Kansallinen hankintailmoitus: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Tievalaistuksen saneeraus , Pirkanmaan ELY-keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen hankintailmoitus: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Tievalaistuksen saneeraus 2011-2012, Pirkanmaan ELY-keskus"

Transkriptio

1 Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Tievalaistuksen saneeraus , Pirkanmaan ELY-keskus Tarjoukset klo mennessä osoitteeseen: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja Infrastruktuuri -vastuualue Yliopistonkatu Hankintayksikön yhteystiedot Hankintayksikkö Y-tunnus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Liikenne ja Infrastruktuuri -vastuualue Yhteyshenkilö Markku Ijäs Postiosoite Yliopistonkatu 38 Postinumero 30100

2 Postitoimipaikka Puhelin Sähköpostiosoite Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä Muu osoite: Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Yhteyshenkilö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja Infrastruktuuri -vastuualue Postiosoite Yliopistonkatu 38 Postinumero Postitoimipaikka Hankinnan kohde Hankintalaji Palvelut Hankinnan nimi Tievalaistuksen saneeraus , Pirkanmaan ELY-keskus Hankinnan kuvaus Urakka sisältää valaistuksen uusimisen asennettuna kohteeseen. Valittu toimittaja toimii kohteen päätoteuttajana. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV) Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon. Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde

3 Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut. A-palvelu ryhmä 1 ( ) Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka Pirkanmaa (FI197) Voimassaoloaika Hankintamenettely Hankintamenettely Avoin menettely Osatarjoukset hyväksytään Ei Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään Ei Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä Ei Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset 1) Ehdokkaan tulee olla merkitty kaupparekisteriin; 2) Ehdokkaan ja ilmoitettujen alihankkijoiden tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut. Lisäksi ehdokkaan ja ilmoitettujen alihankkijoiden tulee olla merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa. Hankintayksikkö pidättää kuitenkin itsellään oikeuden hyväksyä ehdokas ja ilmoitettu alihankkija, jonka maksamattomien verojen ja maksujen määrä on kokonaisuutena tarkastellen vähäinen tai joka on tehnyt veroja ja/tai maksuja koskevan maksusopimuksen ja noudattanut sitä; 3) Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen;

4 4) Ehdokkaalla ja ilmoitetuilla alihankkijoilla tulee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva toimialapätevyys. RALA ry:n hyväksymän toimialapätevyyden puuttuessa voidaan em. pätevyys osoittaa riittävin referenssitiedoin; 5) Ehdokkaalla ja ilmoitetuilla alihankkijoilla tulee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystasoinen tähän urakkaan ja esitettyihin alihankintoihin soveltuva toimintatapojen hyväksyntä tai muu näyttö yrityksen laadunvarmistuksen toimivuudesta; 6) Ehdokkaan työnjohtajalla tulee olla S2 -sähköpätevyys ja ehdokkaan sekä ilmoitettujen alihankkijoiden tulee olla TUKESIN ylläpitämässä urakoitsijarekisterissä. Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan Alla luetellut todistukset ja selvitykset on esitettävä osallistumishakemuksessa: 1) Kaupparekisteriote; 2a) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus sekä osoitus siitä, että yritys on merkittynä merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa. (Suomessa kaikki tiedot sisältyvät todistukseen verojen maksamisesta); 2b) Todistus lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen maksamisesta (Suomessa tieto sisältyy todistukseen verojen maksamisesta); 2c) Todistus lakisääteisten eläkemaksujen maksamisesta; 2d) Jos ehdokkaalla tai ilmoitetulla alihankkijalla on maksamattomia verovelkoja tai sosiaaliturvamaksuja, tulee em. 2a ja 2b -kohdissa vaadittujen todistuksen lisäksi toimittaa sopimus verojen/maksujen maksamisesta ja asianomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. Jos yrityksellä tai ilmoituksen yhteydessä esitetyllä alihankkijalla on maksamattomia lakisääteisiä eläkemaksuja, tulee 2ckohdassa vaaditun todistuksen sijasta toimittaa eläkemaksuveloista, eläkemaksujen maksamista koskeva sopimus ja asianomaisen eläkelaitoksen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta; 3) Pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta; 4) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-PÄTEVYYSTODISTUS ("sininen todistus") tähän urakkaan soveltuvasta toimialapätevyydestä tai muu vastaava näyttö tähän urakkaan soveltuvasta pätevyydestä (esim. selvitys ehdokkaan tärkeimmistä referenssikohteista viimeisen viiden (5) vuoden ajalta; urakan kuvaus, urakan arvo, toimitusaika ja toimituksen vastaanottaja), jonka riittävyys arvioidaan erikseen;

5 5) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva yritystason RALA-TOIMINTATAPOJEN HYVÄKSYNTÄTODISTUS ("keltainen todistus") tai muu vastaava näyttö (esim. tähän urakkaan soveltuva SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti tai osoitus sitä koskevan hakemuksen jättämisestä) tai muu näyttö yrityksen laadunvarmistuksen toimivuudesta, jonka riittävyys arvioidaan erikseen; 6) Todistus yrityksen työnjohtajan S2 -sähköpätevyydestä ja yrityksen sekä ilmoitettujen alihankkijoiden kuulumisesta TUKESIN ylläpitämään urakoitsijarekisteriin; 7) Luettelo urakassa käytettävistä jo tiedossa olevista tärkeimmistä alihankkijoista ja mahdollisista asiantuntijoista; 8) Luettelo viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana tehdyistä tievalojen rakennus-, saneeraus- ja huoltotöistä; 9) Henkilöiden referenssit soveltuvuuden osoittamiseksi. Kohdissa 1-3 mainitut selvitykset evät saa olla osallistumishakemuksen jätön määräpäivänä kolmea kuukautta vanhempia. Kohtien 2a-2d todistukset ja selvitykset tulee toimittaa myös ilmoitetuista alihankkijoista. Kohdissa 2a-2c mainitut todistukset voi korvata Rakentamisen Laatu RALA ry:n internet-sivustolta RALA-perustiedon yritysluettelosta tulostetulla, voimassa olevalla ehdokasta koskevalla raportilla, joka sisältää Tilaajavastuulain tiedot -sivun, ja edellä mainitut todistukset sekä kohtien 4 ja 5 todistukset samasta lähteestä tulostetulla, voimassa olevalla Yritysraportilla. Työyhteenliittymän tehdessä osallistumishakemuksen tulee kaikki edellä mainitut todistukset 1-5 ja 7 toimittaa jokaisesta työyhteenliittymän osakasyrityksestä erikseen Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot Avoimessa hankintamenettelyssä ei jätetä erillistä osallistumishakemusta. Jäljempänä annettu määräaika koskee tarjousten jättämistä. Tarjouskilpailuun ilmoittautumisen toivotaan tehtävän sähköpostilla mennessä osoitteeseen: Ilmoittautumisessa tulee nimetä tarjouslaskennasta vastaavan henkilön nimi, osoite ja sähköpostiosoite, joita käytetään hankintaa koskevassa yhteydenpidossa.

6 Tarjouspyyntöaineisto arvioidaan lähetettävän yllä vaadittuun, tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen Tarjouksen valintaperuste Halvin hinta Tarjoukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään English Version National notice: Pirkanmaa Regional Economic Development, Transport And The Environment: Luminaires Contributed To The Restructuring, Pirkanmaa Central Ely Deals on at 13:00 at the latest, to: Pirkanmaa Regional Economic Development, Transport and the Environment Transport and Infrastructure Responsibilities University Street The contracting entity contact information The procuring entity ID Pirkanmaa Regional Economic Development, Transport and the Environment Responsible for the competitive contracting entity or the representative of the Transport and Infrastructure Responsibilities

7 Contact Mark Ijäs Postal Address University Street 38 Postcode Postal Code Phone address ely-keskus.fi Address to which tenders or requests to participate must be sent Other address: Responsible for the competitive contracting entity or the representative of the Contact Pirkanmaa Regional Economic Development, Transport and the Environment Transport and Infrastructure Responsibilities Postal Address University Street 38 Postcode Postal Code Acquiree Material procurement Services The acquisition of the name Road lighting renovation , Pirkanmaa central ELY Description of the contract The contract includes a renewal of the lighting installed on the subject. The selected supplier works in the main implementor. Estimated value (excluding VAT) The acquisition exceeds the Procurement 15 of the threshold. Common Procurement Vocabulary (CPV): Key Roads and associated equipment repair, maintenance and other services. A service group 1 ( ) Main place of purchase

8 Pirkanmaa (FI197) Date Time Procurement procedure Procurement procedure Open procedure Partial acceptance Not Alternative bids Not Procurement is reserved for work centers or implemented under the program Not Detailed terms of the procurement procedure Candidates or tenderers suitability requirements 1) Candidates must be registered in a trade; 2) The candidate and reported by subcontractors must be paid all taxes in accordance with the law, statutory social security contributions and statutory contributions. In addition, candidates and contractors will be notified in the prepayment, the VAT Register and the Register of employer withholding law required it. The procuring entity reserves the right to accept the candidate and reported as a subcontractor, whose unpaid taxes and payments shall be considered as a whole, or a minor who has done taxes and / or fees on a payment agreement and complied with it; 3) A candidate shall be eligible for the credit; 4) the candidate, and declared to be sub-contractors in construction Quality Association's works, issued to the appropriate professional qualifications. Association's approved professional qualification in the absence of that effect may be qualified to show sufficient information of the reference; 5) and the candidate declared to be sub-contractors in construction Quality Association's corporate level this works and set out in the subcontracts appropriate practice certification or other evidence of the company's quality assurance of the operation; 6) The candidate must be the work of director S2 electrical qualifications and the candidate and reported by subcontractors must be maintained by the Safety Technology Authority's Register of Contractors. Certificates, and investigations on the basis of the fitness assessment Listed below, certificates and reports shall be submitted to participate in the application: 1) the commercial register; 2a) The certificate of tax payment or tax liability of a certificate and an indication that the Company is registered in the prepayment, the VAT register and the register of employers

9 withholding the law required it. (In Finland, all of the information contained in the certificate of tax payment); 2b) The certificate of statutory social security contributions (in Finland the information included in the certificate of tax payment); 2c) The certificate of statutory pension contributions; 2d) If the candidate is declared or the subcontractor has an unpaid tax debts to social security or to that effect should be 2a and 2b sections also provide the certificate required by the contract of taxes / levies to pay and the authority of the statement of compliance with the Agreement. If an undertaking or declaration in connection with the subcontractor has an unpaid statutory contributions, the 2c-point instead of the certificate required to provide for payment of pension liabilities, contributions paid by contract and the pension institution concerned by the statement of compliance with the Agreement; 3) Bank or other credit institution in the opinion of the creditworthiness; 4) Building Quality Association's issued RALA a certificate of competence ("blue certificate"), this works, suitable for professional qualifications or other similar display this works, suitably qualified (eg, clearing the nomination of the most important reference sites in the last five (5) years; the contract description, contract value, delivery and delivery to the recipient), which will be estimated separately; 5) Construction Quality Association's issued this works, suitable for enterprise-level RALA PRACTICE APPROVAL CERTIFICATE ("yellow certificate") or other display (eg, this works, suitable for the SFS-EN ISO 9001 quality certificate or evidence of the submission of an application) or other evidence of the company quality assurance for the operation, which will be estimated separately; 6) Certificate of the company's foreman S2 electrical qualifications and the company's subcontractors, and declared affiliation TUKES register maintained by the contractor; 7) List of contract at already known to be used in any of the main subcontractors and experts; 8) List the last five (5) years tievalojen made during the construction, renovation and maintenance work; 9) persons, references to demonstrate compliance. Sections 1-3 above explanations may be denied participation in the application closing date three months earlier. Lines 2a-2d certificates and reports shall be submitted to the subcontractors also reported. Items 2a-2c these certificates can be replaced by Construction Quality Association's web site RALA basic information on the company from the list printed, a valid certificate of the candidate by a report that includes Tilaajavastuu Law Information page, and the above-mentioned certificates, and items 4 and 5 certificates from the same source on the printed, A report by a valid company. When making an application for participation in a consortium shall enter into all of the above certificates of 1-5 and 7, a consortium to provide each shareholder of the company separately Additional information on the procurement process

10 In an open tendering procedure is not filed a separate application for participation.hereinafter referred to as the time limit of submission of tenders. To tender registration are encouraged to function at the latest at: ely-keskus.fi The notification must appoint a person responsible for the invitation to the method name, address and address used for the purchase of contacts. Quotation data expected to be sent to the required maintenance, and the provider to inform the e- mail 04/08/2011. Bid selection criterion Cheapest Price Bids must be submitted no later than the contracting entity

Kansallinen hankintailmoitus: Orimattilan Seudun Terveydenhuollon Kiinteistökuntayhtymä : Orimattilan Terveyskeskus: Sammutusjärjestelmä

Kansallinen hankintailmoitus: Orimattilan Seudun Terveydenhuollon Kiinteistökuntayhtymä : Orimattilan Terveyskeskus: Sammutusjärjestelmä Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: n Seudun Terveydenhuollon Kiinteistökuntayhtymä : n Terveyskeskus: Sammutusjärjestelmä Tarjoukset 9.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: n Seudun Terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Laukaan Vuokrakodit Oy : Suolehdontie 1-3 ja Niittytie 8-12 Rakennus-, IV-, LV- ja sähköurakka

Kansallinen hankintailmoitus: Laukaan Vuokrakodit Oy : Suolehdontie 1-3 ja Niittytie 8-12 Rakennus-, IV-, LV- ja sähköurakka Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Laukaan Vuokrakodit Oy : Suolehdontie 1-3 ja Niittytie 8-12 Rakennus-, IV-, LV- ja sähköurakka Osallistumishakemukset 6.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Tarjoukset 11.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Savon koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Nokian kaupunki : Korjausilmoitus: Harjuniityn keskuskeittiö ja päiväkoti ( laskenta- ja urakka-aikojen muutos )

Hankintailmoitus: Nokian kaupunki : Korjausilmoitus: Harjuniityn keskuskeittiö ja päiväkoti ( laskenta- ja urakka-aikojen muutos ) Finland Tender Hankintailmoitus: Nokian kaupunki : Korjausilmoitus: Harjuniityn keskuskeittiö ja päiväkoti ( laskenta- ja urakka-aikojen muutos ) Tarjoukset 26.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Nokian

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Osallistumispyyntö HEL 2015-003207 Päiväys 09.04.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Osallistumispyyntö HEL 2015-003207 Päiväys 09.04.2015 1/14 OSALLISTUMISPYYNTÖ HEL 2015-003207 KORJAUSILMOITUS: Tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: 00130 Helsingin kaupunki Suomi Yhteyspiste(et): Hallinto-osasto

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen toimitilojen arkkitehtisuunnittelu

Hankintailmoitus: Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen toimitilojen arkkitehtisuunnittelu Finland Tender Hankintailmoitus: Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen toimitilojen arkkitehtisuunnittelu Tarjoukset 4.5.2011 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Kansaneläkelaitos/Palveluosasto PL 450

Lisätiedot

Suomi-Espoo: Rakennustyöt 2014/S 008-010316. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

Suomi-Espoo: Rakennustyöt 2014/S 008-010316. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:10316-2014:text:fi:html Suomi-Espoo: Rakennustyöt 2014/S 008-010316 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat Direktiivi

Lisätiedot

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600 Petu 16.10.2013 118 Liite 1. Kansallinen hankintailmoitus: n kunta : Osallistumispyyntö :Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoituspalveluiden hankinta 17.1.2013 8:00 Osallistumishakemukset 26.2.2013

Lisätiedot

HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO

HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO HP CUSTOMER TERMS - Portfolio Agreement Number(s) where required HP: Customer: Effective Date (if applicable): Term Length (if applicable): HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO 1. Parties. These terms

Lisätiedot

Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 2.5.2014 Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B Tranche No.1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche] DDBO

Lisätiedot

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 10 June 2014 Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2 186 000 DDBO 1823 Eurooppa Tuplatuotto 6 Any person making or

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

GENERAL TERMS AND CONDITIONS YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT OF PURCHASE

GENERAL TERMS AND CONDITIONS YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT OF PURCHASE YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 1. Soveltuminen 1.1 Nämä ehdot ovat erottamaton osa Hankintasopimusta ja Ostotilausta, johon ne on liitetty, ja niitä sovelletaan myös

Lisätiedot

CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 4/2008

CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 4/2008 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:40023-2011:text:fi:html FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 11 June 2015 Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II Any person making

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 2 490 000 Danske Bank A/S DDBO 2861: Luottokorilaina Eurooppa High Yield V

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 2 490 000 Danske Bank A/S DDBO 2861: Luottokorilaina Eurooppa High Yield V FINAL TERMS DATED 8 May 2014 Series No. DDBO 2861 Tranche No.1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2 490 000 Danske Bank A/S DDBO 2861: Luottokorilaina Eurooppa High

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012 1/12 KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1. SOVELTAMINEN 1. SCOPE OF APPLICATION 1.1. Näitä Easmar Logistics Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

Series No. DDBO 2923 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 2923 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 10 June 2015 Series No. DDBO 2923 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 3,377,000 DDBO 2923 Luottokori Eurooppa 19 Any person making or

Lisätiedot

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Hankintailmoitus Hilmassa 7.8.2012 Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää urakkatarjoustanne

Lisätiedot

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH)

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH) PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 NNISH PATENT AND REGISTRATION OFCE (PRH) AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFCE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Lisätiedot

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. GENERAL REMARKS a) Nämä yleiset sopimusehdot on laadittu Euroopan valimoliiton CAEFin (COMMITTEE OF ASSOCIATIONS OF

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer Dated 07/03/2014 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 13/05/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

LIITE A5 II. Merityösertifikaatti

LIITE A5 II. Merityösertifikaatti 140 52/2013 LIITE A5 II Merityösertifikaatti (Huomio: tähän todistukseen on liitettävä merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus) Perustuu merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen,, (jäljempänä

Lisätiedot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin Ehdot ) sovelletaan SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n (myöhemmin

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot