PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2014 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2014 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON"

Transkriptio

1 ASUKKAAN SALO PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2014 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON 1 1

2 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO-, JA TALOUSPALVELUT Päätöksenteko...4 Asiointi ja arkistopalvelut...4 Yleinen edunvalvonta...4 Sosiaaliasiamies...4 Lomituspalvelut...4 Maaseutupalvelut...5 Salon kaupungin tulevaisuuden tavoitteet...5 Salon strategia...5 Talous...6 Salon kaupungin talousarvio vuodelle Poimintoja talousarviosta...6 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT Kehittämispalvelut...8 Viestintä, markkinointi ja kansainväliset asiat...8 Elinkeino- ja työllisyyspalvelut...9 Yrityssalo Oy...9 Salon matkailuneuvonta...9 Työelämä...9 Maankäyttöpalvelut... Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus...10 Keskusta...10 Kehysalue...10 Kaavaprosessiin osallistuminen...10 Kaavoituskatsaus Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu...11 Liikennepalveluyksikkö...12 Salon kaupungin palveluliikenne...12 Seutu- ja SaTuSa-liput...12 Salon alueen joukkoliikenteen reittiopas...12 Tekniset palvelut... Tilapalvelut...13 Asuminen...13 Asuinympäristö...13 Vuokra-asunnot...14 Viljelypalstat...14 Venepaikat...15 Puhtaanapitopalvelut...15 Jätteet ja jätehuolto...15 Kadut...15 Kiinteistö- ja mittauspalvelut, tontit ja maanhankinta 16 Kartat...17 Tasokoordinaattijärjestelmä...17 Korkeusjärjestelmä...17 Paikkatietopalvelut...17 Kartat netissä...17 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONNAN PALVELUT Rakennus- ja ympäristönvalvonta...18 Rakennusluvat ja valvonta...18 Viranomaistarkastukset...18 Ympäristönsuojelu...19 Yhteystiedot ja tehtävät...19 Ympäristöterveydenhuolto...20 Terveysvalvonta...20 Eläinlääkintähuolto...20 Eläinlääkäripäivystys...20 Löytöeläimet...21 HYVINVOINTIPALVELUT...22 Lasten ja nuorten palvelut...22 Varhaiskasvatuspalvelut...22 Päivähoito...22 Esiopetus...22 Avoin varhaiskasvatus...22 Perusopetus- ja lukiokouluspalvelut...24 Lukiokoulutus...24 Nuorisopalvelut...25 Nuorisotilatoiminta...25 Erityisnuorisotyö...25 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelupiste Suunta...26 Työpajatoiminta...26 Etsivä nuorisotyö...26 Nuorisovaltuusto...26 Bändien harjoitustilat...26 Musiikkiopisto...27 Vapaa-ajanpalvelut Kulttuuripalvelut...28 Kulttuuriasiain yksikkö Salon taidemuseo Veturitalli...28 SAMU - Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo...28 Kirjastopalvelut...29 Liikuntapalvelut...30 Kansalaisopisto...31 Kansalaisopiston kurssitarjonta...31 Terveydenhuollon palvelut...32 Hätätilanteet ja päivystys...32 Terveysasemille hoitoon hakeutuminen...32 Aikuisneuvonnanta...33 Muistineuvola...33 Työttömien terveyspalvelut...33 Hoitotarvikejakelu...33 Kotisairaala...39 Kotiutustiimi...33 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto...33 Lääkinnällinen kuntoutus...33 Laboratoriopalvelut...34 Kuvantamispalvelut (Röntgen)...34 Mielenterveys- ja päihdepalvelut...34 Neuvolat...34 Seulonnat...34 Suun terveydenhuolto...35 Keskitetty ajanvaraus...35 Kiireellinen hammashoito...35 Hammashoitolat...35 Terveyskeskussairaala...35 Työterveyshuolto...35 Sosiaalityön palvelut...36 Perhe- ja sosiaalipalvelut...36 Lastenvalvonta...36 Lastensuojelu...36 Perhekuntoutuskeskus Paavola...36 Salon perhekeskus...37 Kasvatus- ja perheneuvola...37 Aikuissosiaalityö...37 Salon seudun työvoiman palvelukeskus/waltti...37 Maahanmuuttajapalvelut...38 Vammaispalvelut...38 Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki...38 Kehitysvammaisten palvelut...38 Vanhuspalvelut...39 Palveluohjaus, neuvonta ja arviointi...39 Ikäkeskus Majakka...39 Ikäkeskus Reimari...39 Hoidon tarpeen arviointi ja asiakassijoitustoiminta (SAS)...39 Omaishoito...39 Kotihoito...39 Ympärivuorokautinen hoito...40 Tehostettu palveluasuminen...40 Vanhainkodit...40 Vanhusten avoimet ruokapaikat Salossa MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Maahanmuuttajapalvelut...42 Maahanmuuttajayksikkö...42 Päivähoito ja koulutus lyhyesti...42 Terveyspalvelut lyhyesti...43 LIIKELAITOKSET Liikelaitos Salon Kaukolämpö...44 Liikelaitos Salon Vesi...44 OSALLISTUMINEN JA ASIOINTI Osallistuminen ja asiointi Salon kaupungissa...46 Virastojen yhteystiedot ja aukioloajat...46 Kuntalaisaloite...47 Salon osallistuminen otakantaa.fi -sivustoon...47 Tilavaraukset...48 Tietoa kaupungintalosta...52 SALON KAUPUNGIN PUHELINLUETTELO...54 MUITA HYÖDYLLISIÄ PUHELINNUMEROITA...66 TAAJAMA-ALUEIDEN KARTTOJA JA GT-KARTTA

3 Salossa Arvoisa salolainen, Palveluoppaamme Asukkaan Salo ilmestyy nyt kolmannen kerran. Yksien kansien väliin on jälleen kerätty kattavasti tietoa kaupungin tarjoamista palveluista yhteystietoineen. Meneillään oleva organisaatiouudistus on tuonut muutoksia muun muassa oppaan rakenteeseen. Uudistuksen myötä kaupungin sivistystoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin hyvinvointipalveluiksi, tekninen toimi ja strategisen kehittämisen osasto puolestaan kaupunkikehityspalveluiksi ja konsernipalvelut jaettiin hallintopalveluiksi sekä henkilöstö- ja talouspalveluiksi. Uudistus on tuonut mukanaan muutoksia myös virkamiesten nimikkeisiin. Johtajanimikkeellä kaupungin palveluksessa työskentelee kaksi virkamiestä: kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja, joka johtaa hyvinvointipalveluja. Muut johtajanimikkeet on muutettu päällikkö- tai esimiesnimikkeiksi ja osa päällikkönimikkeistä esimiesnimikkeiksi. Salon vaakuna Kaupungin taloustilanne on edelleen poikkeuksellisen haasteellinen. Yllämainittu organisaatiouudistus on osa kaupungin sopeuttamisohjelmaa, jolla pyritään saamaan kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2017 mennessä. Sopeuttamisohjelmaan ovat kuuluneet myös kaupungin palvelurakenteeseen liittyvät selvitykset. Selvitykset on tähän mennessä tehty kaupungin kirjasto-, kouluja varhaiskasvatuspalveluista. Kirjastojen osalta muutokset liittyvät aukioloaikoihin. Alakouluista suljetetaan nyt keväällä Karjaskylän koulu ja montessoriopetus Tupurin koulussa päättyy. Lisäksi on tehty päätös Rekijoen koulun lakkauttamisesta alkaen. Varhaiskasvatuksessa muutokset liittyvät uudistuksiin päiväkotien johdossa sekä tilajärjestelyihin Perniössä. Rakenteellisten muutosten lisäksi olemme jatkaneet jo useamman vuoden käytössä olleita säästötoimenpiteitä kuten vaikeutettua rekrytointia ja tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä. Vuosina 2012 ja 2013 myös lomautukset olivat yhtenä säästökeinona. Tänä vuonna lomautuksista päätettiin luopua ja etsiä henkilöstösäästöjä muilla keinoin kuten esimerkiksi eläköitymisiä hyödyntämällä. Rakenteelliset muutokset ja säästötoimenpiteet eivät luonnollisestikaan yksin riitä. Tarvitsemme kaupunkiin uusia yrityksiä sekä luomaan työpaikkoja että monipuolistamaan kaupunkimme elinkeinorakennetta. Lisäksi täällä toimiville yrityksille on tarjottava työkaluja oman liiketoimintansa kehittämiseen. Uutta yritystoimintaa syntyy jatkuvasti ja muun muassa lääkeyhtiö Orionin uuden lääketehtaan sijoittuminen Saloon on erittäin positiivinen viesti muille sijoittumista harkitseville yrityksille. Nokia Oyj:n matkapuhelinliiketoiminnan myynti Microsoftille varmistui huhtikuussa. Salon vahva langattoman teknologian osaaminen yhdistettynä Microsoftin kansainväliseen ekosysteemiin tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia salolaiselle yritystoiminnalle. Vaikeasta taloudellisesta tilanteestamme ja siitä johtuvista kipeistä ratkaisuista huolimatta siis myös positiivista virettä on ilmassa ja käänne parempaan on mahdollinen. Tämä edellyttää ennen kaikkea yhteistyötä ja talkoohenkeä, toimimista yhdessä oman kaupunkimme parhaaksi. Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko Salo tammenterhossa Pinta-ala km² maapinta-ala km² vesipinta-ala 181 km² Asukasluku ( ) Asukasluvultaan Suomen 19. suurin kaupunki Veroprosentti 20,75 Yrityksiä Maatiloja Kesäasuntoja Parhain terveisin Antti Rantakokko Kaupunginjohtaja Oppaan tekstit ovat -sivuilta 1/2014. Pidätämme oikeudet muutoksiin. 3

4 Hallintopalvelut Asukkaan Salo palveluopas asukkaille Tämä opas on koottu, jotta asukkaamme, myös ne, jotka eivät aina ole netin ulottuvilla, löytäisivät heille kuuluvat peruspalvelut, voisivat hoitaa asioitaan, etsiä tietoa, vaikuttaa ja saada neuvontaa mahdollisimman helposti. Opas kannattaa ottaa talteen, sillä se korvaa myös kaupungin laajan puhelinluettelonäkyvyyden. Opas löytyy myös sähköisenä www-sivuiltamme (www.salo. fi/julkaisut), ja sähköistä versiota päivitetään vuoden kuluessa. Otamme mielellämme vastaan opasta koskevaa palautetta. Palautteet: Viestintä, Salon kaupunki, PL 77, Salo (02) PÄÄTÖKSENTEKO Salon kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 51 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupungissa toimii 9 lautakuntaa, jotka vastaavat palveluiden tuottamisesta. Salon kaupungissa toimii myös maahanmuuttajaneuvosto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, veteraaniasiain neuvottelukunta, nuorisovaltuusto ja romanityöryhmä. Kaupungin ylin päättävä virkamies on kaupunginjohtaja Antti Rantakokko. Kaupungin arkisto vastaa asiakirjojen säilyttämisestä ja asiakirjoja koskevasta tietopalvelusta. Asiakirjoja voi saada nähdäkseen kaupungin tiloissa tai niistä voi pyytää kopioita. Kaupunginarkistoissa säilytettäviä asiakirjoja koskevan tietopalvelupyynnön voi osoittaa kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. Tiedonhausta ja mahdollisista kopioista peritään kaupunginhallituksen päättämä maksu. Lisätietoja antavat arkistosihteerit. Yleinen edunvalvonta Holhoustoimen edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. Holhoustoimen avulla tällainen henkilö voi saada tuekseen edunvalvojan, joka yhdessä tai hänen kanssaan tai hänen puolestaan huolehtii hänen asioistaan ja valvoo hänen etujaan. Salon edunvalvontatoimisto Käyntiosoite: Tehdaskatu 1, Salo Postiosoite: PL 60, Salo Toimiston aukioloaika: ma pe klo 8 12, muulloin ajanvarauksella Edunvalvoja Harri Tulo (02) , Edunvalvoja-sosiaaliasiamies Harri Harberg (02) , Toimistosihteeri Sirkka Iltanen (02) , fax (02) Sosiaaliasiamies Sosiaaliasiamies tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimii muilla tavoin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja seuraa asiakkaan oikeuksien kehitystä kunnassa. Sosiaaliasiamies-edunvalvoja Harri Harberg (tavattavissa ajanvarauksella) (02) , Salon edunvalvontatoimisto, Tehdaskatu 1, fax. (02) Asiointi ja arkistopalvelut Kirjaamo Salon kaupungin käsittelyyn tarkoitetut asiakirjat tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon, Salon kaupunki, PL 77, Salo (käyntiosoite Tehdaskatu 2) tai sähköisesti osoitteella mikäli muuta sähköpostiosoitetta ei ole erikseen ilmoitettu. Käsittelyyn tulevat asiat kirjataan sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Tietoja asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä voi tiedustella kirjaamosta. Tietopalvelu ja arkisto Lomituspalvelut Lomituspalvelut ovat lakisääteistä toimintaa, jota Suomessa hoidetaan 47 paikallisyksikön voimin. Salon paikallisyksikkö palvelee Varsinais-Suomessa salolaisten lisäksi Turun, Paimion, Kaarinan, Kemiönsaaren, Tarvasjoen, Liedon, Paraisten, Marttilan, Kosken sekä Sauvon maatalousyrittäjiä. Läntisellä Uudellamaalla palvelujemme piirissä ovat Raasepori, Hanko, Inkoo, Kirkkonummi, Lohja sekä Siuntio. Lomituspalveluja voivat käyttää kaikki Myel-vakuutetut maatalousyrittäjät. Vuosilomaoikeus koskee vain eläintiloja. Sijaisapuoikeus on sen sijaan kaikilla. Vuoden 2010 alusta lähtien myös turkistuottajat ovat tietyin edellytyksin oikeutettuja lomituspalveluihin. Tästä saatte enemmän tietoa joko henkilöstöltämme tai Melan nettisivuilta osoitteesta Vuosilomaoikeutta haetaan kerran vuodessa lomahallinnon määräämänä ajankohtana. Lomitus hoidetaan joko kunnallisena lomituksena tai yrittäjä voi itse järjestää lomi-

5 tuksensa ja hakea korvauksia lomahallinnosta. Salon paikallisyksikön palveluksessa on tällä hetkellä 77 vakituisessa työsuhteessa olevaa lomittajaa sekä viisi henkilöä hallinnossa. Vajaa kolmannes yrittäjistä järjestää lomituksensa itse. Yrittäjät voivat hoitaa lomitusasioita myös sähköisesti osoitteessa sekä sähköpostilla osoitteessa Lomituspalvelulakiin tuli vuoden 2013 alusta joitain muutoksia liittyen yhteisesti pidettäviin lomiin ja sijaisapumaksuihin. Näistä saatte tietoa henkilöstöltämme ja Melan sivuilta. Hallinnossa on käytössä puhelinaika klo Rauhoitamme iltapäivän esimiesten hallinnollisiin tehtäviin. Yhteystietomme ovat: Salon kaupunki, Lomituspalvelut Käyntiosoite: Örninkatu 15, Salo Lomituspalveluesimies Pirkko Frey (02) , Lomituspalvelusihteeri Tanja Lepistö (02) , Lomituspalveluohjaajat: Jouko Siivo (02) , Minna Korpela (02) , Elina Suominen (02) , Maaseutupalvelut Maaseutupalveluista saatte apua kaikissa maataloushallintoon ja tukijärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Hallinnoimme myös Eviran pitopaikka- ja eläintenpitäjärekisteriä. Yhteystietomme ovat: Salon kaupunki, Maaseutupalvelut Käyntiosoite: Örninkatu 15, Salo Maaseutupalveluiden esimies Kirsti Lepistö (virkavapaalla asti) (02) , Maaseutuasiamiehet: Jouni Eskola, (02) , Jussi Jokiniemi, (02) , Lasse Paikkari, (02) , Leo Viherä (02) , Maria Löflund, (02) Salon kaupungin tulevaisuuden tavoitteet Perustehtävä Perustehtävä on kunnan ajatuksellinen perusta, joka kertoo miksi kunta on olemassa. Peruspalveluiden järjestäminen kuntalaisille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Visio 2020 Salo on hyvien palvelujen ja monipuolisen elinkeinoelämän sekä soveltavan teknologian osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Arvot kertovat ajatuksellisen perustan, mihin organisaatio nojaa toimintansa ja millaisten pelisääntöjen varaan toiminta rakennetaan. Arvot ovat pysyvästi tavoiteltavia ja arvostettavina pidettyjä ominaisuuksia, käytäntöjä ja suhtautumistapoja, jotka ohjaavat taustalla kunnan toimintaa. Kaupungin toimintaa ohjaavat arvot ovat: asiakaslähtöisyys, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus. Salon strategia Salon strategian säännöllisesti päivitettävän ytimen muodostavat valtuustokauden strategiset päämäärät, toiminnan vuositavoitteet sekä kaupunginhallituksen tuloskortit. Hallituksen tuloskortin perusteella toimialat ja osastot päättävät vuosittain omista tulostavoitteistaan. Valtuustokauden strateginen toimintaohjelma on seuraavanlainen: 1. Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin. 2. Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen. 3. Saamme taloutemme tasapainoon vuoden 2017 loppuun mennessä. Mikä on strategia ja mihin sitä tarvitaan Strategia on suunnitelma, joka määrittelee mitkä ovat kaupunkimme tavoitteet pitkällä tähtäimellä. Strategia on myös työkalu, jonka avulla huolehditaan, että kaikki toimenpiteet vievät toimintaa haluttuun suuntaan. Strategia auttaa keskittämään ja kehittämään resursseja juuri siihen kohteeseen, johon niitä tarvitaan palvellaksemme kuntalaisia. 5

6 Talouspalvelut Strategiaa tarvitaan, koska ilman selkeitä tavoitteita organisaatio on tuuliajolla. Päätökset tehdään yksittäisinä ja ne voivat hajauttaa toimintaa hyvin eri suuntiin. Strategiat eivät kuitenkaan ole kiveen hakattuja. Ympäröivä maailma muuttuu ja kerran päätetty strategia saattaa ajaa toimintaa aivan väärään suuntaan. TALOUS Veroprosentit vuonna 2014 Salon kaupungin veroprosentit vuonna 2014 ovat seuraavat: Tulovero 20,75 % Yleinen kiinteistövero 0,90 % Vakituinen asuinrakennus 0,55 % Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 1,15 % Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 3,0 % Poimintoja talousarviosta Sosiaali- ja terveyspalvelut: 185 miljoonaa euroa 6 Salon kaupungin talousarvio vuodelle 2014 Talousarvion toimintamenojen loppusumma on 366 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen käyttöön on varattu 181 ja opetustoimeen 87 milj. euroa. Liikunnan ja nuorison osuus on 8 sekä kulttuurin ja kirjaston 5 milj. euroa. Kaupunkikehityspalvelujen budjetti on 44 milj. euroa. Edellä mainituista koostuu lähes 90 % kaupungin kaikista toimintamenoista. Investointeja varten on varattu 11 ja lainojen lyhennyksiin sekä korkomenoihin 16 milj. euroa. Mitä kuntalaiset saavat tällä rahalla? Toimintamenojen jakautuminen lautakunnittain vuodelle 2014 Tarkastusltk Keskusvaaliltk Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveysltk Opetusltk Vapaa-aikalautakunta Tekninen ltk Jätelautakunta Kaupunkisuunnittelultk Rakennus- ja ympäristöltk Vesihuoltolaitoksen johtokunta Kaukolämmön johtokunta Menot % ,0 0,0 0,1 6,4 49,4 23,6 3,3 8,5 0,0 3,6 0,7 0,9 3,4 YHTEENSÄ Vuoden 2014 talousarviossa on varattu 8,2 miljoonaa euroa avohoidon lääkärikäynteihin. Summalla voidaan tuottaa noin käyntiä, sisältäen tarvittavat röntgen-, laboratorio- ja muut tutkimukset. Kahdella miljoonalla eurolla saadaan noin neuvolakäyntiä sekä miljoonalla puolestaan noin kouluterveydenhuollon käyntiä. Ympärivuorokautisessa päivystysyksikössä arvioidaan tapahtuvan noin asiakaskäyntiä. Kotisairaala tuottaa noin hoitopäivää. Edellä sanottujen lisäksi kaupungin asukkaiden käytettävissä oleviin palveluihin kuuluvat mm. fysio-, puhe- ja toimintaterapia sekä fysiatripalveluita. Suun terveydenhuollossa on varauduttu yhteensä hammaslääkäri-, hoitaja- sekä suuhygienistikäyntiin. Työterveyshuollon käyntimääräksi on suunniteltu Runsas 10 miljoonaa euroa kuluu terveyskeskussairaalaan. Summalla voidaan tuottaa noin hoitopäivää, jolloin yhden päivän hinta on keskimäärin 235 euroa. Sairaanhoitopiiriltä ostetaan palveluita yhteensä 64,5 miljoonalla eurolla, josta runsaat 6 miljoonaa kuluu erityisvelvoitteisiin ja kalliin hoidon tasaukseen. Loppusummalla saadaan noin somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksoa ja 400 psykiatrian hoitojaksoa sekä vastaavasti poliklinikkakäyntejä ja Vanhuspalvelujen budjettiin on varattu omaishoidontuen myöntämiseen liittyviin kokonaiskuluihin noin 1,6 miljoonan euron määräraha. Varsinaiseen omaishoidontukipalkkioon on varattu 1,43 miljoonaa euroa, joka sisältää palkkioiden sivukulut ja vuotuiset indeksikorotukset. Tukipalkkiomäärän on arvioitu riittävän noin 320 omaishoitajalle. Säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon varatulla 10,2 miljoonalla eurolla voidaan tuottaa palveluja noin asiakkaalle. Kotihoidon tukipalveluina järjestetään asioin-

7 ti-, sauna- ja vaatehuoltopalveluja omana työnä noin 1,2 miljoonalla eurolla. Ostopalveluna hankittavia tukipalveluja kuten turvapuhelin- ja siivouspalveluja varten on varattu noin 0,5 miljoonaa euroa. Kaupungin yksiköt tuottavat arvion mukaan tehostetun palveluasumisen hoitopäivää, jonka lisäksi ostetaan noin hoitopäivää yksityisiltä palveluntuottajilta. Vanhainkodeissa hoitopäiviä kertyy arviolta Vanhuspalveluiden kokonaiskustannukset ovat 39,2 miljoonaa euroa. Kasvatus- ja perheneuvola palvelee arviolta 700 asiakasta vuodessa. Toimentulotuen tarpeessa on arvioitu olevan taloutta. Rahaa tukeen on varattu 4,4 miljoonaa euroa. Työvoiman palvelukeskus järjestää kuntouttavaa työtoimintaa 270 asiakkaalle. A-klinikkasäätiöltä ostetaan päihdehuollon palveluita; avohoitoa, katkaisu- ja selviämisasemapalveluita, alkoholidementikoille tarkoitettua ympärivuorokautista hoitoa sekä asumispalveluita noin 2,7 miljoonalla eurolla. Lastensuojelutyön 12,7 miljoonan budjetilla autetaan yli 2100 lastensuojelu-, lastenvalvonta- ja sijaishuoltoasiakasta. Osa palvelusta tuotetaan omana työnä ja osa ostopalveluna. Kehitysvammaisten asumispalvelun piirissä on noin 120 asiakasta. Työ- ja päivätoiminnassa käy 130 asiakasta. Vammaisavustuksiin on varattu 4,0 miljoonaa euroa ja vammaisten omaishoidon tukiin noin 1 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 sosiaali- ja terveystoimeen perustetaan uusia vakansseja 16,5, jotka sijoittuvat mielenterveystyön asumispalveluihin, perusterveydenhoitoon ja sosiaalityön palveluihin. Taiteen perusopetusta saa opiskelijaa. Musiikkiopistossa opiskelee 340 oppilasta. Opetustunteja järjestetään kaikkiaan yli Yhden opetustunnin hinta on 76 euroa. Musiikkileikkikoulussa käy 200 lasta. Kulttuuripalvelut järjestää lähes 100 tapahtumaa ja tilaisuutta vuosittain. Kävijöitä taidemuseo Veturitallissa on noin , ja museon kokoelmat käsittävät noin teosta. Niistä n. 45 % on esillä kaupungin eri tiloissa työntekijöiden ja kaupunkilaisten nähtävinä. Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen museon SAMUn kokoelmista löytyy yhteensä noin esinettä ja valokuvaa. Salon pääkirjastosta lainataan vuosittain yli teosta. Lähikirjastojen kautta lainataan teosta ja kirjastoautosta teosta. Yhden lainauksen hinta vaihtelee noin 1 2 euron välillä lainauspaikasta riippuen. Liikuntapalvelut tukee vuosittain noin 50 eri seuraa eurolla. Seurojen ilmoitusten mukaan harjoituskertoja kertyy noin Ulkoliikuntapaikkoja ylläpidetään kesäaikana noin 80 ja talviaikana lähes 50. Kaupunki hoitaa useita liikuntahalleja ja kuntosaleja sekä uima- ja jäähallia. Koulujen liikuntasaleja on käytössä 26 kpl. Valvottuja uimarantoja on 4 kpl. Ohjattu liikuntatoiminta aktivoi noin asiakasta vuodessa. Ohjattuja liikuntaryhmiä on vuositasolla 460. Nuorisopalvelujen kohderyhmään (7-29-v.) kuuluu kaikkiaan kuntalaista. Liikunta- ja nuorisolautakunta on varannut euroa nuorisotoiminnan tukemiseen. Työpajatoimintaan osallistuu vuodessa noin 60 nuorta. Sivistyspalvelut 99 miljoonaa euroa Varhaiskasvatuksen 33 miljoonan budjetilla järjestetään noin lapselle päivähoitopaikka. Läsnäolopäiviä kertyy yhteensä lähes Päiväkodissa yhden läsnäolopäivän hinta on 72 euroa, perhepäivähoidossa samoin 72 euroa. Esiopetuksen piirissä on 650 lasta. Lisäksi varhaiskasvatus järjestää avoimen palvelun toimintana kerho- ja leikkitoimintaa. Kotihoidon tukiin ja yksityisen hoidon tukiin on varattu yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Kotihoidon hoitorahan hakijoita arvioidaan olevan noin 700. Yksityisen hoitotuen piirissä on noin 130 lasta. Perusopetusta annetaan runsaalle oppilaalle. Erityiskouluissa oppilaita on 134. Yleisopetuksessa yhden oppilaan vuosikustannukset ovat noin euroa. Opetushenkilöstöä on 420. Aamu- ja iltapäivätoiminnan piirissä on 520 oppilasta ja kesävirkistystoimintaan Klippulassa osallistuu noin 300 leiriläistä. Kolmessa lukiossa opiskelee yhteensä 940 oppilasta. Yhden opiskelijan vuosikustannus on noin euroa. Aikuislukiossa on kirjoilla 460 opiskelijaa. Heistä lähes neljännes suorittaa lukion tai perusopetuksen päättötodistukseen tähtääviä opintoja ja loput oppiaineitten aineopintoja. Kansalaisopistossa opiskelee opiskelijaa. Opetustunteja on Yhden opetustunnin hinta on 93 euroa. Kaupunkikehityspalvelut 44 miljoonaa euroa Liikenneväylien kunnossapitoon ja katuvalaistukseen käytetään vuosittain 3,3 miljoonaa euroa. Puistoalueita on yhteensä 828 hehtaaria, josta varsinaisten hoidettujen puistojen osuus on 20 %. Matonpesupaikkoja kaupungilla on 13 kpl. Yksityistieavustuksia jaetaan euroa. Avustettavia teitä on lähes 1000 km. Isännöinnin ja talonmiespalvelun hoidossa olevien kiinteistöjen yhteispinta-ala on noin m². Ylläpitokustannukset ovat vuositasolla noin 8,2 miljoonaa euroa. Ravitsemispalvelut tuottavat vuosittain suoritteita noin 3 miljoonan tavanomaisen lounaan verran. Kokonaiskustannukset ovat 10,2 miljoonaa euroa ja yhden suoritteen hinta keskimäärin 3,40 euroa. Siivoustoimella puhtaana pidettäviä neliöitä on yhteensä Puhtaanapidon kustannukset vaihtelevat päiväkotien 3,38 euroa/m²/kk, nuorisotilojen 0,81 euroon/ m²/kk. Kaupunkikehityspalvelujen määrärahaan sisältyy Varsinais- Suomen pelastuslaitokselle maksettava runsaan 4 miljoonan euron korvaus palo- ja pelastustoimen hoidosta. 7

8 Kaupunkikehityspalvelut Kehittämispalvelut Lupa- ja valvontapalvelut: 2,4 miljoonaa euroa Rakennusvalvonta käsittelee vuosittain n. 900 rakentamiseen liittyvää lupahakemusta. Ympäristösuojelussa tarkastuksia, lupia, lausuntoja ja ilmoituksia tehdään noin 800 ja ympäristöterveydenhuollon lupia sekä tarkastuskäyntejä on yhteensä noin 550. Eläinlääkärikäyntejä on vuosittain kpl. Konsernipalvelut: 21,9 miljoonaa euroa Kaupunginvaltuuston budjetti on euroa. Monistuspalvelu tulostaa noin 1,8 miljoonaa kopiota vuodessa. Määrä on vuosi vuodelta vähentynyt. Kirjeitä lähtee vuosittain kappaletta. Tietohallinnon ylläpidettäviä työasemia kaupungilla on käytössä 3600 kpl. Määrärahavarauksia on 335 pitkäaikaistyöttömän työllistämistä varten ja 200 nuoren kesätyöllistämistä varten sekä yritysten kesätyöllistämistukea 300 nuoren työllistämistä varten. Salon kaupungin lomituspalvelut hoitaa 18 kunnan lomituspalvelun 82 maatalouslomittajan toimesta. Vakituisten koko- tai osa-aikaisten työntekijöiden lisäksi lomituspalveluja tuottavat tilapäiset lomittajat tai lomitus hankitaan ostopalveluna. Maatila voi myös itse hankkia lomituksen suoraan. Lomituspäiviä on yhteensä KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT KEHITTÄMISPALVELUT Kaupungin sisäisestä kehittämistyöstä vastaa kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelujen palvelualue. Palvelualueen toiminnan tavoitteena on myös monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta ja sitä kautta turvata alueen korkean palvelutason säilyminen. Invest in Salo hankkeen tavoitteena on houkutella Saloon uusia kotimaisia ja kansainvälisiä investointeja, jotka tukevat kaupungin talous- ja työllisyyskehitystä sekä täydentävät alueella jo olemassa olevaa liiketoimintaa. Salon kaupunki Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo Kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi (02) , Viestintä, markkinointi ja kansainväliset asiat 8 LIIKELAITOKSET Liikelaitos Salon Vesi: 3,3 miljoonaa euroa Liikelaitos Salon Veden liikevaihto on 8,8 miljoonaa, josta välittömät käyttömenot ovat 3,3 miljoonaa. Vesihuoltolaitos myy vuosittain vettä m³ ja käsittelee jätevesiä m³. Vesijohtoja on 1480 km ja jätevesiviemäreitä 520 km sekä sadevesiviemäreitä 195 km. Vedenottamoja on 33 kpl ja jäteveden puhdistamoja 6 kpl. Liikelaitos Salon Kaukolämpö: 12,4 miljoonaa euroa Kaukolämpö myy lämpöenergiaa MWh vuodessa. Energia ostetaan Voimavasu Oy:ltä. Lämpökeskuksia on seitsemän. Oman tuotannon osuus on MWh.Liittymien määrä on Vuoden 2014 suurimmat investointikohteet Ollikkalan koulun saneerauksen loppurahoitus 0,8 mil joonaa euroa Moision vanhustentalon peruskorjaus 0,3 miljoonaa euroa Moision koulun laajennus ja muutostyöt 1,2 miljoonaa euroa Marian koulun korjaus 1,1 miljoonaa euroa Armfeltin koulun laajennus ja muutostyöt 0,8 miljoonaa euroa Kunnallistekniikan rakentaminen 2,4 miljoonaa euroa Vesihuolto- ja kaukolämpöinvestoinnit 2,0 miljoonaa euro Talousosasto Henkilöstö- ja talouspäällikko Seppo Juntti (02) Kehittämispäällikkö Kauko Lindholm (02) Henkilöstöpäällikkö Christina Söderlund (02) Hankintapäällikkö Päivi Kohvakka (02) Viestinnän ja markkinoinnin tehtävänä on tukea kaupungin perustehtävän ja vision toteutumista välittämällä tietoa kaupungin asukkaille ja muille sidosryhmille sekä edistämällä ja ylläpitämällä kaupungin hyvää mainetta ja tunnettuutta. Kansainvälinen toiminta tähtää Salon kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden edistämiseen. Kansainvälisessä toiminnassa huomioidaan sekä asukkaiden että yritystoiminnan tarpeet. Elinkeino- ja asukasmarkkinointi Markkinoinninsuunnittelija Sanna Lammervo (02) , , Kaupungin mainospaikat, mainos- ja liikelahjat viestintäassistentti Eija Laitinen (02) , , Kaupunkitiedote, Asukkaan Salo -palveluopas ja www-sivut Tiedottaja Arto Mäkinen (02) , , Markkinointiyhteistyö Viestintäassistentti Eija Laitinen (02) , , Mediasuhteet Viestintäpäällikkö Teija Järvelä (02) , , Tiedottaja Arto Mäkinen (02) , , Kannatusilmoitukset Kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi kannatusilmoituksiin ei ole tälle vuodelle määrärahoja.

9 Elinkeino- ja työllisyyspalvelut Kansainväliset asiat Kansainvälisten asioiden päällikkö Terhikki Lehtonen (02) , Viestintäassistentti Eija Laitinen Salon alueen matkailu- ja vapaa-ajan palvelut löydät osoitteista: Sivuilta löydät harrastukset ja historian havinat, reitit ja ravintolat sekä mökit ja muut majoitukset. Uutta ja vanhaa sulassa sovussa. Vinkkejä viettää viihtyisä päivä Salossa yksin, kaksin tai porukalla. Ota rennosti ja nauti vapaa-ajasta tule visiitille Saloon. ELINKEINO JA TYÖLLISYYSPALVELUT YRITYSSALO OY Elinvoimainen ja monipuolinen elinkeinoelämä on kaupungin tulevaisuuden tekijä. Kaupungin omistaman Yrityssalo Oy:n ydintehtävänä on tuottaa alueella yrityspalveluja, antaa liiketoimintaan liittyviä neuvoja ja opastusta sekä auttaa yrittäjyyttä harkitsevia. Yrityssalo tukee myös sijaintipaikkaa etsiviä yrityksiä sijoittumiseen liittyvissä asioissa sekä koordinoi äkilliseen rakennemuutokseen liittyviä toimenpiteitä. Yrityssalo Oy Örninkatu 15, Salo (02) , Saloshops.fi Salossa on kuuluja pikkuputiikkeja ja monipuolisesti muita ostosmahdollisuuksia. Ruuhkaton ja ystävällinen palvelu sekä hyvät valikoimat ovat loistava yhdistelmä. Runsaaseen valikoimaan voit tutustua osoitteessa Mitä Salosta et löydä sitä et tarvitsekaan. Salofood.fi Alueemme runsaaseen lähiruokatarjontaan voit tutustua osoitteessa www. salofood.fi, mistä löydät paikalliset tuottajat, tuotteet sekä tuoreen lähiruuan tilamyymälät. Taatusti tuore, maittava lähiruoka tuntuu ja tuoksuu terveelliseltä ja tutulta. Salon Matkailuneuvonta Salon Matkailuneuvonta p Palvelu- ja esitejakelupiste: Original Sokos Hotel Rikala Asemakatu 15, Salo Avoinna päivittäin Matkailupalvelu ja ryhmävaraustiedustelut, ajo-ohjeet ja muut matkaan liittyvät yksityiskohdat. TYÖELÄMÄ Kuntarekry Salon kaupungin avoimiin työpaikkoihin voit tutustua osoitteessa Salon Voimala Salon Voimala on palvelupiste uutta suuntaa työuralleen etsiville salonseutulaisille. Voimala antaa neuvontaa erilaisissa työllistymiseen, kouluttautumiseen ja yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Örninkatu 15, 2. krs., Salo Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Salon toimipaikka Toimisto avoinna: ma pe klo Käyntiosoite: Tehdaskatu 7 Postiosoite: PL 164, Salo f: (02) Sähköposti: Halutessasi välttää ruuhkaa, suosittelemme asioimaan verkossa: Valtakunnalliset puhelinnumeromme palvelevat ma-to klo 8-17 sekä pe 10-17: Työlinjan henkilöasiakkaan puhelinpalvelu Työttömyysturvaneuvonta Työlinjan koulutusneuvonta Työlinjan muutosturvaneuvonta jobblinjen för personkunder Jobblinjen utbildningsservice Jobblinjen utkomstskydd för arbetslösa Yritys-Suomi puhelinpalvelut Företagsfinlands telefontjänst Puhelinnumeromme Varsinais-Suomessa: Vaihde (klo ) Henkilöasiakaspalvelut Työnantaja- ja yrityspalvelut

10 Maankäyttöpalvelut Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS Keskusta Kaavoitus on kaupungin kehittämisen merkittävin työväline. Sen avulla kaupunki ohjaa rakentamista ja maankäyttöä omalla alueellaan. Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa määritelty suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi, jonka lopputuloksena on lainvoimainen kaava. Kaavoitus on osa kaupunkisuunnittelua, jossa seurataan jatkuvasti kaupungin kehittymistä, yritysten, yhteisöjen ja kaupunkilaisten tarpeita sekä kehitystä muissa maamme kunnissa. Näiden tietojen pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmia ja asetetaan tavoitteita kaavoitusta varten. Onnistunut kaupunkisuunnittelu edellyttää jatkuvaa yhteistyötä ja kanssakäymistä eri sidosryhmien, kaupungin eri toimialojen sekä viranomaistahojen kanssa. Kaupunkisuunnittelutehtäviin kuuluu myös rakennusvalvonnan työn tukeminen rakennuslupalausunnoin, rakentamista koskevien poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu. Yhteystiedot Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelupalvelut Käyntiosoite: Hornintie 2-4, Halikko Postiosoite: PL 77, Salo Kaavaotteiden tilaus (02) , Kaupunkisuunnittelu palvelee Halikon virastotalon aukioloaikoina (ma to klo 8 16, pe klo ). Hyvän palvelun takaamiseksi pyydämme asiakkaita sopimaan henkilökohtaiset tapaamiset etukäteen. Palvelemme suomeksi sekä tarvittaessa ruotsiksi ja englanniksi. Kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo (02) , Keskusta vastaa Salon ja Halikon asemakaavoitetuista alueista. Salon keskusta: Kaavoitusarkkitehti Tarja Pennanen (02) , Salon keskusta: Kaavasuunnittelija Virpi Elovaara (02) , Halikon kirkonkylä ja asemaseutu sekä Märynummi: Kaavasuunnittelija Leena Lehtinen (02) , Kaavoitussihteeri Jaana Haikonen (02) , Kaavoitussihteeri Leena Nikkanen (02) , Kehysalue Kehysalue vastaa Salon ja Halikon asemakaavoittamattomista alueista sekä koko Perttelin, Muurlan, Kiikalan, Suomusjärven, Kiskon, Perniön, Särkisalon ja Kuusjoen alueista. Kaavoitusinsinööri Timo Alhoke (02) , Perniö, Särkisalo, Kuusjoki sekä Salon ja Halikon maaseutu: Maankäyttöinsinööri Martti Halme (02) , Pertteli, Muurla, Kiikala, Suomusjärvi ja Kisko: Maankäyttöinsinööri Hannu Koisti (02) , Paikkatietosuunnittelija Markus Kukkonen (02) , Kaavoitussihteeri Anu Suur-Näkki (02) , Kaavaprosessiin osallistuminen Vireillä olevat kaavat ovat nähtävillä Salon kaupungin kotisivuilla osoitteissa: 10 Ilmakuva Salaisten suunnalta Saloon päin. Vasemmalla Salaistentie ylittää moottoritien ja oikealla Kuruntie alittaa sen. Seuraavalla sivulla oleva kaavio kuvaa yksinkertaistetusti kaavan laatimisen eri vaiheet. Kaavion oikeassa reunassa on kerrottu, kuinka ja missä vaiheessa osalliset voivat vaikuttaa kaavaan. Kuulemisesta tiedotetaan tarkemmin kunkin kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

11 Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu Rakentaminen kaavasta tai muista määräyksistä poikkeavalla tavalla tai uudisrakentaminen kaavoittamattomalle ranta-alueelle edellyttää poikkeamispäätöstä. Suunnittelutarveratkaisu tehdään alueilla, joilla rakennuslupa vaatii perusteellisemman lisätarkastelun kaavallisten näkökohtien osalta. Poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua haetaan lomakkeella, joka palautetaan kaupunkisuunnitteluun. Rakennuspaikan haltija allekirjoittaa hakemuksen. Hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut. Hakemuksen liitteiksi tarvitaan: virallinen tonttikartta, joka tilataan kiinteistö- ja mittauspalvelusta 2 kpl asemapiirroksia, josta ilmenee sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla selvitys naapurien kuulemisesta Poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut valmistellaan kaupunkisuunnittelussa. Vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavamuutokset ovat ehdotusvaiheessa nähtävillä vain 14 päivää. Hyväksymisvaiheessa kaavan hyväksyy kaupunginhallitus. Kaavoituskatsaus Vuosittainen kaavoituskatsaus pohjautuu Salon kaupungin kaavoitusohjelmaan. Kaavoituskatsaus sisältää perustiedot käynnissä olevista kaavoista. Kaavoituskatsauksessa on esitetty kunkin kaavan valmistelutilanne sinä aikana, jolloin kaavoituskatsaus laadittiin. Lisäksi kustakin kaavasta on ilmoitettu kaavan tavoitteet sekä valmistelijan nimi, jolta voi kysyä lisätietoja. Kaavoituskatsaus on luettavissa internetissä osoitteessa Paperiversiona kaavoituskatsaus on saatavilla Salon kirjastoissa, palvelupisteissä ja kaupunkisuunnittelussa (Hornintie 2-4, Halikko). Suunnittelutarveratkaisusta päättää kaupunkisuunnittelulautakunta. Kunnan päätösvallassa olevasta poikkeamisesta päättää kaupunkisuunnittelulautakunta silloin, kun kysymys on omakotirakentamisesta tai rantarakentamisesta. Kaupunginhallitus päättää kunnan päätösvallassa olevista poikkeamisista silloin, kun kysymys on muusta kuin omakotirakentamisesta tai ranta-alueelle rakentamisesta. Kaupungin lausunnon antaminen ELY-keskuksen päätösvallassa olevista poikkeamisista kuuluu joko kaupunkisuunnittelulautakunnalle tai kaupunginhallitukselle sen mukaan, onko kyse omakoti- tai rantarakentamisesta vai muusta rakentamisesta. Poikkeaminen kuuluu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY:n) päätösvaltaan silloin, kun on kyse uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä sekä poikkeamisesta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta Päätöksistä ja lausunnoista peritään maksu Salon kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti. Poikkeamista koskevasta kunnan tai ELY-keskuksen päätöksestä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeudelle. 11

12 Liikennepalvelut T LIIKENNEPALVELUYKSIKKÖ Liikennepalveluyksikkö aloitti toimintansa keväällä Liikennepalvelujen tehtävänä on suunnitella, kehittää ja kilpailuttaa osto- ja palveluliikennettä, koululaiskuljetuksia ja kotihoidon ateriakuljetuksia. Myös muiden kaupungin kuljetusten kilpailutusten koordinointi ja seutulippuyhteistyö kuuluvat yksikön tehtäviin. Yhteystiedot Jarmo Heimo Kaupunginarkkitehti Arkkitehti SAFA (02) Palvelu- ja joukkoliikenne Roope Virta Liikennepalvelupäällikkö 02) Perus- ja esikoululaisten koulukuljetukset Seppo Virkkunen Oppilaskuljetuskoordinaattori (02) Kotihoidon ateriakuljetukset Siru Valtonen Kotihoidon kuljetuskoordinaattori (02) Salon kaupungin palveluliikenne Aikataulut ja palvelualueiden kartat on koottu esitteeseen, jonka voit tulostaa internet-sivulta tai tilata postitse kotiin soittamalla numeroon (02) Palveluliikenne tarjoaa salolaisille kerran viikossa pääsyn palveluiden luokse. Palveluliikenne noutaa tarvittaessa kotiovelta asioimaan lähimpään keskukseen ja kuljettaja avustaa matkustajia kaikissa matkan vaiheissa tarpeen mukaan. Autossa on tilaa matkustajien ostoksille ja apuvälineille. Palvelu on kaikkien kuntalaisten käytettävissä arkipäivisin. Asiakaspaikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Asiakkailta perittävät maksut yhdensuuntaisesta matkasta ovat: 3,30 enintään 10 km matkasta 4,80 yli 10 km matkasta veteraanit matkustavat maksutta Maksuvälineenä käyvät käteinen ja matkahuollon kortit. Lisätiedot: Roope Virta (02) Seutu- ja SaTuSa-liput Salolaisten käytettävissä on kaksi kaupungin tuella edulliseksi hinnoiteltua lipputuotetta: Salon seudun seutulippu 55 euroa ja SaTuSa-lippu 115 euroa. Seutulipulla voi matkustaa 30 päivän ajan rajattomasti kaikessa seutulippualueen vakiovuoroliikenteessä ja vaihtaa bussista toiseen täysin vapaasti. SaTuSa-lipulla voi matkustaa rajattomasti 30 päivän ajan vakiovuoroliikenteessä Salon ja Turun välillä sekä Turun sisäisessä liikenteessä alkaen osa Salon seudun seutulipun ja Salo-Turku-Salo-lipun kelpoisuusalueella liikennöitävistä linja-autovuoroista muuttuu markkinaehtoiseksi joukkoliikenteeksi. Muutoksen jälkeen on mahdollista, että seutulippua tai SaTuSa-lippua ei voi käyttää tällaisilla vuoroilla maksuvälineenä. Tiedon saa kyseistä vuoroa liikennöivältä yritykseltä. Lisätietoja seutulipuista Matkahuollon toimipisteestä tai asiakaspalvelukeskuksesta (1,71 / min + pvm) tai Matkahuollon internetsivuilta seutuliput/salon_seutulippu/ Salon alueen joukkoliikenteen reittiopas Matkahuollon ylläpitämä, internetissä toimiva, reittiopas- -hakupalvelu etsii parhaan joukkoliikennereitin ja sopivimmat bussiaikataulut Salon alueen paikallisliikenteessä. Haun voi tehdä esimerkiksi osoitetietojen, kadunnimen, pysäkin nimen tai kartalta vapaasti osoitettujen lähtö- ja määräpaikan perusteella. Lisäksi palvelu näyttää vuorokohtaisen reittikartan. Salon reittiopas on osoitteessa Matka tilataan edellisenä arkipäivänä klo numerosta Ajoreitti ja aikataulu suunnitellaan kullekin päivälle tilausten perusteella. Aamupäivisin matkustajia noudetaan klo 9 alkaen ja paluukuljetus päättyy klo 13 mennessä. Iltapäivisin matkustajia noudetaan klo 13 alkaen ja paluukuljetus päättyy klo 17 mennessä. Asiointiaikaa määränpäässä on 1 2 tuntia. 12

13 Tekniset palvelut Asuinympäristö TILAPALVELUT Asuminen Salossa on mahdollista asua kaupungin keskustassa, taajamissa sekä haja-asutusalueilla. Kaupungissa on useita erilaisia asuinalueita, jotka sijaitsevat monipuolisesti metsässä tai pellolla, meren tai järven rannalla. Kaupungissa on hyvät asumista tukevat peruspalvelut sekä keskustassa että useimmissa aluekeskuksissa ja palvelukylissä. Kaupunki tarjoaa mahdollisuutta sekä asumisoikeus- että vuokra-asuntoihin. Vuokra-asuntoja on runsaasti eri puolilla kaupunkia sekä kerros- että rivitaloissa. Asuinrakentamiseen on tarjolla erityyppisiä tontteja eri alueilla. Tarjolla on niin merellisiä tontteja kuin tontteja keskustan ja E18-moottoritien tuntumassa. Kaupungissa on myös tarjolla teollisuustontteja eri alueilta, joista on hyvät liikenneyhteydet. Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun tehtävänä on suunnitella ja kehittää kaupunkia ja ohjata maankäyttöä ja rakentamista alueellaan. Uuden rakentamiseen tai vanhan korjaamiseen tarvitaan myös erilaisia lupia. Rakennus- ja ympäristövalvonta käsittelevät rakentamiseen tarvittavat luvat. Asuinympäristö Rakennettu asuinympäristö muodostuu asumiseen liittyvistä rakenteista ja palveluista. Rakennettu asuinympäristö lisää asumisen viihtyisyyttä ja palveluja sekä tarjoaa asukkaille, matkailijoille ja yrittäjille erilaisia toimintamahdollisuuksia. Puistot ja yleiset alueet Salon kaupungin yhdyskuntateknisten palvelujen puistojen- ja yleisten alueiden yksikkö vastaa viheralueiden, puistojen, leikkipaikkojen ym. sekä koirapuistojen kunnossapidosta, suunnittelusta ja rakentamisesta. Varsinaisten asemakaavassa puistoiksi tai viheralueiksi osoitettujen alueiden lisäksi puistoyksikkö hoitaa erilaisia Salon kaupungin omistamia perinnemaisema- ja luontokohteita. Puistoyksikkö vastaa myös matonpesupaikoista. Käyntiosoite: Hornintie 2-4, Halikko Postiosoite: PL 77, Salo Fax: (02) Viheraluepäällikkö Tapio Järvinen (02) , Viheraluesuunnittelija Matti Nikander (02) , Työnjohto, viheralueiden rakentaminen: Puistomestari Aulis Sorvali (02) , Työnjohto, viheralueiden kunnossapito: Puistomestari Marja-Leena Laakso (02) , Leikkipaikat Salon kaupungin ylläpitämien leikkipaikkojen lukumäärä on 87. Näiden lisäksi ylläpidetään kahta skeittipaikkaa. Leikkipaikoilla noudatetaan SFS-standardin mukaisia turvallisuusnormeja. Leikkipaikat tarkastetaan säännöllisesti ja ilmenneet puutteet ja viat korjataan. Tarkastuskierrokset alkavat huhtikuussa ja jatkuvat loka-marraskuulle. Ilmoitukset leikkipaikoilla havaituista vioista ja puutteellisuuksista numeroon (02) Salon kaupungin matonpesupaikat Salon kaupungin ylläpitämät matonpesupaikat ovat avoinna osan aikaa vuodesta. Matonpesupaikkoja ylläpitää Salon kaupungin yhdyskuntateknisten palvelujen osasto, (02) Matonpesupaikkojen osoitteet Halikko: Kirkonkylä, Munaojankuja 22 Vaskio, Nuohoojankuja 27 Vartsala, venelaituri, Kaninkolantie 463 Kiikala: Suomusjärventie 81 Kisko: Jätevedenpuhdistamo, Vilhelmintie 5 Muurla: Kunnanvarasto, Kaukolantie 50 Perniö: Kirkonkylä, Joutnantie 45 Teijo, jätevedenpuhdistamo, Villniementie 34 Pertteli: Kaivola, jätevedenpuhdistamo, Pappilantie 6 Salo: Jätevedenpuhdistamo, Satamakatu 33 Suomusjärvi: Jätevedenpuhdistamo, Kurkelantie Särkisalo: Kirkonkylä, Ankkuritie 3 Matonpesupaikkojen toimintaohjeita Matonpesupaikan omistaa Salon kaupunki. Pesijää kohti saa käyttää vain yhtä allasta. Jos joudut jonottamaan vuoroasi, on se tehtävä paikan päällä. Altaita ei voi varata etukäteen. Pestyäsi siisti jälkesi, ettei seuraavan pesijän tarvitse sitä tehdä. Jokaisella matonpesupaikalla suoritetaan määräajoin huoltotoimenpiteitä, jolloin paikka ei ole käytössä. Mattoja ei saa jättää pitemmäksi aikaa kuivumaan. Telineet on tarkoitettu vain veden valuttamista varten. Huom! Muiden kuin mattojen, esim. autojen yms. peseminen on ehdottomasti kielletty. Näiden lisäksi voi olla matonpesupaikkakohtaisia ohjeita tai määräyksiä. Vikailmoitukset ja muut matonpesupaikkaa koskevat yhteydenotot Salon kaupungin yhdyskuntateknisten palvelujen osastolle numeroon (02)

14 Asuinympäristö Salon tori Salon tori on viihtyisä kohtamispaikka. Tori on avoinna tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo Kesäaikana, , tori on avoinna joka arkipäivä klo Toripäivien lisäksi torilla on erilaisia tapahtumia. Torille toimintaa järjestävien on pyydettävä torin käyttölupa Salon kaupungin tilapalveluista. Syysmarkkinat Salon kaupungin tilanpalvelut järjestää Salon perinteiset syysmarkkinat vuosittain syys-lokakuun vaihteessa. Myyntiajat to pe klo 7 20 ja la klo Lisätiedot markkinoista: (02) / Niina Iivonen. Vapaat markkinapaikat tulevat myyntiin internetin kautta kaupungin kotisivuilla Kevätmarkkinat Keväällä torikauppiasyhdistys järjestää perinteisesti kevätmarkkinat. Lisätiedot: Alice Huttunen (02) Suvisalo ry:n järjestämä iltatori Kesäaikaan torstaisin Suvisalo ry järjestää iltatorin, jolloin torilla on nimekkäitä artisteja esiintymässä. Lisätiedot iltatorista: Suvisalo ry, Helsingintie 5, Salo / puheenjohtaja Tarja Hiltunen. Lisätiedot: Kaija Kanervisto (02) , Kaikkiin hakemuksiin liitetään todistus kuukausituloista sekä verotustodistus viimeksi toimitetusta verotuksesta. Asunnon tarve on syytä perustella hakemuksessa. Hakemus on voimassa kolme kuukautta ja sen voimassaoloa voi jatkaa esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla. Viljelypalstat Salon kaupunki vuokraa vuosittain asukkailleen viljelypalstoja. Palstat sijaitsevat Tiilitehtaanpuistossa Ollikkalassa, Kyntömiehenpuistossa Palometsässä ja Jaanunpuistossa Pahkavuoressa. Palstat vuokrataan aina vuodeksi kerrallaan. Palstojen vuokrausta hoitaa Halikon palvelupiste. Vuokrausajankohta on vuosittain huhti-toukokuun vaihteessa ja vuokraamisen alkamisesta ilmoitetaan mm. kaupungin nettisivuilla www. salo.fi, huhtikuun kaupunkitiedotteessa sekä Salon Seudun Sanomissa.! Vuokra-asunnot Salon kaupunki omistaa Salon Vuokratalot Oy:n ja Koy Tiilitehtaanpihan, joilla on rivi- ja kerrostaloasuntoja eri puolella Salon kaupunkia. Näiden asuntojen isännöinti hoidetaan Salon OP-Kiinteistökeskus Oy ISAssa osoitteessa Turuntie 8, Salo. Edellä mainittuja asuntoja haetaan toimittamalla asuntohakemus liitteineen Salon OP-Kiinteistökeskus Oy ISAaan osoitteessa Turuntie 8, Salo. Hakemuslomakkeita saa em. toimistosta tai sen voi tulostaa internetistä Lisätiedot: Salon OP-Kiinteistökeskus Oy ISA: Oili Välikangas Sari Mellin Salon kaupunki omistaa suoraan useita asuntokohteita eri puolilla kaupunkia. Näiden asuntojen isännöinti hoidetaan kaupungin tilapalveluissa Halikossa, osoitteessa Hornintie 2-4. Hakemuslomakkeen näihin asuntoihin saa Salosta Tehdaskatu 4:stä, kaupungin palvelupisteistä ja tilapalveluista Halikosta Hornintie 2-4:stä. Hakemukset näihin asuntoihin toimitetaan edellä mainittuihin paikkoihin. 14

15 Puhtaanapitopalvelut VENEPAIKAT Salon kaupungilla on venepaikkoja Salonjoessa 66 kpl Vuohensaaressa 18 kpl Kokkilassa 25 kpl Vartsalassa 50 kpl ja Teijolla 9 kpl Vuohensaarentien varressa on veneiden vesillelaskupaikka ja pieni alue veneiden talvisäilytykseen. Venepaikat vuokrataan vuosittain. Vuokrausta hoitaa kaupungin varikolla puistomestari Aulis Sorvali. Yhteystiedot Salon kaupungin tekniset palvelut Yhdyskuntateknisten palvelujen osasto Varikko PL 77, Salo Käyntiosoite Satamakatu 9, Salo Puistomestari Aulis Sorvali 02) , JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO Salossa on voimassa yleiset jätehuoltomääräykset, jotka koskevat kaikkia kotitalouksia ja taloyhtiöitä sekä julkisen palvelun sektorin alueella syntyvien jätteiden käsittelyä ja hyödyntämisen järjestämistä. Jätehuoltomääräyksissä on määräyksiä mm. keräysvälineistä, tyhjennysväleistä, jätteen polttamisesta, kompostoinnista sekä jäteastioiden ja kompostien sijoittamisesta. Jätteet on aina kerättävä, kuljetettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle, terveydelle tai viihtyisyydelle. Salossa jätehuolto on järjestetty kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kiinteistön omistaja sopii jätteenkuljetuksesta suoraan valitsemansa asianmukaiset luvat omaavan jätehuoltoyrittäjän kanssa. Mikäli kiinteistö ei ole tehnyt jätehuoltosopimusta yrittäjän kanssa, liittää Rouskis Oy kunnan velvoittamana kiinteistön Rouskis Oy:n ylläpitämän paikkaavan aluekeräysjärjestelmän asiakkaaksi. Tällöin aluekeräyksen keräyspaikat tulee olla kiinteistön kohtuullisesti saavutettavissa. KADUT Kaupunki ylläpitää laajaa katuverkostoa ja kevyenliikenteen väylästöä. Kaupunki huolehtii liikenneväylien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avustaa yksityisteitä tien ylläpidossa. Mikäli tarvitsette käyttöönne kaupungin ylläpitämiä katuja ja muita yleisiä alueita, tulee niiden käytöstä tehdä lupahakemus. Katujen kunnossapidon yhteystiedot Salon kaupungin tekniset palvelut Yhdyskuntateknisten palvelujen osasto Yhdyskuntatekniikan kunnossapitoyksikkö PL 77, Salo käyntiosoite: Satamakatu 9, Salo fax (02) Katumestari Kari Kanerva (02) , Toimisto: Heli Turunen (02) , Päivystys virka-ajan ulkopuolella (044) Vikailmoitukset (esim. sammuneet katulamput) Vahinkoilmoitukset tai osoitteella: Tekninen hallintotoimisto PL 77, Salo Vahinkoilmoitus Mikäli kaupungin hoitamilla kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuu hoidosta ja ylläpidosta huolimatta henkilövahinkotai omaisuutta vaurioituu kaupungin toiminnan vuoksi, voisiitä tehdä vahingonkorvaushakemuksen kaupungille. Vahingonkorvaushakemukset (kaduilla ja yleisillä alueillatapahtuneet) voi palauttaa joko postitse osoitteella Salon kaupunki, kirjaamo, PL 77, Salo tai sähköpostitse Kaikkien asuinkelpoisten asuin- tai loma-asuntokiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Rouskis Oy Keskus (02) Jätehuoltoviranomaisena toimii jätehuoltolautakunta. Yhteyshenkilönä on jätehuoltoasiamies (02) Jätehuollon valvonta Ympäristönsuojeluyksikkö (02)

16 Kiinteistö- ja mittauspalvelut KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUT, TONTIT JA MAANHANKINTA Kiinteistö- ja mittauspalvelut vastaa maa-alueiden hankinnasta, hallinnasta ja luovuttamisesta käsittäen mm. kaupungin luovuttamien tonttien varaukset, vuokraukset ja myynnit. Tehtävänä on myös talousmetsien hoito ja hakkuut. Viranomaistehtävinä on alueen kiinteistörekisterin ja -kartan / paikkatiedon ylläpito, kiinteistötoimitukset, rasite- / sopimusasiat, tonttijaon laatiminen sekä osoite- ja yksityistieasiat. Maastomittaustehtävät liittyvät kartastojen ylläpitämiseen yhdyskuntasuunnittelua varten, kiinteistötoimituksiin, rakennusvalvontaan ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Yhteydenotot kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluihin: Tonttiasiat Maankäyttösihteeri Ritva Luotio-Ylitalo (02) , Tonttipalveluinsinööri Mikko Aaltonen (02) , Karttatilaukset osoitteella Tonttijakoasiat Kiinteistösihteeri Päivi Savolainen (02) , Osoiteasiat Toimistosihteeri Sirpa Vaaranmaa (02) , Kartta-asiat; aineistosopimukset, opaskartta Paikkatietoinsinööri Hannu Kurppa (02) , Maastomittaukset, kaavan pohjakartta Mittaustyöpäällikkö Marko Laiho (02) , Oletko kiinnostunut ostamaan tai myymään maa-alueita? Kaupunki harjoittaa aktiivista maapolitiikkaa. Ota yhteyttä maankäyttösihteeriin (02) , (02) tai kaupungingeodeetti Ari Vainioon, (02) , Kiinteistönluovutusilmoitukset osoitteella Kiinteistönmuodostus- ja yksityistieasiat Kiinteistöinsinööri Hanna Heikkilä (02) , Kuvassa Lanskalan kaava-alue Meri-Teijolla. 16

17 KARTAT Tasokoordinaattijärjestelmä Kartastotöissä olemme käyttäneet lähtien valtionhallinnon suositusten mukaista EUREF-FIN (ETRS-GK23) -tasokoordinaattijärjestelmää. Korkeusjärjestelmä Korkeusjärjestelmänä käytämme N60-korkeusjärjestelmää. Vanhan Salon alueella käytössä on NN-Salo, joka on 142 mm alempana kuin N60-järjestelmä. Paperisia opaskarttoja voi ostaa kaikista kaupungin palvelupisteistä sekä Suomalaisesta kirjakaupasta (kauppakeskus Plaza), Shell Halikosta sekä Maanmittauslaitoksen Salon palvelupisteestä (Torikatu 2). Suoria seinälle laitettavia opaskarttoja voi tiedustella maankäyttösihteeri Ritva Luotio-Ylitalolta numerosta (02) tai sähköpostitse Paikkatietopalvelut Paikkatietopalvelut tuottaa, ylläpitää ja tarjoaa erilaisia paikkatietoaineistoja, karttoja sekä palveluja kaupungin omaan hallinnolliseen käyttöön sekä niitä tarvitseville ulkopuolisille asiakkaille. Kartta- ja paikkatietoaineistoa on saatavana joko perinteisinä paperikarttoina tai yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä ja jatkojalostusta varten. Aineistoa käytettäessä tulee aina olla kaupungin julkaisulupa. Karttapalvelin - kartat netissä Salon karttapalvelu löytyy osoitteesta ja vaikka kyse on karttapalvelusta, niin palvelun kautta löytyy karttojen lisäksi myös paljon erilaisia kaupungin tarjoamia palveluja. Opaskartta, ilmakuvat, maastokartta ja asemakaava Karttapalvelusta löytyy myös toimintoja, joita kuntalaiset eivät vielä osaaa tarpeeksi hyödyntää. Yksi sellainen on karttalinkki-toiminto, jolla käyttäjä voi itse luoda linkin suoraan kartalle. Tämän linkin käyttäjä voi liittää omille sivuilleen joko karttapalveluun tai pelkäksi kuvaksi. Linkin voi myös vaikka lähettää sähköpostissa kylään tuleville vierailleen opastukseksi. Osoite- ja palveluhaut Hyvin usein käyttäjä hakeutuu haluamalleen alueelle osoitteen avulla. Karttapalvelussa osoitehaku on hyvin kehittynyt ja käyttäjän ei tarvitse muistaa aivan täsmällistä osoitetta, vaan esim. metsä antaa vaihtoehdot kadunnimille, joissa sana metsä esiintyy. Lisäksi voidaan antaa haun perään numero, jolloin saadaan osoitteen tarkka sijainti, esim. Hornintie 2. Palveluhakua voi hyvällä syyllä kutsua koko palvelun helmeksi, sillä sen avulla käyttäjä voi selvittää lähialueensa palvelutarjonnan. Palveluista löytyvät esim. koulut, päiväkodit, kirjastot, liikuntapaikat, terveys-, sosiaali-, nuoriso- ja vanhuspalvelut. Sen lisäksi, että käyttäjä löytää esim. koulun sijainnin, niin hän voi vielä kohdetta osoittamalla ja valitsemalla lisätiedot siirtyä suoraan koulun www-sivuille. Palveluhausta löytyy myös valokuvia Salosta aihepiireinä luonto, muistomerkit ja rakennukset. Valokuvan saa esiin klikkaamalla kohteen lisätiedot -osiota. Kuinka pitkä matka? Matkanmittaustoiminto on kätevä ja sen avulla käyttäjä voi mitata esimerkiksi työmatkansa tai iltalenkin pituuden. Anna palautetta! Salon karttapalvelussa voit antaa palautetta palautesivulla olevalla lomakkeella valitsemalla erilaisia kohteita ja niiden alla olevia aiheita. Esim. kohteeksi liikenneväylät ja aiheeksi katuvalot ja voit ilmoittaa sammuneesta lampusta pyörätien varrella tai kohteeksi ulkoliikuntapaikat ja aiheeksi uimarannat, jos on tarvetta valittaa täysinäisistä roska-astioista. Voit osoittaa havainnon kohteen kartalla ja liittää mukaan myös kuvia kohteesta. Tai jos karttapalvelu ei löydä talosi osoitetta tai osoittaa sen väärään paikkaan, palautteessa on myös aihepiiri Osoitteet. Karttanäkymässä on mahdollisuus katsella erilaisia aluejakoja kuten esim. postinumero-, äänestys- ja terveyspalvelualueita. Sieltä löytyvät myös mm. ulkoilureitit, kuntoradat, pyörätiet, lähiliikenteen bussireitit sekä pysäkit jne. Myös vanhat kuntarajat löytyvät Angelniemeä ja Uskelaa myöden. Ilmakuvat löytyvät koko Salon alueelta. Kuvat ovat vuosilta Valinnalla Maastokartta esitetään maastotiedot tarkasti, jopa yksittäisen tontin ja rakennuksen osalta. Uutena toimintona löytyy asemakaava ja rantaasemakaavoista alueen rajaus. Maastotiedot ovat saatavilla lähinnä asemakaavoitetuilta alueilta. Karttalinkki, mikä se on? 17

18 Rakennusvalvonnan palvelut RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA Rakennus- ja ympäristövalvonta kuuluu rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuuteen. Osastoon kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto. Ne vastaavat lautakunnan toimialan viranomaisvalvonnasta Salon kaupungissa. Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtajana toimii rakennus- ja ympäristövalvonnan päällikkö. Rakennus- ja ympäristövalvonta sijaitsee Halikon virastotalolla, lukuun ottamatta eläinlääkäreitä, joiden vastaanottotilat ovat Perniössä ja Halikossa. Rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta toimialansa ohjauksesta ja neuvonnasta. Palveluajat ja -paikat eri kaupunginosissa ma ja to klo 9-11 Halikon virastotalo Hornintie 2-4 ti klo 9-11 Perniön neuvolan kiinteistö Vuorilinnantie 5 ke klo Suomusjärven virastotalo Kitulantie 1 Kesäaikoina Perniön ja Suomusjärven palvelupisteet ovat suljettuina. Lisäksi rakennusvalvonta palvelee asiakkaita ajanvarauksella, esim. Halikon virastotalolla ja rakennuspaikalla, (02) ja (02) VIRANOMAISTARKASTUKSET 18 RAKENNUSLUVAT JA VALVONTA Rakennusvalvonnan tehtävä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat. Rakennusvalvonnan tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö sekä toiminnallaan tukea ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. RAKENNUSVALVONTA Yksikköä johtaa rakennus- ja ympäristövalvonnan päällikkö. Ennakkovalvonta neuvonta ja ohjaus lupamenettely Rakennustyön aikainen valvonta erikoissuunnitelmat (mm. rakenne) työmaatarkastukset Jatkuva valvonta julkisivujen ja ympäristön kunto ja siisteys (esim. kevätkatselmukset) valitusten ja ilmoitusten perusteella tapahtuva valvonta Käyntiosoite: Hornintie 2-4, Halikko Postiosoite: PL 77, Salo Sähköpostiosoite: Rakennuslupaan sekä toimenpiteiden luvanvaraisuuteen liittyvät asiat: Rakennusluvassa on päätetty lupaehtoina katselmukset, jotka rakennustyön aikana tulee suorittaa. Näitä katselmuksia ovat mm: pohjakatselmus, rakennekatselmus, hormikatselmus, osastoivien rakenteiden katselmus, käyttöönottokatselmus ja loppukatselmus. Katselmuksen suorittaa rakennusvalvonnan edustaja. Työmaan vastaava työnjohtaja on läsnä katselmuksessa. Hormikatselmuksen valmishormien osalta suorittaa vastaavatyönjohtaja. Aloituskokous pidetään pääasiassa Halikon virastotalolla tai erikseen sovittavassa paikassa. Paikalla tulee olla rakennuttaja (tai valtakirjalla edustaja), pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja sekä rakennusvalvonnan edustaja. Paloviranomainen suorittaa mm. väestösuojien ja kattilalaitosten katselmukset. Rakennusvalvontatoimisto Aloituskokous, raudoituskatselmukset, pohja-, rakenne-, osastoivat rakenteet, käyttöönotto-, loppukatselmus (02) , (02) Kiinteistö- ja mittausosasto Sijainnin mittaus ja tarkastus (02) Rakennuslupakartat: Pelastuslaitos Väestönsuojat Öljylämmityslaitteiston katsastukset, hormit yms Terveystarkastajat Katso oppaan sivu 20 Ympäristöterveydenhuolto Työsuojeluviranomainen Aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue

19 Ympäristönsuojelun palvelut YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristönsuojelun tavoitteena on hyvä ympäristön tila ja ekologisesti kestävä kehitys. Ympäristönsuojelussa painotetaan haittojen ennaltaehkäisyä. Keinoina ovat lainsäädäntö, taloudellinen ohjaus, erilaiset vapaaehtoiset ohjauskeinot sekä ympäristötietoisuuden lisääminen. Salon kaupungissa rakennus- ja ympäristölautakunta toimii ympäristönsuojeluviranomaisena. Lautakunnan alaiseen rakennus- ja ympäristövalvontaan kuuluu ympäristönsuojelu, jota johtaa ympäristönsuojelun esimies. Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan Salon kaupungin asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä ympäristö. Yhteystiedot ja tehtävät Luonnonsuojelu (02) ja (02) luonnonsuojelualueet, luonnonmuistomerkin rauhoitushakemukset, perinnemaisemat. Maa-ainesasiat (02) ja (02) maa-ainesluvat ja niihin liittyvät ympäristöluvat, valvonta, kotitarveotto. Melu ja meluilmoitukset (02) ja (02) Pilaantuneet maa-alueet (02) Teollisuus ja yritykset (02) ja (02) ympäristöluvat, rekisteröinti ja tarkastustoiminta Vesilain mukaiset asiat (02) ja (02) ojitukset, ruoppausilmoitukset Ympäristön tilan seuranta ja tarkkailututkimukset (02) Ympäristönsuojeluyksikkö (02) Käyntiosoite: Halikon virastotalo, Hornintie 2-4, Halikko Postiosoite: PL 77, Salo Sähköposti: Toimisto: (02) Eläinsuojat (02) ympäristöluvat, tarkastustoiminta, patterointi-ilmoitukset, lausunnot Ilmastoasiat (02) Jätevedet (02) , (02) ja (02) jätevesien käsittely viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöillä, neuvonta ja lausunnot Jätehuollon valvonta (02) , (02) ja (02) Jätehuollon laillisuusvalvonta, roskaantumishavaintojen vastaanotto kirjallisesti roskaamisilmoituslomakkeella tai sähköisesti linkin roskaamisilmoitus kautta. 19

20 Ympäristöterveydenhuollon palvelut YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Eläinlääkintähuolto Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä siten, että sen asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Ympäristöterveydenhuolto vastaa elintarvikevalvonnasta, ympäristöhygieenisestä valvonnasta, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuudesta. Lisäksi tehtäviin kuuluu koti- ja tuotantoeläinten terveydestä huolehtiminen, eläinsuojelu ja tarttuvien eläintautien torjunta sekä löytöeläinasiat. Ympäristöterveydenhuolto neuvoo myös kaivovesiin ja uimarantoihin liittyvissä kysymyksissä. Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Käyntiosoite: Hornintie 2-4, Halikko Postiosoite: PL 77, Salo Ympäristöterveydenhuollon esimies Sinikka Koskinen (02) , Toimistosihteeri Soile Blomqvist (02) , Terveysvalvonta Terveysvalvonta toimii lupaviranomaisena ja valvoo ympäristöterveydenhuollon lakien noudattamista sekä ohjaa ja neuvoo elinympäristöön liittyvien terveysriskien hallinnassa Kampaamot, kauneushoitolat, tatuointipaikat, kahvilat, pubit, pikaruokaravintolat, huoltoasemien ravintolat, tupakkalain mukainen valvonta, nikotiinikorvausvalmisteet, elintarvikekuljetustoiminta, asunnontarkastukset, sisäilma, yleisten alueiden haittaeläimet Elintarvikevalvonta terveystarkastaja Hornintie 2-4, Halikko (02) Ravintolat, myymälät, pitopalvelut, leipomot, vihannestukut ja -pakkaamot, tilapäinen myynti, yleisötilaisuudet, torit, talousvesi, uimarannat, tupakkalain mukainen valvonta, nikotiinikorvausvalmisteet, kuluttajapalveluiden ja kulutustavaroiden turvallisuuden valvonta Elintarvikevalvonta terveystarkastaja Hornintie 2-4, Halikko (02) Asunnontarkastukset, sisäilma, laitoskeittiöt, koulut, päiväkodit, palvelutalot, grillit, tupakkalain mukainen valvonta, nikotiinikorvausvalmisteet, uima-altaat, kuluttajapalveluiden ja kulutustavaroiden turvallisuuden valvonta Terveydensuojelu terveystarkastajat Hornintie 2-4, Halikko (02) , (02) Salon kaupungin praktikkoeläinlääkärit tarjoavat peruseläinlääkäripalveluja sekä pien- että suureläimille. He huolehtivat eläinten terveyden- ja sairaanhoidosta sekä tarjoavat tuotantoeläimille terveydenhuoltopalveluja. Eläinlääkintähuollossa työskentelee lisäksi elintarvikevalvontaa tekevä hygieenikkoeläinlääkäri sekä eläinsuojelusta ja eläintaudeista vastaava valvontaeläinlääkäri. Elintarvikehygieniavalvonta, eläinlääkintähuollon esimies, johtava hygieenikko Riitta Suutari (02) , Praktikkoeläinlääkäreiden vastaanotot Ajanvaraus arkisin klo 8 10 Perniön vastaanotto eläinlääkäri Riikka Nikula Haarlantie 19, Perniö (02) Halikon vastaanotto eläinlääkäri Anne Partti Puistokuja 2, Halikko (02) Halikon vastaanotto eläinlääkäri Johanna Auranen Puistokuja 2, Halikko (02) Eläinsuojelu- ja eläintautiasiat Valvontaeläinlääkäri Sofia Väärikkälä Hornintie 2-4, Halikko (02) ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Eläinlääkäripäivystys (yö- ja viikonloppupäivystykset) on tarkoitettu kiireellisille sairastapauksille. Hyötyeläinten päivystys on järjestetty yhteistyössä Liedon eläinlääkintähuollon kanssa. Pieneläimet hoidetaan päivystysaikaan Turussa. Päivystysaika on arkisin klo 16 8 ja viikonloppuisin perjantaista klo 16 alkaen maanantaihin klo 8. Arkipyhinä ja joulu- sekä juhannusaattona päivystys alkaa pyhäpäivää edeltävänä päivänä klo 16 ja päättyy ensimmäiseen pyhän jälkeiseen arkiaamuun klo 8. Pieneläimet Pieneläinklinikka Tuhatjalka Läntinen Pitkäkatu 17, Turku Suureläimet Keskitetty palvelupuhelinnumero

PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2013 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON

PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2013 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON ASUKKAAN SALO PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2013 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Konsernipalvelut Päätöksenteko...4 Asiointi ja arkistopalvelut...4 Salon kaupungin tulevaisuuden tavoitteet...4

Lisätiedot

ASUKKAAN SALO. Salo on enemmän PALVELUOPAS ASUKKAILLE

ASUKKAAN SALO. Salo on enemmän PALVELUOPAS ASUKKAILLE ASUKKAAN SALO Salo on enemmän PALVELUOPAS ASUKKAILLE 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Salossa 31.12.2011 KONSERNIPALVELUT Päätöksenteko...4 Asiointi ja arkistopalvelut...4 Salon kaupungin tulevaisuuden tavoitteet...4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 TILINPÄÄTÖS 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

I Toimintakertomus... 3

I Toimintakertomus... 3 TILINPÄÄTÖS 2012 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.2.1. Organisaatio...

Lisätiedot

uutiset asuminen ja ympäristö Salon strategia s. 2 Ajankohtaista kaavoituksesta s. 3 Kaavoituskatsaus 2011 s. 4-7 Kaupungin tonttitarjonta s.

uutiset asuminen ja ympäristö Salon strategia s. 2 Ajankohtaista kaavoituksesta s. 3 Kaavoituskatsaus 2011 s. 4-7 Kaupungin tonttitarjonta s. SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 2011 Salon uutiset asuminen ja ympäristö Salon strategia s. 2 Ajankohtaista kaavoituksesta s. 3 Kaavoituskatsaus 2011 s. 4-7 Kaupungin tonttitarjonta s. 8 Rakennusvalvonta

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle

Opas maahanmuuttajalle Opas maahanmuuttajalle Salon kaupunki 2014 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Hyvinvointi ja terveys... 6 3. Päivähoito ja koulutus...33 4. Asuminen...36 5. Työllistyminen...36 6. Verotoimisto...38 7. Maistraatti...38

Lisätiedot

I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä

I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä TILINPÄÄTÖS 2011 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.2.1.

Lisätiedot

Kansalaisopisto. Peppi Pitkätossu: ensi-ilta 28.3. ja 30.3. Salon Teatterissa. Musiikkiryhmien Soittajaiset 1.4. klo 18 Halikon lukion Forumissa.

Kansalaisopisto. Peppi Pitkätossu: ensi-ilta 28.3. ja 30.3. Salon Teatterissa. Musiikkiryhmien Soittajaiset 1.4. klo 18 Halikon lukion Forumissa. Salon SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2014 kaupunkitiedote www.salo.fi 3/2014 3.-7.3.2014 Avustukset SALON KAUPUNKI JULISTAA HAETTAVAKSI YLEIS- JA KOHDEAVUSTUKSIA 4.4. KLO 12 MENNESSÄ Osassa kohdeavustuksia

Lisätiedot

Laulukaupunki klo 9.15 ja klo 10.30 Mukana Tumppu- Tiikeri. Ennakkoilmoittautuminen leenaertem@hotmail.com.

Laulukaupunki klo 9.15 ja klo 10.30 Mukana Tumppu- Tiikeri. Ennakkoilmoittautuminen leenaertem@hotmail.com. Salon SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4 / 2014 kaupunkitiedote www.salo.fi 4/2014 31.3-4.4.2014 Kansalaisopisto Kansalaisopiston ryhmien näyttelyitä ja esityksiä kevätkaudella : TPO teatteritaiteen Peppi

Lisätiedot

Neljänsuora esiintyi 15.8.2013 Salon iltatorilla, kuva Suvisalo ry / Anne Nenonen

Neljänsuora esiintyi 15.8.2013 Salon iltatorilla, kuva Suvisalo ry / Anne Nenonen SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 6-8 / 2014 Salon kaupunkitiedote www.salo.fi 6-8 /2014 3.-9.6.2014 Salon kesäasukas LÄMPIMÄSTI TERVETULOA SALOON Salossa riittää jälleen tänä kesänä näkemistä ja kokemista

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle. Salon keskustan alueen palvelut

Opas maahanmuuttajalle. Salon keskustan alueen palvelut Opas maahanmuuttajalle Salon keskustan alueen palvelut Salon kaupunki 2010 Sisältö: 1 Johdanto 3 2 Terveys ja hyvinvointi 6 3 Päivähoito ja koulutus 33 4 Asuminen 36 5 Työllistyminen 37 6 Verotoimisto

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA www.salo.fi 1/2012 16.1.2012 Julkinen tiedote. Jaetaan joka talouteen. Kirjastopalvelut Salon kaupunginkirjaston kaikkien toimipisteiden yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät osoitteesta:

Lisätiedot

KESÄ YHDESSÄ SALOSSA 2015 I. Kerro Instagramissa mikä on parasta Salossa ja miksi? Kävelykierrokset Salon keskustassa. Lue lisää sivulta 8

KESÄ YHDESSÄ SALOSSA 2015 I. Kerro Instagramissa mikä on parasta Salossa ja miksi? Kävelykierrokset Salon keskustassa. Lue lisää sivulta 8 Salon SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 6-8/ 2015 kaupunkitiedote www.salo.fi 6-8/2015 1.6.2015 KESÄ YHDESSÄ SALOSSA 2015 I Kesä yhdessä Salossa 2015 kokoaa jälleen yhteen kaupunkimme perinteiset kylätapahtumat.

Lisätiedot

kaupunkitiedote Annankadun avoimessa päiväkodissa klo 9.30-14.30. Ilmoittautuminen ruokailua varten steinerpaivakoti.salo@gmail.com.

kaupunkitiedote Annankadun avoimessa päiväkodissa klo 9.30-14.30. Ilmoittautuminen ruokailua varten steinerpaivakoti.salo@gmail.com. SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 5 / 2013 Salon kaupunkitiedote www.salo.fi 5/2013 29.4.-6.5.2013 klo 12-17. Museon sisäänpääsy 60 % alennuksella eli aikuiset 2 ja lapset 1. Rautalankatanssit Salon VPK:n

Lisätiedot

090704 HUOVUTA JOULUKSI SORMUKSISTA SÄI-

090704 HUOVUTA JOULUKSI SORMUKSISTA SÄI- Salon SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 11 / 2013 kaupunkitiedote www.salo.fi 11/2013 28.10.2013 Kansalaisopisto Taikayö-konsertti Veturitallissa Salon kansalaisopiston Suomuset-lauluryhmä johtajanaan Kaija

Lisätiedot

HUOMAA KURSSIN TIEDOT MUUTTUNEET:

HUOMAA KURSSIN TIEDOT MUUTTUNEET: Salon SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 9 / 2013 kaupunkitiedote www.salo.fi 9/2013 2.-6.9.2013 SALON KAUPUNKI OTAKANTAA.FI PALVELUSSA Salon kaupunki on ottanut koeluontoisesti käyttöön oikeusministeriön ylläpitämän

Lisätiedot

Tervetuloa oppimaan uutta, kertaamaan vanhaa tai löytämään uusi harrastus. Kirjastopalvelut. Kirjastojen aukioloajat toistaiseksi

Tervetuloa oppimaan uutta, kertaamaan vanhaa tai löytämään uusi harrastus. Kirjastopalvelut. Kirjastojen aukioloajat toistaiseksi SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 12 / 2013-1 / 2014 Salon kaupunkitiedote www.salo.fi 12/2013-1/2014 29.11.-5.12.2013 Kansalaisopisto KEVÄTKAUDEN 2014 OPINTO-OPAS Kansalaisopiston kevätkauden 2014 opinto-opas

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 10 / 2010 11.10.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen )

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 10 / 2010 11.10.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) 1 Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 10 / 2010 11.10.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) ALUETOIMIKUNNAT Salon kansalaisopiston ja aluetoimikuntien NÄIN SALON KAUPUNKI TOI- MII -tilaisuudet

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA www.salo.fi 9/2011 5.9.2011 Julkinen tiedote. Jaetaan joka talouteen. Kansalaisopisto 090802 KIRJANSIDONTA A Moision koulu, opistosiipi, Uskelankatu 13 to 8.9. info 17.15-18.45,

Lisätiedot

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 9 / 2010 13.9.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen )

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 9 / 2010 13.9.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) 1 Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 9 / 2010 13.9.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) ALUETOIMIKUNNAT Turuntien aluetoimikunta järjestää YHDISTYSILLAN HALIKOSSA Armfeltin koulussa 23.9.

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA www.salo.fi 3/2013 4.3.2013 Julkinen tiedote. Jaetaan jokaiseen jakelupisteeseen. Ammattilaisten osaajaportaali PROFESSIONALS.FI - OSAAJAPORTAALI ON UU- DISTUNUT! Osaajapuu on

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA www.salo.fi 12/2010 13.12.2010 Kirjastopalvelut MUUTOKSET AUKIOLOAJOISSA Salon kaupunginkirjaston kaikki toimipisteet ovat suljettuina jouluna 24. 26.12., uudenvuodenpäivänä 1.1.2011

Lisätiedot

Kaikki äänestyspaikat kartalla: www.salo.fi/eduskuntavaalit. Yleiset ennakkoäänestyspaikat

Kaikki äänestyspaikat kartalla: www.salo.fi/eduskuntavaalit. Yleiset ennakkoäänestyspaikat Salon SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4/ 2015 kaupunkitiedote www.salo.fi 4/2015 2.4.2015 Kuva kunnallisvaalien 18.10.2012 kaupungintalon äänstyspaikalta. Vaalit VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT SALOSSA Eduskuntavaaleissa

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

TORIN YMPYRÄPARKISSA LUISTELLAAN HIIHTOLOMAVIIKOLLA

TORIN YMPYRÄPARKISSA LUISTELLAAN HIIHTOLOMAVIIKOLLA Salon SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2015 kaupunkitiedote www.salo.fi 2/2015 2.-6.2.2015 Tapahtumia aistia meren tunnun. Alueella käy nyt 70 000-80 000 retkeilijää vuosittain. Kansallispuiston palveluja

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA Lisätty 7.2. Rakennusvalvonnan palveluajat eri kaupunginosissa s. 8 Eläkeliiton Särkisalon yhdistyksen ilmoitus s. 17 UN Womenin perinteinen harrastajataiteen näyttely 4. 11.3. s. 27 SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA

Lisätiedot

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi Ylöjärven kaupungin tiedotuslehti Keskiviikkona 11.2.2015 Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat Sivu 6 Perhekioski avasi ovensa Elossa Sivu 5 Varhain tukea vanhuksen arkeen Sivu 8 Y-linjalla ideat muuttuvat

Lisätiedot

Kansalaisopisto. Tervetuloa kansalaisopiston kursseille

Kansalaisopisto. Tervetuloa kansalaisopiston kursseille Salon SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 9 / 2014 kaupunkitiedote www.salo.fi 9/2014 1.-5.9.2014 Miten sinä mainostaisit Saloa? Mikä tekee Salosta vetovoimaisen? Mitä Salossa on mitä muualla ei ole? Mikä sinulle

Lisätiedot