Kivun lääkehoito. Salla Kalsi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kivun lääkehoito. Salla Kalsi"

Transkriptio

1 Kivun lääkehoito Salla Kalsi

2 Kipu Nosiseptorit = kipua aistivat reseptorit vapaita hermopäätteitä, joita on runsaimmin iholla ja limakalvoilla Kemiallinen, mekaaninen tai termaalinen ärsyke Kipuaisti on hengissä selviämisen ehto Akuutti kipu varoittaa vaarasta Biologisen vamman tai sairauden viestinä kipu on siis välttämätön Sama kudosvauriota aiheuttava ärsyke voi aiheuttaa yksilöissä hyvin erilaisen vasteen kivun vaihdellessa lievästä voimakkaaseen Krooninen kipu Kestänyt yli 3 kk Alkuperäinen vamma/sairaus voi olla jo parantunut Nosiseptiivinen kipu, neuropaattinen kipu, idiopaattinen kipu

3 Lähde: Lääketietoa Ammattilaisille. Koskinen, Puirava, Salimäki ym. SanomaPro, 2012

4 Kivun hoidossa käytettävät lääkkeet Tulehduskipulääkkeet Parasetamoli Euforisoivat analgeetit Epilepsialääkkeet Masennuslääkkeet Lihasrelaksantit Puudutteet Glukokortikoidit Kapsaisiini

5 Tulehduskipulääkkeet Tulehduskipulääkkeet eli NSAIDs (eng. non-steroidal antiinflammatory drugs) Analgeettisia (lievittää kipua) Antipyreettisiä (laskee kuumetta) Anti-inflammatorisia (lievittää tulehdusta) Tulehduskipulääkkeet estävät syklo-oksigenaasientsyymiä (COX) => prostanoidisynteesin esto Prostanoidit = prostaglandiinit, prostasykliinit ja tromboksaani Aiheuttavat ja voimistavat kipua, kuumetta ja tulehdusta sekä säätelevät verihiutaleiden toimintaa Prostanoidisynteesin esto saa aikaan tulehduskipulääkkeille tyypillisen kipua lievittävän, kuumetta alentavan ja lievän tulehdusta rauhoittavan vaikutuksen sekä veren hyytymistä hidastavan vaikutuksen Syklo-oksigenaasientsyymiä on kahta päätyyppiä Fysiologinen syklo-oksigenaasi (COX-1): Osallistuu mm. GI-kanavaa suojaavien prostanoidien sekä veren hyytymistekijöiden tuotantoon Indusoituva syklo-oksigenaasi (COX-2): Tuotannon käynnistävät mm. bakteerituotteet ja sytokiinit tulehduspesäkkeessä

6 Tulehduskipulääkkeet Terapeuttiset vaikutukset tulevat pääasiassa COX-2-entsyymin estosta Kivun, kuumeen ja tulehduksen lievitys NSAID:n haittavaikutukset taas tulevat pääasiassa COX-1-entsyymin estosta Mahan limakalvon heikentyminen Estää verihiutaleiden aggregaatiota: lisää vuotoriskiä, mutta toisaalta tätä ominaisuutta voidaan käyttää hyödyksi sydän- ja aivoinfarktin ehkäisyssä Tulehduskipulääkkeet voidaan jakaa epäselektiivisiin, COX-2- painotteisiin ja COX-2-selektiivisiin Epäselektiivisiä (perinteiset): ASA, ibuprofeeni, ketoprofeeni, diklofenaakki ja naprokseeni (estävät sekä COX-1 että COX-2-entsyymejä) COX-2-painotteiset: etodolaakki, meloksikaami ja nabumetoni (estävät COX-2- entsyymiä selvästi voimakkaammin kuin COX-1-entsyymiä) COX-2-selektiiviset: etorikoksibi, selekoksibi ja parekoksibi (estävät lähes pelkästään COX-2-entsyymiä)

7 Tulehduskipulääkkeiden haitat Mahasuolikanavan vauriot ja verenvuodot, mahahaava, refluksitauti Keskushermosto-oireet (päänsärky, huimaus, hermostuneisuus) Turvotukset, verenpaineen nousu, sydämen vajaatoiminnan paheneminen Ihoreaktiot (kutina, ihottuma) Ripuli Munuaisvaurio, munuaisten akuutti vajaatoiminta Astman paheneminen, keuhkoputkien supistuminen Verenkuvan muutokset, veren vuotoajan pidentyminen Maksavaurio, maksa-arvojen nousu

8 Tulehduskipulääkkeiden yleisimmät interaktiot Verenhyytymistä estävät lääkkeet (varfariini, hepariini) => verenvuodot Kortikosteroidit, SSRI-lääkkeet ja alkoholi => mahasuolikanavan verenvuodot Muut tulehduskipulääkkeet => haitat voimistuvat Digoksiini, metotreksaatti ja litium => pitoisuudet nousevat Spironolaktoni, furosemidi, enalapriili ja useat muut verenpainelääkkeet => vaikutus heikkenee ACE-estäjät ja ATR-salpaajat => munuaisten toiminta heikkenee (erityisesti iäkkäillä)

9 Tulehduskipulääkkeiden jaottelu Salisylaatit Asetyylisalisyylihappo (ASA) Propionihappojohdokset Ibuprofeeni ketoprofeeni, naprokseeni Etikkahappojohdokset Diklofenaakki, ketorolaakki, etodolaakki, indometasiini Oksikaamit Meloksikaami, piroksikaami, tenoksikaami Fenemaatit Mefenaamihappo, tolfenaamihappo Koksibit Selekoksibi, etorikoksibi, parekoksibi Muut Nabumetoni

10 Parasetamoli Kipua lievittävä ja kuumetta alentava vaikutus Ei ärsytä ruuansulatuskanavaa Maha- ja pohjukaissuolihaavapotilaat voivat käyttää Ei merkittävää vaikutusta verihiutaleiden aggregaatioon eikä vuotoaikaan Sopii yleensä myös ASA-allergisille Kipua lievittävän vaikutuksen mekanismia ei täysin tunneta Tavallisimmin ilmenevä haittavaikutus on ihottuma Parasetamolimyrkytys => maksavaurio Vastalääke N-asetyylikysteiini Altistavia tekijöitä: aliravitsemus, alkoholi, maksasairaus, kuivuminen ym. Parasetamolia voi käyttää myös raskauden ja imetyksen aikana

11 Euforisoivat analgeetit Opioidit ovat opiaattireseptoriagonisteja Analgesia Euforia Yskänrefleksin esto Suoliston sileiden lihasten lamaantuminen Mioosi Hengityslama Oksennusrefleksin voimistuminen Verenpaineen lasku, pulssin hidastuminen Opioidit voidaan jaotella: 1. Heikot opiaatit: kodeiini, tramadoli 2. Keskivahvat opiaatit: buprenorfiini 3. Vahvat opiaatit: morfiini, fentanyyli, oksikodoni, hydromorfoni, petidiini, metadoni, sulfentaniili, remifentaniili, alfentaniili 4. Antagonistit: naloksoni, naltreksoni

12 Opioidien käyttö Anestesia Postoperatiivinen kipu Muu kova akuutti kipu infarkti Vaikeat, pitkäkestoiset kivut syöpä

13 Opioidien haittavaikutukset Ummetus Pahoinvointi ja oksentelu Hengityslama Kutina Uneliaisuus ja väsymys Mioosi Virtsaretentio Sekavuus Riippuvuus Psyykkinen riippuvuus on yksilöllistä Fyysinen riippuvuus aina pitkäaikaiskäytössä! Vieroitusoireet Toleranssi Kivun lievittymiseen tarvittava annos nousee Ummetus ei helpota

14 Lähde: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, , Eija Kalso

15 Muut kipulääkkeet Puudutteet Toimenpiteissä Pintapuudutus, infitraatiopuudutus, laskimopuudutus, spinaali- ja epiduraalipuudutus Esterirakenteiset: prokaiini, tetrakaiini, klooripromatsiini, kokaiini Amidirakenteiset: lidokaiini, prilokaiini, mepivakaiini, ropivakaiini, levobupivakaiini, bupivakaiini, etidokaiini Estävät hermosolun viestinnän Yhdistetään joissain tapauksissa adrenaliinin kanssa => pidentää puudutteen vaikutusaikaa Haittoja: lihassupistukset, hermovauriot, allergia Kapsaisiini Tarkkarajaiseen neuropaattiseen kipuun iholle Paikallisesti vain kipuilevalle ihoalueelle (laastari, voiteet) Chilipippurin sukulaisaine, vaimentaa kipureseptoreita ihossa

16 Buprenorfiini Keskivahva opioidi Osittainen opioidiagonisti Käyttö: kiputilat, opioidivieroitus Haitat: päänsärky, huimaus, uneliaisuus, phv, ummetus, suun kuivuminen ym. Antotavat: p.o. (resoribletti), i.v., i.m., t.d. (laastari) Saattaa heikentää muiden opioidien tehoa samanaikaisesti käytettäessä Opioidivieroituksessa käytetään myös buprenorfiini ja naloksonin yhdistelmävalmistetta Vähentää väärinkäyttöä, koska naloksoni ei imeydy ruuansulatuskanavasta, mutta suoneen pistettynä aiheuttaa riippuvaiselle vieroitusoireita Käytettävä varoen muiden keskushermostoa lamaavien aineiden kanssa (esim. bentsodiatsepiinit, alkoholi)

17 Fentanyyli Vahva opioidi Opioidireseptoriagonisti Käyttö: erilaiset kiputilat Haitat: mioosi, phv, oksentelu, ummetus, uneliaisuus, hikoilu, huimaus, sekavuus, hengitysdepressio ym. Antotavat: i.m., i.v., t.d. (laastari), nenäsuihke, p.o. (resoribletti) Morfiinia tehokkaampi Ummetuksen hoidossa suositellaan laksatiiveja Vaikeaa ummetusta voidaan hoitaa ihon alle injisoitavalla metyylinaltreksonilla (läpäisee veri-aivoesteen huonosti) Yliannostuksen oireet: hyvin pienet pupillit, hengityslama ja hypotensio Hengityksen ylläpitäminen ja naloksoni Euforisoiva aine => riippuvuus!

18 Ibuprofeeni Tulehduskipulääke (NSAID) Prostaglandiinisynteesin esto Käyttö: kipu, kuume, reumasärky, päänsärky, hammassärky, kuukautiskivut Haitat: vatsakivut, mahan toimintahäiriöt, närästys, turvotukset ja verenpaineen nousu, saattaa heikentää naisten hedelmällisyyttä, verenvuodot, huimaus ym. Antotavat: p.o., p.r. Verenvuotoriski huomioitava Maha- ja pohjukaissuolivaivoissa Verenohennushoidossa Ei suositella astmaa sairastaville => voi provosoida astmakohtauksen Munuaisten ja maksan vajaatoiminnassa annosväliä kannattaa pidentää

19 Kodeiini Heikko opiaatti Opioidireseptoriagonisti Käyttö: kiputilat, ärsytysyskä Haitat: phv, huimaus, oksentelu, ummetus, väsymys, kutina ym. Antotavat: p.o. Yhdistelmävalmisteena parasetamolin kanssa kivun hoitoon Muuttuu maksassa CYP2D6-entsyymin avulla morfiiniksi Yhteisvaikutukset Yksilölliset erot tehossa

20 Lidokaiini Amidipuudute Solukalvon Na + -kanavan salpaus Käyttö: puudutus, kammioperäiset rytmihäiriöt Haitat: hypotensio, bradykardia, sekavuus, kouristukset ym. Antotavat: s.c., i.v., i.m. Käytetään myös yhdessä adrenaliinin kanssa => pidentää vaikutusaikaa Vasta-aiheet: täydellinen eteis-kammiokatkos, jos potilaalla ei ole sydämen tahdistinta

21 Morfiini Vahva opiaatti Opioidireseptoriagonisti Käyttö: kiputilat Haitat: kuin muilla opioideilla Antotavat: p.o., i.m., i.v., s.c. Voimakas ensikierron metabolia Huomioitava, jos antotapaa muutetaan (enteraalinen vs. parenteraalinen) Ummetuksen hoidossa suositellaan laksatiiveja Vaikeaa ummetusta voidaan hoitaa ihon alle injisoitavalla metyylinaltreksonilla (läpäisee veri-aivoesteen huonosti) Yliannostuksen oireet: hyvin pienet pupillit, hengityslama ja hypotensio Hengityksen ylläpitäminen ja naloksoni Euforisoiva aine => riippuvuus!

22 Parasetamoli Lievittää kipua ja alentaa kuumetta Vaikutusmekanismia ei tunneta Käyttö: kipu- ja kuumetilat Haitat: (harvinaisia) ihoreaktiot, allergiset reaktiot Yliannostuksessa tai yhdessä alkoholin kanssa maksavaurion riski Asetyylikysteiini i.v. Antotavat: p.o., p.r., i.v. Ei ärsytä mahaa niin kuin tulehduskipulääkkeet Yhteisvaikutuksia Pahoinvointilääkkeistä setronit estävät kipua lievittävää vaikutusta

23 Tramadoli Heikko opioidi Epäselektiivinen opioidireseptoriagonisti Vapauttaa myös serotoniinia keskushermostossa Käyttö: kiputilat Haitat: phv, huimaus, ummetus, uneliaisuus ym. Antotavat: p.o., p.r., i.v., s.c., i.m. Tramadolilla on serotonergistä aktiivisuutta => yhdessä SSRI-lääkkeiden kanssa serotoniinioireyhtymän riski! Muuttuu aktiiviseksi metaboliitiksi CYP-entsyymien avulla Yhteisvaikutukset Yksilölliset erot tehossa

KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t

KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t NSAID:t, ASA, muut 1. PROSTANOIDIT 2. LEUKOTRIEENIT (1+2 = eikosanoidit) 3. NSAID:t 4. ASA 5. NABUMETONI 6. PARASETAMOLI EIKOSANOIDIT = prostanoidit +

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Eikosanoidit ja tulehduskipulääkkeet

Eikosanoidit ja tulehduskipulääkkeet 19. Eikosanoidit ja tulehduskipulääkkeet Eikosanoidit ja tulehduskipulääkkeet Eikosanoidit Eikosanoidit ovat paikallisesti vaikuttavia välittäjäaineita, jotka säätelevät monia fysiologisia ja patofysiologisia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketorolaakkitrometamoli 30 mg/ml. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: etanoli. Täydellinen

Lisätiedot

AKUUTTI KIPU KROONINEN KIPU. varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä. on sairaus sinällään

AKUUTTI KIPU KROONINEN KIPU. varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä. on sairaus sinällään AKUUTTI KIPU varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä usein taustalta löytyy selkeä syy ja myös menestyksellinen hoito KROONINEN KIPU on sairaus sinällään patofysiologinen tila,

Lisätiedot

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT KLIINISESTI MERKITTÄVÄ INTERAKTIO? Kriteerejä: Interaktoivien LA:n terapeuttinen leveys Populaatio, joka teoriassa voi altistua Yhteiskäytön todennäköisyys populaatiotasolla Onko

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 50 mg ketoprofeenia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit

Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit Esa Korpi esa.korpi@helsinki.fi Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos, farmakologia Kivun käsitteistöä akuutti kipu (fysiologinen) biologinen

Lisätiedot

Huomioi yhteisvaikutukset mm. Ca, Fe, Mg ja Al kanssa. (Julkaistu 30.8.2010) Alendronaatti ja kolekalsiferoli (vitamiini D 3 )

Huomioi yhteisvaikutukset mm. Ca, Fe, Mg ja Al kanssa. (Julkaistu 30.8.2010) Alendronaatti ja kolekalsiferoli (vitamiini D 3 ) Akrivastiini C R06AX18 Soveltuu varauksin iäkkäille. Puolita annos jo keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksia ovat mm. väsymys, takykardia, huimaus ja päänsärky. Alendronaatti C M05BA04

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti otetaan riittävän nestemäärän, esim. lasillisen vettä kera.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti otetaan riittävän nestemäärän, esim. lasillisen vettä kera. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ibuxin 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ibuxin 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää ibuprofeenia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI KETO 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää ketoprofeenia 25 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Reumatoidiartriitti, juveniili nivelreuma, selkärankareuma, reuman degeneratiiviset muodot,

VALMISTEYHTEENVETO. Reumatoidiartriitti, juveniili nivelreuma, selkärankareuma, reuman degeneratiiviset muodot, VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ORUDIS 100 mg depotkapseli ORUDIS 200 mg depotkapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketoprofeeni 100 mg Ketoprofeeni 200 mg Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Valkoinen, pyöreä tabletti. Merkinnät Aspirin 0.5 ja Bayer-risti. Halkaisija 12 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Valkoinen, pyöreä tabletti. Merkinnät Aspirin 0.5 ja Bayer-risti. Halkaisija 12 mm. 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ASPIRIN 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 500 mg asetyylisalisyylihappoa. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 6 kuukauden - 12 vuoden ikäiset lapset (> 7 kg): Akuutit kiputilat ja ylempien hengitysteiden infektioon liittyvä kuume

VALMISTEYHTEENVETO. 6 kuukauden - 12 vuoden ikäiset lapset (> 7 kg): Akuutit kiputilat ja ylempien hengitysteiden infektioon liittyvä kuume VALMISTEYHTEENVETO 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ibuprofen Farmalider 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofen Farmalider 40 mg/ml oraalisuspensio 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraalisuspensiota sisältää

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkea päällystämätön kapselinmuotoinen tabletti, koko 17,46x7,14 mm, merkintä 72M.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkea päällystämätön kapselinmuotoinen tabletti, koko 17,46x7,14 mm, merkintä 72M. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PANACOD tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Parasetamoli 500 mg, kodeiinifosfaattihemihydraatti 30 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

Suomen Polioliitto ry. Kipu

Suomen Polioliitto ry. Kipu Suomen Polioliitto ry Kipu KIPU Kipu on elimistön luonnollinen varoitussignaali, joka kertoo meitä uhkaavasta vaarasta ja siksi siihen on reagoitava. Kipu on yksilöllinen kokemus, sillä jokaisella meistä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. ORUDIS 50 mg kapseli, kova ORUDIS 100 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. ORUDIS 50 mg kapseli, kova ORUDIS 100 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ORUDIS 50 mg kapseli, kova ORUDIS 100 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketoprofeeni 50 mg Ketoprofeeni 100 mg Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Farmakologian mallivastauksia

Farmakologian mallivastauksia Farmakologian mallivastauksia välitentti II Farmakologia & toksikologia - välitentti II Cursus Vaattovaara & DC Halonen 2009 SISÄLLYS- LUETTELO Osteoporoosin lääkehoito Ionikanavat Erektiohäiriöiden lääkehoito

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ibuprofeeni 400 mg Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 1,66 mg sakkaroosia.

VALMISTEYHTEENVETO. Ibuprofeeni 400 mg Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 1,66 mg sakkaroosia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ibutabs 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ibuprofeeni 400 mg Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, soikea, kupera, jakouurteinen tabletti, koodi: FM7 ja GEA toisella puolella.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, soikea, kupera, jakouurteinen tabletti, koodi: FM7 ja GEA toisella puolella. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Clotam 200 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 200 mg tolfenaamihappoa. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 tabletti sisältää ibuprofeenia 200 mg, 400 mg, 600 mg tai 800 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 tabletti sisältää ibuprofeenia 200 mg, 400 mg, 600 mg tai 800 mg. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO IBUMAX 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen IBUMAX 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen IBUMAX 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen IBUMAX 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Alpoxen 250 mg tabletti Alpoxen 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 250 mg tai 500 mg naprokseenia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

SUUSSA LIUKENEVAN IBUPROFEENITABLETIN SOVELTUVUUS LEIKKAUKSEN JÄLKEISEEN KIVUNHOITOON

SUUSSA LIUKENEVAN IBUPROFEENITABLETIN SOVELTUVUUS LEIKKAUKSEN JÄLKEISEEN KIVUNHOITOON SUUSSA LIUKENEVAN IBUPROFEENITABLETIN SOVELTUVUUS LEIKKAUKSEN JÄLKEISEEN KIVUNHOITOON Hanna-Maria Lidsle Pro Gradu -tutkielma Proviisorin koulutusohjelma Kuopion Yliopisto Farmakologian laitos Tammikuu

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 7,5 mg meloksikaamia. Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Burana 40 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Burana 40 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Burana 40 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraalisuspensiota sisältää 40 mg ibuprofeenia. Apuaineet: Nestemäinen maltitoli 4,25

Lisätiedot

Kroonisen kivun hoito-opas

Kroonisen kivun hoito-opas Kroonisen kivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Kroonisen kivun hoito-opas 1. Esipuhe 3 2. Kroonisen kivun epidemiologia 4 3. Kivun mekanismit 7 4. Kroonisen kivun tyypit 9 4.1 Nosiseptinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot