Uutta Tiedekirjassa 3/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta Tiedekirjassa 3/2004"

Transkriptio

1 utta iedekirjassa 3/2004 rjen nuori rakennusperintö uhattuna COMOin uomen osasto. COMO 1:2004 s.l. 2004, 39 s. N R 1,70 ONMRO: 7055 is. mm.: Maire Mattinen, rkiympäristö askarruttaa; ommi Lindh, nhotuksen aiheita arjen harmaudessa; Leena Makkonen, rjen miljöön suojelu elsingin kaupunkisuunnittelussa; äivi ervonen, Kulttuuriympäristöohjelmat rakennussuojelun välineenä ja katalysaattorina; lina tandertskjöld, nsaitseeko anonyymi arkirakentaminen paikan näyttelyssä? Biology and Management of Coregonid Fishes. roceedings of the ight nternational ymposium on the Biology and Management of Coregonid Fishes, Rovaniemi, Finland, ugust dited by Outi eikinheimo, er-rne mundsen, eikki uvinen et al. Finnish Zoological and Botanical ublishing Board. nnales Zoologici Fennici 1:2004 Vammala 2004, 390 pp. N X oft R 20 ONMRO: 7072 Fanit ja tähdet. äätoim. Martti Lahti & asi Nyyssönen uomen lokuvatutkimuksen eura et al. Lähikuva 4:2003 Äänekoski 2003, 80 s. N irtonumero R 5,9 ONMRO: 7073 isältää artikkelit: Kaarina Nikunen, Rakas Marco! Fanipostin vuoropuhelua media-bjurströmin kanssa; Laura aarenmaa, Kuka muistaa Liana Kaarinaa? lokuvatähteys ja seksi ja 1970-lukujen suomalaisessa populaarijournalismissa; ero Laukkanen, Fanituottajuuden kulta-aika. Digitaalinen mediateknologia ja osallistuva kulttuuri; mma London, Fanifiktio päättymättömien tarinoiden maailma. autaniemi, etri ojat! omalipoikien kiistanalainen nuoruus uomessa Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 41 elsinki 2004, 216 s. BN Nid. R 24 ONMRO: 7077 Kirja perustuu etnografiseen tutkimukseen, jossa on useiden vuosien ajan seurattu somalipoikien arkea ystävyyttä, perhesiteitä ja viranomaissuhteita sekä liikettä kaupungin julkisissa tiloissa. Kirjassa aukeaa monisyinen jännite poikien omien kokemusten ja hyvinvointivaltiollisten sekä mediasta aukeavien tulkintojen välille. Kirja arvioi sitä, mitä monikulttuurisuus suomalaisessa yhteiskunnassa merkitsee, tai miten sitä poliittisesti käsitellään. uloksena on kiistanalaisuutta valottava etnografia, joka kuvaa ja analysoi seikkaperäisesti kulttuurierojen rakentumista perheen, sukupuolen ja aikuistumisen biopoliittisessa viitekehyksessä. Jägerhorn, G.. fält för Gustaf. Beskrivning över kampanjen i avolax tgiven av etra & ertti akala venska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget tlantis. krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 656 Jyväskylä 2004, 262 s. BN (L), BN (tlantis) N nb. R 40 ONMRO: 7074 Lars ricson, Georg enrik Jägerhorn en deltagare i och iakttagare av Gustaf :s ryska krig. Georg enrik Jägerhorn var en av aktörerna i Gustaf :s ryska krig den detaljerade ögonvittnesskildringen av krigshandlingarna beskriver han bland annat det berömda slaget vid orrassalmi an reflekterar också över taktiska och strategiska framgångar och tillkortakommanden och drar sig inte för att framhäva sina egna förtjänster, till exempel när han räddade kungens liv under en vådlig forsfärd. Jägerhorns beskrivning ges här ut för första gången i oförkortad form, med kommentarer och ordförklaringar. Kalevala ja laulettu runo. oim. nna-leena iikala, Lauri arvilahti & enni imonen eura. uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 958 Vammala 2004, 524 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 7048 Myyttisen runouden lumous piilee sen kyvyssä uusiutua ajankohtaisten tulkintojen myötä Kalevala ja laulettu runo hahmottelee tuoreita vastauksia Kalevalan syntyprosessia, vastaanottoa ja elinvoimaisuutta koskeviin kysymyksiin. eoksessa hahmottuu lias Lönnrotin suhde kansanrunojen maailmaan, hänen työskentelymenetelmänsä eeposkirjailijana sekä aikakauden kulttuuripoliittinen tilanne. Kirjoittajakunta koostuu laajasta ja asiantuntevasta joukosta kansanrunouden, kirjallisuuden, musiikin ja kulttuurien tutkijoita. Karttunen, annu Fysiikka. iedettä kaikille ähtitieteellinen yhdistys rsa. rsan julkaisuja 89 Jyväskylä 2004, 133 s. BN N id. R 24 ONMRO: 7092 ässä kirjassa fysiikan perusteorioita, mekaniikkaa, sähkömagnetismia, lämpöoppia, erikoista ja yleistä suhteellisuusteoriaa sekä kvanttimekaniikkaa esitellään siinä järjestyksessä, jossa ne ovat rakentuneet. Kirjassa ei mennä kovin pitkälle teorioiden yksityiskohtiin, sen sijaan tarkoituksena on hahmottaa, miten teoriat liittyvät toisiinsa ja miten ne yhdessä muodostavat kuvauksen meitä ympäröivästä maailmasta. 75

2 Ä 76 Kirjoituksia maan sydämeltä. utkimusnäkökulmia maanviljelijöiden kilpakeruuaineistoon. oim. Juha Nirkko & Kari Mikko Vesala eura. uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 931 ampere 2004, 246 s. BN N Nid. R 26 ONMRO: 7050 uomalaiset maanviljelijät kertoivat työstään ja tunnoistaan järjestetyssä Maan sydämeltä -kilpakirjoituksessa. Yli 400 vastaajan ääni saa tässä kirjassa kehyksekseen tutkijoiden tulkinnat. arkasteltavina ovat talonpoikainen elämäntapa, luontosuhde, uskonto, sukutila, emännyys, yrittäjyys ja juuri alkaneen -ajan asenteet. Konkordans över Fänrik tåls sägner av J. L. Runeberg. tgiven av Beatrice ilén. Med förord av Lars uldén venska litteratursällskapet i Finland. krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 663 kenäs 2004, XV s. BN N nb. R 34 ONMRO: 7062 Denna bok innehåller en konkordans över Johan Ludvig Runebergs Fänrik tåls sägner, vars första del utkom 1848 och andra del Konkordansen är en lista över de ord som förekommer i dikterna. Orden återges i alfabetisk ordning med sina textsammanhang, i praktiken de versrader som de står i. För läsaren kan konkordansen vara nyttig genom att den gör det lätt att identifiera och kontrollera bevingade ord och andra diktcitat som man dunkelt kommer ihåg. Koponen, ekka alousrikokset rikos- ja rikosprosessioikeuden yhtymäkohdassa. rityisesti tahallisuuden ja syytesidonnaisuuden kannalta tarkasteltuna uomalainen Lakimiesyhdistys. uomalaisen -sarja 249 Vammala 2004, XXXV s. BN N id. R 50 ONMRO: 7054 rtikkelikokoelmassa paneudutaan talousrikosten arviointiin ja käsittelyyn liittyviin tulkintaongelmiin sekä rikos- että rikosprosessioikeuden kannalta ensisijassa tahallisuuden ja syytesidonnaisuuden avulla. ahallisuudessa pohdittavana ovat monet talousrikoksissa korostuvat piirteet kuten olosuhdetahallisuuden erot seuraustahallisuuteen, tekijälle asetettavan selonottovelvollisuuden laajuus ja eri tahallisuusmallien soveltuvuus talousrikosasioihin. yytesidonnaisuudessa arvioidaan meillä noudatetun tiukan sidonnaisuuden perusteita. Oikeutta syytteen muuttamiseen mallinnetaan punnitsemalla keskenään vastaajan oikeussuojatarvetta ja rikosvastuun toteutumisedellytyksiä. Kähkönen, Marjut i kenenkään veli. Naiskirjailijuuden metaforat elvi ämäläisen lyriikassa eura. uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 970 elsinki 2004, 357 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 7047 i kenenkään veli on laajin tähän mennessä ilmestynyt tutkimus elvi ämäläisen runoudesta. utkimusaineistossa ovat mukana kaikki hänen runokokoelmansa, niiden lisäksi tarkastellaan myös kirjailijan muuta tuotantoa. aneutumalla ämäläisen pitkäkestoiseen tuotantoon tutkimus avaa näkymiä uomen itsenäisyyden ajan kirjallisiin keskusteluihin aina 1920-luvulta lähtien. eeman ytimessä on kysymys siitä, mikä on merkittävää, suurta kirjallisuutta ja kenellä on oikeus määritellä se. eos lähestyy kirjailijuutta sukupuolittuneena ilmiönä ja on puheenvuoro myös ajankohtaiseen kirjailijantyön arvottamista koskevaan keskusteluun. Le scritture dai monasteri. tti del seminario internazionale di studio Monasteri nell'lto Medioevo Roma 9 10 maggio cura di Flavia De Rubeis & Walter ohl Foundation nstitutum Romanum Finlandiae. cta nstituti Romani Finlandiae 29 Roma 2003, 247 pp. BN N oft R 40 ONMRO: 7046 Mäkinen, Joni he Development of Depositional nvironments within the nterlobate äkylänharju-virttaankangas Glaciofluvial Complex in W Finland Finnish cademy of cience and Letters. nnales cademiae cientiarum Fennicae. Geologica- Geographica 165 Vammala 2003, 65 pp. BN X N X oft R 15 ONMRO: 7052 esonen, Niilo Valtionkirkosta vapaakirkoksi? Viron evankelis-luterilaisen kirkon järjestysmuodon kehitys uomen kirkkohistoriallinen seura. uomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 191 aarijärvi 2004, 324 s. BN N Nid. R 25 ONMRO: 7085 Väitöskirja valottaa Viron evankelis-luterilaisen kirkon organisaation ja lainsäädännön kehitystä vuosina eoksessa selvitetään, miksi virolaiset halusivat luoda itsenäistymisensä jälkeen kirkkoon mahdollisimman demokraattisen hallinnon, miksi piispuus palautettiin Viroon, millä tavalla eri teologiset suuntaukset vaikuttivat kirkon järjestykseen sekä miten kirkko järjesti taloutensa hankalassa tilanteessa. ieni vauvakirja. Valikoima uomen kansan taikoja, enteitä ja uskomuksia. oim. atu eikkinen, kuvittanut Veera Näsänen eura. Folklore ämeenlinna 2004, 94 s. BN id. R 23

3 ONMRO: 7078 ieni vauvakirja sisältää valikoiman uomen kansan vauvoihin liittyvää perinnettä. Lapsionnen säilyttämiseen, raskausaikaan, synnytykseen ja pienokaisen alkutaipaleeseen on kautta aikojen liittynyt niin tulevan ennustamista, varoittavia ja neuvovia uskomuksia kuin mielikuvituksellisia taikakeinojakin. oe, Marshall. he Russian lite in the eventeenth Century. 2. Quantitative nalysis of the Duma Ranks = Rossijskaja zlita v 17-om veke. 2. Kopitšestvennyj analiz sostava dumnyh tšinov gg. Finnish cademy of cience and Letters. nnales cademiae cientiarum Fennicae. umaniora 323 Vammala 2004, 283 pp. BN N oft R 30 ONMRO: 7066 oe, Marshall. he Russian lite in the eventeenth Century. 1.he Consular and Ceremonial Ranks of the Russian overeign's Court = Rossijskaja zlita v 17-om veke. 1. Dumnye i tseremonialnye tšiny gosudareva dvora gg. With Olga Kosheleva, Russell Martin & Boris Morozov Finnish cademy of cience and Letters. nnales cademiae cientiarum Fennicae. umaniora 322 Vammala 2004, 469 pp. BN X N oft R 30 ONMRO: 7065 Rakkaudesta kaupunkiin. Riitta Nikulan juhlakirja : For Love of the City. Festschrift to Riitta Nikula. oim. Kirsi aarikangas & anne Wikström aidehistorian seura. aidehistoriallisia tutkimuksia 28 Jyväskylä 2004, 244 s. BN X N Nid. R 28 ONMRO: 7076 Rakkaudesta kaupunkiin kokoaa yhteen taidehistorian tutkimuksen ajankohtaisia keskusteluja kaupungin ja rakennetun ympäristön merkityksistä, taiteen ja tilan tekijöistä ja tekijöiden sukupuolesta sekä taidehistorian tutkimuksen perinteestä ja kysymyksenasetteluista. eos on omistettu professori Riitta Nikulalle. Kirjan teemat rakennetusta maisemasta, taiteesta ja sukupuolesta sekä taidehistoriankirjoituksen historiasta ovat paitsi taidehistorian ajankohtaisia kysymyksiä, myös kysymyksiä, jotka liittävät kirjan Riitta Nikulan monipuoliseen työhön taidehistorian ja kaupunkitutkimuksen innostavana opettajana ja omaperäisenä tutkijana. he Roman Curia, the postolic enitentiary and the artes in the Later Middle ges. dited by Kirsi alonen & Christian Krötzl Foundation nstitutum Romanum Finlandiae. cta nstituti Romani Finlandiae 28 Roma 2003, 213 pp. BN X N oft R 30 ONMRO: 7045 Runeberg, J. L. anna. Kolmi-lauluinen runoelma eura. uomalaisen kirjallisuuden klassikoita Jyväskylä 2004, XXV + 73 s. BN Nid. R 7,25 ONMRO: 7051 is. myös: K.. Riikonen, Runebergin anna Cajanderin klassinen käännös. anna edustaa uomen kirjallisuudessa harvinaista idyllieeposta. e on maalaispappilaan ja sen ympäristöön juhannuksena sijoittuva hienovarainen kuvaus nuoren tytön orastavasta rakkaudesta kaupungista saapuvaan opiskelijanuorukaiseen. eoksella on merkittävä asema suomalaisen kesämaiseman, nimenomaan isä- uomen järviseudun kavauksena. almi, Venla Varhaisnuorten normirikkomukset ongelma vai osa nuoruutta. elsinkiläisten vuotiaiden kielletyn ja rikollisen toiminnan laajuus, piirteitä ja merkityksiä Nuorisotutkimusverko & Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 40 elsinki 2004, 258 s. BN Nid. R 24 ONMRO: 7081 Kirja tuo uutta tietoa ja julkista keskustelua haastavia näkökulmia nuorten rikoskäyttäytymiseen. eoksessa valotetaan nuorten norminvastaisen toiminnan laajuutta ja kuvataan, millaisia merkityksiä nuoret itse antavat tällaiselle toiminnalle. Nuorten vaihtelevia suhtautumistapoja lähestytään vahingontekojen, varastamisen, väkivallan ja päihteiden kautta. Kirja osoittaa, että nuorten rikoskäyttäytyminen on vahvasti ryhmätoimintaa, jossa vertaisryhmän merkitys on suuri. almi-niklander, Kirsti tsekasvatusta ja kapinaa. utkimus Karkkilan työläisnuorten kirjoittavasta keskusteluyhteisöstä ja 1920-luvuilla eura. uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 967 elsinki 2004, 552 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 7049 utkimus paneutuu luvun karkkilalaisen työläisnuorison ajatusmaailmaan, kirjoittamiseen ja keskustelukulttuuriin. ärkein aineisto on käsinkirjoitettu Valistaja-lehti, jota ögforsin sosiaalidemokraattinen nuorisoosasto toimitti vuosina utkimuksen keskeinen tarkastelun kohde on painetun sanan, käsikirjoituskulttuurin ja suullisen perinteen vuorovaikutus. Kirjoittajat etäännyttävät omia kokemuksiaan kirjallisen kerronnan keinoilla ja tulkitsevat painettuja tekstejä suhteessa omiin kokemuksiinsa sekä oman yhteisönsä tapahtumiin. ariola, annu et al. Kehitysbiologia. olusta yksilöksi. äätoimittaja annu ariola Kustannus Oy Duodecim Jyväskylä 2003, 311 s. 77

4 Ä 78 BN id. R 89 ONMRO: 7064 Kehitysbiologia tutkii sikiönkehitystä, solujen erilaistumista ja niitä mekanismeja, jotka johtavat elävän yksilön syntyyn. Kehitysbiologian perusteet -osa esittelee elävän organismin kehityksen hedelmöittyneestä munasolusta yksilöksi, erilaistumista ohjaavat solujen vuorovaikutukset ja geneettiset mekanismit. Mukana ovat myös perustiedot kehitysbiologisen tutkimuksen menetelmistä ja malliorganismeista. linkohtainen osa kuvaa havainnollisesti eri elinten synnyn, erilaistumisen ja kehityksen yleisimmät häiriöt. KY Journal of Linguistics 16. ds. entti addington, eppo Kittilä, Jouni Rostila & lla uomarla Linguistic ssociation of Finland Cbo 2003, 271 pp. N oft R 17 ONMRO: 7063 ulkunen, rma eura eura. uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 952 ämeenlinna 2004, 310 s. BN N id. R 48 ONMRO: 7082 eura perustettiin 1831 kohottamaan suomen kielen ja suomalaisen kirjallisuuden asemaa, ja euran ensimmäiset vuosikymmenet olivatkin osa monitasoista kansallista projektia. rma ulkunen tutkii Kirjallisuuden euraa dynaamisena vaikuttajana suomalaisen kansakunnan syntymisen ja kansallisen heräämisen aikakautena. Kirjallisuuden euraa voi luonnehtia monien erisuuntaisten intressien kohtaamispaikaksi, jossa terävimmät pistot pukeutuivat usein keskenään kilpailevien tieteellisten paradigmojen asuun. ulkunen purkaa euran myyttiytyneitä tulkintakerroksia ja palauttaa euraa johtaneet suurmiehet ihmisen kokoisiksi toimijoiksi. uomen maatalouden historia 1. erinteisen maatalouden aika esihistoriasta 1870-luvulle. oim. Viljo Rasila, ino Jutikkala & nneli Mäkelä-litalo eura. uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 914:1 Jyväskylä 2003, 646 s. BN N id. R 79 ONMRO: 7083 Kolmiosainen uomen maatalouden historia valaisee maanomistusolojen, maataloustekniikan, työnjaon ja tuottavuuden kehitystä sekä eri aikojen lainsäädännön ja maatalouspolitiikan vaikutuksia esihistoriasta 2000-luvulle. nsimmäinen osa käsittelee perinteisen maatalouden aikaa, joka esihistorian hämärästä alkaneena jatkui perinteen siirtämän taidon varassa luvun jälkipuoliskolle, koneiden ja koulujen aikaan. uulla ja kielellä. ulkintoja ruuasta. oim. Maarit Knuuttila, Jyrki öysä & uija aarinen eura. ietolipas 202 aarijärvi 2004, 278 s. BN N Nid. R 25 ONMRO: 7079 uulla ja kielellä tarkastelee ruuan merkitystä arjessa. Ruokakulttuuria lähestytään eri tieteenalojen näkökulmasta. uomalaisuuteen liitettävät ruokasymbolit, ruumiin ja ruuan suhde sekä etnisyyden rakentuminen ruuan ympärille nousevat artikkeleissa esiin. Ruoka, syöminen ja ruokailu liittävät tavallisenkin ruokailijan erilaisiin ruuasta käytäviin keskusteluihin ja pohdintoihin. Ruokakulttuuriin liittyy kollektiivisia tapoja ja traditiota, se viestii etnisiin ryhmiin kuulumisesta, sekä liittää yksilön oman suvun ja yhteisön menneisyyteen. anttu, Markku rkki antun Kalevala-kuvat eura euran oimituksia 955 ämeenlinna 2004, 56 s. BN N id. R 20 ONMRO: 7080 eos esittelee rkki antun koko tähän asti tunnetun Kalevalaaiheisen tuotannon vuonna 1924 piirretystä Lemminkäisepisodista alkaen. Laajimpana kokonaisuutena on ammon tarina -kirjanen vuodelta Kirjan muut teokset ovat erillisiä ilmeikkäitä värillisiä ja mustavalkoisia kuvia Kalevalan eri teemoista, ja kaikissa mukaan valituissa töissä näkyy antun monipuolisuus ja herkkyys apani, Jussi etos liikesuhteessa. alousrikosoikeudellinen tutkimus uomalainen Lakimiesyhdistys. uomalaisen -sarja 250 Jyväskylä 2004, XXXV s. BN X N id. R 48 ONMRO: 7061 utkimuksen tavoitteena on vastata siihen, millaiset normatiiviset kriteerit määrittävät sallitun ja kielletyn välistä rajaa yritysten välisessä liiketoiminnassa. eoksessa selvitetään, miten kriminaalipoliittisia argumentteja voidaan käyttää rikosoikeudellisessa systeeminmuodostuksessa ja oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa tulkittaessa tiettyä rikossäännöstöä. utkimuksessa päädytään siihen, että ihmiset voivat odottaa rikosoikeusjärjestelmän tarjoamaa suojaa vasta siinä tilanteessa, kun he ovat noudattaneet tiettyä huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta taloudellisten asioiden hoidossa. otentiaalisilla uhreilla on oma, normatiivinen vastuunsa informaation hankinnassa ja prosessoinnissa. uominen, eli Orlicz-obolev paces on Metric Measure paces Finnish cademy of cience and Letters. nnales cademiae cientiarum Fennicae. Mathematica Dissertationes 135 elsinki 2004, 86 pp. BN N oft R 5 ONMRO: 7075

5 udistuva talousrikosoikeus. oim. Raimo Lahti & ekka Koponen uomalainen Lakimiesyhdistys. uomalaisen -sarja 10 aarijärvi 2004, X s. BN N Nid. R 35 ONMRO: 7093 rtikkelikokoelmassa käsitellään aluksi talousrikosoikeuden yleisiä kysymyksiä: talousrikosoikeuden yleisiä oppeja sekä talousrikosprosessin teoriaa ja käytäntöä. Kirjan pääosan artikkeleissa tarkastellaan seuraavia talousrikosten lajeja: kirjanpito-, rahanpesu- ja verorikoksia, velallisen rikoksia sekä yrityssalaisuusrikoksia. Kirjan laajassa päätösartikkelissa eritellään yleisesti poliisin ja syyttäjän tiedonsaantioikeutta. Vettenniemi, rkki unaisen terrorin todistajat. Neuvostoliitto suomalaisten leirivankien muistelmissa eura. uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 957 ämeenlinna 2004, 328 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 7053 tsenäinen uomi varttui maailman suurimman keskity sleirijärjestelmän naapurissa. Neuvosto-Karjalassa sai alkunsa vankileirien saaristo, joka nieli miljoonia ihmisiä, heidän joukossaan tuhansia suomalaisia. Vangitsemisen syyt vaihtelivat, sillä pakkotöihin päätyi punapakolaisia, inkerinsuomalaisia, rajaloikkareita ja kotimaastaan siepattuja suomalaisia. ässä teoksessa äänen saavat henkiinjääneet. uomalaiset vangit ovat kertoneet kokemuksistaan muistelmakirjoissa, joita on ilmestynyt 1920-luvulta aina 2000-luvulle asti. Niiden avulla voimme tarkentaa käsityksiämme Neuvostoliitosta ja ehkä myös ihmisyydestä. eura. uomalaisen kirjallisuuden klassikoita Jyväskylä 2004, XV s. BN X Nid. R 8,9 ONMRO: 7084 is. myös: rma ulkunen, Kultala, Keckman ja uomalaisen Kirjallisuuden eura. euran ensimmäinen julkaisu oli 1834 ilmestynyt Kultala. eura oli perustettu vuonna 1831 edistämään kaikin tavoin suomenkielistä kirjallisuutta sekä suomen kielen kehittämistä sivistyskieleksi. Kultala oli oivallinen näyte suomen kielen silloisesta tilasta ja sen kehitysmahdollisuuksista. e oli tärkeä kirja myös suomenkielen standardisoinnin kannalta. iedettä edulliseen hintaan Nyt iedekirjasta alennuksella aidehistorian seuran, uomen Muinaismuistoyhdistyksen ja uomen arkeologisen seuran (Fennoscandia rchaeologica) julkaisuja. Myös uomalais- grilaisen euran ja uomen Luonnonsuojelun uen kirjoja poistohintaan. Julkaisuja voi tilata : iedekirja Kirkkokatu 14, elsinki puh. (09) faksi (09) iedekirja ieteellisen kirjallisuuden erikoiskirjakauppa Kirkkokatu elsinki puh. (09) fax (09) voinna ma klo 10-17, ti-pe klo Zschokke, einrich Kultala. yödyllinen ja huvittava historia, yhteiselle kansalle luettavaksi annettu

Uutta Tiedekirjassa 8/02

Uutta Tiedekirjassa 8/02 utta iedekirjassa 8/02 74 rjen valta. uomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen ajan kynnykselle (v. 1450 1860) / oim. iia inonen & etri Karonen istoriallinen

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Muutoksen tuulia. Elina Hytönen ja Sofie Strandén-Backa

Pääkirjoitus. Muutoksen tuulia. Elina Hytönen ja Sofie Strandén-Backa Elore (ISSN 1456-3010), vol. 19 1/2012. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_12/pk.pdf] Pääkirjoitus Muutoksen tuulia Elina Hytönen ja Sofie Strandén-Backa

Lisätiedot

laitos, p. (09) 181 46 442

laitos, p. (09) 181 46 442 Ä ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen 78 sitelmiä, kuukausikokouksia 20.10. klo 17.00 uomalaisen Lakimiesyhdistyksen kokouksessa teemana on rikoslain yleiset opit. Lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt

Lisätiedot

Tintti Klapuri, Turun yliopisto: Uusi nainen? Toisto ja syklisyys Anton Tšehovin naiskuvauksissa

Tintti Klapuri, Turun yliopisto: Uusi nainen? Toisto ja syklisyys Anton Tšehovin naiskuvauksissa KIRJALLISUUDENTUTKIMUS NYT 2011/ ABSTRAKTIT KIRJALLISUUS JA AIKA Tintti Klapuri, Turun yliopisto: Uusi nainen? Toisto ja syklisyys Anton Tšehovin naiskuvauksissa Anton Tšehovin tekstien ytimessä on staattiseksi

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 5/02

Uutta Tiedekirjassa 5/02 utta iedekirjassa 5/02 hokas, annu Cultivation of Brassica species and Cannabis by ancient Finnic peoples, traced by linguistic, historical and ethnological data; revision of Brassica napus as B. radice-rapi

Lisätiedot

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 8 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 8 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

POSTMODERNI LIIKKEESSÄ TULKINTOJA 1980-LUVUN SUOMALAISESTA TANSSISTA AINO KUKKONEN

POSTMODERNI LIIKKEESSÄ TULKINTOJA 1980-LUVUN SUOMALAISESTA TANSSISTA AINO KUKKONEN POSTMODERNI LIIKKEESSÄ TULKINTOJA 1980-LUVUN SUOMALAISESTA TANSSISTA AINO KUKKONEN POSTMODERNI LIIKKEESSÄ TULKINTOJA 1980-LUVUN SUOMALAISESTA TANSSISTA AINO KUKKONEN VÄITÖSKIRJA FILOSOFIAN, HISTORIAN,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen - tarkastelussa kulttuurisesti venäläiset maahanmuuttajat Etelä-Pohjanmaalla Emilia Packalén Pro gradu -tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 Summer 2005 SUOMEN MUSEOHISTORIA Hankkeesta vastaa ohjausryhmä, joka koostuu

Lisätiedot

Abstraktit (yksittäiset esitelmät valmiit sessiot)

Abstraktit (yksittäiset esitelmät valmiit sessiot) 1 Abstraktit (yksittäiset esitelmät valmiit sessiot) Jutta Ahlbeck Kotimainen kirjallisuus Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Turun yliopisto jutahl@utu.fi Det nya barnet framväxten

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Avaudutaan arjesta Suomalaisnaisten Internet-elämäjulkaiseminen ja maskuliinisuuden esittämisen keinot

Avaudutaan arjesta Suomalaisnaisten Internet-elämäjulkaiseminen ja maskuliinisuuden esittämisen keinot Avaudutaan arjesta Suomalaisnaisten Internet-elämäjulkaiseminen ja maskuliinisuuden esittämisen keinot Sari Östman Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos

Lisätiedot

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Heidi Aalto Etnologian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Historian ja etnologian

Lisätiedot

Tyttöjä, poikia, huoria, homoja. Neuvotteluja sukupuoliesityksestä ja seksuaalisuudesta Uma Aaltosen nuortenpalstoilla

Tyttöjä, poikia, huoria, homoja. Neuvotteluja sukupuoliesityksestä ja seksuaalisuudesta Uma Aaltosen nuortenpalstoilla Tyttöjä, poikia, huoria, homoja Neuvotteluja sukupuoliesityksestä ja seksuaalisuudesta Uma Aaltosen nuortenpalstoilla Anna Kemppinen Pro gradu -tutkielma Kansatiede Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen

Lisätiedot

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia...

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... 6 Kirsi Herala Kulttuuripääkaupungit: rajoja

Lisätiedot

Arvosteluja. vieraan kansan välille. Tämän barbaarikuvan pohjalta roomalaiset

Arvosteluja. vieraan kansan välille. Tämän barbaarikuvan pohjalta roomalaiset Arvosteluja Laaja katsaus toiseuden tutkimukseen Marja-Leena Hänninen (toim.): Vieras, outo, vihollinen. Toiseus antiikista uuden ajan alkuun. SKS 2013. 458 s. Toiseuden ja vierauden tutkimus on ollut

Lisätiedot

Mihin sananlasku lasta johdattaa?

Mihin sananlasku lasta johdattaa? Mihin sananlasku lasta johdattaa? Elämäntarinoiden avulla lapsen tulkintaan sananlaskujen kasvatustavoitteista Liisa Granbom-Herranen Sananlaskut ovat kyseenalaistamatonta puhetta. Usein mielikuvaan sananlaskuista

Lisätiedot

Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina

Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina 2000-2012 Pro gradu-tutkielma Sosiologia Kevät 2013 2 Lapin

Lisätiedot

Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä. Taustaselvitys Faron yleissopimuksen voimaansaattamiseksi Suomessa

Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä. Taustaselvitys Faron yleissopimuksen voimaansaattamiseksi Suomessa Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Taustaselvitys Faron yleissopimuksen voimaansaattamiseksi Suomessa Toim. Ulla Salmela, Hannu Matikka, Pauliina Latvala ja Petja Kauppi Faron sopimuksena tunnettu Euroopan

Lisätiedot

FANIUDEN AIKA Kolme tapausta televisio-ohjelmien faniudesta vuosituhannen taitteen Suomessa

FANIUDEN AIKA Kolme tapausta televisio-ohjelmien faniudesta vuosituhannen taitteen Suomessa KAARINA NIKUNEN FANIUDEN AIKA Kolme tapausta televisio-ohjelmien faniudesta vuosituhannen taitteen Suomessa AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

SOSIAALISET SUHTEET USKONNON ILMENTÄJINÄ. Entisten Jehovan todistajien kokemukset vuorovaikutussuhteista

SOSIAALISET SUHTEET USKONNON ILMENTÄJINÄ. Entisten Jehovan todistajien kokemukset vuorovaikutussuhteista SOSIAALISET SUHTEET USKONNON ILMENTÄJINÄ Entisten Jehovan todistajien kokemukset vuorovaikutussuhteista Uskontotieteen pro gradu -tutkielma Teologinen tiedekunta Anneli Nahkola Tammikuu 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Minna Rönkä Helsingin yliopisto Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologia Pro gradu -tutkielma 2014 Sisältö

Lisätiedot

1/2014 SÄHKÖINEN LUOVUTUS NYT JA TULEVAISUUDESSA. Aineistojen muutos sähköisiksi haastaa kirjastojen ja julkaisualan toimintaa s.

1/2014 SÄHKÖINEN LUOVUTUS NYT JA TULEVAISUUDESSA. Aineistojen muutos sähköisiksi haastaa kirjastojen ja julkaisualan toimintaa s. KANSALLISKIRJASTO 1/2014 SÄHKÖINEN LUOVUTUS NYT JA TULEVAISUUDESSA Aineistojen muutos sähköisiksi haastaa kirjastojen ja julkaisualan toimintaa s. 12 Haastattelussa uusi digitaalisten aineistojen tutkimuksen

Lisätiedot

Taiteen maisterin opinnäyte Saara Saarinen // Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu

Taiteen maisterin opinnäyte Saara Saarinen // Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu Taiteen maisterin opinnäyte Saara Saarinen // Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu Kannen kuvassa Secco Shopin myymä Taija Lehtosen suunnittelema rintakoru, joka on valmistettu käytetyistä vetoketjuista.

Lisätiedot

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot

FOLKLORISTI JA VAPAA SIELU

FOLKLORISTI JA VAPAA SIELU KAARINA KOSKI ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 14 1/2007. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_07/kos_b_1_07.pdf] FOLKLORISTI JA VAPAA SIELU HAASTATTELUSSA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tutkimuksia TUULA JORONEN (TOIM.) Maahanmuuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tutkimuksia TUULA JORONEN (TOIM.) Maahanmuuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 4 tutkimuksia TUULA JORONEN (TOIM.) Maahanmuuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Tuula Joronen, puh. 09

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 1/2012

Ethnos-tiedote 1/2012 TIEDOTE 1/2012 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Vilkaisu taakse ja tähystys eteen........... 3 Vuosikokous 16.3.2012...5 Toimintakertomus 2011...6 Toimintasuunnitelma 2012...12 Heritage and Individuals SIEF-raportti

Lisätiedot

Kertomuksen lajit kertomuksen tutkimuksen metodologiset kysymykset

Kertomuksen lajit kertomuksen tutkimuksen metodologiset kysymykset Torstai Klo 14:15 Klo 14:45 Klo 15:15 Perjantai Klo 9:30 Klo 10:00 Klo 12:00 Klo 12:30 Kertomuksen lajit kertomuksen tutkimuksen metodologiset kysymykset Annamaria Marttila Aivovammautuneiden kerronta

Lisätiedot