Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta

2 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Ministeriön yhteiset tavoitteet Koulutus- ja tiedepolitiikka Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikka Hallinto-osasto Kansainvälisten asian sihteeristö Viestintäyksikkö Sisäisen tarkastuksen yksikkö Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Suoritteiden määrät Kirjanpitoyksikköön kuuluvien muiden virastojen tuloksellisuus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Näkövammaisten kirjasto Kansallinen audiovisuaalinen arkisto Taiteen keskustoimikunta Valtion elokuvatarkastamo Varastokirjasto Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti Ylioppilastutkintolautakunta TOIMINNAN JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN SEKÄ HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ Kansallisia varoja koskevat takaisinperinnät EU-rahoitukseen liittyvät epäsäännönmukaisuusilmoitukset ja takaisinperinnät Oikeudenkäyntiasiat ja esitutkinnat 77 2 TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA 78 3 TUOTTO- JA KULULASKELMA 105 2

3 4 TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET 126 3

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS Vuosi 2010 oli julkiselle sektorille haastava. Julkisen sektorin kestävyysvaje on yli 10 miljardia euroa eli 5 % BKT:sta. Erityisesti kasvava julkinen velka asettaa suuria haasteita, joka ilman korjaavia toimenpiteitä johtaisi hallitsemattomaan tilanteeseen. Epävarmuutta lisäävät myös Euroopan talousalueen epävakaa rahoitusmarkkinatilanne ja suomalaisen työn kilpailukyvyn kehitys työmarkkinoilla. Talouskehityksen vaikutukset heijastuvat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toimintaan tulevina vuosina. Osaamisen, luovuuden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen ovat keskeisessä roolissa Suomen hyvinvoinnin ja menestyksen turvaamisessa. Samalla ministeriön hallinnonalan on asemoitava toimintansa vastaamaan muuttuvaa yhteiskunnallista tilannetta. Ministeriö teki vuoden aikana useita toiminnallisia ratkaisuja edellä mainittujen tavoitteiden suunnassa. Ministeriön tulevaisuuskatsaus - Osaava ja luova Suomi - valmistui syksyllä tulevan hallituskauden valmistelun tueksi. Selonteko kulttuurin tulevaisuudesta suuntaisi osaltaan kulttuuripolitiikan kehittämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjausta ja -rakennetta koskevaa selvitystyötä valmisteltiin syksyn 2010 aikana. Siinä arvioitiin millainen hallinnonalan ohjauksen ja -rakenteen tulisi olla yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi. Tarkoitus on, että selvityksen ehdotukset ovat käytettävissä seuraavalla hallituskaudella. Vuosi oli hallituksen viimeinen kokonainen toimintavuosi. Pääosa hallituskauden hankkeista on toteutettu ja useat kehittämistoimista saatettiin loppuun. Erityisesti laajat rakenteelliset uudistukset käynnistyivät käytännön tasolla, kun uudistunut yliopistolaitos ja uusi aluehallinto aloittivat toimintansa vuoden alussa. Toimialakohtaisista hankkeista puolestaan valmistui hallituksen politiikkariihessä sovittu ns. nopeuttamistyöryhmän esitys. Myös korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen osalta tehtiin kesällä ministeriryhmän kannanotto. Lukiokoulutuksen kehittämistä koskeva esitys valmistui. Hallituksen esitys kuvaohjelmalainsäädännön uudistamisesta annettiin eduskunnalle. Lisäksi esitys Taiteen edistämiskeskuksesta valmistui. Nuorisolain monialaista viranomaisyhteistyötä koskeva lakiuudistus hyväksyttiin. Huippu-urheilutyöryhmä jätti keväällä esityksensä, jonka pohjalta käynnistyi huippu-urheilun muutosprojekti. Useat muut toimialojen kehittämishankkeet valmistuivat. Ministeriön sisäisessä toiminnassa sopeutettiin toimintaa niukkeneviin taloudellisiin resursseihin. Kesällä valmistuneessa tehtäväkartoituksessa nostettiin esille ministeriön toimintakykyä ja toiminnan tehostamista koskevia esityksiä. Ylijohtajien johdolla valmistui ministeriön toimintamenojen säästöohjelma, jolla pyritään pidemmän aikavälin säästöihin ministeriössä lähivuosina. Näiden pohjalta toimintaa kehitettiin ministeriössä. Koulutus- ja tiedepolitiikan osastolla valmistui myös sisäinen työnjaon ja organisaation uudistus koskien aikuiskoulutusta. Myös hallinto-osastolla oli käynnissä osaston organisaatiota koskeva kehittämistyö. Myös Salama-hanke eteni. Toukokuun alussa opetusministeriön nimi muuttui opetus- ja kulttuuriministeriöksi. 4

5 1.2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Opetuksen ja tutkintojen korkea laatu. Perusopetuksen oppimistulokset ovat parhaiden joukossa kansainvälisissä vertailuissa. PISA-ohjelmassa arvioidaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa. Tutkimuksen sisällöllinen painopistealue vaihtuu tutkimuskerroittain. Vuoden 2009 PISA-tutkimuksessa painopistealueena oli lukutaito. OECD:n PISA-tutkimuksen oppimistulokset Suomen osalta 2003, 2006 ja toteutuma 2006 toteutuma 2009 toteutuma sijoitus / OECD maat sijoitus / kaikki maat Lukutaito Matematiikka Luonnontiede Suurten opetusryhmien määrä perusopetuksessa vähenee. Opetusryhmien koon kehitys esi- ja perusopetuksessa Suurten oppilasryhmien määrä on vähentynyt vuodesta Yli 30 oppilaan ryhmien määrä on laskenut vuoden ,4 %:sta ollen ,7 % oppilaan ryhmien määrä väheni noin 3 prosenttiyksikköä. Saman verran vastaavasti lisääntyi oppilaan ryhmien osuus. Pääsääntöisesti yli 20 oppilaan ryhmien osuus väheni ja alle 20 oppilaan ryhmien osuus kasvoi. Opetusryhmien osuudet koon mukaan 1-6 luokilla (%) 2008 ja oppilasta 0,82 0, oppilasta 7,89 8, oppilasta 30,28 33, oppilasta 40,76 40, oppilasta 17,82 15,04 yli 30 oppilasta 2,44 1,7 Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuneet oppilaat Vuosi Muutos % 1. luokan ap/ip-oppilaat ,8 2. luokan ap/ip-oppilaat , luokan ap/iperityisoppilaat ,9 Yhteensä ,6 5

6 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestää jo 97 % Manner-Suomen kunnista. Toiminnassa on mukana noin lasta. 1. vuosiluokan oppilaista toimintaan osallistuu 48,3 %. Toiminta työllistää ohjaajaa. Korkeakoulujen opiskelija-opettajasuhde paranee. Korkeakoulujen opiskelija (FTE 1 )-opettajasuhde Ammattikorkeakoulut 16,6 16,5 16,6 16,7 Yliopistot 8,7 8,8 8,4 - Ammattikorkeakoulujen opiskelija(fte)-opettajasuhteessa ei tapahtunut merkittävää muutosta (2008: 16,6; 2009: 16,7). Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta välittömästi jatko-opintoihin siirtyvien osuus nousee. Perusopetuksen päättäneiden välitön sijoittuminen koulutukseen Ammatilliseen koulutukseen sijoittuneet yhteensä (%) 40,7 41,9 42,9 44,2 44,0 perustutkintoon johtava koulutus (%) 39,4 40,1 40,7 41,9 41,2 valmistavat koulutukset (%) 1,3 1,8 2,2 2,3 2,8 Lukiokoulutukseen sijoittuneet (%) 53,3 51,1 50,8 50,6 50,2 Perusopetuksen lisäopetukseen sijoittuneet yhteensä (%) 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 peruskouluissa (%) 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 kansanopistoissa (%) 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tutkintoon johtavat koulutukset yhteensä (%) 92,7 91,2 91,5 92,5 91,4 Lisäopetus ja valmistavat koulutukset yhteensä (%) 4,3 4,3 4,7 4,8 5,3 Yhteensä (%) 97,0 95,5 96,2 97,3 96,7 Perusopetuksen jälkeen välittömästi koulutukseen sijoittuneiden osuus laski vuonna 2009 hieman edellisestä vuodesta. Silti lähes 97 prosenttia perusasteen päättäneistä sijoittui välittömästi koulutukseen. 1 Kokoaikaiseksi (Full Time Equivalent) muutettu laskennallinen opiskelijamäärä, yliopistoissa opetus- ja tutkimushenkilökunta (pl. laskennallinen tuntiopetus ja tutkijakoulupaikat) 6

7 Tutkinnon suorittamiseen käytetty aika lyhenee ja läpäisy paranee. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden keski-ikä (mediaani) Ammattikorkeakoulututkinto 3 25,1 25,1 25,2 25,1 25,3 25,2 Ylempi korkeakoulututkinto 27,3 27,3 27,4 27,5 28,6 27,3 Yliopistot tehostivat opintojen etenemisen seurantaa. Tavoitteeseen, jonka mukaan kaikilla koulutusaloilla vähintään 75 % aloittaneista opiskelijoista suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon tavoiteajassa, ei päästy. Vuoden 2005 lakimuutosten myötä otettiin käyttöön kaksiportainen tutkintorakenne sekä säädettiin ylemmille ja alemmille tutkinnoille tavoitteelliset suoritusajat. Tutkintorakenneuudistuksen siirtymäaika aiempien tutkintovaatimusten mukaisten tutkintojen suorittamiselle päättyi heinäkuussa 2008 (pl. tekniikka, lääketiede, hammaslääketiede ja eläinlääketiede). Tutkinnonuudistuksen aiheuttama tutkintosuma nosti korkeakoulututkinnon suorittaneiden keski-ikää vuonna 2008 (28,6). Korkeakoulututkinnon suorittamisikä laskee. Yliopistoissa opiskelupaikan vastaanottaneet ikäryhmittäin, % vuotias tai nuorempi vuotias vuotias tai vanhempi Uusien ylioppilaiden osuus opiskelupaikan saaneista ja sen vastaanottaneista (päävalinnat) oli edellisvuoden tapaan hieman yli 35 prosenttia. Yliopistoissa opiskelupaikan vastaanottaneista 19-vuotiaiden tai nuorempien osuus laski hieman ollen 24 % (2009: 25 %). Opiskelijavalintoja kevennettiin ja opetusta kehitettiin edelleen. 3 Nuorten koulutus 7

8 Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen paranee. Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen Tutkinnon suorittaneet yhteensä Päätoimiset työlliset Työlliset opiskelijat Työlliset yhteen sä, % Päätoimiset opiskelijat Opiskelijat (poislukien työlliset opiskelijat) % Työttömät Muut Ylioppilastutkinto Toisen asteen ammatillinen tutkinto Ammattikorkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Ammatillisen tutkinnon jälkeen työllistyminen on jonkin verran heikentynyt, mikä johtunee talouden suhdanteista. 8

9 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kehittäminen kansainvälisen huippuosaamisen lisäämiseksi ja osaamistasoltaan vahvempien ja vaikuttavampien korkeakouluyksiköiden muodostumiseksi. Korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus lisääntyy. Ammattikorkeakoulujen kansainvälistyminen Tavoite sopimuskaudelle Vieraalla kielellä suoritettu opetus opintopisteinä * Ulkomaalaiset tutkintoopiskelijat Yli 3 kk kestävä opiskelija- ja harjoittelijavaihto Suomesta ja Suomeen Yliopistojen opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus Ulkomaalaiset perusopiskelijat Ulkomaalaiset jatkotutkinto-opiskelijat Yli 3 kk kestävään kv. vaihtoon lähteneet perustutkinto-opiskelijat Yli 3 kk kestävään kv. vaihtoon saapuneet perustutkinto-opiskelijat Kansainvälinen opiskelijavaihto kasvoi 12,5 % edellisvuodesta ollen Pätevän ja osaavan opetushenkilöstön saatavuuden turvaaminen. Opettajien kelpoisuustilanne paranee. Vuoden 2010 tietojen mukaan perusopetuksen rehtoreista ja opettajista on muodollisesti kelpoisia 89,9 %. Lukiokoulutuksen rehtoreista ja opettajista on muodollisesti kelpoisia 95,5 % ja ammatillisen koulutuksen opettajista ja rehtoreista 72,6 %. Halukkuus hakeutua opettajankoulutukseen säilyy niin, että hakijoita luokanopettajakoulutukseen on vuosittain Luokanopettajakoulutukseen hakeutuneiden määrä oli yli hakijaa. 9

10 Kulttuurisen perustan ja sivistyksen voiman vahvistaminen. Luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä parantamalla, kulttuurin ja tiedon saatavuutta sekä kulttuuriperinnön säilyttämistä ja aktiivista käyttöä edistämällä vahvistetaan kulttuurista perustaa ja sivistyksen voimaa toteuma 2009 toteuma 2010 toteuma Kulttuurisen perustan vahvistaminen Valtion tuki taiteelle ja kulttuurille, milj. euroa 312,2 351,8 385,5 Museoille myönnetyt henkilötyövuodet Pää- ja sivukirjastojen määrä Vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuella hankittujen kirjojen osuus yleisten kirjastojen kirjahankinnoista, % 2,6 2,6 2,6 Luovan työn tekijät Valtion taiteilijoille myöntämät apurahat ja avustukset, euroa Teattereille myönnetyt henkilötyövuodet Orkestereille myönnetyt henkilötyövuodet Kulttuurialojen työvoiman osuus kaikista työllisistä, % 4,28.. Taiteilijaeläkkeiden kokonaismäärä (31.12.) Uusia taiteilijaeläkkeitä vastaavien eläkkeiden määrä (35 kpl/v) suhteessa hakijoiden määrään, % 6,96 8,88 6,85 Valtion tuki taiteelle ja kulttuurille on lisääntynyt vuodesta 2008 vuoteen 2010 lähes 100 milj. euroa. Vuonna 2010 määrärahat lisääntyivät yli 30 milj. euroa. Määrärahakasvu osoittaa kulttuurin painoarvon nousun hallituksen politiikassa ja kulttuuripalveluiden kysynnän lisääntymistä. Määrärahan kasvulla on voitu tukea kaikkia taiteenaloja sekä lukuisia muita taiteen ja kulttuurin laitoksia, järjestöjä ja taiteilijoita ja erinäisiä kehittämiskohteita. Esimerkiksi elokuvan tuki on kasvanut vuodesta 2008 vuoteen ,8 milj. eurolla ( 26,3 milj. euroa). Kasvu on parantanut kotimaisen elokuvan tuotantoedellytyksiä, laatua ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä turvannut elokuvatuotannon ja esityskulttuurin jatkuvuuden. Vuosi 2010 oli teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuusuudistuksen viimeinen vuosi. Uudistuksen myötä taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuudet kasvoivat vuosina arviolta noin 50 miljoonaa euroa, eli lähes 80 %. Tämä on turvannut taide- ja kulttuurilaitosten aktiivisen toiminnan, palvelut sekä taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työllisyyden Kirjastojen määrä on säilynyt viime vuosina jokseenkin ennallaan. Kirjastokäynnit ja kokonaislainaus ovat hieman vähentyneet, mutta kirjastojen verkkokäynnit ovat vastaavasti lisääntyneet huomattavasti. Muutos heijastaa tietoyhteiskuntakehitystä. Valtion taiteilijoille myöntämien apurahojen ja avustusten yhteissumma on noussut vuodesta 2008 vuoteen 2010 noin 1,4 miljoonalla eurolla. Valtion ylimääräisten vuosittain myönnettävien uusien taiteilijaeläkkeiden määrää nostettiin eduskunnan päätöksellä kuudellatoista (51:een). Taiteilijoiden toimeentuloedellytysten kehittämistarpeista tehty selvitystyö osoitti vakavia puutteita omaa työtä tekevien taiteilijoiden työllisyysturvassa. Myös uusiin eläkejärjestelyihin on tarvetta. Kulttuurialojen työvoiman osuus kaikista työllisistä on vajaa 4,3 prosenttia (vuosi 2008). Vuosina toimialoille syntyi uutta työpaikkaa, ja tämänsuuntaisen kehityksen voi ennakoida jatkuneen. Työllisyyden kulttuuri-intensiteetti, eli kulttuurialojen työntekijöiden osuus kaikis- 10

11 ta työllisistä on kaikilla maan alueilla suurempi kuin arvonlisäysintensiteetti, mikä johtuu kulttuurialan keskimääräisen palkka- ja toimeentulotason alhaisuudesta ja myös kulttuurialan työvoimaintensiivisyydestä. Kulttuuriperinnön säilyttämiseksi rakennusperinnön hoitoon ja kunnossapitoon varattuja avustusmäärärahoja on lisätty. Valtion hallinnassa olevan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kiinteistökannan hoitoon varatut resurssit ovat kuitenkin edelleen riittämättömiä, minkä vuoksi arvokkaat rakennukset ja muistomerkit ovat tuhoutumisvaarassa. Kulttuuriympäristöön kohdistuvien tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteensovittamiseksi käynnistettiin ympäristö- ja kulttuurihallinnon yhteistyönä kulttuuriympäristöstrategian valmistelu. Kansallinen digitaalinen kirjasto tulee osaltaan toteutuessaan monipuolistamaan kulttuuriperinnön aktiivista käyttöä. Kansallisen digitaalisen kirjaston perustan muodostavat kirjastot, arkistot ja museot sekä kulttuuriperintöaineistoa säilyttävät muut organisaatiot. Kansallisen digitaalisen kirjastojen palvelujärjestelmät ovat käyttöönottovaiheessa oleva yhteinen asiakasliittymä sekä suunnitteilla oleva digitaalisten kulttuuriperintö- ja asiakirja-aineistojen pitkäaikaissäilytysjärjestelmä. Asiakasliittymä on väylä kirjastojen, arkistojen ja museoiden tietovarantoihin ja palveluihin. Se toimii myös pitkäaikaissäilytysjärjestelmän käyttöliittymänä. Asiakasliittymä otetaan käyttöön vuonna Taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen Luovaa taloutta, kulttuuripalveluiden saatavuutta ja kulttuuristen sisältöjen tuotantoa vahvistetaan alueellisesti ja paikallisesti alueiden ja elinympäristöjen kehittämiseksi. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta lisäämällä ja kulttuuripalveluiden hyödyntämistä tukemalla sekä osallistumismahdollisuuksia kehittämällä parannetaan kansalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kulttuuri ja kansalaiset Valtionosuuden piirissä olevien teattereiden ja Kansallisteatterin kävijät, henk Museoiden kävijämäärät valtionosuuden piirissä ja muissa päätoimisesti hoidetuissa museoissa, henk Valtionosuuden piirissä olevien orkestereiden, Radion Sinfoniaorkesterin ja Kansallisoopperan kuulijat, henk Kotimaisten elokuvien teatteriensi-illat Kotimaisten elokuvien katsojat elokuvateattereissa, henk Yleisten kirjastojen kokonaislainaus, kpl Fyysiset kirjastokäynnit, kpl Kirjastojen verkkokäynnit, kpl Kulttuuritapahtumissa käynnit, henk Kulttuuritilaisuuksissa käyminen on Tilastokeskuksen tuoreen ajankäyttötutkimuksen mukaan lisääntynyt 2000-luvulla. 10 vuotta täyttäneestä väestöstä kulttuuritilaisuuksissa käyvien osuus on viimeisen 10 vuoden aikana kasvanut 76 prosentista 83 prosenttiin. Konserteissa kävijöiden osuus on lisääntynyt 37 prosentista 50 prosenttiin. Myös museossa, taidenäyttelyissä ja teattereissa käyminen on lisääntynyt. Elokuvissa kävijöiden osuus on pysynyt suunnilleen samana. Omakohtainen kulttuuriharrastaminen on lisääntynyt. Väestöryhmien väliset erot kulttuurisosallistumisessa ovat tasoittuneet. Ylemmät toimihenkilöt käyvät kulttuuritilaisuuksissa enemmän kuin muut sosioekonomiset ryhmät ja heillä on myös eniten kulttuuriharrastuksia. Viimeisen 10 vuoden aikana tämä ryhmä ei ole kuitenkaan lisännyt kulttuurin harrastamista. Sen sijaan muut väestöryhmät käyvät kulttuuritilaisuuksissa enemmän nyt kuin 10 vuotta sitten ja ovat myös lisänneet kulttuurin harrastamista. 11

12 Vuositasolla muutokset ovat pienempiä ja yksittäisten kulttuuripoliittisten toimien suoraa vaikutusta on vaikea arvioida. Em. pitemmän aikavälin muutos antaa kuitenkin perustellun syyn olettaa, että kulttuuripolitiikan tavoiteasettelussa keskeisenä ollut ja edelleen oleva kulttuuripalvelujen tasaarvoisen saatavuuden turvaaminen tuottaa tulosta. Kulttuuriosallistumisen keskimääräinen lisääntyminen peittää kuitenkin alleen sen tosiasian, että kulttuuripalveluiden saatavuus maakuntakeskusten ja pääkaupunkialueen ulkopuolella on varsin heikko. Tämän takia päätettiin teettää selvitys toimiksi kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikan vahvistamiseksi. Ongelmaa lievittää alueellisesti kattavan taide- ja kulttuurilaitosten verkoston ja mm. taiteen eri aluekeskusten sijaintipaikkakunnan ulkopuolinen palvelutarjonta. Kulttuurisen eriarvoisuuden vähentämiseksi yhä tärkeämmäksi nousee myös alueellisten taide- ja kulttuuritoimijoiden ja muiden alueellisten (sekä valtiollisten, maakunnallisten, seudullisten ja kunnallisten) toimijoiden välinen yhteistyö, jota myös opetus- ja kulttuuriministeriö aloitteillaan ja toimillaan on pyrkinyt lisäämään. Kirjastojen määrä on vähentynyt hieman edelleen vähentynyt, kun taas kokonaislainaus ja fyysiset kirjastokäynnit ovat pysytelleet entisellä tasolla ja verkkokäynnit lisääntyneet. Muutos heijastaa tietoyhteiskuntakehitystä. Kulttuuri kilpailukyvyn vahvistajana Kulttuuristen sisältöjen tuotantoa ja levitystä, kulttuurin taloutta sekä kulttuurivientiä ja - vaihtoa edistämällä, toimivaa tekijänoikeusjärjestelmää kehittämällä ja kulttuuriyrittäjyyden toimintaedellytyksiä parantamalla vahvistetaan kilpailukykyä. Kulttuuri ja talous Kulttuurin %-osuus arvonlisäyksestä (bkt) 3, Myönnettyjen valtiontakuiden määrä, euroa Kulttuuritoimialojen osuus koko talouden tuotoksesta, % 3, Kulttuurin kulutus yksityisistä kulutusmenoista on viime vuosina kasvanut vuosi vuodelta; vuonna 2008 se oli lähes 7 prosenttia. Kulttuurialojen tuottama arvonlisäys n. 5,1 mrd. on noin 3,2 % BKT:sta. Osuus on suurempi kuin mm. matkailun, alkutuotannon toimialojen, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä massan ja paperin valmistuksen. Vuositasolla muutokset ovat pieniä ja yksittäisten kulttuuripoliittisten toimien vaikutusta siihen on hyvin vaikea arvioida. Kansantalouden tason vaikutusten arviointiin vaikuttavat ko. toimien lisäksi erityisesti kotimaisen kysynnän ja viennin kehittyminen. Sen sijaan toimialakohtaisesti voidaan arvioida julkisen panostuksen vaikutusta. Esim. kotimaisen elokuvan lisääntynyt tuki näkyy suoraan lisääntyneinä katsojina. Taiteen ja kulttuurin myönteiset vaikutukset säteilevät kuitenkin yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eri alueille. Näin taide ja kulttuuri vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti kilpailukyvyn lisääntymiseen. Kulttuurin talous keskittyy suuriin kaupunkeihin erityisesti pääkaupunkiseudulle ja toimii niiden taloudessa merkittävänä kehityksen veturina. Kulttuurin toimialojen työllistävä vaikutus ja arvonlisäys ovat olleet pitkin 2000-lukua suurissa kaupungeissa suhteellisesti suurempia kuin työllisyysja arvonlisäys niissä keskimäärin. Pääkaupunkiseudulla kulttuurin osuus arvonlisäyksestä on reilusti yli 5 prosenttia. Kulttuuriyrittäjyyden lisääntyminen on tärkeä kulttuuri- ja elinkeinopoliittinen tavoite ja siihen liittyviä hankkeita ja toimenpiteitä on vireillä useita. Mm. Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmasta ja kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen toimintaohjelmasta saadut kokemukset ovat rohkaisevia. 12

13 Kulttuuriviennin kehittämisohjelman toimeenpano on paitsi mahdollistanut kymmenien kunnianhimoisten vientihankkeiden toteuttamisen niin myös vahvistanut ministeriöiden strategista ja käytännön yhteistyötä ja täsmentänyt kuvaa viennin rakenteellisista pullonkauloista. Näitä ovat erityisesti yritysrakenne, välittäjärakenteen kehittymättömyys ja tuottajien kykenemättömyys säilyttää tuotteidensa ja palveluidensa tekijänoikeudet. Yhdessä nämä tekijät johtavat kulttuurituotannon suhteellisen alhaiseen jalostusasteeseen, jolloin toimialojen kansantaloudellista potentiaalia ei saada täysimääräisesti hyödynnettyä. Tähän asti tehty työ on luonut perustan yhä vaikuttavampien politiikkatoimien kehittämiseen tulevalla hallituskaudella. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen Riittämättömästi liikkuvia kansalaisia aktivoidaan terveyttä ja toimintakykyä edistävään, elämänkaaren mittaiseen säännölliseen liikkumiseen. Painopisteenä ovat lapset ja nuoret, huonokuntoiset, ylipainoiset miehet ja erityistarpeita vaativat henkilöt. Yhdyskuntasuunnittelussa painotetaan liikkumisympäristöjä. Yhteisessä ja kaikille avoimessa liikuntakulttuurissa otetaan huomioon erityistarpeita vaativat väestöryhmät. Tavoitteita toteutetaan terveyttä edistävän liikunnan ohjelmilla sekä tukemalla liikunta- ja muiden järjestöjen toimintaa ja laajoja väestöryhmiä palvelevien liikuntapaikkojen rakentamista. Liikuntatutkimusta kohdennetaan tuottamaan tietoa väestön liikuntakäyttäytymistä ja liikkumattomuutta määrittävistä tekijöistä. Terveytensä kannalta riittävästi (väh. 2 krt/vko) liikkuvat vuotiaat, % 2008 toteutuma 2009 toteutuma 2010 arvio miehet naiset Vapaa-ajan liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa, ainakin puolen tunnin ajan sanoo harrastavansa 66 % miehistä ja naisista 72 % 4. Vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt kaikissa koulutusryhmissä 1970-luvulta alkaen. Miehistä 31 % ja naisista 32 % kertoi harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa vähintään neljää kertaa viikossa. Vähintään neljä kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastavien osuus on pysynyt jokseenkin samalla tasolla 1990-luvun puolivälistä lähtien. Lapsista ja nuorista (3-18-vuotiaat) 92 % kertoo harrastavansa urheilua tai liikuntaa. Lasten ja nuorten urheilun ja liikunnan harrastaminen on yleistynyt. Samanaikaisesti lasten ja nuorten on arvioitu olevan huonokuntoisempia kuin ennen, sillä arkipäiväisen fyysisen aktiivisuuden määrä on vähentynyt. Lasten liikunta on muuttunut pysyvästi päivittäisestä pihalla ja lähialueilla leikkimisestä ja pelaamisesta enemmän määrätyin ajoin tapahtuvaksi lajien harjoittelemiseksi 5. Nuorten harrastaman hengästyttävän liikunnan määrä jonkin verran lisääntynyt 6. Vähiten hengästyttävää liikuntaa harrastavat toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat. Koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi on myönnetty valtionavustuksia liikuntapaikkarakentamiseen. Erityisesti on tuettu laajoja käyttäjäryhmiä palvelevia liikuntapaikkoja, kuten uimahalleja. Aluehallinnolle on osoitettu määrärahat käytettäväksi ns. pienten liikuntapaikkojen avustuksiin, kuten lähiliikuntapaikkojen rakentamisen avustamiseen. Lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa on edistetty Liikkuva koulu -hankkeessa. Aikuisväestön ja ikääntyvän väestön liikunnallista elämäntapaa on edistetty hanketuilla sekä Kunnossa Kaiken Ikää KKI -ohjelmalla. KKIohjelman painopisteinä ovat keski-ikäisten suomalaisten miesten liikkumisen lisääminen. Lisäksi ministeriö on osallistunut Työyhteisöliikunta -hankkeen toteuttamiseen. 4 Aikuisväestön terveyskäyttäytymistutkimus THL 7/ Kansallinen liikuntatutkimus SLU:n julkaisusarja 6/ Kouluterveyskysely THL

14 Liikuntatieteellistä tutkimusta on kohdennettu tuottamaan tietoa väestön liikuntakäyttäytymistä ja liikkumattomuutta määrittävistä tekijöistä. Tammikuussa 2010 avattiin Dopinglinkki-terveysneuvontapalvelu, jonka tavoitteena on vähentää dopingaineiden käyttöä ja käytöstä aiheutuvia terveyshaittoja tiedotusta lisäämällä. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Luodaan edellytyksiä paikallistasoisen toiminnan kehittämiselle suuntaamalla tukea liikuntaseurojen toimintaan sekä paikallistasoiseen yhteistoimintaan. Kehitetään koulutus- ja ohjaustoiminnan laatua lasten ja nuorten, harraste- ja terveysliikunnan sekä kilpa- ja huippu-urheilun toiminnoissa. Maahanmuuttajien inkluusiota ja kotoutumista edistetään liikunnan avulla. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 2008 toteutuma 2009 toteutuma 2010 arvio Liikunnan kansalaistoimintaan osallistuvat, milj. 1,1 1,1 1,1 Lasten ja nuorten (6 18 -v.) osallistuminen seuratoimintaan määrä %-osuus kansalaistoimintaan osallistuvista Yli suomalaista tekee vapaaehtoistyötä liikunnan ja urheilun parissa. Palkattujen työntekijöiden määrä seuratoiminnassa on viime vuosina lisääntynyt ja kasvun ennakoidaan jatkuvan. Tätä kehitystä on voitu tukea paikallisen seuratoiminnan kehittämishankkeella. Aiempaa useampi lapsi ja nuori harjoittelee liikunta- tai urheiluseurassa useammin kuin kaksi kertaa viikossa. Lasten ja nuorten määrä seuroissa on lisääntynyt ja samaan aikaan aiempaa suurempi osa harjoittelee vähintään kolmesti viikossa. 7 Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeella on voitu parantaa paikallistason toimijoiden osaamista ja vahvistaa liikunnan kansalaistoiminnan perustaa. Ministeriössä valmisteltiin kehittämisohjelma maahanmuuttajien kotouttamiseksi liikunnan avulla lähtökohtana inkluusioperiaate. Vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunnan harrastamista tuettiin sekä lasten ja nuorten liikuntaohjelman avulla että hankkeella, joka tähtää erityisesti ko. ryhmän liikkumisen lisäämiseen. Eettisesti ja yhteiskuntavastuullisesti toimivan huippu-urheilun tukeminen Parannetaan tavoitteellisen huippu-urheilun toimintaedellytyksiä. Tuetaan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan valmentajien osaamista ja urheilijoiden valmentautumismahdollisuuksia, vammaishuippu-urheilun integroitumista sekä urheilun kansainvälisten tapahtumien hakua ja järjestämistä. Luodaan edellytyksiä antidopingtoiminnan tehostamiselle sekä urheilijoiden kouluttautumiselle ammattiin. Eettisesti ja yhteiskuntavastuullisesti toimivan huippuurheilun tukeminen 2008 toteutuma 2009 toteutuma 2010 arvio Urheilija-apurahat Kansallinen liikuntatutkimus SLU:n julkaisusarja 6/

15 Toteutetut dopingtestit ADT:n tekemät testit Kansallisen lajiliiton tekemät testit Kansainvälisen lajiliiton/wada:n tekemät testit Yhteensä Huippu-urheilun toimintaedellytysten parantamiseen tähdätään käynnistyneen huippu-urheilun muutostyöryhmän työn myötä. Työryhmän tulee vuoden 2012 loppuun mennessä johtaa toimintatavan muutosprosessia yhdessä siihen sitoutuvien urheilun lajiliittojen kanssa. Kansainvälisten urheilun suurtapahtumien saamista Suomeen edesauttaa ministeriön myöntämä n. 1,6 miljoonan euron valtionavustus Helsingin Olympiastadionin peruskorjaukseen. Antidopingtoimikunnalle myönnettiin avustusta antidopingtoimintaan 2,3 milj.. Käytettävä määräraha kasvoi vuodesta 2009 noin 0,6 milj.. Tavoite dopingtestien lisäämisen osalta on toteutunut. Nuorten aktiivisen kansalaisuuden tukeminen. Nuorten aktiivisen kansalaisuuden tavoitteena on kehittää nuorten tavoitteellista toimintaa yhteiskunnassa. Aktiivista kansalaisuutta edistetään luomalla edellytyksiä jokaiselle nuorelle omaan harrastukseen, yhteisön jäsenyyteen ja yhteiskuntaan vaikuttamiseen. Nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmiä kehitetään. Tavoitteena on, että nuoret äänestävät valtakunnallisissa vaaleissa yhtä aktiivisesti kuin muu väestö toteutuma 2009 toteutuma 2010 toteuma Nuorisotoimialan tuetut järjestöt (lkm) Jäseniä järjestöissä (hlöä) Valtakunnallisten nuorisotoimialajärjestöjen tuki, milj. euroa ,2 11,7 12,2 12,9 14,0 15,2 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Kuntia nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen piirissä (lkm)* Nuoret palvelujen piirissä (%) Aloitekanavat ja kuulemisjärjestelmät kunnissa (kpl) * Kuntaliitokset alentavat kuntien lukumäärää Lisääntyneillä nuorisotyön määrärahoilla on monin tavoin voitu tukea nuorten omaa toimintaa sekä kasvatuksellista nuorisotyötä. Vuonna 2010 vuosiavustusta sai 130 valtakunnallista nuorisojärjestöä, nuorisotyön palvelujärjestöä ja nuorisotyötä tekevää järjestöä. Nuorten järjestöjäsenyydet ovat tutkimuksen mukaan vähentyneet. 8 Ikäryhmästä vuotiaat järjestöjen jäseninä on enää noin 32 %. Syynä on lähinnä samanaikaisesti tapahtunut sosiaalisen median suosion kasvu. Nuorten harrastustoiminta on kuitenkin lisääntynyt: 90 prosentilla vuotiaista nuorista on vähintään yksi harrastus. 9 Erityisesti on panostettu nuorten verkkonuorisotoimintaedellytysten parantami- 8 Myllyniemi Nuorisobarometri

Opetusministeriö. Undervisningsministeriet

Opetusministeriö. Undervisningsministeriet Opetusministeriö Undervisningsministeriet VISIO Suomi on pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, jossa koulutus, kulttuuri ja tiede ovat kansalaisten hyvinvoinnin ja Suomen talouden ja sivistyksen keskeiset

Lisätiedot

Opetusministeriön toimintakertomus 2005

Opetusministeriön toimintakertomus 2005 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön toimintakertomus 2005 Opetusministeriön julkaisuja 2006:11 Opetusministeriön toimintakertomus 2005 Opetusministeriön julkaisuja 2006:11 Opetusministeriö

Lisätiedot

Hallituksen politiikkariihen kannanoton seuranta 12/2010 Liite 2

Hallituksen politiikkariihen kannanoton seuranta 12/2010 Liite 2 Hallituksen politiikkariihen kannanoton seuranta 12/2010 Liite 2 Kannanoton kirjaus TYÖLLISYYSASTEEN NOSTAMINEN JA MUU JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYDEN TUKEMINEN JA JULKISTEN PALVELUJEN JA ETUUKSIEN RAHOITUKSEN

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4 Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 211 215 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 215:4 Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Undervisnings- och kulturministeriet Valtion liikuntaneuvosto/statens idrottsråd

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16 Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen. Valtioneuvoston kanslian raportteja

Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen. Valtioneuvoston kanslian raportteja Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen Valtioneuvoston kanslian raportteja 5/2009 Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 JULKAISUN TIIVISTELMÄ Liikuntapaikkarakentamisen tukeminen sekä avustuksilla että tiedolla ovat olleet keskeinen

Lisätiedot

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka-analyysejä 2010:1 Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Taidekasvatus on yleisen huomion kohteena erityisesti perusopetuksen uuden tuntijaon

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1

Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1 Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1 Hallitusohjelman kirjaus SUOMI EHYENÄ KASVUN, TYÖLLISYYDEN JA KESTÄVYYDEN URALLE Hallitus huolehtii osaamisen, työn ja yrittämisen

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat Peruspalvelujen tila - raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta 9/2014 osa I Kunnat Peruspalvelujen tila raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta I OSA Yhteenveto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

Suomi osaamisen kasvu-uralle

Suomi osaamisen kasvu-uralle Suomi osaamisen kasvu-uralle Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14 2 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen

cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman seurantatiedot Liite 3

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman seurantatiedot Liite 3 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman seurantatiedot Liite 3 Hallitusohjelman kirjaus 1 ULKO-, TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA Suomi toimii aktiivisesti osana kansainvälistä

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot