Kirkkojen suojaaminen, vakuutusyhtiöiden vaatimukset, Timo Hopponen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkojen suojaaminen, vakuutusyhtiöiden vaatimukset, Timo Hopponen"

Transkriptio

1 Sun porteistasi käydä sisälle pyhyyksiis Turun arkkihiippakunnan koulutuspäivä Maskussa Johdatus päivän teemaan, Riikka Kaisti Pyhyys kuuluu kaikille, Kaarlo Kalliala Kirkon esineistön hyvä hoito, Anne Vesanto Kulttuuriperintö seurakunnan taloudessa, Seppo Kosola Kirkkojen suojaaminen, vakuutusyhtiöiden vaatimukset, Timo Hopponen

2 Kirkkojen suojaaminen, vakuutusyhtiöiden vaatimukset Colemont Finland Oy Timo Hopponen

3 Vaaratilanne?

4 Esityksen sisältö Viranomaismääräykset Vakuutusyhtiön vaatimukset Rakenteelliset Tekniset järjestelmät Palo Luonnonilmiö (salama) Murto Ilkivalta Kirkkohallitus Museovirasto

5 Viranomaismääräykset Viranomaisten tai säädösten määräämät vahinkojen estämiseen tai rajoittamiseen tarkoitetut laitteet ja rakenteet, kuten alkusammutuskalusto (henkilökunta on koulutettava alkusammutuskaluston käyttöön) savunpoistolaitteisto palo-osastointi paloilmoitin ja automaattinen sammutuslaitteisto on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Vakuutuksenottaja huolehtii, että säädöksissä vaaditut suunnitelmat ja ohjelmat on laadittu ja niiden mukaisesti toimitaan. Tällaisia suunnitelmia ja ohjelmia ovat pelastussuunnitelma sähkölaitteistojen huolto- ja kunnossapito-ohjelma paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma automaattisen sammutuslaitteiston kunnossapito-ohjelma räjähdyssuojausasiakirja sekä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusselvitys. Itse rakennuksen tulee täyttää rakennusluvan tai toimenpideluvan myöntämishetkellä voimassa olevat Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset E1 (rakennusten paloturvallisuus), C2 (kosteus) ja D1 (kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteet).

6 Suojeluohjeen tarkoitus ja velvoittavuus Suojeluohje velvoittaa vakuutuksenottajaa sekä antaa ohjeita, joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahinkomääriä. Velvoittavuus tarkoittaa sitä, että korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen.

7 Paloilmoittimet vartioivat suurta osaa maakunnan puukirkoista Etelä-Karjalan puukirkoista valtaosassa luotetaan palo- ja savuilmoittimiin. Seurakunnat eivät valvo kirkkoja kameroilla, mutta Lappeenrannassa ja Lemillä kirkot osuvat muiden kameroiden silmiin. Sammutusjärjestelmä on vain kahdessa Lappeenrannan puukirkossa. Lemin puukirkkoon asennetaan juuri sammutusputkistoa kirkon ullakolle ja kellotapuliin. Kuivaputkijärjestelmän asennus on ollut pitkään vireillä. Kyllähän kirkkojen turvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Nämä ovat niin korvaamattomia aarteita, sanoo talouspäällikkö Elvi Sinkko. Puumalan puukirkkoon asennetaan kamerat syksyllä kirkkoon sisälle ja ehkä myös ulkopuolelle valvomaan kirkon lähiympäristöä ja hautausmaata. Kirkkohallituksen yliarkkitehti Eero Raatikainen sanoo, että Etelä-Karjalan puukirkot on suojattu samantyylisesti kuin muuallakin Suomessa. Ne eivät ole täydellisesti palosuojattuja, eikä siihen koskaan päästäkään. Kaikissa järjestelmissä on aina aukkoja luvun lopulla kirkkoja vahingoitettiin, jolloin myös suojausta kovennettiin. Sen jälkeen on Raatikaisen mukaan ollut hiljaisempaa, eikä paloturvallisuuteenkaan ole panostettu samalla tavalla.

8 Paloilmoittimet vartioivat suurta osaa maakunnan puukirkoista Kirkkojen kameravalvonta nousi kirkkovaltuuston kokouksessa puheeksi, kun valtuutettu Heikki Ruskovaara ehdotti valvontakameroita Lappeen kirkkoon Porvoon tuhopolton vuoksi. Seurakuntayhtymän pelastus- ja suojelusuunnitelmia päivitetään parhaillaan. Turvallisuusasiat ovat seurakuntayhtymässä ajankohtaisia; lukituksen, kameravalvonnan, murtohälytyksen järjestelmiä uusitaan. Tekninen isännöitsijä Pekka Kaltiainen kertoo, että kameravalvonnasta on keskusteltu jo ennen Porvoon tuhopolttoa. Suunnitelmat ovat olleet valmiina jo kauan, nyt vertaillaan erilaisia järjestelmiä. Kirkkojen lisäksi kameravalvontaa mietitään myös hautausmaille, seurakuntien arvokiinteistöihin ja muihin kohteisiin, joissa on murtovaara. Sitä tullaan lisäämään kaikissa kiinteistöissämme systemaattisesti. Kameravalvonta ei ole tämän vuoden budjetissa. Valvonta maksaisi 15 kohteeseen noin euroa, valvomo ja ohjelmat ovat valmiina. Vanhat puukirkot ovat erityisen paloherkkiä. Kuiva puu ja pöly sekä pitkät, kapeat ontelorakenteet levittävät paloa. Palotarkastaja Hannu Pulkkinen Lappeenrannan paloasemalta kertoo, että kirkot käydään tarkastamassa kerran vuodessa. Kirkkoa sammutettaessa pitää ottaa huomioon esimerkiksi vesivahinkojen minimointi, kun rakennus ja irtaimisto ovat mittaamattoman arvokkaita. Kirjoittaja: Paula Taipale Julkaisupäivä:

9 Rakenteellinen palontorjunta Palo-osastoivat rakennusosat on pidettävä kunnossa siten, että ne estävät palon ja savukaasujen leviämisen osastosta toiseen Ullakkotilat on oltava osastoituja EI15 luokan seinärakenteilla tarkoituksen mukaisesti enintään 400m2 palo-osastoiksi. ( mennessä) Kellotornin on oltava osastoitu omaksi palo-osastoksi. ( mennessä) Kellotornin on oltava palo-osastoitu ullakkotiloista EI 60 rakennusosin. Ovi tai luukku ei saa heikentää rakennusosan osastoivuutta. Ullakon syttyvät eristeet on vaihdettava syttymättömiksi (A2-s1, d0), tai suunniteltava tapauskohtaisesti paloviranomaisen kanssa muu soveltuva ratkaisu. ( mennessä) Mikäli kirkkorakennuksen ullakkotilassa on lämmöneriste, sen tulee olla A1, A2 tai B luokan rakennustarviketta. Lämmöneristeelle ei ole luokkavaatimusta, jos ullakkotila on suojattu automaattisella sammutusjärjestelmällä tai jos ullakkotilassa on vain valaistusta ja automaattista paloilmoitinta palvelevia sähköasennuksia.

10 Rakenteellinen palontorjunta Palo-osastoivissa rakenteissa olevat putki-, sähkökaapeli- ja vastaavat läpiviennit eivät saa heikentää rakennusosan osastoivuutta.

11 Rakenteellinen palontorjunta Palo-osastoivan oven tulee olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva. Jos ovea pidetään auki normaalikäytössä, se on varustettava laittein, jotka sulkevat oven palon sattuessa.

12 Hätäilmoitus Toimintaohjeet tulipalon varalta sekä hätäilmoitus on syytä olla näkyvällä paikalla ja jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on osattava tehdä hätäilmoitus

13 Tuhopolton torjunta Ulkona säilytettävät syttyvät materiaalit ja jäteastiat on sijoitettava siten, että niiden syttyminen ei aiheuta palon leviämisvaaraa rakennukseen. Turvaetäisyyden nyrkkisääntö 8 metriä.

14 Järjestys ja puhtaanapito Järjestyksellä ja puhtaanapidolla on huolehdittava, että koneet, laitteet, raaka-aineet, tuotteet tai jätteet eivät aiheuta palon syttymisvaaraa tai palon leviämisvaaraa. Ullakolla, kellarissa ja käytävillä ei saa säilyttää eikä varastoida syttyvää materiaalia.

15 Paloilmoitin Kirkkorakennukset on suojattava automaattisella paloilmoittimella voimassa olevien suunnittelu- ja asennusohjeiden mukaisesti. Ilmaisun tulee perustua savukaasujen havaitsemiseen. Paloilmoittimella on oltava vastuullinen, koulutettu laitteiston hoitaja, jonka tulee huolehtia kerran kuukaudessa tapahtuvasta laitteiston toimintakunnon varmistamisesta. Yhteyskokeilusta tulee pitää pöytäkirjaa. Toiminta on tarkastettava paloilmoitinlaitteiston tarkastusluokan edellyttämin väliajoin.

16 Automaattinen sprinklerilaitteisto Kirkkorakennus, jossa vakuutusyhtiö edellyttää automaattista sammutuslaitteistoa, on oltava suojattu automaattisella sprinklerilaitteistolla tai vastaavan suojan antavalla muulla sammutuslaitteistolla. Kaikki kulttuurihistoriallisesti arvokkaat puukirkot ja kivikirkot puurakenteisten ullakoiden osalta on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla. Sammutuslaitteisto on suunniteltava ja asennettava FK:n julkaisemien suunnittelu- ja asennusohjeiden mukaisesti. ( mennessä) Automaattisella sprinklerilaitteistolla on oltava vastuullinen, koulutettu laitteiston hoitaja, jonka tulee huolehtia laitteiston ylläpidosta ja kerran kuukaudessa tapahtuvista koestuksista. Ylläpidosta ja koestuksista tulee pitää pöytäkirjaa. Laitteisto on tarkastettava kahden vuoden välein.

17 Sähkölaitteet Vialliset sähkölaitteet (esimerkiksi loistevalaisimet, joiden putket välkkyvät tai hehkuvat päistään) on välittömästi korjattava tai irtikytkettävä sähköverkosta. Sähkölaitteet ja kaapelihyllyt on pidettävä puhtaina syttyvästä materiaalista. Kirkkorakennuksen sähkölaitteiden ja -asennusten eristysvastusmittaus on tehtävä vähintään viiden vuoden välein. Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastus on tehtävä määräysten mukaisesti vähintään 15 v välein. Kirkkorakennuksessa tulee olla ukkossuojaus (ST- kortti , kirkon ukkossuojaus). Ukkossuojauksen maadoitusmittaus on tehtävä Turvatekniikan keskuksen ohjeen mukaisesti viiden vuoden välein sekä aina kirkkorakennukseen kohdistuneen salamaniskun jälkeen.

18 Rakenteellinen murtoturvallisuus Rakenteiden on oltava lujuudeltaan ja rakennustavaltaan sellaisia, että sinne tunkeutuminen ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa rakenteiden rikkomista tai irrottamista. Tilat on pidettävä lukittuina aina kun ne eivät ole käytössä. Ullakko ja kellari on lukittava siten, etteivät asiattomat esteettä pääse näihin tiloihin. Ovet ja ikkunat sekä niiden lasiruudut on kiinnitettävä siten, että niitä ei voi ulkopuolelta irrottaa. Kirkkorakennuksen katolle johtavat tikkaat on joko poistettava tai niiden käyttö tulee estää.

19 Rakenteellinen murtoturvallisuus Oven on oltava sellainen, että kohteeseen tunkeutuminen ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa oven rakenteiden rikkomista. Ovet on lukittava ja lukon on oltava takalukossa ja oven avaaminen on oltava estetty, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Rakenteessa olevan ikkunan lasiruutu on oltava kiinnitetty ja ikkuna suljettu siten, että lasiruutua tai ikkunaa ei voi ulkopuolelta rikkomatta irrottaa tai avata. Kirkkorakennuksen tuulettuvan alapohjan tuuletusaukot tulee suojata teräsverkoilla.

20 Murtohälytysjärjestelmä Jos vakuutusyhtiö edellyttää tilan suojauksessa murtohälytysjärjestelmää, sen on täytettävä tässä kohdassa esitetyt vaatimukset. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kirkot on varustettava 2.luokan rikosilmoitinlaitteistolla. ( mennessä) Murtohälytysjärjestelmä on oltava suunniteltu ja asennettu Finanssialan Keskusliitossa laadittujen murtohälytysjärjestelmiä koskevien ohjeiden mukaisesti. Murtohälytysjärjestelmän asentavan liikkeen on oltava Finanssialan Keskusliiton hyväksymä.

21 Murtohälytysjärjestelmä Murtohälytysjärjestelmän on oltava vähintään tason 2 mukainen, jolloin ilmaisimien on oltava hyväksytty vähintään luokkaan 2 murtohälytysjärjestelmän keskuksen on oltava hyväksytty vähintään luokkaan 2 ilmoituksensiirto on toteutettava yhdellä seuraavista tavoista: valvottu siirtoyhteys, jonka yhteyden katkaisu tai häirintä havaitaan välittömästi kahdella eri tekniikalla toteutettu ilmoituksensiirto robottipuhelin radiotaajuinen siirto, esimerkiksi gsm-modeemi murtohälytysjärjestelmän antama hälytys on johdettava hyväksyttyyn vartioimisliikkeen hälytyskeskukseen tai hyväksyttyyn ympärivuorokauden miehitettyyn vartioimisliikkeeseen hälytyskeskuksen tai vartioimisliikkeen on hälytettävä kohteeseen vartioimisliikkeen vartija murtohälytysjärjestelmän on annettava paikallishälytys. Murtohälytysjärjestelmään liittyvien hyväksyntöjen tulee olla Finanssialan Keskusliiton myöntämiä.

22 Murtohälytysjärjestelmä Ovissa on oltava murtohälytysjärjestelmän ilmaisimet siten, että sisään tunkeutuminen havaitaan. Lisäksi tiloissa, joissa suojattava omaisuus sijaitsee ja tiloissa, joissa murtautuja joutuu liikkumaan (käytävät ja portaat), on oltava ilmaisimet siten, että tiloissa tapahtuva liike havaitaan. Murtohälytysjärjestelmä on oltava kytkettynä päälle, kun tiloissa ei ole henkilökuntaa paikalla. Vakuutuksenottajan on nimettävä murtohälytysjärjestelmän hoitajaksi laitteiston käyttöön perehtynyt henkilö. Murtohälytysjärjestelmä on pidettävä jatkuvasti toimintakuntoisena ja järjestelmän hoito- ja kunnossapito-ohjeita on noudatettava. Murtohälytysjärjestelmä on huollettava vähintään joka toinen vuosi ja huolloista on pidettävä kirjaa. Laitteiston ja ilmoituksensiirtojärjestelmän kokeilut on tehtävä vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokeiluista on pidettävä kirjaa.

23 Kameravalvonta Kirkon ollessa suljettu sen ympäristöä on valvottava tallentavalla kameravalvonnalla siten, että kirkon ulkoseinien läheisyyteen tulevat asiattomat kulkijat havaitaan. Valvontakuvan on siirryttävä jatkuvasti miehitettyyn valvontakeskukseen, joka tarpeen vaatiessa voi hälyttää vartijan paikalle tai antaa paikallisen äänitiedotteen. Vakuutuksenottajan on nimettävä kameravalvontajärjestelmän hoitajaksi laitteiston käyttöön perehtynyt henkilö. Kameravalvontajärjestelmä on pidettävä jatkuvasti toimintakuntoisena. Kameravalvontajärjestelmä on huollettava valmistajan ilmoittamin määräajoin. Kameravalvontajärjestelmän ja ilmoituksensiirtojärjestelmän kokeilut on tehtävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokeiluista on pidettävä kirjaa. Ulkoalueet on valaistava siten, että asiattomien liikkuminen kirkkorakennuksen välittömässä läheisyydessä havaitaan. ( mennessä)

24 PIELAVEDEN SEURAKUNTA, Kirkkoneuvosto Kirkon kameravalvonta Kirkkoneuvosto käsitteli kirkon kameravalvonta asiaa edellisen kerran kokouksessaan ja antoi silloin talouspäällikölle tehtäväksi teetättää suunnitelma kameravalvonnasta ja sen jälkeen kilpailuttaa valvontalaitteiden toimittajat. Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy Iisalmesta on tarjonnut seurakunnalle kirkon kameravalvonnan sähkösuunnittelua siten, että suunnittelu sisältää sähkösuunnitelmien lisäksi myös mm. suunnitelman hyväksyttämistä museovirastolta, kaapelointiurakoiden ja laitetoimittajien tarjouspyyntöjen tekemisen, tarjottujen laitteiden teknisen vertailun, tarjousten mahdollisen laatupisteytyksen, urakkasopimusten laatimisen sekä työn tarkastuksen. Tarjouksen hinta alv. Suunnittelutyön hinta-arvio perustuu tuntiarvioon, joka on insinööritoimiston kokemus samankaltaisista suunnittelutöistä. Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy on tehnyt useisiin lähialueiden kirkkoihin sähkösuunnittelun. Talouspäällikkö ehdottaa, että: Kirkkoneuvosto päättäisi, että kirkon kameravalvontasuunnitelma annettaisiin Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy:n hoidettavaksi. Yksityiskohtainen suunnitelma sekä tarjoajien esittäminen tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi myöhemmin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 HATTULAN SEURAKUNTA, Kirkkoneuvosto Kirkkojen valvontajärjestelmän urakkatarjoukset Kameravalvonta hankitaan rajoittamaan tihutyön aiheuttamia vahinkoja varsinkin yöaikana, jolloin hälytys saadaan lähtemään ajoissa valvonnalle. Samalla kojeistoon jää tallenne tapahtuneesta toiminnasta. Kuvan tulee olla seurattavissa vartiointiliikkeessä ja järjestelmän toimintavarmuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, esim. vika/häiriöherkkyyteen, koska tallentimet toimivat valvomattomissa tiloissa. Valvontajärjestelmä rakennetaan Hattulan seurakunnan omistuksessa oleviin kolmeen kirkkoon. Pääosa hankkeesta toteutetaan yhtenä urakkatyösuorituksena. Seurakunta toteuttaa valvontalaitetyöhön liittyvät kaivutyöt. Tarjouksista hyväksytään seurakunnan kannalta edullisin tarjous. Edullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon tarjouksen hinta (40 %), laitteiden ominaisuudet (40 %) ja tähän urakkaan verrattavissa olevat referenssit (20 %). Talousarviossa on varattu Pyhän Ristin ja Tyrvännön kirkkojen valvontajärjestelmien hankintaa varten yhteensä e. Lisäksi kirkkovaltuusto on varannut viime vuoden ylijäämästä e käytettäväksi Hattulan kirkon palohälytinjärjestelmän parantamista ja kameravalvonnan asentamista varten. Tarjouspyynnöt on lähetetty kahdeksalle toimittajalle, joista tarjouksen ovat antaneet määräaikaan mennessä seitsemän toimittajaa. ESITYS (tp): Vertailun tuloksena XX Oy ja ZZ Oy saivat parhaat sijat. Laitteiden teknisten ominaisuuksien osalta tarjoukset vaativat vielä lisäneuvotteluja. Kirkkoneuvosto päättää, että neuvotteluja jatketaan XX Oy:n ja ZZ Oy:n kanssa tarjousten yksityiskohdista ja antaa talouspäällikölle valtuudet päättää valvontajärjestelmän toimittaja.

26 Vuotovahinkojen torjunta Putkistot on suojattava jäätymiseltä. Vettä käyttävän laitteen liitokset vesi- ja viemäriverkkoon tulee olla kiinteistä ja valmistajan tai myyjän sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisia. Laitteen vesijohtoliitoksen on oltava varustettu sulkuventtiilillä, jonka on oltava suljettu, kun laitetta ei käytetä. Vuotovahinkojen torjumiseksi katot sekä sadevesijärjestelmät ja - viemärit on tarkastettava vähintään vuosittain ja tarvittaessa huollettava. Kellarikerroksessa säilytettävä omaisuus on sijoitettava vähintään 10 cm korkeudelle lattian pinnasta.

27 Vahingonvaaran lisääntyminen Vakuutuksenottajan on ilmoitettava heti vakuutusyhtiölle, jos vakuutettavassa kohteessa tapahtuu toimintoja tai muutoksia, jotka olennaisesti lisäävät vahingon vaaraa. Näitä asioita ovat muun muassa laajat kiinteistöön tehtävät korjaus- ja muutostyöt (esimerkiksi vesikatteen uusiminen, LVIS-järjestelmien uusiminen tai kiinteistön saneeraustyöt), rakennuksen käyttötapamuutokset sekä merkittävien kone- ja laitehankintojen asennustyöt. Palovaaraa aiheuttavista rakennus- ja korjaustöistä on aina ilmoitettava etukäteen paikalliselle pelastus-viranomaiselle.

28 Hätätilavalmius Pelastustoimintaan on ryhdyttävä välittömästi, kun vahingon vaara on ilmeinen. Henkilöstö on ohjeistettava ja koulutettava vaaratilanteiden välttämiseksi ja oikeaa toimintaa varten vahingon sattuessa. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on osattava tehdä hätäilmoitus. Rakennuksessa on oltava lainsäädännön mukainen tai pelastus-viranomaisen määräämä alkusammutuskalusto Kirkkoa koskeva pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma on laadittava ja tarkistettava vuosittain, muutoksista on ilmoitettava pelastusviranomaiselle. Suunnitelmaan on sisällytettävä ihmisten sekä arvoesineiden pelastamissuunnitelma ohjeet alkusammutuksesta paloilmoituksen tekemisestä ja jälkivahinkojen torjunnasta.

29 Käyttämättömät tilat Toiminnan keskeytyessä normaalia seisokkia pidemmäksi aikaa tai toiminnan päättyessä on huolehdittava siitä, että tässä omaisuussuojeluohjeessa edellytetyt palontorjuntaan, rikosten torjuntaan ja vuotovahinkojen torjuntaan liittyvät toimenpiteet ovat jatkuvasti toteutetut. Kiinteistön, rakennuksen ja rakennuksessa olevan omaisuuden kunto on tarkistettava vähintään kerran viikossa nimetyn henkilön toimesta. Havaitut viat ja rikkoutumiset on korjattava sekä ilkivallan jäljet on poistettava. Paloilmoitin, sammutuslaitteisto, rikosilmoitusjärjestelmä ja muu vastaava turvallisuus- ja valvontajärjestelmä on oltava toiminnassa. Järjestelmien koetukset ja huollot on tehtävä niitä koskevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

30 Käyttämättömät tilat Käyttövesi- ja lämmitysputkistojen jäätyminen on estettävä. Lisäksi edellytetään, että Tilojen sähkönsyötön on oltava katkaistuna sähkökeskuksessa lukuun ottamatta kiinteistön ylläpidossa tarvittavaa sähkönsyöttöä ja ulkovalaistusta. Veden tulo kiinteistön vesipisteisiin on oltava katkaistuna lukuun ottamatta lämmitysjärjestelmän vaatimia vesipisteitä. Kaasuputkistojen on oltava paineettomia ja kaikkien sulkuventtiilien on oltava suljettuina. Syttyvien nesteiden putkistot on oltava tyhjennettyinä ja kaikkien sulkuventtiilien on oltava suljettuina.

31 Suojeluohjeen laiminlyönti Suojaetäisyysvaatimukset Vahingon aiheutuessa sen johdosta, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa Omaisuussuojeluohjeen kohtaa "Tuhopolton torjunta", korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 25 % lisääntyneen vahingon määrästä. Rakenteellinen palontorjunta Palovahingon määrän lisääntyessä sen johdosta, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa Omaisuussuojeluohjeen kohtaa "Rakenteellinen palontorjunta", korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 15 % lisääntyneen vahingon määrästä. Kameravalvontalaitteisto Vahingon aiheutuessa sen johdosta, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa Omaisuussuojeluohjeen kohtaa Kirkkorakennuksen kameravalvonta, korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 20 % korvattavan vahingon määrästä. Tätä vähennystä ei sovelleta vahinkoihin, jotka tapahtuvat ennen

32 Suojeluohjeen laiminlyönti Murtohälytysjärjestelmä Vahingon aiheutuessa sen johdosta, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa Omaisuussuojeluohjeen kohtaa Murtohälytysjärjestelmä, korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 10 % korvattavan vahingon määrästä. Paloilmoitin Vahingon aiheutuessa sen johdosta, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa Omaisuussuojeluohjeen kohtaa Paloilmoitin, korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 20 % korvattavan vahingon määrästä. Tätä vähennystä ei sovelleta vahinkoihin, jotka tapahtuvat ennen

33 Kertaus Palavat materiaalit pois seinien vierestä Tikkaat poistettava Alapohjan tuuletusluukkuihin teräsverkot Putkien ja johtojen läpiviennit tukittava Ukkossuojaukset ja maadoitusmittaukset tarkistettava Murtohälytysjärjestelmät kuntoon ja säännöllinen testaus Kirkon ullakkotilojen osastointi ja lämpöeristeet kuntoon Paloilmoittimet kunnossa, laitteistolla hoitaja ja säännölliset tarkastukset Sprinklerlaitteiston hankinta harkintaan Kameravalvontalaitteiden hankintaan syytä valmistautua

34 Colemont Finland Oy Luotettava yhteistyökumppani

35 Colemont Finland Oy perustettu 2005 osa nopeasti kasvavaa Colemont Groupia toimistot Vantaalla, Tampereella ja Kouvolassa käytössäsi 28 ammattilaista Suomen 3. suurin vakuutusmeklari teollisuus, kiinteistöt, julkisyhteisöt, kauppa- ja palvelu sekä ilmailu arv bud.

36 Mikä on vakuutusmeklari? vakuutusyhtiöistä riippumaton vakuuttamisen ammattilainen aina toimeksiantajansa edustaja ja edunvalvoja toimeksiantajansa valtuuttama tehtävät määritelty kirjallisessa toimeksiantosopimuksessa asiakaslähtöinen vaihtoehto vakuutusyhtiöiden myyntiorganisaatioille Vakuutusvalvontavirasto rekisteröi ja valvoo asiakas x x x x x x

37 Colemontin tapa toimia 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Riskikartoitus Riskikartoituksen perusteella tarvittavia - riskikohtaisia selvityksiä - turvallisuuskoulutuksia Vakuutusten kilpailutus Tarjousten analysointi Ehto- ja suojeluohjekoulutus Riskikartoituksen perusteella tarvittavia - riskikohtaisia selvityksiä - turvallisuuskoulutuksia Toimeksiantosopimus Valtakirja Vakuutusturvakartoitus Vakuutusturvan ylläpito Muutokset vakuutuksiin Vuositarkastus Vakuutusturvan ylläpito Muutokset vakuutuksiin Vuositarkastus Vakuutusturvan ylläpito Muutokset vakuutuksiin Vuositarkastus Vakuutusturvan ylläpito Muutokset vakuutuksiin Vuositarkastus Vahinkojen käsittely Korvausten valvonta Opastus vahinkotilanteessa Vahinkotilastot Vahinkojen käsittely Korvausten valvonta Opastus vahinkotilanteessa Vahinkotilastot Vahinkojen käsittely Korvausten valvonta Opastus vahinkotilanteessa Vahinkotilastot Vahinkojen käsittely Korvausten valvonta Opastus vahinkotilanteessa Vahinkotilastot

38 Kulttuuriperintö seurakuntien taloudessa Kulttuuriperinnön kohdentamisohjeisto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Masku Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola 1

39 Mikä on kulttuuriperintökohde? Millä perusteilla jokin rakennus tai kokonaisuus palvelee kulttuuriperintöä? Mitkä korjaukset ja toimenpiteet katsotaan kulttuuriperintöä vaalivaksi? Mikä osuus ko. korjauksista lasketaan kulttuuriperintöön kohdennettavaksi (0 100 %) Miten kustannukset kohdennetaan tiliöinnissä? 2

40 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän lähestymistapa 3

41 1) Hautaustoimeen (4 pl) kuuluvat rakennukset jätettiin Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti pois Peruste hautaustoimi luetaan lakisääteiseksi yhteiskunnalliseksi tehtäväksi nämä kustannukset on jo erikseen kohdennettu vuodesta 2004 alkaen 2) Tutkittiin koko rakennuskanta ja niihin liittyvä ympäristö ja tutkimuksen perusteella luetteloitiin ne rakennukset, jotka ovat kulttuuriperintökohteita => muut rakennukset unohdettiin 4

42 Millä perusteella rakennus tai ympäristö on kulttuuriperintökohde? suojeltu muinaismuistolailla suojeltu rakennussuojelulailla suojeltu kirkkolain perusteella (ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot) erillisellä päätöksellä suojellut kirkot maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella kaavalla suojellut kohteet 5

43 Mistä eri lähteistä etsittiin perusteita kulttuuriperintökohteeksi? oma kiinteistökortisto (suojellut rakennukset) museovirasto maakuntamuseon inventoinnit asemakaavaosasto 6

44

45 Laadittiin kiinteistöluettelo kulttuuriperintökohteista suojeluperustein 8

46 Kulttuuriperintökohteet KP Kiinteistö Suojeluperuste Tuomiokirkko kirkkolaki Mikaelinkirkko kirkkolaki Martinkirkko erillispäätös Kakskerran kirkko Kellotapuli Pyhän Katariinan kirkko Kellotapuli Kuusiston kirkko Kellotapuli kirkkolaki kirkkolaki kirkkolaki kirkkolaki kirkkolaki kirkkolaki Maarian kirkko kirkkolaki Pallivahan srk-keskus erillispäätös Paattisten kirkko Kellotapuli kirkkolaki kirkkolaki Varissuon kirkko VMKY Mikaelin srk-koti kaava Martin srk-talo VMKY Nummen srk-koti kaava Maarian pappila kaava

47 Kulttuuriperintökohteet KP Kiinteistö Suojeluperuste Hennalan srk-koti kaava Uusi Mikonmökki kaava Diakoniakiinteistö kaava Kuusiston srk-koti VMKY Katariinan pappila kaava Annala kaava Tetinpolku 7 kaava Uudenmaant. 45, as.rak. 1, ent. ylipuutarh. as. Krindilä kaava kaava Aurakadun koulu kaava Heinänokka Richardtsonin kiinteistö kaava Kunstenniemi Alinan torppa ja navetta Sinappi Villa Staffans Rantasauna Kulttuuriperinnöstä tiedottaminen kaava RSL RSL VMKY = Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö

48 Kulttuurihistoriallisten rakennusten hoito: Kokonaan kulttuuriperinnön hoitoon kuuluvat kustannukset: autiokirkkojen hoito paanukattojen kunnostus ja tervaus päre-, kuparipelti-, tiili- ja liuskekivikatteiden kunnostus arkeologiset kaivaukset rakennuksen restauroinnin yhteydessä rakennushistorialliset selvitykset vaihtoehtoisten korjaustapojen ja rakenneratkaisujen selvittäminen 11

49 vaihtoehtoisten tyylillisten näkökohtien selvittäminen (väritys, materiaalit) sisustuksen kultauskorjaukset antikvariaattinen valvonta suojeltujen/rak.historiallisten rakennusten restaurointi restaurointisuunnitelma rakennuspintojen ja julkisivujen konservointi sisäkoristemaalausten ja tapettien korjaus ja konservointi lyijylasi-ikkunoiden korjaus, konservointi ja suojaus 12

50 Kulttuuriperinnön hoidosta aiheutuvat lisäkustannukset: selvitykset kuntoarvio, kuntotutkimukset suunnittelu, suojelullisten tekijöiden aiheuttama normaalia suurempi työmäärä arkkitehti-, korjaus-, rakenne-, valaistus- ja maisema/ympäristösuunnitelma LVI-, sähkö- ja erityissuunnitelmat uudisrakentaminen esim. huoltorakennus suojellun kiinteistön lähelle ylimääräiset lämmityskulut (kiinteistön käyttöasteen huomioon ottaminen) lisärakentaminen, esim. luiskan rakentaminen pyörätuolia varten 13

51 korjauskulut kun rakennuksen ja alueen ominaisluonne sekä historiallinen aitous säilyvät rakenteiden ja rakennusosien tarpeetonta uusimista vältetään mahdollisimman pieniä muutoksia käyttö sopeutuu tiloihin korjaukset tehdään rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla, ei materiaalijäljitelmiä 14

52 kulttuurimiljöön osana olevien esim. perinteisen pappilamiljöön piharakennusten kunnossapitokulut kulttuuriperinnön kannalta arvokkaan ympäristön hoitokulut (hautaustoimeen kuulumattomat kulut) palo- ja kiinteistövakuutukset hälyttimien huollot ukkossuojaus työmaa-aikainen valvonta 15

53 Kulttuurihistoriallisten esineiden hoito: Kokonaan kulttuuriperinnön hoitoon kuuluvat kustannukset: suojellun irtaimiston (suojellun rakennuksen irtaimisto ja sisustus) konservointi irtaimisto ja kiinteä sisustus, urut taide-esineet keskiaikaiset veistokset, kirkkolaivat, vaivaisukot, kirkonkellot, hautausvaakunat kirkkokuorin välineet kirkkotekstiilit (käsityönä tehdyt kirkolliset vaatteet ja kirkkosalin tekstiilit) käyttöesineet (ehtoollisvälineet, siunaushiekka-astia ja lapio) kattokruunut, muut valaisimet ja niiden mahdollinen sähköistäminen 16

54 esineinventointi ja esineiden kuntoarviot konservointisuunnitelma käytöstä poistettujen (käyttö, taide jne.) esineiden ja urkujen ylläpito ja säilytys konservaattorin asumis- ja matkustuskulut tai teoksen kuljetuskulut konservointitiloihin ja kuljetuksenaikaiset vakuutusmaksut 17

55 Lisäkustannukset hankinnoista, jotka luetaan kulttuuriperinnön hoitoon kuuluviin kustannuksiin: (tavanomaisen uuden ja kulttuuriperinnön vaalimisen takia hankitun kalliimman hankinnan erotus) hankekohtaisesti suunniteltu ja käsityönä tehty irtaimisto hankekohtaisesti suunniteltu ja teetetyt valaisimet ja äänentoistolaitteet säilytystilojen hankkiminen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi (vitriinit, kaapit, laatikostot) 18

56 Kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen ja tiedottaminen: julkaisut, esitteet, postikortit, historiikit (siltä osin kun ne käsittelevät seurakunnan kulttuuriperintöön liittyviä rakennuksia tai esineitä) kulttuuriympäristöohjelman laatiminen oppaiden palkat ovivahtimestarit vartiointi tiekirkkotoiminta 19

57 EI kuulu kulttuuriperinnön hoidon piiriin: rakennuksen siirtäminen käyttömukavuuden lisääminen (lisälämmöneristys, vesijohto, viemäri, sähkö) väliaikaiset toimenpiteet normaalit rakennuksen vuosikorjaukset 20

58 Laadittiin lista kulttuuriperinnön osuudesta kokonaiskustannuksista 21

59 Kulttuuriperinnön osuus kokonaiskustannuksista Toimenpide Osuus % Autiokirkkojen hoito ja säilyttäminen 100 Selvitykset Rakennushistoriallinen selvitys 100 Pohjatutkimus 50 Rakennuksen kuntoarvio 50 Rakennuksen kuntotutkimukset 50 Vaihtoehtoisten korjausmenetelmien ja materiaalien selvitys 100 Esineinventointi ja kuntoarvio 100 Suunnittelu Esineiden konservointisuunnitelma 100 Lisätietoja Korjaussuunnitelma 50 sis. myös lisärakentamisen esim. luiskan suunnittelu pyörätuolia varten Arkkitehtisuunnitelma 50 myös sisustussuunn. ja värisuunnitelma Rakennesuunnitelma 50 myös pohjarakenteet LVI-suunnitelma Sähkösuunnitelma Valaistussuunnitelma 50 LK LK

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

TUULIVOIMALAN VAHINGONTORJUNTA 2014

TUULIVOIMALAN VAHINGONTORJUNTA 2014 TUULIVOIMALAN VAHINGONTORJUNTA 2014 1 TUULIVOIMALAN VAHINGONTORJUNTA 2014 Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 YLEISTÄ... 2 2.1 Toteutus ja tyyppihyväksyntä... 2 2.2 Kuljetus... 2 2.3 Asennus... 2 2.4 Liitäntä

Lisätiedot

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA TURVALLISUUSOHJE 2016 1 Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostorjunta Sisällysluettelo 1 Liikkeiden omaisuusrikostentorjunta... 2 2 Rakenteellinen murtosuojaus ja ulkoalueet...

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon:

Avustukset rakennusperinnön hoitoon: AVUSTUKSET RAKENNUSPERINNÖN HOITOON Ympäristöhallinnon määrärahoista myönnettävät harkinnanvaraiset valtion avustukset Jämsä, Rakennusperintöilta 23.9.2013 Arkkitehti Liisa Bergius Avustukset rakennusperinnön

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Paloturvallisuuden huomioiminen vanhassa asuinrakennuksessa

Paloturvallisuuden huomioiminen vanhassa asuinrakennuksessa Paloturvallisuuden huomioiminen vanhassa asuinrakennuksessa Yleistä Ohje on laadittu yksityisessä omistuksessa oleviin kohteisiin, joiden pääasiallinen käyttötapa on asuinrakennus. Vanhoille asuinrakennuksille

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5.

Lisätiedot

Rakenteellinen murtosuojeluohje 1 2005

Rakenteellinen murtosuojeluohje 1 2005 murtosuojeluohje 1 2005 murtosuojeluohje 1 2005 Sisältö 1 Murtosuojeluohjeiden yleiset käsitteet... 1 2 Rikoksentorjunta ja ympäristö... 1 3 Rakenteellisen suojauksen vaatimukset... 2 3.1 Säilytyspaikan

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN MURTOSUOJELUOHJE 1

RAKENTEELLINEN MURTOSUOJELUOHJE 1 Suojeluohje S850 2005 RAKENTEELLINEN MURTOSUOJELUOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 MURTOSUOJELUOHJEIDEN YLEISET KÄSITTEET... 2 2 RIKOKSENTORJUNTA JA YMPÄRISTÖ... 2 3 RAKENTEELLISEN SUOJAUKSEN VAATIMUKSET... 3

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus

Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus Entistämisavustuksia myönnetään ensisijaisesti rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla (498/2010) suojeltuihin kohteisiin

Lisätiedot

TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA

TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA SUOJELUOHJE S410 2002 TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA Voimassa 1.11.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA ON OSA YRITYKSEN TURVALLISUUTTA 3. JÄRJESTYS JA

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja. Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset

Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja. Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset Palo-, murto- ja vuotovahingot 1988-2013 (kpl) Palovahinkokorvaukset 1988-2013 Kotitaloudet

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Päivittäinen jalkineiden hoito

Päivittäinen jalkineiden hoito JALKINEIDEN HOITO 1. Perehdy jalkineiden hoidon ohjeisiin. 2. Tunnista jalkineiden materiaali ja puhdista jalkineet ohjeen mukaan. 3. Suojaspray suihkutetaan kengille ulkona. Suihkutusetäisyys kengistä

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

PIENTALOJEN OMAVALVONTA

PIENTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN TALLI

PALOTURVALLINEN TALLI PALOTURVALLINEN TALLI Yhteenveto HevosAgron järjestämän tiedotustilaisuuden (15.9.2012 Oulussa) Juhani Savolaisen Paloturvallinen talli -luennosta. Keskeisimpiä tallipalojen syttymissyitä ovat Sähkölaitteet

Lisätiedot

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo 1 (5) AS OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 11.2.2015 kello 17:00 19.04 Paikka: Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, 02200 Espoo, Oraclen talo Paikalla: Jukka Tana puheenjohtaja Heikki Haavisto Henri

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen:

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen: OHJE 1 (7) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma (jatkossa toteuttamissuunnitelma) tarkoittaa toiminnanharjoittajan laatimaa suunnitelmaa siitä,

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Paloseminaari 18, Paloturvallisuus ja standardisointi 10.2.2016, HILTON Kalastajatorppa Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 76 08.08.2013. 76 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 76 08.08.2013. 76 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 76 Asianro 1749/10.03.00/2013 Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 13.6.2013 63 / rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1

Lisätiedot

VAATIMUKSET 24.3.2015. Liite 3 YLEISTEN KÄYMÄLÖIDEN HANKINTA 2015-2020 YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN TEKNISET JA ESTEETTISET VAATIMUKSET

VAATIMUKSET 24.3.2015. Liite 3 YLEISTEN KÄYMÄLÖIDEN HANKINTA 2015-2020 YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN TEKNISET JA ESTEETTISET VAATIMUKSET 1 Liite 3 YLEISTEN KÄYMÄLÖIDEN HANKINTA 2015-2020 2 Sisältö 1 YLEISET TEKNISET... 3 1.1 KÄYMÄLÄTYYPPI... 3 1.1.1 Yleistä... 3 1.1.2 Huomioitavaa käymälän mallissa... 3 1.2 RAKENTEET JA MATERIAALIT... 4

Lisätiedot

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE 1. YLEISTÄ Tätä ohjetta noudatetaan 1.4.2006 alkaen Asokotien kiinteistöissä asumisoikeuskohteen erillisellä rahoitusvastikkeella tai kohdekohtaisella

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

OKM:n katsaus oppilaitosrakentamiseen ja -kiinteistöihin. Rakennusneuvos Ritva Kivi 6.4.2011 ritva.kivi@minedu.fi

OKM:n katsaus oppilaitosrakentamiseen ja -kiinteistöihin. Rakennusneuvos Ritva Kivi 6.4.2011 ritva.kivi@minedu.fi OKM:n katsaus oppilaitosrakentamiseen ja -kiinteistöihin Rakennusneuvos Ritva Kivi 6.4.2011 ritva.kivi@minedu.fi Oppilaitosten toimitiloja koskevat tehtävät opetus- ja kulttuuriministeriössä Oppilaitosrakentamisen

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot