SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Valonian Toimintakertomus 2010

2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen Ilmastonmuutos Energiansäästö, Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet Jätevesikuormituksen vähentäminen haja-asutusalueilla Kestävä liikkuminen ja logistiikka Ympäristökasvatus Valonia asiantuntijaorganisaationa Alueelliset strategiat ja ohjelmat Kuntakohtaiset ohjelmat ja suunnitelmat Asiantuntijana alueellisissa ja kuntien työryhmissä Teemaviikot ja näyttelyt Teemaviikot ja päivät Näyttelyt Tapahtumat ja koulutukset Kuntien ja yritysten työntekijät Opettajat ja muut kasvattajat Lapset ja nuoret Kuntalaiset Viestintä ja tiedottaminen Tiedotteet, tiedotelehdet ja esitteet Verkkosivut, tietopankit ja sosiaalinen media Tiedotuskampanjat Terho-pisteet ja Ekovinkit Näkyvyys mediassa Sisäinen viestintä Opinnäytetyöt 33 Liitteet 34 Valonian henkilökunta vuonna 2010 Johtoryhmä ja kuntien yhteyshenkilöt Hankkeiden ohjausryhmät ja teemaryhmät Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelman suunnitteluryhmät Tapahtumat vuonna 2010 Näkyvyys tiedotusvälineissä oman seurannan mukaan Haavin toimintakertomus Valonian toimintakertomus 2010 Julkaisija: VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus (2011) Vanha Suurtori 7, Turku 2 Toimitus: Jaana Itälä-Laine Valokuvat: Valonian arkisto Taitto: Reetta Taponen

3 JOHDANTO VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus tarjoaa asiantuntija-apua ja palveluita kestävän kehityksen eri osa-alueilla. Toimintaa ohjaavana asiakirjana on Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma Valonian osallistujakuntia vuonna 2010 olivat: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Länsi-Turunmaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Vuosi 2010 oli Valonian uuden toimintakauden suunnittelun ja kehittämisen vuosi. Hanketoimintaa jatkettiin normaalisti. Toimintaa ja tapahtumia oli runsaasti. Samalla käynnistettiin uuden ohjelmakauden suunnittelu sekä Valonian kestävän kehityksen työn arviointi- ja kehittämistutkimus. Tutkimuksen suoritti Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelija Maija Palomäki opinnäytetyönään. Tutkimus toimii tukena Valonian toiminnan kehittämiselle seuraavalla ohjelmakaudella. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma Vuoden 2010 keväällä suunniteltiin ja koottiin kestävän kehityksen ohjelma vuosille Alueellisiin tavoitteisiin paikallisin keinoin Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma laadittiin yhteistyössä laajapohjaisten työryhmien kanssa. Työryhmien kokoonpano on liitteessä 4. Ohjelmaan valittiin neljä laajaa teemakokonaisuutta: energia- materiaalitehokkuus, kestävä liikkuminen, vesiensuojelu sekä ympäristötietoisuus ja -kasvatus. Ohjelma lähetettiin kuntiin kesäkuussa 2010 saatekirjeen kera, jossa kysyttiin kuntien halukkuutta osallistua alueelliseen kestävän kehityksen yhteistyöhön. Vuonna 2011 tammi-kuussa kaikki Varsinais-Suomen kunnat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan. Valonian johtoryhmä osallistui arviointi- ja kehittämistutkimuksen ohjaamiseen sekä uuden ohjelmakauden suunnitteluun. Johtoryhmä (liite2) kokoontui Itämeritalossa vuoden aikana neljä kertaa. 3

4 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta Valonian toiminnan osa-alueita toteutetaan peruspalveluiden ja hanketoiminnan kautta. Hankkeet antavat Valonian toiminnalle lisäresursseja ja mahdollistavat laajan palvelutarjonnan Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen KELAA! Kestävä kulutus ja elämänlaatu Kelaa! -hankkeessa kansalaisille, yrityksille ja kunnille tarjotaan konkreettisia vaihtoehtoja keventää omaa ekologista selkäreppuaan. Hankkeessa vahvistetaan pk-yritysten verkostoitumista sekä edistetään materiaalitehokkuuden, kestävien innovaatioiden ja toimintatapojen käyttöä. Kelaa! -hankkeessa myös edistetään julkisten hankintojen kestävyyttä ja ekotehokkuutta. Hankkeen päätoteuttajana toimii Valonia yhdessä Lahden seudun ympäristöpalveluiden kanssa. Hanke alkoi maaliskuussa 2008 ja jatkuu kesään 2011 saakka. Vuoden 2010 aikana hankkeen puitteissa järjestettiin kymmeniä tapahtumia eri teemoista. Tapahtumilla tavoitettiin tuhansia kuntalaisia, yrittäjiä ja kuntien edustajia eri puolilta Varsinais-Suomea ja Forssan seutua. Kelaa!-hanke näkyi lehdissä, internetissä sekä erilaisissa tapahtumissa. Suurimpana ponnistuksena toteutettiin Pieniä tekoja Suuria vaikutuksia -kampanja. Kelaa!-hankkeen ohjausryhmän kokoonpano on liitteessä 3. Hankkeen tapahtumista on kerrottu enemmän toimintakertomuksen luvuissa 3 ja 4. Pieniä tekoja Suuria vaikutuksia -kampanjalla tiedotettiin kestävän kulutuksen ja elämänlaadun teemoista. 4

5 1.2. Ilmastonmuutos IlmuStop-hanke Varsinais-Suomen ilmastostrategian laatimista on jatkettu IlmuStop-hankkeessa vuoden 2010 aikana. Strategialuonnosta työstettiin eri työryhmätapaamisissa, asiantuntijaneuvotteluissa ja tausta-aineistoja keräämällä. Kesäkuussa strategialuonnos esiteltiin ensi kertaa Varsinais-Suomen maakuntahallitukselle. Elokuussa järjestettiin laaja erityisesti kuntiin suunnattu seminaari Miten ilmastonmuutoksesta iloa ja hyötyä kuntiin? Ilmasto- ja energiastrategian toimeenpano kunnissa. Tilaisuus oli esimerkki tiiviistä yhteistyöstä Varsinais-Suomen energiastrategia -hankkeen (Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hanke) kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kummatkin strategiat olivat lokakuun ajan laajalla lausuntokierroksella. Varsinais-Suomen ilmastostrategia oli käsittelyssä toistamiseen maakuntahallituksen kokouksessa yhdessä energiastrategian kanssa jolloin strategiat hyväksyttiin. Strategiatyössä muotoiltiin keskeisimmät tavoitteet ja esiteltiin teemakohtaisesti toimenpide-ehdotuksia tulevalle vuosikymmenelle Energiansäästö, Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet Voimaa Varsinais-Suomesta Vuoden 2010 alussa alkaneessa kaksivuotisessa Voimaa Varsinais-Suomesta -energianeuvontahankkeessa on kolme pääteemaa: Kotitalouksien energianeuvonta, lämmitysjärjestelmät sekä matalaenergiarakentaminen. Hanke on osa TEM:n ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä niin paikallisten, alueellisten kuin valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Vuonna 2010 järjestettiin 21 neuvonta- ja muuta infotilaisuutta sekä yksi matalaenergiarakentamisen seminaari, joihin osallistui yhteensä 578 henkilöä. Lisäksi neuvontaa annettiin sähköpostitse ja puhelimitse. Neuvonnan ja tapahtumien tueksi laadittiin kiertävä näyttely. Myös Valonian tiloissa olevan näyttelyn energiaosiota päivitettiin ja tarkistettiin. Ekovinkki-sarjassa julkaistiin 9 energiavinkkiä. Valtakunnallinen kuluttajien energianeuvonnan yhteistyöpäivä pidettiin Helsingissä marraskuussa ja siihen osallistuivat kaikki Suomen energianeuvontahankkeet. 5

6 1.4. Jätevesikuormituksen vähentäminen haja-asutusalueilla Minwa Minimization of Wastewater Loads at Sparsely Populate Areas Minwa -hanketta toteutetaan vuosina yhteistyössä Suomen ja Viron välillä. Hankkeen avulla lisätään tietoisuutta jätevesien käsittelystä sekä lisätään kansainvälistä yhteistyötä eri tahojen välillä. Hanke rahoitetaan EU:n Central Baltic Interreg IV A Programme rahoitusohjelmasta. Pääpartnerina toimii Turun ammattikorkeakoulu. Valonia toimii hankkeessa asiantuntijaorganisaationa. Vuoden 2010 alussa järjestettiin tutustumismatka Viron jätevesihuoltoon. Jätevesitietoutta lisättiin koulutusten kautta, jotka käsittelivät mm. jätevesijärjestelmien suunnittelua ja asentamista sekä kuivakäymälöiden hyödyntämistä. Haja-asutusalueen asukkaille jaettiin tietoa jätevesikyläiltojen, erilaisten tapahtumien, jätevesilaivakiertueen sekä työ- ja huoltonäytösten kautta. Jätevesijärjestelmien asentamisesta ja huollosta kuvattiin neljä videota, jotka on laitettu www-sivuille. Jätevesijärjestelmien huoltokartoitus suoritettiin loppuun. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa oli vilkasta. Tieto-taitoa vaihdettiin palaverien kautta, joita järjestettiin yhteistyössä virolaisten partnerien kanssa. Eri ryhmiä kävi vierailemassa Valoniassa ja tutustumassa jätevesitoimintaan. Vuoden 2010 aikana järjestettiin yhteensä 53 tapahtumaa, jotka on eritelty oheisessa taulukossa. Tilaisuudet 2010 lkm Koulutukset 4 Iltatilaisuudet 16 Muut neuvontatilaisuudet 16 Työnäytökset 4 Näyttelyt 1 Muut (luennot, muiden koulutukset) 12 Yhteensä 53 Lisäksi jätevesineuvontaa annettiin puhelimitse, sähköpostin välityksellä sekä Valonian toimistossa. Kaikkiaan tapahtumien kautta tavoitettiin n haja-asutusalueen jätevesiasioista kiinnostunutta henkilöä. Näytteenottoseurannassa oli 35 kohdetta, joista otettiin näytteitä yhteensä 103 kpl. Valonia osallistui maaliskuussa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen järjestämään jätevesiviikon viettoon järjestämällä aiheeseen liittyviä koulutus- ja asukastilaisuuksia. 6

7 Valonian koordinoima vesiasioiden tukena toiminut Haja-asutusalueiden vesihuoltoryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Minwa -hankkeen osallistujakunnat vuonna 2010: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Länsi- Turunmaa, Masku, Marttila, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Yhteistyössä mukana olevat yritykset: Biolan Oy, Clewer Oy, FANN Ympäristötekniikka Oy, Goodwell Oy, Oy Grundfos Pumput AB, Hajavesihuolto LHR Oy, Jita Oy, KWH Pipe Oy, Lining Oy, Nordkalk Oy, Onninen Oy, Putki-Parainen Oy, Ympäristö Raita Environment Oy, Saaristokaivu Oy, Talokaivo Oy, Uponor Suomi Oy sekä Wavin-Labko Oy. Muita mukana olevia tahoja olivat mm. Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys. EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Kirstu Kirstu Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke alkoi vuonna Hankkeessa toteutettiin ensimmäiset kolme jätevesisuunnitelmaa valituilla pilottialueilla. Hanketta markkinoitiin monien tiedotusvälineiden kautta. Hankkeeseen kilpailutettuna suunnittelijana toimii Pihakaivo Oy. Hanketta rahoittavat: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Länsi- Turunmaan ja Naantalin kaupungit, Saaristomeren Suojelurahasto, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja Turunmaan Saaristosäätiö. Muut jätevesihankkeet Vuoden 2010 aikana valmisteltiin Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta -hanke yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen, Kemiönsaaren kunnan, Salon kaupungin, Sauvon kunnan ja Someron kaupungin kanssa. Hankkeeseen on haettu rahoitusta Ympäristöministeriöltä ja se on tarkoitus toteuttaa vuonna Hankkeessa toteutetaan kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa neljän kunnan alueella. 7

8 1.5. Kestävä liikkuminen ja logistiikka Valonia edistää vastuullista liikkumista ja logistiikkaa sekä perinteikkäin tapahtumin että tiivistämällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2010 on keskitytty erityisesti uusien yrityskontaktien solmimiseen, vanhojen vahvistamiseen ja yritysten välisen verkostoitumisen edistämiseen. Valonian perinteisiä tapahtumia kuluneena vuonna olivat Pyörällä töihin -kilpailu keväällä ja Autottoman päivän tapahtuma syksyllä. Myös Tuhat valintaa vuodessa -kampanjaa jatkettiin. Kestävän liikkumisen edistämiseksi on myös haettu ja saatu uutta hankerahoitusta. Tulevaisuudessa on tavoitteena perustaa liikkumisen ohjauksen palvelukeskus Valonian yhteyteen. RULLAA Kestävä logistiikka ja liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa Rullaa-hankkeessa keskitytään tehostamaan pk-yritysten logistisia ratkaisuja sekä edistämään kestävää työ- ja virkamatkaliikkumista Varsinais-Suomessa. Hankkeessa tarjotaan maksuttomia palveluita kestävän logistiikan ja henkilöliikenteen kehittämiseksi. Tuloksena ovat kestävän logistiikan ja henkilöliikenteen selvitykset ja suunnitelmat, jotka laaditaan räätälöidysti hankkeen pilottikohteisiin vuosien välisenä aikana. Tuloksia kerätään myös muiden yritysten hyödynnettäväksi sekä esitellään hankkeen aikana järjestettävissä seminaareissa ja infotilaisuuksissa. Rullaa toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella ja se on osa ESLogC-hanketta (Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen). Rullaa-hanke käynnistettiin tammikuussa 2010 laatimalla kahden ja puolen vuoden mittainen kestävän logistiikan ja liikkumisen ohjelma. Tavoitteena on tehdä logistiikka- ja työmatkaliikkumisselvitykset 5-10 pilottikohteeseen Varsinais-Suomessa. Vuonna 2010 mukaan valikoitui seitsemän pilottikohdetta, jotka ovat Liedossa sijaitseva Avanti-Tuulissuo-Littoinen-teollisuusalue (A-T-L), NordicID Oy, Lähiruokaa ravintoloihin -aloite, Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS), Logicityn alue, M. Helistölä Oy ja Uudenkaupungin jätehuolto. Vuoden 2010 aikana selvitettiin pilottikohteiden liikkumista sekä tarpeita henkilö- ja tavaraliikenteen kestävän kehityksen mukaiseen hallintaan. Rullaa-hankkeen tapahtumista enemmän luvussa 4. 8

9 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa Hankkeen tavoitteena on liikkumisen ohjauksen vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa ja kestävien kulkumuotojen käytön lisääminen. Hankkeessa laaditaan maakunnallinen liikkumisen ohjauksen toimintasuunnitelma, perustetaan alueellinen liikkumisen ohjauksen verkosto, tehdään liikkumissuunnitelmia työpaikoille, markkinoidaan työsuhdematkalippua sekä toteutetaan kansalaiskampanjoita kuten, Liikkujan viikko ja Pyörällä töihin -kilpailu. Hanke käynnistyi syksyllä 2010, jolloin laadittiin tarkempi toteuttamissuunnitelma sekä koottiin ohjausryhmä ja hanketyöryhmä. Taidepyöriä ja Pyörätaiteilijoita Hanke on osa Turun kaupungin kulttuuripääkaupunkivuotta Hankkeen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta edistämällä materiaalitehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaista liikennekulttuuria. Hankkeessa järjestetään polkupyörien tuunauskursseja, taidepyöräkavalkadi sekä hyväntekeväisyyshuutokauppa ja -konsertti. Hankkeen kummitaiteilijoiden tuunaamat polkupyörät myydään Taidepyörähuutokaupassa ja varat lahjoitetaan turkulaisille lastenkodeille. Mukana ovat myös Pyärängummit eli pyöräilevät julkkikset, päättäjät ja vaikuttajat. Hankkeen suunnittelu käynnistettiin loppuvuonna Pyöräkavalkadi oli osa Taidepyörä-tapahtumapäivää, joka toteutettiin vuonna

10 1.6. Ympäristökasvatus Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn tueksi -hanke Ympäristökasvatusmenetelmät -hankkeen tarkoituksena on lisätä järjestöjen ympäristökasvatuksen tietoja ja taitoja, innostaa paikallista väestöä, etenkin nuoria, osallistumaan oman alueensa järjestötoimintaan ja lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä. Hanke rahoitetaan pääosin Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelman maaseuturahastosta. Vuoden 2010 aikana hankkeen koordinaattori ja ympäristökasvattaja vierailivat useiden yhdistysten luona keskustelemassa heidän toiminnastaan, kiinnostuksestaan ympäristöasioihin, tulevaisuuden suunnitelmistaan ja mahdollisista yhteistyötoiveista ympäristökasvatusverkoston puitteissa. Hankkeen suunnittelua ohjaava järjestöjen Pyöreän Pöydän ympäristökasvatusverkosto kokoontui vuoden aikana säännöllisesti. Yhdistysten yhteistyötä ja verkottumista edistettiin myös mm. Autottoman päivän tapahtumalla (ks. sivu 17). Hankkeessa järjestettiin lisäksi keväällä Varsinais-Suomen Ympäristökasvatuspäivä Piikkiössä, kesäkuussa ViherVillitys-perhetapahtuma Yläneen Luontokapinetissa ja syksyllä Maailma kauppakassissa kestävä kulutus ja globaalikasvatus -koulutus Liedossa. Loimotus - Kestävän elämäntavan edistäminen osallistuvan ympäristökasvatuksen keinoin nuorisotyössä Loimaan seudulla ja Varsinais-Suomessa Loimotus-hanke käynnistyi syksyllä Hankkeen tarkoituksena on soveltaa toimintaan ympäristökasvatuksen keinoja, joiden avulla kohderyhmään kuuluvia nuoria (13 20-vuotiaat) innostetaan pohtimaan kestäviä kulutustapoja ja elämänarvoja. Hankkeessa tarjotaan erilaisia menetelmiä kestävän kehityksen ymmärtämiseen ja toteuttamiseen, jotta nuoret voivat itse päättää, mikä heitä eniten kiinnostaa. Syksyllä 2010 nuoria lähestyttiin taidekasvatuksen keinoin. Hanketta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivistyspalvelut. Loimaan teatterissa käynnistettiin syksyllä 2010 lasten ja nuorten Aika matka -nimisen näytelmän harjoitukset kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Näytelmän ensi-ilta on tammikuussa Teatteriryhmälle järjestettiin syyskuussa ympäristökasvatuksellinen draamapaja, jossa käsiteltiin kestävän kehityksen eri teemoja ja mietittiin, miten näitä asioita voi huomioida teatterin tekemisessä. Loimaan ammatti- ja aikuisopiston 1. vuosikurssin media-assistenttiopiskelijat osallistuivat näytelmän dokumentoimiseen. Hankkeessa suunniteltiin ja markkinoitiin myös Ympäristöteemainen taidenäyttely, mutta se ei toteutunut vähäisen osallistumisen vuoksi. Hankkeelle koottiin ohjausryhmä, joka kokoontui syksyllä kaksi kertaa. 10

11 Ekoteko! nuoret Itämeren äärellä Ekoteko! nuoret Itämeren äärellä -hankkeessa yhdistetään draamapedagogiikkaa ympäristökasvatukseen. Hanke on osa Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuotta. Hankkeessa järjestetään Itämeriaiheisia draamapedagogisia työpajoja nuorille kouluissa ja nuorisotaloissa ympäri Varsinais-Suomea. Lisäksi rippikoulutoimintaan työstetään omaa Ekoteko-pakkia. Valonia vastaa hankkeen ympäristökasvatuksellisesta osaamisesta sekä hankkeen tiedotuksesta ja markkinoinnista alueellisesti. Vuonna 2010 järjestettiin kahdeksan työpajaa, joista suurin osa järjestettiin Nuorten taide- ja toimintalo Vimmassa Turussa. Lisäksi pajoja järjestettiin Turun Heinänokassa, Loimaalla ja Raisiossa. Työpajoihin osallistui 198 nuorta. Hankkeen päätoteuttaja on PerformanceSirkusyhdistys ry. ja hankkeen kumppaneina ovat Valonia, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Turun kaupungin Nuorisoasiainkeskus. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun. Awareness raising St Petersburg Helmikuun 2010 loppuun kestäneessä Awareness-hankkeessa toteutettiin internetsivusto Pietarin kaupungin asukkaiden ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. Hankekumppanien tuella Pietarin kaupungin ympäristökomitea (the Committee of Nature use, Environment Protection and Ecological Safety of the City of St Petersburg) julkaisi ekologisen portaalin Hankekumppanit: Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen sihteeristö, Turun kaupunki, Ekokumppanit Oy, Kotkan kaupunki ja Valonia, toimivat asiantuntijoina internetsivujen työstämisessä ja samalla kehittivät omien verkkosivustojensa käyttäjäystävällisyyttä. Projektia rahoittivat Suomen ympäristöministeriö ja hankekumppanit. NEAT 2.0 New Environmental Awareness Tools NEAT 2.0 -hankkeessa jatketaan ekologisen portaalin ja sosiaalisen median kehittämistä Pietarin kaupungin ympäristökomitean ja suomalaisten hankekumppanien kanssa. Hankkeen aikana tutustutaan syvällisemmin sosiaalisen median ja muiden kommunikaatiokanavien käyttöön ja arvioidaan niiden tehokkuutta ympäristötietoisuuden edistämisessä. Syksyllä 2010 järjestettiin suomalaisille ja venäläisille vuotiaille nuorille Pelasta Itämeri Tartu kynään -sarjakuvakilpailu, johon saatiin n. 180 työtä. Voittajat valitaan vuoden 2011 puolella. Joulun alla julkaistiin Yhteinen Itämeremme -peliohjelmointikilpailu toisen ja korkea-asteen opiskelijoille Suomessa ja Venäjällä. Kummankin kisan parhaita töitä käytetään hankekumppanien nettisivuilla ympäristötietoisuuden edistämisessä ja nuorempien kohderyhmien houkuttelemiseksi. Lisäksi tutustuttiin sivustojen kehittämiseen hakukoneiden kannalta paremmin löydettäviksi ja analysoitiin sivujen käyttäjiä. Suomalaisina hankekumppaneina ovat Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ympäristö- ja kestävän kehityksen sihteeristö, Turun kaupunki, Ekokumppanit Oy, Kotkan kaupunki ja Valonia. Projektia rahoittivat Suomen ympäristöministeriö ja hankekumppanit. 11

12 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa Valonia toimii laajasti asiantuntijana erilaisten strategioiden ja ohjelmien valmisteluissa sekä vastaa niiden toteuttamisesta. Tällaisia asiakirjoja ovat erilaiset kuntien omat suunnitelmat, ohjelmat ja strategiat sekä aluekohtaiset strategiat. Valonia toimii asiantuntijana myös erilaisissa alueellisissa ja kuntien työryhmissä, kuten energiatehokkuustyöryhmissä tai hankevalmistelutyöryhmissä Alueelliset strategiat ja ohjelmat Ympäristö osaksi arkea, Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia valmistui keväällä Strategialuonnos oli laajalla lausuntokierroksella kunnissa, alueellisissa organisaatioissa, oppilaitoksissa ja järjestöissä. Kommentteja saatiin noin 30. Strategiajulkaisun on tuottanut Varsinais-Suomen ELY-keskus. Julkaisu on saatavilla sähköisenä versiona suomeksi ja ruotsiksi sekä painettuna versiona suomeksi. Strategiaa jaettiin syksyn 2010 aikana laajasti. Maakunnan ilmastostrategian laatiminen käynnistettiin maaliskuussa 2009 Varsinais-Suomen liiton aloitteesta. Tavoitteena on, että Valonia toimii maakunnallisena ilmastotyön yhteystahona strategian valmistumisen jälkeen. Strategia valmistui vuoden 2010 lopussa ja se julkistetaan tammikuussa Samanaikaisesti ilmastostrategian kanssa valmistui myös Varsinais-Suomen Energiastrategia. Strategioiden tiivistelmistä on koottu yhteisjulkaisu Luotsi, joka julkaistaan myös tammikuussa Valonian edustaja on ollut asiantuntijana mukana energiastrategian ohjausryhmässä. 12

13 2.2. Kuntakohtaiset ohjelmat ja suunnitelmat Valonia laati toimeksiantona Uudenkaupungin kaupungin energiatehokkuuden toimintasuunnitelman vuosille , joka koottiin yhdessä kaupungin Hinku-työryhmän kanssa. Valonia toimi alueellisena Vihreä lippu -edistäjänä. Syyskuussa järjestettiin Vihreä lippu -starttikoulutus kouluille ja päivähoidolle. Lisäksi Valonia vieraili teeman puitteissa mm. päiväkodeissa ja vanhempainilloissa ja tiedotti ohjelmasta alueellisesti. Edistäjä osallistui myös Vihreä lippu -toimintasuunnitelmien ja -raporttien lukemiseen ja kommentoimiseen sekä Vihreän lipun käyttöoikeuden myöntävän toimikunnan toimintaan. Vihreässä lipussa oli vuonna 2010 mukana 17 koulua ja 20 päivähoitoyksikköä Varsinais-Suomesta. Vuonna 2010 Vihreän lipun käyttöoikeuden saivat Koulut Auranlaakson koulu, kestävä taso Hovirinnan koulu, kestävä taso Kuparivuoren koulu, kestävä taso Paimion lukio Piispanlähteen koulu, kestävä taso Vistan koulu kunta Kaarina Kaarina Naantali Paimio Kaarina Paimio Päiväkodit Daghemmet Skogsgläntan Kaarinan perhepäivähoidon VL-team, kestävä taso Lounatuulen päiväkoti, kestävä taso Maskuntien päiväkoti Pernontien päiväkoti, kestävä taso Päiväkoti Kastanja, kestävä taso Päiväkoti Merilintu, kestävä taso Rauvolan päiväkoti, kestävä taso Satumetsän päiväkoti, kestävä taso Seurakummun päiväkoti Taimon päiväkoti Kunta Kaarina Kaarina Masku Masku Turku Turku Uusikaupunki Kaarina Rusko Turku Naantali 13

14 2.3. Asiantuntijana alueellisissa ja kuntien työryhmissä Lounais-Suomen ympäristökasvatusyhteistyön sateenvarjoryhmän (liite 3) tehtävänä on huolehtia siitä, että Ympäristökasvatusstrategian toimenpiteet Lounais-Suomessa käynnistyvät. Valonian edustaja toimii ryhmässä asioiden valmistelijana ja sihteerinä. Sateenvarjoryhmän tukena on ympäristökasvatuksen suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuva laaja kommenttirinki, jossa oli kaikkiaan 80 edustajaa. Sateenvarjoryhmä kokoontui vuonna 2010 neljä kertaa. Kelaan asiantuntija oli syksyllä 2009 ja keväällä 2010 aktiivisesti mukana ylikunnallisessa työryhmässä, joka pohtii jätepolitiikkatyötä Turun seudun kunnissa. Kelaa!-hanke vahvisti jätteen synnyn ehkäisyn näkökulmaa ryhmän työssä. Yhteistyön pohjalta luodaan seudullinen jätepoliittinen suunnitelma. Valonian energianeuvoja on osallistunut Turun ja Salon kaupunkien energiansäästötyöryhmien kokouksiin. Kokouksissa on ideoitu energiatehokkuuden toimintasuunnitelmien toimeenpanoa ja tiedotusta eri hallintokunnissa. Energianeuvoja on myös seurannut Hinku-kuntien (Uusikaupunki ja Mynämäki) toimia ja välittänyt sieltä saatuja käytännön esimerkkejä muille alueen kunnille. Mynämäellä neuvoja on myös osallistunut erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Valonian kestävän logistiikan asiantuntija on osallistunut Kestävä paikallinen kuljetusratkaisu Turun kaupunkiseutu -hankkeen ohjausryhmään. Hankkeen tavoitteena on luoda kestävän läheisyysperiaatetta korostava paikallinen toimintamalli, jossa yhdistetään orgaanisten jätteiden käsittely, biokaasun liikennekäyttö seudullisessa joukko- ja muussa raskaassa liikenteessä sekä uusiutuvan lannoitteen tuotanto ja kestävä viljely. Toteutusaikatauluna on syksy 2010 ja kevät Valonian asiantuntijoita on osallistunut Turun kaupungin Ilmasto- ja ympäristöohjelman koordinointiryhmään ja avustanut Salon kaupunkia ilmasto- ja ympäristöohjelman aloituksessa. 14

15 Muita yhteistyö- ja ohjausryhmiä, joihin Valonian asiantuntijoita on osallistunut vuoden 2010 aikana: Suomen energiatoimistojen verkosto Alueelliset vesistötyöryhmät ja Varsinais-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä (Pro Saaristomeri -ohjelma ja Lounais-Suomen ympäristökeskus) Ympäristötietoisuus- ja kasvatus -ryhmä (Pro Saaristomeri -ohjelma ja Lounais-Suomen ympäristökeskus) Lounais-Suomen ympäristöohjelman päivitysprosessin työryhmät: Vesistöt ja vesihuolto, Elinkeinoelämä ja energiantuotanto, Luonto, Ympäristökasvatus ja -tietoisuus EPOMM-PLUS -ohjelman hankkeen kansallinen ohjausryhmä Uusiutuvan energian mahdollisuudet Vakka-Suomessa -ohjausryhmä Varsinais-Suomen energiastrategia-hankkeen ohjausryhmä Varsin Hyvä -ohjausryhmä Turun ammattikorkeakoulun Kestävän kehityksen koulutusohjelman neuvottelukunta Lisäksi Valonia on osallistunut Kuivakäymäläseura Huussi ry:n huussikummitoimintaan Sambiassa. 15

16 3. Teemaviikot ja näyttelyt Valonia järjestää vuosittain runsaasti erilaisia teemaviikkoja ja -tapahtumia. Valtakunnallisiin viikkoihin ja päiviin osallistutaan mm. kokoamalla näyttelytilaan teeman mukaisia näyttelyitä. Tapahtumien järjestelyihin osallistuu laaja joukko yhteistyökumppaneita. 3.1.Teemaviikot ja päivät Nuukuusviikko Huhtikuussa vietettiin Nuukuusviikkoa. Valonian näyttelytilassa järjestettiin viikon kestävä kirjanvaihtotapahtuma, jossa sai tuoda vaihtoon ylimääräisiä kirjoja ja ottaa vastaavasti muiden tuomia kirjoja kotiin luettavaksi. Nuukuusviikolla myös aukaistiin uusi näyttelykokonaisuus elinkaariteemalla. Näyttelyssä kerrottiin erityisesti ruuan ja tekstiilien elinkaaresta erilaisten tehtävien ja toiminnallisten esimerkkien kautta. Lisäksi näyttelyssä oli Turun Ekotorin kanssa yhteistyössä koottu hifinurkkaus, jossa kerrottiin vanhoista hifilaitteista. Näyttelyssä vieraili viikon aikana yli 300 henkeä. Kirjanvaihtoviikko järjestettiin yhteistyössä Turun Kirjakahvilan ja paikallisten Bookcrossaajien kanssa. Lasten ja nuorten ympäristöviikko Lasten ja nuorten ympäristöviikko järjestettiin vuonna 2010 Liikkujan viikolla syyskuussa teemalla liikkuminen. Ympäristöviikko huipentui Polkua kaupunkiin Autottoman päivän Aurajokitapahtumaan Aurajokivarressa Turun keskustassa, johon oli kutsuttu seudun kouluja ja päivähoitoryhmiä. Päivän aikana lapsiryhmät pääsivät kulkemaan aikuisen seurassa maksutta Turun kaupungin joukkoliikenteen busseissa. Tapahtumassa oli yli 600 kävijää. Kouluja ja päiväkoteja innostettiin myös järjestämään omia liikkumistempauksiaan ja -tapahtumia. Opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle koottiin syyskuussa Liikkumisen toimintapaketti kouluille ja päivähoidolle, jossa oli vinkkejä teeman toteuttamiseen eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa. Osana pakettia oli Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan kuuluvan Loikkaa leikkiin juokse jatulintarhaan -hankkeen aineisto kouluille ja päiväkodeille. 16

17 Energiansäästöviikko Energiansäästöviikkoa vietettiin jälleen viikolla 41. Tällä kertaa päätapahtumien kohderyhminä olivat opiskelijat ja taloyhtiöt. Torstaina järjestettiin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnattu energiansäästötapahtuma Et Säästää Viittis, jossa oli erilaisia aiheeseen liittyviä rastitehtäviä sekä luentoja. Tapahtumaan osallistui noin 120 opiskelijaa. Samana iltana järjestettiin taloyhtiöiden edustajille, isännöitsijöille ja aktiivisille asukkaille suunnattu tilaisuus, jossa kuultiin kiinnostavia alustuksia ja käytiin keskustelua taloyhtiöiden energian- ja vedensäästöasioista. Tilaisuuteen osallistui noin 40 ihmistä. Molemmissa tilaisuuksissa pääpuhujana toimi Tuuli Kaskinen Demos Helsingistä. Energiansäästöviikolla järjestettiin lisäksi ympäristöpäivä Plazan kauppakeskuksessa Salossa. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä kauppakeskuksen ja Rouskis Oy:n kanssa. Paikalla oli myös lukuisia muita toimijoita. Tapahtumassa tarjottiin tietoa, ja toimintaa kestävään kuluttamiseen ja energiansäästöön liittyen. Sadat salolaiset tulivat rohkeasti tutustumaan tapahtuman esittelypisteisiin ja keskustelu kävi vilkkaana. Autoton päivä Polkua kaupunkiin Autottoman päivän Aurajokitapahtuma järjestettiin Euroopan Unionin liikkujan viikolla Autotonta päivää vietettiin Suomessa 11. kerran. Tehtävärasteilla Vähätorin kylässä vanhan pääkirjaston edustalla ja Kulttuurikylässä Apteekkimuseon edustalla oli aiheina kevyen- ja joukkoliikenteen suosiminen sekä vesiensuojelu. Myös Valonian Kestävän arjen avaimet -näyttely oli auki koko päivän. Päivän aikana tapahtumassa vieraili yli 600 henkilöä. Kaksi viikkoa ennen Autotonta päivää ilmestyivät tienpäällisbanderollit kävelykadulle sekä kaupungin sisäänajoväylien ylle. Banderollit muistuttivat Autottomasta päivästä ja kannustivat jättämään oman auton kotiin. Jätevesiviikko Minwa-hanke oli mukana valtakunnallisella jätevesiviikolla huhtikuuta, jolla vauhditettiin haja-asutusalueiden jätevesien hyvää käsittelyä. Viikon tunnus oli Pönttö ei putsaa jätevesiä. Valonian vesiensuojeluosasto otti osaa koulutuksiin ja järjesti neuvontatilaisuuksia eri puolella Varsinais-Suomea viikon aikana. 17

18 3.2. Näyttelyt Valonia järjestää vuosittain runsaasti erilaisia teemaviikkoja ja -tapahtumia. Valtakunnallisiin viikkoihin ja päiviin osallistutaan mm. kokoamalla näyttelytilaan teeman mukaisia näyttelyitä. Tapahtumien järjestelyihin osallistuu laaja joukko yhteistyökumppaneita. Valonian Kestävän arjen avaimet -näyttelykokonaisuutta kehitettiin edelleen. Näyttelyyn hankittiin uusia materiaaleja, tuotettiin julisteita, sekä kehitettiin näyttelyn toiminnallisuutta. Näyttelyn perusteemoja ovat kestävä kuluttaminen, ruokavalinnat, kodin sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus, valaistus, ilmastonmuutos, kestävä liikkuminen sekä energiatehokas rakentaminen. Näyttelyn tavoitteena on tarjota kävijälle konkreettisia vinkkejä, selkeää tietoa sekä inspiraatiota omaan arkeen. Nuukuusviikolla aukaistiin uusi näyttelykokonaisuus elinkaariteemalla. Näyttelyssä kerrottiin erityisesti ruuan ja tekstiilien elinkaaresta tehtävien ja toiminnallisten esimerkkien kautta. Lisäksi näyttelyssä oli Turun Ekotorin kanssa yhteistyössä koottu hifi-nurkkaus, jossa kerrottiin vanhoista hifi-laitteista. Näyttelyssä vieraili viikon aikana yli 300 henkeä. Ensimmäisenä adventtiviikonloppuna avattiin jälleen Kelaa!-hankkeen joulunäyttely Valonian tiloihin. Aiheena olivat aineettomat lahjat ja ympäristöystävällinen paketointi. Lisäksi näyttelyssä sai tutustua kierrätysmateriaaleista tehtyihin peleihin ja valokuviin vanhan ajan joulun vietosta. Kiertäviä näyttelykokonaisuuksia kehitettiin edelleen. Aiheena niissä on muun muassa energiansäästö ja kestävät ruokavalinnat. Lisäksi on suunniteltu esimerkiksi vihreään draamaan liittyviä teemapaketteja. Kiertävät näyttelyt saadaan kiertoon vuoden 2011 aikana. Minwa-hanke oli mukana järjestämässä Kelluvaa näyttelyä yhteistyössä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa. Saaristoalus m/s Nauvon kannelle rakennettiin informatiivinen näyttely, jossa esiteltiin mm. saaristoon sopivia jätevedenkäsittelylaitteita, huussimalleja ja kompostoreita. Esittelylaitteiden lisäksi aluksessa oli mukana asiantunteva joukko jätevesiasioiden, vesiensuojelun, jätehuollon ja eri saaristopalveluiden ammattilaisia. Näyttely kiersi Nauvon, Paraisten ja Naantalin satamissa. Kestävän arjen avaimet -näyttely toimii Valoniassa ja se on avoinna kaikille kestävän kehityksen aiheista kiinnostuneille. 18

19 4. Tapahtumat ja koulutukset Valonia järjestää vuosittain runsaasti eri teemoihin liittyviä tapahtumia ja koulutuksia, joiden tarkoituksena on lisätä ihmisten osallistumismahdollisuuksia sekä tietoa kestävän kehityksen asioista. Tapahtumia ja koulutuksia järjestetään niin kunnan kuin yritystenkin työntekijöille, opettajille ja muille kasvattajille sekä kuntalaisille. 4.1.Kuntien ja yritysten työntekijät Ympäristöteko kilpailu Vuoden ympäristötekokilpailun aiheena oli materiaalitehokkuus. Kilpailussa haettiin yrityksiä, jotka valmistavat tuotteita tai tuottavat palveluja tavanomaista vähemmällä materiaalin käytöllä. Haussa olivat myös ne yritykset, jotka ovat itse keksineet tai ottaneet käyttöön aivan uuden materiaalitehokkaan tuotteen tai palvelun. Kilpailuun osallistui 13 yritystä. Voittaja oli Kaarinassa sijaitseva Softex Oy, joka on sammutusjärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huoltoliike. Softex Oy palkittiin materiaalitehokkaasta vesisumusammutusjärjestelmästä, jolla on vähäinen vedentarve, pienemmät putket ja siitä johtuva säästö käytettävän teräksen määrässä. Vesisumusammutusjärjestelmä on kokonaistaloudellinen ratkaisu, sillä järjestelmää varten ei tarvitse rakentaa lisää kunnallistekniikkaa. Kilpailussa myönnettiin lisäksi kaksi erityismainintaa. Uudessakaupungissa sijaitseva Eco-Top Rengas Oy sai erityismaininnan pinnoitetusta uusiorenkaasta, joka on ekologinen ja materiaalitehokas vaihtoehto. Nousiaisten Hautauspalvelu Oy saama erityismaininta tuli siunausarkusta, joka on ekologinen ja materiaalitehokas vaihtoehto hautajaisten järjestämiseen. Kilpailun järjestelyssä olivat mukana myös Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Viestintäharju Oy. 19

20 Ravintoloiden lähiruoka-aloite Tammikuussa aloitettiin Turun yliopiston LounaFood-hankkeen kanssa vuoden kestävä yhteistyö, jonka tavoitteena on saada turkulaisten ravintoloiden ruokalistalle lähi- ja luomutuotteista sekä sesonginmukaisista raaka-aineista koostettu vaihtoehto. Vuoden aikana pureuduttiin niihin ongelmakohtiin, jotka ovat esteenä lähiruuan käytölle ravintoloissa. Kehittämisprosessi oli avoin kaikille Turun keskustan ravintoloille, ja mukaan lähti kahdeksan ravintolaa sekä yksi pitopalveluyritys. Kevään aikana järjestettiin kolme työpajaa ravintoloiden ja elintarvikeyrittäjien kanssa. Lisäksi ravintoloille ja elintarvikeyrityksille järjestettiin kuusi työpajaa, joissa keskusteltiin esimerkiksi tuotekehittelystä, toimitusvarmuudesta, logistiikasta ja tukkujärjestelmistä. Ravintolat ovat olleet erittäin motivoituneita ja valmiita kehittämään toimintaansa. Myös elintarvikeyrittäjät ovat kehittäneet keskinäistä yhteistyötään toimitusvarmuuden takaamiseksi. Yhteistyön tuloksena ravintolat julkistavat lähiruokavaihtoehdon Pohjoismaiden kestävän kehityksen konferenssin yhteydessä Ravintolayhteistyö poiki myös uudenlaista kunniaa: City-lehti nimesi Lähiruokahaasteen kaupungin parhaaksi ruokateoksi. Kuntakierrokset Kevään aikana Kelaa-hankkeessa toteutettiin kuntakierrokset edellisen syksyn tapaan. Tällä kertaa vierailtiin Kaarinassa, Laitilassa, Liedossa ja Loimaalla. Kuntakierroksella järjestettiin luentoja kuntien työntekijöille energiansäästöstä ja ilmastonmuutoksesta, sekä kuluttamisesta ja ostovalinnoista. Tilaisuuksien osallistujamäärät jäivät vähäisiksi, joten samanlaisella konseptilla ei kuntakierroksia enää jatketa. Kuntakierroksen kokemukset toimivat arvokkaana oppina tulevalle tapahtumasuunnittelulle. Kestävien hankintojen ja kuntien ruokapalveluiden kanssa tehtävä yhteistyö jatkui syksyllä. Kaarinan ruokapalveluhenkilöstölle järjestettiin tilaisuus, jossa puhuttiin suurkeittiöiden energiansäästöasioista, ilmastoystävällisestä reseptiikasta ja hukkaruuasta. Autojen yhteiskäyttö -työpajatilaisuus Motiva Oy ja Rullaa-hanke järjestivät helmikuussa Autojen yhteiskäyttö -työpajan Turussa. Työ-paja järjestettiin osana eurooppalaista momo Car-Sharing -hanketta, jonka tarkoituksena on edistää autojen yhteiskäyttöä Euroopassa. Paikalla kuultiin esitykset autojen yhteiskäytöstä Bremenistä, yhteiskäytön mahdollisuuksista Suomessa LVM:n näkökulmasta, ajatuksia CityCarClubin toiminnasta ja laajentumisesta Turkuun sekä autojen yhteiskäytön mahdollisuuksista Turun seudulla. Tilaisuudessa sovittiin, että kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskus ottaa vetovastuun yhteiskäytön edistämisestä Turun seudulla. 20

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 Taustalla Varsinais-Suomen Agenda 21 perustettiin ympäristöviranhaltijoiden toimesta Aloitusseminaari

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen 25.5.2011 Se on mahdollista! Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategiaa toteutetaan jo Miten me sen teimme VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017

Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017 Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017 Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 17.11.2016 Liikkumisen ohjaus Valtionavustuksen myöntämisestä

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Uusikaupunki. Kuntaraportti

Uusikaupunki. Kuntaraportti Uusikaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaarina. Kuntaraportti

Kaarina. Kuntaraportti Kaarina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Salo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Turku. Kuntaraportti

Turku. Kuntaraportti Turku Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Koski Tl. Kuntaraportti

Koski Tl. Kuntaraportti Koski Tl Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Lieto. Kuntaraportti

Lieto. Kuntaraportti Lieto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Raisio. Kuntaraportti

Raisio. Kuntaraportti Raisio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Mynämäki. Kuntaraportti

Mynämäki. Kuntaraportti Mynämäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Somero. Kuntaraportti

Somero. Kuntaraportti Somero Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi. Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8.

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi. Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8. Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 -hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustus, Liikennevirasto Valtionavustuksen

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

1.10.2013 31.12.2014 27.8.2014 1 ä ä ö 27.8.2014 2 27.8.2014 3 ä Benchmerkkauskaupunki Benchmerkkauskaupunki Jyväskylän AMK Lahden kaupunki LAMK Yrityskumppanit Turun AMK Valonia Verkosto Benchmerkkauskaupunki

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Lähtökohtia kuluttajaneuvonnan kehittämiseen Ilmastopolitiikka Ilmastonmuutosta hillittävä kasvihuonekaasupäästöjä vähennettävä Kaikkia

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen Helsinki

Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen Helsinki Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen 1.12.2009 Helsinki Kansainvälisiä kuntaprosesseja Kuntien tiekartta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (UCLG, CEMR, Metropolis,

Lisätiedot

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6. Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.2015 Resurssiviisaus on valtava mahdollisuus Sitra Lari Rajantie

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua YM uusi strategia ulos elokuussa 2014 Toiminta-ajatus: Kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua rakentamassa. Mitä YM:n vihreän kasvun rakentaminen tarkoittaa?

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma PAKETTI johtoryhmä 3.6.2010 Tapio Ojanen Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/paketti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Aikataulu:

Lisätiedot

Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012

Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012 Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012 Tampereen luontokoulu Korento Elokuussa 1998 yleissivistävän koulutuksen johtaja Ulla Liljeström asetti luontokoulua kehittelevän työryhmän, jonka esitys valmistui

Lisätiedot

LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ

LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ ARKKI HARAKKA MERIHARJU POLKU TÖYHTÖHYYPPÄ HELSINGISTÄ LÖYTYY VIISI AINUTLAATUISTA JA TOISISTAAN POIKKEAVAA LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUA, JOTKA KASVATTAVAT KESTÄVÄN

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. 2012 klo.00 Työttömyys kiihtyvässä kasvussa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta

Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta Outi Pakarinen 2.2.2017 Circwaste hankkeen aloitustilaisuus 1 Hankehallinto Koordinaattori SYKE Kiertotalouden palvelukeskus C.2

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Varsinais-SuomensairaanhoitopiirinkuntayhtymäKeskustelumuistioNro1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Aika:27.4.2016klo8.45-11.00 Paikka:Tyks,T-sairaala,RistoLahesmaaSali Läsnä: Turunkaupunki HonkinenPäivi-Leena,ylilääkäri

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

BalticSeaNow.info- innovatiivinen ja osallistava Itämeri- foorumi

BalticSeaNow.info- innovatiivinen ja osallistava Itämeri- foorumi BalticSeaNow.infoinnovatiivinen ja osallistava Itämerifoorumi BalticSeaNow.info: Projektin rakenne BalticSeaNow.info Innovative participatory forum for the Baltic Sea (BalticSeaNow.info) CB9 Alaohjelma:

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Varsinais-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Varsinais-Suomen Yrittäjät raportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Työn esittely 12.5.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsi Itä Kemi-Tornion seutukunta (n. 60 300 as.) Kemi, Keminmaa,

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kokonaisarvio

Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kuntasektorin näkemyksiä kestävän kehityksen tilasta ja tulevaisuudesta Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Lisätiedot

Miten minä? Oma unelmani 2017?

Miten minä? Oma unelmani 2017? Miten minä? Oma unelmani 2017? TAVOITE Lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia Synnyttää ideoita yhdessä ihmisten kanssa Kokeilla rohkeasti ja oppia Lisätä yhteisöllisyyttä Rakentaa verkostoja ja toimia

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy EU-GUGLE European Cities Serving as Green Urban Gates Towards Leadership in Sustainable

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Kalle Myllymäki 21.3.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot