news SATAKUNTALAISKOULUTUS KIINNOSTI HELSINGINHERROJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "news SATAKUNTALAISKOULUTUS KIINNOSTI HELSINGINHERROJA"

Transkriptio

1 news PROTEK-PROJEKTIN TIEDOTUSLEHTI NRO 1 JOULUKUU 2010 PROTEK-PROJEKTIN TIEDOTUSLEHTI NRO 2 LOKAKUU 2013 SATAKUNTALAISKOULUTUS KIINNOSTI HELSINGINHERROJA todellista käytännön ammattioppia oikeissa tilanteissa ja oikeilla laitteilla. Suominen suosittelee yhteistyötä saman alan yrittäjien välillä. Jotkut ihmettelivät, miten me, kilpailijat, saatamme tehdä yhteistyötä. Voin kuitenkin lämpimästi suositella. Pahin kipailija voi olla paras kumppani. Esimerkiksi tähän koulutukseen minulla ei olisi ollut yksin mitään mahdollisuuksia. Koulutuksesta osan maksavat yrittäjät ja osan ELY-keskus. Maanrakennusyrittäjät Markku Suominen Eurajoelta ja Jorma Mykrä Ulvilasta onnistuivat rakentamaan yhdessä ELY-keskuksen kanssa koulutuksen, joka upposi kuin kauha Hyötyä verkostomanagerista s. 4 pehmeään savimaahan. Onnistunut RekryKoulutus on herättänyt yrityksiin ELY-keskus mukana luomassa kiinnostusta korkean tason päättäjissä aina pääministeriä myöten. Protek panostaa s. 3 Pääministeri Katainenkin kiinnostui, kun Suomen Yrittäjien hallitukseen ja työvaliokuntaan kuuluva Suominen pääsi kertomaan, mikä nuorten työllistämisessä mättää. Hän heitti esimerkin. No. Koneista kiinnostunut, lukuhaluton 16-kesäinen pyrkii töihin. Häntä ei voi ottaa työmaalle, koska vaatimuksena on 18 vuoden ikä. No, mullanseulonta-alueelle pääsisi, mutta sitten pitäisi kehittymisen edellytyksiä pk-yrityksille s. 5 1 olla valvoja mukana. Lisäksi nuorelle pitäisi kustantaa kaikki luvat ja passit: tulityökortti, työturvallisuuskortti, vesihygieniakortti Kyllä siinä helposti yrittäjän kiinnostus hiipuu ja alalle haluavan nuoren etsikkoaika on ohi. Paljon käytäntöä, vähän teoriaa Suominen ja Mykrä päättivät hakea ELY-keskukselta yhteishankinnan Maaurakointikohteita on laidasta laitaan. Paraikaa tehdään muun muassa Nousiaisissa kallioräjäytyksiä, Lapijoella kunnallistekniikkaa ja Eurajoen keskustassa salaojaputkitusta, Markku Suominen kertoo. Myönteisiä kokemuksia koulutuksesta s. 6 Koulutusta tarpeen mukaan s. 7 RekryKoulutusta. Työvoiman tarve oli 10+2 henkeä. Meillä oli kuitenkin todella tiukat vaatimuksen koulutuksen suhteen. Halusimme, että teoriaa on 35 ja käytäntöä 65 prosenttia. Lisäksi vaadimme, että teoria ja käytäntö vaihtelevat tiuhaan. Nuoria ei meidän mielestämme pidä istuttaa liian pitkään koululuokassa. Nämä koulutukseen hankkiutuvat kun eivät ole varsinaisia lukumiehiä, mutta potentiaalisia työmiehiä he sen sijaan ovat. Lisäksi miehet halusivat, että kokelaat pääsevät työmaalle jo heti ensimmäisen teoriaviikon jälkeen. Alkuun meille sanottiin, ettei niin voi tehdä. Pidimme päämme ja hyvin se sujui. Aluksi tietysti kurssilaiset olivat h-moilasena, mutta yllättävän nopeasti homma pääsi käyntiin ja oppiminen alkoi sujua. Yrittäjät ovat erittäin tyytyväisiä rekrykoulutuksen tuloksiin. 12 aloittaneesta 11 sai työpaikan ja jatkaa edelleen. Pahin kilpailija, paras kumppani Toivon, että opettajat ja kouluttajat jalkautuisivat entistä tiiviimmin. Oppilaiden olisi tärkeää saada Perheyritys vastapäivään Suomisilla perheyritys ei edennyt ihan perinteiseen malliin. Sokerijuurikasviljelijäperheen vesa Markku sai päähänpinttymän kaivinkoneesta jo pikkunatiaisena. Pellavapää kiipesi Konepörssi-lehden kanssa isän ja äidin sänkyyn ja kinusi ensimmäistä kaivuriaan. Vihdoin kaupat tehtiin ja ensimmäisen urakan poika teki 14-vuotiaana. Kuitenkin niin, että isä piti pyytää hätiin, kun konetta piti siirtää. Traktorikortin ja siirtoluvan kun sai vasta 15-vuotiaana. Markku Suominen perusti yrityksen ja pestasi mukaan isänsä, äitinsä ja veljensä. Jokaisella on ollut oma tärkeä roolinsa yrityksen kehityksessä. Ilman toimivaa ja tiivistä perheverkostoa en olisi myöskään pystynyt sitoutumaan yrittäjäjärjestön ja koneyrittäjien edunvalvontatyöhön. Täsmäkoulutus lisää kilpailukykyä s.2 Rauman seudulla lisätään elinkeinoelämän kilpailukykyä ja parannetaan toimintaedellytyksiä täsmäkoulutuksella. Prizztechin Janne Toivonen (vas.) ja Reiniko Oy:n Hannu Reinikoski seuraavat taustalta, kun Lars Alm ja Janne Rantanen perehtyvät käytännössä valokuituasennuksen saloihin. Rekryllä hyviä työntekijöitä s.3 Vuorsola Oy sai rekrykoulutuksen kautta hyviä miehiä remmiin. Kaikilla on ammattinimikkeenä ajoneuvonosturinkuljettaja, mutta jokainen on löytänyt yrityksessä lisäksi oman erikoisosaamisalueensa. Ajoneuvonosturin ja raskaan lavettiyhdistelmän kuljettaja Arto Lepomäki varmistelee öljynporauslautan kansilohkokuljetuksen yksityiskohtia. Leveyttä kuljetuksella on peräti 11 metriä. Toimivaa yhteistyötä s.5 Kokemuksemme yhteishankinta -koulutuksesta ovat positiiviset. Niiden avulla olemme räätälöineet organisaatiossa olevaa osaamista ajankohtaisiin tarpeisiin, kertoo palvelupäällikkö Riitta Korte-Mäkiranta Kankaanpään Kuntoutuskeskuksesta.

2 2 PROTEK NEWS Pääkirjoitus VÄRIKÄSTÄ SYKSYÄ! Y hteishankintakoulutuksia toteuttava ESR-osarahoitteinen Protekhanke on toiminut Satakunnassa vuodesta 2007 alkaen. Alkuperäinen projektiaika olisi päättynyt jo kuluvan vuoden lopussa, mutta hanke on onneksi saanut jatkoaikaa vuoden 2014 loppuun. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteishankintakoulutuksia voidaan vielä käynnistää. Toivomme, että koulutusesityksiä tulisi mahdollisimman pian, sillä viimeisten koulutusten tulee päättyä Esimerkiksi vuoden mittaisiin koulutuksiin ei projektirahoituksella enää voida lähteä. Mukaan siis ehtii vielä, mutta takaraja alkaa olla lähellä. Tarpeen tullen on mahdollisuus käyttää myös kansallista rahoitusta, mikäli projektin kautta ei voida enää toteuttaa koulutuksia. Etusijalla ovat uuden työvoiman rekrytointiin, muutosturvaan ja lomautuksiin liittyvät koulutukset. Protek-hankkeen kautta on tuettu pienten ja keskisuurten yritysten yhteishankintakoulutuksia. Hanke on tukenut jo lähes 150 yritystä henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Mukaan tulleet yritykset toimivat hyvinkin erilaisilla aloilla, sillä kohdetoimialoja ei ole mitenkään rajattu. Hanketta on markkinoitu yrityksille, joilla arvioidaan olevan tarvetta ja halua toteuttaa henkilöstöönsä kohdistuvaa koulutusta. Tieto yrityksen koulutustarpeesta tulee ELY-keskukseen eri kanavien kautta; suoraan yrityksel- tä, verkostomanagerin, kouluttajien, TE-toimiston, ohjausryhmän tai muun yhteistyötahon välityksellä. Projektin toiminta on ollut poikkeuksellisen vilkasta parin viimeisen vuoden aikana, vaikka merkkejä valtakunnallisesta taantumasta ja erityisesti vientiteollisuuden hiipumisesta on näkynyt. Tilanne on myös Satakunnassa kääntynyt huonompaan suuntaan kuluvan vuoden aikana erityisesti meriteollisuuden alalla, jolla on heijastusvaikutuksia moniin muihin aloihin. Koulutuskysyntään tämä ei ole juuri vaikuttanut, sillä yrityksissä on käynnistetty koulutuksia entiseen tahtiin. Projektin avulla luodaan yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen tähtääviä koulutuksia. Näin parannamme yritysten toimintaedellytyksiä sekä edistämme myös yksilötasolla kehittymistä ja osaamista, mikä tukee tavoitteita pidentää työuria sekä henkilöstön motivoitumista ja jaksamista. Koulutusten lisäksi yritykset saavat apua yleisesti ottaen erilaisten kehittämistarpeiden eteenpäin viemiseen. Suunniteltu ja toteutunut koulutus on kohdistunut sekä työssä oleviin työntekijöihin että uusiin työntekijöihin. Koulutettavien asema yrityksessä on ollut työntekijästä toimivaan johtoon. Protek -hanke on ostopalveluna hankkinut verkostomanagaroinnin Prizztech Oy:ltä. Verkostomanageri Janne Toivonen on kiertänyt yrityksissä ja auttanut koulutuksen sisällön suunnittelussa, mikä on madaltanut kynnystä käynnistää koulutushankkeita. Yrityskohtaisissa yhteishankintakoulutuksissa korostuu edelleen alakohtaisen korkean tason ammattiosaamisen tarve ja kasvaneet laatu- sekä tuottavuusvaatimukset, jotta toiminta pysyy kehityksen mukana. Koulutuksilla luodaan edellytykset uusien toimintatapojen ja työskentely-ympäristöjen käyttöönottoon yrityksissä. Yritykset, joiden kanssa hankkeita on käynnistetty, ovat olleet valtaosaltaan sellaisia, joiden kanssa ei aiemmin ole oltu tekemisissä. Näin ollen uuden tietoisuuden lisääntyminen kehittämismahdollisuuksista yrityskentässä luo lisää kasvun ja menestyksen mahdollisuuksia myös jatkossa. Tavoitteena on ollut myös uusien yritysverkostojen luominen sekä olemassa olevien yritysverkostojen kehittäminen. Koulutusaiheiden ympärille on muodostunut yritysverkostoja eri aloille kuten leipomo, valokuitu, hitsaus, maanrakennus, ajoneuvonosturi, isännöinti, autokoulu, jne. Yritysverkostolle hankittu koulutus on huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin yksittäisten yritysten koulutukset. Lisäksi se luo hyvän pohjan yritysten muullekin yhteistyölle. Raili Åkerström Projektikoordinaattori Satakunta kulkee kehityksen kärjessä VALOKUITUOSAAMISTA TÄSMÄKOULUTUKSENA Teollisuuden sähköasennuksiin erikoistuneen raumalaisen Jahtec Oy:n toimitusjohtaja Jari Huovilaisen laajentumisvisiosta Satakunnassa alkunsa saanut valokuituasennuksen TäsmäKoulutus on oiva esimerkki siitä, mitä yhteistyöllä voidaan saada aikaan. Tässä tapauksessa yhteistyötahot ovat maakunnan elinkeinoelämän kil- ASKO TANHUANPÄÄ Yhdeksän asentajaa työllistävän raumalaisen Jahtec Oy:n toimitusjohtaja Jari Huovilainen ja asentaja Timo Kalasniemi päivittivät ammattitaitoaan Raumalla järjestetyn valokuituasennuksen täsmäkoulutuksen kautta. pailukyvyn ja toimintaedellytysten parantamiseen tähtäävä Prizztech, Satakunnan ELY-keskuksen ESR - osarahoitteinen Protek hanke ja maakunnan yritykset. Meillä oli tarve laajentaa yrityksen toimintaa ja valokuidussa jos missä on tulevaisuutta. Tällä seudulla ei ole kuitenkaan tarjolla alan erikoiskoulutusta, mistä syystä otin yhteyttä Janne Toivoseen Prizztechilta. Viime syksynä treffattiin ja nyt ollaan tässä, Huovilainen tiivistää. Satakunnan ELY-keskus kilpailutti koulutuksen ja kouluttajaksi valikoitui valokuituasennuksiin erikoistunut kajaanilainen Reiniko Oy. Raumalla toteutettu alan TäsmäKoulutus oli suunnattu satakuntalaisille sähköasentajille. Mukana koulutuksessa oli kaikkiaan 11 ammattilaista, joista neljä Jahtec Oy:sta. Liikkeelle lähdettiin täysin aakkosista eli valokuidun perusteista, mutta kymmenen päivän koulutuksen jälkeen meillä on jo hyvät valmiudet lähteä tekemään asennuksia. Ilman tätä koulutusta homma olisi mennyt metsään jo ennen kuin olisi ehtinyt kunnolla edes alkaa, itsekin koulutukseen osallistunut Jari Huovilainen tiivistää. Koko maan edelläkävijä Projektipäällikkö Janne Toivosen mukaan Satakunnassa järjestetty koulutus on ensimmäinen laatuaan koko maata ajatellen. Innostus yhteistyössä suunnitellun ja toteutetun täsmäkoulutuksen suuntaan on ollut kovaa ympäri koko maan. Erityistä huolellisuutta vaativalla valokuitualalla virheet tulevat kalliiksi, joten asiat on tärkeä tehdä kerralla oikein, Toivonen painottaa. Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaavan Reiniko Oy:n toimitusjohtaja Hannu Reinikoski muistuttaa, että valtakunnallinen Laajakaista 2015 hanke asettaa kovat vaatimukset myös koulutuspuolelle. Satakunnassa se käynnistyy hänen mukaansa jo tänä syksynä. Paikallisista tekijöistä on huutava pula kautta koko maan. Tämän tyyppisellä koulutuksella pystymme auttamaan Jahtecin kaltaisia alueellisia yrityksiä pääsemään bisnekseen mukaan, Reinikoski kertoo. Jo valmiiksi perusammattitaidon hankkineille asentajille kohdistetun täsmäkoulutuksen vahvuus on siinä, että se antaa valmiudet siirtyä suoraan valokuituasennustöihin. Kysymys ei ole sen ihmeellisemmästä asiasta kuin osaamisen päivittämisestä, hän jatkaa. Laatu on ykkösasia Reinikosken mukaan operaattoriverkkoihin ei pääse tekemään asennuksia, jos koulutuspohja ei ole kunnossa. Valokaapeliverkossa kulkee niin paljon tietoa, että asennusten on oltava tosi laadukkaasti tehty. Laatu on ykkösasia, Hannu Reinikoski painottaa. On ensiarvoisen tärkeää, että ELY-keskukset muuallakin kuin vain täällä Satakunnassa lähtevät voimakkaasti tämän tyyppiseen koulutushankkeeseen mukaan. Koulutus merkitsee tässäkin tapauksessa työtä ja sitä kautta edelleen hyvinvointia koko Suomen kansalle, tiivistää Reinikoski. Asko Tanhuanpää

3 PROTEK NEWS 3 Ajoneuvonosturitiimi täydentyi MOTIVAATIO KOHDALLAAN! RekryKoulutus toi kolme kovaa ajoneuvonosturinkuljettajaa Vuorsola Oy:n ammattilaistiimiä täydentämään. Mikko Vuorsola ja Pasi Perhe palaveeraavat Puuvillan työmaalla. Ajoneuvonosturi kohottaa yrityksen punavalkoiset värit aina 60 metrin korkeuteen. Se on Suomen ensimmäinen uuden sukupolven Liebherr-ajoneuvonosturi, joka toimii myös täysin radio-ohjattuna. Omasta kokemuksestani voin vilpittömästi suositella rekrytointikoulutusta. Yhteishankintakurssilta jäi palkkalistoillemme kolme hyvää työntekijää, joilla on työmotivaatio kohdallaan, Mikko Vuorsola kehuu. Kaikilla kurssin kautta pestatuilla on ammattinimikkeenä ajoneuvonosturinkuljettaja, mutta jokainen on löytänyt yrityksessä tämän lisäksi oman erikoisosaamisalueensa. Tiukasti työssä kiinni Vuorsola Oy:n liiketoiminta on keskittynyt nostureihin ja erikoiskuljetuksiin. Asiakaskunta on laaja: teollisuus, rakentaminen, teollisuuden kunnossapito Toimintamme perustuu luotettavaan kalustoon ja osaavaan henkilökuntaan. Kevyt ja joustava hallinto takaa, että pystymme reagoimaan nopeasti. Viihdyn itse käytännön töissä eikä ole pelkoa, että vieraannun varsinaisesta liiketoiminnan ytimestä, yrittäjä kertoo. Suojalasit silmille, kypärä päähän ja Puuvillan pyöröportista sisään. Vanhan tiilimuurin viereen ajettu ajoneuvonosturi hohtaa Vuorsolan väreissä ja kohoaa punavalkoisena aina 60 metrin korkeuteen. Jättiläistä käyttää ajoneuvonosturinkuljettaja Pasi Perhe, joka on yksi RekryKoulutuksen kautta työpaikan saaneista. Koulutus oli kiinnostavaa ja itse käytännön työ on vastannut odotuksiani. Olen viihtynyt hyvin, Pasi Perhe tiivistää. Yhteiset intressit RekryKoulutus käynnistyi yksinkertaisesti työvoimatarpeesta. Ammattitaitoisen työvoiman pula vaivasi porilaisia nosturiyrityksiä. Päädyimmekin järjestämään koulutuksen yhteishankintana ja kustannukset jaettiin monen tahon kesken. Koulutus järjestettiin kolmen yrityksen yhteiseen tarpeeseen. Mukaan tulivat Vuorsolan lisäksi Konepaja Survonen Oy ja Länsinostot Oy. Kurssille osallistui kaiken kaikkiaan 12 henkilöä. Yhteistyö TE-toimiston kanssa toimi hyvin. Meillä on samat intressit. He haluavat löytää työtä hakeville töitä ja me tarvitsemme tekijöitä. Kurssille tuli hakemusta. Monella hakijoista oli entuudestaan raskaskalustotyötausta. Teimme esikarsinnan papereiden perusteella. Haastatteluun kutsuttiin noin 15 per firma. Tästä porukasta me valitsimme kurssille viisi kaveria. Lopulta palkatuksi tuli kolme työntekijää. Kurssin vetäjäksi valikoitui Suomen Nosturikoulutus. Kilpailutuksen ja hankintasopimusasiat hoiti ELY-keskuksen Protek-hanke. Oppitunnit pidettiin Porissa ja harjoittelu työmailla. Kolme sukupolvea Mikko Vuorsola on kolmannen polven yrittäjä. Isoisä Olavi aloitti vuonna 1947 autoilijana, ja isä Mauno koneyrittäjänä Vuorsola Oy perustettiin vuonna 1991, ja se keskittyi aluksi murskaukseen Suomessa ja Ruotsissa. Sukupolvenvaihdoksen myötä 2000-luvun alussa vetovastuu siirtyi Mikko Vuorsolalle. Samalla valittiin päätoimialoiksi nosturit ja erikoiskuljetukset. Koulutusta Protek-otsikon alla: TERÄSRAKENTEET TIUKKAAN SYYNIIN Teräsrakentamisen vaatimukset muuttuvat ja uusi yleiseurooppalainen standardi koskee koko kenttää aina pikkupajoista jättiyrityksiin. Tämä asettaa uudet laatuvaa- Jussi Kuisma (oikealla) on IWS-koulutukseen tyytyväinen. Ruostumattoman teräksen hitsauspinnan laatua tarkastelee myös opettaja, IWE Timo Reunamo Winnovasta. Teräsrakentamisen uusi yleiseurooppalainen standardi SFS-EN otetaan käyttöön ensi kesänä. Winnovassa voi hankkia hitsauskoordinoijan pätevyyden ja koulutukseen ehtii vielä saada merkittävän Protek-hankeavustuksen. timukset myös hitsausalalle. Winnovassa koulutusvalmiudet ovat olemassa. Yrittäjien kannattaa laittaa yrityksensä 1090-kuntoon mahdollisimman pian. Arvatenkin jo alkuvuodesta monissa tarjouspyynnöissä näkyy vaatimuksena tuo standardi. Silloin kilpailuedun luonnollisesti saa yritys, joka voi tarjoukseen vastata, Timo Reunamo muistuttaa. Teoriapainotteinen Seuraava kurssi alkaa tammikuussa 2014, ja siihen voidaan ottaa parisenkymmentä koulutettavaa. Koulutus on mahdollista saada osaksi Protek-hanketta. Tuolloin ELY-keskus osallistuu kustannuksiin merkittävällä osuudella. Koulutus on 258 tunnin mittainen ja pidetään oman työn ohessa, yleensä parina päivänä viikossa täällä meillä Porin Ulasoorissa. Koulutussisältö on teoriapainotteinen, ja luennoitsijat ovat erittäin korkeatasoisia. Mukaan sisältyy 40 tunnin käytännön osuus. Käytännön harjoitteet ovat lähinnä teorian tutkimusta käytännössä, laboratorioharjoituksia ja niin edelleen. Timo Reunamo muistuttaa, että standardin tavoitteena on laadukas ja kestävä teräsrakentaminen ja työturvallisuus. Kantavia teräsrakenteita löytyy kaikkialta rakennetusta ympäristöstä: taloista, silloista, savupiipuista, mastoista ja torneista. Meillä annettava IWS-koulutus antaa valmiudet, jotta yritys voi täyttää standardin vaatiman laatuvalvonnan. Koulutus sopii niin työntekijöille kuin työnjohtajillekin.

4 4 PROTEK NEWS ELY PELASTI OPETTAJAPULALTA Porilainen autokouluyrittäjä Pertti Jaakkola on tyytyväinen mies. Alaa vaivaava työvoimapula on Ajoexpertillä toistaiseksi taltutettu. Avuksi tuli RekryKoulutuksen ja oppisopimuksen yhdistelmä. Liikenneopettajista tuntuu olevan pulaa Suomen eri puolilla. Oppisopimuskoulutus on hyvä, muttei aivan kitkaton vaihtoehto. Autokouluala on siitä harvinainen, että oppisopimuskoulutettava ei saa puoleen vuoteen tehdä varsinaista työtä. Tämä ymmärrettävästi hillitsee yrittäjien intoa. ELYkeskuksen RekryKoulutus on kuitenkin suunniteltu niin, että koulutuksen alussa on puolen vuoden yleisjakso, josta tulee suhteellisen pieni kustannus yrittäjälle. Tämän jälkeen kokelas saa väliaikaisen liikenneopettajaluvan ja pääsee oppimaan ja työskentelemään yrityksessä oppisopimuksella, Pertti Jaakkola selvittää. Kurssi käyntiin pikavauhdilla Koulutusmahdollisuus tarjoutui Jaakkolalle muutama vuosi sitten. Asia tuli ajankohtaiseksi todella nopeasti. Koulutus oli jo käynnistymässä Turussa, mutta näytti, ettei sitä saada täyteen. ELYstä soitettiin minulle ja kysyttiin, olenko kiinnostunut. Olin tuolloin jo harkinnut lisäväen palkkaamista, joten ehdotus oli kuin taivaan lahja. Käytännön järjestelyt sujuivat nopeasti ja luontevasti. Pertti Jaakkola kehuu myös oppilaitaan. Emmi Jaakkola sai liikenneopettajan paperit toukokuussa, Niko Vähä-Rukan oppisopimusjakso puolestaan alkoi kesäkuun alussa. Yrittäjä Pertti Jaakkola opastaa tulevaa liikenneopettajaa Niko Vähä-Rukaa. Kuskin paikalla on ajokorttia ajava Emmi-Kaisa Palomäki. Molemmat ovat entisiä oppilaitamme ja hakeutuneet itse aktiivisesti alalle. Olen heihin erittäin tyytyväinen, yrittäjä kehuu. Liikenneopetusalalla oppisopimus on sama kuin työsopimus. Uskalsimme lähteä mukaan, koska koulutettava saa työttömyysetuutta ensimmäiseltä puolelta vuodelta. Näin ollen meidän ei tarvitse maksaa turhasta. Iltapainotteisuus karsii Pertti Jaakkola perusti Ajo-Expertin vuonna Autokoulu toimii tunnelmalliseen kivitaloon saneeratuissa uudenaikaisissa opetustiloissa Koulukadulla. Yritys työllistää seitsemän henkeä. Vaikka työvoimatilanne juuri nyt on hyvä, tulevaisuudesta ei tiedä. Autokoulun opettajan työ on väkisinkin iltapainotteista. Monet kokevat sen raskaaksi. Työvoimapulaan helpotusta Raumalla Mopo- tai moottoripyöräkoulutuksen ajotunnilla liikun aina opetettavan perässä moottoripyörällä, en koskaan autolla. Vaikka sataisi kaatamalla, periaatteeni pitää, kertoo Toni Sosala. Liikenneopettaja Toni Sosala Rauman Liikennekoulutuksesta on tyytyväinen mies. Protek -hankkeen kautta löytynyt RekryKoulutus toi toivotun avun työvoimapulaan. Puolen vuoden opintojen jälkeen jatkettiin oppisopimuksella. Tuttu kaveri, Ville Aalto, on hoitanut meillä aiemmin jo mopokoulutusta. Nyt hän kävi puolen vuoden koulutusjakson Turussa ja pääsi siirtymään liikenneopettajaoppiin. Kokelas ajaa, Ville istuu opettajan paikalla ja minä takapenkillä. Välillä vaihdamme Villen kanssa paikkaa. Palautekeskustelu käydään joka ajotunnin jälkeen. Koulutusjärjestely tuli tuiki tarpeeseen. Työvoimapula täällä meillä Raumallakin oli todellinen. Ammattitaitoista henkilökuntaa ei yksinkertaisesti ollut saatavilla.

5 PROTEK NEWS 5 UUSI KIELI HALTUUN Cimcorp Oy koulutti ohjelmointiosaajiaan. Uusi kieli avaa ovet Java EE -projekteihin. Cimcorp valmistaa robottijärjestelmiä teollisuuden automatisointitarpeisiin. Ulvilalaisyrityksen robotteja käytetään rengasteollisuudessa, vähittäis-, tukku- ja verkkokaupan jakelukeskuksissa, elintarvike- ja juomateollisuuden lähettämöissä sekä postinjakelukeskuksissa. Robotit ja niihin liittyvät ohjelmistot ovat Cimcorpin itsensä kehittämiä monikymmenvuotisen työn tulos. Olemme tehneet ohjelmistoasioita tietyillä työkaluilla, nyt tuntui olevan muutoksen paikka. Päätimme opetella uudet, kustannustehokkaat Java EE -tekniikat, teknologiajohtaja Jyrki Anttonen taustoittaa. ELY ja sen koulutushanke löytyivät tutun miehen kautta. Meilläkin aikanaan töissä ollut Prizztechin Janne Toivonen otti yhteyttä ja kyseli koulutustarpeistamme. Siitä oli hyvä lähteä pohtimaan yksityiskohtia. Alkusysäyksestä on pari vuotta. Prosessi eteni kitkattomasti. Määrittelimme koulutustarpeemme hyvin tarkasti. ELY:n tehtäväksi jäi selvittää kouluttajapo- tentiaali ja tehdä kilpailutus. Byrokratia oli kevyt ja järjestelyt sujuivat. Kurssin hyödyt ovat monet. Koulutus omassa talossa Cimcorpin palveluksessa on 210 ammattilaista, valtaosin insinöörejä, jotka toimivat sähkö- ja mekaniikkasuunnittelussa, ohjelmistosuunnittelussa, projektinjohdossa, tuotekehityksessä ja myynnissä. Java EE -kurssille valikoitui 11 henkeä. Kurssipäiviä oli kymmenen. Softaihmiset ovat reissaavaa porukkaa, joten aikojen yhteensovittaminen oli haasteellista. Kurssi olikin hajautettu monen kuukauden ajalle. Koulutus tapahtui omissa tiloissamme täällä Ulvilassa. Kouluttaja oli joustava ja etenimme koko ajan yrityksen ehdoilla, Anttonen listaa. Helppoutta ja kilpailuetua Uusinta Java-osaamista päästään hyödyntämään Cimcorpilla myös rengasrobottijärjestelmissä, kertovat teknologiajohtaja Jyrki Anttonen ohjelmistoasiantuntija Jarmo Jantunen. Uuden ohjelmointikielen käyttöönotto on pitkäjänteistä. Oppien hyödyntäminen on vasta pääsemässä täyteen vauhtiin. Isossa talossa uuden ohjelmistokielen käyttönotto tehdään hitaasti ja harkitusti. Kurssilta saadut opit otetaan käyttöön vähitellen ja kurssitetut siirtävät tiedon muille talon sisäisesti. Java EE tulee kuitenkin jossakin vaiheessa yrityksen standardiksi, ohjelmistoasiantuntija Jarmo Jantunen kertoo. Hän on kurssin antiin ja itse työkaluun erittäin tyytyväinen. Ylläpito on helppoa ja pystymme palvelemaan entistä vaativampia asiakkuuksia. Uskon, että pääsemme aivan uusiin ympäristöihin toisin sanoen saamme uusia asiakkaita. SUORAA TOIMINTAA, KIITOS! Työyhteisöiltä vaaditaan entistä enemmän osaamista ja uudistumiskykyä. Rekry- ja TäsmäKoulutukset tarjoavat suoraan yrityksille räätälöidyn ratkaisun. Kuntoutuskeskus Kankaanpää toteuttaa yhdessä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa suunniteltua ja hankittua kuntoutusavustajakoulutusta. Koulutuksen valmisteluvaihe on edennyt erittäin sujuvasti. Toimimme yhteistyössä paikallisen TE-toimiston, ELY-keskuksen ja kouluttajaksi valitun Sataedun kanssa. ELY-keskuksen tarjoama verkostomainen yhteistyö sopii oikein hyvin työorganisaatiomme kehittämisen tueksi, kertoo palvelupäällikkö Riitta Korte-Mäkiranta Kuntoutuskeskus Kankaanpäästä. Toimintaympäristö muuttuu ja työyhteisöiltä vaaditaan kykyä uudistua ja kehittää osaamistaan jatkuvasti. ELY-keskuksen koulutukset tarjoavat keinoja räätälöidä organisaatiossa olevaa osaamista ajankohtaisiin tarpeisiin. On ollut mukava kokea oikein käytännössä se, että tällainen yhteistyö Satakunnassa on näin osaavaa ja sujuvaa. Toimivissa verkostoissa toteutetaan myös yhteiskunnallista vastuuta, hän jatkaa. Aloja laidasta laitaan Satakunnan TE-toimistossa Kankaanpään toimipisteessä yhteishankintakoulutuksesta vastaa Juha Jokinen. RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos työnantaja ei löydä ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia ole lähiaikoina valmistumassa, Juha Jokinen selvittää. Ala voi olla mikä tahansa. Satakunnan alueella ovat avun työvoimapulaan löytäneet monet yritykset muun muassa kuljetus-, metalli-, kuntoutus-, kauppa- ja taloushallinta-aloilta. Koulutus räätälöidään kulloistenkin tarpeiden mukaan, ja se voidaan suunnitella myös yhteistyössä monen työnantajan kanssa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yrityksen palvelukseen. Rekrykoulutus on suoraan työelämälähtöistä. Tavoitteena voi olla perus-, li- Opiskelijat valitaan yhteistyössä työnantajan sekä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa, kertoo vastaava asiantuntija Juha Jokinen. sä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus, johon sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua. Koulutus kestää pääsääntöisesti 3 9 kuukautta. TE-toimisto etsii yhteistyössä yrittäjän kanssa sopivimmat koulutettavat. ELY-keskus puolestaan vastaa kilpailuttamisesta ja hankintasopimuksen laatimisesta. Kouluttaja valitaan yhdessä yrityksen kanssa. Työnantajan maksuosuus on 30 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

6 6 PROTEK NEWS TOIVEIDEN TOTEUTTAJAT tii pitkäjänteistä työtä ja verkostojen kehittämiseen heijastuu vahvasti myös yleinen taloudellinen tilanne. Samalla on käynyt selväksi, että Satakuntalaisilla yrityksillä on ollut halukkuutta henkilöstön osaamisen kehittämiseen asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka taustoittaa. Muuntautumiskykyinen hanke on pystynyt reagoimaan nopeasti toimintaympäristön muutoksiin. Painopistettä on laajennettu myös yksittäisten yritysten koulutushankkeisiin. Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme käyttäneet ainoastaan yhtä verkostomanageria Prizztech Oy:tä. Koulutuskärki edellä Anne Jortikka, Raili Åkerström ja Leena Hirsimäki kuuntelevat yrittäjien toivomuksia ja panevat tuulemaan! Yrittäjän ääntä kuunnellaan ELY-keskuksessa entistä herkemmällä korvalla. Protek-hanke jatkuu ensi vuoden loppuun ja sen kautta pk-yritykset saavat laadukasta koulutusta tuntuvasti rahoitettuna. Nyt kannattaa aktivoitua vielä ehdimme rakentaa yrityksellesi sopivan koulutuksen! Satakunnan ELY-keskuksen Protek-hanke tukee yrityksiä sopeutumaan työelämän muutoksiin. Protek tarjoaa työkaluja ensisijaisesti pk-yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on lisätä tiedon ja kokemusten vaihtoa yritysten välillä sekä kehittää työorganisaatiota. Painopiste verkostoissa Koko hankkeen yhtenä tärkeänä valtakunnallisenakin painopisteenä on ollut pk-yritysten verkostoitumisen edistäminen koulutuksellisin keinoin. Satakunnassa mukana on ollut kolme eri verkostomanageria verkoston kasaamisessa: Satafood, JAKK ja Prizztech Oy. Huomasimme nopeasti, että verkostojen kehittäminen vaa- Paukkujen suuntaaminen koulutukseen osoittautuikin järkeväksi. Koulutukseen panostaminen mm. Satakunnan meriteollisuuden rakennemuutokseen liittyen oli viisas valinta. Monta hyvää koulutushanketta on saatu käyntiin ja tulokset ovat hyviä. Koulutuksia on yhtä monta kuin yritystäkin. Toisille rakennetaan TäsmäKoulutus olemassa olevan henkilöstön kouluttamiseen. Koulutusmuotoa voidaan käyttää myös lyhyiden määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemasta. Joitakin yrityksiä puolestaan auttaa MuutosKoulutus henkilöstön vähentämistilanteissa tai pitkissä lomautuksissa. RekryKoulutus palvelee tilanteissa, joissa yri- Pintos panosti koulutukseen: MYYNTIKÄRKI HUIPPUTERÄSSÄ Pintos Oy:n myyntikoulutuksen johtoajatuksen voi tiivistää kolmeen sanaan: Asiakas tuo rahan. Koulutus lunasti tavoitteensa komeasti: myynti ja markkinaosuus kasvoivat sekä Suomessa että Ruotsissa. Pintos tunnetaan nauloistaan, mutta leijonanosa eli 80 prosenttia liikevaihdosta tulee raudoitteista. Kotimarkkina-alueena on Pohjoismaat. Yrityksessä toteutettiin laaja-alainen ja rakenteita ravisteleva myyntikoulutus osana Protekhanketta. Yrityskauppa kimmokkeena Koko myllerrys lähti liikkeelle, kun Pintos osti 2009 ruotsalaisen kilpailijansa. Tuotanto siirrettiin Suomeen, mutta myynti jäi Ruotsiin. Yrityskaupan yhteydessä kävi ilmeiseksi, että meidän on saatava kummankin maan myynti pelaamaan saumattomasti yhteen. Samaan aikaan osa pitkäaikaisista ammattilaisistamme siirtyi eläkkeelle ja taloon tuli nuoria tekijöitä. Katsoimme, että aika oli kypsä mittavalle myyntitoiminnan uudelleenorganisoinnille, selvittää toimitusjohtaja Tuomas Pere. Protek-hanke osui mukavasti samaan yhteyteen. Päätimme ajoittaa koulutusprojektimme suhdanteiden murroskauteen, ja lähdimme etsimään sopivaa kouluttajaa. Päädyimme ELY-keskuksen kanssa konsultti Sami Pohjoiskoskeen, jonka kansainvälinen ja kansallinen meriittilista on pitkä ja vakuuttava. Myyntistrategia kaiken pohjana Myynnin toimintastrategia ja organisaatiokaavio pantiin uuteen uskoon. Organisaatio on nyt selkeä ja yksinkertainen. Päätimme sovittaa Suomen ja Ruotsin myynnit yhteen. Viilasimme toimintatapamme entistä suoraviivaisemmaksi. Tärkeintä oli jakaa roolit ja vastuut selkeästi. Näin energiaa säästyy ja työmotivaatio kasvaa. Toimintakulttuureiden yhteensovittaminen kävi loppujen lopuksi hyvin helposti. Strategiaan otettiin parhaat puolet kummankin maan myyntitavoista. Ruotsin käytännöistä hyväksi havaittiin esimerkiksi myyjien tehokas jalkautuminen yrityksiin. Selkeät tavoitteet, tarkka toteutus Yksi uuden toimintamallin etuja on tavoitteiden selkeys. Jokainen tietää jatkuvasti, missä mennään. Sovitut palaverit pidetään tarkasti ja raportit laaditaan pilkulleen. Myynnin välillä on tiivis keskusteluyhteys. Myyntipäälliköt toteuttavat strategiaa hienosti, toimitusjohtajana pääsen nyt entistä enemmän keskittymään oman pestini tehtäviin, Tuomas Pere luettelee. Koulutukseen valikoitunut joukko oli erittäin motivoitunutta. He ovat vieneet uuden mallin omille tiimeilleen, ja malli on sisäistetty hyvin.

7 PROTEK NEWS 7 tys haluaa kouluttaa uusia rekrytoitavia työntekijöitään. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä tiedon ja kokemusten vaihtoa sekä kehittää työorganisaatioita. Yksi tärkeä tavoite on kannustaa yrityksiä hiljaisen tiedon siirtämiseen. Kokonaiskartoitusta Toimitusjohtaja myöntää, että vanhoista tavoista poisoppiminen vaatii työtä. Uusia toimintamalleja pitääkin noudattaa tarkasti, ettei lipumista vanhaan pääse tapahtumaan. Tuomas Pere kiittää työntekijöiden sitoutumista. Seniorit ovat ottaneet uudet hyvin vastaan ja mentorointi, hiljaisen tiedon siirtäminen on onnistunut hyvin. Verkostomanageria edustaa projektipäällikkö Janne Toivonen, joka on jalkautunut pk -kentälle. Hän auttaa verkostojen tunnistamisessa ja kokoamisessa sekä selvittää kehittämis- ja koulutustarpeita. Toisin sanoen tarjoaa koko osaamisensa ja omat verkostonsa yritysten käyttöön. Pk-yritysten kehittäminen on kirkkain päämäärä. Tutkimme yrittäjän kanssa tarpeita, ja päämääränä on mahdollisimman hyvä lopputulos, Janne Toivonen linjaa. Prizztechin tehtävä on yrittäjyyden ja liiketoiminnan edistäminen, elinkeinoelämää tukevien vetovoimaisten toimintaympäristöjen rakentaminen ja tutkimusyhteisöjen vahvistaminen. Pyrin palvelemaan yrittäjiä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti muissakin kuin koulutusasioissa. Vien viestiä oikeaan osoitteeseen vaikkapa investointeihin tai vientiin liittyvissä kysymyksissä. Vielä ehtii mukaan Protek-hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun. Laajojakin koulutuksia ehditään vielä hyvin käynnistää, muistuttaa Anne Jortikka. Toki esimerkiksi yhteishankintakoulutuksia voidaan järjestää myös kansallisella rahoituksella. Yhteishankintakoulutus on hyvä vaihtoehto henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Koulutus räätälöidään aina yritysten tarpeiden mukaan ja kustannukset jaetaan työ- ja elinkeinohallinnon sekä yritysten kesken. Iso satsaus yritykseltä Koulutus on vahvasti tuettua, mutta silti se on aina iso satsaus yritykseltä itseltään. Protekhankkeessa on koulutuksen laatuun panostettu erityisen tehokkaasti. Käytämme vain laadukkaita kouluttajia ja tiukka kilpailutus pitää hinnat kurissa. Kouluttajien työtä seurataan tarkasti. Osanottajilta kerätään palautetta sekä kurssin aikana että sen päätyttyä. Yrittäjä itse on luonnollisesti vahvasti mukana koulutettavia, kouluttajia ja sisältöjä valittaessa. Tulokset ylittivät odotukset Tuomas Pere on erittäin tyytyväinen koulutukseen ja sitä seuranneeseen kehitykseen. Meillä oli onni saada kova ammattilainen vetämään koulutusta. Yhteydet ELY-keskukseen toimivat hyvin ja koulutukseen liittyvät asiat etenivät nopeasti. Kylmillä luvuillakin mitattavat tulokset ovat erittäin positiivisia. Panostimme myynnin vahvistamiseen myös henkilökuntamääränä. Myynnissä toimii 15 ja tuotannon hallinnossa 10 henkeä. Painotus on alkuperäisen perusajatuksemme, Asiakas tuo rahan, mukainen. Vaikka yleiset suhdanteet ovat muuten alamaissa, Pintos vain petraa. Olemme pystyneet lisäämään myyntiä ja markkinaosuutemme on kasvanut sekä Suomessa että Ruotsissa. Yritys on tunnettu massiivisista investoinneistaan. Uusin on kahden miljoonan satsaus automaattipuolauslinjastoon. Investointi lisää tehoa ja turvallisuutta. Lisäksi saamme sen myötä markkinoille myös kokonaan uuden tuotteen, teräskiepit. LASI PITÄÄ PINTANSA Euroopan nykyaikaisin linjasto tuottaa kolminkertaista eristyslasia, kertoo Pekka Kiuru. Huittislainen Seloy tekee eristyslaseja vaativimpiinkin oloihin. Energiatehokas, muuntuva ja kierrätettävä lasi säilyttää suosionsa rakennusmateriaalina. Toimitusjohtaja Pekka Kiurun kohta 30 vuotta pyörittämältä eristyslasitehtaalta lähtee lasia niin helsinkiläiseen taidemuseoon, maarianhaminalaiselle mökille kuin keuruulaiseen kerrostaloonkin. Kiurun liiketoiminnan kristallinkirkas kantoajatus onkin laaja asiakaskunta ja töiden monipuolisuus. Liiketoimintamme ei ole koskaan yhden kortin varassa. Moderni linjasto Haastatteluhetkellä Kiurua huvittaa. Taannoisessa televisio-ohjelmassa englantilainen rakentaja etsi sopivaa eristyslasivalmistajaa, joka pystyisi tekemään kolminkertaisia laseja ja löysi sen vihdoin Virosta. Lasialan konkarin ammattiylpeys nosti päätään. Suomessa niitä on valmistettu jo 30 vuotta! Meillä on Euroopan nykyaikaisin linjasto, jossa kolminkertainen eristyslasi syntyy TPS-BU -menetelmällä. Siinä käytetään metallin sijaan lämpömuovautuvia listoja. Menetelmä takaa monia etuja lopputuotteeseen. Pitkä kokemus eristyslaseista, tuotesuunnittelu, rautaiset ammattilaiset ja jatkuva panostus uusimpaan tekniikkaan ovat perheyrityksen valtit. Alalle ei valmistuta suoraan koulunpenkiltä, vaan yrityksen sisäinen koulutus on erittäin tärkeää. Joustava koulutus Seloyssa pidettiin Protek-hankeen osittain rahoittama lomautuksen aikainen tuotantokoulutus koko tuotannon henkilökunnalle. Hankimme lasitekniikan koulutuksen lisäksi trukki- ja työtuvallisuus kortteja sekä pidimme ensiapukoulutusta. Koulutus saatiin kiitettävän nopeasti käyntiin. Kurssipäiviä oli aina kulloisenkin tilanteen mukaan yksi tai kaksi viikossa. Joustavuudesta ja reaktionopeudesta pitää antaa täydet pisteet, tuotantopäälllikkö Pekka Kankaanpää sanoo. ELY-keskus hankki koulutuksen Saskyn kautta. Toimitusjohtaja on suorasanainen mies eikä niele purematta mitään yritykseensä liittyviä asioita. Tämä koskee myös koulutusta. Hän suosittelee samaa kaikille yrittäjille. Koulutushankkeita tarvitaan ja perusajatus on oikea. ELY-keskus on hoitanut hommansa hyvin, sitä voi ihan kehua. Kiuru korostaa palautteen merkitystä. ELY-keskus toivoo palautetta, aidon rehellistä palautetta. Antakaa sitä myös. Ainut tapa karsia kehnot palveluntarjoajat on olla kriittinen ja kertoa kokemuksista suoraan. Perheyhtiön edut Pekka Kiuru on tullut alalle Omissa nimissään hän on johtanut yritystä vuodesta Yhdeksän miljoonan liikevaihtoa pyörittävällä yrityksellä on palkkalistoillaan noin 50 henkeä. Tiedän lasista peijakkaan paljon. Ja käytän tietojani asiakkaan hyväksi. Yksityisen perheyrityksen etu on, etten ole kenenkään valmistajan liekanarussa. Voin tilata keneltä haluan ja aina kulloiseenkin kohteeseen sopivimman. Näin saadaan paras mahdollinen lopputulos kilpailukykyiseen hintaan. Lisäksi päätöksenteko on nopeaa, kun asioita ei tarvitse kierrättää monissa portaissa. Energiatehokas lasi Energiatehokkuusajattelun ryöpsähdettyä valloilleen jotkut jo pelkäsivät, että lasi häviää kokonaan rakennusmateriaalina. Pekka Kiuru ei kuulunut tähän kaartiin. En hetkeäkään uskonut, että ihmiset muuttavat asumistaan tai julkisia laitoksiaan pikkuikkunaisiksi kopeiksi. Lasi on erittäin energiatehokas ja muuntuva. Vaihtoehtoja on valtavasti. Lisäksi lasi on rakennusmateriaaleista ainoa, joka kiertää ikuisesti. Hukkapalat kerätään talteen ja jalostetaan uudelleen. Kiuru joutuu ostamaan kaiken lasimateriaalin ulkomailta, sillä Suomessa ei toimi enää yhtään lasitehdasta. Oman tehtaan ylijäämälasi jatkojalostetaan Suomessa muun muassa vaahtolasiksi. Tätä palamatonta, kevyttä ja helppolevitteistä kierrätystuotetta käytetään muun muassa tierakentamisen routaeristeenä.

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 2/2012 REKRYTOI TEHOKKAASTI s. 7 s.11 Uusille urille USV ERILAISET TYÖT, ERILAISET TEKIJÄT s.21 PSYKOLOGINEN HENKILÖARVIOINTI s.6 HILJAINEN TIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN s.25 EILAKAISLAN

Lisätiedot

Pieksämäelle. Maakuntajohtaja Matti Viialainen:

Pieksämäelle. Maakuntajohtaja Matti Viialainen: Tässä lehdessä mm. MUSTANAAMIO saapuu Savonlinnaan Venäjää ilman kielioppitaka-ajatuksia Asiat Solmussa? Kokaten Kap Hornista Pieksämäelle Laajakaista kaikille! Maakuntajohtaja Matti Viialainen: Yritykset,

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2009

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2009 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2009 Ammattitaitoisia osaajia näyttötutkinnoilla Koulutettuja arvioijia tarvitaan Uusia urapolkuja tutkinnoilla Tuloksia oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

HynäPro 2008 2011. räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille

HynäPro 2008 2011. räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille HynäPro 2008 2011 räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille SISÄLTÖ Hanke HynäPro 2008 2011 kehitti räätälöidysti koko yritystä 4 Projektipäällikön puheenvuoro Kehittämispalveluita

Lisätiedot

Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan. kysymystä huippuosaamisesta. Yksinkertainen moninaisuus? Amiedun asiakaslehti 1 2011

Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan. kysymystä huippuosaamisesta. Yksinkertainen moninaisuus? Amiedun asiakaslehti 1 2011 amicase Amiedun asiakaslehti 1 2011 9 kysymystä huippuosaamisesta Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan Asiantuntijoina maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors ja NCC Rakennus Oy:n

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

HyNästä plussaa. - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen

HyNästä plussaa. - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen HyNästä plussaa - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 KEHITTÄMISKUMPPANUUS VASTASI TYÖYHTEISÖJEN TARPEISIIN...6 HYNÄ - TUOTTAVUUTTA

Lisätiedot

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin VAIHTOASKEL-hanke onnistumisia omistajanvaihdoksiin 1.1.2013 31.12.2015 Tässä julkaisussa esitellään valtakunnallisen

Lisätiedot

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri Mestari-kisällikoulutus auttaa työelämään s. 8 SPEKtri-hanke helpottaa yritysjärjestelyjä s. 42 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2012 20 35 Design rakentaa kilpailukykyä 12 Tukeeko yliopistouudistus

Lisätiedot

YOUR WAY MATALIMPIIN KOKONAISKUSTANNUKSIIN

YOUR WAY MATALIMPIIN KOKONAISKUSTANNUKSIIN Goods YOUR WAY MATALIMPIIN KOKONAISKUSTANNUKSIIN Uusi kuorma-auton renkaiden sukupolvi GOODS / TAVARA kuljetuksiin HSR 2 HDR 2 HTR 2 HSL 2 HDL 2 HTL 1 www.gli.fi VARMAT PÄIVÄT direktiivikoulutus Puh. 010

Lisätiedot

uusiutuva pohjoiskarjala

uusiutuva pohjoiskarjala 2 08 b u s i n e s s & t e c h n o l o g y uusiutuva pohjoiskarjala miljardien eurojen urheilubisnes kauppakamari tehokäyttöön muutos on maailman tapa maailman huipulle ihan toinen kaupunki pohjois-karjalan

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. NUORIA HALUTAAN INFRATÖIHIN s. 4. Jätevesimaksu voi yllättää urakoitsijan s. 3. Vantaan megahankkeille kaivataan tarjouksia s.

INFRA Uusimaa. NUORIA HALUTAAN INFRATÖIHIN s. 4. Jätevesimaksu voi yllättää urakoitsijan s. 3. Vantaan megahankkeille kaivataan tarjouksia s. INFRA Uusimaa 3/2014 Ammattilaisista on pulaa NUORIA HALUTAAN INFRATÖIHIN s. 4 Jätevesimaksu voi yllättää urakoitsijan s. 3 FINNMETKO houkutteli yli 30 000 kävijää s. 10 Kesätyönjohtaja Antti Isomäki:

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 amicase Amiedun asiakaslehti 2 2011 7 kysymystä tuotteistamisesta Virtuaalihitsauksessa ei tarvita haalareita Kemppi kouluttaa virtuaalisesti Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 Sisällys

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/2011

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/2011 Yritys- maailma Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/2011 TUUSULAN PROSTEEL OY -KONESAUMAKATTOJEN YKKÖNEN- Teemme vuosien kokemuksella erilaiset peltikatto ja kattomuutostyöt sekä erilaiset sadevesijärjestelmät, kattoturvatuotteet

Lisätiedot

Yritys- Tarkkuuskiikarin jalat Refleksivaimentimet. Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

Yritys- Tarkkuuskiikarin jalat Refleksivaimentimet. Kotimaiset taitto-ovet Iistä. Keski-Pohjanmaan Yritys- maailma Joulukuu 3/2014 Kaikki samasta talosta RAKENTAJAN PARAS KAVERI! Kattavat palvelut ja toimitukset työmaallesi: Helppo ja edullinen kokonaisratkaisu! Pyydä tarjous: info@kaktk.fi

Lisätiedot

SALON YRITTÄJÄ. Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa: Lassi Liljavirta on muokannut Tenwoodin toimivaksi yritykseksi

SALON YRITTÄJÄ. Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa: Lassi Liljavirta on muokannut Tenwoodin toimivaksi yritykseksi SALON YRITTÄJÄ Salon Yrittäjät ry:n julkaisu Marraskuu 2013 SALON YRITTÄJÄ Sisällysluettelo Etusivu Vuoden yrittäjä 2013 2. Puheenjohtajan tervehdys 3. Kaupunginjohtajan terveiset 4. Isokallion evästykset

Lisätiedot

TARKEMPIA TARJOUKSIA

TARKEMPIA TARJOUKSIA LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 5/2013 ST-Hälytys Adminet virtaviivaisti toiminnan Sähkö-Systema Oy Kilpailukykyä kentällä, kiitosta kotona LISÄTÖIDEN LASKUTUS KORVAAVAT TUOTTEET Ukon-Ilma Oy laskee

Lisätiedot

Napapiirin logistiikka

Napapiirin logistiikka N Ä Y T T E L Y T J A M E S S U T 2 0 1 1 K U S T A N N U S I N D E K S I K U N T O U T U S T A 10 10 Napapiirin logistiikka on sesonkipainotteista + Kuljetusverkoston eettiset ohjeet koulutuspaketti tiukkaa

Lisätiedot

KÄTEVÄT JA PÄTEVÄT ESIMERKKEJÄ TYÖHALLINNON TOTEUTTAMISTA ESR-HANKKEISTA

KÄTEVÄT JA PÄTEVÄT ESIMERKKEJÄ TYÖHALLINNON TOTEUTTAMISTA ESR-HANKKEISTA KÄTEVÄT JA PÄTEVÄT ESIMERKKEJÄ TYÖHALLINNON TOTEUTTAMISTA ESR-HANKKEISTA KÄTEVÄT JA PÄTEVÄT ESIMERKKEJÄ TYÖHALLINNON TOTEUTTAMISTA ESR-HANKKEISTA SUUNNITTELU JA TOTEUTUS: OY FOUNTAIN PARK LTD TOIMITTANUT:

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 3/2011. Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 3/2011. Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 3/2011 Kansliapäällikkö Harri Skog: Koulutusmääriin muutoksia, kansainvälistymiseen vauhtia Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras Liikkeenjohdon emba sai

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 4/2011 Toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, Fennovoima: Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Oulun yliopisto kouluttaa osaajia ydinvoimalaitoksen

Lisätiedot