Kehitysvammaoireyhtymät ja käyttäytymisfenotyyppi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysvammaoireyhtymät ja käyttäytymisfenotyyppi"

Transkriptio

1 Kehitysvammaoireyhtymät ja käyttäytymisfenotyyppi Terhi Koskentausta LKT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys konsultoiva psykiatri, Eteva kuntayhtymä apulaisylilääkäri, HYKS kehitysvammapsykiatrian yksikkö Helsinki

2 Käyttäytymisfenotyyppi Käyttäytymisfenotyypillä tarkoitetaan oireyhtymään liittyvää suurentunutta todennäköisyyttä tietyille persoonallisuuden, käyttäytymisen ja älyllisten toimintojen piirteille tai suurentunutta alttiutta tietyille psykiatrisille häiriöille. Useisiin kehitysvammaoireyhtymiin tiedetään liittyvän tietty käyttäytymisfenotyyppi. Käyttäytymisfenotyyppi voidaan suppeasti käsitettynä liittää tilanteisiin, joissa geenivirhe tunnetun mekanismin kautta suoraan johtaa tiettyyn käyttäytymiseen tai psyykkiseen häiriöön, mutta yleensä käyttäytymisfenotyyppi käsitetään laajemmin tarkoittamaan tietyn genotyypingenotyypin ja käyttäytymispiirteiden samanaikaista esiintymistä ottamatta kantaa niiden syy-yhteyteen. Ensimmäisiä kuvauksia käyttäytymisfenotyypistä on William Nyhanin 1970-luvulla esittämä kuvaus Lesch Nyhanin oireyhtymään liittyvästä vaikeasta itsensä vahingoittamista 2

3 Käyttäytymisfenotyyppi Jotkut käyttäytymispiirteet ovat suhteellisen spesifejä tietylle oireyhtymälle: leikki-iästä alkava voimakkaasti lisääntynyt ruokahalu Prader Willin oireyhtymässä tyypilliset käsien liikkeet Rettin oireyhtymässä hallitsemattomat naurukohtaukset Angelmanin oireyhtymässä itsensä halaaminen Smith Magenisin oireyhtymässä kissan huutoa muistuttava itkuääni 5p-oireyhtymässä Monet käyttäytymispiirteet (tarkkaavuuden ongelmat ja autistiset piirteet, aggressiivisuus ja itsensä vahingoittaminen) ovat tavallisia useammankin oireyhtymän yhteydessä Käyttäytymisfenotyyppi ei aina merkitse käyttäytymisongelmaa tai psyykkistä häiriötä Cohenin oireyhtymälle tyypillistä on hyväntuulisuus ja haastavan käyttäytymisen lähes täydellinen puuttuminen 3

4 Aggressiivisuus ja itsensä vahingoittaminen oireyhtymissä Oireyhtymä Tyypilliset piirteet Frax Prader-Willi Smith-Magenisin Lesch-Nyhan Cornelia de Lange Ahdistavissa tai oudoissa tilanteissa ilmenevä aggressiivisuus, käden pureminen Raivokohtaukset ja aggressiivinen käyttäytyminen, ihon nyppiminen Raivokohtaukset ja aggressiivinen käyttäytyminen, pään hakkaaminen, ihon nyppiminen ja raapiminen, sormen- ja varpaankynsien repiminen, esineiden työntäminen ruumiin aukkoihin Stereotyyppinen itsensä vahingoittaminen: korvan tai kasvojen lyöminen, huulen, kielen tai sormien pureminen, ihon nyppiminen Stereotyyppinen itsensä vahingoittaminen: silmäluomien nyppiminen, kasvojen lyöminen, huulen, kielen tai sormien pureminen, ihon nyppiminen, käsien tai jalkojen lyöminen kovaa pintaa vasten 4

5 Käyttäytymisfenotyyppiin vaikuttavia tekijöitä Käyttäytymisfenotyypin kehittymiseen vaikuttavat monet tekijät Kyseisen oireyhtymän etiologiset tekijät (esim. geneettiset tekijät) Ympäristötekijät ja elämänkokemukset. Somaattisella fenotyypillä voi olla merkitystä persoonallisuuden kehittymiselle ja käyttäytymistapojen ilmenemiselle. Esim. Downin oireyhtymän ulkoiset piirteet herättävät aikuisissa myönteisiä tunteita -> lapsi saa aikuiselta positiivista palautetta -> positiivinen käyttäytyminen vahvistuu 5

6 Käyttäytymisfenotyyppien tuntemisen merkitys Käyttäytymisfenotyypin tuntemisella voi olla merkitystä oireyhtymän ja siihen liittyvien psykiatristen häiriöiden diagnostiikassa ja hoidossa sekä potilaan kuntoutuksessa. Käyttäytymisfenotyyppi merkitsee vain tietynlaisen käyttäytymisen lisääntynyttä todennäköisyyttä, ja yksilöiden väliset erot ovat suuria. Potilaalle ja perheelle käyttäytymisfenotyypin tunnistaminen voi olla helpottavaa, kun käyttäytymiselle löytyy ainakin osittain biologinen selitys. Käyttäytymisfenotyyppi ei merkitse, ettei oireita tarvitsisi hoitaa, vaan tilanne arvioidaan ja hoidetaan oireyhtymästä riippumatta tavanomaisten suositusten mukaan. Käyttäytymisfenotyyppeihin liittyvä tutkimus saattaa tulevaisuudessa avata mahdollisuuksia psyykkisten häiriöitten geneettisen etiologian tuntemiseen ja niiden täsmähoitoihin. 6

7 Suomen Lääkärilehti 50/2009 vsk 64

8 Downin oireyhtymä Tavallisin kehitysvammaisuutta aiheuttava kromosomianomalia (Suomessa noin 3000 Down-henkilöä; vuosittain syntyy noin 70 Down-lasta) Johtuu kromosomin 21 trisomiasta Tyypillisiä piirteitä: lyhytkasvuisuus, pieni ja matala kallo, leveä nenänselkä, ylöspäin vinot luomiraot, poimut nenänpuoleisissa silmäkulmissa, lyhyet sormet ja kämmenten nelisormipoimu, matala ja karhea ääni Kehitysvamman aste yleensä keskivaikea Kuva: Verneri.net 8

9 Downin oireyhtymään liittyviä psyykkisiä oireita Kokonaisuudessaan vähemmän psykiatrisia häiriöitä kuin muilla kehitysvammaisilla Kuitenkin 5 38 %:lla Down-lapsista ja nuorista esiintyy mielenterveys- ja käytösongelmia Omaehtoisuus, tarkkaavuuden ongelmat, juuttuminen ja karkailu Autistiset piirteet, masennustaipumus, pakko-oireet Varhain alkava dementia 9

10 Masennus Downin oireyhtymässä Depressio on Downin oireyhtymässä 2 3 kertaa yleisempi kuin muista syistä kehitysvammaisilla Down-henkilöiden masennuksen tyypillisiä oireita ovat Vetäytyminen Ruokahaluttomuus Unihäiriöt Itkuisuus Aggressiiviset purkaukset Takertuminen Mielialan vaihtelut Joskus hallusinaatiot 10

11 Alzheimerin tauti ja Downin oireyhtymä Downin oireyhtymään liittyy lisääntynyt riski sairastua Alzheimerin tautiin Tyypilliset aivomuutokset voidaan todeta käytännöllisesti katsoen kaikilla yli 40-vuotiailla henkilöillä, joilla on Downin oireyhtymä Alzheimerin tauti alkaa Down-henkilöillä keskimäärin v iässä 11

12 Down-henkilöiden dementiaan liittyvät käytösoireet Down-henkilöiden dementiaan liittyy keskimäärin vähemmän käytösoireita kuin muista syistä kehitysvammaisilla Down-henkilöiden dementiaan liittyviä käytösoireita: Vaeltelu, virtsainkontinenssi, unihäiriöt, mielialan lasku, ko-operaation puute ja kuuloharhat Aggressiivisuus harvinaisempaa kuin muista syistä kehitysvammaisilla Matalampi kognitiivinen taso ennustaa heikompia adaptiivisia taitoja 12

13 Fragile X -oireyhtymä (Frax) Downin oireyhtymän jälkeen tavallisin kehitysvammaisuuden syy Johtuu X-kromosomissa sijaitsevasta poikkeavasta geenijaksosta Ilmenee lähinnä pojilla; tytöillä lieväasteisempi Tyypillisiä piirteitä: tyypillinen ulkonäkö (karkeat kasvonpiirteet, pitkät kapeat kasvot, korkea leveä otsa ja isohkot korvat), lievät sidekudosoireet (taipuisat nivelet ja kookkaat kivekset) ja nopea ja toisteleva puhe Kehitysvammaisuuden aste vaihtelee heikkolahjaisesta vaikeasti kehitysvammaiseen. Poikien kehitysvammaisuus on usein keskivaikea ja tyttöjen lievä Kuva: ourfragilexworld.org 13

14 Frax-oireyhtymään liittyviä psyykkisiä oireita Sosiaalinen ahdistuneisuus, arkuus ja vaikeus katsoa silmiin Keskittymättömyys, lyhytjännitteisyys, impulsiivisuus ja ylivilkkaus Autististyyppiset oireet: stereotyppinen käsien räpyttely tai pureminen, heijaaminen tai pään hakkaaminen, taipumus vetäytyä omaan maailmaan Varauksellisuus ja pelokkuus uusissa tilanteissa voi aiheuttaa aggressiivisuutta 14

15 CATCH-oireyhtymä (velokardiofasiaalinen oireyhtymä, VCF) Johtuu kromosomin 22 pitkän haaran mikrodeleetiosta. Esiintyvyys on 1: :6 000 elävänä syntynyttä. Tyypillisiä piirteitä ovat synnynnäinen sydänvika, poikkeavat kasvonpiirteet, suulakihalkio, kateenkorvan vajaakehittyneisyys ja vastasyntyneen hypokalsemia. Puheen ja kielen kehityksen ongelmat ja oppimisen hitaus ovat tavallisia, ja noin puolella potilaista älyllinen kehitys jää kehitysvammaisen tasolle. Kuva: Kobrynski & Sullivan, Lancet 2007v 15

16 CATCH-oireyhtymä (velokardiofasiaalinen oireyhtymä, VCF) Kouluiässä tarkkaavuuden ongelmia sekä vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa ja vetäytymistä. Nämä saattavat osittain liittyä kielellisen kehityksen ongelmiin ja mahdolliseen suulakihalkioon. Myöhemmin lisääntyvässä määrin ahdistus- ja masennusoireita Ulospäin suuntautuva aggressiivisuus on vähäisempää. Myös autististyyppiset oireet ovat mahdollisia. Aikuisella on suurentunut riski sairastua skitsofreniaan, skitsoaffektiiviseen häiriöön tai kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. 16

17 Williamsin oireyhtymä Johtuu deleetiosta kromosomin 7 pitkässä käsivarressa Tyypillisiä piirteitä: paksut huulet, matala nenänselkä ja eteen aukeavat sieraimet, pitkä ja sileä filtrum sekä turpeat silmänympärykset, sidekudoksen poikkeavuudet kuten verisuonten ahtautumat ja nivelten jäykistymät sekä herkistynyt kuulo Yleensä lievä / keskivaikea kehitysvammaisuus Kuva: Kehitysvammaisten tukiliitto 17

18 Williamsin oireyhtymään liittyviä psyykkisiä oireita Usein poikkeuksellinen sosiaalisuus ja hyväntuulisuus, minkä seurauksena kokonaistaso voidaan virheellisesti arvioida todellista tasoa paremmaksi. Yleistynyt ahdistuneisuus, jännittämisoireita ja pelkoja Visuospatiaalisia vaikeuksia, hyvä kasvomuisti 18

19 Prader-Willin oireyhtymä (PWS) Kromosomin 15 poikkeavuudesta johtuva oireyhtymä Tyypillisiä piirteitä: vauvaiässä hypotonia ja syömisvaikeus vauvaiässä; myöhemmin lyhytkasvuisuus, lisääntynyt ruokahalu, runsas ylipaino sekä käsien ja jalkojen pienuus Kuva: en.wikipedia.org 19

20 PWS:aan liittyviä psyykkisiä oireita Liiallisesta ruokahalusta johtuva runsas syöminen, johon voi liittyä ruuan varastelua Vaikeudet kaverisuhteissa, raivokohtaukset etenkin uusissa tilanteissa, impulsiivisuus, itsepäisyys, vetäytyminen ja väsymys Pakko-oireet ja juuttuminen käyttäytymisrituaaleihin, kuten saman asian kertominen tai kyseleminen, rutiineihin takertuminen, tavaroiden järjestely, ihon nyppiminen Tunne-elämän häiriöt ja epätyypilliset psykoosit 20

21 Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamat oireyhtymät (FASD) Johtuvat äidin raskaudenaikaisesta runsaasta alkoholinkäytöstä FASD-kirjoon kuuluu fetaalialkoholioireyhtymä (FAS), osittainen fetaalialkoholioireyhtymä (PFAS tai FAE) tai alkoholialtistuksen aiheuttama keskushermoston vaurion (ARND) Yleisimpiä yksittäisiä älyllisen kehityksen häiriöiden syitä 21

22 Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamat oireyhtymät (FASD) Tyyppipiirteet: Joko intrauteriininen tai postnataalinen kasvuhäiriö Tyypilliset ulkonäköpiirteet (mikrokefalia, keskikasvojen hypoplasia, lyhyet luomiraot, hypoplastinen filtrum ja kapea ylähuuli) Pysyvä keskushermoston toimintahäiriö (älyllinen kehitysvamma tai erityisvaikeus) Kuva: Wattendorf & Muenke, Am Fam Physician

23 FAS:aan liittyviä psyykkisiä oireita Tarkkaavuuden ongelmiin painottuva tarkkaavuushäiriö, impulsiivisuus, aggressiivisuus ja sosiaaliseen käyttäytymiseen liittyvät vaikeudet sekä tunnetilojen vaihtelut. Ongelmana usein myös kuljeskelu, tottelemattomuus, syyllisyydentunteen puuttuminen ja puutteellinen kyky oppia virheistään. Myös masennus, fobiat ja päihdeongelmat ovat mahdollisia. 23

24 Tietoja oireyhtymistä ja harvinaisista sairauksista Harvinaiset-verkosto kahdeksantoista sosiaali- ja terveysalan järjestön ja säätiön muodostama yhteistyöverkosto, joka tekee työtä harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien hyväksi Kehitysvammaisten Tukiliitto Norio-keskus Väestöliiton perinnöllisyysklinikka, Rinnekoti-Säätiön Lasten kuntoutuskoti ja Genetiikan palveluyksikkö yhdistyivät muodostaen Rinnekoti-Säätiöön uuden yksikön, Noriokeskuksen. Socialstyrelsen (Sverige) I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser finns information om sjukdomar eller skador som finns hos högst 100 personer per miljon invånare och som leder till omfattande funktionsnedsättning Orphanet The portal for rare diseases and orphan drugs 24

Kehitysvammaoireyhtymät ja käyttäytymisfenotyyppi

Kehitysvammaoireyhtymät ja käyttäytymisfenotyyppi TIETEESSÄ TERHI KOSKENTAUSTA LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys, ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Kehitysvammaoireyhtymät ja käyttäytymisfenotyyppi Käyttäytymisfenotyypillä

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön psykiatrinen arviointi

Kehitysvammaisen henkilön psykiatrinen arviointi Kehitysvammaisen henkilön psykiatrinen arviointi Terhi Koskentausta LKT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys apulaisylilääkäri HYKS, kehitysvammapsykiatrian yksikkö konsultoiva

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISUUS JA MIELENTERVEYS MÄNTSÄLÄ 2014

KEHITYSVAMMAISUUS JA MIELENTERVEYS MÄNTSÄLÄ 2014 KEHITYSVAMMAISUUS JA MIELENTERVEYS MÄNTSÄLÄ 2014 KEHITYSVAMMAISUUS JA MIELENTERVEYS Terhi Koskentausta LKT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys apulaisylilääkäri, HYKS

Lisätiedot

Kehitysvammaisten psyykkiset oireet selvitettävä moniammatillisesti

Kehitysvammaisten psyykkiset oireet selvitettävä moniammatillisesti KATSAUS TIETEESSÄ TERHI KOSKENTAUSTA LT, PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, YLILÄÄKÄRI, KEHITYSVAMMALÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS UEP-KUNTAYHTYMÄN JA PÄÄJÄRVEN KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN ASIANTUNTIJAPALVELU EI ILMOITETTUJA

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 2/2012. CdLS. Cornelia de Lange -oireyhtymä. Virpi Hongisto, Anu Kuusisto. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 2/2012. CdLS. Cornelia de Lange -oireyhtymä. Virpi Hongisto, Anu Kuusisto. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 2/2012 CdLS Cornelia de Lange -oireyhtymä Virpi Hongisto, Anu Kuusisto Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kiitossanat Tämä opas on syntynyt yhteistyössä viiden perheen

Lisätiedot

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan?

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan? Kehitysvammaisuus Terhi Koskentausta Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan? Kehitysvammaisista 30 50 %:lla esiintyy mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä. Häiriöiden

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja ALAVUDEN KAUPUNKI KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU ALAVUDEN KAUPUNGISSA Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö

Lisätiedot

TOURETTEN OIREYHTYMÄ ja LAPSUUSKOKEMUKSET

TOURETTEN OIREYHTYMÄ ja LAPSUUSKOKEMUKSET Anu Manninen TOURETTEN OIREYHTYMÄ ja LAPSUUSKOKEMUKSET Opinnäytetyö Sosiaalialan Koulutusohjelma Toukokuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.5.2012 Tekijä(t) Anu Manninen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja MUISTISAIRAUS, mitä se on? sairaus, joka heikentää sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn alueita Kielelliset toiminnot Näönvarainen hahmottaminen Toiminnanohjaus Muistisairaudet johtavat useimmiten

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Suomessa on tällä hetkellä noin

Suomessa on tällä hetkellä noin Koonnut Sanna Muukka DEMENTIA SAIRAUDET Dementian käsite Muistihäiriö voi olla ohimenevä, hoidettavissa oleva, pysyvä tai etenevä. Etenevät muistihäiriöt johtavat dementiaan. Potilaalla ja omaisilla on

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä?

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 Kimmo Kuusela Psykiatri/YTHS ADHD ja Aspergerin oireyhtymä Neuropsykiatrisia

Lisätiedot

Alkoholi_Raskaus_FIN.fh11 4.8.2005 13:22 Page 1 Alkoholi ja raskaus

Alkoholi_Raskaus_FIN.fh11 4.8.2005 13:22 Page 1 Alkoholi ja raskaus Alkoholi ja raskaus Sisällysluettelo Johdanto 3 Kohtuullinen alkoholinkäyttö ja kuukautiskierto 4 Kohtuullinen alkoholinkäyttö ja raskaus 5 Alkoholin suurkulutus 5 Oman alkoholinkäytön arviointi 6 Laboratoriotutkimukset

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

VÄESTÖLIITON PERINNÖLLISYYSKLINIKKA, TIETOLEHTISET/ SOTOSIN OIREYHTYMÄ

VÄESTÖLIITON PERINNÖLLISYYSKLINIKKA, TIETOLEHTISET/ SOTOSIN OIREYHTYMÄ Tietolehtiset on tarkoitettu yleiskatsauksiksi johonkin tiettyyn oireyhtymään tai sairauteen, ne eivät korvaa perinnöllisyysneuvontaa tai erikoislääkärin konsultaatiota. Sotosin oireyhtymä Erikoislääkäri

Lisätiedot

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Muistisairaudet alkoholin varjossa -projekti 2011 2013 1 Lukijalle Salon Muistiyhdistys

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Miller-Diekerin oireyhtymä

Miller-Diekerin oireyhtymä Tietolehtiset on tarkoitettu yleiskatsauksiksi johonkin tiettyyn oireyhtymään tai sairauteen, ne eivät korvaa perinnöllisyysneuvontaa tai erikoislääkärin konsultaatiota. Miller-Diekerin oireyhtymä Lääkäri

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää Lapsi ja epilepsia Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää 1 Lapsi ja epilepsia 3. uudistettu painos, 2013 Kirjoittajat Kai Eriksson, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö ja sen vaikutukset lapseen: FASD-perustietoa

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö ja sen vaikutukset lapseen: FASD-perustietoa Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö ja sen vaikutukset lapseen: FASD-perustietoa PsL Heikki Seppälä Tutkimus- ja kehittämiskeskus Kehitysvammaliitto 2013 Tästä on kysymys Äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö

Lisätiedot