Kirkkojen suojaaminen, vakuutusyhtiöiden vaatimukset, Timo Hopponen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkojen suojaaminen, vakuutusyhtiöiden vaatimukset, Timo Hopponen"

Transkriptio

1 Sun porteistasi käydä sisälle pyhyyksiis Turun arkkihiippakunnan koulutuspäivä Maskussa Johdatus päivän teemaan, Riikka Kaisti Pyhyys kuuluu kaikille, Kaarlo Kalliala Kirkon esineistön hyvä hoito, Anne Vesanto Kulttuuriperintö seurakunnan taloudessa, Seppo Kosola Kirkkojen suojaaminen, vakuutusyhtiöiden vaatimukset, Timo Hopponen

2 Kirkkojen suojaaminen, vakuutusyhtiöiden vaatimukset Colemont Finland Oy Timo Hopponen

3 Vaaratilanne?

4 Esityksen sisältö Viranomaismääräykset Vakuutusyhtiön vaatimukset Rakenteelliset Tekniset järjestelmät Palo Luonnonilmiö (salama) Murto Ilkivalta Kirkkohallitus Museovirasto

5 Viranomaismääräykset Viranomaisten tai säädösten määräämät vahinkojen estämiseen tai rajoittamiseen tarkoitetut laitteet ja rakenteet, kuten alkusammutuskalusto (henkilökunta on koulutettava alkusammutuskaluston käyttöön) savunpoistolaitteisto palo-osastointi paloilmoitin ja automaattinen sammutuslaitteisto on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Vakuutuksenottaja huolehtii, että säädöksissä vaaditut suunnitelmat ja ohjelmat on laadittu ja niiden mukaisesti toimitaan. Tällaisia suunnitelmia ja ohjelmia ovat pelastussuunnitelma sähkölaitteistojen huolto- ja kunnossapito-ohjelma paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma automaattisen sammutuslaitteiston kunnossapito-ohjelma räjähdyssuojausasiakirja sekä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusselvitys. Itse rakennuksen tulee täyttää rakennusluvan tai toimenpideluvan myöntämishetkellä voimassa olevat Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset E1 (rakennusten paloturvallisuus), C2 (kosteus) ja D1 (kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteet).

6 Suojeluohjeen tarkoitus ja velvoittavuus Suojeluohje velvoittaa vakuutuksenottajaa sekä antaa ohjeita, joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahinkomääriä. Velvoittavuus tarkoittaa sitä, että korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen.

7 Paloilmoittimet vartioivat suurta osaa maakunnan puukirkoista Etelä-Karjalan puukirkoista valtaosassa luotetaan palo- ja savuilmoittimiin. Seurakunnat eivät valvo kirkkoja kameroilla, mutta Lappeenrannassa ja Lemillä kirkot osuvat muiden kameroiden silmiin. Sammutusjärjestelmä on vain kahdessa Lappeenrannan puukirkossa. Lemin puukirkkoon asennetaan juuri sammutusputkistoa kirkon ullakolle ja kellotapuliin. Kuivaputkijärjestelmän asennus on ollut pitkään vireillä. Kyllähän kirkkojen turvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Nämä ovat niin korvaamattomia aarteita, sanoo talouspäällikkö Elvi Sinkko. Puumalan puukirkkoon asennetaan kamerat syksyllä kirkkoon sisälle ja ehkä myös ulkopuolelle valvomaan kirkon lähiympäristöä ja hautausmaata. Kirkkohallituksen yliarkkitehti Eero Raatikainen sanoo, että Etelä-Karjalan puukirkot on suojattu samantyylisesti kuin muuallakin Suomessa. Ne eivät ole täydellisesti palosuojattuja, eikä siihen koskaan päästäkään. Kaikissa järjestelmissä on aina aukkoja luvun lopulla kirkkoja vahingoitettiin, jolloin myös suojausta kovennettiin. Sen jälkeen on Raatikaisen mukaan ollut hiljaisempaa, eikä paloturvallisuuteenkaan ole panostettu samalla tavalla.

8 Paloilmoittimet vartioivat suurta osaa maakunnan puukirkoista Kirkkojen kameravalvonta nousi kirkkovaltuuston kokouksessa puheeksi, kun valtuutettu Heikki Ruskovaara ehdotti valvontakameroita Lappeen kirkkoon Porvoon tuhopolton vuoksi. Seurakuntayhtymän pelastus- ja suojelusuunnitelmia päivitetään parhaillaan. Turvallisuusasiat ovat seurakuntayhtymässä ajankohtaisia; lukituksen, kameravalvonnan, murtohälytyksen järjestelmiä uusitaan. Tekninen isännöitsijä Pekka Kaltiainen kertoo, että kameravalvonnasta on keskusteltu jo ennen Porvoon tuhopolttoa. Suunnitelmat ovat olleet valmiina jo kauan, nyt vertaillaan erilaisia järjestelmiä. Kirkkojen lisäksi kameravalvontaa mietitään myös hautausmaille, seurakuntien arvokiinteistöihin ja muihin kohteisiin, joissa on murtovaara. Sitä tullaan lisäämään kaikissa kiinteistöissämme systemaattisesti. Kameravalvonta ei ole tämän vuoden budjetissa. Valvonta maksaisi 15 kohteeseen noin euroa, valvomo ja ohjelmat ovat valmiina. Vanhat puukirkot ovat erityisen paloherkkiä. Kuiva puu ja pöly sekä pitkät, kapeat ontelorakenteet levittävät paloa. Palotarkastaja Hannu Pulkkinen Lappeenrannan paloasemalta kertoo, että kirkot käydään tarkastamassa kerran vuodessa. Kirkkoa sammutettaessa pitää ottaa huomioon esimerkiksi vesivahinkojen minimointi, kun rakennus ja irtaimisto ovat mittaamattoman arvokkaita. Kirjoittaja: Paula Taipale Julkaisupäivä:

9 Rakenteellinen palontorjunta Palo-osastoivat rakennusosat on pidettävä kunnossa siten, että ne estävät palon ja savukaasujen leviämisen osastosta toiseen Ullakkotilat on oltava osastoituja EI15 luokan seinärakenteilla tarkoituksen mukaisesti enintään 400m2 palo-osastoiksi. ( mennessä) Kellotornin on oltava osastoitu omaksi palo-osastoksi. ( mennessä) Kellotornin on oltava palo-osastoitu ullakkotiloista EI 60 rakennusosin. Ovi tai luukku ei saa heikentää rakennusosan osastoivuutta. Ullakon syttyvät eristeet on vaihdettava syttymättömiksi (A2-s1, d0), tai suunniteltava tapauskohtaisesti paloviranomaisen kanssa muu soveltuva ratkaisu. ( mennessä) Mikäli kirkkorakennuksen ullakkotilassa on lämmöneriste, sen tulee olla A1, A2 tai B luokan rakennustarviketta. Lämmöneristeelle ei ole luokkavaatimusta, jos ullakkotila on suojattu automaattisella sammutusjärjestelmällä tai jos ullakkotilassa on vain valaistusta ja automaattista paloilmoitinta palvelevia sähköasennuksia.

10 Rakenteellinen palontorjunta Palo-osastoivissa rakenteissa olevat putki-, sähkökaapeli- ja vastaavat läpiviennit eivät saa heikentää rakennusosan osastoivuutta.

11 Rakenteellinen palontorjunta Palo-osastoivan oven tulee olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva. Jos ovea pidetään auki normaalikäytössä, se on varustettava laittein, jotka sulkevat oven palon sattuessa.

12 Hätäilmoitus Toimintaohjeet tulipalon varalta sekä hätäilmoitus on syytä olla näkyvällä paikalla ja jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on osattava tehdä hätäilmoitus

13 Tuhopolton torjunta Ulkona säilytettävät syttyvät materiaalit ja jäteastiat on sijoitettava siten, että niiden syttyminen ei aiheuta palon leviämisvaaraa rakennukseen. Turvaetäisyyden nyrkkisääntö 8 metriä.

14 Järjestys ja puhtaanapito Järjestyksellä ja puhtaanapidolla on huolehdittava, että koneet, laitteet, raaka-aineet, tuotteet tai jätteet eivät aiheuta palon syttymisvaaraa tai palon leviämisvaaraa. Ullakolla, kellarissa ja käytävillä ei saa säilyttää eikä varastoida syttyvää materiaalia.

15 Paloilmoitin Kirkkorakennukset on suojattava automaattisella paloilmoittimella voimassa olevien suunnittelu- ja asennusohjeiden mukaisesti. Ilmaisun tulee perustua savukaasujen havaitsemiseen. Paloilmoittimella on oltava vastuullinen, koulutettu laitteiston hoitaja, jonka tulee huolehtia kerran kuukaudessa tapahtuvasta laitteiston toimintakunnon varmistamisesta. Yhteyskokeilusta tulee pitää pöytäkirjaa. Toiminta on tarkastettava paloilmoitinlaitteiston tarkastusluokan edellyttämin väliajoin.

16 Automaattinen sprinklerilaitteisto Kirkkorakennus, jossa vakuutusyhtiö edellyttää automaattista sammutuslaitteistoa, on oltava suojattu automaattisella sprinklerilaitteistolla tai vastaavan suojan antavalla muulla sammutuslaitteistolla. Kaikki kulttuurihistoriallisesti arvokkaat puukirkot ja kivikirkot puurakenteisten ullakoiden osalta on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla. Sammutuslaitteisto on suunniteltava ja asennettava FK:n julkaisemien suunnittelu- ja asennusohjeiden mukaisesti. ( mennessä) Automaattisella sprinklerilaitteistolla on oltava vastuullinen, koulutettu laitteiston hoitaja, jonka tulee huolehtia laitteiston ylläpidosta ja kerran kuukaudessa tapahtuvista koestuksista. Ylläpidosta ja koestuksista tulee pitää pöytäkirjaa. Laitteisto on tarkastettava kahden vuoden välein.

17 Sähkölaitteet Vialliset sähkölaitteet (esimerkiksi loistevalaisimet, joiden putket välkkyvät tai hehkuvat päistään) on välittömästi korjattava tai irtikytkettävä sähköverkosta. Sähkölaitteet ja kaapelihyllyt on pidettävä puhtaina syttyvästä materiaalista. Kirkkorakennuksen sähkölaitteiden ja -asennusten eristysvastusmittaus on tehtävä vähintään viiden vuoden välein. Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastus on tehtävä määräysten mukaisesti vähintään 15 v välein. Kirkkorakennuksessa tulee olla ukkossuojaus (ST- kortti , kirkon ukkossuojaus). Ukkossuojauksen maadoitusmittaus on tehtävä Turvatekniikan keskuksen ohjeen mukaisesti viiden vuoden välein sekä aina kirkkorakennukseen kohdistuneen salamaniskun jälkeen.

18 Rakenteellinen murtoturvallisuus Rakenteiden on oltava lujuudeltaan ja rakennustavaltaan sellaisia, että sinne tunkeutuminen ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa rakenteiden rikkomista tai irrottamista. Tilat on pidettävä lukittuina aina kun ne eivät ole käytössä. Ullakko ja kellari on lukittava siten, etteivät asiattomat esteettä pääse näihin tiloihin. Ovet ja ikkunat sekä niiden lasiruudut on kiinnitettävä siten, että niitä ei voi ulkopuolelta irrottaa. Kirkkorakennuksen katolle johtavat tikkaat on joko poistettava tai niiden käyttö tulee estää.

19 Rakenteellinen murtoturvallisuus Oven on oltava sellainen, että kohteeseen tunkeutuminen ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa oven rakenteiden rikkomista. Ovet on lukittava ja lukon on oltava takalukossa ja oven avaaminen on oltava estetty, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Rakenteessa olevan ikkunan lasiruutu on oltava kiinnitetty ja ikkuna suljettu siten, että lasiruutua tai ikkunaa ei voi ulkopuolelta rikkomatta irrottaa tai avata. Kirkkorakennuksen tuulettuvan alapohjan tuuletusaukot tulee suojata teräsverkoilla.

20 Murtohälytysjärjestelmä Jos vakuutusyhtiö edellyttää tilan suojauksessa murtohälytysjärjestelmää, sen on täytettävä tässä kohdassa esitetyt vaatimukset. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kirkot on varustettava 2.luokan rikosilmoitinlaitteistolla. ( mennessä) Murtohälytysjärjestelmä on oltava suunniteltu ja asennettu Finanssialan Keskusliitossa laadittujen murtohälytysjärjestelmiä koskevien ohjeiden mukaisesti. Murtohälytysjärjestelmän asentavan liikkeen on oltava Finanssialan Keskusliiton hyväksymä.

21 Murtohälytysjärjestelmä Murtohälytysjärjestelmän on oltava vähintään tason 2 mukainen, jolloin ilmaisimien on oltava hyväksytty vähintään luokkaan 2 murtohälytysjärjestelmän keskuksen on oltava hyväksytty vähintään luokkaan 2 ilmoituksensiirto on toteutettava yhdellä seuraavista tavoista: valvottu siirtoyhteys, jonka yhteyden katkaisu tai häirintä havaitaan välittömästi kahdella eri tekniikalla toteutettu ilmoituksensiirto robottipuhelin radiotaajuinen siirto, esimerkiksi gsm-modeemi murtohälytysjärjestelmän antama hälytys on johdettava hyväksyttyyn vartioimisliikkeen hälytyskeskukseen tai hyväksyttyyn ympärivuorokauden miehitettyyn vartioimisliikkeeseen hälytyskeskuksen tai vartioimisliikkeen on hälytettävä kohteeseen vartioimisliikkeen vartija murtohälytysjärjestelmän on annettava paikallishälytys. Murtohälytysjärjestelmään liittyvien hyväksyntöjen tulee olla Finanssialan Keskusliiton myöntämiä.

22 Murtohälytysjärjestelmä Ovissa on oltava murtohälytysjärjestelmän ilmaisimet siten, että sisään tunkeutuminen havaitaan. Lisäksi tiloissa, joissa suojattava omaisuus sijaitsee ja tiloissa, joissa murtautuja joutuu liikkumaan (käytävät ja portaat), on oltava ilmaisimet siten, että tiloissa tapahtuva liike havaitaan. Murtohälytysjärjestelmä on oltava kytkettynä päälle, kun tiloissa ei ole henkilökuntaa paikalla. Vakuutuksenottajan on nimettävä murtohälytysjärjestelmän hoitajaksi laitteiston käyttöön perehtynyt henkilö. Murtohälytysjärjestelmä on pidettävä jatkuvasti toimintakuntoisena ja järjestelmän hoito- ja kunnossapito-ohjeita on noudatettava. Murtohälytysjärjestelmä on huollettava vähintään joka toinen vuosi ja huolloista on pidettävä kirjaa. Laitteiston ja ilmoituksensiirtojärjestelmän kokeilut on tehtävä vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokeiluista on pidettävä kirjaa.

23 Kameravalvonta Kirkon ollessa suljettu sen ympäristöä on valvottava tallentavalla kameravalvonnalla siten, että kirkon ulkoseinien läheisyyteen tulevat asiattomat kulkijat havaitaan. Valvontakuvan on siirryttävä jatkuvasti miehitettyyn valvontakeskukseen, joka tarpeen vaatiessa voi hälyttää vartijan paikalle tai antaa paikallisen äänitiedotteen. Vakuutuksenottajan on nimettävä kameravalvontajärjestelmän hoitajaksi laitteiston käyttöön perehtynyt henkilö. Kameravalvontajärjestelmä on pidettävä jatkuvasti toimintakuntoisena. Kameravalvontajärjestelmä on huollettava valmistajan ilmoittamin määräajoin. Kameravalvontajärjestelmän ja ilmoituksensiirtojärjestelmän kokeilut on tehtävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokeiluista on pidettävä kirjaa. Ulkoalueet on valaistava siten, että asiattomien liikkuminen kirkkorakennuksen välittömässä läheisyydessä havaitaan. ( mennessä)

24 PIELAVEDEN SEURAKUNTA, Kirkkoneuvosto Kirkon kameravalvonta Kirkkoneuvosto käsitteli kirkon kameravalvonta asiaa edellisen kerran kokouksessaan ja antoi silloin talouspäällikölle tehtäväksi teetättää suunnitelma kameravalvonnasta ja sen jälkeen kilpailuttaa valvontalaitteiden toimittajat. Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy Iisalmesta on tarjonnut seurakunnalle kirkon kameravalvonnan sähkösuunnittelua siten, että suunnittelu sisältää sähkösuunnitelmien lisäksi myös mm. suunnitelman hyväksyttämistä museovirastolta, kaapelointiurakoiden ja laitetoimittajien tarjouspyyntöjen tekemisen, tarjottujen laitteiden teknisen vertailun, tarjousten mahdollisen laatupisteytyksen, urakkasopimusten laatimisen sekä työn tarkastuksen. Tarjouksen hinta alv. Suunnittelutyön hinta-arvio perustuu tuntiarvioon, joka on insinööritoimiston kokemus samankaltaisista suunnittelutöistä. Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy on tehnyt useisiin lähialueiden kirkkoihin sähkösuunnittelun. Talouspäällikkö ehdottaa, että: Kirkkoneuvosto päättäisi, että kirkon kameravalvontasuunnitelma annettaisiin Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy:n hoidettavaksi. Yksityiskohtainen suunnitelma sekä tarjoajien esittäminen tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi myöhemmin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 HATTULAN SEURAKUNTA, Kirkkoneuvosto Kirkkojen valvontajärjestelmän urakkatarjoukset Kameravalvonta hankitaan rajoittamaan tihutyön aiheuttamia vahinkoja varsinkin yöaikana, jolloin hälytys saadaan lähtemään ajoissa valvonnalle. Samalla kojeistoon jää tallenne tapahtuneesta toiminnasta. Kuvan tulee olla seurattavissa vartiointiliikkeessä ja järjestelmän toimintavarmuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, esim. vika/häiriöherkkyyteen, koska tallentimet toimivat valvomattomissa tiloissa. Valvontajärjestelmä rakennetaan Hattulan seurakunnan omistuksessa oleviin kolmeen kirkkoon. Pääosa hankkeesta toteutetaan yhtenä urakkatyösuorituksena. Seurakunta toteuttaa valvontalaitetyöhön liittyvät kaivutyöt. Tarjouksista hyväksytään seurakunnan kannalta edullisin tarjous. Edullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon tarjouksen hinta (40 %), laitteiden ominaisuudet (40 %) ja tähän urakkaan verrattavissa olevat referenssit (20 %). Talousarviossa on varattu Pyhän Ristin ja Tyrvännön kirkkojen valvontajärjestelmien hankintaa varten yhteensä e. Lisäksi kirkkovaltuusto on varannut viime vuoden ylijäämästä e käytettäväksi Hattulan kirkon palohälytinjärjestelmän parantamista ja kameravalvonnan asentamista varten. Tarjouspyynnöt on lähetetty kahdeksalle toimittajalle, joista tarjouksen ovat antaneet määräaikaan mennessä seitsemän toimittajaa. ESITYS (tp): Vertailun tuloksena XX Oy ja ZZ Oy saivat parhaat sijat. Laitteiden teknisten ominaisuuksien osalta tarjoukset vaativat vielä lisäneuvotteluja. Kirkkoneuvosto päättää, että neuvotteluja jatketaan XX Oy:n ja ZZ Oy:n kanssa tarjousten yksityiskohdista ja antaa talouspäällikölle valtuudet päättää valvontajärjestelmän toimittaja.

26 Vuotovahinkojen torjunta Putkistot on suojattava jäätymiseltä. Vettä käyttävän laitteen liitokset vesi- ja viemäriverkkoon tulee olla kiinteistä ja valmistajan tai myyjän sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisia. Laitteen vesijohtoliitoksen on oltava varustettu sulkuventtiilillä, jonka on oltava suljettu, kun laitetta ei käytetä. Vuotovahinkojen torjumiseksi katot sekä sadevesijärjestelmät ja - viemärit on tarkastettava vähintään vuosittain ja tarvittaessa huollettava. Kellarikerroksessa säilytettävä omaisuus on sijoitettava vähintään 10 cm korkeudelle lattian pinnasta.

27 Vahingonvaaran lisääntyminen Vakuutuksenottajan on ilmoitettava heti vakuutusyhtiölle, jos vakuutettavassa kohteessa tapahtuu toimintoja tai muutoksia, jotka olennaisesti lisäävät vahingon vaaraa. Näitä asioita ovat muun muassa laajat kiinteistöön tehtävät korjaus- ja muutostyöt (esimerkiksi vesikatteen uusiminen, LVIS-järjestelmien uusiminen tai kiinteistön saneeraustyöt), rakennuksen käyttötapamuutokset sekä merkittävien kone- ja laitehankintojen asennustyöt. Palovaaraa aiheuttavista rakennus- ja korjaustöistä on aina ilmoitettava etukäteen paikalliselle pelastus-viranomaiselle.

28 Hätätilavalmius Pelastustoimintaan on ryhdyttävä välittömästi, kun vahingon vaara on ilmeinen. Henkilöstö on ohjeistettava ja koulutettava vaaratilanteiden välttämiseksi ja oikeaa toimintaa varten vahingon sattuessa. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on osattava tehdä hätäilmoitus. Rakennuksessa on oltava lainsäädännön mukainen tai pelastus-viranomaisen määräämä alkusammutuskalusto Kirkkoa koskeva pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma on laadittava ja tarkistettava vuosittain, muutoksista on ilmoitettava pelastusviranomaiselle. Suunnitelmaan on sisällytettävä ihmisten sekä arvoesineiden pelastamissuunnitelma ohjeet alkusammutuksesta paloilmoituksen tekemisestä ja jälkivahinkojen torjunnasta.

29 Käyttämättömät tilat Toiminnan keskeytyessä normaalia seisokkia pidemmäksi aikaa tai toiminnan päättyessä on huolehdittava siitä, että tässä omaisuussuojeluohjeessa edellytetyt palontorjuntaan, rikosten torjuntaan ja vuotovahinkojen torjuntaan liittyvät toimenpiteet ovat jatkuvasti toteutetut. Kiinteistön, rakennuksen ja rakennuksessa olevan omaisuuden kunto on tarkistettava vähintään kerran viikossa nimetyn henkilön toimesta. Havaitut viat ja rikkoutumiset on korjattava sekä ilkivallan jäljet on poistettava. Paloilmoitin, sammutuslaitteisto, rikosilmoitusjärjestelmä ja muu vastaava turvallisuus- ja valvontajärjestelmä on oltava toiminnassa. Järjestelmien koetukset ja huollot on tehtävä niitä koskevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

30 Käyttämättömät tilat Käyttövesi- ja lämmitysputkistojen jäätyminen on estettävä. Lisäksi edellytetään, että Tilojen sähkönsyötön on oltava katkaistuna sähkökeskuksessa lukuun ottamatta kiinteistön ylläpidossa tarvittavaa sähkönsyöttöä ja ulkovalaistusta. Veden tulo kiinteistön vesipisteisiin on oltava katkaistuna lukuun ottamatta lämmitysjärjestelmän vaatimia vesipisteitä. Kaasuputkistojen on oltava paineettomia ja kaikkien sulkuventtiilien on oltava suljettuina. Syttyvien nesteiden putkistot on oltava tyhjennettyinä ja kaikkien sulkuventtiilien on oltava suljettuina.

31 Suojeluohjeen laiminlyönti Suojaetäisyysvaatimukset Vahingon aiheutuessa sen johdosta, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa Omaisuussuojeluohjeen kohtaa "Tuhopolton torjunta", korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 25 % lisääntyneen vahingon määrästä. Rakenteellinen palontorjunta Palovahingon määrän lisääntyessä sen johdosta, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa Omaisuussuojeluohjeen kohtaa "Rakenteellinen palontorjunta", korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 15 % lisääntyneen vahingon määrästä. Kameravalvontalaitteisto Vahingon aiheutuessa sen johdosta, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa Omaisuussuojeluohjeen kohtaa Kirkkorakennuksen kameravalvonta, korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 20 % korvattavan vahingon määrästä. Tätä vähennystä ei sovelleta vahinkoihin, jotka tapahtuvat ennen

32 Suojeluohjeen laiminlyönti Murtohälytysjärjestelmä Vahingon aiheutuessa sen johdosta, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa Omaisuussuojeluohjeen kohtaa Murtohälytysjärjestelmä, korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 10 % korvattavan vahingon määrästä. Paloilmoitin Vahingon aiheutuessa sen johdosta, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa Omaisuussuojeluohjeen kohtaa Paloilmoitin, korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 20 % korvattavan vahingon määrästä. Tätä vähennystä ei sovelleta vahinkoihin, jotka tapahtuvat ennen

33 Kertaus Palavat materiaalit pois seinien vierestä Tikkaat poistettava Alapohjan tuuletusluukkuihin teräsverkot Putkien ja johtojen läpiviennit tukittava Ukkossuojaukset ja maadoitusmittaukset tarkistettava Murtohälytysjärjestelmät kuntoon ja säännöllinen testaus Kirkon ullakkotilojen osastointi ja lämpöeristeet kuntoon Paloilmoittimet kunnossa, laitteistolla hoitaja ja säännölliset tarkastukset Sprinklerlaitteiston hankinta harkintaan Kameravalvontalaitteiden hankintaan syytä valmistautua

34 Colemont Finland Oy Luotettava yhteistyökumppani

35 Colemont Finland Oy perustettu 2005 osa nopeasti kasvavaa Colemont Groupia toimistot Vantaalla, Tampereella ja Kouvolassa käytössäsi 28 ammattilaista Suomen 3. suurin vakuutusmeklari teollisuus, kiinteistöt, julkisyhteisöt, kauppa- ja palvelu sekä ilmailu arv bud.

36 Mikä on vakuutusmeklari? vakuutusyhtiöistä riippumaton vakuuttamisen ammattilainen aina toimeksiantajansa edustaja ja edunvalvoja toimeksiantajansa valtuuttama tehtävät määritelty kirjallisessa toimeksiantosopimuksessa asiakaslähtöinen vaihtoehto vakuutusyhtiöiden myyntiorganisaatioille Vakuutusvalvontavirasto rekisteröi ja valvoo asiakas x x x x x x

37 Colemontin tapa toimia 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Riskikartoitus Riskikartoituksen perusteella tarvittavia - riskikohtaisia selvityksiä - turvallisuuskoulutuksia Vakuutusten kilpailutus Tarjousten analysointi Ehto- ja suojeluohjekoulutus Riskikartoituksen perusteella tarvittavia - riskikohtaisia selvityksiä - turvallisuuskoulutuksia Toimeksiantosopimus Valtakirja Vakuutusturvakartoitus Vakuutusturvan ylläpito Muutokset vakuutuksiin Vuositarkastus Vakuutusturvan ylläpito Muutokset vakuutuksiin Vuositarkastus Vakuutusturvan ylläpito Muutokset vakuutuksiin Vuositarkastus Vakuutusturvan ylläpito Muutokset vakuutuksiin Vuositarkastus Vahinkojen käsittely Korvausten valvonta Opastus vahinkotilanteessa Vahinkotilastot Vahinkojen käsittely Korvausten valvonta Opastus vahinkotilanteessa Vahinkotilastot Vahinkojen käsittely Korvausten valvonta Opastus vahinkotilanteessa Vahinkotilastot Vahinkojen käsittely Korvausten valvonta Opastus vahinkotilanteessa Vahinkotilastot

38 Kulttuuriperintö seurakuntien taloudessa Kulttuuriperinnön kohdentamisohjeisto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Masku Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola 1

39 Mikä on kulttuuriperintökohde? Millä perusteilla jokin rakennus tai kokonaisuus palvelee kulttuuriperintöä? Mitkä korjaukset ja toimenpiteet katsotaan kulttuuriperintöä vaalivaksi? Mikä osuus ko. korjauksista lasketaan kulttuuriperintöön kohdennettavaksi (0 100 %) Miten kustannukset kohdennetaan tiliöinnissä? 2

40 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän lähestymistapa 3

41 1) Hautaustoimeen (4 pl) kuuluvat rakennukset jätettiin Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti pois Peruste hautaustoimi luetaan lakisääteiseksi yhteiskunnalliseksi tehtäväksi nämä kustannukset on jo erikseen kohdennettu vuodesta 2004 alkaen 2) Tutkittiin koko rakennuskanta ja niihin liittyvä ympäristö ja tutkimuksen perusteella luetteloitiin ne rakennukset, jotka ovat kulttuuriperintökohteita => muut rakennukset unohdettiin 4

42 Millä perusteella rakennus tai ympäristö on kulttuuriperintökohde? suojeltu muinaismuistolailla suojeltu rakennussuojelulailla suojeltu kirkkolain perusteella (ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot) erillisellä päätöksellä suojellut kirkot maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella kaavalla suojellut kohteet 5

43 Mistä eri lähteistä etsittiin perusteita kulttuuriperintökohteeksi? oma kiinteistökortisto (suojellut rakennukset) museovirasto maakuntamuseon inventoinnit asemakaavaosasto 6

44

45 Laadittiin kiinteistöluettelo kulttuuriperintökohteista suojeluperustein 8

46 Kulttuuriperintökohteet KP Kiinteistö Suojeluperuste Tuomiokirkko kirkkolaki Mikaelinkirkko kirkkolaki Martinkirkko erillispäätös Kakskerran kirkko Kellotapuli Pyhän Katariinan kirkko Kellotapuli Kuusiston kirkko Kellotapuli kirkkolaki kirkkolaki kirkkolaki kirkkolaki kirkkolaki kirkkolaki Maarian kirkko kirkkolaki Pallivahan srk-keskus erillispäätös Paattisten kirkko Kellotapuli kirkkolaki kirkkolaki Varissuon kirkko VMKY Mikaelin srk-koti kaava Martin srk-talo VMKY Nummen srk-koti kaava Maarian pappila kaava

47 Kulttuuriperintökohteet KP Kiinteistö Suojeluperuste Hennalan srk-koti kaava Uusi Mikonmökki kaava Diakoniakiinteistö kaava Kuusiston srk-koti VMKY Katariinan pappila kaava Annala kaava Tetinpolku 7 kaava Uudenmaant. 45, as.rak. 1, ent. ylipuutarh. as. Krindilä kaava kaava Aurakadun koulu kaava Heinänokka Richardtsonin kiinteistö kaava Kunstenniemi Alinan torppa ja navetta Sinappi Villa Staffans Rantasauna Kulttuuriperinnöstä tiedottaminen kaava RSL RSL VMKY = Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö

48 Kulttuurihistoriallisten rakennusten hoito: Kokonaan kulttuuriperinnön hoitoon kuuluvat kustannukset: autiokirkkojen hoito paanukattojen kunnostus ja tervaus päre-, kuparipelti-, tiili- ja liuskekivikatteiden kunnostus arkeologiset kaivaukset rakennuksen restauroinnin yhteydessä rakennushistorialliset selvitykset vaihtoehtoisten korjaustapojen ja rakenneratkaisujen selvittäminen 11

49 vaihtoehtoisten tyylillisten näkökohtien selvittäminen (väritys, materiaalit) sisustuksen kultauskorjaukset antikvariaattinen valvonta suojeltujen/rak.historiallisten rakennusten restaurointi restaurointisuunnitelma rakennuspintojen ja julkisivujen konservointi sisäkoristemaalausten ja tapettien korjaus ja konservointi lyijylasi-ikkunoiden korjaus, konservointi ja suojaus 12

50 Kulttuuriperinnön hoidosta aiheutuvat lisäkustannukset: selvitykset kuntoarvio, kuntotutkimukset suunnittelu, suojelullisten tekijöiden aiheuttama normaalia suurempi työmäärä arkkitehti-, korjaus-, rakenne-, valaistus- ja maisema/ympäristösuunnitelma LVI-, sähkö- ja erityissuunnitelmat uudisrakentaminen esim. huoltorakennus suojellun kiinteistön lähelle ylimääräiset lämmityskulut (kiinteistön käyttöasteen huomioon ottaminen) lisärakentaminen, esim. luiskan rakentaminen pyörätuolia varten 13

51 korjauskulut kun rakennuksen ja alueen ominaisluonne sekä historiallinen aitous säilyvät rakenteiden ja rakennusosien tarpeetonta uusimista vältetään mahdollisimman pieniä muutoksia käyttö sopeutuu tiloihin korjaukset tehdään rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla, ei materiaalijäljitelmiä 14

52 kulttuurimiljöön osana olevien esim. perinteisen pappilamiljöön piharakennusten kunnossapitokulut kulttuuriperinnön kannalta arvokkaan ympäristön hoitokulut (hautaustoimeen kuulumattomat kulut) palo- ja kiinteistövakuutukset hälyttimien huollot ukkossuojaus työmaa-aikainen valvonta 15

53 Kulttuurihistoriallisten esineiden hoito: Kokonaan kulttuuriperinnön hoitoon kuuluvat kustannukset: suojellun irtaimiston (suojellun rakennuksen irtaimisto ja sisustus) konservointi irtaimisto ja kiinteä sisustus, urut taide-esineet keskiaikaiset veistokset, kirkkolaivat, vaivaisukot, kirkonkellot, hautausvaakunat kirkkokuorin välineet kirkkotekstiilit (käsityönä tehdyt kirkolliset vaatteet ja kirkkosalin tekstiilit) käyttöesineet (ehtoollisvälineet, siunaushiekka-astia ja lapio) kattokruunut, muut valaisimet ja niiden mahdollinen sähköistäminen 16

54 esineinventointi ja esineiden kuntoarviot konservointisuunnitelma käytöstä poistettujen (käyttö, taide jne.) esineiden ja urkujen ylläpito ja säilytys konservaattorin asumis- ja matkustuskulut tai teoksen kuljetuskulut konservointitiloihin ja kuljetuksenaikaiset vakuutusmaksut 17

55 Lisäkustannukset hankinnoista, jotka luetaan kulttuuriperinnön hoitoon kuuluviin kustannuksiin: (tavanomaisen uuden ja kulttuuriperinnön vaalimisen takia hankitun kalliimman hankinnan erotus) hankekohtaisesti suunniteltu ja käsityönä tehty irtaimisto hankekohtaisesti suunniteltu ja teetetyt valaisimet ja äänentoistolaitteet säilytystilojen hankkiminen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi (vitriinit, kaapit, laatikostot) 18

56 Kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen ja tiedottaminen: julkaisut, esitteet, postikortit, historiikit (siltä osin kun ne käsittelevät seurakunnan kulttuuriperintöön liittyviä rakennuksia tai esineitä) kulttuuriympäristöohjelman laatiminen oppaiden palkat ovivahtimestarit vartiointi tiekirkkotoiminta 19

57 EI kuulu kulttuuriperinnön hoidon piiriin: rakennuksen siirtäminen käyttömukavuuden lisääminen (lisälämmöneristys, vesijohto, viemäri, sähkö) väliaikaiset toimenpiteet normaalit rakennuksen vuosikorjaukset 20

58 Laadittiin lista kulttuuriperinnön osuudesta kokonaiskustannuksista 21

59 Kulttuuriperinnön osuus kokonaiskustannuksista Toimenpide Osuus % Autiokirkkojen hoito ja säilyttäminen 100 Selvitykset Rakennushistoriallinen selvitys 100 Pohjatutkimus 50 Rakennuksen kuntoarvio 50 Rakennuksen kuntotutkimukset 50 Vaihtoehtoisten korjausmenetelmien ja materiaalien selvitys 100 Esineinventointi ja kuntoarvio 100 Suunnittelu Esineiden konservointisuunnitelma 100 Lisätietoja Korjaussuunnitelma 50 sis. myös lisärakentamisen esim. luiskan suunnittelu pyörätuolia varten Arkkitehtisuunnitelma 50 myös sisustussuunn. ja värisuunnitelma Rakennesuunnitelma 50 myös pohjarakenteet LVI-suunnitelma Sähkösuunnitelma Valaistussuunnitelma 50 LK LK

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

OMAISUUSSUOJELUOHJE 408: RAHOJEN JA ARVOPAPEREIDEN SÄILYTYS JA KULJETUS 1.1.2011

OMAISUUSSUOJELUOHJE 408: RAHOJEN JA ARVOPAPEREIDEN SÄILYTYS JA KULJETUS 1.1.2011 Oar 1 OMAISUUSSUOJELUOHJE 408: RAHOJEN JA ARVOPAPEREIDEN SÄILYTYS JA KULJETUS 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 0. Tarkoitus ja velvoittavuus 1. Omaisuussuojeluohjeet 2. Rahojen ja arvopapereiden säilyttäminen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

KIRKKO- RAKENNUSTEN TURVALLISUUS

KIRKKO- RAKENNUSTEN TURVALLISUUS KIRKKO- RAKENNUSTEN TURVALLISUUS RISKIENHALLINTA 1999 1 Kirkkorakennusten turvallisuus TUHOPOLTOT Tulipalo on aina ollut kirkkorakennusten suurin uhka. Palojen syttymissyynä olivat aikaisemmin salamaniskut

Lisätiedot

Alppilan kirkon 50-vuotisjuhlaseminaari

Alppilan kirkon 50-vuotisjuhlaseminaari Alppilan kirkon 50-vuotisjuhlaseminaari ENNALTAEHKÄISEVÄ KONSERVOINTI KIRKOLLISEN KULTTUURIPERINNÖN SÄILYTTÄJÄNÄ 1 Kirkolliset arvoesineet Kirkollisia arvoesineitä ovat muun muassa: ehtoollisvälineet kastevälineet

Lisätiedot

Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostentorjuntaohje

Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostentorjuntaohje Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostentorjuntaohje 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Liikkeiden omaisuusrikostentorjunta... 3 2. Rakenteellinen murtosuojaus ja ulkoalueet... 3 3. Valvontajärjestelmät... 3

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN RIKOSTORJUNTA

RAKENNUSTYÖMAIDEN RIKOSTORJUNTA RAKENNUSTYÖMAIDEN RIKOSTORJUNTA TURVALLISUUSOHJE 2017 1 Rakennustyömaiden rikostorjunta Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 SUOJAUKSEN SUUNNITTELU... 2 3 RAKENTEELLINEN SUOJAUS... 2 3.1 Rakennuskohde...

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

TUULIVOIMALAN VAHINGONTORJUNTA 2014

TUULIVOIMALAN VAHINGONTORJUNTA 2014 TUULIVOIMALAN VAHINGONTORJUNTA 2014 1 TUULIVOIMALAN VAHINGONTORJUNTA 2014 Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 YLEISTÄ... 2 2.1 Toteutus ja tyyppihyväksyntä... 2 2.2 Kuljetus... 2 2.3 Asennus... 2 2.4 Liitäntä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus paloturvallisuudesta ja pelastustoimen laitteista. Petri Mero, johtava asiantuntija

Ajankohtaiskatsaus paloturvallisuudesta ja pelastustoimen laitteista. Petri Mero, johtava asiantuntija Ajankohtaiskatsaus paloturvallisuudesta ja pelastustoimen laitteista Petri Mero, johtava asiantuntija Paloturvallisuus Palo-, murto- ja vuotovahinkokorvaukset 250 Milj. 200 150 100 Palo 164 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sähköpalojen torjunta

Sähköpalojen torjunta Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Määritelmä... 1 4. Vaatimukset sähköpalojen torjumiseksi... 1 4.1 Sähkötöiden tekeminen... 1 4.2 Sähkölaitteiden tarkastukset...

Lisätiedot

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA TURVALLISUUSOHJE 2016 1 Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostorjunta Sisällysluettelo 1 Liikkeiden omaisuusrikostentorjunta... 2 2 Rakenteellinen murtosuojaus ja ulkoalueet...

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hauhon kirkko Danielson-Kalmarintie 1, 14700, Hauho Raporttipäivä: 15.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Hauhon kirkko

Lisätiedot

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta Suojeluohje 3/2008 Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset... 1 4. Sähköasennukset... 1 5. Sulakkeen palaminen tai johtosuojan

Lisätiedot

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007 T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010 AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010 Avainturvallisuus on tärkeä osa lukituksella aikaansaatua suojausta. Avainturvallisuus muodostuu avainhallinnasta ja säilytyksestä, valitusta avainturvallisuustasosta sekä avaimen

Lisätiedot

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2001

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2001 SVK AVAINTURVALLISUUSOHJE 2001 Avainturvallisuus on tärkeä osa lukituksella aikaansaatua suojausta. Avainturvallisuus muodostuu avainhallinnasta ja säilytyksestä, valitusta avainturvallisuustasosta sekä

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hämeenlinnan kirkko Kirkkorinne, 13100, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (13) Hämeenlinnan

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

Anu Laurila Museovirasto

Anu Laurila Museovirasto Anu Laurila Museovirasto 21.09.2011 Vähän rakennussuojelusta Vähän historiallisten rakennusten paloturvallisuudesta Turvallisuustekniikan asentamisen periaatteista Esimerkkejä Suomen perustuslain mukaan:

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen seurakuntakeskus Pappilantie 15, 14820, Tuulos Raporttipäivä: 10.08.2015 Tarkastuspäivä: 05.06.2015 2 (10) Tuuloksen seurakuntakeskus sisällysluettelo

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Lammin kirkko Katariinantie 2, 16900, Lammi Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 17.06.2014 2 (19) Lammin kirkko sisällysluettelo

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Eero Nippala lehtori ja tutkimusalueen päällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2015 Sisältö Rakennuskannan

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

AJONEUVOLIIKKEIDEN AVAINTURVALLISUUS. TURVALLISUUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT TN 24 7. 9.5.2008 Silja Serenadella Marko Melender

AJONEUVOLIIKKEIDEN AVAINTURVALLISUUS. TURVALLISUUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT TN 24 7. 9.5.2008 Silja Serenadella Marko Melender AJONEUVOLIIKKEIDEN AVAINTURVALLISUUS TURVALLISUUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT TN 24 7. 9.5.2008 Silja Serenadella Marko Melender Tiesitkö, että autonavain on arvoesine? 2 Ajoneuvorikollisuus Suomessa varkaudet

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hätilän kirkko Tuomelankatu 19, 13210, Hämeenlinna Raporttipäivä: 16.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (15) Hätilän kirkko

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta

Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta Sähkölaitetilojen suojaus Ari Ruohomäki Pohjola Vakuutus Oy Sähkölaitetilojen vahingot Kaikista palovahingoista noin 20-25% aiheutunut sähkölaitteista sähkölaitetilojen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vuorentaan kappeli Marssitie 23, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 11.07.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (16) Vuorentaan

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko

Lisätiedot

Autosuojan paloturvallisuus

Autosuojan paloturvallisuus 2013 Autosuojan paloturvallisuus Päijät-Hämeen pelastuslaitos 19.4.2013 1 Sisältö 2 Soveltamisala... 2 3 Käsitteet... 2 4 Käyttötapa... 2 4.1 Autosuojan käyttäminen... 2 5 Pienet alle 60 m2 autosuojat...

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon:

Avustukset rakennusperinnön hoitoon: AVUSTUKSET RAKENNUSPERINNÖN HOITOON Ympäristöhallinnon määrärahoista myönnettävät harkinnanvaraiset valtion avustukset Jämsä, Rakennusperintöilta 23.9.2013 Arkkitehti Liisa Bergius Avustukset rakennusperinnön

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen kirkko Kirkkokuja 27, 14840, Tuulos Raporttipäivä: 25.04.2014 Tarkastuspäivä: 13.03.2014 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (11) Tuuloksen kirkko

Lisätiedot

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014

Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014 Vahvistus pvm 17.02.2006 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat paloilmoitusjärjestelmän liittämisestä hätäkeskukseen annetut ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. PALOILMOITINLAITTEEN LIITTÄMINEN

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

Kuntoinventoinnin perusteet

Kuntoinventoinnin perusteet Kuntoinventoinnin perusteet Ennaltaehkäisevä konservointi, Mobilia 20.-21.4. Anne Vesanto, Konservointikeskus, Jyväskylä Kuntoinventointi Osa suunnitelmallista kokoelmainventointia: objektin olemassaolo;

Lisätiedot

1 Avainturvallisuus. Sisällysluettelo

1 Avainturvallisuus. Sisällysluettelo AVAINTURVALLISUUS Avainturvallisuus on tärkeä osa lukituksella aikaansaatua suojausta. Avainturvallisuus muodostuu avainhallinnasta ja säilytyksestä, valitusta avainturvallisuustasosta sekä avaimen käyttöoikeudesta

Lisätiedot

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa 6 ut P O R R A S K ÄY TÄVÄT es iv Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa poistumaan turvallisesti asunnostaan.

Lisätiedot

OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN

OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Tätä toimintaohjetta noudatetaan Lapin pelastuslaitoksen alueella Erityinen palotarkastus on pelastusviranomaisen suorittama tarkastus, joka tehdään ennen rakennusvalvontaviranomaisen

Lisätiedot

Rakennusperinnön kunnostusavustukset

Rakennusperinnön kunnostusavustukset Rakennusperinnön kunnostusavustukset Vanhat rakennukset kuntoon 19.4.2017 Pieksämäen Veturitallit KYNÄ Kulttuuriympäristöt näkyväksi 19.4.2017 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennusperinnön hoitoon

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 SIVU 01/2016. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 SIVU 01/2016. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 SIVU 01/2016 AIKA Tiistaina 19. huhtikuuta 2016 klo 18 20 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha KOPPANEN

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN PALOILMOITTIMIEN ILMOITUKSENSIIRTOYHTEYDEN VALVONTA

AUTOMAATTISTEN PALOILMOITTIMIEN ILMOITUKSENSIIRTOYHTEYDEN VALVONTA AUTOMAATTISTEN PALOILMOITTIMIEN ILMOITUKSENSIIRTOYHTEYDEN VALVONTA TURVALLISUUSOHJE 2017 1 Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Ilmoituksensiirtolaitteet... 2 3 Rakennuksen pelastussuunnitelma... 2 4 Ilmoituksensiirtoyhteys

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS Palotarkastaja Raila Viljamaa 24.4.2013 Pornainen 1 KORJAUSRAKENTAMINEN Vanhan rakennuskannan moninaisuus ja eriaikaisten rakentamissäännösten vallitessa on aina tehnyt

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Syöksynsuun leirikeskus Syöksynsuu 27, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (10) Syöksynsuun

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Betonilattioiden hoito-ohjeet

Betonilattioiden hoito-ohjeet Betonilattioiden hoito-ohjeet 2. syyskuuta 2013 Betonilattioiden hoito-ohjeet Yleistä Vanhoissa betonilattioissa yleisiä ongelmia ovat niiden likaantuminen, vaikea puhdistettavuus ja pölyäminen. Näiden

Lisätiedot

KIOSKIT. Suojeluohje S855 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS... 2 2 VELVOITTAVUUS... 2 3 KÄSITTEET... 2

KIOSKIT. Suojeluohje S855 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS... 2 2 VELVOITTAVUUS... 2 3 KÄSITTEET... 2 Suojeluohje S855 2012 KIOSKIT SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS... 2 2 VELVOITTAVUUS... 2 3 KÄSITTEET... 2 4 RAKENTEET... 2 5 AVAINTURVALLISUUS... 2 6 TEKNISET MÄÄRITELMÄT... 2 1. TARKOITUS Vakuutuskohteen

Lisätiedot

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 HUOM! Aineisto ei ole tarkoitettu pihan kuivatuksen ja salaoja-asennusten

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

Paloturvallisuuden huomioiminen vanhassa asuinrakennuksessa

Paloturvallisuuden huomioiminen vanhassa asuinrakennuksessa Paloturvallisuuden huomioiminen vanhassa asuinrakennuksessa Yleistä Ohje on laadittu yksityisessä omistuksessa oleviin kohteisiin, joiden pääasiallinen käyttötapa on asuinrakennus. Vanhoille asuinrakennuksille

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Poltinahon seurakuntatalo Turuntie 34, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (12) Poltinahon

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto...

Lisätiedot

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi?

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Pelastustoiminta Helsingin pelastuslaitoksen suorittamien paloja pelastustehtävien kokonaismäärä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Tulosyksikköohje 11 03 15.01.2014

Tulosyksikköohje 11 03 15.01.2014 Vahvistus pvm 08.11.2009 Sivu 1(5) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat palo-ovien ja luukkujen hyväksyttämistä koskevat ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos; Vantaa, Nurmijärvi,

Lisätiedot

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY OMAKOTITALON SYYSHUOLTO 22.9.2010 Rakennusmestari Esa Kinnarinen Rakennus NAVA Oy Miksi taloa kannattaa huoltaa? Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla talo säilyy paremmassa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1399/2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Osana tarkastusta VESIKOURUISTA HUOLEHTIMINEN Katon ja välipohjan tarkastaminen Sekä vesikourujen puhdistaminen Osana proworks palvelu Oy.n

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kansakoulukuja 1 Kansakoulukuja 1, 00100, Helsinki Raporttipäivä: 23.06.2014 Tarkastuspäivä: 17.06.2014 2 (11) Kansakoulukuja 1 sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot