OSAAVATKO KONEET AJATELLA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAVATKO KONEET AJATELLA?"

Transkriptio

1

2

3 OSAAVATKO KONEET AJATELLA?

4 Pojilleni Voitolle ja Villelie

5 Vesa V. Viitaniemi OSAAVATKO KONEET AJATELLA? Tekoäly saapuu osaksi modernia yhteiskuntaa

6 2008 Vesa V. Viitaniemi Päällys ja taitto: Books on Demand GmbH, Helsinki, Suomi Kustantaja: Books on Demand GmbH, Helsinki, Suomi Valmistaja: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Saksa ISBN:

7 Sisällysluettelo Esipuhe Kuvat Johdanto Kirjan käsitteitä Osaako sukellusvene uida? Data, informaatio, älykkyys Tiedon käyttö-ajattelu Ajattelun osa-alueet Tietoisuus Tekoäly Al-tekoälytiede AGI-yleinen tekoälytiede Koneajattelu Konetietoisuus Huippuasiantuntijoiden puheenvuorot Ray Kurzweil kolmen presidentin palkitsema Hugo de Garis keinotekoisten aivojen rakentaja Steve Grand mies, joka luo digitaalista elämää George Dyson ennakoi digitaalisen elämän syntyä Stephen Thaler koodaa koneille luovuuden Doug Lenat kertoo koneille kaiken

8 7. Älykkyys verkossa Webin kehitys Verkon tulevaisuus Älykkäät hahmot verkossa Google, don't be evil Olemmeko henkisiä koneita? Yhteenveto Epilogi Kiitokset ja luvat Lähteet Lähteet

9 Esipuhe Osaavatko kaikki ihmiset oikeasti ajatella, varsinkin kun aika ajoin osa ihmisten ajatuksista tuottaa katkeria hedelmiä tuloksenaan? Mitä ajattelu itse asiassa on? Toimiiko ihminen ajattelussaan vapaasti, vai onko ajatustemme lento ja päätösten teko jossain määrin rajoitettua? Jos näin on, niin mikä ajatteluamme voisi rajoittaa? Saatoit ehkä aivan "kuulla", miten aivosi työskentelivät erilaisten ajatusten kanssa käsitellen yllä esitettyjä asioita. Monenlaisia ideoita saattoi vilistää kuvina mielessäsi. Osaavatko koneet sitten ajatella eli saada aikaan ihmisen aivotoiminnalle tyypillisiä tuloksia tai toimintoja? Älykkyys on usein määritelty kyvyksi tuottaa monimutkaisia tuloksia monimutkaisessa, muuttuvassa ympäristössä. Ajattelu voidaan määritellä tietojenkäsittelyksi, jossa aikaansaadaan erilaisten asioiden ja ilmiöiden tulkinnan sekä seurannan käsittelyvirta - ajatustenvirta. Parhaimmillaan ajattelu on älykästä ja uutta luovaa. Yksin kertaisimmillaan ajattelu on mekanistista, vaistonvaraista ja ei-tietoista toimintaa. Ajatteluprosesseja ovat muun muassa looginen päättely, yleinen ongelman ratkaisu, suunnittelu, päättely yleisen tiedon varassa, oppiminen, keksiminen sekä tiedon hankkiminen ja käyttö niin erityisasiantuntemusta vaativissa tehtävissä kuin normaalissa elämässäkin. Osa kehittyneistä koneista yhdessä tekoälyohjelmien kanssa kykenee edellä mainittuihin ajatteluprosesseihin, koneajatuksiin. Emme ole taipuvaisia tulkitsemaan termostaatin toimintaa ajatteluksi, vaikka kyseessä on ympäristöstä tulevan tiedon käsittelyä refleksiivisenä, mekanistisena vastineena: termostaatti nostaa esimerkiksi lämpöpatterin lämpötilaa vastauksena anturin raja-arvon muutokselle huonetilan kylmetessä. Samalla tavalla nostamme nopeasti refleksitoimintona kätemme pois kuumaita helialta - ehtimättä kovin paljoa ajatella koko asiaa. Tämän kirjan sivuilla kohtaamme koneita, jotka osaavat suorittaa monimutkaisia, ihmisen ajattelun tyyppisiä toimintoja. Koneet, jotka puhuvat, havainnoivat, havaitsevat, päättelevät, oppivat, luovat uutta, laskevat, maalaavat, kirjoittavat kirjoja ja vastaavat meidän emotionaalisiin tarpeisiin, tulevat vaivihkaa yhä intensiivisemmäksi osaksi modernia yhteiskuntaa. 7

10 Muutos kohti uudenlaista maailmaa tapahtuu hyvin pehmeästi. Tuskin edes huomaamme tai vahvasti tiedostamme. mihin suuntaan ja millä vauhdilla yhteiskuntamme kehittyy. Adaptoidumme uusiin asioihin päivä kerrallaan. Vä lillä jopa sen enempää pohtimatta esimerkiksi sitä, miten kännykkäpuhelu löytää juuri sinut Puerto Ricon rantabulevardilta, kesken etelän lomaasi. Tekoälytieteen (AI) sovellukset vastaavat monista, jo sadoista, eri prosesseista osana yhteiskuntamme toimintaa. Vuosittain tietokoneet kaksin kertaistavat tietojenkäsittelyn laskennallisen suorituskykynsä mitattuna laskentaa/sekunti/1000$ perustuen Mooren lain kuvaamaan ilmiöön transistorien tiheyden kasvusta mikroprosessorin lastulla. Ohjelmien suorituskyvyn kasvu mitattuna asioiden ja tehtävien prosessointikyvyllä kasvaa hitaammin. Mooren laki ei päde ohjelmistojen suorituskyvyn kasvun kuvaamisessa. ainakaan toistaiseksi. Ongelman ydin on siinä, että ohjelmien kehittäminen tapahtuu pääosin tällä hetkellä ihmisvoimin. Ihmisen koodaustaito ei ke hity rajun eksponentiaalisesti. Ohjelmien luonti tulee muuttumaan geneettisen ohjelmoinnin, itseoppivien ohjelmien ja toisiaan opettavien keinotekoisten neuroniverkkojen sekä semanttisen verkon myötä ensi vuosikymmenellä. Opimme ehkä myös pian, muutaman vuoden kuluessa, paremmin ohjelmoimaan tietokoneita toimimaan paralleelin tietojenkäsittelyn - usean ohjelman samanaikaisen toiminnan - suuntaan. Näinhän aivommekin toimivat prosessoiden massiivisen paralleelisti, samanaikaisesti useita asioita. Tekoälytieteen tohtorin, David Levyn (2007) mukaan teknologian kehitys tulee mahdollistamaan ihmisen ja robotin läheisemmän kanssakäymisen, jopa avioliiton, tämän vuosisadan puolessa välissä. Tällöin robotit tulevat olemaan erittäin viehättäviä, lahjakkaita ja herkkiäkin, jos niin halutaan. Juuri nyt Levyn ajatukset tuntuvat lähes uskomattomilta ja kaukaisilta. Missä kulkee ajattelun rajat? Mikä on vain robotin tekemää suoritusta ympäristösignaaliin refleksinomaisena vastauksena, kuin vaistonvaraisesti, ja mikä taas on vain opitun taidon, ohjelman prosessointia ihmismielessä? Kohtaamme useimmiten tekoälyn verkkosovellusten muodossa. Ja verkko muuttuu jatkossa edelleen älykkäämmäksi. Olemme taas kerran suurten muutosten tiellä. Me ihmiset muodostamme symbioottisen, molempia osapuolia hyödyttävän, suhteen 8

11 lnternetin ohjelmien kanssa. Joka kerta kun klikkaamme, kerromme jotain myös koneelle. "Sata vuotta sitten yritykset lopettivat sähköntuotannon omilla höyrykoneillaan ja dynamoillaan ja kytkeytyivät tällöin rakennettuun uuteen sähköverkkoon. Halpa voima, jota julkiset sähkölaitokset pumppasivat, ei vain muuttanut pelkästään liiketoimintoja. Se aloitti taloudellisen ja sosiaalisen transformaation, joka synnytti nykyisen modernin yhteiskunnan. Tänä päivänä, samanlainen transformaatio on käynnissä. Linkitettynä globaaliin lnternetin laskentaverkkoon, massiiviset informaation prosessointitehtaat ovat aloittaneet pumppaamaan dataa ja ohjelmistokoodeja koteihimme ja liiketoimintoihin. Tällä kertaa tietojenkäsittelystä tulee perushyödyke." (Carr, 2008) Edellä kuvattu kehitys mahdollistuu niin sanotun pilvi-ilmiön avulla. Kyse on siitä, että yhä useammin lataamme online-tilassa ohjelmat ja pa lvelut ns. lnternetin virtuaalisista tietokannoista, pilvestä. Google pyrkii vahvasti edistämään tätä palvelu muotoa, joka toisaalta Bill Gatesin sanoin "tuo hyökyaallon Microsoftia vastaan". Informaatioyhteiskunta muuttaa vanhoja rakenteita ja vauhdittaa virtuaalisemman todellisuuden syntymistä. Kun informaatiohyödykkeet edelleen yleistyvät, tulevat muutokset laajenemaan ja niiden tahti kiihtymään. (Carr, 2008) Evoluutioteorian mukaan mielemme ja aivomme ovat kehittyneet hitaasti miljoonien sukupolvien aikana. Samalla kehityksellä on ollut selvä suunta: yksinkertaisesta kohti monimutkaisempaa ja laajempaa informaation prosessointia. George Dysonin mukaan evoluutio koskettaa myös digitaalista maailmaa, jossa digitaalinen tietoinen mieli tulee kehittymään luonnollista, evoluution viitoittamaa tietä, ennemmin tai myöhemmin. Elämä ja älykkyyden esilletulo vähemmä n älykkäistä ja elävistä osista on tapahtunut maapallolla ennenkin. Vaikka itsenäiset tietokoneet ja ohjelmat kehittävät tekoälyn osia, laajemmat verkot ovat todennäköisempiä kasvualustaja keinotekoisen mielen esilletuloon. (Dyson, 1998) Onko olemassa kollektiivista tietoisuutta tai älykkyyttä? Ehkä maapallollakin on olemassa sellaisia älykkyyden muotoja, joita emme tällä hetkellä kykene ymmärtämään tai emme havaitse niissä piilevää toisenlaista älykkyyttä. Mikä ohjaa muurahaisyhteiskunnan toimintaa? Onko kyseessä esimerkki kollektiivisesta älykkyydestä? Dysonin (1998) mielestä hyönteisyhteiskunnilla on sosiaalinen 9

12 jaetun älykkyyden verkko, siis hieman abstrakti älykkyyden muoto, joka syntyy osien interaktiosta. Yhteiskunnat voivat muodostaa korkeamman tason älykkään mielen, jossa hyönteiset tai ihmiset toimivat ikään kuin aivojemme neuronit prosessoiden alemman tason ohjelmia. Ja kuten muurahaiset eivät kykene hahmottamaan rooliaan osana yhdyskuntaa, myöskään ihmiset harvemmin käsittävät rooliaan osana korkeamman tason älykkyyttä. Kollektiivisia älykkäitä systeemejä ovat esimerkiksi lakeja säätävät edustukselliset laitokset tai vaikkapa katolinen kirkko, joka elää oppeineen, varallisuuksineen ja rituaaleineen, vaikka sitä rakentavat ihmiset kuolevatkin. Verkon kehitys kääntää katseemme maapallon laajuiseen kollektiiviseen yhteistyöhön, älykkyyteen, joka synnyttää suurempia, fiksumpia tuloksia meille kaikille. Wikit ja eritoten Wikipedia-verkon tietosanakirja, ovat konkreettisia esimerkkejä kollektiivisesta älykkäästä toiminnasta ja tuloksista. non röyhkeää otaksua, että tekoäly tulisi operoimaan tasolla tai aikajana Ilo, jonka me kykenisimme käsittämään. Kun sulaudumme kohti kollektiivista älykkyyttä, meidän oma kielemme ja älykkyytemme voi olla avustavassa roolissa tai jäämässä unho/on. Kun pronssipää puhuu, ei ole mitään takuita siitä, että se puhuisi kielellä, jota voimme ymmärtään GEORGE B. DvsoN,

13 Kuvat 1. Computers-ihmislaskijat 2. ENIAC 3. Kasparov ja Computer Wakamaru tapaa ihmisiä Osakan messuilla 2006 Asimo ja tyttö kävelyllä 6. Asimo portailla 7. Actroid Aichin messuilla vuonna Asimo laskeutuu portaita 9. Kismet-tunteellinen robotti 10. Simpukka ja Cellular Automata 11. Sääntö CA FMRI-kuva aivoista 13. Murata Boy 14. Yksinkertainen refleksoitu toiminta 15. Älykäs oppiva software agentti 16. Henki ja tietoisuus 17. Tietoisuus - missä se sijaitsee? 18. Robocup Lissabonissa lnnovaatioiden nopeutuva yleistyminen 20. Paradigman nopeutuva muutos 21. Mooren laki 22. Ihmisen aivokapasiteetti koneilla Esiintulo 24. Tietojenkäsittelyn eksponentiaalinen kasvu 25. Norn koskettaa vettä 26. Aivot täyttävät kuvamme 27. Lucy katselee nukkea 28. Webin kehityskaari 29. Global Brain 30. AGI-koira ja kissa Second Life:ssa 31. Avatar opettaa AGI-koiraa 11

14 32. Avatar ja AGI-papukaija 33. Googlen interaktiivinen sivu 34. Google, Dont be Evil 35. Android 12

15 Johda nto nsuuri tulva" *Tietokoneet ovat yleismaailmallisia koneita, niiden potentiaali yhteensä ylittää rajattoman alueen tehtäviä. Ihmisten potentiaali on toisaalta vahvoilla alueilla, jotka liittyvät eloonjäämiseen, mutta heikkoja siirryttäessä kauemmaksi tästä. Kuvittele "ihmisen kompetenssin maisema" sisältäen laaksoja osoiteviitoilla, kuten aritmeettinen ja rutiini muistaminen; kukkuloita, kuten teoreeman todistus ja shakin peluu ja korkeita vuoren huippuja nimilapuilla, kuten liike, käsi-silmäkoordinaatio ja sosiaalinen kanssakäyminen. Kehittynyt tietokoneen suorituskyky on kuin vesi, joka pikkuhiljaa alkaa tulvia maisemassa. Puoli vuosisataa sitten se alkoi hukuttaa laaksoja alleen, häätäen pois ihmislaskijat sekä tiedosraja mekaanisesti keräilevät ja ylläpitävät virkailijat, mutta jättäen suurimman osan meistä kuiviksi." HANS MoRAVEC, 1998 Alun perin "Computer" tarkoitti ihmistä, joka laski yksinkertaisia yhteen-, vähennys-, kerta- ja jakolaskuja työkseen, vuodesta toiseen. Tämä toistuva ja osin puuduttava työ tehtiin etupäässä naisten toimesta yrityksissä ja viranomaiste htävissä 1800-luvulta aina 1940-luvulle saakka. Seuraavassa kuvassa olleiden henkilöiden puuduttavan laskutyön korvasivat luvun alusta yleistyneet sähkömekaaniset tabulaattorit reikäkortteineen. Nämä ensimmäiset sähkömekaaniset tietokoneet kehittyivät kohti ohjelmoitavia keskustietokoneita, joista ensimmäinen oli kuvassa 2 esitetty ENIAC-niminen tietokone. Automaattinen numeerinen tietojenkäsittely kehittyi toisen maailmansodan vaatiessa tarkkoja laskelmia tykistön ammusratojen selvittämiseksi. Tämä johti maailman ensimmäisen yleispätevän elektronisen ENIAC- tietokoneen syntyyn Yhdysvalloissa. Kone käynnistyi kesällä tyhjiöputken ja puolen miljoonan kytkimen sekä lukemattomien kaapeleiden avulla näyttäen jättimäiseltä puhelinkeskukselta.. (Scott, 2000) 13

16 KUVA 1: Computers- ihmisfaskijat (Wikipedia, 2008) KUVA 2: ENIAC (Wikipedia, 2007) 14

17 "Esimerkkimme shakin ja teoreeman todistuksen kukkuloilta ovat älykkyyden merkkejä. Miksi emme saaneet samanlaisia raportteja vuosikymmeniä sitten tasangoilta, kun tietokoneet ohittivat ihmiset aritmeettisissa tehtävissä ja rutiiniomaisessa muistamisessa? Itse asiassa me saimme, aikanaan. Tietokoneita, jotka laskivat kuten tuhannet tiedemiehet, ylistettiin jättiläisaivoina,jotka inspiroivat ensimmäisen sukupolven tekoälytieteen tutkimuksen. Mutta on vaikea palauttaa mieleen tuon hetken maagisuutta enää tänä päivänä. Yksi syy siihen on se, että tietokoneet ovat osoittaneet tyhmyytensä vääristäen arviotamme. Toinen viittaa omaan kömpelyyteemme. Me laskemme tai pidämme yllä tiedosraja niin tuskaisesti ja ulkoisesti, että pienet mekaaniset askeleet pitkässä laskennassa ovat ilmeisiä, samalla kun iso kuva usein karkaa meiltä HANS MoRAvEc, 1998 Vielä 1980-luvun alussa ei uskottu siihen, että tietokoneet voisivat yleistyä joka kod in yleislaitteiksi. PC muutti tämän kaiken luvun lopulla PC:t olivat jo yleistyneet toimistojen tärkeiksi työkaluiksi, lähes jokaisen työntekijän pöydälle, kehittyneissä teollisuusmaissa. Useat laskennan ja tiedon säilyttämisen tehtävät olivat siirtyneet koneille. Ihmiskunnalle oli täten annettu kaikki maailman laskentakyky, joka sijaitsi jokaisen omalla työpöydällä. Seuraavalla vuosikymmenellä, 1990-luvulla, tietokoneet yleistyvät kotitalouksien pelikoneina. Vuosikymmenen puolesta välistä lähtien, lnternetin vapauttamisen jälkeen, koko maailman tieto saatettiin meidän kaikkien ulottuville verkon hakurobottien toimesta. Vuosi 1997 oli käänteentekevä koneiden ja ihmisten yhteisessä historiassa. Tällöin Deep Blue -niminen tietokone voitti shakin maailmanmestarin, Garry Kasparovin, shakkipelissä. Siis kone voitti maailman parhaan pelaajan shakissa ensimmäistä kertaa koko ihmiskunnan historiassa. Deep Blue kykeni tekemään 200 miljoonaa laskutoimitusta sekunnissa pohtiessaan seuraavaa siirtoaan. Seuraavasta kuvasta voimme aistia mestarin mietteitä, kun Kasparov joutui poistumaan pelipöydästä ilman voittoa. "Mentaaliset askeleet, jotka ovat hyvän shakin pelaamisen ja teoreeman todistuksen taustalla, ovat monimutkaisia ja piilossa, asettaen mekaanisen tulkinnan saavuttamattomiin. Ne jotka voivat seurata peliä, luonnollisesti kuvaavat sitä sen sijaan 15

18 mentaalisella kielellä käyttäen termejä kuten strategia, ymmärrys ja luovuus. Kun kone onnistuu olemaan samanaikaisesti merkityksellinen ja yllättävä samalla rikkaalla tavalla, se myös pakottaa mentaaliseen tulkintaan. Totta kai,jossain esiripun takana, on ohjelmoijia, joilla periaatteessa on mekanistinen lähestyminen asiaan. Mutta jopa heille tämä lähestyminen menettää otteensa, kun sovellusohjelma täyttää muistin niin suurella volyymilla, jota ei voi käsittää." HANS MoRAVEC, 1998 KUVA 3: KASPAROV JA COMPUTER (Wikipedia, 2008) 2000-luvulla useat, jopa sadat, tekoälytieteen sovellukset ovat tulleet osaksi modernin yhteiskunnan toimintaa. Itse asiassa yhteiskuntamme tällaisenaan lakkaisivat toimimasta ilman tekoälyä. Sinäkin käytät päivittäin koneälyn sovelluksia apunasi. Verkon hakurobotit ovat ehkä eniten käytettyjä tekoälysovelluksia: kuukaudessa tehdään 2,7 miljardia Google-hakua. Verkkopankin nopean kulutusluottopäätöksen tekee kone, samoin sähköpostisi kantaa perille koneiden ylläpitämä ja säätelemä 16

19 verkko. Kän nykkäpuheluasi ei reititä ihminen. vaan kehittyneet algoritmit. joita koneet lukevat luvulla robetiikka ja tekoälytiede löytävät entistä useammin toisensa. itse asiassa ne tarvitsevat toisiaan. On vaikea synnyttää ihmisen tasoista älykkyyttä ilman mahdollisuutta yhtä rikkaaseen kanssakäymiseen ympäristön kanssa, johon me olemme tottuneet. Robotit antavat koneälylle jalat, kädet. ihon, korvat ja silmätkin vastaanottaa sensorien kautta ympäristön dataa, jota kone peilaa opittuihin malleihin tietokannassaan tunnistaen tuolin tai ihmisen. Se oppii lisää elämän ilmiöiden yhteyksistä muodostaen uutta tietoa. vaikkapa kädenpuristuksen vaihtelevasta voimakkuudesta ja henkilön tunnetilan yhteydestä. Japanilainen Wakamaru-niminen robotti kykenee tunnistamaan kymmenen eri henkilön kasvonpiirteet ja tarvittaessa omaksumaan kaksi heistä omistajikseen. Seuraavassa kuvassa Mitsubishin Wakamaru tapaa ja kättelee ihmisiä Osakan messuilla vuonna KUVA 4: Wakamaru tapaa ihmisiä Osakan messuilla 2006 (Beattie, 2006) 17

20 Mitsubishi haluaa tarjota robotin, joka kykenee ylläpitämään merkityksellistä suhdetta ihmisiin: keskustelemaan kymmenen tuhannen sanan puitteissa, kyeten välittämään tietoja säästä, uutisia ja säh köposteja. Wakamaru osaa vahtia taloa ja liikkua 1 km/h vauhdilla väistäen esteitä ja huomioiden liikkuvat ihmiset. Samalla se säilyttää omat autonomiset toimintansa. Wakamaru on 100cm korkea ja painaa 30 kiloa, ensimmäiset 100 robottia tuli myyntiin Japanissa syyskuussa 2005 hintaan 14000$. Robotti toimii LINUX-käyttöjärjestelmällä usean mikroprosessorin voimin. (Wakamaru, 2008) Wakamaru ja vaikkapa maailman kehittynein humanoidi robotti, Asimo, siis kykenevät autonomisiin toimintoihin sekä muuttamaan käytöstään ympäristöstä saapuvien visuaalisten ja auditiivisten ärsykesignaalien perusteella. "Kun nouseva tulva tavoittaa asutumpia korkeuksia, koneet alkavat menestyä alueilla, joita yhä useampi ihminen osaa arvostaa. Sisäinen tunne siitä, että aja ttelu on koneissa läsnä, tulee olemaan laajalle levinnyt. Kun korkeimmat huiput ovat peittyneet, siellä on koneita, jotka pystyvät yhtä älykkääseen kanssakäymiseen mistä tahansa aiheesta kuin kuka tahansa ihminen. Mielen läsnäolo koneissa tulee tällöin olemaan itsestäänselvyys. HANS MoRAVEC,

21 Kirjan käsitteitä AGENT Tekoälyohjelma, joka toimii edustamansa tahon puolesta verkossa. AGI Artificial Genera l lntelligence. Yleinen tekoälytiede, joka pyrkii mallintamaan ihmisen yleistä osaamista, tehtäviä ja ajattelua. AC Artificial Consciousness. Konetietoisuus, keinotekoinen tietoisuus, jota tavoitellaan tietyillä tekoälyohjelmilla. Al Artificial lntelligence. Tekoälytiede, joka pyrkii mallintamaan koneille ja ohjelmille ihmisentasoista toimintaa, etupäässä erikoisosaamisalueilla, kuten mallintunnistus, asiantuntijajärjestelmät ja esimerkiksi koneoppiminen. AJATUS Ajatus tai ajattelu voidaan määrittää mentaaliseksi prosessiksi, joka mahdollistaa mallintaa maailmaa ja olla ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa tehokkaasti, koskien tavoitteita, suunnitelmia ja haluja. Samanlaisiin konsepteihin ja prosesseihin viittaavat seuraavat termit: tajunta, läsnäolo, tietoisuus ja vaikkapa mielikuvitus. (Wikipedia, 2007) Ajattelu voidaan määritellä tietojenkäsittelyksi,jossa saadaan aikaan erilaisten asioiden ja ilmiöiden tulkinnan sekä seurannan käsittelyvirta - ajatustenvirta. A- LIFE Artificial Life. Tekoelämä. ANDROID Täysin keinotekoinen olento, joka muistuttaa ulkonäöltään ihmistä 19

22 AVAT AR lhmiskäyttäjää esittävä sekä ihmisen ohjaama animaatiolla toteutettu hah mo, jota käytetään osana kommunikointia ja kanssakäymistä virtuaalitodellisuudessa. CA Cellular Automata. Soluautomaatti,joka on tietyn säännön mukaan itseään jäljentävä ohjelma. Soluautomaatti voidaan ajatella ruudukoksi, jonka ruutujen ilmiasu muuttuu yksinkertaisen säännön pohjalta. CAM- BRAIN Keinotekoinen, neuroniverkoille ja soluautomaatteihin perustuva aivorakenne. CHAT BOT Verkon animaatio- tai luonnollista esikuvaansa esimerkiksi ihmistä muistuttava keskustelurobotti. ENTITEETTI Olio, olion olemus KONE Tekoälytieteen puitteissa ihmisen tasoista toi minnallisuutta sisältävä ohjelma eli tekoälyohjelma. Ilmaistaan koneena tai yhtä hyvin voidaan puhua ohjelmasta tarkoittaen samaa asiaa. METATODELLISUUS Useista virtuaalitodellisuuksista koostuva ylemmän tason todellisuus. ORC OR Orcestratet Object Reduction. Roger Penrosen ja Stuart Hameroffin luoma malli aivojen neuronien microtubiliinien kyvystä synnyttää kvanttiteorian mukaista tietojenkäsittelyä, jonka seurauksena tietoisuus voi esiintyä ihmismielessä. SECOND LI FE Aikuisille suunnattu, verkossa sijaitseva interaktiivinen virtuaalitodellisuus, jossa ihmiset esiintyvät itse luoduissa avatar-hahmoissaan. 20

23 TIETOISUUS Entiteetin kyky havainnoida itseään, ympäristöään ja ajatuksiaan metatasolla. Tietoisuudella ymmärretään myös ihmisen kyky erottaa oma minä ympäristöstä sekä osana ympäristöä. Tietoisuuden voidaan ajatella koostuvan seuraavista ominaisuuksista: subjektiivisuus, itsensä ymmärrys, aistimus ja tiedostaminen sekä kyvystä havaita suhde itsensä ja oman ympäristön välillä. Tietoisuuden tutkimus voidaan jakaa tietoisuuden ilmiöön ja tietoisuuden käyttöön, joka viittaa aivojen prosessointisysteemin universaaliin informaation saatavuuteen. (Wikipedia, 2007) 21

24

25 1. Osaako sukellusvene uida? Ehdotan teitä pohtimaan kysymystä: *Osaavatko koneet aja tella?" Tämän pitäisi alkaa määrittelemätiä termit HkoneHja Hajatella Määritelmät voidaan rajata siten, että kyseessä on sanojen normaali käyttö, mutta tällainen lähestyminen on vaarallinen, jos termien merkitys löydetään näiden sanojen normaalin käytön perusteella, vaikkapa tilastollisena Gallup-kyselynä. Tä mä on kuitenkin absurdia. Yrittämättä tällaista määritelmää, ehdotonkin kysymyksen korvaamista toisella.h ALAN TURING, 1950 Olemme monesta asiasta kiitollisuudenvelassa Alan Tu ringille. Juuri hänen johdollaan ja Robinson-nimisellä tietokoneella britit kykenivät ratkaisemaan natsien toisessa maailmansodassa käyttämän salakirjoituksen eli Enigma-koodin. Tämä oli oleellisen tärkeää sodan voittamiseksi. Alan T uringia pidetään myös tekoälytutkimuksen isänä. Hän kehitti ns. universaalin Turing- tietokoneen käsitteen, jolle nykyisetkin pc:t osin pohjautuvat. Hänen korvaava kysymyksensä liittyy nykyisin Tu ringin testin nimellä olevaan järjestelyyn. Testissä ihmistarkkailija yrittää päätellä, keskusteleeka hän tietokoneen tai ihmisen kanssa. Jos kouliintuneet testaajat erehtyvät luulemaan saatujen vastausten perusteella keskustelukumppaniaan ihmiseksi, on kone läpäissyt Turingin testin ja alussa pohdittavaksi asetettu kysymys on saanut vastauksen-koneet osaavat ajatella. Alan Turing, jonka kehittämä universaalikoneen idea oli kaikkien nykyisten tietokoneiden esi-isä, uskoi, että nisäkkäiden ajattelu voidaan mallintaa ja moduloida. Leena Krohnin (2007) mukaan hän uskoi vielä paljon enemmänkin: että ihmisen mieli ja sielu voidaan siirtää ohjelmaan, ja siten tavallaan te hdä se kuolemattomaksi. Te koelämän (A-Life) tutkijoiden lähtökohdat ovat toisaalta vaatimattomampia, mutta toisaalta suurempia: he pyrkivät luomaan digitaalista elämää. Oheisissa kuvissa esitetty Asimo on tällä hetkellä maailman kehittynein robotti, joka kykenee puhumaan, juoksemaan, kiipeämään portaita, tunnistamaan ihmisiä sekä 23

26 KUVA 5: ASIMO JA TYTTÖ KÄVELYLLÄ (Wikipedia, 2007) KUVA 6: ASIMO portailla (Cornischong, 2005) KUVA 7: ACTROID AICHIN MESSUILLA VUONNA 2005 (Wikipedia, 2007) 24

27 havaitsemaan myös itsensä peilistä. Asimo-robotin voit tavata tarjoilemassa teetä asiakkaille Honda-yhtiöiden pääkonttorin kahvilassa Japanissa tai vuokrattuna erilaisissa promootiotilaisuuksissa. Robotit voivat olla myös hyvin ihmismäisiä ja meitä muistuttavia robotteja kutsutaan androideiksi. Tietojenkäsittelyn eksponentiaalinen kehitys (Mooren lain kuvaama ja Ray Kurzweilin (Kurzweil, 2005) tarkentama mikroprosessorin laskennan suorituskyvyn tuhatkertaistuminen nykyisestä tasosta edelleen 2010-luvun loppuun mennessä) tuo nykyisiin Roomba-pölynimureihin, robottiruohonleikkureihin tai puhuviin leluihin verrattuna satoja kertoja osaavammat robotit osaksi ensi vuosikymmenen modernia yhteiskuntaa, ehkä näyttäen myös ihmismäisemmiltä, kuten esitettynä kuvassa 7. Kehittyvä robetiikka ja tekoälytiede yhdistyneenä koneiden parempaan kykyyn toimia osana ympärillä olevaa arkea ja yhteiskuntaa johtaa melko pian myös pohtimaan kysymyksiä koneiden kyvystä ajatella. Tämä tarkoittaa ajattelua joko yksinkerta isen refleksinomaisesti tai jopa ympä ristösignaaleja sekä omia ajatuksia kriittisesti tarkastellen - reflektoiden eri ajatuspolkujen mahdollisia toteutuvia lopputuloksia päätöksentekoa varten. Koneet, jotka ajattelevat, vaikka yksinkertaisestikin ja hieman eri tavalla kuin me ihmiset, johtaa edelleen myös kysymyksiin tietoisuudesta koneissa. Onko koneilla simuloitua elämää ja voiko ohjelmallisella tasolla syntyä sellaista? Howard Rheingold (2000) kertoo Licklider-nimisestä tutkijasta,joka halusi 1950-luvulla selvittää, miten ihm isen ajatusprosessi toimii. Pätevän tutkijan tavoin hän piti tarkkaa kirjanpitoa omista toimistaan koskien tietojenkäsittelyn tutkimuksia. Lickliderin tutkimukset paljastivat, että noin 85% hänen ajastaan kului itse asiassa siihen, että hän pääsi tilanteeseen, jossa ajatella tai tehdä päätös ja oppia jotakin, mitä hänen tarvitsi tietää. Paljon enemmän aikaa kului siis informaation löytämiseen tai hankintaan kuin tiedon sulattamiseen. "Vaikka hän oli aina ajatellut, että tulkinta ja arviointi olisivat olleet hänen tutkimustyönsä tärkeimmät toiminnot, Lickliderin analyysi hänen tutkimustyylistään näytti sen, että suurin osa hänen tehtävistään oli mekaanisia tai järjesteleviä; etsintää, laskentaa, piirtämistä, päättelyä loogisista tai dynaamisista seurauksista koskien tiettyjä oletuksia tai hypoteeseja, valmistellen näin tietä päätökselle tai näkemyksen syntymiselle. Pää- 25

28 tös, johon hän tuli, ei kuulosta niin radiaalilta nykyään, kuin vuonna 1957, jolloin hänen tutkimuksensa tapahtuivat. Licklider päätteli omankohtaisen tutkimuksensa perusteella, että suurimman osan hä nen tutkimustyön vaatimasta ajattelutyöstä hoitaisivat koneet tehokkaammin". (Rheingold, 2000) Te koelämän (A-Iife) tutkimus on vasta noin kymmenen vuoden ikäistä, kun taas tekoälyn (AI) tutkimuksen katsotaan alkaneen Dartmouthin seminaarista vuonna Molempien tutkimussuuntien taustalta löytyy fyysikko John von Neumann, joka 1950-luvulla ennakoi myös digitaalisen todellisuuden syntyä. Leena Krohn (2006) kertoo von Neumannin luennoineen itseoperoivista ja itseään jäljentävistä automaateista, koneista, jotka pystyivät käsittelemään ja soveltamaan informaatiota. Sellaisten koneiden ymmärtäminen edisti myös biologisen elämän ymmärtämistä, sillä organismit toimivat Krohnin mukaan monessa suhteessa noiden koneiden kaltaisesti. "Monet ovat ka utta aikojen kiinnostuneina ta rkkailleet muurahaispesiä hä mmästellen, kuinka niin järjestäytynyttä yhteisöelämää, viljelyä, lasten hoitoa, kotieläintenkasvatusta, sanalla sanoen - kulttuuria - voidaan havaita niin alkeellisten olioiden parissa. Kysymyksessä on emergenssi, ilmiö, joka tarkoittaa, että kokonaisuuteen ilmaantuu entuudestaan tuntemattomia ominaisuuksia, sellaisia, joita ei ole havaittavissa sen osissa. Kokonaisuus saattaa olla elävä, mutta sen osat eivät. Geeniemme DNA koostuu aminohapoista, joita tuskin voimme kutsua eläviksi". (Krohn, 2006) Robotit kykenevät tänä päivänä alkeelliseen parvi käyttäytymiseen. DARPA:n rahoittamat tutkimukset selvittävät esim. lentävien mekaanisten hyönteisten käyttöä sodankäynneissä, jotka hyödyntävät parven te hokkaampaa mahdollisuutta etsiä ja hankkia info rmaatiota vihollisesta. Hondan tarjoilevat ASIMO-robotitkin toimivat yhteistyössä keskenään. Kun toinen väsyy ja palaa automaattisesti lataukseen, toinen ASIMO havaitsee tämän ja huolehtii siitä, että tarjoilu voi jatkua. "Digitaalistenkin eliöyhteisöjen elämässä on nähtävissä emergenttien ominaisuuksien puhkeamista. Hyönteisyhteisöiden ja ohjelmien, ns. agenttien ryhmäkäyttäytymisessä, nähdään yhteisiä piirteitä. Voidaan todellakin puhua eräänlaisesta parviälystä. Myös tekoelämäohjelmissa tapahtuu spesialisoitumista ja kontrolli jaetaan, kuten 26

29 muurahaispesissäkin. Se, mikä tapahtuu, tapahtuu hyvin paikallisesti ja kaikki yleisnäkemys puuttuu. Ja kuitenkin: "lokaalit säännöt määräävät globaalin olemassaolon tavan." (Krohn, 2006) Hofstader (1979) vertaa muurahaisyhdyskuntaa aivosysteemiimme. Yksittäiset muurahaiset työskentelevät tiimien jäseninä eivätkä pelkästään vaeltele ilman päämäärää. Miljardien vuosien evoluution jälkeen nämä muurahaiset ovat ylittäneet tietyn kriittisen kynnyksen vahvistaen itseään kohti kollektiivista käytöstä, joka aikaansaa muurahaisyhteiskunnan. Hofstäder vertaa muurahaistiimejä signaaleihin ja pohjimmiltaan näiden signaalien tehtävänä on siirtää erilaisen erikaisasaamisen hallitsevia muurahaisia yhdyskunnan tehtävien vaatimille alueille. Lopulta täysin kehittynyt muurahaisyhteiskunta omaa holistisen toimintamallin ja syntyvä molekylaarinen mekanismi saa muotonsa. Yhteiskunnan tiimit. sen signaalit, ovat alemman tason aktiivisia, kompleksisen systeemin ala-systeemejä. Nämä signaalit laukaisevat muita signaaleja. Tästä Hofstadter vetää rinnastuksen tiimin signaalien ja ihmisen aivojen neuronien, synaptisten yhteyksien sekä neuronien syttymisien välille. Kumpikaan, yksittäinen neuroni tai muurahainen, ei ymmärrä sitä kokonaisuutta, josta ovat osia. Aivojen toiminta, kuten myös muurahaisyhteiskunnan kompleksinen ylemmän tason toiminta, perustuu pohjalla oleviin yksiköiden toiminnallisiin perussääntöihin luoden ylemmän tason toimintaa ja ajatuksia. Jos seuraavan kuvan yhden Asimo-robotin sijaan me ko htaammekin ryhmän autonomisesti liikkuvia koneita ta i parvikäyttäytymisen avulla vielä tätä älykkäämmin toimivia robotteja, saattaa osien summana syntyä emergentisti tulevaisuuden yhteiskuntaan uusia ja mielenkiintoisia haasteita. Kehitys kehittyy ja nopeutuu. lhmisyhteiskunnat ovat nyt keskellä akseleroituvaa transformaatiota, joka synnyttää tekoälyn yhä luonnollisemmaksi osaksi elämäämme. "Emergenssi on ilmiö, joka on tekoelämän tutkijoiden toisessa polttopisteessä kun toisessa on evoluutio. A-life on myös todentanut, että evoluutioon aikaisemmin sisällytetystä gradualismista on luovuttava. Gradualismi tarkoittaa käsitystä, että kehitys etenee vähä vähältä ja tasaisesti. Niin ei kuitenkaan tapahdu. Evoluutiossa vaihtelevat 27

Tulevaisuuden ja kehitteillä olevat tekniikat (FET)

Tulevaisuuden ja kehitteillä olevat tekniikat (FET) Tulevaisuuden ja kehitteillä olevat tekniikat (FET) Hoitavatko robotit, mihin tietokone on kadonnut? Pekka Karp Euroopan komissio Tietoyhteiskunnan tekniikat PK - Joensuu 27/05/02 FET= Future and Emerging

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Ongelma(t): Voiko älykkyyden määritellä ja voiko sitä mitata, myös objektiivisesti? Onko älykkyyttä ilman (näkyvää) toimintaa? Voiko kone olla älykäs

Ongelma(t): Voiko älykkyyden määritellä ja voiko sitä mitata, myös objektiivisesti? Onko älykkyyttä ilman (näkyvää) toimintaa? Voiko kone olla älykäs Ongelma(t): Voiko älykkyyden määritellä ja voiko sitä mitata, myös objektiivisesti? Onko älykkyyttä ilman (näkyvää) toimintaa? Voiko kone olla älykäs ja jos voi, niin tulisiko sellainen rakentaa? 2012-2013

Lisätiedot

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY?

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS JOTAKIN, JONKA VOIMME SAAVUTTAA SAAMALLA ITSELLEMME SEN, MIKÄ TEKISI MEISTÄ ONNELLISIA? TUTKITTUANI ITSEÄNI JA ELÄMÄÄNI OLEN TULLUT TODISTANEEKSI ITSELLENI,

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Jorma Joutsenlahti / 2008

Jorma Joutsenlahti / 2008 Jorma Joutsenlahti opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna Latinan communicare tehdä yleiseksi, jakaa Käsitteiden merkitysten rakentaminen ei ole luokassa kunkin oppilaan yksityinen oma prosessi, vaan luokan

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Paavo Kyyrönen & Janne Raassina

Paavo Kyyrönen & Janne Raassina Paavo Kyyrönen & Janne Raassina 1. Johdanto 2. Historia 3. David Deutsch 4. Kvanttilaskenta ja superpositio 5. Ongelmat 6. Tutkimus 7. Esimerkkejä käyttökohteista 8. Mistä näitä saa? 9. Potentiaali 10.

Lisätiedot

OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA

OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA Sisältö Ihmisen oppiminen ja ohjautuvuus Ihminen digitalisoituvassa elinympäristössä Oleellisen oppimiskyvykkyys, mikä meitä vie? Yhteistyötä yrityksissä

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Matemaatikot ja tilastotieteilijät

Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matematiikka/tilastotiede ammattina Tilastotiede on matematiikan osa-alue, lähinnä todennäköisyyslaskentaa, mutta se on myös itsenäinen tieteenala. Tilastotieteen tutkijat

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin 5.3.2009 Sanomatalossa Reidar Wasenius Prometium Oy ...eli mitä ihmisiin vaikuttajan kannattaa ajatella videoleikkeistä verkossa...?

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan.

Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. 1 Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. Sen yhteyttä tulevaan tilanteeseen ei välttämättä

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Laadullinen, verbaalinen, tulkinnallinen aineisto kootaan esimerkiksi haastattelemalla, videoimalla, ääneenpuhumalla nauhalle, yms. keinoin.

Lisätiedot

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne 7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha tunne Pitäisikö

Lisätiedot

Cynefin viitekehys eri toimintaympäristöt

Cynefin viitekehys eri toimintaympäristöt 1 Cynefin viitekehys eri toimintaympäristöt Cynefin on Dave Snowdenin 1999 kehittämä viitekehys sopivan johtamisstrategian valitsemiseen erilaisissa ympäristöissä Cynefin 2 Helpottaa johtajia lähestymistavoissa,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Evoluutiopuu. Aluksi. Avainsanat: biomatematiikka, päättely, kombinatoriikka, verkot. Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio

Evoluutiopuu. Aluksi. Avainsanat: biomatematiikka, päättely, kombinatoriikka, verkot. Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio Evoluutiopuu Avainsanat: biomatematiikka, päättely, kombinatoriikka, verkot Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio Välineet: loogiset palat, paperia, kyniä Kuvaus: Tehtävässä tutkitaan bakteerien evoluutiota.

Lisätiedot

Itseorganisoituvat hermoverkot: Viitekehys mielen ja kielen, aivokuoren ja käsitteiden tarkasteluun

Itseorganisoituvat hermoverkot: Viitekehys mielen ja kielen, aivokuoren ja käsitteiden tarkasteluun Itseorganisoituvat hermoverkot: Viitekehys mielen ja kielen, aivokuoren ja käsitteiden tarkasteluun Timo Honkela Kognitiivisten järjestelmien tutkimusryhmä Adaptiivisen informatiikan tutkimuskeskus Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi

Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi Helsinki 11.09.2006 Peliteoria Tomi Pasanen HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö

Lisätiedot

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E Draamatyöpajassa ryhmä ideoi ja tuottaa synopsiksen pohjalta musiikkiteatteriesityksen käsikirjoituksen. Käsikirjoitus

Lisätiedot

Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille

Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille Jos on riittävästi aikaa, rahaa ja onnea, voi kaiken tehdä yksin. Mutta kenellä niitä on tarpeeksi? Leila Kontkanen 1.10.2013 1 Oliver E. Williamson, taloustieteen

Lisätiedot

Digitaalisen maailman näkymiä. 27.11.2013 Minna Karvonen

Digitaalisen maailman näkymiä. 27.11.2013 Minna Karvonen Digitaalisen maailman näkymiä 27.11.2013 Minna Karvonen Aikajana Trendit > 5 vuotta Skenaariot > 15 vuotta Utopiat > 50 vuotta Mitä tiedämme Digitaalinen maailma on arkea sen laaja rihmasto on näkymättömissä

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.2 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmien historia. Joni Herttuainen Henri Jantunen Markus Maijanen Timo Saksholm Johanna Tjäder Eetu Turunen

Käyttöjärjestelmien historia. Joni Herttuainen Henri Jantunen Markus Maijanen Timo Saksholm Johanna Tjäder Eetu Turunen Käyttöjärjestelmien historia Joni Herttuainen Henri Jantunen Markus Maijanen Timo Saksholm Johanna Tjäder Eetu Turunen Käyttöjärjestelmien jaottelu Voidaan jaotella erilaisin menetelmin Aikajana (määrä,

Lisätiedot

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Elämänkatsomustieto Satu Honkala, Antti Tukonen ja Ritva Tuominen Sisällys Opettajalle...4 Oppilaalle...5 Työtavoista...6 Elämänkatsomustieto oppiaineena...6 1. HYVÄ ELÄMÄ...8

Lisätiedot

Aivokuntoluento. Jaakko Kauramäki, TkT Aivokunto Oy

Aivokuntoluento. Jaakko Kauramäki, TkT Aivokunto Oy Aivokuntoluento Jaakko Kauramäki, TkT Aivokunto Oy Itsensä johtaminen muutostilanteessa aivojen näkökulmasta Tieturi / Ruoholahti 23.1.2013 1. Aivot muutostilassa 2. Päätöksenteko, tunteet työelämässä

Lisätiedot

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate 2011. Marking Scheme. Finnish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate 2011. Marking Scheme. Finnish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2011 Marking Scheme Finnish Higher Level VASTAUKSET I Tehtävä: Vastaa kaikkiin kysymyksiin. 1. Selitä omin sanoin seuraavat

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto

MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto Perusteita ennakkoarvioinnille Ulkoiset syyt: Luottamus tieteeseen säilyy (voimavara) Julkaisutoiminta ja tutkimusyhteistyö

Lisätiedot

Ongelma(t): Miten merkkijonoja voidaan hakea tehokkaasti? Millaisia hakuongelmia liittyy bioinformatiikkaan?

Ongelma(t): Miten merkkijonoja voidaan hakea tehokkaasti? Millaisia hakuongelmia liittyy bioinformatiikkaan? Ongelma(t): Miten merkkijonoja voidaan hakea tehokkaasti? Millaisia hakuongelmia liittyy bioinformatiikkaan? 2012-2013 Lasse Lensu 2 Ihmisen, eläinten ja kasvien hyvinvoinnin kannalta nykyaikaiset mittaus-,

Lisätiedot

Kestävä aivotyö aivotyön tuottavuus

Kestävä aivotyö aivotyön tuottavuus Kestävä aivotyö aivotyön tuottavuus Liito-ohjelman vuosiseminaari 8.9.2009 Työelämä muuttuu muuttuuko johtaminen? tutkimusprofessori Kiti Müller Aivot ja työ tutkimuskeskus Aivot ja työ tutkimuskeskus

Lisätiedot

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Luento 2 Aku Ankka ja seuraava vaihe. Dipoli, sali 1 Aalto-yliopisto 29.1.2014

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Luento 2 Aku Ankka ja seuraava vaihe. Dipoli, sali 1 Aalto-yliopisto 29.1.2014 Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu Luento 2 Aku Ankka ja seuraava vaihe Dipoli, sali 1 Aalto-yliopisto 29.1.2014 Muistutuksena vielä, että tavoitteena ei ole ensisijaisesti tarjota uutta tietoa

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030 orms.1030 Vaasan yliopisto / kevät 2015 Talousmatematiikan perusteet Matti Laaksonen Matemaattiset tieteet, Vaasan yliopisto Vastaanotto to 11-12 huone D110/Tervahovi Sähköposti: matti.laaksonen@uva.fi

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle - ratkaisu vai ongelma? Educa-messut 24.1.2014 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Vaihtoehtoisten henkilökohtaisten tulevaisuuksien hahmottamista

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Uusavuttomuus - uusi ilmiö Jorma Lehtojuuri Wikipedia määrittelee uusavuttomuuden varsinkin nuorten aikuisten

Lisätiedot

Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015. Paula Viljanen

Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015. Paula Viljanen Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015 Paula Viljanen Valmentaja Paula Viljanen Ekonomi LCF Life Coach Mindfulness Tunnetaitovalmentaja NLP Practitioner (NLP Master opiskelija) 10 vuoden

Lisätiedot

VAPAAEHTOISUUS - AMMATILLISUUS

VAPAAEHTOISUUS - AMMATILLISUUS VAPAAEHTOISUUS - AMMATILLISUUS 28.9.2011 Diakoniatyöntekijöiden neuvottelupäivät Kirkon vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke 2009-2012 Etsitään ja löydetään yhdessä seurakuntien kanssa vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Lapsen kuuleminen Minun ihannepäiväkodissani lasten ajatuksia kuullaan seuraavalla tavalla: Lapsi saisi kertoa omat toiveet, ne otettaisiin huomioon.

Lisätiedot

Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita

Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita Kommentoitu esitysmateriaali: http://www.futurasociety.fi/2007/kesa2007/hamalainen.pdf

Lisätiedot

Dialogi kuvina. Syyskuu 2013. Partus Oy, Finland

Dialogi kuvina. Syyskuu 2013. Partus Oy, Finland Syyskuu 2013 Partus Oy, Finland Milloin viimeksi olet keskustellut niin innostavasti, että ideat tuntuvat syntyvän kuin itsestään ja kehittyvän omaa kulkuaan keskustelun myötä? Rosenberg: Myötäelämisen

Lisätiedot

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E Kant Arvostelmia Informaatioajan Filosofian kurssin essee Otto Opiskelija 65041E David Humen radikaalit näkemykset kausaaliudesta ja siitä johdetut ajatukset metafysiikan olemuksesta (tai pikemminkin olemattomuudesta)

Lisätiedot

Pelin kautta opettaminen

Pelin kautta opettaminen Pelin kautta opettaminen Pelin kautta opettaminen Pelaamaan oppii vain pelaamalla?? Totta, mutta myös harjoittelemalla pelinomaisissa tilanteissa havainnoimista, päätöksentekoa ja toimintaa. Pelikäsitystä

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030 orms.1030 Vaasan avoin yliopisto / kevät 2013 1 Talousmatematiikan perusteet Matti Laaksonen Matemaattiset tieteet Vaasan yliopisto Vastaanotto to 11-12 huone D110/Tervahovi Sähköposti: matti.laaksonen@uva.fi

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030 kevät 2014 Talousmatematiikan perusteet Matti Laaksonen, (Matemaattiset tieteet / Vaasan yliopisto) Vastaanotto to 11-12 huone D110/Tervahovi Sähköposti: matti.laaksonen@uva.fi Opettajan kotisivu: http://lipas.uwasa.fi/

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor 2014

SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor 2014 SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor Mannerheimintie 2 00100, Helsinki Finland tel: +358 9 4152 0200 www.reaktor.fi info@reaktor.fi 2014

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Täydellisen oppimisen malli

Täydellisen oppimisen malli Täydellisen oppimisen malli Yrjö Engeström: Perustietoa opetuksesta. Helsinki 1991 Johtaa korkealaatuiseen tietoon Opittavan aineksen itsenäiseen hallintaan Kykyyn soveltaa sitä uusissa tilanteissa Oppilas

Lisätiedot

KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT

KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT Antti Eronen ae_anttieronen@hotmail.com http://anttieronen.blogspot.fi PROFIILI: ANTTI ERONEN Dreamland Aavekomppania (2008) Talvi (2011) Operaatio: Harmageddon (2013) AIHEITAMME

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15)

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Aluksi Ainoa tapa ennustaa tulevaisuutta, on keksiä se (Alan Kay) Tulevaisuus

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja

Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja Willian Glasser MD kehitti Valinnan teorian kliinisessä työssään. 1965 ensimmäisen kirja Reality Therapy; A New Approach To Psychiatry Käytännön

Lisätiedot

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström 1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström Ihmissuhdetaidoista riippuva palvelun käyttäjäkokemus Ihmiskäsitys, ihmissuhdekyvyt Itsensä/toisen arvostus Vuorovaikutus, viestintä Empatia Älykkyys

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa.

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Pieni neuvottelutaitojen työkirja naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Neuvottelutaidot ovat (työ)elämän ydintaitoja Neuvottelutaidot muodostuvat erilaisten taitojen, tietojen, toimintatapojen ja

Lisätiedot

Tunnetta ja älyä työpaikalle

Tunnetta ja älyä työpaikalle Tunnetta ja älyä työpaikalle Ota mukava asento, hengitä rauhallisesti keuhkot täyteen, tunne kuinka ilma virtaa sisään ja ulos. Sulje silmäsi ja mietiskele näitä tieteellisesti todistettuja faktoja: Mindfulness

Lisätiedot

OSALLISUUSTUTKIMUKSEN SATOA TUULIKKI VENNINEN JA JONNA LEINONEN, VKK-Metro. Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa

OSALLISUUSTUTKIMUKSEN SATOA TUULIKKI VENNINEN JA JONNA LEINONEN, VKK-Metro. Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa OSALLISUUSTUTKIMUKSEN SATOA TUULIKKI VENNINEN JA JONNA LEINONEN, VKK-Metro Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa Tulosten pohjalta lasten osallisuus voidaan kuvata seuraavalla tavalla: Lapsella

Lisätiedot

Coaching-ohjelma 2013

Coaching-ohjelma 2013 Coaching-ohjelma 2013 KUUMA TVT-hanke / EDU10 Sivistysverkosto Päämäärä Coaching-ohjelman päämäärä on ohjata opettajat kehittymään tavalla, jolla he voimaantuvat ja osaavat jatkossa coachata myös oppilaita

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Hei, Tässä lähetän sinulle eilisen esitykseni kalvot! Leo Näreaho

Hei, Tässä lähetän sinulle eilisen esitykseni kalvot! Leo Näreaho 1 Panpsykismi (2010) Keskustelijat Heikki Mäntylä Leo Näreaho Kullervo Rainio 1.12.2010 Leo Näreaho Hei, Tässä lähetän sinulle eilisen esitykseni kalvot! Leo Näreaho 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.12.2010 Heikki

Lisätiedot

Alle kouluikäisellä. lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa. mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta. Montessoripedagogiikka

Alle kouluikäisellä. lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa. mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta. Montessoripedagogiikka Alle kouluikäisellä lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta Rantakaisla on Tikkurilan kupeessa Hiekkaharjussa toimiva yksityinen päiväkoti.

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Havaintomotoriikan harjoittelu koripalloa hyödyntäen

Havaintomotoriikan harjoittelu koripalloa hyödyntäen Havaintomotoriikan harjoittelu koripalloa hyödyntäen Tavoitteet Tutustua havaintomotorisen harjoittelun perusteisiin Esitellä havaintomotorista harjoittelua käytännössä erilaisten harjoitteiden, leikkien

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs

Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs Esitys koulutuksessa: Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus, 20.3.2009 Opetushallitus Esityksen sisältö Lähestymistapoja kulttuuriin ja

Lisätiedot

Matematiikan olemus Juha Oikkonen juha.oikkonen@helsinki.fi

Matematiikan olemus Juha Oikkonen juha.oikkonen@helsinki.fi Matematiikan olemus Juha Oikkonen juha.oikkonen@helsinki.fi 1 Eri näkökulmia A Matematiikka välineenä B Matematiikka formaalina järjestelmänä C Matematiikka kulttuurina Matemaattinen ajattelu ja matematiikan

Lisätiedot

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Kurssin tarkoituksesta ja tavoitteista Kurssilla avataan ja pohditaan keskeisimpiä oppimiseen liittyviä käsitteitä

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

PC vai Yoshbox? Moottorinohjauksen lyhyt teoria ja vertailu Mustavalkoisesti kirjoitettuna innostamaan tiedon ja mielipiteiden jakamiseen by PetriK

PC vai Yoshbox? Moottorinohjauksen lyhyt teoria ja vertailu Mustavalkoisesti kirjoitettuna innostamaan tiedon ja mielipiteiden jakamiseen by PetriK PC vai Yoshbox? Moottorinohjauksen lyhyt teoria ja vertailu Mustavalkoisesti kirjoitettuna innostamaan tiedon ja mielipiteiden jakamiseen by PetriK Vastuunrajaus PC vai Yoshbox Kirjoittaja on kirjoittanut

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla

Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla ASKELEITA LUOVUUTEEN - Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuoden 2009 päätösseminaari Anni Lampinen konsultoiva opettaja, Espoon Matikkamaa www.espoonmatikkamaa.fi

Lisätiedot

Ympäristöasioiden sovittelu

Ympäristöasioiden sovittelu Ympäristöasioiden sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi konfliktien ja ihmissuhdeongelmien käsittelyssä. SSF / T. Brunila / 2008 1 Sovittelijan rooli Sovittelija

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot