Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015"

Transkriptio

1 Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015

2 Kevään 2015 yhteishaku Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika, englanninkielinen koulutus Kevään yhteishaun toinen hakuaika, suomenkielinen koulutus

3 Sisällys Oulun ammattikorkeakoulu Kuka voi hakea? Miten haetaan? Valinnan yleisperiaatteita Aloituspaikat Valintatavat Valintakoepäivämäärät AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Englanninkieliset koulutukset Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Suomenkieliset koulutukset Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 32 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 36 AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 38 Yhteystiedot HAKIJAN OPAS KEVÄT 2015 :: 3

4 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu, noin opiskelijaa henkilöstöä 700, aloituspaikkoja 1 800, lähes ensisijaista hakijaa tutkinto-ohjelmia 33, noin tutkintoa vuodessa Kotkantien kampus Kotkantien kampus sijaitsee Kaukovainion kaupunginosassa, reilun kolmen kilometrin päässä Oulun keskustasta. Täällä voi suorittaa kulttuurialan, luonnonvara-alan ja tekniikan ammattikorkeakoulututkintoja sekä luonnonvara-alan ja tekniikan ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Kampuksella opiskelee noin opiskelijaa. Professorintien kampus Professorintien kampus sijaitsee lähellä Oulun yliopistollista sairaalaa, noin kolmen kilometrin päässä Oulun keskustasta. Kampuksella voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Opiskelijoita kampuksella on hieman yli Teuvo Pakkalan kadun kampus Teuvo Pakkalan kadun kampus sijaitsee Raksilan kaupunginosassa, noin kilometrin päässä Oulun keskustasta. Täällä voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Kampuksella opiskelee noin opiskelijaa. Oulaisten kampus Oulaisten kampus sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Oulusta. Oulaisissa voi opiskella sairaanhoitajaksi tai terveydenhoitajaksi. 4 :: OULUN HAKIJAN AMMATTIKORKEAKOULU OPAS KEVÄT 2015

5 Kuka voi hakea? Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut 1) lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon Laissa ylioppilastutkinnon järjestämisestä 17 todetaan, että International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European Baccalaureate -tutkinnot tuovat samat oikeudet kuin ao. laissa mainitun tutkinnon suorittaminen 2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perus - tutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot (opetussuunnitelmapohjaiset tutkinnot) 3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon (näyttötutkinnot) 4) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Ammattikorkeakouluun voidaan ottaa opiskelijaksi myös muu kuin jonkun edellä mainituista koulutuksista suorittanut henkilö, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten. Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa niin, että tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa viimeistään kello 15 ja syksyn haussa viimeistään kello 15. Tämä koskee myös EU-/ETA-maan kansalaisten tutkintoja sekä kansainvälisiä ylioppilastutkintoja (IB, EB, RP). Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis jo hakuajan loppuun mennessä, jos hakija hakee ulkomailla suoritetulla tutkinnolla eikä hän ole EU- tai ETAmaan kansalainen tai jos hän hakee ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla. Miten haetaan? Korkeakoulujen yhteishaku Korkeakoulujen yhteishaku järjestetään keväisin ja syksyisin. Osa opiskelupaikoista voidaan varata niille, joilla ei vielä ole korkeakoulututkintoa tai kevään 2014 jälkeen alkaneesta koulutuksesta vastaanotettua opiskelupaikkaa korkeakoulussa. Oamk ei käytä opiskelupaikkojen kiintiöintiä kevään 2015 yhteishaussa. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea sekä ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin. Yhdellä kertaa voi hakea korkeintaan kuuteen eri hakukohteeseen. Sähköinen hakemus täytetään hakuaikana osoitteessa opintopolku.fi. Kevään yhteishaussa on kaksi erillistä hakuaikaa, mutta hakutoiveet asetetaan silti yhteen hakemukseen toiveiden mukaiseen järjestykseen. Ensimmäisen hakuajan päätyttyä ei voi enää muuttaa jo valittujen hakukohteiden keski näistä järjestystä eikä poistaa yksittäisiä hakukohteita. Myöhemmän hakuajan hakukohteet voi asetella vapaasti, kunhan ensimmäisenä HAKEMINEN OAMKIIN :: 5

6 hakuaikana mahdollisesti valittujen haku - kohteiden keskinäinen järjestys ei muutu. Hakemuksessa hakukohteet tulee laittaa toiveiden mukaiseen järjestykseen. Järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemukseen merkitään kaikki suoritetut tutkinnot. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen kohdalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon. Hakemuksen lähettämisen jälkeen tulee toimittaa mahdolliset ennakkotehtävät tai muut vaaditut asiakirjat. Oamkin kaikissa hakukohteissa on valintakoe. Hyväksytty valintakoesuoritus on edellytys valinnalle. Tulosten valmistuessa tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa sen mukaan, mikä on hakutoivejärjestyksessä korkeimmalla ja mihin menestys riittää. Valinnan yleisperiaatteita Päivätoteutus Päivätoteutuksessa lähiopinnot toteutetaan pääsääntöisesti päivisin. Opetusmuoto sopii iästä riippumatta kaikille, jotka haluavat suorittaa opintoja päivisin lähiopetuksen tukemana. Monimuotototeutus Käytettäviä opetusmuotoja ovat lähi-, etä- ja verkko-opetus, joita toteutetaan päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Monimuotototeutus soveltuu usein työn ohessa opiskeluun, mutta työpaikka ei ole edellytys opiskelulle eikä koulutukseen edellytetä työkokemusta. Pohjakoulutusvaatimus Kevään 2015 yhteishaussa Oamkin ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen hakukohteissa on pohjakoulutusvaatimuksena ammattikorkeakoululain mukainen hakukelpoisuus (ks. s. 5). Poikkeuksena on ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus, jossa pohjakoulutusvaatimuksena on sairaanhoitaja (opistoaste) tai sairaanhoitaja (AMK). Valintatapa Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuosituksessa on määritelty eri valintatapoja. Korkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitkä valintatavoista ovat käytössä kyseisessä hakukohteessa sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Oamkin käyttämät valintatapajonot aloituspaikkoineen on esitetty sivulla 8. Hakijat ovat mukana käytössä olevissa valintatapajonoissa eikä hakijan tarvitse tätä itse valita. Koulumenestys Koulumenestyspisteet lasketaan valtakunnallisen suosituksen mukaisesti. Taulukot on julkaistu osoitteessa oamk.fi. Mikäli hakijalla on useampi hakukelpoisuuden antava pohjakoulutus, huomioidaan niistä parhaat koulumenestyspisteet tuottava. Valintakoe Kaikissa Oamkin hakukohteissa on maksuton valintakoe. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoja lukuun ottamatta valintakokeisiin hyväksytään kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Lisätietoja valintakokeista osoitteessa oamk.fi. Kielitaitovaatimus Kaikkien EU/ETA-alueen ulkopuolisten kansalaisten on todistettava englannin kielen taitonsa hakiessaan englanninkielisiin koulutuksiin. 6 :: VALINNAN YLEISPERIAATTEITA

7 Työkokemus Työkokemus on osa pisteytystä vain osassa hakukohteista. Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään ja syksyn haussa viimeistään Kaksi kuukautta yleistä työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Poikkeuksena rakennusmestarikoulutus, jolloin työkokemuksen tulee olla rakennusalalta. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkistetaan valituiksi tulleilta. Esteettömyys opiskelijavalinnoissa Mikäli hakija tarvitsee terveydentilansa tai vammansa perusteella erityisjärjestelyä valintakokeessa, hänen tulee tehdä vapaamuotoinen hakemus tarvittavista erityisjärjestelyistä. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen, ja se on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee toimittaa viipymättä hakemuksen lähettämisen jälkeen niiden hakutoiveiden korkeakouluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Valinta tasapistetilanteessa Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 1. hakutoivejärjestys 2. valintakoepisteet 3. kaikkien aineiden keskiarvo siitä todistuksesta, jolla hakija hakee 4. koulumenestyspisteet 5. työkokemuspisteet. Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, Oamk valitsee kaikki kriteereiden jälkeen tasatilanteessa olevat. Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset Opiskelijaksi hakevan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Muutoksenhaku Jos hakija katsoo, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava yhteys ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää siihen kirjallista oikaisua ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten tiedoksisaannista. Haussa käytettyjen todistusten tarkistaminen Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu. Korkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja tai hän ei toimita todistuksia tarkistettavaksi korkeakoulun määräämällä tavalla. VALINNAN YLEISPERIAATTEITA :: 7

8 Aloituspaikat, kevään 2015 yhteishaku Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus PÄIVÄTOTEUTUS MONIMUOTOTOTEUTUS Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Valintatapa 3 Valintatapa 1B Valintatapa 4 Valintatapa 3 Medianomi (AMK) 43 Musiikkipedagogi (AMK) 27 Muusikko (AMK), kirkkomusiikki 8 Tanssiopettaja (AMK) 17 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Valintatapa 1B Valintatapa 3 Valintatapa 4 Valintatapa 3 BBA, Business Information Technology BBA, International Business Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala Tradenomi (AMK), liiketalous Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto Valintatapa 1B Valintatapa 3 Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot 35 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Valintatapa 1A Valintatapa 3 Valintatapa 1A Valintatapa 3 Bioanalyytikko (AMK) 33 3 Ensihoitaja (AMK) Fysioterapeutti (AMK) 25 3 Kätilö (AMK) 30 Optometristi (AMK) 25 3 Röntgenhoitaja (AMK) 30 Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen 28 2 Sairaanhoitaja (AMK), Oulu 70 Sosionomi (AMK) Suuhygienisti (AMK) 22 3 Terveydenhoitaja (AMK) 25 Toimintaterapeutti (AMK) 30 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Valintatapa 1B Valintatapa 3 Valintatapa 3 BEng, Information Technology 30 Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka 44 Insinööri (AMK), konetekniikka Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, infrarakennustekniikka 20 Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatitekniikka Insinööri (AMK), talotekniikka 44 Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka Rakennusarkkitehti (AMK) 30 * Rakennusmestari (AMK) 38 ** *) Lisäksi rakennusarkkitehtikoulutuksen erillinen soveltuvuuskoe **) Lisäksi rakennusalan työkokemus 8 :: HAKIJAN ALOITUSPAIKAT OPAS KEVÄT 2015

9 Valintatavat, kevään 2015 yhteishaku Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus Valintatapa 1A Koulumenestys 30 Valintakoe 70 Yhteensä 100 Valintatapa 1B Koulumenestys 60 Valintakoe 40 Yhteensä 100 Valintatapa 2 Koulumenestys 100 Yhteensä 100 Valintatapa 3 * Valintakoe 100 Yhteensä 100 Valintatapa 4 Valintakoe 70 Työkokemus 30 Yhteensä 100 Poikkeavat valintatavat Rakennusarkkitehti (AMK) Koulumenestys 60 Valintakoe 40 Soveltuvuuskoe 50 Yhteensä 150 Rakennusmestari (AMK) Koulumenestys 60 Valintakoe 40 Työkokemus 30 Yhteensä 130 * Tekniikan monimuotototeutuksessa valintapisteet voivat muodostua valintakoepisteistä, työkokemuksesta, haastattelusta ja niin edelleen saatavista pisteistä. Tarkemmat tiedot koulumenestyksen pisteytyksestä ja valintakokeista oamk.fi. HAKIJAN OPAS VALINTATAVAT KEVÄT 2015 :: 9

10 Valintakoepäivämäärät, kevään 2015 yhteishaku Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Päivätoteutus Monimuotototeutus Medianomi (AMK) 1. vaihe: 18.5., 2. vaihe: Musiikkipedagogi (AMK) Muusikko (AMK), kirkkomusiikki Tanssiopettaja (AMK) Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Päivätoteutus Monimuotototeutus BBA, Business Information Technology BBA, International Business Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala Tradenomi (AMK), liiketalous Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 4.6. Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto Päivätoteutus Monimuotototeutus Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot 3.6. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Päivätoteutus Monimuotototeutus Bioanalyytikko (AMK) Ensihoitaja (AMK) ja Fysioterapeutti (AMK) ja Kätilö (AMK) Optometristi (AMK) Röntgenhoitaja (AMK) Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen Sairaanhoitaja (AMK), Oulu Sosionomi (AMK) Suuhygienisti (AMK) Terveydenhoitaja (AMK) Toimintaterapeutti (AMK) Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Päivätoteutus Monimuotototeutus BEng, Information Technology Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka Insinööri (AMK), konetekniikka Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, infrarakennustekniikka Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatitekniikka Insinööri (AMK), talotekniikka Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka Rakennusarkkitehti (AMK) 28.5., soveltuvuuskoe Rakennusmestari (AMK) :: VALINTAKOEPÄIVÄMÄÄRÄT HAKIJAN OPAS KEVÄT 2015

11 HAKIJAN OPAS KEVÄT 2015 :: 11

12 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Englanninkieliset koulutukset Hakuaika :: LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

13 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Bachelor of Business Administration (BBA), Business Information Technology Laajuus 210 opintopistettä, kesto 3,5 vuotta Englanninkielinen tietojenkäsittelyn tutkintoohjelma kouluttaa kansainvälisiä ohjelmistosuunnittelun, informaatiotekniikan ja liiketalouden asiantuntijoita. Koulutus toteutetaan kokonaan englanniksi, jolloin opiskelijan alakohtainen kielitaito karttuu opintojen edetessä. Koulutus on tarkoitettu sekä suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille, jotka haluavat opiskella monikulttuurisessa ympäristössä ja joiden päämääränä on ura kansainvälisessä yrityksessä Suomessa tai ulkomailla. Opinnot keskittyvät tiedonhallintaan, ohjelmistohallintaan, ohjelmointiin sekä digitaaliseen me - diaan. Opinnoissa painotetaan informaatiojärjestelmien kehittämisen ja hallinnan osaamista. Opinnot sisältävät myös kieliopintoja, matematiikkaa, liiketaloutta, markkinointia ja taloushallintoa. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan opiskelijavaihdossa kumppani - korkeakoulussa Euroopassa, Aasiassa tai Yhdysvalloissa. Myös harjoittelujakso on mahdollista suorittaa ulkomailla. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea suorittamaan kansainvälinen kaksoistutkinto Kaliforniassa sijaitsevassa Northwestern Polytechnic Universityssä tai Saksassa sijaitsevassa Hochschule Neu-Ulm University of Applied Sciencessa. Myös Saksassa opiskellaan englannin kielellä. Valmistuessaan opiskelijat ymmärtävät verkko- ja mobiiliteknologiaa sekä yrittäjyyttä ja kansainvälistä liiketaloutta. Koulutus antaa mahdollisuudet monenlaisiin uravaihtoehtoihin sekä Suomessa että ulkomailla. Valmistuneet saavat valmiudet toimia erilaissa tietojenkäsittelyn tehtävissä, esimerkiksi ohjelmistosuunnittelu, ohjelmistokehitys, ohjelmointi- ja testaustehtävät, www-sivujen suunnittelu ja toteutus ja asiantuntijatehtävät sekä markkinointi- ja myyntitehtävät. Bachelor of Business Administration (BBA), International Business Laajuus 210 opintopistettä, kesto 3,5 vuotta Koulutus on suunniteltu vastaamaan kansainvälisesti suuntautuneiden pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Opetus toteutetaan kokonaisuudessaan englanniksi, jolloin opiskelijan ala - kohtainen sanasto karttuu opintojen edetessä. Koulutus on tarkoitettu niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin opiskelijoille, joiden päämääränä on työllistyä kansainvälisen liiketalouden, myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Opinnot keskittyvät kehittämään kansainvälisessä liiketoiminnassa ja kansainvälisessä työympäristössä tarvittavia taitoja. Opintoihin sisältyy kansainvälisen markkinoinnin hallintaa, minkä johdosta opiskelijat kykenevät tekemään analyysejä, kansainvälisiä markkinatutkimuksia sekä tuottamaan markkinointistrategioita. Opiskelijat oppivat luonnostelemaan kansainvälisiä markkinointisuunnitelmia sekä toteuttamaan, ohjaamaan ja valvomaan kansainvälistä markkinointia ja myyntiä. Kannattavien asiakassuhteiden luominen, kehittäminen ja ylläpitäminen ovat osa opetussuunnitelmaa. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opin noistaan opiskelijavaihdossa kumppani- LIIKETALOUDEN AMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO :: 13

14 korkeakoulussa Euroopassa, Aasiassa tai Yhdysvalloissa. Myös harjoittelujakso on mahdollista suorittaa ulkomailla. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea suorittamaan kansainvälinen kaksoistutkinto Kaliforniassa sijaitsevassa Northwestern Polytechnic Universityssä tai Saksassa sijaitsevassa Hochschule Neu-Ulm University of Applied Sciencessa. Myös Saksassa opiskellaan englannin kielellä. Koulutus antaa valmiudet monipuolisiin uramahdollisuuksiin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Valmistuneet työskentelevät esimerkiksi kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin, kansainvälisen viennin ja tuonnin, asiakaspalvelun sekä henkilöstö- ja taloushallinnon parissa. Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Bachelor of Engineering (BEng), Information Technology Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Tietotekniikka on välttämätön osa lähes jokaisella elämänalueella, ja tarve IT-alan osaajista kasvaa jatkuvasti. Englanninkielinen tietotekniikan insinöörikoulutus on tarkoitettu sekä suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet luomaan uraa kansainvälisissä työyhteisöissä Suomessa tai ulkomailla. Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan englanniksi, jolloin opiskelijoiden alakohtainen sanavarasto kehittyy pikkuhiljaa opintojen etenemisen myötä. Opintoihin sisältyy laaja-alaisesti ohjelmointia, ohjelmistosuunnittelua ja -kehitystä. Myös pelikehityksen opiskelu on mahdollista. Tietotekniikan insinööri tarvitsee työssään tekniikan osaamisen lisäksi myös matematiikan ja fysiikan, viestinnän ja vieraiden kielten sekä yritystalouden perus - teiden tietoja ja taitoja. Koulutus antaa valmiudet myös näihin. Opiskelijoita rohkaistaan suorittamaan osa opinnoistaan ulkomaanvaihdossa kumppanikorkeakoulussa Euroopassa, Aasiassa tai Yhdysvalloissa. Myös harjoittelujakso on mahdollista suorittaa ulkomailla. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet lukemattomiin uramahdollisuuksiin. Valmistunella on laaja ymmärrys ja taidot toimia niin ohjelmistosuunnittelussa, tuotekehittelyssä kuin asiantuntijana tietotekniikan alalla. 14 :: TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

15 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO :: 15

16 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Suomenkieliset koulutukset Hakuaika :: LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

17 Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Koulutamme median asiantuntijatehtäviin ja sisällöntuottamiseen viestinnän ammattilaisia, joiden vahvuutena ovat monipuoliset käytännön taidot, valmius työnsä kehittämiseen ja tekijän asenne. Teemme laajasti yhteistyötä alueen yritysten sekä organisaatioiden kanssa. Koulutus on merkittävässä roolissa Oulun seudun media-alan kehittämisessä. Journalismin opinnoissa korostuvat välineosaamisen lisäksi yhteiskunnallinen osaaminen, median muuttuva toimintaympäristö ja kyky kertoa kiinnostavia tarinoita. Journalismin suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut medianomi voi työskennellä toimittajana printtimediassa, radiossa, televisiossa tai verkkomediassa. Koulutus antaa valmiuksia myös tiedottajan tehtäviin. Visuaalisen suunnittelun opinnoissa menestymisen edellytyksiä ovat hyvä kuvallinen hahmotuskyky, luovuus, ryhmätyötaidot sekä rohkeus tarttua toimeen. Opintoihin kuuluvat tärkeänä osana sähköisissä medioissa julkaiseminen ja internetin visuaalinen sisällöntuotanto. Opinnoissa painottuvat monialagrafiikka, jonka opintoja ovat muun muassa graafinen suunnittelu, web design, valokuvaus, kuvankäsittely, animaatio ja interaktiivinen media. Opintojen aikana opiskelija voi syventää opintojaan eri alustoille suunniteltavissa digitaalisissa julkaisuissa, audiovisuaalisissa tuotannoissa tai peliopinnoissa. Visuaalisen suunnittelun medianomit työllistyvät esimerkiksi mainos- ja viestintätoimistoihin, peli- ja av-alan yrityksiin sekä muiden toimialojen visuaalisen suunnittelun tehtäviin. Musiikkipedagogi (AMK) Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Musiikkipedagogin koulutus painottuu oman instrumentin hallintaan ja pedagogiikkaan. Musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot sekä työelämäläheinen harjoittelu. Instrumenttiopettajan (klassinen tai pop/jazz) pääaineopinnoissa solististen valmiuksien lisäksi kehitetään muun muassa kamarimusiikki-, ensemble- ja/tai orkesterisoiton osaamista. Niillä opiskelijoilla, joiden pääaineena on pop/jazz, opintoihin sisältyy myös Pop/jazz-puolen pääaineopiskelijoilla opintoihin sisältyy myös musiikkiteknologian opintoja. kuoron- ja yhtyejohdon opintojen kautta. Opiskelija voi valita suuntautumisensa joko klassisen musiikin tai rytmimusiikin alalta tai yhdistellä niitä oman kiinnostuksensa ja vahvuuksiensa mukaisesti. Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet voivat toimia musiikin ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön sekä muissa musiikkipedagogista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Musiikkipedagogit voivat hakeutua myös muusikon tehtäviin, esimerkiksi orkesterisoittajiksi. Laaja-alaisen musiikkipedagogin pääaine tähtää monipuoliseen muusikkouteen, joka kehittyy pääja sivuinstrumentin, yhtyesoiton ja -laulun sekä KULTTUURIALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO :: 17

18 Muusikko (AMK), kirkkomusiikki Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Kirkkomusiikin opinnot painottuvat kanttorin käytännön valmiuksiin: monipuoliseen instrumenttien hallintaan pääaineena joko urut, laulu tai kuoronjohto, liturgiseen musiikkiin ja kuorotoimintaan sekä seurakunnallisiin aineisiin. Harjoittelu tapahtuu kanttorin tehtävissä. Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa suoritettu muusikon (AMK) tutkinto antaa kelpoisuuden evankelis-luterilaisen kirkon muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorin virkaan. Tanssinopettaja (AMK), Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Opiskelun aikana opiskelija kehittää tanssitaitoaan päälajiopinnoissa, jotka keskittyvät suuntautumisvaihtoehdon mukaisiin opintoihin. Sivulajiopinnoissa kehitetään tanssitaitoa muissa tanssilajeissa. Pedagogista osaamista kehitetään sekä yleisen pedagogiikan, tanssipedagogiikan että metodiikan näkökulmista. Harjoitteluissa opiskelija voi toimia erilaisissa työelämäyhteyksissä niin tanssinopettajana kuin muissakin tanssialan tehtävissä. Näyttämötyön opintojaksoissa toimitaan tanssijoina, koreografeina tai muissa taiteellisten teosten tekemiseen liittyvissä tehtävissä. Yrittäjyyteen ja työelämään liittyvät opinnot kehittävät kykyä toimia työelämässä ammattilaisena, joka arvostaa omaa asiantuntemustaan ja ammattitaitoaan. Lisäksi kieli-, viestintä-, kulttuuri- ja musiikkiopinnot laajentavat opiskelijan osaamista. Opinnäytetyön tekeminen tiivistää opiskelijan osaamisen opintojen loppuvaiheessa. Tanssinopettaja (AMK) osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää pedagogisesti johdonmukaista tanssinopetusta ja -oppimista ja osaa kehittää ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Tanssinopettaja (AMK) -tutkinto tuottaa kelpoisuuden toimia taiteen perusopetuksen opettajana sekä opettajana tanssialan ammatillisella toisella asteella. Lisäksi tutkinnon suorittaneet voivat toimia freelancereina, tanssialan yrittäjinä ja tanssinopettajina yksityisissä tanssikouluissa tai kunnallisissa tanssioppilaitoksissa, muissa yhteisöissä tai yrityksissä. Kevään 2015 yhteishaussa etusijalla ovat baletin ja showtanssin suuntautumisvaihtoehtoihin hakeutuvat. 18 :: KULTTUURIALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

19 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala Laajuus 210 opintopistettä, kesto 3,5 vuotta Koulutuksessa yhdistyvät ammatillinen ja teoreettinen osaaminen. Opinnoissa painotetaan työssä tarvittavia erityistaitoja, kuten tiedontallennusta ja -hakua sekä kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta, asiakaspalvelu- ja käyttäjäkoulutustaitoja sekä tietoteknisiä taitoja ja kirjastojen tapahtumatuotantoa. Ammatillista osaamista tukevat monipuoliset kieli- ja liiketalouden opinnot. Opintoihin sisältyy myös tiimityötä projekteissa ja työelämälähtöisissä toimeksiannoissa. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneet osaavat toimia kirjaston asiakaspalvelussa, tunnistaa ja auttaa asiakkaita heidän tiedontarpeissaan sekä paikantaa tiedonlähteet. He osaavat myös kuvata, arvioida ja rakentaa kirjaston kokoelmaa ja tuntevat alan keskeiset kuvailustandardit. He käyttävät työssään kirjastoverkkoa ja keskeisiä kansallisia tietojärjestelmiä. Myös kirjastojen historiallisten ja kulttuuristen vaiheiden tunteminen sekä niiden yhteiskunnallisen merkityksen tietäminen kuuluu osaamiseen. Kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomitutkinnon suorittaneella on monipuoliset valmiudet toimia kaupunkien ja kuntien kirjastojen, ammattikorkeakoulujen kirjastojen sekä erilaisten tietopalveluyksiköiden työtehtävissä. Tradenomi (AMK), liiketalous Laajuus 210 opintopistettä, kesto 3,5 vuotta Päivätoteutuksena toteutettavassa koulutuksessa opiskelija kehittää osaamistaan erityisesti yhdellä seuraavista osaamisalueista: myynti ja markki nointi, johtaminen ja HR, oikeus ja hallinto, talous hal - linto tai yrittäjyys. Monimuotototeutuksessa opinnot suuntautuvat johtamiseen ja HR-toimintoihin. Myynnin ja markkinoinnin opinnoissa keskitytään markkinoinnin suunnittelun ja myyntineuvottelutaidon lisäksi digitaaliseen markkinointiin, markkinointiviestintään ja palvelujen markkinointiin. Johtaminen ja HR -opinnoissa opitaan henkilöstötoiminnon tehtäväkenttää, esimiestyön perusteita, palkanlaskentaa ja työoikeutta. Opiskelijat voivat myös suorittaa opintoja yrityshautomossa tai opiskelijayrityksessä. Valmistuvalla opiskelijalla on valmiudet toimia moninaisissa liiketalouden tehtävissä työntekijänä, yrittäjänä ja asiantuntijana niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Yrittäjyyden opinnoissa voi suorittaa pääosan tradenomin tutkinnosta opinnoissa, jotka painottuvat liiketoiminnan luomiseen, kehittämiseen ja harjoittamiseen yrittäjyysakatemiassa. Akatemiassa oppimisympäristönä toimivat opiskelijatiimien perustamat tiimiyritykset. Oikeuden ja hallinnon suuntautumisvaihtoehdon opinnot on suunniteltu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Opintokokonaisuuden suorittaneet saavuttavat monipuolisen osaamisen työelämän kannalta keskeisillä oikeuden aloilla ja harjaantuvat säädösten soveltamiseen käytännön työelämässä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään yritysten ulkoisessa raportoinnissa sekä sisäisessä päätöksenteossa tarvittavan informaation tuottamiseen ja analysoimiseen. Lisäksi opintoihin kuuluu liiketoiminnan kokonaisuuden parempaan ymmärtämiseen tähtääviä opintoja. Valmistuvalla opiskelijalla on laaja-alainen osaaminen sekä ulkoisen että sisäisen laskentatoimen alueelta. LIIKETALOUDEN AMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO :: 19

20 Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely Laajuus 210 opintopistettä, kesto 3,5 vuotta Koulutus valmistaa tietojenkäsittelyn ammattilaisia alan erilaisiin tehtäviin. Kaikki alan tehtävät vaativat loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Tämän lisäksi yhteistyö- ja kommunikointitaidot niin suomeksi kuin usein myös englanniksi ovat tärkeitä. Ammattiopinnot jakautuvat suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti. Web-sovelluskehityksen suuntautumisvaihtoehdossa pääpaino on ohjelmoinnin ja suunnittelun opetuksessa ja harjoittelussa. Opinnoissa toteutetaan erilaisia harjoitustöitä joko yksin tai pienissä ryhmissä. Internetpalveluiden ja digitaalisen median suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään web-sovellusten sisällöntuotantoon (teksti, kuvat, ääni, video, animaatio) ja web-tekniikoihin. Ohjelmoinnissa pääpaino on JavaScript-, HTML- ja CSS-kielissä. Järjestelmäasiantuntemuksen suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään tietoliikenneverkkoihin, infrastruktuuriin ja asiakastukitoimintaan. Keskeistä on myös tietoturva ja palvelinten ylläpito. Opiskelija voi myös erikoistua pelikehitykseen. Koulutuksessa on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto Saksassa Hochschule Neu-Ulmissa. Suuntautumisvaihtoehdosta riippuen valmistuneet saavat valmiudet toimia erilaissa tietojenkäsittelyn tehtävissä, esimerkiksi verkkopalvelun ohjelmistokehitys, käyttöliittymän suunnittelu, ohjelmointi- ja testaustehtävät, www-sivujen suunnittelu ja toteutus, kuvan-, äänen- ja videonkäsittely, pelien suunnittelu ja toteutus, sosiaalisen median sisällöntuotanto ja asiantuntijatehtävät sekä asiakaspalvelu-, markkinointi-, myynti- ja koulutustehtävät. Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta Agrologi tuntee alkutuotannon biologiset perusteet ja prosessit. Agrologi pystyy toimimaan itsenäisenä yrittäjänä sekä alan kehittäjänä ja asiantuntijana. Agrologi osaa käyttää erilaisia analysointi- ja suunnittelumenetelmiä maa talousja ympäristöalalla. Koulutuksen keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat kasvituotanto, kotieläintalous, metsätuotanto, bioenergia, ympäristönhoito, yrittäjyys ja johtaminen. Opintojen alussa painotetaan ammatillista perusosaamista. Opintojen edetessä syvennetään osaamista ratkomalla yrityksistä ja työpaikoilta nousevia ongelmia. Projektimainen työskentely kytkee opiskelun luontevasti alan viimeisimpään tietoon ja työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen. Harjoittelu, joka suoritetaan maatiloilla ja maa- seutuyrityksissä sekä muissa agrologin työtehtävissä, täydentää käytännön työtaitoja ja tutustuttaa tuleviin ammattitehtäviin kotimaassa ja ulkomailla. Osaamista täydennetään vapaasti valittavilla opinnoilla, joita voi valita oman tai Oamkin muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta tai muista kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista. Agrologin ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi maanviljelijä, maaseutuyrittäjä, maaseutuasiamies, ympäristöasiamies, maaseutujohtaja, neuvoja tai neuvontajärjestön asiantuntija, maaseutu- ja ympäristöhallinnon tarkastaja tai muu viranomainen, kaupan alan myynti- tai tuotepäällikkö. 20 :: LUONNONVARA-ALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Hakijan opas Kevät 2014

Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan kalenteri 3.3. Hakuaika alkaa 1.4. 9.4. 16.5. Hakuaika päättyy klo 16.15 Jos haet ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla tai ulkomaisella tutkinnolla, toimita tutkintotodistusjäljennös

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: oamk.fi

HAKIJAN OPAS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: oamk.fi HAKIJAN OPAS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: oamk.fi 2013 SISÄLLYS 3 USKALLA VALITA OIKEIN 4 HAKIJAN KALENTERI Kevään 2013 yhteishaku Syksyn 2013 yhteishaku 5 KOULUTUSOHJELMAT JA ALOITUSPAIKAT 6 KOULUTUSTARJONTA

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

23.3. 9.4. amkhaku.fi

23.3. 9.4. amkhaku.fi Mistä ammatista Sinä haaveilet? 2009 HAKEMINEN AMMATTIKORKEAKOULUUN 2009 23.3. 9.4. amkhaku.fi Miltä kuulostaisi työ viestinnän parissa? Tai sosiaalialan, kuvataiteen tai ehkä rakennustekniikan? Satakunnan

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet

syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet 1 Onneksi olkoon, olet valinnut tutkittavaksesi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 hakijan opas 2014 Sisällys Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 Kampuskaupungit 9 Kulttuuriala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Liiketalouden ala 22 Luonnonvara-ala 28 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun ja Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014 Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet

Lisätiedot

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas Tästä oppaasta et löydä mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan opas KEVÄT 2013 Tee urahaaveistasi totta! Unelmista ei pidä tinkiä, mutta keinoja niiden toteuttamiseen on joskus monta,

Lisätiedot

AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE

AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE Tässä oppaassa esitellään syksyllä 2013 Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Opiskele työn ohessa! - AMK-tutkintoon johtava koulutus suomeksi - Part-time studies conducted in English - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot -

Opiskele työn ohessa! - AMK-tutkintoon johtava koulutus suomeksi - Part-time studies conducted in English - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot - Opiskele työn ohessa! - AMK-tutkintoon johtava koulutus suomeksi - Part-time studies conducted in English - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot - Master s Degree programme conducted in English - Ammatilliset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2013 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = PARAS. grow professional in master school. www.mamk.

Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = PARAS. grow professional in master school. www.mamk. Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = SUOMEN PARAS grow professional in master school www.mamk.fi 2 SISÄLLYS Grow Professional in Master School 3 KEVÄÄN

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

Hakijan opas kevät 2015

Hakijan opas kevät 2015 Hakijan opas kevät 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT SISÄLLYS Suomenkielinen koulutus Hakuaika: 17.3. 9.4.2015, suomenkielinen koulutus Hakemuksen

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2014...6

Sisällysluettelo. Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2014...6 HAKIJAN OPAS 2014 Sisällysluettelo Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2014...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Sosiaali-,

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus päivätoteutus ja monimuotototeutus Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija!

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! HAKIJAN OPAS 2013 Sisällysluettelo Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu 2013...6 Tekniikan ja liikenteen ala...29 Insinööristä Insinööri (AMK) päivitysohjelma...29

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot