TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI 2 2014"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI Elina kannustaa työyhteisöjä avoimuuteen 10 Kipalan tiimit ahertavat tehokkaasti 6 15 Vinkkaa uusi Tampereen tekijä VILKKU

2 NÄIN SEN NÄIN Laitoshoito on muutosten toteuttajien etujoukkoa Globaalissa maailmassa ja länsimaisen yhteiskunnan perusrakenteissa tapahtuu suuria muutoksia, jotka heijastuvat työelämään. Suomalaisten elämään vaikuttavat erityisesti ikärakenteen muutokset. Koska vanhusten määrä lisääntyy ja ihmisten elinikä pitenee, hoivantarve kasvaa. Jotta ikäihmisten lisääntyvä hoivantarve pystytään täyttämään, vanhusten hoivan muodot tulevat muuttumaan pysyvästi. Vanhuksia hoidetaan entistä enemmän kotona ja kodinomaisissa olosuhteissa. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan uusia työnteon muotoja ja kulttuureja. Perusluonteeltaan ihminen on konservatiivi, joka pyrkii tasapainon tilaan ja hallinnan kokemukseen. Niinpä on luonnollista, että muutokseen liittyvistä tunteista osa on kielteissävyisiä, kuten suuttumusta ja hämmennystä. Pysyvyys ja erilaiset rutiinit tuovat jatkuvuuden ja hallinnan tunnetta. Muutos Muutokset ovat onnistuneet henkilöstön sitoutumisen ansiosta. haastaa rutiinit, joten muutos tuntuu vaikealta. Eri ihmiset näkevät muutoksen hyödyt ja haitat eri tavalla. Muutoksen merkitys ja tarkoitus on miellettävä omakohtaisesti. On vältettävä korostamasta muutoksen aikaansaamia kielteisiä tunteita, koska tuntemukset ovat myös innostuksen ja toivon tuntemuksia. Oma suhtautumisemme ratkaisee paljon. Muutos avaa aina myös mahdollisuuksia, siksi muutokseen kannattaa mennä mukaan ja osallistua. Muutos, joka tehdään meille, koetaan uhkaksi. Muutos, jota olemme itse tekemässä, koetaan mahdollisuudeksi. Me laitoshoidossa teemme palvelurakenteen muutosta käytännössä. Meille palvelurakenteen muutos ei ole pelkästään paljon käytetty ilmaisu, vaan todellista muutosta vanhusten arjessa ja työntekijöiden työssä. Olemme nopeuttaneet sairaaloiden kuntoutusta sekä laajentaneet geriatrista poliklinikkatoimintaa ja aloittaneet kotikuntoutuksen. Lisäksi yli sata sairaaloiden pitkäaikaispotilasta on muuttanut tehostettuun palveluasumiseen. Muutokset ovat onnistuneet, koska henkilöstö on innokkaasti ja sitoutuneesti osallistunut muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Meidän päälliköiden ja johtajien tehtävä onkin mahdollistaa henkilöstön aito osallistuminen. Onnistuneet muutokset ovat rakentaneet luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen. Me laitoshoidossa olemme ylpeitä, että saamme olla muutosten toteuttajien etujoukoissa. ARI JÄRVELÄ Ella Suojalehto laitoshoidon johtaja SISÄLTÖ SUSANNA LYLY 12 4 Lomalla sairastuminen ei vie lomapäiviä SUSANNA LYLY Juha-Pekka suunnittelee joukkoliikennettä 10 Reetta kokkaa koulussa ja kisaa silinterinä ARI JÄRVELÄ VILKKU Tampereen kaupungin henkilöstölehti 50. vuosikerta JULKAISIJA Tampereen kaupungin viestintäyksikkö TOIMITUKSEN OSOITE Vilkku, Tampereen kaupunki, PL 487, Tampere VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA Raija Lindell tai TOIMITUSSIHTEERI Tuuli Oinonen tai tuuli. VILKKU INTER NETISSÄ TAITTO Marja Muhonen PAINOPAIKKA PunaMusta Oy, Tampere ISSN-L SEU RAAVA VILKKU ilmestyy huhtikuussa. Etukäteen sovittu aineisto on toimitettava mennessä toimitussihteerille. Toimituksella on oikeus aineiston käsittelyyn ja lyhentämiseen. KANNEN KUVA Susanna Lyly. Tampereen Logistiikan asiakkuusvastaava Elina Tiainen ihailee näyttävää sydänmaalausta esimiespäivänä. OSOITTEENMUUTOKSET omalle palkanlaskijalle. PAINOSMÄÄRÄ kpl. JUTTUVINKIT JA PALAUTTEET 2 VILKKU

3 TEKSTI Outi Aaltonen KUVA Ari Järvelä TAPETILLA Fysioterapeutti Satu Stelin-Reko ohjaa Irja Räisästä polkemaan jalkarestoraattoria Impivaara-kodin oleskelutilassa. Työ tehostetun palveluasumisen kodinomaisessa yksikössä on monipuolista. Impivaarassa eletään arkea asukkaiden kanssa Tänään on tulossa valoku vaaja, laitetaan huulipunaa ja lait tau dutaan vähän, juttelee fysioterapeutti Satu Stelin-Reko uuteen kotiinsa Impivaara-taloon muuttaneelle Irja Räisäselle. Koko Impivaaran henkilökunta työskentelee niin että kuntoutumista tukeva hoitotyö toteutuu. Autan kodin asukkaita apuvälineiden tarpeen kartoituksessa ja välineiden hankinnassa, mutta olen mukana pesuista papiljottien laittoon ja lettujenpaistoon. Tehostetun palveluasumisen yksikössä myös yhteistyö omaisten kanssa on lisääntynyt, selvittää Stelin-Reko. Miinuspuolena työssäni on ehkä se, että asiakkaita on vähän enemmän kuin aiemmin. Toimin neljässä ryhmäkodissa ja asiakkaita on yhteensä yli 50. Virikeohjaaja Katri Mäkelä työskenteli vanhainkotiosastolla 20 vuotta ennen Impivaaraa. Olin valmis uusiin haasteisiin ja hakeuduin työhön tehostettuun palveluasumiseen. Voimme hyödyntää omaa osaamistam me yli perinteisten ammattiryhmärajojen, koska elämme arjessa asukkaiden mukana koko työvuoron. Täällä korostuvat yhteinen tekeminen ja sen kodinomaisuus: leivomme asukkaiden kanssa vaikka pullaa tai laitamme lämpimiä voileipiä, kertoo Mäkelä. Asiakkaan omat voimavarat korostuvat Kaupin sairaalasta Impivaaraan siirtynyt lähihoitaja Paavo Tienari on aiemmalta koulutukseltaan koneenasentaja. Hoitoalalla hän on työskennellyt jo lähes kuusi vuotta. Vaihto sairaalatyöstä monipuolisiin tehtäviin ryhmäkodissa on positiivinen muu tos, sillä täällä työ ei ole niin kaavamais ta. Tykkään sekä keittiöhommis ta että seurustelusta vanhusten kanssa, kertoo Tienari. Laitosmaisuus on kaukana: päivä alkaa pehmeämmin ja esimerkiksi ruokailuja voi rytmittää tarpeen mukaan. Sairaanhoitaja Louise Fagerlund on työskennellyt kotihoidossa sekä kunnan että yksityisen työnantajan palveluksessa ja myös kotisairaanhoidossa. Pidän siitä, että täällä korostetaan asiakkaan omia voimavaroja päivän toimintaan osallistumisessa. Arvostan kivoja työkavereita, yhteishenkeämme ja näitä tiloja maisematerasseineen. On myös mahdollisuus joustavaan työvuorojen suunnitteluun. Työyhteisön laaja ikähaitari Impivaaran toisena palveluesimiehenä toimii Charlotta Kallio, jonka vastuulla ovat ryhmäkodit Venla, Eero ja Tuomas. Ensimmäiset toimintakuukaudet ovat olleet täynnä vilskettä, käytäntöjen hiomis ta ja yllättäviäkin haasteita. Ryhmäkotien työntekijät toimivat kotikerroksen lisäksi myös yhdessä tai kahdessa muussa ryhmäkodissa Impivaarassa. Työyhteisöömme on onnistuttu löytämään ammattitaitoiset työntekijät. Henkilöstösuunnittelussa olemme päässeet kiinnittämään huomiota tiimien osaamisen monipuolisuuteen. Oman mausteensa tuo sekin, että joukossa on niin 1950-luvulla kuin 1990-luvullakin syntyneitä työntekijöitä ja useita jokaiselta vuosikymmeneltä. Charlotta Kallion mukaan haasteena ovat henkilöstöresurssien mitoitukset, jotka ohjaavat taloutta tiukasti. Kaupunki avasi loppuvuonna ensimmäiset omana tuotantonaan järjestettävät tehostetun palveluasumisen yksiköt Koukkuniemen Jukola-Impivaarassa. Lisää on tulossa tänä vuonna. Tarkoituksena on pystyä vähentämään pitkäaikaissairaala- ja vanhainkotipaikkoja. VILKKU

4 TAPETILLA TEKSTI Marika Haapala Vuosilomaa voidaan nyt siirtää Ikäihmisten palveluja uudistetaan yhdessä tekemällä Ikäihmisten palvelujen uudistuksessa kehitetään uusia ja muutetaan nykyisiä työ- ja toimintatapoja. Kun laitoshoitoa puretaan, vanhukset saavat yhä useammin hoidon kotiinsa. Se puolestaan edellyttää uudenlaista ajattelua, työotetta sekä osaamista kaikilta työntekijöiltä tuotantoalueesta riippumatta, kertoo uudistusta vetävä hankejohtaja Armi Lampi. Kevään aikana selvitetäänkin, kuinka paljon ikäihmisten parissa työskentelee henkilöstöä nyt ja kuinka paljon tekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa eri palveluihin. Syksyllä henkilöstölle lähetetään kysely, jossa kysytään osaamisesta, koulutustarpeista sekä toiveista oman työn suhteen, jatkaa Lampi. Uudistuksia viedään eteenpäin yhdessä suunnittelemalla ja tekemällä. Muutoksen vuoksi on aloitettu yt-neuvottelut, joiden tarkoituksena on mahdollistaa henkilöstön osallistuminen kehittämiseen ja antaa mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Ikäihmisten palveluissa kaikkien työpaikat säilyvät, mutta työtehtäviin tai työntekopaikkaan saattaa tulla muutoksia. Jo nyt henkilöstöä on siirtynyt esimerkiksi sairaaloista uudenlaisiin tehtäviin tehostetun palveluasumisen ryhmäkoteihin Impivaaraan ja Jukolaan sekä kotikuntoutukseen. Hoitoketju ei saa katketa Uudistuksessa painottuu asia - kasnäkökulma: vanhuksen hoi - toketju ei saa katketa orga nisaatiorajoihin. Tämän vuoksi tuotantoalueita uudistetaan yh distämällä palvelut loogisiksi kokonaisuuksiksi. Vuoden 2015 alusta alkaen kolme tuotantoaluetta tuottavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Vanhoista tuotantoalueista avopalvelut säilyy, uusia tuotantoalueita ovat kotihoito ja asumispalvelut sekä sairaala- ja kuntoutuspalvelut. Uudelle kotihoidon ja asumispalvelujen tuotantoalueelle siirtyvät kotihoito avopalveluista sekä tehostettu palveluasuminen ja vanhainkotihoito laitoshoidosta. Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuotantoalueeseen taas yhdistyvät erikoissairaanhoidon ja laitoshoidon sairaalapalvelut, kertoo palvelutuotantojohtaja Tarja Puskala. Kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen 10. helmikuuta tekemän päätöksen mukaan uusien tuotantoalueiden organisoinnista ja johtamisjärjestelmän valmistelusta vastaa konsernihallinto. Ikäihmisten palvelujen uudistus on osa TampereSeniorhanketta. Henkilöstö voi esittää uudistukseen liittyviä ideoita, ehdotuksia tai kysymyksiä henkilöstön infotilaisuuksissa ja työpajoissa tai lähettää hankejohtajalle esimerkiksi Loorassa Ikääntyvien palvelujen uudistaminen -sivulla olevalla lomakkeella. Ikääntyvien palvelujen uudistaminen Uudet työ- ja virkaehtosopimukset tulivat voimaan maaliskuun alussa. Uuden sopimuksen mukaan sairausloman karenssiaika vuosilomalla sairastuttaessa poistuu. Jos työntekijä sairastuu vuosilomallaan, siirtyvät lomapäivät myöhäisempään ajankohtaan. Loman aikana alkaneesta sairastumisesta pitää toimittaa aina lääkärintodistus. os viranhaltija tai työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa tai sen aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman vuoksi työkyvytön, siirretään työkyvyttömyysajalle sijoittuvat vuosiloma- tai säästövapaapäivät myöhäisempään ajankohtaan. Ehtoina siirrossa on, että viranhaltija tai työntekijä pyytää siirtoa ilman aiheetonta viivytystä ja mikäli mahdollista ennen loman alkua. Vuosiloman ja säästövapaan aikana alkaneesta työkyvyttömyydestä pitää toimittaa aina lääkärintodistus. Työntekijällä on vastaava oikeus loman tai säästövapaan siirtämiseen, jos tiedetään, että hän joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai muuhun vastaavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön. Uusia määräyksiä sovelletaan siitä riippumatta, minkä lomanmääräytymisvuoden lomasta on kysymys. Kysymyksiin vastaa henkilöstösuunnittelija Tuija Laulunen henkilöstöyksiköstä. Riittääkö esimiehen lupa tai terveydenhoitajan todistus, jotta vuosiloma siirtyisi sairausloman alta? Ei. Näissä tapauksissa vaaditaan aina lääkärintodistus. Mitä tarkoittaa, että työntekijä pyytää siirtoa? Ensisijaisesti pyyntö tehdään esimiehelle henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Myös lääkärintodistuksen toimittaminen työnantajalle ennen loman alkamista tai ilman aiheetonta viivytystä katsotaan pyynnöksi siirtää vuosilomaa tai säästövapaata. 4 VILKKU

5 TEKSTIT Sanna-Maria Röör KUVA Susanna Lyly sairastumisen takia Mikä osa lomasta siirtyy? Vain työkyvyttömyysajalle osuvat päivät siirtyvät. Lääkärintodistus on toimitettava viikon sisällä todistuksen allekirjoituspäivämäärästä tai muutoin ensimmäinen sairauslomapäivä on palkaton. Tässä noudatetaan normaaleja Tampereen kaupungin sairauslomakäytäntöjä. Esimiehen on merkittävä Taloushallinnon palvelukeskukseen Kipalaan toimitettavan lääkärintodistuksen taakse, että vuosiloma siirtyy. Siirtyvätkö vuosiloma tai säästövapaat myös muun työkyvyttömyyden vuoksi? Ne siirtyvät vain, kun henkilö on sairauden, synnytyksen tai tapaturman takia työkyvytön. Milloin siirtynyt loma voidaan pitää? Jos kyseessä on siirretty kesäloma, sen voi pitää ensisijaisesti lomakauden loppuun mennessä. Jollei se ole mahdollista, voi loman pitää lomakauden jälkeen saman kalenterivuoden aikana mennessä. Jos sekään ei ole mahdollista, koska työkyvyttömyys jatkuu edelleen, maksetaan lomakorvaus, ellei toisin sovita. Kun kyseessä on siirretty talviloma, sen voi ensisijaisesti pitää ennen seuraavan vuoden lomakauden alkua, mutta jos se ei ole mahdollista, voi loman pitää seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Jos sekään ei ole mahdollista, koska työkyvyttömyys jatkuu edelleen, maksetaan lomakorvaus. Työnantaja voi sopia työnte kijän tai viranhaltijan kanssa vuosiloman ajankohdasta myös toisin. Sopimista rajoittavat vuosilomamääräykset. Lisä tie to ja asiasta saa työehtosopimuksista. Työnantajan on ilmoitettava siirretyn loman ajankohta kaksi viikkoa aikaisemmin tai jos se ei ole mahdollista, viimeistään viikkoa ennen. Vuosilomapalkan maksaminen muuttuu Vuosilomapalkan laskeminen muuttuu silloin, kun viranhaltijan tai työntekijän säännöllinen työaika ja palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana tai ennen vuosiloman alkamista. Tällöin vuosilomapalkka määräytyy kertomalla lomallelähtöhetken täysi varsinainen kuukausipalkka lomamääräytymisvuoden keskimääräisellä työaikaprosentilla. Tämä tarkoittaa, että jos olet palannut osa-aikatyöstä lokakuun alussa ja työaikasi on muuttunut 50 prosentista 100 prosenttiin, sinulle maksetaan sen lomanmääräytymisvuoden lomapäivien vuosilomapalkka 50-prosenttisesti. Nämä tapaukset koskevat osa-aikaeläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaista sairauslomaa tai osittaista hoitovapaata tai työntekijän tai viranhaltijan omaan pyyntöön perustuvaa osa-aikatyötä. Sääntö koskee myös tuntipalkkaisia, mutta heillä on erilaiset laskentaperusteet. Lisätietoja saa tarvittaessa Kipalan palkkatiimeistä. Muutos vaikuttaa jo tämän vuoden alusta alkaen pidettyihin lomiin. Säästövapaisiin se ei yleensä vaikuta, sillä aina työajan muuttuessa olennaisesti pitämättä jääneiltä säästövapaapäiviltä tulisi maksaa lomakorvaus. Kun vuosilomaa säästetään sellaisena ajankohtana, kun työaika on muuttunut, vuosilomapalkka korvataan uuden säännön mukaan. Lomaraha maksetaan samansuuruisena kuin aiemminkin. Käsitteet Lomanmääräytymisvuosi: 1.4. alkava ja päättyvä ajanjakso. Lomavuosi: Se kalenterivuosi, jonka aikana lomanmääräytymisvuosi päättyy. Lomakausi: 2.5. alkava ja päättyvä ajanjakso. Vuosilomapäivät: ansaitut vuosilomapäivät, jotka kuluvat vuosilomaa annettaessa. Vuosiloma-aika: vuosiloma-ajaksi määrätty ajanjakso, johon voi sisältyä työ- ja vapaapäiviä. VILKKU

6 LÄHIKUVASSA TEKSTI Anna Kankainen KUVAT Susanna Lyly Kipalassa palkkoja lasketaan tiimeittäin Taloushallinnon palvelukeskuksessa eli Kipalassa hoidetaan sekä Tampereen kaupungin että joidenkin ulkoisten asiakkaiden palkanlaskenta, ostolaskujen käsittely, laskutus, perintä ja kirjanpito. Työ täällä on tarkkuutta vaativaa ja erittäin aikataulusidonnaista, sanoo Fyrkka-tiimin palkkapalvelusihteeri Pirjo Sainio. Kipalan työntekijät on jaettu neljään palkanlaskentatiimiin, joiden nimet ovat Fyrkka, Etu, Ansio ja Lipari. Tiimien kuvaavat nimet ovat henkilöstön keksimiä. Palkanlaskentatiimit hoitavat eri asiakasyrityksiä. Fyrkka - tiimille kuuluu kaupungin liikelaitoksia sekä kulttuuri- ja vapaaaika palvelut. Fyrkka on neljästä tiimistä ainoa, joka käsittelee sekä kuukausi- että tuntipalkkoja. Tehokasta työtä Meillä on kuukaudessa monta maksupäivää, sillä kuukausipalkkaisilla ja tuntipalkkaisilla on omat maksupäivänsä, ja niitäkin on useampia. Kalenteri on yksi tärkeimmistä työkaluistamme, Pirjo Sainio kertoo. Aikataulujen kanssa on oltava tarkkana, jotta palkat ovat tilillä palkkapäivänä. Palkanlaskijoiden, kuten kaikkien Kipalan työntekijöiden, päivittäiseen työhön kuuluu asiakasneuvontaa. Kysymyksiä tulee niin palkansaajilta, yhteyshenkilöiltä kuin esimiehiltä. Olemme apuna työnjohtajille, toteaa myös Fyrkka-tiimiin kuuluva palkkapalvelusihteeri Erna Nurmiranta. Yhteydenottoja tehdään yhä useammin sähköpostitse. Silti puheluitakin tulee. Yleisimmin kysymykset koskevat palkanlaskentaa, mutta myös verotuksesta ja palkkalisistä kysellään. Sähköistyminen on vähentänyt käsityötä huomattavasti. Nykyään tietoa saadaan suoraan erilaisista sähköisistä järjestelmistä. Kipalassa suunnataan jatkuvasti paperittomampaan toimistoon. Tämän vuoden aikana käyttöön otettava lomien ilmoitukseen tarkoitettu Essi-järjestelmä karsii käsityötä entisestään. Essi on ollut meillä Kipalassa käytössä jo muutaman kuukauden. Nyt Essin käytön laajetessa odottelemme, kuinka se tulee vaikuttamaan omaan työhömme, Sainio pohtii. Tiimeissä kukaan ei käsittele yksin yhtä yksikköä, vaan vastuualueet jaetaan. Näin yhtäkkinen poissaolo ei aiheuta hankaluuksia, kun kaikki hallitsevat tiimissä tehtävät työt. Fyrkka-tiimiin kuuluu yhteensä 14 henkilöä, joista 10 hoitaa kaupungin palkkoja. Viime kuussa tiimillä oli käsiteltävänään palkkalaskelmaa. Yhteensä Kipalassa tehtiin helmikuun aikana yli palkkalaskelmaa. Palaute on tärkeää Erna Nurmiranta on löytänyt Kipalaan töihin koulun kautta. Ensin olin koulun harjoittelussa, minkä jälkeen sain sijaisuuksia. Yhteensä olen ollut täällä neljä ja puoli vuotta. Nyt olen vakituinen, kertoo Nurmiranta. Sainio on ollut Kipalassa töissä sen perustamisesta lähtien. Palkkapalvelusihteereiden mielestä parasta työssä on monipuolisuus. Samanaikaisesti työn alla on monenlaisia eri asioita. Työssä kokee myös onnistumisen tunteita, kun kaiken saa tehtyä tiukan aikataulun mukaan. Erityisen mukavaa on, kun asiakkaat antavat positiivista palautetta. Myös työpalaverit ovat antoisia. Silloin saa keskustella toisten ihmisten kanssa, eikä kaikki vuorovaikutus tapahdu sähköpos- 6 VILKKU

7 < Fyrkkalaiset ahertavat monien työ- ja virkaehtosopimuksien parissa. Minna Hiltunen, Liisa Eloranta, Pirjo Sainio ja Erna Nurmiranta työskentelevät tiimitovereina. Palkanlaskentatiimit Fyrkka Puhelin: Sähköposti: Asiakkaat: Tampereen vesi, Tampereen infra, Tampereen kaupunkiliikenne, Tampereen logistiikka, Tampereen tilakeskus Ansio Puhelin: Sähköposti: Asiakkaat: konsernihallinto, toimeksiantosopimukset, vammaisten avustajat, avopalvelut, luottamustoimipalkkiot tin välityksellä. Työpalavereissa kehitetään työntekoa. Mietimme jatkuvasti erilaisia tapoja tehdä tehokasta työtä, Sainio toteaa. Kipalan Loora-sivuilla on säh - köinen asiakaspalautelomake, jon ka kautta asiakkaat voivat lähet tää palautetta. Se on tärkeää > Nurmiranta ja Sainio pitävät työnsä monipuolisuudesta. Molemmat palkkapalvelusihteerit hoitavat sekä kuukausi- että tuntipalkkoja. Etu Puhelin: Sähköposti: Asiakkaat: laitoshoito, erikoissairaanhoito, Tampereen ateria, Tullinkulman työterveys, aluepelastuslaitos Lipari Puhelin: Sähköposti: Asiakkaat: päivähoito ja perusopetus, toisen asteen koulutus, taloushallinnon palvelukeskus, hallintopalvelukeskus, työllisyydenhoidon palveluyksikkö Kipalan toiminnan ja palvelun kehittämi sen kannalta. Korjaavat palautteet auttavat parantamaan työntekoa. Palautteeseen voi kirjoittaa myös uusia ideoita siitä, kuinka asiat hoituisivat mahdollisimman onnistuneesti. Lisäksi kiitok set Ideoi, löydä tai kyseenalaista hyvin tehdystä työstä ovat tervetulleita. Organisaatio ja johtaminen > Taloushallinnon palvelukeskus > Asiakasyhteistyö Henkilöstöä haastetaan löytämään sellaisia tehtäviä, jotka eivät ole perustehtävämme kannalta aivan välttämättömiä ja joista voisimme kenties luopua. Kerro rohkeasti villitkin ideat ja itsestäänselvyydet, kyseenalaista ja löydä hukalta tuntuva työ. Hallinnon keventämisen selvitys on aloitettu konsernihallinnosta, mutta vaikutukset arvioidaan kuitenkin koko kaupungin näkökulmasta. Keventämisel lä tar koitetaan mahdollisten päällekkäisyyksien purkamista, hallintoon kuluvan työajan vähentämis tä sekä hallinnon tehokkuuden parantamista. Hallinnon keventämisen selvitystyö kestää vuoden loppuun. Muutossuunnitelma tehdään useaksi vuodeksi. Selvitystyössä käydään läpi konsernihallinnon tehtäväkokonaisuudet ja roolien selkeyttämiset myös suhteessa palvelukeskuksiin. Työ vaatii paljon yhteistyötä ja edellyttää arviointia siitä, mitä voidaan tehdä toisin tai jättää tekemättä tai miten siirtää organisaation resursseja järkevästi. Organisaatio ja johtaminen > Konserniohjaus > Hallinnon keventäminen Projektijohtaja Tuija Keskinen Palkkoja nostetaan heinäkuussa 20 euroa Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES) on tullut muutamia muutoksia. Tämän vuoden heinäkuun alussa peruspalkat ja tehtäväkohtaiset palkat nousevat 20 euroa. Osa-aikatyössä oleville korotus maksetaan työajan suhteessa. Esimerkiksi 50 prosentin työaikaa tekevä saa 10 euron korotuksen. Henkilökohtaista lisää korotetaan 0,88 prosentilla. Myös vähimmäispalkat nousevat 20 eurolla. Uusi sopimus on voimassa Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäinen jakso on ja toinen Lisätarkistuksia on tulossa seuraavan kerran Jos on vuosiloman tai säästövapaan alkaessa tai sen aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman takia työkyvytön, siirretään työkyvyttömyysajalle sijoittuvat vuosiloma- tai säästövapaapäivät myöhemmin pidettäväksi, mikäli työntekijä tai viranhaltija pyytää siirtoa ilman aiheetonta viivytystä ja mikäli mahdollista ennen loman alkua. Vuosiloman ja säästövapaan ajalta maksetaan varsinainen kuukausipalkka. Jos säännöllinen työaika ja palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana, se vaikuttaa myös vuosiloma-ajalta maksettavaan palkkaan. Vuosilomapalkka määritellään tällöin keskimääräisellä työaikaprosentilla. VILKKU

8 Esimiehet luottavat yhteistyön ja vuorovaikutuksen voimaan Mistä on Tampereen kaupungin esimiehet tehty? Ammattitaidosta, reiluudesta ja huumorin kukkasista. Tämän todisti Tampere-talossa järjestetty esimiespäivä, jonka aikana pomot pääsivät vaihtamaan kuulumisiaan, arvioimaan omaa työtään ja inspiroitumaan Pauli Aalto-Setälän puheesta. Puolitoista vuotta sitten esimiehet visioivat tulevaisuuden tavoitteitaan kuvataiteen keinoin. Maalausten aiheeksi annettiin Me Tampereen tekijät hyvien töiden Tampere. Tällä kertaa esimiehet tulkitsivat teoksia ja pohtivat, onko tavoitteita saavutettu. Koukkuniemen osastonhoitajat Anne Kortteinen, Marita Pausola ja Marjukka Kiuru tulivat toisilleen tutuiksi, kun he päätyivät sattumalta samaan maalausryhmään. Taulun köynnös merkitsee jatkuvuutta ja yhdessä tekemistä. Köynnöksen kukkaset kuvastavat työntekijöitä, jotka antavat voimaa toisilleen, Pausola kertoo. Kortteisen mukaan tämän vision toteuttaminen on vaatinut osaston työntekijöiden erilaisten vahvuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä. Tukea toisista yksiköistä Johtaja Harri Mäkelä Kuusikon perhetukikeskuksesta ja perhehoidon tuen yksikön johtaja Eeva Pulkkinen Kissanmaan perhetukikeskuksesta ihailevat taulua, jossa laiva keikkuu aallokossa. Maalaukseen kädenjälkensä jättäneen Pulkkisen mukaan kuva ilmentää sitä, että yhdessä olemme vahvempia kuin yksin. Olemme viime vuosina lisänneet yhteistyötä yli yksikkörajojen, Pulkkinen sanoo tyytyväisenä. Mäkelä kertoo, että itsensä likoon laittaminen ja epämukavuusalueelle astuminen mahdollistaa sen, että Kuusikon perhetukikeskuksessa saadaan entistä enemmän TEKSTI Päivi Pajula KUVAT Susanna Lyly Esimiehet Harri Mäkelä, Eeva Pulkkinen ja Pekka Ihalainen ohittavat karikot kannustamalla, kuuntelemalla ja keskustelemalla. 8 VILKKU

9 Ilo ja innostus vaikuttavat sekä fyysisesti että emotionaalisesti koko kehoon. Pauli Aalto-Setälä muistuttaa, että jokaisella on lupa iloita onnistumisestaan. Tunteita ei tarvitse peittää. aikaiseksi nykyisillä resursseilla. Mies on ylpeä työyhteisöstään. Olemme onnistuneet muuttamaan ajatteluamme ja toimintatapojamme entistä asiakaslähtöisemmiksi. Kehuja ja keskustelua Yksi esimiehen tehtävistä on ylläpitää työpaikalla hyvää ilmapiiriä. Sitä ei voi saavuttaa ilman avointa vuorovaikutusta, johon kaikki työyhteisön jäsenet osallistuvat. Esimiehet tietävät, että työntekijöiden kannustaminen ja kehuminen vahvistavat yhteishenkeä. Esimiespäivillä moni puhuja muistutti, että myös johtajat ovat ansainneet kehuja. Hatanpään sairaalan siivoustyönjohtaja Mia Äikäs kertoo saaneensa hyvää palautetta työntekijöiltä. Minulle on sanottu, että olen esimies, jolle on helppo puhua. Tampereen Infran korjaamon etumiehet Ari Leppälä ja Juha Leiniö uskovat, että miesvaltaisissa työporukoissa vuorovaikutus on suorasukaisempaa kuin naisvaltaisilla aloilla. Nauru piristää työmiesten arkea. Meidän huumorimme korjaamossa on rasvaista, Leppälä veistelee. Tampereen Logistiikan asiakkuusvastaava Elina Tiainen ihailee näyttävää sydänmaalausta. Hänen mielestään taulu kuvastaa työtä, jota tehdään suurella sydämellä. Vaalin työyhteisössäni avoimuutta, sillä jokapäiväinen vuorovaikutus vahvistaa esimiehen ja työtekijöiden välistä luottamusta, Tiainen sanoo. Anne Kortteisen, Marita Pausolan ja Marjukka Kiurun mukaan työ on kuin köynnös, jota kaupungin strategiset linjaukset vahvistavat. Innostu ja innosta työkaveriasi Esimiespäivän odotetuin hetki koitti, kun mediavaikuttaja Pauli Aalto-Setälä päästettiin irti. Hänen rohkaiseva puhetyylinsä sai heti alkumetreillä yleisön rentoutumaan. Aalto-Setälän mukaan työyhteisön onnistumisen ydin muodostuu yhteisistä arvoista ja teoista. Motivoivassa puheessa toistuvat sanat vuorovaikutus, dialogi, innostuminen, huumori ja palaute. Vaikka kaupungin strategia näyttää paperilla hyvältä idealta, tavoitteisiin ei päästä, jos kukaan ei innostu strategiasta, Aalto-Setälä sanoo. Onneksi innostuminen on mahdollista jokaiselle. Aalto-Setälä viittaa tutkimustuloksiin, joiden mukaan ei ole olemassa sellaista ihmistyyppiä, joka ei osaa lainkaan innostua. Tosin suomalaisia pidetään tuppisuina. Kukaan muu ei pysty salaamaan niin täydellisesti tunteitaan kuin suomalainen. Aalto-Setälän mukaan ei ole olemassa yhtä temppua, jonka avulla väki saadaan innostumaan. Työyhteisössä pitää olla erilaisia ihmisiä: innostujia, kriitikoita, mentoreita ja verkostoitujia. Kun nämä henkilöt ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään, syntyy ideoita, innostumista ja tekoja, joilla päästään tavoitteisiin. Aalto-Setälä varoittaa, että vaikeneminen voi latistaa työkaverin innokkuuden. Esimiehellä pitää olla aikaa kuunnella työntekijöitä, katsoa heitä silmiin ja antaa positiivista palautetta. VILKKU

10 OLLI-PEKKA LATVALA Infra teki ylijäämäisen tuloksen Tampereen infra liikelaitos saavutti vuonna 2013 ylijäämäisen tuloksen ensimmäisen kerran markkinahintoihin siirtymisen jälkeen. Liikeyli jäämää kertyi 1,5 miljoonaa euroa. Tulos oli 1,7 miljoonaa euroa tavoitetta parempi. Ylijäämäinen tulos antaa meille hienon ponnistuspohjan tulevaisuuteen. Hen kilöstön usko liikelaitoksen pärjäämiseen on selvästi noussut, arvioi toimitusjohtaja Sakari Suominen. Liikelaitoksen henkilöstön määrä vuo den 2013 lopussa oli 446 henkilöä. Henkilöstömäärän sopeuttamiseen liittyvä ja kaupungin sisäisiä työmarkkinoita hyödyntänyt uudelleensijoitusohjelma saatiin etupainotteisesti päätökseen vuonna Infran henkilöstöllä on tärkeä tehtävä: pidämme Tampereen pyörät pyörimässä ja kaupungin viihtyisänä. Olemme tekemässä Tampereen tulevaisuutta. Tästä tärkeästä tehtävästä olemme suoriutuneet aiempaa tuloksekkaammin. Auto- ja koneasentaja Jussi Anttilalla, kuten muullakin Infran henkilöstöllä on tärkeä tehtävä pitää Tampereen pyörät pyörimässä. Tulos parani lähes 3 miljoonaa Edellisvuodesta 2,9 miljoonaa euroa parantunut tulos tehtiin 8,4 miljoonaa euroa pienemmällä liikevaihdolla. Liikevaihdon lasku johtuu pääosin asfalttiaseman myynnistä ja Vuoreksen alueen rakentamisen tasaantumisesta. Muilta osin toiminnan laajuus on säilynyt ennallaan. Liikevaihdoksi muodostui 60,9 miljoonaa euroa. Tuottavuus on kehittynyt myönteisesti. Työt on tehty pienemmällä henkilömäärällä, eikä henkilöstöä ole korvattu ulkopuolisilla ostoilla. Kannattavuutta on parannettu kulurakenteeseen ja yritysmäisiin toimintatapoihin liittyvillä toimenpiteillä. Hyvän tuloksen syntymistä auttoivat loppuvuoden pitkään jatkunut rakentamiskausi ja aurauslähtöjen vähäisyys. Tampereen Infra käy läpi valtuuston päättämää viiden vuoden vaativaa kehittämisohjelmaa, josta kolme vuotta on takana. Ohjelmassa kannattavuustavoite nousee vuosittain. Liikelaitos ylitti jo toisena vuonna peräkkäin sille ohjelmassa asetetut taloustavoitteet. Kiitos siitä, että pääsemme joutuisasti bussilla töihin, kuuluu paitsi liikennöitsijöille ja bussikuskeille, myös joukkoliikenneyksikölle, jonka tilaamana joukkoliikenne Tampereella toimii. Kesäkuun lopusta lähtien järjestämme joukkoliikenteen myös Pirkkalassa, Nokialla, Lempäälässä, Vesilahdella ja Kangasalla, kertoo suunnittelupäällikkö Juha- Pekka Häyrynen. Tampereellakin tulee samaan aikaan isoja linjastomuutoksia. Muutamilla alueilla linjoja selkeytetään ja poistetaan päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi Pirkkalassa linjat vaihtuvat linjaan 1, ja 11 alkaa kiertää Toivion ja Partolan kautta. Seutumuutos on työllistänyt meitä parisen vuotta, ja isoin urakka alkaa olla takana. Olemme suunnittelussa aina vähintään puoli vuotta nykyhetkeä edellä. Nyt viimeistelemme ensi talven bussilinjoja. Joukkoliikenneyksikön suunnittelutehtävissä on Juha-Pekka Häyrysen lisäksi kaksi joukkoliikenneinsinööriä ja yksi joukkoliikennelogistikko. Suunnittelijat elävät tulevaisuuden lisäksi vahvasti myös nykyhetkessä. Tehtäviä ei ole jaoteltu kovin tarkasti, vaan kaikki pyrkivät tekemään kaikkea. Suunnittelijoiden on oltava valmiita myös vuoropuheluun kuntalaisten kanssa. Olemme mukana kaavasuunnittelussa sekä seuraamme liikennöintisopimusten toteutumisia ja päivittäistä asiakaspalautetta. Osallistumme kaupungin järjestämiin yleisötilaisuuksiin ja järjestämme omia tilaisuuksia. Poikkeusreittien suunnitteluunkin kuluu yllättävän paljon aikaa. Akuuteissa ongelmatilanteissa sammutamme tulipaloja yhdessä liikennöitsijöiden kanssa, Häyrynen kuvailee. Sakari Suominen Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Juha-Pekka Häyrysen tehtävänimike muuttui pari vuotta sitten 10 VILKKU

11 SUUNNITTELUN AMMATTILAISET TEKSTI Tarja Nikupaavo-Oksanen KUVA Susanna Lyly suunnittelupäälliköksi, ja hänen tehtäviinsä kuuluu myös suunnittelun koordinointia. Valmistelen asioita seudulliselle joukkoliikennelautakunnalle. Seutu-uudistuksessa suurin työ oli hallinnossa, sillä päätökset kierrätettiin kaikissa kunnissa. Oli selvitettävä, miten kunnissa halutaan satsata joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenteen järjestäminen ei ole kunnille lakisääteinen velvollisuus, mutta yleensä sitä on tuettu ainakin rahallisesti. Tampereella on tehty vuosikymmenet työtä joukkoliikenteen eteen, ja tasoero on iso verrattuna naapurikuntiin. Seutumuutoksessa naapurikuntien joukkoliikenteeseen tulee parannuksia, ja Pirkkalassa taso alkaa olla Tampereen luokkaa. Seuraavan ison suunnittelurysäyksen tuo ratikka, joka toteutuessaan ajoittunee kymmenen vuoden päähän. Työtä riittää tasaisesti, sillä joukkoliikennepalvelut eivät ole koskaan täysin valmiita. Häyrynen pitää tilaaja tuottaja-mallin isona etuna sitä, että joukkoliikenne on samassa tilaajayksikössä kuin muu kaupunkiympäristön suunnittelu. Joukkoliikenne voidaan huomioida jo kaavoituksessa. Esimerkiksi Vuores on kaavoitettu ihanteellisesti joukkoliikenteen kannalta. Aluetta halkoo leveä katu, jota bussit kulkevat sujuvasti. Alueet voidaan suunnitella asuntotarjonnaltaan monipuolisiksi, joten joukkoliikennekin voidaan järjestää tehokkaammin. Joukkoliikenteen suunnittelija on ehtinyt jo ensi talveen Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrystä innostaa nähdä suunnitteluratkaisun tulokset käytännössä. Työssä oppimisen kannalta on tärkeää, että on mukana koko prosessissa alusta loppuun. Työ ei lopu vielä siihenkään. Kuukauden matkat parin päivän parkkimaksuilla Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat viime vuosina kasvaneet reilusti, mikä on ollut kaupunkistrategian tavoitteena. Kasvu alkoi vuosina , ja vuonna 2012 kasvu oli peräti viisi prosenttia. Vuonna 2013 kasvu oli enää puolisen prosenttia, mihin vaikutti työmatkaliikenteen väheneminen huonon työllisyystilanteen takia, Juha-Pekka Häyrynen toteaa. Kasvumahdollisuuksia joukkoliikenteen käytölle on. Koetamme lisätä sitä hyvillä joukkoliikennepalveluilla sekä viestinnällä ja markkinoinnilla. Tukieuroihin suhteutettuna joukkoliikenne pärjäilee hyvin. Tampere tukee joukkoliikenteen käyttöä maksaen matkalipun hinnasta noin 27 prosenttia. 46 euron hintaisella matkakortilla voi matkustaa 30 vuorokauden aikana rajattomasti, mutta sama rahamäärä riittää vain neljän päivän pysäköintiin keskustassa. Suunnittelupäällikkö on itsekin joukkoliikenteen ahkera käyttäjä. Teen noin kaksi kolmasosaa matkoista bussilla. Siten asiakasnäkökulma pysyy hyvin mielessä. Tampereen joukkoliikenne on perustoimiva. Pääasia on, että bussi tulee ajallaan ja sillä pääsee määränpäähän. Hienosäätöä riittää tie tysti aina, hän summaa. VILKKU

12 YKSI MEISTÄ TEKSTI Matliisa Lehtinen Vapaalla nostellaan tyttöjä ja töissä vuokia Kokkina työskentelevä Reetta Viitala haluaa opiskella edelleen työn ohessa ja tähtää esimieheksi. Kapteeni Reetta Viitala on napsinut mitaleita kilpacheerleadingjoukkueensa kanssa kisoissa ympäri maailmaa. ARI JÄRVELÄ Pienenä Viitalan Reetta keräsi jäähallin lattialta kimaltavia huiskun suikaleita ja ilmoitti äidille päättävästi, että musta tulee silinteri. Hämmästynyt äiti oivalsi lopulta vinkin ja ilmoitti 8-vuotiaan cheerleading-joukkueen karsintoihin. Nykyään Reetta on kilpacheerleading-seura DreamTeamin edustusjoukkueen jäsen ja Tampereen aterian kokki. Välillä harmittaa, että yhä edelleen kilpacheerleading sekoi tetaan jäähallissa väliajalla tans si viin tyttöihin, Reetta Viitala sanoo. Suomessa kilpacheerleading on lajina vielä yllättävän tuntema ton, vaikka Suomesta tulevat kovatasoisimmat joukkueet lajin kotimaan USA:n lisäksi. Vuosi sitten Reetta Viitala ja DreamTeamin edustusjoukkue Wildcats voitti kultaa Pariisissa European Spring Open -kilpailuissa. Joukkue on napsinut mitaleita aikaisemmin kin, muun muassa EM-kultaa vuonna 2005, hopeaa 2006 ja pronssia useamman kerran. Viitala on kilpaillut USA:ssa, Venäjällä, Norjassa ja Italiassa. Kilpailuohjelma kestää 2,5 rankkaa minuuttia, johon mahtuu akrobatiaa, voltteja, hyppyjä, näyttäviä pyramideja ja tanssiosuus, joka muistuttaa lähinnä kilpa-aerobiciä. Minä olen alimpana ja heittelen muita, Reetta Viitala tiivistää roolinsa joukkueessa. Heittäjällä on oltava voimaa ja räjähtävää nopeutta. Kolme heittäjää tekee keskenään tarkkaa ryhmätyötä. Katsekontakti, oikea ajoitus ja oikea suunta ovat elintärkeitä, kun tyttö heitetään lähes kolmeen metriin. Pelottaako koskaan? Totta kai! Mutta tiimissä on luotettava toisiin. Joka kilpailussa meillä on vieressä varmistajat, jotka puuttuvat tilanteeseen, jos kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan. Itselleni ei ole sattunut mitään vakavampaa; viime kaudella selässä oli ongelmia ja nuorempana meni solisluu sijoiltaan. Äiti tietysti pelkää katsomossa edelleen. Valmentaja ja isosisko nuoremmille tytöille Reetta Viitalan oma suosikki kilpailuohjelmassa on tanssiosuus. 12 VILKKU

13 Pyramidin juurella sitä vain irvistää kaikki lihakset piukalla, mutta tanssiessa saa käyttää luovuutta ja esiintyä. Tällä hetkellä Viitala toimii edustusjoukkueen kapteenina ja valmentaa 8 11-vuotiaita. Samalla olen jonkinlainen isosisko, huolehdin ja katson matkoilla perään. Edustusjoukkueessamme nuorimmat ovat 15-vuotiaita. Laji vaatii sitoutumista, yhteistyökykyä ja pitkäjänteisyyttä. Reetta Viitala harjoittelee 4 5 kertaa viikossa jopa kolme tuntia kerrallaan. Lisäksi oheisharjoituksia tulisi olla kolmisen kertaa viikossa. Harjoittelussa korostuvat tekniikka, voima, vartalonhallinta sekä nopeus ja liikkuvuus. Lähden aamulla kuuden maissa töihin Koivistontien Tre duun, pääsen kolmelta, sitten lenkille, treeneihin ja nukkumaan, hän summaa perusarjen. Urheilijan asenne heijastuu työhön Työn ja kilpaurheilun yhdistäminen sujuu luonnostaan: työssä jaksaa, kun kunto on hyvä. Minulla on tavallaan kaksi työtä, jotka ovat molemmat fyysisesti raskaita. Töissäkin nostellaan, tosin ei tyttöjä vaan Junaliput matkatilaajalta vuokia, Reetta Viitala nauraa. Kilpaurheilijan asenne heijastuu myös työhön. Haasteet on tehty voitettaviksi. Reetalla onkin selvä näkemys myös työurastaan. Haluan esimieheksi. Olen omalla alallani ja haluan tietysti edetä. Kokopäiväinen opiskelu ei kiinnosta, mutta opiskelu työn ohessa sitäkin enemmän. Koivistontien Tredussa Viitala on viihtynyt hyvin ja asiakaskunta on mukavaa. Olen ollut monessa eri toimipaikassa, saanut erilaisia näkökulmia ja oppinut tuntemaan myös itseäni paremmin. Tärkein tässä työssä on asiakas. On aina yhtä kiva nähdä, että asiakas tulee uudelleen! Määrätietoinen ja positiivinen Reetta Viitala on valmis tekemään töitä onnistumisen eteen ja auttaa ja opastaa mielellään myös työkavereitaan. Viime syksynä Tampereen aterian henkilökunta äänesti hänet toiseksi ehdokkaakseen hotelli-, ravintola- ja cateringalan valtakunnalliseen Pro2014- kilpailuun. Viitala selviytyi kisan finaaliin Finlan dia-talon juhlagaalaan, jossa Wildcatsien kapteeni edusti tällä kertaa Tampereen ateriaa ja koko Tampereen kaupunkia. Kaikki Tampereen kaupungin junaliput täytyy hankkia matkatilaajan kautta. Jos matkustaja hankkii liput itse esimerkiksi luottokortilla rautatieasemalta tai nettikaupasta, menetetään kaupungille myönnetty alennus, joka on prosenttia lipun hinnasta. Mikäli henkilö hankkii lipun omatoimisesti, vähennetään matkalaskulla junalippujen korvauksesta alennus, jonka kaupunki olisi saanut hankkiessaan lipun matkavaraajan kautta. Esimerkiksi junalippu välille Tampere Helsinki Tampere maksaa suoraan asemalta ostettuna 71 euroa. Kaupungin hinta olisi ollut 51 euroa, eli korvausta maksetaan matkustajalle vain tämä summa. Kaupungin sopimusalennus VR:lle on 15 prosenttia ja sen lisäksi sarjalippualennus on 30 matkan sarjoissa 15 prosenttia ja 10 matkan sarjoissa 10 prosenttia. TEKSTI Tuuli Oinonen Toimintamallin arviointi on vauhdissa Tampereen kaupungin toimintamallin arviointi on alkanut aineistonkeruulla. Kevään aikana keskitytään arvioimaan erityisesti mallin vaikutuksia kaupungin henkilöstöön, eli miten toimintamalli on muuttanut johtamista ja palvelujen tuotannon työtapoja. Samoin selvitetään vaikutuksia talouteen, hallintoon ja päätöksentekoon. Valmistelemme parhaillaan kyselylomaketta, jonka avul la kokoamme laajasti henkilös tön mielipiteet. Tämän lisäksi ainakin osaan teemoista haastattelemme väkeä, kertoo tut kimusjohtaja, dosentti Pasi-Heikki Rannisto Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta. Useita tutkimustiimejä on pitänyt ja pitää palavereja kaupungin edustajien kanssa, lisää Rannisto. Edullisempaa ja toimivampaa? Toimintamallia eli tilaaja tuottaja-mallia, pormestarimallia ja asiakaslähtöisyyden mallia arvioidaan tämän vuoden aikana. Arviointi toteutetaan monitieteellisenä yhteistyöhankkeena Tampereen yliopiston kanssa. Arviointi selvittää, miten toimintamalli on vaikuttanut kaupungin talouteen ja hallinnollisiin rakenteisiin. Onko palveluita onnistuttu tuottamaan aiempaa edullisemmin ja onko mallin vuoksi syntynyt päällekkäisiä hallinnollisia tehtäviä tai ylimääräisiä hallinnon tasoja? Lisäksi tutkitaan sitä, kuinka hyvin poliittinen päätöksentekoprosessi on toiminut verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin ja muihin tilaaja tuottaja-mallia soveltaneisiin kaupunkeihin, strategiajohtaja Reija Linnamaa sanoo. Tänä vuonna arvioidaan myös toimintamallin merkitystä palvelujen käyttäjille ja sidosryhmille, kuten naapurikunnille. Toimintamallin merkitystä palvelutuotannon innovatiivisuudelle selvitetään tarkastelemalla, miten palvelujen kehittäminen ja innovointi on toteutunut tilaajan ja tuotannon yhteistoiminnassa. Merkitystä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin arvioidaan sekä asukkaiden, palvelujen käyttäjien että politiikan näkökulmasta. Arvioinnissa tutkitaan lisäksi, kuinka toimintamalli vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous ohjaa toimintamallin arviointia. Ensimmäisiä arviointiin perustuvia kehittämistarpeita nostetaan esille toukokuun suunnittelukokouksessa. strategiajohtaja Reija Linnamaa tutkimusjohtaja Pasi-Heikki Rannisto, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu VILKKU

14 METSON SULKAKYNÄSTÄ TEKSTI Jari Missonen TUULI OINONEN Näissä oloissa mahdotonta 14 VILKKU Kirjaston vaikutuksia ja yhteiskunnallista merkitystä ei voi mitata tai tilastoida oikeastaan millään tavalla. Tämä on yksi kirjastotoimen keskeisimmistä ongelmista. Lainausluvut, kävijämäärät tai tarjolla olevan aineiston määrä asukaslukuun suhteutettuna eivät varsinaisesti onnistu sisällyttämään itseensä kansalaisten hyvinvoinnin lisäämistä, yleisen sivistystason kohentamista, kaikinpuolista tasa-arvon edistämistä tai syrjäytymisen ehkäisemistä, jotka kaikki voidaan lukea maksuttomien ja helposti saatavilla olevien kirjastopalvelujen ansioihin. Mikä harmillisinta, poliittisten päättäjien silmissä kirjastot näyttäytyvät helposti pelkkinä menoerinä. Etenkin taloudellisesti ankarina aikoina kirjastopalveluista tulee otollisia kohteita säästöille, vaikka kirjastopalvelujen tarve ja käyttö lisääntyvät lamakausina, ja tavallisen kuntalaisjärjenjuoksun mukaan tällöin tulisi nimenomaisesti panostaa yhteistä hyvää edistäviin julkisiin palveluihin. Meillä Suomessa on poikkeuksellisen kattava kunnallinen kirjastoverkosto. Olisi kovin lyhytnäköistä laiminlyödä sen toimintaedellytysten turvaaminen niin triviaaleista kuin taloudellisista syistä. Niin kuin legendaarinen amerikkalaisjournalisti Walter Cronkite aikanaan totesi: Millaisia kustannuksia kirjastojen ylläpitämisestä tuleekin, se on pieni hinta verrattuna siihen mitä tietämätön kansakunta tulee maksamaan. Internet ja sen mukanaan tuoma tiedonpaljous ei ole ratkaisevasti muuttanut asetelmaa. Kun tiedontarpeet kuitenkin tyydytetään etupäässä Google-hakuammunnalla ja Wikipedialla, on koetellun ja hyväksi havaitun kirjatiedon tyyssijalle yhä paik- Vilkun sulkakynäilijä korostaa, että lamaaikoina pitäisi satsata kirjastopalveluihin. Niiden tarve ja käyttö lisääntyvät aina silloin. kansa maailmassa. Erona on oikeastaan vain se, että jos kirjastot ennen tarjosivat sivistyksen keitaita tietämättömyyden autiomaassa vaeltaville, nyt ne ovat majakkasaarina tärkeitä maamerkkejä ja tukikohtia niille, jotka ajelehtivat tiedontulvan aikaansaamalla rannattomalla ulapalla. Niin tai näin, toisinaan käy mielessä sellainenkin skeptinen miete, että jos yleistä kirjastoa ei olisi vielä keksitty ja joku saisi päähänsä sellaisen perustamista ehdottaa, idea mitä todennäköisimmin tulisi tyrmätyksi taloudellisin perustein ja arkistoiduksi yhdessä maksuttoman joukkoliikenteen kanssa kansioon Periaatteessa mielenkiintoisia ehdotuksia, joiden toteuttaminen on näissä oloissa mahdotonta. Eivät päättäjät toki yksin syyllisty kirjastopalvelujen arvioimiseen vain kustannusten perusteella. Tavalliset kuntalaiset ovat siihen yhtä lailla kykeneviä. Mieleeni on jäänyt, kuinka eräässä 1980-luvulla uuden pääkirjastorakennuksen saaneessa Tamperetta pienemmässä kaupungissa muuan veronmaksaja huomautti paikallislehden yleisönosastossa pian avajaisten jälkeen, että kirjastoon käytetyillä rahoilla olisi saatu hankituksi jokaiselle kuntalaiselle oma kirja. Tämän havainnon pohjalta voisikin hieman yleistäen tiedustella, kuinka moni olisi valmis vaihtamaan laajan ja monipuolisen, jatkuvasti uudistuvan ilmaiseksi käytettävissä olevan jul kisen aineistokokoelman yhteen ikiomaan kirjaan. Vastausta tähän visaiseen rahat vai kolmipyörä -pähkinään itse kukin tykönään pohtikoon.

15 MARJO VÄISÄNEN Pirkko Lindberg aloitti kirjastopalvelujohtajana Oulun kaupungin kirjastopalveluiden johtaja, filosofian maisteri Pirkko Lindberg on aloittanut Tampereen kaupungin uutena kirjastopalvelujohtajana. Lindberg on toiminut yli 20 vuotta kirjastoalan esimiestehtävissä, vuodesta 2007 alkaen aiemmassa virassaan Oulussa. Edellinen kirjastopalvelujohtaja Tuula Haavisto siirtyi Helsingin kaupunginkirjaston johtajaksi. Pirjo Lindberg Timo Antikainen Timo Antikainen elinkeinojohtajaksi Tampereen kaupungin elinkeinojohtajaksi on valittu DI Timo Antikainen. Hän aloittaa tehtävässään maalis huhtikuun taitteessa. Timo Antikainen, 53, on työskennellyt Suomeen yrityksiä ja investointeja hankkivan Invest in Finlandin johtavana konsulttina. Hänellä on ollut keskeinen rooli muun muassa datakeskusten saamisessa Suomeen. Antikaisella on erityisosaamista ennen kaikkea kansainvälisten yritysten ja pääomasijoitusten hankinnassa sekä yritysten rahoitusjärjestelyissä ja kansainvälistymisessä. Ennen Invest in Finlandin tehtäviin siirtymistään Timo Antikainen oli Ailocom Oy:n toimitusjohtaja. Tätä aikaisemmin hän teki pitkän uran tamperelaisessa teollisuudessa muun muassa Patria-konsernissa myyntipäällikkönä ja myyntijohtajana. Antikainen on myös osaaikainen yrittäjä ja Tammerkosken yrittäjien jäsen. Uuden Tampereen tekijän vinkkaajalle palkkio Uusien Tampereen tekijöiden etsintä työvoimapula-aloille jatkuu. Kaupunki haluaa vauhdittaa uusien tekijöiden löytymistä ja lupaa vinkkaajalle 600 euron palkkion. Vinkkauspalkkion tavoitteena on saada uusia Tampereen tekijöitä aloille, joissa on pulaa ammattilaisista. Haluamme myös lisätä kaupungin kiinnostavuutta työnantajana, sanoo henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen. Pulaa on muun seuraavista ammattilaisista: erityisopettajat, fysioterapeutti, hammashoitaja, koulukuraattori, kaikki lastentarhanopettajat, kaikki lääkärit, psykologi, puheterapeutti, rakennusmestari, röntgenhoitaja, kaikki sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijä, kaikki terveydenhoitajat, työmaapäällikkö ja työpäällikkö. Nimikkeet on valittu hakijamäärien perusteella. Puutteelliset hakemukset hidastavat korvausten maksua Saadaksesi vakuutuskassasta sairaanhoitokorvauksen mahdollisimman nopeasti, toimita alkuperäiset tositteet ajoissa kassaan. Vakuutuskassan mukaan korvauksia haetaan kopioilla ja myöhässä. Kassan sääntöjen mukaan korvauksia tulee hakea alkuperäisillä tositteilla. Korvausten hakuaika on kuusi kuukautta siitä, kun lasku, josta korvausta haetaan, on maksettu. Puutteelliset hakemukset aiheuttavat lisätyötä sekä asiakkaille että hakemusten käsittelijöille ja hidastavat korvausten maksamista. Ohjeita korvausten hakemi seen saa kassan nettisivuilta toimistosta sekä sähköpostitse 600 euron vinkkauspalkkion ehdot: Vinkkaus on tehty ulkoisessa haussa avoinna oleviin vakituiseen työvoimapulaalan tehtävään vuonna Vinkkaaja on Tampereen kaupungin palveluksessa sekä vinkatessaan että palkkion maksun aikana. Työnhakija mainitsee vinkkaajaan nimen työhakemuksessaan. Työnhakijalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta Tampereen kaupungilla, ja hän ei ole ollut aikaisemmin vastaavassa tehtävässä Tampereen kaupungin palveluksessa. Valintapäätöksen tekee aina rekrytoiva esimies. Uusi Tampereen tekijä on hakemassaan vakituisessa palvelussuhteessa vielä koeajan päättymisen jälkeen. Vinkkauspalkkio haetaan lomakkeella ja palkkio maksetaan henkilöstöyksiköstä, kun valitun Tampereen tekijän koeaika on päättynyt. Henkilöstön kehittämispäällikkö Jaana Villilä-Vakkilainen Henkilöstösuunnittelija Jaana Halonen Kiitokset Lämmin kiitos teille kaikille, jotka muistitte minua monin eri tavoin jäädessäni eläkepäiville. Leena Tuominen- Saarela Vakuutuskassan jäsenenä voit hakea korvausta mm. sairaalan perimistä hoitopäivistä poliklinikka- ja päiväkirurgiamaksuista fysioterapiasta, hieronnasta, naprapatiasta ja kiropraktisista hoidoista sarja- ja synnytysmatkoista tuista ja sidoksista silmälaseista, piilolinsseistä ja silmien taittovirheleikkauksista hammashoidosta hammaslääkärin määräämistä ortopantomografia- ja padtutkimuksista terveyskeskusmaksuista erikoislääkärin palkkioista Tarkemmat tiedot korvaussummista ja -ehdoista VILKKU

16 VILKKUVAT TEKSTI Anna Kankainen KUVA Ari Järvelä Kuntalaisten osallistumiskanava Valma uudistuu Eija Uurtamo ja Annamaria Valanto-Pyhältö odottavat uutta Valmaa, jonka kautta kuntalaiset voivat vaikuttaa käsiteltävänä oleviin asioihin. Tampereen kaupungin sähköinen, internetissä toimiva osallistumisväline Valma uudistuu. Valma on kaupungin kuntalaisille tarjoama palvelu, jonka kautta voi lähettää mielipiteensä ja olla mukana vaikuttamassa käsiteltävinä oleviin asioihin. Uudistuksen pitäisi valmistua kevään aikana. Uusi Valma tulee Tampereen kuntalaisportaaliin, jonne on tulossa muitakin sähköisiä palveluja. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa kaikki sähköiset palvelut löytyvät samasta paikasta, sanoo vuorovaikutussuunnittelija Annamaria Valanto-Pyhältö. Kaupunki tekee palveluita kuntalaisille, joten heidän mielipiteidensä kuunteleminen on tärkeää. Erilaisia keinoja saada kuntalaiset osallistumaan etsitään jatkuvasti, lisää kuntademokratiasuunnittelija Eija Uurtamo. Valmassa kuntalaisen on mahdollista kommentoida kaupungin valmisteilla olevia asioita. Mielipiteet julkaistaan Valman internetsivuilla, jos kommentoija niin haluaa. Mielipiteensä voi kertoa myös rekisteröitymättä ja pelkällä nimimerkillä, tai lähettää kommenttinsa vain asiaa valmistelevalle virkamiehelle. Lopullisessa päätöksenteossa otetaan huomioon kuntalaisten mielipiteet, korostavat Valanto-Pyhältö ja Uurtamo. Uusi Valma on aiempaa monipuolisempi. Rekisteröidyttyään uuteen palveluun käyttäjä saa tiedotteita Valmassa olevista kyselyistä kuntalaisportaalissa olevaan postilaatikkoonsa tai halutessaan myös omaan sähköpostiinsa. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä tallentaa osoitteensa portaaliin, minkä ansioista kaupunki voi lähettää kyselyitä kohdistetusti asuinpaikan mukaan. Tiedotteita voidaan lähettää ainoastaan rekisteröityneelle kuntalaiselle, ja heitä myös muistutetaan käynnissä olevista kyselyistä. Lisäksi Valmaan tulee mahdollisuus kannattaa toisten kirjoittamia mielipiteitä. Kuntalainen voi seurata Valman kyselyssä ollutta asiaa myös vaikutusajan jälkeen. Valmassa näkee, mitä asioista on lopulta päätetty. Valman uudistuksia tehtäessä on kuultu sekä käyttäjiä että luottamushenkilöitä. Lisäksi on haastateltu apulaispormestareita ja tutustuttu muihin vastaaviin palveluihin. Seuraa myös sosiaalisessa mediassa Tunnetko jo kaupungin kanavat FACEBOOKISSA, TWITTERISSÄ, YOUTUBESSA, FLICKRISSÄ ja LINKEDINISSÄ? Tule ja tykkää, seuraa ja keskustele! 16 VILKKU

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 4 1 (8) KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset IV LUKU VUOSILOMA 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys 1 mom. Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu.

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014 AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu. Muutokset pohjautuvat

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Kuntasopimus

Kuntasopimus Kuntasopimus 2014-2017 29.10.2013 Sopimuksen sisältö Voimassaoloaika tupon mukaan: 22+13 kk Ensimmäinen jakso 1.3.2014 31.12.2015 Toinen jakso 1.1.2016 31.1.2017 2014 korotus 20 euroa 1.7.2014 Peruspalkkoihin

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät Työaikapankki Liittyminen Työaikapankkiin liittyminen on vapaaehtoista ja se perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Liittymissopimus tehdään kirjallisesti (lomake). Liittymissopimuksessa

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk PKSSK:n rekrytointi siirtyi sosiaaliseen mediaan alkutalvella 2010. Olimme ensimmäinen sairaala Suomessa,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje.

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje. Ohje (1/6) 13.5.2014 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS OHJE KOSKIEN 1.4.2014 VOIMAAN TULLEITA IRTISANOMISAIKA- JA VUOSILOMAMÄÄRÄYKSIÄ TAUSTA Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

OSAKE- KOKEMUKSIA TAMPEREELTA

OSAKE- KOKEMUKSIA TAMPEREELTA 1 OSAKE- KOKEMUKSIA TAMPEREELTA Piia Tienhaara Seminaari 23.11.2017: Miten nostaa SOTE- asiakas keskiöön? 2 TAUSTAA Selvitys Tampereen kaupungille vuonna 2015 Haastattelut 2016 ( Finnish Service Alliance

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Miksi? Miten? Mitä? Tilanne 2014 Työnhakijoiden määrän vaihtelu Osa viihtyy ja pysyy kotihoidossa

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus. Välittäjämme (Liaison Technologies Oy) tunnus: 003708599126.

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimusratkaisu 25.10.2013 Ensimmäinen sopimuskausi alkaa 1.3.2014 ja päättyy

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS terveydenhuoltoala sosiaaliala Sisällysluettelo Tervetuloa Kuhilaan työntekijäksi!... 3 KUHILAS TYÖNANTAJANA... 4 PALKANMAKSU... 5 Ylityöt...6 Lomakorvaus, lomalisä ja lomaraha...6

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA YTY-ryhmä 8 29.03.2016 YTY-ryhmä 10 04.04.2016 Kunnanhallitus 125 11.04.2016 Kunnanhallitus 159 26.04.2016 PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA 230/0/00/001/2013

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Niina Pietikäinen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Niina Pietikäinen

Valmistelija / lisätiedot: Niina Pietikäinen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Niina Pietikäinen Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) 28 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot TRE:6778/01.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Niina Pietikäinen Niina.Pietikainen@tampere.fi Valmistelijan

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus ja y tunnuksemme on 0211675 2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Esimiesroolin muutokset. Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa

Esimiesroolin muutokset. Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa Esimiesroolin muutokset Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa HAKE-hanke - Arviolta 70 esimiestä tulee jäämään ilman esimiestehtävää HAKEhankkeen

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

A. VAKINAISET TOIMET:

A. VAKINAISET TOIMET: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 18.3.2013 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset ja määräaikaiset toimet:

Lisätiedot

kampanjaopas #kunnontyönpäivä

kampanjaopas #kunnontyönpäivä kampanjaopas #kunnontyönpäivä mistä on kyse? Kansainvälistä kunnon työn päivää juhlitaan 7.10. Satoja tapahtumia yli 60 eri maassa. Juhlimme onnistumisia sekä muistamme, että korjattavaa löytyy vielä niin

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Hoitajan urapolku. Sairaanhoitaja Noora, 28v. Allergia- ja astmahoitaja. Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v. Vastaava hoitaja Kristiina, 42v

Hoitajan urapolku. Sairaanhoitaja Noora, 28v. Allergia- ja astmahoitaja. Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v. Vastaava hoitaja Kristiina, 42v Sairaanhoitajaopiskelija Terhi, 21v Sairaanhoitaja Noora, 28v Allergia- ja astmahoitaja Kirsi, 34v Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v Vastaava hoitaja Kristiina, 42v Laatupäällikkö Teija, 50v Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

Lapsinäkökulmaa Tampereella

Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsipolitiikkaa Lapsiasiamiestyötä Osallisuutta Tampereen toimintamalli Tilaaja tuottajamalli Uudistuksen avainasiat: uudistaa poliittista johtamista toimiva tilaaja tuottajamalli

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty Yleinen työttömyyskassa YTK Päivitetty 4.9.2017 Miksi olemme olemassa? Turvaa ja nostetta työelämän muutoksissa YTK järjestää jäsenilleen ansioturvan ja kannustaa jäseniä näkemään muutoksessa mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Altian tulospalkkio 2014

Altian tulospalkkio 2014 Altian tulospalkkio 2014 palkkio on osa Altian palkitsemiskokonaisuutta. palkkio-ohjelmista päätetään vuosittain. palkkio maksetaan joko kerran vuodessa tai useammin tuotantopalkkiona tai myyntipalkkiona.

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot