Kaspersky Small Office Security 2 Asennusopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaspersky Small Office Security 2 Asennusopas"

Transkriptio

1 Kaspersky Small Office Security 2 Asennusopas SOVELLUSVERSIO: 9.1

2 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja on hyödyllinen ja tarjoaa vastaukset useimpiin esille tuleviin kysymyksiin. Varoitus! Tämä asiakirja on Kaspersky Lab ZAO:n omaisuutta (viitataan myös nimellä Kaspersky Lab): kaikki oikeudet tähän asiakirjaan ovat Venäjän federaation tekijänoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten alaisia. Tämän asiakirjan tai sen osien laittomasta jäljentämisestä tai jakelusta seuraa sovellettavan lain mukainen siviili-, hallinto- tai rikosoikeudellinen vastuu. Kaikenlainen materiaalien jäljennös tai jakelu, mukaan lukien käännökset, on sallittua vain Kaspersky Labin kirjallisella luvalla. Tätä asiakirjaa ja siihen liittyviä kuvia voidaan käyttää vain yksinomaan informatiivisesti, ei-kaupallisesti tai henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Tätä asiakirjaa voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämän asiakirjan uusin versio on saatavilla Kaspersky Labin verkkosivustolta osoitteesta Kaspersky Lab ei ole vastuussa tässä asiakirjassa käytettyjen kolmansien osapuolten omistamien materiaalien sisällöstä, laadusta, asiaankuuluvuudesta tai oikeellisuudesta tai mahdollisista menetyksistä liittyen materiaalien käyttöön. Tähän asiakirjaan sisältyvät rekisteröidyt tavaramerkit ja palvelumerkit ovat niiden omistajiensa omaisuutta. Version päiväys: Kaspersky Lab ZAO. Kaikki oikeudet pidätetään. 2

3 SISÄLLYS KASPERSKY LAB - YHTIÖN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS... 5 TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA Tässä asiakirjassa Asiakirjamerkinnät LISÄTIETOLÄHTEET Itsenäisen tiedonhankinnan lähteitä Keskusteleminen Kaspersky Lab -sovelluksista verkkofoorumilla Yhteydenotto myyntiosastoomme Yhteydenotto dokumentaation kehitysryhmään KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY LAITTEISTO- JA OHJELMISTOVAATIMUKSET SOVELLUKSEN ASENNUS Vaihe 1. Sovelluksen uudemman version löytäminen Vaihe 2. Asennuksen vaatimusten täyttymisen varmistaminen Vaihe 3. Valitse asennustyyppi Vaihe 4. Tutustuminen käyttöoikeussopimukseen Vaihe 5. Kaspersky Security Network -tiedonkeruulauseke Vaihe 6. Kohdekansion valinta Vaihe 7. Muiden virustorjuntasovellusten etsiminen Vaihe 8. Microsoft Windowsin palomuurin poistaminen käytöstä Vaihe 9. Asennuksen valmisteleminen Vaihe 10. Asennus Vaihe 11. Sovelluksen aktivointi Vaihe 12. Tietojen vahvistus Vaihe 13. Aktivoinnin suorittaminen loppuun Vaihe 14. Sovelluksen käytön rajoittaminen Vaihe 15. Suojaustilan valinta Vaihe 16. Sovelluksen päivityksen määrittäminen Vaihe 17. Etsittävien uhkien valitseminen Vaihe 18. Järjestelmän analysointi Vaihe 19. Ohjatun määritystoiminnon viimeistely TYYPILLISTEN TEHTÄVIEN RATKAISU Miten sovelluksen tietokannat ja modulit päivitetään Miten suoritetaan tietokoneen kriittisten alueiden virustarkistus Miten suoritetaan tietokoneen täydellinen virustarkistus Miten suoritetaan toimiston tietokoneverkon suojaustason etätarkistus Miten rajoitetaan pääsyä Kaspersky Small Office Security -asetuksiin Sovellusasetusten siirtäminen toiselle tietokoneelle Miten toimia sovelluksen esittäessä ilmoituksia SOVELLUKSEN PALAUTUS Vaihe 1. Ohjatun asennustoiminnon käynnistysikkuna Vaihe 2. Sovelluksen palautus Vaihe 3. Sovelluksen palautuksen viimeistely

4 A S E N N U S O P A S Sovelluksen määritys palautuksen jälkeen SOVELLUKSEN POISTO Vaihe 1. Tietojen tallennus toistuvaan käyttöön Vaihe 2. Sovelluksen poiston vahvistaminen Vaihe 3. Sovelluksen poisto. Poiston viimeistely YHTEYDENOTTO TEKNISEEN TUKIPALVELUUN Oma Kaspersky-tili Tekninen tuki puhelimitse Järjestelmän tilaraportin luominen Seurantatiedoston luominen Datatiedostojen lähettäminen AVZ-komentosarjan suorittaminen KASPERSKY LAB

5 KASPERSKY LAB - YHTIÖN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN ILMOITUS KAIKILLE KÄYTTÄJILLE: LUKEKAA HUOLELLISESTI TÄMÄ OIKEUDELLINEN SOPIMUS ENNEN OHJELMISTON KÄYTÖN ALOITTAMISTA. NAPSAUTTAMALLA HYVÄKSY-PAINIKETTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN NÄYTÖSSÄ TAI SYÖTTÄMÄLLÄ VASTAAVAN/VASTAAVAT MERKIN/MERKIT SUOSTUTTE SITOUTUMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOIHIN. TÄMÄ TOIMENPIDE SYMBOLISOI ALLEKIRJOITUSTANNE, JA HYVÄKSYTTE SITOUMUKSENNE JA TULETTE TÄMÄN SOPIMUKSEN OSAKKAAKSI JA HYVÄKSYTTE, ETTÄ TÄMÄ SOPIMUS ON PAKOTTAVA KUTEN MIKÄ TAHANSA KIRJALLINEN NEUVOTELTU SOPIMUS, JONKA OLETTE ALLEKIRJOITTANUT. JOS ETTE HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN KAIKKIA EHTOJA, PERUUTTAKAA OHJELMISTON ASENNUS JA ÄLKÄÄ ASENTAKO OHJELMISTOA. MIKÄLI OHJELMISTON MUKANA SEURAA LISENSSISOPIMUS TAI SAMANKALTAINEN ASIAKIRJA, SENKALTAISESSA ASIAKIRJASSA SELITETYT OHJELMISTON KÄYTÖN EHDOT SYRJÄYTTÄVÄT TÄMÄNHETKISEN LISENSSISOPIMUKSEN. NAPSAUTETTUANNE HYVÄKSY-PAINIKETTA LISENSSISOPIMUKSEN NÄYTÖSSÄ TAI SYÖTETTYÄNNE VASTAAVAN/VASTAAVAT MERKIN/MERKIT TEILLÄ ON OIKEUS KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI. 1. Määritelmät 1.1. Ohjelmisto tarkoittaa ohjelmistoa mukaan lukien kaikki päivitykset ja samankaltaiset aineistot Oikeudenomistaja (kaikkien Ohjelmiston oikeuksien, joko yksinomaisten tai muunlaisten, omistaja) tarkoittaa Kaspersky Lab ZAO:ta, joka on Venäjän federaation lakien mukaisesti yhtiöitetty yritys Tietokone(eet) tarkoittaa laitteitoa (laitteistoja) mukaan lukien henkilökohtaiset tietokoneet, kannettavat tietokoneet, työasemat, kämmentietokoneet (PDA:t), "älypuhelimet", taskutietokoneet tai muut elektroniset laitteet, joita varten ohjelmisto suunniteltiin ja joihin ohjelmisto asennetaan ja/tai joissa ohjelmistoa käytetään Loppukäyttäjä (Te/Teidän) tarkoittaa henkilöä (henkilöitä), joka omaa käyttöään varten asentaa tai käyttää ohjelmistoa tai joka käyttää laillisesti ohjelmiston kopiota; tai, jos ohjelmisto noudetaan verkosta tai asennetaan järjestön (kuten työnanatajan) puolesta, "Te" tarkoittaa lisäksi järjestöä, johon ohjelmisto on noudettu tai asennettu, ja täten esitetään, että kyseinen järjestö omasta puolestaan on valtuuttanut sen henkilön, joka hyväksyy tämän sopimuksen niin toimimaan. Näissä tarkoituksissa käsite "järjestö" rajoituksetta käsittää minkä tahansa kumppanuuden, yhtiön, yhteisön, yhtymän, liiton, säätiön, yhteisyrityksen, rahaston, työntekijäjärjestön, rekisteröimättömän järjestön tai hallitusvallan Kumppani/kumppanit tarkoittaa järjestöjä tai henkilöä (henkilöitä), joka/jotka levittävät Ohjelmistoa Oikeudenomistajan sopimuksen ja lisenssin mukaisesti Päivitys (päivitykset) tarkoittaa kaikkia päivityksiä, muunnoksia, korjaustiedostoja, parannuksia, korjauksia, muunnelmia, kopioita, lisäyksiä tai huoltopaketteja jne Käyttöohje tarkoittaa käyttöohjetta, järjestelmänvalvojan opasta, viitekirjaa ja samankaltaisia selittäviä tai muita aineistoja. 2. Käyttöoikeuden myöntäminen 2.1. Teille on myönnetty ei-yksinomainen lisenssi varastoida, ladata, asentaa, suorittaa ja näyttää ("käyttää") Ohjelmistoa määritetyllä tietokonemäärällä Ohjelmistolla varustetun Tietokoneenne suojelun edesauttamiseksi vaaroilta, jotka on kuvattu Käyttöohjeessa kaikkien Käyttöohjeessa kuvattujen teknisten vaatimusten mukaisesti sekä tämän Sopimuksen ("Lisenssin") ehtojen mukaisesti, ja hyväksytte tämän Lisenssin: Koeversio. Mikäli olette saanut, ladannut ja/tai asentanut Ohjelmiston koeversion ja siten Teille on myönnetty Ohjelmiston arviointilisenssi, voitte käyttää Ohjelmistoa ainoastaan arviointitarkoituksiin ja ainoastaan yhden soveltuvan arviointijakson ajan alkuasennuksen päivämäärästä alkaen, jollei toisin mainita. 5

6 A S E N N U S O P A S Mikä tahansa Ohjelmiston käyttö muihin tarkoituksiin tai soveltuvan arviointijakson päättymisen jälkeen on ankarasti kielletty. Moniympäristöinen Ohjelmisto; monikielinen Ohjelmisto; kaksoismediaohjelmisto; monikopiot; kimput. Mikäli käytätte Ohjelmiston eri versioita tai Ohjelmiston eri kielijulkaisuja, mikäli saatte Ohjelmiston useille tiedotusvälineille, mikäli muulla tavoin saatte useita kopiota Ohjelmistosta tai mikäli saatte Ohjelmiston kimputettuna muiden ohjelmistojen kanssa, kaikilla Ohjelmiston versioilla varustettujen Tietokoneiden sallitun kokonaismäärän tulee vastata saamissanne lisensseissä määriteltyä tietokonemäärää, ja elleivät lisenssiehdot toisin määrittele, jokainen hankittu linsenssi oikeuttaa Teidät asentamaan ja käyttämään Ohjelmistoa lausekkeissa 2.2 ja 2.3 määritetyssä määrässä Tietokoneita Mikäli Ohjelmisto hankittiin fyysisellä medialla, Teillä on oikeus käyttää Ohjelmistoa Ohjelmistopaketissa määritetyn Tietokonemäärän suojaamiseksi Mikäli Ohjelmisto hankittiin Internetin kautta, Teillä on oikeus käyttää Ohjelmistoa Ohjelmiston Lisenssin hankintahetkellä määritetyn Tietokonemäärän suojaamiseksi Teillä on oikeus kopioda Ohjelmisto ainoastaan varmuuskopiointitarkoituksissa ja ainoastaan korvataksenne laillisesti omistetun kopion, jos sellainen kopio on kadotettu, tuhoutunut tai tulee käyttökelvottomaksi. Tätä varmuuskopiota ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen ja se täytyy tuhota, kun menetätte Ohjelmiston käyttöoikeuden tai kun Teidän lisenssinne umpeutuu tai on irtisanottu jostain muusta syystä pääasiallisen asuinmaanne tai Ohjelmiston käyttöpaikkanne maan voimassa olevan lainsäädännön mukaan Ohjelmiston aktivointihetkestä tai lisenssiavaintiedoston asentamisesta lähtien (lukuun ottamatta Ohjelmiston koeversiota) Teillä on oikeus saada seuraavat palvelut Ohjelmistopaketissa määritellyksi rajatuksi ajanjaksoksi (jos Ohjelmisto hankittiin fyysisellä medialla) tai hankkimisen aikana määritellyksi aikajaksoksi (jos Ohjelmisto hankittiin Internetin kautta): - Ohjelmiston päivitykset Internetin kautta koska ja kun Oikeudenomistaja julkaisee päivitykset verkkosivuillaan tai muiden verkkopalveluiden kautta. Kaikista mahdollisesti saamistanne Päivityksistä tulee osa Ohjelmistoa ja tämän Sopimuksen ehtojen alaisia; - Tekninen tuki Internetin kautta ja tekninen puhelintukilinja. 3. Aktivointi ja voimassaoloaika 3.1. Jos muuntelette Tietokonettanne tai teette muutoksia Tietokoneelle asennettuihin muiden toimittajien ohjelmistoihin, Oikeudenomistaja saattaa vaatia Teitä toistamaan Ohjelmiston aktivoinnin tai lisenssiavaintiedoston asentamisen. Oikeudenomistaja pidättää oikeuden kaikkien keinojen ja varmistustoimien käyttämiseen vahvistaakseen Tietokoneeseenne asennetun ja/tai siinä käytetyn Ohjelmiston kopion laillisuuden ja/tai lisenssin voimassaolon Jos Ohjelmisto hankittiin fyysisellä medialla, Ohjelmistoa voi käyttää paketissa määritetyn ajanjakson ajan, joka alkaa kun hyväksytte tämän Sopimuksen Jos Ohjelmisto hankittiin Internetin kautta, Ohjelmistoa voi käyttää hankintahetkellä määritetyn ajanjakson ajan hyväksyttyänne tämän Sopimuksen Teillä on oikeus käyttää Ohjelmiston koeversiota lausekkeessa 2.1 kuvatulla tavalla maksutta yhden soveltuvan arviointijakson ajan (30 päivää) alkaen Ohjelmiston aktivoinnista tämän Sopimuksen mukaisesti edellyttäen, että koeversio ei oikeuta Teitä Päivityksiin, Tekniseen tukeen Internetin kautta eikä teknisen puhelintukilinjan käyttöön Ohjelmiston käytön Lisenssinne rajoittuu lausekkeissa 3.2 ja 3.3 (soveltuvissa määrin) määritettyyn ajanjaksoon ja jäljellä olevan jakson voi nähdä Käyttöoppaassa kuvatuilla menettelyillä Jos olette hankkinut Ohjelmiston, jota aiotaan käyttää useammassa kuin yhdessä Tietokoneessa, Lisenssinne Ohjelmiston käyttöön rajoittuu ajanjaksoon, joka alkaa Ohjelmiston aktivointipäivämäärästä tai lisenssiavaintiedoston asentamispäivämäärästä ensimmäiselle Tietokoneelle Vaikuttamatta Oikeudenomistajalla mahdollisesti oleviin muihin laillisiin oikeuksiin, Oikeudenomistajalla on oikeus milloin tahansa Teille ilmoittamatta sanoa irti tämä Lisenssi palauttamatta ostohintaa tai ostohinnan osaa, jos Te rikotte jotain tämän Sopimuksen ehtoa Suostutte siihen, että Ohjelmistoa käyttäessänne ja mitä tahansa tämän Ohjelmiston käytön johdosta syntynyttä raporttia tai tietoa käyttäessänne, noudatatte kaikkia soveltuvia kansainvälisiä, kansallisia, osavaltion, alueellisia ja paikallisia lakeja ja säännöksiä mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, henkilötietosuoja-, tekijänoikeus-, vientisäännöstely- ja säädyttömyytä sääteleviin lakeihin Paitsi jos ei muutoin ole tässä sopimuksessa esitetty, ette saa siirtää tai luovuttaa tässä Sopimuksessa teille myönnettyjä oikeuksia tai mitään sen mukaisia velvoitteitanne. 6

7 S I S Ä L L Y S 4. Tekninen tuki 4.1. Tämän Sopimuksen lausekkeessa 2.5 kuvattu Tekninen tuki on Teidän käytettävissänne, kun viimeisin Ohjelmiston Päivitys on asennettu (paitsi Ohjelmiston koeversiossa). Teknisen tuen palvelu Teknisen tuen asiantuntijat voivat käyttää käyttäjän tietoja, jotka on määritelty Oma kaappi/oma Kaspersky -tilissä, vain käyttäjän pyyntöä käsitellessään. 5. Tietojen kerääminen 5.1. Suostumalla tämän Sopimuksen ehtoihin annat luvan luovuttaa tietoja Oikeuksienhaltijalle suoritettavissa olevista tiedostoista ja niiden tarkistussummista turvasuojatasosi parantamiseksi Turvatietoisuuden parantamiseksi uusista uhkista ja niiden lähteistä ja sinun turvasuojatason parantamiseksi Oikeuksienhaltija sinun luvallasi, joka on erityisesti vahvistettu Kaspersky Security Network Data Collection Statementissa, on nimenomaan oikeutettu saamaan sellaista tietoa. Voit deaktivoida Kaspersky Security Network -palvelun asennuksen yhteydessä. Voit myös joko aktivoida tai deaktivoida Kaspersky Security Network -palvelun milloin tahansa Ohjelmiston asetusten sivulta. Lisäksi myönnät ja hyväksyt, että Oikeuksienhaltijan hankkimia tietoja voidaan käyttää jäljittämään ja julkaisemaan raportteja turvariskitrendeistä Oikeuksienhaltijan yksinomaisella harkintavallalla. 5.3 Ohjelmisto ei prosessoi mitään henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa eikä yhdistä prosessoitavaa tietoa mihinkään henkilökohtaiseen tietoon Jos et halua Ohjelmiston kokoamaa tietoa lähetettäväksi Oikeuksienhaltijalle, älä aktivoi ja/tai deaktivoi Kaspersky Security Network -palvelua. 6. Rajoitukset 6.1. Te ette saa jäljitellä, kopioida, vuokrata, lainata, liisata, myydä, muuntaa, hajottaa tai takaisinmallintaa Ohjelmistoa tai purkaa sitä osiin tai luoda johdannaistöitä Ohjelmistosta tai sen osista, ainoana poikkeuksena on siirtämätön oikeus, jonka soveltuva lainsäädäntö myöntää Teille, ettekä saa muutoin pelkistää mitään Ohjelmiston osaa ihmisen luettavaan muotoon tai siirtää lisensioitua Ohjelmistoa tai mitään lisensioidun Ohjelmiston osaa, ettekä saa antaa kolmannen osapuolen näin tehdä, paitsi siinä laajuudessa kuin soveltuva laki kieltää nimenomaisesti edellisen rajoituksen. Ohjelmiston binäärikoodia tai sen alkuperää ei saa käyttää eikä sitä saa takaisinmallinta ohjelman omistuoikeussuojatun algoritmin uudelleenkehitystä varten. Oikeudenomistaja ja/tai sen toimittajat pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti ole myönnetty. Valtuuttamattoman Ohjelmiston käytön seurauksena on välitön ja automaattinen tämän Sopimuksen ja tässä myönnetyn Lisenssin irtisanominen sekä mahdollinen rikos- ja/tai siviilioikeudellinen syyte Teitä vastaan Te ette saa siirtää Ohjelmiston käytön oikeuksia kolmannelle osapuolelle Te ette saa antaa aktivointikoodia ja/tai lisenssiavaintiedostoa kolmannelle osapuolelle tai antaa kolmannen osapuolen käyttää aktivointikoodia ja/tai lisenssiavainta, jotka ovat Oikeudenomistajan luottamuksellista tietoa Te ette saa vuokrata, liisata tai lainata Ohjelmistoa kolmannelle osapuolelle Te ette saa käyttää Ohjelmistoa Käyttöoppaassa kuvattuun tunnistukseen, estämiseen tai uhkien käsittelyyn käytetyn datan tai ohjelmistojen luomiseen Avaintiedostonne saatetaan estää, jos Te rikotte yhtäkään tämän Sopimuksen ehtoa Jos käytätte Ohjelmiston koeversiota, teiilä ei ole oikeutta saada tämän Sopimuksen Lausekkessa 4 määriteltyä Teknistä tukea eikä Teillä ei ole oikeutta siirtää lisenssiä tai Ohjelmiston käytön oikeutta kolmannelle osapuolelle. 7. Rajoitettu takuu ja vastuunrajoitukset 7.1. Oikeudenomistaja takaa Ohjelmiston suorituskyvyn vastaavan oleellisesti määritelmiä ja kuvauksia, jotka löytyvät Käyttöoppaasta edellyttäen kuitenkin, että kyseinen rajoitettu takuu ei kata seuraavaa: (w) Tietokoneenne puutteellisuuksia ja vastaavaa oikeudenloukkausta, joista Oikeudenomistaja nimenomaisesti kieltää vastuun; (x) väärinkäytöstä johtuvat toimintahäiriöt, viottumat tai vaurioitumiset; väärinkäyttö; onnettomuus; laiminlyönti; väärin tehty asennus, huolto tai käyttö; varkaus; tahallinen tuhoaminen; ylivoimainen este; terroristien toimet, sähkökatkokset tai ylijännitteet; tapaturmat; muun osapuolen kuin oikeudenomistajan suorittamat valtuuttamattomat muutokset, muunnelmat tai korjaukset; tai muun kolmannen osapuolen tai Teidän toimenne tai aiheuttamanne asiat, jotka ovat Oikeudenomistajan kohtuullisen hallinnan ulkopuolisia; (y) mikä tahansa vika, jota ette ole ilmoittanut Oikeudenomistajalle 7

8 A S E N N U S O P A S mahdollisimman nopeasti vian ensin ilmaannuttua; ja (z) Tietokoneellenne asennettujen laitteisto- ja/tai ohjelmistokomponenttien aiheuttama yhteensopimattomuus Te ymmärrätte, hyväksytte ja suostutte siihen, että mikään ohjelmisto ei ole virheetön, ja että teitä on neuvottu tekemään Teille sopivalla tiheydellä ja varmuustasolla varmuuskopioita Tietokoneesta Oikeudenomistaja ei anna mitään takuita siitä, että Ohjelmisto tulee toimimaan oikein tässä Sopimuksessa tai Käyttöoppaassa kuvattuja ehtoja rikottaessa Oikeudenomistaja ei anna mitään takuita siitä, että Ohjelmisto tulee toimimaan oikein, jos ette säännöllisesti lataa tämän Sopimuksen lausekkeessa 2.5 määritettyjä Päivityksiä Oikeudenomistaja ei anna mitään takuita suojelusta Käyttöoppaassa kuvattuja uhkia vastaan sen jälkeen, kun tämän Sopimuksen lausekkeessa 3.2 tai 3.3 määritetty ajanjakso umpeutuu tai kun Ohjelmiston Lisenssi irtisanotaan syystä riippumatta OHJELMISTO ANNETAAN KÄYTTÖÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" JA OIKEUDENOMISTAJA EI KUVAA OHJELMISTON SUORITUSKYKYÄ TAI KÄYTTÖÄ EIKÄ ANNA SEN SUORITUSKYVYSTÄ TAI KÄYTÖSTÄ TAKEITA. OIKEUDENOMISTAJA JA SEN KUMPPANIT EIVÄT ANNA MITÄÄN (LAIN, YLEISEN SÄÄNNÖN, KÄYTÄNNÖN, KÄYTÖN TAI MUUN MUKAISIA ILMAISTUJA TAI IMPLISIITTISIÄ) TAKUITA, EHTOJA TAI ESITYKSIÄ MISTÄÄN ASIASTA, MUKAANLUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KAUPATTAVUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, INTEGRAATIOSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, PAITSI SEN MUKAISESTI KUIN TAKUUTA, EHTOA TAI ESITYSTÄ EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA SOVELTUVAN LAIN MUKAISESTI. OMAKSUTTE SUORITUSKYVYN KAIKKI VIAT JA KAIKEN RISKIN JA OTATTE VASTUUN OHJELMISTON VALITSEMISESTA TIETTYJEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI, JA OHJELMISTON ASENTAMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA OHJELMISTON AVULLA SAAVUTETUISTA TULOKSISTA. RAJOITTAMATTA EDELLÄ MAINITTUA EHTOA OIKEUDENOMISTAJA EI ESITÄ EIKÄ ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTO ON VIRHEETÖN TAI KESKEYTYKSETÖN TAI VIATON TAI ETTÄ OHJELMISTO TÄYTTÄÄ KAIKKI TAI MITKÄÄN VAATIMUKSENNE RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO NIISTÄ ILMOITETTU OIKEUDENOMISTAJALLE. 8. Poissulkeminen ja vastuun rajoittaminen 8.1. OIKEUDENOMISTAJAA TAI SEN TOIMITTAJIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA SOVELLETTAVISSA OLEVAN LAIN LAAJIMMAN MAHDOLLISEN TULKINNAN MUKAAN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANGAISTAVISTA, EPÄSUORISTA TAI MUISTA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAANLUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN RAHALLISIIN TAPPIOIHIN TAI LUOTTAMUKSELLISEN TAI MUUN TIEDON MENETYKSESTÄ JOHTUVIIN VAHINKOIHIN, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSEEN, YKSITYISYYDEN MENETYKSEEN, TIETOJEN TAI OHJELMISTOJEN KORRUPTOITUMISEEN, VAHINGOITTUMISEEN TAI MENETYKSEEN, VELVOLLISUUDEN TÄYTTÄMISESSÄ EPÄONNISTUMISEEN MUKAANLUKIEN LAILLISEN VELVOLLISUUDEN, HYVÄSSÄ USKOSSA TEHDYN TAI KOHTUULLISEN HUOLELLISESTI TEHDYN VELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTIIN, RAHALLISIIN TAPPIOIHIN, JA MIHINKÄÄN MUUHUN RAHALLISEEN TAI MUUHUN MENETYKSEEN), JOTKA LIITTYVÄT TAI OVAT SEURAUKSENA OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA TAI PALVELUJEN TAI TUEN, TIEDON, OHJELMISTON, VASTAAVAN SISÄLLÖN TARJOAMISESTA TAI TUESTA TAI NIIDEN TARJOAMATTA JÄTTÄMISESTÄ OHJELMISTON KAUTTA TAI OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ JUONTUEN TAI MUUTOIN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJEN ALAISUUDESTA TAI TÄHÄN SOPIMUKSEN LIITTYEN TAI JOHTUEN SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA TAI MISTÄ TAHANSA RIKKOMUKSESTA (MUKAANLUKIEN LAIMINLYÖNNIN, VÄÄRÄN ESITYKSEN, MINKÄ TAHANSA ANKARAN VASTUUN VELVOITTEEN TAI VELVOLLISUUDEN RIKKOMISEN), TAI MISTÄ TAHANSA LAILLISEN VELVOLLISUUDEN RIKKOMISESTA TAI MISTÄ TAHANSA OIKEUDENOMISTAJAN JA/TAI HÄNEN TOIMITTAJIENSA TAKUUN RIKKOMISESTA, SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ OIKEUDENOMISTAJALLE JA/TAI HÄNEN TOIMITTAJALLEEN ON ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. TE HYVÄKSYTTE, ETTÄ SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ OIKEUDENOMISTAJA JA/TAI HÄNEN TOIMITTAJANSA TODETAAN VASTUULLISIKSI, OIKEUDENOMISTAJAN JA/TAI HÄNEN TOIMITTAJIENSA VELVOLLISUUS RAJOITTUU OHJELMISTON HINTAAN. OIKEUDENOMISTAJAN JA/TAI HÄNEN TOIMITTAJIEN VASTUU EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA SUUREMPI KUIN OIKEUDENOMISTAJALLE TAI TOIMITTAJALLE MAKSETTU MAKSU (KUTEN SOVELLETTAVISSA). MIKÄÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN KOHTA EI SULJE POIS TAI RAJOITA MITÄÄNHENKILÖN KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA JOHTUVAA VAADETTA. LISÄKSI SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN JOTAIN VASTUUNRAJOITUSTA, POISSULKEMISTA TAI RAJOITUSTA EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISESTI, VAIN KYSEINEN VASTUUNRAJOITUS, POISSULKEMINEN TAI 8

9 S I S Ä L L Y S RAJOITUS EI SOVELLU JA TEITÄ JATKOSSAKIN SITOVAT KAIKKI JÄLJELLÄOLEVAT VASTUUNRAJOITUKSET, POISSULKEMISET JA RAJOITUKSET. 9. GNU ja muut kolmansien osapuolten Lisenssit 9.1. Ohjelmisto saattaa sisältää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat lisensioituja (tai alilisensioituja) käyttäjälle GNU General Public License (GPL) -lisenssin alaisena tai muilla samankaltaisten avoimien lähdekoodiohjelmien käyttöoikeuksilla, jotka sallivat käyttäjälle muun muassa oikeuden kopioda, muuttaa ja levittää tiettyjä ohjelmia, tai niiden osia, sekä päästä ohjelmien lähdekoodiin ("avoimen lähdekoodin ohjelma"). Jos sellaiset käyttöoikeussopimukset vaativat, että kaikkien ohjelmistojen, jotka jaellaan muille suoritettavassa binäärisessa muodossa, lähdekoodin tulee myös olla näiden käyttäjien saatavilla, lähdekoodi on saatavilla lähettämällä pyyntö sähköpostiosoitteeseen tai lähdekoodi toimitetaan Ohjelmiston mukana. Jos jonkin avoimen lähdekoodin ohjelman lisenssi vaatii, että Oikeudenomistaja antaa oikeuden avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöön, kopioimiseen tai muokkaamiseen, kyseiset oikeudet syrjäyttävät tässä määritellyt oikeudet ja rajoitukset. 10. Immateriaaliomistus Te suostutte siihen, että Ohjelmisto ja tekijyys, järjestelmät, ideat, käyttömenetelmät, dokumentaatio ja muu Ohjelmiston sisältämä tieto ovat Oikeudenomistajan ja tämän toimittajien omistusoikeudellista immateriaaliomaisuutta ja/tai arvokkaita liikesalaisuuksia, ja että Oikeudenomistaja ja sen kumppanit ovat Venäjän federaation, Euroopan Yhteisön sekä Yhdysvaltojen ja muiden maiden ja kansainvälisten sopimusten siiviili- ja rikoslailla, tekijänoikeuslailla, liikesalaisuudella, tavaramerkillä ja patentilla suojattuja, sen mukaan kuin soveltuu. Tämä Sopimus ei anna Teille minkäänlaisia oikeuksia immateriaaliomaisuuteen ml. Oikeudenomistajan ja/tai tämän toimittajien tavaramerkeihin tai palvelumerkkeihin (Tavaramerkit). Tavaramerkkien käyttö on sallittua vain Ohjelmiston avulla luodun tulosteen tunnistamiseksi hyväksytyn tavaramerkkikäytännön mukaisesti, johon kuuluu Tavaramerkin omistajan nimen näyttäminen. Tämänkaltainen Tavaramerkin käyttö ei anna teille minkäälaisia omistusoikeuksia kyseiseen Tavaramerkkiin. Oikeudenomistaja ja/tai sen toimittajat omistavat ja pitävät kaikki Ohjelmiston oikeudet, omistusoikeudet ja intressit mukaan lukien ja rajoittamatta kaikki Ohjelmiston virheenkorjaukset, parannukset, Päivitykset ja muut muunnokset, riippumatta siitä tekikö ne Oikeudenomistaja tai kolmas osapuoli, ja kaikki tekijänoikeudet, patentit, liikesalaisuudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet. Ohjelmiston hallussapito, asentaminen tai käyttö ei siirrä Teille mitään Ohjelmiston immateriaalioikeuksien omistusoikeutta ettekä Te tule saamaan mitään oikeuksia Ohjelmistoon paitsi sen mukaisesti mitä on nimeomaisesti esitetty tässä Sopimuksessa. Kaikkien tämän sopimuksen alaisten Ohjelmiston kopioiden tulee sisältää samat omistusta koskevat ilmoitukset, jotkä löytyvät Ohjelmistosta tai tulevat sen mukana. Paitsi miten tässä sopimuksessa esitetään, tämä sopimus ei myönnä teille mitään Ohjelmiston immateriaalioikeuksia ja Te suostutte siihen, että tässä sopimuksessa kuvattu tämän Sopimuksen alla myönnetty Lisenssi antaa Teille vain tämän Sopimuksen ehtojen mukaisen oikeuden rajoitettuun käyttöön. Oikeudenomistaja pitää itsellään kaikki oikeudet, joita ei Teille tässä nimenomaisesti ole myönnetty Suostutte olemaan muuntelematta Ohjelmistoa millään tavalla. Ohjelmiston kopioiden omistusoikeudellisia tiedotteita tai muita yksinoikeutta koskevia tiedotteita ei saa ottaa pois tai muunnella. 11. Hallitseva laki; välitysmenettely Tätä Sopimusta hallitsevat Venäjän federaation lait ja se tulkitaan niiden mukaisesti ilman viittausta lain sääntöjen ja periaatteiden ristiriitoihin. Tätä Sopimusta ei hallitse Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tavarakauppaa koskevista sopimuksista (CISG-kauppalaki) ja sen soveltaminen on nimenomaan poissuljettu. Venäjän federaation kauppakamarin tiloissa Moskovassa toimivan International Commercial Arbitration Court -järjestön tulee ratkaista tämän Sopimuksen ehtojen tulkinnasta tai soveltamisesta tai rikkomisesta syntyneet kiistat, jos kiistoja ei ratkaista suorien neuvotteluiden kautta. Välimiehen tekemän päätöksen tulee olla lopullinen ja molempia osapuolia sitova, ja päätös voidaan vahvistaa missä tahansa pätevän tuomiovallan tuomioistuimessa. Mikään tässä kappaleessa 10 ei estä osapuolta hakemasta tai saamasta oikeudenmukaista apua pätevän tuomiovallan tuomioistuimesta joko ennen sovinto-oikeudellista oikeudenkäyntiä, sen aikana tai sen jälkeen. 12. Oikeuteen haastamisen ajankohta Kumpikaan osapuoli ei voi nostaa tämän Sopimuksen alla tehdyistä tapahtumista ja niistä syntyneistä riidoista oikeustoimea sen muodosta riippumatta yhden (1) vuoden jälkeen siitä, kun kiistan aiheuttanut 9

10 A S E N N U S O P A S toiminto tapahtui tai sen huomattiin tapahtuneen. Immateriaalioikeuksien rikkomisesta saatetaan kuitenkin nostaa oikeushaaste sovellettavissa olevan lakisääteisen enimmäisajan sisällä. 13. Sopimus kokonaisuudessaan; ehtojen itsenäisyys; luopumislauseke Tämä Sopimus muodostaa koko sopimuksen Teidän ja Oikeudenomistajan välillä ja syrjäyttää muut aiemmat suulliset tai kirjalliset Ohjelmistoa tai tämän Sopimuksen asiasisältöä koskevat sopimukset, ehdotukset, tiedonannot tai mainonnat. Ilmoitatte, että olette lukenut tämän Sopimuksen, ymmärrätte sen ja hyväksytte sitoumuksenne sen ehtoihin. Mikäli jokin tämän Sopimuksen määräyksistä todetaan pätevän tuomiovallan oikeusistuimessa pätemättömäksi tai mitättömäksi, tai mistä syystä tahansa kokonaan tai osittain toteuttamattomissa olevaksi, kyseinen sääntö tullaan tarkemmin muotoilemaan sellaiseksi, että se on laillinen ja toteutettavissa, ja koko Sopimus ei muutu pätemättömäksi sen vuoksi ja Sopimuksen tasapaino säilyy täysin voimassa lain tai oikeudenmukaisuuden sallimassa enimmäislaajuudessa säilyttäen samalla alkuperäisen tarkoiutuksensa mahdollisimman suuressa määrin. Tässä sopimuksessa mainitusta säännöstä tai ehdosta luopuminen ei ole pätevä, ellei sitä anneta kirjallisesti teidän ja Oikeudenomistajan allekirjoituksella varustettuna, sillä edellytyksellä, että tämän Sopimuksen sääntöjen rikkomisesta vapauttaminen ei käsitä vapauttamista mistään aiemmasta, tämän hetkisestä tai myöhemmästä rikkomuksesta. Jos Oikeudenomistaja ei vaadi tai toimeenpane tämän sopimuksen säännön tai oikeuden suorittamista, sitä ei saa tulkita ehdoista tai oikeuksista vapauttamiseksi. 14. Oikeudenomistajan yhteystiedot Mikäli Teillä on tätä Sopimusta koskevia kysymyksiä tai jos haluatte ottaa yhteyttä Oikeudenomistajaan, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme: Kaspersky Lab ZAO, 10 build. 1, 1 st Volokolamsky Proezd Moscow, Russian Federation Puh: Faksi: Sähköposti: Verkkosivu: Kaspersky Lab ZAO. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmisto ja kaikki sen mukana tuleva dokumentaatio on tekijänoikeudellisesti suojattua ja tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä muiden immateriaalioikeuslakien ja -sopimusten suojaamaa. 10

11 TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA Tämä asiakirja on ohje Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- ja Kaspersky Small Office Security 2 for File Server -ohjelmistojen asentamiseen. Sekä Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- että Kaspersky Small Office Security 2 for File Server - ohjelmistojen perustoiminnot ovat identtiset. Erot Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- ja Kaspersky Small Office Security 2 for File Server -ohjelmistojen asennuksen ja suorittamisen välillä käsitellään kussakin oppaan osiossa. Oppaassa käytetään termejä "Kaspersky Small Office Security" ja "sovellus" viittaamaan sekä Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- että Kaspersky Small Office Security 2 for File Server -ohjelmistoihin. Sellaisten toimintojen tai toimenpiteiden kuvauksissa, jotka eroavat Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- ja Kaspersky Small Office Security 2 for File Server -ohjelmistojen asennuksessa, palautuksessa ja poistossa, ilmoitetaan tarvittaessa ohjelmiston koko nimi. Tämä asiakirja on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka asentavat ja määrittävät sovellusta ensimmäistä kertaa. Asennusta suorittavalla asiantuntijalla tulee olla kokemusta Microsoft Windows -järjestelmänvalvojana sekä taitoa ohjelmiston asennuksessa ja määrityksessä. Asiantuntijan tulee tutustua tähän oppaaseen ennen kuin yrittää asentaa sovellusta. Asiakirjan tarkoituksena on avustaa asiantuntijaa: asentamaan Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer henkilökohtaiseen tietokoneeseen ja tekemään sovelluksen alkuasetukset; asentamaan Kaspersky Small Office Security 2 for File Server tiedostopalvelimeen ja tekemään sovelluksen alkuasetukset; ratkaisemaan normaaleja käytön aikana esiintyviä kysymyksiä; palauttamaan sovellus vakavan virheen sattuessa; poistamaan sovellus henkilökohtaisesta tietokoneesta (tiedostopalvelimesta). TÄSSÄ OSIOSSA: Tässä asiakirjassa Asiakirjamerkinnät TÄSSÄ ASIAKIRJASSA Tämä asiakirja sisältää seuraavat osiot: Lisätietolähteet Tässä osiossa kuvataan sovellusta koskevat lisätietolähteet sekä internetresurssit, joissa voit keskustella sovelluksesta, jakaa ideoita, kysyä kysymyksiä ja saada vastauksia. Kaspersky Small Office Security 2 Tässä osiossa on lyhyt kuvaus Kaspersky Small Office Securityn tarkoituksesta ja päätoiminnoista. 11