SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Valonian Toimintakertomus 2010

2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen Ilmastonmuutos Energiansäästö, Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet Jätevesikuormituksen vähentäminen haja-asutusalueilla Kestävä liikkuminen ja logistiikka Ympäristökasvatus Valonia asiantuntijaorganisaationa Alueelliset strategiat ja ohjelmat Kuntakohtaiset ohjelmat ja suunnitelmat Asiantuntijana alueellisissa ja kuntien työryhmissä Teemaviikot ja näyttelyt Teemaviikot ja päivät Näyttelyt Tapahtumat ja koulutukset Kuntien ja yritysten työntekijät Opettajat ja muut kasvattajat Lapset ja nuoret Kuntalaiset Viestintä ja tiedottaminen Tiedotteet, tiedotelehdet ja esitteet Verkkosivut, tietopankit ja sosiaalinen media Tiedotuskampanjat Terho-pisteet ja Ekovinkit Näkyvyys mediassa Sisäinen viestintä Opinnäytetyöt 33 Liitteet 34 Valonian henkilökunta vuonna 2010 Johtoryhmä ja kuntien yhteyshenkilöt Hankkeiden ohjausryhmät ja teemaryhmät Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelman suunnitteluryhmät Tapahtumat vuonna 2010 Näkyvyys tiedotusvälineissä oman seurannan mukaan Haavin toimintakertomus Valonian toimintakertomus 2010 Julkaisija: VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus (2011) Vanha Suurtori 7, Turku 2 Toimitus: Jaana Itälä-Laine Valokuvat: Valonian arkisto Taitto: Reetta Taponen

3 JOHDANTO VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus tarjoaa asiantuntija-apua ja palveluita kestävän kehityksen eri osa-alueilla. Toimintaa ohjaavana asiakirjana on Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma Valonian osallistujakuntia vuonna 2010 olivat: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Länsi-Turunmaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Vuosi 2010 oli Valonian uuden toimintakauden suunnittelun ja kehittämisen vuosi. Hanketoimintaa jatkettiin normaalisti. Toimintaa ja tapahtumia oli runsaasti. Samalla käynnistettiin uuden ohjelmakauden suunnittelu sekä Valonian kestävän kehityksen työn arviointi- ja kehittämistutkimus. Tutkimuksen suoritti Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelija Maija Palomäki opinnäytetyönään. Tutkimus toimii tukena Valonian toiminnan kehittämiselle seuraavalla ohjelmakaudella. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma Vuoden 2010 keväällä suunniteltiin ja koottiin kestävän kehityksen ohjelma vuosille Alueellisiin tavoitteisiin paikallisin keinoin Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma laadittiin yhteistyössä laajapohjaisten työryhmien kanssa. Työryhmien kokoonpano on liitteessä 4. Ohjelmaan valittiin neljä laajaa teemakokonaisuutta: energia- materiaalitehokkuus, kestävä liikkuminen, vesiensuojelu sekä ympäristötietoisuus ja -kasvatus. Ohjelma lähetettiin kuntiin kesäkuussa 2010 saatekirjeen kera, jossa kysyttiin kuntien halukkuutta osallistua alueelliseen kestävän kehityksen yhteistyöhön. Vuonna 2011 tammi-kuussa kaikki Varsinais-Suomen kunnat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan. Valonian johtoryhmä osallistui arviointi- ja kehittämistutkimuksen ohjaamiseen sekä uuden ohjelmakauden suunnitteluun. Johtoryhmä (liite2) kokoontui Itämeritalossa vuoden aikana neljä kertaa. 3

4 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta Valonian toiminnan osa-alueita toteutetaan peruspalveluiden ja hanketoiminnan kautta. Hankkeet antavat Valonian toiminnalle lisäresursseja ja mahdollistavat laajan palvelutarjonnan Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen KELAA! Kestävä kulutus ja elämänlaatu Kelaa! -hankkeessa kansalaisille, yrityksille ja kunnille tarjotaan konkreettisia vaihtoehtoja keventää omaa ekologista selkäreppuaan. Hankkeessa vahvistetaan pk-yritysten verkostoitumista sekä edistetään materiaalitehokkuuden, kestävien innovaatioiden ja toimintatapojen käyttöä. Kelaa! -hankkeessa myös edistetään julkisten hankintojen kestävyyttä ja ekotehokkuutta. Hankkeen päätoteuttajana toimii Valonia yhdessä Lahden seudun ympäristöpalveluiden kanssa. Hanke alkoi maaliskuussa 2008 ja jatkuu kesään 2011 saakka. Vuoden 2010 aikana hankkeen puitteissa järjestettiin kymmeniä tapahtumia eri teemoista. Tapahtumilla tavoitettiin tuhansia kuntalaisia, yrittäjiä ja kuntien edustajia eri puolilta Varsinais-Suomea ja Forssan seutua. Kelaa!-hanke näkyi lehdissä, internetissä sekä erilaisissa tapahtumissa. Suurimpana ponnistuksena toteutettiin Pieniä tekoja Suuria vaikutuksia -kampanja. Kelaa!-hankkeen ohjausryhmän kokoonpano on liitteessä 3. Hankkeen tapahtumista on kerrottu enemmän toimintakertomuksen luvuissa 3 ja 4. Pieniä tekoja Suuria vaikutuksia -kampanjalla tiedotettiin kestävän kulutuksen ja elämänlaadun teemoista. 4

5 1.2. Ilmastonmuutos IlmuStop-hanke Varsinais-Suomen ilmastostrategian laatimista on jatkettu IlmuStop-hankkeessa vuoden 2010 aikana. Strategialuonnosta työstettiin eri työryhmätapaamisissa, asiantuntijaneuvotteluissa ja tausta-aineistoja keräämällä. Kesäkuussa strategialuonnos esiteltiin ensi kertaa Varsinais-Suomen maakuntahallitukselle. Elokuussa järjestettiin laaja erityisesti kuntiin suunnattu seminaari Miten ilmastonmuutoksesta iloa ja hyötyä kuntiin? Ilmasto- ja energiastrategian toimeenpano kunnissa. Tilaisuus oli esimerkki tiiviistä yhteistyöstä Varsinais-Suomen energiastrategia -hankkeen (Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hanke) kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kummatkin strategiat olivat lokakuun ajan laajalla lausuntokierroksella. Varsinais-Suomen ilmastostrategia oli käsittelyssä toistamiseen maakuntahallituksen kokouksessa yhdessä energiastrategian kanssa jolloin strategiat hyväksyttiin. Strategiatyössä muotoiltiin keskeisimmät tavoitteet ja esiteltiin teemakohtaisesti toimenpide-ehdotuksia tulevalle vuosikymmenelle Energiansäästö, Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet Voimaa Varsinais-Suomesta Vuoden 2010 alussa alkaneessa kaksivuotisessa Voimaa Varsinais-Suomesta -energianeuvontahankkeessa on kolme pääteemaa: Kotitalouksien energianeuvonta, lämmitysjärjestelmät sekä matalaenergiarakentaminen. Hanke on osa TEM:n ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä niin paikallisten, alueellisten kuin valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Vuonna 2010 järjestettiin 21 neuvonta- ja muuta infotilaisuutta sekä yksi matalaenergiarakentamisen seminaari, joihin osallistui yhteensä 578 henkilöä. Lisäksi neuvontaa annettiin sähköpostitse ja puhelimitse. Neuvonnan ja tapahtumien tueksi laadittiin kiertävä näyttely. Myös Valonian tiloissa olevan näyttelyn energiaosiota päivitettiin ja tarkistettiin. Ekovinkki-sarjassa julkaistiin 9 energiavinkkiä. Valtakunnallinen kuluttajien energianeuvonnan yhteistyöpäivä pidettiin Helsingissä marraskuussa ja siihen osallistuivat kaikki Suomen energianeuvontahankkeet. 5

6 1.4. Jätevesikuormituksen vähentäminen haja-asutusalueilla Minwa Minimization of Wastewater Loads at Sparsely Populate Areas Minwa -hanketta toteutetaan vuosina yhteistyössä Suomen ja Viron välillä. Hankkeen avulla lisätään tietoisuutta jätevesien käsittelystä sekä lisätään kansainvälistä yhteistyötä eri tahojen välillä. Hanke rahoitetaan EU:n Central Baltic Interreg IV A Programme rahoitusohjelmasta. Pääpartnerina toimii Turun ammattikorkeakoulu. Valonia toimii hankkeessa asiantuntijaorganisaationa. Vuoden 2010 alussa järjestettiin tutustumismatka Viron jätevesihuoltoon. Jätevesitietoutta lisättiin koulutusten kautta, jotka käsittelivät mm. jätevesijärjestelmien suunnittelua ja asentamista sekä kuivakäymälöiden hyödyntämistä. Haja-asutusalueen asukkaille jaettiin tietoa jätevesikyläiltojen, erilaisten tapahtumien, jätevesilaivakiertueen sekä työ- ja huoltonäytösten kautta. Jätevesijärjestelmien asentamisesta ja huollosta kuvattiin neljä videota, jotka on laitettu www-sivuille. Jätevesijärjestelmien huoltokartoitus suoritettiin loppuun. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa oli vilkasta. Tieto-taitoa vaihdettiin palaverien kautta, joita järjestettiin yhteistyössä virolaisten partnerien kanssa. Eri ryhmiä kävi vierailemassa Valoniassa ja tutustumassa jätevesitoimintaan. Vuoden 2010 aikana järjestettiin yhteensä 53 tapahtumaa, jotka on eritelty oheisessa taulukossa. Tilaisuudet 2010 lkm Koulutukset 4 Iltatilaisuudet 16 Muut neuvontatilaisuudet 16 Työnäytökset 4 Näyttelyt 1 Muut (luennot, muiden koulutukset) 12 Yhteensä 53 Lisäksi jätevesineuvontaa annettiin puhelimitse, sähköpostin välityksellä sekä Valonian toimistossa. Kaikkiaan tapahtumien kautta tavoitettiin n haja-asutusalueen jätevesiasioista kiinnostunutta henkilöä. Näytteenottoseurannassa oli 35 kohdetta, joista otettiin näytteitä yhteensä 103 kpl. Valonia osallistui maaliskuussa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen järjestämään jätevesiviikon viettoon järjestämällä aiheeseen liittyviä koulutus- ja asukastilaisuuksia. 6

7 Valonian koordinoima vesiasioiden tukena toiminut Haja-asutusalueiden vesihuoltoryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Minwa -hankkeen osallistujakunnat vuonna 2010: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Länsi- Turunmaa, Masku, Marttila, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Yhteistyössä mukana olevat yritykset: Biolan Oy, Clewer Oy, FANN Ympäristötekniikka Oy, Goodwell Oy, Oy Grundfos Pumput AB, Hajavesihuolto LHR Oy, Jita Oy, KWH Pipe Oy, Lining Oy, Nordkalk Oy, Onninen Oy, Putki-Parainen Oy, Ympäristö Raita Environment Oy, Saaristokaivu Oy, Talokaivo Oy, Uponor Suomi Oy sekä Wavin-Labko Oy. Muita mukana olevia tahoja olivat mm. Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys. EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Kirstu Kirstu Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke alkoi vuonna Hankkeessa toteutettiin ensimmäiset kolme jätevesisuunnitelmaa valituilla pilottialueilla. Hanketta markkinoitiin monien tiedotusvälineiden kautta. Hankkeeseen kilpailutettuna suunnittelijana toimii Pihakaivo Oy. Hanketta rahoittavat: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Länsi- Turunmaan ja Naantalin kaupungit, Saaristomeren Suojelurahasto, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja Turunmaan Saaristosäätiö. Muut jätevesihankkeet Vuoden 2010 aikana valmisteltiin Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta -hanke yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen, Kemiönsaaren kunnan, Salon kaupungin, Sauvon kunnan ja Someron kaupungin kanssa. Hankkeeseen on haettu rahoitusta Ympäristöministeriöltä ja se on tarkoitus toteuttaa vuonna Hankkeessa toteutetaan kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa neljän kunnan alueella. 7

8 1.5. Kestävä liikkuminen ja logistiikka Valonia edistää vastuullista liikkumista ja logistiikkaa sekä perinteikkäin tapahtumin että tiivistämällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2010 on keskitytty erityisesti uusien yrityskontaktien solmimiseen, vanhojen vahvistamiseen ja yritysten välisen verkostoitumisen edistämiseen. Valonian perinteisiä tapahtumia kuluneena vuonna olivat Pyörällä töihin -kilpailu keväällä ja Autottoman päivän tapahtuma syksyllä. Myös Tuhat valintaa vuodessa -kampanjaa jatkettiin. Kestävän liikkumisen edistämiseksi on myös haettu ja saatu uutta hankerahoitusta. Tulevaisuudessa on tavoitteena perustaa liikkumisen ohjauksen palvelukeskus Valonian yhteyteen. RULLAA Kestävä logistiikka ja liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa Rullaa-hankkeessa keskitytään tehostamaan pk-yritysten logistisia ratkaisuja sekä edistämään kestävää työ- ja virkamatkaliikkumista Varsinais-Suomessa. Hankkeessa tarjotaan maksuttomia palveluita kestävän logistiikan ja henkilöliikenteen kehittämiseksi. Tuloksena ovat kestävän logistiikan ja henkilöliikenteen selvitykset ja suunnitelmat, jotka laaditaan räätälöidysti hankkeen pilottikohteisiin vuosien välisenä aikana. Tuloksia kerätään myös muiden yritysten hyödynnettäväksi sekä esitellään hankkeen aikana järjestettävissä seminaareissa ja infotilaisuuksissa. Rullaa toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella ja se on osa ESLogC-hanketta (Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen). Rullaa-hanke käynnistettiin tammikuussa 2010 laatimalla kahden ja puolen vuoden mittainen kestävän logistiikan ja liikkumisen ohjelma. Tavoitteena on tehdä logistiikka- ja työmatkaliikkumisselvitykset 5-10 pilottikohteeseen Varsinais-Suomessa. Vuonna 2010 mukaan valikoitui seitsemän pilottikohdetta, jotka ovat Liedossa sijaitseva Avanti-Tuulissuo-Littoinen-teollisuusalue (A-T-L), NordicID Oy, Lähiruokaa ravintoloihin -aloite, Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS), Logicityn alue, M. Helistölä Oy ja Uudenkaupungin jätehuolto. Vuoden 2010 aikana selvitettiin pilottikohteiden liikkumista sekä tarpeita henkilö- ja tavaraliikenteen kestävän kehityksen mukaiseen hallintaan. Rullaa-hankkeen tapahtumista enemmän luvussa 4. 8

9 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa Hankkeen tavoitteena on liikkumisen ohjauksen vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa ja kestävien kulkumuotojen käytön lisääminen. Hankkeessa laaditaan maakunnallinen liikkumisen ohjauksen toimintasuunnitelma, perustetaan alueellinen liikkumisen ohjauksen verkosto, tehdään liikkumissuunnitelmia työpaikoille, markkinoidaan työsuhdematkalippua sekä toteutetaan kansalaiskampanjoita kuten, Liikkujan viikko ja Pyörällä töihin -kilpailu. Hanke käynnistyi syksyllä 2010, jolloin laadittiin tarkempi toteuttamissuunnitelma sekä koottiin ohjausryhmä ja hanketyöryhmä. Taidepyöriä ja Pyörätaiteilijoita Hanke on osa Turun kaupungin kulttuuripääkaupunkivuotta Hankkeen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta edistämällä materiaalitehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaista liikennekulttuuria. Hankkeessa järjestetään polkupyörien tuunauskursseja, taidepyöräkavalkadi sekä hyväntekeväisyyshuutokauppa ja -konsertti. Hankkeen kummitaiteilijoiden tuunaamat polkupyörät myydään Taidepyörähuutokaupassa ja varat lahjoitetaan turkulaisille lastenkodeille. Mukana ovat myös Pyärängummit eli pyöräilevät julkkikset, päättäjät ja vaikuttajat. Hankkeen suunnittelu käynnistettiin loppuvuonna Pyöräkavalkadi oli osa Taidepyörä-tapahtumapäivää, joka toteutettiin vuonna

10 1.6. Ympäristökasvatus Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn tueksi -hanke Ympäristökasvatusmenetelmät -hankkeen tarkoituksena on lisätä järjestöjen ympäristökasvatuksen tietoja ja taitoja, innostaa paikallista väestöä, etenkin nuoria, osallistumaan oman alueensa järjestötoimintaan ja lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä. Hanke rahoitetaan pääosin Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelman maaseuturahastosta. Vuoden 2010 aikana hankkeen koordinaattori ja ympäristökasvattaja vierailivat useiden yhdistysten luona keskustelemassa heidän toiminnastaan, kiinnostuksestaan ympäristöasioihin, tulevaisuuden suunnitelmistaan ja mahdollisista yhteistyötoiveista ympäristökasvatusverkoston puitteissa. Hankkeen suunnittelua ohjaava järjestöjen Pyöreän Pöydän ympäristökasvatusverkosto kokoontui vuoden aikana säännöllisesti. Yhdistysten yhteistyötä ja verkottumista edistettiin myös mm. Autottoman päivän tapahtumalla (ks. sivu 17). Hankkeessa järjestettiin lisäksi keväällä Varsinais-Suomen Ympäristökasvatuspäivä Piikkiössä, kesäkuussa ViherVillitys-perhetapahtuma Yläneen Luontokapinetissa ja syksyllä Maailma kauppakassissa kestävä kulutus ja globaalikasvatus -koulutus Liedossa. Loimotus - Kestävän elämäntavan edistäminen osallistuvan ympäristökasvatuksen keinoin nuorisotyössä Loimaan seudulla ja Varsinais-Suomessa Loimotus-hanke käynnistyi syksyllä Hankkeen tarkoituksena on soveltaa toimintaan ympäristökasvatuksen keinoja, joiden avulla kohderyhmään kuuluvia nuoria (13 20-vuotiaat) innostetaan pohtimaan kestäviä kulutustapoja ja elämänarvoja. Hankkeessa tarjotaan erilaisia menetelmiä kestävän kehityksen ymmärtämiseen ja toteuttamiseen, jotta nuoret voivat itse päättää, mikä heitä eniten kiinnostaa. Syksyllä 2010 nuoria lähestyttiin taidekasvatuksen keinoin. Hanketta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivistyspalvelut. Loimaan teatterissa käynnistettiin syksyllä 2010 lasten ja nuorten Aika matka -nimisen näytelmän harjoitukset kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Näytelmän ensi-ilta on tammikuussa Teatteriryhmälle järjestettiin syyskuussa ympäristökasvatuksellinen draamapaja, jossa käsiteltiin kestävän kehityksen eri teemoja ja mietittiin, miten näitä asioita voi huomioida teatterin tekemisessä. Loimaan ammatti- ja aikuisopiston 1. vuosikurssin media-assistenttiopiskelijat osallistuivat näytelmän dokumentoimiseen. Hankkeessa suunniteltiin ja markkinoitiin myös Ympäristöteemainen taidenäyttely, mutta se ei toteutunut vähäisen osallistumisen vuoksi. Hankkeelle koottiin ohjausryhmä, joka kokoontui syksyllä kaksi kertaa. 10

11 Ekoteko! nuoret Itämeren äärellä Ekoteko! nuoret Itämeren äärellä -hankkeessa yhdistetään draamapedagogiikkaa ympäristökasvatukseen. Hanke on osa Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuotta. Hankkeessa järjestetään Itämeriaiheisia draamapedagogisia työpajoja nuorille kouluissa ja nuorisotaloissa ympäri Varsinais-Suomea. Lisäksi rippikoulutoimintaan työstetään omaa Ekoteko-pakkia. Valonia vastaa hankkeen ympäristökasvatuksellisesta osaamisesta sekä hankkeen tiedotuksesta ja markkinoinnista alueellisesti. Vuonna 2010 järjestettiin kahdeksan työpajaa, joista suurin osa järjestettiin Nuorten taide- ja toimintalo Vimmassa Turussa. Lisäksi pajoja järjestettiin Turun Heinänokassa, Loimaalla ja Raisiossa. Työpajoihin osallistui 198 nuorta. Hankkeen päätoteuttaja on PerformanceSirkusyhdistys ry. ja hankkeen kumppaneina ovat Valonia, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Turun kaupungin Nuorisoasiainkeskus. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun. Awareness raising St Petersburg Helmikuun 2010 loppuun kestäneessä Awareness-hankkeessa toteutettiin internetsivusto Pietarin kaupungin asukkaiden ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. Hankekumppanien tuella Pietarin kaupungin ympäristökomitea (the Committee of Nature use, Environment Protection and Ecological Safety of the City of St Petersburg) julkaisi ekologisen portaalin Hankekumppanit: Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen sihteeristö, Turun kaupunki, Ekokumppanit Oy, Kotkan kaupunki ja Valonia, toimivat asiantuntijoina internetsivujen työstämisessä ja samalla kehittivät omien verkkosivustojensa käyttäjäystävällisyyttä. Projektia rahoittivat Suomen ympäristöministeriö ja hankekumppanit. NEAT 2.0 New Environmental Awareness Tools NEAT 2.0 -hankkeessa jatketaan ekologisen portaalin ja sosiaalisen median kehittämistä Pietarin kaupungin ympäristökomitean ja suomalaisten hankekumppanien kanssa. Hankkeen aikana tutustutaan syvällisemmin sosiaalisen median ja muiden kommunikaatiokanavien käyttöön ja arvioidaan niiden tehokkuutta ympäristötietoisuuden edistämisessä. Syksyllä 2010 järjestettiin suomalaisille ja venäläisille vuotiaille nuorille Pelasta Itämeri Tartu kynään -sarjakuvakilpailu, johon saatiin n. 180 työtä. Voittajat valitaan vuoden 2011 puolella. Joulun alla julkaistiin Yhteinen Itämeremme -peliohjelmointikilpailu toisen ja korkea-asteen opiskelijoille Suomessa ja Venäjällä. Kummankin kisan parhaita töitä käytetään hankekumppanien nettisivuilla ympäristötietoisuuden edistämisessä ja nuorempien kohderyhmien houkuttelemiseksi. Lisäksi tutustuttiin sivustojen kehittämiseen hakukoneiden kannalta paremmin löydettäviksi ja analysoitiin sivujen käyttäjiä. Suomalaisina hankekumppaneina ovat Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ympäristö- ja kestävän kehityksen sihteeristö, Turun kaupunki, Ekokumppanit Oy, Kotkan kaupunki ja Valonia. Projektia rahoittivat Suomen ympäristöministeriö ja hankekumppanit. 11

12 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa Valonia toimii laajasti asiantuntijana erilaisten strategioiden ja ohjelmien valmisteluissa sekä vastaa niiden toteuttamisesta. Tällaisia asiakirjoja ovat erilaiset kuntien omat suunnitelmat, ohjelmat ja strategiat sekä aluekohtaiset strategiat. Valonia toimii asiantuntijana myös erilaisissa alueellisissa ja kuntien työryhmissä, kuten energiatehokkuustyöryhmissä tai hankevalmistelutyöryhmissä Alueelliset strategiat ja ohjelmat Ympäristö osaksi arkea, Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia valmistui keväällä Strategialuonnos oli laajalla lausuntokierroksella kunnissa, alueellisissa organisaatioissa, oppilaitoksissa ja järjestöissä. Kommentteja saatiin noin 30. Strategiajulkaisun on tuottanut Varsinais-Suomen ELY-keskus. Julkaisu on saatavilla sähköisenä versiona suomeksi ja ruotsiksi sekä painettuna versiona suomeksi. Strategiaa jaettiin syksyn 2010 aikana laajasti. Maakunnan ilmastostrategian laatiminen käynnistettiin maaliskuussa 2009 Varsinais-Suomen liiton aloitteesta. Tavoitteena on, että Valonia toimii maakunnallisena ilmastotyön yhteystahona strategian valmistumisen jälkeen. Strategia valmistui vuoden 2010 lopussa ja se julkistetaan tammikuussa Samanaikaisesti ilmastostrategian kanssa valmistui myös Varsinais-Suomen Energiastrategia. Strategioiden tiivistelmistä on koottu yhteisjulkaisu Luotsi, joka julkaistaan myös tammikuussa Valonian edustaja on ollut asiantuntijana mukana energiastrategian ohjausryhmässä. 12

13 2.2. Kuntakohtaiset ohjelmat ja suunnitelmat Valonia laati toimeksiantona Uudenkaupungin kaupungin energiatehokkuuden toimintasuunnitelman vuosille , joka koottiin yhdessä kaupungin Hinku-työryhmän kanssa. Valonia toimi alueellisena Vihreä lippu -edistäjänä. Syyskuussa järjestettiin Vihreä lippu -starttikoulutus kouluille ja päivähoidolle. Lisäksi Valonia vieraili teeman puitteissa mm. päiväkodeissa ja vanhempainilloissa ja tiedotti ohjelmasta alueellisesti. Edistäjä osallistui myös Vihreä lippu -toimintasuunnitelmien ja -raporttien lukemiseen ja kommentoimiseen sekä Vihreän lipun käyttöoikeuden myöntävän toimikunnan toimintaan. Vihreässä lipussa oli vuonna 2010 mukana 17 koulua ja 20 päivähoitoyksikköä Varsinais-Suomesta. Vuonna 2010 Vihreän lipun käyttöoikeuden saivat Koulut Auranlaakson koulu, kestävä taso Hovirinnan koulu, kestävä taso Kuparivuoren koulu, kestävä taso Paimion lukio Piispanlähteen koulu, kestävä taso Vistan koulu kunta Kaarina Kaarina Naantali Paimio Kaarina Paimio Päiväkodit Daghemmet Skogsgläntan Kaarinan perhepäivähoidon VL-team, kestävä taso Lounatuulen päiväkoti, kestävä taso Maskuntien päiväkoti Pernontien päiväkoti, kestävä taso Päiväkoti Kastanja, kestävä taso Päiväkoti Merilintu, kestävä taso Rauvolan päiväkoti, kestävä taso Satumetsän päiväkoti, kestävä taso Seurakummun päiväkoti Taimon päiväkoti Kunta Kaarina Kaarina Masku Masku Turku Turku Uusikaupunki Kaarina Rusko Turku Naantali 13

14 2.3. Asiantuntijana alueellisissa ja kuntien työryhmissä Lounais-Suomen ympäristökasvatusyhteistyön sateenvarjoryhmän (liite 3) tehtävänä on huolehtia siitä, että Ympäristökasvatusstrategian toimenpiteet Lounais-Suomessa käynnistyvät. Valonian edustaja toimii ryhmässä asioiden valmistelijana ja sihteerinä. Sateenvarjoryhmän tukena on ympäristökasvatuksen suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuva laaja kommenttirinki, jossa oli kaikkiaan 80 edustajaa. Sateenvarjoryhmä kokoontui vuonna 2010 neljä kertaa. Kelaan asiantuntija oli syksyllä 2009 ja keväällä 2010 aktiivisesti mukana ylikunnallisessa työryhmässä, joka pohtii jätepolitiikkatyötä Turun seudun kunnissa. Kelaa!-hanke vahvisti jätteen synnyn ehkäisyn näkökulmaa ryhmän työssä. Yhteistyön pohjalta luodaan seudullinen jätepoliittinen suunnitelma. Valonian energianeuvoja on osallistunut Turun ja Salon kaupunkien energiansäästötyöryhmien kokouksiin. Kokouksissa on ideoitu energiatehokkuuden toimintasuunnitelmien toimeenpanoa ja tiedotusta eri hallintokunnissa. Energianeuvoja on myös seurannut Hinku-kuntien (Uusikaupunki ja Mynämäki) toimia ja välittänyt sieltä saatuja käytännön esimerkkejä muille alueen kunnille. Mynämäellä neuvoja on myös osallistunut erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Valonian kestävän logistiikan asiantuntija on osallistunut Kestävä paikallinen kuljetusratkaisu Turun kaupunkiseutu -hankkeen ohjausryhmään. Hankkeen tavoitteena on luoda kestävän läheisyysperiaatetta korostava paikallinen toimintamalli, jossa yhdistetään orgaanisten jätteiden käsittely, biokaasun liikennekäyttö seudullisessa joukko- ja muussa raskaassa liikenteessä sekä uusiutuvan lannoitteen tuotanto ja kestävä viljely. Toteutusaikatauluna on syksy 2010 ja kevät Valonian asiantuntijoita on osallistunut Turun kaupungin Ilmasto- ja ympäristöohjelman koordinointiryhmään ja avustanut Salon kaupunkia ilmasto- ja ympäristöohjelman aloituksessa. 14

15 Muita yhteistyö- ja ohjausryhmiä, joihin Valonian asiantuntijoita on osallistunut vuoden 2010 aikana: Suomen energiatoimistojen verkosto Alueelliset vesistötyöryhmät ja Varsinais-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä (Pro Saaristomeri -ohjelma ja Lounais-Suomen ympäristökeskus) Ympäristötietoisuus- ja kasvatus -ryhmä (Pro Saaristomeri -ohjelma ja Lounais-Suomen ympäristökeskus) Lounais-Suomen ympäristöohjelman päivitysprosessin työryhmät: Vesistöt ja vesihuolto, Elinkeinoelämä ja energiantuotanto, Luonto, Ympäristökasvatus ja -tietoisuus EPOMM-PLUS -ohjelman hankkeen kansallinen ohjausryhmä Uusiutuvan energian mahdollisuudet Vakka-Suomessa -ohjausryhmä Varsinais-Suomen energiastrategia-hankkeen ohjausryhmä Varsin Hyvä -ohjausryhmä Turun ammattikorkeakoulun Kestävän kehityksen koulutusohjelman neuvottelukunta Lisäksi Valonia on osallistunut Kuivakäymäläseura Huussi ry:n huussikummitoimintaan Sambiassa. 15

16 3. Teemaviikot ja näyttelyt Valonia järjestää vuosittain runsaasti erilaisia teemaviikkoja ja -tapahtumia. Valtakunnallisiin viikkoihin ja päiviin osallistutaan mm. kokoamalla näyttelytilaan teeman mukaisia näyttelyitä. Tapahtumien järjestelyihin osallistuu laaja joukko yhteistyökumppaneita. 3.1.Teemaviikot ja päivät Nuukuusviikko Huhtikuussa vietettiin Nuukuusviikkoa. Valonian näyttelytilassa järjestettiin viikon kestävä kirjanvaihtotapahtuma, jossa sai tuoda vaihtoon ylimääräisiä kirjoja ja ottaa vastaavasti muiden tuomia kirjoja kotiin luettavaksi. Nuukuusviikolla myös aukaistiin uusi näyttelykokonaisuus elinkaariteemalla. Näyttelyssä kerrottiin erityisesti ruuan ja tekstiilien elinkaaresta erilaisten tehtävien ja toiminnallisten esimerkkien kautta. Lisäksi näyttelyssä oli Turun Ekotorin kanssa yhteistyössä koottu hifinurkkaus, jossa kerrottiin vanhoista hifilaitteista. Näyttelyssä vieraili viikon aikana yli 300 henkeä. Kirjanvaihtoviikko järjestettiin yhteistyössä Turun Kirjakahvilan ja paikallisten Bookcrossaajien kanssa. Lasten ja nuorten ympäristöviikko Lasten ja nuorten ympäristöviikko järjestettiin vuonna 2010 Liikkujan viikolla syyskuussa teemalla liikkuminen. Ympäristöviikko huipentui Polkua kaupunkiin Autottoman päivän Aurajokitapahtumaan Aurajokivarressa Turun keskustassa, johon oli kutsuttu seudun kouluja ja päivähoitoryhmiä. Päivän aikana lapsiryhmät pääsivät kulkemaan aikuisen seurassa maksutta Turun kaupungin joukkoliikenteen busseissa. Tapahtumassa oli yli 600 kävijää. Kouluja ja päiväkoteja innostettiin myös järjestämään omia liikkumistempauksiaan ja -tapahtumia. Opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle koottiin syyskuussa Liikkumisen toimintapaketti kouluille ja päivähoidolle, jossa oli vinkkejä teeman toteuttamiseen eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa. Osana pakettia oli Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan kuuluvan Loikkaa leikkiin juokse jatulintarhaan -hankkeen aineisto kouluille ja päiväkodeille. 16

17 Energiansäästöviikko Energiansäästöviikkoa vietettiin jälleen viikolla 41. Tällä kertaa päätapahtumien kohderyhminä olivat opiskelijat ja taloyhtiöt. Torstaina järjestettiin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnattu energiansäästötapahtuma Et Säästää Viittis, jossa oli erilaisia aiheeseen liittyviä rastitehtäviä sekä luentoja. Tapahtumaan osallistui noin 120 opiskelijaa. Samana iltana järjestettiin taloyhtiöiden edustajille, isännöitsijöille ja aktiivisille asukkaille suunnattu tilaisuus, jossa kuultiin kiinnostavia alustuksia ja käytiin keskustelua taloyhtiöiden energian- ja vedensäästöasioista. Tilaisuuteen osallistui noin 40 ihmistä. Molemmissa tilaisuuksissa pääpuhujana toimi Tuuli Kaskinen Demos Helsingistä. Energiansäästöviikolla järjestettiin lisäksi ympäristöpäivä Plazan kauppakeskuksessa Salossa. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä kauppakeskuksen ja Rouskis Oy:n kanssa. Paikalla oli myös lukuisia muita toimijoita. Tapahtumassa tarjottiin tietoa, ja toimintaa kestävään kuluttamiseen ja energiansäästöön liittyen. Sadat salolaiset tulivat rohkeasti tutustumaan tapahtuman esittelypisteisiin ja keskustelu kävi vilkkaana. Autoton päivä Polkua kaupunkiin Autottoman päivän Aurajokitapahtuma järjestettiin Euroopan Unionin liikkujan viikolla Autotonta päivää vietettiin Suomessa 11. kerran. Tehtävärasteilla Vähätorin kylässä vanhan pääkirjaston edustalla ja Kulttuurikylässä Apteekkimuseon edustalla oli aiheina kevyen- ja joukkoliikenteen suosiminen sekä vesiensuojelu. Myös Valonian Kestävän arjen avaimet -näyttely oli auki koko päivän. Päivän aikana tapahtumassa vieraili yli 600 henkilöä. Kaksi viikkoa ennen Autotonta päivää ilmestyivät tienpäällisbanderollit kävelykadulle sekä kaupungin sisäänajoväylien ylle. Banderollit muistuttivat Autottomasta päivästä ja kannustivat jättämään oman auton kotiin. Jätevesiviikko Minwa-hanke oli mukana valtakunnallisella jätevesiviikolla huhtikuuta, jolla vauhditettiin haja-asutusalueiden jätevesien hyvää käsittelyä. Viikon tunnus oli Pönttö ei putsaa jätevesiä. Valonian vesiensuojeluosasto otti osaa koulutuksiin ja järjesti neuvontatilaisuuksia eri puolella Varsinais-Suomea viikon aikana. 17

18 3.2. Näyttelyt Valonia järjestää vuosittain runsaasti erilaisia teemaviikkoja ja -tapahtumia. Valtakunnallisiin viikkoihin ja päiviin osallistutaan mm. kokoamalla näyttelytilaan teeman mukaisia näyttelyitä. Tapahtumien järjestelyihin osallistuu laaja joukko yhteistyökumppaneita. Valonian Kestävän arjen avaimet -näyttelykokonaisuutta kehitettiin edelleen. Näyttelyyn hankittiin uusia materiaaleja, tuotettiin julisteita, sekä kehitettiin näyttelyn toiminnallisuutta. Näyttelyn perusteemoja ovat kestävä kuluttaminen, ruokavalinnat, kodin sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus, valaistus, ilmastonmuutos, kestävä liikkuminen sekä energiatehokas rakentaminen. Näyttelyn tavoitteena on tarjota kävijälle konkreettisia vinkkejä, selkeää tietoa sekä inspiraatiota omaan arkeen. Nuukuusviikolla aukaistiin uusi näyttelykokonaisuus elinkaariteemalla. Näyttelyssä kerrottiin erityisesti ruuan ja tekstiilien elinkaaresta tehtävien ja toiminnallisten esimerkkien kautta. Lisäksi näyttelyssä oli Turun Ekotorin kanssa yhteistyössä koottu hifi-nurkkaus, jossa kerrottiin vanhoista hifi-laitteista. Näyttelyssä vieraili viikon aikana yli 300 henkeä. Ensimmäisenä adventtiviikonloppuna avattiin jälleen Kelaa!-hankkeen joulunäyttely Valonian tiloihin. Aiheena olivat aineettomat lahjat ja ympäristöystävällinen paketointi. Lisäksi näyttelyssä sai tutustua kierrätysmateriaaleista tehtyihin peleihin ja valokuviin vanhan ajan joulun vietosta. Kiertäviä näyttelykokonaisuuksia kehitettiin edelleen. Aiheena niissä on muun muassa energiansäästö ja kestävät ruokavalinnat. Lisäksi on suunniteltu esimerkiksi vihreään draamaan liittyviä teemapaketteja. Kiertävät näyttelyt saadaan kiertoon vuoden 2011 aikana. Minwa-hanke oli mukana järjestämässä Kelluvaa näyttelyä yhteistyössä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa. Saaristoalus m/s Nauvon kannelle rakennettiin informatiivinen näyttely, jossa esiteltiin mm. saaristoon sopivia jätevedenkäsittelylaitteita, huussimalleja ja kompostoreita. Esittelylaitteiden lisäksi aluksessa oli mukana asiantunteva joukko jätevesiasioiden, vesiensuojelun, jätehuollon ja eri saaristopalveluiden ammattilaisia. Näyttely kiersi Nauvon, Paraisten ja Naantalin satamissa. Kestävän arjen avaimet -näyttely toimii Valoniassa ja se on avoinna kaikille kestävän kehityksen aiheista kiinnostuneille. 18

19 4. Tapahtumat ja koulutukset Valonia järjestää vuosittain runsaasti eri teemoihin liittyviä tapahtumia ja koulutuksia, joiden tarkoituksena on lisätä ihmisten osallistumismahdollisuuksia sekä tietoa kestävän kehityksen asioista. Tapahtumia ja koulutuksia järjestetään niin kunnan kuin yritystenkin työntekijöille, opettajille ja muille kasvattajille sekä kuntalaisille. 4.1.Kuntien ja yritysten työntekijät Ympäristöteko kilpailu Vuoden ympäristötekokilpailun aiheena oli materiaalitehokkuus. Kilpailussa haettiin yrityksiä, jotka valmistavat tuotteita tai tuottavat palveluja tavanomaista vähemmällä materiaalin käytöllä. Haussa olivat myös ne yritykset, jotka ovat itse keksineet tai ottaneet käyttöön aivan uuden materiaalitehokkaan tuotteen tai palvelun. Kilpailuun osallistui 13 yritystä. Voittaja oli Kaarinassa sijaitseva Softex Oy, joka on sammutusjärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huoltoliike. Softex Oy palkittiin materiaalitehokkaasta vesisumusammutusjärjestelmästä, jolla on vähäinen vedentarve, pienemmät putket ja siitä johtuva säästö käytettävän teräksen määrässä. Vesisumusammutusjärjestelmä on kokonaistaloudellinen ratkaisu, sillä järjestelmää varten ei tarvitse rakentaa lisää kunnallistekniikkaa. Kilpailussa myönnettiin lisäksi kaksi erityismainintaa. Uudessakaupungissa sijaitseva Eco-Top Rengas Oy sai erityismaininnan pinnoitetusta uusiorenkaasta, joka on ekologinen ja materiaalitehokas vaihtoehto. Nousiaisten Hautauspalvelu Oy saama erityismaininta tuli siunausarkusta, joka on ekologinen ja materiaalitehokas vaihtoehto hautajaisten järjestämiseen. Kilpailun järjestelyssä olivat mukana myös Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Viestintäharju Oy. 19

20 Ravintoloiden lähiruoka-aloite Tammikuussa aloitettiin Turun yliopiston LounaFood-hankkeen kanssa vuoden kestävä yhteistyö, jonka tavoitteena on saada turkulaisten ravintoloiden ruokalistalle lähi- ja luomutuotteista sekä sesonginmukaisista raaka-aineista koostettu vaihtoehto. Vuoden aikana pureuduttiin niihin ongelmakohtiin, jotka ovat esteenä lähiruuan käytölle ravintoloissa. Kehittämisprosessi oli avoin kaikille Turun keskustan ravintoloille, ja mukaan lähti kahdeksan ravintolaa sekä yksi pitopalveluyritys. Kevään aikana järjestettiin kolme työpajaa ravintoloiden ja elintarvikeyrittäjien kanssa. Lisäksi ravintoloille ja elintarvikeyrityksille järjestettiin kuusi työpajaa, joissa keskusteltiin esimerkiksi tuotekehittelystä, toimitusvarmuudesta, logistiikasta ja tukkujärjestelmistä. Ravintolat ovat olleet erittäin motivoituneita ja valmiita kehittämään toimintaansa. Myös elintarvikeyrittäjät ovat kehittäneet keskinäistä yhteistyötään toimitusvarmuuden takaamiseksi. Yhteistyön tuloksena ravintolat julkistavat lähiruokavaihtoehdon Pohjoismaiden kestävän kehityksen konferenssin yhteydessä Ravintolayhteistyö poiki myös uudenlaista kunniaa: City-lehti nimesi Lähiruokahaasteen kaupungin parhaaksi ruokateoksi. Kuntakierrokset Kevään aikana Kelaa-hankkeessa toteutettiin kuntakierrokset edellisen syksyn tapaan. Tällä kertaa vierailtiin Kaarinassa, Laitilassa, Liedossa ja Loimaalla. Kuntakierroksella järjestettiin luentoja kuntien työntekijöille energiansäästöstä ja ilmastonmuutoksesta, sekä kuluttamisesta ja ostovalinnoista. Tilaisuuksien osallistujamäärät jäivät vähäisiksi, joten samanlaisella konseptilla ei kuntakierroksia enää jatketa. Kuntakierroksen kokemukset toimivat arvokkaana oppina tulevalle tapahtumasuunnittelulle. Kestävien hankintojen ja kuntien ruokapalveluiden kanssa tehtävä yhteistyö jatkui syksyllä. Kaarinan ruokapalveluhenkilöstölle järjestettiin tilaisuus, jossa puhuttiin suurkeittiöiden energiansäästöasioista, ilmastoystävällisestä reseptiikasta ja hukkaruuasta. Autojen yhteiskäyttö -työpajatilaisuus Motiva Oy ja Rullaa-hanke järjestivät helmikuussa Autojen yhteiskäyttö -työpajan Turussa. Työ-paja järjestettiin osana eurooppalaista momo Car-Sharing -hanketta, jonka tarkoituksena on edistää autojen yhteiskäyttöä Euroopassa. Paikalla kuultiin esitykset autojen yhteiskäytöstä Bremenistä, yhteiskäytön mahdollisuuksista Suomessa LVM:n näkökulmasta, ajatuksia CityCarClubin toiminnasta ja laajentumisesta Turkuun sekä autojen yhteiskäytön mahdollisuuksista Turun seudulla. Tilaisuudessa sovittiin, että kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskus ottaa vetovastuun yhteiskäytön edistämisestä Turun seudulla. 20

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 Taustalla Varsinais-Suomen Agenda 21 perustettiin ympäristöviranhaltijoiden toimesta Aloitusseminaari

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2011 - Itämeren tilan parantamiseksi -

TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2011 - Itämeren tilan parantamiseksi - TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2011 - Itämeren tilan parantamiseksi - Varsinais-Suomen Kestävän Kehityksen ja Energia-asioiden Palvelukeskus Valonian Jätevesiosasto vastaa Itämeri-haasteeseen tämän toimenpideohjelman

Lisätiedot

Alueelliset verkostot ympäristökasvatuksen tukena Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011

Alueelliset verkostot ympäristökasvatuksen tukena Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Alueelliset verkostot ympäristökasvatuksen tukena Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Alueelliset ympäristökasvatusverkostot Vihreä lippu ohjelman alueelliset edistäjät Luonto- ja

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen 25.5.2011 Se on mahdollista! Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategiaa toteutetaan jo Miten me sen teimme VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Energiayhtiön ja alueellisen energianeuvojan yhteistyö

Energiayhtiön ja alueellisen energianeuvojan yhteistyö Energiayhtiön ja alueellisen energianeuvojan yhteistyö Anne Ahtiainen, Valonia Päivi Rae, Turku Energia Sähköverkot Oy Energianeuvontayhteistyö Turussa Käytännön yhteistyö Turku Energian ja Valonian sekä

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

Elo-syyskuun parhaat tapahtumat

Elo-syyskuun parhaat tapahtumat Elo-syyskuun parhaat tapahtumat - Autoton päivä. Aurajokitapahtumassa pienimuotoista seikkailua ja leppoisaa liikuntaa sekä aikuisille että koululaisille. Turussa keskiviikkona 22.9. kello 9.00 alkaen.

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 Paula Väisänen, Valonia/Varsinais-Suomen liitto, kestävän liikkumisen asiantuntija 22.3.2017, paula.vaisanen@valonia.fi, p. 044 907 5986 Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus toimintasuunnitelma 2010 VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus; toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Toimintasuunnitelma 2009 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 OSA-ALUEIDEN TOTEUTTAMINEN HANKKEIDEN JA MUUN TOIMINNAN KAUTTA...

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 16.9 Sanna Kopra Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi esitetään Kainuun

Lisätiedot

Parhaat palat, Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija

Parhaat palat, Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija Parhaat palat, Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 14.3.2017 Koko Turku liikkuu -kampanja Koko Turku liikkuu -kampanja oli arkiliikuntaan ja arjen

Lisätiedot

Kesän parhaat tapahtumat

Kesän parhaat tapahtumat Kesän parhaat tapahtumat - ViherVillitys. Koko perheelle tarkoitettu iloinen ympäristötapahtuma. Yläneen Luontokapinetissa sunnuntaina 13.6. klo 11 15. - Ilmastoruokatietoa kaupoissa. Kiertueen viimeiset

Lisätiedot

Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki

Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöjohtamisseminaari - Kymenlaakson kuntien johdolle 10.3.2011 Merikeskus Vellamo Tornatorintie 99 48100 Kotka Kari Koski Kaupunginjohtaja 10.3.2011

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus Toimintakertomus 2009

VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus Toimintakertomus 2009 VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus Toimintakertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO Valonia Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus Toimintakertomus

Lisätiedot

Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum

Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum 1 Kuva: Turun Sanomat Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupunginjohtajien Mikko

Lisätiedot

Vuoden 2012 toiminnan arviointi

Vuoden 2012 toiminnan arviointi Vuoden 2012 toiminnan arviointi Alatyöryhmien toiminnalliset tavoitteet Liikenneturvallisuus-alatyöryhmän erityistavoitteet Seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan saattaminen loppuun ja

Lisätiedot

Liikkujan viikko 2014

Liikkujan viikko 2014 Liikkujan viikko 2014 Omilla poluilla ja radioaalloilla 19.5.2014 Sirpa Mustonen ja Kaisa Kauhanen 1 Euroopan yhteinen Liikkujan viikko Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16. 22.9. Viikon

Lisätiedot

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 energiatoimisto perustettu henkilöstö toiminnan organisointi liikevaihto, kulurakenne rahoituksen lähteet palveluita kohderyhmät Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Thermopolis

Lisätiedot

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on Foundation

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools - ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on

Lisätiedot

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Ympäristöraadin koulutuspäivä Kokoonnuimme syyskuussa alakoululla, jolloin ylä-ja alakoulun raatilaisilla oli mahdollisuus tutustua Iltapäivällä yläkoulun raati kävi

Lisätiedot

Tietoisku Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen

Tietoisku Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen Työttömyyden kasvun hidastuminen jatkuu Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli syyskuussa 2013 hieman maan keskiarvoa korkeampi. Työttömyysaste oli

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia 2020. Alustava suunnitelmaluonnos 18.5.2011

Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia 2020. Alustava suunnitelmaluonnos 18.5.2011 Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia 2020 Alustava suunnitelmaluonnos 18.5.2011 Ilmasto- ja energiastrategia Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia 2020 VN hyväksynyt vuonna 2008 Maakunnat ja seutukunnat

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Kymenlaakson energianeuvonta

Kymenlaakson energianeuvonta Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Tausta Pilotti Kotkassa 2011 TEM:n tuella Koko Kymenlaakson kattava Energianeuvonta

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020 1 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020 Hyväksytty Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot.

Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Työpyöräile! Uusia kulkumuotoja elämään, pyöräilyn edistämishanke 1.2.2012 28.2.2013 Työpaikoille lainataan polkupyöriä ja lainauskokemuksia jaetaan Facebookissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017

Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017 Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017 Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 17.11.2016 Liikkumisen ohjaus Valtionavustuksen myöntämisestä

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN. Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009

TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN. Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009 TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009 Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry Taustalla Kansainväliset

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Marraskuun parhaat tapahtumat

Marraskuun parhaat tapahtumat Marraskuun parhaat tapahtumat - Oravannahkakaupasta yhteiskuljetuksiin. Asiantuntijoiden näkökulmia ekotehokkaaseen logistiikkaan. Liedon kunnantalolla keskiviikkona 17.11.2010 klo 15.00 19.00. - Matalaenergiarakentamisen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot

Huhtikuun parhaat tapahtumat

Huhtikuun parhaat tapahtumat Huhtikuun parhaat tapahtumat - Nuukuusviikko. Valonia järjestää valtakunnallisella Nuukuusviikolla 19. 25.4. runsaasti tapahtumia. Luvassa mm. kirjanvaihtoa, tuotteiden elinkaarinäyttely sekä käytettyjen

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Tilastokeskuksen tietojärjestelmämuutosten vuoksi maaliskuun väestönmuutostiedot viivästyivät runsaalla kuukaudella. Huhtikuun tilastot valmistuvat 16.6., toukokuun 22.6.

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2 / 2013 7.11.2013

JÄSENTIEDOTE 2 / 2013 7.11.2013 Tule mukaan hallitukseen Haavin hallituksessa toimii iloinen ja aktiivinen joukko ympäristökasvattajia. Haluaisitko sinä tulla mukaan? Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätiedot

Uusikaupunki. Kuntaraportti

Uusikaupunki. Kuntaraportti Uusikaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Taidepyöriä lainattiin työpaikoille 1.5. 31.10.2012. Työpyöräile!

Taidepyöriä lainattiin työpaikoille 1.5. 31.10.2012. Työpyöräile! Taidepyöriä lainattiin työpaikoille 1.5. 31.10.2012 Työpyöräile! Kuinka työasiamatkapyöräily voi sosiaalisen median avulla voi nousta aivan uudelle tasolle. Työpyöräile!-kampanja Varsinaissuomalaisille

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Kaarina. Kuntaraportti

Kaarina. Kuntaraportti Kaarina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Salo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Turku. Kuntaraportti

Turku. Kuntaraportti Turku Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Koski Tl. Kuntaraportti

Koski Tl. Kuntaraportti Koski Tl Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Think global act local

Think global act local Think global act local 1 Toiminta-ajatus Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistäminen Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen Palveluiden ja hankkeiden tuottaminen ympäristötietoisuuden

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi. Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8.

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi. Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8. Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 -hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustus, Liikennevirasto Valtionavustuksen

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Alkuvuoden parhaat tapahtumat

Alkuvuoden parhaat tapahtumat Alkuvuoden parhaat tapahtumat - Vauvasta vaariin perunasta pattinkiin! -logistiikkapäivä. Yhteistyöpäivä kuntien logistiikasta vastaaville ja kuljetusalan yrityksille torstaina 11.2. kello 8.00 16.00 Liedon

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän

LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Viranomainen

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA Yli kaksi kolmasosaa Varsinais-Suomen vuonna 2013 saamasta muuttovoitosta oli peräisin maahanmuutosta. Maakuntaan ulkomailta muuttaneista puolestaan

Lisätiedot

Lieto. Kuntaraportti

Lieto. Kuntaraportti Lieto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Raisio. Kuntaraportti

Raisio. Kuntaraportti Raisio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry. Toimintakertomus 2010 1. YLEISTÄ

Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry. Toimintakertomus 2010 1. YLEISTÄ Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry Toimintakertomus 2010 1. YLEISTÄ Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry on vuonna 2005 perustettu alueellinen toimija, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Maaliskuun parhaat tapahtumat

Maaliskuun parhaat tapahtumat Maaliskuun parhaat tapahtumat - Haavi on auki! Ympäristökasvatusyhdistys Haavin tapahtuma Kaarinassa Rauvolanlahden maastoissa ja Vaarniemen laavulla tiistaina 2.3.2010 17.30 alkaen. - Earth Hour -kampanja.

Lisätiedot

Turun väestökatsaus kesäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus kesäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus kesäkuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja alueen väestönkehityksestä ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2017 Turun ennakkoväkiluku

Lisätiedot

Pöytyä. Kuntaraportti

Pöytyä. Kuntaraportti Pöytyä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010

EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010 Ohjausryhmän kokous 8.12.2010 1 Ohjausryhmän ja projektihenkilöiden esittely (10.00) 2 Ohjausryhmän nimeämisen läpikäynti ja tehtävät (10.15) -Antti

Lisätiedot

6. Päihteet. 6.1Johdanto

6. Päihteet. 6.1Johdanto 6. Päihteet 6.1Johdanto Päihdehuollon avopalveluissa. Indikaattori ilmaisee kuntien kustantamia päihdehuollon avopalveluita vuoden aikana A-klinikoilla tai nuorisoasemilla käyttävien asiakkaiden määrää

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Mynämäki. Kuntaraportti

Mynämäki. Kuntaraportti Mynämäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Kustavi. Kuntaraportti

Kustavi. Kuntaraportti Kustavi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Naantali. Kuntaraportti

Naantali. Kuntaraportti Naantali Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Somero. Kuntaraportti

Somero. Kuntaraportti Somero Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Ympäristötietoisuuden ja verkottumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa 2002-2005. EU Interreg IIIA ohjelman hanke CG13046

Ympäristötietoisuuden ja verkottumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa 2002-2005. EU Interreg IIIA ohjelman hanke CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkottumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa 2002-2005 EU Interreg IIIA ohjelman hanke CG13046 Forssa Hämeenlinna Lohja Lahti Hyvinkää Salo Kouvola Märjamaa Viljandi

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9. Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.2011 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat edelläkävijöinä

Lisätiedot