PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2014 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2014 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON"

Transkriptio

1 ASUKKAAN SALO PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2014 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON 1 1

2 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO-, JA TALOUSPALVELUT Päätöksenteko...4 Asiointi ja arkistopalvelut...4 Yleinen edunvalvonta...4 Sosiaaliasiamies...4 Lomituspalvelut...4 Maaseutupalvelut...5 Salon kaupungin tulevaisuuden tavoitteet...5 Salon strategia...5 Talous...6 Salon kaupungin talousarvio vuodelle Poimintoja talousarviosta...6 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT Kehittämispalvelut...8 Viestintä, markkinointi ja kansainväliset asiat...8 Elinkeino- ja työllisyyspalvelut...9 Yrityssalo Oy...9 Salon matkailuneuvonta...9 Työelämä...9 Maankäyttöpalvelut... Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus...10 Keskusta...10 Kehysalue...10 Kaavaprosessiin osallistuminen...10 Kaavoituskatsaus Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu...11 Liikennepalveluyksikkö...12 Salon kaupungin palveluliikenne...12 Seutu- ja SaTuSa-liput...12 Salon alueen joukkoliikenteen reittiopas...12 Tekniset palvelut... Tilapalvelut...13 Asuminen...13 Asuinympäristö...13 Vuokra-asunnot...14 Viljelypalstat...14 Venepaikat...15 Puhtaanapitopalvelut...15 Jätteet ja jätehuolto...15 Kadut...15 Kiinteistö- ja mittauspalvelut, tontit ja maanhankinta 16 Kartat...17 Tasokoordinaattijärjestelmä...17 Korkeusjärjestelmä...17 Paikkatietopalvelut...17 Kartat netissä...17 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONNAN PALVELUT Rakennus- ja ympäristönvalvonta...18 Rakennusluvat ja valvonta...18 Viranomaistarkastukset...18 Ympäristönsuojelu...19 Yhteystiedot ja tehtävät...19 Ympäristöterveydenhuolto...20 Terveysvalvonta...20 Eläinlääkintähuolto...20 Eläinlääkäripäivystys...20 Löytöeläimet...21 HYVINVOINTIPALVELUT...22 Lasten ja nuorten palvelut...22 Varhaiskasvatuspalvelut...22 Päivähoito...22 Esiopetus...22 Avoin varhaiskasvatus...22 Perusopetus- ja lukiokouluspalvelut...24 Lukiokoulutus...24 Nuorisopalvelut...25 Nuorisotilatoiminta...25 Erityisnuorisotyö...25 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelupiste Suunta...26 Työpajatoiminta...26 Etsivä nuorisotyö...26 Nuorisovaltuusto...26 Bändien harjoitustilat...26 Musiikkiopisto...27 Vapaa-ajanpalvelut Kulttuuripalvelut...28 Kulttuuriasiain yksikkö Salon taidemuseo Veturitalli...28 SAMU - Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo...28 Kirjastopalvelut...29 Liikuntapalvelut...30 Kansalaisopisto...31 Kansalaisopiston kurssitarjonta...31 Terveydenhuollon palvelut...32 Hätätilanteet ja päivystys...32 Terveysasemille hoitoon hakeutuminen...32 Aikuisneuvonnanta...33 Muistineuvola...33 Työttömien terveyspalvelut...33 Hoitotarvikejakelu...33 Kotisairaala...39 Kotiutustiimi...33 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto...33 Lääkinnällinen kuntoutus...33 Laboratoriopalvelut...34 Kuvantamispalvelut (Röntgen)...34 Mielenterveys- ja päihdepalvelut...34 Neuvolat...34 Seulonnat...34 Suun terveydenhuolto...35 Keskitetty ajanvaraus...35 Kiireellinen hammashoito...35 Hammashoitolat...35 Terveyskeskussairaala...35 Työterveyshuolto...35 Sosiaalityön palvelut...36 Perhe- ja sosiaalipalvelut...36 Lastenvalvonta...36 Lastensuojelu...36 Perhekuntoutuskeskus Paavola...36 Salon perhekeskus...37 Kasvatus- ja perheneuvola...37 Aikuissosiaalityö...37 Salon seudun työvoiman palvelukeskus/waltti...37 Maahanmuuttajapalvelut...38 Vammaispalvelut...38 Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki...38 Kehitysvammaisten palvelut...38 Vanhuspalvelut...39 Palveluohjaus, neuvonta ja arviointi...39 Ikäkeskus Majakka...39 Ikäkeskus Reimari...39 Hoidon tarpeen arviointi ja asiakassijoitustoiminta (SAS)...39 Omaishoito...39 Kotihoito...39 Ympärivuorokautinen hoito...40 Tehostettu palveluasuminen...40 Vanhainkodit...40 Vanhusten avoimet ruokapaikat Salossa MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Maahanmuuttajapalvelut...42 Maahanmuuttajayksikkö...42 Päivähoito ja koulutus lyhyesti...42 Terveyspalvelut lyhyesti...43 LIIKELAITOKSET Liikelaitos Salon Kaukolämpö...44 Liikelaitos Salon Vesi...44 OSALLISTUMINEN JA ASIOINTI Osallistuminen ja asiointi Salon kaupungissa...46 Virastojen yhteystiedot ja aukioloajat...46 Kuntalaisaloite...47 Salon osallistuminen otakantaa.fi -sivustoon...47 Tilavaraukset...48 Tietoa kaupungintalosta...52 SALON KAUPUNGIN PUHELINLUETTELO...54 MUITA HYÖDYLLISIÄ PUHELINNUMEROITA...66 TAAJAMA-ALUEIDEN KARTTOJA JA GT-KARTTA

3 Salossa Arvoisa salolainen, Palveluoppaamme Asukkaan Salo ilmestyy nyt kolmannen kerran. Yksien kansien väliin on jälleen kerätty kattavasti tietoa kaupungin tarjoamista palveluista yhteystietoineen. Meneillään oleva organisaatiouudistus on tuonut muutoksia muun muassa oppaan rakenteeseen. Uudistuksen myötä kaupungin sivistystoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin hyvinvointipalveluiksi, tekninen toimi ja strategisen kehittämisen osasto puolestaan kaupunkikehityspalveluiksi ja konsernipalvelut jaettiin hallintopalveluiksi sekä henkilöstö- ja talouspalveluiksi. Uudistus on tuonut mukanaan muutoksia myös virkamiesten nimikkeisiin. Johtajanimikkeellä kaupungin palveluksessa työskentelee kaksi virkamiestä: kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja, joka johtaa hyvinvointipalveluja. Muut johtajanimikkeet on muutettu päällikkö- tai esimiesnimikkeiksi ja osa päällikkönimikkeistä esimiesnimikkeiksi. Salon vaakuna Kaupungin taloustilanne on edelleen poikkeuksellisen haasteellinen. Yllämainittu organisaatiouudistus on osa kaupungin sopeuttamisohjelmaa, jolla pyritään saamaan kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2017 mennessä. Sopeuttamisohjelmaan ovat kuuluneet myös kaupungin palvelurakenteeseen liittyvät selvitykset. Selvitykset on tähän mennessä tehty kaupungin kirjasto-, kouluja varhaiskasvatuspalveluista. Kirjastojen osalta muutokset liittyvät aukioloaikoihin. Alakouluista suljetetaan nyt keväällä Karjaskylän koulu ja montessoriopetus Tupurin koulussa päättyy. Lisäksi on tehty päätös Rekijoen koulun lakkauttamisesta alkaen. Varhaiskasvatuksessa muutokset liittyvät uudistuksiin päiväkotien johdossa sekä tilajärjestelyihin Perniössä. Rakenteellisten muutosten lisäksi olemme jatkaneet jo useamman vuoden käytössä olleita säästötoimenpiteitä kuten vaikeutettua rekrytointia ja tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä. Vuosina 2012 ja 2013 myös lomautukset olivat yhtenä säästökeinona. Tänä vuonna lomautuksista päätettiin luopua ja etsiä henkilöstösäästöjä muilla keinoin kuten esimerkiksi eläköitymisiä hyödyntämällä. Rakenteelliset muutokset ja säästötoimenpiteet eivät luonnollisestikaan yksin riitä. Tarvitsemme kaupunkiin uusia yrityksiä sekä luomaan työpaikkoja että monipuolistamaan kaupunkimme elinkeinorakennetta. Lisäksi täällä toimiville yrityksille on tarjottava työkaluja oman liiketoimintansa kehittämiseen. Uutta yritystoimintaa syntyy jatkuvasti ja muun muassa lääkeyhtiö Orionin uuden lääketehtaan sijoittuminen Saloon on erittäin positiivinen viesti muille sijoittumista harkitseville yrityksille. Nokia Oyj:n matkapuhelinliiketoiminnan myynti Microsoftille varmistui huhtikuussa. Salon vahva langattoman teknologian osaaminen yhdistettynä Microsoftin kansainväliseen ekosysteemiin tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia salolaiselle yritystoiminnalle. Vaikeasta taloudellisesta tilanteestamme ja siitä johtuvista kipeistä ratkaisuista huolimatta siis myös positiivista virettä on ilmassa ja käänne parempaan on mahdollinen. Tämä edellyttää ennen kaikkea yhteistyötä ja talkoohenkeä, toimimista yhdessä oman kaupunkimme parhaaksi. Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko Salo tammenterhossa Pinta-ala km² maapinta-ala km² vesipinta-ala 181 km² Asukasluku ( ) Asukasluvultaan Suomen 19. suurin kaupunki Veroprosentti 20,75 Yrityksiä Maatiloja Kesäasuntoja Parhain terveisin Antti Rantakokko Kaupunginjohtaja Oppaan tekstit ovat -sivuilta 1/2014. Pidätämme oikeudet muutoksiin. 3

4 Hallintopalvelut Asukkaan Salo palveluopas asukkaille Tämä opas on koottu, jotta asukkaamme, myös ne, jotka eivät aina ole netin ulottuvilla, löytäisivät heille kuuluvat peruspalvelut, voisivat hoitaa asioitaan, etsiä tietoa, vaikuttaa ja saada neuvontaa mahdollisimman helposti. Opas kannattaa ottaa talteen, sillä se korvaa myös kaupungin laajan puhelinluettelonäkyvyyden. Opas löytyy myös sähköisenä www-sivuiltamme (www.salo. fi/julkaisut), ja sähköistä versiota päivitetään vuoden kuluessa. Otamme mielellämme vastaan opasta koskevaa palautetta. Palautteet: Viestintä, Salon kaupunki, PL 77, Salo (02) PÄÄTÖKSENTEKO Salon kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 51 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupungissa toimii 9 lautakuntaa, jotka vastaavat palveluiden tuottamisesta. Salon kaupungissa toimii myös maahanmuuttajaneuvosto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, veteraaniasiain neuvottelukunta, nuorisovaltuusto ja romanityöryhmä. Kaupungin ylin päättävä virkamies on kaupunginjohtaja Antti Rantakokko. Kaupungin arkisto vastaa asiakirjojen säilyttämisestä ja asiakirjoja koskevasta tietopalvelusta. Asiakirjoja voi saada nähdäkseen kaupungin tiloissa tai niistä voi pyytää kopioita. Kaupunginarkistoissa säilytettäviä asiakirjoja koskevan tietopalvelupyynnön voi osoittaa kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. Tiedonhausta ja mahdollisista kopioista peritään kaupunginhallituksen päättämä maksu. Lisätietoja antavat arkistosihteerit. Yleinen edunvalvonta Holhoustoimen edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. Holhoustoimen avulla tällainen henkilö voi saada tuekseen edunvalvojan, joka yhdessä tai hänen kanssaan tai hänen puolestaan huolehtii hänen asioistaan ja valvoo hänen etujaan. Salon edunvalvontatoimisto Käyntiosoite: Tehdaskatu 1, Salo Postiosoite: PL 60, Salo Toimiston aukioloaika: ma pe klo 8 12, muulloin ajanvarauksella Edunvalvoja Harri Tulo (02) , Edunvalvoja-sosiaaliasiamies Harri Harberg (02) , Toimistosihteeri Sirkka Iltanen (02) , fax (02) Sosiaaliasiamies Sosiaaliasiamies tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimii muilla tavoin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja seuraa asiakkaan oikeuksien kehitystä kunnassa. Sosiaaliasiamies-edunvalvoja Harri Harberg (tavattavissa ajanvarauksella) (02) , Salon edunvalvontatoimisto, Tehdaskatu 1, fax. (02) Asiointi ja arkistopalvelut Kirjaamo Salon kaupungin käsittelyyn tarkoitetut asiakirjat tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon, Salon kaupunki, PL 77, Salo (käyntiosoite Tehdaskatu 2) tai sähköisesti osoitteella mikäli muuta sähköpostiosoitetta ei ole erikseen ilmoitettu. Käsittelyyn tulevat asiat kirjataan sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Tietoja asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä voi tiedustella kirjaamosta. Tietopalvelu ja arkisto Lomituspalvelut Lomituspalvelut ovat lakisääteistä toimintaa, jota Suomessa hoidetaan 47 paikallisyksikön voimin. Salon paikallisyksikkö palvelee Varsinais-Suomessa salolaisten lisäksi Turun, Paimion, Kaarinan, Kemiönsaaren, Tarvasjoen, Liedon, Paraisten, Marttilan, Kosken sekä Sauvon maatalousyrittäjiä. Läntisellä Uudellamaalla palvelujemme piirissä ovat Raasepori, Hanko, Inkoo, Kirkkonummi, Lohja sekä Siuntio. Lomituspalveluja voivat käyttää kaikki Myel-vakuutetut maatalousyrittäjät. Vuosilomaoikeus koskee vain eläintiloja. Sijaisapuoikeus on sen sijaan kaikilla. Vuoden 2010 alusta lähtien myös turkistuottajat ovat tietyin edellytyksin oikeutettuja lomituspalveluihin. Tästä saatte enemmän tietoa joko henkilöstöltämme tai Melan nettisivuilta osoitteesta Vuosilomaoikeutta haetaan kerran vuodessa lomahallinnon määräämänä ajankohtana. Lomitus hoidetaan joko kunnallisena lomituksena tai yrittäjä voi itse järjestää lomi-

5 tuksensa ja hakea korvauksia lomahallinnosta. Salon paikallisyksikön palveluksessa on tällä hetkellä 77 vakituisessa työsuhteessa olevaa lomittajaa sekä viisi henkilöä hallinnossa. Vajaa kolmannes yrittäjistä järjestää lomituksensa itse. Yrittäjät voivat hoitaa lomitusasioita myös sähköisesti osoitteessa sekä sähköpostilla osoitteessa Lomituspalvelulakiin tuli vuoden 2013 alusta joitain muutoksia liittyen yhteisesti pidettäviin lomiin ja sijaisapumaksuihin. Näistä saatte tietoa henkilöstöltämme ja Melan sivuilta. Hallinnossa on käytössä puhelinaika klo Rauhoitamme iltapäivän esimiesten hallinnollisiin tehtäviin. Yhteystietomme ovat: Salon kaupunki, Lomituspalvelut Käyntiosoite: Örninkatu 15, Salo Lomituspalveluesimies Pirkko Frey (02) , Lomituspalvelusihteeri Tanja Lepistö (02) , Lomituspalveluohjaajat: Jouko Siivo (02) , Minna Korpela (02) , Elina Suominen (02) , Maaseutupalvelut Maaseutupalveluista saatte apua kaikissa maataloushallintoon ja tukijärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Hallinnoimme myös Eviran pitopaikka- ja eläintenpitäjärekisteriä. Yhteystietomme ovat: Salon kaupunki, Maaseutupalvelut Käyntiosoite: Örninkatu 15, Salo Maaseutupalveluiden esimies Kirsti Lepistö (virkavapaalla asti) (02) , Maaseutuasiamiehet: Jouni Eskola, (02) , Jussi Jokiniemi, (02) , Lasse Paikkari, (02) , Leo Viherä (02) , Maria Löflund, (02) Salon kaupungin tulevaisuuden tavoitteet Perustehtävä Perustehtävä on kunnan ajatuksellinen perusta, joka kertoo miksi kunta on olemassa. Peruspalveluiden järjestäminen kuntalaisille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Visio 2020 Salo on hyvien palvelujen ja monipuolisen elinkeinoelämän sekä soveltavan teknologian osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Arvot kertovat ajatuksellisen perustan, mihin organisaatio nojaa toimintansa ja millaisten pelisääntöjen varaan toiminta rakennetaan. Arvot ovat pysyvästi tavoiteltavia ja arvostettavina pidettyjä ominaisuuksia, käytäntöjä ja suhtautumistapoja, jotka ohjaavat taustalla kunnan toimintaa. Kaupungin toimintaa ohjaavat arvot ovat: asiakaslähtöisyys, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus. Salon strategia Salon strategian säännöllisesti päivitettävän ytimen muodostavat valtuustokauden strategiset päämäärät, toiminnan vuositavoitteet sekä kaupunginhallituksen tuloskortit. Hallituksen tuloskortin perusteella toimialat ja osastot päättävät vuosittain omista tulostavoitteistaan. Valtuustokauden strateginen toimintaohjelma on seuraavanlainen: 1. Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin. 2. Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen. 3. Saamme taloutemme tasapainoon vuoden 2017 loppuun mennessä. Mikä on strategia ja mihin sitä tarvitaan Strategia on suunnitelma, joka määrittelee mitkä ovat kaupunkimme tavoitteet pitkällä tähtäimellä. Strategia on myös työkalu, jonka avulla huolehditaan, että kaikki toimenpiteet vievät toimintaa haluttuun suuntaan. Strategia auttaa keskittämään ja kehittämään resursseja juuri siihen kohteeseen, johon niitä tarvitaan palvellaksemme kuntalaisia. 5

6 Talouspalvelut Strategiaa tarvitaan, koska ilman selkeitä tavoitteita organisaatio on tuuliajolla. Päätökset tehdään yksittäisinä ja ne voivat hajauttaa toimintaa hyvin eri suuntiin. Strategiat eivät kuitenkaan ole kiveen hakattuja. Ympäröivä maailma muuttuu ja kerran päätetty strategia saattaa ajaa toimintaa aivan väärään suuntaan. TALOUS Veroprosentit vuonna 2014 Salon kaupungin veroprosentit vuonna 2014 ovat seuraavat: Tulovero 20,75 % Yleinen kiinteistövero 0,90 % Vakituinen asuinrakennus 0,55 % Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 1,15 % Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 3,0 % Poimintoja talousarviosta Sosiaali- ja terveyspalvelut: 185 miljoonaa euroa 6 Salon kaupungin talousarvio vuodelle 2014 Talousarvion toimintamenojen loppusumma on 366 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen käyttöön on varattu 181 ja opetustoimeen 87 milj. euroa. Liikunnan ja nuorison osuus on 8 sekä kulttuurin ja kirjaston 5 milj. euroa. Kaupunkikehityspalvelujen budjetti on 44 milj. euroa. Edellä mainituista koostuu lähes 90 % kaupungin kaikista toimintamenoista. Investointeja varten on varattu 11 ja lainojen lyhennyksiin sekä korkomenoihin 16 milj. euroa. Mitä kuntalaiset saavat tällä rahalla? Toimintamenojen jakautuminen lautakunnittain vuodelle 2014 Tarkastusltk Keskusvaaliltk Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveysltk Opetusltk Vapaa-aikalautakunta Tekninen ltk Jätelautakunta Kaupunkisuunnittelultk Rakennus- ja ympäristöltk Vesihuoltolaitoksen johtokunta Kaukolämmön johtokunta Menot % ,0 0,0 0,1 6,4 49,4 23,6 3,3 8,5 0,0 3,6 0,7 0,9 3,4 YHTEENSÄ Vuoden 2014 talousarviossa on varattu 8,2 miljoonaa euroa avohoidon lääkärikäynteihin. Summalla voidaan tuottaa noin käyntiä, sisältäen tarvittavat röntgen-, laboratorio- ja muut tutkimukset. Kahdella miljoonalla eurolla saadaan noin neuvolakäyntiä sekä miljoonalla puolestaan noin kouluterveydenhuollon käyntiä. Ympärivuorokautisessa päivystysyksikössä arvioidaan tapahtuvan noin asiakaskäyntiä. Kotisairaala tuottaa noin hoitopäivää. Edellä sanottujen lisäksi kaupungin asukkaiden käytettävissä oleviin palveluihin kuuluvat mm. fysio-, puhe- ja toimintaterapia sekä fysiatripalveluita. Suun terveydenhuollossa on varauduttu yhteensä hammaslääkäri-, hoitaja- sekä suuhygienistikäyntiin. Työterveyshuollon käyntimääräksi on suunniteltu Runsas 10 miljoonaa euroa kuluu terveyskeskussairaalaan. Summalla voidaan tuottaa noin hoitopäivää, jolloin yhden päivän hinta on keskimäärin 235 euroa. Sairaanhoitopiiriltä ostetaan palveluita yhteensä 64,5 miljoonalla eurolla, josta runsaat 6 miljoonaa kuluu erityisvelvoitteisiin ja kalliin hoidon tasaukseen. Loppusummalla saadaan noin somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksoa ja 400 psykiatrian hoitojaksoa sekä vastaavasti poliklinikkakäyntejä ja Vanhuspalvelujen budjettiin on varattu omaishoidontuen myöntämiseen liittyviin kokonaiskuluihin noin 1,6 miljoonan euron määräraha. Varsinaiseen omaishoidontukipalkkioon on varattu 1,43 miljoonaa euroa, joka sisältää palkkioiden sivukulut ja vuotuiset indeksikorotukset. Tukipalkkiomäärän on arvioitu riittävän noin 320 omaishoitajalle. Säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon varatulla 10,2 miljoonalla eurolla voidaan tuottaa palveluja noin asiakkaalle. Kotihoidon tukipalveluina järjestetään asioin-

7 ti-, sauna- ja vaatehuoltopalveluja omana työnä noin 1,2 miljoonalla eurolla. Ostopalveluna hankittavia tukipalveluja kuten turvapuhelin- ja siivouspalveluja varten on varattu noin 0,5 miljoonaa euroa. Kaupungin yksiköt tuottavat arvion mukaan tehostetun palveluasumisen hoitopäivää, jonka lisäksi ostetaan noin hoitopäivää yksityisiltä palveluntuottajilta. Vanhainkodeissa hoitopäiviä kertyy arviolta Vanhuspalveluiden kokonaiskustannukset ovat 39,2 miljoonaa euroa. Kasvatus- ja perheneuvola palvelee arviolta 700 asiakasta vuodessa. Toimentulotuen tarpeessa on arvioitu olevan taloutta. Rahaa tukeen on varattu 4,4 miljoonaa euroa. Työvoiman palvelukeskus järjestää kuntouttavaa työtoimintaa 270 asiakkaalle. A-klinikkasäätiöltä ostetaan päihdehuollon palveluita; avohoitoa, katkaisu- ja selviämisasemapalveluita, alkoholidementikoille tarkoitettua ympärivuorokautista hoitoa sekä asumispalveluita noin 2,7 miljoonalla eurolla. Lastensuojelutyön 12,7 miljoonan budjetilla autetaan yli 2100 lastensuojelu-, lastenvalvonta- ja sijaishuoltoasiakasta. Osa palvelusta tuotetaan omana työnä ja osa ostopalveluna. Kehitysvammaisten asumispalvelun piirissä on noin 120 asiakasta. Työ- ja päivätoiminnassa käy 130 asiakasta. Vammaisavustuksiin on varattu 4,0 miljoonaa euroa ja vammaisten omaishoidon tukiin noin 1 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 sosiaali- ja terveystoimeen perustetaan uusia vakansseja 16,5, jotka sijoittuvat mielenterveystyön asumispalveluihin, perusterveydenhoitoon ja sosiaalityön palveluihin. Taiteen perusopetusta saa opiskelijaa. Musiikkiopistossa opiskelee 340 oppilasta. Opetustunteja järjestetään kaikkiaan yli Yhden opetustunnin hinta on 76 euroa. Musiikkileikkikoulussa käy 200 lasta. Kulttuuripalvelut järjestää lähes 100 tapahtumaa ja tilaisuutta vuosittain. Kävijöitä taidemuseo Veturitallissa on noin , ja museon kokoelmat käsittävät noin teosta. Niistä n. 45 % on esillä kaupungin eri tiloissa työntekijöiden ja kaupunkilaisten nähtävinä. Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen museon SAMUn kokoelmista löytyy yhteensä noin esinettä ja valokuvaa. Salon pääkirjastosta lainataan vuosittain yli teosta. Lähikirjastojen kautta lainataan teosta ja kirjastoautosta teosta. Yhden lainauksen hinta vaihtelee noin 1 2 euron välillä lainauspaikasta riippuen. Liikuntapalvelut tukee vuosittain noin 50 eri seuraa eurolla. Seurojen ilmoitusten mukaan harjoituskertoja kertyy noin Ulkoliikuntapaikkoja ylläpidetään kesäaikana noin 80 ja talviaikana lähes 50. Kaupunki hoitaa useita liikuntahalleja ja kuntosaleja sekä uima- ja jäähallia. Koulujen liikuntasaleja on käytössä 26 kpl. Valvottuja uimarantoja on 4 kpl. Ohjattu liikuntatoiminta aktivoi noin asiakasta vuodessa. Ohjattuja liikuntaryhmiä on vuositasolla 460. Nuorisopalvelujen kohderyhmään (7-29-v.) kuuluu kaikkiaan kuntalaista. Liikunta- ja nuorisolautakunta on varannut euroa nuorisotoiminnan tukemiseen. Työpajatoimintaan osallistuu vuodessa noin 60 nuorta. Sivistyspalvelut 99 miljoonaa euroa Varhaiskasvatuksen 33 miljoonan budjetilla järjestetään noin lapselle päivähoitopaikka. Läsnäolopäiviä kertyy yhteensä lähes Päiväkodissa yhden läsnäolopäivän hinta on 72 euroa, perhepäivähoidossa samoin 72 euroa. Esiopetuksen piirissä on 650 lasta. Lisäksi varhaiskasvatus järjestää avoimen palvelun toimintana kerho- ja leikkitoimintaa. Kotihoidon tukiin ja yksityisen hoidon tukiin on varattu yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Kotihoidon hoitorahan hakijoita arvioidaan olevan noin 700. Yksityisen hoitotuen piirissä on noin 130 lasta. Perusopetusta annetaan runsaalle oppilaalle. Erityiskouluissa oppilaita on 134. Yleisopetuksessa yhden oppilaan vuosikustannukset ovat noin euroa. Opetushenkilöstöä on 420. Aamu- ja iltapäivätoiminnan piirissä on 520 oppilasta ja kesävirkistystoimintaan Klippulassa osallistuu noin 300 leiriläistä. Kolmessa lukiossa opiskelee yhteensä 940 oppilasta. Yhden opiskelijan vuosikustannus on noin euroa. Aikuislukiossa on kirjoilla 460 opiskelijaa. Heistä lähes neljännes suorittaa lukion tai perusopetuksen päättötodistukseen tähtääviä opintoja ja loput oppiaineitten aineopintoja. Kansalaisopistossa opiskelee opiskelijaa. Opetustunteja on Yhden opetustunnin hinta on 93 euroa. Kaupunkikehityspalvelut 44 miljoonaa euroa Liikenneväylien kunnossapitoon ja katuvalaistukseen käytetään vuosittain 3,3 miljoonaa euroa. Puistoalueita on yhteensä 828 hehtaaria, josta varsinaisten hoidettujen puistojen osuus on 20 %. Matonpesupaikkoja kaupungilla on 13 kpl. Yksityistieavustuksia jaetaan euroa. Avustettavia teitä on lähes 1000 km. Isännöinnin ja talonmiespalvelun hoidossa olevien kiinteistöjen yhteispinta-ala on noin m². Ylläpitokustannukset ovat vuositasolla noin 8,2 miljoonaa euroa. Ravitsemispalvelut tuottavat vuosittain suoritteita noin 3 miljoonan tavanomaisen lounaan verran. Kokonaiskustannukset ovat 10,2 miljoonaa euroa ja yhden suoritteen hinta keskimäärin 3,40 euroa. Siivoustoimella puhtaana pidettäviä neliöitä on yhteensä Puhtaanapidon kustannukset vaihtelevat päiväkotien 3,38 euroa/m²/kk, nuorisotilojen 0,81 euroon/ m²/kk. Kaupunkikehityspalvelujen määrärahaan sisältyy Varsinais- Suomen pelastuslaitokselle maksettava runsaan 4 miljoonan euron korvaus palo- ja pelastustoimen hoidosta. 7

8 Kaupunkikehityspalvelut Kehittämispalvelut Lupa- ja valvontapalvelut: 2,4 miljoonaa euroa Rakennusvalvonta käsittelee vuosittain n. 900 rakentamiseen liittyvää lupahakemusta. Ympäristösuojelussa tarkastuksia, lupia, lausuntoja ja ilmoituksia tehdään noin 800 ja ympäristöterveydenhuollon lupia sekä tarkastuskäyntejä on yhteensä noin 550. Eläinlääkärikäyntejä on vuosittain kpl. Konsernipalvelut: 21,9 miljoonaa euroa Kaupunginvaltuuston budjetti on euroa. Monistuspalvelu tulostaa noin 1,8 miljoonaa kopiota vuodessa. Määrä on vuosi vuodelta vähentynyt. Kirjeitä lähtee vuosittain kappaletta. Tietohallinnon ylläpidettäviä työasemia kaupungilla on käytössä 3600 kpl. Määrärahavarauksia on 335 pitkäaikaistyöttömän työllistämistä varten ja 200 nuoren kesätyöllistämistä varten sekä yritysten kesätyöllistämistukea 300 nuoren työllistämistä varten. Salon kaupungin lomituspalvelut hoitaa 18 kunnan lomituspalvelun 82 maatalouslomittajan toimesta. Vakituisten koko- tai osa-aikaisten työntekijöiden lisäksi lomituspalveluja tuottavat tilapäiset lomittajat tai lomitus hankitaan ostopalveluna. Maatila voi myös itse hankkia lomituksen suoraan. Lomituspäiviä on yhteensä KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT KEHITTÄMISPALVELUT Kaupungin sisäisestä kehittämistyöstä vastaa kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelujen palvelualue. Palvelualueen toiminnan tavoitteena on myös monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta ja sitä kautta turvata alueen korkean palvelutason säilyminen. Invest in Salo hankkeen tavoitteena on houkutella Saloon uusia kotimaisia ja kansainvälisiä investointeja, jotka tukevat kaupungin talous- ja työllisyyskehitystä sekä täydentävät alueella jo olemassa olevaa liiketoimintaa. Salon kaupunki Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo Kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi (02) , Viestintä, markkinointi ja kansainväliset asiat 8 LIIKELAITOKSET Liikelaitos Salon Vesi: 3,3 miljoonaa euroa Liikelaitos Salon Veden liikevaihto on 8,8 miljoonaa, josta välittömät käyttömenot ovat 3,3 miljoonaa. Vesihuoltolaitos myy vuosittain vettä m³ ja käsittelee jätevesiä m³. Vesijohtoja on 1480 km ja jätevesiviemäreitä 520 km sekä sadevesiviemäreitä 195 km. Vedenottamoja on 33 kpl ja jäteveden puhdistamoja 6 kpl. Liikelaitos Salon Kaukolämpö: 12,4 miljoonaa euroa Kaukolämpö myy lämpöenergiaa MWh vuodessa. Energia ostetaan Voimavasu Oy:ltä. Lämpökeskuksia on seitsemän. Oman tuotannon osuus on MWh.Liittymien määrä on Vuoden 2014 suurimmat investointikohteet Ollikkalan koulun saneerauksen loppurahoitus 0,8 mil joonaa euroa Moision vanhustentalon peruskorjaus 0,3 miljoonaa euroa Moision koulun laajennus ja muutostyöt 1,2 miljoonaa euroa Marian koulun korjaus 1,1 miljoonaa euroa Armfeltin koulun laajennus ja muutostyöt 0,8 miljoonaa euroa Kunnallistekniikan rakentaminen 2,4 miljoonaa euroa Vesihuolto- ja kaukolämpöinvestoinnit 2,0 miljoonaa euro Talousosasto Henkilöstö- ja talouspäällikko Seppo Juntti (02) Kehittämispäällikkö Kauko Lindholm (02) Henkilöstöpäällikkö Christina Söderlund (02) Hankintapäällikkö Päivi Kohvakka (02) Viestinnän ja markkinoinnin tehtävänä on tukea kaupungin perustehtävän ja vision toteutumista välittämällä tietoa kaupungin asukkaille ja muille sidosryhmille sekä edistämällä ja ylläpitämällä kaupungin hyvää mainetta ja tunnettuutta. Kansainvälinen toiminta tähtää Salon kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden edistämiseen. Kansainvälisessä toiminnassa huomioidaan sekä asukkaiden että yritystoiminnan tarpeet. Elinkeino- ja asukasmarkkinointi Markkinoinninsuunnittelija Sanna Lammervo (02) , , Kaupungin mainospaikat, mainos- ja liikelahjat viestintäassistentti Eija Laitinen (02) , , Kaupunkitiedote, Asukkaan Salo -palveluopas ja www-sivut Tiedottaja Arto Mäkinen (02) , , Markkinointiyhteistyö Viestintäassistentti Eija Laitinen (02) , , Mediasuhteet Viestintäpäällikkö Teija Järvelä (02) , , Tiedottaja Arto Mäkinen (02) , , Kannatusilmoitukset Kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi kannatusilmoituksiin ei ole tälle vuodelle määrärahoja.

9 Elinkeino- ja työllisyyspalvelut Kansainväliset asiat Kansainvälisten asioiden päällikkö Terhikki Lehtonen (02) , Viestintäassistentti Eija Laitinen Salon alueen matkailu- ja vapaa-ajan palvelut löydät osoitteista: Sivuilta löydät harrastukset ja historian havinat, reitit ja ravintolat sekä mökit ja muut majoitukset. Uutta ja vanhaa sulassa sovussa. Vinkkejä viettää viihtyisä päivä Salossa yksin, kaksin tai porukalla. Ota rennosti ja nauti vapaa-ajasta tule visiitille Saloon. ELINKEINO JA TYÖLLISYYSPALVELUT YRITYSSALO OY Elinvoimainen ja monipuolinen elinkeinoelämä on kaupungin tulevaisuuden tekijä. Kaupungin omistaman Yrityssalo Oy:n ydintehtävänä on tuottaa alueella yrityspalveluja, antaa liiketoimintaan liittyviä neuvoja ja opastusta sekä auttaa yrittäjyyttä harkitsevia. Yrityssalo tukee myös sijaintipaikkaa etsiviä yrityksiä sijoittumiseen liittyvissä asioissa sekä koordinoi äkilliseen rakennemuutokseen liittyviä toimenpiteitä. Yrityssalo Oy Örninkatu 15, Salo (02) , Saloshops.fi Salossa on kuuluja pikkuputiikkeja ja monipuolisesti muita ostosmahdollisuuksia. Ruuhkaton ja ystävällinen palvelu sekä hyvät valikoimat ovat loistava yhdistelmä. Runsaaseen valikoimaan voit tutustua osoitteessa Mitä Salosta et löydä sitä et tarvitsekaan. Salofood.fi Alueemme runsaaseen lähiruokatarjontaan voit tutustua osoitteessa www. salofood.fi, mistä löydät paikalliset tuottajat, tuotteet sekä tuoreen lähiruuan tilamyymälät. Taatusti tuore, maittava lähiruoka tuntuu ja tuoksuu terveelliseltä ja tutulta. Salon Matkailuneuvonta Salon Matkailuneuvonta p Palvelu- ja esitejakelupiste: Original Sokos Hotel Rikala Asemakatu 15, Salo Avoinna päivittäin Matkailupalvelu ja ryhmävaraustiedustelut, ajo-ohjeet ja muut matkaan liittyvät yksityiskohdat. TYÖELÄMÄ Kuntarekry Salon kaupungin avoimiin työpaikkoihin voit tutustua osoitteessa Salon Voimala Salon Voimala on palvelupiste uutta suuntaa työuralleen etsiville salonseutulaisille. Voimala antaa neuvontaa erilaisissa työllistymiseen, kouluttautumiseen ja yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Örninkatu 15, 2. krs., Salo Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Salon toimipaikka Toimisto avoinna: ma pe klo Käyntiosoite: Tehdaskatu 7 Postiosoite: PL 164, Salo f: (02) Sähköposti: Halutessasi välttää ruuhkaa, suosittelemme asioimaan verkossa: Valtakunnalliset puhelinnumeromme palvelevat ma-to klo 8-17 sekä pe 10-17: Työlinjan henkilöasiakkaan puhelinpalvelu Työttömyysturvaneuvonta Työlinjan koulutusneuvonta Työlinjan muutosturvaneuvonta jobblinjen för personkunder Jobblinjen utbildningsservice Jobblinjen utkomstskydd för arbetslösa Yritys-Suomi puhelinpalvelut Företagsfinlands telefontjänst Puhelinnumeromme Varsinais-Suomessa: Vaihde (klo ) Henkilöasiakaspalvelut Työnantaja- ja yrityspalvelut

10 Maankäyttöpalvelut Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS Keskusta Kaavoitus on kaupungin kehittämisen merkittävin työväline. Sen avulla kaupunki ohjaa rakentamista ja maankäyttöä omalla alueellaan. Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa määritelty suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi, jonka lopputuloksena on lainvoimainen kaava. Kaavoitus on osa kaupunkisuunnittelua, jossa seurataan jatkuvasti kaupungin kehittymistä, yritysten, yhteisöjen ja kaupunkilaisten tarpeita sekä kehitystä muissa maamme kunnissa. Näiden tietojen pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmia ja asetetaan tavoitteita kaavoitusta varten. Onnistunut kaupunkisuunnittelu edellyttää jatkuvaa yhteistyötä ja kanssakäymistä eri sidosryhmien, kaupungin eri toimialojen sekä viranomaistahojen kanssa. Kaupunkisuunnittelutehtäviin kuuluu myös rakennusvalvonnan työn tukeminen rakennuslupalausunnoin, rakentamista koskevien poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu. Yhteystiedot Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelupalvelut Käyntiosoite: Hornintie 2-4, Halikko Postiosoite: PL 77, Salo Kaavaotteiden tilaus (02) , Kaupunkisuunnittelu palvelee Halikon virastotalon aukioloaikoina (ma to klo 8 16, pe klo ). Hyvän palvelun takaamiseksi pyydämme asiakkaita sopimaan henkilökohtaiset tapaamiset etukäteen. Palvelemme suomeksi sekä tarvittaessa ruotsiksi ja englanniksi. Kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo (02) , Keskusta vastaa Salon ja Halikon asemakaavoitetuista alueista. Salon keskusta: Kaavoitusarkkitehti Tarja Pennanen (02) , Salon keskusta: Kaavasuunnittelija Virpi Elovaara (02) , Halikon kirkonkylä ja asemaseutu sekä Märynummi: Kaavasuunnittelija Leena Lehtinen (02) , Kaavoitussihteeri Jaana Haikonen (02) , Kaavoitussihteeri Leena Nikkanen (02) , Kehysalue Kehysalue vastaa Salon ja Halikon asemakaavoittamattomista alueista sekä koko Perttelin, Muurlan, Kiikalan, Suomusjärven, Kiskon, Perniön, Särkisalon ja Kuusjoen alueista. Kaavoitusinsinööri Timo Alhoke (02) , Perniö, Särkisalo, Kuusjoki sekä Salon ja Halikon maaseutu: Maankäyttöinsinööri Martti Halme (02) , Pertteli, Muurla, Kiikala, Suomusjärvi ja Kisko: Maankäyttöinsinööri Hannu Koisti (02) , Paikkatietosuunnittelija Markus Kukkonen (02) , Kaavoitussihteeri Anu Suur-Näkki (02) , Kaavaprosessiin osallistuminen Vireillä olevat kaavat ovat nähtävillä Salon kaupungin kotisivuilla osoitteissa: 10 Ilmakuva Salaisten suunnalta Saloon päin. Vasemmalla Salaistentie ylittää moottoritien ja oikealla Kuruntie alittaa sen. Seuraavalla sivulla oleva kaavio kuvaa yksinkertaistetusti kaavan laatimisen eri vaiheet. Kaavion oikeassa reunassa on kerrottu, kuinka ja missä vaiheessa osalliset voivat vaikuttaa kaavaan. Kuulemisesta tiedotetaan tarkemmin kunkin kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

11 Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu Rakentaminen kaavasta tai muista määräyksistä poikkeavalla tavalla tai uudisrakentaminen kaavoittamattomalle ranta-alueelle edellyttää poikkeamispäätöstä. Suunnittelutarveratkaisu tehdään alueilla, joilla rakennuslupa vaatii perusteellisemman lisätarkastelun kaavallisten näkökohtien osalta. Poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua haetaan lomakkeella, joka palautetaan kaupunkisuunnitteluun. Rakennuspaikan haltija allekirjoittaa hakemuksen. Hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut. Hakemuksen liitteiksi tarvitaan: virallinen tonttikartta, joka tilataan kiinteistö- ja mittauspalvelusta 2 kpl asemapiirroksia, josta ilmenee sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla selvitys naapurien kuulemisesta Poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut valmistellaan kaupunkisuunnittelussa. Vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavamuutokset ovat ehdotusvaiheessa nähtävillä vain 14 päivää. Hyväksymisvaiheessa kaavan hyväksyy kaupunginhallitus. Kaavoituskatsaus Vuosittainen kaavoituskatsaus pohjautuu Salon kaupungin kaavoitusohjelmaan. Kaavoituskatsaus sisältää perustiedot käynnissä olevista kaavoista. Kaavoituskatsauksessa on esitetty kunkin kaavan valmistelutilanne sinä aikana, jolloin kaavoituskatsaus laadittiin. Lisäksi kustakin kaavasta on ilmoitettu kaavan tavoitteet sekä valmistelijan nimi, jolta voi kysyä lisätietoja. Kaavoituskatsaus on luettavissa internetissä osoitteessa Paperiversiona kaavoituskatsaus on saatavilla Salon kirjastoissa, palvelupisteissä ja kaupunkisuunnittelussa (Hornintie 2-4, Halikko). Suunnittelutarveratkaisusta päättää kaupunkisuunnittelulautakunta. Kunnan päätösvallassa olevasta poikkeamisesta päättää kaupunkisuunnittelulautakunta silloin, kun kysymys on omakotirakentamisesta tai rantarakentamisesta. Kaupunginhallitus päättää kunnan päätösvallassa olevista poikkeamisista silloin, kun kysymys on muusta kuin omakotirakentamisesta tai ranta-alueelle rakentamisesta. Kaupungin lausunnon antaminen ELY-keskuksen päätösvallassa olevista poikkeamisista kuuluu joko kaupunkisuunnittelulautakunnalle tai kaupunginhallitukselle sen mukaan, onko kyse omakoti- tai rantarakentamisesta vai muusta rakentamisesta. Poikkeaminen kuuluu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY:n) päätösvaltaan silloin, kun on kyse uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä sekä poikkeamisesta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta Päätöksistä ja lausunnoista peritään maksu Salon kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti. Poikkeamista koskevasta kunnan tai ELY-keskuksen päätöksestä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeudelle. 11

12 Liikennepalvelut T LIIKENNEPALVELUYKSIKKÖ Liikennepalveluyksikkö aloitti toimintansa keväällä Liikennepalvelujen tehtävänä on suunnitella, kehittää ja kilpailuttaa osto- ja palveluliikennettä, koululaiskuljetuksia ja kotihoidon ateriakuljetuksia. Myös muiden kaupungin kuljetusten kilpailutusten koordinointi ja seutulippuyhteistyö kuuluvat yksikön tehtäviin. Yhteystiedot Jarmo Heimo Kaupunginarkkitehti Arkkitehti SAFA (02) Palvelu- ja joukkoliikenne Roope Virta Liikennepalvelupäällikkö 02) Perus- ja esikoululaisten koulukuljetukset Seppo Virkkunen Oppilaskuljetuskoordinaattori (02) Kotihoidon ateriakuljetukset Siru Valtonen Kotihoidon kuljetuskoordinaattori (02) Salon kaupungin palveluliikenne Aikataulut ja palvelualueiden kartat on koottu esitteeseen, jonka voit tulostaa internet-sivulta tai tilata postitse kotiin soittamalla numeroon (02) Palveluliikenne tarjoaa salolaisille kerran viikossa pääsyn palveluiden luokse. Palveluliikenne noutaa tarvittaessa kotiovelta asioimaan lähimpään keskukseen ja kuljettaja avustaa matkustajia kaikissa matkan vaiheissa tarpeen mukaan. Autossa on tilaa matkustajien ostoksille ja apuvälineille. Palvelu on kaikkien kuntalaisten käytettävissä arkipäivisin. Asiakaspaikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Asiakkailta perittävät maksut yhdensuuntaisesta matkasta ovat: 3,30 enintään 10 km matkasta 4,80 yli 10 km matkasta veteraanit matkustavat maksutta Maksuvälineenä käyvät käteinen ja matkahuollon kortit. Lisätiedot: Roope Virta (02) Seutu- ja SaTuSa-liput Salolaisten käytettävissä on kaksi kaupungin tuella edulliseksi hinnoiteltua lipputuotetta: Salon seudun seutulippu 55 euroa ja SaTuSa-lippu 115 euroa. Seutulipulla voi matkustaa 30 päivän ajan rajattomasti kaikessa seutulippualueen vakiovuoroliikenteessä ja vaihtaa bussista toiseen täysin vapaasti. SaTuSa-lipulla voi matkustaa rajattomasti 30 päivän ajan vakiovuoroliikenteessä Salon ja Turun välillä sekä Turun sisäisessä liikenteessä alkaen osa Salon seudun seutulipun ja Salo-Turku-Salo-lipun kelpoisuusalueella liikennöitävistä linja-autovuoroista muuttuu markkinaehtoiseksi joukkoliikenteeksi. Muutoksen jälkeen on mahdollista, että seutulippua tai SaTuSa-lippua ei voi käyttää tällaisilla vuoroilla maksuvälineenä. Tiedon saa kyseistä vuoroa liikennöivältä yritykseltä. Lisätietoja seutulipuista Matkahuollon toimipisteestä tai asiakaspalvelukeskuksesta (1,71 / min + pvm) tai Matkahuollon internetsivuilta seutuliput/salon_seutulippu/ Salon alueen joukkoliikenteen reittiopas Matkahuollon ylläpitämä, internetissä toimiva, reittiopas- -hakupalvelu etsii parhaan joukkoliikennereitin ja sopivimmat bussiaikataulut Salon alueen paikallisliikenteessä. Haun voi tehdä esimerkiksi osoitetietojen, kadunnimen, pysäkin nimen tai kartalta vapaasti osoitettujen lähtö- ja määräpaikan perusteella. Lisäksi palvelu näyttää vuorokohtaisen reittikartan. Salon reittiopas on osoitteessa Matka tilataan edellisenä arkipäivänä klo numerosta Ajoreitti ja aikataulu suunnitellaan kullekin päivälle tilausten perusteella. Aamupäivisin matkustajia noudetaan klo 9 alkaen ja paluukuljetus päättyy klo 13 mennessä. Iltapäivisin matkustajia noudetaan klo 13 alkaen ja paluukuljetus päättyy klo 17 mennessä. Asiointiaikaa määränpäässä on 1 2 tuntia. 12

13 Tekniset palvelut Asuinympäristö TILAPALVELUT Asuminen Salossa on mahdollista asua kaupungin keskustassa, taajamissa sekä haja-asutusalueilla. Kaupungissa on useita erilaisia asuinalueita, jotka sijaitsevat monipuolisesti metsässä tai pellolla, meren tai järven rannalla. Kaupungissa on hyvät asumista tukevat peruspalvelut sekä keskustassa että useimmissa aluekeskuksissa ja palvelukylissä. Kaupunki tarjoaa mahdollisuutta sekä asumisoikeus- että vuokra-asuntoihin. Vuokra-asuntoja on runsaasti eri puolilla kaupunkia sekä kerros- että rivitaloissa. Asuinrakentamiseen on tarjolla erityyppisiä tontteja eri alueilla. Tarjolla on niin merellisiä tontteja kuin tontteja keskustan ja E18-moottoritien tuntumassa. Kaupungissa on myös tarjolla teollisuustontteja eri alueilta, joista on hyvät liikenneyhteydet. Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun tehtävänä on suunnitella ja kehittää kaupunkia ja ohjata maankäyttöä ja rakentamista alueellaan. Uuden rakentamiseen tai vanhan korjaamiseen tarvitaan myös erilaisia lupia. Rakennus- ja ympäristövalvonta käsittelevät rakentamiseen tarvittavat luvat. Asuinympäristö Rakennettu asuinympäristö muodostuu asumiseen liittyvistä rakenteista ja palveluista. Rakennettu asuinympäristö lisää asumisen viihtyisyyttä ja palveluja sekä tarjoaa asukkaille, matkailijoille ja yrittäjille erilaisia toimintamahdollisuuksia. Puistot ja yleiset alueet Salon kaupungin yhdyskuntateknisten palvelujen puistojen- ja yleisten alueiden yksikkö vastaa viheralueiden, puistojen, leikkipaikkojen ym. sekä koirapuistojen kunnossapidosta, suunnittelusta ja rakentamisesta. Varsinaisten asemakaavassa puistoiksi tai viheralueiksi osoitettujen alueiden lisäksi puistoyksikkö hoitaa erilaisia Salon kaupungin omistamia perinnemaisema- ja luontokohteita. Puistoyksikkö vastaa myös matonpesupaikoista. Käyntiosoite: Hornintie 2-4, Halikko Postiosoite: PL 77, Salo Fax: (02) Viheraluepäällikkö Tapio Järvinen (02) , Viheraluesuunnittelija Matti Nikander (02) , Työnjohto, viheralueiden rakentaminen: Puistomestari Aulis Sorvali (02) , Työnjohto, viheralueiden kunnossapito: Puistomestari Marja-Leena Laakso (02) , Leikkipaikat Salon kaupungin ylläpitämien leikkipaikkojen lukumäärä on 87. Näiden lisäksi ylläpidetään kahta skeittipaikkaa. Leikkipaikoilla noudatetaan SFS-standardin mukaisia turvallisuusnormeja. Leikkipaikat tarkastetaan säännöllisesti ja ilmenneet puutteet ja viat korjataan. Tarkastuskierrokset alkavat huhtikuussa ja jatkuvat loka-marraskuulle. Ilmoitukset leikkipaikoilla havaituista vioista ja puutteellisuuksista numeroon (02) Salon kaupungin matonpesupaikat Salon kaupungin ylläpitämät matonpesupaikat ovat avoinna osan aikaa vuodesta. Matonpesupaikkoja ylläpitää Salon kaupungin yhdyskuntateknisten palvelujen osasto, (02) Matonpesupaikkojen osoitteet Halikko: Kirkonkylä, Munaojankuja 22 Vaskio, Nuohoojankuja 27 Vartsala, venelaituri, Kaninkolantie 463 Kiikala: Suomusjärventie 81 Kisko: Jätevedenpuhdistamo, Vilhelmintie 5 Muurla: Kunnanvarasto, Kaukolantie 50 Perniö: Kirkonkylä, Joutnantie 45 Teijo, jätevedenpuhdistamo, Villniementie 34 Pertteli: Kaivola, jätevedenpuhdistamo, Pappilantie 6 Salo: Jätevedenpuhdistamo, Satamakatu 33 Suomusjärvi: Jätevedenpuhdistamo, Kurkelantie Särkisalo: Kirkonkylä, Ankkuritie 3 Matonpesupaikkojen toimintaohjeita Matonpesupaikan omistaa Salon kaupunki. Pesijää kohti saa käyttää vain yhtä allasta. Jos joudut jonottamaan vuoroasi, on se tehtävä paikan päällä. Altaita ei voi varata etukäteen. Pestyäsi siisti jälkesi, ettei seuraavan pesijän tarvitse sitä tehdä. Jokaisella matonpesupaikalla suoritetaan määräajoin huoltotoimenpiteitä, jolloin paikka ei ole käytössä. Mattoja ei saa jättää pitemmäksi aikaa kuivumaan. Telineet on tarkoitettu vain veden valuttamista varten. Huom! Muiden kuin mattojen, esim. autojen yms. peseminen on ehdottomasti kielletty. Näiden lisäksi voi olla matonpesupaikkakohtaisia ohjeita tai määräyksiä. Vikailmoitukset ja muut matonpesupaikkaa koskevat yhteydenotot Salon kaupungin yhdyskuntateknisten palvelujen osastolle numeroon (02)

14 Asuinympäristö Salon tori Salon tori on viihtyisä kohtamispaikka. Tori on avoinna tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo Kesäaikana, , tori on avoinna joka arkipäivä klo Toripäivien lisäksi torilla on erilaisia tapahtumia. Torille toimintaa järjestävien on pyydettävä torin käyttölupa Salon kaupungin tilapalveluista. Syysmarkkinat Salon kaupungin tilanpalvelut järjestää Salon perinteiset syysmarkkinat vuosittain syys-lokakuun vaihteessa. Myyntiajat to pe klo 7 20 ja la klo Lisätiedot markkinoista: (02) / Niina Iivonen. Vapaat markkinapaikat tulevat myyntiin internetin kautta kaupungin kotisivuilla Kevätmarkkinat Keväällä torikauppiasyhdistys järjestää perinteisesti kevätmarkkinat. Lisätiedot: Alice Huttunen (02) Suvisalo ry:n järjestämä iltatori Kesäaikaan torstaisin Suvisalo ry järjestää iltatorin, jolloin torilla on nimekkäitä artisteja esiintymässä. Lisätiedot iltatorista: Suvisalo ry, Helsingintie 5, Salo / puheenjohtaja Tarja Hiltunen. Lisätiedot: Kaija Kanervisto (02) , Kaikkiin hakemuksiin liitetään todistus kuukausituloista sekä verotustodistus viimeksi toimitetusta verotuksesta. Asunnon tarve on syytä perustella hakemuksessa. Hakemus on voimassa kolme kuukautta ja sen voimassaoloa voi jatkaa esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla. Viljelypalstat Salon kaupunki vuokraa vuosittain asukkailleen viljelypalstoja. Palstat sijaitsevat Tiilitehtaanpuistossa Ollikkalassa, Kyntömiehenpuistossa Palometsässä ja Jaanunpuistossa Pahkavuoressa. Palstat vuokrataan aina vuodeksi kerrallaan. Palstojen vuokrausta hoitaa Halikon palvelupiste. Vuokrausajankohta on vuosittain huhti-toukokuun vaihteessa ja vuokraamisen alkamisesta ilmoitetaan mm. kaupungin nettisivuilla www. salo.fi, huhtikuun kaupunkitiedotteessa sekä Salon Seudun Sanomissa.! Vuokra-asunnot Salon kaupunki omistaa Salon Vuokratalot Oy:n ja Koy Tiilitehtaanpihan, joilla on rivi- ja kerrostaloasuntoja eri puolella Salon kaupunkia. Näiden asuntojen isännöinti hoidetaan Salon OP-Kiinteistökeskus Oy ISAssa osoitteessa Turuntie 8, Salo. Edellä mainittuja asuntoja haetaan toimittamalla asuntohakemus liitteineen Salon OP-Kiinteistökeskus Oy ISAaan osoitteessa Turuntie 8, Salo. Hakemuslomakkeita saa em. toimistosta tai sen voi tulostaa internetistä Lisätiedot: Salon OP-Kiinteistökeskus Oy ISA: Oili Välikangas Sari Mellin Salon kaupunki omistaa suoraan useita asuntokohteita eri puolilla kaupunkia. Näiden asuntojen isännöinti hoidetaan kaupungin tilapalveluissa Halikossa, osoitteessa Hornintie 2-4. Hakemuslomakkeen näihin asuntoihin saa Salosta Tehdaskatu 4:stä, kaupungin palvelupisteistä ja tilapalveluista Halikosta Hornintie 2-4:stä. Hakemukset näihin asuntoihin toimitetaan edellä mainittuihin paikkoihin. 14

15 Puhtaanapitopalvelut VENEPAIKAT Salon kaupungilla on venepaikkoja Salonjoessa 66 kpl Vuohensaaressa 18 kpl Kokkilassa 25 kpl Vartsalassa 50 kpl ja Teijolla 9 kpl Vuohensaarentien varressa on veneiden vesillelaskupaikka ja pieni alue veneiden talvisäilytykseen. Venepaikat vuokrataan vuosittain. Vuokrausta hoitaa kaupungin varikolla puistomestari Aulis Sorvali. Yhteystiedot Salon kaupungin tekniset palvelut Yhdyskuntateknisten palvelujen osasto Varikko PL 77, Salo Käyntiosoite Satamakatu 9, Salo Puistomestari Aulis Sorvali 02) , JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO Salossa on voimassa yleiset jätehuoltomääräykset, jotka koskevat kaikkia kotitalouksia ja taloyhtiöitä sekä julkisen palvelun sektorin alueella syntyvien jätteiden käsittelyä ja hyödyntämisen järjestämistä. Jätehuoltomääräyksissä on määräyksiä mm. keräysvälineistä, tyhjennysväleistä, jätteen polttamisesta, kompostoinnista sekä jäteastioiden ja kompostien sijoittamisesta. Jätteet on aina kerättävä, kuljetettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle, terveydelle tai viihtyisyydelle. Salossa jätehuolto on järjestetty kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kiinteistön omistaja sopii jätteenkuljetuksesta suoraan valitsemansa asianmukaiset luvat omaavan jätehuoltoyrittäjän kanssa. Mikäli kiinteistö ei ole tehnyt jätehuoltosopimusta yrittäjän kanssa, liittää Rouskis Oy kunnan velvoittamana kiinteistön Rouskis Oy:n ylläpitämän paikkaavan aluekeräysjärjestelmän asiakkaaksi. Tällöin aluekeräyksen keräyspaikat tulee olla kiinteistön kohtuullisesti saavutettavissa. KADUT Kaupunki ylläpitää laajaa katuverkostoa ja kevyenliikenteen väylästöä. Kaupunki huolehtii liikenneväylien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avustaa yksityisteitä tien ylläpidossa. Mikäli tarvitsette käyttöönne kaupungin ylläpitämiä katuja ja muita yleisiä alueita, tulee niiden käytöstä tehdä lupahakemus. Katujen kunnossapidon yhteystiedot Salon kaupungin tekniset palvelut Yhdyskuntateknisten palvelujen osasto Yhdyskuntatekniikan kunnossapitoyksikkö PL 77, Salo käyntiosoite: Satamakatu 9, Salo fax (02) Katumestari Kari Kanerva (02) , Toimisto: Heli Turunen (02) , Päivystys virka-ajan ulkopuolella (044) Vikailmoitukset (esim. sammuneet katulamput) Vahinkoilmoitukset tai osoitteella: Tekninen hallintotoimisto PL 77, Salo Vahinkoilmoitus Mikäli kaupungin hoitamilla kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuu hoidosta ja ylläpidosta huolimatta henkilövahinkotai omaisuutta vaurioituu kaupungin toiminnan vuoksi, voisiitä tehdä vahingonkorvaushakemuksen kaupungille. Vahingonkorvaushakemukset (kaduilla ja yleisillä alueillatapahtuneet) voi palauttaa joko postitse osoitteella Salon kaupunki, kirjaamo, PL 77, Salo tai sähköpostitse Kaikkien asuinkelpoisten asuin- tai loma-asuntokiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Rouskis Oy Keskus (02) Jätehuoltoviranomaisena toimii jätehuoltolautakunta. Yhteyshenkilönä on jätehuoltoasiamies (02) Jätehuollon valvonta Ympäristönsuojeluyksikkö (02)

16 Kiinteistö- ja mittauspalvelut KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUT, TONTIT JA MAANHANKINTA Kiinteistö- ja mittauspalvelut vastaa maa-alueiden hankinnasta, hallinnasta ja luovuttamisesta käsittäen mm. kaupungin luovuttamien tonttien varaukset, vuokraukset ja myynnit. Tehtävänä on myös talousmetsien hoito ja hakkuut. Viranomaistehtävinä on alueen kiinteistörekisterin ja -kartan / paikkatiedon ylläpito, kiinteistötoimitukset, rasite- / sopimusasiat, tonttijaon laatiminen sekä osoite- ja yksityistieasiat. Maastomittaustehtävät liittyvät kartastojen ylläpitämiseen yhdyskuntasuunnittelua varten, kiinteistötoimituksiin, rakennusvalvontaan ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Yhteydenotot kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluihin: Tonttiasiat Maankäyttösihteeri Ritva Luotio-Ylitalo (02) , Tonttipalveluinsinööri Mikko Aaltonen (02) , Karttatilaukset osoitteella Tonttijakoasiat Kiinteistösihteeri Päivi Savolainen (02) , Osoiteasiat Toimistosihteeri Sirpa Vaaranmaa (02) , Kartta-asiat; aineistosopimukset, opaskartta Paikkatietoinsinööri Hannu Kurppa (02) , Maastomittaukset, kaavan pohjakartta Mittaustyöpäällikkö Marko Laiho (02) , Oletko kiinnostunut ostamaan tai myymään maa-alueita? Kaupunki harjoittaa aktiivista maapolitiikkaa. Ota yhteyttä maankäyttösihteeriin (02) , (02) tai kaupungingeodeetti Ari Vainioon, (02) , Kiinteistönluovutusilmoitukset osoitteella Kiinteistönmuodostus- ja yksityistieasiat Kiinteistöinsinööri Hanna Heikkilä (02) , Kuvassa Lanskalan kaava-alue Meri-Teijolla. 16

17 KARTAT Tasokoordinaattijärjestelmä Kartastotöissä olemme käyttäneet lähtien valtionhallinnon suositusten mukaista EUREF-FIN (ETRS-GK23) -tasokoordinaattijärjestelmää. Korkeusjärjestelmä Korkeusjärjestelmänä käytämme N60-korkeusjärjestelmää. Vanhan Salon alueella käytössä on NN-Salo, joka on 142 mm alempana kuin N60-järjestelmä. Paperisia opaskarttoja voi ostaa kaikista kaupungin palvelupisteistä sekä Suomalaisesta kirjakaupasta (kauppakeskus Plaza), Shell Halikosta sekä Maanmittauslaitoksen Salon palvelupisteestä (Torikatu 2). Suoria seinälle laitettavia opaskarttoja voi tiedustella maankäyttösihteeri Ritva Luotio-Ylitalolta numerosta (02) tai sähköpostitse Paikkatietopalvelut Paikkatietopalvelut tuottaa, ylläpitää ja tarjoaa erilaisia paikkatietoaineistoja, karttoja sekä palveluja kaupungin omaan hallinnolliseen käyttöön sekä niitä tarvitseville ulkopuolisille asiakkaille. Kartta- ja paikkatietoaineistoa on saatavana joko perinteisinä paperikarttoina tai yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä ja jatkojalostusta varten. Aineistoa käytettäessä tulee aina olla kaupungin julkaisulupa. Karttapalvelin - kartat netissä Salon karttapalvelu löytyy osoitteesta ja vaikka kyse on karttapalvelusta, niin palvelun kautta löytyy karttojen lisäksi myös paljon erilaisia kaupungin tarjoamia palveluja. Opaskartta, ilmakuvat, maastokartta ja asemakaava Karttapalvelusta löytyy myös toimintoja, joita kuntalaiset eivät vielä osaaa tarpeeksi hyödyntää. Yksi sellainen on karttalinkki-toiminto, jolla käyttäjä voi itse luoda linkin suoraan kartalle. Tämän linkin käyttäjä voi liittää omille sivuilleen joko karttapalveluun tai pelkäksi kuvaksi. Linkin voi myös vaikka lähettää sähköpostissa kylään tuleville vierailleen opastukseksi. Osoite- ja palveluhaut Hyvin usein käyttäjä hakeutuu haluamalleen alueelle osoitteen avulla. Karttapalvelussa osoitehaku on hyvin kehittynyt ja käyttäjän ei tarvitse muistaa aivan täsmällistä osoitetta, vaan esim. metsä antaa vaihtoehdot kadunnimille, joissa sana metsä esiintyy. Lisäksi voidaan antaa haun perään numero, jolloin saadaan osoitteen tarkka sijainti, esim. Hornintie 2. Palveluhakua voi hyvällä syyllä kutsua koko palvelun helmeksi, sillä sen avulla käyttäjä voi selvittää lähialueensa palvelutarjonnan. Palveluista löytyvät esim. koulut, päiväkodit, kirjastot, liikuntapaikat, terveys-, sosiaali-, nuoriso- ja vanhuspalvelut. Sen lisäksi, että käyttäjä löytää esim. koulun sijainnin, niin hän voi vielä kohdetta osoittamalla ja valitsemalla lisätiedot siirtyä suoraan koulun www-sivuille. Palveluhausta löytyy myös valokuvia Salosta aihepiireinä luonto, muistomerkit ja rakennukset. Valokuvan saa esiin klikkaamalla kohteen lisätiedot -osiota. Kuinka pitkä matka? Matkanmittaustoiminto on kätevä ja sen avulla käyttäjä voi mitata esimerkiksi työmatkansa tai iltalenkin pituuden. Anna palautetta! Salon karttapalvelussa voit antaa palautetta palautesivulla olevalla lomakkeella valitsemalla erilaisia kohteita ja niiden alla olevia aiheita. Esim. kohteeksi liikenneväylät ja aiheeksi katuvalot ja voit ilmoittaa sammuneesta lampusta pyörätien varrella tai kohteeksi ulkoliikuntapaikat ja aiheeksi uimarannat, jos on tarvetta valittaa täysinäisistä roska-astioista. Voit osoittaa havainnon kohteen kartalla ja liittää mukaan myös kuvia kohteesta. Tai jos karttapalvelu ei löydä talosi osoitetta tai osoittaa sen väärään paikkaan, palautteessa on myös aihepiiri Osoitteet. Karttanäkymässä on mahdollisuus katsella erilaisia aluejakoja kuten esim. postinumero-, äänestys- ja terveyspalvelualueita. Sieltä löytyvät myös mm. ulkoilureitit, kuntoradat, pyörätiet, lähiliikenteen bussireitit sekä pysäkit jne. Myös vanhat kuntarajat löytyvät Angelniemeä ja Uskelaa myöden. Ilmakuvat löytyvät koko Salon alueelta. Kuvat ovat vuosilta Valinnalla Maastokartta esitetään maastotiedot tarkasti, jopa yksittäisen tontin ja rakennuksen osalta. Uutena toimintona löytyy asemakaava ja rantaasemakaavoista alueen rajaus. Maastotiedot ovat saatavilla lähinnä asemakaavoitetuilta alueilta. Karttalinkki, mikä se on? 17

18 Rakennusvalvonnan palvelut RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA Rakennus- ja ympäristövalvonta kuuluu rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuuteen. Osastoon kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto. Ne vastaavat lautakunnan toimialan viranomaisvalvonnasta Salon kaupungissa. Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtajana toimii rakennus- ja ympäristövalvonnan päällikkö. Rakennus- ja ympäristövalvonta sijaitsee Halikon virastotalolla, lukuun ottamatta eläinlääkäreitä, joiden vastaanottotilat ovat Perniössä ja Halikossa. Rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta toimialansa ohjauksesta ja neuvonnasta. Palveluajat ja -paikat eri kaupunginosissa ma ja to klo 9-11 Halikon virastotalo Hornintie 2-4 ti klo 9-11 Perniön neuvolan kiinteistö Vuorilinnantie 5 ke klo Suomusjärven virastotalo Kitulantie 1 Kesäaikoina Perniön ja Suomusjärven palvelupisteet ovat suljettuina. Lisäksi rakennusvalvonta palvelee asiakkaita ajanvarauksella, esim. Halikon virastotalolla ja rakennuspaikalla, (02) ja (02) VIRANOMAISTARKASTUKSET 18 RAKENNUSLUVAT JA VALVONTA Rakennusvalvonnan tehtävä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat. Rakennusvalvonnan tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö sekä toiminnallaan tukea ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. RAKENNUSVALVONTA Yksikköä johtaa rakennus- ja ympäristövalvonnan päällikkö. Ennakkovalvonta neuvonta ja ohjaus lupamenettely Rakennustyön aikainen valvonta erikoissuunnitelmat (mm. rakenne) työmaatarkastukset Jatkuva valvonta julkisivujen ja ympäristön kunto ja siisteys (esim. kevätkatselmukset) valitusten ja ilmoitusten perusteella tapahtuva valvonta Käyntiosoite: Hornintie 2-4, Halikko Postiosoite: PL 77, Salo Sähköpostiosoite: Rakennuslupaan sekä toimenpiteiden luvanvaraisuuteen liittyvät asiat: Rakennusluvassa on päätetty lupaehtoina katselmukset, jotka rakennustyön aikana tulee suorittaa. Näitä katselmuksia ovat mm: pohjakatselmus, rakennekatselmus, hormikatselmus, osastoivien rakenteiden katselmus, käyttöönottokatselmus ja loppukatselmus. Katselmuksen suorittaa rakennusvalvonnan edustaja. Työmaan vastaava työnjohtaja on läsnä katselmuksessa. Hormikatselmuksen valmishormien osalta suorittaa vastaavatyönjohtaja. Aloituskokous pidetään pääasiassa Halikon virastotalolla tai erikseen sovittavassa paikassa. Paikalla tulee olla rakennuttaja (tai valtakirjalla edustaja), pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja sekä rakennusvalvonnan edustaja. Paloviranomainen suorittaa mm. väestösuojien ja kattilalaitosten katselmukset. Rakennusvalvontatoimisto Aloituskokous, raudoituskatselmukset, pohja-, rakenne-, osastoivat rakenteet, käyttöönotto-, loppukatselmus (02) , (02) Kiinteistö- ja mittausosasto Sijainnin mittaus ja tarkastus (02) Rakennuslupakartat: Pelastuslaitos Väestönsuojat Öljylämmityslaitteiston katsastukset, hormit yms Terveystarkastajat Katso oppaan sivu 20 Ympäristöterveydenhuolto Työsuojeluviranomainen Aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue

19 Ympäristönsuojelun palvelut YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristönsuojelun tavoitteena on hyvä ympäristön tila ja ekologisesti kestävä kehitys. Ympäristönsuojelussa painotetaan haittojen ennaltaehkäisyä. Keinoina ovat lainsäädäntö, taloudellinen ohjaus, erilaiset vapaaehtoiset ohjauskeinot sekä ympäristötietoisuuden lisääminen. Salon kaupungissa rakennus- ja ympäristölautakunta toimii ympäristönsuojeluviranomaisena. Lautakunnan alaiseen rakennus- ja ympäristövalvontaan kuuluu ympäristönsuojelu, jota johtaa ympäristönsuojelun esimies. Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan Salon kaupungin asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä ympäristö. Yhteystiedot ja tehtävät Luonnonsuojelu (02) ja (02) luonnonsuojelualueet, luonnonmuistomerkin rauhoitushakemukset, perinnemaisemat. Maa-ainesasiat (02) ja (02) maa-ainesluvat ja niihin liittyvät ympäristöluvat, valvonta, kotitarveotto. Melu ja meluilmoitukset (02) ja (02) Pilaantuneet maa-alueet (02) Teollisuus ja yritykset (02) ja (02) ympäristöluvat, rekisteröinti ja tarkastustoiminta Vesilain mukaiset asiat (02) ja (02) ojitukset, ruoppausilmoitukset Ympäristön tilan seuranta ja tarkkailututkimukset (02) Ympäristönsuojeluyksikkö (02) Käyntiosoite: Halikon virastotalo, Hornintie 2-4, Halikko Postiosoite: PL 77, Salo Sähköposti: Toimisto: (02) Eläinsuojat (02) ympäristöluvat, tarkastustoiminta, patterointi-ilmoitukset, lausunnot Ilmastoasiat (02) Jätevedet (02) , (02) ja (02) jätevesien käsittely viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöillä, neuvonta ja lausunnot Jätehuollon valvonta (02) , (02) ja (02) Jätehuollon laillisuusvalvonta, roskaantumishavaintojen vastaanotto kirjallisesti roskaamisilmoituslomakkeella tai sähköisesti linkin roskaamisilmoitus kautta. 19

20 Ympäristöterveydenhuollon palvelut YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Eläinlääkintähuolto Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä siten, että sen asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Ympäristöterveydenhuolto vastaa elintarvikevalvonnasta, ympäristöhygieenisestä valvonnasta, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuudesta. Lisäksi tehtäviin kuuluu koti- ja tuotantoeläinten terveydestä huolehtiminen, eläinsuojelu ja tarttuvien eläintautien torjunta sekä löytöeläinasiat. Ympäristöterveydenhuolto neuvoo myös kaivovesiin ja uimarantoihin liittyvissä kysymyksissä. Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Käyntiosoite: Hornintie 2-4, Halikko Postiosoite: PL 77, Salo Ympäristöterveydenhuollon esimies Sinikka Koskinen (02) , Toimistosihteeri Soile Blomqvist (02) , Terveysvalvonta Terveysvalvonta toimii lupaviranomaisena ja valvoo ympäristöterveydenhuollon lakien noudattamista sekä ohjaa ja neuvoo elinympäristöön liittyvien terveysriskien hallinnassa Kampaamot, kauneushoitolat, tatuointipaikat, kahvilat, pubit, pikaruokaravintolat, huoltoasemien ravintolat, tupakkalain mukainen valvonta, nikotiinikorvausvalmisteet, elintarvikekuljetustoiminta, asunnontarkastukset, sisäilma, yleisten alueiden haittaeläimet Elintarvikevalvonta terveystarkastaja Hornintie 2-4, Halikko (02) Ravintolat, myymälät, pitopalvelut, leipomot, vihannestukut ja -pakkaamot, tilapäinen myynti, yleisötilaisuudet, torit, talousvesi, uimarannat, tupakkalain mukainen valvonta, nikotiinikorvausvalmisteet, kuluttajapalveluiden ja kulutustavaroiden turvallisuuden valvonta Elintarvikevalvonta terveystarkastaja Hornintie 2-4, Halikko (02) Asunnontarkastukset, sisäilma, laitoskeittiöt, koulut, päiväkodit, palvelutalot, grillit, tupakkalain mukainen valvonta, nikotiinikorvausvalmisteet, uima-altaat, kuluttajapalveluiden ja kulutustavaroiden turvallisuuden valvonta Terveydensuojelu terveystarkastajat Hornintie 2-4, Halikko (02) , (02) Salon kaupungin praktikkoeläinlääkärit tarjoavat peruseläinlääkäripalveluja sekä pien- että suureläimille. He huolehtivat eläinten terveyden- ja sairaanhoidosta sekä tarjoavat tuotantoeläimille terveydenhuoltopalveluja. Eläinlääkintähuollossa työskentelee lisäksi elintarvikevalvontaa tekevä hygieenikkoeläinlääkäri sekä eläinsuojelusta ja eläintaudeista vastaava valvontaeläinlääkäri. Elintarvikehygieniavalvonta, eläinlääkintähuollon esimies, johtava hygieenikko Riitta Suutari (02) , Praktikkoeläinlääkäreiden vastaanotot Ajanvaraus arkisin klo 8 10 Perniön vastaanotto eläinlääkäri Riikka Nikula Haarlantie 19, Perniö (02) Halikon vastaanotto eläinlääkäri Anne Partti Puistokuja 2, Halikko (02) Halikon vastaanotto eläinlääkäri Johanna Auranen Puistokuja 2, Halikko (02) Eläinsuojelu- ja eläintautiasiat Valvontaeläinlääkäri Sofia Väärikkälä Hornintie 2-4, Halikko (02) ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Eläinlääkäripäivystys (yö- ja viikonloppupäivystykset) on tarkoitettu kiireellisille sairastapauksille. Hyötyeläinten päivystys on järjestetty yhteistyössä Liedon eläinlääkintähuollon kanssa. Pieneläimet hoidetaan päivystysaikaan Turussa. Päivystysaika on arkisin klo 16 8 ja viikonloppuisin perjantaista klo 16 alkaen maanantaihin klo 8. Arkipyhinä ja joulu- sekä juhannusaattona päivystys alkaa pyhäpäivää edeltävänä päivänä klo 16 ja päättyy ensimmäiseen pyhän jälkeiseen arkiaamuun klo 8. Pieneläimet Pieneläinklinikka Tuhatjalka Läntinen Pitkäkatu 17, Turku Suureläimet Keskitetty palvelupuhelinnumero

LIIKENNEPALVELUYKSIKKÖ

LIIKENNEPALVELUYKSIKKÖ LIIKENNEPALVELUYKSIKKÖ Kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo 30.9.2014 www.salo.fi KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT Kaupunkikehityspäällikkö TEKNISET PALVELUT MAANKÄYTTÖPALVELUT KEHITTÄMIS-, ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunnan lausunto selvitykseen Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Salon kaupunki on käsitellyt asiaa Palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Tilat, joita voidaan antaa yhdistysten käyttöön vuorojakoperiaatteella

Tilat, joita voidaan antaa yhdistysten käyttöön vuorojakoperiaatteella Tilat, joita voidaan antaa yhdistysten käyttöön vuorojakoperiaatteella Salon kaupunki 2702/10.03.02.03.00/2013 Tilan nimi ja osoite Alhaisten koulu Koulukatu 3 Hajalan koulu Vanha Turuntie 896 25240 Hajala

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Tilastotietoja Sipoosta

Tilastotietoja Sipoosta Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5315_1 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5315_1 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1256-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5315_1 HEL 2016-006570 14.6.2016 KELLOSAARENRANTA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa.

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa. IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT/ KEHITTÄMISTARPEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa on lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut, sekä suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut. Kehittämiskohteet:

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001 Kaupunkisuunnittelulautakunta 104 24.06.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 189 11.11.2014 Kaupunginhallitus 479 17.11.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 206 09.12.2014 Kaupunginhallitus 32 02.02.2015 Liikennepalveluasiantuntijan

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102 Kaarinan kaupunki Iso-Kauselan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 89 16.11.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1 (5) Ksv:n hankenro 0953_2 HEL 2016-003052 7.4.2016 Oas 1239-00/16 KORTTELEIDEN 10575 JA 10576 ASEMAKAAVAN MUUTOS

1 (5) Ksv:n hankenro 0953_2 HEL 2016-003052 7.4.2016 Oas 1239-00/16 KORTTELEIDEN 10575 JA 10576 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEIDEN 10575 JA 10576 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja alue 1 (5) Ksv:n hankenro 0953_2 HEL 2016-003052 7.4.2016 Oas 1239-00/16 Hermannin rantatien,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Sosiaali- ja terveysvirasto 51/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Sosiaali- ja terveysvirasto 51/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 157 Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmän nimeäminen HEL 2015-010540 T 00 00 02 Päätös päätti, kumoten asiasta 5.6.2015 114 tekemänsä päätöksen, nimetä sosiaali-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Suunnittelualue, rajaus sinisellä

Suunnittelualue, rajaus sinisellä 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ ASEMAKAAVANMUUTOS Herttuankulma 25.4.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Diaarinumero 9515-2013 Asemakaavatunnus 27/2013 Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 10 Helsingin Markkinointi Oy:n ja kaupungin välinen vuoden 2016 palvelusopimus HEL 2016-000513 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten päätökseensä

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot