77/2013. Asiasta käytettiin yksi puheenvuoro. Esitys hyväksyttiin. Päätösehdotus. Käsittely. Päätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "77/2013. Asiasta käytettiin yksi puheenvuoro. Esitys hyväksyttiin. Päätösehdotus. Käsittely. Päätös"

Transkriptio

1 77/ Asunto Oy Helsingin Berliinin- ja Asunto Oy Lontoonpihan hanke- ja rakennussuunnitelmien hyväksyminen sekä investointipäätöksen tekeminen ja enimmäiskustannusarvion vahvistaminen Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää 1) hyväksyä tämän esittelyn liitteenä olevan Asunto Oy Helsingin Berliininpihan ja Asunto Oy Helsingin Lontoonpihan toteuttamisen hanke- ja rakennussuunnitelmat sekä hankesuunnitelman liitteenä esitetyt kassavirtalaskelmat ja riskitarkastelut; 2) vahvistaa rakennushankkeen arvonlisäverolliseksi, tehtyihin suunnittelu ja rakennuttamissopimuksiin sekä saatuihin urakkatarjouksiin perustuvaksi, enimmäiskustannusarvioksi euroa; 3) hyväksyä peruslaskelman, jonka mukaan seurakuntayhtymä sijoittaa enintään euroa Asunto Oy Helsingin Berliininpihan ja euroa Asunto Oy Helsingin Lontoonpihan rakennusrahastoihin, yhteensä euroa, joka palautuu kokonaisuudessaan seurakuntayhtymään, Asunto Oy Helsingin Berliininpihan tontista ja asunnoista saatavina myyntituloina, Asunto Oy Helsingin Lontoonpihan jäädessä seurakuntayhtymän omistukseen ilman siihen pysyvästi sitoutuneita verovaroja; 4) oikeuttaa Asunto Oy Helsingin Berliininpihan ja Asunto Oy Helsingin Lontoonpihan hallitukset saattamaan hanke kaikin puolin valmiiksi, kuten valmistelemaan hanke rakentamispäätökseen, solmimaan tarvittavat urakka- ja konsulttisopimukset, käynnistämään rakennustyöt, aloittaa Asunto Oy Berliininpihan asuntojen markkinointi ja myynti sekä vastaanottamaan rakennushankkeet, kun ne on urakoitsijoiden toimesta saatettu tilaajalle täysin valmiiksi. Käsittely Päätös Asiasta käytettiin yksi puheenvuoro. Esitys hyväksyttiin.

2 Selostus 1. Tonttien taustaa Helsingin seurakuntayhtymä omistaa Helsingin 91, Toukolan kaupunginosassa 23, rantakorttelissa 100, tontit 61 ja 74. Tontit ovat tulleet seurakuntayhtymän omistukseen Helsingin seurakuntayhtymän ja Helsingin kaupungin välisellä, allekirjoitetulla vaihtokirjalla. Luovutettavaa vaihto-omaisuutta olivat, Helsingin kaupungin, Malmin kylän, Malmin hautausmaa nimisestä tilasta RN:o 9:0 luovutetut, yhteensä noin m 2 :n suuruiset maa-alueet. Helsingin seurakuntayhtymän saantoa olivat tuolloin mm. Helsingin 91, Toukolan kaupunginosassa 23, rantakorttelissa 100, tontit 61 ja 66. Em. vaihtokirjan allekirjoittamisen jälkeen Helsingin kaupunki käynnisti Arabianrannassa mm. tontin 66 alueella asemakaavamuutoksen nro Helsingin kaupunginvaltuustossa hyväksytyn asemakaavamuutoksen ja Helsingin seurakuntayhtymän ja kaupungin välisen, allekirjoitetun alueen kehittämiseen liittyvän, korttelialueella tapahtuneen pienimuotoisen aluevaihdon seurauksena, tontista nro 66 muodostui uusi tontti nro 74. Asemakaavansa mukaiselta käyttötarkoitukseltaan tontit olivat asuinkerrostalotontteja, rakennusoikeudeltaan tontti 61 enintään kem2 ja tontti 74 enintään kem2. Tonttien rakennusoikeuden kehittämiseen liittyen, ovat Helsingin seurakuntayhtymä ja Helsingin kaupunki vielä allekirjoittaneet sopimuksen asemakaavan muutokseen nro liittyen. Sopimuksen seurauksena ja Helsingin kaupunginvaltuustossa hyväksytyllä asemakaavan muutoksella, tontille 61 saatiin lisärakennusoikeutta n. 500 kem2 ja tontille 74 noin kem2. (Liite: Asemakaavaote) Nykytilassaan, vahvistetun asemakaavan mukaisesti, tontit ovat käyttötarkoitukseltaan asuinkerrostalotontteja. Tontin 61 pinta-ala on m2 ja tontin 74 pinta-ala on 942 m2. Asemakaavassa tontille 61 on merkitty yhteensä kaksi rakennusalaa IV kerrosta kem2 ja V kerrosta kem2, yhteensä kem2. Tontilla 74 on yksi rakennusala, kem2, joista rakennusalan päädyistä toinen IV kerrosta ja toinen XII kerrosta. (Liite: Kiinteistörekisteriotteet) 2. Tonttien aiottu hyödyntäminen Tontit on tarkoitus rakentaa asemakaavan sallimassa laajuudessa. Alueen korkeatasoisen ilmeen ja asuntojen arkkitehtonisesti korkean laatutason varmistamiseksi, Helsingin seurakuntayhtymä järjesti em. omistamiaan tontteja koskevan arkkitehtikilpailun vuonna Arkkitehtikilpailun voitti Särmä nimimerkillä kilpaillut Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n ehdotus. Hankkeen arkkitehtuuri perustuu

3 kilpailun voittaneeseen ehdotukseen, jota on kehitetty sekä huoneistojakauman ja teknisten ratkaisujen osalta, vuokrauksen ja myynnin kannalta edullisemmaksi, että laajuudeltaan vastaamaan nykyistä rakennusoikeutta. Kilpailuehdotuksen omaleimainen ja korkeatasoinen arkkitehtuuri on kehittämisestä huolimatta saatu säilymään alkuperäisen kilpailuehdotuksen kaltaisena. Tontit sijaitsevat Arabianrannan parhaalla paikalla rajoittuen rantapuistoon. Puiston takaa avautuu merinäköala Vanhankaupunginselälle, jota suunnittelussa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Yhtiöille tarvittavat autopaikat sijaitsevat asuinrakennustonttien läheisyydessä LPA tonteilla. Autopaikat rakennuttaa ja niitä hallinnoi Arabian Palvelut Oy. Lisäksi Arabian Palvelut Oy hallinnoi yhteiskerhotilaa, alueen tietoverkkoa ja yhteispihoja. Edellä mainituista palveluista Arabian Palvelut Oy veloittaa alueen taloyhtiöiltä liittymismaksun ja käyttökorvauksen. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä on tontille 61 perustettu asuintalon rakennuttamista varten Asunto Oy Helsingin Lontoonpiha ja tontille 74 Asunto Oy Helsingin Berliininpiha. Tonttien kehittämistä ja suunnittelua on suoritettu perustettujen yhtiöiden lukuun. Toteutuessaan aiotut rakennukset täydentävät Arabianrannan Vanhankaupunginlahden puoleisen jo lähes valmiiksi rakennetun kortteliston. 12-kerroksinen Asunto Oy Helsingin Berliininpiha nousee uuden kaupunginosan korkeimmaksi taloksi ja alueen maamerkiksi. Näkyvä ja kaupunkikuvallisesti tärkeä rakennuspaikka saa näin osakseen korkeatasoisen, ainutkertaisen ja hillityn veistoksellisen arkkitehtonisen kokonaisuuden, jossa arkkitehtonisten eleiden käyttö ei kuitenkaan ole liian voimakasta. Selkeät rakennusrungot kätkeytyvät veistoksellisten julkisivulinjojen sisään. Rakennuksen muotoilu ja avarien parvekkeiden sijoitus maksimoi asunnoista ja parvekkeilta avautuvia näkymiä puistoon ja merenlahdelle. Yhteisöllinen sisäpiha antaa lapsille suojaisan leikkiympäristön ja viereinen rantapuisto tarjoaa hienot puitteet virkistykselle ja liikunnalle. (Liite: Havainnekuvat) 3. Asuntojen rakennuttaminen Helsingin seurakuntayhtymä on omistanut pitkään noin 900 asuntoa eri puolilla Helsinkiä. Seurakuntayhtymän kannalta on tarkoituksenmukaista nuorentaa asuntokantaa. Tässä tarkoituksessa on jo myyty vanhempaa huonokuntoista asuntokantaa ja aloitettu rakentamaan uutta tilalle. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaan asuntokannan nuorentamista on jatkettu edellä mainitulla tavalla myymällä vuonna 2012 neljä asuintalokohdetta, yhteensä 239 asuntoa. Samalla on tarkoitus käyttää osa tonttivarannosta vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ja kanavoida seurakuntayhtymälle näin tuloutettavissa olevat varat oman kiinteistökannan ylläpitoon ja kehittämiseen. Tämä tukee

4 seurakuntayhtymän taloutta ja keventää nykyisin verovaroin ylläpidettyyn kiinteistökantaan kohdistuvia investointien rahoituspaineita. Tontille 61 on tarkoitus rakennuttaa Asunto Oy Helsingin Lontoonpihan toimesta Helsingin seurakuntayhtymän omistukseen asuntoja vuokrattavaksi. Tontille 74 aiotaan toteuttaa Asunto Oy Helsingin Berliininpihan toimesta RS - järjestelmän mukainen asuntohanke, jossa kaikki asunto-osakehuoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet on tarkoitus myydään markkinahintaan. 4. Hankesuunnitelma Hankkeen esittelemiseksi seurakuntayhtymän yhteiseen hallintoon on uuden asemakaavan lähtökohdista valmisteltu hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman on laatinut, aikanaan arkkitehtikilpailun kustannuslaskijana toiminut, Haahtela rakennuttaminen Oy kiinteistöjohtajan virkamiespäätöksellä. Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen hankeen läpiviemisestä, kustannuksista, rahoituksesta ja kannattavuudesta. Hankeselvitys on yhteinen käsittäen molemmat asuntokohteet, johtuen aiotusta toteutustavasta, jossa kohteet on tarkoitus toteuttaa samanaikaisesti yhtenä hankkeena, yhden toteuttajan toimesta. Aiottu toteutustapa on hankkeeseen soveltuvin ja kustannustehokkain. (Liite: Hankesuunnitelma) Hankkeen rakennuttajakonsultiksi on kiinnitetty Haahtela rakennuttaminen Oy ja rakennusten suunnittelijoina ovat toimineet (ARK) Arkkitehtitoimisto JKMM Oy, (RAK) A-Insinöörit Oy, (LVIA) Taltec Oy, (SÄH) Insinööritoimisto Veikko Vahvaselkä Oy, arkkitehtitoimiston johtaessa suunnitteluryhmää ja toimiessa hankkeen pääsuunnittelijana. Hankkeessa on tarvittu vähäisessä määrin myös palo- ja akustiikkakonsultaatiota sekä pihasuunnittelijaa. Hankkeen kohteet on suunniteltu täysin valmiiksi ja niille on myönnetty rakennuslupa (Liite: Rakennusluvat) Tonttien kehittämistä, rakennuttamista ja suunnittelua on suoritettu perustettujen asuntoyhtiöiden lukuun ja asuntoyhtiöiden hallitusten suorittamin konsulttivalinnoin, tarjottuihin kattohintoihin perustuen, hyväksikäyttäen Helsingin seurakuntayhtymän puitesopimusjärjestelyä. Kohteiden rakentamiseen liittyvät urakat on kilpailutettu julkisten hankkeiden HILMA - hankintakanavalla. Hankkeen aiottu toteutusmuoto on jaettu urakka, rakennusteknisten töiden urakoitsijan toimiessa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Muut urakat, kuten putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakat ovat pääurakoitsijalle sopimuksin alistettuja sivu-urakoitsijoita. (Liite: Kokonaishintalaskelma)

5 5. Rakennussuunnitelmat Asunto Oy Helsingin Lontoonpihan hanke sisältää kaksi pistetaloa, joista toinen on neljä ja toinen viisikerroksinen. Pistetaloissa on yhteensä 36 asuntoa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 2 468,5 asm2. Asuntojen keskipinta-ala on 68,5 asm2. Hankkeen kerrosala on kem2 ja kokonaisala yhteensä, sisältäen yhteis-, liikenne- ja teknisten tilojen pinta-alat on m2. (Liite: Asunto Oy Helsingin Lontoonpihan pääpiirustukset) Asunto Oy Helsingin Berliininpihan hanke sisältää yhden kaksiportaisen rakennuksen, jonka toinen porras on nelikerroksinen ja toinen kaksitoistakerroksinen. Rakennuksessa on yhteensä 66 asuntoa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 3 854,5 asm2. Asuntojen keskipinta-ala on 58,5 asm2. Hankkeen kerrosala on kem2 ja kokonaisala yhteensä, sisältäen yhteis-, liikenne- ja teknisten tilojen pinta-alat on m2. (Liite: Asunto Oy Helsingin Berliininpihan pääpiirustukset) 6. Tonttien omistussuhteet Asunto Oy Helsingin Lontoonpihan tontti jää seurakuntayhtymän omistukseen. Seurakuntayhtymä vuokraa tontin yhtiölle ja perii siitä vuokraa n euroa vuodessa, n. 2 euroa/asm2, kk. Hankkeen rahoittamiseksi ja pääomien vapauttamiseksi kiinteistöistä Asunto Oy Helsingin Berliininpihan tontti myydään 60 %:n omistusosuudella Suomen Osatontti II Ky:lle hintaan euroa, n. 700 euroa/asm 2. Asunnon ostajilla on oikeus lunastaa ostamansa asunnon tonttiosuus tai maksaa yhtiölle tonttivastiketta n. 2,92 euroa/asm 2 /kk. Myyntipäätöksen on yhteinen kirkkovaltuusto hyväksynyt jo aiemmin syksyllä 2012 ja tämän päätöksen on kirkkohallitus vahvistanut. 7. Hankkeen hinta ja ylläpitokulut Asunto Oy Helsingin Lontoonpiha -hankkeen arvonlisäverollinen kokonaishinta, sisältäen kunnallistekniikan liittymismaksut sekä varauksen lisä- ja muutostöille on euroa. Asuntoalaneliömetriä kohden hinta on n euroa/asm2. Asunto Oy Helsingin Berliininpiha -hankkeen arvonlisäverollinen kokonaishinta, sisältäen kunnallistekniikan liittymismaksut, varauksen lisä- ja muutostöille on euroa. Asuntoalaneliömetriä kohden hinta on n euroa/asm2. Yhteensä hankkeen kokonaishinta on euroa ja keskimääräinen asuntoneliömetrin hinta on n euroa/asm2. Yhteensä hankkeen arvioidut arvonlisäverolliset ylläpitokustannukset ovat n euroa/vuosi (n. 4 euroa/asm2/kk) pääkaupunkiseudun alkuvuoden 2013 hintatasossa (Haahtela-indeksi, pisteluku 83). Asunto

6 Oy Helsingin Lontoonpihan ylläpitokustannukset ovat n euroa/vuosi ja Asunto Oy Helsingin Berliininpihan ylläpitokustannukset ovat n euroa/vuosi. Hankesuunnitelmassa ja sen liitteenä olevissa kassavirtalaskelmissa sekä tässä esittelyssä ja sen liitteenä olevassa kokonaishintalaskelmassa käytetyt luvut perustuvat todellisiin suunnittelu- ja rakennuttamissopimuksiin sekä saatuihin urakkatarjouksiin. 8. Hankkeen rahoitus Kiinteistöjohtaja on valmistellut hanketta ja teettänyt konsultilla laskelmia siitä lähtökohdasta, että Helsingin seurakuntayhtymän ei tarvitsisi pysyvästi sijoittaa kohteen rahoittamiseen verovaroja. Hanke on tarkoitus rahoittaa asunto-osakeyhtiöille otettavilla rahalaitoslainoilla ja asunto-osakkeiden myynnillä. Hankkeeseen liittyvät RS-lainat on kilpailutettu erikseen. Hankkeen suunnitteluvaihe on läpiviety seurakuntayhtymän rahoittamin SVOP rakennusrahastosuorituksin. Asunto Oy Helsingin Berliininpihasta tehdään RS järjestelmän mukainen asuntohanke ja asunnot myydään markkinahintaan. Asunto Oy Helsingin Berliininpiha rahoitetaan osin rahalaitoslainalla, siten että asuntojen velattomasta myyntihinnasta euroa (5.500 euroa/asm2) on 60 %:a yhtiölainaa, yhteensä euroa. Loppuosa rahoituksesta, yhteensä euroa, hoidetaan Helsingin seurakuntayhtymän SVOP rakennusrahastosuorituksilla. Rakennusrahastosuoritusten vastineeksi yhtymä saa asuntojen myyntihinnan, yhteensä euroa (velaton myyntihinta yhtiölaina) asuntojen ostajilta. Myyntitulosta asuntojen välityspalkkiona ja RS järjestelmän kuluista seurakuntayhtymä joutuu maksamaan n euroa, jolloin tulokseksi jää euroa. Lisäksi seurakuntayhtymä saa 60 %:n tonttiosuuden myynnistä euroa. Yhteensä Asunto Oy Helsingin Berliininpihan asunto osakkeiden ja tonttiosuuden myynnistä saadaan tuloja euroa ja SVOP rakennusrahastosuorituksia sijoitetaan rakennusrahastoon euroa, joten ylijäämä on euroa. Asunto Oy Helsingin Lontoonpiha jää kokonaisuudessaan Helsingin seurakuntayhtymän omistukseen. Asunto Oy Helsingin Lontoonpihan rakentaminen rahoitetaan kokonaan Asunto Oy Helsingin Berliininpihan tontista ja asuntojen myynnistä saatavalla ylijäämällä ( euroa), joka sijoitetaan Asunto Oy Helsingin Lontoonpihan SVOP rakennusrahastoon rakentamisen rahoituksen vaatimassa tahdissa. Mikäli Asunto Oy Helsingin Berliininpihan asuntojen myynti sujuu hitaammin kuin on Asunto Oy Helsingin Lontoonpihan rakentamisen rahoitustarve, varaudutaan seurakuntayhtymässä rakennusrahastosuoritusten väliaikaisrahoitukseen.

7 Jos Asunto Oy Helsingin Berlininpihan rakentaminen alkuvaiheessa rahoitetaan rahalaitoslainalla ja Asunto Oy Helsingin Lontoonpihan rakentaminen alkuvaiheessa rahoitetaan Asunto Oy Helsingin Berliininpihan tonttiosuuden myynnistä saadulla tulolla ja asuntojen myynti sujuu hyvin saa Helsingin seurakuntayhtymä SVOP rakennusrahastoon sijoittamansa varat tontti ja asuntokaupasta sitä mukaan kuin joutuu niitä rakennusrahastoihin sijoittamaan. 9. Hankkeen toteuttamisen perustelut Vaikka seurakuntayhtymän päätehtävän mukaista ei olekaan sinänsä tuottaa asuntoja, on tämän esityksen mukainen asuntorakentaminen sekä perusteltua että kannattavaa. Hanketta puoltaa: Kirkon varallisuutta tulee hoitaa tulevaisuutta turvaavasti. Hanke lisää seurakuntien varallisuutta merkittävästi. Yhtiöt rahoitetaan osin rahalaitoslainoilla ja osin rakennusrahastosijoituksilla, jotka saadaan kokonaisuudessaan takaisin. Berliininpihan velaton myyntihinta (n euroa/asm 2 ) Yhtiölaina 60% Asuntojen myyntihinta (n euroa/asm 2 ) Berliininpihan tuotto Berliininpihan rakennusrahastosijoitus Myynti ja RS kulut Tulos Berliininpihan asuntojen myyntitulos Berliininpihan tonttiosuuden myynti 60% Lontoonpihan rakentaminen Asunto Oy Helsingin Lontoonpiha jää Helsingin seurakuntayhtymän omistukseen ja se voidaan rahoittaa kokonaisuudessaan Asunto Oy Helsingin Berliininpihan tontin ja asuntojen myynnistä saatavalla ylijäämällä ( euroa). Näin toimien em. tonttivarallisuudesta saadaan paras hyöty, sillä tonteista saatavan myyntitulon lisäksi saadaan rakennusoikeus jalostettua asunnoiksi, joiden arvo lisää merkittävästi tontin alkuperäistä arvoa ja näin seurakuntayhtymän varallisuutta. Hankkeen toteuttamispäätöksen tekemiselle on sekä taloudelliset, työvoima- että asuntopoliittiset perusteet. Hankkeeseen sisältyvät riskit ovat pienet tai kohtuulliset ja niitä on arvioitu konsulttien suorittamana riskitarkasteluna, kuten Haahtela rakennuttaminen Oy:n riskitarkastelu ja investointilaskennan keinoin suorittama herkkyystarkastelu sekä omana tarkasteluna riskityökokouksen keinoin, josta tilintarkastusyhteisö KPMG on suorittanut riskitarkastelun yhteenvedon. Riskitarkastelut on esitetty hankesuunnitelman yhteydessä. Asuntojen myytävyys ja hinnat on arvioitettu Huoneistokeskuksen toimesta. Asuntojen myyntihinnat ovat

8 selvästi hankkeen toteuttamiseen kuluvia menoja suuremmat. Asunnoista vallitsee varsin suuri kysyntä, joka ennusteiden mukaan pääkaupunkiseudulla jatkuu pitkään. Liitteet 10 Asemakaavaote 11 Hankesuunnitelma 12 Hankesuunnitelman liite RISKITARKASTELU (ei julkisuuteen) 13 Havainnekuvat 14 Kiinteistörekisteriotteet 15 Kokonaishintalaskelma (ei julkisuuteen) 16 Rakennusluvat 17 Berliininpiha ASEMAPIIRUSTUS 18 Berliininpiha JULKISIVU ETELÄÄN 19 Berliininpiha JULKISIVU ITÄÄN 20 Berliininpiha JULKISIVU LÄNTEEN 21 Berliininpiha JULKISIVU POHJOISEEN 22 Berliininpiha POHJAPIIRUSTUS 2.KRS 23 Berliininpiha POHJAPIIRUSTUS 10.KRS 24 Berliininpiha POHJAPIIRUSTUS 12.KRS 25 Lontoonpiha ASEMAPIIRUSTUS 26 Lontoonpiha JULKISIVUPIIRUSTUS ETELÄÄN 27 Lontoonpiha JULKISIVUPIIRUSTUS ITÄÄN 28 Lontoonpiha JULKISIVUPIIRUSTUS LÄNTEEN 29 Lontoonpiha JULKISIVUPIIRUSTUS POHJOISEEN 30 Lontoonpiha POHJAPIIRUSTUS 2KRS 31 Lontoonpiha POHJAPIIRUSTUS 5KRS

9

b) oikeuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Rakennustoimisto

b) oikeuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Rakennustoimisto Yhteinen kirkkoneuvosto 139 16.5.2013 235/2013 34 Jätkäsaaren tontin suunnittelu Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää 1) että Helsingin seurakuntayhtymä osallistuu Jätkäsaaren korttelin tontteja

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

PAIKKARINKATU 2-4 08100 LOHJA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ERI VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

PAIKKARINKATU 2-4 08100 LOHJA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ERI VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PAIKKARINKATU 2-4 08100 LOHJA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ERI VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 28.3.2014 Catella Property Oy, Helsinki, Y- tunnus 2214835-6 Catella Property Oy, Arviointipalvelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 Asuntotuotantotoimikunta 08.02.2012 ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNTA. Asuntotuotantotoimikunta

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 Asuntotuotantotoimikunta 08.02.2012 ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNTA. Asuntotuotantotoimikunta Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNTA ESITYSLISTA 2-2012 KOKOUSKUTSU Kokousaika 8.2.2012 klo 16:00 Kokouspaikka Kaupungintalo, aulakabinetti 4 Käsitellään Tällä esityslistalla

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU Alustava hankekuvaus xx.x.2014 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTUSMENETTELY... 1 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Jätkäsaaren alue ja sen rakentuminen... 3 2.2 Bunkkerin kiinteistö ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

AUTOPAIKKOJEN TOTEUTTAMISKUSTANNUK- SET JA NIIDEN KOHDISTAMINEN NYKYISTÄ SUUREMMASSA MÄÄRIN AUTOPAIKKOJEN KÄYTTÄJILLE

AUTOPAIKKOJEN TOTEUTTAMISKUSTANNUK- SET JA NIIDEN KOHDISTAMINEN NYKYISTÄ SUUREMMASSA MÄÄRIN AUTOPAIKKOJEN KÄYTTÄJILLE AUTOPAIKKOJEN TOTEUTTAMISKUSTANNUK- SET JA NIIDEN KOHDISTAMINEN NYKYISTÄ SUUREMMASSA MÄÄRIN AUTOPAIKKOJEN KÄYTTÄJILLE AUTOPAIKKATYÖRYHMÄ 31.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja 15.04.2013 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 15.04.2013 maanantai klo 8:00-8:25 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet jäsenet Ari Konttas, puheenjohtaja Christina

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

28.5.2013 Tarkistettu 30.5.2013, muutokset s. 2, 6, 8 ja 9 merkitty alleviivauksin

28.5.2013 Tarkistettu 30.5.2013, muutokset s. 2, 6, 8 ja 9 merkitty alleviivauksin Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 1 28.5.2013 Tarkistettu 30.5.2013, muutokset s. 2, 6, 8 ja 9 merkitty alleviivauksin Alla mainitut sopijapuolet ovat tänään [päiväys täydennetään] 2013 tehneet seuraavansisältöisen

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

SRV:N TILAUSKANTA KASVOI VAHVASTI KANNATTAVUUDEN PARANTUMINEN JATKUI: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014

SRV:N TILAUSKANTA KASVOI VAHVASTI KANNATTAVUUDEN PARANTUMINEN JATKUI: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 1 (29) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI VAHVASTI KANNATTAVUUDEN PARANTUMINEN JATKUI: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 Katsauskausi 1.1. 31.3.2014 lyhyesti:

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA EDELLEEN KASVUSSA TULOS JÄI KUITENKIN VERTAILUKAUDESTA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015

LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA EDELLEEN KASVUSSA TULOS JÄI KUITENKIN VERTAILUKAUDESTA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 1 (32) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 06.08., klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA EDELLEEN KASVUSSA TULOS JÄI KUITENKIN VERTAILUKAUDESTA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Ensimmäinen vuosipuolisko 1.1.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJAN JA TALOUSSUUNNITELMAN LIITE 11.6.2012 1 (5)

KAUPPAKIRJAN JA TALOUSSUUNNITELMAN LIITE 11.6.2012 1 (5) KAUPPAKIRJAN JA TALOUSSUUNNITELMAN LIITE 11.6.2012 1 (5) ASUNTO OY HELSINGIN MYLLYPOIKA Ryynimyllynkatu 4, 00920 HELSINKI YLEISTÄ Asunto Oy Helsingin Myllypoika on vapaarahoitteinen Hitas-omistusasuntokohde.

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Hyväntoivonpuisto

Asunto Oy Helsingin Hyväntoivonpuisto OMISTUSASUNNOT HITAS- ASUNTOJA Havainnekuva suunnitelmasta, taiteilijan näkemys. Asunto Oy Helsingin Hyväntoivonpuisto Hyväntoivonkatu 8, 00220 Helsinki Asunto Oy Helsingin Hyväntoivonpuisto Asunto Oy

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti HELSINGIN KAUPUNKI Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011 Sisällys 1. Johdanto, tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen kohteena oleva asunto-omaisuus... 5 2.1 Yhtiöt... 6 2.2. Hajautetun rakenteen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen...

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... 4 Omakotiasuminen taajamassa... 5 Asuminen kyläympäristössä... 5 Haja-asutusalueella

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

1. Kilpailun tarkoitus

1. Kilpailun tarkoitus kau kaupunkirakennepalvelut 09.11.2012 1 KANKAAN VANHAN PAPERITEHTAAN TONTINLUOVUTUS- JA TOTEUTUSKILPAILUN 1. Kilpailun tarkoitus Kangas on Jyväskylän merkittävin kehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot