Helsingin seurakuntayhtymä. Raportit tukemistanne kohteista vuonna Dessien kirkkorakennus, Etiopia. Saatu avustus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seurakuntayhtymä. Raportit tukemistanne kohteista vuonna 2013. Dessien kirkkorakennus, Etiopia. Saatu avustus 200 000."

Transkriptio

1 Liitteet 19 kpl Helsingin seurakuntayhtymä Raportit tukemistanne kohteista vuonna 2013 Dessien kirkkorakennus, Etiopia Saatu avustus Dessien seurakunta sijaitsee yhdessä Etiopian suurimmista kaupungeista, Dessiessä, joka on muslimivaltaista Koillis-Etiopian amhara-aluetta. Seurakunta perustettiin vuonna Funtamentalistinen islam on levinnyt alueella, jossa Etiopian Ortodoksikirkolla on vahva asema. Pelkästään Dessien kaupungissa on yli 40 moskeijaa, lähiympäristössä on 30 lisää. Mekane Yesus -kirkon jäsenmäärä on kasvanut synodin alueella ja avauksia uusille alueille on tehty. Synodissa on noin 6000 jäsentä. Dessien kasvavassa seurakunnassa on noin 1400 osallistuvaa jäsentä. Jumalanpalveluksissa kastetaan 4-5 muslimia kristityksi viikoittain. Seurakunta kokoontuu väliaikaisissa tiloissa. Vanha kirkkorakennus palautettiin kirkolle huonokuntoisena kommunistihallinnon jälkeen. Uusi kirkkorakennushanke käynnistettiin vuonna 2006 yhteistyössä Dessien synodin ja Suomen Lähetysseuran kanssa. Matkan varrella tuli haasteita rakennustyöhön. Dessien kaupunki vaati muun muassa, että kirkon yhteyteen on rakennettava liiketiloja. Rakentamisen viivästyessä rakennustarvikkeiden hinnat nousivat. Rakennustyöhön tuli vauhtia keväällä 2012 Helsingin seurakuntayhtymän merkittävän avustuksen myötä. Kirkon pitäisi valmistua vuoden 2014 alussa. Heinäkuuhun 2013 mennessä rakennustyöt ovat edenneet niin, että kirkon kadun puoleisella sivustalla sijaitsevien liiketilojen rakentaminen on valmistunut katolle tulevaan alushirteen, kirkkosalin välikerroksen lattiaan ja toimiston alushirteen saakka. Liiketilojen kakkoskerros on valmistumassa. Liiketilojen lattioiden ja seinien rappaus ja laatoitustyöt ovat valmiit kakkoskerrokseen saakka.

2 Kirkon vihkimisjuhla, joka muuttuikin suureksi kiitosjuhlaksi, on pidetty. Kuva. Hanke on päättynyt HANKERAPORTTI 1/2013, LIITE 1 HANKERAPORTTI 2/2013, LIITE 2 Suomen Lähetysseura, kirkollisen työn koordinaattori Päivi Anttila , Suomen Lähetysseura, aluepäällikkö Vesa Lehtelä, Etiopia Paulinumin seminaarin pappiskoulutus ja stipendiaattitoiminta, Namibia Saatu avustus Kulunut vuosi 2013 oli Paulinumin juhlavuosi. Lokakuussa vietettiin seminaarin 50- vuotisjuhlaa ( ). Koko vuoden ajan juhla oli tavalla tai toisella esillä seminaarin elämässä.

3 Paulinumin kirjasto Seminaarin toiminta vuoden aikana jatkui keskeytymättä ja opintosuunnitelmien mukaisesti vaikka seminaari on joutunut koko vuoden painimaan vakavien taloudellisten vaikeuksien edessä. Namibiassa seurakunnat ovat yhtä köyhiä kuin jäsenensäkin ja tästä syystä seurakuntien tuki seminaarille on ollut marginaalista. Toista vuotta jatkunut kuivuus on köyhdyttänyt paitsi seurakuntia, myös kirkkoa. Toinen Namibian luterilaisista kirkoista, ELCRIN ei ole taloudellisista syistä pystynyt lähettämään yhtään opiskelijaa seminaariin eikä myöskään ole pystynyt vastaamaan sille kuuluviin taloudellisiin sitoumuksiin. Seminaarin budjetti onkin viimeisten kolmen vuoden ajan ollut jäädytettynä vuoden 2009 tasolle, jota nyt kuluneena vuotena jouduttiin vielä vähentämään 15 prosenttia. Suurta huolta seminaarille ovat aiheuttaneet myös polttoaineiden, sähkön ja ennen kaikkea veden kohonneet kustannukset sekä maksamatta jääneet huoneistojen vuokrarästit. Teologisen koulutuksen tavoitteet Paulinumissa Opetuksen pääpaino Paulinumin seminaarissa perustuu pääosin ns. kontekstuaaliseen teologiaan (afrikkalainen teologia). Seminaarin pyrkimys ei ole kasvattaa ensisijaisesti korkealentoisia teologeja, vaan sitoutuneita pappeja kirkkojen tarpeisiin (teologikoulutus liittyy varsinaisesti jatkokoulutukseen). Rehtori Paulus Ndamanomatha ilmaisi asian näin: Me haluamme antaa opiskelijoille tarvittavat teologiset työkalut, että he voivat lukea ajan merkit ja vastata esiin nouseviin eettisiin ja sosiaalisiin haasteisiin kontekstuaalisen teologian näkökulmasta. Vuoden aikana Paulinumin seminaarissa on opiskellut kaksi vuosikurssia: opintonsa marraskuussa (2013) päättänyt 4. vuosikurssi ja vuoden 2012 alussa aloittanut 2. vuosikurssi. Opiskelijoita on ollut kaiken kaikkiaan 45 viidestä eri kirkosta: ELCIN (31), IELA(1), ELCB(6), Anglikaaninen kirkko(5) ja United Congregational Church (2). Neljännen vuosikurssin opiskelijoista kahdeksan valmistui marraskuussa 2013 teologian kandidaateiksi (Bachelor of Theology). Opettajakuntaan kuuluu seitsemän opettajaa, joista neljä teologian tohtoria ja kolme maisteria. Kuluneen lukuvuoden aikana opiskelijat valjastettiin myös käytännön työhön. He tekivät vierailuja eri seurakuntiin (ELCIN, ELCRIN, Anglikaaninen kirkko) ja pitivät saarnoja, luentoja, nuorten iltoja. Kaiken kaikkiaan vierailuja tehtiin eri puolilla maata sijaiseviin seurakuntiin. Windhoekin suurissa seurakunnissa järjestettiin myyjäisiä ja kerättiin rahaa seminaarin tarpeisiin. Myös yksityiset ihmiset antoivat lahjoituksia. Seurakuntia innostettiin antamaan tukeaan seminaarille, jonka tehtävänä on tuottaa pystyviä ja sitoutuneita pappeja työntekijäpulasta kärsiville kirkoille. Hanke on päättynyt

4 Hankeraportti 2013, LIITE 3 Hankeraportti 2013, LIITE 4 Suomen Lähetysseura, kirkollisen työn koordinaattori Päivi Anttila , Suomen Lähetysseura, aluepäällikkö Maija Kuoppala, Namibia Ebenezer raamattukoulu, Nepal Saatu avustus NEBC on Nepalin Kansallisen Kirkkojen Yhteisön (National Churches Fellowship of Nepal, NCFN) perustama ja alaisuudessa toimiva pappisseminaari. Seminaari tarjoaa kolmen vuoden pappiskoulutuksen (B.Th.) peruskoulutuksen suorittaneille nuorille sekä lyhytkursseja seurakuntien pastoreille, evankelistoille sekä muille vastuunkantajille. Hankkeen tavoitteena on kohottaa teologisen koulutuksen tasoa ja saada lisää koulutettu-ja pappeja seurakuntiin. Koska sekä opiskelijat että lähettävät seurakunnat ovat useim-miten varsin köyhiä, eivätkä siksi pysty rahoittamaan opiskelua täysimääräisesti, on se-minaarin turvauduttava ulkoiseen tukeen. Lähetysseura tukee seminaarin toimintaa rahal-lisesti ja myös vierailevien luennoitsijoiden kautta. Pappiskoulutukseen osallistuu myös nepalilaisia nuoria Intiasta. Koska sekä opiskelijat että lähettävät seurakunnat ovat useimmiten varsin köyhiä eivätkä pysty rahoittamaan opiskelua täysimääräisesti, on seminaarin turvauduttava ulkoiseen tukeen. Kevätlukukaudella raamattukoulun 39 oppilaalle tarjottiin 20 eri kurssia riippuen vuosikurssista. Kurssit antoivat sekä teoreettista tietoa että käytännön taitoa. mm. kolmannen vuoden kurssilaisilla oli kaksi tuntia viikossa aihe nimeltään Anteeksianto ja sovinto. Aamuisin opiskelijat kokoontuivat koulun kappeliin ja pitivät vuorotellen hartauksia. Kerran lukukaudessa järjestetään rukous- ja paastopäivä, niin myös keväällä. Wesley Methodist Church in Singapore piti kolmen päivän pituisen seminaarin aiheesta Kirkon vastuu kriisi- ja katastrofitilanteessa Koulun opiskelijoita ja noin 20 lähiseurakunnan pastoria ja kirkon johtajaa osallistui kurssille. Opiskelijat osallistuivat myös lukukauden aikana koulujenvälisiin urheilukilpailuihin. Syyslukukausi alkoi heinäkuussa ja 14 uutta opiskelijaa aloitti opiskelunsa raamattukoululla. Kaikki opiskelijat asuvat koulun asuntolassa. Syyslukukaudella raamattukoulun 33 oppilaalle tarjottiin 18 eri kurssia riippuen vuosikurssista. Kurssit antoivat sekä teoreettista tietoa että käytännön taitoa.

5 Teologian tohtori Eero Junkkaala Suomen Lähetysseurasta toimi osa-aikaisena luennoitsijana kolmen kuukauden ajan, aiheena Paavalin kirje roomalaisille. Sen lisäksi hän piti luennon aiheesta Maailmanuskontojen juurilla arkeologinen katsaus sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Opiskelijat vastasivat aamuhartauksista, joita pidettiin koulun kappelissa viisi päivää viikossa. Varsinaisen opetuksen ohella järjestettiin kaksi ympärivuorokautta kestävää rukoustapahtumaa, yksi rukous- ja paastopäivä sekä koulujenvälinen urheilukilpailu. Koulun kaikille oppilaille järjestettiin viikon apologetiikan kurssi. Akateemisten opintojen ohella raamattukoulu painottaa opiskelijoiden oman hengellisen kasvun tärkeyttä. Opiskelijoille järjestetyt rukous- ja paastotapahtumat sekä aamuhartaudet jotka ovat heidän vastuullaan, ovat omiaan tukemaan heidän hengellistä kasvua. Koulun akateemisessa tasossa on vielä paljon toivottavaa. Eero Junkkaalan panos oli huomattava Raamatun historian ja arkeologian asiantuntijana. Hankeraportti 1, LIITE 5 Hankeraportti 2, LIITE 6 Suomen Lähetysseura, kirkollisen työn koordinaattori Elisa Nousiainen , Suomen Lähetysseura, aluepäällikkö Ben Westerling, Nepal Mekong-alueen yhteistyö Saatu avustus Mekongin alueella Lähetysseura toimii voimakkaimmin Thaimaassa ja Kambodzhassa, joissa molemmissa on myös seuran omia työntekijöitä. Tässä on huomioitu International Cooperation Cambodia:n (ICC) kapasiteetin vahvistamiseen ja sen hallinnon kehittämiseen liittyvä toiminta. Vuodesta 2014 lähtien painopiste siirtyy seurakuntatyötä tekevien kumppanien toimintakapasiteetin vahvistamiseen. Lähetysseura on alusta lähtien ollut mukana Luterilaisen Maailmanliiton Mekong Mission Forum, MMF-yhteistyöverkostossa, johon kuuluu luterilaisia lähetysjärjestöjä ja kirkkoja sekä

6 Aasiasta että lännestä. MMF:n yhteyteen luodun teologisten seminaarien verkoston toimesta järjestetään lyhytkursseja Mekongin alueella toimivien raamattukoulujen ja seminaarien kanssa. Verkostotoiminnan vetovastuu on Hongkongin luterilaisella seminaarilla (LTS), jonka opettajat yhdessä muiden verkostoon kuuluvien seminaarien edustajien kanssa vastaavat opetuksesta. Toiminta sisältää myös opetusmateriaalin tuottamista, kirjastojen kehittämistä, stipenditoimintaa ja vähemmistöryhmiin kohdistuvaa tutkimustyötä. Tuemme myös muita MMF:ssa sovittuja toimintoja kuten mm. Mekongin alueen luterilaisten kirkkojen toimintaa. Strategian mukaisesti Lähetysseuran tavoitteena on laajentaa seurakuntayhteistyötään Mekongin alueella. Pääpainopiste on Kambodzhassa, jossa yhteistyötä on aloitettu Lutheran World Missionin perustaman Lutheran Church in Cambodian kanssa. Yhteistyön avausta haetaan myös Myanmarin luterilaisten kirkkojen yhteisten aloitteiden kautta. MMF tuki vuonna 2013: Kambodzhassa raamattukoulun käyneiden alumnitoimintaa sekä luterilaisen kirkon työtä Laosin evankelisen kirkon työtä vuoristolaisten parissa ja koulutustoimintaa Myanmarissa sekä luterilaista että ekumeenista koulutusta Thaimaan ev.lut. kirkon työtä vuoristolaisten parissa Vuotuista alueellista teologista konsultaatiota Lisäksi MMF julkaisee vuosittain teologisen julkaisun sekä koordinoi 8-10 stipendiaatin opintojen tukemisen Hongkongin luterilaisessa seminaarissa. Hankeraportti 2013, LIITE 7 Suomen Lähetysseura, kirkollisen työn koordinaattori Janetta Vettenranta Suomen Lähetysseura, aluepäällikkö Pauli Rantanen, Mekongin alue Kirkon perhetyö, Etiopia Saatu avustus Etiopiassa hiv/aids-tilanne murentaa edelleen perherakenteita. Mekane Yesus -kirkon kristillinen perhetyö on kirkolle elintärkeä työmuoto tähän haasteeseen vastaamisessa.

7 Mekane Yesus -kirkon perhetyö painottuu koulutukseen seuraavasti: Nuorten ikäluokkien opettaminen Avioparien opettaminen Erilaisten kohderyhmien (oppilaitokset, vammaisryhmät ym.) opettaminen Perheneuvonta. Hankkeen kohdealueena on koko kirkko eri tasoillaan: synodit, seurakunnat ja saarnapaikat, neljä teologista seminaaria, yli 30 raamattukoulua, yläasteet, lukiot ja muut oppilaitokset. Nykyisin keskitytään kouluttajien koulutukseen ja pyritään saamaan synodit omavaraisiksi perhetyön kouluttajien suhteen. Perheneuvojien kouluttaminen alkoi keväällä Perhetyön kouluttajan käsikirja painettiin englanniksi 2006, amharaksi 2008 ja oromoksi Edelliseen liittyvä Osallistujan kirja on painettu englanniksi ja amharaksi Vuodesta 2010 alkaen ohjelman painopiste siirrettiin synoditasolle, jolloin keskustoimistosta suuntautuva työ muuttui synodeja ohjaavaksi ja tukevaksi toiminnaksi. Kirkon uuden viisivuotisstrategian mukaan perhetyön tavoitteina on kouluttaa: perhettä kristillisen avioliitto-opetuksen perusteista perheneuvojaa: kaksi jokaiseen kirkon seurakuntaan perhetyön kouluttajien kouluttajaa 5000 pappia perhetyöhön nuorta kristillisen avioliiton periaatteista ja seksuaalisuudesta ihmistä opettamaan avioliittoa edeltävästä suhteesta ja tavoittaa: nuorta esiavioliitto-opetuksen piiriin pariskuntaa avioliittoneuvonnan piiriin 500 pariskuntaa perheterapian piiriin Keväällä 2013 perhetyön kouluttajakoulutusta annettiin yhteensä 983 osallistujalle, joista 964 oli seurakuntien vastuunkantajia: pappeja, evankelistoja, hiippakuntien ja seurakuntien johtajia ja opettajia. Perheneuvonnan koulutusta annettiin 19 raamattukoulun opettajalle. Yksi keskeinen osa perhetyötä on tuottaa opetusmateriaalia hiippakuntiin ja seurakuntiin. Materiaaleja suunnitellaan ja valmistetaan resurssien mukaan. Tarvetta on erityisesti muun kuin amharankielisille käsikirjoille. Amharankielinen kurssilaisten työkirja painetaan heti, kun siihen saadaan varoja. Raportointiaikana käytettiin paljon suunnitteluaikaa siihen, kuinka kirkon viisivuotisstrategian perhetyön tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Perhetyön tuloksena lisää onnea kymmenille tuhansille Avioliitto- ja perhetyön opetus sisältyy nykyisin kirkon neljän teologisen seminaarin ja raamattukoulujen koulutusohjelmaan. Kirkon kaikki yksiköt ovat kiinnostuneita käyttämään koulutuksessaan perhetyön käsikirjaa.

8 Perhetyön pastori Geneti Wayessa kertoo, että runsaat seurakuntalaista saa vuosittain perhetyön opetusta ja/tai koulutusta Etiopiassa. Pastorin ja hänen vaimonsa Aberash Tolessan työn tuloksena Mekane Yesus -kirkossa on yli 1700 kouluttajien kouluttajaa, sadat tuhannet ihmiset ovat saaneet opetusta ja onnellisuus ja tasa-arvo on lisääntynyt tuhansissa perheissä. Vuonna 2013 perhetyön kouluttajakoulutusta synodeissa annettiin yhteensä 987 seurakunnan työntekijälle. Perheneuvonnan koulutusta annettiin 41 raamattukoulun opettajalle, jotka kouluttavat nyt opiskelijoitaan. Työpajamuotoista perheneuvonnan kouluttajakoulutusta annettiin 11 keskuksessa yhteensä 1007 seurakuntien avaintyöntekijälle: papeille, evankelistoille, hiippakuntien ja seurakuntien johtajille ja opettajille. Vuosien aikana kaikkiaan 2738 henkilöä kirkon eri yksiköistä on osallistunut perhetyön kouluttajakoulutukseen. Näin perhetyö on läpäissyt kaikki kirkon yksiköt ja teologiset opinahjot. Myös esiavioliittokoulutus on levinnyt kirkon yksiköihin. Kouluttajia on koulutettu kaikkiaan 312. Tähän työhön valmistui viime vuonna amharankielinen kirja, oromonkielinen on tekeillä. WondimWakgari ja Azalech Abdisa, Hankeraportti 1/2013, LIITE 8 Hankeraportti 2/2013, LIITE 9 Suomen Lähetysseura, kirkollisen työn koordinaattori Päivi Anttila , Suomen Lähetysseura, aluepäällikkö Vesa Lehtelä, Etiopia

9 Kirkon perhetyö, Namibia Saatu avustus Namibian yhteiskunnan muuttuminen tuo mukanaan uusia haasteita myös Namibian luterilaisen kirkon (ELCIN) perhetyöhön. Haasteeseen vastataan kirkon omalla perhetyöllä. Perhetyön koordinaattori, pastori Eeva- Liisa Shitundeni, tapaa aviopareja yhdessä ja erikseen ja järjestää perhetyön kursseja sekä vierailee seurakunnissa. Perhetyötä ohjaa ja valvoo 7-henkinen ohjausryhmä. Perhetyö kuuluu kirkon diakonia- ja sosiaalipalvelun osaston piiriin. ELCINin perhetyö löytää oman mallinsa ja tapansa toimia ympäröivässä kontekstissa. Kirkko pitää perhetyötä strategiansa kannalta tärkeänä. Pastori Johannes Haufiku, tuleva kirkon perhetyötä koordinoiva pappi, opiskelee Stellenboshcin yliopistossa Etelä-Afrikassa ja suuntautuu perhetyön kysymyksiin. Haufiku päättää opintonsa 2013 ja aloittanee perhetyön koordinaattorina perhetyön koordinaattori on antanut neljälle pariskunnalle perheneuvontaa sekä tavannut erikseen kuutta eri henkilöä avioliiton rikastuttamiskursseja järjestettiin kaksi toinen Kavangolla ja toinen Oniipassa vierailuja tehtiin kahdeksaan seurakuntaan, joissa tavoitettiin n. 500 henkeä Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana Yllämainittuihin tapahtumiin osallistuvat saivat tukea jokapäiväiseen elämään avioparina

10 ja perheenä. Lisää tietoa ja keskustelua toivottiin Hiv / Aids-teemasta, avioeroista, perinteisten parantajien toiminnasta, alkoholista ja huumeista sekä perheväkivallasta. Hankeraportti 2013, LIITE 10 Suomen Lähetysseura, kirkollisen työn koordinaattori Päivi Anttila , Suomen Lähetysseura, aluepäällikkö Maija Kuoppala, Namibia Nyakaton raamattukoulu Saatu avustus Nyakaton Luterilainen Koulutuskeskus on toiminut hieman runsaat kolme vuotta. Raamattuopiston on perustanut ja sitä ylläpitää Tansanian evankelisluterilaisen kirkon (ELCT) Victoriajärven itäinen hiippakunta (ELVD). Opiston avasi heinäkuussa 2010 virallisesti tämän hiippakunnan piispa Andrew Petro Gulle yhdessä Oulun hiippakunnan piispan Samuel Salmen kanssa. Tosin jo ennen virallista avaamista keskuksessa järjestettiin kolmen kuukauden lyhytkurssi, jolla pitkään työssä olleista evankelistoista koulutettiin diakoneja.

11 Tässä tapauksessa diakoni tarkoittaa eri asiaa kuin suomalaisessa kontekstissa, nämä diakonit ovat papin ja evankelistan välimuotoja, joilla on oikeus toimittaa sakramentit. Keskus avattiin entisen ETE -centerin, kirkon etäkoulutusohjelmaa varten rakennetun keskuksen rakennuksiin. Tosin keskusta on jo laajennettu yhdellä luokkahuoneella ja 20 hengen majoitusrakennuksella. Oppilaitoksemme toiminnassa on koko toiminta-ajan ollut oikeastaan kaksi pääsuuntaa: Ensimmäinen on koulutuksellinen pääsuunta: Aivan alussa kyse oli luonnollisesti ensimmäisten koulutusohjelmien alkamisesta, nyt koulutuksellinen pääsuunta on olemassa olevien koulutusten vakiinnuttaminen ja kehittäminen sekä uusien koulutustarpeiden kartoittaminen ja niihin vastaaminen. Toinen pääsuunta on fyysisten edellytysten parantaminen koulutuksen tarjoamiseksi. Tämä sisältää niin oppilaitoksen rakennusta fyysistä rakentamista ja saneeraamista kuin myös taloudellisten resurssien kehittämistä opiston historian toinen vuosikurssi valmistui. Valmistuneita oli yhteensä 14, kahdeksan miestä ja kuusi naista. Naisista viisi valmistui seurakuntatyöntekijöiksi ja vain yksi evankelistaksi. Miehistä kukaan ei suunnannut seurakuntapalvelijan tehtäviin. Sukupuoliroolit ovat siis edelleen selvät. Samana päivänä kolmas vuosikurssi, eli ensimmäisen vuoden opiskelijat lähtivät takaisin seurakuntiinsa tekemään kahden kuukauden harjoittelujaksoa, palatakseen opintoihin Tuolloin alkoi jälleen uusi vuosikurssi evankelistoille ja seurakuntatyöntekijöille. Samana päivänä alkoi myös kautta oppilaitoksen lyhyen historian ensimmäinen teologikurssi. Kurssi on alimman, sertifikaatin tasoinen koulutus, joka toteutetaan yhdessä Iringan Yliopiston teologisen tiedekunnan kanssa. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa sitä, että koulutus annetaan täällä Nyakatossa oman hiippakuntamme toimesta, mutta opetuksen tasoa valvoo ja sertifikaatin myöntää Iringan yliopisto. Näin se avaa mahdollisuudet jatkoopintoihin. Rakennuspuolella on remontoitu ja laajennettu opiston ainoaa henkilökunnan asuntoa. Siinä asuu nyt pastori Adam Kuliani, titteliltään Academic Master - mitenhän se kääntyy suomenkieleen siedettävällä tavalla? Taloon saatiin lisää kaksi huonetta, ja muutenkin siitä saatiin ensimmäisen kerran edes jotenkin järkevä asunto. Hankeraportti 1/2013, LIITE 11 Hankeraportti 2/2013, LIITE 12 Suomen Lähetysseura, kirkollisen työn koordinaattori Päivi Anttila , Suomen Lähetysseura, aluepäällikkö Lasse Lampinen, Tansania

12 Hsinchun teologinen seminaari Saatu avustus Hsinchun luterilainen seminaari on luterilaisten lähetysjärjestöjen perustama oppilaitos, jota ylläpitää tällä hetkellä kuusi luterilaista synodia. Teologisten perusopintojen lisäksi se on tarjonnut vuodesta 1991 lähtien myös maisteritason opintoja. Kirkkojen työntekijät voivat opiskella teologisten aineiden kursseja myös seminaarin ulkopuolella haaraosastoissa. Luterilaisen teologian vahvistaminen Taiwanilla on yksi seminaarin pitkäaikaisista tavoitteista: Vuonna 1998 perustettiin China Lutheran Seminary Publishing House, joka keskittyy erityisesti luterilaisen teologian perusteosten julkaisemiseen. Graduate School for Luther Studies perustettiin vuonna Kirkoissa eri puolilla Taiwania järjestettiin myös luterilaisia työpajoja, jotta seminaari saisi tunnettavuutta ja lisää opiskelijoita. Seminaarin opiskelijoiden viikko-ohjelmaan kuuluu aamuhartaus. Kuluneen lukukauden aikana tiistaisin, hartaudessa käsiteltiin Jeesuksen asemaa seurakunnan keskiössä, keskiviikkoisin harjoiteltiin meditoivaa rukousta, ja torstaisin pastorit luennoivat eri teemoista. Opiskelijat järjestivät 10.4 hyväntekeväisyys autonpesutilaisuuden, jonka voitto meni Perun seminaarille. Seminaarista valmistui 11 maisteritason opiskelijaa. Ruohonjuuritason ohjelmasta, jonka tavoitteena on vahvistaa kirkkojen työntekijöiden osaamista, valmistui 274 osallistujaa, 11 eri alueelta. Seminaarin lähetystyön keskuksen pääsiäispäivän lähetystä kuunteli 600 ihmistä viidestä eri maasta. Lähetystyön keskus myös perusti kolme uutta thai-kielistä seurakuntaa Etelä-Taiwaniin. Kirjapainossa käännöstyö Lutherin Galatalaiskirjeen selityksistä on saatu puoleen väliin. Lisäksi on tehty sopimus Concordia Publishing Housen kanssa siitä, että kiinankielinen käännös teoksesta Christian Faith a Lutheran Exposition voi alkaa. Vuoden 2013 syksyllä seminaarissa oli yhteensä 38 vakituista opiskelijaa, joista 11 oli uusia. Lisäksi seminaarilla on 114 opiskelijaa lisäopinto-ohjelmissa ja 121 opiskelijaa ruohonjuuri-tason lähetystyökurssilla. Yhteensä 264 opiskelijaa osallistui ruohonjuuritason lähetystyökurssille vuoden 2013 aikana. Vuoden 2013 aikana seminaari järjesti 50 evankelista koulutusohjelmaa ja tavoitti yli ihmistä evankeliumin julistustyöllään.

13 Seminaarin kustantamon Lutherin Galatalaiskirjeen selityksen käännöstyö on 63 prosenttisesti valmis. Seminaarin kustantamo jakoi 429 Martin Lutherin pientä katekismusta seurakunnille. Hankeraportti 1/2013, LIITE 13 Hankeraportti 2/2013, LIITE 14 Suomen Lähetysseura, kirkollisen työn koordinaattori Elisa Nousiainen , Suomen Lähetysseura, aluepäällikkö Jan-Eerik Leppänen, Hongkong Thaimaan luterilaisen kirkon diakonia Saatu avustus Kirkon diakoniatyö koostuu kolmesta osa-alueesta: kummilapsi- ja vanhustyö sekä Armonkoti. Kummityön tavoitteena on tukea köyhän maaseudun vähävaraisten perheiden lasten koulutusta ja huolehtia pienten lasten ravinnonsaannista perheissä, joissa äidit eivät ole terveitä tai lapset ovat aliravittuja. Vanhustyössä pyritään lisäämään tietoisuutta vanhusten oikeudesta arvokkaaseen elämään. Vanhuksille osoitetaan huolenpitoa kotikäynnein ja heitä rohkaistaan osallistumaan kirkon toimintaan. Armonkoti tarjoaa tilapäisen suojan ja kodin vaikeassa elämäntilanteessa oleville naisille raskausajaksi ja 2-3 kuukaudeksi lapsen syntymän jälkeen. Kummityötä tehdään Pohjois-Thaimaassa, Koillis-Thaimaassa sekä Bangkokissa ja sen ympäristössä. Kummityön piirissä oli raportointiaikana kaikkiaan 306 lasta ja nuorta. Heistä 275 oli lastentarhaikäisiä tai kävi yläastetta. Kandidaatin tutkintoa suoritti 25 nuorta. Kummiohjelmaan kuuluvista koulua käyvistä lapsista 59 sai ruoka- ja matkaraha-apua. Maitopulveriavustusta sai 6 lasta. Kirkon vanhustyö ja aidstyö ovat yhdistyneet yhdeksi työksi, josta käytetään nimeä Toivon tie. Tämän uuden projektin alkamista juhlittiin Bangkokissa tammikuussa. Tilaisuuteen osallistui yli 30 henkilöä, jotka edustivat ELCT:n seurakuntia, Luther-seminaaria ja kumppaneita.

14 Vuonna 2013 toteutettiin myös pytty-projekti, missä kahdeksalle vanhukselle asennettiin wc-istuin, helpottamaan heidän itsenäistä arkielämäänsä. Vanhusten elämää tuettiin myös vahvistamalla toimintaa, missä he pystyivät alkuperäistä ammattitaitoansa hyväksikäyttäen tuottamaan eri tuotteita. Vanhuksia tuettiin myös tukemalla tuotteiden valmistukseen liittyvissä alkuinvestoinneissa. Heidän valmistamille tuotteille etsittiin myyntikanavia, joiden avulla vanhukset pystyisivät vahvistamaan toimeentuloaan. Thaimaan kirkon diakoniaosaston alaisuudessa toimii myös Immanuelin ja Ylistyksen päiväkodit. Bangkokin alueella toimivat päiväkodit tarjosivat viime vuonna opetustaan 121 perheen lapselle. Lisäksi diakoniaosasto tuki Immanuelin oppilasasuntolaa, mikä tarjosi viikkomajoituksen 30 nuorelle koululaiselle. Vuoden 2013 heinä-joulukuun aikana Armonkodilla asusti yhteensä 15 naista. Nuorin heistä oli 15-vuotias ja vanhin 33-vuotias. Puolet äideistä oli opiskelijoita. Suurin osa äideistä päätyy yksin, miesten ollessa raskauden ilmetessä haluttomia ottamaan vastuuta äidistä ja lapsesta. Thaimaassa on edelleen myös kulttuurisia varauksia aviottomia äitejä kohtaan. Monesti naisia painostetaan abortoimaan raskautensa. Suurin osa viime vuoden äideistä halusivat kuitenkin tilanteestaan huolimatta pitää lapsensa, mutta kolme lasta annettiin myös adoptioon. Hankeraportti 1/2013, LIITE 15 Hankeraportti 2/2013, LIITE 16 Suomen Lähetysseura, kirkollisen työn koordinaattori Elisa Nousiainen , Suomen Lähetysseura, aluepäällikkö Pauli Rantanen, Thaimaa

15 Jordanian luterilaisen kirkon tuki Saatu avustus Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilainen kirkko (ELCJHL) on ainoa luterilainen kirkko Lähi-idässä. Sillä on virallinen asema Jordaniassa ja se on yksi Jerusalemin kolmestatoista virallisesta kirkkokunnasta. ELCJHL koostuu kuudesta seurakunnasta Bethlehemissä, Ramallahissa, Beit Jalassa, Beith Shaourissa, Jerusalemissa ja Ammanissa. Kirkon seurakunnat ovat noin jäsenisiä, yksipappisia seurakuntia. Niitä johtaa kirkkoneuvosto. Maallikot toimivat aktiivisesti. Toiminta on keskittynyt perhe-, nuoriso- ja diakoniatyöhön. Kirkko on vahvasti mukana ekumeenisten suhteiden rakentamisessa ja uskontojen välisessä dialogissa. Kirkon tärkein ulospäin suuntautuva toiminta on kristillinen koulutyö, jolla kirkko näkyvästi osallistuu yhteiskunnan rakentamiseen. ELCJHL:n viittomakielinen työ edistää paikallisten kuurojen kristittyjen hengellistä elämää ja kristillistä kasvua. Työn toinen merkittävä vaikutus liittyy osallisuuteen sekä kuurojen ja heidän kulttuurinsa näkyväksi tekemiseen yhteiskunnassa. Kuurojen seurakuntatyön kautta kirkko nostaa esille ihmisoikeuksien kuulumista kaikille. Islam on valtauskonto Palestiinassa. Kristittyjen suhteellinen osuus palestiinalaisista on ollut laskussa jo pitkään. Tällä hetkellä kristittyjen osuuden arvellaan olevan vain 1,37 % palestiinalaisista Länsirannalla, Gazassa ja Jerusalemissa. Viimeisten vuosikymmenien ajan maastamuutto on ollut suurin yksittäinen syy kristittyjen määrän laskuun. Konfliktista aiheutunut turvallisuustilanteen heikkeneminen, taloudellisten mahdollisuuksien puuttuminen ja korkea työttömyys edistävät myös kristittyjen maastamuuttoa. ELCJHL:llä on tärkeä rooli luterilaisen kirkon ja kristillisen uskon säilyttäjänä Lähi-idässä. Kirkon työn tukeminen ja erityisesti kirkon tekemä koulutyö luovat mahdollisuuden myös tuleville sukupolville vahvistua kristillisessä uskossaan ja saada kristillinen kasvatus. Luterilaisten teologisen koulutuksen saaneiden paikallisten pappien määrä alueella on pieni. Hankeraportti 1/2013, LIITE 17 Hankeraportti 2/2013, LIITE 18 Suomen Lähetysseura, kirkollisen työn koordinaattori Eveliina Salonen Suomen Lähetysseura, aluepäällikön sijainen Seppo Paulasaari, Israel

16 Kirkon teologinen koulutus, Bolivia Saatu avustus Bolivian luterilainen kirkko tarvitsee ammattitaitoisia työntekijöitä ja päteviä maallikkovastuunkantajia. Heitä koulutetaan Andien alueen ekumeenisessa teologisessa instituutissa, Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT). ISEAT on ehtinyt jo 19 vuoden ikään. Suomen Lähetysseura on tukenut tämän ekumeenisen koulutuskeskuksen työtä vuodesta 2009 alkaen. ISEAT:n tavoitteena on kouluttaa kokonaisvaltaisesti kristittyjä johtajia ja kehittää yliopistotasoista teologista koulutusta vastaamaan Andien alueen kirkkojen tarpeisiin. Lisäksi tuetaan ruohonjuuritason raamattuopetusta. Uskontotieteiden ja teologian koulutusohjelma Ensimmäisen vuoden opiskelijoita ilmoittautui paljon, mutta toisaalta opintonsa keskeyttäneiden määrä oli myös suuri. Tämä on ollut haasteellista. Yhteensä tässä ohjelmassa on 40 opiskelijaa. Uusia opiskelijoita yritetään saada mukaan markkinoinnin avulla. Opiskelijoille myös halutaan tarjota opetussuunnitelman ulkopuolisia aineita. Opettajakuntaa halutaan myös vahvistaa. Kristillinen kasvatus Raamatullinen johtajakoulutus Tähän ohjelmaan osallistuu eniten nuoria, jotka tulevat erilaisista kirkollisista yhteisöistä eri puolilta maata (esimerkiksi metodisti-, luterilainen tai katolilainen kirkko). Vuonna 2013 opetukseen osallistui 285 opiskelijaa ja 108 opiskelijaa juhli valmistumistaan. Lisäksi useita lyhytkursseja.

17 Hankeraportti 2013, LIITE 19 Suomen Lähetysseura, ma. kirkollisen työn päällikkö Pia Kummel- Myrskog,

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 55/2016 175 Etiopian luterilaisen Mekane Yesus kirkon Dessien uuden kirkon ja toimintakeskuksen valmistumis- ja kirkonvihkimisjuhlaan osallistuminen sekä lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kohteisiin

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Luther Seminary in Thailand (LST)

Luther Seminary in Thailand (LST) 1 Luther Seminary in Thailand (LST) Kumppani Thaimaan ev.lut. kirkko Jumalanpalveluksen ydintä etsimässä evankelistat Hankkeen kuvaus Luther seminary in Thailand (LST) on Thaimaan luterilaisen kirkon teologinen

Lisätiedot

Inkerin kirkon Teologinen Instituutti, Venäjä

Inkerin kirkon Teologinen Instituutti, Venäjä 1 Inkerin kirkon Teologinen Instituutti, Venäjä Kumppani Inkerin kirkko Hankkeen kuvaus Teologinen Instituutti on Inkerin kirkon koulutuskeskus, joka kouluttaa kirkon tarpeisiin teologeja, lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä,

Lisätiedot

Viktorian Itäisen hiippakunnan työntekijäkoulutus hankeraportti 2/2014, Tansania

Viktorian Itäisen hiippakunnan työntekijäkoulutus hankeraportti 2/2014, Tansania 1 Viktorian Itäisen hiippakunnan työntekijäkoulutus hankeraportti 2/2014, Tansania Hankkeen kuvaus Nyakaton luterilainen koulutuskeskus perustettiin elokuussa 2010. Tarkoitus oli kouluttaa työntekijöitä

Lisätiedot

Namibian luterilaisen kirkon (ELCIN) työ

Namibian luterilaisen kirkon (ELCIN) työ Namibian luterilaisen kirkon (ELCIN) työ Kumppani Namibian Evankelisluterilainen kirkko (ELCIN) Hankkeen kuvaus Namibian Evankelisluterilainen kirkko itsenäistyi vuonna 1954. Sillä on yli 750.000 jäsentä

Lisätiedot

Luther Seminary in Thailand raportti 2/2014, Thaimaa

Luther Seminary in Thailand raportti 2/2014, Thaimaa 1 Luther Seminary in Thailand raportti 2/2014, Thaimaa Hanke Koulutuskeskus, LST Hankkeen kuvaus Nuori kasvava kirkko tarvitsee päteviä työntekijöitä. LST näkee tärkeäksi ELCT:n työntekijöiden, opiskelijoiden

Lisätiedot

Inkerin kirkon Teologisen Instituutin nimikkoraportti 2/2014

Inkerin kirkon Teologisen Instituutin nimikkoraportti 2/2014 1 Inkerin kirkon Teologisen Instituutin nimikkoraportti 2/2014 Kumppani Inkerin kirkko, Venäjä Hankkeen kuvaus Teologinen Instituutin uusi rakennus, Inkeri-talo sekä Inkerin kirkon vanhainkoti taustalla

Lisätiedot

Korpilahden alueseurakunnan varhaisnuoriso- ja nuorisotyön kehittämiseen.

Korpilahden alueseurakunnan varhaisnuoriso- ja nuorisotyön kehittämiseen. VUODEN 2016 KIRKKOKOLEHDIT JA HIIPPAKUNNALLISET KOLEHTIKOHTEET su 5.6. 3. sunnuntai helluntaista Kutsu Jumalan valtakuntaan Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Kirkko puhuu syrjäytettyjen

Lisätiedot

Seurakunta- ja evankelioimistyön koulutuksen ja stipendiaattien raportti 2/2013

Seurakunta- ja evankelioimistyön koulutuksen ja stipendiaattien raportti 2/2013 1 Seurakunta- ja evankelioimistyön koulutuksen ja stipendiaattien raportti 2/2013 Etiopia Kumppani Etiopian Mekane Yesus -kirkko, Dessien synodi (EECMY-NCES) Koulutusta seurakuntatyön vahvistamiseksi Synodin

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti KIRKKOHALLITUS Kirkko: yhteistä näkyä kohti 1 Asiakirjan tausta Faith and Order-asiakirja BEM (Baptism, Eucharist Ministry l. Kaste, ehtoollinen, virka 1982) ja siitä saadut perusteelliset vastaukset KMN:n

Lisätiedot

110 Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian projektimäärärahojen myöntäminen vuonna 2015

110 Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian projektimäärärahojen myöntäminen vuonna 2015 60/2015 110 Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian projektimäärärahojen myöntäminen vuonna 2015 Päätösehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) myöntää

Lisätiedot

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal 1 FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal Kumppani FOCUS-Nepal Hankkeen kuvaus FOCUS on nepalilainen kansalaisjärjestö ja Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani, joka työskentelee erityisesti

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

ELCJHL kummityö, Palestiinalaisalueet

ELCJHL kummityö, Palestiinalaisalueet 1 ELCJHL kummityö, Palestiinalaisalueet Kumppani Evangelical Lutheran church in Jordan and the Holy Land, ELCJHL Hankkeen kuvaus Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon (ELCJHL) kouluja (Hope

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Hanke Development of Secondary and Vocational Education for the Deaf / Kuurojen opetuksen kehittämishanke

Hanke Development of Secondary and Vocational Education for the Deaf / Kuurojen opetuksen kehittämishanke Nimikkosopimushankkeen raportti 1/2013 Maa/alue Tansania, Njombe Hanke Development of Secondary and Vocational Education for the Deaf / Kuurojen opetuksen kehittämishanke Hankenumero 14616 Kumppani Raportoija

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

64 Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian projektimäärärahojen myöntäminen vuonna 2016

64 Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian projektimäärärahojen myöntäminen vuonna 2016 55/2016 64 Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian projektimäärärahojen myöntäminen vuonna 2016 Päätösehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) myöntää

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

STIPENDIAATTI CHINDA SOUKPASEUTHIN KUULUMISIA KEVÄÄLLÄ 2014, Hongkongin Luterilainen Telologinen Seminaari (LTS)

STIPENDIAATTI CHINDA SOUKPASEUTHIN KUULUMISIA KEVÄÄLLÄ 2014, Hongkongin Luterilainen Telologinen Seminaari (LTS) STIPENDIAATTI CHINDA SOUKPASEUTHIN KUULUMISIA KEVÄÄLLÄ 2014, Hongkongin Luterilainen Telologinen Seminaari (LTS) 1 Chindan opiskeluista Luterilaisessa seminaarissa Kevätlukukauden opiskelen viisi kurssia

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Inkerin kirkon teologinen koulutus ja IK:n stipendirahasto. Inkerin kirkko, Inkerin kirkon Teologinen Instituutti

Inkerin kirkon teologinen koulutus ja IK:n stipendirahasto. Inkerin kirkko, Inkerin kirkon Teologinen Instituutti Nimikkosopimushankkeen raportti 1/2014 Maa/alue Hanke Hankenumero Kumppani Raportoija Venäjä Inkerin kirkon teologinen koulutus ja IK:n stipendirahasto RU410 ja RU411 Inkerin kirkko, Inkerin kirkon Teologinen

Lisätiedot

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa LSAVI/ 2012 Lounais-Suomi 1.1.2012 Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

ANNA-KAARINA PALMUN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

ANNA-KAARINA PALMUN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Suomen Lähetysseura Etiopian työalue, Anna-Kaarina Palmu TOIMINTAKERTOMUS ANNA-KAARINA PALMUN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 1. Työn kuvaus Olen ollut kuluneen vuoden kotimaanjaksolla. Olen palaamassa

Lisätiedot

Kiitos vedestä! Etiopian Sirinkassa

Kiitos vedestä! Etiopian Sirinkassa Kiitos vedestä! Etiopian Sirinkassa sijaitsevaa suojattua lähdettä käyttää runsaat kaksi sataa taloutta, yli tuhat ihmistä. Se on osa laajaa naisten asemaa parantavaa hanketta, joka hyödyttää 25 000 ihmistä.

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kokousaika: ma 16.3.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Jussi Mäkelä, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kummityö ja Lasten Pankki, Palestiina

Kummityö ja Lasten Pankki, Palestiina 1 Kummityö ja Lasten Pankki, Palestiina Kumppani: Jordanian ja Pyhän Maan evankelisluterilainen kirkko (ELCJHL) ja sen koulut Hankkeen kuvaus Pitkään jatkunut poliittinen ja taloudellinen tilanne hankaloittaa

Lisätiedot

00260MIRJAMI UUSITALO VUOSIRAPORTTI 2014 Gidole 15.1. 2015

00260MIRJAMI UUSITALO VUOSIRAPORTTI 2014 Gidole 15.1. 2015 00260MIRJAMI UUSITALO VUOSIRAPORTTI 2014 Gidole 15.1. 2015 SEKL:n raamatunkäännöstyön sihteeri SEKL:n Etiopian työalueen esimies, Suomi SEKL:n Etiopian työalueen esimies, Etiopia WRK:n Suomen toimisto

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015. 8.12.2015 klo 18.00-18.30

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015. 8.12.2015 klo 18.00-18.30 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 8.12.2015 klo 18.00-18.30 Läsnä: Poissa: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja, pois

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

STIPENDIAATTI VAL DO THANGIN KUULUMISIA KEVÄÄLLÄ 2014, Hongkongin Luterilainen Telologinen Seminaari (LTS)

STIPENDIAATTI VAL DO THANGIN KUULUMISIA KEVÄÄLLÄ 2014, Hongkongin Luterilainen Telologinen Seminaari (LTS) 1 STIPENDIAATTI VAL DO THANGIN KUULUMISIA KEVÄÄLLÄ 2014, Hongkongin Luterilainen Telologinen Seminaari (LTS) Myanmarilainen Val Do Thang (37) syntyi ja kasvoi Chinin maakunnassa, pienessä kylässä, jonka

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen 26.01.2012 Sivu 1 / 1 395/12.01.01/2012 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Lisätiedot

Elämysmatkalle bangladeshilaiseen bambumajaan

Elämysmatkalle bangladeshilaiseen bambumajaan Elämysmatkalle bangladeshilaiseen bambumajaan Lähetysyhdistys Kylväjän työ Bangladeshissa Kylväjän työ Bangladeshissa aloitettiin vuonna 1976 yhden vähemmistökansan, oraonien, keskuudessa maan luoteisosassa.

Lisätiedot

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi 2.4.2016 Kai Peltonen Miksi olet ryhtynyt seurakunnan luottamushenkilöksi? MIKÄ ON? Augsburgin tunnustus (1530): artikla V: Jotta saisimme

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje syksy 2016 25.11.2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kiitos teille kaikille tuesta ja esirukouksista Viipurin turvakodin toiminnan puolesta! Teidän avullanne lapsen elämä muuttuu

Lisätiedot

7. Luterilaiset ja metodistit yhdistyvät

7. Luterilaiset ja metodistit yhdistyvät 7. Luterilaiset ja metodistit yhdistyvät merkittävä ekumeeninen yhdistymisprosessi Suomessa taustalla kansainvälinen kehitys + perinpohjainen teologinen työskentely käytännön vaikutuksia kirkkojen elämään:

Lisätiedot

Orientaatiojakson opetus 2012

Orientaatiojakson opetus 2012 Orientaatiojakson opetus 2012 sivu 1/8 VERSIO 1.4. korjattu 21.5.2012 (vihreät merkinnät) Orientaatiojakson ( 8 op) aikana opiskelijalla on yhteensä 102 tuntia kontaktiopetusta. Opetus sisältää sekä koko

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 HYVIÄ TÖITÄ! KIRKON UUSITTU REKRYTOINTIESITE ON ILMESTYNYT Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna

Lisätiedot

SUOMEN LÄHETYSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2012

SUOMEN LÄHETYSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 Hallitus 2.4.2013 SUOMEN LÄHETYSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. YLEISKATSAUS Ulkomaisen työn kasvaneiden tarpeiden ja talouden epävarmuuden yhteensovittamisen jännite sekä lähetystyön muutoskenttä omassa

Lisätiedot

Rakkaat ystävämme ja esirukoilijamme!

Rakkaat ystävämme ja esirukoilijamme! Elinan ja Hannun ystäväkirje 26 / 21.6.2014 Elina ja Hannu Heikkilä PL 189, 53101 Lappeenranta hannu.heikkila@felm.org elina.heikkila@felm.org Elina ven. + 7 921 3328 113 Elina suom.+358 50 369 9573 Hannu

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Koulutyön verkko. Iso Kirja NOSTE-päivät Ui verkkoon Tapani Varuhin

Koulutyön verkko. Iso Kirja NOSTE-päivät Ui verkkoon Tapani Varuhin Koulutyön verkko Iso Kirja NOSTE-päivät Ui verkkoon 23.-25.1.2009 Tapani Varuhin Koulupalvelun verkot Verkostoituminen koululaitoksiin Verkostoituminen opetushallintoon Verkostoituminen seurakuntiin Verkostoituminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Suomenkielisen työväenopiston jk ope/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Suomenkielisen työväenopiston jk ope/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (8) 41 Lausuntopyyntö: Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan?

Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan? Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan? Paula Mattila, opetusneuvos (Anu Halvaria mukaillen) Opetushallitus Mitä tässä esityksessä: Miten tähän

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

to 1.1. su 4.1. Loppiainen Jeesus, maailman valo ti 6.1.

to 1.1. su 4.1. Loppiainen Jeesus, maailman valo ti 6.1. Esitys kirkkokolehdeiksi Keskustan alueseurakunnassa syysjoulukuussa 2015 Liite 2. Alueneuvoston hyväksymät kolehtikohteet merkitty vihreällä värillä (Tammi-elo) Hyväksytty 26.8. Keskutan alueneuvoston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 1 AIKA klo 17.30 20.20 PAIKKA Tikkakosken kirkko, seurakuntasali, Kirkkokatu 18 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PAIKKA Oriveden yhteiskoulun opettajainhuone, kellarikerros, Opintie 1

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PAIKKA Oriveden yhteiskoulun opettajainhuone, kellarikerros, Opintie 1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Yhteiskoulun ja lukion johtokunta AIKA 03.05.2016 klo 18:00-19:12 PAIKKA Oriveden yhteiskoulun opettajainhuone, kellarikerros, Opintie 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Uskonnon opetus kouluissa Uskontokasvatus kouluissa Uskonnon harjoittaminen kouluissa Uskonnon opetusjärjestelyiden ja koulun muun toiminnan

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

Toivon Tie - Thaimaa. Sopimuskohderaportti 1/2016. Kumppani ELCT. Hankkeen kuvaus

Toivon Tie - Thaimaa. Sopimuskohderaportti 1/2016. Kumppani ELCT. Hankkeen kuvaus Toivon Tie - Thaimaa Kumppani ELCT Hankkeen kuvaus Vanhusten juhlassa jaettiin jokaiselle vanhukselle lahjaksi kylpypyyhe. Toivon tie on Thaimaan evenkelis-luterilaisen kirkon(elct) diakoniaosaston työmuoto,

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot