Putkistojen saneerausja kenttätyöt AMMATTILAISET PALVELUKSESSANNE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Putkistojen saneerausja kenttätyöt AMMATTILAISET PALVELUKSESSANNE"

Transkriptio

1 Putkistojen saneerausja kenttätyöt AMMATTILAISET PALVELUKSESSANNE

2 Saneeraus- ja kenttätyöt Saneeraus- ja kenttätyöyksikkömme palveluihin kuuluvat mm.: putkistojen saneeraus putkistojen hitsauspalvelu vaativat vesistöasennukset kaluston vuokraus: hitsaus- ja saneerauskalustot WehoSlurry- ja antistaattisten putkien asennukset PE- ja PP-putkistot Nykyiset sovellukset edellyttävät putkistoilta korkeaa laatua ja hyviä ominaisuuksia. Kokemus on osoittanut PE- ja PP-putkistojen tarjoavan käyttäjilleen pitkäikäisen, huoltovapaan ja kustannustehokkaan ratkaisun. Näiden putkistojen erinomaisia etuja ovat mm.: korroosionkestävyys pitkä käyttöikä joustavuus hitsattavuus myrkyttömyys keveys iskunkestävyys kulutuskestävyys Materiaalit Paineputkiin käytetyt materiaalit luokitellaan kansainvälisten standardien (ISO ja EN) mukaisesti lujuusluokkiin. Materiaalin pitkäaikaislujuuteen perustuva luokitus ilmaistaan MRS-lukuna (Minimum Required Strength). MRS-luku tarkoittaa putkimateriaalilta vähintään vaadittavaa lujuutta, kun käyttöiäksi on määritelty vähintään 50 vuotta, ja putkistossa kuljetetaan puhdasta vettä, jonka lämpötila on +20 C. Liitosmenetelmät Puskuhitsaus Puskuhitsaus on yleisin liitosmenetelmä PE-putkille. Menetelmässä putken päät sulatetaan, puristetaan yhteen ja annetaan jäähtyä paineen alaisena. Muodostunut hitsausliitos on täysin vetoakestävä. Hitsaus suoritetaan puskuhitsauskoneella, johon voidaan liittää automaattinen ohjauskeskus. Kone ohjaa hitsaajaa ja tallentaa käytetyt hitsausparametrit. Sähköhitsaus Sähköhitsausjärjestelmä koostuu polyeteeniputkiyhteistä, jotka liitetään sähköhitsaamalla. Osien sisällä olevia sähkövastuksia lämmittämällä syntyy liitos, joka on täysin vetoakestävä. Järjestelmän aivoina toimii sähköhitsausautomaatti, joka säätää automaattisesti virran kullekin yhteelle sopivaksi ja tallentaa muistiinsa kunkin hitsaussauman tiedot. Laippaliitos Laippaliitoksessa kaulus hitsataan putken päähän ja kiinnitetään erillisellä irtolaipalla, pulteilla ja muttereilla toisen putken päässä olevaan vastaavaan irtolaippaan. Laippojen materiaalina käytetään erilaisia teräslaatuja ja valurautaa. Laippaliitos on vetoakestävä. Mekaaninen liitos PE-putkia voidaan liittää erilaisin mekaanisin liittimin. Liittimiä valmistetaan mm. teräksestä, valuraudasta ja pienempiin kokoihin myös muovista. Ne ovat melko yksinkertaisia ja helppoja käyttää. Kaikki mekaaniset liittimet eivät kestä vetoa. Saneeraus Olemme kehittäneet putkistojen saneerausta jo 1970-luvulta. Vaikka sujutus- ja työmenetelmät sekä materiaalit ovat kehittyneet valtavasti, pitkä- ja pätkäsujutus ovat edelleen viemäreiden tärkeimmät saneeraustavat muovisen uudisrakentamisen ohella. Uponor valmistaa tuotteet eri saneerausmenetelmiin: Vesijohdot: ProFuse (pitkäsujutus) VipPeh (muotoputkisujutus) Omega-Blue (muotoputki) Viemärijohdot: VipLiner (pätkäsujutus) ProFuse (pitkäsujutus) Weholite (pitkäsujutus) Omega-Liner (muotoputkisujutus) kaivojen saneeraus Vedenotto- ja purkuputkistot PE-putkien ylivertaisen asennusmenetelmän ansiosta asennus vesistöihin on: nopea turvallinen hallittu pitkäikäinen kokonaistaloudellinen kattava osavalikoima Teollisuuden prosessija lieteputkistot PE-putkien erinomaiset ominaisuudet kuten kemiallinen kestävyys, ruostumattomuus ja kulutuksen kestävyys ovat vakuuttaneet useat prosessi- ja kaivosteollisuuden laitokset valitsemaan putkimateriaalikseen polyeteenin. 2 Saneeraus- ja kenttätyöt

3 Referenssejä Helsingin Energia, Hanasaari B-voimalaitoksen jäähdytysputkisto Helsingin Energian Hanasaaren B-voimalaitoksen suurissa muutostöissä kiinnitettiin alusta asti huomiota laitoksen jäähdytysputkiston helppoon huollettavuuteen ja kunnossapitoon myös tulevaisuudessa. Uponor Infran tehtäviin kuuluivat kolmen putkilinjauksen ja osien suunnittelu sekä putkien asennus. Projektissa käytettiin mm. Ø mm PE-putkia sekä Ø mm Weholite-putkia. Maanvaihdot ja putkikanaalien kaivutyöt hoiti erillinen maanrakennusurakoitsija. UPM-Kymmene, Pietarsaari Vedenpuhdistamon siirtolinjat Sellutehtaan vedenpuhdistamon rakennustöiden yhteydessä uusittiin siirtolinjat. Uponor Infra toimitti hankkeeseen yhteensä noin 500 metriä Weholite-putkea DN/ID 1 125/ /1 400 mm, noin metriä PE-putkea, mitoitukseltaan 63 3, ,4 sekä tarvittavat laipat, kulmayhteet ja läpiviennit. Putket tuotiin paikalle m salkoina, ja ne hitsattiin jopa satojen metrien pituisiksi linjoiksi. UPM-Kymmene päätyi maan alle asennettaviin muoviputkiin helpon työstettävyyden, laajan osavalikoiman ja pitkäikäisyyden ansiosta. Talvivaara, Sotkamo Suotonesteen kokoojaputkisto Sotkamoon rakennettava nikkelikaivos käyttää Euroopassa uudenlaista liuotusmenetelmää, joka vaatii rakenteisiinsa valtavan määrän kestävää putkimateriaalia. Ympäristöystävällinen menetelmä edellyttää mittavaa putkistoa, jossa nesteet kiertävät irrotustyötään tehden. Putkien laatuvaatimukset ovat ankarat, sillä niissä kulkee syövyttäviä liuoksia. Siksi päädyttiin polyeteenimuoviin, joka kestää hyvin happoja. Merkittävä osa putkista on järeän kokoisia, suurimmat millisiä. Tervasaaren paperitehdas, Valkeakoski Jätevesien siirtoputkisto Tervasaaren paperi- ja sellutehtaan jätevedet johdetaan pääasiassa 710 mm putkea pitkin biologiselle puhdistamolle. Putkessa kulkevat kolmen paperikoneen ja kolmen sellulinjan prosessivedet sekä muut tehtaan jätevedet. 600 metrin putkilinjan toimitti ja asensi Uponor Infra. Putket liitettiin toisiinsa puskuhitsauksella. Tervasaaren-toimitus sisälsi myös 710 mm painekaivon. Saneeraus- ja kenttätyöt 3

4 Pätkäsujutus/VipLiner Uponor Infran kehittämä sujutustekniikka on kehityksen kärjessä. Jo tehdyissä VipLiner-saneerauskohteissa on menetelmä osoittautunut luotettavaksi. Kaivuutyöt eivät ole tarpeellisia. Työ sujuu liikennettä haittaamatta. Viemäri saa olla käytössä koko sujutustyön ajan (ohituspumppauksia ei tarvita). Talohaarat liitetään sujutettuun putkeen patentoidun haaroituslaitteen avulla ilman kalliita kaivuutöitä. Sileä sisä- ja ulkopinta Vahva seinämärakenne Tiiviys SFS 5103 mukaan VTT:n testaama Ylivoimainen kestävyys VipLiner-moduleja valmistetaan seuraavan kokoisina: Koko de, mm Modulien hyötypituudet ovat 0,5 m ja rakenteelliset pituudet 0,55 m. Suuret koot mm saakka erikoistilauksesta. SUJUTUSTEKNIIKKAK 4 Saneeraus- ja kenttätyöt

5 Kaivosaneeraus Normaalisti saneerauskaivo on halkaisijaltaan 315 mm tai 400 mm. Kaivot ovat 0,5 m korkeita ja toimitetaan työmaalle valkoisina. Ne jatketaan tarvittavaan korkeuteen joko kaksoismuhvia tai hitsausliitosta käyttäen. Valurautakansisto Teleskooppiputki PE-HD Sorattu Vanha betonikaivo Taloliitos Betonoitu VipLiner-moduli Teollisuuden putkistosaneeraus Toteutimme poistoputkiston uusimisen Neste Oilin Naantalin jalostamolla suunnitteluineen ja asennuksineen. Vanha 800 mm teräsputki saneerauksen tarpeessa. Liitokset ja putkiston kannakointi suunniteltu olemassa olevien rakenteiden mukaisesti. Uusi PE-HD 800 mm asennettuna vanhan putken paikalle. Saneeraus- ja kenttätyöt 5

6 Muotoputkisujutus/VipPeh Muotoputkisujutus on nykyaikainen ja helppo tapa pidentää vanhan putkilinjan käyttöikää. Uponor Infra tarjoaa nopeasti asennettavan ja luotettavan VipPeh-muotoputkijärjestelmän vesijohtojen saneerauksen. Tuotevalikoimamme kattaa useimmat yleisesti käytetyt halkaisijat. Putket valmistetaan polyeteenistä, ja niiden ominaisuudet voidaan mitoittaa yksilöllisesti eri käyttöolosuhteisiin asiakkaan toivomusten mukaan (esim. SN 4, SN 8 ja SN 16). Putket asennetaan huoltokaivojen kautta ilman aukikaivamista, joten vaikutukset ympäristöön ja liikenteeseen jäävät vähäisiksi. Muotoputki sujutetaan paikalleen u-muotoon taitettuna, mikä mahdollistaa työskentelyn myös ahtaissa paikoissa. Sujutuksen jälkeen putken muoto palautetaan lämmön ja paineen avulla. Uusi putki painautuu saneerattavaa putkea vasten tiukasti, joten se pienentää vanhan putken halkaisijaa vain oman seinämävahvuutensa verran, eikä välitilan injektointia tarvita. Muovipinnan virtausominaisuuksien ansiosta putken kapasiteetti ei pienene vaan todennäköisesti jopa kasvaa. Saneeratun putkiston suunniteltu ikä on kymmeniä vuosia. 6 Saneeraus- ja kenttätyöt

7 Muotoputki mitoitetaan ja valmistetaan rakenteellisesti vastaamaan käyttöolosuhteita. Putki toimitetaan työmaalle keloilla, joten kerralla sujutettava yhtenäinen pituus voi olla useita satoja metrejä. Kun saneerattava linja on puhdistettu ja kuvattu, vedetään muotoputki vanhan putken sisään. Se tapahtuu helposti ja nopeasti noin puolta pienemmän halkaisijan ansiosta. Saneeraus voidaan suorittaa kaivosta tai erillisestä kaivannosta. Liitokset voidaan tehdä hitsaamalla. Paineen ja lämmön avulla putki palautetaan alkuperäiseen pyöreään muotoonsa. Koko saneerausprosessi on nopea, ja se tapahtuu häiritsemättä ympäristöä ja liikennettä. Putkilinjan saneeraukseen tarvittava aika lasketaan enää tunneissa ei päivissä kuten aukikaivamalla saneerattaessa. Muotoputki muovautuu saneerattavan putken sisäpintojen mukaisesti. Saneerauksen jälkeen vesijohtojen taloliittymät kaivetaan auki liitosten tekoa varten. Saneeraus- ja kenttätyöt 7

8 Weholite-putkistot Weholite on kerrosrakenteinen putki, jonka ulko- ja sisäpinta ovat sileitä. Putket valmistetaan PE- tai PP-profiilista kierresaumaamalla. Weholite-putkista voidaan rakentaa kokonainen järjestelmä, joka soveltuu nesteiden ja ilman kuljetukseen maassa, meressä ja ilmassa. Putken sisähalkaisija voi olla jopa 3 metriä. Käyttökohteet Weholite-maaviemäriputkien käyttökohteina ovat paineettomat viemärit kuten jäte- ja sadevesiviemärit yhdyskuntatekniikassa ja teollisuudessa (myös matalapaineratkaisut LP). Rumpuputket soveltuvat tie- ja katualueiden rummuiksi. Multiputkien käyttökohteina ovat mm. avo-ojien putkitukset ja viemäröinnit vähäliikenteisillä alueilla. Kaivo-osista rakennetaan mm. jäte- ja sadevesikaivot sekä niiden tarkastuskaivot. Säiliöt ja erikoissovellukset toteutetaan tilauskohtaisesti. Suurten betoniviemäreiden sekä betoni-ja peltirumpujen saneerauksessa käytetään monikerrosrakenteisia Weholite-putkia. Nämä putket sujutetaan työntämällä. Liitoksina käytetään joko hitsausta, kiinteää kartiomuhvia tai kierreliitosmenetelmää. Valinta riippuu putken koosta tai käyttötarkoituksesta. Rumpusaneeraus voidaan toteuttaa myös isoilla VipLiner-moduleilla. Tällöin työtilan tarve on erittäin pieni ja tehtaalla täysin esivalmistetut putket ovat todella nopeita asentaa. Ainutlaatuisen valmistusmenetelmän ansiosta Weholite-putkien koko ja jäykkyys voidaan mitoittaa tapauskohtaisesti. Weholite tuo etuja Suunnittelijalle varma ratkaisu helppo valita sopiva ratkaisu Urakoitsijalle helppo käsiteltävyys nopea asentaa Tilaajalle pitkäikäinen, huoltovapaa käyttö = kokonaistaloudellinen valinta Weholite keveää Weholite on keveytensä ansiosta erinomainen valinta. Asennustyö on nopeaa ja turvallista. Lisäksi putket voidaan kuljettaa heikosti kantavalla alustalla vaivattomasti työmaalle. Merkittävän edun kevyt putkimateriaali tuo etenkin perustamistöissä, koska Weholite ei kuormita alustaansa kuten raskaammat putkimateriaalit. Weholite joustaa Weholite-putken luontainen joustavuus mahdollistaa mukautumisen erilaisiin kuormitustilanteisiin, tärinöihin, jännityksiin ja maaperän liikkeisiin putken rikkoutumatta. Tilanne on päinvastainen jäykillä putkirakenteilla, jotka murtuvat, kun murtolujuus ylitetään. Vakiotuotteen rengasjäykkyys SN 4 on riittävä kaikessa rakentamisessa. Weholite helppoa Weholite-putken asentaminen on helppoa. Asennustyössä merkitsevät putken keveys, käsittely, kuljetukset työmaalle ja maahan asentaminen. Pitkä toimituspituus nopeuttaa rakentamista. Liitosten lukumäärä on pieni, ja liitosta kohden käytetty aika per putkimetri on lähes olematon. Weholite kestää Weholite-putkesta ei liukene mitään johdettavaan nesteeseen. Niinikään se ei ruostu, lahoa, murene eikä syövy kemiallisen tai sähköisen reaktion vaikutuksesta. PE-materiaalin kulumisenkesto on paras verrattuna ns. perinteisiin materiaaleihin. Käytännön todisteena ovat mm. kaivosteollisuuden lieteputkistot. Perusteelliset pitkäaikaisominaisuuksiin perustuvat tutkimukset osoittavat, että maahan asennetulle muoviputkelle voidaan olettaa yli 100 vuoden kestoikää. Koko DN/ID Weholite-putket toimitetaan rengasjäykkyydellä SN 4 tai SN 8, ja ne valmistetaan joko polyeteenistä tai polypropeenista. 8 Saneeraus- ja kenttätyöt

9 Referenssejä Helsingin Energia, Hanasaari Weholite-putkia uuteen merivesipumppaamoon Merivesiputkilinjan pituus on yli 600 m. Käytetty putki on Weholite 2 220/2 000 mm (matalapaine 1,5 bar). Imuputket painotettiin ja upotettiin mereen. Stora Enso, Kemijärvi Aktiivilietelaitoksen purkuputki Stora Enso Oyj:n Kemijärven sellutehtaan aktiivilietelaitoksen purkuputki valmistettiin Weholiteputkesta 788/700 mm (matalapaine 1,0 bar). Putken pituus oli metriä. Projekti toteutettiin teknisistä syistä pintaasennuksena. Stora Enso, Imatra Prosessivesien siirtoputkisto Stora Enso valitsi Imatran tehtailleen polypropeenista valmistetut Weholite-putket prosessivesien kuljetukseen. PP-putket kestävät kuumia, kemikaaleja sisältäviä vesiä syöpymättä. Lisäksi Weholiteputket voidaan sujuttaa vanhan betonikanavan sisään. Ulkohalkaisijaltaan 1,6 1,8-metrisen Weholiteputkiston yhteispituus on n. 190 m. Ratinanranta, Tampere Viemäriputkisto Ratinanrannan viemäröinti tehtiin 400 m matkalta 1 350/1 200 mm SN 4 Weholite-putkilla, joita asennettiin kaksi rinnakkain. Putkilinja kulkee 4 metriä järvenpinnan alapuolella. Kaupungin vedenpuhdistamo, Raahe Weholite-purkuputki vesistöasennuksena Raahen kaupungin vedenpuhdistamon vanha, puinen purkuputki korvattiin 1,5 kilometriä pitkällä, merenpohjaan upotettavalla 900/800 mm Weholite-putkella. Saneeraus- ja kenttätyöt 9

10 WehoSlurry Kokonaisratkaisu kiinteiden ja hankaavien materiaalien siirtoon WehoSlurry on täydellinen järjestelmä hankaavien lietteiden sekä liejumaisten ja kuivien aineiden siirtoon. WehoSlurry soveltuu: kaivosteollisuuteen kalanviljelylaitoksille paperi- ja massateollisuuteen muille teollisuudenaloille WehoSlurry on valmistettu PE-HDmuovista, jolla on suuri tiheys ja erinomaiset ominaisuudet. Lisäksi putken sisäpuoli on pinnoitettu erityisellä kulutusta kestävällä kerroksella, joka valitaan siirrettävän aineen ja putkiston käyttöympäristön mukaan. Ominaisuuksiltaan parhaan mahdollisen sisäkerroksen määrittelemiseksi Uponor Infra on kehittänyt erityisen testilaitteiston, jolla tutkitaan siirrettävän aineen vaikutusta eri pintamateriaaleihin koenäytteiden avulla. Uponor Infra ja asiakas suunnittelevat yhdessä putkiston elinkaaren, minkä perusteella valitaan kulutusta kestävän sisäkerroksen ainevahvuus. Näin syntyy kevyt mutta luja putkijärjestelmä, joka kestää kulutusta ja kemikaaleja ja mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen. Joustavan rakenteen ansiosta WehoSlurryputki kestää maaperän liikkeitä, ja sitä voidaan käyttää myös maanjäristyksille alttiilla alueilla. WehoSlurry tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja kohteisiin, jossa siirrettävän aineen kuluttava vaikutus estää tavanomaisten putkimateriaalien käytön. Mittojen mukaan toteutetulla putkijärjestelmällä putkiston käyttöaikaa voidaan pidentää merkittävästi. Asennus PE-HD-putket liitetään toisiinsa erityisesti tarkoitukseen kehitetyllä puskuhitsausmenetelmällä, minkä tuloksena hitsattu liitos on yhtä luja ja sileä kuin itse putki molemmat ominaisuuksia, joita ei tarjoa mikään muu materiaali. Lisäksi putkilinja voidaan rakentaa ihanteellisissa oloissa jopa 500 metrin asennuspituuksilla, mikä vähentää liitosten määrää ja siten nopeuttaa asennustyötä. Uponor Infran koulutetut asiantuntijat tarjoavat valvontaa ja teknistä tukea paikan päällä koko asennusvaiheen ajan. Tekniset tiedot Koko: OD mm Seinämävahvuus: suunniteltu käyttöikä määrää putken sisäpinnan vahvuuden Paineluokka: PN 10 Kulutusta kestävä pinta: riippuu putkessa kuljetettavasta aineesta ja putken käytöstä 10 Saneeraus- ja kenttätyöt

11 Antistaattiset putket Täydellinen putkijärjestelmä herkästi syttyvien aineiden turvalliseen siirtämiseen Antistaattisilla putkillamme voidaan toteuttaa täydellinen järjestelmä herkästi syttyvien aineiden siirtämiseen ja varastointiin. Antistaattiset putket soveltuvat: kaatopaikkakaasujen siirtoon jauheiden ja pellettien siirtoon energia-, elintarvike- ja muussa teollisuudessa kuparikaivosten neste-nesteuuttolaitoksiin Antistaattiset putket on valmistettu PE-HD-muovista, jolla on suuri tiheys ja erinomaiset materiaaliominaisuudet. Käyttötarpeen mukaan putken sisä-, ulko- tai molemmat pinnat on käsitelty antistaattisiksi. Näin putkijärjestelmä kestää korroosiota ja on kevyt mutta kuitenkin kestävä, joten asennus käy nopeasti. Putki voidaan asentaa myös syttymisherkissä ympäristöissä, koska liitostöistä ei synny kipinöitä, eikä palovaaraa aiheuttavia työmenetelmiä tarvita. Liitokset ovat turvallisia, luotettavia ja kaikilta ominaisuuksiltaan yhteneviä muun putkiston kanssa. Uponor Infran koulutetut asiantuntijat tarjoavat valvontaa ja teknistä tukea paikan päällä koko asennusvaiheen ajan. Tekniset tiedot Koko: OD mm Paineluokka: PN 10 Antistaattinen pinta: sisä- ulkopinta tai molemmat Pintaresistiivisyys: 10 5 Ω Referenssi Ämmässuo, Espoo Kaatopaikkakaasujen siirtoputkisto Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus Espoossa on lajissaan Pohjoismaiden suurin ja käsittelee yli miljoonan Helsingin seudun asukkaan jätteet. Kaatopaikkakaasut kerätään ja siirretään E.ON Finlandin voimalaitokseen, joka tuottaa 8 % Espoon seudun kaukolämmöstä. Uponor Infra toimitti projektiin noin metriä sisä- ja ulkopinnoiltaan antistaattista putkea Ø 160 mm ja Ø 315 mm SDR 17 PN 10. Asennustyön toteutti Uponor Infran oma työryhmä ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti. Asennuksen jälkeen järjestelmän antistaattiset ominaisuudet tarkastettiin ja hyväksyttiin. Saneeraus- ja kenttätyöt 11

12 FI Performer/Fram Uponor Infra Oy PL Vaasa P F W E

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Uponor neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin

Lisätiedot

We Can Do It Uponor Infra 360 Projektipalvelut

We Can Do It Uponor Infra 360 Projektipalvelut We Can Do It Uponor Infra 360 Projektipalvelut Uponor Infra 360 Projektservice 011 02 Uponor Infra 360 Projektipalvelut Meille ei mikään ole mahdotonta Kerromme tässä esitteessä kuinka vastaamme kaikkiin

Lisätiedot

PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen

PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - p a i n e p u t k i - y h t e e t p e 10 0 PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen 04 I 2009 51019 229

Lisätiedot

PE-HD viemäröintiputkistot Sade- ja jätevesien sekä laboratorioiden viemäröintiin

PE-HD viemäröintiputkistot Sade- ja jätevesien sekä laboratorioiden viemäröintiin PE-HD viemäröintiputkistot Sade- ja jätevesien sekä laboratorioiden viemäröintiin Yleiskuvaus tuotteesta PE-HD putkistojen käyttö on lisääntyy koko ajan erilaisissa kiinteistöissä sekä laboratorioiden

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja.

Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja. Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja. Asunto Oy Rudolfintie 15 sijaitsee Helsingin kaupungin 49. kaupunginosassa, korttelissa N:o 49 075, tontilla N:o 4. Rakennusten yhteinen tilavuus 38150 m³. Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI Huoletonta asumista talvipakkasilla 10 2016 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty vesijohto kohteisiin, joissa

Lisätiedot

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona. Pakettikaivot, jätevesiviemärin tarkastuskaivot

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona. Pakettikaivot, jätevesiviemärin tarkastuskaivot -kaivot jaetaan tilaus- ja toitusmenettelyn perusteella kolmeen pääryhmään: kaivopaketit, moduulikaivot sekä tilauskaivot Valmiit kaivopaketit toimitetaan sellaisenaan varastosta, joten ne ovat helppo

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Uponor-salaojitus. Sivu Salaojajärjestelmä 298-299 Peltosalaojajärjestelmä 300-304

Uponor-salaojitus. Sivu Salaojajärjestelmä 298-299 Peltosalaojajärjestelmä 300-304 2014 -salaojajärjestelmä -salaojajärjestelmä on tarkoitettu tekniseen salaojitukseen: piha- ja tiealueiden, talojen perustusten, pelikenttien ym. rakennettujen alueiden kuivatukseen. Putkien materiaali

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Dupplex - vahva rakenneseinämäinen putkijärjestelmä jätevesien viemäröintiin 04 I

Dupplex - vahva rakenneseinämäinen putkijärjestelmä jätevesien viemäröintiin 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä D U P P L E X Viettoviemärijärjestelmät Dupplex - vahva rakenneseinämäinen

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

Paineputkistot Uponyl PVC -paineputkisto Paineputkistot Rakenne ja materiaalit Uponyl PVC -paineputkisto Käyttö Upoten PEH- ja PEM-paineputkistot

Paineputkistot Uponyl PVC -paineputkisto Paineputkistot Rakenne ja materiaalit Uponyl PVC -paineputkisto Käyttö Upoten PEH- ja PEM-paineputkistot 1.1.2001 Paineputkistot 1 Uponyl PVC -paineputkisto Rakenne ja materiaalit Uponyl-putket valmistetaan kova-pvc-muovista. Niiden väri on tumma harmaa). Putkiyhteet on valmistettu PVC:stä, alumiinista (Al),

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Ympäristöystävälliset No-Dig-saneerausjärjestelmät

Ympäristöystävälliset No-Dig-saneerausjärjestelmät Ympäristöystävälliset No-Dig-saneerausjärjestelmät Miksi Uponor No-Dig -järjestelmät? Uponor johtava putkistojärjestelmien toimittaja Uponorin tavoitteena on kehittää ympäristöystävällisiä ja kestävään

Lisätiedot

WehoPress Komposiittiputkijärjestelmä Kiinteistöjen paineputkistoihin

WehoPress Komposiittiputkijärjestelmä Kiinteistöjen paineputkistoihin WehoPress Komposiittiputkijärjestelmä Kiinteistöjen paineputkistoihin WehoPresskomposiittiputkijärjestelmä WehoPress-putkijärjestelmällä voidaan toteuttaa kiinteistön käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja talorakentamiseen

Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja talorakentamiseen Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja talorakentamiseen Sisältö Ratkaisut käyttötarkoituksen mukaan 3 Materiaalit ja hyväksynnät 4 Monipuolinen kaivovalikoima jäte- ja sadevesiviemäröintiin sekä salaojitukseen

Lisätiedot

227 l Hulevesijärjestelmät

227 l Hulevesijärjestelmät IQ on älykäs ratkaisu hulevesien viemäröintiin. Järjestelmä kattaa koot 110 mm:stä 1 200 mm:iin. Yksinkertainen asennus, mukautuvuus ja kestävät ominaisuudet ovat IQ -järjestelmän avainasioita. Weholite

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Tammikuu 2007. Asto db. ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi

Tammikuu 2007. Asto db. ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi Tammikuu 2007 ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi Luotettavat ratkaisut Kiinteistöviemärijärjestelmät ei pidä melua itsestään on yksi markkinoiden parhaita kiinteistöviemärijärjestelmiä mm.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

Uponor-radonjärjestelmät suuriin kohteisiin

Uponor-radonjärjestelmät suuriin kohteisiin Uponor-radonjärjestelmät suuriin kohteisiin Radon näkymätön vaara Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota syntyy maaperässä olevan uraanin ja radiumin puoliintuessa. Radonpitoisuudet

Lisätiedot

M A AV I E M Ä R I JÄ R J E S T E L M ÄT U LT R A R I B 2. Luotettavin valinta jätevesiviemäröintiin

M A AV I E M Ä R I JÄ R J E S T E L M ÄT U LT R A R I B 2. Luotettavin valinta jätevesiviemäröintiin A AV I E Ä R I JÄ R J E S T E ÄT U T R A R I B 2 uotettavin valinta jätevesiviemäröintiin 04 I 2007 32002 Ultra Rib 2 uuden sukupolven maaviemäri Ultra Rib 2 kehitettiin Uponorin maailmankuulun Uponal

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Putkistojen kaivamattomat saneerausmenetelmät. Yhteenveto Suomessa käytössä olevista menetelmistä

Putkistojen kaivamattomat saneerausmenetelmät. Yhteenveto Suomessa käytössä olevista menetelmistä Putkistojen kaivamattomat saneerausmenetelmät Yhteenveto Suomessa käytössä olevista menetelmistä 1 Miksi putkistoja tulee saneerata? Koska ensin käy näin 2 Ja sitten käy näin!!! 3 MENETELMÄ JV,SV VJ Dim.

Lisätiedot

EK-JÄRJESTELMÄ 1-5. Lohja Abetoni Oy Ympäristötuotteet www.laoy.fi Betoniputkinormien 2001 mukainen

EK-JÄRJESTELMÄ 1-5. Lohja Abetoni Oy Ympäristötuotteet www.laoy.fi Betoniputkinormien 2001 mukainen 1-5 Lohja Abetoni Oy Ympäristötuotteet www.laoy.fi Betoniputkinormien 2001 mukainen EK-JÄRJESTELMÄ Sisällysluettelo Sivu EK-putket, pyöreät 2 EK-putket, jalalliset 2 Viistetyt EK-putket 3 EK-soviteputket

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Ultra Rib 2 -järjestelmä on kehitetty täyttämään kaikkein tiukimmat tiiviys-, kestävyys- ja lujuusvaatimukset 04 I

Ultra Rib 2 -järjestelmä on kehitetty täyttämään kaikkein tiukimmat tiiviys-, kestävyys- ja lujuusvaatimukset 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä U LT R A R I B 2 Viettoviemärijärjestelmät Ultra Rib 2 -järjestelmä on

Lisätiedot

Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä hulevesien johtamiseen 04 I

Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä hulevesien johtamiseen 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - S A D E V E S i - j ä r j e s t e l m ä P P Viettoviemärijärjestelmät Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä

Lisätiedot

281 l Jätevesiviemärit

281 l Jätevesiviemärit Ultra Classic on polypropeeninen sileä maaviemäriputki, joka kestävyytensä ansiosta soveltuu erinomaisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin. Ultra Double -maaviemärijärjestelmä on helppo ja nopea asentaa.

Lisätiedot

291 l Hitsauskoneet ja laitteet

291 l Hitsauskoneet ja laitteet -sähköhitsausautomaatit toimivat manuaalisella aika-asetuksella, viivakoodilukijalla tai täysin automaattisesti. Vuokratut laitteet ja välineet ovat aina huollettuja ja toimintakuntoisia. Tarvittaessa

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt

Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt Pystysekoittimet Laaja valikoima pystysekoittimia erilaisiin käyttökohteisiin. Stamo pystysekoittimet on yksilöllisesti suunniteltuja ja valmistettuja

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

INNOVATIIVISET TUOTTEET ATENA RUNNER NOPEA ASENNUS. laatukatot

INNOVATIIVISET TUOTTEET ATENA RUNNER NOPEA ASENNUS. laatukatot ATENA INNOVATIIVISET TUOTTEET RUNNER NOPEA ASENNUS laatukatot ` päällekkäin tai puskuun antikorroosiokäsittely antibakteerinenkäsittely sertifioitu järjestelmä korkealuokkaiset materiaalit erittäin kestävät

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin.

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. OEM-tuotteet Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. Optimaalinen liitos alusta loppuun. Hyvä käytettävyys: pistotulppa, liitosjärjestelmä pienjännitealueelle. Käytettävyys on keskeinen tekijä, kun arvioidaan

Lisätiedot

Betonirakentamisen talvituotteet

Betonirakentamisen talvituotteet VARAUDU TALVEEN Meiltä saat tarvittavat betonirakentamisen talvituotteet Betonirakentamisen talvituotteet - Pakkassuojamatot - Roudansulatusmatot - Led työvalot - Betoninkovetuskaapelit - Betonilämpömittarit

Lisätiedot

Putkijärjestelmät sade- ja jätevesien hallittuun johtamiseen 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A

Putkijärjestelmät sade- ja jätevesien hallittuun johtamiseen 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r E R I S T E T T Y m a a v i e m ä r i j ä r j e s t e l m ä Viettoviemärijärjestelmät Putkijärjestelmät sade- ja jätevesien

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot

MAANPÄÄLLISET SÄILIÖT. TUOTEVALIKOIMA s. 4 TEKNISET OMINAISUUDET s. 6 ASENNUS s. 7

MAANPÄÄLLISET SÄILIÖT. TUOTEVALIKOIMA s. 4 TEKNISET OMINAISUUDET s. 6 ASENNUS s. 7 T A N K S MAANPÄÄLLISET SÄILIÖT TUOTEVALIKOIMA s. 4 TEKNISET OMINAISUUDET s. 6 ASENNUS s. 7 PE-materiaali on 100% kierrätettävä Kestää pohjoismaisissa olosuhteissa Erinomainen kemikaalien kestävyys Turvallinen

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Maatalouden oviratkaisut

Maatalouden oviratkaisut Maatalouden oviratkaisut Tehokkaan maatalouden oviratkaisut Champion Doorilta löydät laajan valikoiman maatalouteen sopivia kangas- ja pressuovia. Ovien rakenne, materiaalit, tekniset ratkaisut, käytettävyys

Lisätiedot

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 22.3.2016 Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin Tilaaja: Wasenco Oy KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Wasenco Oy Askonkatu

Lisätiedot

Hitsaaja, Inhan tehtaat

Hitsaaja, Inhan tehtaat WiseFusion USKOMATTOMAN NOPEAA MIG-HITSAUSTA "WiseFusionilla on mahdollista hitsata hitsisulan päällä 10 mm:n ilmaraolla." Hitsaaja, Inhan tehtaat 07.07.2016 1(5) OPTIMOITU HITSAUSTOIMINTO PARANTAA LAATUA,

Lisätiedot

Työturvallisuus. Talotekniikan perusteet

Työturvallisuus. Talotekniikan perusteet 2 Työturvallisuus Viereisessä kuvassa oleva laite ei ole henkilönostin. Sitä voidaan käyttää apuna esim. rakennuslevyjen nostoon tai kuten kuva symbolisesti esittää, iv-kanavien paikalleennostoon ja asennukseen.

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista

lindab yksinkertaistamme rakentamista lindab yksinkertaistamme rakentamista Tämän toimintaperiaatteen jo tunnet... Fiksu järjestelmä! Lindab Safe Click Asenna ilman työkaluja helposti ja nopeasti Lindabin kanavajärjestelmä perustuu tuttuun

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka 20.7.2011 Lieksan eteläpään vesiosuuskunta 2/10 1. YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 Rakennuskohde ja

Lisätiedot

Tuoteperhe parhaimmillaan

Tuoteperhe parhaimmillaan LoFric-perhe Jokaiselle sopiva katetri kaikkiin tilanteisiin Ympäristöystävällinen valinta* Tuoteperhe parhaimmillaan www.lofric.fi Kun joutuu valitsemaan varmasti oikein Riippumatta siitä, mistä syystä

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

Piikkirima, kullattu 2,54 mm 2 x 40 Tuote n:o

Piikkirima, kullattu 2,54 mm 2 x 40 Tuote n:o Piikkirima, kullattu,54 x 40 Tuote n:o 4747-0 Piikkirima, kullattu,54 1 x 40 Tuote n:o 4747-01 Oikosulkupala,54 lyhyt Tuote n:o 4747-601 Oikosulkupala,54 hännällä Tuote n:o 4747-60 Johdonpäätehylsy Eristetty,

Lisätiedot

Hulevedet haltuun helposti ja nopeasti

Hulevedet haltuun helposti ja nopeasti Hulevedet haltuun helposti ja nopeasti Putkiverkostojen rinnalla toimivat imeytysjärjestelmät ovat tehokas ratkaisu syntypaikalla tapahtuvaan hulevesien käsittelyyn. Nastolassa korvattiin suunnitelmissa

Lisätiedot

Tulosyksikköohje

Tulosyksikköohje Vahvistus pvm 16.01.2014 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat sammutusjätevesien talteenotosta annetut ohjeet ja astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue: Vantaa, Nurmijärvi,

Lisätiedot

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä Herkules sadeveden keruujärjestelmä Sadevedet talteen Herkules sadeveden keruujärjestelmä on suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi keräämään sadevedet hyötykäyttöön. Herkules järjestelmän avulla säästetään

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Lehden nro 83 mukana sait

Lehden nro 83 mukana sait RAKENNUSOHJE Bensiinisäiliö, silikoniputki, kaksi O-rengasta ja kaksi ruuvia 357 Lehden nro 83 mukana sait kuusi uutta osaa radio-ohjattavaan pienoismalliisi. Osat kuuluvat pienoismallisi polttoainejärjestelmään.

Lisätiedot

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia Luo mahdollisuuksia LÄNNEN RAIL SYSTEMS HYVIN LIIKKUVA LÄNNEN RAIL MONITOIMIKONE ON TUOTTAVA, TURVALLINEN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN SÄHKÖRATARAKENTAMISESSA JA RATAYMPÄRISTÖN KUNNOSSAPIDOSSA Lännen - Rataympäristön

Lisätiedot

KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA

KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA OTA VÄLIPOHJA HYÖTYKÄYTTÖÖN 1 LAAJA KOKEMUS KÄYTÖSTÄ Posi-palkki on ollut käytössä jo yli 40 vuotta Suomessa Posi-palkkia on käytetty sadoissa rakennuksissa vuodesta 2011

Lisätiedot

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon

Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon Tallinnan suurimmassa kaupunginosassa Lasnamäessä on totuttu rakentamaan isossa mittakaavassa. Kun alueen kaukolämpöverkkoa nyt uusitaan, on putkillakin reilusti

Lisätiedot

Toteuta unelmiesi laituri!

Toteuta unelmiesi laituri! Toteuta unelmiesi laituri! Laituri Kestävä. Vakaa. Kantava. Toimiva. Nopea asentaa. Siisti. Tyylikäs. Laituri Yhdistele laituri vaivattomasti valmiista käyntisilloista ja päätyosista sekä JYRY- tai JYSKY-ponttoneista.

Lisätiedot

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A j o h d a n t o 04 I 2009 51001 7 1. Alkusanat Puhdas vesi on tärkein elintarvikkeemme. Maapallon vesivaroista vain muutama prosentti

Lisätiedot

Automaattinen vedenvirtauksesta voimansa saava vaahdonsekoitinjärjestelmä

Automaattinen vedenvirtauksesta voimansa saava vaahdonsekoitinjärjestelmä Automaattinen vedenvirtauksesta voimansa saava vaahdonsekoitinjärjestelmä Automaattisesti virtauksen mukaan säätyvä vaahdonsekoitin Ulkopuolisista voimanlähteistä riippumaton toiminta Rajoittamaton toiminta-aika

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Edificio Ágora, Valencia, Espanja Kotikaupungissaan Valenciassa, tunnettu espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava on toteuttanut taiteen ja tieteen kaupunkia

Lisätiedot

PALVELUMAKSUHINNASTO

PALVELUMAKSUHINNASTO 1 liikelaitoksen 16.10.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 TONTTIJOHTOMAKSU 1.1 Vesijohto Laitoksen suorittamasta tonttivesijohdon hankkimisesta, asentamisesta ja liittämisestä laitoksen vesijohtoverkostoon

Lisätiedot

L U I S K A T JA K Y N N Y K S E T

L U I S K A T JA K Y N N Y K S E T L U I S K A T JA K Y N N Y K S E T TUOTE-ESITE 2014 Alumiinikynnykset Matalat alumiiniset kynnykset on helppo ylittää pyörätuolilla tai rollaattorilla, kokonaiskorkeus on 6 mm. Alumiiniset kynnykset ovat

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet Kempact Pulse 3000 LAATUA, NOPEUTTA JA TUOTTAVUUTTA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(6) TEHOKAS SUURIKAPASITEETTINEN MIG/ MAG-HITSAUSKONE Kempact Pulse 3000 on mahtava yhdistelmä tehoa, kapasiteettia ja viimeistelyä

Lisätiedot

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland)

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland) 09.2014 - Natural Colour System is property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2010. Subject to alterations in range and product technology without prior notice. ROCKFON accepts no responsibility

Lisätiedot

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT SEINÄKENKIEN KÄYTTÖ Václav Vimmr Zahra Sharif Khoda odaei Kuva 1. Erikokoisia seinäkenkiä JOHDNTO Seinäkengät on kehitetty yhdistämään jäykistävät seinäelementit toisiinsa. Periaatteessa liitos on suunniteltu

Lisätiedot

Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit

Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Alkuperäinen kansainväliset hyväksynnät, sarjavalmisteisena varastotuotteena monissa standardimitoissa. Kokovalikoima ja toiminnalliset lisävarusteet

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Hyödynnä tehokkaasti auringon tuoma energia ja lämmitä käyttövetesi luontoystävällisesti. Aurinkovedenlämmitin sopii hyvin omakotitaloihin lisävedenlämmittimenä, kuin

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN

JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN 1 PUHTAAMPI SAIMAA SYDÄMEN ASIANA Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon rakentaminen on osa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Ohjeita LVI tarkastajille

Ohjeita LVI tarkastajille Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A L a a d u n va r m i s t u s j a t u o t t e i d e n t e s ta u s

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A L a a d u n va r m i s t u s j a t u o t t e i d e n t e s ta u s U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A L a a d u n va r m i s t u s j a t u o t t e i d e n t e s ta u s 04 I 2009 51003 27 3 Laadunvarmistus ja tuotteiden testaus Uponorin

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotiikka Mitä ovat yhteistyörobotit Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotit saapuvat juuri oikeaan aikaan

Lisätiedot

Kiinteistön tonttijohdot. Tietoa tonttijohdoista ja niiden uusimisesta

Kiinteistön tonttijohdot. Tietoa tonttijohdoista ja niiden uusimisesta Kiinteistön tonttijohdot Tietoa tonttijohdoista ja niiden uusimisesta 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJEN TONTTIJOHDOISTA Tonttijohtoja ovat katujohtojen ja kiinteistöjen väliset johto-osuudet, ne sijaitsevat osin

Lisätiedot