Liitteet LIITE 1: Muistio LIITE 2: Investointisopimus, sisältää vuokralaskelman

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liitteet LIITE 1: Muistio 29.3.2005 LIITE 2: Investointisopimus, sisältää vuokralaskelman"

Transkriptio

1

2 TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Kirsti Hankela HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Koukkuniemen ravintokeskuksen tarveselvitys, ote pöytäkirjasta SOTE:8381/721/2004, 166 Sotela Hankekortti Hankkeen tavoitteet Talotekniikkaselvitykset LVIA tekniikka Sähkötekniikka Tilaohjelma Hankeaikataulu Tavoitehinta arvio Luonnokset Asemapiirros Pohjapiirros 0. kerros Pohjapiirros 1. kerros Leikkaukset Julkisivut Liitteet LIITE 1: Muistio LIITE 2: Investointisopimus, sisältää vuokralaskelman 1

3 Dnro SOTE:8381 /721/ KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUKSEN TARVESELVITYS Sotela Projektipäällikkö Jorma Lehtisaari: Koukkuniemen ravintokeskus koostuu alakerran valmistus sekä yläkerran kokous ja ruokailutiloista. Varsinainen ravintokeskustoiminta käsittää m 2. Koukkuniemessä on keskitetty ruoanjakotapa, jossa ruoka toimitetaan osastoille valmiiksi annoksiksi tarjottimelle aseteltuna potilaskohtaisen dieetin mukaisesti. Ruoka kuljetetaan vaunuissa trukeilla tunnelia pitkin suoraan kahdeksalle rakennuksen osastolle. Osastokeittiöissä ei ole mahdollisuuksia astioiden säilyttämiseen eikä tiskaukseen. Käytetyt astiat noudetaan em. tapaan takaisin ravintokeskukseen. Ateria ja tiskikuljetusten vuoksi ravintokeskuksen on sijaittava huoltotunneliyhteyden varrella. Toimintamallista johtuen ruoanvalmistustiloissa tarvitaan kaksi jakelulinjastoa ruoan annostelua varten sekä kaksi tiskilinjastoa henkilökuntapanoksineen. Ravintokeskus valmistaa vuodessa n. 1 miljoonaa ateriaa. Rakennus on saneerattu osittain 1985 ja on todella huonossa kunnossa. Tilat ovat kovassa käytössä (13,5h/vuoden jokainen päivä). Toiminnan luonteen ja puutteellisen vesieristyksen vuoksi tiloissa on havaittavissa rapautumista ja jatkuvasta kosteudesta johtuvia vaurioita. Vesijärjestelmiä on uusittu vain rikkoontuneilta osin. Tilannetta pahentaa usein vuotava katto ja elinkaarensa päässä oleva alimitoitettu ilmastointi. Kylmiö ja pakastintilat ovat huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä. Ruoan säilyttämiseen tarvittaville nykymääräysten mukaisille jäähdytys ja jäädytyslaitteille ei ole tilaa. Laitekanta on osittain vanhaa ja pakottaa suurempaan henkilöstöpanostukseen nykyaikaiseen ravintokeskukseen verrattuna. Molemmat tunnelipesukoneet ja ruoanjakelulinjastot on uusittava tai peruskorjattava. Henkilökunnan astiat pestään erikseen yläkerrassa. Hissi on vanha ja huonokuntoinen. Varasto, tavaranvastaanotto ja lähetystilat ovat pienet ja logistiikan kannalta väärissä paikoissa. Biojäte (140 m 3 vuodessa) kuljetetaan käsin lastaussillalle jätesäiliöihin. Nykyisissä tiloissa palvelutuotantotoimintaa ei voida järjestää tehokkaasti. Keskitetystä ruoanjakelutavasta johtuen (ruoka jaetaan lautasille ja astiat tiskataan ravintokeskuksessa) henkilöstökustannukset ovat suhteessa korkeammat kuin esim. Hatanpään ravintokeskuksessa, jossa on hajautettu ruoanjakotapa. Tavoitteiden ja tulevaisuuden määritteleminen Ikääntyvien suhteellinen osuus väestöstä nousee ja Tampereella esimerkiksi yli 85 vuotiaiden määrä nousee vuosittain sadalla henkilöllä. Näistä pysyvää laitoshoitoa tarvitsee noin kolmasosa. Ikääntyneiden määrän ohella laitoshoitoa tarvitsevien nuorempien potilaiden ja asukkaiden määrä kasvaa. Lyhytaikainen 2

4 laitosasuminen on tärkeä pysyvää laitoshoitoa estävä ja kotihoitoa tukeva palvelu, jonka lisääminen mahdollistaa epätarkoituksenmukaisten ja kalliimpien hoitopaikkojen käytön vähenemisen omassa erikoissairaanhoidossa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Vanhuspalvelujen oheis ja tukipalvelujen tarpeen voidaan olettaa kasvavan. Kaupin ravintokeskus muuttui valmistuskeittiöstä jakelukeittiöksi sairaalan remontin yhteydessä jolloin ravintokeskuksen henkilöstötarve väheni kahdestakymmenestä kolmeen. Tämä merkitsee sitä, että ruoka on valmistettava muualla ja se on suunniteltu tehtäväksi uudessa Koukkuniemen ravintokeskuksessa. Rationalisoinnin tarkoitus on ollut keskittää kapasiteettia ja siten saada lisää volyymietua. Tulevaisuudessa on varauduttava myös Kaupin alueella sijaitsevien veteraani ja Tammenlehväsäätiön talojen asiakkaiden ruokahuollon järjestämiseen siinä tapauksessa, että talot muuttuvat normaaleiksi palvelutaloiksi tai vastaaviksi. Kotiin kuljetettavien aterioiden valmistuksen keskittäminen yhteen paikkaan on korkeiden henkilöstö ja laitekustannusten vuoksi kannattavaa. Myös logistiikkaan liittyvien kulujen voidaan olettaa kuljetusterminaalikokemusten perusteella olevan edullisemmat keskitetyssä mallissa. Erilaisten dieetti tai muuten terveydellisistä perusteista muunneltujen annosten osuus on vanhuspalvelun aterioissa jo yli puolet. Erityisruokien valmistamisen keskittämisellä pystytään tehostamaan tuotantoa. Voidaan siis hyvällä syyllä odottaa vanhuspalveluiden ateriapalvelutarpeen kasvavan lähivuosina merkittävästi eikä Koukkuniemen ravintokeskus nykyisissä tiloissaan pysty tarvetta tyydyttämään. Eräs tärkeimmistä edellytyksistä tehokkaalle toiminnalle on uuden ravintokeskuksen muuntautumiskyky. Toimintatapoja muuntamalla voidaan hyvin suunnitelluissa tiloissa toimia taloudellisesti ja kannattavasti ympäristön tarpeiden muuttumisesta huolimatta. Tehokkuus riippuu monen tekijän yhteysvaikutuksesta: kustannustietoisuus toiminnasta itsestään, investoinneista, henkilöstömenoista, raaka aineista sekä tuotettavien palveluiden arvosta vanhuspalveluiden ateriapalveluita tuottava yksikkö kasvaa kansainvälisestikin merkittävän kokoiseksi hankittavien raaka aineiden jalostusasteen vaikutus kokonaiskustannuksiin yhteistyö palvelun tilaajan kanssa ostopalvelun hyödyntäminen oman palvelun rinnalla työvoiman järjestelyt eri asiakasryhmien ruoanvalmistuksen keskittäminen asiakaskohderyhmän valinta ja ylimääräisen ajoittaisen tuotantokapasiteetin käyttö ja tuotteiden markkinointi ulkopuolelle 3

5 ruokalistasuunnittelun keskittäminen eri asiakasryhmille ja menekin ennustaminen tuotekehitys, kokemukset, koulutus logistiikan ohjausjärjestelmien kehitys ruoankuljetustekniikan kehittyminen varastointikustannukset, tuoreus, tuotannon varmistaminen ja kierron nopeuttaminen sisäisen logistiikan järkeistäminen ja hygieniamääräysten noudattaminen kotiin kuljetettavien tavaran vastaanottotilat, varastointi, pakkaaminen, lähettäminen, kuljetus, tarjoilu ja asiakaspalvelu terminaalipalvelun kustannukset laitteiden, menetelmien ja välineiden vaikutus hankittavan raakaaineen jalostusasteeseen ja ergonomiaan laitekanta, sen käyttöaste ja vaikutus henkilöstöpanokseen kylmiö, pakastin, jäähdytys, ja muut varastointitilat tietotekniikan kehityksen vaikutus tilauksiin, raaka ainetilauksiin, laskutukseen, ruokaresepteihin, automaatioon, laitteiden käyttöasteen mittaukseen, hälytyksiin, suoritekustannuksiin, laadunhallintaan, omavalvontaseurantaan jne. henkilökunnan ammattitaidon taso uusi tuotantoteknologia ateriavalmistuksen jaksottamisessa. Tilahankintavaihtoehtojen selvittäminen Tilakeskuksen ja sosiaali ja terveystoimen yhteinen hankeryhmä selvittää tarveselvityksen perusteella ravintokeskuksen lisärakentamisen tekniset toteutusvaihtoehdot. Vaihtoehtoina ovat nykyisen ravintokeskuksen saneeraus ja lisärakentaminen tai kokonaan uuden rakennuksen rakentaminen. Vanhan ravintokeskuksen saneerauksessa joudutaan rakentamaan runsaasti väliaikaisia tiloja toiminnan pyörittämiseksi edes pienellä palvelutuotannolla. Tämä lisää kustannuksia, on hidasta ja vaikeuttaa toimintaa. Lisäksi hygienia ja omavalvontamääräysten noudattaminen tulee olemaan vaikeata. Suuri osa laitteista ja jopa kiinteistä rakenteista on uusittava. Tuotantokapasiteetin lisäystarvetta ei voida nykyisissä tiloissa tyydyttää vaan lisätilaa on rakennettava keskitetyn keittiötoimintamallin vuoksi ravintokeskuksen välittömästä läheisyydestä. Hankeryhmä selvittää, onko tämä vaihtoehto ylipäänsä mahdollinen, ja sen kustannukset. Ravintokeskuksen rakentaminen täysin uuteen rakennukseen Koukkuniemessä mahdollisesti kohottaa perustamiskustannuksia, mutta säästää esim. väliaikaisratkaisuissa ja myöhemmin käyttökustannuksissa siksi, että kokonaan uusi rakennus mahdollistaa optimaalisen tehokkaan tuotannon järjestämisen. Hankepäätöksen valmisteleminen Rahaa on varattu hankkeelle Koukkuniemen muut järjestelyt, keittiön korjaus euroa vuodelle 2004, euroa vuodelle 2005 ja euroa vuodelle Tällä rahoituksella korjausta 4

6 ei voida suorittaa, vaan arvioitu kustannus on noin 5,2 miljoonaa euroa. Toiminnan laajuus ja sisältö Volyymi: Ateriaa vuodessa Ravintokeskuksen nykyinen ateriatuotantokapasiteetti Asiakasmäärän kasvu 10 vuoden kuluttua aiheuttaa Kaupin ravintokeskuksen tarve Kotiin kuljetettavat ateriat Yhteensä Tuotantokapasiteetin perusteella arvioitu hankkeen laajuus on noin m 2 sisältäen henkilökunnan ruokasalin. Tässä hankkeessa uudisrakennusvaihtoehdossa jäävät ravintokeskuksen vanhat erittäin huonot tilat muuhun käyttöön, joka myöhemmin määritellään. Pinta ala lisäys tulee olemaan m 2 ja vaikuttaa sosiaali ja terveystoimen tilavuokrien määrään. Henkilöstö siirtyy vanhoista tiloista ja uusia vakansseja ei tarvita. Vuoden 2006 talousarvioon on varattava kalustamiseen tarvittava määräraha. Päätösehdotus. Suunnittelujohtaja Seppo Prunnila: Sosiaali ja terveyslautakunta päättää hyväksyä alustavan tarveselvityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Ilmoitus Tero Tenhunen/talsa/tassu, Ilkka Ojala/tike, Jorma Lehtisaari/sovi/sipa 5

7 TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Kirsti Hankela HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, Tampere ASIAKIRJA HANKEKORTTI Hankkeen lähtötiedot Ravintokeskuksen tarvitsemat tilat toteutetaan Koukkuniemen vanhainkodin alueelle sijoittamalla ne rakennettavaan uudisrakennukseen. Koukkuniemen vanhainkoti sijaitsee Lapinnimen kaupunginosassa, korttelissa 977 tontilla 2. Vanhainkodin alueella on useita vanhusten asuinrakennuksia, hallintorakennus, juhlatalo ja sairaala. Alueen asukkaita ja henkilökuntaa palveleva nykyinen ruoanvalmistuskeittiö sijoittuu tontin ranta alueelle. Tämä rakennusosa liittyy kiinteästi vieressä oleviin rakennuksiin ja aluetta kiertävään huoltotunneliin. Valmistuskeittiön vanhimmat osat rakennettiin vuonna 1954 alkaneen, entisen kunnalliskotialueen uudistustyön yhteydessä. Tuolloin alueelle valmistui mm. viisi asuinrakennusta, juhlatalo ja rakennuksia yhdistävä maanalainen tunneliverkosto. Rakennukset suunnitteli Jaakko Ilveskoski kaupungin rakennustoimiston arkkitehtiosastolla. Valmistuskeittiön tiloja laajennettiin vuosina 1977 ja Nämä suunnitelmat laadittiin Pekka Ilveskosken arkkitehtitoimistossa. Koukkunimen rakennukset ovat alueella, jolla on voimassa vuonna 1989 vahvistettu asemakaava. Vanhainkodin tontti kuuluu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen YS ja on rakennustaiteellisesti arvokasta ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeää aluetta. Määräyksen mukaan alueen kaupunkikuvan kannalta merkittävää luonnetta ei saa muuttaa. Uudisrakennusta tai olemassa olevaan rakennukseen tehtäviä muutoksia suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota alueen rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten arvojen säilyttämiseen. Asemakaavarekisterin mukaan tontin pinta ala on m2 ja laskennallinen rakennusoikeus m2. Viimeisin tontin rakennusoikeutta käyttänyt rakennus on vuonna 2002 rakennettu varasto. Sen jälkeen tontilla on rakennusoikeutta käytetty m2. Sosiaali ja terveystoimi on hyväksynyt Koukkuniemen ravintokeskuksen tarveselvityksen kokouksessaan Drno SOTE:8381/721/ Ravintokeskuksen toiminnasta, tilantarpeista ja käyttökustannuksista on laadittu yksityiskohtainen selvitys: Tampereen kaupunki, Tarveselvitys Koukkuniemen ravintokeskukseen, Tuija Silván, Sosiaali ja terveystoimi Sisäiset palvelut

8 Tilahankintavaihtoehtojen selvittäminen Sosiaali ja terveystoimen ja tilakeskuksen yhteinen hankeryhmä on selvittänyt edellä mainitun tarveselvityksen perusteella kaksi vaihtoehtoista rakentamismallia. Saneeraus laajennusvaihtoehto: Saneeraus laajennusvaihtoehdossa nykyisin laitoskeittiönä ja henkilökunnan ruokailutiloina toimivat tilat peruskorjataan täysin. Vanhat kylmiöt ja varastot puretaan ja ne toteutetaan uuteen laajennusosaan, joka sijoittuu nykyisen lastauspihan kohdalle. Vapautuvaan tilaan sijoitetaan ruoanvalmistustilat. Toisessa kerroksessa sijaitsevien ruokailutilojen yhteyteen rakennetaan laajennusosa, johon sijoitetaan mm. henkilökunnan työtilat. Uudisrakennusvaihtoehto: Uudisrakennusvaihtoehdossa ravintokeskuksen toiminnot toteutetaan kokonaan uusiin tiloihin. Uudisrakennus sijoitetaan Koukkuniemen vanhainkodin tontille Rauhaniementien varteen. Uudisrakennus liitetään maanalaiseen tunneliverkostoon siten, ettei synny ruoan vaunukuljetusta haittaavia tasoeroja. Rakennuksen sijoituksesta johtuen varaudutaan rakentamaan siirtyvät autopaikat ja ajoväylät tontin muihin osiin. Uudisrakennusvaihtoehdossa ravintokeskuksen tilat ja niiden yhteystarpeet voidaan toteuttaa toimivasti ja tehokkaasti. Rakennuksen muoto on suunniteltu siten, että sisäiset yhteydet eri työskentelyalueiden välillä jäävät lyhyiksi. Lisääntyvien kuljetusten helpottamiseksi uudisrakennus sijoitetaan alueen päätien varteen. Jakeluliikenteen ajoneuvot eivät joudu kulkemaan vanhainkotialueen läpi. Ravintokeskus toimii koko rakentamisen ajan nykyisissä tiloissaan, joten väliaikaisia tiloja ei tarvita. Ruoanjakelukuljetukset alueen tunneleissa voivat toimia lähes keskeytyksettä. Toteutusvaihtoehdoista järjestettiin neuvottelu konsernihallinnon, Tampereen Aterian, sosiaali ja terveystoimen ja tilakeskuksen edustajien kesken (liite 1). Tällöin päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaan Koukkuniemen ravintokeskus sijoitetaan uudisrakennukseen. Rakennukseen toteutetaan Koukkuniemen ja Kaupin laitosten asiakkaiden ja henkilökunnan ruokailun järjestämiseen ja kotiin kuljetettavien aterioiden tuotantoon tarvittavat tilat. Hankkeen kuvaus Koukkuniemen vanhainkodin alueelle rakennetaan uudisrakennus ravintokeskus, jossa valmistetaan ja jaetaan aterioita sekä Koukkuniemen vanhainkodin tarpeisiin että Kaupin sairaalan käyttöön. Rakennukseen varataan tilat myös vanhuksille kotiin kuljetettavien ruokien valmistukseen, pakkaukseen ja lähetykseen. Ruoanjakelu Koukkuniemen asukkaille tapahtuu keskitetysti ravintokeskuksesta. Toiminnan kannalta on tärkeää, että keittiötoiminnat uudisrakennuksessa sijoitetaan siten, että muodostuu sujuva ja esteetön yhteys alueen tunneliverkostoon. Tässä hankesuunnitelmassa on esitetty arkkitehtitoimisto Arkkitehtitoimisto VPL Oy:n laatima uudisrakennussuunnitelma. Rakennus on sijoitettu Rauhaniementien varteen olemassa olevia tonttiliittymiä hyödyntäen. Keittiötoiminnot on sijoitettu osittain maan alle ja yhteys huoltotunneliin tapahtuu Havula ja Koivula rakennuksen välisen tunneliosuuden kautta samassa lattiatasossa. Uudisrakennuksen toiseen kerrokseen on suora yhteys maantasosta. 7

9 Lastauspiha on sijoitettu ympäröivää maanpinnan tasoa alemmas uudisrakennuksen lounaispuolelle. Työskentelytilojen luonnonvalonsaanti turvataan ylä ja kattoikkunoin. Maanpäällisiä tiloja ovat henkilökunnan ruokasali ja ilmastointikonehuone. Varastot ja kylmätilat on ryhmitelty ulkosyöttöiseksi kehäksi valmistustilojen ympärille. Kotipalveluateriat pakataan erillisessä pakkaustilassa. Ateriamitoitukset: Ateriaa Koukkuniemen vanhainkotiin Kaupin sairaalaan 950 Henkilökuntalounaat 400 Kotipalveluateriat 700 Yhteensä Lisääntyvien kuljetusten helpottamiseksi uudisrakennus sijoitetaan alueen päätien varteen. Jakeluliikenteen ajoneuvot eivät joudu kulkemaan vanhainkotialueen läpi. Lastauspihalle johdetaan 2 kaistainen ajoramppi. Uudisrakennuksen huonetilojen hyötypinta ala on yhteensä hym2, huoneistoala on 2782hum2 ja bruttopinta ala on brm2. Tavoitekustannusarvio (alv 0 %) Hankkeen kustannusarvio on laskettu rakennusosapohjaisena hinta arviona. Laskenta pohjautuu tässä hankesuunnitelmassa esitettyihin arkkitehtiluonnoksiin, LVIAS järjestelmistä laadittuihin talotekniikkaselvityksiin sekä keittiölaitevalmistajan antamiin listahintoihin keittiö, kylmiö ja pakastehuonelaitteiden osalta. Koukkuniemen ravintokeskuksen uudisrakennuksen perustamiskustannukset ovat euroa. Talousarvio Taloussuunnitelma Yhteensä Yhteensä

10 TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS HANKESUUNNITELMA KIINTEISTÖKEHITYS Jukka Kauppinen HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, Tampere ASIAKIRJA SELOSTUS LVIJA TEKNIIKASTA Liittymät Lämmitys Ravintokeskuksen uudisrakennus liitetään Sähkölaitoksen kaukolämpöverkostoon, liitospaikka on Rauhaniementiellä. Rakennus liitetään Tampereen Veden vesi ja viemäriverkostoihin. Vesijohdon liitospaikka on Rauhaniementiellä, jäte ja sadeveden liitospaikat sijaitsevat vanhainkotialueen tontilla. Rakennus liitetään kaukolämpöverkostoon lämmönjakokeskuksen välityksellä ja varustetaan pumppukiertoisella ja suljetulla vesikeskuslämmityksellä. Lämmönjakokeskukseen tulee viisi lämmönsiirrintä, joista yksi palvelee patteriverkostoa, toinen lattialämmitysverkostoa, kolmas tuloilmakoneiden lämmitysverkostoa, neljäs ulkoalueiden lämmitysverkostoa ja viides käyttöveden lämmitystä. IV verkoston pääpumput ovat taajuusmuuttujakäytöllä varustettuja kaksoispumppuja. Lämmitysjärjestelmät varustetaan kalvopaisunta astioilla ja tarvittavilla varolaiteilla. Rakennus lämmitetään vesikiertoisilla lämpöpattereilla, jotka varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä ja sulkuyhdistäjillä sekä lattialämmitysverkostoilla. Tavaran vastaanottotilat ja sisäänkäynnit varustetaan termostaattiohjatuilla kierrätysilmakojeilla. Lämmitysverkostot tehdään teräksisistä lämpöjohdoista, jotka kulkevat seinillä näkyvissä tai verhokoteloissa ja alakatoissa. Putkistot eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC levyllä tai galvanoidulla pellillä. Vesi ja viemärilaitteet Ilmastointi Vesijohdot tehdään kupariputkista ja kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä vesijohtoja viemärikalusteita. Kytkentäjohdot pääosin pinta asenteisia, keittiössä voidaan käyttää myös elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia. Rakennus varustetaan paloviranomaisen määräämin pikapalopostikaapein ja jauhesammuttimin. Rakennus varusteen salaojilla ja radonpoistoputkituksella. Rakennuksen pohjakerroksen jätevesiviemärit tulevat padotuskorkeuden alapuolelle, joten ne joudutaan pumppaamaan. Osa piha alueen sadevesiviemäreistä sijaitsee padotuskorkeuden alapuolelle, joten ne samoin kuin rakennuksen perusvedet joudutaan pumppaamaan. Pumppaamoina käytetään tehdasvalmisteisia, lujitemuovisäiliöön rakennettuja pumppaamopaketteja. Keittiön jätevedet johdetaan lujitemuovisen erottimen kautta jätevesiverkostoon. Jäte ja sadevesiviemärit tehdään pääosin muoviviemäreistä, paitsi keittiön rasvaviemärit (RV) tehdään haponkestävästä teräksestä AISI 316 (EPDM tiivisteellä, Aco Pipe, Plastmo) rasvanerotuskaivolle asti. Keittiössä käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja altaita ritiläkansin. Ulkopuolisina kaivoina käytetään lujitemuovikaivoja. Rakennus varustetaan koteloiduilla tulo ja poistoilmakojeilla sekä huippuimureilla, joiden yhteenlaskettu tuloilmamäärä on noin 13 m³/s. Kojeet ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä ja niiden käyntiä ohjataan huoneilman lämpötilan tai CO 2 pitoisuuden mukaan sekä käsikytkimin. Tuloilmakojeet sijoitetaan IVkonehuoneeseen alustavasti seuraavalla vaikutusaluejaolla, lämmöntalteenottotavalla ja jäähdytyksellä varustettuna: 9

11 TK01: keittiön ruuan valmistus (+6,0 m³/s), nestekiertoinen LTO, jäähdytyspatteri TK02: keittiön tiskauspaikat (+3,0 m³/s), pyörivä LTO, jäähdytyspatteri TK03: sos.tilat, käytävät (+1,5 m³/s), jäähdytyspatteri TK04: kotiateria (+0,17 m³/s), jäähdytyspatteri, suorahöyrystys TK05: ruokasali (+1,6 m³/s), pyörivä LTO, jäähdytyspatteri Tuloilmaeliminä käytetään normaaleja sekoittavia ja syrjäyttäviä sekä pyörrevirtaustyyppisiä tuloilmalaitteita. Keittiön tuloilmaa johdetaan myös höyrykupujen tai ilmastointikaton kautta. Poistoilmalaitteina käytetään poistoilmasäleikköjä, yhteiskanavaventtiileitä sekä keittiössä rasvanerottimilla varustettuja rst huuvia. Valmistuskeittiön, WC ja siivoustilojen, radonin sekä teknisten tilojen erillispoistot hoidetaan vesikatolle asennettavilla poistoilmapuhaltimilla. Tavanomaiset kanavat tehdään sinkitystä teräslevystä, keittiön rasvakanava vähintään 1,25 mm:ä paksusta teräslevystä. Ilmastoinnin jäähdytyslaitteet Rakennus varustetaan liuoslauhdutteisella vedenjäähdytyskojeella, joka palvelee tuloilmakojeita ja erikoistilojen puhallinkonvektoreita. Vedenjäähdytyskoje on varustettu ruuvikompressorilla, joka käyttää kylmäainetta R407C tai R134a. Kojeen jäähdytysteho on noin 200 kw ja se sijoitetaan IVkonehuoneeseen. Liuoslauhdutin asennetaan ulos vesikatolle ja lauhdepiirissä kiertää vesiglykoliseos. Järjestelmä varustetaan vapaajäähdytyspiirillä. Lauhdepiirin pumppuna käytetään taajuusmuuttujalla ohjattua kaksoispumppua. Lauhdeputkisto tehdään haponkestävästä teräksestä. Putkistot eristetään solukumieristeellä. Jäähdytysjärjestelmä varustetaan lataussäiliöllä, latauspumppu on normaali keskipakopumppu. Vesikiertoiset jäähdytyspatterit asennetaan keittiötä ja ravintolaa palveleville tuloilmakojeille. Jäähdytysvesiputket tehdään teräs tai kupariputkista, jotka eristetään solukumieristeellä. Kotiaterian tuloilmakojeen jäähdytyspatteri on suorahöyrysteinen. Kylmäaineputket tehdään kupariputkista, jotka eristetään solukumieristeellä Kylmälaitteet Ravintokeskuksen pikajäähdytyskaapit sekä pakaste ja kylmähuoneet varustetaan nestejäähdytteisillä kylmälaitteistoilla. Kylmätiloihin asennetaan termostaattiohjatut vapaakiertoiset tai puhallinohjatut höyrystimet. Lauhdutus hoidetaan levylämmönsiirtimen välityksellä ja vesikatolle asennettavan nestelauhduttimen avulla. Lauhdelämpö otetaan talteen lämpimän käyttöveden esilämmitykseen. Lto piirissä kiertää vesi ja lauhdepiirissä kiertää vesi glykoliseos. Lto ja lauhdepiirin pääpumppuina käytetään taajuusmuuttujalla ohjattuja kaksoispumppuja. Kylmäaineputkistot tehdään kupariputkista, muut putkistot tehdään kuten ilmastoinnin jäähdytysjärjestelmän putkistot. Eristykset tehdään solukumieristeellä. Sprinklerilaitteet Rakennus varustetaan paloviranomaisen ehdot täyttävällä ja määräysten mukaisella sprinklerijärjestelmällä. Rakennusautomaatio Rakennukseen asennetaan DDC pohjainen LVIJS laitteiden säätö ja valvontajärjestelmä. Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta alakeskuksista, jotka liitetään Koukkuniemessä olevaan aluevalvomoon väyläkaapelilla ja Tilakeskuksen olevaan keskusvalvomoon kaupungin ATKverkon välityksellä. 10

12 TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS HANKESUUNNITELMA KIINTEISTÖKEHITYS Jukka Kauppinen HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, Tampere ASIAKIRJA SELOSTUS SÄHKÖTEKNIIKASTA Yleistä Liitynnät Ravintokeskuksen uudisrakennukseen hankitaan tarvittavat sähkö, tele ja turvajärjestelmät. Rakennukseen varataan tilat Tampereen sähkölaitoksen rakentamalle muuntamolle. Kiinteistöön tulee uusi sähköliityntä (TKS). Sähkönjakelu Jakokeskukset ja nousujohdot asennetaan suurkeittiölaitteiden, valaistuksen ja LVIJA laitteiden sähkökeskuksille. Varavoimajakelu Valaistus Rakennuksen sähkönjakelussa varaudutaan myös varavoiman syöttöön siirrettävällä varavoimayksiköllä. Varavoimaan liitetään osa valaistuksesta, kylmiöt ja pakastimet, välttämättömät ruuan valmistukseen tarvittavat keittiö ja lvi laitteet. Valaistusasennukset toteutetaan eri tilojen vaatimuksia vastaaviksi. Ruuan valmistus ja jakelualueilla käytetään kuvullisia valaisimia tai muovipinnoitettuja elintarvikeloisteputkia. Valolähteinä käytetään pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita, sisätiloissa pääosin TL5 loisteputkia. Keittiötiloissa on huomioitava normaalia korkeamman lämpötilan vaikutus elektronisten liitäntälaitteiden elinikään. Tarpeen mukaan kuumissa tiloissa käytetään kuristimilla varustettuja loistevalaisimia. Aluevalaistus toteutetaan alueen nykyisiin valaistusratkaisuihin sopivaksi. Tilat varustetaan määräysten mukaisilla turvavalaistuksella. Tele ja turvajärjestelmät Kohteeseen asennetaan mm. seuraavia käyttäjiä palvelevia tele ja turvajärjestelmiä, joista osa liitetään alueen nykyisiin järjestelmiin: yleiskaapelointijärjestelmä yhteisantennijärjestelmä äänentoistojärjestelmä aikakellojärjestelmä kameravalvontajärjestelmä rikosilmoitusjärjestelmä kulunvalvontajärjestelmä paloilmoitusjärjestelmä rakennusautomaatiojärjestelmä savunpoistojärjestelmä Muuta Lisäksi kohteeseen asennetaan LVIJA tekniikkaa palveleva sähköistys ja sähkönsyötöt tarvittaville muille laitteille. 11

13

14 TAMPEREEN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA TILAKESKUS KIINTEISTÖKEHITYS Kirsti Hankela HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, Tampere ASIAKIRJA TILAOHJELMA HUONETILAT TILANTARVE LUONNOS Yhteensä YHTEENSÄ MUUTA Rakentamisen lkm m2 m2 m2 laatu ja määrä 1. TAVARAN VASTAANOTTO 0,0 68,3 Lähetys ulos 1 14,0 14,0 Lähetys sisään 1 18,0 18,0 Lähetysten vastaanotto 1 36,3 36,3 Lastauslaituri 1 2. KYLMIÖT JA PAKASTEHUONEET 183,3 Ruokakylmiö 3 9,9 29,7 Pakastevarasto 2 18,5 37,0 Pakastin 1 4,4 4,4 Kylmiöt 7 16,0 112,2 3. VARASTOT 196,8 Pakkausmateriaalivarasto 1 15,2 15,2 Kuivavarasto 1 21,3 21,3 Juomavarasto 1 19,2 19,2 Tilaustavaravarasto 1 44,7 44,7 Astiavarasto 1 7,5 7,5 Pesuainevarasto 1 19,0 19,0 Rullakot säilytys 1 41,0 41,0 Keräysastiat säilytys 1 28,9 28,9 4. TYÖTILAT 53,1 Työnjohdon toimisto 2 16,7 33,4 Päällikön toimisto 1 19,7 19,7 5. SUURKEITTIÖ 540,2 Keittiö, keskitetty jako 1 195,0 195,0 Dieetin valmistus 1 58,6 58,6 Valmistuskeittiö 1 286,6 286,6 6. JAKELULINJA JA PESUOSASTOT 418,4 Kuljetuslaatikot 2 36,8 73,6 Astianpesu, kotiateriat hajautettu 1 42,2 42,2 Astianpesu, vaunutilat 1 302,6 302,6 7. KOTIPALVELUATERIAT 85,9 Kotiateriapakkaus 1 85,9 85,9 Sivu 1 (2)

15 HUONETILAT TILANTARVE LUONNOS Yhteensä YHTEENSÄ MUUTA Rakentamisen lkm m2 m2 m2 laatu ja määrä 8. HENKILÖSTÖN RUOKAILUTILAT 315,8 Henkilökunnan ruokailutilat 1 177,7 177,7 Kabinetti 2 26,8 53,6 Keittiö 1 26,1 26,1 Inva WC 1 4,1 4,1 WC/N ja /M 2 8,6 17,2 Aula 1 37,1 37,1 9. HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT 98,9 Taukotila 1 17,0 17,0 WC/N ja /M 2 3,1 6,2 Inva WC 1 6,0 6,0 Sos.tila/N ja /M 2 27,8 55,5 Suihku/N ja /M 3 1,5 4,5 WC/N ja /M 2 1,7 3,4 Käytävä 1 6,3 6,3 10. SIIVOUS 19,8 Siivouskeskus 1 16,7 16,7 Siivoushuone 1 3,1 3,1 11. JÄTEHUOLTO 31,6 Jätehuone 1 15,6 15,6 Biojätehuone 1 16,0 16,0 TILAOHJELMA ALA YHTEENSÄ 0,0 2012,1 2012,1 HYÖTYALAN ULKOPUOLISET TILAT 500,6 Käytävät, aulat, eteistilat 451,8 Porrashuoneet, hissi 41,8 Tk 7,0 Tekniset tilat 114,9 IV konehuoneet 259,1 HYÖTYALA + ULKOPUOLISET TILAT 2512,7 Sivu 2 (2)

16

17 Tampereen kaupunki Projektipäällikkö:Antti Niskanen Hierarkia Selite Alkaa Loppuu PROJEKTIAIKATAULUTUS Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei 1 KOUKKUNIEMEN RAVINTO JA HUOLTOKESKUS 2 1. SUUNNITTELU JA RAKENTAMISEN VALMISTELU Rakennuslupahakemus jätetään Urakkalaskentasuunnitelmat valmiit Urakkatarjouspyynnöt lähtee Urakkatarjoukset saadaan Rakennuslupa myönnetty RAKENNUSTYÖT Toimintakoevalmius ravintokeskuksen osalta Toimitakokeet, säätö ja mittaustyöt ravintokeskuksen osalta Vastaan ja käyttöönotto ravintokeskuksen ja lastauspihan osalta TOIMINNAN ALOITUSVALMISTELUT (käyttäjien suorittama varustelu yms.) RAVINTOKESKUKSEN OSALTA Nykyhetki: TOIMINTA ALKAA RAVINTOKESKUKSEN OSALTA Toimintakoevalmius huoltokeskuksen osalta Toimitakokeet, säätö ja mittaustyöt huoltokeskuksen osalta Vastaan ja käyttöönotto huoltokeskuksen sekä koko kohteen pihatöiden osalta TOIMINNAN ALOITUSVALMISTELUT (käyttäjien suorittama varustelu yms.) HUOLTOKESKUKSEN OSALTA TOIMINTA ALKAA HUOLTOKESKUKSEN OSALTA Z:\KnRHK\KnRHK projektiaikataulu.prj PlaNet 6.1 Tampereen kaupunki

18

19 Frenckellinaukio 2 TEL PL TAMPERE FAX Hanke: Hanketyyppi: Bruttoala: Tilavuus: Koukkuniemen ravintokeskus Uudisrakennus brm² rm³ Tavoitehinta / brm2 / rm3 1. Rakennuttajan kustannukset 157,5 33, Rakennustekniset työt 1545,0 328, LV työt 160,6 34, IV työt 138,6 29, Sähkötyöt 141,7 30, Säätö ja valvontalaitetyöt (rakennusautomaatio) 12,6 2, Sammutuslaitetyöt 22,7 4, Jäähdytys ja kylmälaitetyöt 45,7 9, Biojätteenkeräysjärjestelmätyöt 45,7 9, Keittiölaitetyöt 10. Erillishankinnat 352,8 74, ,5 6, Rakennuttajan lisä ja muutostyövaraus 63,0 13, Yleiskulut 2 % (2% kohdista 1 11) 54,3 11, YHTEENSÄ (alv 0%) YHTEENSÄ (alv 22%) 2771,7 588, ,4 718,

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 INVESTOINTISOPIMUS LIITE 1 Toteuttaja HANKE Käyttäjä / tilaaja Tarveselvitys Hankesuunnitelma Sopimuksen sitovuus TAMPEREEN KAUPUNKI, Tilakeskus PL TAMPERE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Tampereen Ateria Koukkuniemen ravintokeskuksen tarveselvitys, Sotela Drno SOTE:8381/721/2004 Koukkuniemen ravintokeskus, Uudisrakennus Hankesuunnitelma Tampereen kaupunki, Tilakeskus, Kiinteistökehitys Tilakeskus toteuttaa hankkeen tilaajalle tässä sopimuksessa sekä hankesuunnitelmassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Tilaaja sitoutuu vuokraamaan tämän sopimuksen ja hankesuunnitelman mukaisesti toteutetut tilat Tilakeskukselta. Vuokrasopimuksen pituus määritellään erikseen vuokrasopimusneuvotteluissa. Tilaaja maksaa investoinnin pääomavuokrana. Mikäli vuokrasopimus katkeaa tilaajasta johtuvista syistä ennen vuokrasopimuksen mukaista määräaikaa, on tilaaja velvollinen suorittamaan jäljellä olevan investointia vastaavan pääomavuokran Tilakeskukselle. Investointisopimus kattaa investoinnin pääomavuokran sekä ylläpitovuokran. Rakennuskohde Asemakaavatilanne Investointikohteena on uudisrakennus, joka sisältää Koukkuniemen ravintokeskuksen tarvitsemat tilat. Rakennuskohteen sijainti on Tampere, Rauhaniementie 19. Kaupunginosa on Lapinniemi, kortteli 977 ja tontti 2. Tontilla on useita vanhusten asuinrakennuksia sekä hallintorakennus, juhlatalo ja sairaala. Koukkuniemen ravintokeskus sijoitetaan tontille, jolla on voimassa vuonna 1989 vahvistettu asemakaava. Asemakaavan mukaan tontti kuuluu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen YS ja on rakennustaiteellisesti arvokasta ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeää aluetta. Määräyksen mukaan alueen kaupunki kuvan kannalta merkittävää luonnetta ei saa muuttaa. Uudisrakennusta tai olemassa olevaan rakennukseen tehtäviä muutoksia suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota alueen rakennus taiteellisten ja kaupunkikuvallisten arvojen säilyttämiseen. Asemakaavarekisterin mukaan tontin pinta ala on m2 ja laskennallinen rakennus oikeus m2. Viimeisin tontin rakennusoikeutta käyttänyt rakennus on vuonna 2002 rakennettu varasto. Sen jälkeen tontilla käytetty rakennusoikeus on m2. Uudisrakentamisen myötä tontin kerrosala kasvaa ja rakennukseen on tehtävä väestönsuoja. Hankkeen ajallinen tavoite Kustannukset Laajuus Hankkeen toteutussuunnittelu on aloitetettu Uudisrakennuksen rakentaminen alkaa Kohteen varustelu ja koekäyttö suoritetaan elokuun loppuun mennessä vuonna 2008, jolloin toiminta uusissa tiloissa voi alkaa vuoden 2008 syksyllä. Hankkeelle on laskettu tilapohjainen hinta arvio tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien perusteella. Uudisrakennuksen investointikustannukset ovat (alv 0%) Koukkuniemen ravintokeskuksen laajuus hankesuunnitelmaan liittyvän tilaohjelman mukaan on hym².

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 11.11.2014 Jarmo Viljakka HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2011

HANKESUUNNITELMA 2011 HANKESUUNNITELMA 2011 Nikkilän sosiaali- ja terveysasema; lisärakentaminen ja perusparantaminen Jussaksentie 14 04130 SIPOO sivu 1/10 NIKKILÄN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA 2011 HS 3010 001

Lisätiedot

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS Hankesuunnitelman päivitystyöryhmä: Oulussa 9.4.2014 Jarmo Järvelä (pj) Hannu Kuusela Johanna Leipälä (siht.) Rami Tuominen Lucina Väärälä

Lisätiedot

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT HANKESUUNNITELMA PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Ohjatun asumisen yksikkö

Lisätiedot

Hallitus 23.2.2009, LIITE 6. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Hallitus 23.2.2009, LIITE 6. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hallitus 23.2.2009, LIITE 6 2.4.2008 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hyvinkään sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaala Tukipalveluiden lisärakentaminen HANKESUUNNITELMA HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Kiinteistöt

Lisätiedot

MEILAHDEN SAIRAALA ALUEEN MAANALAINEN HUOLTOPIHA HANKESUUNNITELMA

MEILAHDEN SAIRAALA ALUEEN MAANALAINEN HUOLTOPIHA HANKESUUNNITELMA Hallitus 1.6.2009, LIITE3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS HYKS SHA:n lautakunta HYKS tilakeskus hyväksynyt 9.6.2008 28.5.2008 MEILAHDEN SAIRAALA ALUEEN MAANALAINEN HUOLTOPIHA HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hankeselvitysraportti 30.4.2012 Sisältö Sivunro 1 YHTEENVETO 1 2 SELVITYKSEN OSAPUOLET 1 3 KÄYTÖSSÄ OLLEET ASIAKIRJAT 1 4 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 1

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008

kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008 Respace Oy, Olli Hakanen, +358 40 5242111, olli.hakanen@respace.fi, www.respace.fi 0 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA 30.9.2011 Sivu 1/21 Tilaaja: Keskushallinto/Tilakeskus Yliopistonkatu 27a 20100 Turku Hanke: Polttomoottorilaboratorion siirto Kupittaalle KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 17.2.2015 1(2) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN SÄH TARJOUSLOMAKE LIITE 2 TARJOUS SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Suunnittelutarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme

Lisätiedot

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Hankesuunnitelman laadinta... 4 3. Hankkeesta aiemmin

Lisätiedot

18. Laatija(t) yhteystietoineen Mika Rantala, p.816 82953, mika.j.rantala@espoo.fi Stefan Lindholm p. 816 84776, stefan.lindholm@espoo.

18. Laatija(t) yhteystietoineen Mika Rantala, p.816 82953, mika.j.rantala@espoo.fi Stefan Lindholm p. 816 84776, stefan.lindholm@espoo. LIITE 1 2013 Vuosi Lomake 6 Hankesuunnitelma 1. Hankkeen nimi Keskuspaloasema, peruskorjaus ja laajennus 2. Toimiala / tulosyksikkö Länsi-Uudenmaan pelastulaitos 3. Kaupunginosa 55 5. Käyntiosoite Palomiehentie

Lisätiedot

SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA

SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖ HANKESUUNNITELMA 10.9. NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 0 TIEDOT HANKKEESTA 1 YHTEENVETO

Lisätiedot

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.)

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) 1 (15) Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) Ilmakuva Riilahden toimintakeskuksesta kiinteistörajoineen 2 (15)

Lisätiedot

MALMIN TERVEYSASEMA KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ HANKESUUNNITELMA

MALMIN TERVEYSASEMA KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ HANKESUUNNITELMA MALMIN TERVEYSASEMA KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 21.8.2006 1 TIEDOT HANKKEESTA, TIIVISTELMÄ... 3 Hankkeen nimi... 3 Osoite... 3 Sijainti... 3 Toiminta...

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. 10.2.2015 Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. 10.2.2015 Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku HANKESUUNNITELMA 10.2.2015 Sivu 1/11 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku Hanke: Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito KORJAUSRAKENTAMINEN Turun Kiinteistöliikelaitos,

Lisätiedot

KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010

KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 11.5.2010 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 2 SISÄLTÖ Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 1. Kuopion uimahalli 5 1.1 Uimahallin sijainti ja laajuus 5 1.2 Nykytilanne

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku. Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN

HANKESUUNNITELMA. 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku. Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA Sivu 2/20 KAUPPAHALLI KORJAUSRAKENTAMINEN

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Yliopistonkatu 27 20100 TURKU Hanke: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun (TSYK) koulukiinteistön peruskorjaaminen ja vuokraus

Lisätiedot

Turun kaupunginteatterirakennuksen peruskorjaus ja laajennus. Päivitetty hankesuunnitelma

Turun kaupunginteatterirakennuksen peruskorjaus ja laajennus. Päivitetty hankesuunnitelma Turun kaupunginteatterirakennuksen peruskorjaus ja laajennus Päivitetty hankesuunnitelma 12.1.2015 1 (14) SISÄLLYS 1 Johdanto... 2 2 Turun kaupunginteatteri Oy:n nykyinen toiminta ja tuleva tilantarve...

Lisätiedot

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SIJAINTIVAIHTOEHDOT... 4 2.1 Toiminnalliset lähtökohdat soveltuvuuden

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA

ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA Tilaaja: ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA 1 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA Hankesuunnitelma on selvitys rakennuksen tarvittavasta laajuudesta, laadusta sekä käytössä olevista menetelmistä.

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 3 43800 KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO.5 7.0.04 HANKESUUNNITELMA 7.0.04 Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4... YHDYSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot