Kaspersky Small Office Security 2 Asennusopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaspersky Small Office Security 2 Asennusopas"

Transkriptio

1 Kaspersky Small Office Security 2 Asennusopas SOVELLUSVERSIO: 9.1

2 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja on hyödyllinen ja tarjoaa vastaukset useimpiin esille tuleviin kysymyksiin. Varoitus! Tämä asiakirja on Kaspersky Lab ZAO:n omaisuutta (viitataan myös nimellä Kaspersky Lab): kaikki oikeudet tähän asiakirjaan ovat Venäjän federaation tekijänoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten alaisia. Tämän asiakirjan tai sen osien laittomasta jäljentämisestä tai jakelusta seuraa sovellettavan lain mukainen siviili-, hallinto- tai rikosoikeudellinen vastuu. Kaikenlainen materiaalien jäljennös tai jakelu, mukaan lukien käännökset, on sallittua vain Kaspersky Labin kirjallisella luvalla. Tätä asiakirjaa ja siihen liittyviä kuvia voidaan käyttää vain yksinomaan informatiivisesti, ei-kaupallisesti tai henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Tätä asiakirjaa voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämän asiakirjan uusin versio on saatavilla Kaspersky Labin verkkosivustolta osoitteesta Kaspersky Lab ei ole vastuussa tässä asiakirjassa käytettyjen kolmansien osapuolten omistamien materiaalien sisällöstä, laadusta, asiaankuuluvuudesta tai oikeellisuudesta tai mahdollisista menetyksistä liittyen materiaalien käyttöön. Tähän asiakirjaan sisältyvät rekisteröidyt tavaramerkit ja palvelumerkit ovat niiden omistajiensa omaisuutta. Version päiväys: Kaspersky Lab ZAO. Kaikki oikeudet pidätetään. 2

3 SISÄLLYS KASPERSKY LAB - YHTIÖN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS... 5 TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA Tässä asiakirjassa Asiakirjamerkinnät LISÄTIETOLÄHTEET Itsenäisen tiedonhankinnan lähteitä Keskusteleminen Kaspersky Lab -sovelluksista verkkofoorumilla Yhteydenotto myyntiosastoomme Yhteydenotto dokumentaation kehitysryhmään KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY LAITTEISTO- JA OHJELMISTOVAATIMUKSET SOVELLUKSEN ASENNUS Vaihe 1. Sovelluksen uudemman version löytäminen Vaihe 2. Asennuksen vaatimusten täyttymisen varmistaminen Vaihe 3. Valitse asennustyyppi Vaihe 4. Tutustuminen käyttöoikeussopimukseen Vaihe 5. Kaspersky Security Network -tiedonkeruulauseke Vaihe 6. Kohdekansion valinta Vaihe 7. Muiden virustorjuntasovellusten etsiminen Vaihe 8. Microsoft Windowsin palomuurin poistaminen käytöstä Vaihe 9. Asennuksen valmisteleminen Vaihe 10. Asennus Vaihe 11. Sovelluksen aktivointi Vaihe 12. Tietojen vahvistus Vaihe 13. Aktivoinnin suorittaminen loppuun Vaihe 14. Sovelluksen käytön rajoittaminen Vaihe 15. Suojaustilan valinta Vaihe 16. Sovelluksen päivityksen määrittäminen Vaihe 17. Etsittävien uhkien valitseminen Vaihe 18. Järjestelmän analysointi Vaihe 19. Ohjatun määritystoiminnon viimeistely TYYPILLISTEN TEHTÄVIEN RATKAISU Miten sovelluksen tietokannat ja modulit päivitetään Miten suoritetaan tietokoneen kriittisten alueiden virustarkistus Miten suoritetaan tietokoneen täydellinen virustarkistus Miten suoritetaan toimiston tietokoneverkon suojaustason etätarkistus Miten rajoitetaan pääsyä Kaspersky Small Office Security -asetuksiin Sovellusasetusten siirtäminen toiselle tietokoneelle Miten toimia sovelluksen esittäessä ilmoituksia SOVELLUKSEN PALAUTUS Vaihe 1. Ohjatun asennustoiminnon käynnistysikkuna Vaihe 2. Sovelluksen palautus Vaihe 3. Sovelluksen palautuksen viimeistely

4 A S E N N U S O P A S Sovelluksen määritys palautuksen jälkeen SOVELLUKSEN POISTO Vaihe 1. Tietojen tallennus toistuvaan käyttöön Vaihe 2. Sovelluksen poiston vahvistaminen Vaihe 3. Sovelluksen poisto. Poiston viimeistely YHTEYDENOTTO TEKNISEEN TUKIPALVELUUN Oma Kaspersky-tili Tekninen tuki puhelimitse Järjestelmän tilaraportin luominen Seurantatiedoston luominen Datatiedostojen lähettäminen AVZ-komentosarjan suorittaminen KASPERSKY LAB

5 KASPERSKY LAB - YHTIÖN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN ILMOITUS KAIKILLE KÄYTTÄJILLE: LUKEKAA HUOLELLISESTI TÄMÄ OIKEUDELLINEN SOPIMUS ENNEN OHJELMISTON KÄYTÖN ALOITTAMISTA. NAPSAUTTAMALLA HYVÄKSY-PAINIKETTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN NÄYTÖSSÄ TAI SYÖTTÄMÄLLÄ VASTAAVAN/VASTAAVAT MERKIN/MERKIT SUOSTUTTE SITOUTUMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOIHIN. TÄMÄ TOIMENPIDE SYMBOLISOI ALLEKIRJOITUSTANNE, JA HYVÄKSYTTE SITOUMUKSENNE JA TULETTE TÄMÄN SOPIMUKSEN OSAKKAAKSI JA HYVÄKSYTTE, ETTÄ TÄMÄ SOPIMUS ON PAKOTTAVA KUTEN MIKÄ TAHANSA KIRJALLINEN NEUVOTELTU SOPIMUS, JONKA OLETTE ALLEKIRJOITTANUT. JOS ETTE HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN KAIKKIA EHTOJA, PERUUTTAKAA OHJELMISTON ASENNUS JA ÄLKÄÄ ASENTAKO OHJELMISTOA. MIKÄLI OHJELMISTON MUKANA SEURAA LISENSSISOPIMUS TAI SAMANKALTAINEN ASIAKIRJA, SENKALTAISESSA ASIAKIRJASSA SELITETYT OHJELMISTON KÄYTÖN EHDOT SYRJÄYTTÄVÄT TÄMÄNHETKISEN LISENSSISOPIMUKSEN. NAPSAUTETTUANNE HYVÄKSY-PAINIKETTA LISENSSISOPIMUKSEN NÄYTÖSSÄ TAI SYÖTETTYÄNNE VASTAAVAN/VASTAAVAT MERKIN/MERKIT TEILLÄ ON OIKEUS KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI. 1. Määritelmät 1.1. Ohjelmisto tarkoittaa ohjelmistoa mukaan lukien kaikki päivitykset ja samankaltaiset aineistot Oikeudenomistaja (kaikkien Ohjelmiston oikeuksien, joko yksinomaisten tai muunlaisten, omistaja) tarkoittaa Kaspersky Lab ZAO:ta, joka on Venäjän federaation lakien mukaisesti yhtiöitetty yritys Tietokone(eet) tarkoittaa laitteitoa (laitteistoja) mukaan lukien henkilökohtaiset tietokoneet, kannettavat tietokoneet, työasemat, kämmentietokoneet (PDA:t), "älypuhelimet", taskutietokoneet tai muut elektroniset laitteet, joita varten ohjelmisto suunniteltiin ja joihin ohjelmisto asennetaan ja/tai joissa ohjelmistoa käytetään Loppukäyttäjä (Te/Teidän) tarkoittaa henkilöä (henkilöitä), joka omaa käyttöään varten asentaa tai käyttää ohjelmistoa tai joka käyttää laillisesti ohjelmiston kopiota; tai, jos ohjelmisto noudetaan verkosta tai asennetaan järjestön (kuten työnanatajan) puolesta, "Te" tarkoittaa lisäksi järjestöä, johon ohjelmisto on noudettu tai asennettu, ja täten esitetään, että kyseinen järjestö omasta puolestaan on valtuuttanut sen henkilön, joka hyväksyy tämän sopimuksen niin toimimaan. Näissä tarkoituksissa käsite "järjestö" rajoituksetta käsittää minkä tahansa kumppanuuden, yhtiön, yhteisön, yhtymän, liiton, säätiön, yhteisyrityksen, rahaston, työntekijäjärjestön, rekisteröimättömän järjestön tai hallitusvallan Kumppani/kumppanit tarkoittaa järjestöjä tai henkilöä (henkilöitä), joka/jotka levittävät Ohjelmistoa Oikeudenomistajan sopimuksen ja lisenssin mukaisesti Päivitys (päivitykset) tarkoittaa kaikkia päivityksiä, muunnoksia, korjaustiedostoja, parannuksia, korjauksia, muunnelmia, kopioita, lisäyksiä tai huoltopaketteja jne Käyttöohje tarkoittaa käyttöohjetta, järjestelmänvalvojan opasta, viitekirjaa ja samankaltaisia selittäviä tai muita aineistoja. 2. Käyttöoikeuden myöntäminen 2.1. Teille on myönnetty ei-yksinomainen lisenssi varastoida, ladata, asentaa, suorittaa ja näyttää ("käyttää") Ohjelmistoa määritetyllä tietokonemäärällä Ohjelmistolla varustetun Tietokoneenne suojelun edesauttamiseksi vaaroilta, jotka on kuvattu Käyttöohjeessa kaikkien Käyttöohjeessa kuvattujen teknisten vaatimusten mukaisesti sekä tämän Sopimuksen ("Lisenssin") ehtojen mukaisesti, ja hyväksytte tämän Lisenssin: Koeversio. Mikäli olette saanut, ladannut ja/tai asentanut Ohjelmiston koeversion ja siten Teille on myönnetty Ohjelmiston arviointilisenssi, voitte käyttää Ohjelmistoa ainoastaan arviointitarkoituksiin ja ainoastaan yhden soveltuvan arviointijakson ajan alkuasennuksen päivämäärästä alkaen, jollei toisin mainita. 5

6 A S E N N U S O P A S Mikä tahansa Ohjelmiston käyttö muihin tarkoituksiin tai soveltuvan arviointijakson päättymisen jälkeen on ankarasti kielletty. Moniympäristöinen Ohjelmisto; monikielinen Ohjelmisto; kaksoismediaohjelmisto; monikopiot; kimput. Mikäli käytätte Ohjelmiston eri versioita tai Ohjelmiston eri kielijulkaisuja, mikäli saatte Ohjelmiston useille tiedotusvälineille, mikäli muulla tavoin saatte useita kopiota Ohjelmistosta tai mikäli saatte Ohjelmiston kimputettuna muiden ohjelmistojen kanssa, kaikilla Ohjelmiston versioilla varustettujen Tietokoneiden sallitun kokonaismäärän tulee vastata saamissanne lisensseissä määriteltyä tietokonemäärää, ja elleivät lisenssiehdot toisin määrittele, jokainen hankittu linsenssi oikeuttaa Teidät asentamaan ja käyttämään Ohjelmistoa lausekkeissa 2.2 ja 2.3 määritetyssä määrässä Tietokoneita Mikäli Ohjelmisto hankittiin fyysisellä medialla, Teillä on oikeus käyttää Ohjelmistoa Ohjelmistopaketissa määritetyn Tietokonemäärän suojaamiseksi Mikäli Ohjelmisto hankittiin Internetin kautta, Teillä on oikeus käyttää Ohjelmistoa Ohjelmiston Lisenssin hankintahetkellä määritetyn Tietokonemäärän suojaamiseksi Teillä on oikeus kopioda Ohjelmisto ainoastaan varmuuskopiointitarkoituksissa ja ainoastaan korvataksenne laillisesti omistetun kopion, jos sellainen kopio on kadotettu, tuhoutunut tai tulee käyttökelvottomaksi. Tätä varmuuskopiota ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen ja se täytyy tuhota, kun menetätte Ohjelmiston käyttöoikeuden tai kun Teidän lisenssinne umpeutuu tai on irtisanottu jostain muusta syystä pääasiallisen asuinmaanne tai Ohjelmiston käyttöpaikkanne maan voimassa olevan lainsäädännön mukaan Ohjelmiston aktivointihetkestä tai lisenssiavaintiedoston asentamisesta lähtien (lukuun ottamatta Ohjelmiston koeversiota) Teillä on oikeus saada seuraavat palvelut Ohjelmistopaketissa määritellyksi rajatuksi ajanjaksoksi (jos Ohjelmisto hankittiin fyysisellä medialla) tai hankkimisen aikana määritellyksi aikajaksoksi (jos Ohjelmisto hankittiin Internetin kautta): - Ohjelmiston päivitykset Internetin kautta koska ja kun Oikeudenomistaja julkaisee päivitykset verkkosivuillaan tai muiden verkkopalveluiden kautta. Kaikista mahdollisesti saamistanne Päivityksistä tulee osa Ohjelmistoa ja tämän Sopimuksen ehtojen alaisia; - Tekninen tuki Internetin kautta ja tekninen puhelintukilinja. 3. Aktivointi ja voimassaoloaika 3.1. Jos muuntelette Tietokonettanne tai teette muutoksia Tietokoneelle asennettuihin muiden toimittajien ohjelmistoihin, Oikeudenomistaja saattaa vaatia Teitä toistamaan Ohjelmiston aktivoinnin tai lisenssiavaintiedoston asentamisen. Oikeudenomistaja pidättää oikeuden kaikkien keinojen ja varmistustoimien käyttämiseen vahvistaakseen Tietokoneeseenne asennetun ja/tai siinä käytetyn Ohjelmiston kopion laillisuuden ja/tai lisenssin voimassaolon Jos Ohjelmisto hankittiin fyysisellä medialla, Ohjelmistoa voi käyttää paketissa määritetyn ajanjakson ajan, joka alkaa kun hyväksytte tämän Sopimuksen Jos Ohjelmisto hankittiin Internetin kautta, Ohjelmistoa voi käyttää hankintahetkellä määritetyn ajanjakson ajan hyväksyttyänne tämän Sopimuksen Teillä on oikeus käyttää Ohjelmiston koeversiota lausekkeessa 2.1 kuvatulla tavalla maksutta yhden soveltuvan arviointijakson ajan (30 päivää) alkaen Ohjelmiston aktivoinnista tämän Sopimuksen mukaisesti edellyttäen, että koeversio ei oikeuta Teitä Päivityksiin, Tekniseen tukeen Internetin kautta eikä teknisen puhelintukilinjan käyttöön Ohjelmiston käytön Lisenssinne rajoittuu lausekkeissa 3.2 ja 3.3 (soveltuvissa määrin) määritettyyn ajanjaksoon ja jäljellä olevan jakson voi nähdä Käyttöoppaassa kuvatuilla menettelyillä Jos olette hankkinut Ohjelmiston, jota aiotaan käyttää useammassa kuin yhdessä Tietokoneessa, Lisenssinne Ohjelmiston käyttöön rajoittuu ajanjaksoon, joka alkaa Ohjelmiston aktivointipäivämäärästä tai lisenssiavaintiedoston asentamispäivämäärästä ensimmäiselle Tietokoneelle Vaikuttamatta Oikeudenomistajalla mahdollisesti oleviin muihin laillisiin oikeuksiin, Oikeudenomistajalla on oikeus milloin tahansa Teille ilmoittamatta sanoa irti tämä Lisenssi palauttamatta ostohintaa tai ostohinnan osaa, jos Te rikotte jotain tämän Sopimuksen ehtoa Suostutte siihen, että Ohjelmistoa käyttäessänne ja mitä tahansa tämän Ohjelmiston käytön johdosta syntynyttä raporttia tai tietoa käyttäessänne, noudatatte kaikkia soveltuvia kansainvälisiä, kansallisia, osavaltion, alueellisia ja paikallisia lakeja ja säännöksiä mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, henkilötietosuoja-, tekijänoikeus-, vientisäännöstely- ja säädyttömyytä sääteleviin lakeihin Paitsi jos ei muutoin ole tässä sopimuksessa esitetty, ette saa siirtää tai luovuttaa tässä Sopimuksessa teille myönnettyjä oikeuksia tai mitään sen mukaisia velvoitteitanne. 6

7 S I S Ä L L Y S 4. Tekninen tuki 4.1. Tämän Sopimuksen lausekkeessa 2.5 kuvattu Tekninen tuki on Teidän käytettävissänne, kun viimeisin Ohjelmiston Päivitys on asennettu (paitsi Ohjelmiston koeversiossa). Teknisen tuen palvelu Teknisen tuen asiantuntijat voivat käyttää käyttäjän tietoja, jotka on määritelty Oma kaappi/oma Kaspersky -tilissä, vain käyttäjän pyyntöä käsitellessään. 5. Tietojen kerääminen 5.1. Suostumalla tämän Sopimuksen ehtoihin annat luvan luovuttaa tietoja Oikeuksienhaltijalle suoritettavissa olevista tiedostoista ja niiden tarkistussummista turvasuojatasosi parantamiseksi Turvatietoisuuden parantamiseksi uusista uhkista ja niiden lähteistä ja sinun turvasuojatason parantamiseksi Oikeuksienhaltija sinun luvallasi, joka on erityisesti vahvistettu Kaspersky Security Network Data Collection Statementissa, on nimenomaan oikeutettu saamaan sellaista tietoa. Voit deaktivoida Kaspersky Security Network -palvelun asennuksen yhteydessä. Voit myös joko aktivoida tai deaktivoida Kaspersky Security Network -palvelun milloin tahansa Ohjelmiston asetusten sivulta. Lisäksi myönnät ja hyväksyt, että Oikeuksienhaltijan hankkimia tietoja voidaan käyttää jäljittämään ja julkaisemaan raportteja turvariskitrendeistä Oikeuksienhaltijan yksinomaisella harkintavallalla. 5.3 Ohjelmisto ei prosessoi mitään henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa eikä yhdistä prosessoitavaa tietoa mihinkään henkilökohtaiseen tietoon Jos et halua Ohjelmiston kokoamaa tietoa lähetettäväksi Oikeuksienhaltijalle, älä aktivoi ja/tai deaktivoi Kaspersky Security Network -palvelua. 6. Rajoitukset 6.1. Te ette saa jäljitellä, kopioida, vuokrata, lainata, liisata, myydä, muuntaa, hajottaa tai takaisinmallintaa Ohjelmistoa tai purkaa sitä osiin tai luoda johdannaistöitä Ohjelmistosta tai sen osista, ainoana poikkeuksena on siirtämätön oikeus, jonka soveltuva lainsäädäntö myöntää Teille, ettekä saa muutoin pelkistää mitään Ohjelmiston osaa ihmisen luettavaan muotoon tai siirtää lisensioitua Ohjelmistoa tai mitään lisensioidun Ohjelmiston osaa, ettekä saa antaa kolmannen osapuolen näin tehdä, paitsi siinä laajuudessa kuin soveltuva laki kieltää nimenomaisesti edellisen rajoituksen. Ohjelmiston binäärikoodia tai sen alkuperää ei saa käyttää eikä sitä saa takaisinmallinta ohjelman omistuoikeussuojatun algoritmin uudelleenkehitystä varten. Oikeudenomistaja ja/tai sen toimittajat pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti ole myönnetty. Valtuuttamattoman Ohjelmiston käytön seurauksena on välitön ja automaattinen tämän Sopimuksen ja tässä myönnetyn Lisenssin irtisanominen sekä mahdollinen rikos- ja/tai siviilioikeudellinen syyte Teitä vastaan Te ette saa siirtää Ohjelmiston käytön oikeuksia kolmannelle osapuolelle Te ette saa antaa aktivointikoodia ja/tai lisenssiavaintiedostoa kolmannelle osapuolelle tai antaa kolmannen osapuolen käyttää aktivointikoodia ja/tai lisenssiavainta, jotka ovat Oikeudenomistajan luottamuksellista tietoa Te ette saa vuokrata, liisata tai lainata Ohjelmistoa kolmannelle osapuolelle Te ette saa käyttää Ohjelmistoa Käyttöoppaassa kuvattuun tunnistukseen, estämiseen tai uhkien käsittelyyn käytetyn datan tai ohjelmistojen luomiseen Avaintiedostonne saatetaan estää, jos Te rikotte yhtäkään tämän Sopimuksen ehtoa Jos käytätte Ohjelmiston koeversiota, teiilä ei ole oikeutta saada tämän Sopimuksen Lausekkessa 4 määriteltyä Teknistä tukea eikä Teillä ei ole oikeutta siirtää lisenssiä tai Ohjelmiston käytön oikeutta kolmannelle osapuolelle. 7. Rajoitettu takuu ja vastuunrajoitukset 7.1. Oikeudenomistaja takaa Ohjelmiston suorituskyvyn vastaavan oleellisesti määritelmiä ja kuvauksia, jotka löytyvät Käyttöoppaasta edellyttäen kuitenkin, että kyseinen rajoitettu takuu ei kata seuraavaa: (w) Tietokoneenne puutteellisuuksia ja vastaavaa oikeudenloukkausta, joista Oikeudenomistaja nimenomaisesti kieltää vastuun; (x) väärinkäytöstä johtuvat toimintahäiriöt, viottumat tai vaurioitumiset; väärinkäyttö; onnettomuus; laiminlyönti; väärin tehty asennus, huolto tai käyttö; varkaus; tahallinen tuhoaminen; ylivoimainen este; terroristien toimet, sähkökatkokset tai ylijännitteet; tapaturmat; muun osapuolen kuin oikeudenomistajan suorittamat valtuuttamattomat muutokset, muunnelmat tai korjaukset; tai muun kolmannen osapuolen tai Teidän toimenne tai aiheuttamanne asiat, jotka ovat Oikeudenomistajan kohtuullisen hallinnan ulkopuolisia; (y) mikä tahansa vika, jota ette ole ilmoittanut Oikeudenomistajalle 7

8 A S E N N U S O P A S mahdollisimman nopeasti vian ensin ilmaannuttua; ja (z) Tietokoneellenne asennettujen laitteisto- ja/tai ohjelmistokomponenttien aiheuttama yhteensopimattomuus Te ymmärrätte, hyväksytte ja suostutte siihen, että mikään ohjelmisto ei ole virheetön, ja että teitä on neuvottu tekemään Teille sopivalla tiheydellä ja varmuustasolla varmuuskopioita Tietokoneesta Oikeudenomistaja ei anna mitään takuita siitä, että Ohjelmisto tulee toimimaan oikein tässä Sopimuksessa tai Käyttöoppaassa kuvattuja ehtoja rikottaessa Oikeudenomistaja ei anna mitään takuita siitä, että Ohjelmisto tulee toimimaan oikein, jos ette säännöllisesti lataa tämän Sopimuksen lausekkeessa 2.5 määritettyjä Päivityksiä Oikeudenomistaja ei anna mitään takuita suojelusta Käyttöoppaassa kuvattuja uhkia vastaan sen jälkeen, kun tämän Sopimuksen lausekkeessa 3.2 tai 3.3 määritetty ajanjakso umpeutuu tai kun Ohjelmiston Lisenssi irtisanotaan syystä riippumatta OHJELMISTO ANNETAAN KÄYTTÖÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" JA OIKEUDENOMISTAJA EI KUVAA OHJELMISTON SUORITUSKYKYÄ TAI KÄYTTÖÄ EIKÄ ANNA SEN SUORITUSKYVYSTÄ TAI KÄYTÖSTÄ TAKEITA. OIKEUDENOMISTAJA JA SEN KUMPPANIT EIVÄT ANNA MITÄÄN (LAIN, YLEISEN SÄÄNNÖN, KÄYTÄNNÖN, KÄYTÖN TAI MUUN MUKAISIA ILMAISTUJA TAI IMPLISIITTISIÄ) TAKUITA, EHTOJA TAI ESITYKSIÄ MISTÄÄN ASIASTA, MUKAANLUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KAUPATTAVUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, INTEGRAATIOSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, PAITSI SEN MUKAISESTI KUIN TAKUUTA, EHTOA TAI ESITYSTÄ EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA SOVELTUVAN LAIN MUKAISESTI. OMAKSUTTE SUORITUSKYVYN KAIKKI VIAT JA KAIKEN RISKIN JA OTATTE VASTUUN OHJELMISTON VALITSEMISESTA TIETTYJEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI, JA OHJELMISTON ASENTAMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA OHJELMISTON AVULLA SAAVUTETUISTA TULOKSISTA. RAJOITTAMATTA EDELLÄ MAINITTUA EHTOA OIKEUDENOMISTAJA EI ESITÄ EIKÄ ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTO ON VIRHEETÖN TAI KESKEYTYKSETÖN TAI VIATON TAI ETTÄ OHJELMISTO TÄYTTÄÄ KAIKKI TAI MITKÄÄN VAATIMUKSENNE RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO NIISTÄ ILMOITETTU OIKEUDENOMISTAJALLE. 8. Poissulkeminen ja vastuun rajoittaminen 8.1. OIKEUDENOMISTAJAA TAI SEN TOIMITTAJIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA SOVELLETTAVISSA OLEVAN LAIN LAAJIMMAN MAHDOLLISEN TULKINNAN MUKAAN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANGAISTAVISTA, EPÄSUORISTA TAI MUISTA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAANLUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN RAHALLISIIN TAPPIOIHIN TAI LUOTTAMUKSELLISEN TAI MUUN TIEDON MENETYKSESTÄ JOHTUVIIN VAHINKOIHIN, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSEEN, YKSITYISYYDEN MENETYKSEEN, TIETOJEN TAI OHJELMISTOJEN KORRUPTOITUMISEEN, VAHINGOITTUMISEEN TAI MENETYKSEEN, VELVOLLISUUDEN TÄYTTÄMISESSÄ EPÄONNISTUMISEEN MUKAANLUKIEN LAILLISEN VELVOLLISUUDEN, HYVÄSSÄ USKOSSA TEHDYN TAI KOHTUULLISEN HUOLELLISESTI TEHDYN VELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTIIN, RAHALLISIIN TAPPIOIHIN, JA MIHINKÄÄN MUUHUN RAHALLISEEN TAI MUUHUN MENETYKSEEN), JOTKA LIITTYVÄT TAI OVAT SEURAUKSENA OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA TAI PALVELUJEN TAI TUEN, TIEDON, OHJELMISTON, VASTAAVAN SISÄLLÖN TARJOAMISESTA TAI TUESTA TAI NIIDEN TARJOAMATTA JÄTTÄMISESTÄ OHJELMISTON KAUTTA TAI OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ JUONTUEN TAI MUUTOIN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJEN ALAISUUDESTA TAI TÄHÄN SOPIMUKSEN LIITTYEN TAI JOHTUEN SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA TAI MISTÄ TAHANSA RIKKOMUKSESTA (MUKAANLUKIEN LAIMINLYÖNNIN, VÄÄRÄN ESITYKSEN, MINKÄ TAHANSA ANKARAN VASTUUN VELVOITTEEN TAI VELVOLLISUUDEN RIKKOMISEN), TAI MISTÄ TAHANSA LAILLISEN VELVOLLISUUDEN RIKKOMISESTA TAI MISTÄ TAHANSA OIKEUDENOMISTAJAN JA/TAI HÄNEN TOIMITTAJIENSA TAKUUN RIKKOMISESTA, SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ OIKEUDENOMISTAJALLE JA/TAI HÄNEN TOIMITTAJALLEEN ON ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. TE HYVÄKSYTTE, ETTÄ SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ OIKEUDENOMISTAJA JA/TAI HÄNEN TOIMITTAJANSA TODETAAN VASTUULLISIKSI, OIKEUDENOMISTAJAN JA/TAI HÄNEN TOIMITTAJIENSA VELVOLLISUUS RAJOITTUU OHJELMISTON HINTAAN. OIKEUDENOMISTAJAN JA/TAI HÄNEN TOIMITTAJIEN VASTUU EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA SUUREMPI KUIN OIKEUDENOMISTAJALLE TAI TOIMITTAJALLE MAKSETTU MAKSU (KUTEN SOVELLETTAVISSA). MIKÄÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN KOHTA EI SULJE POIS TAI RAJOITA MITÄÄNHENKILÖN KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA JOHTUVAA VAADETTA. LISÄKSI SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN JOTAIN VASTUUNRAJOITUSTA, POISSULKEMISTA TAI RAJOITUSTA EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISESTI, VAIN KYSEINEN VASTUUNRAJOITUS, POISSULKEMINEN TAI 8

9 S I S Ä L L Y S RAJOITUS EI SOVELLU JA TEITÄ JATKOSSAKIN SITOVAT KAIKKI JÄLJELLÄOLEVAT VASTUUNRAJOITUKSET, POISSULKEMISET JA RAJOITUKSET. 9. GNU ja muut kolmansien osapuolten Lisenssit 9.1. Ohjelmisto saattaa sisältää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat lisensioituja (tai alilisensioituja) käyttäjälle GNU General Public License (GPL) -lisenssin alaisena tai muilla samankaltaisten avoimien lähdekoodiohjelmien käyttöoikeuksilla, jotka sallivat käyttäjälle muun muassa oikeuden kopioda, muuttaa ja levittää tiettyjä ohjelmia, tai niiden osia, sekä päästä ohjelmien lähdekoodiin ("avoimen lähdekoodin ohjelma"). Jos sellaiset käyttöoikeussopimukset vaativat, että kaikkien ohjelmistojen, jotka jaellaan muille suoritettavassa binäärisessa muodossa, lähdekoodin tulee myös olla näiden käyttäjien saatavilla, lähdekoodi on saatavilla lähettämällä pyyntö sähköpostiosoitteeseen tai lähdekoodi toimitetaan Ohjelmiston mukana. Jos jonkin avoimen lähdekoodin ohjelman lisenssi vaatii, että Oikeudenomistaja antaa oikeuden avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöön, kopioimiseen tai muokkaamiseen, kyseiset oikeudet syrjäyttävät tässä määritellyt oikeudet ja rajoitukset. 10. Immateriaaliomistus Te suostutte siihen, että Ohjelmisto ja tekijyys, järjestelmät, ideat, käyttömenetelmät, dokumentaatio ja muu Ohjelmiston sisältämä tieto ovat Oikeudenomistajan ja tämän toimittajien omistusoikeudellista immateriaaliomaisuutta ja/tai arvokkaita liikesalaisuuksia, ja että Oikeudenomistaja ja sen kumppanit ovat Venäjän federaation, Euroopan Yhteisön sekä Yhdysvaltojen ja muiden maiden ja kansainvälisten sopimusten siiviili- ja rikoslailla, tekijänoikeuslailla, liikesalaisuudella, tavaramerkillä ja patentilla suojattuja, sen mukaan kuin soveltuu. Tämä Sopimus ei anna Teille minkäänlaisia oikeuksia immateriaaliomaisuuteen ml. Oikeudenomistajan ja/tai tämän toimittajien tavaramerkeihin tai palvelumerkkeihin (Tavaramerkit). Tavaramerkkien käyttö on sallittua vain Ohjelmiston avulla luodun tulosteen tunnistamiseksi hyväksytyn tavaramerkkikäytännön mukaisesti, johon kuuluu Tavaramerkin omistajan nimen näyttäminen. Tämänkaltainen Tavaramerkin käyttö ei anna teille minkäälaisia omistusoikeuksia kyseiseen Tavaramerkkiin. Oikeudenomistaja ja/tai sen toimittajat omistavat ja pitävät kaikki Ohjelmiston oikeudet, omistusoikeudet ja intressit mukaan lukien ja rajoittamatta kaikki Ohjelmiston virheenkorjaukset, parannukset, Päivitykset ja muut muunnokset, riippumatta siitä tekikö ne Oikeudenomistaja tai kolmas osapuoli, ja kaikki tekijänoikeudet, patentit, liikesalaisuudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet. Ohjelmiston hallussapito, asentaminen tai käyttö ei siirrä Teille mitään Ohjelmiston immateriaalioikeuksien omistusoikeutta ettekä Te tule saamaan mitään oikeuksia Ohjelmistoon paitsi sen mukaisesti mitä on nimeomaisesti esitetty tässä Sopimuksessa. Kaikkien tämän sopimuksen alaisten Ohjelmiston kopioiden tulee sisältää samat omistusta koskevat ilmoitukset, jotkä löytyvät Ohjelmistosta tai tulevat sen mukana. Paitsi miten tässä sopimuksessa esitetään, tämä sopimus ei myönnä teille mitään Ohjelmiston immateriaalioikeuksia ja Te suostutte siihen, että tässä sopimuksessa kuvattu tämän Sopimuksen alla myönnetty Lisenssi antaa Teille vain tämän Sopimuksen ehtojen mukaisen oikeuden rajoitettuun käyttöön. Oikeudenomistaja pitää itsellään kaikki oikeudet, joita ei Teille tässä nimenomaisesti ole myönnetty Suostutte olemaan muuntelematta Ohjelmistoa millään tavalla. Ohjelmiston kopioiden omistusoikeudellisia tiedotteita tai muita yksinoikeutta koskevia tiedotteita ei saa ottaa pois tai muunnella. 11. Hallitseva laki; välitysmenettely Tätä Sopimusta hallitsevat Venäjän federaation lait ja se tulkitaan niiden mukaisesti ilman viittausta lain sääntöjen ja periaatteiden ristiriitoihin. Tätä Sopimusta ei hallitse Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tavarakauppaa koskevista sopimuksista (CISG-kauppalaki) ja sen soveltaminen on nimenomaan poissuljettu. Venäjän federaation kauppakamarin tiloissa Moskovassa toimivan International Commercial Arbitration Court -järjestön tulee ratkaista tämän Sopimuksen ehtojen tulkinnasta tai soveltamisesta tai rikkomisesta syntyneet kiistat, jos kiistoja ei ratkaista suorien neuvotteluiden kautta. Välimiehen tekemän päätöksen tulee olla lopullinen ja molempia osapuolia sitova, ja päätös voidaan vahvistaa missä tahansa pätevän tuomiovallan tuomioistuimessa. Mikään tässä kappaleessa 10 ei estä osapuolta hakemasta tai saamasta oikeudenmukaista apua pätevän tuomiovallan tuomioistuimesta joko ennen sovinto-oikeudellista oikeudenkäyntiä, sen aikana tai sen jälkeen. 12. Oikeuteen haastamisen ajankohta Kumpikaan osapuoli ei voi nostaa tämän Sopimuksen alla tehdyistä tapahtumista ja niistä syntyneistä riidoista oikeustoimea sen muodosta riippumatta yhden (1) vuoden jälkeen siitä, kun kiistan aiheuttanut 9

10 A S E N N U S O P A S toiminto tapahtui tai sen huomattiin tapahtuneen. Immateriaalioikeuksien rikkomisesta saatetaan kuitenkin nostaa oikeushaaste sovellettavissa olevan lakisääteisen enimmäisajan sisällä. 13. Sopimus kokonaisuudessaan; ehtojen itsenäisyys; luopumislauseke Tämä Sopimus muodostaa koko sopimuksen Teidän ja Oikeudenomistajan välillä ja syrjäyttää muut aiemmat suulliset tai kirjalliset Ohjelmistoa tai tämän Sopimuksen asiasisältöä koskevat sopimukset, ehdotukset, tiedonannot tai mainonnat. Ilmoitatte, että olette lukenut tämän Sopimuksen, ymmärrätte sen ja hyväksytte sitoumuksenne sen ehtoihin. Mikäli jokin tämän Sopimuksen määräyksistä todetaan pätevän tuomiovallan oikeusistuimessa pätemättömäksi tai mitättömäksi, tai mistä syystä tahansa kokonaan tai osittain toteuttamattomissa olevaksi, kyseinen sääntö tullaan tarkemmin muotoilemaan sellaiseksi, että se on laillinen ja toteutettavissa, ja koko Sopimus ei muutu pätemättömäksi sen vuoksi ja Sopimuksen tasapaino säilyy täysin voimassa lain tai oikeudenmukaisuuden sallimassa enimmäislaajuudessa säilyttäen samalla alkuperäisen tarkoiutuksensa mahdollisimman suuressa määrin. Tässä sopimuksessa mainitusta säännöstä tai ehdosta luopuminen ei ole pätevä, ellei sitä anneta kirjallisesti teidän ja Oikeudenomistajan allekirjoituksella varustettuna, sillä edellytyksellä, että tämän Sopimuksen sääntöjen rikkomisesta vapauttaminen ei käsitä vapauttamista mistään aiemmasta, tämän hetkisestä tai myöhemmästä rikkomuksesta. Jos Oikeudenomistaja ei vaadi tai toimeenpane tämän sopimuksen säännön tai oikeuden suorittamista, sitä ei saa tulkita ehdoista tai oikeuksista vapauttamiseksi. 14. Oikeudenomistajan yhteystiedot Mikäli Teillä on tätä Sopimusta koskevia kysymyksiä tai jos haluatte ottaa yhteyttä Oikeudenomistajaan, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme: Kaspersky Lab ZAO, 10 build. 1, 1 st Volokolamsky Proezd Moscow, Russian Federation Puh: Faksi: Sähköposti: Verkkosivu: Kaspersky Lab ZAO. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmisto ja kaikki sen mukana tuleva dokumentaatio on tekijänoikeudellisesti suojattua ja tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä muiden immateriaalioikeuslakien ja -sopimusten suojaamaa. 10

11 TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA Tämä asiakirja on ohje Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- ja Kaspersky Small Office Security 2 for File Server -ohjelmistojen asentamiseen. Sekä Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- että Kaspersky Small Office Security 2 for File Server - ohjelmistojen perustoiminnot ovat identtiset. Erot Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- ja Kaspersky Small Office Security 2 for File Server -ohjelmistojen asennuksen ja suorittamisen välillä käsitellään kussakin oppaan osiossa. Oppaassa käytetään termejä "Kaspersky Small Office Security" ja "sovellus" viittaamaan sekä Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- että Kaspersky Small Office Security 2 for File Server -ohjelmistoihin. Sellaisten toimintojen tai toimenpiteiden kuvauksissa, jotka eroavat Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- ja Kaspersky Small Office Security 2 for File Server -ohjelmistojen asennuksessa, palautuksessa ja poistossa, ilmoitetaan tarvittaessa ohjelmiston koko nimi. Tämä asiakirja on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka asentavat ja määrittävät sovellusta ensimmäistä kertaa. Asennusta suorittavalla asiantuntijalla tulee olla kokemusta Microsoft Windows -järjestelmänvalvojana sekä taitoa ohjelmiston asennuksessa ja määrityksessä. Asiantuntijan tulee tutustua tähän oppaaseen ennen kuin yrittää asentaa sovellusta. Asiakirjan tarkoituksena on avustaa asiantuntijaa: asentamaan Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer henkilökohtaiseen tietokoneeseen ja tekemään sovelluksen alkuasetukset; asentamaan Kaspersky Small Office Security 2 for File Server tiedostopalvelimeen ja tekemään sovelluksen alkuasetukset; ratkaisemaan normaaleja käytön aikana esiintyviä kysymyksiä; palauttamaan sovellus vakavan virheen sattuessa; poistamaan sovellus henkilökohtaisesta tietokoneesta (tiedostopalvelimesta). TÄSSÄ OSIOSSA: Tässä asiakirjassa Asiakirjamerkinnät TÄSSÄ ASIAKIRJASSA Tämä asiakirja sisältää seuraavat osiot: Lisätietolähteet Tässä osiossa kuvataan sovellusta koskevat lisätietolähteet sekä internetresurssit, joissa voit keskustella sovelluksesta, jakaa ideoita, kysyä kysymyksiä ja saada vastauksia. Kaspersky Small Office Security 2 Tässä osiossa on lyhyt kuvaus Kaspersky Small Office Securityn tarkoituksesta ja päätoiminnoista. 11

12 A S E N N U S O P A S Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset Tässä osiossa on kuvaus laitteiston ja ohjelmiston ominaisuuksista, jotka vaaditaan Kaspersky Small Office Securityn asentamiseen tietokoneeseen. Sovelluksen asennus Tässä osiossa on kuvaus menettelytavasta, jolla sovellus asennetaan henkilökohtaiseen tietokoneeseen tai tiedostopalvelimeen. Tyypillisten tehtävien ratkaisu Tämä osio sisältää ohjeet perustehtäviin, jotka useimmat kayttäjät kohtaavat sovellusta käyttäessään. Sovelluksen palautus Tässä osiossa on ohjeita siihen, miten Kaspersky Small Office Security voidaan palauttaa, jos siinä tapahtuu vakava virhe. Sovelluksen poisto Tässä osiossa on kuvaus menettelystä, jolla sovellus poistetaan. Yhteydenotto tekniseen tukipalveluun Tämä osio sisältää suositukset koskien yhteydenottoa Kaspersky Labiin Omalta Kaspersky-tililtä Teknisen tukipalvelun verkkosivustossa sekä puhelimitse. ASIAKIRJAMERKINNÄT Tässä oppaassa käytetyt asiakirjamerkinnät on kuvattu alla olevassa taulukossa. Table 1. Asiakirjamerkinnät ESIMERKKITEKSTI Huomaa, että... On suositeltua käyttää... Esimerkki: ASIAKIRJAMERKINTÖJEN KUVAUS Varoitukset on korostettu punaisella ja ympäröity reunaviivoin. Varoitukset sisältävät tärkeitä tietoja, esimerkiksi tietokonetoimintoja, jotka ovat kriittisiä sen turvallisuudelle. Huomautukset on ympäröity reunaviivoin. Huomautukset sisältävät lisä- ja viitetietoja. Esimerkit on annettu osiossa keltaisella taustalla ja otsikon "Esimerkki" alla

13 T I E T O J A T Ä S T Ä O P P A A S T A ESIMERKKITEKSTI Päivitys tarkoittaa... ALT+F4 Ota käyttöön ohje Voit määrittää tehtäväaikataulun seuraavasti: ASIAKIRJAMERKINTÖJEN KUVAUS Uudet termit on merkitty kursiivilla. Näppäimistön merkkien nimet on lihavoitu ja kirjoitettu isoilla kirjaimilla. Merkkien nimet yhdessä plus-merkin kanssa ilmaisevat näppäinyhdistelmän käyttöä. Käyttöliittymän osien nimet, esimerkiksi syöttökentät, valikkokäskyt, painikkeet jne. on lihavoitu. Ohjeiden johdantoilmaisut on kursivoitu. Käskyrivillä tai näytöllä näkyvät viestit on kirjoitettu erityisellä kirjasintyypillä. <Tietokoneesi IP-osoite> Muuttujat on merkitty kulmasulkeisiin. Muuttujat korvataan aina vastaavilla arvoilla ja kulmasulkeet jätetään pois. 13

14 LISÄTIETOLÄHTEET Jos sinulla on kysymyksiä koskien Kaspersky Small Office Securityn valintaa, ostoa, asennusta tai käyttöä, käytössäsi on joukko tietolähteitä. Voit valita kysymyksen tärkeyden ja kiireellisyyden perusteella sopivimman tietolähteen. TÄSSÄ OSIOSSA: Itsenäisen tiedonhankinnan lähteitä Keskusteleminen Kaspersky Lab -sovelluksista verkkofoorumilla Yhteydenotto myyntiosastoomme Yhteydenotto dokumentaation kehitysryhmään ITSENÄISEN TIEDONHANKINNAN LÄHTEITÄ Kaspersky Lab tarjoaa seuraavat tietolähteet sovellukselle: sovellussivu Kaspersky Labin verkkosivustossa; sovellussivu teknisen tukipalvelun verkkosivuilla (tietokannassa); Pikatuen palvelusivu; ohjejärjestelmä. Sovellussivu Kaspersky Labin verkkosivustossa Tämä sivu (http://www.kaspersky.com/small_office_security) antaa sinulle yleistietoja sovelluksesta, sen ominaisuuksista ja vaihtoehdoista. Sovellussivu teknisen tukipalvelun verkkosivuilla (tietokannassa) Tältä sivulta (http://support.kaspersky.com/ksos) löydät teknisen tukipalvelun asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita. Nämä artikkelit sisältävät hyödyllisiä tietoja, suosituksia ja usein kysyttyjä kysymyksia sovelluksen ostosta, asennuksesta ja käytöstä. Ne on lajiteltu aiheen mukaan, esimerkiksi käyttöoikeuden hallinta, päivityksen määritys tai käyttövirheiden poisto. Artikkelit voivat antaa vastauksia kysymyksiin, jotka eivät koske vain tätä sovellusta, vaan myös muita Kaspersky Lab tuotteita. Artikkelit voivat myös sisältää teknisen tukipalvelun uutisia. Pikatukipalvelu Tältä palvelusivulta löydät sovellusta koskevien usein kysyttyjen kysymysten tietokannan vastauksineen. Palvelun käyttö vaatii internetyhteyden. Mene palvelusivulle napsauttamalla sovelluksen pääikkunassa Tuki-linkkiä ja sitten avautuvassa ikkunassa FastTrack-tuki-painiketta. Ohjejärjestelmä Sovelluksen asennuspaketti sisältää täydellisen ohjetiedoston ja pikaohjetiedoston. Se sisältää tietoa tietokoneen suojauksen hallinnasta (suojaustilan tarkastelemisesta, eri tietokonealueiden tarkistamisesta virusten varalta sekä muiden tehtävien suorittamisesta). Täydellinen ohje- ja pikaohjetiedosto tarjoaa tietoa kaikista sovelluksen komponenteista, luetteloista sekä asetusten ja niihin liittyvien tehtävien kuvauksen. 14

15 L I S Ä T I E T O L Ä H T E E T Voit avata ohjetiedoston napsauttamalla Ohje-painiketta vaadittavassa ikkunassa tai painamalla F1-näppäintä. KESKUSTELEMINEN KASPERSKY LAB -SOVELLUKSISTA VERKKOFOORUMILLA Jos kysymykseesi ei tarvita vastausta välittömästi, voit keskustella siitä Kaspersky Labin asiantuntijoiden sekä muiden käyttäjien kanssa foorumillamme os. Tässä foorumissa voit tarkastella nykyisiä aiheita, kirjoittaa kommentteja, luoda uusia aiheita ja käyttää hakukonetta. YHTEYDENOTTO MYYNTIOSASTOOMME Jos sinulla on kysyttävää Kaspersky Small Office Securityn valinnasta tai hankinnasta ja käyttöoikeuden jatkamisesta, voit ottaa yhteyttä myyntiosastoomme osoitteessa (http://www.kasperskylab.fi/kumppanit/). Voit lähettää kysymyksesi myyntiosastolle myös sähköpostitse os. YHTEYDENOTTO DOKUMENTAATION KEHITYSRYHMÄÄN Jos sinulla on dokumentaatiota koskevia kysymyksiä, olet löytänyt virheen tai haluat antaa palautetta, ota yhteys teknisen dokumentaation kehitysryhmään. Voit ottaa yhteyttä dokumentaation kehitystyöryhmään lähettämällä viestin osoitteeseen Kirjoita viestisi otsikoksi "Kaspersky Help Feedback: Kaspersky Small Office Security". 15

16 KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 Kaspersky Small Office Security 2 on ratkaisu pienille organisaatioille, joiden paikallisverkossa on enintään kymmenen tietokonetta. Kaspersky Small Office Security 2 suojaa tietokoneverkkoa viruksia ja muita uhkia vastaan. Kaspersky Small Office Security 2 koostuu kahdesta osasta: Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer asennetaan Microsoft Windows -käyttöjärjestelmällä toimiviin tietokoneisiin. Sovellus tarjoaa parhaan mahdollisen suojauksen tietokoneella oleville tiedoille, turvallisen internetin selailun, käytäntöjen joustavan määrityksen eri tietokoneen sekä internetin käyttäjille ja työkalut toimistoverkon tietokoneiden etähallintaan. Kaspersky Small Office Security 2 for File Server asennetaan Microsoft Windows -käyttöjärjestelmällä toimiviin tiedostopalvelimiin. Sovellus suojaa tietokoneella olevia tietoja ja tarjoaa työkalut toimistoverkon tietokoneiden etähallintaan. Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer ja Kaspersky Small Office Security 2 for File Server sisältyvät samaan asennuspakettiin. Sovelluksen asennuksen yhteydessä ohjattu asennustoiminto määrittää käyttöjärjestelmän tietojen perusteella, mikä sovellus tietokoneeseen tulee asentaa: Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer vai Kaspersky Small Office Security 2 for File Server. Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- ja Kaspersky Small Office Security 2 for File Server - ohjelmistojen komponentit ja toiminnot on kuvattu tarkemmin Kaspersky Small Office Security 2 -käyttöoppaassa. 16

17 LAITTEISTO- JA OHJELMISTOVAATIMUKSET Kaspersky Small Office Security -ohjelmiston käyttö edellyttää, että tietokone täyttää tässä osiossa määritetyt vähimmäisvaatimukset: Kaspersky Small Office Security 2 for File Server- ja Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer - ohjelmistojen yhteiset vaatimukset: 500 Mt vapaata kiintolevytilaa CD-ROM (jotta Kaspersky Small Office Security voidaan asentaa jakelu-cd-levyltä). Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi (sovelluksen tietokantojen ja ohjelmistomodulien päivitykseen internetin kautta). Microsoft Windows Installer 2.0. Hiiriosoitinlaite Internetyhteys Kaspersky Small Office Securityn aktivointia varten. Tiedostopalvelimen, johon Kaspersky Small Office Security 2 for File Server asennetaan, tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard: Vähintään Intel Pentium 1,4 GHz 64-bittinen (x64) tai kaksiytiminen 1,3 GHz suoritin (tai vastaava yhteensopiva suoritin). 512 Mt RAM. Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials ("Aurora"): Vähintään Intel Pentium 2 GHz 64-bit (x64) -suoritin (tai vastaava yhteensopiva suoritin). 4 Gt RAM. Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard ("SBS 7"): Vähintään Intel Pentium 2 GHz 64-bit (x64) -suoritin (tai vastaava yhteensopiva suoritin). 4 Gt RAM. Julkaisuhetkellä Kaspersky Small Office Security 2 ei tue Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials ("Aurora")- ja Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard ("SBS 7") -käyttöjärjestelmiä, koska Microsoft ei ole vielä virallisesti julkaissut niitä. Ajantasaista tietoa näiden käyttöjärjestelmien tuesta on Kaspersky Labin verkkosivuston sivulla Kaspersky Small Office Security (http://www.kaspersky.com/small_office_security). Tietokoneen, johon Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer asennetaan, tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2: 17

18 A S E N N U S O P A S Intel Pentium 300 MHz -suoritin tai uudempi (tai vastaava yhteensopiva suoritin). 256 Mt RAM. Microsoft Windows Vista Home Basic (32-bit / 64-bit, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Home Premium (32-bit / 64-bit, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Business (32-bit / 64-bit, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Enterprise (32-bit / 64-bit, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Ultimate (32-bit / 64-bit, Service Pack 2): Vähintään Intel Pentium 1 GHz 32-bit (x86) / 64-bit (x64) -suoritin (tai vastaava yhteensopiva suoritin). 1 Gt RAM. Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Ultimate: Vähintään Intel Pentium 1 GHz 32-bit (x86) / 64-bit (x64) -suoritin (tai vastaava yhteensopiva suoritin). 1 Gt RAM (32-bittisille järjestelmille); 2 Gt RAM (64-bittisille järjestelmille). 64-bittisten käyttöjärjestelmien rajoitukset: Turvallista suoritusta ei voi ottaa käyttöön Microsoft Windows XP (64-bit) -käyttöjärjestelmässä. Turvallinen suoritus -toiminnoissa on rajoituksia käytettäessä Microsoft Windows Vista (64-bit)- ja Microsoft Windows 7 (64- bit) -käyttöjärjestelmiä. Salasanahallinta ei toimi 64-bittisissä käyttöjärjestelmissä. 18

19 SOVELLUKSEN ASENNUS Kaspersky Small Office Security asennetaan tietokoneeseesi interaktiivisessa tilassa ohjatun asennustoiminnon avulla. Ohjatun asennustoiminnon suorittaminen henkilökohtaisessa tiedostossa asentaa Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer -ohjelmiston; tiedostopalvelimeen asennetaan Kaspersky Small Office Security 2 for File Server. Tässä osiossa olevat ohjeet koskevat sekä Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer- että Kaspersky Small Office Security 2 for File Server -ohjelmiston asennusta. Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computerja Kaspersky Small Office Security 2 for File Server -ohjelmistojen asennuksen erot ovat minimaaliset. Erot on kuvattu erikseen jokaisessa ohjatun asennustoiminnon vaiheessa. Ohjattu asennustoiminto käsittää sarjan ikkunoita (eli vaiheita), joissa liikutaan käyttämällä painikkeita Edellinen ja Seuraava. Voit sulkea ohjatun toiminnon valmistumisen jälkeen napsauttamalla Valmis-painiketta. Voit keskeyttää ohjatun toiminnon milloin tahansa painamalla Peruuta-painiketta. On suositeltavaa sammuttaa kaikki käynnissä olevat sovellukset ennen asennuksen aloittamista. Kaspersky Small Office Securityn asentaminen tehdään suorittamalla asennustiedosto (tiedostopääte *.exe) tuotteen sisältävältä CD-levyltä. Kaspersky Small Office Security -ohjelmisto voidaan asentaa internetistä ladatulla asennuspaketilla samalla tavalla kuin asennuslevyltä. 19

20 A S E N N U S O P A S TÄSSÄ OSIOSSA: Vaihe 1. Sovelluksen uudemman version löytäminen Vaihe 2. Asennuksen vaatimusten täyttymisen varmistaminen Vaihe 3. Valitse asennustyyppi Vaihe 4. Tutustuminen käyttöoikeussopimukseen Vaihe 5. Kaspersky Security Network -tiedonkeruulauseke Vaihe 6. Kohdekansion valinta Vaihe 7. Muiden virustorjuntasovellusten etsiminen Vaihe 8. Microsoft Windowsin palomuurin poistaminen käytöstä Vaihe 9. Asennuksen valmisteleminen Vaihe 10. Asennus Vaihe 11. Sovelluksen aktivointi Vaihe 12. Tietojen vahvistus Vaihe 13. Aktivoinnin suorittaminen loppuun Vaihe 14. Sovelluksen käytön rajoittaminen Vaihe 15. Suojaustilan valinta Vaihe 16. Sovelluksen päivityksen määrittäminen Vaihe 17. Etsittävien uhkien valitseminen Vaihe 18. Järjestelmän analysointi Vaihe 19. Ohjatun määritystoiminnon viimeistely VAIHE 1. SOVELLUKSEN UUDEMMAN VERSION LÖYTÄMINEN Ennen asennusta asennusohjelma tarkistaa Kaspersky Labin päivityspalvelimilta, onko Kaspersky Small Office Securityn uudempi versio saatavana. Jos Kaspersky Labin päivityspalvelimilta ei löydy uudempaa tuoteversiota, nykyisen version ohjattu asennustoiminto käynnistetään. Jos päivityspalvelimilta löytyy Kaspersky Small Office Securityn uudempi versio, näet kehotteen, jossa pyydetään lataamaan ja asentamaan se tietokoneeseen. Suosittelemme asentamaan sovelluksen uuden version, sillä uudemmissa versioissa on enemmän parannuksia, jotka varmistavat tietokoneesi luotettavamman suojauksen. Jos peruutat uudemman version lataamisen, nykyisen version ohjattu asennustoiminto käynnistyy. Jos päätät asentaa uudemman version, tuotteen jakelutiedostot ladataan tietokoneeseesi ja uuden version Ohjattu Asennusohjelma käynnistetään automaattisesti. Tarkempi kuvaus uudemman version asennuksesta on sen dokumentaatiossa. 20

Käyttöoppaasi. KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3813530

Käyttöoppaasi. KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3813530 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. Löydät kysymyksiisi vastaukset KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti Asennusopas VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet DTN-10 ja DTN-11 noudattavat Euroopan neuvoston

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3813535

Käyttöoppaasi. KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3813535 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. Löydät kysymyksiisi vastaukset KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3931666

Käyttöoppaasi. KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3931666 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Löydät kysymyksiisi vastaukset KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 käyttöoppaasta

Lisätiedot

Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas

Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas SOVELLUSVERSIO: 9.1 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja on hyödyllinen ja tarjoaa vastaukset useimpiin esille tuleviin

Lisätiedot

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haittaohjelmia vastaan. Alun perin palkitussa

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 2(6) 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset 2. Asennus Novapoint Finnish Value Pack 18.10 sovellusten asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas Visma GATEWAY INSTALLER asennusopas 1 Sisällys Tietoa dokumentista...3 Tuetut käyttöjärjestelmät...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen itselatausohjelma...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen suorittaminen...4

Lisätiedot

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5)

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset Novapoint Finnish Value Pack 16.20 asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Kaspersky Anti-Virus 2012 Käyttöopas

Kaspersky Anti-Virus 2012 Käyttöopas Kaspersky Anti-Virus 2012 Käyttöopas SOVELLUSVERSIO: 12.0 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja on hyödyllinen ja tarjoaa vastaukset useimpiin esille tuleviin kysymyksiin.

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

Sonera Desktop Security Asennusohje 2005

Sonera Desktop Security Asennusohje 2005 Sonera Desktop Security Asennusohje 2005 Sonera Desktop Security - Asennusohje 2 (10) Tervetuloa Sonera Desktop Security -palvelun käyttäjäksi! Tässä dokumentissa on yleisellä tasolla kuvattu Sonera Desktop

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Verkkolisensoinnin Lueminut

Verkkolisensoinnin Lueminut Verkkolisensoinnin Lueminut Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Puhelin: +1-408-481-8000 Maksuton: +1-800-874-6253

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta Etusivu > Tietohallintokeskus > Ohjeet > Tutoriaalit > Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Ohjeet Microsoft Security Essentials -virustorjuntaohjelman

Lisätiedot

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06 Sisällysluettelo Automaattisesta päivityksestä...1 Uuden version hakeminen...2 Laajennetut asetukset...3 Lataamisen aloittaminen...3 Latauksen päättäminen...5 Ohjelman asentamisesta...6 Kielen valinta...6

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas Xerox Device Agent, XDA-Lite Pika-asennusopas XDA-Liten esittely XDA-Lite on ohjelmisto, jolla kerätään laitetietoja ja sen päätehtävänä on lähettää automaattisia mittarilukemia laskutuksen tarkkuuden

Lisätiedot

Kokeiluversion asennusopas

Kokeiluversion asennusopas MapInfo Pro Versio 15.2 Kokeiluversion asennusopas Sisällys: Johdanto Kokeiluversion asentaminen tietokoneeseen Lisenssin aktivointi kokeiluversiossa 2 2 4 Johdanto Asentamalla kokeiluversion saat MapInfo

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Kaspersky Total Security Käyttöopas

Kaspersky Total Security Käyttöopas Kaspersky Total Security Käyttöopas SOVELLUSVERSIO: 15.0 MAINTENANCE RELEASE 1 Arvoisa käyttäjä Kiitos tuottemme valinnasta. Toivomme, että asiakirja auttaa sinua työssäsi ja tarjoaa vastauksia tähän ohjelmistotuotteeseen

Lisätiedot

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET NOD32 Antivirus suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta

Lisätiedot

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Smart Security suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE 2.5.2005 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00 SCS Data Manager Julkaisutiedot Versio 3.00 Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Puhelin: +1-408-481-8000

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOKONEESI

PÄIVITÄ TIETOKONEESI PÄIVITÄ TIETOKONEESI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi PÄIVITÄ TIETOKONEESI 2(16) Sisällys 1. Mihin päivityksiä tarvitaan?... 3 1.1. Windowsin

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Asennus ja aktivointi Edellinen versio Asennus Edellistä F-Secure Mobile Anti-Virus -tuoteversiota ei tarvitse poistaa. Tarkista F-Secure Mobile Security -sovelluksen

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen

Lisätiedot

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_SF.indd 1 24/01/08 14:13:01 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_SF.indd

Lisätiedot

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa.

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Käyttöopas Pika-asennusohje on takakannessa. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Toimi oikein: välitä ympäristöstä. Symantec on poistanut tästä ohjekirjasta

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

MAC. Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

MAC. Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä MAC Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haitallista koodia vastaan. Alun perin palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä

Lisätiedot

CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus

CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus CAMI Havaintotaidot -ohjelmiston asennus 1 CognAid Oy CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelma toimii kaikissa ajanmukaisissa

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

H O I D O N H A L L I N TA O H J E L M I S TO D I A B E T E K S E N HOITOON. Asennusopas

H O I D O N H A L L I N TA O H J E L M I S TO D I A B E T E K S E N HOITOON. Asennusopas H O I D O N H A L L I N TA O H J E L M I S TO D I A B E T E K S E N HOITOON Asennusopas 2010, Medtronic MiniMed. Kaikki oikeudet pidätetään. Paradigm, Paradigm Link ja CareLink ovat Medtronic, Inc:n rekisteröityjä

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI

Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI Visuaalinen opas Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-0177A-FI CX-tulostuspalvelintietokoneen kaapeliliitännät 1 3 4 5 1VDC POWER

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET

POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lintulahdenkuja 4, Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki Lisätietoja: Kristiina Kuussaari puh. 020 610 7476, Paula Ruuth puh. 020 610 7371

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus)

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) Microsoft Windows Vista Business Microsoft Winodows 7 Professional Upgrade

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 1 (9) Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 2 (9) 1 Johdanto... 3 2 Windows... 3 2.1 Microsoft Silverlight... 3 3 Tablet-laitteet... 4 4 Selaimet... 5 4.1 Yleiset asetukset (kaikki selaimet)...

Lisätiedot

U3000/U3100 Mini (Eee PC:tä varten Linux-käyttöjärjestelmässä) Pikaopas

U3000/U3100 Mini (Eee PC:tä varten Linux-käyttöjärjestelmässä) Pikaopas U3000/U3100 Mini (Eee PC:tä varten Linux-käyttöjärjestelmässä) Pikaopas ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 FI3656 Alkuperäispainos Tammikuu 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. Tämän

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

AinaUCX Lync - asennusohje 02.10.2014

AinaUCX Lync - asennusohje 02.10.2014 AinaUCX Lync 2013 / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje Tämä ohje kertoo miten Lync 2013, Lync 2010 ja Lync for Mac 2011 sovellusversiot asennetaan työasemaan ja on tarkoitettu yrityksen pääkäyttäjälle

Lisätiedot

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E:n käyttöopas 1 SISÄLTÖ Osat.......3 Asennusohjeet..... 5 Bluetoothin asetusten määritys...26 Diagnoosiohjelma....39 ECU:n kirjoitus (OBD)... 86 Skannaus....89 Historia...94 EOBD-yhteys..97 Tiedosto..41

Lisätiedot

Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur asennus 1-kone Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella asennat AutoFutur tai KoneFutur 1-kone-asennuksen. verkko-asennuksesta on olemassa

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Lasertulostinsarja Windows Vista / 7 - asennusopas Tulostin on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen tulostimen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista

Lisätiedot

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa.

Pika-asennusohje on takakannessa. Käyttöopas. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Käyttöopas Pika-asennusohje on takakannessa. Suojaamme useampia ihmisiä useammilta Internetin uhilta kuin kukaan muu maailmassa. Toimi oikein: välitä ympäristöstä. Symantec on poistanut tästä ohjekirjasta

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS Lue tämä lisenssisopimus huolellisesti ennen tämän ohjelman käyttöä. Hyväksymällä sopimuksen sitoudut käyttäjäksi tai lisenssinhaltijaksi ja noudattamaan kaikkia sopimuksen

Lisätiedot

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa.

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. E-kirjan latausohje Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. Pikaohjeet 1. Varmista että tietokoneellesi on asennettu Adobe Digital Editions ohjelma.

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Kaspersky PURE KÄYTTÖOPAS

Kaspersky PURE KÄYTTÖOPAS Kaspersky PURE KÄYTTÖOPAS SOVELLUSVERSIO: 9.1 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja on hyödyllinen ja tarjoaa vastaukset useimpiin esille tuleviin kysymyksiin. Varoitus!

Lisätiedot