Liitteet LIITE 1: Muistio LIITE 2: Investointisopimus, sisältää vuokralaskelman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liitteet LIITE 1: Muistio 29.3.2005 LIITE 2: Investointisopimus, sisältää vuokralaskelman"

Transkriptio

1

2 TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Kirsti Hankela HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Koukkuniemen ravintokeskuksen tarveselvitys, ote pöytäkirjasta SOTE:8381/721/2004, 166 Sotela Hankekortti Hankkeen tavoitteet Talotekniikkaselvitykset LVIA tekniikka Sähkötekniikka Tilaohjelma Hankeaikataulu Tavoitehinta arvio Luonnokset Asemapiirros Pohjapiirros 0. kerros Pohjapiirros 1. kerros Leikkaukset Julkisivut Liitteet LIITE 1: Muistio LIITE 2: Investointisopimus, sisältää vuokralaskelman 1

3 Dnro SOTE:8381 /721/ KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUKSEN TARVESELVITYS Sotela Projektipäällikkö Jorma Lehtisaari: Koukkuniemen ravintokeskus koostuu alakerran valmistus sekä yläkerran kokous ja ruokailutiloista. Varsinainen ravintokeskustoiminta käsittää m 2. Koukkuniemessä on keskitetty ruoanjakotapa, jossa ruoka toimitetaan osastoille valmiiksi annoksiksi tarjottimelle aseteltuna potilaskohtaisen dieetin mukaisesti. Ruoka kuljetetaan vaunuissa trukeilla tunnelia pitkin suoraan kahdeksalle rakennuksen osastolle. Osastokeittiöissä ei ole mahdollisuuksia astioiden säilyttämiseen eikä tiskaukseen. Käytetyt astiat noudetaan em. tapaan takaisin ravintokeskukseen. Ateria ja tiskikuljetusten vuoksi ravintokeskuksen on sijaittava huoltotunneliyhteyden varrella. Toimintamallista johtuen ruoanvalmistustiloissa tarvitaan kaksi jakelulinjastoa ruoan annostelua varten sekä kaksi tiskilinjastoa henkilökuntapanoksineen. Ravintokeskus valmistaa vuodessa n. 1 miljoonaa ateriaa. Rakennus on saneerattu osittain 1985 ja on todella huonossa kunnossa. Tilat ovat kovassa käytössä (13,5h/vuoden jokainen päivä). Toiminnan luonteen ja puutteellisen vesieristyksen vuoksi tiloissa on havaittavissa rapautumista ja jatkuvasta kosteudesta johtuvia vaurioita. Vesijärjestelmiä on uusittu vain rikkoontuneilta osin. Tilannetta pahentaa usein vuotava katto ja elinkaarensa päässä oleva alimitoitettu ilmastointi. Kylmiö ja pakastintilat ovat huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä. Ruoan säilyttämiseen tarvittaville nykymääräysten mukaisille jäähdytys ja jäädytyslaitteille ei ole tilaa. Laitekanta on osittain vanhaa ja pakottaa suurempaan henkilöstöpanostukseen nykyaikaiseen ravintokeskukseen verrattuna. Molemmat tunnelipesukoneet ja ruoanjakelulinjastot on uusittava tai peruskorjattava. Henkilökunnan astiat pestään erikseen yläkerrassa. Hissi on vanha ja huonokuntoinen. Varasto, tavaranvastaanotto ja lähetystilat ovat pienet ja logistiikan kannalta väärissä paikoissa. Biojäte (140 m 3 vuodessa) kuljetetaan käsin lastaussillalle jätesäiliöihin. Nykyisissä tiloissa palvelutuotantotoimintaa ei voida järjestää tehokkaasti. Keskitetystä ruoanjakelutavasta johtuen (ruoka jaetaan lautasille ja astiat tiskataan ravintokeskuksessa) henkilöstökustannukset ovat suhteessa korkeammat kuin esim. Hatanpään ravintokeskuksessa, jossa on hajautettu ruoanjakotapa. Tavoitteiden ja tulevaisuuden määritteleminen Ikääntyvien suhteellinen osuus väestöstä nousee ja Tampereella esimerkiksi yli 85 vuotiaiden määrä nousee vuosittain sadalla henkilöllä. Näistä pysyvää laitoshoitoa tarvitsee noin kolmasosa. Ikääntyneiden määrän ohella laitoshoitoa tarvitsevien nuorempien potilaiden ja asukkaiden määrä kasvaa. Lyhytaikainen 2

4 laitosasuminen on tärkeä pysyvää laitoshoitoa estävä ja kotihoitoa tukeva palvelu, jonka lisääminen mahdollistaa epätarkoituksenmukaisten ja kalliimpien hoitopaikkojen käytön vähenemisen omassa erikoissairaanhoidossa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Vanhuspalvelujen oheis ja tukipalvelujen tarpeen voidaan olettaa kasvavan. Kaupin ravintokeskus muuttui valmistuskeittiöstä jakelukeittiöksi sairaalan remontin yhteydessä jolloin ravintokeskuksen henkilöstötarve väheni kahdestakymmenestä kolmeen. Tämä merkitsee sitä, että ruoka on valmistettava muualla ja se on suunniteltu tehtäväksi uudessa Koukkuniemen ravintokeskuksessa. Rationalisoinnin tarkoitus on ollut keskittää kapasiteettia ja siten saada lisää volyymietua. Tulevaisuudessa on varauduttava myös Kaupin alueella sijaitsevien veteraani ja Tammenlehväsäätiön talojen asiakkaiden ruokahuollon järjestämiseen siinä tapauksessa, että talot muuttuvat normaaleiksi palvelutaloiksi tai vastaaviksi. Kotiin kuljetettavien aterioiden valmistuksen keskittäminen yhteen paikkaan on korkeiden henkilöstö ja laitekustannusten vuoksi kannattavaa. Myös logistiikkaan liittyvien kulujen voidaan olettaa kuljetusterminaalikokemusten perusteella olevan edullisemmat keskitetyssä mallissa. Erilaisten dieetti tai muuten terveydellisistä perusteista muunneltujen annosten osuus on vanhuspalvelun aterioissa jo yli puolet. Erityisruokien valmistamisen keskittämisellä pystytään tehostamaan tuotantoa. Voidaan siis hyvällä syyllä odottaa vanhuspalveluiden ateriapalvelutarpeen kasvavan lähivuosina merkittävästi eikä Koukkuniemen ravintokeskus nykyisissä tiloissaan pysty tarvetta tyydyttämään. Eräs tärkeimmistä edellytyksistä tehokkaalle toiminnalle on uuden ravintokeskuksen muuntautumiskyky. Toimintatapoja muuntamalla voidaan hyvin suunnitelluissa tiloissa toimia taloudellisesti ja kannattavasti ympäristön tarpeiden muuttumisesta huolimatta. Tehokkuus riippuu monen tekijän yhteysvaikutuksesta: kustannustietoisuus toiminnasta itsestään, investoinneista, henkilöstömenoista, raaka aineista sekä tuotettavien palveluiden arvosta vanhuspalveluiden ateriapalveluita tuottava yksikkö kasvaa kansainvälisestikin merkittävän kokoiseksi hankittavien raaka aineiden jalostusasteen vaikutus kokonaiskustannuksiin yhteistyö palvelun tilaajan kanssa ostopalvelun hyödyntäminen oman palvelun rinnalla työvoiman järjestelyt eri asiakasryhmien ruoanvalmistuksen keskittäminen asiakaskohderyhmän valinta ja ylimääräisen ajoittaisen tuotantokapasiteetin käyttö ja tuotteiden markkinointi ulkopuolelle 3

5 ruokalistasuunnittelun keskittäminen eri asiakasryhmille ja menekin ennustaminen tuotekehitys, kokemukset, koulutus logistiikan ohjausjärjestelmien kehitys ruoankuljetustekniikan kehittyminen varastointikustannukset, tuoreus, tuotannon varmistaminen ja kierron nopeuttaminen sisäisen logistiikan järkeistäminen ja hygieniamääräysten noudattaminen kotiin kuljetettavien tavaran vastaanottotilat, varastointi, pakkaaminen, lähettäminen, kuljetus, tarjoilu ja asiakaspalvelu terminaalipalvelun kustannukset laitteiden, menetelmien ja välineiden vaikutus hankittavan raakaaineen jalostusasteeseen ja ergonomiaan laitekanta, sen käyttöaste ja vaikutus henkilöstöpanokseen kylmiö, pakastin, jäähdytys, ja muut varastointitilat tietotekniikan kehityksen vaikutus tilauksiin, raaka ainetilauksiin, laskutukseen, ruokaresepteihin, automaatioon, laitteiden käyttöasteen mittaukseen, hälytyksiin, suoritekustannuksiin, laadunhallintaan, omavalvontaseurantaan jne. henkilökunnan ammattitaidon taso uusi tuotantoteknologia ateriavalmistuksen jaksottamisessa. Tilahankintavaihtoehtojen selvittäminen Tilakeskuksen ja sosiaali ja terveystoimen yhteinen hankeryhmä selvittää tarveselvityksen perusteella ravintokeskuksen lisärakentamisen tekniset toteutusvaihtoehdot. Vaihtoehtoina ovat nykyisen ravintokeskuksen saneeraus ja lisärakentaminen tai kokonaan uuden rakennuksen rakentaminen. Vanhan ravintokeskuksen saneerauksessa joudutaan rakentamaan runsaasti väliaikaisia tiloja toiminnan pyörittämiseksi edes pienellä palvelutuotannolla. Tämä lisää kustannuksia, on hidasta ja vaikeuttaa toimintaa. Lisäksi hygienia ja omavalvontamääräysten noudattaminen tulee olemaan vaikeata. Suuri osa laitteista ja jopa kiinteistä rakenteista on uusittava. Tuotantokapasiteetin lisäystarvetta ei voida nykyisissä tiloissa tyydyttää vaan lisätilaa on rakennettava keskitetyn keittiötoimintamallin vuoksi ravintokeskuksen välittömästä läheisyydestä. Hankeryhmä selvittää, onko tämä vaihtoehto ylipäänsä mahdollinen, ja sen kustannukset. Ravintokeskuksen rakentaminen täysin uuteen rakennukseen Koukkuniemessä mahdollisesti kohottaa perustamiskustannuksia, mutta säästää esim. väliaikaisratkaisuissa ja myöhemmin käyttökustannuksissa siksi, että kokonaan uusi rakennus mahdollistaa optimaalisen tehokkaan tuotannon järjestämisen. Hankepäätöksen valmisteleminen Rahaa on varattu hankkeelle Koukkuniemen muut järjestelyt, keittiön korjaus euroa vuodelle 2004, euroa vuodelle 2005 ja euroa vuodelle Tällä rahoituksella korjausta 4

6 ei voida suorittaa, vaan arvioitu kustannus on noin 5,2 miljoonaa euroa. Toiminnan laajuus ja sisältö Volyymi: Ateriaa vuodessa Ravintokeskuksen nykyinen ateriatuotantokapasiteetti Asiakasmäärän kasvu 10 vuoden kuluttua aiheuttaa Kaupin ravintokeskuksen tarve Kotiin kuljetettavat ateriat Yhteensä Tuotantokapasiteetin perusteella arvioitu hankkeen laajuus on noin m 2 sisältäen henkilökunnan ruokasalin. Tässä hankkeessa uudisrakennusvaihtoehdossa jäävät ravintokeskuksen vanhat erittäin huonot tilat muuhun käyttöön, joka myöhemmin määritellään. Pinta ala lisäys tulee olemaan m 2 ja vaikuttaa sosiaali ja terveystoimen tilavuokrien määrään. Henkilöstö siirtyy vanhoista tiloista ja uusia vakansseja ei tarvita. Vuoden 2006 talousarvioon on varattava kalustamiseen tarvittava määräraha. Päätösehdotus. Suunnittelujohtaja Seppo Prunnila: Sosiaali ja terveyslautakunta päättää hyväksyä alustavan tarveselvityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Ilmoitus Tero Tenhunen/talsa/tassu, Ilkka Ojala/tike, Jorma Lehtisaari/sovi/sipa 5

7 TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Kirsti Hankela HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, Tampere ASIAKIRJA HANKEKORTTI Hankkeen lähtötiedot Ravintokeskuksen tarvitsemat tilat toteutetaan Koukkuniemen vanhainkodin alueelle sijoittamalla ne rakennettavaan uudisrakennukseen. Koukkuniemen vanhainkoti sijaitsee Lapinnimen kaupunginosassa, korttelissa 977 tontilla 2. Vanhainkodin alueella on useita vanhusten asuinrakennuksia, hallintorakennus, juhlatalo ja sairaala. Alueen asukkaita ja henkilökuntaa palveleva nykyinen ruoanvalmistuskeittiö sijoittuu tontin ranta alueelle. Tämä rakennusosa liittyy kiinteästi vieressä oleviin rakennuksiin ja aluetta kiertävään huoltotunneliin. Valmistuskeittiön vanhimmat osat rakennettiin vuonna 1954 alkaneen, entisen kunnalliskotialueen uudistustyön yhteydessä. Tuolloin alueelle valmistui mm. viisi asuinrakennusta, juhlatalo ja rakennuksia yhdistävä maanalainen tunneliverkosto. Rakennukset suunnitteli Jaakko Ilveskoski kaupungin rakennustoimiston arkkitehtiosastolla. Valmistuskeittiön tiloja laajennettiin vuosina 1977 ja Nämä suunnitelmat laadittiin Pekka Ilveskosken arkkitehtitoimistossa. Koukkunimen rakennukset ovat alueella, jolla on voimassa vuonna 1989 vahvistettu asemakaava. Vanhainkodin tontti kuuluu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen YS ja on rakennustaiteellisesti arvokasta ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeää aluetta. Määräyksen mukaan alueen kaupunkikuvan kannalta merkittävää luonnetta ei saa muuttaa. Uudisrakennusta tai olemassa olevaan rakennukseen tehtäviä muutoksia suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota alueen rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten arvojen säilyttämiseen. Asemakaavarekisterin mukaan tontin pinta ala on m2 ja laskennallinen rakennusoikeus m2. Viimeisin tontin rakennusoikeutta käyttänyt rakennus on vuonna 2002 rakennettu varasto. Sen jälkeen tontilla on rakennusoikeutta käytetty m2. Sosiaali ja terveystoimi on hyväksynyt Koukkuniemen ravintokeskuksen tarveselvityksen kokouksessaan Drno SOTE:8381/721/ Ravintokeskuksen toiminnasta, tilantarpeista ja käyttökustannuksista on laadittu yksityiskohtainen selvitys: Tampereen kaupunki, Tarveselvitys Koukkuniemen ravintokeskukseen, Tuija Silván, Sosiaali ja terveystoimi Sisäiset palvelut

8 Tilahankintavaihtoehtojen selvittäminen Sosiaali ja terveystoimen ja tilakeskuksen yhteinen hankeryhmä on selvittänyt edellä mainitun tarveselvityksen perusteella kaksi vaihtoehtoista rakentamismallia. Saneeraus laajennusvaihtoehto: Saneeraus laajennusvaihtoehdossa nykyisin laitoskeittiönä ja henkilökunnan ruokailutiloina toimivat tilat peruskorjataan täysin. Vanhat kylmiöt ja varastot puretaan ja ne toteutetaan uuteen laajennusosaan, joka sijoittuu nykyisen lastauspihan kohdalle. Vapautuvaan tilaan sijoitetaan ruoanvalmistustilat. Toisessa kerroksessa sijaitsevien ruokailutilojen yhteyteen rakennetaan laajennusosa, johon sijoitetaan mm. henkilökunnan työtilat. Uudisrakennusvaihtoehto: Uudisrakennusvaihtoehdossa ravintokeskuksen toiminnot toteutetaan kokonaan uusiin tiloihin. Uudisrakennus sijoitetaan Koukkuniemen vanhainkodin tontille Rauhaniementien varteen. Uudisrakennus liitetään maanalaiseen tunneliverkostoon siten, ettei synny ruoan vaunukuljetusta haittaavia tasoeroja. Rakennuksen sijoituksesta johtuen varaudutaan rakentamaan siirtyvät autopaikat ja ajoväylät tontin muihin osiin. Uudisrakennusvaihtoehdossa ravintokeskuksen tilat ja niiden yhteystarpeet voidaan toteuttaa toimivasti ja tehokkaasti. Rakennuksen muoto on suunniteltu siten, että sisäiset yhteydet eri työskentelyalueiden välillä jäävät lyhyiksi. Lisääntyvien kuljetusten helpottamiseksi uudisrakennus sijoitetaan alueen päätien varteen. Jakeluliikenteen ajoneuvot eivät joudu kulkemaan vanhainkotialueen läpi. Ravintokeskus toimii koko rakentamisen ajan nykyisissä tiloissaan, joten väliaikaisia tiloja ei tarvita. Ruoanjakelukuljetukset alueen tunneleissa voivat toimia lähes keskeytyksettä. Toteutusvaihtoehdoista järjestettiin neuvottelu konsernihallinnon, Tampereen Aterian, sosiaali ja terveystoimen ja tilakeskuksen edustajien kesken (liite 1). Tällöin päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaan Koukkuniemen ravintokeskus sijoitetaan uudisrakennukseen. Rakennukseen toteutetaan Koukkuniemen ja Kaupin laitosten asiakkaiden ja henkilökunnan ruokailun järjestämiseen ja kotiin kuljetettavien aterioiden tuotantoon tarvittavat tilat. Hankkeen kuvaus Koukkuniemen vanhainkodin alueelle rakennetaan uudisrakennus ravintokeskus, jossa valmistetaan ja jaetaan aterioita sekä Koukkuniemen vanhainkodin tarpeisiin että Kaupin sairaalan käyttöön. Rakennukseen varataan tilat myös vanhuksille kotiin kuljetettavien ruokien valmistukseen, pakkaukseen ja lähetykseen. Ruoanjakelu Koukkuniemen asukkaille tapahtuu keskitetysti ravintokeskuksesta. Toiminnan kannalta on tärkeää, että keittiötoiminnat uudisrakennuksessa sijoitetaan siten, että muodostuu sujuva ja esteetön yhteys alueen tunneliverkostoon. Tässä hankesuunnitelmassa on esitetty arkkitehtitoimisto Arkkitehtitoimisto VPL Oy:n laatima uudisrakennussuunnitelma. Rakennus on sijoitettu Rauhaniementien varteen olemassa olevia tonttiliittymiä hyödyntäen. Keittiötoiminnot on sijoitettu osittain maan alle ja yhteys huoltotunneliin tapahtuu Havula ja Koivula rakennuksen välisen tunneliosuuden kautta samassa lattiatasossa. Uudisrakennuksen toiseen kerrokseen on suora yhteys maantasosta. 7

9 Lastauspiha on sijoitettu ympäröivää maanpinnan tasoa alemmas uudisrakennuksen lounaispuolelle. Työskentelytilojen luonnonvalonsaanti turvataan ylä ja kattoikkunoin. Maanpäällisiä tiloja ovat henkilökunnan ruokasali ja ilmastointikonehuone. Varastot ja kylmätilat on ryhmitelty ulkosyöttöiseksi kehäksi valmistustilojen ympärille. Kotipalveluateriat pakataan erillisessä pakkaustilassa. Ateriamitoitukset: Ateriaa Koukkuniemen vanhainkotiin Kaupin sairaalaan 950 Henkilökuntalounaat 400 Kotipalveluateriat 700 Yhteensä Lisääntyvien kuljetusten helpottamiseksi uudisrakennus sijoitetaan alueen päätien varteen. Jakeluliikenteen ajoneuvot eivät joudu kulkemaan vanhainkotialueen läpi. Lastauspihalle johdetaan 2 kaistainen ajoramppi. Uudisrakennuksen huonetilojen hyötypinta ala on yhteensä hym2, huoneistoala on 2782hum2 ja bruttopinta ala on brm2. Tavoitekustannusarvio (alv 0 %) Hankkeen kustannusarvio on laskettu rakennusosapohjaisena hinta arviona. Laskenta pohjautuu tässä hankesuunnitelmassa esitettyihin arkkitehtiluonnoksiin, LVIAS järjestelmistä laadittuihin talotekniikkaselvityksiin sekä keittiölaitevalmistajan antamiin listahintoihin keittiö, kylmiö ja pakastehuonelaitteiden osalta. Koukkuniemen ravintokeskuksen uudisrakennuksen perustamiskustannukset ovat euroa. Talousarvio Taloussuunnitelma Yhteensä Yhteensä

10 TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS HANKESUUNNITELMA KIINTEISTÖKEHITYS Jukka Kauppinen HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, Tampere ASIAKIRJA SELOSTUS LVIJA TEKNIIKASTA Liittymät Lämmitys Ravintokeskuksen uudisrakennus liitetään Sähkölaitoksen kaukolämpöverkostoon, liitospaikka on Rauhaniementiellä. Rakennus liitetään Tampereen Veden vesi ja viemäriverkostoihin. Vesijohdon liitospaikka on Rauhaniementiellä, jäte ja sadeveden liitospaikat sijaitsevat vanhainkotialueen tontilla. Rakennus liitetään kaukolämpöverkostoon lämmönjakokeskuksen välityksellä ja varustetaan pumppukiertoisella ja suljetulla vesikeskuslämmityksellä. Lämmönjakokeskukseen tulee viisi lämmönsiirrintä, joista yksi palvelee patteriverkostoa, toinen lattialämmitysverkostoa, kolmas tuloilmakoneiden lämmitysverkostoa, neljäs ulkoalueiden lämmitysverkostoa ja viides käyttöveden lämmitystä. IV verkoston pääpumput ovat taajuusmuuttujakäytöllä varustettuja kaksoispumppuja. Lämmitysjärjestelmät varustetaan kalvopaisunta astioilla ja tarvittavilla varolaiteilla. Rakennus lämmitetään vesikiertoisilla lämpöpattereilla, jotka varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä ja sulkuyhdistäjillä sekä lattialämmitysverkostoilla. Tavaran vastaanottotilat ja sisäänkäynnit varustetaan termostaattiohjatuilla kierrätysilmakojeilla. Lämmitysverkostot tehdään teräksisistä lämpöjohdoista, jotka kulkevat seinillä näkyvissä tai verhokoteloissa ja alakatoissa. Putkistot eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC levyllä tai galvanoidulla pellillä. Vesi ja viemärilaitteet Ilmastointi Vesijohdot tehdään kupariputkista ja kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä vesijohtoja viemärikalusteita. Kytkentäjohdot pääosin pinta asenteisia, keittiössä voidaan käyttää myös elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia. Rakennus varustetaan paloviranomaisen määräämin pikapalopostikaapein ja jauhesammuttimin. Rakennus varusteen salaojilla ja radonpoistoputkituksella. Rakennuksen pohjakerroksen jätevesiviemärit tulevat padotuskorkeuden alapuolelle, joten ne joudutaan pumppaamaan. Osa piha alueen sadevesiviemäreistä sijaitsee padotuskorkeuden alapuolelle, joten ne samoin kuin rakennuksen perusvedet joudutaan pumppaamaan. Pumppaamoina käytetään tehdasvalmisteisia, lujitemuovisäiliöön rakennettuja pumppaamopaketteja. Keittiön jätevedet johdetaan lujitemuovisen erottimen kautta jätevesiverkostoon. Jäte ja sadevesiviemärit tehdään pääosin muoviviemäreistä, paitsi keittiön rasvaviemärit (RV) tehdään haponkestävästä teräksestä AISI 316 (EPDM tiivisteellä, Aco Pipe, Plastmo) rasvanerotuskaivolle asti. Keittiössä käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja altaita ritiläkansin. Ulkopuolisina kaivoina käytetään lujitemuovikaivoja. Rakennus varustetaan koteloiduilla tulo ja poistoilmakojeilla sekä huippuimureilla, joiden yhteenlaskettu tuloilmamäärä on noin 13 m³/s. Kojeet ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä ja niiden käyntiä ohjataan huoneilman lämpötilan tai CO 2 pitoisuuden mukaan sekä käsikytkimin. Tuloilmakojeet sijoitetaan IVkonehuoneeseen alustavasti seuraavalla vaikutusaluejaolla, lämmöntalteenottotavalla ja jäähdytyksellä varustettuna: 9

11 TK01: keittiön ruuan valmistus (+6,0 m³/s), nestekiertoinen LTO, jäähdytyspatteri TK02: keittiön tiskauspaikat (+3,0 m³/s), pyörivä LTO, jäähdytyspatteri TK03: sos.tilat, käytävät (+1,5 m³/s), jäähdytyspatteri TK04: kotiateria (+0,17 m³/s), jäähdytyspatteri, suorahöyrystys TK05: ruokasali (+1,6 m³/s), pyörivä LTO, jäähdytyspatteri Tuloilmaeliminä käytetään normaaleja sekoittavia ja syrjäyttäviä sekä pyörrevirtaustyyppisiä tuloilmalaitteita. Keittiön tuloilmaa johdetaan myös höyrykupujen tai ilmastointikaton kautta. Poistoilmalaitteina käytetään poistoilmasäleikköjä, yhteiskanavaventtiileitä sekä keittiössä rasvanerottimilla varustettuja rst huuvia. Valmistuskeittiön, WC ja siivoustilojen, radonin sekä teknisten tilojen erillispoistot hoidetaan vesikatolle asennettavilla poistoilmapuhaltimilla. Tavanomaiset kanavat tehdään sinkitystä teräslevystä, keittiön rasvakanava vähintään 1,25 mm:ä paksusta teräslevystä. Ilmastoinnin jäähdytyslaitteet Rakennus varustetaan liuoslauhdutteisella vedenjäähdytyskojeella, joka palvelee tuloilmakojeita ja erikoistilojen puhallinkonvektoreita. Vedenjäähdytyskoje on varustettu ruuvikompressorilla, joka käyttää kylmäainetta R407C tai R134a. Kojeen jäähdytysteho on noin 200 kw ja se sijoitetaan IVkonehuoneeseen. Liuoslauhdutin asennetaan ulos vesikatolle ja lauhdepiirissä kiertää vesiglykoliseos. Järjestelmä varustetaan vapaajäähdytyspiirillä. Lauhdepiirin pumppuna käytetään taajuusmuuttujalla ohjattua kaksoispumppua. Lauhdeputkisto tehdään haponkestävästä teräksestä. Putkistot eristetään solukumieristeellä. Jäähdytysjärjestelmä varustetaan lataussäiliöllä, latauspumppu on normaali keskipakopumppu. Vesikiertoiset jäähdytyspatterit asennetaan keittiötä ja ravintolaa palveleville tuloilmakojeille. Jäähdytysvesiputket tehdään teräs tai kupariputkista, jotka eristetään solukumieristeellä. Kotiaterian tuloilmakojeen jäähdytyspatteri on suorahöyrysteinen. Kylmäaineputket tehdään kupariputkista, jotka eristetään solukumieristeellä Kylmälaitteet Ravintokeskuksen pikajäähdytyskaapit sekä pakaste ja kylmähuoneet varustetaan nestejäähdytteisillä kylmälaitteistoilla. Kylmätiloihin asennetaan termostaattiohjatut vapaakiertoiset tai puhallinohjatut höyrystimet. Lauhdutus hoidetaan levylämmönsiirtimen välityksellä ja vesikatolle asennettavan nestelauhduttimen avulla. Lauhdelämpö otetaan talteen lämpimän käyttöveden esilämmitykseen. Lto piirissä kiertää vesi ja lauhdepiirissä kiertää vesi glykoliseos. Lto ja lauhdepiirin pääpumppuina käytetään taajuusmuuttujalla ohjattuja kaksoispumppuja. Kylmäaineputkistot tehdään kupariputkista, muut putkistot tehdään kuten ilmastoinnin jäähdytysjärjestelmän putkistot. Eristykset tehdään solukumieristeellä. Sprinklerilaitteet Rakennus varustetaan paloviranomaisen ehdot täyttävällä ja määräysten mukaisella sprinklerijärjestelmällä. Rakennusautomaatio Rakennukseen asennetaan DDC pohjainen LVIJS laitteiden säätö ja valvontajärjestelmä. Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta alakeskuksista, jotka liitetään Koukkuniemessä olevaan aluevalvomoon väyläkaapelilla ja Tilakeskuksen olevaan keskusvalvomoon kaupungin ATKverkon välityksellä. 10

12 TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS HANKESUUNNITELMA KIINTEISTÖKEHITYS Jukka Kauppinen HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, Tampere ASIAKIRJA SELOSTUS SÄHKÖTEKNIIKASTA Yleistä Liitynnät Ravintokeskuksen uudisrakennukseen hankitaan tarvittavat sähkö, tele ja turvajärjestelmät. Rakennukseen varataan tilat Tampereen sähkölaitoksen rakentamalle muuntamolle. Kiinteistöön tulee uusi sähköliityntä (TKS). Sähkönjakelu Jakokeskukset ja nousujohdot asennetaan suurkeittiölaitteiden, valaistuksen ja LVIJA laitteiden sähkökeskuksille. Varavoimajakelu Valaistus Rakennuksen sähkönjakelussa varaudutaan myös varavoiman syöttöön siirrettävällä varavoimayksiköllä. Varavoimaan liitetään osa valaistuksesta, kylmiöt ja pakastimet, välttämättömät ruuan valmistukseen tarvittavat keittiö ja lvi laitteet. Valaistusasennukset toteutetaan eri tilojen vaatimuksia vastaaviksi. Ruuan valmistus ja jakelualueilla käytetään kuvullisia valaisimia tai muovipinnoitettuja elintarvikeloisteputkia. Valolähteinä käytetään pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita, sisätiloissa pääosin TL5 loisteputkia. Keittiötiloissa on huomioitava normaalia korkeamman lämpötilan vaikutus elektronisten liitäntälaitteiden elinikään. Tarpeen mukaan kuumissa tiloissa käytetään kuristimilla varustettuja loistevalaisimia. Aluevalaistus toteutetaan alueen nykyisiin valaistusratkaisuihin sopivaksi. Tilat varustetaan määräysten mukaisilla turvavalaistuksella. Tele ja turvajärjestelmät Kohteeseen asennetaan mm. seuraavia käyttäjiä palvelevia tele ja turvajärjestelmiä, joista osa liitetään alueen nykyisiin järjestelmiin: yleiskaapelointijärjestelmä yhteisantennijärjestelmä äänentoistojärjestelmä aikakellojärjestelmä kameravalvontajärjestelmä rikosilmoitusjärjestelmä kulunvalvontajärjestelmä paloilmoitusjärjestelmä rakennusautomaatiojärjestelmä savunpoistojärjestelmä Muuta Lisäksi kohteeseen asennetaan LVIJA tekniikkaa palveleva sähköistys ja sähkönsyötöt tarvittaville muille laitteille. 11

13

14 TAMPEREEN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA TILAKESKUS KIINTEISTÖKEHITYS Kirsti Hankela HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, Tampere ASIAKIRJA TILAOHJELMA HUONETILAT TILANTARVE LUONNOS Yhteensä YHTEENSÄ MUUTA Rakentamisen lkm m2 m2 m2 laatu ja määrä 1. TAVARAN VASTAANOTTO 0,0 68,3 Lähetys ulos 1 14,0 14,0 Lähetys sisään 1 18,0 18,0 Lähetysten vastaanotto 1 36,3 36,3 Lastauslaituri 1 2. KYLMIÖT JA PAKASTEHUONEET 183,3 Ruokakylmiö 3 9,9 29,7 Pakastevarasto 2 18,5 37,0 Pakastin 1 4,4 4,4 Kylmiöt 7 16,0 112,2 3. VARASTOT 196,8 Pakkausmateriaalivarasto 1 15,2 15,2 Kuivavarasto 1 21,3 21,3 Juomavarasto 1 19,2 19,2 Tilaustavaravarasto 1 44,7 44,7 Astiavarasto 1 7,5 7,5 Pesuainevarasto 1 19,0 19,0 Rullakot säilytys 1 41,0 41,0 Keräysastiat säilytys 1 28,9 28,9 4. TYÖTILAT 53,1 Työnjohdon toimisto 2 16,7 33,4 Päällikön toimisto 1 19,7 19,7 5. SUURKEITTIÖ 540,2 Keittiö, keskitetty jako 1 195,0 195,0 Dieetin valmistus 1 58,6 58,6 Valmistuskeittiö 1 286,6 286,6 6. JAKELULINJA JA PESUOSASTOT 418,4 Kuljetuslaatikot 2 36,8 73,6 Astianpesu, kotiateriat hajautettu 1 42,2 42,2 Astianpesu, vaunutilat 1 302,6 302,6 7. KOTIPALVELUATERIAT 85,9 Kotiateriapakkaus 1 85,9 85,9 Sivu 1 (2)

15 HUONETILAT TILANTARVE LUONNOS Yhteensä YHTEENSÄ MUUTA Rakentamisen lkm m2 m2 m2 laatu ja määrä 8. HENKILÖSTÖN RUOKAILUTILAT 315,8 Henkilökunnan ruokailutilat 1 177,7 177,7 Kabinetti 2 26,8 53,6 Keittiö 1 26,1 26,1 Inva WC 1 4,1 4,1 WC/N ja /M 2 8,6 17,2 Aula 1 37,1 37,1 9. HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT 98,9 Taukotila 1 17,0 17,0 WC/N ja /M 2 3,1 6,2 Inva WC 1 6,0 6,0 Sos.tila/N ja /M 2 27,8 55,5 Suihku/N ja /M 3 1,5 4,5 WC/N ja /M 2 1,7 3,4 Käytävä 1 6,3 6,3 10. SIIVOUS 19,8 Siivouskeskus 1 16,7 16,7 Siivoushuone 1 3,1 3,1 11. JÄTEHUOLTO 31,6 Jätehuone 1 15,6 15,6 Biojätehuone 1 16,0 16,0 TILAOHJELMA ALA YHTEENSÄ 0,0 2012,1 2012,1 HYÖTYALAN ULKOPUOLISET TILAT 500,6 Käytävät, aulat, eteistilat 451,8 Porrashuoneet, hissi 41,8 Tk 7,0 Tekniset tilat 114,9 IV konehuoneet 259,1 HYÖTYALA + ULKOPUOLISET TILAT 2512,7 Sivu 2 (2)

16

17 Tampereen kaupunki Projektipäällikkö:Antti Niskanen Hierarkia Selite Alkaa Loppuu PROJEKTIAIKATAULUTUS Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei 1 KOUKKUNIEMEN RAVINTO JA HUOLTOKESKUS 2 1. SUUNNITTELU JA RAKENTAMISEN VALMISTELU Rakennuslupahakemus jätetään Urakkalaskentasuunnitelmat valmiit Urakkatarjouspyynnöt lähtee Urakkatarjoukset saadaan Rakennuslupa myönnetty RAKENNUSTYÖT Toimintakoevalmius ravintokeskuksen osalta Toimitakokeet, säätö ja mittaustyöt ravintokeskuksen osalta Vastaan ja käyttöönotto ravintokeskuksen ja lastauspihan osalta TOIMINNAN ALOITUSVALMISTELUT (käyttäjien suorittama varustelu yms.) RAVINTOKESKUKSEN OSALTA Nykyhetki: TOIMINTA ALKAA RAVINTOKESKUKSEN OSALTA Toimintakoevalmius huoltokeskuksen osalta Toimitakokeet, säätö ja mittaustyöt huoltokeskuksen osalta Vastaan ja käyttöönotto huoltokeskuksen sekä koko kohteen pihatöiden osalta TOIMINNAN ALOITUSVALMISTELUT (käyttäjien suorittama varustelu yms.) HUOLTOKESKUKSEN OSALTA TOIMINTA ALKAA HUOLTOKESKUKSEN OSALTA Z:\KnRHK\KnRHK projektiaikataulu.prj PlaNet 6.1 Tampereen kaupunki

18

19 Frenckellinaukio 2 TEL PL TAMPERE FAX Hanke: Hanketyyppi: Bruttoala: Tilavuus: Koukkuniemen ravintokeskus Uudisrakennus brm² rm³ Tavoitehinta / brm2 / rm3 1. Rakennuttajan kustannukset 157,5 33, Rakennustekniset työt 1545,0 328, LV työt 160,6 34, IV työt 138,6 29, Sähkötyöt 141,7 30, Säätö ja valvontalaitetyöt (rakennusautomaatio) 12,6 2, Sammutuslaitetyöt 22,7 4, Jäähdytys ja kylmälaitetyöt 45,7 9, Biojätteenkeräysjärjestelmätyöt 45,7 9, Keittiölaitetyöt 10. Erillishankinnat 352,8 74, ,5 6, Rakennuttajan lisä ja muutostyövaraus 63,0 13, Yleiskulut 2 % (2% kohdista 1 11) 54,3 11, YHTEENSÄ (alv 0%) YHTEENSÄ (alv 22%) 2771,7 588, ,4 718,

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 INVESTOINTISOPIMUS LIITE 1 Toteuttaja HANKE Käyttäjä / tilaaja Tarveselvitys Hankesuunnitelma Sopimuksen sitovuus TAMPEREEN KAUPUNKI, Tilakeskus PL TAMPERE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Tampereen Ateria Koukkuniemen ravintokeskuksen tarveselvitys, Sotela Drno SOTE:8381/721/2004 Koukkuniemen ravintokeskus, Uudisrakennus Hankesuunnitelma Tampereen kaupunki, Tilakeskus, Kiinteistökehitys Tilakeskus toteuttaa hankkeen tilaajalle tässä sopimuksessa sekä hankesuunnitelmassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Tilaaja sitoutuu vuokraamaan tämän sopimuksen ja hankesuunnitelman mukaisesti toteutetut tilat Tilakeskukselta. Vuokrasopimuksen pituus määritellään erikseen vuokrasopimusneuvotteluissa. Tilaaja maksaa investoinnin pääomavuokrana. Mikäli vuokrasopimus katkeaa tilaajasta johtuvista syistä ennen vuokrasopimuksen mukaista määräaikaa, on tilaaja velvollinen suorittamaan jäljellä olevan investointia vastaavan pääomavuokran Tilakeskukselle. Investointisopimus kattaa investoinnin pääomavuokran sekä ylläpitovuokran. Rakennuskohde Asemakaavatilanne Investointikohteena on uudisrakennus, joka sisältää Koukkuniemen ravintokeskuksen tarvitsemat tilat. Rakennuskohteen sijainti on Tampere, Rauhaniementie 19. Kaupunginosa on Lapinniemi, kortteli 977 ja tontti 2. Tontilla on useita vanhusten asuinrakennuksia sekä hallintorakennus, juhlatalo ja sairaala. Koukkuniemen ravintokeskus sijoitetaan tontille, jolla on voimassa vuonna 1989 vahvistettu asemakaava. Asemakaavan mukaan tontti kuuluu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen YS ja on rakennustaiteellisesti arvokasta ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeää aluetta. Määräyksen mukaan alueen kaupunki kuvan kannalta merkittävää luonnetta ei saa muuttaa. Uudisrakennusta tai olemassa olevaan rakennukseen tehtäviä muutoksia suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota alueen rakennus taiteellisten ja kaupunkikuvallisten arvojen säilyttämiseen. Asemakaavarekisterin mukaan tontin pinta ala on m2 ja laskennallinen rakennus oikeus m2. Viimeisin tontin rakennusoikeutta käyttänyt rakennus on vuonna 2002 rakennettu varasto. Sen jälkeen tontilla käytetty rakennusoikeus on m2. Uudisrakentamisen myötä tontin kerrosala kasvaa ja rakennukseen on tehtävä väestönsuoja. Hankkeen ajallinen tavoite Kustannukset Laajuus Hankkeen toteutussuunnittelu on aloitetettu Uudisrakennuksen rakentaminen alkaa Kohteen varustelu ja koekäyttö suoritetaan elokuun loppuun mennessä vuonna 2008, jolloin toiminta uusissa tiloissa voi alkaa vuoden 2008 syksyllä. Hankkeelle on laskettu tilapohjainen hinta arvio tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien perusteella. Uudisrakennuksen investointikustannukset ovat (alv 0%) Koukkuniemen ravintokeskuksen laajuus hankesuunnitelmaan liittyvän tilaohjelman mukaan on hym².

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 KUSTANNUSSELVITYS SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 23.10.2014 Sivu 1/2 Ari Saari FMC Laskentapalvelut Oy Hanke: 14568 2VE2U Siilaisen

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu!

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu! TAKU Kaupunginhallitus 5.9.216 liite nro 8 (1/6) TAVOITEHINTA 19.7.216 Sivu 1/2 Petri Seppänen Wise Group Finland Oy Hanke: 19.7.216 VE2 Suolahden yhtenäsiperuskoulu Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.:

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015 Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1 Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA Laatinut: Veli Matti Hokkanen LASKENTAMUISTIO 21.02.2015 Kinnulan

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Sivu 1/1 n hyvinvointikampus Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 437 m2, 486 brm2, 1 775 rm3 490 brm2 Jakaja: 384 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Sivu 1/2 TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Paikkakunta: Kajaani Laajuus: 3 598 m2, 3 904 brm2, 20 025 rm3 Hankekoko: 3 904 brm2 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A 1.kerros A Manuaalikoneistus

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

Kuurnankatu 26 A, JOENSUU Jarkko Karvonen (2)

Kuurnankatu 26 A, JOENSUU Jarkko Karvonen (2) EK-Tiimi Oy LASKENTAMUISTIO Kuurnankatu 26 A, 80130 JOENSUU Jarkko Karvonen 18.03.2011 1(2) SAVONLINNASALIN MUUTOSTYÖT TAVOITEHINTALASKELMAT Lähtötiedot Tavoitehintalaskelma perustuu seuraaviin käytettävissä

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Sivu 1/2 12273 D-osa Masalan koulu Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 396 m2, 451 brm2, 1 739 rm3 446 brm2 Jakaja: 396 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1. LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014 Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.0b Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus / saneeraus 43900

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VALTUUSTOSEMINAARI 17.8.2017 Suunnittelutalo PPG Oy Työryhmä Hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet: Rehtori Heikki Kangasluoma Rantatien koulu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 KUSTANNUSSELVITYS Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 Dokumentin tiedot Laatija Carita Hytönen Puh. 020 7393 932 GSM 040 514 0543 Sähköposti carita.hytonen@fmcgroup.fi Selvityksen lähtötiedot Arvion laskenta

Lisätiedot

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen Hanke: Malmin hautausmaa, huoltorakennus K57 ja vedenpumppausasema HANKINTAHINTA 1.1 Laskenta-aineisto Hankintahinta

Lisätiedot

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Tukikohta kokonaisala m2 huonealat m2 huom. Toimistohuone 10 toimistopöytä, toimistotuolit Neuvotteluhuone 11 neuvottelupöytä, tuolit Naulakko 3 vaatenaulakko

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan syyskuun 2017 hintatasossa. Haahtela-indeksi on 89,8.

Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan syyskuun 2017 hintatasossa. Haahtela-indeksi on 89,8. MUISTIO 1 (4) Tilaaja: Orimattilan kaupunki Erkontie 9 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan Pelastusasema LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat on laadittu Ismo Aallon/Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 15.10.2015 Hatanpään kartano Hatanpään kartanoajan katsotaan alkaneen 1689. Hans Henrik Boijen aikana 1700-luvun

Lisätiedot

IDEN PERUSKORJAUKSET

IDEN PERUSKORJAUKSET TALOYHTIÖIDEN IDEN PERUSKORJAUKSET säästöjen etsiminen lisä- ja muutostöiden minimointi voiko urakoitsija olla mukana jo suunnitteluvaiheessa? aikataulutus lisärakentaminen yhtenä rahoituskeinona Säästöjen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 212 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2015-013974

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO TILAKESKUS LPK KANERVAN LISÄTILA Näyttelijäntie 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YHTEENVETO / HANKKEEN

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS 1/6 MH/KH SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy Kumpulantie 1 * 00520 HELSINKI * FINLAND Y-tunnus 0550682-8 puh. +358-9-142 122 www.hallasaari.com

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/10 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/10 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) 409 Jätkäsaaren vaikeavammaisten asuntoryhmän, Suezinkatu 3, hankesuunnitelman hyväksyminen HEL 2011-008163 T 10 06 00 Päätös päätti hyväksyä osoitteeseen Suezinkatu

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10.

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10. xx.xx.20xx Sivu 1/10 Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Hanke: Runko / ohje HANKESUUNNITELMA Sivu 2/10 HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ n olennainen sisältö Rovaniemi xx.xx.20xx Sivu

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen Kaupunginhallitus 412 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 106 28.11.2016 Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 8835/10.03.02/2016 KH 21.11.2016 412 Hukanhaudan uusi päiväkoti

Lisätiedot

Metsäniityn pienten lasten yksikön tarveselvitys, Drno TRE: 7306 / 10.03.07/2013 ote pöytäkirjasta lanula 24.10.2013/ 131

Metsäniityn pienten lasten yksikön tarveselvitys, Drno TRE: 7306 / 10.03.07/2013 ote pöytäkirjasta lanula 24.10.2013/ 131 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 11.11.2013 Jarmo Viljakka HANKE METSÄNIITYN PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ Juvankatu 64 / Pitkäniitynkatu 1, 33710 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi KUSTANNUSSELVITYS Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi 7.4.2017 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 4 Riskit 5 Liitteet 5

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4235/10.03.02/2014 80 Matinkylän terveysaseman tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen, puh. 046 877 1914 Heli Yli-Knuuttila, puh. 046 877 2627

Lisätiedot

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk Liite 1 Kohde: YSAO Peltosalmi Toimiala Mitoitin Ryhmäkoko Yksikkö YSAO AIK Maarakennusala* 302 12 koulutuspäivää YSAO AIK Maatalousala 202 12 koulutuspäivää YSAO Eläintenhoitaja (perusk ja yo) 90 18 opisk

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA 4.2.2014 HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS Sivu 2 / 7 YHTEENVETO Hankkeen perustiedot nimi Digipainon ja postikeskuksen tilat osoite Helsingin

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 30.11.2015 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Peruskorjaus ja laajennus LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN 26.2.2015 Sivu 1/2 Lauri Laukkanen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hanke: 003 01/nykytila Karkkilan terveysasema Huhdintie 23-25 03600 Karkkila Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 12 Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelma HEL 2015-013974 T 10 06 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut päättää

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN KORKEATASOISTA TUOTANTOTILAA HÄMEENLINNA MÄKELÄ Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, liikuntatilat

Svenska skolcentrum, liikuntatilat Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat,

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot

4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu

4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu LIITTEIDEN LUETTELO 1. Rakennuslupakuvat 2. Rakennekortit 3. Rakenneleikkaukset 4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu 5. Kantavien rakenteiden lujuusmitoitus 6. Lämpöhäviön tasauslaskelma 7. Energiatodistus

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet

Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet 1 Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet Tilakeskuksen investoinnit 2014 Kaupungintalokorttelien elävöittäminen 7 M Uudisrakentaminen 53 M Peruskorjaukset 115 M

Lisätiedot

Vihdin kirkonkylän Campus. Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset. dok no 2 G LVIAJ- rakennustapaselostus.

Vihdin kirkonkylän Campus. Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset. dok no 2 G LVIAJ- rakennustapaselostus. LVIAJ- rakennustapaselostus 28.4.2017 1(7) Vihdin kirkonkylän Campus Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset Vihti LVIAJ- rakennustapaselostus dok no 2 G0 002 28.4.2017 LVIAJ- rakennustapaselostus

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen ALUSTAVA Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos

Lisätiedot

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset Tilayksikkö 3.5.2017 1/6 NIEMENMÄEN KALLIOSUOJA LVISA-PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA Lapinmäentie 1, Niemenmäentie 8 00350 Helsinki SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO HANKKEESTA 2. PERUSKORJAUKSEN TARPEELLISUUS

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS

LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS Climaconsult 0941-9 pvm. 24.5.2010 LVIA-rakennustapaselostus 2 HR 24.5.2010 0941-9 LOGOMO LVIA -RAKENNUSTAPASELOSTUS LUONNOSSUUNNITTELU 1. Yleistä Tässä rakennustapaselostuksessa

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5)

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) hankenumero: MATINKYLÄN ELÄ JA ASU SENIORIKESKUS Asuntoja: 1 x 23 + 5 x 28 163 (yksiöitä a 25m2) Henkilökunta: yhteensä noin 145, luku sisältää alueellisen kotihoidon ja tukipalvelujen

Lisätiedot

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n. 3.474 kem², oma tontti 5.084 m² Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Sijainti Kuopio Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Kiinteistö sijaitsee keskustassa hyvien liikenneyhteyksien

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Koulunmäen yhtenäiskoulu

Koulunmäen yhtenäiskoulu Kasvun ja oppimisen lautakunta..0 liite nro (/5) Kaupunginhallitus 5..0 liite nro 5 (/5) Kaupunginvaltuusto..0 liite nro (/5) Koulunmäen yhtenäiskoulu Hankesuunnitelma.5.0 Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1:

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1: HISSI 2 HISSI 1-2. lastaus 1:300 VARASTO VARASTO MERKKIEN SELITYKSET: NYKYINEN SEINÄRAKENNE VARASTO PURETTAVA SEINÄRAKENNE UUSI BETONISEINÄ UUSI TIILISEINÄ KYLMÄ 7,6 5,7 4,8 KYLMÄKONE 3,5 m2 KYLMÄKONE

Lisätiedot

Kustaankartanon palvelukeskus

Kustaankartanon palvelukeskus , Sprinkler-varavoimakoneiston rakentaminen Sosiaali- ja terveysvirasto Hankenumero 808616 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi, springler- varavoimakoneiston rakentaminen Hankenumero 808616 Osoite, Rakennustunnus

Lisätiedot

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus 7..203 3:07:0 --- - 6.4 6.4 HUOLTORAKENNUS 6. 6. 6.5 6.4 HUOLTOPIHA 6.0 KALUSTOHALLI 60.7 --- - 60.2 62.0 6.0 60. 6.0 60.4 60.0 N 6706300000 E 2548890000 2548890 6706300 /500 Asemapiirros : 500 P L I 0

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU LVIA RAKENNUSTAPASELOSTUS Muutos/Uudisrakennus Asiakirja n:o LVI 001 Projekti n:o 01274.P000 Viimeisin muutos Laadittu 27.12.2013 Laatija RB Tark./Hyv.

Lisätiedot

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro /

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro / 2 SIJAINTIKARTTA C-TALON PIHAJULKISIVU 3 SUUNNITTELUKOHDE: KAUPUNGINOSA 42 / KORTTELI 101 / TONTTI 5 HELSINGIN ASUNTOTUOTANTOKOMITEAN HANKE V. 1950-1951 OHJELMASSA RAKENNUKSET OVAT VALMISTUNEET 1950-52

Lisätiedot

FinZEB-kustannuslaskenta

FinZEB-kustannuslaskenta FinZEB-kustannuslaskenta Kustannusten muodostuminen Asuinkerrostalo ja toimisto 20.11.2014 Optiplan Oy 1 Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, hajautettu Asuinkerrostalo Perustapaus, LTO vuosihyötysuhde 69 %

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSHANKE YHALL 17.09.2014 80 Valmistelija:

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) 8 Lasten päiväkoti Tilhen peruskorjauksen rakennus- ja talotekniikkaurakoiden työt sekä urakoitsijoiden valinta HEL 2013-016405 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 Yhtymähallitus 97 28.10.2015 Yhtymähallitus 102 26.11.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS-

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y Kuvaus hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Joensuun hallintokuntien tilamuutokset Muutostyö. Hankesuunnitelma. Torikatu 17 Siltakatu 18 Jokikatu Joensuun Tilakeskus

Joensuun hallintokuntien tilamuutokset Muutostyö. Hankesuunnitelma. Torikatu 17 Siltakatu 18 Jokikatu Joensuun Tilakeskus Joensuun hallintokuntien tilamuutokset 2015 Torikatu 17 Siltakatu 18 Jokikatu 8 Muutostyö Hankesuunnitelma 17.11.2015 LIITTEET: Pohjapiirrokset 1:200 Kustannusarvio Joensuun Tilakeskus 2 1. JOHDANTO Työryhmä

Lisätiedot

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI 729 91 76 1:97 31 17-5 000-371 86 63-25 984-1:817 165 154 751 725 756 747 724 1907 723 723 725-45 364 - +7880 RAK A 156 +7200 kivimuuri 5 AP KOULU 167 +7300 703 158 +7850 +7000 12.559 +7000 +7000 +7830

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0001 Projekti n:o 05009.P030 Viimeisin

Lisätiedot

Heka Vartioharju, Rekitie 4

Heka Vartioharju, Rekitie 4 2 HANKESELOSTUS 1 / 10 Heka Vartioharju, Rekitie 4 hnro 7303001 18.11.2013 Heka Vartioharju, Rekitie 4 Luonnokset 21.10.2013 Sijainti Kohde Rekitie 4, 00950 Helsinki Vartiokylä, kortteli 45330, tontti

Lisätiedot