Opiskelijan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijan opas 2014-2015"

Transkriptio

1 Opiskelijan opas

2 1. YHTEYSTIEDOT OPISKELU... 6 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat...6 Koulutus- ja opintoalat...7 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 9 Opiskelun eteneminen...11 Opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen...11 Työssäoppiminen...12 Ammattiosaamisen näytöt Opinnäyte...13 Erityisopetus...13 HOJKS Ammatilliset ohjaajat...14 Arviointi Todistukset...19 Yhteinen koulutustarjonta...21 Kaksoistutkinto OPISKELIJAHUOLTO SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA...24 Järjestyssääntö...24 Kurinpitotoimet...25 Poissaolot, niiden seuranta ja ohjeistus OPISKELUELÄMÄÄ...28 Opiskelukustannukset Opinto- ja koulumatkatuki Opintojen väliaikainen keskeyttäminen Opintojen viivästyminen...29 Koulukiusaamisen estäminen...29 Käyttäytyminen atk-tiloissa Opiskelijaruokailu...31 Verkko-opas Tiedotus...32 Kirjasto- ja tietopalvelut...32 Opiskelijoiden vakuutukset...33 Oppilaskunta Tervetuloa opiskelemaan Toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan monialaiseen ja moderniin oppilaitokseen. Täällä voit opiskella ammatillisia perustutkintoja sekä lukiokursseja tähtäimenä ylioppilastutkinto. Opinto- ja ryhmäohjaajat ja kaikki opettajat opastavat Sinua käytännössä opintojesi suunnittelussa. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS tehdään heti opintojen alkuvaiheessa ja sitä pyritään noudattamaan tutkinnon suorittamiseen asti. Suunnitelmaa voidaan muuttaa kohtuuden rajoissa, mutta mikäli esimerkiksi olet ilmoittautunut jollekin opintojaksolle, osallistumisen peruuttamiselle tulee olla hyvin perustellut syyt. Tämä siitä syystä, että opintojakson alkamisesta saataisiin riittävä varmuus hyvissä ajoin. Muualla jo suoritetut opinnot tai muissa oppilaitoksissa HOPSin mukaan suoritettavat opinnot voidaan tunnustaa osaksi tutkintoa. Tämän oppaan lisäksi tietoja opiskelusta löydät www-sivuiltamme. Onnittelut opiskelupaikan valinnasta. Opettajat ja muu väki pyrkivät auttamaan Sinua parhaan kykynsä mukaan tavoitteidesi saavuttamisessa. Toivotan menestystä opinnoillesi. Merja Koski rehtori

3 1. YHTEYSTIEDOT Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida osoite Viikaistenkatu 1, PL 26, Uusikaupunki rehtori Merja Koski, puh apulaisrehtori Juha Jokinen, puh talouspäällikkö Olli Laaksonen, puh toimisto Sirpa Toivanen, puh Hannele Leino, puh Taija Tuominen, puh opinto-ohjaajat Pasi Junttanen, puh (teknikka ja liikenne, sosiaali- ja terveysala, hotelli-, ravintola- ja cateringala) Eveliina Hyytiä, puh (liiketalous) kuraattori Hannu Ketonen, puh kouluterveydenhoitaja Regina Harikkala, puh OPISKELU Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopistossa noudatetaan seuraavia työ- ja loma-aikoja. Oppitunnit alkavat työjärjestyksen mukaisesti. Oppituntien ajat löytyvät www-sivuilta. Lukuvuoden työ- ja loma-ajat: Syyslukukausi Syysloma Kevätlukukausi Talviloma (vko 8) Muut vapaapäivät: (pääsiäinen) (helatorstai) Lukuvuosi jakautuu neljään lukujärjestysjaksoon seuraavasti: 1. jakso jakso jakso jakso Koulutusalavastaavat Liiketalous, kauppa Eveliina Hyytiä, puh Arkkitehtuuri ja rakentaminen Marko Kivistö, puh Kone-, metalli- ja energiatekniikka Jari Äijälä, puh Sähkö- ja automaatiotekniikka Aimo Peuraniemi, puh Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Mari Laihonen, puh Ajoneuvotekniikka Jukka Salminen, puh Kuljetustekniikka Tommi Artiola, puh Sosiaali- ja terveysala Mia Flemming-Uussaari, puh Majoitus- ja ravitsemisala Suvi Laurikkala, puh

4 Koulutus- ja opintoalat Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä työskentelee n. 260 opettajaa ja muuhun henkilökuntaan kuuluvaa. Kokopäiväisiä opiskelijoita on n Oppilaitokset sijaitsevat Liedossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Kartta on saatavana toimistoista tai oppilaitosten www-sivuilla. Oppilaitoksissa voi suorittaa toisen asteen ammatillisia tutkintoja: ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Ammatillisen tutkinnon ohessa on mahdollista opiskella lukiokursseja yhteistyössä alueiden lukioiden kanssa ja suorittaa ylioppilastutkinto. Ammatillisen perustutkinnon (120 ov) jälkeen voi jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Koulutusalat Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidassa on 4 koulutusalaa ja 9 perustutkintoa, joista joihinkin sisältyy useampia koulutusohjelmia. Lisäksi järjestetään maksullisena palvelutoimintana monipuolista lisä- ja aikuiskoulutusta. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Majoitus- ja ravitsemisala hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 120 ov * kokin koulutusohjelma (kokki) Arkkitehtuuri ja rakentaminen rakennusalan perustutkinto 120 ov * talonrakennuksen koulutusohjelma (talonrakentaja) Kone-, metalli- ja energiatekniikka kone- ja metallialan perustutkinto 120 ov * valmistustekniikan koulutusohjelma (levyseppähitsaaja, koneenasentaja) Prosessi-, kemian- ja materiaali- prosessiteollisuuden perustutkinto 120 ov tekniikka * biotekniikan koulutusohjelma (prosessinhoitaja) Sähkö- ja automaatiotekniikka sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 120 ov * sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma (sähköasentaja, automaatioasentaja) Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalous ja kauppa liiketalouden perustutkinto 120 ov * asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma (merkonomi) * talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma (merkonomi) Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysala sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 120 ov * sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma (lähihoitaja) * kuntoutuksen koulutusohjelma (lähihoitaja) * lasten ja nuorten koulutusohjelma (lähihoitaja) Tekniikan ja liikenteen ala Ajoneuvo - ja kuljetustekniikka autoalan perustutkinto 120 ov * autotekniikan koulutusohjelma (ajoneuvoasentaja) logistiikan perustutkinto 120 ov * kuljetuspalvelujen koulutusohjelma (autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja) * varastopalveluiden koulutusohjelma, (varastonhoitaja) 7 8

5 Ammatillisen perustutkinnon rakenne Perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista, vapaasti valittavista tutkinnon osista sekä opinto-ohjauksesta. Lisäksi tutkintoon sisältyy työssäoppimista ja opinnäyte. Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov - kaikille pakolliset tutkinnon osat - valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov - pakolliset 16 ov - valinnaiset 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Tutkintoihin sisältyy vähintään 20 ov työssäoppimista sekä opinnäyte (tuote, työnäyte, portfolio tai esitys). Osaaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytöillä. 9 10

6 Opiskelun eteneminen Ensimmäisen lukukauden aikana opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja sitä tarkennetaan myöhemmin. Hopsin laadinnassa käytetään työvälineenä Wilmaa. Wilma on www-liittymä, jossa voit seurata suorituksiasi, lukea tiedotteita ja viestiä opettajien kanssa. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaoloja,viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. Wilma -ohjelman tunnuksen ja salasanan saat ryhmäohjaajalta. Säilytä ne huolellisesti! Työssäoppiminen Työssäoppiminen on työpaikoilla tapahtuvaa, tavoitteellista ja ohjattua opiskelua, jonka laajuus on vähintään 20 opintoviikkoa. Tavoitteena on, että opiskelija oppii työssä osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta sekä saa yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten. Oppilaitoksen vastuulla on yhdessä opiskelijan kanssa järjestää työssäoppimisen paikka. Oppilaitoksen tehtävänä on varmistaa, että työnantajalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa ja työvälineistöä sekä ammatillisesti ja koulutuksellisesti pätevää henkilökuntaa. Opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen Opiskelijan osaaminen ja sen taso selvitetään opiskelijan vahvuuksien tunnistamiseksi ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen määrittelemiseksi. Osaamisen tunnistaminen on pohjana opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden laatimisessa, mutta myös tarvittavan ohjauksen ja tuen määrittelemisessä. Osaamisen tunnustaminen Mikäli osaamisen tunnistamisessa tutkinnon osalle asetetut tavoitteet tai osa tavoitteista todetaan saavutetuiksi, osaaminen tunnustetaan. Osaamisen tunnustaminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Osaamisen tunnustamisella korvataan tai luetaan hyväksi suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja. Osaamisen tunnustamisella korvatut tutkinnon osat merkitään tutkintotodistukseen. Osaamisen tunnustamisesta päättävät kyseisten opintojen opettaja tai opettajat yhdessä. Aikaisemmin hankitulle osaamiselle ei voida asettaa mitään yleistä aikarajaa, jota ennen hankittua osaamista ei voitaisi tunnustaa, mutta osaamisen ajantasaisuus voidaan tarkistaa. Tarvittaessa opiskelijan on osoitettava osaamisensa vastaavuus suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. Suoritetuilla toisen ammatillisen perustutkinnon opinnoilla ja lukio-opinnoilla voidaan korvatatavoitteiltaan ja sisällöltään vastaavat ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, vapaasti valittavat tutkinnon osat ja ammatillisiin opintoihin sisältyvät muut valinnaiset tutkinnon osat. Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien korvaamisesta lukio-opinnoilla on määrätty ammatillisten perustutkintojen perusteissa. Työssäoppiminen toteutetaan tutkintojen tavoitteiden mukaisesti aidoissa työympäristöissä työpaikoilla. Tavallisesti se toteutetaan kahtena tai kolmena erillisenä jaksona. Ohjaava opettaja tekee oppilaitoksen ja yrityksen välisen työssäoppimissopimuksen. Työpaikoilla on nimetyt työpaikkaohjaajat, jotka perehdyttävät töihin ja ohjaavat sinua. Työssäoppimista voi suorittaa myös ulkomailla. Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näyttö annetaan yleensä työssäoppimisen yhteydessä kaikista ammatillisista tutkinnon osista, myös ammatillisiin opintoihin sisältyvistä muista valinnaisista tutkinnon osista, jos ne ovat ammatillisia. Ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta kerrallaan. Yhdestä tutkinnon osasta voidaan antaa osanäyttöjä. Ammattiosaamisen näytöt ajoitetaan koko koulutuksen ajalle niin, että opiskelijalla on ollut mahdollisuus oppia näytössä arvioitava osaaminen ennen näyttöä ja opiskelijalla on mahdollisuus parantaa suoritustaan näytöistä saadun palautteen perusteella. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteutusta varten asetetun toimielimen hyväksymässä näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmassa ilmenee, miten työssäoppimisjaksojen aikana on mahdollista suorittaa ammattiosaamisen näyttöjä. Opiskelijan tulee voida suorittaa ammattiosaamisen näyttöjä myös ulkomailla, ja siitä on sovittava etukäteen. Sen lisäksi mitä laissa ja asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta on opinnoista tiedottamisesta säädetty, opiskelijan tulee saada riittävästi tukea ja ohjausta ammattiosaamisen näyttöjen suorittamiseen. Tukea ja ohjausta tulee saada ennen ammattiosaamisen näyttöjä, niiden aikana sekä ohjaavana palautteena niiden jälkeen. Aiempien opintojen hyväksilukemisasioissa ota yhteyttä oman yksikkösi opoon! 11 12

7 Opinnäyte Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin kuuluu pakollisena osana ammattitaitoa osoittava opinnäyte. Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi tuote, työnäyte, portfolio tai esitys. Opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytettä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään. Opinnäyte voidaan suorittaa yksilö- tai ryhmätyönä tai laajempana projektina. Opinnäytteen laadinta voi alkaa jo opiskelun alkuvaiheessa tai esim. työssäoppimisen yhteydessä, mutta työ valmistuu opiskelun loppuvaiheessa. Opinnäytteen tekeminen ajoitetaan siten, että se valmistuu ja on arvioitavissa sovitun aikataulun mukaan hyvissä ajoin ennen opiskelun päättymistä. Opinnäyte voidaan tehdä oppilaitoksessa, työelämässä tai jakaa näiden molempien kesken. Työ arvioidaan ja se on saatava hyväksytysti suoritetuksi. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus saada ohjausta ja kriittistä palautetta prosessin aikana. Erityisopetus Oppilaitoksessa järjestetään erityisopetusta opiskelijoille, joille on laadittu HOJKS. Erityisopetusta annetaan erilaisina suoraan opiskelijoille suunnattuina tukitoimina. Pienryhmäopetus sekä henkilökohtainen ohjaus ja tuki ovat tyypillisiä erityisopetusmenetelmiä.erityisopetuksen tarkoituksena on varmistaa opiskelijan opintojen edistyminen ja tutkinnon suorittaminen. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) HOJKS tehdään opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissaan erityisiä opetusja opiskelijahuoltopalveluja. HOJKSin laadintaan osallistuvat opo, kuraattori ja ERVA. Opiskelija itse osallistuu aina suunnitelman laadintaan ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltaja. HOJKS:sta käy ilmi suoritettava tutkinto, sen laajuus sekä henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS). HOJKS on erityisopetuksen peruste ja siinä huomioidaan erityiset opetus- ja oppilashuoltopalvelut. Työvaltainen oppiminen tarkoittaa tutkinnon suorittamista pääosin työssäoppimalla eli oppimalla asiat käytännönläheisesti kirjallisten työtehtävien lisäksi. HOJKS:aan sisällytetään myös muut opiskelijan tarvitsemat henkilökohtaiset palvelut ja tukitoimet. Opiskelijalla, jolle on tehty HOJKS, on mahdollisuus suorittaa ammatillinen perustutkinto tarvittaessa osittain tai kokonaan mukautetuin tavoittein. Ammatilliset ohjaajat Kaikilla opintoaloilla on ammatillinen ohjaaja, joka ohjaa opiskelijoita käytännön työtehtävissä oppilaitoksen työsaleissa ja ulkopuolisilla työmailla. Jokaisella opintoalalla on erityisopetuksesta vastaava opettaja, ERVA. Erityisopetuksen vastuuhenkilöt (Ervat): Kone- ja metalliala, Kari Sourulahti p Autoala, Ari Eerikkilä p Logistiikka, Rauno Parkkila p Sähkö- ja automaatiotekniikka, Taru Lundman p Rakennusala, Marko Kivistö p Hotelli-, ravintola- ja cateringala, Nina Routi p Liiketalous ja kauppa, Pekka Rantanen p Sosiaali- ja terveysala, Päivi Mikkola p Prosessiteollisuus, TiinaWikman-Hakala p

8 Arviointi Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään piskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijoiden oppimista, työskentelyä ja osaamista tulee arvioida monipuolisesti. Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijan ammatillista osaamista tulee muun arvioinnin ohella arvioida opiskelijan työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa työtilanteissa tai -tehtävissä antamien ammattiosaamisen näyttöjen perusteella. Sen lisäksi, mitä em. laissa on säädetty, arvioinnin tulee tukea opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä ja kasvua ammatti-ihmisenä. Arvioinnin tulee opiskelijan ohjauksen lisäksi tuottaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta opettajille, työnantajille ja jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Arvioinnin toteuttaminen Opiskelijan osaaminen ja sen kehittyminen on arvioitava riittävän usein koulutuksen aikana ja koulutuksen päättyessä. Opiskelijan hyväksytyt opintosuoritukset ja osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Vastaavaa asteikkoa käytetään arvioitaessa ammattiosaamisen näyttöjä. Erityisopetuksessa ammattiosaamisen näytöt voidaan arvioida myös sanallisesti. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Opiskelijan osaamista on arvioitava muun arvioinnin ohella ammattiosaamisen näytöillä.koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelmaansa opiskelijan arvioinnin kokonaissuunnitelma, johon sisältyy toimielimen hyväksymä suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. Arvosanat tutkintotodistukseen on annettava kaikista tutkinnon perusteiden mukaisista tutkinnon osista, myös ammatillisiin opintoihin (90 ov) kuuluvista muista valinnaisista tutkinnon osista ja ammatillista osaamista syventävistä tutkinnon osista. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä toimielimen päätöksen mukaisesti. Arvioinnin perustelut on aina kirjattava. Todistuksessa käytetään lisäksi tarvittaessa seuraavia merkintöjä: hylätty 0, suoritettu S, vapautettu Va, suoritus kesken SK 15 16

9 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytöissä arvioidaan kunkin ammatillisen tutkinnon osan keskeistä, työn tekemisen kannalta oleellista osaamista. Opiskelijan arvioinnissa käytettävät arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkintojen perusteissa. Työelämän edellyttämä osaamisen on keskeistä, muu arviointi on ammattiosaamisen näytön antamaa arviointitietoa täydentävää. Tutkinnon perusteissa on tutkinnon osittain esitetty arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit tyydyttävän T1, hyvän H2, ja kiitettävän K3 tasoille. Arviointi kohdistuu * työprosessin * työmenetelmien, välineiden ja materiaalin * työn perustana olevan tiedon * elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaan Kaikkia opetussuunnitelman perusteiden mukaisia arvioinnin kohteita ei tarvitse arvioida kaikissa ammattiosaamisen näytöissä. Kussakin näytössä arvioitavina ovat ne kohteet, joista arvioija pystyy tekemään luotettavia havaintoja näyttöä seuraamalla. Arvioinnin kohteet keskeiselleammatilliselle osaamiselle on määritelty tutkinnon osittain.ammattiosaamisen näytöissä on keskeistä, että myös opiskelija itse arvioi osaamisensa. Ammattiosaamisen näytön jälkeen käytävällä arviointikeskustelulla on näytön arvioinnin kannalta keskeinen osuus. Keskustelun aikana saadaan perusteet ammattiosaamisen näyttöjen arvosanapäätökselle ja tallennetaan arvioinnin perustana oleva arviointiaineisto. Arviointikeskusteluun osallistuu aina opiskelija ja opettaja sekä mahdollisuuksien mukaan työelämän edustaja. Uusinnat ja arvosanojen korottaminen Opetussuunnitelmassa määrätään opinnoista ja ammattiosaamisen näytöistä, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiselle. Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut hyväksytysti edellä tarkoitettuja opintoja eikä ammattiosaamisen näyttöjä, tulee varata mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa sellainen osaaminen, joka mahdollistaa opinnoissa etenemisen. Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvia opintoja tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, tulee järjestää mahdollisuus uusintaan tai arvosanan korottaminseen. Uusintatilaisuuksia järjestetään rästitenttipäivinä ja koulutusaloilla. Lisäksi puuttuvia tai hylättyjä opintoja voi suorittaa oppituvassa. Tarkempia tietoja voit kysyä ryhmäohjaajaltasi. Opiskelijalle, joka ei ole hyväksytysti suorittanut ammattiosaamisen näyttöä, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja laativat yhdessä opiskelijan kanssa tukija ohjaussuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan, mitä osaamista opiskelijalta puuttuu, mitä lisäharjaantumista osa-alueet vaativat sekä miten ja missä puuttuva osaaminen näytetään. Ammattiosaamisen näyttö uusitaan ensisijaisesti samassa työssäoppimispaikassa. Opiskelijan, joka haluaa korottaa ammattiosaamisen näytöstä saatua hyväksyttyä arvosanaansa, on uusittava koko näyttö. Arvioinnin oikaiseminen (Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/ c) Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opinto-, näyttö- ja tutkintosuoritukseensa. Menettelytavasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Opinto-, näyttö- ja tutkintosuorituksensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua rehtorilta tai arvioinnin suorittaneelta opettajalta taikka muulta arvioinnista päätöksen tehneeltä henkilöltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa

10 Todistukset Tutkintotodistus Tutkintotodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä tulee noudattaa ammatillisen perustutkinnon perusteita. Tutkintotodistuksesta tulee ilmetä, että se koostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta. Lisäksi tutkintotodistuksessa tulee olla todistuksen myöntävän koulutuksen järjestäjän ja/tai oppilaitoksen nimi. Päättötodistusosa sisältää henkilötietojen lisäksi seuraavat tiedot: *tutkinnon nimi ja laajuus 120 ov/3 vuotta *koulutusohjelman nimi *tutkintonimike *suoritetut tutkinnon osat ryhmiteltyinä ammatillisiin (90 ov), ammattitaitoa täydentäviin (20 ov) ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin (10 ov), niiden laajuudet ja arvosanat *opinnäytteen laajuus ja nimi *työssäoppimisen laajuus Näyttötodistusosa sisältää henkilötietojen lisäksi seuraavat tiedot: *tutkinnon nimi ja laajuus 120 ov/3 vuotta *koulutusohjelman nimi *tutkintonimike *suoritetut ammattiosaamisen näytöt tutkinnon osittain (tutkinnon osan nimi ja laajuus, lyhyt kuvaus opiskelijan suorittamasta ammattiosaamisen näytöstä, näyttöpaikan nimi ja ammattiosaamisen näytön arvosana. Todistus suoritetuista opinnoista, tutkinnon osista ja ammattiosaamisen näytöistä Tarvittaessa opiskelijalle annetaan todistus suoritetuista tutkinnon osista ja opinnoista, ammattiosaamisen näytöistä ja aikaisemmin hankitusta osaamisesta. Todistukseen merkitään arvosanojen lisäksi myös sellaisiin tutkinnon osiin osallistuminen, joista opiskelija ei ole saanut vielä arvosanaa, sekä tieto siitä, mitä suorituksia tutkintotodistuksen saaminen opiskelijalta edellyttää. Kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen/todistuksen liite Kansainväliseen käyttöön tarkoitetun todistuksen/liitteen opiskelija saa pyytäessään yksikkönsä toimistosta

11 Yhteinen koulutustarjonta Osa opinnoista järjestetään yhteisesti siten, että opiskelija voi suorittaa tutkintoonsa liittyviä opintoja myös muualla kuin omassa koulutusyksikössään. Yhteisesti järjestettäviä opintoja ovat ammattitaitoa täydentävät ja vapaasti valittavat tutkinnon osat. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (20 ov) Pakolliset Äidinkieli, suomi 4 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 ov Vieras kieli, A-englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 ov) valinnaiset Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia, lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua. Kaksoistutkinto Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopistoissa opiskelevalla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen kolmivuotisen perustutkinnon yhteydessä ylioppilastutkinto. Osa ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista ja vapaasti valittavat tutkinnon osat suoritetaan opiskelemalla äidinkielen, ruotsin, englannin, lyhyen matematiikan ja reaaliaineiden lukiokursseja. Opinnot etenevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan ja ne suoritetaan yhteistyössä alueen lukioiden kanssa. Teemme yhteistyötä alueiden lukioiden kanssa. Tarkempia tietoa saat opintoohjaajalta. 3. OPISKELIJAHUOLTO Opiskelijahuollon tavoitteena on turvata opiskelijalle edellytykset saavuttaa opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja edistää opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, tasapainoista kehitystä ja oppimista. Opiskelijahuollon perustana on laaja ja hyvä moniammatillinen yhteistyö nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi. Opiskelijahuollon palveluita tarjoavat opinto-ohjaajan lisäksi kuraattori ja terveydenhoitaja. Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaajan puoleen voit kääntyä - opiskeluun liittyvissä kysymyksissä - henkilökohtaiseen opetussuunnitelman (HOPS) laadinnassa - opintojen valintakysymyksissä - jatko-opintoasioissa tai - muissa mieltäsi painavissa asioissa Katso opinto-ohjaajan yhteystiedot s.5 Kuraattori Kuraattori auttaa erilaisissa opiskeluun ja omaan elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä joita voivat olla esim. - oppimisvaikeudet - ristiriidat kaverien, vanhempien tai opettajien kanssa - omaan terveydentilaan liittyvät asiat - toimeentuloon tai asumiseen liittyvät ongelmat - muut itsellesi tärkeät asiat, joista haluaisit puhua Henkilökohtaiset keskustelut ovat luottamuksellisia

12 Terveydenhuolto Terveydenhoitajan vastaanotto pidetään kaikissa yksiköissä erikseen ilmoitettavina aikoina. Opiskelijaterveydenhuollon lääkäriin saat yhteyden parhaiten oman terveydenhoitajasi kautta. Opiskelijahuoltoryhmä Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat yksikön apulaisrehtori, erityisopetusta koordinoiva opettaja, kuraattori, opinto-ohjaaja ja terveydenhoitaja sekä tarvittaessa ryhmäohjaaja. Työryhmässä käsitellään erilaisia opiskelijoihin tai ryhmiin liittyviä kysymyksiä, esim. opintojenviivästymiseen ja hidastumiseen, lisääntyviin poissaoloihin, sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin, kiusaamiseen, päihteiden käyttöön ja häiriökäyttäytymiseen liittyviä asioita. Monialainen asiantuntijaryhmä Yksilökohtaista opiskelijahuoltoa varten kootaan aina monialainen asiantuntijaryhmä. Ryhmän kokoonpano määräytyy aina tapauskohtaisesti. 4. SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA Järjestyssääntö Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan opiskeltaessauudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidassa. 1. Oppilaitoksen alueena pidetään koulurakennuksia tonttialueineen, joihin luetaan myös niille johtavat ajotieliittymät ja porttialueet. 2. Kouluaikana pidetään työjärjestyksen mukaista työaikaa. 3. Opiskelua ovat kaikki oppilaitoksen toimesta järjestetyt tilaisuudet koulualueella tai sen ulkopuolella. 4. Opiskelijoiden tulee säännöllisesti seurata opetusta pakollisissa aineissa ja valitsemissaan lisäaineissa. Poissaoloihin sovelletaan niistä erikseen annettuja ohjeita. 5. Oppi- ja työtunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. 6. Välituntien osalta noudatetaan vastuuyksiköittäin annettuja ohjeita. 7. Jokainen oppilaitosyhteisön jäsen on velvollinen pitämään oppilaitoksen ja sen alueen siistinä. 8. Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. 9. Opiskelija on velvollinen noudattamaan oppilaitoksen työturvallisuutta koskevia ohjeita. Tapaturmasta ilmoitetaan välittömästi jollekin opettajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle ja annetaan mahdollisuuksien mukaan tarvittava ensiapu. 10. Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksessa ja sen alueella on kielletty. 11. Tupakointi ja siihen rinnastettavat välineet (esim. nuuska ja sähkötupakka) on kielletty oppilaitoksen alueella. 12. Ruokailu tapahtuu kouluruokalassa tai muussa ruokailutilassa noudattaen erikseen annettuja ohjeita. 13. Rehtori/apulaisrehtori voi antaa tätä sääntöä täydentäviä ja muita ohjeita

13 Kurinpitotoimet Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/ ) mukaan opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia onvat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi. Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori tai apulaisrehtori.opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Poissaolot, niiden seuranta ja ohjeistus Läsnäolo opetuksessa Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti lähiopetustunneille kulloinkin voimassaolevan työjärjestyksen mukaisesti. Laki ammatillisesta opetuksesta L630/ Poissaolot Luvallisia poissaoloja ovat: - sairaus, joka on kestänyt alle 3 päivää. Opiskelijan on ilmoitettava sairaudesta opettajalle, ryhmänohjaajalle tai työpaikkaohjaajalle etukäteen tai välittömästi sairauden toteamisen jälkeen. - sairaus, joka on kestänyt 3 päivää tai enemmän. Opiskelijan on toimitettava poissaolostaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. - lähiomiasen perhejuhlat tai hautaus - työpaikkahaastattelu - SM-tason urheilukilpailut - ajokortin kuljettajatutkinnon ajokoe, liukkaankelin harjoittelusuoritus sekä - muut erittäin painavat syyt. - osallistuminen tutoropiskeijatoimintaan - osallistuminen opiskelijakunnan toimintaan - osallistuminen pääsykokeisiin - opiskelun aloittaminen muita myöhemmin jälkivalinnan vuoksi. Opiskelija voi pyynnöstä saada luvan poissaoloon opetuksesta. Aineen opettaja voi myöntää opiskelijalle luvan yhden tunnin poissaoloon. Ryhmänohjaajalla on oikeus antaa opiskelijalle lupa enintään kahden päivän poissaoloon ja apulairehtori myöntää luvan pidempään poissaoloon. Mikäli ryhmänohjaaja epäilee opiskelijan toistuvien poissaolojen syitä, hän vaatii opiskelijalta lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen kaikista poissaoloista. Muut poissaolot ovat luvattomia, kuten esim. autokoulu tai yli 15 minuutin myöhästyminen oppitunnilta. (Neljä alle 15 minuutin myöhästymistä vastaa yhden tunnin luvatonta poissaoloa.) Luvattomat poissaolotunnit on korvattava vastaavilla opinnoilla tai käytännön oppimistehtävillä. Korvaamattomat poissaolot voivat estää jakson arvioinnin. Mikäli opiskelija on poissa (sis. luvalliset ja luvattomat poissaolot) yli 20 % jakson lähitunneista, opettaja harkitsee, voidaanko opintojakso arvioida. Opettaja merkitsee opiskelijan poissaolleeksi, mutta poissaoloja ei oteta huomioon laskettaessa opiskelijan kokonaispoissaolojen määrää, jos opiskelijan poissaolo on johtunut seuraavista syistä: - kansalaisvelvollisuuden täyttäminen - käynti opiskelijahuoltohenkilöstön luona - osallistuminen kaksoistutkinto-opetukseen - osallistuminen oppilaitoksen edustustehtäviin ja kansainväliseen opiskelijavaihtoon 25 26

14 Tiedoksiannot ja yhteydenotot opiskelijaan tai hänen huoltajaansa 1. Ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä opiskelijan huoltajaan tai täysi-ikäiseen opiskelijaan, kun opiskelija on ollut ilmoittamatta poissa 3 päivää. 2. Ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä opiskelijan huoltajaan tai täysi-ikäiseen opiskelijaan, kun opiskelijalla on poissaoloja opetuksesta yhteensä 40 tuntia lukuvuodessa, ja opiskelija voidaan ohjata keskustelemaan kuraattorin kanssa. 3. Ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä opiskelijan huoltajaan tai täysi-ikäiseen opiskelijaan, kun opiskelijalla on poissaoloja opetuksesta yhteensä 80 tuntia lukuvuodessa ja asiaa käsitellään koulutusalan opiskelijahuoltoryhmässä. Koulutusalavastaava lähettää opiskelijan huoltajalle tai täysi-ikäiselle opiskelijalle poissaoloista kirjallisen ilmoituksen. Koulutusalavastaavan kirjeessä kerrotaan KELA:n mahdollisuudesta keskeyttää opintotuki, mikäli opinnot eivät etene suunnitelmien mukaisesti. 4. Apulaisrehtori lähettää opiskelijan huoltajalle tai täysi-ikäiselle opiskelijalle ilmoituksen, kun opiskelijalla on luvattomia poissaoloja opetuksesta yli 120 tuntia. Oppilaitos ilmoittaa KELA:lle opiskelijan opintomenestyksestä, joka voi johtaa KELA:n maksaman opintotuen katkaismieen. 5. Mikäli opiskelijalla on luvattomia poissaoloja opetuksesta yli 200 tuntia, rehtori voi katsoa opinnot keskeytyneeksi. Opintojen eteneminen seuraavalle luokka-asteella Opiskelija voi edetä seuraavalle luokka-asteelle, jos hän on suorittanut lukuvuoden aikana vähintään 30 ov. Tästä voidaan poiketa ainoastaan erityisen painavista syistä apulaisrehtorin ja rehtorin yhteisellä päätöksellä. Opiskelijan tulee anoa päätöstä kirjallisesti. Päätöksenteon pohjana on ryhmänohjaajan, alavastaavan ja opinto-ohjaajan yhteinen lausunto asiasta. 5. OPISKELUELÄMÄÄ Opiskelukustannukset Opiskelusi oppilaitoksessa maksaa yhteiskunnalle n euroa vuodessa. Suhtaudu siis vakavasti opiskeluusi. Opiskelumateriaalit maksavat euroa alasta riippuen. (Käytettyjä kirjoja on mahdollisuus ostaa edellisen vuoden opiskelijoilta.) Opiskelijan on itse hankittava opiskeluvälineet. Ruokailusta ei peritä maksua. Opintotuki ja koulumatkatuki Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Opintotukihakemukset käsittelee ja tuen myöntää Kela. Opiskelija ei saa laiminlyödä opintojaan eivätkä ne saa ylittää koulutuksen säännönmukaista kestoa. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Tarkempia tietoja saat Kelan sivuilta (www.kela.fi). Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. Kela maksaa koulumatkatukea ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskeleville. Voit saada koulumatkatukea, kun koulumatkan pituus on vähintään 10 km ja kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Lisätietoja koulumatkatuesta saat opintotoimistosta. Opintojen väliaikainen keskeyttäminen Opintojen keskeyttäminen voidaan tehdä perustellusta syystä esimerkiksi terveydellisten syiden, varusmiespalveluksen tai muiden merkittävien elämäntilanteeseen liittyvien syiden takia. Opinto-ohjaaja tai kuraattori laatii opiskelijan kanssa keskeyttämisanomuksen ko.lomakkeelle ja suunnitelman, missä vaiheessa opiskelija palaa takaisin opiskelemaan. Rehtori tekee asiasta viranhaltijapäätöksen, joka menee tiedoksi Kelalle. Kun opintojen keskeyttämisaika on päättynyt ja opiskelija ei ole palannut opiskelemaan,yksikön taholta varmistetaan opiskelun jatkuminen tai päättyminen

15 Opintojen viivästyminen Opintojen nimellisaika on 3 vuotta. Mikäli opiskelija ei valmistu 3 vuodessa, hänellä on mahdollisuus viimeistellä tutkintonsa neljännen vuoden aikana. Heti neljännen opiskeluvuoden alkaessa opiskelijan on otettava yhteyttä omaan opoonsa. Mikäli opiskelija ei valmistu neljässä vuodessa mutta haluaa kuitenkin suorittaa tutkintonsa valmiiksi, hänen on haettava yksityisopiskelijaksi rehtorille osoitetulla hakemuksella. Kiusaaminen Mikä on kiusaamista? Kiusaaminen on toistuvaa henkistä tai ruumiillista väkivaltaa, jota yksi tai useampi nuori tai aikuinen kohdistaa yhteen ja samaan uhriin. Kiusaamiseen liittyy voimasuhteiden epätasapaino; se, jota kiusataan on heikompi tai jollain tavalla puolustuskyvytön kiusaajiin nähden. Kiusaamisen ilmenemismuodot vaihtelevat: - Näkyvää, suoraa kiusaamista on esimerkiksi töniminen, potkiminen, nimittely, pilkkaaminen, toisen tavaroiden vieminen tai vahingoittaminen. - Näkymätöntä, epäsuoraa kiusaamista on esimerkiksi ryhmän ulkopuolelle sulkeminen, ilkeiden juttujen levittäminen, loukkaava ilmeily tai elehtiminen. Koulukiusaaminen on ryhmäilmiö, jossa jokaisella ryhmään kuuluvalla on oma roolinsa: kiusattu, kiusaaja, kiusaajan apuri tai kannustaja, kiusatun puolustaja tai kiusaamisen hiljainen hyväksyjä. Kaikki eivät ole vastuussa kiusaamisesta, mutta vastuu ryhmän hyvinvoinnista on kaikilla sen jäsenillä. - Muista, että ruumiillinen ja henkinen väkivalta ovat aina rikoksia. - Toisen sanallinen nimittelykin on herjaamis- ja solvaamisrikos. - Älä osallistu kiusaamiseen, koska avunantaja ja yllyttäjä syyllistyvät myös rikokseen. - Pyri auttamaan kiusattua ja yritä estää väkivaltatilanne. Jos joudut kiusatuksi - kerro siitä opettajalle, vanhemmalle tai muille aikuisille, jotka voivat auttaa sinua. - uskalla kertoa ja todistaa kaverinkin puolesta. Se ei ole kantelua, vaan kaverin auttamista ja vastuun kantamista yhteisestä hyvinvoinnista. - tukea ja keskusteluapua tarjoavat mm. seuraavat puhelimet: Lasten ja nuorten puhelin / maksuton Kiusattujen Tuki ry (09) JOKAISELLA ON OIKEUS KÄYDÄ KOULUA RAUHASSA. ÄLÄ HYVÄKSY MINKÄÄNLAISTA VÄKIVALTAA! Käyttäytyminen atk-tiloissa ja kirjastossa Kielletty toiminta * Elintarvikkeiden tuominen atk-tiloihin * Pelien pelaaminen ja luvaton surffailu * Ohjelmien luvaton asentaminen * Asetusten muuttaminen Opiskelijalta peritään kaikki luvattomasta toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Toistuva luvaton toiminta käsitellään järjestyssäännön rikkomuksena ja aiheuttaa rankaisutoimenpiteitä. Työskentely itsenäisesti tilassa, jossa on oppitunti * Kysy opettajalta lupa ennen tunnin alkua * Älä häiritse muiden opiskelua * Vältä tarpeetonta liikkumista Siisteys * Huolehdi, että työpisteesi jää siistiksi kun poistut paikalta. Työasemien sammuttaminen * Koneista kirjaudutaan aina ulos työrupeaman päättyessä. * Sammuta monitori ja keskusyksikkö ohjeiden mukaisesti työpäivän päätyttyä

16 Opiskelijaruokailu Ateriaetu Opiskelijat saavat koulupäivinä yhden maksuttoman aterian. Ruokailu on veronmaksajien opiskelijoille kustantama etu. Älä käytä sitä väärin. Määrärahat riittävät jokaiselle yhteen ruoka-annokseen. Aikataulut Ruokailut tapahtuvat ryhmäkohtaisesti ilmoitettujen aikataulujen mukaisesti. Pöytätavat Ruokailu toteutetaan itsepalveluperiaatteen mukaisesti. Ota ruokaa vain sen verran kuin jaksat syödä, noudata annosteluohjeita. Älä ruokaile päällysvaatteissa. Ota lippis tai muu päähine pois päästä ja laita takki naulakkoon tai tuolin selkänojalle. Ruokaile siististi. Jätä paikkasi siistiksi, siihen tulee pian opiskelutoverisi. Ilkivaltaan syyllistyvältä voidaan evätä oikeus ruokailla opiskelijaruokalassa. Palauta ruokailuvälineesi pestäväksi, lajittele ne sekä tähteet ja roskat palautuspisteessä olevien ohjeiden mukaisesti. Tiedotus Opiskelijoille tiedotetaan opiskeluun liittyvistä asioista, muutoksista ja aikatauluista www-sivujen kautta ja sähköpostilla sekä Wilman viestiohjelmalla. Opiskelijoiden sähköposti on luettavissa www-sivujen kautta osoitteessa https://webmail.lskky.fi. Opiskelijoiden sähköpostin ohjeet löydät oppilaitoksesi www-sivuilta. Kirjaston käyttö Kirjasto on tieto- ja oppimiskeskus, joka palvelee ensisijaisesti oppilaitoksen opiskelijoita ja henkilökuntaa. Kirjaston kokoelmassa on n teosta. Kirjastoon tulee seitsemän sanomalehteä ja n. 90 aikakauslehteä. Asiakkaiden käytössä on tietokoneita, jotka on tarkoitettu tiedonhakuun ja tehtävien tekemiseen. Opiskelijoiden koulutehtäviin liittyvät tulosteet ovat maksuttomia. Kirjaston aukioloajat löytyvät Novidan kotisivuilta tai kirjaston ovesta. Kirjaston ollessa suljettuna palautukset voi jättää oven ulkopuolella olevaan lukittuun palautuskaappiin. Erityisruokavaliot Jos sinulla on terveydellisistä syistä johtuvia ruoka-ainerajoituksia ja tarvitset erityisruokavaliota, ota yhteyttä ruokalaan. Ja lopuksi Muista kiitos, hyvät tavat ovat aina osa ammattitaitoa. Verkkopalvelut Suurin osa verkkopalveluista sisältyy oppilaitosten www-sivujen julkiseen osuuteen sekä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla avautuvaan intranettiin, johon pääsee mistä tahansa työasemasta, jossa on internet-yhteys. Tunnukset saat ryhmäohjaajalta opintojesi alussa, ja ne ovat käytössäsi koko opiskelusi ajan. Opettele tunnuksesi ulkoa ja pidä huoli etteivät muut saa tietää niitä. Tarvittaessa saat uudet tunnukset toimistosta

17 Opiskelijoita koskevat vakuutukset Kuntayhtymällä on voimassa opiskelijoita koskevien tapaturmien osalta laajennettu oppilasvakuutus. Vakuutus on voimassa teoriatunneilla, välitunneilla, työssäoppimispaikoilla, matkalla asunnosta kouluun ja takaisin tai oltaessa opiskelun vuoksi ulkomailla. Vakuutuksesta ei korvata pahoinpitelyä eikä liikennevahinkoa, ei myöskään jos vahingoittuneella on jonkin uun lain nojalla oikeus korvaukseen. Tapaturmaa, joka sattuu ammattimaisessa urheilussa ei korvata. Jos opiskelijan työssäoppiminen/harjoittelu tapahtuu työsuhteessa, opiskelija on työnantajan tapaturmavakuutuksen piirissä. Lisäksi kuntayhtymällä on voimassa toiminnan vastuuvakuutus. Vahingonkorvauslain mukaan opiskelijan sivulliselle aiheuttamasta vahingosta on ensisijaisessa korvausvastuussa se, jonka lukuun työ suoritetaan. Opiskelija voi myös itse joutua korvausvelvolliseksi, jos vahinko on aiheutunut muutoin kuin lievästä tuottamuksesta. Oppilaskunta Kaikki vakinaiset opiskelijat muodostavat oppilaskunnan, joka käytännössä toimii monissa asioissa toimipisteittäin. Toimintaa ohjaa hallitus, joka valitaan kalenterivuosittain. Oppilaskunnan asioista tiedotetaan eri yksiköitten infotelevisioissa ja ilmoitustauluilla. Oppilaskunnan ohjaajana toimii kuraattori Hannu Ketonen. 33

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. OPISKELU... 5 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat... 5 Koulutus- ja opintoalat... 5 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 8 Opiskelun eteneminen... 9 Opiskelijan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas

Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön eläintenhoidon koulutusohjelma sekä lukio (kennelala) Ammattitaito Ammattitaito koostuu monesta

Lisätiedot

Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat tämän oppaan avulla helposti.

Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat tämän oppaan avulla helposti. OPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Sataeduun. Edessäsi ovat mieleenpainuvat ja tulokselliset opiskeluvuodet. Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas Lahden diakonian instituutti Opiskelijan opas syksy 2010 - kevät 2011 Sisällysluettelo 3 Rehtorin tervehdys 4 Mitä, missä ja milloin 4 Yhteystiedot 4 Aukioloajat 4 Aikataulut 5 Luokkatilat 7 Atk ja internet

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

OPISKELUOPAS 2014-2015

OPISKELUOPAS 2014-2015 OPISKELUOPAS 2014-2015 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKUVUOSI 2014-2015 OPISKELIJAN ETUUDET NEUVOJA JA OHJAUSTA POISSAOLO-OHJEISTUS TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINTOJEN YHDISTÄMINEN

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 Tärkeät yhteystiedot Nimi Ryhmän tunnus Sähköpostiosoitteeni Nimi Puh. Ryhmänohjaaja Tiimivastaava Koulutuspäällikkö Koulutusjohtaja Rehtori Keskeiset opettajat: Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus 2014 2015 Yhteystietoja Sisällysluettelo Hyria koulutus Oy / Hyria aikuiskoulutus Oy Torikatu 18 (PL 67) 05800 Hyvinkää Vaihde (019) 778 3000 info@hyria.fi Hyria

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2015 2016

Opiskelijan Opas 2015 2016 Opiskelijan opas 2015 2016 SALPAUKSEN KOULUTUSTARJONTA Onnittelut opiskelupaikan johdosta! HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso ja vapaa-aika KULTTUURIALA Kulta, hopea ja kaiverrus Musiikki Puuala Rakennusala

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2013-2014 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio Opiskelijan opas 2014-2015 Presidentinkatu 3 Kuopio OPISKELIJAN OPAS SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Presidentinkatu 3 2014-2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 1 KOULUTUS... 1 1.1 TYÖSSÄOPPIMINEN... 1 1.2 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013

Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013 Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013 7.8.2012 Opiskelijan nimi Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki P. (09) 838 6160 www.skyo.fi HYVÄ SKY-OPISTON OPISKELIJA! 4 1. SUOMEN

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA VAAO OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio...

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 1 RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 2014 2015 2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA RAISION KAUPPAOPISTOON... 3 2 HALLINTO... 3 2.1 Omistaja... 3 2.2 Yhteystiedot... 3 3 KOULUTUSJÄRJESTELMÄ... 3 3.1 Rakenne... 3 3.2

Lisätiedot