PÄIVÄKOTI Loikkeliinin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄKOTI Loikkeliinin"

Transkriptio

1 PÄIVÄKOTI Loikkeliinin KÄSIKIRJA Yrityksen nimi: Päiväkoti Tipitii Oy Yksikön nimi: Loikkeliini Kanervaraitti KIIMINKI P /Nina p /Sirpa Turves-Mankila

2 JOHDANTO Perustimme päiväkoti Tipitiin Kiimingin Alakylään kesällä Yrityksen laajennus tuli ajankohtaiseksi elokuussa 2010, jolloin Loikkeliini avasi ovensa. Leikin, ilon ja luovan toiminnan päiväkoti Loikkeliini Loikkeliini on yksityinen päiväkoti Kiimingin Viitanmäellä. Loikkeliinissa annetaan iloista ja lapsilähtöistä kokopäivähoitoa sisarusryhmissä 1-6-vuotiaille lapsille. Perhe voi valita lapselleen joko 12 kokopäivän tai täyden kuun hoitopaikan. Loikkeliinissa toimii kaksi osastoa: Temppula ja Huisku. Loikkeliinissa annetaan myös laadukasta esiopetusta. Loikkeliini toimii täysin uusissa toimitiloissa. Hoitoympäristömme on virikkeellinen ja turvallinen. Liikumme, leikimme ja ulkoilemme paljon. Luomme lapsilähtöistä, virikkeellistä, tavoitteellista, elämyksellistä, monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta. Leikinomaisuus ja luovuus ovat kaikessa toiminnassamme mukana. Otamme lapsen ikätason ja yksilöllisyyden huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa ja jätämme runsaasti aikaa lapsen omalle mielikuvitukselle. Toteutamme toiminnallisuutta huomioiden lasten aloitteellisuuden ja kiinnostuksen. Lastenpäivä on vähintään kerran viikossa. Tällöin henkilöstömme toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yksilöllisesti leikkien lomassa lasten omien ideoiden ja toiveiden mukaisesti. Toteutamme myös mielekkäitä teemapäiviä pienryhmissä esim. matkustamme Hawajille tms. Vahvuuksiamme ovat luova toiminta ja leikki sekä musiikki ja kädentyöt. Tuemme lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti. Sisarukset saavat olla toistensa lähellä. Toimintahetket toteutetaan ikätasoittain jaetuissa pienryhmissä. Loikkeliinissa on tuttu, turvallinen, innostunut ja osaava henkilökunta. Kaikki hoitajat ovat kaikkia lapsia varten, mutta jokaisella lapsella on nimettynä omahoitaja. Myös johtaja toimii ryhmässä. Keskustelemme avoimesti kaikista työhön liittyvistä asioista ja kehitämme työyhteisöämme jatkuvasti. Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehditaan. Toteutamme varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden kanssa. Järjestämme vanhempainillan kerran vuodessa. Pidämme kasvatuskeskusteluja vanhempien kanssa aina pyydettäessä ja aina syyslukukausina. Meille on jatkuva haku. Hakemuksen saa päiväkodista tai netistä osoitteesta:www.loikkeliini.com. Meille voi hakea paikkaa myös kunnallisen päivähoitohaun kautta. Hoitomaksumme on korkeintaan 270euroa/lapsi/kuukausi täyden kuun hoitopaikasta ja 12 kokopäiväpaikan varanneilta korkeintaan

3 162euroa/lapsi/kuukausi. Hoitomaksumme ei sisällä retkimaksuja yms. Esikoululaisten hoitomaksu on 162euroa/kk:ssa. Koulujen loma-ajoilta esikouluikäisiltä peritään hoitopaikasta kokopäivähoitomaksun mukainen summa. Lisätietoja voitte kysyä Nina Tapiolta numerosta TERVETULOA LOIKKELIINIIN Lapsen päivähoidon aloittaminen on iso muutos perheen elämässä. Yleensä lapset sopeutuvat nopeasti. Ei ole ollenkaan epätavallista, että lapsi jää hoitoon jo ensimmäisellä viikolla ilman itkua. Hoitohistoriamme aikana kaikki lapset ovat sopeutuneet hyvin. Alkuvaikeuksiin on ehkä kuitenkin syytä varautua etukäteen. Hoidon aloitusta helpottaa, kun vanhemmat ja henkilökunta luo omalla positiivisella asenteellaan myönteisen ilmapiirin uutta tilannetta kohtaan. Olemme havainneet hyväksi myös sen, että tutustuminen on tehty vasta noin viikkoa kahta viikkoa ennen hoidon aloitusta. Näin lapset eivät joudu jännittämään aloitusta liian pitkän aikaa. Kun lapsi on ollut hoidossa noin parin viikon ajan, on hän yleensä jo asettunut taloksi ja turvaa hoitohenkilökuntaan. Lapsen ikätaso ja persoonallisuus saattaa luoda omat haasteensa hoidon alkuun. Ensimmäinen yhteinen askel on turvallisuuden tunteen ja luottamuksen saavuttaminen. Molemmat ovat mahdollisia saavuttaa hoidon säännöllisyydellä. Jos lapsi protestoi hoitoon lähtöä, ei kannattaisi jäädä kotiin. Hoidon alussa periksi antaminen usein vain pitkittää hoitoon sopeutumista ja henkilökuntaan tutustumista. Lapsi tuodaan aamulla päiväkotiin ja hoitaja ottaa hänet vastaan. Hoidon alussa ei kannata pitkittää hyvästelyä jos näyttää, että se ei ole lapselle hyväksi. Yleensä lapsi rauhoittuu heti, kun vanhemmat lähtevät. Voimme lähettää esim. tekstiviestin tai valokuvan, kun lapsi on selviytynyt pahimman yli. Päiväkodissamme on käytössä kotimatkataulu. Vanhempi ja lapsi siirtävät aamuisin parkkipaikalta lapsen nimellä varustetun auton sopivaan kellotaloon. Kellotalo osoittaa aikaa, jolloin lapsi tullaan hakemaan kotiin. Tämä voi lohduttaa lasta hoidon aloituksessa ja helpottaa hoitopäivän suunnittelua koko hoitosuhteen ajan.

4 Lapsi voi ottaa hoidon aloitusvaiheessa mukaansa tutun kirjan, lelun, unikaverin tai vaikkapa valokuvan. Yleensä nämä lohduttavat lasta ensimmäisinä päivinä. Muulloin päiväkodissamme pidetään erillisiä lelupäiviä. Unikaveri, jota säilytetään lapsen naulakolla on sallittu ilo vuoden jokaisena päivänä. Joskus pitkien taukojen ja lomien jälkeen lapsi voi reagoida samoin kuin hoidon alussa. KASVATUSKUMPPANUUTTA Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta. Päiväkodin henkilöstö tukee kodin kasvatustehtävää ja vastaa lapsen opetuksesta ja kasvatuksesta päivähoidon aikana. Toteutamme varhaiskasvatusta yhteisesti hyväksyttyjen arvojen pohjalta ja yhteistyössä. Ryhmän vastaava omahoitaja ja vanhemmat täyttävät lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelman jota päivitetään vuosittain. Pyrimme luomaan avoimet ja luottamukselliset välit vanhempien kanssa. Toivomme kiinteää yhteistyötä mm. päivittäisten keskustelujen, vanhempien varttien ja kirjallisten tiedotteiden sekä sähköpostin ja www-sivujen avulla. Pidämme päivittäisiä keskusteluja vanhempien kanssa tärkeinä yhteistyön helminä. Toivomme ja tavoittelemme luottamuksellista avointa yhteistyötä. Järjestämme lisäksi erikseen pyydettäessä ns. vanhempien vartteja, joissa lapsen kasvua ja kehitystä voidaan arvioida ja seurata yhdessä vanhempien kanssa. Esiopetusvuoden aikana opettaja ja vanhemmat tapaavat toisensa vähintään kaksi kertaa kokonaisvaltaisemman keskustelun merkeissä. Kasvatuskumppanuus perustuu kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yhteistyö tukee sekä kodin että päivähoidon kasvatus- ja opetustyötä. Hyvä kasvatuskumppanuus edellyttää keskinäistä luottamusta, tasavertaisuutta ja toistensa kunnioittamista. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus- ja vastuu ja henkilöstöllä on koulutuksensa antama ammatillinen tieto ja osaaminen. Teemme työtä yhdessä lapsen parhaaksi. Toivomme avointa keskustelua mieltä askarruttavista asioista ja toiveiden ilmaisua. Kasvatuskumppanuuden erityisenä tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhain lapsen kasvun, kehityksen tai oppimisen alueella havaittavissa oleva erityisen tuen tarve ja luoda yhteinen toimintasuunnitelma lapsen auttamiseksi ja tukemiseksi.

5 Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on myös vahvistaa vanhempiemme keskinäisen yhteistyön muotoja ja tapoja sekä päiväkodissa syntyneiden lasten ystävyyssuhteiden vaalimista. IHANIA TÄTEJÄ Henkilökuntamme on ammattitaitoista, työhönsä sitoutunutta ja motivoitunutta. Henkilökuntaamme kuuluu: Kaksi lastentarhanopettajaa ja 4-5 lastenhoitajaa. Yrittäjinä toimii Nina Tapio ja Sirpa Turves-Mankila. Nina Tapio toimii Loikkeliinissa lto:n tehtävissä ja toimii päiväkodin johtajana, Sirpa Turves- Mankila vaikuttaa hallinnollisissa tehtävissä. Lisäksi päiväkodissamme on satunnaisesti päiväkotiharjoittelijoita, päiväkotiapulaisia sekä opiskelijoita. Työyhteisön hyvinvointi on meille tärkeä asia. Panostamme työntekijöidemme jaksami-seen ja oman työn suunnitteluun sekä arviointiin. Päiväkodissamme puhalletaan yhteen hiileen lasten parasta ajatellen. Pienissä päiväkotiosastoissa lapsen ympärille kasvaa tuttu ja turvallinen usean hoitajan rengas. Renkaaseen kuuluvat lapsen vanhemmat ja läheiset ihmiset, sekä päiväkotimme henkilökunta. Lapsi saa tuntea olevansa rakastettu, tärkeä ja ainutlaatuinen yksilö, josta pidetään hyvää huolta. Jaamme henkilöstön tietotaitoa ja kokemuksia koko henkilöstön hyväksi. Otamme mallia työtovereiden parhaista puolista ja ideoista ja ideoimme yhdessä :) HOIVAA JA HUOLENPITOA Lapsi saa päiväkodissamme tarvitsemansa perushoidon: turvallisuuden, ruoan, ulkoilun, puhtauden, levon, mielekkään virikkeellisen toiminnan ja lämpimän huolenpidon. Henkilökuntamme on lapsen tukena ja turvana. Lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän on. Lapsi voi tuntea olevansa rakastettu, tärkeä ja ainutlaatuinen persoona. Panostamme läsnäoloon lasten kanssa. Pyrimme minimoimaan toimintahetkien suunnitteluun ja valmisteluihin käytettävää aikaa, jotta meillä olisi enemmän aikaa lapsille. Toteutamme toiminnallisuutta myös suunnitellen ja valmistellen yhdessä lasten kanssa.

6 Kasvatamme lapsia omatoimisuuteen. Kannustamme lapsia sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Mahdollistamme riittävän ajan lasten leikeille ja lasten omaehtoiselle toiminnalle päivittäin. Tarjoamme lapsille virikkeitä sopivasti lasten ikätason huomioon ottaen. Olemme aktiivisia ja huomioimme monipuolisuuden virikkeiden tarjonnassa. Loikkeliinissa lapsi kokee tulevansa huomioiduksi, kuulluksi ja ymmärretyksi erilaisineen tarpeineen, tunteineen ja luonteenpiirteineen. Lapsen asioista ollaan aidosti kiinnostuneita ja lapsesta välitetään ja välittäminen myös näkyy. Pyrimme luomaan leppoisaa, huumorintajuista, kiireetöntä sekä joustavaa kasvuympäristöä yhdessä lasten kanssa. Lapsi oppii myös auttamaan toisia ja ottamaan toiset huomioon, isot ja pienet. Annamme positiivista palautetta lapsille toisten huomioonottamisesta. Kitkemme pois liiallista/turhaa kilpailuhenkeä. Annamme lapselle henkistä tukea elämän eri tilanteissa (esim. avioero, läheisen kuolema, onnettomuus.) HYVINVOINTIKASVATUS Henkilöstömme panostaa lasten hyvinvointia ennaltaehkäisevään työhön. Lasten masennus, ahdistus ja yksinäisyyden tunteet sekä huolet ovat tätä päivää. Teemme kaikkemme, että lapsen pahaolo havaitaan varhaisessa vaiheessa ja asioihin puututaan ja niitä käsitellään oikealla tavalla lasta ja perhettä tukien, yhteistyössä. Ennaltaehkäisevä työ helpottaa ja voi jopa estää isompia ongelmia syntymästä. Näemme hyvinvointitaitojen opettamisen tärkeänä osana varhaiskasvatusta. Tuemme lapsen itsetunnon rakentumista vahvaksi ja myönteiseksi erilaisin keinoin: kehuin, leikein, draaman, kuvataiteiden yms. kautta. Opetamme itsekunnioitusta ja arvostusta sekä sallimme persoonallisten ominaisuuksiemme näkyä olemalla itsekin esimerkkinä lapsille ja kannustamme heitäkin itseilmaisuun ja omien mielipiteiden esittämiseen. Vahvistamme lapsen tietoisuutta oikeasta ja väärästä. Korostamme koskemattomuutta, henkistä ja fyysistä turvallisuutta.

7 MIELEKÄSTÄ YHDESSÄOLOA Ensisijainen tavoitteemme on pyrkiä luomaan ja ylläpitämään avointa positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa jokaisen on hyvä kasvaa ja kehittyä. Loikkeliinissa lapsi voi nauttia kodinomaisesta vapaudesta. Lapsi saa tehdä päivän aikana omia valintoja toiminnan ja ympäristönsä suhteen. Ohjaamme lapsia leikkimään pienryhmissä ja yhteistyössä toisten kanssa. Annamme isompien lasten leikkiä myös ilman aikuisten häirintää. Lapsen odotetaan noudattavan yhteisiä sääntöjä (sisällä ei voi juosta jne.) Kun lapsi rikkoo yhteisiä sääntöjä ja aiheuttaa toiminnallaan vaaraa tai pahaa mieltä toiselle, seuraa siitä pieni rangaistus. Rajamme ovat selkeät ja johdonmukaiset. Näytämme avoimesti tunteemme ja keskustelemme lasten kanssa. On tärkeää opetella pyytämään anteeksi ja sopimaan riidat. Rajat ovat mielestämme huolenpitoa, hyvinvointia, turvallisuutta ja rakkautta. Muistamme huomioida lapsen myös silloin, kun hän ansaitsee kiitosta ja kehua. KASVATUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ Oppimisympäristöllä on suuri merkitys lapsen oppimiseen. Loikkeliinin oppimisympäristö tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet oppimiseen ja luovaan kehittävään leikkiin. Ympäristöä rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Oppiminen käy luonnollisesti leikin lomassa. Lapset saavat vaikuttaa myös ohjattujen toimintahetkien sisältöön ja järjestämiseen. Hyvä kasvatusympäristö herättää lapsessa halun leikkiä, tutkia ja oppia uusia asioita. Virikkeellinen ja toimiva ympäristö innostaa lasta kehittämään jo olemassa olevia tietoja ja taitoja. Tavoittelemme projektityöskentelyä ja asioiden pitempiaikaista tarkastelua lasten toiveiden ja mielenkiinnonkohteiden pohjalta. Loikkeliinin fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat kodinomaiset sisätilat, aidattu virikkeellinen piha-alue ja oma liikuntasali. Sisätiloissa on paljon jakotiloja, jotka luovat mahdollisuuksia eriytettyyn pienryhmätoimintaan ja leikkiin. Teemme retkiä lähiympäristöön ja vierailemme esim. kirjastossa. Vuosisuunnitelmassamme voitte tutustua tuleviin tapahtumiin, retkiin yms.

8 SOPIVASTI OHJATTUA TOIMINTAA Päiväkodissa lapsella on mahdollisuus harjoitella ryhmässä toimimista; oman vuoron odottamista, aktiivista osallistumista, toisten huomioimista jne. Lapsiryhmässä opetellaan myös sosiaalisten suhteiden solmimista ja erimielisyyksien ratkomista rakentavalla tavalla. Tuemme lapsia kaverisuhteiden luomisessa ja kasvussa ryhmän jäseneksi. Autamme lapsia löytämään ikäistänsä seuraa ja käynnistämään erilaisia leikkejä. Pyrimme tekemään lapsen päivästä mielekkään kokonaisuuden ja mahdollisimman vähän kuormittavan. Ohjattuja toimintahetkiä toteutetaan lapsilähtöisesti ja ryhmän ikätaso huomioiden. Jokaiselle lapselle annetaan päivän aikana mahdollisuus rauhoittumiseen ja hiljaiseen hetkeen. Olemme jakaneet lapset erilaisine tarpeiden mukaisiin pienryhmiin, jotta voisimme tarjota mahdollisimman lapsilähtöistä ja ikätason mukaista toimintaa. Alle kolmevuotiailla toiminta painottuu perushoitoon, ulkoiluun, leikkiin, sylittelyyn, satuhetkiin, päivälepoon, ruokailuihin ja satunnaisiin toiminta/askarteluhetkiin. Kolme-neljävuotiailla on ohjattua ryhmätoimintaa on noin 1-3x viikossa. Viisivuotiailla on ohjattua ryhmätoimintaa noin 3x viikossa. Esikoululaisilla on ohjattua ryhmätoimintaa vähintään 4x viikossa. Osa toiminnastamme perustuu modernille lapsipäivä ajattelulle, eli aikuisella on tavoite ja lapsi saa vaikuttaa kuinka siihen edetään, leikkien lomassa. Esim. jos tavoitteena on saksiharjoitteet, aikuinen voi kysyä mitä lapsen dinoleikistä puuttuu. Jos dinosauruksella ei ole esim. majaa sen voi askarrella yhdessä lapsen kanssa ja näin leikkiä ei tarvitse kerätä pois/lopettaa vaan sitä voidaan jatkaa tavoitteellisesta toiminnallisuudesta huolimatta. Jokainen pienryhmän lapsi saa tehdä oman-näköisensä ja motivoivan harjoitteen oman mielileikkinsä varjossa. Kaikki varhaiskasvatustavoitteet on toteutettavissa lapsen leikissä, edellyttää ripauksen luovuutta ja kekseliäsyyttä. TEMPPULA Temppulassa on 21 kokopäiväpaikkaa 1-6-vuotiaille lapsille. Temppulassa toimii eskariryhmä Hemulit sekä 2-3-vuotiaiden pienryhmä Haikarat ja 4-5-vuotiaiden pienryhmä Heinähatut. Temppulassa työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

9 HUISKU Huiskussa on 21 kokopäiväpaikkaa 1-5-vuotiaille lapsille. Huiskussa toimii pienryhmä Smurffit (1-2-vuotiaat), 3-4-vuotiaat Vilttitossut ja 5-vuotiaat Vinskit. Huiskussa työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. PÄIVÄRYTMI Loikkeliini avaa ovensa klo.7. Aamupala tarjoillaan klo Päivällinen katetaan klo Välipalaa syödään noin klo Päiväkoti suljee ovensa klo:17. Lastenhaku tapahtuu viimeistään klo.16.50, jotta henkilökunta ehtii vaihtaa lapsen kuulumiset vanhempien kanssa työajan puitteissa. Toimintahetket pidetään aamupäivisin klo välisenä aikana tai iltapäivisin klo välisenä aikana riippuen säästä, lasten aamupäivän toiminnoista ja pienryhmien lasten kotiinlähtöaikatauluista. Esikouluaika on klo Nukkariaika on klo Nukkari on liikuntasalissa. Hiljaisen toiminnan aikaan hereillä olevat lapset puuhastelevat Temppulassa. Isommilla lapsilla on niin ikään pitkäkestoinen rauhoittumis/satuhetki Temppulan puolella klo.12 jälkeen. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN Punomme yksittäiset tavoitteet ja sisältöalueet yhtenäisiksi ja mielekkäiksi kokonaisuuksiksi ts. integroimme opetusta kasvatuksen eri osa-alueilla. Toteutamme teematyöskentelyä projektiluontoisesti ja lapsilähtöisesti. Huomioimme vuodenajan vaihtelut ja kalenterin aiheita valitessamme, mutta toteutamme varhaiskasvatusta ennen kaikkea lasten intressejen ja ajankohtaisten ihmettelyaiheiden pohjalta. Pyrimme tarjoamaan luovaa ja mielikuvituksellista toimintaa. Isompien kanssa toimintaan sisältyy enemmän kouluvalmiuteen liityviä tavoitteita. Päätämme toimintakauden alussa päiväkodin yhteiset tavoitteet ja projektit. Ryhmän omahoitaja laatii vuosisuunnitelman, joka huomioi kasvatuksen eri osa-alueet ja päiväkodin painotukset sekä pienryhmän kiinnostusten kohteet. Vuosisuunnitelma on pohja yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle, joka tehdään toiminnan lomassa. Päiväkodissamme hyödynnetään erityisesti leikin, ilon, musiikin ja kädentyön menetelmiä. Kaikki varhaiskasvatuksen osa-alueet näkyvät vahvasti toiminnassamme. Toimintaamme kuvaa luovuus, lapsilähtöisyys ja leikinomaisuus. Opetettavilla asioilla on lapselle käyttöarvoa ja oppiminen koetaan merkitykselliseksi.

10 Käytämme monipuolisesti erilaisia työtapoja ja otamme huomioon lasten erilaiset tarpeet ja toiveet. Koemme onnistuneemme työssämme silloin, kun lapset ovat päivän aikana saaneet sopivasti leikkiä ja liikkua ja levätä. Tämän lisäksi on hyvä, jos olemme voineet antaa lapselle onnistumisen kokemuksia ja mielekästä tietoa sekä uusia kokemuksia ja taitoja. Yritämme hyödyntää työssämme lapsen luontaista uteliaisuutta erilaisiin asioihin ja ilmiöihin maan ja taivaan väliltä. Jätämme suunnitelmiimme varaa lasten mielenkiinnon kohteille, emmekä suunnittele kaikkea täysin valmiiksi etukäteen. OPPIMISKÄSITYS Lapsi on luonnostaan aktiivinen, tutkiva, kokeileva, liikkuva, leikkivä, kehittyvä, oppiva ja sosiaalinen. Lapsi oppii omakohtaisten havaintojen ja kokemusten kautta. Taitava varhaiskasvattaja osaa hyödyntää arkipäivän tilanteet kasvatuksellisina mahdollisuuksina. Toteutamme varhaiskasvatusta hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena. Kaiken toimintamme tavoitteena on lapsen yksilöllinen kasvu ja kehitys, hyvinvointi ja oppimisen ilo. Käyttämämme opetusmenetelmät ovat lapsilähtöisiä. Uskomme, että lapsen on hyvä kasvaa ja kehittyä vertaisryhmässä vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Kannustamme lapsia luomaan kaveri- ja ystävyyssuhteita. Opetamme lapsia hyväksymään toinen toisensa. Lapset saavat harjoitella ristiriitatilanteiden ratkomista puhumalla ja neuvottelemalla ja yhdessä sopimalla. Lapsi voi aina luottaa ja turvautua hoitohenkilökuntaan. Kasvatustyössä korostuu erilaisuuden hyväksyntä ja toisen kunnioittaminen. Opettajan tehtävänä on luoda tilanteita joissa jokaisella lapsella on tasavertainen oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Oppimiskokemusten on oltava lapsille mielekkäitä ja motivoivia. Aikuiselta vaaditaan kykyä kuunnella ja olla herkkänä lasten toiveille ja ajatuksille. Varhaiskasvatus on osa elinikäistä oppimista. Säännöllinen harjoitus edistää lapsen kielellisten, kognitiivisten, sosiaalisten ja motoristen valmiuksien kehittymistä. Opettajan tehtävä on tukea ja ohjata sekä havainnoida ja arvioida lapsen oppimista tavoitteiden suuntaisesti. Opettaja toteuttaa lapsen kasvatusta yksilöllisesti parhaaksi katsomillaan menetelmillä.

11 Hyvä opettaja pystyy opettamaan lapsille matematiikkaa, ilmaisua, terveellisiä elämäntapoja tai vaikkapa kierrätystä myös ilman erillisiä opetustuokioita. Loikkeliinissa järjestetään runsaasti aikaa lasten omaehtoiselle leikille. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat: 1. Leikki, ilo ja luovuus. 2. Turvallisuus. Kodinomaisuus, tutut ja luotettavat aikuiset. 3. Kannustaminen, positiivisen palautteen antaminen ja välittäminen. 4. Yhdessä oleminen, ryhmässä toimiminen, erilaisuuden hyväksyminen. ORIENTAATIOT Luonto - ja ympäristökasvatusta Luonto -ja ympäristökasvatuksemme käsittävät luonnossa liikkumisen, luontoilmiöiden havainnoinnin ja ympäristön tutkimisen. Luemme myös paljon erilaisia eläin - ja luontoaiheisia satuja. Seuraamme kalenteria, vuodenaikojen vaihtelua, säätä ja eläinten elämää. Opetamme lapsille kestävää kehitystä; luonnon kunnioitusta, kierrätystä sekä ympäristön hoitoa. Mietimme yhdessä pieniä asioita, joiden avulla voisimme turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen edellytykset. Opetamme lapsia taloudellisuuteen ja luonnonmateriaalien hyödyntämiseen esim. askarteluissa ja leikeissä. Toimimme kestävän kehityksen periaatteella. Mielekästä liikuntaa Ulkona liikkuminen/leikkiminen on tärkeä osa Loikkeliinin lapsen arkea. Ulkoilemme ja mahdollistamme lasten runsaan ja monipuolisen liikkumisen päivittäin vuodenaikaan ja säähän katsomatta. Varusteet laitetaan sään mukaan. Jo pienikin happihyppely ja energian purkaminen auttavat lasta jaksamaan paremmin ohjattua toimintaa ja ryhmässä olemista ts. ulkoilu lisää keskittymiskykyä ja yleistä vireystasoa, jotka ovat edellytyksiä uuden oppimiselle ja jaksamiselle. Pihasuunnittelussa olemme keskittyneet siihen, että ympäristömme on luova ja turvalli-nen temmellyskenttä jokaiselle päiväkotimme lapselle. (Loikkeliinissa on 1-6-vuotiaita lapsia.) Päiväkodin lähimaastossa on mahdollista hiihtää, suunnistaa, patikoida, kiipeillä, juosta, hypellä, ryömiä, kontata, kieriä ja pyöriä.

12 Raikas ulkoilma ja liikunta yhdistettynä luovaan ja mielekkääseen leikkiin edesauttavat lasta voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin. Mielikuvitus on mielestämme avain onnellisempaan lapsuuteen. Loikkeliinissa on oma liikuntasali, jossa lapset saavat touhuta. Liikuntavälineet ovat vapaasti lasten käytössä. Pienryhmissä on säännöllisesti ohjattuja liikuntatuokioita. Panostamme myös lasten vapaaseen liikuttamiseen sisätiloissa. Hyppien käsienpesulle jne. Toteutamme energianpurkua arjen tilanteissa. Luovaa leikkiä Leikki tukee lapsen emotionaalista, sosiaalista ja kognitiivista kehitystä. Leikin avulla lapsi oppii mm. ongelmanratkaisutaitoja sekä kieltä. Leikkiessä lapsi käsittelee sisäistä maailmaansa; tunteitaan. Leikki auttaa lasta selkiinnyttämään minäkuvaansa. Päiväkodissa uuden lapsen ensimmäisiä haasteita on päästä leikkiin mukaan. Lapsi ei ole terve jos hän ei leiki. Leikki on lapsen työtä. Loikkeliinissa aikuisen työtä on kannustaa ja auttaa lasta luomaan omaehtoista ja pitkäkestoista leikkiä yksin tai yhdessä toisten kanssa. Henkilökuntamme havainnoi ja tarvittaessa rikastuttaa leikkiä lapsen sen hetkistä kehityksen tasoa tukevaksi. Annamme mallia uusiin leikkeihin leikkimällä itse lasten kanssa. Leikin avulla voimme opettaa lapsille juuri niitä tietoja ja taitoja joista lapsi on kiinnostunut ja mitä hän juuri sillä hetkellä kaipaa. Oppiminen tapahtuu pienissä yhteisissä arjen tilanteissa ja on luonnollisimmillaan leikeissä. Panostamme leikkiympäristöön ja eriytettyihin leikkitiloihin sekä leikkien monipuolisuuteen. Meillä on paljon valinnanvaraa ja mahdollisuuksia suhteessa leikkeihin. Päiväkodissamme on valmistettu leikkilaatikoita, joita tarjoamme leikkijöille toimintahetkien sijaan. Meiltä löytyy mm. dinosaurusleikki, kukkakauppa ja namula sekä lääkärileikki. Ja näitä leikkilaatikoita suunnitellaan ja valmistetaan kokoajan lisää. Huolehdimme siitä, että lapsemme saavat riittävästi leikkiaikaa päivittäin. Pienten (alle 3-vuotiaiden) leikeissä on aikuinen aina konkreettisesti läsnä. Isompien (yli 4-vuotiaiden)leikkiessä aikuinen on helposti tavoitettavissa ja/tai näkö-kuuloetäisyydellä. Aikuinen on siis aina lapsia varten ja lapsi tietää, että hän voi aina turvata aikuiseen päivähoidossa. Aikuiset siis havainnoivat ja rikastuttavat kaikenikäisten lasten leikkejä ja ovat aina perillä leikin kulusta, kestosta ja laadusta. Aikuiset huolehtivat leikkien aikana kaikkien lasten turvallisuudesta.

13 Tavoitteenamme on, että lapsemme oppivat suunnittelemaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä itse. Materiaalit helpottavat lasta aloittamaan leikin, mielikuvitus avaa lapselle mahdollisuuksien portin aina avaruuteen saakka. Arvostamme luovaa leikkiä. Kun lapsi on vapaaehtoisesti harjoittelemassa esim. saksien käyttöä, on toiminta mielekästä ja oppiminen luonnollista. Aikuisen tehtävänä on järjestää lapsen näkösälle niitä vaihtoehtoja, joita lapsen kehityksen kannalta olisi hyvä harjoitella. Loikkeliinissa kaikki materiaalit, lelut, pelit, liikuntavälineet yms. ovat lasten vapaassa käytössä. Soittimia tosin ei ole lupa ottaa leikkeihin ilman aikuisen valvontaa. Mielekästä musisointia Loikkeliinissa toteutetaan lapsilähtöistä ja luovaa musiikkikasvatusta. Käytännön musiikkiopetus on loruttelua, laulamista, rytmiikkaa, soittamista, kuuntelemista ja musiikkiliikuntaa. Hyödynnämme musiikkia myös rentoutuksessa, sadutuksessa, ilmaisussa ja draamassa. Musiikkihetket ovat lyhytkestoisia yhteisiä lauluhetkiä tai musiikkiliikuntahetkiä. Muskarit ovat tavoitteellisesti suunniteltuja musiikin opetuskokonaisuuksia pienryhmässä.

14 Luovaa ilmaisua ja kädentaitoja Loikkeliinissa lasta kannustetaan itseilmaisuun ja kielelliseen tuottamiseen sekä roolileikkeihin. Käytännön kasvatustyössä ilmaisua harjoitetaan kuvataiteellisin keinoin, musiikin - ja draamapedagogiikan menetelmin, sadutuksin, lorutteluin, mielikuvaliikunnan kautta ja improvisointina. Kannustamme lasta harjoittamaan omaa kerrontaa yksin ja ryhmässä. Päivähoitohenkilökunta käyttää työn rikastuttamiseen niin ikään luovaa ilmaisua (satujen lukeminen/kerronta elehtien, pöytäteatteri, varjoteatteri, nukketeatteri, draama.) Kädentöiden harjoituksissa pyrimme antamaan lapselle mahdollisuuden omiin valintoihin ja luovuuteen. Teemme runsaasti erilaisia kädentaidollisia harjoitteita pienryhmissä. Panostamme ilmaisukasvatukseen. Vuoden yhtenä kehitysprojektinamme on taide-ja ilmaisukasvatuksen materiaalien monipuolistaminen ja lasten saapusalle laitto. Kannustamme omaehtoiseen ilmaisuun erilaisin taitein keinoin. Päivitämme materiaalejamme vastaamaan lasten tämän päivän tarpeita ja intressejä. Lisäämme myös aikuisten rooliasusteita. ARVIOINTI JA DOKUMENTOINTI Varhaiskasvatuksen arviointi on kokonaisvaltaista ja monipuolista ja se perustuu vanhempien kanssa kirjattuihin lapsen henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja lapsen ikätason mukaisiin kehitystavoitteisiin. Säännöllinen havainnointi ja havaintojen kirjaaminen on osa arviointia. Myös lapsi voi arvioida itseään opettajan johdolla lapsilähtöisesti. Tätä käytetään erityisesti esikouluikäisten lasten kanssa. Arviointia tapahtuu luonnollisesti kasvatuskeskusteluissa ja päivittäisessä avoimessa yhteistyössä, mutta myös kirjallisesti tyytyväisyyskyselyiden avulla. Lene Lene on neuvolassa ja päiväkodissa tehtävä 4-vuotiaan lapsen kehityksen arvoinnin tehtävistö, jonka toteutamme yhteistyössä terveyskeskusken kanssa.

15 Toiminnan arviointi Arvioimme säännöllisesti työmme laatua, tietojamme, taitojamme, toimintaamme, kasvatustavoitteitamme sekä kotien että muiden tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Käytämme arviointimenetelminä yhteisiä palavereita, henkilökohtaisia kehityskeskus-teluja sekä erilaisia laatukyselyjä. Keskustelemme vanhempien kanssa avoimesti päivittäin. Teemme toimintaamme ohjaavia laatukyselyjä/arviointeja vanhemmille vuosittain ja hoitosuhteen päättyessä. Vanhemmilla on mahdollisuus kirjoittaa kehitysideoitaan myös sähköpostitse. Tartumme vanhempien antamaan palautteeseen välittömästi. Kehitämme jatkuvasti oman työmme arviointia. Asetamme vuosittain yksilöllisiä kehitystavoitteita, joiden toteutumista seurataan. Dokumentointi Dokumentoimme lapsen kasvunkansioihin päiväkodissa lapselle merkitykselliseksi kokemiamme asioita. Liitämme kasvunkansioon myös kuukausi/vuosikertomuksia. Otamme valokuvia toiminnastamme säännöllisesti.kuvailemme myös nettisivuillamme päiväkotimme historiaa. YHTEISTYÖ KUMPPANIT Neuvola terveydenhoitajineen on yksi merkittävimmistä yhteistyökumppaneistamme. Toteutamme neuvolan kanssa yhteistyössä mm. lasten viisikkotarkastukset. Lounaamme valmistetaan Jokirannan koululla. Kiimingin ja Oulun kaupungin kirjasto auttaa meitä löytämään toimintaamme tukevia kirjoja ja äänitteitä. Kiimingin kunnan päivähoito tekee kanssamme yhteistyötä mm. koulutusten tiimoilta. Kunnan erityislastentarhanopettaja konsultoi meitä tarvittaessa. Kiimingin seurakunta antaa meille eväitä uskontokasvatuksen toteuttamiseen päiväkodis-samme. Osallistumme seurakunnan järjestämiin tempauksiin mahdollisuuksiemme mu-kaan. Seurakunnan lapsityönohjaaja Birgitta Kontio vierailee päiväkodissamme satunnai-sesti. Voimme tehdä yhteisiä retkiä Tipitiin päiväkodin, Honkimaan päiväkodin, Mansikkamaan päiväkodin, Päiväkoti VilliViikarin ja päiväkoti Jatsin kanssa. Olemme Pohjois-Suomen yksityiset päiväkodit ry:n jäsenpäiväkoti.

16 Erilaiset oppilaitokset tekevät kanssamme yhteistyötä opiskelijaharjoittelijoiden kautta. Kiimingin työvoimatoimisto on yksi yhteistyökumppanimme. Kela ja kunnat osallistuvat lapsen päivähoitopaikan kustannusten jakamiseen yhdessä vanhempien kanssa.

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2005 Lasten kommentteja Kivaa on Pihaleikit, kaverit, piirtäminen, majaleikki, välipala, keinuminen, retket UNO peli ja Afrikan tähti, jumppa

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1 LUKIJALLE... 3 2 MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 5

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan Hyvä kasvatus sytyttää joka päivä 2014 SISÄLLYS 1. SAATTEEKSI 2.PÄIVÄKOTIEN ESITTELY

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA

PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA 1 PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA V A R H A I S K A S V A T U S S U U N N I TE LM A Saan olla sylissä. Kavereiden kanssa on mukava leikkiä. Hoviväellä on aikaa lapselle Saan kokeilla ja tehdä itse! Linnansaleissa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2013 Johdanto.............................................. 2 1. Kurikkalaisen varhaiskasvatuksen visio, toiminta-ajatus ja yhteiset linjaukset....... 4 2.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ...

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... TAIVALKOSKEN KUNTA Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 6. TOIMINNALLISET PAINOTUKSET... 5 7. KASVATUSKUMPPANUUS

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot