YMPÄRISTÖSEMINAARI. Tieto- ja viestintätekniikka-alan ympäristövaikutuksia käsittelevä YMPÄRISTÖSEMINAARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖSEMINAARI. Tieto- ja viestintätekniikka-alan ympäristövaikutuksia käsittelevä YMPÄRISTÖSEMINAARI"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖSEMINAARI Tieto- ja viestintätekniikka-alan ympäristövaikutuksia käsittelevä YMPÄRISTÖSEMINAARI FINLANDIA-TALO

2 FiCom-ympäristöseminaari tieto- ja viestintätekniikka-alan ympäristövaikutuksista Helsingissä Kooste seminaarialustuksista SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 Toimitusjohtaja Reijo Svento, FiCom ry Ympäristönäkökulmia tieto- ja viestintätekniikkaan... 4 Ympäristöministeriön ylijohtajan puheenvuoro Sähkö- ja eletroniikkalaitteiden kierrätys Suomessa... 6 Suomen ympäristökeskus mukana laajassa tutkimusprojektissa WEEE-direktiivi yritysnäkökulmasta... 8 Hewlett-Packardin huomioita direktiivin implementointiin Kaapelimateriaalien kierrätys Suomessa NK Cables on kierrättänyt materiaaleja jo vuosia Teleoperaattoreiden kansainvälinen yhteistyö ETNO Environmental Charter ei jää pelkäksi kauniiksi lauseeksi Matkapuhelimen elinkaari Ruotsalaisen kierrätyskokeilun tuloksia L M Ericssonin näkökulmasta Tukiasemapaikkojen maisemointi Unibase hallinnoi tukiasemia Suomessa Tekstien toimitus ja julkaisun ulkoasu: Nora Elers, valokuvat: Kimmo Brandt, painatus: Painohäme Oy. 2

3 YMPÄRISTÖSEMINAARI Esipuhe Toimitusjohtaja Reijo Svento, FiCom ry Olemme toimittaneet tähän julkaisuun kaikki FiCom-ympäristöseminaarin alustukset ja uskomme, että julkaisu toimii ajankohtaisena hakuteoksena tieto- ja viestintätekniikka-alan ympäristövaikutuksista. Ympäristönsuojelu on osa tietoteollisuutta FiComin toiminta perustuu kolmeen arvoon: avoimuuteen, aktiivisuuteen ja asiantuntemukseen. Pyrimme toiminnassamme käsittelemään tärkeitä asioita ennakolta proaktiivisesti, emme jälkikäteen reagoiden. Näiden periaatteiden ja tavoitteiden hengessä järjestimme Helsingin Finlandia-talolla tietoyhteiskunnan ympäristövaikutuksia käsittelevän seminaarin. Seminaari on sarjassaan ensimmäinen FiCom-teemaseminaari. Tietoliikenne ja tietotekniikka ovat moniin muihin toimintoihin verrattuna niin sanotusti vihreitä toimialoja. Olisi kuitenkin naiivia laittaa pää pensaaseen ja väittää alan ympäristöasioiden olevan kunnossa. Tieto- ja viestintätekniikka-ala on jo hyvissä ajoin tiedostanut elektronisen jätteen, kuten käytettyjen tietokoneiden tai kännyköiden akkujen muodostumisen ja haasteen niiden kierrätyksessä. Vastaavasti matkapuhelinten tukiasemien maisemointimahdollisuuksiin kiinnitetään lisääntyvää huomiota. Näistä asioista on oikein keskustella ja suunnitella ympäristösuojelua hyvissä ajoin eri osapuolten kanssa yhteistyössä. Siksi pyysimmekin FiCom-ympäristöseminaariin alustajiksi niin poliittisia päättäjiä, virkamieskuntaa kuin median ja toimialan yritystenkin= edustajia. Saimme seminaarissa kuulla lukuisia lyhyehköjä alustuksia, joissa alan ympäristökysymyksiä pyrittiin valottamaan mahdollisimman monesta näkökulmasta. 3

4 Tiivistelmä FiCom-ympäristöseminaarin avauspuheenvuorosta Ylijohtaja Markku Nurmi, ympäristöministeriö Ympäristönäkökohtia tieto- ja viestintätekniikkaan Suomalaisen tieto- ja viestintätekniikan kehityksen vauhti on ollut todella kova. Olemme siirtyneet peruuttamattomasti tietoyhteiskuntaan ja muutostahti tuskin rauhoittuu, ellei sitten ihmisen vastaanottokyky erilaiselle informaatiolle ja tietokanaville jarruta vauhtia. Tietokoneiden ja kännyköiden nopeudet ovat nousseet, koot pienentyneet ja toiminnot verkottuneet nopeasti. Viimeisimmät sanat kehityksessä ovat kämmenmikro sekä Internetin ja kännykän eriasteiset yhdistelmät. Suomi sai lentävän lähdön tietoyhteiskunnan nousuun. Maamme on noussut tieto- ja viestintätekniikkaalan kiistattomaan kärkeen monellakin mittarilla mitattuna: tutkimustoiminta suhteessa bruttokansantuotteeseen on Suomessa EU-maiden huippua ja samalla tasolla kuin Yhdysvalloissa ja Japanissa, kännykkätiheys ja nuorison tekstiviestirutiinit hämmästyttävät tietoyhteiskunnasta kiinnostuneita ulkomaisia yhteistyökumppaneita. Tietoteollisuus ekotehokkaampaa Tieto- ja viestintätekniikka on perinteistä savupiipputeollisuutta ekotehokkaampaa lähes jokaisella mittarilla mitattuna. Periaatteellisella, kestävän kehityksen tasolla arvioitaessa tiedon siirtäminen on aina ihmisten ja tavaroiden siirtämistä edullisempaa. Myös tietoteollisuudella on omat ympäristörasitteensa. Se käyttää arvokkaita luonnonvaroja, kemikaaleja ja kuljetuspalveluja. Kännyköiden tarvitsemat korkeat mastot näkyvät maisemassa pitkälle ja kännyköiden kentän vaikutuksia aivotoimintoihin tutkitaan. Ihmismielen vastaanottokyky tietotulvaan ja jatkuvaan muutokseen askarruttaa yhteiskuntatieteilijöitä. Erilaisten rekisterien ja kän- 4

5 Kestävän kehityksen tasolla arvioitaessa tiedon siirtäminen on aina ihmisten ja tavaroiden siirtämistä edullisempaa. YMPÄRISTÖSEMINAARI nykän käyttötilastojen yhteenajomahdollisuudet koskettavat ihmisten intimiteettisuojaa. Tuottajan vastuu yleiseksi periaatteeksi EU:n piirissä on viime vuosina korostettu tuottajan vastuu periaatetta. Tuottajan tulisi olla vastuussa tuottamansa tuotteen koko elinkaaresta, myös sen romuttamisesta tai uusiokäyttöön ohjaamisesta. Tämä periaate hyväksytään nyt jo varsin laajasti myös teollisuuden ja kaupan piirissä. Käytännön ongelmaksi on muodostunut lähinnä se, miten jyvittää aiemmin tuotettujen tuotteiden taloudelliset vastuut. Tämä tuli erityisen selvästi esille neuvoteltaessa viime vuonna romuautodirektiivistä. Vanhempi sähkö- ja elektroniikkateollisuus on ympäristön kuormittaja muun teollisuuden joukossa. Vaikka tuotantoprosessit ja tuotteet ovatkin kehittyneet, ovat erityisenä ongelmana vanhat, romutusta tarvitsevat tuotteet. Suomessa romutettavia tuotteita kertyy vuodessa noin tonnia. Tästä saadaan talteen nykyisin noin tonnia ja määrä noussee tulevaisuudessa tonniin. Lisäkustannuksia tästä syntyisi hieman yli 200 Mmk, mikä merkitsisi tuottaja vastuun periaatteella noin kolmen prosentin hintalisää uusiin tuotteiden markkinahintoihin. Syksyllä 1999 ympäristöministeriössä valmisteltiin ehdotus valtioneuvoston päätökseksi SE-romun jätehuollosta. Ehdotuksesta on pyydetty lausunnot keskeisiltä alan osapuolilta. Valmistelutyön seurauksena Suomeen näyttäisi olevan syntymässä SEromun keräystä, esikäsittelyä sekä kierrätystä ja muuta hyödyntämistä harjoittavia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka pystyvät käytännössä vastaamaan SE-romua koskevassa direktiiviehdotuksessa asetettuihin tavoitteisiin. Markku Nurmi on ympäristöministeriön ylijohtaja. Hänen sähköpostiosoitteensa on 5

6 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys Suomessa Euroopan Unionissa valmisteilla olevan WEEE-direktiivin (Directive on Waste from Electronic and Electrical Equipment) arvioidaan astuvan voimaan vuosien aikana. Suomessa käynnistyi syksyllä 1999 sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajien, maahantuojien, kaupan ja kuntien kesken tutkimusprojekti, joka selvittää WEEE-direktiivin täytäntöönpanon mahdollisuuksia Suomessa. Timo Valkonen vetää tutkimusprojektia Suomen ympäristökeskuksessa. Nykyisen käsityksen mukaan WEEE-direktiivin pääkohdat ovat: - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajat eli maahantuojat ja valmistajat ovat vastuussa sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) jätehuollon ja kierrätyksen toteutuksesta ja rahoituksesta. - Laitteen käyttäjä/kuluttaja saa veloituksetta luovuttaa vanhan laitteen kauppaan ostaessaan kaupasta uuden laitteen tilalle tai luovuttaa laitteen veloituksetta suoraan alueelliseen SER-materiaalin vastaanottopisteeseen. - SER-materiaalin tuottajan vastuuseen kuuluva kierrätys rahoitetaan uusien laitteiden myynnin yhteydessä perittävillä kierrätysmaksuilla. SER-materiaalin jätehuolto ja kierrätys nyt SER-materiaalin jätehuollon ja kierrätyksen tilanne on Suomessa tällä hetkellä jäsentymätön. Timo Valkonen kertoo, että kotitalouksista poistuvista laitteista osa palautuu joko uusia laitteita myyviin kauppoihin tai kuntien jätehuoltopisteisiin. Kuntien jätehuollosta laitteet joko ohjataan eteenpäin kierrätykseen tai pahimmillaan kaatopaikataan. Kierrätyksen toteuttaa joko kunta itse tai se ostetaan palveluna ulkopuolisilta sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottajilta. Kuntien perimät vastaanottomaksut kattavat useimmissa tapauksissa vain osan laitteiden käsittelystä aiheutuneista kustannuksista. Kunnat sisällyttävätkin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuollosta aiheutuneet kustannukset joko osittain tai kokonaan esimerkiksi sekajätteestä perittävien maksujen perusteina oleviin kustannuksiin. Tietyissä kunnissa jätemaksutaksassa on määritelty esimerkiksi erillinen freoninpoistomaksu. Tuottajayhteisö yksi ratkaisu kierrätyksen järjestämiseen Valmisteilla olevan direktiivin mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteiden maahantuojat ja valmistajat ovat vas- 6

7 YMPÄRISTÖSEMINAARI tuussa markkinoille saattamiensa laitteiden jätehuollosta/kierrätyksestä. Tässä nk. laajennetussa tuottajan vastuussa laitteiden maahantuojien ja valmistajien tulee organisoida ja rahoittaa SER-materiaalin käsittely, hyödyntäminen ja loppusijoitus. Valkosen vetämässä tutkimusprojektissa keskitytään kotitalouksissa ja pienyrityksissä syntyvän SER-materiaalin kierrätyksen organisointiin ja toiminnan rahoittamiseen seuraavilla perusolettamuksilla: - tuottajavastuulliset yritykset (laitteiden maahantuojat ja valmistajat) muodostavat yhteistoimintaorganisaation tuottajayhteisön, joka koordinoi SER-materiaalin kierrätystä, - tuottajayhteisö koordinoi kierrätyksen toteuttamista yhteistyössä julkisen sektorin (kunnat ja kunnalliset jätehuoltoyhtiöt), ympäristöviranomaisten ja yksityisten kierrätysyritysten kanssa, - kierrätys rahoitetaan kuluttajilta uusien laitteiden myynnin yhteydessä perittävillä laite- tai tuoteryhmäkohtaisilla kierrätysmaksuilla, - kierrätysjärjestelmä suunnitellaan ja rakennetaan palvelemaan kaikkien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä yhteisen järjestelmän kautta. Parhaimmillaan tuottajayhteisöstä muodostuu markkinapaikaksi tai pörssiksi, joka kokoaa yhteen kierrätystä toteuttavat palvelut. Tuottajayhteisön tehtävä on toteuttaa WEEE-direktiivin tuottajille asettamat vaatimukset niiden yksittäisten maahantuojien ja valmistajien puolesta, jotka tuottajayhteisöön kuuluvat. Valkosen mukaan tuottajayhteisön omistavat tuottajavastuullisen yritykset ja sen tulee olla voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on pitää kierrätyksen kustannukset ja kierrätysmaksut mahdollisimman alhaisina. Tuottajayhteisön perustamisessa on paljon etuja. Timo Valkonen uskoo, että parhaimmillaan tuottajayhteisö muodostuu markkinapaikaksi tai pörssiksi, joka kokoaa yhteen kierrätystä toteuttavat palvelut. Kierrätysverkoston avulla alueellisesti toimivat kierrättäjät voisivat muodostaa toisiaan tukevan toimintaverkoston, jonka kautta laitteet kerätään, käsitellään ja kierrätetään. Tuottajayhteisö on markkinoilla voimakas ja merkittävä raakaainetoimittaja sekä kierrätystoiminnan kehittäjä. Timo Valkonen toimii projektipäällikkönä Suomen ympäristökeskuksessa. Hänen sähköpostiosoitteensa on 7

8 WEEE-direktiivi yritysnäkökulmasta Hewlett-Packardin huomioita Hewlett-Packardin pohjoismainen ympäristöpäällikkö Hans Wendschlag pohtii, miten WEEE-direktiivin implementointi kannattaa tehdä, jotta siitä tulisi mahdollisimman yhdenmukainen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Wendschlagin arvion mukaan direktiivi tulisi voimaan jo hieman Timo Valkosen arviota aikaisemmin, vuosina Moni EU:n jäsenvaltio on aloittanut SE-laitteiden kierrätyksen käytännön jo paljon aikaisemmin. Tällä hetkellä Euroopassa on jo olemassa kuudesta seitsemään erilaista kansallista tapaa kierrättää SE-romua. Hollannissa otettiin käyttöön SE-laitteiden systemaattinen kierrätysjärjestelmä vuonna 1998, Norjassa vuonna 1999 ja Tanskassa vuonna Yhtenäinen käytäntö eri maihin Toisistaan poikkeavat kierrätysjärjestelmät tarkoittavat Wendschlagin mukaan erityisesti kansainvälisille yrityksille kalliita ratkaisuja ja kohtuutonta hallinnointia. Wendschlag toivoo, että WEEEdirektiivi olisi voimaan astuessaan joustava ja sen kansalliset toteutukset yhdenmukaisia kaikissa Euroopan maissa. Direktiivin implementoinnissa täytyy tuottajille antaa aikaa löytää mahdollisimman kustannustehokas tapa järjestää kierrätys. Wendschlag painottaa, että jos jossain jäsenmaassa 8 on etukäteen luotu toimiva järjestelmä elektronisen jätteen kustannustehokkaaseen käsittelyyn, täytyy direktiivin sallia järjestelmän jatkumisen myös tulevaisuudessa. Kaikkien tuottajien on kannettava oma vastuunsa kierrätyksestä. Tapoja vastuun jakoon on monia. Tuottajan on mahdollista mennä mukaan tuottajayhteisöön, mutta tuottaja voi halutessaan perustaa kierrätystä varten myös oman, itsenäisen järjestelmän. Kierrätysjärjestelmien on oltava avoimia, jotta niiden toimintaa voidaan järjestelmällisesti seurata. Tuottajayhteisö tukee kilpailua Tuottajayhteisön tulisi tarjota jäsenilleen joko pelkkää logistista palvelua, pelkkää kierrätyspalvelua tai molempia. Kuntien tulisi vastata kierrätettävien tuotteiden keräämisen järjestämisestä. Tuottajayhteisö tulisi tehdä yhteistyötä useiden eri alihankkijoiden (kuljetus- ja kierrätysyritykset sekä jätteenpolttolaitokset) kanssa. Kaikkia kierrätysyrityksiä täytyy rohkaista kilpailuun, sillä kilpailulla ala saadaan kustannustehokkaaksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi. Wendschlagin mielestä tuottajayhteisön toiminnan on täytettävä laatukriteerit: joko ISO 9000:n, ISO 14001:n tai vastaavan laatujärjestelmän.

9 Kaikkien tuottajien on kannettava oma vastuunsa kierrätyksestä. YMPÄRISTÖSEMINAARI Tuottajayhteisön tulee tehdä laajaa yhteistyötä erilaisten alihankkijoiden kanssa ja pyrkiä aina hyödyntämään parasta mahdollista käytössä olevaa teknologiaa. Vapaamatkustajat, toisin sanoen ne yritykset, jotka eivät osallistu kustannuksiin mutta hyötyvät silti toiminnasta, ovat kierrätysjärjestelmän heikko kohta. Wendschlag on voimakkaasti sitä mieltä, että vapaamatkustajien jahtaaminen ei ole tuottajayhteisön, vaan viranomaisten tehtävä. Ihanteellinen tuottajayhteisö HP:n näkökulmasta: - tuottajat toimivat yhteistyössä tavaraa vastaanottavan kunnallisen tahon kanssa - kierrätyksen kustannukset määräytyvät kierrätettävien tuotteiden painon mukaan, koska * kaikilla tuottajilla on olemassa tämä tieto * painoa on jo pitkään käytetty mittarina kierrätysteollisuudessa * painon mukaan määräytyvä kierrätysmaksu helpottaa kuntien kierrätysseurantaa - tuottajayhteisön jäsenet maksavat yhteisölle vuosittaisen, markkina-arvoonsa (tuotteiden painossa) perustuvan jäsenmaksun, josta maksetaan yhteisön kiinteät kulut - varsinainen kierrätyskustannus määräytyy todellisen yrityksen kierrättämän materiaalin painon perusteella (= ei ennakkomaksua). 9 Suurella yleisöllä on yleensä sellainen käsitys, että kierrätettävissä SE-laitteissa on huomattavia määriä ongelmajätettä. Todellisuudessa kuitenkin noin 10- vuotiaassa, kierrätykseen saapuvassa SElaitteessa on ongelmajätettä vain noin 0,02 %. Siksi kierrätyskustannustenkin pitäisi jäädä varsin pieneksi, sillä muu materiaali on teollisuudelle käyttökelpoista uusiomateriaalia, josta pystytään myyntivaiheessa saamaan kohtuullinen hinta. Direktiivin implementoinnissa täytyy tuottajille antaa aikaa löytää mahdollisimman kustannustehokas tapa järjestää kierrätys. Hans Wendschlag on Hewlett-Packardin pohjoismainen ympäristöpäällikkö Hewlett- Packard Sweden Ab:llä. Hänen sähköpostiosoitteensa on hans_

10 Kaapelimateriaalien kierrätys Suomessa Kierrätyskupari saattaa päätyä vaikkapa Masa Yardsin telakalle laivojen potkuriksi Toisin kuin SE-laitteita, kaapelimateriaaleja on Suomessa kierrätetty jo vuosia. NK Cables Oy:n edustaja Timo Kallio kertoo, että paras ympäristövaihtoehto kaapelille on käyttää jo valmistettua tuotetta mahdollisimman pitkään. Kaapelin elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset aiheutuvat nimittäin pääosin materiaalien valmistuksen päästöistä ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä. Kun kaapelin käyttöikä lopulta päättyy, pyritään tuote käyttämään mahdollisuuksien mukaan uudelleen. Käsitellyn materiaalin uusiokäyttö on ekotehokkuudessa seuraava vaihtoehto, sitten tulevat materiaalien hyötypoltto energian lähteenä ja viimeisenä, huonoimpana vaihtoehtona kaatopaikkaus. Kierrätysmateriaalin uudelleenkäytössä järjestetään materiaalin - keräily ja lajittelu - kunnostus uudelleenkäyttöä varten - purkaminen, lajittelu ja puhdistus - uudelleenkäyttö. Materiaalien uudelleenkäyttö kaapeleissa edellyttää - johdinmetallien elektrolyyttistä puhdistusta - muovimateriaalien tarkkaa lajittelua ja - puhdistusta - jatkuvaa ja tasalaatuista materiaalien saantia - uuden materiaalin kanssa kilpakykyistä hintaa. Kierrätysmateriaalin uusiokäyttö edellyttää kaapeliromun - lajittelua metallien ja niiden yhdistelmien mukaisesti - lajittelua päämuovien mukaisesti - karkeamurskausta sellaisenaan tai turpeen kanssa - magneettisten metallien erottelua - metallien kuiva- tai märkäerottelua - muovien erottelua ja puhdistusta - pölyn käsittelyä tai toimitusta ongelmajätelaitokselle - muovijätteen ja muun jätteen kaatopaikkausta tai polttoa - puhtaiden muovijakeiden toimitusta hyötykäyttöön. 10

11 YMPÄRISTÖSEMINAARI Turhaa jätteen muodostumista vältetään koko kaapelin elinkaaren ajan. Kaapelin elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia voi käydä läpi mm. tarkastelemalla suurtaajuuskaapelia, joka koostuu kuparisesta ulko- ja sisäjohtimesta, niiden välisestä vaahtomuovieristeestä ja rakennetta suojaavasta muovisesta ulkovaipasta. Suurimmat ympäristövaikutukset tulevat raaka-aineiden valmistuksesta. Timo Kallion mukaan kuparijohtimessa käytettävän kuparimalmin jalostuksessa syntyy happamoivia rikkipäästöjä. Talvisavusumun aiheuttavat pääosin typen oksidit, jotka myös pääosin tulevat johtimena käytetyn kuparin valmistuksesta. Kaapelin valmistuksen, kuljetuksien, käytön ja romuttamisen ympäristövaikutukset ovat hyvin pieniä ja liittyvät lähinnä tarvittavan energiantuotannon ympäristöpäästöihin. Kaapelista potkuriksi, muovivaipasta lämmitykseen Kaapelimateriaalit ovat pääosin kierrätettäviä. Hyvä esimerkki on kupari, joka on lähes ikuisesti kestävää. Kierrätyskupari saattaa päätyä vaikkapa Masa Yardsin telakalle laivojen potkuriksi. Murskauksen, jauhatuksen ja metallin erottelun jälkeen jäävä PE-muovi voidaan sulattaa uudelleen ja työstää esimerkiksi uusiomuovisen kaapelikelan osiksi laipoiksi tai rummuksi. PVC-muoviromu murskataan, puhdistetaan sulasuodatuksella ja rakeistetaan. Se on käsittelyn jälkeen käyttökelpoista muovia muovituotteisiin, kuten kaapeleiden vähemmän vaativiin rakenneosiin. Kallio muistuttaa, että kierrätyksen täytyy aina olla ympäristön kannalta ja taloudellisesti järkevää. Koska Suomessa täytyy lämmittää ja lämmitykseen käytetään myös öljyä, on kaapeleista peräisin olevien materiaalien hyötypolttaminen sopivassa lämpövoimalassa usein järkevin tapa hyödyntää materiaalia uudelleen. PE-muovi vastaa lämpösisällöltään polttoöljyä. Suomessa täytyy talvella lämmittää. PE-muovi vastaa lämpösisällöltään poltto-öljyä. Timo Kallio edusti FiComympäristöseminaarissa NK Cables Oy.tä. Hänen sähköpostiosoitteensa on 11

12 Teleoperaattoreiden kansainvälinen ympäristöyhteistyö Vaikka teleliikenne sinällään on saasteetonta ja se vähentää ihmisten tarvetta fyysiseen liikkumiseen, on televerkon ylläpidolla ja teleliiketoiminnalla monenlaisia ympäristövaikutuksia. Tukiasemat, puhelinkeskukset, kaapelit ja verkot tuottavat kierrätettävää jätettä. Suomen kokoisen maan televerkon hoito vaatii jatkuvaa liikkumista ja se taas lisää energiankulutusta. Teleoperaattorit ovatkin nostaneet ympäristönkysymykset keskeisiksi laadun kriteereiksi. Vuonna 1996 Euroopan teleoperaattoreiden yhteistyöelin ETNO (ETNO = European Public Telecommunications Network Operators Association) aloitti aktiivisen ympäristöyhteistyön allekirjoittamalla peruskirjan ympäristöohjelmasta. Sonera on ollut muiden merkittävien teleoperaattoreiden kanssa mukana toiminnassa alusta asti. Soneran ympäristöpäällikkö Kari Vaihia korostaa, että The ETNO Environmental Charter peruskirja on merkittävyydessään vailla vertaa: siinä keskenään kilpailevat yritykset ovat sopineet laajasta ympäristöyhteistyöstä. Tavoitteena systemaattinen ympäristönsuojelu Yhteistyön tavoitteena on ollut muun muassa ympäristötietoisuuden lisääminen sekä kansainvälisten ympäristöhallintajärjestelmien ja -raportoinnin kehittäminen. Vaihia kertoo, että yhteistyön painopistealueiksi on määritelty edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi ympäristölakien ja sitoumusten noudattaminen sekä tutkimus- ja kehitysyhteystyö ympäristökysymyksissä. Vasta maailmanlaajuinen ympäristönsuojelu tuottaa konkreettisia tuloksia, sillä tietoliikenne on kaikkialla ja sen ympärillä tehdään suuria hankintoja. Vuosittain hankintojen määrä kasvaa yli 1000 mrd. markkaan. Hankintoja tehtäessä teleoperaattoreiden yhteistyökumppaneilla, alihankkijoilla ja toimittajilla on keskeinen rooli. Isot operaattorit joutuvat omien ympäristöohjelmiensa ta- 12

13 Vasta maailmanlaajuinen ympäristönsuojelu tuottaa konkreettisia tuloksia. YMPÄRISTÖSEMINAARI kia asettamaan tiukkoja vaatimuksia myös toimittajien ympäristöohjelmille. Kari Vaihia muistuttaa, että ympäristökysymykset ovat nykyisin merkittävä kilpailutekijä. On siis mielenkiintoista huomata, että teleyrityksissä ei vielä ole esimerkiksi markkinoinnissa osattu täysin hyödyntää ympäristökysymyksiä. Soneran kaltainen, 11 mrd. markan liikevaihdon ja yli 9000 henkilön kansainvälisen teleoperaattorin ympäristövaikutukset koostuvat erityisesti kuljetuksessa tulevista päästöistä, kiinteistöjen sähkö- ja lämmityskuluista sekä muusta vastaavasta toiminnasta. Teleoperaattorin ympäristöohjelmassa huolehditaan siis ensisijaisesti asioista, jotka eivät suoraan liity ydinliiketoimintaan. Yhteistyö tuottaa jo tuloksia ETNO Environmental Charterin allekirjoituksen jälkeen ympäristökysymyksiin on alettu sijoittaa aiempaa Vuosittain hankintojen määrä kasvaa yli 1000 mrd. markkaan. Siksi myös toimittajien ympäristöohjelmille asetetaan tiukkoja vaatimuksia. enemmän. Mukana olevista teleoperaattoriyrityksistä löytyy nykyisin suurimmasta osasta ympäristöasioista vastaava henkilö, ympäristötavoitteet on määritelty yli 60 % yrityksistä ja suurin osa vaatii myös alihankkijoiltaan ympäristöohjelmia. Vaihian mukaan yhteistyö on jatkunut ja jatkuu edelleen tehokkaana. Yhteistyön kunnianhimoinen hanke on saattaa IT-palvelut merkittävään osaan KYOTO-sopimuksen toteutusta. Ilmakehän saastuminen ja erityisesti hiilidioksidipäästöt kun ovat globaalisti katsoen vakavimpia ympäristöuhkia. Kari Vaihia on Sonera Oyj:n ympäristöpäällikkö. Hänen sähköpostiosoitteensa on 13

14 Matkapuhelimen elinkaari Pohjoismaalaiset ovat aktiivisia matkapuhelinten käyttäjiä. Uusia puhelinmalleja tulee jatkuvasti, joten yksittäisen puhelimen käyttöaika jää varsin lyhyeksi. Tunnetut matkapuhelinten valmistajat, muiden muassa Ericsson ja Nokia, ovat kokeilleet Ruotsissa ja Englannissa matkapuhelinten kierrätystä vuodesta Kokeilun pohjalta on syntynyt toimiva ja edelleen käytössä oleva kierrätysjärjestelmä. Materiaalin kerääminen vaihtelee maittain hyvinkin paljon. Ruotsissa on L M Ericsson Ab:n ympäristöpäällikkö Mats Pellbäck Scharpin mukaan päädytty kierrätysjärjestelmään, jossa vähittäismyyjät ottavat käytetyt matkapuhelimet vastaan ja kunnallinen taho noutaa ne tilauksesta keräyskeskukseen. Keräyskeskuksessa matkapuhelimista erotellaan metalliosat, akut, nestekidenäytöt ja muoviosat. Ongelmajätteet, kuten nestekidenäytöt toimitetaan ongelmajätelaitokseen tuhottavaksi, muovi- ja metalliosat sekä akut kierrätetään uusiokäyttöön. Mahdollisimman pienin kustannuksin Kokeilun aikana on paljastunut myös yllätyksiä. Ihmiset eivät esimerkiksi automaattisesti palauta vanhoja matkapuhelimiaan keräyspisteisiin, vaikka sinällään kannattaisivatkin kierrätystä. Matkapuhelinta pidetään niin arvok- 14 Asenteilla on huomattava merkitys kierrätyksen järjestämisessä. kaana hankintana, että siitä halutaan hyötyä taloudellisesti myös silloin, kun siitä luovutaan. Siksi vanha puhelin joko säilytetään, se myydään edelleen, annetaan käyttöön tuttaville tai vaikkapa leikkikaluksi lapselle. Pienempi yllätys lienee, että kierrätyksen suurimmat kustannukset Ruotsin ja Suomen kaltaisessa maassa syntyvät kuljetuksesta ja materiaalin keräämisestä, ei niinkään itse materiaalin jälleenkäsittelystä. Kierrätyksen kustannukset näkyvät myös loppukäyttäjän kuluissa tavalla tai toisella. Siksi Pellbäck Scharpin mielestä on äärimmäisen tärkeää, että kierrätysjärjestelmässä mahdollistetaan heti alusta saakka kilpailu ja käynnistetään toiminta mahdollisimman markkinataloudelliseen henkeen. Mats Pellbäck Scharp uskoo, että kaikkien EUmaiden päämääränä on luoda mahdollisimman tehokas ja toimiva kierrätysjärjestelmä, jossa kustannukset pysyvät mahdollisimman pienenä. Mats Pellbäck Scharp on Ericsson Mobile Environmental Manager. Hänen sähköpostiosoitteensa on

15 YMPÄRISTÖSEMINAARI Kännykkämastot ovat omalta osaltaan tietoyhteiskunnan tunnuksia. Keskustelu matkaviestinten tukiasemien mastojen maisemallisista haitoista on vilkastunut sekä julkisessa sanassa että yksittäisten valitusten kautta myös viranomaismenettelyssä. Lähestymistapa on monesti ollut kovin tunnepitoista. Uusi rakennuslaki ja sen myötä syntyvä ohjeistus helpottavat mastokeskustelua jatkossa kaikkien osapuolten kannalta. Suomessa on Unibase Oy:n toimitusjohtaja Hannu Matikan mukaan tällä hetkellä noin matkapuhelimen tukiasemamastoa. Unibase on Sonera Oyj:n omistama tytäryhtiö, jonka toiminta keskittyy tukiasemapaikkojen omistamiseen, rakennuttamiseen ja niiden kapasiteetin vuokraukseen. Toiminta kattaa koko maan ja asiakkaina ovat Soneran lisäksi kaikki mobiili- ja teleoperaattorit, erillisverkko-operaattorit sekä muut antennitilaa tarvitsevat. Matikka kertoo, että ensisijaisesti tukiasemien sijoituspaikkoina käytetään hyväksi jo olemassa olevia mastoja tai muita soveltuvia rakenteita, esimerkiksi vesitorneja. Uusia masto- Tukiasemapaikkojen maisemointi 15 ja vältetään nykyisin sijoittamasta taajamiin ja asutuksen aivan välittömään läheisyyteen. Taajama-alueella on mastojen sijaan alettu käyttää ns. antenni-pylväitä, jolloin maisemahaitta on huomattavasti pienempi. Arkaan ympäristöön tehdään myös erikoisrakenteita. Läheistä yhteistyötä mm. ympäristökeskusten kanssa Matikka muistuttaa, että maston sijoituspaikkaa suunniteltaessa Unibase tekee läheistä ja avointa yhteistyötä kuntien ja ympäristökeskusten kanssa. Niiden kanssa selvitetään esimerkiksi alueen arvokkaat maisema- ja luontokohteet sekä niiden suojelualueet. Matikan mukaan mastojen sijoittamisessa vältetään aina mäkien lakipisteitä ja avoimia alueita ja pyritään käyttämään rinteitä ja puustoa luonnollisina mastojen peitteinä. Maston rakennusvaiheessa aluetta muokataan niin vähän kuin mahdollista: puustoa kaadetaan vain sen verran kuin on välttämätöntä, vanhoja ja suuria puita suojataan. Ajotie linjataan maastoa mukaillen ja rakennusjäte sekä työn jäljet siivotaan ja maisemoidaan huolellisesti. Hannu Matikka on Unibase Oy:n toimitusjohtaja. Hänen sähköpostiosoitteensa on

16 Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry Korkeavuorenkatu 30 A Helsinki Puhelin: (09) Faksi: (09)

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet Tuottajavastuu Sähkö ja elektroniikkalaitteet 1 Tuotteen elinkaari Valmistuksen raaka-aineet Suunnittelu RoHs: Ympäristölle vaarallisten aineiden käytön rajoitukset EuP: Tuotesuunnittelu ja valmistus Uudelleenkäyttö,

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Kierrätetään. www.tramel.fi

Kierrätetään. www.tramel.fi Kierrätetään. www.tramel.fi Tramel Oy tarjoaa yrityksille ja kotitalouksille taloudellisesti kannustavan palvelun metallien ja metallipitoisten materiaalien kierrätykseen. Tramel Oy Prosessit Tuotteet

Lisätiedot

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat Quide Lehtikuja Uusi SER -direktiivi (WEEE -direktiivi) julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 24.7.2012 (2012/19/EU) Direktiivi tulee panna täytäntöön

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

INFRA ry: Yritykset odottavat hankintalain muutoksia positiivisin mielin Viime aikoina on herätelty keskustelua uudistuvan hankintalainsäädännön vaikutuksista jätehuoltoon Oulussa. Purku- ja kierrätystoimialaa

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Pakkausten tuottajavastuu

Pakkausten tuottajavastuu 8.10.2014, Tampere NordicFood 2014 Pakkausten tuottajavastuu Juha-Heikki Tanskanen Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 1 Esityksen sisältö Pakkausjätteen määrä ja vastuutahot Tuottajavastuun kehitys

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2015/0276(COD) 17.5.2016 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Autojen kierrätys osina ja materiaaleina

Autojen kierrätys osina ja materiaaleina Autojen kierrätys osina ja materiaaleina Suomen Autokierrätys Oy Arto Silvennoinen Draivi tulevaisuusfoorumi09.10.2008 Velvollisuus romuajoneuvojen kierrätykseen äjtelain muutos syksyllä 2004 laajensi

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS 29. Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, 6.-7.10.2015, Tampere Juha-Heikki Tanskanen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy www.rinkiin.fi SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA Pirkanmaan ELY-keskus Jätehuollon vastuunjako Kunnat vastaavat asumisessa syntyneen jätteen sekä koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jätteen jätehuollosta

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kiertotalous liiketoimintana

Kiertotalous liiketoimintana Kiertotalous liiketoimintana Mahdollisuuksia ja haasteita Valtteri Ranta valtteri.ranta@tut.fi 24.3.2017 Kiertotalouden mahdollisuudet kohdistuvat materiaalivirtojen eri vaiheisiin Materiaalit Valmistus

Lisätiedot

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä.

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä. Hondan filosofia Honda on jo usean vuoden ajan ollut eturintamassa, kun on ollut kyse ympäristön huomioonottamisesta ja ottanut vakavasti vastuunsa maailmanlaajuisena ajoneuvojen valmistajana, sekä sitoutunut

Lisätiedot

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi:

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi: Tentissä saa olla käsinkirjoitetut muistiinpanot mukana. Mitään monistettua tai tulostettua materiaalia ei saa olla tentissä. Laskimen käyttö on kielletty. Tenttikysymysten vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet 09/10/2007 LUONNOS Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet Seuraava luonnos vaatimuksista pohjautuu pääsääntöisesti IEE GreenLabelsPurchase - projektissa tuotettuihin aineistoihin,

Lisätiedot

IBC-PAKKAUKSIEN MAAILMANLAAJUINEN NOUTO JA KUNNOSTUS

IBC-PAKKAUKSIEN MAAILMANLAAJUINEN NOUTO JA KUNNOSTUS IBC-PAKKAUKSIEN MAAILMANLAAJUINEN NOUTO JA KUNNOSTUS Kestävä ratkaisu tyhjille pakkauksille: SCHÜTZ TICKET SERVICE. Ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö kuuluvat tämän päivän teollisuusyritysten

Lisätiedot

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Kuinka tulostusratkaisuilla voidaan vaikuttaa yrityksesi tulokseen ja ympäristövaikutukseen. Seppo Haapanen Markkinointipäällikkö HP IPG HP:n ympäristövastuu t Ympäristövastuu

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg Ympäristöministeriö 1 Esityksen sisältö EU:n 6. ympäristöohjelma ja jätteet

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta,

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta, Hankintalain kokonaisuudistus Talousvaliokunta, 7.10.2016 Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä Lainaus pääministeri Sipilän hallitusohjelmasta 7.10.2016 3 Edelläkävijyys vaatii

Lisätiedot

Seminaari. RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa

Seminaari. RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa Seminaari RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa 16.11.2005 klo 12:00-16:00 Lahden Messukeskus Sali 1 Muovi Plastics QualiFinn 2005- messut Muovien kierrätystä ja uusiokäyttöä ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

YRITYSINFO KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA KONSERNITIEDOT

YRITYSINFO KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA KONSERNITIEDOT PÄÄSIVU YRITYSINFO KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA KONSERNITIEDOT Osaamisen taustalla liki 100 vuoden kokemus 1914 Viipurissa Donuard Kuschakoff perusti Karjalan Lumppu- ja Romuliikkeen 1948 Pariisin rauhansopimus:

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 17.11.2014 www.pyr.fi 1 PYR OY Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö:

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Kestävät hankinnat ja tekstiilivuokraus 1 Lindström lyhyesti Vuonna 1848 perustettu perheyritys (Roihan suku) Liikevaihto 228 M (2007); 2200 hlö Tarjoaa

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari Annukka Leppänen-Turkula PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO -seminaari 16.2.2012 UUSI JÄTELAKI Aikataulu jätelaki tulee voimaan toukokuussa 2012 tuottajavastuuluku voimaan toukokuussa 2013 tuottajayhteisöt

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelman työryhmän loppuraportiksi

Lausunto luonnoksesta rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelman työryhmän loppuraportiksi 1 Ympäristöministeriö PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausunto luonnoksesta rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelman työryhmän loppuraportiksi 28.6.2013 Gypsum Recycling International on tanskalainen

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

maailmaa Renkaat pyörittävät

maailmaa Renkaat pyörittävät Sinun Juuri nyt maailmassa rullaa miljardeja renkaita Joka päivä valmistetaan satoja tuhansia uusia renkaita renkaanjälkesi Millaisen renkaanjäljen sinä jätät? Renkaat pyörittävät maailmaa Kaikki ympärilläsi

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Puujätteet kierrätykseen seminaari

Puujätteet kierrätykseen seminaari Puujätteet kierrätykseen seminaari 27.5.2015 Kyllästetyn puun Kerääminen ja hyödyntäminen Tommi Tähkälä, DEMOLITE Oy KESTOPUUTEOLLISUUS ry toimialajärjestö, perustettu 1950 TEHTÄVÄT viranomaisyhteistyö

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Viisi kysymystä tuottajavastuun vapaamatkustuksesta

Viisi kysymystä tuottajavastuun vapaamatkustuksesta Viisi kysymystä tuottajavastuun vapaamatkustuksesta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Teemu Virtanen 1.11.2017 Mitä vapaamatkustus tarkoittaa? Viranomaisvalvonnan kannalta vapaamatkustaja

Lisätiedot

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Ekokemin ympäristöseminaari Perjantai 14.6.2013, Helsingin Messukeskus Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Materiaaliopin laitos Tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies ECOMATION environment in mind Recycling Technologies ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE YRITYS Ecomation Oy suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen koneita, laitteistoja,

Lisätiedot

m u o v i t o N m a a i l m a

m u o v i t o N m a a i l m a muoviton maailma Putket, kaivot, säiliöt, pullot - muovi kuljettaa puhdasta vettä sinne, missä sitä tarvitaan. Muovi antaa suojaa eikä petä vaativissakaan olosuhteissa, samalla vesi säilyy puhtaana ja

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

10.10.2013 RATKAISUJA LISÄÄNTYVÄN TEKSTIILIJÄTTEEN KIERRÄTYKSEEN

10.10.2013 RATKAISUJA LISÄÄNTYVÄN TEKSTIILIJÄTTEEN KIERRÄTYKSEEN 10.10.2013 RATKAISUJA LISÄÄNTYVÄN TEKSTIILIJÄTTEEN KIERRÄTYKSEEN Suomen poistotekstiilit ry Puheenjohtaja Helena Käppi 040-5899 300, kuisma72@gmail.com Yhdistys rekisteröity 4 / 2012 Kuluttajalähtöinen

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa ammattikeittiöihin seminaari. 13.11.2014. Eero Kananen, LähiPro Oy, Ruokaa Suomesta palvelu eero@lahipro.fi, 040 5862850 1 Esityksen sisältö Lähiruoan

Lisätiedot

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD))

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) 7.12.2005 A6-0335/44 TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) Tarkistus 44 13 artiklan 1 kohdan johdantokappale 1. Jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

Outotec kasvava teknologiayritys

Outotec kasvava teknologiayritys Asmo Vartiainen, Johtaja Outotec kasvava teknologiayritys Metallienjalostuspäivät 2012 Teknologiaa luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Outotec kehittää ja toimittaa ympäristön kannalta kestäviä teknologiaratkaisuja

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Pakkausten tuottajavastuu Suomessa

Pakkausten tuottajavastuu Suomessa Pakkausten tuottajavastuu Suomessa MIKÄ ON MIELEKÄSTÄ? Tavoitteena on hyödyntää ja kierrättää jätteitä mielekkäästi eli siihen määrään saakka, jossa ympäristölle koituu edelleen nettohyötyä ja kierrätys

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating. Tekesin Vene ohjelma. Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi

Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating. Tekesin Vene ohjelma. Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating Tekesin Vene ohjelma Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi Tavoitteet ja toteutus Projektin tavoitteena on tuoda esiin kestävän kehityksen

Lisätiedot

GLOBAALIA MARKKINOINTIA, SYVÄLLE JA SIISTISTI. Veikko Salli Hallituksen puheenjohtaja Molok Oy

GLOBAALIA MARKKINOINTIA, SYVÄLLE JA SIISTISTI. Veikko Salli Hallituksen puheenjohtaja Molok Oy GLOBAALIA MARKKINOINTIA, SYVÄLLE JA SIISTISTI. Veikko Salli Hallituksen puheenjohtaja Molok Oy GLOBAALIA MARKKINOINTIA, SYVÄLLE JA SIISTISTI. JÄTEHUOLTO LÄHTÖTILANTEESSA, PERUSTARVE / TOTEUTUKSEN ONGELMAT

Lisätiedot

AUTOALAN 5.7.2001 TIEDOTUSKESKUS

AUTOALAN 5.7.2001 TIEDOTUSKESKUS AUTOALAN 5.7.2001 TIEDOTUSKESKUS Autoala panostaa EU-määräysten toteuttamiseen Romuauton kierrättäminen huippuluokkaa Romuautosta otetaan kaikki irti. Onneksi ei kuitenkaan teillämme ajamalla, vaan tehostuvassa

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari , Kuopio

Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari , Kuopio Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari, Kuopio Sisältö Yritysesittely Case: Kiertotalouskylä Ekokem & Fortum: kansainvälinenyhtiö 10 maata 14 jätteenpoltto-tai monipolttoainelaitosta 5 vaarallisen jätteen

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä,

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä, Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA 2012 -päivä, 11.10.2011 Ekopiste on kuluttajan arvostama palvelu Tutkimuksen

Lisätiedot

Uusiomateriaalien käyttö tierakenteissa, Liikenneviraston ohjeet

Uusiomateriaalien käyttö tierakenteissa, Liikenneviraston ohjeet Uusiomateriaalien käyttö tierakenteissa, Liikenneviraston ohjeet Laura Pennanen, Liikennevirasto Kaakkois-Suomen UUMA2-alueseminaari, 5.5.2015 Liikenneviraston strategia Visio vuoteen 2025 Fiksut väylät

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne Betonipäivät 2015 Puukivi - puuta ja betonia yhdessä 29.10.2015 Kimmo Rinne 1 Destamatic Oy lyhyesti Vuonna 1998 perustettu, yksityisomisteinen materiaalien kierrätysalan yritys. Liikevaihto 2015 n. 9

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

Valtakunnalliset jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012

Valtakunnalliset jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Valtakunnalliset jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Jätepolitiikan uudet tuulet EU:ssa Helsingin Messukeskus Asiantuntija Satu Räsänen Energia, ilmasto, ympäristö, liikenne EK Bryssel Resurssitehokkuus Eurooppa

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO 4/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta sekä direktiiviksi tiettyjen vaarallisten

Lisätiedot