Putkistojen saneerausja kenttätyöt AMMATTILAISET PALVELUKSESSANNE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Putkistojen saneerausja kenttätyöt AMMATTILAISET PALVELUKSESSANNE"

Transkriptio

1 Putkistojen saneerausja kenttätyöt AMMATTILAISET PALVELUKSESSANNE

2 Saneeraus- ja kenttätyöt Saneeraus- ja kenttätyöyksikkömme palveluihin kuuluvat mm.: putkistojen saneeraus putkistojen hitsauspalvelu vaativat vesistöasennukset kaluston vuokraus: hitsaus- ja saneerauskalustot WehoSlurry- ja antistaattisten putkien asennukset PE- ja PP-putkistot Nykyiset sovellukset edellyttävät putkistoilta korkeaa laatua ja hyviä ominaisuuksia. Kokemus on osoittanut PE- ja PP-putkistojen tarjoavan käyttäjilleen pitkäikäisen, huoltovapaan ja kustannustehokkaan ratkaisun. Näiden putkistojen erinomaisia etuja ovat mm.: korroosionkestävyys pitkä käyttöikä joustavuus hitsattavuus myrkyttömyys keveys iskunkestävyys kulutuskestävyys Materiaalit Paineputkiin käytetyt materiaalit luokitellaan kansainvälisten standardien (ISO ja EN) mukaisesti lujuusluokkiin. Materiaalin pitkäaikaislujuuteen perustuva luokitus ilmaistaan MRS-lukuna (Minimum Required Strength). MRS-luku tarkoittaa putkimateriaalilta vähintään vaadittavaa lujuutta, kun käyttöiäksi on määritelty vähintään 50 vuotta, ja putkistossa kuljetetaan puhdasta vettä, jonka lämpötila on +20 C. Liitosmenetelmät Puskuhitsaus Puskuhitsaus on yleisin liitosmenetelmä PE-putkille. Menetelmässä putken päät sulatetaan, puristetaan yhteen ja annetaan jäähtyä paineen alaisena. Muodostunut hitsausliitos on täysin vetoakestävä. Hitsaus suoritetaan puskuhitsauskoneella, johon voidaan liittää automaattinen ohjauskeskus. Kone ohjaa hitsaajaa ja tallentaa käytetyt hitsausparametrit. Sähköhitsaus Sähköhitsausjärjestelmä koostuu polyeteeniputkiyhteistä, jotka liitetään sähköhitsaamalla. Osien sisällä olevia sähkövastuksia lämmittämällä syntyy liitos, joka on täysin vetoakestävä. Järjestelmän aivoina toimii sähköhitsausautomaatti, joka säätää automaattisesti virran kullekin yhteelle sopivaksi ja tallentaa muistiinsa kunkin hitsaussauman tiedot. Laippaliitos Laippaliitoksessa kaulus hitsataan putken päähän ja kiinnitetään erillisellä irtolaipalla, pulteilla ja muttereilla toisen putken päässä olevaan vastaavaan irtolaippaan. Laippojen materiaalina käytetään erilaisia teräslaatuja ja valurautaa. Laippaliitos on vetoakestävä. Mekaaninen liitos PE-putkia voidaan liittää erilaisin mekaanisin liittimin. Liittimiä valmistetaan mm. teräksestä, valuraudasta ja pienempiin kokoihin myös muovista. Ne ovat melko yksinkertaisia ja helppoja käyttää. Kaikki mekaaniset liittimet eivät kestä vetoa. Saneeraus Olemme kehittäneet putkistojen saneerausta jo 1970-luvulta. Vaikka sujutus- ja työmenetelmät sekä materiaalit ovat kehittyneet valtavasti, pitkä- ja pätkäsujutus ovat edelleen viemäreiden tärkeimmät saneeraustavat muovisen uudisrakentamisen ohella. Uponor valmistaa tuotteet eri saneerausmenetelmiin: Vesijohdot: ProFuse (pitkäsujutus) VipPeh (muotoputkisujutus) Omega-Blue (muotoputki) Viemärijohdot: VipLiner (pätkäsujutus) ProFuse (pitkäsujutus) Weholite (pitkäsujutus) Omega-Liner (muotoputkisujutus) kaivojen saneeraus Vedenotto- ja purkuputkistot PE-putkien ylivertaisen asennusmenetelmän ansiosta asennus vesistöihin on: nopea turvallinen hallittu pitkäikäinen kokonaistaloudellinen kattava osavalikoima Teollisuuden prosessija lieteputkistot PE-putkien erinomaiset ominaisuudet kuten kemiallinen kestävyys, ruostumattomuus ja kulutuksen kestävyys ovat vakuuttaneet useat prosessi- ja kaivosteollisuuden laitokset valitsemaan putkimateriaalikseen polyeteenin. 2 Saneeraus- ja kenttätyöt

3 Referenssejä Helsingin Energia, Hanasaari B-voimalaitoksen jäähdytysputkisto Helsingin Energian Hanasaaren B-voimalaitoksen suurissa muutostöissä kiinnitettiin alusta asti huomiota laitoksen jäähdytysputkiston helppoon huollettavuuteen ja kunnossapitoon myös tulevaisuudessa. Uponor Infran tehtäviin kuuluivat kolmen putkilinjauksen ja osien suunnittelu sekä putkien asennus. Projektissa käytettiin mm. Ø mm PE-putkia sekä Ø mm Weholite-putkia. Maanvaihdot ja putkikanaalien kaivutyöt hoiti erillinen maanrakennusurakoitsija. UPM-Kymmene, Pietarsaari Vedenpuhdistamon siirtolinjat Sellutehtaan vedenpuhdistamon rakennustöiden yhteydessä uusittiin siirtolinjat. Uponor Infra toimitti hankkeeseen yhteensä noin 500 metriä Weholite-putkea DN/ID 1 125/ /1 400 mm, noin metriä PE-putkea, mitoitukseltaan 63 3, ,4 sekä tarvittavat laipat, kulmayhteet ja läpiviennit. Putket tuotiin paikalle m salkoina, ja ne hitsattiin jopa satojen metrien pituisiksi linjoiksi. UPM-Kymmene päätyi maan alle asennettaviin muoviputkiin helpon työstettävyyden, laajan osavalikoiman ja pitkäikäisyyden ansiosta. Talvivaara, Sotkamo Suotonesteen kokoojaputkisto Sotkamoon rakennettava nikkelikaivos käyttää Euroopassa uudenlaista liuotusmenetelmää, joka vaatii rakenteisiinsa valtavan määrän kestävää putkimateriaalia. Ympäristöystävällinen menetelmä edellyttää mittavaa putkistoa, jossa nesteet kiertävät irrotustyötään tehden. Putkien laatuvaatimukset ovat ankarat, sillä niissä kulkee syövyttäviä liuoksia. Siksi päädyttiin polyeteenimuoviin, joka kestää hyvin happoja. Merkittävä osa putkista on järeän kokoisia, suurimmat millisiä. Tervasaaren paperitehdas, Valkeakoski Jätevesien siirtoputkisto Tervasaaren paperi- ja sellutehtaan jätevedet johdetaan pääasiassa 710 mm putkea pitkin biologiselle puhdistamolle. Putkessa kulkevat kolmen paperikoneen ja kolmen sellulinjan prosessivedet sekä muut tehtaan jätevedet. 600 metrin putkilinjan toimitti ja asensi Uponor Infra. Putket liitettiin toisiinsa puskuhitsauksella. Tervasaaren-toimitus sisälsi myös 710 mm painekaivon. Saneeraus- ja kenttätyöt 3

4 Pätkäsujutus/VipLiner Uponor Infran kehittämä sujutustekniikka on kehityksen kärjessä. Jo tehdyissä VipLiner-saneerauskohteissa on menetelmä osoittautunut luotettavaksi. Kaivuutyöt eivät ole tarpeellisia. Työ sujuu liikennettä haittaamatta. Viemäri saa olla käytössä koko sujutustyön ajan (ohituspumppauksia ei tarvita). Talohaarat liitetään sujutettuun putkeen patentoidun haaroituslaitteen avulla ilman kalliita kaivuutöitä. Sileä sisä- ja ulkopinta Vahva seinämärakenne Tiiviys SFS 5103 mukaan VTT:n testaama Ylivoimainen kestävyys VipLiner-moduleja valmistetaan seuraavan kokoisina: Koko de, mm Modulien hyötypituudet ovat 0,5 m ja rakenteelliset pituudet 0,55 m. Suuret koot mm saakka erikoistilauksesta. SUJUTUSTEKNIIKKAK 4 Saneeraus- ja kenttätyöt

5 Kaivosaneeraus Normaalisti saneerauskaivo on halkaisijaltaan 315 mm tai 400 mm. Kaivot ovat 0,5 m korkeita ja toimitetaan työmaalle valkoisina. Ne jatketaan tarvittavaan korkeuteen joko kaksoismuhvia tai hitsausliitosta käyttäen. Valurautakansisto Teleskooppiputki PE-HD Sorattu Vanha betonikaivo Taloliitos Betonoitu VipLiner-moduli Teollisuuden putkistosaneeraus Toteutimme poistoputkiston uusimisen Neste Oilin Naantalin jalostamolla suunnitteluineen ja asennuksineen. Vanha 800 mm teräsputki saneerauksen tarpeessa. Liitokset ja putkiston kannakointi suunniteltu olemassa olevien rakenteiden mukaisesti. Uusi PE-HD 800 mm asennettuna vanhan putken paikalle. Saneeraus- ja kenttätyöt 5

6 Muotoputkisujutus/VipPeh Muotoputkisujutus on nykyaikainen ja helppo tapa pidentää vanhan putkilinjan käyttöikää. Uponor Infra tarjoaa nopeasti asennettavan ja luotettavan VipPeh-muotoputkijärjestelmän vesijohtojen saneerauksen. Tuotevalikoimamme kattaa useimmat yleisesti käytetyt halkaisijat. Putket valmistetaan polyeteenistä, ja niiden ominaisuudet voidaan mitoittaa yksilöllisesti eri käyttöolosuhteisiin asiakkaan toivomusten mukaan (esim. SN 4, SN 8 ja SN 16). Putket asennetaan huoltokaivojen kautta ilman aukikaivamista, joten vaikutukset ympäristöön ja liikenteeseen jäävät vähäisiksi. Muotoputki sujutetaan paikalleen u-muotoon taitettuna, mikä mahdollistaa työskentelyn myös ahtaissa paikoissa. Sujutuksen jälkeen putken muoto palautetaan lämmön ja paineen avulla. Uusi putki painautuu saneerattavaa putkea vasten tiukasti, joten se pienentää vanhan putken halkaisijaa vain oman seinämävahvuutensa verran, eikä välitilan injektointia tarvita. Muovipinnan virtausominaisuuksien ansiosta putken kapasiteetti ei pienene vaan todennäköisesti jopa kasvaa. Saneeratun putkiston suunniteltu ikä on kymmeniä vuosia. 6 Saneeraus- ja kenttätyöt

7 Muotoputki mitoitetaan ja valmistetaan rakenteellisesti vastaamaan käyttöolosuhteita. Putki toimitetaan työmaalle keloilla, joten kerralla sujutettava yhtenäinen pituus voi olla useita satoja metrejä. Kun saneerattava linja on puhdistettu ja kuvattu, vedetään muotoputki vanhan putken sisään. Se tapahtuu helposti ja nopeasti noin puolta pienemmän halkaisijan ansiosta. Saneeraus voidaan suorittaa kaivosta tai erillisestä kaivannosta. Liitokset voidaan tehdä hitsaamalla. Paineen ja lämmön avulla putki palautetaan alkuperäiseen pyöreään muotoonsa. Koko saneerausprosessi on nopea, ja se tapahtuu häiritsemättä ympäristöä ja liikennettä. Putkilinjan saneeraukseen tarvittava aika lasketaan enää tunneissa ei päivissä kuten aukikaivamalla saneerattaessa. Muotoputki muovautuu saneerattavan putken sisäpintojen mukaisesti. Saneerauksen jälkeen vesijohtojen taloliittymät kaivetaan auki liitosten tekoa varten. Saneeraus- ja kenttätyöt 7

8 Weholite-putkistot Weholite on kerrosrakenteinen putki, jonka ulko- ja sisäpinta ovat sileitä. Putket valmistetaan PE- tai PP-profiilista kierresaumaamalla. Weholite-putkista voidaan rakentaa kokonainen järjestelmä, joka soveltuu nesteiden ja ilman kuljetukseen maassa, meressä ja ilmassa. Putken sisähalkaisija voi olla jopa 3 metriä. Käyttökohteet Weholite-maaviemäriputkien käyttökohteina ovat paineettomat viemärit kuten jäte- ja sadevesiviemärit yhdyskuntatekniikassa ja teollisuudessa (myös matalapaineratkaisut LP). Rumpuputket soveltuvat tie- ja katualueiden rummuiksi. Multiputkien käyttökohteina ovat mm. avo-ojien putkitukset ja viemäröinnit vähäliikenteisillä alueilla. Kaivo-osista rakennetaan mm. jäte- ja sadevesikaivot sekä niiden tarkastuskaivot. Säiliöt ja erikoissovellukset toteutetaan tilauskohtaisesti. Suurten betoniviemäreiden sekä betoni-ja peltirumpujen saneerauksessa käytetään monikerrosrakenteisia Weholite-putkia. Nämä putket sujutetaan työntämällä. Liitoksina käytetään joko hitsausta, kiinteää kartiomuhvia tai kierreliitosmenetelmää. Valinta riippuu putken koosta tai käyttötarkoituksesta. Rumpusaneeraus voidaan toteuttaa myös isoilla VipLiner-moduleilla. Tällöin työtilan tarve on erittäin pieni ja tehtaalla täysin esivalmistetut putket ovat todella nopeita asentaa. Ainutlaatuisen valmistusmenetelmän ansiosta Weholite-putkien koko ja jäykkyys voidaan mitoittaa tapauskohtaisesti. Weholite tuo etuja Suunnittelijalle varma ratkaisu helppo valita sopiva ratkaisu Urakoitsijalle helppo käsiteltävyys nopea asentaa Tilaajalle pitkäikäinen, huoltovapaa käyttö = kokonaistaloudellinen valinta Weholite keveää Weholite on keveytensä ansiosta erinomainen valinta. Asennustyö on nopeaa ja turvallista. Lisäksi putket voidaan kuljettaa heikosti kantavalla alustalla vaivattomasti työmaalle. Merkittävän edun kevyt putkimateriaali tuo etenkin perustamistöissä, koska Weholite ei kuormita alustaansa kuten raskaammat putkimateriaalit. Weholite joustaa Weholite-putken luontainen joustavuus mahdollistaa mukautumisen erilaisiin kuormitustilanteisiin, tärinöihin, jännityksiin ja maaperän liikkeisiin putken rikkoutumatta. Tilanne on päinvastainen jäykillä putkirakenteilla, jotka murtuvat, kun murtolujuus ylitetään. Vakiotuotteen rengasjäykkyys SN 4 on riittävä kaikessa rakentamisessa. Weholite helppoa Weholite-putken asentaminen on helppoa. Asennustyössä merkitsevät putken keveys, käsittely, kuljetukset työmaalle ja maahan asentaminen. Pitkä toimituspituus nopeuttaa rakentamista. Liitosten lukumäärä on pieni, ja liitosta kohden käytetty aika per putkimetri on lähes olematon. Weholite kestää Weholite-putkesta ei liukene mitään johdettavaan nesteeseen. Niinikään se ei ruostu, lahoa, murene eikä syövy kemiallisen tai sähköisen reaktion vaikutuksesta. PE-materiaalin kulumisenkesto on paras verrattuna ns. perinteisiin materiaaleihin. Käytännön todisteena ovat mm. kaivosteollisuuden lieteputkistot. Perusteelliset pitkäaikaisominaisuuksiin perustuvat tutkimukset osoittavat, että maahan asennetulle muoviputkelle voidaan olettaa yli 100 vuoden kestoikää. Koko DN/ID Weholite-putket toimitetaan rengasjäykkyydellä SN 4 tai SN 8, ja ne valmistetaan joko polyeteenistä tai polypropeenista. 8 Saneeraus- ja kenttätyöt

9 Referenssejä Helsingin Energia, Hanasaari Weholite-putkia uuteen merivesipumppaamoon Merivesiputkilinjan pituus on yli 600 m. Käytetty putki on Weholite 2 220/2 000 mm (matalapaine 1,5 bar). Imuputket painotettiin ja upotettiin mereen. Stora Enso, Kemijärvi Aktiivilietelaitoksen purkuputki Stora Enso Oyj:n Kemijärven sellutehtaan aktiivilietelaitoksen purkuputki valmistettiin Weholiteputkesta 788/700 mm (matalapaine 1,0 bar). Putken pituus oli metriä. Projekti toteutettiin teknisistä syistä pintaasennuksena. Stora Enso, Imatra Prosessivesien siirtoputkisto Stora Enso valitsi Imatran tehtailleen polypropeenista valmistetut Weholite-putket prosessivesien kuljetukseen. PP-putket kestävät kuumia, kemikaaleja sisältäviä vesiä syöpymättä. Lisäksi Weholiteputket voidaan sujuttaa vanhan betonikanavan sisään. Ulkohalkaisijaltaan 1,6 1,8-metrisen Weholiteputkiston yhteispituus on n. 190 m. Ratinanranta, Tampere Viemäriputkisto Ratinanrannan viemäröinti tehtiin 400 m matkalta 1 350/1 200 mm SN 4 Weholite-putkilla, joita asennettiin kaksi rinnakkain. Putkilinja kulkee 4 metriä järvenpinnan alapuolella. Kaupungin vedenpuhdistamo, Raahe Weholite-purkuputki vesistöasennuksena Raahen kaupungin vedenpuhdistamon vanha, puinen purkuputki korvattiin 1,5 kilometriä pitkällä, merenpohjaan upotettavalla 900/800 mm Weholite-putkella. Saneeraus- ja kenttätyöt 9

10 WehoSlurry Kokonaisratkaisu kiinteiden ja hankaavien materiaalien siirtoon WehoSlurry on täydellinen järjestelmä hankaavien lietteiden sekä liejumaisten ja kuivien aineiden siirtoon. WehoSlurry soveltuu: kaivosteollisuuteen kalanviljelylaitoksille paperi- ja massateollisuuteen muille teollisuudenaloille WehoSlurry on valmistettu PE-HDmuovista, jolla on suuri tiheys ja erinomaiset ominaisuudet. Lisäksi putken sisäpuoli on pinnoitettu erityisellä kulutusta kestävällä kerroksella, joka valitaan siirrettävän aineen ja putkiston käyttöympäristön mukaan. Ominaisuuksiltaan parhaan mahdollisen sisäkerroksen määrittelemiseksi Uponor Infra on kehittänyt erityisen testilaitteiston, jolla tutkitaan siirrettävän aineen vaikutusta eri pintamateriaaleihin koenäytteiden avulla. Uponor Infra ja asiakas suunnittelevat yhdessä putkiston elinkaaren, minkä perusteella valitaan kulutusta kestävän sisäkerroksen ainevahvuus. Näin syntyy kevyt mutta luja putkijärjestelmä, joka kestää kulutusta ja kemikaaleja ja mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen. Joustavan rakenteen ansiosta WehoSlurryputki kestää maaperän liikkeitä, ja sitä voidaan käyttää myös maanjäristyksille alttiilla alueilla. WehoSlurry tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja kohteisiin, jossa siirrettävän aineen kuluttava vaikutus estää tavanomaisten putkimateriaalien käytön. Mittojen mukaan toteutetulla putkijärjestelmällä putkiston käyttöaikaa voidaan pidentää merkittävästi. Asennus PE-HD-putket liitetään toisiinsa erityisesti tarkoitukseen kehitetyllä puskuhitsausmenetelmällä, minkä tuloksena hitsattu liitos on yhtä luja ja sileä kuin itse putki molemmat ominaisuuksia, joita ei tarjoa mikään muu materiaali. Lisäksi putkilinja voidaan rakentaa ihanteellisissa oloissa jopa 500 metrin asennuspituuksilla, mikä vähentää liitosten määrää ja siten nopeuttaa asennustyötä. Uponor Infran koulutetut asiantuntijat tarjoavat valvontaa ja teknistä tukea paikan päällä koko asennusvaiheen ajan. Tekniset tiedot Koko: OD mm Seinämävahvuus: suunniteltu käyttöikä määrää putken sisäpinnan vahvuuden Paineluokka: PN 10 Kulutusta kestävä pinta: riippuu putkessa kuljetettavasta aineesta ja putken käytöstä 10 Saneeraus- ja kenttätyöt

11 Antistaattiset putket Täydellinen putkijärjestelmä herkästi syttyvien aineiden turvalliseen siirtämiseen Antistaattisilla putkillamme voidaan toteuttaa täydellinen järjestelmä herkästi syttyvien aineiden siirtämiseen ja varastointiin. Antistaattiset putket soveltuvat: kaatopaikkakaasujen siirtoon jauheiden ja pellettien siirtoon energia-, elintarvike- ja muussa teollisuudessa kuparikaivosten neste-nesteuuttolaitoksiin Antistaattiset putket on valmistettu PE-HD-muovista, jolla on suuri tiheys ja erinomaiset materiaaliominaisuudet. Käyttötarpeen mukaan putken sisä-, ulko- tai molemmat pinnat on käsitelty antistaattisiksi. Näin putkijärjestelmä kestää korroosiota ja on kevyt mutta kuitenkin kestävä, joten asennus käy nopeasti. Putki voidaan asentaa myös syttymisherkissä ympäristöissä, koska liitostöistä ei synny kipinöitä, eikä palovaaraa aiheuttavia työmenetelmiä tarvita. Liitokset ovat turvallisia, luotettavia ja kaikilta ominaisuuksiltaan yhteneviä muun putkiston kanssa. Uponor Infran koulutetut asiantuntijat tarjoavat valvontaa ja teknistä tukea paikan päällä koko asennusvaiheen ajan. Tekniset tiedot Koko: OD mm Paineluokka: PN 10 Antistaattinen pinta: sisä- ulkopinta tai molemmat Pintaresistiivisyys: 10 5 Ω Referenssi Ämmässuo, Espoo Kaatopaikkakaasujen siirtoputkisto Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus Espoossa on lajissaan Pohjoismaiden suurin ja käsittelee yli miljoonan Helsingin seudun asukkaan jätteet. Kaatopaikkakaasut kerätään ja siirretään E.ON Finlandin voimalaitokseen, joka tuottaa 8 % Espoon seudun kaukolämmöstä. Uponor Infra toimitti projektiin noin metriä sisä- ja ulkopinnoiltaan antistaattista putkea Ø 160 mm ja Ø 315 mm SDR 17 PN 10. Asennustyön toteutti Uponor Infran oma työryhmä ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti. Asennuksen jälkeen järjestelmän antistaattiset ominaisuudet tarkastettiin ja hyväksyttiin. Saneeraus- ja kenttätyöt 11

12 FI Performer/Fram Uponor Infra Oy PL Vaasa P F W E

Asuinrakennusten viemäri ja käyttövesiputkistojen pinnoitusmenetelmät esiselvitys

Asuinrakennusten viemäri ja käyttövesiputkistojen pinnoitusmenetelmät esiselvitys RAPORTTI NRO VTT S 05086 08 10.1.2008 Asuinrakennusten viemäri ja käyttövesiputkistojen pinnoitusmenetelmät esiselvitys Lina Markelin Rantala Liisa Rautiainen. VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän

Lisätiedot

PUTKESSA. Suomalainen muoviputki on laadukas l Jäteveden maapuhdistamot KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

PUTKESSA. Suomalainen muoviputki on laadukas l Jäteveden maapuhdistamot KWH PIPEN ASIAKASLEHTI PUTKESSA 3 2006 H E L S I N G I N U U S I M E R I V E S I E N P U M P P A A M O Suomalainen muoviputki on laadukas l Jäteveden maapuhdistamot KWH PIPEN ASIAKASLEHTI K A U K O J Ä Ä H D Y T Y S T E K S

Lisätiedot

RT 38648. Rakentamisen ratkaisut infra- ja talotekniikka LVI-järjestelmät salaoja- ja sadevesijärjestelmät rakennustarvikkeet Meltex Oy

RT 38648. Rakentamisen ratkaisut infra- ja talotekniikka LVI-järjestelmät salaoja- ja sadevesijärjestelmät rakennustarvikkeet Meltex Oy tuotetieto maaliskuu 2015 1 (16) RT 38648 14 Talo 2000 24 Talo 90 X52 SfB E4 Hoito- ja huoltokoodi Rakentamisen ratkaisut infra- ja talotekniikka LVI-järjestelmät salaoja- ja sadevesijärjestelmät rakennustarvikkeet

Lisätiedot

LVI-SUUNNITELMIEN SOVELTAMINEN KÄYTÄNNÖN ASENNUSTYÖSSÄ

LVI-SUUNNITELMIEN SOVELTAMINEN KÄYTÄNNÖN ASENNUSTYÖSSÄ LVI-SUUNNITELMIEN SOVELTAMINEN KÄYTÄNNÖN ASENNUSTYÖSSÄ Aleksi Salojärvi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Talotekniikan ko LVI-tekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Talotekniikan ko LVI-tekniikka

Lisätiedot

Kodin MUKAVUUDEKSI. Uponorin asiakaslehti 1/2007. www.uponor.fi

Kodin MUKAVUUDEKSI. Uponorin asiakaslehti 1/2007. www.uponor.fi Uponorin asiakaslehti 1/2007 www.uponor.fi Kodin MUKAVUUDEKSI Viihtyisä ja toimiva piha on osa rakennusprojektia. Uusi kokonaisratkaisu pientalorakentajalle Mukavuutta kerrostaloon 1 Kodin MUKAVUUDEKSI

Lisätiedot

KAIVONEUVOS. Talokaivo Oy:n asiakaslehti 2007

KAIVONEUVOS. Talokaivo Oy:n asiakaslehti 2007 KAIVONEUVOS Talokaivo Oy:n asiakaslehti 2007 PÄÄKIRJOITUS Uudet tuulet Tulevaa kautta odotamme innostuneesti, sillä meneillään olevat investoinnit ovat loppusuoralla. Uusi rotaatiovalukone ja uusi tuotantolinja

Lisätiedot

Kodin. mukavuudeksi. Paremman rakentamisen ratkaisut. 1/2005 Helmikuu. Kesän asuntomessut Oulussa ja Paraisilla sivu 17

Kodin. mukavuudeksi. Paremman rakentamisen ratkaisut. 1/2005 Helmikuu. Kesän asuntomessut Oulussa ja Paraisilla sivu 17 1/2005 Helmikuu mukavuudeksi Kodin Paremman rakentamisen ratkaisut Kesän asuntomessut Oulussa ja Paraisilla sivu 17 Rakenna oikein estä kosteusvauriot sivut 5-6 Uutta rakentajalle ilmanvaihdon suunnittelupalvelu

Lisätiedot

Harvinaislaatuinen putkityömaa. Raahessa

Harvinaislaatuinen putkityömaa. Raahessa PUTKESSA 3 2007 A n t i sta at t i s ta putke a r ä jä h dysherkk ä ä n t u n neliin Talvivaaran kaivoshanke l Vesiensuojeluprojekti päätökseen Pohjanmaalla KWH PIPEN ASIAKASLEHTI J Ä T E v e s i h u o

Lisätiedot

LVI-viestiä viety jo 20 vuotta. Intoa lehden tekemiseen meillä oli enemmän, kuin taitoa, Ukkonen nauraa.

LVI-viestiä viety jo 20 vuotta. Intoa lehden tekemiseen meillä oli enemmän, kuin taitoa, Ukkonen nauraa. Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Marraskuu 2009, 20.vuosikerta 25.marraskuuta 2009 1 20v LVI-viestiä viety jo 20 vuotta Vuonna 1985 Suomen LVI-yhdistysten toiminnanjohtaja Ilpo Nousiainen otti yhteyttä

Lisätiedot

Kodin. mukavuudeksi. Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4. Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7

Kodin. mukavuudeksi. Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4. Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7 1/2003 Tammikuu mukavuudeksi Kodin Paremman rakentamisen ratkaisut Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4 Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7 Markkinoiden monipuolisin valikoima

Lisätiedot

Kerrostaloratkaisut Pa r e m Pa a s i s ä i l m a s t o a j a t e r v e e l l i s e m P i ä a s u i n y m Pä r i s t ö j ä 1

Kerrostaloratkaisut Pa r e m Pa a s i s ä i l m a s t o a j a t e r v e e l l i s e m P i ä a s u i n y m Pä r i s t ö j ä 1 1 Kerrostaloratkaisut Pa r e m pa a s i s ä i l m a s t o a j a t e r v e e l l i s e m p i ä a s u i n y m pä r i s t ö j ä Uponorin sitoumus Yhteistyötä parempien asuinympäristöjen puolesta Mutkatonta

Lisätiedot

Shahpar Moradi. Esivalmistettujen elementtien tehokkuus linjasaneerauksessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Rakennustekniikka.

Shahpar Moradi. Esivalmistettujen elementtien tehokkuus linjasaneerauksessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Rakennustekniikka. Shahpar Moradi Esivalmistettujen elementtien tehokkuus linjasaneerauksessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Rakennustekniikka Insinöörityö 13.04.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut 1/2004 Tammikuu Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11

mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut 1/2004 Tammikuu Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11 1/2004 Tammikuu mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11 Rakenna käyttövesiputkisto sivut 17-18 Hallittua jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

Mineraaliteknologiaan painottuva numero

Mineraaliteknologiaan painottuva numero Talvi 2012 Mineraaliteknologiaan painottuva numero N:o 1 2012 Tässä numerossa Päätoimittaja Juha Martikainen Toimitussihteeri Hanna-Mari Vuorisalo Toimituskunta Juha Myllärinen Juha Penttilä Pertti Turunen

Lisätiedot

Kodin MUKAVUUDEKSI. vaikuttava taloprojekti 1. Energiatehokkuus kunniaan. Lattialämmitys vanhaan taloon. Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin

Kodin MUKAVUUDEKSI. vaikuttava taloprojekti 1. Energiatehokkuus kunniaan. Lattialämmitys vanhaan taloon. Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin Uponorin asiakaslehti 1/2010 www.uponor.fi Kodin MUKAVUUDEKSI Energiatehokkuus kunniaan Lattialämmitys vanhaan taloon Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin vaikuttava taloprojekti 1 Kodin MUKAVUUDEKSI

Lisätiedot

ISOVER 5.1. 1.10.2010. ISOVER-järjestelmä ilmatiiviiseen ja kosteusturvalliseen rakentamiseen

ISOVER 5.1. 1.10.2010. ISOVER-järjestelmä ilmatiiviiseen ja kosteusturvalliseen rakentamiseen ISOVER 5.1. 1.10.2010 ISOVER-järjestelmä ilmatiiviiseen ja kosteusturvalliseen rakentamiseen Johdanto Tänä päivänä asunnoilta odotetaan paljon muutakin kuin suojaa luonnonvoimia vastaan. Talojen tulee

Lisätiedot

FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy

FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy RT 37871 eripainos Maaliskuu 2011 TARVIKETIETO tammikuu 2010 voimassa 28.2.2013 asti RT CAD -kirjastot 1 (6) FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy YLÄPOHJA KÄÄNNETTY KATTO SEINÄ ROSSIPOHJA ANTURA JA PERUSTUS

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Uponor Suomi Oy Vertailu vesijohdon asentamisesta: No Dig ja perinteinen menetelmä, Niemenkatu, Lahti 18.08.2004 1 / 23 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1.

Lisätiedot

Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP. Viemärikäsikirja. Ääntävaimentavat ja äänioptimoidut viemärijärjestelmät

Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP. Viemärikäsikirja. Ääntävaimentavat ja äänioptimoidut viemärijärjestelmät Geberit Silent-db2 Geberit Silent-PP Viemärikäsikirja Ääntävaimentavat ja äänioptimoidut viemärijärjestelmät Sisällysluettelo 1 Geberit Silent-db2 3 2 Geberit Silent-db2 -tuotteet 27 3 Geberit Silent-PP

Lisätiedot

Tulevaisuuden tarpeet huomioitava vesi- ja viemäriverkostoja saneerattaessa 6-7 1 / 2 0 0 9 A S I A K A S L E H T I. SGN Group Uudet toimitilat

Tulevaisuuden tarpeet huomioitava vesi- ja viemäriverkostoja saneerattaessa 6-7 1 / 2 0 0 9 A S I A K A S L E H T I. SGN Group Uudet toimitilat A S I A K A S L E H T I 1 / 2 9 O I K E A SIIRTO S u u t t i m e t p u m p u t m a t e r i a a l i n k ä s i t t e ly Sisällys 2 SGN Group Uudet toimitilat Tankjet 4 - Tehokas suurten säiliöiden pesulaite

Lisätiedot

puristusliitinjärjestelmän asennusohjeet

puristusliitinjärjestelmän asennusohjeet LYNGSON oy Tekniset tiedot puristusliitinjärjestelmän asennusohjeet Haponkestävä teräs Sähkösinkitty teräs Kupari 2002 Sisällysluettelo Sivu 1.0 Johdanto................................................................

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Raportti L11/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9315 Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI

Lisätiedot

N O V R E L Talosi sydän

N O V R E L Talosi sydän N O V R E L Talosi sydän Novrel jakaa lämmön, sinä nautit huolettomasta asumisesta Novrel kokoaa huippuluokan säätötekniikan ja johtavien putkivalmistajien huippuluokan metalliset lattialämmitysputket

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suihkulähteet 32 Virtausmittaus 33 Vedenlämmittimet 33 Pinnansäätö ja valvonta 34. Suodattimet 36 Painesäiliöt 37 Suihkut 37

Sisällysluettelo. Suihkulähteet 32 Virtausmittaus 33 Vedenlämmittimet 33 Pinnansäätö ja valvonta 34. Suodattimet 36 Painesäiliöt 37 Suihkut 37 Xylem Tuotekuvasto Sisällysluettelo Xylem tarjoaa tuotteita, huoltopalveluita, vuokrausta nesteiden käsittelyyn ja käyttöön teollisuuden, kuntien ja kiinteistöjen kohteissa. Meiltä löydät tuotteita nesteen

Lisätiedot

tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin

tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin www.ruukki.fi tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin RUUKKI RD -PAALUSEINÄ 2 Ruukki RD -paaluseinä Toiminnassamme yhdistyvät teräs- ja pohjarakentamisen osaaminen Ruukki on yksi Euroopan merkittävimpiä

Lisätiedot

Pentti Harju. Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä

Pentti Harju. Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä Pentti Harju Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä Sisältö 1. Vesi 1.1. Suomessa paljon pintaa, mutta vähän vettä 10 1.2. Vesi Euroopassa ja kauempanakin 10 1.3. Veden kiertokulku 11 1.4. Vesi ja ihminen

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Gyproc-kipsilevyt kaikenlaiseen rakentamiseen

Gyproc-kipsilevyt kaikenlaiseen rakentamiseen Gyproc-kipsilevyt kaikenlaiseen rakentamiseen Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Se ei sisällä terveysriskejä aiheuttavia. Gyproc-kipsilevy kuuluu rakennusmateriaalien parhaaseen päästöluokkaan

Lisätiedot