news SATAKUNTALAISKOULUTUS KIINNOSTI HELSINGINHERROJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "news SATAKUNTALAISKOULUTUS KIINNOSTI HELSINGINHERROJA"

Transkriptio

1 news PROTEK-PROJEKTIN TIEDOTUSLEHTI NRO 1 JOULUKUU 2010 PROTEK-PROJEKTIN TIEDOTUSLEHTI NRO 2 LOKAKUU 2013 SATAKUNTALAISKOULUTUS KIINNOSTI HELSINGINHERROJA todellista käytännön ammattioppia oikeissa tilanteissa ja oikeilla laitteilla. Suominen suosittelee yhteistyötä saman alan yrittäjien välillä. Jotkut ihmettelivät, miten me, kilpailijat, saatamme tehdä yhteistyötä. Voin kuitenkin lämpimästi suositella. Pahin kipailija voi olla paras kumppani. Esimerkiksi tähän koulutukseen minulla ei olisi ollut yksin mitään mahdollisuuksia. Koulutuksesta osan maksavat yrittäjät ja osan ELY-keskus. Maanrakennusyrittäjät Markku Suominen Eurajoelta ja Jorma Mykrä Ulvilasta onnistuivat rakentamaan yhdessä ELY-keskuksen kanssa koulutuksen, joka upposi kuin kauha Hyötyä verkostomanagerista s. 4 pehmeään savimaahan. Onnistunut RekryKoulutus on herättänyt yrityksiin ELY-keskus mukana luomassa kiinnostusta korkean tason päättäjissä aina pääministeriä myöten. Protek panostaa s. 3 Pääministeri Katainenkin kiinnostui, kun Suomen Yrittäjien hallitukseen ja työvaliokuntaan kuuluva Suominen pääsi kertomaan, mikä nuorten työllistämisessä mättää. Hän heitti esimerkin. No. Koneista kiinnostunut, lukuhaluton 16-kesäinen pyrkii töihin. Häntä ei voi ottaa työmaalle, koska vaatimuksena on 18 vuoden ikä. No, mullanseulonta-alueelle pääsisi, mutta sitten pitäisi kehittymisen edellytyksiä pk-yrityksille s. 5 1 olla valvoja mukana. Lisäksi nuorelle pitäisi kustantaa kaikki luvat ja passit: tulityökortti, työturvallisuuskortti, vesihygieniakortti Kyllä siinä helposti yrittäjän kiinnostus hiipuu ja alalle haluavan nuoren etsikkoaika on ohi. Paljon käytäntöä, vähän teoriaa Suominen ja Mykrä päättivät hakea ELY-keskukselta yhteishankinnan Maaurakointikohteita on laidasta laitaan. Paraikaa tehdään muun muassa Nousiaisissa kallioräjäytyksiä, Lapijoella kunnallistekniikkaa ja Eurajoen keskustassa salaojaputkitusta, Markku Suominen kertoo. Myönteisiä kokemuksia koulutuksesta s. 6 Koulutusta tarpeen mukaan s. 7 RekryKoulutusta. Työvoiman tarve oli 10+2 henkeä. Meillä oli kuitenkin todella tiukat vaatimuksen koulutuksen suhteen. Halusimme, että teoriaa on 35 ja käytäntöä 65 prosenttia. Lisäksi vaadimme, että teoria ja käytäntö vaihtelevat tiuhaan. Nuoria ei meidän mielestämme pidä istuttaa liian pitkään koululuokassa. Nämä koulutukseen hankkiutuvat kun eivät ole varsinaisia lukumiehiä, mutta potentiaalisia työmiehiä he sen sijaan ovat. Lisäksi miehet halusivat, että kokelaat pääsevät työmaalle jo heti ensimmäisen teoriaviikon jälkeen. Alkuun meille sanottiin, ettei niin voi tehdä. Pidimme päämme ja hyvin se sujui. Aluksi tietysti kurssilaiset olivat h-moilasena, mutta yllättävän nopeasti homma pääsi käyntiin ja oppiminen alkoi sujua. Yrittäjät ovat erittäin tyytyväisiä rekrykoulutuksen tuloksiin. 12 aloittaneesta 11 sai työpaikan ja jatkaa edelleen. Pahin kilpailija, paras kumppani Toivon, että opettajat ja kouluttajat jalkautuisivat entistä tiiviimmin. Oppilaiden olisi tärkeää saada Perheyritys vastapäivään Suomisilla perheyritys ei edennyt ihan perinteiseen malliin. Sokerijuurikasviljelijäperheen vesa Markku sai päähänpinttymän kaivinkoneesta jo pikkunatiaisena. Pellavapää kiipesi Konepörssi-lehden kanssa isän ja äidin sänkyyn ja kinusi ensimmäistä kaivuriaan. Vihdoin kaupat tehtiin ja ensimmäisen urakan poika teki 14-vuotiaana. Kuitenkin niin, että isä piti pyytää hätiin, kun konetta piti siirtää. Traktorikortin ja siirtoluvan kun sai vasta 15-vuotiaana. Markku Suominen perusti yrityksen ja pestasi mukaan isänsä, äitinsä ja veljensä. Jokaisella on ollut oma tärkeä roolinsa yrityksen kehityksessä. Ilman toimivaa ja tiivistä perheverkostoa en olisi myöskään pystynyt sitoutumaan yrittäjäjärjestön ja koneyrittäjien edunvalvontatyöhön. Täsmäkoulutus lisää kilpailukykyä s.2 Rauman seudulla lisätään elinkeinoelämän kilpailukykyä ja parannetaan toimintaedellytyksiä täsmäkoulutuksella. Prizztechin Janne Toivonen (vas.) ja Reiniko Oy:n Hannu Reinikoski seuraavat taustalta, kun Lars Alm ja Janne Rantanen perehtyvät käytännössä valokuituasennuksen saloihin. Rekryllä hyviä työntekijöitä s.3 Vuorsola Oy sai rekrykoulutuksen kautta hyviä miehiä remmiin. Kaikilla on ammattinimikkeenä ajoneuvonosturinkuljettaja, mutta jokainen on löytänyt yrityksessä lisäksi oman erikoisosaamisalueensa. Ajoneuvonosturin ja raskaan lavettiyhdistelmän kuljettaja Arto Lepomäki varmistelee öljynporauslautan kansilohkokuljetuksen yksityiskohtia. Leveyttä kuljetuksella on peräti 11 metriä. Toimivaa yhteistyötä s.5 Kokemuksemme yhteishankinta -koulutuksesta ovat positiiviset. Niiden avulla olemme räätälöineet organisaatiossa olevaa osaamista ajankohtaisiin tarpeisiin, kertoo palvelupäällikkö Riitta Korte-Mäkiranta Kankaanpään Kuntoutuskeskuksesta.

2 2 PROTEK NEWS Pääkirjoitus VÄRIKÄSTÄ SYKSYÄ! Y hteishankintakoulutuksia toteuttava ESR-osarahoitteinen Protekhanke on toiminut Satakunnassa vuodesta 2007 alkaen. Alkuperäinen projektiaika olisi päättynyt jo kuluvan vuoden lopussa, mutta hanke on onneksi saanut jatkoaikaa vuoden 2014 loppuun. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteishankintakoulutuksia voidaan vielä käynnistää. Toivomme, että koulutusesityksiä tulisi mahdollisimman pian, sillä viimeisten koulutusten tulee päättyä Esimerkiksi vuoden mittaisiin koulutuksiin ei projektirahoituksella enää voida lähteä. Mukaan siis ehtii vielä, mutta takaraja alkaa olla lähellä. Tarpeen tullen on mahdollisuus käyttää myös kansallista rahoitusta, mikäli projektin kautta ei voida enää toteuttaa koulutuksia. Etusijalla ovat uuden työvoiman rekrytointiin, muutosturvaan ja lomautuksiin liittyvät koulutukset. Protek-hankkeen kautta on tuettu pienten ja keskisuurten yritysten yhteishankintakoulutuksia. Hanke on tukenut jo lähes 150 yritystä henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Mukaan tulleet yritykset toimivat hyvinkin erilaisilla aloilla, sillä kohdetoimialoja ei ole mitenkään rajattu. Hanketta on markkinoitu yrityksille, joilla arvioidaan olevan tarvetta ja halua toteuttaa henkilöstöönsä kohdistuvaa koulutusta. Tieto yrityksen koulutustarpeesta tulee ELY-keskukseen eri kanavien kautta; suoraan yrityksel- tä, verkostomanagerin, kouluttajien, TE-toimiston, ohjausryhmän tai muun yhteistyötahon välityksellä. Projektin toiminta on ollut poikkeuksellisen vilkasta parin viimeisen vuoden aikana, vaikka merkkejä valtakunnallisesta taantumasta ja erityisesti vientiteollisuuden hiipumisesta on näkynyt. Tilanne on myös Satakunnassa kääntynyt huonompaan suuntaan kuluvan vuoden aikana erityisesti meriteollisuuden alalla, jolla on heijastusvaikutuksia moniin muihin aloihin. Koulutuskysyntään tämä ei ole juuri vaikuttanut, sillä yrityksissä on käynnistetty koulutuksia entiseen tahtiin. Projektin avulla luodaan yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen tähtääviä koulutuksia. Näin parannamme yritysten toimintaedellytyksiä sekä edistämme myös yksilötasolla kehittymistä ja osaamista, mikä tukee tavoitteita pidentää työuria sekä henkilöstön motivoitumista ja jaksamista. Koulutusten lisäksi yritykset saavat apua yleisesti ottaen erilaisten kehittämistarpeiden eteenpäin viemiseen. Suunniteltu ja toteutunut koulutus on kohdistunut sekä työssä oleviin työntekijöihin että uusiin työntekijöihin. Koulutettavien asema yrityksessä on ollut työntekijästä toimivaan johtoon. Protek -hanke on ostopalveluna hankkinut verkostomanagaroinnin Prizztech Oy:ltä. Verkostomanageri Janne Toivonen on kiertänyt yrityksissä ja auttanut koulutuksen sisällön suunnittelussa, mikä on madaltanut kynnystä käynnistää koulutushankkeita. Yrityskohtaisissa yhteishankintakoulutuksissa korostuu edelleen alakohtaisen korkean tason ammattiosaamisen tarve ja kasvaneet laatu- sekä tuottavuusvaatimukset, jotta toiminta pysyy kehityksen mukana. Koulutuksilla luodaan edellytykset uusien toimintatapojen ja työskentely-ympäristöjen käyttöönottoon yrityksissä. Yritykset, joiden kanssa hankkeita on käynnistetty, ovat olleet valtaosaltaan sellaisia, joiden kanssa ei aiemmin ole oltu tekemisissä. Näin ollen uuden tietoisuuden lisääntyminen kehittämismahdollisuuksista yrityskentässä luo lisää kasvun ja menestyksen mahdollisuuksia myös jatkossa. Tavoitteena on ollut myös uusien yritysverkostojen luominen sekä olemassa olevien yritysverkostojen kehittäminen. Koulutusaiheiden ympärille on muodostunut yritysverkostoja eri aloille kuten leipomo, valokuitu, hitsaus, maanrakennus, ajoneuvonosturi, isännöinti, autokoulu, jne. Yritysverkostolle hankittu koulutus on huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin yksittäisten yritysten koulutukset. Lisäksi se luo hyvän pohjan yritysten muullekin yhteistyölle. Raili Åkerström Projektikoordinaattori Satakunta kulkee kehityksen kärjessä VALOKUITUOSAAMISTA TÄSMÄKOULUTUKSENA Teollisuuden sähköasennuksiin erikoistuneen raumalaisen Jahtec Oy:n toimitusjohtaja Jari Huovilaisen laajentumisvisiosta Satakunnassa alkunsa saanut valokuituasennuksen TäsmäKoulutus on oiva esimerkki siitä, mitä yhteistyöllä voidaan saada aikaan. Tässä tapauksessa yhteistyötahot ovat maakunnan elinkeinoelämän kil- ASKO TANHUANPÄÄ Yhdeksän asentajaa työllistävän raumalaisen Jahtec Oy:n toimitusjohtaja Jari Huovilainen ja asentaja Timo Kalasniemi päivittivät ammattitaitoaan Raumalla järjestetyn valokuituasennuksen täsmäkoulutuksen kautta. pailukyvyn ja toimintaedellytysten parantamiseen tähtäävä Prizztech, Satakunnan ELY-keskuksen ESR - osarahoitteinen Protek hanke ja maakunnan yritykset. Meillä oli tarve laajentaa yrityksen toimintaa ja valokuidussa jos missä on tulevaisuutta. Tällä seudulla ei ole kuitenkaan tarjolla alan erikoiskoulutusta, mistä syystä otin yhteyttä Janne Toivoseen Prizztechilta. Viime syksynä treffattiin ja nyt ollaan tässä, Huovilainen tiivistää. Satakunnan ELY-keskus kilpailutti koulutuksen ja kouluttajaksi valikoitui valokuituasennuksiin erikoistunut kajaanilainen Reiniko Oy. Raumalla toteutettu alan TäsmäKoulutus oli suunnattu satakuntalaisille sähköasentajille. Mukana koulutuksessa oli kaikkiaan 11 ammattilaista, joista neljä Jahtec Oy:sta. Liikkeelle lähdettiin täysin aakkosista eli valokuidun perusteista, mutta kymmenen päivän koulutuksen jälkeen meillä on jo hyvät valmiudet lähteä tekemään asennuksia. Ilman tätä koulutusta homma olisi mennyt metsään jo ennen kuin olisi ehtinyt kunnolla edes alkaa, itsekin koulutukseen osallistunut Jari Huovilainen tiivistää. Koko maan edelläkävijä Projektipäällikkö Janne Toivosen mukaan Satakunnassa järjestetty koulutus on ensimmäinen laatuaan koko maata ajatellen. Innostus yhteistyössä suunnitellun ja toteutetun täsmäkoulutuksen suuntaan on ollut kovaa ympäri koko maan. Erityistä huolellisuutta vaativalla valokuitualalla virheet tulevat kalliiksi, joten asiat on tärkeä tehdä kerralla oikein, Toivonen painottaa. Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaavan Reiniko Oy:n toimitusjohtaja Hannu Reinikoski muistuttaa, että valtakunnallinen Laajakaista 2015 hanke asettaa kovat vaatimukset myös koulutuspuolelle. Satakunnassa se käynnistyy hänen mukaansa jo tänä syksynä. Paikallisista tekijöistä on huutava pula kautta koko maan. Tämän tyyppisellä koulutuksella pystymme auttamaan Jahtecin kaltaisia alueellisia yrityksiä pääsemään bisnekseen mukaan, Reinikoski kertoo. Jo valmiiksi perusammattitaidon hankkineille asentajille kohdistetun täsmäkoulutuksen vahvuus on siinä, että se antaa valmiudet siirtyä suoraan valokuituasennustöihin. Kysymys ei ole sen ihmeellisemmästä asiasta kuin osaamisen päivittämisestä, hän jatkaa. Laatu on ykkösasia Reinikosken mukaan operaattoriverkkoihin ei pääse tekemään asennuksia, jos koulutuspohja ei ole kunnossa. Valokaapeliverkossa kulkee niin paljon tietoa, että asennusten on oltava tosi laadukkaasti tehty. Laatu on ykkösasia, Hannu Reinikoski painottaa. On ensiarvoisen tärkeää, että ELY-keskukset muuallakin kuin vain täällä Satakunnassa lähtevät voimakkaasti tämän tyyppiseen koulutushankkeeseen mukaan. Koulutus merkitsee tässäkin tapauksessa työtä ja sitä kautta edelleen hyvinvointia koko Suomen kansalle, tiivistää Reinikoski. Asko Tanhuanpää

3 PROTEK NEWS 3 Ajoneuvonosturitiimi täydentyi MOTIVAATIO KOHDALLAAN! RekryKoulutus toi kolme kovaa ajoneuvonosturinkuljettajaa Vuorsola Oy:n ammattilaistiimiä täydentämään. Mikko Vuorsola ja Pasi Perhe palaveeraavat Puuvillan työmaalla. Ajoneuvonosturi kohottaa yrityksen punavalkoiset värit aina 60 metrin korkeuteen. Se on Suomen ensimmäinen uuden sukupolven Liebherr-ajoneuvonosturi, joka toimii myös täysin radio-ohjattuna. Omasta kokemuksestani voin vilpittömästi suositella rekrytointikoulutusta. Yhteishankintakurssilta jäi palkkalistoillemme kolme hyvää työntekijää, joilla on työmotivaatio kohdallaan, Mikko Vuorsola kehuu. Kaikilla kurssin kautta pestatuilla on ammattinimikkeenä ajoneuvonosturinkuljettaja, mutta jokainen on löytänyt yrityksessä tämän lisäksi oman erikoisosaamisalueensa. Tiukasti työssä kiinni Vuorsola Oy:n liiketoiminta on keskittynyt nostureihin ja erikoiskuljetuksiin. Asiakaskunta on laaja: teollisuus, rakentaminen, teollisuuden kunnossapito Toimintamme perustuu luotettavaan kalustoon ja osaavaan henkilökuntaan. Kevyt ja joustava hallinto takaa, että pystymme reagoimaan nopeasti. Viihdyn itse käytännön töissä eikä ole pelkoa, että vieraannun varsinaisesta liiketoiminnan ytimestä, yrittäjä kertoo. Suojalasit silmille, kypärä päähän ja Puuvillan pyöröportista sisään. Vanhan tiilimuurin viereen ajettu ajoneuvonosturi hohtaa Vuorsolan väreissä ja kohoaa punavalkoisena aina 60 metrin korkeuteen. Jättiläistä käyttää ajoneuvonosturinkuljettaja Pasi Perhe, joka on yksi RekryKoulutuksen kautta työpaikan saaneista. Koulutus oli kiinnostavaa ja itse käytännön työ on vastannut odotuksiani. Olen viihtynyt hyvin, Pasi Perhe tiivistää. Yhteiset intressit RekryKoulutus käynnistyi yksinkertaisesti työvoimatarpeesta. Ammattitaitoisen työvoiman pula vaivasi porilaisia nosturiyrityksiä. Päädyimmekin järjestämään koulutuksen yhteishankintana ja kustannukset jaettiin monen tahon kesken. Koulutus järjestettiin kolmen yrityksen yhteiseen tarpeeseen. Mukaan tulivat Vuorsolan lisäksi Konepaja Survonen Oy ja Länsinostot Oy. Kurssille osallistui kaiken kaikkiaan 12 henkilöä. Yhteistyö TE-toimiston kanssa toimi hyvin. Meillä on samat intressit. He haluavat löytää työtä hakeville töitä ja me tarvitsemme tekijöitä. Kurssille tuli hakemusta. Monella hakijoista oli entuudestaan raskaskalustotyötausta. Teimme esikarsinnan papereiden perusteella. Haastatteluun kutsuttiin noin 15 per firma. Tästä porukasta me valitsimme kurssille viisi kaveria. Lopulta palkatuksi tuli kolme työntekijää. Kurssin vetäjäksi valikoitui Suomen Nosturikoulutus. Kilpailutuksen ja hankintasopimusasiat hoiti ELY-keskuksen Protek-hanke. Oppitunnit pidettiin Porissa ja harjoittelu työmailla. Kolme sukupolvea Mikko Vuorsola on kolmannen polven yrittäjä. Isoisä Olavi aloitti vuonna 1947 autoilijana, ja isä Mauno koneyrittäjänä Vuorsola Oy perustettiin vuonna 1991, ja se keskittyi aluksi murskaukseen Suomessa ja Ruotsissa. Sukupolvenvaihdoksen myötä 2000-luvun alussa vetovastuu siirtyi Mikko Vuorsolalle. Samalla valittiin päätoimialoiksi nosturit ja erikoiskuljetukset. Koulutusta Protek-otsikon alla: TERÄSRAKENTEET TIUKKAAN SYYNIIN Teräsrakentamisen vaatimukset muuttuvat ja uusi yleiseurooppalainen standardi koskee koko kenttää aina pikkupajoista jättiyrityksiin. Tämä asettaa uudet laatuvaa- Jussi Kuisma (oikealla) on IWS-koulutukseen tyytyväinen. Ruostumattoman teräksen hitsauspinnan laatua tarkastelee myös opettaja, IWE Timo Reunamo Winnovasta. Teräsrakentamisen uusi yleiseurooppalainen standardi SFS-EN otetaan käyttöön ensi kesänä. Winnovassa voi hankkia hitsauskoordinoijan pätevyyden ja koulutukseen ehtii vielä saada merkittävän Protek-hankeavustuksen. timukset myös hitsausalalle. Winnovassa koulutusvalmiudet ovat olemassa. Yrittäjien kannattaa laittaa yrityksensä 1090-kuntoon mahdollisimman pian. Arvatenkin jo alkuvuodesta monissa tarjouspyynnöissä näkyy vaatimuksena tuo standardi. Silloin kilpailuedun luonnollisesti saa yritys, joka voi tarjoukseen vastata, Timo Reunamo muistuttaa. Teoriapainotteinen Seuraava kurssi alkaa tammikuussa 2014, ja siihen voidaan ottaa parisenkymmentä koulutettavaa. Koulutus on mahdollista saada osaksi Protek-hanketta. Tuolloin ELY-keskus osallistuu kustannuksiin merkittävällä osuudella. Koulutus on 258 tunnin mittainen ja pidetään oman työn ohessa, yleensä parina päivänä viikossa täällä meillä Porin Ulasoorissa. Koulutussisältö on teoriapainotteinen, ja luennoitsijat ovat erittäin korkeatasoisia. Mukaan sisältyy 40 tunnin käytännön osuus. Käytännön harjoitteet ovat lähinnä teorian tutkimusta käytännössä, laboratorioharjoituksia ja niin edelleen. Timo Reunamo muistuttaa, että standardin tavoitteena on laadukas ja kestävä teräsrakentaminen ja työturvallisuus. Kantavia teräsrakenteita löytyy kaikkialta rakennetusta ympäristöstä: taloista, silloista, savupiipuista, mastoista ja torneista. Meillä annettava IWS-koulutus antaa valmiudet, jotta yritys voi täyttää standardin vaatiman laatuvalvonnan. Koulutus sopii niin työntekijöille kuin työnjohtajillekin.

4 4 PROTEK NEWS ELY PELASTI OPETTAJAPULALTA Porilainen autokouluyrittäjä Pertti Jaakkola on tyytyväinen mies. Alaa vaivaava työvoimapula on Ajoexpertillä toistaiseksi taltutettu. Avuksi tuli RekryKoulutuksen ja oppisopimuksen yhdistelmä. Liikenneopettajista tuntuu olevan pulaa Suomen eri puolilla. Oppisopimuskoulutus on hyvä, muttei aivan kitkaton vaihtoehto. Autokouluala on siitä harvinainen, että oppisopimuskoulutettava ei saa puoleen vuoteen tehdä varsinaista työtä. Tämä ymmärrettävästi hillitsee yrittäjien intoa. ELYkeskuksen RekryKoulutus on kuitenkin suunniteltu niin, että koulutuksen alussa on puolen vuoden yleisjakso, josta tulee suhteellisen pieni kustannus yrittäjälle. Tämän jälkeen kokelas saa väliaikaisen liikenneopettajaluvan ja pääsee oppimaan ja työskentelemään yrityksessä oppisopimuksella, Pertti Jaakkola selvittää. Kurssi käyntiin pikavauhdilla Koulutusmahdollisuus tarjoutui Jaakkolalle muutama vuosi sitten. Asia tuli ajankohtaiseksi todella nopeasti. Koulutus oli jo käynnistymässä Turussa, mutta näytti, ettei sitä saada täyteen. ELYstä soitettiin minulle ja kysyttiin, olenko kiinnostunut. Olin tuolloin jo harkinnut lisäväen palkkaamista, joten ehdotus oli kuin taivaan lahja. Käytännön järjestelyt sujuivat nopeasti ja luontevasti. Pertti Jaakkola kehuu myös oppilaitaan. Emmi Jaakkola sai liikenneopettajan paperit toukokuussa, Niko Vähä-Rukan oppisopimusjakso puolestaan alkoi kesäkuun alussa. Yrittäjä Pertti Jaakkola opastaa tulevaa liikenneopettajaa Niko Vähä-Rukaa. Kuskin paikalla on ajokorttia ajava Emmi-Kaisa Palomäki. Molemmat ovat entisiä oppilaitamme ja hakeutuneet itse aktiivisesti alalle. Olen heihin erittäin tyytyväinen, yrittäjä kehuu. Liikenneopetusalalla oppisopimus on sama kuin työsopimus. Uskalsimme lähteä mukaan, koska koulutettava saa työttömyysetuutta ensimmäiseltä puolelta vuodelta. Näin ollen meidän ei tarvitse maksaa turhasta. Iltapainotteisuus karsii Pertti Jaakkola perusti Ajo-Expertin vuonna Autokoulu toimii tunnelmalliseen kivitaloon saneeratuissa uudenaikaisissa opetustiloissa Koulukadulla. Yritys työllistää seitsemän henkeä. Vaikka työvoimatilanne juuri nyt on hyvä, tulevaisuudesta ei tiedä. Autokoulun opettajan työ on väkisinkin iltapainotteista. Monet kokevat sen raskaaksi. Työvoimapulaan helpotusta Raumalla Mopo- tai moottoripyöräkoulutuksen ajotunnilla liikun aina opetettavan perässä moottoripyörällä, en koskaan autolla. Vaikka sataisi kaatamalla, periaatteeni pitää, kertoo Toni Sosala. Liikenneopettaja Toni Sosala Rauman Liikennekoulutuksesta on tyytyväinen mies. Protek -hankkeen kautta löytynyt RekryKoulutus toi toivotun avun työvoimapulaan. Puolen vuoden opintojen jälkeen jatkettiin oppisopimuksella. Tuttu kaveri, Ville Aalto, on hoitanut meillä aiemmin jo mopokoulutusta. Nyt hän kävi puolen vuoden koulutusjakson Turussa ja pääsi siirtymään liikenneopettajaoppiin. Kokelas ajaa, Ville istuu opettajan paikalla ja minä takapenkillä. Välillä vaihdamme Villen kanssa paikkaa. Palautekeskustelu käydään joka ajotunnin jälkeen. Koulutusjärjestely tuli tuiki tarpeeseen. Työvoimapula täällä meillä Raumallakin oli todellinen. Ammattitaitoista henkilökuntaa ei yksinkertaisesti ollut saatavilla.

5 PROTEK NEWS 5 UUSI KIELI HALTUUN Cimcorp Oy koulutti ohjelmointiosaajiaan. Uusi kieli avaa ovet Java EE -projekteihin. Cimcorp valmistaa robottijärjestelmiä teollisuuden automatisointitarpeisiin. Ulvilalaisyrityksen robotteja käytetään rengasteollisuudessa, vähittäis-, tukku- ja verkkokaupan jakelukeskuksissa, elintarvike- ja juomateollisuuden lähettämöissä sekä postinjakelukeskuksissa. Robotit ja niihin liittyvät ohjelmistot ovat Cimcorpin itsensä kehittämiä monikymmenvuotisen työn tulos. Olemme tehneet ohjelmistoasioita tietyillä työkaluilla, nyt tuntui olevan muutoksen paikka. Päätimme opetella uudet, kustannustehokkaat Java EE -tekniikat, teknologiajohtaja Jyrki Anttonen taustoittaa. ELY ja sen koulutushanke löytyivät tutun miehen kautta. Meilläkin aikanaan töissä ollut Prizztechin Janne Toivonen otti yhteyttä ja kyseli koulutustarpeistamme. Siitä oli hyvä lähteä pohtimaan yksityiskohtia. Alkusysäyksestä on pari vuotta. Prosessi eteni kitkattomasti. Määrittelimme koulutustarpeemme hyvin tarkasti. ELY:n tehtäväksi jäi selvittää kouluttajapo- tentiaali ja tehdä kilpailutus. Byrokratia oli kevyt ja järjestelyt sujuivat. Kurssin hyödyt ovat monet. Koulutus omassa talossa Cimcorpin palveluksessa on 210 ammattilaista, valtaosin insinöörejä, jotka toimivat sähkö- ja mekaniikkasuunnittelussa, ohjelmistosuunnittelussa, projektinjohdossa, tuotekehityksessä ja myynnissä. Java EE -kurssille valikoitui 11 henkeä. Kurssipäiviä oli kymmenen. Softaihmiset ovat reissaavaa porukkaa, joten aikojen yhteensovittaminen oli haasteellista. Kurssi olikin hajautettu monen kuukauden ajalle. Koulutus tapahtui omissa tiloissamme täällä Ulvilassa. Kouluttaja oli joustava ja etenimme koko ajan yrityksen ehdoilla, Anttonen listaa. Helppoutta ja kilpailuetua Uusinta Java-osaamista päästään hyödyntämään Cimcorpilla myös rengasrobottijärjestelmissä, kertovat teknologiajohtaja Jyrki Anttonen ohjelmistoasiantuntija Jarmo Jantunen. Uuden ohjelmointikielen käyttöönotto on pitkäjänteistä. Oppien hyödyntäminen on vasta pääsemässä täyteen vauhtiin. Isossa talossa uuden ohjelmistokielen käyttönotto tehdään hitaasti ja harkitusti. Kurssilta saadut opit otetaan käyttöön vähitellen ja kurssitetut siirtävät tiedon muille talon sisäisesti. Java EE tulee kuitenkin jossakin vaiheessa yrityksen standardiksi, ohjelmistoasiantuntija Jarmo Jantunen kertoo. Hän on kurssin antiin ja itse työkaluun erittäin tyytyväinen. Ylläpito on helppoa ja pystymme palvelemaan entistä vaativampia asiakkuuksia. Uskon, että pääsemme aivan uusiin ympäristöihin toisin sanoen saamme uusia asiakkaita. SUORAA TOIMINTAA, KIITOS! Työyhteisöiltä vaaditaan entistä enemmän osaamista ja uudistumiskykyä. Rekry- ja TäsmäKoulutukset tarjoavat suoraan yrityksille räätälöidyn ratkaisun. Kuntoutuskeskus Kankaanpää toteuttaa yhdessä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa suunniteltua ja hankittua kuntoutusavustajakoulutusta. Koulutuksen valmisteluvaihe on edennyt erittäin sujuvasti. Toimimme yhteistyössä paikallisen TE-toimiston, ELY-keskuksen ja kouluttajaksi valitun Sataedun kanssa. ELY-keskuksen tarjoama verkostomainen yhteistyö sopii oikein hyvin työorganisaatiomme kehittämisen tueksi, kertoo palvelupäällikkö Riitta Korte-Mäkiranta Kuntoutuskeskus Kankaanpäästä. Toimintaympäristö muuttuu ja työyhteisöiltä vaaditaan kykyä uudistua ja kehittää osaamistaan jatkuvasti. ELY-keskuksen koulutukset tarjoavat keinoja räätälöidä organisaatiossa olevaa osaamista ajankohtaisiin tarpeisiin. On ollut mukava kokea oikein käytännössä se, että tällainen yhteistyö Satakunnassa on näin osaavaa ja sujuvaa. Toimivissa verkostoissa toteutetaan myös yhteiskunnallista vastuuta, hän jatkaa. Aloja laidasta laitaan Satakunnan TE-toimistossa Kankaanpään toimipisteessä yhteishankintakoulutuksesta vastaa Juha Jokinen. RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos työnantaja ei löydä ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia ole lähiaikoina valmistumassa, Juha Jokinen selvittää. Ala voi olla mikä tahansa. Satakunnan alueella ovat avun työvoimapulaan löytäneet monet yritykset muun muassa kuljetus-, metalli-, kuntoutus-, kauppa- ja taloushallinta-aloilta. Koulutus räätälöidään kulloistenkin tarpeiden mukaan, ja se voidaan suunnitella myös yhteistyössä monen työnantajan kanssa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yrityksen palvelukseen. Rekrykoulutus on suoraan työelämälähtöistä. Tavoitteena voi olla perus-, li- Opiskelijat valitaan yhteistyössä työnantajan sekä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa, kertoo vastaava asiantuntija Juha Jokinen. sä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus, johon sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua. Koulutus kestää pääsääntöisesti 3 9 kuukautta. TE-toimisto etsii yhteistyössä yrittäjän kanssa sopivimmat koulutettavat. ELY-keskus puolestaan vastaa kilpailuttamisesta ja hankintasopimuksen laatimisesta. Kouluttaja valitaan yhdessä yrityksen kanssa. Työnantajan maksuosuus on 30 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

6 6 PROTEK NEWS TOIVEIDEN TOTEUTTAJAT tii pitkäjänteistä työtä ja verkostojen kehittämiseen heijastuu vahvasti myös yleinen taloudellinen tilanne. Samalla on käynyt selväksi, että Satakuntalaisilla yrityksillä on ollut halukkuutta henkilöstön osaamisen kehittämiseen asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka taustoittaa. Muuntautumiskykyinen hanke on pystynyt reagoimaan nopeasti toimintaympäristön muutoksiin. Painopistettä on laajennettu myös yksittäisten yritysten koulutushankkeisiin. Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme käyttäneet ainoastaan yhtä verkostomanageria Prizztech Oy:tä. Koulutuskärki edellä Anne Jortikka, Raili Åkerström ja Leena Hirsimäki kuuntelevat yrittäjien toivomuksia ja panevat tuulemaan! Yrittäjän ääntä kuunnellaan ELY-keskuksessa entistä herkemmällä korvalla. Protek-hanke jatkuu ensi vuoden loppuun ja sen kautta pk-yritykset saavat laadukasta koulutusta tuntuvasti rahoitettuna. Nyt kannattaa aktivoitua vielä ehdimme rakentaa yrityksellesi sopivan koulutuksen! Satakunnan ELY-keskuksen Protek-hanke tukee yrityksiä sopeutumaan työelämän muutoksiin. Protek tarjoaa työkaluja ensisijaisesti pk-yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on lisätä tiedon ja kokemusten vaihtoa yritysten välillä sekä kehittää työorganisaatiota. Painopiste verkostoissa Koko hankkeen yhtenä tärkeänä valtakunnallisenakin painopisteenä on ollut pk-yritysten verkostoitumisen edistäminen koulutuksellisin keinoin. Satakunnassa mukana on ollut kolme eri verkostomanageria verkoston kasaamisessa: Satafood, JAKK ja Prizztech Oy. Huomasimme nopeasti, että verkostojen kehittäminen vaa- Paukkujen suuntaaminen koulutukseen osoittautuikin järkeväksi. Koulutukseen panostaminen mm. Satakunnan meriteollisuuden rakennemuutokseen liittyen oli viisas valinta. Monta hyvää koulutushanketta on saatu käyntiin ja tulokset ovat hyviä. Koulutuksia on yhtä monta kuin yritystäkin. Toisille rakennetaan TäsmäKoulutus olemassa olevan henkilöstön kouluttamiseen. Koulutusmuotoa voidaan käyttää myös lyhyiden määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemasta. Joitakin yrityksiä puolestaan auttaa MuutosKoulutus henkilöstön vähentämistilanteissa tai pitkissä lomautuksissa. RekryKoulutus palvelee tilanteissa, joissa yri- Pintos panosti koulutukseen: MYYNTIKÄRKI HUIPPUTERÄSSÄ Pintos Oy:n myyntikoulutuksen johtoajatuksen voi tiivistää kolmeen sanaan: Asiakas tuo rahan. Koulutus lunasti tavoitteensa komeasti: myynti ja markkinaosuus kasvoivat sekä Suomessa että Ruotsissa. Pintos tunnetaan nauloistaan, mutta leijonanosa eli 80 prosenttia liikevaihdosta tulee raudoitteista. Kotimarkkina-alueena on Pohjoismaat. Yrityksessä toteutettiin laaja-alainen ja rakenteita ravisteleva myyntikoulutus osana Protekhanketta. Yrityskauppa kimmokkeena Koko myllerrys lähti liikkeelle, kun Pintos osti 2009 ruotsalaisen kilpailijansa. Tuotanto siirrettiin Suomeen, mutta myynti jäi Ruotsiin. Yrityskaupan yhteydessä kävi ilmeiseksi, että meidän on saatava kummankin maan myynti pelaamaan saumattomasti yhteen. Samaan aikaan osa pitkäaikaisista ammattilaisistamme siirtyi eläkkeelle ja taloon tuli nuoria tekijöitä. Katsoimme, että aika oli kypsä mittavalle myyntitoiminnan uudelleenorganisoinnille, selvittää toimitusjohtaja Tuomas Pere. Protek-hanke osui mukavasti samaan yhteyteen. Päätimme ajoittaa koulutusprojektimme suhdanteiden murroskauteen, ja lähdimme etsimään sopivaa kouluttajaa. Päädyimme ELY-keskuksen kanssa konsultti Sami Pohjoiskoskeen, jonka kansainvälinen ja kansallinen meriittilista on pitkä ja vakuuttava. Myyntistrategia kaiken pohjana Myynnin toimintastrategia ja organisaatiokaavio pantiin uuteen uskoon. Organisaatio on nyt selkeä ja yksinkertainen. Päätimme sovittaa Suomen ja Ruotsin myynnit yhteen. Viilasimme toimintatapamme entistä suoraviivaisemmaksi. Tärkeintä oli jakaa roolit ja vastuut selkeästi. Näin energiaa säästyy ja työmotivaatio kasvaa. Toimintakulttuureiden yhteensovittaminen kävi loppujen lopuksi hyvin helposti. Strategiaan otettiin parhaat puolet kummankin maan myyntitavoista. Ruotsin käytännöistä hyväksi havaittiin esimerkiksi myyjien tehokas jalkautuminen yrityksiin. Selkeät tavoitteet, tarkka toteutus Yksi uuden toimintamallin etuja on tavoitteiden selkeys. Jokainen tietää jatkuvasti, missä mennään. Sovitut palaverit pidetään tarkasti ja raportit laaditaan pilkulleen. Myynnin välillä on tiivis keskusteluyhteys. Myyntipäälliköt toteuttavat strategiaa hienosti, toimitusjohtajana pääsen nyt entistä enemmän keskittymään oman pestini tehtäviin, Tuomas Pere luettelee. Koulutukseen valikoitunut joukko oli erittäin motivoitunutta. He ovat vieneet uuden mallin omille tiimeilleen, ja malli on sisäistetty hyvin.

7 PROTEK NEWS 7 tys haluaa kouluttaa uusia rekrytoitavia työntekijöitään. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä tiedon ja kokemusten vaihtoa sekä kehittää työorganisaatioita. Yksi tärkeä tavoite on kannustaa yrityksiä hiljaisen tiedon siirtämiseen. Kokonaiskartoitusta Toimitusjohtaja myöntää, että vanhoista tavoista poisoppiminen vaatii työtä. Uusia toimintamalleja pitääkin noudattaa tarkasti, ettei lipumista vanhaan pääse tapahtumaan. Tuomas Pere kiittää työntekijöiden sitoutumista. Seniorit ovat ottaneet uudet hyvin vastaan ja mentorointi, hiljaisen tiedon siirtäminen on onnistunut hyvin. Verkostomanageria edustaa projektipäällikkö Janne Toivonen, joka on jalkautunut pk -kentälle. Hän auttaa verkostojen tunnistamisessa ja kokoamisessa sekä selvittää kehittämis- ja koulutustarpeita. Toisin sanoen tarjoaa koko osaamisensa ja omat verkostonsa yritysten käyttöön. Pk-yritysten kehittäminen on kirkkain päämäärä. Tutkimme yrittäjän kanssa tarpeita, ja päämääränä on mahdollisimman hyvä lopputulos, Janne Toivonen linjaa. Prizztechin tehtävä on yrittäjyyden ja liiketoiminnan edistäminen, elinkeinoelämää tukevien vetovoimaisten toimintaympäristöjen rakentaminen ja tutkimusyhteisöjen vahvistaminen. Pyrin palvelemaan yrittäjiä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti muissakin kuin koulutusasioissa. Vien viestiä oikeaan osoitteeseen vaikkapa investointeihin tai vientiin liittyvissä kysymyksissä. Vielä ehtii mukaan Protek-hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun. Laajojakin koulutuksia ehditään vielä hyvin käynnistää, muistuttaa Anne Jortikka. Toki esimerkiksi yhteishankintakoulutuksia voidaan järjestää myös kansallisella rahoituksella. Yhteishankintakoulutus on hyvä vaihtoehto henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Koulutus räätälöidään aina yritysten tarpeiden mukaan ja kustannukset jaetaan työ- ja elinkeinohallinnon sekä yritysten kesken. Iso satsaus yritykseltä Koulutus on vahvasti tuettua, mutta silti se on aina iso satsaus yritykseltä itseltään. Protekhankkeessa on koulutuksen laatuun panostettu erityisen tehokkaasti. Käytämme vain laadukkaita kouluttajia ja tiukka kilpailutus pitää hinnat kurissa. Kouluttajien työtä seurataan tarkasti. Osanottajilta kerätään palautetta sekä kurssin aikana että sen päätyttyä. Yrittäjä itse on luonnollisesti vahvasti mukana koulutettavia, kouluttajia ja sisältöjä valittaessa. Tulokset ylittivät odotukset Tuomas Pere on erittäin tyytyväinen koulutukseen ja sitä seuranneeseen kehitykseen. Meillä oli onni saada kova ammattilainen vetämään koulutusta. Yhteydet ELY-keskukseen toimivat hyvin ja koulutukseen liittyvät asiat etenivät nopeasti. Kylmillä luvuillakin mitattavat tulokset ovat erittäin positiivisia. Panostimme myynnin vahvistamiseen myös henkilökuntamääränä. Myynnissä toimii 15 ja tuotannon hallinnossa 10 henkeä. Painotus on alkuperäisen perusajatuksemme, Asiakas tuo rahan, mukainen. Vaikka yleiset suhdanteet ovat muuten alamaissa, Pintos vain petraa. Olemme pystyneet lisäämään myyntiä ja markkinaosuutemme on kasvanut sekä Suomessa että Ruotsissa. Yritys on tunnettu massiivisista investoinneistaan. Uusin on kahden miljoonan satsaus automaattipuolauslinjastoon. Investointi lisää tehoa ja turvallisuutta. Lisäksi saamme sen myötä markkinoille myös kokonaan uuden tuotteen, teräskiepit. LASI PITÄÄ PINTANSA Euroopan nykyaikaisin linjasto tuottaa kolminkertaista eristyslasia, kertoo Pekka Kiuru. Huittislainen Seloy tekee eristyslaseja vaativimpiinkin oloihin. Energiatehokas, muuntuva ja kierrätettävä lasi säilyttää suosionsa rakennusmateriaalina. Toimitusjohtaja Pekka Kiurun kohta 30 vuotta pyörittämältä eristyslasitehtaalta lähtee lasia niin helsinkiläiseen taidemuseoon, maarianhaminalaiselle mökille kuin keuruulaiseen kerrostaloonkin. Kiurun liiketoiminnan kristallinkirkas kantoajatus onkin laaja asiakaskunta ja töiden monipuolisuus. Liiketoimintamme ei ole koskaan yhden kortin varassa. Moderni linjasto Haastatteluhetkellä Kiurua huvittaa. Taannoisessa televisio-ohjelmassa englantilainen rakentaja etsi sopivaa eristyslasivalmistajaa, joka pystyisi tekemään kolminkertaisia laseja ja löysi sen vihdoin Virosta. Lasialan konkarin ammattiylpeys nosti päätään. Suomessa niitä on valmistettu jo 30 vuotta! Meillä on Euroopan nykyaikaisin linjasto, jossa kolminkertainen eristyslasi syntyy TPS-BU -menetelmällä. Siinä käytetään metallin sijaan lämpömuovautuvia listoja. Menetelmä takaa monia etuja lopputuotteeseen. Pitkä kokemus eristyslaseista, tuotesuunnittelu, rautaiset ammattilaiset ja jatkuva panostus uusimpaan tekniikkaan ovat perheyrityksen valtit. Alalle ei valmistuta suoraan koulunpenkiltä, vaan yrityksen sisäinen koulutus on erittäin tärkeää. Joustava koulutus Seloyssa pidettiin Protek-hankeen osittain rahoittama lomautuksen aikainen tuotantokoulutus koko tuotannon henkilökunnalle. Hankimme lasitekniikan koulutuksen lisäksi trukki- ja työtuvallisuus kortteja sekä pidimme ensiapukoulutusta. Koulutus saatiin kiitettävän nopeasti käyntiin. Kurssipäiviä oli aina kulloisenkin tilanteen mukaan yksi tai kaksi viikossa. Joustavuudesta ja reaktionopeudesta pitää antaa täydet pisteet, tuotantopäälllikkö Pekka Kankaanpää sanoo. ELY-keskus hankki koulutuksen Saskyn kautta. Toimitusjohtaja on suorasanainen mies eikä niele purematta mitään yritykseensä liittyviä asioita. Tämä koskee myös koulutusta. Hän suosittelee samaa kaikille yrittäjille. Koulutushankkeita tarvitaan ja perusajatus on oikea. ELY-keskus on hoitanut hommansa hyvin, sitä voi ihan kehua. Kiuru korostaa palautteen merkitystä. ELY-keskus toivoo palautetta, aidon rehellistä palautetta. Antakaa sitä myös. Ainut tapa karsia kehnot palveluntarjoajat on olla kriittinen ja kertoa kokemuksista suoraan. Perheyhtiön edut Pekka Kiuru on tullut alalle Omissa nimissään hän on johtanut yritystä vuodesta Yhdeksän miljoonan liikevaihtoa pyörittävällä yrityksellä on palkkalistoillaan noin 50 henkeä. Tiedän lasista peijakkaan paljon. Ja käytän tietojani asiakkaan hyväksi. Yksityisen perheyrityksen etu on, etten ole kenenkään valmistajan liekanarussa. Voin tilata keneltä haluan ja aina kulloiseenkin kohteeseen sopivimman. Näin saadaan paras mahdollinen lopputulos kilpailukykyiseen hintaan. Lisäksi päätöksenteko on nopeaa, kun asioita ei tarvitse kierrättää monissa portaissa. Energiatehokas lasi Energiatehokkuusajattelun ryöpsähdettyä valloilleen jotkut jo pelkäsivät, että lasi häviää kokonaan rakennusmateriaalina. Pekka Kiuru ei kuulunut tähän kaartiin. En hetkeäkään uskonut, että ihmiset muuttavat asumistaan tai julkisia laitoksiaan pikkuikkunaisiksi kopeiksi. Lasi on erittäin energiatehokas ja muuntuva. Vaihtoehtoja on valtavasti. Lisäksi lasi on rakennusmateriaaleista ainoa, joka kiertää ikuisesti. Hukkapalat kerätään talteen ja jalostetaan uudelleen. Kiuru joutuu ostamaan kaiken lasimateriaalin ulkomailta, sillä Suomessa ei toimi enää yhtään lasitehdasta. Oman tehtaan ylijäämälasi jatkojalostetaan Suomessa muun muassa vaahtolasiksi. Tätä palamatonta, kevyttä ja helppolevitteistä kierrätystuotetta käytetään muun muassa tierakentamisen routaeristeenä.

8 8 PROTEK NEWS KURSSI KARHU- KAUPUNKIIN! SataCom pani tusinan ammattilaistaan koulukseen ja lennätti opettajan karhukaupunkiin luokan luo eikä päinvastoin. Päätös osoittautui järkeväksi. BOOSTIA BISNEKSEEN Syvennyimme yritysstrategioihin ja saimme kasvuvalmennusta. Konkreetinen seuraus oli myös yhden lisätyöntekijän palkkaaminen, summaavat kurssin antia yrittäjät Kalle ja Ykä Nordling. SataCom Oy työllistää 20 henkeä, joista 15 hoitaa jatkuvasti yhteyksiä yritysasiakkaisiin ja tekee yrityskäyntejä. Windows-pohjaisen palvelinrakenteen ylläpito ja konfigurointi tuli ajankohtaiseksi ja olin jo jonkin aikaa pohtinut koulutuksen mahdollisuuksia. Lopullinen sysäys tuli suoralla kontaktilla, toimitusjohtaja Jari Taimi selvittää reilun vuoden takaista tilannetta. Janne Toivonen soitti ja kysyi yrityksen koulutustarpeesta. Aloimme suunnitella räätälöityä koulutusta yhdessä yhteistyökumppanimme FC Sovelto Oyj:n kanssa. Selvisi, että jos kymmenen koulutettavan raja rikkuu, koulutus järjestetään täällä Porissa. Lopulta satacomilaisia kurssitettavia oli 12. Tällaisen porukan lennättäminen esimerkiksi Helsinkiin on kallista. Kun saimme hoidetuksi kurssin Poriin, Winnovan tiloihin, säästimme matkakulut ja päivärahat. Kurssilaiset pääsivät vapaalle normaaliin aikaan: lapset ehdittiin hakea hoidosta eikä arki muutenkaan pahemmin häiriintynyt. Hätätapauksessa koulutukseen osallistunut saattoi kurssipäivän päätteeksi poiketa vielä työpaikallaankin hoitamassa jonkin pikaisen työasian, Jari Taimi tähdentää. Koulutus aina suuri satsaus Vaikka Ely-keskus osallistuukin merkittävällä panoksella kustannuksiin, koulutus on merkittävä rahallinen satsaus myös yrittäjälle. Yrittäjä osallistuu kustannuksiin omalla osuudellaan, lisäksi tulee tietysti myös PROTEK-HANKE HELMITAULULLA Satakunnan Ely-keskuksen ESR-osarahoitteinen hanke Mukana 140 eri yritystä Aloittaneita koulutettavia 874 Oppilastyöpäiviä Rekrykoulutusten kautta syntyneitä uusia työpaikkoja 85 Kokonaisrahoitus euroa Protek on lyhenne nimestä proaktiivinen (ennakoiva) työelämän kehittäminen. menetetyn työajan osuus. Valitsemalla koulutuspaikaksi Porin saimme kulut pysymään järkevissä mitoissa. Kurssiin kuului kuusi paikallaolopäivää ja viisi etäpäivää. Palaute on ollut kiitettävää. Oman haasteensa aiheutti kurssilaisten erilainen lähtötaso. Vaatii kouluttajalta paljon saada rytmi sellaiseksi, että kaikki pysyvät kärryillä eikä motivaatio laske. Koulutuksen tavoite oli lisätä työntekijöitten ohjelmistohallintaa ja nopeuttaa asiakaskäyntejä. Taimin mukaan kurssi vastasi tavoitteita. Paperityötä Ely-hanke vaati, mutta Jari Taimia se ei pelota. Ainahan kaikissa EU-rahoitukseen liittyvissä projekteissa on lomakkeita täytettävänä, muttei sitä kannata säikähtää. Selkeä taloudellinen hyöty kuittaa pienen vaivannäön ja kaavakkeiden täyttämisen. Jari Taimi oli tyytyväinen kotikaupungissa järjestettyyn kurssiin. LISÄTIETOJA ANTAVAT Satakunnan elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskuksessa Projektikoordinaattori Raili Åkerström Puh Projektiassistentti Leena Hirsimäki Puh Asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka Puh Prizztechissä Projektipäällikkö Janne Toivonen Puh Julkaisun tekstit ja kuvat: BM&M / Maiju Junko Yhtenä kurssin osa-alueena oli Äänirasian brändi-ilmeen kehittäminen. Syntyikin hyviä ideoita, jotka johtivat käytännön toimiin, Ykä ja Kalle Nordling kertovat. Nordlingit pyörittävät porilaista tapahtumatekniikan toteutukseen erikoistunutta Äänirasiaa. Yrityksen kautta saa myös esiintyjät vaikka DJ:t monenlaisiin tilaisuuksiin. Liiketoiminta juontaakin juurensa veljesten DJ-harrastukseen. Pojat opiskelivat insinööritieteitä ja tekivät lisäksi DJ-hommia, kun yrittäjyys tuli yhtäkkiä puun takaa vastaan. Kävimme yhden kaverin järjestämillä keikoilla, kun tällä tuli mitta täyteen vuonna Hän halusi lopettaa ja tarjosi yritystä meille. Saimme ostaa kaluston osamaksulla ja lyhentää velkaa sitä mukaa, kun töitä tuli sisään. Näin homma alkoi pyöriä, Kalle kertoo. Investointeja ja kasvua Nordlingit ovat tehneet investointeja maltillisesti eikä mopo ole päässyt karkaamaan käsistä. Teimme alkuun hankintoja pitkälti pelkästään tulorahoituksella. Kasvua on syntynyt koko ajan, vaikkemme alkuun miettineet sen suurempia yritysstrategioita, Ykä sanoo. Koulutus tuli ajankohtaiseksi, mutta yrittäjät olivat kriittisiä kurssin sisällöstä. Meillä oli aiempaa kokemusta yrittäjäkurssista, josta oli paljon hyötyä. Esimerkiksi ideoimamme hääpaketin tuotteistaminen sai siellä vauhtia. Olimme jo jonkin aikaa suunnitelleet lisäkoulutusta, muttemme löytäneet valmiina meille sopivaa. Emme halunneet ympäripyöreää sisältöä, vaan selkeästi omiin tarpeisiimme räätälöidyn intensiivikoulutuksen, Kalle summaa. Kurssi mittatilauksena ELY-keskus näytti vihreää valoa ja koulutusta alettiin suunnitella juuri yrittäjien tarpeita vastaavaksi. Alamme on siksi spesifi, etten usko mei- dän hyötyvän esimerkiksi yleispätevästi palvelualalle suunnatusta koulutuksesta. Nyt pystyimme lyömään pöydälle nimenomaan meidän ongelmamme ja pohtimaan niitä. Tavoitteena olivat tuotepaketoinnin laajentaminen sekä lisävolyymin saaminen myyntiin ja markkinointiin. Kurssin anti oli mielestäni hyvä ysi, kuittaa Kalle. Hienointa oli, ettemme paneutuneet pelkkään teoriaan, vaan pureuduimme käytännön caseihin. Meillä oli esimerkiksi koeasiakas, jota työstimme kouluttajan kanssa, Ykä komppaa. Saimme kasvuvalmennusta ja hioimme strategioitamme. Kurssi antoi hyvän pohjan kehittää liiketoimintaa edelleen. Konkreettisia tuloksia Kurssi tarjosi myös konkreettisia työkaluja myyntiin. Sitä hoidetaan nyt entistä johdonmukaisemmin, toimintatavat syventyivät ja jäsentyivät. Myös työnjako on kehittynyt. Kalle keskittyy myyntiin, markkinointiin ja ohjelmamyyntiin. Ykän omaa alaa puolestaan ovat tuotanto, kalusto, huolto ja hankinnat. Vetovastuu koko yrityksestä on kuitenkin kummallakin tasapuolisesti. Koulutuksen sivutuotteena syntyi myös yksi lisätyöpaikka. Kädet ravassa Äänirasialaisten periaatteena on, ettei missään vaiheessa saa jässähtää pelkästään työpöydän taakse toimistohommiin. Ihan kädet ravassa tässä mennään. Ensinnäkin on mielekästä tehdä työtä käsillään ja säilyttää kosketus oikeaan työhön. Näin myynnin ja tuotannon linjat säilyvät balanssissa. Ellei myyjä tiedä, mitä pystytään järkiperäisesti toteuttamaan ja missä ajassa, mennään metsään ja lujaa.

Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee

Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee Protek-hanke 2008-20144 Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee yrityksiä verkostoitumaan ja sopeutumaan työelämässä tapahtuviin muutoksiin. Tavoitteena on, että yritysten työntekijät voisivat jatkaa

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutukset z Yhteishankintakoulutukset RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus Mari Tuomikoski Palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Yhteishankintakouluksella lisää ammatillista osaamista Työvoimakoulutuksena

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus Osaavaa työvoimaa RekryKoulutus Töitä on kun vain joku tekisi! Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutus Rekry, Täsmä ja Muutos

Yhteishankintakoulutus Rekry, Täsmä ja Muutos Yhteishankintakoulutus Rekry, Täsmä ja Muutos Aamuinfo 10.6.2014 12.6.2014 Mitä on yhteishankintakoulutus? Työnantajan tarpeisiin räätälöityä koulutusta, jonka suunnitteluun ja hankintakustannuksiin työnantaja

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 1/2012. Satakunta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 1/2012. Satakunta Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 1/2012 Satakunta Satakunta Lisätietoja antavat Satakunnan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Päivin öin. Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella

Päivin öin. Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella Päivin öin Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella Suomen Kaukokiito Oy Kuljetusliike I. Lehtonen Oy Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy Auramaayhtiöt Kuljetusliike Taipale Oy Kuljetusliike

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

Masor Works Masor Works

Masor Works Masor Works Luotettava kumppanisi teollisuuden asennus- ja kunnossapitotöihin Masor Works Masor Works Palvelemme niin suuria kunnallisia konserneja kuin pieniä yksityisiä yrityksiä aina samalla tehokkuudella ja palveluasenteella.

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

RAUTAISIA OTTEITA. Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT

RAUTAISIA OTTEITA. Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT RAUTAISIA OTTEITA Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT Viisikymmentä vuotta sitten, 50-luvulla, kansa rakensi kotimaata ja Pintos Oy teki ensimmäiset naulansa, aluksi vain kahdella

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa!

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Nina Rautiainen, osaamispäällikkö Satu Väisänen, projektipäällikkö Esityksen rakenne:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013:

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013: SKAL Kuljetusbarometri 3/2013: Kuljetusten kysyntä laahaa, kuormaautokauppa vilkastunut - Kolmannes yrityksistä tunnistaa kuljettajapulan, alalla työllistytään tuttujen välityksellä Tiedotustilaisuus 4.9.2013

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Reseptejä asiakassuhteisiin

Reseptejä asiakassuhteisiin Reseptejä asiakassuhteisiin Asiakasta ei jätetä! Mikko Ojanen TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1936-2 ISBN 978-952-14-1937-9 (sähkökirja) Kansi ja kuvat:

Lisätiedot

Työelämäjakson raportti

Työelämäjakson raportti Työelämäjakson raportti Tapio Leskelä 24.8.2011 1 Yhteenveto... 3 2 Työelämäjakson tavoitteet... 3 3 Tehtäväkuvaus ja tulokset... 4 3.1 Tehtäväkuvaus... 4 3.2 Tulokset... 4 4 Taustatiedot StoraEnsosta...

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala Pasi Ollikainen 8.9.2016 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Vuonna 2015 yli 22 000 opiskelijaa 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 MIKSI TYÖPANKKITOIMINTAA? Luodaan hankalasti työllistyville väylä työttömyydestä avoimille työmarkkinoille:

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Kuinka tavoitteemme täyttyi laatustrategian toimeenpanon hankkeen aikana Miksi vertaisarviointia Yhtenä hankkeen tavoitteena oli lisätä LaStradaverkoston

Lisätiedot

MONIKONESIMULAATTORI. Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen

MONIKONESIMULAATTORI. Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen MONIKONESIMULAATTORI Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen Ylänäkymä 20 Ajoneuvon kohdealue Törmäys 10 Simulaattoriharjoitusraportti 17.4.2016 14:47:47 Tulos: Hyväksytty [m] 0 Arvo Pisteet -10

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA MENTOROINNISTA. Anni Paalumäki Turun kauppakorkeakoulu. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Labquality Days 2016, 12.2.

TYÖHYVINVOINTIA MENTOROINNISTA. Anni Paalumäki Turun kauppakorkeakoulu. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Labquality Days 2016, 12.2. TYÖHYVINVOINTIA MENTOROINNISTA Anni Paalumäki Turun kauppakorkeakoulu Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Labquality Days 2016, 12.2.2016 JOHTAVA AJATUSKULKU TÄSSÄ Lähtökohtana yksilön vastuu omasta työhyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Myy Paremmin RekryKoulutus: ICT-palveluiden myyjä KOULUTUSINFO YRITYKSILLE

Myy Paremmin RekryKoulutus: ICT-palveluiden myyjä KOULUTUSINFO YRITYKSILLE Myy Paremmin RekryKoulutus: ICT-palveluiden myyjä KOULUTUSINFO YRITYKSILLE Tarvitsetteko ratkaisumyyjää tai key account manageria? Keväällä 2016 yrityksellänne on mahdollisuus osallistua koulutukseen,

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Automaatioyritysten aamukahvit Maksuttomilla MOOC-kursseilla tehoa tuotekehitykseen

Esityksen sisältö. Automaatioyritysten aamukahvit Maksuttomilla MOOC-kursseilla tehoa tuotekehitykseen Maksuttomilla MOOC-kursseilla tehoa tuotekehitykseen Automaatioyritysten aamukahvit 6.4.2016 www.avoinsatakunta.fi Ajatar-hanke Esityksen sisältö AjATar-kehittämishankkeesta MOOC-ilmiöstä MOOC käyttöönotto

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

OPETTAJA! Takki tyhjä? Pakki sekaisin? Koulutusta: Työrauhapakki

OPETTAJA! Takki tyhjä? Pakki sekaisin? Koulutusta: Työrauhapakki OPETTAJA! Takki tyhjä? Pakki sekaisin? Koulutusta: Työrauhapakki Työrauhaprojektin taustaa Pohjois-Haagan yhteiskoulun oppilashuoltotyöryhmä alkoi keväällä 2009 valmistella projektia, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Digitaalinen talous perustuu ohjelmistoihin Aineettomat hyödykkeet (media, erilaiset oikeudet ja varaukset) luodaan, hallitaan ja kulutetaan ohjelmistoilla IoT

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa

Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa 1 Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa Juuret ja Siivet, Kainuu Edistetään maahanmuuttajien työhön pääsyä, kehitetään verkostotyötä ja vuoropuhelua. Vähennetään työnantajien

Lisätiedot

Osaavan työvoiman turvaaminen aikuisohjausta kehittämällä

Osaavan työvoiman turvaaminen aikuisohjausta kehittämällä Osaavan työvoiman turvaaminen aikuisohjausta kehittämällä Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavaraksi - verkostoyhteistyöseminaari Hämeenlinna 27.3.2009 Esittelijä: projektipäällikkö

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot