Äänestysjärjestelmä AVACK. AVACK OY, Opiskelijankatu 5, TAMPERE Puh. (03) , Fax. (03) ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äänestysjärjestelmä AVACK. AVACK OY, Opiskelijankatu 5, 33720 TAMPERE Puh. (03) 358 0800, Fax. (03) 358 0850, Email: av-osasto@avack."

Transkriptio

1 AVACK R Äänestysjärjestelmä AVACK AVACK OY, Opiskelijankatu 5, 3320 TAMPERE Puh. (03) , Fax. (03) ,

2 AVACK Response äänestysjärjestelmä Interaktiivinen äänestäminen Data -projektori Response -vastauspäätteet IR-vastaanotin Response Response Response Response Avack Response -ohjelma Yleiskuvaus toiminnasta AVACK Response -äänestysjärjestelmä on tehty mm. luentosaleihin, auditorioihin ja neuvottelutiloihin. Sen avulla voidaan äänestää ja kerätä mielipiteitä suureltakin yleisömäärältä nopeasti ja tehokkaasti. Äänestyksien tulokset saadaan välittömästi esille. Tämä tuo kokonaan uuden elementin esim. luentotilaisuuksiin, jolloin luennoitsija ja yleisö voivat heti käsitellä ja kommentoida saatuja tuloksia. Äänestäminen suoritetaan Response -infrapuna vastauspäätteiden avulla. Jokaisella äänestäjällä on käytössään oma vastauspääte. Kysymykset esitetään AVACK Response -ohjelman avulla esim. valkokankaalle heijastettuna. Kysymykset sisältävät numeroituja vaihtoehtoja, joihin päätteellä vastataan painamalla numeronäppäintä. Tietokoneen IR -vastaanotin kerää tiedon, ohjelma laskee äänet ja muodostaa yleisölle esitettävän tuloksen. Response -infrapunalähetin Response -infrapunalähetin toimii kuten muutkin kaukosäätimet. Sen kantama matka on kuitenkin paljon suurempi, noin metriä. Vastausvaihtojen määrä on maksimissaan kymmenen. Ne annetaan painamalla numeronäppäintä 1-0 (nolla vastaa lukua kymmenen). Viimeinen painallus on voimassa oleva valinta. Eli jos haluat muuttaa valintaasi, painat vain uudelleen uutta numerovalintaasi Valinnat kirjautuvat äänestystietokoneelle. Äänestysaika määrätään manuaalisesti AVACK Response -ohjelmalla Äänestä/Lopeta äänestys -valinnalla. Kun äänestys on lopetettu, eivät numeropainallukset enää kirjaudu ylös. 1 0 Jokaisen Response -lähettimen pohjassa on oma ID -numerotunnus. AVACK Response -ohjelmalla on mahdollista tarkastaa, että kaikilta vastauspäätteiltä saadaan äänestys perille. Numerotunnukset voidaan tarvittaessa suojata siten, ettei jälkikäteen voida selvittää mitä kyseisellä päätteellä on vastattu. Toisaalta haluttaessa voidaan muodostaa id -numeroin esitetty tulostiedotus. Lisäksi on Avoin kokousäänestys -toiminto, siinä voidaan tarvittaessa näyttää kaikille äänestäjille mitä kukin on äänestänyt. 1

3 AVACK Response äänestysohjelma Toiminta AVACK Response -äänestysohjelman avulla tuotetaan, noudetaan ja esitetään kysymykset, sekä äänestyksen tulokset. Ohjelma vastaanottaa Response -vastauspäätteiltä tulleet vastaukset ja tallentaa ne muistiin. Sillä myös kontrolloidaan, että kaikki päätteet toimivat. Avattaessa AVACK Response -ohjelma, esiin tulee alla oleva näyttö. Pitämällä hiirtä kunkin valintanäppäimen päällä ruudulle ilmestyy opastava teksti. (Kuvassa numeroituina).. Kysymysten näyttäminen ulostulossa. Aloittaa äänestyksen 1. Kysymyspohjan luonti vastausvaihtoehtoineen 2. Valmiiden kysymysten tuonti tiedostosta 3. Tiedostosta tuodut kysymykset 5. Äänestettyjen kysymysten historia 6. Vertailu. Aseta taustakysymys 15. Kysymystausta 10. Tasaa vastausvaihtoehdot ensimmäisen mukaan. Näyttää ruudukon tämän hetken äänestäjistä 11. Luo INFO -ruudut tämänhetkisestä historiasta 12. Tyhjentää kysymyshistorian 13. Laitteistotestaus 1. Asetukset 1. Kysymyspohjan luonti vastausvaihtoehtoineen Painamalla näppäintä ruudulle tulee kolme valmista tekstikenttää. Yksi kysymys- ja kaksi vastausvaihtoehtokenttää. Voit kirjoittaa niihin haluamasi kysymyksen ja vastausvaihtoehdot. Valinnan oikealla puolella olevalla pienellä nuolella voit valita haluamasi vastausvaihtoehtojen määrän (2-10kpl). 2. Valmiiden kysymysten tuonti tiedostosta Voit tehdä kysymyksesi jo etukäteen tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohjelma hakee valmiit kysymykset ruudulle. 3. Tiedostosta tuodut kysymykset Painamalla valintaa saat kysymyksesi yksi kerrallaan järjestyksessä ruudulle. Näppäimen oikealla puolella olevasta nuolesta saat listan kysymyksistä ja voit valita kysymyksiä vapaassa järjestyksessä.. Kysymysten näyttäminen ulostulossa Käytetään kysymysten esittämiseen yleisölle. Tällöin ruudulla näkyvät pelkät kysymykset. Hiiren oikealla näppäimellä saadaan esiin ruudukko, jossa näkyvät kaikkien päätteiden ID -numerot ja voidaan kontrolloida, että kaikki ovat vastanneet ja myös, että kaikki päätteet ovat toiminnassa. Sama toiminto saadaan esille myös valinnasta Näytä ruudukko. 2

4 5. Äänestettyjen kysymysten historia Klikkaamalla hiirellä näppäintä, näet esitetyt kysymykset vastauksineen ruudulla järjestyksessä. Klikkaamalla näppäimen oikealla puolella olevasta nuolesta näet listan kaikista esitetyistä kysymyksistä. Listasta voit valita haluamasi kysymyksen, jolloin se ilmestyy ruudulle. 6. Vertailu Vertaile näppäin on näkyvissä, jos se on ohjelman asetuksista valittu. Vertailu toiminnan avulla voit verrata kahden kysymyksen vastauksien eroja. Esim. Voit esittää luennon alussa ja lopussa saman kysymyksen, joista tehdään äänestys. Vertaile -valinnan avulla saat selville esim. onko luentosi vaikuttanut äänestystulokseen?. Tarkempi selvitys vertailun toiminnasta sivulla 6.. Aseta taustakysymys Aseta taustakys. näppäin on näkyvissä, jos se on ohjelman asetuksista valittu. Taustakysymykset -toiminnon avulla voidaan esittää muiden kysymysten tuloksia yhdistettynä taustakysymykseen. (katso sivu ).. Aloittaa äänestyksen Valinta on kaksitoiminen. Silloin kun näppäin on harmaa, ei äänestys ole toiminnassa. Painamalla näppäintä Äänestä muuttuu näppäin värilliseksi ja äänestys on toiminnassa. Tällöin ohjelma vastaanottaa päätteen lähettämän äänestyksen ja laskee tuloksen. Painamalla näppäintä Lopeta äänestys, valinta muuttuu jälleen harmaaksi, eivätkä päätteiden painallukset enää vaikuta lopputulokseen.. Näyttää ruudukon tämän hetken äänestäjistä Esittää ruudukon äänestäjistä. Yksi ruudukon ruutu vastaa yhtä Response -vastauspäätettä. Päätteet ovat numeroitu. Ruudukon avulla nähdään miltä päätteiltä äänestys on suoritettu. Se ei kuitenkaan näytä minkä valinnan äänestäjä on tehnyt. Ruudukosta tarkemmin äänestysopastuksen yhteydessä seuraavalla sivulla. 10. Tasaa vastausvaihtoehdot ensimmäisen mukaisesti Tekstin asettelun apuväline. Käytetään, jos haluat muutella kysymysvaihtoehtojen sijaintia ruudulla. Tasaa kaikkien kysymysvaihtoehtojen vasemman reunan samalle pystysuoralle linjalle. Ensimmäinen kysymysvaihtoehto on määräävä, muut siirtyvät sen mukaisesti. 11. Luo INFO -ruudut tämänhetkisestä historiasta Ohjelma tekee esitysruudut AVACK INFO -ohjelman käyttöön. Ruutuja voidaan muokata AVACK INFO ruuduntekoohjelmalla. Niihin voidaan esim. liittää kuvia ja uusia ruutuja. Ruutuja esitetään INFOSHOW -ohjelmalla. Asetuksista määrätään minne esitystiedostot syntyvät (sivu 10). 12. Tyhjentää kysymyshistorian Käytä harkiten, sillä tämän jälkeen et saa historiaa enää takaisin. Painettaessa näppäintä ohjelma vielä kysyy haluatko todella tyhjentää historian. 13. Aloittaa laitteistotestauksen Mikäli joku haluaa varmistaa, että hänen käyttämänsä vastauspääte todella toimii oikein, valitaan testaus. Tällöin ruudulle ilmestyy käytetyn ohjaimen ID -numero ja näppäimen numero, mitä kulloinkin painetaan (sivu ). Kunkin päätteen pohjassa on oma ID -numero. 1. Näyttää asetukset -dialogin Ohjelman käyttöön liittyvät asetukset, jotka on suoritettava, jotta ohjelma olisi toimintavalmiina. Tarkemmin sivulla Kysymystausta Klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä työpöydän päältä esiin aukeaa valikko, jossa on Väriliuku ja Kuva -valinnat. Oletuksena ruudulla on väriliuku pohja (väri muuttuu portaattomasti toiseksi). Värejä voit muokata Asetukset -valikosta (1). Kuva valinnalla voit asettaa taustalle valokuvan tai viivapiirroksen. Ohjelma tukee jpg, bmp, gif ja wmf kuvatiedostoja. Kuva skaalautuu koko ruudun taustalle. Jos kuvan kuvasuhde (korkeus :leveys, 3:) ei ole sama kuin monitorilla, niin kuva vääristyy. 3

5 AVACK Response -ohjelman käyttö Kaksi tapaa Voit tuottaa äänestettäviä kysymyksiä ohjelmaan kahdella eri tavalla. Kysymykset on mahdollista kirjoittaa luennon aikana tai tehdä etukäteen tekstinkäsittelyohjelmalla ja hakea ne erikseen ohjelmaan. Voit myös sekoittaa näitä kahta tapaa keskenään. Käyttämällä valmiita etukäteen mietittyjä kysymyksiä, ei suljeta pois kysymysten muodostamista reaaliaikaisesti luennon aikana. Kysymykset reaaliaikaisesti Klikkaamalla näppäintä 2-10? ruudulle ilmestyy kysymys ja kaksi vastausvaihtoehtoa. Painamalla näppäimen oikealla puolella olevaa nuolta esiin aukeaa lista, josta voit valita useampia vastausvaihtoehtoja. Alla olevassa esimerkissä valitaan 5 vaihtoehtoa. Ruudulle ilmestyy valmis kysymyspohja. Kysymysruudun teko Tuplaklikkaus hiiren vasemmalla / klikkaus oikealla näppäimellä Kysymys? -tekstin päältä aukeaa se kirjoitustilaan. Kirjoita siihen kysymyksesi. (Kuvassa: Onko AVACK Response -ohjelman käyttö? Tee sama vastausvaihtoehdoille, kirjoita haluamasi vaihtoehdot. Tarttumalla hiirellä tekstin päältä voit siirtää sen paikkaa. Tasaa -valinta auttaa sinua pitämään tekstit ojennuksessa. Se siirtää kaikkien vastausvaihtoehtojen vasemman reunan samalle pystylinjalle kuin vaihtoehto 1 ja järjestää ne allekkain..

6 Kysymys esille Klikkaamalla Ulostuloon -näppäintä ruudulla näkyy pelkkä kysymysruutu (Kuva alla). Valitsemalla Äänestä aktivoidaan ohjelma vastaanottamaan Response -vastauspäätteiltä tulevat äänestyssignaalit. Klikkaamalla ruudun päältä hiiren vasemmalla palaat takaisin työtilaan. Klikkaamalla hiiren oikealla ilmestyy näkyviin kontrolliruudukko. Saman ruudukon saat näkyviin myös työtilassa painamalla Näytä ruudukko. Ruudukko näyttää asetuksissa määritellyn määrän numeroita, jotka vastaavat päätteiden takakannessa olevaa ID -numeroa. Ruudukko ilmaisee miltä päätteiltä on äänestetty ja miltä ei. Kun ruudukossa näyttää, että kaikki ovat osallistuneet paina Lopeta äänestys. Nyt voit tehdä uuden kysymyksen tai tarkastella äänestystulosta. Huom! Sekä äänestystä, että kontrolliruudukkoa voi ohjata myös näppäintoiminnoilla. Silloin ei tarvitse käyttää työnäyttöä esillä, vaan esillä on pelkkä kysymysruutu. Näppäin Välilyönti käynnistää äänestyksen ja painamalla R -näppäintä vaihtuu ruudulle kontrolliruudukko. Kun painat uudelleen R -näppäintä vaihtuu näytölle uudelleen kysymykset. Painamalla Välilyönti -näppäintä äänestys lopetetaan. Kysymykset tekstitiedostosta Toinen tapa kysymysten tekemiseen on tehdä ne etukäteen tekstitiedostoksi. Tiedoston täytyy olla pelkkä tekstitiedosto, jossa ei ole mitään sisennys- tai muita tekstimääritteitä. Alla on esimerkki Windowsin Notepadilla tehdystä kysymyssarjasta. Ensin kysymys, sitten rivinväli ja vaihtoehdot ja rivinväli uudelle kysymykselle. Tämä tallennetaan txt -päätteiseksi tiedostoksi. Huom. Jos teksti on niin pitkä, että se ei mahdu ruudulla yhdelle riville, niin ohjelma pienentää sitä automaattisesti. Klikkaamalla valintaa Tiedostosta... voit hakea tekemäsi tekstitiedoston ohjelmaan. Klikkaamalla valintaa 1/3 ilmestyvät kysymykset järjestyksessä ruudulle. Jos painat pientä nuolta valintanäppäimen oikealla puolella, näkyvät esiin tulevassa listassa tekstitiedoston kysymykset. Listasta voit valita kysymykset vapaasti haluamassasi järjestyksessä. Kysymyksiä voi myös selata vasen- ja oikea- nuolinäppäimillä. Silloin voit esittää pelkät kysymysruudut, näyttämättä työnäyttöä. Työnäyttö 5

7 Kysymyshistoria Kysymyshistoria sisältää kaikki äänestyksessä olleet kysymykset vastauksineen. Klikkaamalla Historia -näppäintä saat kysymykset ja vastaukset työnäytölle järjestyksessä. Klikkaamalla näppäimen oikealla puolella olevasta nuolesta tulee esiin lista äänestetyistä kysymyksistä. Listasta voit valita haluamasi kysymyksen työnäytölle. Voit halutessasi muokata uudelleen jo äänestettyä kysymystä ja suorittaa äänestyksen uudelleen. Ohjelma käsittelee tämän täysin uutena kysymyksenä ja lisää sen historiaan. Historiaa voi myös selata ylös- ja alas- nuolinäppäimillä. Silloin voit esittää pelkät kysymys- ja vastausruudut täydellä ruudulla, näyttämättä työnäytön painikkeita ja kehystä. Vertailu Työnäytön oikeassa yläkulmassa oleva Vertaile valinta on esillä, jos se on asetusvalikosta määrätty (sivu 11). Vertaile - toiminnolla voit verrata kahden kysymyksen vastauksia toisiinsa. Esim. voit kysyä yleisön mielipidettä ennen luentoa ja luennon lopuksi voit kysyä uudelleen saman kysymyksen. Tällöin voidaan vertailla onko luento vaikuttanut mielipiteisiin. Alla olevasta esimerkistä selviää miten vertailu toimii. Valitse Historia listasta kysymysruutu, jota haluat vertailla (Nopein tapa matkustaa Helsingin keskustaan on?) ja paina Vertaile -valintaa. Historian listaan ilmestyy V ko. kysymyksen kohdalle. Valitse seuraavaksi listasta kysymysruutu, johon haluat valittua kysymystä vertailla. Ruudulle ilmestyy molempien kysymysruutujen äänestystulokset pylväinä, sekä numeroarvoina. Painamalla Lopeta vertailu työnäytön oikeasta yläkulmasta palaat vertailua edeltävään tilaan. 6

8 Taustakysymys Työnäytön oikeassa yläkulmassa oleva Aseta taustakysymys valinta on esillä, jos se on asetusvalikosta määrätty (sivu 12). Taustakysymys -toiminnon avulla voit esittää muiden kysymysten tuloksia yhdistettynä taustakysymykseen. Toiminta selviää parhaiten esimerkin avulla. Pääkysymyksenä on "Oletko: mies, nainen" ja jatkokysymyksenä "Mieluisin väri seuraavista: Sininen, Vihreä, Punainen". Suorita ensin molemmat kysymykset normaalisti. Valitse tämän jälkeen Historia -valinnasta kysymys "Oletko?" ja paina Aseta taustakys. -näppäintä. Valitun kysymyksen eteen tulee merkki T. Valitse seuraavaksi kysymys " Mieluisin väri seuraavista?". Yllä näet taustakysymyksen lopputuloksen. Voit yhdistää valitun taustakysymys -toiminnon minkä tahansa muun kysymysruudun kanssa. Kysymysruutuja voi selata nuolinäppäimillä. Haluttaessa saada myös taustakysymys yleisölle näkyviin painetaan näytä -näppäintä. Kysymys näkyy esitysruudun oikeassa yläkulmassa.

9 Kokousäänestys Kokousäänestys vallinnat ovat mukana kysymyspohjan luonti -valikossa, jos ne ovat asetuksista valittu (sivu 11). Valikossa on kaksi äänestystapaa, avoin äänestys ja suljettu äänestys. Molemmista tulee esille melkein samanlainen valmis kysymyspohja. Sanan Kysymys? paikalle tekstitetään kysyttävä aihe. Kirjoittamaan päästään tuplaklikkaamalla hiirellä Kysymys? -sanan päältä. Vaihtoehdot: 1. Jaa, 2. Ei, 3. Tyhjiä, tulevat kokouspohjiin valmiina. Erona pohjissa on, että avoimessa kysymyspohjassa on jokainen vaihtoehto eri värinen. Värin perusteella avoimessa tavassa nähdään kuka on antanut Jaa, Ei tai Tyhjiä äänen. Alla kuvaus äänestyksistä molemmin tavoin. Kokous - Avoin Kokous - Sujettu Kokous - Avoin Kokous - Sujettu Avoimessa kokousäänestyksessä väri ilmaisee mitä kullakin ir-ohjaimella on äänestetty. Kysymysruudulla sana "1. Jaa" on vihreä ja vastaavasti ruudukolla alueet 011, 013, 016, 01 ja 020 ovat vihreitä. (aluenumerot ovat pääteiden id - numeroita. Jokaisella ohjaimella on oma id -numero). Vastaavasti kysymysruudulla sana "2. Ei" on sininen ja ruudukossa alueet 012, 01, 015, 01 ja 01 ovat myös sinisiä. Suljetussa kokousäänestyksessä väri ei ilmaise mitä kullakin ir-ohjaimella on äänestetty. Väri ilmaisee ainoastaan onko päätteeltä äänestetty vai ei. Tulokset ja "painoarvo" Molempien vastausruuduilla nähdään vastausten lisäksi kuinka moni on poissa ja kuinka paljon äänestäneitä on, eli nähdään heti kokouksen päätösvaltaisuus. Lisäksi eri äänestäjien äänillä voi olla erilainen "painoarvo". Esim. Yhtiökokouksissa osakkeiden määrä on ratkaiseva tekijä. Nämä äänen "painoarvot" voidaan määrittää asetuksissa valmiiksi, jolloin lopullinen äänestystulos nähdään heti ilman erillisiä laskutoimituksia (asetukset sivu 13).

10 Info-ruuduiksi Voit tehdä historiassa olevista ruuduista AVACK INFO -esityksen. AVACK Response -ohjelma tekee kysymysruuduista AVACK INFO ruutuja ja tallentaa ne esitykseksi. Esityksen katsomiseksi täytyy mikrossa olla INFOSHOW -ohjelma. Toiminto tekee kaksi esitystä toinen on INFOSHOW 6.0 ja toinen 5.0 -ohjelmalle. Asetuksista määritellään esityksien sijainnit. Ruutuja on mahdollista muokata AVACK INFO -ruudunteko-ohjelmalla, voit lisätä esitykseen uusia ruutuja ja lisätä kuvia olemassa oleviin kysymysruutuihin. Tyhjennä historia Tyhjentää kaikki historialistassa olevat kysymykset ja vastaukset. Ennen tyhjentämistä ohjelma vielä varmistaa kysymyksellä haluatko poistaa kysymykset. Poistettuja kysymyksiä ja vastauksia ei enää voi palauttaa. Tulokset tekstitiedostoissa (asetukset sivu 10) ja INFO -esitysruutuina kuitenkin säilyvät. Testaus Response -vastauspäätteiden toimivuus voidaan helposti todeta käyttämällä testauspainiketta. Jokaisen päätteen takana on oma ID -numero. Painamalla jotain vastauspäätteen numeroa, ilmestyy se työnäytölle yhdessä ID -numeron kanssa. Paina Lopeta testaus, kun olet suorittanut tarkistuksen ja haluat jatkaa normaalisti.

11 Asetukset Kun ohjelmaa otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön on suoritettava tarpeelliset asetukset. Suurimmassa osassa asetuksia on jo toimivat oletusarvot, mutta mm. käytettävien vastauspäätteiden määrä vaihtelee tilanteen mukaan. Asetukset / Tulokset 1. Tekstitiedosto 2. INFO6-ruudut 3. INFO5-ruudut. Kanavapolut 1. Tekstitiedosto Tallentaa äänestystulokset viereisen mallin mukaiseksi tekstitiedostoksi. Anna tiedostolle haluamasi nimi ja hakemistopolku. Samaan hakemistopolkuun tallentuu lisäksi -tab.txt - päätteinen tekstitiedosto, joka sisältää samat tulokset tabulaattorein eriteltynä. Tätä tiedostoa voidaan käyttää suoraan esim. Microsoft Excel - ohjelmassa. 2. INFO6 -ruudut Tallentaa kysymykset ja vastaukset AVACK INFO -ruuduiksi, siten että niitä voi katsoa INFOSHOW 6.0 -ohjelmalla. Tekstit ja taustat ovat tällöin INFOSHOW -ohjelman itsensä muodostamia. Ruutujen tekninen laatu on hyvä ja esitys on tiedostokooltaan pieni. 3. INFO5 -ruudut Tallentaa kysymykset ja vastaukset AVACK INFO -ruuduiksi, siten että niitä voi katsoa INFOSHOW 5.0 ja INFOSHOW ohjelmalla. Ruuduista muodostetaan jpg-kuvia, jolloin esitys on tiedostokooltaan jonkin verran suurempi kuin edellinen ja ruutujen tekninen laatu jonkin verran huonompi, kuitenkin niin hyvä, etteivät kaikki sitä edes erota.. Kanavapolut INFO6 ja INFO5 -esitykset tallentuvat omiin hakemistopolkuihin. Jos haluat tallentaa esitykset jonnekin muualle, tee Windowsin resurssienhallinnalla ensin kansiot ja paina sitten kanavapolku -ikkunan päässä olevaa näppäintä. Jos aiemmat kohdat (2 ja 3) ovat molemmat valittuina, tallentuvat molemmat esitykset, INFO 6 ja INFO 5 -muodossa omiin hakemistoihin. Voit myös tallentaa vain toisen esityksen. 10

12 Asetukset / Kysymys 1. Ruutujen väritys 2. Animoidut palkit 3. Fontti. Palauta oletukset 5. Sisennykset 1. Ruutujen väritys Voit määritellä haluamasi värit kysymysruuduille. Kaikille kysymyksille tulevat samanlaiset värit. Klikkaamalla hiirellä värimallin päältä aukeaa esiin väripaletti, josta voit vaihtaa haluamasi värit kysymysruuduille. Viereisestä ikkunasta näet tekemäsi värivalinnat. Sivulla olevalla liukusäätimellä voi säätää taustavärin kulmaa. 2. Animoidut palkit Vastauksista esitetään tulokset prosenttilukujen lisäksi myös pylväsdiagrammeina. Vastausruudun tullessa esille animoitu palkki kasvaa nollasta täyteen mittaansa. Palkki, joka ei ole animoitu on heti täydessä mitassaan kun ruutu tulee esille. 3. Fontti Käytössä ovat kaikki ne fontit, jotka ovat mikrosi Windowsiin asennettu. Jos aiot siirtää äänestystuloksia ja kysymyksiä toiseen mikroon niin varmista, että käytössäsi ovat vastaavat fontit myös uudessa mikrossa. Yleisimmät fontit, kuten Arial on tässä mielessä turvallinen, se on kaikissa mikroissa.. Palauta oletukset Palauttaa värien oletusarvot asetuksista Kysymys ja Ruudukko. Lisäominaisuudet asetuksien valinnat palaavat myös alkutilaan. Polkuasetuksia, eikä asetettuja äänten painotuksia toiminto ei muuta. 5. Sisennykset Sisennyksellä säädetään vaakasuunnassa kysymyksen ja vastauksien sijaintia ruudulla. Asetukset / Ruudukko Voit värittää Response -vastauspäätteiden toimintaan liittyvän kontrolliruudukon. Klikkaamalla hiirellä väripintaa aukeaa esiin väripaletti, josta voit valita haluamasi värin. Ruudukossa näkyy vastauspäätteiden ID -numerot. Käytännössä värit toimivat seuraavasti: ennen äänestystä kontrolliruudukon ruuduissa on kaikissa sama taustaväri. Kun päätteeltä on äänestetty muuttuu ko. ruudun täytön väri. Ruudukon näkyvyyttä voidaan säätää. Valinta "Vaihdettava erikseen kysymysruudun kesken" näyttää ruudukon täydellä näytöllä. Esitystilanteessa voit vaihtaa kontrolliruudukon kysymysruutuun. Valinta "Jatkuva x% kysymysruudusta" esittää kontrolliruudukon yhdessä kysymysruudun kanssa. Prosenttiluvulla voidaan säätää kontrolliruudukon kokoa. 11

13 Asetukset / Laitteisto Vallitse vastaanottimen tyyppi: Infrapuna tai radiotaajuus (RF). Anna vastauspäätteiden määrä. Numero vastaa ohjaimen takakannessa olevaa ID -numeroa. Vastaanottimen sarjaportti ilmaisee mihin RS -porttiin IR -vastaanotin on liitetty. Porttiasetuksen voi asettaa vain silloin kun AVACK Response -ohjelma on suljettuna. Silloin tämä asetusvalikko avataan erikseen ohjelmien käynnistys valinnasta. Jos käytössä on näytönohjain, jossa on kaksi vga -ulostuloa (esim. Matrox Dualhead), ilmestyy valikkoon myös näytön valinta ulostulevaan kuvaan. Toisen vga -näytön voi esim. liittää dataprojektoriin iin tai plasmanäytölle. Ohjelma tukee myös useamman ulostulon näytönohjaimia. Asetukset / Lisäominaisuudet Lisäominaisuudet valikosta voidaan vaikuttaa äänestystuloksien esittämiseen, sekä äänestystapaan. Tulokset valinta ilmoittaa äänestystuloksen prosentteina tai kappalemäärinä. Tulosten vertailu valinnalla voit vertailla kahta eri kysymystä toisiinsa. Kun tämä on valittuna ilmestyy työnäytön oikeaan yläkulmaan Vertaile -näppäin. (katso sivu 6). Taustakysymykset -toiminnon avulla voidaan esittää muiden kysymysten tuloksia yhdistettynä taustakysymykseen. (katso sivu ). Kokousäänestys tuo valittavaksi valmiit äänestyspohjat (katso sivu ). Asetuksista voit määritellä vastaustekstien ja ruudukon värit. Klikkaamalla hiirellä väripinnalta aukeaa esiin värivalikko. 12

14 Yksilöidyt äänestäjät sekä eritellyt tulokset valinta mahdollistaa antamaan eri äänestäjille yksilöidyn painoarvon. Esim. taloyhtiön kokouksissa äänestäjällä on osakkeiden määrän suuruinen painoarvo omalla äänellään. Nimien hallinta valinnasta aukeaa uusi ikkuna, jossa voidaan asettaa kullekin ir -ohjaimelle (id -numero) oma nimi ja painoarvo. Seurantaväli ilmaisee äänestyksessä käytettävien ir -ohjaimien määrän. Jos painoarvoa ei ole kaikille erikseen nimetty on arvo 1. Tulostiedosto -hakemistoon tallentuu äänestystulos txt -tiedostona. Ikkunaan määritellään minne tiedosto tallentuu ja millä nimellä. Pikanäppäimet Hiiren käyttöä voidaan korvata pikanäppäimillä. Silloin ei välttämättä tarvitse vaihtaa täyden ruudun kysymysnäyttöä työnäytöksi. (Työnäytöllä tarkoitetaan ruutua, jossa toiminta näppäimet ovat esillä). Kysymysten esittäminen on tällöin usein selkeämpää, varsinkin jos kysymyksiä on useita. Alt Alt + Enter Kysymys koko ruudulle / Pois ruudulta Esc Esc Kysymys pois koko ruudulta Välilyönti Aloita / Lopeta äänestys Nuolet vasen / oikea Tiedostosta tuotujen kysymysten selaus eteen / taakse Nuolet ylös / alas Kysymyshistorian selaus eteen / taakse R V T N R Ruudukko näkyviin / pois näkyvistä V Aloita / Lopeta vertailu T Aloita / Lopeta taustakysymys N Näytä taustakysymys ruudulla Pg Up Pg Dn Pg Up / Pg Dn Selaa taustakysymyksen vaihtoehtoja taaksepäin / eteenpäin 13

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Jos haluat uuden Share-työkalun, valitse Pods -> Share -> Add New Share tai jos sinulla on jo auki Share-työkalu, näyttää se tältä:

Jos haluat uuden Share-työkalun, valitse Pods -> Share -> Add New Share tai jos sinulla on jo auki Share-työkalu, näyttää se tältä: Share-työkalu Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki,

Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki, OSX -PERUSTEET TÄRKEIN EROAVAISUUS OsX:n hakemistorakenne on Unix-tyylinen Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki,

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE SISÄLLYS 1 Mittausten (outing) avaus ja analysointi 2 HD videoiden teko 1 MITTAUSTEN AVAUS JA ANALYSOINTI Asenna Comparo PC-ohjelma ja käynnistä ohjelma pikakuvakkeesta.

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.6.2016 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä.

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä. AC-YHTEYDEN KÄYTTÖ AC on internet-selaimella käytettävä verkkokokousympäristö, jossa voidaan näyttää esityksiä, pitää luentoja, esittää videotallenteita ja kirjoittaa reaaliaikaisesti. AC:n käyttö ei vaadi

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO EDMODO -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO HUOM! Edmodo kehittyy koko ajan, seuraavat ohjeet voivat olla jo päivityksen tarpeessa. 1 Sisällysluettelo Rekisteröityminen

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa.

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. - Kaikki alkaa totta kai kaukosäätimestä. - Source napista pääset valikkoon, mistä voit valita minkä lähteen otat käyttöön - Magic IWB S on piirto-ohjelma (valkotaulu)

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö 1 Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö Tässä luvussa käymme läpi perusohjelmoinnin alkeita. - Ensimmäisenä koduhahmon ohjelmointia. 1. Program -osiossa tapahtuu itse se koodin kirjoitus, missä määrätään

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Response Reporter Käyttö ja asennus

Response Reporter Käyttö ja asennus Response Reporter Käyttö ja asennus Response Reporter 4.1 Sisällysluettelo 1 Reporterin käyttö...3 1.1 Response Reporterin käynnistäminen...3 1.2 Tulostiedostot...3 1.3 Perustiedot...3 1.4 Ristiintaulukoinnit...5

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

Flinga löytyy Tuubista, kohdasta Opettajan työkalut

Flinga löytyy Tuubista, kohdasta Opettajan työkalut 1 Pepe Vilpas Flinga Campus on yhteisöllisen tiedonrakentelun pilvipalvelu. Flinga mahdollistaa mobiililaitteiden (tabletit, älypuhelimet ja läppärit) ja luokkatilan interaktiivisen taulun tai projektorin

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Lipas-projekti, Jyväskylän yliopisto 11.5.2016 GPS-laitteella tallennetut reitit voi viedä Lipas-karttanäkymään joko oman digitoinnin avuksi,

Lisätiedot

Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi

Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi Kunkin tehtävätyypin asetuksissa on valittavissa kaksi vaihtoehtoista arviointimenetelmää: yksinkertainen, suora arviointi ja arviointimatriisi. Arviointimatriisi

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0 Johdanto Nämä ohjeet opastavat sinut tekemään kurssiin TKT-1110 Mikroprosessorit liittyvät harjoitustyöt. Ohjeet sisältävät kolme osiota. Ensimmäisenä esitellään projektin luonti, mikä tehdään ainoastaan

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot