SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Valonian Toimintakertomus 2010

2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen Ilmastonmuutos Energiansäästö, Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet Jätevesikuormituksen vähentäminen haja-asutusalueilla Kestävä liikkuminen ja logistiikka Ympäristökasvatus Valonia asiantuntijaorganisaationa Alueelliset strategiat ja ohjelmat Kuntakohtaiset ohjelmat ja suunnitelmat Asiantuntijana alueellisissa ja kuntien työryhmissä Teemaviikot ja näyttelyt Teemaviikot ja päivät Näyttelyt Tapahtumat ja koulutukset Kuntien ja yritysten työntekijät Opettajat ja muut kasvattajat Lapset ja nuoret Kuntalaiset Viestintä ja tiedottaminen Tiedotteet, tiedotelehdet ja esitteet Verkkosivut, tietopankit ja sosiaalinen media Tiedotuskampanjat Terho-pisteet ja Ekovinkit Näkyvyys mediassa Sisäinen viestintä Opinnäytetyöt 33 Liitteet 34 Valonian henkilökunta vuonna 2010 Johtoryhmä ja kuntien yhteyshenkilöt Hankkeiden ohjausryhmät ja teemaryhmät Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelman suunnitteluryhmät Tapahtumat vuonna 2010 Näkyvyys tiedotusvälineissä oman seurannan mukaan Haavin toimintakertomus Valonian toimintakertomus 2010 Julkaisija: VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus (2011) Vanha Suurtori 7, Turku 2 Toimitus: Jaana Itälä-Laine Valokuvat: Valonian arkisto Taitto: Reetta Taponen

3 JOHDANTO VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus tarjoaa asiantuntija-apua ja palveluita kestävän kehityksen eri osa-alueilla. Toimintaa ohjaavana asiakirjana on Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma Valonian osallistujakuntia vuonna 2010 olivat: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Länsi-Turunmaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Vuosi 2010 oli Valonian uuden toimintakauden suunnittelun ja kehittämisen vuosi. Hanketoimintaa jatkettiin normaalisti. Toimintaa ja tapahtumia oli runsaasti. Samalla käynnistettiin uuden ohjelmakauden suunnittelu sekä Valonian kestävän kehityksen työn arviointi- ja kehittämistutkimus. Tutkimuksen suoritti Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelija Maija Palomäki opinnäytetyönään. Tutkimus toimii tukena Valonian toiminnan kehittämiselle seuraavalla ohjelmakaudella. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma Vuoden 2010 keväällä suunniteltiin ja koottiin kestävän kehityksen ohjelma vuosille Alueellisiin tavoitteisiin paikallisin keinoin Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma laadittiin yhteistyössä laajapohjaisten työryhmien kanssa. Työryhmien kokoonpano on liitteessä 4. Ohjelmaan valittiin neljä laajaa teemakokonaisuutta: energia- materiaalitehokkuus, kestävä liikkuminen, vesiensuojelu sekä ympäristötietoisuus ja -kasvatus. Ohjelma lähetettiin kuntiin kesäkuussa 2010 saatekirjeen kera, jossa kysyttiin kuntien halukkuutta osallistua alueelliseen kestävän kehityksen yhteistyöhön. Vuonna 2011 tammi-kuussa kaikki Varsinais-Suomen kunnat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan. Valonian johtoryhmä osallistui arviointi- ja kehittämistutkimuksen ohjaamiseen sekä uuden ohjelmakauden suunnitteluun. Johtoryhmä (liite2) kokoontui Itämeritalossa vuoden aikana neljä kertaa. 3

4 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta Valonian toiminnan osa-alueita toteutetaan peruspalveluiden ja hanketoiminnan kautta. Hankkeet antavat Valonian toiminnalle lisäresursseja ja mahdollistavat laajan palvelutarjonnan Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen KELAA! Kestävä kulutus ja elämänlaatu Kelaa! -hankkeessa kansalaisille, yrityksille ja kunnille tarjotaan konkreettisia vaihtoehtoja keventää omaa ekologista selkäreppuaan. Hankkeessa vahvistetaan pk-yritysten verkostoitumista sekä edistetään materiaalitehokkuuden, kestävien innovaatioiden ja toimintatapojen käyttöä. Kelaa! -hankkeessa myös edistetään julkisten hankintojen kestävyyttä ja ekotehokkuutta. Hankkeen päätoteuttajana toimii Valonia yhdessä Lahden seudun ympäristöpalveluiden kanssa. Hanke alkoi maaliskuussa 2008 ja jatkuu kesään 2011 saakka. Vuoden 2010 aikana hankkeen puitteissa järjestettiin kymmeniä tapahtumia eri teemoista. Tapahtumilla tavoitettiin tuhansia kuntalaisia, yrittäjiä ja kuntien edustajia eri puolilta Varsinais-Suomea ja Forssan seutua. Kelaa!-hanke näkyi lehdissä, internetissä sekä erilaisissa tapahtumissa. Suurimpana ponnistuksena toteutettiin Pieniä tekoja Suuria vaikutuksia -kampanja. Kelaa!-hankkeen ohjausryhmän kokoonpano on liitteessä 3. Hankkeen tapahtumista on kerrottu enemmän toimintakertomuksen luvuissa 3 ja 4. Pieniä tekoja Suuria vaikutuksia -kampanjalla tiedotettiin kestävän kulutuksen ja elämänlaadun teemoista. 4

5 1.2. Ilmastonmuutos IlmuStop-hanke Varsinais-Suomen ilmastostrategian laatimista on jatkettu IlmuStop-hankkeessa vuoden 2010 aikana. Strategialuonnosta työstettiin eri työryhmätapaamisissa, asiantuntijaneuvotteluissa ja tausta-aineistoja keräämällä. Kesäkuussa strategialuonnos esiteltiin ensi kertaa Varsinais-Suomen maakuntahallitukselle. Elokuussa järjestettiin laaja erityisesti kuntiin suunnattu seminaari Miten ilmastonmuutoksesta iloa ja hyötyä kuntiin? Ilmasto- ja energiastrategian toimeenpano kunnissa. Tilaisuus oli esimerkki tiiviistä yhteistyöstä Varsinais-Suomen energiastrategia -hankkeen (Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hanke) kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kummatkin strategiat olivat lokakuun ajan laajalla lausuntokierroksella. Varsinais-Suomen ilmastostrategia oli käsittelyssä toistamiseen maakuntahallituksen kokouksessa yhdessä energiastrategian kanssa jolloin strategiat hyväksyttiin. Strategiatyössä muotoiltiin keskeisimmät tavoitteet ja esiteltiin teemakohtaisesti toimenpide-ehdotuksia tulevalle vuosikymmenelle Energiansäästö, Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet Voimaa Varsinais-Suomesta Vuoden 2010 alussa alkaneessa kaksivuotisessa Voimaa Varsinais-Suomesta -energianeuvontahankkeessa on kolme pääteemaa: Kotitalouksien energianeuvonta, lämmitysjärjestelmät sekä matalaenergiarakentaminen. Hanke on osa TEM:n ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä niin paikallisten, alueellisten kuin valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Vuonna 2010 järjestettiin 21 neuvonta- ja muuta infotilaisuutta sekä yksi matalaenergiarakentamisen seminaari, joihin osallistui yhteensä 578 henkilöä. Lisäksi neuvontaa annettiin sähköpostitse ja puhelimitse. Neuvonnan ja tapahtumien tueksi laadittiin kiertävä näyttely. Myös Valonian tiloissa olevan näyttelyn energiaosiota päivitettiin ja tarkistettiin. Ekovinkki-sarjassa julkaistiin 9 energiavinkkiä. Valtakunnallinen kuluttajien energianeuvonnan yhteistyöpäivä pidettiin Helsingissä marraskuussa ja siihen osallistuivat kaikki Suomen energianeuvontahankkeet. 5

6 1.4. Jätevesikuormituksen vähentäminen haja-asutusalueilla Minwa Minimization of Wastewater Loads at Sparsely Populate Areas Minwa -hanketta toteutetaan vuosina yhteistyössä Suomen ja Viron välillä. Hankkeen avulla lisätään tietoisuutta jätevesien käsittelystä sekä lisätään kansainvälistä yhteistyötä eri tahojen välillä. Hanke rahoitetaan EU:n Central Baltic Interreg IV A Programme rahoitusohjelmasta. Pääpartnerina toimii Turun ammattikorkeakoulu. Valonia toimii hankkeessa asiantuntijaorganisaationa. Vuoden 2010 alussa järjestettiin tutustumismatka Viron jätevesihuoltoon. Jätevesitietoutta lisättiin koulutusten kautta, jotka käsittelivät mm. jätevesijärjestelmien suunnittelua ja asentamista sekä kuivakäymälöiden hyödyntämistä. Haja-asutusalueen asukkaille jaettiin tietoa jätevesikyläiltojen, erilaisten tapahtumien, jätevesilaivakiertueen sekä työ- ja huoltonäytösten kautta. Jätevesijärjestelmien asentamisesta ja huollosta kuvattiin neljä videota, jotka on laitettu www-sivuille. Jätevesijärjestelmien huoltokartoitus suoritettiin loppuun. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa oli vilkasta. Tieto-taitoa vaihdettiin palaverien kautta, joita järjestettiin yhteistyössä virolaisten partnerien kanssa. Eri ryhmiä kävi vierailemassa Valoniassa ja tutustumassa jätevesitoimintaan. Vuoden 2010 aikana järjestettiin yhteensä 53 tapahtumaa, jotka on eritelty oheisessa taulukossa. Tilaisuudet 2010 lkm Koulutukset 4 Iltatilaisuudet 16 Muut neuvontatilaisuudet 16 Työnäytökset 4 Näyttelyt 1 Muut (luennot, muiden koulutukset) 12 Yhteensä 53 Lisäksi jätevesineuvontaa annettiin puhelimitse, sähköpostin välityksellä sekä Valonian toimistossa. Kaikkiaan tapahtumien kautta tavoitettiin n haja-asutusalueen jätevesiasioista kiinnostunutta henkilöä. Näytteenottoseurannassa oli 35 kohdetta, joista otettiin näytteitä yhteensä 103 kpl. Valonia osallistui maaliskuussa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen järjestämään jätevesiviikon viettoon järjestämällä aiheeseen liittyviä koulutus- ja asukastilaisuuksia. 6

7 Valonian koordinoima vesiasioiden tukena toiminut Haja-asutusalueiden vesihuoltoryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Minwa -hankkeen osallistujakunnat vuonna 2010: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Länsi- Turunmaa, Masku, Marttila, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Yhteistyössä mukana olevat yritykset: Biolan Oy, Clewer Oy, FANN Ympäristötekniikka Oy, Goodwell Oy, Oy Grundfos Pumput AB, Hajavesihuolto LHR Oy, Jita Oy, KWH Pipe Oy, Lining Oy, Nordkalk Oy, Onninen Oy, Putki-Parainen Oy, Ympäristö Raita Environment Oy, Saaristokaivu Oy, Talokaivo Oy, Uponor Suomi Oy sekä Wavin-Labko Oy. Muita mukana olevia tahoja olivat mm. Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys. EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Kirstu Kirstu Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke alkoi vuonna Hankkeessa toteutettiin ensimmäiset kolme jätevesisuunnitelmaa valituilla pilottialueilla. Hanketta markkinoitiin monien tiedotusvälineiden kautta. Hankkeeseen kilpailutettuna suunnittelijana toimii Pihakaivo Oy. Hanketta rahoittavat: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Länsi- Turunmaan ja Naantalin kaupungit, Saaristomeren Suojelurahasto, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja Turunmaan Saaristosäätiö. Muut jätevesihankkeet Vuoden 2010 aikana valmisteltiin Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta -hanke yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen, Kemiönsaaren kunnan, Salon kaupungin, Sauvon kunnan ja Someron kaupungin kanssa. Hankkeeseen on haettu rahoitusta Ympäristöministeriöltä ja se on tarkoitus toteuttaa vuonna Hankkeessa toteutetaan kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa neljän kunnan alueella. 7

8 1.5. Kestävä liikkuminen ja logistiikka Valonia edistää vastuullista liikkumista ja logistiikkaa sekä perinteikkäin tapahtumin että tiivistämällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2010 on keskitytty erityisesti uusien yrityskontaktien solmimiseen, vanhojen vahvistamiseen ja yritysten välisen verkostoitumisen edistämiseen. Valonian perinteisiä tapahtumia kuluneena vuonna olivat Pyörällä töihin -kilpailu keväällä ja Autottoman päivän tapahtuma syksyllä. Myös Tuhat valintaa vuodessa -kampanjaa jatkettiin. Kestävän liikkumisen edistämiseksi on myös haettu ja saatu uutta hankerahoitusta. Tulevaisuudessa on tavoitteena perustaa liikkumisen ohjauksen palvelukeskus Valonian yhteyteen. RULLAA Kestävä logistiikka ja liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa Rullaa-hankkeessa keskitytään tehostamaan pk-yritysten logistisia ratkaisuja sekä edistämään kestävää työ- ja virkamatkaliikkumista Varsinais-Suomessa. Hankkeessa tarjotaan maksuttomia palveluita kestävän logistiikan ja henkilöliikenteen kehittämiseksi. Tuloksena ovat kestävän logistiikan ja henkilöliikenteen selvitykset ja suunnitelmat, jotka laaditaan räätälöidysti hankkeen pilottikohteisiin vuosien välisenä aikana. Tuloksia kerätään myös muiden yritysten hyödynnettäväksi sekä esitellään hankkeen aikana järjestettävissä seminaareissa ja infotilaisuuksissa. Rullaa toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella ja se on osa ESLogC-hanketta (Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen). Rullaa-hanke käynnistettiin tammikuussa 2010 laatimalla kahden ja puolen vuoden mittainen kestävän logistiikan ja liikkumisen ohjelma. Tavoitteena on tehdä logistiikka- ja työmatkaliikkumisselvitykset 5-10 pilottikohteeseen Varsinais-Suomessa. Vuonna 2010 mukaan valikoitui seitsemän pilottikohdetta, jotka ovat Liedossa sijaitseva Avanti-Tuulissuo-Littoinen-teollisuusalue (A-T-L), NordicID Oy, Lähiruokaa ravintoloihin -aloite, Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS), Logicityn alue, M. Helistölä Oy ja Uudenkaupungin jätehuolto. Vuoden 2010 aikana selvitettiin pilottikohteiden liikkumista sekä tarpeita henkilö- ja tavaraliikenteen kestävän kehityksen mukaiseen hallintaan. Rullaa-hankkeen tapahtumista enemmän luvussa 4. 8

9 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa Hankkeen tavoitteena on liikkumisen ohjauksen vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa ja kestävien kulkumuotojen käytön lisääminen. Hankkeessa laaditaan maakunnallinen liikkumisen ohjauksen toimintasuunnitelma, perustetaan alueellinen liikkumisen ohjauksen verkosto, tehdään liikkumissuunnitelmia työpaikoille, markkinoidaan työsuhdematkalippua sekä toteutetaan kansalaiskampanjoita kuten, Liikkujan viikko ja Pyörällä töihin -kilpailu. Hanke käynnistyi syksyllä 2010, jolloin laadittiin tarkempi toteuttamissuunnitelma sekä koottiin ohjausryhmä ja hanketyöryhmä. Taidepyöriä ja Pyörätaiteilijoita Hanke on osa Turun kaupungin kulttuuripääkaupunkivuotta Hankkeen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta edistämällä materiaalitehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaista liikennekulttuuria. Hankkeessa järjestetään polkupyörien tuunauskursseja, taidepyöräkavalkadi sekä hyväntekeväisyyshuutokauppa ja -konsertti. Hankkeen kummitaiteilijoiden tuunaamat polkupyörät myydään Taidepyörähuutokaupassa ja varat lahjoitetaan turkulaisille lastenkodeille. Mukana ovat myös Pyärängummit eli pyöräilevät julkkikset, päättäjät ja vaikuttajat. Hankkeen suunnittelu käynnistettiin loppuvuonna Pyöräkavalkadi oli osa Taidepyörä-tapahtumapäivää, joka toteutettiin vuonna

10 1.6. Ympäristökasvatus Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn tueksi -hanke Ympäristökasvatusmenetelmät -hankkeen tarkoituksena on lisätä järjestöjen ympäristökasvatuksen tietoja ja taitoja, innostaa paikallista väestöä, etenkin nuoria, osallistumaan oman alueensa järjestötoimintaan ja lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä. Hanke rahoitetaan pääosin Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelman maaseuturahastosta. Vuoden 2010 aikana hankkeen koordinaattori ja ympäristökasvattaja vierailivat useiden yhdistysten luona keskustelemassa heidän toiminnastaan, kiinnostuksestaan ympäristöasioihin, tulevaisuuden suunnitelmistaan ja mahdollisista yhteistyötoiveista ympäristökasvatusverkoston puitteissa. Hankkeen suunnittelua ohjaava järjestöjen Pyöreän Pöydän ympäristökasvatusverkosto kokoontui vuoden aikana säännöllisesti. Yhdistysten yhteistyötä ja verkottumista edistettiin myös mm. Autottoman päivän tapahtumalla (ks. sivu 17). Hankkeessa järjestettiin lisäksi keväällä Varsinais-Suomen Ympäristökasvatuspäivä Piikkiössä, kesäkuussa ViherVillitys-perhetapahtuma Yläneen Luontokapinetissa ja syksyllä Maailma kauppakassissa kestävä kulutus ja globaalikasvatus -koulutus Liedossa. Loimotus - Kestävän elämäntavan edistäminen osallistuvan ympäristökasvatuksen keinoin nuorisotyössä Loimaan seudulla ja Varsinais-Suomessa Loimotus-hanke käynnistyi syksyllä Hankkeen tarkoituksena on soveltaa toimintaan ympäristökasvatuksen keinoja, joiden avulla kohderyhmään kuuluvia nuoria (13 20-vuotiaat) innostetaan pohtimaan kestäviä kulutustapoja ja elämänarvoja. Hankkeessa tarjotaan erilaisia menetelmiä kestävän kehityksen ymmärtämiseen ja toteuttamiseen, jotta nuoret voivat itse päättää, mikä heitä eniten kiinnostaa. Syksyllä 2010 nuoria lähestyttiin taidekasvatuksen keinoin. Hanketta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivistyspalvelut. Loimaan teatterissa käynnistettiin syksyllä 2010 lasten ja nuorten Aika matka -nimisen näytelmän harjoitukset kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Näytelmän ensi-ilta on tammikuussa Teatteriryhmälle järjestettiin syyskuussa ympäristökasvatuksellinen draamapaja, jossa käsiteltiin kestävän kehityksen eri teemoja ja mietittiin, miten näitä asioita voi huomioida teatterin tekemisessä. Loimaan ammatti- ja aikuisopiston 1. vuosikurssin media-assistenttiopiskelijat osallistuivat näytelmän dokumentoimiseen. Hankkeessa suunniteltiin ja markkinoitiin myös Ympäristöteemainen taidenäyttely, mutta se ei toteutunut vähäisen osallistumisen vuoksi. Hankkeelle koottiin ohjausryhmä, joka kokoontui syksyllä kaksi kertaa. 10

11 Ekoteko! nuoret Itämeren äärellä Ekoteko! nuoret Itämeren äärellä -hankkeessa yhdistetään draamapedagogiikkaa ympäristökasvatukseen. Hanke on osa Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuotta. Hankkeessa järjestetään Itämeriaiheisia draamapedagogisia työpajoja nuorille kouluissa ja nuorisotaloissa ympäri Varsinais-Suomea. Lisäksi rippikoulutoimintaan työstetään omaa Ekoteko-pakkia. Valonia vastaa hankkeen ympäristökasvatuksellisesta osaamisesta sekä hankkeen tiedotuksesta ja markkinoinnista alueellisesti. Vuonna 2010 järjestettiin kahdeksan työpajaa, joista suurin osa järjestettiin Nuorten taide- ja toimintalo Vimmassa Turussa. Lisäksi pajoja järjestettiin Turun Heinänokassa, Loimaalla ja Raisiossa. Työpajoihin osallistui 198 nuorta. Hankkeen päätoteuttaja on PerformanceSirkusyhdistys ry. ja hankkeen kumppaneina ovat Valonia, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Turun kaupungin Nuorisoasiainkeskus. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun. Awareness raising St Petersburg Helmikuun 2010 loppuun kestäneessä Awareness-hankkeessa toteutettiin internetsivusto Pietarin kaupungin asukkaiden ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. Hankekumppanien tuella Pietarin kaupungin ympäristökomitea (the Committee of Nature use, Environment Protection and Ecological Safety of the City of St Petersburg) julkaisi ekologisen portaalin Hankekumppanit: Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen sihteeristö, Turun kaupunki, Ekokumppanit Oy, Kotkan kaupunki ja Valonia, toimivat asiantuntijoina internetsivujen työstämisessä ja samalla kehittivät omien verkkosivustojensa käyttäjäystävällisyyttä. Projektia rahoittivat Suomen ympäristöministeriö ja hankekumppanit. NEAT 2.0 New Environmental Awareness Tools NEAT 2.0 -hankkeessa jatketaan ekologisen portaalin ja sosiaalisen median kehittämistä Pietarin kaupungin ympäristökomitean ja suomalaisten hankekumppanien kanssa. Hankkeen aikana tutustutaan syvällisemmin sosiaalisen median ja muiden kommunikaatiokanavien käyttöön ja arvioidaan niiden tehokkuutta ympäristötietoisuuden edistämisessä. Syksyllä 2010 järjestettiin suomalaisille ja venäläisille vuotiaille nuorille Pelasta Itämeri Tartu kynään -sarjakuvakilpailu, johon saatiin n. 180 työtä. Voittajat valitaan vuoden 2011 puolella. Joulun alla julkaistiin Yhteinen Itämeremme -peliohjelmointikilpailu toisen ja korkea-asteen opiskelijoille Suomessa ja Venäjällä. Kummankin kisan parhaita töitä käytetään hankekumppanien nettisivuilla ympäristötietoisuuden edistämisessä ja nuorempien kohderyhmien houkuttelemiseksi. Lisäksi tutustuttiin sivustojen kehittämiseen hakukoneiden kannalta paremmin löydettäviksi ja analysoitiin sivujen käyttäjiä. Suomalaisina hankekumppaneina ovat Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ympäristö- ja kestävän kehityksen sihteeristö, Turun kaupunki, Ekokumppanit Oy, Kotkan kaupunki ja Valonia. Projektia rahoittivat Suomen ympäristöministeriö ja hankekumppanit. 11

12 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa Valonia toimii laajasti asiantuntijana erilaisten strategioiden ja ohjelmien valmisteluissa sekä vastaa niiden toteuttamisesta. Tällaisia asiakirjoja ovat erilaiset kuntien omat suunnitelmat, ohjelmat ja strategiat sekä aluekohtaiset strategiat. Valonia toimii asiantuntijana myös erilaisissa alueellisissa ja kuntien työryhmissä, kuten energiatehokkuustyöryhmissä tai hankevalmistelutyöryhmissä Alueelliset strategiat ja ohjelmat Ympäristö osaksi arkea, Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia valmistui keväällä Strategialuonnos oli laajalla lausuntokierroksella kunnissa, alueellisissa organisaatioissa, oppilaitoksissa ja järjestöissä. Kommentteja saatiin noin 30. Strategiajulkaisun on tuottanut Varsinais-Suomen ELY-keskus. Julkaisu on saatavilla sähköisenä versiona suomeksi ja ruotsiksi sekä painettuna versiona suomeksi. Strategiaa jaettiin syksyn 2010 aikana laajasti. Maakunnan ilmastostrategian laatiminen käynnistettiin maaliskuussa 2009 Varsinais-Suomen liiton aloitteesta. Tavoitteena on, että Valonia toimii maakunnallisena ilmastotyön yhteystahona strategian valmistumisen jälkeen. Strategia valmistui vuoden 2010 lopussa ja se julkistetaan tammikuussa Samanaikaisesti ilmastostrategian kanssa valmistui myös Varsinais-Suomen Energiastrategia. Strategioiden tiivistelmistä on koottu yhteisjulkaisu Luotsi, joka julkaistaan myös tammikuussa Valonian edustaja on ollut asiantuntijana mukana energiastrategian ohjausryhmässä. 12

13 2.2. Kuntakohtaiset ohjelmat ja suunnitelmat Valonia laati toimeksiantona Uudenkaupungin kaupungin energiatehokkuuden toimintasuunnitelman vuosille , joka koottiin yhdessä kaupungin Hinku-työryhmän kanssa. Valonia toimi alueellisena Vihreä lippu -edistäjänä. Syyskuussa järjestettiin Vihreä lippu -starttikoulutus kouluille ja päivähoidolle. Lisäksi Valonia vieraili teeman puitteissa mm. päiväkodeissa ja vanhempainilloissa ja tiedotti ohjelmasta alueellisesti. Edistäjä osallistui myös Vihreä lippu -toimintasuunnitelmien ja -raporttien lukemiseen ja kommentoimiseen sekä Vihreän lipun käyttöoikeuden myöntävän toimikunnan toimintaan. Vihreässä lipussa oli vuonna 2010 mukana 17 koulua ja 20 päivähoitoyksikköä Varsinais-Suomesta. Vuonna 2010 Vihreän lipun käyttöoikeuden saivat Koulut Auranlaakson koulu, kestävä taso Hovirinnan koulu, kestävä taso Kuparivuoren koulu, kestävä taso Paimion lukio Piispanlähteen koulu, kestävä taso Vistan koulu kunta Kaarina Kaarina Naantali Paimio Kaarina Paimio Päiväkodit Daghemmet Skogsgläntan Kaarinan perhepäivähoidon VL-team, kestävä taso Lounatuulen päiväkoti, kestävä taso Maskuntien päiväkoti Pernontien päiväkoti, kestävä taso Päiväkoti Kastanja, kestävä taso Päiväkoti Merilintu, kestävä taso Rauvolan päiväkoti, kestävä taso Satumetsän päiväkoti, kestävä taso Seurakummun päiväkoti Taimon päiväkoti Kunta Kaarina Kaarina Masku Masku Turku Turku Uusikaupunki Kaarina Rusko Turku Naantali 13

14 2.3. Asiantuntijana alueellisissa ja kuntien työryhmissä Lounais-Suomen ympäristökasvatusyhteistyön sateenvarjoryhmän (liite 3) tehtävänä on huolehtia siitä, että Ympäristökasvatusstrategian toimenpiteet Lounais-Suomessa käynnistyvät. Valonian edustaja toimii ryhmässä asioiden valmistelijana ja sihteerinä. Sateenvarjoryhmän tukena on ympäristökasvatuksen suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuva laaja kommenttirinki, jossa oli kaikkiaan 80 edustajaa. Sateenvarjoryhmä kokoontui vuonna 2010 neljä kertaa. Kelaan asiantuntija oli syksyllä 2009 ja keväällä 2010 aktiivisesti mukana ylikunnallisessa työryhmässä, joka pohtii jätepolitiikkatyötä Turun seudun kunnissa. Kelaa!-hanke vahvisti jätteen synnyn ehkäisyn näkökulmaa ryhmän työssä. Yhteistyön pohjalta luodaan seudullinen jätepoliittinen suunnitelma. Valonian energianeuvoja on osallistunut Turun ja Salon kaupunkien energiansäästötyöryhmien kokouksiin. Kokouksissa on ideoitu energiatehokkuuden toimintasuunnitelmien toimeenpanoa ja tiedotusta eri hallintokunnissa. Energianeuvoja on myös seurannut Hinku-kuntien (Uusikaupunki ja Mynämäki) toimia ja välittänyt sieltä saatuja käytännön esimerkkejä muille alueen kunnille. Mynämäellä neuvoja on myös osallistunut erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Valonian kestävän logistiikan asiantuntija on osallistunut Kestävä paikallinen kuljetusratkaisu Turun kaupunkiseutu -hankkeen ohjausryhmään. Hankkeen tavoitteena on luoda kestävän läheisyysperiaatetta korostava paikallinen toimintamalli, jossa yhdistetään orgaanisten jätteiden käsittely, biokaasun liikennekäyttö seudullisessa joukko- ja muussa raskaassa liikenteessä sekä uusiutuvan lannoitteen tuotanto ja kestävä viljely. Toteutusaikatauluna on syksy 2010 ja kevät Valonian asiantuntijoita on osallistunut Turun kaupungin Ilmasto- ja ympäristöohjelman koordinointiryhmään ja avustanut Salon kaupunkia ilmasto- ja ympäristöohjelman aloituksessa. 14

15 Muita yhteistyö- ja ohjausryhmiä, joihin Valonian asiantuntijoita on osallistunut vuoden 2010 aikana: Suomen energiatoimistojen verkosto Alueelliset vesistötyöryhmät ja Varsinais-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä (Pro Saaristomeri -ohjelma ja Lounais-Suomen ympäristökeskus) Ympäristötietoisuus- ja kasvatus -ryhmä (Pro Saaristomeri -ohjelma ja Lounais-Suomen ympäristökeskus) Lounais-Suomen ympäristöohjelman päivitysprosessin työryhmät: Vesistöt ja vesihuolto, Elinkeinoelämä ja energiantuotanto, Luonto, Ympäristökasvatus ja -tietoisuus EPOMM-PLUS -ohjelman hankkeen kansallinen ohjausryhmä Uusiutuvan energian mahdollisuudet Vakka-Suomessa -ohjausryhmä Varsinais-Suomen energiastrategia-hankkeen ohjausryhmä Varsin Hyvä -ohjausryhmä Turun ammattikorkeakoulun Kestävän kehityksen koulutusohjelman neuvottelukunta Lisäksi Valonia on osallistunut Kuivakäymäläseura Huussi ry:n huussikummitoimintaan Sambiassa. 15

16 3. Teemaviikot ja näyttelyt Valonia järjestää vuosittain runsaasti erilaisia teemaviikkoja ja -tapahtumia. Valtakunnallisiin viikkoihin ja päiviin osallistutaan mm. kokoamalla näyttelytilaan teeman mukaisia näyttelyitä. Tapahtumien järjestelyihin osallistuu laaja joukko yhteistyökumppaneita. 3.1.Teemaviikot ja päivät Nuukuusviikko Huhtikuussa vietettiin Nuukuusviikkoa. Valonian näyttelytilassa järjestettiin viikon kestävä kirjanvaihtotapahtuma, jossa sai tuoda vaihtoon ylimääräisiä kirjoja ja ottaa vastaavasti muiden tuomia kirjoja kotiin luettavaksi. Nuukuusviikolla myös aukaistiin uusi näyttelykokonaisuus elinkaariteemalla. Näyttelyssä kerrottiin erityisesti ruuan ja tekstiilien elinkaaresta erilaisten tehtävien ja toiminnallisten esimerkkien kautta. Lisäksi näyttelyssä oli Turun Ekotorin kanssa yhteistyössä koottu hifinurkkaus, jossa kerrottiin vanhoista hifilaitteista. Näyttelyssä vieraili viikon aikana yli 300 henkeä. Kirjanvaihtoviikko järjestettiin yhteistyössä Turun Kirjakahvilan ja paikallisten Bookcrossaajien kanssa. Lasten ja nuorten ympäristöviikko Lasten ja nuorten ympäristöviikko järjestettiin vuonna 2010 Liikkujan viikolla syyskuussa teemalla liikkuminen. Ympäristöviikko huipentui Polkua kaupunkiin Autottoman päivän Aurajokitapahtumaan Aurajokivarressa Turun keskustassa, johon oli kutsuttu seudun kouluja ja päivähoitoryhmiä. Päivän aikana lapsiryhmät pääsivät kulkemaan aikuisen seurassa maksutta Turun kaupungin joukkoliikenteen busseissa. Tapahtumassa oli yli 600 kävijää. Kouluja ja päiväkoteja innostettiin myös järjestämään omia liikkumistempauksiaan ja -tapahtumia. Opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle koottiin syyskuussa Liikkumisen toimintapaketti kouluille ja päivähoidolle, jossa oli vinkkejä teeman toteuttamiseen eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa. Osana pakettia oli Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan kuuluvan Loikkaa leikkiin juokse jatulintarhaan -hankkeen aineisto kouluille ja päiväkodeille. 16

17 Energiansäästöviikko Energiansäästöviikkoa vietettiin jälleen viikolla 41. Tällä kertaa päätapahtumien kohderyhminä olivat opiskelijat ja taloyhtiöt. Torstaina järjestettiin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnattu energiansäästötapahtuma Et Säästää Viittis, jossa oli erilaisia aiheeseen liittyviä rastitehtäviä sekä luentoja. Tapahtumaan osallistui noin 120 opiskelijaa. Samana iltana järjestettiin taloyhtiöiden edustajille, isännöitsijöille ja aktiivisille asukkaille suunnattu tilaisuus, jossa kuultiin kiinnostavia alustuksia ja käytiin keskustelua taloyhtiöiden energian- ja vedensäästöasioista. Tilaisuuteen osallistui noin 40 ihmistä. Molemmissa tilaisuuksissa pääpuhujana toimi Tuuli Kaskinen Demos Helsingistä. Energiansäästöviikolla järjestettiin lisäksi ympäristöpäivä Plazan kauppakeskuksessa Salossa. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä kauppakeskuksen ja Rouskis Oy:n kanssa. Paikalla oli myös lukuisia muita toimijoita. Tapahtumassa tarjottiin tietoa, ja toimintaa kestävään kuluttamiseen ja energiansäästöön liittyen. Sadat salolaiset tulivat rohkeasti tutustumaan tapahtuman esittelypisteisiin ja keskustelu kävi vilkkaana. Autoton päivä Polkua kaupunkiin Autottoman päivän Aurajokitapahtuma järjestettiin Euroopan Unionin liikkujan viikolla Autotonta päivää vietettiin Suomessa 11. kerran. Tehtävärasteilla Vähätorin kylässä vanhan pääkirjaston edustalla ja Kulttuurikylässä Apteekkimuseon edustalla oli aiheina kevyen- ja joukkoliikenteen suosiminen sekä vesiensuojelu. Myös Valonian Kestävän arjen avaimet -näyttely oli auki koko päivän. Päivän aikana tapahtumassa vieraili yli 600 henkilöä. Kaksi viikkoa ennen Autotonta päivää ilmestyivät tienpäällisbanderollit kävelykadulle sekä kaupungin sisäänajoväylien ylle. Banderollit muistuttivat Autottomasta päivästä ja kannustivat jättämään oman auton kotiin. Jätevesiviikko Minwa-hanke oli mukana valtakunnallisella jätevesiviikolla huhtikuuta, jolla vauhditettiin haja-asutusalueiden jätevesien hyvää käsittelyä. Viikon tunnus oli Pönttö ei putsaa jätevesiä. Valonian vesiensuojeluosasto otti osaa koulutuksiin ja järjesti neuvontatilaisuuksia eri puolella Varsinais-Suomea viikon aikana. 17

18 3.2. Näyttelyt Valonia järjestää vuosittain runsaasti erilaisia teemaviikkoja ja -tapahtumia. Valtakunnallisiin viikkoihin ja päiviin osallistutaan mm. kokoamalla näyttelytilaan teeman mukaisia näyttelyitä. Tapahtumien järjestelyihin osallistuu laaja joukko yhteistyökumppaneita. Valonian Kestävän arjen avaimet -näyttelykokonaisuutta kehitettiin edelleen. Näyttelyyn hankittiin uusia materiaaleja, tuotettiin julisteita, sekä kehitettiin näyttelyn toiminnallisuutta. Näyttelyn perusteemoja ovat kestävä kuluttaminen, ruokavalinnat, kodin sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus, valaistus, ilmastonmuutos, kestävä liikkuminen sekä energiatehokas rakentaminen. Näyttelyn tavoitteena on tarjota kävijälle konkreettisia vinkkejä, selkeää tietoa sekä inspiraatiota omaan arkeen. Nuukuusviikolla aukaistiin uusi näyttelykokonaisuus elinkaariteemalla. Näyttelyssä kerrottiin erityisesti ruuan ja tekstiilien elinkaaresta tehtävien ja toiminnallisten esimerkkien kautta. Lisäksi näyttelyssä oli Turun Ekotorin kanssa yhteistyössä koottu hifi-nurkkaus, jossa kerrottiin vanhoista hifi-laitteista. Näyttelyssä vieraili viikon aikana yli 300 henkeä. Ensimmäisenä adventtiviikonloppuna avattiin jälleen Kelaa!-hankkeen joulunäyttely Valonian tiloihin. Aiheena olivat aineettomat lahjat ja ympäristöystävällinen paketointi. Lisäksi näyttelyssä sai tutustua kierrätysmateriaaleista tehtyihin peleihin ja valokuviin vanhan ajan joulun vietosta. Kiertäviä näyttelykokonaisuuksia kehitettiin edelleen. Aiheena niissä on muun muassa energiansäästö ja kestävät ruokavalinnat. Lisäksi on suunniteltu esimerkiksi vihreään draamaan liittyviä teemapaketteja. Kiertävät näyttelyt saadaan kiertoon vuoden 2011 aikana. Minwa-hanke oli mukana järjestämässä Kelluvaa näyttelyä yhteistyössä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa. Saaristoalus m/s Nauvon kannelle rakennettiin informatiivinen näyttely, jossa esiteltiin mm. saaristoon sopivia jätevedenkäsittelylaitteita, huussimalleja ja kompostoreita. Esittelylaitteiden lisäksi aluksessa oli mukana asiantunteva joukko jätevesiasioiden, vesiensuojelun, jätehuollon ja eri saaristopalveluiden ammattilaisia. Näyttely kiersi Nauvon, Paraisten ja Naantalin satamissa. Kestävän arjen avaimet -näyttely toimii Valoniassa ja se on avoinna kaikille kestävän kehityksen aiheista kiinnostuneille. 18

19 4. Tapahtumat ja koulutukset Valonia järjestää vuosittain runsaasti eri teemoihin liittyviä tapahtumia ja koulutuksia, joiden tarkoituksena on lisätä ihmisten osallistumismahdollisuuksia sekä tietoa kestävän kehityksen asioista. Tapahtumia ja koulutuksia järjestetään niin kunnan kuin yritystenkin työntekijöille, opettajille ja muille kasvattajille sekä kuntalaisille. 4.1.Kuntien ja yritysten työntekijät Ympäristöteko kilpailu Vuoden ympäristötekokilpailun aiheena oli materiaalitehokkuus. Kilpailussa haettiin yrityksiä, jotka valmistavat tuotteita tai tuottavat palveluja tavanomaista vähemmällä materiaalin käytöllä. Haussa olivat myös ne yritykset, jotka ovat itse keksineet tai ottaneet käyttöön aivan uuden materiaalitehokkaan tuotteen tai palvelun. Kilpailuun osallistui 13 yritystä. Voittaja oli Kaarinassa sijaitseva Softex Oy, joka on sammutusjärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huoltoliike. Softex Oy palkittiin materiaalitehokkaasta vesisumusammutusjärjestelmästä, jolla on vähäinen vedentarve, pienemmät putket ja siitä johtuva säästö käytettävän teräksen määrässä. Vesisumusammutusjärjestelmä on kokonaistaloudellinen ratkaisu, sillä järjestelmää varten ei tarvitse rakentaa lisää kunnallistekniikkaa. Kilpailussa myönnettiin lisäksi kaksi erityismainintaa. Uudessakaupungissa sijaitseva Eco-Top Rengas Oy sai erityismaininnan pinnoitetusta uusiorenkaasta, joka on ekologinen ja materiaalitehokas vaihtoehto. Nousiaisten Hautauspalvelu Oy saama erityismaininta tuli siunausarkusta, joka on ekologinen ja materiaalitehokas vaihtoehto hautajaisten järjestämiseen. Kilpailun järjestelyssä olivat mukana myös Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Viestintäharju Oy. 19

20 Ravintoloiden lähiruoka-aloite Tammikuussa aloitettiin Turun yliopiston LounaFood-hankkeen kanssa vuoden kestävä yhteistyö, jonka tavoitteena on saada turkulaisten ravintoloiden ruokalistalle lähi- ja luomutuotteista sekä sesonginmukaisista raaka-aineista koostettu vaihtoehto. Vuoden aikana pureuduttiin niihin ongelmakohtiin, jotka ovat esteenä lähiruuan käytölle ravintoloissa. Kehittämisprosessi oli avoin kaikille Turun keskustan ravintoloille, ja mukaan lähti kahdeksan ravintolaa sekä yksi pitopalveluyritys. Kevään aikana järjestettiin kolme työpajaa ravintoloiden ja elintarvikeyrittäjien kanssa. Lisäksi ravintoloille ja elintarvikeyrityksille järjestettiin kuusi työpajaa, joissa keskusteltiin esimerkiksi tuotekehittelystä, toimitusvarmuudesta, logistiikasta ja tukkujärjestelmistä. Ravintolat ovat olleet erittäin motivoituneita ja valmiita kehittämään toimintaansa. Myös elintarvikeyrittäjät ovat kehittäneet keskinäistä yhteistyötään toimitusvarmuuden takaamiseksi. Yhteistyön tuloksena ravintolat julkistavat lähiruokavaihtoehdon Pohjoismaiden kestävän kehityksen konferenssin yhteydessä Ravintolayhteistyö poiki myös uudenlaista kunniaa: City-lehti nimesi Lähiruokahaasteen kaupungin parhaaksi ruokateoksi. Kuntakierrokset Kevään aikana Kelaa-hankkeessa toteutettiin kuntakierrokset edellisen syksyn tapaan. Tällä kertaa vierailtiin Kaarinassa, Laitilassa, Liedossa ja Loimaalla. Kuntakierroksella järjestettiin luentoja kuntien työntekijöille energiansäästöstä ja ilmastonmuutoksesta, sekä kuluttamisesta ja ostovalinnoista. Tilaisuuksien osallistujamäärät jäivät vähäisiksi, joten samanlaisella konseptilla ei kuntakierroksia enää jatketa. Kuntakierroksen kokemukset toimivat arvokkaana oppina tulevalle tapahtumasuunnittelulle. Kestävien hankintojen ja kuntien ruokapalveluiden kanssa tehtävä yhteistyö jatkui syksyllä. Kaarinan ruokapalveluhenkilöstölle järjestettiin tilaisuus, jossa puhuttiin suurkeittiöiden energiansäästöasioista, ilmastoystävällisestä reseptiikasta ja hukkaruuasta. Autojen yhteiskäyttö -työpajatilaisuus Motiva Oy ja Rullaa-hanke järjestivät helmikuussa Autojen yhteiskäyttö -työpajan Turussa. Työ-paja järjestettiin osana eurooppalaista momo Car-Sharing -hanketta, jonka tarkoituksena on edistää autojen yhteiskäyttöä Euroopassa. Paikalla kuultiin esitykset autojen yhteiskäytöstä Bremenistä, yhteiskäytön mahdollisuuksista Suomessa LVM:n näkökulmasta, ajatuksia CityCarClubin toiminnasta ja laajentumisesta Turkuun sekä autojen yhteiskäytön mahdollisuuksista Turun seudulla. Tilaisuudessa sovittiin, että kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskus ottaa vetovastuun yhteiskäytön edistämisestä Turun seudulla. 20

Helmikuun parhaat tapahtumat

Helmikuun parhaat tapahtumat Helmikuun parhaat tapahtumat - Globaalia ympäristökasvatusta Valoniassa 7.2. klo 15 18. Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on 3.2. - Varsinais-Suomen energia- ja päästötaseen julkistamisseminaari

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 2014 V U O S I K E R T O M U S www.taitopohjoiskarjala.fi Taito Pohjois-Karjala ry 1 www.taitopohjoiskarjala.fi 2 SISÄLTÖ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 1 JOHDANTO... 6 2 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT... 8 2.2

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. asiasanat: saamelaiskulttuurisuus, perhe, vertaistoiminta

TIIVISTELMÄ. asiasanat: saamelaiskulttuurisuus, perhe, vertaistoiminta Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia perheiden arjessa 4 3. Hankkeen tavoitteet 6 4. Toimintaympäristö 6 5 Toteuttaja 8 6. Hankkeen toteuttaminen 9 6.1. Alkukartoitus

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012

Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Toimittajat Antti Karlin ja Maie Meius Tämä kirja on tehty Saarenmaan Yliopistokeskus -säätiön 15 vuoden

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012

Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012 Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Hankkeen tausta... 3 Keskeiset tavoitteet... 3 Resurssit... 4 Menetelmät...4 Tärkeimmät tuotokset... 5 Kyselyn kooste... 5 Nivelluennot...

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot