Kaspersky Small Office Security 2 Asennusopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaspersky Small Office Security 2 Asennusopas"

Transkriptio

1 Kaspersky Small Office Security 2 Asennusopas SOVELLUSVERSIO: 9.1

2 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja on hyödyllinen ja tarjoaa vastaukset useimpiin esille tuleviin kysymyksiin. Varoitus! Tämä asiakirja on Kaspersky Lab ZAO:n omaisuutta (viitataan myös nimellä Kaspersky Lab): kaikki oikeudet tähän asiakirjaan ovat Venäjän federaation tekijänoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten alaisia. Tämän asiakirjan tai sen osien laittomasta jäljentämisestä tai jakelusta seuraa sovellettavan lain mukainen siviili-, hallinto- tai rikosoikeudellinen vastuu. Kaikenlainen materiaalien jäljennös tai jakelu, mukaan lukien käännökset, on sallittua vain Kaspersky Labin kirjallisella luvalla. Tätä asiakirjaa ja siihen liittyviä kuvia voidaan käyttää vain yksinomaan informatiivisesti, ei-kaupallisesti tai henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Tätä asiakirjaa voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämän asiakirjan uusin versio on saatavilla Kaspersky Labin verkkosivustolta osoitteesta Kaspersky Lab ei ole vastuussa tässä asiakirjassa käytettyjen kolmansien osapuolten omistamien materiaalien sisällöstä, laadusta, asiaankuuluvuudesta tai oikeellisuudesta tai mahdollisista menetyksistä liittyen materiaalien käyttöön. Tähän asiakirjaan sisältyvät rekisteröidyt tavaramerkit ja palvelumerkit ovat niiden omistajiensa omaisuutta. Version päiväys: Kaspersky Lab ZAO. Kaikki oikeudet pidätetään. 2

3 SISÄLLYS KASPERSKY LAB - YHTIÖN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS... 5 TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA Tässä asiakirjassa Asiakirjamerkinnät LISÄTIETOLÄHTEET Itsenäisen tiedonhankinnan lähteitä Keskusteleminen Kaspersky Lab -sovelluksista verkkofoorumilla Yhteydenotto myyntiosastoomme Yhteydenotto dokumentaation kehitysryhmään KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY LAITTEISTO- JA OHJELMISTOVAATIMUKSET SOVELLUKSEN ASENNUS Vaihe 1. Sovelluksen uudemman version löytäminen Vaihe 2. Asennuksen vaatimusten täyttymisen varmistaminen Vaihe 3. Valitse asennustyyppi Vaihe 4. Tutustuminen käyttöoikeussopimukseen Vaihe 5. Kaspersky Security Network -tiedonkeruulauseke Vaihe 6. Kohdekansion valinta Vaihe 7. Muiden virustorjuntasovellusten etsiminen Vaihe 8. Microsoft Windowsin palomuurin poistaminen käytöstä Vaihe 9. Asennuksen valmisteleminen Vaihe 10. Asennus Vaihe 11. Sovelluksen aktivointi Vaihe 12. Tietojen vahvistus Vaihe 13. Aktivoinnin suorittaminen loppuun Vaihe 14. Sovelluksen käytön rajoittaminen Vaihe 15. Suojaustilan valinta Vaihe 16. Sovelluksen päivityksen määrittäminen Vaihe 17. Etsittävien uhkien valitseminen Vaihe 18. Järjestelmän analysointi Vaihe 19. Ohjatun määritystoiminnon viimeistely TYYPILLISTEN TEHTÄVIEN RATKAISU Miten sovelluksen tietokannat ja modulit päivitetään Miten suoritetaan tietokoneen kriittisten alueiden virustarkistus Miten suoritetaan tietokoneen täydellinen virustarkistus Miten suoritetaan toimiston tietokoneverkon suojaustason etätarkistus Miten rajoitetaan pääsyä Kaspersky Small Office Security -asetuksiin Sovellusasetusten siirtäminen toiselle tietokoneelle Miten toimia sovelluksen esittäessä ilmoituksia SOVELLUKSEN PALAUTUS Vaihe 1. Ohjatun asennustoiminnon käynnistysikkuna Vaihe 2. Sovelluksen palautus Vaihe 3. Sovelluksen palautuksen viimeistely

4 A S E N N U S O P A S Sovelluksen määritys palautuksen jälkeen SOVELLUKSEN POISTO Vaihe 1. Tietojen tallennus toistuvaan käyttöön Vaihe 2. Sovelluksen poiston vahvistaminen Vaihe 3. Sovelluksen poisto. Poiston viimeistely YHTEYDENOTTO TEKNISEEN TUKIPALVELUUN Oma Kaspersky-tili Tekninen tuki puhelimitse Järjestelmän tilaraportin luominen Seurantatiedoston luominen Datatiedostojen lähettäminen AVZ-komentosarjan suorittaminen KASPERSKY LAB

5 KASPERSKY LAB - YHTIÖN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN ILMOITUS KAIKILLE KÄYTTÄJILLE: LUKEKAA HUOLELLISESTI TÄMÄ OIKEUDELLINEN SOPIMUS ENNEN OHJELMISTON KÄYTÖN ALOITTAMISTA. NAPSAUTTAMALLA HYVÄKSY-PAINIKETTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN NÄYTÖSSÄ TAI SYÖTTÄMÄLLÄ VASTAAVAN/VASTAAVAT MERKIN/MERKIT SUOSTUTTE SITOUTUMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOIHIN. TÄMÄ TOIMENPIDE SYMBOLISOI ALLEKIRJOITUSTANNE, JA HYVÄKSYTTE SITOUMUKSENNE JA TULETTE TÄMÄN SOPIMUKSEN OSAKKAAKSI JA HYVÄKSYTTE, ETTÄ TÄMÄ SOPIMUS ON PAKOTTAVA KUTEN MIKÄ TAHANSA KIRJALLINEN NEUVOTELTU SOPIMUS, JONKA OLETTE ALLEKIRJOITTANUT. JOS ETTE HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN KAIKKIA EHTOJA, PERUUTTAKAA OHJELMISTON ASENNUS JA ÄLKÄÄ ASENTAKO OHJELMISTOA. MIKÄLI OHJELMISTON MUKANA SEURAA LISENSSISOPIMUS TAI SAMANKALTAINEN ASIAKIRJA, SENKALTAISESSA ASIAKIRJASSA SELITETYT OHJELMISTON KÄYTÖN EHDOT SYRJÄYTTÄVÄT TÄMÄNHETKISEN LISENSSISOPIMUKSEN. NAPSAUTETTUANNE HYVÄKSY-PAINIKETTA LISENSSISOPIMUKSEN NÄYTÖSSÄ TAI SYÖTETTYÄNNE VASTAAVAN/VASTAAVAT MERKIN/MERKIT TEILLÄ ON OIKEUS KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI. 1. Määritelmät 1.1. Ohjelmisto tarkoittaa ohjelmistoa mukaan lukien kaikki päivitykset ja samankaltaiset aineistot Oikeudenomistaja (kaikkien Ohjelmiston oikeuksien, joko yksinomaisten tai muunlaisten, omistaja) tarkoittaa Kaspersky Lab ZAO:ta, joka on Venäjän federaation lakien mukaisesti yhtiöitetty yritys Tietokone(eet) tarkoittaa laitteitoa (laitteistoja) mukaan lukien henkilökohtaiset tietokoneet, kannettavat tietokoneet, työasemat, kämmentietokoneet (PDA:t), "älypuhelimet", taskutietokoneet tai muut elektroniset laitteet, joita varten ohjelmisto suunniteltiin ja joihin ohjelmisto asennetaan ja/tai joissa ohjelmistoa käytetään Loppukäyttäjä (Te/Teidän) tarkoittaa henkilöä (henkilöitä), joka omaa käyttöään varten asentaa tai käyttää ohjelmistoa tai joka käyttää laillisesti ohjelmiston kopiota; tai, jos ohjelmisto noudetaan verkosta tai asennetaan järjestön (kuten työnanatajan) puolesta, "Te" tarkoittaa lisäksi järjestöä, johon ohjelmisto on noudettu tai asennettu, ja täten esitetään, että kyseinen järjestö omasta puolestaan on valtuuttanut sen henkilön, joka hyväksyy tämän sopimuksen niin toimimaan. Näissä tarkoituksissa käsite "järjestö" rajoituksetta käsittää minkä tahansa kumppanuuden, yhtiön, yhteisön, yhtymän, liiton, säätiön, yhteisyrityksen, rahaston, työntekijäjärjestön, rekisteröimättömän järjestön tai hallitusvallan Kumppani/kumppanit tarkoittaa järjestöjä tai henkilöä (henkilöitä), joka/jotka levittävät Ohjelmistoa Oikeudenomistajan sopimuksen ja lisenssin mukaisesti Päivitys (päivitykset) tarkoittaa kaikkia päivityksiä, muunnoksia, korjaustiedostoja, parannuksia, korjauksia, muunnelmia, kopioita, lisäyksiä tai huoltopaketteja jne Käyttöohje tarkoittaa käyttöohjetta, järjestelmänvalvojan opasta, viitekirjaa ja samankaltaisia selittäviä tai muita aineistoja. 2. Käyttöoikeuden myöntäminen 2.1. Teille on myönnetty ei-yksinomainen lisenssi varastoida, ladata, asentaa, suorittaa ja näyttää ("käyttää") Ohjelmistoa määritetyllä tietokonemäärällä Ohjelmistolla varustetun Tietokoneenne suojelun edesauttamiseksi vaaroilta, jotka on kuvattu Käyttöohjeessa kaikkien Käyttöohjeessa kuvattujen teknisten vaatimusten mukaisesti sekä tämän Sopimuksen ("Lisenssin") ehtojen mukaisesti, ja hyväksytte tämän Lisenssin: Koeversio. Mikäli olette saanut, ladannut ja/tai asentanut Ohjelmiston koeversion ja siten Teille on myönnetty Ohjelmiston arviointilisenssi, voitte käyttää Ohjelmistoa ainoastaan arviointitarkoituksiin ja ainoastaan yhden soveltuvan arviointijakson ajan alkuasennuksen päivämäärästä alkaen, jollei toisin mainita. 5

6 A S E N N U S O P A S Mikä tahansa Ohjelmiston käyttö muihin tarkoituksiin tai soveltuvan arviointijakson päättymisen jälkeen on ankarasti kielletty. Moniympäristöinen Ohjelmisto; monikielinen Ohjelmisto; kaksoismediaohjelmisto; monikopiot; kimput. Mikäli käytätte Ohjelmiston eri versioita tai Ohjelmiston eri kielijulkaisuja, mikäli saatte Ohjelmiston useille tiedotusvälineille, mikäli muulla tavoin saatte useita kopiota Ohjelmistosta tai mikäli saatte Ohjelmiston kimputettuna muiden ohjelmistojen kanssa, kaikilla Ohjelmiston versioilla varustettujen Tietokoneiden sallitun kokonaismäärän tulee vastata saamissanne lisensseissä määriteltyä tietokonemäärää, ja elleivät lisenssiehdot toisin määrittele, jokainen hankittu linsenssi oikeuttaa Teidät asentamaan ja käyttämään Ohjelmistoa lausekkeissa 2.2 ja 2.3 määritetyssä määrässä Tietokoneita Mikäli Ohjelmisto hankittiin fyysisellä medialla, Teillä on oikeus käyttää Ohjelmistoa Ohjelmistopaketissa määritetyn Tietokonemäärän suojaamiseksi Mikäli Ohjelmisto hankittiin Internetin kautta, Teillä on oikeus käyttää Ohjelmistoa Ohjelmiston Lisenssin hankintahetkellä määritetyn Tietokonemäärän suojaamiseksi Teillä on oikeus kopioda Ohjelmisto ainoastaan varmuuskopiointitarkoituksissa ja ainoastaan korvataksenne laillisesti omistetun kopion, jos sellainen kopio on kadotettu, tuhoutunut tai tulee käyttökelvottomaksi. Tätä varmuuskopiota ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen ja se täytyy tuhota, kun menetätte Ohjelmiston käyttöoikeuden tai kun Teidän lisenssinne umpeutuu tai on irtisanottu jostain muusta syystä pääasiallisen asuinmaanne tai Ohjelmiston käyttöpaikkanne maan voimassa olevan lainsäädännön mukaan Ohjelmiston aktivointihetkestä tai lisenssiavaintiedoston asentamisesta lähtien (lukuun ottamatta Ohjelmiston koeversiota) Teillä on oikeus saada seuraavat palvelut Ohjelmistopaketissa määritellyksi rajatuksi ajanjaksoksi (jos Ohjelmisto hankittiin fyysisellä medialla) tai hankkimisen aikana määritellyksi aikajaksoksi (jos Ohjelmisto hankittiin Internetin kautta): - Ohjelmiston päivitykset Internetin kautta koska ja kun Oikeudenomistaja julkaisee päivitykset verkkosivuillaan tai muiden verkkopalveluiden kautta. Kaikista mahdollisesti saamistanne Päivityksistä tulee osa Ohjelmistoa ja tämän Sopimuksen ehtojen alaisia; - Tekninen tuki Internetin kautta ja tekninen puhelintukilinja. 3. Aktivointi ja voimassaoloaika 3.1. Jos muuntelette Tietokonettanne tai teette muutoksia Tietokoneelle asennettuihin muiden toimittajien ohjelmistoihin, Oikeudenomistaja saattaa vaatia Teitä toistamaan Ohjelmiston aktivoinnin tai lisenssiavaintiedoston asentamisen. Oikeudenomistaja pidättää oikeuden kaikkien keinojen ja varmistustoimien käyttämiseen vahvistaakseen Tietokoneeseenne asennetun ja/tai siinä käytetyn Ohjelmiston kopion laillisuuden ja/tai lisenssin voimassaolon Jos Ohjelmisto hankittiin fyysisellä medialla, Ohjelmistoa voi käyttää paketissa määritetyn ajanjakson ajan, joka alkaa kun hyväksytte tämän Sopimuksen Jos Ohjelmisto hankittiin Internetin kautta, Ohjelmistoa voi käyttää hankintahetkellä määritetyn ajanjakson ajan hyväksyttyänne tämän Sopimuksen Teillä on oikeus käyttää Ohjelmiston koeversiota lausekkeessa 2.1 kuvatulla tavalla maksutta yhden soveltuvan arviointijakson ajan (30 päivää) alkaen Ohjelmiston aktivoinnista tämän Sopimuksen mukaisesti edellyttäen, että koeversio ei oikeuta Teitä Päivityksiin, Tekniseen tukeen Internetin kautta eikä teknisen puhelintukilinjan käyttöön Ohjelmiston käytön Lisenssinne rajoittuu lausekkeissa 3.2 ja 3.3 (soveltuvissa määrin) määritettyyn ajanjaksoon ja jäljellä olevan jakson voi nähdä Käyttöoppaassa kuvatuilla menettelyillä Jos olette hankkinut Ohjelmiston, jota aiotaan käyttää useammassa kuin yhdessä Tietokoneessa, Lisenssinne Ohjelmiston käyttöön rajoittuu ajanjaksoon, joka alkaa Ohjelmiston aktivointipäivämäärästä tai lisenssiavaintiedoston asentamispäivämäärästä ensimmäiselle Tietokoneelle Vaikuttamatta Oikeudenomistajalla mahdollisesti oleviin muihin laillisiin oikeuksiin, Oikeudenomistajalla on oikeus milloin tahansa Teille ilmoittamatta sanoa irti tämä Lisenssi palauttamatta ostohintaa tai ostohinnan osaa, jos Te rikotte jotain tämän Sopimuksen ehtoa Suostutte siihen, että Ohjelmistoa käyttäessänne ja mitä tahansa tämän Ohjelmiston käytön johdosta syntynyttä raporttia tai tietoa käyttäessänne, noudatatte kaikkia soveltuvia kansainvälisiä, kansallisia, osavaltion, alueellisia ja paikallisia lakeja ja säännöksiä mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, henkilötietosuoja-, tekijänoikeus-, vientisäännöstely- ja säädyttömyytä sääteleviin lakeihin Paitsi jos ei muutoin ole tässä sopimuksessa esitetty, ette saa siirtää tai luovuttaa tässä Sopimuksessa teille myönnettyjä oikeuksia tai mitään sen mukaisia velvoitteitanne. 6

7 S I S Ä L L Y S 4. Tekninen tuki 4.1. Tämän Sopimuksen lausekkeessa 2.5 kuvattu Tekninen tuki on Teidän käytettävissänne, kun viimeisin Ohjelmiston Päivitys on asennettu (paitsi Ohjelmiston koeversiossa). Teknisen tuen palvelu Teknisen tuen asiantuntijat voivat käyttää käyttäjän tietoja, jotka on määritelty Oma kaappi/oma Kaspersky -tilissä, vain käyttäjän pyyntöä käsitellessään. 5. Tietojen kerääminen 5.1. Suostumalla tämän Sopimuksen ehtoihin annat luvan luovuttaa tietoja Oikeuksienhaltijalle suoritettavissa olevista tiedostoista ja niiden tarkistussummista turvasuojatasosi parantamiseksi Turvatietoisuuden parantamiseksi uusista uhkista ja niiden lähteistä ja sinun turvasuojatason parantamiseksi Oikeuksienhaltija sinun luvallasi, joka on erityisesti vahvistettu Kaspersky Security Network Data Collection Statementissa, on nimenomaan oikeutettu saamaan sellaista tietoa. Voit deaktivoida Kaspersky Security Network -palvelun asennuksen yhteydessä. Voit myös joko aktivoida tai deaktivoida Kaspersky Security Network -palvelun milloin tahansa Ohjelmiston asetusten sivulta. Lisäksi myönnät ja hyväksyt, että Oikeuksienhaltijan hankkimia tietoja voidaan käyttää jäljittämään ja julkaisemaan raportteja turvariskitrendeistä Oikeuksienhaltijan yksinomaisella harkintavallalla. 5.3 Ohjelmisto ei prosessoi mitään henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa eikä yhdistä prosessoitavaa tietoa mihinkään henkilökohtaiseen tietoon Jos et halua Ohjelmiston kokoamaa tietoa lähetettäväksi Oikeuksienhaltijalle, älä aktivoi ja/tai deaktivoi Kaspersky Security Network -palvelua. 6. Rajoitukset 6.1. Te ette saa jäljitellä, kopioida, vuokrata, lainata, liisata, myydä, muuntaa, hajottaa tai takaisinmallintaa Ohjelmistoa tai purkaa sitä osiin tai luoda johdannaistöitä Ohjelmistosta tai sen osista, ainoana poikkeuksena on siirtämätön oikeus, jonka soveltuva lainsäädäntö myöntää Teille, ettekä saa muutoin pelkistää mitään Ohjelmiston osaa ihmisen luettavaan muotoon tai siirtää lisensioitua Ohjelmistoa tai mitään lisensioidun Ohjelmiston osaa, ettekä saa antaa kolmannen osapuolen näin tehdä, paitsi siinä laajuudessa kuin soveltuva laki kieltää nimenomaisesti edellisen rajoituksen. Ohjelmiston binäärikoodia tai sen alkuperää ei saa käyttää eikä sitä saa takaisinmallinta ohjelman omistuoikeussuojatun algoritmin uudelleenkehitystä varten. Oikeudenomistaja ja/tai sen toimittajat pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti ole myönnetty. Valtuuttamattoman Ohjelmiston käytön seurauksena on välitön ja automaattinen tämän Sopimuksen ja tässä myönnetyn Lisenssin irtisanominen sekä mahdollinen rikos- ja/tai siviilioikeudellinen syyte Teitä vastaan Te ette saa siirtää Ohjelmiston käytön oikeuksia kolmannelle osapuolelle Te ette saa antaa aktivointikoodia ja/tai lisenssiavaintiedostoa kolmannelle osapuolelle tai antaa kolmannen osapuolen käyttää aktivointikoodia ja/tai lisenssiavainta, jotka ovat Oikeudenomistajan luottamuksellista tietoa Te ette saa vuokrata, liisata tai lainata Ohjelmistoa kolmannelle osapuolelle Te ette saa käyttää Ohjelmistoa Käyttöoppaassa kuvattuun tunnistukseen, estämiseen tai uhkien käsittelyyn käytetyn datan tai ohjelmistojen luomiseen Avaintiedostonne saatetaan estää, jos Te rikotte yhtäkään tämän Sopimuksen ehtoa Jos käytätte Ohjelmiston koeversiota, teiilä ei ole oikeutta saada tämän Sopimuksen Lausekkessa 4 määriteltyä Teknistä tukea eikä Teillä ei ole oikeutta siirtää lisenssiä tai Ohjelmiston käytön oikeutta kolmannelle osapuolelle. 7. Rajoitettu takuu ja vastuunrajoitukset 7.1. Oikeudenomistaja takaa Ohjelmiston suorituskyvyn vastaavan oleellisesti määritelmiä ja kuvauksia, jotka löytyvät Käyttöoppaasta edellyttäen kuitenkin, että kyseinen rajoitettu takuu ei kata seuraavaa: (w) Tietokoneenne puutteellisuuksia ja vastaavaa oikeudenloukkausta, joista Oikeudenomistaja nimenomaisesti kieltää vastuun; (x) väärinkäytöstä johtuvat toimintahäiriöt, viottumat tai vaurioitumiset; väärinkäyttö; onnettomuus; laiminlyönti; väärin tehty asennus, huolto tai käyttö; varkaus; tahallinen tuhoaminen; ylivoimainen este; terroristien toimet, sähkökatkokset tai ylijännitteet; tapaturmat; muun osapuolen kuin oikeudenomistajan suorittamat valtuuttamattomat muutokset, muunnelmat tai korjaukset; tai muun kolmannen osapuolen tai Teidän toimenne tai aiheuttamanne asiat, jotka ovat Oikeudenomistajan kohtuullisen hallinnan ulkopuolisia; (y) mikä tahansa vika, jota ette ole ilmoittanut Oikeudenomistajalle 7

8 A S E N N U S O P A S mahdollisimman nopeasti vian ensin ilmaannuttua; ja (z) Tietokoneellenne asennettujen laitteisto- ja/tai ohjelmistokomponenttien aiheuttama yhteensopimattomuus Te ymmärrätte, hyväksytte ja suostutte siihen, että mikään ohjelmisto ei ole virheetön, ja että teitä on neuvottu tekemään Teille sopivalla tiheydellä ja varmuustasolla varmuuskopioita Tietokoneesta Oikeudenomistaja ei anna mitään takuita siitä, että Ohjelmisto tulee toimimaan oikein tässä Sopimuksessa tai Käyttöoppaassa kuvattuja ehtoja rikottaessa Oikeudenomistaja ei anna mitään takuita siitä, että Ohjelmisto tulee toimimaan oikein, jos ette säännöllisesti lataa tämän Sopimuksen lausekkeessa 2.5 määritettyjä Päivityksiä Oikeudenomistaja ei anna mitään takuita suojelusta Käyttöoppaassa kuvattuja uhkia vastaan sen jälkeen, kun tämän Sopimuksen lausekkeessa 3.2 tai 3.3 määritetty ajanjakso umpeutuu tai kun Ohjelmiston Lisenssi irtisanotaan syystä riippumatta OHJELMISTO ANNETAAN KÄYTTÖÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" JA OIKEUDENOMISTAJA EI KUVAA OHJELMISTON SUORITUSKYKYÄ TAI KÄYTTÖÄ EIKÄ ANNA SEN SUORITUSKYVYSTÄ TAI KÄYTÖSTÄ TAKEITA. OIKEUDENOMISTAJA JA SEN KUMPPANIT EIVÄT ANNA MITÄÄN (LAIN, YLEISEN SÄÄNNÖN, KÄYTÄNNÖN, KÄYTÖN TAI MUUN MUKAISIA ILMAISTUJA TAI IMPLISIITTISIÄ) TAKUITA, EHTOJA TAI ESITYKSIÄ MISTÄÄN ASIASTA, MUKAANLUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KAUPATTAVUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, INTEGRAATIOSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, PAITSI SEN MUKAISESTI KUIN TAKUUTA, EHTOA TAI ESITYSTÄ EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA SOVELTUVAN LAIN MUKAISESTI. OMAKSUTTE SUORITUSKYVYN KAIKKI VIAT JA KAIKEN RISKIN JA OTATTE VASTUUN OHJELMISTON VALITSEMISESTA TIETTYJEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI, JA OHJELMISTON ASENTAMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA OHJELMISTON AVULLA SAAVUTETUISTA TULOKSISTA. RAJOITTAMATTA EDELLÄ MAINITTUA EHTOA OIKEUDENOMISTAJA EI ESITÄ EIKÄ ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTO ON VIRHEETÖN TAI KESKEYTYKSETÖN TAI VIATON TAI ETTÄ OHJELMISTO TÄYTTÄÄ KAIKKI TAI MITKÄÄN VAATIMUKSENNE RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO NIISTÄ ILMOITETTU OIKEUDENOMISTAJALLE. 8. Poissulkeminen ja vastuun rajoittaminen 8.1. OIKEUDENOMISTAJAA TAI SEN TOIMITTAJIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA SOVELLETTAVISSA OLEVAN LAIN LAAJIMMAN MAHDOLLISEN TULKINNAN MUKAAN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANGAISTAVISTA, EPÄSUORISTA TAI MUISTA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAANLUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN RAHALLISIIN TAPPIOIHIN TAI LUOTTAMUKSELLISEN TAI MUUN TIEDON MENETYKSESTÄ JOHTUVIIN VAHINKOIHIN, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSEEN, YKSITYISYYDEN MENETYKSEEN, TIETOJEN TAI OHJELMISTOJEN KORRUPTOITUMISEEN, VAHINGOITTUMISEEN TAI MENETYKSEEN, VELVOLLISUUDEN TÄYTTÄMISESSÄ EPÄONNISTUMISEEN MUKAANLUKIEN LAILLISEN VELVOLLISUUDEN, HYVÄSSÄ USKOSSA TEHDYN TAI KOHTUULLISEN HUOLELLISESTI TEHDYN VELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTIIN, RAHALLISIIN TAPPIOIHIN, JA MIHINKÄÄN MUUHUN RAHALLISEEN TAI MUUHUN MENETYKSEEN), JOTKA LIITTYVÄT TAI OVAT SEURAUKSENA OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA TAI PALVELUJEN TAI TUEN, TIEDON, OHJELMISTON, VASTAAVAN SISÄLLÖN TARJOAMISESTA TAI TUESTA TAI NIIDEN TARJOAMATTA JÄTTÄMISESTÄ OHJELMISTON KAUTTA TAI OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ JUONTUEN TAI MUUTOIN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJEN ALAISUUDESTA TAI TÄHÄN SOPIMUKSEN LIITTYEN TAI JOHTUEN SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA TAI MISTÄ TAHANSA RIKKOMUKSESTA (MUKAANLUKIEN LAIMINLYÖNNIN, VÄÄRÄN ESITYKSEN, MINKÄ TAHANSA ANKARAN VASTUUN VELVOITTEEN TAI VELVOLLISUUDEN RIKKOMISEN), TAI MISTÄ TAHANSA LAILLISEN VELVOLLISUUDEN RIKKOMISESTA TAI MISTÄ TAHANSA OIKEUDENOMISTAJAN JA/TAI HÄNEN TOIMITTAJIENSA TAKUUN RIKKOMISESTA, SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ OIKEUDENOMISTAJALLE JA/TAI HÄNEN TOIMITTAJALLEEN ON ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. TE HYVÄKSYTTE, ETTÄ SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ OIKEUDENOMISTAJA JA/TAI HÄNEN TOIMITTAJANSA TODETAAN VASTUULLISIKSI, OIKEUDENOMISTAJAN JA/TAI HÄNEN TOIMITTAJIENSA VELVOLLISUUS RAJOITTUU OHJELMISTON HINTAAN. OIKEUDENOMISTAJAN JA/TAI HÄNEN TOIMITTAJIEN VASTUU EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA SUUREMPI KUIN OIKEUDENOMISTAJALLE TAI TOIMITTAJALLE MAKSETTU MAKSU (KUTEN SOVELLETTAVISSA). MIKÄÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN KOHTA EI SULJE POIS TAI RAJOITA MITÄÄNHENKILÖN KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA JOHTUVAA VAADETTA. LISÄKSI SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN JOTAIN VASTUUNRAJOITUSTA, POISSULKEMISTA TAI RAJOITUSTA EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISESTI, VAIN KYSEINEN VASTUUNRAJOITUS, POISSULKEMINEN TAI 8

9 S I S Ä L L Y S RAJOITUS EI SOVELLU JA TEITÄ JATKOSSAKIN SITOVAT KAIKKI JÄLJELLÄOLEVAT VASTUUNRAJOITUKSET, POISSULKEMISET JA RAJOITUKSET. 9. GNU ja muut kolmansien osapuolten Lisenssit 9.1. Ohjelmisto saattaa sisältää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat lisensioituja (tai alilisensioituja) käyttäjälle GNU General Public License (GPL) -lisenssin alaisena tai muilla samankaltaisten avoimien lähdekoodiohjelmien käyttöoikeuksilla, jotka sallivat käyttäjälle muun muassa oikeuden kopioda, muuttaa ja levittää tiettyjä ohjelmia, tai niiden osia, sekä päästä ohjelmien lähdekoodiin ("avoimen lähdekoodin ohjelma"). Jos sellaiset käyttöoikeussopimukset vaativat, että kaikkien ohjelmistojen, jotka jaellaan muille suoritettavassa binäärisessa muodossa, lähdekoodin tulee myös olla näiden käyttäjien saatavilla, lähdekoodi on saatavilla lähettämällä pyyntö sähköpostiosoitteeseen tai lähdekoodi toimitetaan Ohjelmiston mukana. Jos jonkin avoimen lähdekoodin ohjelman lisenssi vaatii, että Oikeudenomistaja antaa oikeuden avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöön, kopioimiseen tai muokkaamiseen, kyseiset oikeudet syrjäyttävät tässä määritellyt oikeudet ja rajoitukset. 10. Immateriaaliomistus Te suostutte siihen, että Ohjelmisto ja tekijyys, järjestelmät, ideat, käyttömenetelmät, dokumentaatio ja muu Ohjelmiston sisältämä tieto ovat Oikeudenomistajan ja tämän toimittajien omistusoikeudellista immateriaaliomaisuutta ja/tai arvokkaita liikesalaisuuksia, ja että Oikeudenomistaja ja sen kumppanit ovat Venäjän federaation, Euroopan Yhteisön sekä Yhdysvaltojen ja muiden maiden ja kansainvälisten sopimusten siiviili- ja rikoslailla, tekijänoikeuslailla, liikesalaisuudella, tavaramerkillä ja patentilla suojattuja, sen mukaan kuin soveltuu. Tämä Sopimus ei anna Teille minkäänlaisia oikeuksia immateriaaliomaisuuteen ml. Oikeudenomistajan ja/tai tämän toimittajien tavaramerkeihin tai palvelumerkkeihin (Tavaramerkit). Tavaramerkkien käyttö on sallittua vain Ohjelmiston avulla luodun tulosteen tunnistamiseksi hyväksytyn tavaramerkkikäytännön mukaisesti, johon kuuluu Tavaramerkin omistajan nimen näyttäminen. Tämänkaltainen Tavaramerkin käyttö ei anna teille minkäälaisia omistusoikeuksia kyseiseen Tavaramerkkiin. Oikeudenomistaja ja/tai sen toimittajat omistavat ja pitävät kaikki Ohjelmiston oikeudet, omistusoikeudet ja intressit mukaan lukien ja rajoittamatta kaikki Ohjelmiston virheenkorjaukset, parannukset, Päivitykset ja muut muunnokset, riippumatta siitä tekikö ne Oikeudenomistaja tai kolmas osapuoli, ja kaikki tekijänoikeudet, patentit, liikesalaisuudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet. Ohjelmiston hallussapito, asentaminen tai käyttö ei siirrä Teille mitään Ohjelmiston immateriaalioikeuksien omistusoikeutta ettekä Te tule saamaan mitään oikeuksia Ohjelmistoon paitsi sen mukaisesti mitä on nimeomaisesti esitetty tässä Sopimuksessa. Kaikkien tämän sopimuksen alaisten Ohjelmiston kopioiden tulee sisältää samat omistusta koskevat ilmoitukset, jotkä löytyvät Ohjelmistosta tai tulevat sen mukana. Paitsi miten tässä sopimuksessa esitetään, tämä sopimus ei myönnä teille mitään Ohjelmiston immateriaalioikeuksia ja Te suostutte siihen, että tässä sopimuksessa kuvattu tämän Sopimuksen alla myönnetty Lisenssi antaa Teille vain tämän Sopimuksen ehtojen mukaisen oikeuden rajoitettuun käyttöön. Oikeudenomistaja pitää itsellään kaikki oikeudet, joita ei Teille tässä nimenomaisesti ole myönnetty Suostutte olemaan muuntelematta Ohjelmistoa millään tavalla. Ohjelmiston kopioiden omistusoikeudellisia tiedotteita tai muita yksinoikeutta koskevia tiedotteita ei saa ottaa pois tai muunnella. 11. Hallitseva laki; välitysmenettely Tätä Sopimusta hallitsevat Venäjän federaation lait ja se tulkitaan niiden mukaisesti ilman viittausta lain sääntöjen ja periaatteiden ristiriitoihin. Tätä Sopimusta ei hallitse Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tavarakauppaa koskevista sopimuksista (CISG-kauppalaki) ja sen soveltaminen on nimenomaan poissuljettu. Venäjän federaation kauppakamarin tiloissa Moskovassa toimivan International Commercial Arbitration Court -järjestön tulee ratkaista tämän Sopimuksen ehtojen tulkinnasta tai soveltamisesta tai rikkomisesta syntyneet kiistat, jos kiistoja ei ratkaista suorien neuvotteluiden kautta. Välimiehen tekemän päätöksen tulee olla lopullinen ja molempia osapuolia sitova, ja päätös voidaan vahvistaa missä tahansa pätevän tuomiovallan tuomioistuimessa. Mikään tässä kappaleessa 10 ei estä osapuolta hakemasta tai saamasta oikeudenmukaista apua pätevän tuomiovallan tuomioistuimesta joko ennen sovinto-oikeudellista oikeudenkäyntiä, sen aikana tai sen jälkeen. 12. Oikeuteen haastamisen ajankohta Kumpikaan osapuoli ei voi nostaa tämän Sopimuksen alla tehdyistä tapahtumista ja niistä syntyneistä riidoista oikeustoimea sen muodosta riippumatta yhden (1) vuoden jälkeen siitä, kun kiistan aiheuttanut 9

10 A S E N N U S O P A S toiminto tapahtui tai sen huomattiin tapahtuneen. Immateriaalioikeuksien rikkomisesta saatetaan kuitenkin nostaa oikeushaaste sovellettavissa olevan lakisääteisen enimmäisajan sisällä. 13. Sopimus kokonaisuudessaan; ehtojen itsenäisyys; luopumislauseke Tämä Sopimus muodostaa koko sopimuksen Teidän ja Oikeudenomistajan välillä ja syrjäyttää muut aiemmat suulliset tai kirjalliset Ohjelmistoa tai tämän Sopimuksen asiasisältöä koskevat sopimukset, ehdotukset, tiedonannot tai mainonnat. Ilmoitatte, että olette lukenut tämän Sopimuksen, ymmärrätte sen ja hyväksytte sitoumuksenne sen ehtoihin. Mikäli jokin tämän Sopimuksen määräyksistä todetaan pätevän tuomiovallan oikeusistuimessa pätemättömäksi tai mitättömäksi, tai mistä syystä tahansa kokonaan tai osittain toteuttamattomissa olevaksi, kyseinen sääntö tullaan tarkemmin muotoilemaan sellaiseksi, että se on laillinen ja toteutettavissa, ja koko Sopimus ei muutu pätemättömäksi sen vuoksi ja Sopimuksen tasapaino säilyy täysin voimassa lain tai oikeudenmukaisuuden sallimassa enimmäislaajuudessa säilyttäen samalla alkuperäisen tarkoiutuksensa mahdollisimman suuressa määrin. Tässä sopimuksessa mainitusta säännöstä tai ehdosta luopuminen ei ole pätevä, ellei sitä anneta kirjallisesti teidän ja Oikeudenomistajan allekirjoituksella varustettuna, sillä edellytyksellä, että tämän Sopimuksen sääntöjen rikkomisesta vapauttaminen ei käsitä vapauttamista mistään aiemmasta, tämän hetkisestä tai myöhemmästä rikkomuksesta. Jos Oikeudenomistaja ei vaadi tai toimeenpane tämän sopimuksen säännön tai oikeuden suorittamista, sitä ei saa tulkita ehdoista tai oikeuksista vapauttamiseksi. 14. Oikeudenomistajan yhteystiedot Mikäli Teillä on tätä Sopimusta koskevia kysymyksiä tai jos haluatte ottaa yhteyttä Oikeudenomistajaan, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme: Kaspersky Lab ZAO, 10 build. 1, 1 st Volokolamsky Proezd Moscow, Russian Federation Puh: Faksi: Sähköposti: Verkkosivu: Kaspersky Lab ZAO. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmisto ja kaikki sen mukana tuleva dokumentaatio on tekijänoikeudellisesti suojattua ja tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä muiden immateriaalioikeuslakien ja -sopimusten suojaamaa. 10

11 TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA Tämä asiakirja on ohje Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- ja Kaspersky Small Office Security 2 for File Server -ohjelmistojen asentamiseen. Sekä Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- että Kaspersky Small Office Security 2 for File Server - ohjelmistojen perustoiminnot ovat identtiset. Erot Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- ja Kaspersky Small Office Security 2 for File Server -ohjelmistojen asennuksen ja suorittamisen välillä käsitellään kussakin oppaan osiossa. Oppaassa käytetään termejä "Kaspersky Small Office Security" ja "sovellus" viittaamaan sekä Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- että Kaspersky Small Office Security 2 for File Server -ohjelmistoihin. Sellaisten toimintojen tai toimenpiteiden kuvauksissa, jotka eroavat Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- ja Kaspersky Small Office Security 2 for File Server -ohjelmistojen asennuksessa, palautuksessa ja poistossa, ilmoitetaan tarvittaessa ohjelmiston koko nimi. Tämä asiakirja on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka asentavat ja määrittävät sovellusta ensimmäistä kertaa. Asennusta suorittavalla asiantuntijalla tulee olla kokemusta Microsoft Windows -järjestelmänvalvojana sekä taitoa ohjelmiston asennuksessa ja määrityksessä. Asiantuntijan tulee tutustua tähän oppaaseen ennen kuin yrittää asentaa sovellusta. Asiakirjan tarkoituksena on avustaa asiantuntijaa: asentamaan Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer henkilökohtaiseen tietokoneeseen ja tekemään sovelluksen alkuasetukset; asentamaan Kaspersky Small Office Security 2 for File Server tiedostopalvelimeen ja tekemään sovelluksen alkuasetukset; ratkaisemaan normaaleja käytön aikana esiintyviä kysymyksiä; palauttamaan sovellus vakavan virheen sattuessa; poistamaan sovellus henkilökohtaisesta tietokoneesta (tiedostopalvelimesta). TÄSSÄ OSIOSSA: Tässä asiakirjassa Asiakirjamerkinnät TÄSSÄ ASIAKIRJASSA Tämä asiakirja sisältää seuraavat osiot: Lisätietolähteet Tässä osiossa kuvataan sovellusta koskevat lisätietolähteet sekä internetresurssit, joissa voit keskustella sovelluksesta, jakaa ideoita, kysyä kysymyksiä ja saada vastauksia. Kaspersky Small Office Security 2 Tässä osiossa on lyhyt kuvaus Kaspersky Small Office Securityn tarkoituksesta ja päätoiminnoista. 11

12 A S E N N U S O P A S Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset Tässä osiossa on kuvaus laitteiston ja ohjelmiston ominaisuuksista, jotka vaaditaan Kaspersky Small Office Securityn asentamiseen tietokoneeseen. Sovelluksen asennus Tässä osiossa on kuvaus menettelytavasta, jolla sovellus asennetaan henkilökohtaiseen tietokoneeseen tai tiedostopalvelimeen. Tyypillisten tehtävien ratkaisu Tämä osio sisältää ohjeet perustehtäviin, jotka useimmat kayttäjät kohtaavat sovellusta käyttäessään. Sovelluksen palautus Tässä osiossa on ohjeita siihen, miten Kaspersky Small Office Security voidaan palauttaa, jos siinä tapahtuu vakava virhe. Sovelluksen poisto Tässä osiossa on kuvaus menettelystä, jolla sovellus poistetaan. Yhteydenotto tekniseen tukipalveluun Tämä osio sisältää suositukset koskien yhteydenottoa Kaspersky Labiin Omalta Kaspersky-tililtä Teknisen tukipalvelun verkkosivustossa sekä puhelimitse. ASIAKIRJAMERKINNÄT Tässä oppaassa käytetyt asiakirjamerkinnät on kuvattu alla olevassa taulukossa. Table 1. Asiakirjamerkinnät ESIMERKKITEKSTI Huomaa, että... On suositeltua käyttää... Esimerkki: ASIAKIRJAMERKINTÖJEN KUVAUS Varoitukset on korostettu punaisella ja ympäröity reunaviivoin. Varoitukset sisältävät tärkeitä tietoja, esimerkiksi tietokonetoimintoja, jotka ovat kriittisiä sen turvallisuudelle. Huomautukset on ympäröity reunaviivoin. Huomautukset sisältävät lisä- ja viitetietoja. Esimerkit on annettu osiossa keltaisella taustalla ja otsikon "Esimerkki" alla

13 T I E T O J A T Ä S T Ä O P P A A S T A ESIMERKKITEKSTI Päivitys tarkoittaa... ALT+F4 Ota käyttöön ohje Voit määrittää tehtäväaikataulun seuraavasti: ASIAKIRJAMERKINTÖJEN KUVAUS Uudet termit on merkitty kursiivilla. Näppäimistön merkkien nimet on lihavoitu ja kirjoitettu isoilla kirjaimilla. Merkkien nimet yhdessä plus-merkin kanssa ilmaisevat näppäinyhdistelmän käyttöä. Käyttöliittymän osien nimet, esimerkiksi syöttökentät, valikkokäskyt, painikkeet jne. on lihavoitu. Ohjeiden johdantoilmaisut on kursivoitu. Käskyrivillä tai näytöllä näkyvät viestit on kirjoitettu erityisellä kirjasintyypillä. <Tietokoneesi IP-osoite> Muuttujat on merkitty kulmasulkeisiin. Muuttujat korvataan aina vastaavilla arvoilla ja kulmasulkeet jätetään pois. 13

14 LISÄTIETOLÄHTEET Jos sinulla on kysymyksiä koskien Kaspersky Small Office Securityn valintaa, ostoa, asennusta tai käyttöä, käytössäsi on joukko tietolähteitä. Voit valita kysymyksen tärkeyden ja kiireellisyyden perusteella sopivimman tietolähteen. TÄSSÄ OSIOSSA: Itsenäisen tiedonhankinnan lähteitä Keskusteleminen Kaspersky Lab -sovelluksista verkkofoorumilla Yhteydenotto myyntiosastoomme Yhteydenotto dokumentaation kehitysryhmään ITSENÄISEN TIEDONHANKINNAN LÄHTEITÄ Kaspersky Lab tarjoaa seuraavat tietolähteet sovellukselle: sovellussivu Kaspersky Labin verkkosivustossa; sovellussivu teknisen tukipalvelun verkkosivuilla (tietokannassa); Pikatuen palvelusivu; ohjejärjestelmä. Sovellussivu Kaspersky Labin verkkosivustossa Tämä sivu (http://www.kaspersky.com/small_office_security) antaa sinulle yleistietoja sovelluksesta, sen ominaisuuksista ja vaihtoehdoista. Sovellussivu teknisen tukipalvelun verkkosivuilla (tietokannassa) Tältä sivulta (http://support.kaspersky.com/ksos) löydät teknisen tukipalvelun asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita. Nämä artikkelit sisältävät hyödyllisiä tietoja, suosituksia ja usein kysyttyjä kysymyksia sovelluksen ostosta, asennuksesta ja käytöstä. Ne on lajiteltu aiheen mukaan, esimerkiksi käyttöoikeuden hallinta, päivityksen määritys tai käyttövirheiden poisto. Artikkelit voivat antaa vastauksia kysymyksiin, jotka eivät koske vain tätä sovellusta, vaan myös muita Kaspersky Lab tuotteita. Artikkelit voivat myös sisältää teknisen tukipalvelun uutisia. Pikatukipalvelu Tältä palvelusivulta löydät sovellusta koskevien usein kysyttyjen kysymysten tietokannan vastauksineen. Palvelun käyttö vaatii internetyhteyden. Mene palvelusivulle napsauttamalla sovelluksen pääikkunassa Tuki-linkkiä ja sitten avautuvassa ikkunassa FastTrack-tuki-painiketta. Ohjejärjestelmä Sovelluksen asennuspaketti sisältää täydellisen ohjetiedoston ja pikaohjetiedoston. Se sisältää tietoa tietokoneen suojauksen hallinnasta (suojaustilan tarkastelemisesta, eri tietokonealueiden tarkistamisesta virusten varalta sekä muiden tehtävien suorittamisesta). Täydellinen ohje- ja pikaohjetiedosto tarjoaa tietoa kaikista sovelluksen komponenteista, luetteloista sekä asetusten ja niihin liittyvien tehtävien kuvauksen. 14

15 L I S Ä T I E T O L Ä H T E E T Voit avata ohjetiedoston napsauttamalla Ohje-painiketta vaadittavassa ikkunassa tai painamalla F1-näppäintä. KESKUSTELEMINEN KASPERSKY LAB -SOVELLUKSISTA VERKKOFOORUMILLA Jos kysymykseesi ei tarvita vastausta välittömästi, voit keskustella siitä Kaspersky Labin asiantuntijoiden sekä muiden käyttäjien kanssa foorumillamme os. Tässä foorumissa voit tarkastella nykyisiä aiheita, kirjoittaa kommentteja, luoda uusia aiheita ja käyttää hakukonetta. YHTEYDENOTTO MYYNTIOSASTOOMME Jos sinulla on kysyttävää Kaspersky Small Office Securityn valinnasta tai hankinnasta ja käyttöoikeuden jatkamisesta, voit ottaa yhteyttä myyntiosastoomme osoitteessa (http://www.kasperskylab.fi/kumppanit/). Voit lähettää kysymyksesi myyntiosastolle myös sähköpostitse os. YHTEYDENOTTO DOKUMENTAATION KEHITYSRYHMÄÄN Jos sinulla on dokumentaatiota koskevia kysymyksiä, olet löytänyt virheen tai haluat antaa palautetta, ota yhteys teknisen dokumentaation kehitysryhmään. Voit ottaa yhteyttä dokumentaation kehitystyöryhmään lähettämällä viestin osoitteeseen Kirjoita viestisi otsikoksi "Kaspersky Help Feedback: Kaspersky Small Office Security". 15

16 KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 Kaspersky Small Office Security 2 on ratkaisu pienille organisaatioille, joiden paikallisverkossa on enintään kymmenen tietokonetta. Kaspersky Small Office Security 2 suojaa tietokoneverkkoa viruksia ja muita uhkia vastaan. Kaspersky Small Office Security 2 koostuu kahdesta osasta: Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer asennetaan Microsoft Windows -käyttöjärjestelmällä toimiviin tietokoneisiin. Sovellus tarjoaa parhaan mahdollisen suojauksen tietokoneella oleville tiedoille, turvallisen internetin selailun, käytäntöjen joustavan määrityksen eri tietokoneen sekä internetin käyttäjille ja työkalut toimistoverkon tietokoneiden etähallintaan. Kaspersky Small Office Security 2 for File Server asennetaan Microsoft Windows -käyttöjärjestelmällä toimiviin tiedostopalvelimiin. Sovellus suojaa tietokoneella olevia tietoja ja tarjoaa työkalut toimistoverkon tietokoneiden etähallintaan. Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer ja Kaspersky Small Office Security 2 for File Server sisältyvät samaan asennuspakettiin. Sovelluksen asennuksen yhteydessä ohjattu asennustoiminto määrittää käyttöjärjestelmän tietojen perusteella, mikä sovellus tietokoneeseen tulee asentaa: Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer vai Kaspersky Small Office Security 2 for File Server. Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- ja Kaspersky Small Office Security 2 for File Server - ohjelmistojen komponentit ja toiminnot on kuvattu tarkemmin Kaspersky Small Office Security 2 -käyttöoppaassa. 16

17 LAITTEISTO- JA OHJELMISTOVAATIMUKSET Kaspersky Small Office Security -ohjelmiston käyttö edellyttää, että tietokone täyttää tässä osiossa määritetyt vähimmäisvaatimukset: Kaspersky Small Office Security 2 for File Server- ja Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer - ohjelmistojen yhteiset vaatimukset: 500 Mt vapaata kiintolevytilaa CD-ROM (jotta Kaspersky Small Office Security voidaan asentaa jakelu-cd-levyltä). Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi (sovelluksen tietokantojen ja ohjelmistomodulien päivitykseen internetin kautta). Microsoft Windows Installer 2.0. Hiiriosoitinlaite Internetyhteys Kaspersky Small Office Securityn aktivointia varten. Tiedostopalvelimen, johon Kaspersky Small Office Security 2 for File Server asennetaan, tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard: Vähintään Intel Pentium 1,4 GHz 64-bittinen (x64) tai kaksiytiminen 1,3 GHz suoritin (tai vastaava yhteensopiva suoritin). 512 Mt RAM. Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials ("Aurora"): Vähintään Intel Pentium 2 GHz 64-bit (x64) -suoritin (tai vastaava yhteensopiva suoritin). 4 Gt RAM. Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard ("SBS 7"): Vähintään Intel Pentium 2 GHz 64-bit (x64) -suoritin (tai vastaava yhteensopiva suoritin). 4 Gt RAM. Julkaisuhetkellä Kaspersky Small Office Security 2 ei tue Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials ("Aurora")- ja Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard ("SBS 7") -käyttöjärjestelmiä, koska Microsoft ei ole vielä virallisesti julkaissut niitä. Ajantasaista tietoa näiden käyttöjärjestelmien tuesta on Kaspersky Labin verkkosivuston sivulla Kaspersky Small Office Security (http://www.kaspersky.com/small_office_security). Tietokoneen, johon Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer asennetaan, tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2: 17

18 A S E N N U S O P A S Intel Pentium 300 MHz -suoritin tai uudempi (tai vastaava yhteensopiva suoritin). 256 Mt RAM. Microsoft Windows Vista Home Basic (32-bit / 64-bit, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Home Premium (32-bit / 64-bit, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Business (32-bit / 64-bit, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Enterprise (32-bit / 64-bit, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Ultimate (32-bit / 64-bit, Service Pack 2): Vähintään Intel Pentium 1 GHz 32-bit (x86) / 64-bit (x64) -suoritin (tai vastaava yhteensopiva suoritin). 1 Gt RAM. Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Ultimate: Vähintään Intel Pentium 1 GHz 32-bit (x86) / 64-bit (x64) -suoritin (tai vastaava yhteensopiva suoritin). 1 Gt RAM (32-bittisille järjestelmille); 2 Gt RAM (64-bittisille järjestelmille). 64-bittisten käyttöjärjestelmien rajoitukset: Turvallista suoritusta ei voi ottaa käyttöön Microsoft Windows XP (64-bit) -käyttöjärjestelmässä. Turvallinen suoritus -toiminnoissa on rajoituksia käytettäessä Microsoft Windows Vista (64-bit)- ja Microsoft Windows 7 (64- bit) -käyttöjärjestelmiä. Salasanahallinta ei toimi 64-bittisissä käyttöjärjestelmissä. 18

19 SOVELLUKSEN ASENNUS Kaspersky Small Office Security asennetaan tietokoneeseesi interaktiivisessa tilassa ohjatun asennustoiminnon avulla. Ohjatun asennustoiminnon suorittaminen henkilökohtaisessa tiedostossa asentaa Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer -ohjelmiston; tiedostopalvelimeen asennetaan Kaspersky Small Office Security 2 for File Server. Tässä osiossa olevat ohjeet koskevat sekä Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- että Kaspersky Small Office Security 2 for File Server -ohjelmiston asennusta. Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computerja Kaspersky Small Office Security 2 for File Server -ohjelmistojen asennuksen erot ovat minimaaliset. Erot on kuvattu erikseen jokaisessa ohjatun asennustoiminnon vaiheessa. Ohjattu asennustoiminto käsittää sarjan ikkunoita (eli vaiheita), joissa liikutaan käyttämällä painikkeita Edellinen ja Seuraava. Voit sulkea ohjatun toiminnon valmistumisen jälkeen napsauttamalla Valmis-painiketta. Voit keskeyttää ohjatun toiminnon milloin tahansa painamalla Peruuta-painiketta. On suositeltavaa sammuttaa kaikki käynnissä olevat sovellukset ennen asennuksen aloittamista. Kaspersky Small Office Securityn asentaminen tehdään suorittamalla asennustiedosto (tiedostopääte *.exe) tuotteen sisältävältä CD-levyltä. Kaspersky Small Office Security -ohjelmisto voidaan asentaa internetistä ladatulla asennuspaketilla samalla tavalla kuin asennuslevyltä. 19

20 A S E N N U S O P A S TÄSSÄ OSIOSSA: Vaihe 1. Sovelluksen uudemman version löytäminen Vaihe 2. Asennuksen vaatimusten täyttymisen varmistaminen Vaihe 3. Valitse asennustyyppi Vaihe 4. Tutustuminen käyttöoikeussopimukseen Vaihe 5. Kaspersky Security Network -tiedonkeruulauseke Vaihe 6. Kohdekansion valinta Vaihe 7. Muiden virustorjuntasovellusten etsiminen Vaihe 8. Microsoft Windowsin palomuurin poistaminen käytöstä Vaihe 9. Asennuksen valmisteleminen Vaihe 10. Asennus Vaihe 11. Sovelluksen aktivointi Vaihe 12. Tietojen vahvistus Vaihe 13. Aktivoinnin suorittaminen loppuun Vaihe 14. Sovelluksen käytön rajoittaminen Vaihe 15. Suojaustilan valinta Vaihe 16. Sovelluksen päivityksen määrittäminen Vaihe 17. Etsittävien uhkien valitseminen Vaihe 18. Järjestelmän analysointi Vaihe 19. Ohjatun määritystoiminnon viimeistely VAIHE 1. SOVELLUKSEN UUDEMMAN VERSION LÖYTÄMINEN Ennen asennusta asennusohjelma tarkistaa Kaspersky Labin päivityspalvelimilta, onko Kaspersky Small Office Securityn uudempi versio saatavana. Jos Kaspersky Labin päivityspalvelimilta ei löydy uudempaa tuoteversiota, nykyisen version ohjattu asennustoiminto käynnistetään. Jos päivityspalvelimilta löytyy Kaspersky Small Office Securityn uudempi versio, näet kehotteen, jossa pyydetään lataamaan ja asentamaan se tietokoneeseen. Suosittelemme asentamaan sovelluksen uuden version, sillä uudemmissa versioissa on enemmän parannuksia, jotka varmistavat tietokoneesi luotettavamman suojauksen. Jos peruutat uudemman version lataamisen, nykyisen version ohjattu asennustoiminto käynnistyy. Jos päätät asentaa uudemman version, tuotteen jakelutiedostot ladataan tietokoneeseesi ja uuden version Ohjattu Asennusohjelma käynnistetään automaattisesti. Tarkempi kuvaus uudemman version asennuksesta on sen dokumentaatiossa. 20

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haittaohjelmia vastaan. Alun perin palkitussa

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Kaspersky Anti-Virus 2012 Käyttöopas

Kaspersky Anti-Virus 2012 Käyttöopas Kaspersky Anti-Virus 2012 Käyttöopas SOVELLUSVERSIO: 12.0 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja on hyödyllinen ja tarjoaa vastaukset useimpiin esille tuleviin kysymyksiin.

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Smart Security suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta

Lisätiedot

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET NOD32 Antivirus suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta

Lisätiedot

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00 SCS Data Manager Julkaisutiedot Versio 3.00 Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Puhelin: +1-408-481-8000

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa.

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Käyttöopas Pika-asennusohje on takakannessa. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Toimi oikein: välitä ympäristöstä. Symantec on poistanut tästä ohjekirjasta

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa.

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Käyttöopas Pika-asennusohje on takakannessa. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Toimi oikein: välitä ympäristöstä. Symantec on poistanut tästä ohjekirjasta

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

Norton AntiVirus Online -käyttöopas

Norton AntiVirus Online -käyttöopas Käyttöopas Norton AntiVirus Online -käyttöopas Tässä oppaassa kuvailtu ohjelmisto on varustettu lisenssisopimuksella, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sopimusehtojen mukaisesti. Käyttöoppaan versio 15,0

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö 24.11.15 rev. 2 Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö Yleistä Mastercam on käyttänyt aina suojauspalikkaan sidottuja lisenssejä. Ne ovat suhteellisen helppokäyttöisiä ja lisenssin siirtämiseen ei tarvita

Lisätiedot

Microsoft Kinect for Windows

Microsoft Kinect for Windows Microsoft Kinect for Windows Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä.

Lisätiedot

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan.

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Dell SupportAssist tietokoneille ja tableteille Käyttöopas

Dell SupportAssist tietokoneille ja tableteille Käyttöopas Dell SupportAssist tietokoneille ja tableteille Käyttöopas Huomautukset, varoitukset ja vaarat HUOMAUTUS: HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin. VAROITUS:

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöohjeet Sovellussivusto

Käyttöohjeet Sovellussivusto Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

Anvia Varmuuskopiointi 2.3. Usein kysytyt kysymykset. www.anvia.fi/varmuuskopiointi varmuuskopiointi.anvianet.fi

Anvia Varmuuskopiointi 2.3. Usein kysytyt kysymykset. www.anvia.fi/varmuuskopiointi varmuuskopiointi.anvianet.fi Anvia Varmuuskopiointi 2.3 Usein kysytyt kysymykset Ennen asennusta... 4 Toimiiko Anvia Varmuuskopiointi, jos tietokoneeseen on asennettu muita varmuuskopiointiohjelmia?... 4 Onko kaksi verkkovarmuuskopiointiohjelmaa

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security Kaspersky Internet Security Käyttöopas S O V E L L US V E RS IO : 1 4. 0 Arvoisa käyttäjä, Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja auttaa sinua työssäsi ja tarjoaa vastauksia tätä ohjelmistoa

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

https://mazda-eu.naviextras.com/shop/portal - linkki josta Navigaation päivittäminen ja lisäpalveluiden hankinta hoidetaan

https://mazda-eu.naviextras.com/shop/portal - linkki josta Navigaation päivittäminen ja lisäpalveluiden hankinta hoidetaan TEE NÄIN -OPAS: Näin asennetaan Mazda Toolbox KÄYTTÖOPAS: Miten asennetaan Mazda Toolbox? OSX:lle (Mac) TEE NÄIN -OPAS: Näin aloitetaan työkaluohjelman Mazda Toolbox. TEE NÄIN -OPAS: Näin tunnistetaan

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LUKEKAA TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS ( LISENSSISOPIMUS ) HUOLELLISESTI. VALITSEMALLA HYVÄKSYN TAI RYHTYMÄLLÄ LATAAMAAN, ALOITTAMALLA ASENTAMAAN,

Lisätiedot

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security Kaspersky Internet Security Käyttöopas Sovellus versio: 16.0 Ylläpitojulkaisu 1 Arvoisa käyttäjä Kiitos tuottemme valinnasta. Toivomme, että asiakirja auttaa sinua työssäsi ja tarjoaa vastauksia tähän

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Pidä tiedostot aina ulottuvilla

Pidä tiedostot aina ulottuvilla KÄYTÄ PILVIPALVELUA: 7 Gt ILMAISTA LEVYTILAA TIEDOSTOILLE Pidä tiedostot aina ulottuvilla TIETOJA Luo Microsoft-tili ja ota käyttöön SkyDrive-palvelu. TÄTÄ TARVITSET Internet-yhteys TARVITTAVA AIKA 0 minuuttia

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

-versiot) Mozilla Firefox Safari Chrome. selaimista. Windows. Windows. Vista. Windows

-versiot) Mozilla Firefox Safari Chrome. selaimista. Windows. Windows. Vista. Windows F-Secure Online Backup - Tekniikkaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia MITÄ KÄYTTÖJÄRJESTELMIÄ F-SECURE ONLINE BACKUP TUKEE? Tuetut käyttöjärjestelmät: Microsoft XP, 32-bittinen: Home- ja Professional-versiot

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot