Xerox Code of Conduct. KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Xerox Code of Conduct. KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle"

Transkriptio

1 KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle

2 Viesti pääjohtajalta, Armando Zagalo de Lima, Xerox Europe Pääkohdat: Käytännesäännöt perustuvat Xeroxin tarkasti vaalimiin arvoihin Osa perintöämme menneiltä ajoilta ja meidän perintömme tulevaisuudelle Tärkeä yhtiön yhdenmukaisuuden kannalta ja kaikkien sidosryhmiemme - asiakkaiden, osakkeenomistajien, yhteistyökumppaneiden, toimittajien ja työntekijöiden - luottamuksen kannalta Kaikki ovat vastuussa eivät ainoastaan johtajat, kirjanpitäjät ja suoraan asiakkaiden kanssa työskentelevät työntekijät Tämä käsikirja on kulmakivi, jonka avulla selviydymme kunniakkaasti vaikeiden ja haastavienkin aikojen yli 2

3 Miten käytät käytännesääntöjä Pääkohdat: One-stop viittaukset tärkeisiin menettelytapoihin. Ainoastaan valaisevia esimerkkejä tarkoitus ei ole kattaa kaikkia mahdollisia tilanteita. Käytä tervettä järkeä ja bisnesharkintaa. Yleinen julkisuus: jos et halua lukea teostasi tai päätöksestäsi seuraavan päivän lehden etusivulla, älä tee sitä. Jos epäröit kysy! Esimiehesi, Ethics Helpline,EH ja liiketoiminnan etiikasta vastaava henkilö sekä henkilöstöjohtaja neuvovat sinulle oikean tavan toimia. Lisätietoja saat paikallisista liiketoiminnan etiikka-toimintaohjeista. 3

4 Sisällysluettelo Työskentelytapamme Syrjimättömyys, tasapuolisen kohtelun periaate, ahdistelu ja kiusaaminen Terveys ja turvallisuus Sisäpiirin kaupankäynti ja sisäpiiritiedot Xeroxin työntekijöiden yksityisyydensuoja Tietojärjestelmät Eturistiriidat Henkilökohtainen yhteiskunnallinen ja hyväntekeväisyystoiminta Alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö Xeroxin edustaminen suhteessa yleisöön ja sijoittajiin Asiakkaiden, toimittajien ja viranomaisten kanssa työskenteleminen Lahjat ja viihdyttäminen Xeroxin asiakkaiden yksityisyydensuoja Sopimattomat suoritukset Rahanpesu Hankintamenettelyt Reilu kilpailu ja kaupankäyntimenettelyt Kansainvälisen kaupan kontrollointi ja antiboikotointi Yhteydenpito viranomaisten kanssa, lobbaus ja poliittiset avustukset Valvontatoimi Valvonta Xeroxin varojen suojeleminen Immateriaalioikeuksien ja tekijänoikeudella suojatun materiaalin suojeleminen Xeroxin informaation luokittelu ja suojeleminen Liiketoiminta-asiakirjat ja asiakirjojen säilyttäminen

5 Työskentelytapamme Syrjimättömyys, tasapuolisen kohtelun periaate, ahdistelu ja kiusaaminen Xerox tarjoaa työnantajana kaikille työntekijöilleen tasapuoliset mahdollisuudet. Xerox ei syrji ketään rodun, ihonvärin, kansallisuuden, uskonnollisen vakaumuksen, sukupuolen, iän, etnisen taustan, siviilisäädyn, seksuaalisen suuntautumisen, ammattiliiton jäsenyyden tai ammattiliittotoiminnan tai vamman perusteella työnhaku- ja valintatilanteessa, palkkauksessa, kouluttamisessa, työtehtävien tai ylennysten jaossa, työsuhteen päättämistä koskevissa tilanteissa tai muissa henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa. Me Xeroxissa näemme, että työntekijöidemme monimuotoisuus ja erityisesti erilaiset ajattelu- ja työskentelytavat ovat yhtiömme kilpailuetu, jota tulee vaalia. Työntekijöitä suojellaan ahdistelulta, pakottamiselta, uhkailulta, vainoamiselta, kostotoimenpiteiltä tai syrjinnältä, joka johtuu valituksen tekemisestä tai tutkimuksessa avustamisesta. Xerox ei hyväksy minkäänlaista ahdistelua, kiusaamista tai syrjintää. Tämä pätee myös asiakkaisiin, liikekumppaneihin sekä toimittajiin, niin työssä kuin työajan ulkopuolella. Kohtele kaikkia ihmisiä arvokkaasti ja kunnioittavasti. Ilmoita kaikista syrjintä- tai ahdistelutapauksista asianmukaisesti linjaesimiehellesi tai henkilöstöpäällikölle.. Varmista, että ihmisiä koskevat päätöksesi ovat oikeudenmukaisia, ne on tehty vailla ennakkoluuloja ja että ne perustuvat tosiasioihin. Emme hyväksy Huomautuksia, vitsejä tai esityksiä, jotka halventavat tiettyä ryhmää (erityisesti kansallisuutta tai uskontoa koskevat). Epätoivottuja seksuaalisia lähentely-yrityksiä Xeroxin työntekijää, asiakasta tai toimittajaa kohtaan. Tiettyä yksilöä tai ryhmää koskevaa ahdistelun raportoimatta jättämistä. Kiusaamista. 5

6 Terveys ja turvallisuus Xerox Code of Conduct Xerox on sitoutunut tarjoamaan työympäristön, joka on turvallinen ja vaaraton sekä vapaa ahdistelusta, uhkailusta ja väkivallasta. Xeroxin työntekijöiden, asiakkaiden ja naapureiden terveys ja turvallisuus saa etusijan taloudellisessa harkinnassa eikä tästä tehdä myönnytyksiä. Ryhdy asianmukaisiin varotoimiin sinun tai muiden Xeroxin työntekijöiden loukkaantumisten tai epäsuotuisten työskentelyolojen estämiseksi. Opettele työpisteesi onnettomuustilanteita koskevat toimiohjeet. Raportoi kaikki väkivaltaiset teot tai uhkaukset, jotka kohdistuvat Xeroxin työntekijöihin tai asiakkaisiin. Toimi kaikkien viranomaismääräysten ja Xeroxin Terveys ja turvallisuus (Health and Safety, H&S) standardien mukaisesti. Hoida työtehtäväsi tavalla, joka suojelee terveyttä ja minimoi työntekijöiden vahingoittumisen ja omaisuusvahinkojen syntymisen riskiä. Ole varautunut onnettomuuksiin, joita voi sattua. Suunnittele tuotteet, materiaalit, palvelut ja ratkaisut tavalla, joka varmistaa työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden. Ylläpidä arkistoja soveltuvien viranomaismääräysten ja yhtiön standardien mukaisesti. Varmista, että toimittajat ja sopimuskumppanit toimivat soveltuvien terveys- ja turvallisuusohjeiden ja viranomaismääräysten mukaisesti. Emme hyväksy Käytöstä, joka pelottaa tai uhkaa toista ihmistä (esimerkiksi seuraaminen, vainoaminen). Sellaisten tapausten ilmoittamatta jättämistä, jotka voivat vaikuttaa työtoveriesi terveyteen ja turvallisuuteen tai joiden tiedät rikkovan terveys- ja turvallisuusmääräyksiä. 6

7 Sisäpiirin kaupankäynti ja sisäpiiritiedot Xerox Code of Conduct Yhdysvaltojen Securities and Exchange Commissionin (SEC) (arvopaperimarkkinalain) sääntöjen mukaan Xeroxin työntekijöitä pidetään sisäpiiriläisinä. Tästä johtuen työntekijöihin kohdistuu Xeroxin osakkeiden kaupankäyntiä koskevia rajoituksia. Sisäpiiriläisiin, joilla on sellaista todellista yhtiötä koskevaa markkinaherkkää tietoa, jota ei ole paljastettu yleisölle, sovelletaan lisäksi lisäsääntöjä. Markkinaherkkänä tietona voidaan esimerkiksi pitää liikevoittoa, yritysjärjestelyjä, merkittäviä uusia tuotteita, muutoksia voitonjaossa ja oikeudenkäyntejä. Tietoa pidetään markkinaherkkänä, jos se olisi tärkeää järkevälle sijoittajalle hänen tehdessään osakkeita koskevia osto-, säilytys- tai myyntipäätöksiä. Ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia koskevat heidän asemansa vuoksi laajemmat rajoitukset ja säännökset. Perusohjeet Osta Xeroxin osakkeita ainoastaan sijoitustarkoituksessa, mikä tarkoittaa sitä, että tarkoituksenasi on säilyttää osakkeita määrittelemättömän ajan verran. Ohjesääntönä voidaan pitää, että sinun ei tulisi myydä osakkeita kuuden (6) kuukauden sisällä osakkeiden hankkimisesta. Älä tee kauppaa muilla optiolla kuin työntekijöiden osakeoptiolla, jotka on annettu osana Xeroxin maksamaa palkkaa tai eläkesuunnitelmaa. Älä käy kauppaa yhtiön osakkeilla. Tässä tapauksessa osakkeella tarkoitetaan kantaosakkeita, velkasitoumuksia tai velkakirjoja, myyntioptioita, maksukehotuksia ja straddlereita. Kielto käydä kauppaa Xeroxin osakkeilla koskee myös lähiomaisiasi ja muita samassa taloudessa asuvia. Todellista sisäpiiritietoa tietäviä työntekijöitä koskeva vaatimustaso Jos sinulla on markkinaherkkää tietoa: älä osta tai myy yhtiön osakkeita. Sanat osta ja myy pitävät sisällään kaikki transaktiot, jotka koskevat epäsuorasti yhtiön osakkeita, kuten myyntioptioita, maksukehoituksia ja straddlereita. Älä paljasta markkinaherkkää tietoa muille henkilöille yrityksen sisällä tai ulkopuolella. Ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia koskeva vaatimustaso Yhtymätason toimihenkilöt ja Xerox Corporationin hallituksen jäsenet saavat ostaa ja myydä yhtiön osakkeita ainoastaan ns. myynti-ikkunan aikana (window period). Myyntiikkuna on kymmenen arkipäivän ajanjakso, joka alkaa kolmantena arkipäivänä yhtiön julkaistua neljännesvuosikatsauksensa ja päättyy kahdentenatoista arkipäivänä. Lisäksi, kaikki tällaiset toimihenkilöt ja Xerox Corporation hallituksen jäsenet ovat velvollisia ottamaan yhteyttä Corporate Secretaryyn tai the Associate General Counsel:iin Corporate, Finance and Ventures -osastolta ennen mihinkään toimenpiteeseen ryhtymistä. SEC:n säännöksen mukaan, jota sovelletaan tiettyihin yhtymätason toimihenkilöihin, kaikki lyhytaikaiset voitot, joita tällainen toimihenkilö hankkii, tulee ottaa takaisin yrityksen toimesta. Lyhytaikaisella tarkoitetaan ostoa ja myyntiä tai myyntiä ja ostoa, joka on tapahtunut alle kuuden (6) kuukauden aikana. Ongelmien osoittajia Yhtiön osakkeita koskevaan transaktioon ryhtyminen, jos sinulla saattaisi mielestäsi olla markkinaherkkää informaatiota. Yritystä koskevan markkinaherkän tiedon, joka ei välttämättä ole yleisesti tiedetty, kertominen muille. Yhtiön osakkeisiin sijoittaminen, kun tarkoituksena on myydä ne kuuden (6) kuukauden sisällä. 7

8 Xeroxin työntekijöiden yksityisyyden suoja Xerox Code of Conduct Xerox kerää ja ylläpitää työntekijöidensä henkilötietoja koskevaa informaatiota ainoastaan liiketoiminnan tai lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa. Yhtiö noudattaa voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Sikäli, kun pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Xerox luovuttaa työntekijänsä henkilötiedoista ulkopuoliselle (esimerkiksi työpaikka- tai luottotietoja varten) ainoastaan seuraavat tiedot (1) onko työntekijä tällä hetkellä tai aikaisemmin ollut Xeroxin työntekijä; (2) työntekijän tämänhetkinen asema työpaikalla tai, mikäli kyse on entisestä työntekijästä, viimeinen asema; ja (3) työsuhteen kesto. Tällainen tieto luovutetaan vain kirjallista pyyntöä vastaan. Mikäli pyyntö koskee muita tietoja (esimerkiksi kiinnityksen myöntämistä varten), tiedot annetaan ainoastaan työntekijän suostumuksella. Lisäksi henkilötietoja voidaan antaa lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi (esimerkiksi sosiaaliviraston vaatimuksesta). Xeroxin työntekijöiden yksityisyydensuoja ei ole laajempi kuin mitä laki edellyttää. Esimerkiksi Xerox valvoo rutiininomaisesti omistamiensa ja työntekijöiden käyttöön antamiensa laitteiden, kuten tietokoneiden ja telefaksien käyttöä, käytettiin laitetta Xeroxin toimitiloissa tai ei. Xerox voi valvoa yhtiön puhelimista soitettujen puheluiden numerotietoja ja ilmoittaa etukäteen, mikäli työntekijän puheluja tai puheposteja tullaan kuuntelemaan. Kaikki tieto, joka on tallennettu Xeroxin tietokoneille tai muille Xeroxin laitteille (mukaan lukien sähköpostiserverit), on Xeroxin omaisuutta ja yhtiöllä on oikeus milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tai työntekijän suostumusta tutustua näihin tietoihin. Samoin Xeroxin työntekijöiden tulee tiedostaa, että yhtiöllä on oikeus päästä tutustumaan kaikkiin Xeroxin omistamiin tai tarjoamiin toimitiloihin, huonekaluihin, arkistointikaappeihin ja lokeroihin, vaikka työntekijälle on annettu näihin avaimet. Xerox käyttää tai paljastaa tällä tavalla tietoonsa saamia työntekijän yksityisyydensuojan piiriin kuuluvia tietoja ainoastaan niissä tapauksissa, joissa kukaan normaali työnantaja ei voisi olla huomioimatta saatuja tietoja esimerkiksi, jos tieto paljastaa rikkomuksia tai rikollista toimintaa. Jos sinulla on pääsy yrityksen henkilö- tai muihin tietoihin, varmista oman turvallisuutesi vuoksi aina, ettet epähuomiossa jaa tuota tietoa eteenpäin. Myötavaikuta aina Xeroxin työpaikkakäyttäytymistä koskeviin tutkimuksiin, vaikka pitäisit omia tai työtoverisi toimia henkilökohtaisena asiana. Tunnista ongelmat Xeroxin työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä koskevan ohjeistuksen ja toimiohjeiden noudattamatta jättäminen. 8

9 Tietojärjestelmät Xerox Code of Conduct Xerox tarjoaa työntekijöidensä käyttöön tietojärjestelmiä tukeakseen heitä liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa. Tällaisilla järjestelmillä tarkoitetaan sähköpostia, tietokoneita, kämmentietokoneita, printtereitä, telefakseja, puhelimia, puheposteja, langattomia laitteita ja muita vastaavia käyttöjärjestelmiä ja sovellusohjelmistoja. Xeroxin tietojärjestelmiä saa käyttää ainoastaan tarkoituksiin, jotka todellisesti ja tehokkaasti tukevat Xeroxin liiketoimintatavoitteita ja päämääriä. Satunnainen henkilökohtainen käyttö voidaan sallia linjaesimiehen suostumuksella edellyttäen, että tällä käytöllä on ainoastaan merkityksetön tai vähäinen vaikutus (toisin sanoen rajoitettu toistuminen, kesto ja määrä) tietokone- ja tietoverkkoresursseihin. Sopimattomana käyttönä pidetään Xeroxin salaisen tai arkaluotoisia ja henkilökohtaisia tietoja sisältävän tiedon lähettämistä varmistamattomiin ja valvomattomiin kohteisiin tai henkilöille, joilla ei ole valtuuksia tällaisen tiedon vastaanottamiseen, kommunikointia loukkaavalla, halventavalla, herjaavalla tai ahdistelevalla tavalla, immateriaalioikeuksien loukkaamista (ml. tekijänoikeudet, tavaramerkit ja toiminimet), ketjukirjeiden luomista tai lähettämistä, liiketoimintaan liittymättömän video/audiomateriaalin tai muun materiaalin hallintaa, joka edesauttaa vihamielisen ja tuottamattoman työympäristön syntymistä, tietojärjestelmien käyttöä mihin tahansa laittomaan tarkoitukseen, työntekijän valtuutuksen ylittävää käyttöä sekä sellaisten kuvien luomista, säilyttämistä, katselua tai lähettämistä, jotka ovat loukkaavia tai muuten rikkovat Xeroxin toimintaperiaatteita tai kansallista lainsäädäntöä. Työntekijöiltä, jotka ovat käyttäneet väärin tietojärjestelmiä, voidaan kieltää pääsy tietojärjestelmiin tai tätä pääsyä voidaan rajoittaa; lisäksi heihin voidaan kohdistaa myös muita kurinpitomenettelyjä, jotka ovat suhteessa rikkomuksen laatuun. Käytä järjestelmiä vain hyväksyttyihin tarkoituksiin ja järjestelmälle normaalilla tavalla. Älä koskaan käytä Xeroxin järjestelmiä missään laittomassa tarkoituksessa, kuten lapsipornografisten kuvien hankkimisessa tai tuottamisessa, rahankeruuta koskevien ketjukirjeiden lähettämisessä tai laatimisessa tai tietokoneohjelmien lisenssiehtojen rikkomisessa. Ilmoita välittömästi kaikista epäilemistäsi tietojärjestelmien turvallisuutta koskevista loukkauksista (esimerkiksi tietokoneviruksista), jotka voisivat vaarantaa Xeroxin tietojärjestelmässä olevat tiedot ja järjestelmät. Älä tallenna arkaluontoisia henkilökohtaisia tietoja Xerox tietokoneellesi. Emme hyväksy Xeroxin järjestelmien käyttöä henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi: Xeroxin sähköpostin käyttöä henkilökohtaisissa liiketoimissa tai Internetin käyttöä osakekaupan käymiseksi pörssissä. Ketjukirjeiden tai aiheettomien virusvaroitusten (ns. hoax) aloittamista tai levittämistä. Xeroxin järjestelmien käyttöä lapsipornografisten kuvien hankkimisessa tai tuottamisessa, tekijänoikeuden loukkaukseen ryhtymisessä, kolmannen osapuolen tuotemerkkien toisintamisessa tai tietokoneohjelmien piratismin edesauttamisessa. Sähköisen viestin muuttamista oman henkilöllisyyden salaamiseksi tai toisena henkilönä esiintymiseksi. Herjaavien (esimerkiksi toista henkilöä tai liiketoimintaa koskeva väärä tieto), häiritsevien tai uhkaavien viestien lähettämistä sähköpostitse tai puhepostitse. Mitä tahansa viestiä, jota toistetaan ja joka on epämieluisa (ei haluttu) voidaan pitää häiritsevänä. 9

10 Eturistiriidat Xerox Code of Conduct Eturistiriita syntyy, kun työntekijällä tai työntekijän lähiomaisella on huomattava taloudellinen intressi yhtiössä, joka (1) on liikesuhteessa Xeroxin kanssa ja työntekijä osallistuu tähän liikesuhteeseen tai voisi käyttää liikesuhteessa vaikutusvaltaansa tai (2) on Xeroxin kilpailija. Huomattavalla taloudellisella intressillä tarkoitetaan intressiä, joka on niin merkittävä työntekijälle, että se voi häiritä hänen kykyään toimia Xeroxin parhaaksi eduksi. Eturistiriita voi syntyä myös, kun työntekijän lähiomainen on johtaja, toimihenkilö, työntekijä tai konsultti yrityksessä, joka täyttää edellisen kappaleen kriteerin (1) tai (2). Tässä kohdassa lähiomaisella tarkoitetaan aviopuolisoa, alaikäisiä lapsia tai muuta sukulaista tai henkilöä, joka asuu työntekijän kanssa samassa taloudessa, mukaan lukien avopuoliso. Eturistiriita voi syntyä myös, jos työntekijä toimii johtajana, toimihenkilönä, työntekijänä, edustajana tai konsulttina ulkopuolisessa yrityksessä, (a) joka harrastaa kilpailevaa liiketoimintaa, tai (b) joka on liikesuhteessa Xeroxin kanssa ja työntekijä osallistuu tähän liikesuhteeseen tai voisi käyttää liikesuhteessa vaikutusvaltaansa, tai (c) häiritsee työntekijän velvollisuutta antaa koko huomionsa työvelvoitteidensa hoitamiselle, tai (d) vaikuttaa haitallisesti Xeroxiin. Tärkeimmät vaatimukst Kerro linjaesimiehellesi kaikesta sinun tai lähiomaistesi yhtiön ulkopuolisesta liiketoiminnasta, jos tämä toiminta synnyttää tai edes näyttää synnyttävän eturistiriidan. Hanki linjaesimiehesi etukäteinen suostumus ennen kuin otat vastaan toisen työpaikan. Kerro olennaiset ja merkitykselliset seikat ennen kuin sinä tai joku lähiomaisistasi tulee osalliseksi tai hankkii taloudellisen intressin yhtiön ulkopuolisessa yrityksessä, joka voi mahdollisesti synnyttää eturistiriidan. Ryhdy kaikkiin Xeroxin kehottamiin tai määräämiin toimenpiteisiin eturistiriidan poistamiseksi. Ongelmien osoittajia Etukäteisen kirjallisen suostumuksen hankkimisen laiminlyönti ennen taloudellista hyötyä hankkivan organisaation perustajan, johtajan, työntekijän, toimihenkilön tai konsultin paikan hyväksymistä. Työskenteleminen itsenäisesti tai toisen henkilön alaisuudessa tai neuvonantajana liiketoiminnassa tai tutkimustyössä, joka on samankaltaista kuin työsi Xeroxissa. Toisen yrityksen puolesta toimiminen tavalla, joka on ristiriidassa sinulla Xeroxia kohtaan olevien velvollisuuksiesi kanssa tai asettaa kohtuuttomia vaatimuksia ajankäytöllesi tai estää sinua antamasta täyttä huomiotasi työtehtävillesi Xeroxissa. Xeroxin käyttöösi asettamien resurssien käyttäminen muihin tarkoituksiin kuin Xeroxin liiketoiminnan edistämiseksi. 10

11 Henkilökohtainen yhteiskunnallinen ja hyväntekeväisyystoiminta Xerox rohkaisee työntekijöitään osallistumaan kunkin oman mielenkiinnon ja kykyjen mukaisesti erilaisiin yhteiskunnallisiin ja hyväntekeväisyystoimintoihin. Xerox ei suosi tai syrji työntekijöitään, jotka joko kannattavat Xeroxin mielipidettä tai ovat eri mieltä Xeroxin kanssa yhteiskunnallisissa tai järjestöjä koskevissa asioissa. Xeroxin työntekijöillä ei ole valtuuksia lahjoittaa Xeroxin resursseja tai hyvän eleen lahjoja (esimerkiksi paperia, kopiokoneita) yksityishenkilöille tai millekään järjestöille. Tee selväksi, että näkemykset, jotka heijastuvat osallistumisesta yhteiskunnalliseen toimintaan, ovat sinun henkilökohtaisia näkemyksiäsi, eivätkä Xeroxin näkemyksiä. Ohjaa yhteiskunnallisten järjestöjen lahjoitus- tai sponsorointipyynnöt markkinointiosastolle tai henkilöstöjohtajalle. Emme hyväksy Xeroxin resurssien käyttöä (esimerkiksi kopiointi, asiakirjojen toimittaminen) yksityisessä yhteiskunnallisessa toiminnassa. Annat ymmärtää, että osallistumisesi yhteiskunnalliseen järjestöön tai toimintaan olisi osoitus Xeroxin toiminnalle antamasta kannatuksesta. 11

12 Alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö Xerox kieltää alkoholin tai kiellettyjen aineiden laittoman käytön, hallussapidon, jakelun, valmistuksen tai siirtämisen sekä tällaisten aineiden alaisena olemisen Xeroxin kiinteistöllä tai Xeroxin omistamissa tai vuokraamissa tai leasaamissa kulkuneuvoissa. Tämä kielto pätee kaikkialla työaikana, muun muassa myös kaikissa muissa työpisteissä, jonne työntekijä on voitu osoittaa tai määrätä. Xerox auttaa työntekijöitä, joilla on alkoholi- tai huumeongelmia. Työntekijät voivat hakea apua vapaaehtoisesti tai heidän linjaesimiehensä ehdotuksesta. Tavoitteena on ottaa ongelma käsittelyyn ennen kuin se vaikuttaa tehtävien suorittamiseen tai työkelpoisuuteen. Emme hyväksy Töihin saapumista tai Xeroxin liiketoimien hoitamista alkoholin tai kiellettyjen aineiden vaikutuksen alaisena. 12

13 Xeroxin edustaminen suhteessa yleisöön ja sijoittajiin Xerox Code of Conduct Xerox Corporation on kansainvälinen yhtiö, jolla on uutisarvoa maailmanlaajuisesti. Public Relations osaston tavoitteena on varmistaa viestinnän yhdenmukaisuus/johdonmukaisuus yleisölle puhutaan yhdellä äänellä. Public Relations osaston ammattilaiset työskentelevät päivittäin sähköisen ja kirjallisen median edustajien kanssa, jotta varmistetaan, että toimittajat saavat oikeaa tietoa tarkkojen ja täsmällisten juttujen aikaansaamiseksi. Xerox noudattaa merkittävän informaation kertomisessa sijoittajille U.S. Securities and Exchange Commission:in (SEC) Fair Disclosures Rules sääntöjä (Ilmoitussäännöt) ja muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä. Informaatiota pidetään merkittävänä, jos järkevä sijoittaja pitäisi tietoa tärkeänä päättäessään ostaako, myykö vai säilyttääkö yhtiön osakkeita. Merkittävää informaatiota ovat esimerkiksi seuraavat tiedot: neljännesvuosittainen tai vuosittainen liikevoitto, fuusiot ja yritysjärjestelyt sekä uudet tuotteet, keksinnöt tai patentit. Investor Relations osasto koordinoi kaikkea merkittävän informaation ilmoittamista sijoittajille. Ainoastaan hallituksen puheenjohtaja, pääjohtaja ja valtuutetut edustajat (Chief Financial Officer, Vice President and Secretary, Director of Investor Relations, Treasurer) voivat keskustella merkittävästä informaatiosta sijoittajien kanssa. Sijoittajilla tarkoitetaan institutionaalisia sijoittajia, arvopaperianalyytikkoja sekä yksittäisiä sijoittajia. Median kanssa kommunikointia koskevat vaatimukset Jos toimittaja soittaa ja haluaa keskustella kanssasi: Selvitä, mitä hän haluaa ja ota ylös hänen nimensä, puhelinnumeronsa, mitä asia koskee sekä vastauksen antamisen takaraja. Kerro toimittajalle, että Xerox noudattaa tiettyjä toimintatapoja virallisten haastattelujen kanssa ja että sinun tulee tarkistaa nämä toimintatavat ja noudattaa niitä. Välittömästi tämän jälkeen ota yhteyttä paikalliseen tai Xerox Euroopan viestinnästä vastaavaan henkilöön. Jos Public Relations osasto pyytää sinua osallistumaan viralliseen haastatteluun, mieti ensin kaikki vastauksesi toimittajan kysymyksiin. Rajoita vastauksesi koskemaan ainoastaan erityis-osaamisaluettasi. Ole totuudenmukainen; jos et tiedä vastausta johonkin kysymykseen, kerro se. Sanonnat kuten ei kommenttia, epävirallisesti tai "pöytäkirjan ulkopuolelta voidaan tulkita väärin vältä niitä. Ota yhteyttä paikalliseen tai Xerox Euroopan viestinnästä vastaavaan henkilöön hyväksynnän saamiseksi ennen kuin sitoudut tai yhdyt puheeseen, artikkeliin, asiakaslausuntoon, lehdistötiedotteeseen tai muuhun julkaistuun tai sähköisesti välitettyyn lausuntoon, joka yleisön mielessä viittaa Xeroxiin. Sijoittajien kanssa kommunikointia koskevat vaatimukset Ohjaa tiedustelijat kääntymään kysymystensä kanssa Xerox Euroopan viestinnästä vastaavan henkilön puoleen; älä vastaa sijoittajien esittämiin tiedusteluihin. Tunnista ongelmat Toimittajat ovat aina työssä, jopa erilaisissa sosiaalisissa tilaisuuksissa. Jos tapaat toimittajan tällaisessa tilaisuudessa, puhu varovasti. Toimittaja voi käsitellä kaikkea sanomaasi haastatteluna. 13

14 Asiakkaiden, tavarantoimittajien ja viranomaisten kanssa työskenteleminen Lahjat ja viihdyttäminen / edustaminen Lahjojen antamiseen toisen yrityksen työntekijälle tai lahjan vastaanottamiseen toisen yrityksen työntekijältä sovelletaan asiaanliittyvien yritysten lahjojen antamista ja vastaanottamista koskevia toimintaohjeita. Lahjan soveliaisuus riippuu tavallisesti lahjan arvosta ja lahjoittamisen tarkoituksesta. Xerox määrittelee lahjat laajasti lahjana pidetään aineellisten tavaroiden ja rahan lisäksi viihdyttämistä, henkilökohtaisia palveluksia ja jopa ostoista myönnettyjä alennuksia. Yleisenä periaatteena voidaan todeta, että lahjan tai viihdyttämisen ainoa hyväksyttävä tarkoitus on hyvän tahdon aikaansaaminen. Lahjat, joilla vaikutetaan lahjansaajaan tai jotka saavat lahjansaajan tuntemaan itsensä velvolliseksi vastavuoroisuuden nimissä tekemään yhteistyötä lahjan antajan kanssa, ovat epäsoveliaita. Työntekijät voivat lahjoittaa laajasti levitettyjä mainoslahjoja (esimerkiksi myynninedistämiseen tarkoitettuja tuotteita, kuten Xerox-logolla varustettuja kyniä). Lisäksi on sallittua maksaa tavanmukaisesta liikeasiointiin liittyvästä virkistämisestä, kuten lounaista, liikematkoista ja viihdyttämisestä edellyttäen, että aiheutuneet kustannukset ovat kohtuullisia, seuraavat Hyväksymisvaltuuksien ohjeita, eivätkä riko asiakkaan omia toimiohjeita ja ovat asianmukaisesti johdon hyväksymiä. Älä anna rahaa tai mitään muuta lahjaa tavarantoimittajan tai asiakkaan johtajalle, toimihenkilölle tai työntekijälle, jos lahjoittaminen voitaisiin tulkita erityisten etujen etsimisenä /hakemisena. Älä pyydä tai hyväksy mitään rahasummaa asiakkaalta, tavarantoimittajalta tai keneltäkään muulta Xeroxin liiketoimintaan liittyvältä taholta Älä hyväksy lahjoja mukaan lukien palvelut ja ostoista myönnetyt alennukset mistään syystä. Jos epäröit, kysy linjaesimieheltäsi. Jos sinulle tarjotaan lahjaa tai jos sellainen saapuu kotiisi tai toimistoosi, kerro asiasta välittömästi linjaesimiehellesi. Asianmukaisiin toimenpiteisiin tullaan ryhtymään lahjan palauttamiseksi tai hävittämiseksi. Erityisissä tilanteissa asiakkaille annettavien lahjojen tulee olla kohtuullisia, ne eivät saa rikkoa asiakkaan omia toimintaohjeita, niitä ei saada pitää erityisten etujen etsimisenä ja niiden tulee olla linjaesimiehesi etukäteen hyväksymiä. Tunnista ongelmat Vastavuoroisia edustustilaisuuksia koskevat ehdotukset. Asiakas tai tavarantoimittaja vaatii muuta arvokkaampaa lahjaa kuin Xeroxin tavanomaiset liikelahjat. Asiakas- tai toimittajaedustuskuluja ei kirjata tällaisiksi kuluiksi. Edustustilaisuuksiin osallistuminen tilanteissa, joissa sinulla ei ole tilaisuudessa virallista asemaa. 14

15 Xeroxin asiakkaiden yksityisyydensuoja Xerox Code of Conduct Samoin kuin Xerox suojelee omaa informaatiotaan, jotta sitä ei paljasteta, muuteta tai käytetä laittomasti, Xerox on sitoutunut suojelemaan informaatiota, jonka sen asiakkaat ovat Xeroxille uskoneet. Xeroxin työntekijöiden tulee noudattaa asianmukaista huolellisuutta estääkseen asiakkaan toimittamaa informaatiota laittomalta paljastumiselta tai käytöltä. Erityisesti tämä koskee tietoa, joka identifioi asiakkaan tai sisältää asiakkaan työntekijää tai asiakasta koskevia henkilökohtaisia yksilöintitietoja. Jos asiakkaan toimittaman informaation riittävässä suojelemisessa epäonnistutaan, saattaa seurauksena olla oikeudellisten toimenpiteiden nostaminen Xeroxia vastaan sekä negatiivinen julkisuus, joka voi vahingoittaa yhtiön julkisuuskuvaa. Asiaan sekaantuneeseen työntekijään tullaan kohdistamaan kurinpidollisia toimenpiteitä, joiden viimeisenä keinona voi olla työsuhteen päättäminen. Älä käytä, paljasta tai muokkaa asiakkaan antamaa informaatiota millään tavalla, joka voi olla ristiriidassa asiakkaan informaation käyttöä koskevan valtuutuksen kanssa, vastoin Xeroxin toimintaohjeita tai vastoin soveltuvaa lainsäädäntöä tai säännöksiä. Asiakkaan antamaa informaatiota saa käyttää ainoastaan asiakkaan valtuuttamiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Pidä kaikki luottamuksellisia asiakastietoja koskevat asiakirjat turvattuina, mukaan lukien tietokonepohjaiset tiedot. Konsultoi Xerox Europe Legal osastoa ennen kuin ryhdyt mihinkään toimenpiteisiin (mukaan lukien päivitys) kerätäksesi, käyttääksesi, jakaaksesi tai jaellaksesi asiakaan toimittamaa informaatiota. Vaikka asiakkaan ja Xeroxin välillä ei olekaan solmittu erityistä asiakkaan toimittamia tietoja koskevaa sopimusta, asiakkaan toimittaman tiedon laiton paljastaminen on silti kiellettyä. Kunnioita asiakkaan pyyntöä tulla poistetuksi Xeroxin markkinointikirjeiden postituslistalta (sähköposti ja tulosteet). Hanki paikalliselta lakiosaston edustajalta neuvo ennen kuin toimitat asiakastietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos epäröit, konsultoi esimiestäsi tai Xerox Europe Legal department osastoa. Tunnista ongelmat Vaadit asiakkaalta tietoja, joiden antaminen voi vaarantaa hänen työnsä, maineensa tai liikesuhteen Xeroxin kanssa. Vastaanotat tietoisesti luottamuksellista tietoa asiakkaalta, vaikka tähän ei ole mitään liiketoiminnallista syytä, henkilöllä, joka tiedon paljastaa, ei ole oikeutta antaa tietoa Xeroxille, tiedon vastaanottaminen ei ole asianmukaisen Xeroxin henkilöstön valtuuttamaa tai tiedon luovuttamisesta ei ole laadittu asianmukaista kirjallista sopimusta, jossa olisi sovittu ehdot, joiden mukaan Xerox saa vastaanottaa ja käyttää tietoa. Asiakkaan toimittaman tiedon välittäminen kolmansille osapuolille (esimerkiksi rahoitusyhtiöille) ilman asiakkaan nimenomaista kirjallista valtuutusta tai kirjallista sopimusta, jonka perusteella kolmas osapuoli on velvollinen suojelemaan Xeroxin asiakkaan suostumuksella luovuttamaa tietoa. Asiakkaan toimittaman tiedon paljastaminen kenelle tahansa Xeroxin työntekijöistä, joka ei tarvitse tietoa asiakkaan valtuuttaman työn tai palvelun suorittamiseksi. Jos asiakkaan toimittaman tiedon paljastaminen ei-valtuutetulle Xeroxin työntekijälle voisi auttaa Xeroxia ylläpitämään tai lisäämään Xeroxin liiketoimintaa asiakkaan kanssa, paljastamista ei saa tehdä ennen asiakkaan kirjallista suostumusta. 15

16 Sopimattomat suoritukset Xerox Code of Conduct Xeroxin työntekijöitä kielletään tarjoamasta mitään arvoa omaavaa hankkiakseen sopimatonta etua palveluiden ja tavaroiden myynnissä, taloudellisten liiketoimien yhteydessä tai edustaakseen yhtiön intressejä suhteessa viranomaisiin tai kansainvälisiin elimiin kuten Yhdistyneisiin kansakuntiin. Kaikki valtiot kieltävät heidän omien viranomaistensa lahjomisen ja useat kieltävät myös muiden maiden viranomaisten lahjomisen. Tämän toimintaohjeen rikkominen voi johtaa ankariin siviili- ja rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. Xeroxin toimintahjeet menevät vielä pidemmälle kuin laki ja kieltävät sopimattomat suoritukset kaikessa toiminnassamme viranomaisten, kansanvälisten elinten ja yksityisen sektorin kanssa. Yhdysvaltain lainsäädäntö ja Xeroxin toimintaohjeet vaativat edelleen, että kaikki taloudelliset transaktiot, mukaan lukien provisioiden, palkkioiden ja lahjapalkkioiden maksut hoidetaan asianmukaisesti ja merkitään kirjanpitoon. Xerox ylläpitää sisäistä kontrollia varmistaakseen, että kaikki tällaiset transaktiot kirjataan oikein ja täydellisesti ja että kirjanpitomme vastaa todellisia transaktioita ja Xeroxin varojen käyttöä. Tämä toimiohje ei kiellä laillisia suorituksia järkeviin ja erilaisiin bona fide -kuluihin, kuten asiakkaiden matka- ja elinkuluihin ja suoraan tuotteiden ja palveluiden myynninedistämiseen liittyviin kuluihin tai sopimuksen tekemiseen liittyviin kuluihin. Tärkeimmät periaatteet Älä koskaan, suoraan tai epäsuorasti, anna, tarjoa tai valtuuta tarjoamaan asiakkaalle tai viranomaisen tai kansainvälisen elimen edustajalle mitään arvoaomaavaa, kuten esimerkiksi rahaa, tavaroita tai palveluja, hankkiaksesi sopimatonta etua. Liiketoimintaan liittyvää huomaavaisuutta, kuten lahjaa, avustusta tai viihdyttämistä, ei pitäisi koskaan tarjota tilanteessa, joka saattaa edes näyttää sopimattomalta. Älä koskaan anna lahjapalkkiota tai muuta suoritusta viranomaisen edustajalle tai työntekijälle, jotta tämä luopuisi rutiininomaisesta hallinnollisesta toimesta, konsultoimatta asiasta ensin Europe Legal department -osaston kanssa. Jos tällainen suoritus on tehty, varmista, että se on merkitty selvästi ja oikein sekä kirjanpitoosi että taloudellisiin raportteihin. Yhtiön varojen tai muun omaisuuden lahjoittaminen poliittisiin tarkoituksiin vaatii sekä Xerox Corporation Vice President for Government Relations että the Xerox Europe Legal department -osaston luvan. Käytä erityistä huolellisuutta valitessasi henkilöitä tai yrityksiä edustamaan Xeroxia ja varmista, että he noudattavat tätä toimintaohjetta ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Älä perusta tai ylläpidä kirjanpitoon merkitsemätöntä kassaa tai omaisuuserää kirjoissasi. Tunnista ongelmat Sellaisen henkilön tai yrityksen ottaminen Xeroxin edustajaksi, jota on syytetty sopimattomista liiketoimista, jolla on vaikutusvaltaa ostopäätökseen, jolla on aikaisempaa mainetta korruptiosta tai jolla on perhe- tai muita suhteita, jotka voivat sopimattomasti vaikuttaa asiakkaan tai viranomaisen päätökseen. Joku lähestyy sinua ennen päätöksen tekemistä vaatien erityisjärjestelyä viranomaisen tai asiakkaan kanssa tai asiakas pyytää provisioita tai palkkiota ennen päätöksen julkistamista. Joku ehdottaa, että Xeroxin tarjous annettaisiin tietyn edustajan tai yhteistyökumppanin kautta. Pyyntö, että palkkio tai muu maksusuoritus tehtäisiin kolmanteen maahan tai toiselle nimelle. Palkkio, joka vaikuttaa suurelta suhteessa suoritettuun palveluun. 16

17 Rahanpesu Xerox Code of Conduct Xerox tekee yhteistyötä ainoastaan hyvämaineisten asiakkaiden kanssa, jotka harjoittavat laillista liiketoimintaa ja joiden tulojen alkuperä on laillinen. Henkilöt, jotka ovat tekemisessä rikollisten toimintojen kanssa, mukaan lukien terrorismi, saattavat yrittää salata rikostensa tuotot tai tehdä näistä tuotoista laillisia pesemällä ne laillisessa liiketoiminnassa. Monissa maissa, mukaan lukien Suomessa, laki kieltää rikoksella saatujen tuottojen hyväksymisen tai käsittelyn. Xeroxin rehellisyys ja maine saattavat kärsiä vakavasti, jos emme tunnista asiakassuhteita tai liiketoimia, jotka voivat asettaa meidät vaaraan. Suomen lain mukaan on tapahtunut rikos, jos joku henkilö on ryhtynyt toimenpiteeseen, jolla toista henkilöä avustetaan hankkimaan, salaamaan, säilyttämään tai sijoittamaan varoja, jotka ovat rikollisesta toiminnasta saatuja tuottoja. Opettele tunnistamaan erilaiset maksutavat, joita rahanpesussa käytetään (kuten moninkertaiset maksumääräykset, matkashekit, suuret määrät käteistä rahaa, kolmannen tahon asiakkaan puolesta antamat shekit). Noudata rahanpesun kieltämistä koskevaa lainsäädäntöä ja vaatimusta, jonka mukaan kaikesta epäilyttävästä liiketoiminnasta on ilmoitettava. Hanki riittävästi tietoa ja asiakirjoja mahdollisista asiakkaista, agenteista tai muista liiketuttavista tai -tahoista varmistaaksesi, että he toimivat laillisissa liiketoimissa ja että heidän varansa tulevat laillisista lähteistä. Jos epäilet rahanpesua tai sinulla on kysymyksiä rahanpesusta, kerro epäilyistäsi tai kysymyksistäsi esimiehellesi ja liiketoiminnan etiikasta vastaavaan toimihenkilöön. Selvitä kaikki epäilysi ennen kuin jatkat liiketoimia pidemmälle. Tunnista ongelmat Asiakas, agentti tai muu potentiaalinen liiketuttava, joka on haluton antamaan täydellisiä tietoja, joka antaa riittämättömiä, valheellisia tai epäilyttäviä tietoja tai joka on halukas välttämään raportointia ja kirjanpitoa koskevia vaatimuksia. Halu maksaa käteisellä. Aikaistetut lainojen takaisinmaksut käteisellä tai käteistä vastaavalla tavalla. Tilaukset tai ostot, jotka ovat epätavallisia tai ristiriidassa asiakkaan liiketoiminnan kanssa. Epätavallisen mutkikkaat sopimusjärjestelyt, maksukuviot, jotka eivät vastaa todellista tarkoitusta tai epätavallisen edulliset maksuehdot. Epätavalliset varojen siirrot kolmansiin maihin tai varojen siirrot maista, jotka eivät liity toimitukseen tai liiketoimeen. Liiketoimet, joihin liittyy paikkoja, jotka tunnetaan veroparatiiseiksi tai rahanpesupaikoiksi. Liiketoimien järjestäminen siten, että kirjanpito- ja raportointivelvollisuudet voidaan kiertää. Pyynnöt, jotka koskevat rahojen siirtoa tai vakuuksien palauttamista kolmannelle taholle tai tuntemattomalle tai tunnistamattomalle tilille. Pankkisiirto, joka on ristiriidassa asiakkaan liiketoiminnan kanssa tai saa alkunsa tai päättyy sellaisiin tahoihin, joilla ei ole yhteyttä liiketoimeen tai toimitukseen. 17

18 Hankintamenettelyt Xerox Code of Conduct Xeroxin suhteet tavarantoimittajiin perustuvat rehellisyyden, oikeudenmukaisuuden, keskinäisen kunnioittamisen ja syrjimättömyyden periaatteisiin. Xeroxin yhteistyö toimittajien kanssa perustuu laillisiin ja oikeudenmukaisiin käytäntöihin. Xerox tekee yhteistyötä ainoastaan liikkeenjohdoltaan korkeatasoisten tavarantoimittajien kanssa. Xerox olettaa myös, että toimittajamme noudattavat liikesuhteissaan, samoin kuin työntekijöidensä, paikallisten yhteisöjensä ja Xeroxin suhteen, eettisiä ja lain asettamia vaatimuksia. Osoita rehellisyyttä, lahjomattomuutta ja oikeudenmukaisuutta kaikissa toimissasi tavarantoimittajien kanssa. Älä solmi liikesuhdetta toimittajan kanssa sillä erityisellä sopimusehdolla, että toimittaja sitoutuu käyttämään Xeroxin tuotteita ja palveluita. Vastavuoroisen kaupankäynnin vaatiminen on vastoin toimintaohjeitamme. Tee ostopäätökset ja toimenpiteet niiden Xerox Europelle tuoman parhaan edun perusteella, älä henkilökohtaiseen palkkioon tai suhteeseen perustuen. Eturistiriitoja voi esiintyä, jos henkilökohtainen suhde mahdollisen tai olemassa olevan toimittajan kanssa vaarantaa itsenäisen ja järkevän harkinnan. Jos mahdollisuus eturistiriitaan on olemassa, konsultoi esimiestäsi tai ota yhteyttä the XE Business Ethics Officer:iin. Ota Global Purchasing (kansainvälinen hankintaosasto) mukaan hankintaan ennen kuin teet mitään sitoumuksia toimittajalle. Älä ryhdy mihinkään ulkopuolisiin liikesuhteisiin toimittajan kanssa kertomatta tästä Global Purchasing-osastolle ja saamatta siihen tämän etukäteistä kirjallista lupaa. Perusta kaikki ostopäätökset the Global Purchasing Policy toimintaohjeeseen ja XE Purchasing Directive -direktiiviin (saatavilla Global Purchasing verkkosivuilta, joihin on linkki alhaalla). Tunnista ongelmat Ostosopimusten tekeminen ilman kirjallista dokumentaatiota. Sitoutuminen tilauksien tekemiseen toimittajalta ilman asianmukaisella allekirjoituksella varustettu ostomääräystä. Lahjojen, palveluiden tai muiden arvoaomaavien asioiden hyväksyminen tai tarjoaminen. Älä hyväksy lahjoja, palveluita tai viihdytystä ilman linjaesimiehesi etukäteistä hyväksyntää. Kilpailukykyisten tarjousten tai benchmarkkien noudattamatta jättäminen. Noudata aina Xeroxin XE Purchasing Policy -toimintaohjetta. Toimittaja on haluton antamaan bisnesselontekoja tai jakamaan muita yleisiä tietoja Xeroxin kanssa. Xeroxin asiakas esittää ehdon, jonka mukaan se tarjoaa Xeroxille omien tuotteidensa ja/tai palveluidensa erikoishinnoittelua ja vastavuoroisesti asiakas tarjoutuu ostamaan tai jatkamaan Xeroxin tuotteiden tai palveluiden ostamista (vastavuoroisuus). Kaupankäynnin tai liiketoiminnan ohjaaminen toimittajalle, jonka sinun sukulaisesi tai läheinen ystäväsi omistaa tai jota tällainen henkilö johtaa. Neuvotteleminen toimittajan kanssa tai suullisten sitoumusten tekeminen toimittajalle ilman, että Global Purchasing tai paikallinen ostoista vastaava henkilö on otettu mukaan hankintaan. 18

19 Reilu kilpailu ja kaupankäyntimenettelyt Xerox Code of Conduct Xerox noudattaa kilpailulainsäädäntöä kaikessa toiminnassaan. Kilpailulainsäädäntö kieltää minkä tahansa kilpailijan kanssa tehtävät sopimukset nimenomaiset tai hiljaiset, muodolliset tai epämuodolliset, kirjalliset tai suulliset joilla sovitaan hintojen nostamisesta tai tuotannon laskemisesta. Muun tyyppiset kilpailijoiden kanssa tehtävät sopimukset voivat olla lainmukaisia, jos osapuolet toimivat yhteistyössä sellaisten kilpailua edistävien etujen saavuttamiseksi (esimerkiksi alemmat kuluttajahinnat), joita osapuolet eivät voisi erikseen saavuttaa. Kilpailukieltolainsäädäntöön liittyvät asiat ovat monimutkaisia ja voivat nousta esiin asiakkaiden, toimittajien tai kilpailijoiden kanssa asioidessa. Lainsäädännön vastaisesta toiminnasta saattaa seurata Xeroxille ja yksittäiselle työntekijälle siviilioikeudellisia ja joissain tapauksessa jopa rikosoikeudellisia seuraamuksia. Benchmarking-tiedon vaihtaminen kilpailijoiden kanssa saattaa synnyttää vakavia kilpailuoikeudellisia kysymyksiä. Tulevaisuuden hinnoittelusuunnitelmia ei pidä koskaan jakaa kilpailijoiden kanssa; kustannus- tai palkkatietojen vaihtaminen kilpailijoiden kanssa vaatii tarkasti kontrolloituja ehtoja, kun taas "best practices" tiedon vaihtaminen saattaa parantaa kilpailua. Tiedon vaihtaminen tahon kanssa, joka ei ole kilpailija, ei tavallisesti aiheuta ongelmia. Sisäisiä liiketoimintaan liittyviä asiakirjoja ja muuta kommunikointia (mukaan lukien käsinkirjoitetut muistiinpanot, sähköpostiviestit ja puhelutiedot) koskee kilpailuoikeudellisissa oikeudenkäynneissä ilmoitusvelvollisuus ja ne voivat olla viranomaisten tutkinnan kohteena. Vältä sellaisia kontakteja tai yhteydenottoja kilpailijoiden kanssa, joista saattaa saada vaikutelman sopimattomista sopimuksista, tapahtui tämä kontakti henkilökohtaisessa tapaamisessa, kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Konsultoi Xerox Europe Legal department osaston kanssa ennen kuin solmit minkään jakelu-, jälleenmyynti- tai markkinointiyhteistyösopimuksen. Xerox ei yleensä saa määrätä jakelijoidensa tai jälleenmyyjiensä jakelu- tai jälleenmyyntihintoja ja tietyissä tilanteissa Xerox ei saa rajoittaa sitä, missä tai kenen kanssa jakelija tai jälleenmyyjä saa käydä kauppaa. Opettele ja noudata omia liiketoimintamenettelyohjeitasi, jotka koskevat yhteydenpitoasi kilpailijoiden kanssa, sisältävät tietoa kilpailijoistasi sekä sisältävät tietoja osallistumisesta kauppiasyhdistyksiin, ammatillisiin yhdistyksiin sekä tuotteiden standardisointia ja sertifiointia kehittäviin organisaatioihin. Ole huolellinen kirjoituksissa ja puheissasi, jotta mitään antamaasi lausuntoa ei voitaisi tulkita siten, että se osoittaa tahtoa toimia kilpailua ehkäisevällä tavalla. Konsultoi Xerox Europe Legal department -osaston kanssa jo prosessin alkuvaiheessa arvioidessasi mitä tahansa ehdotettua fuusiota, yritysjärjestelyä tai yhteisyrityshanketta. Tunnista ongelmat Tuotteen tai palvelun ostamisen tai vuokraamisen sitominen asiakkaan sopimuksessa ehtoon, jonka mukaan asiakas on velvollinen ostamaan tai vuokraamaan myös jonkin toisen tuotteen tai palvelun. Bisnesyhteistyön tavoitteleminen sellaisen asiakkaan kanssa, joka haluaa sopimukseen ehdon, jonka mukaan Xeroxin tulee ostaa asiakkaan tuotteita tai palveluita, jotta asiakas ostaa Xeroxin tuotteita tai palveluita. Vastavuoroiseen kaupankäyntiin suostuminen tai tällaisen havitteleminen on vastoin Xeroxin toimintatapoja. Asiakkaan valintojen ja vaihtoehtojen rajoittaminen koskien Xeroxin tuotteiden tai palveluiden käyttöä tai jälleenmyyntiä. Teknologian käyttöä koskevat lisenssisopimukset, jotka rajoittavat lisenssinsaajan tai lisensoijan vapautta. Valikoiva alennuskäytäntö. 19

20 Alueellisia tai asiakkaita koskevia rajoituksia sisältävien jakelusopimusten solmiminen. Kieltäytyminen tuotteiden tai palveluiden myymisestä kilpailijoille. Tuotteiden hinnoittelu kustannuksia alhaisemmaksi. Sellaisten tuotteiden tai palveluiden erittäin korkea hinnoittelu, joita ostaja tarvitsee voidakseen kilpailla Xeroxin kanssa. Kansainvälisen kaupan kontrollointi ja antiboikotointi Monet maat kontrolloivat kansainvälistä kaupankäyntiä tuontia, vientiä ja kansainvälisiä rahoitustapahtumia kansallisen turvallisuuden ja ulkomaanpolitiikan vuoksi. Xerox noudattaa lisensointia, asiakirjojen kuljettamista, asiakirjojen tuontia ja raporttien ja arkistoinnin säilyttämistä koskevia kansainvälisen kaupan kontrollisäännöksiä kaikissa niissä maissa, joissa Xeroxilla on toimintaa. Joissain tapauksissa nämä rajoitukset soveltuvat rahoitustapahtumiin sekä tavaroiden, teknologian, tietokoneohjelmien ja palveluiden kansainväliseen kauppaan. Lisäksi Yhdysvallat kieltää minkä tahansa boikotointiyhteistyön, joka kohdistuu Yhdysvalloille ystävällisiä maita tai tiettyjen ryhmien tai maiden mustalla listalla olevia yrityksiä vastaan. Opettele ja noudata liiketoimintasi omia kansainvälistä kaupankäyntiä koskevia toimiohjeita. Konsultoi paikallisen US Export Controls koordinaattorin kanssa käydäksesi läpi kansainvälisiin transaktioihin soveltuvat lait ja rajoitukset tai tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen ja toisen valtion tai alueen lainsäädäntö ovat ristiriidassa keskenään (esimerkiksi Euroopan unionin lainsäädäntö estää jonkin Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaisen rajoituksen toteuttamisen) Jos tuontidokumenttien oikeellisuus on Xeroxin vastuulla, laadi menetelmä, jonka avulla voit seurata ja varmentaa viranomaisille annettavat tiedot. Jos asiakas on vastuussa tietojen antamisesta, varmista, että Xerox toimittaa täydelliset ja oikeat tiedot tuontidokumenttien täyttämiseksi. Kerro esimiehellesi kaikista boikotointiin liittyvistä pyynnöistä, mukaan lukien tietojen saantia koskevat pyynnöt. Tunnista ongelmat Asiakkaan välttelevät, haluttomat tai muuten epätyydyttävät vastaukset kysymyksiin, jotka koskevat loppukäyttöä, loppukäyttäjää, toimituspäiviä tai toimituspaikkoja. Epätavallisen edulliset maksuehdot. Normaalin koulutuksen, asiakastuen tai takuupalvelujen merkityksettömyys. Rahdinkuljettaja on merkitty viimeiseksi vastaanottajaksi. Tavaroiden epätavallinen pakkaaminen, merkitseminen tai rahtaaminen. Epätavalliset turvallisuustoimenpiteet. Viittaukset armeijaan, jotka eivät sovi toimitukseen. Toimitukset, joihin liittyy kauppasulussa oleva maa. Tuontihinta, joka ei vastaa tuontituotteen täyttä arvoa tai siirtohinta, joka ei kata aiheutuneita kustannuksia. Maksu tai suoritus maastaviejälle, joka ei sisälly laskun hintaan tai jota ei muuten ole ilmoitettu tulliviranomaisille. Tuontitavaroiden epätarkka tai epätäydellinen laskunkuvaus. Tuontitavaroiden alkuperämaan epätarkka ilmoittaminen. Tuontitariffiluokittelun käyttäminen, joka ei näytä vastaavan tuontitavaroiden tarkkaa kuvausta. Xeroxin ilmoittaminen tuojaksi maasta, jossa Xeroxilla ei ole toimintaa. 20

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 2017 1 Johdanto Yksityisen turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen edellyttää turvallisuusalan elinkeinolupaa. Turvallisuusalan

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERin liiketapaperiaatteet 1. Johdanto Dachserin kaiken toiminnan perustana on kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE Sisällysluettelo 1. Tavoitteet ja soveltamisala 1 2. Sovellettavat lisädokumentit 1 3. Kolmannet osapuolet 1 4. Yleiset standardit kanssakäymiseen kolmansien osapuolien

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 564/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ Lahjojen antaminen ja viihdykkeiden tarjoaminen 1. Asiakkaille, toimittajille, liikekumppaneille ja ulkoisille sidosryhmille 1. Kaiken lahjojen antamisen on tapahduttava

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Esri Finlandin asiakastietokanta

Esri Finlandin asiakastietokanta Esri Finlandin asiakastietokanta Rekisteriseloste Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä (jäljempänä Esri Finland ) Y-tunnus 1837145-9, p. 0207 435 435 Yhteystiedot

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI Asukkaat voivat olla vapaassa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja käyttää vapaasti kommunikaatiovälineitä. Asukkaat voivat luottaa siihen, että heidän

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5, 17 luvun 1 a, 8 a :n 2 kohta ja 18 a :n 1 momentin 4

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin 1 Esityksen sisältö Mistä on kysymys? Sovellettava lainsäädäntökehikko Vastakkaiset intressit ja niiden punninta? Työelämän tietosuojalain

Lisätiedot

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy?

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Pankit ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa Suomen lainsäädännön mukaan pankkien tulee tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Pankilla tulee olla asiakkaan henkilötietojen

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

Asiakastietokantaan saatetaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteröidystä:

Asiakastietokantaan saatetaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteröidystä: 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 REKISTERINPITÄJÄ Citycon Oyj Y-tunnus 0699505-3 Korkeavuorenkatu 35 00130 Helsinki 2 REKISTERINPITÄJÄN EDUSTAJA 3 REKISTERIN NIMI Marianne Håkonsen Marketing Director, Citycon

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain.

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain. Johdanto perusperiaatteet ja sovellusala Takeda Pharmaceutical Company Limited ja kaikki sen tytäryhtiöt (yhdessä Takeda ) ovat vankasti sitoutuneetnoudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot