Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 1 (1) versio1.3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 1 (1) 2007-2013 versio1.3"

Transkriptio

1 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 1 (1) SISÄLLYSLUETTELO 1 Suunnitteluprosessi Arvioita kylän kehittymisestä hankkeiden näkökulmasta Kylän kehittymien asukkaiden näkökulmasta Yritystoiminnan kehittyminen Kylän toiminnan kehittyminen KYLÄ ETSITÄÄN UUTTA, VAALITAAN VANHAA YMPÄRISTÖ Sulkavankylän tie Maisemanhoitosuunnitelma Vesistöjen kunnostuskohteet Talousjätevesien käsittely Rakennusten suojelu ENERGIATALOUS Biopolttoaineet Aurinkoenergia ja maalämpö Lämpöyrittäjyys YHTEISTYÖ Alavuden Eteläpään kylät OSAAMINEN MUITA KEHITTÄMISKOHTEITA... 9

2 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 2 (2) 1 Suunnitteluprosessi Kyläsuunnittelutyö aloitettiin keväällä 2006, jolloin kaikille vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille lähetettiin kirje ja kyselylomake. Vakituisten asukkaiden lomakkeet lähetettiin jokaiselle perheenjäsenelle henkilökohtaisesti. Vastauksia saatiin paperilla ja sähköpostilla vain muutamia 10 euron aloitepalkinnosta huolimatta. Myönteistä oli, että melkein kaikki aloitteet tulivat kylän lapsilta. Aloitteet koottiin kyläyhdistyksen www-sivuille kaikkien arvioitavaksi. Vuoden aikana kehittämisaloitteita on pyydetty lisää kyläkirjeissä ja johtokunta on koonnut ja otsikoinut ideoita neljässä kokouksessaan. Viimeiset ideat ja aloitteet pyydettiin kyläkirjeessä mennessä. Johtokunta käsitteli saatuja ehdotuksia ja päätyi sijoittamaan ne eri pääotsikoiden alle. Tavoitteena oli avoin interaktiivinen suunnitteluprosessi, jossa kaikilla oli mahdollisuus osallistua ja seurata prosessin etenemistä. Työskentelytapa oli helppo verrattuna ensimmäisen kyläsuunnitelman pohjana olleeseen perusteelliseen kyläkyselyyn, jossa vastaukset kerättiin ja analysoitiin työryhmissä. Silloin työryhmien jäseniä saatiin innostumaan kyläsuunnittelusta, jolloin jo suunnitteluprosessi sinänsä auttoi sitoutumaan kyläläisiä hankkeiden toteuttamisvaiheessa. Kyläkysely oli niin laaja, että osa vastauksista on edelleen hyödyntämättä. Nyt jäi sellainen vaikutelma, että kyläläiset eivät enää jaksaneet innostua asiasta, kun edellisen kauden hankkeet oli hädin tuskin saatu kunnialliseen päätökseen. Ohjelmaperustainen kehittämistyö ei ole vieläkään auennut kaikille hankkeilla aikaansaaduista tuloksista huolimatta. Edellisille ohjelmakausille laadittu ja päivitetty SEINÄJÄRVI 2000 LUVULLE - KYLÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA on tämän suunnitelman pohjana, siinä on kerrottu kylän perustiedot, ominaisuudet ja sen aikaiset hankkeet. Tässä suunnitelmassa arvioidaan suunnitelman toteutumista hankkeiden valossa sekä kylän kehittymistä suunnittelukauden aikana. Suunnittelun taustasiakirjoina ovat Eteläpohjalainen kyläohjelma sekä Kuusiokuntien toimintaryhmän ohjelma Kuudestaan hyvinvointia vauvasta vaariin. 2 Arvioita kylän kehittymisestä hankkeiden näkökulmasta Vuodesta 1997, jolloin ensimmäinen kylienkehittämishanke Poweria Alavuden kyliin alkoi, oli eräänlainen kylätoiminnan toinen tuleminen 1970-luvun kylätoimikunnan perustamisen jälkeen. Oli jonkinlaista innostusta havaittavissa, pontimena hankerahoituksen myötä tullut mahdollisuus toteuttaa tarpeellisia investointeja. Kyläyhdistyksen toiminta jämäköityi rekisteröitymisen myötä, perustavassa kokouksessa oli kyläläisiä huomattava määrä. Kun huomattiin, kuinka paljon työtä hankkeiden toteuttaminen vaatii, osallistujien määrä hiipui alkuinnostuksen pieneen ydinporukkaan, joka vei hankkeet päätökseen kun ne kerran oli aloitettu. Ensimmäinen suururakka oli kylätalon peruskorjaus ja keskuslämmityksen asentaminen. Talkoolistoja täytettiin ennen hankkeeseen ryhtymistä, joka auttoi osaltaan sitoutumista tal-

3 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 3 (3) kootyöhön. Kylätalon kentälle rakennettiin jääkiekkokaukalo, jossa oli innokkaita nuoria kyläläisiä kiitettävästi mukana. Jälkeenpäinkin on ollut havaittavissa, että jääkiekkokaukalon purkamiseen ja kokoamiseen on sama porukka hyvin osallistunut, samoin kentän kunnostustalkoisiin. Vaikuttaa varmasti, kun on oltu kaukaloa alun perinkin rakentamassa, ilmentää jonkinlaista sitoutumista sekin. Kylätalon peruskorjaamiseen olisi odottanut enemmän kylätalon käyttäjiä. Vielä nykyisinkin tuntuu, että ne jotka taloa eniten käyttävät, eivät ole kovin kiinnostuneita sen ylläpidosta. Kaupunginhallituksen päätökseen mukaan Alavuden kaupunki on luopumassa tuottamattomista kiinteistöistään ja Seinäjärven kylätalo on realisoitavien kiinteistöjen listalla. Se tuo taloudellisia haasteita kylälle tulevina vuosina. Toinen suuri hanke, joka toteutettiin osaa kyläläisiä koskettavana, oli Iso- Soukkajärven vesiensuojeluhanke. Haastavaksi sen teki se, että jätevesijärjestelmien rakentaminen vaati suhteellisen suuren rahallisen panoksen siihen osallisilta kiinteistöiltä. Rakentaminen järven rannalle sai vauhtia hankkeen mukana useita kesäasuntoja purettiin ja rakennettiin uusia ympärivuotiseen käyttöön soveltuvia vapaa-ajan asuntoja. Myös hankkeen pyörittäminen vaati paljon paperityötä, jokainen kiinteistö oli oma pieni osahankkeensa, jota oli seurattava erikseen. Ranta-asukkaan kokevat Iso- Soukkajärven olevan niin tärkeä elementti, että hanke lisäsi jonkinlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta siihen osallistuvien kesken. Kylän yhteisen varastolietealtaan rakentaminen oli positiivinen kokemus rakentajia saatiin liikkeelle kiitettävästi, mukana oli muitakin kun jätevesihankkeessa mukana olevia kyläläisiä. Hankkeeseen sisältyi myös uimarannan rakentaminen ja Majalahden puhdistaminen vesisammalesta ranta osoitti tarpeellisuutensa jo ensimmäisenä kesänä, muualla asuvat löysivät rannan vaikka se on vielä viimeistelyä vailla. Hanke sai myönteistä julkisuutta ja sille myönnettiinkin Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistyksen huomionosoitus vuoden 2006 vesiensuojelutekona. Kylälle muodostui hankkeen myötä osaamista mm. siten, että urakoitsija kouluttautui jätevesisuunnitelmien laatijaksi. Kolmas suuri voimanponnistus oli Kuusiokuntien reitistöhanke, johon Sulkavankylä ja Seinäjärvi osallistuivat yhteishankkeena. Kodan rakentaminen Huusankoskelle oli hankkeen onnistunein osuus kylän miehet olivat asialla itsenäisesti ja omatoimisesti. Kota on luonnonkauniilla paikalla Paavo Linnalta vuokratulla kalliolla kosken pauhatessa Vehkaluomassa. Huusasta on tullut suosittu patikka- ja retkikohde, sopiva rauhoittumispaikka kesällä ja talvella. Opasteet on vielä laittamatta paikoilleen, siitä huolimatta ihmiset ovat löytäneet kodalle heti sen valmistuttua. Metsäojitussuunnitelmat ovat häirinneet itse reitistön saamista täysin valmiiksi. Kylien yhteistoiminta oli koetuksella kun kylät etenivät hankkeissaan omaa tahtiaan. Hankebyrokratia oli luku sinänsä. TE-keskuksen ohjeet hankehakemusvaiheessa eivät pitäneet paikkaansa rahoituksia haettaessa. Esim. Iso- Soukkajärven ja reitistöhankkeen osalta oli melkoisia ongelmia ja ylimääräistä työtä saada rahoituskuviot TE-keskuksen edellyttämään muotoon. Myös väliaikasrahoituksia jouduttiin järjestelemään, lainaa otettiin eri tahoilta, mm. urakoitsijalta, Epk ry:ltä ja Alavuden osakaskunnalta. Tulevaisuudessa nämä vaikuttavat olennaisesti hankehalukkuuteen.

4 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 4 (4) Osallistuminen Ekylve-hankkeeseen (Eletroninen kyläverkosto) toi kylän eteläpohjalaisten kylien tietoisuuteen. Verohallinnon käytettyjen tietokoneiden kierrätystoiminta järjestettiin Seinäjärveltä. Satoja tietokoneita välitettiin ekylvekylille. Palkattujen henkilöiden toimesta tehtiin koneiden käyttökuntoon asennusta, laskutusta, perustettiin tietotupia ympäri maakuntaa ja lahjoitettiin koneet mm. Sulkavan ala-asteen käyttöön. Koneiden myynnistä laskutetut tulot jaettiin hankkeeseen osallistuneille kylille ja siitä tulikin niille merkittävä tulolähde ict-hankintoihin. Omalle kylätalolle rakennettiin sisäverkko ja hankittiin videotykki, kannettava tietokone ja digitaalikamera. Hankkeen hallinnoi Vaasan yliopisto ja sen merkittävämpänä saavutuksena oli se, että kylämme oli ensimmäisenä saamassa valokuitukaapelin kylälle. Monipalveluverkon myötä kylä siirtyi uudelle aikakaudelle ja kehitysvaiheeseen. Ict-hankkeiden ansiota on yhden henkilön työllistyminen alalle. Monipalveluverkon myötä ict:n ja -taitojen hyödyntäminen toi kylälle uusia mahdollisuuksia yritykset pystyvät hyödyntämään verkon kapasiteettia omassa toiminnassaan, karttoja, piirustuksia, kuvia, kuvaa, ääntä. Sosiaalinen kanssakäyminen on lisääntynyt, kun maantieteellisillä rajoituksia ei ole viestin välityksessä. Kylältä oltiin aktiivisia Eteläpohjalaiset kylät ry:n kotisivujen ja kylätietokannan rakentamisessa. Sivuja ylläpidetään edelleen täällä ja sivujen ja kylätietokannan hyödyntämisessä ja jäsenmaksuhallintoa kehitetään yhteistyössä epk:n kanssa. Maakuntakaavassa Seinäjärvi on merkinnällä at+r ja luonnehdinta pieni mutta aktiivinen ja aluerakenteellisesti merkittävä kylä, lomaasutuspainotus. Huolestuttaa, pystytäänkö määritelmä pitämään aktiivisuuden hiipuessa. 3 Kylän kehittymien asukkaiden näkökulmasta Edellisessä kyläsuunnitelmassa vuodesta 2001 kylän asukkaiden määrä oli 168 ja talouksia oli 58, keskimääräinen syntymävuosi oli Vuonna 2006 asukkaita oli 158, talouksien lukumäärä on pysynyt ennallaan. Keskimääräinen syntymävuosi on nyt 1965 eli keskimääräinen kyläläisten ikä on 42 vuotta. Eri vuosikymmeninä syntyneiden lukumäärää kuvaa seuraava taulukko yht Suunnittelukauden lopussa vuonna 2013 alle 80-vuotiaita vuoden 2006 tilanteen mukaan olisi 138 asukasta eli jos asukasmäärä pysyisi vuoden 2006 tasolla, pitäisi vuodessa syntyä 3 4 lasta. Suuntaus on siis aleneva ikääntyvien henkilöiden keskustaan muuton ja syntyvyyden alentumisen johdosta. Iloksemme on muutama talo saanut nuoren emännän, jolloin toiveita syntyvyyden lisääntymisestä on olemassa.

5 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 5 (5) Ainakin yksi vakituinen asuinrakennus on rakenteilla kylään. Vapaa-ajan asukkaita on jäsenrekisterissä n. 140 kpl, myös Seinäjärven ympäristön kesäasukkaiden osoitetiedot on nyt saatu jäsenrekisteriin. Myös kylältä poismuuttaneet on säilytetty jäsenrekisterissä vastaisen varalle 4 Yritystoiminnan kehittyminen Kylän yrityksistä suurin osa on laajentanut ja monipuolistanut toimintaansa. Maansiirto Soukkala on muuttunut Oy:ksi, samoin Marko Soukkalan osaksi omistama metsäkoneyritys JM-Forest Oy. Hietarannan Paja Ay on kasvanut ja edustaa oman alansa huippuosaamista. Seinäjärven Rajala Oy:ssä on tapahtunut sukupolvenvaihdos ja toiminta on entisestään kasvanut. Uutena yrityksenä on aloittanut kiinteistöjen energia-alalla toimiva Urakointi Jämsä. Alavuden Muovituote Oy on lopettanut toimintansa omistajan siirtyessä toisen yrityksen palvelukseen. Kylän yritykset ja yhdistykset löytyvät kylän kotisivuilla Maatilayritykset ovat kasvaneet edellisen kyläsuunnitelman ajoista voimallisesti Vuoriluoman, Norjan ja Sepposen navettainvestointien myötä. 5 Kylän toiminnan kehittyminen Kyläyhdistys toimii kylän yhdistysten, yritysten ja asukkaiden yhteistyöelimenä ja toiminnan koordinoijana. Johtokuntaan valitaan edustajia kaikista yhteistyötahoista. Päättyneiden hankkeiden toimeenpanijoina ja vastuutahoina kyläyhdistyksen lisäksi on ollut Soukkajärven al. kalastusseura. Reitistöhankkeessa yhteistyötä on tehty Sulkavankylän kyläyhdistyksen kanssa. Kyläyhdistyksen toiminnassa hyödynnetään tietotekniikkaa, tiedotusta tehdään kotisivuilla ja pyhäpostitiedotteilla sekä tekstiviesteillä. Kotisivuille viedään johtokunnan ja vuosikokousten pöytäkirjat ja toimintakertomukset. Kyläyhdistyksellä on oma sähköpostilaatikko Jäsenistä on jäsenrekisteri ja jäsenmaksutilisiirrot tehdään Tiltu-kirjanpitoohjelmalla. Säännöllisiä tuloja kyläyhdistyksellä jäsenmaksujen lisäksi on kaluston ja kylätalon vuokrista sekä kopiokoneen käyttömaksuista. Satunnaisia tuloja on ollut tapahtumien järjestämisestä ja tietokoneiden kierrätystoiminnasta. Soukkajärven al. kalastusseuran kirjanpito ja jäsenmaksuperintä tehdään samalla Tiltu-ohjelmalla. Yhteistyötä tehdään lähettämällä tiedotteita ja kokouskutsuja yhteislähetyksenä. Muiden yhdistysten yhteystiedot on kyläyhdistyksen kotisivuilla ja niillä on mahdollisuus käyttää sivuja tiedotuksessaan. Kylätalo on kaikkien kylän yhdistyksen käytettävissä kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen. Edellytyksenä on kyläyhdistyksen jäsenmaksun maksaminen.

6 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 6 (6) Vakiintuneita tapahtumia ovat olleet kesäkauden avajaiset ja päättäjäiset, joissa on kokoonnuttu kylätalolle myyjäisten, arpajaisten ja erilaisten pelien merkeissä. Vuonna 2006 tosin nämäkin jäivät väliin kun johtokunta päätti kohdistaa resurssit kylän perustoimintojen pyörittämiseen. Osallistuminen kyläyhdistyksen vuosikokouksiin on viime vuosina vähentynyt huolestuttavasti. Uutta puheenjohtajaa ei ole löytynyt ja vanha on suostunut jatkamaan vuodesta toiseen. Samoin sihteeri on ilmoittanut jättävänsä tehtävät kunhan vanhat hankkeet on saatu päätökseen. Johtokunnan jäsenet on valittu entiset usean vuoden ajan kun uusia ehdokkaita ei ole ilmaantunut. Aikaisemmin johtokunta kokoontui milteipä kuukausittain mutta vuonna 2006 kokoontumisia oli ainoastaan neljä. Jonkinlaista hiipumista ja väsähtämistä toiminnassa on havaittavissa. Ilmeisesti pelätään sitä työmäärää, jota päättyneet hankkeet toivat mukanaan. Kylän nuoria ei toiveista huolimatta ole saatu kylän toimintaan mukaan, paitsi jääkiekkokaukaloon liittyen. Jo kylältä muuttaneet opiskelijat pyritään huomioimaan mm. tarjoamalla kylään liittyviä opinnäytetöiden aiheita. 6 KYLÄ ETSITÄÄN UUTTA, VAALITAAN VANHAA Kyläsuunnittelun työnimenä oli aluksi OSALLISTUVA KYLÄ Suunnittelun edetessä osuvampi nimi on SEINÄJÄRVI , OSAAVA KYLÄ - ETSITÄÄN UUTTA - VAALITAAN VANHAA. Nimi kuvaa kylässä vallitsevia arvoja, hyvää eri alojen osaamista ja ennakkoluulotonta kehittämisasennetta unohtamatta kylän elämää ja ihmisiä ennen meitä. Kantaviksi pääteemoiksi on valittu: 1. YMPÄRISTÖ 2. ENERGIATALOUS 3. YHTEISTYÖ 4. OSAAMINEN 6.1 YMPÄRISTÖ Ympäristöön liittyvät asiat koetaan edelleen tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi, onhan se kaikkia koskettava asia. Ympäristö-teema sisältää luonnonympäristön, vesistöt, pellot ja metsät, kalliot, rakennetun ympäristön, maankäytön suunnittelun, kulttuuriympäristön, vanhat polut ja tien- ja rakennusten paikat, ilma, äänimaailma, reitistön hyödyntäminen, uimaranta jne Sulkavankylän tie Vuosikausia on kylän toimintoja haittaavana puutteena ollut Isoniemi Sulkavankylä paikallistien väli Virtain rajalta Sulkavankylään n. 8 km matkalta. Asiasta on tehty useita aloitteita ja se on vuosittain Alavuden kaupungin toimesta ilmoitettu parannettavien kohteiden listalle. Tie on mainittu myös maakuntakaavan liitteessä toimenpiteitä vaativana kohteena. Erityisesti

7 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 7 (7) tien vaikutuspiirissä olevat yrittäjät kokevat tien kunnon haittaavan toimintojaan. Tutkitaan, mitkä mahdollisuudet on saada hanke tien parantamiseksi käynnistettyä Maisemanhoitosuunnitelma Kylä piirretään kerroksittain, jossa eri aikakaudet muodostavat eri tasot. Kylän historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Vanhat asuinpaikat, tienpaikat, kulkureitit, entiset asukkaat, koululaiset, vanhoihin valokuviin linkitettynä. Miten maisema on muuttunut, raivattavat pusikot, ennallistettavat maisemat. Säilytettäviä rakennuksia/rakennusryhmiä, niiden korjaussuunnitelmia. Nykytilanteen kartoitus, nykyinen asutus ja elinkeinot. Tulevaisuuden kuva millaisena haluaisimme kylän nähdä. Uudet rakennuspaikat (ranta-osayleiskaavassa uudet rantarakennuspaikat). Löytyisikö ranta-alueen läheisyydestä alue, johon voisi rakentaa asuntoosakeyhtiömuotoisen rakennusryhmän Vesistöjen kunnostuskohteet Seinäjärven Norrvikinlahden kunnostus Norrvikin osakaskunnan hanke. Ruopattava alue n. 25 ha. Ympäristökeskuksen lupa haettu, voimassa vuoteen Latolammen kunnostus Ari Sepposen hanke, luvannut toimittaa materiaalia Iso-Vehkajärven veneenlaskupaikka Ranta-osayleiskaavassa osoitettu veneenlaskupaikka, joka Alavuden osakaskunnan vesijättömaalla. Osakaskunta on ottanut järvien veneenlaskupaikkojen rakentamisen vuoden 2007 avustusten kohteeksi Talousjätevesien käsittely Iso-Soukkajärven vesiensuojeluhankkeen yhteydessä rakennetun yhteissäiliön hyödyntäminen koko kylän sakokaivolietteen välivarastointiin. Yhteistyö Lakeuden Etapin ja Alavuden kaupungin kanssa, tuleeko järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin? Jätevesiosuuskunnan tai yhtymän perustaminen. Jätevesijärjestelmien saneeraus muualla kuin Iso-Soukkajärven ympäristön kiinteistöillä ja jätevesisuunnitelmien laatiminen jätevesiasetuksen edellyttämälle tasolle Rakennusten suojelu Maisemanhoitosuunnitelman yhteydessä kartoitetaan kohteet, esim. riihet, ladot, aitat yms. säilytettävät rakennukset.

8 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 8 (8) 6.2 ENERGIATALOUS Tämän päivän energian hinnat pakottavat hakemaan uusia ratkaisuja asuinkiinteistöjen lämmitysratkaisuiksi. Sähkö- ja öljylämmityksen muuttaminen kotimaisella polttoaineella toimivaksi, aurinkoenergian hyödyntäminen, biopolttoaineet, lämpöyrittäjyys yms Biopolttoaineet Öljylämmityskohteiden muuttaminen kotimaiselle polttoaineella toimiviksi. Kartoitetaan kohteet ja laaditaan suunnitelmat. Yhteishankintoja. Lietelannan ja sakokaivolietteen hyödyntäminen, biokaasulaitoksen rakentaminen tai lietteen markkinointi jo toimivalle laitokselle Aurinkoenergia ja maalämpö Suorasähkölämmitteisissä taloissa, joissa ei ole vesikeskuslämmitystä, sähkön hinnan nousu on nostanut asumiskuluja huimasti. Aurinkoenergia ja maalämpö ovat laitteiden kehityttyä tulleet kilpailukykyisiksi vaihtoehdoiksi. Kartoitetaan kohteet ja laaditaan suunnitelmat. Yhteishankintoja Lämpöyrittäjyys Metsätalouden sivuelinkeinoksi sopiva lämpöurakointi keskuslämmityskohteita palvelemaan. Yrittäjä ottaisi hoitaakseen myös pienkiinteistöjen lämpöhuollon. 6.3 YHTEISTYÖ Kylän alueellinen merkitys on hämärtynyt, koska elämä ei ole enää rajoittunut pelkästään asuinpaikkaan. Tietoliikenneyhteydet mahdollistavat yhteydet mihin tahansa maailman kolkkaan. Kylän merkitys oman identiteetin muodostajana on kuitenkin tärkeä, on hyvä olla jostakin kotoisin ja hyvä jos on joku paikka, johon voi palata. Kylän väkimäärän pienentyminen merkitsee väistämättä, että aktiivisia osallistujia ei ole tarpeeksi ja vaihtuvuus pienenee eli samat henkilöt joutuvat vuodesta toiseen pyörittämän toimintaa. Voimia yhdistämällä naapurikylien kanssa toisi helpotusta rutiinitoimintojen pyörittämiseen. Suurempi asukaspohja tarjoaisi parempia mahdollisuuksia kylien palvelujen järjestämiseksi. Luonnollisia yhteistyökumppaneita olisivat Sulkavankylä ja Sapsalampi, varsinkin kun Sulkavan ala-aste on kylien yhteinen. Kylät muodostavat jo nyt esim. Sulkavankylän metsästysseuran toimialueen Alavuden Eteläpään kylät Sulkavankylä, Sapsalampi ja Seinäjärvi muodostavat alueellisesti ja toiminnallisesti yhtenäisen yhteistoiminta-alueen, jossa kylien palveluja organisoi-

9 Seinäjärven kyläyhdistys KYLÄSUUNNITELMA 9 (9) maan perustettava elin muodostuu kunkin kylän valitsemista henkilöistä. Kaikilla kylillä on omat perinteet ja identiteetti, joita ei ole tarkoituksenmukaista edes yrittää yhtenäistää. Kullakin kylällä olisi vetovastuu kylien toiminnoista vuosittain vaihtuen. Vuosikokoukset, jäsenrekisteri yms. rutiiniasioiden hoito olisi hoidettavissa yhtenäisin menetelmin. 6.4 OSAAMINEN Monipalveluverkko tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet osallistua erilaisiin verkkokoulutuksiin. Kylätalolla on av-laitteet, joita on mahdollisuus hyödyntää. Kansainvälisyyden ja matkailun lisääntyessä kielitaidon merkitys kasvaa, esim. englannin opiskelu varttuneemman väen keskuudessa voisi olla tarpeellista. Myös kylien palvelujen järjestäminen vaatii ammattitaitoa ja ilman osaamisen lisäämistä työn tekijät tulevat kylän ulkopuolelta. Kylien sisäisten palvelujen tarjoaminen, esim. jäsenrekistereiden ja kotisivujen ylläpito muille kylille vaatii erityisosaamista. Kyläläisillä on osaamista, jota olisi hyvä saada hyödynnettyä kylän yhteiseksi hyväksi. 6.5 MUITA KEHITTÄMISKOHTEITA Täydentyy kerätyistä kehittämisaloitteista. (lisätty )

KORKEAOJAN KYLÄSUUNNITELMA 2005

KORKEAOJAN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KYLÄN TOIMINTA MENNEESTÄ NYKYPÄIVÄÄN 4 2. KORKEAOJA KYLÄNÄ 5 3. KORKEAOJA KARTALLA 6 4. PALVELUT 7 4.1 Julkiset palvelut 7 4.2 Yksityiset palvelut 7 5. KYLÄKYSELYN TULOKSET

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus

KYLÄSUUNNITELMA. Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus LEINEPERIN KYLÄSUUNNITELMA 2006 2010 Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus 2 LEINEPERIN KYLÄSUUNNITELMA JOHDANTO... 5 KYLÄN TOIMINTA MENNEESTÄ NYKYPÄIVÄÄN... 6 HISTORIA...6 1940- JA 50 -LUVUT JA MUUTOKSET...6

Lisätiedot

KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2002-2004

KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2002-2004 KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2002-2004 1. Tausta Kivesjärven kylä on aktiivinen, omaehtoisen toimintansa perusteella saanut julkistakin tunnustusta. Vuonna 1991 Kivesjärvi voitti Paltamon kunnan alueellaan

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA

KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA suunnitelmalliseen kylätoimintaan 2002-2006 KESKIPOHJALAISET KYLÄT RY BYARNA I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN RF LUKIJALLE Keski-Pohjanmaan kyläohjelma on laatuaan ensimmäinen alueellamme.

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS KYLÄSUUNNITELMA 2006 Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1. JOHDANTO...3 2 KYLÄN SIJAINTI, OSA-ALUEET JA HISTORIIKKI...4 2.1 Asutuksesta...4 2.2 Sijainnista...5 2.3. Koulunkäynnin historiasta...6

Lisätiedot

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Kansikuvassa Kumpusen kylän koulukiinteistö. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kumpusen

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Hajalan kyläsuunnitelma

Hajalan kyläsuunnitelma Hajalan kyläsuunnitelma Luonnos 17.11.2011 Sisällysluettelo: 1. Miksi kyläsuunnitelma laadittiin ja miten? 2. Historiasta nykypäivään 3. Kylän nykytilanne Sijainti ja liikenne Kunnallistekniikka Palvelut

Lisätiedot

VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI 2000-2006

VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI 2000-2006 VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI 2000-2006 2 Sisällysluettelo Viisari ry:n toiminta ohjelmakaudella 2000-2006...4 YHDISTYS... 4 HALLITUS... 4 TOIMISTOJEN TOIMINTA JA HENKILÖSTÖ... 5 VIESTINTÄ, KOULUTUS JA

Lisätiedot

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Kylän kehittämistervehdys Tämä kirjanen on Sammaan Seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kiinteästi liittyvien kyläkyselyjen ja suunnittelutyön tarkoituksena

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN kyläohjelma

POHJOIS-POHJANMAAN kyläohjelma POHJOIS-POHJANMAAN kyläohjelma KAIKKIEN KYLÄSSÄ 2011 2014 Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry KYLÄOHJELMAN TYÖSTÄNYT TYÖRYHMÄ: Matti Kamula Martti Kiviharju Hannu Kokkoniemi Ilpo Kylmäluoma Helena Laitinen Minna

Lisätiedot

Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI

Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI .............................................................. Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI.............................................................. Kylien kehittämisen parhaita

Lisätiedot

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Kirjoittanut hankkeen vetäjä ja kyläsuunnitelman kirjoittaja Outi Raatikainen. Käsitelty Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallituksen/hankeryhmän kokouksessa

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

Vaihdon tori -kuntakierros

Vaihdon tori -kuntakierros Vaihdon tori -kuntakierros Mitä hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalan kyliltä löytyy ja mitä voimme niistä oppia? Etelä-Karjalan kylät ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020. Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen

Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020. Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy Kajaani University of Applied Sciences Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ... 2. 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki

TIIVISTELMÄ... 2. 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki 1.2. YHYRES kehittämisyhdistys ry Kyrönmaan kehittäjänä... 5 Matti Jaskari 1.3. Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009

Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009 Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009 Eilen, tänään ja huomenna eli suunnitelma kylän kehittämiseksi Kyläsuunnitelman sisällys 0. Johdanto 1. Tavoitetila tähän pyritään 2. Historia kylän

Lisätiedot

Koonnut: Tuija Veija 2

Koonnut: Tuija Veija 2 Koonnut: Tuija Veija 2 Lukijalle Maaseudun voimavarana on kautta aikojen ollut yhteisöllisyys, mikä näkyy niin lähimmäisestä välittämisessä kuin myös yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

VUODEN KYLÄN VALINTA 2012

VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 1. Kylän nimi: Kitinoja Sijaintikunta: Seinäjoki Kylän asukasluku noin 400 asukasta Etäisyydet: Seinäjoen kaupungin keskustaan 16 km, Nurmon keskustaan

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 Outokaira tuottamhan

Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys 1 OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTA-ALUE 2 OUTOKAIRA ALUEEN KEHITTÄJÄNÄ

Lisätiedot

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kylien elinolot paremmiksi yhteistoimin 43 Kevyen liikenteen väylä yhteistyöllä Liikenteestä kannetaan huolta myös maaseutukylissä.

Lisätiedot

uskotaan Vuoden kylässä Isossakyrössä golfataan kolmen kylän voimin tulevaisuuteen Arjen turvallisuus kylillä VAHVISTAA YHTEISÖLLISYYTTÄ

uskotaan Vuoden kylässä Isossakyrössä golfataan kolmen kylän voimin tulevaisuuteen Arjen turvallisuus kylillä VAHVISTAA YHTEISÖLLISYYTTÄ KYLIEN TIEDOTUSLEHTI 2012 KYLÄKÖÖRISSÄ ON ITUA -HANKE Isossakyrössä golfataan kolmen kylän voimin Vuoden kylässä uskotaan tulevaisuuteen Arjen turvallisuus kylillä VAHVISTAA YHTEISÖLLISYYTTÄ Seinäjoen

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Tammelan maaseuturahasto KYLÄLEHTI2009 Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin Tammelassa Härkätiellä historiasta huomiseen Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Kyläkoulun arvoa mittaamassa Pääkirjoitus

Lisätiedot