PÄIVÄKOTI Loikkeliinin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄKOTI Loikkeliinin"

Transkriptio

1 PÄIVÄKOTI Loikkeliinin KÄSIKIRJA Yrityksen nimi: Päiväkoti Tipitii Oy Yksikön nimi: Loikkeliini Kanervaraitti KIIMINKI P /Nina p /Sirpa Turves-Mankila

2 JOHDANTO Perustimme päiväkoti Tipitiin Kiimingin Alakylään kesällä Yrityksen laajennus tuli ajankohtaiseksi elokuussa 2010, jolloin Loikkeliini avasi ovensa. Leikin, ilon ja luovan toiminnan päiväkoti Loikkeliini Loikkeliini on yksityinen päiväkoti Kiimingin Viitanmäellä. Loikkeliinissa annetaan iloista ja lapsilähtöistä kokopäivähoitoa sisarusryhmissä 1-6-vuotiaille lapsille. Perhe voi valita lapselleen joko 12 kokopäivän tai täyden kuun hoitopaikan. Loikkeliinissa toimii kaksi osastoa: Temppula ja Huisku. Loikkeliinissa annetaan myös laadukasta esiopetusta. Loikkeliini toimii täysin uusissa toimitiloissa. Hoitoympäristömme on virikkeellinen ja turvallinen. Liikumme, leikimme ja ulkoilemme paljon. Luomme lapsilähtöistä, virikkeellistä, tavoitteellista, elämyksellistä, monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta. Leikinomaisuus ja luovuus ovat kaikessa toiminnassamme mukana. Otamme lapsen ikätason ja yksilöllisyyden huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa ja jätämme runsaasti aikaa lapsen omalle mielikuvitukselle. Toteutamme toiminnallisuutta huomioiden lasten aloitteellisuuden ja kiinnostuksen. Lastenpäivä on vähintään kerran viikossa. Tällöin henkilöstömme toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yksilöllisesti leikkien lomassa lasten omien ideoiden ja toiveiden mukaisesti. Toteutamme myös mielekkäitä teemapäiviä pienryhmissä esim. matkustamme Hawajille tms. Vahvuuksiamme ovat luova toiminta ja leikki sekä musiikki ja kädentyöt. Tuemme lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti. Sisarukset saavat olla toistensa lähellä. Toimintahetket toteutetaan ikätasoittain jaetuissa pienryhmissä. Loikkeliinissa on tuttu, turvallinen, innostunut ja osaava henkilökunta. Kaikki hoitajat ovat kaikkia lapsia varten, mutta jokaisella lapsella on nimettynä omahoitaja. Myös johtaja toimii ryhmässä. Keskustelemme avoimesti kaikista työhön liittyvistä asioista ja kehitämme työyhteisöämme jatkuvasti. Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehditaan. Toteutamme varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden kanssa. Järjestämme vanhempainillan kerran vuodessa. Pidämme kasvatuskeskusteluja vanhempien kanssa aina pyydettäessä ja aina syyslukukausina. Meille on jatkuva haku. Hakemuksen saa päiväkodista tai netistä osoitteesta:www.loikkeliini.com. Meille voi hakea paikkaa myös kunnallisen päivähoitohaun kautta. Hoitomaksumme on korkeintaan 270euroa/lapsi/kuukausi täyden kuun hoitopaikasta ja 12 kokopäiväpaikan varanneilta korkeintaan

3 162euroa/lapsi/kuukausi. Hoitomaksumme ei sisällä retkimaksuja yms. Esikoululaisten hoitomaksu on 162euroa/kk:ssa. Koulujen loma-ajoilta esikouluikäisiltä peritään hoitopaikasta kokopäivähoitomaksun mukainen summa. Lisätietoja voitte kysyä Nina Tapiolta numerosta TERVETULOA LOIKKELIINIIN Lapsen päivähoidon aloittaminen on iso muutos perheen elämässä. Yleensä lapset sopeutuvat nopeasti. Ei ole ollenkaan epätavallista, että lapsi jää hoitoon jo ensimmäisellä viikolla ilman itkua. Hoitohistoriamme aikana kaikki lapset ovat sopeutuneet hyvin. Alkuvaikeuksiin on ehkä kuitenkin syytä varautua etukäteen. Hoidon aloitusta helpottaa, kun vanhemmat ja henkilökunta luo omalla positiivisella asenteellaan myönteisen ilmapiirin uutta tilannetta kohtaan. Olemme havainneet hyväksi myös sen, että tutustuminen on tehty vasta noin viikkoa kahta viikkoa ennen hoidon aloitusta. Näin lapset eivät joudu jännittämään aloitusta liian pitkän aikaa. Kun lapsi on ollut hoidossa noin parin viikon ajan, on hän yleensä jo asettunut taloksi ja turvaa hoitohenkilökuntaan. Lapsen ikätaso ja persoonallisuus saattaa luoda omat haasteensa hoidon alkuun. Ensimmäinen yhteinen askel on turvallisuuden tunteen ja luottamuksen saavuttaminen. Molemmat ovat mahdollisia saavuttaa hoidon säännöllisyydellä. Jos lapsi protestoi hoitoon lähtöä, ei kannattaisi jäädä kotiin. Hoidon alussa periksi antaminen usein vain pitkittää hoitoon sopeutumista ja henkilökuntaan tutustumista. Lapsi tuodaan aamulla päiväkotiin ja hoitaja ottaa hänet vastaan. Hoidon alussa ei kannata pitkittää hyvästelyä jos näyttää, että se ei ole lapselle hyväksi. Yleensä lapsi rauhoittuu heti, kun vanhemmat lähtevät. Voimme lähettää esim. tekstiviestin tai valokuvan, kun lapsi on selviytynyt pahimman yli. Päiväkodissamme on käytössä kotimatkataulu. Vanhempi ja lapsi siirtävät aamuisin parkkipaikalta lapsen nimellä varustetun auton sopivaan kellotaloon. Kellotalo osoittaa aikaa, jolloin lapsi tullaan hakemaan kotiin. Tämä voi lohduttaa lasta hoidon aloituksessa ja helpottaa hoitopäivän suunnittelua koko hoitosuhteen ajan.

4 Lapsi voi ottaa hoidon aloitusvaiheessa mukaansa tutun kirjan, lelun, unikaverin tai vaikkapa valokuvan. Yleensä nämä lohduttavat lasta ensimmäisinä päivinä. Muulloin päiväkodissamme pidetään erillisiä lelupäiviä. Unikaveri, jota säilytetään lapsen naulakolla on sallittu ilo vuoden jokaisena päivänä. Joskus pitkien taukojen ja lomien jälkeen lapsi voi reagoida samoin kuin hoidon alussa. KASVATUSKUMPPANUUTTA Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta. Päiväkodin henkilöstö tukee kodin kasvatustehtävää ja vastaa lapsen opetuksesta ja kasvatuksesta päivähoidon aikana. Toteutamme varhaiskasvatusta yhteisesti hyväksyttyjen arvojen pohjalta ja yhteistyössä. Ryhmän vastaava omahoitaja ja vanhemmat täyttävät lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelman jota päivitetään vuosittain. Pyrimme luomaan avoimet ja luottamukselliset välit vanhempien kanssa. Toivomme kiinteää yhteistyötä mm. päivittäisten keskustelujen, vanhempien varttien ja kirjallisten tiedotteiden sekä sähköpostin ja www-sivujen avulla. Pidämme päivittäisiä keskusteluja vanhempien kanssa tärkeinä yhteistyön helminä. Toivomme ja tavoittelemme luottamuksellista avointa yhteistyötä. Järjestämme lisäksi erikseen pyydettäessä ns. vanhempien vartteja, joissa lapsen kasvua ja kehitystä voidaan arvioida ja seurata yhdessä vanhempien kanssa. Esiopetusvuoden aikana opettaja ja vanhemmat tapaavat toisensa vähintään kaksi kertaa kokonaisvaltaisemman keskustelun merkeissä. Kasvatuskumppanuus perustuu kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yhteistyö tukee sekä kodin että päivähoidon kasvatus- ja opetustyötä. Hyvä kasvatuskumppanuus edellyttää keskinäistä luottamusta, tasavertaisuutta ja toistensa kunnioittamista. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus- ja vastuu ja henkilöstöllä on koulutuksensa antama ammatillinen tieto ja osaaminen. Teemme työtä yhdessä lapsen parhaaksi. Toivomme avointa keskustelua mieltä askarruttavista asioista ja toiveiden ilmaisua. Kasvatuskumppanuuden erityisenä tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhain lapsen kasvun, kehityksen tai oppimisen alueella havaittavissa oleva erityisen tuen tarve ja luoda yhteinen toimintasuunnitelma lapsen auttamiseksi ja tukemiseksi.

5 Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on myös vahvistaa vanhempiemme keskinäisen yhteistyön muotoja ja tapoja sekä päiväkodissa syntyneiden lasten ystävyyssuhteiden vaalimista. IHANIA TÄTEJÄ Henkilökuntamme on ammattitaitoista, työhönsä sitoutunutta ja motivoitunutta. Henkilökuntaamme kuuluu: Kaksi lastentarhanopettajaa ja 4-5 lastenhoitajaa. Yrittäjinä toimii Nina Tapio ja Sirpa Turves-Mankila. Nina Tapio toimii Loikkeliinissa lto:n tehtävissä ja toimii päiväkodin johtajana, Sirpa Turves- Mankila vaikuttaa hallinnollisissa tehtävissä. Lisäksi päiväkodissamme on satunnaisesti päiväkotiharjoittelijoita, päiväkotiapulaisia sekä opiskelijoita. Työyhteisön hyvinvointi on meille tärkeä asia. Panostamme työntekijöidemme jaksami-seen ja oman työn suunnitteluun sekä arviointiin. Päiväkodissamme puhalletaan yhteen hiileen lasten parasta ajatellen. Pienissä päiväkotiosastoissa lapsen ympärille kasvaa tuttu ja turvallinen usean hoitajan rengas. Renkaaseen kuuluvat lapsen vanhemmat ja läheiset ihmiset, sekä päiväkotimme henkilökunta. Lapsi saa tuntea olevansa rakastettu, tärkeä ja ainutlaatuinen yksilö, josta pidetään hyvää huolta. Jaamme henkilöstön tietotaitoa ja kokemuksia koko henkilöstön hyväksi. Otamme mallia työtovereiden parhaista puolista ja ideoista ja ideoimme yhdessä :) HOIVAA JA HUOLENPITOA Lapsi saa päiväkodissamme tarvitsemansa perushoidon: turvallisuuden, ruoan, ulkoilun, puhtauden, levon, mielekkään virikkeellisen toiminnan ja lämpimän huolenpidon. Henkilökuntamme on lapsen tukena ja turvana. Lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän on. Lapsi voi tuntea olevansa rakastettu, tärkeä ja ainutlaatuinen persoona. Panostamme läsnäoloon lasten kanssa. Pyrimme minimoimaan toimintahetkien suunnitteluun ja valmisteluihin käytettävää aikaa, jotta meillä olisi enemmän aikaa lapsille. Toteutamme toiminnallisuutta myös suunnitellen ja valmistellen yhdessä lasten kanssa.

6 Kasvatamme lapsia omatoimisuuteen. Kannustamme lapsia sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Mahdollistamme riittävän ajan lasten leikeille ja lasten omaehtoiselle toiminnalle päivittäin. Tarjoamme lapsille virikkeitä sopivasti lasten ikätason huomioon ottaen. Olemme aktiivisia ja huomioimme monipuolisuuden virikkeiden tarjonnassa. Loikkeliinissa lapsi kokee tulevansa huomioiduksi, kuulluksi ja ymmärretyksi erilaisineen tarpeineen, tunteineen ja luonteenpiirteineen. Lapsen asioista ollaan aidosti kiinnostuneita ja lapsesta välitetään ja välittäminen myös näkyy. Pyrimme luomaan leppoisaa, huumorintajuista, kiireetöntä sekä joustavaa kasvuympäristöä yhdessä lasten kanssa. Lapsi oppii myös auttamaan toisia ja ottamaan toiset huomioon, isot ja pienet. Annamme positiivista palautetta lapsille toisten huomioonottamisesta. Kitkemme pois liiallista/turhaa kilpailuhenkeä. Annamme lapselle henkistä tukea elämän eri tilanteissa (esim. avioero, läheisen kuolema, onnettomuus.) HYVINVOINTIKASVATUS Henkilöstömme panostaa lasten hyvinvointia ennaltaehkäisevään työhön. Lasten masennus, ahdistus ja yksinäisyyden tunteet sekä huolet ovat tätä päivää. Teemme kaikkemme, että lapsen pahaolo havaitaan varhaisessa vaiheessa ja asioihin puututaan ja niitä käsitellään oikealla tavalla lasta ja perhettä tukien, yhteistyössä. Ennaltaehkäisevä työ helpottaa ja voi jopa estää isompia ongelmia syntymästä. Näemme hyvinvointitaitojen opettamisen tärkeänä osana varhaiskasvatusta. Tuemme lapsen itsetunnon rakentumista vahvaksi ja myönteiseksi erilaisin keinoin: kehuin, leikein, draaman, kuvataiteiden yms. kautta. Opetamme itsekunnioitusta ja arvostusta sekä sallimme persoonallisten ominaisuuksiemme näkyä olemalla itsekin esimerkkinä lapsille ja kannustamme heitäkin itseilmaisuun ja omien mielipiteiden esittämiseen. Vahvistamme lapsen tietoisuutta oikeasta ja väärästä. Korostamme koskemattomuutta, henkistä ja fyysistä turvallisuutta.

7 MIELEKÄSTÄ YHDESSÄOLOA Ensisijainen tavoitteemme on pyrkiä luomaan ja ylläpitämään avointa positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa jokaisen on hyvä kasvaa ja kehittyä. Loikkeliinissa lapsi voi nauttia kodinomaisesta vapaudesta. Lapsi saa tehdä päivän aikana omia valintoja toiminnan ja ympäristönsä suhteen. Ohjaamme lapsia leikkimään pienryhmissä ja yhteistyössä toisten kanssa. Annamme isompien lasten leikkiä myös ilman aikuisten häirintää. Lapsen odotetaan noudattavan yhteisiä sääntöjä (sisällä ei voi juosta jne.) Kun lapsi rikkoo yhteisiä sääntöjä ja aiheuttaa toiminnallaan vaaraa tai pahaa mieltä toiselle, seuraa siitä pieni rangaistus. Rajamme ovat selkeät ja johdonmukaiset. Näytämme avoimesti tunteemme ja keskustelemme lasten kanssa. On tärkeää opetella pyytämään anteeksi ja sopimaan riidat. Rajat ovat mielestämme huolenpitoa, hyvinvointia, turvallisuutta ja rakkautta. Muistamme huomioida lapsen myös silloin, kun hän ansaitsee kiitosta ja kehua. KASVATUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ Oppimisympäristöllä on suuri merkitys lapsen oppimiseen. Loikkeliinin oppimisympäristö tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet oppimiseen ja luovaan kehittävään leikkiin. Ympäristöä rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Oppiminen käy luonnollisesti leikin lomassa. Lapset saavat vaikuttaa myös ohjattujen toimintahetkien sisältöön ja järjestämiseen. Hyvä kasvatusympäristö herättää lapsessa halun leikkiä, tutkia ja oppia uusia asioita. Virikkeellinen ja toimiva ympäristö innostaa lasta kehittämään jo olemassa olevia tietoja ja taitoja. Tavoittelemme projektityöskentelyä ja asioiden pitempiaikaista tarkastelua lasten toiveiden ja mielenkiinnonkohteiden pohjalta. Loikkeliinin fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat kodinomaiset sisätilat, aidattu virikkeellinen piha-alue ja oma liikuntasali. Sisätiloissa on paljon jakotiloja, jotka luovat mahdollisuuksia eriytettyyn pienryhmätoimintaan ja leikkiin. Teemme retkiä lähiympäristöön ja vierailemme esim. kirjastossa. Vuosisuunnitelmassamme voitte tutustua tuleviin tapahtumiin, retkiin yms.

8 SOPIVASTI OHJATTUA TOIMINTAA Päiväkodissa lapsella on mahdollisuus harjoitella ryhmässä toimimista; oman vuoron odottamista, aktiivista osallistumista, toisten huomioimista jne. Lapsiryhmässä opetellaan myös sosiaalisten suhteiden solmimista ja erimielisyyksien ratkomista rakentavalla tavalla. Tuemme lapsia kaverisuhteiden luomisessa ja kasvussa ryhmän jäseneksi. Autamme lapsia löytämään ikäistänsä seuraa ja käynnistämään erilaisia leikkejä. Pyrimme tekemään lapsen päivästä mielekkään kokonaisuuden ja mahdollisimman vähän kuormittavan. Ohjattuja toimintahetkiä toteutetaan lapsilähtöisesti ja ryhmän ikätaso huomioiden. Jokaiselle lapselle annetaan päivän aikana mahdollisuus rauhoittumiseen ja hiljaiseen hetkeen. Olemme jakaneet lapset erilaisine tarpeiden mukaisiin pienryhmiin, jotta voisimme tarjota mahdollisimman lapsilähtöistä ja ikätason mukaista toimintaa. Alle kolmevuotiailla toiminta painottuu perushoitoon, ulkoiluun, leikkiin, sylittelyyn, satuhetkiin, päivälepoon, ruokailuihin ja satunnaisiin toiminta/askarteluhetkiin. Kolme-neljävuotiailla on ohjattua ryhmätoimintaa on noin 1-3x viikossa. Viisivuotiailla on ohjattua ryhmätoimintaa noin 3x viikossa. Esikoululaisilla on ohjattua ryhmätoimintaa vähintään 4x viikossa. Osa toiminnastamme perustuu modernille lapsipäivä ajattelulle, eli aikuisella on tavoite ja lapsi saa vaikuttaa kuinka siihen edetään, leikkien lomassa. Esim. jos tavoitteena on saksiharjoitteet, aikuinen voi kysyä mitä lapsen dinoleikistä puuttuu. Jos dinosauruksella ei ole esim. majaa sen voi askarrella yhdessä lapsen kanssa ja näin leikkiä ei tarvitse kerätä pois/lopettaa vaan sitä voidaan jatkaa tavoitteellisesta toiminnallisuudesta huolimatta. Jokainen pienryhmän lapsi saa tehdä oman-näköisensä ja motivoivan harjoitteen oman mielileikkinsä varjossa. Kaikki varhaiskasvatustavoitteet on toteutettavissa lapsen leikissä, edellyttää ripauksen luovuutta ja kekseliäsyyttä. TEMPPULA Temppulassa on 21 kokopäiväpaikkaa 1-6-vuotiaille lapsille. Temppulassa toimii eskariryhmä Hemulit sekä 2-3-vuotiaiden pienryhmä Haikarat ja 4-5-vuotiaiden pienryhmä Heinähatut. Temppulassa työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

9 HUISKU Huiskussa on 21 kokopäiväpaikkaa 1-5-vuotiaille lapsille. Huiskussa toimii pienryhmä Smurffit (1-2-vuotiaat), 3-4-vuotiaat Vilttitossut ja 5-vuotiaat Vinskit. Huiskussa työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. PÄIVÄRYTMI Loikkeliini avaa ovensa klo.7. Aamupala tarjoillaan klo Päivällinen katetaan klo Välipalaa syödään noin klo Päiväkoti suljee ovensa klo:17. Lastenhaku tapahtuu viimeistään klo.16.50, jotta henkilökunta ehtii vaihtaa lapsen kuulumiset vanhempien kanssa työajan puitteissa. Toimintahetket pidetään aamupäivisin klo välisenä aikana tai iltapäivisin klo välisenä aikana riippuen säästä, lasten aamupäivän toiminnoista ja pienryhmien lasten kotiinlähtöaikatauluista. Esikouluaika on klo Nukkariaika on klo Nukkari on liikuntasalissa. Hiljaisen toiminnan aikaan hereillä olevat lapset puuhastelevat Temppulassa. Isommilla lapsilla on niin ikään pitkäkestoinen rauhoittumis/satuhetki Temppulan puolella klo.12 jälkeen. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN Punomme yksittäiset tavoitteet ja sisältöalueet yhtenäisiksi ja mielekkäiksi kokonaisuuksiksi ts. integroimme opetusta kasvatuksen eri osa-alueilla. Toteutamme teematyöskentelyä projektiluontoisesti ja lapsilähtöisesti. Huomioimme vuodenajan vaihtelut ja kalenterin aiheita valitessamme, mutta toteutamme varhaiskasvatusta ennen kaikkea lasten intressejen ja ajankohtaisten ihmettelyaiheiden pohjalta. Pyrimme tarjoamaan luovaa ja mielikuvituksellista toimintaa. Isompien kanssa toimintaan sisältyy enemmän kouluvalmiuteen liityviä tavoitteita. Päätämme toimintakauden alussa päiväkodin yhteiset tavoitteet ja projektit. Ryhmän omahoitaja laatii vuosisuunnitelman, joka huomioi kasvatuksen eri osa-alueet ja päiväkodin painotukset sekä pienryhmän kiinnostusten kohteet. Vuosisuunnitelma on pohja yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle, joka tehdään toiminnan lomassa. Päiväkodissamme hyödynnetään erityisesti leikin, ilon, musiikin ja kädentyön menetelmiä. Kaikki varhaiskasvatuksen osa-alueet näkyvät vahvasti toiminnassamme. Toimintaamme kuvaa luovuus, lapsilähtöisyys ja leikinomaisuus. Opetettavilla asioilla on lapselle käyttöarvoa ja oppiminen koetaan merkitykselliseksi.

10 Käytämme monipuolisesti erilaisia työtapoja ja otamme huomioon lasten erilaiset tarpeet ja toiveet. Koemme onnistuneemme työssämme silloin, kun lapset ovat päivän aikana saaneet sopivasti leikkiä ja liikkua ja levätä. Tämän lisäksi on hyvä, jos olemme voineet antaa lapselle onnistumisen kokemuksia ja mielekästä tietoa sekä uusia kokemuksia ja taitoja. Yritämme hyödyntää työssämme lapsen luontaista uteliaisuutta erilaisiin asioihin ja ilmiöihin maan ja taivaan väliltä. Jätämme suunnitelmiimme varaa lasten mielenkiinnon kohteille, emmekä suunnittele kaikkea täysin valmiiksi etukäteen. OPPIMISKÄSITYS Lapsi on luonnostaan aktiivinen, tutkiva, kokeileva, liikkuva, leikkivä, kehittyvä, oppiva ja sosiaalinen. Lapsi oppii omakohtaisten havaintojen ja kokemusten kautta. Taitava varhaiskasvattaja osaa hyödyntää arkipäivän tilanteet kasvatuksellisina mahdollisuuksina. Toteutamme varhaiskasvatusta hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena. Kaiken toimintamme tavoitteena on lapsen yksilöllinen kasvu ja kehitys, hyvinvointi ja oppimisen ilo. Käyttämämme opetusmenetelmät ovat lapsilähtöisiä. Uskomme, että lapsen on hyvä kasvaa ja kehittyä vertaisryhmässä vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Kannustamme lapsia luomaan kaveri- ja ystävyyssuhteita. Opetamme lapsia hyväksymään toinen toisensa. Lapset saavat harjoitella ristiriitatilanteiden ratkomista puhumalla ja neuvottelemalla ja yhdessä sopimalla. Lapsi voi aina luottaa ja turvautua hoitohenkilökuntaan. Kasvatustyössä korostuu erilaisuuden hyväksyntä ja toisen kunnioittaminen. Opettajan tehtävänä on luoda tilanteita joissa jokaisella lapsella on tasavertainen oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Oppimiskokemusten on oltava lapsille mielekkäitä ja motivoivia. Aikuiselta vaaditaan kykyä kuunnella ja olla herkkänä lasten toiveille ja ajatuksille. Varhaiskasvatus on osa elinikäistä oppimista. Säännöllinen harjoitus edistää lapsen kielellisten, kognitiivisten, sosiaalisten ja motoristen valmiuksien kehittymistä. Opettajan tehtävä on tukea ja ohjata sekä havainnoida ja arvioida lapsen oppimista tavoitteiden suuntaisesti. Opettaja toteuttaa lapsen kasvatusta yksilöllisesti parhaaksi katsomillaan menetelmillä.

11 Hyvä opettaja pystyy opettamaan lapsille matematiikkaa, ilmaisua, terveellisiä elämäntapoja tai vaikkapa kierrätystä myös ilman erillisiä opetustuokioita. Loikkeliinissa järjestetään runsaasti aikaa lasten omaehtoiselle leikille. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat: 1. Leikki, ilo ja luovuus. 2. Turvallisuus. Kodinomaisuus, tutut ja luotettavat aikuiset. 3. Kannustaminen, positiivisen palautteen antaminen ja välittäminen. 4. Yhdessä oleminen, ryhmässä toimiminen, erilaisuuden hyväksyminen. ORIENTAATIOT Luonto - ja ympäristökasvatusta Luonto -ja ympäristökasvatuksemme käsittävät luonnossa liikkumisen, luontoilmiöiden havainnoinnin ja ympäristön tutkimisen. Luemme myös paljon erilaisia eläin - ja luontoaiheisia satuja. Seuraamme kalenteria, vuodenaikojen vaihtelua, säätä ja eläinten elämää. Opetamme lapsille kestävää kehitystä; luonnon kunnioitusta, kierrätystä sekä ympäristön hoitoa. Mietimme yhdessä pieniä asioita, joiden avulla voisimme turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen edellytykset. Opetamme lapsia taloudellisuuteen ja luonnonmateriaalien hyödyntämiseen esim. askarteluissa ja leikeissä. Toimimme kestävän kehityksen periaatteella. Mielekästä liikuntaa Ulkona liikkuminen/leikkiminen on tärkeä osa Loikkeliinin lapsen arkea. Ulkoilemme ja mahdollistamme lasten runsaan ja monipuolisen liikkumisen päivittäin vuodenaikaan ja säähän katsomatta. Varusteet laitetaan sään mukaan. Jo pienikin happihyppely ja energian purkaminen auttavat lasta jaksamaan paremmin ohjattua toimintaa ja ryhmässä olemista ts. ulkoilu lisää keskittymiskykyä ja yleistä vireystasoa, jotka ovat edellytyksiä uuden oppimiselle ja jaksamiselle. Pihasuunnittelussa olemme keskittyneet siihen, että ympäristömme on luova ja turvalli-nen temmellyskenttä jokaiselle päiväkotimme lapselle. (Loikkeliinissa on 1-6-vuotiaita lapsia.) Päiväkodin lähimaastossa on mahdollista hiihtää, suunnistaa, patikoida, kiipeillä, juosta, hypellä, ryömiä, kontata, kieriä ja pyöriä.

12 Raikas ulkoilma ja liikunta yhdistettynä luovaan ja mielekkääseen leikkiin edesauttavat lasta voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin. Mielikuvitus on mielestämme avain onnellisempaan lapsuuteen. Loikkeliinissa on oma liikuntasali, jossa lapset saavat touhuta. Liikuntavälineet ovat vapaasti lasten käytössä. Pienryhmissä on säännöllisesti ohjattuja liikuntatuokioita. Panostamme myös lasten vapaaseen liikuttamiseen sisätiloissa. Hyppien käsienpesulle jne. Toteutamme energianpurkua arjen tilanteissa. Luovaa leikkiä Leikki tukee lapsen emotionaalista, sosiaalista ja kognitiivista kehitystä. Leikin avulla lapsi oppii mm. ongelmanratkaisutaitoja sekä kieltä. Leikkiessä lapsi käsittelee sisäistä maailmaansa; tunteitaan. Leikki auttaa lasta selkiinnyttämään minäkuvaansa. Päiväkodissa uuden lapsen ensimmäisiä haasteita on päästä leikkiin mukaan. Lapsi ei ole terve jos hän ei leiki. Leikki on lapsen työtä. Loikkeliinissa aikuisen työtä on kannustaa ja auttaa lasta luomaan omaehtoista ja pitkäkestoista leikkiä yksin tai yhdessä toisten kanssa. Henkilökuntamme havainnoi ja tarvittaessa rikastuttaa leikkiä lapsen sen hetkistä kehityksen tasoa tukevaksi. Annamme mallia uusiin leikkeihin leikkimällä itse lasten kanssa. Leikin avulla voimme opettaa lapsille juuri niitä tietoja ja taitoja joista lapsi on kiinnostunut ja mitä hän juuri sillä hetkellä kaipaa. Oppiminen tapahtuu pienissä yhteisissä arjen tilanteissa ja on luonnollisimmillaan leikeissä. Panostamme leikkiympäristöön ja eriytettyihin leikkitiloihin sekä leikkien monipuolisuuteen. Meillä on paljon valinnanvaraa ja mahdollisuuksia suhteessa leikkeihin. Päiväkodissamme on valmistettu leikkilaatikoita, joita tarjoamme leikkijöille toimintahetkien sijaan. Meiltä löytyy mm. dinosaurusleikki, kukkakauppa ja namula sekä lääkärileikki. Ja näitä leikkilaatikoita suunnitellaan ja valmistetaan kokoajan lisää. Huolehdimme siitä, että lapsemme saavat riittävästi leikkiaikaa päivittäin. Pienten (alle 3-vuotiaiden) leikeissä on aikuinen aina konkreettisesti läsnä. Isompien (yli 4-vuotiaiden)leikkiessä aikuinen on helposti tavoitettavissa ja/tai näkö-kuuloetäisyydellä. Aikuinen on siis aina lapsia varten ja lapsi tietää, että hän voi aina turvata aikuiseen päivähoidossa. Aikuiset siis havainnoivat ja rikastuttavat kaikenikäisten lasten leikkejä ja ovat aina perillä leikin kulusta, kestosta ja laadusta. Aikuiset huolehtivat leikkien aikana kaikkien lasten turvallisuudesta.

13 Tavoitteenamme on, että lapsemme oppivat suunnittelemaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä itse. Materiaalit helpottavat lasta aloittamaan leikin, mielikuvitus avaa lapselle mahdollisuuksien portin aina avaruuteen saakka. Arvostamme luovaa leikkiä. Kun lapsi on vapaaehtoisesti harjoittelemassa esim. saksien käyttöä, on toiminta mielekästä ja oppiminen luonnollista. Aikuisen tehtävänä on järjestää lapsen näkösälle niitä vaihtoehtoja, joita lapsen kehityksen kannalta olisi hyvä harjoitella. Loikkeliinissa kaikki materiaalit, lelut, pelit, liikuntavälineet yms. ovat lasten vapaassa käytössä. Soittimia tosin ei ole lupa ottaa leikkeihin ilman aikuisen valvontaa. Mielekästä musisointia Loikkeliinissa toteutetaan lapsilähtöistä ja luovaa musiikkikasvatusta. Käytännön musiikkiopetus on loruttelua, laulamista, rytmiikkaa, soittamista, kuuntelemista ja musiikkiliikuntaa. Hyödynnämme musiikkia myös rentoutuksessa, sadutuksessa, ilmaisussa ja draamassa. Musiikkihetket ovat lyhytkestoisia yhteisiä lauluhetkiä tai musiikkiliikuntahetkiä. Muskarit ovat tavoitteellisesti suunniteltuja musiikin opetuskokonaisuuksia pienryhmässä.

14 Luovaa ilmaisua ja kädentaitoja Loikkeliinissa lasta kannustetaan itseilmaisuun ja kielelliseen tuottamiseen sekä roolileikkeihin. Käytännön kasvatustyössä ilmaisua harjoitetaan kuvataiteellisin keinoin, musiikin - ja draamapedagogiikan menetelmin, sadutuksin, lorutteluin, mielikuvaliikunnan kautta ja improvisointina. Kannustamme lasta harjoittamaan omaa kerrontaa yksin ja ryhmässä. Päivähoitohenkilökunta käyttää työn rikastuttamiseen niin ikään luovaa ilmaisua (satujen lukeminen/kerronta elehtien, pöytäteatteri, varjoteatteri, nukketeatteri, draama.) Kädentöiden harjoituksissa pyrimme antamaan lapselle mahdollisuuden omiin valintoihin ja luovuuteen. Teemme runsaasti erilaisia kädentaidollisia harjoitteita pienryhmissä. Panostamme ilmaisukasvatukseen. Vuoden yhtenä kehitysprojektinamme on taide-ja ilmaisukasvatuksen materiaalien monipuolistaminen ja lasten saapusalle laitto. Kannustamme omaehtoiseen ilmaisuun erilaisin taitein keinoin. Päivitämme materiaalejamme vastaamaan lasten tämän päivän tarpeita ja intressejä. Lisäämme myös aikuisten rooliasusteita. ARVIOINTI JA DOKUMENTOINTI Varhaiskasvatuksen arviointi on kokonaisvaltaista ja monipuolista ja se perustuu vanhempien kanssa kirjattuihin lapsen henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja lapsen ikätason mukaisiin kehitystavoitteisiin. Säännöllinen havainnointi ja havaintojen kirjaaminen on osa arviointia. Myös lapsi voi arvioida itseään opettajan johdolla lapsilähtöisesti. Tätä käytetään erityisesti esikouluikäisten lasten kanssa. Arviointia tapahtuu luonnollisesti kasvatuskeskusteluissa ja päivittäisessä avoimessa yhteistyössä, mutta myös kirjallisesti tyytyväisyyskyselyiden avulla. Lene Lene on neuvolassa ja päiväkodissa tehtävä 4-vuotiaan lapsen kehityksen arvoinnin tehtävistö, jonka toteutamme yhteistyössä terveyskeskusken kanssa.

15 Toiminnan arviointi Arvioimme säännöllisesti työmme laatua, tietojamme, taitojamme, toimintaamme, kasvatustavoitteitamme sekä kotien että muiden tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Käytämme arviointimenetelminä yhteisiä palavereita, henkilökohtaisia kehityskeskus-teluja sekä erilaisia laatukyselyjä. Keskustelemme vanhempien kanssa avoimesti päivittäin. Teemme toimintaamme ohjaavia laatukyselyjä/arviointeja vanhemmille vuosittain ja hoitosuhteen päättyessä. Vanhemmilla on mahdollisuus kirjoittaa kehitysideoitaan myös sähköpostitse. Tartumme vanhempien antamaan palautteeseen välittömästi. Kehitämme jatkuvasti oman työmme arviointia. Asetamme vuosittain yksilöllisiä kehitystavoitteita, joiden toteutumista seurataan. Dokumentointi Dokumentoimme lapsen kasvunkansioihin päiväkodissa lapselle merkitykselliseksi kokemiamme asioita. Liitämme kasvunkansioon myös kuukausi/vuosikertomuksia. Otamme valokuvia toiminnastamme säännöllisesti.kuvailemme myös nettisivuillamme päiväkotimme historiaa. YHTEISTYÖ KUMPPANIT Neuvola terveydenhoitajineen on yksi merkittävimmistä yhteistyökumppaneistamme. Toteutamme neuvolan kanssa yhteistyössä mm. lasten viisikkotarkastukset. Lounaamme valmistetaan Jokirannan koululla. Kiimingin ja Oulun kaupungin kirjasto auttaa meitä löytämään toimintaamme tukevia kirjoja ja äänitteitä. Kiimingin kunnan päivähoito tekee kanssamme yhteistyötä mm. koulutusten tiimoilta. Kunnan erityislastentarhanopettaja konsultoi meitä tarvittaessa. Kiimingin seurakunta antaa meille eväitä uskontokasvatuksen toteuttamiseen päiväkodis-samme. Osallistumme seurakunnan järjestämiin tempauksiin mahdollisuuksiemme mu-kaan. Seurakunnan lapsityönohjaaja Birgitta Kontio vierailee päiväkodissamme satunnai-sesti. Voimme tehdä yhteisiä retkiä Tipitiin päiväkodin, Honkimaan päiväkodin, Mansikkamaan päiväkodin, Päiväkoti VilliViikarin ja päiväkoti Jatsin kanssa. Olemme Pohjois-Suomen yksityiset päiväkodit ry:n jäsenpäiväkoti.

16 Erilaiset oppilaitokset tekevät kanssamme yhteistyötä opiskelijaharjoittelijoiden kautta. Kiimingin työvoimatoimisto on yksi yhteistyökumppanimme. Kela ja kunnat osallistuvat lapsen päivähoitopaikan kustannusten jakamiseen yhdessä vanhempien kanssa.

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

ULLANMÄEN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE

ULLANMÄEN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE ULLANMÄEN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE - Monipuolista varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti kaikille lapsille Tervetuloa Ullanmäen päiväkotiin. Tässä esitteessä on sinulle tärkeää ja tarpeellista tietoa varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI Paula Loukkola Oulun yliopisto Varhaiskasvatus Yhdessä lapsen parhaaksi - seminaari 3.2.2011 Haapajärvi PUHEENVUORON SUUNTAVIIVOJA varhaiskasvattajien ja vanhempien välinen yhteistyö

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN Lastentalo Kuusipiha Lastentalo on valmistunut vuonna 2006. Se sijaitsee Frosteruksen koulun läheisyydessä, Kärsämäen keskustassa. Päiväkodin piha-alueeseen kuuluu aidattu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut Sipoon kunta Päivämäärä TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Huvikumpu pk, Pitkätossut Osoite

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli

Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli Laatukriteereitä PALVELUTASO SAATAVUUS tieto erilaisista varhaiskasvatusvaihtoehdoista ja niihin hakemisesta on helposti saatavilla varhaiskasvatuspalveluja pystytään

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä 1. Lapsi yksilönä ja ryhmässä (keskustellaan mm. alla olevista asioista) - millainen lapsi on luonteeltaan - miten lapsi ilmaisee tunteitaan ja omaa tahtoa - miten ilmaisee suuttumusta / pettymyksiä -

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Talossamme toimii viisi ympärivuorokautista ryhmää (Kiiltomadot

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

YMMERSTAN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE

YMMERSTAN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE YMMERSTAN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE - Monipuolista varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti kaikille lapsille Tervetuloa Ymmerstan päiväkotiin. Tässä esitteessä on sinulle tärkeää ja tarpeellista tietoa varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Metsästäjän päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 1990. Päiväkodissamme on kolme ryhmää. Kasvatushenkilökuntaan kuuluu kolme lastentarhanopettajaa

Lisätiedot