JÄÄSKELÄN MASTER PLAN. LOPPURAPORTTI, TIIVISTELMÄ 25. TOUKOKUUTA 2011 Pöyry Finland Oy: Jari Laitakari, Kaisa Rantee, Jukka Keituri.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄÄSKELÄN MASTER PLAN. LOPPURAPORTTI, TIIVISTELMÄ 25. TOUKOKUUTA 2011 Pöyry Finland Oy: Jari Laitakari, Kaisa Rantee, Jukka Keituri."

Transkriptio

1 JÄÄSKELÄN MASTER PLAN LOPPURAPORTTI, TIIVISTELMÄ 25. TOUKOKUUTA 2011 Pöyry Finland Oy: Jari Laitakari, Kaisa Rantee, Jukka Keituri. Markku Nissi

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 2. JÄÄSKELÄN TULEVAISUUSTAVOITTEET 3. JÄÄSKELÄN MAANKÄYTÖN LÄHTÖKOHDAT 4. MAISEMASUUNNITELMA 5. KESKEISIMMÄT STRATEGISET JA TOIMINNALLISET LINJAUKSET 6. VAIHEISTUS KEHITTÄMISTOIMENPITEILLE 7. MAANKÄYTÖN KOKONAISSUUNNITELMA 8. VAIHEISTUS MAANKÄYTÖN RATKAISUILLE 9. JÄÄSKELÄN PIHAPIIRIN KEHITTÄMINEN 10.LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN JÄÄSKELÄSSÄ 11.VIRKISTYS JA ULKOILU 12.LEIRINTÄALUE 13.RATSASTUS JA HEVOSURHEILU 14.TIESTÖ 15.VESI- JA JÄTEVESIHUOLTO JA KUSTANNUSARVIOT 16.JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JA JÄÄSKELÄSSÄ TOIMIVAN PÄÄYRITYKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSET 17.ETENEMISEN AIKATAULUT 18.TOIMENPIDESUOSITUKSET 19.YHTEENVETO 2

3 1. TAUSTAA Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelu on teettänyt Pöyry Finland Oy:llä Jääskelän master plan suunnitelman keväällä 2011 Suunnitelmassa on tavoitteena löytää sopivimmat käyttömuodot Jääskelän tilan alueelle Master plan suunnitelmaa käytetään pohjasuunnitelmana tulevassa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Tarkastelussa on mm. leirintäalueen mahdollinen sijoittuminen Jääskelään. Kevään 2011 aikana laaditussa master planissa luodaan pohja tulevalle maankäytölle ja kaavoitukselle. Matkailutoimintaan esitetään paikkavaraumat. Master plan suunnitelmassa määritetään keskeisten toimenpiteiden toteuttamisjärjestystä ja vaiheistusta. Kaikkia suunnitelmassa esille tulevia kehittämiskohteita ei toteuteta yhtäaikaisesti. Suunnitelmassa tarkastellaan kunnallistekniikan toteuttamisvaihtoehtoja rakentamisen ja kustannusten kannalta. 3

4 2. JÄÄSKELÄN TULEVAISUUSTAVOITTEET Jääskelän alueen tulevaisuuden käytössä tullaan huomioimaan eri tarpeita Luontoon liittyvät suojeluarvot Kulttuurihistorialliset arvot Virkistyskäyttö Alueella toimivan yrityksen toimintaedellytykset Nykyiseen käyttöön ei suunnitella olennaisia muutoksia. Virkistyskäytön ja yritystoiminnan edellytyksien turvaamiseksi avataan Jääskelän maisemanäkymiä siten, että näkymät ennallistetaan Jääskelän tilan suuruuden aikoihin. Hevostoiminta tullaan säilyttämään Jääskelässä. Tilojen kohentamisen vuoksi ratsastustoimintaan tulee kuitenkin katkos 4

5 2. JÄÄSKELÄN TULEVAISUUSTAVOITTEET Ravintola-, kokous- ja tapahtumatoimintaa tullaan kehittämään yritysmuotoisena. Jääskelä Innovation Oy on sitoutumassa toimintaan pitkäjänteisesti investoimalla merkittäviä summia. Jääskelässä toimii usean yrityksen muodostama kumppanuusverkosto Jääskelä säilyy paikalliskäyttäjien yleisenä virkistyskohteena. 5

6 3. JÄÄSKELÄN MAANKÄYTÖN LÄHTÖKOHDAT Tavoitteena on keskittää tärkeimmät kaupalliset toiminnat Jääskelän kartanon pihapiirin Luonto- ja virkistysarvot säilytetään kaupallisen toiminnan kehittymisestä huolimatta Jääskelän keskeisestä pihapiirista turvattaisiin näkymät Päijänteelle maisemia avaamalla 6

7 4. MAISEMASUUNNITELMA 7

8 4. MAISEMASUUNNITELMAN SELITE PIHA-ALUEET: Tilan pihapiirissä ovat avainasemassa avoimet hoidetut nurmikentät, puuryhmät, uudistetut käytävät, ympäröivät metsänreunat ja rakennusten lähistölle sijoittuvat istutukset sekä kivetyt oleskelutasanteet. NÄKYMÄT: Tilan pihapiiristä avataan näkymä metsää harventamalla kohti laidunta ja Päijännettä. LAIDUNALUEET: Metsitetty vanha pelto raivataan avoimeksi ja otetaan laidunkäyttöön. METSÄALUEET: Karuilla ja kallioisilla lakialueilla vältetään hakkuita. Metsitettyjen peltokuvioiden puustoa harvennetaan ja käytetään energiantuotannossa. LEIRINTÄALUE/CARAVAN-ALUEVARUS: Mahdollisilla majoitusalueilla tulee säilyä alkuperäistä metsäpuustoa. Uudet istutettavat puut ovat kasvupaikan mukaisia. REITIT: Esteetön reitti asfaltoidaan rinnepaikoissa (serpentiinitie tilan päärakennuksen lähistöllä) muutoin pinnoitteena esim. kivituhkaa. Natura-alueilla maan muokkausta vältetään ja polku toteutetaan pitkospuu-/ kansirakenteena maastoon. 8 Kuva. Timo Rusanen / Jyväskylän kaupunki

9 5. KESKEISIMMÄT STRATEGISET JA TOIMINNALLISET LINJAUKSET 1. Maisemasuunnitelman mukaan tehdään maisemanhoitoa ja maisemien avausta, jolla edistetään sekä virkistyskäyttöä että liiketoiminnan mahdollisuuksia. 2. Jääskelän kaupalliset toiminnot sijoitetaan tiiviiseen pihapiiriin. 3. Liiketoiminnan mahdollisuuksiin liitetään matkailumajoitus, joka toteutetaan varsin pienimuotoisesti. 4. Hevostoiminnan olosuhteita Jääskelässä parannetaan entisestään. 5. Kunnallistekniikka Jääskelään toteutetaan joko Oravasaaren suunnasta tai Päijänteen lahtien kautta tulevilla vedenalaisilla putkilla. Toiminnan kehitysvaiheessa voidaan jatkaa vedenottoa porakaivosta ja huolehtia jätevedestä pienpuhdistamon avulla. 6. Jääskelässä tullaan hyödyntämään aikaisempaa enemmän vesistön vetovoimaa ja virkistysarvoa. 7. Kaupunki myy tai vuokraa Jääskelän ydinalueen maa-alueita sekä kiinteistöjä liiketoiminnan kehittämisestä vastaavalle yritykselle. Paikalliset virkistysmahdollisuudet säilytetään. 8. Luonnon arvoja ja kulttuurihistoriallista vetovoimaa ylläpidetään. 9

10 6. VAIHEISTUS KEHITTÄMISTOIMENPITEILLE VAIHE I VAIHE II VAIHE III Liikeidean jalostaminen Päärakennuksen remonttien loppuunsaattaminen Tarvittavat kaavapäivitykset Maisemointi ja maisemien avaus Kunnallistekniset ratkaisut Vanhan hevostallin saneeraus Tiejärjestelyt Virkistysolosuhteiden parannus Majatalorakennus Uusiutuvan energian käytön lisääminen Hevostoiminnan olosuhteiden parannus Uuden hevostallin toteutus Kunnallistekniikan ja tiestön parannus Eräkylpylän aloitus Mahdollinen caravanaluetoteutus Veneilyn käyntisatama Mahdolliset myytävät tontit ja vuokrattavat yrityskäyttöön soveltuvat Huvilat Päijänteen biosfääri Luontokeskus Public Private Partnershiphankkeena? 10

11 7. MAANKÄYTÖN KOKONAISUUNNITELMA 11

12 7. MAANKÄYTÖN KOKONAISUUNNITELMA 1 Päärakennus, tilausravintola, Kokoukset 2 Vanhan tallin uusiokäyttö, esim. Kokoukset 3 Uusi majoitusrakennus, Majatalo 4 Toiminta-alue: kesän ja talven aktiviteetit 5 Hevoskeskus 6 Leirintätoiminnot: matkailuajoneuvot, teltat 7 Mökkialue, vuokrattavat 8 Eräkylpylä, uimaranta, Altaat 9 Venevalkama 10 Lämpövoimala Reittien varrella lisäksi kota, metsästysmaja sekä virkistystukikohtia 12

13 8. VAIHEISTUS MAANKÄYTÖN RATKAISUILLLE, VAIHE 1 13

14 8. VAIHEISTUS MAANKÄYTÖN RATKAISUILLLE, VAIHE 1 Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan pihapiirin maiseman avausta siten, että päärakennukselta avautuu maisemanäkymä Päijänteen suuntaan. Samoin laidunalueiden näkymää avataan Päähuomio kiinnitetään päärakennuksen kunnostukseen, sen pihapiiriin, tapahtuma-alueeseen, tiestöön sekä pysäköinnin järjestelyihin. Maisemointia toteutetaan. Vanha hevostalli saneerataan yrityksen käyttötarkoituksiin sopivaksi. Pihapiirin majoitusrakennuksen toteutus käynnistyy Virkistyskäytön kohteet, kuten Metsästysmaja tehdään paremmin saavutettavaksi Mahdollisesti käynnistetään pienen biovoimalan rakentaminen 14

15 8. VAIHEISTUS MAANKÄYTÖN RATKAISUILLLE, VAIHE 2 15

16 8. VAIHEISTUS MAANKÄYTÖN RATKAISUILLLE, VAIHE 2 Toisessa vaiheessa varaudutaan toteuttamaan eräkylpylä nykyisen venevalkaman rantaan Hevoskeskuksen maneesin, tallin, jaloittelukentän, kilpailukentän ym. rakentaminen Vanhan viljelyalueen ottaminen laidunkäyttöön Eräkylpylän yläpuolisen mökit vuokrauskäytössä. Päärakennuksen alapuolisen mökkialueen toteutus yritysja ratsastuskäyttöä palvelllen Mahdollisuus caravan-alueen toteutukseen Käyntisataman kehittäminen Eräkylpylän läheisyydessä Veneilyn ja vesiharrasteiden olosuhteiden parannus. Rantasaunan kehittäminen tilauskäytössä. Päijänneristeilyt 16

17 9. JÄÄSKELÄN PIHAPIIRIN KEHITTÄMINEN 17

18 10.LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN JÄÄSKELÄSSÄ Master plan suunnittelun loppuvaiheissa on Jääskelän Innovation Oy teettänyt erillisen liiketoimintasuunnitelman Creamentors Oy:n kanssa. Liiketoimintasuunnitelman linjausten mukaisesti yritys keskittyy liiketoiminnassaan ensisijaisesti kokous- ja yritysasiakkaisiin Jääskelä Innovationin toiminta on rakentumassa osaksi Keski-Suomen ohjelmapalvelukokonaisuutta. Tarjontaan tulee sisältymään mm. ohjelmallisia eräruokailuja, saunomista erikoissaunoissa, ohjattuja luontoretkiä. Ruoanvalmistus tehdään osittain yhdessä asiakkaiden kanssa Palvelun osana rakennettu tarina auto- tai laivamatkalle kaupungista Jääskelään (kulttuurihistoria, luonto, tilan suuruuden aika) Pihapiirin tulevat majoitusratkaisut tulevat palvelemaan yhteisöjen ja yritysten käyttöä. Koko pihapiiristä muodostuu Villa Jääskelä Jääskelän Eräkylpylä kytketään osaksi yrityksille suunnattavaa palvelukokonaisuutta. 18

19 10.LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN JÄÄSKELÄSSÄ Jääskelä Innovation Oy:n rooli on toimia Jääskelässä pääyrittäjän roolissa. Jääskelä Innovation tulee ensisijaisesti panostamaan pihapiirin rakennusten kunnostukseen ja ylläpitoon. Majatalotyyppinen majoitusratkaisu soveltuisi yritys- ja yhteisövieraille Seuraava pääyrittäjän merkittävä investointi pihapiirin toiminnan lisäksi on Eräkylpylä. Ratkaistava on uuden hevoskeskuksen investoinnin toteutus sekä Jääskelä Innovationin mahdollinen investointiosuus toisen yrityksen rinnalla. Suunnitelmassa on esitetty aluevaraus matkailuajoneuvoalueelle sekä siihen liittyvälle vuokrattavien mökkien alueelle. Näiden toimintojen toteutus ja investointivastuu ratkeavat toiminnan kunnolla käynnistyttyä. Käyntisataman investointivastuu ja toteutustapa ratkaistaan myöhemmin. Paikalliskäyttöön ja virkistykseen liittyvä liiketoimintaratkaisu on ensisijaisesti alihankkijan tehtävä. 19

20 11.VIRKISTYS JA ULKOILU Kehitettävästä liiketoiminnasta huolimatta Jääskelän aluetta tullaan käyttämään ulkoiluun ja virkistykseen. Aluetta käytetään sekä kesällä että talvella Virkistystä ja liikkumista ohjataan yhä selkeämmin reiteille maaston kulumisen ja luonnon häiriintymisen estämiseksi. Reittitarjontaa parannetaan, opastusta lisätään, reittien taukopaikkoja kohennetaan. Virkistyskäyttäjielle rakennetaan tarinoita liittyen Jääskelän luontoon, kulttuurihistoriaan ja menneisyyteen. Tarinoista toteutetaan mm. yhtenäinen opasteverkko. Pohjois-Päijänteen biosfäärikeskus (luontokeskus) on ollut esillä Keski- Suomen maakuntasuunnitelmissa vuosia. Biosfäärikeskuksen mahdollinen sijaintipaikka voisi olla Jääskelä, mutta toteutuakseen keskus edellyttäisi julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistämistä. Konsultti esittää Pohjois- Päijänteen Biosfäärikeskuksen aikaansaamista erillisenä kehityshankkeena. Jääskelän ranta-alueille tulee säilyttää paikallisten asukkaiden käyttömahdollisuus 20

21 11. VIRKISTYS JA ULKOILU: JÄÄSKELÄN LÄHIYMPÄRISTÖN REITIT 21

22 Loppuosaan Pöyry toimittaa täydennystä sisällysluettelon mukaisesti iltapäivän aikana 22

23 KIITOS YHTEYSTIEDOT: Konsultin projektipäällikkö: Jari Laitakari Puh

Tammikuu 2012 KURIKAN NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA- AJANKESKUS EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN INNOSTAVA ALUE

Tammikuu 2012 KURIKAN NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA- AJANKESKUS EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN INNOSTAVA ALUE Tammikuu 2012 KURIKAN NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA- AJANKESKUS EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN INNOSTAVA ALUE LOPPURAPORTTI TAMMIKUU 2012 1 Yhteystiedot: Pöyry Finland Oy Urheilukatu 5-7 FI-96100

Lisätiedot

Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa

Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa 31.5.2012 Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa VirMa -työryhmän raportti NIMI: Jyrki Kemppainen, asiakkuuspäällikkö PUHELIN (044) 499 3296 OSOITE Elektroniikkatie 5, PL 22, 90015, Oulun

Lisätiedot

KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN

KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN Pöyry Finland Oy Toiminnallinen suunnitelma lakkautetun Kontiorannan varuskunta-alueen uusista käyttötarkoituksista RAPORTTI 16.6.2014 Jari Laitakari, Hannu Helkiö,

Lisätiedot

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KUOPION KAUPUNKI TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Ehdotus 29.9.214 YK 214:6 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 29.9.214 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava

Lisätiedot

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 TEUVAN KUNTA Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1 I PARRAN ja SOTKAN MASTER PLAN 3 1 NYKYISET TOIMINNOT parrassa ja sotkassa 5 1.1 Parra nyt 5 1.2 Sotka nyt

Lisätiedot

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMPSIÖ OUTDOOR RESORT/ SIMPSIÖN ALUEEN KEHITTÄMISHANKE Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24633 Loppuraportti 1

Lisätiedot

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy PERUVESI-VIHANTASALMI MATKAILUN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Peruvesi-Vihantasalmi matkailun Master Plan I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KEMIJÄRVI, PELKOSENNIEMI, SODANKYLÄ PYHÄ-LUOSTO YLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KEMIJÄRVI, PELKOSENNIEMI, SODANKYLÄ PYHÄ-LUOSTO YLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KEMIJÄRVI, PELKOSENNIEMI, SODANKYLÄ PYHÄ-LUOSTO YLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy 16.12.2008 1 Sisällysluettelo: 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Yleiskaavan tarkoitus! 1.2 Suunnittelualue!

Lisätiedot

19.1.2009 SIMPELEEN MATKAILUVALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN. Loppuraportti

19.1.2009 SIMPELEEN MATKAILUVALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN. Loppuraportti 19.1.2009 SIMPELEEN MATKAILUVALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Loppuraportti 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Environment Oy:n

Lisätiedot

VIRTAIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA. Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen

VIRTAIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA. Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen FCG Finnish Consulting Group Oy Virtain kaupunki VIRTAIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 2.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet

Lisätiedot

KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET

KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET FCG Finnish Consulting Group Oy KANKAAN ALUEEN KAUPALLISET KEHITTÄMISEDELLYTYKSET - selvitys arkkitehtuurikilpailua ja osayleiskaavoitusta varten RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy I TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Haapavesi. Keskustan osayleiskaava 2020 & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Haapavesi. Keskustan osayleiskaava 2020 & HAAPAVEDEN KAUPUNKI Haapavesi Keskustan osayleiskaava 2020 & HAAPAVEDEN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat... 5 1 Suunnitteluvaiheet... 6 11 Vireillepano... 6 12 Päätökset... 6 12.1 Luonnos... 6 12.2 Ehdotus... 6 13

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.6.2010

KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.6.2010 KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 1 JOHDANTO 2 2 KESKUSTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 4 2.1 Ydinkeskustan julkinen ympäristö ja laatuvyöhykkeet 4 2.2 Kaupungintalon kortteli ja kymppikortteli

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

Varsin Hyvä ry:n ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamat hankkeet ja yritystuet

Varsin Hyvä ry:n ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamat hankkeet ja yritystuet Varsin Hyvä ry:n ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamat hankkeet ja yritystuet Hankkeen nimi / Toteuttaja / Toteutusaika / Hankemuoto Julkinen tuki EU, valtio ja kunnat Muu rahoitus yksityinen rah. ja talkootyö

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta Kirkonseudun asemakaava Palkki Tyrnävä Asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennus koskee tiloja 2:24, 2:26, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:43, 2:44, 32:80, 32:81, 32:82, 32:83, 32:84, 32:85, 38:64, 39:3, 39:78,

Lisätiedot

Iin matkailuohjelma 2008 2020

Iin matkailuohjelma 2008 2020 Iin matkailuohjelma 2008 2020 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Maankäytön rakennemalli 4 1.3.Iin Karhun Naturaselvitys 6 1.4.Iin Yritysbarometri 8 1.4.1. Haastateltujen yritysten

Lisätiedot

5 Hevostalous yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa

5 Hevostalous yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa Hevostalous yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa Heini Iinatti Hevosten määrän lisääntyessä talleja rakennetaan ja vanhoja tiloja peruskorjataan hevosten käyttöön yhä enemmän. Tarvetta on sekä suuremmille

Lisätiedot

SIMPSIÖN MAANKÄYTÖN YLEISSUUNNITELMA SIMPSIÖ 1

SIMPSIÖN MAANKÄYTÖN YLEISSUUNNITELMA SIMPSIÖ 1 SIMPSIÖN MAANKÄYTÖN YLEISSUUNNITELMA SIMPSIÖ 1 2005 2 Alkusanat Aluetekniikka Oy on laatinut Simpsiön maankäytön yleissuunnitelman Lapuan kaupungin toimeksiannosta. Lapuan kaupungin asettama Simpsiön kehittämisen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA A. LAUSUNNOT

HAILUODON KUNTA NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA A. LAUSUNNOT HAILUODON KUNTA NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAAVAN LAATIJAN VASTINEET KAAVAEHDOTUKSESTA ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN (NÄHTÄVILLÄ 24.03-23.04.2010) Kaavaluonnoksesta jätettiin 14 lausuntoa ja 12

Lisätiedot

Järvikeskus Porla. Sanna Helttunen ja Jaana Lehtonen. Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry. Västra Nylands vatten och miljö rf

Järvikeskus Porla. Sanna Helttunen ja Jaana Lehtonen. Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry. Västra Nylands vatten och miljö rf Järvikeskus Porla Sanna Helttunen ja Jaana Lehtonen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 204/2010 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU 204/2010 Sanna

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot