Liitteet LIITE 1: Muistio LIITE 2: Investointisopimus, sisältää vuokralaskelman

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liitteet LIITE 1: Muistio 29.3.2005 LIITE 2: Investointisopimus, sisältää vuokralaskelman"

Transkriptio

1

2 TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Kirsti Hankela HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Koukkuniemen ravintokeskuksen tarveselvitys, ote pöytäkirjasta SOTE:8381/721/2004, 166 Sotela Hankekortti Hankkeen tavoitteet Talotekniikkaselvitykset LVIA tekniikka Sähkötekniikka Tilaohjelma Hankeaikataulu Tavoitehinta arvio Luonnokset Asemapiirros Pohjapiirros 0. kerros Pohjapiirros 1. kerros Leikkaukset Julkisivut Liitteet LIITE 1: Muistio LIITE 2: Investointisopimus, sisältää vuokralaskelman 1

3 Dnro SOTE:8381 /721/ KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUKSEN TARVESELVITYS Sotela Projektipäällikkö Jorma Lehtisaari: Koukkuniemen ravintokeskus koostuu alakerran valmistus sekä yläkerran kokous ja ruokailutiloista. Varsinainen ravintokeskustoiminta käsittää m 2. Koukkuniemessä on keskitetty ruoanjakotapa, jossa ruoka toimitetaan osastoille valmiiksi annoksiksi tarjottimelle aseteltuna potilaskohtaisen dieetin mukaisesti. Ruoka kuljetetaan vaunuissa trukeilla tunnelia pitkin suoraan kahdeksalle rakennuksen osastolle. Osastokeittiöissä ei ole mahdollisuuksia astioiden säilyttämiseen eikä tiskaukseen. Käytetyt astiat noudetaan em. tapaan takaisin ravintokeskukseen. Ateria ja tiskikuljetusten vuoksi ravintokeskuksen on sijaittava huoltotunneliyhteyden varrella. Toimintamallista johtuen ruoanvalmistustiloissa tarvitaan kaksi jakelulinjastoa ruoan annostelua varten sekä kaksi tiskilinjastoa henkilökuntapanoksineen. Ravintokeskus valmistaa vuodessa n. 1 miljoonaa ateriaa. Rakennus on saneerattu osittain 1985 ja on todella huonossa kunnossa. Tilat ovat kovassa käytössä (13,5h/vuoden jokainen päivä). Toiminnan luonteen ja puutteellisen vesieristyksen vuoksi tiloissa on havaittavissa rapautumista ja jatkuvasta kosteudesta johtuvia vaurioita. Vesijärjestelmiä on uusittu vain rikkoontuneilta osin. Tilannetta pahentaa usein vuotava katto ja elinkaarensa päässä oleva alimitoitettu ilmastointi. Kylmiö ja pakastintilat ovat huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä. Ruoan säilyttämiseen tarvittaville nykymääräysten mukaisille jäähdytys ja jäädytyslaitteille ei ole tilaa. Laitekanta on osittain vanhaa ja pakottaa suurempaan henkilöstöpanostukseen nykyaikaiseen ravintokeskukseen verrattuna. Molemmat tunnelipesukoneet ja ruoanjakelulinjastot on uusittava tai peruskorjattava. Henkilökunnan astiat pestään erikseen yläkerrassa. Hissi on vanha ja huonokuntoinen. Varasto, tavaranvastaanotto ja lähetystilat ovat pienet ja logistiikan kannalta väärissä paikoissa. Biojäte (140 m 3 vuodessa) kuljetetaan käsin lastaussillalle jätesäiliöihin. Nykyisissä tiloissa palvelutuotantotoimintaa ei voida järjestää tehokkaasti. Keskitetystä ruoanjakelutavasta johtuen (ruoka jaetaan lautasille ja astiat tiskataan ravintokeskuksessa) henkilöstökustannukset ovat suhteessa korkeammat kuin esim. Hatanpään ravintokeskuksessa, jossa on hajautettu ruoanjakotapa. Tavoitteiden ja tulevaisuuden määritteleminen Ikääntyvien suhteellinen osuus väestöstä nousee ja Tampereella esimerkiksi yli 85 vuotiaiden määrä nousee vuosittain sadalla henkilöllä. Näistä pysyvää laitoshoitoa tarvitsee noin kolmasosa. Ikääntyneiden määrän ohella laitoshoitoa tarvitsevien nuorempien potilaiden ja asukkaiden määrä kasvaa. Lyhytaikainen 2

4 laitosasuminen on tärkeä pysyvää laitoshoitoa estävä ja kotihoitoa tukeva palvelu, jonka lisääminen mahdollistaa epätarkoituksenmukaisten ja kalliimpien hoitopaikkojen käytön vähenemisen omassa erikoissairaanhoidossa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Vanhuspalvelujen oheis ja tukipalvelujen tarpeen voidaan olettaa kasvavan. Kaupin ravintokeskus muuttui valmistuskeittiöstä jakelukeittiöksi sairaalan remontin yhteydessä jolloin ravintokeskuksen henkilöstötarve väheni kahdestakymmenestä kolmeen. Tämä merkitsee sitä, että ruoka on valmistettava muualla ja se on suunniteltu tehtäväksi uudessa Koukkuniemen ravintokeskuksessa. Rationalisoinnin tarkoitus on ollut keskittää kapasiteettia ja siten saada lisää volyymietua. Tulevaisuudessa on varauduttava myös Kaupin alueella sijaitsevien veteraani ja Tammenlehväsäätiön talojen asiakkaiden ruokahuollon järjestämiseen siinä tapauksessa, että talot muuttuvat normaaleiksi palvelutaloiksi tai vastaaviksi. Kotiin kuljetettavien aterioiden valmistuksen keskittäminen yhteen paikkaan on korkeiden henkilöstö ja laitekustannusten vuoksi kannattavaa. Myös logistiikkaan liittyvien kulujen voidaan olettaa kuljetusterminaalikokemusten perusteella olevan edullisemmat keskitetyssä mallissa. Erilaisten dieetti tai muuten terveydellisistä perusteista muunneltujen annosten osuus on vanhuspalvelun aterioissa jo yli puolet. Erityisruokien valmistamisen keskittämisellä pystytään tehostamaan tuotantoa. Voidaan siis hyvällä syyllä odottaa vanhuspalveluiden ateriapalvelutarpeen kasvavan lähivuosina merkittävästi eikä Koukkuniemen ravintokeskus nykyisissä tiloissaan pysty tarvetta tyydyttämään. Eräs tärkeimmistä edellytyksistä tehokkaalle toiminnalle on uuden ravintokeskuksen muuntautumiskyky. Toimintatapoja muuntamalla voidaan hyvin suunnitelluissa tiloissa toimia taloudellisesti ja kannattavasti ympäristön tarpeiden muuttumisesta huolimatta. Tehokkuus riippuu monen tekijän yhteysvaikutuksesta: kustannustietoisuus toiminnasta itsestään, investoinneista, henkilöstömenoista, raaka aineista sekä tuotettavien palveluiden arvosta vanhuspalveluiden ateriapalveluita tuottava yksikkö kasvaa kansainvälisestikin merkittävän kokoiseksi hankittavien raaka aineiden jalostusasteen vaikutus kokonaiskustannuksiin yhteistyö palvelun tilaajan kanssa ostopalvelun hyödyntäminen oman palvelun rinnalla työvoiman järjestelyt eri asiakasryhmien ruoanvalmistuksen keskittäminen asiakaskohderyhmän valinta ja ylimääräisen ajoittaisen tuotantokapasiteetin käyttö ja tuotteiden markkinointi ulkopuolelle 3

5 ruokalistasuunnittelun keskittäminen eri asiakasryhmille ja menekin ennustaminen tuotekehitys, kokemukset, koulutus logistiikan ohjausjärjestelmien kehitys ruoankuljetustekniikan kehittyminen varastointikustannukset, tuoreus, tuotannon varmistaminen ja kierron nopeuttaminen sisäisen logistiikan järkeistäminen ja hygieniamääräysten noudattaminen kotiin kuljetettavien tavaran vastaanottotilat, varastointi, pakkaaminen, lähettäminen, kuljetus, tarjoilu ja asiakaspalvelu terminaalipalvelun kustannukset laitteiden, menetelmien ja välineiden vaikutus hankittavan raakaaineen jalostusasteeseen ja ergonomiaan laitekanta, sen käyttöaste ja vaikutus henkilöstöpanokseen kylmiö, pakastin, jäähdytys, ja muut varastointitilat tietotekniikan kehityksen vaikutus tilauksiin, raaka ainetilauksiin, laskutukseen, ruokaresepteihin, automaatioon, laitteiden käyttöasteen mittaukseen, hälytyksiin, suoritekustannuksiin, laadunhallintaan, omavalvontaseurantaan jne. henkilökunnan ammattitaidon taso uusi tuotantoteknologia ateriavalmistuksen jaksottamisessa. Tilahankintavaihtoehtojen selvittäminen Tilakeskuksen ja sosiaali ja terveystoimen yhteinen hankeryhmä selvittää tarveselvityksen perusteella ravintokeskuksen lisärakentamisen tekniset toteutusvaihtoehdot. Vaihtoehtoina ovat nykyisen ravintokeskuksen saneeraus ja lisärakentaminen tai kokonaan uuden rakennuksen rakentaminen. Vanhan ravintokeskuksen saneerauksessa joudutaan rakentamaan runsaasti väliaikaisia tiloja toiminnan pyörittämiseksi edes pienellä palvelutuotannolla. Tämä lisää kustannuksia, on hidasta ja vaikeuttaa toimintaa. Lisäksi hygienia ja omavalvontamääräysten noudattaminen tulee olemaan vaikeata. Suuri osa laitteista ja jopa kiinteistä rakenteista on uusittava. Tuotantokapasiteetin lisäystarvetta ei voida nykyisissä tiloissa tyydyttää vaan lisätilaa on rakennettava keskitetyn keittiötoimintamallin vuoksi ravintokeskuksen välittömästä läheisyydestä. Hankeryhmä selvittää, onko tämä vaihtoehto ylipäänsä mahdollinen, ja sen kustannukset. Ravintokeskuksen rakentaminen täysin uuteen rakennukseen Koukkuniemessä mahdollisesti kohottaa perustamiskustannuksia, mutta säästää esim. väliaikaisratkaisuissa ja myöhemmin käyttökustannuksissa siksi, että kokonaan uusi rakennus mahdollistaa optimaalisen tehokkaan tuotannon järjestämisen. Hankepäätöksen valmisteleminen Rahaa on varattu hankkeelle Koukkuniemen muut järjestelyt, keittiön korjaus euroa vuodelle 2004, euroa vuodelle 2005 ja euroa vuodelle Tällä rahoituksella korjausta 4

6 ei voida suorittaa, vaan arvioitu kustannus on noin 5,2 miljoonaa euroa. Toiminnan laajuus ja sisältö Volyymi: Ateriaa vuodessa Ravintokeskuksen nykyinen ateriatuotantokapasiteetti Asiakasmäärän kasvu 10 vuoden kuluttua aiheuttaa Kaupin ravintokeskuksen tarve Kotiin kuljetettavat ateriat Yhteensä Tuotantokapasiteetin perusteella arvioitu hankkeen laajuus on noin m 2 sisältäen henkilökunnan ruokasalin. Tässä hankkeessa uudisrakennusvaihtoehdossa jäävät ravintokeskuksen vanhat erittäin huonot tilat muuhun käyttöön, joka myöhemmin määritellään. Pinta ala lisäys tulee olemaan m 2 ja vaikuttaa sosiaali ja terveystoimen tilavuokrien määrään. Henkilöstö siirtyy vanhoista tiloista ja uusia vakansseja ei tarvita. Vuoden 2006 talousarvioon on varattava kalustamiseen tarvittava määräraha. Päätösehdotus. Suunnittelujohtaja Seppo Prunnila: Sosiaali ja terveyslautakunta päättää hyväksyä alustavan tarveselvityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Ilmoitus Tero Tenhunen/talsa/tassu, Ilkka Ojala/tike, Jorma Lehtisaari/sovi/sipa 5

7 TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Kirsti Hankela HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, Tampere ASIAKIRJA HANKEKORTTI Hankkeen lähtötiedot Ravintokeskuksen tarvitsemat tilat toteutetaan Koukkuniemen vanhainkodin alueelle sijoittamalla ne rakennettavaan uudisrakennukseen. Koukkuniemen vanhainkoti sijaitsee Lapinnimen kaupunginosassa, korttelissa 977 tontilla 2. Vanhainkodin alueella on useita vanhusten asuinrakennuksia, hallintorakennus, juhlatalo ja sairaala. Alueen asukkaita ja henkilökuntaa palveleva nykyinen ruoanvalmistuskeittiö sijoittuu tontin ranta alueelle. Tämä rakennusosa liittyy kiinteästi vieressä oleviin rakennuksiin ja aluetta kiertävään huoltotunneliin. Valmistuskeittiön vanhimmat osat rakennettiin vuonna 1954 alkaneen, entisen kunnalliskotialueen uudistustyön yhteydessä. Tuolloin alueelle valmistui mm. viisi asuinrakennusta, juhlatalo ja rakennuksia yhdistävä maanalainen tunneliverkosto. Rakennukset suunnitteli Jaakko Ilveskoski kaupungin rakennustoimiston arkkitehtiosastolla. Valmistuskeittiön tiloja laajennettiin vuosina 1977 ja Nämä suunnitelmat laadittiin Pekka Ilveskosken arkkitehtitoimistossa. Koukkunimen rakennukset ovat alueella, jolla on voimassa vuonna 1989 vahvistettu asemakaava. Vanhainkodin tontti kuuluu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen YS ja on rakennustaiteellisesti arvokasta ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeää aluetta. Määräyksen mukaan alueen kaupunkikuvan kannalta merkittävää luonnetta ei saa muuttaa. Uudisrakennusta tai olemassa olevaan rakennukseen tehtäviä muutoksia suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota alueen rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten arvojen säilyttämiseen. Asemakaavarekisterin mukaan tontin pinta ala on m2 ja laskennallinen rakennusoikeus m2. Viimeisin tontin rakennusoikeutta käyttänyt rakennus on vuonna 2002 rakennettu varasto. Sen jälkeen tontilla on rakennusoikeutta käytetty m2. Sosiaali ja terveystoimi on hyväksynyt Koukkuniemen ravintokeskuksen tarveselvityksen kokouksessaan Drno SOTE:8381/721/ Ravintokeskuksen toiminnasta, tilantarpeista ja käyttökustannuksista on laadittu yksityiskohtainen selvitys: Tampereen kaupunki, Tarveselvitys Koukkuniemen ravintokeskukseen, Tuija Silván, Sosiaali ja terveystoimi Sisäiset palvelut

8 Tilahankintavaihtoehtojen selvittäminen Sosiaali ja terveystoimen ja tilakeskuksen yhteinen hankeryhmä on selvittänyt edellä mainitun tarveselvityksen perusteella kaksi vaihtoehtoista rakentamismallia. Saneeraus laajennusvaihtoehto: Saneeraus laajennusvaihtoehdossa nykyisin laitoskeittiönä ja henkilökunnan ruokailutiloina toimivat tilat peruskorjataan täysin. Vanhat kylmiöt ja varastot puretaan ja ne toteutetaan uuteen laajennusosaan, joka sijoittuu nykyisen lastauspihan kohdalle. Vapautuvaan tilaan sijoitetaan ruoanvalmistustilat. Toisessa kerroksessa sijaitsevien ruokailutilojen yhteyteen rakennetaan laajennusosa, johon sijoitetaan mm. henkilökunnan työtilat. Uudisrakennusvaihtoehto: Uudisrakennusvaihtoehdossa ravintokeskuksen toiminnot toteutetaan kokonaan uusiin tiloihin. Uudisrakennus sijoitetaan Koukkuniemen vanhainkodin tontille Rauhaniementien varteen. Uudisrakennus liitetään maanalaiseen tunneliverkostoon siten, ettei synny ruoan vaunukuljetusta haittaavia tasoeroja. Rakennuksen sijoituksesta johtuen varaudutaan rakentamaan siirtyvät autopaikat ja ajoväylät tontin muihin osiin. Uudisrakennusvaihtoehdossa ravintokeskuksen tilat ja niiden yhteystarpeet voidaan toteuttaa toimivasti ja tehokkaasti. Rakennuksen muoto on suunniteltu siten, että sisäiset yhteydet eri työskentelyalueiden välillä jäävät lyhyiksi. Lisääntyvien kuljetusten helpottamiseksi uudisrakennus sijoitetaan alueen päätien varteen. Jakeluliikenteen ajoneuvot eivät joudu kulkemaan vanhainkotialueen läpi. Ravintokeskus toimii koko rakentamisen ajan nykyisissä tiloissaan, joten väliaikaisia tiloja ei tarvita. Ruoanjakelukuljetukset alueen tunneleissa voivat toimia lähes keskeytyksettä. Toteutusvaihtoehdoista järjestettiin neuvottelu konsernihallinnon, Tampereen Aterian, sosiaali ja terveystoimen ja tilakeskuksen edustajien kesken (liite 1). Tällöin päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaan Koukkuniemen ravintokeskus sijoitetaan uudisrakennukseen. Rakennukseen toteutetaan Koukkuniemen ja Kaupin laitosten asiakkaiden ja henkilökunnan ruokailun järjestämiseen ja kotiin kuljetettavien aterioiden tuotantoon tarvittavat tilat. Hankkeen kuvaus Koukkuniemen vanhainkodin alueelle rakennetaan uudisrakennus ravintokeskus, jossa valmistetaan ja jaetaan aterioita sekä Koukkuniemen vanhainkodin tarpeisiin että Kaupin sairaalan käyttöön. Rakennukseen varataan tilat myös vanhuksille kotiin kuljetettavien ruokien valmistukseen, pakkaukseen ja lähetykseen. Ruoanjakelu Koukkuniemen asukkaille tapahtuu keskitetysti ravintokeskuksesta. Toiminnan kannalta on tärkeää, että keittiötoiminnat uudisrakennuksessa sijoitetaan siten, että muodostuu sujuva ja esteetön yhteys alueen tunneliverkostoon. Tässä hankesuunnitelmassa on esitetty arkkitehtitoimisto Arkkitehtitoimisto VPL Oy:n laatima uudisrakennussuunnitelma. Rakennus on sijoitettu Rauhaniementien varteen olemassa olevia tonttiliittymiä hyödyntäen. Keittiötoiminnot on sijoitettu osittain maan alle ja yhteys huoltotunneliin tapahtuu Havula ja Koivula rakennuksen välisen tunneliosuuden kautta samassa lattiatasossa. Uudisrakennuksen toiseen kerrokseen on suora yhteys maantasosta. 7

9 Lastauspiha on sijoitettu ympäröivää maanpinnan tasoa alemmas uudisrakennuksen lounaispuolelle. Työskentelytilojen luonnonvalonsaanti turvataan ylä ja kattoikkunoin. Maanpäällisiä tiloja ovat henkilökunnan ruokasali ja ilmastointikonehuone. Varastot ja kylmätilat on ryhmitelty ulkosyöttöiseksi kehäksi valmistustilojen ympärille. Kotipalveluateriat pakataan erillisessä pakkaustilassa. Ateriamitoitukset: Ateriaa Koukkuniemen vanhainkotiin Kaupin sairaalaan 950 Henkilökuntalounaat 400 Kotipalveluateriat 700 Yhteensä Lisääntyvien kuljetusten helpottamiseksi uudisrakennus sijoitetaan alueen päätien varteen. Jakeluliikenteen ajoneuvot eivät joudu kulkemaan vanhainkotialueen läpi. Lastauspihalle johdetaan 2 kaistainen ajoramppi. Uudisrakennuksen huonetilojen hyötypinta ala on yhteensä hym2, huoneistoala on 2782hum2 ja bruttopinta ala on brm2. Tavoitekustannusarvio (alv 0 %) Hankkeen kustannusarvio on laskettu rakennusosapohjaisena hinta arviona. Laskenta pohjautuu tässä hankesuunnitelmassa esitettyihin arkkitehtiluonnoksiin, LVIAS järjestelmistä laadittuihin talotekniikkaselvityksiin sekä keittiölaitevalmistajan antamiin listahintoihin keittiö, kylmiö ja pakastehuonelaitteiden osalta. Koukkuniemen ravintokeskuksen uudisrakennuksen perustamiskustannukset ovat euroa. Talousarvio Taloussuunnitelma Yhteensä Yhteensä

10 TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS HANKESUUNNITELMA KIINTEISTÖKEHITYS Jukka Kauppinen HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, Tampere ASIAKIRJA SELOSTUS LVIJA TEKNIIKASTA Liittymät Lämmitys Ravintokeskuksen uudisrakennus liitetään Sähkölaitoksen kaukolämpöverkostoon, liitospaikka on Rauhaniementiellä. Rakennus liitetään Tampereen Veden vesi ja viemäriverkostoihin. Vesijohdon liitospaikka on Rauhaniementiellä, jäte ja sadeveden liitospaikat sijaitsevat vanhainkotialueen tontilla. Rakennus liitetään kaukolämpöverkostoon lämmönjakokeskuksen välityksellä ja varustetaan pumppukiertoisella ja suljetulla vesikeskuslämmityksellä. Lämmönjakokeskukseen tulee viisi lämmönsiirrintä, joista yksi palvelee patteriverkostoa, toinen lattialämmitysverkostoa, kolmas tuloilmakoneiden lämmitysverkostoa, neljäs ulkoalueiden lämmitysverkostoa ja viides käyttöveden lämmitystä. IV verkoston pääpumput ovat taajuusmuuttujakäytöllä varustettuja kaksoispumppuja. Lämmitysjärjestelmät varustetaan kalvopaisunta astioilla ja tarvittavilla varolaiteilla. Rakennus lämmitetään vesikiertoisilla lämpöpattereilla, jotka varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä ja sulkuyhdistäjillä sekä lattialämmitysverkostoilla. Tavaran vastaanottotilat ja sisäänkäynnit varustetaan termostaattiohjatuilla kierrätysilmakojeilla. Lämmitysverkostot tehdään teräksisistä lämpöjohdoista, jotka kulkevat seinillä näkyvissä tai verhokoteloissa ja alakatoissa. Putkistot eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC levyllä tai galvanoidulla pellillä. Vesi ja viemärilaitteet Ilmastointi Vesijohdot tehdään kupariputkista ja kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä vesijohtoja viemärikalusteita. Kytkentäjohdot pääosin pinta asenteisia, keittiössä voidaan käyttää myös elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia. Rakennus varustetaan paloviranomaisen määräämin pikapalopostikaapein ja jauhesammuttimin. Rakennus varusteen salaojilla ja radonpoistoputkituksella. Rakennuksen pohjakerroksen jätevesiviemärit tulevat padotuskorkeuden alapuolelle, joten ne joudutaan pumppaamaan. Osa piha alueen sadevesiviemäreistä sijaitsee padotuskorkeuden alapuolelle, joten ne samoin kuin rakennuksen perusvedet joudutaan pumppaamaan. Pumppaamoina käytetään tehdasvalmisteisia, lujitemuovisäiliöön rakennettuja pumppaamopaketteja. Keittiön jätevedet johdetaan lujitemuovisen erottimen kautta jätevesiverkostoon. Jäte ja sadevesiviemärit tehdään pääosin muoviviemäreistä, paitsi keittiön rasvaviemärit (RV) tehdään haponkestävästä teräksestä AISI 316 (EPDM tiivisteellä, Aco Pipe, Plastmo) rasvanerotuskaivolle asti. Keittiössä käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja altaita ritiläkansin. Ulkopuolisina kaivoina käytetään lujitemuovikaivoja. Rakennus varustetaan koteloiduilla tulo ja poistoilmakojeilla sekä huippuimureilla, joiden yhteenlaskettu tuloilmamäärä on noin 13 m³/s. Kojeet ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä ja niiden käyntiä ohjataan huoneilman lämpötilan tai CO 2 pitoisuuden mukaan sekä käsikytkimin. Tuloilmakojeet sijoitetaan IVkonehuoneeseen alustavasti seuraavalla vaikutusaluejaolla, lämmöntalteenottotavalla ja jäähdytyksellä varustettuna: 9

11 TK01: keittiön ruuan valmistus (+6,0 m³/s), nestekiertoinen LTO, jäähdytyspatteri TK02: keittiön tiskauspaikat (+3,0 m³/s), pyörivä LTO, jäähdytyspatteri TK03: sos.tilat, käytävät (+1,5 m³/s), jäähdytyspatteri TK04: kotiateria (+0,17 m³/s), jäähdytyspatteri, suorahöyrystys TK05: ruokasali (+1,6 m³/s), pyörivä LTO, jäähdytyspatteri Tuloilmaeliminä käytetään normaaleja sekoittavia ja syrjäyttäviä sekä pyörrevirtaustyyppisiä tuloilmalaitteita. Keittiön tuloilmaa johdetaan myös höyrykupujen tai ilmastointikaton kautta. Poistoilmalaitteina käytetään poistoilmasäleikköjä, yhteiskanavaventtiileitä sekä keittiössä rasvanerottimilla varustettuja rst huuvia. Valmistuskeittiön, WC ja siivoustilojen, radonin sekä teknisten tilojen erillispoistot hoidetaan vesikatolle asennettavilla poistoilmapuhaltimilla. Tavanomaiset kanavat tehdään sinkitystä teräslevystä, keittiön rasvakanava vähintään 1,25 mm:ä paksusta teräslevystä. Ilmastoinnin jäähdytyslaitteet Rakennus varustetaan liuoslauhdutteisella vedenjäähdytyskojeella, joka palvelee tuloilmakojeita ja erikoistilojen puhallinkonvektoreita. Vedenjäähdytyskoje on varustettu ruuvikompressorilla, joka käyttää kylmäainetta R407C tai R134a. Kojeen jäähdytysteho on noin 200 kw ja se sijoitetaan IVkonehuoneeseen. Liuoslauhdutin asennetaan ulos vesikatolle ja lauhdepiirissä kiertää vesiglykoliseos. Järjestelmä varustetaan vapaajäähdytyspiirillä. Lauhdepiirin pumppuna käytetään taajuusmuuttujalla ohjattua kaksoispumppua. Lauhdeputkisto tehdään haponkestävästä teräksestä. Putkistot eristetään solukumieristeellä. Jäähdytysjärjestelmä varustetaan lataussäiliöllä, latauspumppu on normaali keskipakopumppu. Vesikiertoiset jäähdytyspatterit asennetaan keittiötä ja ravintolaa palveleville tuloilmakojeille. Jäähdytysvesiputket tehdään teräs tai kupariputkista, jotka eristetään solukumieristeellä. Kotiaterian tuloilmakojeen jäähdytyspatteri on suorahöyrysteinen. Kylmäaineputket tehdään kupariputkista, jotka eristetään solukumieristeellä Kylmälaitteet Ravintokeskuksen pikajäähdytyskaapit sekä pakaste ja kylmähuoneet varustetaan nestejäähdytteisillä kylmälaitteistoilla. Kylmätiloihin asennetaan termostaattiohjatut vapaakiertoiset tai puhallinohjatut höyrystimet. Lauhdutus hoidetaan levylämmönsiirtimen välityksellä ja vesikatolle asennettavan nestelauhduttimen avulla. Lauhdelämpö otetaan talteen lämpimän käyttöveden esilämmitykseen. Lto piirissä kiertää vesi ja lauhdepiirissä kiertää vesi glykoliseos. Lto ja lauhdepiirin pääpumppuina käytetään taajuusmuuttujalla ohjattuja kaksoispumppuja. Kylmäaineputkistot tehdään kupariputkista, muut putkistot tehdään kuten ilmastoinnin jäähdytysjärjestelmän putkistot. Eristykset tehdään solukumieristeellä. Sprinklerilaitteet Rakennus varustetaan paloviranomaisen ehdot täyttävällä ja määräysten mukaisella sprinklerijärjestelmällä. Rakennusautomaatio Rakennukseen asennetaan DDC pohjainen LVIJS laitteiden säätö ja valvontajärjestelmä. Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta alakeskuksista, jotka liitetään Koukkuniemessä olevaan aluevalvomoon väyläkaapelilla ja Tilakeskuksen olevaan keskusvalvomoon kaupungin ATKverkon välityksellä. 10

12 TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS HANKESUUNNITELMA KIINTEISTÖKEHITYS Jukka Kauppinen HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, Tampere ASIAKIRJA SELOSTUS SÄHKÖTEKNIIKASTA Yleistä Liitynnät Ravintokeskuksen uudisrakennukseen hankitaan tarvittavat sähkö, tele ja turvajärjestelmät. Rakennukseen varataan tilat Tampereen sähkölaitoksen rakentamalle muuntamolle. Kiinteistöön tulee uusi sähköliityntä (TKS). Sähkönjakelu Jakokeskukset ja nousujohdot asennetaan suurkeittiölaitteiden, valaistuksen ja LVIJA laitteiden sähkökeskuksille. Varavoimajakelu Valaistus Rakennuksen sähkönjakelussa varaudutaan myös varavoiman syöttöön siirrettävällä varavoimayksiköllä. Varavoimaan liitetään osa valaistuksesta, kylmiöt ja pakastimet, välttämättömät ruuan valmistukseen tarvittavat keittiö ja lvi laitteet. Valaistusasennukset toteutetaan eri tilojen vaatimuksia vastaaviksi. Ruuan valmistus ja jakelualueilla käytetään kuvullisia valaisimia tai muovipinnoitettuja elintarvikeloisteputkia. Valolähteinä käytetään pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita, sisätiloissa pääosin TL5 loisteputkia. Keittiötiloissa on huomioitava normaalia korkeamman lämpötilan vaikutus elektronisten liitäntälaitteiden elinikään. Tarpeen mukaan kuumissa tiloissa käytetään kuristimilla varustettuja loistevalaisimia. Aluevalaistus toteutetaan alueen nykyisiin valaistusratkaisuihin sopivaksi. Tilat varustetaan määräysten mukaisilla turvavalaistuksella. Tele ja turvajärjestelmät Kohteeseen asennetaan mm. seuraavia käyttäjiä palvelevia tele ja turvajärjestelmiä, joista osa liitetään alueen nykyisiin järjestelmiin: yleiskaapelointijärjestelmä yhteisantennijärjestelmä äänentoistojärjestelmä aikakellojärjestelmä kameravalvontajärjestelmä rikosilmoitusjärjestelmä kulunvalvontajärjestelmä paloilmoitusjärjestelmä rakennusautomaatiojärjestelmä savunpoistojärjestelmä Muuta Lisäksi kohteeseen asennetaan LVIJA tekniikkaa palveleva sähköistys ja sähkönsyötöt tarvittaville muille laitteille. 11

13

14 TAMPEREEN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA TILAKESKUS KIINTEISTÖKEHITYS Kirsti Hankela HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, Tampere ASIAKIRJA TILAOHJELMA HUONETILAT TILANTARVE LUONNOS Yhteensä YHTEENSÄ MUUTA Rakentamisen lkm m2 m2 m2 laatu ja määrä 1. TAVARAN VASTAANOTTO 0,0 68,3 Lähetys ulos 1 14,0 14,0 Lähetys sisään 1 18,0 18,0 Lähetysten vastaanotto 1 36,3 36,3 Lastauslaituri 1 2. KYLMIÖT JA PAKASTEHUONEET 183,3 Ruokakylmiö 3 9,9 29,7 Pakastevarasto 2 18,5 37,0 Pakastin 1 4,4 4,4 Kylmiöt 7 16,0 112,2 3. VARASTOT 196,8 Pakkausmateriaalivarasto 1 15,2 15,2 Kuivavarasto 1 21,3 21,3 Juomavarasto 1 19,2 19,2 Tilaustavaravarasto 1 44,7 44,7 Astiavarasto 1 7,5 7,5 Pesuainevarasto 1 19,0 19,0 Rullakot säilytys 1 41,0 41,0 Keräysastiat säilytys 1 28,9 28,9 4. TYÖTILAT 53,1 Työnjohdon toimisto 2 16,7 33,4 Päällikön toimisto 1 19,7 19,7 5. SUURKEITTIÖ 540,2 Keittiö, keskitetty jako 1 195,0 195,0 Dieetin valmistus 1 58,6 58,6 Valmistuskeittiö 1 286,6 286,6 6. JAKELULINJA JA PESUOSASTOT 418,4 Kuljetuslaatikot 2 36,8 73,6 Astianpesu, kotiateriat hajautettu 1 42,2 42,2 Astianpesu, vaunutilat 1 302,6 302,6 7. KOTIPALVELUATERIAT 85,9 Kotiateriapakkaus 1 85,9 85,9 Sivu 1 (2)

15 HUONETILAT TILANTARVE LUONNOS Yhteensä YHTEENSÄ MUUTA Rakentamisen lkm m2 m2 m2 laatu ja määrä 8. HENKILÖSTÖN RUOKAILUTILAT 315,8 Henkilökunnan ruokailutilat 1 177,7 177,7 Kabinetti 2 26,8 53,6 Keittiö 1 26,1 26,1 Inva WC 1 4,1 4,1 WC/N ja /M 2 8,6 17,2 Aula 1 37,1 37,1 9. HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT 98,9 Taukotila 1 17,0 17,0 WC/N ja /M 2 3,1 6,2 Inva WC 1 6,0 6,0 Sos.tila/N ja /M 2 27,8 55,5 Suihku/N ja /M 3 1,5 4,5 WC/N ja /M 2 1,7 3,4 Käytävä 1 6,3 6,3 10. SIIVOUS 19,8 Siivouskeskus 1 16,7 16,7 Siivoushuone 1 3,1 3,1 11. JÄTEHUOLTO 31,6 Jätehuone 1 15,6 15,6 Biojätehuone 1 16,0 16,0 TILAOHJELMA ALA YHTEENSÄ 0,0 2012,1 2012,1 HYÖTYALAN ULKOPUOLISET TILAT 500,6 Käytävät, aulat, eteistilat 451,8 Porrashuoneet, hissi 41,8 Tk 7,0 Tekniset tilat 114,9 IV konehuoneet 259,1 HYÖTYALA + ULKOPUOLISET TILAT 2512,7 Sivu 2 (2)

16

17 Tampereen kaupunki Projektipäällikkö:Antti Niskanen Hierarkia Selite Alkaa Loppuu PROJEKTIAIKATAULUTUS Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei 1 KOUKKUNIEMEN RAVINTO JA HUOLTOKESKUS 2 1. SUUNNITTELU JA RAKENTAMISEN VALMISTELU Rakennuslupahakemus jätetään Urakkalaskentasuunnitelmat valmiit Urakkatarjouspyynnöt lähtee Urakkatarjoukset saadaan Rakennuslupa myönnetty RAKENNUSTYÖT Toimintakoevalmius ravintokeskuksen osalta Toimitakokeet, säätö ja mittaustyöt ravintokeskuksen osalta Vastaan ja käyttöönotto ravintokeskuksen ja lastauspihan osalta TOIMINNAN ALOITUSVALMISTELUT (käyttäjien suorittama varustelu yms.) RAVINTOKESKUKSEN OSALTA Nykyhetki: TOIMINTA ALKAA RAVINTOKESKUKSEN OSALTA Toimintakoevalmius huoltokeskuksen osalta Toimitakokeet, säätö ja mittaustyöt huoltokeskuksen osalta Vastaan ja käyttöönotto huoltokeskuksen sekä koko kohteen pihatöiden osalta TOIMINNAN ALOITUSVALMISTELUT (käyttäjien suorittama varustelu yms.) HUOLTOKESKUKSEN OSALTA TOIMINTA ALKAA HUOLTOKESKUKSEN OSALTA Z:\KnRHK\KnRHK projektiaikataulu.prj PlaNet 6.1 Tampereen kaupunki

18

19 Frenckellinaukio 2 TEL PL TAMPERE FAX Hanke: Hanketyyppi: Bruttoala: Tilavuus: Koukkuniemen ravintokeskus Uudisrakennus brm² rm³ Tavoitehinta / brm2 / rm3 1. Rakennuttajan kustannukset 157,5 33, Rakennustekniset työt 1545,0 328, LV työt 160,6 34, IV työt 138,6 29, Sähkötyöt 141,7 30, Säätö ja valvontalaitetyöt (rakennusautomaatio) 12,6 2, Sammutuslaitetyöt 22,7 4, Jäähdytys ja kylmälaitetyöt 45,7 9, Biojätteenkeräysjärjestelmätyöt 45,7 9, Keittiölaitetyöt 10. Erillishankinnat 352,8 74, ,5 6, Rakennuttajan lisä ja muutostyövaraus 63,0 13, Yleiskulut 2 % (2% kohdista 1 11) 54,3 11, YHTEENSÄ (alv 0%) YHTEENSÄ (alv 22%) 2771,7 588, ,4 718,

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 INVESTOINTISOPIMUS LIITE 1 Toteuttaja HANKE Käyttäjä / tilaaja Tarveselvitys Hankesuunnitelma Sopimuksen sitovuus TAMPEREEN KAUPUNKI, Tilakeskus PL TAMPERE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Tampereen Ateria Koukkuniemen ravintokeskuksen tarveselvitys, Sotela Drno SOTE:8381/721/2004 Koukkuniemen ravintokeskus, Uudisrakennus Hankesuunnitelma Tampereen kaupunki, Tilakeskus, Kiinteistökehitys Tilakeskus toteuttaa hankkeen tilaajalle tässä sopimuksessa sekä hankesuunnitelmassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Tilaaja sitoutuu vuokraamaan tämän sopimuksen ja hankesuunnitelman mukaisesti toteutetut tilat Tilakeskukselta. Vuokrasopimuksen pituus määritellään erikseen vuokrasopimusneuvotteluissa. Tilaaja maksaa investoinnin pääomavuokrana. Mikäli vuokrasopimus katkeaa tilaajasta johtuvista syistä ennen vuokrasopimuksen mukaista määräaikaa, on tilaaja velvollinen suorittamaan jäljellä olevan investointia vastaavan pääomavuokran Tilakeskukselle. Investointisopimus kattaa investoinnin pääomavuokran sekä ylläpitovuokran. Rakennuskohde Asemakaavatilanne Investointikohteena on uudisrakennus, joka sisältää Koukkuniemen ravintokeskuksen tarvitsemat tilat. Rakennuskohteen sijainti on Tampere, Rauhaniementie 19. Kaupunginosa on Lapinniemi, kortteli 977 ja tontti 2. Tontilla on useita vanhusten asuinrakennuksia sekä hallintorakennus, juhlatalo ja sairaala. Koukkuniemen ravintokeskus sijoitetaan tontille, jolla on voimassa vuonna 1989 vahvistettu asemakaava. Asemakaavan mukaan tontti kuuluu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen YS ja on rakennustaiteellisesti arvokasta ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeää aluetta. Määräyksen mukaan alueen kaupunki kuvan kannalta merkittävää luonnetta ei saa muuttaa. Uudisrakennusta tai olemassa olevaan rakennukseen tehtäviä muutoksia suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota alueen rakennus taiteellisten ja kaupunkikuvallisten arvojen säilyttämiseen. Asemakaavarekisterin mukaan tontin pinta ala on m2 ja laskennallinen rakennus oikeus m2. Viimeisin tontin rakennusoikeutta käyttänyt rakennus on vuonna 2002 rakennettu varasto. Sen jälkeen tontilla käytetty rakennusoikeus on m2. Uudisrakentamisen myötä tontin kerrosala kasvaa ja rakennukseen on tehtävä väestönsuoja. Hankkeen ajallinen tavoite Kustannukset Laajuus Hankkeen toteutussuunnittelu on aloitetettu Uudisrakennuksen rakentaminen alkaa Kohteen varustelu ja koekäyttö suoritetaan elokuun loppuun mennessä vuonna 2008, jolloin toiminta uusissa tiloissa voi alkaa vuoden 2008 syksyllä. Hankkeelle on laskettu tilapohjainen hinta arvio tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien perusteella. Uudisrakennuksen investointikustannukset ovat (alv 0%) Koukkuniemen ravintokeskuksen laajuus hankesuunnitelmaan liittyvän tilaohjelman mukaan on hym².

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1:

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1: HISSI 2 HISSI 1-2. lastaus 1:300 VARASTO VARASTO MERKKIEN SELITYKSET: NYKYINEN SEINÄRAKENNE VARASTO PURETTAVA SEINÄRAKENNE UUSI BETONISEINÄ UUSI TIILISEINÄ KYLMÄ 7,6 5,7 4,8 KYLMÄKONE 3,5 m2 KYLMÄKONE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 Yhtymähallitus 97 28.10.2015 Yhtymähallitus 102 26.11.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

Vuokrasopimus tehdään saakka.

Vuokrasopimus tehdään saakka. Maanvuokrasopimuksen tekeminen ja vuokraehdot jalkapallohallille Välivainiolla, Castrenin kenttä, Väl-23; Oulun Palloseura - jalkapallo ry Dno TEKE: 4297 /631/2011 Tekninen lautakunta 20.9.2011 421 Tekninen

Lisätiedot

CITY-KORTTELIIN RAKENNETTAVAA WILLIPARKKI OY:N PYSÄKÖINTILAITOSTA JA KORTTELIN TONTTEJA NUMEROT 1, 27, 28, 32, 34 JA 35 KOSKEVA RASITESOPIMUS

CITY-KORTTELIIN RAKENNETTAVAA WILLIPARKKI OY:N PYSÄKÖINTILAITOSTA JA KORTTELIN TONTTEJA NUMEROT 1, 27, 28, 32, 34 JA 35 KOSKEVA RASITESOPIMUS LUONNOS 28.3.2014 CITY-KORTTELIIN RAKENNETTAVAA WILLIPARKKI OY:N PYSÄKÖINTILAITOSTA JA KORTTELIN TONTTEJA NUMEROT 1, 27, 28, 32, 34 JA 35 KOSKEVA RASITESOPIMUS SOPIJAPUOLET 1. Lappeenrannan kaupunki, tekninen

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

TAVOITEHINTALASKELMAT

TAVOITEHINTALASKELMAT Anitta Nuutinen LASKENTAMUISTIO 25.02.2016 1(2) Kemien monitoimitalo, koulu, kirjasto, liikunta Kirkkotie 10 82600 Tohmajärvi TAVOITEHINTALASKELMAT 25.02.2016 Perustamiskustannukset ovat verottomina 8

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, vmh/2010 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 VIEMÄRI- JA VESIJOHTOSELVITYS Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS JATKUVAAHOITOA ANTAVASTA SOSIAALIHUOLLON TOIMIVAYKSIKÖSTÄ Terveydensuojelulaki 13 1 mom. 4. kohta Mitä ilmoitus koskee:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

KARJAAN PALOASEMAN TARVESELVITYS

KARJAAN PALOASEMAN TARVESELVITYS Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Peljk 24.4.2014 Asia nro 7 LIITE KARJAAN PALOASEMAN TARVESELVITYS 1. LÄHTÖTIEDOT Yleistä Vuonna 2002 allekirjoitetun pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen osakkeiden ostaminen Tekla 14.2.2012 58 Khall. 27.2.2012 90 Khall. 3.6.2013 292 Khall. 19.6.2013 316

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Päätettävä tässä kokouksessa 13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle perhekeskuspilotti Itäkatu 11

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot