Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 1 (1) versio1.3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 1 (1) 2007-2013 versio1.3"

Transkriptio

1 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 1 (1) SISÄLLYSLUETTELO 1 Suunnitteluprosessi Arvioita kylän kehittymisestä hankkeiden näkökulmasta Kylän kehittymien asukkaiden näkökulmasta Yritystoiminnan kehittyminen Kylän toiminnan kehittyminen KYLÄ ETSITÄÄN UUTTA, VAALITAAN VANHAA YMPÄRISTÖ Sulkavankylän tie Maisemanhoitosuunnitelma Vesistöjen kunnostuskohteet Talousjätevesien käsittely Rakennusten suojelu ENERGIATALOUS Biopolttoaineet Aurinkoenergia ja maalämpö Lämpöyrittäjyys YHTEISTYÖ Alavuden Eteläpään kylät OSAAMINEN MUITA KEHITTÄMISKOHTEITA... 9

2 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 2 (2) 1 Suunnitteluprosessi Kyläsuunnittelutyö aloitettiin keväällä 2006, jolloin kaikille vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille lähetettiin kirje ja kyselylomake. Vakituisten asukkaiden lomakkeet lähetettiin jokaiselle perheenjäsenelle henkilökohtaisesti. Vastauksia saatiin paperilla ja sähköpostilla vain muutamia 10 euron aloitepalkinnosta huolimatta. Myönteistä oli, että melkein kaikki aloitteet tulivat kylän lapsilta. Aloitteet koottiin kyläyhdistyksen www-sivuille kaikkien arvioitavaksi. Vuoden aikana kehittämisaloitteita on pyydetty lisää kyläkirjeissä ja johtokunta on koonnut ja otsikoinut ideoita neljässä kokouksessaan. Viimeiset ideat ja aloitteet pyydettiin kyläkirjeessä mennessä. Johtokunta käsitteli saatuja ehdotuksia ja päätyi sijoittamaan ne eri pääotsikoiden alle. Tavoitteena oli avoin interaktiivinen suunnitteluprosessi, jossa kaikilla oli mahdollisuus osallistua ja seurata prosessin etenemistä. Työskentelytapa oli helppo verrattuna ensimmäisen kyläsuunnitelman pohjana olleeseen perusteelliseen kyläkyselyyn, jossa vastaukset kerättiin ja analysoitiin työryhmissä. Silloin työryhmien jäseniä saatiin innostumaan kyläsuunnittelusta, jolloin jo suunnitteluprosessi sinänsä auttoi sitoutumaan kyläläisiä hankkeiden toteuttamisvaiheessa. Kyläkysely oli niin laaja, että osa vastauksista on edelleen hyödyntämättä. Nyt jäi sellainen vaikutelma, että kyläläiset eivät enää jaksaneet innostua asiasta, kun edellisen kauden hankkeet oli hädin tuskin saatu kunnialliseen päätökseen. Ohjelmaperustainen kehittämistyö ei ole vieläkään auennut kaikille hankkeilla aikaansaaduista tuloksista huolimatta. Edellisille ohjelmakausille laadittu ja päivitetty SEINÄJÄRVI 2000 LUVULLE - KYLÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA on tämän suunnitelman pohjana, siinä on kerrottu kylän perustiedot, ominaisuudet ja sen aikaiset hankkeet. Tässä suunnitelmassa arvioidaan suunnitelman toteutumista hankkeiden valossa sekä kylän kehittymistä suunnittelukauden aikana. Suunnittelun taustasiakirjoina ovat Eteläpohjalainen kyläohjelma sekä Kuusiokuntien toimintaryhmän ohjelma Kuudestaan hyvinvointia vauvasta vaariin. 2 Arvioita kylän kehittymisestä hankkeiden näkökulmasta Vuodesta 1997, jolloin ensimmäinen kylienkehittämishanke Poweria Alavuden kyliin alkoi, oli eräänlainen kylätoiminnan toinen tuleminen 1970-luvun kylätoimikunnan perustamisen jälkeen. Oli jonkinlaista innostusta havaittavissa, pontimena hankerahoituksen myötä tullut mahdollisuus toteuttaa tarpeellisia investointeja. Kyläyhdistyksen toiminta jämäköityi rekisteröitymisen myötä, perustavassa kokouksessa oli kyläläisiä huomattava määrä. Kun huomattiin, kuinka paljon työtä hankkeiden toteuttaminen vaatii, osallistujien määrä hiipui alkuinnostuksen pieneen ydinporukkaan, joka vei hankkeet päätökseen kun ne kerran oli aloitettu. Ensimmäinen suururakka oli kylätalon peruskorjaus ja keskuslämmityksen asentaminen. Talkoolistoja täytettiin ennen hankkeeseen ryhtymistä, joka auttoi osaltaan sitoutumista tal-

3 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 3 (3) kootyöhön. Kylätalon kentälle rakennettiin jääkiekkokaukalo, jossa oli innokkaita nuoria kyläläisiä kiitettävästi mukana. Jälkeenpäinkin on ollut havaittavissa, että jääkiekkokaukalon purkamiseen ja kokoamiseen on sama porukka hyvin osallistunut, samoin kentän kunnostustalkoisiin. Vaikuttaa varmasti, kun on oltu kaukaloa alun perinkin rakentamassa, ilmentää jonkinlaista sitoutumista sekin. Kylätalon peruskorjaamiseen olisi odottanut enemmän kylätalon käyttäjiä. Vielä nykyisinkin tuntuu, että ne jotka taloa eniten käyttävät, eivät ole kovin kiinnostuneita sen ylläpidosta. Kaupunginhallituksen päätökseen mukaan Alavuden kaupunki on luopumassa tuottamattomista kiinteistöistään ja Seinäjärven kylätalo on realisoitavien kiinteistöjen listalla. Se tuo taloudellisia haasteita kylälle tulevina vuosina. Toinen suuri hanke, joka toteutettiin osaa kyläläisiä koskettavana, oli Iso- Soukkajärven vesiensuojeluhanke. Haastavaksi sen teki se, että jätevesijärjestelmien rakentaminen vaati suhteellisen suuren rahallisen panoksen siihen osallisilta kiinteistöiltä. Rakentaminen järven rannalle sai vauhtia hankkeen mukana useita kesäasuntoja purettiin ja rakennettiin uusia ympärivuotiseen käyttöön soveltuvia vapaa-ajan asuntoja. Myös hankkeen pyörittäminen vaati paljon paperityötä, jokainen kiinteistö oli oma pieni osahankkeensa, jota oli seurattava erikseen. Ranta-asukkaan kokevat Iso- Soukkajärven olevan niin tärkeä elementti, että hanke lisäsi jonkinlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta siihen osallistuvien kesken. Kylän yhteisen varastolietealtaan rakentaminen oli positiivinen kokemus rakentajia saatiin liikkeelle kiitettävästi, mukana oli muitakin kun jätevesihankkeessa mukana olevia kyläläisiä. Hankkeeseen sisältyi myös uimarannan rakentaminen ja Majalahden puhdistaminen vesisammalesta ranta osoitti tarpeellisuutensa jo ensimmäisenä kesänä, muualla asuvat löysivät rannan vaikka se on vielä viimeistelyä vailla. Hanke sai myönteistä julkisuutta ja sille myönnettiinkin Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistyksen huomionosoitus vuoden 2006 vesiensuojelutekona. Kylälle muodostui hankkeen myötä osaamista mm. siten, että urakoitsija kouluttautui jätevesisuunnitelmien laatijaksi. Kolmas suuri voimanponnistus oli Kuusiokuntien reitistöhanke, johon Sulkavankylä ja Seinäjärvi osallistuivat yhteishankkeena. Kodan rakentaminen Huusankoskelle oli hankkeen onnistunein osuus kylän miehet olivat asialla itsenäisesti ja omatoimisesti. Kota on luonnonkauniilla paikalla Paavo Linnalta vuokratulla kalliolla kosken pauhatessa Vehkaluomassa. Huusasta on tullut suosittu patikka- ja retkikohde, sopiva rauhoittumispaikka kesällä ja talvella. Opasteet on vielä laittamatta paikoilleen, siitä huolimatta ihmiset ovat löytäneet kodalle heti sen valmistuttua. Metsäojitussuunnitelmat ovat häirinneet itse reitistön saamista täysin valmiiksi. Kylien yhteistoiminta oli koetuksella kun kylät etenivät hankkeissaan omaa tahtiaan. Hankebyrokratia oli luku sinänsä. TE-keskuksen ohjeet hankehakemusvaiheessa eivät pitäneet paikkaansa rahoituksia haettaessa. Esim. Iso- Soukkajärven ja reitistöhankkeen osalta oli melkoisia ongelmia ja ylimääräistä työtä saada rahoituskuviot TE-keskuksen edellyttämään muotoon. Myös väliaikasrahoituksia jouduttiin järjestelemään, lainaa otettiin eri tahoilta, mm. urakoitsijalta, Epk ry:ltä ja Alavuden osakaskunnalta. Tulevaisuudessa nämä vaikuttavat olennaisesti hankehalukkuuteen.

4 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 4 (4) Osallistuminen Ekylve-hankkeeseen (Eletroninen kyläverkosto) toi kylän eteläpohjalaisten kylien tietoisuuteen. Verohallinnon käytettyjen tietokoneiden kierrätystoiminta järjestettiin Seinäjärveltä. Satoja tietokoneita välitettiin ekylvekylille. Palkattujen henkilöiden toimesta tehtiin koneiden käyttökuntoon asennusta, laskutusta, perustettiin tietotupia ympäri maakuntaa ja lahjoitettiin koneet mm. Sulkavan ala-asteen käyttöön. Koneiden myynnistä laskutetut tulot jaettiin hankkeeseen osallistuneille kylille ja siitä tulikin niille merkittävä tulolähde ict-hankintoihin. Omalle kylätalolle rakennettiin sisäverkko ja hankittiin videotykki, kannettava tietokone ja digitaalikamera. Hankkeen hallinnoi Vaasan yliopisto ja sen merkittävämpänä saavutuksena oli se, että kylämme oli ensimmäisenä saamassa valokuitukaapelin kylälle. Monipalveluverkon myötä kylä siirtyi uudelle aikakaudelle ja kehitysvaiheeseen. Ict-hankkeiden ansiota on yhden henkilön työllistyminen alalle. Monipalveluverkon myötä ict:n ja -taitojen hyödyntäminen toi kylälle uusia mahdollisuuksia yritykset pystyvät hyödyntämään verkon kapasiteettia omassa toiminnassaan, karttoja, piirustuksia, kuvia, kuvaa, ääntä. Sosiaalinen kanssakäyminen on lisääntynyt, kun maantieteellisillä rajoituksia ei ole viestin välityksessä. Kylältä oltiin aktiivisia Eteläpohjalaiset kylät ry:n kotisivujen ja kylätietokannan rakentamisessa. Sivuja ylläpidetään edelleen täällä ja sivujen ja kylätietokannan hyödyntämisessä ja jäsenmaksuhallintoa kehitetään yhteistyössä epk:n kanssa. Maakuntakaavassa Seinäjärvi on merkinnällä at+r ja luonnehdinta pieni mutta aktiivinen ja aluerakenteellisesti merkittävä kylä, lomaasutuspainotus. Huolestuttaa, pystytäänkö määritelmä pitämään aktiivisuuden hiipuessa. 3 Kylän kehittymien asukkaiden näkökulmasta Edellisessä kyläsuunnitelmassa vuodesta 2001 kylän asukkaiden määrä oli 168 ja talouksia oli 58, keskimääräinen syntymävuosi oli Vuonna 2006 asukkaita oli 158, talouksien lukumäärä on pysynyt ennallaan. Keskimääräinen syntymävuosi on nyt 1965 eli keskimääräinen kyläläisten ikä on 42 vuotta. Eri vuosikymmeninä syntyneiden lukumäärää kuvaa seuraava taulukko yht Suunnittelukauden lopussa vuonna 2013 alle 80-vuotiaita vuoden 2006 tilanteen mukaan olisi 138 asukasta eli jos asukasmäärä pysyisi vuoden 2006 tasolla, pitäisi vuodessa syntyä 3 4 lasta. Suuntaus on siis aleneva ikääntyvien henkilöiden keskustaan muuton ja syntyvyyden alentumisen johdosta. Iloksemme on muutama talo saanut nuoren emännän, jolloin toiveita syntyvyyden lisääntymisestä on olemassa.

5 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 5 (5) Ainakin yksi vakituinen asuinrakennus on rakenteilla kylään. Vapaa-ajan asukkaita on jäsenrekisterissä n. 140 kpl, myös Seinäjärven ympäristön kesäasukkaiden osoitetiedot on nyt saatu jäsenrekisteriin. Myös kylältä poismuuttaneet on säilytetty jäsenrekisterissä vastaisen varalle 4 Yritystoiminnan kehittyminen Kylän yrityksistä suurin osa on laajentanut ja monipuolistanut toimintaansa. Maansiirto Soukkala on muuttunut Oy:ksi, samoin Marko Soukkalan osaksi omistama metsäkoneyritys JM-Forest Oy. Hietarannan Paja Ay on kasvanut ja edustaa oman alansa huippuosaamista. Seinäjärven Rajala Oy:ssä on tapahtunut sukupolvenvaihdos ja toiminta on entisestään kasvanut. Uutena yrityksenä on aloittanut kiinteistöjen energia-alalla toimiva Urakointi Jämsä. Alavuden Muovituote Oy on lopettanut toimintansa omistajan siirtyessä toisen yrityksen palvelukseen. Kylän yritykset ja yhdistykset löytyvät kylän kotisivuilla Maatilayritykset ovat kasvaneet edellisen kyläsuunnitelman ajoista voimallisesti Vuoriluoman, Norjan ja Sepposen navettainvestointien myötä. 5 Kylän toiminnan kehittyminen Kyläyhdistys toimii kylän yhdistysten, yritysten ja asukkaiden yhteistyöelimenä ja toiminnan koordinoijana. Johtokuntaan valitaan edustajia kaikista yhteistyötahoista. Päättyneiden hankkeiden toimeenpanijoina ja vastuutahoina kyläyhdistyksen lisäksi on ollut Soukkajärven al. kalastusseura. Reitistöhankkeessa yhteistyötä on tehty Sulkavankylän kyläyhdistyksen kanssa. Kyläyhdistyksen toiminnassa hyödynnetään tietotekniikkaa, tiedotusta tehdään kotisivuilla ja pyhäpostitiedotteilla sekä tekstiviesteillä. Kotisivuille viedään johtokunnan ja vuosikokousten pöytäkirjat ja toimintakertomukset. Kyläyhdistyksellä on oma sähköpostilaatikko Jäsenistä on jäsenrekisteri ja jäsenmaksutilisiirrot tehdään Tiltu-kirjanpitoohjelmalla. Säännöllisiä tuloja kyläyhdistyksellä jäsenmaksujen lisäksi on kaluston ja kylätalon vuokrista sekä kopiokoneen käyttömaksuista. Satunnaisia tuloja on ollut tapahtumien järjestämisestä ja tietokoneiden kierrätystoiminnasta. Soukkajärven al. kalastusseuran kirjanpito ja jäsenmaksuperintä tehdään samalla Tiltu-ohjelmalla. Yhteistyötä tehdään lähettämällä tiedotteita ja kokouskutsuja yhteislähetyksenä. Muiden yhdistysten yhteystiedot on kyläyhdistyksen kotisivuilla ja niillä on mahdollisuus käyttää sivuja tiedotuksessaan. Kylätalo on kaikkien kylän yhdistyksen käytettävissä kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen. Edellytyksenä on kyläyhdistyksen jäsenmaksun maksaminen.

6 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 6 (6) Vakiintuneita tapahtumia ovat olleet kesäkauden avajaiset ja päättäjäiset, joissa on kokoonnuttu kylätalolle myyjäisten, arpajaisten ja erilaisten pelien merkeissä. Vuonna 2006 tosin nämäkin jäivät väliin kun johtokunta päätti kohdistaa resurssit kylän perustoimintojen pyörittämiseen. Osallistuminen kyläyhdistyksen vuosikokouksiin on viime vuosina vähentynyt huolestuttavasti. Uutta puheenjohtajaa ei ole löytynyt ja vanha on suostunut jatkamaan vuodesta toiseen. Samoin sihteeri on ilmoittanut jättävänsä tehtävät kunhan vanhat hankkeet on saatu päätökseen. Johtokunnan jäsenet on valittu entiset usean vuoden ajan kun uusia ehdokkaita ei ole ilmaantunut. Aikaisemmin johtokunta kokoontui milteipä kuukausittain mutta vuonna 2006 kokoontumisia oli ainoastaan neljä. Jonkinlaista hiipumista ja väsähtämistä toiminnassa on havaittavissa. Ilmeisesti pelätään sitä työmäärää, jota päättyneet hankkeet toivat mukanaan. Kylän nuoria ei toiveista huolimatta ole saatu kylän toimintaan mukaan, paitsi jääkiekkokaukaloon liittyen. Jo kylältä muuttaneet opiskelijat pyritään huomioimaan mm. tarjoamalla kylään liittyviä opinnäytetöiden aiheita. 6 KYLÄ ETSITÄÄN UUTTA, VAALITAAN VANHAA Kyläsuunnittelun työnimenä oli aluksi OSALLISTUVA KYLÄ Suunnittelun edetessä osuvampi nimi on SEINÄJÄRVI , OSAAVA KYLÄ - ETSITÄÄN UUTTA - VAALITAAN VANHAA. Nimi kuvaa kylässä vallitsevia arvoja, hyvää eri alojen osaamista ja ennakkoluulotonta kehittämisasennetta unohtamatta kylän elämää ja ihmisiä ennen meitä. Kantaviksi pääteemoiksi on valittu: 1. YMPÄRISTÖ 2. ENERGIATALOUS 3. YHTEISTYÖ 4. OSAAMINEN 6.1 YMPÄRISTÖ Ympäristöön liittyvät asiat koetaan edelleen tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi, onhan se kaikkia koskettava asia. Ympäristö-teema sisältää luonnonympäristön, vesistöt, pellot ja metsät, kalliot, rakennetun ympäristön, maankäytön suunnittelun, kulttuuriympäristön, vanhat polut ja tien- ja rakennusten paikat, ilma, äänimaailma, reitistön hyödyntäminen, uimaranta jne Sulkavankylän tie Vuosikausia on kylän toimintoja haittaavana puutteena ollut Isoniemi Sulkavankylä paikallistien väli Virtain rajalta Sulkavankylään n. 8 km matkalta. Asiasta on tehty useita aloitteita ja se on vuosittain Alavuden kaupungin toimesta ilmoitettu parannettavien kohteiden listalle. Tie on mainittu myös maakuntakaavan liitteessä toimenpiteitä vaativana kohteena. Erityisesti

7 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 7 (7) tien vaikutuspiirissä olevat yrittäjät kokevat tien kunnon haittaavan toimintojaan. Tutkitaan, mitkä mahdollisuudet on saada hanke tien parantamiseksi käynnistettyä Maisemanhoitosuunnitelma Kylä piirretään kerroksittain, jossa eri aikakaudet muodostavat eri tasot. Kylän historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Vanhat asuinpaikat, tienpaikat, kulkureitit, entiset asukkaat, koululaiset, vanhoihin valokuviin linkitettynä. Miten maisema on muuttunut, raivattavat pusikot, ennallistettavat maisemat. Säilytettäviä rakennuksia/rakennusryhmiä, niiden korjaussuunnitelmia. Nykytilanteen kartoitus, nykyinen asutus ja elinkeinot. Tulevaisuuden kuva millaisena haluaisimme kylän nähdä. Uudet rakennuspaikat (ranta-osayleiskaavassa uudet rantarakennuspaikat). Löytyisikö ranta-alueen läheisyydestä alue, johon voisi rakentaa asuntoosakeyhtiömuotoisen rakennusryhmän Vesistöjen kunnostuskohteet Seinäjärven Norrvikinlahden kunnostus Norrvikin osakaskunnan hanke. Ruopattava alue n. 25 ha. Ympäristökeskuksen lupa haettu, voimassa vuoteen Latolammen kunnostus Ari Sepposen hanke, luvannut toimittaa materiaalia Iso-Vehkajärven veneenlaskupaikka Ranta-osayleiskaavassa osoitettu veneenlaskupaikka, joka Alavuden osakaskunnan vesijättömaalla. Osakaskunta on ottanut järvien veneenlaskupaikkojen rakentamisen vuoden 2007 avustusten kohteeksi Talousjätevesien käsittely Iso-Soukkajärven vesiensuojeluhankkeen yhteydessä rakennetun yhteissäiliön hyödyntäminen koko kylän sakokaivolietteen välivarastointiin. Yhteistyö Lakeuden Etapin ja Alavuden kaupungin kanssa, tuleeko järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin? Jätevesiosuuskunnan tai yhtymän perustaminen. Jätevesijärjestelmien saneeraus muualla kuin Iso-Soukkajärven ympäristön kiinteistöillä ja jätevesisuunnitelmien laatiminen jätevesiasetuksen edellyttämälle tasolle Rakennusten suojelu Maisemanhoitosuunnitelman yhteydessä kartoitetaan kohteet, esim. riihet, ladot, aitat yms. säilytettävät rakennukset.

8 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 8 (8) 6.2 ENERGIATALOUS Tämän päivän energian hinnat pakottavat hakemaan uusia ratkaisuja asuinkiinteistöjen lämmitysratkaisuiksi. Sähkö- ja öljylämmityksen muuttaminen kotimaisella polttoaineella toimivaksi, aurinkoenergian hyödyntäminen, biopolttoaineet, lämpöyrittäjyys yms Biopolttoaineet Öljylämmityskohteiden muuttaminen kotimaiselle polttoaineella toimiviksi. Kartoitetaan kohteet ja laaditaan suunnitelmat. Yhteishankintoja. Lietelannan ja sakokaivolietteen hyödyntäminen, biokaasulaitoksen rakentaminen tai lietteen markkinointi jo toimivalle laitokselle Aurinkoenergia ja maalämpö Suorasähkölämmitteisissä taloissa, joissa ei ole vesikeskuslämmitystä, sähkön hinnan nousu on nostanut asumiskuluja huimasti. Aurinkoenergia ja maalämpö ovat laitteiden kehityttyä tulleet kilpailukykyisiksi vaihtoehdoiksi. Kartoitetaan kohteet ja laaditaan suunnitelmat. Yhteishankintoja Lämpöyrittäjyys Metsätalouden sivuelinkeinoksi sopiva lämpöurakointi keskuslämmityskohteita palvelemaan. Yrittäjä ottaisi hoitaakseen myös pienkiinteistöjen lämpöhuollon. 6.3 YHTEISTYÖ Kylän alueellinen merkitys on hämärtynyt, koska elämä ei ole enää rajoittunut pelkästään asuinpaikkaan. Tietoliikenneyhteydet mahdollistavat yhteydet mihin tahansa maailman kolkkaan. Kylän merkitys oman identiteetin muodostajana on kuitenkin tärkeä, on hyvä olla jostakin kotoisin ja hyvä jos on joku paikka, johon voi palata. Kylän väkimäärän pienentyminen merkitsee väistämättä, että aktiivisia osallistujia ei ole tarpeeksi ja vaihtuvuus pienenee eli samat henkilöt joutuvat vuodesta toiseen pyörittämän toimintaa. Voimia yhdistämällä naapurikylien kanssa toisi helpotusta rutiinitoimintojen pyörittämiseen. Suurempi asukaspohja tarjoaisi parempia mahdollisuuksia kylien palvelujen järjestämiseksi. Luonnollisia yhteistyökumppaneita olisivat Sulkavankylä ja Sapsalampi, varsinkin kun Sulkavan ala-aste on kylien yhteinen. Kylät muodostavat jo nyt esim. Sulkavankylän metsästysseuran toimialueen Alavuden Eteläpään kylät Sulkavankylä, Sapsalampi ja Seinäjärvi muodostavat alueellisesti ja toiminnallisesti yhtenäisen yhteistoiminta-alueen, jossa kylien palveluja organisoi-

9 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 9 (9) maan perustettava elin muodostuu kunkin kylän valitsemista henkilöistä. Kaikilla kylillä on omat perinteet ja identiteetti, joita ei ole tarkoituksenmukaista edes yrittää yhtenäistää. Kullakin kylällä olisi vetovastuu kylien toiminnoista vuosittain vaihtuen. Vuosikokoukset, jäsenrekisteri yms. rutiiniasioiden hoito olisi hoidettavissa yhtenäisin menetelmin. 6.4 OSAAMINEN Monipalveluverkko tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet osallistua erilaisiin verkkokoulutuksiin. Kylätalolla on av-laitteet, joita on mahdollisuus hyödyntää. Kansainvälisyyden ja matkailun lisääntyessä kielitaidon merkitys kasvaa, esim. englannin opiskelu varttuneemman väen keskuudessa voisi olla tarpeellista. Myös kylien palvelujen järjestäminen vaatii ammattitaitoa ja ilman osaamisen lisäämistä työn tekijät tulevat kylän ulkopuolelta. Kylien sisäisten palvelujen tarjoaminen, esim. jäsenrekistereiden ja kotisivujen ylläpito muille kylille vaatii erityisosaamista. Kyläläisillä on osaamista, jota olisi hyvä saada hyödynnettyä kylän yhteiseksi hyväksi. 6.5 MUITA KEHITTÄMISKOHTEITA Täydentyy kerätyistä kehittämisaloitteista. (lisätty )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Maastoliikenteen nykytila ja kehittäminen

Maastoliikenteen nykytila ja kehittäminen Maastoliikenteen nykytila ja kehittäminen Hannaleena Mäki-Petäys REILA 10.12.2015 1 Metsähallituksen maastoliikenneväylien nykytilaselvitys Puolen vuoden valtakunnallinen projekti: marraskuu 2014-toukokuu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

KYSELY. Hyvä asukas tai maanomistaja!

KYSELY. Hyvä asukas tai maanomistaja! Hyvä asukas tai maanomistaja! Haapaveden Vattukylälle on aloitettu osayleiskaavan päivitystyö. Alueella on voimassa oleva osayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 1996, ja lisäksi alueelle ulottuu Haapaveden

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

KYLÄILTA KELLO 18.30

KYLÄILTA KELLO 18.30 KYLÄILTA 10.10.2016 KELLO 18.30 Kahvia ja kastettavaa Oppilaiden turvallisuustyöt esillä ja niistä parhaat palkitaan illan aikana Tervetuliaissanat Taivalkunnan kylät ry:n pj. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT Hankeaika 25.2.2010 31.07.2010 Hankkeen tarkoitus Virtain kylien yhteisen kyläsuunnitelman laatiminen Kyläsuunnitelman tavoite Hanke on esiselvityshanke, jonka aikana laaditaan

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12. Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.2013 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Aikaleima Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Käynnissä olevat kylän kehittämiskohteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho= mitkä toimijat, kenen kanssa Jätevesiasiat Selvitys ja suunnittelu jätevesiviemäristä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Paikan identiteetti, paikan tuntu

Paikan identiteetti, paikan tuntu Paikan identiteetti, paikan tuntu Mitä se on, mistä se syntyy? Voiko siihen vaikuttaa? Voiko olla suhdetta paikkaan, jossa ei ole käynyt? Mielipaikat / inhokkipaikat / epäpaikat? Kohteen adoptio Mitä kohteen

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ Kokoontumis- ja harrastustilat sekä kyläyhdistyksen perustaminen (Harrastus)toiminnan pitää olla uutta, tai toimintaa on laajennettava/uusittava. Kotiseutuliiton ja opetusministeriön varoja kannattaa myös

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Työryhmän I kokous 2.9.2013 Työryhmän tehtävät ja asema järvien ja niiden valuma-alueen ongelmien

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA 29.9.2016 1 Tavoite Edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla: tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä tuoda

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 04.12.2016 KAAVA Merikarvian Malskerin ranta-asemakaavan muutos koskien Riispyyn kylän tilaa Kivikari 484-414-2-122 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehti Ilmari

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Salo 31.1.2012 Katja Ranta Lohjan Kylät ry Lohjan ja siihen yhdistymispäätöksensä tehneiden kuntien kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelin Perustettu

Lisätiedot

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN 30.1.2017 TARKASTELUN TAUSTA, TAVOITE JA MENETELMÄ Pirkanmaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio / Ympäristöpalvelut 26.10.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat

Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat Vuoropuhelun paikka Luopioinen 23.3.2011 Hilkka Vihinen MTT Taloustutkimus Maaseutu, palvelutuotanto ja sopimuksellisuus

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt Allan Kardecin opin ystävät ry

Yhdistyksen säännöt Allan Kardecin opin ystävät ry Yhdistyksen säännöt Allan Kardecin opin ystävät ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Allan Kardecin opin ystävät ry, ja sen kotipaikka on Hollola. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Matkailu ja kaupallinen keskusta

Matkailu ja kaupallinen keskusta Matkailu ja kaupallinen keskusta 1. Ydinkeskustan liiketoimintaympäristön kiinteistökannan kehittäminen hankkeen avulla. Vaihtoehtoinen keskustasijainti hotelliravintola-kauppa-vapaa-ajan keskukselle.

Lisätiedot

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE Tiemassaaren Kyläyhdistys r.y 12.1.2011 1(5) Ilpo Vellonen, Pajulahdentie 11, 58900 Rantasalmi Puh. 040-5617460 Sähköposti: ilpo.vellonen@pp.inet.fi Rantasalmen kunnanhallitukselle HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

KYYVEDEN KYSELY. Yhteenvetoraportti vastausmäärä 322 VESISTÖN KÄYTTÖ

KYYVEDEN KYSELY. Yhteenvetoraportti vastausmäärä 322 VESISTÖN KÄYTTÖ KYYVEDEN KYSELY Yhteenvetoraportti vastausmäärä 322 VESISTÖN KÄYTTÖ Mihin vesistön käyttäjäryhmään kuulutte? Voitte valita useita vaihtoehtoja. 1. Kyyveden rantaasukas (vakituinen asuminen) Kyyveden vapaaajan

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt- miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?- tutkimushanke

Palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt- miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?- tutkimushanke 14.4.2016 Palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt- miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?- tutkimushanke Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2016 26.4.2016, tutkija

Lisätiedot

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake 1 Lokakuu 2010 Pohjoismainen energiakunta -tunnustusta koskeva hakemus

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot