Xerox Code of Conduct. KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Xerox Code of Conduct. KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle"

Transkriptio

1 KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle

2 Viesti pääjohtajalta, Armando Zagalo de Lima, Xerox Europe Pääkohdat: Käytännesäännöt perustuvat Xeroxin tarkasti vaalimiin arvoihin Osa perintöämme menneiltä ajoilta ja meidän perintömme tulevaisuudelle Tärkeä yhtiön yhdenmukaisuuden kannalta ja kaikkien sidosryhmiemme - asiakkaiden, osakkeenomistajien, yhteistyökumppaneiden, toimittajien ja työntekijöiden - luottamuksen kannalta Kaikki ovat vastuussa eivät ainoastaan johtajat, kirjanpitäjät ja suoraan asiakkaiden kanssa työskentelevät työntekijät Tämä käsikirja on kulmakivi, jonka avulla selviydymme kunniakkaasti vaikeiden ja haastavienkin aikojen yli 2

3 Miten käytät käytännesääntöjä Pääkohdat: One-stop viittaukset tärkeisiin menettelytapoihin. Ainoastaan valaisevia esimerkkejä tarkoitus ei ole kattaa kaikkia mahdollisia tilanteita. Käytä tervettä järkeä ja bisnesharkintaa. Yleinen julkisuus: jos et halua lukea teostasi tai päätöksestäsi seuraavan päivän lehden etusivulla, älä tee sitä. Jos epäröit kysy! Esimiehesi, Ethics Helpline,EH ja liiketoiminnan etiikasta vastaava henkilö sekä henkilöstöjohtaja neuvovat sinulle oikean tavan toimia. Lisätietoja saat paikallisista liiketoiminnan etiikka-toimintaohjeista. 3

4 Sisällysluettelo Työskentelytapamme Syrjimättömyys, tasapuolisen kohtelun periaate, ahdistelu ja kiusaaminen Terveys ja turvallisuus Sisäpiirin kaupankäynti ja sisäpiiritiedot Xeroxin työntekijöiden yksityisyydensuoja Tietojärjestelmät Eturistiriidat Henkilökohtainen yhteiskunnallinen ja hyväntekeväisyystoiminta Alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö Xeroxin edustaminen suhteessa yleisöön ja sijoittajiin Asiakkaiden, toimittajien ja viranomaisten kanssa työskenteleminen Lahjat ja viihdyttäminen Xeroxin asiakkaiden yksityisyydensuoja Sopimattomat suoritukset Rahanpesu Hankintamenettelyt Reilu kilpailu ja kaupankäyntimenettelyt Kansainvälisen kaupan kontrollointi ja antiboikotointi Yhteydenpito viranomaisten kanssa, lobbaus ja poliittiset avustukset Valvontatoimi Valvonta Xeroxin varojen suojeleminen Immateriaalioikeuksien ja tekijänoikeudella suojatun materiaalin suojeleminen Xeroxin informaation luokittelu ja suojeleminen Liiketoiminta-asiakirjat ja asiakirjojen säilyttäminen

5 Työskentelytapamme Syrjimättömyys, tasapuolisen kohtelun periaate, ahdistelu ja kiusaaminen Xerox tarjoaa työnantajana kaikille työntekijöilleen tasapuoliset mahdollisuudet. Xerox ei syrji ketään rodun, ihonvärin, kansallisuuden, uskonnollisen vakaumuksen, sukupuolen, iän, etnisen taustan, siviilisäädyn, seksuaalisen suuntautumisen, ammattiliiton jäsenyyden tai ammattiliittotoiminnan tai vamman perusteella työnhaku- ja valintatilanteessa, palkkauksessa, kouluttamisessa, työtehtävien tai ylennysten jaossa, työsuhteen päättämistä koskevissa tilanteissa tai muissa henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa. Me Xeroxissa näemme, että työntekijöidemme monimuotoisuus ja erityisesti erilaiset ajattelu- ja työskentelytavat ovat yhtiömme kilpailuetu, jota tulee vaalia. Työntekijöitä suojellaan ahdistelulta, pakottamiselta, uhkailulta, vainoamiselta, kostotoimenpiteiltä tai syrjinnältä, joka johtuu valituksen tekemisestä tai tutkimuksessa avustamisesta. Xerox ei hyväksy minkäänlaista ahdistelua, kiusaamista tai syrjintää. Tämä pätee myös asiakkaisiin, liikekumppaneihin sekä toimittajiin, niin työssä kuin työajan ulkopuolella. Kohtele kaikkia ihmisiä arvokkaasti ja kunnioittavasti. Ilmoita kaikista syrjintä- tai ahdistelutapauksista asianmukaisesti linjaesimiehellesi tai henkilöstöpäällikölle.. Varmista, että ihmisiä koskevat päätöksesi ovat oikeudenmukaisia, ne on tehty vailla ennakkoluuloja ja että ne perustuvat tosiasioihin. Emme hyväksy Huomautuksia, vitsejä tai esityksiä, jotka halventavat tiettyä ryhmää (erityisesti kansallisuutta tai uskontoa koskevat). Epätoivottuja seksuaalisia lähentely-yrityksiä Xeroxin työntekijää, asiakasta tai toimittajaa kohtaan. Tiettyä yksilöä tai ryhmää koskevaa ahdistelun raportoimatta jättämistä. Kiusaamista. 5

6 Terveys ja turvallisuus Xerox Code of Conduct Xerox on sitoutunut tarjoamaan työympäristön, joka on turvallinen ja vaaraton sekä vapaa ahdistelusta, uhkailusta ja väkivallasta. Xeroxin työntekijöiden, asiakkaiden ja naapureiden terveys ja turvallisuus saa etusijan taloudellisessa harkinnassa eikä tästä tehdä myönnytyksiä. Ryhdy asianmukaisiin varotoimiin sinun tai muiden Xeroxin työntekijöiden loukkaantumisten tai epäsuotuisten työskentelyolojen estämiseksi. Opettele työpisteesi onnettomuustilanteita koskevat toimiohjeet. Raportoi kaikki väkivaltaiset teot tai uhkaukset, jotka kohdistuvat Xeroxin työntekijöihin tai asiakkaisiin. Toimi kaikkien viranomaismääräysten ja Xeroxin Terveys ja turvallisuus (Health and Safety, H&S) standardien mukaisesti. Hoida työtehtäväsi tavalla, joka suojelee terveyttä ja minimoi työntekijöiden vahingoittumisen ja omaisuusvahinkojen syntymisen riskiä. Ole varautunut onnettomuuksiin, joita voi sattua. Suunnittele tuotteet, materiaalit, palvelut ja ratkaisut tavalla, joka varmistaa työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden. Ylläpidä arkistoja soveltuvien viranomaismääräysten ja yhtiön standardien mukaisesti. Varmista, että toimittajat ja sopimuskumppanit toimivat soveltuvien terveys- ja turvallisuusohjeiden ja viranomaismääräysten mukaisesti. Emme hyväksy Käytöstä, joka pelottaa tai uhkaa toista ihmistä (esimerkiksi seuraaminen, vainoaminen). Sellaisten tapausten ilmoittamatta jättämistä, jotka voivat vaikuttaa työtoveriesi terveyteen ja turvallisuuteen tai joiden tiedät rikkovan terveys- ja turvallisuusmääräyksiä. 6

7 Sisäpiirin kaupankäynti ja sisäpiiritiedot Xerox Code of Conduct Yhdysvaltojen Securities and Exchange Commissionin (SEC) (arvopaperimarkkinalain) sääntöjen mukaan Xeroxin työntekijöitä pidetään sisäpiiriläisinä. Tästä johtuen työntekijöihin kohdistuu Xeroxin osakkeiden kaupankäyntiä koskevia rajoituksia. Sisäpiiriläisiin, joilla on sellaista todellista yhtiötä koskevaa markkinaherkkää tietoa, jota ei ole paljastettu yleisölle, sovelletaan lisäksi lisäsääntöjä. Markkinaherkkänä tietona voidaan esimerkiksi pitää liikevoittoa, yritysjärjestelyjä, merkittäviä uusia tuotteita, muutoksia voitonjaossa ja oikeudenkäyntejä. Tietoa pidetään markkinaherkkänä, jos se olisi tärkeää järkevälle sijoittajalle hänen tehdessään osakkeita koskevia osto-, säilytys- tai myyntipäätöksiä. Ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia koskevat heidän asemansa vuoksi laajemmat rajoitukset ja säännökset. Perusohjeet Osta Xeroxin osakkeita ainoastaan sijoitustarkoituksessa, mikä tarkoittaa sitä, että tarkoituksenasi on säilyttää osakkeita määrittelemättömän ajan verran. Ohjesääntönä voidaan pitää, että sinun ei tulisi myydä osakkeita kuuden (6) kuukauden sisällä osakkeiden hankkimisesta. Älä tee kauppaa muilla optiolla kuin työntekijöiden osakeoptiolla, jotka on annettu osana Xeroxin maksamaa palkkaa tai eläkesuunnitelmaa. Älä käy kauppaa yhtiön osakkeilla. Tässä tapauksessa osakkeella tarkoitetaan kantaosakkeita, velkasitoumuksia tai velkakirjoja, myyntioptioita, maksukehotuksia ja straddlereita. Kielto käydä kauppaa Xeroxin osakkeilla koskee myös lähiomaisiasi ja muita samassa taloudessa asuvia. Todellista sisäpiiritietoa tietäviä työntekijöitä koskeva vaatimustaso Jos sinulla on markkinaherkkää tietoa: älä osta tai myy yhtiön osakkeita. Sanat osta ja myy pitävät sisällään kaikki transaktiot, jotka koskevat epäsuorasti yhtiön osakkeita, kuten myyntioptioita, maksukehoituksia ja straddlereita. Älä paljasta markkinaherkkää tietoa muille henkilöille yrityksen sisällä tai ulkopuolella. Ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia koskeva vaatimustaso Yhtymätason toimihenkilöt ja Xerox Corporationin hallituksen jäsenet saavat ostaa ja myydä yhtiön osakkeita ainoastaan ns. myynti-ikkunan aikana (window period). Myyntiikkuna on kymmenen arkipäivän ajanjakso, joka alkaa kolmantena arkipäivänä yhtiön julkaistua neljännesvuosikatsauksensa ja päättyy kahdentenatoista arkipäivänä. Lisäksi, kaikki tällaiset toimihenkilöt ja Xerox Corporation hallituksen jäsenet ovat velvollisia ottamaan yhteyttä Corporate Secretaryyn tai the Associate General Counsel:iin Corporate, Finance and Ventures -osastolta ennen mihinkään toimenpiteeseen ryhtymistä. SEC:n säännöksen mukaan, jota sovelletaan tiettyihin yhtymätason toimihenkilöihin, kaikki lyhytaikaiset voitot, joita tällainen toimihenkilö hankkii, tulee ottaa takaisin yrityksen toimesta. Lyhytaikaisella tarkoitetaan ostoa ja myyntiä tai myyntiä ja ostoa, joka on tapahtunut alle kuuden (6) kuukauden aikana. Ongelmien osoittajia Yhtiön osakkeita koskevaan transaktioon ryhtyminen, jos sinulla saattaisi mielestäsi olla markkinaherkkää informaatiota. Yritystä koskevan markkinaherkän tiedon, joka ei välttämättä ole yleisesti tiedetty, kertominen muille. Yhtiön osakkeisiin sijoittaminen, kun tarkoituksena on myydä ne kuuden (6) kuukauden sisällä. 7

8 Xeroxin työntekijöiden yksityisyyden suoja Xerox Code of Conduct Xerox kerää ja ylläpitää työntekijöidensä henkilötietoja koskevaa informaatiota ainoastaan liiketoiminnan tai lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa. Yhtiö noudattaa voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Sikäli, kun pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Xerox luovuttaa työntekijänsä henkilötiedoista ulkopuoliselle (esimerkiksi työpaikka- tai luottotietoja varten) ainoastaan seuraavat tiedot (1) onko työntekijä tällä hetkellä tai aikaisemmin ollut Xeroxin työntekijä; (2) työntekijän tämänhetkinen asema työpaikalla tai, mikäli kyse on entisestä työntekijästä, viimeinen asema; ja (3) työsuhteen kesto. Tällainen tieto luovutetaan vain kirjallista pyyntöä vastaan. Mikäli pyyntö koskee muita tietoja (esimerkiksi kiinnityksen myöntämistä varten), tiedot annetaan ainoastaan työntekijän suostumuksella. Lisäksi henkilötietoja voidaan antaa lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi (esimerkiksi sosiaaliviraston vaatimuksesta). Xeroxin työntekijöiden yksityisyydensuoja ei ole laajempi kuin mitä laki edellyttää. Esimerkiksi Xerox valvoo rutiininomaisesti omistamiensa ja työntekijöiden käyttöön antamiensa laitteiden, kuten tietokoneiden ja telefaksien käyttöä, käytettiin laitetta Xeroxin toimitiloissa tai ei. Xerox voi valvoa yhtiön puhelimista soitettujen puheluiden numerotietoja ja ilmoittaa etukäteen, mikäli työntekijän puheluja tai puheposteja tullaan kuuntelemaan. Kaikki tieto, joka on tallennettu Xeroxin tietokoneille tai muille Xeroxin laitteille (mukaan lukien sähköpostiserverit), on Xeroxin omaisuutta ja yhtiöllä on oikeus milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tai työntekijän suostumusta tutustua näihin tietoihin. Samoin Xeroxin työntekijöiden tulee tiedostaa, että yhtiöllä on oikeus päästä tutustumaan kaikkiin Xeroxin omistamiin tai tarjoamiin toimitiloihin, huonekaluihin, arkistointikaappeihin ja lokeroihin, vaikka työntekijälle on annettu näihin avaimet. Xerox käyttää tai paljastaa tällä tavalla tietoonsa saamia työntekijän yksityisyydensuojan piiriin kuuluvia tietoja ainoastaan niissä tapauksissa, joissa kukaan normaali työnantaja ei voisi olla huomioimatta saatuja tietoja esimerkiksi, jos tieto paljastaa rikkomuksia tai rikollista toimintaa. Jos sinulla on pääsy yrityksen henkilö- tai muihin tietoihin, varmista oman turvallisuutesi vuoksi aina, ettet epähuomiossa jaa tuota tietoa eteenpäin. Myötavaikuta aina Xeroxin työpaikkakäyttäytymistä koskeviin tutkimuksiin, vaikka pitäisit omia tai työtoverisi toimia henkilökohtaisena asiana. Tunnista ongelmat Xeroxin työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä koskevan ohjeistuksen ja toimiohjeiden noudattamatta jättäminen. 8

9 Tietojärjestelmät Xerox Code of Conduct Xerox tarjoaa työntekijöidensä käyttöön tietojärjestelmiä tukeakseen heitä liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa. Tällaisilla järjestelmillä tarkoitetaan sähköpostia, tietokoneita, kämmentietokoneita, printtereitä, telefakseja, puhelimia, puheposteja, langattomia laitteita ja muita vastaavia käyttöjärjestelmiä ja sovellusohjelmistoja. Xeroxin tietojärjestelmiä saa käyttää ainoastaan tarkoituksiin, jotka todellisesti ja tehokkaasti tukevat Xeroxin liiketoimintatavoitteita ja päämääriä. Satunnainen henkilökohtainen käyttö voidaan sallia linjaesimiehen suostumuksella edellyttäen, että tällä käytöllä on ainoastaan merkityksetön tai vähäinen vaikutus (toisin sanoen rajoitettu toistuminen, kesto ja määrä) tietokone- ja tietoverkkoresursseihin. Sopimattomana käyttönä pidetään Xeroxin salaisen tai arkaluotoisia ja henkilökohtaisia tietoja sisältävän tiedon lähettämistä varmistamattomiin ja valvomattomiin kohteisiin tai henkilöille, joilla ei ole valtuuksia tällaisen tiedon vastaanottamiseen, kommunikointia loukkaavalla, halventavalla, herjaavalla tai ahdistelevalla tavalla, immateriaalioikeuksien loukkaamista (ml. tekijänoikeudet, tavaramerkit ja toiminimet), ketjukirjeiden luomista tai lähettämistä, liiketoimintaan liittymättömän video/audiomateriaalin tai muun materiaalin hallintaa, joka edesauttaa vihamielisen ja tuottamattoman työympäristön syntymistä, tietojärjestelmien käyttöä mihin tahansa laittomaan tarkoitukseen, työntekijän valtuutuksen ylittävää käyttöä sekä sellaisten kuvien luomista, säilyttämistä, katselua tai lähettämistä, jotka ovat loukkaavia tai muuten rikkovat Xeroxin toimintaperiaatteita tai kansallista lainsäädäntöä. Työntekijöiltä, jotka ovat käyttäneet väärin tietojärjestelmiä, voidaan kieltää pääsy tietojärjestelmiin tai tätä pääsyä voidaan rajoittaa; lisäksi heihin voidaan kohdistaa myös muita kurinpitomenettelyjä, jotka ovat suhteessa rikkomuksen laatuun. Käytä järjestelmiä vain hyväksyttyihin tarkoituksiin ja järjestelmälle normaalilla tavalla. Älä koskaan käytä Xeroxin järjestelmiä missään laittomassa tarkoituksessa, kuten lapsipornografisten kuvien hankkimisessa tai tuottamisessa, rahankeruuta koskevien ketjukirjeiden lähettämisessä tai laatimisessa tai tietokoneohjelmien lisenssiehtojen rikkomisessa. Ilmoita välittömästi kaikista epäilemistäsi tietojärjestelmien turvallisuutta koskevista loukkauksista (esimerkiksi tietokoneviruksista), jotka voisivat vaarantaa Xeroxin tietojärjestelmässä olevat tiedot ja järjestelmät. Älä tallenna arkaluontoisia henkilökohtaisia tietoja Xerox tietokoneellesi. Emme hyväksy Xeroxin järjestelmien käyttöä henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi: Xeroxin sähköpostin käyttöä henkilökohtaisissa liiketoimissa tai Internetin käyttöä osakekaupan käymiseksi pörssissä. Ketjukirjeiden tai aiheettomien virusvaroitusten (ns. hoax) aloittamista tai levittämistä. Xeroxin järjestelmien käyttöä lapsipornografisten kuvien hankkimisessa tai tuottamisessa, tekijänoikeuden loukkaukseen ryhtymisessä, kolmannen osapuolen tuotemerkkien toisintamisessa tai tietokoneohjelmien piratismin edesauttamisessa. Sähköisen viestin muuttamista oman henkilöllisyyden salaamiseksi tai toisena henkilönä esiintymiseksi. Herjaavien (esimerkiksi toista henkilöä tai liiketoimintaa koskeva väärä tieto), häiritsevien tai uhkaavien viestien lähettämistä sähköpostitse tai puhepostitse. Mitä tahansa viestiä, jota toistetaan ja joka on epämieluisa (ei haluttu) voidaan pitää häiritsevänä. 9

10 Eturistiriidat Xerox Code of Conduct Eturistiriita syntyy, kun työntekijällä tai työntekijän lähiomaisella on huomattava taloudellinen intressi yhtiössä, joka (1) on liikesuhteessa Xeroxin kanssa ja työntekijä osallistuu tähän liikesuhteeseen tai voisi käyttää liikesuhteessa vaikutusvaltaansa tai (2) on Xeroxin kilpailija. Huomattavalla taloudellisella intressillä tarkoitetaan intressiä, joka on niin merkittävä työntekijälle, että se voi häiritä hänen kykyään toimia Xeroxin parhaaksi eduksi. Eturistiriita voi syntyä myös, kun työntekijän lähiomainen on johtaja, toimihenkilö, työntekijä tai konsultti yrityksessä, joka täyttää edellisen kappaleen kriteerin (1) tai (2). Tässä kohdassa lähiomaisella tarkoitetaan aviopuolisoa, alaikäisiä lapsia tai muuta sukulaista tai henkilöä, joka asuu työntekijän kanssa samassa taloudessa, mukaan lukien avopuoliso. Eturistiriita voi syntyä myös, jos työntekijä toimii johtajana, toimihenkilönä, työntekijänä, edustajana tai konsulttina ulkopuolisessa yrityksessä, (a) joka harrastaa kilpailevaa liiketoimintaa, tai (b) joka on liikesuhteessa Xeroxin kanssa ja työntekijä osallistuu tähän liikesuhteeseen tai voisi käyttää liikesuhteessa vaikutusvaltaansa, tai (c) häiritsee työntekijän velvollisuutta antaa koko huomionsa työvelvoitteidensa hoitamiselle, tai (d) vaikuttaa haitallisesti Xeroxiin. Tärkeimmät vaatimukst Kerro linjaesimiehellesi kaikesta sinun tai lähiomaistesi yhtiön ulkopuolisesta liiketoiminnasta, jos tämä toiminta synnyttää tai edes näyttää synnyttävän eturistiriidan. Hanki linjaesimiehesi etukäteinen suostumus ennen kuin otat vastaan toisen työpaikan. Kerro olennaiset ja merkitykselliset seikat ennen kuin sinä tai joku lähiomaisistasi tulee osalliseksi tai hankkii taloudellisen intressin yhtiön ulkopuolisessa yrityksessä, joka voi mahdollisesti synnyttää eturistiriidan. Ryhdy kaikkiin Xeroxin kehottamiin tai määräämiin toimenpiteisiin eturistiriidan poistamiseksi. Ongelmien osoittajia Etukäteisen kirjallisen suostumuksen hankkimisen laiminlyönti ennen taloudellista hyötyä hankkivan organisaation perustajan, johtajan, työntekijän, toimihenkilön tai konsultin paikan hyväksymistä. Työskenteleminen itsenäisesti tai toisen henkilön alaisuudessa tai neuvonantajana liiketoiminnassa tai tutkimustyössä, joka on samankaltaista kuin työsi Xeroxissa. Toisen yrityksen puolesta toimiminen tavalla, joka on ristiriidassa sinulla Xeroxia kohtaan olevien velvollisuuksiesi kanssa tai asettaa kohtuuttomia vaatimuksia ajankäytöllesi tai estää sinua antamasta täyttä huomiotasi työtehtävillesi Xeroxissa. Xeroxin käyttöösi asettamien resurssien käyttäminen muihin tarkoituksiin kuin Xeroxin liiketoiminnan edistämiseksi. 10

11 Henkilökohtainen yhteiskunnallinen ja hyväntekeväisyystoiminta Xerox rohkaisee työntekijöitään osallistumaan kunkin oman mielenkiinnon ja kykyjen mukaisesti erilaisiin yhteiskunnallisiin ja hyväntekeväisyystoimintoihin. Xerox ei suosi tai syrji työntekijöitään, jotka joko kannattavat Xeroxin mielipidettä tai ovat eri mieltä Xeroxin kanssa yhteiskunnallisissa tai järjestöjä koskevissa asioissa. Xeroxin työntekijöillä ei ole valtuuksia lahjoittaa Xeroxin resursseja tai hyvän eleen lahjoja (esimerkiksi paperia, kopiokoneita) yksityishenkilöille tai millekään järjestöille. Tee selväksi, että näkemykset, jotka heijastuvat osallistumisesta yhteiskunnalliseen toimintaan, ovat sinun henkilökohtaisia näkemyksiäsi, eivätkä Xeroxin näkemyksiä. Ohjaa yhteiskunnallisten järjestöjen lahjoitus- tai sponsorointipyynnöt markkinointiosastolle tai henkilöstöjohtajalle. Emme hyväksy Xeroxin resurssien käyttöä (esimerkiksi kopiointi, asiakirjojen toimittaminen) yksityisessä yhteiskunnallisessa toiminnassa. Annat ymmärtää, että osallistumisesi yhteiskunnalliseen järjestöön tai toimintaan olisi osoitus Xeroxin toiminnalle antamasta kannatuksesta. 11

12 Alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö Xerox kieltää alkoholin tai kiellettyjen aineiden laittoman käytön, hallussapidon, jakelun, valmistuksen tai siirtämisen sekä tällaisten aineiden alaisena olemisen Xeroxin kiinteistöllä tai Xeroxin omistamissa tai vuokraamissa tai leasaamissa kulkuneuvoissa. Tämä kielto pätee kaikkialla työaikana, muun muassa myös kaikissa muissa työpisteissä, jonne työntekijä on voitu osoittaa tai määrätä. Xerox auttaa työntekijöitä, joilla on alkoholi- tai huumeongelmia. Työntekijät voivat hakea apua vapaaehtoisesti tai heidän linjaesimiehensä ehdotuksesta. Tavoitteena on ottaa ongelma käsittelyyn ennen kuin se vaikuttaa tehtävien suorittamiseen tai työkelpoisuuteen. Emme hyväksy Töihin saapumista tai Xeroxin liiketoimien hoitamista alkoholin tai kiellettyjen aineiden vaikutuksen alaisena. 12

13 Xeroxin edustaminen suhteessa yleisöön ja sijoittajiin Xerox Code of Conduct Xerox Corporation on kansainvälinen yhtiö, jolla on uutisarvoa maailmanlaajuisesti. Public Relations osaston tavoitteena on varmistaa viestinnän yhdenmukaisuus/johdonmukaisuus yleisölle puhutaan yhdellä äänellä. Public Relations osaston ammattilaiset työskentelevät päivittäin sähköisen ja kirjallisen median edustajien kanssa, jotta varmistetaan, että toimittajat saavat oikeaa tietoa tarkkojen ja täsmällisten juttujen aikaansaamiseksi. Xerox noudattaa merkittävän informaation kertomisessa sijoittajille U.S. Securities and Exchange Commission:in (SEC) Fair Disclosures Rules sääntöjä (Ilmoitussäännöt) ja muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä. Informaatiota pidetään merkittävänä, jos järkevä sijoittaja pitäisi tietoa tärkeänä päättäessään ostaako, myykö vai säilyttääkö yhtiön osakkeita. Merkittävää informaatiota ovat esimerkiksi seuraavat tiedot: neljännesvuosittainen tai vuosittainen liikevoitto, fuusiot ja yritysjärjestelyt sekä uudet tuotteet, keksinnöt tai patentit. Investor Relations osasto koordinoi kaikkea merkittävän informaation ilmoittamista sijoittajille. Ainoastaan hallituksen puheenjohtaja, pääjohtaja ja valtuutetut edustajat (Chief Financial Officer, Vice President and Secretary, Director of Investor Relations, Treasurer) voivat keskustella merkittävästä informaatiosta sijoittajien kanssa. Sijoittajilla tarkoitetaan institutionaalisia sijoittajia, arvopaperianalyytikkoja sekä yksittäisiä sijoittajia. Median kanssa kommunikointia koskevat vaatimukset Jos toimittaja soittaa ja haluaa keskustella kanssasi: Selvitä, mitä hän haluaa ja ota ylös hänen nimensä, puhelinnumeronsa, mitä asia koskee sekä vastauksen antamisen takaraja. Kerro toimittajalle, että Xerox noudattaa tiettyjä toimintatapoja virallisten haastattelujen kanssa ja että sinun tulee tarkistaa nämä toimintatavat ja noudattaa niitä. Välittömästi tämän jälkeen ota yhteyttä paikalliseen tai Xerox Euroopan viestinnästä vastaavaan henkilöön. Jos Public Relations osasto pyytää sinua osallistumaan viralliseen haastatteluun, mieti ensin kaikki vastauksesi toimittajan kysymyksiin. Rajoita vastauksesi koskemaan ainoastaan erityis-osaamisaluettasi. Ole totuudenmukainen; jos et tiedä vastausta johonkin kysymykseen, kerro se. Sanonnat kuten ei kommenttia, epävirallisesti tai "pöytäkirjan ulkopuolelta voidaan tulkita väärin vältä niitä. Ota yhteyttä paikalliseen tai Xerox Euroopan viestinnästä vastaavaan henkilöön hyväksynnän saamiseksi ennen kuin sitoudut tai yhdyt puheeseen, artikkeliin, asiakaslausuntoon, lehdistötiedotteeseen tai muuhun julkaistuun tai sähköisesti välitettyyn lausuntoon, joka yleisön mielessä viittaa Xeroxiin. Sijoittajien kanssa kommunikointia koskevat vaatimukset Ohjaa tiedustelijat kääntymään kysymystensä kanssa Xerox Euroopan viestinnästä vastaavan henkilön puoleen; älä vastaa sijoittajien esittämiin tiedusteluihin. Tunnista ongelmat Toimittajat ovat aina työssä, jopa erilaisissa sosiaalisissa tilaisuuksissa. Jos tapaat toimittajan tällaisessa tilaisuudessa, puhu varovasti. Toimittaja voi käsitellä kaikkea sanomaasi haastatteluna. 13

14 Asiakkaiden, tavarantoimittajien ja viranomaisten kanssa työskenteleminen Lahjat ja viihdyttäminen / edustaminen Lahjojen antamiseen toisen yrityksen työntekijälle tai lahjan vastaanottamiseen toisen yrityksen työntekijältä sovelletaan asiaanliittyvien yritysten lahjojen antamista ja vastaanottamista koskevia toimintaohjeita. Lahjan soveliaisuus riippuu tavallisesti lahjan arvosta ja lahjoittamisen tarkoituksesta. Xerox määrittelee lahjat laajasti lahjana pidetään aineellisten tavaroiden ja rahan lisäksi viihdyttämistä, henkilökohtaisia palveluksia ja jopa ostoista myönnettyjä alennuksia. Yleisenä periaatteena voidaan todeta, että lahjan tai viihdyttämisen ainoa hyväksyttävä tarkoitus on hyvän tahdon aikaansaaminen. Lahjat, joilla vaikutetaan lahjansaajaan tai jotka saavat lahjansaajan tuntemaan itsensä velvolliseksi vastavuoroisuuden nimissä tekemään yhteistyötä lahjan antajan kanssa, ovat epäsoveliaita. Työntekijät voivat lahjoittaa laajasti levitettyjä mainoslahjoja (esimerkiksi myynninedistämiseen tarkoitettuja tuotteita, kuten Xerox-logolla varustettuja kyniä). Lisäksi on sallittua maksaa tavanmukaisesta liikeasiointiin liittyvästä virkistämisestä, kuten lounaista, liikematkoista ja viihdyttämisestä edellyttäen, että aiheutuneet kustannukset ovat kohtuullisia, seuraavat Hyväksymisvaltuuksien ohjeita, eivätkä riko asiakkaan omia toimiohjeita ja ovat asianmukaisesti johdon hyväksymiä. Älä anna rahaa tai mitään muuta lahjaa tavarantoimittajan tai asiakkaan johtajalle, toimihenkilölle tai työntekijälle, jos lahjoittaminen voitaisiin tulkita erityisten etujen etsimisenä /hakemisena. Älä pyydä tai hyväksy mitään rahasummaa asiakkaalta, tavarantoimittajalta tai keneltäkään muulta Xeroxin liiketoimintaan liittyvältä taholta Älä hyväksy lahjoja mukaan lukien palvelut ja ostoista myönnetyt alennukset mistään syystä. Jos epäröit, kysy linjaesimieheltäsi. Jos sinulle tarjotaan lahjaa tai jos sellainen saapuu kotiisi tai toimistoosi, kerro asiasta välittömästi linjaesimiehellesi. Asianmukaisiin toimenpiteisiin tullaan ryhtymään lahjan palauttamiseksi tai hävittämiseksi. Erityisissä tilanteissa asiakkaille annettavien lahjojen tulee olla kohtuullisia, ne eivät saa rikkoa asiakkaan omia toimintaohjeita, niitä ei saada pitää erityisten etujen etsimisenä ja niiden tulee olla linjaesimiehesi etukäteen hyväksymiä. Tunnista ongelmat Vastavuoroisia edustustilaisuuksia koskevat ehdotukset. Asiakas tai tavarantoimittaja vaatii muuta arvokkaampaa lahjaa kuin Xeroxin tavanomaiset liikelahjat. Asiakas- tai toimittajaedustuskuluja ei kirjata tällaisiksi kuluiksi. Edustustilaisuuksiin osallistuminen tilanteissa, joissa sinulla ei ole tilaisuudessa virallista asemaa. 14

15 Xeroxin asiakkaiden yksityisyydensuoja Xerox Code of Conduct Samoin kuin Xerox suojelee omaa informaatiotaan, jotta sitä ei paljasteta, muuteta tai käytetä laittomasti, Xerox on sitoutunut suojelemaan informaatiota, jonka sen asiakkaat ovat Xeroxille uskoneet. Xeroxin työntekijöiden tulee noudattaa asianmukaista huolellisuutta estääkseen asiakkaan toimittamaa informaatiota laittomalta paljastumiselta tai käytöltä. Erityisesti tämä koskee tietoa, joka identifioi asiakkaan tai sisältää asiakkaan työntekijää tai asiakasta koskevia henkilökohtaisia yksilöintitietoja. Jos asiakkaan toimittaman informaation riittävässä suojelemisessa epäonnistutaan, saattaa seurauksena olla oikeudellisten toimenpiteiden nostaminen Xeroxia vastaan sekä negatiivinen julkisuus, joka voi vahingoittaa yhtiön julkisuuskuvaa. Asiaan sekaantuneeseen työntekijään tullaan kohdistamaan kurinpidollisia toimenpiteitä, joiden viimeisenä keinona voi olla työsuhteen päättäminen. Älä käytä, paljasta tai muokkaa asiakkaan antamaa informaatiota millään tavalla, joka voi olla ristiriidassa asiakkaan informaation käyttöä koskevan valtuutuksen kanssa, vastoin Xeroxin toimintaohjeita tai vastoin soveltuvaa lainsäädäntöä tai säännöksiä. Asiakkaan antamaa informaatiota saa käyttää ainoastaan asiakkaan valtuuttamiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Pidä kaikki luottamuksellisia asiakastietoja koskevat asiakirjat turvattuina, mukaan lukien tietokonepohjaiset tiedot. Konsultoi Xerox Europe Legal osastoa ennen kuin ryhdyt mihinkään toimenpiteisiin (mukaan lukien päivitys) kerätäksesi, käyttääksesi, jakaaksesi tai jaellaksesi asiakaan toimittamaa informaatiota. Vaikka asiakkaan ja Xeroxin välillä ei olekaan solmittu erityistä asiakkaan toimittamia tietoja koskevaa sopimusta, asiakkaan toimittaman tiedon laiton paljastaminen on silti kiellettyä. Kunnioita asiakkaan pyyntöä tulla poistetuksi Xeroxin markkinointikirjeiden postituslistalta (sähköposti ja tulosteet). Hanki paikalliselta lakiosaston edustajalta neuvo ennen kuin toimitat asiakastietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos epäröit, konsultoi esimiestäsi tai Xerox Europe Legal department osastoa. Tunnista ongelmat Vaadit asiakkaalta tietoja, joiden antaminen voi vaarantaa hänen työnsä, maineensa tai liikesuhteen Xeroxin kanssa. Vastaanotat tietoisesti luottamuksellista tietoa asiakkaalta, vaikka tähän ei ole mitään liiketoiminnallista syytä, henkilöllä, joka tiedon paljastaa, ei ole oikeutta antaa tietoa Xeroxille, tiedon vastaanottaminen ei ole asianmukaisen Xeroxin henkilöstön valtuuttamaa tai tiedon luovuttamisesta ei ole laadittu asianmukaista kirjallista sopimusta, jossa olisi sovittu ehdot, joiden mukaan Xerox saa vastaanottaa ja käyttää tietoa. Asiakkaan toimittaman tiedon välittäminen kolmansille osapuolille (esimerkiksi rahoitusyhtiöille) ilman asiakkaan nimenomaista kirjallista valtuutusta tai kirjallista sopimusta, jonka perusteella kolmas osapuoli on velvollinen suojelemaan Xeroxin asiakkaan suostumuksella luovuttamaa tietoa. Asiakkaan toimittaman tiedon paljastaminen kenelle tahansa Xeroxin työntekijöistä, joka ei tarvitse tietoa asiakkaan valtuuttaman työn tai palvelun suorittamiseksi. Jos asiakkaan toimittaman tiedon paljastaminen ei-valtuutetulle Xeroxin työntekijälle voisi auttaa Xeroxia ylläpitämään tai lisäämään Xeroxin liiketoimintaa asiakkaan kanssa, paljastamista ei saa tehdä ennen asiakkaan kirjallista suostumusta. 15

16 Sopimattomat suoritukset Xerox Code of Conduct Xeroxin työntekijöitä kielletään tarjoamasta mitään arvoa omaavaa hankkiakseen sopimatonta etua palveluiden ja tavaroiden myynnissä, taloudellisten liiketoimien yhteydessä tai edustaakseen yhtiön intressejä suhteessa viranomaisiin tai kansainvälisiin elimiin kuten Yhdistyneisiin kansakuntiin. Kaikki valtiot kieltävät heidän omien viranomaistensa lahjomisen ja useat kieltävät myös muiden maiden viranomaisten lahjomisen. Tämän toimintaohjeen rikkominen voi johtaa ankariin siviili- ja rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. Xeroxin toimintahjeet menevät vielä pidemmälle kuin laki ja kieltävät sopimattomat suoritukset kaikessa toiminnassamme viranomaisten, kansanvälisten elinten ja yksityisen sektorin kanssa. Yhdysvaltain lainsäädäntö ja Xeroxin toimintaohjeet vaativat edelleen, että kaikki taloudelliset transaktiot, mukaan lukien provisioiden, palkkioiden ja lahjapalkkioiden maksut hoidetaan asianmukaisesti ja merkitään kirjanpitoon. Xerox ylläpitää sisäistä kontrollia varmistaakseen, että kaikki tällaiset transaktiot kirjataan oikein ja täydellisesti ja että kirjanpitomme vastaa todellisia transaktioita ja Xeroxin varojen käyttöä. Tämä toimiohje ei kiellä laillisia suorituksia järkeviin ja erilaisiin bona fide -kuluihin, kuten asiakkaiden matka- ja elinkuluihin ja suoraan tuotteiden ja palveluiden myynninedistämiseen liittyviin kuluihin tai sopimuksen tekemiseen liittyviin kuluihin. Tärkeimmät periaatteet Älä koskaan, suoraan tai epäsuorasti, anna, tarjoa tai valtuuta tarjoamaan asiakkaalle tai viranomaisen tai kansainvälisen elimen edustajalle mitään arvoaomaavaa, kuten esimerkiksi rahaa, tavaroita tai palveluja, hankkiaksesi sopimatonta etua. Liiketoimintaan liittyvää huomaavaisuutta, kuten lahjaa, avustusta tai viihdyttämistä, ei pitäisi koskaan tarjota tilanteessa, joka saattaa edes näyttää sopimattomalta. Älä koskaan anna lahjapalkkiota tai muuta suoritusta viranomaisen edustajalle tai työntekijälle, jotta tämä luopuisi rutiininomaisesta hallinnollisesta toimesta, konsultoimatta asiasta ensin Europe Legal department -osaston kanssa. Jos tällainen suoritus on tehty, varmista, että se on merkitty selvästi ja oikein sekä kirjanpitoosi että taloudellisiin raportteihin. Yhtiön varojen tai muun omaisuuden lahjoittaminen poliittisiin tarkoituksiin vaatii sekä Xerox Corporation Vice President for Government Relations että the Xerox Europe Legal department -osaston luvan. Käytä erityistä huolellisuutta valitessasi henkilöitä tai yrityksiä edustamaan Xeroxia ja varmista, että he noudattavat tätä toimintaohjetta ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Älä perusta tai ylläpidä kirjanpitoon merkitsemätöntä kassaa tai omaisuuserää kirjoissasi. Tunnista ongelmat Sellaisen henkilön tai yrityksen ottaminen Xeroxin edustajaksi, jota on syytetty sopimattomista liiketoimista, jolla on vaikutusvaltaa ostopäätökseen, jolla on aikaisempaa mainetta korruptiosta tai jolla on perhe- tai muita suhteita, jotka voivat sopimattomasti vaikuttaa asiakkaan tai viranomaisen päätökseen. Joku lähestyy sinua ennen päätöksen tekemistä vaatien erityisjärjestelyä viranomaisen tai asiakkaan kanssa tai asiakas pyytää provisioita tai palkkiota ennen päätöksen julkistamista. Joku ehdottaa, että Xeroxin tarjous annettaisiin tietyn edustajan tai yhteistyökumppanin kautta. Pyyntö, että palkkio tai muu maksusuoritus tehtäisiin kolmanteen maahan tai toiselle nimelle. Palkkio, joka vaikuttaa suurelta suhteessa suoritettuun palveluun. 16

17 Rahanpesu Xerox Code of Conduct Xerox tekee yhteistyötä ainoastaan hyvämaineisten asiakkaiden kanssa, jotka harjoittavat laillista liiketoimintaa ja joiden tulojen alkuperä on laillinen. Henkilöt, jotka ovat tekemisessä rikollisten toimintojen kanssa, mukaan lukien terrorismi, saattavat yrittää salata rikostensa tuotot tai tehdä näistä tuotoista laillisia pesemällä ne laillisessa liiketoiminnassa. Monissa maissa, mukaan lukien Suomessa, laki kieltää rikoksella saatujen tuottojen hyväksymisen tai käsittelyn. Xeroxin rehellisyys ja maine saattavat kärsiä vakavasti, jos emme tunnista asiakassuhteita tai liiketoimia, jotka voivat asettaa meidät vaaraan. Suomen lain mukaan on tapahtunut rikos, jos joku henkilö on ryhtynyt toimenpiteeseen, jolla toista henkilöä avustetaan hankkimaan, salaamaan, säilyttämään tai sijoittamaan varoja, jotka ovat rikollisesta toiminnasta saatuja tuottoja. Opettele tunnistamaan erilaiset maksutavat, joita rahanpesussa käytetään (kuten moninkertaiset maksumääräykset, matkashekit, suuret määrät käteistä rahaa, kolmannen tahon asiakkaan puolesta antamat shekit). Noudata rahanpesun kieltämistä koskevaa lainsäädäntöä ja vaatimusta, jonka mukaan kaikesta epäilyttävästä liiketoiminnasta on ilmoitettava. Hanki riittävästi tietoa ja asiakirjoja mahdollisista asiakkaista, agenteista tai muista liiketuttavista tai -tahoista varmistaaksesi, että he toimivat laillisissa liiketoimissa ja että heidän varansa tulevat laillisista lähteistä. Jos epäilet rahanpesua tai sinulla on kysymyksiä rahanpesusta, kerro epäilyistäsi tai kysymyksistäsi esimiehellesi ja liiketoiminnan etiikasta vastaavaan toimihenkilöön. Selvitä kaikki epäilysi ennen kuin jatkat liiketoimia pidemmälle. Tunnista ongelmat Asiakas, agentti tai muu potentiaalinen liiketuttava, joka on haluton antamaan täydellisiä tietoja, joka antaa riittämättömiä, valheellisia tai epäilyttäviä tietoja tai joka on halukas välttämään raportointia ja kirjanpitoa koskevia vaatimuksia. Halu maksaa käteisellä. Aikaistetut lainojen takaisinmaksut käteisellä tai käteistä vastaavalla tavalla. Tilaukset tai ostot, jotka ovat epätavallisia tai ristiriidassa asiakkaan liiketoiminnan kanssa. Epätavallisen mutkikkaat sopimusjärjestelyt, maksukuviot, jotka eivät vastaa todellista tarkoitusta tai epätavallisen edulliset maksuehdot. Epätavalliset varojen siirrot kolmansiin maihin tai varojen siirrot maista, jotka eivät liity toimitukseen tai liiketoimeen. Liiketoimet, joihin liittyy paikkoja, jotka tunnetaan veroparatiiseiksi tai rahanpesupaikoiksi. Liiketoimien järjestäminen siten, että kirjanpito- ja raportointivelvollisuudet voidaan kiertää. Pyynnöt, jotka koskevat rahojen siirtoa tai vakuuksien palauttamista kolmannelle taholle tai tuntemattomalle tai tunnistamattomalle tilille. Pankkisiirto, joka on ristiriidassa asiakkaan liiketoiminnan kanssa tai saa alkunsa tai päättyy sellaisiin tahoihin, joilla ei ole yhteyttä liiketoimeen tai toimitukseen. 17

18 Hankintamenettelyt Xerox Code of Conduct Xeroxin suhteet tavarantoimittajiin perustuvat rehellisyyden, oikeudenmukaisuuden, keskinäisen kunnioittamisen ja syrjimättömyyden periaatteisiin. Xeroxin yhteistyö toimittajien kanssa perustuu laillisiin ja oikeudenmukaisiin käytäntöihin. Xerox tekee yhteistyötä ainoastaan liikkeenjohdoltaan korkeatasoisten tavarantoimittajien kanssa. Xerox olettaa myös, että toimittajamme noudattavat liikesuhteissaan, samoin kuin työntekijöidensä, paikallisten yhteisöjensä ja Xeroxin suhteen, eettisiä ja lain asettamia vaatimuksia. Osoita rehellisyyttä, lahjomattomuutta ja oikeudenmukaisuutta kaikissa toimissasi tavarantoimittajien kanssa. Älä solmi liikesuhdetta toimittajan kanssa sillä erityisellä sopimusehdolla, että toimittaja sitoutuu käyttämään Xeroxin tuotteita ja palveluita. Vastavuoroisen kaupankäynnin vaatiminen on vastoin toimintaohjeitamme. Tee ostopäätökset ja toimenpiteet niiden Xerox Europelle tuoman parhaan edun perusteella, älä henkilökohtaiseen palkkioon tai suhteeseen perustuen. Eturistiriitoja voi esiintyä, jos henkilökohtainen suhde mahdollisen tai olemassa olevan toimittajan kanssa vaarantaa itsenäisen ja järkevän harkinnan. Jos mahdollisuus eturistiriitaan on olemassa, konsultoi esimiestäsi tai ota yhteyttä the XE Business Ethics Officer:iin. Ota Global Purchasing (kansainvälinen hankintaosasto) mukaan hankintaan ennen kuin teet mitään sitoumuksia toimittajalle. Älä ryhdy mihinkään ulkopuolisiin liikesuhteisiin toimittajan kanssa kertomatta tästä Global Purchasing-osastolle ja saamatta siihen tämän etukäteistä kirjallista lupaa. Perusta kaikki ostopäätökset the Global Purchasing Policy toimintaohjeeseen ja XE Purchasing Directive -direktiiviin (saatavilla Global Purchasing verkkosivuilta, joihin on linkki alhaalla). Tunnista ongelmat Ostosopimusten tekeminen ilman kirjallista dokumentaatiota. Sitoutuminen tilauksien tekemiseen toimittajalta ilman asianmukaisella allekirjoituksella varustettu ostomääräystä. Lahjojen, palveluiden tai muiden arvoaomaavien asioiden hyväksyminen tai tarjoaminen. Älä hyväksy lahjoja, palveluita tai viihdytystä ilman linjaesimiehesi etukäteistä hyväksyntää. Kilpailukykyisten tarjousten tai benchmarkkien noudattamatta jättäminen. Noudata aina Xeroxin XE Purchasing Policy -toimintaohjetta. Toimittaja on haluton antamaan bisnesselontekoja tai jakamaan muita yleisiä tietoja Xeroxin kanssa. Xeroxin asiakas esittää ehdon, jonka mukaan se tarjoaa Xeroxille omien tuotteidensa ja/tai palveluidensa erikoishinnoittelua ja vastavuoroisesti asiakas tarjoutuu ostamaan tai jatkamaan Xeroxin tuotteiden tai palveluiden ostamista (vastavuoroisuus). Kaupankäynnin tai liiketoiminnan ohjaaminen toimittajalle, jonka sinun sukulaisesi tai läheinen ystäväsi omistaa tai jota tällainen henkilö johtaa. Neuvotteleminen toimittajan kanssa tai suullisten sitoumusten tekeminen toimittajalle ilman, että Global Purchasing tai paikallinen ostoista vastaava henkilö on otettu mukaan hankintaan. 18

19 Reilu kilpailu ja kaupankäyntimenettelyt Xerox Code of Conduct Xerox noudattaa kilpailulainsäädäntöä kaikessa toiminnassaan. Kilpailulainsäädäntö kieltää minkä tahansa kilpailijan kanssa tehtävät sopimukset nimenomaiset tai hiljaiset, muodolliset tai epämuodolliset, kirjalliset tai suulliset joilla sovitaan hintojen nostamisesta tai tuotannon laskemisesta. Muun tyyppiset kilpailijoiden kanssa tehtävät sopimukset voivat olla lainmukaisia, jos osapuolet toimivat yhteistyössä sellaisten kilpailua edistävien etujen saavuttamiseksi (esimerkiksi alemmat kuluttajahinnat), joita osapuolet eivät voisi erikseen saavuttaa. Kilpailukieltolainsäädäntöön liittyvät asiat ovat monimutkaisia ja voivat nousta esiin asiakkaiden, toimittajien tai kilpailijoiden kanssa asioidessa. Lainsäädännön vastaisesta toiminnasta saattaa seurata Xeroxille ja yksittäiselle työntekijälle siviilioikeudellisia ja joissain tapauksessa jopa rikosoikeudellisia seuraamuksia. Benchmarking-tiedon vaihtaminen kilpailijoiden kanssa saattaa synnyttää vakavia kilpailuoikeudellisia kysymyksiä. Tulevaisuuden hinnoittelusuunnitelmia ei pidä koskaan jakaa kilpailijoiden kanssa; kustannus- tai palkkatietojen vaihtaminen kilpailijoiden kanssa vaatii tarkasti kontrolloituja ehtoja, kun taas "best practices" tiedon vaihtaminen saattaa parantaa kilpailua. Tiedon vaihtaminen tahon kanssa, joka ei ole kilpailija, ei tavallisesti aiheuta ongelmia. Sisäisiä liiketoimintaan liittyviä asiakirjoja ja muuta kommunikointia (mukaan lukien käsinkirjoitetut muistiinpanot, sähköpostiviestit ja puhelutiedot) koskee kilpailuoikeudellisissa oikeudenkäynneissä ilmoitusvelvollisuus ja ne voivat olla viranomaisten tutkinnan kohteena. Vältä sellaisia kontakteja tai yhteydenottoja kilpailijoiden kanssa, joista saattaa saada vaikutelman sopimattomista sopimuksista, tapahtui tämä kontakti henkilökohtaisessa tapaamisessa, kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Konsultoi Xerox Europe Legal department osaston kanssa ennen kuin solmit minkään jakelu-, jälleenmyynti- tai markkinointiyhteistyösopimuksen. Xerox ei yleensä saa määrätä jakelijoidensa tai jälleenmyyjiensä jakelu- tai jälleenmyyntihintoja ja tietyissä tilanteissa Xerox ei saa rajoittaa sitä, missä tai kenen kanssa jakelija tai jälleenmyyjä saa käydä kauppaa. Opettele ja noudata omia liiketoimintamenettelyohjeitasi, jotka koskevat yhteydenpitoasi kilpailijoiden kanssa, sisältävät tietoa kilpailijoistasi sekä sisältävät tietoja osallistumisesta kauppiasyhdistyksiin, ammatillisiin yhdistyksiin sekä tuotteiden standardisointia ja sertifiointia kehittäviin organisaatioihin. Ole huolellinen kirjoituksissa ja puheissasi, jotta mitään antamaasi lausuntoa ei voitaisi tulkita siten, että se osoittaa tahtoa toimia kilpailua ehkäisevällä tavalla. Konsultoi Xerox Europe Legal department -osaston kanssa jo prosessin alkuvaiheessa arvioidessasi mitä tahansa ehdotettua fuusiota, yritysjärjestelyä tai yhteisyrityshanketta. Tunnista ongelmat Tuotteen tai palvelun ostamisen tai vuokraamisen sitominen asiakkaan sopimuksessa ehtoon, jonka mukaan asiakas on velvollinen ostamaan tai vuokraamaan myös jonkin toisen tuotteen tai palvelun. Bisnesyhteistyön tavoitteleminen sellaisen asiakkaan kanssa, joka haluaa sopimukseen ehdon, jonka mukaan Xeroxin tulee ostaa asiakkaan tuotteita tai palveluita, jotta asiakas ostaa Xeroxin tuotteita tai palveluita. Vastavuoroiseen kaupankäyntiin suostuminen tai tällaisen havitteleminen on vastoin Xeroxin toimintatapoja. Asiakkaan valintojen ja vaihtoehtojen rajoittaminen koskien Xeroxin tuotteiden tai palveluiden käyttöä tai jälleenmyyntiä. Teknologian käyttöä koskevat lisenssisopimukset, jotka rajoittavat lisenssinsaajan tai lisensoijan vapautta. Valikoiva alennuskäytäntö. 19

20 Alueellisia tai asiakkaita koskevia rajoituksia sisältävien jakelusopimusten solmiminen. Kieltäytyminen tuotteiden tai palveluiden myymisestä kilpailijoille. Tuotteiden hinnoittelu kustannuksia alhaisemmaksi. Sellaisten tuotteiden tai palveluiden erittäin korkea hinnoittelu, joita ostaja tarvitsee voidakseen kilpailla Xeroxin kanssa. Kansainvälisen kaupan kontrollointi ja antiboikotointi Monet maat kontrolloivat kansainvälistä kaupankäyntiä tuontia, vientiä ja kansainvälisiä rahoitustapahtumia kansallisen turvallisuuden ja ulkomaanpolitiikan vuoksi. Xerox noudattaa lisensointia, asiakirjojen kuljettamista, asiakirjojen tuontia ja raporttien ja arkistoinnin säilyttämistä koskevia kansainvälisen kaupan kontrollisäännöksiä kaikissa niissä maissa, joissa Xeroxilla on toimintaa. Joissain tapauksissa nämä rajoitukset soveltuvat rahoitustapahtumiin sekä tavaroiden, teknologian, tietokoneohjelmien ja palveluiden kansainväliseen kauppaan. Lisäksi Yhdysvallat kieltää minkä tahansa boikotointiyhteistyön, joka kohdistuu Yhdysvalloille ystävällisiä maita tai tiettyjen ryhmien tai maiden mustalla listalla olevia yrityksiä vastaan. Opettele ja noudata liiketoimintasi omia kansainvälistä kaupankäyntiä koskevia toimiohjeita. Konsultoi paikallisen US Export Controls koordinaattorin kanssa käydäksesi läpi kansainvälisiin transaktioihin soveltuvat lait ja rajoitukset tai tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen ja toisen valtion tai alueen lainsäädäntö ovat ristiriidassa keskenään (esimerkiksi Euroopan unionin lainsäädäntö estää jonkin Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaisen rajoituksen toteuttamisen) Jos tuontidokumenttien oikeellisuus on Xeroxin vastuulla, laadi menetelmä, jonka avulla voit seurata ja varmentaa viranomaisille annettavat tiedot. Jos asiakas on vastuussa tietojen antamisesta, varmista, että Xerox toimittaa täydelliset ja oikeat tiedot tuontidokumenttien täyttämiseksi. Kerro esimiehellesi kaikista boikotointiin liittyvistä pyynnöistä, mukaan lukien tietojen saantia koskevat pyynnöt. Tunnista ongelmat Asiakkaan välttelevät, haluttomat tai muuten epätyydyttävät vastaukset kysymyksiin, jotka koskevat loppukäyttöä, loppukäyttäjää, toimituspäiviä tai toimituspaikkoja. Epätavallisen edulliset maksuehdot. Normaalin koulutuksen, asiakastuen tai takuupalvelujen merkityksettömyys. Rahdinkuljettaja on merkitty viimeiseksi vastaanottajaksi. Tavaroiden epätavallinen pakkaaminen, merkitseminen tai rahtaaminen. Epätavalliset turvallisuustoimenpiteet. Viittaukset armeijaan, jotka eivät sovi toimitukseen. Toimitukset, joihin liittyy kauppasulussa oleva maa. Tuontihinta, joka ei vastaa tuontituotteen täyttä arvoa tai siirtohinta, joka ei kata aiheutuneita kustannuksia. Maksu tai suoritus maastaviejälle, joka ei sisälly laskun hintaan tai jota ei muuten ole ilmoitettu tulliviranomaisille. Tuontitavaroiden epätarkka tai epätäydellinen laskunkuvaus. Tuontitavaroiden alkuperämaan epätarkka ilmoittaminen. Tuontitariffiluokittelun käyttäminen, joka ei näytä vastaavan tuontitavaroiden tarkkaa kuvausta. Xeroxin ilmoittaminen tuojaksi maasta, jossa Xeroxilla ei ole toimintaa. 20

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE Sisällysluettelo 1. Tavoitteet ja soveltamisala 1 2. Sovellettavat lisädokumentit 1 3. Kolmannet osapuolet 1 4. Yleiset standardit kanssakäymiseen kolmansien osapuolien

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5, 17 luvun 1 a, 8 a :n 2 kohta ja 18 a :n 1 momentin 4

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Suostumus biopankkitutkimukseen

Suostumus biopankkitutkimukseen Suostumus biopankkitutkimukseen Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Riitta Burrell, STM 29.10.2013 Esityksen rakenne 1) Yhteiskunnallinen ympäristö, jossa näytetutkimusta harjoitetaan 2) Omistusoikeusmalli

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö. Säännöt

Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö. Säännöt Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö Säännöt 1. Yleissäännöt 1.1. Säätiön nimi on Soome Kultuuri Edendamise Sihtasutus. Suomeksi: Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö. 1.2. Suomalaisen kulttuurin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Vainoaminen rikoksena. Oulu Matti Tolvanen OTT, professori

Vainoaminen rikoksena. Oulu Matti Tolvanen OTT, professori Vainoaminen rikoksena Oulu 11.2.2014 Matti Tolvanen OTT, professori Tausta Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (CETS 210), 34

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN - Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä markkinoiden väärinkäytösten estäminen, standardi 2.4 - Epäilyttävien

Lisätiedot

ALTEn toimintaohjeisto

ALTEn toimintaohjeisto ALTEn toimintaohjeisto Johdanto Vuonna 1994 ALTEn jäsenet tekivät päätöksen tarpeesta luoda virallinen toimintaohjeisto, jossa sekä määriteltäisiin ne standardit, joihin nykyiset ja tulevat jäsenet yksimielisesti

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 )

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 JOHDANTO Auktorisoidun asiamiehen tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle?

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? 13.4.2015 Pirkko Mahlamäki Pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry Kohtuulliset mukautukset Nykytilanne Uudistettu yhdenvertaisuuslaki voimaan 1.1.2015 Käytäntöjä

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas, VSSHP Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 19.10.2016 Tyks, T-sairaala, Haartman-Sali VSSHP Kehittämispalvelut

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. toukokuuta 2016 kello 10 alkaen BioCity-rakennuksen

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot