Kirkkojen suojaaminen, vakuutusyhtiöiden vaatimukset, Timo Hopponen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkojen suojaaminen, vakuutusyhtiöiden vaatimukset, Timo Hopponen"

Transkriptio

1 Sun porteistasi käydä sisälle pyhyyksiis Turun arkkihiippakunnan koulutuspäivä Maskussa Johdatus päivän teemaan, Riikka Kaisti Pyhyys kuuluu kaikille, Kaarlo Kalliala Kirkon esineistön hyvä hoito, Anne Vesanto Kulttuuriperintö seurakunnan taloudessa, Seppo Kosola Kirkkojen suojaaminen, vakuutusyhtiöiden vaatimukset, Timo Hopponen

2 Kirkkojen suojaaminen, vakuutusyhtiöiden vaatimukset Colemont Finland Oy Timo Hopponen

3 Vaaratilanne?

4 Esityksen sisältö Viranomaismääräykset Vakuutusyhtiön vaatimukset Rakenteelliset Tekniset järjestelmät Palo Luonnonilmiö (salama) Murto Ilkivalta Kirkkohallitus Museovirasto

5 Viranomaismääräykset Viranomaisten tai säädösten määräämät vahinkojen estämiseen tai rajoittamiseen tarkoitetut laitteet ja rakenteet, kuten alkusammutuskalusto (henkilökunta on koulutettava alkusammutuskaluston käyttöön) savunpoistolaitteisto palo-osastointi paloilmoitin ja automaattinen sammutuslaitteisto on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Vakuutuksenottaja huolehtii, että säädöksissä vaaditut suunnitelmat ja ohjelmat on laadittu ja niiden mukaisesti toimitaan. Tällaisia suunnitelmia ja ohjelmia ovat pelastussuunnitelma sähkölaitteistojen huolto- ja kunnossapito-ohjelma paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma automaattisen sammutuslaitteiston kunnossapito-ohjelma räjähdyssuojausasiakirja sekä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusselvitys. Itse rakennuksen tulee täyttää rakennusluvan tai toimenpideluvan myöntämishetkellä voimassa olevat Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset E1 (rakennusten paloturvallisuus), C2 (kosteus) ja D1 (kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteet).

6 Suojeluohjeen tarkoitus ja velvoittavuus Suojeluohje velvoittaa vakuutuksenottajaa sekä antaa ohjeita, joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahinkomääriä. Velvoittavuus tarkoittaa sitä, että korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen.

7 Paloilmoittimet vartioivat suurta osaa maakunnan puukirkoista Etelä-Karjalan puukirkoista valtaosassa luotetaan palo- ja savuilmoittimiin. Seurakunnat eivät valvo kirkkoja kameroilla, mutta Lappeenrannassa ja Lemillä kirkot osuvat muiden kameroiden silmiin. Sammutusjärjestelmä on vain kahdessa Lappeenrannan puukirkossa. Lemin puukirkkoon asennetaan juuri sammutusputkistoa kirkon ullakolle ja kellotapuliin. Kuivaputkijärjestelmän asennus on ollut pitkään vireillä. Kyllähän kirkkojen turvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Nämä ovat niin korvaamattomia aarteita, sanoo talouspäällikkö Elvi Sinkko. Puumalan puukirkkoon asennetaan kamerat syksyllä kirkkoon sisälle ja ehkä myös ulkopuolelle valvomaan kirkon lähiympäristöä ja hautausmaata. Kirkkohallituksen yliarkkitehti Eero Raatikainen sanoo, että Etelä-Karjalan puukirkot on suojattu samantyylisesti kuin muuallakin Suomessa. Ne eivät ole täydellisesti palosuojattuja, eikä siihen koskaan päästäkään. Kaikissa järjestelmissä on aina aukkoja luvun lopulla kirkkoja vahingoitettiin, jolloin myös suojausta kovennettiin. Sen jälkeen on Raatikaisen mukaan ollut hiljaisempaa, eikä paloturvallisuuteenkaan ole panostettu samalla tavalla.

8 Paloilmoittimet vartioivat suurta osaa maakunnan puukirkoista Kirkkojen kameravalvonta nousi kirkkovaltuuston kokouksessa puheeksi, kun valtuutettu Heikki Ruskovaara ehdotti valvontakameroita Lappeen kirkkoon Porvoon tuhopolton vuoksi. Seurakuntayhtymän pelastus- ja suojelusuunnitelmia päivitetään parhaillaan. Turvallisuusasiat ovat seurakuntayhtymässä ajankohtaisia; lukituksen, kameravalvonnan, murtohälytyksen järjestelmiä uusitaan. Tekninen isännöitsijä Pekka Kaltiainen kertoo, että kameravalvonnasta on keskusteltu jo ennen Porvoon tuhopolttoa. Suunnitelmat ovat olleet valmiina jo kauan, nyt vertaillaan erilaisia järjestelmiä. Kirkkojen lisäksi kameravalvontaa mietitään myös hautausmaille, seurakuntien arvokiinteistöihin ja muihin kohteisiin, joissa on murtovaara. Sitä tullaan lisäämään kaikissa kiinteistöissämme systemaattisesti. Kameravalvonta ei ole tämän vuoden budjetissa. Valvonta maksaisi 15 kohteeseen noin euroa, valvomo ja ohjelmat ovat valmiina. Vanhat puukirkot ovat erityisen paloherkkiä. Kuiva puu ja pöly sekä pitkät, kapeat ontelorakenteet levittävät paloa. Palotarkastaja Hannu Pulkkinen Lappeenrannan paloasemalta kertoo, että kirkot käydään tarkastamassa kerran vuodessa. Kirkkoa sammutettaessa pitää ottaa huomioon esimerkiksi vesivahinkojen minimointi, kun rakennus ja irtaimisto ovat mittaamattoman arvokkaita. Kirjoittaja: Paula Taipale Julkaisupäivä:

9 Rakenteellinen palontorjunta Palo-osastoivat rakennusosat on pidettävä kunnossa siten, että ne estävät palon ja savukaasujen leviämisen osastosta toiseen Ullakkotilat on oltava osastoituja EI15 luokan seinärakenteilla tarkoituksen mukaisesti enintään 400m2 palo-osastoiksi. ( mennessä) Kellotornin on oltava osastoitu omaksi palo-osastoksi. ( mennessä) Kellotornin on oltava palo-osastoitu ullakkotiloista EI 60 rakennusosin. Ovi tai luukku ei saa heikentää rakennusosan osastoivuutta. Ullakon syttyvät eristeet on vaihdettava syttymättömiksi (A2-s1, d0), tai suunniteltava tapauskohtaisesti paloviranomaisen kanssa muu soveltuva ratkaisu. ( mennessä) Mikäli kirkkorakennuksen ullakkotilassa on lämmöneriste, sen tulee olla A1, A2 tai B luokan rakennustarviketta. Lämmöneristeelle ei ole luokkavaatimusta, jos ullakkotila on suojattu automaattisella sammutusjärjestelmällä tai jos ullakkotilassa on vain valaistusta ja automaattista paloilmoitinta palvelevia sähköasennuksia.

10 Rakenteellinen palontorjunta Palo-osastoivissa rakenteissa olevat putki-, sähkökaapeli- ja vastaavat läpiviennit eivät saa heikentää rakennusosan osastoivuutta.

11 Rakenteellinen palontorjunta Palo-osastoivan oven tulee olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva. Jos ovea pidetään auki normaalikäytössä, se on varustettava laittein, jotka sulkevat oven palon sattuessa.

12 Hätäilmoitus Toimintaohjeet tulipalon varalta sekä hätäilmoitus on syytä olla näkyvällä paikalla ja jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on osattava tehdä hätäilmoitus

13 Tuhopolton torjunta Ulkona säilytettävät syttyvät materiaalit ja jäteastiat on sijoitettava siten, että niiden syttyminen ei aiheuta palon leviämisvaaraa rakennukseen. Turvaetäisyyden nyrkkisääntö 8 metriä.

14 Järjestys ja puhtaanapito Järjestyksellä ja puhtaanapidolla on huolehdittava, että koneet, laitteet, raaka-aineet, tuotteet tai jätteet eivät aiheuta palon syttymisvaaraa tai palon leviämisvaaraa. Ullakolla, kellarissa ja käytävillä ei saa säilyttää eikä varastoida syttyvää materiaalia.

15 Paloilmoitin Kirkkorakennukset on suojattava automaattisella paloilmoittimella voimassa olevien suunnittelu- ja asennusohjeiden mukaisesti. Ilmaisun tulee perustua savukaasujen havaitsemiseen. Paloilmoittimella on oltava vastuullinen, koulutettu laitteiston hoitaja, jonka tulee huolehtia kerran kuukaudessa tapahtuvasta laitteiston toimintakunnon varmistamisesta. Yhteyskokeilusta tulee pitää pöytäkirjaa. Toiminta on tarkastettava paloilmoitinlaitteiston tarkastusluokan edellyttämin väliajoin.

16 Automaattinen sprinklerilaitteisto Kirkkorakennus, jossa vakuutusyhtiö edellyttää automaattista sammutuslaitteistoa, on oltava suojattu automaattisella sprinklerilaitteistolla tai vastaavan suojan antavalla muulla sammutuslaitteistolla. Kaikki kulttuurihistoriallisesti arvokkaat puukirkot ja kivikirkot puurakenteisten ullakoiden osalta on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla. Sammutuslaitteisto on suunniteltava ja asennettava FK:n julkaisemien suunnittelu- ja asennusohjeiden mukaisesti. ( mennessä) Automaattisella sprinklerilaitteistolla on oltava vastuullinen, koulutettu laitteiston hoitaja, jonka tulee huolehtia laitteiston ylläpidosta ja kerran kuukaudessa tapahtuvista koestuksista. Ylläpidosta ja koestuksista tulee pitää pöytäkirjaa. Laitteisto on tarkastettava kahden vuoden välein.

17 Sähkölaitteet Vialliset sähkölaitteet (esimerkiksi loistevalaisimet, joiden putket välkkyvät tai hehkuvat päistään) on välittömästi korjattava tai irtikytkettävä sähköverkosta. Sähkölaitteet ja kaapelihyllyt on pidettävä puhtaina syttyvästä materiaalista. Kirkkorakennuksen sähkölaitteiden ja -asennusten eristysvastusmittaus on tehtävä vähintään viiden vuoden välein. Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastus on tehtävä määräysten mukaisesti vähintään 15 v välein. Kirkkorakennuksessa tulee olla ukkossuojaus (ST- kortti , kirkon ukkossuojaus). Ukkossuojauksen maadoitusmittaus on tehtävä Turvatekniikan keskuksen ohjeen mukaisesti viiden vuoden välein sekä aina kirkkorakennukseen kohdistuneen salamaniskun jälkeen.

18 Rakenteellinen murtoturvallisuus Rakenteiden on oltava lujuudeltaan ja rakennustavaltaan sellaisia, että sinne tunkeutuminen ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa rakenteiden rikkomista tai irrottamista. Tilat on pidettävä lukittuina aina kun ne eivät ole käytössä. Ullakko ja kellari on lukittava siten, etteivät asiattomat esteettä pääse näihin tiloihin. Ovet ja ikkunat sekä niiden lasiruudut on kiinnitettävä siten, että niitä ei voi ulkopuolelta irrottaa. Kirkkorakennuksen katolle johtavat tikkaat on joko poistettava tai niiden käyttö tulee estää.

19 Rakenteellinen murtoturvallisuus Oven on oltava sellainen, että kohteeseen tunkeutuminen ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa oven rakenteiden rikkomista. Ovet on lukittava ja lukon on oltava takalukossa ja oven avaaminen on oltava estetty, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Rakenteessa olevan ikkunan lasiruutu on oltava kiinnitetty ja ikkuna suljettu siten, että lasiruutua tai ikkunaa ei voi ulkopuolelta rikkomatta irrottaa tai avata. Kirkkorakennuksen tuulettuvan alapohjan tuuletusaukot tulee suojata teräsverkoilla.

20 Murtohälytysjärjestelmä Jos vakuutusyhtiö edellyttää tilan suojauksessa murtohälytysjärjestelmää, sen on täytettävä tässä kohdassa esitetyt vaatimukset. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kirkot on varustettava 2.luokan rikosilmoitinlaitteistolla. ( mennessä) Murtohälytysjärjestelmä on oltava suunniteltu ja asennettu Finanssialan Keskusliitossa laadittujen murtohälytysjärjestelmiä koskevien ohjeiden mukaisesti. Murtohälytysjärjestelmän asentavan liikkeen on oltava Finanssialan Keskusliiton hyväksymä.

21 Murtohälytysjärjestelmä Murtohälytysjärjestelmän on oltava vähintään tason 2 mukainen, jolloin ilmaisimien on oltava hyväksytty vähintään luokkaan 2 murtohälytysjärjestelmän keskuksen on oltava hyväksytty vähintään luokkaan 2 ilmoituksensiirto on toteutettava yhdellä seuraavista tavoista: valvottu siirtoyhteys, jonka yhteyden katkaisu tai häirintä havaitaan välittömästi kahdella eri tekniikalla toteutettu ilmoituksensiirto robottipuhelin radiotaajuinen siirto, esimerkiksi gsm-modeemi murtohälytysjärjestelmän antama hälytys on johdettava hyväksyttyyn vartioimisliikkeen hälytyskeskukseen tai hyväksyttyyn ympärivuorokauden miehitettyyn vartioimisliikkeeseen hälytyskeskuksen tai vartioimisliikkeen on hälytettävä kohteeseen vartioimisliikkeen vartija murtohälytysjärjestelmän on annettava paikallishälytys. Murtohälytysjärjestelmään liittyvien hyväksyntöjen tulee olla Finanssialan Keskusliiton myöntämiä.

22 Murtohälytysjärjestelmä Ovissa on oltava murtohälytysjärjestelmän ilmaisimet siten, että sisään tunkeutuminen havaitaan. Lisäksi tiloissa, joissa suojattava omaisuus sijaitsee ja tiloissa, joissa murtautuja joutuu liikkumaan (käytävät ja portaat), on oltava ilmaisimet siten, että tiloissa tapahtuva liike havaitaan. Murtohälytysjärjestelmä on oltava kytkettynä päälle, kun tiloissa ei ole henkilökuntaa paikalla. Vakuutuksenottajan on nimettävä murtohälytysjärjestelmän hoitajaksi laitteiston käyttöön perehtynyt henkilö. Murtohälytysjärjestelmä on pidettävä jatkuvasti toimintakuntoisena ja järjestelmän hoito- ja kunnossapito-ohjeita on noudatettava. Murtohälytysjärjestelmä on huollettava vähintään joka toinen vuosi ja huolloista on pidettävä kirjaa. Laitteiston ja ilmoituksensiirtojärjestelmän kokeilut on tehtävä vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokeiluista on pidettävä kirjaa.

23 Kameravalvonta Kirkon ollessa suljettu sen ympäristöä on valvottava tallentavalla kameravalvonnalla siten, että kirkon ulkoseinien läheisyyteen tulevat asiattomat kulkijat havaitaan. Valvontakuvan on siirryttävä jatkuvasti miehitettyyn valvontakeskukseen, joka tarpeen vaatiessa voi hälyttää vartijan paikalle tai antaa paikallisen äänitiedotteen. Vakuutuksenottajan on nimettävä kameravalvontajärjestelmän hoitajaksi laitteiston käyttöön perehtynyt henkilö. Kameravalvontajärjestelmä on pidettävä jatkuvasti toimintakuntoisena. Kameravalvontajärjestelmä on huollettava valmistajan ilmoittamin määräajoin. Kameravalvontajärjestelmän ja ilmoituksensiirtojärjestelmän kokeilut on tehtävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokeiluista on pidettävä kirjaa. Ulkoalueet on valaistava siten, että asiattomien liikkuminen kirkkorakennuksen välittömässä läheisyydessä havaitaan. ( mennessä)

24 PIELAVEDEN SEURAKUNTA, Kirkkoneuvosto Kirkon kameravalvonta Kirkkoneuvosto käsitteli kirkon kameravalvonta asiaa edellisen kerran kokouksessaan ja antoi silloin talouspäällikölle tehtäväksi teetättää suunnitelma kameravalvonnasta ja sen jälkeen kilpailuttaa valvontalaitteiden toimittajat. Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy Iisalmesta on tarjonnut seurakunnalle kirkon kameravalvonnan sähkösuunnittelua siten, että suunnittelu sisältää sähkösuunnitelmien lisäksi myös mm. suunnitelman hyväksyttämistä museovirastolta, kaapelointiurakoiden ja laitetoimittajien tarjouspyyntöjen tekemisen, tarjottujen laitteiden teknisen vertailun, tarjousten mahdollisen laatupisteytyksen, urakkasopimusten laatimisen sekä työn tarkastuksen. Tarjouksen hinta alv. Suunnittelutyön hinta-arvio perustuu tuntiarvioon, joka on insinööritoimiston kokemus samankaltaisista suunnittelutöistä. Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy on tehnyt useisiin lähialueiden kirkkoihin sähkösuunnittelun. Talouspäällikkö ehdottaa, että: Kirkkoneuvosto päättäisi, että kirkon kameravalvontasuunnitelma annettaisiin Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy:n hoidettavaksi. Yksityiskohtainen suunnitelma sekä tarjoajien esittäminen tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi myöhemmin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 HATTULAN SEURAKUNTA, Kirkkoneuvosto Kirkkojen valvontajärjestelmän urakkatarjoukset Kameravalvonta hankitaan rajoittamaan tihutyön aiheuttamia vahinkoja varsinkin yöaikana, jolloin hälytys saadaan lähtemään ajoissa valvonnalle. Samalla kojeistoon jää tallenne tapahtuneesta toiminnasta. Kuvan tulee olla seurattavissa vartiointiliikkeessä ja järjestelmän toimintavarmuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, esim. vika/häiriöherkkyyteen, koska tallentimet toimivat valvomattomissa tiloissa. Valvontajärjestelmä rakennetaan Hattulan seurakunnan omistuksessa oleviin kolmeen kirkkoon. Pääosa hankkeesta toteutetaan yhtenä urakkatyösuorituksena. Seurakunta toteuttaa valvontalaitetyöhön liittyvät kaivutyöt. Tarjouksista hyväksytään seurakunnan kannalta edullisin tarjous. Edullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon tarjouksen hinta (40 %), laitteiden ominaisuudet (40 %) ja tähän urakkaan verrattavissa olevat referenssit (20 %). Talousarviossa on varattu Pyhän Ristin ja Tyrvännön kirkkojen valvontajärjestelmien hankintaa varten yhteensä e. Lisäksi kirkkovaltuusto on varannut viime vuoden ylijäämästä e käytettäväksi Hattulan kirkon palohälytinjärjestelmän parantamista ja kameravalvonnan asentamista varten. Tarjouspyynnöt on lähetetty kahdeksalle toimittajalle, joista tarjouksen ovat antaneet määräaikaan mennessä seitsemän toimittajaa. ESITYS (tp): Vertailun tuloksena XX Oy ja ZZ Oy saivat parhaat sijat. Laitteiden teknisten ominaisuuksien osalta tarjoukset vaativat vielä lisäneuvotteluja. Kirkkoneuvosto päättää, että neuvotteluja jatketaan XX Oy:n ja ZZ Oy:n kanssa tarjousten yksityiskohdista ja antaa talouspäällikölle valtuudet päättää valvontajärjestelmän toimittaja.

26 Vuotovahinkojen torjunta Putkistot on suojattava jäätymiseltä. Vettä käyttävän laitteen liitokset vesi- ja viemäriverkkoon tulee olla kiinteistä ja valmistajan tai myyjän sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisia. Laitteen vesijohtoliitoksen on oltava varustettu sulkuventtiilillä, jonka on oltava suljettu, kun laitetta ei käytetä. Vuotovahinkojen torjumiseksi katot sekä sadevesijärjestelmät ja - viemärit on tarkastettava vähintään vuosittain ja tarvittaessa huollettava. Kellarikerroksessa säilytettävä omaisuus on sijoitettava vähintään 10 cm korkeudelle lattian pinnasta.

27 Vahingonvaaran lisääntyminen Vakuutuksenottajan on ilmoitettava heti vakuutusyhtiölle, jos vakuutettavassa kohteessa tapahtuu toimintoja tai muutoksia, jotka olennaisesti lisäävät vahingon vaaraa. Näitä asioita ovat muun muassa laajat kiinteistöön tehtävät korjaus- ja muutostyöt (esimerkiksi vesikatteen uusiminen, LVIS-järjestelmien uusiminen tai kiinteistön saneeraustyöt), rakennuksen käyttötapamuutokset sekä merkittävien kone- ja laitehankintojen asennustyöt. Palovaaraa aiheuttavista rakennus- ja korjaustöistä on aina ilmoitettava etukäteen paikalliselle pelastus-viranomaiselle.

28 Hätätilavalmius Pelastustoimintaan on ryhdyttävä välittömästi, kun vahingon vaara on ilmeinen. Henkilöstö on ohjeistettava ja koulutettava vaaratilanteiden välttämiseksi ja oikeaa toimintaa varten vahingon sattuessa. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on osattava tehdä hätäilmoitus. Rakennuksessa on oltava lainsäädännön mukainen tai pelastus-viranomaisen määräämä alkusammutuskalusto Kirkkoa koskeva pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma on laadittava ja tarkistettava vuosittain, muutoksista on ilmoitettava pelastusviranomaiselle. Suunnitelmaan on sisällytettävä ihmisten sekä arvoesineiden pelastamissuunnitelma ohjeet alkusammutuksesta paloilmoituksen tekemisestä ja jälkivahinkojen torjunnasta.

29 Käyttämättömät tilat Toiminnan keskeytyessä normaalia seisokkia pidemmäksi aikaa tai toiminnan päättyessä on huolehdittava siitä, että tässä omaisuussuojeluohjeessa edellytetyt palontorjuntaan, rikosten torjuntaan ja vuotovahinkojen torjuntaan liittyvät toimenpiteet ovat jatkuvasti toteutetut. Kiinteistön, rakennuksen ja rakennuksessa olevan omaisuuden kunto on tarkistettava vähintään kerran viikossa nimetyn henkilön toimesta. Havaitut viat ja rikkoutumiset on korjattava sekä ilkivallan jäljet on poistettava. Paloilmoitin, sammutuslaitteisto, rikosilmoitusjärjestelmä ja muu vastaava turvallisuus- ja valvontajärjestelmä on oltava toiminnassa. Järjestelmien koetukset ja huollot on tehtävä niitä koskevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

30 Käyttämättömät tilat Käyttövesi- ja lämmitysputkistojen jäätyminen on estettävä. Lisäksi edellytetään, että Tilojen sähkönsyötön on oltava katkaistuna sähkökeskuksessa lukuun ottamatta kiinteistön ylläpidossa tarvittavaa sähkönsyöttöä ja ulkovalaistusta. Veden tulo kiinteistön vesipisteisiin on oltava katkaistuna lukuun ottamatta lämmitysjärjestelmän vaatimia vesipisteitä. Kaasuputkistojen on oltava paineettomia ja kaikkien sulkuventtiilien on oltava suljettuina. Syttyvien nesteiden putkistot on oltava tyhjennettyinä ja kaikkien sulkuventtiilien on oltava suljettuina.

31 Suojeluohjeen laiminlyönti Suojaetäisyysvaatimukset Vahingon aiheutuessa sen johdosta, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa Omaisuussuojeluohjeen kohtaa "Tuhopolton torjunta", korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 25 % lisääntyneen vahingon määrästä. Rakenteellinen palontorjunta Palovahingon määrän lisääntyessä sen johdosta, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa Omaisuussuojeluohjeen kohtaa "Rakenteellinen palontorjunta", korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 15 % lisääntyneen vahingon määrästä. Kameravalvontalaitteisto Vahingon aiheutuessa sen johdosta, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa Omaisuussuojeluohjeen kohtaa Kirkkorakennuksen kameravalvonta, korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 20 % korvattavan vahingon määrästä. Tätä vähennystä ei sovelleta vahinkoihin, jotka tapahtuvat ennen

32 Suojeluohjeen laiminlyönti Murtohälytysjärjestelmä Vahingon aiheutuessa sen johdosta, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa Omaisuussuojeluohjeen kohtaa Murtohälytysjärjestelmä, korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 10 % korvattavan vahingon määrästä. Paloilmoitin Vahingon aiheutuessa sen johdosta, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa Omaisuussuojeluohjeen kohtaa Paloilmoitin, korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 20 % korvattavan vahingon määrästä. Tätä vähennystä ei sovelleta vahinkoihin, jotka tapahtuvat ennen

33 Kertaus Palavat materiaalit pois seinien vierestä Tikkaat poistettava Alapohjan tuuletusluukkuihin teräsverkot Putkien ja johtojen läpiviennit tukittava Ukkossuojaukset ja maadoitusmittaukset tarkistettava Murtohälytysjärjestelmät kuntoon ja säännöllinen testaus Kirkon ullakkotilojen osastointi ja lämpöeristeet kuntoon Paloilmoittimet kunnossa, laitteistolla hoitaja ja säännölliset tarkastukset Sprinklerlaitteiston hankinta harkintaan Kameravalvontalaitteiden hankintaan syytä valmistautua

34 Colemont Finland Oy Luotettava yhteistyökumppani

35 Colemont Finland Oy perustettu 2005 osa nopeasti kasvavaa Colemont Groupia toimistot Vantaalla, Tampereella ja Kouvolassa käytössäsi 28 ammattilaista Suomen 3. suurin vakuutusmeklari teollisuus, kiinteistöt, julkisyhteisöt, kauppa- ja palvelu sekä ilmailu arv bud.

36 Mikä on vakuutusmeklari? vakuutusyhtiöistä riippumaton vakuuttamisen ammattilainen aina toimeksiantajansa edustaja ja edunvalvoja toimeksiantajansa valtuuttama tehtävät määritelty kirjallisessa toimeksiantosopimuksessa asiakaslähtöinen vaihtoehto vakuutusyhtiöiden myyntiorganisaatioille Vakuutusvalvontavirasto rekisteröi ja valvoo asiakas x x x x x x

37 Colemontin tapa toimia 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Riskikartoitus Riskikartoituksen perusteella tarvittavia - riskikohtaisia selvityksiä - turvallisuuskoulutuksia Vakuutusten kilpailutus Tarjousten analysointi Ehto- ja suojeluohjekoulutus Riskikartoituksen perusteella tarvittavia - riskikohtaisia selvityksiä - turvallisuuskoulutuksia Toimeksiantosopimus Valtakirja Vakuutusturvakartoitus Vakuutusturvan ylläpito Muutokset vakuutuksiin Vuositarkastus Vakuutusturvan ylläpito Muutokset vakuutuksiin Vuositarkastus Vakuutusturvan ylläpito Muutokset vakuutuksiin Vuositarkastus Vakuutusturvan ylläpito Muutokset vakuutuksiin Vuositarkastus Vahinkojen käsittely Korvausten valvonta Opastus vahinkotilanteessa Vahinkotilastot Vahinkojen käsittely Korvausten valvonta Opastus vahinkotilanteessa Vahinkotilastot Vahinkojen käsittely Korvausten valvonta Opastus vahinkotilanteessa Vahinkotilastot Vahinkojen käsittely Korvausten valvonta Opastus vahinkotilanteessa Vahinkotilastot

38 Kulttuuriperintö seurakuntien taloudessa Kulttuuriperinnön kohdentamisohjeisto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Masku Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola 1

39 Mikä on kulttuuriperintökohde? Millä perusteilla jokin rakennus tai kokonaisuus palvelee kulttuuriperintöä? Mitkä korjaukset ja toimenpiteet katsotaan kulttuuriperintöä vaalivaksi? Mikä osuus ko. korjauksista lasketaan kulttuuriperintöön kohdennettavaksi (0 100 %) Miten kustannukset kohdennetaan tiliöinnissä? 2

40 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän lähestymistapa 3

41 1) Hautaustoimeen (4 pl) kuuluvat rakennukset jätettiin Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti pois Peruste hautaustoimi luetaan lakisääteiseksi yhteiskunnalliseksi tehtäväksi nämä kustannukset on jo erikseen kohdennettu vuodesta 2004 alkaen 2) Tutkittiin koko rakennuskanta ja niihin liittyvä ympäristö ja tutkimuksen perusteella luetteloitiin ne rakennukset, jotka ovat kulttuuriperintökohteita => muut rakennukset unohdettiin 4

42 Millä perusteella rakennus tai ympäristö on kulttuuriperintökohde? suojeltu muinaismuistolailla suojeltu rakennussuojelulailla suojeltu kirkkolain perusteella (ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot) erillisellä päätöksellä suojellut kirkot maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella kaavalla suojellut kohteet 5

43 Mistä eri lähteistä etsittiin perusteita kulttuuriperintökohteeksi? oma kiinteistökortisto (suojellut rakennukset) museovirasto maakuntamuseon inventoinnit asemakaavaosasto 6

44

45 Laadittiin kiinteistöluettelo kulttuuriperintökohteista suojeluperustein 8

46 Kulttuuriperintökohteet KP Kiinteistö Suojeluperuste Tuomiokirkko kirkkolaki Mikaelinkirkko kirkkolaki Martinkirkko erillispäätös Kakskerran kirkko Kellotapuli Pyhän Katariinan kirkko Kellotapuli Kuusiston kirkko Kellotapuli kirkkolaki kirkkolaki kirkkolaki kirkkolaki kirkkolaki kirkkolaki Maarian kirkko kirkkolaki Pallivahan srk-keskus erillispäätös Paattisten kirkko Kellotapuli kirkkolaki kirkkolaki Varissuon kirkko VMKY Mikaelin srk-koti kaava Martin srk-talo VMKY Nummen srk-koti kaava Maarian pappila kaava

47 Kulttuuriperintökohteet KP Kiinteistö Suojeluperuste Hennalan srk-koti kaava Uusi Mikonmökki kaava Diakoniakiinteistö kaava Kuusiston srk-koti VMKY Katariinan pappila kaava Annala kaava Tetinpolku 7 kaava Uudenmaant. 45, as.rak. 1, ent. ylipuutarh. as. Krindilä kaava kaava Aurakadun koulu kaava Heinänokka Richardtsonin kiinteistö kaava Kunstenniemi Alinan torppa ja navetta Sinappi Villa Staffans Rantasauna Kulttuuriperinnöstä tiedottaminen kaava RSL RSL VMKY = Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö

48 Kulttuurihistoriallisten rakennusten hoito: Kokonaan kulttuuriperinnön hoitoon kuuluvat kustannukset: autiokirkkojen hoito paanukattojen kunnostus ja tervaus päre-, kuparipelti-, tiili- ja liuskekivikatteiden kunnostus arkeologiset kaivaukset rakennuksen restauroinnin yhteydessä rakennushistorialliset selvitykset vaihtoehtoisten korjaustapojen ja rakenneratkaisujen selvittäminen 11

49 vaihtoehtoisten tyylillisten näkökohtien selvittäminen (väritys, materiaalit) sisustuksen kultauskorjaukset antikvariaattinen valvonta suojeltujen/rak.historiallisten rakennusten restaurointi restaurointisuunnitelma rakennuspintojen ja julkisivujen konservointi sisäkoristemaalausten ja tapettien korjaus ja konservointi lyijylasi-ikkunoiden korjaus, konservointi ja suojaus 12

50 Kulttuuriperinnön hoidosta aiheutuvat lisäkustannukset: selvitykset kuntoarvio, kuntotutkimukset suunnittelu, suojelullisten tekijöiden aiheuttama normaalia suurempi työmäärä arkkitehti-, korjaus-, rakenne-, valaistus- ja maisema/ympäristösuunnitelma LVI-, sähkö- ja erityissuunnitelmat uudisrakentaminen esim. huoltorakennus suojellun kiinteistön lähelle ylimääräiset lämmityskulut (kiinteistön käyttöasteen huomioon ottaminen) lisärakentaminen, esim. luiskan rakentaminen pyörätuolia varten 13

51 korjauskulut kun rakennuksen ja alueen ominaisluonne sekä historiallinen aitous säilyvät rakenteiden ja rakennusosien tarpeetonta uusimista vältetään mahdollisimman pieniä muutoksia käyttö sopeutuu tiloihin korjaukset tehdään rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla, ei materiaalijäljitelmiä 14

52 kulttuurimiljöön osana olevien esim. perinteisen pappilamiljöön piharakennusten kunnossapitokulut kulttuuriperinnön kannalta arvokkaan ympäristön hoitokulut (hautaustoimeen kuulumattomat kulut) palo- ja kiinteistövakuutukset hälyttimien huollot ukkossuojaus työmaa-aikainen valvonta 15

53 Kulttuurihistoriallisten esineiden hoito: Kokonaan kulttuuriperinnön hoitoon kuuluvat kustannukset: suojellun irtaimiston (suojellun rakennuksen irtaimisto ja sisustus) konservointi irtaimisto ja kiinteä sisustus, urut taide-esineet keskiaikaiset veistokset, kirkkolaivat, vaivaisukot, kirkonkellot, hautausvaakunat kirkkokuorin välineet kirkkotekstiilit (käsityönä tehdyt kirkolliset vaatteet ja kirkkosalin tekstiilit) käyttöesineet (ehtoollisvälineet, siunaushiekka-astia ja lapio) kattokruunut, muut valaisimet ja niiden mahdollinen sähköistäminen 16

54 esineinventointi ja esineiden kuntoarviot konservointisuunnitelma käytöstä poistettujen (käyttö, taide jne.) esineiden ja urkujen ylläpito ja säilytys konservaattorin asumis- ja matkustuskulut tai teoksen kuljetuskulut konservointitiloihin ja kuljetuksenaikaiset vakuutusmaksut 17

55 Lisäkustannukset hankinnoista, jotka luetaan kulttuuriperinnön hoitoon kuuluviin kustannuksiin: (tavanomaisen uuden ja kulttuuriperinnön vaalimisen takia hankitun kalliimman hankinnan erotus) hankekohtaisesti suunniteltu ja käsityönä tehty irtaimisto hankekohtaisesti suunniteltu ja teetetyt valaisimet ja äänentoistolaitteet säilytystilojen hankkiminen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi (vitriinit, kaapit, laatikostot) 18

56 Kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen ja tiedottaminen: julkaisut, esitteet, postikortit, historiikit (siltä osin kun ne käsittelevät seurakunnan kulttuuriperintöön liittyviä rakennuksia tai esineitä) kulttuuriympäristöohjelman laatiminen oppaiden palkat ovivahtimestarit vartiointi tiekirkkotoiminta 19

57 EI kuulu kulttuuriperinnön hoidon piiriin: rakennuksen siirtäminen käyttömukavuuden lisääminen (lisälämmöneristys, vesijohto, viemäri, sähkö) väliaikaiset toimenpiteet normaalit rakennuksen vuosikorjaukset 20

58 Laadittiin lista kulttuuriperinnön osuudesta kokonaiskustannuksista 21

59 Kulttuuriperinnön osuus kokonaiskustannuksista Toimenpide Osuus % Autiokirkkojen hoito ja säilyttäminen 100 Selvitykset Rakennushistoriallinen selvitys 100 Pohjatutkimus 50 Rakennuksen kuntoarvio 50 Rakennuksen kuntotutkimukset 50 Vaihtoehtoisten korjausmenetelmien ja materiaalien selvitys 100 Esineinventointi ja kuntoarvio 100 Suunnittelu Esineiden konservointisuunnitelma 100 Lisätietoja Korjaussuunnitelma 50 sis. myös lisärakentamisen esim. luiskan suunnittelu pyörätuolia varten Arkkitehtisuunnitelma 50 myös sisustussuunn. ja värisuunnitelma Rakennesuunnitelma 50 myös pohjarakenteet LVI-suunnitelma Sähkösuunnitelma Valaistussuunnitelma 50 LK LK

Ulkona säilytettävät syttyvät materiaalit ja jäteastiat on sijoitettava siten, että niiden syttyminen ei aiheuta palon leviämisvaaraa rakennukseen.

Ulkona säilytettävät syttyvät materiaalit ja jäteastiat on sijoitettava siten, että niiden syttyminen ei aiheuta palon leviämisvaaraa rakennukseen. Omaisuussuojeluohje 401: Omaisuus OMAISUUSSUOJELUOHJE 401: OMAISUUS 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 0. Tarkoitus ja velvoittavuus 1. Viranomaismääräykset 2. Palontorjunta 3. Rikosten torjunta 4. Tietotekniikkavahinkojen

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi.

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. KIINTEISTÖN OMISTAJAN JA HALTIJAN VELVOLLISUUDET Sisällys.. Johdanto...

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille

Lisätiedot

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10 Kodin käyttöopas 2 Sisällysluettelo 1 Asunto-osakeyhtiö... 2 Uudessa kodissa............. 4.......... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit......... 9 4 Vakuutukset......... 10 5 Kodin huolto ja kodissa tehtävät

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

RYHMÄVAKUUTUKSEN MÄÄRITYS

RYHMÄVAKUUTUKSEN MÄÄRITYS Voimassa 1.1.2012 alkaen HE310 RYHMÄVAKUUTUKSEN MÄÄRITYS 1 Vakuutuksen voimassaolo Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Määrättyjen henkilöryhmien vakuutusturva on voimassa vain tietyissä tilanteissa

Lisätiedot

Historiallisten rakennusten paloturvallisuus. näkökohtia ja esimerkkejä

Historiallisten rakennusten paloturvallisuus. näkökohtia ja esimerkkejä Historiallisten rakennusten paloturvallisuus näkökohtia ja esimerkkejä Taustaa Tämä esite on syntynyt osana pohjoismaista historiallisten rakennusten paloturvallisuutta käsittelevää seminaarisarjaa Can

Lisätiedot

Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot

Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen 1 Olet tehnyt hyvän päätöksen, huolehtinut vakuutusturvastasi! Edessäsi on Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutuksen ehdot. Ne kertovat

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KIINTEISTÖLLE

POHJANTÄHTITURVA KIINTEISTÖLLE POHJANTÄHTITURVA KIINTEISTÖLLE Vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS OM200 OMAISUUSVAKUUTUKSEN KOHDE 4 1 Kohteen voimassaolo 4 2 Omaisuuden arvo 4 3 Vakuutusmäärän peruste

Lisätiedot

LYPSYKARJARAKENNUKSEN PALONTORJUNTA- JA PELASTUSSUUNNITELMA ALASTALON TILALLE

LYPSYKARJARAKENNUKSEN PALONTORJUNTA- JA PELASTUSSUUNNITELMA ALASTALON TILALLE LYPSYKARJARAKENNUKSEN PALONTORJUNTA- JA PELASTUSSUUNNITELMA ALASTALON TILALLE Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala, 20.5.2009 Petteri Mäkelä OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma

Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma 1 Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma Marko Huttunen 050-530 6300 Arkkitehtitoimisto Livady Hämeentie 4 C 11 00530 HELSINKI puh 09-348 70501 fax 09-348 70502 huttunen@livady.fi Pien-Toijola vuonna

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Vakuutusehdot 1.1.2014 KI 01 POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Kiinteistövakuutus ja Kiinteistön täysarvovakuutus SISÄLLYSLUETTELO KIINTEISTÖVAKUUTUKSET... 2 Vakuutuksen rakenne... 2 ES ESINEVAKUUTUS... 2

Lisätiedot

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään HATTULA-KIINTEISTÖT OY 1 (15) ASUMISOPAS Tämä asumisopas jaetaan jokaiseen huoneistoon ja taloon muuttaville uusille asukkaille. Asumisoppaan tarkoituksena on tutustuttaa Sinut Hattulan kunnan vuokratalojen

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 2014 Pelastussuunnitelma Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 1 Yleistiedot... 4 1.1 Kohteen yleistiedot... 4 1.2 Tärkeitä yhteystietoja... 4 1.3 Asumispalvelujen toiminnanharjoittajat,

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi Asukkaan opas Sisällysluettelo Tervetuloa uuteen kotiin 3 Muuttajan muistilista 4 Asumisesi tukiverkosto 5 Sopimusasiat 7 Kodin vaihto ja poismuutto 8 Järjestyssäännöt 9 Kaiken varalta 10 Pidä kodistasi

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC

Lisätiedot

ASUINTILOJEN KÄYTTÖOHJEET

ASUINTILOJEN KÄYTTÖOHJEET ASUINTILOJEN KÄYTTÖOHJEET Tutustu kansion sisältöön, sieltä löydät vastauksen moniin asumista koskeviin kysymyksiin. 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ASUMISEN TEKNIIKKA JA VASTUUT...3 3 YHTEISTILAT...4 3.1 PORRASHUONEET,

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot