoulujen yhteishaku Korkeakoulujen yhteishaku järjestetään keväisin ja syksyisin. Osa opiskelupaikoista voidaan varata niille, joilla ei vielä ole korkeakoulututkintoa tai kevään 2014 jälkeen alkaneesta koulutuksesta vastaanotettua opiskelupaikkaa korkeakoulussa. Oamk ei käytä opiskelupaikkojen kiintiöintiä kevään 2015 yhteishaussa. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea sekä ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin. Yhdellä kertaa voi hakea korkeintaan kuuteen eri hakukohteeseen. Sähköinen hakemus täytetään hakuaikana osoitteessa opintopolku.fi. Kevään yhteishaussa on kaksi erillistä hakuaikaa, mutta hakutoiveet asetetaan silti yhteen hakemukseen toiveiden mukaiseen järjestykseen. Ensimmäisen hakuajan päätyttyä ei voi enää muuttaa jo valittujen hakukohteiden keski näistä järjestystä eikä poistaa yksittäisiä hakukohteita. Myöhemmän hakuajan hakukohteet voi asetella vapaasti, kunhan ensimmäisenä HAKEMINEN OAMKIIN :: 5

6 hakuaikana mahdollisesti valittujen haku - kohteiden keskinäinen järjestys ei muutu. Hakemuksessa hakukohteet tulee laittaa toiveiden mukaiseen järjestykseen. Järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemukseen merkitään kaikki suoritetut tutkinnot. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen kohdalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon. Hakemuksen lähettämisen jälkeen tulee toimittaa mahdolliset ennakkotehtävät tai muut vaaditut asiakirjat. Oamkin kaikissa hakukohteissa on valintakoe. Hyväksytty valintakoesuoritus on edellytys valinnalle. Tulosten valmistuessa tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa sen mukaan, mikä on hakutoivejärjestyksessä korkeimmalla ja mihin menestys riittää. Valinnan yleisperiaatteita Päivätoteutus Päivätoteutuksessa lähiopinnot toteutetaan pääsääntöisesti päivisin. Opetusmuoto sopii iästä riippumatta kaikille, jotka haluavat suorittaa opintoja päivisin lähiopetuksen tukemana. Monimuotototeutus Käytettäviä opetusmuotoja ovat lähi-, etä- ja verkko-opetus, joita toteutetaan päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Monimuotototeutus soveltuu usein työn ohessa opiskeluun, mutta työpaikka ei ole edellytys opiskelulle eikä koulutukseen edellytetä työkokemusta. Pohjakoulutusvaatimus Kevään 2015 yhteishaussa Oamkin ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen hakukohteissa on pohjakoulutusvaatimuksena ammattikorkeakoululain mukainen hakukelpoisuus (ks. s. 5). Poikkeuksena on ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus, jossa pohjakoulutusvaatimuksena on sairaanhoitaja (opistoaste) tai sairaanhoitaja (AMK). Valintatapa Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuosituksessa on määritelty eri valintatapoja. Korkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitkä valintatavoista ovat käytössä kyseisessä hakukohteessa sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Oamkin käyttämät valintatapajonot aloituspaikkoineen on esitetty sivulla 8. Hakijat ovat mukana käytössä olevissa valintatapajonoissa eikä hakijan tarvitse tätä itse valita. Koulumenestys Koulumenestyspisteet lasketaan valtakunnallisen suosituksen mukaisesti. Taulukot on julkaistu osoitteessa oamk.fi. Mikäli hakijalla on useampi hakukelpoisuuden antava pohjakoulutus, huomioidaan niistä parhaat koulumenestyspisteet tuottava. Valintakoe Kaikissa Oamkin hakukohteissa on maksuton valintakoe. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoja lukuun ottamatta valintakokeisiin hyväksytään kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Lisätietoja valintakokeista osoitteessa oamk.fi. Kielitaitovaatimus Kaikkien EU/ETA-alueen ulkopuolisten kansalaisten on todistettava englannin kielen taitonsa hakiessaan englanninkielisiin koulutuksiin. 6 :: VALINNAN YLEISPERIAATTEITA

7 Työkokemus Työkokemus on osa pisteytystä vain osassa hakukohteista. Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään ja syksyn haussa viimeistään Kaksi kuukautta yleistä työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Poikkeuksena rakennusmestarikoulutus, jolloin työkokemuksen tulee olla rakennusalalta. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkistetaan valituiksi tulleilta. Esteettömyys opiskelijavalinnoissa Mikäli hakija tarvitsee terveydentilansa tai vammansa perusteella erityisjärjestelyä valintakokeessa, hänen tulee tehdä vapaamuotoinen hakemus tarvittavista erityisjärjestelyistä. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen, ja se on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee toimittaa viipymättä hakemuksen lähettämisen jälkeen niiden hakutoiveiden korkeakouluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Valinta tasapistetilanteessa Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 1. hakutoivejärjestys 2. valintakoepisteet 3. kaikkien aineiden keskiarvo siitä todistuksesta, jolla hakija hakee 4. koulumenestyspisteet 5. työkokemuspisteet. Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, Oamk valitsee kaikki kriteereiden jälkeen tasatilanteessa olevat. Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset Opiskelijaksi hakevan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Muutoksenhaku Jos hakija katsoo, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava yhteys ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää siihen kirjallista oikaisua ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten tiedoksisaannista. Haussa käytettyjen todistusten tarkistaminen Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu. Korkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja tai hän ei toimita todistuksia tarkistettavaksi korkeakoulun määräämällä tavalla. VALINNAN YLEISPERIAATTEITA :: 7

8 Aloituspaikat, kevään 2015 yhteishaku Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus PÄIVÄTOTEUTUS MONIMUOTOTOTEUTUS Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Valintatapa 3 Valintatapa 1B Valintatapa 4 Valintatapa 3 Medianomi (AMK) 43 Musiikkipedagogi (AMK) 27 Muusikko (AMK), kirkkomusiikki 8 Tanssiopettaja (AMK) 17 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Valintatapa 1B Valintatapa 3 Valintatapa 4 Valintatapa 3 BBA, Business Information Technology BBA, International Business Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala Tradenomi (AMK), liiketalous Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto Valintatapa 1B Valintatapa 3 Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot 35 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Valintatapa 1A Valintatapa 3 Valintatapa 1A Valintatapa 3 Bioanalyytikko (AMK) 33 3 Ensihoitaja (AMK) Fysioterapeutti (AMK) 25 3 Kätilö (AMK) 30 Optometristi (AMK) 25 3 Röntgenhoitaja (AMK) 30 Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen 28 2 Sairaanhoitaja (AMK), Oulu 70 Sosionomi (AMK) Suuhygienisti (AMK) 22 3 Terveydenhoitaja (AMK) 25 Toimintaterapeutti (AMK) 30 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Valintatapa 1B Valintatapa 3 Valintatapa 3 BEng, Information Technology 30 Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka 44 Insinööri (AMK), konetekniikka Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, infrarakennustekniikka 20 Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatitekniikka Insinööri (AMK), talotekniikka 44 Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka Rakennusarkkitehti (AMK) 30 * Rakennusmestari (AMK) 38 ** *) Lisäksi rakennusarkkitehtikoulutuksen erillinen soveltuvuuskoe **) Lisäksi rakennusalan työkokemus 8 :: HAKIJAN ALOITUSPAIKAT OPAS KEVÄT 2015

9 Valintatavat, kevään 2015 yhteishaku Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus Valintatapa 1A Koulumenestys 30 Valintakoe 70 Yhteensä 100 Valintatapa 1B Koulumenestys 60 Valintakoe 40 Yhteensä 100 Valintatapa 2 Koulumenestys 100 Yhteensä 100 Valintatapa 3 * Valintakoe 100 Yhteensä 100 Valintatapa 4 Valintakoe 70 Työkokemus 30 Yhteensä 100 Poikkeavat valintatavat Rakennusarkkitehti (AMK) Koulumenestys 60 Valintakoe 40 Soveltuvuuskoe 50 Yhteensä 150 Rakennusmestari (AMK) Koulumenestys 60 Valintakoe 40 Työkokemus 30 Yhteensä 130 * Tekniikan monimuotototeutuksessa valintapisteet voivat muodostua valintakoepisteistä, työkokemuksesta, haastattelusta ja niin edelleen saatavista pisteistä. Tarkemmat tiedot koulumenestyksen pisteytyksestä ja valintakokeista oamk.fi. HAKIJAN OPAS VALINTATAVAT KEVÄT 2015 :: 9

10 Valintakoepäivämäärät, kevään 2015 yhteishaku Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Päivätoteutus Monimuotototeutus Medianomi (AMK) 1. vaihe: 18.5., 2. vaihe: Musiikkipedagogi (AMK) Muusikko (AMK), kirkkomusiikki Tanssiopettaja (AMK) Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Päivätoteutus Monimuotototeutus BBA, Business Information Technology BBA, International Business Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala Tradenomi (AMK), liiketalous Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 4.6. Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto Päivätoteutus Monimuotototeutus Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot 3.6. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Päivätoteutus Monimuotototeutus Bioanalyytikko (AMK) Ensihoitaja (AMK) ja Fysioterapeutti (AMK) ja Kätilö (AMK) Optometristi (AMK) Röntgenhoitaja (AMK) Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen Sairaanhoitaja (AMK), Oulu Sosionomi (AMK) Suuhygienisti (AMK) Terveydenhoitaja (AMK) Toimintaterapeutti (AMK) Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Päivätoteutus Monimuotototeutus BEng, Information Technology Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka Insinööri (AMK), konetekniikka Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, infrarakennustekniikka Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatitekniikka Insinööri (AMK), talotekniikka Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka Rakennusarkkitehti (AMK) 28.5., soveltuvuuskoe Rakennusmestari (AMK) :: VALINTAKOEPÄIVÄMÄÄRÄT HAKIJAN OPAS KEVÄT 2015

11 HAKIJAN OPAS KEVÄT 2015 :: 11

12 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Englanninkieliset koulutukset Hakuaika :: LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

13 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Bachelor of Business Administration (BBA), Business Information Technology Laajuus 210 opintopistettä, kesto 3,5 vuotta Englanninkielinen tietojenkäsittelyn tutkintoohjelma kouluttaa kansainvälisiä ohjelmistosuunnittelun, informaatiotekniikan ja liiketalouden asiantuntijoita. Koulutus toteutetaan kokonaan englanniksi, jolloin opiskelijan alakohtainen kielitaito karttuu opintojen edetessä. Koulutus on tarkoitettu sekä suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille, jotka haluavat opiskella monikulttuurisessa ympäristössä ja joiden päämääränä on ura kansainvälisessä yrityksessä Suomessa tai ulkomailla. Opinnot keskittyvät tiedonhallintaan, ohjelmistohallintaan, ohjelmointiin sekä digitaaliseen me - diaan. Opinnoissa painotetaan informaatiojärjestelmien kehittämisen ja hallinnan osaamista. Opinnot sisältävät myös kieliopintoja, matematiikkaa, liiketaloutta, markkinointia ja taloushallintoa. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan opiskelijavaihdossa kumppani - korkeakoulussa Euroopassa, Aasiassa tai Yhdysvalloissa. Myös harjoittelujakso on mahdollista suorittaa ulkomailla. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea suorittamaan kansainvälinen kaksoistutkinto Kaliforniassa sijaitsevassa Northwestern Polytechnic Universityssä tai Saksassa sijaitsevassa Hochschule Neu-Ulm University of Applied Sciencessa. Myös Saksassa opiskellaan englannin kielellä. Valmistuessaan opiskelijat ymmärtävät verkko- ja mobiiliteknologiaa sekä yrittäjyyttä ja kansainvälistä liiketaloutta. Koulutus antaa mahdollisuudet monenlaisiin uravaihtoehtoihin sekä Suomessa että ulkomailla. Valmistuneet saavat valmiudet toimia erilaissa tietojenkäsittelyn tehtävissä, esimerkiksi ohjelmistosuunnittelu, ohjelmistokehitys, ohjelmointi- ja testaustehtävät, www-sivujen suunnittelu ja toteutus ja asiantuntijatehtävät sekä markkinointi- ja myyntitehtävät. Bachelor of Business Administration (BBA), International Business Laajuus 210 opintopistettä, kesto 3,5 vuotta Koulutus on suunniteltu vastaamaan kansainvälisesti suuntautuneiden pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Opetus toteutetaan kokonaisuudessaan englanniksi, jolloin opiskelijan ala - kohtainen sanasto karttuu opintojen edetessä. Koulutus on tarkoitettu niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin opiskelijoille, joiden päämääränä on työllistyä kansainvälisen liiketalouden, myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Opinnot keskittyvät kehittämään kansainvälisessä liiketoiminnassa ja kansainvälisessä työympäristössä tarvittavia taitoja. Opintoihin sisältyy kansainvälisen markkinoinnin hallintaa, minkä johdosta opiskelijat kykenevät tekemään analyysejä, kansainvälisiä markkinatutkimuksia sekä tuottamaan markkinointistrategioita. Opiskelijat oppivat luonnostelemaan kansainvälisiä markkinointisuunnitelmia sekä toteuttamaan, ohjaamaan ja valvomaan kansainvälistä markkinointia ja myyntiä. Kannattavien asiakassuhteiden luominen, kehittäminen ja ylläpitäminen ovat osa opetussuunnitelmaa. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opin noistaan opiskelijavaihdossa kumppani- LIIKETALOUDEN AMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO :: 13

14 korkeakoulussa Euroopassa, Aasiassa tai Yhdysvalloissa. Myös harjoittelujakso on mahdollista suorittaa ulkomailla. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea suorittamaan kansainvälinen kaksoistutkinto Kaliforniassa sijaitsevassa Northwestern Polytechnic Universityssä tai Saksassa sijaitsevassa Hochschule Neu-Ulm University of Applied Sciencessa. Myös Saksassa opiskellaan englannin kielellä. Koulutus antaa valmiudet monipuolisiin uramahdollisuuksiin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Valmistuneet työskentelevät esimerkiksi kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin, kansainvälisen viennin ja tuonnin, asiakaspalvelun sekä henkilöstö- ja taloushallinnon parissa. Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Bachelor of Engineering (BEng), Information Technology Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Tietotekniikka on välttämätön osa lähes jokaisella elämänalueella, ja tarve IT-alan osaajista kasvaa jatkuvasti. Englanninkielinen tietotekniikan insinöörikoulutus on tarkoitettu sekä suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet luomaan uraa kansainvälisissä työyhteisöissä Suomessa tai ulkomailla. Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan englanniksi, jolloin opiskelijoiden alakohtainen sanavarasto kehittyy pikkuhiljaa opintojen etenemisen myötä. Opintoihin sisältyy laaja-alaisesti ohjelmointia, ohjelmistosuunnittelua ja -kehitystä. Myös pelikehityksen opiskelu on mahdollista. Tietotekniikan insinööri tarvitsee työssään tekniikan osaamisen lisäksi myös matematiikan ja fysiikan, viestinnän ja vieraiden kielten sekä yritystalouden perus - teiden tietoja ja taitoja. Koulutus antaa valmiudet myös näihin. Opiskelijoita rohkaistaan suorittamaan osa opinnoistaan ulkomaanvaihdossa kumppanikorkeakoulussa Euroopassa, Aasiassa tai Yhdysvalloissa. Myös harjoittelujakso on mahdollista suorittaa ulkomailla. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet lukemattomiin uramahdollisuuksiin. Valmistunella on laaja ymmärrys ja taidot toimia niin ohjelmistosuunnittelussa, tuotekehittelyssä kuin asiantuntijana tietotekniikan alalla. 14 :: TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

15 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO :: 15

16 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Suomenkieliset koulutukset Hakuaika :: LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

17 Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Koulutamme median asiantuntijatehtäviin ja sisällöntuottamiseen viestinnän ammattilaisia, joiden vahvuutena ovat monipuoliset käytännön taidot, valmius työnsä kehittämiseen ja tekijän asenne. Teemme laajasti yhteistyötä alueen yritysten sekä organisaatioiden kanssa. Koulutus on merkittävässä roolissa Oulun seudun media-alan kehittämisessä. Journalismin opinnoissa korostuvat välineosaamisen lisäksi yhteiskunnallinen osaaminen, median muuttuva toimintaympäristö ja kyky kertoa kiinnostavia tarinoita. Journalismin suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut medianomi voi työskennellä toimittajana printtimediassa, radiossa, televisiossa tai verkkomediassa. Koulutus antaa valmiuksia myös tiedottajan tehtäviin. Visuaalisen suunnittelun opinnoissa menestymisen edellytyksiä ovat hyvä kuvallinen hahmotuskyky, luovuus, ryhmätyötaidot sekä rohkeus tarttua toimeen. Opintoihin kuuluvat tärkeänä osana sähköisissä medioissa julkaiseminen ja internetin visuaalinen sisällöntuotanto. Opinnoissa painottuvat monialagrafiikka, jonka opintoja ovat muun muassa graafinen suunnittelu, web design, valokuvaus, kuvankäsittely, animaatio ja interaktiivinen media. Opintojen aikana opiskelija voi syventää opintojaan eri alustoille suunniteltavissa digitaalisissa julkaisuissa, audiovisuaalisissa tuotannoissa tai peliopinnoissa. Visuaalisen suunnittelun medianomit työllistyvät esimerkiksi mainos- ja viestintätoimistoihin, peli- ja av-alan yrityksiin sekä muiden toimialojen visuaalisen suunnittelun tehtäviin. Musiikkipedagogi (AMK) Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Musiikkipedagogin koulutus painottuu oman instrumentin hallintaan ja pedagogiikkaan. Musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot sekä työelämäläheinen harjoittelu. Instrumenttiopettajan (klassinen tai pop/jazz) pääaineopinnoissa solististen valmiuksien lisäksi kehitetään muun muassa kamarimusiikki-, ensemble- ja/tai orkesterisoiton osaamista. Niillä opiskelijoilla, joiden pääaineena on pop/jazz, opintoihin sisältyy myös Pop/jazz-puolen pääaineopiskelijoilla opintoihin sisältyy myös musiikkiteknologian opintoja. kuoron- ja yhtyejohdon opintojen kautta. Opiskelija voi valita suuntautumisensa joko klassisen musiikin tai rytmimusiikin alalta tai yhdistellä niitä oman kiinnostuksensa ja vahvuuksiensa mukaisesti. Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet voivat toimia musiikin ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön sekä muissa musiikkipedagogista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Musiikkipedagogit voivat hakeutua myös muusikon tehtäviin, esimerkiksi orkesterisoittajiksi. Laaja-alaisen musiikkipedagogin pääaine tähtää monipuoliseen muusikkouteen, joka kehittyy pääja sivuinstrumentin, yhtyesoiton ja -laulun sekä KULTTUURIALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO :: 17

18 Muusikko (AMK), kirkkomusiikki Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Kirkkomusiikin opinnot painottuvat kanttorin käytännön valmiuksiin: monipuoliseen instrumenttien hallintaan pääaineena joko urut, laulu tai kuoronjohto, liturgiseen musiikkiin ja kuorotoimintaan sekä seurakunnallisiin aineisiin. Harjoittelu tapahtuu kanttorin tehtävissä. Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa suoritettu muusikon (AMK) tutkinto antaa kelpoisuuden evankelis-luterilaisen kirkon muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorin virkaan. Tanssinopettaja (AMK), Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Opiskelun aikana opiskelija kehittää tanssitaitoaan päälajiopinnoissa, jotka keskittyvät suuntautumisvaihtoehdon mukaisiin opintoihin. Sivulajiopinnoissa kehitetään tanssitaitoa muissa tanssilajeissa. Pedagogista osaamista kehitetään sekä yleisen pedagogiikan, tanssipedagogiikan että metodiikan näkökulmista. Harjoitteluissa opiskelija voi toimia erilaisissa työelämäyhteyksissä niin tanssinopettajana kuin muissakin tanssialan tehtävissä. Näyttämötyön opintojaksoissa toimitaan tanssijoina, koreografeina tai muissa taiteellisten teosten tekemiseen liittyvissä tehtävissä. Yrittäjyyteen ja työelämään liittyvät opinnot kehittävät kykyä toimia työelämässä ammattilaisena, joka arvostaa omaa asiantuntemustaan ja ammattitaitoaan. Lisäksi kieli-, viestintä-, kulttuuri- ja musiikkiopinnot laajentavat opiskelijan osaamista. Opinnäytetyön tekeminen tiivistää opiskelijan osaamisen opintojen loppuvaiheessa. Tanssinopettaja (AMK) osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää pedagogisesti johdonmukaista tanssinopetusta ja -oppimista ja osaa kehittää ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Tanssinopettaja (AMK) -tutkinto tuottaa kelpoisuuden toimia taiteen perusopetuksen opettajana sekä opettajana tanssialan ammatillisella toisella asteella. Lisäksi tutkinnon suorittaneet voivat toimia freelancereina, tanssialan yrittäjinä ja tanssinopettajina yksityisissä tanssikouluissa tai kunnallisissa tanssioppilaitoksissa, muissa yhteisöissä tai yrityksissä. Kevään 2015 yhteishaussa etusijalla ovat baletin ja showtanssin suuntautumisvaihtoehtoihin hakeutuvat. 18 :: KULTTUURIALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

19 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala Laajuus 210 opintopistettä, kesto 3,5 vuotta Koulutuksessa yhdistyvät ammatillinen ja teoreettinen osaaminen. Opinnoissa painotetaan työssä tarvittavia erityistaitoja, kuten tiedontallennusta ja -hakua sekä kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta, asiakaspalvelu- ja käyttäjäkoulutustaitoja sekä tietoteknisiä taitoja ja kirjastojen tapahtumatuotantoa. Ammatillista osaamista tukevat monipuoliset kieli- ja liiketalouden opinnot. Opintoihin sisältyy myös tiimityötä projekteissa ja työelämälähtöisissä toimeksiannoissa. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneet osaavat toimia kirjaston asiakaspalvelussa, tunnistaa ja auttaa asiakkaita heidän tiedontarpeissaan sekä paikantaa tiedonlähteet. He osaavat myös kuvata, arvioida ja rakentaa kirjaston kokoelmaa ja tuntevat alan keskeiset kuvailustandardit. He käyttävät työssään kirjastoverkkoa ja keskeisiä kansallisia tietojärjestelmiä. Myös kirjastojen historiallisten ja kulttuuristen vaiheiden tunteminen sekä niiden yhteiskunnallisen merkityksen tietäminen kuuluu osaamiseen. Kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomitutkinnon suorittaneella on monipuoliset valmiudet toimia kaupunkien ja kuntien kirjastojen, ammattikorkeakoulujen kirjastojen sekä erilaisten tietopalveluyksiköiden työtehtävissä. Tradenomi (AMK), liiketalous Laajuus 210 opintopistettä, kesto 3,5 vuotta Päivätoteutuksena toteutettavassa koulutuksessa opiskelija kehittää osaamistaan erityisesti yhdellä seuraavista osaamisalueista: myynti ja markki nointi, johtaminen ja HR, oikeus ja hallinto, talous hal - linto tai yrittäjyys. Monimuotototeutuksessa opinnot suuntautuvat johtamiseen ja HR-toimintoihin. Myynnin ja markkinoinnin opinnoissa keskitytään markkinoinnin suunnittelun ja myyntineuvottelutaidon lisäksi digitaaliseen markkinointiin, markkinointiviestintään ja palvelujen markkinointiin. Johtaminen ja HR -opinnoissa opitaan henkilöstötoiminnon tehtäväkenttää, esimiestyön perusteita, palkanlaskentaa ja työoikeutta. Opiskelijat voivat myös suorittaa opintoja yrityshautomossa tai opiskelijayrityksessä. Valmistuvalla opiskelijalla on valmiudet toimia moninaisissa liiketalouden tehtävissä työntekijänä, yrittäjänä ja asiantuntijana niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Yrittäjyyden opinnoissa voi suorittaa pääosan tradenomin tutkinnosta opinnoissa, jotka painottuvat liiketoiminnan luomiseen, kehittämiseen ja harjoittamiseen yrittäjyysakatemiassa. Akatemiassa oppimisympäristönä toimivat opiskelijatiimien perustamat tiimiyritykset. Oikeuden ja hallinnon suuntautumisvaihtoehdon opinnot on suunniteltu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Opintokokonaisuuden suorittaneet saavuttavat monipuolisen osaamisen työelämän kannalta keskeisillä oikeuden aloilla ja harjaantuvat säädösten soveltamiseen käytännön työelämässä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään yritysten ulkoisessa raportoinnissa sekä sisäisessä päätöksenteossa tarvittavan informaation tuottamiseen ja analysoimiseen. Lisäksi opintoihin kuuluu liiketoiminnan kokonaisuuden parempaan ymmärtämiseen tähtääviä opintoja. Valmistuvalla opiskelijalla on laaja-alainen osaaminen sekä ulkoisen että sisäisen laskentatoimen alueelta. LIIKETALOUDEN AMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO :: 19

20 Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely Laajuus 210 opintopistettä, kesto 3,5 vuotta Koulutus valmistaa tietojenkäsittelyn ammattilaisia alan erilaisiin tehtäviin. Kaikki alan tehtävät vaativat loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Tämän lisäksi yhteistyö- ja kommunikointitaidot niin suomeksi kuin usein myös englanniksi ovat tärkeitä. Ammattiopinnot jakautuvat suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti. Web-sovelluskehityksen suuntautumisvaihtoehdossa pääpaino on ohjelmoinnin ja suunnittelun opetuksessa ja harjoittelussa. Opinnoissa toteutetaan erilaisia harjoitustöitä joko yksin tai pienissä ryhmissä. Internetpalveluiden ja digitaalisen median suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään web-sovellusten sisällöntuotantoon (teksti, kuvat, ääni, video, animaatio) ja web-tekniikoihin. Ohjelmoinnissa pääpaino on JavaScript-, HTML- ja CSS-kielissä. Järjestelmäasiantuntemuksen suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään tietoliikenneverkkoihin, infrastruktuuriin ja asiakastukitoimintaan. Keskeistä on myös tietoturva ja palvelinten ylläpito. Opiskelija voi myös erikoistua pelikehitykseen. Koulutuksessa on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto Saksassa Hochschule Neu-Ulmissa. Suuntautumisvaihtoehdosta riippuen valmistuneet saavat valmiudet toimia erilaissa tietojenkäsittelyn tehtävissä, esimerkiksi verkkopalvelun ohjelmistokehitys, käyttöliittymän suunnittelu, ohjelmointi- ja testaustehtävät, www-sivujen suunnittelu ja toteutus, kuvan-, äänen- ja videonkäsittely, pelien suunnittelu ja toteutus, sosiaalisen median sisällöntuotanto ja asiantuntijatehtävät sekä asiakaspalvelu-, markkinointi-, myynti- ja koulutustehtävät. Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Agrologi tuntee alkutuotannon biologiset perusteet ja prosessit. Agrologi pystyy toimimaan itsenäisenä yrittäjänä sekä alan kehittäjänä ja asiantuntijana. Agrologi osaa käyttää erilaisia analysointi- ja suunnittelumenetelmiä maa talousja ympäristöalalla. Koulutuksen keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat kasvituotanto, kotieläintalous, metsätuotanto, bioenergia, ympäristönhoito, yrittäjyys ja johtaminen. Opintojen alussa painotetaan ammatillista perusosaamista. Opintojen edetessä syvennetään osaamista ratkomalla yrityksistä ja työpaikoilta nousevia ongelmia. Projektimainen työskentely kytkee opiskelun luontevasti alan viimeisimpään tietoon ja työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen. Harjoittelu, joka suoritetaan maatiloilla ja maa- seutuyrityksissä sekä muissa agrologin työtehtävissä, täydentää käytännön työtaitoja ja tutustuttaa tuleviin ammattitehtäviin kotimaassa ja ulkomailla. Osaamista täydennetään vapaasti valittavilla opinnoilla, joita voi valita oman tai Oamkin muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta tai muista kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista. Agrologin ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi maanviljelijä, maaseutuyrittäjä, maaseutuasiamies, ympäristöasiamies, maaseutujohtaja, neuvoja tai neuvontajärjestön asiantuntija, maaseutu- ja ympäristöhallinnon tarkastaja tai muu viranomainen, kaupan alan myynti- tai tuotepäällikkö. 20 :: LUONNONVARA-ALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu KOULUTUSTARJONTA JA HAKEMINEN 2017 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä 680 tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin 1 800 aloituspaikkaa tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja. opiskelijavalinta KEVÄÄN 2018 YHTEISHAKU

Koulutustarjonta ja. opiskelijavalinta KEVÄÄN 2018 YHTEISHAKU Koulutustarjonta ja opiskelijavalinta KEVÄÄN 2018 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu lähes 9 000 opiskelijaa tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin 1 800 aloituspaikkaa kevään 2017 yhteishaussa 10 683 hakijaa,

Lisätiedot

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. Opopatio Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. Opopatio Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta Opopatio 13.10.2017 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) lähes 9 000 opiskelijaa tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin 1 800

Lisätiedot

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. Kevään 2018 yhteishaku

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. Kevään 2018 yhteishaku Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta Kevään 2018 yhteishaku Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) lähes 9 000 opiskelijaa tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin 1 800 aloituspaikkaa kevään 2017 yhteishaussa

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2017 www.hamk.fi Valintatavat VALINTATAPA 1: VALINTAKOE Valintakoe 40/70/100 pistettä Ammattikorkeakoulut voivat varata osan valintatapa 1:n aloituspaikoista

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu KOULUTUSTARJONTA JA HAKEMINEN 2017 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä 680 tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 2.11.2012 Sirkku Mäntyniemi Koulutustarjonta, nuorten yhteishaku 2013 Valintaperusteet Mitä odotettavissa v 2014 Kalvosarjan tekijän nimi 2 Kulttuuriala Koulutusohjelma Elokuva ja televisio Esittävä

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 Kulttuuriala Medianomi (AMK), 42 23.5. ja 24.5. (2 pv) päivät Valintakokeeseen kutsuttavien määrä yhteistyö Kaikki hakukelpoiset etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat

Lisätiedot

HAKIJATILASTO

HAKIJATILASTO AMK- ja Bachelor-tutkinnot Kulttuuriala Bachelor of Culture and Arts, Media and Arts 48 325 334 6,77 Medianomi (AMK), päivätoteutus 42 259 446 6,17 Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus 25 42 157 1,68

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 Kulttuuriala Medianomi (AMK), 42 ja 24.5. (2 pv) päivät Valintakokeeseen kutsuttavien määrä yhteistyö Kaikki hakukelpoiset etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat kutsutaan

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta OPOPATIO 21.10.2016 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 Kulttuuriala Medianomi (AMK), 42 ja 24.5. (2 pv) päivät Valintakokeeseen kutsuttavien määrä yhteistyö Kaikki hakukelpoiset etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat kutsutaan

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2016

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2016 Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2016 Kevään 2016 yhteishaku 8. 27.1. Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika, englanninkielinen koulutus 16.3. 6.4. Kevään yhteishaun toinen hakuaika, suomenkielinen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus)

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus) AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus) VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 28.9.2009 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017)

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017) Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017) Tälle sivulle kerätään kaikki ammattikorkeakoulujen yhtshaussa olevat valintakoepäivät. Erillishakujen ja yliopistojen valintakoepäivät löydät: ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 23.5.2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutusohjelma, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 270 op Opiskeluaika 2-4 vuotta Varhaisiän musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7.1 Insinöörikoulutus (*) ja laboratorioanalyytikkokoulutus (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta (**) opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet ovat jatkossa samassa yhteishaussa ja samalla lomakkeella. Ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu elintarvikealan kehittäjänä Pohjois-Pohjanmaalla

Oulun ammattikorkeakoulu elintarvikealan kehittäjänä Pohjois-Pohjanmaalla Oamk lyhyesti Yli 8000 opiskelijaa 600 opettajaa ja muuta henkilökuntaa Tehtävänä koulutus ja tki-toiminta sekä aluekehittäminen Alat: o Tekniikka o Sosiaali- ja terveysala o Liiketalous o Kulttuuri o

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

Yhteishakuinfo 21.8.2014

Yhteishakuinfo 21.8.2014 Yhteishakuinfo 21.8.2014 Syksyn 2014 ja vuoden 2015 yhteishaut Valintaperusteet Neljä valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain mitkä valintatavoista ovat käytössä sekä antaa valintatapakohtaiset

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA Opopatio 7.10.2011 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio Hakutoimisto marita.aikio@oamk.fi, puh. 010 27 22155, www.oamk.fi OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU kuusi koulutusalaa

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OAMKIN KOULUTUSTARJONNASTA JA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA. Opopatio 11.10.2013 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio marita.aikio@oamk.

AJANKOHTAISTA OAMKIN KOULUTUSTARJONNASTA JA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA. Opopatio 11.10.2013 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio marita.aikio@oamk. AJANKOHTAISTA OAMKIN KOULUTUSTARJONNASTA JA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA Opopatio 11.10.2013 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio marita.aikio@oamk.fi Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) uusi nimi 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2016)

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2016) Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2016) Humanistinen ja kasvatusala Kaakkois-Suomen amk yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 2.-3.11.2016 Kaakkois-Suomen amk yhteisöpedagogi (AMK),

Lisätiedot

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tässä suosituksessa on kuvattu valintaperusteet suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen sekä vieraskieliseen koulutukseen. Kaikki tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Kevään 2012 yhteishaku Kaikki ammattikorkeakoulut 25 ammattikorkeakoulua 70 979 ensisijaista

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2012 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 5.3. 3.4.2012 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen. VALTIONEUVOSTO PÄÄTÖS ammattikorkeakoulun toimiluvasta 12.12.2013 Dnro OKM/5/533/2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy PL 4000 00079 Metropolia Hakemus Päätös Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot