Xerox Code of Conduct. KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Xerox Code of Conduct. KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle"

Transkriptio

1 KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle

2 Viesti pääjohtajalta, Armando Zagalo de Lima, Xerox Europe Pääkohdat: Käytännesäännöt perustuvat Xeroxin tarkasti vaalimiin arvoihin Osa perintöämme menneiltä ajoilta ja meidän perintömme tulevaisuudelle Tärkeä yhtiön yhdenmukaisuuden kannalta ja kaikkien sidosryhmiemme - asiakkaiden, osakkeenomistajien, yhteistyökumppaneiden, toimittajien ja työntekijöiden - luottamuksen kannalta Kaikki ovat vastuussa eivät ainoastaan johtajat, kirjanpitäjät ja suoraan asiakkaiden kanssa työskentelevät työntekijät Tämä käsikirja on kulmakivi, jonka avulla selviydymme kunniakkaasti vaikeiden ja haastavienkin aikojen yli 2

3 Miten käytät käytännesääntöjä Pääkohdat: One-stop viittaukset tärkeisiin menettelytapoihin. Ainoastaan valaisevia esimerkkejä tarkoitus ei ole kattaa kaikkia mahdollisia tilanteita. Käytä tervettä järkeä ja bisnesharkintaa. Yleinen julkisuus: jos et halua lukea teostasi tai päätöksestäsi seuraavan päivän lehden etusivulla, älä tee sitä. Jos epäröit kysy! Esimiehesi, Ethics Helpline,EH ja liiketoiminnan etiikasta vastaava henkilö sekä henkilöstöjohtaja neuvovat sinulle oikean tavan toimia. Lisätietoja saat paikallisista liiketoiminnan etiikka-toimintaohjeista. 3

4 Sisällysluettelo Työskentelytapamme Syrjimättömyys, tasapuolisen kohtelun periaate, ahdistelu ja kiusaaminen Terveys ja turvallisuus Sisäpiirin kaupankäynti ja sisäpiiritiedot Xeroxin työntekijöiden yksityisyydensuoja Tietojärjestelmät Eturistiriidat Henkilökohtainen yhteiskunnallinen ja hyväntekeväisyystoiminta Alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö Xeroxin edustaminen suhteessa yleisöön ja sijoittajiin Asiakkaiden, toimittajien ja viranomaisten kanssa työskenteleminen Lahjat ja viihdyttäminen Xeroxin asiakkaiden yksityisyydensuoja Sopimattomat suoritukset Rahanpesu Hankintamenettelyt Reilu kilpailu ja kaupankäyntimenettelyt Kansainvälisen kaupan kontrollointi ja antiboikotointi Yhteydenpito viranomaisten kanssa, lobbaus ja poliittiset avustukset Valvontatoimi Valvonta Xeroxin varojen suojeleminen Immateriaalioikeuksien ja tekijänoikeudella suojatun materiaalin suojeleminen Xeroxin informaation luokittelu ja suojeleminen Liiketoiminta-asiakirjat ja asiakirjojen säilyttäminen

5 Työskentelytapamme Syrjimättömyys, tasapuolisen kohtelun periaate, ahdistelu ja kiusaaminen Xerox tarjoaa työnantajana kaikille työntekijöilleen tasapuoliset mahdollisuudet. Xerox ei syrji ketään rodun, ihonvärin, kansallisuuden, uskonnollisen vakaumuksen, sukupuolen, iän, etnisen taustan, siviilisäädyn, seksuaalisen suuntautumisen, ammattiliiton jäsenyyden tai ammattiliittotoiminnan tai vamman perusteella työnhaku- ja valintatilanteessa, palkkauksessa, kouluttamisessa, työtehtävien tai ylennysten jaossa, työsuhteen päättämistä koskevissa tilanteissa tai muissa henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa. Me Xeroxissa näemme, että työntekijöidemme monimuotoisuus ja erityisesti erilaiset ajattelu- ja työskentelytavat ovat yhtiömme kilpailuetu, jota tulee vaalia. Työntekijöitä suojellaan ahdistelulta, pakottamiselta, uhkailulta, vainoamiselta, kostotoimenpiteiltä tai syrjinnältä, joka johtuu valituksen tekemisestä tai tutkimuksessa avustamisesta. Xerox ei hyväksy minkäänlaista ahdistelua, kiusaamista tai syrjintää. Tämä pätee myös asiakkaisiin, liikekumppaneihin sekä toimittajiin, niin työssä kuin työajan ulkopuolella. Kohtele kaikkia ihmisiä arvokkaasti ja kunnioittavasti. Ilmoita kaikista syrjintä- tai ahdistelutapauksista asianmukaisesti linjaesimiehellesi tai henkilöstöpäällikölle.. Varmista, että ihmisiä koskevat päätöksesi ovat oikeudenmukaisia, ne on tehty vailla ennakkoluuloja ja että ne perustuvat tosiasioihin. Emme hyväksy Huomautuksia, vitsejä tai esityksiä, jotka halventavat tiettyä ryhmää (erityisesti kansallisuutta tai uskontoa koskevat). Epätoivottuja seksuaalisia lähentely-yrityksiä Xeroxin työntekijää, asiakasta tai toimittajaa kohtaan. Tiettyä yksilöä tai ryhmää koskevaa ahdistelun raportoimatta jättämistä. Kiusaamista. 5

6 Terveys ja turvallisuus Xerox Code of Conduct Xerox on sitoutunut tarjoamaan työympäristön, joka on turvallinen ja vaaraton sekä vapaa ahdistelusta, uhkailusta ja väkivallasta. Xeroxin työntekijöiden, asiakkaiden ja naapureiden terveys ja turvallisuus saa etusijan taloudellisessa harkinnassa eikä tästä tehdä myönnytyksiä. Ryhdy asianmukaisiin varotoimiin sinun tai muiden Xeroxin työntekijöiden loukkaantumisten tai epäsuotuisten työskentelyolojen estämiseksi. Opettele työpisteesi onnettomuustilanteita koskevat toimiohjeet. Raportoi kaikki väkivaltaiset teot tai uhkaukset, jotka kohdistuvat Xeroxin työntekijöihin tai asiakkaisiin. Toimi kaikkien viranomaismääräysten ja Xeroxin Terveys ja turvallisuus (Health and Safety, H&S) standardien mukaisesti. Hoida työtehtäväsi tavalla, joka suojelee terveyttä ja minimoi työntekijöiden vahingoittumisen ja omaisuusvahinkojen syntymisen riskiä. Ole varautunut onnettomuuksiin, joita voi sattua. Suunnittele tuotteet, materiaalit, palvelut ja ratkaisut tavalla, joka varmistaa työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden. Ylläpidä arkistoja soveltuvien viranomaismääräysten ja yhtiön standardien mukaisesti. Varmista, että toimittajat ja sopimuskumppanit toimivat soveltuvien terveys- ja turvallisuusohjeiden ja viranomaismääräysten mukaisesti. Emme hyväksy Käytöstä, joka pelottaa tai uhkaa toista ihmistä (esimerkiksi seuraaminen, vainoaminen). Sellaisten tapausten ilmoittamatta jättämistä, jotka voivat vaikuttaa työtoveriesi terveyteen ja turvallisuuteen tai joiden tiedät rikkovan terveys- ja turvallisuusmääräyksiä. 6

7 Sisäpiirin kaupankäynti ja sisäpiiritiedot Xerox Code of Conduct Yhdysvaltojen Securities and Exchange Commissionin (SEC) (arvopaperimarkkinalain) sääntöjen mukaan Xeroxin työntekijöitä pidetään sisäpiiriläisinä. Tästä johtuen työntekijöihin kohdistuu Xeroxin osakkeiden kaupankäyntiä koskevia rajoituksia. Sisäpiiriläisiin, joilla on sellaista todellista yhtiötä koskevaa markkinaherkkää tietoa, jota ei ole paljastettu yleisölle, sovelletaan lisäksi lisäsääntöjä. Markkinaherkkänä tietona voidaan esimerkiksi pitää liikevoittoa, yritysjärjestelyjä, merkittäviä uusia tuotteita, muutoksia voitonjaossa ja oikeudenkäyntejä. Tietoa pidetään markkinaherkkänä, jos se olisi tärkeää järkevälle sijoittajalle hänen tehdessään osakkeita koskevia osto-, säilytys- tai myyntipäätöksiä. Ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia koskevat heidän asemansa vuoksi laajemmat rajoitukset ja säännökset. Perusohjeet Osta Xeroxin osakkeita ainoastaan sijoitustarkoituksessa, mikä tarkoittaa sitä, että tarkoituksenasi on säilyttää osakkeita määrittelemättömän ajan verran. Ohjesääntönä voidaan pitää, että sinun ei tulisi myydä osakkeita kuuden (6) kuukauden sisällä osakkeiden hankkimisesta. Älä tee kauppaa muilla optiolla kuin työntekijöiden osakeoptiolla, jotka on annettu osana Xeroxin maksamaa palkkaa tai eläkesuunnitelmaa. Älä käy kauppaa yhtiön osakkeilla. Tässä tapauksessa osakkeella tarkoitetaan kantaosakkeita, velkasitoumuksia tai velkakirjoja, myyntioptioita, maksukehotuksia ja straddlereita. Kielto käydä kauppaa Xeroxin osakkeilla koskee myös lähiomaisiasi ja muita samassa taloudessa asuvia. Todellista sisäpiiritietoa tietäviä työntekijöitä koskeva vaatimustaso Jos sinulla on markkinaherkkää tietoa: älä osta tai myy yhtiön osakkeita. Sanat osta ja myy pitävät sisällään kaikki transaktiot, jotka koskevat epäsuorasti yhtiön osakkeita, kuten myyntioptioita, maksukehoituksia ja straddlereita. Älä paljasta markkinaherkkää tietoa muille henkilöille yrityksen sisällä tai ulkopuolella. Ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia koskeva vaatimustaso Yhtymätason toimihenkilöt ja Xerox Corporationin hallituksen jäsenet saavat ostaa ja myydä yhtiön osakkeita ainoastaan ns. myynti-ikkunan aikana (window period). Myyntiikkuna on kymmenen arkipäivän ajanjakso, joka alkaa kolmantena arkipäivänä yhtiön julkaistua neljännesvuosikatsauksensa ja päättyy kahdentenatoista arkipäivänä. Lisäksi, kaikki tällaiset toimihenkilöt ja Xerox Corporation hallituksen jäsenet ovat velvollisia ottamaan yhteyttä Corporate Secretaryyn tai the Associate General Counsel:iin Corporate, Finance and Ventures -osastolta ennen mihinkään toimenpiteeseen ryhtymistä. SEC:n säännöksen mukaan, jota sovelletaan tiettyihin yhtymätason toimihenkilöihin, kaikki lyhytaikaiset voitot, joita tällainen toimihenkilö hankkii, tulee ottaa takaisin yrityksen toimesta. Lyhytaikaisella tarkoitetaan ostoa ja myyntiä tai myyntiä ja ostoa, joka on tapahtunut alle kuuden (6) kuukauden aikana. Ongelmien osoittajia Yhtiön osakkeita koskevaan transaktioon ryhtyminen, jos sinulla saattaisi mielestäsi olla markkinaherkkää informaatiota. Yritystä koskevan markkinaherkän tiedon, joka ei välttämättä ole yleisesti tiedetty, kertominen muille. Yhtiön osakkeisiin sijoittaminen, kun tarkoituksena on myydä ne kuuden (6) kuukauden sisällä. 7

8 Xeroxin työntekijöiden yksityisyyden suoja Xerox Code of Conduct Xerox kerää ja ylläpitää työntekijöidensä henkilötietoja koskevaa informaatiota ainoastaan liiketoiminnan tai lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa. Yhtiö noudattaa voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Sikäli, kun pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Xerox luovuttaa työntekijänsä henkilötiedoista ulkopuoliselle (esimerkiksi työpaikka- tai luottotietoja varten) ainoastaan seuraavat tiedot (1) onko työntekijä tällä hetkellä tai aikaisemmin ollut Xeroxin työntekijä; (2) työntekijän tämänhetkinen asema työpaikalla tai, mikäli kyse on entisestä työntekijästä, viimeinen asema; ja (3) työsuhteen kesto. Tällainen tieto luovutetaan vain kirjallista pyyntöä vastaan. Mikäli pyyntö koskee muita tietoja (esimerkiksi kiinnityksen myöntämistä varten), tiedot annetaan ainoastaan työntekijän suostumuksella. Lisäksi henkilötietoja voidaan antaa lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi (esimerkiksi sosiaaliviraston vaatimuksesta). Xeroxin työntekijöiden yksityisyydensuoja ei ole laajempi kuin mitä laki edellyttää. Esimerkiksi Xerox valvoo rutiininomaisesti omistamiensa ja työntekijöiden käyttöön antamiensa laitteiden, kuten tietokoneiden ja telefaksien käyttöä, käytettiin laitetta Xeroxin toimitiloissa tai ei. Xerox voi valvoa yhtiön puhelimista soitettujen puheluiden numerotietoja ja ilmoittaa etukäteen, mikäli työntekijän puheluja tai puheposteja tullaan kuuntelemaan. Kaikki tieto, joka on tallennettu Xeroxin tietokoneille tai muille Xeroxin laitteille (mukaan lukien sähköpostiserverit), on Xeroxin omaisuutta ja yhtiöllä on oikeus milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tai työntekijän suostumusta tutustua näihin tietoihin. Samoin Xeroxin työntekijöiden tulee tiedostaa, että yhtiöllä on oikeus päästä tutustumaan kaikkiin Xeroxin omistamiin tai tarjoamiin toimitiloihin, huonekaluihin, arkistointikaappeihin ja lokeroihin, vaikka työntekijälle on annettu näihin avaimet. Xerox käyttää tai paljastaa tällä tavalla tietoonsa saamia työntekijän yksityisyydensuojan piiriin kuuluvia tietoja ainoastaan niissä tapauksissa, joissa kukaan normaali työnantaja ei voisi olla huomioimatta saatuja tietoja esimerkiksi, jos tieto paljastaa rikkomuksia tai rikollista toimintaa. Jos sinulla on pääsy yrityksen henkilö- tai muihin tietoihin, varmista oman turvallisuutesi vuoksi aina, ettet epähuomiossa jaa tuota tietoa eteenpäin. Myötavaikuta aina Xeroxin työpaikkakäyttäytymistä koskeviin tutkimuksiin, vaikka pitäisit omia tai työtoverisi toimia henkilökohtaisena asiana. Tunnista ongelmat Xeroxin työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä koskevan ohjeistuksen ja toimiohjeiden noudattamatta jättäminen. 8

9 Tietojärjestelmät Xerox Code of Conduct Xerox tarjoaa työntekijöidensä käyttöön tietojärjestelmiä tukeakseen heitä liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa. Tällaisilla järjestelmillä tarkoitetaan sähköpostia, tietokoneita, kämmentietokoneita, printtereitä, telefakseja, puhelimia, puheposteja, langattomia laitteita ja muita vastaavia käyttöjärjestelmiä ja sovellusohjelmistoja. Xeroxin tietojärjestelmiä saa käyttää ainoastaan tarkoituksiin, jotka todellisesti ja tehokkaasti tukevat Xeroxin liiketoimintatavoitteita ja päämääriä. Satunnainen henkilökohtainen käyttö voidaan sallia linjaesimiehen suostumuksella edellyttäen, että tällä käytöllä on ainoastaan merkityksetön tai vähäinen vaikutus (toisin sanoen rajoitettu toistuminen, kesto ja määrä) tietokone- ja tietoverkkoresursseihin. Sopimattomana käyttönä pidetään Xeroxin salaisen tai arkaluotoisia ja henkilökohtaisia tietoja sisältävän tiedon lähettämistä varmistamattomiin ja valvomattomiin kohteisiin tai henkilöille, joilla ei ole valtuuksia tällaisen tiedon vastaanottamiseen, kommunikointia loukkaavalla, halventavalla, herjaavalla tai ahdistelevalla tavalla, immateriaalioikeuksien loukkaamista (ml. tekijänoikeudet, tavaramerkit ja toiminimet), ketjukirjeiden luomista tai lähettämistä, liiketoimintaan liittymättömän video/audiomateriaalin tai muun materiaalin hallintaa, joka edesauttaa vihamielisen ja tuottamattoman työympäristön syntymistä, tietojärjestelmien käyttöä mihin tahansa laittomaan tarkoitukseen, työntekijän valtuutuksen ylittävää käyttöä sekä sellaisten kuvien luomista, säilyttämistä, katselua tai lähettämistä, jotka ovat loukkaavia tai muuten rikkovat Xeroxin toimintaperiaatteita tai kansallista lainsäädäntöä. Työntekijöiltä, jotka ovat käyttäneet väärin tietojärjestelmiä, voidaan kieltää pääsy tietojärjestelmiin tai tätä pääsyä voidaan rajoittaa; lisäksi heihin voidaan kohdistaa myös muita kurinpitomenettelyjä, jotka ovat suhteessa rikkomuksen laatuun. Käytä järjestelmiä vain hyväksyttyihin tarkoituksiin ja järjestelmälle normaalilla tavalla. Älä koskaan käytä Xeroxin järjestelmiä missään laittomassa tarkoituksessa, kuten lapsipornografisten kuvien hankkimisessa tai tuottamisessa, rahankeruuta koskevien ketjukirjeiden lähettämisessä tai laatimisessa tai tietokoneohjelmien lisenssiehtojen rikkomisessa. Ilmoita välittömästi kaikista epäilemistäsi tietojärjestelmien turvallisuutta koskevista loukkauksista (esimerkiksi tietokoneviruksista), jotka voisivat vaarantaa Xeroxin tietojärjestelmässä olevat tiedot ja järjestelmät. Älä tallenna arkaluontoisia henkilökohtaisia tietoja Xerox tietokoneellesi. Emme hyväksy Xeroxin järjestelmien käyttöä henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi: Xeroxin sähköpostin käyttöä henkilökohtaisissa liiketoimissa tai Internetin käyttöä osakekaupan käymiseksi pörssissä. Ketjukirjeiden tai aiheettomien virusvaroitusten (ns. hoax) aloittamista tai levittämistä. Xeroxin järjestelmien käyttöä lapsipornografisten kuvien hankkimisessa tai tuottamisessa, tekijänoikeuden loukkaukseen ryhtymisessä, kolmannen osapuolen tuotemerkkien toisintamisessa tai tietokoneohjelmien piratismin edesauttamisessa. Sähköisen viestin muuttamista oman henkilöllisyyden salaamiseksi tai toisena henkilönä esiintymiseksi. Herjaavien (esimerkiksi toista henkilöä tai liiketoimintaa koskeva väärä tieto), häiritsevien tai uhkaavien viestien lähettämistä sähköpostitse tai puhepostitse. Mitä tahansa viestiä, jota toistetaan ja joka on epämieluisa (ei haluttu) voidaan pitää häiritsevänä. 9

10 Eturistiriidat Xerox Code of Conduct Eturistiriita syntyy, kun työntekijällä tai työntekijän lähiomaisella on huomattava taloudellinen intressi yhtiössä, joka (1) on liikesuhteessa Xeroxin kanssa ja työntekijä osallistuu tähän liikesuhteeseen tai voisi käyttää liikesuhteessa vaikutusvaltaansa tai (2) on Xeroxin kilpailija. Huomattavalla taloudellisella intressillä tarkoitetaan intressiä, joka on niin merkittävä työntekijälle, että se voi häiritä hänen kykyään toimia Xeroxin parhaaksi eduksi. Eturistiriita voi syntyä myös, kun työntekijän lähiomainen on johtaja, toimihenkilö, työntekijä tai konsultti yrityksessä, joka täyttää edellisen kappaleen kriteerin (1) tai (2). Tässä kohdassa lähiomaisella tarkoitetaan aviopuolisoa, alaikäisiä lapsia tai muuta sukulaista tai henkilöä, joka asuu työntekijän kanssa samassa taloudessa, mukaan lukien avopuoliso. Eturistiriita voi syntyä myös, jos työntekijä toimii johtajana, toimihenkilönä, työntekijänä, edustajana tai konsulttina ulkopuolisessa yrityksessä, (a) joka harrastaa kilpailevaa liiketoimintaa, tai (b) joka on liikesuhteessa Xeroxin kanssa ja työntekijä osallistuu tähän liikesuhteeseen tai voisi käyttää liikesuhteessa vaikutusvaltaansa, tai (c) häiritsee työntekijän velvollisuutta antaa koko huomionsa työvelvoitteidensa hoitamiselle, tai (d) vaikuttaa haitallisesti Xeroxiin. Tärkeimmät vaatimukst Kerro linjaesimiehellesi kaikesta sinun tai lähiomaistesi yhtiön ulkopuolisesta liiketoiminnasta, jos tämä toiminta synnyttää tai edes näyttää synnyttävän eturistiriidan. Hanki linjaesimiehesi etukäteinen suostumus ennen kuin otat vastaan toisen työpaikan. Kerro olennaiset ja merkitykselliset seikat ennen kuin sinä tai joku lähiomaisistasi tulee osalliseksi tai hankkii taloudellisen intressin yhtiön ulkopuolisessa yrityksessä, joka voi mahdollisesti synnyttää eturistiriidan. Ryhdy kaikkiin Xeroxin kehottamiin tai määräämiin toimenpiteisiin eturistiriidan poistamiseksi. Ongelmien osoittajia Etukäteisen kirjallisen suostumuksen hankkimisen laiminlyönti ennen taloudellista hyötyä hankkivan organisaation perustajan, johtajan, työntekijän, toimihenkilön tai konsultin paikan hyväksymistä. Työskenteleminen itsenäisesti tai toisen henkilön alaisuudessa tai neuvonantajana liiketoiminnassa tai tutkimustyössä, joka on samankaltaista kuin työsi Xeroxissa. Toisen yrityksen puolesta toimiminen tavalla, joka on ristiriidassa sinulla Xeroxia kohtaan olevien velvollisuuksiesi kanssa tai asettaa kohtuuttomia vaatimuksia ajankäytöllesi tai estää sinua antamasta täyttä huomiotasi työtehtävillesi Xeroxissa. Xeroxin käyttöösi asettamien resurssien käyttäminen muihin tarkoituksiin kuin Xeroxin liiketoiminnan edistämiseksi. 10

11 Henkilökohtainen yhteiskunnallinen ja hyväntekeväisyystoiminta Xerox rohkaisee työntekijöitään osallistumaan kunkin oman mielenkiinnon ja kykyjen mukaisesti erilaisiin yhteiskunnallisiin ja hyväntekeväisyystoimintoihin. Xerox ei suosi tai syrji työntekijöitään, jotka joko kannattavat Xeroxin mielipidettä tai ovat eri mieltä Xeroxin kanssa yhteiskunnallisissa tai järjestöjä koskevissa asioissa. Xeroxin työntekijöillä ei ole valtuuksia lahjoittaa Xeroxin resursseja tai hyvän eleen lahjoja (esimerkiksi paperia, kopiokoneita) yksityishenkilöille tai millekään järjestöille. Tee selväksi, että näkemykset, jotka heijastuvat osallistumisesta yhteiskunnalliseen toimintaan, ovat sinun henkilökohtaisia näkemyksiäsi, eivätkä Xeroxin näkemyksiä. Ohjaa yhteiskunnallisten järjestöjen lahjoitus- tai sponsorointipyynnöt markkinointiosastolle tai henkilöstöjohtajalle. Emme hyväksy Xeroxin resurssien käyttöä (esimerkiksi kopiointi, asiakirjojen toimittaminen) yksityisessä yhteiskunnallisessa toiminnassa. Annat ymmärtää, että osallistumisesi yhteiskunnalliseen järjestöön tai toimintaan olisi osoitus Xeroxin toiminnalle antamasta kannatuksesta. 11

12 Alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö Xerox kieltää alkoholin tai kiellettyjen aineiden laittoman käytön, hallussapidon, jakelun, valmistuksen tai siirtämisen sekä tällaisten aineiden alaisena olemisen Xeroxin kiinteistöllä tai Xeroxin omistamissa tai vuokraamissa tai leasaamissa kulkuneuvoissa. Tämä kielto pätee kaikkialla työaikana, muun muassa myös kaikissa muissa työpisteissä, jonne työntekijä on voitu osoittaa tai määrätä. Xerox auttaa työntekijöitä, joilla on alkoholi- tai huumeongelmia. Työntekijät voivat hakea apua vapaaehtoisesti tai heidän linjaesimiehensä ehdotuksesta. Tavoitteena on ottaa ongelma käsittelyyn ennen kuin se vaikuttaa tehtävien suorittamiseen tai työkelpoisuuteen. Emme hyväksy Töihin saapumista tai Xeroxin liiketoimien hoitamista alkoholin tai kiellettyjen aineiden vaikutuksen alaisena. 12

13 Xeroxin edustaminen suhteessa yleisöön ja sijoittajiin Xerox Code of Conduct Xerox Corporation on kansainvälinen yhtiö, jolla on uutisarvoa maailmanlaajuisesti. Public Relations osaston tavoitteena on varmistaa viestinnän yhdenmukaisuus/johdonmukaisuus yleisölle puhutaan yhdellä äänellä. Public Relations osaston ammattilaiset työskentelevät päivittäin sähköisen ja kirjallisen median edustajien kanssa, jotta varmistetaan, että toimittajat saavat oikeaa tietoa tarkkojen ja täsmällisten juttujen aikaansaamiseksi. Xerox noudattaa merkittävän informaation kertomisessa sijoittajille U.S. Securities and Exchange Commission:in (SEC) Fair Disclosures Rules sääntöjä (Ilmoitussäännöt) ja muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä. Informaatiota pidetään merkittävänä, jos järkevä sijoittaja pitäisi tietoa tärkeänä päättäessään ostaako, myykö vai säilyttääkö yhtiön osakkeita. Merkittävää informaatiota ovat esimerkiksi seuraavat tiedot: neljännesvuosittainen tai vuosittainen liikevoitto, fuusiot ja yritysjärjestelyt sekä uudet tuotteet, keksinnöt tai patentit. Investor Relations osasto koordinoi kaikkea merkittävän informaation ilmoittamista sijoittajille. Ainoastaan hallituksen puheenjohtaja, pääjohtaja ja valtuutetut edustajat (Chief Financial Officer, Vice President and Secretary, Director of Investor Relations, Treasurer) voivat keskustella merkittävästä informaatiosta sijoittajien kanssa. Sijoittajilla tarkoitetaan institutionaalisia sijoittajia, arvopaperianalyytikkoja sekä yksittäisiä sijoittajia. Median kanssa kommunikointia koskevat vaatimukset Jos toimittaja soittaa ja haluaa keskustella kanssasi: Selvitä, mitä hän haluaa ja ota ylös hänen nimensä, puhelinnumeronsa, mitä asia koskee sekä vastauksen antamisen takaraja. Kerro toimittajalle, että Xerox noudattaa tiettyjä toimintatapoja virallisten haastattelujen kanssa ja että sinun tulee tarkistaa nämä toimintatavat ja noudattaa niitä. Välittömästi tämän jälkeen ota yhteyttä paikalliseen tai Xerox Euroopan viestinnästä vastaavaan henkilöön. Jos Public Relations osasto pyytää sinua osallistumaan viralliseen haastatteluun, mieti ensin kaikki vastauksesi toimittajan kysymyksiin. Rajoita vastauksesi koskemaan ainoastaan erityis-osaamisaluettasi. Ole totuudenmukainen; jos et tiedä vastausta johonkin kysymykseen, kerro se. Sanonnat kuten ei kommenttia, epävirallisesti tai "pöytäkirjan ulkopuolelta voidaan tulkita väärin vältä niitä. Ota yhteyttä paikalliseen tai Xerox Euroopan viestinnästä vastaavaan henkilöön hyväksynnän saamiseksi ennen kuin sitoudut tai yhdyt puheeseen, artikkeliin, asiakaslausuntoon, lehdistötiedotteeseen tai muuhun julkaistuun tai sähköisesti välitettyyn lausuntoon, joka yleisön mielessä viittaa Xeroxiin. Sijoittajien kanssa kommunikointia koskevat vaatimukset Ohjaa tiedustelijat kääntymään kysymystensä kanssa Xerox Euroopan viestinnästä vastaavan henkilön puoleen; älä vastaa sijoittajien esittämiin tiedusteluihin. Tunnista ongelmat Toimittajat ovat aina työssä, jopa erilaisissa sosiaalisissa tilaisuuksissa. Jos tapaat toimittajan tällaisessa tilaisuudessa, puhu varovasti. Toimittaja voi käsitellä kaikkea sanomaasi haastatteluna. 13

14 Asiakkaiden, tavarantoimittajien ja viranomaisten kanssa työskenteleminen Lahjat ja viihdyttäminen / edustaminen Lahjojen antamiseen toisen yrityksen työntekijälle tai lahjan vastaanottamiseen toisen yrityksen työntekijältä sovelletaan asiaanliittyvien yritysten lahjojen antamista ja vastaanottamista koskevia toimintaohjeita. Lahjan soveliaisuus riippuu tavallisesti lahjan arvosta ja lahjoittamisen tarkoituksesta. Xerox määrittelee lahjat laajasti lahjana pidetään aineellisten tavaroiden ja rahan lisäksi viihdyttämistä, henkilökohtaisia palveluksia ja jopa ostoista myönnettyjä alennuksia. Yleisenä periaatteena voidaan todeta, että lahjan tai viihdyttämisen ainoa hyväksyttävä tarkoitus on hyvän tahdon aikaansaaminen. Lahjat, joilla vaikutetaan lahjansaajaan tai jotka saavat lahjansaajan tuntemaan itsensä velvolliseksi vastavuoroisuuden nimissä tekemään yhteistyötä lahjan antajan kanssa, ovat epäsoveliaita. Työntekijät voivat lahjoittaa laajasti levitettyjä mainoslahjoja (esimerkiksi myynninedistämiseen tarkoitettuja tuotteita, kuten Xerox-logolla varustettuja kyniä). Lisäksi on sallittua maksaa tavanmukaisesta liikeasiointiin liittyvästä virkistämisestä, kuten lounaista, liikematkoista ja viihdyttämisestä edellyttäen, että aiheutuneet kustannukset ovat kohtuullisia, seuraavat Hyväksymisvaltuuksien ohjeita, eivätkä riko asiakkaan omia toimiohjeita ja ovat asianmukaisesti johdon hyväksymiä. Älä anna rahaa tai mitään muuta lahjaa tavarantoimittajan tai asiakkaan johtajalle, toimihenkilölle tai työntekijälle, jos lahjoittaminen voitaisiin tulkita erityisten etujen etsimisenä /hakemisena. Älä pyydä tai hyväksy mitään rahasummaa asiakkaalta, tavarantoimittajalta tai keneltäkään muulta Xeroxin liiketoimintaan liittyvältä taholta Älä hyväksy lahjoja mukaan lukien palvelut ja ostoista myönnetyt alennukset mistään syystä. Jos epäröit, kysy linjaesimieheltäsi. Jos sinulle tarjotaan lahjaa tai jos sellainen saapuu kotiisi tai toimistoosi, kerro asiasta välittömästi linjaesimiehellesi. Asianmukaisiin toimenpiteisiin tullaan ryhtymään lahjan palauttamiseksi tai hävittämiseksi. Erityisissä tilanteissa asiakkaille annettavien lahjojen tulee olla kohtuullisia, ne eivät saa rikkoa asiakkaan omia toimintaohjeita, niitä ei saada pitää erityisten etujen etsimisenä ja niiden tulee olla linjaesimiehesi etukäteen hyväksymiä. Tunnista ongelmat Vastavuoroisia edustustilaisuuksia koskevat ehdotukset. Asiakas tai tavarantoimittaja vaatii muuta arvokkaampaa lahjaa kuin Xeroxin tavanomaiset liikelahjat. Asiakas- tai toimittajaedustuskuluja ei kirjata tällaisiksi kuluiksi. Edustustilaisuuksiin osallistuminen tilanteissa, joissa sinulla ei ole tilaisuudessa virallista asemaa. 14

15 Xeroxin asiakkaiden yksityisyydensuoja Xerox Code of Conduct Samoin kuin Xerox suojelee omaa informaatiotaan, jotta sitä ei paljasteta, muuteta tai käytetä laittomasti, Xerox on sitoutunut suojelemaan informaatiota, jonka sen asiakkaat ovat Xeroxille uskoneet. Xeroxin työntekijöiden tulee noudattaa asianmukaista huolellisuutta estääkseen asiakkaan toimittamaa informaatiota laittomalta paljastumiselta tai käytöltä. Erityisesti tämä koskee tietoa, joka identifioi asiakkaan tai sisältää asiakkaan työntekijää tai asiakasta koskevia henkilökohtaisia yksilöintitietoja. Jos asiakkaan toimittaman informaation riittävässä suojelemisessa epäonnistutaan, saattaa seurauksena olla oikeudellisten toimenpiteiden nostaminen Xeroxia vastaan sekä negatiivinen julkisuus, joka voi vahingoittaa yhtiön julkisuuskuvaa. Asiaan sekaantuneeseen työntekijään tullaan kohdistamaan kurinpidollisia toimenpiteitä, joiden viimeisenä keinona voi olla työsuhteen päättäminen. Älä käytä, paljasta tai muokkaa asiakkaan antamaa informaatiota millään tavalla, joka voi olla ristiriidassa asiakkaan informaation käyttöä koskevan valtuutuksen kanssa, vastoin Xeroxin toimintaohjeita tai vastoin soveltuvaa lainsäädäntöä tai säännöksiä. Asiakkaan antamaa informaatiota saa käyttää ainoastaan asiakkaan valtuuttamiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Pidä kaikki luottamuksellisia asiakastietoja koskevat asiakirjat turvattuina, mukaan lukien tietokonepohjaiset tiedot. Konsultoi Xerox Europe Legal osastoa ennen kuin ryhdyt mihinkään toimenpiteisiin (mukaan lukien päivitys) kerätäksesi, käyttääksesi, jakaaksesi tai jaellaksesi asiakaan toimittamaa informaatiota. Vaikka asiakkaan ja Xeroxin välillä ei olekaan solmittu erityistä asiakkaan toimittamia tietoja koskevaa sopimusta, asiakkaan toimittaman tiedon laiton paljastaminen on silti kiellettyä. Kunnioita asiakkaan pyyntöä tulla poistetuksi Xeroxin markkinointikirjeiden postituslistalta (sähköposti ja tulosteet). Hanki paikalliselta lakiosaston edustajalta neuvo ennen kuin toimitat asiakastietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos epäröit, konsultoi esimiestäsi tai Xerox Europe Legal department osastoa. Tunnista ongelmat Vaadit asiakkaalta tietoja, joiden antaminen voi vaarantaa hänen työnsä, maineensa tai liikesuhteen Xeroxin kanssa. Vastaanotat tietoisesti luottamuksellista tietoa asiakkaalta, vaikka tähän ei ole mitään liiketoiminnallista syytä, henkilöllä, joka tiedon paljastaa, ei ole oikeutta antaa tietoa Xeroxille, tiedon vastaanottaminen ei ole asianmukaisen Xeroxin henkilöstön valtuuttamaa tai tiedon luovuttamisesta ei ole laadittu asianmukaista kirjallista sopimusta, jossa olisi sovittu ehdot, joiden mukaan Xerox saa vastaanottaa ja käyttää tietoa. Asiakkaan toimittaman tiedon välittäminen kolmansille osapuolille (esimerkiksi rahoitusyhtiöille) ilman asiakkaan nimenomaista kirjallista valtuutusta tai kirjallista sopimusta, jonka perusteella kolmas osapuoli on velvollinen suojelemaan Xeroxin asiakkaan suostumuksella luovuttamaa tietoa. Asiakkaan toimittaman tiedon paljastaminen kenelle tahansa Xeroxin työntekijöistä, joka ei tarvitse tietoa asiakkaan valtuuttaman työn tai palvelun suorittamiseksi. Jos asiakkaan toimittaman tiedon paljastaminen ei-valtuutetulle Xeroxin työntekijälle voisi auttaa Xeroxia ylläpitämään tai lisäämään Xeroxin liiketoimintaa asiakkaan kanssa, paljastamista ei saa tehdä ennen asiakkaan kirjallista suostumusta. 15

16 Sopimattomat suoritukset Xerox Code of Conduct Xeroxin työntekijöitä kielletään tarjoamasta mitään arvoa omaavaa hankkiakseen sopimatonta etua palveluiden ja tavaroiden myynnissä, taloudellisten liiketoimien yhteydessä tai edustaakseen yhtiön intressejä suhteessa viranomaisiin tai kansainvälisiin elimiin kuten Yhdistyneisiin kansakuntiin. Kaikki valtiot kieltävät heidän omien viranomaistensa lahjomisen ja useat kieltävät myös muiden maiden viranomaisten lahjomisen. Tämän toimintaohjeen rikkominen voi johtaa ankariin siviili- ja rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. Xeroxin toimintahjeet menevät vielä pidemmälle kuin laki ja kieltävät sopimattomat suoritukset kaikessa toiminnassamme viranomaisten, kansanvälisten elinten ja yksityisen sektorin kanssa. Yhdysvaltain lainsäädäntö ja Xeroxin toimintaohjeet vaativat edelleen, että kaikki taloudelliset transaktiot, mukaan lukien provisioiden, palkkioiden ja lahjapalkkioiden maksut hoidetaan asianmukaisesti ja merkitään kirjanpitoon. Xerox ylläpitää sisäistä kontrollia varmistaakseen, että kaikki tällaiset transaktiot kirjataan oikein ja täydellisesti ja että kirjanpitomme vastaa todellisia transaktioita ja Xeroxin varojen käyttöä. Tämä toimiohje ei kiellä laillisia suorituksia järkeviin ja erilaisiin bona fide -kuluihin, kuten asiakkaiden matka- ja elinkuluihin ja suoraan tuotteiden ja palveluiden myynninedistämiseen liittyviin kuluihin tai sopimuksen tekemiseen liittyviin kuluihin. Tärkeimmät periaatteet Älä koskaan, suoraan tai epäsuorasti, anna, tarjoa tai valtuuta tarjoamaan asiakkaalle tai viranomaisen tai kansainvälisen elimen edustajalle mitään arvoaomaavaa, kuten esimerkiksi rahaa, tavaroita tai palveluja, hankkiaksesi sopimatonta etua. Liiketoimintaan liittyvää huomaavaisuutta, kuten lahjaa, avustusta tai viihdyttämistä, ei pitäisi koskaan tarjota tilanteessa, joka saattaa edes näyttää sopimattomalta. Älä koskaan anna lahjapalkkiota tai muuta suoritusta viranomaisen edustajalle tai työntekijälle, jotta tämä luopuisi rutiininomaisesta hallinnollisesta toimesta, konsultoimatta asiasta ensin Europe Legal department -osaston kanssa. Jos tällainen suoritus on tehty, varmista, että se on merkitty selvästi ja oikein sekä kirjanpitoosi että taloudellisiin raportteihin. Yhtiön varojen tai muun omaisuuden lahjoittaminen poliittisiin tarkoituksiin vaatii sekä Xerox Corporation Vice President for Government Relations että the Xerox Europe Legal department -osaston luvan. Käytä erityistä huolellisuutta valitessasi henkilöitä tai yrityksiä edustamaan Xeroxia ja varmista, että he noudattavat tätä toimintaohjetta ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Älä perusta tai ylläpidä kirjanpitoon merkitsemätöntä kassaa tai omaisuuserää kirjoissasi. Tunnista ongelmat Sellaisen henkilön tai yrityksen ottaminen Xeroxin edustajaksi, jota on syytetty sopimattomista liiketoimista, jolla on vaikutusvaltaa ostopäätökseen, jolla on aikaisempaa mainetta korruptiosta tai jolla on perhe- tai muita suhteita, jotka voivat sopimattomasti vaikuttaa asiakkaan tai viranomaisen päätökseen. Joku lähestyy sinua ennen päätöksen tekemistä vaatien erityisjärjestelyä viranomaisen tai asiakkaan kanssa tai asiakas pyytää provisioita tai palkkiota ennen päätöksen julkistamista. Joku ehdottaa, että Xeroxin tarjous annettaisiin tietyn edustajan tai yhteistyökumppanin kautta. Pyyntö, että palkkio tai muu maksusuoritus tehtäisiin kolmanteen maahan tai toiselle nimelle. Palkkio, joka vaikuttaa suurelta suhteessa suoritettuun palveluun. 16

Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000

Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000 Rehellisyysjulistus Lokakuu 2000 GE:n työntekijät ovat jo yli sadan vuoden ajan olleet luomassa korvaamattoman arvokasta pääomaa yhtiön maailmanlaajuista mainetta rehellistä yrityskulttuuria suosivana

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen DuPontin toimintaohje Kestävän tulevaisuuden varmistaminen TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2015 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: Jo yli kahden vuosisadan ajan olemme ratkaisseet maailman haasteita

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kohti kestävää tulevaisuutta DuPontin toimintaohje Kohti kestävää tulevaisuutta TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2011 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: DuPontin työntekijät ovat jo vuosisatojen ajan käyttäneet markkinaehtoista

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus Liiketapaohjeistus Kultaisten kaarien lupaus Koko liiketoimintamme perusta on, että olemme eettisiä, totuudenmukaisia ja luotettavia. Hyvän maineen luomiseen menee aikaa. Emme ole pelkkiä mainostajia.

Lisätiedot

Liiketoiminnan Menettelytavat

Liiketoiminnan Menettelytavat 6 9 Huolenaiheista ilmoittaminen Ihmisoikeudet 14 18 Eturistiriita Lahjat ja kestitys 24 30 33 Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö Tietojen eheys Liikekumppanit 37 45 Liiketoiminnan lahjomattomuus

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja 2 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Ohjaavat meidän käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa. Parkerin arvolauselma Me olemme Parker Yhtiömme toiminta perustuu reiluun kaupankäyntiin sekä asiakkaidemme

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eettinen yhtiö 3 Johdanto 4 Tietoa menettelysäännöistä 4

Sisällysluettelo. Eettinen yhtiö 3 Johdanto 4 Tietoa menettelysäännöistä 4 Menettelysäännöt Sisällysluettelo Eettinen yhtiö 3 Johdanto 4 Tietoa menettelysäännöistä 4 Taloudellinen ja tuotannollinen rehellisyys 5 Kirjanpito, valvonta ja petos 5 Sisäpiiritiedot 7 Tuoteturvallisuus

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista.

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. 0 Eettiset säännöt Sisältö Johtokunnan viesti........................................ 04 1. Eettiset periaatteet

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA Johtokunnan hyväksymä: 16. tammikuuta 2007 Johtokunnan hyväksynnän ensimmäinen tarkastettu versio: 18. lokakuuta 2011 Johtokunnan hyväksynnän

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Yleiskatsaus konsernin yleisistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotka koskevat sekä keskinäistä käyttäytymistämme että suhteitamme ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tarkempia

Lisätiedot