VTT TIEDOTTEITA Mikko Malmivuo & Juha Luoma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma"

Transkriptio

1 VTT TIEDOTTEITA 2554 Mikko Malmivuo & Juha Luoma Talvirenkaiden kunnon kehittyminen vuosina 2001

2

3 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2554 Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001 Mikko Malmivuo Innomikko Oy Juha Luoma VTT Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät

4 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (URL: ISSN (URL: Copyright VTT JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 5, PL 1000, VTT puh. vaihde , faksi VTT, Bergsmansvägen 5, PB 1000, VTT tel. växel , fax VTT Technical Research Centre of Finland, Vuorimiehentie 5, P.O. Box 1000, FI VTT, Finland phone internat , fax Toimitus Mirjami Pullinen Edita Prima Oy, Helsinki 2

5 Mikko Malmivuo & Juha Luoma. Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001 [The development of winter tyre condition 2001 ]. Espoo. VTT Tiedotteita Research Notes s. + liitt. 11 s. Avainsanat winter tyres, studded tyres, traffic safety Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilö- ja pakettiautojen talvirenkaiden tyyppiä ja kuntoa talvella 2009 ja verrata tuloksia talven havaintoihin. Lisäksi selvitettiin, tuntevatko kuljettajat renkaidensa kunnon ja miten he suhtautuvat talvi- ja nastarenkaiden käyttöaikoihin. Tutkimukseen osallistui yhteensä henkilö- ja pakettiautoa ja kuljettajaa. Tulosten mukaan sellaisten autojen, joiden vasemman eturenkaan urasyvyys oli huono tai välttävä (alle 5,5 mm), osuus oli vähentynyt talven 2001 noin 15 %:sta tutkimustalven 4 %:iin. Talvella kuitenkin 8,6 %:ssa autoista oli vähintään yksi huono tai välttävä rengas. Huonoimmat renkaat löytyivät molempina talvina nuorimpien kuljettajien autoista, joskin usein joku muu päätti auton talvirenkaista. Henkilöautoissa nastattomien talvirenkaiden osuus oli pysynyt jokseenkin samana vuodesta 2001 vuoteen (11,8 12,3 %), mutta pakettiautoissa nastattomien renkaiden osuus oli vähentynyt (6,2 % 3,1 %). Kun talvella 2001 renkaiden kunto arvioitiin usein todellisuutta paremmaksi, oli tällaisten arviointien määrä talvella huomattavasti pienempi. Kuljettajista noin 79 % arvioi, että nykyinen pakollinen talvirenkaiden käyttöaika on sopiva, mutta melkein kaikki loput olivat sitä mieltä, että käyttöaikaa tulisi pidentää. Vastaajista 89 % oli sitä mieltä, että nykyinen nastarenkaiden sallittu käyttöaika marraskuun ensimmäisestä päivästä pääsiäisen jälkeiseen maanantaihin on sopiva, vaikka jälleen kaikki loput toivoivat ajan pidentämistä. Vastaajista 74 % ei kannattanut nastarenkaiden käytön rajoittamista tietyillä alueilla. Vastanneista 15 % kannatti nastarenkaiden käytön rajoittamista lisämaksuilla, mutta 11 % toivoi, että rajoittamiseen löydettäisiin jokin muu ratkaisu. Selvityksen keskeisimpinä johtopäätöksinä todettiin, että talvirenkaiden kunto on parantunut selvästi talvesta 2001, mutta edelleen lähes joka kymmenennessä autossa on vähintään yksi urasyvyydeltään alle 5,5 mm:n talvirengas, jota voi pitää vaihtokuntoisena. Lisäksi todettiin, että nuorten kuljettajien renkaat ovat edelleen huonoimmassa kunnossa. Näitä puutteita tulisi edelleen tiedotuksessa korostaa. 3

6 Mikko Malmivuo & Juha Luoma. Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001 [The development of winter tyre condition 2001 ]. Espoo. VTT Tiedotteita Research Notes p. + app. 11 p. Keywords winter tyres, studded tyres, traffic safety Abstract This study evaluated the type and state of repair of tyres in winter and compared the results to those obtained in winter In addition, the drivers were requested to assess the condition of the tyres of their vehicles and the current time limits of winter tyres and studded tyres in Finland. The most recent data set included 1,508 passenger cars and vans. The main results showed that based on the examination of the left front tyre - the proportion of vehicles equipped with tolerable or poor tread pattern depth (less than 5.5 mm) decreased during the 9 years from 15% to 4%. However, 8.6% of vehicles were still equipped with one or more tolerable or poor tyre(s). During each winter, the tyres with the lowest tread pattern depth were found in vehicles driven by young drivers although they were infrequently responsible for the replacement of tyres. The proportion of unstudded tyres in cars was about the same in 2001 and (11.8% and 12.3%, respectively) but the proportion of unstudded tyres in vans fell from 6.2% to 3.1%. While the drivers in 2001 frequently overestimated the state of repair of their tyres, the proportion of such assessments was much lower in. A vast majority of the drivers indicated that the current mandatory time limit for winter tyres (from 1st December to the end of February) and the current maximum time limit for studded tyres (from 1st November to the Monday after Easter) is appropriate (79% and 89%, respectively). Almost all others felt that these time limits should be extended. The main conclusion of the study is that the condition of winter tyres has substantially improved since However, still too many vehicles are equipped with one or more tolerable tyre(s) in terms of tread pattern depth. In addition, the tyres in vehicles driven by young drivers are most frequently inadequate. These aspects should be addressed in information campaigns directed at drivers and vehicle owners. 4

7 Alkusanat Tämä talvirenkaiden kuntoa käsittelevä tutkimus on tehty Turvallinen liikenne tutkimusohjelmassa (http://www.vtt.fi/proj/tl2025/). Ohjelman nykyisiä jäseniä ovat A-Katsastus Oy liikenne- ja viestintäministeriö Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Michelin Nordic AB Neste Oil Oyj VR-Yhtymä Oy VTT. Tutkimuksen tekivät DI Mikko Malmivuo Innomikko Oy:stä ja tutkimusprofessori Juha Luoma VTT:stä. Tutkimusaineiston keräsi vastaava tutkimusavustaja Erkki Ritari VTT:stä. Erikoistutkija Harri Peltola VTT:stä esitarkasti käsikirjoituksen. Julkaisun tekijät ovat vastuussa lopputuotoksesta. 5

8 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Abstract... 4 Alkusanat Tutkimuksen tausta ja tavoite Tausta Tutkimuksen tavoitteet Aineisto ja menetelmä Tulokset Kuljettajat Talvirengastyypit Talvirenkaiden urasyvyys Urasyvyys eri ajoneuvoissa Renkaiden urasyvyyden keskinäinen vaihtelu Nastarenkaiden nastojen kunto Talvirenkaiden pyörimissuunta Kuljettajan oma arvio renkaiden kunnosta Kuljettajien näkemykset talvirenkaiden käyttöajoista sekä nastarenkaiden käytön rajoittamisesta Vertailu talven 1993 tutkimukseen Tulosten tarkastelu Lähdeluettelo Liitteet Liite A: Kuvat numeroin Liite B: Kysymyslomake 6

9 1. Tutkimuksen tausta ja tavoite 1. Tutkimuksen tausta ja tavoite 1.1 Tausta Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien keräämän onnettomuusaineiston mukaan rengaskunto on keskeisin kuolemaan johtaviin tieliikenneonnettomuuksiin myötävaikuttava ajoneuvotekninen tekijä (VALT 2009). Rengaskunnon merkitys kasvaa erityisesti talviaikana, jolloin tien pinnan pito-ominaisuudet ovat usein kesää haasteellisemmat. Tarkasteltaessa kuolemaan johtaneita talvikelien kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksia vuosina , havaittiin, että 2/3 pääaiheuttajien renkaista oli eri tavoin puutteellisia (Malmivuo et al. 2000). Kun kesärenkaiden kuntoa on Suomessa arvioitu lähes vuosittain (Lahti & Savolainen ), talvirenkaita on selvitetty vain muutamaan otteeseen kahden viime vuosikymmenen aikana. Kuntoa on kartoitettu talvi- ja tieliikenneohjelman yhteydessä talvikausina ja sekä erillisselvityksenä talvella (Malmivuo & Mäkinen 2001). Kesärenkaiden kunto parani selvästi vuosina ja on pysynyt ennallaan sen jälkeen. Tällä perusteella voidaan olettaa, että renkaiden uusimisesta vastaavat henkilöt kiinnittävät renkaiden kuntoon entistä enemmän huomiota. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, koskeeko tämä kehitys myös talvirenkaita. 7

10 1. Tutkimuksen tausta ja tavoite 1.2 Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilö- ja pakettiautojen talvirenkaiden kuntoa talvella ja verrata tuloksia talven havaintoihin. Keskeisimmät kysymykset olivat miten talvirenkaiden käyttö, tyyppi ja kunto ovat muuttuneet talven 2001 jälkeen miten hyvin kuljettajat tuntevat renkaittensa kunnon miten renkaiden kunto ja tyyppi ja nastojen kunto vaihtelevat saman auton eri renkaiden kesken (ei tutkittu 2001) mitä mieltä kuljettajat ovat talvirenkaiden käyttöajoista ja nastarengasrajoituksista (ei tutkittu 2001). 1 Esitystavan yksinkertaistamiseksi talvea 2009 kutsutaan jäljempänä talveksi. Vastaavasti talvea kutsutaan talveksi

11 2. Aineisto ja menetelmä 2. Aineisto ja menetelmä Talven 2001 tutkimusaineisto sisälsi henkilö- ja pakettiauton rengastiedot ja kuljettajien haastattelut (Malmivuo & Mäkinen 2001). Talven tutkimusaineisto sisälsi tiedot autosta ja kuljettajasta. Aineistot kerättiin pääosin samalla tavalla. Jäljempänä selostetaan vain vuoden aineisto ja mahdolliset erot vuoden 2001 aineistoon. Aineistojen keruu noudatti henkilö- ja pakettiautojen maantieteellistä jakaumaa. Taulukossa 1 on lueteltu rekisteröidyt autot maakunnittain Ajoneuvohallintokeskuksen päivätyn tilaston mukaan. Maakunnat on ryhmitelty viiteen suuralueeseen (alueet A E). Suuralueet ja mittauspisteet on esitetty kuvassa 1. Taulukko 1. Rekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen jakautuminen Suomessa Alue Maakunta Yhteensä Henkilöautot Pakettiautot Maakunta % Alue % A Uusimaa % Itä Uusimaa % 25 % B Varsinais Suomi % Satakunta % 14 % Kanta Häme % C Päijät Häme % 16 % Pirkanmaa % Pohjanmaa % D Keski Pohjanmaa % Etelä Pohjanmaa % 15 % Keski Suomi % Pohjois Savo % Pohjois Karjala % E Etelä Savo % 17 % Etelä Karjala % Kymenlaakso % Pohjois Pohjanmaa % F Kainuu % 12 % Lappi % Yhteensä Yhteensä % 90 % 10 % 100 % 100 % 100 % 9

12 2. Aineisto ja menetelmä 3 4 F 5 9 D 10 B C ,8 A 4 7 E 1 6 Kuva 1. Suuralueet mittauspisteet. Mittauspisteiden numerointi edustaa mittausten etenemisjärjestystä. Mittauspisteiksi valittiin huoltoasemia ja ostoskeskuksia, joissa käy paljon autolla liikkuvia asiakkaita. Aineisto kerättiin Taulukossa 2 on esitetty mittauspaikat sekä toteutuneet mittaus- ja haastattelumäärät, jotka noudattavat suunnilleen taulukossa 1 esitettyä rekisteröityjen ajoneuvojen maantieteellistä jakaumaa. Mittaus- ja haastattelulupaa tiedusteltaessa korostettiin sitä, että kyseessä on tutkimus, eikä laittomia renkaita sakoteta. Kieltäytyneitä oli vain muutama. 10

13 2. Aineisto ja menetelmä Taulukko 2. Toteutuneet mittaukset mittauspaikoittain. Henkilöautot Pakettiautot N:o Kunta Paikka Ei maasto Maasto Yht. 1 Savonlinna Citymarket Espoo Sello Rovaniemi Revontulikeskus Oulu Marketalue Kajaani Prisma Joensuu Citymarket Kuopio Toriparkki Espoo Iso omena Vaasa Sampoparkki Pori Prisma Itäkeskus Turku ABC Auranlaakso Lahti ABC Renkomäki Järvenpää Prisma Jyväskylä ABC Vaajakoski Tampere ABC Pirkkala Loviisa ABC Kuninkaantie Yhteensä: Rengasmittaukset suoritettiin talvella kaikille renkaille, kun aiemmin mittaukset tehtiin vain vasemmalle eturenkaalle. Lisäksi mukaan otettiin muutamia uusia kysymyksiä. Mittausten osioita on vertailtu taulukossa 3. Talven haastattelulomake on esitetty liitteessä B. 11

14 2. Aineisto ja menetelmä Taulukko 3. Mittausten osiot tutkimustalvina 2001 ja. Tutkimustalvi Rengasmittaukset Rengastyypin (kitka/ nasta) määritys: vasen eturengas X X Rengastyypin (kitka/ nasta) määritys: muut renkaat X Renkaiden urasyvyys: vasen eturengas* X X Renkaiden urasyvyys: muut renkaat* X Nastojen kuntoluokitus: vasen eturengas X X Nastojen kuntoluokitus:muut renkaat X Renkaiden pyörimissuunta: kaikki renkaat X Kuljettajahaastattelu Ikä X X Sukupuoli X X Onko auto pääasiassa omassa käytössä X X Kuka päättää uusien renkaiden hankinnasta X Käsitys auton renkaiden kunnosta X X Auton käyttötarkoitus: ammatti/yksityinen X X Mielipide talvirenkaiden käyttöajasta X Mielipide nastarenkaiden käytön rajoittamisesta X * Urasyvyys jaettiin talvella 2001 neljään eri luokkaan, mutta talvella se mitattiin millin kymmenyksen tarkkuudella. Urasyvyys mitattiin mekaanisella urasyvyysmittarilla. Nastojen kunnon arvioimisessa käytettiin seuraavaa kämmenen kokoiseen alueeseen perustuvaa jaottelua: hyvä: kaikki nastat ehjiä ja tallella tyydyttävä: 1 3 nastaa poikki, puuttuu tai heiluu huono: vähintään 4 nastaa poikki, puuttuu tai heiluu. Renkaan pyörimissuunta arvioitiin pintakuvion perusteella. Jos pintakuvio antoi syytä epäillä, että renkaan suunta oli väärä, havainto tarkastettiin renkaan kyljestä. 12

15 3. Tulokset 3. Tulokset 3.1 Kuljettajat Tutkimukseen poimitut kuljettajat pyrittiin valitsemaan siten, että he edustaisivat paikallisessa liikennevirrassa ajavia kuljettajia. Talven 2001 tutkimukseen verrattuna naisten osuus oli kasvanut 21 %:sta 31 %:iin (kuva 2). Lisäksi iäkkäämpien kuljettajien osuus on kasvanut. 50-vuotiaita tai sitä vanhempia kuljettajia oli talvella 2001 noin 25 % ja talvella jopa 45 %. Tilastokeskuksen (b) mukaan väestön ikääntyminen on edennyt niin, että yli 45-vuotiaiden osuus koko väestöstä on kasvanut vuodesta 2001 vuoteen 2009 noin 8 %. On siis ilmeistä, että jäljemmässä otoksessa on suhteellisesti enemmän vanhempia kuljettajia, mikä on otettava huomioon tulosten tulkinnassa. 13

16 3. Tulokset 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Sukupuoli (2001) Sukupuoli () Ikäluokka (2001) Ikäluokka () Mies Mies Käytän tätä autoa (2001) Käytän tätä autoa () Ammattikäyttö (2001) Ammattikäyttö () Pääasiallisestiomassa käytössä Pääasiallisestiomassa käytössä Yksityiskäyttö Yksityiskäyttö Ajoittain Vain harvoin Ei Nainen Nainen Ammattikäyttö Ammattikäyttö Kuka päättää () Itse Muu perheenjäs. Muu Kuva 2. Haastateltujen taustatekijät vuonna 2001 ja. Vastaus kysymykseen siitä, käytetäänkö tätä autoa pääasiallisesti omassa käytössä, oli talvella 2001 jaettu kolmeen eri luokkaan mutta talvella vain kahteen. Kysymys siitä, kuka päättää renkaiden vaihdosta tähän autoon, oli mukana vain talvella. Kuvassa vastausvaihtoehto muu oli jaettu vielä kolmeen luokkaan (leasing-yhtiö 1 %, työnantaja 2,1 %, muu 2,1 %). 3.2 Talvirengastyypit Talvella 2001 tutkittiin vain vasen eturengas, joten kyseisessä tutkimuksessa ei otettu kantaa ns. sekarengastukseen. Talvella tutkittiin kaikki renkaat, jolloin voitiin havaita, että kaikkiaan neljässä autossa oli ns. sekarengastus. Näistä tapauksista kolme oli nasta- ja kesärenkaan yhdistelmiä sekä yksi nasta- ja kitkarenkaan yhdistelmä. Talvella ei tavattu ainoatakaan ajoneuvoa, jossa kaikki renkaat olisivat olleet kesärenkaita. Kun vuonna 2001 tarkastettiin vain vasen eturengas, tavattiin vain yksi kesärenkaalla varustettu ajoneuvo. Yhdellä tai useammalla kesärenkaalla varustetut ajoneuvot eivät sisälly jäljempänä esitettyihin tuloksiin. Talvella 2001 talvirenkaat jaettiin nastallisiin ja nastattomiin talvirenkaisiin. Nastattomia renkaita oli 11,2 %, joista kitkarenkaita oli 10,8 %. Talvella 14

17 3. Tulokset renkaat jaettiin vain nastallisiin ja nastattomiin talvirenkaisiin. Nastattomien renkaiden osuus oli 11,5 % eli lähes yhtä paljon kuin yhdeksän vuotta aikaisemmin. Pohjois-Suomessa nastattomien talvirenkaiden osuus näyttää kasvaneen erittäin merkitsevästi (χ 2 (1) = 15,5, p = 0,00). Muilta osin kuvan 3 erot eivät ole merkitseviä. Nastattomien talvirenkaiden osuus (%) 18 % 16 % 15,7 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 12,5 % 11,8 % 10,3 % 10,5 % 9,9 % 8,2 % 8,0 % 13,4 % 12,9 % 12,2 % 4,3 % 11,5 % 11,2 % % 0 % Kuva 3. Nastattomilla talvirenkailla varustettujen autojen osuudet 2001 sekä. Nastattomien talvirenkaiden käyttö oli talvella 2001 ammattikäytössä selvästi yleisempää kuin yksityiskäytössä. Näin oli myös talvella. Tosin ammattikäytössä olleita ajoneuvoja tavattiin vain 24, joten tulos on vain karkeasti suuntaa antava (kuva 4). Talvella eroteltiin omaksi ryhmäkseen myös maastoautot, joita oli 58. Niissä nastattomien talvirenkaiden osuus näyttäisi olleen selvästi suurempi, vaikka ero ei olekaan tilastollisesti merkitsevä. Jos maastoautot sisällytetään henkilöautoihin talven tutkimuksessa talven 2001 tapaan, kasvaa henkilöautojen nastattomien renkaiden osuus talvelta 12,0 %:sta 12,3 %:iin. Maastoautoja oli Pohjois-Suomessa 13,3 % tutkituista ajoneuvoista, kun koko maan kes- 15

18 3. Tulokset kiarvo oli 11,5 %. Maastoautojen suurempi osuus pohjoisessa ei siis yksin selitä nastattomien renkaiden suurta suosiota Pohjois-Suomessa. Nastattomien talvirenkaiden osuus (%) 30 % 25,5 % 25,0 % 25 % 20 % 19,0 % 15 % 10 % 5 % 11,3 % 10,9 % 12,0 % 11,8 % 6,2 % 3,1 % % Kuva 4. Nastattomien talvirenkaiden osuus yksityis- ja ammattikäytössä sekä henkilö-, maasto- ja pakettiautoissa. Nastattomien talvirenkaiden käyttö ikäryhmittäin (kuva 5) osoittaa yllättäen, että osuus on kasvanut paljon varsinkin vuotiaiden ikäryhmässä (χ 2 (1) = 5,0, p = 0,03). Tämä ikäryhmä oli kuitenkin tutkimustalvena varsin pieni. 16

19 3. Tulokset Nastattomien talvirenkaiden osuus (%) Ikäryhmä % Kaikki 18 % 17,6 % 16 % 14 % 12 % 11,5 % 14,3 % 11,3 % 11,8 % 15,1 % 11,9 % 11,5 % 10 % 8 % 6 % 8,0 % 9,7 % 9,4 % 6,1 % 7,5 % 4 % 2 % 2,2 % 0 % Kuva 5. Nastattomien talvirenkaiden osuus ikäryhmittäin talvella 2001 ja. Koska talvella 2001 ikätieto saatiin vain 88 %:lta vastaajista, kuvan kitkarenkaiden osuus kaikista autoista poikkeaa hieman esimerkiksi kuvan 4 tiedoista. 3.3 Talvirenkaiden urasyvyys Urasyvyys eri ajoneuvoissa Jäljempänä urasyvyyttä on tarkasteltu neljää eri muuttujaa vertailemalla. Nämä ovat : Vasemman eturenkaan urasyvyys : Vasemman eturenkaan urasyvyys. Tämä luku on vertailukelpoisin talven 2001 tulosten kanssa. : Ajoneuvon kaikkien renkaiden urasyvyyden keskiarvo vuonna. Tämä luku kuvaa renkaiden keskimääräistä kuntoa talvella paremmin kuin yhden renkaan urasyvyys. : Huonoimman renkaan urasyvyys talvella. Tämä luku kuvaa parhaiten renkaiden uusimistarvetta. Jos tarkastellaan pelkästään vasenta eturengasta, urasyvyydeltään laittomia (alle 3 mm) talvirenkaita oli vuonna 2001 yhteensä 0,8 % mutta talvella ei lain- 17

20 3. Tulokset kaan (kuva 6). Talvella urasyvyydeltään laiton rengas oli vain yhdessä (0,07 %) ajoneuvossa (ja siinäkin vain yhdessä renkaassa). Välttävällä urasyvyydellä (3 5,5mm) varustettuja talvirenkaita löytyi talvella 2001 noin 13,7 % ajoneuvoista, kun talvella enää 4,0 %. Ero urasyvyysjakaumassa on talvien välillä erittäin merkitsevä (koko maa: χ 2 (3) = 176,6, p = 0,00). Jos tarkastellaan ajoneuvon huonointa rengasta, alle 5,5 mm:n urasyvyydellä varustettuja talvirenkaita löytyi talvella kaksi kertaa enemmän, eli 8,6 % ajoneuvoista. Nämä tarkemmat arvot löytyvät liitteen A taulukoista. Kuvasta 6 nähdään, että renkaiden urasyvyys oli talvella parantunut kaikilla suuralueilla talveen 2001 nähden. Jos tarkastellaan vain huonointa rengasta, Pohjois-Suomesta löytyi eniten (10,6 %) ajoneuvoja, joissa oli vähintään yksi rengas, jonka urasyvyys oli 3 5,5 mm. Talvirenkaiden urasyvyysluokkien osuudet (%) 100 % Uusimaa Länsi Suomi Häme Keski Suomi Itäja Pohjanmaa Suomi Pohjois Suomi Koko Suomi Suuralue 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Laiton (< 3 mm) Välttävä (3 5,5 mm) Tyydyttävä (5,5 8 mm) Hyvä (> 8 mm) 20 % 10 % 0 % Kuva 6. Talvirenkaiden urasyvyyden jakauma suuralueiden mukaan. : vasen eturengas talvella 2001, : vasen eturengas talvella, : kaikkien renkaiden keskiarvo talvella, : huonoin rengas talvella. Molempina talvina parhaat renkaat löytyivät useimmin yli 64-vuotiaiden kuljettajien autoista ja huonoimmat nuorten kuljettajien autoista (kuva 7). Toisaalta 18

21 3. Tulokset huomionarvoista on se, että tilastollisesti merkitsevää (p < 0,05) paranemista on tapahtunut kaikissa ikäluokissa. Talvirenkaiden urasyvyysluokkien osuudet (%) 100 % Kaikki Ikäryhmä 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Laiton (< 3 mm) Välttävä (3 5,5 mm) Tyydyttävä (5,5 8 mm) Hyvä (> 8 mm) 20 % 10 % 0 % Kuva 7. Talvirenkaiden urasyvyyden jakauma kuljettajan ikäryhmän mukaan. : vasen eturengas talvella 2001, VE : vasen eturengas talvella, : kaikkien renkaiden keskiarvo talvella, : huonoin rengas talvella. Talvella kysyttiin myös, kuka päättää talvirenkaiden hankinnasta kyseiseen autoon. Kuvasta 8 voi selkeästi nähdä, että talvirenkaiden valinnasta päättää sitä useammin joku muu, mitä nuoremmasta kuljettajasta on kyse. 19

22 3. Tulokset Päättäjäryhmien osuudet (%) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Muu Työnantaja Leasing yhtiö Muu perheenjäs. Itse 20 % 10 % 0 % Kaikki Ikäryhmä Kuva 8. Vastaukset ikäryhmittäin kysymykseen: Jos tähän autoon pitäisi hankkia uudet talvirenkaat, kuka siitä päättäisi? Lisäksi tarkasteltiin urasyvyyttä ikäryhmittäin sen mukaan, päättääkö talvirenkaista kuljettaja itse vai muu perheenjäsen. Erot itse - ja muu -ryhmien välillä eivät olleet kuitenkaan missään ikäryhmässä merkitseviä. Koska renkaan kunto ei riipu siitä, valitseeko renkaan kuljettaja itse vai joku muu perheenjäsen, herää kysymys, miten on laita työnantajan omistamissa autoissa ja leasing-autoissa. Kuvasta 9 nähdään, että autoissa, joiden renkaan vaihdosta päättää leasing-yhtiö, renkaat ovat paremmassa kunnossa kuin yksityishenkilöiden autoissa (χ 2 (2) = 9,2, p = 0,01). 20

23 3. Tulokset Talvirenkaiden urasyvyysluokkien osuudet (%) 100 % % 80 % % % 50 % % 30 % % % 0 % Välttävä (3 5,5 mm) Tyydyttävä (5,5 8 mm) Hyvä (> 8 mm) Kuka päättää Kuva 9. Talvirenkaiden urasyvyyden jakauma sen mukaan, kuka päättää talvirenkaista. Pylväissä näkyvät luvut ovat haastateltujen kuljettajien lukumääriä. Sekä talvella 2001 että hyvien renkaiden (yli 8 mm) osuus oli naiskuljettajilla noin 3 % suurempi kuin miehillä, kun tarkastellaan vasenta eturengasta (kuva 10). Kaikkia renkaita tarkasteltaessa ero on lähes merkityksetön. Myös silloin, kun kuljettaja saa itse päättää talvirenkaiden vaihdosta, sukupuoli ei vaikuta hyvien renkaiden (yli 8 mm) osuuteen tilastollisesti merkitsevästi. 21

24 3. Tulokset Talvirenkaiden urasyvyysluokkien osuudet (%) 100 % Mies Nainen Kaikki Mies Nainen Kaikki 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Laiton (< 3 mm) Välttävä (3 5,5 mm) Tyydyttävä (5,5 8 mm) Hyvä (> 8 mm) 20 % 10 % 0 % Itse Muu Itse Muu Itse Muu < Kuka päättää, kaikki 10 > Kuva 10. Talvirenkaiden urasyvyyden jakauma kuljettajan sukupuolen mukaan. : vasen eturengas talvella 2001, : vasen eturengas talvella, : kaikkien renkaiden keskiarvo talvella, : huonoin rengas talvella. Kuvassa on myös esitetty kaikkien renkaiden urasyvyyden jakauma silloin, kun kuljettaja voi itse päättää renkaista, ja silloin, kun niistä on päättänyt joku muu perheenjäsen. Urasyvyys on parantunut niin henkilö- kuin pakettiautoissa talvien 2001 ja välillä (kuva 11). Maastoautojen urasyvyydet ovat vielä selvästi henkilöautoja ( ei maastoautoja ) paremmat, ja tämä ero on tilastollisesti merkitsevä (kaikkien renkaiden ka, χ 2 (2) = 10,3, p = 0,01). Eniten vaihtokuntoisia (3 5,5 mm) renkaita löytyy tällä hetkellä pakettiautoista. Talvella noin 13 % pakettiautoista oli sellaisia, että niiden huonoin talvirengas oli urasyvyydeltään alle 5,5 mm. 22

25 3. Tulokset Urasyvyysluokkienosuudet (%) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Henkilöauto Maastoauto Pakettiauto Kaikki Laiton (< 3 mm) Välttävä (3 5,5 mm) Tyydyttävä (5,5 8 mm) Hyvä (> 8 mm) Kuva 11. Urasyvyyden jakauma ajoneuvotyypin mukaan. : vasen eturengas talvella 2001, : vasen eturengas talvella, : kaikkien renkaiden keskiarvo talvella, : huonoin rengas talvella Renkaiden urasyvyyden keskinäinen vaihtelu Aineiston perusteella oli mahdollista tarkastella urasyvyyksien keskinäistä vaihtelua eri renkaiden välillä. Verrattaessa eri akseleilla olevia renkaita havaittiin, että noin 3 4 % ajoneuvoissa urasyvyyden ero oli yli 2 mm (kuvan 12 neljä ylintä palkkia), kun samalla akselilla olevista noin 1 %:lla ero oli yli 2 mm. Muun muassa Liikenneturvan () julkaisemien ohjeiden mukaan paremmat renkaat pitäisi sijoittaa autossa taakse, mutta käytännössä selvästi parempia renkaita löytyi lähes yhtä usein taka- kuin etuakselilta. 23

26 3. Tulokset 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Matalampi: Matalampi: VE VE VT 9,1 % 35,3 % 8,8 % 33,6 % 8,8 % 2,1 % 2,3 % VT VE VE OT 7,7 % 2,2 % 38,1 % 9,0 % 32,8 % 8,4 % 1,8 % OT OE OE VT 8,0 % 2,1 % 38,1 % 8,6 % 34,8 % 6,6 % 1,7 % VT OE OE OT 7,7 % 2,0 % 39,2 % 10,5 % 33,7 % 5,6 % 1,3 % OT VE VE OE 2,5 % 0,1 % 38,3 % 13,1 % 41,1 % 3,9 % 1,0 % OE VT VT OT 3,5 % 0,3 % 40,3 % 15,6 % 37,7 % 2,3 % 0,5 % OT Yli 2 1 1,9 0,1 0,9 0,0 0,1 0,9 1 1,9 Yli 2 Urasyvyyksien ero (mm) Kuva 12. Urasyvyyden ero millimetreissä verrattaessa kahta rengasta toisiinsa (V = vasen, O = oikea, E = eturengas, T = takarengas). Rengaslyhenne on ilmoitettu aina sillä puolella palkkia, missä renkaan ura on matalampi kuin vertailurenkaan. Kuvan ylin palkki kertoo siten muun muassa, että 2,1 % prosenttia ajoneuvoista oli sellaisia, missä vasemman eturenkaan urasyvyys oli yli 2 mm matalampi kuin vasemman takarenkaan urasyvyys. Kuvasta 13 on vielä selkeämmin havaittavissa, että liikenteessä olevista autoista 1,1 %:lla etuakselin renkaiden urasyvyys oli keskimäärin yli 2 mm taka-akselin renkaita suurempi. 24

27 3. Tulokset Etu ja taka akselin urasyvyyksien ero 70 % 60 % 62,5 % 50 % 40 % 30 % 20 % 19,1 % 16,0 % 10 % 0 % 1,3 % 1,1 % Yli 2 mm 0,5 2 mm Alle 0,5 mm 0,5 2 mm Yli 2 mm Taka akselilla syvemmät urat Etuakselilla syvemmät urat Kuva 13. Etu- ja taka-akselin keskimääräisten urasyvyyksien ero. 3.4 Nastarenkaiden nastojen kunto Nastarenkaiden nastojen kunto tarkastettiin nastarenkailla varustetuissa autoissa jokaisen renkaan osalta erikseen. Luokittelu oli hyvä tyydyttävä huono. Numeroina kyseiset luokat ovat 1, 2 ja 3. Kaikista nastarenkaista oli nastakunnoltaan hyviä 86,1 %, tyydyttäviä 7,8 % ja huonoja 6,1 %. Kuvassa 15 on verrattu keskimääräistä nastakuntoa keskimääräiseen urasyvyyteen. Keskimääräisessä nastakunnossa on laskettu kaikkien nastarenkaiden kuntoluokkien numeroiden keskiarvo. Tällöin esimerkiksi ajoneuvo, jonka kolme rengasta on luokkaa 1 ja yksi rengas luokkaa 2, saa keskimääräisen nastakunnon 1,25. Mikäli autossa on yhtä monta nastakuntoluokan 1 ja 2 rengasta, on keskimääräinen nastakunto 1,5. Kuva 14 osoittaa, että kun ajoneuvossa yksikin rengas putoaa alempaan kuntoluokkaan, urasyvyydeltään hyvien renkaiden osuus pienenee dramaattisesti. Kun vähintään kahden renkaan nastakuntoluokka on 3 eli huono, lähes kolmannes autoista on sellaisia, että renkaiden keskimääräinen urasyvyys on alle 5,5 mm. 25

28 3. Tulokset Urasyvyysluokkien osuudet (%) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Välttävä (3 5,5 mm) Tyydyttävä (5,5 8 mm) Hyvä (> 8 mm) 30 % 20 % 10 % 0 % Nastakunto Kuva 14. Urasyvyyden jakauma nastakunnon mukaan talvella. Kuvassa on verrattu kaikkien renkaiden keskimääräistä urasyvyyttä kaikkien renkaiden keskimääräiseen nastakuntoon. Nastakuntoluokka 1: hyvä, 2: tyydyttävä, 3: huono. Kun urasyvyyden mukaan vaihtokuntoisia (huonoimman renkaan urasyvyys 0 5,5 mm) renkaita löytyi talvella noin 9 %:sta ajoneuvoista, löytyi nastakunnon mukaan vaihtokuntoisia (huonoimman renkaan nastakunto oli huono) hieman enemmän, lähes 13 % (kuva 15). Nastakunnon alueellinen vaihtelu on myös selvästi suurempi kuin urasyvyyden vaihtelu. Hämeessä nastarenkaallisista ajoneuvoista jopa 22 % oli sellaisia, joissa vähintään yksi rengas sai nastakuntoluokituksen huono. Huonoimman renkaan osalta Hämeen nastakuntojakauma eroaa merkitsevästi muun Suomen jakaumasta (χ 2 (2) = 22,3, p = 0,00). Talven 2001 tutkimukseen yhteydessä nastakunto jaettiin vastaavasti kolmeen luokkaan, mutta sen määrityksen tarkkoja kriteereitä ei kirjattu. Onkin syytä olettaa, että kriteereissä voi olla talvien 2001 ja välillä eroa. Erityisesti silmiin pistää nastakuntoluokka tyydyttävä, jonka sai talvella 2001 huomattavasti useampi auto kuin talvella. 26

29 3. Tulokset Nastakuntoluokkien osuudet (%) 100 % Uusimaa Länsi Suomi Häme Keski Suomi ja Pohjanmaa Itä Suomi Pohjois Suomi Koko Suomi 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Huono Tyydyttävä Hyvä 30 % 20 % 10 % 0 % Kuva 15. Nastakunnon jakauma suuralueiden mukaan. : vasen eturengas talvella 2001, : vasen eturengas talvella, : kaikkien renkaiden keskiarvo talvella, : huonoin rengas talvella. Kuljettajan ikäryhmän mukaan tarkasteltuna havainnot nastakunnosta ovat hyvin samansuuntaisia kuin havainnot urasyvyydestä (kuva 16), eli nastakunnoltaan huonoja renkaita oli eniten nuorilla kuljettajilla. 27

30 3. Tulokset Nastakuntoluokkien osuudet (%) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kaikki Huono Tyydyttävä Hyvä Kuva 16. Nastakunnon jakauma kuljettajan iän mukaan. : vasen eturengas talvella 2001, : vasen eturengas talvella, : kaikkien renkaiden keskiarvo talvella, : huonoin rengas talvella. Myös ajoneuvotyyppien osalta havainnot ovat yhteneviä urasyvyyteen liittyvien havaintojen kanssa (kuva 17). Nastakunnoltaan parhaat renkaat löytyvät maastoautoista, ja useimmin nastakunnoltaan vaihtokuntoisia nastarenkaita löytyy pakettiautoista. Kun tarkastellaan kaikkien renkaiden keskimääräistä nastakuntoa, paketti- ja henkilöautojen välillä on merkitsevä ero (χ 2 (2) = 13,1, p = 0,00). Sen sijaan maasto- ja henkilöautojen välillä ei ole merkitsevää eroa. 28

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kuva: 194 x 194 mm. Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle

Kuva: 194 x 194 mm. Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle Kuva: 194 x 194 mm Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

TUHANSIEN ISKUJEN MAA

TUHANSIEN ISKUJEN MAA European institute for crime prevention and control, affiliated with the United Nations Report nro 66 H E U N I TUHANSIEN ISKUJEN MAA Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen & Elina Ruuskanen

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA RAPORTTEJA RAPPORTER REPORTS 211:6 RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 212 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KIRSTI JYLHÄ TARGO KALAMEES HANNA TIETÄVÄINEN KIMMO RUOSTEENOJA JUHA JOKISALO REIJO

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2009 Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä 1/2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA?

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA? VATT-TUTKIMUKSIA 119 VATT RESEARCH REPORTS Aki Kangasharju Juho Aaltonen KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA Kimmo Karoluoto KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät Kimmo Karoluoto Opinnäytetyö 15.4.2011 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Miksi tieliikenteen turvallisuus Suomessa ei ole parhaiden maiden joukossa?

Miksi tieliikenteen turvallisuus Suomessa ei ole parhaiden maiden joukossa? 44 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Miksi tieliikenteen turvallisuus Suomessa ei ole parhaiden maiden joukossa? Juha Luoma, Harri Peltola, Salla Salenius Miksi tieliikenteen turvallisuus

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa

Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 11 Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa Jouko Mehtäläinen JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen arviointisihteeristö Maritta Leinonen PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ JA SEN VÄESTÖRYHMITTÄISET EROT

TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ JA SEN VÄESTÖRYHMITTÄISET EROT Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet National Public Health Institute Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B10 / 2006 Publications of the National Public Health Institute TERVEYS HÄLSA HEALTH TERVEYSPALVELUJEN

Lisätiedot

18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö

18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö 18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö Virtanen, Hanna 2009 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava 18-30 -vuotiaiden pikavipin käyttö Hanna Virtanen Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa

Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa Suomessa Katja Kolehmainen (ohjaaja) Janne Jaalivaara Arttu Talvitie Asta Viertola Marika Westman 2013

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet

RAPORTTEJA. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet R RAPORTTEJA Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 Palkansaajien tutkimuslaitoksen raportteja 18 RAPORTTEJA Juha Rantala ja

Lisätiedot

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Mari Törmälä Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot