Elomatic News. Consulting & engineering. Mona Åkerholm-Kaapro. Tekninen laskenta s. 3 & 28. Cadmatic CoDesigner s. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elomatic News. Consulting & engineering. Mona Åkerholm-Kaapro. Tekninen laskenta s. 3 & 28. Cadmatic CoDesigner s. 10"

Transkriptio

1 Consulting & engineering Suunnittele investointiprojekti huolellisesti. Mona Åkerholm-Kaapro Tekninen laskenta s. 3 & 28 Cadmatic CoDesigner s. 10 Moniosaajatiimit s. 23 Talvi

2 Kilpailukykyä! Maailmantalouden heilahtelut ja markkinatilanteen yleinen epävarmuus näyttää tulleen enemmänkin pysyväksi olotilaksi kuin hetkelliseksi häiriöksi. Tulevaisuuteen katsominen muodostuu yhä harvempien edelläkävijöiden kilpailueduksi ja varsinkin positiivista visionäärisyyttä tuntuu olevan yhä vähemmän liikkeellä. Median uutisoinnista välittyy taas masentava tunnelma ja markkinasentimentti on painunut varsin alas. Elomatic News ei osallistu tähän laman lietsontaan vaan keskittyy tuomaan esille mielenkiintoisia ja edistyksellisiä johtoajatuksia. Visionäärisyyttä ja keskittymistä oikeisiin asioihin tarvitaan siis varsinkin silloin, kun markkinoiden epävarmuus painaa tulosennusteita. Voittajat syntyvät kuitenkin niistä ihmisistä ja yrityksistä, jotka pystyvät ratsastamaan lamasta ulos ensimmäisillä aallonharjoilla. Investoinnit operaatioiden tai tuotteiden kehitykseen ovat kustannuksia, joilla on takaisinmaksuaika. Kehittämisellä varmistetaan yrityksen kilpailukyky ja edes autetaan toiminnan säilymistä Suomessa. Tässä Elomatic Newsissä esitetyt artikkelit tuovat esille positiivisia keinoja säästää ja tehostaa yrityksen toimintaa. Seuraavassa vain muutamia esimerkkejä: Oikeat investoinnit tuotekehitysprosessin alkupäähän säästävät prototyyppi- ja nollasarjakustannuksia. Teknisen analyysin ja laskennan avulla on saavutettavissa moninaisia parannuksia esimerkiksi paremman esisuunnittelun keinoin. Kustannustehokkuutta voidaan myös saavuttaa hajauttamalla suunnitteluprojekteja eri lokaatioihin siten, että paras osaaminen saadaan valjastettua projekteille. Oikein käytettynä moniosaajatiimit tuovat lisäarvoa asiakkaalle innovatiivisuuden kautta ja huomioimalla projektin eri ulottuvuudet. Energiakatselmus ja siitä seuraavat kehitystoimenpiteet edesauttavat kustannustehokkuuden kehitystä ja antavat siis suoraa kilpailuetua asiakkaalle. Taloushallinnon ja projektitoiminnan yhteistyöllä pystytään luomaan taloudellista lisäarvoa projektin arvoketjun tehokkuutta parantamalla. Tässä vain muutamia esimerkkejä tämän Elomatic Newsin sisällöstä. Mahdollisuuksia on, tarvitaan vain visionäärisyyttä ja aktiivista otetta. Lopuksi positiivista markkinaindikaatiota Shanghaista. Tulin juuri Marintec China -messuilta, joka on alan suurin tapahtuma Aasiassa. Ensimmäisenä päivänä messut olivat täynnä vierailijoita ja kaikki viisi messuhallia täynnä toinen toistaan hienompia esityksiä. Lamaa ei näkynyt paikalla. Sisällys Elomatic News Talvi Virtauksista värähtelyihin 3 EPCM-palvelukonsepti vastaus vaativiin asiakasprojekteihin 7 Cadmaticin CoDesigner 10 Biokaasulaitoksien tulevaisuus Suomessa 14 Kohti tehokasta energian käyttöä 17 Controllerit asiakaslisäarvon vartijoina 20 Tulevaisuuden tuotteet suunnitellaan moniosaajatiimeissä 23 Verkostot turvaan maan alta 27 Virtauslaskenta ympäristönsuojelussa 28 Suunnittele alussa, säästä lopussa 30 Painolastiveden käsittelytekniikan valinta 32 Elomatic Julkaisija: Elomatic Oy Itäinen Rantakatu Turku Päätoimittaja: Heikki Pöntynen Ulkoasu ja kuvatoimitus: Olli Tuomola 2

3 Kuvassa on esitetty tuulikuorman vaikutus rakennukseen. Teknistä laskentaa voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennussuunnittelun alkuvaiheessa ja kaupungin mikroilmastoa tutkittaessa. Virtauksista värähtelyihin Elomatic on Suomen suurin numeerisen laskennan osaaja Teksti: Petteri Mero Monet ovat vähintään kuulleet nykyaikaisessa tuotekehitys- ja suunnittelutyössä käytettävistä työkaluista ja menetelmistä, kuten kolmiulotteisista CAD-suunnittelumalleista ja FEM-menetelmää hyödyntävästä lujuuslaskennasta. Harvemmat kuitenkaan tuntevat merkittäväksi teknisen laskennan menetelmäksi noussutta virtauslaskentaa. Mistä siinä on kyse? Lähes kaikki mikä virtaa, voidaan laskea. Virtauslaskennan ja lujuuslaskennan tuomat edut tuotekehityksessä ja ongelmien ratkaisemisessa ovat merkittävät, kertoo tekniikan tohtori Simo Nurmi. Nurmi on virtauslaskennan eli CFD:n (computational fluid dynamics) johtava asiantuntija konsultti- ja insinööritoimisto Elomaticissa, jossa virtauslaskennan merkityksen nousu sekä kotimaassa että ulkomailla on huomattu. Elomaticista onkin tullut suurin numeerisen laskennan toimittaja Suomessa. Elomaticissa teknisen laskennan parissa työskentelee lähes kolmikymmenpäinen asiantuntijoiden joukko, joista neljä on keskittynyt virtauslaskentaan. Tekninen laskenta vaatii korkeasti koulutettua tekijäkuntaa ja Elomaticissa huomioidaankin jatkokoulutus ja osaamisen kehittäminen muun muassa omilla innovatiivisilla kehityshankkeilla. 3

4 DI Leo Siipola toimii teknisen laskennan asiantuntijana Elomaticissa. Erilaiset liitokset voidaan luotettavasti mitoittaa FEM-analyysin avulla kestämään käytöstä aiheutuvat rasitukset. Ihmisen ja koneen yhteistyötä Virtaus- ja lujuuslaskentaa tehtäessä tarvitaan kohteesta virtuaalinen kolmiulotteinen malli. Tuotekehityksessä käytetään suoraan suunnittelun pohjana olevaa CAD-mallia, mutta myös kokonaisia ympäristöjä tai rakennusarkkitehtuureja mallinnetaan. 3D-malli jaetaan pieniin osatilavuuksiin, joissa jokaisessa toteutetaan fysiikan lakeihin ja kokeellisiin havaintoihin perustuvat tasapainoyhtälöt, Nurmi opastaa. Laskenta vaatii suuret määrät konetehoa ja tuottaa vielä suuremman määrän dataa. Tämä data kuitenkin visualisoidaan näkyvään muotoon, joka paljastaa virtauslaskennassa muun muassa virtauksen nopeuden, suunnan, lämpötilan ja paineen eri sijainneissa. Mallinnus voi sisältää myös lämmönsiirron, virtausten vuorovaikutuksen sekä kemialliset reaktiot kuten palamisen. Koneenrakennuksen ja prosessiteollisuuden lisäksi virtauksilla on merkittävä rooli myös esimerkiksi LVIalalla. CFD:n käyttö rakennussuunnittelussa tuottaa viihtyisämpiä, toimivampia ja energiatehokkaampia työskentelytiloja, asuntoja ja parkkihalleja, Simo Nurmi kertoo. Virtauslaskennan lisäksi Elomaticissa hyödynnetään FEM-menetelmää lujuuslaskennassa. FEM on lyhenne sanoista finite element method. Menetelmällä selvitetään tyypillisesti rakenteiden muodonmuutoksia sekä jännityksiä ja tulosten perusteella saadaan selville kestävätkö rakenteet. Menetelmän mahdollisuudet ovat kuitenkin huomattavasti laajemmat ja nykyään tutkitaan myös mm. rakenteiden värähtelykäyttäytymistä ja väsymistä. Värähtelyjä hallitsemalla voidaan pienentää esimerkiksi koneiden ja laitteiden tuottamaa melua sekä pidentää käyttöikää, sanoo Nurmi. Tärkeä osa tuotekehittelyä Teknisessä laskennassa käytetyt ohjelmistot, kuten ANSYS ja Abaqus, voivat suoraan käyttää hyödyksi CAD-malleja. Virtaus- ja lujuuslaskennasta onkin tullut olennainen osa nykyaikaista tuotekehitysprosessia, koska ne voivat toimia saumattomana osana virtuaalisesti tapahtuvaa suunnittelutyötä. Simuloimalla eri ominaisuuksia virtuaalisesti voidaan tuotekehityksessä saavuttaa merkittäviä säästöjä, Nurmi sanoo. Aineiden virtauksen ja tuotteen rakenteen vuorovaikutuksen tunteminen jo suunnitteluvaiheessa nopeuttaa koko tuotantoprosessia ja parantaa mm. tuotteen toimivuutta ja energiatehokkuutta. Laskentamenetelmien avulla tuote voidaan testata jo ennen prototyypin valmistamista. On mahdollista saavuttaa tilanne, jossa tuotteesta tarvitsee tehdä vain yksi prototyyppi ennen sen siirtymistä tuotantoon. 4

5 Tekniikan tohtori Simo Nurmi on virtauslaskennan eli CFD:n johtava asiantuntija Elomaticissa. Prototyyppien valmistus ja mittauslaitteilla testaaminen on kallista. Näiden kulujen minimoinnin lisäksi CFD ja FEM-menetelmien avulla onnistumme usein pienentämään materiaalimenekkiä, Nurmi kertoo. Parhaillaan suunnittelupöydällä olevan testilaitteen kestävyyden määrittäminen ei olisi mahdollista ilman FEMmenetelmän käyttöä. Testilaitteissa on tärkeää varmistua siitä, että kappaletta pystytään luotettavasti testaamaan. On siis etukäteen laskettava laitteen lujuudet, värähtelykäyttäytyminen ja kestoikä. Näiden selvittämiseksi laitteesta on muodostettava hyvin tarkka laskentamalli. Myös kokeilevia suunnitelmia voidaan testata lukuisia kertoja virtuaalisesti ilman tuotantokuluja tai turvallisuusriskejä. Simo Nurmi näkeekin laskentavaiheen tiiviinä osana kehitysprosessia: Sen lisäksi, että voimme virtaus ja lujuuslaskelmien avulla paikallistaa suunnitelman ongelmakohdat, voimme asiakkaan niin toivoessa tehdä optimoinnit suoraan suunnitelmaan ja testata uudestaan. CFD ja FEM-menetelmä näkevät saavuttamattomiinkin paikkoihin Virtaus ja lujuuslaskennan sovelluskohteet eivät rajoitu pelkästään uusien tuotteiden tai ympäristöjen kehitykseen, vaan toinen merkittävä osa Elomaticin asiantuntijoiden arkipäivää ovat erilaiset ongelmanratkaisuun ja optimointiin liittyvät työt jo olemassa olevissa kohteissa. Numeeriset menetelmät saattavat joissakin tapauksissa olla jopa ainoa mahdollinen keino paikallistaa ongelmia huonosti toimivassa kohteessa, Nurmi sanoo. Monilla aloilla, kuten paperiteollisuudessa, on käytössä laitteita, joiden sammuttaminen vianetsinnän tai huoltotyön ajaksi on kallista. Tietyissä Esimerkkejä tutkittavista ilmiöistä CFD Painehäviöt Palaminen Virtaushäiriöt Lämmönsiirto Sekoittuminen Kavitaatio Faasimuutokset Monifaasivirtaukset Ei Newtonin lain mukaiset virtaukset Virtaukset huokoisessa aineessa FEM Muodonmuutokset Jännitykset Värähtelyt Väsyminen Stabiliteetti Lämpötilajakaumat 5

6 Pumppujen kavitointi on yleinen ongelma, joka on lähes mahdotonta mitata. Virtaussimuloinnilla voidaan osoittaa pumpun toimivuus ennen prototyypin rakentamista. tilanteissa mittausten tekeminen voi olla erittäin vaikeaa tai kannattamatonta. Virtauslaskennan avulla ongelmat voidaan paikallistaa virtuaalisesti ja mallin pohjalta esittää parhaimmat korjausratkaisut. Yhdistettynä lujuuslaskennan mahdollisuuksiin palvelujen kirjo kasvaa. Trouble shooting -tyyppisissä tapauksissa voimme vianetsinnän lisäksi antaa esimerkiksi luotettavat kestoikäarviot tai määrittää uudelleen rakenteiden kuormankantokyvyn, Nurmi lisää. Numeerinen laskenta tänään ja huomenna Aikana, jolloin tietokonejärjestelmien laskentateho oli vähäisempi, CFD ja FEM-laskelmat olivat kaikkea muuta kuin arkipäivää. Nykyään tilanne on toinen: Elomaticin oma laskentaklusteri jauhaa lukuja kaiken kokoisille projekteille. Laskentatehon kasvu on kasvattanut sovelluskohteiden määrää. Mutta virtaus- ja lujuuslaskenta ei todellakaan ole pelkästään massiivisten suunnitelmien työkalu. Oikeastaan niin pientä projektia ei olekaan, ettemme voisi olla merkittävällä tavalla hyödyksi, kertoo Simo Nurmi. Vanhat mielikuvat liian kalliista palvelusta ovat valitettavasti vielä voimissaan. Tai sitten asiakkaat eivät yksinkertaisesti löydä tekijöitä! Asia on kovaa vauhtia muuttumassa. Suomen suurimpana kaupallisten laskentapalvelujen tuottajana Elomaticissa on käynnissä lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä projekteja ja uusia on jatkuvasti käynnistymässä. Työvälineinä virtauslaskenta ja FEM-menetelmä yleistyvät insinöörityössä yhä enemmän. Energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys ja nopeammat tuotekehityssyklit ovat kasvavasti asiakkaidemme vaatimuslistalla. Tulevaisuudessa saattaa olla mahdollista tehdä analyyseja reaaliaikaisesti, Simo Nurmi paljastaa. Esimerkkejä teknisen laskennan sovelluskohteista Koneenrakennus Prosessiteollisuuden optimointi Tuotantolaitteet Elektroniikkateollisuus LVI Laivateollisuus Lentokoneteollisuus Energiantuotanto Pakokaasujen ja päästöjen analysointi 6

7 EPCM-palvelukonsepti vastaus vaativiin asiakasprojekteihin Yrityksien halu keskittyä omaan ydinosaamiseensa sekä EPCMkonseptilla toteutettavista projekteista saavutettava aikasäästö ja asiakkaiden omien resurssien rajallisuus, ovat syitä miksi EPCM-toimitustavalla toteutettavat projektit ovat lisääntyneet. EPCM on johdettu EPC-sopimusmallista, jossa yksi toimittaja vastaa hankkeen suunnittelu-, hankinta- ja rakennustöistä. EPCM-toimituksessa on kyse palvelun tuottamisesta asiakkaalle. EPCM-toimittaja toimii tilaajan edustajana projektissa ja tekee päätöksen tilaajan antamalla mandaatilla. EPCM-toimittaja vastaa tilaajan puolesta projektinjohtamisesta ja on tilaajan puolesta yhteydessä sidosryhmiin. Rakentaminen ja hankinnat ovat kustannusmielessä merkittävimmät osuudet investointiprojektissa. EPCMtoimitustapa antaa tilaajalle mahdollisuuden säilyttää oman päätäntävaltansa koskien näitä tekijöitä. EPCM-konsepti Elomaticissa EPCM-toimittajan tehtävinä perinteisen määrityksen mukaan ovat suunnittelu-, hankinta- ja rakentamisen valvontakokonaisuudet. Näiden lisäksi Elomaticissa nähdään projektin onnistumisen kannalta merkittävänä kokonaisuutena projektinjohtopalvelu ja laadunvarmistus. Suunnittelutehtäviin sisältyy Elomaticin tutut palvelut; prosessi-, laitos-, mekaaninen suunnittelu, rakenne-, LVIsuunnittelu, sähkö- ja instrumentointi-, automaatiojärjestelmä- sekä tietojärjestelmäsuunnittelu. Hankintapalvelut käsittävät palvelut ensimmäisistä tarjouspyynnöistä laitteen hyväksyttyyn käyttöönottoon. Rakentamisen valvonta tai yleisemmin toteutusvaiheen valvonta ja käyttöönottotehtävät sisältävät rakentamisen aikaiset valvontatehtävät sekä laitoksen käyttöönottoon liittyvät tehtävät. Projektinjohtoon sisältyy projektin kokonaistavoitteen saavuttamisen varmistaminen. Se toteutuu projektin edistymisen seurannan sekä projektin osatekijöiden hallinnan kautta. Näitä tekijöitä ovat projektin laajuus, aikataulu, kustannukset, riskit, resurssit ja yhteistoiminta. Näiden tehtävien lisäksi projektinjohtoon kuuluu suunnittelu-, hankintatehtävät ja rakentamisen/toteutuksen EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) on palvelu, jossa asiakkaille tarjotaan suunnittelu, hankinta sekä rakentamisen valvontaan liittyvät projektinjohtopalvelut samasta paikasta. 7

8 Aulis Rajala on kokenut EPCMprojektien vetäjä. valvonnan osa-alueiden yhteensovittaminen. Räätälöitävyys EPCM-projekti kuten muutkin palvelut on kokonaisuus, joka syntyy yhteissuorituksena asiakkaan kanssa. Projektikohtaisesti osa-alueista ja niihin liittyvistä tehtävistä räätälöidään tilaajalle soveltuva kokonaisuus. Toimituksen laajuuteen vaikuttaa merkittävimmin tilaajan oma organisaatio ja tilaajan oma osaamiskompetenssi projektin osa-alueilta. Kokonaisuus voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja sellaisia osioita, joissa tilaajalla on vahvaa omaa osaamista, voidaan jättää niin sovittaessa tilaajan itsensä hoidettavaksi. Projektinjohtoon sisältyy aina tiettyjä tehtäviä, mutta osa tehtävistä on myös määriteltävissä projektikohtaisesti. Projektinjohtopalveluun sisältyy myös toiminta tilaajan edustajana sovittujen osa-alueiden osalta hoitaen tilaajan puolesta tilaajalle nimettyjä tehtäviä, kuten viranomaisasiat (mm. lupa-asiat) ja rakentamisen aikaiset turvallisuustehtävät. Case Cytomed Cytomedin tekninen johtaja Alexey Chernyshev otti Elomaticiin yhteyttä elokuussa 2010 koskien uuden Lappeenrannan lääketehtaan suunnittelua ja toteutusta. Sopimusta alettiin pohjustamaan EPCM-konseptiajatuksen pohjalta. Sopimus Cytomedin kanssa allekirjoitettiin lokakuun puolessa välissä. Sopimus jaettiin kahteen osaan. Toinen osa sisälsi tehtaan varsinaiset suunnittelutehtävät ja toinen sopimus projektin hoitamiseen liittyvät tehtävät. Uusi lääketehdas rakennettaisiin jo olemassa olevaan tehdashalliin, jota ei varsinaisesti ollut vielä otettu käyttöön. Cytomed oli jo vuoden 2010 kesällä ostanut tehdashallin ja tarkoituksena oli muuttaa tehdashalli lääketehtaaksi, joka toimisi kahdessa kerroksessa. Hieman yli kuusi metriä korkea tehdashalli oli riittävän korkea, jotta kaksi kerrosta voitiin toteuttaa. Monessa kohdassa jouduttiin kuitenkin tekemään erikoisratkaisuja, jotta kaikki lääketehtaan tekniset järjestelmät saatiin mahtumaan rakennukseen. Erittäin ahtaiden tilojen suunnittelu tehtiin käyttämällä Cadmatic 3D-ohjelmaa, jonka avulla tilat voitiin etukäteen havainnollistaa. Samalla voitiin myös varmistua siitä, että suunnitellut tilat täyttävät kunnossapidon edellyttämät tilavaatimukset. Yhtenä lääketehtaan moitteettoman toiminnan edellytyksenä onkin ennakoiva huoltotoiminta. Koska Cytomedilla ei projektin alkuvaiheessa ollut sellaista henkilökuntaa Suomessa, joka olisi pystynyt osallistumaan projektin toteuttamiseen, jäi toteutusvastuu lähes kokonaan Elomaticin hoidettavaksi. Cytomedin tekninen henkilökunta Pietarissa osaa Case: Cytomed Laajuus: EPCM palvelu Sopimukset erikseen E ja PCM osuuksista Tehtävät osa-aluieilta: suunnittelu projektinjohto tilaajan edustajana toimiminen lupa-asiat hankinnat asennusten valvonta työmaan hallinta validointipalvelut 8

9 EPCM-toimitustapa Projektinjohtopalvelut Suunnittelupalvelut Hankintapalvelut Laadunvarmistus Rakentamisen valvontapalvelut Cytomedin lääketehtaan suunnittelussa käytettiin Cadmatic 3D -ohjelmaa, jonka avulla voitiin optimoida tilankäyttö. hyvin englantia, ja siten tekniset lähtötiedot saatiin hyvin hoidettua Cytomedin kanssa. Koska tehdas rakennetaan Suomeen, kaikki vaadittavat lupa-asiat kirjoitettiin suomeksi. Elomatic laati kaikki tehtaan vaatimat lupa-asiakirjat kuten ympäristöluvan, kemikaalien käyttöluvan ja rakennusluvan. Näiden peruslupien lisäksi Elomatic auttoi Cytomedia myös lääkevalmistusluvan hakemisessa. Elomatic hoiti myös ELYkeskukselle lähetettävän avustushakemuksen Cytomed hankki itse pääosan lääketehtaan tuotantolaitteista. Elomaticin hankintatoiminta kattoi rakennukseen liittyvien urakoiden hankkimisen lisäksi lääketehtaan puhdastilojen, puhdastilailmastoinnin ja puhdastilojen valvontajärjestelmien hankinnat, kaikkien lääketuotannossa tarvittavien puhdashyödykkeiden, kuten puhtaan veden (PW) ja kaikkien muiden teknisten hyödykkeiden hankinnat. Elomaticin tehtäviin kuuluu myös kaikkien asennusten valvonta ja työmaan hallinta. Tavallisen rakentamisen ja lääketehtaan puhdastilojen ja muiden erityisjärjestelmien asentaminen edellyttää tarkkaa aikatauluttamista ja asennusjärjestysten tiukkaa noudattamista. Mikäli huolimattomuudesta johtuen joku puhdastila- tai erityisjärjestelmien komponentti vahingoittuu asennuksen yhteydessä, se voi aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia ja viivästyttää huomattavasti projektiaikataulua. Kirjoittajasta Aulis Rajala Prosessitekniikan DI Aulis Rajala on valmistunut Åbo Akademista. Hän on työskennellyt erilaisissa konsultointitehtävissä lähes 35 vuoden ajan. Hänen erityisosaamisalueensa on lääke- ja Lääketehdasprojektin erityispiirteenä on tuotantolaitteiden ja kriittisten järjestelmien validointi. Validointiin liittyvien dokumenttien laadinta ja validoinnin suorittaminen on myös osa Elomaticin toimeksiantoa. bioteollisuuden prosessien asiantuntemus. Uransa aikana hän on osallistunut yli 80 lääke- ja bioalan investointiprojektin suunnitteluun ja toteutukseen. Viime vuosina hän on osallistunut asiantuntijana Elomaticin Mumbaissa, Intiassa, sijaitsevan toimiston lääke- ja bioprojekteihin. Intian lääke- ja bioteollisuus on tällä hetkellä erittäin nopeassa kasvuvaiheessa. Aulis Rajala aloitti Elomaticin palveluksessa vuonna 1988 ja toimii tällä hetkellä Bio & Lääke -liiketoiminta-alueen johtajana. 9

10 Kuva 1: Maailmanlaajuisen projektin hajautus CoDesigner-ohjelmistolla Alihankkija Suunnittelutoimisto Suunnittelutoimisto Varustamo Telakka Cadmaticin CoDesignerin avulla suunnitteluresurssit tehokäyttöön Suunnitteluprojektien hajauttaminen globaalisti niihin paikkoihin, joissa on tarjolla parasta osaamista ja kustannustehokkuutta, ei enää ole pelkkää luksusta, vaan monesti vallitsevan kilpailutilanteen edellyttämä välttämättömyys. On useita eri tekijöitä, jotka lisäävät tarvetta hajauttaa esimerkiksi laivaprojekteja eri paikkoihin. Yritysten toimipisteet sijaitsevat eri maissa ja monesti etenkin kustannuspaineet pakottavat hankkimaan työvoimaa matalan kustannustason maista. Eri tehtävissä vaadittava erityisosaaminen saattaakin löytyä eri paikkakunnalta, kuin missä suunnittelu pääasiassa tehdään. Suurten ja globaalisti hajautettujen projektien hoitaminen saumattomasti edellyttää edistyksellisiä ohjelmistoja. Järjestelmä on rakennettava sellaiseksi, ettei se vaadi kohtuuttoman nopeaa internetyhteyttä toimiakseen. Toisaalta myös luotettavuus on keskeinen tekijä, kun halutaan varmistua siitä, että projekti valmistuu tiukkojen aikataulujen puitteissa. Projektien maailmanlaajuinen hajauttaminen Nupas- Cadmatic CoDesignertuotteella Nupas-Cadmatic-ohjelmiston V5-teknologia näki päivänvalon muutama vuosi sitten. Sen tarkoituksena 10

11 Projektin hajautus maailmanlaajuisesti CoDesigner-tuotteella Suunnitteluprojektin hajautusperiaate Genesis-projektissa: Nupas-Cadmatic-palvelin sijaitsi telakalla toimien samalla projektin master-tietokantana. Telakan master-tietokannasta luotiin useita replika-tietokantoja eri suunnitteluyritysten tarpeisiin. Yritys A Replikatietokanta Yritys B Replikatietokanta Turun telakka Master-tietokanta Yritys C Replikatietokanta Yritys D Replikatietokanta Alihankkija 1 Replikan Replikatietokanta Alihankkija 2 Replikan Replikatietokanta Alihankkija 3 Replikan Replikatietokanta Alihankkija 4 Replikan Replikatietokanta Online-yhteys Offline-yhteys on edesauttaa suunnitteluprojektien hajauttamista. Nupas-Cadmatic Co Designer-tuote soveltuu hyvin laivasuunnitteluprojektien tehokkaaseen maailmanlaajuiseen hajauttamiseen myös syrjäisiin paikkoihin. Nettipohjainen 3D-tuotemallien jakaminen on saumatonta CoDesigner-tuotteella ja se tapahtuu joko reaaliaikaisesti tai offline-tilassa. Projektien suunnitteluja katselmusajat lyhenevät. Se tukee myös vahvasti saman 3D-tuotemallin tietokannan käyttöä laivojen elinkaaren hallinnassa aina esisuunnittelusta operointiin ja käytöstä poistoon. CoDesigner-ratkaisu perustuu älykkääseen tietokantapohjaiseen palvelinjärjestelmään, joka tallentaa tehokkaasti 3D-mallit, projektin tiedot ja asiakirjat tietokantapalvelimella ylläpidettäviin tietokantoihin. CoDesigner-ohjelmiston keskeiset ominaisuudet ovat Nupas-Cadmatictuotemallien tietokantojen ja asiakirjatiedostojen replikointi sekä projektitiedon omistajuuden hallinta. Lisäksi järjestelmä suorittaa automaattisesti tietojen varmuuskopioinnin, ylläpitää tapahtumalokeja ja muita ominaisuuksia, joita tarvitaan suunnitteluprojektin tietojen turvalliseen jakamiseen ympäri maailmaa. Tietojen synkronointi tietyin aikavälein Maailmanlaajuisesti hajautetuissa projekteissa tieto päivitetään eri paikkojen välillä tietyin väliajoin online-verkkojen, kuten Internetin välityksellä, tai lähettämällä tiedostot sähköpostin liitteenä. Suunnittelijat voivat luottaa siihen, että automaattinen replikointijärjestelmä hoitaa tietojen synkronoinnin ja siten varmistutaan, että suunnittelutunteja ei kulu hukkaan virheellisten tietojen takia. Projektin tiedot replikoidaan eri suunnittelupaikkojen välillä Samanaikainen suunnittelujohto ja suunnittelutietojen replikointi tapahtuu helposti Nupas-Cadmaticin avulla. Kun jossakin projektissa mukana olevassa suunnitteluyrityksessä reititetään putkistoja, tehdään jotain muutoksia tai luodaan uusia komponentteja tietokantaan, niin malli tallentuu paikalliselle palvelimelle ja tulokset replikoituvat automaattisesti projektin master-tietokannan kautta muiden suunnittelijoiden nähtäväksi. Tämä nopeuttaa suunnitteluprosessia ja varmistaa sen, että kaikilla projektin osapuolilla on päivitettyä ja asianmukaista tietoa käytettävissään koko ajan. Virheiden määrä vähentyy merkittävästi ja suunnittelun ohjaaminen helpottuu. Luksusristeilijä suunniteltiin hajautetusti Nupas-Cadmatic-ohjelmiston hajautetut suunnitteluominaisuudet joutuivat tulikokeeseen Royal Caribbean Internationalin Genesis -projektissa vuonna 2008, kun ohjelmistoa käytettiin laajasti suunnitteluun sekä hajautuksen ohjaamiseen monissa eri suunnitteluyrityksissä. STX Finland Oy:n Turun telakka käytti jopa 32 suunnittelutoimittajaa jättimäisen projektin toteuttamiseksi oman suunnitteluhenkilöstönsä lisäksi. 11

12 Nupas-Cadmaticilla suunniteltiin suurin osa laivan konetiloista, ilmastointihuoneista ja laivan yleisistä tiloista yhdeksässä eri suunnitteluyrityksessä. Suunnitteluprojektin replikointi kaikkien mukana olleiden yritysten välillä toteutettiin CoDesigner-toiminnallisuudella. Projektin toteutus onnistui hienosti ja se asetti tason laajojen hajautettujen suunnitteluprojektien hallinnalle. Nupas-Cadmatic on nopeasti niittämässä mainetta siitä, että se on maail man paras järjestelmä hajautettuun suunnitteluun. Damen-konserni hyödyntää hajautetun suunnittelun etuja Damen Group on laivanrakentajakonserni, joka hyödyntää laajasti hajautettua suunnittelua suuren yritysverkostonsa sisällä ja valittujen alihankkijoiden kanssa maailmanlaajuisesti. Kesäkuussa 2011 Damenillä oli yli sata aktiivista Nupas-Cadmaticprojektia meneillään. Damen päivitti ohjelmistonsa Nupas-Cadmatic V4:stä V5:een vuonna 2006, jonka jälkeen CoDesignerin käyttö ja suunnitteluprojektien määrä on kasvanut huomattavasti. Tällä hetkellä Damen käyttää uusinta V6-ohjelmistopäivitystä, jonka uusi käyttöliittymä entisestään helpottaa järjestelmän omaksumista uusien käyttäjien ja yritysten joukossa. Damen on luonut hyvän organisaation ohjelmiston käyttäjistä. He huolehtivat ohjelmiston ylläpidosta. Järjestelmän pääkäyttäjät hallitsevat konsernin keskeisiä käyttäjiä, jotka vastaavat järjestelmän käytöstä paikallisesti suunnittelutyömailla. Hajautettu suunnittelu on Wärtsilä Ship Designin normaali tapa toimia Wärtsilä Ship Design (WSD) on jo pitkään hajauttanut suunnittelunsa Nupas-Cadmatic-ohjelmistolla, eikä työtapaa pidetä mitenkään erikoisena; se on itse asiassa yrityksen normaali tapa toimia. Uusiin projekteihin perustetaan yleisesti master-palvelin, josta luodaan replika-palvelimet Wärtsilän eri toimistoihin maailmanlaajuisesti ja tarvittaessa myös alihankkijoiden toimistoihin. Joustavuus on keskeistä samanaikaisissa projekteissa Nupas-Cadmaticin hajautettu suunnittelujärjestelmä vähentää huomattavasti matkustus-, majoittumis- ja päivärahakuluja WSD:llä, koska resursseja ei tarvitse siirtää paikasta toiseen. Hajautetun suunnittelun mallissa suunnittelija voi CoDesignerin avulla muodostaa yhteyden järjestelmään muutamassa minuutissa ja alkaa työstää projektia sijainnista riippumatta. Mahdollisuus käyttää hyväksi resurssien joustavuutta korostuu entisestään, kun huomioidaan, että WSD:llä on usein meneillään Nupas-Cadmaticjärjestelmässä useita rinnakkaisia projekteja, jopa Projektien siirtyessä vaiheesta toiseen resurssien tarve 12

13 Nupas-Cadmatic ebrowser on tärkeä työkalu hajautetuissa projekteissa, koska se helpottaa kommunikaatiota. Laivanvarustajalla, projektinjohdolla ja asennushenkilökunnalla on kaikilla käytössään tuorein ebrowser-malli ja he voivat kommunikoida keskenään kommentoimalla esimerkiksi pumppujen sijoittamista käyttämällä markup-työkalua. Hajautettu suunnittelu CoDesignerillä lyhyesti Mahdollistaa eri paikoissa toimivien käyttäjien yhteistyön samassa projektissa online 24/7 Ainutlaatuinen, resurssiystävällinen ja älykäs hajautetun 3Dsuunnittelun periaate Tasapainottaa suunnittelukapasiteetin käyttöä ja hallitsee kustannuksia Maksimoi tehokkaan resurssien käytön ympäri maailman Hajauttaa suunnittelutyön tehokkaimpiin paikkoihin Automaattisesti hallittu projektitietojen synkronointi projektin master- ja replika-tietokantojen välillä Mahdollistaa pääsyn tuoreimpiin hyväksyttyihin projektitietoihin Suojaa tietojen luvattomalta muuttamiselta Hyödyntää tavanomaisia Internetyhteyksiä keskitasoisilla kaistanleveyksillä Kirjoittajasta muuttuu ja samalla syntyy tarve henkilöiden siirtämiseen saumattomasti projektista toiseen. Projektireplikointi laivassa tapahtuvaa asennustyötä varten Päivittäisen, eri WSD-toimistojen ja alihankkijoiden suunnitteluprojektien välillä tapahtuvan hajauttamisen lisäksi loppukäyttäjät pyytävät usein suunnittelijoita työskentelemään laivassa rakennus- ja asennustyön aikana. Tällaisissa tapauksissa replika-kohde luodaan työmaalle pitkäksi aikaa. Kohteessa suunnittelijat toimivat yhteistyössä asiakkaan kanssa tehden muutoksia tämän pyyntöjen mukaisesti. Järjestelmä toimii hyvin, vaikka työtä tehdään usein monilla eri aikavyöhykkeillä. Toisinaan järjestelmää käytetään myös offline-tilassa, esimerkiksi luotaessa as-build dokumentaatiota. Siinä tapauksessa henkilö lähetetään telakalle ilman online-replikaatiota. Henkilö tekee tarvittavat mittaukset ja palatessaan toimistoon hän muodostaa yhteyden verkostoon ja päivittää muutokset. Luotettava ja helppokäyttöinen järjestelmä Laivasuunnitteluprojektien hajauttaminen maailmanlaajuisesti on haaste, kun käytetään 3D-suunnittelutyökaluja. Jos työ tehdään lähettämällä manuaalisesti tiedostoja ja tietokantoja edestakaisin työpisteiden välillä, voi tulla virheitä ja toisaalta tähän joudutaan käyttämään paljon aikaa. CoDesigner-teknologian avulla projektin hajauttaminen voidaan toteuttaa helposti, virheettömästi, automatisoidusti ja nopeasti. CoDesignerin ohjelmistokehityksessä tavoite oli luoda vankka järjestelmä, joka kuitenkin olisi mahdollisimman helppokäyttöinen. Useat asiakkaiden toteuttamat vaativat projektit CoDesigner-ratkaisulla ovat osoittaneet, että tämä tavoite saavutettiin onnistuneesti. Matti Juntunen DI, JOKO-tutkinto Matti Juntusella on pitkä kokemus Cadmatic Oy:ssä 3D CAD:n parissa erilaisissa tehtävissä vuodesta Juntunen on toiminut Cadmaticin varatoimitusjohtajana vuodesta 2001 ja johtaa Cadmaticin markkinointiosastoa Cadmaticin pääkonttorissa Turussa. 13

14 Biokaasulaitoksien tulevaisuus Suomessa Uusiutuvan energian tulevaisuuden tuotantomuotoja on vaikeaa ennustaa vaihtoehtoja on monia ja useimpien tuotantomuotojen käyttö voidaan perustella. Lähitulevaisuuden ilmastotalkoista ei kuitenkaan selvitä yhden energiatuotantomuodon suosimisella vaan useiden energialähteiden hyödyntämisellä siten, että se on kansantaloudellisesti edullisinta. EU-velvoitteen mukainen uusiutuvan energian osuus tulisi olla maassamme 38 % vuonna Tämä on kova tavoite, kun huomioidaan metsäalan teollisuustuotannon supistuminen. Metsäteollisuutemme on suurin uusiutuvan energian tuottaja ja käyttäjä. Vuonna 2010 uusiutuvan energian osuus maamme kokonaiskulutuksesta oli 26,3 %. Merkittävimmät keinot ympäristöpäästöjen pienentämistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa ovat: energian säästö energiatehokkuuden nosto vähemmän saastuttavien energiamuotojen osuuden lisääminen (erityisesti uusiutuvat energialähteet, joista bioenergia edustaa 80 %) investoiminen energia- ja ympäristöteknologian kehittämiseen ja tutkimukseen Biokaasun tuotanto ja kulutus Suomessa Jätepohjainen ja muu kuin ruokakasvipohjainen biokaasutuotanto nauttii EU:n säätämän RES-direktiivin suosituimmuusasemasta. Jäte- ja puupohjaisilla biopolttoaineilla tuotettu energia Kuva: Roni Lehti 14

15 Biovakan biokaasulaitos Vehmaalla. Kuva: Petteri Kitti huomioidaan direktiivin mukaan kaksinkertaisena laskettaessa uusiutuvan energian kokonaiskäytön osuutta. Biokaasutuotanto on huomioitu kansallisessa ilmasto-ohjelmassamme, jossa biokaasutuotantoa ohjattaisiin yhdistetyllä lämmön- ja sähköntuotannolle myönnettävällä syöttötariffilla. Ohjelman mukaisesti biokaasun käyttöä lisätään 0,7 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että vuonna 2009 biokaasua tuotettiin 144,5 milj. m 3 eli 0,65 TWh. Tästä energiasta käyttöön meni 67 % ja loput poltettiin ylijäämänä. Suurin osa ylijäämäpoltosta voidaan selittää kaatopaikkalaitosten ylijäämäpoltolla. Haasteet tai mahdollisuudet ovat käytön tehostamisessa ja uusien yhteismädätyslaitosten käyttöönotossa. Sen jälkeen kun yhteiskunnan helposti hyödynnettävät jätevirrat on hyödynnetty, on mahdollisuus alkaa viljellä energiakasveja varta vasten biokaasun- ja bionergiantuotantoon. Biokaasutuotannon edut Biokaasun tärkeimpiä etuja ovat sen monipuoliset käyttöominaisuudet. Kun raakakaasusta poistetaan rikki, hiilidioksidi, happijäämät ja vesi, voidaan biokaasua hyödyntää yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannossa, teollisuuden höyryn tuotannossa ja maakaasuverkkoon syötössä. Lisäksi sitä voidaan käyttää liikennepolttoaineena ja polttokennojen polttoaineena. Huomionarvoisia ovat myös biokaasuprosessissa talteen saatavat typpi ja fosfori, jotka voidaan jalostaa lannoitteeksi ja palauttaa takaisin pelloille. Energiakasveista tuotettu biokaasu ei siis köyhdytä maaperää kuten esimerkiksi energiapuun poltto. Hiilidioksidi on vielä pitkälti hyödyntämätön biokaasulaitoksen sivutuote. Sitä voidaan jalostaa lukuisiksi erilaisiksi arkipäivän hyödykkeiksi kuten kylmäkoneiden jäähdytysaineiksi, hitsaussuojakaasuksi, virvoitusjuomien hiilihapoksi, elintarvikkeiden suojakaasuksi, uimahallien- ja prosessivesien ph-säätöön jne. Puhdistetun biokaasun eli biometaanin poltossa syntyvät hiilidioksidipitoiset savukaasut voidaan hyödyntää kasvihuoneiden hiilidioksidilannoituksessa. Biokaasun ja sen sivutuotteiden kirjo on laaja. Tulevaisuuden energiamarkkinoilla kilpailtaessa nämä sivutuotteet voivat siivittää biokaasutuotannon menestykseen. Liikenteen päästöt ovat Suomessa toiseksi pahin kasvihuonepäästöjen aiheuttaja. Päästöjä voidaan pienentää jalostamalla lähes hiilidioksidineutraali biokaasu liikennekäyttöön sopivaksi. Elinkaarivertailussa biokaasu pärjää hyvin niin fossiilisille kuin myös muille biopohjaisille liikennepolttoaineille. Esim. bioetanolin ja biodieselin tuotanto sitoo peltopinta-alaa 2 4 kertaa niin paljon kuin biokaasun tuotanto. Biokaasu soveltuu hyvin nykyisille bensiini- ja dieselmoottoreille. Toisin kuin bensiiniä ja etanolia, biokaasua voidaan syöttää moottorin sylinteriin sellaisenaan, ilman polttonesteen kaasutusvaihetta. Ja mikä tärkeintä, biokaasun oktaaniluku on yli 140 eli vielä korkeampi kuin puhtaan metaanin, johtuen biokaasun sisältämän hiilidioksidin oktaanilukua korottavasta vaikutuksesta. Biokaasun käyttö ajoneuvon polttoaineena on helpoiten toteutettavissa julkisen liikenteen piirissä, jossa ei tarvita laajaa polttoaineen jakeluverkkoa. Huomisen biokaasulaitoksia Biokaasulaitosten toteutustapaan vaikuttavat mm. raaka-aineiden saatavuus ja laatu, lähiympäristön infrastruktuuri ja biokaasun kulutuskohteet. Ilmasto-ohjelman mukainen biokaasun käytön lisäystavoite (n. 270 GWh) voidaan täyttää viidellä Nastolaan suunnitellun kaltaisella yhteismädätyslaitoksella. Laitoksen tonnin raaka-ainekapasiteetin on arvioitu tuottavan metaanikaasua 50 GWh:n edestä. Toteutuessaan Nastolan biokaasulaitos olisi Suomessa ensimmäinen laitos, joka syöttää puhdistetun biokaasun maakaasuverkkoon ja sieltä kuluttajille. Maailmalla yleisin biokaasuprosessi on ns. märkämädätysprosessi, jossa syötteen kuiva-ainepitoisuus on alhainen ja syöte on pumpattavassa muodossa. Tämän tyyppisen prosessin haasteena on jätevesien hallinta. Sopivalla raaka-ainesyötteellä biometaani 15

16 Maatalous Teollisuuden jvp Yhteismädätyslaitokset Yhdyskuntien jvp Kaatopaikat milj. m 3 Biokaasutuotanto Suomessa laitostyypeittäin vuonna Lähde: Biokaasulaitosrekisteri n:o 13. voidaan tuottaa erityisissä kuivamädätysreaktoreissa. Prosessi vaatii omanlaisensa mädätysreaktorit, mutta ei aiheuta kuormaa jätevedenkäsittelylaitokselle. Jätevirtojen mukana kuljetetaan tyypillisesti reilusti vettä, joka pitkien ajomatkojen vuoksi tekee kaukana sijaitsevien biokaasulaitosten toiminnasta kannattamatonta. Harvaan asutussa maassa pienemmän kapasiteetin laitokset voivatkin olla ratkaisu kuljetusongelmiin. Esimerksi Kiinassa on 40 miljoonaa biokaasulaitosta, jotka vastaavat väkilukuun suhteutettuna Suomessa laitosta. Kiinan suuri laitosluku selittyy maaseudun yhden perheen minireaktoreilla, joiden tuottama kaasu käytetään ruoan valmistuksessa. Vampulassa sijaitseva Vambion biokaasulaitos on esimerkki paikallisesti tuotetusta ja käytetystä energiasta. Osa raaka-aineesta saadaan laitokselle naapuritilojen sikaloista putkea pitkin. Tuotetulla kaasulla tyydytetään sikaloiden koko lämmitystarve rakennettua kaukolämpöverkkoa pitkin. Integraatiota ympäristöön täydentää 1,5 kilometriä pitkä kaasuputki, jota pitkin Nordkalk Oy Ab ostaa biokaasua kombipolttimeensa. EU-lainsäädäntö ei salli käsittelemättömän biojätteen läjittämistä kaatopaikoille. Tämän vuoksi kaatopaikoille ja muille sijoituspaikoille onkin odotettavissa EU:n alueella mädätyslaitosten investointiaalto. [Suomen Biokaasuyhdistyksen jäsenlehti 1/2011] Kirjoittajasta Kuorman purku Biovakan biokaasulaitoksella. Matti Reivonen DI Matti Reivonen valmistui Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2006 pääaineena energia- ja prosessitekniikka ja sivuaineena paperitekniikka. Reivonen on toiminut Elomaticin Turun konttorissa laitos- ja prosessisuunnittelijana monissa eri projekteissa. Asiakkaina on ollut yrityksiä muun muassa elintarviketeollisuudesta ja petrokemianteollisuudesta. Kuva: Roni Lehti 16

17 Kohti tehokasta energian käyttöä Kuva: Carlos Koblischek / Olli Tuomola Energiankäyttöä halutaan tehostaa yrityksissä entisestään ja samalla tavoitellaan kustannussäästöjä. Yksi energiankäytön tehostamistapa on tehdä energiakatselmus, kuten on tehty Bernerin Heinäveden tehtaalla. Säästöt ovat olleet merkittäviä, kertoo tehtaanjohtaja Jari Puustinen. Energiankäytön tehostamisesta on huomattavaa hyötyä niin kuluttajille, yrityksille kuin yhteiskunnallekin. Tehokkaasti energiaa käyttävä organisaatio toimii myös yhteiskunnan kannalta vastuullisesti. Euroopan unionin asettaman tavoitteen mukaan primäärienergian kulutusta tulisi vähentää 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Suomi kulkee unionin viitoittamaa tietä, josta esimerkkinä on pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Strategiaan on asetettu Suomen tavoitteet energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämisestä. Mainittavaa on myös, että polttoaineiden verotus on kiristynyt vuoden alusta alkaen. Entistä napakampi verotuslinjaus pyrkii toimimaan ohjauskeinona, jolla uusiutuvien energiamuotojen kilpailukykyä kohennetaan. Näin ollen lämmitysmuodon muuttaminen on nyt ajankohtainen monessa laitoksessa. Yritysten halutaan entistä konkreettisemmin tulevan mukaan energiatehokkuusajatteluun. EU-komissio antoi kesäkuussa ehdotuksen uudesta energiatehokkuusdirektiivistä, jonka kautta pyritään saamaan pienet ja keskisuuret yritykset entistä hanakammin mukaan energiatehokkuustalkoisiin. Direktiiviehdotus kattaa energian tuotannon ja käytön sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ehdotuksessa on esillä kansalliset energiansäästöohjelmat, joiden avulla energian jakelijoilta tai myyjiltä vaadittaisiin vuosittain 1,5 prosentin säästötoimia asiakkaidensa energiankäytöstä. Direktiivi painottaa myös suuryritysten kasvavaa roolia energiatehokkuuden saralla. Suuryrityksille ehdotetaan pakollisia energiakatselmuksia kolmen vuoden välein. Energiakatselmus vastaa haasteisiin Energiakatselmuksen tekeminen on hyvä lähtökohta, kun tavoitellaan energiatehokkuuden parantamista. Energiakatselmuksessa kartoitetaan tarkasteltavan kohteen tämänhetkinen 17

18 Energia-ajattelu on osa arkipäivää Bernerin tehtaalla Heinävedellä. Tehtaan energiakatselmus tuotti ehdotuksia kannattavista säästötoimista. Muun muassa sähkönkulutusta on onnistuttu pienentämään merkittävästi. Kaikkien tehtaan laitteistojen energiankulutus analysoitiin projektissa. Säästöjen lisäksi myös luonnon kuormittamisen vähentyminen on merkittävää. 18

19 energian ja veden kulutus sekä merkittävimmät kulutuskohteet. Lisäksi katselmuksessa etsitään kannattavat energiatehokkuustoimenpiteet ja lasketaan säästöpotentiaalit. Toimenpiteiden avulla saavutetaankin säästöjä, jotka maksavat sekä katselmuksen että investoinnin kustannukset nopeasti takaisin. Panostamalla energiatehokkuuteen turvataan yritykselle energiatehokas toiminta pitkäksi aikaa. Berner näyttää esimerkkiä Suomen johtaviin kosmeettisten ja henkilökohtaisten hygieniatuotteiden valmistajiin lukeutuva Berner Oy tarttui haasteeseen ja tilasi energiakatselmuksen Elomaticista Heinäveden tehtaalleen. Tehtaanjohtaja Jari Puustinen kertoo, että tehtaalla herättiin energiaajatteluun kunnolla vuonna 2009, jolloin tehdas siirtyi öljylämmityksestä kaukolämpöön. Tuolloin syntyi myös ajatus tehdä energiakatselmus, jossa käydään kohta kohdalta ja perusteellisesti läpi tuotannon energian sekä veden käyttö. Niiden käytön tehostamismahdollisuuksiin paneutuva energiakatselmus antoikin Heinäveden tehtaalle valmiita ehdotuksia kannattavista säästötoimenpiteistä. Uusimme esimerkiksi paineilmakompressorin, ja saimme sitä kautta aikaan reiluja säästöjä sähkönkulutukseen. Saimme jopa 20 prosenttia sähkönkulutusta kuriin ja se on jo iso säästö, Puustinen kertoo. Puustisen mukaan Heinäveden tehtaan vuoden kestänyt energiakatselmuksen kokoaminen oli iso työ, mutta kannattava. Ensimmäinen asia oli saada yrityksen ja tehtaan väki sitoutumaan projektiin. Tämän jälkeen kävimme kaikki energiankulutuskohteet läpi. Se oli todella hyvä asia, sillä saimme tietoomme, mitä meidän energiankulutuksemme todellisuudessa on ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Lisäksi koimme tärkeäksi viedä vastuullisuutta askeleen eteenpäin. Mitä vähemmän kuormitamme luontoa, sitä parempi se on kaikille, Puustinen toteaa. Energiatehokkuutta ajatellaan jatkossakin Energiakatselmus saatiin Heinävedellä päätökseen syksyllä 2011 ja sen tuloksia voidaan hyödyntää pitkään. Tärkeää on Puustisen mukaan myös se, että katselmus loi hyvän pohjan energiatehokkuuden ylläpitämiselle myös jatkossa. Olemme päättäneet, että toteutamme myös lastauslaiturin uusimisen. Tärkeää on, ettei talvipakkasilla ovesta karkaa lämpö pihalle, Puustinen kertoo jatkosuunnitelmista. Energia-ajattelu on lisääntynyt valtavasti meidän arjessamme. Minulle esimiehenä on myös tärkeää, että asiaa viedään jatkossakin eteenpäin. Energiakatselmus on osa monen suomalaisyrityksen arkea, mutta työtä riittää vielä paljon. Katselmukset voivat tuntua aluksi haastavilta asian uutuuden vuoksi, mutta Puustisen kokemusten mukaan kyseessä on kuitenkin erittäin kannattava investointi. Paljon varmasti pohditaan eri yrityksissä, että maksaako katselmus itsensä takaisin. Meillä se on maksanut. Onhan siinä vielä paljon haasteita. Jo alkumetreillä olisikin syytä painottaa, millaisia säästöjä katselmuksella voi saada aikaan, Puustinen pohtii. Energiakatselmuksien tekeminen ei ole pelkästään yritysten talouden harteilla. Sen tekemiseen on jokaisella organisaatiolla mahdollisuus saada oman alueensa ELY-keskuksen kautta tukea. Tukea voidaankin myöntää jopa 40 prosenttia kokonaiskustannuksista. Puustinen kertookin olevansa tilanteeseen nyt erittäin tyytyväinen. Enää ei energia karkaa harakoille. Perusasiat on meillä kunnossa ja tämä asia menee myös omien arvojen ja ajatustenkin kanssa aika lailla yhteen, Puustinen iloitsee. Kirjoittajista Kirsi Sivonen FM (ympäristötiede- ja teknologia) Kirsi Sivonen on työskennellyt erikoissuunnittelijana ja projektipäällikkönä Elomaticissa energiakonsultoinnissa useamman vuoden, pääasiassa uusiutuvan energian kuntakatselmuksien ja energiakatselmuksien parissa. Sivosen osaamisalueita ovat energiakatselmukset ja kuntakatselmukset, energiatehokkuus, uusiu tuva energia ja bioenergia. Jukka Summanen Energiatekniikan DI Jukka Summanen on työskennellyt pitkään energiatekniikan ja -konsultoinnin asiantuntijatehtävissä. Hänen erityisosaaminen kattaa energiantuotantoon, energian käyttöön ja tehokkuuteen liittyvät hankeselvitykset sekä toteutushankkeiden konsultoinnin. Summanen aloitti Elomaticissa 1999 energiasuunnittelijana. Nykyisin hän toimii Elomaticin energiateknisen konsultoinnin vetäjänä. 19

20 Controllerit asiakaslisäarvon vartijoina Elomatic tunnetaan suunnittelu- ja konsultointialalla menetelmäkehityksen edelläkävijäyrityksenä. Maine perustuu vahvaan tekniseen osaamiseen ja sen hyödyntämiseen niin isoissa kuin pienissäkin asiakasprojekteissa. Teknisen osaamisen lisäksi edelläkävijyyteen tarvitaan muitakin voimavaroja. Elomaticissa taloudellista näkökulmaa asiakassuhteen hoitamisessa korostetaan: ylivertainenkaan tekninen ratkaisu ei ole onnistunut, mikäli asiakas ei hyödy siitä rahallisesti. Taloushallinnon osaajat operoivat tukitoiminnoissa valvoen, että taloudelliset tehokkuustavoitteet toteutuvat myös asiakasprojekteissa. Perinteisesti taloushallinto on nähty yrityksissä viranomaisraporttien laatijana ja sisäisenä kontrollifunktiona. Elomaticissa talousosaston missio on toisenlainen. Controllerien ensisijaisena tehtävänä Elomaticissa on vahtia taloudellisen lisäarvon luomista asiakkaalle. Taloushallinnon ytimessä on tehokkuuden edistäminen tuottamalla ajantasaisia ja olennaisia raportteja johdolle ja projektipäälliköille sekä haastamalla heidän ajatteluaan. Projektien tehokas läpivienti on hyvä esimerkki toiminnasta, jonka säästöistä hyötyvät sekä konsultti että asiakas. EloPro projektin läpivalaisijana Elomaticissa isojen ja erityisten projektien johtamisessa käytetään EloProsovellusta. Kyseisen mallin mukaisesti projektipäällikkö kerää tietoja ja laatii arvioita projektin etenemiseen vaikuttavista tekijöistä. Syöttämällä viikoittain kymmenen tietoa järjestelmään, syntyy kattava visuaalinen kuvaus siitä, miten projekti etenee. Numeerisia yhteenvetotietoja ja graafeja voidaan hyödyntää projektipalavereissa ja asiakasraportoinnissa. Elomaticin tekemissä asiakastutkimuksissa on havaittu, että säännöllinen yhteydenpito asiakkaaseen on yksi projektin menestyksen kulmakivistä. Tähän myös EloPro oh 20

Teknisen laskennan palvelut

Teknisen laskennan palvelut Teknisen laskennan palvelut www.elomatic.com Esitteen kannessa on esitetty tuulikuorman vaikutus rakennukseen. Teknistä laskentaa voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennussuunnittelun alkuvaiheessa ja kaupungin

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET 13.12.2011, Arttu Peltonen ENERGIAKATSELMUS Tavoite on vähentää kohteen energian- ja vedenkulutusta, kustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä ja näin toteuttaa kansallista

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS Elomatic Oy Kirsi Sivonen 1.10.2009 ELOMATIC ON LAAJA-ALAINEN SUUNNITTELUTOIMISTO Elomatic toimii kone-, prosessi-, energia- ja laivanrakennusteollisuudessa

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Hallitus 20.12.2013 Hyödyntämisratkaisua ohjaavat päätökset Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketissa on vuonna 2008 päätetty asettaa tavoitteiksi

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN.

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. ENERGIATEHOKASTA JA YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISTÄ. Luonnonkaasu on tarjonnut suomalaiselle teollisuudelle turvallisen, energiatehokkaan ja kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motivan katselmusmalli Katselmoijalla oltava Motivan koulutus Katselmoitava kohde voi

Lisätiedot

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Säästää syödessäänkin Hyvän sisäilman kustannukset saadaan jo etukäteen selville. Ennakointi, käytön optimointi ja tiedot todellisista

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit BioG Haapavesi 8.12. 2010 Ritva Imppola ja Pekka Kokkonen Maaseudun käyttämätön voimavara Biokaasu on luonnossakin muodostuva kaasu, joka sisältää pääasiassa -

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen. Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki

Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen. Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki Bioenergian toimialaa ei ole virallisesti luokiteltu tilastokeskuksen TOL 2002 tai TOL 2008

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitos

Maatalouden biokaasulaitos BioGTS Maatalouden biokaasulaitos Sähköä Lämpöä Liikennepolttoainetta Lannoitteita www.biogts.fi BioGTS -biokaasulaitos BioGTS -biokaasulaitos on tehokkain tapa hyödyntää maatalouden eloperäisiä jätejakeita

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Kokemuksia kaukolämpökatselmuksista. Tatu Pahkala 10.11.2010. Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä

Kokemuksia kaukolämpökatselmuksista. Tatu Pahkala 10.11.2010. Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä Kokemuksia kaukolämpökatselmuksista Tatu Pahkala 10.11.2010 Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä Empower lyhyesti Empower on monikansallinen palveluyritys, joka toimittaa rakentamis-, ylläpito-

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus : Case Isover Lyhyt yritysesittely Energiatehokkuustyön taustat Energiatehokas toiminta käytännössä

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kaakosta voimaa. Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa. Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys

Kaakosta voimaa. Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa. Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys 17.03.2010 Kaakosta voimaa Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys Toteutusaika 1.9.2009-31.12.2011 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto Energiakatselmustoiminta Suomessa Suuren yrityksen energiakatselmus Vapaaehtoinen katselmustoiminta 2 Suuren yrityksen energiakatselmukset

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA Skaftkärr Skaftkärr hankkeen tavoitteena on rakentaa Porvooseen uusi energiatehokas 400 hehtaarin suuruinen, vähintään 6000 asukkaan asuinalue. Skaftkärr Koko projekti

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 BIOKAASULLA LIIKENTEESEEN GASUMIN RATKAISUT PUHTAASEEN LIIKENTEESEEN HINKU LOHJA 29.10.2013 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 2 Kaasu tieliikenteen polttoaineena Bio- ja

Lisätiedot

Joutsan seudun biokaasulaitos

Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan biokaasulaitos Alueellinen biokaasulaitos, paikalliset maataloustoimijat sekä ympäristöyrittäjät Alueen jätteenkäsittely uusittava lyhyellä aikajänteellä (Evira) Vaihtoehdot:

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmien asennusten laadun kehittäminen ja parantaminen. Huoltotoiminnan kehittäminen kaikilla lämmitysmuodoilla (mallia öljylämmitys)

Lämmitysjärjestelmien asennusten laadun kehittäminen ja parantaminen. Huoltotoiminnan kehittäminen kaikilla lämmitysmuodoilla (mallia öljylämmitys) LEY 2056 Tavoite Sidosryhmät Tavoitteet Lämmitysjärjestelmien asennusten laadun kehittäminen ja parantaminen Huoltotoiminnan kehittäminen kaikilla lämmitysmuodoilla (mallia öljylämmitys) Uusiutuvien energiamuotojen

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa 1.3.2008 31.12.2010 Budjetti 917 000 eur Rahoitus: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren kunnat, yritykset

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1

9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINTAA ON TEHTÄVÄ JO TÄNÄÄN ENERGIATEKNOLOGIOILLA PÄÄSTÖT ALAS TOMMY MATTILA 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 2 Gasumin vuosi 2013 Liikevaihto

Lisätiedot

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Tapio Karvonen 7.6.2012 Itämeri-foorumi 0 Sisältö Laivanrakennuksen tila maailmalla Trendit Itämeren alueen maiden meriteollisuuden

Lisätiedot

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto BioGTS Biojalostamo Biohajoavista jätteistä uusiutuvaa energiaa, liikenteen biopolttoaineita, kierrätysravinteita ja kemikaaleja kustannustehokkaasti hajautettuna

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Globaali energiahaaste Maailma vuonna 2030... Source: BP 2012, Energy Outlook

Lisätiedot

Paperra Oy Energia- ja materiaalitehokkuuden kehittäminen yrityksissä 1.11.2011 Markku Leskelä 1.11.2011 1

Paperra Oy Energia- ja materiaalitehokkuuden kehittäminen yrityksissä 1.11.2011 Markku Leskelä 1.11.2011 1 Paperra Oy Energia- ja materiaalitehokkuuden kehittäminen yrityksissä 1.11.2011 Markku Leskelä 1.11.2011 1 Sisältö 1. Miksi energiatehokkuuspalveluita tarvitaan? Yrityksissä ja erityisesti teollisuudessa.

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy 1 Johtava toimija valituissa liiketoiminnoissa Keskitymme tuotteisiin ja palveluihin, joissa meillä on vahvaa osaamista ja kilpailuetua ja joiden

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen - tilannekatsaus

Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen - tilannekatsaus Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen - tilannekatsaus Sanna Marttinen Jätehuoltopäivät Scandic Hotel Rosendahl, Tampere 5.-6.10.2011 Biokaasun energiapotentiaali Suomessa Teoreettinen 24,4 TWh (metaania

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Liikenne ja ilmasto -seminaari 22.9.2009, Jyväskylä Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy www.biokaasufoorumi.fi 1 Biokaasuprosessin raaka-aineet Biohajoavat

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä Kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivitys Sidosryhmäseminaari 17.12.2012 Käsiteltäviä aihealueita mm. Kuluttajat ja kuluttajatoimien

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet

Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Mitkä ovat kiertotalouden uudet ratkaisut? Seinäjoki Esityksen sisältö Biokaasun tuotannosta uutta liiketoimintaa maaseudulle Biokaasun tuottajan

Lisätiedot

Kansallinen energiaja ilmastostrategia

Kansallinen energiaja ilmastostrategia Kansallinen energiaja ilmastostrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Petteri Kuuva Tervetuloa Hiilitieto ry:n seminaariin 21.3.2013 Tekniska, Helsinki Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Lannasta moneksi ravinteita ja energiaa Liedon kunnantalo 7.11.2011 Kaisa Suvilampi VamBio Oy Yhtiömme toiminta-ajatuksena on bioenergian ja lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

PUUPOHJAISET LIIKENNEPOLTTOAINEET JA TIELIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUJEN VÄHENTÄMINEN SUOMESSA Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy

PUUPOHJAISET LIIKENNEPOLTTOAINEET JA TIELIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUJEN VÄHENTÄMINEN SUOMESSA Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy PUUPOHJAISET LIIKENNEPOLTTOAINEET JA TIELIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUJEN VÄHENTÄMINEN SUOMESSA Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy ForestEnergy2020-tutkimusohjelman vuosiseminaari, Joensuu 7 Lokakuuta

Lisätiedot

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 ENERGIAA JÄTEVESISTÄ Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 Watrec Oy palvelutarjonta Ratkaisut 1) Viranomaisprosessit 2) Selvitysprosessit 3) Asiantuntijaarvioinnit Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen Kansallinen cleantech -investointifoorumi Ylitarkastaja Pekka Grönlund 13.12.2012 TEM: rahoitusta uuden teknologian käyttöönottoon Rahoitus 10 M 5 M 1 M Rahoitusta

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Energiatuki Kati Veijonen

Energiatuki Kati Veijonen Energiatuki 2017 Kati Veijonen Energiatukea Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka: 1) lisäävät uusiutuvien energialähteiden

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU:

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso. Säätytalo 01.02.2011

Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso. Säätytalo 01.02.2011 Biopolttoaineet maatalouden työkoneissa Hajautetun tuotannon veroratkaisut Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso Säätytalo 01.02.2011 Toimialapäällikkö Markku Alm Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BIOGTS OY Kotimainen teollinen biokaasu ja biodiesellaitosvalmistaja. Yritys on perustettu 2011. Biokaasu ja biodiesel laitosten suunnittelu, rakentaminen ja operointi sekä

Lisätiedot

Johtava merilogistiikan tuottaja irtolasteille. ESL Shipping Matti-Mikael Koskinen Toimitusjohtaja

Johtava merilogistiikan tuottaja irtolasteille. ESL Shipping Matti-Mikael Koskinen Toimitusjohtaja Johtava merilogistiikan tuottaja irtolasteille ESL Shipping Matti-Mikael Koskinen Toimitusjohtaja Kestävästi parempaa kannattavuutta Liikevaihto 2014 85 M Liikevoitto 2014 16,0 M Henkilöstö 226 2 Asiakaskuntamme

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus seminaari Mustio 6.9.2011 Case HINKU- projekti Kari Koski Kaupunginjohtaja Uusikaupunki Kohti hiilineutraalia kuntaa Hankkeen

Lisätiedot

Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan

Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan 1. Kansallinen liikennebiokaasuseminaari Liikennebiokaasu ja Suomi, Tiedepuisto, Joensuu 31.5.2010 Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan Ari Lampinen, projektipäällikkö Joensuun Seudun

Lisätiedot

Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010

Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010 Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta Ville Niinistö 17.5.2010 Ilmastonmuutoksen uhat Jo tähänastinen lämpeneminen on aiheuttanut lukuisia muutoksia

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Liikenteen biopolttoaineet

Liikenteen biopolttoaineet Liikenteen biopolttoaineet Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 1.2.2012 Pohjois-Karjalan amk,joensuu 1 MTK:n energiastrategian tavoitteet 2020 Uusiutuvan energian osuus on 38 % energian loppukäytöstä 2020

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot