Äänestysjärjestelmä AVACK. AVACK OY, Opiskelijankatu 5, TAMPERE Puh. (03) , Fax. (03) ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äänestysjärjestelmä AVACK. AVACK OY, Opiskelijankatu 5, 33720 TAMPERE Puh. (03) 358 0800, Fax. (03) 358 0850, Email: av-osasto@avack."

Transkriptio

1 AVACK R Äänestysjärjestelmä AVACK AVACK OY, Opiskelijankatu 5, 3320 TAMPERE Puh. (03) , Fax. (03) ,

2 AVACK Response äänestysjärjestelmä Interaktiivinen äänestäminen Data -projektori Response -vastauspäätteet IR-vastaanotin Response Response Response Response Avack Response -ohjelma Yleiskuvaus toiminnasta AVACK Response -äänestysjärjestelmä on tehty mm. luentosaleihin, auditorioihin ja neuvottelutiloihin. Sen avulla voidaan äänestää ja kerätä mielipiteitä suureltakin yleisömäärältä nopeasti ja tehokkaasti. Äänestyksien tulokset saadaan välittömästi esille. Tämä tuo kokonaan uuden elementin esim. luentotilaisuuksiin, jolloin luennoitsija ja yleisö voivat heti käsitellä ja kommentoida saatuja tuloksia. Äänestäminen suoritetaan Response -infrapuna vastauspäätteiden avulla. Jokaisella äänestäjällä on käytössään oma vastauspääte. Kysymykset esitetään AVACK Response -ohjelman avulla esim. valkokankaalle heijastettuna. Kysymykset sisältävät numeroituja vaihtoehtoja, joihin päätteellä vastataan painamalla numeronäppäintä. Tietokoneen IR -vastaanotin kerää tiedon, ohjelma laskee äänet ja muodostaa yleisölle esitettävän tuloksen. Response -infrapunalähetin Response -infrapunalähetin toimii kuten muutkin kaukosäätimet. Sen kantama matka on kuitenkin paljon suurempi, noin metriä. Vastausvaihtojen määrä on maksimissaan kymmenen. Ne annetaan painamalla numeronäppäintä 1-0 (nolla vastaa lukua kymmenen). Viimeinen painallus on voimassa oleva valinta. Eli jos haluat muuttaa valintaasi, painat vain uudelleen uutta numerovalintaasi Valinnat kirjautuvat äänestystietokoneelle. Äänestysaika määrätään manuaalisesti AVACK Response -ohjelmalla Äänestä/Lopeta äänestys -valinnalla. Kun äänestys on lopetettu, eivät numeropainallukset enää kirjaudu ylös. 1 0 Jokaisen Response -lähettimen pohjassa on oma ID -numerotunnus. AVACK Response -ohjelmalla on mahdollista tarkastaa, että kaikilta vastauspäätteiltä saadaan äänestys perille. Numerotunnukset voidaan tarvittaessa suojata siten, ettei jälkikäteen voida selvittää mitä kyseisellä päätteellä on vastattu. Toisaalta haluttaessa voidaan muodostaa id -numeroin esitetty tulostiedotus. Lisäksi on Avoin kokousäänestys -toiminto, siinä voidaan tarvittaessa näyttää kaikille äänestäjille mitä kukin on äänestänyt. 1

3 AVACK Response äänestysohjelma Toiminta AVACK Response -äänestysohjelman avulla tuotetaan, noudetaan ja esitetään kysymykset, sekä äänestyksen tulokset. Ohjelma vastaanottaa Response -vastauspäätteiltä tulleet vastaukset ja tallentaa ne muistiin. Sillä myös kontrolloidaan, että kaikki päätteet toimivat. Avattaessa AVACK Response -ohjelma, esiin tulee alla oleva näyttö. Pitämällä hiirtä kunkin valintanäppäimen päällä ruudulle ilmestyy opastava teksti. (Kuvassa numeroituina).. Kysymysten näyttäminen ulostulossa. Aloittaa äänestyksen 1. Kysymyspohjan luonti vastausvaihtoehtoineen 2. Valmiiden kysymysten tuonti tiedostosta 3. Tiedostosta tuodut kysymykset 5. Äänestettyjen kysymysten historia 6. Vertailu. Aseta taustakysymys 15. Kysymystausta 10. Tasaa vastausvaihtoehdot ensimmäisen mukaan. Näyttää ruudukon tämän hetken äänestäjistä 11. Luo INFO -ruudut tämänhetkisestä historiasta 12. Tyhjentää kysymyshistorian 13. Laitteistotestaus 1. Asetukset 1. Kysymyspohjan luonti vastausvaihtoehtoineen Painamalla näppäintä ruudulle tulee kolme valmista tekstikenttää. Yksi kysymys- ja kaksi vastausvaihtoehtokenttää. Voit kirjoittaa niihin haluamasi kysymyksen ja vastausvaihtoehdot. Valinnan oikealla puolella olevalla pienellä nuolella voit valita haluamasi vastausvaihtoehtojen määrän (2-10kpl). 2. Valmiiden kysymysten tuonti tiedostosta Voit tehdä kysymyksesi jo etukäteen tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohjelma hakee valmiit kysymykset ruudulle. 3. Tiedostosta tuodut kysymykset Painamalla valintaa saat kysymyksesi yksi kerrallaan järjestyksessä ruudulle. Näppäimen oikealla puolella olevasta nuolesta saat listan kysymyksistä ja voit valita kysymyksiä vapaassa järjestyksessä.. Kysymysten näyttäminen ulostulossa Käytetään kysymysten esittämiseen yleisölle. Tällöin ruudulla näkyvät pelkät kysymykset. Hiiren oikealla näppäimellä saadaan esiin ruudukko, jossa näkyvät kaikkien päätteiden ID -numerot ja voidaan kontrolloida, että kaikki ovat vastanneet ja myös, että kaikki päätteet ovat toiminnassa. Sama toiminto saadaan esille myös valinnasta Näytä ruudukko. 2

4 5. Äänestettyjen kysymysten historia Klikkaamalla hiirellä näppäintä, näet esitetyt kysymykset vastauksineen ruudulla järjestyksessä. Klikkaamalla näppäimen oikealla puolella olevasta nuolesta näet listan kaikista esitetyistä kysymyksistä. Listasta voit valita haluamasi kysymyksen, jolloin se ilmestyy ruudulle. 6. Vertailu Vertaile näppäin on näkyvissä, jos se on ohjelman asetuksista valittu. Vertailu toiminnan avulla voit verrata kahden kysymyksen vastauksien eroja. Esim. Voit esittää luennon alussa ja lopussa saman kysymyksen, joista tehdään äänestys. Vertaile -valinnan avulla saat selville esim. onko luentosi vaikuttanut äänestystulokseen?. Tarkempi selvitys vertailun toiminnasta sivulla 6.. Aseta taustakysymys Aseta taustakys. näppäin on näkyvissä, jos se on ohjelman asetuksista valittu. Taustakysymykset -toiminnon avulla voidaan esittää muiden kysymysten tuloksia yhdistettynä taustakysymykseen. (katso sivu ).. Aloittaa äänestyksen Valinta on kaksitoiminen. Silloin kun näppäin on harmaa, ei äänestys ole toiminnassa. Painamalla näppäintä Äänestä muuttuu näppäin värilliseksi ja äänestys on toiminnassa. Tällöin ohjelma vastaanottaa päätteen lähettämän äänestyksen ja laskee tuloksen. Painamalla näppäintä Lopeta äänestys, valinta muuttuu jälleen harmaaksi, eivätkä päätteiden painallukset enää vaikuta lopputulokseen.. Näyttää ruudukon tämän hetken äänestäjistä Esittää ruudukon äänestäjistä. Yksi ruudukon ruutu vastaa yhtä Response -vastauspäätettä. Päätteet ovat numeroitu. Ruudukon avulla nähdään miltä päätteiltä äänestys on suoritettu. Se ei kuitenkaan näytä minkä valinnan äänestäjä on tehnyt. Ruudukosta tarkemmin äänestysopastuksen yhteydessä seuraavalla sivulla. 10. Tasaa vastausvaihtoehdot ensimmäisen mukaisesti Tekstin asettelun apuväline. Käytetään, jos haluat muutella kysymysvaihtoehtojen sijaintia ruudulla. Tasaa kaikkien kysymysvaihtoehtojen vasemman reunan samalle pystysuoralle linjalle. Ensimmäinen kysymysvaihtoehto on määräävä, muut siirtyvät sen mukaisesti. 11. Luo INFO -ruudut tämänhetkisestä historiasta Ohjelma tekee esitysruudut AVACK INFO -ohjelman käyttöön. Ruutuja voidaan muokata AVACK INFO ruuduntekoohjelmalla. Niihin voidaan esim. liittää kuvia ja uusia ruutuja. Ruutuja esitetään INFOSHOW -ohjelmalla. Asetuksista määrätään minne esitystiedostot syntyvät (sivu 10). 12. Tyhjentää kysymyshistorian Käytä harkiten, sillä tämän jälkeen et saa historiaa enää takaisin. Painettaessa näppäintä ohjelma vielä kysyy haluatko todella tyhjentää historian. 13. Aloittaa laitteistotestauksen Mikäli joku haluaa varmistaa, että hänen käyttämänsä vastauspääte todella toimii oikein, valitaan testaus. Tällöin ruudulle ilmestyy käytetyn ohjaimen ID -numero ja näppäimen numero, mitä kulloinkin painetaan (sivu ). Kunkin päätteen pohjassa on oma ID -numero. 1. Näyttää asetukset -dialogin Ohjelman käyttöön liittyvät asetukset, jotka on suoritettava, jotta ohjelma olisi toimintavalmiina. Tarkemmin sivulla Kysymystausta Klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä työpöydän päältä esiin aukeaa valikko, jossa on Väriliuku ja Kuva -valinnat. Oletuksena ruudulla on väriliuku pohja (väri muuttuu portaattomasti toiseksi). Värejä voit muokata Asetukset -valikosta (1). Kuva valinnalla voit asettaa taustalle valokuvan tai viivapiirroksen. Ohjelma tukee jpg, bmp, gif ja wmf kuvatiedostoja. Kuva skaalautuu koko ruudun taustalle. Jos kuvan kuvasuhde (korkeus :leveys, 3:) ei ole sama kuin monitorilla, niin kuva vääristyy. 3

5 AVACK Response -ohjelman käyttö Kaksi tapaa Voit tuottaa äänestettäviä kysymyksiä ohjelmaan kahdella eri tavalla. Kysymykset on mahdollista kirjoittaa luennon aikana tai tehdä etukäteen tekstinkäsittelyohjelmalla ja hakea ne erikseen ohjelmaan. Voit myös sekoittaa näitä kahta tapaa keskenään. Käyttämällä valmiita etukäteen mietittyjä kysymyksiä, ei suljeta pois kysymysten muodostamista reaaliaikaisesti luennon aikana. Kysymykset reaaliaikaisesti Klikkaamalla näppäintä 2-10? ruudulle ilmestyy kysymys ja kaksi vastausvaihtoehtoa. Painamalla näppäimen oikealla puolella olevaa nuolta esiin aukeaa lista, josta voit valita useampia vastausvaihtoehtoja. Alla olevassa esimerkissä valitaan 5 vaihtoehtoa. Ruudulle ilmestyy valmis kysymyspohja. Kysymysruudun teko Tuplaklikkaus hiiren vasemmalla / klikkaus oikealla näppäimellä Kysymys? -tekstin päältä aukeaa se kirjoitustilaan. Kirjoita siihen kysymyksesi. (Kuvassa: Onko AVACK Response -ohjelman käyttö? Tee sama vastausvaihtoehdoille, kirjoita haluamasi vaihtoehdot. Tarttumalla hiirellä tekstin päältä voit siirtää sen paikkaa. Tasaa -valinta auttaa sinua pitämään tekstit ojennuksessa. Se siirtää kaikkien vastausvaihtoehtojen vasemman reunan samalle pystylinjalle kuin vaihtoehto 1 ja järjestää ne allekkain..

6 Kysymys esille Klikkaamalla Ulostuloon -näppäintä ruudulla näkyy pelkkä kysymysruutu (Kuva alla). Valitsemalla Äänestä aktivoidaan ohjelma vastaanottamaan Response -vastauspäätteiltä tulevat äänestyssignaalit. Klikkaamalla ruudun päältä hiiren vasemmalla palaat takaisin työtilaan. Klikkaamalla hiiren oikealla ilmestyy näkyviin kontrolliruudukko. Saman ruudukon saat näkyviin myös työtilassa painamalla Näytä ruudukko. Ruudukko näyttää asetuksissa määritellyn määrän numeroita, jotka vastaavat päätteiden takakannessa olevaa ID -numeroa. Ruudukko ilmaisee miltä päätteiltä on äänestetty ja miltä ei. Kun ruudukossa näyttää, että kaikki ovat osallistuneet paina Lopeta äänestys. Nyt voit tehdä uuden kysymyksen tai tarkastella äänestystulosta. Huom! Sekä äänestystä, että kontrolliruudukkoa voi ohjata myös näppäintoiminnoilla. Silloin ei tarvitse käyttää työnäyttöä esillä, vaan esillä on pelkkä kysymysruutu. Näppäin Välilyönti käynnistää äänestyksen ja painamalla R -näppäintä vaihtuu ruudulle kontrolliruudukko. Kun painat uudelleen R -näppäintä vaihtuu näytölle uudelleen kysymykset. Painamalla Välilyönti -näppäintä äänestys lopetetaan. Kysymykset tekstitiedostosta Toinen tapa kysymysten tekemiseen on tehdä ne etukäteen tekstitiedostoksi. Tiedoston täytyy olla pelkkä tekstitiedosto, jossa ei ole mitään sisennys- tai muita tekstimääritteitä. Alla on esimerkki Windowsin Notepadilla tehdystä kysymyssarjasta. Ensin kysymys, sitten rivinväli ja vaihtoehdot ja rivinväli uudelle kysymykselle. Tämä tallennetaan txt -päätteiseksi tiedostoksi. Huom. Jos teksti on niin pitkä, että se ei mahdu ruudulla yhdelle riville, niin ohjelma pienentää sitä automaattisesti. Klikkaamalla valintaa Tiedostosta... voit hakea tekemäsi tekstitiedoston ohjelmaan. Klikkaamalla valintaa 1/3 ilmestyvät kysymykset järjestyksessä ruudulle. Jos painat pientä nuolta valintanäppäimen oikealla puolella, näkyvät esiin tulevassa listassa tekstitiedoston kysymykset. Listasta voit valita kysymykset vapaasti haluamassasi järjestyksessä. Kysymyksiä voi myös selata vasen- ja oikea- nuolinäppäimillä. Silloin voit esittää pelkät kysymysruudut, näyttämättä työnäyttöä. Työnäyttö 5

7 Kysymyshistoria Kysymyshistoria sisältää kaikki äänestyksessä olleet kysymykset vastauksineen. Klikkaamalla Historia -näppäintä saat kysymykset ja vastaukset työnäytölle järjestyksessä. Klikkaamalla näppäimen oikealla puolella olevasta nuolesta tulee esiin lista äänestetyistä kysymyksistä. Listasta voit valita haluamasi kysymyksen työnäytölle. Voit halutessasi muokata uudelleen jo äänestettyä kysymystä ja suorittaa äänestyksen uudelleen. Ohjelma käsittelee tämän täysin uutena kysymyksenä ja lisää sen historiaan. Historiaa voi myös selata ylös- ja alas- nuolinäppäimillä. Silloin voit esittää pelkät kysymys- ja vastausruudut täydellä ruudulla, näyttämättä työnäytön painikkeita ja kehystä. Vertailu Työnäytön oikeassa yläkulmassa oleva Vertaile valinta on esillä, jos se on asetusvalikosta määrätty (sivu 11). Vertaile - toiminnolla voit verrata kahden kysymyksen vastauksia toisiinsa. Esim. voit kysyä yleisön mielipidettä ennen luentoa ja luennon lopuksi voit kysyä uudelleen saman kysymyksen. Tällöin voidaan vertailla onko luento vaikuttanut mielipiteisiin. Alla olevasta esimerkistä selviää miten vertailu toimii. Valitse Historia listasta kysymysruutu, jota haluat vertailla (Nopein tapa matkustaa Helsingin keskustaan on?) ja paina Vertaile -valintaa. Historian listaan ilmestyy V ko. kysymyksen kohdalle. Valitse seuraavaksi listasta kysymysruutu, johon haluat valittua kysymystä vertailla. Ruudulle ilmestyy molempien kysymysruutujen äänestystulokset pylväinä, sekä numeroarvoina. Painamalla Lopeta vertailu työnäytön oikeasta yläkulmasta palaat vertailua edeltävään tilaan. 6

8 Taustakysymys Työnäytön oikeassa yläkulmassa oleva Aseta taustakysymys valinta on esillä, jos se on asetusvalikosta määrätty (sivu 12). Taustakysymys -toiminnon avulla voit esittää muiden kysymysten tuloksia yhdistettynä taustakysymykseen. Toiminta selviää parhaiten esimerkin avulla. Pääkysymyksenä on "Oletko: mies, nainen" ja jatkokysymyksenä "Mieluisin väri seuraavista: Sininen, Vihreä, Punainen". Suorita ensin molemmat kysymykset normaalisti. Valitse tämän jälkeen Historia -valinnasta kysymys "Oletko?" ja paina Aseta taustakys. -näppäintä. Valitun kysymyksen eteen tulee merkki T. Valitse seuraavaksi kysymys " Mieluisin väri seuraavista?". Yllä näet taustakysymyksen lopputuloksen. Voit yhdistää valitun taustakysymys -toiminnon minkä tahansa muun kysymysruudun kanssa. Kysymysruutuja voi selata nuolinäppäimillä. Haluttaessa saada myös taustakysymys yleisölle näkyviin painetaan näytä -näppäintä. Kysymys näkyy esitysruudun oikeassa yläkulmassa.

9 Kokousäänestys Kokousäänestys vallinnat ovat mukana kysymyspohjan luonti -valikossa, jos ne ovat asetuksista valittu (sivu 11). Valikossa on kaksi äänestystapaa, avoin äänestys ja suljettu äänestys. Molemmista tulee esille melkein samanlainen valmis kysymyspohja. Sanan Kysymys? paikalle tekstitetään kysyttävä aihe. Kirjoittamaan päästään tuplaklikkaamalla hiirellä Kysymys? -sanan päältä. Vaihtoehdot: 1. Jaa, 2. Ei, 3. Tyhjiä, tulevat kokouspohjiin valmiina. Erona pohjissa on, että avoimessa kysymyspohjassa on jokainen vaihtoehto eri värinen. Värin perusteella avoimessa tavassa nähdään kuka on antanut Jaa, Ei tai Tyhjiä äänen. Alla kuvaus äänestyksistä molemmin tavoin. Kokous - Avoin Kokous - Sujettu Kokous - Avoin Kokous - Sujettu Avoimessa kokousäänestyksessä väri ilmaisee mitä kullakin ir-ohjaimella on äänestetty. Kysymysruudulla sana "1. Jaa" on vihreä ja vastaavasti ruudukolla alueet 011, 013, 016, 01 ja 020 ovat vihreitä. (aluenumerot ovat pääteiden id - numeroita. Jokaisella ohjaimella on oma id -numero). Vastaavasti kysymysruudulla sana "2. Ei" on sininen ja ruudukossa alueet 012, 01, 015, 01 ja 01 ovat myös sinisiä. Suljetussa kokousäänestyksessä väri ei ilmaise mitä kullakin ir-ohjaimella on äänestetty. Väri ilmaisee ainoastaan onko päätteeltä äänestetty vai ei. Tulokset ja "painoarvo" Molempien vastausruuduilla nähdään vastausten lisäksi kuinka moni on poissa ja kuinka paljon äänestäneitä on, eli nähdään heti kokouksen päätösvaltaisuus. Lisäksi eri äänestäjien äänillä voi olla erilainen "painoarvo". Esim. Yhtiökokouksissa osakkeiden määrä on ratkaiseva tekijä. Nämä äänen "painoarvot" voidaan määrittää asetuksissa valmiiksi, jolloin lopullinen äänestystulos nähdään heti ilman erillisiä laskutoimituksia (asetukset sivu 13).

10 Info-ruuduiksi Voit tehdä historiassa olevista ruuduista AVACK INFO -esityksen. AVACK Response -ohjelma tekee kysymysruuduista AVACK INFO ruutuja ja tallentaa ne esitykseksi. Esityksen katsomiseksi täytyy mikrossa olla INFOSHOW -ohjelma. Toiminto tekee kaksi esitystä toinen on INFOSHOW 6.0 ja toinen 5.0 -ohjelmalle. Asetuksista määritellään esityksien sijainnit. Ruutuja on mahdollista muokata AVACK INFO -ruudunteko-ohjelmalla, voit lisätä esitykseen uusia ruutuja ja lisätä kuvia olemassa oleviin kysymysruutuihin. Tyhjennä historia Tyhjentää kaikki historialistassa olevat kysymykset ja vastaukset. Ennen tyhjentämistä ohjelma vielä varmistaa kysymyksellä haluatko poistaa kysymykset. Poistettuja kysymyksiä ja vastauksia ei enää voi palauttaa. Tulokset tekstitiedostoissa (asetukset sivu 10) ja INFO -esitysruutuina kuitenkin säilyvät. Testaus Response -vastauspäätteiden toimivuus voidaan helposti todeta käyttämällä testauspainiketta. Jokaisen päätteen takana on oma ID -numero. Painamalla jotain vastauspäätteen numeroa, ilmestyy se työnäytölle yhdessä ID -numeron kanssa. Paina Lopeta testaus, kun olet suorittanut tarkistuksen ja haluat jatkaa normaalisti.

11 Asetukset Kun ohjelmaa otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön on suoritettava tarpeelliset asetukset. Suurimmassa osassa asetuksia on jo toimivat oletusarvot, mutta mm. käytettävien vastauspäätteiden määrä vaihtelee tilanteen mukaan. Asetukset / Tulokset 1. Tekstitiedosto 2. INFO6-ruudut 3. INFO5-ruudut. Kanavapolut 1. Tekstitiedosto Tallentaa äänestystulokset viereisen mallin mukaiseksi tekstitiedostoksi. Anna tiedostolle haluamasi nimi ja hakemistopolku. Samaan hakemistopolkuun tallentuu lisäksi -tab.txt - päätteinen tekstitiedosto, joka sisältää samat tulokset tabulaattorein eriteltynä. Tätä tiedostoa voidaan käyttää suoraan esim. Microsoft Excel - ohjelmassa. 2. INFO6 -ruudut Tallentaa kysymykset ja vastaukset AVACK INFO -ruuduiksi, siten että niitä voi katsoa INFOSHOW 6.0 -ohjelmalla. Tekstit ja taustat ovat tällöin INFOSHOW -ohjelman itsensä muodostamia. Ruutujen tekninen laatu on hyvä ja esitys on tiedostokooltaan pieni. 3. INFO5 -ruudut Tallentaa kysymykset ja vastaukset AVACK INFO -ruuduiksi, siten että niitä voi katsoa INFOSHOW 5.0 ja INFOSHOW ohjelmalla. Ruuduista muodostetaan jpg-kuvia, jolloin esitys on tiedostokooltaan jonkin verran suurempi kuin edellinen ja ruutujen tekninen laatu jonkin verran huonompi, kuitenkin niin hyvä, etteivät kaikki sitä edes erota.. Kanavapolut INFO6 ja INFO5 -esitykset tallentuvat omiin hakemistopolkuihin. Jos haluat tallentaa esitykset jonnekin muualle, tee Windowsin resurssienhallinnalla ensin kansiot ja paina sitten kanavapolku -ikkunan päässä olevaa näppäintä. Jos aiemmat kohdat (2 ja 3) ovat molemmat valittuina, tallentuvat molemmat esitykset, INFO 6 ja INFO 5 -muodossa omiin hakemistoihin. Voit myös tallentaa vain toisen esityksen. 10

12 Asetukset / Kysymys 1. Ruutujen väritys 2. Animoidut palkit 3. Fontti. Palauta oletukset 5. Sisennykset 1. Ruutujen väritys Voit määritellä haluamasi värit kysymysruuduille. Kaikille kysymyksille tulevat samanlaiset värit. Klikkaamalla hiirellä värimallin päältä aukeaa esiin väripaletti, josta voit vaihtaa haluamasi värit kysymysruuduille. Viereisestä ikkunasta näet tekemäsi värivalinnat. Sivulla olevalla liukusäätimellä voi säätää taustavärin kulmaa. 2. Animoidut palkit Vastauksista esitetään tulokset prosenttilukujen lisäksi myös pylväsdiagrammeina. Vastausruudun tullessa esille animoitu palkki kasvaa nollasta täyteen mittaansa. Palkki, joka ei ole animoitu on heti täydessä mitassaan kun ruutu tulee esille. 3. Fontti Käytössä ovat kaikki ne fontit, jotka ovat mikrosi Windowsiin asennettu. Jos aiot siirtää äänestystuloksia ja kysymyksiä toiseen mikroon niin varmista, että käytössäsi ovat vastaavat fontit myös uudessa mikrossa. Yleisimmät fontit, kuten Arial on tässä mielessä turvallinen, se on kaikissa mikroissa.. Palauta oletukset Palauttaa värien oletusarvot asetuksista Kysymys ja Ruudukko. Lisäominaisuudet asetuksien valinnat palaavat myös alkutilaan. Polkuasetuksia, eikä asetettuja äänten painotuksia toiminto ei muuta. 5. Sisennykset Sisennyksellä säädetään vaakasuunnassa kysymyksen ja vastauksien sijaintia ruudulla. Asetukset / Ruudukko Voit värittää Response -vastauspäätteiden toimintaan liittyvän kontrolliruudukon. Klikkaamalla hiirellä väripintaa aukeaa esiin väripaletti, josta voit valita haluamasi värin. Ruudukossa näkyy vastauspäätteiden ID -numerot. Käytännössä värit toimivat seuraavasti: ennen äänestystä kontrolliruudukon ruuduissa on kaikissa sama taustaväri. Kun päätteeltä on äänestetty muuttuu ko. ruudun täytön väri. Ruudukon näkyvyyttä voidaan säätää. Valinta "Vaihdettava erikseen kysymysruudun kesken" näyttää ruudukon täydellä näytöllä. Esitystilanteessa voit vaihtaa kontrolliruudukon kysymysruutuun. Valinta "Jatkuva x% kysymysruudusta" esittää kontrolliruudukon yhdessä kysymysruudun kanssa. Prosenttiluvulla voidaan säätää kontrolliruudukon kokoa. 11

13 Asetukset / Laitteisto Vallitse vastaanottimen tyyppi: Infrapuna tai radiotaajuus (RF). Anna vastauspäätteiden määrä. Numero vastaa ohjaimen takakannessa olevaa ID -numeroa. Vastaanottimen sarjaportti ilmaisee mihin RS -porttiin IR -vastaanotin on liitetty. Porttiasetuksen voi asettaa vain silloin kun AVACK Response -ohjelma on suljettuna. Silloin tämä asetusvalikko avataan erikseen ohjelmien käynnistys valinnasta. Jos käytössä on näytönohjain, jossa on kaksi vga -ulostuloa (esim. Matrox Dualhead), ilmestyy valikkoon myös näytön valinta ulostulevaan kuvaan. Toisen vga -näytön voi esim. liittää dataprojektoriin iin tai plasmanäytölle. Ohjelma tukee myös useamman ulostulon näytönohjaimia. Asetukset / Lisäominaisuudet Lisäominaisuudet valikosta voidaan vaikuttaa äänestystuloksien esittämiseen, sekä äänestystapaan. Tulokset valinta ilmoittaa äänestystuloksen prosentteina tai kappalemäärinä. Tulosten vertailu valinnalla voit vertailla kahta eri kysymystä toisiinsa. Kun tämä on valittuna ilmestyy työnäytön oikeaan yläkulmaan Vertaile -näppäin. (katso sivu 6). Taustakysymykset -toiminnon avulla voidaan esittää muiden kysymysten tuloksia yhdistettynä taustakysymykseen. (katso sivu ). Kokousäänestys tuo valittavaksi valmiit äänestyspohjat (katso sivu ). Asetuksista voit määritellä vastaustekstien ja ruudukon värit. Klikkaamalla hiirellä väripinnalta aukeaa esiin värivalikko. 12

14 Yksilöidyt äänestäjät sekä eritellyt tulokset valinta mahdollistaa antamaan eri äänestäjille yksilöidyn painoarvon. Esim. taloyhtiön kokouksissa äänestäjällä on osakkeiden määrän suuruinen painoarvo omalla äänellään. Nimien hallinta valinnasta aukeaa uusi ikkuna, jossa voidaan asettaa kullekin ir -ohjaimelle (id -numero) oma nimi ja painoarvo. Seurantaväli ilmaisee äänestyksessä käytettävien ir -ohjaimien määrän. Jos painoarvoa ei ole kaikille erikseen nimetty on arvo 1. Tulostiedosto -hakemistoon tallentuu äänestystulos txt -tiedostona. Ikkunaan määritellään minne tiedosto tallentuu ja millä nimellä. Pikanäppäimet Hiiren käyttöä voidaan korvata pikanäppäimillä. Silloin ei välttämättä tarvitse vaihtaa täyden ruudun kysymysnäyttöä työnäytöksi. (Työnäytöllä tarkoitetaan ruutua, jossa toiminta näppäimet ovat esillä). Kysymysten esittäminen on tällöin usein selkeämpää, varsinkin jos kysymyksiä on useita. Alt Alt + Enter Kysymys koko ruudulle / Pois ruudulta Esc Esc Kysymys pois koko ruudulta Välilyönti Aloita / Lopeta äänestys Nuolet vasen / oikea Tiedostosta tuotujen kysymysten selaus eteen / taakse Nuolet ylös / alas Kysymyshistorian selaus eteen / taakse R V T N R Ruudukko näkyviin / pois näkyvistä V Aloita / Lopeta vertailu T Aloita / Lopeta taustakysymys N Näytä taustakysymys ruudulla Pg Up Pg Dn Pg Up / Pg Dn Selaa taustakysymyksen vaihtoehtoja taaksepäin / eteenpäin 13