Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 1 (1) versio1.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 1 (1) 2007-2013 versio1.3"

Transkriptio

1 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 1 (1) SISÄLLYSLUETTELO 1 Suunnitteluprosessi Arvioita kylän kehittymisestä hankkeiden näkökulmasta Kylän kehittymien asukkaiden näkökulmasta Yritystoiminnan kehittyminen Kylän toiminnan kehittyminen KYLÄ ETSITÄÄN UUTTA, VAALITAAN VANHAA YMPÄRISTÖ Sulkavankylän tie Maisemanhoitosuunnitelma Vesistöjen kunnostuskohteet Talousjätevesien käsittely Rakennusten suojelu ENERGIATALOUS Biopolttoaineet Aurinkoenergia ja maalämpö Lämpöyrittäjyys YHTEISTYÖ Alavuden Eteläpään kylät OSAAMINEN MUITA KEHITTÄMISKOHTEITA... 9

2 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 2 (2) 1 Suunnitteluprosessi Kyläsuunnittelutyö aloitettiin keväällä 2006, jolloin kaikille vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille lähetettiin kirje ja kyselylomake. Vakituisten asukkaiden lomakkeet lähetettiin jokaiselle perheenjäsenelle henkilökohtaisesti. Vastauksia saatiin paperilla ja sähköpostilla vain muutamia 10 euron aloitepalkinnosta huolimatta. Myönteistä oli, että melkein kaikki aloitteet tulivat kylän lapsilta. Aloitteet koottiin kyläyhdistyksen www-sivuille kaikkien arvioitavaksi. Vuoden aikana kehittämisaloitteita on pyydetty lisää kyläkirjeissä ja johtokunta on koonnut ja otsikoinut ideoita neljässä kokouksessaan. Viimeiset ideat ja aloitteet pyydettiin kyläkirjeessä mennessä. Johtokunta käsitteli saatuja ehdotuksia ja päätyi sijoittamaan ne eri pääotsikoiden alle. Tavoitteena oli avoin interaktiivinen suunnitteluprosessi, jossa kaikilla oli mahdollisuus osallistua ja seurata prosessin etenemistä. Työskentelytapa oli helppo verrattuna ensimmäisen kyläsuunnitelman pohjana olleeseen perusteelliseen kyläkyselyyn, jossa vastaukset kerättiin ja analysoitiin työryhmissä. Silloin työryhmien jäseniä saatiin innostumaan kyläsuunnittelusta, jolloin jo suunnitteluprosessi sinänsä auttoi sitoutumaan kyläläisiä hankkeiden toteuttamisvaiheessa. Kyläkysely oli niin laaja, että osa vastauksista on edelleen hyödyntämättä. Nyt jäi sellainen vaikutelma, että kyläläiset eivät enää jaksaneet innostua asiasta, kun edellisen kauden hankkeet oli hädin tuskin saatu kunnialliseen päätökseen. Ohjelmaperustainen kehittämistyö ei ole vieläkään auennut kaikille hankkeilla aikaansaaduista tuloksista huolimatta. Edellisille ohjelmakausille laadittu ja päivitetty SEINÄJÄRVI 2000 LUVULLE - KYLÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA on tämän suunnitelman pohjana, siinä on kerrottu kylän perustiedot, ominaisuudet ja sen aikaiset hankkeet. Tässä suunnitelmassa arvioidaan suunnitelman toteutumista hankkeiden valossa sekä kylän kehittymistä suunnittelukauden aikana. Suunnittelun taustasiakirjoina ovat Eteläpohjalainen kyläohjelma sekä Kuusiokuntien toimintaryhmän ohjelma Kuudestaan hyvinvointia vauvasta vaariin. 2 Arvioita kylän kehittymisestä hankkeiden näkökulmasta Vuodesta 1997, jolloin ensimmäinen kylienkehittämishanke Poweria Alavuden kyliin alkoi, oli eräänlainen kylätoiminnan toinen tuleminen 1970-luvun kylätoimikunnan perustamisen jälkeen. Oli jonkinlaista innostusta havaittavissa, pontimena hankerahoituksen myötä tullut mahdollisuus toteuttaa tarpeellisia investointeja. Kyläyhdistyksen toiminta jämäköityi rekisteröitymisen myötä, perustavassa kokouksessa oli kyläläisiä huomattava määrä. Kun huomattiin, kuinka paljon työtä hankkeiden toteuttaminen vaatii, osallistujien määrä hiipui alkuinnostuksen pieneen ydinporukkaan, joka vei hankkeet päätökseen kun ne kerran oli aloitettu. Ensimmäinen suururakka oli kylätalon peruskorjaus ja keskuslämmityksen asentaminen. Talkoolistoja täytettiin ennen hankkeeseen ryhtymistä, joka auttoi osaltaan sitoutumista tal-

3 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 3 (3) kootyöhön. Kylätalon kentälle rakennettiin jääkiekkokaukalo, jossa oli innokkaita nuoria kyläläisiä kiitettävästi mukana. Jälkeenpäinkin on ollut havaittavissa, että jääkiekkokaukalon purkamiseen ja kokoamiseen on sama porukka hyvin osallistunut, samoin kentän kunnostustalkoisiin. Vaikuttaa varmasti, kun on oltu kaukaloa alun perinkin rakentamassa, ilmentää jonkinlaista sitoutumista sekin. Kylätalon peruskorjaamiseen olisi odottanut enemmän kylätalon käyttäjiä. Vielä nykyisinkin tuntuu, että ne jotka taloa eniten käyttävät, eivät ole kovin kiinnostuneita sen ylläpidosta. Kaupunginhallituksen päätökseen mukaan Alavuden kaupunki on luopumassa tuottamattomista kiinteistöistään ja Seinäjärven kylätalo on realisoitavien kiinteistöjen listalla. Se tuo taloudellisia haasteita kylälle tulevina vuosina. Toinen suuri hanke, joka toteutettiin osaa kyläläisiä koskettavana, oli Iso- Soukkajärven vesiensuojeluhanke. Haastavaksi sen teki se, että jätevesijärjestelmien rakentaminen vaati suhteellisen suuren rahallisen panoksen siihen osallisilta kiinteistöiltä. Rakentaminen järven rannalle sai vauhtia hankkeen mukana useita kesäasuntoja purettiin ja rakennettiin uusia ympärivuotiseen käyttöön soveltuvia vapaa-ajan asuntoja. Myös hankkeen pyörittäminen vaati paljon paperityötä, jokainen kiinteistö oli oma pieni osahankkeensa, jota oli seurattava erikseen. Ranta-asukkaan kokevat Iso- Soukkajärven olevan niin tärkeä elementti, että hanke lisäsi jonkinlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta siihen osallistuvien kesken. Kylän yhteisen varastolietealtaan rakentaminen oli positiivinen kokemus rakentajia saatiin liikkeelle kiitettävästi, mukana oli muitakin kun jätevesihankkeessa mukana olevia kyläläisiä. Hankkeeseen sisältyi myös uimarannan rakentaminen ja Majalahden puhdistaminen vesisammalesta ranta osoitti tarpeellisuutensa jo ensimmäisenä kesänä, muualla asuvat löysivät rannan vaikka se on vielä viimeistelyä vailla. Hanke sai myönteistä julkisuutta ja sille myönnettiinkin Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistyksen huomionosoitus vuoden 2006 vesiensuojelutekona. Kylälle muodostui hankkeen myötä osaamista mm. siten, että urakoitsija kouluttautui jätevesisuunnitelmien laatijaksi. Kolmas suuri voimanponnistus oli Kuusiokuntien reitistöhanke, johon Sulkavankylä ja Seinäjärvi osallistuivat yhteishankkeena. Kodan rakentaminen Huusankoskelle oli hankkeen onnistunein osuus kylän miehet olivat asialla itsenäisesti ja omatoimisesti. Kota on luonnonkauniilla paikalla Paavo Linnalta vuokratulla kalliolla kosken pauhatessa Vehkaluomassa. Huusasta on tullut suosittu patikka- ja retkikohde, sopiva rauhoittumispaikka kesällä ja talvella. Opasteet on vielä laittamatta paikoilleen, siitä huolimatta ihmiset ovat löytäneet kodalle heti sen valmistuttua. Metsäojitussuunnitelmat ovat häirinneet itse reitistön saamista täysin valmiiksi. Kylien yhteistoiminta oli koetuksella kun kylät etenivät hankkeissaan omaa tahtiaan. Hankebyrokratia oli luku sinänsä. TE-keskuksen ohjeet hankehakemusvaiheessa eivät pitäneet paikkaansa rahoituksia haettaessa. Esim. Iso- Soukkajärven ja reitistöhankkeen osalta oli melkoisia ongelmia ja ylimääräistä työtä saada rahoituskuviot TE-keskuksen edellyttämään muotoon. Myös väliaikasrahoituksia jouduttiin järjestelemään, lainaa otettiin eri tahoilta, mm. urakoitsijalta, Epk ry:ltä ja Alavuden osakaskunnalta. Tulevaisuudessa nämä vaikuttavat olennaisesti hankehalukkuuteen.

4 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 4 (4) Osallistuminen Ekylve-hankkeeseen (Eletroninen kyläverkosto) toi kylän eteläpohjalaisten kylien tietoisuuteen. Verohallinnon käytettyjen tietokoneiden kierrätystoiminta järjestettiin Seinäjärveltä. Satoja tietokoneita välitettiin ekylvekylille. Palkattujen henkilöiden toimesta tehtiin koneiden käyttökuntoon asennusta, laskutusta, perustettiin tietotupia ympäri maakuntaa ja lahjoitettiin koneet mm. Sulkavan ala-asteen käyttöön. Koneiden myynnistä laskutetut tulot jaettiin hankkeeseen osallistuneille kylille ja siitä tulikin niille merkittävä tulolähde ict-hankintoihin. Omalle kylätalolle rakennettiin sisäverkko ja hankittiin videotykki, kannettava tietokone ja digitaalikamera. Hankkeen hallinnoi Vaasan yliopisto ja sen merkittävämpänä saavutuksena oli se, että kylämme oli ensimmäisenä saamassa valokuitukaapelin kylälle. Monipalveluverkon myötä kylä siirtyi uudelle aikakaudelle ja kehitysvaiheeseen. Ict-hankkeiden ansiota on yhden henkilön työllistyminen alalle. Monipalveluverkon myötä ict:n ja -taitojen hyödyntäminen toi kylälle uusia mahdollisuuksia yritykset pystyvät hyödyntämään verkon kapasiteettia omassa toiminnassaan, karttoja, piirustuksia, kuvia, kuvaa, ääntä. Sosiaalinen kanssakäyminen on lisääntynyt, kun maantieteellisillä rajoituksia ei ole viestin välityksessä. Kylältä oltiin aktiivisia Eteläpohjalaiset kylät ry:n kotisivujen ja kylätietokannan rakentamisessa. Sivuja ylläpidetään edelleen täällä ja sivujen ja kylätietokannan hyödyntämisessä ja jäsenmaksuhallintoa kehitetään yhteistyössä epk:n kanssa. Maakuntakaavassa Seinäjärvi on merkinnällä at+r ja luonnehdinta pieni mutta aktiivinen ja aluerakenteellisesti merkittävä kylä, lomaasutuspainotus. Huolestuttaa, pystytäänkö määritelmä pitämään aktiivisuuden hiipuessa. 3 Kylän kehittymien asukkaiden näkökulmasta Edellisessä kyläsuunnitelmassa vuodesta 2001 kylän asukkaiden määrä oli 168 ja talouksia oli 58, keskimääräinen syntymävuosi oli Vuonna 2006 asukkaita oli 158, talouksien lukumäärä on pysynyt ennallaan. Keskimääräinen syntymävuosi on nyt 1965 eli keskimääräinen kyläläisten ikä on 42 vuotta. Eri vuosikymmeninä syntyneiden lukumäärää kuvaa seuraava taulukko yht Suunnittelukauden lopussa vuonna 2013 alle 80-vuotiaita vuoden 2006 tilanteen mukaan olisi 138 asukasta eli jos asukasmäärä pysyisi vuoden 2006 tasolla, pitäisi vuodessa syntyä 3 4 lasta. Suuntaus on siis aleneva ikääntyvien henkilöiden keskustaan muuton ja syntyvyyden alentumisen johdosta. Iloksemme on muutama talo saanut nuoren emännän, jolloin toiveita syntyvyyden lisääntymisestä on olemassa.

5 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 5 (5) Ainakin yksi vakituinen asuinrakennus on rakenteilla kylään. Vapaa-ajan asukkaita on jäsenrekisterissä n. 140 kpl, myös Seinäjärven ympäristön kesäasukkaiden osoitetiedot on nyt saatu jäsenrekisteriin. Myös kylältä poismuuttaneet on säilytetty jäsenrekisterissä vastaisen varalle 4 Yritystoiminnan kehittyminen Kylän yrityksistä suurin osa on laajentanut ja monipuolistanut toimintaansa. Maansiirto Soukkala on muuttunut Oy:ksi, samoin Marko Soukkalan osaksi omistama metsäkoneyritys JM-Forest Oy. Hietarannan Paja Ay on kasvanut ja edustaa oman alansa huippuosaamista. Seinäjärven Rajala Oy:ssä on tapahtunut sukupolvenvaihdos ja toiminta on entisestään kasvanut. Uutena yrityksenä on aloittanut kiinteistöjen energia-alalla toimiva Urakointi Jämsä. Alavuden Muovituote Oy on lopettanut toimintansa omistajan siirtyessä toisen yrityksen palvelukseen. Kylän yritykset ja yhdistykset löytyvät kylän kotisivuilla Maatilayritykset ovat kasvaneet edellisen kyläsuunnitelman ajoista voimallisesti Vuoriluoman, Norjan ja Sepposen navettainvestointien myötä. 5 Kylän toiminnan kehittyminen Kyläyhdistys toimii kylän yhdistysten, yritysten ja asukkaiden yhteistyöelimenä ja toiminnan koordinoijana. Johtokuntaan valitaan edustajia kaikista yhteistyötahoista. Päättyneiden hankkeiden toimeenpanijoina ja vastuutahoina kyläyhdistyksen lisäksi on ollut Soukkajärven al. kalastusseura. Reitistöhankkeessa yhteistyötä on tehty Sulkavankylän kyläyhdistyksen kanssa. Kyläyhdistyksen toiminnassa hyödynnetään tietotekniikkaa, tiedotusta tehdään kotisivuilla ja pyhäpostitiedotteilla sekä tekstiviesteillä. Kotisivuille viedään johtokunnan ja vuosikokousten pöytäkirjat ja toimintakertomukset. Kyläyhdistyksellä on oma sähköpostilaatikko Jäsenistä on jäsenrekisteri ja jäsenmaksutilisiirrot tehdään Tiltu-kirjanpitoohjelmalla. Säännöllisiä tuloja kyläyhdistyksellä jäsenmaksujen lisäksi on kaluston ja kylätalon vuokrista sekä kopiokoneen käyttömaksuista. Satunnaisia tuloja on ollut tapahtumien järjestämisestä ja tietokoneiden kierrätystoiminnasta. Soukkajärven al. kalastusseuran kirjanpito ja jäsenmaksuperintä tehdään samalla Tiltu-ohjelmalla. Yhteistyötä tehdään lähettämällä tiedotteita ja kokouskutsuja yhteislähetyksenä. Muiden yhdistysten yhteystiedot on kyläyhdistyksen kotisivuilla ja niillä on mahdollisuus käyttää sivuja tiedotuksessaan. Kylätalo on kaikkien kylän yhdistyksen käytettävissä kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen. Edellytyksenä on kyläyhdistyksen jäsenmaksun maksaminen.

6 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 6 (6) Vakiintuneita tapahtumia ovat olleet kesäkauden avajaiset ja päättäjäiset, joissa on kokoonnuttu kylätalolle myyjäisten, arpajaisten ja erilaisten pelien merkeissä. Vuonna 2006 tosin nämäkin jäivät väliin kun johtokunta päätti kohdistaa resurssit kylän perustoimintojen pyörittämiseen. Osallistuminen kyläyhdistyksen vuosikokouksiin on viime vuosina vähentynyt huolestuttavasti. Uutta puheenjohtajaa ei ole löytynyt ja vanha on suostunut jatkamaan vuodesta toiseen. Samoin sihteeri on ilmoittanut jättävänsä tehtävät kunhan vanhat hankkeet on saatu päätökseen. Johtokunnan jäsenet on valittu entiset usean vuoden ajan kun uusia ehdokkaita ei ole ilmaantunut. Aikaisemmin johtokunta kokoontui milteipä kuukausittain mutta vuonna 2006 kokoontumisia oli ainoastaan neljä. Jonkinlaista hiipumista ja väsähtämistä toiminnassa on havaittavissa. Ilmeisesti pelätään sitä työmäärää, jota päättyneet hankkeet toivat mukanaan. Kylän nuoria ei toiveista huolimatta ole saatu kylän toimintaan mukaan, paitsi jääkiekkokaukaloon liittyen. Jo kylältä muuttaneet opiskelijat pyritään huomioimaan mm. tarjoamalla kylään liittyviä opinnäytetöiden aiheita. 6 KYLÄ ETSITÄÄN UUTTA, VAALITAAN VANHAA Kyläsuunnittelun työnimenä oli aluksi OSALLISTUVA KYLÄ Suunnittelun edetessä osuvampi nimi on SEINÄJÄRVI , OSAAVA KYLÄ - ETSITÄÄN UUTTA - VAALITAAN VANHAA. Nimi kuvaa kylässä vallitsevia arvoja, hyvää eri alojen osaamista ja ennakkoluulotonta kehittämisasennetta unohtamatta kylän elämää ja ihmisiä ennen meitä. Kantaviksi pääteemoiksi on valittu: 1. YMPÄRISTÖ 2. ENERGIATALOUS 3. YHTEISTYÖ 4. OSAAMINEN 6.1 YMPÄRISTÖ Ympäristöön liittyvät asiat koetaan edelleen tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi, onhan se kaikkia koskettava asia. Ympäristö-teema sisältää luonnonympäristön, vesistöt, pellot ja metsät, kalliot, rakennetun ympäristön, maankäytön suunnittelun, kulttuuriympäristön, vanhat polut ja tien- ja rakennusten paikat, ilma, äänimaailma, reitistön hyödyntäminen, uimaranta jne Sulkavankylän tie Vuosikausia on kylän toimintoja haittaavana puutteena ollut Isoniemi Sulkavankylä paikallistien väli Virtain rajalta Sulkavankylään n. 8 km matkalta. Asiasta on tehty useita aloitteita ja se on vuosittain Alavuden kaupungin toimesta ilmoitettu parannettavien kohteiden listalle. Tie on mainittu myös maakuntakaavan liitteessä toimenpiteitä vaativana kohteena. Erityisesti

7 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 7 (7) tien vaikutuspiirissä olevat yrittäjät kokevat tien kunnon haittaavan toimintojaan. Tutkitaan, mitkä mahdollisuudet on saada hanke tien parantamiseksi käynnistettyä Maisemanhoitosuunnitelma Kylä piirretään kerroksittain, jossa eri aikakaudet muodostavat eri tasot. Kylän historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Vanhat asuinpaikat, tienpaikat, kulkureitit, entiset asukkaat, koululaiset, vanhoihin valokuviin linkitettynä. Miten maisema on muuttunut, raivattavat pusikot, ennallistettavat maisemat. Säilytettäviä rakennuksia/rakennusryhmiä, niiden korjaussuunnitelmia. Nykytilanteen kartoitus, nykyinen asutus ja elinkeinot. Tulevaisuuden kuva millaisena haluaisimme kylän nähdä. Uudet rakennuspaikat (ranta-osayleiskaavassa uudet rantarakennuspaikat). Löytyisikö ranta-alueen läheisyydestä alue, johon voisi rakentaa asuntoosakeyhtiömuotoisen rakennusryhmän Vesistöjen kunnostuskohteet Seinäjärven Norrvikinlahden kunnostus Norrvikin osakaskunnan hanke. Ruopattava alue n. 25 ha. Ympäristökeskuksen lupa haettu, voimassa vuoteen Latolammen kunnostus Ari Sepposen hanke, luvannut toimittaa materiaalia Iso-Vehkajärven veneenlaskupaikka Ranta-osayleiskaavassa osoitettu veneenlaskupaikka, joka Alavuden osakaskunnan vesijättömaalla. Osakaskunta on ottanut järvien veneenlaskupaikkojen rakentamisen vuoden 2007 avustusten kohteeksi Talousjätevesien käsittely Iso-Soukkajärven vesiensuojeluhankkeen yhteydessä rakennetun yhteissäiliön hyödyntäminen koko kylän sakokaivolietteen välivarastointiin. Yhteistyö Lakeuden Etapin ja Alavuden kaupungin kanssa, tuleeko järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin? Jätevesiosuuskunnan tai yhtymän perustaminen. Jätevesijärjestelmien saneeraus muualla kuin Iso-Soukkajärven ympäristön kiinteistöillä ja jätevesisuunnitelmien laatiminen jätevesiasetuksen edellyttämälle tasolle Rakennusten suojelu Maisemanhoitosuunnitelman yhteydessä kartoitetaan kohteet, esim. riihet, ladot, aitat yms. säilytettävät rakennukset.

8 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 8 (8) 6.2 ENERGIATALOUS Tämän päivän energian hinnat pakottavat hakemaan uusia ratkaisuja asuinkiinteistöjen lämmitysratkaisuiksi. Sähkö- ja öljylämmityksen muuttaminen kotimaisella polttoaineella toimivaksi, aurinkoenergian hyödyntäminen, biopolttoaineet, lämpöyrittäjyys yms Biopolttoaineet Öljylämmityskohteiden muuttaminen kotimaiselle polttoaineella toimiviksi. Kartoitetaan kohteet ja laaditaan suunnitelmat. Yhteishankintoja. Lietelannan ja sakokaivolietteen hyödyntäminen, biokaasulaitoksen rakentaminen tai lietteen markkinointi jo toimivalle laitokselle Aurinkoenergia ja maalämpö Suorasähkölämmitteisissä taloissa, joissa ei ole vesikeskuslämmitystä, sähkön hinnan nousu on nostanut asumiskuluja huimasti. Aurinkoenergia ja maalämpö ovat laitteiden kehityttyä tulleet kilpailukykyisiksi vaihtoehdoiksi. Kartoitetaan kohteet ja laaditaan suunnitelmat. Yhteishankintoja Lämpöyrittäjyys Metsätalouden sivuelinkeinoksi sopiva lämpöurakointi keskuslämmityskohteita palvelemaan. Yrittäjä ottaisi hoitaakseen myös pienkiinteistöjen lämpöhuollon. 6.3 YHTEISTYÖ Kylän alueellinen merkitys on hämärtynyt, koska elämä ei ole enää rajoittunut pelkästään asuinpaikkaan. Tietoliikenneyhteydet mahdollistavat yhteydet mihin tahansa maailman kolkkaan. Kylän merkitys oman identiteetin muodostajana on kuitenkin tärkeä, on hyvä olla jostakin kotoisin ja hyvä jos on joku paikka, johon voi palata. Kylän väkimäärän pienentyminen merkitsee väistämättä, että aktiivisia osallistujia ei ole tarpeeksi ja vaihtuvuus pienenee eli samat henkilöt joutuvat vuodesta toiseen pyörittämän toimintaa. Voimia yhdistämällä naapurikylien kanssa toisi helpotusta rutiinitoimintojen pyörittämiseen. Suurempi asukaspohja tarjoaisi parempia mahdollisuuksia kylien palvelujen järjestämiseksi. Luonnollisia yhteistyökumppaneita olisivat Sulkavankylä ja Sapsalampi, varsinkin kun Sulkavan ala-aste on kylien yhteinen. Kylät muodostavat jo nyt esim. Sulkavankylän metsästysseuran toimialueen Alavuden Eteläpään kylät Sulkavankylä, Sapsalampi ja Seinäjärvi muodostavat alueellisesti ja toiminnallisesti yhtenäisen yhteistoiminta-alueen, jossa kylien palveluja organisoi-

9 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 9 (9) maan perustettava elin muodostuu kunkin kylän valitsemista henkilöistä. Kaikilla kylillä on omat perinteet ja identiteetti, joita ei ole tarkoituksenmukaista edes yrittää yhtenäistää. Kullakin kylällä olisi vetovastuu kylien toiminnoista vuosittain vaihtuen. Vuosikokoukset, jäsenrekisteri yms. rutiiniasioiden hoito olisi hoidettavissa yhtenäisin menetelmin. 6.4 OSAAMINEN Monipalveluverkko tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet osallistua erilaisiin verkkokoulutuksiin. Kylätalolla on av-laitteet, joita on mahdollisuus hyödyntää. Kansainvälisyyden ja matkailun lisääntyessä kielitaidon merkitys kasvaa, esim. englannin opiskelu varttuneemman väen keskuudessa voisi olla tarpeellista. Myös kylien palvelujen järjestäminen vaatii ammattitaitoa ja ilman osaamisen lisäämistä työn tekijät tulevat kylän ulkopuolelta. Kylien sisäisten palvelujen tarjoaminen, esim. jäsenrekistereiden ja kotisivujen ylläpito muille kylille vaatii erityisosaamista. Kyläläisillä on osaamista, jota olisi hyvä saada hyödynnettyä kylän yhteiseksi hyväksi. 6.5 MUITA KEHITTÄMISKOHTEITA Täydentyy kerätyistä kehittämisaloitteista. (lisätty )

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kylätoiminnan kasvava vastuu

Kylätoiminnan kasvava vastuu VOIMISTUVAT KYLÄT kampanja 2010 2012 Tuomas Perheentupa Suomen Kylätoiminta ry Kylätoiminnan kasvava vastuu Kylätoiminta organisoitunut nopeasti - rekisteröityneiden kyläyhdistysten lukumäärä - paikalliset

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset Hankekoulutus 2011 Tuettava toiminta, hyväksyttävät Tuen myöntämisen edellytykset Hanke on valtakunnallisen sekä paikallisen ohjelman mukainen Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden sellaisiin toimenpiteisiin,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA Suomen Kylätoiminta ry Syty on käynnistänyt Vuoden Kylä 2010 -valintakierroksen. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana 2010 Voimistelu-ja urheiluseura YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana YTY-hanke Vuosiraportti 10.4.2010 2 Sisältö HANKKEEN VUOSIRAPORTTI...

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011

Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011 Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011 Piipsjärvi sijaitsee Oulaisten kaupungin pohjoisosassa ja on kaupungin suurin kylä. Kylä on noin 800 oulaistelaisen kotikylä. Asutus on keskittynyt pääasiassa

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI Yhteisö Eskolan kylä on yli 400 asukkaan teollisuuspainotteinen taajama Kannuksen kaupungissa. Kylällä on kaksi kauppaa, ala-aste, päiväkoti ja n. 160 teollista

Lisätiedot

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Kylähyvinvointi seminaari 21.10.2014 YHTEISÖhautomo-hanke Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät Hyvät käytännöt vinkkejä YHTEISÖhautomo-hanke - yhteinen toimintapa koko

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Kunnan ja kylän välinen vuorovaikutus Tutkimusalueina Seinäjoki ja Laihia

Kunnan ja kylän välinen vuorovaikutus Tutkimusalueina Seinäjoki ja Laihia Riia Metsälä Kunnan ja kylän välinen vuorovaikutus Tutkimusalueina Seinäjoki ja Laihia 19.8.2011 Aluetiede Filosofinen tiedekunta Johdanto Kuntarakenteessa tapahtuneiden ja tapahtuvien muutosten seurauksena

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

Kyläsuunnittelu palveluksi Kylän tulevaisuusilta moniaistisessa tilassa toteutettuna

Kyläsuunnittelu palveluksi Kylän tulevaisuusilta moniaistisessa tilassa toteutettuna Kyläsuunnittelu palveluksi Kylän tulevaisuusilta moniaistisessa tilassa toteutettuna Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus Palveluratkaisujen kehittäjä Heli Laurikainen, Hämeen Kylät ry

Lisätiedot

TIETOA, TAITOA, OPPIA

TIETOA, TAITOA, OPPIA MUTKATON MEININKI 1. Kevyen liikenteen väylä ja katuvalaistus (Kolin kylältä lomakolille ja kylältä valtatielle päin) vastuu tiehallinto ja kunta 2. Vanhusten kauppapalvelut (kotiinkuljetus, yms.) vastuu

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Koskuen kyläyhdistys ry. Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM

Koskuen kyläyhdistys ry. Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM Koskuen kyläyhdistys ry Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM Koskue Länsi-Suomessa oleva Etelä-Pohjalainen, maatalous-valtainen kylä Jalasjärven

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 Tämä on Visuveden kylän asukkaille - vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille - tarkoitettu kysely kyläyhteisömme kehittämisen pohjaksi. Kyselyn järjestää Visuveden Kyläyhdistys

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

KYLÄILTA KELLO 18.30

KYLÄILTA KELLO 18.30 KYLÄILTA 10.10.2016 KELLO 18.30 Kahvia ja kastettavaa Oppilaiden turvallisuustyöt esillä ja niistä parhaat palkitaan illan aikana Tervetuliaissanat Taivalkunnan kylät ry:n pj. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Yhteenveto kyselyn tuloksista

Yhteenveto kyselyn tuloksista Yhteenveto kyselyn tuloksista Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistykset ja kaupungin johdon tapaamiset 2013/6 2014/1 1 Yleistä kyselystä Lähetettiin sähköpostitse n. 50 yhdistykselle tai edustajalle Vastauksia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Kaava tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä MRL 65 ja MRA 19 : Hyväksytty

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY

KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY 26.5.2009 Hyvä kylätoiminta-aktiivi! Tämän kyselyn tarkoituksena on koota tietoa Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n toiminta-alueella sijaitsevista kylistä ja niillä toimivista yhdistyksistä.

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Siimes) Kuva 1: Sijainti LUONNOS Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET Y LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN (9..-8..1) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET 1 MAANKÄYTTÖ 3 Kuinka paljon alueen maankäytön ohjaamisessa tulisi mielestäsi panostaa 3 Vastauksia (37-39kpl)

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kaupunginhallituksen iltakoulu 20.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi

Lisätiedot

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot.

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot. PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN 2005 PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

Tervetuloa! Vaikuttavaa toimintaa

Tervetuloa! Vaikuttavaa toimintaa Tervetuloa! Vaikuttavaa toimintaa - 22.9.2015 Seuraavat yhdistyskoulutukset Ti 13.10, Loimaan Mellilä, aiheena yhdistystalouden arki Ti 27.10 Somero, aiheena yhdistysten uudet haasteet Laadukasta yhdistystoimintaa

Lisätiedot

VIELÄKÖ NAAPURISTA NÄKYY VALO?

VIELÄKÖ NAAPURISTA NÄKYY VALO? VIELÄKÖ NAAPURISTA NÄKYY VALO? Vaikka elämme lähes valoisinta aikaa kesän odotuksessa, otsikossa oleva kysymys sisältää perimmäisen ajatuksen ja odotuksen kylämme säilymisen kaikin käytettävissä olevin

Lisätiedot

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa.

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa. Lapin 25. kylätoimintapäivät 12. 13.10.2013 Levi, Hotelli Hullu Poro - Rakentamalla jo olemassa oleviin kyliin ja niiden yhteyteen helpotetaan palvelujen ja teknisten järjestelmien tehokasta ja edullista

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

JÄSENREKISTERI SUOMEN MENIERE-LIITTO RY.

JÄSENREKISTERI SUOMEN MENIERE-LIITTO RY. JÄSENREKISTERI SUOMEN MENIERE-LIITTO RY. Urho Roivanen 7.5.2005 1 JÄSENREKISTERIÄ YLLÄIDETÄÄN INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ: www.sivukoti.com/meniere Jäsenrekisteriohjelmisto ostetaan vuokrapalveluna Sivukoti.comilta.

Lisätiedot

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikka Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö Lähes puolet suomalaisista asuu maaseudulla Lähes puolet väestöstä asuu maaseudulla. Suomi on myös hyvin harvaan asuttu maa. Asukastiheys on keskimäärin

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso. Säätytalo 01.02.2011

Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso. Säätytalo 01.02.2011 Biopolttoaineet maatalouden työkoneissa Hajautetun tuotannon veroratkaisut Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso Säätytalo 01.02.2011 Toimialapäällikkö Markku Alm Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012

Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012 Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012 Onko kaava aina tarpeen maaseudulla? Kunnan ja kylän yhteistyö Korpilahden alueen suunnittelussa Aluearkkitehti

Lisätiedot

Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti

Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Hakkarin koulun oppilaskunnan vastaukset Seuraavat asiat koemme erityisen tärkeiksi erilaisissa

Lisätiedot

Palvelujen järjestäminen maaseudulla ja maaseutuyrittäjyys

Palvelujen järjestäminen maaseudulla ja maaseutuyrittäjyys Palvelujen järjestäminen maaseudulla ja maaseutuyrittäjyys Tammela 19.4.2011 Hilkka Vihinen MTT Taloustutkimus Tästä on puhe Palvelujen järjestäminen maaseudulla Tammelan maaseutu Maaseudun elinkeinot

Lisätiedot

Maastoliikenteen nykytila ja kehittäminen

Maastoliikenteen nykytila ja kehittäminen Maastoliikenteen nykytila ja kehittäminen Hannaleena Mäki-Petäys REILA 10.12.2015 1 Metsähallituksen maastoliikenneväylien nykytilaselvitys Puolen vuoden valtakunnallinen projekti: marraskuu 2014-toukokuu

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ Kokoontumis- ja harrastustilat sekä kyläyhdistyksen perustaminen (Harrastus)toiminnan pitää olla uutta, tai toimintaa on laajennettava/uusittava. Kotiseutuliiton ja opetusministeriön varoja kannattaa myös

Lisätiedot

KYSELY. Hyvä asukas tai maanomistaja!

KYSELY. Hyvä asukas tai maanomistaja! Hyvä asukas tai maanomistaja! Haapaveden Vattukylälle on aloitettu osayleiskaavan päivitystyö. Alueella on voimassa oleva osayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 1996, ja lisäksi alueelle ulottuu Haapaveden

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 09.09.2017 KAAVA Merikarvian Kuuskeri rantayleiskaavan muutos koskien Peipun kylän tiloja Merimaa 484-401-14-34 ja 484-401-13-56 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehtivastaava

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke Hankkeen esittely Nuoret oman kylän kehittäjinä Nuoret oman kylän kehittäjinähankkeessa kehitettiin Etelä-Savoon haja- asutus -alueille toimintamalleja ja verkostoja nuorten toiminnan tukemiseksi. Hanke

Lisätiedot

Menestyvän kylän resepti ennen, nyt ja tulevaisuudessa. kaisu.kumpulainen@jyu.fi

Menestyvän kylän resepti ennen, nyt ja tulevaisuudessa. kaisu.kumpulainen@jyu.fi Menestyvän kylän resepti ennen, nyt ja tulevaisuudessa kaisu.kumpulainen@jyu.fi Kylän muutos/ Kylän määrittelyä Kylien luonteen muutos: Perinteisistä maatalousyhteisöistä kehittämisyhteisöiksi Ihmisten

Lisätiedot

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Aikaleima Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Käynnissä olevat kylän kehittämiskohteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho= mitkä toimijat, kenen kanssa Jätevesiasiat Selvitys ja suunnittelu jätevesiviemäristä

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Rauhajärven käyttäjäkysely

Rauhajärven käyttäjäkysely Rauhajärven käyttäjäkysely Yhteenvetoraportti Vastausmäärä 75 VESISTÖN KÄYTTÖ Mihin vesistön käyttäjäryhmään kuulutte? Voitte valita useita vaihtoehtoja. 1. Rauhajärven rantaasukas (vakituinen asuminen)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS SUOMUSSALMEN KUNTA (777) KIRKONKYLÄ (406) SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot