LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT LÄHTIEN (päivitetty )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT 1.2.2012 LÄHTIEN (päivitetty 25.2.2015)"

Transkriptio

1 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT LÄHTIEN (päivitetty ) LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET Lapsiperheiden kotipalvelun saamisen perusteet on määritelty sosiaalihuoltolain 19 :ssä, minkä mukaan kotipalveluja annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen 19 :ssä tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista. Kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja. Kotipalvelua voidaan myöntää olemassa olevien resurssien puitteissa seuraavissa tilanteissa: raskaus tai synnytys monikkoperhe( syntyy useampi lapsi yhtä aikaa) kriisi perheessä esim kuolema, vakava sairaus tai onnettomuus lapsen sairaus tai vamma ( vammaispalvelun kodinhoitaja) vanhemman uupumus, masennus (yhteistyö päihde- ja mielenterveysyksikön psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa), alentunut toimintakyky tai vamma vanhemman asiointi esim terapia tai sairaalakäynti Alle vuoden ikäisten lasten perheillä on mahdollisuus saada hyvinvointineuvolan terveydenhoitajan esityksestä 1-5 maksutonta lapsiperheiden kotipalvelun tukikäyntiä. Varhaisen puuttumisen tavoitteena on estää ongelmien kasautuminen perheille. Kotipalvelua ei myönnetä seuraavissa tilanteissa: pelkkä siivous lapsen äkillinen sairastuminen, jolloin työssä käyvällä vanhemmalla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta kotona tehtävä etätyö vanhemman opiskelu vanhempien harrastukset työssä käyvien vanhempien lasten hoidon tarve henkilökohtaisen avustajan tarve

2 Palvelutarpeen arvio, palvelusuunnitelma ja päätös Hyvinvointineuvolan osastonhoitaja vastaanottaa tilaukset puhelimitse arkipäivisin puh Suurin osa palvelutilauksista tulee suoraan osastonhoitajalle hyvinvointineuvolasta. Asiakkaan/ yhteistyötahon yhteydenoton perusteella palvelutarpeen arvio tehdään puhelimitse, asiakastapaamisella tai kotikäynnillä. Kertaluontoisesta palvelutilauksesta esim lääkärissäkäynti, ei tarvitse tehdä palvelutarvearviointia. Kodinhoitaja ja osastonhoitaja tekevät palvelutarvekartoituksen. Mikäli kotipalvelutilaus tulee asiakkaan puolesta muista perheelle entuudestaan tutusta perhepalvelun palveluyksiköstä kuten esim aikuissosiaalityön lapsiperhetiimistä tai hyvinvointineuvolasta, palvelukartoitukseen osallistuu kodinhoitajan työparina sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja/terveydenhoitaja. Pitempikestoisesta asiakassuhteesta perheen kanssa laaditaan aina palvelusuunnitelma. Palvelutarpeen ja suunnitelman perusteella tehdään palvelupäätös. Kiireellisissä tilanteissa palvelu pyritään järjestämään 1-2 arkipäivän sisällä. Jos palvelua ei pystytä myöntämään, tehdään asiasta kielteinen päätös. Palvelusuunnitelma tarkistetaan kolmen kuukauden kuluttua. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN ASIAKASMAKSUT 1. Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun maksut Jos palveluntarve on alle kolme kuukautta, lapsiperheiden kotipalvelumaksu määräytyy kodinhoitajan päivittäisen käynnin pituuden mukaan seuraavasti: Jos asiakkaan luona käydään vuorokaudessa useita kertoja, käyntimaksu on korkeintaan 22 euroa. Esim. perhe saa lapsiperheiden kotipalvelua tilapäisesti 3 tuntia päivässä 2 päivänä viikossa, jolloin asiakasmaksu kuukaudessa on 8 kertaa 14 euroa eli 112 euroa.

3 2. Säännöllisen ja jatkuvan lapsiperheiden kotipalvelun maksut Maksun suuruuteen vaikuttavat tekijät: Mikäli palveluntarve on säännöllinen ja jatkuva eli palvelua annetaan vähintään kerran viikossa ja palveluntarve kestää yli kolme kuukautta, maksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja palveluntarpeen mukaan. Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä henkilöitä (asiakasmaksuasetus 2 2mom). Tuloina otetaan huomioon asiakasmaksuasetuksen 27 :n mukaan perheen kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot (bruttotulot). Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä kotihoidon tukea. Perheelle tehdään palvelusuunnitelma ja siitä palvelupäätös, jossa sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelun määrä tunteina kuukaudessa. Tuntimäärä voi muuttua perheen tarpeesta tai palveluntarjoajasta johtuvista syistä. Säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti:

4 Jos perheen henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 321 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä (1) prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Esim. 1. Perheessä ovat vanhemmat ja 4 lasta eli perhekoko on 6. Perheen yhteenlasketut bruttotulot 3000 euroa kuukaudessa ja perhe saa perhetyötä 20 tuntia kuukaudessa. Tulot 3000 euroa - maksuttomuuden yläraja 2627 euroa = 373 euroa, josta asiakasmaksu on 6 % eli 22,38 euroa kuukaudessa. Esim. 2. Perheessä on äiti ja kaksi lasta, perhekoko 3, bruttotulot 1800 euroa, ja palvelun tarve 20 tuntia kuukaudessa. Asiakasmaksu =272, josta asiakasmaksu on 10 % eli 27,20 euroa. Asiakasmaksulain 2 :n mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 3. Säännöllisen ja jatkuvan lapsiperheiden kotipalvelun tuloselvitys Kodinhoitaja antaa perheelle käyntinsä yhteydessä tuloselvityslomakkeen palautuskirjekuorineen. Lomake tulee palauttaa täytettynä liitteineen viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun säännöllisen kotipalvelun myöntämisestä on tehty päätös. Tuloista tulee liittää tosite. Lomake palautetaan hyvinvointineuvolan osastonhoitajalle (Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, Mäntsälä) tai annetaan kodinhoitajalle. Perheen maksupäätös määritellään tuloselvityslomakkeessa annettujen tulotietojen sekä eläkelaitoksilta ja veroviranomaisilta tarkistettujen tulotietojen perusteella. Asiakasmaksulain 14a :n mukaan viranomaisella on oikeus saada muilta viranomaisilta asiakkaan taloudellista asemaa koskevat asiakasmaksun suuruuden määräämistä varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Mikäli asiakas ei toimita tuloselvitystietoja kahden viikon määräajassa, maksu voidaan määrätä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiseksi (asiakasmaksulain 2 ) Asiakkaalle lähetetään asiakasmaksusta kirjallinen päätös valitusosoituksineen postissa. 4. Asiakasmaksujen perimättä jättäminen tai alentaminen taloudellisten syiden vuoksi Asiakasmaksulain 11 1 momentin mukaan maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksua ei peritä perheiltä, jotka saavat säännöllistä toimeentulotukea. Maksua ei peritä myöskään sellaisena kuukautena, jona asiakas saa tilapäisesti toimeentulotukea.

5 Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelumaksua ei peritä, jos perheen bruttotulot alittavat perhekoon mukaisen maksuttomuuden ylärajan alla olevan taulukon mukaan. Tällöin perheen tulee toimittaa tulotietonsa hyvinvointineuvolan osastonhoitajalle. Jos perheen henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 321 eurolla. Päätöksen asiakasmaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta yllä mainituiden taloudellisten syiden perusteella tekee hyvinvointineuvolan osastonhoitaja 5. Asiakasmaksujen alentaminen tai poistaminen huollollisista syistä Kunta voi asiakasmaksulain 11 2 momentin perusteella alentaa tai poistaa asiakasmaksun huollollisista syistä. Asiakasmaksun alennuksen perusteena voi olla asiakkaan elämänhallinnan vaikeudet. Esim. perheen jäsenen kuolema, vakava sairastuminen tai muu perheen vakava kriisitilanne voi vaikeuttaa vanhempien kykyä vastata perheen talouden hallinnasta. Asiakasmaksu voidaan tällaisessa tilanteessa tilapäisesti alentaa tai jättää perimättä 1-3 kuukauden ajaksi. Päätöksen tilapäisestä asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä tekee hyvinvointineuvolan osastonhoitaja.

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Sivu 1 / 5 Rääylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla eli kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA Soveltamisohje Sotel 21.1.2010 1 ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA SOVELTAMISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Pitkäaikainen laitoshoito 2.1. Kuka on pitkäaikaisessa laitoshoidossa?

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

Lohjan perusturvatoimen kotihoito- ja tukipalvelumaksut 1.4.2015 alkaen

Lohjan perusturvatoimen kotihoito- ja tukipalvelumaksut 1.4.2015 alkaen 1 Perusturvatoimi Vanhus- ja sairaalapalvelut / Kotihoito Ojamonkatu 34 08100 Lohja puh. 019 3690 Maksuperusteet / Kotihoito Lohjan perusturvatoimen kotihoito- ja tukipalvelumaksut 1.4.2015 alkaen Kotona

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN 2 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 30.1.2014, 2 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen

Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta 31.3.2015 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Tammesvirta 03 488 8731 tai 050 325 1317 Päivähoidon

Lisätiedot

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28 Oriveden Kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 31.7.2015 PERUSTEET Kunnallisen päivähoidon maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Sisällys 1. Tiedoksi huoltajille 2 2. Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet 2 3 3 2.1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu 2.2. Osapäivähoidon (enintään

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA Kyh 15.9.2009 80 Kyh liite 3 Kyh 24.1.2012 3 Kyh liite 1 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA 1 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014 Ruoveden kunta Päivähoitomaksut 1.8.2014 Päivähoitomaksut 1.8.2014 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja -asetus, joihin lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat, ovat viimeksi

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 2 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT... 2 2.1. Säännöllisen

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta...

Lisätiedot

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015

EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015 EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015 SISÄLTÖ Tervetuloa Euran varhaiskasvatuspalveluihin 3 Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito 4 Päiväkodit 5 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, avoin päiväkoti Omppu

Lisätiedot

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET 1 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT Yhtymähallitus 26.3.2013, liite 27 2 SIJOITETUN LAPSEN ITSENÄISTYMISVARAT 1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PERHETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA

EHKÄISEVÄN PERHETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA EHKÄISEVÄN PERHETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1. EHKÄISEVÄ PERHETYÖ PERUSPALVELUKESKUS OIVASSA 3 1.1. Visio ja toiminta-ajatus 3 1.2. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö 3 1.3. Palvelut ja niiden tarve

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Hyv. Perusturvalautakunta 19.12.2012 (115 ) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot